D

D
D
D
CHECK
OMISTAJAN KÄSIKIRJA
Sisällysluettelo
1. JOHDANTO
1.1 Tietoja OBD2-koodinlukijasta --------------------------------------------------------1
1.2 Turvatoimenpiteet ja varoitukset------------------------------------------------------1
2. YLEISET TIEDOT
2.1 Ajoneuvon sisäinen valvontajärjestelmä (OBD) 2-------------------------------2
2.2 Vikakoodit (DTC)-------------------------------------------------------------------------3
2.3 Tiedonsiirtoliittimen (DLC) sijainti ---------------------------------------------------4
2.4 OBD2 valmiuden seuranta------------------------------------------------------------4
2.5 OBD2-järjestelmän valmiustila -------------------------------------------------------5
2.6 OBD2-määritelmät-----------------------------------------------------------------------5
3. TUOTETIEDOT
3.1 Työkalun kuvaus--------------------------------------------------------------------------7
3.2 Tuote-erittelyt------------------------------------------------------------------------------8
3.3 Tuotteen ominaisuudet-----------------------------------------------------------------8
3.4 Ajoneuvoon soveltuminen-------------------------------------------------------------9
4. KÄYTTÖOHJEET
4.1 Koodien lukeminen----------------------------------------------------------------------9
4.2 Koodien poistaminen------------------------------------------------------------------12
4.3 I/M valmiustilan jäljittäminen --------------------------------------------------------13
4.4 Auton valmistenumeron (VIN) tarkistus-------------------------------------------15
4.5 Tietojen uudelleenskannaus -------------------------------------------------------15
5. VIKAKOODIEN (DTC) MÄÄRITELMÄT
5.1 OBD II yleiset vikakoodimääritelmät ----------------------------------------------16
5.2 OBD II valmistajakohtaiset vikakoodimääritelmät------------------------------47
6. TAKUU JA HUOLTO
6.1 Yhden vuoden rajoitettu takuu------------------------------------------------------56
6.2 Huoltotoimenpiteet---------------------------------------------------------------------56
OBD2-KOODINLUKIJA
03
OMISTAJAN KÄSIKIRJA
CHECK
1. JOHDANTO
1.1 Tietoja OBD2-koodinlukijasta
Tämä tehokas työkalu on käytännöllinen apuväline auton huoltoon ja
kunnossapitoon. Nykyään ajoneuvot käyttävät tietokoneohjausjärjestelmiä, jotka
takaavat huipputehon ja polttoainetehokkuuden ja vähentävät ympäristölle
haitallisia ajoneuvopäästöjä. Nämä järjestelmät pystyvät myös suorittamaan
itsetestausta ja diagnosoimaan ajoneuvon erilaisia järjestelmiä ja komponentteja
sekä antamaan arvokasta tietoa huoltoa ja korjausta varten. Tällaiset pitkälle
kehitellyt järjestelmät vaativat kuitenkin usein kalliita työkaluja ja testauslaitteistoja
vikojen jäljittämiseen. Tähän asti ratkaisu on ollut viedä ajoneuvo korjaamoon
ammattikorjaajan huollettavaksi.
OBD2-koodinlukija tuo käyttöösi teknikon työkalun edullisena ja helppokäyttöisenä
pakkauksena. Oletpa ”avaimet käteen” -asiakas, harrastelijamekaanikko tai
taitava tee-se-itse-ihminen, koodinlukija tarjoaa ominaisuudet ja toiminnot, joita
tarvitset ajoneuvosi testaukseen, huoltoon ja kunnossapitoon.
CHECK
OMISTAJAN KÄSIKIRJA
jännitteitä moottorin ollessa käynnissä.
7. Laita vaihde PARK- asentoon automaattivaihteisissa tai NEUTRAL-asentoon
käsivaihteisissa autoissa ja varmista, että käsijarru on kytketty päälle.
8. Pidä lähettyvillä palonsammutinta, joka soveltuu bensiinin, kemikaalien ja
sähkön aiheuttamiin paloihin.
9. Älä kytke päälle tai irti testilaitetta, kun sytytys on päällä tai moottori käynnissä.
10. Pidä koodinlukija kuivana, puhtaana ja vapaana öljystä, vedestä ja rasvasta.
Puhdista laite ulkopuolelta miedolla pesuaineella ja puhtaalla liinalla tarvittaessa.
2. YLEISET TIEDOT
2.1 Ajoneuvon sisäinen valvontajärjestelmä (OBD) 2
Kalifornian ilmanlaatukomitea (ARB) kehitti ensimmäisen ajoneuvon sisäisen
valvontajärjestelmän sukupolven (kutsuttiin nimellä OBD I). Tämä vuonna 1988
käyttöön otettu järjestelmä seuraa ja ohjaa auton komponentteja ja päästöjä. Kun
teknologia kehittyi ja halu parantaa diagnostiikkaa kasvoi, kehitettiin uusi OBDsukupolvi. Tätä toista ajoneuvon sisäistä valvontajärjestelmää kutsutaan nimellä
OBD II.
1.2 Turvatoimenpiteet ja varoitukset
Välttääksesi henkilö-, ajoneuvo- tai koodinlukijavahinkoja lue tämä käyttöohje
ensin ja noudata seuraavia turvatoimenpiteitä aina kun työskentelet auton
kanssa:
1. Suorita testaus aina turvallisessa ympäristössä.
2. Käytä silmiensuojaimia, jotka täyttävät ANSI-standardien vaatimukset.
3. Pidä vaatteet, hiukset, kädet, työkalut, testilaitteet jne. etäällä kaikista liikkuvista
tai kuumista moottorin osista.
4. Käytä ajoneuvoa hyvin tuuletetussa tilassa; pakokaasut ovat myrkyllisiä.
5. Laita esteet ajoneuvon pyörien eteen äläkä koskaan jätä autoa vartioimatta,
kun suoritat testejä.
6. Ole erityisen varovainen, kun työskentelet sytytyspuolan, virranjakajan
kannen, sytytyskaapeleiden ja sytytystulppien kanssa. Nämä tuottavat vaarallisia
1
OBD2-KOODINLUKIJA
OBD II on suunniteltu tarkkailemaan ajoneuvon päästöihin vaikuttavia ja
moottorin tärkeimpiä komponentteja. Jatkuvissa tai ajoittaisissa mittauksissa
tutkitaan tiettyjä komponentteja ja ajoneuvon toimintakuntoa. Kun ongelma on
havaittu, OBD II sytyttää mittaristossa olevan varoituslampun (MIL) palamaan
varoittaakseen kuljettajaa tavallisesti ilmauksella ”Tarkista moottori” tai
"Huolla moottori pian". Järjestelmä tallentaa myös tärkeitä tietoja havaitusta
toimintahäiriöstä, jotta teknikko voi tarkalleen löytää ja korjata ongelman. Tässä
alla on kolme erittäin tärkeää tietoa:
•Onko vikamerkkivalo (MIL) päällä vai pois päältä
•Mitkä vikakoodit (DTC) on tallennettu
•Valvontajärjestelmän valmiustila
OBD2-KOODINLUKIJA
2
OMISTAJAN KÄSIKIRJA
CHECK
CHECK
OMISTAJAN KÄSIKIRJA
2.2 Vikakoodit (DTC)
2.3 Tiedonsiirtoliittimen (DLC) sijainti
Kun OBD II havaitsee jonkin olevan vialla, se tallentaa vikakoodit ajoneuvon
omaan tietokoneen diagnostiikkajärjestelmään. Nämä koodit tunnistavat tietyn
ongelma-alueen ja antavat osviittaa siitä, mistä vika ajoneuvossa saattaa johtua.
OBD II -vikakoodi on viisimerkkinen koodi. Ensimmäinen kirjainmerkki määrittää,
mikä ohjausjärjestelmä asettaa koodin. Muut neljä numeromerkkiä antavat
lisätietoa, mistä vikakoodi on lähtöisin ja mitkä käyttöolosuhteet aiheuttivat
vikakoodin syntymisen. Vikakoodin rakenne selviää seuraavasta kuvasta:
DLC (Data Link Connector tai Diagnostic Link Connector) on standardisoitu
16-napainen liitin, jossa on diagnostinen rajapinta skannaustyökaluille ajoneuvon
mukana kulkevaan tietokoneeseen. Tiedonsiirtoliitin sijaitsee useimmissa
ajoneuvoissa n. 30 cm:n etäisyydellä kojelaudan keskustasta, kojelaudan alla
tai lähellä kuljettajan puolta. Joihinkin aasialaisiin ja eurooppalaisiin ajoneuvoihin
liitin on sijoitettu tuhkakupin taakse ja tuhkakuppi pitää poistaa, jotta liittimeen
pääsee käsiksi. Jos liitintä ei löydy, katso huoltokirjasta liittimen sijainti.
2.4 OBD II valmiuden seuranta
Esimerkki
vikakoodista
P 0 2 0 1
Järjestelmät
B=kori
C=runko
P=voimansiirto
U=verkko
Tunnistaa, missä
järjestelmän osassa on
toimintahäiriö
Alajärjestelmät
Koodityypit
Yleiset (SAE):
P0, P2, P34-P39
B0, B3
C0, C3
U0, U3.
Valmistajakohtaiset:
P1, P30-p33
B1, B2
C1, C2
U1, U2
1.Polttoaineen ja ilman mittaus
2.Polttoaineen ja ilman mittaus
3.Sytytysjärjestelmä tai moottorin
katkominen
4.Päästöjen valvonta
5.Ajoneuvon nopeuden säätö ja
tyhjäkäyntisäädöt
6.Tietokoneen ulostulopiirit
7.Vaihteistosäädöt
8.Vaihteistosäädöt
Tärkeä osa ajoneuvon OBD II -järjestelmää on valmiuden seuranta, joka osoittaa,
mitkä komponentit päästöjenmittauksessa on mitattu OBD II -järjestelmässä.
Ajoittaisia testejä suoritetaan tietyissä järjestelmissä ja komponenteissa, jotta
varmistutaan, että arvot pysyvät sallituissa rajoissa.
Tällä hetkellä on olemassa yksitoista Yhdysvaltain ympäristösuojeluviraston
(EPA) tarkasti määriteltyä OBD II valmiuden seurantaa (tai I/M-mittausta). Kaikkia
mittauksia ei tueta kaikissa ajoneuvoissa ja tarkka määrä ajoneuvon mittauksista
riippuu valmistajan omasta päästöstrategiasta.
Jatkuvat valvonnat - OBD II -järjestelmä valvoo joitakin ajoneuvon komponentteja
ja järjestelmiä jatkuvasti, kun taas toisia testataan vain tietyissä ajoneuvon
toimintaolosuhteissa. Järjestelmä valvoo koko ajan näitä kolmea osa-aluetta:
1. sytytysvirhe
2. polttoainejärjestelmä
3. tärkeimmät moottorinohjauksen komponentit (CCM).
Kun ajoneuvo on käynnissä, OBD II -järjestelmä tarkkailee jatkuvasti edellä
mainittuja komponentteja. Se valvoo tärkeitä moottorin antureita, seuraa moottorin
katkomista ja mittaa polttoaineen vaatimuksia.
3
OBD2-KOODINLUKIJA
OBD2-KOODINLUKIJA
4
OMISTAJAN KÄSIKIRJA
CHECK
Ei jatkuvasti valvottavat järjestelmät - Toisin kuin jatkuvat valvonnat, useat
päästö- ja moottorijärjestelmän komponentit vaativat ajoneuvon toimivan tietyissä
olosuhteissa ennen kuin mittaus on valmis. Näitä 8 kokonaisuutta valvotaan
ajoittain:
1. Pakokaasujen kierrätys (EGR)
2. O2-anturit
3. Katalysaattori
4. Haihtuvien kaasujen valvontajärjestelmä
5. O2-lämpöanturit
6. Toisioilma
7. Katalysaattorin lämpeneminen
8. Ilmastointijärjestelmä
2.5 OBD II -järjestelmän valmiustila
OBD II -järjestelmän tulee näyttää, onko ajoneuvon voimansiirtoyksikön (PCM)
valvontajärjestelmä testannut jokaisen komponentin. Testatut komponentit
ilmoitetaan valmiiksi (Ready) tai suoritetuiksi (Complete), kun OBD II -järjestelmä
on testannut ne. Seurannan valmiustilan tieto on tarkoitettu tarkastajille, jotta
he voivat varmistaa, että ajoneuvon OBD II -järjestelmä on testannut kaikki
komponentit ja/tai järjestelmät.
Voimansiirron hallintayksikkö (PCM) asettaa valvonnan valmiustilaan, kun
vastaava ajokierto on suoritettu. Ajokierto, joka asettaa seurannan valmiustilaan,
asettaa jokaisen yksittäisen valmiuskoodin valmiustilaan. Kun seuranta on
asetettu valmiustilaan (“Ready” tai “Complete”), se jää tähän tilaan. Useat tekijät,
mukaan lukien vikakoodit (DTC) tai irtikytketty akku voivat johtaa siihen, että
valmiuden seuranta säädetään ”ei-valmiiksi”. Koska järjestelmä jatkuvasti valvoo
kolmea osa-aluetta, niiden ilmoitetaan olevan aina ”valmiita”. Jos testauksessa eijatkuva valvonta ei ole valmiustilassa, se ilmoitetaan ”ei-valmiiksi” (Not Complete”
5
OBD2-KOODINLUKIJA
CHECK
OMISTAJAN KÄSIKIRJA
tai ”Not Ready”).
Jotta OBD-järjestelmä voidaan saattaa valmiustilaan, ajoneuvoa ajetaan
normaaleissa käyttöolosuhteissa. Nämä käyttöolosuhteet voivat sisältää
moottoritieajoa, ”stop-and-go” -ajoa, kaupunkityylistä ajoa ja vähintään yhden
yön yli kestävän käytöstäpoiston. Katso ajoneuvosi omistajan käsikirjasta tarkat
tiedot, miten saat oman ajoneuvosi OBD II -järjestelmän valmiustilaan.
2.6 OBD II -määritelmät
Voimansiirron ohjausyksikkö (Powertrain Control Module (PCM) - OBD IIterminologiassa ajoneuvon oma tietokone, joka valvoo moottorin ja voimansiirron
toimintaa.
Vikamerkkivalo (Malfunction Indicator Light (MIL) - toimintahäiriön merkkivalo
(huolla moottori pian, tarkista moottori) on valo, joka syttyy palamaan kojelautaan.
Sen tarkoituksena on varoittaa ajajaa ja/tai korjausasentajaa, että yhdessä tai
useammassa järjestelmässä on vika ja ajoneuvo saattaa aiheuttaa päästöjä,
jotka ylittävät raja-arvot. Jos MIL-valo palaa jatkuvasti, se osoittaa, että on
havaittu ongelma ja ajoneuvo pitäisi huoltaa mahdollisimman nopeasti. Tietyissä
olosuhteissa kojelaudan valo alkaa vilkkua. Tämä viittaa vakavaan vikaan, jolloin
ajoneuvon käyttö olisi lopetettava. Ajoneuvon sisäinen diagnostiikkajärjestelmä ei
voi sammuttaa MIL-valoa ennen kuin tarvittavat korjaukset on tehty tai kyseinen
ongelma on poistettu.
DTC - vikakoodit, jotka tarkentavat, mikä päästönvalvontajärjestelmän osa-alue
on aiheuttanut toimintahäiriön.
Mahdollistavat kriteerit - myös mahdollistavat olosuhteet. Ne ovat
ajoneuvokohtaiset kriteerit tai olosuhteet, joiden on vallittava moottorissa ennen
kuin mittauksia asetetaan tai suoritetaan. Jotkut mittaukset vaativat ajoneuvon
tekevän määrättyjä ”ajokiertorutiineja” osana ajon mahdollistavia kriteerejä.
OBD2-KOODINLUKIJA
6
OMISTAJAN KÄSIKIRJA
CHECK
CHECK
Ajokierrot vaihtelevat eri ajoneuvoissa ja jokainen mittaus on erilainen eri
ajoneuvossa.
OMISTAJAN KÄSIKIRJA
1. LCD-NÄYTTÖ - näyttää testitulokset. Se on taustavalaistu kaksirivinen
näyttö, jossa on 8 merkkiä kullakin rivillä.
OBD II -ajokierto (Drive Cycle) - erityinen ajoneuvon toimintatila, joka varmistaa,
että järjestelmä asettuu valmiustilaan. Ajokierron tarkoitus on pakottaa ajoneuvo
suorittamaan itsetestauksen. Jonkin tyyppistä ajokiertoa on suoritettava, kun
vikakoodit on poistettu voimansiirron ohjausyksiköstä tai akku on irrotettu.
Ajokierron suorittaminen asettaa valmiustilan seurannan sellaiseen tilaan, että
tulevat viat voidaan havaita. Ajokierrot vaihtelevat ajoneuvon ja mittauksen
mukaan, joka on nollattava. Tutustu ajoneuvon omistajan käsikirjaan, josta saat
tietoja ajokierrosta.
3. TUOTETIEDOT
3.1 Työkalun kuvaus
2. ENTER-PAINIKE - vahvistaa valinnan (tai toiminnan) valikkolistasta tai palaa
päävalikkoon.
3. VIERITYSPAINIKE - vierittää valikkokohdissa tai peruuttaa toiminnon.
4. OBD II -LIITIN - kytkee koodinlukijan ajoneuvon tiedonsiirtoliittimeen (DLC).
3.2 Tuote-erittelyt
1. Näyttö LCD, 2-rivinen, 8 merkkiä, taustavalaistu
2. Toimintalämpötila: 0-50 °C
3. Säilytyslämpötila: -20–70 °C
4. Virtalähde - irrotettava suurtehoinen OBD II -kaapeli
5. Mitat:
Pituus Leveys
126 mm 78 mm 6. Paino: 200 g
Korkeus
28 mm
3.3 Tuotteen ominaisuudet
1
4
2
3
7
OBD2-KOODINLUKIJA
1. Toimii kaikissa 1996 ja myöhemmin valmistetuissa henkilö- ja kuorma-autoissa,
jotka ovat OBD II -yhteensopivia (myös CAN, VPW, PWM, ISO ja KWP 2000).
2. Lukee ja poistaa yleisiä ja valmistajakohtaisia vikakoodeja (DTC) ja sammuttaa
”tarkista moottori” -valon.
3. Tukee moninkertaisia vikakoodeja: yleisiä, avoimia ja valmistajakohtaisia
koodeja.
4. Näyttää OBD:n päästöjen seurantatilan.
5. Jäljittää ajoneuvon valmistenumeron (VIN) vuoden 2002 ja uudemmista
ajoneuvoista, jotka tukevat tilaa 9.
6. Tutkii toimintahäiriön merkkivalon (MIL) tilan.
7. Helppokäyttöinen laite yhdellä liitännällä; hyvin luettava ja tarkka.
8. Helppolukuinen kristallinkirkas taustavalaistu kaksirivinen LCD-näyttö.
OBD2-KOODINLUKIJA
8
OMISTAJAN KÄSIKIRJA
CHECK
9. Laite, joka ei tarvitse kannettavaa tietokonetta toimiakseen.
10. Pienikokoinen ja sopii mukavasti kämmenelle.
11. Kommunikoi turvallisesti ajoneuvon tietokoneen kanssa.
12. Ei tarvitse akkuja - ottaa tarvitsemansa virran irrotettavan OBD II -kaapelin
kautta.
CHECK
2) Etsi ajoneuvosta 16-napainen tiedonsiirtoliitin (DLC) ja kytke vikakoodinlukijan
liitin siihen.
3) Odota, että LCD-näyttöön ilmestyy teksti C.A.N. OBD2.
C .A. N.
OBD2
3.4 Ajoneuvoon soveltuminen
T40e OBD II -skanneri on erityisesti suunniteltu toimimaan kaikkien OBD II
-yhteensopivien ajoneuvojen kanssa, myös niiden, jotka on varustettu uuden
sukupolven CAN-protokollalla. EPA vaatii, että kaikkien vuonna 1996 ja
myöhemmin valmistettujen Yhdysvalloissa myytyjen ajoneuvojen (henkilöautojen
ja kevyiden kuorma-autojen) tulee olla EBD II -yhteensopivia. Tämä koskee
kaikkia amerikkalaisia, aasialaisia ja eurooppalaisia ajoneuvoja.
Pieni määrä vuosien 1994 ja 1995 bensiinikäyttöisiä ajoneuvoja on OBD II
-yhteensopivia. Varmista 1994- ja 1995-mallisten ajoneuvojen yhteensopivuus
ajoneuvopäästöjen valvontatiedot -kyltistä (VECI), joka sijaitsee konepellin
alla tai lähellä jäähdytintä useimmissa ajoneuvoissa. Jos ajoneuvo on OBD II
-yhteensopiva, kyltissä lukee ”OBD II -sertifioitu”. Lisäksi asetuksissa määrätään,
että kaikissa OBD II -yhteensopivissa ajoneuvoissa täytyy olla ”yleinen”
16-napainen tiedonsiirtoliitin (DLC).
Jotta ajoneuvosi olisi OBD II -yhteensopiva, siinä tulee olla 16-napainen
tiedonsiirtoliitin kojelaudan alapuolella ja ajoneuvopäästöjen valvontatiedot -kyltti
kertomassa, että ajoneuvo on OBD II -yhteensopiva.
4. Käyttöohjeet
4.1 Koodien lukeminen:
HUOMIO: Älä kytke päälle tai irti testilaitetta, kun sytytys on päällä tai moottori
käynnissä.
1) Käännä virta-avain pois päältä.
9
OBD2-KOODINLUKIJA
OMISTAJAN KÄSIKIRJA
4) Käännä virta-avain päälle. Älä käynnistä moottoria.
5) Paina ENTER-painiketta. Näyttöön ilmestyy viestisekvenssi, joka kertoo OBDprotokollien tarkkailusta, kunnes ajoneuvon protokolla on havaittu
SKANNAA...…
VPW
SKANNAA...…
PWM
SKANNAA...…
CAN
SKANNAA...…
ISO9141
SKANNAA...…
KWP 2000
• Kaikki yläpuolella mainitut viestit eivät tule näkymään, ellei testattavan
ajoneuvon käyttämä protokolla ole viimeinen ISO9141-protokolla. Ne
lakkaavat näkymästä, kun ajoneuvon protokolla on havaittu ja XXX-protokollan
vahvistusviesti tulee näyttöön.
Mikäli ”LINKKIVIRHE!” ilmestyy näkyviin, käännä virta-avain pois päältä noin 10
sekunniksi ja tarkista, että skannerin OBD II -liitin on kunnolla kytketty ajoneuvon
tiedonsiirtoliittimeen. Käännä virta päälle virta-avaimesta. Toista vaiheesta 5. Jos
viesti ”LINKKIVIRHE” ei häviä, saattaa skannerilla olla vaikeuksia kommunikoida
ajoneuvon kanssa.
6) Odota päävalikon ilmestymistä näytölle lyhyen yleiskatsauksen jälkeen. Tulos
näyttää skannauksen havaitseman vikakoodien kokonaismäärän ja yleisesti I/
M-valvontatilan.
OBD2-KOODINLUKIJA
10
OMISTAJAN KÄSIKIRJA
CHECK
DTC
06
I/M
KYLLÄ
CHECK
OMISTAJAN KÄSIKIRJA
• Jos haettu koodi on avoin koodi, LCD-näytön loppuun ilmestyy ”PD”.
P0005 PD
01/05
7) Valitse ”DTC” päävalikosta painamalla ENTER-painiketta.
Valik:
1. DTC
• Jos vikakoodeja ei ole havaittu, näyttöön ilmestyy teksti "EI KOODEJA".
EI
KOODEJA
• Jos yksi tai useampia vikakoodeja on havaittu, vikakoodien kokonaismäärä
ilmestyy näyttöön ja sen jälkeen avoimet koodit.
VIKA: 03
TULOSSA: 03
8) Paina vierityspainiketta ja lue vikakoodi.
• Ensimmäinen koodinumero ilmestyy LCD-näytön ensimmäiselle riville, toiselle
riville ilmestyvät koodin järjestysnumero ja tallennettujen koodien kokonaismäärä.
Jos haluat katsoa seuraavia koodeja, vieritä vierityspainikkeella, kunnes kaikki
koodit on näytetty.
P0101
01/04
11
OBD2-KOODINLUKIJA
• Kun haluat katsoa edellisiä koodeja, selaa vierityspainikkeella loppuun, jolloin
lista alkaa alusta.
9) Katso kappaleen 5 vikakoodien määritelmät. Etsi sieltä vastaava vikakoodi ja
lue määritelmä.
4.2 Koodien poistaminen:
HUOMIO: Vikakoodien poistaminen ajoneuvon tietokoneelta poistaa sekä
vikakoodin että jäädytetyn kehyksen (Freeze Frame) -tiedot ja valmistajan
laajennetut tiedot. Lisäksi I/M-valvontajärjestelmän valmiustila palautetaan ”Ei
valmis” tai ”Ei suoritettu” -tilaan. Älä poista koodeja ennen kuin teknikko on
tarkastanut järjestelmän kokonaan.
1)Jos päätät poistaa koodin, valitse ”2. POISTA” päävalikosta painamalla
ENTER-painiketta.
Valik:
2. POISTA
• Jos skanneri ei ole kytkettynä tai yhteyttä ajoneuvoon ei vielä ole, katso
”Koodien lukeminen”, kohdat 1-6 kappaleesta 4.1.
2) Viesti ”POISTA? KYLLÄ EI” tulee näyttöön ja kysyy vahvistusta.
POISTA?
KYLLÄ EI
OBD2-KOODINLUKIJA
12
OMISTAJAN KÄSIKIRJA
CHECK
3) Ellet halua valita koodien poistamista, paina vierityspainiketta ja poistu
valikosta.
4) Jos haluat jatkaa koodien poistamista, paina ENTER.
5) Jos koodien poisto onnistui, näyttöön ilmestyy teksti ”POISTA? VALMIS!”. Paina
ENTER palataksesi päävalikkoon.
POISTA?
VALMIS!
6) Jos koodien poisto ei onnistunut, näyttöön ilmestyy Teksti ”POISTA? HÄIRIÖ!”.
Paina ENTER palataksesi päävalikkoon.
POISTA?
HÄIRIÖ!
PIKANÄPPÄIN: Painamalla ja pitämällä painettuna vierityspainiketta noin 3
sekuntia voit poistaa vikakoodit nopeammin kuin päävalikon kautta.
4.3 I/M VALMIUSTILAN JÄLJITTÄMINEN:
Tärkeää: I/M-valmiustilatoimintoa käytetään tarkistamaan OBD II -yhteensopivien
ajoneuvojen päästöjärjestelmän toimintaa. Se on erinomainen toiminto, jolla
ennen katsastusta voidaan tarkistaa ajoneuvon päästömääräysten täyttyminen.
I/M-valmiustilan tulos ”EI” ei välttämättä merkitse, että ajoneuvo ei läpäisisi I/
M-tarkastusta. Yksi tai useampi valvonta saatetaan sallia olevan ”Ei valmis”
-tilassa päästääkseen päästötarkastuksen läpi.
”KYLLÄ” - kaikki tuetut valvonnat ovat suorittaneet diagnoositestin ja MIL-valo ei
pala.
”EI” - vähintään yksi tuettu valvonta ei ole läpäissyt diagnoositestiä ja (tai)
”Tarkasta moottori” -valo (MIL) palaa.
”VALMIS” - osoittaa, että erityinen valvonta on läpäissyt diagnoositestin
13
OBD2-KOODINLUKIJA
CHECK
OMISTAJAN KÄSIKIRJA
”Ei VALMIS" - osoittaa, että erityinen, nyt tarkastettava valvonta ei ole läpäissyt
diagnoositestiä
”Ei käytettävissä” - valvontaa ei ole tuettu tässä ajoneuvossa.
“ ” - Vilkkuva nuoli oikealle osoittaa, että lisätietoa on saatavilla seuraavassa
näytössä.
“ ” - Vilkkuva nuoli vasemmalle osoittaa, että lisätietoa on saatavilla edellisessä
näytössä.
1) Valitse ”3. I/M” päävalikosta painamalla ENTER-painiketta.
Valik:
3. I/M READ
• Jos skanneri ei ole vielä kytkettynä, katso ”Koodien lukeminen”, kohdat 1-6
kappaleesta 4.1.
