LCD TV
LE26R71B
LE26R72B
LE32R71B
LE32R72B
LE37R72B
LE40R71B
LE40R72B
Contact SAMSUNG WORLD-WIDE
If you have any questions or comments relating to Samsung products,
please contact the SAMSUNG customer care centre.
Kontakt SAMSUNG
Om du har några frågor eller synpunkter om Samsungs produkter,
är du välkommen att kontakta Samsung Support.
Kontakt SAMSUNG
Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende Samsung produkter,
venligst kontakte Samsung Support.
Kontakt SAMSUNG
Om du har spørsmål eller synspunkter om Samsungs produkter,
er du velkommen å kontakte Samsung Support.
Ota yhteyttä Samsungiin
Jos sinulla on kysymyksiä tai kommentteja koskien Samsung tuotteita
voitte ottaa yhtyettä Samsung tukeen.
Owner’s Instructions
Web Site
BELGIUM
CZECH REPUBLIC
DENMARK
FINLAND
FRANCE
GERMANY
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
RUSSIA
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
U.K
UKRAINE
02 201 2418
844 000 844
38 322 887
09 693 79 554
06 40 985 985
199 153 153
02 261 03 710
231 627 22
0 801 801 881
80 8 200 128
8-800-200-0400
0850 123 989
902 10 11 30
08 585 367 87
0870 242 0303
8-800-502-0000
Before operating the unit,
please read this manual thoroughly,
and retain it for future reference.
www.samsung.com/be
www.samsung.com/dk
www.samsung.com/fi
www.samsung.com/fr
www.samsung.de
www.samsung.com/hu
www.samsung.com/it
www.samsung.lu
www.samsung.com/nl
www.samsung.com/no
www.samsung.com/pl
www.samsung.com/pt
www.samsung.ru
www.samsung.com/sk
www.samsung.com/es
www.samsung.com/se
www.samsung.com/uk
www.samsung.com/ur
ON-SCREEN MENUS
PC DISPLAY
PICTURE IN PICTURE (PIP)
TELETEXT
This device is a Class B digital apparatus.
Register your product at www.samsung.com/global/register
BN68-00983B-01
Indhold
TILSLUTNING OG FORBEREDELSE AF TV’ET
Stykliste....................................................................
Installering af soklen ................................................
Installering af vægbeslag .....................................
Beskrivelse af kontrolpanelet...................................
Beskrivelse af tilslutningspanelet.............................
Beskrivelse af fjernbetjeningen ................................
Udskiftning af fjernbetjeningens batterier ................
Tænd og sluk fjernsynet ..........................................
Sådan sættes fjernsynet i standby ..........................
Plug & Play ..............................................................
INDSTILLING AF TID
2
2
2
3
4
6
6
7
7
7
Indstilling og visning af klokkeslæt .......................17
Indstilling af sleep-timer........................................18
Sådan tændes og slukkes
fjernsynet automatisk............................................18
INDSTILLING AF ANDRE
INDSTILLING AF KANALERNE
Automatisk lagring af kanaler .................................. 8
Manuel lagring af kanaler ........................................ 8
Indstilling af Kanaladministration ............................. 9
Aktivering af børnespærring ................................. 10
Sortering af de gemte kanaler ................................. 10
Tildeling af kanalnavne ............................................ 11
Finindstilling af kanalmodtagelsen........................... 11
ANVENDELSE AF TEKST-TV
Tekst-tv-dekoder ................................................... 21
Visning af tekst-tv ................................................. 21
Valg af en bestemt tekst-tv-side ........................... 22
Anvendelse af Fastext til valg af tekst-tv-sider..... 22
INDSTILLING AF BILLEDET
Ændring af billedstandard........................................
Justering af det brugerdefinerede billede ................
Ændring af farvetonen .............................................
Nulstilling af indstillinger for billedet til
standardindstillingerne .............................................
Ændring af billedstørrelsen......................................
Frysning af det aktuelle billede ................................
Brug af Digital NR-funktionen ..................................
DNIe-demo (Digital Natural Image engine) .............
Visning af PIP (Billede i billede)...............................
12
12
12
13
13
13
13
14
14
INDSTILLING AF COMOUTEREN
Installation af PC’ens software
(baseret på Windows XP)..................................... 23
Visningstilstand..................................................... 23
Indstilling af pc...................................................... 24
ANBEFALINGER TIL BRUG
SNDSTILLING AF LYD
Ændring af lydstandard ........................................ 15
Angivelse af lydindstillingerne .............................. 15
Indstilling af TruSurround XT (SRS TSXT)...........16
Automatisk justering af lydstyrken........................ 16
Valg af intern lydfrakobling ...................................16
Lytning til lyden af underbilledet ...........................17
Nulstilling af lydindstillingerne til
fabriksværdierne...................................................17
Tilslutning af hovedtelefon.................................... 17
Symboler
Tryk
Vigtigt
Bemærk
One-Touchknap
Dansk-1
Brug af Kensington-antityverilåsen....................... 25
Fejlfinding:
Før du kontakter serviceafdelingen ...................... 25
Tekniske og miljømæssige specifikationer .......... 26
Dansk
Valg af sprog.........................................................19
Brug af Spiltilstand ...............................................19
Indstilling af blå skærm / Valg af Melodi ..............19
Brug af energibesparende funktion ...................... 20
Valg af kilden ........................................................ 20
Redigering af navne på indgangskilder................ 20
Stykliste
Kontrollér, at følgende dele leveres sammen med dit LCD-tv.
Kontakt din forhandler, hvis der mangler nogle dele.
M4 X L16
Fjernbetjening og
batterier (AAA x 2)
Netledning
Brugervejledning
Dækselbund
Garantikort
Sokkelskrue X 4
Servicekort
Podstavec
Sikkerhedsguide
Renseklud
Registreringskort
Garantikort / Servicekort / Sikkerhedsguide / Registreringskort (Ikke alle steder)
Afhængigt af model følger fod og fodskrue muligvis ikke med.
Installering af soklen
<2>
<3>
1. Placer tv’et med forsiden nedad på et blødt klæde eller en pude på et bord.
2. Anbring soklen i hullet nederst på tv’et.
3. Indsæt skruen i det indikerede hul, og stram.
Foden monteres for modeller med en skærmstørrelse på 40 tommer eller mere.
Installering af vægbeslag
Med komponenter til vægmontering (sælges separat)
kan du montere tv’et på væggen.
For detaljerede informationer om installation af
vægmonteringen skal du se de instruktioner, der følger
med komponenterne til vægmontering. Kontakt en
tekniker for hjælp, når vægmonteringsbeslaget skal
monteres. Samsung Electronics er ikke ansvarlig for
nogen skade på produktet eller personskade, hvis du
vælger at installere tv’et selv.
Fjern soklen, dæk hullet i bundet med en hætte, og
fastgør med to skruer.
Dansk-2
Beskrivelse af kontrolpanelet
Produktets farve og form kan variere afhængigt af modellen.
SOURCE
Skifter mellem alle tilgængelige indgangskilder
(TV, Ekstern1, Ekstern2, AV, S-Video, Komponent,
PC, HDMI). Brug denne knap på skærmmenuen,
som når du trykker på knappen ENTER
på
fjernbetjeningen.
MENU
Tryk for at se en menu på skærmen med TV’ets
funktioner.
Tryk her for at skifte kanaler. Brug knapperne
på skærmmenuen, som når du bruger
knapperne
og
på fjernbetjeningen.
(Uden fjernbetjeningen kan du tænde for tv’et ved
at bruge kanalknapperne).
Højttalere
(Strøm)
Tryk på knappen for at tænde og slukke fjernsynet.
Strømindikator
Blinker og slukkes når der er tændt, og lyser i
standby-modus.
Tryk her for at øge eller mindske lydstyrken.
Brug knapperne Fjernbetjeningssensor
på skærmmenuen,
og
på fjernbetjeningen.
Fjernbetjeningssensor
Ret fjernbetjeningen mod dette sted på fjernsynet.
Dansk-3
Beskrivelse af tilslutningspanelet
[Stik på panelet på siden]
[Stik på panelet på bagsiden]
(32 tomme / 37 tomme / 40 tomme)
(26 tomme-modellen har ingen stik
på siden)
Strøminput
[Stik på panelet på bagsiden]
(26 tomme)
Når som helst du tilslutter en ekstern enhed til dit tv, skal du sørge for, at strømmen til enheden er afbrudt.
Når du tilslutter en ekstern enhed, skal du passe farverne på stikkene sammen med kablet.
Dansk-4
Tilslutning til antenne eller kabel-tv-netværk
Hvis du ønsker, at fjernsynskanalerne skal vises korrekt, kræver det, at fjernsynet kan modtage et signal fra en af følgende kilder:
- En udendørs antenne / Et fjernsynskabelnetværk / Et satellitnetværk
Tilslutning af HDMI/DVI
- Understøtter tilslutninger mellem HDMI-tilslutningsunderstøttede AV-enheder (set top-bokse, DVD-afspillere, AV-modtagere
og digitale TV-apparater).
