Satex | SA 235 | Handleiding SA 235 V1.7

- Handleiding
S
SATEX
V1.6
SA 235
- Volledig waterbestendige
weegschaal : IP 67
- Dubbel weegbereik en verhoogde
nauwkeurigheid instelbaar
Weegtechniek
holland b.v.
Patroonsweg 23
3892 DA Zeewolde
Tel. 036 522 20 30
Fax. 036 522 20 60
Email
info@weegtechniek.nl
Website www.weegtechniek.nl
pag. 2
Handleiding SA 235
PCG/C SA 235 Handleiding 14-03-2012
Algemeen
Hartelijk dank dat u voor deze waterbestendige SATEX precisie weegschaal heeft gekozen !
Deze weegschaal is uitgevoerd in betrouwbare techniek en voorzien van een gebruikersvriendelijke
bedieningssoftware. U zult er veel, gemakkelijk en vooral snel mee kunnen werken.
Wanneer u vragen of problemen hebt die niet in deze handleiding staan beschreven, neem dan contact op met uw
SATEX leverancier, kijk op de website www.satex.nl of stel uw vragen per email naar info@satex.nl
Gebruik, Waterbestendig, HACCP
De waterbestendige SA 235 precisie weegschaal is ontworpen om er:
- onder vochtige en natte omstandigheden te functioneren
- zeer nauwkeurig (Hoge Resolutie instellingen) en zeer snel mee te wegen
- vaste gewichtswaarden d.m.v. instelbare gewichtgrenzen te controleren: checkwegen
- aantallen artikelen mee (af-) te tellen
De weegschaal kan zonder bezwaar in natte en zeer vochtige bedrijfsruimten worden gebruikt.
Het toestel heeft volgens Norm IEC 60529:2001 dichtheidsklasse IP 67: na 1 uur onder water op 1 m diepte
zal binnenkomend schoon water geen schade aan het toestel veroorzaken.
De uitwendige roestvast stalen behuizing is ontworpen op basis van de HACCP principes voor voedselveiligheid.
De SA 235 is ontworpen voor gebruik voor interne wegingen en controles. De weegschaal mag niet voor
commerciële doeleinden worden gebruikt.
Veiligheid
Lees voor ingebruikname van de weegschaal de, in deze gebruiksaanwijzing opgenomen, informatie zorgvuldig door.
De leverancier aanvaardt geen aansprakelijkheid wanneer de in deze gebruiksaanwijzing gegeven richtlijnen niet
worden opgevolgd.
Werkzaamheden aan de weegschaal mogen nooit met aangesloten net-voeding en/of accu worden uitgevoerd.
Het openen van het toestel doet iedere aanspraak op garantie vervallen.
De weegschaal voldoet aan de eisen voor elektromagnetische comptabiliteit en de eisen uit de EG richtlijn
89/336/EWG en 73/23/EWG.
Het toestel is geïsoleerd volgens beschermklasse 2:
Overschrijding van de in de normen vastgelegde maximale waarden moet worden voorkomen.
Elektrostatisch ontladingen kunnen de weegschaal onherstelbare schade toebrengen en dienen beslist te worden
voorkomen. O.a. het aarden van de opstellingsplaats is hierbij gewenst.
Mocht het 230 V aansluitsnoer beschadigd zijn, of werkt bij aangesloten netspanning de weegschaal niet, dan
mag deze niet meer gebruikt worden en moet voor service naar uw leverancier worden gezonden.
De ingebouwde accu moet, indien hij vervangen wordt, worden afgevoerd als klein chemisch afval naar een
KCA depot.
Onderhoud
Behalve regelmatig reinigen met een vochtige doek en een standaard reinigingsmiddel is er verder bij normaal
gebruik geen onderhoud nodig.
Het is echter wel zinvol de meetnauwkeurigheid met regelmatige tussenpozen te controleren met ijkgewichten.
De weegschaal kan door de gebruiker zelf gejusteerd worden met behulp van ijkgewichten van tenminste
klasse M1 (zie: Justering).
WEEGTECHNIEK HOLLAND B.V.
Patroonsweg 23, 3892 DA ZEEWOLDE
Website www.weegtechniek.nl
Email
info@ weegtechniek.nl
Tel
Fax
036 522 20 30
036 522 20 60
pag. 3
Handleiding SA 235
In bedrijfstelling
afneembaar
weegvlak
221
Haal de weegschaal voorzichtig uit de verpakking.
