MOOTTORINOSTIN ENGINE HOIST MEG58

MOOTTORINOSTIN ENGINE HOIST  MEG58
Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten.
Read the instruction manual carefully before using the tool and follow all given instructions. Save the instructions for further reference.
MEG58
MEG59
MOOTTORINOSTIN
ENGINE HOIST
Käyttöohje
Alkuperäisten ohjeiden käännös
Instruction manual
Original manual
Maahantuoja / Importer:
ISOJOEN KONEHALLI OY
Keskustie 26, 61850 Kauhajoki As
Puh. +358 - 20 1323 232, Fax +358 - 20 1323 388
www.ikh.fi
FI
TÄRKEÄÄ
LUE NÄMÄ OHJEET HUOLELLISESTI LÄPI JA HUOMIOI TURVAOHJEET JA VAROITUKSET. KÄYTÄ
LAITETTA OIKEIN JA HUOLELLISESTI SILLE SUUNNITELTUUN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN. OHJEIDEN
NOUDATTAMATTA JÄTTÄMINEN VOI JOHTAA VAKAVIIN HENKILÖ- JA/TAI OMAISUUSVAHINKOIHIN.
PIDÄ NÄMÄ OHJEET TALLELLA MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN.
TURVAOHJEET JA VAROITUKSET
-
Lue ja sisäistä kaikki varoitukset ja ohjeet ennen tunkin käyttöä.
Noudata erityistä varovaisuutta aina nostinta tai muuta hydraulilaitetta käyttäessäsi.
Tarkista laite ennen jokaista käyttökertaa vaurioiden varalta ja varmista että kaikki mutterit ja pultit ovat
oikein paikoillaan ja riittävän kireällä.
Ilmaa käsipumppu ennen käyttöä poistaaksesi sinne jääneen ilman.
Älä muuta laitetta millään tavoin.
Älä käytä laitetta mikäli jokin osa puuttuu, on vaurioitunut tai viallinen.
Älä käytä laitetta väsyneenä tai alkoholin, huumeiden tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena.
Pidä lapset ja valtuuttamattomat henkilöt poissa työalueelta.
Pidä työalue puhtaana ja siistinä.
Varmista ennen käyttöä, että jalat ja puomi ovat lukittuina paikoilleen.
Huomioi lähistöllä olevat ihmiset aina laitetta käyttäessäsi.
Laite soveltuu ainoastaan moottorin nostamiseen ja laskemiseen. Sitä ei ole tarkoitettu tavaroiden kuljetusvälineeksi työpajalla.
Laitetta saa käyttää ainoastaan ammattitaitoiset mekaanikot, jotka ovat perehtyneet sen käyttöön.
Kaikki laitteessa käytetyt mutterit ja pultit ovat erikoislujia. Niitä ei saa vaihtaa huonompilaatuisiin.
Käytä laitetta ainoastaan kovalla ja tasaisella alustalla. Älä käytä sorapäällysteisellä tai pehmeällä alustalla.
Älä koskaan yritä liikuttaa kuormitettua nostinta lattialla, jossa on rakoja, halkeamia tai muita esteitä jotka
voivat vaikeuttaa pyörien liikkumista.
Varmista aina, että painopiste pysyy laitteen rungon sisäpuolella.
Älä anna kuorman pudota äkillisesti. Avaa venttiili hitaasti.
Älä mene tai anna muiden mennä nostettavan kuorman alle.
Älä koskaan työskentele ylösnostetun moottorin alapuolella.
Älä ylitä laitteen kapasiteettia.
Älä sido kuormaa vinoon äläkä anna kuorman heilua noston aikana.
Varmista, että kuorma ja laite ovat vakaita ja tasapainossa.
Älä kurkottele.
Älä kiipeä tai seiso laitteen päällä.
Varmista, että alusta jolle lasket kuorman on tasainen ja kestää kuorman painon.
Käytä ainoastaan hydrauliöljyä ja varmista ettei hydraulijärjestelmään pääse likaa täytön aikana. Älä käytä
jarrunestettä.
Pysy aina valppaana ja tarkkaavaisena.
Älä anna laitteen kastua äläkä jätä sitä kosteaan ympäristöön.
Säilytä turvallisessa ja kuivassa paikassa, poissa lasten ulottuvilta.
Kun laite ei ole käytössä, vapauta paine pumpusta.
Näiden varoitusten tai ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa henkilö- ja/tai omaisuusvahinkoihin.