- Der er ikke brug for yderligere lydforbindelse ved en HDMI til HDMI-forbindelse.
Hvad er HDMI?
- “High Definition Multimedia Interface” muliggør overførsel af digital video i høj opløsning og flere kanaler med digital
lyd (5.1 kanaler).
- HDMI/DVI-stikket understøtter DVI-forbindelse til en ekstern enhed med det relevante kabel (medfølger ikke).
Forskellen mellem HDMI og DVI er, at HDMI-enheden er mindre, er forsynet med kodningsfunktionen HDCP
(High Bandwidth Digital Copy Protection) og understøtter flerkanals digital lyd.
Du skal bruge DVI-til-HDMI-kablet eller DVI-HDMI-udvideren til tilslutningen og “R - AUDIO - L” -terminalen på DVI til lydudgang.
- Når dette produkt via HDMI eller DVI sluttes til en Set Top Box, en dvd-afspiller eller en spilkonsol osv., skal du sørge
for, at det er indstillet til en kompatibel videoudgangstilstand, som vist i skemaet nedenfor.
Gør du ikke det, kan det medføre billedforvrængning og billedsplitning, eller at der ikke vises noget billede.
Tilstande, der understøtter DVI eller HDMI
50Hz
60Hz
Komponent
480i
X
X
O
480p
O
O
O
576i
X
X
O
576p
O
X
O
720p
O
O
O
1080i
O
O
O
- Forsøg ikke på at slutte HDMI/DVI-stikket til en pc eller et grafikkort til en bærbar computer.
(Gør du det, vil det medføre sort skærm.)
Tilslutning af Set-Top Box, videobåndoptager eller dvd
- Tilslut videobåndoptager- eller dvd-SCART-kablet til SCART-stikket på videobåndoptageren eller dvd’en.
- Hvis du ønsker at tilslutte både Set-Top-boksen og videobåndoptageren (eller DVD’en), skal du tilslutte Set-Top-boksen til
videobåndoptageren (eller DVD’en) og tilslutte videobåndoptageren (eller DVD’en) til apparatet.
Tilslutning af eksterne A/V-enheder
- Tilslut RCA- eller S-VIDEO-kablet (ekstraudstyr) til en relevant ekstern A/V-enhed, som f.eks. videobåndoptager, dvd eller videokamera.
- Tilslut RCA-lydkabler (ekstraudstyr) til “R - AUDIO L” på bagsiden af apparatet og de andre ender til de tilhørende
lydudgangsstik på A/V-enheden.
- Du kan tilslutte hovedtelefoner til hovedtelefonudgangsstikket (
) bag på fjernsynet. Når hovedtelefonerne er tilsluttet, er
lyden i de indbyggede højttalere slået fra.
SERVICE
- Servicetilslutning til kvalificeret servivetekniker.
Tilslutning af LYD
- Tilslut RCA-lydkablerne til “R - AUDIO - L” på bagsiden af apparatet og de andre ender til de tilsvarende lydindgangsstik på
forstærkeren eller DVD-hjemmeteatret.
Tilslutning af computer
- Tilslut D-Sub-kablet (ekstraudstyr) til “PC (PC IN)” på bagsiden af dit apparat og den anden ende til din computers grafikkort.
- Tilslut stereolydkablet (ekstraudstyr) til “AUDIO (PC IN)” på bagsiden af dit apparat og den anden ende til “Audio Out” på din
computers lydkort.
Tilslutning af komponentenheder (DTV/dvd)
- Tilslut komponentvideokabler (ekstraudstyr) til komponentstikket (“PR”, “PB”, “Y”) på bagsiden af dit apparat og de andre
ender til de tilhørende videoudgangsstik på DTV’et eller dvd’en.
- Hvis du ønsker at tilsluttet både Set-Top-boks og DTV (eller DVD), skal du tilslutte Set-Top-boksen til DTV’et (eller DVD) og
tilslutte DTV’et (eller DVD’en) til komponentstikket (“PR ”, “PB”, “Y”) på apparatet.
- Y-, PB- og PR-stikkene på dine komponentenheder (DTV eller DVD) betegnes nogle gange Y, B-Y og R-Y eller Y, Cb og Cr.
- Tilslut RCA-lydkabler (ekstraudstyr) til “R - AUDIO - L” på bagsiden af apparatet og de andre ender til de tilhørende
lydudgangsstik på din DTV eller dvd.
- På dette LCD-fjernsyn får du den optimale billedopløsning i tilstanden 720p.
- På dette LCD-fjernsyn får du den optimale billedopløsning i tilstanden 1080i.
Kensington-lås
- Kensington-låsen (ekstraudstyr) bruges til fysisk at fastlåse systemet, når det anvendes et offentligt sted.
- Hvis du ønsker at anvende en lås, skal du kontakte den forhandler, hvor du købte dit tv.
- Placeringen af ‘Kensington Lock’ kan variere afhængigt af modellen.
Dansk-5
Beskrivelse af fjernbetjeningen
Standby-knap for fjernsyn
Vælg til PC-tilstand direkte
Numeriske knapper til direkte
kanaladgang
Automatisk slukning
Kanalvalg, ét/to cifre
P
P
Vælg tv-tilstanden direkte
Forlad skærmmenuen
“Kanaladministration” vises på
skærmen.
Kontroller markøren i menuen
Lydstyrke op
Lydstyrke ned
Midlertidig frakobling af lyden
Visning af menu og bekræftelse af
ændring
Valg af lydeffekt
Billede-i-billede Til/Fra
Billedstandardvælger
PIP-FUNKTIONER
SOURCE: Valg af indgangssignal
SWAP: Skifter mellem hoved- og
underbillede
SIZE: Valg af PIP-størrelse
POSITION: Valg af PIP-placering
P : Næste kanal
P : Forrige kanal
: Næste kanal
: Forrige kanal
Visning af oplysninger (Aktuelle
kanal-og audio/video-indstillinger)
Fastfrysning af billede
Valg af billedstørrelse
Tekst-tv-funktioner
Afslut visning af tekst-tv
Tekst-tv-indeks
Tekst-tv - hold
SOURCE: Valg af tekst-tv-størrelse
SWAP: Tekst-tv - gem
Valg af tekst-tv-tilstand (LIST/FLOF)
Tekst-tv - underside
P
P
: Tekst-tv - næste side
: Tekst-tv - foregående side
Tekst-tv - annuller
Lydstandardvælger
Tekst-tv - afslør
Valg af SRS TSXT
Alternativt kan du vælge Tekst-TV,
Dobbelt eller Opdelt.
Valg af videoinputkilde
Forrige kanel
Valg af Fastext-emne
Fjernbetjeningens signal kan blive påvirket af skarpt lys.
Dette er en særlig fjernbetjening til synshandicappede, som har
Braille-punkter på tænd/sluk-knappen samt på knapperne til kanal og
lydstyrke.
Udskiftning af fjernbetjeningens batterier
1.
Løft dækslet på bagsiden af fjernbetjeningen op, som vist i illustrationen.
2.
Isæt to AAA-batterier.
3.
Udskift dækslet.
Kontroller, at plus- og minuspolerne på batterierne passer sammen med diagrammet inde i rummet.
Fjern batterierne, og gem dem et køligt tørt sted, hvis du ikke skal bruge fjernbetjeningen i lang
tid. Fjernbetjeningen kan også bruges op til ca. 7 m fra tv’et. (Batterierne kan holde i ca. et år
ved almindelig brug af tv’et).
Hvis fjernbetjeningen ikke fungerer, skal du kontrollere følgende:
1. Er strømmen til Tv’et tændt?
2. Er der byttet om på batteriets plus- og minuspoler?
3. Er batterierne brugt op?
4. Er der strømafbrydelse, eller er netledningen taget fra?
5. Er der et særligt fluorescerende lys eller et neonskilt i nærheden?
Dansk-6
Tænd og sluk fjernsynet
Strømledningen er placeret bag på fjernsynet .
1.
Tilslut strømledningen i et tilsvarende strømstik.
Standby-indikatoren på forsiden af apparatet tændes.
2.
Tryk på knappen
på forsiden af apparatet.
Du kan også trykke knappen POWER
eller på knappen TV (
) på fjernbetjeningen for at tænde for tv’et.
Det program, du så sidst, vælges automatisk igen.
3.
Tryk på de numeriske knapper (0~9) eller knappen kanal op/ned ( / ) på fjernbetjeningen eller på
knapperne
på apparatets højre side.
4.
Hvis du vil slå tv’et fra, skal du trykke på POWER
Når du tænder for tv’et for første gang, bliver du bedt om at vælge det sprog, menuerne skal vises på.
igen.
Sådan sættes fjernsynet i standby
Du kan indstille fjernsynet til Standby-tilstand for at mindske strømforbruget. Standby-tilstand kan være
nyttig, når du vil afbryde visningen midlertidigt (f.eks. under et måltid).
1.
Tryk på knappen POWER
på fjernbetjeningen.
Skærmen slukkes, og en rød standby-indikator vises foran på dit apparat.
2.
Hvis du vil tænde for tv’et igen, skal du blot trykke på knappen POWER
eller kanal op/ned-knappen ( / ) igen.