"Aan" schakelaar
Stel de weegschaal waterpas op met behulp van de
4 stelvoeten en de waterpas.
Net-stekker aansluiten, de "On" toets 1 seconde ingedrukt houden
(met leeg weegvlak ! !).
De weegschaal stelt automatisch nul en is dan gebruiksgereed.
De ingebouwde accu maakt het mogelijk om de weegschaal
tot 70 uur zelfstandig zonder net-aansluiting te laten werken.
184
waterpas
Stel de weegschaal niet bloot aan extreme temperaturen. Door temperatuurverschillen kan het tot ca. 10 minuten
na het inschakelen duren voordat de gewichtsaflezing volledig accuraat is.
Leg de te wegen materialen voorzichtig op het weegvlak. Voorkom stoten en overbelasten van het weegvlak.
De krachtopnemer kan hierdoor beschadigd raken. Vermijd langdurige belasting. Zorg voor een stabiele ondergrond.
Controleer zonodig de nauwkeurigheid met ijkgewichten. Met behulp van de kalibratie functie kan de weegschaal
zo nodig opnieuw worden gejusteerd.
Bij eerste inbedrijfstelling is het mogelijk dat de ingebouwde accu niet of niet voldoende is geladen. Laad de accu
tenminste 16 uur met aangesloten net-adapter. Bij niet gebruik dient de accu iedere 3 maanden herladen te worden.
Technische gegevens
Weegbereiken met 3 typen multiinterval schaalverdelingen
draaghandgreep
kabel-opbergvak
met schuifluikje
Aflezing
Type H2
0,2 g
0,5 g
Aflezing
Type H5
0,1 g
0,2 g
0-
1,5 kg
0 . . 0,75 kg
0,75 . . 1,5 kg
Aflezing
Type H1
0,5 g
1g
0-
3
kg
0 . . . 1,5 kg
1,5 . . . 3 kg
1g
2g
0,5 g
1g
0,2 g
0,5 g
0-
7,5 kg
0 . . . 3 kg
3 . . . 7,5 kg
2g
5g
1g
2g
0,5 g
1g
0 . . . 7,5 kg
7,5 . . . 15 kg
5g
10 g
2g
5g
1g
2g
Weeg
vermogen :
0 - 15
kg
2 bereiken
onderzijde
Aflezing
: 6 decaden LED gewichtdisplay, cijferhoogte 15 mm, 3 check-weeg LED's,
3 accustatus LED's, 6 functie LEDs
Display snelheid
: snelheid en demping ieder afzonderlijk instelbaar
Schaalverdeling selectie
: standaard (H1) 2 x nauwkeuriger (H2) 5 x nauwkeuriger (H5)
Behuizing
: Roestvast staal, kunststof binnenframe, IP 67 dichtheidsklasse,
afmetingen 235 x 285 x 110 mm (lxbxh), eigen gewicht 3,6 kg
Voeding
: 230-240 VAC 50 Hz 100mA ingegoten omvormer, onderhoudsvrije
gesloten loodaccu en acculader ingebouwd in de weegschaal,
opbergruimte voor netsnoer onderin de weegschaal
Bedrijfstijd op ingebouwde accu
: 70 uur continu
Accu laadtijd
: minimaal 16 uur voor een volledige lading
Automatische uitschakeling
: instelbaar: uitschakeling na 2, 5, 20, 60 minuten stilstand, of
continu aanblijvend
Omgeving
: in bedrijf: 0° … + 40° C, in opslag: -10° … + 55°C,
WEEGTECHNIEK HOLLAND B.V.
Patroonsweg 23, 3892 DA ZEEWOLDE
Website www.weegtechniek.nl
Email
info@ weegtechniek.nl
100% RH
Tel
Fax
036 522 20 30
036 522 20 60
pag. 4
Handleiding SA 235
Display: bedieningstoetsen
display symbolen
Front paneel
Druktoetsen:
Led signaleringen:
Uitschakelen van de weegschaal
Als de LED hierboven aan is, staat de aflezing
exact op bruto nul
Als de LED hierboven aan is, is de aflezing
getarreerd: de gewichtaflezing is het netto gewicht
- Inschakelen van de weegschaal (1 sec lang)
- Nulstellen van de aflezing
- Cursor: Enter en OK
Als de LED hierboven aan is, is de aflezing
het aantal getelde stuks
lb / kg / g De hierboven brandende LED geeft de gewichteenheid
- In/uitschakelen tel- en checkweegfunctie
- Ingeven check-weeg grenswaarden
- Heen en terugschakelen naar gewichtaflezing
- Cursor: 1 cijfer naar rechts gaan
- Tarreren = nulstellen binnen het
hele weegbereik
- Cursor: cijfer met 1 verhogen
van de aflezing aan
⊳
⊳
⊳
HI
OK
LO
OK
> Lo
Lo
De LED naast de pijl geeft aan of het gewicht:
te hoog of te laag is of precies tussen de ingestelde
grenswaarden ligt.
De LED naast het batterijsymbool geeft aan of de accu:
voldoende vol is, bijna leeg is (>Lo) of leeg is.
Bij "Lo" schakelt de schaal na 15 minuten uit.
Multi interval en hoge resolutie aflezing
In de "User Mode" kan de nauwkeurigheid van de aflezing worden ingesteld.
Alle versies hebben drie z.g. multi interval bereiken: het totale weegvermogen is verdeeld in 2 weegbereiken,
waarvan het 1e bereik 2 x nauwkeuriger is als het 2e bereik.
Voorbeelden van een 7,5 kg uitvoering: (zie ook de tabel op pag. 3)
e
Aflezing type H1:
- 1 bereik: 0 - 3 kg per 2 gram verdeling
e
- 2 bereik: 3 - 7,5 kg per 5 gram verdeling
Aflezing type H2:
- 1 bereik: 0 - 3 kg per 1 gram verdeling
e
- 2 bereik: 3 - 7,5 kg per 2 gram verdeling
Aflezing type H3
- 1 bereik: 0 - 3 kg per 0,5 gram verdeling
e
- 2 bereik: 3 - 7,5 kg per 1 gram verdeling
e
e
e
e
Na tarreren (nulstellen) in het 2 bereik wordt automatisch de nauwkeurigheid van het 1 bereik weer ingeschakeld.
WEEGTECHNIEK HOLLAND B.V.
Patroonsweg 23, 3892 DA ZEEWOLDE
Website www.weegtechniek.nl
Email
info@ weegtechniek.nl
Tel
Fax
036 522 20 30
036 522 20 60
pag. 5
Handleiding SA 235
Inschakelen
lb
kg
g
Schakel de weegschaal in door toets
ca. 1 seconde lang ingedrukt te
houden. Het weegvlak moet leeg zijn.
Een "biep" klinkt en het display toont alle Led's
Gedurende de opstartprocedure toont het display het software nummer.
lb
kg
g
Daarna verschijnt de datum van de software versie
lb
kg
g
Nu zal de weegschaal zich automatisch op nul stellen, zodra er exacte
stilstand van het weegsignaal is.
De Led's bij :
en bij de gewichtseenheid gaan aan
lb
lb
kg
kg
g
g
Als de weging niet stilstaat of er een defect in de weegschaal is, blijft de
display op - - - - - - staan.
Na maximaal 10 minuten opwarmtijd is de meting gestabiliseerd en is de
weegschaal gereed voor gebruik.
Nulstellen
lb
kg
g
Als de onbelaste weegschaal niet op nul staat, bedien de
toets.
Het nulstelbereik is + en - 2% van het weegvermogen.
Buiten dit bereik wordt een nulsteltoets bediening niet uitgevoerd.
Bij grotere nul-afwijking: schakel de schaal uit en weer in. Het nulstelbereik is dan niet begrensd. Pas op ! Het weegbereik blijft gelijk: de
krachtopnemer kan bij een te hoge nulstand ernstig beschadigd worden !
Tarreren
(tarreren is nulstellen binnen het hele weegbereik)
Lege verpakking op de schaal plaatsen en uittarreren met toets
Als de gewichtsaanwijzing niet stilstaat tarreert de schaal niet !
De Led bij:
geeft aan dat er getarreerd is: aflezing is nettogewicht.
lb
kg
g
Dit kan steeds herhaald worden tot aan het max. weegvermogen.
Tarrering opheffen bij leeg weegvlak ook met toets
Plus / minus wegen
Zet een artikel met het juiste gewicht op de schaal, bedien toets
De aflezing gaat naar 0. De Led bij:
gaat aan.
lb
kg
g
WEEGTECHNIEK HOLLAND B.V.
Patroonsweg 23, 3892 DA ZEEWOLDE
Plaats nu het te controleren artikel en lees de afwijking in + of - af.
Deze tarrering opheffen bij leeg weegvlak met toets
Website www.weegtechniek.nl
Email
info@ weegtechniek.nl
Tel
Fax
036 522 20 30
036 522 20 60
pag. 6
Handleiding SA 235
Check wegen
( controle wegen met 2 instelbare gewicht grenswaarden)
Er kunnen 2 gewichtwaarden worden ingegeven: de ondergrens en de bovengrens.
Als de gewichtswaarde: - hoger is dan de bovengrens, brandt Led
- tussen boven- en ondergrens in is, brandt Led
- lager is dan de ondergrens, brandt Led
Deze gewichtwaarde controle werkt zowel op de bruto aflezing, als op een getarreerde (netto) gewichtaflezing.
In de user mode kan een "beep" toon worden gekoppeld aan de checkweeg signaleringen.
De nauwkeurigheid van de signalering komt overeen met de Hoge Resolutie aflezing, ook al is deze niet
ingeschakeld.
Noot:
De check-weeg functie werkt niet in de tel-weeg mode. Beide functies kunnen niet tegelijk actief zijn.
Schakel eerst de ingeschakelde mode uit (met toets
> 2 sec.) en schakel de weegschaal uit en weer aan om
de andere functie in te schakelen.
Voor het instellen van de grenswaarden moet het weegvlak leeg zijn en
de aflezing op bruto nul staan: de
led moet branden en de
led
moet uit zijn.
1. Houdt toets
ingedrukt en drukt dan toets
> 2 seconden in,
totdat het display toont: rANG . Laat daarna beide toetsen los.
lb
lb
kg
kg
g
⊳
HI
⊳
OK
⊳
LO
2. Bedien opnieuw toets
de Led bij "LO" brandt.
2. Het knipperende cijfer kan met cursortoets
g
Met cursor toets
lb
lb
lb
kg
kg
kg
om de "onder" grenswaarde in te geven,
⊳
HI
⊳
OK
⊳
LO
g
verhoogd worden.
wordt het volgende cijfer wijzigbaar gemaakt.
3. Bevestig het ingegeven gewicht met entertoets
schakelt naar ingave van de "boven"grenswaarde.
de Led bij "HI" brandt
. Het display
4. Geef op dezelfde wijze de "boven" grenswaarde in.
⊳
HI
⊳
OK
⊳
LO
5. Bevestig het ingegeven gewicht met entertoets
. Het display
schakelt uit en de check-weeg functie wordt gestart.
g
⊳
HI
⊳
OK
⊳
LO
g
WEEGTECHNIEK HOLLAND B.V.
Patroonsweg 23, 3892 DA ZEEWOLDE
6. Met toets
kan worden omgeschakeld naar gewichtaflezing en terug.
In de weeg stand branden alle 3 de led's ter indicatie van de nog steeds
ingeschakelde check-weeg functie
7. Door toets
langer ingedrukt te houden worden de grenswaarden
gewist en de functie uitgeschakeld.
Website www.weegtechniek.nl
Email
info@ weegtechniek.nl
Tel
Fax
036 522 20 30
036 522 20 60
pag. 7
Handleiding SA 235
Tel wegen
(Alleen met aflezing in kg's: die wordt automatisch ingeschakeld)
De SA 235 beschik over een eenvoudig tel-weegprogramma.
Afhankelijk van het weegbereik van de weegschaal
kunnen er artikelen mee worden afgeteld met een
minimum gewicht per artikel van:
Bij lagere gewichten wordt de telling foutief uitgevoerd !
Bij kleine artikelen is het aan te raden een groter aantal te
gebruiken voor de referentie weging.
Weegbereik
1,5 kg
3 kg
7,5 kg 15 kg
1 artikel moet
zwaarder zijn >0,05 g >0,1 g >0,2 g >0,5 g
dan:
bij 10 stuks
totaal gewicht > 5 g > 10 g > 20 g > 50 g
groter dan:
1. Tel eerst handmatig een willekeurig aantal artikelen af.
Hoe lichter het artikel, zoveel meer stuks aftellen voor een precieze
referentie weging.
lb
kg
g
lb
kg
g
2. Zorg voor een exacte nulstand (Led aan bij :
de aflezing.
) en stilstand van
3. Leg eerst het afgetelde aantal in één keer op de weegschaal.
4. Houdt toets
ingedrukt en drukt dan toets
> 2 seconden in
totdat het display toont: PCS . Laat daarna beide toetsen los.
Bedien opnieuw toets
om het aantal stuks in te geven.
lb
kg
g
5. Het knipperende cijfer kan met cursortoets
Met cursor toets
lb
kg
g
lb
kg
g
verhoogd worden.
wordt het volgende cijfer wijzigbaar gemaakt.
6. Bevestig het ingegeven aantal met entertoets
. Het display
flitst kort en de telfunctie wordt gestart. Verwijder de belasting op het
weegvlak, want de weegschaal stelt automatisch nul bij opstart.
7. De weegschaal is nu gereed om te telwegen. De Led boven het
symbool
is aan (tel-mode). Bij uitschakelen van de weegschaal
blijft het artikelgewicht opgeslagen.
lb
kg
g
Noot: als de aflezing in de eenheid
"gram" staat, wordt bij het inschakelen
van de tel-functie automatisch de "kg"
aflezing ingeschakeld.
8. Met toets
kan worden omgeschakeld naar gewichtaflezing en terug.
De Led boven het
symbool blijft aan
9. Door toets
langer ingedrukt te houden wordt de telweging gewist
(de aflezing blijft in kg's)
Accu status
Drie rode led's geven aan of de interne accu nog:
- voldoende vol is
- bijna leeg is
- leeg is
Als de "Lo" Led is gaan branden schakelt de weegschaal binnen 15 minuten automatisch uit.
WEEGTECHNIEK HOLLAND B.V.
Patroonsweg 23, 3892 DA ZEEWOLDE
Website www.weegtechniek.nl
Email
info@ weegtechniek.nl
Tel
Fax
036 522 20 30
036 522 20 60
pag. 8
Handleiding SA 235
USER MODE
De "user mode" wordt ingeschakeld door, bij ingeschakelde weegschaal,
de beide toetsen
en
gelijktijdig ingedrukt te houden.
Zodra het display: PrE .. toont, toetsen loslaten.
Precisie van de schaalverdeling
In deze menuregel kan de nauwkeurigheid van de schaalverdeling worden
ingesteld.
Selecteer met toets
de beschikbare mogelijkheden:
standaard
Twee weegbereiken met ieder 1500 schaalverdelingen,
b.v.: bij een 3 kg weegschaal: 0 - 1,5 kg per 1 gram en 1,5 - 3 kg per 2 gram
2 x nauwkeuriger Twee weegbereiken met ieder 3000 schaalverdelingen,
b.v.: 0 - 1,5 kg per 0,5 gram en 1,5 - 3 kg per 1 gram
5 x nauwkeuriger Twee weegbereiken met ieder 6000 schaalverdelingen,
b.v.: 0 - 1,5 kg per 0,2 gram en 1,5 - 3 kg per 0,5 gram
Bevestig de keuze met toets
, de volgende menu regel wordt gekozen.
Attentie: Na het bedienen van de tarreertoets (nulstellen) wordt vanaf dat punt opnieuw
het eerste bereik met de nauwkeurigere schaalverdeling ingeschakeld.
Gewicht eenheid
Er kan met toets
gram
kilogram
pound
gekozen worden uit 3 gewicht eenheden:
0 = aflezing in grammen
kg
g
lb
kg
g
lb
kg
g
1 = aflezing in kilogrammen
2 = aflezing in engelse pounds (lb)
Bevestig de keuze met toets
WEEGTECHNIEK HOLLAND B.V.
Patroonsweg 23, 3892 DA ZEEWOLDE
lb
Website www.weegtechniek.nl
Email
info@ weegtechniek.nl
, de volgende menu regel wordt gekozen.
Tel
Fax
036 522 20 30
036 522 20 60
pag. 9
Handleiding SA 235
Automatische nulstelling
0 t/m 4
schaalverdelingen
De nulstand van de gewichtaflezing kan zichzelf automatisch corrigeren als
er kleine afwijkingen van de nulstand ontstaan, zoals door vervuiling op het
weegvlak, langdurige belasting of temperatuurveranderingen.
Het bereik waarbinnen deze "auto zero" ingrijpt is instelbaar van 0 tot 4
schaaldelen afwijking van de nulstand. Bij "0" is de auto zero uitgeschakeld.
Het aantal schaaldelen is met toets
instelbaar.
Bevestig de keuze met toets
, de volgende menu regel wordt gekozen.
Filter, demping van de aflezing
0 t/m 3
dempingstanden
Bij ongunstige omgevingsomstandigheden kan het gewenst zijn de aflezing
extra te dempen, b.v. bij trillende omgeving. De aflezing reageert dan minder
op impulsen en stoten.
Er zijn 4 standen instelbaar: 0 = geen extra demping, 3 = maximale demping.
De mate van demping is met toets
instelbaar.
Bevestig de keuze met toets
, de volgende menu regel wordt gekozen.
Automatische uitschakeling
De Auto off functie schakelt de weegschaal automatisch uit, na . . minuten
stilstand (niet in de programmeer mode).
0 t/m 4
uitschakel
tijden
0
1
2
3
4
= auto off uitgeschakeld
= 2 minuten
= 5 minuten
= 20 minuten
= 60 minuten
De uitschakeltijd is met toets
Bevestig de keuze met toets
instelbaar.
, de volgende menu regel wordt gekozen.
"Beep" toon bij check-wegen
0 t/m 2
"beeptoon"
functies
Aan de signalering "HI', "OK" en "LO" in de check-weegmode, kan een
hoorbare snel onderbroken "beep" toon gekoppeld worden.
Er zijn 3 standen instelbaar: 0 = geen "beep"
1 = "beep" alleen als gewicht = OK
2 = "beep" alleen als gewicht = HI of LO
Op exact nul is de toon uitgeschakeld. De nauwkeurigheid komt overeen met
de Hoge Resolutie aflezing, ook al is deze niet ingeschakeld.
De keuze van het functioneren is met toets
instelbaar.
Bevestig de keuze met toets
, de volgende menu regel wordt gekozen.
WEEGTECHNIEK HOLLAND B.V.
Patroonsweg 23, 3892 DA ZEEWOLDE
Website www.weegtechniek.nl
Email
info@ weegtechniek.nl
Tel
Fax
036 522 20 30
036 522 20 60
pag. 10
Handleiding SA 235
Display snelheid
Het aantal metingen dat het display toont bij snelle gewichtverandering kan
worden ingesteld op: verminderd of standaard
0
= verminderd, bij bereikt gewicht reageert de display trager op
verstoring, minder geschikt voor vullen en afwegen
1
= standaard, de display volgt gewicht toe- en afname volledig en snel
De keuze van de snelheid is met toets
instelbaar.
Bevestig de keuze met toets
, hierna wordt menu afgesloten.
User menu afsluiten
Na wijziging van een van de instellingen in het user menu moeten àlle menuregels met toets
worden
doorlopen om het menu af te sluiten èn de wijzigingen in te nemen.
Na de laatste regel (SPd) schakelt de weegschaal uit en gaat na enkele seconden weer aan in de weeg-mode.
Als tussentijds met toets
het menu wordt afgebroken, worden de wijzigingen niet ingenomen.
WEEGTECHNIEK HOLLAND B.V.
Patroonsweg 23, 3892 DA ZEEWOLDE
Website www.weegtechniek.nl
Email
info@ weegtechniek.nl
Tel
Fax
036 522 20 30
036 522 20 60
pag. 11
Handleiding SA 235
JUSTERING
Kiezen: 1 punt of 3 punt justering
Als volgt kan worden vastgesteld of de 1 punt naar 3 punt justering is
ingeschakeld:
1. schakel zo nodig de weegschaal uit
2.
druk gelijktijdig beide toetsen
+
in en houd deze ingedrukt
3. schakel de weegschaal in met toets
4.1 als er 1 x een "beep" toon klinkt tijdens dit inschakelen, is de 1 punts
procedure ingeschakeld (H2 in het menu)
4.2 als er 1,5 x een korte "beep" toon klinkt tijdens dit inschakelen, is de
3 punts procedure ingeschakeld (H1 in het menu)
De justeringsprocedure kan worden omgeschakeld door opnieuw
punt 1 t/m/ 4 uit te voeren. Hierdoor wordt de procedure omgeschakeld.
Inschakelen Justeer / Kalibratie mode
(in de lb mode uit te voeren in kg)
De kalibratie / justeer mode wordt als volgt ingeschakeld:
1. schakel zo nodig de weegschaal uit, schakel tel- en checkweging uit
2. druk toets
in en houd deze ingedrukt
3. schakel de weegschaal in met toets
> 1 sec.
4. wacht tot de aflezing op nul staat, laat dan toets
5. druk gelijktijdig in de 3 toetsen:
+
los
+
6. het max. weegbereik is nu afleesbaar, dit kan met toets
worden
gewijzigd, maar dient aan de capaciteit van de krachtopnemer te zijn
aangepast. Stel nooit een hogere capaciteit in: dit leidt tot onherstelbare
schade aan de krachtopnemer !
7. bevestig met toets
, het display toont: LS - - - -
8. start de nul-justering, ook met toets
loopt terug
van 5 naar 0
1 punt justering:
9. de weegschaal wordt op nul afgeregeld, het rechtse cijfer loopt van
5 terug naar 0
10. ga verder met de 1 punt of 3 punt justering, afhankelijk van of: H2
of: H1 op het display afleesbaar is.
H2
loopt terug
van 5 naar 0
1. het display toont H2 = 1 punt justering procedure is ingeschakeld
2. plaats nu nauwkeurige gewichten ter waarde van 2/3 van het max.
weegbereik op het weegplatform
3. bevestig met toets
, daardoor wordt automatisch vervolgd met:
4. de weegschaal wordt op gewicht afgeregeld, het rechtse cijfer loopt
van 5 terug naar 0
5. de weegschaal schakelt automatisch uit en weer in, verwijder het gewicht.
WEEGTECHNIEK HOLLAND B.V.
Patroonsweg 23, 3892 DA ZEEWOLDE
Website www.weegtechniek.nl
Email
info@ weegtechniek.nl
Tel
Fax
036 522 20 30
036 522 20 60
pag. 12
Handleiding SA 235
3 punt justering:
H1
loopt terug
van 5 naar 0
loopt terug
van 5 naar 0
Aanbevolen bij H2 en H3 instelling van de afleesnauwkeurigheid
1. het display toont: H1 = 3 punt justering procedure is ingeschakeld
2. plaats nu nauwkeurige gewichten ter waarde van 1/3 van het max.
weegbereik op het weegplatform
3. bevestig met toets
, daardoor wordt automatisch vervolgd met:
4. de weegschaal wordt op gewicht afgeregeld, het rechtse cijfer loopt
van 5 terug naar 0
5. het display toont: H2
6. plaats nu nauwkeurige gewichten ter waarde van 2/3 van het max.
weegbereik op het weegplatform
7. bevestig met toets
, daardoor wordt automatisch vervolgd met:
8. de weegschaal wordt op gewicht afgeregeld, het rechtse cijfer loopt
van 5 terug naar 0
9. het display toont: H3
10. plaats nu nauwkeurige gewichten ter waarde van 3/3 van het max.
weegbereik op het weegplatform
11. bevestig met toets
, daardoor wordt automatisch vervolgd met:
loopt terug
van 5 naar 0 12. de weegschaal wordt op gewicht afgeregeld, het rechtse cijfer loopt
van 5 terug naar 0
13. de weegschaal schakelt automatisch uit en weer in, verwijder het gewicht.
Controleer na voltooïng van de justering met nauwkeurige gewichten de juistheid van de gewichtaanwijzing.
Herhaal zo nodig de justering.
Storingen en foutmeldingen
De weegschaal is overbelast, een waarschuwings "beep" klinkt.
Verwijder de overbelasting zo snel mogelijk.
Aflezing is bruto negatief. Nulstellen en tarreren niet mogelijk.
De weegschaal werd ingeschakeld met belasting op het weegvlak en
heeft zich daarmee op nul gezet.
De belasting is eraf gehaald en nu is de aflezing bruto negatief.
Schakel de schaal uit en weer in met onbelast weegvlak.
De weegschaal wil niet nulstellen.
De meetwaarde is buiten het nulstelbereik (+ en - 2% van het weegvermogen).
Met de tarreertoets kan wel nulgesteld worden. Schakel zonodig de schaal uit
en weer in, waardoor de nulstand opnieuw wordt ingenomen.
De check-weeg functie of de tel-weegfunctie wil niet inschakelen.
Omdat één van deze twee al is ingeschakeld weigert de andere. Schakel de
functie uit met > 2 sec. toets
Schakel daarna de schaal uit en weer in.
WEEGTECHNIEK HOLLAND B.V.
Patroonsweg 23, 3892 DA ZEEWOLDE
Website www.weegtechniek.nl
Email
info@ weegtechniek.nl
Tel
Fax
036 522 20 30
036 522 20 60
Download PDF