2) Käytä vierityspainiketta katsoaksesi MIL-valon tilan ("ON” tai ”OFF”) ja
seuraavat mittaukset:
SYTYTYSVIRHE - moottorin katkomisen valvonta
POLTTOAINE - polttoainejärjestelmän valvonta
CCM - tärkeimpien moottoriohjauksen komponenttien valvonta
EGR - pakokaasujen kierrätysjärjestelmän valvonta
O2S - O2-anturien valvonta
AT - katalysaattorin valvonta
EVAP - haihtuvien kaasujen valvontajärjestelmä
HO2S - O2-lämpöanturien valvonta
2AIR - toisioilman valvonta
HCM - katalysaattorin lämpenemisen valvonta
A/C - ilmastointijärjestelmän valvonta
OBD2-KOODINLUKIJA
14
OMISTAJAN KÄSIKIRJA
CHECK
OMISTAJAN KÄSIKIRJA
3) Paina ENTER palataksesi päävalikkoon.
2) Palaa päävalikkoon painamalla joko VIERITYS- tai ENTER-painiketta.
4.4 Auton valmistenumeron (VIN) tarkistus
5. Vikakoodien (DTC) määritelmät
Määritelmät
Tämän toiminnon ansiosta voit tarkistaa ajoneuvon valmistenumeron vuonna
2002 valmistetuista ja uudemmista ajoneuvoista, jotka tukevat tilaa 9.
1) Valitse 4. VIN päävalikosta painamalla ENTER-painiketta.
Valik:
4. VIN
• Jos skanneri ei ole vielä kytkettynä, katso ”Koodien lukeminen”, kohdat 1-6
kappaleesta 4.1.
2) Käytä vierityspainiketta katsoaksesi lisämerkkejä 17-merkkisestä jonosta.
•“
” - Vilkkuva nuoli oikealle osoittaa, että VIN-merkkijonon lisämerkkejä on
nähtävissä seuraavassa näytössä.
•“
” - Vilkkuva nuoli vasemmalle osoittaa, että VIN-merkkijonon lisämerkkejä
on nähtävissä edellisessä näytössä.
3) Paina ENTER palataksesi päävalikkoon.
4.5 Tietojen uudelleenskannaus
UUDELLEENSKANNAUS-toiminnolla voit etsiä uusimmat ECM:ään tallennetut
tiedot tai muodostaa uudelleen yhteyden ajoneuvoon,
jos kommunikaatio on keskeytynyt.
1) Valitse ”5. UUDELLEENSKANNAUS päävalikosta painamalla ENTER.
Valik:
5. UUD.SKAN
• Jos skanneri ei ole vielä kytkettynä, katso ”Koodien lukeminen”, kohdat 1-6
kappaleesta 4.1.
15
CHECK
OBD2-KOODINLUKIJA
Seuraavat vikakoodimääritelmät koskevat ainoastaan CHRYSLERIN ja TOYOTAN
yleisiä ja valmistajakohtaisia vikakoodeja. Muut vikakoodimääritelmät löytyvät
ajoneuvon huoltokirjasta tai liitteenä tulevalta CD-levyltä.
HUOMIO : Älä vaihda osia tai komponentteja pelkästään vikakoodien
perusteella. Katso ensin ajoneuvon huoltokirjasta lisätietoja mahdollisista vikojen
syistä ja vaadittavista testausmenetelmistä.
5.1 OBD II yleiset vikakoodimääritelmät
OBD II yleiset vikakoodimääritelmät
P0012
P0013
P0014
P0015
P0016
P0017
P0018
P0019
P0020
P0021
P0022
P0023
P0024
P0025
P0026
P0027
P0028
A Nokka-aks. asennon ajoitus liian myöhäisellä paikka 1
B Nokka-aks. asennon toimilaite, piiri avoin paikka 1
B Nokka-aks. asennon ajoitus liian aikaisella tai järj. toiminta, paikka 1
B Nokka-aks. asennon ajoitus liian myöhäisellä paikka 1
Kampiaks. asento/ nokka-aks. asento korrelaatio, paikka 1 anturi A
Kampiaks. asento/ nokka-aks. asento korrelaatio, paikka 1 anturi B
Kampiaks. asento/ nokka-aks. asento korrelaatio, paikka 2 anturi A
Kampiaks. asento/ nokka-aks. asento korrelaatio, paikka 2 anturi B
A Nokka-aks. asennon toimilaite, piiri avoin paikka 2
A Nokka-aks. asennon ajoitus liian aikaisella tai järj. toiminta, paikka 2
A Nokka-aks. asennon ajoitus liian myöhäisellä paikka 2
B Nokka-aks. asennon toimilaite, piiri avoin paikka 2
B Nokka-aks. asennon ajoitus liian aikaisella tai järj. toiminta, paikka 2
B Nokka-aks. asennon ajoitus liian myöhäisellä paikka 2
Imuventtiilin ohjaussolenoidin piiri Alue/toiminta paikka 1
Pakoventtiilin ohjaussolenoidin piiri Alue/toiminta paikka 1
Imuventtiilin ohjaussolenoidin piiri Alue/toiminta paikka 2
OBD2-KOODINLUKIJA
16
OMISTAJAN KÄSIKIRJA
CHECK
CHECK
OBD II yleiset vikakoodimääritelmät
P0029
P0030
P0031
P0032
P0033
P0034
P0035
P0036
P0037
P0038
P0039
P0040
P0041
P0042
P0043
P0044
P0045
P0046
P0047
P0048
P0049
P0050
P0051
P0052
P0053
P0054
P0055
P0056
P0057
P0058
P0059
P0060
17
Pakoventtiilin ohjaussolenoidin piiri Alue/toiminta paikka 2
HO2S lämmittimen ohjauspiiri Paikka 1 anturi 1
HO2S lämmittimen ohjauspiiri matala Paikka 1 anturi 1
HO2S lämmittimen ohjauspiiri korkea Paikka 1 anturi 1
Turbo / mek. ahdin Bypass-venttiilin ohjauspiiri
Turbo / mek. ahdin Bypass-venttiilin ohjauspiiri matala
Turbo / mek. ahdin Bypass-venttiilin ohjauspiiri korkea
HO2S lämmittimen ohjauspiiri Paikka 1 anturi 2
HO2S lämmittimen ohjauspiiri matala Paikka 1 anturi 2
HO2S lämmittimen ohjauspiiri korkea Paikka 1 anturi 2
Turbo / mek. ahdin Bypass-venttiilin ohjauspiiri Alue/toiminta
O2 anturien signaalit vaihdettu Paikka 1 anturi 1/Paikka 2 anturi 1
O2 anturien signaalit vaihdettu Paikka 1 anturi 2/Paikka 2 anturi 2
HO2S lämmittimen ohjauspiiri Paikka 1 anturi 3
HO2S lämmittimen ohjauspiiri matala Paikka 1 anturi 3
HO2S lämmittimen ohjauspiiri korkea Paikka 1 anturi 3
Turbo / mek. ahdin ahtopaineen ohjaussolenoidi A piiri avoin
Turbo / mek. ahdin ahtopaineen ohjaussolenoidi A piiri
Turbo / mek. ahdin ahtopaineen ohjaussolenoidi A piiri matala
Turbo / mek. ahdin ahtopaineen ohjaussolenoidi A piiri korkea
Turbo / mek. ahdin turbiinin ylinopeus
HO2S lämmittimen ohjauspiiri Paikka 2 anturi 1
HO2S lämmittimen ohjauspiiri matala Paikka 2 anturi 1
HO2S lämmittimen ohjauspiiri korkea Paikka 2 anturi 1
HO2S Lämmittimen resistanssi Paikka 1 anturi 1
HO2S Lämmittimen resistanssi Paikka 1 anturi 2
HO2S Lämmittimen resistanssi Paikka 1 anturi 3
HO2S lämmittimen ohjauspiiri Paikka 2 anturi 2
HO2S lämmittimen ohjauspiiri matala Paikka 2 anturi 2
HO2S lämmittimen ohjauspiiri korkea Paikka 2 anturi 2
HO2S Lämmittimen resistanssi Paikka 2 anturi 1
HO2S Lämmittimen resistanssi Paikka 2 anturi 2
OBD2-KOODINLUKIJA
OMISTAJAN KÄSIKIRJA
OBD II yleiset vikakoodimääritelmät
P0061
P0062
P0063
P0064
P0065
P0066
P0067
P0068
P0069
P0070
P0071
P0072
P0073
P0074
P0075
P0076
P0077
P0078
P0079
P0080
P0081
P0082
P0083
P0084
P0085
P0086
P0087
P0088
P0089
P0090
P0091
P0092
HO2S Lämmittimen resistanssi Paikka 2 anturi 3
HO2S lämmittimen ohjauspiiri Paikka 2 anturi 3
HO2S lämmittimen ohjauspiiri matala Paikka 2 anturi 3
HO2S lämmittimen ohjauspiiri korkea Paikka 2 anturi 3
Ilma-avusteisen suuttimen ohjaus Alue/toiminta
Ilma-avusteisen suuttimen ohjaus piiri tai piiri matala
Ilma-avusteisen suuttimen ohjaus piiri korkea
MAP / MAF / K-läpän asento korrelaatio
Imusarjan abs. paine / ulkoilmanpaine korrelaatio
Ulkoilman lämpötila-anturin piiri
Ulkoilman lämpötila-anturi Alue/toiminta
Ulkoilman lämpötila-anturin piiri matala
Ulkoilman lämpötila-anturin piiri korkea
Ulkoilman lämpötila-anturin piiri ajoittainen
Imuventtiilin ohjaussolenoidin piiri paikka 1
Imuventtiilin ohjaussolenoidin piiri matala paikka 1
Imuventtiilin ohjaussolenoidin piiri korkea paikka 1
Pakoventtiilin ohjaussolenoidin piiri paikka 1
Pakoventtiilin ohjaussolenoidin piiri matala paikka 1
Pakoventtiilin ohjaussolenoidin piiri korkea paikka 1
Imuventtiilin ohjaussolenoidin piiri paikka 2
Imuventtiilin ohjaussolenoidin piiri matala paikka 2
Imuventtiilin ohjaussolenoidin piiri korkea paikka 2
Pakoventtiilin ohjaussolenoidin piiri paikka 2
Pakoventtiilin ohjaussolenoidin piiri matala paikka 2
Pakoventtiilin ohjaussolenoidin piiri korkea paikka 2
Polttoainekisko / järjestelmän paine liian alhainen
Polttoainekisko / järjestelmän paine liian korkea
Polttoaineen paineen säädin 1 toiminta
Polttoaineen paineen säädin 1 ohjauspiiri
Polttoaineen paineen säädin 1 ohjauspiiri matala
Polttoaineen paineen säädin 1 ohjauspiiri korkea
OBD2-KOODINLUKIJA
18
OMISTAJAN KÄSIKIRJA
CHECK
CHECK
OBD II yleiset vikakoodimääritelmät
P0093
P0094
P0095
P0096
P0097
P0098
P0099
P0100
P0101
P0102
P0103
P0104
P0105
P0106
P0107
P0108
P0109
P0110
P0111
P0112
P0113
P0114
P0115
P0116
P0117
P0118
P0119
P0120
P0121
P0122
P0123
P0124
19
A Polttoainejärjestelmä, vuoto havaittu, iso vuoto
A Polttoainejärjestelmä, vuoto havaittu, pieni vuoto
Imuilman lämpötila-anturi 2 piiri
Imuilman lämpötila-anturi 2 piiri Alue/toiminta
Imuilman lämpötila-anturi 2 piiri matala
Imuilman lämpötila-anturi 2 piiri korkea
Imuilman lämpötila-anturi 2 piiri ajoittainen/häiriöitä
Ilmamassa- tai tilavuusvirta A piiri
Ilmamassa- tai tilavuusvirta A piiri Alue/toiminta
Ilmamassa- tai tilavuusvirta A piiri matala
Ilmamassa- tai tilavuusvirta A piiri korkea
Ilmamassa- tai tilavuusvirta A piiri ajoittainen
Imusarjan abs. paine / ulkoilmanpaine piiri
Imusarjan abs. paine / ulkoilmanpaine piiri Alue/toiminta
Imusarjan abs. paine / ulkoilmanpaine piiri matala
Imusarjan abs. paine / ulkoilmanpaine piiri korkea
Imusarjan abs. paine / ulkoilmanpaine piiri ajoittainen
Imuilman lämpötila-anturi 1 piiri
Imuilman lämpötila-anturi 1 piiri Alue/toiminta
Imuilman lämpötila-anturi 1 piiri matala
Imuilman lämpötila-anturi 1 piiri korkea
Imuilman lämpötila-anturi 1 piiri ajoittainen
Jäähdytinnesteen lämpötila-anturi 1 piiri
Jäähdytinnesteen lämpötila-anturi 1 piiri alue/toiminta
Jäähdytinnesteen lämpötila-anturi 1 piiri matala
Jäähdytinnesteen lämpötila-anturi 1 piiri korkea
Jäähdytinnesteen lämpötila-anturi 1 piiri ajoittainen
K-läpän/kaasupolkimen asentotunnistin/kytkin A piiri
K-läpän/kaasupolkimen asentotunnistin/kytkin A piiri Alue/toiminta
K-läpän/kaasupolkimen asentotunnistin/kytkin A piiri matala
K-läpän/kaasupolkimen asentotunnistin/kytkin A piiri korkea
K-läpän/kaasupolkimen asentotunnistin/kytkin A piiri ajoittainen
OBD2-KOODINLUKIJA
OMISTAJAN KÄSIKIRJA
OBD II yleiset vikakoodimääritelmät
P0125
P0126
P0127
P0128
P0129
P0130
P0131
P0132
P0133
P0134
P0135
P0136
P0137
P0138
P0139
P0140
P0141
P0142
P0143
P0144
P0145
P0146
P0147
P0148
P0149
P0150
P0151
P0152
P0153
P0154
P0155
Riittämätön Jäähdytinnesteen lämpötila suljettuun polttoaineen ohjaukseen
Riittämätön Jäähdytinnesteen lämpötila tasaiseen toimintaan
Imuilman lämpötila liian korkea
Jäähdytinnesteen termostaatti (Jäähdytinnesteen lämpötila alle termostaatin
säätelylämpötilan)
Ulkoilman paine liian matala
O2 Anturin piiri Paikka 1 anturi 1
O2 Anturin piiri matala jännite Paikka 1 anturi 1
O2 Anturin piiri korkea jännite Paikka 1 anturi 1
O2 Anturin piiri hidas vaste Paikka 1 anturi 1
O2 Anturin piiri ei toimintaa havaittu Paikka 1 anturi 1
O2 Anturin lämmityspiiri Paikka 1 anturi 1
O2 Anturin piiri Paikka 1 anturi 2
O2 Anturin piiri matala jännite Paikka 1 anturi 2
O2 Anturin piiri korkea jännite Paikka 1 anturi 2
O2 Anturin piiri hidas vaste Paikka 1 anturi 2
O2 Anturin piiri ei toimintaa havaittu Paikka 1 anturi 2
O2 Anturin lämmityspiiri Paikka 1 anturi 2
O2 Anturin piiri Paikka 1 anturi 3
O2 Anturin piiri matala jännite Paikka 1 anturi 3
O2 Anturin piiri korkea jännite Paikka 1 anturi 3
O2 Anturin piiri hidas vaste Paikka 1 anturi 3
O2 Anturin piiri ei toimintaa havaittu Paikka 1 anturi 3
O2 Anturin lämmityspiiri Paikka 1 anturi 3
Polttoaineen tuottovirhe
Polttoaineen ajoitusvirhe
O2 Anturin piiri Paikka 2 anturi 1
O2 Anturin piiri matala jännite Paikka 2 anturi 1
O2 Anturin piiri korkea jännite Paikka 2 anturi 1
O2 Anturin piiri hidas vaste Paikka 2 anturi 1
O2 Anturin piiri ei toimintaa havaittu Paikka 2 anturi 1
O2 Anturin lämmityspiiri Paikka 2 anturi 1
OBD2-KOODINLUKIJA
20
OMISTAJAN KÄSIKIRJA
CHECK
CHECK
OBD II yleiset vikakoodimääritelmät
P0156
P0157
P0158
P0159
P0160
P0161
P0162
P0163
P0164
P0165
P0166
P0167
P0168
P0169
P0170
P0171
P0172
P0173
P0174
P0175
P0176
P0177
P0178
P0179
P0180
P0181
P0182
P0183
P0184
P0185
P0186
P0187
21
O2 Anturin piiri Paikka 2 anturi 2
O2 Anturin piiri matala jännite Paikka 2 anturi 2
O2 Anturin piiri korkea jännite Paikka 2 anturi 2
O2 Anturin piiri hidas vaste Paikka 2 anturi 2
O2 Anturin piiri ei toimintaa havaittu Paikka 2 anturi 2
O2 Anturin lämmityspiiri Paikka 2 anturi 2
O2 Anturin piiri Paikka 2 anturi 3
O2 Anturin piiri matala jännite Paikka 2 anturi 3
O2 Anturin piiri korkea jännite Paikka 2 anturi 3
O2 Anturin piiri hidas vaste Paikka 2 anturi 3
O2 Anturin piiri ei toimintaa havaittu Paikka 2 anturi 3
O2 Anturin lämmityspiiri Paikka 2 anturi 3
Polttoaineen lämpötila liian korkea
Väärä polttoaineen koostumus
Polttoaineen säätö, Paikka 1
Järjestelmä liian laihalla, Paikka 1
Järjestelmä liian rikkaalla, Paikka 1
Polttoaineen säätö, Paikka 2
Järjestelmä liian laihalla, Paikka 2
Järjestelmä liian rikkaalla, Paikka 2
Polttoaineen koostumus anturin piiri
Polttoaineen koostumus anturin piiri alue/toiminta
Polttoaineen koostumus anturin piiri matala
Polttoaineen koostumus anturin piiri korkea
Polttoaineen lämpötila-anturi A piiri
Polttoaineen lämpötila-anturi A piiri Alue/toiminta
Polttoaineen lämpötila-anturi A piiri matala
Polttoaineen lämpötila-anturi A piiri korkea
Polttoaineen lämpötila-anturi A piiri ajoittainen
Polttoaineen lämpötila-anturi B piiri
Polttoaineen lämpötila-anturi B piiri Alue/toiminta
Polttoaineen lämpötila-anturi B piiri matala
OBD2-KOODINLUKIJA
OMISTAJAN KÄSIKIRJA
OBD II yleiset vikakoodimääritelmät
P0188
P0189
P0190
P0191
P0192
P0193
P0194
P0195
P0196
P0197
P0198
P0199
P0200
P0201
P0202
P0203
P0204
P0205
P0206
P0207
P0208
P0209
P0210
P0211
P0212
P0213
P0214
P0215
P0216
P0217
P0218
P0219
Polttoaineen lämpötila-anturi B piiri korkea
Polttoaineen lämpötila-anturi B piiri ajoittainen
Polttoainekiskon paineanturi A piiri
Polttoainekiskon paineanturi A piiri Alue/toiminta
Polttoainekiskon paineanturi A piiri matala
Polttoainekiskon paineanturi A piiri korkea
Polttoainekiskon paineanturi A piiri ajoittainen / ei tasainen
Moottoriöljyn lämpötila-anturi
Moottoriöljyn lämpötila-anturi Alue/toiminta
Moottoriöljyn lämpötila-anturi matala
Moottoriöljyn lämpötila-anturi korkea
Moottoriöljyn lämpötila-anturi ajoittainen
Suutinpiiri / avoin
Suutinpiiri / avoin Sylinteri 1
Suutinpiiri / avoin Sylinteri 2
Suutinpiiri / avoin Sylinteri 3
Suutinpiiri / avoin Sylinteri 4
Suutinpiiri / avoin Sylinteri 5
Suutinpiiri / avoin Sylinteri 6
Suutinpiiri / avoin Sylinteri 7
Suutinpiiri / avoin Sylinteri 8
Suutinpiiri / avoin Sylinteri 9
Suutinpiiri / avoin Sylinteri 10
Suutinpiiri / avoin Sylinteri 11
Suutinpiiri / avoin Sylinteri 12
Kylmäkäynnistys-suutin 1
Kylmäkäynnistys-suutin 2
Moottorin katkaisusolenoidi
Suutin / Ruiskutuksen ajoituksen ohjauspiiri
Jäähdytinneste ylilämpötila-tilassa
Vaihteistoöljy ylilämpötila-tilassa
Moottori ylinopeustilassa
OBD2-KOODINLUKIJA
22
OMISTAJAN KÄSIKIRJA
CHECK
CHECK
OBD II yleiset vikakoodimääritelmät
P0220
P0221
P0222
P0223
P0224
P0225
P0226
P0227
P0228
P0229
P0230
P0231
P0232
P0233
P0234
P0235
P0236
P0237
P0238
P0239
P0240
P0241
P0242
P0243
P0244
P0245
P0246
P0247
P0248
P0249
P0250
P0251
23
K-läpän/kaasupolkimen asentotunnistin/kytkin B piiri
K-läpän/kaasupolkimen asentotunnistin/kytkin B piiri Alue/toiminta
K-läpän/kaasupolkimen asentotunnistin/kytkin B piiri matala
K-läpän/kaasupolkimen asentotunnistin/kytkin B piiri korkea
K-läpän/kaasupolkimen asentotunnistin/kytkin B piiri ajoittainen
K-läpän/kaasupolkimen asentotunnistin/kytkin C piiri
K-läpän/kaasupolkimen asentotunnistin/kytkin C piiri Alue/toiminta
K-läpän/kaasupolkimen asentotunnistin/kytkin C piiri matala
K-läpän/kaasupolkimen asentotunnistin/kytkin C piiri korkea
K-läpän/kaasupolkimen asentotunnistin/kytkin C piiri ajoittainen
Pa pumppu ensiöpiiri
Polttoainepumpun toisiopiiri matala
Polttoainepumpun toisiopiiri korkea
Polttoainepumpun toisiopiiri ajoittainen
Turboahdin/mek.ahdin Overboost Condition
Turboahdin/mek.ahdin Paineanturi A piiri
Turboahdin/mek.ahdin Paineanturi A piiri Alue/toiminta
Turboahdin/mek.ahdin Paineanturi A piiri Matala
Turboahdin/mek.ahdin Paineanturi A piiri korkea
Turboahdin/mek.ahdin Paineanturi B Piiri
Turboahdin/mek.ahdin Paineanturi B piiri Alue/toiminta
Turboahdin/mek.ahdin Paineanturi B piiri Matala
Turboahdin/mek.ahdin Paineanturi B piiri korkea
Turboahdin/mek.ahdin hukkaportti solenoidi A
Turboahdin/mek.ahdin hukkaportti solenoidi A Alue/toiminta
Turboahdin/mek.ahdin hukkaportti solenoidi A matala
Turboahdin/mek.ahdin hukkaportti solenoidi A korkea
Turboahdin/mek.ahdin hukkaportti solenoidi B
Turboahdin/mek.ahdin hukkaportti solenoidi B Alue/toiminta
Turboahdin/mek.ahdin hukkaportti solenoidi B matala
Turboahdin/mek.ahdin hukkaportti solenoidi B korkea
Ruiskutuspumpun polttoaineen mitt. ohjaus A (Nokka/pyörijä/suutin)
OBD2-KOODINLUKIJA
OMISTAJAN KÄSIKIRJA
OBD II yleiset vikakoodimääritelmät
P0252
P0253
P0254
P0255
P0256
P0257
P0258
P0259
P0260
P0261
P0262
P0263
P0264
P0265
P0266
P0267
P0268
P0269
P0270
P0271
P0272
P0273
P0274
P0275
P0276
P0277
P0278
P0279
P0280
P0281
Ruiskutuspumpun polttoaineen mitt. ohjaus A alue/toiminta (Nokka/pyörijä/suutin)
Ruiskutuspumpun polttoaineen mitt. ohjaus A matala (Nokka/pyörijä/suutin)
Ruiskutuspumpun polttoaineen mitt. ohjaus A korkea (Nokka/pyörijä/suutin)
Ruiskutuspumpun polttoaineen mitt. ohjaus A ajoittainen (Nokka/pyörijä/suutin)
Ruiskutuspumpun polttoaineen mitt. ohjaus B (Nokka/pyörijä/suutin)
Ruiskutuspumpun polttoaineen mitt. ohjaus B alue/toiminta (Nokka/pyörijä/suutin)
Ruiskutuspumpun polttoaineen mittauksen ohjaus B matala (Nokka/pyörijä/
suutin)
Ruiskutuspumpun polttoaineen mittauksen ohjaus B korkea (Nokka/pyörijä/
suutin)
Ruiskutuspumpun polttoaineen mitt. ohjaus B ajoittainen (Nokka/pyörijä/suutin)
Sylinteri 1 Suutin piiri matala
Sylinteri 1 Suutin piiri korkea
Sylinteri 1 Osuus/tasapaino
Sylinteri 2 Suutin piiri matala
Sylinteri 2 Suutin piiri korkea
Sylinteri 2 Osuus/tasapaino
Sylinteri 3 Suutin piiri matala
Sylinteri 3 Suutin piiri korkea
Sylinteri 3 Osuus/tasapaino
Sylinteri 4 Suutin piiri matala
Sylinteri 4 Suutin piiri korkea
Sylinteri 4 Osuus/tasapaino
Sylinteri 5 Suutin piiri matala
Sylinteri 5 Suutin piiri korkea
Sylinteri 5 Osuus/tasapaino
Sylinteri 6 Suutin piiri matala
Sylinteri 6 Suutin piiri korkea
Sylinteri 6 Osuus/tasapaino
Sylinteri 7 Suutin piiri matala
Sylinteri 7 Suutin piiri korkea
Sylinteri 7 Osuus/tasapaino
OBD2-KOODINLUKIJA
24
OMISTAJAN KÄSIKIRJA
CHECK
CHECK
OBD II yleiset vikakoodimääritelmät
P0282
P0283
P0284
P0285
P0286
P0287
P0288
P0289
P0290
P0291
P0292
P0293
P0294
P0295
P0296
P0297
P0298
P0299
P0300
P0301
P0302
P0303
P0304
P0305
P0306
P0307
P0308
P0309
P0310
P0311
P0312
P0313
25
Sylinteri 8 Suutin piiri matala
Sylinteri 8 Suutin piiri korkea
Sylinteri 8 Osuus/tasapaino
Sylinteri 9 Suutin piiri matala
Sylinteri 9 Suutin piiri korkea
Sylinteri 9 Osuus/tasapaino
Sylinteri 10 Suutin piiri matala
Sylinteri 10 Suutin piiri korkea
Sylinteri 10 Osuus/tasapaino
Sylinteri 11 Suutin piiri matala
Sylinteri 11 Suutin piiri korkea
Sylinteri 11 Osuus/tasapaino
Sylinteri 12 Suutin piiri matala
Sylinteri 12 Suutin piiri korkea
Sylinteri 12 Osuus/tasapaino
Ajoneuvon ylinopeustila
Moottoriöljyn ylilämpötila
Turbo/ahdin aliahto
Satunnainen / Useampi sylinteri sytytyskatkos
Sylinteri 1 Syt.katkos havaittu
Sylinteri 2 Syt.katkos havaittu
Sylinteri 3 Syt.katkos havaittu
Sylinteri 4 Syt.katkos havaittu
Sylinteri 5 Syt.katkos havaittu
Sylinteri 6 Syt.katkos havaittu
Sylinteri 7 Syt.katkos havaittu
Sylinteri 8 Syt.katkos havaittu
Sylinteri 9 Syt.katkos havaittu
Sylinteri 10 Syt.katkos havaittu
Sylinteri 11 Syt.katkos havaittu
Sylinteri 12 Syt.katkos havaittu
Syt.katkos havaittu alhaisella pa määrällä
OBD2-KOODINLUKIJA
OMISTAJAN KÄSIKIRJA
OBD II yleiset vikakoodimääritelmät
P0314
P0315
P0316
P0317
P0318
P0319
P0320
P0321
P0322
P0323
P0324
P0325
P0326
P0327
P0328
P0329
P0330
P0331
P0332
P0333
P0334
P0335
P0336
P0337
P0338
P0339
P0340
P0341
P0342
P0343
P0344
P0345
Yksittäisen sylinterin syt.katkoksia (sylinteriä ei nimetty)
Kampiakselin asentojärjestelmä, vaihtelua ei opittu
Moottorissa havaittu syt.katkoksia käynnistyksessä (Ensim. 1000 kierrosta)
Maastolaitteisto ei saatavissa
Maastoanturi A signaalipiiri
Maastoanturi B signaalipiiri