, de numeriske knapper (0~9)
Undgå at lade fjernsynet stå i Standby-tilstand i længere perioder (f.eks. når du er væk på ferie).
Det er bedste at frakoble strøm- og antenneforbindelsen.
Plug & Play
Når der tændes for tv’et, videreføres en række grundlæggende
brugerindstillinger derefter. Følgende indstillinger er tilgængelige.
1.
Tryk på knappen POWER
på fjernbetjeningen.
Meddelelsen “Start Plug & Play” vises, og “OK” er fremhævet.
2.
Vælg det ønskede sprog ved at trykke på knappen
eller
Tryk på knappen ENTER
for at bekræfte dit valg.
3.
Meddelelsen “Kontr. ant.input” vises. Vælg “OK”.
Tryk på knappen ENTER .
.
Kontrollér, at antennekablet er korrekt tilsluttet.
4.
Vælg det ønskede land ved at trykke på knappen
eller
Tryk på knappen ENTER
for at bekræfte dit valg.
5.
Menuen “Auto-lagring” vises med “Start” valgt.
Tryk på knappen ENTER .
.
Kanalsøgningen starter og slutter automatisk.
Når alle tilgængelige kanaler er lagret, vises menuen “Indstil ur”.
Tryk når som helst på knappen ENTER
for at afbryde lagringsprocessen.
6.
Tryk på knappen ENTER .
Vælg “Time” eller “Minut” ved at trykke på knappen
eller .
Indstil “Time” eller “Minut” ved at trykke på knappen
eller
.
Du kan også indstille time og minut ved at trykke på de numeriske knapper på
fjernbetjeningen.
7.
Tryk på knappen ENTER
for at bekræfte dit valg.
Sprog: Vælg dit sprog.
Land: Vælg dit land.
Auto-lagring: Scanner efter og gemmer automatisk kanaler, der er til rådighed i det lokale område.
Indstil ur: Indstiller aktuel tid på tv-uret.
Dansk-7
Hvis du ønsker at nulstille denne funktion...
1.
Tryk på knappen MENU for at vise menuen. Tryk på knappen eller
for at vælge “Indstillinger” og tryk derefter på knappe ENTER .
2.
Tryk på knappen ENTER
3.
Meddelelsen om at “Start Plug & Play” vises.
igen for at vælge “Plug & Play”.
- Automatisk lagring af kanaler
- Manuel lagring af kanaler
Automatisk lagring af kanaler
Du kan scanne efter de tilgængelige frekvensområder (som afhænger aflandet). De programnumre, der
tildeles automatisk, svarer muligvis ikke til de faktiske eller ønskede programnumre. Du kan imidlertid
sortere numrene manuelt og fjerne alle kanaler, som du ikke vil se.
1.
Tryk på knappen MENU for at vise menuen.
Tryk på knappen eller for at vælge “Kanal” og tryk derefter på knappe ENTER
2.
Tryk på knappen ENTER
3.
Vælg det ønskede land ved at trykke på knappen
eller
Tryk på knappen ENTER
for at bekræfte dit valg.
4.
Tryk på knappen
5.
Tryk på knappen ENTER
eller
.
for at vælge “Land”.
.
for at vælge “Auto-lagring” og tryk derefter på knappe ENTER
.
.
Tv’et starter med at lagre alle tilgængelige kanaler.
Tryk når som helst på knappen ENTER
for at afbryde lagringsprocessen og vende tilbage til menuen “Kanal”.
6.
Når alle de tilgængelige kanaler er gemt, vises menuen “Sorter”.
Manuel lagring af kanaler
Du kan gemme op til 100 kanaler, herunder dem der modtages via kabelnetværk.
Når du gemmer kanaler manuelt, kan du vælge:
Om du vil gemme de enkelte fundne kanaler.
Et programnummer for hver gemt kanal for at identificere kanalen.
1.
Tryk på knappen MENU for at vise menuen.
Tryk på knappen eller for at vælge “Kanal” og tryk derefter på knappe ENTER
.
2.
Tryk på knappen
3.
Tryk på knappen ENTER
4.
Hvis du vil tildele et programnummer til en kanal, skal du søge efter det korrekte nummer ved at trykke på
knappen
eller
og derefter trykke på knappen ENTER .
eller
for at vælge “Manuel lagring” og tryk derefter på knappe ENTER
.
for at vælge “Program”.
Du kan også vælge programnummer ved at trykke på de numeriske taster på fjernbetjeningen.
Dansk-8
5.
Tryk på knappen
6.
Vælg den ønskede farvestandard ved at trykke på knappen
knappen ENTER .
7.
Tryk på knappen
8.
Vælg den ønskede lydstandard ved at trykke på knappen
knappen ENTER .
eller
eller
for at vælge “Farvesystem” og tryk derefter på knappe ENTER
eller
flere gange og derefter trykke på
for at vælge “Lydsystem” og tryk derefter på knappe ENTER
eller
.
.
gentagne gange, og tryk derefter på
Hvis lyden er unormal eller mangler, skal du vælge det ønskede lydsystem igen.
9.
Hvis du kender nummeret på den kanal, der skal lageres, skal du trykke på knappen
eller
for at
vælge “Kanal”. Tryk på knappen ENTER . Vælg C (luftantennekanal) eller S (kabelkanal) ved at trykke på
knappen
eller . Tryk på knappen
for at vælge kanal. Vælg det ønskede nummer ved at trykke på
knappen
eller
og tryk derefter på knappen ENTER .
Kanavatila: P (Programtilstand), C (Luftantennetilstand), S (kabelkanaltilstand)
Du kan også indstille kanalen ved at trykke på de numeriske knapper på fjernbetjeningen.
10. Hvis du ikke kender kanalnumrene, skal du trykke på knappen
eller
for at vælge “Søg”. Tryk på
knappen ENTER . Søg ved at trykke på knappen
eller , og tryk derefter på knappen ENTER .
11. Tryk på knappen
eller
Tryk på knappen ENTER
for at vælge indstillingen “Gem”.
for at vælge “OK”.
12. Gentag trin 3 til 11 for hver kanal, du vil gemme.
Program: Vælger et programnummer til kanalen.
Farvesystem: Vælger farvesystemet.
Lydsystem: Vælger lydsystemet.
Kanal: Vælger en kanal.
Søg: Scanner efter kanalens frekvensværdi.
Gem: Gemmer dine indstillinger.
Indstilling af Kanaladministration
Indstil kanalerne, som du vil.
Du kan let slette, tilføje eller låse den kanal, du ønsker.
1.
Tryk på knappen MENU for at vise menuen. Tryk på knappen
for at vælge “Kanal” og tryk derefter på knappe ENTER .
eller
2. Tryk på knappen eller for at vælge “Kanaladministration” og tryk
derefter på knappe ENTER .
3. Tryk på knappen ENTER
igen for at vælge “Kanaladministration”.
4.
Tryk på knappen
5.
Tryk på knappen
eller
for at vælge den uønskede kanal, og tryk
derefter på knappen ENTER
for at annullere.
6.
Gentag punkt 5 for hver kanal, der skal vælges eller annulleres.
7.
Tryk på knappen EXIT for at afslutte.
“
for at vælge “
”.
” er aktiveret, når “Børnesikring” står på “Til”.
Du kan også vælge disse
indstillinger ved at trykke på
knappen CH MGR på
fjernbetjeningen.
Dansk-9
Aktivering af børnespærring
Denne funktion gør det muligt at forhindre uautoriserede brugere,
f.eks. børn, i at se uegnede programmer ved at slukke for video
og lyd. Børnesikringen kan ikke låses op med knapperne på
siden. Børnespærringen kan kun låses op med fjernbetjeningen.
Fjernbetjeningen skal derfor holdes uden for børns rækkevidde.
1.
Tryk på knappen MENU for at vise menuen. Tryk på knappen
for at vælge “Kanal” og tryk derefter på knappe ENTER .
2.
Tryk på knappen eller for at vælge “Kanaladministration” og tryk
derefter på knappe ENTER .
3.
Tryk på knappen eller
på knappe ENTER .
4.
Tryk på knappen eller for at vælge “Til” eller “Fra”.
Tryk på knappen ENTER .
5.
Tryk på knappen eller for at vælge “Kanaladministration” og tryk
derefter på knappe ENTER .
6.
Tryk på knappen
7.
Tryk på knappen
eller
for at vælge de kanaler, du vil børnesikre,
og tryk derefter på knappen ENTER .
8.
Gentag punkt 7 for hver kanal, der skal børnesikres eller ikke børnesikres
9.
Tryk på knappen EXIT for at afslutte.
eller
for at vælge “Børnesikring” og tryk derefter
for at vælge “ ” -linjen.
Vælg “Til” eller “Fra” ud for “Børnesikring” for hurtigt at aktivere eller deaktivere de
kanaler, du har valgt til “ ”.
Sortering af de gemte kanaler
Du kan ombytte numrene på to kanaler, hvis du vil:
Ændre den numeriske rækkefølge, som kanalerne er sorteret
automatisk i.
Give numre til de kanaler, du ser mest, som er lette at huske.
1.
Tryk på knappen MENU for at vise menuen. Tryk på knappen
for at vælge “Kanal” og tryk derefter på knappe ENTER .
2. Tryk på knappen eller
knappe ENTER .
eller
for at vælge “Sorter” og tryk derefter på
3. Vælg det kanalnummer, du ønsker at ændre, ved at trykke flere gange
på knappen
eller . Tryk på knappen ENTER .
Det valgte kanalnummer og navnet flyttes til højre side.
4. Tryk på knappen
eller
for at flytte til den position, du vil ændre,
og tryk derefter på knappen ENTER .
Den markerede kanal ombyttes med den kanal, der tidligere har været under det
valgte nummer.
5. Gentag trin 3 til 4 for sortering af en anden kanal.
6. Tryk på knappen EXIT for at afslutte.
Dansk-10
Tildeling af kanalnavne
Kanalnavne tildeles automatisk, når kanalinformation indgår i
transmissionen. Disse navne kan ændres, og du kan derfor give
kanalerne nye navne.
1.
Tryk på knappen MENU for at vise menuen. Tryk på knappen
for at vælge “Kanal” og tryk derefter på knappe ENTER .
2. Tryk på knappen eller
knappe ENTER .
eller
for at vælge “Navn” og tryk derefter på
3. Vælg om nødvendigt den kanal, der skal tildeles et nyt navn, ved at trykke
på knappen eller . Tryk på knappen ENTER .
Markeringslinjen vises rundt om navneboksen.
4.
Til...
Derefter skal du...
Vælge et bogstav, tal eller symbol
Tryk på knappen
Flytte til næste bogstav
Tryk på knappen
Gå tilbage til foregående bogstav
Tryk på knappen
bekræfte navnet
Tryk på knappen ENTER
eller
.
De tilgængelige tegn er:
Alfabetets bogstaver eksl. ÆØÅ (A ~ Z) / Tallene (0 ~ 9) / Specialtegn (-, mellemrum)
5.
Gentag trin 3 ~ 4 for hver kanal, du vil tildele et nyt navn.
6. Tryk på knappen EXIT for at afslutte.
Finindstilling af kanalmodtagelsen
Brug finindstillingsfunktionen til at justere en bestemt kanal manuelt,
så modtagelsen bliver optimal.
1.
Brug talknapperne til direkte at vælge den kanal, som du vil finindstille.
2.
Tryk på knappen MENU for at vise menuen. Tryk på knappen
for at vælge “Kanal” og tryk derefter på knappe ENTER .
3.
Tryk på knappen eller
knappe ENTER .
for at vælge “Finindstilling” og tryk derefter på
4.
Tryk på knappen
eller
Tryk på knappen ENTER
for at vælge indstillingen Finindstilling.
.
5.
Tryk på knappen EXIT for at afslutte.
eller
Finindstillede kanaler, der er blevet gemt, er markeret med en stjerne “*” på højre hånd
af kanalnummeret på kanalbanneret. Og kanalnummeret skifter til rødt.
Hvis du vil nulstille finindstillingen, skal du vælge “Nulstil” ved at trykke på knappen
eller
og derefter trykke på knappen ENTER
Dansk-11
.
Ændring af billedstandard
Du kan vælge den type billede, som passer bedst til dine ønsker til
visningen.
1.
Tryk på knappen MENU for at vise menuen. Tryk på knappen
for at vælge “Billede” og tryk derefter på knappe ENTER .
2. Tryk på knappen ENTER
igen for at vælge “Tilstand”.
3. Tryk på knappen ENTER
igen for at vælge “Tilstand”.
4. Tryk på knappen
eller
Tryk på knappen ENTER
.
eller
for at vælge den ønskede billedeffekt.
5. Tryk på knappen EXIT for at afslutte.
Dynamisk: Vælger billedet til højopløsning i et lyst rum.
Standard: Vælger billedet til den bedste visning i normale omgivelser.
Film: Vælger billedet til behagelig visning i et mørkt rum.
Brugertilpasset: Vælges for at vise med dine foretrukne indstillinger.
(Se “Justering af det brugerdefinerede billede”.)
Du kan også trykke på knappen
P.MODE på fjernbetjeningen for
at vælge en af
billedindstillingerne.
Billedtilstanden skal justeres separat for hver indgangskilde.
Du kan gendanne standardbilledindstillingerne ved at vælge “Nulstil”.
(Se “Nulstilling af indstillinger for billedet til standardindstillingerne” på side13.)
Justering af det brugerdefinerede billede
Du kan angive flere indstillinger, der gør det muligt at kontrollere
billedkvaliteten.
1.
For at vælge den ønskede billedeffekt skal du følge instruktionerne i
“Ændring af billedstandard”, nr. 1 - 4.
2.
Tryk på knappen
eller
Tryk på knappen ENTER
3.
Tryk på knappen
eller
for at formindske eller forhøje et bestemt
emnes værdi. Tryk på knappen ENTER .
4.
Tryk på knappen EXIT for at afslutte.
for at vælge et bestemt emne.
.
Kontrast: Justerer lys og mørke mellem objekter og baggrunden.
Lysstyrke: Justerer hele skærmens lysstyrke.
Skarphed: Justerer objekters konturer for at gøre dem skarpere eller gøre dem mere svage.
Farve: Justerer farverne og gør dem lysere eller mørkere.
Farvetone (kun NTSC): Justerer objekters farve og gør dem mere røde eller grønne for et
mere naturligt udseende.
De justerede værdier gemmes i overensstemmelse med den valgte billedtilstand.
I tilstanden PC kan du kun justere “Kontrast”, “Lysstyrke” og “Farve”.
Ændring af farvetonen
Du kan vælge den farvetone, der er mest bekvem for dine øjne.
1.
For at vælge den ønskede billedeffekt skal du følge instruktionerne i
“Ændring af billedstandard”, nr. 1 - 4.
2.
Tryk på knappen
knappen ENTER
3.
Tryk på knappen
eller
Tryk på knappen ENTER
4.
eller
.
for at vælge “Farvetone”, og tryk derefter på
for at vælge den ønskede farvetoneindstilling.
.
Tryk på knappen EXIT for at afslutte.
Kold2: Gør farvetemperaturen mere blålig
end menuen “Kold1”.
Kold1: Gør hvide farver blålige.
Normal: Bevarer hvide farver hvide.
Varm1: Gør hvide farver rødlige.
Varm2: Gør farvetemperaturen mere
rødlig end menuen “Varm1”.
De justerede værdier gemmes i overensstemmelse med den valgte billedtilstand.
Dansk-12
Nulstilling af indstillinger for billedet til standardindstillingerne
Du kan gendanne standardindstillingerne for billedet.
1.
For at vælge den ønskede billedeffekt skal du følge instruktionerne i
“Ændring af billedstandard”, nr. 1 - 4 på side 12.
2.
Tryk på knappen
knappen ENTER
3.
Tryk på knappen EXIT for at afslutte.
eller
.
for at vælge “Nulstil”, og tryk derefter på
“Nulstil” bliver anvendt for hver billedtilstand.
Ændring af billedstørrelsen
Du kan vælge den billedstørrelse, der er bedst egnet, til det program, du ser.
Du kan vælge indstillingerne
ved blot at trykke på knappen
P.SIZE på fjernbetjeningen.
1.
Tryk på knappen MENU for at vise menuen. Tryk på knappen
for at vælge “Billede” og tryk derefter på knappe ENTER .
2.
Tryk på knappen
knappen ENTER
3.
Marker den ønskede indstilling ved at trykke på knappen
gange. Tryk på knappen ENTER .
4.
Tryk på knappen EXIT for at afslutte.
eller
.
eller
for at vælge “Størrelse”, og tryk derefter på
eller
flere
Auto - Bred: Justerer automatisk billedstørrelsen til “16:9”.
16:9: Justerer billedstørrelsen til 16:9, der passer til dvd eller tv-udsendelser i bredformat.
Zoom: Forstørrer 16:9-billedet (lodret) for at passe til skærmstørrelsen.
4:3: Dette er standardindstillingen for videofilm eller almindelige tv-udsendelser.
Funktionen “Auto - Bred” er kun tilgængelig i tilstandene “TV”, “Ekstern1“,
“Ekstern2”, “AV” og “S-Video”.
I tilstanden PC kan kun tilstandene “16:9” og “4:3” justeres.
Vælg
ved at trykke på knapperne
eller . Brug knappen
billedet op og ned. Når du har valgt
, skal du bruge knappen
eller
eller
til at flytte
til at
forstørre eller for mindske billedstørrelsen i lodret retning.
Frysning af det aktuelle billede
Tryk på knappen STILL for at fastfryse et billede i bevægelse.
Tryk på knappen igen for at afbryde fastfrysningen.
Brug af Digital NR-funktionen
Hvis det signal, der modtages af dit tv, er svagt, kan du aktivere den
digitale støjreduktionsfunktion for at reducere mulig statisk støj og
skyggeeffekter på skærmen.
1.
Tryk på knappen MENU for at vise menuen. Tryk på knappen
for at vælge “Billede” og tryk derefter på knappe ENTER .
2.
Tryk på knappen
knappen ENTER
3.
Tryk på knappen
eller
Tryk på knappen ENTER
4.
Tryk på knappen EXIT for at afslutte.
eller
.
Dansk-13
eller
for at vælge “Digital NR”, og tryk derefter på
for at vælge “Til” eller “Fra”.
.
DNIe-demo (Digital Natural Image engine)
Samsungs nye teknologi tilbyder dig billeder med flere detaljer i kraft af
skarpere kontraster. Med den nye billedkompensationsalgoritme får du et
skarpere og tydeligere billede. DNIe-teknologien tilpasser ethvert signal
efter dit syn. Du kan se hvordan DNIe forbedrer billedet ved at indstille
DNIe Demo-tilstand til Til.
1.
Tryk på knappen MENU for at vise menuen. Tryk på knappen
for at vælge “Billede” og tryk derefter på knappe ENTER .
2.
Tryk på knappen
knappen ENTER
3.
Tryk på knappen
eller
Tryk på knappen ENTER
4.
Tryk på knappen EXIT for at afslutte.
eller
.
eller
for at vælge “DNIe-demo”, og tryk derefter på
for at vælge “Til” eller “Fra”.
.
Disse funktioner fungerer ikke i PC-tilstand.
DNle - demo er udviklet for at vise forskellen mellem almindelige billeder og
Dnle-billeder.
Produktet viser som standard billedet med brug af DNle.
Visning af PIP (Billede i billede)
Du kan få vist et underbillede i hovedbilledet for programmet eller
videoinput. Du kan på den måde se billedet fra det valgte program eller
videoinput fra andet tilsluttet udstyr, mens du ser på hovedbilledet.
1.
Tryk på knappen MENU for at vise menuen. Tryk på knappen
for at vælge “Billede” og tryk derefter på knappe ENTER .
2.
Tryk på knappen
knappen ENTER
3.
Tryk på knappen ENTER
igen. Tryk på knappen
“Til”, og tryk derefter på knappen ENTER .
eller
.
eller
for at vælge “PIP”, og tryk derefter på
eller
for at vælge
Hvis PIP er aktiveret, ændres størrelsen på hovedbilledet til “16:9”.
4.
Tryk på knappen PIP på
fjernbetjeningen for at aktivere
eller deaktivere “PIP”.
Tryk på knappen
eller
for at vælge “Kilde”, og tryk derefter på
knappen ENTER . Vælg en kilde til underbilledet ved at trykke på knappen
eller
og trykke på knappen ENTER .
Underbilledet kan vise forskellige kilder baseret på det, hovedbilledet er indstillet til.
5.
Tryk på knappen
eller
for at vælge indstillingen “Skift”.
For at skifte mellem hovedbilledet og underbilledet skal du vælge alternativet “Skift” og trykke på knappen ENTER .
Hovedbilledet og underbilledet skifter placering.
Hvis hovedbilledet er i “PC”-tilstand, er “Skift” ikke tilgængelig.
6.
Tryk på knappen
eller
og vælg “Størrelse”, i underbilledet og tryk
derefter på knappen ENTER . Vælg størrelse for underbilledet ved at
trykke på knappen
eller knappen
og derefter på knappen ENTER
Hvis hovedbilledet er i “PC”-tilstand, er “Størrelse” ikke tilgængelig.
7.
Tryk på knappen
knappen ENTER
knappen
eller
8.
Tryk på knappen
eller
for at vælge “Program”, og tryk derefter på
knappen ENTER . Du kan vælge den kanal, du vil se, via underbilledet
ved at trykke på knappen
eller . Tryk på knappen ENTER .
eller
for at vælge “Position”, og tryk derefter på
. Vælg en placering til underbilledet ved at trykke på
og tryk derefter på knappen ENTER .
“Program” kan være aktiv, når underbilledet er indstillet til TV.
Dansk-14
.
9.
Tryk på knappen EXIT for at afslutte.
Du vil muligvis se, at billedet i PIP-vinduet bliver en anelse unaturligt, når du bruger
hovedvinduet til spil eller karaoke.
Kilde: Bruges til at vælge en kilde for underbilledet.
Skift: Bruges til at udveksle hovedbilledet og underbilledet.
Størrelse: Bruges til at vælge en størrelse for underbilledet.
Position: Bruges til at flytte underbilledet.
Program: Bruges til at ændre underbilledet.
PIP-indstillinger
Under
(O: PIP fungerer, X: PIP fungerer ikke)
TV
Ekstern1
Ekstern2
AV
S-Video
Komponent
PC
HDMI
TV
X
X
X
X
X
X
X
O
Ekstern1
X
X
X
X
X
X
X
O
Ekstern2
X
X
X
X
X
X
X
O
AV
X
X
X
X
X
X
X
O
S-Video
X
X
X
X
X
X
X
O
Komponent
X
X
X
X
X
X
X
O
PC
O
O
O
O
X
X
X
X
HDMI
O
O
O
O
O
O
X
X
Hoved
Ændring af lydstandard
Du kan vælge de særlige lydeffekter, du vil bruge, når du ser en
bestemt udsendelse.
Du kan vælge indstillingerne
ved blot at trykke på knappen
S.MODE på fjernbetjeningen.
1.
Tryk på knappen MENU for at vise menuen. Tryk på knappen
for at vælge “Lyd” og tryk derefter på knappe ENTER .
2.
Tryk på knappen ENTER
3.
Vælg den ønskede lydeffekt ved at trykke på knappen
gange og derefter trykke på knappen ENTER .
4.
Tryk på knappen EXIT for at afslutte.
eller
igen for at vælge “Tilstand”.
eller
flere
Standard: Vælger normal lydtilstand.
Musik: Fremhæver musik over stemmer.
Film: Giver liv og komplet lyd til film.
Tale: Fremhæver stemmer over andre lyde.
Brugertilpasset: Vælger dine brugerdefinerede lydindstillinger.
(Se “Angivelse af lydindstillingerne”)
Angivelse af lydindstillingerne
Du kan tilpasse lydindstillingerne, så de passer til dine personlige ønsker.
1.
Tryk på knappen MENU for at vise menuen. Tryk på knappen
for at vælge “Lyd” og tryk derefter på knappe ENTER .
2.
Tryk på knappen eller
knappe ENTER .
for at vælge “Equalizer” og tryk derefter på
3.
Tryk på knappen
eller
Tryk på knappen ENTER
for at vælge et bestemt emne.
.
4.
Tryk på knappen
eller
Tryk på knappen ENTER
.
5.
eller
for at angive den ønskede indstilling.
Tryk på knappen EXIT for at afslutte.
Hvis du ændrer disse indstillinger, skifter Sound-tilstanden automatisk til
“Brugertilpasset”.
Dansk-15
Indstilling af TruSurround XT (SRS TSXT)
TruSurround XT er en patenteret SRS-teknologi, der løser problemet med
at afspille 5.1 flerkanalsindhold over to højttalere. TruSurround giver en
tiltalende, virtuel surround sound-oplevelse gennem et afspilningssystem
med to højttalere, herunder interne
TV-højttalere. Det er fuldt ud kompatibelt med alle flerkanalsformater.
Du kan også angive disse
indstillinger ved blot at trykke
på knappen SRS på
fjernbetjeningen.
1.
Tryk på knappen MENU for at vise menuen. Tryk på knappen
for at vælge “Lyd” og tryk derefter på knappe ENTER .
2.
Tryk på knappen eller
knappe ENTER .
for at vælge “SRS TSXT” og tryk derefter på
3.
Tryk på knappen
eller
Tryk på knappen ENTER
for at vælge “Til” eller “Fra”.
.
4.
Tryk på knappen EXIT for at afslutte.
eller
TruSurround XT, SRS og symbolet
er varemærker tilhørende
SRS Labs, Inc. TruSurround XT-teknologi er indbygget under licens
fra SRS Labs, Inc.
Automatisk justering af lydstyrken
Hver udsendelsesstation har sine særskilte signalbetingelser, så det er
ikke let at justere lydstyrken, hver gang du skifter kanal.
Med denne funktion kan du automatisk regulere lydstyrken på en ønsket
kanal ved at reducere lydeffekten, når programsignalet er højt, eller øge
lydeffekten, når programsignalet er lavt.
1.
Tryk på knappen MENU for at vise menuen. Tryk på knappen
for at vælge “Lyd” og tryk derefter på knappe ENTER .
2.
Tryk på knappen eller
på knappe ENTER .
for at vælge “Auto-lydstyrke” og tryk derefter
3.
Tryk på knappen
eller
Tryk på knappen ENTER
for at vælge “Til” eller “Fra”.
.
4.
Tryk på knappen EXIT for at afslutte.
eller
Valg af intern lydfrakobling
Hvis du vil høre lyden gennem separate højttalere, skal du deaktivere den
interne forstærker.
1.
Tryk på knappen MENU for at vise menuen. Tryk på knappen
for at vælge “Lyd” og tryk derefter på knappe ENTER .
2.
Tryk på knappen eller
på knappe ENTER .
for at vælge “Intern u/lyd” og tryk derefter
3.
Tryk på knappen
eller
Tryk på knappen ENTER
for at vælge “Til” eller “Fra”.
.
4.
Tryk på knappen EXIT for at afslutte.
eller
Når “Intern u/lyd” er indstillet til “Til”, kan lydmenuerne med undtagelse af “Lydvalg”
(i PIP-tilstand) ikke justeres.
Dansk-16
Lytning til lyden af underbilledet
Når funktionen PIP er aktiveret, kan du lytte til lyden fra underbilledet.
1.
Tryk på knappen MENU for at vise menuen. Tryk på knappen
for at vælge “Lyd” og tryk derefter på knappe ENTER .
2.
Tryk på knappen eller
knappe ENTER .
for at vælge “Lydvalg” og tryk derefter på
3.
Tryk på knappen
eller
Tryk på knappen ENTER
for at vælge indstillingen “Under”.
.
4.
Tryk på knappen EXIT for at afslutte.
eller
Hoved: Anvendes til at lytte til lyden fra hovedbilledet.
Under: Anvendes til at lytte til lyden fra underbilledet.
Du kan vælge denne indstilling, når “PIP” er indstillet til “Til”.
Nulstilling af lydindstillingerne til fabriksværdierne
Hvis Game Mode <Spiltilstand> er aktiveret, er funktionen Reset
Sound <Nulstil lyd> aktiveret. Hvis du vælger funktionen Reset
<Nulstil> efter at have indstillet din equalizer, nulstilles
equalizerindstillingen til fabriksværdierne.
1.
Tryk på knappen MENU for at vise menuen. Tryk på knappen
for at vælge “Lyd” og tryk derefter på knappe ENTER .
2.
Tryk på knappen eller
knappe ENTER .
3.
Tryk på knappen EXIT for at afslutte.
eller
for at vælge “Nulstil” og tryk derefter på
Du kan vælge denne indstilling, når “Spiltilstand” er indstillet til “Til”.
Tilslutning af hovedtelefon
Du kan koble en hovedtelefon til dit fjernsyn, hvis du ønsker at se et
program uden at forstyrre andre personer i lokalet.
Nedenstående afsnit giver flere oplysninger om, hvordan du indstiller din hovedtelefon.
Når du sætter hovedtelefonstikket i den tilhørende port, kan du kun anvende Intern u/lyd og
Lydvalg (i PIP-tilstand) i lydmenuen.
Længerevarende brug af hovedtelefon med høj lydstyrke kan beskadige hørelsen.
Indstilling og visning af klokkeslæt
Du kan indstille tv’ets ur, så det aktuelle klokkeslæt vises, når du
trykker på knappen INFO. Du skal også indstille tiden, hvis du ønsker
at bruge automatisk tænd/sluk.
1.
Tryk på knappen MENU for at vise menuen. Tryk på knappen eller
for at vælge “Indstillinger” og tryk derefter på knappe ENTER .
2.
Tryk på knappen
ENTER .
eller
for at vælge “Tid” og tryk derefter på knappe
3.
Tryk på knappen
eller
for at vælge indstillingen “Indstil ur”.
4.
For at...
Skal du trykke på...
Flyt til “Time” eller “Minut”
Knappen
eller
.
Knappen
eller
.
Indstil “Time” eller “Minut”
Tryk på knappen ENTER
5.
.
Tryk på knappen EXIT for at afslutte.
Hvis du tager netledningen ud, skal du indstille uret igen.
Du kan også indstille timer og minutter ved at trykke på de numeriske knapper på
fjernbetjeningen.
Dansk-17
Indstilling af sleep-timer
Du kan vælge en tidsperiode på mellem 30 og 180 minutter, hvorefter tv’et
automatisk skifter til standbytilstand.
Tryk på knappen SLEEP på
fjernbetjeningen flere gange,
indtil det ønskede tidsinterval
vises.
1.
Tryk på knappen MENU for at vise menuen. Tryk på knappen eller
for at vælge “Indstillinger” og tryk derefter på knappe ENTER .
2.
Tryk på knappen
ENTER .
eller
for at vælge “Tid” og tryk derefter på knappe
3.
Tryk på knappen eller
knappe ENTER .
for at vælge “Sleep-timer” og tryk derefter på
4.
Tryk på knappen eller flere gange, indtil det ønskede tidspunkt vises
(Fra, 30, 60, 90, 120, 150, 180). Tryk på knappen ENTER .
5.
Tryk på knappen EXIT for at afslutte.
Fjernsynet går automatisk i standby, når tælleren når til 0.
Sådan tændes og slukkes fjernsynet automatisk
Du kan indstille tænd/sluk-funktionen, så fjernsynet:
Tændes automatisk og stilles ind på den valgte kanal på det
valgte tidspunkt.
Slukkes automatisk på det valgte tidspunkt.
Det første trin er at indstille tv’ets ur.
1.
Tryk på knappen MENU for at vise menuen. Tryk på knappen eller
for at vælge “Indstillinger” og tryk derefter på knappe ENTER .
2.
Tryk på knappen
ENTER .
3.
Tryk på knappen eller
på knappe ENTER .
4.
Tryk på knapperne
eller
for at justere “Time”, og tryk derefter på
knappen
for at flytte til næste trin.
Indstil andre emner med samme metode som ovenstående.
Tryk på knappen ENTER for at vende tilbage, når du er færdig.
5.
Tryk på knappen eller
på knappe ENTER .
6.
Tryk på knapperne
eller
for at justere “Time”, og tryk derefter på
knappen
for at flytte til næste trin.
Indstil andre emner med samme metode som ovenstående.
Tryk på knappen ENTER for at vende tilbage, når du er færdig.
7.
Tryk på knappen EXIT for at afslutte.
eller
for at vælge “Tid” og tryk derefter på knappe
for at vælge “Tændetidspunkt” og tryk derefter
for at vælge “Slukketidspunkt” og tryk derefter
Du kan også indstille time og minut ved at trykke på de numeriske knapper på
fjernbetjeningen.
Indstillingen “Aktivering” skal være indstillet til “Ja” for at timerne fungerer.
Dansk-18
Valg af sprog
Når du vil bruge fjernsynet for første gang, skal du vælge det sprog, som
menuerne og visningerne skal vises i.
1.
Tryk på knappen MENU for at vise menuen. Tryk på knappen eller
for at vælge “Indstillinger” og tryk derefter på knappe ENTER .
2.
Tryk på knappen eller
knappe ENTER .
3.
Vælg et bestemt sprog ved at trykke på knappen
Tryk på knappen ENTER .
for at vælge “Sprog” og tryk derefter på
eller
flere gange.
Du kan vælge mellem 21 sprog.
4.
Tryk på knappen EXIT for at afslutte.
Brug af Spiltilstand
Ved tilslutning til en spilkonsol, som f.eks. PlayStation™ eller Xbox™, kan
du opnå en mere realistisk spiloplevelse ved at vælge spillemenuen.
1.
Tryk på knappen MENU for at vise menuen. Tryk på knappen eller
for at vælge “Indstillinger” og tryk derefter på knappe ENTER .
2.
Tryk på knappen eller
knappe ENTER .
for at vælge “Spiltilstand” og tryk derefter på
3.
Tryk på knappen
eller
Tryk på knappen ENTER
for at vælge “Til” eller “Fra”.
.
4.
Tryk på knappen EXIT for at afslutte.
For at afbryde spilkonsollen og tilslutte en anden ekstern enhed, skal du annullere
spilletilstand i billedmenuen.
Hvis du viser TV-menuen i Spiltilstand, ryster billedet ganske let.
Spiltilstand er ikke tilgængelig i TV-tilstand.
Hvis Spiltilstand er aktiveret:
• Billedtilstand og Lydtilstand ændres automatisk til Brugerdefineret, og brugerne kan
ikke skifte tilstand.
• Lydtilstand i menuen Lyd er deaktiveret. Regulér lyden vha. din equalizer.
• Funktionen Nulstil lyd er aktiveret. Hvis du vælger funktionen Nulstil efter at have
indstillet din equalizer, nulstilles equalizerindstillingen til fabriksværdierne.
Indstilling af blå skærm / Valg af Melodi
Blå skærm:
Hvis der ikke modtages noget signal, eller hvis signalet er meget svagt,
erstatter en blå skærm automatisk den støjende billedbaggrund. Hvis
du alligevel ønsker at se det dårlige billede, skal du slå tilstanden “Blå
skærm” fra.
Melodi:
Du kan høre en melodi, når tv’et tændes eller slukkes.
1.
Tryk på knappen MENU for at vise menuen. Tryk på knappen eller
for at vælge “Indstillinger” og tryk derefter på knappe ENTER .
2.
Tryk på knappen
eller
Tryk på knappen ENTER
for at vælge “Blå skærm” eller “Melodi”.
.
3.
Tryk på knappen
eller
Tryk på knappen ENTER
for at vælge “Til” eller “Fra”.
.
4.
Tryk på knappen EXIT for at afslutte.
Dansk-19
Brug af energibesparende funktion
Denne funktion justerer tv’ets lysstyrke til nedsættelse af
strømforbruget. Når du ser tv om aftenen, kan du indstille tilstanden
“Energisparefunktion” til “Høj” for at skåne dine øjne for skarpt lys og for
at spare på strømforbruget.
1.
Tryk på knappen MENU for at vise menuen. Tryk på knappen eller
for at vælge “Indstillinger” og tryk derefter på knappe ENTER .
2.
Tryk på knappen eller
knappe ENTER .
3.
Vælg den ønskede indstilling (Fra, Lav, Medium, Høj) ved at trykke på
knappen
eller . Tryk på knappen ENTER .
4.
Tryk på knappen EXIT for at afslutte.
for at vælge “Strøm sparer” og tryk derefter på
Valg af kilden
Du kan vælge blandt eksterne kilder tilsluttet indgangsstikkene på dit
tv.
1.
Tryk på knappen MENU for at vise menuen.
Tryk på knappen ENTER
for at vælge “Input”.
2.
Tryk på knappen ENTER
igen for at vælge “Liste over kilder”.
Når der ikke er nogen ekstern enhed tilsluttet til apparatet, er det kun “TV”,
“Ekstern1”, “Ekstern2”, der er aktiveret på “Liste over kilder”. “AV”, “S-Video”,
“Komponent”, “PC”, “HDMI” er kun aktiveret, når de er tilsluttet til apparatet.
3.
Vælg den ønskede enhed ved at trykke på knappen
Tryk på knappen ENTER .
eller
.
Tryk på knappen SOURCE på fjernbetjeningen for at skifte mellem alle tilgængelige
kilder. Tilstanden TV kan vælges ved at trykke på knappen TV, talknapperne (0~9) og
knappen P / på fjernbetjeningen. Men den kan ikke vælges ved at bruge knappen
SOURCE.
Du kan vælge PC-tilstand ved blot at trykke på knappen PC på fjernbetjeningen.
Redigering af navne på indgangskilder
Giv enheden tilsluttet indgangsstikkene et navn for at gøre det lettere
at vælge en indgangskilde.
1.
Tryk på knappen MENU for at vise menuen.
Tryk på knappen ENTER
for at vælge “Input”.
2.
Tryk på knappen eller
på knappe ENTER .
for at vælge “Rediger navn” og tryk derefter
3.
Tryk på knappen
eller
Tryk på knappen ENTER
for at vælge den enhed, du vil redigere.
.
4.
Tryk på knappen
eller
Tryk på knappen ENTER
for at vælge den ønskede enhed.
.
5.
Tryk på knappen EXIT for at afslutte.
Dansk-20
Tekst-tv-dekoder
De fleste tv-kanaler har tekst-tv; sider med skriftlig information,
der blandt andet oplyser om:
Programtidspunkter
Nyheder og vejrudsigter
Sportsresultater
Undertekster for hørehæmmede
Tekst-tv-siderne er inddelt i seks kategorier:
Del
Indhold
A
Det valgte sidenummer.
B
Tv-/radiostations identitet.
C
Aktuelt sidenummer eller søgestatus.
D
Dato og klokkeslæt.
E
Tekst.
F
Statusoplysninger.
Visning af tekst-tv
Du kan når som helst få vist tekst-tv-information, men
signalmodtagelsen skal være i orden. I modsat fald:
Kan der mangle informationer.
Vises nogle sider muligvis ikke.
Sådan aktiverer du tekst-tv og får vist indholdsfortegnelsen:
1.
Brug knappen P
der har tekst-tv.
(
) eller P
2. Tryk på knappen TTX/MIX (
(
) til at vælge en kanal,
) for at aktivere tilstanden til Tekst-tv.
Indholdsfortegnelsen vises. Du kan altid få den vist igen ved at trykke på
knappen MENU (
).
3. Tryk på knappen TTX/MIX (
) igen.
Den faktiske udsendelse vises med “tekst-tv”, “dobbelt” og “mix” i rækkefølge
på skærmen.
4. Tryk på knappen TV(
) for at afslutte tekstvisningen.
Hvis der vises brudte tegn, mens der vises tekst, skal du kontrollere, at tekstsproget er
det samme som det sprog, der er valgt i menuen “Indstillinger”. Hvis sprogene ikke er
ens, skal du vælge det samme sprog i menuen “Indstillinger”.
Dansk-21
Valg af en bestemt tekst-tv-side
Brug tallene på fjernbetjeningen til at komme direkte til en side:
1. Angiv det trecifrede sidenummer, der er anført i indholdsfortegnelsen, ved
at trykke på de tilsvarende numeriske knapper.
2. Hvis den valgte side er forbundet med flere andre sider (tillægssider),
vises de andre sider i rækkefølge. Tryk på PIP (
). for at fastfryse en
side.
Tryk på PIP (
) igen, når du er klar til at fortsætte.
3. Anvendelse af de forskellige visninger:
For at få vist...
Skal du trykke på...
Både tekst-tv-information og udsendelse
TTX/MIX (
Skjult tekst (f.eks. svar på spørgsmål i konkurrencer)
INFO (
)
Normal visning
INFO (
)
En tillægsside (ved at indtaste det 4-cifrede sidetal)
PRE-CH (
Næste side
P
(
)
Foregående side
P
(
)
Dobbelt skriftstørrelse i:
SOURCE (
øverste halvdel af skærmen
Én gang
nederste halvdel af skærmen
To gang
Normal visning
)
)
)
Tre gang
Anvendelse af Fastext til valg af tekst-tv-sider
De forskellige emner på Tekst-TV er farvekodede, og du kan vælge den
ønskede side ved at trykke på den tilsvarende farvede knap på
fjernbetjeningen.
1.
Få vist tekst-tv’s indholdsfortegnelse ved at trykke på TTX/MIX (
2.
Tryk på den farvede knap, der svarer til det emne, du ønsker at vælge
(de tilgængelige emner vises på statusinformationslinien).
3.
Tryk på den røde knap for at vise forrige side.
Tryk på den grønne knap for at vise næste side.
4.
Tryk på knappen TV(
Dansk-22
) for at afslutte tekstvisningen.
).
Installation af PC’ens software (baseret på Windows XP)
Windows’ skærmindstillinger for en typisk com-pu-ter er vist herunder. Billederne fra din pc kan være
anderledes. Det afhænger af den konkrete Windows-version og det konkrete skærmkort. Selvom dine
billeder ser anderledes ud, gælder de samme grundlæggende informationer i næsten alle tilfælde.
(Hvis ikke skal du kontakte din com-pu-ter- eller Samsung-forhandler.)
1.
Klik først på “Settings” i startmenuen i Windows. Når “Settings” er fremhævet,
skal du bevæge markøren, så “Control panel” fremhæves.
2.
Når kontrolpanelet vises, vælger du “Appearance and Themes”,
hvorefter en dialogboks vises.
3.
Når kontrolpanelet vises, vælger du “Display”, hvorefter en dialogboks vises.
4.
Vælg fanen “Settings” i denne dialogboks.
Den korrekte indstilling af størrelse (opløsning): Optimal- 1360 X 768
Hvis der i denne dialogboks er mulighed for indstilling af vertikal frekvens,
skal den korrekte værdi være “60” eller “60 Hz”. Ellers klikker du bare på “OK” og
forlader dialogboksen.
Visningstilstand
Både skærmens placering og størrelse kan være forskellig afhængigt af pc-skærmen og dens opløsning.
Opløsningerne i tabellen anbefales. (Alle opløsninger mellem de understøttede grænser understøttes)
Tilstand
Opløsning
Horisontal
frekvens (kHz)
Vertikal
frekvens (Hz)
Pixel Clock
frekvens (MHz)
Synkroniserings
polaritet (H/V)
IBM
640 x 480
720 x 400
31,469
31,469
59,940
70,087
25,175
28,322
-/-/+
VESA
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1024 x 768
1360 x 768
37,861
37,500
37,879
48,077
46,875
48,364
56,476
60,023
47,712
72,809
75,000
60,317
72,188
75,000
60,000
70,069
75,029
60,015
31,500
31,500
40,000
50,000
49,500
65,000
75,000
78,750
85,800
-/-/+ /+
+ /+
+ /+
-/-/+ /+
+ /+
Tilstanden Interlace understøttes ikke.
Apparatet kan vise et unormalt billede, hvis der vælges andet end et standardvideoformat.
DVI understøtter ikke funktionen PC.
Tilstandene Separat og Komposit er understøttet. SOG understøttes ikke.
Dansk-23
Indstilling af pc
Grov- og finjustering af billedet (Motivlås):
Formålet med justering af billedkvaliteten er at fjerne eller reducere billedstøj.
Hvis støjen ikke går væk ved hjælp af finindstilling alene, justerer du
frekvensen så godt som muligt og finindstiller igen. Når støjen er reduceret,
justeres billedet igen, så det er rettet ind på midten af skærmen.
Tryk på knappen PC på
fjernbetjeningen for at vælge
PC-tilstand.
1.
Forudindstilling: Tryk på knappen PC for at vælge tilstanden PC.
2.
Tryk på knappen MENU for at vise menuen.
Tryk på knappen eller for at vælge “Indstillinger” og tryk derefter
på knappe ENTER .
3.
Tryk på knappen eller
på knappe ENTER .
4.
Tryk på knappen ENTER
5.
Tryk på knappen eller
på knappe ENTER .
for at vælge “Grov” eller “Fin” og tryk derefter
6.
Tryk på knappen
eller
Tryk på knappen ENTER
for at justere skærmkvaliteten.
.
7.
Tryk på knappen EXIT for at afslutte.
for at vælge “PC” og tryk derefter
for at vælge “Motivlås”.
Ændring af billedets placering (Position):
Juster pc’ens skærmplacering, hvis den ikke passer til tv-skærmen.
1.
Følg punkterne 1 til 3 i “Grov- og finjustering af billedet (Motivlås)”.
2.
Tryk på knappen eller
på knappe ENTER .
for at vælge “Position” og tryk derefter
3.
Tryk på knappen eller
Tryk på knappen
eller
Tryk på knappen ENTER
for at justere den vandrette placering.
for at justere den lodrette placering.
.
4.
Tryk på knappen EXIT for at afslutte.
Automatisk indstilling af PC-skærmen (Autojustering):
Med autojustering kan pc-skærmen indstilles til selv at justere det
indkommende pc-videodignal. Værdierne for fin, grov og position justeres
automatisk.
1.
Følg punkterne 1 til 3 i “Grov- og finjustering af billedet (Motivlås)”.
2.
Tryk på knappen eller
på knappe ENTER .
3.
Tryk på knappen EXIT for at afslutte.
for at vælge “Autojustering” og tryk derefter
Initialisering af billedindstillingerne (Nulstil billede):
Du kan erstatte alle billedindstillingerne med fabriksstandardværdierne.
1. Følg punkterne 1 til 3 i “Grov- og finjustering af billedet (Motivlås)”.
2.
Tryk på knappen eller
på knappe ENTER .
3.
Tryk på knappen EXIT for at afslutte.
Dansk-24
for at vælge “Nulstil billede” og tryk derefter
Brug af Kensington-antityverilåsen
Kensington- låsen er en enhed, der bruges til at reparere systemet fysisk, når det bruges på et offentligt
sted. Låseenheden skal købes separat.
Udseendet og låsemetoden kan være anderledes end på illustrationen, afhængigt af producenten.
Se i den manual, der fulgte med Kensington- låsen, for at få oplysninger om korrekt brug.
Kabel
1. Indsæt låseenheden i
Kensington- slottet på LCDTV’et (Figur 1), og drej den i
låseretningen (Figur 2).
Figur 2
2. Tilslut Kensington- låsekablet.
3. Fastgør Kensington- låsen til
et skrivebord eller en tung,
stationær genstand.
Figur 1
<Valgfrit>
Placeringen af ‘Kensington Lock’ kan variere afhængigt af modellen.
Fejlfinding: Før du kontakter serviceafdelingen
Ingen lyd eller intet billede
Kontroller, at strømledningen er tilsluttet i stikkontakten.
Kontrollér, at du har trykket på knappen POWER
på apparatets forside.
Kontroller indstillingerne for billedets kontrast og lysstyrke.
Kontroller lydstyrken.
Normalt billede, men ingen lyd
Kontroller lydstyrken.
Kontroller, om du har trykket på knappen MUTE
Kontrollér, om “Intern u/lyd” er aktiveret.
på fjernbetjeningen.
Intet billede eller sort/hvidt billede
Tilpas farveindstillingerne.
Kontroller, at du har valgt det korrekte udsendelsessystem.
Forstyrrelser af lyd og billede
Forsøg at finde det elektriske udstyr, der påvirker fjernsynet, og flyt det længere væk.
Tilslut fjernsynet i en anden stikkontakt.
Sløret billede eller “sne” på
skærmen, forvrænget lyd
Kontroller antennens retning, placering og forbindelser.
Denne interferens skyldes ofte brugen af en indendørs antenne.
Fjernbetjeningen fungerer ikke
Udskift batterierne i fjernbetjeningen.
Rengør den øverste ende af fjernbetjeningen (transmissionsvinduet).
Kontroller batteriets terminaler.
Meddelelsen “Kontr. sign.kab.”
vises.
Kontroller, at signalkablet er tilsluttet korrekt i PC’en eller videokilderne.
Sammenlign disse værdier med dataene i Skærmtilstande.
Meddelelsen “Understøttes ikke”
vises i PC-tilstand.
Kontroller den maksimale opløsning og frekvens for video- adapteren.
Sammenlign disse værdier med dataene i Display Modes Timing Chart
(Indstillingsdiagram for visningstilstande).
The TFT LCD panel uses a panel consisting of sub pixels (3.133.440) which require sophisticated technology to produce.
However, there may be few bright or dark pixels on the screen. These pixels will have no impact on the performance of the
product.
Dansk-25
Tekniske og miljømæssige specifikationer
Modelnavn
LE26R71B
LE32R71B
LE40R71B
Skærmstørrelse (diagonalt)
26 tomme
32 tomme
40 tomme
AC220-240V 50 Hz
AC220-240V 50 Hz
AC220-240V 50 Hz
120 W
152 W
205 W
1360 x 768 @ 60 Hz
1360 x 768 @ 60 Hz
1360 x 768 @ 60 Hz
5WX2
10 W X 2
10 W X 2
675,0 x 75,0 x 475,5 mm
675,0 x 215,5 x 530,0 mm
800,0 x 80,0 x 548,5 mm
800,0 x 252,0 x 603,0 mm
991,5 x 87,0 x 658,5 mm
991,5 x 326,0 x 713,0 mm
10,1 kg
14,8 kg
22,8 kg
10 °C til 40 °C (50 °F til 104 °F)
10 % til 80 %, ikke-kondenserende
-20 °C til 45 °C (-4 °F til 113 °F)
5 % til 95 %, ikke-kondenserende
10 °C til 40 °C (50 °F til 104 °F)
10 % til 80 %, ikke-kondenserende
-20 °C til 45 °C (-4 °F til 113 °F)
5 % til 95 %, ikke-kondenserende
10 °C til 40 °C (50 °F til 104 °F)
10 % til 80 %, ikke-kondenserende
-20 °C til 45 °C (-4 °F til 113 °F)
5 % til 95 %, ikke-kondenserende
Strømforsyning
Strømforbrug
Opløsning (PC)
Lyd
Udgang
Mål (B x D x H)
Hoveddel
Med stativ
Vægt
Med stativ
Omgivelser
Driftstemperatur
Driftsfugtighed
Opbevaringstemperatur
Opbevaringsfugtighed
Modelnavn
Skærmstørrelse (diagonalt)
Strømforsyning
Strømforbrug
Opløsning (PC)
Lyd
Udgang
Mål (B x D x H)
Hoveddel
Med stativ
Vægt
Med stativ
Omgivelser
Driftstemperatur
Driftsfugtighed
Opbevaringstemperatur
Opbevaringsfugtighed
LE26R72B
LE32R72B
LE37R72B
LE40R72B
26 tomme
32 tomme
37 tomme
40 tomme
AC220-240V 50 Hz
AC220-240V 50 Hz
AC220-240V 50 Hz
AC220-240V 50 Hz
120 W
152 W
170 W
205 W
1360 x 768 @ 60 Hz
1360 x 768 @ 60 Hz
1360 x 768 @ 60 Hz
1360 x 768 @ 60 Hz
5WX2
10 W X 2
10 W X 2
10 W X 2
675,0 x 75,0 x 475,5 mm
675,0 x 215,5 x 530,0 mm
800,0 x 80,0 x 548,5 mm
800,0 x 252,0 x 603,0 mm
923,0 x 87,0 x 618,5 mm
923,0 x 326,0 x 676,5 mm
991,5 x 87,0 x 658,5 mm
991,5 x 326,0 x 713,0 mm
10,1 kg
14,8 kg
22,3 kg
22,8 kg
10 °C til 40 °C (50 °F til 104 °F)
10 % til 80 %, ikke-kondenserende
-20 °C til 45 °C (-4 °F til 113 °F)
5 % til 95 %, ikke-kondenserende
10 °C til 40 °C (50 °F til 104 °F)
10 % til 80 %, ikke-kondenserende
-20 °C til 45 °C (-4 °F til 113 °F)
5 % til 95 %, ikke-kondenserende
10 °C til 40 °C (50 °F til 104 °F)
10 % til 80 %, ikke-kondenserende
-20 °C til 45 °C (-4 °F til 113 °F)
5 % til 95 %, ikke-kondenserende
10 °C til 40 °C (50 °F til 104 °F)
10 % til 80 %, ikke-kondenserende
-20 °C til 45 °C (-4 °F til 113 °F)
5 % til 95 %, ikke-kondenserende
LE26R71B/LE26R72B/LE32R71B/LE32R72B/
LE37R72B/LE40R71B/LE40R72B
Drejefod (venstre/højre)
Ja
Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.
Dansk-26
Download PDF