Yamaha YSP-3300 käyttöohje

Yamaha YSP-3300 käyttöohje
YSP-4300
[YSP-CU4300 + NS-WSW160]
YSP-3300
[YSP-CU3300 + NS-WSW160]
Digital Sound Projector TM
KÄYTTÖOHJE
Julkaisija:
Yamaha
Kaikki oikeudet pidätetään.
Käyttöohjeen tiedot perustuvat sen tekohekellä oleviin tuotetietoihin.
Ominaisuus- tai varustemuutokset ovat mahdollisia. Emme vastaa muutoksista.
Mitä tällä laitteella voi tehdä?
Lue varoitukset erillisestä lehtisestä “Safety and Accessory Information” tarkkaan, ennen kuin käytät tätä laitetta.
TV
Blu-ray-soitin
Audio/videolaite
Valmistelu
Laitteen sijoitus
Kaapeli-TV/
satelliittiviritin
Blu-ray-soitin
s. 18
s. 19
Kytkennät/Perusasetukset
s. 11
Tämän laitteen ohjaaminen television
kauko-ohjaimella (HDMI-ohjain)
s. 30
Toiston ohjaus
s. 32
Toisto
Lisää toimintoja
HDMI Control -ohjaus
TV-kaukosäätimen toistintoiminto
s. 30
UniVolume
s. 12
IntelliBeam
s. 40
System memory
Eco-toiminto
s. 28
2 Fi
s. 23
s. 41
iPod tai USB-laite
USB-kytkennän
välityksellä
(vain YSP-4300)
Pelikonsoli
Kauko-ohjaimen käyttöönotto
Televisio
iPod tai tietokone
langattoman
yhteyden välityksellä
FM-radio
(vain YSP-4300)
s. 16
s. 18
Pelikonsolin kytkentä
FM-sisäantenni
s. 19
s. 20
Sopivat tilaääniasetukset automaattisesti (IntelliBeam)
iPod- tai USB-laitteen
toisto
s. 50
s. 23
iPod-laitteen tai
tietokoneen toisto
FM-radio
(vain YSP-4300)
s. 50
s. 44
Compressed Music Enhancer
CINEMA DSP
s. 34
Kohdetoisto
s. 39
iPod- tai USB-laitteen toisto USB-kytkennän
välityksellä (vain YSP-4300)
s. 50
s. 33
Langaton toisto iPod-laitteesta tai
tietokoneesta
s. 50
FM-radio (vain YSP-4300)
s. 44
3 Fi
Sisältö
KÄYTTÖÖNOTTO
Laitteen rakenne..........................................................5
Keskusykikön etulevy (edestä, päältä).................................... 5
Keskusykikön takalevy (takaa)................................................ 6
Subwooferin takalevy (takaa).................................................. 7
Etulevyn näyttö ....................................................................... 8
Kauko-ohjain .......................................................................... 9
Asennus .....................................................................11
Suositeltava asennust........................................................... 11
Tilanteet, jolloin äänikeilojen on vaikea muodostaa tilaääntä 11
Tilaäänitehosteistä nauttiminen olosuhteista huolimatta
(My Surround) ....................................................................... 12
Ellei TV:n kaukosäädin toimi kunnolla keskusyksikön
käyttöönoton jälkeen (TV-kaukosäätimen toistintoiminto)..... 12
Ellei keskusyksikköä voi sijoittaa TV-telineeseen
(keskusyksikön korkeuden lisääminen) ................................ 12
Subwooferin sijoitaminen kyljelleen ...................................... 13
Laitteen sijoitus ..................................................................... 14
Kauko-ohjain käyttöön ..................................................16
Paristojen laittaminen............................................................ 16
Toimintaetäisyys ................................................................... 16
Kytkennät...................................................................17
TV:n ja Blu-ray-soittimen kytkentä ................................18
Pelikonsolin tai
kaapeli-TV:n/satelliittivirittimen kytkentä .......................19
FM-antennin kytkentä (vain YSP-4300) ........................20
Langattoman subwooferin kytkentä ..............................20
FM-asemien tallennus ja haku muistipaikalta
(muistipaikkaviritys) ...............................................................45
RDS-tiedon valinta
(vain malli Europe).................................................................48
Musiikin toisto iPodista tai tietokoneesta
langattoman yhteyden välityksellä ............................... 50
Musiikin toisto iPodista tai USB-laitteesta
USB-yhteyden välityksellä (vain YSP-4300) ................ 50
iPodin kytkentä .....................................................................50
iPodin ohjaus TV-ruudusta ....................................................51
iPodin ohjaus iPodista ...........................................................54
iPodinlataaminen .................................................................. 55
USB-laite ..............................................................................56
USB-laitteen ohjaus TV-ruudusta ..........................................57
ASETUKSET
SETUP -valikko ........................................................ 60
Asetusvalikko .............................................................. 60
Setup-valikko................................................................ 61
BEAM-asetukset .......................................................... 62
HORIZONTAL ANGLE ..........................................................62
BEAM TRAVEL LENGTH ......................................................62
FOCAL LENGTH ...................................................................62
IMAGE LOCATION................................................................63
CHANNEL OUT .....................................................................63
SOUND-asetukset........................................................ 64
Langattoman yhteyden muodostus...............................21
SPEAKER LEVEL .................................................................64
Adaptive DRC ........................................................................64
DYNAMIC RANGE ................................................................65
Dolby PLIIx PARAMETER .....................................................65
Ryhmätunnukset ................................................................... 21
HDMI-asetukset ........................................................... 65
Kuvaruutuvalikon avaaminen television kuvaruutuun ...21
Valikkokielen valinta......................................................22
Automaattiset tilaääniasetukset
(IntelliBeam)..................................................................23
HDMI CONTROL...................................................................65
HDMI AUDIO OUT.................................................................65
TV INPUT ..............................................................................65
Käyttöönottoasetukset .............................................21
IntelliBeam-mikrofonin sijoitus .............................................. 23
AUTO SETUP (IntelliBeam).................................................. 24
Tämän laitteen asetusten tallentaminen järjestelmän muistiin..
28
Ääniprojektorin ohjaaminen television kauko-ohjaimella
(HDMI-ohjaus)...............................................................30
TOISTO
Toiston toiminnot......................................................32
Toiston ohjaus...............................................................32
Äänen asetukset ...........................................................33
Äänentoiston valinta: tilaääni, stereo, kohdetoisto................ 33
Digitaalisesti pakatun ääniformaatin (MP3, WMA, jne.) toisto
täyteläisellä äänellä (Compressed Music Enhancer) ............ 33
Äänikanavien voimakkuudensäätö yksittäin ......................... 33
Realistinen tilaääni (CINEMA DSP) ...................................... 34
Tilaäänentoiston tavat........................................................... 36
Tilaäänidekooderin valinta .................................................... 38
Äänen ohjaaminen tiettyyn paikkaan
(kohdetoisto) ......................................................................... 39
Hyödyllisiä toimintoja ....................................................40
Automaattinen äänenvoimakkuuden säätö (UniVolume)...... 40
Energian säästäminen Eco-toiminnolla................................. 41
Etulevyn näyttötietueen valinta ............................................. 41
Ohjelmalähdekohtaiset asetukset (Option-valikko)............... 42
FM-radio (vain YSP-4300) ............................................44
Tietyn FM-aseman viritys (viritystaajuuden haku)................. 44
Heikon signaalin vastaanottol ............................................... 45
AirWired-asetukset ....................................................... 66
iPod INTERLOCK ..................................................................66
GROUP ID .............................................................................66
DISPLAY-asetukset ..................................................... 67
DIMMER ................................................................................67
OSD LANGUAGE ..................................................................67
DISTANCE UNIT ...................................................................67
INFORMATION-asetukset ........................................... 67
AUDIO ...................................................................................67
VIDEO ...................................................................................67
SYSTEM ................................................................................67
Lisäasetukset............................................................ 68
VIANMÄÄRITYS
Vianmääritys ............................................................. 70
Yleistä....................................................................................70
FM-radio (vain YSP-4300) .....................................................72
USB-laite (vain YSP-4300) ....................................................72
Kauko-ohjain .........................................................................72
Viestit......................................................................... 73
iPod (USB-liittimeen kytkettynä)/
USB-laite (vain YSP-4300) ....................................................73
LIITE
Sanasto .................................................................... 74
Tekniset tiedot ......................................................... 76
Signaalitiedot................................................................ 78
Hakemisto ................................................................. 79
Tietoja käyttöohjeesta
• Tässä käyttöohjeessa käytetään kauko-ohjainta sellaisten toimintojen osalta, joita voi käyttää kauko-ohjaimen lisäksi myös
laitteessa olevilla painikkeilla.
• Tässä käyttöohjeessa iPodiin, iPhoneeen ja iPadiin viitataan yhdellä termillä iPod.
• ! on vinkki.
• Huomautuksissa on tärkeää tietoa turvallisuudesta ja käyttöohjeista.
• Tässä käyttöohjeessa YSP-CU4300-keskusyksikköä käytetään esimerkkikuvissa. Tarvittaessa on esitetty erikseen YSP-CU4300ja YSP-CU3300-mallien kuvat.
4 Fi
KÄYTTÖÖNOTTO
Laitteen rakenne
Keskusyksikön etulevy (edestä, päältä)
9
1 2 3
4
1 2 3
3
Kauko-ohjaussignaalien vastaanotin
7
Television kauko-ohjaussignaalien vastaanotin
8
Langaton yksikkö
9
Etulevyn näyttö
5
USB-liitin (vain YSP-4300)
USB-laitteen kytkentä (☞p. 50,56).
6
INPUT-painike
Toistettavan ohjelmalähteen valinta (☞s. 32).
VOLUME (+/-)-painike
Tämän laitteen äänenvoimakkuus (☞s. 32).
10
-painike
Kytkee tämän laitteen toimintatilaan tai valmiustilaan.
Huom!
Valmiustilassa tämä laite käyttää vähän sähköä voidakseen
vastaanottaa laitteeseen tulevat HDMI-signaalit tai
kauko-ohjaimesta tulevat infrapunasignaalit.
SURROUND-merkkivalo
Ilmaisee laitteeseen tulevan signaalin.
Väri
Sininen
VIANMÄÄRITYS
Tietoja laitteen toimintatilasta (☞s. 8).
STATUS-merkkivalo
Merkkivalo palaa, kun laite on toimintatilassa. Merkkivalo
sammuu valmiustilassa.
Vastaanottaa television kaukosäätimen infrapunasignaalit,
kun TV-kaukosäätimen toistintoiminto on käytössä (☞s. 12).
Vastaanottaa ja lähettää langattomat signaalit. Älä sijoita
metalliesineitä langattoman yksikön eteen, sillä ne voivat
häiritä langattoman yksikön signaalien vastaanotto- ja
lähetyskykyä.
4
0
4 6 7
Kauko-ohjaussignaalien vastaanotin (☞s. 9).
2
5 67
ASETUKSET
1
9
0
TOISTO
8
YSP-CU3300
KÄYTTÖÖNOTTO
8
YSP-CU4300
Tulosignaali
Seuraavat tilaäänisignaalin formaatit:
Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, DTS-HD
Master Audio, DTS-HD High Resolution,
monikanavainen lineaarinen PCM
Oranssi
Muu kuin edellä mainittu tilaäänisignaali
Off
Stereo/monoaudiosignaali tai ei signaalia
LIITE
5 Fi
Laitteen rakenne
Keskusyksikön takalevy (takaa)
1
2
3
6
4
5
7
8
9
0
FM ANTENNA-liitin (vain YSP-4300)
1
A
7
Kytkentäliitin FM-antennille (☞s. 20).
INTELLIBEAM MIC-liitin
2
Kytke tähän mukana toimitettu IntelliBeam-mikrofoni
(☞s. 24).
8
Kytkentäliitin erillislaitteen analogiselle audiokaapelille
(☞s. 19).
AUX INPUT DIGITAL-liitin
4
Kytkentäliitin erillislaitteen digitaaliselle
koaksiaaliaudiokaapelille (☞s. 19).
IR IN1)/OUT -liittimet
5
Laajennusliitin vain kaupalliseen käyttöön.
RS-232C -liitin
Laajennusliitin vain kaupalliseen käyttöön.
INPUT ANALOG L/R -liittimet
3
HDMI IN -liittimet
Kytkentäliitin HDMI-yhteensopivalle Blu-ray-soittimelle,
satelliitti/kaapelitelevisiovirittimelle ja pelikonsolille
(☞s. 18, 19).
9
INPUT DIGITAL TV/OPTICAL-liittimet
Kytkentäliitin erillislaitteen optiselle audiokaapelille
(☞s. 18, 19).
10 TV-kaukosäätimen toistin
Vastaanottaa television kaukosäätimen signaalit
keskusyksikön etulevyn kautta ja välittää kyseiset signaalit
televisioon, jos keskusyksikkö peittää television
kaukosäädinsignaalien vastaanottimen (☞s. 12)
HDMI OUT (ARC)-liitin
6
HDMI-yhteensopiva televisio ja näyttölaite (☞s. 18).
11 .Verkkojohto
Pistorasiaan (☞s. 18).
1)
!
Vain mallit Europe ja China.
6 Fi
Laitteen rakenne
Subwooferin takalevy (takaa)
2
KÄYTTÖÖNOTTO
1
A
B
C
A
B
C
1
2
3
LINK
1
2
3
LINK
3
TOISTO
4
1
Ryhmä ID -valinta
2
LINK-merkkivalo
Langattoman yhteyden tila (☞s. 21).
3
Lämmönhaihdutin
Poistaa subwooferin sisällä muodostuvan lämmön. Älä peitä
lämmönhaihdutinta.
4
Verkkojohto
Pistorasiaan (☞s. 20).
ASETUKSET
Kun keskusyksikkö ja subwoofer on kytketty langattomasti,
ääni toistuu subwooferista (AirWired). Langatonta yhteyttä
varten sinun on käytettävä samaa ryhmä-ID-tunnusta kuin
keskusyksikössä ja YIT-W12TX-laitteessa (☞s. 20).
VIANMÄÄRITYS
LIITE
7 Fi
Laitteen rakenne
Etulevyn näyttö 1)
1
2
7
8
3
9
Toiston ilmaisimet (vain YSP-4300)
1
Valo palaa, jos laite toistaa musiikkia iPod- tai
USB-laitteesta, joka on kytketty USB-liittimeen (☞p. 50,
56).
TARGET-merkkivalo
2
Valo palaa, kun kohdetoisto on käytössä (☞s. 39).
Virittimen merkkivalot (vain YSP-4300)
3
FM-radioasema on viritetty (☞s. 44).
REPEATER-merkkivalo
4
Valo palaa, kun TV:n toiminnan merkkivalo
TX Valo palaa, kun yhteydenmuodostus subwooferiin on
kesken. (☞s. 20).
RX Valo palaa, kun yhteydenmuodostus
YIT-W12TX-laitteeseen on kesken. Lisätietoja
YIT-W12TX-laitteesta on erillisessä turvaohjeessa
"Safety and Accessory Information”.
45
0 A
5
6
B
VOL-merkkivalo
Käytössä oleva äänenvoimakkuus (☞s. 32).
6
HDMI-merkkivalo
Palaa, kun laitteeseen tulee HDMI-signaalia.
7
CINEMA DSP-merkkivalo
Käytössä äänikenttäohjelma (☞s. 34).
8
UNIVOLUME-merkkivalo
Valo palaa, kun UniVolume -toiminto on käytössä
(☞s. 40).
10 RDS-virittimen merkkivalot (vain Euroopan
mallissa)
Valo palaa RDS-tietueen mukaisesti (☞s. 48).
11 ENHANCER-merkkivalo
Käytössä Compressed Music Enhancer -toiminto (☞s. 33).
12 Vaihtuvan tiedon näyttö
Näyttää toistettavan ohjelmalähteen ja tilaäänen tiedot
(☞s. 41). Näyttää asetukset ja tiedot kirjaimin ja numeroin.
1)
!
Huomaa, että etulevyn näyttö sammuu, kun Eco-toiminto on käytössä.
Näyttöön tulee valo vain, kun jotain toimintoa käytetään.
8 Fi
Laitteen rakenne
Kauko-ohjain
BEAM-painike
KÄYTTÖÖNOTTO
1
Infrapunasignaalien lähetin
Äänikeilojen lähtöasetukset (☞s. 37).
2
1
2
H
I
3
Tulolähteen valintapainikkeet
Toistettavan ohjelmalähteen valinta (☞s. 32).
4
CINEMA DSP-painikkeet
Jos toistotavaksi on valittu tilaäänen toisto, valitse CINEMA
DSP-ääniohjelma (☞s. 34).
3
5
SURROUND-painike
Valitsee tilaäänen toiston ☞s. 34).
4
/ / /
6
-painikkeet, ENTER -painike
TOISTO
5
ENHANCER-painike
Compressed Music Enhancer -tehostus käyttöön tai pois
käytöstä (☞s. 33).
Asetuksen muuttaminen (☞s. 60).
J
7
SETUP-painike
Avaa Setup-asetusvalikon (☞s. 60).
6
8
K
8
L
9
M
0
N
9
TARGET-painike
Valitsee äänentoistotavaksi kohdetoiston (☞s. 39).
10 SUBWOOFER (+/-)-painike
Säädä subwooferin äänenvoimakkuus.
ASETUKSET
7
OPTION-painike
Ohjelmalähdekohtainen option-valikko (☞s. 42).
A
B
C
D
E
F
P
VIANMÄÄRITYS
G
O
Q
YSP-3300
O
E
P
LIITE
9 Fi
Laitteen rakenne
11 MUTE-painike
Äänen mykistäminen (☞s. 32).
12 SYSTEM MEMORY-painikkeet
Tallentaa IntelliBeam-mittaukset, kaiuttimien
äänenvoimakkuuden ja muut asetukset (☞s. 28).
13 FM -painike (vain YSP-4300)
Valitsee tämän laitteen ohjelmalähteeksi FM-radion.
14 Virittimen ohjauspainikkeet (vain YSP-4300).
Valitsee tai tallentaa FM-aseman (☞s. 44).
15 CH LEVEL-painike
Säätää äänenvoimakkuutta toiston aikana (☞s. 33).
16 USB -painike (vain YSP-4300)
Valitsee tämän laitteen ohjelmalähteeksi USB (☞s. 50).
17 Toiston ohjauspainikkeet (vain YSP-4300).
Ohjaa musiikin toistoa iPod- tai USB-laitteesta (☞s. 50).
18 Signaalilähetysilmaisin
Valo palaa, kun tätä laitetta käytetään kauko-ohjaimella.
19
-painike
Kytkee tämän laitteen toimintatilaan tai valmiustilaan
(☞s. 32).
20 STEREO-painike
Valitsee stereoäänen toiston ☞s. 33).
21 RETURN-painike
Paluu edelliselle valikkosivulle.
22 INFO-painike
Etulevyn tietueen valinta.
• Input: ohjelmalähteen nimi
• Beam: Äänikeila-asetus (stereo, beam stereo, target tai
surround)
• Decoder: Valittuna oleva äänisignaalien dekooderi
• Cinema DSP: CINEMA DSP-äänikenttäohjelma (vain
tilaäänen toistotilassa)
Näkyvä tietue riippuu siitä, mikä ohjelmalähde on valittu
(☞s. 41, 53, 55, 58).
Valitsee RDS-tietueen (vain Euroopan malli) (☞s. 48).
23 UNIVOLUME-painike
Kytkee UniVolume-toiminnon käyttöön/pois käytöstä
(☞s. 40).
24 VOLUME (+/-)-painike
Tämän laitteen äänenvoimakkuus (☞s. 32).
25 ECO-painike
Kytkee Eco-toiminnon käyttöön/pois käytöstä (☞s. 41).
26 REMOTE REPEAT-painike
Kytkee television kaukosäädinsignaalien toistintoiminon
käyttöön tai pois käytöstä (s. 12).
27 iPod CONTROL -painike (vain YSP-4300)
Avaa iPodin selailunäkymän/toistonäkymän televisioon
(☞s. 53)
10 Fi
Esittelytila
Tämä laite toistaa yhdeksi kanavaksi yhdistettyä,
vaakatasossa oikeaan ja vasempaan liikkuvaa äänikeilaa.
Tämä toiminto havainnollistaa äänikeilan toistumisen
laitteesta.
Esittelytilan käynnistäminen:
1 Paina kauko-ohjaimen TARGET-painiketta.
2 Paina CINEMA DSPOFF-painiketta.
“AUTO DEMO" tulee etulevyn näyttöön esittelyn
alkaessa.
Sulje esittely painamalla uudestaan CINEMA DSP OFF
Asennus
Jotta äänimaiseman tehosteet kuuluisivat toivotulla tavalla, ääniprojektorista lähtevien ääniaaltojen eli "äänikeilojen" tiellä ei saa olla
esteitä, kuten huonekaluja (☞s. 14). Sijoituspaikasta riippuen saattaa olla helpompaa ensin kytkeä muut laitteet, kuten televisio. Ks.
"Kytkennät" (☞s.?17).
KÄYTTÖÖNOTTO
Huom!
• Laitteen ympärille on jätettävä riittävästi tilaa lämmön haihtumiseen.
– Vähintään 5 cm keskusyksikön päälle ja taakse sekä 1 cm sen sivuille
– Vähintään 20 subwooferin päälle, taakse ja sivuille
Älä peitä subwooferin takana olevaa lämmönhaihdutinta.
• Sijoita laite paikkaan, josta se ei pääse putoamaan, vaikka se tärähtäisi voimakkaasti. Sijoita laite paikkaan, johon pikkulapset eivät yllä.
• Jos käytössäsi on CRT-televisio (tavallinen katodisädeputkitelevisio), älä sijoita laitetta suoraan television päälle.
• Jos television kuva vääristyy tai ohjelman väreissä näkyy muutoksia, siirrä tämä laite etäämmälle televisiosta.
Keskusyksikkö
Subwoofer
TOISTO
ASETUKSET
Joissakin televisioissa on liiketunnistin tai 3D-lasien käyttämä signaalilähetin laitteen etuosassa. Keskusyksikön asentaminen television
eteen saattaa häiritä tunnistimien tai signaalilähettimen toimintaa. Siirrä keskusyksikkö kauemmas televisiosta.
Suositeltava asennus
YSP-CU4300/YSP-CU3300.
Subwoofer
• Estä ääniaaltoja heijastumasta seinistä kääntämällä subwoofer
hieman kohti huoneen keskustaa.
• Jos asennat subwooferin telineeseen, varmista, että teline
kestää subwooferin painon ja että tilaa on riittävästi lämmön
haihtumiseen.
• Keskusyksikön ja subwooferin välinen tiedonsiirto tapahtuu
langattomasti. Subwooferin toimintaan saattaa vaikuttaa
subwooferin sijoittaminen metallitelineeseen ja mahdollinen
metallilevy subwooferin ja keskusyksikön välissä.
• Subwoofer voidan sijoittaa myös kyljelleen (☞s. 13).
VIANMÄÄRITYS
Keskusyksikkö
• Asenna keskusyksikkö yhtä kauas oikean- ja
vasemmanpuoleisesta seinästä.
• Sijoita keskusyksikkö televisiotelineeseen television eteen.
Hyödynnä TV-kaukosäätimen toistintoimintoa, jos
keskusyksikkö peittää television kauko-ohjaussignaalien
vastaanottimen (☞s. 12).
Lisää keskusyksikön korkeutta, jos TV-teline on liian korkea
keskusyksikön asennukselle (☞s. 12).
• Kuuntelupaikan (esim. sohva) tulisi olla suoraan
keskusyksikön edessä.
• Keskusyksikön tulisi olla yli 1,8 m päässä kuuntelupaikasta.
• Tämän laitteen seinäkiinnitystä varten tarvitset lisävarusteen
Seinäkiinnitysteline SPM-K20 (myydään erikseen).
Lisätietoja: SPM-K20 Asennusohje, SPM-K20 Tietoja
Tilanteet, jolloin äänikeilojen on vaikea muodostaa tilaääntä
Tämä laite muodostaa tilaäänen siten, että se ohjaa tiettyihin suuntiin äänikeiloja, jotka heijastuvat kotiteatterihuoneen seinistä
kuuntelupaikalle. Huoneen ominaisuudet saattavat estää tilaäänitehosteiden kuulumisen selvästi seuraavissa tapauksissa:
LIITE
• Seinämateriaali ei heijasta äänikeilaa riittävän hyvin.
• Seinät vaimentavat ääniä tehokkaasti.
• Huoneen koko ei ole suositusten mukainen:
L (3 - 7 m) × K (2 - 3,5 m) × S (3 - 7 m)
• Kuuntelupaikan ja laitteen välinen etäisyys on vähemmän kuin
1,8 m.
• Huoneessa on huonekaluja tai rakenteita, jotka estävät
äänikeilan siirtymisen heijastavalle seinälle tai siitä
kuuntelupaikalle.
• Kuuntelupaikka sijaitsee lähellä seiniä.
• Kuuntelupaikka ei ole tämän laitteen edessä.
11 Fi
Asennus
Tilaäänitehosteista nauttiminen olosuhteista huolimatta (My Surround)
My Surround -toiminto luo vaikuttavan tilaäänivaikutelman huoneeseen, vaikka olosuhteet eivät ole ihanteelliset tilaäänelle (☞s. 11).
Lisätietoja, Tilaäänentoiston tavat (☞s. 36,37).
Ellei TV:n kaukosäädin toimi kunnolla keskusyksikön käyttöönoton jälkeen
(TV-kaukosäätimen toistintoiminto)
Televisiota ei välttämättä voi ohjata sen
omalla kaukosäätimellä, jos keskusyksikkö
peittää televiossa olevan
signaalivastaanottimen. Siinä tapauksessa
paina tämän laitteen kauko-ohjaimen
Television kauko-ohjain
REMOTE REPEATER-painiketta yli 3
sekuntia, niin TV-kaukosäätimen
toistintoiminto kytkeytyy toimintoon.
REPEATER syttyy etulevyn näytössä.
Kun television kaukosäätimellä osoitetaan
tämän keskusyksikön signaalivastaanotinta,
TV-kaukosäätimen toistin
tämän keskusyksikön takana oleva
TV-kaukosäätimen signaalin toistin välittää
television kaukosäätimen signaalit
televisioon.
Television kaukosäätimen signaalit välittyvät televisioon myös tämän laitteen ollessa valmiustilassa.
Television
kauko-ohjainsignaalien
tunnistin
Huom!
Tätä toimintoa voidaan käyttää, jos TV-kaukosäädin käyttää infrapunasignaaleja.
Ellei keskusyksikköä voi sijoittaa TV-telineeseen (keskusyksikön korkeuden lisääminen)
Yleensä keskusyksikön voi sijoittaa TV-telineeseen. Mukana toimitetut korostuspalat voidaan tarvittaessa kiinnittää keskusyksikköön
nostamaan sen korkeutta. Kiinnitä sekä vasen että oikea korostuspala laitteeseen.
Sovita korotuspalan pohjassa oleva uloke keskusyksikön
pohjassa olevaan kiinnitysaukkoon ja paina korotuspala
tukevasti paikalleen.
Välikappale
Vedä korotuspala suoraan ylös.
Vedä korotuspala suoraan
ylös.
Uloke
Kiinnitysaukko
Keskusyksikön pohja
12 Fi
Korotuspalan irrottaminen
Asennus
Subwooferin sijoitaminen kyljelleen
Käännä vastapäivään
KÄYTTÖÖNOTTO
Subwoofer voidaan asettaa kyljelleen telineeseen.
Jalka
Irrota jalat ja prikat
Prikka
TOISTO
ASETUKSET
Kiinnitä jalat ja
prikat
Käännä
VIANMÄÄRITYS
LIITE
13 Fi
Asennus
Laitteen sijoittaminen
Laite toistaa äänikeiloja kuvien osoittamalla tavalla. Ääniprojektorista lähtevien äänikeilojen tiellä ei saa olla esteitä, kuten huonekaluja.
Ne saattavat estää äänikentän tilantunnun muodostumisen.
Sijoita laite joko seinän suuntaisesti tai huoneen nurkkaan.
Kohtisuoraan
Sijoita laite seinän keskelle (yhtä kauas vasemmasta ja oikeasta
nurkasta).
Kulmaan
Sijoita laite nurkkaan 40°-50° kulmaan seiniin nähden.
Kulmaan
(Stereo+3Beam)
Kohtisuoraan
(5Beam)
40° - 50°
Este, kuten
huonekalu
Este, kuten huonekalu
Kohtisuoraan
Pyri sijoittamaan laite keskelle seinää (mittaa keskikohta seinän leveyssuunnassa, reunasta reunaan).
Ihanteellinen sijoittelu
Pyri sijoittamaan laite suoraan kuuntelupaikan eteen.
Laitteen tulisi olla yli 1,8 m päässä kuuntelupaikasta.
Yli
1,8 m
Yli
1,8 m
14 Fi
Asennus
Laitteen sijoitus muuhun kuin neliönmuotoiseen huoneeseen
Pyri sijoittamaan laite niin, että äänikeilat pääsevät heijastumaan seinistä.
KÄYTTÖÖNOTTO
Epäsäännöllisen muotoinen huone, kaikki seinät ehjiä
TOISTO
Epäsäännöllisen muotoinen huone, toisella seinällä avoin osa
ASETUKSET
Sijoitteluesimerkki: Olohuone
Este, kuten
huonekalu
VIANMÄÄRITYS
• Koska äänikeilat yleensä läpäisevät pöydät, pöydät eivät ole
esteitä. Seinää vasten sijoitettu kaappi heijastaa ääntä.
• Jos kuunteluhuoneesi on samankaltainen kuin kuvassa (oik.),
oikeanpuoleisen äänikanavan sijainnin säätäminen AUTO
SETUP (☞s. 23)- -säädön jälkeen edesauttaa paremman
tilaäänikentän syntymistä (☞s. 63).
• Koska verhot vaimentavat ääniaaltoja, kuunteluhuoneen
ääniominaisuudet ovat erilaiset verhojen ollessa auki tai kiinni.
Asetusten tallennustoiminnon avulla voit tallentaa parhaat
asetukset kummallekin tilanteelle (☞s. 28).
LIITE
15 Fi
Asennus
Kauko-ohjain
Ennen kuin laitat paristot tai käytät kauko-ohjainta, lue lisätietoja kauko-ohjaimesta ja paristoista erillisestä ohjelehtisestä "Safety and
Accessory Information".
Paristojen laittaminen
Toimintaetäisyys
Avaa kansi
vetämällä
lukitsimesta
Enintään 6 m
Työnnä
ulokkeet
koloihin ja
sulje kansi
Paristot (2)
(AAA, R03, UM-4)
16 Fi
Kytkennät
Jos kytkettynä on erillislaitteita kuten TV, Blu-ray-soitin tai pelikonsoli, audio- ja videosignaalit
välittyvät kuten kuvassa.
KÄYTTÖÖNOTTO
Audiokytkentä (äänisignaali)
Videokytkentä (kuvasignaali)
Audio- ja videokytkentä
Tämä laite: Äänen toisto TV-lähetyksestä, Blu-ray-levyltä jne.
TOISTO
HDMI-kaapeli
Optinen kaapeli
HDMI-kaapeli
Käytä kytkentään, jos TV ei tue
ARC (audio return channel)
-toimintoa (☞s. 18).
HDMI-kaapeli
Pelikonsoli
(HDMI-yhteensopiva)
ASETUKSET
Optinen kaapeli
Komposiittivideokaapeli
Blu-ray-soitin
Satelliitti- tai
kaapeli-TV-viritin (ei
HDMI-yhteensopiva)
TV: Kuvan toisto
TV-lähetyksestä,
Blu-ray-levyltä jne.
VIANMÄÄRITYS
LIITE
17 Fi
Kytkennät
• Kytke verkkojohto vasta, kun olet tehnyt kaikki kytkennät.
• Älä käytä liikaa voimaa, kun kytket kaapelin. Jos teet niin, kaapeli ja liitin voivat rikkoutua.
TV:n ja Blu-ray-soittimen kytkentä
Noudata kytkennöissä seuraavia ohjeita:
1
HDMI-kaapeli (lisävaruste)
Tuo Blu-ray -soittimen digitaalisen
audio/videosignaalin tähän
laitteeseen.
2
HDMI-kaapeli (lisävaruste)
Blu-ray-soittimen digitaalinen
videosignaali siirtyy televisioon.
3
Optinen kaapeli (mukana)
Tämä laite toistaa television
digitaalisen audiosignaalin.
Pistorasiaan
1
2
3
1. Irrota suojatulppa
1)
2. Tarkista, että liitin on
oikein päin
HDMI
OUTPUT
Blu-ray-soitin
Videosignaalit
1
Audiosignaalit
1)
2
HDMI INPUT
!
ARC-yhteensopiva televisio (Audio return channel)
• Kytke HDMI-kaapeli television ARC-yhteensopivaan liittimeen
(liittimessä merkintä "ARC"). Tässä tapauksessa sinun ei tarvitse
tehdä kytkentää optisella kaapelilla.
• Ota tämän laitteen HDMI-ohjaustoiminto käyttöön. Silloin myös
ARC-toiminto aktivoituu (☞s. 65).
18 Fi
3
OPTICAL
OUTPUT
TV
Audio Return Channel -toiminto (ARC)
Toiminto siirtää digitaalisen audiosignaalin televisiosta tähän laitteeseen
HDMI-kaapelin välityksellä. Jos käytät tätä toimintoa, et tarvitse optista
kaapelia television ja tämän laitteen väliin.
Kytkennät
Pelikonsoli tai satelliitti-TV/kaapeli-TV-viritin
HDMI-yhteensopiva
KÄYTTÖÖNOTTO
Erillislaite (esim.)
Kytkentäkaapeli
1
Satelliitti/kaapeli-TV-viritin
HDMI-kaapeli (lisävaruste)
2
Pelikonsoli
HDMI-kaapeli (lisävaruste)
3
Pelikonsoli
HDMI-kaapeli (lisävaruste)
4
Satelliitti/kaapeli-TV-viritin
Optinen kaapeli (mukana)
Komposiittivideokaapeli (lisävaruste)
5
Pelikonsoli
RCA-stereokaapeli (lisävaruste)
Komposiittivideokaapeli (lisävaruste)
ei HDMI-yhteensopiva
TOISTO
2)
Pistorasiaan
5
ASETUKSET
VIDEO
OUTPUT
R
HDMI
OUTPUT
1
HDMI
OUTPUT
2
ANALOG
OUTPUT
L
HDMI
OUTPUT
3
TV
4
VIANMÄÄRITYS
VIDEO
INPUT
OPTICAL
OUTPUT
Videosignaalit
Audiosignaalit
VIDEO
OUTPUT
LIITE
2)
VIDEO
INPUT
!
Voit kytkeä laitteen, jossa on AUX-lähtöliitin. Tee kytkentä kyseisen
laitteen AUX-lähtöliittimestä tämän laitteen AUX INPUT DIGITAL
(koaksiaali)liittimeen erikseen myytävällä
koaksiaalidigitaaliaudiokaapelilla.
19 Fi
Kytkennät
FM-antenni (vain YSP-4300)
Kytke mukana toimitettu FM-antenni FM ANTENNA-liittimeen.
FM-antenni
Subwooferin langaton kytkentä
Jotta subwoofer (NS-WSW160) voidaan kytkeä keskusyksikköön
langattomasti (AirWired), keskusyksikköön ja subwooferiin on
määritettävä ryhmä-ID-tunnus. Oletuksena oleva ryhmä-ID on
molemmilla laitteilla A1. Se mahdollistaa langattoman yhteyden
muodostumisen, kun olet kytkenyt subwooferin sähköjohdon
pistorasiaan. Jos käytät lähetintä (YIT-W12TX)1), sama
ryhmä-ID-tunnus on määritettävä keskusyksikköön ja
subwooferiin. YIT-W12TX ryhmä-ID-tunnus on oletuksena A1.
LINK-merkkivalo syttyy, kun subwoofer on toimintatilassa ja
subwoofer sekä keskusyksikkö ovat muodostaneet langattoman
yhteyden toisiinsa.
Kun keskusyksikkö kytkeytyy valmiustilaan, subwoofer ja
LINK-merkkivalo sammuvat.
Ryhmä ID -valitsin
A
B
C
A
B
C
1
2
3
LINK
1
2
3
LINK-merkkivalo
LINK
Vilkkuu: Muodostaa yhteyttä
Palaa: Yhteys muodostettu
! Vinkki
Lisätietoja ryhmä-ID-tunnuksesta sivulla 21.
Pistorasiaan
1)
!
Lisätietoja YIT-W12TX-laitteesta on erillisessä turvaohjeessa "Safety
and Accessory Information”.
20 Fi
Käyttöönotto
Muodostaa langatonta yhteyttä
Sama ryhmä-ID-tunnus on määritettävä kaikille laitteille.
Perusoletuksen mukaan keskusyksikölle, subwooferille ja
YIT-W12TX-laitteelle määrittyy ryhmä-ID-tunnus A1.
Ryhmä-ID-tunnusta ei normaalisti tarvitse vaihtaa.
1
HDMI INPUT
2
Television kauko-ohjain
(esimerkki)
Ohjelmalähteen
valinta
TOISTO
Jos toistat ohjelmaa TV:stä tai Blu-ray-soittimesta,
keskusyksikkö välittää audiosignaalit, ja ne subwoofer ottaa
vastaan. Jos YIT-W12TX-laitteella toistetaan kappaleita iPodista
tai tietokoneesta, YIT-W12TX lähettää keskusyksikön ja
subwooferin vastaanottamat audiosignaalit.
Laitteen käyttö on helppoa,
kun avaat sen asetusvalikon
television kuvaruutuun.
Valits tämä laite television
kaukosäätimen
ohjelmalähteen
valintapainikkeella.
Kun tämä laite ja TV ovat
kytkettyinä toisiinsa kuten
alla, valitse “HDMI 1”.
KÄYTTÖÖNOTTO
Yamahan yksinoikeudella käyttämä AirWired-tekniikka
mahdollistaa langattoman yhteyden keskusyksikön ja
subwooferin välille. Subwooferin langaton yhteys mahdollistaa
subwooferin asentamisen ilman kytkentäkaapeleita. Jos käytät
lähetintä (YIT-W12TX), iPodit ja tietokoneet voidaan kytketä
langattomasti ja niiden sisältämää musiikkia voidaan toistaa
tämän laitteen kautta.
Lisätietoja YIT-W12TX-laitteesta on erillisessä turvaohjeessa
"Safety and Accessory Information”.
Kuvaruutuvalikon avaaminen
television kuvaruutuun
3
TV
Ryhmätunnukset
Ryhmätunnuksen muuttaminen
Subwoofer
Käytä subwooferin takana olevaa ryhmä-ID-valitsinta
muuttaaksesi ryhmä-ID-tunnuksen (☞s. 20).
YIT-W12TX
Käytä YIT-W12TX-laitteen sivussa olevaa ryhmä-ID-valitsinta
muuttaaksesi ryhmä-ID-tunnusta. Lisätietoja: YIT-W12TX,
“Safety and Accessory Information” (erillinen ohje).
Tämä laite
Valikkonäyttö
Asetusvalikko tulee näkyviin television kuvaruutuun, kun painat
SETUP. Kun TV vastaanottaa HDMI-signaaleja, valikko näkyy
ohjelman kuvan päällä. Paina SETUP-painiketta toisen kerran,
kun haluat sulkea valikon.
VIANMÄÄRITYS
Keskusyksikkö
Muuta ryhmä-ID-tunnus SETUP-valikon kohdassa “GROUP ID”
(☞s. 66).
ASETUKSET
Keskusyksikölle, subwooferille ja YIT-W12TX-laitteelle voidaan
valita yksi kolmesta ryhmä-ID-tunnuksesta: A1–A3, B1–B3, C1–
C3.
A1–A3, B1–B3: Audioviive on vähemmän kuin C1–C3.
C1–C3: Langaton yhteys on vakaampi kuin A1-A3 ja
B1-B3-asetuksilla. Käytä, kun toistat tietokoneelle tallennettua
musiikkia tämän laitteen kautta (☞s. 50).
Jos haluat estää langattoman yhteyden lähelle sijoitetun toisen
AirWired Yamaha -äänentoistolaitteen tai YIT-W12TX-laitteen
kanssa, määritä eri ryhmä-ID-tunnus tälle laitteelle ja
YIT-W12TX-laitteelle.
SETUP MENU
BEAM
SOUND
HDMI
AirWired
DISPLAY
INFORMATION
IntelliBeam
HORIZONTAL ANGLE
BEAM TRAVEL LENGTH
FOCAL LENGTH
IMAGE LOCATION
CHANNEL OUT
Huom!
Asetusvalikon (☞s. 60) saa näkyviin vain TV:n kuvaruutuun. Sitä ei
saa näkyviin etulevyn näyttöön.
LIITE
21 Fi
Käyttöönotto
Valikkokielen valinta
1
2
3
Kytke tämä laite ja televisio toimintatilaan.
Valitse televisiosta kanava, joka näyttää
tästä laitteesta tulevan kuvasignaalin
(☞s. 21).
Pidä painettuna SETUP, kunnes “OSD
LANGUAGE” -valikko tulee näkyviin
television kuvaruutuun.1)
S/T
OSD LANGUAGE
ENTER
ENGLISH
DEUTSCH
FRANÇAIS
ESPAÑOL
ITALIANO
NEDERLAND
РУССКИЙ
SVENSKA
SETUP
4
Muuta
/ -painikkeella kieltä.
Valittavissa:
, ENGLISH, DEUTSCH,
FRAN?AIS, ESPA?OL, ITALIANO, NEDERLANDS,
venäjä, SVENSKA
Perusasetus: ENGLISH
5
1)
!
Jos valikko ei tule näkyviin
Varmista seuraavat seikat.
– Television HDMI-tuloliittimestä on tehty kytkentä tämän laitteen
HDMI OUT (ARC)-liittimeen.
– Televisiosta on valittu oikea ohjelmalähde (esim. "HDMI 1").
22 Fi
Sulje valikko painamalla SETUP.
Käyttöönotto
Huom!
2
3
Sovita yhteen
Irrota
Sovita
yhteen
4
Laita
vaakatasoon
5
Pujota.
Mikään ei saa olla äänikeilan kulkutiellä projektorista seinään
eikä seinästä kuuntelupaikalle (IntelliBeam-mikrofoniin).
Seinässä kiinni olevaa esinettä laitteisto ei "tulkitse" esteeksi vaan
ulokkeeksi.
IntelliBeam -mikrofoni
Yläraja
Laitteen
keskikohdan
korkeus
ASETUKSET
• AUTO SETUP ei välttämättä toimi kunnolla, jos ääniprojektori
sijaitsee tietyntyyppisessä huoneessa (Tilanteet, jolloin
äänikeilojen on vaikea muodostaa tilaääntä, katso sivu 11). My
Surround -toiminnolla voit kuunnella hyvää tilaääntä
tällaisissakin huoneissa. Lisätietoja, Tilaäänentoiston tavat
(☞s. 36,37).
• Älä kytke IntelliBeam-mikrofonia jatkojohdolla, koska silloin
ääniprojektori ei pysty valitsemaan parhaiten toimivia
ääniasetuksia.
• Kun päätät automaattisen AUTO SETUP-asetusvalinnan, irrota
IntelliBeam-mikrofoni.
• IntelliBeam-mikrofoni on herkkä lämmölle.
– Suojaa IntelliBeam-mikrofoni suoralta auringonvalolta.
– Älä sijoita IntelliBeam-mikrofonia tämän laitteen päälle.
1
TOISTO
Koska huoneet ovat eri muotoisia ja kokoisia, koska laitteen
sijoituspaikat vaihtelevat kohteittain ja koska laitteen käyttötapa
riippuu laitteen käyttäjästä, kunkin kanavan asetuksia on voitava
säätää niin, että tuloksena on aina paras mahdollinen
kuunteluelämys.
Tässä laitteessa oleva IntelliBeam säätä automaattisesti kunkin
kanavan asetukset. IntelliBeam tarjoaa kaksi toimintoa: “beam
optimization” (äänikeilojen optimointi) ja “sound optimization”
(äänentoiston optimointi).
Äänikeilojen optimointi:
Äänikeilojen optimointi on automaattitoiminto, joka luo parhaan
mahdollisen surround- eli tilaäänikentän ilman, että sinun
tarvitsee itse määrittää kuunteluhuoneesi ominaisuudet
asetusvalikkoihin.
Äänen optimointi
Äänentoiston optimoija tekee seuraavat tarkastukset ja
automaattisesti valitsee sopivat ääniasetukset: äänikeilan viive,
äänenvoimakkuus ja laatu.
Laite suorittaa nämä automaattiset säätötoiminnot mukana
toimitetun IntelliBeam-mikrofonin avulla.2)
Mukana toimitettu pahvijalusta
Enintään 1 m
Enintään 1 m
Pahvijalusta
1,8 m tai
enemmän
Kuuntelupaikka
Alaraja
VIANMÄÄRITYS
IntelliBeam-mikrofonin asennnus
Sijoita IntelliBeam-mikrofoni useimmiten
käytetylle kuuntelupaikalle.
• Sijoita IntelliBeam-mikrofoni kuuntelupaikassa olevan ihmisen
korvien korkeudelle. Käytä mukana toimitettua pahvijalustaa
tai kamerajalustaa.
• Kiinnitä IntelliBeam-mikrofoni kohtisuoraan lattiaan nähden.
KÄYTTÖÖNOTTO
Automaattiset tilaääniasetukset
(IntelliBeam)
Keskilinja
IntelliBeam
-mikrofoni
Pahvijalusta
!
• “BEAM+SOUND OPTIMIZE” -ruutu tulee automaattisesti näkyviin,
kun IntelliBeam-mikrofoni on kytketty. “BEAM OPTIMIZE ONLY”
tai “SOUND OPTIMIZE ONLY” voidaan valita erikseen
asetusvalikosta (☞s. 26).
• Voit tallentaa laitteen muistiin jopa kolme automaattisesti laadittua
asetuskokonaisuutta (☞s. 28). Voit tallentaa useita eri
asetuskokonaisuuksia eri kuunteluhuoneille ja vaihtaa asetusta
kätevästi.
23 Fi
LIITE
2)
Käyttöönotto
AUTO SETUP (IntelliBeam)
Huom!
• AUTO SETUP-asetusvalinnan aikana laite toistaa voimakkaita
testiääniä. Älä päästä lapsia ja lemmikkieläimiä huoneeseen
AUTO SETUP-asetusvalinnan aikana.
• Jos huoneessa on verhot, tee näin:
1 Avaa verhot, niin äänikeilat heijastuvat paremmin.
2 Käynnistä “BEAM OPTIMIZE ONLY” (☞s. 26).
3 Sulje verhot.
4 Käynnistä “SOUND OPTIMIZE ONLY” (☞s. 26).
• Huoneessa tulee olla hiljaista. Jotta tulos olisi paras mahdollinen,
sammuta ilmastointi ja muut äänekkäät laitteet.
ENTER
RETURN
SYSTEM
MEMORY
1
2
3
Kytke televisio ja tämä laite toimintatilaan.
Valitse televisiosta kanava, joka näyttää
tästä laitteesta tulevan kuvasignaalin
(☞s. 21).
Kytke IntelliBeam-mikrofoni tämän laitteen
takana olevaan INTELLIBEAM
MIC-liittimeen.
IntelliBeam -mikrofoni
24 Fi
Käyttöönotto
Tämä tietue tulee näkyviin, kun kytket
IntelliBeam-mikrofonin laitteeseen.1)
5
AUTO SETUP COMPLETE
Please remove the MIC
from Sound Projector
and the listening position.
Press [SYSTEM MEMORY] key
to save set-up in the memory.
• Mittaustulokset jäävät laitteen muistiin, kunnes
käynnistät AUTO SETUPasetusvalinnan uudestaan tai
määrität asetukset itse.
• Voit tallentaa mittaustulokset painamalla SYSTEM
MEMORY-painiketta (☞s. 28).
Huom!
Noudata seuraavia ohjeita ja poistu sitten huoneesta. Jos jäät
huoneeseen, saatat estää ääniaaltojen estettömän kulun tai mikrofoni
saattaa havaita aiheuttamasi äänen, jolloin lopputuloksesta saattaa
tulla virheellinen.
6
Irrota IntelliBeam-mikrofoni.
“AUTO SETUP COMPLETE”-näyttö sulkeutuu .5)
Säilytä IntelliBeam-mikrofoni paikassa, jossa se ei pääse
rikkoutumaan.
Valikkosivu vaihtuu AUTO SETUP-asetusvalinnan
edetessä.
TOISTO
4
KÄYTTÖÖNOTTO
Tämä laite ottaa mittaustulokset käyttöön.
AUTO SETUP
(PREPARATION & CHECK)
Please connect the MIC.
Please place the MIC at least
1.8m/6ft away from Sound Projector. The MIC should be set
at ear level when seated.
Measurement takes about 3min.
After [ENTER] is pressed,
please leave the room.
[ENTER]:Start [RETURN]:Cancel
Käynnistä AUTO SETUP-toiminto ENTER
-painikkeella ja poistu huoneesta 10
sekunnin kuluessa.2)
Vahvista tulokset painamalla ENTER.4)
AUTO SETUP START
Will begin in 10 sec.
Please leave the room
----------
[RETURN]:Cancel
ASETUKSET
(N. 3 min kuluttua)
SHOW RESULT
MESUREMENT COMPLETE.
ENVIRONMENT CHECK: Success
BEAM MODE: 5Beam/Plus2
[ENTER]:Save set-up.
[RETURN]:Do not save set-up.
Kun AUTO SETUP-asetusvalinta on valmis, tämä laite
antaa äänimerkin.3)
!
“BEAM+SOUND OPTIMIZE” valikoituu automaattisesti. Jos
käynnistät "BEAM OPTIMIZE ONLY"- tai "SOUND OPTIMIZE
ONLY"-toiminnon, lue lisätietoja kohdasta "AUTO SETUP -toiminto
SETUP-valikosta" (☞s.?26).
2)
!
!
Jos tapahtuu virhe, kuulet merkkiäänen ja näkyviin tulee virheviesti.
Lisätietoja virheviesteistä, ks. "Jos näkyviin tulee virheviesti" (☞s.?27).
• Jos “ENVIRONMENT CHECK:Failure” tulee näkyviin, tarkka
mittaustulos ei välttämättä ole mahdollinen. Katso “ERROR-E1”
kohdasta "Virheviestit" (☞s.?27), ja yritä korjata tämän virheen
yleisin aiheuttaja. Paina RETURN ja käynnistä mittaus uudestaan.
• Huoneen akustiset ominaisuudet saattavat aiheuttaa sen, että oikean ja
vasemman etu- ja takakeilan suuntakulmaksi valikoituu sama
asteluku, vaikka tuloksissa näkyy "BEAM MODE :5Beam".
4)
!
LIITE
• Odota huoneen ulkopuolella, kunnes AUTO SETUP-asetusvalinta on
päättynyt.
Jos jäät huoneeseen AUTO SETUP-valinnan käynnistyttyä, laite
saattaa valita käyttöön virheelliset asetukset, koska saatat estää
ääniaaltojen esteettömän kulun tai mikrofoni saattaa havaita
aiheuttamasi äänen.
• AUTO SETUP-valinta kestää noin 3 minuuttia.
• Voit keskeyttää AUTO SETUP-asetusvalinnan painamalla RETURN.
3)
VIANMÄÄRITYS
1)
Jos et halua ottaa mittaustuloksia käyttöön, paina RETURN.
5)
!
Jos käynnistät AUTO SETUP-toiminnon SETUP MENU -valikosta,
näkyviin tulee SETUP MENU -valikon valintaruutu.
25 Fi
Käyttöönotto
AUTO SETUP -toiminto SETUP-valikosta
1
Sijoita IntelliBeam-mikrofoni useimmiten
käytetylle kuuntelupaikalle. Paina SETUP.
IntelliBeam-mikrofonin sijoitusohjeet:
"IntelliBeam-mikrofonin asennnus" (☞s.?23).
S/T
X
ENTER
SETUP
2
3
4
Valitse / -painiketta painamalla
"BEAM". Paina sitten .1)
Valitse / -painiketta painamalla
"IntelliBeam". Paina sitten .1)
Valitse / -painiketta painamalla yksi
seuraavista kohdista. Paina sitten .1)
Valitse näistä:
“BEAM+SOUND OPTIMIZE”
(äänikeilojen optimointi ja äänen optimointi)
Valitse tämä optimointitoiminto, jos teet asetukset
ensimmäisen kerran. Kesto: noin 3 minuuttia.
“BEAM OPTIMIZE ONLY”
(pelkästään äänikeilojen optimointi)
Ääniprojektori säätää äänikeilojen suuntauksen
kuunteluhuoneeseen sopiviksi. Kesto: noin 1 minuutti.
“SOUND OPTIMIZE ONLY”
(pelkästään äänen optimointi)
Ääniprojektori säätää äänikeilojen viiveen,
perusäänenvoimakkuuden ja laadun kuunteluhuoneeseen
sopiviksi. Kesto: noin 2 minuuttia.
Sinun täytyy optimoida äänikeilojen suuntaus BEAM
OPTIMIZE ONLY-toiminnolla ennen kuin voit käynnistää
SOUND OPTIMIZE ONLY-toiminnon. Valitse
optimointitoiminto vain seuraavissa tilanteissa:
• Olet avannut tai sulkenut kuunteluhuoneen verhot ennen
laitteen käytön aloittamista.
• Olet itse säätänyt äänikeilojen suuntauksen.
RETURN
5
Kytke IntelliBeam-mikrofoni tähän
laitteeseen sen jälkeen, kun “AUTO SETUP
(PREPARATION & CHECK)”-näyttö on
näkyvissä.
Lisätietoja IntelliBeam-mikrofonin kytkemisestä, ks.
“"AUTO SETUP (IntelliBeam)" (☞s.?24)”.
6
1)
!
ENTER-painike toimii kuten
26 Fi
-painike.
Tee vaiheet 4, 5 ja 6 kohdasta “AUTO
SETUP (IntelliBeam)”, jos haluat ottaa
asetukset käyttöön. Irrota sitten mikrofoni.
Käyttöönotto
Jos näkyviin tulee virheviesti
[ERROR E-1]
Käynnistä AUTO SETUP-toiminto uudelleen
ENTER-painikkeella. Vaihtoehtoisesti jatka mittausta
-painikkeella.
[ERROR E-7]
Kytke laite valmiustilaan painamalla . Kytke se sitten takaisin
toimintatilaan ja käynnistä AUTO SETUP uudelleen.
IntelliBeam-mikrofoni ei sijaitse
tämän laitteen edessä.
Sijoita IntelliBeam-mikrofoni
tämän laitteen eteen ja käynnistä
mittaus uudestaan.
ERROR E-5: Please check MIC position. MIC should
be set above 1.8m/6.0ft and re-try.
Syy
Mitä pitää tehdä?
IntelliBeam-mikrofoni ei sijaitse
oikealla etäisyydellä tästä
laitteesta.
Sijoita IntelliBeam-mikrofoni
tämän laitteen eteen vähintään
1,8 m päähän ja käynnistä
mittaus uudestaan.
ERROR E-6: Volume level is lower than expected.
Please check MIC position/connection and re-try.
Syy
Mitä pitää tehdä?
IntelliBeam-mikrofoni ei kerää
ääniä, joita tämä laite tuottaa.
Sijoita IntelliBeam-mikrofoni
oikein, tarkasta kytkentä ja
käynnistä mittaus uudestaan.
ERROR E-7: Unexpected error happened. Please
turn off and re-try.
Syy
Mitä pitää tehdä?
Sisäinen virhe.
Kytke laite valmiustilaan
painamalla . Kytke se sitten
takaisin toimintatilaan ja
käynnistä AUTO SETUP
uudelleen.
Virheviestit
ERROR E-1: Please test in quieter environment.
ERROR E-9: Check the connection with subwoofer.
Syy
Mitä pitää tehdä?
Syy
Mitä pitää tehdä?
Huoneen taustahäly on liian
voimakas.
Huoneessa tulee olla hiljaista.
Tee säädöt sellaiseen aikaan, kun
ulkonakin on mahdollisimman
hiljaista.
Subwooferia ei ole kytketty
langattomasti.
Varmista, että langaton yhteys on
muodostunut subwooferin ja
keskusyksikön välille (☞s. 20).
Käynnistä mittaus uudestaan.
VIANMÄÄRITYS
ERROR E-2: No MIC detected. Please check MIC
connection and re-try.
Syy
Mitä pitää tehdä?
IntelliBeam-mikrofoni ei ole
kytkettynä.
Kytke IntelliBeam-mikrofoni
tämän laitteen takana olevaan
INTELLIBEAM MIC-liittimeen.
ASETUKSET
[ERROR E-2] - [ERROR E-6]
1 Paina RETURN-painiketta.
Näkyviin tulee IntelliBeam-valikko.
2 Valitse "BEAM+SOUND OPTIMIZE", "BEAM OPTIMIZE
ONLY" tai "SOUND OPTIMIZE ONLY". Paina sitten .1)
3 Tee vaiheet 4, 5 ja 6 käynnistääksesi mittauksen uudestaan
(☞s. 25).
Mitä pitää tehdä?
TOISTO
[ERROR E-9]
1 Varmista, että langaton yhteys on muodostunut subwooferin
ja keskusyksikön välille (☞s. 20).
2 Paina RETURN-painiketta.
Näkyviin tulee IntelliBeam-valikko.
3 Valitse "BEAM+SOUND OPTIMIZE", "BEAM OPTIMIZE
ONLY" tai "SOUND OPTIMIZE ONLY". Paina sitten .1)
4 Tee vaiheet 4, 5 ja 6 käynnistääksesi mittauksen uudestaan
(☞s. 25).
Syy
KÄYTTÖÖNOTTO
Jos TV:n kuvaruutuun tulee virheviesti, katso “Virheviestit”
(alla), määritä syy ja ratkaise ongelma. Noudata alla olevia
ohjeita käynnistääksesi mittauksen uudestaan.
ERROR E-4: Please check MIC position. MIC should
be set in front of Sound Projector. Please re-try.
ERROR E-3: Unexpected control is detected. Please
re-try.
Mitä pitää tehdä?
Tästä laitteesta käynnistettiin
jokin muu toiminto.
Käynnistä mittaus uudestaan. Älä
käytä mitään muita laitteen
toimintoja mittauksen aikana.
LIITE
Syy
27 Fi
Käyttöönotto
Tämän laitteen asetusten tallentaminen
järjestelmän muistiin
Voit tallentaa laitteen muistiin kolme asetuskokonaisuutta, jolloin
käyttäjät voivat nopeasti valita käyttöön optimoidut asetukset
omiin kuuntelutarkoituksiinsa tai tiettyihin olosuhteisiin.
Seuraavassa esimerkissä tallennetaan IntelliBeam-mittaustulokset
ja -asetukset (esim. tilaääniasetukset) ja ladataan käyttöön valmiit
asetuskokonaisuudet.
SYSTEM
MEMORY
Seu raavat asetukset vo idaan tall en taa laitteen
järjestelmämuistiin.
• Tilaäänen toistotapa (☞s. 33), stereoäänentoisto (☞s. 33),
kohdetoisto (☞s. 33)
(Äänikeilojen toistotapa (☞s. 36) voidaan myös tallentaa
tilaäänen toistotapaan.)
• IntelliBeam-mittaustulokset (☞s. 23)
(Jos “HORIZONTAL ANGLE”, “BEAM TRAVEL
LENGTH”, “FOCAL LENGTH” ja “IMAGE LOCATION”
on määritelty asetusvalikossa (☞s. 60), nämä asetukset
vaikuttavat IntelliBeam-toiminnon AUTO
SETUP-mittauksiin.)
• Taka: ☞s. 38 (CINEMA DSP), tilaäänen dekooderi (☞s. 34)
• Kanavan taso (☞s. 33,64)
• Sävynsäätö (☞s. 43)
Esimerkki 1 Tallenna IntelliBeam-mittaukset eri
kuunteluympäristöjä varten
järjestelmämuistin
Mikäli ääntä absorboivat materiaalit, kuten verhot, estävät
äänikeilojen esteettömän kulun, kyseisten äänikeilojen ääni
kuuluu heikommin. Käynnistä mittaus verhojen ollessa auki ja
sen jälkeen verhojen ollessa kiinni. Tallenna molemmat
asetukset, toinen muistipaikalle 1 ja toinen muistipaikalle 2, ja
valitse kulloinkin sopiva asetuskokonaisuus käyttöön.
Esimerkki 2 Tallenna usein käytetyt asetukset muistiin
SYSTEM MEMORY 1: Tilaääniasetus
SYSTEM MEMORY 2: Kohdetoistotila, joka suuntaa
äänikeilat keittiöön
SYSTEM MEMORY 3: Kohdetoistotila, joka suuntaa
äänikeilat olohuoneeseen
Esimerkki 3 Tallenna käyttäjäkohtaiset
suosikkiasetukset muistiin
SYSTEM MEMORY 1: Itse laadittu asetuskokonaisuus (isä)
SYSTEM MEMORY 2: Itse laadittu asetuskokonaisuus (äiti)
SYSTEM MEMORY 3: Itse laadittu asetuskokonaisuus (juhlat)
28 Fi
Käyttöönotto
Asetusten tallentaminen muistiin
Pidä painettuna SYSTEM MEMORY 1, 2 tai
3, kunnes “M1 Save?”, “M2 Save?”, tai “M3
Save?” (painikekohtaista) tulee näkvyiin.
2
1
Paina uudestaan SYSTEM MEMORY.1)
Kun painat SYSTEM MEMORY 1, “M1 Saving” tulee
näkyviin ja asetukset tallentuvat muistiin.
Paina SYSTEM MEMORY 1, 2, tai 3, sen
mukaan, minkä asetuskokonaisuuden
haluat ladata käyttöön.
Jos painat SYSTEM MEMORY 1, näkyviin tulee “M1
Load?”.
2
KÄYTTÖÖNOTTO
1
Muistipaikka-asetusten valinta käyttöön
Paina uudestaan samaa SYSTEM
MEMORY -painaiketta.
Kun painat SYSTEM MEMORY 1, “M1 Loading” tulee
näkyviin ja asetukset latautuvat käyttöön.
TOISTO
ASETUKSET
VIANMÄÄRITYS
1)
!
LIITE
• Jos valitsemallesi numeropaikalle on jo tallennettu jokin
asetuskokonaisuus, nykyiset asetukset tallentuvat aiemmin
tallennettujen tilalle.
• Muistiin ei voi tallentaa, jos Advanced Setup -valikossa on asetus
“MEMORY PROTECT” - “ON” (☞s. 68).
29 Fi
Käyttöönotto
Ääniprojektorin ohjaaminen
television kauko-ohjaimella
(HDMI-ohjaus)
HDMI1
HDMI-ohjaustoiminto
Tätä laitettta voi ohjata TV:n kaukosäätimellä, jos TV tukee
HDMI-ohjaustoimintoa ja se on kytketty tähän laitteeseen
HDMI-kaapelilla (esim. REGZA Link; ei kaikki TV-mallit).
Seuraavat 6 toimintoa ovat tuettuja.1)
1. Toimintatilaan/pois
toimintatilasta
Television kauko-ohjain (esim.)
Sekä TV että tämä laite käynnistyvät/
sammuvat samanaikaisesti.
2. Ohjelmalähteen valinta
• Tämän laitteen ohjelmalähteeksi
valikoituu sama laite, jonka valitset
TV:n ohjelmalähteeksi. Tämän
laitteen ohjelmalähde muuttuu myös
silloin, jos valitset Blu-ray-soittimen
ohjelmalähteeksi TV:n valikosta.
• Ohjelmalähteen voi valita tämän
laitteen ollessa valmiustilassa.
3. Äänenvoimakkuus
Tämän laitteen äänenvoimakkuutta voi
säätää, jos asetuksena on "HDMI
AUDIO OUT” (☞s. 65) - “AMP”
(perusasetus).
4. Äänen toistavan laitteen
valinta (televisio tai tämä
laite)
5. HDMI-signaalin läpivienti valmiustilassa
HDMI-tulosignaalin saa ulos HDMI OUT (ARC)-liittimistä.
HDMI-ohjelmalähteen video- ja audiosignaalin voi toistaa televisiosta silloin,
kun tämä laite on valmiustilassa.
6. ARC-toiminto
Television HDMI (ARC) -liittimestä tuleva audiosignaali voidaan ohjata
tähän laitteeseen.
Testaa ensin edellä kuvattuja toimintoja television
kaukosäätimellä. Jos kaikki toiminnot ovat käytettävissä, voit
jatkaa tämän laitteen käyttöä television kaukosäätimellä. Ellei
toimintojen käyttö ole mahdollista, muuta HDMI-ohjausasetuksia
(☞s. 31).
Jotkin televisiot mahdollistavat myös seuraavien lisätoimintojen
käytön.
• UniVolume käyttöön tai pois käytöstä
• Tämän laitteen asetusvalikon avaaminen televisioon
• USB-liittimeen (vain YSP-4300) kytketyn iPodin tai
USB-laitteen selailu/toistovalikon käyttö
1)
!
• Vaikka TV tukee HDMI-ohjausta, joitakin toimintoja ei välttämättä
voi käyttää. Lisätietoja television käyttöohjeessa.
• Jos kytket tämän laitteen ja HDMI-ohjausta tukevan laitteen (esim.
Blu-ray-soittimen) toisiinsa HDMI-kaapelilla, voit ohjata kyseisiä
laitteita HDMI-ohjaustoiminnon avulla. Lue lisätietoja laitteen
käyttöohjeesta.
• Suosittelemme, että kytket laitteistoon saman valmistajan television,
Blu-ray-soittimen jne.
30 Fi
Käyttöönotto
HDMI-ohjausasetukset
2
Salli HDMI-ohjaustoiminnon käyttö
kaikkien niiden laitteiden asetusvalikosta,
jotka olet kytkenyt tähän laitteeseen
HDMI-kaapelilla.
Tässä laitteessa se tapahtuu valitsemalla asetukseksi “HDMI
CONTROL” - “ON” (☞s. 65).2)
Erillislaitteiden osalta lue lisätietoja erillislaitteiden
käyttöohjeista.3)
Kytke televisio hetkeksi pois
toimintatilasta ja sitten takaisin
toimintatilaan.
HDMI-yhteensopivien laitteiden
rekisteröinti televisioon4)
Valitse tämä laite television
ohjelmalähteeksi.
Kytke tähän laitteeseen HDMI-kaapelilla
kytketyt erillislaitteet (Blu-Ray-soitin jne.)
toimintatilaan.
3
Valitse tämän laitteen ohjelmalähteeksi
Blu-ray -soitin, ja tarkista, että sen
toistama kuva näkyy oikein.
Jos Blu-ray-soitin on kytketty HDMI IN1-liittimeen,
paina HDMI1.
Kytkentöjen ja laitteiden vaihtaminen
Jos vaihdat käytössä olevia kytkentäliittimiä tai erillislaitteita,
käynnistä HDMI-ohjaus uudelleen seuraavasti.
1
2
Kytke television ja soittimen HDMI-ohjaus
pois käytöstä, kytke kaikki kytkemäsi
laitteet pois toimintatilasta ja tee
muutokset kytkentöihin.
ASETUKSET
1
2
Jos HDMI-ohjaus ei toimi edellä mainituista kohdista
huolimatta:
– kytke televisio ja tämä laite hetkeksi pois toimintatilasta ja
sitten takaisin toimintatilaan.
– Irrota tämän laitteen ja siihen HDMI-kaapelilla kytkettyjen
erillislaitteiden virtajohdot. Kytke virtajohdot takaisin n. 30
sekunnin kuluttua.
– Jos OPTICAL, ANALOG, AUX, YIT, tai USB5) -tuloliitin
on otetttu käyttöön, valitse television ja tämän laitteen
ohjelmalähteeksi laite, joka on kytketty HDMI-kaapelilla.
TOISTO
3
Varmista, että kaikki laitteet on kytketty oikein tähän
laitteeseen ja että asetukset on tehty oikein, kuten alla on
kuvattu.
– TV on kytketty tämän laitteen HDMI OUT (ARC)
-liittimeen.
– “HDMI CONTROL” (☞s. 65) - “ON”,
SETUP-asetusvalikossa.
– HDMI-ohjaustoiminto on valittu käyttöön television
asetusten kautta. (Tarkista myös muut asiaan vaikuttavat
asetukset, kuten virrankytkennän tahdistus ja ensisijaisesti
käytettävät kaiuttimet.)
KÄYTTÖÖNOTTO
1
Kytke kaikki tähän laitteeseen
HDMI-kaapelilla kytketyt laitteet
toimintatilaan.
Jos HDMI-ohjaus ei toimi
Suorita vaiheet 1 - 3 kohdassa
“HDMI-ohjausasetukset”.
Ohjelmalähteen nimi
4
2)
Tarkista, toimiiko HDMI-ohjaus (kytke tämä
laite toimintatilaan tai säädä
äänenvoimakkuutta television
kauko-ohjaimella).
vastaava.
!
!
4)
!
Joidenkin HDMI-yhteensopivien laitteiden kohdalla HDMI-laitteen
rekisteröintiä televisioon ei vaadita, ja siinä tapauksessa HDMI-ohjaus
on käytössä.
5)
LIITE
• Perusasetus: OFF.
• Jos asetuksena on “HDMI CONTROL” - “ON”
Jos Eco-toiminto (☞s. 41) on käytössä, tämä laite kytkeytyy
valmiustilaan, mikäli TV valitaan ääntä toistavaksi laitteeksi
television kaukosäätimellä.
3)
VIANMÄÄRITYS
HDMI1
!
Vain YSP-4300
Esimerkkejä TV-asetuksista
• Valitse television asetusvalikosta HDMI-ohjausasetukset, esim. “Link
setting” “HDMI control setting”, valitse sitten HDMI-ohjaus
käyttöön, esim. asetus “HDMI control function” - “ON”.
• Valitse asetukseksi "Speaker priority" - "AV amplifier" tai muu
31 Fi
TOISTO
Toiston toiminnot
Toiston ohjaus
1
2
ENHANCER
HDMI1
Tulolähteen
valintapainikkeet
3
SURROUND
STEREO
///
Kytke laite toimintatilaan painamalla
.
Kytke tähän laitteeseen kytketyt
erillislaitteet (TV, Blu-ray -soitin,
pelikonsoli, jne.) toimintatilaan.
Valitse haluamasi erillislaite
ohjelmalähteen valintapainikkeella, joka
vastaa erillislaitteesta tekemääsi
kytkentää.
Paina HDMI1 -painikkeita näyttääksesi audio/video
sisältöä HDMI IN1 -liittimeen kytketystä Blu-ray
-soittimesta.
Ohjelmalähteen nimi
UNIVOLUME
SUBWOOFER
(+/-)
MUTE
VOLUME
(+/-)
CH LEVEL
HDMI1
4
5
Säädä äänenvoimakkuus VOLUME (+/-)
-painikkeella.
Säädä subwooferin äänenvoimakkuus
SUBWOOFER (+/-) -painikkeella.1)
• Jos ääni kuuluu sekä tästä laitteesta että television kaiuttimista,
mykistä television äänentoisto.
• Jos HDMI IN-liittimeen tuleva ääni toistuu televisiosta,
äänenvoimakkuus ei muutu, vaikka painaisit VOLUME (+/-)painiketta tai MUTE -painiketta.
• Mykistä äänentoisto painamalla MUTE -painiketta. Kun
mykistys on käytössä, VOL -ilmaisin vilkkuu etulevyn näytössä.
Palauta ääni kuuluviin painamalla uudelleen MUTE tai
VOLUME (+/-).
YSP-3300
CH LEVEL
Käynnistä toisto vaiheessa 3
valitsemastasi laitteesta.
6
Valitse tilaäänentoisto, stereotoisto tai
kohdetoisto. Tee ääniasetukset oman
makusi mukaan (☞s. 33).
Kytke tämä laite valmiustilaan
1)
!
• Voit säätää erikseen subwooferin äänenvoimakkuutta.
• Suosittelemme vaimentamaan subwooferin äänenvoimakkuutta öisin.
32 Fi
-painikkeella.
Toiston toiminnot
Tämä laite mahdollistaa seuraavien ääniasetusten muokkaamisen
omien mieltymystesi mukaisiksi.
• Äänentoiston valinta: tilaääni, stereo, kohdetoisto
• Compressed Music Enhancer
• Äänikanavien voimakkuudensäätö yksittäin
• CINEMA DSP
• Tilaäänen toistotavan valinta
• Tilaäänidekooderi
Äänentoiston valinta: tilaääni, stereo,
kohdetoisto
Toista digitaalisesti pakattua ääniformaattia, kuten MP3 tai WMA,
korostetuilla basso- ja diskanttiäänillä. Tämä mahdollistaa äänen
laajennetun dynamiikan.
Kytke Compressed Music Enhancer käyttöön
painamalla ENHANCER -painiketta.2)
Kytke toiminto pois käytöstä painamalla painiketta uudelleen.
Äänikanavien voimakkuudensäätö
yksittäin
Stereotoisto
Valitse joko stereotoisto tai äänikeilastereo (Beam stereo)
STEREO -painikkeella.
Stereoääni (perus)
STEREO
Äänikeilastereo (Beam stereo)
Jos haluat tasapainottaa kuuluvaa ääntä, voit säätää yksittäisen
äänikanavan voimakkuutta toiston aikana.3)
1
FL: vasen etukanava
FR: oikea etukanava
C: keskikanava
SL: vasen takakanava
SR: oikea takakanava
SW: Subwoofer
BM STEREO
Kun valittuna on My Surround(MY SUR.)(☞s. 37):
C: keskikanava
SL/SR: vasen ja oikea takakanava
SW: Subwoofer
Tilaäänitoisto
Valitse tilaäänitoisto SURROUND -painikkeella.
Kohdetoisto
2
Säädä äänenvoimakkuus
-painikkeella.4)
/
Säätöalue: -20 - +20
Valitse kohdetoisto TARGET -painikkeella.
!
3)
!
4)
!
Esimerkkejä äänitasapainosta
• Puhe kuuluu huonosti: Lisää äänen voimakkuutta kohdasta C
(keskikanava).
Ääni ei kuulosta tilaääneltä: Lisää äänen voimakkuutta kohdasta SL
(vasen takakanava) ja SR (oikea takakanava).
• Subwooferin tasoa voit säätää myös SUBWOOFER (+/-)
-painikkeella.
Lue kohta "SPEAKER LEVEL" (☞s.?64), jos haluat säätää kunkin
äänikanavan äänenvoimakkuutta testiäänen avulla.
33 Fi
LIITE
• Toiminnon perusasetus on “ON”, kun ohjelmalähde on YIT tai USB
(vain YSP-4300). Asetus on "OFF" muille ohjelmalähteille.
• Compressed Music Enhancer -toimintoa ei voi käyttää seuraavien
digitaalisten äänisignaalien toiston aikana:
– Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio, jne.
– Signaali, jonka näytetaajuus on yli 48 kHz.
VIANMÄÄRITYS
Kohdetoisto kohdistaa kaikkien kanavien äänet äänikeiloina
yhdestä kanavasta. Tämä mahdollistaa optimaalisen
kuunteluelämyksen yhdelle tietylle kuuntelijalle. Lisätietoja
sivulla 39.
2)
ASETUKSET
Kun valittuna on “STEREO”, etukanavat ovat ensisijaiset
stereoäänen lähtökanavat.
Kun valittuna on "BM STEREO", ääni lähtee oikeasta ja
vasemmasta etukanavasta eteenpäin äänikeiloina. Tämä laajentaa
kuuntelualuetta.
Tilaääni toistuu äänikeiloina. Katso sivulta 36 ohjeet äänikeilan
toistotapojen valintaan.
Valitse säädettävä kanava seuraavista CH
LEVEL -painikkeella.
TOISTO
Siirry stereotoistoon STEREO -painikkeella.
KÄYTTÖÖNOTTO
Digitaalisesti pakatun ääniformaatin
(MP3, WMA, jne.) toisto täyteläisellä
äänellä (Compressed Music Enhancer)
Äänen asetukset
Toiston toiminnot
Tilaäänen toisto (CINEMA DSP)
Tilaääntä voi toistaa Yamahan ainutlaatuisen CINEMA DSP
-toiminnon avulla.1)
1
2
CINEMA
DSP
!
CINEMA DSP
Laitteessa on Yamahan CINEMA DSP -siru (digitaalinen
äänikenttäprosessori), johon on ohjelmoitu lukuisia äänikenttäohjelmia
tehostamaan kuuntelukokemustasi. Useimmat CINEMA DSP -ohjelmat
ovat tarkkoja digitaalikopioita aidoista musiikin esitysympäristöistä,
kuten kuuluisia konserttisaleja, musiikkipaikkoja tai elokuvateattereita.
Valitse ohjelma painelemalla CINEMA DSP
-painiketta (joko MOVIE,MUSIC tai
ENTERTAINMENT -painiketta).2)3)
CINEMA DSP -kategorian nimi tulee etulevyn näyttöön,
ja CINEMA DSP -ilmaisin (☞s. 9) tulee näkyviin.
SURROUND
1)
Ota tilaääni käyttöön SURROUND
-painikkeella.
2)
!
CINEMA DSP -ohjelmat eivät ole käytettävissä seuraavissa tapauksissa.
• Laitteisto toistaa äänisignaalia, jonka näytetaajuus on suurempi kuin
48 kHz.
• Kun käytössä on My Surround -toiminto (☞s. 37).
• Stereotoiston aikana.
• Kohdetoiston aikana (☞s. 39).
3)
!
Järjestelmä tallentaa asetuksen automaattisesti muistiin eri
ohjelmalähteille. Kun vaihdat ohjelmalähdettä, laitteisto palauttaa
käyttöön viimeksi kyseiselle ohjelmalähteelle valitun ohjelman.
34 Fi
Toiston toiminnot
CINEMA DSP -ohjelmat
MOVIE (valitse painelemalla MOVIE -painiketta)
ENTERTAINMENT
(valitse painelemalla ENTERTAINMENT -painiketta)
Sports
Urheiluohjelman tiivis tunnelma tulee esiin. Selostajan ääni
kuuluu keskeltä, stadionin tunnelma on laaja. Tuntuu kuin
olisit urheilutapahtumapaikalla.
Adventure
Uusimpien toimintaelokuvien jännittävä tunnelma. Tunnet
dynamiikan ja nopeasti liikkuvan kohtauksen tunnelman.
Talk Show
Puheohjelman tunnelmaan sopiva äänikuva. Korostaa
keskustelun eloisuutta, mutta pitää äänenvoimakkuuden
miellyttävällä tasolla.
Spectacle
Laaja ja vaikuttava äänimaisema. Lisää visuaalisesti upeiden
ohjelmien tehoa.
MUSIC (valitse painelemalla MUSIC -painiketta)
Jazz Club
New Yorkin kuuluisan Bottom Line -jazzklubin äänikenttä
aivan lavan edestä.
Music Video
Ohjelma lisää äänimaisemaan eloisaa tunnelmaa, aivan kuin
olisit rock- tai jazzkonsertissa.
Game
Ihanteellinen rooli- ja seikkailupeleille. Ohjelma hyödyntää
elokuvien äänikenttätehosteita, ja niin saadaan syvä,
kolmiulotteinen äänimaisema, jossa pelin elokuvaosuuksien
äänet toistuvat kuten elokuvan katselun aikana.
TOISTO
Concert
Suuren, pyöreän konserttisalin vahvat tilaäänitehosteet.
Voimakas läsnäolon tunnelma. Ohjelma painottaa äänen
jatkuvuutta. Aivan kuin istuisit lähellä lavan keskikohtaa.
Draama
Moniin elokuviin sopiva äänimaisema: aina vakavista
draamoista musikaaleihin ja komedioihin. Ihanteellisen
kolmiulotteinen äänimaisema, jossa tehosteet ja
taustamusiikki kuuluvat sopivan pehmeästi mutta selvästi
keskelle sijoittuvan dialogin ympärillä.
KÄYTTÖÖNOTTO
Sci-Fi
Uusimpien tieteiselokuvien tarkkaan harkittu äänimaisema ja
paljon erikoistehosteita sisältävien ääniraitojen hienoudet
tulevat esiin. Laaja ja ulottuva äänikenttä.
DSP Off (paina OFF-painiketta)
Kytke CINEMA DSP pois käytöstä.
ASETUKSET
VIANMÄÄRITYS
LIITE
35 Fi
Toiston toiminnot
Tilaäänentoiston tavat
Määritä äänikeilojen lähtöasetukset tilaäänelle
BEAM
Painele BEAM -painiketta vaihtaaksesi
äänikeilojen lähtöasetusta.
5.1-kanavainen (tai 2-kanavainen) ohjelma
Äänikeilat lähtevät 5.1-kanavaisina. Valitse joko 5BEAM (5
Beam), ST+3BEAM (Stereo + 3 Beam), 3BEAM (3 Beam) tai
MY SUR. (My Surround).
7.1-kanavainen (tai 6.1-kanavainen) ohjelma
Äänikeilat lähtevät 7.1-kanavaisina. Valitse joko 5BEAM+2 (5
Beam Plus 2), ST+3BEAM+2 (Stereo + 3 Beam Plus 2), 3BEAM
(3 Beam) tai MY SUR. (My Surround).
! Vinkki
•
•
36 Fi
Äänikeilojen peruslähtöasetus on "AUTO". Perusasetuksella
ääni lähtee tulosignaalin mukaisista kanavista.
2 tai 5.1 -kanavainen tulo: 5.1-kanavainen lähtö
6.1 tai 7.1 -kanavainen tulo: 7.1-kanavainen lähtö
Lähtöääni voidaan lukita 5.1 tai 7.1-kanavaiseksi setup-valikon
kohdasta "CHANNEL OUT" (☞s. 63).
Toiston toiminnot
Äänikeilojen lähtöasetukset ja ominaisuudet
Nauti elokuvan
tilaäänitehosteista ja
äänimaailmasta.
5BEAM (5 äänikeilaa)
Äänikeilat muodostuvat
vasemmasta ja oikeasta
etukanavasta sekä
keskikanavasta ja
vasemmasta ja oikeasta
takakanavasta.
ST+3BEAM (stereo + 3 äänikeilaa)
3BEAM (3 äänikeilaa)
Äänikeilat muodostuvat vasemmasta ja oikeasta
etukanavasta sekä keskikanavasta. Muut äänikanavat
yhdistetään oikeaan ja vasempaan etukanavaan.
Kuuntelualue on
pieni tai
tilaäänitehosteet
eivät erotu hyvin
kuunteluhuoneen
ominaisuuksien
vuoksi.
MY SUR. (My Surround -tilaääni)
My Surround -ohjelma tarjoaa parhaan
kuuntelukokemuksen silloin, kun kuuntelupaikkasi on
suoraan tämän laitteen edessä.
Vaikka tilaäänitehosteet eivät kuuluisi hyvin muilla
asetuksilla, näin voit nauttia tilaäänestä.
Normaali ääni toistuu vasemmasta ja oikeasta
etukanavasta, äänikeilat muodostuvat
keskikanavasta ja vasemmasta ja oikeasta
takatehostekanavasta. Vasemman takakanavan
ääneen yhdistetään vasemman etukanavan ja
vasemman takatehostekanavan ääni.
Vasemman takakanavan (
) ääni muodostetaan
vasemman etukanavan ja vasemman
takatehostekanavan äänikeiloista. Vastaava pätee
myös oikeisiin kanaviin.
VIANMÄÄRITYS
Elokuvan katselu
ryhmässä tai jos
katselupaikka on
lähellä huoneen
takaseinää
ST+3BEAM+2(stereo + 3 äänikeilaa + 2)
ASETUKSET
Normaali ääni toistuu vasemmasta ja oikeasta
etukanavasta, äänikeilat muodostuvat
keskikanavasta ja vasemmasta ja oikeasta
takakanavasta.
5BEAM+2(5 äänikeilaa + 2)
Äänikeilat muodostuvat
vasemmasta ja oikeasta
etukanavasta sekä
keskikanavasta ja
vasemmasta ja oikeasta
takatehostekanavasta.
Vasemman takakanavan
ääneen yhdistetään
vasemman etukanavan ja
vasemman takatehostekanavan ääni.
Vasemman takakanavan (
) ääni muodostetaan
vasemman etukanavan ja vasemman
takatehostekanavan äänikeiloista. Vastaava pätee
myös oikeisiin kanaviin.
TOISTO
Live-tallenteiden
katselu
Kanavien lukumäärä
Äänikeilaohjelmat “5.1ch”
Äänikeilaohjelmat “7.1ch”
KÄYTTÖÖNOTTO
Tarkoitus/
kuuntelutilanne
LIITE
37 Fi
Toiston toiminnot
Tilaäänidekooderin valinta
Kun 2-kanavaista tai 5.1-kanavaista ohjelmaa toistetaan
tilaäänenä, tilaäänidekooderi mahdollistaa äänen toistamisen
7.1-kanavaisena.1)Dekooderin avulla voit nauttia erilaisista
tilaääniefekteistä.2)
Kytke tilaäänidekooderi valitsemalla "DSP Off" SURROUND
-painikkeella.
Valitse haluamasi dekooderi valikosta
“SOUND” “MATRIX DECODER”.
SURROUND
STEREO
/
Katso kohta "Setup-valikko" osiosta "Asetusvalikko" (☞s. 60).
Dekooderien ja ohjelmalähteiden yhdistelmät
2ch 5ch
Suositeltava
äänilähde
Dekooderi
TARGET
PLII
(Dolby Pro Logic II)
Movie
Music
Game
Elokuva
Musiikki
Peli
Neo:6 (DTS Neo:6)
Cinema
Music
Elokuva
Musiikki
2ch
7ch
Suositeltava
äänilähde
Dekooderi
PLIIx
(Dolby Pro Logic IIx)
Neo:6 (DTS Neo:6)
1)
!
2)
5.1-kanavaisten lähteiden toistaminen tilaäänidekooderilla
Kun kohdassa “Ch Out” (kanavien lukumäärä) on asetus “7.1ch”, tämä
laite dekoodaa 5.1-kanavaisen lähteen ja toistaa sen 7.1-kanavaisena
tilaäänenä. (☞s. 36). Laite valitsee automaattisesti yhden seuraavista
dekoodereista tulosignaalin perusteella.
5.1-kanavainen ohjelmalähde
Dekooderi
PCM, Dolby Digital, Dolby Digital Surround
EX, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus
Dolby Pro Logic
IIx Movie/Music
DTS Digital, DTS-ES matrix, DTS-HD Master
Audio, DTS-HD High Resolution Audio
DTS-ES matrix
DTS-ES discrete
DTS-ES discrete
38 Fi
Movie
Musiikki3)
Game
Elokuva
Musiikki
Peli
Cinema
Music
Elokuva
Musiikki
!
• Valittavissa olevat dekooderit riippuvat valitusta äänikeilakanavan
asetuksesta (☞s. 37).
• Dekooderit eivät ole käytössä kun valittuna on stereotoisto (☞s. 33),
My Surround (☞s. 36,37) tai kohdetoisto (☞s. 39).
3)
!
Dolby Pro Logic IIx Music asetuksia (Center Width, Panorama ja
Dimension) voidaan säätää setup-valikosta (☞s. 65).
Toiston toiminnot
Kohdetoisto toistaa äänikeiloja yhdestä kanavasta mahdollistaen
optimaalisen kuunteluelämyksen tietyssä kuuntelupaikassa.
Katso alla olevat kuvat.
Rajaa äänen vain katselualueelle
Äänikeilan suuntakulmaa voidaan säätää audio- tai
video-ohjelman toiston aikana.
1
2
Paina TARGET-painiketta.
Säädä äänikeilan suuntakulmaa
painelemalla / .
• Kulma vasemmalle kasvaa jokaisella -painikkeen
painalluksella; kulma oikealle kasvaa jokaisella
-painikkeen painalluksella. Keilaa voidaan kääntää
enintään 90° jompaankumpaan suuntaan.
• Kun toistat ohjelmaa, joka on tallennettu
USB-liittimeen liitettyyn iPod- tai USB-laitteeseen,
paina / -painiketta kun näytössä näkyy
“TARGET” (vain YSP-4300).
TOISTO
Äänikeilan suuntakulmaa säädetty 16°
Selkeä ääni kuuntelupaikan ollessa kauempana
KÄYTTÖÖNOTTO
Äänen ohjaaminen tiettyyn paikkaan
(kohdetoisto)
TARGET L16
Kohdetoisto pois käytöstä
Kytke kohdetoisto pois käytöstä painamalla SURROUND tai
STEREO -painiketta.
ASETUKSET
! Vinkki
Tilaäänidekooderit ja CINEMA DSP ovat poissa käytöstä
kohdetoiston aikana.
VIANMÄÄRITYS
LIITE
39 Fi
Toiston toiminnot
Hyödyllisiä toimintoja
Automaattinen äänenvoimakkuuden
säätö (UniVolume)
Tämä toiminto tasaa automaattisesti voimakkaita
äänenvoimakkuuseroja. Tämä mahdollistaa miellyttävän
kuuntelukokemuksen esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:
• Kanavan vaihtaminen
• Mainoskatkon alkaminen
• Uuden ohjelman alkaminen
Kytke UniVolume-toiminto käyttöön
UNIVOLUME -painikkeella.1)
Kytke toiminto pois käytöstä painamalla painiketta uudelleen.
INFO
UNIVOLUME
ECO
YSP-3300
ECO
1)
!
• Perusasetus: OFF.
• Suosittelemme, että kytket UniVolume-toiminnon pois käytöstä
musiikin toiston ajaksi.
40 Fi
Toiston toiminnot
Energian säästäminen Eco-toiminnolla
Ohjelmalähde ja tilaäänitiedot tulevat näkyviin.
Paina INFO-painiketta.
Näyttötietue vaihtuu joka kerta, kun painat INFO. Näkyvät tiedot
ovat ohjelmalähdekohtaisia.
KÄYTTÖÖNOTTO
Kun Eco-toiminto on käytössä, laite siirtyy automaattisesti
valmiustilaan seuraavissa tapauksissa:
• Laitteen toimintoja ei käytetä 3 tuntiin 2)
• Tulosignaalia ei vastaanoteta 30 minuuttiin
• YIT-W12TX-laitteeseen kytketyn iPodin ohjelman toisto on
pysäytettynä 2 minuuttia
• iPod, johon YIT-W12TX on kytketty, sammutetaan.
• iPod, johon YIT-W12TX on kytketty, menee
virransäästötilaan.
• YIT-W12TX irrotetaan iPodista.
• YIT-W12TX irrotetaan tietokoneesta.
Etulevyn näyttötietueen valinta
Ohjelmalähde: HDMI1- 4, YIT, TV, OPTICAL, ANALOG,
FM3)
Input: Ohjelmalähteen nimi
(Jos ohjelmalähde on FM, näkyviin tulee
FM-radiokanavan taajuus.)4)
Paina ECO-painiketta.
“"ECO ON" tulee näkyviin ja etulevyn näyttö sammuu.
TOISTO
Beam: Äänikeilaohjelma (☞s. 36)
Decoder: Valittu dekooderi (☞s. 38)
ECO ON
Cinema DSP: CINEMA DSP-ohjelma (☞s. 34)
STATUS- ja SURROUND-merkkivalot himmenevät.
! Vinkki
Katso sivuilta 55 ja 58 ohjeet näyttötietueen valinnasta kun
ohjelmalähde on USB.3)
ASETUKSET
Kun Eco-toiminto on käytössä, seuraavat rajoitukset ovat voimassa:
• Tämä laite ei kytkeydy päälle kun toistetaan ohjelmaa iPodista
johon YIT-W12TX on kytketty. Lisätietoja
YIT-W12TX-laitteesta on erillisessä turvaohjeessa "Safety and
Accessory Information”.
• Tämä laite siirtyy valmiustilaan, jos se on kytketty siten, että se
toistaa television ääntä HDMI-ohjaustoiminnon (☞s. 31) avulla.
Eco-toiminto pois käytöstä.
Paina ECO-painiketta.
“ECO OFF tulee etulevyn näyttöön.
VIANMÄÄRITYS
2)
!
Laite siirtyy valmiustilaan jos mitään toimintoa ei käytetä 12 tuntiin
vaikka Eco-toiminnon asetuksena olisi “OFF”.
3)
!
Vain YSP-4300
!
Eurooppalainen malli: katso sivulta 48 ohjeet näyttötietueen valinnasta
kun ohjelmalähde on FM.
41 Fi
LIITE
4)
Toiston toiminnot
Ohjelmalähdekohtaiset asetukset
(Option-valikko)
Voit määrittää ohjelmalähdekohtaiset asetukset (HDMI1- 4, TV,
OPTICAL, AUX, ANALOG, YIT, FM1), USB1)). Määritettävät
asetukset ovat ohjelmalähdekohtaisia.
1
2
Tulolähteen
valintapainikk
eet
S/T
Valitse määritettävä ohjelmalähde
ohjelmalähteen valintapainikkeella.
Paina OPTION-painiketta.
Option-valikko tulee näkyviin etulevyn näyttöön (ellei se
näy television kuvaruudussa).
X
ENTER
TREBLE
OPTION
3
4
5
Valitse valikkokohta
paina sitten .2)
Muuta asetusarvoa
/
/
painikkeilla,
-painikkeilla.
Sulje Option-valikko OPTION -painikkeella.
YSP-4300
FM
USB
1)
!
Vain YSP-4300
42 Fi
2)
!
ENTER -painike suorittaa saman toiminnon kuin
-painike.
Toiston toiminnot
OPTION-valikon kohdat
Seuraavat asetuskohdat ovat ohjelmalähdekohtaisia.
HDMI1- 4
Valikkokohta
TREBLE, BASS, VOLUME TRIM, AUDIO
DELAY, AUDIO ASSIGN
TV
OPTICAL
AUX
TREBLE, BASS, VOLUME TRIM, AUDIO
DELAY
ANALOG
YIT
TREBLE, BASS, VOLUME TRIM
TREBLE, BASS, VOLUME TRIM, AUTO
PRESET3), CLEAR PRESET3), FM MODE3)
USB
(Vain YSP-4300)
TREBLE, BASS, VOLUME TRIM, REPEAT4),
SHUFFLE4)
Option-valikon asetuskohdat näet alla. Näitä asetuksia
sovelletaan parhaillaan valittuna olevaan ohjelmalähteeseen.
Perusasetuksen merkkinä on “*”.
HDMI-äänen määrittäminen eri
tuloliittimeen (AUDIO ASSIGN)
Kun ohjelmalähteeksi on valittu HDMI1- 4, tuloliittiminä
voidaan käyttää OPTICAL tai AUX (digital coaxial) -liittimiä
HDMI-liittimen sijaan.
Valittavissa: HDMI*, OPTICAL, AUX
TOISTO
FM
(Vain YSP-4300)
Joskus televisiokuva voi toistua hitaammin kuin ääni. Tämän
toiminnon kautta määrität äänentoistoon pienen viiveen, mikä
ansiosta ääni tahdistuu kuvaan.
Säätöalue:
HDMI1- 4: AUTO*, 0 ms - 500 ms
TV, OPTICAL, AUX, ANALOG: 0 ms* - 500 ms
Kun valittuna on “AUTO”, laite säätää automaattisesti
audiosignaalin toistoajankohdan. Tämä asetus on valittavissa
vain, jos HDMI-kaapelilla kytketty TV tukee äänisignaalin
automaattista viiveensäätöä.
KÄYTTÖÖNOTTO
Ohjelmalähde
Äänisignaalin viiveen säätö(AUDIO
DELAY)
! Vinkki
Sävynsäätö (TREBLE, BASS)
Liittimen tulotason säätäminen (VOLUME
TRIM)
Tasaa eri ohjelmalähteiden välistä äänenvoimakkuuden eroa
säätämällä kunkin liittimen tulotasoa.
Säätöalue: -12 - +12 (perusasetus: 0)
ASETUKSET
Vaikka AUX INPUT DIGITAL (coaxial) -liitin on perusasetuksena
kohdassa AUX, äänen tuloliitin valikoituu seuraavasti riippuen “TV
INPUT” (☞s. 65) kohdan asetuksesta setup-valikossa.
“Kun kohdan TV INPUT” asetuksena on “OPTICAL”
(perusasetus)
Kun valitaan “AUX”, äänen tuloliitin on AUX INPUT DIGITAL
(coaxial).
“Kun kohdan TV INPUT” asetuksena on “COAXIAL”
Kun valitaan “AUX”, äänen tuloliitin on INPUT DIGITALTV
Säädä korkeiden diskanttiäänien (treble) ja matalien bassoäänien
(bass) tasoa.
Säätöalue: -12 - +12 (perusasetus: 0)
VIANMÄÄRITYS
3)
!
Ks. "FM-radio (vain YSP-4300)" (☞s.?44).
4)
!
43 Fi
LIITE
• Ks. "Kytkentä USB-laitteeseen" (☞s.?56).
• Option-valikon REPEAT ja SHUFFLE toimintoja voi käyttää, kun
tähän laitteeseen on kytketty iPod iPodin mukana toimitetulla
USB-kaapelilla (☞s. 53).
• REPEAT toimintoa voi käyttää, kun tähän laitteeseen on kytkettynä
USB-laite (☞s. 59).
Toiston toiminnot
FM-radio (vain YSP-4300)
Voit virittää tämän laitteen sisältämän FM-virittimen asemat
kuuluviin kahdella eri tavalla.
Haku viritystaajuuksilta
Viritä FM-asema kuuluviin hakemalla sen viritystaajuus.
Haku muistipaikoilta
Enintään 40 asemaa voidaan tallentaa muistiin ja numeroida. Kun
haluat kuunnella tiettyä radioasemaa, valitse sen muistipaikan
numero, johon olet tallentanut kyseisen radioaseman taajuuden.
/
ENTER
! Vinkki
Suuntaa laitteeseen kytkemäsi FM-antenni asentoon, jossa se antaa
parhaan kuuluvuuden.
RETURN
Tietyn FM-aseman viritys
(viritystaajuuden haku)
OPTION
1
FM
Paina FM-painiketta.
PRESET
/
TUNNING
/
FM
2
98.10
Valitse viritystaajuus painikkeilla TUNING
/ .
Paina painiketta yli 1 sekunti
Viritin alkaa automaattisesti hakea radioasemia. Kun haku
on käynnistynyt, irrota painikkeesta.
Paina painiketta nopeasti
Tajuus suurenee tai pienenee 0,05 MHz jokaisella
painalluksella.
FM
88.90
TUNED-merkkivalo palaa, kun laite vastaanottaa
radiolähetystä.
STEREO-merkkivalokin syttyy jos lähetys sisältää
stereoääntä.
44 Fi
Toiston toiminnot
Heikon signaalin vastaanotto
1
Paina OPTION-painiketta.
KÄYTTÖÖNOTTO
Jos vastaanotto on huono ja vaikeuttaa kuuntelua, voit yrittää
parantaa sitä vaihtamalla streoäänen monoääneen.
FM-asemien tallennus ja haku
muistipaikalta (muistipaikkaviritys)
Voit tallentaa muistiin 40 FM-asemaa automaatti- tai
manuaalihaulla.
Asemien automattitallennus
Option-valikko (☞s. 42) tulee näkyviin.
2
Valitse / -painikkeilla “FM MODE” ja
paina sitten -painiketta.1)
FM MODE
/
-painikkeilla “MONO”.
1
2
Paina OPTION-painiketta.
Option-valikko (☞s. 42) tulee näkyviin.
3
MONO
4
Paina FM-painiketta.
Valitse / -painikkeilla “AUTO PRESET”
ja paina sitten -painiketta.1)3)
TOISTO
3
Valitse
Viritin hakee ja tallentaa voimakassignaaliset FM-asemat
muistipaikoille. 2)
AUTO PRESE
Sulje valikko OPTION -painikkeella.
Vilkkuu
ASETUKSET
P01< 87.50
Muistipaikkanu
Taajuus
• Käynnistä FM-asemien tallennus ENTER-painikkeella
tai odota 5 sekuntia, niin tallennus alkaa automaattisesti.
• “Complete” näkyy kun tallennus on valmis.
• Voit käynnistää haun uudelleen painamalla
ENTER-painiketta.
1)
!
ENTER -painike suorittaa saman toiminnon kuin
2)
3)
-painike.
!
!
• Voit valita ensimmäisen muistipaikkanumeron / -painikkeilla tai
painamalla PRESET / -painiketta painettuasi -painiketta
kohdassa 3..
• Jos haluat keskeyttää tallennuksen, paina RETURN.
45 Fi
LIITE
Euroopan malleissa: asemat, jotka lähettävät RDS-signaalia (Radio Data
System) tallennnetaan automaattisesti ensimmäisinä. Jos näiden asemien
tallentamisen jälkeen muistipaikkoja jää tyhjiksi, niille tallennetaan
asemia, jotka eivät lähetä RDS-signaalia.
Sulje Option-valikko OPTION -painikkeella.
VIANMÄÄRITYS
4
Toiston toiminnot
Käyttäjän ohjaama asemien tallennus
Voit tallentaa FM-asemat muistipaikoille myös itse.
1
2
Viritä FM-asema kuuluviin (☞s. 44).
Paina MEMORY-painiketta.
Näkyviin tulee sen muistipaikan numero, johon asema
tallennetaan.
Vilkkuu
/
ENTER
P01< 87.50
Muistipaikkanu
RETURN
Siirry kohtaan 4 jos haluamasi muistipaikkanumero on
näkyvissä.
OPTION
3
Valitse PRESET / -painikkeella
muistipaikkanumero, johon haluat
tallentaa aseman.
Palaa
FM
MEMORY
PRESET
/
P06< 87.50
Jos valitsemasi muistipaikka on tyhjä, EMPTY vilkkuu
näytössä.
4
Paina MEMORY-painiketta.
Tallennuksen jälkeen etulevyn näyttöön palautuu
perustietue.
! Vinkki
•
•
46 Fi
Pitämällä kohdassa 2 MEMORY-painiketta painettuna yli 2
sekuntia voit ohittaa seuraavat vaiheet ja tallentaa aseman
automaattisesti tyhjälle muistipaikalle (viimeistä seuraavalle
muistipaikalle).
Jos haluat keskeyttää, paina RETURN vaiheessa 3 tai älä käytä
mitään toimintoa 30 sekuntiin.
Toiston toiminnot
Muistissa olevan aseman kuuntelu
Hae muistipaikka-asema kuuluviin.
Voit poistaa asemia muistipaikoilta.
Paina FM-painiketta.
Valitse muistipaikka PRESET /
-painikkeella.
1
2
KÄYTTÖÖNOTTO
1
2
Muistipaikan tyhjentäminen
Paina FM-painiketta.
Paina OPTION-painiketta.
Option-valikko (☞s. 42) tulee näkyviin.
! Vinkki
•
•
Viritin ohittaa tyhjät muistipaikat.
“Jos näyttöön tulee “No Presets”, muistissa ei ole asemia.
3
Valitse / -painikkeilla “CLEAR
PRESET” ja paina sitten -painiketta.1)
Näkyviin tulee muistipaikka-asema.
TOISTO
C01: 87.50
! Vinkki
Jos haluat perua tämän toiminnon, paina RETURN-painiketta.
4
Valitse PRESET / -painikkeella 2)
tyhjennettävä muistipaikka ja paina sitten
ENTER-painiketta.
5
ASETUKSET
• Kun muistipaikka on tyhjennetty, näkyviin tulee
seuraava täytetty muistipaikka.
Jos haluat tyhjentää useampia muistipaikkoja, toista
vaihe 4.
• “No Presets” tulee näyttöön, jos muistipaikoille ei ole
tallennettu yhtään asemaa tai jos kaikki muistipaikat on
tyhjennetty.
Sulje Option-valikko OPTION -painikkeella.
VIANMÄÄRITYS
1)
!
ENTER -painike suorittaa saman toiminnon kuin
2)
-painike.
!
/ -painikkeet suorittavat samat toiminnot kuin PRESET /
-painikkeet.
LIITE
47 Fi
Toiston toiminnot
RDS-viritin (Euroopassa)
RDS (Radio Ddata System) on FM-radioasemien
tiedonsiirtojärjestelmä. Laitteessa on neljä RDS-tiedon
näyttötilaa: PS (aseman nimi), PTY (ohjelmatyyppi), RT
(radioteksti) ja CT (kellonaika). PS, PTY, RT ja/tai CT -merkit
syttyvät etulevyn näyttöön Vastaanotetun RDS-tiedon mukaan.
Huom!
•
•
•
•
INFO
•
48 Fi
Voit valita RDS-tietueen vasta sitten, kun vastaava merkkivalo
näkyy etulevyn näytössä. Kaikkien RDS-tietueiden lataaminen
saattaa kestää kauan.
Laite pystyy vastaanottamaan RDS-tietoa vain, jos radioaseman
lähetyssignaali on riittävän voimakas. Varsinkin RT-tieto
sisältää paljon dataa, joten heikkosignaalisen aseman kuuntelun
aikana näyttöön ei välttämättä syty RT-tiedon
valmiustilailmaisinta, vaikka muut valmiustilat näkyisivätkin.
Jos vastaanotto-olosuhteet ovat huonot, viritä asema kuuluviin
itse (☞s. 44).
Jos ulkoiset häiriötekijät alkavat heikentää RDS-aseman
signaalivoimakkuutta, voi RDS-tietopalvelujen välittyminen
äkillisesti keskeytyä ja näyttöön ilmestyy ... Wait.
Etulevyn näyttöön tulee CT Wait, jos vastaanotto keskeytyy,
kun valitset RDS-tiedoksi kellonajan (CT).
Toiston toiminnot
Ohjelmatyyppi
Suosittelemme, että käytät automaattihakua ja
-tallennusta RDS-asemien virittämiseksi (☞s. 45).
Huom!
Jos RDS-asema lähettää tietoa aseman nimestä (PS), PS-tieto
näytetään etupaneelin näytössä taajuuden sijaan.
2
Valitse RDS-tietue painelemalla
INFO-painiketta.
PTY: RDS-aseman ohjelmatyyppi
RT: Tietoa RDS-asemasta
CT: Kellonaika
Decoder: Valittu dekooderi (☞s. 38)
Cinema DSP: CINEMA DSP-ohjelma (☞s. 34)
Uutiset
Affairs
Ajankohtaisohjelma
Info
Informaatio
Sport
Urheilu
Educate
Opetus
Drama
Draama
Culture
Kulttuuri
Science
Tiede
Varied
Sekalaista
Pop_M
Popmusiikki
Rock_M
Rockmusiikki
Easy_M
Easy listening
Light_M
Kevyt klassinen
Classics
Klassinen
Other_M
Muu musiikki
Weather
Sää
Finance
Talous
Children
Lastenohjelmat
Social
Ajankohtaisohjelma
Religion
Uskonto
Phone_In
Kuuntelijoiden puhelut
Travel
Matkailu
Leisure
Vapaa-aika
Jazz
Jazz
ASETUKSET
Beam: Äänikeilaohjelma (☞s. 36)
News
TOISTO
PS: RDS-aseman nimi
Kuvaus
KÄYTTÖÖNOTTO
1
“PTY” -tilassa, ohjelmatyypit näytetään seuraavasti:
Viritä kuuluviin RDS-asema.
Taajuus
Radiotekstistä (RDS-tieto RT) tämä laite pystyy näyttämään
enintään 64 aakkosnumeerista merkkiä (myös umlaut). Alaviiva "_"
näkyy sellaisten merkkien tilalla, joita viritin ei pysty näyttämään.
Countrymusiikki
Nation_M
Kansallismusiikki
Oldies
Oldies-musiikki
Folk_M
Kansanmusiikki
Document
Dokumentti
TEST
Koehälytys
Alarm !
Hälytys
VIANMÄÄRITYS
Huom!
Country
LIITE
49 Fi
Toiston toiminnot
Musiikin toisto iPodista tai
tietokoneelta langattoman
yhteyden kautta
Tämän laitteen ja lähettimen (YIT-W12TX) välille voidaan luoda
langaton yhteys iPodille tai tietokoneelle tallennetun musiikin
toistoa varten.
Lisätietoja YIT-W12TX-laitteesta on erillisessä turvaohjeessa
"Safety and Accessory Information”.
///
ENTER
RETURN
Musiikin toisto USB-liittimeen
kytketystä iPodista tai
USB-laitteesta (vain YSP-4300).
Voit toistaa iPod-laitteeseen tai muuhun USB-laitteeseen (☞s. 56)
tallennettua musiikkia, jos kytket iPod- tai USB-laitteen tämän
laitteen USB-liittimeen.
iPodin kytkentä
USB
iPod
CONTROL
Kytke iPod tähän laitteeseen USB-kaapelilla (toimitettu iPodin
mukana).
Voit käyttää seuraavia toimintoja, kun kytket iPodin tähän
laitteeseen iPodin mukana toimitetulla USB-kaapelilla.
• Tämän laitteen kauko-ohjainta voidaan käyttää iPodin
ohjaamiseen.
• Saat listan iPodille tallennetusta ohjelmasta ja musiikin
toistoon liittyviä tietoja näkyviin televisioruutuun.
1
50 Fi
Kytke iPodin mukana tullut USB-kaapeli
iPodiin.
Toiston toiminnot
2
Kytke USB-kaapeli tämän laitteen
etulevyssä olevaan USB -liittimeen.
iPodin ohjaus
TV-ruudun kautta
1
Valitse ohjelmalähteeksi USB
USB-painikkeella.
[iPod]
Top
Plugged
3
4
Music
Videos
TOISTO
TV-ruutuun tulee näkyviin seuraava näyttö, kun valitset
ohjelmalähteeksi USB. Ellei valikko näy, paina iPod
CONTROL.
“Näkyviin tulee "Plugged".
KÄYTTÖÖNOTTO
Kun tähän laiteeseen on kytketty iPod iPodin mukana
toimitetulla USB-kaapelilla, sen käyttöä voidaan ohjata
TV-ruudun kautta.
• Katso kohdasta "Kuvaruutuvalikon avaaminen television
kuvaruutuun" (☞s.?21) ohjeita iPodin käyttönäkymän
saamiseksi TV-ruutuun.
• iPod käyttöä ei voi ohjata TV-ruudun kautta, jos iPod on
kytketty tähän laitteeseen langattomasti YIT-W12TX-laitteen
kautta. KäytäiPodin toimintoja ohjataksesi iPodia.
>
>
Valitse ohjelmalähteeksi USB
USB-painikkeella.
1/2
Jos näyttöön tulee näkyviin “No devide2)”, tarkista kaikki
iPod- ja USB-kytkennät.
Valitse toiston kohde iPodista ja käynnistä
toisto.1)
2
Valitse kohta / / / -painikkeilla ja
paina sitten ENTER vahvistaaksesi
valinnan.
Kun valitset kappaleen, toisto käynnistyy ja toistonäkymä
tulee näkyviin.
[iPod]
ASETUKSET
• Paina iPod CONTROL-painiketta voidaksesi käyttää
iPodia televisioruudulla näkyvillä painikkeilla.
• Kun käytät iPodia suoraan (☞s. 54), sammuta
televisioruutu painamalla iPod CONTROL -painiketta.
0:30
Artist01
Alubum01
Song01
! Vinkki
1)
!
Toista video-ohjelmaa iPodin näytöllä.
2)
Palaa edelliseen valikkoon -painikkeella3).
Voit keskeyttää toiston tai hypätä kappaleiden yli tämän laitteen
kauko-ohjaimella (☞s. 54).
VIANMÄÄRITYS
•
•
!
“No Device tulee etulevyn näyttöön.
3)
!
LIITE
RETURN -painike suorittaa saman toiminnon kuin
-painike.
51 Fi
Toiston toiminnot
Browse - Selailunäkymä
1
[iPod]
Playlists
2
Top25
Top100
80's songs
90's songs
Best Alubums01
Best Alubums02
Party
Soundtrack
>
>
>
>
>
>
>
>
3
3/10
1
2
///
INFO
Sisältöluettelo
Valitse / -painikkeilla kansio. Paina nähdäksesi listan
musiikkikappaleista. Valitse kappale ja aloita toisto
painamalla ENTER.
ENTER
OPTION
Listan otsikko
3
Kansion numero/kokonaislukumäärä
Käytä / / /
suorittamiseen.
-painikkeita seuraavien toimintojen
Edellinen sivu
Avaa edellinen sivu pitämällä painettuna
.
Seuraava sivu
Avaa seuraava sivu pitämällä painettuna
.
Playback Toistonäkymä
Valitse toistumassa oleva kappale ja paina
nähdäksesi toistonäkymän.
Playback - Toistonäkymä
1
[iPod]
2
1
1:17
2
Artist01
Album01
Song01
Toistoikoni
SHUFFLE ja REPEAT asetukset (☞s. 53) sekä toiston tila
(toisto/keskeytys/pikahaku eteenpäin/pikahaku taaksepäin)
näkyvät.
2
Tietoja kappaleesta
Esittäjän, albumin ja kappaleen nimi sekä toistoon kulunut
aika näkyvät.
52 Fi
Toiston toiminnot
Tietoja valittuna olevasta kappaleesta.
Paina INFO-painiketta.
Näyttötietue vaihtuu seuraavasti joka kerta, kun painat INFO.
SONG: Kappaleen nimi
SHUFFLE ja REPEAT -toimintojen asetukset voidaan määrittää
option-valikossa. Option-valikko tulee etulevyn näyttöön.
1
2
Valitse ohjelmalähteeksi USB ja paina
OPTION.
Valitse
/
-painikkeilla “SHUFFLE” tai “REPEAT”.
KÄYTTÖÖNOTTO
Saat etulevyn näyttöön näkyviin tietoja valittuna olevasta
kappaleesta.
SHUFFLE (satunnaistoisto) ja REPEAT
(uusintatoisto)
PLAY TIME: Toistoaika
REPEAT
REM. TIME: Jäljellä oleva toistoaika
Paina
-painiketta.1)
ALBUM: Albumin nimi
TOISTO
ARTIST: Esittäjän nimi
3
OFF
Beam: Valittu äänikeilaohjelma (☞s. 36)
4
Valitse asetus
/
-painikkeilla.
Decoder: Valittu dekooderi (☞s. 38)
ASETUKSET
ONE
Cinema DSP: CINEMA DSP-ohjelma (☞s. 34)
Lisävarusteet
Selitys
SONGS
Toista kappaleita kaikilta
albumeilta satunnaisessa
järjestyksessä.
Toistonäkymässä näkyy
satunnaistoiston merkki
(☞s. 52).
ALBUMS
Toista albumeita satunnaisessa
järjestyksessä.
Toistonäkymässä näkyy
satunnaistoiston merkki
(☞s. 52).
Toiston keskeytys (pause).
OFF
Kytke uusintatoisto pois päältä.
Lopeta toisto.
ONE (yksi
kappale)
Uusintatoista parhaillaan toistuva
raita
Toistonäkymässä näkyy
uusintatoisto (yksi kappale)
-merkki (☞s. 52).
ALL
Uusintatoista kaikki albumin
kappaleet.
Toistonäkymässä näkyy
uusintatoisto (kaikki) -merkki
(☞s. 52).
Kun musiikkia ei toisteta, tiedot näytetään selailunäkymässä
seuraavassa järjestyksessä: valittu sisältö, Beam, Decoder,
Cinema DSP, valittu sisältö.
Kauko-ohjaimen käyttö
SHUFFLE
Tämän laitteen kauko-ohjainta voidaan käyttää iPodin
ohjaamiseen.
Painike
Kuvaus
Käynnistää valitun kappaleen toiston.
Pidä painettuna pikahakeaksesi valittua
kappaletta taaksepäin.
Pidä painettuna pikahakeaksesi valittua
kappaletta eteenpäin.
REPEAT
Aloittaa valitun kappaleen (tai edellisen
kappaleen) toiston uudelleen alusta.
Seuraava kappale.
5
Sulje Option-valikko OPTION -painikkeella.
53 Fi
LIITE
Kytke satunnaistoisto pois päältä.
VIANMÄÄRITYS
OFF
Toiston toiminnot
iPod-ohjaus
Toistoa voidaan ohjata suoraan iPodista.
1
Paina iPod CONTROL-painiketta.
TV-ruutu tyhjenee ja voit ohjata toimintoja suoraan
iPodista.
Avaa selailunäkyma uudelleen painamalla uudestaan
iPod CONTROL.
2
Valitse iPodille tallennettu sisältö ja
paina tai napauta iPodin PLAY-nappia.
Katso lisää iPodin käyttöön liittyviä ohjeita iPodin
mukana toimitetuista käyttöohjeista.
///
ENTER
RETURN
INFO
Kauko-ohjaimen käyttö
Tämän laitteen kauko-ohjainta voidaan käyttää iPodin
ohjaamiseen.
Painike
Kuvaus
Käynnistä tai keskeytä valitun kappaleen toisto.
Lopeta toisto.
iPod
CONTROL
Pidä painettuna pikahakeaksesi valittua
kappaletta taaksepäin.
Pidä painettuna pikahakeaksesi valittua
kappaletta eteenpäin.
Aloittaa valitun kappaleen (tai edellisen
kappaleen) toiston uudelleen alusta.
Seuraava kappale.
1)
!
ENTER -painike suorittaa saman toiminnon kuin
54 Fi
-painike.
Toiston toiminnot
Etulevyn näyttötietueen valinta
Ohjelmalähde ja tilaäänitiedot tulevat näkyviin.
Näyttötietue vaihtuu joka kerta, kun painat INFO.
USB: Ohjelmalähteen nimi
Näin lataat iPodisi.1)
Kytke iPod tähän laitteeseen USB-kaapelilla
(toimitettu iPodin mukana).
Kytke iPod tähän laitteeseen tämän laitteen ollessa päällä.2)
Lataus jatkuu vaikka tämä laite siirtyisi valmiustilaan.
KÄYTTÖÖNOTTO
Paina INFO-painiketta.
iPodin lataaminen iPod
Tämä laite
Beam: Valittu äänikeilaohjelma (☞s. 36)
Decoder: Valittu dekooderi (☞s. 38)
TOISTO
Cinema DSP: CINEMA DSP-ohjelma (☞s. 34)
ASETUKSET
VIANMÄÄRITYS
1)
!
2) !
iPod ei lataudu, jos se kytketään tähän laitteeseen tämän laitteen ollessa
valmiustilassa.
LIITE
Voit ladata iPodiasi silloinkin, kun iPodiin kytketty YIT-W12TX-laite
on kytkettynä tietokoneeseen YIT-W12TX-laitteen USB-kaapelilla.
Lisätietoja YIT-W12TX-laitteesta on erillisessä turvaohjeessa "Safety
and Accessory Information”.
55 Fi
Toiston toiminnot
Kytkentä USB-laitteeseen
USB-laitteeseen tallennettuja audio-tiedostoja (WAV, MP3,
WMA, MPEG-4 AAC) voidaan toistaa, jos se kytketään tähän
laitteeseen.
Tämä laite on USB-muistilaitteiden osalta yhteensopiva
näytetaajuudeltaan enintään 48 kHz:n signaalin kanssa.
Tämä laite tukee USB-massamuistilaitteita (ei kuitenkaan
USB-kiintolevyjä), jotka on alustettu FAT16- tai
FAT32-tiedostojärjestelmään. Katso lisätietoja USB-laitteen
mukana toimitetusta käyttöohjeesta.
///
ENTER
RETURN
USB-toistossa voit käyttää seuraavia toimintoja.
• Käytä tämän laitteen kauko-ohjainta ohjataksesi tämän laitteen
kautta tapahtuvaa musiikin toistoa.
• Näytä TV-ruudussa lista USB-laitteelle tallennetusta sisällöstä
tai toiston tietoja.
Kytke USB-laite tämän laitteen etulevyssä
olevaan USB -liittimeen.
USB
“Näkyviin tulee "Plugged".
Plugged
Huom!
•
•
56 Fi
Kytke USB-laite liittimeen oikein päin.
Tietojen lataaminen USB-laitteesta voi kestää jonkin aikaa, jos
laitteeseen on tallennettu paljon tietoa. “Loading..." tulee
etulevyn näyttöön ja television kuvaruutuun kun tieto latautuu.
Toiston toiminnot
Browse - Selailunäkymä
USB-laitteen ohjaus TV-ruudusta
1
Valitse ohjelmalähteeksi USB
USB-painikkeella.
1
[USB]
TOP
2
01
02
03
04
05
06
07
08
SONG
SONG
SONG
SONG
SONG
SONG
SONG
SONG
SONG
SONG
SONG
SONG
SONG
SONG
SONG
SONG
1
A
B
C
D
E
F
G
H
2
>
>
>
>
>
>
>
>
3
1/10
-painikkeita seuraavien toimintojen
Edellinen sivu
Avaa edellinen sivu pitämällä painettuna
.
Seuraava sivu
Avaa seuraava sivu pitämällä painettuna
.
Playback Toistonäkymä
Valitse toistumassa oleva kappale ja paina
nähdäksesi toistonäkymän.
0:30
Artist01
Alubum01
Song01
Playback - Toistonäkymä
1
! Vinkki
•
Kansion numero/kokonaislukumäärä
Palaa edelliseen valikkoon -painikkeella1).
Voit keskeyttää toiston tai hypätä kappaleiden yli tämän laitteen
kauko-ohjaimella (☞s. 59).
Tähän laitteistoon epäyhteensopivat äänitiedostot eivät näy
[USB]
2
2
Artist01
Album01
Song01
Toistoikoni
REPEAT -asetukset (☞s. 59) sekä toiston tila (toisto/
keskeytys/pikahaku eteenpäin/pikahaku taaksepäin) näkyvät.
2
Tietoja kappaleesta
VIANMÄÄRITYS
1
0:30
ASETUKSET
Kun valitset kappaleen, toisto käynnistyy ja toistonäkymä
tulee näkyviin.
•
•
Kappaleluettelo
Käytä / / /
suorittamiseen.
Valitse kansio tai kappale / / /
-painikkeilla ja paina sitten ENTER
vahvistaaksesi valinnan.
[USB]
Listan otsikko
Näkyviin tulee USB-laitteeseen tallennettujen kappaleiden ja
ja kansioiden lista (enintään 15 merkkiä nimeä kohti).
Valitse / -painikkeilla kappale ja aloita toisto painamalla
ENTER.
Jos näyttöön tulee näkyviin "No device", tarkista
USB-kytkennät.
2
3
TOISTO
01
02
03
04
05
06
07
08
>
>
>
>
>
>
>
>
1/10
TV-ruutuun tulee näkyviin seuraava näyttö, kun valitset
ohjelmalähteeksi USB.
[USB]
Top
A
B
C
D
E
F
G
H
KÄYTTÖÖNOTTO
Käytä TV-ruudussa näkyviä painikkeita valitaksesi
USB-laitteesta toistettavia kappaleita.
Katso kohdasta "Kuvaruutuvalikon avaaminen television
kuvaruutuun" (☞s.?21) ohjeita USB-laitteen käyttönäkymän
saamiseksi TV-ruutuun.
Esittäjän, albumin ja kappaleen nimi sekä toistoon kulunut
aika näkyvät.
1)
!
RETURN -painike suorittaa saman toiminnon kuin
-painike.
LIITE
57 Fi
Toiston toiminnot
Tietoja valittuna olevasta kappaleesta.
Saat etulevyn näyttöön näkyviin tietoja valittuna olevasta
kappaleesta.1)
Paina INFO-painiketta.
Näyttötietue vaihtuu seuraavasti joka kerta, kun painat INFO.
FILE: Tiedostonimi
PLAY TIME: Toistoaika
///
REM. TIME: Jäljellä oleva toistoaika
ENTER
SONG: Kappaleen nimi
OPTION
INFO
ARTIST: Esittäjän nimi
ALBUM: Albumin nimi
Beam: Valittu äänikeilaohjelma (☞s. 36)
Decoder: Valittu dekooderi (☞s. 38)
Cinema DSP: CINEMA DSP-ohjelma (☞s. 34)
Kun musiikkia ei toisteta, tiedot näytetään selailunäkymässä
seuraavassa järjestyksessä: valittu sisältö, Beam, Decoder,
Cinema DSP, valittu sisältö.
1)
!
Vain kirjaimet ja numerot näkyvät. “_” näkyy muiden merkkien tilalla
58 Fi
Toiston toiminnot
Kauko-ohjaimen käyttö
REPEAT-toiminto
Painike
Kuvaus
Käynnistää valitun kappaleen toiston.
Toiston keskeytys (pause).
Lopeta toisto.
Valitse REPEAT-toiminto käyttöön option-valikosta, jos haluat
uusintatoistaa USB-laitteeseen tallennettua musiikkia.
option-valikko tulee etulevyn näyttöön.
1
2
Valitse ohjelmalähteeksi USB ja paina
OPTION.
Valitse
/
-painikkeilla “REPEAT”.
KÄYTTÖÖNOTTO
Tämän laitteen kauko-ohjainta voidaan käyttää toiston
ohjaukseen ja USB-laitteeseen tallennettujen kappaleiden
selailuun.
Pidä painettuna pikahakeaksesi valittua
kappaletta taaksepäin.
Pidä painettuna pikahakeaksesi valittua
kappaletta eteenpäin.
Aloittaa valitun kappaleen (tai edellisen
kappaleen) toiston uudelleen alusta.
3
Paina
-painiketta.2)
TOISTO
Seuraava kappale.
REPEAT
OFF
4
Valitse asetus
/
-painikkeilla.
ASETUKSET
ONE
Lisävarusteet
Selitys
Kytke uusintatoisto pois päältä.
ONE (yksi
kappale)
Uusintatoista parhaillaan toistuva
raita
Toistonäkymässä näkyy
uusintatoisto (yksi kappale)
-merkki (☞s. 57).
FOLDER
Uusintatoista kaikki valitun
kansion kappaleet.
Toistonäkymässä näkyy
uusintatoiston merkki (☞s. 57).
ALL
Uusintatoista kaikki
USB-laitteeseen tallennetut
kappaleet.
Toistonäkymässä näkyy
uusintatoisto (kaikki) -merkki
(☞s. 57).
RANDOM
Toistaa kappaleet satunnaisessa
järjestyksessä.
Toistonäkymässä näkyy
satunnaistoiston ja uusintatoiston
merkki (☞s. 57).
REPEAT
2)
Sulje Option-valikko OPTION -painikkeella.
LIITE
5
!
ENTER -painike suorittaa saman toiminnon kuin
VIANMÄÄRITYS
OFF
-painike.
59 Fi
SETTINGS
Setup-valikko
Monia tämän laitteen asetuksia voi määrittää ja säätää
asetusvalikosta. Voit valita äänikeilojen toisttavan parhaan
tilaäänivaikutelman saamiseksi, kaiuttimien äänenvoimakkuutta
ja HDMI-asetuksia.
• Asetusvalikko avataan ja sitä käytetään televisiosta (sitä ei voi
käyttää etulevyn näytön kautta). Valikon avaamisohjeet,
"Kuvaruutuvalikon avaaminen television kuvaruutuun"
(☞s.?21).
Asetusvalikko
1
/
SETUP
Paina SETUP -painiketta.1)
ENTER
SETUP MENU
RETURN
BEAM
SOUND
HDMI
AirWired
DISPLAY
INFORMATION
2
IntelliBeam
HORIZONTAL ANGLE
BEAM TRAVEL LENGTH
FOCAL LENGTH
IMAGE LOCATION
CHANNEL OUT
Valitse
/ -painiketta painamalla
valikko. Paina sitten .2)
Avaa haluamasi valikko toistamalla tätä vaihetta.
SETUP MENU
BEAM
SOUND
HDMI
AirWired
DISPLAY
INFORMATION
3
4
IntelliBeam
HORIZONTAL ANGLE
BEAM TRAVEL LENGTH
FOCAL LENGTH
IMAGE LOCATION
CHANNEL OUT
Muuta / -painikkeella asetuksen
arvoa.3)
Sulje valikko painamalla uudelleen SETUP.
Palaa edelliseen valikkoon
1)
Huom!
3)
Pidä painettuna SETUP-painike, kunnes "OSD LANGUAGE" näkyy
etulevyn näytössä (☞s. 22, 67).
2)
!
ENTER-painike toimii kuten
60 Fi
!
Perusasetuksen merkkinä on “*”.
4)
!
RETURN-painike toimii kuten
-painike.
-painikkeella 4).
-painike.
Setup-valikko
Setup-valikon asetukset
Valikko
Alavalikko
☞s. 26
SOUND OPTIMIZE
ONLY
Ääniasetusten automaattinen optimointi.
☞s. 26
HORIZONTAL
ANGLE
Front L, Front R,
Center, Surround L,
Surround R
Säätää äänikeilan suuntakulmaa vaakatasossa.
☞s. 62
BEAM TRAVEL
LENGTH
Front L, Front R,
Center, Surround L,
Surround R, Subwoofer
Säätää äänikeilan pituutta.
☞s. 62
FOCAL LENGTH
Front L, Front R,
Center, Surround L,
Surround R
Säätää äänikeilan etäisyyttä keskipisteeseen.
☞s. 62
IMAGE LOCATION
ADJUSTMENT,
LEFT, RIGHT
Vasemman ja oikean etukanavan sijainnin
säätö.
☞s. 63
Määritä äänikeilakanavan toistoasetukset.
☞s. 63
Kanavatasojen säätö (yksittäisten kanavien
äänenvoimakkuus).
☞s. 64
Valitse, muuttuuko dynamiikka-alue tämän
laitteen äänenvoimakkuuden perusteella.
☞s. 64
DYNAMIC RANGE
Määritä dynamiikka-alue.
☞s. 65
MATRIX DECODER
Määritä tilaäänen dekooderi.
☞s. 38
Määritä Dolby Pro Logic IIx Music -asetukset.
☞s. 65
HDMI CONTROL
Kytke HDMI Control -ohjaus käyttöön/pois
käytöstä.
☞s. 65
HDMI AUDIO OUT
Määritä, toistuuko HDMI-audio tästä laitteesta
vai televisiosta.
☞s. 65
TV INPUT
Valitse television tuloliittimeksi optinen
digitaaliliitin tai digitaalinen koaksiaaliliitin
(AUX).
☞s. 65
iPod INTERLOCK
Salli tai estä yhteys tämän laitteen ja
iPod-laitteen välillä. Asetus määrää, voiko
iPod-laitteella käynnistää tämän laitteen tai
kytkeä tämän laitteen valmiustilaan, kun
käytössä on YIT-W12TX-laitteeseen
muodostettu langaton yhteys.
☞s. 66
GROUP ID
Määritä tämän laitteen ryhmätunnus (group
ID).
☞s. 66
DIMMER
Säädä etulevyn näytön kirkkautta.
☞s. 67
OSD LANGUAGE
Valitse televisioruudun tietueiden kieli.
☞s. 67
DISTANCE UNIT
Valitse valikoissa käytettävä pituuden
mittayksikkö.
☞s. 67
AUDIO
Näyttää laitteeseen tulevan audiosignaalin
tiedot.
☞s. 67
VIDEO
Näyttää laitteeseen tulevan videosignaalin
tiedot.
☞s. 67
SYSTEM
Näyttää tämän laitteen laiteohjelmistoversion.
☞s. 67
CHANNEL OUT
SPEAKER LEVEL
Front L, Front R,
Center, Surround L,
Surround R,
Subwoofer
Adaptive DRC
SOUND
Dolby PLIIx
PARAMETER
AirWired
INFORMATION
Center Width,
Panorama,
Dimension
61 Fi
LIITE
Äänikeila-asetusten automaattinen optimointi.
VIANMÄÄRITYS
BEAM OPTIMIZE
ONLY
SETTINGS
☞s. 26
TOISTO
Äänikeila- ja ääniasetusten automaattinen
optimointi.
BEAM
DISPLAY
Sivu
BEAM+SOUND
OPTIMIZE
IntelliBeam
HDMI
Ominaisuudet
KÄYTTÖÖNOTTO
Ryhmä
Setup-valikko
BEAM TRAVEL LENGTH 2)
BEAM-asetukset
Jos asetuksena on “IntelliBeam” - “AUTO SETUP” (☞s. 24),
tämä laite valitsee automaattisesti käyttöön suositellut
äänikeila-asetukset. “HORIZONTAL ANGLE”, “BEAM
TRAVEL LENGTH”, “FOCAL LENGTH” (ei “Center”) ja
“IMAGE LOCATION” -asetuksia voit kuitenkin hienosäätää
myöhemmin.
Eteenpäin lähtevää monikanavaääntä voit säätää myös “BEAM”
-valikosta.
HORIZONTAL ANGLE
Säädä jokaisen äänikeilan vaakasuuntaus testiäänen avulla.
Valitse L-arvo, jos haluat ohjata äänikeilaa vasemmalle. Valitse
R-arvo, jos haluat ohjata äänikeilaa oikealle.
Äänikeilan
suuntakulma
Suuntaa
vasemmalle
Määritä kunkin äänikanavan äänikeilan kulkema matka. Matkan
alkupiste on tämä laite, päätepiste on kuuntelupaikka. Matkaan
lasketaan mukaan heijastus seinästä. Laite säätää äänisignaalin
viiveen, joten jokaisen äänikanavan ääni tulee kuuntelupaikalle
samanaikaisesti.
Alavalikko: 1): Front L, Front R, Center, Surround L,
Surround R
Säätöalue: 0.3 m - 24.0 m
Alavalikko: Subwoofer
Säätöalue: 0.3 m - 15.0 m (perusasetus: 2.5 m)
Nuolen pituus
ilmaisee äänikeilan
kulkeman
etäisyyden.
Suuntaa
oikealle
FOCAL LENGTH 3)
Alavalikko:1) : Front L, Front R, Center. Surround L,
Surround R
Säätöalue: L90Åã - R90Åã
Left (Vasen)
Right (Oikea)
:
suurenna kulmaa.
:
suurenna kulmaa.
:
pienennä suuntaa.
:
pienennä suuntaa.
Laajempi ihanteellinen kuuntelualue.
Kuvassa havainnollistetaan, miten kaikkien äänikanavien ääni
keskittyy ensin keskipisteeseen ja leviää siitä eteenpäin. Valitse
negatiivinen (-) asetus, jos haluat laajentaa parasta
kuuntelualuetta. Valitse positiivinen (+) asetus, jos haluat
pienentää parasta kuuntelualuetta.
Keskipisteen
etäisyys
Keskipiste
Paras
ääni
Suosittelemme perusasetusta (-0.5 m): “Center”.
Alavalikko:1): Front L, Front R, Surround L, Surround R
Säätöalue: -1.0 m - +13.0 m
Alavalikko: Center
Säätöalue: -1.0 m - +13.0 m (perusasetus: -0.5 m)
1)
!
Ellei kanavan asetusta voi säätää, se näkyy harmaana. Silloin laitteen
käytössä on seuraavat asetukset: "Tilaäänentoiston tavat" (☞s.?36).
2)
Huom!
Muuta tätä asetusta vain, jos olet säätänyt asetusta “HORIZONTAL
ANGLE”.
3)
!
“AUTO SETUP” (☞s. 24) mahdollistaa automaattisesti tätä laitetta
leveämmän optimaalisen kuuntelualueen.
62 Fi
Setup-valikko
Keskikanava
Negatiivinen
etäisyysarvo
2
Säädä oikean etukanavan äänikuvan
sijaintia (RIGHT).
Mitä isompi prosenttiluku, sitä voimakkaammin myös
keskiäänikeila toistaa ääntä.
Säätöalue: 0%* - 95%
Oikean kanavan ääni on
luonnoton
Oikea etukanava
säädetty
KÄYTTÖÖNOTTO
Esimerkki
Vasen etukanava
Positiivinen
etäisyysarvo
IMAGE LOCATION
CHANNEL OUT
Alavalikko: 5.1ch, 7.1ch, AUTO*
Äänikeilojen toistoasetukset (5.1ch, 7.1ch, AUTO).
Jos valittuna on “AUTO” , äänikeilat toistuvat tulosignaalin
mukaisist kanavista, kuten seuraavaksi on kuvattu.
- 2- tai 5.1-kanavainen tulosignaali: 5.1-kanavatoisto
- 6.1- tai 7.1-kanavainen tulosignaali: 7.1-kanavatoisto
Valittavissa oleviin äänikeilojen toistotapoihin vaikuttaa asetus
“CHANNEL OUT” (☞s. 36).
SETTINGS
1
TOISTO
Jos vasemmasta ja oikeasta kanavasta kuuluva ääni ei ole
luonnollinen, säädä ensin kunkin kanavan äänenvoimakkuutta
(☞s. 33, 64).
Ellei ongelma ratkea, säädä vasemman ja oikean kanavan
äänikuvan sijaintia.
Voit säätää, miltä suunnalta vasen ja oikea etuäänikeila kuuluvat
tulevan. Tee se ohjaamalla äänisignaalit kuulumaan osin myös
keskikeilassa.
Käytä tätä toimintoa, jos vasemman ja oikean etukanavan ääni
kuulostaa luonnottomalta.
Tätä asetusta voit säätää vain, jos asetuksena on
"Tilaäänentoiston tavat" (☞s.?36) - 5Beam/Plus2 / 5Beam tai
3Beam.
Alavalikko: ADJUSTMENT
Valitse “ON”, jos haluat määrittää äänen suunnan.
Valittavissa: OFF*, ON
Säädä vasemman etukanavan äänikuvan
sijaintia (LEFT).
Mitä isompi prosenttiluku, sitä voimakkaammin myös
keskiäänikeila toistaa ääntä.
Säätöalue: 0%* - 95%
VIANMÄÄRITYS
Vasemman kanavan ääni
on luonnoton
Vasen etukanava
säädetty
LIITE
63 Fi
Setup-valikko
SOUND-asetukset
SPEAKER LEVEL
BEAM
AUX
TV
Säätää yksittäisten kanavien äänenvoimakkuutta. Säädä
äänenvoimakkuuksille ihanteellinen tasapaino testiäänen
avulla.1)
Alavalikko: Front L, Front R, Center, Surround L,
Surround R, Subwoofer
Säätöalue: -20 - +20
Adaptive DRC 2)
Säätä tämän laitteen äänenvoimakkuus ja dynamiikka-alue 3)
ihanteellisen tasapainon saavuttamiseksi. Kun valittuna on “ON”,
laite säätää dynamiikka-alueen seuraavalla tavalla sopivaksi
hiljaista äänenvoimakkuutta varten (jolloin laitteen käyttö
esimerkiksi illalla on mahdollista).
Kun äänenvoimakkuuden säätimellä valitaan hiljainen ääni:
Dynamiikka-alue kapenee. Voimakkaat äänet kuuluvat
vaimennettuina, vaimeat äänet kuuluvat voimakkaammin.
Kun äänenvoimakkuuden säätimellä valitaan voimakas ääni:
Dynamiikka-alue laajenee. Laite toistaa äänenvoimakkuutta
muuttumatta koko äänialueen vaimeista äänistä voimakkaiisiin
ääniin.
Off
Tulotaso
Äänenvoimakkuus: pieni
Lähtötaso
Lähtötaso
On
On
Off
Tulotaso
Äänenvoimakkuus: suuri
Valittavissa: ON*, OFF
“ON": Säätää dynamiikan automaattisesti.
“OFF": Ei säädä dynamiikka-aluetta automaattisesti.
1)
!
Jos äänikeilojen toistotavaksi on valittu “MY SUR.” (My Surround)
käyttämällä BEAM-painiketta, voit säätää seuraavia asetuksia.
Alavalikko: Center, Surround L/R, Subwoofer
64 Fi
2)
!
• Jos valtset “ON”, kohtaan “DYNAMIC RANGE” valikoituu
automaattisesti “Max”.
• Tätä asetusta ei voi valita, kun UniVolume-toiminto on käytössä.
Setup-valikko
DYNAMIC RANGE 3)
Dolby PLIIx PARAMETER
Määritä HDMI-signaalin toistoon ja HDMI-ohjaukseen liittyvät
asetukset
HDMI CONTROL
Kytke HDMI Control -ohjaus (☞s. 30) käyttöön/pois käytöstä.
Valittavissa: OFF*, ON
“OFF": HDMI-ohjaus pois käytöstä. Tämän laitteen
virrankulutus valmiustilassa vähenee.
“ON": HDMI-ohjaus käyttöön.
HDMI AUDIO OUT
Valitse HDMI-äänen toistava laite. Tämä asetus vaikuttaa, kun
asetuksena on “HDMI CONTROL” - “OFF”.5)
Valittavissa: AMP*, TV
“AMP”: Laite toistaa siihen tulevan äänisignaalin.
“TV": Toistaa audiosignaalin, joka tulee HDMI OUT
(ARC)-liittimeen kytketystä televisiosta.
TOISTO
TV INPUT
Ellei TV ole ARC-yhteensopiva (tai jos ARC-kanava on kytketty
pois käytöstä), television audiosignaali tulee tähän laitteeseen
INPUT DIGITAL TV (OPTICAL) -liittimen kautta (perusasetus).
Tämän laitteen tulolähteeksi voi valita AUX INPUT DIGITAL
(COAXIAL) -liittimen.6)
Valittavissa: OPTICAL*, COAXIAL
SETTINGS
Määritä Dolby Pro Logic IIx Music -tilaäänidekooderin
asetukset.
Alavalikko: Center Width
Mitä suurempi arvo, sitä leveämmälle äänikenttä yltää
vasemmalle ja oikealle. Pienempi arvo rajaa äänen lähemmäs
keskialuetta.
Säätöalue: 0 - 7 (perusasetus: 3)
Alavalikko: Panorama
Kun asetuksena on “ON”, vaesmman ja oikean kanavan ääni
ohjautuu vasemmalle ja oikealle. Näin äänikuvaan saadaan
panoraamamainen tilavaikutelma.
Valittavissa: OFF*, ON
Alavalikko: Dimension
Säädä äänikentän etu- ja takaosan välinen äänentason tasapaino.
Mitä suurempi arvo, sitä voimakkaammin ääni kuuluu
etukanavasta. Mitä pienempi arvo, sitä voimakkaammin ääni
kuuluu takakanavista.
Säätöalue: -3 - +3 (perusasetus: 0)
HDMI setup -valikko
KÄYTTÖÖNOTTO
Dynamiikan automaattisäätö.
Valittavissa: Max*, Standard, Min/Auto
Max: Ääni toistuu tulosignaalin dynamiikan muuttumatta.4)
Standard: Dynamiikka-alue, joka sopii tavalliseen kotikäyttöön.
Min/Auto:
Min: Dynamiikka-alue, joka kuulostaa miellyttävältä myös
hiljaisella äänenvoimakkuudella.
Auto: Dynamiikan säätö laitteeseen tulevan signaalin tietojen
perusteella.
VIANMÄÄRITYS
3)
!
Dynamiikka-alue on pienimmän ja suurimman äänenvoimakkuuden
välinen ero.
!
“Asetuksena on automaattisesti "Adaptive DRC - OFF", jos asetuksena
on muu kuin "Max".
!
6)
!
Jos tämän laitteen ohjelmalähteeksi valitaan “COAXIAL”, tähän
laitteeseen tulee audiosignaali AUX INPUT DIGITAL-liittimeen
kytketystä laitteesta (televisiosta), kun painat TV -painiketta. Tähän
laitteeseen tulee audiosignaali INPUT DIGITAL TV -liittimeen
kytketystä laitteesta, kun painat AUX -painiketta.
65 Fi
LIITE
4)
5)
Tämän laitteen HDMI IN-littimeen tuleva HDMI-videosignaali lähtee
aina eteenpäin tämän laitteen HDMI OUT (ARC)-liittimistä.
Setup-valikko
AirWired-asetukset
Langattoman toimintatilan asetukset määritetään Yamahan
yksinoikeudella käyttämällä AirWired-toiminnolla.
iPod INTERLOCK
Kun asetuksena on “ON”, tämä laite kytketyy toimintatilaan, jos
ohjelman toisto aloitetaan YIT-W12TX-liittimeen kytketystä
iPod-laitteesta. Lisätietoja iPodin musiikin toistosta on erillisessä
turvaohjeessa "Safety and Accessory Information”.
Valittavissa: OFF, ON*
GROUP ID
Määritä keskusyksikölle eri ryhmätunnus.
Valittavissa: [A1]* - [A2], [B1] - [B3], [C1] - [C3]
SETUP
66 Fi
Setup-valikko
DISPLAY-asetukset
INFORMATION-asetukset
KÄYTTÖÖNOTTO
Tiedot laitteeseen tulevasta audio- ja videosignaalista.
DIMMER
Etulevyn näytön kirkkaus. Mitä pienempi arvo, sitä himmeämpi
näyttö.
Jos Eco-toiminto on käytössä, käyttöön valittu kirkkaus on
käytössä vain muutaman sekunnin.
Valittavissa: -4 - -1, 0* (kirkkain)
AUDIO
Tietoja valittuna olevasta audiosignaalista.
Digitaalinen ääniformaatti
Kanavien
lukumäärä
Tulosignaalin sisältämien äänikanavien lukumäärä
(etu/taka/matalat tehosteet eli LFE). Esimerkki:
“3/2/0.1” : 3 etukanavaa, 2 takakanavaa, 1 LFE.
Jos signaali sisältää muita kanavia kuin etu-, takaja LFE-kanavia, näkyviin saattaa tulla kanavien
kokonaislukumäärä. Esimerkki: “5.1ch”.
Näytetaajuus
Digitaalisen tulosignaalin näytetaajuus.
Bittinopeus 2)
Laitteeseen tulevan signaalin bittinopeus
sekunnissa.
OSD LANGUAGE 1)
Valitse kuvaruutuvalikkojen kieli.
Valittavissa:
(Japanese), ENGLISH* (English),
DEUTSCH (German), FRAN?AIS (French), ESPA?OL
(Spanish), ITALIANO (Italian), NEDERLANDS (Dutch),
venäjä (Russian), SVENSKA (Swedish)
“
”: japani.
“ENGLISH”: englanti.
“DEUTSCH”: saksa.
“FRAN?AIS”: ranska.
“ESPA?OL”: espanja.
“ITALIANO”: italia.
“NEDERLANDS”: hollanti.
“venäjä”: venäjä.
“SVENSKA”: ruotsi.
VIDEO
Tietoja valittuna olevasta videosignaalista.
Tyyppi
HDMI tai DVI
Resoluutio
Videosignaalin resoluutio
SYSTEM
Tarkasta tähän laitteeseen asennettuna olevan laiteohjelmiston
versio.
SETTINGS
DISTANCE UNIT
Valitse ääniprojektorin käyttämä mittayksikkö.
Valittavissa: METERS*, FEET
Jos etäisyyden yksikkö “METERS” vaihdetaan yksiköksi “FEET”
tai päin vastoin, muutos ei vaikuta nykyisiin asetuksiin. Säädä
asetukset uudestaan, jos haluat muuttaa yksikön.
TOISTO
Format
VIANMÄÄRITYS
1)
!
2)
!
Jotkin signaalit saattavat estää audiosignaalin bittinopeuden näytön.
LIITE
• Pidä painettuna SETUP-painike, kunnes "OSD LANGUAGE" näkyy
etulevyn näytössä.
• Asetukset voivat muuttua automaattisesti, jos käytössä on
HDMI-ohjausta tukeva televisio.
• Valitse kuvaruutuvalikkojen kieli. Etulevyssä näkyy vain numeroita
ja kirjaimia.
67 Fi
ADVANCED SETUP -valikko
Lisäasetukset mahdollistavat tämän laitteen asetusten
hienosäädön. Voit esimerkiksi määrittää suurimman sallitun
äänenvoimakkuuden ja estää kansilevyn INPUT-painikkeen
käytön. Peruskäyttöä varten asetuksia ei tarvitse säätää.
1
2
Kytke tämä laite valmiustilaan
-painikkeella.
Pidä painettuna kansilevyn INPUT-painike
samalla, kun kytket laitteen toimintatilaan
kauko-ohjaimen -painikkeella.
///
ENTER
RETURN
"ADVANCED" tulee etulevyn näyttöön. Tämä valikko ei
näy televisiossa.
3
4
5
6
Päästä irti kansileyvn INPUT-painikkeesta.
Valitse haluamasi valikko etulevyn
näytöstä / -painikkeilla. Paina sitten
.1)2)
Muuta / -painikkeella asetuksen
arvoa.3)
Kytke tämä laite valmiustilaan
-painikkeella.
Uusi asetus on käytössä, kun kytket tämän laitteen
seuraavan kerran toimintatilaan -painikkeella.
1)
!
3)
ENTER-painike toimii kuten
2)
-painike.
!
Palaa edelliseen valikkoon
68 Fi
- tai RETURN-painikkeella.
!
Perusasetuksen merkkinä on “*”.
ADVANCED SETUP -valikko
Valikko
Selitys
Asetuskohdat/säätöalue
Äänenvoimakkuus käynnistyshetkellä.
OFF* (ei asetettu), 1 - 70
MAX VOLUME
Suurin sallittu äänenvoimakkuus.
1 - 99, MAX* (Enintään)
INPUT LOCK
Etulevyn INPUT-painike käyttöön/pois käytöstä.
ON (Käytössä), OFF* (Ei käytössä)
KÄYTTÖÖNOTTO
TURN ON VOLUME
Etulevyn painikkeet käyttöön/pois käytöstä.
ON (Käytössä), OFF* (Ei käytössä)
R.INPUT POWER
Salli/estä virrankytkentä kauko-ohjaimen
ohjelmalähteen valintapainikkeilla, jos tämä laite on
valmiustilassa.
ON (Salli virrankytkentä), OFF* (Estä
virrankytkentä)
AC ON STANDBY
Toimintatilan palautus sähkökatkon jälkeen.
ON* (Kytkeytyy valmiustilaan)
OFF (Palauttaa ennen sähkökatkoa käytetyn
toimintatilan)
MEMORY PROTECT
Suojaa järjestelmämuisti 1/2/3 (☞s. 28).
ON (suojaus käyttöön),
OFF* (ei suojausta käyttöön)
YRB FL4)
Käytä YRB-100-heijastelautaa vasemmalle
etukanavalle.
YES (heijastelauta käytössä),
NO* (heijastelauta ei käytössä)
YRB FR4)
Käytä YRB-100-heijastelautaa oikealle etukanavalle.
YES (heijastelauta käytössä),
NO* (heijastelauta ei käytössä)
YRB SL4)
Käytä YRB-100-heijastelautaa vasemmalle
takakanavalle.
YES (heijastelauta käytössä),
NO* (heijastelauta ei käytössä)
YRB SR4)
Käytä YRB-100-heijastelautaa oikealle
takakanavalle.
YES (heijastelauta käytössä),
NO* (heijastelauta ei käytössä)
FW UPDATE
Tarkasta laiteohjelmiston versio/ päivitä
laiteohjelmisto.
02.00.04* (Laiteohjelmiston version tarkastus) 5),
START OK? (laiteohjelmiston päivitys)
INITIALIZE6)
Palauttaa kaikki perusasetukset.
OK (kaikkien perusasetusten palautus), CANCEL*
(perusasetuksia ei palauteta)
TOISTO
PANEL LOCK
SETTINGS
VIANMÄÄRITYS
4)
!
5)
!
Advanced Setup -valikossa näkyy laiteohjelmiston versionumero, esim.
“02.00.04” .
6)
!
Jos tämä laite lakkaa toimimasta, perusasetusten palautus saattaa korjata
tilanteen.
69 Fi
LIITE
Jos valitset YRB-asetusen valikon, television kuvaruutuun tulee näkyviin
heijastelauden asennusohje. Lue YRB-100-käyttöohjeesta
YRB-100-laitteen asennusohjeet.
VIANMÄÄRITYS
Vianmääritys
Lue taulukko, ellei laite toimi kunnolla. Mikäli vikaa ei ole mainittu luettelossa tai ohjeista ei ole apua, kytke laite valmiustilaan, irrota
verkkojohto ja ota yhteys lähimpään valtuutettuun Yamaha-myyjään tai -huoltoon.
Yleistä
Ongelma
Laite ei toimi
normaalisti.
Laite ei kytkeydy
toimintatilaan
-painiketta
painamalla, tai se
asettuu valmiustilaan
pian virrankytkemisen
jälkeen.
Tämä laite kytkeytyy
äkillisesti valmiustilaan.
Ei ääntä.
Syy
Mitä pitää tehdä?
katso
sivu
Sisäisen mikropiirin toiminta on pysähtynyt
ulkoisen sähköiskun takia (esim. salama tai
liiallinen staattinen sähkö) tai virransyötön
jännite on liian pieni.
Irrota verkkojohto pistorasiasta ja kytke se
uudelleen 30 sekunnin kuluttua.
Jos sekä TX- että RX -merkkivalot
vilkkuvat, tämän laitteen langattomassa
toiminnassa on jokin virhe.
Irrota keskusyksikön ja subwooferin verkkojohdot
ja ota yhteys valtuutettuun Yamaha-huoltoon tai
-jälleenmyyjään.
Verkkojohto ei ole kiinni tai on kiinni
huonosti.
Kytke verkkojohto hyvin.
Sisäisen mikropiirin toiminta on pysähtynyt
ulkoisen sähköiskun takia (esim. salama tai
liiallinen staattinen sähkö) tai virransyötön
jännite on liian pieni.
Irrota verkkojohto pistorasiasta ja kytke se
uudelleen 30 sekunnin kuluttua.
Tämän laitteen sisälämpötila on noussut
liikaa. Ylikuumenemisen estävä suojapiiri
on kytkenyt tämän laitteen valmiustilaan.
Anna laitteen jäähtyä noin yhden tunnin ajan. Kytke se
sitten uudestaan toimintatilaan ja varmista, että laitteen
ympärillä on riittävästi tyhjää tilaa ilmanvaihdolle. Älä
peitä laitetta kankaalla.
11
Eco-toiminto on aktivoitunut.
Kytke laite toimintatilaan ja käynnistä ohjelman
toisto.
41
Jonkin aikaa on kulunut siitä, kun langaton
yhteys katkaistiin valitsemalla asetus “iPod
INTERLOCK” - “ON” YIT-W12TX
-laitteen käytön aikana.
Palauta langaton yhteys käyttöön tai salli
iPod-audiosignaalin tunnistus ja kytke laite
toimintatilaan.
–
–
18
–
–
Väärät lähtö- tai tulokytkennät.
Kytke kaapeli oikein.
Ohjelmaa toistavaa laitetta ei ole valittu
tämän laitteen ohjelmalähteeksi.
Valitse oikea ohjelmalähde ohjelmalähteen
valintapainikkeilla.
32
Äänenvoimakkuus on säädetty kiinni.
Lisää äänenvoimakkuutta.
32
Ääni on mykistetty.
Palauta ääni kuuluviin painamalla MUTE tai
VOLUME (+/-) ja säädä äänenvoimakkuus.
32
Laitteeseen tulee signaalia, jota tämä laite
ei pysty toistamaan.
Valitse vain sellaisia ohjelmia, joita tämä laite
pystyy toistamaan. Muuta ohjelmalähteen
ääniasetuksia siten, että laite antaa ääniprojektorille
sopivaa ääniformaattia.
78
“Asetuksena on HDMI AUDIO OUT - TV.
Valitse asetukseksi “AMP”.
65
“Asetuksena on HDMI CONTROL - OFF.
Jos olet kytkenyt ARC (Audio Return Channel)
-toimintoa tukevan television ja tämän laitteen
toisiinsa vain HDMI-kaapelilla, valitse asetukseksi
“HDMI CONTROL” - “ON”.
65
Jos haluat ohjata tätä laitetta asetuksen ollessa
“HDMI CONTROL” - "OFF”, tee optisella
kaapelilla kytkentä television audiolähtöliittimestä
tämän laitteen INPUT DIGITAL TV (optiseen)
liittimeen.
19
HDMI-ohjausta tukevasta televisiosta
tuleva ääni on asetuksilla ohjattu
toistumaan television kaiuttimista.
Valitse television HDMI-asetuksista muu
audiovaihtoehto kuin se, joka ohjaa äänen
television kaiuttimiin.
–
Tehostekanavan ääni
kaapelilähestyksen
aikana kohisee.
Ohjelmalähteessä on tilaäänitehoste.
Älä käytä tämän laitteen tilaäänitehostetta.
Ei ääntä tai liian vaimea
ääni tietystä
äänikanavasta.
Kanavan lähtötaso on mykistetty.
Säädä kanavatasoa voimakkaammaksi.
Äänikeila-asetus on väärin.
Säädä äänikeila-asetusta.
Olet valinnut ohjelmalähteen äänentoiston
stereona.
Valitse tilaäänen toisto.
Jotkin äänentoistotavat eivät hyödynnä
tiettyjä äänikeiloja tiettyjen äänikanavien
toistossa.
Vaihda äänikeilojen asetusta.
70 Fi
18, 19
–
33, 64
36
34
36
Vianmääritys
Ongelma
Laitteesta on digitaalikytkentä
ohjelmalähdelaitteeseen ja televisioon,
mutta ohjelmalähteen ja television
asetukset eivät vastaa kytkentää eteenpäin
lähtevän äänisignaalin osalta.
Lue lisätietoja laitteen mukana toimitetusta
käyttöohjeesta ja tarkasta asetukset.
Ohjelmaa toistava laite on asetettu
antamaan eteenpäin vain 2-kanavaista ääntä
(esim. PCM-ääntä).
Muuta ohjelmaa toistavan laitteen
audiolähtöasetuksia.
Kuunteluhuone on säännöttömän
muotoinen, tai kuuntelupaikka ei sijaitse
yhtä kaukana kuunteluhuoneen oikean- ja
vasemmanpuoleisesta seinästä.
Sijoita laite tai kuuntelupaikka toisin.
Äänikeila ei heijastu seinästä
kuuntelupaikkaan.
Laita tasapintainen esine, kuten seinälevy,
äänikeilan kulkutielle.
Valittuna on My Surround, mutta
kuuntelupaikka ei ole suoraan laitteen
edessä.
Kuuntele ohjelmaa suoraan laitteen edessä.
Subwooferia ei ole kytketty langattomasti.
Tarkasta, onko subwooferin takana olevassa
LINK-merkkivalossa valo.
Ellei merkkivalo pala, tarkasta, että subwooferille,
keskusyksikölle ja YIT-W12TX-laitteelle on
määritetty sama ryhmä-ID.
katso
sivu
–
–
14
–
37
20
21
Subwooferin äänenvoimakkuus on
määritetty liian pieneksi.
Lisää subwooferin äänenvoimakkuutta
SUBWOOFER +-painikkeella.
32
Subwooferin (bassojen)
äänenvoimakkuus on
määritetty liian
pieneksi.
Ohjelmalähde ei pysty välittämään
eteenpäin matalia ääniä.
Toista ohjelma laitteella, joka pystyy antamaan
eteenpäin mataliakin ääniä.
–
Kuva ei näy
televisiossa.
HDMI-kaapelia ei ole kytketty kunnolla.
Kytke HDMI-kaapeli oikein.
Laitteen valikot eivät
näy.
iPod CONTROL -painiketta painettiin
iPodin käytön aikana, kun ohjelmalähteenä
oli USB.
Paina uudestaan iPod CONTROL-painiketta
avataksesi selailunäkymän/toistonäkymän
televisiossa.
51
21
Siirrä subwoofer toiseen paikkaan.
TOISTO
Subwooferista ei kuulu
ääntä.
Mitä pitää tehdä?
KÄYTTÖÖNOTTO
Tilaäänitehosteet
kuuluvat hyvin
vaimeasti.
Syy
11
18, 19
Valitse TV:n ohjelmalähteeksi tämä laite.
Laite on sijoitettu liian lähelle
digitaalilaitetta tai suurtaajuuslaitetta.
Siirrä laite kauemmas tästä laitteesta.
HDMI-ohjaus ei toimi
oikein.
“Asetuksena on HDMI CONTROL - OFF.
Valitse asetukseksi HDMI CONTROL - ON.
65
HDMI-ohjaustoiminto on valittu pois
käytöstä television asetusten kautta.
Lue lisätietoja television mukana toimitetusta
käyttöohjeesta ja tarkasta asetukset.
–
Ketjussa on liian monta HDMI-laitetta.
Irrota joitakin HDMI-laitteita
–
Automaattinen
audiosignaalin
viivetoiminto ei vaikuta,
vaikka asetuksena on
“AUDIO DELAY” “AUTO”
Televisio ei tule audiosignaalin
automaattista viivetoimintoa.
Säädä äänentoisto hetki manuaalisesti
OPTION-valikon “AUDIO DELAY”-kohdasta.
“Disable" tulee etulevyn
näyttöön jonkin
painikkeen painamisen
jälkeen.
Painiketta ei voi käyttää laitteen nykyisen
toimintatilan aikana.
ASETUKSET
Television tulokanavaa ei ole valittu oikein.
Lähellä olevista
digitaali- ja
suurtaajuuslaitteista
aiheutuu kohinaa.
–
VIANMÄÄRITYS
43
–
LIITE
71 Fi
Vianmääritys
FM-radio (vain YSP-4300)
Ongelma
FM-radio kohisee
voimakkaasti.
Syy
Mitä pitää tehdä?
Johtuu stereolähetyksestä. Esiintyy joskus,
kun lähetysasema on kaukana tai antenni
vastaanottaa heikkoa signaalia.
Tarkasta antennikytkennät.
Ääni säröytyy eikä
hyvää ääntä saa
hyvälläkään antennilla.
Signaali sisältää monitiesäröä.
Automaattinen
viritystoiminto ei löydä
asemaa.
Muistiin tallennettuja
asemia ei löydy.
katso
sivu
20
Käytä korkealaatuista, suuntaavaa FM-antennia.
–
Valitse monoääni.
45
Minimoi häiriöt sijoittamalla antenni toiseen
paikkaan.
–
Johtuu stereolähetyksestä. Esiintyy joskus,
kun lähetysasema on kaukana tai antenni
vastaanottaa heikkoa signaalia.
Käytä korkealaatuista, suuntaavaa FM-antennia.
–
Tämä laite on ollut kauan irti
sähköverkosta.
Viritä asemat uudelleen.
Viritä asema kuuluviin itse.
44
45
USB-laite (vain YSP-4300)
Ongelma
Tämä laite ei tunnista
USB-laitetta.
USB-muistilaitteeseen
tallennetut kansiot ja
tiedostot eivät näy.
Syy
Mitä pitää tehdä?
katso
sivu
USB-laitetta ei ole kytketty kunnolla tämän
laitteen USB-liittimeen.
Sammuta tämä laite ja kytke USB-laite uudestaan
tähän laitteeseen.
56
USB-laite on alustettu muuhun
tiedostojärjestelmään kuin FAT16 ja
FAT32.
Käytä USB-laitetta, joka se on alustettu FAT16- tai
FAT 32-tiedostojärjestelmään (paitsi
USB-kiitolevyt).
–
USB-laite käyttää tiedostojärjestelmää, jota
tämä laite ei tunnista.
Tämä laite pystyy tunnistamaan kansiojärjestelmän,
jossa on enintään 8 sisäkkäistä kerrosta ja enintään
65 000 tiedostoa kerroksessa. Muuta USB-laitteen
kansiorakenne vastaamaan näitä vaatimuksia.
–
USB-laitteeseen tallennettu data on salattu.
Käytä USB-laitetta, joka ei tue salausta.
–
Kauko-ohjain
Ongelma
Kauko-ohjain ei toimi tai
se ei toimi kunnolla.
Televisiota ei voi ohjata
TV-kaukosäätimen
toistintoiminnon kautta.
72 Fi
Mitä pitää tehdä?
katso
sivu
Väärä käyttöetäisyys tai -kulma.
Kauko-ohjain toimii enintään 6 metrin päässä
laitteesta ja enintään 30 asteen kulmassa etulevystä.
16
Suora auringonvalo tai lamppu (loistevalo
tms.) osuu soittimessa olevaan
kauko-ohjaussignaalien vastaanottimeen.
Sijoita laite tarvittaessa muualle.
Syy
–
Paristot ovat tyhjät.
Vaihda kaikki paristot.
TV-kaukosäätimen toistintoiminto on
kytketty pois käytöstä.
Ota TV-kaukosäätimen toistintoiminto käyttöön.
16
Käytössä oleva kaukosäädin käyttää muuta
kuin infrapunatekniikkaa (tämä laite ei
välttämättä tue kaikkia infrapunasäätimiä).
TV-kaukosäätimen toistintoimintoa ei voi käyttää.
Siirrä keskusyksikkö niin, ettei se peitä television
kaukosäädinsignaalien vastaanotinta ja ohjaa
televisiota television kaukosäätimellä.
–
Keskusyksikkö ja televisio ovat liian
lähellä toisiaan / liian kaukana toisistaan.
Siirrä keskusyksikkö sellaiseen paikkaan, että
TV-kaukosäätimen signaalien toistin ja televisiossa
oleva signaalien vastaanotin ovat sopivalla
etäisyydellä toisistaan. Tarvittaessa irrota tai siirrä
keskusyksikön välikappaleita.