Sytytys / Virranjakaja Moottorin nopeuden tulopiiri
Sytytys / Virranjakaja Moottorin nopeuden tulopiiri Alue/toiminta
Sytytys / Virranjakaja Moottorin nopeuden tulopiiri ei signaalia
Sytytys / Virranjakaja Moottorin nopeuden tulopiiri ajoittainen
Nakutuksentunnistus, järjestelmässä virhe
Nakutuksen tunnistin 1 piiri Paikka 1 tai yksit. anturi
Nakutuksen tunnistin 1 piiri Alue/toiminta Paikka 1 tai yksit. anturi
Nakutuksen tunnistin 1 piiri matala Paikka 1 tai yksit. anturi
Nakutuksen tunnistin 1 piiri korkea Paikka 1 tai yksit. anturi
Nakutuksen tunnistin 1 piiri ajoittainen Paikka 1 tai yksit. anturi
Nakutuksen tunnistin 2 piiri Paikka 2
Nakutuksen tunnistin 2 piiri Alue/toiminta Paikka 2
Nakutuksen tunnistin 2 piiri matala Paikka 2
Nakutuksen tunnistin 2 piiri korkea Paikka 2
Nakutuksen tunnistin 2 piiri ajoittainen Paikka 2
Kampiakselin asentotunnistin A Piiri
Kampiakselin asentotunnistin A Piiri Alue/toiminta
Kampiakselin asentotunnistin A Piiri matala
Kampiakselin asentotunnistin A Piiri korkea
Kampiakselin asentotunnistin A Piiri ajoittainen
Nokka-akselin asentotunnistin A piiri paikka 1 tai yks. anturi
Nokka-akselin asentotunnistin A piiri Alue/toiminta paikka 1 tai yks. anturi
Nokka-akselin asentotunnistin A piiri matala paikka 1 tai yks. anturi
Nokka-akselin asentotunnistin A piiri korkea paikka 1 tai yks. anturi
Nokka-akselin asentotunnistin A piiri ajoittainen paikka 1 tai yks. anturi
Nokka-akselin asentotunnistin A piiri paikka 2
OBD2-KOODINLUKIJA
26
OMISTAJAN KÄSIKIRJA
CHECK
CHECK
OBD II yleiset vikakoodimääritelmät
P0346
P0347
P0348
P0349
P0350
P0351
P0352
P0353
P0354
P0355
P0356
P0357
P0358
P0359
P0360
P0361
P0362
P0363
P0365
P0366
P0367
P0368
P0369
P0370
P0371
P0372
P0373
P0374
P0375
P0376
P0377
P0378
27
Nokka-akselin asentotunnistin A piiri Alue/toiminta paikka 2
Nokka-akselin asentotunnistin A piiri matala paikka 2
Nokka-akselin asentotunnistin A piiri korkea paikka 2
Nokka-akselin asentotunnistin A piiri ajoittainen paikka 2
Sytytyspuola Ensiö/toisio piiri
Sytytyspuola A Ensiö/toisio piiri
Sytytyspuola B Ensiö/toisio piiri
Sytytyspuola C Ensiö/toisio piiri
Sytytyspuola D Ensiö/toisio piiri
Sytytyspuola E Ensiö/toisio piiri
Sytytyspuola F Ensiö/toisio piiri
Sytytyspuola G Ensiö/toisio piiri
Sytytyspuola H Ensiö/toisio piiri
Sytytyspuola I Ensiö/toisio piiri
Sytytyspuola J Ensiö/toisio piiri
Sytytyspuola K Ensiö/toisio piiri
Sytytyspuola L Ensiö/toisio piiri
Syt.katkos havaittu, polttoaine pois käytöstä
Nokka-akselin asentotunnistin B piiri paikka 1
Nokka-akselin asentotunnistin B piiri Alue/toiminta paikka 1
Nokka-akselin asentotunnistin B piiri matala paikka 1
Nokka-akselin asentotunnistin B piiri korkea paikka 1
Nokka-akselin asentotunnistin B piiri ajoittainen paikka 1
Ajoitus referenssi korkea resoluutio signaali A
Ajoitus referenssi korkea resoluutio signaali A liikaa pulsseja
Ajoitus referenssi korkea resoluutio signaali A liian vähän pulsseja
Ajoitus referenssi korkea resoluutio signaali A ajoittaiset/katkonaiset pulssit
Ajoitus referenssi korkea resoluutio signaali A ei pulsseja
Ajoitus referenssi korkea resoluutio signaali B
Ajoitus referenssi korkea resoluutio signaali B liikaa pulsseja
Ajoitus referenssi korkea resoluutio signaali B liian vähän pulsseja
Ajoitus referenssi korkea resoluutio signaali B ajoittaiset/katkonaiset pulssit
OBD2-KOODINLUKIJA
OMISTAJAN KÄSIKIRJA
OBD II yleiset vikakoodimääritelmät
P0379
P0380
P0381
P0382
P0383
P0384
P0385
P0386
P0387
P0388
P0389
P0390
P0391
P0392
P0393
P0394
P0400
P0401
P0402
P0403
P0404
P0405
P0406
P0407
P0408
P0409
P0410
P0411
P0412
P0413
P0414
P0415
Ajoitus referenssi korkea resoluutio signaali B ei pulsseja
Hehkutulppa/lämmitinpiiri A
Hehkutulppa/lämmitin osoitinpiiri
Hehkutulppa/lämmitinpiiri B
Hehkutulppien ohj.moduuli ohjauspiiri matala
Hehkutulppien ohj.moduuli ohjauspiiri korkea
Kampiakselin asentotunnistin B Piiri
Kampiakselin asentotunnistin B Piiri Alue/toiminta
Kampiakselin asentotunnistin B Piiri matala
Kampiakselin asentotunnistin B Piiri korkea
Kampiakselin asentotunnistin B Piiri ajoittainen
Nokka-akselin asentotunnistin B piiri paikka 2
Nokka-akselin asentotunnistin B piiri Alue/toiminta paikka 2
Nokka-akselin asentotunnistin B piiri matala paikka 2
Nokka-akselin asentotunnistin B piiri korkea paikka 2
Nokka-akselin asentotunnistin B piiri ajoittainen paikka 2
Pakokaasujen takaisinkierrätyksen virtaus
Pakokaasujen takaisinkierrätyksen virtaus riittämätön
Pakokaasujen takaisinkierrätyksen virtaus liian iso
Pakokaasujen takaisinkierrätyksen ohjauspiiri
Pakokaasujen takaisinkierrätyksen ohjauspiiri Alue/toiminta
Pakokaasujen takaisinkierrätys, anturi A piiri matala
Pakokaasujen takaisinkierrätys, anturi A piiri korkea
Pakokaasujen takaisinkierrätys, anturi B piiri matala
Pakokaasujen takaisinkierrätys, anturi B piiri korkea
Pakokaasujen takaisinkierrätys, anturi A piiri
Toisioilman ruiskutusjärjestelmä
Toisioilman ruiskutusjärjestelmä Virheellinen virtaus havaittu
Toisioilman ruiskutusjärjestelmä vaihtoventtiili A piiri
Toisioilman ruiskutusjärjestelmä vaihtoventtiili A piiri avoin
Toisioilman ruiskutusjärjestelmä vaihtoventtiili A piiri oikosulussa
Toisioilman ruiskutusjärjestelmä vaihtoventtiili B piiri
OBD2-KOODINLUKIJA
28
OMISTAJAN KÄSIKIRJA
CHECK
CHECK
OBD II yleiset vikakoodimääritelmät
P0416
P0417
P0418
P0419
P0420
P0421
P0422
P0423
P0424
P0425
P0426
P0427
P0428
P0429
P0430
P0431
P0432
P0433
P0434
P0435
P0436
P0437
P0438
P0439
P0440
P0441
P0442
P0443
P0444
P0445
P0446
P0447
29
Toisioilman ruiskutusjärjestelmä vaihtoventtiili B piiri avoin
Toisioilman ruiskutusjärjestelmä vaihtoventtiili B piiri oikosulussa
Toisioilman ruiskutusjärjestelmä ohjaus A piiri
Toisioilman ruiskutusjärjestelmä ohjaus B piiri
Katalysaattorijärj. teho alle kynnyksen, paikka 1
Lämmityskatalysaattorin teho alle kynnyksen, paikka 1
Pääkatalysaattorin teho alle kynnyksen, paikka 1
Lämmitettävän katalysaattorin teho alle kynnyksen, paikka 1
Lämmitettävän katalysaattorin lämpötila alle kynnyksen, paikka 1
Katalysaattorin lämpötila-anturin piiri Paikka 1 anturi 1
Katalysaattorin lämpötila-anturin piiri Alue/toiminta Paikka 1 anturi 1
Katalysaattorin lämpötila-anturin piiri matala Paikka 1 anturi 1
Katalysaattorin lämpötila-anturin piiri korkea Paikka 1 anturi 1
Katalysaattorin lämmittimen ohjauspiiri, paikka 1
Katalysaattorijärj. teho alle kynnyksen, paikka 2
Lämmityskatalysaattorin teho alle kynnyksen, paikka 2
Pääkatalysaattorin teho alle kynnyksen, paikka 2
Lämmitettävän katalysaattorin teho alle kynnyksen, paikka 2
Lämmitettävän katalysaattorin lämpötila alle kynnyksen, paikka 2
Katalysaattorin lämpötila-anturin piiri Paikka 2 anturi 1
Katalysaattorin lämpötila-anturin piiri Alue/toiminta Paikka 2 anturi 1
Katalysaattorin lämpötila-anturin piiri matala Paikka 2 anturi 1
Katalysaattorin lämpötila-anturin piiri korkea Paikka 2 anturi 1
Katalysaattorin lämmittimen ohjauspiiri, paikka 2
Haihtumispäästöjen estojärjestelmä
Haihtumispäästöjen estojärjestelmä väärä puhd. virtaus
Haihtumispäästöjen estojärjestelmä vuoto havaittu (pieni vuoto)
Haihtumispäästöjen estojärjestelmä puhd. ohjausventtiilin piiri
Haihtumispäästöjen estojärjestelmä puhd. ohjausventtiilin piiri avoin
Haihtumispäästöjen estojärjestelmä puhd. ohjausventtiilin piiri oikosulussa
Haihtumispäästöjen estojärjestelmä tuuletuksen ohjauspiiri
Haihtumispäästöjen estojärjestelmä tuuletuksen ohjauspiiri avoin
OBD2-KOODINLUKIJA
OMISTAJAN KÄSIKIRJA
OBD II yleiset vikakoodimääritelmät
P0448
P0449
P0450
P0451
P0452
P0453
P0454
P0455
P0456
P0457
P0458
P0459
P0460
P0461
P0462
P0463
P0464
P0465
P0466
P0467
P0468
P0469
P0470
P0471
P0472
P0473
P0474
P0475
P0476
P0477
P0478
P0479
Haihtumispäästöjen estojärjestelmä tuuletuksen ohjauspiiri oikosulussa
Haihtumispäästöjen estojärjestelmä tuuletus venttiili/solenoidi piiri
Haihtumispäästöjen estojärjestelmä paineanturi / kytkin
Haihtumispäästöjen estojärjestelmä paineanturi / kytkin Alue/toiminta
Haihtumispäästöjen estojärjestelmä paineanturi / kytkin matala
Haihtumispäästöjen estojärjestelmä paineanturi / kytkin korkea
Haihtumispäästöjen estojärjestelmä paineanturi / kytkin ajoittainen
Haihtumispäästöjen estojärjestelmä vuoto havaittu (iso vuoto)
Haihtumispäästöjen estojärjestelmä vuoto havaittu (hyvin pieni vuoto)
Haihtumispäästöjen estojärjestelmä vuoto havaittu (tankin korkki irti/löysällä)
Haihtumispäästöjen estojärjestelmä puhd. ohjausventtiilin piiri matala
Haihtumispäästöjen estojärjestelmä puhd. ohjausventtiilin piiri korkea
Polttoaineen määräanturi A piiri
Polttoaineen määräanturi A piiri Alue/toiminta
Polttoaineen määräanturi A piiri matala
Polttoaineen määräanturi A piiri korkea
Polttoaineen määräanturi A piiri ajoittainen
EVAP puhd. virtausanturin piiri
EVAP Puhd. virtausanturin piiri Alue/toiminta
EVAP Puhd. virtausanturin piiri matala
EVAP Puhd. virtausanturin piiri korkea
EVAP Puhd. virtausanturin piiri ajoittainen
Pakokaasujen paineanturi A piiri
Pakokaasujen paineanturi A piiri Alue/toiminta
Pakokaasujen paineanturi A piiri matala
Pakokaasujen paineanturi A piiri korkea
Pakokaasujen paineanturi A piiri ajoittainen/katkonainen
Pakokaasujen paineenohjausventtiili
Pakokaasujen paineenohjausventtiili Alue/toiminta
Pakokaasujen paineenohjausventtiili matala
Pakokaasujen paineenohjausventtiili korkea
Pakokaasujen paineenohjausventtiili ajoittainen
OBD2-KOODINLUKIJA
30
OMISTAJAN KÄSIKIRJA
CHECK
CHECK
OBD II yleiset vikakoodimääritelmät
P0480
P0481
P0482
P0483
P0484
P0485
P0486
P0487
P0488
P0489
P0490
P0491
P0492
P0493
P0494
P0495
P0496
P0497
P0498
P0499
P0500
P0501
P0502
P0503
P0504
P0505
P0506
P0507
P0508
P0509
P0510
P0511
31
Tuuletin 1 ohjauspiiri
Tuuletin 2 ohjauspiiri
Tuuletin 3 ohjauspiiri
Tuuletin toimintatarkastus
Tuuletin piirissä ylivirta
Tuuletin virta-/maadoituspiiri
Pakokaasujen takaisinkierrätys, anturi B piiri
EGR kuristusvent. ohjauspiiri A avoin
EGR kuristusvent. ohjauspiiri A Alue/toiminta
Pakokaasujen takaisinkierrätyksen ohjauspiiri A matala
Pakokaasujen takaisinkierrätyksen ohjauspiiri A korkea
Toisioilman ruiskutusjärjestelmä riittämätön virtaus, paikka 1
Toisioilman ruiskutusjärjestelmä riittämätön virtaus, paikka 2
Tuuletin ylinopeus
Tuuletin nopeus matala
Tuuletin nopeus korkea
Haihtumispäästöjen estojärjestelmä korkea puhd. virtaus
Haihtumispäästöjen estojärjestelmä matala puhd. virtaus
Haihtumispäästöjen estojärjestelmä tuuletus venttiili ohjauspiiri matala
Haihtumispäästöjen estojärjestelmä tuuletus venttiili ohjauspiiri korkea
Nopeusanturi A
Nopeusanturi A Alue/toiminta
Nopeusanturi A piiri matala
Nopeusanturi A ajoittainen/epävakaa/korkea
Jarrukytkin A/B korrelaatio
IAC järjestelmä
IAC järjestelmä RPM matalampi kuin odotettu
IAC järjestelmä RPM korkeampi kuin odotettu
IAC järjestelmän piiri matala
IAC järjestelmän piiri korkea
Suljetun k-läpän asento kytkin
Tyhjäk. ilman ohjauspiiri
OBD2-KOODINLUKIJA
OMISTAJAN KÄSIKIRJA
OBD II yleiset vikakoodimääritelmät
P0512
P0513
P0514
P0515
P0516
P0517
P0518
P0519
P0520
P0521
P0522
P0523
P0524
P0525
P0526
P0527
P0528
P0529
P0530
P0531
P0532
P0533
P0534
P0535
P0536
P0537
P0538
P0539
P0540
P0541
P0542
P0543
Käynnistin pyyntöpiiri
Väärä ajoneston avain
Akun lämpötila-anturin piiri Alue/toiminta
Akun lämpötila-anturin piiri
Akun lämpötila-anturin piiri matala
Akun lämpötila-anturin piiri korkea
IAC ohjauspiiri ajoittainen
IAC järjestelmä toiminta
Moottoriöljyn paineanturi/kytkin piiri
Moottoriöljyn paineanturi/kytkin piiri Alue/toiminta
Moottoriöljyn paineanturi/kytkin piiri matala
Moottoriöljyn paineanturi/kytkin piiri korkea
Moottoriöljyn paine liian matala
Vakionop. säätö, servon ohjauspiiri Alue/toiminta
Tuulettimen nopeusanturin piiri
Tuulettimen nopeusanturin piiri Alue/toiminta
Tuulettimen nopeusanturin piiri ei signaalia
Tuulettimen nopeusanturin piiri ajoittainen
A/C Kylmäaineen paineanturin A piiri
A/C Kylmäaineen paineanturin A piiri Alue/toiminta
A/C Kylmäaineen paineanturin A piiri matala
A/C Kylmäaineen paineanturin A piiri korkea
A/C Kylmäaineen paineen katoaminen
A/C Höyrystimen lämpötila-anturin piiri
A/C Höyrystimen lämpötila-anturin piiri Alue/toiminta
A/C Höyrystimen lämpötila-anturin piiri matala
A/C Höyrystimen lämpötila-anturin piiri korkea
A/C Höyrystimen lämpötila-anturin piiri ajoittainen
Imuilman lämmitin A piiri
Imuilman lämmitin A piiri matala
Imuilman lämmitin A piiri korkea
Imuilman lämmitin A piiri avoin
OBD2-KOODINLUKIJA
32
OMISTAJAN KÄSIKIRJA
CHECK
CHECK
OBD II yleiset vikakoodimääritelmät
P0544
P0545
P0546
P0547
P0548
P0549
P0550
P0551
P0552
P0553
P0554
P0555
P0556
P0557
P0558
P0559
P0560
P0561
P0562
P0563
P0564
P0565
P0566
P0567
P0568
P0569
P0570
P0571
P0572
P0573
P0574
P0575
33
Pakokaasun lämpötila-anturi piiri Paikka 1 anturi 1
Pakokaasun lämpötila-anturi piiri matala Paikka 1 anturi 1
Pakokaasun lämpötila-anturi piiri korkea Paikka 1 anturi 1
Pakokaasun lämpötila-anturi piiri Paikka 2 anturi 1
Pakokaasun lämpötila-anturi piiri matala Paikka 2 anturi 1
Pakokaasun lämpötila-anturi piiri korkea Paikka 2 anturi 1
Ohjaustehostimen paineanturi / kytkin piiri
Ohjaustehostimen paineanturi / kytkin piiri Alue/toiminta
Ohjaustehostimen paineanturi / kytkin piiri matala
Ohjaustehostimen paineanturi / kytkin piiri korkea
Ohjaustehostimen paineanturi / kytkin piiri ajoittainen
Jarrutehostimen paineanturi piiri
Jarrutehostimen paineanturi piiri Alue/toiminta
Jarrutehostimen paineanturi piiri matala
Jarrutehostimen paineanturi piiri korkea
Jarrutehostimen paineanturi piiri ajoittainen
Järjestelmän jännite
Järjestelmän jännite epävakaa
Järjestelmän jännite matala
Järjestelmän jännite korkea
Vakionopeuden säädin, monitoimikatk. tulo A piiri
Vakionopeuden säädin päällä - signaali
Vakionopeuden säädin pois - signaali
Vakionopeuden säätimen paluusignaali
Vakionopeuden säätimen asetussignaali
Vakionopeuden säätimen vapaalla ajo - signaali
Vakionopeuden säätimen kiihdytys - signaali
Jarru kytkin A piiri
Jarru kytkin A piiri matala
Jarru kytkin A piiri korkea
Vakionopeuden säädin järjestelmä, ajoneuvon nopeus liian korkea
Vakionopeuden säätimen tulopiiri
OBD2-KOODINLUKIJA
OMISTAJAN KÄSIKIRJA
OBD II yleiset vikakoodimääritelmät
P0576
P0577
P0578
P0579
P0580
P0581
P0582
P0583
P0584
P0585
P0586
P0587
P0588
P0589
P0590
P0591
P0592
P0593
P0594
P0595
P0596
P0597
P0598
P0599
P0600
P0601
P0602
P0603
P0604
P0605
P0606
P0607
Vakionopeuden säätimen tulopiiri matala
Vakionopeuden säätimen tulopiiri korkea
Vakionopeuden säädin, monitoimikatk. tulo A piiri jumissa
Vakionopeuden säädin, monitoimikatk. tulo A piiri Alue/toiminta
Vakionopeuden säädin, monitoimikatk. tulo A piiri matala
Vakionopeuden säädin, monitoimikatk. tulo A piiri korkea
Vakionopeuden säätimen alipaineen ohjauspiiri avoin
Vakionopeuden säätimen alipaineen ohjauspiiri matala
Vakionopeuden säätimen alipaineen ohjauspiiri korkea
Vakionopeuden säädin, monitoimikatk. tulo A/B korrelaatio
Vakionopeuden säädin, tuuletuksen ohjauspiiri avoin
Vakionopeuden säädin, tuuletuksen ohjauspiiri matala
Vakionopeuden säädin, tuuletuksen ohjauspiiri korkea
Vakionopeuden säädin, monitoimikatk. tulo B piiri
Vakionopeuden säädin, monitoimikatk. tulo B piiri jumissa
Vakionopeuden säädin, monitoimikatk. tulo B piiri Alue/toiminta
Vakionopeuden säädin, monitoimikatk. tulo B piiri matala
Vakionopeuden säädin, monitoimikatk. tulo B piiri korkea
Vakionop. säätö, servon ohjauspiiri avoin
Vakionop. säätö, servon ohjauspiiri matala
Vakionop. säätö, servon ohjauspiiri korkea
Termostaation lämmittimen ohjauspiiri avoin
Termostaation lämmittimen ohjauspiiri matala
Termostaation lämmittimen ohjauspiiri korkea
Sarjayhteyden linkki
Sisäinen ohjausmoduuli muistin tarkistus, summavirhe
Ohjausmoduulin ohjelmointivirhe
Sisäinen ohjausmoduuli KeepAlive-muisti, (KAM) virhe
Sisäinen ohjausmoduuli RandomAccess-muistin, (RAM) virhe
Sisäinen ohjausmoduuli Read Only-muisti, (ROM) virhe
ECM/PCM Prosessori
Ohjausmoduulin toiminta
OBD2-KOODINLUKIJA
34
OMISTAJAN KÄSIKIRJA
CHECK
CHECK
OBD II yleiset vikakoodimääritelmät
P0608
P0609
P0610
P0611
P0612
P0613
P0614
P0615
P0616
P0617
P0618
P0619
P0620
P0621
P0622
P0623
P0624
P0625
P0626
P0627
P0628
P0629
P0630
P0631
P0632
P0633
P0634
P0635
P0636
P0637
P0638
P0639
35
Ohjausmoduulin VSS ulostulo A
Ohjausmoduulin VSS ulostulo B
Ohjausmoduuli, ajoneuvon valintojen virhe
Polttoainesuuttimien ohjausmoduuli toiminta
Polttoainesuuttimien ohjausmoduuli releen ohjaus
TCM Prosessori
ECM/TCM yhteensopimattomat
Käynnistinreleen piiri
Käynnistinreleen piiri matala
Käynnistinreleen piiri korkea
Vaihtoehtopolttoaineen ohjausmoduulin KAM virhe
Vaihtoehtopolttoaineen ohjausmoduulin RAM/ROM virhe
Generaattorin ohjauspiiri
Generaattorin lampun / L navan piiri
Generaattorin maadoitus / F navan piiri
Generaattorin lampun ohjauspiiri
Polttoaineen korkki – lampun ohjauspiiri
Generaattorin maadoitus / F navan piiri matala
Generaattorin maadoitus / F navan piiri korkea
Polttoainepumpun A ohjauspiiri avoin
Polttoainepumpun A ohjauspiiri matala
Polttoainepumpun A ohjauspiiri korkea
VIN Ei ohjelmoitu tai yhteensopimaton ECM/PCM
VIN Ei ohjelmoitu tai yhteensopimaton TCM
Matkamittari ei ohjelmoitu ECM/PCM
Ajoneston avain ei ohjelmoitu ECM/PCM
PCM / ECM/TCM Sisäinen lämpötila liian korkea
Ohjaustehostimen ohjauspiiri
Ohjaustehostimen ohjauspiiri matala
Ohjaustehostimen ohjauspiiri korkea
K-läpän toimilaitteen ohjaus Alue/toiminta Paikka 1
K-läpän toimilaitteen ohjaus Alue/toiminta Paikka 2
OBD2-KOODINLUKIJA
OMISTAJAN KÄSIKIRJA
OBD II yleiset vikakoodimääritelmät
P0640
P0641
P0642
P0643
P0644
P0645
P0646
P0647
P0648
P0649
P0650
P0651
P0652
P0653
P0654
P0655
P0656
P0657
P0658
P0659
P0660
P0661
P0662
P0663
P0664
P0665
P0666
P0667
P0668
P0669
P0670
P0671
Imuilman lämmittimen ohjauspiiri
Anturin referenssijännite A piiri avoin
Anturin referenssijännite A piiri matala
Anturin referenssijännite A piiri korkea
Ajajan näyttö, sarjayhteyspiiri
A/C Kytkinreleen ohjauspiiri
A/C Kytkinreleen ohjauspiiri matala
A/C Kytkinreleen ohjauspiiri korkea
Ajoneston valon ohjauspiiri
Nopeuden ohjausvalon ohjauspiiri
MIL-valon ohjauspiiri
Anturin referenssijännite B piiri avoin
Anturin referenssijännite B piiri matala
Anturin referenssijännite B piiri korkea
Moottorin RPM ulostulopiiri
Moottorin kuumenemisvalon ulostulon ohjauspiiri
Polttoaineen määrän ulostulopiiri
Toimilaitteen syöttöjännite A piiri Avoin
Toimilaitteen syöttöjännite A piiri matala
Toimilaitteen syöttöjännite A piiri korkea
Imusarjan säätöventtiilin ohjauspiiri avoin, Paikka 1
Imusarjan säätöventtiilin ohjauspiiri matala, Paikka 1
Imusarjan säätöventtiilin ohjauspiiri korkea, Paikka 1
Imusarjan säätöventtiilin ohjauspiiri avoin, Paikka 2
Imusarjan säätöventtiilin ohjauspiiri matala, Paikka 2
Imusarjan säätöventtiilin ohjauspiiri korkea, Paikka 2
PCM / ECM/TCM Sisäisen lämpötila-anturin piiri
PCM / ECM/TCM Sisäisen lämpötila-anturi Alue/toiminta
PCM / ECM/TCM Sisäisen lämpötila-anturin piiri matala
PCM / ECM/TCM Sisäisen lämpötila-anturin piiri korkea
Hehkutulppien ohjausmoduuli ohjauspiiri avoin
Sylinteri 1 Hehkutulppien piiri / avoin
OBD2-KOODINLUKIJA
36
OMISTAJAN KÄSIKIRJA
CHECK
CHECK
OBD II yleiset vikakoodimääritelmät
P0672
P0673
P0674
P0675
P0676
P0677
P0678
P0679
P0680
P0681
P0682
P0683
P0684
P0685
P0686
P0687
P0688
P0689
P0690
P0691
P0692
P0693
P0694
P0695
P0696
P0697
P0698
P0699
P0700
P0701
P0702
P0703
37
Sylinteri 2 Hehkutulppien piiri / avoin
Sylinteri 3 Hehkutulppien piiri / avoin
Sylinteri 4 Hehkutulppien piiri / avoin
Sylinteri 5 Hehkutulppien piiri / avoin
Sylinteri 6 Hehkutulppien piiri / avoin
Sylinteri 7 Hehkutulppien piiri / avoin
Sylinteri 8 Hehkutulppien piiri / avoin
Sylinteri 9 Hehkutulppien piiri / avoin
Sylinteri 10 Hehkutulppien piiri / avoin
Sylinteri 11 Hehkutulppien piiri / avoin
Sylinteri 12 Hehkutulppien piiri / avoin
Hehkutulppien ohjausmoduuli – PCM yhteyspiiri
Hehkutulppien ohjausmoduuli – PCM yhteyspiiri Alue/toiminta
ECM/PCM Virtareleen ohjauspiiri avoin
ECM/PCM Virtareleen ohjauspiiri matala
ECM/PCM Virtareleen ohjauspiiri korkea
ECM/PCM Virtareleen tunnistuspiiri avoin
ECM/PCM Virtareleen tunnistuspiiri matala
ECM/PCM Virtareleen tunnistuspiiri korkea
Tuuletin 1 ohjauspiiri matala
Tuuletin 1 ohjauspiiri korkea
Tuuletin 2 ohjauspiiri matala
Tuuletin 2 ohjauspiiri korkea
Tuuletin 3 ohjauspiiri matala
Tuuletin 3 ohjauspiiri korkea
Anturin referenssijännite C piiri avoin
Anturin referenssijännite C piiri matala
Anturin referenssijännite C piiri korkea
Vaihteiston ohjausjärjestelmä (MIL-pyyntö)
Vaihteiston ohjausjärjestelmä Alue/toiminta
Vaihteiston ohjausjärjestelmä sähkövika
Jarru kytkin B piiri
OBD2-KOODINLUKIJA
OMISTAJAN KÄSIKIRJA
OBD II yleiset vikakoodimääritelmät
P0704
P0705
P0706
P0707
P0708
P0709
P0710
P0711
P0712
P0713
P0714
P0715
P0716
P0717
P0718
P0719
P0720
P0721
P0722
P0723
P0724
P0725
P0726
P0727
P0728
P0729
P0730
P0731
P0732
P0733
P0734
P0735
Kytkimen kytkin tulopiiri
Vaihteiston alueanturi A piiri (PRNDL tulo)
Vaihteiston alueanturi A piiri Alue/toiminta
Vaihteiston alueanturi A piiri matala
Vaihteiston alueanturi A piiri korkea
Vaihteiston alueanturi A piiri ajoittainen
Vaihteistoöljyn lämpötila-anturi A piiri
Vaihteistoöljyn lämpötila-anturi A piiri Alue/toiminta
Vaihteistoöljyn lämpötila-anturi A piiri matala
Vaihteistoöljyn lämpötila-anturi A piiri korkea
Vaihteistoöljyn lämpötila-anturi A piiri ajoittainen
Imu / Turbiinin nopeusanturi A piiri
Imu / Turbiinin nopeusanturi A piiri Alue/toiminta
Imu / Turbiinin nopeusanturi A piiri ei signaalia
Imu / Turbiinin nopeusanturi A piiri ajoittainen
Jarru kytkin B piiri matala
Ulostulo nopeusanturi piiri
Ulostulo nopeusanturi piiri Alue/toiminta
Ulostulo nopeusanturi piiri ei signaalia
Ulostulo nopeusanturi piiri ajoittainen
Jarru kytkin B piiri korkea
Moottorin nopeus tulopiiri
Moottorin nopeus tulopiiri Alue/toiminta
Moottorin nopeus tulopiiri ei signaalia
Moottorin nopeus tulopiiri ajoittainen
Vaihde 6 Väärä suhde
Väärä välityssuhde
Vaihde 1 Väärä suhde
Vaihde 2 Väärä suhde
Vaihde 3 Väärä suhde
Vaihde 4 Väärä suhde
Vaihde 5 Väärä suhde
OBD2-KOODINLUKIJA
38
OMISTAJAN KÄSIKIRJA
CHECK
OBD II yleiset vikakoodimääritelmät
P0736
P0737
P0738
P0739
P0740
P0741
P0742
P0743
P0744
P0745
P0746
P0747
P0748
P0749
P0750
P0751
P0752
P0753
P0754
P0755
P0756
P0757
P0758
P0759
P0760
P0761
P0762
P0763
P0764
P0765
P0766
P0767
39
Peruutus Väärä suhde
TCM Moottorin nopeus ulostulo piiri
TCM Moottorin nopeus ulostulo matala
TCM Moottorin nopeus ulostulo korkea
Momentinmuuntimen kytkin piiri avoin
Momentinmuuntimen kytkin piiri toiminta/jumissa OFF
Momentinmuuntimen kytkin piiri jumissa ON
Momentinmuuntimen kytkin piiri sähköinen häiriö
Momentinmuuntimen kytkin piiri ajoittainen
Paineenohjaus solenoidi A
Paineenohjaus solenoidi A toiminta/jumissa OFF
Paineenohjaus solenoidi A jumissa ON
Paineenohjaus solenoidi A sähkövika
Paineenohjaus solenoidi A ajoittainen
Vaihtosolenoidi A
Vaihtosolenoidi A toiminta/jumissa OFF
Vaihtosolenoidi A jumissa ON
Vaihtosolenoidi A sähkövika
Vaihtosolenoidi A ajoittainen
Vaihtosolenoidi B
Vaihtosolenoidi B toiminta/jumissa OFF
Vaihtosolenoidi B jumissa ON
Vaihtosolenoidi B sähkövika
Vaihtosolenoidi B ajoittainen
Vaihtosolenoidi C
Vaihtosolenoidi C toiminta/jumissa OFF
Vaihtosolenoidi C jumissa ON
Vaihtosolenoidi C sähkövika
Vaihtosolenoidi C ajoittainen
Vaihtosolenoidi D
Vaihtosolenoidi D toiminta/jumissa OFF
Vaihtosolenoidi D jumissa ON
OBD2-KOODINLUKIJA
CHECK
OMISTAJAN KÄSIKIRJA
OBD II yleiset vikakoodimääritelmät
P0768 Vaihtosolenoidi D sähkövika
P0769 Vaihtosolenoidi D ajoittainen
P0770 Vaihtosolenoidi E
P0771 Vaihtosolenoidi E toiminta/jumissa OFF
P0772 Vaihtosolenoidi E jumissa ON
P0773 Vaihtosolenoidi E sähkövika
P0774 Vaihtosolenoidi E ajoittainen
P0775 Paineenohjaus solenoidi B
P0776 Paineenohjaus solenoidi B toiminta/jumissa OFF
P0777 Paineenohjaus solenoidi B jumissa ON
P0778 Paineenohjaus solenoidi B sähkövika
P0779 Paineenohjaus solenoidi B ajoittainen
P0780Vaihtovirhe
P0781 1 - 2 Vaihto
P0782 2 - 3 Vaihto
P0783 3 - 4 Vaihto
P0784 4 - 5 Vaihto
P0785 Vaihto/ajoitus solenoidi
P0786 Vaihto/ajoitus solenoidi Alue/toiminta
P0787 Vaihto/ajoitus solenoidi matala
P0788 Vaihto/ajoitus solenoidi korkea
P0789 Vaihto/ajoitus solenoidi ajoittainen
P0790 Normaali / Suorituskyky kytkin piiri
P0791 Väliakselin nopeusanturi A piiri
P0792 Väliakselin nopeusanturi A piiri Alue/toiminta
P0793 Väliakselin nopeusanturi A piiri ei signaalia
P0794 Väliakselin nopeusanturi A piiri ajoittainen
P0795 Paineenohjaus solenoidi C
P0796 Paineenohjaus solenoidi C toiminta/jumissa OFF
P0797 Paineenohjaus solenoidi C jumissa ON
P0798 Paineenohjaus solenoidi C sähkövika
P0799 Paineenohjaus solenoidi C ajoittainen
OBD2-KOODINLUKIJA
40
OMISTAJAN KÄSIKIRJA
CHECK
CHECK
OBD II yleiset vikakoodimääritelmät
P0800
P0801
P0802
P0803
P0804
P0805
P0806
P0807
P0808
P0809
P0810
P0811
P0812
P0813
P0814
P0815
P0816
P0817
P0818
P0819
P0820
P0821
P0822
P0823
P0824
P0825
P0826
P0827
P0828
P0829
P0830
P0831
41
Jakolaatikon ohjausjärjestelmä (MIL-pyyntö)
Peruutuksen eston ohjauspiiri
Vaihteiston ohjausjärjestelmä MIL-pyyntöpiiri avoin
Ylösvaihto/vaihteen ohitus solenoidin ohjauspiiri
Ylösvaihto/vaihteen ohitus valon ohjauspiiri
Kytkimen asentotunnistimen piiri
Kytkimen asentotunnistimen piiri Alue/toiminta
Kytkimen asentotunnistimen piiri matala
Kytkimen asentotunnistimen piiri korkea
Kytkimen asentotunnistimen piiri ajoittainen
Kytkimen asennonohjaus virhe
Liiallinen kytkimen A luisto
Peruutuksen tulopiiri
Peruutuksen ulostulopiiri
Vaihteiston alueen näytön piiri
Ylösvaihdon kytkimen piiri
Alasvaihdon kytkimen piiri
Käynnistimen sulkupiiri avoin
Voimansiirron poiskytkentä kytkin tulopiiri
Ylös/alas vaihdon kytkin – vaihteiston alue – korrelaatio
Vaihdevipu X - Y asentotunnistimen piiri
Vaihdevipu X asento piiri
Vaihdevipu Y asento piiri
Vaihdevipu X asento piiri ajoittainen
Vaihdevipu Y asento piiri ajoittainen
Vaihdevipu Työntö-Veto – kytkin (Vaihdon ennakointi)
Ylös/alas vaihdon kytkimen piiri
Ylös/alas vaihdon kytkimen piiri matala
Ylös/alas vaihdon kytkimen piiri korkea
5 - 6 vaihto
Kytkinpolkimen kytkin A piiri
Kytkinpolkimen kytkin A piiri matala
OBD2-KOODINLUKIJA
OMISTAJAN KÄSIKIRJA
OBD II yleiset vikakoodimääritelmät
P0832
P0833
P0834
P0835
P0836
P0837
P0838
P0839
P0840
P0841
P0842
P0843
P0844
P0845
P0846
P0847
P0848
P0849
P0850
P0851
P0852
P0853
P0854
P0855
P0856
P0857
P0858
P0859
P0860
P0861
P0862
P0863
Kytkinpolkimen kytkin A piiri korkea
Kytkinpolkimen kytkin B piiri
Kytkinpolkimen kytkin B piiri matala
Kytkinpolkimen kytkin B piiri korkea
4-vedon (4WD) kytkin piiri
4-vedon (4WD) kytkin piiri Alue/toiminta
4-vedon (4WD) kytkin piiri matala
4-vedon (4WD) kytkin piiri korkea
Vaihteistoöljyn paineanturi / kytkin A piiri
Vaihteistoöljyn paineanturi / kytkin A piiri Alue/toiminta
Vaihteistoöljyn paineanturi / kytkin A piiri matala
Vaihteistoöljyn paineanturi / kytkin A piiri korkea
Vaihteistoöljyn paineanturi / kytkin A piiri ajoittainen
Vaihteistoöljyn paineanturi / kytkin B piiri
Vaihteistoöljyn paineanturi / kytkin B piiri Alue/toiminta
Vaihteistoöljyn paineanturi / kytkin B piiri matala
Vaihteistoöljyn paineanturi / kytkin B piiri korkea
Vaihteistoöljyn paineanturi / kytkin B piiri ajoittainen
P/N kytkimen tulo piiri
P/N kytkimen tulo piiri matala
P/N kytkimen tulo piiri korkea
Ajokytkin tulopiiri
Ajokytkin tulopiiri matala
Ajokytkin tulopiiri korkea
Luistoneston tulosignaali
Luistoneston tulosignaali Alue/toiminta
Luistoneston tulosignaali matala
Luistoneston tulosignaali korkea
Vaihteenvaihdon moduuli A yhteyspiiri
Vaihteenvaihdon moduuli yhteyspiiri matala
Vaihteenvaihdon moduuli yhteyspiiri korkea
TCM Yhteyspiiri
OBD2-KOODINLUKIJA
42
OMISTAJAN KÄSIKIRJA
CHECK
CHECK
OBD II yleiset vikakoodimääritelmät
P0864
P0865
P0866
P0867
P0868
P0869
P0870
P0871
P0872
P0873
P0874
P0875
P0876
P0877
P0878
P0879
P0880
P0881
P0882
P0883
P0884
P0885
P0886
P0887
P0888
P0889
P0890
P0891
P0892
P0893
P0894
P0895
43
TCM Yhteyspiiri Alue/toiminta
TCM Yhteyspiiri matala
TCM Yhteyspiiri korkea
Vaihteistoöljyn paine
Vaihteistoöljyn paine matala
Vaihteistoöljyn paine korkea
Vaihteistoöljyn paineanturi / kytkin C piiri
Vaihteistoöljyn paineanturi / kytkin C piiri Alue/toiminta
Vaihteistoöljyn paineanturi / kytkin C piiri matala
Vaihteistoöljyn paineanturi / kytkin C piiri korkea
Vaihteistoöljyn paineanturi / kytkin C piiri ajoittainen
Vaihteistoöljyn paineanturi / kytkin D piiri
Vaihteistoöljyn paineanturi / kytkin D piiri Alue/toiminta
Vaihteistoöljyn paineanturi / kytkin D piiri matala
Vaihteistoöljyn paineanturi / kytkin D piiri korkea
Vaihteistoöljyn paineanturi / kytkin D piiri ajoittainen
TCM Virran tulosignaali
TCM Virran tulosignaali Alue/toiminta
TCM Virran tulosignaali matala
TCM Virran tulosignaali korkea
TCM Virran tulosignaali ajoittainen
TCM Virtareleen ohjauspiiri avoin
TCM Virtareleen ohjauspiiri matala
TCM Virtareleen ohjauspiiri korkea
TCM Virtareleen tunnistuspiiri
TCM Virtareleen tunnistuspiiri Alue/toiminta
TCM Virtareleen tunnistuspiiri matala
TCM Virtareleen tunnistuspiiri korkea
TCM Virtareleen tunnistuspiiri ajoittainen
Useita vaihteita kytkettynä
Vaihteisto komponentti luistaa
Vaihtoaika liian lyhyt
OBD2-KOODINLUKIJA
OMISTAJAN KÄSIKIRJA
OBD II yleiset vikakoodimääritelmät
P0896
P0897
P0898
P0899
P0900
P0901
P0902
P0903
P0904
P0905
P0906
P0907
P0908
P0909
P0910
P0911
P0912
P0913
P0914
P0915
P0916
P0917
P0918
P0919
P0920
P0921
P0922
P0923
P0924
P0925
P0926
P0927
Vaihtoaika liian pitkä
Vaihteistoöljy huonontunut
Vaihteiston ohjausjärjestelmä MIL-pyyntö piiri matala
Vaihteiston ohjausjärjestelmä MIL-pyyntö piiri korkea
Kytkimen toimilaitteen piiri avoin
Kytkimen toimilaitteen piiri Alue/toiminta
Kytkimen toimilaitteen piiri matala
Kytkimen toimilaitteen piiri korkea
Portin valinta asento piiri
Portin valinta asento piiri Alue/toiminta
Portin valinta asento piiri matala
Portin valinta asento piiri korkea
Portin valinta asento piiri ajoittainen
Portin valinnan ohjaus virhe
Portin valinnan toimilaitteen piiri avoin
Portin valinnan toimilaitteen piiri Alue/toiminta
Portin valinnan toimilaitteen piiri matala
Portin valinnan toimilaitteen piiri korkea
Vaihteen vaihdon asentopiiri
Vaihteen vaihdon asentopiiri Alue/toiminta
Vaihteen vaihdon asentopiiri matala
Vaihteen vaihdon asentopiiri korkea
Vaihteen vaihdon asentopiiri ajoittainen
Vaihteen vaihdon asennon ohjaus virhe
Vaihteen vaihdon eteen-toimilaitteen piiri avoin
Vaihteen vaihdon eteen-toimilaitteen piiri Alue/toiminta
Vaihteen vaihdon eteen-toimilaitteen piiri matala
Vaihteen vaihdon eteen-toimilaitteen piiri korkea
Vaihteen vaihdon taakse-toimilaitteen piiri avoin
Vaihteen vaihdon taakse-toimilaitteen piiri Alue/toiminta
Vaihteen vaihdon taakse-toimilaitteen piiri matala
Vaihteen vaihdon taakse-toimilaitteen piiri korkea
OBD2-KOODINLUKIJA
44
OMISTAJAN KÄSIKIRJA
CHECK
CHECK
OBD II yleiset vikakoodimääritelmät
P0928
P0929
P0930
P0931
P0932
P0933
P0934
P0935
P0936
P0937
P0938
P0939
P0940
P0941
P0942
P0943
P0944
P0945
P0946
P0947
P0948
P0949
P0950
P0951
P0952
P0953
P0955
P0956
P0957
P0958
P0959
P0960
45
Vaihteen vaihdon lukitussolenoidin piiri avoin
Vaihteen vaihdon lukitussolenoidin piiri Alue/toiminta
Vaihteen vaihdon lukitussolenoidin piiri matala
Vaihteen vaihdon lukitussolenoidin piiri korkea
Hydr. paineanturin piiri
Hydr. paineanturin Alue/toiminta
Hydr. paineanturin piiri matala
Hydr. paineanturin piiri korkea
Hydr. paineanturin piiri ajoittainen
Hydr.öljyn lämpötila-anturin piiri
Hydr.öljyn lämpötila-anturin Alue/toiminta
Hydr.öljyn lämpötila-anturin piiri matala
Hydr.öljyn lämpötila-anturin piiri korkea
Hydr.öljyn lämpötila-anturin piiri ajoittainen
Hydr.paineen yksikkö
Hydr.paineen yksikkö, kiertoaika liian lyhyt
Hydr.paineen yksikkö, paineen menetys
Hydraulipumpun releen piiri avoin
Hydraulipumpun releen piiri avoin Alue/toiminta
Hydraulipumpun releen piiri avoin matala
Hydraulipumpun releen piiri avoin korkea
Auto Shift – manuaali mukautuksen opettelu ei valmis
Auto Shift – manuaali ohjauksen piiri
Auto Shift – manuaali ohjauksen piiri Alue/toiminta
Auto Shift – manuaali ohjauksen piiri matala
Auto Shift – manuaali ohjauksen piiri korkea
Auto Shift – manuaali-tilan piiri
Auto Shift – manuaali-tilan piiri Alue/toiminta
Auto Shift – manuaali-tilan piiri matala
Auto Shift – manuaali-tilan piiri korkea
Auto Shift – manuaali-tilan piiri ajoittainen
Paineenohjaus solenoidi A ohjauspiiri avoin
OBD2-KOODINLUKIJA
OMISTAJAN KÄSIKIRJA
OBD II yleiset vikakoodimääritelmät
P0961
P0962
P0963
P0964
P0965
P0966
P0967
P0968
P0969
P0970
P0971
P0972
P0973
P0974
P0975
P0976
P0977
P0978
P0979
P0980
P0981
P0982
P0983
P0984
P0985
P0986
P0987
P0988
P0989
P0990
P0991
P0992
Paineenohjaus solenoidi A ohjauspiiri Alue/toiminta
Paineenohjaus solenoidi A ohjauspiiri matala
Paineenohjaus solenoidi A ohjauspiiri korkea
Paineenohjaus solenoidi B ohjauspiiri avoin
Paineenohjaus solenoidi B ohjauspiiri Alue/toiminta
Paineenohjaus solenoidi B ohjauspiiri matala
Paineenohjaus solenoidi B ohjauspiiri korkea
Paineenohjaus solenoidi C ohjauspiiri avoin
Paineenohjaus solenoidi C ohjauspiiri Alue/toiminta
Paineenohjaus solenoidi C ohjauspiiri matala
Paineenohjaus solenoidi C ohjauspiiri korkea
Vaihtosolenoidin A Ohjauspiiri Alue/toiminta
Vaihtosolenoidin A Ohjauspiiri matala
Vaihtosolenoidin A Ohjauspiiri korkea
Vaihtosolenoidin B Ohjauspiiri Alue/toiminta
Vaihtosolenoidin B Ohjauspiiri matala
Vaihtosolenoidin B Ohjauspiiri korkea
Vaihtosolenoidin C Ohjauspiiri Alue/toiminta
Vaihtosolenoidin C Ohjauspiiri matala
Vaihtosolenoidin C Ohjauspiiri korkea
Vaihtosolenoidin D Ohjauspiiri Alue/toiminta
Vaihtosolenoidin D Ohjauspiiri matala
Vaihtosolenoidin D Ohjauspiiri korkea
Vaihtosolenoidin E Ohjauspiiri Alue/toiminta
Vaihtosolenoidin E Ohjauspiiri matala
Vaihtosolenoidin E Ohjauspiiri korkea
Vaihteistoöljyn paineanturi / kytkin E piiri
Vaihteistoöljyn paineanturi / kytkin E piiri Alue/toiminta
Vaihteistoöljyn paineanturi / kytkin E piiri matala
Vaihteistoöljyn paineanturi / kytkin E piiri korkea
Vaihteistoöljyn paineanturi / kytkin E piiri ajoittainen
Vaihteistoöljyn paineanturi / kytkin F piiri
OBD2-KOODINLUKIJA
46
OMISTAJAN KÄSIKIRJA
CHECK
OBD II yleiset vikakoodimääritelmät
P0993
P0994
P0995
P0996
P0997
P0998
P0999
Vaihteistoöljyn paineanturi / kytkin F piiri Alue/toiminta
Vaihteistoöljyn paineanturi / kytkin F piiri matala
Vaihteistoöljyn paineanturi / kytkin F piiri korkea
Vaihteistoöljyn paineanturi / kytkin F piiri ajoittainen
Vaihtosolenoidin F Ohjauspiiri Alue/toiminta
Vaihtosolenoidin F Ohjauspiiri matala
Vaihtosolenoidin F Ohjauspiiri korkea
5.2 OBD II valmistajakohtaiset vikakoodimääritelmät
AJONEUVON VALMISTAJA: CHRYSLER
CHRYSLER (P1016-P1043)
KOODI MÄÄRITELMÄ
P1000
P1000
P1004
P1005
P1006
P1007
P1008
P1009
P1012
P1013
P1014
P1015
P1016
P1017
P1018
P1019
47
Syt. piiri matala
Syt. piiri matala
ECU Akun syöttö & maadoitukset
Järj. maapiiri
EGR/EVAP Solenoidi piiri matala
EGR/EVAP Solenoidi piiri korkea
Ohjausteh. piiri matala
Ohjausteh. piiri korkea
MPA piiri matala
MPA piiri korkea
Pa pump. piiri alh.
Pa pump. piiri kork.
Ahtoilm. lämp. piiri alh.
Ahtoilm. lämp. piiri kork.
Sarjatieto piiri
Voimasalpa ei as.
OBD2-KOODINLUKIJA
CHECK
OMISTAJAN KÄSIKIRJA
KOODI MÄÄRITELMÄ
P1021
P1022
P1024
P1025
P1026
P1027
P1028
P1029
P1030
P1031
P1032
P1033
P1037
P1038
P1039
P1040
P1041
P1042
P1043
P1044
P1045
P1047
P1048
P1049
P1050
P1051
P1052
P1053
P1054
P1055
P1056
P1059
Moott. ei käynnistynyt mekaanisen polttoain. tai syt. vuoksi
Startin rele piiri alh.
ECU Start piiri matala
WOT Piiri matala
WOT piiri korkea
ECU Hav. täyskaasun
ECU Ei hav. täyskaasua
ISA Sulj. kaasul. piiri matala
ISA Sulj. kaasul. piiri korkea
ECU Hav. sulj. Kaasul.
ECU Ei hav. sulj. Kaasul.
ISA Piirit
TP Ant. piiri lukemat alh.
Parkki/Vapaa Linja kork.
Parkki/Vapaa Linja matala
Lukittu B + Linja matala
Lukittu B + Linja kork.
Ei lukittu B + 1/2 Jänn. lasku
Vaihtovalo piiri maad.
D2 - 1 Piiri alh. (A/T) tai ylösvaihtovalo piiri (M/T) tai vaihtovalo piiri korkea
Vaihtovalon piiri avoin
Väärä ECU
M/T Ajon. konfigurointi
A/T Ajon. konfigurointi
Tyhjäk. RPM Matala
Tyhjäk. RPM Korkea
MAP Ant. ulk. rajoilta
Muutos MAP Lukema ulk. rajoilta
Jäähd.nest. ant. & 5V Tulo K-läp. ant / MAP piirit alh.
Jäähd.nest. ant. piiri kork.
Pass. jäähd.nest. lämp. ant.
A/C Pyyntö piiri mat.
OBD2-KOODINLUKIJA
48
OMISTAJAN KÄSIKIRJA
49
CHECK
CHECK
KOODI MÄÄRITELMÄ
KOODI MÄÄRITELMÄ
P1060
P1061
P1062
P1063
P1064
P1068
P1069
P1074
P1105
P1106
P1107
P1110
P1111
P1112
P1114
P1115
P1121
P1122
P1125
P1133
P1134
P1153
P1154
P1180
P1191
P1192
P1193
P1194
P1195
P1196
P1197
P1198
P1199
P1214
P1216
P1217
P1218
P1243
P1271
P1272
P1273
P1275
P1277
P1278
P1280
P1281
P1282
P1283
P1284
P1285
P1286
P1287
P1288
P1289
P1290
P1291
P1292
P1293
P1294
P1295
P1296
P1297
P1298
P1299
A/C Pyyntö piiri kork.
A/C Valinta piiri mat.
A/C Valinta piiri kork.
A/C Kytkin piiri mat.
A/C Kytkin piiri kork. & Ohj. teh. tulo
Lukitusrele piiri kork.
Ei kierr.nop.
ECU Ei hav. nop. ant.
Avoin piiri tai oikosulku hav. ilmanp. lukema solenoidin ohj. piirissä
MAP Ant. piiri ajoit. kork. jännite
MAP Ant. piiri ajoit. mat. jännite
Alent. moot. suor.kyky, syy korkea tuloilm. lämp
IAT Ant. piiri ajoit. kork. jännite
IAT Ant. piiri ajoit. mat. jännite
ECT Ant. piiri ajoit. mat. jännite
ECT Ant. piiri ajoit. kork. jännite
TPS Ant. piiri ajoit. kork. jännite
TPS Ant. piiri ajoit. mat. jännite
K-poljin as. Järj.
HO2S Riittämätön vaihto P1A1
HO2S Riittämätön muutos aika suhde P1A1
HO2S Riittämätön vaihto P2A1
HO2S Riittämätön muutos aika suhde P2A2
Alent. moot. suor.kyky, syy korkea ruisk. pump.pa lämp.
Imuilma kanava vuoto
Tuloilma lämp.ant. jänn. matala
Tuloilma lämp.ant. jänn. korkea
02 Lämm. suo.kyky
1/1 02 Ant. hidas kat. valv. aikana
2/1 02 Ant. hidas kat. valv. aikana
1/2 02 Ant. hidas kat. valv. aikana
Jäähd. lämp.ant. jänn. liian kork.
OBD2-KOODINLUKIJA
OMISTAJAN KÄSIKIRJA
Jäähd. lämp.ant. jänn. liian mat.
Ruisk.pump. ajoitus siir.
Pa solenoidi vasteaika liian lyhyt
Pa solenoidi vasteaika liian pitkä
Ruisk.pump. kalib. piiri
Avoin piiri tai oikosulku hav. turbon pain.tas.vent. solen. ohj.
K-poljin as.tunn. 1 – 2 korrelaatio
K-poljin as.tunn. 2 – 3 korrelaatio
K-poljin as.tunn. 1 – 3 korrelaatio
K-poljin as.tunn. 1 piiri
K-poljin as.tunn. 1 alh. jännite
K-poljin as.tunn. 1 kork. jännite
K-poljin as.tunn. 2 piiri
Moot. kylmä liian kauan
K-poljin as.tunn. 2 alh. jännite tai pa pumpun rele ohj. piiri
K-poljin as.tunn. 2 kork. jännite tai tyhjäk. valinta sign. virheellinen
Pa ruisk. pump. akun jännite alueen ulkop.
K-poljin as.tunn. 3 piiri tai pa pumpun ohj. jäänyt päälle
K-poljin as. tunn. tulo jänn. liian korkea
K-poljin as.tunn. 3 alh. jännite tai pa pumpun ohj. tulo jännite matala
K-poljin as.tunn. 3 kork. jännite tai imusarj. läppien sol. piiri
Imusarj. läpp.ohj. vent. sol. piiri
CNG Pa järj. paine liian korkea
Lämp.til. nousua ei hav. imuilm. lämm.
CNG Paineant. jänn. liian kork.
CNG Paineant. jänn. liian mat.
Tavoit. tyhjäk. ei saavutettu
Ei 5V to K-läpän as.tun.
Ei 5V to MAP ant.
Ei muutosta MAP Käynn. ajoon
Laiha käynti täyskaasulla
Alipaine vuoto hav. (IAC täysin paik.)
OBD2-KOODINLUKIJA
50
OMISTAJAN KÄSIKIRJA
51
CHECK
CHECK
KOODI MÄÄRITELMÄ
KOODI MÄÄRITELMÄ
P1336
P1345
P1351
P1361
P1380
P1381
P1388
P1389
P1390
P1391
P1398
P1399
P1403
P1404
P1406
P1409
P1415
P1416
P1441
P1475
P1476
P1477
P1478
P1479
P1480
P1481
P1482
P1483
P1484
P1485
P1486
P1487
P1488
P1489
P1490
P1491
P1492
P1493
P1494
P1495
P1496
P1498
P1499
P1508
P1509
P1594
P1595
P1596
P1597
P1598
P1599
P1602
P1621
P1626
P1627
P1630
P1631
P1635
P1639
P1641
P1643
P1646
P1652
P1653
Kampiaks. as. järj. muut. ei opittu
Kampiaks. as. / Nokka-aks. as. korrelaatio
Syt. ohj. piiri korkea jännite
Syt. ohj. piiri matala jännite
Sähk. jarru ohj. maasto data ei voi käyttää
Syt.katkos hav. – Ei sähk. jarru ohj. tietoa
Autom. samm. rele ohj. piiri
Ei ASD Rele ulostulo jännite PCM
Jakohihna hypännyt 1 tai useamm. hampaan
Ajoit. katkos CMP tai CKP
yt. katk. mukaut.osoitin rajalla
Odota käynn. valo piiri
Ei 5V EGR ant.
EGR Vent. kiinni as.
EGR Vent. as.
EGR Vent. järj. vuoto
AIR Järj. P1
AIR Järj. P1
Haih.esto virtausta, ei puhd. aikana
Lisä 5V Tulojänn. korkea
Liian väh. tois.ilmaa
Liian palj. tois.ilmaa
Akun lämp. ant. jänn. alueen ulkop.
Tuuler. rele piiri
PCV Solen. piiri
EATX syt.katk. RPM sign. alueen ulkop.
Kat. lämp.tila-ant. piiri. oikosulku mat.
Kat. lämp.tila-ant. piiri. oikosulku kork.
Kat. muun. ylikuum. hav.
Ilmanruisk. solen. piiri
Haih.est. vuod. valvonta, purist. letku hav.
Kork. nop. jäähd. puh. OHJ. rele piiri
OBD2-KOODINLUKIJA
OMISTAJAN KÄSIKIRJA
Lisä 5V syöttö ulostulo liian mat.
Kork. nop. jäähd. puh. OHJ. rele piiri
Alh.. nop. jäähd. puh. OHJ. rele piiri
Jäähd. tuul. ohj. rele piiri
Ymp.ilm./akun lämp.til.ant. jänn. kork.
Ymp.ilm./akun lämp.til.ant. jänn. mat.
Vuodonilm. pumppu kytkin tai mek. häiriö
Vuodonilm. pumppu solen. piiri
5V syöttö, ulostulo liian mat.
Kork. nop. jäähd. puh. maa ohj. rele piiri
Avoin piiri tai oikosulku hav. hyd. tuulet. solen. oh.
IAC Järj. mat. RPM
IAC Järj. kork. RPM
Latausjärj. jänn. liian kork.
Nop. ohj. solen. piirit
Nop. ohj. kytkin aina Nop
Nop. ohj. kytkin aina Hid
A/C Paineant. jänn. liian kork.
A/C Paineant. jänn. liian mat.
PCM Ei ohjelmoitu
PCM Muisti suor.kyky tai kirj.
Ajon. vark.est.järj. ohj. data kateissa
A/D suor.kyky
Ajon. vark.est.järj. PCM opetusmoodissa
Ajon. vark.est.järj. sopimaton salasana
5V Ref (Piiri)
5V Ref (Piiri)
MIL Ohj. piiri
Odota käynn. valo ohj. piiri
5V Ref (C) Piiri
J1850 Yht.väylä
EGR Vent. solen. ohj. piiri
OBD2-KOODINLUKIJA
52
OMISTAJAN KÄSIKIRJA
CHECK
CHECK
OMISTAJAN KÄSIKIRJA
KOODI MÄÄRITELMÄ
KOODI MÄÄRITELMÄ
P1654
P1655
P1656
P1680
P1681
P1682
P1683
P1684
P1685
P1686
P1687
P1688
P1689
P1690
P1691
P1692
P1693
P1694
P1695
P1696
P1697
P1698
P1699
P1719
P1740
P1756
P1757
P1762
P1763
P1764
P1765
P1830
P1899 P/N Kytkin jumissa Pys. tai Vaihde
P1100 BARO anturin piirissä häiriö
P1120 Kaasupolkimen asentotunnistimen piirissä häiriö
P1121 Kaasupolkimen asentotunnistin alue/toiminta ongelma
P1125 K-läpän ohjaus moottorin piirissä häiriö
P1126 Magneettikytkimen piirissä häiriö
P1127 ETCS Toimilaitteen tehon lähde piirissä häiriö
P1128 K-läpän ohjaus moottorin lukitus häiriö
P1129 Sähköinen K-läpän ohjaus järjestelmä häiriö
P1130 Ilma-polttoaine anturin piiri alue/toiminta
P1133 Ilma-polttoaine anturin piiri palaute häiriö
P1135 Ilma-polttoaine anturin lämmitin piiri palaute häiriö
P1150 Ilma-polttoaine anturin piiri alue/toiminta häiriö
P1153 Ilma-polttoaine anturin piiri palaute häiriö
P1155 Ilma-polttoaine anturin lämmitin piiri palaute häiriö
P1200 Polttoainepumpun rele piirissä häiriö
P1300 Sytytyspiiri häiriö numero 1
P1305 Sytytyspiiri häiriö numero 2 (1998–2000 Land Cruiser, 2000 Celica & Tundra)
P1310 Sytytyspiiri häiriö numero 2 (Paitsi 1998 - 2000 Land Cruiser,2000 Celica &
Tundra), tai Sytytyspiiri häiriö numero 3 (1998–2000 Land Cruiser, 2000 Celica & Tundra)
P1315 Sytytyspiiri häiriö numero 4 (1998–2000 Land Cruiser, 2000 Celica & Tundra)
P1320 Sytytyspiiri häiriö numero 5 (1998–2000 Land Cruiser & 2000 Tundra)
P1320 Sytytyspiiri häiriö numero 5 (1998–2000 Land Cruiser & 2000 Tundra)
P1330 Sytytyspiiri häiriö numero 7 (1998–2000 Land Cruiser & 2000 Tundra)
P1335 Ei CKP anturin signaalia, moottori käynnissä
P1340 Sytytyspiiri häiriö numero 8 (1998–2000 Land Cruiser & 2000 Tundra)
P1345 VVT Anturi / Nokka-aks. asentotunnistin piiri häiriö, paikka 1
P1346 VVT Anturi / Nokka-aks. asentotunnistin piiri alue/toiminta ongelma (paikka 1)
P1349 VVT järjestelmän häiriö, paikka 1
P1350 VVT Anturi / Nokka-aks. asentotunnistin piiri häiriö, paikka 2
P1351 VVT Anturi / Nokka-aks. asentotunnistin piiri alue/toiminta ongelma (paikka 2)
P1354 VVT järjestelmän häiriö, paikka 2
53
Huolto tulossa – valon ohj. piiri
EGR Solen. ohj. piiri
Hukkaportin solen. ohj. piiri
Kytkin vap. – kytkin piiri
Ei kojelauta CCD/J1850 viestejä vast.otettu
Latausjärj. jänn. liian alh.
Nop. ohj. virtarele tai S/C 12v ajuri CKT
Akku irrotettu 50 viim. käyn.
SKIM virheellinen avain
Ei SKIM BUS viestejä vast.otettu
Ei kojelauta BUS viestiä
Sis. pa ruisk. pump. ohj. häiriö
Ei yht. ECM & Ruisk.pump.mod. välil.
CKP Ant. riitelee ECM CKP ant.
Pa järj. ESS RPM Virhe
DTC asetettu ECM
DTC Hav. seur. JTEC Mod.
Ei väyläviestejä vast.otettu ECM moduulilta
Ei CCD/J1850 viestejä korin ohj.moduulilta
PCM häiriö EEPROM Kirj. estetty
PCM häiriö SRI suorite ei tall.
Ei CCD/J1850 viestiä TCM/ PCM
Ei CCD/J1850 viestejä vast.otettu ilmast.mod. (CCM)
Vaihtosol. ohitus piiri
TCC tai O/D Solen. suor.kyky
Säädin paine ei sama kuin tavoite @ ei15 - 20 PSI
Säädin paine yli 3 PSI vaihteella ja 0 MPH
Säädin paine ant. poik. jänn. liian kork. tai mat.
Säädin paine ant. jänn. liian kork.
Säädin paine ant. jänn. liian mat.
Vaiht. 12 V Syöttö rele OHJ. piiri
Avoin piiri tai oikosulku hav. kytkinpolk. kytk. ohitus rele ohj.
OBD2-KOODINLUKIJA
OBD2-KOODINLUKIJA
54
OMISTAJAN KÄSIKIRJA
KOODI MÄÄRITELMÄ
P1400
P1401
P1405
P1406
P1410
P1411
P1500
P1510
P1511
P1512
P1520
P1565
P1600
P1605
P1630
P1633
P1645
P1652
P1656
P1658
P1661
P1662
P1663
P1690
P1692
P1693
P1780
55
Lisäkuristimen asentotunnistin häiriö
Lisäkuristimen asentotunnistin alue/toiminta häiriö
Ahtopaineanturin piiri häiriö
Ahtopaineanturin piiri alue/toiminta ongelma
EGR Venttiilin asentotunnistin piiri häiriö
EGR Venttiilin asentotunnistin piiri alue/toiminta
Käynnistin signaalipiirissä häiriö
Ahtopaineen ohjauspiiri häiriö
Ahtopaine matala häiriö
Ahtopaine korkea häiriö
Stop-valon kytkin signaali häiriö
Vakionop. pääkytkin piirissä häiriö
ECM BATT Häiriö
Nakutuksen tunnistus CPU häiriö
Luistoneston järjestelmä häiriö
ECM Häiriö ECTS Piiri
Kori ECU häiriö
IACV ohjauspiirissä häiriö
OCV Piirissä häiriö, paikka 1
Hukkaportin venttiilin ohjauspiirissä häiriö
EGR Piirissä häiriö
EGR By-Pass – venttiilin ohjauspiirissä häiriö
OCV Piirissä häiriö, paikka 2
OCV Piirissä häiriö
OCV avoin häiriö
OCV kiinni häiriö
PNP kytkin häiriö
OBD2-KOODINLUKIJA
CHECK
CHECK
OMISTAJAN KÄSIKIRJA
6. TAKUU JA HUOLTO
6.1 Yhden vuoden rajoitettu takuu
Takaamme, ettei tuotteessa ilmene materiaali- tai valmistusvikoja yhden (1)
vuoden aikana alkuperäisestä ostopäivästä alkaen. Toimituksiin sovelletaan
seuraavia myyntiehtoja:
1. Yksinomainen vastuumme rajoittuu koodinlukijan korjaukseen tai korvaamiseen
veloituksetta. Asiakkaalla on oltava ostotodistus todisteena. Kassakuitti käy
takuutodistuksena.
2. Tämä takuu ei koske vahinkoja, jota ovat aiheutuneet virheellisestä käytöstä,
onnettomuudesta, tulvasta, salamasta tai jos tuotetta on muuttanut tai korjannut
jokin muu taho kuin valmistajan huoltokeskus.
3. Emme ole vastuussa mistään satunnaisista tai välillisistä vahingoista, jotka
johtuvat koodinlukijan käytöstä, väärinkäytöstä tai asennuksesta. Jotkin maat
eivät salli rajoituksia, kuinka kauan hiljainen takuu on voimassa, joten yllä olevat
rajoitukset eivät välttämättä koske sinua.
6.2 Huoltotoimenpiteet
Jos tarvitset teknistä tukea, ota yhteys jälleenmyyjään, jolta ostit tuotteen. Jos
koodinlukija on palautettava korjausta varten, käänny paikallisen jälleenmyyjän
puoleen.
OBD2-KOODINLUKIJA
56
,
OWNER S MANUAL
CHECK
Table Of Contents
1. INTRODUCTION
1.1 About OBD2 Code Reader-------------------------------------------------------------------58
1.2 Safety Precautions and Warnings-----------------------------------------------------------58
2. GENERAL INFORMATION
2.1 On-Board-Diagnostics (OBD) 2--------------------------------------------------------------59
2.2 Diagnostic Trouble Codes (DTCS) -------------------------------------------------------60
2.3 Location Of the Data Link Conector (DLC) --------------------------------------------61
2.4 OBD2 Readiness Monitors -------------------------------------------------------------------61
2.5 OBD2 Monitor Readiness Status-------------------------------------------------------------63
2.6 OBD2 Terminology--------------------------------------------------------------------------------63
3. PRODUCT INFORMATION
3.1 Tool Descri ption ------------------------------------------------------------------------------------65
3.2 Product Specifications ---------------------------------------------------------------------------65
3.3 Product Features-----------------------------------------------------------------------------------66
3.4 Vehicle Coverage ---------------------------------------------------------------------------------66
4. OPERATING INSTRUCTIONS
4.1 Reading Codes -------------------------------------------------------------------------------------67
4.2 Erasing Codes---------------------------------------------------------------------------------------69
4.3 Retrieving I/M Readiness Status ------------------------------------------------------------70
4.4 Viewing VIN Number-------------------------------------------------------------------------------72
4.5 Rescanning Data-----------------------------------------------------------------------------------72
5. DIAGNOSTIC TROUBLE CODE (DTC) DEFINITIONS
5.1 OBD2 Generic DTC Definitions----------------------------------------------------------------73
5.2 Part Of OBD2 Manufacturer Specific DTC Definitions -----------------------------102
6. WARRANTY AND SERVICE
6.1 Limited One Year Warranty -------------------------------------------------------------------110
6.2 Service Procedures -----------------------------------------------------------------------------110
57
OBD2 CODE READER
CHECK
,
OWNER S MANUAL
1. INTRODUCTION
1.1 About OBD2 Code Reader
This powerful tool will help you take charge of your vehicle's maintenance
and servicing needs. Today vehicles use Computer Control Systems to ensure
peak per-formance and fuel-efficiency while reducing pollutants in the vehicle's
emissions. These systems also have the ability to perform self-testing and
diagnose various vehicle systems and components, and provide valuable
information to aid in servicing and repair. However, these sophisticated systems
often required expensive tools and test equi pment in order to retrieve this
information. Until now, consumers had to rely on professional service technicians
to maintain their vehicles in top condition.
OBD2 Code Reader brings the power of the technician into your hands in a
cost-effective, easy-to-use package. Whether you are a“"put the key in and
go"”consumer, hobby mechanic or skilled DIYer, Code Reader offers the features
and functions you need to take control of your vehicle's testing, servicing and
maintenance needs.
1.2 Safety Precautions and Warnings
To prevent personal injury or damage to vehicles and/or the Scan Tool, read
this instruction manual first and observe the following safety precautions at a
minimum whenever working on a vehicle:
1. Always perform automotive testing in a safe environment.
2. Wear safety eye protection that meets ANSI standards.
3. Keep clothing,hair,hands,tools,test equi pment,etc,away from all moving or hot
engine parts.
4. Operate the vehicle in a well-ventilated work area; Exhaust gases are
poisonous.
5. Put blocks on drive wheels and never leave vehicle unattended while running
tests.
OBD2 CODE READER
58
,
OWNER S MANUAL
CHECK
6. Use extreme caution when working around the ignition coil, distributor cap,
ignition wires and spark plugs. These components create hazardous voltages
when the engine is running.
7. Put transmission in PARK (for automatic transmission) or NEUTRAL (for
manual transmission) and make sure the parking break is engaged.
8. Keep a fire extinguisher suitable for gasoline/chemical/electrical fires nearby.
9. Don't connect or disconnect any test equi pment with ignition on or engine
running.
10. Keep the Scan Tool dry,clean and free from oil, water and grease. Use a mild
detergent on a clean cloth to clean the outside of the Scan Tool, when necessary.
2. GENERAL INFORMATION
2.1 On-Board-Diagnostics (OBD) 2
The first generation of On-Board Diagnostic (called OBD I) was developed by
the California Air Resources Board (ARB) and implemented in 1988 to monitor
some of the emission control components on vehicles. As technology and the
desire to improve On-Board Diagnostic capability increased, a new generation
of On-Board Diagnostics system was developed. This second generation of OnBoard Diagnostic regulations is called "OBD II".
The OBD II system is designed to monitor emission control systems and key
engine components by performing either continuous or periodic tests of specific
components and vehicle conditions. When a problem is detected, the OBD II
system turns on a warning lamp (MIL) on the vehicle instrument panel to alert the
driver typically by the phrase of "Check Engine" or "Service Engine Soon". The
system will also store important information about the detected malfunction so
that a technician can accurately find and fix the problem. Here below follow three
pieces of such crucial information:
Whether the Malfunction Indicator Lig ht (MIL) is commanded 'on' or 'off';
59
OBD2 CODE READER
CHECK
,
OWNER S MANUAL
Which, if any, Diagnostic Trouble Codes (DTCs) are stored;
Readiness Monitor status.
2.2 Diagnostic Trouble Codes (DTCs)
OBDII Diagnostic Trouble Codes are stored by the on-board computer
diagnostic system in response to a problem found in the vehicle. These
codes identify a particular problem area and are intended to provide you
with a guide as to where a fault mig ht be occurring within a vehicle. OBDII
Diagnostic Trouble Codes consist of a five-digit alphanumeric code. The
first character, a letter, identifies which control system sets the code. The
other four characters, all numbers, provide additional information on where
the DTC originated and the operating conditions that caused it to set. Here
below is an example to illustrate the structure of the digits:
OBD2 CODE READER
60
,
OWNER S MANUAL
CHECK
DTC Example
P 0 2 0 1
Systems
B=Body
C=Chassis
P=Powertrain
U=Network
Identifies what section
of the systems is
malfunctioning
Sub-systems
Code Type
Generic (SAE):
P0,P2,P34-P39
B0,B3
C0,C3
U0,U3.
Manufacturer Specific:
P1,P30-p33
B1,B2
C1,C2
U1,U2
1= Fuel and Air Metering
2= Fuel and Air Metering
3= Ignition System or Engine Misfire
4= Auxiliary Emission Controls
5= Vehicle Speed Control and Idle
Controls
6= Computer Output Circuits
7= Transmission Controls
8= Transmission Controls
2.3 Location of the Data Link Connector (DLC)
The DLC (Data Link Connector or Diagnostic Link Connector) is the
standardized 16-cavity connector where diagnostic scan tools interface with
the vehicle's on-board computer. The DLC is usually located 12 inches from the
center of the instrument panel (dash), under or around the driver's side for most
vehicles. For some Asian and European vehicles, the DLC is located behind the
ashtray and the ashtray must be removed to access the connector. Refer to the
vehicle's service manual for the location if the DLC can not be found.
2.4 OBD II Readiness Monitors
An important part of a vehicle's OBDII system is the Readiness monitors,
which are indicators used to find out if all of the emissions components have
61
OBD2 CODE READER
CHECK
,
OWNER S MANUAL
been evaluated by the OBD II system. They are running periodic tests on specific
systems and components to ensure that they are performing within allowable
limits.
Currently, there are eleven OBD II Readiness Monitors (or I/M Monitors)
defined by the U.S. Environmental Protection Agency (EPA). Not all monitors
are supported by all vehicles and the exact number of monitors in any vehicle
depends on the motor vehicle manufacturer's emissions control strategy.
Continuous Monitors -- Some of the vehicle components or systems are
continuously tested by the vehicle's OBDII system, while others are tested
only under specific vehicle operating conditions. The continuously monitored
components listed below are always ready:
1. Misfire
2. Fuel System
3. Comprehensive Components (CCM)
Once the vehicle is running, the OBDII system is continuously checking the above
components, monitoring key engine sensors, watching for engine misfire, and
monitoring fuel demands.
Non--Continuous Monitors -- Unlike the continuous monitors,many emissions
and engine system components require the vehicle to be operated under specific
conditions before the monitor is ready. These monitors are termed non-continuous
monitors and are listed below:
1. EGR System
2. O2 Sensors
3. Catalyst
4. Evaporative System
5. O2 Sensor Heater
6. Secondary air
7. Heated Catalyst
8. A/C system
OBD2 CODE READER
62
,
OWNER S MANUAL
CHECK
CHECK
,
OWNER S MANUAL
2.5 OBD II Monitor Readiness Status
OBD II systems must indicate whether or not the vehicle's PCM monitor system
has completed testing on each component. Components that have been tested
will be reported as Ready, or Complete, meaning they have been tested by the
OBD II system. The purpose of recording readiness status is to allow inspectors
to determine if the vehicle's OBD II system has tested all the components and/or
systems.
The powertrain control module (PCM) sets a monitor to"Ready" or“"Complete"
after an appropriate drive cycle has been performed. The drive cycle that enables
Malfunction Indicator Light (MIL)--Malfunction Indicator Lig ht (Service
Engine Soon, Check Engine) is a term used for the lig ht on the instrument panel.
It is to alert the driver and/or the repair technician that there is a problem with
one or more of vehicle's systems and may cause emissions to exceed federal
standards. If the MIL illuminates with a steady lig ht,it indicates that a problem has
been detected and the vehicle should be serviced as soon as possible. Under
certain conditions, the dashboard lig ht will blink or flash. This indicates a severe
problem and flashing is intended to discourage vehicle operation. The vehicle onboard diagnostic system can not turn the MIL off until the necessary repairs are
a monitor and sets readiness codes to ready” varies for each individual monitor.
Once a monitor is set as“"Ready" or "Complete", it will remain in this state. A
number of factors, including erasing of diagnostic trouble codes (DTCs) with a
scan tool or a disconnected battery,can result in Readiness Monitors being set to
"not ready". Since the three continuous monitors are constantly evaluating,they will
be reported as "Ready"”all of the time. If testing of a particular supported noncontinuous monitor has not been completed,the monitor status will be reported as
"Not Complete" or "Not Ready".”
In order for the OBD monitor system to become ready, the vehicle should be
driven under a variety of normal operating conditions. These operating conditions
may include a mix of hig hway driving and stop and go, city type driving, and at
least one overnig ht-off period. For specific information on getting your vehicle's
OBD monitor system ready,please consult your vehicle owner's manual.
completed or the condition no longer exists.
DTC--Diagnostic Trouble Codes (DTC) that identify which section of the emission
control system has malfunctioned.
Enabling criteria--Also termed Enabling Conditions. They are the vehicle-specific
events or conditions that must occur within the engine before the various monitors
will set, or run. Some monitors require the vehicle to follow a prescribed "drive
cycle" routine as part of the enabling criteria. Drive cycles vary among vehicles
and for each monitor in any particular vehicle.
OBDII Drive Cycle--A specific mode of vehicle operation that provides
condition required to set all the readiness monitors applicable to the vehicle to the
"ready" condition. The purpose of completing an OBD II drive cycle is to force
the vehicle to run its on-board diagnostics. Some form of a drive cycle needs to
be performed after DTCs have been erased from the PCM's memory or after
the battery has been disconnected. Running throug h a vehicle's complete drive
cycle will "set" the readiness monitors so that future faults can be detected. Drive
cycles vary depending on the vehicle and the monitor that needs to be reset. For
vehicle specific drive cycle,consult the vehicle's Owner's Manual.
2.6 OBD II Definitions
Powertrain Control Module (PCM)--OBDII terminology for the on-board
computer that controls engine and drive train.
63
OBD2 CODE READER
OBD2 CODE READER
64
,
OWNER S MANUAL
CHECK
CHECK
6. Weig ht: 200g (7.12 oz)
3. PRODUCT INFORMATION
3.1 Tool Description
1
4
2
3
1.LCD DISPLAY--Indicates test results. It is a backlit 2-line display with 8
characters on each line.
2. ENTER BUTTON--Confirms a selection (or action) from a menu list,or returns
to the main menu.
3.SCROLL BUTTON--Scrolls throug h menu items or cancel an operation
4.OBD II CONNECTOR--Connects the Code Scanner to the vehicle's Data Link
Connector (DLC).
3.2 Product Specifications
1. Display: LCD,2 lines,8 characters,backlit
2. Operating Temperature: 0 to 50°C (-32 to 122 F°)
3. Storage Temperature: -20 to 70°C (-4 to 158 F°)
4. Power—provided via detachable heavy duty OBD II cable
5. Dimensions:
Length
Width
Heig ht
126 mm ( 5.0”)
78 mm ( 3.2”) 28mm (0.85”)
65
OBD2 CODE READER
,
OWNER S MANUAL
3.3 Product Features
1. Works with all 1996 and newer cars & trucks that are OBD II compliant (including
the CAN,VPW,PWM,ISO and KWP 2000).
2. Reads and clears generic and manufacturer specific Diagnostic Trouble
Codes (DTCs) and turns off check engine lig ht.
3. Supports multi ple trouble code requests, generic codes, pending codes
and manufacturers' specific codes.
4. Reviews the emission readiness status of OBD monitors.
5. Retrieves VIN (Vehicle Identification No.) on 2002 and newer vehicles
that support Mode 9.
6. Determines the malfunction indicator lamp (MIL) status.
7. Easy-to-use with one plug-in; Hig hly reliable and accurate.
8. Easy-to-read crystal-clear backlit 2-line LCD display.
9. Stand-alone unit with no need for an additional laptop computer to
operate.
10. Small in size and conveniently fits in your palm.
11. Safely communicates with the on-board computer.
12. No batteries needed--powered via detachable OBD II cable.
3.4 Vehicle Coverage
The T40e OBD II Scan Tool is specially designed to work with all OBDII compliant
vehicles, including those equi pped with the next-generation protocol-Control Area
Network (CAN). It is required by EPA that All 1996 and newer vehicles (cars and
lig ht trucks) sold in the United States must be OBD II compliant and this includes
all Domestic, Asian and European vehicles.
A small number of 1994 and 1995 model year gasoline vehicles are OBD II
compliant. To verify if a 1994 or 1995 vehicle is OBD II compliant, check the
Vehicle Emissions Control Information (VECI) Label which is located under the
OBD2 CODE READER
66
,
OWNER S MANUAL
CHECK
hood or by the radiator of most vehicles. If the vehicle is OBD II compliant, the
label will designate“"OBD II Certified". Additionally, Government regulations
mandate that all OBD II compliant vehicles must have a "common" sixteen- pin
Data Link Connector (DLC).
For your vehicle to be OBD II compliant, it must have a 16-pin DLC (Data Link
Connector) under the dash and the Vehicle Emission Control Information Label
must state that the vehicle is OBD II compliant.
4. Operating Instructions
4.1 Reading Codes:
CAUTION: Don,t connect or disconnect any test equi pment with ignition on or
engine running.
1) Turn the ignition off.
2) Locate the 16-pin Data Link Connector (DLC) and plug into the
Scan Tool cable connector to the DLC.
3) Wait for the LCD display to read C. A. N. OBD2.
SCAN...…
PWM
SCAN...…
CAN
SCAN...…
ISO9141
SCAN...…
KWP 2000
Not all the above messages will be observed unless the protocol used by
the vehicle being tested is the last one—the ISO9141 protocol. They will stop
appearing after the vehicle protocol is detected and a confirmation message of
XXX Protocol is displayed.
OBD2 CODE READER
DTC
06
I/M
YES
7) Select "DTC" from the main menu by pressing the ENTER button.
Menu:
1. DTC
CODES".
4) Turn the ignition on. But do not start the engine.
5) Press the ENTER button. A sequence of messages showing the OBD
protocols may be observed on the display until the vehicle protocol is detected.
67
If a "LINK ERROR!" message shows up, turn the ignition off for about 10
seconds, check if the Scan Tool's OBDII connector is securely connected to the
vehicle s DLC, and then turn the ignition back to on. Repeat the procedure from
step 5. If the "LINK ERROR" message does not go away, then there may be
problems for the Scan Tool to communicate with the vehicle.
6) Wait for the main menu to come up after a brief overview displaying the
scanning results with the total number of DTCs and the overall I/M Monitor
Status.
If there are no Diagnostic Trouble Codes retrieved,the display will indicate "NO
C .A. N.
OBD2
SCAN...…
VPW
,
OWNER S MANUAL
CHECK
NO
CODES
If there are any Diagnostic Trouble Codes, then the total number of the Fault
Codes followed by that of the Pending Codes will be reported on the display.
FAULT: 03
PEND: 03
8) Read the Diagnostic Trouble Codes by pressing the SCROLL button.
The first code number will display on the first line of the LCD display, the
numerical sequence of the code and the total number of the codes stored will
appear on the second line. To view additional codes, press the SCROLL button
OBD2 CODE READER
68
,
OWNER S MANUAL
CHECK
to scroll,as necessary,until all the codes have been shown up.
P0101
01/04
If the code retrieved is a pending code, a "PD"”will show on the LCD display
in the end.
P0005 PD
01/05
To view previous codes, press the SCROLL button to scroll throug h to the
end,and then start from the first of the list.
9) Look up part 5 for Diagnostic Trouble Code Definitions. Match the retrieved
DTC(S) with those listed and read the definitions.
4.2 Erasing Codes:
CAUTION: Erasing the Diagnostic Trouble Codes allows the Scan Tool to delete
not only the codes from the vehicle's on-board computer,but also "Freeze Frame"
data and manufacturer specific enhanced data. Further, the I/M Readiness
Monitor Status for all vehicle Monitors is reset to "Not Ready" or "Not Complete"
status. Do not erase the codes before the system has been checked completely
by a technician.
1) If you decide to erase the DTCs, Select "2. ERASE" from the main menu by
pressing the ENTER button.
Menu:
2. ERASE
If the Scan Tool is not connected or no communication is established with the
vehicle yet, then refer to "Reading Codes"”from 1 to 6. at Paragraph 4.1.
69
OBD2 CODE READER
,
OWNER S MANUAL
CHECK
2) A message of "ERASE? YES NO"”comes up asking for your confirmation.
ERASE?
YES
NO
3) If you do not want to proceed with erasing the codes, press the SCROLL
button to exit.
4) If you do wish to proceed to erase the codes, then press the ENTER button.
5) If the codes are cleared successfully, an "ERASE DONE!"”message will
show on the display. Press the ENTER button to Return to the main Menu list.
ERASE
DONE!
6) If the codes are not cleared, then an "ERASE FAIL!" message will appear.
Press the ENTER button to Return to the main Menu list.
ERASE
FAIL!
HOT KEY: Pressing and Holding the SCROLL button for about 3 seconds will
allow you to more quickly erase the DTCs than throug h the main menu.
4.3 RETRIEVING I/M READINESS STATUS:
Important: I/M Readiness function is used to check the operations of the Emission
System on OBD2 compliant vehicles. It is an excellent function to use prior to
having a vehicle inspected for compliance to a state emissions program. An I/
M Readiness Status result of "NO" does not necessarily indicate that the vehicle
being tested will fail the state I/M inspection. For
some states, one or more such monitors may be allowed to be“"Not Ready" to
OBD2 CODE READER
70
,
OWNER S MANUAL
CHECK
pass the emissions inspection.
"YES"”--All monitors supported on the vehicle have completed their diagnostic
testing and the MIL lig ht is not on.
"NO"--At least one monitor supported on the vehicle has not completed its
diagnostic testing, and (or) the Check Engine ( MIL) lig ht is on.
"READY"--indicates that a particular monitor being checked has completed its
diagnostic testing;
"Not RDY(NOT READY)"--indicates a particular monitor being checked has
not completed its diagnostic testing;
"N/A"--The monitor is not supported on that vehicle.
"
" --A flashing Rig ht Arrow Indicating additional information is available on
the next screen.
"
" --A flashing Left Arrow Indicating additional information is available on the
previous screen.
1) Select "3. I/M"”from the main menu by pressing the ENTER button.
Menu:
3. I/M
If the Scan Tool is not connected yet, then refer to " Reading Codes" from 1
to 6. at Paragraph 4.1.
2) Use the SCROLL button to view the status of the MIL lig ht ("ON" or
"OFF") and the following monitors:
MISFIRE"--Misfire monitor
FUEL--Fuel System Monitor
CCM--Comprehensive Components Monitor
EGR--EGR System Monitor
O2S--O2 Sensors Monitor
AT--Catalyst Monitor
EVAP--Evaporative System Monitor
71
OBD2 CODE READER
,
OWNER S MANUAL
CHECK
HO2S--O2 Sensor Heater Monitor
2AIR-- Secondary Air Monitor
HCM--Heated Catalyst Monitor
A/C--A/C system Monitor
3) Press the ENTER button to return to the main Menu.
4.4 Viewing VIN Number
The View VIN function allows you to view the Vehicle Identification No. on 2002
and newer vehicles that support Mode 9.
1) Select 4. VIN”from the main menu by pressing the ENTER button.
Menu:
4. VIN
If the Scan Tool is not connected yet, then refer to "Reading Codes"”from 1
to 6. at Paragraph 4.1.
2). Use the SCROLL button to view additional digits of the 17-digit string.
"
"-- A flashing Rig ht Arrow Indicating additional digits of VIN string are
available on the next screen.
"
"-- A flashing Left Arrow Indicating additional digits of VIN string are
available on the previous screen.
3) Press the ENTER button to return to the main Menu.
4.5 Rescanning Data
The RESCAN function allows you to retrieve the most current data stored in the
ECM or to re-link to the vehicle.
if communication is disconnected.
1) Select "5. RESCAN" from the main menu by pressing the ENTER button.
OBD2 CODE READER
72
,
OWNER S MANUAL
CHECK
Menu:
5.RESCAN
If the Scan Tool is not connected yet, then refer to "Reading Codes"”from 1
to 6. at Paragraph 4.1.
2) Use either the SCROLL or ENTER button to return to the main menu.
5. Diagnostic Trouble Code (DTC)
Definitions
The following Diagnostic Trouble Code Definitions lists provide Generic Diagnostic
Trouble Codes, and Manufacturer Specific Diagnostic Trouble Code Definitions for
CHRYSLER and TOYOTA only. others consult the vehicle’s service manual or the
enclosed CD software.
CAUTION: Parts or components should not be replaced based on only a DTC
without first consulting the vehicle service manual for more information on possible
causes of the fault as well as required testing procedures.
5.1 OBDII Generic DTC Definitions
P0001
P0002
P0003
P0004
P0005
P0006
P0007
P0008
P0009
P0010
P0011
P0012
73
OBDII Generic DTC Definitions
Fuel Volume Regulator Control Circuit Open
Fuel Volume Regulator Control Circuit Range/Performance
Fuel Volume Regulator Control Circuit Low
Fuel Volume Regulator Control Circuit Hig h
Fuel Shutoff Valve. A Control Circuit Open
Fuel Shutoff Valve. A Control Circuit Low
Fuel Shutoff Valve. A Control Circuit Hig h
Engine Position System Performance (Bank 1)
Engine Position System Performance (Bank 2)
Camshaft Position Actuator A -Bank 1 Circuit Malfunction
Camshaft Position Actuator A -Bank 1 Timing Over-Advanced
Camshaft Position Actuator A - Bank 1 Timing Over-Retarded
OBD2 CODE READER
CHECK
P0013
P0014
P0015
P0016
P0017
P0018
P0019
P0020
P0021
P0022
P0023
P0024
P0025
P0026
P0027
P0028
P0029
P0030
P0031
P0032
P0033
P0034
P0035
P0036
P0037
P0038
P0039
P0040
P0041
P0042
P0043
P0044
P0045
P0046
P0047
,
OWNER S MANUAL
Camshaft Position Actuator B - Bank 1 Circuit Malfunction
Camshaft Position Actuator B - Bank 1 Timing Over-Advanced
Camshaft Position Actuator B - Bank 1 Timing Over-Retarded
Cam/Crankshaft Pos. Correlation Sensor A - Bank 1
Cam/Crankshaft Pos. Correlation Sensor B - Bank 1
Cam/Crankshaft Pos. Correlation Sensor A - Bank 2
Cam/Crankshaft Pos. Correlation Sensor B - Bank 2
Camshaft Position Actuator A - Bank 2 Circuit Malfunction
Camshaft Position Actuator A - Bank 2 Timing Over-Advanced
Camshaft Position Actuator A - Bank 2 Timing Over-Retarded
Camshaft Position Actuator B - Bank 2 Circuit Malfunction
Camshaft Position Actuator B - Bank 2 Timing Over-Advanced
Camshaft Position Actuator B - Bank 2 Timing Over-Retarded
Intake Valve-Bank 1 Control Solenoid CKT Range/Performance
Exhaust Valve-Bank1 Control Solenoid CKT Range/Performance
Intake Valve-Bank 2 Control Solenoid CKT Range/Performance
Exhaust Valve-Bank2 Control Solenoid CKT Range/Performance
HO2S Bank 1 Sensor 1 Heater Circuit
HO2S Bank 1 Sensor 1 Heater Circuit Low
HO2S Bank 1 Sensor 1 Heater Circuit Hig h
Turbo/Sup Wastegate Control Circuit
Turbo/Sup Wastegate Control Circuit Low
Turbo/Sup Wastegate Control Circuit Hig h
HO2S Bank 1 Sensor 2 Heater Circuit
HO2S Bank 1 Sensor 2 Heater Circuit Low
HO2S Bank 1 Sensor 2 Heater Circuit Hig h
Turbo/Super Charger Bypass Control CKT Performance
O2 Bank 1 Sensor 1 Signals Swapped w/ O2 Bank 2 Sensor 1
O2 Bank 1 Sensor 2 Signals Swapped w/ O2 Bank 2 Sensor 2
HO2S Bank 1 Sensor 3 Heater Circuit
HO2S Bank 1 Sensor 3 Heater Circuit Low
HO2S Bank 1 Sensor 3 Heater Circuit Hig h
Turbo/Super Charger Boost Control Solenoid A Circuit Open
Turbo/Super Charger Boost Control Solenoid A Circuit Range/ Perform
Turbo/Super Charger Boost Control Solenoid A Circuit Low
OBD2 CODE READER
74
,
OWNER S MANUAL
P0048
P0049
P0050
P0051
P0052
P0053
P0054
P0055
P0056
P0057
P0058
P0059
P0060
P0061
P0062
P0063
P0064
P0065
P0066
P0067
P0068
P0069
P0070
P0071
P0072
P0073
P0074
P0075
P0076
P0077
P0078
P0079
P0080
P0081
P0082
75
CHECK
Turbo/Super Charger Boost Control Solenoid A Circuit Hig h
Turbo/Super Charger Boost Input/Turbine Speed Overspeed
HO2S Bank 2 Sensor 1 Heater Circuit
HO2S Bank 2 Sensor 1 Heater Circuit Low
HO2S Bank 2 Sensor 1 Heater Circuit Hig h
HO2S Bank 1 Sensor 1 Heater Resistance
HO2S Bank 1 Sensor 2 Heater Resistance
HO2S Bank 1 Sensor 3 Heater Resistance
HO2S Bank 2 Sensor 2 Heater Circuit
HO2S Bank 2 Sensor 2 Heater Circuit Low
HO2S Bank 2 Sensor 2 Heater Circuit Hig h
HO2S Bank 2 Sensor 1 Heater Resistance
HO2S Bank 2 Sensor 2 Heater Resistance
HO2S Bank 2 Sensor 3 Heater Resistance
HO2S Bank 2 Sensor 3 Heater Circuit
HO2S Bank 2 Sensor 3 Heater Circuit Low
HO2S Bank 2 Sensor 3 Heater Circuit Hig h
Air Assisted Injector. Control Range/Performance
Air Assisted Injector. Control Circuit Low
Air Assisted Injector. Control Circuit Hig h
MAF/MAP Sensor Throttle Position Correlation
MAP/BARO Correlation
Ambient Air Temp. Sensor Circuit
Ambient Air Temp. Sensor Range/Performance
Ambient Air Temp. Sensor Circuit Low
Ambient Air Temp. Sensor Circuit Hig h
Ambient Air Temp. Sensor CKT Intermittent
Intake Valve-Bank 1 Control Circuit
Intake Valve-Bank 1 Control Circuit Low
Intake Valve-Bank 1 Control Circuit Hig h
Exhaust Valve-Bank1 Control Circuit
Exhaust Valve-Bank1 Control Circuit Low
Exhaust Valve-Bank1 Control Circuit Hig h
Intake Valve-Bank 2 Control Circuit
Intake Valve-Bank 2 Control Circuit Low
OBD2 CODE READER
CHECK
P0083
P0084
P0085
P0086
P0087
P0088
P0089
P0090
P0091
P0092
P0093
P0094
P0095
P0096
P0097
P0098
P0099
P0100
P0101
P0102
P0103
P0104
P0105
P0106
P0107
P0108
P0109
P0110
P0111
P0112
P0113
P0114
P0115
P0116
P0117
,
OWNER S MANUAL
Intake Valve-Bank 2 Control Circuit Hig h
Exhaust Valve-Bank2 Control Circuit
Exhaust Valve-Bank2 Control Circuit Low
Exhaust Valve-Bank2 Control Circuit Hig h
Fuel Rail Pressure Too Low
Fuel Rail Pressure Too Hig h
Fuel Pressure Regulator 1 Performance
Fuel Pressure Regulator 1 Control Circuit
Fuel Pressure Regulator 1 Control Circuit Low
Fuel Pressure Regulator 1 Control Circuit Hig h
Fuel System Leak (Large)
Fuel System Leak (Small)
IAT Sensor 2 Circuit
IAT Sensor 2 CKT Range/Performance
IAT Sensor 2 Circuit Low
IAT Sensor 2 Circuit Hig h
IAT Sensor 2 CKT Intermittent
MAF or VAF A Circuit Malfunction
MAF or VAF A Circuit Range/Performance
MAF or VAF A Circuit Low Input
MAF or VAF A Circuit Hig h Input
MAF or VAF A Circuit Intermittent
MAP/BARO Circuit Malfunction
MAP/BARO CKT Range/Performance
MAP/BARO Circuit Low Input
MAP/BARO Circuit Hig h Input
MAP/BARO CKT Intermittent
IAT Sensor Circuit Malfunction
IAT Sensor 1 CKT Range/Performance
IAT Sensor 1 Circuit Low Input
IAT Sensor 1 Circuit Hig h Input
IAT Sensor 1 CKT Intermittent
Engine Coolant Temp Circuit Malfunction
Engine Coolant Temp CKT Range/Performance
Engine Coolant Temp Circuit Low Input
OBD2 CODE READER
76
,
OWNER S MANUAL
P0118
P0119
P0120
P0121
P0122
P0123
P0124
P0125
P0126
P0127
P0128
P0129
P0130
P0131
P0132
P0133
P0134
P0135
P0136
P0137
P0138
P0139
P0140
P0141
P0142
P0143
P0144
P0145
P0146
P0147
P0148
P0149
P0150
P0151
P0152
77
CHECK
Engine Coolant Temp Circuit Hig h Input
Engine Coolant Temp CKT Intermittent
TPS/Pedal Position Sensor A Circuit Malfunction
TPS/Pedal Position Sensor A CKT Range/Performance
TPS/Pedal Position Sensor A Circuit Low Input
TPS/Pedal Position Sensor A Circuit Hig h Input
TPS/Pedal Position Sensor A CKT Intermittent
Closed Loop Fuel Ctrl Insufficient Coolant Temp
Coolant Temp Insufficient Stable Operation
IAT Sensor Too Hig h
Coolant Temp Below Thermostat Regulating Temp
Barometric Pressure Too Low
O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1)
O2 Sensor Circuit Low Volts (Bank 1 Sensor 1)
O2 Sensor Circuit Hig h Volts (Bank 1 Sensor 1)
O2 Sensor CKT Slow Response (Bank 1 Sensor 1)
O2 Sensor CKT No Activity (Bank 1 Sensor 1)
O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1)
O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2)
O2 Sensor Circuit Low Volts (Bank 1 Sensor 2)
O2 Sensor Circuit Hig h Volts (Bank 1 Sensor 2)
O2 Sensor CKT Slow Response (Bank 1 Sensor 2)
O2 Sensor CKT No Activity (Bank 1 Sensor 2)
O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2)
O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 3)
O2 Sensor Circuit Low Volts (Bank 1 Sensor 3)
O2 Sensor Circuit Hig h Volts (Bank 1 Sensor 3)
O2 Sensor CKT Slow Response (Bank 1 Sensor 3)
O2 Sensor CKT No Activity (Bank 1 Sensor 3)
O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 3)
Fuel Delivery Malfunction
Fuel Timing Malfunction
O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 1)
O2 Sensor Circuit Low Volts (Bank 2 Sensor 1)
O2 Sensor Circuit Hig h Volts (Bank 2 Sensor 1)
OBD2 CODE READER
CHECK
P0153
P0154
P0155
P0156
P0157
P0158
P0159
P0160
P0161
P0162
P0163
P0164
P0165
P0166
P0167
P0168
P0169
P0170
P0171
P0172
P0173
P0174
P0175
P0176
P0177
P0178
P0179
P0180
P0181
P0182
P0183
P0184
P0185
P0186
P0187
,
OWNER S MANUAL
O2 Sensor CKT Slow Response (Bank 2 Sensor 1)
O2 Sensor CKT No Activity (Bank 2 Sensor 1)
O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 1)
O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 2)
O2 Sensor Circuit Low Volts (Bank 2 Sensor 2)
O2 Sensor Circuit Hig h Volts (Bank 2 Sensor 2)
O2 Sensor CKT Slow Response (Bank 2 Sensor 2)
O2 Sensor CKT No Activity (Bank 2 Sensor 2)
O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 2)
O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 3)
O2 Sensor Circuit Low Volts (Bank 2 Sensor 3)
O2 Sensor Circuit Hig h Volts (Bank 2 Sensor 3)
O2 Sensor CKT Slow Response (Bank 2 Sensor 3)
O2 Sensor CKT No Activity (Bank 2 Sensor 3)
O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 3)
Engine Fuel Temperature Too Hig h
Fuel Composition Incorrect
Fuel Trim Malfunction (Bank 1)
System Too Lean (Bank 1)
System Too Rich (Bank 1)
Fuel Trim Malfunction (Bank 2)
System Too Lean (Bank 2)
System Too Rich (Bank 2)
Fuel Compensation Sensor Circuit Malfunction
Fuel Compensation Sensor CKT Range/Performance
Fuel Compensation Sensor Circuit Low Input
Fuel Compensation Sensor Circuit Hig h Input
Fuel Temperature Sensor A Circuit Malfunction
Fuel Temperature Sensor A CKT Range/Performance
Fuel Temperature Sensor A Circuit Low Input
Fuel Temperature Sensor A Circuit Hig h Input
Fuel Temperature Sensor A CKT Intermittent
Fuel Temperature Sensor B Circuit Malfunction
Fuel Temperature Sensor B CKT Range/Performance
Fuel Temperature Sensor B Circuit Low Input
OBD2 CODE READER
78
,
OWNER S MANUAL
P0188
P0189
P0190
P0191
P0192
P0193
P0194
P0195
P0196
P0197
P0198
P0199
P0200
P0201
P0202
P0203
P0204
P0205
P0206
P0207
P0208
P0209
P0210
P0211
P0212
P0213
P0214
P0215
P0216
P0217
P0218
P0219
P0220
P0221
P0222
79
CHECK
Fuel Temperature Sensor B Circuit Hig h Input
Fuel Temperature Sensor B CKT Intermittent
Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Malfunction
Fuel Rail Pressure Sensor CKT Range/Performance
Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Low Input
Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Hig h Input
Fuel Rail Pressure Sensor CKT Intermittent
Engine Oil Temp Sensor Circuit Malfunction
Engine Oil Temp Sensor CKT Range/Performance
Engine Oil Temp Sensor Circuit Low Input
Engine Oil Temp Sensor Circuit Hig h Input
Engine Oil Temp Sensor CKT Intermittent
Injector Circuit Open
Injector Circuit Open Cylinder 1
Injector Circuit Open Cylinder 2
Injector Circuit Open Cylinder 3
Injector Circuit Open Cylinder 4
Injector Circuit Open Cylinder 5
Injector Circuit Open Cylinder 6
Injector Circuit Open Cylinder 7
Injector Circuit Open Cylinder 8
Injector Circuit Open Cylinder 9
Injector Circuit Open Cylinder 10
Injector Circuit Open Cylinder 11
Injector Circuit Open Cylinder 12
Cold Start Injector 1 Malfunction
Cold Start Injector 2 Malfunction
Engine Shutoff Solenoid Malfunction
Injection Timing Control Circuit Malfunction
Engine Overtemp Condition
Transmission Overtemp Condition
Engine Overspeed Condition
TPS/Pedal Position Sensor/Switch B Circuit Malfunction
TPS/Pedal Position Sensor/Switch B CKT Range/Performance
TPS/Pedal Position Sensor/Switch B Circuit Low Input
OBD2 CODE READER
CHECK
P0223
P0224
P0225
P0226
P0227
P0228
P0229
P0230
P0231
P0232
P0233
P0234
P0235
P0236
P0237
P0238
P0239
P0240
P0241
P0242
P0243
P0244
P0245
P0246
P0247
P0248
P0249
P0250
P0251
P0252
P0253
P0254
P0255
P0256
P0257
,
OWNER S MANUAL
TPS/Pedal Position Sensor/Switch B Circuit Hig h Input
TPS/Pedal Position Sensor/Switch B CKT Intermittent
TPS/Pedal Position Sensor/Switch C Circuit Malfunction
TPS/Pedal Position Sensor/Switch C CKT Range/Performance
TPS/Pedal Position Sensor/Switch C Circuit Low Input
TPS/Pedal Position Sensor/Switch C Circuit Hig h Input
TPS/Pedal Position Sensor/Switch C CKT Intermittent
Fuel Pump Primary Circuit Malfunction
Fuel Pump Secondary Circuit Low
Fuel Pump Secondary Circuit Hig h
Fuel Pump Secondary Circuit Intermittent Ckt
Engine Overboost Condition
Turbo/Super Boost Sensor A Circuit Malfunction
Turbo/Super Boost Sensor A CKT Range/Performance
Turbo/Super Boost Sensor A Circuit Low Input
Turbo/Super Boost Sensor A Circuit Hig h Input
Turbo/Super Boost Sensor B Circuit Malfunction
Turbo/Super Boost Sensor B CKT Range/Performance
Turbo/Super Boost Sensor B Circuit Low Input
Turbo/Super Boost Sensor B Circuit Hig h Input
Turbo/Sup Wastegate Solenoid A Malfunction
Turbo/Sup Wastegate Solenoid A Range/Performance
Turbo/Sup Wastegate Solenoid A Low
Turbo/Sup Wastegate Solenoid A Hig h
Turbo/Sup Wastegate Solenoid B Malfunction
Turbo /Sup Wastegate Solenoid B Range/Performance
Turbo/Sup Wastegate Solenoid B Low
Turbo/Sup Wastegate Solenoid B Hig h
Injection Pump Metering Control A
Injection Pump Metering Control A Range/Performance
Injection Pump Metering Control A Low
Injection Pump Metering Control A Hig h
Injection Pump Metering Control A Intermittent (Cam/Rotor/Injector)
Injection Pump Metering Control B Malfunction (Cam/Rotor/Injector)
Injection Pump Metering Control B Range/Performance
OBD2 CODE READER
80
,
OWNER S MANUAL
P0258
P0259
P0260
P0261
P0262
P0263
P0264
P0265
P0266
P0267
P0268
P0269
P0270
P0271
P0272
P0273
P0274
P0275
P0276
P0277
P0278
P0279
P0280
P0281
P0282
P0283
P0284
P0285
P0286
P0287
P0288
P0289
P0290
P0291
P0292
81
CHECK
Injection Pump Metering Control B Low (Cam/Rotor/Injector)
Injection Pump Metering Control B Hig h (Cam/Rotor/Injector)
Injection Pump Metering Control B Intermittent (Cam/Rotor/Injector)
Cylinder 1 Injector Control Circuit Low
Cylinder 1 Injector Control Circuit Hig h
Cylinder 1 Contribution Balance Fault
Cylinder 2 Injector Control Circuit Low
Cylinder 2 Injector Control Circuit Hig h
Cylinder 2 Contribution Balance Fault
Cylinder 3 Injector Control Circuit Low
Cylinder 3 Injector Control Circuit Hig h
Cylinder 3 Contribution Balance Fault
Cylinder 4 Injector Control Circuit Low
Cylinder 4 Injector Control Circuit Hig h
Cylinder 4 Contribution Balance Fault
Cylinder 5 Injector Control Circuit Low
Cylinder 5 Injector Control Circuit Hig h
Cylinder 5 Contribution Balance Fault
Cylinder 6 Injector Control Circuit Low
Cylinder 6 Injector Control Circuit Hig h
Cylinder 6 Contribution Balance Fault
Cylinder 7 Injector Control Circuit Low
Cylinder 7 Injector Control Circuit Hig h
Cylinder 7 Contribution Balance Fault
Cylinder 8 Injector Control Circuit Low
Cylinder 8 Injector Control Circuit Hig h
Cylinder 8 Contribution Balance Fault
Cylinder 9 Injector Control Circuit Low
Cylinder 9 Injector Control Circuit Hig h
Cylinder 9 Contribution Balance Fault
Cylinder 10 Injector Control Circuit Low
Cylinder 10 Injector Control Circuit Hig h
Cylinder 10 Contribution Balance Fault
Cylinder 11 Injector Control Circuit Low
Cylinder 11 Injector Control Circuit Hig h
OBD2 CODE READER
CHECK
P0293
P0294
P0295
P0296
P0297
P0298
P0299
P0300
P0301
P0302
P0303
P0304
P0305
P0306
P0307
P0308
P0309
P0310
P0311
P0312
P0313
P0314
P0315
P0316
P0317
P0318
P0319
P0320
P0321
P0322
P0323
P0324
P0325
P0326
P0327
,
OWNER S MANUAL
Cylinder 11 Contribution Balance Fault
Cylinder 12 Injector Control Circuit Low
Cylinder 12 Injector Control Circuit Hig h
Cylinder 12 Contribution Balance Fault
Vehicle Overspeed Error
Engine Oil Temperature Too Hig h
Turbo/Super Charger UnderBoost
Random/Multi ple Cylinder Misfire Detected
Cylinder 1 Misfire Detected
Cylinder 2 Misfire Detected
Cylinder 3 Misfire Detected
Cylinder 4 Misfire Detected
Cylinder 5 Misfire Detected
Cylinder 6 Misfire Detected
Cylinder 7 Misfire Detected
Cylinder 8 Misfire Detected
Cylinder 9 Misfire Detected
Cylinder 10 Misfire Detected
Cylinder 11 Misfire Detected
Cylinder 12 Misfire Detected
Misfire Detected Low Fuel Level
Misfire Detected Cyl. not Specific
Crankshaft Position System Variation Not Learned
Misfire Detected 1st 1000 Revs.
Roug h Road Hardware Not Present
Roug h Road Sensor A Signal Circuit
Roug h Road Sensor B
Ignition/Dist Engine Speed Input Circuit Malfunction
Ignition/Dist Engine Speed Input CKT Range/Performance
Ignition/Dist Engine Speed Input Circuit No Signal
Ignition/Dist Engine Speed Input CKT Intermittent
Knock Control System Malfunction
Knock Sensor 1 Circuit Malfunction Bank 1 or 1 Sensor
Knock Sensor 1 CKT Range/Performance Bank 1 or 1 Sensor
Knock Sensor 1 Circuit Low Input Bank 1 or 1 Sensor
OBD2 CODE READER
82
,
OWNER S MANUAL
P0328
P0329
P0330
P0331
P0332
P0333
P0334
P0335
P0336
P0337
P0338
P0339
P0340
P0341
P0342
P0343
P0344
P0345
P0346
P0347
P0348
P0349
P0350
P0351
P0352
P0353
P0354
P0355
P0356
P0357
P0358
P0359
P0360
P0361
P0362
83
CHECK
Knock Sensor 1 Circuit Hig h Input Bank 1 or 1 Sensor
Knock Sensor 1 CKT Intermittent Bank 1 or 1 Sensor
Knock Sensor 2 Circuit Malfunction (Bank 2)
Knock Sensor 2 CKT Range/Performance (Bank 2)
Knock Sensor 2 Circuit Low Input (Bank 2)
Knock Sensor 2 Circuit Hig h Input (Bank 2)
Knock Sensor 2 CKT Intermittent (Bank 2)
Crankshaft Position Sensor A Circuit Malfunction
Crankshaft Position Sensor A CKT Range/Performance
Crankshaft Position Sensor A Circuit Low Input
Crankshaft Position Sensor A Circuit Hig h Input
Crankshaft Position Sensor A CKT Intermittent
Camshaft Position Sensor A - Bank 1 Circuit Malfunction
Camshaft Position Sensor A - Bank 1 CKT Range/Performance
Camshaft Position Sensor A - Bank 1 Circuit Low Input
Camshaft Position Sensor A - Bank 1 Circuit Hig h Input
Camshaft Position Sensor A - Bank 1 CKT Intermittent
Camshaft Position Sensor A - Bank 2 Circuit Malfunction
Camshaft Position Sensor A - Bank 2 CKT Range/Performance
Camshaft Position Sensor A - Bank 2 Circuit Low Input
Camshaft Position Sensor A - Bank 2 Circuit Hig h Input
Camshaft Position Sensor A - Bank 2 CKT Intermittent
Ignition Coil Primary/Secondary Circuit Malfunction
Ignition Coil A Primary/Secondary Circuit Malfunction
Ignition Coil B Primary/Secondary Circuit Malfunction
Ignition Coil C Primary/Secondary Circuit Malfunction
Ignition Coil D Primary/Secondary Circuit Malfunction
Ignition Coil E Primary/Secondary Circuit Malfunction
Ignition Coil F Primary/Secondary Circuit Malfunction
Ignition Coil G Primary/Secondary Circuit Malfunction
Ignition Coil H Primary/Secondary Circuit Malfunction
Ignition Coil I Primary/Secondary Circuit Malfunction
Ignition Coil J Primary/Secondary Circuit Malfunction
Ignition Coil K Primary/Secondary Circuit Malfunction
Ignition Coil L Primary/Secondary Circuit Malfunction
OBD2 CODE READER
CHECK
P0363
P0365
P0366
P0367
P0368
P0369
P0370
P0371
P0372
P0373
P0374
P0375
P0376
P0377
P0378
P0379
P0380
P0381
P0382
P0383
P0384
P0385
P0386
P0387
P0388
P0389
P0390
P0391
P0392
P0393
P0394
P0400
P0401
P0402
P0403
,
OWNER S MANUAL
Misfire Detected Fueling Disabled
Camshaft Position Sensor B - Bank 1 Circuit Malfunction
Camshaft Position Sensor B - Bank 1 CKT Range/Performance
Camshaft Position Sensor B - Bank 1 Circuit Low Input
Camshaft Position Sensor B - Bank 1 Circuit Hig h Input
Camshaft Position Sensor B - Bank 1 CKT Intermittent
Timing Reference Hig h Resolution Signal A Malfunction
Timing Reference Hig h Resolution Signal A Too Many Pulses
Timing Reference Hig h Resolution Signal A Too Few Pulses
Timing Reference Hig h Resolution Signal A Erratic Pulses
Timing Reference Hig h Resolution Signal A No Pulses
Timing Reference Hig h Resolution Signal B Malfunction
Timing Reference Hig h Resolution Signal B Too Many Pulses
Timing Reference Hig h Resolution Signal B Too Few Pulses
Timing Reference Hig h Resolution Signal B Erratic Pulses
Timing Reference Hig h Resolution Signal B No Pulses
Glow Plug/Heater CKT A Malfunction
Glow Plug/Heater Indicator Circuit Malfunction
Glow Plug/Heater CKT B Malfunction
Glow Plug Module Control Circuit Low
Glow Plug Module Control Circuit Hig h
Crankshaft Position Sensor B Circuit Malfunction
Crankshaft Position Sensor B CKT Range/Performance
Crankshaft Position Sensor B Circuit Low Input
Crankshaft Position Sensor B Circuit Hig h Input
Crankshaft Position Sensor B CKT Intermittent
Camshaft Position Sensor B - Bank 2 Circuit Malfunction
Camshaft Position Sensor B - Bank 2 CKT Range/Performance
Camshaft Position Sensor B - Bank 2 Circuit Low Input
Camshaft Position Sensor B - Bank 2 Circuit Hig h Input
Camshaft Position Sensor B - Bank 2 CKT Intermittent
EGR Flow Malfunction
EGR Flow Insufficient
EGR Flow Excessive
EGR Flow Circuit Malfunction
OBD2 CODE READER
84
,
OWNER S MANUAL
P0404
P0405
P0406
P0407
P0408
P0409
P0410
P0411
P0412
P0413
P0414
P0415
P0416
P0417
P0418
P0419
P0420
P0421
P0422
P0423
P0424
P0425
P0426
P0427
P0428
P0429
P0430
P0431
P0432
P0433
P0434
P0435
P0436
P0437
P0438
85
CHECK
EGR Flow CKT Range/Performance
EGR Flow Sensor A Circuit Low Input
EGR Flow Sensor A Circuit Hig h Input
EGR Flow Sensor B Circuit Low Input
EGR Flow Sensor B Circuit Hig h Input
EGR Flow Sensor A Circuit
Secondary Air Injection System Malfunction
Secondary Air Injection System Incorrect Flow
Secondary Air Injection System Valve A Malfunction
Secondary Air Injection System Valve A CKT Open
Secondary Air Injection System Valve A CKT Short
Secondary Air Injection System Valve B Malfunction
Secondary Air Injection System Valve B CKT Open
Secondary Air Injection System Valve B CKT Short
Secondary Air Injection System Relay A Malfunction
Secondary Air Injection System Relay B Malfunction
Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1)
Warm Up Catalyst Below Threshold (Bank 1)
Main Catalyst Below Threshold (Bank 1)
Heated Catalyst Below Threshold (Bank 1)
Heated Catalyst Temp Below Threshold (Bank 1)
Catalyst Temp. Sensor (Bank 1 Sensor 1)
Catalyst Temp. Sensor Performance (Bank 1 Sensor 1)
Catalyst Temp. Sensor Circuit Low (Bank 1 Sensor 1)
Catalyst Temp. Sensor Circuit Hig h (Bank 1 Sensor 1)
Catalyst Heater Control (Bank 1)
Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2)
Warm Up Catalyst Below Threshold (Bank 2)
Main Catalyst Below Threshold (Bank 2)
Heated Catalyst Below Threshold (Bank 2)
Heated Catalyst Temp Below Threshold (Bank 2)
Catalyst Temp. Sensor (Bank 2 Sensor 1)
Catalyst Temp. Sensor Performance (Bank 2 Sensor 1)
Catalyst Temp. Sensor Circuit Low (Bank 2 Sensor 1)
Catalyst Temp. Sensor Circuit Hig h (Bank 2 Sensor 1)
OBD2 CODE READER
CHECK
P0439
P0440
P0441
P0442
P0443
P0444
P0445
P0446
P0447
P0448
P0449
P0450
P0451
P0452
P0453
P0454
P0455
P0456
P0457
P0458
P0459
P0460
P0461
P0462
P0463
P0464
P0465
P0466
P0467
P0468
P0469
P0470
P0471
P0472
P0473
,
OWNER S MANUAL
Catalyst Heater Control (Bank 2)
EVAP Emission Control System Malfunction
EVAP Emission Control System Purge Flow Fault
EVAP Emission Control System Leak (Small)
EVAP Emission Control System Purge Valve C Fault
EVAP Emission Control System Purge Valve C Open
EVAP Emission Control System Purge Valve C Short
EVAP Emission Control System Vent Circuit Malf
EVAP Emission Control System Vent Circuit Open
EVAP Emission Control System Vent Circuit Short
EVAP Emission Control System Vent Vlv/Sol Malf
EVAP Emission Control System Pres Sensor Fault
EVAP Emission Control System Pres Sensor Range
EVAP Emission Control System Pres Sensor Low
EVAP Emission Control System Pres Sensor Hig h
EVAP Emission Control System Pres Sensor Erratic
EVAP Emission Control System Leak (Large)
EVAP Emission Control System Leak Very Small
EVAP Emission Control System Leak Cap Loose/Off
EVAP System Canister Purge Sol Circuit Low
EVAP System Canister Purge Sol Circuit Hig h
Fuel Level Sensor A Circuit Malfunction
Fuel Level Sensor A CKT Range/Performance
Fuel Level Sensor A Circuit Low Input
Fuel Level Sensor A Circuit Hig h Input
Fuel Level Sensor A CKT Intermittent
EVAP Emission Purge Flow Sensor Circuit Malfunction
EVAP Emission Purge Flow Sensor CKT Range/Performance
EVAP Emission Purge Flow Sensor Circuit Low Input
EVAP Emission Purge Flow Sensor Circuit Hig h Input
EVAP Emission Purge Flow Sensor CKT Intermittent
Exhaust Pressure Sensor Circuit Malfunction
Exhaust Pressure Sensor CKT Range/Performance
Exhaust Pressure Sensor Circuit Low Input
Exhaust Pressure Sensor Circuit Hig h Input
OBD2 CODE READER
86
,
OWNER S MANUAL
P0474
P0475
P0476
P0477
P0478
P0479
P0480
P0481
P0482
P0483
P0484
P0485
P0486
P0487
P0488
P0489
P0490
P0491
P0492
P0493
P0494
P0495
P0496
P0497
P0498
P0499
P0500
P0501
P0502
P0503
P0504
P0505
P0506
P0507
P0508
87
CHECK
Exhaust Pressure Sensor CKT Intermittent
Exhaust Pressure Control Valve Circuit Malfunction
Exhaust Pressure Control Valve CKT Range/Performance
Exhaust Pressure Control Valve Circuit Low Input
Exhaust Pressure Control Valve Circuit Hig h Input
Exhaust Pressure Control Valve CKT Intermittent
Cooling Fan 1 Control Circuit
Cooling Fan 2 Control Circuit
Cooling Fan 3 Control Circuit
Control Fan Rationality Check Malfunction
Control Fan CKT Over Current
Control Fan Power/Ground Circuit Malfunction
EGR System Sensor B Circuit
EGR TPS Control Circuit
EGR TPS Control CKT Range/Performance
EGR Control Circuit Low
EGR Control Circuit Hig h
Secondary Air System (Bank 1)
Secondary Air System (Bank 2)
Fan Speed Overspeed
Fan Speed Low
Fan Speed Hig h
EVAP Emission Hig h Purge Flow Fault
EVAP Emission Low Purge Flow Fault
EVAP Emission Vent Vlv/Sol Malf Circuit Low
EVAP Emission Vent Vlv/Sol Malf Circuit Hig h
Vehicle Speed Sensor A Malfunction
Vehicle Speed Sensor A Range/Performance
Vehicle Speed Sensor A Circuit Low Input
Vehicle Speed Sensor A Erratic/Hig h
Brake Switch A Brake Switch B Correlation
Idle Control System Malfunction
Idle Control System RPM Low
Idle Control System RPM Hig h
Idle Control System Circuit Low
OBD2 CODE READER
CHECK
P0509
P0510
P0511
P0512
P0513
P0514
P0515
P0516
P0517
P0518
P0519
P0520
P0521
P0522
P0523
P0524
P0525
P0526
P0527
P0528
P0529
P0530
P0531
P0532
P0533
P0534
P0535
P0536
P0537
P0538
P0539
P0540
P0541
P0542
P0543
,
OWNER S MANUAL
Idle Control System Circuit Hig h
Closed Throttle Position Switch
Idle Air Control Circuit
Starter Signal Circuit
Immobilizer Incorrect
Battery Temperature Sensor CKT Range/Performance
Battery Temperature Sensor Circuit
Battery Temperature Circuit Low
Battery Temperature Circuit Hig h
Idle Air Control CKT Intermittent
Idle Air Control System Performance
Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit Malfunction
Engine Oil Pressure Sensor/Switch Range/Performance
Engine Oil Pressure Sensor/Switch Low Voltage
Engine Oil Pressure Sensor/Switch Hig h Voltage
Engine Oil Pressure Too Low
Cruise Servo CKT Range/Performance
Fan Speed Sensor Circuit
Fan Speed Sensor CKT Range/Performance
Fan Speed Sensor Circuit No Signal
Fan Speed Sensor CKT Intermittent
A/C Refrigerant Pressure Sensor A Circuit Malfunction
A/C Refrigerant Pressure Sensor A CKT Range/Performance
A/C Refrigerant Pressure Sensor A Circuit Low Input
A/C Refrigerant Pressure Sensor A Circuit Hig h Input
A/C Refrigerant Charge Loss
A/C Evaporator Temperature Sensor Circuit
A/C Evaporator Temperature Sensor CKT Range/Performance
A/C Evaporator Temperature Sensor Circuit Low
A/C Evaporator Temperature Sensor Circuit Hig h
A/C Evaporator Temperature Sensor CKT Intermittent
Intake Air Heater A Circuit
Intake Air Heater A Circuit Low
Intake Air Heater A Circuit Hig h
Intake Air Heater A Circuit Open
OBD2 CODE READER
88
,
OWNER S MANUAL
P0544
P0545
P0546
P0547
P0548
P0549
P0550
P0551
P0552
P0553
P0554
P0555
P0556
P0557
P0558
P0559
P0560
P0561
P0562
P0563
P0564
P0565
P0566
P0567
P0568
P0569
P0570
P0571
P0572
P0573
P0574
P0575
P0576
P0577
P0578
89
CHECK
Exhaust Gas Temp. Sensor Circuit (Bank 1 Sensor 1)
Exhaust Gas Temp. Sensor Circuit Low (Bank 1 Sensor 1)
Exhaust Gas Temp. Sensor Circuit Hig h (Bank 1 Sensor 1)
Exhaust Gas Temp. Sensor Circuit (Bank 2 Sensor 1)
Exhaust Gas Temp. Sensor Circuit Low (Bank 2 Sensor 1)
Exhaust Gas Temp. Sensor Circuit Hig h (Bank 2 Sensor 1)
Power Steering Pres Sensor Circuit Malfunction
Power Steering Pres Sensor CKT Range/Performance
Power Steering Pres Sensor Circuit Low Input
Power Steering Pres Sensor Circuit Hig h Input
Power Steering Pres Sensor CKT Intermittent
Brake Booster Pressure Sensor Circuit
Brake Booster Pressure Sensor CKT Range/Performance
Brake Booster Pressure Sensor Circuit Low Input
Brake Booster Pressure Sensor Circuit Hig h Input
Brake Booster Pressure Sensor CKT Intermittent
System Voltage Malfunction
System Voltage Unstable
System Voltage Low
System Voltage Hig h
Cruise Control Multi-Function. Input A Signal Error
Cruise Control On Signal Malfunction
Cruise Control Off Signal Malfunction
Cruise Control Resume Signal Malfunction
Cruise Control Set Signal Malfunction
Cruise Control Coast Signal Malfunction
Cruise Control Acceleration Signal Error
Brake Switch A Circuit Malfunction
Brake Switch A Circuit Low Input
Brake Switch A Circuit Hig h Input
Cruise Control Vehicle Speed Too Hig h
Cruise Control Circuit Malfunction
Cruise Control Circuit Low Input
Cruise Control Circuit Hig h Input
Cruise Control Multi-Function Input A Circuit Stuck
OBD2 CODE READER
CHECK
P0579
P0580
P0581
P0582
P0583
P0584
P0585
P0586
P0587
P0588
P0589
P0590
P0591
P0592
P0593
P0594
P0595
P0596
P0597
P0598
P0599
P0600
P0601
P0602
P0603
P0604
P0605
P0606
P0607
P0608
P0609
P0610
P0611
P0612
P0613
,
OWNER S MANUAL
Cruise Control Multi-Function Input A CKT Range/Performance
Cruise Control Multi-Function Input A Circuit Low
Cruise Control Multi-Function Input A Circuit Hig h
Cruise Control Vacuum Control Circuit Open
Cruise Control Vacuum Control Circuit Low
Cruise Control Vacuum Control Circuit Hig h
Cruise Control Multi-Function Input Correlation
Cruise Control Vent Control Circuit Open
Cruise Control Vent Control Circuit Low
Cruise Control Vent Control Circuit Hig h
Cruise Control Multi-Function Input B Circuit
Cruise Control Multi-Function Input B Circuit Stuck
Cruise Control Multi-Function Input B CKT Range/Performance
Cruise Control Multi-Function Input B Circuit Low
Cruise Control Multi-Function Input B Circuit Hig h
Cruise Control Servo Control Circuit Open
Cruise Control Servo Control Circuit Low
Cruise Control Servo Control Circuit Hig h
Cruise Control Circuit Open
Cruise Control Circuit Low
Cruise Control Circuit Hig h
Serial Communication Link Malfunction
Internal Control Module Memory Check Sum Error
Control Module Programming Error
PCM Keep Alive Memory (KAM) Error
PCM Random Access Memory (RAM) Error
PCM Read Only Memory (ROM) Error
PCM Processor Fault
Control Module Performance
Control Module VSS Output A Malfunction
Control Module VSS Output B Malfunction
Control Module Vehicle Options Malfunction
Injector Control Module Performance
Injector Control Module Relay Control
TCM Processor Fault
OBD2 CODE READER
90
,
OWNER S MANUAL
P0614
P0615
P0616
P0617
P0618
P0619
P0620
P0621
P0622
P0623
P0624
P0625
P0626
P0627
P0628
P0629
P0630
P0631
P0632
P0633
P0634
P0635
P0636
P0637
P0638
P0639
P0640
P0641
P0642
P0643
P0644
P0645
P0646
P0647
P0648
91
ECM/TCM Incompatible
Starter Relay Circuit
Starter Relay Circuit Low
Starter Relay Circuit Hig h
Alternative Fuel Module (KAM) Error
Alternative Fuel Module Memory
Generator Control Malfunction
Generator L-Term. Lamp Control
Generator F-Term. Field F Control
Generator Lamp Control Circuit
Fuel Cap Lamp Circuit
Generator F-Term. Circuit Low
Generator F-Term. Circuit Hig h
Fuel Pump A Control Circuit Open
Fuel Pump A Control Circuit Low
Fuel Pump A Control Circuit Hig h
PCM VIN Not Program. Or Mismatch
TCM VIN Not Program. Or Mismatch
Odometer Code Not Programmed ECM/PCM
Immobilizer Code Not Programmed ECM/PCM
PCM/ECM/TCM Internal Temp. Too Hig h
Power Steering Control Circuit
Power Steering Control Circuit Low
Power Steering Control Circuit Hig h
Throttle Actuator Range/Performance (Bank 1)
Throttle Actuator Range/Performance (Bank 2)
Intake Air Heater Control Circuit
Sensor A Reference Voltage Circuit Open
Sensor A Reference Voltage Circuit Low
Sensor A Reference Voltage Circuit Hig h
Driver Display Serial Communication Link
A/C Clutch Relay Control Circuit
A/C Clutch Relay Control Circuit Low
A/C Clutch Relay Control Circuit Hig h
Immobilizer Lamp Circuit
OBD2 CODE READER
CHECK
CHECK
P0649
P0650
P0651
P0652
P0653
P0654
P0655
P0656
P0657
P0658
P0659
P0660
P0661
P0662
P0663
P0664
P0665
P0666
P0667
P0668
P0669
P0670
P0671
P0672
P0673
P0674
P0675
P0676
P0677
P0678
P0679
P0680
P0681
P0682
P0683
,
OWNER S MANUAL
Cruise Control Lamp Circuit
MIL Control Circuit Malfunction
Sensor B Reference Voltage Circuit Open
Sensor B Reference Voltage Circuit Low
Sensor B Reference Voltage Circuit Hig h
Engine RPM Circuit Malfunction
Engine Hot Lamp Output Circuit Malfunction
Fuel Level Output Circuit Malfunction
Actuator Supply Voltage A Circuit Open
Actuator Supply Voltage A Circuit Low
Actuator Supply Voltage A Circuit Hig h
Intake Man Tuning Control CKT Open (Bank 1)
Intake Man Tuning Control CKT Low (Bank 1)
Intake Man Tuning Control CKT Hig h (Bank 1)
Intake Man Tuning Control CKT Open (Bank 2)
Intake Man Tuning Control CKT Low (Bank 2)
Intake Man Tuning Control CKT Hig h (Bank 2)
PCM/ECM/TCM Internal Temp. Sensor Circuit
PCM/ECM/TCM Internal Temp. Sensor Range/Performance
PCM/ECM/TCM Internal Temp. Sensor Circuit Low
PCM/ECM/TCM Internal Temp. Sensor Circuit Hig h
Glow Plug/Heater Module Control
Glow Plug/Heater Cylinder 1
Glow Plug/Heater Cylinder 2
Glow Plug/Heater Cylinder 3
Glow Plug/Heater Cylinder 4
Glow Plug/Heater Cylinder 5
Glow Plug/Heater Cylinder 6
Glow Plug/Heater Cylinder 7
Glow Plug/Heater Cylinder 8
Glow Plug/Heater Cylinder 9
Glow Plug/Heater Cylinder 10
Glow Plug/Heater Cylinder 11
Glow Plug/Heater Cylinder 12
Glow Plug/Heater Module Communication Problem
OBD2 CODE READER
92
,
OWNER S MANUAL
P0684
P0685
P0686
P0687
P0688
P0689
P0690
P0691
P0692
P0693
P0694
P0695
P0696
P0697
P0698
P0699
P0700
P0701
P0702
P0703
P0704
P0705
P0706
P0707
P0708
P0709
P0710
P0711
P0712
P0713
P0714
P0715
P0716
P0717
P0718
93
CHECK
Glow Plug/Heater Communication Problem CKT Range/Performance
ECM/PCM Power Relay Control Circuit Open
ECM/PCM Power Relay Control Circuit Low
ECM/PCM Power Relay Control Circuit Hig h
ECM/PCM Power Relay Sense Circuit Open
ECM/PCM Power Relay Sense Circuit Low
ECM/PCM Power Relay Sense Circuit Hig h
Fan 1 Control Circuit Low
Fan 1 Control Circuit Hig h
Fan 2 Control Circuit Low
Fan 2 Control Circuit Hig h
Fan 3 Control Circuit Low
Fan 3 Control Circuit Hig h
Sensor C Reference Voltage Circuit Open
Sensor C Reference Voltage Circuit Low
Sensor C Reference Voltage Circuit Hig h
Trans Control Sys Malfunction
Trans Control Sys Range/Performance
Trans Control Sys Electrical
Brake Switch B Circuit Malfunction
Clutch Switch Input Circuit Malfunction
Trans Range Sensor Circuit Malfunction (PRNDL Input)
Trans Range Sensor CKT Range/Performance
Trans Range Sensor Circuit Low Input
Trans Range Sensor Circuit Hig h Input
Trans Range Sensor CKT Intermittent
Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Malfunction
Trans Fluid Temp Sensor A CKT Range/Performance
Trans Fluid Temp Sensor A Circuit Low Input
Trans Fluid Temp Sensor A Circuit Hig h Input
Trans Fluid Temp Sensor A CKT Intermittent
Input/Turbine Speed Sensor A Circuit Malfunction
Input/Turbine Speed Sensor A CKT Range/Performance
Input/Turbine Speed Sensor A Circuit No Signal
Input/Turbine Speed Sensor A CKT Intermittent
OBD2 CODE READER
CHECK
P0719
P0720
P0721
P0722
P0723
P0724
P0725
P0726
P0727
P0728
P0729
P0730
P0731
P0732
P0733
P0734
P0735
P0736
P0737
P0738
P0739
P0740
P0741
P0742
P0743
P0744
P0745
P0746
P0747
P0748
P0749
P0750
P0751
P0752
P0753
,
OWNER S MANUAL
Brake Switch B Circuit Low Input
Output Speed Sensor Circuit Malfunction
Output Speed Sensor Circuit Range/Performance
Output Speed Sensor Circuit No Signal
Output Speed Sensor CKT Intermittent
Brake Switch B Circuit Hig h Input
Engine Speed Sensor Circuit Malfunction
Engine Speed Sensor CKT Range/Performance
Engine Speed Sensor Circuit No Signal
Engine Speed Sensor CKT Intermittent
Gear 6 Ratio Incorrect
Gear Ratio Incorrect
Gear 1 Ratio Incorrect
Gear 2 Ratio Incorrect
Gear 3 Ratio Incorrect
Gear 4 Ratio Incorrect
Gear 5 Ratio Incorrect
Reverse Ratio Incorrect
TCM Engine Speed Output Circuit
TCM Engine Speed Output Circuit Low
TCM Engine Speed Output Circuit Hig h
TCC Circuit Malfunction
Torque Converter CKT Performance Or Stuck Off
Torque Converter Circuit Stuck On
Torque Converter Circuit Electrical
Torque Converter CKT Intermittent
Pres Control Sol. A Circuit Malfunction
Pres Control Sol. A CKT Performance Or Stuck Off
Pres Control Sol. A Circuit Stuck On
Pres Control Sol. A Circuit Electrical
Pres Control Sol. A CKT Intermittent
Shift Solenoid A Malfunction
Shift Solenoid A CKT Performance Or Stuck Off
Shift Solenoid A Circuit Stuck On
Shift Solenoid A Circuit Electrical
OBD2 CODE READER
94
,
OWNER S MANUAL
P0754
P0755
P0756
P0757
P0758
P0759
P0760
P0761
P0762
P0763
P0764
P0765
P0766
P0767
P0768
P0769
P0770
P0771
P0772
P0773
P0774
P0775
P0776
P0777
P0778
P0779
P0780
P0781
P0782
P0783
P0784
P0785
P0786
P0787
P0788
95
Shift Solenoid A CKT Intermittent
Shift Solenoid B Malfunction
Shift Solenoid B CKT Performance Or Stuck Off
Shift Solenoid B Circuit Stuck On
Shift Solenoid B Circuit Electrical
Shift Solenoid B CKT Intermittent
Shift Solenoid C Malfunction
Shift Solenoid C CKT Performance Or Stuck Off
Shift Solenoid C Circuit Stuck On
Shift Solenoid C Circuit Electrical
Shift Solenoid C CKT Intermittent
Shift Solenoid D Malfunction
Shift Solenoid D CKT Performance Or Stuck Off
Shift Solenoid D Circuit Stuck On
Shift Solenoid D Circuit Electrical
Shift Solenoid D CKT Intermittent
Shift Solenoid E Malfunction
Shift Solenoid E CKT Performance Or Stuck Off
Shift Solenoid E Circuit Stuck On
Shift Solenoid E Circuit Electrical
Shift Solenoid E CKT Intermittent
Pres Ctrl Sol. B Circuit Malfunction
Pres Ctrl Sol. B CKT Performance Or Stuck Off
Pres Ctrl Sol. B Circuit Stuck On
Pres Ctrl Sol. B Circuit Electrical
Pres Ctrl Sol. B CKT Intermittent
Shift Malfunction
1-2 Shift Malfunction
2-3 Shift Malfunction
3-4 Shift Malfunction
4-5 Shift Malfunction
Shift/Timing Solenoid Malfunction
Shift/Timing Solenoid Range/Performance
Shift/Timing Solenoid Low
Shift/Timing Solenoid Hig h
OBD2 CODE READER
CHECK
CHECK
P0789
P0790
P0791
P0792
P0793
P0794
P0795
P0796
P0797
P0798
P0799
P0800
P0801
P0802
P0803
P0804
P0805
P0806
P0807
P0808
P0809
P0810
P0811
P0812
P0813
P0814
P0815
P0816
P0817
P0818
P0819
P0820
P0821
P0822
P0823
,
OWNER S MANUAL
Shift/Timing Solenoid Intermittent Ckt
Normal/Performance Switch Circuit Malfunction
Intermediate Shaft Speed Sensor A Circuit
Intermediate Shaft Speed Sensor A Circuit Range/Performance
Intermediate Shaft Speed Sensor A Circuit No Signal
Intermediate Shaft Speed Sensor A CKT Intermittent
Pres Ctrl Sol. C Malfunction
Pres Ctrl Sol. C CKT Performance Or Stuck Off
Pres Ctrl Sol. C Circuit Stuck On
Pres Ctrl Sol. C Circuit Electrical
Pres Ctrl Sol. C CKT Intermittent
Transfer Case Control System MIL Request
Reverse Inhibit Control Circuit Malfunction
Trans Control Sys MIL Request Circuit Open
1-4 Upshift (Ski p Shift) Solenoid Circuit Malfunction
1-4 Upshift (Ski p Shift) Lamp Circuit Malfunction
Clutch Position Sensor Circuit Malfunction
Clutch Position Sensor Circuit Range/Performance
Clutch Position Sensor Circuit Low
Clutch Position Sensor Circuit Hig h
Clutch Position Sensor Circuit Intermittent Ckt
Clutch Position Control Malfunction
Clutch Sli ppage Excessive
Reverse Input Circuit Malfunction
Reverse Output Circuit Malfunction
Trans Range Display Circuit Malfunction
Upshift Switch Circuit Malfunction
Downshift Switch Circuit Malfunction
Starter Disable Circuit
Driveline Disconnect. Switch Input
Up/Down Shift SW Transmission Range Correlation
Gear Lever X-Y Sensor Circuit
Gear Lever X Sensor Circuit
Gear Lever Y Sensor Circuit
Gear Lever X Sensor Circuit Intermittent Ckt
OBD2 CODE READER
96
,
OWNER S MANUAL
P0824
P0825
P0826
P0827
P0828
P0829
P0830
P0831
P0832
P0833
P0834
P0835
P0836
P0837
P0838
P0839
P0840
P0841
P0842
P0843
P0844
P0845
P0846
P0847
P0848
P0849
P0850
P0851
P0852
P0853
P0854
P0855
P0856
P0857
P0858
97
CHECK
Gear Lever Y Sensor Circuit Intermittent Ckt
Gear Lever Push/Pull Switch (Shift Antici pate)
Upshift Switch Downshift Switch Circuit
Upshift Switch Downshift Switch Circuit Low
Upshift Switch Downshift Switch Circuit Hig h
5-6 Shift
Clutch Position Switch A Circuit Malfunction
Clutch Position Switch A Circuit Low
Clutch Position Switch A Circuit Hig h
Clutch Position Switch B Circuit Malfunction
Clutch Position Switch B Circuit Low
Clutch Position Switch B Circuit Hig h
4 Wheel Drive Switch Circuit Malfunction
4 Wheel Drive Switch CKT Range/Performance
4 Wheel Drive Switch Circuit Low
4 Wheel Drive Switch Circuit Hig h
Trans Fluid Press Sensor/Switch A Circuit Malfunction
Trans Fluid Press Sensor/Switch A CKT Range/Performance
Trans Fluid Press Sensor/Switch A Circuit Low
Trans Fluid Press Sensor/Switch A Circuit Hig h
Trans Fluid Press Sensor/Switch A CKT Intermittent
Trans Fluid Press Sensor/Switch B Circuit Malfunction
Trans Fluid Press Sensor/Switch B CKT Range/Performance
Trans Fluid Press Sensor/Switch B Circuit Low
Trans Fluid Press Sensor/Switch B Circuit Hig h
Trans Fluid Press Sensor/Switch B CKT Intermittent
Park/Neutral Switch Input Circuit
Park/Neutral Switch Circuit Low Input
Park/Neutral Switch Circuit Hig h Input
Drive Switch Input Circuit
Drive Switch Circuit Low Input
Drive Switch Circuit Hig h Input
Traction Control Input Signal
Traction Control Input Signal Range/Performance
Traction Control Input Signal Low
OBD2 CODE READER
CHECK
P0859
P0860
P0861
P0862
P0863
P0864
P0865
P0866
P0867
P0868
P0869
P0870
P0871
P0872
P0873
P0874
P0875
P0876
P0877
P0878
P0879
P0880
P0881
P0882
P0883
P0884
P0885
P0886
P0887
P0888
P0889
P0890
P0891
P0892
P0893
,
OWNER S MANUAL
Traction Control Input Signal Hig h
Gear Shift Module Communications Circuit
Gear Shift Module Communications Circuit Low
Gear Shift Module Communications Circuit Hig h
TCM Communications Circuit
TCM Communications CKT Range/Performance
TCM Communications Circuit Low
TCM Communications Circuit Hig h
Trans Fluid Press
Trans Fluid Press Low
Trans Fluid Press Hig h
Trans Fluid Press Sensor/Switch C Circuit
Trans Fluid Press Sensor/Switch C CKT Range/Performance
Trans Fluid Press Sensor/Switch C Circuit Low
Trans Fluid Press Sensor/Switch C Circuit Hig h
Trans Fluid Press Sensor/Switch C CKT Intermittent
Trans Fluid Press Sensor/Switch D Circuit
Trans Fluid Press Sensor/Switch D CKT Range/Performance
Trans Fluid Press Sensor/Switch D Circuit Low
Trans Fluid Press Sensor/Switch D Circuit Hig h
Trans Fluid Press Sensor/Switch D CKT Intermittent
TCM Power Input Signal
TCM Power Input Signal Range/Performance
TCM Power Input Signal Low
TCM Power Input Signal Hig h
TCM Power Input Signal CKT Intermittent
TCM Power Relay Control Circuit Open
TCM Power Relay Control Circuit Low
TCM Power Relay Control Circuit Hig h
TCM Power Relay Sense Circuit
TCM Power Relay Sense CKT Range/Performance
TCM Power Relay Sense Circuit Low
TCM Power Relay Sense Circuit Hig h
TCM Power Relay Sense CKT Intermittent
Multi ple Gears Engaged
OBD2 CODE READER
98
,
OWNER S MANUAL
P0894
P0895
P0896
P0897
P0898
P0899
P0900
P0901
P0902
P0903
P0904
P0905
P0906
P0907
P0908
P0909
P0910
P0911
P0912
P0913
P0914
P0915
P0916
P0917
P0918
P0919
P0920
P0921
P0922
P0923
P0924
P0925
P0926
P0927
P0928
99
Transmission Comp. Sli pping
Shift Time Too Short
Shift Time Too Long
Transmission Fluid Deteriorated
Transmission Ctrl. MIL Request Circuit Low
Transmission Ctrl. MIL Request Circuit Hig h
Clutch Actuator Circuit Open
Clutch Actuator CKT Range/Performance
Clutch Actuator Circuit Low
Clutch Actuator Circuit Hig h
Gate Select Position Circuit
Gate Select Position CKT Range/Performance
Gate Select Position Circuit Low
Gate Select Position Circuit Hig h
Gate Select Position CKT Intermittent
Gate Select Control Error
Gate Select Actuator Circuit Open
Gate Select Actuator CKT Range/Performance
Gate Select Actuator Circuit Low
Gate Select Actuator Circuit Hig h
Gear Shift Position Circuit
Gear Shift Position CKT Range/Performance
Gear Shift Position Circuit Low
Gear Shift Position Circuit Hig h
Gear Shift Position CKT Intermittent
Gear Shift Position Control Error
Gear Shift Forward Actuator Circuit Open
Gear Shift Forward Actuator CKT Range/Performance
Gear Shift Forward Actuator Circuit Low
Gear Shift Forward Actuator Circuit Hig h
Gear Shift Reverse Actuator Circuit Open
Gear Shift Reverse Actuator CKT Range/Performance
Gear Shift Reverse Actuator Circuit Low
Gear Shift Reverse Actuator Circuit Hig h
Gear Shift Lock Solenoid Ctrl Circuit Open
OBD2 CODE READER
CHECK
CHECK
P0929
P0930
P0931
P0932
P0933
P0934
P0935
P0936
P0937
P0938
P0939
P0940
P0941
P0942
P0943
P0944
P0945
P0946
P0947
P0948
P0949
P0950
P0951
P0952
P0953
P0955
P0956
P0957
P0958
P0959
P0960
P0961
P0962
P0963
P0964
,
OWNER S MANUAL
Gear Shift Lock Solenoid Ctrl CKT Range/Performance
Gear Shift Lock Solenoid Ctrl Circuit Low
Gear Shift Lock Solenoid Ctrl Circuit Hig h
Hydraulic Pressure Sensor Circuit
Hydraulic Pressure Sensor CKT Range/Performance
Hydraulic Pressure Sensor Circuit Low
Hydraulic Pressure Sensor Circuit Hig h
Hydraulic Pressure Sensor CKT Intermittent
Hydraulic Oil Temp Sensor Circuit
Hydraulic Oil Temp Sensor CKT Range/Performance
Hydraulic Oil Temp Sensor Circuit Low
Hydraulic Oil Temp Sensor Circuit Hig h
Hydraulic Oil Temp Sensor CKT Intermittent
Hyd. Pressure Unit
Hyd. Pressure Unit Cycling Too Short
Hyd. Pressure Unit Loss of Pressure
Hyd. Pump Relay Circuit Open
Hyd. Pump Relay CKT Range/Performance
Hyd. Pump Relay Circuit Low
Hyd. Pump Relay Circuit Hig h
Auto Shift Adaptive Learning Not Complete
Auto Shift Manual Control Circuit
Auto Shift Manual Control CKT Range/Performance
Auto Shift Manual Control Circuit Low
Auto Shift Manual Control Circuit Hig h
Auto Shift Manual Mode Circuit
Auto Shift Manual Mode CKT Range/Performance
Auto Shift Manual Mode Circuit Low
Auto Shift Manual Mode Circuit Hig h
Auto Shift Manual Mode CKT Intermittent
Pressure Control Solenoid A Control Circuit Open
Pressure Control Solenoid A Control CKT Range/Performance
Pressure Control Solenoid A Control Circuit Low
Pressure Control Solenoid A Control Circuit Hig h
Pressure Control Solenoid B Control Circuit Open
OBD2 CODE READER
100
,
OWNER S MANUAL
P0965
P0966
P0967
P0968
P0969
P0970
P0971
P0972
P0973
P0974
P0975
P0976
P0977
P0978
P0979
P0980
P0981
P0982
P0983
P0984
P0985
P0986
P0987
P0988
P0989
P0990
P0991
P0992
P0993
P0994
P0995
P0996
P0997
P0998
P0999
101
CHECK
Pressure Control Solenoid B Control CKT Range/Performance
Pressure Control Solenoid B Control Circuit Low
Pressure Control Solenoid B Control Circuit Hig h
Pressure Control Solenoid C Control Circuit Open
Pressure Control Solenoid C Control CKT Range/Performance
Pressure Control Solenoid C Control Circuit Low
Pressure Control Solenoid C Control Circuit Hig h
Shift Solenoid A Control CKT Range/Performance
Shift Solenoid A Control Circuit Low
Shift Solenoid A Control Circuit Hig h
Shift Solenoid B Control CKT Range/Performance
Shift Solenoid B Control Circuit Low
Shift Solenoid B Control Circuit Hig h
Shift Solenoid C Control CKT Range/Performance
Shift Solenoid C Control Circuit Low
Shift Solenoid C Control Circuit Hig h
Shift Solenoid D Control CKT Range/Performance
Shift Solenoid D Control Circuit Low
Shift Solenoid D Control Circuit Hig h
Shift Solenoid E Control CKT Range/Performance
Shift Solenoid E Control Circuit Low
Shift Solenoid E Control Circuit Hig h
Trans Fluid Press Sensor/Switch E Circuit
Trans Fluid Press Sensor/Switch E CKT Range/Performance
Trans Fluid Press Sensor/Switch E Circuit Low
Trans Fluid Press Sensor/Switch E Circuit Hig h
Trans Fluid Press Sensor/Switch E CKT Intermittent
Trans Fluid Press Sensor/Switch F Circuit
Trans Fluid Press Sensor/Switch F CKT Range/Performance
Trans Fluid Press Sensor/Switch F Circuit Low
Trans Fluid Press Sensor/Switch F Circuit Hig h
Trans Fluid Press Sensor/Switch F CKT Intermittent
Shift Solenoid F Control CKT Range/Performance
Shift Solenoid F Control Circuit Low
Shift Solenoid F Control Circuit Hig h
OBD2 CODE READER
CHECK
,
OWNER S MANUAL
5.2 Part Of OBD2 Manufacturer Specific DTC Definitions
VEHICLE MANUFACTURER: CHRYSLER
CHRYSLER (P1016-P1043)
CODE
P1000
P1000
P1004
P1005
P1006
P1007
P1008
P1009
P1012
P1013
P1014
P1015
P1016
P1017
P1018
P1019
P1021
P1022
P1024
P1025
P1026
P1027
P1028
P1029
P1030
P1031
P1032
P1033
P1037
P1038
P1039
P1040
DEFINITION
Ignition Circ Low
Ignition Circ Low
ECU Battery Feed & Power Grounds
Sys Ground Circ
EGR/EVAP Solenoid Circ Low
EGR/EVAP Solenoid Circ Hi
Power Steering Circ Low
Power Steering Circ Hi
MPA Circ Low
MPA Circ Hi
Fuel Pump Circ Low
Fuel Pump Circ Hi
Charge Air Temp Circ
Charge Air Temp Circ Hi
Serial Data Circ
Power Latch Not Set
Engine Failed To Start Due To Mechanical,Fuel or Ignition Conditions
Starter Relay Circ Low
ECU Start Circ Low
WOT Circ Low
WOT Circ Hi
ECU Sees Wide Open Throttle
ECU Does Not See Wide Open Throttle
ISA Closed Throttle Circ Low
ISA Closed Throttle Circ Hi
ECU Sees Closed Throttle
ECU Does Not See Closed Throttle
ISA Circs
TP Sens Circ Reads Low
Park/Neutral Line Hi
Park/Neutral Line Low
Latched B+ Line Low
OBD2 CODE READER
102
,
OWNER S MANUAL
P1041
P1042
P1043
P1044
P1045
P1047
P1048
P1049
P1050
P1051
P1052
P1053
P1054
P1055
P1056
P1059
P1060
P1061
P1062
P1063
P1064
P1068
P1069
P1074
P1105
P1106
P1107
P1110
P1111
P1112
P1114
P1115
P1121
P1122
P1125
P1133
103
CHECK
Latched B+ Line Hi
No Latched B+ 1/2 Volt Drop
Shift Lamp Circ Grounded
D2–1 Circ Low (A/T) or Upshift Lamp Circ (M/T) or Shift Lamp Circ Hi
Shift Lamp Circ
Wrong ECU
M/T Vehicle Configuration
A/T Vehicle Configuration
Idle RPM Low
Idle RPM Hi
MAP Sens Out Of Limits
Change In MAP Reading Out Of Limits
Coolant Sens & 5V Supply for TP Sens/MAP Circs Low
Coolant Sens Circ Hi
Inactive Coolant Temp Sens
A/C Request Circ Low
A/C Request Circ Hi
A/C Select Circ Low
A/C Select Circ Hi
A/C Clutch Circ Low
A/C Clutch Circ Hi & Power Steering Input
Latch Relay Circ Hi
No Tach
ECU Does Not See Speed Sens
Open or shorted condition detected in the baro read solenoid control
circuit
MAP Sens Circ Interm Hi Voltage
MAP Sens Circ Interm Low Voltage
Decreased Engine Perf Due To Hi Intake Air Temp
IAT Sens Circ Interm Hi Voltage
IAT Sens Circ Interm Low Voltage
ECT Sens Circ Interm Low Voltage
ECT Sens Circ Interm Hi Voltage
TPS Circ Interm Hi Voltage
TPS Circ Interm Low Voltage
Accelerator Pedal Pos Sys
HO2S Insufficient Switching Bank1 Sens1
OBD2 CODE READER
CHECK
P1134
P1153
P1154
P1180
P1191
P1192
P1193
P1194
P1195
P1196
P1197
P1198
P1199
P1214
P1216
P1217
P1218
P1243
P1271
P1272
P1273
P1275
P1277
P1278
P1280
P1281
P1282
P1283
P1284
P1285
P1286
P1287
P1288
P1289
,
OWNER S MANUAL
HO2S Insufficient Transition Time Ratio Bank1 Sens1
HO2S Insufficient Switching Bank2 Sens1
HO2S Insufficient Transition Time Ratio Bank2 Sens 1
Decreased Engine Perf Due To Hi Inj Pump Fuel Temp
Intake Air Duct Leak
Inlet Air Temp Sens Voltage Low
Inlet Air Temp Voltage Hi
02 Heater Perf
1/1 02 Sens Slow During Catalyst Monitor
2/1 02 Sens Slow During Catalyst Monitor
1/2 02 Sens Slow During Catalyst Monitor
Radiator Temp Sens Volts Too Hi
Radiator Temp Sens Volts Too Low
Inj Pump Timing Offset
Fuel Solenoid Response Time Too Short
Fuel Solenoid Response Time Too Long
Inj Pump Calibration Circ
Open or shorted condition detected in the turbocharger surge
valvesolenoid control
Accelerator Pedal Pos Sens1-2 Correlation
Accelerator Pedal Pos Sens2-3 Correlation
Accelerator Pedal Pos Sens1-3 Correlation
Accelerator Pedal Pos Sens1 Circ
Accelerator Pedal Pos Sens1 Low Voltage
Accelerator Pedal Pos Sens1 Hi Voltage
Accelerator Pedal Pos Sens2 Circ
Engine is Cold Too Long
Accelerator Pedal Pos Sens2 Low Voltage or Fuel Pump Relay Ctrl Circ
Accelerator Pedal Pos Sens2 Hi Voltage or Idle Select Signal Invalid
Fuel Inj Pump Battery Voltage Out Of Range
Accelerator Pedal Pos Sens3 Circ or Fuel Inj Pump Ctrller Always On
Accelerator Pos Sens Supply Voltage Too Hi
Accelerator Pedal Pos Sens3 Low Voltage or Fuel Inj Pump
CtrlSupply Voltage Low
Accelerator Pedal Pos Sens3 Hi Voltage or Intake Manif Short
Runner Solenoid Circ
Manif Tune Valve Solenoid Circ
OBD2 CODE READER
104
,
OWNER S MANUAL
P1290
P1291
P1292
P1293
P1294
P1295
P1296
P1297
P1298
P1299
P1336
P1345
P1351
P1361
P1380
P1381
P1388
P1389
P1390
P1391
P1398
P1399
P1403
P1404
P1406
P1409
P1415
P1416
P1441
P1475
P1476
P1477
P1478
P1479
P1480
P1481
P1482
105
CNG Fuel Sys Press Too Hi
No Temp Rise Seen From Intake Heaters
CNG Press Sens Voltage Too Hi
CNG Press Sens Voltage Too Low
Target Idle Not Reached
No 5Vs to Throttle Pos Sens
No 5Vs to MAP Sens
No Change in MAP from Start To Run
Lean Operation at Wide Open Throttle
Vacuum Leak Found (IAC Fully Seated)
Crank Pos Sys Variation Not Learned
Crank Pos/Camshaft Pos Correlation
Ignition Ctrl Circ Hi Voltage
Ignition Ctrl Circ Low Voltage
Electronic Brake Ctrl Roug h Road Data Unusable
Misfire Detected-No Electronic Brake Ctrl Data
Auto Shutdown Relay Ctrl Circ
No ASD Relay Output Voltage at PCM
Timing Belt Ski pped 1 Tooth or More
Interm Loss of CMP or CKP
Misfire Adaptive Numerator at Limit
Wait to Start Lamp Circ
No 5Vs to EGR Sens
EGR Valve Closed Pintle Pos
EGR Valve Pos
EGR Valve Sys leak
AIR Sys Bank1
AIR Sys Bank1
Evap Emissions Flow During Non-Purge
Auxiliary 5V Supply Voltage Hi
Too Little Sec Air
Too Much Sec Air
Battery Temp Sens Volts Out of Limit
Trans Fan Relay Circ
PCV Solenoid Circ
EATX Misfire RPM Signal out of Range
Catalyst Temp Sens Circ Shorted Low
OBD2 CODE READER
CHECK
CHECK
P1483
P1484
P1485
P1486
P1487
P1488
P1489
P1490
P1491
P1492
P1493
P1494
P1495
P1496
P1498
P1499
P1508
P1509
P1594
P1595
P1596
P1597
P1598
P1599
P1602
P1621
P1626
P1627
P1630
P1631
P1635
P1639
P1641
P1643
P1646
P1652
,
OWNER S MANUAL
Catalyst Temp Sens Circ Shorted Hi
Catalytic Conv Overheat Detected
Air Inj Solenoid Circ
Eva Leak Monitor Pinched Hose Found
Hi Speed Radiator Fan CTRL Relay Circ
Auxiliary 5V Supply Output Too Low
Hi Speed Fan CTRL Relay Circ
Low Speed Fan CTRL Relay Circ
Radiator Fan Ctrl Relay Circ
Ambient/Battery Temp Sens Volts Too Hi
Ambient/Battery Temp Sens Volts Too Low
Leak Detection Pump Switch or Mechanical Fault
Leak Detection Pump Solenoid Circ
5V Supply,Output Too Low
Hi Speed Radiator Fan Ground CTRL Relay Circ
Open or shorted condition detected in the hydraulic cooling fan
solenoid control
IAC Sys Low RPM
IAC Sys Hi RPM
Charging Sys Voltage Too Hi
Speed Ctrl Solenoid Circs
Speed Ctrl Switch Always Hi
Speed Ctrl Switch Always Low
A/C Press Sens Volts Too Hi
A/C Press Sens Volts Too Low
PCM Not Programmed
PCM Memory Perf or Write
Vehicle Theft Sys Ctrl Loss of Data
A/D Perf
Vehicle Theft Sys PCM in Learn Mode
Vehicle Theft Sys Improper Password
5V Ref Circ
5V Ref Circ
MIL Ctrl Circ
Wait To Start Lamp Ctrl Circ
5V Ref (C) Circ
J1850 Comms Bus
OBD2 CODE READER
106
,
OWNER S MANUAL
P1653
P1654
P1655
P1656
P1680
P1681
P1682
P1683
P1684
P1685
P1686
P1687
P1688
P1689
P1690
P1691
P1692
P1693
P1694
P1695
P1696
P1697
P1698
P1699
P1719
P1740
P1756
P1757
P1762
P1763
P1764
P1765
P1830
P1899
P1100
107
CHECK
EGR Vent Solenoid Ctrl Circ
Service Throttle Soon Lamp Ctrl Circ
EGR Solenoid Ctrl Circ
Wastegate Solenoid Ctrl Circ
Clutch Released Switch Circ
No I/P Cluster CCD/J1850 Messages Received
Charging Sys Voltage Too Low
Speed Ctrl Power Relay; or S/C 12v Driver CKT
Battery Disconnected in the last 50 Starts
Skim Invalid Key
No SKIM BUS Messages Received
No Cluster BUS Message
Internal Fuel Inj Pump Ctrller Failure
No Comm between ECM & Inj Pump Mod
CKP Sens Does Not Agree with ECM CKP Sens
Fuel Sys ESS RPM Error
DTC Set In ECM
DTC Detected in Companion JTEC Mod
No BUS Message Received from ECM Mod
No CCD/J1850 Messages from the Body Ctrl Mod.
PCM Failure EEPROM Write Denied
PCM Failure SRI Mile Not Stored
No CCD/J1850 Message From TCM/PCM
No CCD/J1850 Messages received from the Climate Control
Module(CCM)
Ski p Shift Solenoid Circ
TCC or O/D Solenoid Perf
Gov Press Not Equal to Target @ not15-20 PSI
Gov Press above 3 PSI in gear with 0 MPH
Gov Press Sens Offset Volts Too Low or Hi
Governor Press Sens Volts Too Hi
Governor Press Sens Volts Too Low
Trans 12 Volt Supply Relay CTRL Circ
Open or shorted condition detected in the clutch pedal switch
over-ride relay control
P/N Switch Stuck in Park or in Gear
BARO Sensor Circuit malfunction
OBD2 CODE READER
CHECK
P1120
P1121
P1125
P1126
P1127
P1128
P1129
P1130
P1133
P1135
P1150
P1153
P1155
P1200
P1300
P1305
P1310
P1315
P1320
P1320
P1330
P1335
P1340
P1345
P1346
P1349
P1350
P1351
,
OWNER S MANUAL
Accelerator Pedal Position Sensor Circuit Malfunction
Accelerator Pedal Position Sensor Range/Performance Problem
Throttle Control Motor Circuit Malfunction
Magnetic Clutch Circuit Malfunction
ETCS Actuator Power Source Circuit Malfunction
Throttle Control Motor Lock Malfunction
Electric Throttle Control System Malfunction
Air–Fuel Sensor Circuit Range/Performance
Air–Fuel Sensor Circuit Response Malfunction
Air–Fuel Sensor Heater Circuit Response Malfunction
A./F Sensor Circuit Range/Performance Malfunction
A./F Sensor Circuit Response Malfunction
A./F Sensor Heater Circuit Malfunction
Fuel Pump Relay Circuit Malfunction
Igniter Circuit Malfunction No. 1
Igniter Circuit Malfunction No. 2 (1998-2000 Land Cruiser,2000
Celica &Tundra)
Igniter Circuit Malfunction No. 2 (Except 1998-2000 Land Cruiser,
2000Celica & Tundra),or Igniter Circuit Malfunction No. 3 (19982000 Land Cruiser,2000 Celica & Tundra)
Igniter Circuit Malfunction No. 4 (1998-2000 Land Cruiser,2000
Celica &Tundra)
Igniter Circuit Malfunction No. 5 (1998-2000 Land Cruiser & 2000
Tundra)
Igniter Circuit Malfunction No. 5 (1998-2000 Land Cruiser & 2000
Tundra)
Igniter Circuit Malfunction No. 7 (1998-2000 Land Cruiser & 2000
Tundra)
No CKP Sensor Signal Engine Running
Igniter Circuit Malfunction No. 8 (1998-2000 Land Cruiser & 2000
Tundra)
VVT Sensor/Camshaft Position Sensor Circuit Malfunction Bank 1
VVT Sensor/Camshaft Position Sensor Circuit Range/Performance
Problem(Bank 1)
VVT System Malfunction Bank 1
VVT Sensor/Camshaft Position Sensor Circuit Malfunction Bank 2
VVT Sensor/Camshaft Position Sensor Circuit Range/Performance
OBD2 CODE READER
108
,
OWNER S MANUAL
P1354
P1400
P1401
P1405
P1406
P1410
P1411
P1500
P1510
P1511
P1512
P1520
P1565
P1600
P1605
P1630
P1633
P1645
P1652
P1656
P1658
P1661
P1662
P1663
P1690
P1692
P1693
P1780
109
CHECK
Problem Bank 2
VVT System Malfunction Bank 2
Sub-Throttle Position Sensor Malfunction
Sub-Throttle Position Sensor Range/Performance Problem
Turbo Pressure Sensor Circuit Malfunction
Turbo Pressure Sensor Range/Performance Problem
EGR Valve Position Sensor Circuit Malfunction
EGR Valve Position Sensor Circuit Range/Performance
Starter Signal Circuit Malfunction
Boost Pressure Control Circuit Malfunction
Boost Pressure Low Malfunction
Boost Pressure Hig h Malfunction
Stop Lamp Switch Signal Malfunction
Cruise Control Main Switch Circuit Malfunction
ECM BATT Malfunction
Knock Control CPU Malfunction
Traction Control System Malfunction
ECM Malfunction ECTS Circuit
Body ECU Malfunction
IACV Control Circuit Malfunction
OCV Circuit Malfunction Bank 1
Waste Gate Valve Control Circuit Malfunction
EGR Circuit Malfunction
EGR By-Pass Valve Control Circuit Malfunction
OCV Circuit Malfunction Bank 2
OCV Circuit Malfunction
OCV Open Malfunction
OCV Closed Malfunction
PNP Switch Malfunction
OBD2 CODE READER
CHECK
,
OWNER S MANUAL
6. WARRANTY AND SERVICE
6.1 Limited One Year Warranty
We warrants to its customers that this product will be free from all defects in
materials and workmanshi p for a period of one (1) year from the date of the
original purchase, subject to the following terms and conditions:
1. The sole responsibility of us under the Warranty is limited to either the repair
or, at the option of us, replacement of the Scan Tool at no charge with Proof of
Purchase. The sales recei pt may be used for this purpose.
2. This warranty does not apply to damages caused by improper use, accident,
flood, lig htning, or if the product was altered or repaired by anyone other than the
Manufacturer's Service Center.
3. We shall not be liable for any incidental or consequential damages arising
from the use, misuse, or mounting of the Scan Tool. Some states do not allow
limitations on how long an implied warranty lasts,so the above limitations may not
apply to you.
6.2 Service Procedures
For technical support, please contact your local store or distributor. If it becomes
necessary to return the code reader for repair, contact your local distributor for
more information.
OBD2 CODE READER
110
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement