Asus | A696 - MyPal - Win Mobile 5.0 416 MHz | PC de buzunar MyPal

PC de buzunar MyPal
A626/A686/A696
Manual de utilizare
RO3199
V1.0/WM6
Octombrie 2007
Copyright © 2007 ASUSTeK Computers, Inc. Toate drepturile rezervate.
Nicio parte a acestui manual, inclusiv produsele şi software-ul descrise în acesta, nu poate fi
reprodusă, transmisă, transcrisă, stocată într-un sistem de regăsire sau tradusă în nicio limbă, în
nicio formă şi prin niciun mijloc, cu excepţia documentaţiei păstrate de către cumpărător ca rezervă,
fără permisiunea scrisă expresă a firmei ASUS Telecom („ASUS”).
Garanţia sau service-ul pentru produs nu se vor extinde dacă: (1) produsul se repară, se modifică
sau se transformă, cu excepţia cazului când această reparare, modificare sau transformare se
autorizează în scris de către ASUS; sau (2) numărul de serie al produsului este şters sau lipseşte.
ASUS FURNIZEAZĂ ACEST MANUAL „CA ATARE”, FĂRĂ NICI UN FEL DE GARANŢIE
EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUZÂND, ÎNSĂ NELIMITÂNDU-SE LA GARANŢIILE IMPLICITE
SAU LA CONDIŢIILE DE CALITATE COMERCIALĂ ORI LA ADECVAREA PENTRU UN
ANUMIT SCOP. ÎN NICIUN CAZ ASUS, DIRECTORII, ANGAJAŢII SAU AGENŢII SĂI NU SUNT
RĂSPUNZĂTORI DE DAUNELE INDIRECTE, SPECIALE, FORTUITE (INCLUSIV DAUNELE
PENTRU PIERDEREA DE PROFIT, PIERDEREA DE AFACERI, PIERDEREA DE UTILIZARE SAU
DE DATE, ÎNTRERUPEREA AFACERILOR ŞI ALTE DAUNE SIMILARE), CHIAR DACĂ FIRMA
ASUS A FOST ÎNŞTIINŢATĂ DE POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE REZULTATE DIN
ORICE DEFECT SAU EROARE DIN ACEST MANUAL SAU PRODUS.
SPECIFICAŢIILE ŞI INFORMAŢIILE CONŢINUTE ÎN ACEST MANUAL SE FURNIZEAZĂ
NUMAI ÎN SCOP INFORMAŢIONAL, SE POT MODIFICA ORICÂND FĂRĂ O NOTIFICARE
PREALABILĂ ŞI NU TREBUIE INTERPRETATE CA UN ANGAJAMENT AL FIRMEI ASUS. FIRMA
ASUS NU ÎŞI ASUMĂ NICIO RESPONSABILITATE SAU OBLIGAŢIE PENTRU ERORILE SAU
INEXACTITĂŢILE CARE POT APĂREA ÎN ACEST MANUAL, INCLUSIV ÎN PRODUSELE SAU ÎN
SOFTWARE-UL DESCRIS ÎN ACESTA.
Microsoft, Activesync, Outlook, Pocket Outlook, Windows şi logo-ul Windows sunt fie mărci
comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale Microsoft Corporation în Statele Unite şi/sau
în alte ţări. Produsele Microsoft sunt licenţiate la OEM de către Microsoft Licensing, Inc., un
subsidiar deţinut în totalitate de Microsoft Corporation.
ii
Cuprins
Capitolul 1 Noţiuni introductive........................................... 1
Prezentare MyPal...................................................................................1
Instalarea şi îndepărtarea bateriei..........................................................5
Conectarea la o sursă de alimentare......................................................5
Configurarea GPS-ului............................................................................6
Stocare suplimentară..............................................................................7
Activarea MyPal......................................................................................8
Ecrane principale la MyPal.....................................................................9
Capitolul 2 Informaţii principale........................................ 11
Vizualizarea informaţiilor despre sistem ............................................11
Introducerea informaţiilor.....................................................................11
Găsirea şi organizarea informaţiilor.....................................................17
Utilizarea File Explorer ......................................................................18
Particularizarea dispozitivului..............................................................18
Utilizarea unor aplicaţii simple.............................................................26
Capitolul 3 Sincronizare şi Îmbunătăţire.......................... 30
Microsoft® ActiveSync®........................................................................31
Sincronizarea dispozitivului.................................................................32
Capitolul 4 Microsoft® Pocket Outlook.............................. 36
Calendar..............................................................................................36
Contacte .............................................................................................39
Activităţi ..............................................................................................42
Note ...................................................................................................43
Schimb de mesaje...............................................................................45
Capitolul 5 Programe asociate.......................................... 50
Word Mobile . ......................................................................................50
Excel Mobile .......................................................................................53
iii
PowerPoint Mobile . ............................................................................55
Windows Live.......................................................................................57
Windows Media Player pentru Pocket PC...........................................60
Prezentatorul la distanþã.....................................................................62
Capitolul 6 Internet Explorer Mobile................................. 64
Utilizarea Internet Explorer Mobile.......................................................64
Folderul Mobile Favorites (Preferinţe mobile)......................................65
Capitolul 7 Conectarea.......................................................70
Conectarea la Internet.........................................................................70
Conectarea la birou.............................................................................71
Configurarea conexiunilor....................................................................71
Terminarea unei conexiuni . ................................................................74
Configurarea pentru WAP gateway.....................................................74
Utilizarea regulilor de apelare..............................................................75
Utilizarea Terminal Services Client......................................................75
Conexiune prin infraroşu (IR) . ............................................................76
Capitolul 8 Bluetooth®........................................................78
Utilizarea Bluetooth..............................................................................78
Setări Bluetooth...................................................................................79
Manager Bluetooth..............................................................................80
Servicii pentru dispozitive la distanţă...................................................82
Configurarea setărilor High Quality Audio (Sunet de înaltă calitate)....88
Configurarea ActiveSync prin Bluetooth..............................................88
Capitolul 9 Wi-Fi..................................................................90
Utilizarea Wi-Fi....................................................................................90
Wi-Fi Manager.....................................................................................94
Anexă Notificări..................................................................98
Prevederea Comisiei Federale de Comunicaţii (FCC).........................98
Prevederea Departamentului Canadian de Comunicaţii......................98
Note de siguranţă UL...........................................................................99
Lista de verificare a declaraţiilor de reglementare............ .................100
iv
Specificaţiile dispozitivului A626/A686/A696
A626
Procesor
Sistem de
operare
A686
Marvell® PXA 270 Procesor,
312MHz
A696
Marvell® PXA 270
Procesor, 416MHz
Microsoft® Windows Mobile® 6.0 (Pocket PC)
Memorie
256MB Flash ROM, 64MB SDRAM
Afişaj
Ecran LCD TFT cu tehnologie Transflective, de 3,5 inchi
cu 65000 culori, Afiºaj pe 16 biþi
QVGA, rezoluţie 240x320, sensibil la atingere
Acceptã tenhologie anti-orbire
Baterie
Slot extindere
Bluetooth
WLAN
1200 mAh removable/rechargeable Li-ion battery
Un slot cartelã SD (SDIO/SD/MMC), cel puþin 4GB
Bluetooth® v2.0 (EDR)+ USB 1.1 Client
WLAN 802.11b/g N/A
Audio
Port audio de 3,5 mm
GPS
N/A
Dimensiuni
117 mm x 70.8 mm x 15.7 mm
Greutate
158 grams (cu
baterie)
WLAN 802.11b/g
Cip SiRF Star III / GPS cu antenă
GPS încorporată
165 grams (cu baterie)
(NOTĂ:Specificaţiile se pot schimba fără nicio notificare.)
IMPORTANTPentru a evita deteriorarea Pocket PC-ului şi a accesoriilor,
se recomandă utilizarea acestui aparat (inclusiv a husei de
protecţie) în intervalul de temperatură de 20-30 oC (68-86 oF)
şi umiditate 50%. Orice depăşire sau situare sub intervalul
ideal de funcţionare poate duce la deteriorarea aparatului şi
poate scurta durata bateriei.
Conţinutul pachetului de livrare
Pachetul dvs. include câteva accesorii pentru Pocket PC. După despachetare,
verificaţi încă o dată articolele din lista de mai jos şi asiguraţi-vă că sunt în
stare bună. Dacă lipsesc articole sau sunt deteriorate, contactaţi imediat
distribuitorul sau vânzătorul dvs.
Articolele standard
• Pocket PC ASUS MyPal A626/A686/A696
• Cablu USB de sincronizare pentru călătorie
• Adaptor de CA
• CD-ul Noţiuni de bază Microsoft: include Microsoft®
ActiveSync® 4.5
• Stylus
• Carcasă de protecţie
• Baterie detaşabilă/ reîncărcabilă cu ioni de litiu la 1200mAh
• Manual
• Ghid de pornire rapidă
• Cartelă de garanţie
Elemente suplimentare pentru A686 ºi A696
• Kit auto (suport maşină şi suport flexibil)
• Încărcător de maşină
Accesorii opţionale
• pachet cu 3 stilouri • Adaptor de CA
• Baterie
• Încărcător de maşină
• Antenă exterioară
• Cablu TMC
• Cablu USB de sincronizare pentru călătorie
• Kit auto (suport maşină şi suport flexibil)
• Căşti stereo cu microfon
• Cască Bluetooth
• Husă de protecţie din piele
NOTĂ: vi
La solicitarea Microsoft Corporation, am eliminat softwareul Microsoft® Outlook din CD-ul Noţiuni de bază pentru
Windows Mobile 6. Software-ul Microsoft® Outlook
2002/2007 este achiziţionat separat.
Capitolul 1 Noţiuni introductive
Prezentare MyPal
MyPal A626/A686/A696 ASUS® este un adevărat partener de călătorie
oriunde mergeţi. Echipat cu procesor de 416 MHz (MyPall A696) sau
(MyPal A686/A626) Marvell® PXA270, cu 64 MB SDRAM şi 256 MB Flash
ROM şi cu pachetul Microsoft® Windows Mobile® 6 plus multe alte utilitare,
aveţi în buzunar tot ce vă trebuie!.
MyPal A626/A696 este livrat cu caracteristica suplimentară Wi-Fi care vă
permite conectarea la LAN şi Internet fără fir. MyPal A626/A686/A696 are
un singur slot SD.
Caracteristici din partea din faţă
LED Alimentare/Notificare
Ecran LCD sensibil la
atingere
Buton lansare
Buton contacte
Buton note
Difuzor
Buton navigare cu 4
direcţii
Buton calendar
Tastă pentru comutarea
Moduri/Activităţi
LED Bluetooth/Wi-Fi/GPS
• LED alimentare - prezintă constant o lumină roşie la încărcarea
bateriei; verde constant când bateria este complet încărcată şi
dispozitivul este conectat la o sursă de alimentare CA.
• Ecran LCD sensibil la atingere - vă permite intrarea, citirea,
trimiterea, primirea sau editarea datelor prin apăsare. Luminozitatea
ecranului creşte sau descreşte prin modificarea setărilor luminii de
fundal.
• Difuzor - vă permite să auziţi alarmele şi orice alt semnal sonor emis de
dispozitiv.
Noţiuni introductive
•
•
•
•
•
•
Buton navigare cu 4 direcţii - funcţionează ca şi cele patru taste direcţionale
ale unei tastaturi. Acest buton vă permite mutarea prin pictogramele
programului, foldere sau fişiere dintr-un meniu prin derularea în sus, jos,
stânga sau dreapta.
Dacă MyPal ASUS® este prevăzut cu software pentru hartă GPS, puteţi utiliza
butoanele pentru mărire, micşorare şi reglarea volumului.
Buton lansare- funcţionează ca şi tasta enter/return a unei tastaturi. Apăsaţi
o dată pentru a lansa un program selectat, conţinutul unei liste cu foldere sau
pentru a deschide un fişier.
Buton contacte - deschide în orice moment lista de contacte.
Buton calendar - deschide în orice moment programul Calendar.
Tastă pentru comutarea Moduri/Activităţi - Vă permite comutarea între
ecranul Today (Astăzi), Windows Media Player şi Rotate (Rotaţie). Butonul
Mode Switcher (Mod comutare) poate avea şi funcţia de Task Switcher
(Comutator sarcini), care vă permite să comutaţi între programele active din
dispozitiv.
Buton note - deschide în orice moment programul Note.
• LED Bluetooth/GPS/Wi-Fi - Luminează albastru când este pornită
caracteristica Bluetooth® ; luminează verde când GPS-ul este pornit;
luminează roşu când Wi-Fi este pornit.
Elemente din
Mufă antenă
externă(MMCX)
Slot cartelă MicroSD
(SDIO/SD/MMC)
Capac baterier
partea din spate
• Capac baterier - Oferă protecţie pentru compartimentul bateriei
dispozitivului.
• SD card slot - accommodates an SD memory card, MMC memory
card or an SDIO interface card (e.g. 802.11b/g, modem, etc.)
• Mufă antenă externă - pentru conectare la o antenă GPS (exclusiv
A686/A696).
Capitolul 1
NOTĂ
Ca precauţie, butonul de alimentare este dezactivat automat
la îndepărtarea capacului bateriei. De asemenea, puteţi porni
alimentarea când capacul bateriei este instalat la aparat.
Capacul bateriei se poate îndepărta pentru a putea îndepărta
sau înlocui bateria principală.
Caracteristicile din partea dreaptã
• Creion - utilizat pentru apăsare sau scriere pe ecranul senzitiv LCD.
• Tastă Aşteptare - oferă o măsură de siguranţă pentru a evita ca
utilizatorii să apese pe ecran sau să închidă dispozitivul accidental.
Mutaţi comutatorul.
spre cuvântul Hold (Aşteptare) pentru oprirea ecranului şi previne
pornirea acestuia chiar şi în cazul în care apăsaţi pe ecran sau apăsaţi
un buton. Mutaţi comutatorul în sens opus pentru dezactivarea acestei
caracteristici.
• Mufă căşti - Pentru conectare la căşti.
Mufă căşti
Creion
Ecran
NOTĂ
Tastă Aşteptare
Pentru o duratã de viaþã mai mare a bateriei, blocaþi tasta de
siguranþã atunci când ascultaþi muzicã utilizând dispozitivul.
Caracteristicile din partea stângã
• Conector cablu de sincronizare şi alimentare - conectaţi cablul
de sincronizare USB cu 26 de pini direct la acest conector pentru a
sincroniza dispozitivul cu calculatorul.
De asemenea, acesta încarcă simultan bateria.
Conector cablu de sincronizare şi alimentare
Ecran
Elemente din partea superioară
• Buton de alimentare - la apăsarea rapidă a butonului se opreşte sau se
porneşte dispozitivul.
Noţiuni introductive
Slot cartelă MicroSD (SDIO/
SD/MMC)
Buton de alimentare
NOTĂ
Pentru închiderea dispozitivului, apãsaþi butonul Power
(Alimentare) timp de aproximativ patru secunde ºi apoi
atingeþi Yes (Da). Fiºierele deschise nu vor fi salvate.
Elemente din partea din spate
Creion
Portul infraroşu (IR)
Comutator de
• Comutator de - Vă permite o reiniţializare rapidă în cazul
deranjamentelor temporare ale dispozitivului sau când aplicaţia nu mai
răspunde. Apăsaţi cu vârful stiloului pe comutator pentru a reiniţializa
sistemul.
• Portul infraroşu (IR) - vă permite copierea sau trimiterea datelor către
un alt dispozitiv printr-un port IR. Pentru un schimb de date reuşit,
portul IR de la ambele dispozitive trebuie să fie aliniat corect, faţă în
faţă, respectând distanţa pentru comunicare prin IR. NOTĂ
Pentru a efectua o reiniţializare cu curăţire, apăsaţi butonul
de lansare simultan cu apăsarea stiloului pe comutatorul de
reiniţializare. Va apărea un mesaj de avertizare. Apăsaţi
pentru a efectua o reiniţializare cu curăţire, sau apăsaţi
pentru a ieşi din ecranul de lucru. Efectuarea unei reiniţializări rapide nu va modifica datele din
dispozitiv; o reiniţializare cu curăţire va şterge toate datele.
IMPORTANT A
siguraţi-vă că aţi
decriptat toate fişierele
de pe cartela de
stocare înainte de a
efectua reiniţializarea
cu curăţire. În caz
contrar fişierele nu vor
mai putea fi deschise
după o reiniţializare cu
curăţire.
Capitolul 1
Kit GPS pentru maşină (numai modelul
MyPal A686/A696)
Kit-ul GPS pentru maşină cuprinde:
• Suport maşină - pentru prinderea Pocket PC-ului.
• Suport flexibil - pentru prinderea în siguranţă a Pocket PC-ului de
parbrizul maşinii.
Installing and removing the battery
2
1
3
NOTĂ
4
Deschiderea capacului baterie duce la oprirea automată a
alimentării. În partea superioară stânga a compartimentului
bateriei există un mecanism care opreşte alimentarea
automat la culisarea capacului bateriei. Aceasta este o
măsură de siguranţă pentru a proteja circuitele bateriei, deci
luaţi măsuri pentru a nu pierde capacul bateriei.
Instalaþi ºi scoateþi bateria în mod corect. În caz contrar,
bateria poate exploda.
IMPORTANT Nu expuneþi bateria la temperaturi înalte (60 grade Celsius
sau mai mult).
Nu aruncaþi bateria în foc.
Nu demontaþi bateria.
Nu scurtcircuitaþi contactele.
Utilizaþi numai adaptorul c.a. livrat.
Conectarea la o sursă de alimentare
IMPORTANT Trebuie să încărcaţi bateria înainte de prima utilizare a
dispozitivului.
Noţiuni introductive
1
2
Cablul de sincronizare
USB
Adaptor CA/ cablu
alimentare
NOTĂ
Bateria nu poate fi încãrcatã prin intermediul notebook-urilor
sau PC-urilor de tip vechi cu încãrcare USB de 100mAh.
As soon as the power cable is connected to a power source,
the battery will start charging and the power LED will show a
steady red light. See “Changing the battery power settings”
in Chapter 2 on how to display the battery power status.
Configurarea GPS-ului (numai modelul
MyPal A686/A696)
To use the GPS car kit:
NOTĂ
Pentru o performanþã de semnal GPS optimã,
recomandãm utilizarea PDA-ului la o parte faþã de
geamul maºinii, în modul vedere.
Apăsaţi în jos dispozitivul de fixare
2
NOTĂ
1
3
4
Funcþiile legate
de GPS nu sunt
destinate a fi
utilizate pentru
localizarea
persoanelor,
inclusiv pentru
aplicaþii de
„siguranþã a vieþii”.
Orientare orizontală
Capitolul 1
NOTĂ
Scoateþi suportul de maºinã ºi luaþi dispozitivul cu dvs.
atunci când pãrãsiþi maºina.
Gently bend the gooseneck when adjusting the
orientation. Do not forcibly bend the gooseneck. The
device must be carefully placed into the holder to avoid
damaging the mini USB connector and causing the device
to breakdown.
Stocare suplimentară
MyPal A626/A686/A696 este livrat cu un slot standard pentru cartelă SD.
În slotul cartelei SD se pot introduce cartele de memorie SD sau MMC. De
asemenea, mai acceptă cartele SDIO cu diferite funcţii inclusiv 802.11b/g,
modem, etc.