VAROITUS: Tässä käyttöohjeessa annetut varoitukset ja ohjeet eivät pysty kattamaan kaikkia mahdollisia
vaarallisia olosuhteita ja vaaratilanteita, joita voi esiintyä. Terve järki ja varovaisuus ovat tekijöitä, joita ei voi
sisäänrakentaa mihinkään laitteeseen. Siksi käyttäjän on itse tarjottava nämä tekijät.
2
TEKNISET TIEDOT JA OSAT
MEG58
Max. kapasiteetti
Max. korkeus
1000 kg
2000 mm
MEG59
Max. kapasiteetti
Max. korkeus
2000 kg
2300 mm
Huom! Kaikki käyttöohjeen kuvat ovat
ainoastaan viitteellisiä ja saattavat
erota ostamastasi mallista.
PUOMIN LUKITUSPULTTI
PUOMI
TYÖNTÖ-/
VETOKAHVA
HYDRAULIPUMPPUYKSIKKÖ
NOSTOKOUKKU
HYDRAULIPUMPUN KAHVA
PUMPUN LUKKO/
PÄÄSTÖVENTTIILI
TAKAPYÖRÄT
JALAN
LUKITUSTAPIT
ETUPYÖRÄT
3
KOKOAMINEN
HUOMIO! Laitetta kootessasi esikiristä mutterit ja pultit ensin vain löyhästi käsin. Suorita muttereiden
ja pulttien lopullinen kiristys vasta kun kokoaminen on täysin valmis.
1. Kiinnitä pyörät (27) jalustaan mukana toimitetuilla muttereilla ja pulteilla.
2. Sovita vasen jalka (2) jalustaan (1) ja lukitse jalka paikoilleen kahdella lukitustapilla (4). Varmista lukitustappien lukitus kahdella sokalla (5). Toista sama toimenpide oikeanpuoleiselle jalalle.
3. Kiinnitä tukipylväs (8) jalusta-kokoonpanoon (1) viidellä pultilla (9) ja viidellä mutterilla ja aluslevyllä (10).
4. Kiinnitä puomi (11) tukipylvääseen (8) pultilla (12), aluslevyllä (13) ja mutterilla (14).
5. Kiinnitä sylinteri-yksikkö (15) tukipylvääseen (8) pultilla (16), mutterilla ja aluslevyllä (17). Kiinnitä sylinteriyksikkö tämän jälkeen puomiin pultilla (18), mutterilla ja aluslevyllä (17).
6. Sovita jatkopuomi (22) pääpuomiin (11) ja kiinnitä se johonkin neljästä asennosta pultilla (9), mutterilla ja
aluslevyllä (10).
7. Kiinnitä ketju/koukku-kokoonpano (26) puomiin pultilla (23), mutterilla ja aluslevyllä (10).
8. Kiinnitä kahva (19) tukipylvääseen (8) neljällä pultilla (21) ja neljällä aluslevyllä (20).
9. Kiristä huolellisesti kaikki mutterit ja pultit.
Osa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Kuvaus
Jalusta
Vasen jalka
Oikea jalka
Lukitustappi
Sokka
Pultti M6x30
Mutteri M6
Tukipylväs
Pultti M14x90
Mutteri ja aluslevy M14
Puomi
Pultti M16x110
Aluslevy M16
Mutteri M16
Sylinteri-yksikkö
Pultti M16x90
Mutteri ja aluslevy M16
Pultti M16x60
Kahva
Aluslevy M8
Pultti M8x20
Jatkopuomi
Pultti M14x75
Mutteri ja aluslevy M14
Kahvan varsi
Ketju & koukku
Pyörä & kiinnikkeet
Mutteri M8
Kpl
1
1
1
4
4
1
1
1
6
6
1
1
1
1
1
1
3
3
1
12
12
1
1
1
1
1
2
8
HUOMIO! Joka kerta ennen kuin jalat nostetaan säilytysasentoon, on pultti (6) ja mutteri (7) kiinnitettävä ja
kiristettävä jalustan kannattimeen. Ellei näin toimita, saattaa laite kaatua.
KÄYTTÖ
VAROITUS! Tämä laite soveltuu ainoastaan nostamiseen – ei kuorman kannattamiseen. Älä ylitä laitteen kapasiteettia.
TÄRKEÄÄ! Laitteen hydraulijärjestelmään on voinut päästä ilmaa, mikä heikentää laitteen nostokykyä. Ilmaa
järjestelmä avaamalla päästöventtiili kokonaan (käännä venttiiliä vastapäivään), pidä sitten puomia alhaalla ja
pumppaa kahvalla nopeasti useita kertoja.
4
KUORMAN NOSTAMINEN
Sulje päästöventtiili kääntämällä sitä MYÖTÄPÄIVÄÄN. ÄLÄ KIRISTÄ LIIKAA.