12
Keskusyksikön virtajohto on irti.
Kytke virtajohto.
18
Keskusykikön ja television välissä on este,
kuten virtajohto.
Poista este.
12
–
Viestit
iPod (kun kytkentä on tehty USB-liittimestä)/USB -laite (vain YSP-4300)
Ominaisuudet
Mitä pitää tehdä?
katso
sivu
Unknown iPod
Laite ei tunnista kyseistä iPod-soitinta.
Kytke tuettu iPod tähän laitteeseen.
77
Comm.Err
USB-laitteen sisältöä ei voi käsitellä.
iPodiin ei saada yhteyttä.
Kytke tämä laite valmiustilaan ja kytke USB-laite
uudestaan tähän laitteeseen. Jos viesti tulee
uudestaan näkyviin, siirrä USB-laitteeseen
tallennettut musiikkitiedostot eri USB-laitteeseen.
56
Sammuta iPod ja kytke se sitten takaisin
toimintatilaan.
–
USB-laitteesta valittu kansio ei tue sisällä
tämän laitteen tukemia tiedostoja.
Valitse kansio, jossa on tämän laitteen tukemia
tiedostoja.
56
File Corrupted
USB-laitteeseen tallennettuja kappaleita ei
voi toistaa.
iPod-laitteeseen tallennettuja kappaleita ei
voi toistaa.
Varmista, että tämä laite tukee kyseistä tiedostoa.
Ellei tiedosto soi muissakaan laitteissa, se saattaa
olla viallinen.
56
Varmista, että tämä laite tukee kyseistä tiedostoa.
Ellei tiedosto soi iPod-laitteessa, se tai iPodin
muisti saattaa olla viallinen.
–
No Device
Loading...
Unplugged
USB-laite tai iPod ei ole kytkettynä tähän
laitteeseen.
Varmista, että USB-laite tai iPod on oikein kytketty
tähän laitteeseen.
Virhe USB-laitteessa tai iPodissa estää tätä
laitetta tunnistamasta yhteyttä.
Kytke tähän laitteeseen toinen USB-laite tai iPod.
50, 56
TOISTO
No Content
KÄYTTÖÖNOTTO
Viesti
–
–
USB-laite tai iPod on irrotettu tästä
laitteesta. Viesti häviää näkyvistä noin 3
sekunnin kuluttua.
–
ASETUKSET
Tämä laite suorittaa jotain tehtävää, kuten
USB-laitteeseen tai iPodiin tallennettujen
tiedostojen tai sisällön latausta. Siihen
saattaa kulua kauan. Viesti häviää
näkvyistä, kun tehtävä on suoritettu.
VIANMÄÄRITYS
LIITE
73 Fi
LIITE
Sanasto
Laitteiston luoma äänikuva
Kanava (ch)
Kanava on äänen osa, joka on luokiteltu tietyn taajuuden ja
muiden ominaisuuksien perusteella.
Esimerkki: 7.1 kanavaa
• Etukaiuttimet, vasen (1ch), oikea (1ch)
• Keskikaiutin (1ch)
• Takakaiuttimet, vasen (1ch), oikea (1ch)
• Takatehostekaiuttimet, vasen (1ch), oikea (1ch)
• Subwoofer (1ch × 0.1* = 0.1ch)
* Täyden taajuusalueen kanavaan verrattuna tämä kanava on
suunniteltu tehostamaan matalia taajuuksia hienon
vaikuetelman saamiseksi.
Deep Color
Deep Color on videosignaalityyppi, jota tämän laitteen
HDMI-liittimet pystyvät välittämään. Deep Color -syväväri
tarkoittaa näyttölaitteiden eri värisyvyyksiä, jotka ovat vähintään
24-bittisiä aiempien HDMI-spesifikaatioiden mukaan.
Laajennettu värisyvyys mahdollistaa HDTV- ja muissa
näyttölaitteissa miljoonien sijasta miljardit värit. Lisäksi se
poistaa värien porrastukset ja näin mahdollistaa tasaiset
väriliukumat eri värien välillä. Suurempi kontrastisuhde
mahdollistaa entistä useampien harmaasävyjen toistamisen
mustan ja valkoisen värin välillä. Deep Color lisää myös
käytettävien värien lukumäärää RGB- tai YCbCr
-väriavaruuksien määrittämissä rajoissa.
Digital Sound Projector, digitaalinen
ääniprojektori
Tämä huonetilan etuosaan sijoitettava tilaäänen toistojärjestelmä
on uudenlainen järjestelmä, joka pystyy toistamaan aidon
tilaäänen. Digital Sound Projector muodostaa jopa viisi
äänikeiloista muodostuvaa kanavaa ja toistaa etu-, keski- ja
takakanavan signaalit keskusyksiköstä. Järjestelmä luo aidon
tilaäänen heijastamalla äänikeilat seinistä. 7-kanavainen
äänentoisto saadaan yhdistämällä etu- ja takakanavan signaalit.
Tämä laite käyttää subwooferia ylimääräisen 0.1-kanavan
toistamiseen. Tyypillisesti 7.1-kanavaisen äänen toistamiseen
tarvitaan kaiutinjärjestelmä, jossa on seitsemän kaiutinta (kaksi
etukaiutinta, keskikaiutin, kaksi takakaiutinta, kaksi
takatehostekaiutinta ja subwoofer) sekä vahvistin.
Tavallinen 7.1-kanavainen
kaiutinjärjestelmä
Etukaiuttimet
Subwoofer
Dolby Digital
Dolby Laboratoriesin kehittämä digitaalinen tilaäänijärjestelmä
mahdollistaa täysin itsenäisen monikanavaisen äänen. Dolby
Digital sisältää 5 täyden taajuusalueen kanavaa: kolme
etukanavaa (vasen, oikea ja keskikanava) ja kaksi takakanavaa
(stereo). Takakanaviin ohjataan 2-kanavainen stereoääni. Se
mahdollistaa Dolby Surround-ääntä tarkemmat liikkuvien
kohteiden äänet ja tilaäänitehosteet .
Dolby Digital Plus
Dolby Digital Plus on edistyksellinen äänitekniikka, joka on
kehitetty teräväpiirtoisia ohjelmia ja medioita varten, kuten
HD-lähetykset ja Blu-ray. Se on valittu Blu-ray -levyjen
audiostandardiksi. Tekniikan avulla saadaan monikanavaääni ja
toisistaan itsenäiset äänikanavat. Jopa nopeutta 6.0 Mbps tukeva
Dolby Digital Plus pystyy ylläpitämään 7.1 erillistä audiokanavaa
samaan aikaan. HDMI:n tukema ja tulevaisuuden optisille
tallentimille sekä AV-vahvistimille suunniteltu Dolby Digital
Plus on täysin yhteensopiva nykyisten monikanvaisten
äänentoistolaitteistojen kanssa, jotka käyttävät Dolby
Digital-formaattia.
Dolby Pro Logic IIx
Dolby Pro Logic IIx on uusi tekniikka, jonka avulla sekä kaksiettä monikanavainen ääni voidaan ohjata useaan, erillisen
äänikanavaan. Ohjelmassa on kolme apuohjelmaa: "Music mode"
musiikille, "Movie mode" elokuville (vain 2-kanavaiselle
äänelle) ja "Game mode" peleille.
Dolby TrueHD
Keskikai
utin
Takatehostekaiuttimet
Takakaiuttimet
Tämä laite muodostaa tilaäänen siten, että se ohjaa tiettyihin
suuntiin äänikeiloja, jotka heijastuvat kotiteatterihuoneen seinistä
kuuntelupaikalle.
74 Fi
Dolby TrueHD on edistyksellinen ja häviötön audiotekniikka,
joka on kehitetty teräväpiirtoista levykemediaa, kuten
Blu-ray-levyjä varten. Audiostandardi on valittu
Blu-ray-tallenteille. Tekniikalla saadaan bitilleen samanlainen
ääniraita kuin studion master-versiossa. Näin voit nauttia
teräväpiirtosignaalista kotiteatterissasi. Jopa nopeutta 18,0 Mbps
tukeva Dolby TrueHD pystyy ylläpitämään 8 erillistä
audiokanavaa (24 bit/96 kHz) samaan aikaan.Dolby TrueHD on
täysin yhteensopiva olemassa oleviin monikanavaisiin
audiojärjestelmiin ja säilyttää Dolby Digital-tekniikan
Sanasto
metadatamahdollisuudet, joten dialogin normalisointi ja
dynamiikan hallinta ovat mahdollisia.
Digitaalinen tilaäänijärjestelmä, jonka on kehittänyt DTS, Inc.,
Inc. Tallenteessa voi olla 5.1-kanavainen ääni. Audiodataa on
paljon, mikä mahdollistaa todentuntuisen äänimaiseman.
DTS-HD High Resolution Audio
DTS-HD Master Audio
Häviötön ja laadukas audioformaatti optisille levyille kuten
Blu-ray. Se on valittu Blu-ray-levyn audiostandardiksi. Jopa
nopeutta 24,5 Mbps (Blu-ray) tukeva DTS-HD High Master
Audio pystyy ylläpitämään 7.1 erillistä audiokanavaa (24 bit/96
kHz) samaan aikaan.
Äänikeila
Digitaalisessa ääniprojektorissa on monta pientä
äänikeilakaiutinta riveissä. Optimoitu audiosignaali toistuu
äänenä kaiuttimista, jotka suuntaavat äänen tarkasti. Näitä
suunnattuja ääniä sanotaan äänikeilloiksi.
x.v.Color
x. v. Color on videosignaalityyppi, jota tämän laitteen
HDMI-liittimet pystyvät välittämään. Se on sRGB-väriavaruutta
laajempi ja sallii sellaisten värien toistamisen, joiden toisto oli
ennen mahdotonta. x.v.Color on yhteenspoiva sRGB-standardien
väreihin, mutta se laajentaa väriavaruutta ja pystyy näin
toistamaan entistä aidommat, luonnollisemmat kuvat. Se
vaikuttaa etenkin pysäytyskuvien ja tietokonegrafiikan toistossa.
ASETUKSET
HDMI
TOISTO
DTS-HD High Resolution Audio on edistyksellinen
äänitekniikka, joka on kehitetty teräväpiirtoisia levykemedioita
varten, kuten Blu-ray. Se on valittu Blu-ray -levyjen
audiostandardiksi. Tekniikan avulla toistettu ääni on käytännössä
identtinen alkuperäisen kanssa. Näin voit nauttia
teräväpiirtosignaalista kotiteatterissasi. Jopa nopeutta 6,0 Mbps
(Blu-ray) tukeva DTS-HD High Resolution Audio pystyy
ylläpitämään 7.1 erillistä audiokanavaa (24 bit/96 kHz) samaan
aikaan.
Näytteenotossa (kun analogisesta äänestä tehdään digitaalinen
signaali) yhdessä sekunnissa otettavien bittien lukumäärä.
Periaatteessa seuraava nyrkkisääntö pätee: mitä suurempi
näytetaajuus, sen laajempi äänialue, ja mitä enemmän bittejä, sen
tarkempi äänentasojen toisto.
KÄYTTÖÖNOTTO
DTS
Näytetaajuus
HDMI (High-Definition Multimedia Interface) on
elektroniikka-alan tukema pakkaamaton, täysin digitaalinen AV
(audio/ video) -liitäntä. Kun käytössä on myös digitaalisen
sisällön suojaustekniikka HDCP (High-bandwidth Digital
Content Protection), HDMI tarjoaa kuvalle ja äänelle turvallisen
väylän, joka täyttää sisällöntuottajien ja järjestelmätoimintojen
turvallisuusvaatimukset.
PCM (Pulse Code Modulation)
VIANMÄÄRITYS
Lineaarinen PCM on signaaliformaatti, jossa analoginen ääni
muutetaan digitaaliseksi, tallennetaan ja siirretään ilman
minkäänlaista pakkausta. Tämä on CD- ja DVD-äänen
äänitysmenetelmä. PCM-järjestelmässä analogiasignaalista
otetaan näytteitä tietyin väliajoin. Pulssikoodimodulaatio
tarkoittaa, että signaali koodataan “pulsseiksi” ja moduloidaan
ennen tallentamista.
LIITE
75 Fi
Tekniset tiedot
YSP-CU4300
YSP-CU3300
Vahvistinosa
Vahvistinosa
• Nimellinen lähtöteho
Bassoelementti (100 Hz, 1% THD, 4 Ω) ....................................... 124 W
Diskanttielementti (1 kHz, 1% THD, 4 Ω) ................................... 37.4 W
• Maksimilähtöteho
Bassoelementti (100 Hz, 10% THD, 4 Ω) ..................................... 150 W
Diskanttielementti (1 kHz, 10% THD, 4 Ω) .................................... 44 W
• Nimellinen lähtöteho
Bassoelementti (100 Hz, 1% THD, 6 Ω) ..........................................90 W
Diskanttielementti (1 kHz, 1% THD, 4 Ω) ....................................27,2 W
• Maksimilähtöteho
Bassoelementti (100 Hz, 10% THD, 6 Ω) ......................................100 W
Diskanttielementti (1 kHz, 10% THD, 4 Ω) .....................................32 W
Kaiuttimet
Kaiuttimet
• Kaiutintyyppi................................... Suljettu kotelo, ei magneettisuojattu
• Elementti
Diskanttielementti ........................................................2.8 cm kartio × 22
Bassoelementti ...............................................................6.5 cm kartio × 2
• Impedanssi...............................................................4 Ω (basso, diskantti)
• Kaiutintyyppi ...................................Suljettu kotelo, ei magneettisuojattu
• Elementti
Diskanttielementti ........................................................2.8 cm kartio × 16
Bassoelementti ...............................................................6.5 cm kartio × 2
• Impedanssi .................................................... 6 Ω (basso), 4 Ω (diskantti)
Tuloliitin
Tuloliitin
• Audiotulo
Optinen ........................................................................ 2 (TV, OPTICAL)
Koaksiaali....................................................................................1 (AUX)
Analoginen ....................................................................................... 1 pari
• HDMI-tulot.................................................................. 4 (HDMI IN 1 - 4)
• Audiotulo
Optinen........................................................................ 2 (TV, OPTICAL)
Koaksiaali.................................................................................... 1 (AUX)
Analoginen ....................................................................................... 1 pari
• HDMI-tulot ................................................................. 4 (HDMI IN 1 - 4)
Lähtöliitin
Lähtöliitin
• HDMI-lähtö (ARC) ................................................................................. 1
• HDMI-lähtö (ARC)................................................................................. 1
Muut liittimet
Muut liittimet
•
•
•
•
INTELLIBEAM ...................................................................................... 1
USB ......................................................................................................... 1
RS-232C .................................................................. 1 (järjestelmäohjaus)
IR IN (U.S.A., Canada, Europe, Russia, China)
................................................................................. 1 (järjestelmäohjaus)
• IR OUT.................................................................... 1 (järjestelmäohjaus)
• INTELLIBEAM...................................................................................... 1
• RS-232C...................................................................1 (järjestelmäohjaus)
• IR IN (U.S.A., Canada, Europe, Russia, China)
..................................................................................1 (järjestelmäohjaus)
• IR OUT ....................................................................1 (järjestelmäohjaus)
FM-osa
• Taajuus .........................................................................................2.4 GHz
• Siirtoetäisyys ............................................ N. 20 m (ilman interferenssiä)
• Viritysalue
[U.S.A., Canada] ...........................................................87,5 - 107,9 MHz
[muut mallit]..............................................................87.50 - 108.00 MHz
Langaton
• Taajuus .........................................................................................2.4 GHz
• Siirtoetäisyys ............................................N. 20 m (ilman interferenssiä)
Yleistä
• Virransyöttö
[U.S.A., Canada] ......................................................... AC 120 V, 60 Hz
[Taiwan] ............................................................AC 110-120 V, 50/60 Hz
[muut mallit]......................................................AC 220-240 V, 50/60 Hz
• Virrankulutus .................................................................................. 45 W
• Virrankulutus valmiustilassa
HDMI Control - Off, iPod Interlock - On ............vähemmän kuin 2,0 W
HDMI Control - Off, iPod Interlock - Off ...........vähemmän kuin 0,5 W
• Mitat (l x k x s)
Ilman mukana toimitettuja välikappaleita .............. 1102 × 86 × 161 mm
Mukana toimitetut välikappaleet ......................... 1102 × 99,5 × 161 mm
• Paino ............................................................................................... 6,9 kg
YSP-CU4300 + NS-WSW160
• Taajuusvaste ........................................... 30 Hz - 22 kHz (-10 dB, stereo)
• Jakotaajuus ....................................................................... 160 Hz (stereo)
160 Hz, 500 Hz (surround)
Langaton
Yleistä
• Virransyöttö
[U.S.A., Canada] ......................................................... AC 120 V, 60 Hz
[Taiwan] ............................................................AC 110-120 V, 50/60 Hz
[muut mallit] .....................................................AC 220-240 V, 50/60 Hz
• Virrankulutus .................................................................................. 40 W
• Virrankulutus valmiustilassa
HDMI Control - Off, iPod Interlock - On ............ vähemmän kuin 2,0 W
HDMI Control - Off, iPod Interlock - Off ...........vähemmän kuin 0,5 W
• Mitat (l x k x s)
Ilman mukana toimitettuja välikappaleita ...............1002 × 86 × 161 mm
Mukana toimitetut välikappaleet ..........................1002 × 99,5 × 161 mm
• Paino ............................................................................................... 6,3 kg
YSP-CU3300 + NS-WSW160
• Taajuusvaste........................................... 30 Hz - 22 kHz (-10 dB, stereo)
• Jakotaajuus ....................................................................... 160 Hz (stereo)
160 Hz, 500 Hz (surround)
Tekniset tiedot NS-WSW160, ks. NS-WSW160 käyttöohje.
Tekniset tiedot NS-WSW160, ks. NS-WSW160 käyttöohje.
* Teknisiä ominaisuuksia saatetaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
76 Fi
Tekniset tiedot
Tuettu USB-laite (YSP-CU4300)
ja AirWired ovat Yamaha Corporationin tavaramerkkejä.
-logo ja "Cinema DSP" ovat Yamaha Corporationin
rekisteröityjä tavaramerkkejä.
"HDMI", "HDMI"-logo ja "High-Definition Multimedia Interface" ovat
HDMI Licensing LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
“x.v.Color” on Sony Corporationin tavaramerkki.
TOISTO
-logo ja IntelliBeam ovat YAMAHA Corporationin
tavaramerkkejä.
USB-muisti
• Massamuistilaite (FAT16/FAT32)
• Tuetut audiodataformaatit
- WAV (8kHz–48kHz, 16bit)
- MP3 (8kHz–48kHz, 5kbps–320kbps)
- WMA (8kHz–48kHz, 5kbps–384kbps)
- MPEG4-AAC (8kHz–48kHz, 8kbps–320kbps)
KÄYTTÖÖNOTTO
iPod/iPhone/iPad (kesäkuu 2012)
• iPod touch (1st, 2nd, 3rd and 4th generation)
• iPod nano (3rd, 4th, 5th and 6th generation)
• iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G, iPhone
• iPad (3rd generation), iPad 2, iPad
Valmistettu Cambridge Mechatronics Ltd:n lisenssillä. Maailmanlaajuiset
patentit haussa.
-logo ja Digital Sound Projector™ ovat Cambridge Mechatronics
Ltd:n tavaramerkkejä.
“UniVolume” on Yamaha Corporationin tavaramerkki.
Valmistettu lisenssillä, U.S. patentit 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616;
6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 & muut
yhdysvaltalaiset ja maailmanlaajuiset patentit myönnetty & haettu.
DTS-HD, symboli ja DTS-HD sekä symboli yhdessä ovat DTS, Inc:n
rekisteröityjä tavaramerkkejä. Tuote sisältää ohjelmiston. © DTS, Inc.
Kaikki oikeudet pidätetään.
“Made for iPod”, “Made for iPhone” ja “Made for iPad” tarkoittavat, että
elektroniikkalaite on suunniteltu kytkettäväksi iPodiin, iPhoneen tai
iPadiin merkinnän mukaisesti ja että valmistaja on sertifioinut laitteen
täyttämään Applen suoritusstandardit.
Apple ei ole vastuussa tämän laitteen käytöstä eikä sen yhteensopivuudesta
turvallisuus- ja muihin standardeihin.
Huomaathan, että tämän laitteen käyttö iPodin, iPhonen tai iPadin kanssa
saattaa vaikuttaa langattomaan suorituskykyyn.
ASETUKSET
Valmistettu Dolby Laboratoriesin lisenssillä. Dolby, Pro Logic, Surround
EX ja kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratoriesin tavaramerkkjä.
iPad, iPhone, iPod, iPod nano ja iPod touch ovat Apple Inc:in
tavaramerkkejä, rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
VIANMÄÄRITYS
Windows™
Windows on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki
Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows Media Audio, ja
Windows Media Player ovat Microsoftin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai
tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
LIITE
77 Fi
Tekniset tiedot
Signaalitiedot
HDMI-signaaliyhteensopivuus
Vastaanotettavat audiosignaalit
Audiosignaalityyppi
2ch Linear PCM
Audiosignaaliformaatti
2ch, 32-192 kHz, 16/20/24 bit
Yhteensopivat mediat
CD, DVD-Video, DVD-Audio, jne.
Multi-ch Linear PCM
8ch, 32-192 kHz, 16/20/24 bit
DVD-Audio, Blu-ray-levy, HD DVD, jne.
Bitstream (SD Audio)
Dolby Digital, Dolby Digital Surround EX,
DTS, DTS-ES
DVD-Video, jne.
Bitstream (HD Audio)
Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, DTS-HD
Master Audio, DTS-HD High Resolution
Audio
Blu-ray tai HD DVD
!
• Lisäohjeita ohjelmalähdelaitteen käyttöohjeessa. Tee ohjelmalähdelaitteen asetukset niiden mukaan.
• Kun toistat CPPM-kopiosuojattua DVD Audio -levyä, käytössä oleva DVD-soitin saattaa estää video- ja audiosignaalien lähettämisen eteenpäin.
• Tämä laite ei ole yhteensopiva HDCP-yhteensopimattomiin HDMI- ja DVI-laitteisiin. Lue HDCP-yhteensopivuudesta lisätietoja HDMI- tai
DVI-laitteen mukana toimitetusta käyttöohjeesta.
• Jos haluat purkaa bittivirtaäänen (bitstream) tässä laitteessa, valitse lähdelaitteen asetusvalikoista asetukset, joiden aikana lähdelaite antaa eteenpäin
bittivirtaääntä (bitstream) (eikä pura eli dekoodaa bitstream-signaalia). Lisäohjeita ohjelmalähdelaitteen käyttöohjeessa.
Vastaanotettavat videosignaalit 1)
– Tämä laite pystyy käsittelemään videosignaalia, jonka
resoluutio on jokin seuraavista:
•
•
•
•
•
•
•
480i/60 Hz
576i/50 Hz
480p/60 Hz
576p/50 Hz
720p/60 Hz, 50 Hz
1080i/60 Hz, 50 Hz
1080p/60 Hz, 50 Hz, 24 Hz
–
–
–
–
Deep Color
x.v.Color
3D-videosignaali
4K2K-yhteensopiva
Digitaalinen audiosignaali (optinen/koaksiaalinen)
Audiosignaalityyppi
Audiosignaaliformaatti
Yhteensopivat mediat
2ch Linear PCM
2ch, 32-96 kHz, 16/20/24 bit
CD, DVD-Video, DVD-Audio, jne.
Bitstream
Dolby Digital, Dolby Digital Surround EX,
DTS, DTS-ES
DVD-Video, jne.
1)
!
Siirretyn videosignaalin resoluutio riippuu tähän laitteeseen kytketyn
television teknisistä ominaisuuksista.
78 Fi
YE830B0/EN2
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement