Mini Crosser 130 og Operating instructions

Mini Crosser T
Servicemanual
Gælder for type: 125, 127, 130 og 140
Version 1.8.4
HS 23.02.10
Indholdsfortegnelse
1.0................Introduktion ............................................................................................................... 3
2.0................Sikker service ............................................................................................................ 4
3.0................Værktøjsliste .............................................................................................................. 5
4.0................Vedligeholdelse ......................................................................................................... 6
4.1................Dagligt ........................................................................................................................ 6
4.2................Kvartalsvis ................................................................................................................. 6
4.3................Sikkerhedsbetinget eftersyn .................................................................................... 6
5.0................Service oversigt for MC i standard udgave ...................................................................................... 7
5.1................Overophedning ........................................................................................................ 13
6.0................Sikringer og elektriske pærer ................................................................................ 17
6.1................Oversigt over batteritilslutninger. ......................................................................... 17
6.2................Stik og sikringer i betjeningspanel ........................................................................ 18
7.0................Batterier / opladning ............................................................................................... 19
8.0................Opbevaring .............................................................................................................. 20
9.0................Rengøring ................................................................................................................ 20
10.0..............Fejlfinding ................................................................................................................ 21
10.1..............Programmeringsenhed ........................................................................................... 23
11.0..............Internationale adresser........................................................................................... 23
12.0..............Flycertifikat .............................................................................................................. 24
13.0..............Specialtilpasning ..................................................................................................... 26
14.0..............Overensstemmelseserklæring ............................................................................... 26
15.0..............Montagebeskrivelse ................................................................................................ 27
15.1..............Gasregulering .......................................................................................................... 27
15.2..............Speedometer ........................................................................................................... 29
15.3..............Kurvesænkning ....................................................................................................... 31
15.4..............Forældre potentiometer ......................................................................................... 32
15.5..............Time tæller ............................................................................................................... 33
15.6..............Forældre nøgle ........................................................................................................ 35
15.7..............Fod speeder 3W & 4W............................................................................................. 36
15.8..............El-sædehejs ............................................................................................................. 39
15.9..............Drejegas regulering højre & venstre ...................................................................... 41
15.10............Montering af tilbehør i C-skinne ............................................................................ 44
15.11............Udskiftning af forlygte pære .................................................................................. 45
15.12............Montering af sidespejl ............................................................................................ 46
16.................Tekniske data ........................................................................................................... 47
17.................Fastspænding med selesæt ................................................................................... 51
18.................Programmering ....................................................................................................... 53
18.1..............125T 3 & 4W ............................................................................................................. 53
18.2..............130T 3 & 4W ............................................................................................................. 54
18.3..............140T 3 & 4W ............................................................................................................. 55
19.................Forhjulsindstilling 4W.............................................................................................. 56
20.................El-teknisk diagram .................................................................................................. 58
21.................PG Drivers Technology ........................................................................................... 60
Bilag A ........Checkliste .............................................................................................................. 108
2
1.0
Introduktion
Servicemanualen er et supplement til vores reservedelskatalog og brugervejledning.
•
Anvend reservedelskataloget til, at finde varenumre på dele som ønskes udskiftet.
Tegningerne der i, viser i stor udstrækning hvordan de enkelte dele udskiftes.
•
Ændringer/montering af tilbehør af elektrisk karakter, er beskrevet med billedserier
her i service manualen.
•
En generel beskrivelse af hvordan scooteren anvendes findes i brugervejledningen.
Information om vedligeholdelse, batterier/opladning og fejlfinding fra brugervejledningen, er også taget med her for overskuelighedens skyld.
•
Almindelig vedligeholdelse af scooteren findes i brugervejledningen.
•
Scooteren må kun serviceres og repareres af autoriserede personer uddannet af
Mini Crosser A/S.
•
Mini Crosseren er beregnet for anvendelse i 10 år, dog max. 5.000 timer, såfremt
den gennemgår sikkerhedseftersyn hvert år svarende til 500 driftstimer. Servicen
skal enten foregå hos Medema Danmark A/S, eller hos et autoriseret værksted.
•
Vigtigt: Af sikkerhedsmæssige hensyn er det af højeste vigtighed at intervallet af
service- og sikkerhedseftersyn overholdes for at minimere risici for bremsesvigt,
kortslutninger i ledninger med evt. varmeudvikling og brand til følge.
•
Ønskes der hjælp i forbindelse med fejlfinding, står MiniCrosser altid rådighed med
telefonisk assistance. Er der tale om en tilsyneladende elektrisk fejl hvor scooteren
ikke vil køre, bedes De oplyse fejlkoden. Den vises i batteriindikatoren på
betjeningspanelet. Læs herom i afsnittet »Fejlfinding«.
•
De bedes desuden have scooterens serienummer klar ved enhver henvendelse til
Mini Crosser A/S
•
Mini Crosser forbeholder sig ret til, at opdatere servicemanualen i takt med
eventuelle ændringer eller forbedringer på produktet.
Mini Crosser A/S
Telefon: 70 10 17 55
E-mail: info@minicrosser.com
Internet: www.minicrosser.dk
3
2.0
Sikker service
For at undgå personskade på såvel tekniker som efterfølgende bruger af scooteren, er det vigtigt
at man lærer sig produktet at kende, inden der foretages service arbejde. Læs relevante afsnit af
brugervejledningen og servicemanualen.
Vær specielt opmærksom på følgende:
1.
Scooteren SKAL slukkes på hovedafbryderen. Tag nøglen ud. Er der tale om service på
elektriske dele SKAL også plus-polen på batteriet afmonteres.
2.
Skal der i forbindelse med fejlfinding foretages målinger af spænding, vær da meget
opmærksom på ikke at lave kortslutninger.
3.
Vær meget opmærksom på ikke at kortslutte batteri-poler.
4.
Pas på ikke at få løftet forkert på eller tabe tunge dele som f.eks. sæde, batterier og motor/
gear.
5.
Sørg for at løfte det ene baghjul fra jorden for at sikre, at scooteren ikke kører af sted ved
fejlbetjening.
6.
Brug professionelt velholdt værktøj.
7.
På steder hvor der er anvendt låsemøtrikker, SKAL der bruges NYE når scooteren samles
igen.
8.
Vær opmærksom på at montere nye kabelstrips, på samme måde som de sad. Sørg for at
ingen kabler kan komme i klemme ved bevægelige dele, eller at de kan stritte ud så man
hænger fat i dem.
9.
Afslut enhver service med at sikre sig at produktet er i køreklar stand.
•
Check at alle stik sidder korrekt monteret og at alle mekaniske dele sidder forsvarligt
fastspændt.
•
Tænd for scooteren og kontroller at magnetbremsen klikker når speederen
aktiveres. Når speederen slippes igen, må scooteren ikke kunne skubbes.
4
3.0
Værktøjsliste
Følgende værktøj behøves for at lave service på scooteren:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Seegerrings tang
Unbrako nøgler
Topnøgler 7-17 mm
Fastnøgler 7-17 mm
Skruetrækkere med kryds og torx 10/15/20/25 kærv
Spidstang
Skævbider
Plastik hammer
Dorn sæt
Hobbykniv
Stålbørste
Papegøjetang
Afisoleringstang
Kabelsko tang
Tang til Molex 5556/5558 crimps
Popnitte tang
Små kabelbindere
Multimeter
Batteritester
Dæktryksmåler
Dækpumpe med autoventil
Syrefri olie & fedt
Locktite 406 / 603
Kabel bindere
5
4.0
Vedligeholdelse
Følgende foretages af brugeren eller en person der kan hjælpe hermed.
4.1 Dagligt
Test af køre- og blinklys
Test blinklysene. Test også kørelysene før scooteren benyttes i mørke, eller ved nedsat sigtbarhed.
4.2 Kvartalsvis
1.
Test af bremser.
Når frikoblingshåndtaget er skubbet tilbage, må Mini Crosseren ikke kunne skubbes.
2.
Test af bremse frikoblings funktion
Når bremse frikoblingshåndtaget er skubbet fremad, må scooteren ikke kunne køre når gas
reguleringen aktiveres. Batteriindikatoren skal blinke fejl 9.
Når frikoblingshåndtaget skubbes tilbage og scooteren har været slukket og tændt, skal
den kunne køre igen. Scooteren må da ikke kunne skubbes.
3.
Test af gas regulering.
Når scooteren er slukket aktiveres gas reguleringen. Imens tændes scooteren. Scooteren
må nu ikke være i stand til at køre. Batteriindikatoren skal bølge op og ned.
Med scooteren tændt aktiveres gas reguleringen en smule fremad. Når den slippes skal
scooteren stands helt og der skal lyde et klik fra bremsen. Scooteren må ikke kunne skubbes. Lav samme test ved en lille aktivering bagud af gas reguleringen.
4.
Smør vippearmen på forbremsenavet med syrefri olie.
5.
Kontroller dæktryk og dækslidtage.
4.3 Sikkerhedsbetinget eftersyn
Mini Crosseren er beregnet for anvendelse i 10 år, dog max. 5.000 timer, såfremt den gennemgår
sikkerhedseftersyn hvert år svarende til 500 driftstimer. Servicen skal enten foregå hos Medema
Danmark A/S, eller hos et autoriseret værksted.
Vigtigt: Af sikkerhedsmæssige hensyn er det af højeste vigtighed at intervallet af service- og
sikkerhedseftersyn overholdes for at minimere risici for bremsesvigt, kortslutninger i ledninger
med evt. varmeudvikling og brand til følge.
6
5.0
Service oversigt for MC i standard udgave
Område
Affjedring og hjul
Komponent
Kontrol & afhjælpning
Affjedring bag.
Kontroller om bagenden af scooteren
hænger. Baghjulet må ikke skrabe på
stænkskærmen ved belastet sæde.
Udskift de blå affjedringsklodser bag ved
batterierne. Se Reservedels-kataloget.
Kontroller at små gummidæmpere sidder
ordentligt. Efterspænd eller montér nye.
Kontroller at bagsvinger/transaksel sidder solidt fastmonteret. Efterspænd eller
monter bolte/møtrikker
Kontroller at ingen kabler kan
kommer i klemme ved bevægelige dele.
Monter kabelbindere
Kontroller hjul.
Tjek fastspænding og at fælge er i en
ordentlig stand.
Kontroller dæktryk og dækmønster
Anbefalet dæktryk: 3,5 bar (50 P.s.i.)
Min mønsterhøjde for godt vejgreb er ca.
1 mm.
Se reservedelskatalog for adskillelse.
OBS! Baghjul og forhjul på 4W SKAL altid afmonteres ved hjælp af de 5 skruer.
Løsn ALDRIG selve flangen ved hjælp af
skruen i midten. Se Reservedelskatalog.
OBS! Luk altid luft ud af slangen inden et
hjul skilles ad!
Kontroller at håndbremse
fungerer.
Smør vippearmen på forbremse navet
med syrefri olie. Juster kabellængden
ved hjælp af justernippelen. I tilfælde af
defekte dele: Se reservedelskatalog
3W: Forgaffel. Affjedring og
rethed.
Kontroller at forgaflen kan fjedre. Er den
slået skæv? Er der olie lækage?
Hvis der er tale om en fejl, som skal
udbedres, udskiftes hele forgaflen. Se
reservedelskataloget.
7
Område
Affjedring og hjul
Komponent
Kontrol & afhjælpning
3W: Forhjul.
Kontroller kuglelejer for slør og slidtage.
4W: Affjedring forrest.
Kontroller at forhjulene ikke støder på
undersiden af forskærmene.
Tjek at gummidæmperne pos. 15 i reservedelskataloget er fastmonteret. Skal
sidde så de lige berører forbroen. Se
reservedelskataloget.
4W: Kontroller at Rosta affjed- Løsn de 4 skruer/møtrikker den er monringsklods ikke har forskubbet teret med og skub klodsen på plads. Se
sig efter kraftig påkørsel, så
reservedelskatalog.
forbro skraber på bundramme.
4W: Forhjuls ophæng.
Kontroller at styrestænger og styrekugler er i en god stand og forsvarligt fastspændt.
Kontroller kuglelejer i forhjul og i styrespindler for slør/slidtage.
Sporing af forhjul. Se skitse herunder for
korrekt sporing, hvis et skævt dækslid
viser et behov her for.
Styr/Betjeningspanel Lys, blink, nødblink og horn.
Kontroller funktion og at kontakterne er i
en god stand.
Hvis blink/lys i uorden: Skift pære i tilfælde af defekt.
Hjælper det ikke, kontrolleres stikforbindelser, sikring i betjeningspanel. Se
kapitel 6, side 13
Tæthed
Kontroller at gummiafdækninger på kontakter er hele og i en god stand.
Kontroller at der er ikke er huller, som
mangler propper. Eftermontér om nødvendigt.
Kontroller at skilt på betjeningspanel sidder ordentligt.
Gasregulering og styrhåndtag
Kontroller at gasregulerings-håndtaget
sidder ordentligt fastspændt på potentiometer akslen. Funktionstest:
- Tænd scooteren samtidig med at gasregulering er aktiveret.
8
Område
Komponent
Kontrol & afhjælpning
Styr/Betjeningspanel Gasregulering og styrhåndtag, fortsat
Scooteren må ikke kunne køre. Batteriindikatoren skal bølge op og ned.
Med scooteren tændt aktiveres gasreguleringen en smule fremad. Når den slippes skal
scooteren standse helt og der skal lyde et klik
fra bremsen. Scooteren må ikke kunne skubbes. Lav samme test ved en lille aktivering
bagud af gas reguleringen
Max. hastigheds poten- Kontroller at potentiometer sidder fast på aktiometer.
sel.
Test at scooter kører hurtigt/langsom ved henholdsvis skildpadde og hare position.
Batteriindikator
Kontroller at den tænder alle lamper ved fuldt
opladede batterier. Er der slet ingen visning,
prøves med en anden styring, da sigalet kommer derfra. Hvis ikke skal printet skiftes. Er der
defekt i en enkel lampe, er en diode defekt.
Kontroller at parameteren »True Charge calibration « er sat til 99m ohm. Sikrer bedst visning i bakket terræn.
Motor/gear/bremse
(transakslen)
Slid
Kontroller:
At motoren har en jævn og ensartet gang. Har
den ikke det, er det typisk motorkullene der
skal skiftes. Minimumslængde på kullene er 1
cm. Se reservedelskataloget for udskiftning.
Tandhjul i transakslen for slid. Løft det ene
baghjul og mål spillerummet på dæk periferien.
På en ny maskine er spillerummet 16-18 mm.
Er spille rummet meget større, skiftes hele enheden. Se reservedelskataloget for udskiftning.
Slid i baghjulslejer i gear. Løft bagenden af
scooteren. Tag fat omkring et hjul ad gangen.
Løft op og ned i det, for at mærke om der er
slør i lejerne i transakslen. Er der det, bør hele
enheden skiftes.
9
Område
Motor/gear/bremse
(transakslen)
Komponent
Kontrol & afhjælpning
Strømforbrug
Strømforbruget på lige vej med 3,5 bar i
dækkene og 75-100 kg på sædet er:
125 – 10 km/h: 12 – 15 A
125 – 13 km/h: 14 – 16 A
130 – 15 km/h: 17 – 20 A
Mål med et tang-amperemeter på et af
batterikablerne.
Bremse og bremse-frikobling. Scooteren må ikke kunne skubbes, når
Kontroller funktion og kørsels- frikoblingshåndtaget er skubbet tilbage.
blokering.
Når frikoblingshåndtaget er skubbet
frem, skal scooteren kunne skubbes.
Den må ikke kunne køre. Den skal melde
fejl 9 når gasreguleringen aktiveres.
Føres håndtaget tilbage igen, skal den
kunne køre igen. OBS scooteren skal
tændes/slukkes først.
Bremsen skal kunne holde scooteren på
en bakke på ca 15˚ = 26% 75-100 kg på
sædet. Kan den ikke det kan den være
slidt, og den skal skiftes.
Styrstolpe
Bremselængde.
Kontroller at scooteren kan
bremse som følger, når gasreguleringen slippes ved fuld
fart på et fast skridsikkert
underlag (asfalt)
Scooterhastighed/max. bremselængder:
10 km/h – 2,0 m (11)
13 km/h – 2,8 m (10)
15 km/h – 3,5 m (11)
Tallene i parentes angiver normal bremseparameteren fra fabrik. Denne kan
ændres med en programmerings enhed
(forward deceleration). Se herom senere.
Vær opmærksom på at bremselængderne ikke må være længere end angivet,
for at opfylde myndighedskrav.
Slør/slidtage
Kontroller følgende:
• Kardanled
• Stifter i styreaksel/forgaffel
• At styrets aluminiums underdel sidder
fast på styreaksel.(*)
Se næste side
10
Område
Komponent
Kontrol & afhjælpning
Styrstolpe
Slid/rust i lejer i styrstolpen. Øverste støtteleje. Lejer i kronrør er beskyttet af tætningsringe. Går forgaffel lidt trægt, kan tætningsringe smøres med lidt fedt.
(*) På modeller med en 8 mm skrue fra
styrets aluminiums underdel ind i styreakslen: Skruen kan gå løs ved hårde vrid/slag
af styret. Det kan afhjælpes ved at bore hul
til en klemstift mellem styreaksel og aluemne. Kontakt Mini Crosser A/S
Kabler
Kontroller at kablerne ikke kan komme i
klemme eller udsættes for træk ved drejning af styr og ved nedfældning af styrstolpen.
Gasfjeder
Kontroller:
At gasfjederen har en fast låsning af styrstolpen.
Kontroller at der ikke er noget slør i udløserhåndtag og i de skruer/bøsninger som
gasfjederen er monteret med.
Nøgleafbryder/ladestik
Kontroller at nøgleafbryderen ikke er løs i
sin bevægelse.
Rens med en hårdt opvredet klud el. trykluft hvis det er snavset. Er der ir i kontakterne renses dette med kontaktspray eller
ladestik udskiftes.
Chassis/sæde/
skærme
Fodplade
Kontroller plastik popnitter som fodmåtten
er monteret med. Monter nye hvis nødvendigt.
Sædestolpe
Kontroller at den er ordentligt fastspændt
og i en god stand.
Sæde
Kontroller at:
Udløserhåndtaget låser sædet ordentligt
At sæde er fast monteret på sæderamme/
sædeplade.
At sæderør er i en ordentlig stand. Smør
evt. røret med lidt syrefri fedt.
At armlæn er i en ordentlig stand
11
Område
Chassis/sæde/
skærme
El-dele
Batterier/lader
(se afsnit 6 )
Komponent
Kontrol & afhjælpning
Skærme
Kontroller at plastik skærmene er i en ordentlig stand. Dele med skarpe og udstående kanter, bør udskiftes. Det samme gælder
skærme der har en driftmæssig funktion,
som f.eks. stænkskærme og batteriskærm.
(vand på styring).
Rengøring: Se senere.
Øvrige mekaniske komponenter
Kontroller at øvrige dele er i en funktionsmæssig ordentlig stand.
Styring på el-plade
Kontroller om den er tør for fugt og i en pæn
stand.
Kontroller at alle stikforbindelser sidder fast
monteret.
Kabler/stik
Kontroller at kabler sidder ordentligt fastmonteret og ikke stikker ud så noget kan
gribe fat i dem eller i kan komme i klemme.
Kontroller at stikforbindelser er låst ordentligt.
Batteriremme
Kontroller at de er ordentligt fastspændt.
Batterier
Kontroller at der ikke er revner i batterierne,
at de ser pæne ud og at batteritilslutningerne sidder ordentligt.
Batterikapacitet
Test denne med batteritester. Viser den
at nye skal monteres, sørg da for at parre
disse med en nøjagtighed på 0,1V. Smør en
smule syrefri vaseline på batteripoler inden
tilslutning.
Batterilader
Kontroller at batteriladeren skifter til LADNING på kontrollampen når den tilsluttes
scooteren.
Mål evt. ladespændingen under ladning.
Skal ligge på ca. 28,8V.
Lad scooteren stå til opladning natten over.
Fjern laderen og mål batterispændingen
efter ca 15.min. Skal være på ca. 27,6V. for
friske batterier.
Kontroller at scooteren ikke kan køre, imens
batteriladeren er tilsluttet.
12
5.1 Overophedning
Styringen
Kontroller styringen for tegn på overophedning.
Smeltet plastik. Brændte ledninger. Brændte
stik. Forsigtigt føl efter om nogen af de 4 spader på styringen sidder løs. Ødelagt isolering
på ledninger. Hvis nogen af de 4 ledninger til
styringen er ødelagt kan de repareres som beskrevet i afsnittet udskiftning af stik.
Eksempel på ødelagt styring.
Det ses at plastikken på styringen er deformeret på grund af overophedning som er kommet
fra motorkablerne.
Det ses at stikket til venstre er gået løs.
Udskiftning af stik:
Til denne operation benyttes der et reparations
kit med varenummer:
T-127-05-033
Og værktøjet: TN 70 SE
13
Styringen
Klip det dårlige stik eller ledning af.
Afisoler 10 mm.
Indsæt de afisolerede kabel ender i hylsen på
reparations kablet.
Indstil værktøjet til det korrekte kvadrat ledning. 8 mm2 for 2 motor ledninger og 6 mm2
for én batteri ledning.
14
Styringen
Klem hylsen.
Varm krympeflexen fast til kablet og operationen er færdig.
Se efter at der ikke er skade på nogen af disse
kabler og stik.
Eksempel på brændt stik og smeltet ledning.
Billedet er fra en E-model.
15
Styringen
Batterier
Kontroller om der er tegn på skade ved batteripoler og kabler.
Kontroller at kablet til motoren ikke er beskadiget.
Udfør en bremsetest. Kør scooteren med fuld fart og slip gassen. Bremselængde må højest være
2 meter ved en 10 km/t scooter og 3,5 meter ved en 15 km/t scooter.
Test den mekaniske bremse og juster om nødvendigt.
Kontrollér om kul er okay eller trænger til udskiftning.
Uanset om det er Schmid eller Mini Crosser transaksel gælder det, at kul skal skiftes når de er
slidt ned til 10 mm.
Fuld længde
10 mm
16
6.0
Sikringer og elektriske pærer
Sikringerne sidder under bagskærmen.
1
2
3
4
5
40 A 10 A 10 A 40 A 10 A
Sikring, 1:
Sikring, 2:
Sikring, 3:
Sikring, 4:
Sikring, 5:
1 x 40A sikring:
1 x 10A sikring:
1 x 10A sikring:
1 x 40A sikring:
1 x 10A sikring:
Ladning.
Kontrol system.
Sædeløft.
Ekstra
Ekstra.
Varenummer SR-00066 (40A)
Varenummer SR-00066 (10A)
Varenummer SR-00066 (10A)
(Udgået medio 2004)
Hovedsikringerne, 100 A, sikringstype DIN 2581 - 100 A
Varenummer SR-00977
6.1 Oversigt over batteritilslutninger.
Sikringer og ekstra stik på el-plade
Sikringer på print i betjeningspanel. Brug pincet ved udskiftning.
F1: lys
2 A: Littlefuse: 154 002.RA900
F2: lys venstre baglygte 2 A - samme F3: højre blinklys
2 A - samme F4: venstre blinklys
2 A - samme F5: stoplys
2 A - samme F6: horn
5 A: Littlefuse: 154 005.RA900
17
(Udgået primo 2004)
6.2 Stik og sikringer i betjeningspanel
MiniCrosser A/S
T-127-5-002
Issue 2.0
J
J2
J19
J5
J3
J15
J13
J18
F6
J6
J16
J7
J8
J9
J10
J11
J12
J17
En del af stikkene på printet er til ekstraudstyr. Nogle af dem er tilsluttet fra fabrikken og de er i
stedet ført ud til de områder på scooteren hvor de skal bruges.
Skemaet herunder viser i hvilke tilfælde at betjeningspanelet skal åbnes.
Tilslutningen for sædehejs, er ikke relevant for sædehejs af S-modeltypen. På T-modellen sidder
op/ned kontakten også under armlænet.
Elektriske pærer
Forlys:(beskrivelse af fremgangsmåde). BA15s 24V/21W MC varenummer SR-00066
Blinklys/stoplys:
BA15s 24V/10W MC varenummer SR-00033
Baglys:
BA15s 24V/5W. MC varenummer SR-04244
18
7.0
Batterier / opladning
I Mini Crosseren benyttes lukkede, vedligeholdelsesfrie batterier GEL (Exide 12V/56Ah eller Trojan
12V/71Ah). De udvikler normalt ikke gas og må ikke påfyldes med vand.
Kun batterier af GEL typen må benyttes til Mini Crosser T-model.
Vær opmærksom på, at batteriernes kapacitet aftager med tiden og ved lave temperaturer. Dette
betyder i praksis, at et køretøj med gamle batterier har mindre kørestrækning, end det havde,
dengang batterierne var nye.
Batterikapaciteten ved –10 °C er ca. halvdelen af tilsvarende kapacitet ved +20 °C.
Batteriproducenten anbefaler, at batterierne oplades ved en temperatur fra +10° til +30° C, for at
opnå en ladetid som angivet under ”Tekniske Data”. Ladetiden forlænges med ca. 60% ved en
opladnings temperatur på 5° C i forhold til en opladning ved 20° C. Det skyldes at batteriet rent
kemisk har sværere ved at modtage strømmen. For at undgå dybdeafladede batterier anbefales
det, at man oplader i et opvarmet rum. Er det ikke muligt hver dag, er det en god ide at oplade
Mini Crosseren i et varmt rum en gang om ugen.
Nye batterier opnår først fuld kapacitet efter ca. 20 gange af- og opladninger.
Brugte batterier skal afleveres hos Deres leverandør eller på miljødepot. Vær forsigtig med håndteringen af eventuelt utætte batterier, da de indeholder ætsende syre bundet i en gel-masse.
Det er vigtigt, at batterierne monteres korrekt. Batteripoler og snaplåse er mærkede +/-. De skal
monteres som vist på skitsen herunder. Vær sikker på at snap låsene er ordentligt lukkede. Der
må af samme grund ikke være grater på polerne.
Mini Crosseren bør lades op, når køretøjet ikke er i brug. Den type oplader, som leveres fra fabrikken er automatisk virkende således, at den selv slår fra, når batterierne er fuldt opladede. Opladeren bruger kun strøm, når der lades. Lad derfor opladeren værer tilsluttet, indtil Mini Crosseren
skal bruges igen.
Laderen vil stå og blinke indtil den er færdig. Derpå lyser laderen konstant.
Hvis Mini Crosseren sættes bort for oplagring i længere tid, vil det være tilstrækkeligt at lade op
en gang pr. måned.Ved oplagring skal batterierne altid være fuldt opladet, da de ikke kan tåle at
henstå afladet igennem længere tid.
På næste side kan man se, hvordan ladeapparatet sættes i køretøjet. Derudover henvises til instruktionen for det pågældende ladeapparat. Her vil man bl.a. kunne læse, hvordan ladeapparatet
viser, at køretøjet er fuldt opladet.
19
Vær opmærksom på at Mini Crosseren kan være udstyret med flere typer ladere (for information
angående de forskellige typer; kontakt forhandleren).
Laderen må ikke stå på sædet under opladning.
Benyt aldrig andre ladeapparater, end de fra fabrikken leverede, uden først af kontakte forhandleren.
Benyt aldrig en lader som ikke er beregnet til opladning af tørre vedligeholdelsesfri batterier. Max.
lade strøm er 12A.
Figuren herunder viser polariteten af ladestikket.
0V
24 V
1
2
Lade stik NEUTRIK NC3MX set fra pin side.
3
INHIBIT
8.0
Opbevaring
Mini Crosser’en er designet til brug i alt slags vejr. Opbevaring og opladning bør ske under tag
og ved temperatur over 0 °C. Derudover skal opladeren også stå tørt. Evt. kan dækkene beskyttes ved at klodse scooteren op. Det er også anbefalelsesværdigt at afdække scooteren mod støv,
snavs og sol lys.
9.0
Rengøring
Rengøring af Mini Crosseren skal ske med en fugtig klud evt. opvredet i lidt sulfo. Plastik skærmene kan poleres op med almindelig vinduesrens eller voks til auto ruder.
Anvendelse af højtryksrenser eller vandslange, kan forårsage skader på Mini Crosserens elektronik
20
10.0 Fejlfinding
Herunder vises en oversigt over forskellige fejl som vi erfaringsmæssigt oplever. Der er angivet
mulige årsager dertil og et forslag til at afhjælpe den.
FEJL
MULIGE ÅRSAGER
AFHJÆLPNING
Mini Crosser vil ikke køre.
Nøglen er ikke drejet til start.
Drej nøgle, vent 5 sek. Før gasregulering aktiveres.
Der er ikke lys i batteriindikator.
Batterier er helt afladede.
Styresikring er sprunget.
Hovedsikring er brændt over.
Lad batterierne op.
Skift sikring.
Kontakt Deres leverandør.
Mini Crosseren har været overbelastet.
Afvent ca. 1 min., før der køres
igen. Køretøjet skal være slukket (Se side 10, Kørsel med
Mini Crosser)
Håndbremse er trukket.
Der er fejl i elektronikken.
Batterierne er afladede.
Ladestikket ikke taget ud.
Slæk håndbremsen.
Kontakt leverandør.
Kontakt leverandør.
Tag ladestikket ud.
Mini Crosser vil ikke køre.
Der er lys i batteriindikator.
Kørehastighed er for lille.
Hastighedsvælger står på lang- Skift til hurtigere fart.
som.
Stop og vent et par minutter før
Elektronikken er overbelastet.
start.
Pump dækkene op til rette tryk.
Der er for lidt luft i dækkene.
Kørestrækning er for lille pr.
opladning.
Batterierne er ikke i orden.
Lav temperatur.
Ladelampe på oplader lyser
ikke, når oplader sluttes til
lysnet og Mini Crosser.
Læs opladers brugsanvisning.
Ingen strøm i kontakten.
Fejl i ledning.
Fejl i oplader.
Oplad batterierne og kontroller, at grønne lampe på oplader
lyser inden kørsel.
Opladeren er ikke i orden.
Kontakt leverandør.
Der er for lidt luft i dækkene.
Pump dækkene op til korrekt
tryk.
Fremgangsmåden for opladning Læs brugsanvisning.
er forkert.
21
Tænd for kontakten.
Kontakt leverandør.
Kontakt leverandør.
Færdig kontrollampe på
oplader lyser ikke, selv om
oplader har ladet i 10-12
timer.
Læs opladers brugsanvisning.
Der har været strømafbrydelse.
Laderen er i gang med efterladning.
Batterierne er ikke i orden.
Der er fejl i ladestik til Mini
Crosser’en
Slut opladeren til igen og gentag ladeforløb.
Kontroller igen 1/2 time senere.
Kontakt leverandør.
Skub ladestik helt ind og gentag ladeforløb.
Opladers »færdig« lampe
lyser selv ved tilkobling ved
delvis afladede batterier.
Læs opladers brugsanvisning.
Sikring i opladeren er brændt
over.
Kontakt leverandøren.
Kontakt i ladestik er i uorden.
Kontakt leverandøren.
Opladers lampe lyser fejl:
Læs opladers brugsanvisning.
Ladestik ikke sat i, eller der er
fejl i ledningsnet.
Batterispændingen er for lav til
at opladningen kan starte.
Skub opladerstik ind eller kontakt leverandøren.
Kontakt leverandøren.
Tabellen herunder angiver de fejltyper som batteri indikatoren kan angive i forbindelse med en
elektronisk fejl på stolen. Et antal lamper vil blinke. Tæl disse og aflæs i tabellen hvilken type fejl
der er tale om. Ved fejlene 2, 3, 8 og 10 kan man som bruger typisk ikke stille noget op. Men det
anbefales, at man kan oplyse antallet af dioder når leverandøren kontaktes.
1 lampe
Batterierne skal lades op eller der er en dårlig forbindelse til et batteri. Check
alle forbindelser mellem controller og batterier. Hvis disse er OK, så prøv at
oplade batterierne
2 lamper
Der er en dårlig forbindelse til motoren. Check forbindelsen mellem motor og
controller.
3 lamper
Der er en kortslutning fra motor til en batteriforbindelse.
4 lamper
Bruges ikke
5 lamper
Bruges ikke
6 lamper
Lader er tilkoblet Fjern lader.
7 lamper
Fejl i gas reguleringen. Vær sikker på at gas reguleringen er i neutralstilling når
Mini Crosseren tændes.
8 lamper
Der er en fejl i controlleren.
9 lamper
Der er en dårlig forbindelse til motorbremsen eller magnetbremsen er frikoblet. Check forbindelser fra bremse til controller eller skub bremsehåndtaget
tilbage.
10 lamper
En høj spænding over 38V har været påført controlleren. Ses normalt ved en
dårlig batteri forbindelse. Check alle forbindelser fra batterier til controller.
22
10.1
Programmeringsenhed
Mini Crosserens køreegenskaber kan ændres med en programmeringenhed type SP1B. Den kan
også bruges til en mere dybdegående fejlfinding.
Læs herom i den vedlagte manual fra Penny & Giles.
Være opmærksom på, at værdierne for hastighed, deceleration, throttle gain og Motor compensation ikke må forøges. De har stor indflydelse på sikkerheden for brugen og for holdbarhed af
produktet.
Har man ikke modtaget undervisning i brugen af programmeringsenheden, frarådes det på det
kraftigste at man begynder herpå. Standard køreparametrene for de forskellige scooter modeller
er vedlagt.
11.0 Internationale adresser
Frankrig & Belgien
Mobile
Blankenbergsesteenweg 14
B-8000 Brugge
Belgium
Tel: (+32) 50 31 79 19
Holland
Assist
Postbus 95
Hoofdstraat 23
NL-9256 At Tolbert
Tel: (+31) 59 45 11 017
Tyskland
Firma Gerwin Tydecks
Am Schmeel 34
D-26135 Oldenburg
Tlf: (+49) 441 206 9911
Norge
Medema gruppen AS
Postbox 133
NO-1483 Skytta
Tlf: (+47) 67 06 49 00
Elofahr Palm
Hohlohstr. 4
D-76307 Spielberg
Tlf: (+49) 7202-3643
Finland
Inva Apuväline OY
Kumpolantie 1, 2nd. Floor
FIN-00520 Helsinki
Tlf: (+35) 892 29 540
Systemhaustechnik Reich
Fachbetrieb für barrierefreies Wohnen
Clara-Zetkin-Straße 14
D-01445 Radebeul
Tlf: (+49) 351/83979522
Sverige
Minicrosser AB
Lundens Industriområde
SE-473 31 Henån
Sverige
Tlf: (+46) 304 348 80
Beromobil GmbH
Treppenlifte - Elektromobile
Draiser Weg 16
D-65346 Eltville-Erbach
Tlf.: (+49) 06123 - 60 57 22
England
E.V. Technology Limited
Coventry Road
Lutterworth
Leicestershire
UK-LE17 4JB
Tlf: +(44) 01 455 55 42 42 / 00 11
23
12.0 Flycertifikat
Ved henvendelse til Mini Crosser A/S, kan man få tilsendt en kopi af flycertifikatet. Eller den kan
downloades fra hjemmesiden www.minicrosser.dk.
24
CERTIFICATE
FOR
NON-RESTRICTED TRANSPORT OF BATTERIES
Concorde’s Chairman®, Lifeline ®, Reliant® and Sun~Xtender® Sealed, Valve
Regulated Lead Acid [VRLA] Absorbent Glass Mat [AGM] Batteries have been tested to
the U.S. Department of Transportation [DOT] requirements affecting packaging and
transportation of all batteries containing acid or alkali. They are part of the U.S. Code of
Federal Regulations, 49CFR, sub-chapter 173.159.
The batteries are classified as a wet, non-spillable electric storage battery. The
batteries are exempted from the requirements of this sub-chapter as they meet the
requirements of sub-section 159d of 173.159. It states;
Î The battery must be protected against short circuits and securely packaged.
Ï The battery must be plainly and durably marked “Non-Spillable” or “Non-Spillable
Battery”.
Ð The battery must be capable of withstanding the Vibration and Pressure Differential
tests as required in 159d.
ºThis information is to clarify to all shippers and transporters that these Concorde
VRLA/AGM batteries have been packaged, marked and tested in accordance with 49CFR
173.159d and determined to be in compliance with DOT HMR49, Non-Hazardous
Materials; the International Air Transport Association [IATA], Special Provisions S.P. A67
& A68; the International Civil Aeronautics Organization [ICAO] and the International Marine
[IMDG] requirements. Therefore, these batteries are not restricted from shipment by air or
any other means of transport and are exempted from the hazardous materials category.
They do not require a UN identification number and do not require hazard/corrosive labels.
Exception: At this time the Chairman® AGM-12210 & AGM-12255, Lifeline ® GPL-4D
& GPL-8D and the Sun~Xtender® PVX-2120 & PVX-2580 will carry a UN2800 identification
number and require a corrosive label. They are still non-spillable, wet electric storage
batteries and shippable by air or any other means of transport but will require additional
paperwork for shipment. This is due to the size, volume and packaging of these batteries.
E. J. “Ed” Mahoney
Director, Marketing & Sales
Dated - November 27, 1998
CONCORDE BATTERY CORPORATION
2009 San Bernardino Rd. • W est Covina, CA 91701, USA
Tel: 626-813-1234 • Fax: 626-813-1235 • http://www.concordebattery.com
25
13.0 Specialtilpasning
Produkter fra Mini Crosser kan specialtilpasses til en bruger. Denne specialtilpasning skal ske
efter skriftlig anvisning fra en dertil kvalificeret person: terapeut eller Mini Crosser A/S selv.
Når specialtilpasningen er udført bliver den:
•
Risikovurderet.
•
Dokumenteret (tegninger, fotos mv.)
•
Mærket med »Specialtilpasset udstyr«, påført køretøjets serienummer efterfulgt af
løbenummer A, B etc.
•
Fabrikanterklæring udfærdiges.
•
Speciel brugsanvisning - om nødvendigt - udfærdiges.
Hos Mini Crosser A/S opbevare dette materiale i arkiv under køretøjets serienummer.
14.0 Overensstemmelseserklæring
Mini Crosser T-model er CE mærket i henhold til det Medicinske direktiv 93/42/EØF.
Se overensstemelses erklæring for model 130T herunder.
26
15.0 Montagebeskrivelse
I de følgende afsnit vil vi gennemgå montering af standard tilbehør til Mini Crosser T.
I tvivls spørgsmål kan De henvende Dem til Mini Crosser A/S
NB! Læs forholdsreglerne side 4 »Sikker service«
15.1
Gasregulering
Tilslutning af to gasreguleringer samtidigt.
Kan være:
•
•
•
Standard gasregulering højre og venstre (wig-wag)
Drejegas regulering højre og venstre (single-ended)
Drejegas regulering og fod speeder (single-ended)
Ens for dem alle er at der benyttes en skifte kontakt til at vælge den man vil køre med.
Figur 1 Bor et 6,8 mm hul som vist.
Figur 2 Afmonter betjeningspanel.
Figur 3 Afmonter standard gasregulering.
Figur 4 Monter hanstik fra kontakt.
27
Figur 5 Monter de 2 gasreguleringer.
Figur 6
Figur 7 Monter kontakt så den peger til den
rigtige side.
Figur 8 Monter betjeningspanel. Undgå at
klemme / strække ledningerne.
Tænd for scooteren og kontroller at magnetbremsen klikker når speederen aktiveres. Når speederen slippes igen, må scooteren ikke kunne skubbes.
28
15.2
Speedometer
Figur 1 Sættet består af disse dele.
Figur 2 Afmonter venstre baghjul.
Figur 3 Monter magnet i rille på flange.
Klemmes i
Figur 4 Løsne bagerste M10 skrue. Afmontere
den forreste helt
Figur 5 Benyt en ny selvlåsende møtrik ved
montering af holder for magnet føler
Figur 6 Føler monteres med gummibånd
omkring holder.
29
Figur 7 Afstand mellem føler og magnet.
Figur 8 Tilslut føler til stik v. aluminiumsplade.
Figur 9 Monter kabelbinder.
Figur 10 Tilslut speedometer til stikket under
gummibælgen.
30
15.3
Kurvesænkning
Figur 1 Sættet består af disse dele.
Figur 2 Tag plasthåndtaget af »udløser for
gasfjeder«
Figur 3 Afmonter bageste plastskærm v.h.a. de
6 plastikskruer.
Figur 4 Monter føler i holder.
Figur 5 Juster føleren i højden så den sidder 1
mm over skruehovedet.
Figur 6 Føleren tilsluttes stik nr. 5 Vær omhyggelig
med at kablet strippes op så det ikke kommer i klemme med forgaffel / styr.
31
15.4
Forældre potentiometer
Figur 1 Potentiometer med stik og »lus«.
Figur 2 Fjern 3 polet »lus«
Figur 3 Monter potentiometer og skub 3 polet
stik ud af aluminiumspladen.
Figur 4 Monter stik fra potentiometer som vist.
Fjern plastdækslet på betjeningspanelet, som beskrevet i »Drejegas højre/
venstre«. Fjern stikket for max. hastigheds potentiometret og monter det
to-polede stik med lusen i stedet for.
Monter plastdækslet igen.
Tænd for scooteren og kontroller at
magnetbremsen klikker når speede.
ren aktiveres. Når speederen slippes
igen, må scooteren ikke kunne skubbes.
32
15.5
Time tæller
Figur 1 Timetæller kit.
Tilsluttes som et mellemkabel til forbindelsen til magnetbremsen
Figur 2 Det 4-polede stik sidder i stikområdet
på el-pladen over motoren.
Figur 3 Tag eksisterende 4-polet stik ud af elFigur 4 Monter det andet stik fra timetæller i elpladen. Tilslut det ene stik fra timetæller.
pladen
Figur 5 Monter bremsestikket fra motoren igen
Figur 6 Monter timetælleren i det forberedte hul
i el-pladen. Skær hul i plast folie med en
hobby kniv
33
Figur 7 Strip kablet op med kabelbindere.
•
•
•
Figur 8
Tænd scooteren.
Tjek at displayet tændes når gasreguleringen aktiveres
Kontroller at magnetbremsen aktiveres når gasreguleringen aktiveres og at scooteren ikke
kan skubbes når gasreguleringen slippes.
34
15.6
Forældre nøgle
Figur 1
Figur 2 Gummiprop i plast dæksel fjernes
Figur 3 Plasthåndtag afmonteres
Figur 4 Bageste plastskærm afmonteres v.h.a.
de 6 plastskruer
Figur 5 Tilslut nøglen til stik nr. 3
Figur 6 Monter plast skærm igen.
Tænd for scooteren og kontroller at
magnetbremsen klikker når speederen aktiveres. Når speederen slippes
igen, må scooteren ikke kunne skubbes.
35
15.7
Fod speeder 3W & 4W
Figur 1 Komplet fodspeeder
Figur 2 Åben styrepanelet for at tilslutte frem/
bak kontakt.
Figur 3 Skær hul til bakkontakten
Figur 4 Tilslut frem/bak kontakt til stik nr. 2.
Figur 5
Figur 6 Monter bak kontakten som vist
36
Figur 7 Afmonter standard gas-reguleringen.
Skru selve vippearmen af. Fjernes selve
potentiometret, er det vigtigt at hullerne
lukkes af med de medleverede propper.
Figur 8 Monter ledningerne til fodspeeder i det
stik hvor standard gasregulering sad
Figur 9 Monter fodgas pedalen på fodpladen.
Bor gennem hullerne i det tværgående
firkantrør og op igennem plastikplade
og gummimåtte.
Figur 10 Tilslut fodgassen til stik nummer 4
under styrafdækningen.
Figur 11 Montering af fodspeeder på 4W
Figur 12 Monter kabel under køretøjet.
37
Figur 13 Afmonter plasthåndtag
Figur 14 Fjern plastskærm v.h.a. de 6 plast
skruer
Figur 15 Monter de små crimp i stikket, så
farverne matcher overfor hinanden.
Figur 14 Tilslut fodspeeder til stik nummer 4
Programmer el-boksen til »Single-ended« input
type. Se separat beskrivelse af programmering.
Tænd for scooteren og kontroller at magnetbremsen klikker når speederen aktiveres. Når
speederen slippes igen, må scooteren ikke
kunne skubbes.
Af hensyn til vandtætheden af styret, er det
vigtigt at der monteres nye propper i hullerne til
sidespejlene. Benyt et par dråber 10 sek. lim.
Figur 15
38
15.8
El-sædehejs
Figur 1 Komplet elektrisk sædehejs
Figur 2 Afmonter fast sædestolte
Figur 3 Monter elektrisk sædehejs i de samme
huller
Figur 4 Tilslut de 2 og 5 polede stik til
el-pladen. Se tegning:
Figur 5
Figur 6 Tilslut det kraftige 4-polede stik til
kablet fra op/ned kontakten.
39
Figur 7 Monter box op/ned kontakt under
armlænet
Figur 8 Monter op/ned kontakt i boxen
40
15.9
Drejegas regulering højre & venstre
Figur 1 Drejegas, højre og programeringsenhed
Figur 2 Drejegas, venstre og programeringsenhed
Figur 3 Afmonter plastdæksel
Figur 4 Fjern gummi proppen
Figur 5 Fjern håndtaget
Figur 6 Afmonter potentiometer
41
Figur 7 Stik og prop monteres i hullet
Figur 8 Monter drejegas på styret
Figur 9 Spænd skruer
Figur 10 Tilslut drejegassen til det 3-polede
stik, hvor standard potentiometret var
forbundet
Figur 11 Monter frem/bak kontakt
42
Figur 12
Figur 13 Tilslut til stik 2 på print. Monter de
små crimp i stikket, så farverne
matcher overfor hinanden
Figur 14 Monter kontakt og sæt klistermærke
som vist
Figur 15 Programmer el-boksen til »Singleended« input type. Se separat beskrivelse af programmering. Tænd
for scooteren og kontroller at
magnetbremsen klikker når speederen aktiveres.
Når speederen slippes igen, må scooteren ikke kunne skubbes.
Af hensyn til vandtætheden af styret,
er det vigtigt at der monteres nye
propper i hullerne til sidespejlene.
Benyt et par dråber 10 sek. lim.
43
15.10 Montering af tilbehør i C-skinne
Eksempler:
•
•
•
•
Stokkeholder
Rollatorholder
Iltflaskeholder
Manuel kørestols holder
Figur 1 Fjern gummiliste i C-profil. Klip det
stykke væk som ikke skal bruges.
Monter igen
Figur 2 Monter udstyret. Husk spændeskive
Figur 3
Figur 4
Figur 5
Figur 6
44
15.11 Udskiftning af forlygte pære
Sluk for scooteren.
Afmonter forskærmen ved hjælp af de tre skruer som vist. Skærmen kan dernæst løftes af for fra.
Figur 1
Figur 2
Figur 3 Løft bøjlen bag på lygten op og væk.
Vær opmærksom på at vende fatningen
på samme måde igen. Bøjlen må ikke
røre de ledende dele på fatningen.
Figur 4 Holderen for fatningen kan nu trækkes
ud af lygten.
Figur 5 Pæren trækkes / drejes og trækkes
forud af fatningen.
Vær opmærksom på at der ikke kommer ledninger i klemme når forskærmen sættes på
igen.
45
15.12 Montering af sidespejl
Tag gummi proppen op af gevindbøsningerne på styret. Vrid knoppen i midten af som vist.
Figur 1
Figur 2
Monter proppen igen og kræng gummikanten ned langs kanten af den runde bøsning.
Figur 3
Figur 4
Monter sidespejlet.
46
16 Tekniske data
MC 125 T
3W
MC 130 T
3W
MC 140 T
3W
MC 125 T
4W
MC 130 T
4W
MC 140 T
4W
Transporthøjde uden
sæde. (Styrstolpe nedfældet)
68 cm.
68 cm.
68 cm.
68 cm.
68 cm.
68 cm.
Total vægt
142 kg.
142 kg.
179,5 kg.
151,5 kg.
151,5 kg
188 kg.
Vægt uden sæde
123,5 kg.
123,5 kg.
161,5 kg.
133,5 kg.
133,5 kg
170 kg.
Batterivægt, 2 stk.
56 Ah
73 Ah
110 Ah
43 kg.
50 kg.
43 kg.
50 kg.
43 kg.
50 kg.
43 kg.
50 kg.
Statisk stabilitet i alle
retninger
15°
26 %
15°
26 %
15°
26 %
15°
26 %
15°
26 %
15°
26 %
Dynamisk stabilitet i alle
retninger, ved laveste fart
10°
17 %
10°
17 %
10°
17 %
10°
17 %
10°
17 %
10°
17 %
Stigeevne med person på
150 kg.
15°
26 %
17°
29 %
15°
26 %
15°
26 %
17°
29 %
15°
26 %
12 cm.
12 cm.
12 cm.
12 cm.
12 cm.
12 cm.
13 km/t.
15 km/t.
15 km/t.
13 km/t.
15 km/t.
15 km/t.
Bremseslængde ved
maks. hastighed
2,8 meter
3,5 meter
3,5 meter
2,8 meter
3,5 meter
3,5 meter
Effektiv sædedybde*
44 cm.
44 cm.
44 cm.
44 cm.
44 cm.
44 cm.
Effektiv sædebredde*
48 cm.
48 cm.
48 cm.
48 cm.
48 cm.
48 cm.
Højde-sæde forkant til
vej
58 cm.
58 cm.
58 cm.
58 cm.
58 cm.
58 cm.
Højde-fodplade til sæde
forkant
40 cm.
40 cm.
40 cm.
39 cm.
39 cm.
39 cm.
Ca. - 25°
til +30°
Ca. - 25°
til +30°
Ca. - 25°
til +30°
Ca. - 25°
til +30°
Ca. - 25°
til +30°
Ca. - 25°
til +30°
Ryglæns højde
53 cm.
53 cm.
53 cm.
53 cm.
53 cm.
53 cm.
Ca. ladetid ved 20° C
8 timer
8 timer
8 - 12 timer
8 timer
8 timer
8 - 12 timer
Kantstens klatring
Maks. hastighed
Ryglæns vinkel *
80 kg.
47
80 kg.
Dæk dimensioner
(6 lag)
3.00-8
3.00-8
3.00-8
3.00-8
3.00-8
3.00-8
Max yderMax yderMax yderMax yderMax yderMax yderdiameter 340 diameter 340 diameter 340 diameter 340 diameter 340 diameter 340
mm.
mm.
mm.
mm.
mm.
mm.
Dæktryk
Klassificering, ISO
3,5 bar
3,5 bar
3,5 bar
3,5 bar
3,5 bar
3,5 bar
Klasse C
Klasse C
Klasse C
Klasse C
Klasse C
Klasse C
Note til tabellen.
* Sædet er et KAB sæde.
Mini Crosser
125 T 3W & 4W
Mini Crosser
130 T 3W & 4W
Mini Crosser
140 T 3W & 4W
v. Standard
v. Standard
v. Standard
40 km. v/ 3 W
40 km. v/ 3 W
80 km. v/ 3 W
35 km. v/ 4 W
35 km. v/ 4 W
70 km. v/ 4 W
v. Option
v. Option
60 km. v/ 3 W
60 km. v/ 3 W
55 km. v/ 4W
55 km. v/ 4W
2 x 12V / 56 Ah
2 x 12V / 73 Ah
2 x 12V / 56 Ah
2 x 12V / 73 Ah
2 x 12V / 110 Ah
27,8 x 17,5 x 22
27,8 x 17,5 x 22
27,8 x 22,9 x 28,3
Energiforbrug i KWh, ved
opladning fra "tom"
Ca. 1,5
Ca. 1,5
Ca. 3,0
Ladeapparat, 24 V DC
8 - 10 A
8 - 10 A
12 A
Pære forlygte
24 V - 21 W
24 V - 21 W
24 V - 21 W
Pære baglys
24 V - 5 W
24 V - 5 W
24 V - 5 W
Pære blinklys
24 V - 10 W
24 V - 10 W
24 V - 10 W
Standard farve
Blå - metallic
Blå - metallic
Blå - metallic
56 Ah batterier.
Maks. kørestrækning
med nye batterier og
ved +20°C på plan,
fast vej
73 Ah batterier
Maks. kørestrækning
med nye batterier og
ved +20°C på plan,
fast vej
Optimal batterikapacitet opnås efter ca. 20
op/ afladninger.
Batteritype:
Standard:
Option:
Maks. batterimål i cm.
48
49
50
17 Fastspænding med selesæt
Beskrivelse:
Sele fastspænding af køretøj (trækøjer)
Description:
Belt
Date:
Issue:
Dwg. no.
A
T-127-06-146
Mini Crosser
A/S
T - 1 27
51
19-05-2003
SHEET 1 OF 1
Mini Crosser T-Serie er crash testet iht. ISO 10542/ISO 7176-19 & SAE J2249 standarderne.
Standarderne forskriver at en 85 kg tung kørestol skal anvendes til tests, men i erkendelse af at
Mini Crosser T-serien har en betydelig større vægt, er testen udført til samme specifikationer, som
kræves til den noget lettere stol.
Førnævnte standarder udføres således at, Mini Crosseren fastspændes med Q’Straint 4-punkt
bespændinger og crashtestes dynamisk ved 48 km/t, med en nedbremsning på 25 millisekunder. Det frembringer en påvirkning på 20g. En eventuel person på scooteren fastholdes med en
3-punkt sikkerhedssele, som er integreret i scooterbespændingssystemet. Dog anbefales det, at
brugeren benytter et af sæderne i bilen/bussen. Det er alt andet lige mere sikkert.
Brugervejledning Q’Straint QRT™ Deluxe 4 punkt bespænding med statisk 3-punkt sikkerhedssele
Fastspænding af kørestolen med 4 retraktorer:
1.
Monter de 2 forreste retraktorer i gulvet, så afstanden mellem dem er større end bredden
på el-scooterens markerede bespændingspunkter.
2.
Placer el-scooteren max. 70 cm fra de forreste bespændinger
3.
Træk selerne ud og placer krogene i de der tilegnede beslag, der er markeret med gult på
el-scooteren.
4.
Kør scooteren frem til bespændingsselen har en hældningsvinkel på ca. 45˚.
5.
Monter de 2 bageste kørestolsbespændinger i gulvet, lige bag scooteens markerede
bespændingspunkter.
6.
Træk selerne ud og placer dem på rammen af kørestolen, således de har en lige hældningsvinkel på 45˚.
7.
Afbryd scooteren på tændingsnøglen. Spænd eventuelt selerne manuelt på de 2 håndtag,
der er placeret på siderne.
NB: Det er lige meget hvilke retraktorer der placeres hvor rundt om el-scooteren, da de er 100%
identiske.
Fastspænding af passager med statisk 3-punkt sikkerhedssele:
1.
Fastgør de 2 hofteseler på de bageste retraktorer. Bemærk at “han”
Hofteselens fastgøringsdelen af hofteselen, som har fastgøringsknob til skulderselen, skal
punkt på retraktoren
monteres i samme side som skulderselen er monteret. Sørg for at selen
har en stigning på ca. 45˚, er stram og ikke er i berøring med armlæn og
lignende dele fra kørestolen.
2.
Monter skulderselen således at selen hviler mod kravebenet og går
diagonalt ned til hoften, hvor selen fastgøres på knoppen på hofteselens han stik.
3.
Selerne strammes ved at trække i den løse strop, og løsnes ved at løfte op
i spænden. På samme vis som seler i passagerfly.
Hun stik
52
Han Stik
18 Programmering
18.1
125T 3 & 4W
Programmering af MC 125T + 4W med P&G
Det er kun tilladt at reducer: Speed, Deceleration tid og Throttle Gain.
Fast
26
10
60
23
100
38
No
10
110A
40
108%
3 sek., 80%
70
ON
Lo
60
120%
Yes
Yes
Yes
15%
24V
40m ohm
99
Forward Acceleration
Forward Deceleration
Reverse acceleration
Reverse Deceleration
Forward Speed
Reverse Speed
Invert Throttle Polarity
Power Down Time
Current Limit
Motor Compensation
Hold Factor
Mid Current
Brake Time
ISO
Inhibit Polarity
Bridge Hold
Throttle Gain
Pulse Reverse Alarm
Wig-Wag Throttle
Low Battery Flash Inhibit
Throttle Deadband
Output Voltage
Trucharge Cable Resistance
Trucharge Calibration
53
Slow
26
10
60
23
60
38
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
18.2
130T 3 & 4W
Programmering af MC 130T + 4W med P&G
Det er kun tilladt at reducer: Speed, Deceleration tid og Throttle Gain.
Fast
26
11
60
23
100
30
No
10
130A
40
136%
3 sek., 80%
70
ON
Lo
60
120%
Yes
Yes
Yes
15%
24V
40m ohm
99
Forward Acceleration
Forward Deceleration
Reverse acceleration
Reverse Deceleration
Forward Speed
Reverse Speed
Invert Throttle Polarity
Power Down Time
Current Limit
Motor Compensation
Hold Factor
Mid Current
Brake Time
ISO
Inhibit Polarity
Bridge Hold
Throttle Gain
Pulse Reverse Alarm
Wig-Wag Throttle
Low Battery Flash Inhibit
Throttle Deadband
Output Voltage
Trucharge Cable Resistance
Trucharge Calibration
54
Slow
26
11
60
23
60
30
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
18.3
140T 3 & 4W
Programmering af MC 130T + 4W med P&G
Det er kun tilladt at reducer: Speed, Deceleration tid og Throttle Gain.
Fast
26
11
60
23
100
30
No
10
130A
40
136%
3 sek., 80%
70
ON
Lo
60
120%
Yes
Yes
Yes
15%
24V
40m ohm
99
Forward Acceleration
Forward Deceleration
Reverse acceleration
Reverse Deceleration
Forward Speed
Reverse Speed
Invert Throttle Polarity
Power Down Time
Current Limit
Motor Compensation
Hold Factor
Mid Current
Brake Time
ISO
Inhibit Polarity
Bridge Hold
Throttle Gain
Pulse Reverse Alarm
Wig-Wag Throttle
Low Battery Flash Inhibit
Throttle Deadband
Output Voltage
Trucharge Cable Resistance
Trucharge Calibration
55
Slow
26
11
60
23
60
30
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
19 Forhjulsindstilling 4W
56
57
20 El-teknisk diagram
58
Mini Crosser A/S
59
21 PG Drivers Technology
PG DRIVES TECHNOL
OG
Y
TECHNOLOG
OGY
SP1B
PROGRAMMER FOR
SOLO AND EGIS
CONTROLLERS
PROGRAMMING
AND DIAGNOSTICS
SK73750/7
60
SP1B
PG
DRIVES TECHNOLOGY
© PG Drives Technology 2002
All rights reserved.
This manual is furnished under copyright and may only be used in accordance with
the terms laid out by PG Drives Technology.
The information in this manual is furnished for informational use only, is subject to
change without notice, and should not be construed as a commitment by PG Drives
Technology.
Except as permitted by such terms, no part of this manual may be reproduced, stored
in a retrieval system, or transmitted, in any form or be any means electronic,
mechanical, recording, or otherwise - without the prior written permission of PG Drives
Technology. +044 (0) 1425 271444
SK73750/7
II
61
21.1 Indholdsfortegnelse til PG
PG
SP1B
DRIVES TECHNOLOGY
TABLE OF CONTENTS
About this manual .............................................................................................................................
vi
ICONS ...........................................................................................................................................................
vi
Chapter 1 - Programming
1
Introduction ...............................................................................................................................
3
2
The SP1 Programmer ........................................................................................................
4
2.1
The SP1a Programmer - Basic Version ....................................................
4
2.2
The SP1b Programmer - Engineering Version ..........................................
4
3
Using The SP1b ......................................................................................................................
8
3.1
Connection ...........................................................................................
8
3.1.1 Programming ..............................................................................................
8
3.1.2 Diagnostics ..................................................................................................
8
4
Root Menu ..................................................................................................................................
9
4.1
Forward Accel’n ? ..................................................................................
9
4.2
Forward Decel’n ? ..................................................................................
9
4.3
Reverse Accel’n ? ..................................................................................
9
4.4
Reverse Decel’n ? ..................................................................................
10
4.5
Forward Speed ? ....................................................................................
10
4.6
Reverse Speed ? ....................................................................................
10
4.7
Throttle Pol’ty? ........................................................................................
10
4.8
PwrDn Timer ? .........................................................................................
11
4.9
Read Timer ? ..........................................................................................
11
4.10 Read System Log ? ................................................................................
11
5
Engineer Menu ? ...................................................................................................................
12
5.1
Current Limit ? ........................................................................................
12
5.2
Compensation ? ....................................................................................
12
5.3
Hold Factor ? .........................................................................................
12
5.4
Mid Current ? .........................................................................................
12
5.5
Brake Time ? ...........................................................................................
13
5.6
ISO Tests ? ..............................................................................................
13
5.7
Inhibit Pol’ty ? .........................................................................................
13
5.8
Inhibit Mode ? ........................................................................................
13
5.9
Bridge Hold ? .........................................................................................
14
5.10 Throttle Gain ? ........................................................................................
14
5.11 Pulse Rev. Alarm ? ..................................................................................
14
5.12 Wigwag Throttle ? ...................................................................................
14
SK73750/7
III
62
SP1B
PG
DRIVES TECHNOLOGY
5.13 Low Battery Flash ? .................................................................................
15
5.14 Soft-Stop ................................................................................................
15
5.15 Throttle D’band ? ....................................................................................
15
5.16 Output Voltage ? ....................................................................................
15
5.17 TruCharge Cable ? ................................................................................
15
5.18 TruCharge Cal. ? ....................................................................................
16
5.19 Max. Charge Amps ? .............................................................................
16
5.20 Min. Charge Amps ? ..............................................................................
16
5.21 Erase System Log? .................................................................................
16
5.22 Clear Timer? ...........................................................................................
16
5.23 Back to root ? .........................................................................................
16
6
Tips on Programming .......................................................................................................
17
7
Factory Programmed Options ..................................................................................
19
7.1
Miscellaneous settings ...........................................................................
19
7.1.1 Check Lo Ref ...............................................................................................
19
7.1.2 Check Tiller Refs. ..........................................................................................
19
7.1.3 Unipolar Tiller ................................................................................................
19
7.1.4 Tiller Displacement on Start-up ....................................................................
19
7.1.5 Motor Open Circuit Test ...............................................................................
19
7.1.6 High Pedal Disable ......................................................................................
19
7.1.7 Solenoid Brake Test ......................................................................................
19
7.1.8 Brake Light ...................................................................................................
19
7.1.9 Diagnostic Flash Code ................................................................................
19
Safety Fences ........................................................................................
20
7.2
Chapter 2 - Diagnostics
1
Introduction ...............................................................................................................................
23
1.1
Diagnostics Process ...............................................................................
23
2
Detecting a Trip has Occurred .................................................................................
24
2.1.1 Flashing Rapidly ..........................................................................................
24
2.1.2 Flashing Slowly .............................................................................................
24
2.1.3 Display is Steady ..........................................................................................
24
2.1.4 Display Does Not Illuminate .........................................................................
24
3
Trip Diagnosis .........................................................................................................................
25
3.1
Trip Diagnosis with a TruCharge Display Type Status Indicator .................
25
3.1.1 TruCharge Display Diagnostics ....................................................................
25
Trip Diagnosis with a single bulb (or LED) type status indicator ................
26
3.2.1 Solo Controllers & Egis prior to 2002 ............................................................
26
3.2.2 Egis Controllers ............................................................................................
26
3.2
SK73750/7
IV
63
PG
SP1B
DRIVES TECHNOLOGY
4
Trip Tables ..................................................................................................................................
27
5
Trip Types and Their Possible Causes ...............................................................
29
5.1
Trip Type 1 - Low Battery Voltage ............................................................
29
5.2
Trip Type 2 - Motor Disconnected ...........................................................
29
5.3
Trip Type 3 - Motor Wiring Trip ..................................................................
29
5.4
Trip Type 4 - Parking Brake Off .................................................................
29
5.5
Trip Type 5 - Not Used .............................................................................
29
5.6
Trip Type 6 - Inhibit Active .......................................................................
29
5.6.1 Solo Controllers ............................................................................................
30
5.6.2 Egis Controllers ............................................................................................
30
5.7
Trip Type 7 - Throttle Trip ..........................................................................
30
5.8
Trip Type 8 - Possible Controller Trip .........................................................
31
5.9
Trip Type 9 - Solenoid Brake Trip ..............................................................
31
5.10 Trip Type 10 - High Battery Voltage .........................................................
31
6
Other Trip Symptoms .......................................................................................................
33
6.1
System Will Not Switch On ......................................................................
33
6.2
Vehicle Drives Slowly ..............................................................................
33
6.3
Status Indicator Does Not Light ..............................................................
33
6.4
Reverse Alarm Does Not Sound .............................................................
33
6.5
Vehicle Will Not Drive in Reverse .............................................................
33
6.6
Motor or Brake Becomes Very Warm ......................................................
34
6.7
Batteries Discharge Very Quickly ............................................................
34
7
Servicing of Defective Units .......................................................................................
35
Chapter 3 - Warning Summary
1
Introduction ...............................................................................................................................
39
2
Warnings ....................................................................................................................................
39
2.1
Introduction ...........................................................................................
39
2.2
The SP1b Programmer - Engineering Version ..........................................
39
2.3
Using the SP1b .......................................................................................
40
2.4
Diagnostics ............................................................................................
40
2.5
Forward Decel’n & Reverse Decel’n ? ....................................................
40
2.6
Soft-Stop ................................................................................................
40
2.7
Soft-Stop ................................................................................................
40
2.8
Tips on Pogramming ..............................................................................
41
2.9
High Pedal Disable .................................................................................
41
2.10 Introduction ...........................................................................................
41
2.11 Servicing of Defective Units ....................................................................
41
SK73750/7
V
64
SP1B
PG
DRIVES TECHNOLOGY
About this manual
This manual is split into 3 chapters which are in turn split into separate sections. Each
chapter deals with a specific issue.
Chapter 1 - PProgramming
rogramming
This chapter gives an overview of the programmable parameters within the Scooter
Controllers.
Chapter 2 - Diagnostics
This chapter deals with identifying a trip within a controller, and how to deal with the
trip once found.
Warning
Summaryy
Chapter 3 - W
arning Summar
Lists all the Warnings used within the manual.
ICONS
PG Drives Technology. will be abbreviated to PGDT throughout the manual.
Throughout the manual icons are used to draw the reader’s attention.
The icons used are:
Note - A general point for best practice.
Caution - A point of safety which if ignored could result in
damage to the controller or the vehicle.
Warning - A point of safety which if ignored could cause
injury to the individual.
SK73750/7
VI
65
21.2 Programmering
PG
SP1B - PROGRAMMING
DRIVES TECHNOLOGY
CHAPTER 1
PROGRAMMING
1
SK73750/7
66
SP1B
PG
2
DRIVES TECHNOLOGY
SK73750/7
67
PG
1
SP1B - PROGRAMMING
DRIVES TECHNOLOGY
Introduction
The main advantage of using programmable controllers is that they can be easily
tailored to the specific needs and capabilities of a particular vehicle while taking into
account safe performance characteristics.
The programmable controller achieves this great flexibility by referring to a set of
internal parameters which govern factors such as the vehicle’s speed, acceleration
and braking. These parameters can be changed over a wide span to suit different
vehicles and users, using a simple, hand-held programmer. If you are setting up a
speed controller on a vehicle for the first time, refer to section 6.
If you are using the SP1 programmer with a DT125 controller,
please contact PGDT for more information.
It is possible to set up a controller so that it is unsuitable
for some uses and possibly even some vehicles. Take care
when programming a controller and if you need any advice
in programming or selecting values, please do not hesitate
to contact PGDT.
Programming should only be conducted by competent
personnel with in-depth knowledge of PGDT electronic
controllers. Incorrect programming could result in an unsafe
set-up of a vehicle for a user. PGDT accept no liability for
losses of any kind if the programming of the controller is
altered from factory pre-set values.
3
SK73750/7
68
SP1B
2
PG
DRIVES TECHNOLOGY
The SP1 Programmer
The SP1 is a handheld programmer for use with PGDT Solo and Egis controllers. Primarily
intended for the specialized design and test requirements of electric vehicle
manufacturers and engineers, the SP1 takes full advantage of the programmability
of the controller, offering functions not available with less sophisticated controller
designs.
Operation of the SP1 is identical for both Solo and Egis controllers. However, each
controller has a different programming connector. Adapter cables are available to
enable the same programmer to be used with both controllers.
The programmer is a menu-driven device which plugs directly into the controller, and
is available in two configurations, suited to different applications.
Below is a list of SP1 and adapter cable part numbers:
2.1
SP1a Solo
D49371
SP1a Egis
D50040
SP1b Solo
D49378
SP1b Egis
D49923
SP1 Solo - Egis Cable
D50048
SP1 Egis- Solo Cable
D50257
The SP1a Programmer - Basic Version
The basic programmer version - SP1a - is intended for general purpose use. It can set
all of the key controller speed, acceleration and braking characteristics, and allows
different settings to be tried out while the programmer is still plugged into the controller.
A context-sensitive help function is available to guide users through the menus and
the SP1a can also display error messages from the controller. This allows any problems
with the vehicle’s electrical system to be identified and corrected quickly.
2.2
The SP1b Programmer - Engineering Version
The engineering version - SP1b - offers all of the SP1a features and also includes a
suite of advanced functions for designers, such as matching the controller to the
motor impedance, setting maximum drive current and changing the controller to
suit different throttle configurations. Clearly, the SP1b is a very powerful tool for prototype
design work. However, users who program parameters incorrectly do run the risk of
damaging controllers or motors, so it should only be used by experts in vehicle electrical
systems.
Programming should only be conducted by competent
personnel with in-depth knowledge of PGDT electronic
controllers. Incorrect programming could result in an unsafe
set-up of a vehicle for a user. PGDT accept no liability for
losses of any kind if the programming of the controller is
altered from factory pre-set values.
4
SK73750/7
69
PG
SP1B - PROGRAMMING
DRIVES TECHNOLOGY
SP1B KEYPAD LAYOUT
SP1
Yes
No
Enter
PG DRIVES TECHNOLOGY
Help Button:
Pressing this button displays information regarding the
function you have selected. In menus, HELP tells you what
each option does. In options, it tells you what to do next.
Up / Yes Button:
This button steps up through the menu lists, increases the
value of settings and selects functions
Yes
No
Down / No Button: This button steps down through the menu lists, decreases
the value of settings and de-selects functions
Enter Button:
This button selects options, settings and function states.
Enter
5
SK73750/7
70
SP1B
PG
Function
Forward Acceleration
Forward Deceleration
Reverse Acceleration
Reverse Deceleration
Forward Speed
Reverse Speed
Invert Throttle Polarity
Power Down Timer
Help Mode
Diagnostics
Read System Log
Read Timer
Current Limit
Motor Compensation
Hold Factor
Range
Iso Tests
Inhibit Polarity
Inhibit Mode
Res.
0.1 to 10s, Fast / Slow
0.1 to 10s, Fast / Slow
0.1 to 10s, Fast / Slow
0.1 to 10s, Fast / Slow
0 to 100%, Fast / Slow
0 to 100%, Fast / Slow
Yes / No
(3) 0 to 20 minutes
On-line help text
Trip codes from controller
(4) View stored diagnostic codes
(4) View elapsed running time
20A to max rating
0 to 1 Ω
100 to 420%
Mid Current
Brake Time
DRIVES TECHNOLOGY
100ms
100ms
100ms
100ms
1%
1%
-1 min
----1A
5m Ω
4%
0 to 100%, 1 to 255s
0 to 1s
1%, 1s
10ms
(1) 0.1 to 10s, Fast / Slow
(2) Hi / Lo
(3) 1 to 6
100ms
---
(1)
Bridge Hold Time
Throttle Gain
(1)
Pulse Reverse Alarm
Wig-wag Throttle
Low Battery Flash Inhibit
(3)
Soft-Stop
Throttle Deadband
Output Voltage
TruCharge Cab Resistance
TruCharge Cal.
(3)
Max. Charge Amps
(3)
Min. Charge Amps
(4)
Erase System Log
(4)
Clear Timer
0 to 5s
0 to 1250%
Yes / No
Yes / No
Yes / No
On / Off
3 to 100%
20 to 40V
10 to 250mΩ
1 to 200
0 to 12A
0 to 12A
Clears stored diagnostic codes
Resets run timer
6
SP1a SP1b
20ms
5%
----1%
1V
5m Ω
1
0.1A
0.1A
---
SK73750/7
71
PG
SP1B - PROGRAMMING
DRIVES TECHNOLOGY
Functions indicated by (1) are only available with revisions
of controller’s identified by a letter on the barcode label
fixed to the underside of controller as shown below.
SOLO Type: D49594/X
PG DRIVES
TECHNOLOGY
17010001
A3 60
MADE IN ENGLAND
Functions indicated by (2) are not available with Egis
Controllers.
Functions indicated by (3) are only available with Egis
Controllers.
Functions indicated by (4) are only available with Egis
Controllers and SP1 programmers manufactured after
September 2002.
Resetting parameters to non-compatible values could damage
controllers and motors, and invalidate any warranties.
Contact PGDT if there is the slightest doubt.
In addition, the SP1 programmer should not be connected to
a controller when the vehicle batteries are being charged.
The high voltages present during charging may damage the
SP1 programmer.
It is possible to set up a controller so that it is unsuitable
for some uses and possibly even some vehicles. Take care
when programming a controller and if you need any advice
in programming or selecting values, please do not hesitate
to contact PGDT.
If you need any advice on programming, please do not hesitate to contact PGDT.
7
SK73750/7
72
SP1B
3
PG
DRIVES TECHNOLOGY
Using The SP1b
Please read this guide carefully before using the SP1b Programmer.
Programming should only be conducted by competent
personnel with in-depth knowledge of PGDT electronic
controllers. Incorrect programming could result in an unsafe
set-up of a vehicle for a user. PGDT accept no liability for
losses of any kind if the programming of the controller is
altered from factory pre-set values.
3.1
Connection
The SP1 can be connected to the controller when the controller is switched either on
or off. You can also drive with the SP1 connected.
For safety reasons, accessing some critical parameters will
cause the controller to trip. This is intentional and the
controller can be reset by switching it off then on again.
3.1.1
Programming
To program, simply connect the SP1 to the controller whilst it is turned on. If the SP1 is
showing diagnostic information, press the ENTER key and the SP1 will go into
programming mode.
3.1.2 Diagnostics
To use the SP1 to view trip codes and messages, connect it to the controller when the
controller has tripped.
If a trip occurs when the SP1 is already connected, then no
diagnostic information will appear.
When the SP1 is connected to a controller, the electromagnetic
compatibility (E.M.C.) performance of the vehicle may be
affected. Disconnect the SP1 as soon as programming is
complete and do not use the SP1 in environments which are
E.M.C. sensitive.
8
SK73750/7
73
PG
SP1B - PROGRAMMING
DRIVES TECHNOLOGY
4
Root Menu
The ROOT menu, contains all the parameters which set the normal drive characteristics
of the vehicle. Each parameter is explained in the following paragraphs.
4.1
Forward Accel’n ?
Adjusts the value for forward acceleration of the vehicle, in increments of 1. There are
two settings:
Fast
This value is used when the vehicle’s slow/fast switch is set to
fast.
Slow
This value is used when the vehicle’s slow/fast switch is set to
slow.
The values are approximately displayed in “units” of 100ms and correspond to the
time taken to reach full forward speed from standstill, i.e. the higher the value the
slower the acceleration.
4.2
Forward Decel’n ?
Adjusts the value for forward deceleration (or braking) of the vehicle, in increments of
1. There are two settings:
Fast
This value is used when the vehicle’s slow/fast switch is set to
fast.
Slow
This value is used when the vehicle’s slow/fast switch is set to
slow.
The values are approximately displayed in “units” of 100ms and correspond to the
time taken to reach standstill from full forward speed, i.e. the higher the value the
slower the deceleration.
It is the responsibility of the scooter manufacturer to ensure
that the emergency stopping distance is within the distance
specified for the country in which the scooter will be used.
For countries requiring CE marking this is as specified in
EN12184.
4.3
Reverse Accel’n ?
Adjusts the value for reverse acceleration of the vehicle, in increments of 1. There are
two settings:
Fast
This value is used when the vehicle’s slow/fast switch is set to
fast.
Slow
This value is used when the vehicle’s slow/fast switch is set to
slow.
The values are approximately displayed in “units” of 100ms and correspond to the
time taken to reach full reverse speed from standstill, i.e. the higher the value the
slower the acceleration.
9
SK73750/7
74
SP1B
4.4
PG
DRIVES TECHNOLOGY
Reverse Decel’n ?
Adjusts the value for reverse deceleration (or braking) of the vehicle, in increments of
1. There are two settings:
Fast
This value is used when the vehicle’s slow/fast switch is set to
fast.
Slow
This value is used when the vehicle’s slow/fast switch is set to
slow.
The values are approximately displayed in “units” of 100ms and correspond to the
time taken to reach standstill from full reverse speed, i.e. the higher the value the
slower the deceleration.
It is the responsibility of the scooter manufacturer to ensure
that the emergency stopping distance is within the distance
specified for the country in which the scooter will be used.
For countries requiring CE marking this is as specified in
EN12184.
4.5
Forward Speed ?
Adjusts the value for forward speed of the vehicle, in increments of 1%. Note, this
speed will only be achieved if the speed limiting control is at the maximum speed
position. There are two settings:
Fast
This value is used when the vehicle’s slow/fast switch is set to
fast.
Slow
This value is used when the vehicle’s slow/fast switch is set to
slow.
.
4.6
Reverse Speed ?
Adjusts the value for reverse speed of the vehicle, in increments of 1%. Note, this
speed will only be achieved if the speed limiting control is at the maximum speed
position. There are two settings:
Fast
This value is used when the vehicle’s slow/fast switch is set to
fast.
Slow
This value is used when the vehicle’s slow/fast switch is set to
slow.
4.7
Throttle Pol’ty?
This selects the polarity of operation of a wig-wag throttle or, on a single-ended throttle
system, the polarity of operation of the reverse switch. You can set the Throttle Invert
Polarity to Yes or No.
On a wig-wag system, setting Throttle Invert Polarity to No means that if throttle
potentiometer wiper is approaching the high reference then direction will be forwards,
Yes is opposite to this.
10
SK73750/7
75
PG
SP1B - PROGRAMMING
DRIVES TECHNOLOGY
On a single-ended type system, No means that if the reverse switch input is connected
to 0V then direction will be reverse, Yes is opposite to this.
4.8
PwrDn Timer ?
A length of time can be set, such that if the controller accepts no valid input for that
period of time, it will power down safely. The time can be set from 0 to 20 minutes. If
the value is set to 0, no power down will occur.
4.9
Read Timer ?
Later versions of Egis have a timer which records how long the controller has been
driven.
This function is not present on Solo controllers.
4.10
Read System Log ?
Later versions of Egis have a diagnostic log facility which stores the number of
occurrences of the last eight detected system problems. This prompt allows you to
view the contents. Refer to Chapter 2 to interpret the contents of the log.
This function is not present on Solo controllers.
11
SK73750/7
76
SP1B
5
PG
DRIVES TECHNOLOGY
Engineer Menu ?
Selection of this enters the ENGINEER menu and allows you to adjust the technical
performance parameters or functions of the controller. The ENGINEER menu is included
in the SP1b. Each parameter or function is described below.
5.1
Current Limit ?
This sets the current limit of the controller. The maximum value will depend on the
controller version you have, refer to the relevant data sheet.
You can set the current limit between 20A and the maximum value in steps of 1A.
5.2
Compensation ?
This matches the controller to different motor types in order to achieve optimal
performance and control, especially regarding anti-rollback and braking on gradients.
PGDT recommend that you set this value to 70% of the resistance of the motor
armature and all connectors and cables to it.
Motor manufacturers should be able to supply figures for armature resistance, and
typical cable and connectors would be about 40mΩ.
You can set this value between 0 and 1000mΩ in steps of 5mΩ.
Never set to greater than 70% of the total motor, cable and
connector resistance.
5.3
Hold Factor ?
This sets the amount by which the compensation is automatically increased during
the period between the controller detecting the vehicle is at zero speed and the
application of the solenoid brake. This is especially important in reducing roll-back
and roll-forward on gradients.
The value is expressed as a percentage of the Compensation setting. PGDT would
recommend a value between 150% and 200%. If the value is too low then the roll will
be excessive, if the value is too great then the vehicle may “twitch” prior to the brakes
being applied.
5.4
Mid Current ?
The controller’s current limit can be set to reduce after a period of time. Both the
reduction and the time period are programmable. This functions allows a measure of
protection for a motor when it gets into a stalled condition.
The current limit reduction is expressed as a percentage of the current limit and can
be set between 0 and 100% in steps of 1%. e.g. with a value of 100%, there will be no
current reduction; if the value is 25%, the current would reduce to 25% of the normal
current limit.
The time period for which the current limit is maintained can be set between 1 and
255 seconds in steps of 1 second. After the current reduction has occurred, the full
current limit level is resumed after 5 times this period. If the value for this time period
is set to 0 seconds, then no current reduction will occur.
12
SK73750/7
77
PG
SP1B - PROGRAMMING
DRIVES TECHNOLOGY
5.5
Brake Time ?
This sets the period of time between the controller detecting zero motor speed and
the application of the solenoid brake.
This value should be set long enough to ensure the vehicle doesn’t jerk or skid on a
level surface, but short enough to minimize roll-back or roll-forward on slopes.
You can set this between 0 and 100, which represents 0 to 1s in steps of 10ms.
5.6
ISO Tests ?
This function can be set to on or off. For mobility applications where ISO7176/14 tests
are implemented, a 10kΩ series resistor should be placed in the tiller between the
wiper and speed limiting pot. The ISO Tests function must then be set to on.
For industrial applications the resistor need not be incorporated and the ISO Tests
function should be set to off.
This function is not present on some Solo controllers, refer
to section 2.4.
5.7
Inhibit Pol’ty ?
The controller has an inhibit input which can be used to stop drive of the vehicle. This
input is accessed by connector P2 pin 6.
You can select the inhibit input polarity to be either active low or active high.
Lo
Means the controller will not drive if the inhibit input is
connected to 0V.
Hi
Means the controller will not drive if the inhibit input is not
connected to 0V.
This function is not present on Egis controllers.
5.8
Inhibit Mode ?
The controller has an inhibit input which can be used to stop drive of the vehicle. This
input is accessed via the Charger Connector pin 4.
This parameter sets the polarity of this input. The numerical value of the parameter
sets the polarity as shown in the following table below.
Inhibit Mode
Inhibit Connection
1
2
3
0V
Open-cct
0V and Open-cct
4
5
6
24V
24V and 0V
24V and Open-cct
13
SK73750/7
78
SP1B
PG
DRIVES TECHNOLOGY
Note: this function is not present on Solo controllers.
5.9
Bridge Hold ?
This function allows a length of time to be set such that voltage is held on the bridge
after the vehicle has come to rest. It is usually set to 200 ms and should not normally
require adjustment. Contact PGDT if you feel your application requires this setting to
be changed.
5.10
Throttle Gain ?
This parameter amplifies the drive signal to the controller, thus allowing throttle
mechanism’s that do not employ the full electrical angle of the throttle potentiometer
to be used. The parameter can be set between 5% and 1250% in steps of 5%. A
value of 100% means no amplification is applied.
Example 1
If a 5kΩ throttle potentiometer is being used in a wig-wag
configuration and the mechanical arrangement of the throttle
means the potentiometer’s wiper reaches the high reference
when the throttle is fully deflected, the Throttle Gain should be
set to 100%
Example 2
If a 5kΩ throttle potentiometer is being used in a wig-wag
configuration and the mechanical arrangement of the throttle
means the potentiometer’s wiper reaches only 4kΩ when the
throttle is fully deflected, then Throttle Gain should be set as
below.
5.11
Full electrical angle
= 5kΩ - 2.5kΩ = 2.5kΩ
Actual electrical angle
= 4kΩ - 2.5kΩ = 1.5kΩ
Required gain
= 2.5 / 1.5 = 1.67
Set Throttle Gain to
= 167%
Pulse Rev. Alarm ?
The controller has an output to power an audible reversing alarm. This output can be
set to give a steady or a pulsing signal, the pulsing signal is approximately 1.25Hz.
You can set this function to on or off - on is pulsing, off is steady.
5.12
Wigwag Throttle ?
This programs the controller to operate with either a wig-wag (center off) or a singleended throttle configuration.
Wig-wag means the throttle potentiometer is used to control both speed and direction,
i.e. center is no drive, forward is away from center in one direction, reverse is away
from center in the opposite direction. Single-ended means the throttle potentiometer
controls speed only, direction selection is with a separate switch.
You can select yes or no for this setting - yes means wig-wag, no means singleended.
14
SK73750/7
79
PG
SP1B - PROGRAMMING
DRIVES TECHNOLOGY
5.13
Low Battery Flash ?
This allows you to inhibit the slow flash of the TruCharge display when a low battery
condition is detected. If this inhibit is set to yes, the TruCharge display will not flash on
low battery.
5.14
Soft-Stop
This selects whether the soft-stop facility is enabled. Soft-stop means that if you switch
the controller off whilst driving, the scooter will steadily decelerate to standstill.
You can turn this function on or off.
This function is not present on Solo controllers.
If this function is on, you must ensure that the emergency
stopping distance is within the distance specified for the
country in which the vehicle will be used. For countries
requiring CE marking this is as specified in EN12184.
5.15
Throttle D’band ?
This sets the amount of throttle potentiometer movement before the solenoid brake
is disengaged and the vehicle starts to drive. It is expressed as a percentage of the
potentiometer full forward/reverse movement.
The following two examples cover the cases of single-ended and wig-wag throttle
types.
Example 1
For a single-ended throttle, if the throttle deadband is 10% and
the potentiometer is 5kΩ, then there will be no drive until the
potentiometer wiper is at the 500Ω position.
Example 2
For a wig-wag throttle if the throttle deadband is 10% and the
potentiometer is 5kΩ, then there will be no drive when the
potentiometer wiper is between the 2.25kΩ and 2.75kΩ
positions.
This value is adjustable between 3 and 100% in steps of 1%, and should always be set
greater than the mechanical repeatability of the throttle mechanism.
5.16
Output Voltage ?
This sets the value of voltage applied to the motor when the throttle potentiometer is
at the full drive position and the relevant speed, forward or reverse, is set to 100%. This
feature allows you to choose a motor voltage value such that the vehicle top speed
will remain constant all the time the battery voltage is above that value.
This value can be set between 20 and 40 V in steps of 1V. The range of 20 to 29V is
used for 24V controllers and the range 30 to 40V for 36V controllers.
5.17
TruCharge Cable ?
This sets the value of cable and connector resistance between the controller and the
15
SK73750/7
80
SP1B
PG
DRIVES TECHNOLOGY
batteries. The value corresponds to the total resistance in both the positive and negative
paths.
You can set this between 10mΩ and 250mΩ in steps of 5mΩ.
5.18
TruCharge Cal. ?
This allows further fine calibration of the TruCharge battery gauge. This is normally set
at the factory and should not need adjustment. Please contact PGDT if you are
considering altering this factor.
5.19
Max. Charge Amps ?
If the Egis controller is being used with a scooter on-board battery charger and a
PGDT TruCharge display, then an indication of the battery charge status can be given
on the TruCharge display.
This parameter should be set to a value corresponding to the charger’s current output
when the batteries are fully discharged. The value is displayed in “units” of 0.1A and
is adjustable from 0A to 12A in steps of 0.1A.
This function is not present on Solo controllers.
5.20
Min. Charge Amps ?
If the Egis controller is being used with a scooter on-board battery charger and a
PGDT TruCharge display, then an indication of the battery charge status can be given
on the TruCharge display.
This parameter should be set to a value corresponding to the charger’s current output
when the batteries are fully charged. The value is displayed in “units” of 0.1A and is
adjustable from 0A to 12A in steps of 0.1A.
This function is not present on Solo controllers.
5.21
Erase System Log?
This function clears the controller’s diagnostic log.
This function is only present on later Egis controllers.
5.22
Clear Timer?
This function resets the controller’s timer.
This function is only present on later Egis controllers.
5.23
Back to root ?
This takes you back to the ROOT menu.
16
SK73750/7
81
PG
6
SP1B - PROGRAMMING
DRIVES TECHNOLOGY
Tips on Programming
PGDT controllers have a large number of programmable parameters which can be
used to optimize the driving performance of almost any vehicle. Many of these factors
are dependent on one another, which means that if you change one factor to achieve
a certain performance characteristic then other factors may also need to be adjusted.
Therefore, to minimize the number of iterations whilst programming, it is helpful to
follow a logical programming sequence. This is described below.
1
Refer to section 5.2 and set the desired level of COMPENSATION. If you don’t
know the armature resistance of the motor, then it is possible to set the
compensation level empirically. To do this:
• Set the vehicle to drive at 30% speed and approach a gradient.
• If the level of compensation is correct, the vehicle will drive up the gradient
at the same speed as it drove on the level.
• If the level of compensation is too low, the vehicle will slow down as it drives
onto the gradient.
• If the level of compensation is too high, the vehicle will try and drive faster up
the gradient.
If this method is used rather than using motor manufacturer’s
figures, then to allow for the effects of temperature, the
compensation level should be confirmed by performing the
test again when the motor and controller have fully cooled.
2
Refer to section 5.3 and set the desired level of HOLD FACTOR.
• If the level of hold factor is correct, the vehicle should only roll-back very
slightly before the solenoid brake is applied.
• If the level is too low, the vehicle will roll-back excessively before the solenoid
brake is applied.
• If the level is too high, the vehicle may start to drive back up the gradient
before the solenoid brake is applied.
As with the previous section, this setting should be confirmed
by performing the test again when the motor and controller
have fully cooled.
3
To further optimize the vehicle’s roll-back performance, refer to section 5.5
and set the BRAKE TIME.
4
Refer to sections 4.1 to 4.6 to set the desired driving speeds and
accelerations for the vehicle.
5
Perform the gradient tests once more to ensure the performance is still as
required.
17
SK73750/7
82
SP1B
PG
DRIVES TECHNOLOGY
If you have any questions about the programming sequence, then please contact
PGDT
18
SK73750/7
83
PG
SP1B - PROGRAMMING
DRIVES TECHNOLOGY
7
Factory Programmed Options
7.1
Miscellaneous settings
There are several settings that can be factory programmed for specific applications.
Please refer to the relevant controller Data Sheet or contact PGDT for details.
7.1.1
Check Lo Ref
This option allows the lo reference of a single ended throttle to be tied to 0 Volts.
7.1.2 Check Tiller Refs.
This option allows a 0-5V throttle input signal to be used instead of a potentiometer.
7.1.3 Unipolar Tiller
This option allows a wig-wag throttle to drive the vehicle in one direction irrespective
of which side of the wig-wag is pushed. The direction of travel is determined by the
reverse switch input.
7.1.4 Tiller Displacement on Start-up
If the throttle is displaced on start-up, the TruCharge display will normally ripple up and
down and drive is disabled. This option can be set such that the controller will
immediately trip if the throttle is displaced on start-up.
7.1.5 Motor Open Circuit Test
This option can be switched off and should be used for vehicles that do not use an
electro-magnetic brake on the motor.
7.1.6 High Pedal Disable
This option can be switched off such that if the throttle is displaced on start-up, drive
is immediately enabled.
Switching this option Off will contravene international
mobility vehicle safety legislation. If, under exceptional
circumstances, the condition set being set to Off is required,
it becomes the sole responsibility of the scooter manufacturer.
PGDT accept no liability for losses of any kind resulting
from this opotion being set to Off.
7.1.7 Solenoid Brake Test
This option can be switched off for those vehicles that do not use an electro-magnetic
brake on the motor.
7.1.8 Brake Light
This option can be used to drive a brake light instead of a reverse alarm from the
controller connections, P2- pin 11 (Solo) and pin 4 (Egis). It is active during the
programmed deceleration period and for a further 2 seconds after the vehicle has
stopped.
7.1.9
Diagnostic Flash Code
The Diagnostic Flash Code Feature is a factory programmed option available on
Egis controllers built after September 2002 that allows a single status lamp or LED to
19
SK73750/7
84
SP1B
PG
DRIVES TECHNOLOGY
display the TruCharge trip code. This is done by pulsing the lamp on for a number of
times equivalent to the number of TruCharge bars that would be flashing for a given
trip.
The information in Chapter 2 section 3.1.1, still applies, so for example, if an Egis with
this option enabled had a throttle trip, the status lamp would flash 7 times, pause
briefly, flash 7 times, pause briefly and so on.
7.2
Safety Fences
These allow minimum and maximum settings for acceleration, deceleration and
speeds to be held within the controller. The SP1 would then be unable to set parameters
outside these limits. The default safety fences are as follows:
Parameter
Min
Max
Forward Acceleration
Forward Deceleration
Reverse Acceleration
0.1 secs
0.1 secs
0.1 secs
10 secs
10 secs
10 secs
Reverse Deceleration
Forward Speed
Reverse Speed
0.1 secs
0%
0%
10 secs
100%
100%
20
SK73750/7
85
21.2 Diagnostics
PG
SP1B - DIAGNOSTICS
DRIVES TECHNOLOGY
CHAPTER 2
DIAGNOSTICS
21
SK73750/7
86
SP1B
PG
22
DRIVES TECHNOLOGY
SK73750/7
87
PG
1
SP1B - DIAGNOSTICS
DRIVES TECHNOLOGY
Introduction
The primary objective of this chapter is to assist service personnel in finding the likely
area of a detected fault within the whole scooter electrical system. It is important to
realize that even though the controller is signaling a fault, it may not be the controller
itself that is defective. This is because the controller is able to detect problems in
other electrical components (motors, batteries, solenoid brakes etc.) or, more
importantly, the wiring to them. When a controller has detected a fault, a system trip
is indicated.
This chapter covers diagnostics of scooters fitted with PG Drives Technology Solo and
Egis controllers. For a basic diagnostic capability it is not necessary to have a
programmer to use this guide, as all these controllers have a sophisticated level of
on-board diagnostics.
Using this guide, it is possible to define a trip as belonging to one of 10 types. Once
this type has been established, there are suggestions as to what the possible cause
may be.
This chapter should only be used to decide the starting point of your own diagnosis,
as it is possible for the controller to indicate a trip in another component even though
the controller itself may be defective. Nevertheless, experience has shown that
connectors and wiring are the major cause of scooter electrical problems, so it is
necessary to examine these more vulnerable areas first.
Diagnostics should only be conducted by healthcare
professionals with in-depth knowledge of PGDT electronic
controllers. An incorrect or badly effected repair could result
in an unsafe set-up of a scooter. PGDT accept no liability
for losses of any kind arising from an incorrect or badly
effected repair.
1.1
Diagnostics Process
For efficient and effective diagnosis the following basic steps should be taken.
• Establish the type of controller fitted to the scooter.
• Confirm there is a trip, or has been an intermittent trip. Refer to section 2.
• Establish the trip type. Refer to section 3.
• Refer to the trip table for the controller you are working with. Refer to section
4.
• Refer to the possible cause as indicated by the trip table, and carry out
recommended investigative and corrective action. Refer to Section 7.
23
SK73750/7
88
SP1B
2
PG
DRIVES TECHNOLOGY
Detecting a Trip has Occurred
Depending on how the controller is programmed and the setup of the scooter a trip
will be identified in one of two ways.
• Via the TruCharge Indicator.
• Via the LED or single Lamp indicator.
The TruCharge indicator operates in the following manner.
2.1.1
Flashing Rapidly
The controller is tripped. To determine the trip type, refer to section 3. Connecting a
programmer to the controller while this is happening will give you a trip code.
2.1.2
Flashing Slowly
No trip is currently detected by the controller. The slow flash is an indication that the
batteries require charging.
A trip may have occurred previously, refer to Chapter 1 section 4.10 for details of how
to read the controller’s diagnostic log, then section 3.1 to establish the trip type.
2.1.3
Display is Steady
The controller is not currently tripped.
A trip may have occurred previously, refer to Chapter 1 section 4.10 for details of how
to read the controller’s diagnostic log, then section 3.1 to establish the trip type.
2.1.4
Display Does Not Illuminate
No power is reaching the controller. Ensure the batteries are fully charged and that all
connections between batteries and the controller are made. If these connections
are good, then the controller may be defective, refer to Section 7.
To see how the Single Lamp (or LED) indicators operate,
depending on the controller type, refer to section 3.2.
24
SK73750/7
89
PG
SP1B - DIAGNOSTICS
DRIVES TECHNOLOGY
3
Trip Diagnosis
Depending on the type of status indicator fitted to the vehicle - single bulb (or LED) or
TruCharge battery and diagnostics indicator - there are two methods of trip diagnosis.
3.1
Trip Diagnosis with a TruCharge Display Type Status
Indicator
This section is only applicable if the vehicle is fitted with a PGDT TruCharge battery
and diagnostics indicator.
If you look at the below diagram you will see that 10 different types of trip are defined.
The number of bars flashing rapidly on the TruCharge display indicates the trip type. A
brief description for each trip type is given in sections 5.1 to 5.10.
3.1.1
TruCharge Display Diagnostics
1 Bar
Low Battery Voltage
2 Bar
Motor Disconnected
3 Bar
Motor Wiring Trip
4 Bar
Parking Brake OFF.
5 Bar
Not used.
6 Bar
Inhibit Active
7 Bar
Throttle Potentiometer Trip
8 Bar
Possible Controller Trip
9 Bar
Solenoid Brake Trip
10 Bar
High Battery Voltage
25
SK73750/7
90
SP1B
3.2
PG
DRIVES TECHNOLOGY
Trip Diagnosis with a single bulb (or LED) type status
indicator
3.2.1 Solo Controllers & Egis prior to 2002
If the vehicle is not fitted with a TruCharge type status indicator you will need a PGDT
SP1 Programmer to determine the trip type.
You must connect the SP1 to the controller whilst the status indicator is flashing rapidly,
a trip message will then be displayed on the SP1’s screen. As an example, assume
that the wires to the solenoid brake have been disconnected, the message displayed
would be as below.
Diagnosis….
Code 1500: solenoid brake trip - check brakes and
connections. Press enter to continue.
From the above, you can see there is a 4 digit number - this is known as the trip code,
in this case 1500.
When this code is used in conjunction with the following trip tables, you can determine
the trip type, 1 to 10. The trip types and their possible causes are described in more
detail in sections 5.1 to 5.10.
3.2.2 Egis Controllers
If the Egis controller with a single lamp (or LED) has been programmed accordingly
then the Trip Code will be displayed in a rapid flash sequence.
Example:
If the controller detects a Motor Wiring Trip then the single lamp
(or LED) will rapidly flash three times, pause, and then flash three
times, and so on. The flash sequence represents the Trip Code
which would be displayed if a TruCharge module was fitted.
Refer to section 3.1.1 for details of the TruCharge trip types.
26
SK73750/7
91
PG
4
SP1B - DIAGNOSTICS
DRIVES TECHNOLOGY
Trip Tables
Trip
Code
Trip
Type
Description
0002
0003
0100
0203
0204
0810
0814
0815
0816
0817
8
8
8
8
8
7
7
7
7
7
Possible Controller Trip
Possible Controller Trip
Possible Controller Trip
Possible Controller Trip
Possible Controller Trip
Throttle Trip
Throttle Trip
Throttle Trip
Throttle Trip
Throttle Trip
1400
1500
1501
1502
1600
1705
1802
1805
1B20
1D02
1E03
2102
2C00
2C01
2D01
3100
3102
3210
3211
3212
3213
3600
3601
3
9
8
9
10
8
8
8
8
7
6
8
1
1
8
8
8
8
8
8
8
8
8
Motor Wiring Trip
Solenoid Brake Trip
Possible Controller Trip
Solenoid Brake Trip
High Battery Voltage
Possible Controller Trip
Possible Controller Trip
Possible Controller Trip - Refer to section 5.7
Possible Controller Trip
Throttle potentiometer Trip
Inhibit Active
Possible Controller Trip
Low Battery Voltage
Low Battery Voltage
Possible Controller Trip
Possible Controller Trip
Possible Controller Trip
Possible Controller Trip
Possible Controller Trip
Possible Controller Trip
Possible Controller Trip
Possible Controller Trip
Possible Controller Trip
27
SK73750/7
92
SP1B
PG
Trip
Code
3602
3603
3604
3605
3607
3608
3609
360A
360B
360C
360D
360E
3B01
4401
7000
7001
Trip
Type
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
2
8
4
4
DRIVES TECHNOLOGY
Description
Possible Controller Trip
Possible Controller Trip
Possible Controller Trip
Possible Controller Trip
Possible Controller Trip
Possible Controller Trip
Possible Controller Trip
Possible Controller Trip
Possible Controller Trip
Possible Controller Trip
Possible Controller Trip
Possible Controller Trip
Motor Disconnected
Possible Controller Trip
Parking Brake Off
Parking Brake Off
If any other trip code is experienced, please contact PGDT for further details.
28
SK73750/7
93
PG
SP1B - DIAGNOSTICS
DRIVES TECHNOLOGY
5
Trip Types and Their Possible Causes
Once the trip type has been established, refer to the relevant section below for further
information.
5.1
Trip Type 1 - Low Battery Voltage
This occurs when the controller detects that the battery voltage has fallen below 16V.
Check the condition of the batteries.
If the trip is still present after the batteries and connections have been checked, then
the controller may be defective. Refer to section 7.
5.2
Trip Type 2 - Motor Disconnected
This occurs when the controller detects that the motor has become disconnected.
Check the motor connectors and wiring.
Some vehicles may disconnect the motor from the controller whilst in freewheel mode.
If so, check the position of the parking brake disengage lever.
If the trip is still present after the above checks have been made, then the controller
may be defective. Refer to section 7.
5.3
Trip Type 3 - Motor Wiring Trip
This occurs when the controller detects a trip in the wiring to the motor, in particular if
a motor connection has “short-circuited” to a battery connection. Check the motor
connectors and wiring.
If the trip is still present after the above checks have been made, then the controller
may be defective. Refer to section 7.
5.4
Trip Type 4 - Parking Brake Off
This occurs if the freewheel switch is operated whilst the vehicle is driving, or if the
freewheel switch is already operated when the vehicle is switched on. Check the
position of the freewheel switch.
If the freewheel switch is in the correct position, then the voltage at controller’s input
pin should be checked. On a correctly functioning system the voltage should be as
below. If the voltages are incorrect then check the wiring to the freewheel switch.
Freewheel to Battery -ve : 0V ± 0.5V to freewheel
5V ± 0.5V to drive
If the voltages are correct and the trip is still present, then the controller may be
defective. Refer to section 7.
5.5
Trip Type 5 - Not Used
Not used.
5.6
Trip Type 6 - Inhibit Active
This occurs when the controller detects that the input is activated. The most common
use for the inhibit input is for disabling the vehicle’s drive when the battery charger is
29
SK73750/7
94
SP1B
PG
DRIVES TECHNOLOGY
connected. Check that the battery charger is disconnected.
5.6.1 Solo Controllers
If the charger is disconnected, then the voltage at the Solo’s inhibit input, P2-6,
should be checked. Depending on whether the controller is programmed to active
low or active high inhibit (see chapter 1, section 5.7), then on a correctly functioning
system the voltage at P2-6 should be as below. If the voltages are incorrect then
check the wiring to charger socket or other inhibit source.
Active low inhibit: P2-6 to Battery -ve :
0V ± 0.5V to inhibit
5V ± 0.5V to drive
Active high inhibit: P2-6 to Battery -ve :
0V ± 0.5V to drive
5V ± 0.5V to inhibit
If the voltages are correct and the trip is still present, then the controller may be
defective. Refer to section 7.
5.6.2 Egis Controllers
If the charger is disconnected, then the voltage at the Egis inhibit input should be
checked. Depending on how the Egis is programmed via the Inhibit Mode parameter
(see chapter 1, section 5.8), then on a correctly functioning system, the conditions in
the table below should apply.
Inhibit Mode
.
5.7
1
2
3
4
5
6
Voltage on Egis' Inhibit Input
To Drive
To Inhibit
VBATT ±0.5V or 5V ± 0.5V
0V ± 0.5V or VBATT ±0.5V
VBATT ±0.5V
0V ± 0.5V
5V ± 0.5V
0V ± 0.5V or 5V ± 0.5V
0V ± 0.5V or 5V ± 0.5V
5V ± 0.5V
VBATT ±0.5V
V ± 0.5V or VBATT ±0.5V
0V ± 0.5V
VBATT ±0.5V or 5V ± 0.5V
Trip Type 7 - Throttle Trip
This occurs if the controller detects a trip in the throttle potentiometer or the connections
to it.
This occurs if the controller detects a problem in the throttle potentiometer or the
connections to it. In Egis controllers, specific trip codes relate to different scenarios
and these are detailed below.
Trip Code 0814: Throttle High Reference (Egis pin 12) Disconnected.
Trip Code 0815: Throttle Low Reference (Egis pin 5) Disconnected or Short Circuit
between Throttle High and Low References (Egis Pins 12 & 5) or
Throttle Potentiometer is Incorrect Value.
Trip Code 0816: Short Circuit between Throttle Wiper and Throttle High Reference
(Egis Pins 7 & 12)
30
SK73750/7
95
PG
SP1B - DIAGNOSTICS
DRIVES TECHNOLOGY
Trip Code 0817: Short Circuit between Throttle Wiper and Throttle Low Reference
(Egis Pins 7 & 5)
Check the operation of the throttle potentiometer or voltage input mechanism, in
particular ensure it is returning to the rest position.
The following voltage measurements can be made for either a potentiometer input
throttle or voltage input throttle. Check that the throttle is in the rest position and any
speed limiting pots or buttons are set to maximum speed. The nominal voltage levels
should be as follows:
Wig-wag throttle:
Hi Ref to BATT –ve:
Wiper to BATT –ve:
Lo Ref to BATT –ve:
nominal 4.75V
nominal 2.5V
nominal 0.25V
Single-ended throttle:
Hi Ref to BATT –ve:
*Wiper to BATT –ve:
Lo Ref to BATT –ve:
nominal 4.75V
nominal 0.25V
nominal 0.25V
* If the 10 kΩ ISO Test resistor is used with single ended throttle, the nominal value at
Wiper is 0.188V
Trip code 1805 specifically relates to the Egis controller detecting electrically
conductive deposits around its throttle potentiometer connections.
If the throttle input is functioning correctly and the trip is still present, then the controller
may be defective. Refer to section 7.
5.8
Trip Type 8 - Possible Controller Trip
This occurs when the controller detects a trip within itself. The controller must be assumed
defective and repaired by an authorized person. Refer to section 7.0.
5.9
Trip Type 9 - Solenoid Brake Trip
This occurs when the controller detects a trip in the solenoid brake or the connections
to it. Check these connections and the solenoid brake. On a correctly functioning
system, the following voltage levels should be present.
Brake + to Brake-: 0V ± 0.5V, when the throttle is at rest.
Battery voltage ± 1V, when the throttle is away from
rest.
If the voltages are correct and the trip is still present, then the controller may be
defective. Refer to section 7.
The above voltage measurements should be carried out with
the vehicle’s drive wheels raised above the ground. Read the
vehicle manufacturer’s instructions regarding the jacking up
of the vehicle.
5.10
Trip Type 10 - High Battery Voltage
This occurs when the controller detects that the battery voltage has risen above 38V
for a 24V controller or above 42V for a 36V controller. The most common reasons for
31
SK73750/7
96
SP1B
PG
DRIVES TECHNOLOGY
this are overcharging of the battery or bad connections between the controller and
the batteries. Check the batteries and the connections to them.
If the trip is still present after the batteries and connections have been checked, then
the controller may be defective. Refer to section 7.
32
SK73750/7
97
PG
SP1B - DIAGNOSTICS
DRIVES TECHNOLOGY
6
Other Trip Symptoms
This section covers trips which are not displayed on the status indicator by the controller.
This maybe because: either the controller cannot switch on; the trip is not considered
critical enough to “trip” the controller; or the controller cannot detect the trip. None
of these types of trips would present a hazard to the vehicle user.
6.1
System Will Not Switch On
With the on/off switch and keyswitch (if fitted) in the on position, check the voltage at
of the controller connections, P2- pin 5 (SOLO) and pin 1 (Egis).
For controller to operate, the voltage at the specified pin should be equal to battery
positive ± 0.25V. If this voltage is present and the vehicle will not switch on, then the
controller may be defective. Refer to section 7.
6.2
Vehicle Drives Slowly
If you think the controller has been programmed differently from the manufacturer’s
presets, check the programmed values. If these appear to be correct, then carry out
the following checks.
Firstly, check that the solenoid brake is not jammed. Refer to the vehicle manufacturer’s
instructions to see how to do this.
Secondly, check the voltage at the controller’s slow/fast input. On a correctly
functioning system the voltage should be as below. If the voltages are incorrect then
check the wiring and connectors to the slow/fast switch.
Slow/ Fast to Battery –ve: 0V ± 0.5V for slow mode
5V ± 0.5V for fast mode
If the voltages are correct and the trip is still present, then the controller may be
defective. Refer to section 7.
6.3
Status Indicator Does Not Light
If the vehicle appears to be operating correctly but the status indicator does not light,
then check the wiring and connectors from the controller’s status indicator output to
the status indicator itself.
On a correctly functioning system with a fully charged battery, the voltage on status
indicator output should be 12V ± 1V. If this voltage is not present even when there is
no connection to the controller, then the controller may be defective. Refer to section
7.
6.4
Reverse Alarm Does Not Sound
If the reverse alarm does not sound, firstly check the wiring and connectors from the
controller’s reverse alarm output and the sounder itself.
6.5
Vehicle Will Not Drive in Reverse
This section is only applicable to vehicles fitted with single-ended throttle configurations.
If the vehicle does not drive in reverse and the reverse switch is in the correct position,
then the voltage at reverse input should be checked. Depending on whether the
33
SK73750/7
98
SP1B
PG
DRIVES TECHNOLOGY
controller is programmed to non-inverting or inverting throttle polarity (refer to Chapter
1 section 5.12), then on a correctly functioning system the voltage at reverse input
should be as below. If the voltages are incorrect then check the wiring and connectors
to the freewheel switch.
Non-inverting throttle:
Reverse to Battery - :
0V ± 0.5V to drive in reverse
5V ± 0.5V to drive forwards
Inverting throttle:
Reverse to Battery - :
0V ± 0.5V to drive forwards
5V ± 0.5V to drive in reverse
If the voltages are correct and the trip is still present, then the controller may be
defective. Refer to section 7.
6.6
Motor or Brake Becomes Very Warm
The motor will become very warm if it is being overloaded. One cause maybe that
the solenoid brake is jamming. To check this, refer to the vehicle manufacturer’s
instructions.
6.7
Batteries Discharge Very Quickly
The batteries can discharge very quickly for several reasons, these are listed below.
• Worn or damaged batteries - check battery condition.
• Charger defective or incorrect charger being used - check charger
operation type (refer to vehicle operating instructions).
• Incorrect batteries being used - refer to vehicle manufacturer’s instructions for
correct battery types.
• Solenoid brake jamming - see section 6.6.
The ambient temperature has a significant effect on battery
capacity. Therefore, if the temperature is lower than normal
the vehicle’s range will be reduced. In this situation, the
TruCharge battery gauge still gives an accurate state-ofcharge reading.
34
SK73750/7
99
PG
7
SP1B - DIAGNOSTICS
DRIVES TECHNOLOGY
Servicing of Defective Units
There are no serviceable parts within the controller. Consequently, any defective units
must be returned to PGDT or a PGDT approved service organization for repair.
Opening or making any unauthorized adjustments or modifications to the controller
or its components will invalidate any warranty and may result in hazards to the vehicle
user, and is strictly forbidden.
PGDT accept no liability for losses of any kind arising from
unauthorized opening, adjustment or modification to the
controller.
35
SK73750/7
100
SP1B
PG
36
DRIVES TECHNOLOGY
SK73750/7
101
PG
SP1B - WARNING SUMMARY
DRIVES TECHNOLOGY
CHAPTER 3
WARNING SUMMARY
37
SK73750/7
102
SP1B
PG
38
DRIVES TECHNOLOGY
SK73750/7
103
PG
1
SP1B - WARNING SUMMARY
DRIVES TECHNOLOGY
Introduction
This section summarizes all of the very important warnings that appear throughout
the text of this manual. Do not operate the SP1 Progammer without reading,
understanding and observing the following warnings. Failure to observe these warnings
could result in UNSAFE CONDITIONS for the user of a vehicle or affect the reliability of
the programmer and controllers. PG Drives Technology accepts no liability for losses
of any kind arising from failure to comply with any of the conditions in the warnings
listed below.
2
Warnings
2.1
Introduction
Programming should only be conducted by competent
personnel with in-depth knowledge of PGDT electronic
controllers. Incorrect programming could result in an unsafe
set-up of a vehicle for a user. PGDT accept no liability for
losses of any kind if the programming of the controller is
altered from factory pre-set values.. Chapter 1 section 1.1.
2.2
The SP1b Programmer - Engineering Version
Programming should only be conducted by competent
personnel with in-depth knowledge of PGDT electronic
controllers. Incorrect programming could result in an unsafe
set-up of a vehicle for a user. PGDT accept no liability for
losses of any kind if the programming of the controller is
altered from factory pre-set values.. Chapter 1 section 2.2.
39
SK73750/7
104
SP1B
2.3
PG
DRIVES TECHNOLOGY
Using the SP1b
Programming should only be conducted by competent
personnel with in-depth knowledge of PGDT electronic
controllers. Incorrect programming could result in an unsafe
set-up of a vehicle for a user. PGDT accept no liability for
losses of any kind if the programming of the controller is
altered from factory pre-set values. Chapter 1 section 3.
2.4
Diagnostics
When the SP1 is connected to a controller, the electromagnetic
compatibility (E.M.C.) performance of the vehicle may be
affected. Disconnect the SP1 as soon as programming is
complete and do not use the SP1 in environments which are
E.M.C. sensitive. Chapter 1 section 3.1.2.
2.5
Forward Decel’n & Reverse Decel’n ?
It is the responsibility of the scooter manufacturer to ensure
that the emergency stopping distance is within the distance
specified for the country in which the scooter will be used.
For countries requiring CE marking this is as specified in
EN12184.. Chapter 1 section 4.3 & 4.4.
2.6
Soft-Stop
Never set to greater than 70% of the total motor, cable and
connector resistance. Chapter 1 section 5.2.
2.7
Soft-Stop
If this function is on, you must ensure that the emergency
stopping distance is within the distance specified for the
country in which the wheelchair will be used. For countries
requiring CE marking this is as specified in EN12184. Chapter
1 section 5.14.
40
SK73750/7
105
PG
SP1B - WARNING SUMMARY
DRIVES TECHNOLOGY
2.8
Tips on Pogramming
If this method is used rather than using motor manufacturer’s
figures, then to allow for the effects of temperature, the
compensation level should be confirmed by performing the
test again when the motor and controller have fully cooled.
Chapter 1 section 6.
2.9
High Pedal Disable
Switching this option Off will contravene international
mobility vehicle safety legislation. If, under exceptional
circumstances, the condition set being set to Off is required,
it becomes the sole responsibility of the scooter manufacturer.
PGDT accept no liability for losses of any kind resulting
from this opotion being set to Off. Chapter 1 section 7.1.6.
2.10
Introduction
Diagnostics should only be conducted by healthcare
professionals with in-depth knowledge of PGDT electronic
controllers. An incorrect or badly effected repair could result
in an unsafe set-up of a scooter. PGDT accept no liability
for losses of any kind arising from an incorrect or badly
effected repair. Chapter 2 section 1.
2.11
Servicing of Defective Units
PGDT accept no liability for losses of any kind arising from
unauthorized opening, adjustment or modification to the
controller. Chapter 2 section 7.
41
SK73750/7
106
SP1B
PG
42
DRIVES TECHNOLOGY
SK73750/7
107
Bilag A Checkliste
LEVERANDØR: Medema Danmark A/S. TLF: 70101755 FAX: 97188835
INDEKS NR:
GENEREL CHECKLISTE FOR PERIODISK
VEDLIGEHOLD AF:
GYLDIG FRA:
2.4.2
MINICROSSER S - T - TJ- E
01.02.2010
HJELPEM.NR.
POS
INDIVID. NR:
MODEL:
1
MOTOR: Kullene kontrolleres. Minimumslængde: 15 mm.
2
TRANSAKSEL: Kontrolleres for: Olielækage og støj. Check at der ikke er
græs/snore o.lign. viklet rundt om akselen, til at samle støv og skidt.
3
BREMSER: Kontrollér magnetbremsen og parkeringsbremsen.
4
BATTERIER: Batteriene belastningstestes eventuelt skiftes.
Batteritilkoblinger og poler rengøres.
5
LADER: Kontrollér at batteriladeren giver rigtig ladespænding.
6
HJUL: Dækkene kontrolleres for slidtage. Kontrollér lufttryk.
7
8
9
10
11
12
13
14
ELEKTRONIK / STYREBOKS: Funktionstestes. Terminaler for kraft ind og
udgange kontrolleres for spor af varme. Alle koblinger kontrolleres.
TILBEHØR: Funktionsprøves elektrisk og manuelt. Alle reguleringer
kontrolleres. Manglende skruer og håndtag erstattes. Defekte dele skiftes.
ELEKTRISK: Kontroller tilgængelige ledninger for skade. Strip løse
ledninger op. Skift eventuelt defekte sikringer. Kontrollér ladestik for skade.
Kontrollér alle brydefunktioner.
KAROSSERI: Kontrollér for skader evt. defekte dele skiftes.
RAMME: Kontrollér for revner og bruddanvisninger.
Defekte dele skal skiftes, ikke svejses.
SÆDER: Rengøres med en fugtig klud. Defekte sædedele kan leveres som
reservedele.
RENGØRING: Hvis udstyret må skylles under rengøringen, skal
styreboks, elektronik og andre el. komponenter beskyttes med plast.
PRØVEKØRING: Alle funktioner testes i inderste og yderste positioner.
Udstyret skal prøvekøres med en belastning tilsvarende den er godkendt til.
Tid
Tidsforbrug standard: 1 time.
Udf
Udføres: Årlig.
SERIE.NR:
UDF.
DATO
BESKRIVELSE
108
UDF. AF:
SIGN.
Mini Crosser
Billedoversigt over MiniCrosser T-model
03-2006
A/S
Chassis og inddækninger
Bagplade incl labels reflekser
T-127-01-014
Batteriskærm incl labels og
reflekser
130 T-127-01-016
140 T-140-01-015
Afdækning lygtebom
T-127-1-013
Batteribakke
140 3w og 4w
SR-00440
125-130 3w og 4W E-130-1-017
Sæderør Sr-00003
Ramme
125-130 3W
125-130 4W
140
3W
140
4W
Fingerskrue Sr-00078
Lygtehus incl labels
4W T-127-01-510
3W T-127-01-011
T-127-2-041
T-127-2-541
T-140-2-041
T-140-2-541
Inderskærm
Højre T-127-1-005
Venstre T-127-1-006
Fodmåtte med
blindnitter
3W T-127-01-021
4W T-127-01-504
Forkofanger 3W T-127-03-002
Forkofanger 4W T-127-3-520
Batterirem 115-140 SR-03396
Sidebumper T-127-3-087
Blindnitte
SR-03981
Refleks rød SR-00594
Refleks orange SR-00090
Refleks hvid SR-00077
Fodmåtte lille
med blindnitter
4W T-127-01-505
Fodplade
3W T-127-1-001
4W T-127-1-501
4W T-140-1-501
Fodplade incl fodmåtter
3W T-127-01-012
4W T-127-01-511
4W T-140-01-512
Mini Crosser
04-2008
A/S
Forgaffel 3W
Billedoversigt over MiniCrosser T-model
Gashåndtag
Højre T-127-03-099
Venstre T-127-03-100
Ring for bælg T-127-3-070
Greb SR-01497
Håndtag T-127-3-077
Bælg T-127-3-071
Bremsekabel 1050 mm
T-127-03-023
Leje kardanled SR-04246
Styrstamme T-127-3-063
Beslag for styrstolpe
T-127-03-060
Styrstolpe komplet T-127-03-014
Spændstift SR-04276
Gasfjeder komplet T-127-03-013
Knop T-127-3-074
Kardanled T-127-3-059
Lejesæt med pakdåse og låsering SR-04780
Holder for kurv
T-127-03-106
Afdækning for ladestik
T-127-1-016
Ladestik T-127-5-014
Nøgleafbryder m.nøgle
T-127-3-090
Nøgle T-127-3-092
Front til styr T-127-01-010
Prop T-127-3-106
Bagpart for styr T-127-1-012
Bagpart for styr komplet
T-127-03-017
Forgaffel styrakseldel
T-127-3-031
Forgaffel komplet T-127-03-064
Skrue SR-00851
Forhjulsnav komplet
T-127-03-024
Forhjulsnav T-127-3-017
Leje 6000 RS2 SR-04736
Bremsebæreplade SR-01133
Mini Crosser
03-2006
A/S
Billedoversigt over MiniCrosser T-model
Forbro 4W
Styrstolpe komplet
T-127-03-014
Styrstamme T-127-3-063
Spændstift SR-04276
Kardanled T-127-3-059
Bremsekabel 320mm SR-04580
Styreaksel T-127-3-504
Bremsekabel 980mm SR-04732
Styrstang incl styrkugler
T-127-03-532
Beslag for styrstolpe T-127-3-060
Gummi element
38-80 SR-01702
Styrespindel HøjreT-127-3-509
Bremsebæreplade
SR-01133
Hjulnav T-127-3-517
Passer til begge sider
forbro komplet 4W T-127-03-502
Styre spindel venstre T-127-3-505
Spindel komplet venstre T-127-03-508
Spindel komplet højre T-127-03-507
.
Leje sæt 6000 RS SR-04736
Mini Crosser
03-2006
A/S
Billedoversigt over MiniCrosser T-model
El- bagende
Elplade komplet 110A T-127-05-001
130A T-127-05-002
Horn for blink
T-127-05-075
Sikring 10A SR-03969
40A SR-03972
Pære 5W SR-00070
10W SR-00033
21W SR-04244
Afdækning for styring
E-130-1-019
Baglygte
Venstre SR-00068
Højre SR-00069
Afdægning for lygtebom
T-127-1-013
Sikringsholder
T-127-5-063
Styring:
125T
T-127-5-070
130T/140T T-127-5-071
Batteri mellemkabel
SR-00963
Polsko -SR-03001
+SR-00962-
Horn SR-00223
Elplade umonteret
T-127-5-093
Sikringsholder SR-00065
Sikring 100A Sr-00977
Mini Crosser
Billedoversigt over MiniCrosser T-model
03-2006
A/S
Transaksel
C-skinne gummi 480mm T-127-1-024
Bagbom T-127-2-043
Transaksel
Scmid
10km/t T-127-02-005
13km/t T-127-02-006
16km/t T-127-02-007
Minicrosser
15km/t T-127-02-010
Kul
Schmid
SR-03323
Minicrosser SR-05072
Bremseskive til Transaksel.
Schmid
SR-05073
Minicrosser SR-05074
Motorbremse
Schmid
T-127-4-010
Minicrosser SR-04753
Vinkelbolt SR-00009
Baghjuls flange
Schmidt transaksel
T-127-3-003
Minicrosser transaksle T-127-3-125
Gummidæmper SR-00509
Heavy udgave SR-05054
Bagsvinger T-127-02-002
Gummielement
38-80 SR-00010 sæt
03-2006
Mini Crosser
A/S
Billedoversigt over MiniCrosser T-model
Hjul og dæk
Traktor dæk SR-03121
Traktorhjul komplet T-127-03-058
Slange for traktorhjul
S4-0021
Punkterfrit hjul komplet T-127-06-095
Dæk punkterfrit T-127-3-126
Kapsel T-127-3-004
Dæk for baghjul USA/Australien
T-127-03-067
Hjul med alm dæk komplet
T-127-03-065
Hjul, bag komplet til USA/Australien
T-127-03-066
Hjul med gråt dæk komplet
T-127-03-105
Dæk sort T-127-3-005
Dæk gråt T-127-3-007
Slange T-127-3-006
Fælg komplet T-127-03-056
Golfdæk S4-0011
Slange til golfhjul S4-0021
Golfhjul T-127-03-101
Golfhjul komplet T-127-03-102