KUORMAN LASKEMINEN
Avaa päästöventtiili kääntämällä sitä VASTAPÄIVÄÄN erittäin hitaasti. Laskunopeutta säädetään sillä, kuinka
paljon venttiiliä käännetään.
HUOLTO
TÄRKEÄÄ! Öljyä lisätessäsi tai vaihtaessasi käytä aina hyvälaatuista hydraulilaitteille sopivaa hydrauliöljyä
kuten Shell Tellus 22. Älä sekoita eri luokkaisia/tyyppisiä öljyjä keskenään. Älä käytä jarrunestettä, alkoholia,
glyserolia, pesuainetta, moottoriöljyä tai likaista öljyä. Vääränlainen neste saattaa aiheuttaa vakavia sisäisiä
vaurioita sylinteriin. Ole erittäin varovainen öljyä lisätessäsi ettei järjestelmään pääse likaa tai muita epäpuhtauksia täytön aikana.
Tarkista sylinteri ja mäntä kolmen kuukauden välein ruosteen ja korroosion varalta. Puhdista tarvittaessa ja
pyyhi öljytyllä kankaalla.
Kun laite ei ole käytössä, jätä puomi aina aivan alhaisimpaan asentoon.
VIANETSINTÄ
Ongelma
Ei kannata kuormaa.
Ei nosta kuormaa.
Ei nosta max. korkeuteen.
Pumppu vaikuttaa epävakaalta
kuorman alla.
Pumppu ei laske aivan alas.
Syy
Ratkaisu
Likaa venttiilin istukoissa.
1. Laske nostopuomi. Sulje päästöventtiili ja irrota öljyntäyttökorkki.
2. Aseta toinen jalkasi laitteen jalkaosalle ja nosta nostopuomi käsin ylös
max. korkeuteensa.
3. Avaa päästöventtiili laskeaksesi nostopuomin.
4. Kuluneet tiivisteet.
Ilmatukos.
1. Avaa päästöventtiili ja irrota öljyntäyttökorkki.
2. Pumppaa kahvaa muutamia täysiä
kertoja ja sulje päästöventtiili.
Pumppu ei nosta max. korkeuteen.
Säiliö voi olla ylitäytetty.
Pumppu vaikuttaa epävakaalta
Alhainen hydrauliöljyn taso.
kuorman alla.
Tarkista öljytaso. Irrota öljyntäyttökorkki.
Lisää öljyä oikeaan täyttötasoon asti.
Pumppu vaikuttaa epävakaalta
kuorman alla.
Pumpun kuppitiiviste voi
olla kulunut.
Vaihda kuppitiiviste uuteen.
Ei laske aivan alas.
Ilmatukos.
Laite on voitelun tarpeessa.
Vapauta ilma hydraulipumpusta irrottamalla öljyntäyttökorkki.
Voitele ulkoiset liikkuvat osat.
5
GB
IMPORTANT
READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY AND NOTE THE SAFETY INSTRUCTIONS AND WARNINGS.
USE THE PRODUCT CORRECTLY AND WITH CARE FOR THE PURPOSE FOR WHICH IT IS INTENDED.
FAILURE TO DO SO MAY CAUSE DAMAGE TO PROPERTY AND/OR SERIOUS PERSONAL INJURY.
KEEP THIS INSTRUCTION MANUAL SAFE FOR FUTURE USE.
SAFETY INSTRUCTIONS AND WARNINGS
-
Read and understand all warnings and instructions before use.
Extreme caution should be followed when working with this or any other hydraulic unit.
Before each use, inspect the hoist for damages and ensure all nuts and bolts are correctly fitted and are
tight.
Before use, bleed the hand pump to release any trapped air.
Do not modify in any way.
Do not operate the hoist if any parts are missing, damaged or faulty.
Do not operate the hoist when you are tired, under the influence of alcohol, drugs or intoxicating medication.
Keep children and unauthorized people away from the work area.
Keep the work area clean and tidy.
Make sure the legs and jib are locked into position before use.
Make sure you are aware of any other people near you when you are using the hoist.
The hoist is a lifting and lowering device only and is not intended for transporting items around the workshop.
The hoist is intended for use by qualified mechanics who are familiar with its use.
The nuts and bolts used in the construction of this hoist are all high strength. They should not be replaced
with any that are inferior.
Use only on a level and firm surface. Do not use on tarmac or soft surfaces.
Never attempt to move loaded hoist across floor having cracks or other obstacles which might impede
movement of wheels.
Always make sure the centre of gravity remains inside the hoist base.
Do not allow the load to drop suddenly. Open the valve slowly.
Do not allow yourself or anyone else to be under the load when it is being lifted.
Never work directly under a supported engine.
Do not exceed the hoist’s rated load capacity.
Do not harness the load at an angle or allow it to swing when it is lifted.
Be sure the load and hoist are stable and in good balance.
Do not overreach.
Do not climb or stand on the hoist.
Ensure the surface you are lowering the load onto is level and can withstand the weight.
Refill with hydraulic oil only, making sure no dirt gets into the hydraulic system. Do not use brake fluid.
Stay alert at all times.
Do not allow the hoist to get wet or remain in a damp environment.
Store in a secure, dry place, out of reach from children.
When not in use, release the pressure from the pump.
Failure to follow these warnings or instructions may result in personal injury and/or property damage.
WARNING: The warnings, cautions and instructions discussed in this instruction manual cannot cover all possible conditions and situations that may occur. It must be understood by the operator that common sense and
caution are factors which cannot be built into any product, but must be supplied by the operator.
6
SPECIFICATIONS AND PARTS
MEG58
Max. capacity
Max. height
1000 kg
2000 mm
MEG59
Max. capacity
Max. height
2000 kg
2300 mm
Note! All pictures in this manual are
merely allusive and may differ from the
model you have purchased.
.
JIB LOCKING BOLT
JIB
PUSH/PULL
HANDLE
HYDRAULIC
PUMP UNIT
LOAD HOOK
HYDRAULIC
PUMP HANDLE
PUMP LOCK/
RELEASE VALVE
REAR
CASTORS
LEG LOCKING
PINS
FRONT
WHEELS
7
ASSEMBLY
NOTE! During the assembly procedure, nuts and bolts should be hand-tightened only. Once assembly
is complete, nuts and bolts may be fully tightened.
1. Attach the castor wheels (27) to the base using the nuts and bolts supplied.
2. Insert the left hand leg (2) into the base (1) and lock the leg in place using two locking pins (4). Secure
these in place using two split-type pins (5). Now repeat this procedure for the right hand leg.
3. Attach the main support post (8) to the base assembly (1) using five bolts (9) and five nuts and washers
(10).
4. Now secure the boom (11) to the main support post (8) using bolt (12), washer (13) and nut (14).
5. Next the ram unit (15) should be attached to the main support post (8) using bolt (16), nut and washer
(17). Then secure the ram unit to the boom using bolt (18), nut and washer (17).
6. Insert the boom extension (22) into the main boom (11) and secure in one of the four positions using bolt
(9), nut and washer (10).
7. Attach the hook and chain assembly (26) to the boom using bolt (23), nut and washer (10).
8. Secure handle (19) to the main support post (8) using four bolts (21) and four washers (20).
9. Now tighten all nuts and bolts.
Part
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Description
Base
Left leg
Right leg
Lock pin
Split pin
Bolt M6x30
Nut M6
Main support post
Bolt M14x90
Nut and washer M14
Boom
Bolt M16x110
Washer M16
Nut M16
Ram unit
Bolt M16x90
Nut and washer M16
Bolt M16x60
Handle
Washer M8
Bolt M8x20
Boom extension
Bolt M14x75
Nut and washer M14
Jack handle
Chain & hook
Castor & fixings
Nut M8
Qty
1
1
1
4
4
1
1
1
6
6
1
1
1
1
1
1
3
3
1
12
12
1
1
1
1
1
2
8
NOTE! Before raising the legs to the storage position, bolt (6) and nut (7) must be inserted into the base support and tightened each time. If this procedure is not followed, the unit may fall over.
OPERATION
WARNING! This long ram is designed for lifting purposes only – not for supporting loads. Do not load
beyond its rated capacity.
8
IMPORTANT! It is possible that air has got into the hydraulic system, causing poor lifting performance. Purge
any air from the system by fully opening the release valve (turn the valve counterclockwise), then while holding
the boom down, operate the pump handle rapidly several times.
TO RAISE LOAD
Close the release valve by turning the valve CLOCKWISE. DO NOT OVERTIGHTEN.
TO LOWER LOAD
Open the release valve by turning the valve COUNTERCLOCKWISE very slowly. The speed of lowering the
load is controlled by how much you turn the valve.
MAINTENANCE
IMPORTANT! When adding or replacing oil, always use a good grade hydraulic jack oil such as Shell Tellus
22. Avoid mixing different grades/types of oil. Do not use brake fluid, alcohol, glycerine, detergent, motor oil or
dirty oil. Improper fluid can cause serious internal damage to long ram. When adding oil, be very careful not to
permit dirt or other foreign matter to get into the system.
Check ram and plunger every three months for any signs of rust or corrosion. Clean as needed and wipe with
an oily cloth.
When not using the long ram, always leave the jib in the fully lowered position.
TROUBLESHOOTING
Problem
Cause
Solution
Dirt on valve seats.
1. Lower lifting boom. Close the release valve and remove oil filler
plug.
2. Place one foot on the leg and pull
up the lifting boom to its full height
by hand.
3. Open the release valve to lower
the lifting boom.
4. Worn seals.
Will not lift load.
Will not lift to its full height.
Pump feels unsteady under load.
Pump will not lower completely.
Air block.
1. Open the release valve and remove oil filler plug.
2. Pump handle a couple of full
strokes and close the release
valve.
Pump will not lift to its full height.
Pump feels unsteady under load.
The reservoir could be overfilled.
Low hydraulic oil level.
Check the oil level. Remove the filler
plug.
Top up oil to correct level.
Pump feels unsteady under load.
The pump cup seal could be
worn out.
Replace cup seal with a new one.
Will not lower completely.
Air block.
Unit requires lubrication.
Release air from hydraulic pump by
removing filler plug.
Oil external moving parts.
Will not hold load.
9
EC DECLARATION OF CONFORMITY
WE, CHANGSHU TONGRUN AUTO ACCESSORY CO. LTD.
ADDRESS: NEW LONG TENG INDUSTRY AREA, CHANGSHU ECONOMIC DEVELOPMENT
ZONE, CHANGSHU, JIANGSU, CHINA
DECLARE, IN SOLE RESPONSIBILITY, THAT THE FOLLOWING MACHINE:
ENGINE HOIST
Model No. T31002, T32002
REFERRED TO IN THIS DECLARATION CONFORMS WITH THE FOLLOWING DIRECTIVE:
MACHINERY DIRECTIVE 2006/42/EC.
WE WILL KEEP ON FILE FOR REVIEW THE FOLLOWING TECHNICAL DOCUMENTATION:
•
OPERATING AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS
•
TECHNICAL DRAWINGS
•
HAZARDS ANALYSIS AND SOLUTIONS
•
OTHER TECHNICAL DOCUMENTATION SUCH AS QUALITY MEASURES ASSURANCE
FOR DESIGN AND PRODUCTION
NOTE: THIS DECLARATION BECOMES INVALID IF TECHNICAL OR OPERATION
MODIFICATIONS ARE INTRODUCED WITHOUT THE MANUFACTURER’S CONSENT.
(PLACE AND DATE ISSUED)
Dec 15th, 2009
New Long Teng Industry Area,
Changshu Economic Development Zone,
Changshu, Jiangsu, China
(NAME, SIGNATURE AND POSITION)
The President of Tongrun Group
10
KÄÄNNÖS ALKUPERÄISESTÄ
EY VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
ME, CHANGSHU TONGRUN AUTO ACCESSORY CO. LTD.
OSOITE: NEW LONG TENG INDUSTRY AREA, CHANGSHU ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE,
CHANGSHU, JIANGSU, CHINA
VAKUUTAMME OMALLA VASTUULLAMME, ETTÄ SEURAAVA LAITE:
MOOTTORINOSTIN
Malli Nro. T31002 (IKH-Nro. MEG58), T32002 (IKH-Nro. MEG59)
JOHON TÄSSÄ VAKUUTUKSESSA VIITATAAN, ON SEURAAVAN DIREKTIIVIN VAATIMUSTEN
MUKAINEN: KONEDIREKTIIVI 2006/42/EY.
ME SÄILYTÄMME ARKISTOISSAMME TARKASTUSTA VARTEN SEURAAVAT TEKNISET
ASIAKIRJAT:
•
KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET
•
TEKNISET PIIRUSTUKSET
•
RISKIANALYYSI JA RATKAISUT
•
MUUT TEKNISET ASIAKIRJAT KUTEN SUUNNITTELUN JA TUOTANNON
LAADUNVARMISTUSTOIMENPITEET
HUOMIO: TÄMÄ VAKUUTUS MITÄTÖITYY, MIKÄLI LAITTEESEEN TEHDÄÄN TEKNISIÄ TAI
TOIMINNALLISIA MUUTOKSIA ILMAN VALMISTAJAN LUPAA.
(PAIKKA JA PÄIVÄMÄÄRÄ)
Joulukuun 15., 2009
New Long Teng Industry Area,
Changshu Economic Development Zone,
Changshu, Jiangsu, China
(NIMI, ALLEKIRJOITUS JA ASEMA)
Toimitusjohtaja, Tongrun Group
11
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement