Podręcznik
użytkownika
DSL-N55U
Dwuzakresowy modem/router ADSL Wi-Fi
Stylowy router
DSL-N55U charakteryzuje się
podwójnym pasmem 2.4GHz oraz
5GHz zapewniającym jednoczesne
przesyłanie strumieni HD; serwer
SMB , serwer UPnP AV i serwer FTP
do wymiany plików 24 godz/7 dni
w tygodniu; Możliwość obsługi
300.000 sesji. Technologia ASUS
Green Network Technology, która
zapewnia do 70% oszczędności
energii.
PL6895
Czwarta edycja
Październik 2011
Copyright © 2011 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Żadnej z części tego podręcznika, włącznie z opisem produktów i
oprogramowania, nie można powielać, przenosić, przetwarzać, przechowywać
w systemie odzyskiwania danych lub tłumaczyć na inne języki, w jakiejkolwiek
formie lub w jakikolwiek sposób, za wyjątkiem wykonywania kopii zapasowej
dokumentacji otrzymanej od dostawcy, bez wyraźnego, pisemnego pozwolenia
ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”).
Gwarancja na produkt lub usługa gwarancyjna nie zostanie wydłużona, jeśli: (1)
produkt był naprawiany, modyfikowany lub zmieniany, jeśli wykonane naprawy,
modyfikacje lub zmiany zostały wykonane bez pisemnej autoryzacji ASUS; lub,
gdy (2) została uszkodzona lub usunięta etykieta z numerem seryjnym.
ASUS UDOSTĘPNIA TEN PODRĘCZNIK W STANIE “JAKI JEST”, BEZ UDZIELANIA
JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, ZARÓWNO WYRAŹNYCH JAK I DOMNIEMANYCH,
WŁĄCZNIE, ALE NIE TYLKO Z DOMNIEMANYMI GWARANCJAMI LUB
WARUNKAMI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB DOPASOWANIA DO
OKREŚLONEGO CELU. W ŻADNYM PRZYPADKU FIRMA ASUS, JEJ DYREKTORZY,
KIEROWNICY, PRACOWNICY LUB AGENCI NIE BĘDĄ ODPOWIADAĆ ZA
JAKIEKOLWIEK NIEBEZPOŚREDNIE, SPECJANE, PRZYPADKOWE LUB
KONSEKWENTNE SZKODY (WŁĄCZNIE Z UTRATĄ ZYSKÓW, TRANSAKCJI
BIZNESOWYCH, UTRATĄ MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA LUB UTRACENIEM
DANYCH, PRZERWAMI W PROWADZENIU DZIAŁANOŚCI ITP.) NAWET, JEŚLI
FIRMA ASUS UPRZEDZAŁA O MOŻLIWOŚCI ZAISTNIENIA TAKICH SZKÓD,
W WYNIKU JAKICHKOLWIEK DEFEKTÓW LUB BŁĘDÓW W NINIEJSZYM
PODRĘCZNIKU LUB PRODUKCIE.
SPECYFIKACJE I INFORMACJE ZNAJDUJĄCE SIĘ W TYM PODRĘCZNIKU,
SŁUŻĄ WYŁĄCZNIE CELOM INFORMACYJNYM I MOGĄ ZOSTAĆ ZMIENIONE W
DOWOLNYM CZASIE, BEZ POWIADOMIENIA, DLATEGO TEŻ, NIE MOGĄ BYĆ
INTERPRETOWANE JAKO WIĄŻĄCE FIRMĘ ASUS DO ODPOWIEDZIALNOŚCI.
ASUS NIE ODPOWIADA ZA JAKIEKOLWIEK BŁĘDY I NIEDOKŁADNOŚCI, KTÓRE
MOGĄ WYSTĄPIĆ W TYM PODRĘCZNIKU, WŁĄCZNIE Z OPISANYMI W NIM
PRODUKTAMI I OPROGRAMOWANIEM.
Produkty i nazwy firm pojawiające się w tym podręczniku mogą, ale nie
muszą być zastrzeżonymi znakami towarowymi lub prawami autorskimi ich
odpowiednich właścicieli i używane są wyłącznie w celu identyfikacji lub
wyjaśnienia z korzyścią dla ich właścicieli i bez naruszania ich praw.
Spis treści
1 Szybki przegląd
5
Zawartość opakowania............................................................5
Twój router ADSL......................................................................5
Opcje montażu..........................................................................7
2 Tworzenie sieci
Pozycjonowanie routera...........................................................8
Co jest potrzebne......................................................................9
Podłączanie urządzeń............................................................ 10
Połączenie przewodowe (A)............................................................10
Przed kontynuowaniem........................................................ 11
Wyłączyć serwer proxy jeżeli jest włączony...............................11
Skonfigurować ustawienia TCP/IP do
automatycznego uzyskiwania adresu IP.....................................13
Wyłączyć połączenie dial-up jeżeli jest włączone...................14
Konfiguracja routera ADSL...............................................................15
3Konfiguracja przez web GUI
Logowanie do GUI web.......................................................... 19
Korzystanie z ustawień zabezpieczonej sieci Wi-Fi (WPS)....21
Wykonanie ustawień zabezpieczenia sieci bezprzewodowej... 23
Zarządzanie klientami sieci.................................................. 25
Monitorowanie urządzenia USB........................................... 26
Używanie AiDisk do wykonania ustawień serwera FTP i
otoczenia sieciowego............................................................ 28
Wykorzystywanie routera jako UPnP Media Server........... 30
Zarządzanie pasmem EzQoS................................................. 31
Monitorowanie ruchu w sieci..........................................................33
Konfiguracja ustawień zaawansowanych............................ 34
Ustawienia serwera DHCP................................................................34
Aktualizacja firmware........................................................................36
Spis treści
Przywracanie/zapisywanie/przesyłanie ustawień...................37
Udostępnianie plików w urządzeniu pamięci USB.................38
Wykonanie ustawień drukarki sieciowej............................. 41
4 Używanie programów narzędziowych
Device Discovery.................................................................... 45
Firmware Restoration............................................................ 46
Kreator ustawień ADSL.......................................................... 47
5 Rozwiązywanie problemów
Rozwiązywanie problemów.................................................. 51
Usługa ASUS DDNS................................................................ 54
Często zadawane pytania (FAQ).....................................................54
Appendices
Notices.................................................................................... 56
Informacje kontaktowe producenta.................................... 66
Informacje o globalnych punktach błękitnej linii dla sieci....67
1
Szybki przegląd
Zawartość opakowania
DSL-N55U
Kabel sieciowy
Adapter zasilania
Kabel telefoniczny Karta gwarancyjna
Instrukcja szybkiego uruchomienia
P omocniczy dysk CD (podręcznik,
narzędzia)
Rozdzielacz (zależy od regionu)
NOTES:
• Jeżeli którykolwiek z elementów jest uszkodzony lub brakuje
go, skontaktować się z firmą ASUS celem uzyskania pomocy
technicznej; patrz lista telefonów pomocy technicznej firmy
ASUS na tylnej stronie okładki niniejszej instrukcji obsługi.
• Zachować oryginalne opakowanie na wypadek skorzystania
w przyszłości z usług gwarancyjnych takich jak naprawa lub
wymiana.
Twój router ADSL
3
2
5
1
4
6
7
11
9
12
13
10
8
1
Dioda zasilania
Wyłączona: Brak zasilania.
Włączona: Urządzenie jest gotowe.
Powolne miganie: Tryb ratunkowy
S zybkie miganie: Trwa przetwarzanie WPS.
2
ADSL LED
Stałe światło: Ustanowione połączenie ADSL.
Miganie: Brak połączenia ADSL lub brak możliwości ustanowienia połączenia ADSL
3
WAN LED
W
yłączona: Brak zasilania lub brak fizycznego połączenia.
W
łączona: Fizyczne połączenie z siecią rozległą (WAN).
4
LAN LED
W
yłączona: Brak zasilania lub brak fizycznego połączenia.
W
łączona: Fizyczne połączenie z siecią lokalną (LAN).
5
2.4GHz LED & 5GHz LED
Wyłączona: Brak sygnału 2.4 GHz lub 5 GHz.
Włączona: System bezprzewodowy jest gotowy.
M
iganie: Przesyłanie lub odbieranie danych przez połączenie
bezprzewodowe.
6
Gniazdo ADSL
Podłącz kablem RJ-11 do rozdzielacza lub to gniazdka telefonicznego.
7
Gniazdo zasilania (DC-In)
Służy do podłączenia wtyczki zasilacza prądu przemiennego wchodzącego w
skład zestawu i podłączenia routera do zasilacza.
8
Włącznik zasilania
Naciśnij ten przycisk, aby włączyć lub wyłączyć funkcję połączenia
bezprzewodowego.
9
Wyłącznik Wi-Fi
Przełączenie powoduje włączenie/wyłączenie funkcji Wi-Fi.
10
Gniazda USB 2.0/USB 1.1
Gniazda te służą do podłączania urządzeń USB 2.0/USB 1.1 takich jak dyski
twarde USB lub pamięci flash USB.
Do jednego z tych gniazd można podłączyć kabel USB iPada w celu
naładowania iPada.
Do jednego z tych gniazd można podłączyć kabel USB drukarki w celu
skonfigurowania drukarki sieciowej. Szczegółowe informacje patrz punkt
Konfigurowanie drukarki sieciowej.
11
Przycisk WPS
Przycisk służy do uruchamiania procesu konfiguracji przycisku WPS.
12
Gniazda LAN 1 ~ 4
Służą do podłączania kabli sieciowych celem ustanowienia połączenia
sieciowego.