Instalarea şi îndepărtarea
cartelei SD/MMC/SDIO
1. Cu partea etichetei în sus (de obicei, partea
cu numele producătorului cartelei) şi numărul
codului de bare/de serie în jos, introduceţi
cartela în slotul cartelei SD, localizat în partea
superioară a dispozitivului.
2. Împingeţi cartela în slot până se potriveşte
complet. Dacă este instalată corect, marginea
cartelei SD sau MMC se aliniază cu marginea
superioară a dispozitivului. Cartelele SDIO au
de obicei o parte mai extinsă care depăşeşte
marginea slotului.
3. Pentru îndepărtare, apăsaţi uşor cartela până
când aceasta ejectează. Puteţi scoate cartela
în siguranţă.
NOTĂ
Etichetă
Cartela SD/MMC/SDIO/ se potriveşte
doar într-o singură direcţie şi culisează în
slot uniform dacă este introdusă corect.
NU forţaţi cartela în slot!
Noţiuni introductive
Activarea MyPal
Trebuie să activaţi şi să calibraţi corespunzător dispozitivul înainte
de utilizare. Această operaţiune asigură poziţionarea corectă pentru
introducerea textului şi selectarea meniului.
Calibrarea şi activarea dispozitivului
1. Apăsaţi butonul de alimentare.
Buton de alimentare
2. La prima pornire a dispozitivului sau după
o reiniţializare cu curăţire apare ecranul
de întâmpinare. Apăsaţi în orice loc din
ecran pentru a continua
NOTĂ
Pentru a efectua o
reiniţializare cu curăţire,
consultaţi descrierea de la
pagina 4.
NOTĂ
Orientarea implicitã a
ecranului este de tip
vedere.
3. Apăsaţi în centrul reticulului pentru a efectua operaţiunea de aliniere
a ecranului. Este posibil să efectuaţi această operaţiune de câteva ori
până la calibrarea corectă.
NOTĂ
Pentru a lansa în orice
moment funcţia Align Screen
(Aliniere ecran), apăsaţi
> Settings (Setări) >
fila System (Sistem) >
pictograma Screen (Ecran)>
butonul Align Screen
(Aliniere ecran).
4. Urmaţi apoi instrucţiunile de pe ecran.
5. Apăsaţi în orice loc din ecranul Complet
când aţi terminat alinierea şi setările.
Acum puteţi utiliza dispozitivul.
Capitolul 1
Ecrane principale la MyPal
Ecranul Today (Astăzi)
În mod normal, ecranul Today (Astăzi) apare la pornirea dispozitivului pentru
prima dată în fiecare zi.
NOTĂ
Dacă dispozitivul afişează deja ecranul unui alt program,
puteţi reveni în orice moment la ecranul apăsând
> Today
(Astăzi).
După cum este prezentat în exemplul de mai jos, ecranul Today (Astăzi) vă
permite vizualizarea imediată a sumarului cu informaţiile importante ale zilei.
Apăsaţi pentru a
deschide meniul
Start şi pentru a
alege din programele
disponibile
Apăsaţi pentru a configura sau modifica conexiunile
modemului sau ale reţelei.
Apăsaţi pentru a regla volumul sau pentru a
dezactiva toate sunetele
Apăsaţi pentru vizualizarea nivelului bateriei
Apăsaţi pentru a modifica data şi ora
Ziua dvs. într-o clipă
Apăsaţi pentru a afişa meniul Bluetooth®
Apăsaţi pentru comutarea afişajului la
orientarea peisaj sau portret
Apăsaţi pentru a deschide
programul Calendar
Apăsaţi pentru deschiderea
programului Contacts
(Contacte)
Apăsaţi pentru comutarea afişajului la orientarea
peisaj sau portret
Apăsaţi pentru a deschide meniul Stare ASUS în
care puteţi vizualiza starea şi setările uzuale ale
dispozitivului (precum setarea luminii de fundal,
nivelul bateriei, utilizarea memoriei, etc)
Din ecranul Today (Astăzi), apăsaţi cu stiloul pe oricare din elementele
listate pentru afişarea detaliilor. Consultaţi “Capitolul 2: Informaţii
principale” pentru a afla cum se pot modifica sarcinile sau activităţile
curente sau pentru a adăuga elemente sau informaţii noi.
Noţiuni introductive
Meniul Start
Din meniul Start, puteţi
selecta programe, setări
şi meniul Help (Ajutor).
Pentru a afişa meniul
Start, apăsaţi pe
pictograma
din
partea superioară a
ecranului.
Apăsaţi pentru a deschide un
program
Apăsaţi pentru a
deschide un program
utilizat recent
Apăsaţi pentru a deschide meniul
Programs (Programe)
Apăsaţi pentru a deschide meniul
Settings (Setări)
Tap to display the Help topics
Bară meniu
În partea de jos a ecranului unui program se află bara Meniu. Puteţi utiliza
meniurile şi butoanele din bara de Meniu pentru a executa comenzi şi
acţiuni.
Meniurile şi butoanele variază în funcţie de programul utilizat
Meniuri pop-up
Cu meniurile pop-up
puteţi alege cu uşurinţă
o acţiune pentru un
element.
De exemplu, puteţi utiliza
meniul pop-up în File
Explorer pentru a şterge,
copia sau transmite un
element.
Menţineţi apăsat până la
apariţia meniului pop-up
Apăsaţi pe acţiunea pe
care doriţi s-o efectuaţi
Apăsaţi în exteriorul
meniului pop-up pentru
a-l închide fără a
efectua o acţiune
Pentru a accesa un meniu pop-up, menţineţi apăsat stiloul pe elementul
care doriţi să efectueze acţiunea. La apariţia meniului, ridicaţi stiloul şi
apăsaţi pe acţiunea pe care doriţi să o efectueze. Pentru a închide meniul
pop-up fără a efectua o acţiune, apăsaţi în orice loc în exteriorul meniului.
NOTĂ
10
The pop-up menus are also available in most other programs
on your device. However, the pop-up menu items vary
depending on the program or application.
Capitolul 1
Capitolul 3
Sincronizare şi Îmbunătăţire
Microsoft® ActiveSync®
The Microsoft® ActiveSync® este cel mai important pachet de programe
din MyPal. Cu ActiveSync, puteţi sincroniza informaţiile din calculatorul de
birou cu cele din dispozitiv. Sincronizarea compară datele din dispozitiv
cu cele din calculatorul de birou şi le actualizează pe ambele cu cele
mai recente informaţii. Pentru a obţine ultima versiune de Microsoft®
ActiveSync® , vizitaţi situl Web: www. microsoft.com/ windowsmobile/
downloads.
De exemplu:
• Menţineţi datele din Pocket Outlook actualizate prin sincronizarea
dispozitivului cu datele din Microsoft Outlook din calculatorul de birou.
• Sincronizaţi fişierele Microsoft Word şi Microsoft Excel între dispozitiv
şi calculatorul de birou. Fişierele sunt transformate automat în formatul
corect.
NOTĂ
Ca setare implicită, ActiveSync nu sincronizează automat
toate tipurile de informaţii. Utilizaţi opţiunile ActiveSync
options pentru a porni sau opri sincronizarea pentru anumite
tipuri de informaţii.
Cu ActiveSync, mai puteţi efectua:
• Copierea (preferabilă sincronizării) fişierelor între dispozitiv şi
calculatorul de birou.
• Controlul, la efectuarea sincronizării, prin selectarea unui mod de
sincronizare. De exemplu, puteţi sincroniza permanent când sunteţi
conectat la calculatorul de birou sau numai când doriţi să efectuaţi
sincronizarea.
• Selectarea tipurilor de informaţii pentru sincronizare şi controlul asupra
cantităţii de date sincronizate. De exemplu, dacă alegeţi să sincronizaţi
rezervările stabilite doar din ultimele două săptămâni, cele mai vechi
de două săptămâni nu sunt sincronizate.
Pentru informaţii suplimentare despre utilizarea ActiveSync:
30
1. Porniţi ActiveSync din calculatorul de birou.
2. În bara de meniu ActiveSync, faceţi clic pe Help (Ajutor) > Microsoft
ActiveSync Help (Ajutor Microsoft ActiveSync).
Capitolul 3
Instalarea ActiveSync® în calculator
ActiveSync este preinstalat pe dispozitiv, însă înainte de a putea
sincroniza date cu computerul, trebuie să instalaţi mai întâi ActiveSync
pe computer. Instalaţi ActiveSync de pe CD-ul Microsoft Getting Started
(Noţiuni de bază Microsoft) livrat împreună cu dispozitivul.
NOTĂ
Înainte de a începe instalarea ActiveSync, asiguraţi-vă că
aveţi Microsoft® Outlook® instalat în calculator. Dacă nu aveţi
instalat Outlook sau aveţi Outlook 98 sau Outlook 2000, vă
recomandăm să efectuaţi actualizarea Outlook prin www.
microsoft.com.
Pentru instalarea ActiveSync în calculator.
1. Porniţi calculatorul şi monitorul.
IMPORTANT Nu conectaţi dispozitivul la calculator până când nu aţi
terminat de instalat ActiveSync.
2. Introduceţi Getting Started CD (CD-ul Noţiuni de Bază) în unitatea
optică a calculatorului. CD-ul rulează automat şi afişează ecranul
iniţial, apoi Main Menu (Meniul Principal) de unde puteţi începe
instalarea.
3. Citiţi Overview (Privire de ansamblu) înainte de a instala ActiveSync
pentru a vă asigura că efectuaţi instalarea în ordinea corectă, apoi
faceţi clic pe “Next” (“Următorul”).
4. Urmaţi instrucţiunile din ecranele următoare.
Dacă aţi instalat anterior ActiveSync în calculator, programul Expert de
instalare îl detectează şi vă întâmpină cu un mesaj.
Faceţi clic pe Next (Următorul) pentru a continua instalarea şi
înlocuirea versiunii curente.
Faceţi clic pe Cancel (Revocare) pentru ieşire şi pentru păstrarea
versiunii curente.
5. Aşteptaţi până când Expertul termină copierea tuturor fişierelor
necesare şi actualizează sistemul.
NOTĂ
Puteţi conecta Pocket PC-ul la calculator imediat după
instalarea ActiveSync. Asiguraþi-vã cã opþiunea ActiveSync
(high speed) (ActiveSync (vitezã mare)) sau ActiveSync
(low speed) (ActiveSync (vitezã micã)) este selectatã în
Settings (Setãri) > fila Connections (Conexiuni) > USB
Settings (Setãri USB).
Sincronizare şi Îmbunătăţire
31
Sincronizarea dispozitivului
Conectarea dispozitivului la calculator
1. Conectaþi fiºa mini
USB a cablului
de sincronizare la
conectorul mini USB
de pe partea stângã a
dispozitivului dvs.
2. Conectaţi celălalt
capăt al cablului USB
la computer.
1
2
Configurarea unei relaţii sincronizate
Imediat după ce aţi terminat instalarea, se va lansa automat Expertul
Sync Setup (Configurare Sync) pentru a vă ajuta să stabiliţi o relaţie
sincronizată şi pentru a particulariza setările sincronizării. În acest moment
puteţi alege cu exactitate ce tip de informaţii doriţi să sincronizaţi cu
calculatorul.
Sync relationship (relaţie de sincronizare) este un fişier care
vă permite să sincronizaţi dispozitivul cu calculatorul de birou.
Fişierul este stocat în calculatorul de birou. Un fişier suplimentar
care permite calculatorului de birou să recunoască dispozitivul este
stocat în dispozitiv.
Pentru a configura o relaţie de
sincronizare:
1. În ecranul Expertului de
Configurare Sync, faceţi clic pe
Next (Următorul).
32
Capitolul 3
2. Selectaţi tipul de informaţii pe
care doriţi să le sincronizaţi, apoi
faceţi clic pe Next (Următorul).
Dacă doriţi să particularizaţi un
element sincronizat, evidenţiaţi
elementul şi apoi faceţi clic pe
Settings (Setări).
În fereastra Calendar
Synchronization Settings (Setări
sincronizare calendar), de
exemplu, selectaţi din opţiuni
modul în care doriţi să sincronizaţi
rezervările din dispozitiv cu cele
din calculator, apoi faceţi clic pe
OK.
3. Faceţi clic pe Finish (Terminare)
pentru a încheia configurarea
relaţiei de sincronizare.
Imediat după stabilirea relaţiei de
sincronizare, porneşte automat
ActiveSync şi iniţiază prima
sincronizare între dispozitiv şi
calculator.
Consultaţi secţiunile care
urmează pentru detalii
suplimentare despre sincronizare.
Sincronizare şi Îmbunătăţire
33
Verificarea informaţiilor sincronizate
După prima sincronizare, uitaţi-vă la Calendar, Contacts (Contacte) şi
Tasks (Activităţi) în dispozitiv. Veţi observa că informaţiile calendarului din
Microsoft Outlook din calculator au fost copiate în dispozitiv, iar informaţiile
pe care le deţineţi în dispozitiv au fost copiate în calculator.
NOTĂ
Deschideţi
Microsoft
Outlook din
calculatorul
de birou
pentru a
vizualiza
detaliile
informaţiilor
copiate din
dispozitiv.
Iniţierea manuală a sincronizării
După configurarea ActiveSync şi încheierea primului proces de
sincronizare, puteţi iniţia sincronizarea din dispozitiv în orice moment.
Pentru iniţierea manuală a sincronizării:
1. Apăsaţi
> Programs (Programe) > ActiveSync pentru a afişa
ecranul ActiveSync.
conexiune
Apăsaţi pentru a opri/porni
sincronizarea
34
Apăsaţi pentru a modifica setările
sincronizării
Capitolul 3
2. Pentru a începe sincronizarea, conectaţi dispozitivul la calculator, apoi
apăsaţi Sync (Sincronizare).
Pentru a încheia sincronizarea, apăsaţi Stop.
Puteţi sincroniza prin IR (portul infraroşu) sau înainte de modificarea
setărilor sincronizării. Pentru aceasta, trebuie să opriţi mai întâi
sincronizarea cu calculatorul.
NOTĂ
Pentru informaţii suplimentare despre sincronizare, apăsaţi
din ecranul ActiveSync, apoi apăsaţi Help (Ajutor).
Opţiuni de sincronizare
Programul Microsoft ActiveSync vă permite să particularizaţi în
orice moment setările sincronizării. Puteţi selecta elementele pentru
sincronizare, stabili orarul de sincronizare şi specifica regulile de
sincronizare.
Pentru afişarea opţiunilor de sincronizare:
• Din fereastra ActiveSync a calculatorului de birou, faceţi clic pe
pictograma Options (Opţiuni), sau
• Din bara de meniu, faceţi clic pe Tools (Instrumente), apoi pe
Options (Opţiuni).
Pentru a selecta elementele pentru sincronizare:
1. Bifaţi caseta alăturată elementului pe care doriţi să-l sincronizaţi.
2. Evidenţiaţi un element bifat apoi faceţi clic pe Settings (Setări) pentru a
specifica opţiunile de sincronizare pentru element.
De exemplu, evidenţiaţi Calendar apoi faceţi clic pe Settings (Setări)
pentru a afişa fereastra Calendar Synchronization Settings (Setări
sincronizare calendar). Particularizaţi setările disponibile, apoi faceţi clic
pe OK când aţi terminat.
3. Procedaţi identic pentru celelalte elemente bifate.
NOTĂ
Nu puteţi stabili opţiuni pentru elementele nebifate.
4. Apăsaţi ok când aţi terminat.
Sincronizare şi Îmbunătăţire
35
Capitolul 4
Microsoft® Pocket Outlook
Microsoft® Pocket Outlook cuprinde Calendar, Contacts (Contacte), Tasks
(Activităţi), Notes (Note) şi Messaging (Schimb de mesaje). Puteţi utiliza
aceste programe individual sau împreună. De exemplu, puteţi utiliza o
adresă de poştă electronică stocată în Contacts (Contacte) pentru a trimite
mesaje de poştă electronică prin Messaging (Schimb de mesaje).
Utilizând ActiveSync®, puteţi sincroniza informaţiile din Microsoft
Outlook sau Microsoft Exchange din calculator cu cele din dispozitiv.
De asemenea, puteţi sincroniza aceste informaţii direct cu un server
Microsoft Exchange. La fiecare sincronizare, ActiveSync compară
modificările efectuate în dispozitiv şi calculatorul de birou sau server şi
actualizează ambele calculatoare cu cele mai recente informaţii. Pentru
informaţii privind utilizarea ActiveSync, consultaţi ActiveSync Help (Ajutor
ActiveSync) din calculatorul de birou.
Puteţi comuta la oricare din programele Pocket Outlook apăsând
Calendar
Utilizaţi Calendarul pentru planificarea rezervărilor, inclusiv rezervările şi
alte evenimente. Puteţi verifica rezervările fixate prin una din mai multele
vizualizări (Agenda, Day (Ziuă), Week (Săptămână), Month (Lună) şi Year
(An)) şi puteţi comuta cu uşurinţă între vizualizări utilizând meniul View
(Vizualizare).
Apăsaţi pentru a afişa sau edita
detaliile rezervării
Apăsaţi pentru a modifica afişarea
calendarului după Day (Ziuă), Week
(Săptămână), Month (Lună), Year
(An) sau Agendă.
Apăsaţi pentru a crea o
rezervare nouă
NOTĂ
36
Puteţi particulariza afişarea Calendarului, de exemplu puteţi
schimba prima zi din săptămână apăsând pe Menu (Meniu)
> Options (Opţiuni).
Capitolul 4
Crearea rezervărilor
Pentru a crea o rezervare:
1. Dacă vă aflaţi în modul de vizualizare Day (Ziuă) sau Week
(Săptămână), apăsaţi pe data dorită pentru rezervare,
2. Apăsaţi Menu (Meniu)> New Appointment (Rezervare nouă).
Apăsaţi pentru a selecta un text predefinit
Apăsaţi pentru a selecta una din locaţiile
introduse anterior
Apăsaţi pentru a specifica ora rezervării
Apăsaţi pentru a specifica data rezervării
Apăsaţi pentru a adăuga note la
rezervare
3. Utilizând panoul de intrare, introduceţi o descriere şi o locaţie. Apăsaţi
pentru a selecta câmpul.
4. Dacă este necesar, apăsaţi pe dată şi oră pentru a le modifica.
5. Introduceţi alte informaţii la alegere. Va trebui să ascundeţi panoul de
intrare pentru a vizualiza toate câmpurile disponibile.
6. Pentru a adăuga note, apăsaţi fila Notes (Note). Puteţi introduce text,
puteţi desena sau crea o înregistrare. Pentru informaţii suplimentare
despre crearea notelor, consultaţi secţiunea “Notes” (”Note”) ulterior în
acest capitol.
7. Când aţi terminat, apăsaţi ok pentru a reveni la Calendar.
NOTĂ
Apăsaţi Menu (Meniu) > Options (Opţiuni)... fila >
Appointments (Rezervări) pentru a configura dispozitivul
să vă amintească despre toate rezervările noi. Dispozitivul
vă va aminti în funcţie de opţiunile stabilite în , Settings
(Setări), fila Personal, Sounds & Notifications (Sunete şi
Notificări).
Microsoft® Pocket Outlook
37
Crearea rezervărilor
Pentru a crea o rezervare:
1. Dacă vă aflaţi în modul de vizualizare Day (Ziuă) sau Week
(Săptămână), apăsaţi pe data dorită pentru rezervare.
2. Apăsaţi Menu (Meniu)> New Appointment (Rezervare nouă).
Apăsaţi pentru a selecta un text predefinit
Apăsaţi pentru a selecta una din locaţiile
introduse anterior
Apăsaţi pentru a specifica ora rezervării
Apăsaţi pentru a specifica data rezervării
Apăsaţi pentru a adăuga note la
rezervare
3. Utilizând panoul de intrare, introduceţi o descriere şi o locaţie. Apăsaţi
pentru a selecta câmpul.
4. Dacă este necesar, apăsaţi pe dată şi oră pentru a le modifica.
5. Introduceţi alte informaţii la alegere. Va trebui să ascundeţi panoul de
intrare pentru a vizualiza toate câmpurile disponibile.
6. Pentru a adăuga note, apăsaţi fila Notes (Note). Puteţi introduce text,
puteţi desena sau crea o înregistrare. Pentru informaţii suplimentare
despre crearea notelor, consultaţi secţiunea “Notes” (”Note”) ulterior în
acest capitol.
7. Când aţi terminat, apăsaţi ok pentru a reveni la Calendar.
NOTĂ
38
Apăsaţi Menu (Meniu) > Options (Opţiuni)... fila >
Appointments (Rezervări) pentru a configura dispozitivul
să vă amintească despre toate rezervările noi. Dispozitivul
vă va aminti în funcţie de opţiunile stabilite în , Settings
(Setări), fila Personal, Sounds & Notifications (Sunete şi
Notificări).
Capitolul 4
Utilizarea ecranului rezumat
La apăsarea unei rezervări în Calendar, apare un ecran de rezumat.
Pentru a modifica rezervarea, apăsaţi Edit (Editare).
Detalii rezervare
Note/informaţii suplimentare
despre rezervare
Apăsaţi pentru a vizualiza editarea,
transmisia şi pentru a şterge opţiunile
unei rezervări
Apăsaţi pentru a modifica detaliile unei
rezervări
Crearea unei cereri pentru întâlnire
Puteţi configura întâlniri cu alţi utilizatori ai Outlook şi Pocket Outlook.
Cererea de întâlnire se va crea automat şi va fi trimisă fie când sincronizaţi
Inbox fie când vă conectaţi la serverul de poştă electronică.
Pentru a crea o cerere de întâlnire:
1. Apăsaţi Menu (Meniu)> Options (Opţiuni) > fila Appointments
(Rezervări) pentru a indica felul în care doriţi să fie trimisă cererea de
întâlnire.
2. Dacă trimiteţi şi primiţi mesaje de poştă electronică prin ActiveSync,
selectaţi ActiveSync.
Pentru a planifica o întâlnire:
1. Creaţi o rezervare.
2. La detalii despre rezervare, ascundeţi panoul de intrare, apoi apăsaţi
Attendees (Parteneri).
3. Din lista de adrese de poştă electronică introduse în Contacts
(Contacte), selectaţi partenerii întâlnirii. Apăsaţi Add (Adăugare)
pentru a selecta mai multe contacte. Apăsaţi ok când aţi terminat.
Nota întâlnirii se creează automat şi este plasată în folderul Outbox.
Pentru informaţii suplimentare despre trimiterea şi primirea cererilor de
întâlnire, consultaţi meniul Ajutor online pentru Calendar şi Messaging
(Schimb de mesaje) din dispozitiv.
Microsoft® Pocket Outlook
39
4. Pentru a adăuga note, apăsaţi fila
Notes (Note). Puteţi introduce text,
puteţi desena sau crea o înregistrare.
Pentru informaţii suplimentare despre
crearea notelor, consultaţi secţiunea
“Notes” (”Note”) ulterior în acest capitol.
5. Apăsaţi ok pentru a reveni la lista
contactelor când aţi terminat
NOTĂ
În Windows Mobile 6, contactele din Windows Live sunt
adãugate automat în lista de contacte Outlook.
Utilizarea ecranului rezumat
Prin apăsarea unui contact din lista contactelor, se afişează un ecran
rezumat Pentru a modifica informaţiile despre contact, apăsaţi Edit
(Editare).
Detalii despre contact
Apăsaţi pentru a afişa note
Apăsaţi pentru a modifica
informaţiile despre contact
40
Capitolul 4
Găsirea unui contact
Există patru modalităţi de a găsi un contact.
1. În lista contactelor, introduceţi un nume de contact în caseta de sub
bara de navigaţie. Pentru a vizualiza din nou toate contactele, ştergeţi
textul din casetă sau apăsaţi butonul Undo (Revenire) din dreapta
casetei.
2. Apăsaţi Menu (Meniu) > Filter (Filtru) şi apoi selectaţi tipul de contact
pe care doriţi să-l afişaţi. Pentru afişarea tuturor contactelor încă o
dată, selectaţi All Contacts (Toate contactele). Pentru a vizualiza un
contact ce nu a fost atribuit unei categorii, selectaţi No Categories
(Fără categorii).
3. Pentru a vizualiza denumirile companiilor pentru care lucrează
contactele, în lista contactelor apăsaţi Menu (Meniu) > View By
(Vizualizare după) > By Company (După companie). Numărul
contactelor care lucrează pentru compania respectivă va fi afişat în
dreapta denumirii companiei.
4. Apăsaţi
> Programs (Programe) > Search (Căutare). Introduceţi
numele de contact, selectaţi Contacts (Contacte) pentru tip şi apăsaţi
Search (Căutare).
Microsoft® Pocket Outlook
41
Activităţi
Utilizaţi Tasks (Activităţi) pentru a ţine evidenţa sarcinilor pe care trebuie
să le îndepliniţi. Apăsaţi Menu (Meniu) > Sort by (Sortare după) sau
Filter (Filtru) pentru a sorta sau respectiv filtra activităţile afişate.
Apăsaţi aici pentru a crea şi introduce o
activitate nouă
Indică prioritate maximă
Apăsaţi pentru a afişa sau edita detaliile
activităţii
Menţineţi apăsat pentru a afişa meniul popup al acţiunilor şi apoi apăsaţi acţiunea pe
care doriţi să o efectuaţi
Crearea activităţilor
Pentru a crea o activitate:
1. Apăsaţi
> Programs (Programe) >
Tasks (Activităţi) > Menu (Meniu) > New
Task (Activitate nouă) pentru a afişa un
formular gol de activitate.
2. Utilizând panoul de intrare, introduceţi o
descriere.
3. ntroduceţi o dată pentru pornire şi una
pentru finalizare, sau introduceţi alte
informaţii prin apăsarea mai întâi a
câmpului. Dacă panoul de intrare este
deschis, va trebui să-l ascundeţi pentru a
vizualiza toate câmpurile disponibile.
4. Pentru a atribui o activitate unei categorii,
apăsaţi Categories (Categorii) şi selectaţi o categorie din listă. În lista
de activităţi, puteţi afişa activităţile după categorie.
42
Capitolul 4
5. Pentru a adăuga note, apăsaţi fila Notes (Note). Puteţi introduce text,
puteţi desena sau crea o înregistrare. Pentru informaţii suplimentare
despre crearea notelor, consultaţi secţiunea “Notes” (”Note”) ulterior în
acest capitol.
6. Apăsaţi ok pentru a reveni la lista activităţilor când aţi terminat.
Utilizarea ecranului rezumat
Prin apăsarea activităţii din lista activităţilor, se afişează un ecran rezumat.
Pentru a modifica detaliile activităţii, apăsaţi Edit (Editare).
Detalii sarcină
Apăsaţi pentru a vizualiza sau ascunde
detaliile activităţii
Note/informaţii suplimentare despre
activitate
Apăsaţi pentru a modifica
detaliile despre activitate
Note
Se poate reţine rapid o idee, un memento sau un număr de telefon cu
Notes (Note). Puteţi crea o notă scrisă sau o înregistrare. De asemenea,
puteţi include o înregistrare într-o notă. Dacă o notă este deschisă când
creaţi o înregistrare, aceasta va fi inclusă în notă ca pictogramă. Dacă
nota este afişată, aceasta va fi creată ca o înregistrare separată.
Puteţi modifica opţiunile Notes (Note) implicite prin includerea modului
scriere, şablon, stocare fişier şi acţiunea buton înregistrare.
Microsoft® Pocket Outlook
43
Apăsaţi pentru a modifica ordinea sortării din listă
Apăsaţi pentru a deschide o notă sau pentru a
reda o înregistrare
Menţineţi apăsat pentru a afişa meniul pop-up
cu acţiuni
Apăsaţi o acţiune pentru elementul respectiv
Apăsaţi pentru a crea o nouă
notă sau înregistrare.
Pentru stabilirea modului de intrare implicit la introducerea
textului în notă:
1. Apăsaţi
> Programs (Programe) > Notes (Note) > Menu (Meniu)
> Options (Opţiuni).
2. În caseta mod Default (Implicit), selectaţi una din următoarele opţiuni:
• Writing (Scriere) dacă doriţi să desenaţi sau să introduceţi text
scris de mână într-o notă.
• Typing (Dactilografiere) dacă doriţi să creaţi o notă scrisă de tipar.
3. Apăsaţi ok.
NOTĂ
În ecranul Options (Opţiuni), apăsaţi
> Help (Ajutor)
pentru a afla mai multe despre celelalte setări.
Crearea notelor
Pentru a crea o notă:
1. Apăsaţi
> Notes (Note) > New (Nou).
2. Creaţi nota prin scriere, desenare,
dactilografiere sau înregistrare. Pentru
informaţii suplimentare despre utilizarea
panoului de intrare, scriere şi desenare pe
ecran şi crearea înregistrărilor, consultaţi
Capitolul 2.
3. Apăsaţi ok pentru a salva nota şi pentru a
reveni la lista Notes (Note).
NOTĂ
44
Apăsaţi Menu (Meniu) > View Recording Toolbar (Vizualizare
bară de instrumente înregistrare) pentru a afişa instrumentele
de înregistrare şi pentru a efectua o înregistrare.
Capitolul 4
Schimb de mesaje
Utilizaţi Messaging (Schimbul de mesaje) pentru trimiterea şi primirea
mesajelor de poştă electronică în unul din următoarele moduri:
• Sincronizarea mesajelor de poştă electronică cu Microsoft Exchange sau
Microsoft Outlook din calculatorul de birou.
• Trimiterea şi primirea mesajelor de poştă electronică prin conectarea directă
la un server de poştă electronică prin furnizorul de servicii Internet (ISP) sau
o reţea
Sincronizarea mesajelor de poştă electronică
Puteţi sincroniza mesajele de poştă electronică, parte a procesului general de
sincronizare. Trebuie să activaţi sincronizarea corespondenţei în ActiveSync.
Pentru mai multe informaţii privind activarea sincronizării corespondenţei,
consultaţi Ajutor online ActiveSync în calculatorul de birou.
În timpul sincronizării:
• Mesajele sunt copiate din folderele poştei din Exchange sau Outlook în
calculatorul de birou în folderul ActiveSync din Inbox din dispozitiv. Ca
setare implicită, veţi primi mesaje numai din ultimele cinci zile şi primele 100
de linii de la fiecare mesaj.
• Mesajele de poştă electronică din folderul Outbox din dispozitiv sunt
transferate către Exchange sau Outlook, apoi sunt trimise din aceste
programe.
• Pentru a fi transferate, mesajele de poştă electronică din subfoldere trebuie
să fie selectate în ActiveSync în calculatorul de birou.
NOTĂ
De asemenea, puteţi sincroniza mesajele de poştă electronică
cu calculatorul de birou dintr-o locaţie aflată la distanţă. Pentru
informaţii suplimentare despre conectarea dispozitivului, consultaţi
Capitolul 7.
Conectarea direct la un server de poştă
electronică
Suplimentar faţă de sincronizarea mesajelor de poştă electronică cu
calculatorul de birou, puteţi trimite şi primi mesaje de poştă electronică prin
conectarea la un server de poştă electronică prin intermediul unui modem
sau a unei plăci de reţea conectată la dispozitiv. Trebuie să configuraţi o
conexiune la distanţă pentru o reţea sau ISP şi o conexiune pentru serverul
de poştă electronică. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Capitolul 7.
Când vă conectaţi la severul de poştă electronică, mesajele noi sunt
descărcate în dispozitiv în folderul Inbox, mesajele din folderele Outbox ale
Microsoft® Pocket Outlook
45
dispozitivului sunt trimise, Iar mesajele care au fost şterse din serverul de
poştă electronică sunt eliminate din folderul Inbox al dispozitivului.
Inbox al dispozitivului.
Mesajele pe care le primiţi direct de la un server de poştă electronică sunt
legate în primul rând de severul de poştă electronică şi nu de calculatorul de
birou. La ştergerea unui mesaj din dispozitiv, acesta va fi şters şi din serverul
de poştă electronică la următoare conectare, în funcţie de setările selectate
în ActiveSync.
Puteţi lucra online sau offline. Când lucraţi online, citiţi şi răspundeţi la
mesaje în timp ce sunteţi conectat la serverul de poştă electronică. Mesajele
sunt trimise imediat, când apăsaţi Send (Trimitere), ceea ce duce la
economisirea spaţiului din dispozitiv.
Când lucraţi offline, după ce aţi descărcat antetele mesajelor noi sau mesaje
parţiale, vă puteţi deconecta de la serverul de poştă electronică şi puteţi
decide ce mesaje descărcaţi complet. La următoarea conectare, Inbox
descarcă complet mesajele pe care le-aţi marcat pentru regăsire şi trimite
mesajele compuse.
Când vă conectaţi la serverul de poştă electronică sau vă sincronizaţi cu
calculatorul de birou, prin setare implicită veţi primi numai mesajele din
ultimele trei zile, iar poşta are o dimensiune mai mică de 0,5 KB. Dacă
dimensiunea poştei este mai mare de 0,5 KB, va trebui să o descărcaţi prin
hyperlink. Mesajele originale rămân în serverul de poştă electronică sau în
calculatorul de birou.
Puteţi marca mesajele pe care doriţi să le regăsiţi în întregime la următoarea
sincronizare sau la conectarea la serverul de poştă electronică. În lista
mesajelor, menţineţi apăsat pe mesajul pe care doriţi să-l regăsiţi. În meniul
pop-up, apăsaţi Download Message (Descărcare mesaj). Pictograma din lista
mesajelor din Inbox vă oferă indicaţii vizuale despre starea mesajului.
Puteţi specifica preferinţele de descărcare la configurarea serviciului sau
puteţi selecta opţiunile de sincronizare. Le puteţi modifica în orice moment.
• Modificarea opţiunilor pentru sincronizarea Inbox utilizând opţiunile
ActiveSync. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi ActiveSync Help
(Ajutor ActiveSync) din calculatorul de birou.
• Modificarea opţiunilor pentru conexiuni directe la serverul de poştă
electronică în Inbox în dispozitiv. Apăsaţi Menu (Meniu) > Tools
(Instrumente) > Options (Opţiuni). În fila Accounts (Conturi), apăsaţi pe
contul pe care doriţi să-l modificaţi. Menţineţi apăsat pe cont şi selectaţi
Delete (Ştergere) pentru a elimina un cont.
46
Capitolul 4
Citirea mesajelor din Inbox
Mesajele pe care le primiţi apar în folderul Inbox. Ca setare implicită,
mesajele primite cel mai recent apar în capul listei. Mesajele necitite apar
cu caractere aldine.
Apăsaţi pentru a selecta contul poştei electronice şi folderul pe care doriţi să-l afişaţi
Apăsaţi pentru a selecta
ordinea sortării mesajelor
Menţineţi apăsat pentru a afişa meniul
pop-up cu acţiuni
Apăsaţi Menu (Meniu) > Send/Receive
(Trimitere/Primire) pentru a trimite/primi
poştă electronică
Apăsaţi pe un mesaj din poşta electronică din Inbox pentru a-l afişa.
Apăsaţi pentru revenire la lista mesajelor
Apăsaţi pentru revenire la funcţia defilare
pornită/oprită
Apăsaţi pentru a şterge mesajul
Apăsaţi pentru a răspunde la acest mesaj
Microsoft® Pocket Outlook
Apăsaţi Menu (Meniu) pentru a vizualiza
o listă cu acţiunile pe care le puteţi
efectua asupra poştei electronice
47
Compunerea unui mesaj
Pentru a compune un mesaj:
1. Apăsaţi New (Nou) pentru a afişa un ecran gol de poştă electronică.
Introduceţi aici adresa poştei electronice
Apăsaţi şi mutaţi bara de defilare sus/jos
pentru a vizualiza sau ascunde antetul
complet al mesajului
Introduceţi textul aici
Apăsaţi pentru a trimite mesajul
2. În câmpul To (Către), introduceţi adresa de poştă electronică a
destinatarului. Puteţi tasta adresa de poştă electronică sau puteţi
selecta un nume din lista Contacts (Contacte) apăsând “Către”.
Dacă doriţi să trimiteţi o copie a poştei electronice şi altor destinatari,
utilizaţi stiloul pentru a defila în sus pentru a afişa liniile Cc: şi Bcc: în
antetul mesajului.
Adresele din To (Către): şi Cc: pot fi vizualizate de către toţi
destinatarii.
Adresele din Bcc: sunt ascunse pentru destinatari.
Pentru a adresa poşta electronică mai multor destinatari, tastaţi
adresele de poştă electronică separat prin punct şi virgulă. Punctul şi
virgula sunt adăugate automat între adresele de poştă electronică dacă
acestea sunt selectate din lista Contacts (Contacte).
Toate numele din lista Contacts (Contacte) cu adresă de poştă
electronică apar în agenda poştei electronice.
3. Introduceţi un subiect şi compuneţi mesajul.
4. Apăsaţi Send (Trimitere).
48
Capitolul 4
NOTĂ
Pentru a introduce mesaje presetate sau utilizate frecvent,
apăsaţi Menu (Meniu) > My Text (Textul meu) şi selectaţi
mesajul dorit.
Pentru a crea sau edita un mesaj presetat înainte de a-l
adăuga în corpul mesajului, apăsaţi Menu (Meniu) > My Text
(Textul meu) > Edit My Text Messages (Editare mesajele
mele text), selectaţi un mesaj pentru modificare sau selectaţi
o linie goală din partea de jos a listei, apoi introduceţi textul şi
apăsaţi ok.
Pentru a salva un text compus:
Dacă lucraţi offline, mesajul este mutat în folderul Outbox şi va fi trimis
data următoare când vă conectaţi.
Dacă nu doriţi trimiterea imediată a mesajului, apăsaţi ok după
compunerea mesajului pentru a-l salva în folderul Drafts (Schiţe).
Când doriţi trimiterea mesajului, deschideţi folderul Drafts (Schiţe) şi
apăsaţi pe mesaj. Apăsaţi Send (Trimitere) pentru trimiterea mesajului.
Gestionarea folderelor şi a mesajelor de
poştă electronică
Comportamentul folderelor pe care le-aţi creat depinde de utilizarea
ActiveSync, SMS, POP3, sau IMAP4.
• Dacă utilizaţi ActiveSync, mesajele de poşta electronică din folderul
Inbox din Outlook vor fi sincronizate automat cu dispozitivul. Folderele
create şi mesajele mutate se vor regăsi apoi şi în server.
• Dacă utilizaţi SMS, mesajele sunt stocate în folderul Inbox.
• Dacă utilizaţi POP3 şi mutaţi mesaje de poştă electronică într-un folder
creat, dispare legătura dintre mesajele din dispozitiv şi copiile acestora
din serverul de poştă. La următoarea conectare, serverul de poştă va
sesiza că mesajele lipsesc din Inbox din dispozitiv şi le va şterge din
server. Acest lucru vă împiedică să aveţi două copii ale mesajului, dar
mai înseamnă şi că nu mai aveţi acces din alt loc la mesajele mutate în
folderele create, cu excepţia dispozitivului.
• Dacă utilizaţi IMAP4, folderele create şi mesajele de poştă electronică
mutate se regăsesc în server. Prin urmare, mesajele vă sunt
disponibile la fiecare conectare la serverul de poştă, indiferent dacă
vă conectaţi din dispozitiv sau din calculatorul de birou. Această
sincronizare a folderelor are loc la conectarea la serverul de poştă,
la crearea folderelor noi, sau la redenumirea/ştergerea folderelor în
timpul conectării.
Microsoft® Pocket Outlook
49
Capitolul 5
Companion Programs
Programele însoþitoare sunt Microsoft® Office Mobile, Messenger,
Windows Live, Windows Media™ Player, Prezentator la distanþã ASUS
pentru PC de buzunar.
Pentru a comuta pe un program asociat din dispozitiv, apăsaţi Programs
(Programe) în meniul , apoi apăsaţi pe programul pe care doriţi să-l
deschideţi.
Word Mobile
Word Mobile funcţionează cu Microsoft Word din calculatorul de birou
pentru a vă oferi acces uşor la copiile documentelor. Puteţi crea un
document nou în dispozitiv sau puteţi copia documente din calculatorul
de birou în dispozitiv. Sincronizaţi documente între calculatorul de birou şi
dispozitiv pentru a avea cele mai recente conţinuturi în ambele locaţii.
Utilizaţi Word Mobile pentru acrea documente, precum scrisori, procese
verbale ale şedinţelor sau rapoarte de călătorie.
Crearea documentelor Word Mobile
Pentru a crea un document nou Word:
1. Apăsaţi
> Programs (Programe) > Word Mobile pentru a lansa
aplicaţia.
Dacă aveţi deja documente Microsoft Word sau Word Mobile în
dispozitiv, va apărea o listă a documentelor.
2. Apăsaţi New (Nou) în bara Menu (Meniu) pentru a afişa un document
gol.
3. Utilizaţi orice instrument din panoul de intrare pentru a scrie textul. NOTĂ
50
Dacă apăsaţi Menu (Meniu) > Options (Opţiuni) şi alegeţi
un şablon, şablonul apare cu textul şi formatarea respectivă.
Capitolul 5
This is a new Word document.
Apăsaţi pentru salvarea şi închiderea
documentului
Introduceţi textul aici
Bară de instrumente
pentru formatare
Apăsaţi pentru a vizualiza sau
ascunde panoul de intrare
Apăsaţi pentru a selecta o
metodă de intrare
Salvarea documentelor Word Mobile
Pentru a salva un document Word Mobile:
După ce aţi terminat de editat documentul, apăsaţi ok.
Ca setare implicită, documentul este salvat utilizând prima linie ca
denumire de fişier. De exemplu, dacă prima linie din document conţine
cuvintele Lucruri de rezolvat, aceste cuvinte apar ca numele fişierului în
lista documentelor Word.
Pentru a specifica opţiuni de salvare:
1. Cu documentul deschis, apăsaţi Menu (Meniu) > File (Fişier) > Save
As (Salvare ca) pentru a deschide ecranul Save As (Salvare ca).
2. Introduceţi un nume de fişier în câmpul Name (Nume).
3. Apăsaţi săgeata jos în câmpul Folder, apoi selectaţi un folder unde
doriţi să salvaţi fişierul.
4. Apăsaţi săgeata jos în câmpul Type (Tip) pentru a selecta un format
de fişier.
5. Apăsaţi săgeata jos în câmpul Location (Locaţie) pentru a indica
locaţia fişierului salvat, în memoria principală a dispozitivului sau pe o
cartelă de memorie, dacă este disponibilă.
6. Apăsaţi Save (Salvare).
Companion Programs
51
Deschiderea unui document existent Word
Mobile
Word Mobile conţine o listă cu fişierele stocate în dispozitiv. Apăsaţi pe
un fişier din listă pentru a-l deschide. Pentru a şterge, face copii şi trimite
fişiere, menţineţi apăsat pe un fişier din listă apoi selectaţi acţiunea
corespunzătoare din meniul pop-up.
Apăsaţi pentru a selecta folderul pe care doriţi să-l vizualizaţi
Apăsaţi pentru a modifica
ordinea sortării din listă
Apăsaţi pe un document
pentru a-l deschide
Apăsaţi pentru a crea un
document nou
NOTĂ
Dacă aţi deschis un fişier Word existent, apăsaţi Menu
(Meniu) > File (Fişier) > Rename/Move (Redenumire/
Mutare)... dacă doriţi să modificaţi denumirea fişierului,
folderului sau a locaţiei de stocare utilizate pentru salvarea
fişierului. Puteţi deschide doar un singur document Word
Mobile. La deschiderea unui al doilea document, vi se va
cere să salvaţi mai întâi documentul curent.
Vizualizarea documentelor
Dacã deschideþi un document Word creat pe un calculator desktop,
atingeþi View (Vizualizare) > Wrap to Window (Încadrare în fereastrã)
pentru vizualizarea întregului document.
YMai puteţi regla dimensiunea de vizualizare a unui document prin mărire/
micşorare.
Pentru a mări sau micşora un document:
Apăsaţi View (Vizualizare) > Zoom (Mărire/Micşorare), apoi selectaţi
raportul dorit..
52
Capitolul 5
Excel Mobile
Excel Mobile oferă instrumente de bază pentru foile de calcul, precum
formule, funcţii, sortare şi filtrare. Pentru afişarea barei de instrumente,
apăsaţi View (Vizualizare) > Toolbar (Bară de instrumente).
Conţinutul celulei apare
aici în timp ce tastaţi sau
la selectarea unui celule
Apăsaţi pentru a accesa
opţiunile de vizualizare
NOTĂ
Apăsaţi pentru a
deschide un meniu cu
funcţiile Excel
Puteţi deschide numai un singur document Excel Mobile; la
deschiderea celui de-al doilea document, vi se va cere să-l
salvaţi pe primul
Crearea unui document Excel Mobile
1. Apăsaţi
> Programs (Programe) > Excel Mobile.
2. Apăsaţi New (Nou) pentru a afişa o foaie de lucru goală.
NOTĂ
Dacă apăsaţi Menu (Meniu) > Options (Opţiuni) în lista
fişierelor şi alegeţi un şablon, la crearea unei foi de lucru noi,
şablonul apare cu textul şi formatarea respectivă.
Deschiderea unui document existent Excel
Mobile
1. Apăsaţi
> > Programs (Programe) > Excel Mobile tpentru a afişa
lista cu fişierele Excel Mobile.
2. Apăsaţi pe fişierul pe care doriţi să-l deschideţi.
Companion Programs
53
Salvarea unui document Excel Mobile
Pentru a salva un document Excel Mobile:
După ce aţi terminat de editat documentul, apăsaţi ok.
Ca setare implicită, documentul se salvează ca Book1 (Registrul 1)
pentru numele fişierului. Puteţi modifica numele fişierului alegând unul
reprezentativ pentru document. Consultaţi procedurile de mai jos pentru
opţiuni de salvare.
Pentru a specifica opţiuni de salvare:
1. Cu documentul deschis, apăsaţi Menu (Meniu) > File (Fişier) > Save
As (Salvare ca) pentru a afişa ecranul Save As (Salvare ca).
2. Modificaţi numele fişierului prin introducerea unui nume nou în câmpul
Name (Nume).
3. Apăsaţi săgeata jos în câmpul Folder, pentru a selecta un folder unde
doriţi să plasaţi fişierul.
4. Apăsaţi săgeata jos în câmpul Type (Tip) pentru a selecta un format
de fişier.
5. Apăsaţi săgeata jos în câmpul Location (Locaţie) pentru a indica
locaţia fişierului salvat, de ex. în memoria principală, pe un disc de
memorie Flash sau pe o cartelă de memorie, dacă este disponibilă.
6. Apăsaţi Save (Salvare).
Pentru a redenumi/muta un fişier:
1. Cu documentul deschis, apăsaţi Menu (Meniu) > File (Fişier) >
Rename/move (redenumi/muta) pentru a afişa ecranul Rename/
move (redenumi/muta).
2. Modificaţi numele fişierului în câmpul Name (Nume).
3. Apăsaţi săgeata jos în câmpul Folder, pentru a selecta un folder unde
doriţi să mutaţi fişierul.
4. Apăsaţi săgeata jos în caseta Location (Locaţie) pentru a selecta
locaţia folderului.
5. Apăsaţi ok când aţi terminat.
Sfaturi pentru lucrul cu Excel Mobile
Reţineţi următoarele aspecte când lucraţi cu foi de lucru mari în Pocket
Excel:
54
• Vizualizaţi în modul ecran complet pentru a vedea cât mai mult
posibil din foaia de lucru. Apăsaţi View (Vizualizare) > Full Screen
(Ecran complet). Pentru a ieşi din modul ecran complet, apăsaţi
Restore (Restabilire).
Capitolul 5
• Afişaţi şi ascundeţi elementele ferestrei. Apăsaţi View (Vizualizare) >
Show (Afişare).
• Îngheţaţi şi dezgheţaţi panouri într-o foaie de lucru. Mai întâi selectaţi
celula în care doriţi să îngheţaţi panouri. Apăsaţi View (Vizualizare) >
Freeze Panes (Îngheţare panouri). Este posibil să doriţi îngheţarea
panourilor superioare dar şi majoritatea lor într-o foaie de lucru pentru
a menţine vizibile etichetele rândurilor şi coloanelor atunci când defilaţi
prin foaie. Pentru dezgheţarea panourilor, apăsaţi View (Vizualizare) >
Unfreeze Panes (Dezgheţare panouri).
• Scindaţi panouri pentru a vizualiza zone diferite dintr-o foaie de lucru
mare. Apăsaţi View (Vizualizare) > Split (Scindare). Culisaţi bara
de scindare la locul dorit. Pentru a elimina scindarea, apăsaţi View
(Vizualizare) > Remove Split (Eliminare scindare).
• Afişaţi şi ascundeţi rânduri şi coloane. Pentru a ascunde un rând sau
o coloană, selectaţi o celulă din rândul sau coloana pe care doriţi să o
ascundeţi. Apăsaţi Menu (Meniu) > Format (Format) > Row or Column
(Rând sau coloană) > Hide (Ascunde). Pentru a afişa un rând sau o
coloană ascunsă, apăsaţi Menu (Meniu) > Edit (Editare) > Go To (Salt
la) şi introduceţi o referinţă din rândul sau coloana ascunsă. Apăsaţi Menu
(Meniu) > Format (Format) > Row or Column (Rând sau coloană) >
Unhide (Arată).
Pentru informaţii suplimentare despre Excel Mobile, apăsaţi
> Help
(Ajutor).
PowerPoint Mobile
PowerPoint Mobile funcţionează cu Microsoft PowerPoint din calculatorul de
birou pentru a vă oferi acces uşor la copiile prezentărilor PowerPoint. Copiaţi
fişierele prezentărilor PowerPoint din calculator în dispozitiv şi le vizualizaţi
rapid. Sincronizaţi fişierele cu prezentări din calculator şi din dispozitiv pentru a
avea cele mai recente conţinuturi în ambele locaţii.
NOTĂ
În PowerPoint Mobile puteţi numai vizualiza fişierele cu prezentări
PowerPoint.
Deschiderea unui fişier cu prezentare PowerPoint
Dacă anterior aţi copiat fişierele de prezentare PowerPoint Mobile în dispozitiv,
apare o listă cu documentele după ce apăsaţi pictograma PowerPoint Mobile.
Pentru a deschide un fişier PowerPoint Mobile:
1. Apăsaţi
> Programs (Programe) > PowerPoint Mobile pentru a afişa
lista cu fişierele PowerPoint Mobile.
2. Apăsaţi pe fişierul pe care doriţi să-l deschideţi.
Companion Programs
55
Vizualizarea unui fişier PowerPoint Mobile
Pentru a sări la următorul diapozitiv:
1. În timpul vizualizării unui fişier PowerPoint, apăsaţi săgeata din partea
stângă jos a ecranului pentru a deschide meniul.
2. În meniu, apăsaţi Next (Următorul) sau Previous (Anteriorul) pentru
salt înainte şi înapoi în fişierul PowerPoint Mobile. Apăsaţi Go to Slide
(Salt la diapozitiv) pentru salt imediat la un anumit diapozitiv din
prezentare.
NOTĂ While viewing a PowerPoint file, you can also tap the screen
to go to the next slide.
Pentru a mări/micşora un diapozitiv:
1. În timpul vizualizării unui fişier PowerPoint, apăsaţi săgeata din partea
stângă jos a ecranului pentru a deschide meniul.
2. În meniu, apăsaţi Zoom In (Mărire). În meniu, apăsaţi Zoom In
(Mărire). În partea din dreapta jos a ecranului, culisaţi caseta roşie cu
ajutorul stiloului pentru salt la o anumită zonă din diapozitiv.
3. Apăsaţi pe lupă pentru a mări sau micşora diapozitivul. Apăsaţi Fit to
Screen (Potrivire în ecran) pentru a potrivi diapozitivul pe tot ecranul.
NOTĂ
Când sunteţi în alt mod de vizualizare decât Fit to Screen
(Potrivire în ecran), meniul nu este disponibil.
Vizualizarea unei expuneri particularizate
(expunere diapozitive)
1. În timpul vizualizării unui fişier PowerPoint, apăsaţi săgeata din partea
stângă jos a ecranului pentru a deschide meniul.
2. Apăsaţi Custom Show (Expunere particularizată) apoi selectaţi
expunerea particularizată pe care doriţi să o vizualizaţi.
Setarea opţiunilor expunerii
1. În timpul vizualizării unui fişier PowerPoint, apăsaţi săgeata din partea
stângă jos a ecranului pentru a deschide meniul.
2. Apăsaţi Show Options (Opţiuni expunere). În fila Orientation
(Orientare), selectaţi orientarea expunerii diapozitivelor pe care doriţi
să le vizualizaţi.
56
Capitolul 5
3. Apăsaţi pe fila Playback (Redare) . Apăsaţi Override playback
options for all files (Opţiuni suprascriere redare pentru toate
fişierele) dacă nu doriţi să utilizaţi setările încorporate ale fişierului
PowerPoint pe care l-aţi creat în calculatorul de birou.
4. Selectaţi opţiunile dorite. Apăsaţi ok când aţi terminat.
Windows Live
Windows Live® din dispozitiv este un program pentru schimbul instantaneu
de mesaje care vă permită să:
• Vedeţi care dintre contacte este online şi conversaţi cu acestea prin
intermediul unor mesaje instantanee
• Accesţi contul de Hotmail, de MSN sau de Microsoft Exchange şi
trimiteţi sau primiţi email-ur.
Utilizaţi Windows Live®:
Trebuie să deţineţi un cont Microsoft Passport™ sau un cont de poştă
electronică Microsoft Exchange.
Trebuie să deţineţi un cont Passport pentru a utiliza MSN Messenger
Service. Dacă aveţi un cont Hotmail® sau MSN , aveţi deja un Passport.
Odată ce aţi obţinut fie un cont Microsoft Passport sau Microsoft
Exchange, puteţi să vă configuraţi contul.
Abonaţi-vă la un cont Microsoft Passport la http://www.passport.com.
Obţineţi gratuit o adresă de poştă electronică Microsoft Hotmail la http://
www.hotmail.com.
Înregistrarea în Windows Live
1. Atingeþi pictograma Windows Live
(Windows Live) din meniul Start (Start).
SAU
Apăsaţi�
> Programs (Programe) >
Messenger.
NOTĂ
Dacă utilizaţi deja
Messenger în calculator,
contactele vor apărea în
dispozitiv.
Companion Programs
57
2. Atingeþi Sign in
to Windows Live
(Sign in la Windows
Live). În ecranul
care apare, atingeþi
Accept (Acceptare).
3. Introduceþi
adresa dvs. de
poºtã electronicã
ºi parola. Apoi
atingeþi Next
(Urmãtorul).
Pentru deschiderea ºi înregistrarea în MSN
Messenger:
1. Atingeþi pictograma Messenger (Messenger)
din meniul Start (Start).
SAU
��������
Apăsaţi�
> Programs (Programe) >
Messenger (Messenger).
2. În ecranul MSN - Sign In (MSN – Sign In),
atingeþi Sign In (Sign In).
Contacte Messenger
Ecranul Messenger prezintă toate contactele
simultan, împărţite în categoriile Online şi
Offline. Din acest ecran, când sunteţi conectat,
puteţi purta discuţii, trimite un mesaj prin poşta
electronică, puteţi bloca contactul pentru a nu
mai discuta cu dvs., sau puteţi şterge contacte
din listă utilizând meniul pop-up.
Pentru vizualizarea celorlalþi online fãrã a
fi vãzut, atingeþi Menu (Meniu) > Block
(Blocare).
Dacã blocaþi un contact, veþi apãrea offline,
dar veþi rãmâne în lista contactului blocat.
Pentru deblocarea unui contact, atingeþi ºi
menþineþi apãsat un contact, apoi atingeþi
Unblock (Deblocare) în meniul vertical.
58
Apăsaţi pe un contact pentru
a discuta
Menţineţi apăsat pe un contact pentru a afişa
meniul pop-up unde puteţi alege să trimiteţi
contactului mesaje instantaneu (IM) şi mesaje
prin poşta electronică, pentru a vizualiza
informaţiile despre contact, spaţiul său, etc.
Capitolul 5
Chatting with contacts
Tap a contact name to open a chat window. Enter your message in the text
entry area at the bottom of the screen, or tap My Text to enter a preset
message, then tap Send. To invite another contact to a multi-user chat, tap
Menu > Invite, then tap the contact that you want to invite.
Atingeţi pentru comutarea între
ferestrele de conversaţie
Atingeţi pentru modificarea stării MSN
Atingeţi pentru comutarea
înapoi la lista de contacte fără
închiderea conversaţiei
Vizualizare discuţii
complete
Atingeţi pentru adăugarea unui
contact nou
Atingeţi pentru alegerea unui mesaj
prestabilit
Atingeţi pentru introducerea stării
MSN proprii
Introduceţi
mesajul aici
Atingeţi pentru invitarea altor
contacte la conversaţie
Apăsaţi pentru a
trimite Messenger
NOTĂ
În ecranul MSN Messenger,
atingeþi
> Help (Ajutor)
pentru mai multe informaþii.
Atingeţi pentru blocarea
vizualizării stării dvs. de către
un contact
Atingeţi pentru afişarea
contactelor curente cu care
conversaţi
Atingeţi pentru modificarea
numelui afişat şi particularizarea
altor setări
Utilizarea MSN Hotmail
Cu Windows Live, puteţi accesa căsuţa poştală hotmail din Pocket
PC şi puteţi trimite şi primi poştă electronică.
Pentru a deschide MSN Hotmail
Atingeþi Pocket MSN (Pocket MSN) în ecranul Azi, apoi atingeþi MSN
Hotmail (MSN Hotmail).
SAU
Apăsaţi
> Programs (Programe) > Pocket MSN > MSN Hotmail.
Companion Programs
59
Apăsaţi pentru a sorta
ordinea mesajelor după tip,
numele expeditorului, oră,
subiect, etc.
Apăsaţi pentru a
vizualiza folderele
cu mesaje
Apăsaţi pe un
mesaj pentru a-l
deschide
După selectarea unui
mesaj, alegeţi din meniu
ce doriţi să faceţi cu
mesajul electronic.
Apăsaţi pentru a
şterge un mesaj
electronic
Apăsaţi pentru a
deschide meniul
Introduceţi adresa de poştă electronică a destinatarului
Introduceţi un subiect
Introduceţi un mesaj
Apăsaţi pentru a adăuga un destinatar din Contacte Outlook
Apăsaţi pentru a bifa numele
Apăsaţi pentru a anexa o imagine, o notă vocală sau un fişier
Apăsaţi pentru a alege un mesaj prestabilit
Apăsaţi pentru a salva mesajul în folderul Drafts (Schiţe)
Apăsaţi pentru a efectua o verificare ortografică
Apăsaţi pentru a anula mesajul fără a-l trimite
Apăsaţi pentru a stabili pentru mesaj prioritatea, codul
de limbă şi altele
Apăsaţi pentru a trimite
mesajul electronic
NOTĂ În ecranul Hotmail, apăsaţi
>Help (Ajutor) pentru
informaţii suplimentare.
Windows Media Player pentru Pocket PC
Utilizaţi Microsoft® Windows Media Player pentru Pocket PC pentru a reda
fişiere digitale audio şi video stocate în dispozitiv sau în reţea. Pentru
a comuta pe Windows Media Player pentru Pocket PC, apăsaţi
>
Windows Media.
Utilizaţi Microsoft Windows Media Player din calculatorul de birou pentru
copierea fişierelor digitale audio şi video în Pocket PC. Puteţi reda fişiere
Windows Media şi MP3 în Pocket PC.
60
Capitolul 5
Apăsaţi pentru a vizualiza
pe tot ecranul
Apăsaţi pentru a dezactiva
sau activa sunetul
Apăsaţi pentru a
vizualiza fişierele
preferate
Apăsaţi pentru a
vizualiza lista de redare
Apăsaţi pentru a trece peste
începutul fişierului curent sau pentru
a sări la următorul fişier
NOTĂ
Apăsaţi pentru a mări/
micşora volumul
Apăsaţi pentru a
trece la următorul
fişier
Apăsaţi pentru
redare/pauză
Pentru informaţii suplimentare despre utilizarea Windows
Media Player pentru Pocket PC, apăsaţi
> Help (Ajutor).
Prezentatorul la distanþã
Prezentatorul la distanþã vã permite controlul fãrã fir al prezentãrii dvs.
Cu prezentatorul la distanþã, puteþi selecta o anumitã paginã, deplasa
paginile, înregistra durata prezentãrii ºi comuta uºor ecranul din modul
editare la ecran complet.
Înainte de utilizarea instrumentului Prezentator la distanþã, activaþi
funcþia Bluetooth în PC-ul/ notebook-ul dvs. ºi lansaþi instrumentul
Prezentator la distanþã în PC-ul/notebook-ul dvs.
NOTĂ
Asiguraþi-vã cã aþi instalat instrumentul Prezentator la
distanþã în PC-ul/notebook-ul dvs.
Companion Programs
61
Utilizarea instrumentului Prezentator la distanþã
Pentru conectarea PC-ului de buzunar la PC-ul/
notebook-ul dvs:
1. Atingeþi
> Programs
(Programe) > Remote Presenter
(Prezentator la distanþã) pentru
lansarea aplicaþiei. Apare un
memento, apoi atingeþi Next
(Urmãtorul).
PC-ul de buzunar scaneazã
apoi în mod automat dupã toate
dispozitivele disponibile cu
Bluetooth activat.
2. Selectaþi PC-ul sau notebook-ul la
care doriþi sã vã conectaþi, apoi
atingeþi Next (Urmãtorul).
3. Apare o fereastrã pop-up, amintindu-vã sã verificaþi informaþiile de
asociere în PC-ul sau notebook-ul dvs.
4. Urmaþi instrucþiunile de pe ecran pentru configurarea conexiunii.
Pentru utilizarea instrumentului Prezentator la distanþã
Pentru utilizarea instrumentului Prezentator la distanþã, selectaþi fiºierul
pe care doriþi sã îl deschideþi. Apare meniul principal Prezentator la
distanþã:
Atingeţi pentru vizualizarea
paginilor
Atingeţi pentru
comutarea la ecran
complet
Atingeţi pentru glisare
înapoi
Atingeţi pentru
vizualizarea notei
62
Atingeţi pentru comutarea
la modul editare
Atingeţi pentru glisare
înainte
Atingeţi pentru
deschiderea meniului
Capitolul 5
Companion Programs
63
Capitolul 6
Internet Explorer Mobile
Utilizaţi Microsoft Internet Explorer Mobile pentru a vizualiza pagini Web
sau WAP prin una din cele două metode.
• În timpul sincronizării cu calculatorul de birou, descărcaţi în Internet
Explorer din calculatorul de birou legăturile preferate şi preferinţele
mobile stocate în subfolderul Mobile Favorites.
• Conectaţi-vă la un furnizor de servicii Internet (ISP) sau reţea şi răsfoiţi
pe Web. Pentru aceasta, trebuie să creaţi mai întâi conexiunea.
Consultaţi Capitolul 7 pentru informaţii despre crearea unei conexiuni.
Când sunteţi conecta la ISP sau reţea, mai puteţi descărca fişiere şi
programe de pe Internet sau intranet.
Utilizarea Internet Explorer Mobile
Puteţi utiliza Internet Explorer Mobile pentru răsfoirea preferinţelor mobile
şi a canalelor descărcate în dispozitivul dvs. fără conectarea la Internet.
Puteţi de asemenea să vă conectaţi la Internet prin ISP sau o conexiune
de reţea pentru răsfoirea Web-ului.
Pentru a lansa Internet Explorer Mobile:
1. Apăsaţi
> Internet Explorer pentru a afişa serviciile mobile.
2. Apăsaţi Menu (Meniu) > Home (Ecranul iniţial) pentru a afişa
Internet Explorer Mobile cu legături către unele situri Web utile.
3. Apăsaţi pe oricare din butoanele siturilor Web pentru salt la un
anumit sit.
Modificarea setărilor
pentru vizualizare
Pentru modificarea setărilor pentru
vizualizare:
1. Apăsaţi Menu (Meniu) > View
(Vizualizare) apoi selectaţi opţiunile
de vizualizare. Apăsaţi, de exemplu,
Full Screen (Ecran complet) pentru a
stabili fereastra explorer în modul ecran
complet. Pentru a dezactiva modul
ecran complet, menţineţi apăsat în orice
loc din explorer, apoi selectaţi din nou
Full Screen (Ecran complet).
64
Capitolul 6
2. Atingeþi View (Vizualizare),
Edit (Editare) sau Tools
(Instrumente) pentru mai multe
opþiuni (consultaþi figura).
Navigarea pe Internet
Pentru a naviga pe Internet:
1. Configuraţi o conexiune cu ISP sau cu reţeaua organizaţiei utilizând
Connections (Conexiuni). Consultaţi Capitolul 7 pentru detalii.
2. Efectuaţi una din următoarele operaţiuni pentru conectare şi pentru a
începe navigarea:
• Apăsaţi Favorites (Preferinţe) în Menu Bar (Bara de meniu), apoi
apăsaţi preferinţa pe care doriţi să o vizualizaţi.
• Intraţi pe adresa Web din Address Bar (Bara adrese) pe care doriţi
să o vizitaţi apoi apăsaţi Go (Salt).
Folderul Mobile Favorites (Preferinţe mobile)
Vor fi sincronizate cu dispozitivul numai elementele stocate în subfolderul
Mobile Favorites din calculatorul de birou. Acest folder a fost creat automat
când aţi instalat ActiveSync.
Legături preferate
În timpul sincronizării, lista cu legături preferate din folderul Mobile
Favorites din calculatorul de birou este sincronizată cu Internet Explorer
Mobile din dispozitiv. Ambele calculatoare sunt actualizate la fiecare
sincronizare cu modificările aduse listelor. Dacă aţi marcat legătura
preferată ca preferinţă mobilă, se va descărca în dispozitiv numai legătura
şi va trebui să vă conectaţi la ISP sau reţea pentru a vizualiza conţinutul.
Pentru informaţii suplimentare privind sincronizarea, consultaţi ActiveSync
Help (Ajutor) în calculatorul de birou.
Internet Explorer Mobile
65
Preferinţe mobile
Dacă utilizaţi Microsoft Internet Explorer 4.01 sau o versiune recentă în
calculatorul de birou, puteţi descărca preferinţele mobile în dispozitiv. Prin
sincronizarea preferinţelor mobile se descarcă conţinutul Web în dispozitiv
astfel încât să puteţi vizualiza paginile când sunteţi deconectat de la ISP şi
de la calculatorul de birou.
Utilizaţi plug-in-ul Internet Explorer instalat cu ActiveSync pentru a crea
rapid preferinţe mobile.
Pentru a crea preferinţe mobile:
1. În Internet Explorer din calculatorul de
birou, faceţi clic pe Tools (Instrumente)
> Create Mobile Favorite (Creare
preferinţe mobile).
2. Pentru a modifica numele legăturii,
introduceţi un nume nou în caseta Name
(Nume).
3. Faceţi clic pe OK. Internet Explorer
descarcă cea mai recentă versiune a paginii
în calculatorul de birou.
4. Dacă doriţi să descărcaţi paginile legate
de preferinţele mobile tocmai create,
în Internet Explorer din calculatorul
de birou, faceţi clic pe Favorites
(Preferinţe) > Mobile Favorites
(Preferinţe mobile), apoi faceţi clic
dreapta pe un anumit element din
preferinţele mobile, apoi faceţi clic pe
Properties (Proprietăţi). În fila Download
(Descărcare), specificaţi numărul de
legături în profunzime pe care doriţi să
le descărcaţi. Pentru a economisi din
memoria dispozitivului, mergeţi doar un
nivel în profunzime.
5. Sincronizaţi dispozitivul şi calculatorul
de birou. Preferinţele mobile stocate în
folderul Mobile Favorites din Internet
Explorer sunt descărcate în dispozitiv.
66
Capitolul 6
NOTĂ
Va trebui să descărcaţi manual conţinutul sau să stabiliţi o
planificare pentru actualizarea informaţiilor în calculatorul de
birou şi dispozitiv
Înainte de sincronizarea cu dispozitivul, în Internet Explorer
din calculatorul de birou faceţi clic pe Tools (Instrumente) >
Synchronize (Sincronizare). Veţi vedea când s-a descărcat
ultima dată conţinutul în calculatorul de birou şi, dacă este
cazul, puteţi descărca manual conţinutul sau puteţi stabili
o planificare pentru actualizarea automată a conţinutului.
Pentru a stabili planificarea unei preferinţe mobile, selectaţi
preferinţa mobilă respectivă din listă apoi faceţi clic pe butonul
Properties (Proprietăţi). În foaia Schedule (Planificare) puteţi
alege preferinţa mobilă pentru care stabiliţi o planificare pentru
actualizarea conţinutului.
You can add a button to the Internet Explorer toolbar for creating
mobile favorites. In Internet Explorer on your desktop computer,
click View > Toolbars > Customize.
Economisirea memoriei dispozitivului
Favoritele mobile ocupă mult spaţiu pentru stocare în dispozitiv. Pentru a
micşora spaţiul de memorie utilizat:
•
•
În setările de la tipul de informaţii Favorites (Preferinţe) din opţiunile ActiveSync,
dezactivaţi imagini şi sunete, sau opriţi unele preferinţe mobile de la descărcarea
în dispozitiv. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi ActiveSync Help (Ajutor
ActiveSync).
Limitaţi numărul de pagini legate descărcate. În Interner Explorer din calculatorul
de birou, faceţi clic pe Favorites (Preferinţe) > Mobile Favorites (Preferinţe mobile),
apoi faceţi clic dreapta pe un elementul de preferinţă mobilă pe care doriţi să-l
modificaţi, apoi faceţi clic pe Properties (Proprietăţi). În fila Download (Descărcare),
specificaţi 0 sau 1 pentru numărul de pagini legate pe care doriţi să le descărcaţi.
Vizualizarea preferinţelor mobile şi a canalelor
Pentru a vizualiza preferinţele mobile şi canalele:
1. Apăsaţi Menu (Meniu) > Favorites (Preferinţe) pentru a afişa lista
preferinţelor.
2. Tap a Favorites page that you wish to view.
You will see the page that was downloaded the last time you
synchronized with your desktop computer. If the page is not on your
device, the favorite is dimmed. You need to synchronize with your
desktop computer again to download the page to your device, or
connect to the Internet to view the page.
Internet Explorer Mobile
67
Apăsaţi pe preferinţa pe care
doriţi să o vizualizaţi
Apăsaţi pentru a adăuga sau
şterge un folder sau legătură
preferată
Adăugarea/Ştergerea preferinţelor mobile şi a folderelor
Pentru a adăuga o preferinţă:
1. Apăsaţi Menu (Meniu) > Favorites (Preferinţe) > fila Add/Delete
(Adăugare/Ştergere).
2. Apăsaţi butonul Add (Adăugare) pentru a afişa ecranul Add Favorite
(Adăugare preferinţă).
3. Introduceţi un nume în câmpul Name (Nume) pentru preferinţa pe
care doriţi să o adăugaţi.
4. Introduceţi adresa URL în câmpul Address (URL) (Adresă (URL)).
5. Alegeţi un folder în care să plasaţi preferinţa din Create in (Creare în)
caseta de selectare.
6. Apăsaţi Add (Adăugare) pentru a reveni în ecranul Favorites
(Preferinţe), care prezintă acum preferinţa pe care aţi adăugat-o.
NOTĂ Pentru a şterge o preferinţă, apăsaţi pe preferinţa pe care
doriţi să o ştergeţi şi apoi apăsaţi butonul Delete (Ştergere).
Pentru a adăuga un folder:
1. Apăsaţi Menu (Meniu) > Favorites (Preferinţe) > fila Add/Delete
(Adăugare/Ştergere).
2. Apăsaţi butonul New Folder (Foder nou) .
3. Tastaţi un nume nou pentru folderul pe care doriţi să-l creaţi.
4. Apăsaţi Add (Adăugare) pentru a reveni în ecranul Favorites
(Preferinţe), care prezintă acum preferinţa pe care aţi adăugat-o.
NOTĂ
68
Pentru a şterge un folder, apăsaţi pe folderul pe care doriţi
să-l ştergeţi şi apoi apăsaţi butonul Delete (Ştergere).
Capitolul 6
Internet Explorer Mobile
69
Capitolul 7 Conectarea
Puteţi configura conexiuni la Internet şi la reţeaua organizaţiei la birou
pentru activităţi cum sunt navigarea pe Internet sau intranet, trimiterea sau
primirea de mesaje de poştă electronică şi mesaje instant şi sincronizarea
informaţiilor utilizând ActiveSync.
Conexiunile se pot efectua utilizând un modem, o reţea fără fir sau o
placă de reţea (Ethernet). O conexiune prin modem se poate utiliza
pentru a configura conexiuni cu un modem extern sau reţeaua telefonului
mobil utilizând o linie celulară.
Dispozitivul are două grupe de setări pentru conexiune: My ISP (ISP-ul
meu) şi My Work Network (Reţeaua mea la birou). Setările My ISP
(ISP-ul meu) sunt utilizate pentru conexiunea la Internet, iar setările My
Work Network (Reţeaua mea la birou) se pot utiliza pentru conectarea
la orice reţea privată, precum reţeaua organizaţiei pe care o utilizaţi la
birou. Completaţi setările şi puteţi porni conectarea. Pentru informaţii
suplimentare, consultaţi secţiunea “Conectarea la Internet” sau
“Conectarea la birou.”
De asemenea, puteţi stabili o conexiune cu un alt dispozitiv prin
caracteristicile infraroşu (IR) sau Bluetooth. Pentru informaţii suplimentare,
consultaţi secţiunea “Conectare infraroşu (IR)” mai jos în acest capitol sau
“Capitolul 8 conectare Bluetooth® .”
Conectarea la Internet
Pentru conectare la Internet:
1. Obţineţi următoarele informaţii de la ISP: Numărul de telefon al ISP,
numele de utilizator şi parola.
2. Apăsaţi
> Settings (Setări) > Fila Connections (Conexiuni) >
Connections (Conexiuni).
3. La My Network (Reţeaua mea), apăsaţi Add a new modem
connection (Adăugare conexiune nouă modem).
4. Creaţi o conexiune prin modem. Pentru informaţii suplimentare,
consultaţi secţiunea “Configurare conexiuni prin modem.”
5. Pentru a porni conectarea, începeţi să utilizaţi programul dorit. De
exemplu, comutaţi pe Pocket Internet Explorer şi navigaţi pe o Web
page (Pagină Web). Dispozitivul se conectează automat.
NOTĂ
70
Pentru a configura o placă de reţea sau o conexiune în reţea
fără fir către ISP, adăugaţi o conexiune nouă la My Work
Network (Reţeaua mea la birou).
Capitolul 7
Pentru selectarea reþelei
1. Atingeþi
> Settings (Setãri) > fila Connections (Conexiuni) >
Connections (Conexiuni) > fila Advanced (Complex).
2. TAtingeþi Select Networks (Selectare reþele).
3. În listele corespunzãtoare, selectaþi My ISP (ISP propriu) sau My Work
Network (Reþea de lucru proprie).
Pentru vizualizarea URL-urilor intranet
1. Atingeþi
> Settings (Setãri) > fila Connections (Conexiuni) >
Connections (Conexiuni) > fila Advanced (Complex) > Exceptions
(Excepþii).
2. Dacã URL-ul companiei nu este listat, atingeþi Add new URL
(Adãugare URL nou) ºi creaþi o excepþie URL nouã.
Conectarea la birou
1. Obţineţi următoarele informaţii de la administratorul de reţea: Numărul
de telefon al, numele de utilizator şi parola.
2. Apăsaţi
> Settings (Setări) > Fila Connections (Conexiuni) >
Connections (Conexiuni).
3. La My Work Network (Reţeaua mea la birou), configuraţi fie un
modem, fie o placă de reţea, o reţea fără fir sau o conexiune server
VPN. Consultaţi secţiunea “Configurare conexiuni” pentru proceduri.
4. Pentru a porni conectarea, începeţi să utilizaţi programul dorit. De
exemplu, comutaţi pe Pocket Internet Explorer şi navigaţi pe o Web
page (Pagină Web). Dispozitivul se conectează automat.
Configurarea conexiunilor
Conexiuni modem
Pentru configurarea conexiunii prin modem:
Obţineţi următoarele informaţii de la ISP sau de la administratorul de
reţea. Număr de telefon, nume utilizator, parolă, nume domeniu şi setările
TCP/IP.
Dacă dispozitivul nu are acces la o reţea de telefonie mobilă, introduceţi o
placă de modem.
1. Apăsaţi
> Settings (Setări) > Fila Connections (Conexiuni) >
Connections (Conexiuni).
Conectarea
71
2. Pentru a crea o conexiune nouă, în My ISP (ISP-ul meu)sau My Work
Network (Reţeaua mea la birou) , apăsaţi Add a new modem connection
(Adăugare conexiune nouă modem), apoi urmaţi instrucţiunile din Expertul
New Connection (Conexiune nouă).
3. Pentru a vizualiza informaţii suplimentare pentru orice ecran din Expert, sau
la modificarea setărilor, apăsaţi
.
NOTĂ
Pentru a modifica setările conexiunii prin modem în My ISP (ISP-ul
meu) sau My Work Network (Reţeaua mea la birou) , apăsaţi
Manage existing connections (Gestionare conexiune existentă)
> fila Modem. Selectaţi conexiunea prin modem dorită, apăsaţi Edit
(Editare) şi urmaţi instrucţiunile din ecran.
Conexiunile prin server VPN
Conexiunea VPN vă ajută la conectarea securizată la servere, cum este reţeaua
organizaţiei, prin Internet. Cereţi administratorului de reţea numele dvs. de
utilizator, parola, numele de domeniu, setările TCP/IP şi numele gazdei sau
adresa IP a serverului VPN.
Pentru configurarea conexiunii prin server VPN:
1. Apăsaţi
> SSettings (Setări) > Fila Connections (Conexiuni) >
Connections (Conexiuni).
2. Pentru a crea o nouă conexiune prin server VPN, în My Work Network,
apăsaţi Add a new VPN server connection (Adăugare conexiune nouă
server VPN), apoi urmaţi instrucţiunile din ecran.
3. Pentru a vizualiza informaţii suplimentare pentru orice ecran din Expert, sau
la modificarea setărilor, apăsaţi
.
NOTĂ
Pentru a modifica setările existente, în My Work Network (Reţeaua
mea la birou), apăsaţi Manage existing connections (Gestionare
conexiuni existente) > fila VPN. Selectaţi conexiunea VPN dorită
la fila VPN, apăsaţi Edit (Editare), apoi urmaţi instrucţiunile din
ecran.
Setări server Proxy
Dacă sunteţi conectat la ISP sau la o reţea privată în timpul sincronizării,
dispozitivul mobil trebuie să descarce setările proxy corecte din PC. Dacă
aceste setări nu există în PC sau trebuie modificate, cereţi ISP-ului sau
administratorului de reţea numele serverului proxy, tipul serverului, portul, tipul
de protocol Socks utilizat şi numele dvs. de utilizator şi parola.
Pentru a modifica setările serverului proxy:
72
1. Apăsaţi
> Fila Connections (Conexiuni) > pictograma Connections
(Conexiuni).
Capitolul 7
2. La categoria My Work Network (Reţeaua mea la birou) , apăsaţi Setup
my proxy server (Setare server proxy).
3. Verificaţi caseta situată alături de This network connects to the Internet
(Această reţea se conectează la Internet) şi This network uses a proxy
server to connect to the Internet (Această reţea utilizează un server
proxy pentru conectare la Internet).
4. În caseta Proxy server, introduceţi numele serverului proxy.
5. Pentru a schimba serverul şi setările portului pentru HTTP, WAP, Secure
WAP, şi Socks, Apăsaţi Advanced (Complex).
6. Apăsaţi ok când aţi terminat.
Conexiuni prin placă de reţea
Utilizaţi o placă de reţea (Ethernet) pentru conectare directă la reţea. După
conectare, puteţi vizualiza Internetul sau intranetul sau puteţi descărca mesaje
prin poşta electronică. Nu este nevoie să creaţi o conexiune nouă în dispozitiv.
Pentru informaţii suplimentare, luaţi legătura cu administratorul de reţea.
Asiguraţi-vă că achiziţionaţi şi configuraţi o placă de reţea compatibilă cu
dispozitivul.
Pentru configurarea plăcii de reţea:
1. Obţineţi următoarele informaţii de la administratorul de reţea: numele de
utilizator, parola, şi numele de domeniu.
2. Introduceţi placa de reţea în dispozitiv.
3. La prima introducere a plăcii, apare automat Network Settings (Setări reţea)
pentru a putea configura placa de reţea. Dacă nu apare, sau pentru a
modifica setările ulterior, apăsaţi
Settings (Setări) > fila Connections
(Conexiuni) > Network Cards (Plăci de reţea).
4. Dacă trebuie să introduceţi anumite informaţii despre server, apăsaţi pe
adaptorul corespunzător şi apoi apăsaţi Properties (Proprietăţi). Majoritatea
reţelelor utilizează DHCP, deci nu ar trebui să modificaţi aceste setări decât
dacă primiţi instrucţiuni de la administratorul de reţea în acest sens.
5. Dacă este cazul, conectaţi placa de reţea la reţea printr-un cablu de reţea.
Pentru informaţii, consultaţi documentaţia livrată cu placa de reţea.
6. Pentru a stabili o conexiune, introduceţi placa de reţea şi începeţi să utilizaţi
programul dorit.
Dacă utilizaţi placa de reţea pentru două reţele, cum ar fi o reţea privată la
birou şi una acasă pentru Internet, trebuie să schimbaţi reţeaua la care se
conectează placa de reţea.
NOTĂ
Conectarea
Este posibil să aveţi nevoie de setări pentru serverul proxy şi VPN.
Pentru informaţii suplimentare, luaţi legătura cu administratorul de
reţea..
73
Terminarea unei conexiuni
•
•
•
•
•
Când sunteţi conectat prin modem sau VPN, apăsaţi
apoi apăsaţi Disconnect (Deconectare).
în bara de navigare,
Când sunteţi conectat prin cablu sau suport de staţionare, detaşaţi dispozitivul
de la cablu sau de la suportul de staţionare.
Când sunteţi conectat prin infraroşu, mutaţi dispozitivul departe de alte
calculatoare sau dispozitive.
Când sunteţi conectat printr-o placă de reţea (Ethernet), îndepărtaţi placa din
dispozitiv.
Când sunteţi conectat printr-o reţea fără fir, închideţi conexiunea.
Setting up a WAP gateway
To access WAP sites through Pocket Internet Explorer, configure your
device to use a WAP gateway. Use the following steps to create a new set
of connections to the Internet with WAP gateway settings.
NOTĂ
74
Unele modele ale dispozitivului nu acceptă caracteristica de
vizualizare a siturilor WAP.
1. Obţineţi următoarele informaţii de la ISP: Numărul de telefon al ISP,
numele de utilizator şi parola. De asemenea, contactaţi furnizorul de
servicii de telefonie mobilă şi cereţi numele serverului WAP gateway şi
numărul portului.
2. Apăsaţi
> Settings (Setări) > Fila Connections (Conexiuni) >
Connections (Conexiuni).
3. Apăsaţi Edit my proxy server (Editare server proxy). Dacă nu a
fost configurat un server proxy, apăsaţi Set up my proxy server
(Configurare server proxy).
4. În Programs that automatically connect to the Internet should
connect using (Programe care se conectează automat la Internet
se conectează utilizând) apăsaţi New (Nou) şi introducând un nume
pentru conexiunea ISP.
5. La fila Proxy Settings (Setări proxy) selectaţi This network connects
to the Internet (Această reţea se conectează la Internet) şi This
network uses a proxy server to connect to the Internet (Această
reţea utilizează un server proxy pentru conectare la Internet).
6. Dacă este necesar, în caseta Proxy server, introduceţi numele
serverului proxy.
7. Apăsaţi Advanced (Complex) > WAP.
8. În caseta Server, introduceţi WAP gateway server name (Nume
server WAP gateway). La Port, introduceţi numărul portului. Cel mai
utilizat număr de port WAP este 9201.
9. Introduceţi orice acreditări de logare cerute de serverul WAP gateway.
Capitolul 7
Utilizarea regulilor de apelare
Pot fi necesare numere suplimentare pentru apelare în funcţie de locaţia în care
vă aflaţi la conectare. De exemplu, dacă doriţi să apelaţi de la birou, adesea la
prefix se mai adaugă cifra 9, sau este necesar un cod al zonei.
Pentru a evita crearea unei conexiuni noi pentru modem pentru fiecare situaţie
în parte, stabiliţi reguli de apelare pentru locaţiile din acre vă conectaţi mai
des. Au fost create trei locaţii pentru apelare, Home (Acasă), Mobile (Mobil), şi
Work (Birou), dar puteţi crea mai multe. Dacă nu se poate realiza o conexiune,
dispozitivul vă oferă posibilitatea de a schimba locaţia din care apelaţi.
1. Apăsaţi
> Settings (Setări) > Fila Connections (Conexiuni) >
Connections (Conexiuni) > Fila Advanced (Complex) > Dialing Rules
(regulilor de apelare)...
2. Apăsaţi în caseta situată alături de Use dialing rules (Utilizare reguli de
apelare).
3. Selectaţi o locaţie.
Home (Acasă) – Apelarea numerelor se efectuează ca la un apel local fără
prefixul 9.
Work (Birou) – Apelarea numerelor se efectuează ca la un apel local cu
prefixul 9.
4. Apăsaţi butonul Edit (Editare)... şi efectuaţi modificările dorite.
5. Apăsaţi ok când aţi terminat.
NOTĂ
Pentru a crea o locaţie nouă, apăsaţi New (Nou) şi urmaţi
instrucţiunile din ecran. Pentru a vizualiza informaţiile suplimentare,
apăsaţi
.
Utilizarea Terminal Services Client (Terminalului
pentru servicii client)
Utilizaţi Terminal Services Client pentru logare la un calculator şi pentru a
utiliza din Pocket PC toate programele disponibile pe acel calculator. De
exemplu, În loc să rulaţi Word Mobile, puteţi rula din dispozitiv versiunea Word
din calculatorul de birou şi puteţi accesa toate fişierele doc din calculatorul
respectiv.
Pentru a avea acces de la distanţă la un calculator, acesta trebuie să ruleze
Terminal Services sau programul Remote Desktop în Windows 2000 sau XP.
Pentru conectare şi acces de la distanţă la un calculator:
1. În Pocket PC, apăsaţi
> Programs (Programe) > Terminal Services
Client (Terminalului pentru servicii client).
2. Specificaţi numele serverului care este utilizat de către Terminal Services
sau de către programul Remote Desktop în calculator.
Conectarea
75
De asemenea, puteţi selecta numele serverului din lista Recent (Recent) a
serverelor dacă anterior aţi fost conectat la un calculator.
3. Pentru a rula un program din calculator ce este dimensionat special pentru
a fi utilizat cu Pocket PC, puteţi selecta opţiunea Limit size of server
desktop to fit on this screen (Limitare dimensiune server calculator
de birou pentru încadrare în acest ecran) pentru a încadra mai bine
programul pe ecranul dispozitivului.
4. Apăsaţi Connect (Conectare).
Navigarea prin Terminal Services Client
Conţinutul ferestrei din calculator poate fi prea extins pentru a se încadra
în fereastra Pocket PC-ului. Puteţi vedea două seturi de bare de defilare în
dispozitiv: unul pentru defilarea conţinutului ferestrei din calculator şi celălalt
pentru defilarea ecranului Terminal Services Client din dispozitiv. Pentru a defila
conţinutul ferestrei din calculator, utilizaţi cele cinci butoane direcţionale din
partea de jos a ecranului Terminal Services Client.
Închiderea logării sau deconectarea de la un calculator
aflat la distanţă
Pentru a închide logarea fără deconectarea de la calculator:
1. În fereastra calculatorului, apăsaţi Start > Shut Down (Închidere).
Apare caseta de dialog Shut Down Windows (Închidere Windows).
2. Apăsaţi Log off (Închidere logare) <username (nume utilizator)>, şi
apăsaţi ok.
Pentru deconectarea şi încheierea sesiunii la distanţă cu
calculatorul:
1. În fereastra calculatorului, apăsaţi Start > Shut Down (Închidere).
Apare caseta de dialog Shut Down Windows (Închidere Windows).
2. Apăsaţi Shut down (Închidere), apoi apăsaţi ok.
Conexiune prin infraroşu (IR)
Setarea opţiunilor de transmitere
Pentru a vizualiza opţiunile de transmisie:
76
1. Apăsaţi
> Settings (Setări) > Fila Connections (Conexiuni).
2. Ca setare implicită, dispozitivul detectează transmisiile sosite prin infraroşu
(IR) şi vă solicită acceptul. Dacă nu doriţi ca dispozitivul să detecteze sau
să primească transmisii, debifaţi caseta de selectare Receive all incoming
beams (Recepţionează toate transmisiile sosite) din ecranul Settings
(Setări).
Capitolul 7
Recepţionarea transmisiilor prin infaroşu
Pentru a recepţiona fişiere transmise prin infraroşu:
1. When another infrared device within range
beams file or data to you, your device
receives the file or data and prompts a
receiving data status.
2. După transmisia datelor, apăsaţi Yes (Da) pentru a salva fişierul în
dispozitiv sau No (Nu) pentru a-l respinge.
NOTĂ Asiguraţi-vă că porturile IR sunt aliniate pentru a nu
obstrucţionate şi că se află în raza de acţiune necesară.
Fişierele recepţionate sunt salvate automat în folderul My
Documents (Documentele mele).
Trimiterea unei transmiteri prin infaroşu
Pentru a trimite fişiere transmise prin
infraroşu:
1. Menţineţi apăsat pe un fişier pentru
transmitere, apoi apăsaţi Beam File
(Transmitere fişier)... din meniul pop-up.
2. Aliniaţi porturile IR ale dispozitivelor
pentru a nu fi obstrucţionate şi pentru a fi
apropiate. Dacă porturile nu sunt aliniate,
apare un mesaj prin care vi se cere să
faceţi acest lucru.
La găsirea unui port IR, apare un ecran
cu un mesaj ce prezintă operaţiunea de
transmitere.
La terminarea transferului fişierului
apare mesajul Done (Efectuat).
The message Done appears when the
file transfer is complete.
Conectarea
77
Capitolul 8 Bluetooth®
Bluetooth este o tehnologie de comunicare fără fir cu rază scurtă de
acţiune. Dispozitivele prevăzute cu Bluetooth pot schimba informaţii
fără o conexiune fizică. Spre deosebire de infraroşu, nu trebuie să vă
aliniaţi dispozitivele pentru schimbarea de informaţii prin Bluetooth.
Dispozitivele trebuie doar să se afle într-o rază de aproximativ 10 metri
(30 feet) într-un mediu de spaţiu deschis. Puteţi chiar transmite informaţii
către un dispozitiv aflat într-o altă încăpere, atâta timp cât se află în raza
menţionată.
Bluetooth permite Pocket PC să:
• Localizeze alte dispozitive Bluetooth din apropiere
• Descopere serviciile oferite de dispozitivele respective
• Se conecteze, utilizeze, şi să se deconecteze de la dispozitivele
respective
• Activeze sau dezactiveze anumite servicii
• Utilizeze caracteristici de securitate ce includ autentificarea,
autorizarea şi criptarea
NOTĂ
Dacă aveţi probleme la utilizarea Bluetooth® la afişarea
pentru orientare tip landscape (peisaj), reveniţi la portrait
(portret).
Utilizarea Bluetooth
Pictograma Bluetooth este localizată în colţul
din dreapta jos al ecranului Today (Astăzi).
Când Bluetooth este activat (PORNIT),
pictograma este albastră , iar LED-ul
Bluetooth LED clipeşte albastru.
Când Bluetooth este dezactivat (OPRIT),
pictograma este gri cu un X roşu în colţul din
dreapta jos .
Apăsând pe pictogramă este afişat un meniu
care vă permite să:
• Porniţi sau opriţi Bluetooth.
• Deschideţi Bluetooth Manager.
• Particularizaţi setările Bluetooth.
78
pictograma Bluetooth
Capitolul 8
Setări Bluetooth
Pentru a configura setările Bluetooth:
1. Apăsaţi > Bluetooth Settings (Setări Bluetooth).
2. Apăsaţi pe una din filele din partea de
jos a ecranului Settings (Setări) pentru
a accesa şi modifica diferite setări.
Accessibility (Accesibilitate)
Acestea vă permite să:
• Specificaţi un nume care vă identifică
Pocket PC-ul ca dispozitiv Bluetooth.
• Verificaţi Bluetooth Device Address
(BDA) (Adresă dispozitiv Bluetooth).
• Specificaţi dacă permiteţi tuturor
celorlalte dispozitive Bluetooth sau
numai dispozitivelor asociate să se
conecteze la Pocket PC.
• Specificaţi dacă permiteţi
dispozitivelor la distanţă să vă
detecteze dispozitivul.
General
Acestea vă permite să:
• Selectaţi sau să creaţi un
profil al utilizatorului.
• Verificaţi starea Bluetooth
(PORNIT/OPRIT).
• PORNIŢI sau OPRIŢI
Bluetooth.
• Stabiliţi o legătură prin
apăsare cu Bluetooth
Manager.
Services (Servicii)
La Bluetooth Services (Servicii Bluetooth) puteţi activa/dezactiva
servicii precum File Transfer (Transfer fişier), Information Exchange
(Schimb de informaţii), Serial Port (Port serial), server Personal Network
(Reţea personală) şi Audio Gateway (Gateway audio). Apăsaţi pe un
serviciu din listă apoi alegeţi dacă doriţi să activaţi şi să partajaţi serviciul
selectat pentru alte dispozitive şi dacă este cazul să se solicite autorizaţie
şi autentificare prin parolă între dispozitivele Bluetooth.
• File Transfer (Transfer de fişiere) - permite altor dispozitive Bluetooth
să aibă acces la fişierele din Pocket PC şi să efectueze operaţiuni
cu fişierele cum ar fi transfer de fişiere, ştergere fişiere, etc. Apăsaţi
Advanced (Complex) pentru a stabili un director ţintă în dispozitiv ce
poate fi accesat de dispozitivele aflate la distanţă.
Consultaţi secţiunea “Servicii pentru dispozitive la distanţă” pentru
informaţii suplimentare.
• Information Exchange (Interschimbare de informaţii)- vă permite
să specificaţi un contact pentru a fi trimis către dispozitivele Bluetooth
atunci când vă solicită o carte de vizită. Apăsaţi Advanced (Complex),
apoi apăsaţi pentru a alege un contact drept cartea dvs. de vizită
implicită.
Bluetooth®
79
• Serial Port (Port serial)- indică atribuirile
adresei de port serial. Apăsaţi Advanced
(Complex) pentru a verifica adresele
curente de port serial. Acestea nu pot fi
modificate. Consultaţi secţiunea “Servicii
pentru dispozitive la distanţă” pentru
detalii.
• Personal Network Server (Server de
reţea personal) - vă permite găzduirea
unei reţele zonale personale Bluetooth.
Consultaţi secţiunea “Servicii pentru
dispozitive la distanţă” pentru detalii.
• Audio Gateway - permite Pocket PC-ului
să se conecteze la o cască la distanţă sau
la alte dispozitive audio.
Manager Bluetooth
Bluetooth Manager vă permite preconfigurarea, gestionarea şi utilizarea
diferitelor tipuri de conexiuni Bluetooth pentru a vă conecta la dispozitive
aflate la distanţă.
Pentru a deschide Bluetooth Manager:
• Apăsaţi > Bluetooth Manager (Manager Bluetooth).
Există două file în Bluetooth Manager:
• My Shortcuts (Comenzile mele rapide) - dafişează o listă de
conexiuni preconfigurate, dacă acestea există. Apăsaţi New (Nou)
pentru a stabili o conexiune nouă cu alte dispozitive prin Bluetooth.
Menţineţi apăsat pe o pictogramă de conexiune pentru a deschide
un meniu pop-up ce conţine opţiuni pentru conectare la dispozitive,
deconectare, verificarea stării conexiunii şi altele.
• Active Connections (Conexiuni active) - afişează conexiunile
active ce primesc sau trimit date. Apăsaţi New (Nou) pentru a stabili
o conexiune nouă. Menţineţi apăsat pe o pictogramă de conexiune
pentru a deschide un meniu pop-up ce conţine opţiuni pentru
deconectare de la dispozitive şi pentru verificarea stării conexiunii.
Expert conexiune Bluetooth
Bluetooth Connection Wizard (Expert conexiune Bluetooth) vă ajută să
configuraţi conexiuni cu dispozitive Bluetooth la distanţă.
80
Capitolul 8
Pentru a lansa Bluetooth Connection
Wizard (Expert conexiune Bluetooth):
1. Apăsaţi New (Nou) din bara de meniu
Bluetooth Manager. Apare ecranul
Bluetooth Connection Wizard (Expert
conexiune Bluetooth).
2. Selectaţi tipul de conexiune pe care
doriţi să o configuraţi. Apăsaţi Next
(Următorul).
3. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a
configura conexiunea.
NOTĂ Consultaţi meniul Ajutor online al dispozitivului pentru
informaţii suplimentare despre Bluetooth.
Schimb carte de vizită
Caracteristica Business Card Exchange (Schimb carte de vizită) vă
permite să trimiteţi sau să primiţi o carte de vizită către sau de la un
dispozitiv la distanţă, sau să schimbaţi cărţi de vizită cu mai multe
dispozitive la distanţă.
Pentru a accesa Business Card
Exchange (Schimb carte de vizită):
1. Apăsaţi Menu (Meniu) > Business Card
Exchange (Schimb carte de vizită) din
bara Menu (Meniu).
2. Selectaţi acţiunea pe care doriţi s-o
efectuaţi.
NOTĂ
Bluetooth®
În acest ecran apăsaţi pe
legătura Select the business
card (Selectare carte de
vizită) pentru salt la setările
Information Exchange (Schimb
de informaţii).
81
Servicii pentru dispozitive la distanţă
Port serial fără fir
Utilizarea unui port serial Bluetooth este echivalentă cu utilizarea unei
conexiuni prin cablu serial fizic între două dispozitive. Ca şi la o conexiune
fizică, trebuie să configuraţi aplicaţia care va utiliza portul serial.
Pentru configurarea portului serial Bluetooth:
1. Apăsaţi > Settings (Setări)> fila Services (Servicii).
2. Din lista Services (Servicii), selectaţi Serial Port (Port serial).
3. Apăsaţi Advanced (Complex). Observaţi portul atribuit Outbound
COM Port (port 8) şi configuraţi aplicaţia ce va utiliza portul serial
Bluetooth pentru a trimite date către acest port.
NOTĂ
Consultaţi documentaţia aplicaţiei pentru informaţii
suplimentare despre configurarea portului Outbound COM al
aplicaţiei.
Reţea tip linie comutată
Caracteristica Dial-up Networking (Reţea tip linie comutată) vă permite să
conectaţi Pocket PC-ul la un alt dispozitiv prevăzut cu Bluetooth printr-o
linie telefonică. După conectare puteţi naviga pe Internet, verifica/citi poşta
electronică, etc. de pe Pocket PC.
Dispozitivul Bluetooth care va oferi serviciul Dial-up Networking (Reţea
tip linie comutată) pentru Pocket PC va trebui să aibă acces la un sistem
de telefonie, fie o conexiune prin linie fixă fie prin una celulară, şi să
poată răspunde la un apel. Un astfel de dispozitiv poate fi un telefon
mobil prevăzut cu Bluetooth, un calculator de birou prevăzut cu Bluetooth
conectat la un sistem de telefonie sau un modem Bluetooth.
Pentru a stabili o reţea tip linie comutată:
1. Apăsaţi > Bluetooth Manager (Manager Bluetooth).
2. Creaţi o conexiune pentru dispozitivul ce va oferi acces la telefonie.
Consultaţi secţiunea “Expert conexiune Bluetooth”.
3. În ecranul My Shortcuts (Comenzile mele rapide), menţineţi apăsat pe
comanda rapidă nou creată, apoi selectaţi Connect (Conectare) din
meniul pop-up.
4. În primul ecran de conectare Bluetooth, apăsaţi de două ori pe New
Connection (Conexiune nouă)...
82
Capitolul 8
5. În al doilea ecran de conectare Bluetooth, introduceţi un nume pentru
conexiune, numărul de telefon al liniei comutate şi alte informaţii
necesare. Apoi apăsaţi ok.
6. Introduceţi informaţiile necesare în ecranele care urmează.
Bluetooth File Explorer
Bluetooth File Explorer apare automat după stabilirea unei conexiuni
pentru transfer de fişier. Această caracteristică vă permite să efectuaţi
următoarele:
•
Navigarea în structura directoare a dispozitivului la distanţă.
•
Crearea unor foldere noi în dispozitivul la distanţă.
•
Vizualizarea fişierelor şi folderelor din dispozitivul la distanţă.
•
Trimiterea fişierelor, copierea sau preluarea acestora din dispozitivul la
distanţă.
•
Ştergerea fişierelor din dispozitivul la distanţă.
NOTĂ
Operaţiunile cu fişiere în dispozitivul la distanţă sunt limitate
de configuraţia directorului rădăcină FTP şi a subdirectoarelor
din dispozitivul la distanţă.
De asemenea, Bluetooth File Explorer vă permite să stabiliţi un folder
în dispozitiv pentru fişierele recepţionate. Puteţi configura acest folder
pentru fiecare din comenzile rapide ale conexiunii. Consultaţi secţiunea
“Stabilirea unui folder local”.
Meniurile Bluetooth File Explorer
File (Fişier)
Tools (Instrumente)
Bluetooth®
Send a File (Trimitere fişier)...
Create a Folder (Creare fişier)
Get (Preluare)
Delete (Ştergere)
Set Local Folder (Stabilire folder local)
Refresh (Reîmprospătare)
83
Pentru a modifica folderul dispozitivului la distanţă:
1. Pentru deplasarea în jos în structura directoare a dispozitivului la
distanţă, apăsaţi New Folder (Folder nou) din fereastra principală a
Bluetooth File Explorer.
2. Pentru deplasarea în sus în structura directoare a dispozitivului
la distanţă, apăsaţi săgeata –jos din dreapta folderului selectat în
momentul respectiv şi selectaţi New Folder (Folder nou) din lista
verticală.
Pentru a crea un folder într-un dispozitiv la distanţă:
1 Selectaţi folderul în care doriţi să plasaţi folderul nou.
2. Din meniul File (Fişier), apăsaţi Create a Folder (Creare folder nou).
3. Introduceţi un nume pentru folderul nou atunci când numele implicit
New Folder (Folder nou) este evidenţiat.
Pentru a trimite un fişier în dispozitivul la distanţă:
1. Din meniul File (Fişier), apăsaţi Send a File (Trimitere fişier)... pentru
a afişa ecranul Open (Deschidere).
Ecranul Open (Deschidere) cuprinde următoarele:
Folder – apăsaţi săgeata-jos şi selectaţi folderul ce conţine fişierul pe
care doriţi să-l trimiteţi.
Type (Tip) – implicit şi singura opţiune este “All Files (Toate fişierele)
(*.*).
O listă cu fişierele din folderul selectat – apăsaţi pe fişierul pe care
doriţi să-l trimiteţi. Butonul Cancel (Anulare) - se renunţă la operaţiunea Send a File
(Trimitere fişier)...
2. Apăsaţi pe operaţiunea dorită.
Fişierul selectat este trimis automat la apăsare, după care reapare
Bluetooth File Explorer.
84
Capitolul 8
Pentru a prelua un fişier din dispozitivul la distanţă:
1.
2.
3.
Selectaţi folderul ce conţine fişierul.
Apăsaţi pe fişierul pe care doriţi să-l preluaţi sau să-l copiaţi.
În meniul File (Fişier), apăsaţi Get (Preluare).
SAU
Menţineţi apăsat pe fişierul dorit şi selectaţi Get (Preluare) din meniul
pop-up.
Fişierul este copiat în folderul local listat în câmpul Local Folder (Folder
local) din partea de jos a ecranului.
Pentru a şterge un fişier din dispozitivul la distanţă:
1.
2.
3.
Apăsaţi pe fişierul pe care doriţi să-l ştergeţi.
În meniul File (Fişier), apăsaţi Delete (Ştergere).
Apăsaţi ok în caseta de dialog pentru confirmare.
SAU
Menţineţi apăsat pe fişierul dorit şi selectaţi Delete (Ştergere) din
meniul pop-up.
Pentru a stabili un folder local pentru fişierele sosite:
1. Din meniul Tools (Instrumente), apăsaţi Set Local Folder (Stabilire
folder local).
2. Utilizaţi meniul vertical din partea de sus a ecranului pentru salt la
folderul dorit.
3. Apăsaţi ok pentru a reveni la ecranul principal din Bluetooth File
Explorer. Veţi observa că câmpul Local Folder (Folder local) este
actualizat pentru a reflecta selectarea folderului nou.
NOTĂ
Informaţii din Local Folder (Folder local) sunt asociate cu
comanda rapidă deschisă în momentul respectiv şi că s-a
salvat împreună cu profilul activ. Puteţi configura separat
Local Folder (Folder local) pentru fiecare comandă rapidă a
unei conexiuni.
Pentru a reîmprospăta lista fişierelor şi folderelor afişate din dispozitivul
la distanţă, apăsaţi pe Refresh (Reîmprospătare) din meniul Tools
(Instrumente).
Bluetooth®
85
Trimitere prin Bluetooth
Puteţi trimite uşor contactele, elementele din calendar şi activităţile din
Outlook individual sau colectiv către dispozitivul la distanţă prin Bluetooth.
Pentru a trimite date prin Bluetooth:
1. Apăsaţi , apoi deschideţi Contacts (Contacte) sau Calendar sau
Tasks (Activităţi).
2. Menţineţi apăsat pe elementul pe care
doriţi să-l trimiteţi către dispozitivul la
distanţă, apoi apăsaţi Send via Bluetooth
(Trimitere prin Bluetooth) din meniul
pop-up.
SAU
Apăsaţi Menu (Meniu) > Send via
Bluetooth (Trimitere prin Bluetooth).
3. În ecranul Select a Bluetooth Device
(Selectaţi un dispozitiv Bluetooth), apăsaţi
pe numele de destinaţie, apoi apăsaţi ok.
Apelare prin Bluetooth
Opţiunea Dial via Bluetooth (Apelare prin Bluetooth) vă permite să
selectaţi un contact din lista contactelor şi să apelaţi numărul de telefon
al contactului din telefonul mobil conectat. Dacă un contact are mai multe
numere de telefon, selectaţi numărul pe care doriţi să-l apelaţi.
Pentru apelare prin Bluetooth:
1. În ecranul Contacts (Contacte), menţineţi apăsat pe un contact şi
selectaţi Dial via Bluetooth (Apelare prin Bluetooth).
2. Dacă dispozitivul este conectat la mai multe telefoane mobile, sau
dacă nu a fost încă selectat un telefon, apăsaţi pictograma telefonului
de lângă Select a phone (Selectaţi un telefon) şi alegeţi telefonul pe
care doriţi să-l utilizaţi.
3. Selectaţi numărul pe care doriţi să-l apelaţi, apoi apăsaţi Dial Number
(Apelare număr).
După trimiterea numărului la telefonul mobil, conexiunea din dispozitiv se
închide.
După ce telefonul mobil încheie apelul, puteţi utiliza telefonul în mod
obişnuit.
86
Capitolul 8
Reţea zonală personală Bluetooth
Reţeaua zonală personală Bluetooth este o reţea privată, temporară, adhoc, cu până la opt (8) dispozitive. O reţea zonală personală Bluetooth vă
permite schimbul uşor de informaţii care în mod normal necesită o reţea
TCP/IP. Majoritatea opţiunilor de discuţii, jocuri în grup, etc. sunt pe deplin
funcţionale într-o reţea zonală personală Bluetooth.
Reţelele zonale private Bluetooth se supun aceloraşi setări de securitate
(disponibilitate serviciu, autorizare, autentificare şi criptare) ce se impun
pentru celelalte comunicaţii prin Bluetooth.
Unul din dispozitivele Bluetooth trebuie să fie gazda reţelei zonale
personale. Celelalte dispozitive Bluetooth intră în reţea ca clienţi. Gazda
poate accepta şi respinge clienţi din considerente individuale.
Pentru a configura o reţea zonală personală Bluetooth:
1. În Bluetooth Manager, apăsaţi New
(Nou) > Join a personal network
(Intră într-o reţea personală).
2. În ecranul Expert, selectaţi Host a
personal network (Găzduieşte o
reţea personală), apoi apăsaţi Next
(Următorul).
3. Dacă doriţi, adăugaţi dispozitive la
distanţă la reţeaua personală Bluetooth.
a.Apăsaţi butonul Add (Adăugare) şi
selectaţi dispozitivul pe care doriţi să-l
adăugaţi.
b.Dacă doriţi, adăugaţi alte dispozitive.
Pot exista până la opt dispozitive, inclusiv gazda.
4. După adăugarea dispozitivelor, apăsaţi ok pentru a termina
configurarea şi pentru a închide Expertul.
NOTĂ
Bluetooth®
Adăugarea dispozitivelor este opţională. Nu este nevoie
să adăugaţi dispozitive la reţeaua personală în timpul
configurării gazdei. Puteţi permite şi ulterior altor dispozitive
să intre în reţeaua personală.
87
Pentru a intra într-o reţea personală:
1. În Bluetooth Manager, apăsaţi New
(Nou) > Join a personal network
(Intră într-o reţea personală).
2. În ecranul Expert, selectaţi Host a
personal network (Găzduieşte o
reţea personală), apoi apăsaţi Next
(Următorul).
3. Selectaţi gazda reţelei personale, apoi
apăsaţi Next (Următorul) pentru a
stabili o conexiune cu reţeaua zonală
personală.
Dacă vi se cere să introduceţi setările
de reţea IP, selectaţi Use server-assigned IP address (Utilizează
adresa IP atribuită de server), apoi apăsaţi ok.
Configurarea instalãrii Audio de înaltã
calitate
1. Apăsaţi
> Bluetooth Manager (Manager Bluetooth).
2. Apăsaţi New (Nou) > High Quality Audio (Sunet de înaltă calitate)
sau Hands-free/Headset (Mâini libere/Căşti) > Next (Următorul).
3. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a încheia setarea.
NOTĂ
Asiguraţi-vă că dispozitivul cu funcţia mâini libere la care
încercaţi să vă conectaţi este pregătit pentru a recepţiona
cererile de conectare primite. Consultaţi manualul
dispozitivului pentru informaţii suplimentare.
Configurarea ActiveSync prin Bluetooth
88
1. Apăsaţi > Bluetooth Manager (Manager Bluetooth).
2. Apăsaţi New (Nou) > ActiveSync via Bluetooth (ActiveSync prin
Bluetooth) > Next (Următorul).
3. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a încheia setarea. Asiguraţi-vă
că numărul portului COM setat în programul ActiveSync din calculator
este identic cu portul COM setat în MyPal.
4. În ecranul Bluetooth Connection Wizard (Expert conexiune Bluetooth),
selectaţi numele calculatorului cu care se sincronizează MyPal apoi
apăsaţi Next (Următorul).
5. Selectaţi setarea portului COM utilizată de calculator şi apăsaţi Next
(Următorul).
6. Apăsaţi Finish (Terminare).
Capitolul 8
Bluetooth®
89
Capitolul 9 Wi-Fi (numai modelul A626/A696)
MyPal A626/A696 este livrat cu caracteristica încorporată Wireless Fidelity
(Wi-Fi®) care vă permite conectarea la reţele locale zonale fără fir şi la Internet.
Utilizând standardul IEEE 802.11b/g pentru LAN fără fir, MyPal A626/A696
se poate conecta la viteze de până la 17 Mbps la un punct de acces (mod
Infrastructură) sau la un alt dispozitiv fără fir (mod Ad-hoc).
Utilizarea Wi-Fi
Pictograma Wi-Fi din ecranul Today (Astăzi)
vă oferă un acces uşor la caracteristica WiFi (Wireless Fidelity) din dispozitiv. Apăsând
pe pictogramă este afişat un meniu care vă
permite să:
• Porniţi sau opriţi Wi-Fi.
• Configuraţi setările Wi-Fi.
NOTĂ
Puteţi utiliza caracteristicile
Bluetooth® şi Wi-Fi simultan.
Pictograma Wi-Fi
Pornirea Wi-Fi
Pentru a porni Wi-Fi:
1. Apăsaţi
> Enable Wi-Fi (Activare
Wi-Fi).
PC-ul de buzunar scaneazã apoi în
mod automat dupã toate reþelele
fãrã fir disponibile din intervalul WiFi ºi afiºeazã num ele de reþele în
ecranul Configure Wireless Networks
(Configurare reþele fãrã fir).
������������������������������������
Pentru afiºarea ecranului Configure
Wireless Network (Configurare reþea
fãrã fir), atingeþi Start (Start)> Settings
(Setãri) >Network Cards (Cartele de
reþea).
90
Capitolul 9
Numele reþelei conectate este
afiºat ºi în ecranul Azi.
2. Atingeþi Start (Start)
> Settings (Setãri)
>Connections (Conexiuni)
>Wi_Fi Manager (Manager
Wi-Fi) pentru vizualizarea
detaliilor de stare a reþelei
conectate.
Wi-Fi®
91
Configurarea reţelelor fără fir
Pentru a configura o reţea fără fir:
1. După selectarea reţelei fără fir pentru conectarea dispozitivului, apăsaţi
Settings (Setări).
Apare apoi ecranul Settings (Setări).
2. Apăsaţi Network Cards (Plăci de reţea) > fila Wireless (Fără fir).
3. În ecranul Configure Wireless Networks (Configurare reţele fără fir),
apăsaţi pe reţea LAN fără fir disponibilă, apoi efectuaţi modificările
dorite după caz.
Dacă reţeaua LAN fără fir la care doriţi să vă conectaţi nu este pe listă,
apăsaţi Add New (Adăugare nou)... Consultaţi secţiunile următoare
pentru detalii privind adăugarea unor reţele noi LAN fără fir.
4. Apăsaţi ok când aţi terminat.
Pentru a configura un adaptor de reţea:
1.
2.
3.
4.
Apăsaţi Network (Reţea) fila Adapters (Adaptoare).
Efectuaţi modificările dorite la adaptoarele disponibile din listă.
Apăsaţi ok când aţi terminat.
După modificarea setărilor adaptorului de reţea, apare un mesaj cu
instrucţiuni pentru îndepărtarea şi apoi reinstalarea plăcii de reţea
pentru ca modificările să aibă efect. Apăsaţi ok pentru a închide
fereastra.
Adăugarea unei reţele fără fir
Dacă dispozitivul nu reuşeşte să detecteze automat reţeaua fără fir la care
doriţi să vă conectaţi, puteţi adăuga reţeaua cu condiţia de a cunoaşte
setările reţelei fără fir. Cereţi setările reţelei fără fir de la administratorul de
reţea.
Pentru a adăuga o reţea fără fir:
1. Deschideţi fereastra Configure Wireless Networks (Configurare reţele
fără fir) prin:
• Apăsare pe Settings (Setări) în meniul Multiple Networks
Detected (Reţele detectate).
SAU
92
Capitolul 9
• Apăsare
> Settings (Setări) > Fila Connections (Conexiuni) >
Network Cards (Plăci de reţea).
2. În fila Wireless (Fără fir) din ecranul Configure Wireless Networks
(Configurare reţele fără fir), apăsaţi Add New (Adăugare nou).
3. În fila General din ecranul Configure Wireless Network (Configurare
reţele fără fir), introduceţi Network name (Nume reţea) utilizând
panoul de intrare.
Selectaţi dacă doriţi ca reţeaua fără fir să se conecteze la The Internet
(Internet) sau la reţeaua Work (Birou).
Dacă doriţi să vă conectaţi la un alt dispozitiv fără fir (mod Ad-hoc),
selectaţi opţiunea This is a device-to-device (ad-hoc) connection
(Aceasta este o conexiune dispozitiv-dispozitiv (ad-hoc)). În caz
contrar, apăsaţi fila Network Key (Cheie reţea) pentru a configura
setările de securitate ale reţelei LAN fără fir.
4. În fila Network Key (Cheie reţea), selectaţi setările Authentication
(Autentificare) şi Data Encryption (Criptare date) ale reţelei LAN
fără fir pe care doriţi să o adăugaţi.
NOTĂ
Cereţi setările de securitate ale reţelei de la administratorul
de reţea.
5. Apăsaţi pe fila 802.1x pentru a configura alte setări de securitate ale
reţelei.
6. Apăsaţi ok pentru a adăuga reţeaua fără fir.
Noua reţea fără fir este apoi adăugată în listă la fila Wireless (Fără fir).
7. Menţineţi apăsat stiloul pe noua reţea fără fir din listă, apoi apăsaţi
Connect (Conectare) în meniul pop-up pentru a conecta dispozitivul
la reţeaua respectivă.
Wi-Fi®
93
Wi-Fi Manager
Wi-Fi Manager starea conexiunii şi informaţiile despre o reţea fără fir, şi vă
permite scanarea manuală a zonei pentru reţele fără fir disponibile.
Pentru a deschide Wi-Fi Manager:
• Apăsaţi
> WLAN Setting (Setări WLAN). Sau,
• Apăsaţi Start > Settings (Setări) > Fila Connections (Conexiuni) >
Wi-Fi Manager.
Există patru file în Wi-Fi Manager:
Wi-Fi Status (Stare Wi-Fi)
Această filă indică dacă Wi-Fi este momentan conectat şi prezintă
informaţii despre conexiunea fără fir. În mod specific, sunt afişate
următoarele informaţii:
Status (Stare) - sprezintă starea conexiunii Wi-Fi.
• Connected (Conectat) - staţia este asociată cu un dispozitiv LAN fără
fir. Această stare mai indică adresa MAC a dispozitivului.
• Disconnected (Deconectat) - a existat o legătură anterioară dar nu s-a
recepţionat nici un semnal emis. Conexiunea cu adaptorul este încheiată.
ESSID (Identificator set servicii extinse) - prezintă Extended Service
Set Indenfier (Identificator set servicii extinse) (ESSID) la care este
conectat dispozitivul fără fir. Textul din acest câmp este de obicei un şir
alfanumeric ce nu se poate citi.
BSSID (Identificator set servicii de bază) - prezintă Basic Service
Set ID (Identificator set servicii de bază) (BSSID) la care este conectat
dispozitivul fără fir. În modul ESS, aceasta este adresa MAC a punctului
de acces la care este conectat dispozitivul.
Mod BSS (Set servicii de bază) - vă informează dacă dispozitivul este
conectat la un punct de acces (mod Infrastructură) sau la un alt dispozitiv
fără fir (mod Ad-hoc)..
Channel (Canal) - prezintă canalul utilizat de dispozitivul fără fir.
IP Address (Adresă IP) - prezintă adresa IP a dispozitivului fără fir.
Signal Strength (Putere semnal) - prezintă nivelul puterii semnalului între
dispozitivul Wi-Fi şi punctul de acces (sau alt dispozitiv fără fir) la care
este conectat momentan.
94
Capitolul 9
Setting (Setări)
Această filă vă permite să definiţi setările
pentru stabilirea unei conexiuni fără fir
dispozitiv-dispozitiv cât şi setările pentru
economie de curent.
NOTĂ
Vă recomandăm să setaţi
Power Save (Economic) pe
Enable (Activare).
IP Info (Informaţii IP)
Această filă afişează informaţii despre Protocolul Internet al dispozitivului
(IP) inclusiv numele gazdei, domeniul, serverul DNS, adresa IP, etc.
În această filă puteţi reînnoi adresa IP atunci când reţeaua fără fir
utilizează Dynamic Host Configuration Protocol (Protocol dinamic
configurare gazdă) (DHCP). Apăsarea pe butonul Renew (Reînnoire)
forţează dispozitivul să reîmprospăteze adresa IP atribuită de server.
Operaţiunea poate dura câteva secunde, timp în care sistemul
actualizează informaţiile despre IP.
De asemenea, puteţi încerca să detectaţi dacă dispozitivul fără fir este
momentan conectat la reţeaua fără fir apăsând pe butonul Ping.
Site Survey (Monitorizare zonă)
Această filă vă permite căutarea reţelelor
fără fir disponibile în zona dvs. Apăsaţi
butonul Re-scan (Scanare nouă) pentru
a scana toate reţelele fără fir disponibile
şi pentru a afişa rezultatele pe ecran.
Fiecare reţea fără fir este reprezentată
printr-o pictogramă pentru a facilita
identificarea. De asemenea, canalele
reţelei, RSSI şi BSSID sunt afişate în
coloane.
Wi-Fi®
95
Consultaţi tabelul de mai jos cu semnificaţiile pictogramelor şi descrierea
coloanelor.
Tabel cu semnificaţiile pictogramelor:
Pictogramă
Arată că reţeaua fără fir este
un punct de acces cu criptare Wired Equivalent Privacy (Confidenţialitate echivalentă prin fir) (WEP) dezactivată
un punct de acces cu criptare WEP dezactivată şi MyPal este momentan conectat
la această reţea
un punct de acces cu criptare WEP activată
un punct de acces cu criptare WEP activată şi MyPal este momentan conectat la această reţea
un dispozitiv fără fir cu codare WEP dezactivată
un dispozitiv fără fir cu codare WEP activată
un dispozitiv fără fir cu criptare WEP dezactivată şi MyPal este momentan conectat la această reţea
un dispozitiv fără fir cu criptare WEP activată şi MyPal este momentan conectat la această reţea
ESSID (Identificator set servicii extinse) - prezintă Extended Service
Set Indenfier (Identificator set servicii extinse) (ESSID) al reţelei fără fir
găsite la căutare.
CH (Canal) - prezintă canalul utilizat de un
dispozitiv fără fir.
Icon
Link Quality
Excellent
RSSI (Indicator putere semnal
Good
recepţionat) - prezintă Received Signal
Strength Indication (Indicator putere
Fair
semnal recepţionat) (RSSI) transmis
Poor
de către fiecare reţea fără fir. Această
informaţie este utilă pentru alegerea
reţelei la care doriţi să asociaţi dispozitivul. În mod normal semnalul este
reprezentat de o valoare în dBm.
NOTĂ
Pictograma poate fi verde sau portocalie. Pictograma verde
reprezintă semnalul recepţionat de la dispozitivul IEEE
802.11b, iar pictograma portocalie reprezintă semnalul
recepţionat de la dispozitivul IEEE 802.11g.
BSSID (Identificator set servicii de bază) - prezintă adresa Media
Access Control (Control acces media) (MAC) a punctului de acces, sau
Basic Service Set ID (Identificator set servicii de bază) (BSSID) în modul
ad-hoc.
96
Capitolul 9
Anexă Notificări
Prevederea Comisiei Federale de Comunicaţii (FCC)
Acest dispozitiv este în conformitate cu Partea 15 din Regulamentul FCC. Operarea sa
se face respectând următoarele două condiţii:
• Acest dispozitiv nu trebuie să cauzeze interferenţe dăunătoare, şi
• Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferenţă primită, inclusiv
interferenţe ce pot cauza o operaţie nedorită.
Acest echipament a fost testat şi s-a constatat că respectă limitele ca dispozitiv digital
din Clasa B, urmărind Partea 15 Din Regulamentul FCC. Aceste limite sunt proiectate
pentru a oferi o protecţie rezonabilă împotriva interferenţelor dăunătoare într-o
instalaţie rezidenţială. Acest echipament generează, foloseşte şi poate radia energie
de frecvenţe radio şi, dacă nu este instalat şi folosit în conformitate cu instrucţiunile
fabricantului, poate cauza interferenţe la comunicaţiile radio. Totuşi, nu există garanţii
că pot apărea interferenţe într-o anume instalaţie. Dacă acest echipament cauzează
interferenţe dăunătoare recepţiei radio sau TV, ce pot fi determinate prin pornirea sau
oprirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să corecteze interferenţele prin una
sau mai multe dintre măsurile următoare:
• Reorientaţi sau mutaţi antena de recepţie.
• Măriţi spaţiul care separă echipamentul de receptor.
• Conectaţi echipamentul la altă priză sau circuit decât cea/cel la care este
conectat receptorul.
• Consultaţi furnizorul sau un tehnician radio/TV cu experienţă pentru ajutor.
WARNING!
Folosirea cablurilor ecranate pentru conectarea monitorului la placa
video este necesară pentru a asigura respectarea reglementărilor
FCC. Schimbări sau modificări ale acestei unităţi neaprobate expres
de partea responsabilă pentru conformitate pot determina retragerea
autorizării acordate utilizatorului de a opera acest echipament.
Prevederea Departamentului Canadian de Comunicaţii
Acest aparat digital nu depăşeşte limitele de Clasa B pentru emisii de zgomote
radio ale aparatelor radio conforme Regulamentului pentru interferenţele radio ale
Departamentului Canadian de Comunicaţii.
Acest aparat digital de clasă B este conform cu ICES-003 din Canada.
Notificări
97
Note de siguranţă UL
Necesare pentru echipamentul de telecomunicaţii (telefon) care acoperă UL 1459 care va
fi conectat electric la o reţea de telecomunicaţii care are o tensiune de funcţionare la masă
care nu depăşeşte vârful de 200V, 300 V vârf-la-vârf şi 105V rms şi care este instalat sau
utilizat în conformitate cu Codul electric naţional (NFPA 70).
Când utilizaţi modemul Notebook PC, ar trebui întotdeauna respectate precauţiile de
siguranţă de bază pentru a reduce riscul incendiilor, şocului electric şi rănirii persoanelor,
inclusiv următoarele:
•
Nu utilizaţi Notebook PC lângă apă, de exemplu lângă o cadă de baie, o chiuvetă, o chiuvetă de
bucătărie sau o cadă pentru spălat rufe, într-un subsol umed sau lângă o piscină.
•
Nu utilizaţi Notebook PC în timpul unei furtuni cu descărcări electrice. Ar putea exista un risc
îndepărtat de şoc electric datorat fulgerelor.
•
Nu utilizaţi Notebook PC în apropierea unei scurgeri de gaz.
•
Nu eliminaţi bateria Notebook PC aruncând-o în foc, întrucât poate exploda. Verificaţi codurile locale
pentru posibile instrucţiuni speciale de eliminare pentru a reduce riscul rănirii persoanelor datorită
Necesar pentru UL 1642 care acoperă bateriile cu litiu primare (nereîncărcabile) şi secundare
(reîncărcabile) pentru utilizare ca surse de alimentare pentru produse. Aceste baterii conţin
litiu metalic sau un aliaj al litiului sau un ion al litiului şi pot consta într-o singură celulă
electrochimică sau două sau mai multe celule conectate în serie, paralel sau ambele, care
transformă energia chimică în energie electrică printr-o reacţie chimică ireversibilă sau
reversibilă.
•
incendiilor sau exploziei.
Nu utilizaţi adaptoare sau baterii de la alte dispozitive pentru a reduce riscul rănirii persoanelor
datorită incendiilor sau exploziei. Utilizaţi numai adaptoare de alimentare certificate UL sau baterii
furnizate de producător sau distribuitorii autorizaţi.
Baterii înlocuibile
Dacă un echipament se livrează cu o baterie înlocuibilă şi aceasta se înlocuieşte cu o baterie de un
tip incorect (de exemplu cu anumite baterii cu litiu), se aplică următoarele:
–
–
dacă bateria este amplasată într-o ZONĂ DE ACCES PENTRU OPERATOR, trebuie plasat un
marcaj lângă baterie sau trebuie făcute menţiuni în instrucţiunile de utilizare şi în cele de service;
dacă bateria este amplasată în alt loc din echipament, trebuie plasat un marcaj lângă baterie sau
trebuie făcute menţiuni în instrucţiunile de utilizare şi în cele de service. Marcajul sau menţiunea
trebuie să conţină următorul text sau un text similar:
The marking or statement shall include the following or similar text:
ATENŢIE
PERICOL DE EXPLOZIE DACĂ BATERIA SE ÎNLOCUIEŞTE CU O BATERIE DE UN TIP INCORECT.
EVACUAŢI BATERIILE UZATE CONFORM INSTRUCŢIUNILOR.
Conformitatea este verificată prin inspecţie.
Acces pentru operator cu instrument
Dacă este necesar un INSTRUMENT pentru accesul într-o ZONĂ DE ACCES PENTRU OPERATOR,
fie toate celelalte compartimente din zona respectivă care prezintă pericol trebuie să fie inaccesibile
OPERATORULUI prin utilizarea aceluiaşi INSTRUMENT, fie atare compartimente se vor marca
pentru a se descuraja accesul OPERATORLUI.
Un marcaj acceptabil pentru „pericol de electrocutare” este (ISO 3864, No. 5036).
Echipament pentru locaţii cu acces limitat
98
For equipment intended only for installation in a RESTRICTED ACCESS LOCATION, the installation
instructions shall contain a statement to this effect.
Anexă
Lista de verificare a declaraţiilor de reglementare
15.21
Vi se atrage atenţia că modificările sau înlocuirile care nu sunt expres aprobate în
acest manual ar putea anula autoritatea dvs. de a utiliza echipamentul.
ATENŢIE: Orice modificări sau înlocuiri care nu sunt expres aprobate de către partea responsabilă
pentru conformitate ar putea anula autoritatea utilizatorului de a folosi echipamentul.
Interdicţia amplasării în acelaşi loc
Acest dispozitiv nu trebuie amplasat în acelaşi loc şi nu trebuie să funcţioneze împreună cu orice
altă antenă sau emiţător.
15.105 Cerinţele Comisiei federale de comunicaţii (FCC), Partea 15
Acest echipament a fost testat şi s-a constatat că se încadrează în limitele pentru un dispozitiv
digital clasa B, în conformitate cu partea 15 a Regulilor FCC (Comisia federală de comunicaţii).
Aceste limite sunt proiectate pentru a asigura protecţie rezonabilă împotriva interferenţei într-o
instalaţie rezidenţială.
Acest echipament generează, utilizează şi poate radia energie cu frecvenţă radio şi, dacă nu
este instalat şi utilizat în conformitate cu instrucţiunile, poate produce interferenţe dăunătoare
comunicaţiilor radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanţie că interferenţa nu va apare într-o
anumită instalaţie. În cazul în care acest echipament produce interferenţă dăunătoare recepţiei
radio sau TV, care poate fi determinată prin oprirea şi pornirea echipamentului, utilizatorul este
încurajat să încerce să corecteze interferenţa printr-una sau mai multe din măsurile următoare:
–Reorientaţi sau reamplasaţi antena receptoare.
–Creşteţi distanţa între echipament şi receptor.
–Conectaţi echipamentul la o priză dintr-un circuit diferit de cel în care este conectat receptorul.
–Cereţi sfatul distribuitorului sau al unui tehnician radio/TV experimentat.
Informaţii de reglementare / Absolvirea de răspundere
Instalarea şi utilizarea acestui dispozitiv LAN fără fir trebuie făcută în strictă conformitate cu
instrucţiunile incluse în documentaţia de utilizare furnizată împreună cu produsul. Orice
modificări sau înlocuiri (inclusiv antenele) aduse acestui dispozitiv care nu sunt expres aprobate
de către producător ar putea anula autoritatea utilizatorului de a folosi echipamentul. Producătorul
nu este responsabil pentru nicio interferenţă radio sau TV cauzată de modificările neautorizate ale
dispozitivului, sau de înlocuirea cablurilor şi echipamentului de conectare diferit de cel specificat
de către producător. Este în responsabilitatea utilizatorului corectarea oricărei interferenţe cauzate
de astfel de modificări, înlocuiri sau ataşamente neautorizate. Producătorul şi distribuitorii sau
revânzătorii săi autorizaţi nu-şi asumă răspunderea pentru nicio daună sau violare a reglementărilor
guvernamentale, apărută ca urmare a nerespectării obligaţiei de conformitate cu aceste norme.
ATENŢIE: Pentru păstrarea conformităţii cu normele de expunere la RF ale FCC (Comisia federală
de comunicaţii), acest echipament ar trebui instalat şi folosit cu păstrarea unei distanţe de minim
20 cm între radiator şi corpul dvs. Utilizaţi antena furnizată. Antena, modificările sau ataşamentele
neautorizate pot deteriora emiţătorul şi ar putea viola reglementările FCC (Comisia federală de
comunicaţii).
Declaraţia MPE (Informaţii de siguranţă)
Dispozitivul dvs. conţine un emiţător de putere scăzută. Când dispozitivul transmite, emite un
semnal de Frecvenţă Radio (RF).
Notificări
99
Informaţii de siguranţă
Pentru păstrarea conformităţii cu normele de expunere la RF ale FCC (Comisia federală
de comunicaţii), acest echipament ar trebui instalat şi folosit cu păstrarea unei distanţe
de minim 20 cm între radiator şi corpul dvs. Utilizaţi doar împreună cu antena furnizată.
Antena, modificările sau ataşamentele neautorizate pot deteriora emiţătorul şi ar putea viola
reglementările FCC (Comisia federală de comunicaţii).
Declaraţia de atenţionare asupra expunerii la frecvenţa radio a FCC (Comisia federală
de comunicaţii)
Acest dispozitiv radio LAN fără fir a fost evaluat potrivit Buletinului OET 65C al FCC (Comisia
federală de comunicaţii) şi s-a constatat că respectă cerinţele după cum au fost stabilite
în CFR 47 Secţiunile 2.1091, 2.1093 şi 15.247(b)(4) referitoare la Expunerea la RF din
partea dispozitivelor cu frecvenţă radio. Puterea de ieşire a radiaţiei acestui dispozitiv LAN
fără fir este mult sub limitele de expunere la frecvenţa radio ale FCC (Comisia federală de
comunicaţii). Cu toate acestea, acest dispozitiv va fi utilizat de o aşa manieră încât potenţialul
pentru contactul uman în timpul funcţionării normale – ca dispozitiv mobil sau portabil, dar
utilizarea fixată pe corp este strict interzisă. Când utilizaţi dispozitivul, trebuie păstrată o
distanţă de separare între antenă şi persoanele din jur pentru a se asigura conformitatea cu
expunerea la RF. Pentru conformitatea cu limitele de expunere la RF stabilite în standardele
ANSI C95.1, distanţa dintre antene şi utilizator nu trebuie să fie mai mică de 20 cm.
100
Anexă
Download PDF