13
Przycisk zerowania
Przycisk służy do zerowania lub przywracania domyślnych ustawień systemu.
NOTES:
• Stosować tylko zasilacz dołączony do zestawu. Zastosowanie
innych zasilaczy może spowodować uszkodzenie urządzenia.
• Dane techniczne::
Zasilacz sieciowy
prądu stałego
Wejście prądu stałego: +
19 V przy prądzie
maks. 1,58 A;
Temperatura pracy
0~40oC
Przechowywanie
0~70oC
Wilgotność
działania
50~90%
Przechowywanie
20~90%
Opcje montażu
Po wyjęciu z opakowania router ADSL należy ustawić na płaskiej
powierzchni takiej jak szafka czy półka. Urządzenie można także
zamontować na ścianie lub na suficie.
W celu montażu ASUS
routera ADSL:
1. Odszukaj pod spodem
dwa zaczepy montażowe.
2. Odznacz na płaskiej
powierzchni dwa otwory.
3. Wkręć dwie ST3.5*40 śruby
aż do pozostawienia 1/4''
długości.
4. Ustaw zaczepy ASUS
routera ADSL na ST3.5*40 śrubach.
Uwaga: Wyreguluj ponownie ST3.5*40 śruby, jeśli nie można
zaczepić DSL-N55 na dwóch ST3.5*40 śrubach lub jeśli
połączenie jest zbyt luźne.
2
Tworzenie sieci
Pozycjonowanie routera
Dla zapewnienia najlepszej transmisji sygnału bezprzewodowego
pomiędzy routerem bezprzewodowym a podłączonymi
urządzeniami sieciowymi należy upewnić się, że:
• Router bezprzewodowy jest umieszczony centralnie, aby
zapewnić maksymalny zasięg transmisji bezprzewodowej do
urządzeń sieciowych.
• Urządzenie trzymać z dala od metalowych przeszkód oraz
bezpośredniego działania promieniowania słonecznego.
• W celu zapobieżenia zakłóceniom lub utratom sygnału trzymać
urządzenie z dala od urządzeń Wi-Fi obsługujących wyłącznie
pasma 802.11g lub 20 MHz, komputerowych urządzeń
peryferyjnych 2,4 GHz, urządzeń Bluetooth, telefonów
bezprzewodowych, transformatorów, silników do wysokich
obciążeń, świetlówek, kuchenek mikrofalowych, lodówek oraz
innego wyposażenia przemysłowego.
• Zawsze zaktualizować oprogramowanie do najnowszej
wersji oprogramowania sprzętowego. Najnowsze informacje
dotyczące aktualizacji oprogramowania sprzętowego można
uzyskać na stronie internetowej ASUS pod adresem http://
www.asus.com.
• Aby zapewnić najlepszy sygnał bezprzewodowy należy
ukierunkować trzy odłączane anteny, jak na ilustracji poniżej.
900
450
450
Co jest potrzebne
Do wykonania ustawień sieci, potrzeba jednego lub dwóch
komputerów, które spełniają następujące wymagania systemowe:
•Port Ethernet RJ-45 (LAN) (10Base-T/100Base-TX/
1000BaseTX)
• Obsługa sieci bezprzewodowej IEEE 802.11a/b/g/n
• Zainstalowana usługa TCP/IP
•Przeglądarka sieci web, taka jak Internet Explorer, Firefox,
Safari lub Google Chrome
Uwagi:
• Jeśli komputer nie posiada wbudowanej obsługi sieci
bezprzewodowej w celu połączenia z siecią, można zainstalować w
komputerze adapter WLAN
IEEE 802.11a/b/g/n.
• Dzięki technologii podwójnego pasma, router bezprzewodowy
obsługuje równolegle bezprzewodowe sygnały 2,4GHz i 5GHz.
Umożliwia to wykonywanie działań powiązanych z Internetem,
takich jak surfowanie po Internecie lub czytanie/pisanie wiadomości
e-mail z wykorzystaniem pasma 2,4GHz, przy równoległym
przesyłaniu strumieni wysokiej jakości plików audio/wideo, takich
jak filmy lub muzyka, z wykorzystaniem pasma 5GHz.
• W przypadku korzystania z tylko jednego komputera z
jednopasmową bezprzewodową kartą sieciową IEEE 802.11b/g/n,
będzie można korzystać tylko z pasma 2,4 GHz.
• W przypadku korzystania z tylko jednego komputera z dwupasmową
bezprzewodową kartą sieciową IEEE 802.11a/b/g/n, będzie można
korzystać z pasma 2,4 GHz lub 5 GHz.
• W przypadku korzystania z dwóch komputerów z bezprzewodowymi
kartami sieciowymi IEEE 802.11a/b/g/n, będzie można równocześnie
korzystać z pasma 2,4 GHz i 5 GHz.
• Kable Ethernet RJ-45 wykorzystywane do połączenia z urządzeniami
sieciowymi, nie powinny być dłuższe niż 100 metrów.
Podłączanie urządzeń
WAŻNE!
• Do wykonania ustawień routera bezprzewodowego należy
wykorzystać połączenie przewodowe, aby uniknąć możliwych
problemów spowodowanych stabilnością połączenia
bezprzewodowego.
• Przed skonfigurowaniem routera bezprzewodowego ASUS
wykonać następujące czynności:
•Odłączyć kable/przewody od istniejącego modemu. Jeżeli
modem ma baterię zasilania awaryjnego należy ją również
wyciągnąć.
• Ponownie uruchomić komputer (zalecane).
Połączenie przewodowe (A)
Network
cable
W celu wykonania ustawienia routera ADSL poprzez
połączenie przewodowe:
1. Podłącz złącze linii rozdzielacza do gniazdka telefonicznego i
podłącz telefon do portu telefonu.
2. Podłącz dostarczony Kabel telefoniczny phone cable,
Podłącz port bezprzewodowego routera ADSL do portu DSL
rozdzielacza.
3. Używając dołączonego kabla sieciowego, podłączyć komputer
do gniazda sieci lokalnej routera ADSL.
10
Przed kontynuowaniem
Uwagi: Przed konfiguracją DSL-N55, wykonać czynności
opisane w tej części dla komputera hosta i klientów sieciowych.
Wyłączyć serwer proxy jeżeli jest włączony
Windows® 7
1.�����������������
Kliknij przycisk Start > Internet
Explorer w celu uruchomienia
przeglądarki internetowej.
2.�����������������
Kliknij przycisk Tools
(Narzędzia) > Internet options
(Opcje internetowe) > zakładkę
Connections (Połączenia) >
LAN settings (Ustawienia sieci
LAN).
3.�����������������������
Na ekranie Local Area
����������������������
Network (LAN) Settings
(Ustawienia sieci lokalnej
(LAN)) odznacz opcję Use a
proxy server for your LAN
(Użyj serwera proxy dla
sieci LAN).
4. Po zakończeniu kliknij
przycisk OK.
11
MAC OS
1.W przeglądarce
Safari kliknąć Safari
> Preferences
(Preferencje)
> Advanced
(Zaawansowane) >
Change Settings...
(Zmień ustawienia...)
2. Na ekranie Network
(Sieć) usunąć
zaznaczenie FTP Proxy
(Proxy FTP) i Web Proxy
(HTTP) (Proxy www (HTTP)).
3. Po zakończeniu kliknąć przycisk Apply Now (Zastosuj teraz).
Uwagi: Szczegółowe informacje dotyczące wyłączania serwera
proxy, patrz funkcja pomocy danej przeglądarki.
12
S konfigurować ustawienia TCP/IP do automatycznego
uzyskiwania adresu IP.
Windows® 7
1. Kliknij przycisk Start >
Control Panel (Panel
Sterowania) > Network and
Internet (Sieć i Internet)
> Network and Sharing
Center (Centrum sieci i
udostępniania) > Manage
network connections
(Zarządzaj połączeniami
sieciowymi).
2. Zaznacz opcję Internet
Protocol Version 4 (TCP/
IPv4) (Protokół internetowy
w wersji 4 (TCP/IPv4)) lub
Internet Protocol Version
6 (TCP/IPv6) (Protokół
internetowy w wersji 6 (TCP/IPv6)) , a następnie kliknij
przycisk Properties (Właściwości).
3. W celu automatycznego
uzyskania ustawień iPv4 IP,
zaznacz opcję Obtain an
IP address automatically
(Automatycznie uzyskaj
adres IP).
W celu automatycznego
uzyskania ustawień
iPv6 IP, zaznacz opcję
Obtain an IPv6
address automatically
(Automatycznie uzyskaj
adres IPv6).
4. Po zakończeniu kliknij
przycisk OK.
13
MAC OS
1. Kliknij ikonę Apple
umieszczoną w górnej
lewej części ekranu.
2. Kliknij polecenie System
Preferences (Preferencje
systemu) > Network
(Sieć) > Configure...
(Konfiguruj...)
3. Na zakładce TCP/IP
wybierz Using DHCP (Z
użyciem DHCP) na liście
rozwijalnej Configure
IPv4 (Konfiguruj IPv4).
4. Po zakończeniu kliknąć przycisk Apply Now (Zastosuj teraz).
Uwagi: Informacje dotyczące konfiguracji ustawień połączenia
TCP/IP komputera patrz pomoc systemu operacyjnego i funkcje
wsparcia.
Wyłączyć połączenie dial-up jeżeli jest włączone.
Windows® 7
1. Kliknij przycisk Start > Internet
Explorer w celu uruchomienia
przeglądarki internetowej.
2. Kliknij przycisk Tools
(Narzędzia) > Internet options
(Opcje internetowe) > zakładkę
Connections (Połączenia).
3.�����������������
Zaznaczyć opcję Never dial
����������������
a connection (Nigdy nie
wybieraj połączenia).
4. Po zakończeniu kliknij przycisk
OK.
Uwagi: Szczegółowe informacje o wyłączaniu połączenia dialup, patrz funkcja pomocy przeglądarki sieciowej.
14
Konfiguracja routera ADSL
1. Przed uruchomieniem procedury ustawień ADSL upewnij się,
że świeci stałym światłem wskaźnik ADSL na panelu przednim
DSL-N55.
2. Uruchom przeglądarkę sieci web. Nastąpi automatyczne
uruchomienie strony sieci web QIS i rozpocznie się wykrywanie
typu połączenia, wartości VPI/VCI i trybu enkapsulacji.
Uwaga:Jeżeli strona sieciowa QIS nie jest wyświetlana
po uruchomieniu przeglądarki sieciowej, należy wyłączyć
ustawienia proxy przeglądarki sieciowej.
15
3. Wpisz nazwę użytkownika i hasło. Kliknij Apply (Zastosuj).
Jeśli funkcja QIS nie wykrywa typu połączenia z Internetem,
kliknij Manual Setting (Ustawienie ręczne) i ręcznie wykonaj
ustawienia połączenia z Internetem.
Uwaga:
W przypadku takiej konfiguracji stosowany jest typ PPPoE
połączenia z Internetem. Typ ekranu konfiguracji różni się dla
różnych typów połączenia z Internetem.
Od swojego Dostawcy usług internetowych (ISP) uzyskaj
wymagane informacje takie jak nazwa użytkownika i hasło.
16
4. Konfiguracja połączenia z Internetem jest zakończona.
•Kliknij polecenie Going to Internet (Wejście do Internetu),
aby surfować po Internecie.
•Kliknij polecenie Simply Wireless Security Setting (Proste
ustawienia bezpieczeństwa sieci bezprzewodowej), aby
skonfigurować podstawowe ustawienia bezpieczeństwa w
tym SSID, uwierzytelnianie i sposób szyfrowania dla routera
bezprzewodowego. (Zalecane)
• K liknij opcję Back to main page page (Powrót do strony
głównej), aby powrócić do strony głównej sieciowego
interfejsu graficznego użytkownika (GUI).
17
5. Zmień nazwę sieci (zalecane) i wpisz hasło celem ustanowienia
bezpiecznych środowisk bezprzewodowych 2,4 GHz i 5 GHz.
18
3Konfiguracja przez web GUI
Logowanie do GUI web
Router ADSL ASUS jest dostarczany z intuicyjnym GUI (graphics
user interface (graficzny interfejs użytkownika)), który umożliwia
łatwą konfigurację jego różnych funkcji poprzez przeglądarkę sieci
web, taką jak Internet Explorer, Firefox, Safari lub Google Chrome.
Aby zalogować się do GUI web:
1. W przeglądarce sieci web, takiej jak Internet Explorer, Firefox,
Safari lub Google Chrome, ręcznie wprowadź domyślny adres
IP routera ADSL: 192.168.1.1
2. Na stronie logowania wprowadź domyślną nazwę użytkownika
(admin) i hasło (admin).
Uwagi:
• Dla klientów sieciowych upewnić się, że ustawienia TCP/IP
pozwalają na automatyczne uzyskiwanie adresu IP, wyłączyć
ustawienia serwera proxy, wyłączyć ustawienia połączenia
dial-up i anulować połączenie dial-up.
• Dodatkowe informacje, patrz rozdział Przed kontynuacją w
niniejszej instrukcji.
19
3. Nastąpi uruchomienie GUI web routera ADSL. Użyj GUI web do
konfiguracji różnych ustawień sieci bezprzewodowej.
20
Korzystanie z ustawień zabezpieczonej sieci Wi-Fi (WPS)
Funkcja WPS (Ustawienia zabezpieczonej sieci Wi-Fi) umożliwia
proste skonfigurowanie zabezpieczonej i chronionej sieci
bezprzewodowej.
Uwagi:
• Upewnić się, że klienty sieci wykorzystują bezprzewodowe
karty sieciowe z funkcją WPS.
• Systemy operacyjne Windows® i karty/adaptery
bezprzewodowej sieci LAN z obsługą WPS:
Obsługiwany system operacyjny
Obsługa bezprzewodowego adaptera
Windows Vista 32/64
Windows 7 32/64
Windows 2008
Bezprzewodowa karta LAN ASUS/Intel (brak obsługi
WL-167g i WL-160W))
Sterownik ASUS WL-167g v2 v.3.0.6.0 lub nowszy
Sterownik ASUS WL-160N/WL-130N v2.0.0.0 lub
nowszy
Windows XP SP2/SP3
Windows 2003 32-bitowy SP2/SP3
Bezprzewodowa karta LAN ASUS/Intel (brak obsługi
WL-167g i WL-160W))
Sterownik ASUS WL-167g v2 v.1.2.2.0 lub nowszy
Sterownik ASUS WL-160N/WL-130N v1.0.4.0 lub
nowszy
Windows XP/2003 64-bit
Windows XP 32-bit SP1/ XP 32-bit
Windows 2003 32-bit SP1 / 2003
32-bit
Windows 2000 SP4
Bezprzewodowa karta LAN ASUS z programem
narzędziowym ASUS WLAN
Sterownik ASUS WL-167g v2 v.1.2.2.0 lub nowszy
Sterownik ASUS WL-160N/WL-130N v1.0.4.0 lub
nowszy
21
Korzystanie z WPS:
1. W polu WPS kliknąć czerwony przycisk w celu uruchomienia
konfiguracji przycisku WPS.
Uwagi: W celu uruchomienia konfiguracji przycisku WPS
można również nacisnąć przycisk WPS na routerze ADSL.
2. W celu zakończenia konfiguracji sieci bezprzewodowej
wykonywać instrukcje wyświetlane na ekranie.
WAŻNE! Niezbędne informacje o typie połączenia z
Internetem uzyskać od dostawcy usług internetowych (ISP).
22
Wykonanie ustawień zabezpieczenia sieci
bezprzewodowej
Aby zabezpieczyć sieć bezprzewodową przed nieautoryzownym
dostępem należy skonfigurować ustawienia zabezpieczenia.
W celu wykonania ustawień zabezpieczenia sieci
bezprzewodowej:
1. Wprowadź w przeglądarce sieci web adres 192.168.1.1
2. Na ekranie logowania wprowadź domyślną nazwę użytkownika
(admin) i hasło (admin), a następnie kliknij OK. Nastąpi
uruchomienie GUI web routera ADSL.
3. Na ekranie Network Map (Mapa sieci), wybierz ikonę
System status (Stan systemu), aby wyświetlić ustawienia
zabezpieczenia sieci bezprzewodowej, takie jak SSID, poziom
zabezpieczenia i ustawienia szyfrowania.
Uwaga: Można ustawić różne zabezpieczenia sieci
bezprzewodowej dla pasm 2,4GHz i 5GHz.
Ustawienia zabezpieczenia 2,4GHz
23
Ustawienia zabezpieczenia 5GHz
4. W polu Wireless name (SSID) (Nazwa sieci bezprzewodowej
(SSID)), wprowadź unikalną nazwę dla sieci bezprzewodowej.
5. Na rozwijanej liście Security Level (Poziom zabezpieczenia),
wybierz metodę szyfrowania dla sieci bezprzewodowej.
WAŻNE! Standard IEEE 802.11n zakazuje używania wysokiej
przepustowości z WEP lub WPA-TKP, jako pojedynczego szyfru.
Jeśli używane są te metody szyfrowania, szybkość danych
spadnie do szybkości połączenia 54Mbps IEEE 802.11g.
6. Wprowadź klucz hasła zabezpieczenia.
7. Po wykonaniu kliknij Apply (Zastosuj).
24
Zarządzanie klientami sieci
W celu zarządzania klientami sieci:
1. Uruchom GUI web routera ADSL.
2. Na ekranie Network Map (Mapa sieci), wybierz ikonę Client
Status (Stan klienta), aby wyświetlić informacje o klientach
sieciowych.
3. W polu Priority (Priorytet) w oknie Client List (Lista klientów),
można ustawić pakiet priorytetu dla każdego klienta, jako
Normal (Normalny), High (Wysoki) lub Low (Niski).
Uwaga: Ustawienia priorytetu można również skasować w
Advanced Setting (Ustawienia zaawansowane) > WAN >
zakładka QoS.
4. Aby zablokować dostęp klienta do sieci, wybierz klienta i
kliknij Block (Zablokuj).
Uwaga: Ustawienia filtru adresów MAC można również
skasować w Advanced Setting (Ustawienia zaawansowane) >
Firewall > zakładka MAC Filter (Filtr MAC).
25
Monitorowanie urządzenia USB
Router ADSL ASUS udostępnia dwa porty USB2.0 do podłączania
urządzeń USB, takich jak urządzenie pamięci masowej USB, aparat
USB i drukarka USB, co umożliwia monitorowanie otoczenia pracy,
udostępnianie plików i drukarki z klientami w sieci.
Uwaga: Do używania tej funkcji wymagane jest podłączenie
do portu USB2.0 na panelu tylnym posiadanego routera ADSL,
urządzenia pamięci masowej USB takiego jak dysk twardy
USB lub napęd flash USB. Patrz lista obsługiwanych urządzeń
Plug-n-Share Disk pod adresem http://event.asus.com/2009/
networks/printersupport/dsl-n55u.htm
WAŻNE! Aby umożliwić innym użytkownikom sieci dostęp do
urządzenia USB należy najpierw utworzyć konto użytkownika.
Dalsze szczegółowe informacje znajdują się w części tego
podręcznika znajdują się w części Korzystanie z AiDisk do
wykonania ustawień serwera FTP i otoczenia sieciowego.
Aby monitorować urządzenie USB:
1. Uruchom GUI web routera ADSL.
2. Na ekranie Network Map (Mapa sieci) wybierz ikonę USB
Disk Status (Stan dysku USB), aby wyświetlić informacje o
urządzeniu USB.
26
3. W polu Serwer multimediów, kliknij GO (PRZEJDŹ), aby
umożliwić urządzeniom UPnP (Universal Plug and Play
(Uniwersalne Plug and Play)), takim jak PS3 dostęp doplików
multimedialnych na dysku USB.
Uwaga: Dalsze szczegółowe informacje można uzyskać w
następnej części tego podręcznika Używanie routera jako
serwera mediów UPnP.
4. W polu AiDisk Wizard (Kreator AiDisk) kliknij GO (PRZEJDŹ),
aby ustawić serwer FTP dla udostępniania pliku w Internecie.
NOTES:
• Dalsze szczegółowe informacje znajdują się w części tego
podręcznika Używanie AiDisk do wykonania ustawień
serwera FTP i otoczenia sieciowego.
• Na zewnętrznym dysku twardym/dysku flash USB:
•Router bezprzewodowy współpracuje z większością dysków
twardych/dysków flash USB (wielkości do 2TB) i obsługuje
dostęp odczyt-zapis w systemach FAT16, FAT32, EXT2, EXT3 i
NTFS.
•W celu bezpiecznego wysunięcia dysku USB uruchomić
interfejs web GUI (http://192.168.1.1), a następnie na
stronie Network Map (Mapa sieci) > External USB disk
status (Status zewnętrznego dysku USB) > w polu Safely
Remove disk (Wysuń bezpiecznie dysk) kliknij przycisk
Remove (Wysuń).
•Niewłaściwe wysunięcie dysku USB może spowodować
uszkodzenie danych.
27
Używanie AiDisk do wykonania ustawień
serwera FTP i otoczenia sieciowego
AiDisk umożliwia ustawienie serwera FTP i udostępnianie
zawartości dysku USB klientom w sieci.
Uwaga: Przed użyciem AiDisk sprawdź, czy do portu USB
routera bezprzewodowego włożony został dysk USB.
Aby używać AiDisk:
1. Kliknij AiDisk z menu nawigacji w lewej części ekranu.
2. Na ekranie Welcome to AiDisk wizard (Witamy w kreatorze
AiDisk), kliknij Go (Przejdź).
28
3. Wybierz prawa dostępu, które chcesz przydzielić
użytkownikom mającym dostęp do współdzielonych danych.
4. Aby utworzyć własną domenę dla strony FTP poprzez usługi
DDNS ASUS, wybierz I will use the service and accept the
Terms of service (Będę korzystał z tej usługi i akceptuję
warunki korzystania z usługi) i wprowadź nazwę domeny.
5. Kliknij Next (Dalej), aby zakończyć ustawienia.
5. Po zakończeniu kliknij Finish (Zakończ).
6. Aby uzyskać dostęp do utworzonej strony FTP, uruchom
przeglądarkę sieci web lub program klienta FTP innej firmy i
wprowadź poprzednio utworzone łącze ftp
(ftp://<nazwa domeny>).
29
Wykorzystywanie routera jako UPnP Media
Server
Router ADSL umożliwia urządzeniom multimedialnym UPnP
(Universal Plug and Play (Uniwersalne Plug and Play)), takim jak
PS3 i XBox 360, dostęp do plików multimedialnych z dysku USB
podłączonego do routera ADSL.
Uwaga: Przed użyciem funkcji serwera mediów UPnP należy
zainstalować w urządzeniu UPnP kartę sieci bezprzewodowej.
Aby używać routera jako serwera UPnP:
1. Kliknij Serwer multimediów w menu nawigacji z lewej strony
ekranu.
2. Wybierz UPnP Media Server: Enabled (Serwer mediów
UpnP: Włączony). Router bezprzewodowy jest teraz gotowy
do współdzielenia plików medialnych zapisanych na dysku
twardym USB.
Uwaga: Szczegółowe informacje dotyczące połączenia
urządzenia UPnP z routerem bezprzewodowym i dostępu
do plików multimedialnych na dysku USB, znajdują się w
podręczniku użytkwonika urządzenia UPnP.
WAŻNE! Szczegółowe informacje dotyczące udostępniania
plików/zawartości z dysku USB, patrz punkt Udostępnianie
plików z urządzenia pamięci USB w niniejszej instrukcji obsługi.
30
Zarządzanie pasmem EzQoS
Zarządzanie pasmem EzQoS umożliwia ustawienie priorytetu
pasma i zarządzanie ruchem sieciowym.
Aby ustawić priorytet szerokości pasma:
1. Kliknij EzQoS Bandwidth Management (Zarządzanie
pasmem EzQoS) z menu nawigacji w lewej części ekranu.
Uwaga: Ręcznie wpisać prędkość przesyłania danych celem
zapobieżenia wykrywaniu przez router błędnej prędkości
przesyłania danych z niestabilnej sieci.
31
2. Kliknij każdą z czterech aplikacji w celu ustawienia priorytetu
szerokości pasma:
Ikona
Opis
Gaming Blaster
Router obsługuje ruch sieciowy z pierwszeństwem dla gier.
Aplikacja Internetu
Router obsługuje e-mail, przeglądanie sieci web i innych aplikacji
Internetu z pierwszeństwem dla usług HTTP.
AiDisk
Router nadaje priorytet dla funkcji serwera FTP.
Voip/Video Streaming
Router nadaje priorytet dla streamingu oraz VOIP.
3. Kliknij Save (Zapisz), aby zapisać ustawienia konfiguracji.
32
Monitorowanie ruchu w sieci
Funkcja monitorowania ruchu umożliwia ocenę wykorzystania
pasma i szybkości połączenia z Internetem, sieci LAN, sieci
przewodowej, WLAN (2,4GHz lub 5GHz).
W celu monitorowania ruchu w sieci:
1. Kliknij zakładkę EzQoS Bandwidth Management
(Zarządzanie pasmem EzQoS)> Traffic Monitor (Monitor
ruchu).
2. Wybierz typy usług/sieci, które chcesz monitorować: Internet,
LAN, Wired (Przewodowa), Wireless (Bezprzewodowa)
(2.4GHz) i Wireless (Bezprzewodowa)(5GHz).
3. Z listy rozwijalnej wybierz Real-time (Czas rzeczywisty) jako
sposób monitorowania.
33
Konfiguracja ustawień zaawansowanych
Advanced Setting (Ustawienia zaawansowane) umożliwiają
konfigurację zaawansowanych funkcji routera ADSL.
Ustawienia serwera DHCP
Można włączyć w routerze ADSL funkcję DHCP Server (Serwer
DHCP), aby klienci sieciowi mogli automatycznie uzyskiwać
adresy IP z routera ADSL.
Uwaga: Router ADSL ASUS może obsługiwać do 253
adresów IP sieci.
W celu wykonania ustawień serwera DHCP:
1. Kliknij Advanced Setting (Ustawienia zaawansowane) w
menu nawigacji z lewej strony ekranu.
2. W menu LAN, kliknij DHCP Server (Serwer DHCP).
34
3. W polu Enable the DHCP Server? (Włączyć serwer DHCP?),
zaznacz Yes (Tak).
4. W polu IP Pool Starting Address (Adres początkowy zakresu
IP), wprowadź adres początkowy IP.
5. W polu IP Pool Ending Address (Adres końcowy zakresu IP),
wprowadź adres końcowy IP.
6. W polu Lease Time (Czas dzierżawy), wprowadź czas
zakończenia ważności adresów IP, po czym router
bezprzewodowy automatycznie przydzieli nowe adresy IP
klientom sieci.
WAŻNE!
• Dla początkowych i końcowych adresów zakresu IP, zalecamy
używanie:
• Adres IP: 192.168.1.xxx (xxx może być dowolną liczbą z
zakresu 2 do 254)
• IP Pool Starting Address (Adres początkowy zakresu IP)
nie powinien być wyższy nż IP Pool Ending Address (Adres
końcowy zakresu IP).
35
Aktualizacja firmware
Uwaga: Pobierz najnowszy firmware ze strony sieci web ASUS,
pod adresem http://www.asus.com.
Aktualizacja firmware:
1. Kliknij Advanced Setting (Ustawienia zaawansowane) z menu
nawigacji w lewej części ekranu.�
2. W menu Administration (Administracja), kliknij Firmware
Upgrade (Aktualizacja firmware).
3. W polu New Firmware File (Nowy plik firmware), kliknij Browse
(Przeglądaj), aby zlokalizować nowy firmware w komputerze.
4. Kliknij Upload (Prześlij). Proces przesyłania zajmie około trzech
minut.
Uwaga: Jeśli aktualizacja nie powiedzie się, router
bezprzewodowy automatycznie przejdzie do trybu awaryjnego
lub trybu awarii lub zacznie wolno migać wskaźnik LED zasilania
na panelu przednim. Aby odzyskać lub przywrócić system
należy użyć programu narzędziowego Firmware Restoration.
36
Przywracanie/zapisywanie/przesyłanie ustawień
Aby przywrócić/zapisać/przesłać ustawienia:
1. Kliknij Advanced Setting (Ustawienia zaawansowane) z
menu nawigacji w lewej części ekranu.�
2. W menu Administration (Administracja), kliknij Restore/Save/
Upload Setting (Przywróć/zapisz/prześlij ustawienia).
3. Wybierz zadania w celu:
•���������������������������������������������
Przywrócenia domyślnych ustawień fabrycznych,
kliknij Restore (Przywroć) i kliknij OK w komunikacie
potwierdzenia.
•������������������������������������������������
Aby zapisać bieżące ustawienia systemu, kliknij Save
(Zapisz) i kliknij Save (Zapisz) w oknie pobierania pliku,
aby zapisać plik systemowy w preferowanej ścieżce.
•������������������������������������������������������
Aby przywrócić poprzednie ustawienia systemu, kliknij
Browse (Przeglądaj), aby zlokalizować plik systemowy do
przywrócenia, a następnie kliknij Upload (Prześlij).
37
Udostępnianie plików w urządzeniu pamięci USB
Tworzenie konta użytkownika
Konta użytkownika należy utworzyć przed udostępnieniem
plików lub danych w urządzeniu pamięci masowej USB.
W celu utworzenia konta użytkownika:
1. Kliknij Advanced Setting (Ustawienia zaawansowane) > USB
Application (Aplikacja USB) w menu nawigacji, z lewej strony
ekranu.
2. Kliknij Share with account (Udostępnij konto) i kliknij OK,
aby włączyć funkcję udostępniania.
3. Kliknij ikonę Add account (Dodaj konto) .
4. W polach Account (Konto) oraz Password (Hasło), wprowadź
nazwę i hasło klienta/komputera w sieci. Wpisz ponownie hasło
w celu potwierdzenia. Kliknij Add (Dodaj), aby dodać konto do
listy.
Przydzielanie praw dostępu
W celu przydzielenia praw dostępu:
1. Kliknij Advanced Setting (Ustawienie zaawansowane) > USB
Application (Aplikacja USB) z menu nawigacji w lewej części
ekranu.
2. Wybierz konto, dla którego mają zostać przydzielone prawa
dostępu.
38
3. Z listy folderów plików, wybierz typ praw dostępu, który ma
zostać przydzielony określonym folderom plików:
•R/W: Wybierz tę opcję, aby przydzielić prawo odczytu/
zapisu określonemu folderowi plików.
•R: Wybierz tę opcję, aby przydzielić wyłącznie prawo
odczytu określonemu folderowi plików.
• Brak: Wybierz tę opcję, jeśli określony folder plików ma nie
być udostępniany.
4. Kliknij Apply (Zastosuj), aby zastosować zmiany.
5. W zakładce Miscellaneous setting (Różne ustawienia),
ustaw grupę roboczą jako WORKGROUP w celu umożliwienia
wszystkim komputerom w obrębie grupy roboczej
WORKGROUP dostęp do urządzenia pamięci masowej routera
ADSL USB.
6. Uruchom My Network Place (Moje miejsce sieciowe) w
komputerze podłączonym do routera bezprzewodowego.
Kliknij view work group computers (widok komputerów
grupy roboczej), po czym router bezprzewodowy pojawi się
w kategorii Workgroups (Grupy robocze). Wszystkie pliki
na urządzeniu pamięci masowej USB zostaną udostępnione
komputerom w sieci.
Udostępnianie plików przez serwer FTP
Router ADSL ASUS umożliwia udostępnianie plików w urządzeniu
pamięci masowej USB przez serwer FTP, komputerom w sieci LAN
lub przez Internet.
WAŻNE! Do używania tej funkcji wymagane jest podłączenie
do portu USB2.0 na panelu tylnym posiadanego routera
bezprzewodowego, urządzenia pamięci masowej USB, takiego
jak dysk twardy USB lub napęd flash USB. Sprawdź stronę sieci
web ASUS pod adresem www.asus.com w celu uzyskania tabeli
obsługi systemu plików HD.
Uwaga: Upewnić się, że dysk USB został bezpiecznie wysunięty.
Niewłaściwe wysunięcie dysku USB może spowodować
uszkodzenie danych.
39
Aby udostępnić pliki przez serwer FTP:
1. Upewnij się, że poprzez AiDisk ustawiony został serwer FTP.
Uwaga: Dalsze szczegółowe informacje znajdują się w części
tego podręcznika Używanie AiDisk do wykonania ustawień
serwera FTP i otoczenia sieciowego.
2. Włącz usługę DDNS dla dostępu do serwera FTP. W tym celu,
wykonaj następujące czynności:
a.W menu nawigacji, kliknij zakładkę Advanced
(Zaawansowane) > WAN > DDNS.
b.W polu Enable the DDNS Client? (Włączyć klienta
DDNS?), zaznacz Yes (Tak).
c.Wprowadź User Name or E-mail Address (Nazwa
użytkownika lub adres e-mail) i Password or DDNS key
(Hasło lub klucz DDNS).
d.Wprowadź Host name (Nazwa hosta). Format to
xxx.asuscomm.com, gdzie xxx jest nazwą hosta.
e.Po zakończeniu, kliknij Apply (Zastosuj).
3. W menu nawigacji, kliknij zakładkę Advanced Setting
(Ustawienia zaawansowane) > USB Application (Aplikacja
USB) > FTP Share (Udostępnij FTP) i wybierz konto, dla
którego mają zostać przydzielone prawa.
4. Z listy plików/folderów, wybierz typ praw dostępu, który ma
zostać przydzielony określonym plików/folderów:
•R/W: Wybierz tę opcję, aby przydzielić prawo odczytu/
zapisu określonych plików/folderów.
• W: Wybierz tę opcję, aby przydzielić prawo zapisu
wyłącznie określonych plików/folderów.
•R: Wybierz tę opcję, aby przydzielić wyłącznie prawo
odczytu określonych plików/folderów.
• Brak: Wybierz tę opcję, jeśli określony plik/folder ma nie być
udostępniany.
5. Kliknij Apply (Zastosuj), aby zastosować zmiany.
6. W celu dostępu do serwera FTP, wprowadź w przeglądarce sieci
web lub programie narzędziowym FTP innej firmy, łącze do ftp
ftp://<nazwa hosta>.asuscomm.com i nazwę użytkownika
oraz hasło.
40
Wykonanie ustawień drukarki sieciowej
Użyj programu narzędziowego ustawień drukarki sieciowej do
wykonania ustawień drukarki USB w routerze ADSL i zezwól na
dostęp klientów sieciowych do drukarki USB.
Uwaga:
• W celu sprawdzenia, czy drukarka USB jest kompatybilna z
routerem bezprzewodowym ASUS patrz lista obsługiwanych
urządzeń Plug-n-Share Disk pod adresem
http://event.asus.com/2009/networks/printersupport/dsln55u.htm
• Funkcja serwera druku routera ADSL nie jest obsługiwana w
systemie Windows® 2000.
W celu wykonania ustawień drukarki USB:
1. Uruchom program narzędziowy ASUS Wireless Utilities z
pomocniczego dysku CD, a następnie kliknij Run Network
Printer Setup Program (Uruchom program Network Printer
Setup).
41
2. Wykonaj instrukcje ekranowe w celu przeprowadzenia
ustawień sprzętu, a następnie kliknij Next (Dalej).
3. Zaczekaj kilka minut na zakończenie początkowych ustawień.
Kliknij Next (Dalej).
42
4. Kliknij Finish (Zakończ) w celu dokończenia instalacji.
5. Wykonaj instrukcje systemu operacyjnego Windows® w celu
instalacji sterownika drukarki.
43
6. Po zakończeniu instalacji sterownika drukarki, klienci sieciowi
będą mogli korzystać z drukarki.
44
4 Używanie programów
narzędziowych
Uwagi:
• Zainstaluj programy narzędziowe routera bezprzewodowego
z dostarczonej pomocniczej płyty CD.
• Jeśli wyłączona jest funkcja Autorun (Autoodtwarzanie),
uruchom setup.exe w głównym katalogu pomocniczej płyty
CD.
Device Discovery
Device Discovery to narzędzie ASUS WLAN, które wykrywa wersję
routera ADSL ASUS i umożliwia konfigurację urządzenia.
Uruchamianie narzędzia Device Discovery:
•Na pulpicie komputera, kliknij Start > All Programs
(Wszystkie programy) > ASUS Utility > Router
bezprzewodowy DSL-N55U > Device Discovery.
•Kliknij przycisk Configure (Konfiguruj), aby uzyskać
dostęp do interfejsu Web GUI i skonfigurować router
bezprzewodowy.
•Kliknij przycisk Search (Wyszukaj), aby wyszukać znajdujące
się w zasięgu routery bezprzewodowe ASUS.
• Kliknij przycisk Exit (Wyjdź), aby wyjść z aplikacji.
45
Firmware Restoration
Narzędzie Firmware Restoration (Odtwarzanie oprogramowania
sprzętowego) wykorzystywane jest w routerze ADSL ASUS w
przypadku niepowodzenia procesu aktualizacji oprogramowania
sprzętowego. Powoduje ono wczytanie określonego
oprogramowania sprzętowego. Proces trwa około trzech do
czterech minut.
WAŻNE! : Przed skorzystaniem z narzędzia Firmware
Restoration (Odtwarzanie oprogramowania sprzętowego)
uruchomić tryb ratunkowy.
Uruchomienie trybu ratunkowego i użycie narzędzia Firmware
Restoration (Odtwarzanie oprogramowania sprzętowego):
1. Odłącz router ADSL od źródła zasilania.
2. Przytrzymaj wciśnięty przycisk Reset (Zerowanie) na tylnym
panelu i jednocześnie podłącz router ADSL do zasilania. Kiedy
dioda zasilania na panelu czołowym powoli miga wskazując,
że znajduje się on w trybie ratunkowym, zwolnij przycisk Reset
(Zerowanie).
3. Skorzystać z poniższych informacji w celu konfiguracji ustawień
TCP/IP:
Adres IP: 192.168.1.x
Maska podsieci: 255.255.255.0
4. Na pulpicie komputera, kliknąć Start (Start)> All Programs
(Wszystkie programy) > ASUS Utility DSL-N55U Wireless
Router (Narzędzie routera bezprzewodowego ASUS DSLN55U) > Firmware Restoration (Odtwarzanie oprogramowania
sprzętowego).
46
5. Wybrać plik oprogramowania sprzętowego, a następnie kliknąć
przycisk Upload (Pobierz).
Uwaga: Nie jest to narzędzie do aktualizacji oprogramowania
sprzętowego i nie może być używane na pracującym
routerze bezprzewodowym ASUS. Normalna aktualizacja
oprogramowania sprzętowego musi być wykonywana przez
interfejs przeglądarki sieciowej. Dodatkowe informacje, patrz
Rozdział 3: Konfiguracja za pomocą interfejsu Web GUI.
Kreator ustawień ADSL
Kreator ustawień ADSL pomaga w wykonaniu ustawień ADSL i
ustanowieniu bezpiecznego połączenia z siecią bezprzewodową,
poprzez użycie funkcji WPS.
Używanie kreatora WPS:
1. Na pulpicie komputera, kliknij Start > All Programs
(Wszystkie programy)> ASUS Utility (Narzędzie ASUS) >
DSL-N55U ADSL router (Router DSL-N55U ADSL) > ADSL
Setting Wizard (Kreator ustawień ADSL).
2. Wykonaj instrukcje ekranowe w celu dostępu do urządzenia. Po
zakończeniu kliknij Next (Dalej).
47
3. Wpisz domyślną nazwę użytkownika admin ihasło admin, a
następnie kliknij przycisk Next (Dalej).
4. Poczekaj kilka minut na zakończenie wykrywania przez router
ADSL rodzaju połączenia z Internetem.
48
5. Wpisz nazwę użytkownika i hasło dla swojego rodzaju
połączenia z Internetem. Kliknij przycisk Apply (Zastosuj).
Jeśli funkcja QIS nie wykrywa typu połączenia z Internetem,
kliknij Manual Setting (Ustawienie ręczne) i ręcznie wykonaj
ustawienia połączenia z Internetem.
Uwaga:
W przypadku takiej konfiguracji stosowany jest typ PPPoE
połączenia z Internetem. Typ ekranu konfiguracji różni się dla
różnych typów połączenia z Internetem.
Od swojego Dostawcy usług internetowych (ISP) uzyskaj
wymagane informacje takie jak nazwa użytkownika i hasło.
49
6. Konfiguracja połączenia z Internetem jest zakończona.
•Kliknij polecenie Going to Internet (Wejście do Internetu),
aby surfować po Internecie.
•Kliknij polecenie Simply Wireless Security Setting (Proste
ustawienia bezpieczeństwa sieci bezprzewodowej), aby
skonfigurować podstawowe ustawienia bezpieczeństwa w
tym SSID, uwierzytelnianie i sposób szyfrowania dla routera
bezprzewodowego. (Zalecane)
• K liknij opcję Back to main page page (Powrót do strony
głównej), aby powrócić do strony głównej sieciowego
interfejsu graficznego użytkownika (GUI).
50
5
Rozwiązywanie problemów
Uwaga: Jeśli wystąpią problemy nie omówione w tym
rozdziale, skontaktuj się z pomocą techniczną ASUS.
Rozwiązywanie problemów
Nie można uzyskać dostępu do przeglądarki sieci web w celu
konfiguracji routera.
• Usunąć ciasteczka i pliki w przeglądarce sieciowej. W tym celu,
wykonaj następujące czynności:
1. Uruchom przeglądarkę sieci web, a następnie kliknij Tools
(Narzędzia) > Internet Options... (Opcje internetowe)
2. W opcji Temporary Internet files (Tymczasowe pliki
internetowe), kliknij Delete Cookies... (Usuń pliki cookie) i
Delete Files... (Usuń pliki...)
NOTE: Polecenie dotyczące usuwania ciasteczek i plików są
różne dla różnych przeglądarek sieciowych.
• Wyłączyć ustawienia serwera proxy, połączenie dial-up
i skonfigurować ustawienia TCP/IP do automatycznego
uzyskiwania adresu IP. Dodatkowe informacje, patrz rozdział
Przed kontynuacją w niniejszej instrukcji.
Klient nie może ustanowić połączenia bezprzewodowego z
routerem.
Poza zakresem:
• Przesuń router bliżej klienta bezprzewodowego.
• Spróbuj zmienić ustawienia kanałów.
Uwierzytelnianie:
• Użyj połączenia przewodowego do połączenia z
routerem.
• Sprawdź ustawienia zabezpieczenia połączenia
bezprzewodowego.
• Naciśnij przycisk Reset (Zeruj) na tylnym panelu na więcej
niż pięć sekund.
51
Nie można znaleźć routera:
• Naciśnij przycisk Reset (Zeruj) na panelu tylnym na dłużej niż
pięć sekund.
• Sprawdź ustawienie adaptera bezprzewodowego, takie jak
SSID i ustawienia szyfrowania.
• Sprawdź, czy wskaźnik połączenia bezprzewodowego na
panelu przednim jest wyłączony. Naciśnij przycisk włączenia/
wyłączenia połączenia bezprzewodowego na panelu tylnym.
Nie można uzyskać dostępu do Internetu poprzez adapter
bezprzewodowej sieci LAN.
• Przesuń router bliżej klienta sieci bezprzewodowej.
• Sprawdź, czy adapter sieci bezprzewodowej jest podłączony do
prawidłowego routera bezprzewodowego.
• Sprawdź, czy używany kanał transmisji bezprzewodowej jest
zgodny z kanałami dostępnymi w danym kraju/regionie.
• Sprawdź ustawienia szyfrowania.
• Spróbuj ponownie używając innego kabla Ethernet.
Niedostępny Internet .
• Sprawdź wskaźniki stanu na modemie ADSL in a routerze ADSL.
• Sprawdź, czy dioda LED WAN na routerze ADSL jest
WŁĄCZONA. Jeśli dioda LED nie jest WŁĄCZONA, zmień kabel i
spróbuj ponownie.
• Sprawdź, czy wskaźnik połączenia bezprzewodowego na
panelu przednim jest wyłączony. Naciśnij przycisk włączenia/
wyłączenia połączenia bezprzewodowego na panelu tylnym.
Gdy kontrolka “Link (Łącze)” modemu ADSL jest WŁĄCZONA
(nie miga), oznacza to, że dostęp do Internetu jest możliwy.
• Uruchom ponownie komputer.
• Sprawdź informacje w Instrukcji szybkiego uruchomienia
routera ADSL i przekonfiguruj ustawienia.
• Sprawdź, czy dioda LED WAN routera ADSL jest WŁĄCZONA.
• Sprawdź ustawienia szyfrowania połączenia
bezprzewodowego.
• Sprawdź, czy komputer może uzyskać adres IP (przez sieć
przewodową i bezprzewodową).
• Sprawdź, czy przeglądarka sieci web jest skonfigurowana na
używanie lokalnej sieci LAN oraz, czy nie jest skonfigurowana
na używanie serwera proxy.
52
Jeśli kontrolka ADSL “LINK (ŁĄCZE)” świeci stałym światłem
lub jest wyłączona, dostęp do Internetu nie jest możliwy
- router nie może nawiązać połączenia z siecią ADSL.
• Upewnij się, że wszystkie kable są prawidłowo podłączone.
• Odłącz przewód zasilający od modemu ADSL lub modemu
kablowego, zaczekaj kilka minut, a następnie podłącz
ponownie.
• Jeśli kontrolka ADSL świeci stałym światłem lub pozostaje
WYŁĄCZONA, skontaktuj się z dostawcą usługi ADSL.
Zapomniane zostały nazwa sieciowa lub klucze szyfrowania.
• Spróbuj ustawić połączenie przewodowe i ponownie
skonfigurować szyfrowanie połączenia bezprzewodowego.
• Naciśnij przycisk Reset (Zeruj) na tylnym panelu routera ADSL
na więcej niż pięć sekund.
Jak przywrócić domyślne ustawienia systemu?
• Naciśnij przycisk Reset (Zeruj) na panelu tylnym routera ADSL
na dłużej niż pięć sekund.
• Sprawdź część Firmware Restoration w rozdziale 5 tego
podręcznika użytkownika.
Następujące ustawienia są fabrycznymi ustawieniami
domyślnymi:
Nazwa użytkownika: admin
Hasło:
admin
Włączenie DHCP: Tak (jeśli jest podłączony kabel WAN)
IP address: 192.168.1.1
Nazwa domeny: (Blank)
Maska podsieci: 255.255.255.0
Serwer DNS 1:
192.168.1.1
Serwer DNS 2: (Blank)
SSID (2.4GHz):
ASUS
SSID (5GHz):
ASUS_5G
53
Usługa ASUS DDNS
DSL-N55U obsługuje usługę ASUS DDNS. Po wymianie urządzeń
w punkcie serwisowym, jeśli zarejestrowana została usługa ASUS
DDNS i wymagane jest zachowanie oryginalnej nazwy domeny,
konieczny jest transfer danych. W celu uzyskania dalszych
informacji należy skontaktować się ze wsparciem technicznym
Asus.
Uwagi:
• Przy braku aktywności w domenie – takiej jak rekonfiguracja
routera lub dostęp do zarejestrowanej nazwy domeny – w
ciągu 90 dni, system automatycznie usunie zarejestrowane
informacje.
• Po wystąpieniu jakichkolwiek problemów lub trudności w
używaniu urządzenia należy skontaktować się z punktem
serwisowym.
Często zadawane pytania (FAQ)
1. Czy zarejestrowane informacje zostaną utracone lub
zarejestrowane przez innych?
Jeśli w ciągu 90 dni nie zostaną zaktualizowane informacje,
system automatycznie usuwa zarejestrowane informacje i
nazwa domeny może być zarejestrowana przez innych.
2. Nie zarejestrowałem ASUS DDNS dla routera, który został
zakupiony sześć miesięcy temu. Czy nadal mogę go
zarejestrować?
Tak, nadal można zarejestrować usługę ASUS DDNS dla
posiadanego routera. Usługa DDNS jest wbudowana w router,
dlatego można zarejestrować ją w dowolnym czasie. Przed
rejestracją, kliknij Query (Zapytanie), aby sprawdzić, czy została
zarejestrowana nazwa hosta. Jeśli nie, system zarejestruje
nazwę hosta automatycznie.
54
3. Zarejestrowałem wcześniej nazwę domeny i działała
dobrze, jednak moi znajomi zgłaszają mi, że nie mogą
uzyskać dostępu do domeny.
Sprawdź następujące elementy:
1. Czy działa prawidłowo Internet.
2. Czy działa prawidłowo serwer DNS.
3. Ostatni czas aktualizacji nazwy domeny.
Jeśli nadal utrzymują się problemy z dostępem do nazwy
domeny należy skontaktować się z punktem serwisowym.
4. Czy można zarejestrować dwie nazwy domeny dla
oddzielnego dostępu do serwerów http i ftp?
Nie, nie można. Można zarejestrować jedną nazwę domeny
dla jednego routera. Użyj mapowania portów do wdrożenia
zabezpieczenia w sieci.
5. Dlaczego, po ponownym uruchomieniu routera, widoczne
są inne adresy IP WAN w systemie MS DOS i na stronie
konfiguracji routera?
Jest to normalne. Odstęp czasu pomiędzy serwerem ISP DNS, a
ASUS DDNS powoduje, że widziane są różne IP WAN w systemie
MS DOS i na stronie konfiguracji routera. Różni dostawcy ISP
mają różny odstęp czasu na aktualizację IP.
6. Czy usługa ASUS DDNS jest bezpłatna lub, czy jest to wersja
testowa?
Usługa ASUS DDNS jest bezpłatna i wbudowana w niektóre
routery ASUS. Sprawdź, czy posiadany router ASUS obsługuje
usługę ASUS DDNS.
55
Załączników
Ogłoszeń
ASUS Recycling/Takeback Services
ASUS recycling and takeback programs come from our
commitment to the highest standards for protecting our
environment. We believe in providing solutions for you to be able
to responsibly recycle our products, batteries, other components,
as well as the packaging materials. Please go to http://csr.asus.
com/english/Takeback.htm for the detailed recycling information
in different regions.
REACH
Complying with the REACH (Registration, Evaluation,
Authorisation, and Restriction of Chemicals) regulatory
framework, we published the chemical substances in our products
at ASUS REACH website at
http://csr.asus.com/english/index.aspx
Prohibition of Co-location
This device and its antenna(s) must not be co-located or operating
in conjunction with any other antenna or transmitter
Declaration of Conformity for R&TTE directive 1999/5/EC
Essential requirements – Article 3
Protection requirements for health and safety – Article 3.1a
Testing for electric safety according to EN 60950-1 has been
conducted. These are considered relevant and sufficient.
Protection requirements for electromagnetic compatibility
– Article 3.1b
Testing for electromagnetic compatibility according to EN
301 489-1 and EN 301 489-17 has been conducted. These are
considered relevant and sufficient.
Effective use of the radio spectrum – Article 3.2
56
Testing for radio test suites according to EN 300 328- 2 has been
conducted. These are considered relevant and sufficient.
CE Mark Warning
This is a Class B product, in a domestic environment, this product
may cause radio interference, in which case the user may be
required to take adequate measures.
GNU General Public License
Licensing information
This product includes copyrighted third-party software licensed
under the terms of the GNU General Public License. Please see The
GNU General Public License for the exact terms and conditions
of this license. We include a copy of the GPL with every CD
shipped with our product. All future firmware updates will also be
accompanied with their respective source code. Please visit our
web site for updated information. Note that we do not offer direct
support for the distribution.
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2, June 1991
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of
this license document, but changing it is not allowed.
Preamble
The licenses for most software are designed to take away your
freedom to share and change it. By contrast, the GNU General
Public License is intended to guarantee your freedom to share
and change free software--to make sure the software is free for all
its users. This General Public License applies to most of the Free
Software Foundation’s software and to any other program whose
57
authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation
software is covered by the GNU Library General Public License
instead.) You can apply it to your programs, too.
When we speak of free software, we are referring to freedom, not
price. Our General Public Licenses are designed to make sure that
you have the freedom to distribute copies of free software (and
charge for this service if you wish), that you receive source code or
can get it if you want it, that you can change the software or use
pieces of it in new free programs; and that you know you can do
these things.
To protect your rights, we need to make restrictions that forbid
anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the
rights. These restrictions translate to certain responsibilities for
you if you distribute copies of the software, or if you modify it.
For example, if you distribute copies of such a program, whether
gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that
you have. You must make sure that they, too, receive or can get
the source code. And you must show them these terms so they
know their rights.
We protect your rights with two steps: (1) copyright the software,
and (2) offer you this license which gives you legal permission to
copy, distribute and/or modify the software.
Also, for each author’s protection and ours, we want to make
certain that everyone understands that there is no warranty for
this free software. If the software is modified by someone else and
passed on, we want its recipients to know that what they have is
not the original, so that any problems introduced by others will
not reflect on the original authors’ reputations.
Finally, any free program is threatened constantly by software
patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free
program will individually obtain patent licenses, in effect making
the program proprietary. To prevent this, we have made it clear
that any patent must be licensed for everyone’s free use or not
licensed at all.
The precise terms and conditions for copying, distribution and
58
modification follow.
Terms & conditions for copying, distribution, &
modification
0. This License applies to any program or other work which
contains a notice placed by the copyright holder saying it may
be distributed under the terms of this General Public License.
The “Program”, below, refers to any such program or work, and
a “work based on the Program” means either the Program or
any derivative work under copyright law: that is to say, a work
containing the Program or a portion of it, either verbatim or
with modifications and/or translated into another language.
(Hereinafter, translation is included without limitation in the
term “modification”.) Each licensee is addressed as “you”.
Activities other than copying, distribution and modification are
not covered by this License; they are outside its scope. The act
of running the Program is not restricted, and the output from
the Program is covered only if its contents constitute a work
based on the Program (independent of having been made by
running the Program). Whether that is true depends on what
the Program does.
1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program’s
source code as you receive it, in any medium, provided that
you conspicuously and appropriately publish on each copy
an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty;
keep intact all the notices that refer to this License and to the
absence of any warranty; and give any other recipients of the
Program a copy of this License along with the Program.
You may charge a fee for the physical act of transferring a
copy, and you may at your option offer warranty protection in
exchange for a fee.
2. You may modify your copy or copies of the Program or any
portion of it, thus forming a work based on the Program, and
copy and distribute such modifications or work under the
59
terms of Section 1 above, provided that you also meet all of
these conditions:
a) You must cause the modified files to carry prominent
notices stating that you changed the files and the date of
any change.
b) You must cause any work that you distribute or publish,
that in whole or in part contains or is derived from the
Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no
charge to all third parties under the terms of this License.
c) I f the modified program normally reads commands
interactively when run, you must cause it, when started
running for such interactive use in the most ordinary
way, to print or display an announcement including an
appropriate copyright notice and a notice that there is
no warranty (or else, saying that you provide a warranty)
and that users may redistribute the program under these
conditions, and telling the user how to view a copy of
this License. (Exception: if the Program itself is interactive
but does not normally print such an announcement, your
work based on the Program is not required to print an
announcement.)
These requirements apply to the modified work as a whole.
If identifiable sections of that work are not derived from the
Program, and can be reasonably considered independent and
separate works in themselves, then this License, and its terms,
do not apply to those sections when you distribute them as
separate works. But when you distribute the same sections
as part of a whole which is a work based on the Program, the
distribution of the whole must be on the terms of this License,
whose permissions for other licensees extend to the entire
whole, and thus to each and every part regardless of who
wrote it.
Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest
your rights to work written entirely by you; rather, the intent is
to exercise the right to control the distribution of derivative or
collective works based on the Program.
In addition, mere aggregation of another work not based on
the Program with the Program (or with a work based on the
60
Program) on a volume of a storage or distribution medium
does not bring the other work under the scope of this License.
3. You may copy and distribute the Program (or a work based on
it, under Section 2) in object code or executable form under the
terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one
of the following:
a) A
ccompany it with the complete corresponding machinereadable source code, which must be distributed under the
terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily
used for software interchange; or,
b) A
ccompany it with a written offer, valid for at least three
years, to give any third party, for a charge no more than
your cost of physically performing source distribution, a
complete machine-readable copy of the corresponding
source code, to be distributed under the terms of Sections
1 and 2 above on a medium customarily used for software
interchange; or,
c) Accompany it with the information you received as to the offer
to distribute corresponding source code. (This alternative is
allowed only for noncommercial distribution and only if you
received the program in object code or executable form with
such an offer, in accord with Subsection b above.)
The source code for a work means the preferred form of
the work for making modifications to it. For an executable
work, complete source code means all the source code for all
modules it contains, plus any associated interface definition
files, plus the scripts used to control compilation and
installation of the executable. However, as a special exception,
the source code distributed need not include anything that
is normally distributed (in either source or binary form) with
the major components (compiler, kernel, and so on) of the
operating system on which the executable runs, unless that
component itself accompanies the executable.
If distribution of executable or object code is made by
offering access to copy from a designated place, then offering
equivalent access to copy the source code from the same place
61
counts as distribution of the source code, even though third
parties are not compelled to copy the source along with the
object code.
4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the
Program except as expressly provided under this License. Any
attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute
the Program is void, and will automatically terminate your
rights under this License. However, parties who have received
copies, or rights, from you under this License will not have
their licenses terminated so long as such parties remain in full
compliance.
5. You are not required to accept this License, since you have
not signed it. However, nothing else grants you permission to
modify or distribute the Program or its derivative works. These
actions are prohibited by law if you do not accept this License.
Therefore, by modifying or distributing the Program (or any
work based on the Program), you indicate your acceptance
of this License to do so, and all its terms and conditions for
copying, distributing or modifying the Program or works based
on it.
6. Each time you redistribute the Program (or any work based
on the Program), the recipient automatically receives a license
from the original licensor to copy, distribute or modify the
Program subject to these terms and conditions. You may not
impose any further restrictions on the recipients’ exercise of
the rights granted herein. You are not responsible for enforcing
compliance by third parties to this License.
7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent
infringement or for any other reason (not limited to patent
issues), conditions are imposed on you (whether by court order,
agreement or otherwise) that contradict the conditions of this
License, they do not excuse you from the conditions of this
License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously
your obligations under this License and any other pertinent
62
the Program at all. For example, if a patent license would not
permit royalty-free redistribution of the Program by all those
who receive copies directly or indirectly through you, then the
only way you could satisfy both it and this License would be to
refrain entirely from distribution of the Program.
If any portion of this section is held invalid or unenforceable
under any particular circumstance, the balance of the section
is intended to apply and the section as a whole is intended to
apply in other circumstances.
It is not the purpose of this section to induce you to infringe
any patents or other property right claims or to contest
validity of any such claims; this section has the sole purpose
of protecting the integrity of the free software distribution
system, which is implemented by public license practices.
Many people have made generous contributions to the wide
range of software distributed through that system in reliance
on consistent application of that system; it is up to the author/
donor to decide if he or she is willing to distribute software
through any other system and a licensee cannot impose that
choice.
This section is intended to make thoroughly clear what is
believed to be a consequence of the rest of this License.
8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in
certain countries either by patents or by copyrighted interfaces,
the original copyright holder who places the Program under
this License may add an explicit geographical distribution
limitation excluding those countries, so that distribution is
permitted only in or among countries not thus excluded. In
such case, this License incorporates the limitation as if written
in the body of this License.
9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new
versions of the General Public License from time to time. Such
new versions will be similar in spirit to the present version, but
may differ in detail to address new problems or concerns.
63
Each version is given a distinguishing version number. If the
Program specifies a version number of this License which
applies to it and “any later version”, you have the option of
following the terms and conditions either of that version or of
any later version published by the Free Software Foundation. If
the Program does not specify a version number of this License,
you may choose any version ever published by the Free
Software Foundation.
10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free
programs whose distribution conditions are different, write to
the author to ask for permission.
For software which is copyrighted by the Free Software
Foundation, write to the Free Software Foundation; we
sometimes make exceptions for this. Our decision will be
guided by the two goals of preserving the free status of all
derivatives of our free software and of promoting the sharing
and reuse of software generally.
NO WARRANTY
11BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE,
THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT
PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE
STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER
PARTIES PROVIDE THE PROGRAM “AS IS” WITHOUT WARRANTY
OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF
THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE
DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY
SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
12IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR
AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR
ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE
THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR
DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL
64
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE
OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED
INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES
OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER
PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS
BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
END OF TERMS AND CONDITIONS
65
Informacje kontaktowe producenta
ASUSTeK COMPUTER INC. (Asia Pacific)
Adres
15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Strona internetowa www.asus.com.tw
Pomoc techniczna
Telefon
Faks
Wsparcie online
+886228943447
+886228907698
support.asus.com
ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Ameryka)
Adres
Telefon
Faks
Strona internetowa
Strona internetowa
800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
+15029550883
+15029338713
usa.asus.com
support.asus.com
ASUS COMPUTER GmbH (Niemcy and Austria)
Adres
Faks
Strona internetowa
Kontakt online
Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany
+492102959911
www.asus.de
www.asus.de/sales
Pomoc techniczna
Telefon (Podzespół)
+491805010923*
Telefon
(System/Notebook/Eee/LCD)
+491805010920*
Fax (wsparcie)
+492102959911
Wsparcie online
support.asus.com
* EUR 0.14/minute from a German fixed landline; EUR 0.42/minute from a mobile phone.
66
Informacje o globalnych punktach błękitnej
linii dla sieci
Area
Hotline Number
Support
Languages
Working
Hour
Working
Day
Australia
Austria
Belgium
9:00-17:00
Mon. to Fri.
Mon. to Fri.
Mon. to Fri.
Mon. to
Sun.
Mon. to Fri.
Finland
00358-9693-7969
10:00-18:00
Mon. to Fri.
France
0033-170949400
English
German
Dutch /French
Simplified
Chinese
Denish/English
Finnish/English/
Swedish
France
9:00-18:00
9:00-18:00
9:00-17:00
Denmark
1300-2787-88
0043-820240513
0032-78150231
800-820-6655;
021-34074610
0045-3832-2943
00800-44-14-20-44
Greek
9:00-17:45
9:00-13:00;
14:00-18:00
Mon. to Fri.
Greece
Hong Kong
3582-4770
Cantonese/
Chinese/
English
Ireland
0035-31890719918
English
Japan
0800-123-2787
Japanese
Malaysia
+603 2148 0827 (Check
Repair Detail Status
Only)
+603-6279-5077
Netherlands
/ Luxembourg
China
9:00-18:00
10:00-20:00
Mon. to Fri.
Mon. to Fri.
10:00-17:00
9:00-17:00
9:00-18:00
9:00-17:00
Sat.
Mon. to Fri.
Mon. to Fri.
Sat. to Sun.
Bahasa Melayu/
English
10:00-19:00
Mon. to Fri.
0031-591-570290
Dutch / English
9:00-17:00
Mon. to Fri.
New Zealand
0800-278-788 /
0800-278-778
English
9:00-17:00
Mon. to Fri.
Norway
0047-2316-2682
Norwegian
/English
9:00-17:00
Mon. to Fri.
Philippine
+632-636 8504;
180014410573
00225-718-033
00225-718-040
707-500-310
+8-800-100-ASUS; +7495-231-1999
+65-6720-3835
(Check Repair Detail
Status Only)
-66221701
00421-232-162-621
902-88-96-88
English
9:00-18:00
Mon. to Fri.
Poland
Portugal
Russia
Singapore
Slovak
Spain
Polish
Portuguese
Russian/
English
English
Czech
Spanish
9:00-17:00
8:30-17:30
9:00-17:00
Mon. to Fri.
Mon. to Fri.
9:00-18:00
Mon. to Fri.
11:00-19:00
Mon. to Fri.
8:00-17:00
9:00-18:00
Mon. to Fri.
Mon. to Fri.
67
Informacje o globalnych punktach błękitnej
linii dla sieci
Area
Hotline Number
Support
Languages
Working
Hour
Working
Day
Sweden
0046-8587-6940
Swedish/
English
German/French
French
Italian
Traditional
Chinese
9:00-17:00
Mon. to Fri.
9:00-18:00
9:00-17:45
9:00-17:00
9:00-12:00;
13:30-18:00
Mon. to Fri.
Mon. to Fri.
Mon. to Fri.
Thai/English
9:00-18:00
Mon. to Fri.
Turkish
09:00-18:00
Mon. to Fri
English
9:00-17:00
Mon. to Fri.
Mon. to Fri.
English
8:30-12:00am
EST
(5:30am9:00pm PST)
9:00am6:00pm EST
(6:00am3:00pm PST)
Switzerland
Taiwan
Thailand
Turkey
United Kingdom
USA/Canada
0041-848111010
0041-848111014
0041-848111012
0800-093-456;
02-81439000
+662-679-8367 -70; 001
800 852 5201
+90-216-524-3000
0044-870-1208340;
0035-31890719918
1-812-282-2787
Mon. to Fri.
Sat. to Sun.
Uwaga: W celu uzyskania dodatkowych informacji wejść na
stronę wsparcia firmy ASUS, pod adresem
http://support.asus.com
68
Producent:
Autoryzowany
ASUSTeK Computer Inc.
Telefon:
+886-2-2894-3447
Adres:
No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI
112, TAIWAN
ASUS Computer GmbH
przedstawiciel w Europie:
Adres:
Autoryzowani
BOGAZICI BIL GISAYAR SAN. VE TIC. A.S.
dystrybutorzy w Turcji:
HARKORT STR. 21-23, 40880
RATINGEN, GERMANY
Telefon:
Adres:
+90 212 3311000
AYAZAGA MAH. KEMERBURGAZ
CAD. NO.10 AYAZAGA/ISTANBUL
CIZGI Elektronik San. Tic. Ltd. Sti.
Telefon:
+90 212 3567070
Adres:
CEMAL SURURI CD. HALIM MERIC IS
MERKEZI
No: 15/C D:5-6 34394 MECIDIYEKOY/
ISTANBUL
EEE Yönetmeliğine Uygundur.
69