A150 A300 2025 2045 2065 Aastra Communicatiesystemen Office

Aastra Communicatiesystemen
Office 80 / Office 80IP
Gebruiksaanwijzing
A150
A300
2025
2045
2065
Werking en Display Elementen
Werking en Display Elementen
67 1
WE 23
8
2
18
18
17
17
16:58
Aug Week 34
Office 80IP
Menu
10
11 12
13 14
15
16
9
[a]
3
4
5
20
19
■ Werking elementen
Display
• Het bovenste gedeelte: status display met symbolen.
• In het midden: informatie ivm het telefoonverkeer.
• Het onderste gedeelte: display toont de beschikbare Foxtoets functies.
2
Indicatie LED
• Linker LED knippert: Oproep.
• Rechter LED knippert: Voice Mail, Bericht of Terugbellen.
3
Alfa toetsenbord
Geeft letters.
4
2
Cijfertoetsen
Geeft cijfers.
5
Handsfree microfoon
6
Navigatietoets
• Omhoog: Resetten van geactiveerde functies
• Naar rechts: Opent de menu.
• Naar beneden: Opent Instellingen.
• Scrolt vooruit/achteruit in de menu, navigeert door lijsten.
☛
☛
eud-0857/2.0 — I7.6 — 08.2007
1
Werking en Display Elementen
eud-0857/2.0 — I7.6 — 08.2007
7
Correctietoets
wist het laatste karakter of gaat één stap terug in de menu.
8
Foxtoets
De weergegeven functie met de toets uitvoeren. Foxtoetsen kunnen
vrij geconfigureerd worden.
9
Volume/cursor toetsen
Past het volume aan.
10
Afwezigheidstoets met LED
Voorgedefineerd als oproepomleiding. De afwezigheid toets kan worden geconfigureerd als een functietoets of nummertoets.
11
Telefoongidsentoets
Opent telefoongidsen.
12
Redialtoets
Selecteert de laatst gevormde telefoonnummers.
13
Microfoon toets
Handenvrij of hoorn microfoon uit/aan
14
Luidsprekertoets
Handenvrije werking aan/uit.
15
Oproeptoets
Set up / beantwoorden van een oproep.
16
End toets
• Het gesprek beëindigen.
• Verlaat input zonder te bewaren en keert terug naar rusttoestand.
17
Configureerbare toetsen/lijntoetsen met LED op
Office KBMuitbreidingsmodul (optioneel)
Vrij configureerbaar als een nummer, een functie of een team toets:
• Nummer toets: 1. bel nummer – druk één keer, 2 bel nummer – druk
twee keer (alleen Office KBM).
• Functietoets: Activeer/deactiveer functie.
• Teamtoets: Maakt een oproep of beantwoordt een oproep. Aankondiging bij een teampartner (druk 2 keer).
Als geconfigureerd als lijntoets: Set up of beantwoorden van een
oproep door de lijn te nemen.
Configureer toets: druk en hou ingedrukt.
18
Beschrijfbare labels op Office KBMuitbreidingsmodul (optioneel)
Om de labels van de configureerbare toetsen te maken bestaat er een
electronisch document op het internet http://www.aastra.com/docfinder. Je kan de velden invullen op je pc en onmiddellijk de labels uitprinten.
c
3
Werking en Display Elementen
19
Shift toets op Office DKBM [a]uitbreidingstoetsenmodule
Switch tussen de 3 views. Druk telkens 1 x om het volgende niveau te
tonen.
20
LED display op Office DKBM [a]uitbreidingstoetsenmodule
Geeft aan welk van de 3 niveaus actief is.
■ Display symbolen
Gedetailleerde informatie beschikbaar
Andere Foxtoetsen beschikbaar
(Foxtoets)
Zoekmode
Functie geactiveerd
Ingaves op de oproeplijst
Nieuwe tekstberichten
Microfoon uitgeschakeld
Luidspreker/handenvrij mode
geactiveerd
Omleiding geactiveerd
Oproepdoorschakeling bij geen
antwoord geactiveerd
Nieuwe Voice Mail
Voice Mail opgevraagd
Oproep geparkeerd
Neem een geparkeerde oproep
terug (Foxtoets)
Headset mode geactiveerd
Activeren discrete oproep
Bedrijfsnummer
Prive nummer
Mobiel nummer
Team toets
Lijn toets
4
eud-0857/2.0 — I7.6 — 08.2007
■ Display symbolenOffice DKBM
Veiligheid
Veiligheid
■ Veiligheidadvies
Als u deze richtlijnen niet opvolgt, kan dit gevaarlijke situaties met zich meebrengen die in
strijd zijn met bepaalde wetten
Aansluiten
Steek de connectors altijd in de daarvoor bestemde contactdoos. U mag deze niet zelf
modificeren op welke manier dan ook.
Onderhoud
Gebruik alleen de origineel verkrijgbare accessoires. Neem contact op met een vakman
om installatie en reparatie werkzaamheden uit te voeren
Gebruik altijd een zachte, licht vochtige of antistatische doek voor het schoonmaken
van uw telefoon. Gebruik nooit schoonmaakmiddelen of andere chemische producten.
Omgevingsinvloeden
Gebruik de telefoon alleen binnen een temperatuur bereik van +5 °C tot ongeveer
+40 °C. Vermijd het blootstellen aan direct zonlicht of andere warmte bronnen.
Bescherm de handset tegen vocht, te veel stof, agressieve stoffen en dampen
Stel uw handset niet bloot aan elektromagnetische velden (elektrische motoren, huishoud apparatuur). De spraakkwaliteit kan hierdoor worden beïnvloed. Plaats de telefoon niet in de buurt, radio’s, TV’s, videospelers en andere telefoonsets.
Dispayl
Draag zorg voor het wegwerpen (vernietigen) van uw telefoon en verpaking op een
milieu vriendelijke wijze, als alternatief kunt u deze retour sturen naar uw leverancier.
■ Gebruikersinformatie
Uw terminal werd voorzien van een Verkorte gebruiksaanwijzing, veiligheidsinformatie en, in
geval van toepassing, met andere terminal-specifieke informatie. U kan deze documenten ook
downloaden via www.aastra.ch/docfinder. Meer informatie over uw terminal kan gevonden
worden op de website http://www.aastra.com of in de documentatie van uw partner. U bent
zelf verantwoordelijk om u te informeren over de faciliteiten, de werkwijze en het gebruik van
uw materiaal..
• Controleer of u alle gebruiksinformatie hebt, of deze overeenkomt met uw terminal en of ze
up to date is.
eud-0857/2.0 — I7.6 — 08.2007
• Neem de gebruikershandleiding aandachtig door voor u uw terminal in gebruik wil nemen.
• Hou de gebruikersinformatie ergens in de buurt en neem ze ter hand telkens wanneer er
zich onzekerheden in verband met de terminal voordoen.
• Wanneer u uw terminal door derden laat gebruiken, geef dan zeker eerst de nodige basisinformatie.
5
Veiligheid
■ Vooropgesteld doel
Dit toestel is onderdeel van het Ascotel® IntelliGate® communicatiesysteem en is bedoeld om
te werken met dat systeem.
Ascotel® IntelliGate® is een open, modulair communicatiesysteem dat bestaat uit de IP-PBX
(hierna genoemd “het systeem”), een aantal uitbreidingskaarten en modules, en een volledige
serie systeemtoestellen, inclusief IP systeemtoestellen. Het systeem en al zijn componenten
werden ontwikkeld om op een gebruiksvriendelijke manier aan alle telecommunicatievereisten
van bedrijven en organisaties te voldoen. Alle componenten van het systeem zijn volledig compatibel en mogen niet gebruikt worden voor een ander doel of vervangen worden door componenten van derden (uitgezonderd wanneer er een connectie gemaakt wordt met gecertificeerde netwerken, toepassingen en terminals via interfaces via interfaces die hiervoor ontwikkeld werden).
Sommige systemen of systeem versies ondersteunen niet alle functies. De corresponderende
tekst komt overeen met het betreffende cijfer dat tussen haakjes staat. Het Hoofdstuk "System
en software verbonden functies", pagina 78 toont welke systeemversie de relevante features
ondersteunt.
■ Document informatie
• Documentnummer: eud-0857
• Versie: 2.0
• Geldig van: I7.6
eud-0857/2.0 — I7.6 — 08.2007
• © 08.2007
6
Inhoudsopgave
Inhoudsopgave
Nummer vormen en Bellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
U ontvangt een oproep . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
U wilt telefoneren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Display en bedieningselementen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Toetsenbord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Invoer van cijfers en letters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Menu geleide navigatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Signaleringen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Bijkomende functies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Oproepen uitvoeren en beantwoorden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Functies gebruiken tijdens een oproep . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
Je bent even van je plaats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Organisatie binnen een team . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Functies voor speciale situaties. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
Lijntoetsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
Functies instellen via remote control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
Persoonlijke instellingen van uw telefoon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
Beltoon parameters instellen (Audio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
Handenvrij en headset instellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58
Algemene instellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
Beveiliging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63
Telefoonboek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64
Voice Mail instellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66
Toetsen configuratie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67
Programmeerbare lijntoetsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73
Functie commando’s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74
Lokale instellingen Office 80IP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75
Meer informatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Troubleshooting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77
Declaration Open Source Software (Office 80IP). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78
System en software verbonden functies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78
Aansprakelijkheid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79
eud-0857/2.0 — I7.6 — 08.2007
Installeren en inwerkingstellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Voorziene uitrusting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81
Opties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82
Ingebruikname en plaatsing van de telefoon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83
Het aansluiten van de Office 80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85
Het aansluiten van de Office 80IP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86
Uitbreidingsmodul Office KBM⁄DKBM (optioneel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88
De Office KBMuitbreidingsmodule labelen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90
7
Nummer vormen en Bellen
De volgende delen leggen uit hoe je eenvoudige oproepen moet maken en de functies die je toestel
biedt wanneer je een oproep ontvangt.
U ontvangt een oproep. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
eud-0857/2.0 — I7.6 — 08.2007
U wilt telefoneren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
8
Nummer vormen en Bellen
U ontvangt een oproep
In dit gedeelte wordt de procedure beschreven van het beantwoorden van een oproep.
■ Beantwoorden van een oproep
Uw toestel rinkelt en de LED indicator knippert. Om te antwoorden doe als volgt:
Neem de telefoonhoorn op.
Handen-vrij werking:
Druk de oproeptoets of de luidsprekertoets.
Notas:
• Indien het telefoon nummer wordt meegestuurd wordt deze weergegeven
op de display. Als het telefoonnummer opgeslagen is in de persoonlijke telefoongids of in het systeem, toont de display de corresponderende naam.
• Om te weten hoe een oproep te maken met een headset, ga naar Hoofdstuk
"Een headset gebruiken", pagina 12.
• Om te weten hoe oproepen te maken in handenvrij mode of in automatisch
handenvrij mode, ga naar Hoofdstuk "Je toestel gebruiken in Handenvrij
Mode", pagina 11 en Hoofdstuk "Automatische hands-free mode", pagina 58
respectievelijk.
■ Het gesprek beëindigen
U wilt het gesprek beëindigen.
Na de oproep wordt de duurtijd van het gesprek weergegeven. Gesprekskosten worden ook
weergegeven, afhankelijk van de provider, na een extrern gesprek dat door uzelf is gestart.
Leg de telefoonhoorn op de haak.
eud-0857/2.0 — I7.6 — 08.2007
Een oproep beëindigen in handenvrij mode:
Druk de End toets of luidsprekertoets in.
Notas:
• Om de oproep te verbreken haakt u gewoon de hoorn in.
• Om te weten hoe een oproep te maken met een headset, ga naar Hoofdstuk
"Een headset gebruiken", pagina 12.
• Om te weten hoe oproepen te maken in handenvrij mode of in automatisch
handenvrij mode, ga naar Hoofdstuk "Je toestel gebruiken in Handenvrij
Mode", pagina 11 en Hoofdstuk "Automatische hands-free mode", pagina 58
respectievelijk.
9
Nummer vormen en Bellen
U wilt telefoneren
Dit gedeelte beschrijft de verschillende mogelijkheden om te telefoneren.
■ Telefoonnummer kiezen
U wilt iemand opbellen door het telefoonnummer te kiezen.
With oproep preparation you can enter a telefoonnummer without it being dialled automatisch, so you have time to check the nummer and, if necessary, correct it. Dit nummer wordt niet
eerder gekozen totdat de telefoonhoorn van de haak wordt genomen, bijvoorbeeld; neem de
hoorn van de haak.
☛
Kies voorbereiding, voer het telefoonnummer in.
Notitie:
Je kan de correctietoets gebruiken om een foute ingave te verbeteren.
Neem de telefoonhoorn op.
➞ De persoon wordt gebeld.
Of:
Druk op de oproeptoets of de Foxtoets Oproep
➞ De persoon wordt gebeld.
■ Bellen met Redial
Je wil iemand bellen die je al hebt gebeld.
In de lijst van de gebelde nummers houdt je toestel automatisch de telefoonnummers bij van
de personen die je zelf hebt gebeld, met de naam wanneer die beschikbaar is. Je kan nu de
betrokken persoon bellen door deze lijst te gebruiken.
Druk op de herhaal toets.
➞ Het éérste nummer uit de herhaallijst wordt weergegeven.
Druk op de Redialtoets meerdere keren of druk op de navigatietoets om te
scrollen door al je laatst gevormde telefoonnummers.
eud-0857/2.0 — I7.6 — 08.2007
Neem de telefoonhoorn op.
➞ Het display toont het nummer dat wordt gekozen.
10
Nummer vormen en Bellen
■ Je toestel gebruiken in Meeluistermode
U wilt meerdere mensen in de ruimte mee laten luisteren tijdens een gesprek.
De luidspreker functie activeert de luidspreker in de handset.
Tijdens een gesprek:
Druk op de Luidspreker toets.
➞ Meeluistermode is nu geactiveerd,
is getoond.
Notitie:
U kunt verder gaan met het gesprek zoals u gewent bent met de handset.
Deactiveren van de luidspreker functie:
Druk voor de tweede maal op de Luidspreker toets.
➞ De luidspreker is nu gedeactiveerd.
Notitie:
Het beëindigen van een gesprek in de luidspreker mode, druk op de Luidspreker toets en verbreek de verbinding. Wordt de handset alleen terug geplaatst,
de handset schakelt om in handsfree mode.
■ Je toestel gebruiken in Handenvrij Mode
U wilt meerdere mensen deel laten nemen tijdens een gesprek
De handenvrij mode functie activeert de luidspreker en de microfoon.
Tijdens een gesprek:
Druk op de Luidspreker toets.
➞ Meeluistermode is nu geactiveerd,
is getoond.
Leg de telefoonhoorn op de haak.
➞ De handenvrij mode is nu geactiveerd,
is getoond.
Notas:
• Zorg er voor dat de microfoon vrij blijft en niet wordt afgesloten tijdens de
handsfree mode.
• De geluidskwaliteit is dikwijls beter wanneer je het volume van je toestel op
een lager niveau zet.
eud-0857/2.0 — I7.6 — 08.2007
Om het gesprek te vervolgen met de hoorn:
Neem de telefoonhoorn op.
➞ De luidspreker en handsfree microfoon zijn nu gedeactiveerd.
Notas:
• Om te weten hoe een oproep te maken met een headset, ga naar Hoofdstuk
"Een headset gebruiken", pagina 12.
• Om te weten hoe je automatisch handenvrij mode activeert, ga naar Hoofdstuk "Automatische hands-free mode", pagina 58.
11
Nummer vormen en Bellen
■ Microfoon uitzetten
Tijdens een gesprek wilt u ruggespraak houden zonder dat uw gesprekspartner mee kan luisteren.
Gedurende het gesprek kunt u de microfoon in en uitschakelen.
Schakel de microfoon uit:
Druk Microfoontoets.
➞ De microfoon is nu uitgeschakeld,
is getoond.
De microfoon terug aanzetten:
Druk nogmaals op de microfoontoets.
■ Een headset gebruiken
Om een oproep te maken met een headset.
Indien u een oproep beantwoordt in de hoofdtelefoonmodus door de oproeptoets of de luidsprekertoets te gebruiken, wordt het gesprek via de hoofdtelefoon gevoerd. Een alternatieve
manier is de oproep beantwoorden via de hoorn.
Uw toestel rinkelt en de LED indicator knippert. Om te antwoorden doe
als volgt:
Druk de oproeptoets of luidsprekertoets in.
➞ De oproep wordt op uw hoofdtelefoon aangeboden.
Luidspreker functie
Druk de Handvrij Foxtoets.
➞ De luidspreker van het toestel is geactiveerd.
Hand-vrije werking
Druk de Handvrij Foxtoets.
➞ De microfoon van het toestel wordt geactiveerd en de microfoon van de
hoofdtelefoon wordt uitgeschakeld.
Headset
Druk de Headset Foxtoets.
➞ Terug naar het headset bediening.
Notas:
• Om te weten hoe een headset te activeren, ga naar Hoofdstuk "Voor het activeren van de headset", pagina 59.
• Om een abonnee te bellen, vorm zijn telefoonnummer telefoonnummer en
druk op de oproeptoets of luidsprekertoets.
• Voor meer informatie, kijk naar de gebruikshandleiding van je headset.
12
eud-0857/2.0 — I7.6 — 08.2007
Het gesprek beëindigen:
Druk de End toets of luidsprekertoets in.
Display en
bedieningselementen
De volgende delen leggen kort en duidelijk uit hoe je je toestel kan gebruiken.
Display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Toetsenbord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Invoer van cijfers en letters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Menu geleide navigatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
eud-0857/2.0 — I7.6 — 08.2007
Signaleringen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
13
Display en bedieningselementen
Display
■ Toont symbolen en tekst
Nieuwe toestanden zoals een oproep bij afwezigheid, een nieuw bericht of geactiveerde functies (bvb. Omleiden) worden gesignaleerd op het display in de rusttoestand door een symbol of
een displaytekst. Je kan dan de relevante Foxtoetsen gebruiken om de informatie op te roepen.
>>
Als er meer Foxtoetsen beschikbaar zijn:
Druk de >> Foxtoets.
Opvragen gedetailleerde informatie:
Druk de rechtse navigatietoets.
Functie geactiveerd:
De geactiveerde functie of geselecteerde setting is aangeduid door een teken.
Einde
Verwijderen van de displaytekst:
Druk de Einde Foxtoets.
➞ Het display komt terug in rusttoestand; de functie blijft geactiveerd.
Toetsenbord
■ Druk op een toets
Een toets kan verschillende functies hebben, afhankelijk van de situatie en de werkstand. Het
activeren van een functie is afhankelijk van hoeveel keer de toets is ingedrukt of te snel is ingedrukt of ingedrukt is gehouden. Hier zijn enkele voorbeelden:
Druk op de Fox toets.
<lang>
Hou de Foxtoets ingedrukt voor ongeveer 2 seconden.
<2x kort>
Druk tweemaal kort achter elkaar.
De Fox toets heeft verschillende functies. Deze functies worden weergegeven boven de toets.
Verschillende contacten worden opgeslagen onder de brede Foxtoets, wat betekent dat je precies moet drukken juist onder de functie die je wil.
Druk op de Foxtoets juist onder de aanduiding van de functie die je wil.
14
eud-0857/2.0 — I7.6 — 08.2007
■ Bij het gebruik van de Foxtoets
Display en bedieningselementen
■ De uitbreidingstoetsenmodule gebruiken Office DKBM
De configureerbare toetsen van de uitbreidingstoetsenmodule Office DKBM [a] kunnen
gebruikt worden zoals alle andere configureerbare toetsen. Daarbij zijn er de volgende extra’s:
• Als je een Office DKBM verwijdert of als je de volgorde van de aangesloten modules verandert, zal de programmatie van de toets niet veranderen.
• Het DKBM display contrast is van toepassing voor alle aangesloten Office DKBM uitbreidingstoetsenmodules.
• De instellingen van de display verlichting van de Office DKBM worden overgenomen van het
telefoontoestel.
Shift + toets
Doet switchen tussen de 3 views. Druk telkens 1x telkens om het volgend
niveau te tonen.
LED Display:
Geeft aan welk van de 3 niveaus actief is.
➞ Als je, bijvoorbeeld, op level 3 staat van de Office DKBM uitbreidingstoetsenmodule en er gebeurt iets op level 1, wordt dit weergegeven door een
rood blinkende LED op positie 1.
Invoer van cijfers en letters
■ Cijfertoetsen
eud-0857/2.0 — I7.6 — 08.2007
Je kan de cijfertoetsen gebruiken om cijfers en paswoorden in te geven of voor Quick Dial. De
karakters zijn toegewezen als volgt:
1
ABC2
abc2
DEF3
def3
GHI4
ghi4
JKL5
jkl5
MNO6
mno6
PQRS7
pqrs7
TUV8
tuv8
WXYZ9
wxyz9
0
*
#
15
Display en bedieningselementen
■ Alfatoetsenbord
Het alfatoetsenbord biedt je de mogelijkheid te schrijven zoals op een normaal toetsenbord. De
letters en speciale beschikbare karakters zijn als volgt:
Shift + <toets>
Ctrl + <toets>
Ctrl + Shift + <toets>
äáàâãåæ
ÄáàâÃÅÆ
ç
Ç
éèêë
ÉèêË
ïíìî
ïíìî
A
a
A
B
b
B
C
c
C
D
d
D
E
e
E
F
f
F
G
g
G
H
h
H
I
i
I
J
j
J
K
k
K
L
l
L
M
m
M
N
n
N
ñ
Ñ
O
o
O
öóòôõø
ÖóòôÕØ
P
P:
P
Q
q
Q
R
r
R
S
s
S
T
t
T
U
u
U
V
v
V
W
w
W
X
x
X
Y
y
Y
Z
z
Z
@
@
@
+
+
+
16
ß
üúùû
Üúùû
ÿ
-.?!,:;’"/\()=
<>%£$€¥ª&
§¿¡
eud-0857/2.0 — I7.6 — 08.2007
toets <toets >
Display en bedieningselementen
■ Corrigeren foutieve invoer
U heeft een fout gemaakt bij het invoeren van een cijfer of karakter. Je kan karakter per karakter
wissen of alles in één keer.
c
Verwijderen van de laatste invoer:
Druk de correctietoets.
Notitie:
Met de navigatietoets kan je naar het karakter gaan dat je wil wissen.
Stop de ingave zonder te bewaren:
Druk op de END toets.
■ Het verplaatsen van de cursor
U wilt een bepaalde invoer verwijderen of corrigeren.
Met de navigatietoets kan je de cursor links of rechts bewegen.
Beweeg de cursor met de horizontale navigatietoets.
Menu geleide navigatie
■ Toegang tot het menu
Het toestel is in standby mode:
Menu
Druk Menu Foxtoets.
➞ Het eerste menu wordt weergegeven.
Gebruik de verticale navigatietoets om het menu te overlopen.
Druk Select Foxtoets.
➞ Toegang tot het weergegeven menu.
eud-0857/2.0 — I7.6 — 08.2007
Select
17
Display en bedieningselementen
■ Navigeren met de navigatietoets
U kan een bepaald menu gemakkelijker en efficiënter terugvinden met behulp van de navigatietoets. U kan de verschillende menu’s verticaal en horizontaal overlopen..
Horizontale navigatietoets:
Links: scrollt terug door het menu.
Rechts: opent weergegeven menu, scrollt vooruit door het menu, vindt gedetailleerde informatie terug.
Verticale navigatietoets:
Onderste regel: opent Instellingen, scrollt benedenwaarts in de lijst.
Bovenste regel: opent Instellingen, scrollt naar beneden in de lijst.
■ Handelingen annuleren
Om de stappen te annuleren, gaat u als volgt te werk.
Stop de ingave zonder te bewaren:
Druk op de END toets.
Terug naar rusttoestand in het menu:
Druk op de END toets.
■ Andere navigatie mogelijkheden
c
Terug scrollen door het menu:
Druk de correctietoets.
■ Resetten van geactiveerde functies
U kan alle geactiveerde functies opnieuw uitschakelen (vb. Doorschakelen, Blokkeren).
Menu
Druk Menu Foxtoets.
Actieve functies
Reset de desbetreffende functie.
➞ De functie is nu uitgeschakeld.
eud-0857/2.0 — I7.6 — 08.2007
Reset
Scroll naar Actieve functies en druk Select Foxtoets.
➞ Alle geactiveerde functies worden nu weergegeven.
18
Display en bedieningselementen
Signaleringen
■ Signaleringen LED indicatie
Afhankelijk van de situatie knipperen de LEDs of blijven ze opgelicht..
Linker LED knippert:
➞ Toestel rinkelt.
eud-0857/2.0 — I7.6 — 08.2007
Rechter LED knippert:
➞ Nieuwe Voice Mail, bericht, of terugbellen ontvangen.
19
Bijkomende functies
De volgende hoofdstukken verklaren de additionele functies van uw toestel waardoor u efficiënter
kunt werken en telefoneren.
Oproepen uitvoeren en beantwoorden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Functies gebruiken tijdens een oproep . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Je bent even van je plaats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Organisatie binnen een team. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Functies voor speciale situaties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Lijntoetsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
eud-0857/2.0 — I7.6 — 08.2007
Functies instellen via remote control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
20
Bijkomende functies
Oproepen uitvoeren en beantwoorden
Dit hoofdstuk verklaart enige makkelijke functies van uw toestel om te telefoneren
■ Bellen op Naam
U wil een oproep maken door een naam te kiezen.
Om via naam te bellen, geeft u de corresponderende letters in totdat de gewenste abonnee of
een lijst wordt weergegeven..
De achternaam en de voornaam moeten gescheiden zijn door een spatie, bijvoorbeeld "no s"
(66#7) zoekt naar Nobel Stephen. Afhankelijk van hoe de namen ingevoerd zijn kan deze volgorde anders zijn.Vraag uw beheerder hoe de namen in de lijsten zijn ingevoerd
Uitgangspunt: De naam en het overeenkomstig oproepnummer zijn opgeslagen in één van de
telefoongidsen van het systeem of in een externe directory, aangesloten op het systeem.
☛
Geef de beginletters in van de naam van de abonnee die u wenst op te bellen
totdat de gewenste abonnee of een lijst tevoorschijn komt.
➞ en het kiezen op naam wordt automatisch geactiveerd.
Neem de telefoonhoorn op.
➞ Het display toont het nummer dat wordt gekozen.
■ Oproepen vanuit de telefoongids
U wenst te zoeken in één van de aangesloten telefoongidsen.
De achternaam en de voornaam moeten gescheiden zijn door een spatie, bijvoorbeeld "no s"
(66#7) zoekt naar Nobel Stephen. Afhankelijk van hoe de namen ingevoerd zijn kan deze volgorde anders zijn.Vraag uw beheerder hoe de namen in de lijsten zijn ingevoerd
Druk de telefoongids-toets.
eud-0857/2.0 — I7.6 — 08.2007
Een gegeven terugvinden
☛
Scroll naar Zoek gegeven en druk op Select Foxtoets.
Geef, indien nodig, de beginletters in van de naam die u zoekt (voornaam en
naam scheiden met een spatie) totdat de abonnee of een lijst wordt weergegeven..
Scroll door de lijst totdat de abonnee wordt weergegeven die u zoekt.
21
Bijkomende functies
Neem de telefoonhoorn op.
➞ Het display toont het nummer dat wordt gekozen.
Notas:
• De zoek functie heeft geen invloed op hoofdletter, kleine letters en speciale
karakters.
• Indien het toestel de gevraagde naam niet kan terugvinden, zal Lege lijst verschijnen op het scherm.
• Om te weten hoe u een nieuwe contact in uw persoonlijke telefoongids kan
creëren, ga naar Hoofdstuk "Het invoeren van het telefoonboek", pagina 64.
■ Bellen via externe telefoongidsen
Indien u Geavanceerd zoeken, selecteert, kan u rechtstreeks in de aangesloten externe telefoongidsen zoeken. Deze functie is niet beschikbaar wanneer er geen externe telefoongidsen zijn
aangesloten.
De naam, voornaam en plaatsnaam dienen elk gescheiden te worden door een spatie, bijvoorbeeld "no s so" voor Noble Stephen in Solothurn. Afhankelijk van hoe de namen ingevoerd zijn
kan deze volgorde anders zijn.Vraag uw beheerder hoe de namen in de lijsten zijn ingevoerd
Druk de telefoongids-toets.
Uitgebreid zoeken
Scroll naar Geavanceerd zoeken en druk Select Foxtoets.
☛
☛
Geef de beginletters van de naam die u wenst (voornaam en naam gescheiden
door een spatie).
Geef, indien nodig, de beginletters van de stadsnaam in (naam en stadsnaam
gescheiden door een spatie) totdat de abonnee of een lijst wordt weergegeven.
Scroll door de lijst totdat de abonnee wordt weergegeven die u zoekt.
Notas:
• De zoek functie heeft geen invloed op hoofdletter, kleine letters en speciale
karakters.
• Wanneer u in externe telefoongidsen zoekt, dient u steeds delen van de
voornaam en naam, en indien mogelijk de plaatsnaam in te geven.
• De reactietijd kan variëren al naargelang de grootte en het aantal aangesloten telefoongidsen.
22
eud-0857/2.0 — I7.6 — 08.2007
Neem de telefoonhoorn op.
➞ Het display toont het nummer dat wordt gekozen.
Bijkomende functies
■ Bellen vanuit de Oproeplijst van Onbeantwoorde Oproepen
U wilt iemand bereiken die u gebeld heeft tijdens uw afwezigheid.
Uw toestel slaat automatisch het telefoonnummer van deze abonnee op in een oproeplijst en
op het scherm verschijnt Gemiste oproepen. U kunt die persoon nu bereiken via de oproeplijst.
De lijst bevat maximaal 10 oproepen.
Toon
Een abonnee terugbellen:
Druk Toon Foxtoets.
➞ De display toont de lijst van onbeantwoorde oproepen.
Scroll door de lijst totdat de abonnee wordt weergegeven die u zoekt.
Neem de telefoonhoorn op.
➞ Het display toont het nummer dat wordt gekozen. Nadat de verbinding tot
stand gekomen is wordt dit nummer automatisch uit de lijst verwijderd.
Einde
"Gemiste oproepen" wissen van het scherm:
Foxmenu > Druk Einde Foxtoets.
➞ Wist het scherm. Het nummer blijft opgeslagen in de lijst met Onbeantwoorde Oproepen.
Einde
"Gemiste oproepen" wissen van het scherm:
Druk de Einde Foxtoets.
➞ Wist het scherm. Het nummer blijft opgeslagen in de lijst met Onbeantwoorde Oproepen.
eud-0857/2.0 — I7.6 — 08.2007
Notitie:
De lijst van de gemiste oproepen kan bekeken worden via de menu (Menu >
Oproeplijsten > Onbeantwoorde oproepen ).
23
Bijkomende functies
■ Oproepen vanuit Oproeplijst van beantwoorde Oproepen
U wilt iemand terugbellen wiens oproep u beantwoordt heeft..
Uw toestel slaat automatisch het nummer op van een oproep die u beantwoordt heeft. U kunt
die persoon nu bereiken via de oproeplijst.
De lijst van beantwoorden oproepen bevat maximaal 10 nummers.
Menu
Druk Menu Foxtoets.
Oproep lijsten
Scroll naar Oproeplijst en druk Select Foxtoets.
Beantwoorde oproepen
Scroll naar de Beantwoorde oproepen Oproeplijst en druk Ok Foxtoets.
➞ De display toont de lijst met de laatste oproepen.
Scroll door de lijst totdat de abonnee wordt weergegeven die u zoekt.
Neem de telefoonhoorn op.
➞ Het display toont het nummer dat wordt gekozen.
■ Oproep herhalen
Je wil iemand bellen die je al hebt gebeld.
In de lijst van de gebelde nummers houdt je toestel automatisch de telefoonnummers bij van
de personen die je zelf hebt gebeld, met de naam wanneer die beschikbaar is. Je kan nu de
betrokken persoon bellen door deze lijst te gebruiken.
De herhaallijst kan maximum 10 telefoonnummers bevatten..
Druk op de herhaal toets.
➞ Het éérste nummer uit de herhaallijst wordt weergegeven.
Druk op de Redialtoets meerdere keren of druk op de navigatietoets om te
scrollen door al je laatst gevormde telefoonnummers.
eud-0857/2.0 — I7.6 — 08.2007
Neem de telefoonhoorn op.
➞ Het display toont het nummer dat wordt gekozen.
24
Bijkomende functies
■ Selecteren met een vooraf geconfigureerde Foxtoets
U wenst iemand te bellen wiens telefoonnummer is opgeslagen onder een Foxtoets.
U kan de persoon opbellen door op de corresponderende positie op de Foxtoets te drukken.
Druk op de bijbehorende Fox toets.
➞ De functie die is toegewezen aan de toets wordt op het scherm weergegeven.
Neem de telefoonhoorn op.
➞ Het telefoonnummer wordt opgebeld.
Notitie:
Hoe een Foxtoets configureren, ga naar Hoofdstuk "Toetsen configuratie",
pagina 67.
■ Selecteren met een configureerbare toets op het
Office KBM⁄DKBMuitbreidingsmodul (optioneel)
U wenst iemand op te bellen wiens nummers is opgeslagen onder een configureerbare toets
van het Office KBMof Office DKBMuitbreidingsmodul.
U kan de persoon opbellen door op de corresponderende toets te drukken.
Notitie:
Om een telefoonnummer op te slaan onder een configureerbare toets, dient u een
Office KBM⁄DKBMuitbreidingsmodul te hebben aangesloten. Contacteer uw system administrator voor
meer informatie.
<1x kort>
Activeer de éérste geprogrammeerde positie van de toets:
Druk 1maal.
➞ 1. De functie die is toegewezen aan de toets wordt op het scherm weergegeven.
<2x kort>
Om de tweede positie van de toets te activeren (alleen Office KBM:
Druk tweemaal kort achter elkaar.
➞ 2. De functie die is toegewezen aan de toets wordt op het scherm weergegeven.
Neem de telefoonhoorn op.
➞ Het telefoonnummer wordt opgebeld.
eud-0857/2.0 — I7.6 — 08.2007
Notitie:
Hoe een configureerbare toets configureren, ga naar Hoofdstuk "Toetsen configuratie", pagina 67.
25
Bijkomende functies
■ Terugbel verzoek
U wilt een persoon spreken. De persoon is bezet of antwoordt niet. U kunt een terugbel verzoek
starten voor zowel interne als externe nummers (extern alleen als het door de infrastructuur
ondersteunt wordt). Niet alle netwerk providers ondersteunen deze functie.
Indien de opgeroepene bezet is, kan u het automatisch terugbellen activeren. In dit geval
begint uw toestel te rinkelen zodra gebelde persoon oplegt. Wanneer u de hoorn opneemt,
wordt de persoon die u wenst te bereiken meteen opgebeld.
Dit geldt ook als de gebelde persoon de oproep niet beantwoordt. De abonnee ontvangt dan
een bericht op zijn scherm met de melding van uw aanvraag tot terugbellen.
U heeft geprobeerd iemand te bereiken en hoort een bezet of de beller
weer beltoon.
Terugbellen
Om terugbel verzoek te activeren:
Druk Terugoproep Foxtoets.
Leg de telefoonhoorn op de haak.
➞ Op het scherm verschijnt Oproep verwacht..
Einde
Terug naar rusttoestand:
Druk de Einde Foxtoets.
➞ Terugbellen blijft geactiveerd.
Reset
Terugbellen resetten:
Druk Reset Foxtoets.
➞ Terugbellen is uitgeschakeld.
eud-0857/2.0 — I7.6 — 08.2007
Notitie:
U kan slechts 1 “Terugbellen” tegelijkertijd activeren en er kan slechts 1 “Terugbellen” van u worden verwacht. Dit verzoek wordt automatisch na een half uur
gewist door het systeem.
26
Bijkomende functies
■ Om de aanvraag tot terugbellen te beantwoorden
Iemand heeft een terugbelverzoek achtergelaten. U kan dit merken aan de opgelichte LED in
rusttoestand. Op het scherm staat Terugbellen aub
Oproep
Om het terugbel verzoek te beantwoorden:
Druk Oproepen Foxtoets.
➞ Het telefoonnummer wordt opgebeld.
Verwijder
Wis terugbel verzoek[a]:
Foxmenu > Druk de Wissen Foxtoets.
➞ Terugbellen is uitgeschakeld.
Verwijder
Wis terugbel verzoek[a]:
Druk de Wissen Foxtoets.
➞ Terugbellen is uitgeschakeld.
Notitie:
U kan een aanvraag tot terugbellen uitschakelen met Menu > Actieve functies >
Reset Foxtoets.
■ Oproep in de wacht bij een interne deelnemer
U wilt spreken met een interne deelnemer. Echter deze persoon is in gesprek.
Doordat u een wachtende oproep activeerde hoort de interne deelnemer een toon en ziet uw
telefoonnummer en naam op de display. Deze persoon kan uw oproep beantwoorden of afwijzen.
Uitgangspunt: Het is noodzakelijk dat de interne abonnee de Tweede oproep functie niet heeft
geblokkeerd op zijn toestel (voor configuratie zie Hoofdstuk "Niet storen/Oproep in wacht
plaatsen/Intrusie/Aankondiging/Omleiden", pagina 63).
Vraag aan uw system administrator of de Tweede oproep functie is toegelaten in het systeem.
Aankloppen
De abonnee is bezet:
Druk Aankloppen Foxtoets.
➞ U hoort een kiestoon.
eud-0857/2.0 — I7.6 — 08.2007
Notitie:
Als de gebelde persoon uw oproep afwijst of dat aankloppen niet mogelijk is
dan hoort een bezettoon en wordt de verbinding verbroken.
27
Bijkomende functies
■ Beantwoorden oproep in de wacht
U bent in gesprek en hoort de oproep wacht toon. Iemand wil u dringen spreken.
U kunt de oproep óf beantwoorden óf afwijzen.
Antwoorden
Oproep benantwoorden:
Druk Antwoord Foxtoets.
➞ 1. Uw gesprek wordt in de wacht gezet. U bent nu verbonden met degene
die wachtende oproep activeerde.
Notitie:
Voor meer gedetailleerde informatie over het pendelen tussen oproepers of
over het uitvoeren van een conference call, raadpleeg Hoofdstuk "Pendelen tijdens een wisselgesprek", pagina 31 en "Een conferentiegesprek voeren",
pagina 32 respectievelijk.
<Telefoonnummer>
☛
Oproep doorschakelen:
Geef het telefoonnummer van de abonnee in en bevestig met Ok Foxtoets.
➞ De oproeper in wacht wordt doorgegeven.
Notitie:
U kan het telefoonnummer van de persoon die u zoekt eveneens opzoeken in
de telefoongids, de herhaallijst of de oproeplijst.
Ombuigen
Druk Doorschakelen Foxtoets.
Oproep afwijzen:
Druk Foxtoets Afwijzen of End toets.
➞ U blijft in gesprek met uw eerste gesprekspartner. Degene die wachtende
oproep activeerde hoort een bezettoon.
Einde
Een huidige oproep beëindigen:
Druk de Einde Foxtoets.
➞ 1. Het éérste gesprek wordt beëindigd. U bent nu verbonden met degene
die wachtende oproep activeerde.
eud-0857/2.0 — I7.6 — 08.2007
Afwijzen
28
Bijkomende functies
■ Een intercomoproep starten
U wilt via de ingebouwde luidspreker van uw toestel, indien aanwezig, een algemene omroep
doen zonder op antwoord te wachten (net als een intercom).
Uitgangspunt: Het is noodzakelijk dat de interne abonnee zijn toestel niet geblokkeerd heeft
tegen aankondiging (voor configuratie zie Hoofdstuk "Niet storen/Oproep in wacht plaatsen/
Intrusie/Aankondiging/Omleiden", pagina 63).
Neem de telefoonhoorn op.
Intercom
Druk Intercom Foxtoets.
<Bestemming>
Selecteer bestemming (Abonnee of Groep) en bevestig Ok met de Foxtoets.
<Telefoonnummer>
☛
Geef het telefoonnummer in en bevestig met Ok Foxtoets.
➞ De abonnee wordt op de hoogte gebracht van de aankondiging door een
akoestisch signaal. Op het scherm staat Intercom: U kunt nu direct spreken.
Notitie:
U kan het telefoonnummer van de persoon die u zoekt eveneens opzoeken in
de telefoongids, de herhaallijst of de oproeplijst.
Of:
• Druk Menu Foxtoets.
• Scroll naar Oproep functies en druk Select Foxtoets.
• Druk Intercom, selecteer bestemming, en bevestig Ok met de Foxtoets.
➞ De display toont het nummer van het toestel waarvan u als laatste een
gesprek heeft overgenomen
• Bevestig Ok met de Foxtoets of neem de hoorn op.
➞ De abonnee wordt op de hoogte gebracht van de aankondiging door een
akoestisch signaal. Op het scherm staat Intercom: U kunt nu direct spreken.
■ Een Intercom melding ontvangen
Na een attentietoon wordt u toegesproken via de luidspreker.
eud-0857/2.0 — I7.6 — 08.2007
U kunt het bericht uitluisteren of afbreken.
Om het beluisteren van de omroep voort te zetten:
Neem de telefoonhoorn op.
➞ U bent nu verbonden met de persoon die de omroep startte.
Notitie:
Als de aankondiging gestuurd werd naar een groep, worden alle andere
groepsleden uitgesloten.
Om de omroep te stoppen:
Druk op de END toets.
29
Bijkomende functies
■ Privégesprek met PIN
U wilt een privé gesprek voeren op uw eigen toestel of dat van iemand anders.
Met behulp van uw PIN kan u om het even welk toestel gebruiken om een externe oproep uit te
voeren met uw persoonlijke instellingen, zelfs als dat toestel geblokkeerd is voor externe
oproepen. De opgeroepene ziet het persoonlijke nummer van uw eigen toestel en niet het
nummer van het toestel van waaraf u belt. Om het even welke opgelopen oproepkosten zullen
u worden aangerekend.
Het door u gekozen nummer wordt niet opgeslagen in het nummer heraalregister.
☛
Kies #46 gevolgd door uw interne nummer.
Voer uw PIN code in.
Voer het externe nummer direct in zonder het netlijntoegangsnummer.
➞ Het toestel is nu vrijgegeven. Het nummer wordt gebeld.
Neem de telefoonhoorn op.
eud-0857/2.0 — I7.6 — 08.2007
Notitie:
De fabrieksinstelling ”0000” wordt niet geaccepteerd. Verander eerst de PIN
zoals beschreven in hoofdstuk "Het wijzigen van uw persoonlijke code (PIN)",
pagina 61 of gebruik de */# procedure *47 (zie “User’s Guide */# Procedures as
of I7.1”). Indien u uw persoonlijke code (PIN) bent vergeten kan uw systeembeheerder uw code instellen op de fabrieksinstelling.
30
Bijkomende functies
Functies gebruiken tijdens een oproep
Dit hoofdstuk verklaart verschillende opties die uw toestel biedt indien u even weg bent van uw toestel om te telefoneren.
■ Wisselgesprek gedurende een actieve Verbinding
U wilt iemand oproepen zonder uw huidige gesprek te verbreken. Hierna wilt u met de éérste
partij verder praten.
Met de Ruggespraak functie kan u tijdens het gesprek een andere persoon opbellen en uw eerste gesprekspartner in wacht plaatsen. U kunt een wisselgesprek activeren voor zowel interne
als externe.
☛
Ruggespraak
Einde
U bent aan de lijn / een gesprek aan het voeren:
Voer het nummer in van de ruggespraakpartner.
Notitie:
U kan het telefoonnummer van de persoon die u zoekt eveneens opzoeken in
de telefoongids, de herhaallijst of de oproeplijst.
Druk Ruggespraak Foxtoets.
➞ Ruggespraak partij wordt opgebeld; eerste gesprekspartner wordt in
wacht geplaatst.
Om de ruggespraakverbinding te verbreken:
Druk de Einde Foxtoets.
➞ U bent nu opnieuw in gesprek met uw eerste gesprekspartner.
Notitie:
Als uw wisselgesprekspartner ophangt of u legt zelf per ongeluk de hoorn
neerdan hoort u een continue waarschuwingssignaal om u er aan te herinneren dat de éérste opbeller nog aan de lijn is. Indien u de hoorn opneemt tijdens
de ononderbroken beltoon zal u opnieuw in verbinding staan met uw eerste
gesprekspartner.
■ Pendelen tijdens een wisselgesprek
U spreekt met een wisselgesprek partner en u heeft de éérste beller in de wacht. U wilt pendelen tussen deze twee partijen.
eud-0857/2.0 — I7.6 — 08.2007
In een wisselgesprek kunt u de functie pendelen (makelen) gebruiken om tussen beide beller te
schakelen. Deze functie werkt zowel op interne als externe gesprekken. U kunt ook pendelen
tussen een conferentiegesprek en een wisselgesprek partner.
Pendelen
Einde
Pendelen:
Druk Pendelen Foxtoets.
➞ U spreekt nu met de andere partij. Het originele gesprek staat in de wacht.
Om de huidige verbinding te verbreken:
Druk de Einde Foxtoets.
➞ Verbinding beëindigen. U bent nu verbonden met de beller in de wacht.
31
Bijkomende functies
■ Een conferentiegesprek voeren
U bent in gesprek en u heeft op het zelfde moment een ander gesprek in de wacht staan. U wilt
met beide partijen een conferentie opbouwen.
Met de conferentiefunctie kunt u een deelnemer toevoegen in het bestaande gesprek. Vanuit
een conferentie kunt u een wisselgesprek opbouwen met iemand anders. U kan pendelen tussen de partijen van de conference call en de Ruggespraak partij.
Afhankelijk van het systeem kan een conferentie bestaan uit maximaal 6 deelnemers. De deelnemers kunnen zowel interne als externe deelnemers zijn.
Conferentie
Om iemand in de wacht toe te voegen aan een conferentie:
Druk op Conferentie Foxtoets.
➞ De gesprekspartner die in wacht was, is nu mee in het gesprek opgenomen.
Notitie:
Afhankelijk van de configuratie van het systeem zal u al dan niet een attentietoon horen.
Hoe verlaat ik een conferentiegesprek:
Leg de telefoonhoorn op de haak.
➞ De overige deelnemers blijven in de conferentie.
■ Doorgeven van een oproep
U wilt een gesprek doorverbinden naar iemand anders.
Met de Ruggespraak functie kan de oproep doorverbonden worden. U kunt zowel intern als
extern doorverbinden.
☛
Ruggespraak
Voer het nummer in van de andere partij.
➞ De ander wordt opgebeld.
Notitie:
U kan het telefoonnummer van de persoon die u zoekt eveneens opzoeken in
de telefoongids, de herhaallijst of de oproeplijst.
Druk Ruggespraak Foxtoets.
➞ 1. Uw gesprek wordt in de wacht gezet.
Verbinden
Leg de hoorn op de haak of druk de Verbinden Foxtoets.
➞ 1. De beller en de gebelde worden nu met elkaar verbonden.
Notitie:
Indien de andere gebruiker niet antwoordt kunt u de ruggespraakoproep
beëindigen met de Pendelen Foxtoets, en het gesprek uit de wacht terugnemen.
32
eud-0857/2.0 — I7.6 — 08.2007
Doorverbinden met vooraankondiging:
Wacht totdat de gebelde persoon antwoordt. Kondig het gesprek aan.
Bijkomende functies
Verbinden zonder vooraankondiging:
Wacht totdat u beltoon hoort en leg neer.
➞ De opgebelde wordt direct doorverbonden met de opbeller.
Notitie:
Heroproep: Als de gebelde persoon niet opneemt dan komt het doorverbonden gesprek terug bij uw toestel.
■ Een gesprek parkeren
U wilt een gesprek parkeren zonder een gesprekskanaal te beleggen.
Je kan de beller parkeren op het eigen toestel. Een lokaal geparkeerde oproep kan alleen worden teruggehaald op het toestel waar deze werd geparkeerd. Je kan ook de Parkerenfunctie
toekennen aan een vrij te configureren toets (zie Hoofdstuk "Toetsen configuratie", pagina 67).
Parkeren
Druk de Parkeren Foxtoets.
➞ Jouw gesprekspartner is nu lokaal geparkeerd;
wordt weergegeven.
Leg de telefoonhoorn op de haak.
[P]
Om het geparkeerd gesprek terug te nemen:
Druk de [P] Foxtoets.
➞ Verbonden in handsfree mode.
Om te bellen met het toestel:
Neem de telefoonhoorn op.
eud-0857/2.0 — I7.6 — 08.2007
Notas:
• Met de Foxtoets Einde keert het display terug in de rusttotestand. Zolang de
opbeller niet verbreekt zal deze geparkeerd blijven. Je kan de geparkeerde
oproep terug halen door gebruik te maken van Menu > Actieve functies > Foxtoets [P].
• De */# procedure voor centraal parkeren kan gevonden worden in de "User’s
Guide */# Procedures as of I7.1".
33
Bijkomende functies
Je bent even van je plaats
Dit hoofdstuk verklaart verschillende opties die uw toestel biedt indien u even van uw werkplek weg
bent.
■ Gebruik van de Afwezigheidstoets
U moet uw werkplek verlaten en wilt uw oproepen omleiden.
Uw toestel heeft een Afwezigheid toets. Standaard is deze ingesteld als een directe oproeproepomleiding toets. Door eenvoudigweg op de Afwezigheidtoets te drukken activeert u een
oproepomleiding.
☛
Voer het telefoonnummer in waarnaar de oproepen omgeleid moeten worden.
Druk op de Afwezigheid toets.
➞ Oproep omleiding is geactiveerd, de LED is aan.
Om de laatst gekozen omleiding te activeren:
Druk op de Afwezigheid toets.
➞ Oproep omleiding is geactiveerd, de LED is aan.
Notitie:
Je kan de Afwezigheidstoets configureren al seen willekeurige configureerbare toets (zie Hoofdstuk "Toetsen configuratie", pagina 67).
Als u terug bent op uw plek:
Druk op de afwezigheid toets.
➞ Wis oproep omleiding. De telefoon is in rust situatie.
■ Omleiden van oproepen (Call forwarding)
U wilt uw werkplek verlaten. Oproepen voor u bedoeld worden omgeleid naar een andere
bestemming (b.v. toestel, Voice Mail, pager).
Met Call Forwarding kunt u inkomende oproepen direct omleiden naar een andere bestemming.
Menu
Omleiden
Blader naar Omleiden en druk de Select Foxtoets.
Oproepomleiding
Blader naar Omleiden en bevestig dit met Ok door de Foxtoets te drukken.
34
eud-0857/2.0 — I7.6 — 08.2007
Druk Menu Foxtoets.
Bijkomende functies
Toestel
Blader naar Gebruiker en bevestig met Ok door de Foxtoets te drukken.
<Telefoonnummer>
☛
Geef het telefoonnummer van de abonnee in en bevestig met Ok Foxtoets.
Notas:
• U kan het telefoonnummer van de persoon die u zoekt eveneens opzoeken
in de telefoongids, de herhaallijst of de oproeplijst.
• Indien u een oproep wilt omleiden terwijl u al ingesprek bent, kies Oproep
omleiden bezet.
• Je kan ook omleiden naar de Voice Mail (zie Hoofdstuk "Omleiden naar Voice
Mail", pagina 36), to a Bericht (zie Hoofdstuk "Omleiden naar een bericht",
pagina 37) of naar een Pager.
• Je kan een oproepdoorschakeling weer uitschakelen door Menu > Actieve
functies > Reset Foxtoets.
• Je kan een oproepdoorschakeling ook activeren via besturing op afstand, zie
Hoofdstuk "Functies instellen via remote control", pagina 52.
■ Oproep doorschakeling bij niet beantwoorden (CFNR)
U wilt omroepen bestemd voor uw toestel doorschakelen naar een andere bestemming
Zowel uw eigen toestel als de andere bestemming zullen rinkelen. De systeemconfiguratie
bepaald of er een vertraging is bij het doorschakelen. Degene die als eerste de hoorn van de
haak neemt beantwoordt de oproep. Afhankelijk van de systeeminstellingen kan de oproep
doorschakeling ook geactiveerd worden als uw toestel bezet is.
Menu
Druk Menu Foxtoets.
Omleiden
Blader naar Omleiden en druk de Select Foxtoets.
Oproepomleiding bij
niet beantwoorden
Blader naar Oproepomleiding bij niet beantwoorden en bevestig Ok met de Foxtoets.
Toestel
eud-0857/2.0 — I7.6 — 08.2007
Blader naar Gebruiker en bevestig met Ok door de Foxtoets te drukken.
35
Bijkomende functies
<Telefoonnummer>
☛
Voer het telefoonnummer in van de bestemming waar de oproepen naar toe
moeten worden omgeleid en bevestig Ok met de Foxtoets.
Notas:
• U kan het telefoonnummer van de persoon die u zoekt eveneens opzoeken
in de telefoongids, de herhaallijst of de oproeplijst.
• Je kan de oproepen ook omleiden naar de Voice Mail (zie Hoofdstuk "Omleiden naar Voice Mail", pagina 36) or to a Pager.
• Je kan een oproepomleiding bij niet beantwoorden uitschakelen door Menu
> Actieve functies > Reset Foxtoets.
• Een oproepomleiding bij niet beantwooorden kunt u ook activeren met
remote control, zie Hoofdstuk "Functies instellen via remote control", pagina
52.
■ Omleiden naar Voice Mail
Je bent momenteel niet bereikbaar op je toestel. Indien je de voicemail activeert kan de beller
een bericht achterlaten.
Je kan de algemene begroeting activeren of de eigen begroeting (zie Hoofdstuk "Voice Mail
instellingen", pagina 66).
Voor meer informatie betreffenden de voicemail verwijzen we je naar de "Gebruikershandleiding voor Ascotel® IntelliGate®Voice Mail Systems".
Menu
Druk Menu Foxtoets.
Omleiden
Blader naar Omleiden en druk de Select Foxtoets.
Oproepomleiding
Blader naar Omleiden en bevestig dit met Ok door de Foxtoets te drukken.
Blader naar Voice Mail en bevestig Ok met de Foxtoets.
➞ Omleiden naar voicemail is nu geactiveerd.
Notas:
• Je kan instellen of de voicemail direct antwoordt (Oproep omleiding) of met
vertraging (Oproep omleiding bij niet beantwoorden), of bij bezet (Oproep
omleiding bij bezet).
• Je kan de omleiding annuleren doorMenu > Actieve functies > Reset Foxtoets.
• Een nieuw bericht wordt aangeduid met een tekstbericht op het display en
de indicator LED in de rusttoestand.
36
eud-0857/2.0 — I7.6 — 08.2007
Voice Mail
Bijkomende functies
■ Omleiden naar een bericht
U wilt niet bereikbaar zijn op uw toestel. U wilt interne deelnemers een bericht geven zodra
deze u bellen. De beller hoort een bezet toon en ontvangt een bericht op het display.
Uitgangspunt: De interne persoon moet een toestel met alfanumeriek display bezitten. Bellers
met een toestel zonder alfanumeriek display worden doorgeschakeld naar uw toestel of naar
een voorgeprogrammeerde bestemming.
Je kan een van de tekstberichten die opgeslagen zijn in het system gebruiken of zelf een
bericht samenstellen.
Menu
Druk Menu Foxtoets.
Omleiden
Blader naar Omleiden en druk de Select Foxtoets.
Oproepomleiding
Blader naar Omleiden en bevestig dit met Ok door de Foxtoets te drukken.
Melding
Blader naar to Bericht en bevestig Ok met de Foxtoets.
<Melding>
<Tekst>
☛
Selecteer één van de tekstberichten die opgeslagen zijn en druk Select Foxtoets.
Wijzig of vul de tekst aan en bevestig Ok met deFoxtoets.
➞ Omleiding naar bericht is nu geactiveerd.
eud-0857/2.0 — I7.6 — 08.2007
Notitie:
Indien je een andere directe omleiding op het toestel activeert wordt het
bericht dat je achtergelaten hebtt automatisch uitgeschakeld.
37
Bijkomende functies
■ Je toestel blokkeren
U gaat van uw plaats en u wilt niet dat iemand de instellingen van uw toestel kan wijzigen, in
uw privé telefoonboek kan kijken of gesprekken voert via uw toestel.
Je kan het toestel blokkeren met een PIN bestaande uit twee tot tien cijfers. Deze kan veranderd
worden via menu (zie hoofdstuk "Het wijzigen van uw persoonlijke code (PIN)", pagina 61) of
met de */# procedure *47 (zie “User’s Guide */# Procedures as of I7.1”).
Menu
Druk Menu Foxtoets.
Instellingen
Blader naar Instellingen en kies de Select Foxtoets.
Algemeen
Blader naar Algemeen en kies de Select Foxtoets.
Blokkeren
Blader naar Blokkeren en druk de Bewerk Foxtoets.
➞ Je wordt nu verzocht de PIN in te toetsen.
<Code>
Voer de PIN in en bevestig met de Ok Foxtoets.
<Niveau instellen>
Kies het gewenste blokkeringsniveau en bevestig Ok met de Foxtoets.
➞ Het toestel is nu geblokkeerd; wordt weergegeven.
eud-0857/2.0 — I7.6 — 08.2007
Notitie:
Je kan kiezen of je alleen de configuratie (Configuratie geblokkeerd) of het
gehele toestel blokkeert (Toestel geblokkeerd). Met de status Toestel geblokkeerd kunnen de privégegevens niet geopend worden en externe gesprekken
kunnen alleen plaatsvinden conform de systeeminstellingen.
38
Bijkomende functies
■ Deblokkeren van je toestel
U wilt het toestel vrijgeven.
U moet uw code (PIN) gebruiken om het toestel vrij te geven. Indien u uw persoonlijke code
(PIN) bent vergeten kan uw systeembeheerder uw code instellen op de fabrieksinstelling.
Menu
Druk Menu Foxtoets.
Actieve functies
Scroll naar Actieve functies en druk Select Foxtoets.
<Blokkeren>
Kies het blokkeringsniveau welke je wilt instellen en druk de Reset Foxtoets.
➞ Je wordt nu verzocht de PIN in te toetsen.
<Code>
☛
Blader naar Vrij en bevestig Ok met de Foxtoets.
➞ Het toestel is vrijgegeven.
eud-0857/2.0 — I7.6 — 08.2007
Vrij
Voer de PIN in en bevestig met de Ok Foxtoets.
39
Bijkomende functies
Organisatie binnen een team
Dit hoofdstuk verklaart de verschillende opties die uw toestel biedt indien u deel uitmaakt van een
team. Om een teamtoets te kunnen configureren dient er een Office KBMof Office DKBM [a]uitbeidingsmodul aangesloten te zijn. Contacteer uw system administrator voor meer informatie.
■ Gebruik maken van de teamtoets
U en uw teamleden willen altijd bereikbaar zijn en snel met elkaar kunnen communiceren.
Door op één enkele toets te drukken kunt u een teampartner bellen of zijn/haar oproep beantwoorden.
Indien een teampartner een gesprek voert zal de corresponderende teamtoets oplichten, hierdoor weet je dat de teampartner bezet is. Als de teamtoets knippert geeft dit aan dat deze
gebeld wordt.
Als bvb level 3 van de Office DKBM uitbreidingstoetsenmodule actief is en de teamtoets op
level 1 ontvangt een oproep, wordt de oproep gesignaleerd door de rood flikkerende LED op
positie 1. Voor verdere informatie over de uitbreidingstoetsenmodule, Office DKBM raadpleeg
hoofdstuk "De uitbreidingstoetsenmodule gebruiken Office DKBM", pagina 15.
Een rode LED geeft een extern gesprek aan en de groene LED een intern gesprek.
■ Een teampartner oproepen
U wilt een teampartner zo snel mogelijk oproepen.
Uitgangspunt: Je hebt een configureerbare toets als teamtoets ingericht en het nummer van de
teampartner opgeslagen onder deze toets (zie Hoofdstuk "Toetsen configuratie", pagina 67).
eud-0857/2.0 — I7.6 — 08.2007
Druk op de Teamtoets van de teampartner.
➞ Het nummer en mogelijk de naam van de teampartner verschijnen op het
display. De teampartner wordt opgebeld.
40
Bijkomende functies
■ Vervangingsdienst voor een teamlid
Uw Teampartner wordt gebeld. De Team toets knippert. U weet dat uw partner niet achter zijn
bureau zit op dit moment en u besluit te antwoorden voor deze partner.
U kunt antwoorden door de teamtoets te drukken. Zodra u antwoordt is de teampartner weer
vrij.
Zolang de teamtoets knippert:
Neem de telefoonhoorn op.
➞ U hoort een kiestoon.
Druk op de Teamtoets.
➞ U heeft verbinding met degene die uw teampartner probeerde te
bereiken.
Notitie:
Afhankelijk van de toetsconfiguratie ben je onmiddellijk verbonden met de
beller die jouw teampartner belt zodra je de hoorn opneemt.
■ Een intercomoproep starten naar uw teampartner
U wilt iets mededelen aan uw teampartner zonder op antwoord te wachten.
Met de teamtoets kunt u direct een intercomoproep naar een teampartner doen.
Uitgangspunt: Het is essentieel dat de teampartner zijn/haar toestel niet geblokkeerd heeft
voor “intercom” (voor de configuratie zie Hoofdstuk "Niet storen/Oproep in wacht plaatsen/
Intrusie/Aankondiging/Omleiden", pagina 63).
eud-0857/2.0 — I7.6 — 08.2007
Starten van een intercomoproep naar een teampartner met de hoorn:
Neem de telefoonhoorn op.
➞ U hoort een kiestoon.
<2x kort>
Druk op de Teamtoets van de teampartner 2 maal kort achter elkaar in.
➞ U hoort een bevestigingstoon. Op het scherm staat Intercom: U kunt nu
direct spreken.
<2x kort>
Een intercom oproep naar een teampartner kan in handsfree mode
plaatsvinden:
Druk op de Teamtoets van de teampartner 2 maal kort achter elkaar in.
➞ U hoort een bevestigingstoon. Op het scherm staat Intercom: U kunt nu
direct spreken.
Notitie:
Afhankelijk van de toetsconfiguratie ben je onmiddellijk verbonden met de
beller die jouw teampartner belt zodra je de hoorn opneemt.
41
Bijkomende functies
Functies voor speciale situaties
Deze sectie legt uit welke opties er zijn om met jouw toestel speciale situaties af te handelen.
■ Een oproep ombuigen gedurende de oproepfase
U wilt de oproep niet zelf beantwoorden maar ombuigen naar een ander toestel.
Met de functie Doorschakelen kan je oproepen doorschakelen naar een intern of extern nummer of de voicemail in de oproepfase.
Uw toestel rinkelt en de LED indicator knippert. Om te antwoorden doe als volgt:
Ombuigen
Druk Doorschakelen Foxtoets.
<Telefoonnummer>
☛
Geef het telefoonnummer in en bevestig met Ok Foxtoets.
➞ De oproep is afgewezen naar een andere bestemming.
Notas:
• U kan het telefoonnummer van de persoon die u zoekt eveneens opzoeken
in de telefoongids, de herhaallijst of de oproeplijst.
• Als het toestel waarna u wilt afwijzen in gesprek is wordt de oproep niet afgewezen. Op de display staat Bezet en het toestel gaat nog steeds over.
■ Een oproep ombuigen gedurende de oproepfase
U wilt de oproep niet beantwoorden.
Je kan een oproep afwijzen in de oproepfase
Druk Foxtoets Afwijzen of End toets.
➞ De verbinding wordt afgewezen en de beller hoort bezettoon.
eud-0857/2.0 — I7.6 — 08.2007
Afwijzen
42
Bijkomende functies
■ Stuur tekstberichten
Je wilt een bericht sturen naar een interne gebruiker.
U kunt een bericht sturen naar een interne persoon. Het bericht verschijnt op de display van de
persoon.
Uitgangspunt: De interne persoon moet een toestel met alfanumeriek display bezitten.
Je kan een van de tekstberichten die opgeslagen zijn in het system gebruiken of zelf een
bericht samenstellen.
Menu
Druk Menu Foxtoets.
Tekst bericht
Blader naar Tekst bericht en druk de Select Foxtoets.
Nieuw
Blader naar Nieuw en druk de Select Foxtoets.
<Melding>
Selecteer één van de tekstberichten die opgeslagen zijn en druk Select Foxtoets.
<Tekst>
Completeer of wijzig de tekst en druk de Versturen Foxtoets.
<Bestemming>
Kies de bestemming en druk de Select Foxtoets.
<Telefoonnummer>
☛
Voor een gebruiker of groep: Voer het telefoonn ummer is en druk de Versturen
Foxtoets.
➞ Het bericht wordt verzonden.
eud-0857/2.0 — I7.6 — 08.2007
Notitie:
Als er op de display de tekst Niet beschikbaarverschijnt kon het bericht niet
worden verstuurd.
43
Bijkomende functies
■ Lees tekstberichten
Op uw display verschijnt Nieuw bericht en het envelope symbool. De rechter LED indicator
brandt.
Toon
Druk Toon Foxtoets.
➞ De display toont de afzender en de datum/tijd informatie van het tekstbericht.
Lezen
Lees bericht:
Selecteer the bericht dat je wilt lezen en druk de Lezen Foxtoets.
➞ Als het bericht langer is dan één regel gebruik dan de navigatietoets om te
bladeren.
Verwijder
Om het bericht te wissen:
Druk de Wissen Foxtoets.
➞ Het bericht is gewist; het volgende bericht wordt uit het geheugen
gehaald.
Of:
• Druk Menu Foxtoets.
• Blader naar Tekst bericht en druk de Select Foxtoets.
• Scroll naar Inbox en druk Select Foxtoets. Ga verder als hierboven beschreven.
■ Een oproep oppakken
U hoort ergens een telefoon overgaan en wilt deze beantwoorden.
Met de Pick up functie kan je een pick up uitvoeren met een ander toestel van je eigen toestel.
Menu
Druk Menu Foxtoets.
Oproepfuncties
Scroll naar Oproep functies en druk Select Foxtoets.
Overnemen
Scroll tot Pick up en bevestig Ok met de Foxtoets.
<Telefoonnummer>
☛
44
Blader naar Gebruiker en bevestig met Ok door de Foxtoets te drukken.
➞ De display toont het nummer van het toestel waarvan u als laatste een
gesprek heeft overgenomen
Geef het nummer in van het toestel van welk je de pickup wil maken en bevestig met Ok Foxtoets.
➞ U bent nu verbonden met de oproeper.
eud-0857/2.0 — I7.6 — 08.2007
Toestel
Bijkomende functies
■ DTMF Mode gebruiken. Activeren of deactiveren van DTMF
U wilt uw antwoordapparaat uitluisteren of een teledienst bedienen die om keuzes vraagt. Voor
dit soort diensten moet uw toestel toonkeuze kunnen zenden, de DTMF mode.
Tijdens de transparant DTMF mode genereert elke toetsdruk een toon Als u tijdens een gesprek
een nummer of naam intoetst dan hoort de andere partij deze toontjes.
U kan zelf beslissen of de DTMF mode algemeen geactiveerd moet worden of uitgeschakeld
(zie Hoofdstuk "DTMF mode instellen", pagina 60). DTMF is standaard geactiveerd.
Indien de DTMF mode uitgeschakeld is, kan u het tijdelijk activeren en uitschakelen tijdens een
oproep.
U bent in gesprek en de DTMF mode is standaard gedeactiveerd U wilt de
DTMF mode tijdelijk activeren.
DTMF
Druk de DTMF Foxtoets.
➞ DOp display verschijnt Nummer ingeven DTMF. U kunt nu DTMF tonen zenden.
Reset
Reset DTMF mode:
Druk Reset Foxtoets.
eud-0857/2.0 — I7.6 — 08.2007
Notitie:
Zodra u de verbinding verbreekt wordt de DTMF mode nogmaals automatisch
gedeactiveerd.
45
Bijkomende functies
■ Een gesprek voeren op een toestel van een ander
U wilt een gesprek voeren op een toestel van een ander met uw persoonlijke instellingen; bijvoorbeeld op het toestel van uw collega of in een vergaderruimte.
U kunt een toestel van een ander activeren voor eigen gebruik zelfs indien het toestel geblokkeerd is voor externe gesprekken.
U kan het toestel gebruiken voor bedrijf of prive oproep.
Zodra u het toestel heeft geactiveerd door een */# procedure en uw PIN heft ingevoerd kunt u
uw privé telefoonboek gebruiken.
De opgeroepene ziet het persoonlijke nummer van uw eigen toestel en niet het nummer van
het toestel van waaraf u belt.
Om het even welke opgelopen oproepkosten zullen u worden aangerekend.
☛
Voer *36 in.
Voer uw interne telefoonnummer in.
Voer uw PIN code in.
Geef het intern of extern telefoonnummer in voorafgegaan van de access
code.
Neem de telefoonhoorn op.
➞ Het display toont het nummer dat wordt gekozen.
Notitie:
Zodra u neergelegd hebt is het mogelijk om op naam of via het privé telefoonboek gedurende een minuut een nieuw gesprek te voeren zonder de PIN
opnieuw in te voeren.
Of:
• Kies #46 voor een privégesprek.
• Voer uw interne telefoonnummer in.
• Voer uw PIN code in.
• Voer het externe nummer direct in zonder het netlijntoegangsnummer.
• Neem de telefoonhoorn op.
➞ Het toestel is nu toegelaten om een externe gebruiker te bellen.
eud-0857/2.0 — I7.6 — 08.2007
Notitie:
De fabrieksinstelling ”0000” wordt niet geaccepteerd. Verander eerst de PIN
(zie hoofdstuk "Het wijzigen van uw persoonlijke code (PIN)", pagina 61) of
gebruik de */# procedure *47 (zie “User’s Guide */# Procedures as of I7.1”).
Indien u uw persoonlijke code (PIN) bent vergeten kan uw systeembeheerder
uw code instellen op de fabrieksinstelling.
46
Bijkomende functies
■ Het oproepen van een Pager
U kunt een interne deelnemer niet bereiken en wilt hem/haar oproepen middels een pager.
Als het Ascotel systeem uitgerust is met een personenzoekinstallatie (PZI) kan de persoon
opgeroepen worden. De opgeroepen persoon kan vanaf elk willekeurig toestel de oproep
beantwoorden.
Menu
Druk Menu Foxtoets.
Oproepfuncties
Scroll naar Oproep functies en druk Select Foxtoets.
Oproepen
Scroll naar Zoeken en bevestig Ok met de Foxtoets.
<Telefoonnummer>
☛
G Geef het telefoonnummer in van de persoon welke dient opgebiept te worden en bevestig met de Ok Foxtoets.
➞ De gezochte persoon wordt opgeroepen en ziet uw nummer op de display.
■ Een pager oproep beantwoorden
Uw pager is opgeroepen en toont het telefoonnummer van de beller.
U kunt vanaf elk willekeurig toestel beantwoorden.
Menu
Druk Menu Foxtoets.
Oproepfuncties
Scroll naar Oproep functies en druk Select Foxtoets.
Overnemen
Scroll tot Pick up en bevestig Ok met de Foxtoets.
Pager
Scroll naar Pager en bevestig Ok met de Foxtoets.
eud-0857/2.0 — I7.6 — 08.2007
<Telefoonnummer>
☛
GGeef uw telefoonnummer in en bevestig met de Ok Foxtoets.
➞ U bent nu verbonden met de persoon die u wenst te bereiken.
Notitie:
U kan eveneens een bieper beantwoorden met de */# procedure *82.
47
Bijkomende functies
■ Beantwoorden van de Algemene Bel
Via de algemene bel kunt u een persoonlijk belritme horen of een algemeen belsignaal. Oproepen met als bestemming de algemene bel kunnen visueel of akoestisch weergegeven worden
door gebruik te maken van een externe apparatuur. De oproep kan beantwoord worden vanaf
gelijk welk toestel.
Vraag de systeembeheerder of er een algemene bel is aangesloten.
U kunt vanaf elk willekeurig toestel beantwoorden.
Menu
Druk Menu Foxtoets.
Oproepfuncties
Scroll naar Oproep functies en druk Select Foxtoets.
Overnemen
Scroll tot Pick up en bevestig Ok met de Foxtoets.
Algemene bel
Scroll naar Centrale bel en bevestig Ok met de Foxtoets.
<Telefoonnummer>
☛
GGeef uw telefoonnummer in en bevestig met de Ok Foxtoets.
➞ U bent nu verbonden met de persoon die u wenst te bereiken.
Notitie:
U kan eveneens een algemene bel oproep beantwoorden via de */# procedure
*83.
■ Activeren/deactiveren van discrete oproep
U wilt niet gestoord worden op uw telefoon zonder deze uit te schakelen. U wenst echter uw
toestel niet buiten dienst te plaatsen.
Een discrete oproep is als alternatief beschikbaar op uw telefoon bij normaal gebruik. Indien
discreet bellen geactiveerd is, dan belt het toestel slechts éénmaal.
In de rustsituatie:
Druk de functietoets voor < Discrete oproep>.
➞
is getoond.
48
eud-0857/2.0 — I7.6 — 08.2007
Deze functie dient opgeslagen te worden onder een Foxtoets of een functietoets (zie Hoofdstuk "Toetsen configuratie", pagina 67).
Bijkomende functies
■ Het onderdrukken van uw nummerweergave op de display bij de intern
gebelde partij
U wilt niet dat uw nummer zichtbaar wordt op de display van een gebelde via het openbare
netwerk.
U heft twee mogelijkheden:
• Indien u nooit uw nummer wenst mee uit te sturen, stel dan in CLIR permanent.
• Om uw nummer te verbergen voor bepaalde oproepen, selecteer dan de functie CLIR per
oproep vooraleer het nummer in te geven.
Deze functie dient opgeslagen te worden onder een Foxtoets of een functietoets (zie Hoofdstuk "Toetsen configuratie", pagina 67).
U kan eveneens de functie uitvoeren met een */# procedure (User’s Guide */# Procedures as of
I7.1).
Na het gesprek of de oproep:
Druk de functietoets in voor <CLIR>.
Notas:
• CLIR functioneert slechts bij externe oproepen.
• Deze faciliteit is afhankelijk van de aangeboden operatordiensten.
■ Ongewenste oproepen opsporen
U wordt lastig gevallen met ongewenste telefoontjes. U wilt de beller hiervan identificeren.
MCID functie gebruiken (MCID: Identificatie van ongewenste oproepen), de operator bewaart
volgende oproepgegevens: Uw telefoonnummer, het telefoonnummer van de oproeper, en
tijdstip van de oproep.
De MCID functie moet geactiveerd zijn bij de netwerkleverancier. De vastgelegde gegevens
komen beschikbaar via de netwerkleverancier en niet via de Ascotel centrale.
Deze functie dient opgeslagen te worden onder een Foxtoets of een functietoets (zie Hoofdstuk "Toetsen configuratie", pagina 67).
eud-0857/2.0 — I7.6 — 08.2007
Tijdens een gesprek:
Druk de functietoets in voor MCID (MCID).
Na het gesprek, leg de hoorn niet neer, druk de functietoets voor MCID (MCID)
tijdens de bezettoon.
49
Bijkomende functies
Lijntoetsen
Dit hoofdstuk verklaart de verschillende opties die uw toestel biedt als uw toestel is geprogrammeerd met lijntoetsen. Lijntoetsen veranderen uw toestel in een lijnkiezer. Om lijntoetsen te kunnen
instellen, dient u zeker te zijn dat er een Office KBM of een Office DKBM [a]uitbreidingsmodul is aangesloten. Contacteer uw system administrator voor meer informatie.
Een lijn heeft een bepaald nummer dat kan gebruikt worden voor zowel een interne als externe
oproep. Eén of meerdere toestellen kunnen verbonden zijn met deze lijn, bijvoorbeeld in geval
van een reisbureau kunnen alle medewerkers die een bepaalde bestemming (met een eigen
nummer) behandelen dezelfde toets krijgen op hun toestel. Is deze lijn in gesprek dan zien alle
medewerkers dit op het toestel d.m.v. een LED.
Als bvb level 3 van de Office DKBM uitbreidingstoetsenmodule actief is en de teamtoets op
level 1 ontvangt een oproep, wordt de oproep gesignaleerd door de rood flikkerende LED op
positie 1. Voor verdere informatie over de uitbreidingstoetsenmodule, Office DKBM raadpleeg
hoofdstuk "De uitbreidingstoetsenmodule gebruiken Office DKBM", pagina 15.
Een rode LED geeft een extern gesprek aan en de groene LED een intern gesprek.
Indien uw toestel één of meerdere lijntoetsen heeft, dan is de bovenste steeds uw persoonlijke
lijntoets (van toepassing op systemen van versie 7.5 en ouder). Bij systemen vanaf versie 7.6 kan
je de persoonlijke toets vrij kiezen.
■ Beantwoorden van een oproep op een lijntoets
U wordt gebeld op 1 of meerdere lijntoetsen. De lijntoets begint snel te knipperen. U kunt de
oproep beantwoorden met de desbetreffende lijntoets.
Welke lijn u beantwoordt kunt u bepalen door de desbetreffende toets te drukken. Als u simpelweg de hoorn opneemt beantwoordt u de lijn met de hoogste prioriteit.
Neem de telefoonhoorn op.
➞ Verbinding met de lijn met de hoogste prioriteit.
Notas:
Indien u de opgelichte lijntoets ingedrukt houd gedurende ongeveer 2 seconden, dan verschijnt het nummer van de oproeper.
50
eud-0857/2.0 — I7.6 — 08.2007
Of:
• Druk op de Lijntoets.
➞ De lijn wordt geselecteerd.
• Neem de telefoonhoorn op.
➞ Verbinding met de lijn.
Bijkomende functies
■ Een gesprek voeren via een Lijntoets
U wilt een gesprek voeren via een lijntoets.
U kunt een oproep maken via elke vrije.lijntoets Elke Lijntoets heeft zijn eigen externe nummer,
in andere woorden u geeft via nummerweergave het nummer weer van de lijntoets en niet van
uw toestel.
Oproepkosten worden apart geregistreerd voor elke lijntoets
☛
Voer het telefoonnummer in.
Druk op een vrije Lijntoets.
➞ De lijntoets brandt. De lijn wordt geselecteerd.
Neem de telefoonhoorn op.
➞ De persoon wordt gebeld.
Notitie:
Afhankelijk van de configuratie van een lijntoets wordt de opgeroepene in
handenvrij mode opgebeld.
■ Een gesprek parkeren onder een lijntoets
U heeft een gesprek via een lijntoets en besluit dit te parkeren.
U kunt dit gesprek op de huidige lijntoets parkeren.
Parkeren
Druk de Parkeren Foxtoets.
➞ De Lijntoets knippert langzaam.
eud-0857/2.0 — I7.6 — 08.2007
Om het geparkeerd gesprek terug te nemen:
Druk op de overeenstemmende lijntoets.
➞ U bent nu weer verbonden met de persoon wiens oproep geparkeerd was.
51
Bijkomende functies
■ Wisselen tussen actieve lijnen
U bent in gesprek en wilt een tweede lijn aannemen of en nieuwe verbinding opbouwen.
U kunt pendelen tussen de lijnen door en toets druk. De actieve verbinding wordt automatisch
lokaal geparkeerd.
Een oproep parkeren en wisselen:
Druk op de Lijntoets die u wilt hebben.
➞ De actieve verbinding wordt geparkeerd. De gekozen lijn is actief.
Om het geparkeerd gesprek terug te nemen:
Druk op de overeenstemmende lijntoets.
➞ De actieve verbinding wordt geactiveerd.
Notitie:
Het is niet mogelijk om een bezette lijn te nemen door op de corresponderende lijntoets te drukken.
Functies instellen via remote control
Deze sectie legt uit hoe u de toestelinstellingen kan wijzigen ook al bent u niet in de buurt van uw
toestel.
U bent niet op uw plek en wilt functies activeren op uw telefoon vanaf een ander toestel.
U kunt vele functies van uw toestel op afstand aan of uitzetten.
De "Remote Control" besturing maakt gebruikt speciale *#-procedure codes. U kunt deze op de
gebruikelijk manier inzetten en toepassen.
☛
☛
Remote control gebruiken vanaf een third-party toestel:
Geef de */# procedure 36 in.
Toets uw telefoonnummer in.
Voer uw PIN code in.
Voer de gewenste *#-procedure in om de functie te activeren of deactiveren.
Neem de telefoonhoorn op.
➞ U hoort een bevestigingstoon.
Notitie:
De fabrieksinstelling ”0000” wordt niet geaccepteerd. Verander eerst de PIN
zoals beschreven in hoofdstuk "Het wijzigen van uw persoonlijke code (PIN)",
pagina 61 of gebruik de */# procedure *47 (zie “User’s Guide */# Procedures as
of I7.1”). Indien u uw persoonlijke code (PIN) bent vergeten kan uw systeembeheerder uw code instellen op de fabrieksinstelling.
52
eud-0857/2.0 — I7.6 — 08.2007
Leg de telefoonhoorn op de haak.
➞ De functie is nu geactiveerd/uitgeschakeld.
Persoonlijke instellingen
van uw telefoon
Deze sectie legt uit hoe u de basisinstellingen van uw toestel kan personnaliseren.
Display. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Beltoon parameters instellen (Audio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Handenvrij en headset instellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Algemene instellingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Beveiliging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Telefoonboek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Voice Mail instellingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Toetsen configuratie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Programmeerbare lijntoetsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Functie commando’s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
eud-0857/2.0 — I7.6 — 08.2007
Lokale instellingen Office 80IP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
53
Persoonlijke instellingen van uw telefoon
Display
Deze sectie legt uit hoe de display in te stellen.
■ Display instellen
Het display staat te licht of te donker ingesteld.
U kunt het display contrast, het verlichting en het verlichting sterkteaanpassen.
Notitie:
Gelieve te noteren dat de achtergrondverlichting zwakker kan zijn indien de Office 80 niet aangesloten
is op de netvoeding.
Menu
Druk Menu Foxtoets.
Instellingen
Blader naar Instellingen en kies de Select Foxtoets.
Display
Scroll naar Display en druk op de Select Foxtoets.
<Display instellingen>
Scroll naar de gevraagde display instellingen en druk op de Bewerk Foxtoets.
Selecteer de gevraagde instellingen en bevestig met de Ok Foxtoets.
➞ De instellingen worden opgeslagen en bewaard.
eud-0857/2.0 — I7.6 — 08.2007
<Niveau instellen>
54
Persoonlijke instellingen van uw telefoon
■ Office DKBMdisplay instellen
U kunt het DKBM display contrast en het DKBM verlichtung sterkteaanpassen.
De instellingen van de achtergrondverlichting van de display van de Office DKBM worden overgenomen van het telefoontoestel.
Menu
Druk Menu Foxtoets.
Instellingen
Blader naar Instellingen en kies de Select Foxtoets.
Display
Scroll naar Display en druk op de Select Foxtoets.
<Display instellingen>
Scroll naar de gevraagde display instellingen en druk op de Bewerk Foxtoets.
Selecteer de gevraagde instellingen en bevestig met de Ok Foxtoets.
➞ De instellingen worden opgeslagen en bewaard.
eud-0857/2.0 — I7.6 — 08.2007
<Niveau instellen>
55
Persoonlijke instellingen van uw telefoon
Beltoon parameters instellen (Audio)
Hierin wordt uitgelegd hoe u de oproep eigenschappen van de handset kunt wijzigen.
■ Belvolume instellen tijdens het bellen
U wilt het geluidsvolume van de oproep toon aanpassen.
U kunt het geluidsvolume aanpassen tijden een binnenkomende oproep.
Zachter: Druk op de– toets.
Harder: Druk op de+ toets.
■ Het geluidsvolume aanpassen
U wilt het geluidvolume aanpassen tijdens het gesprek.
Het volume wordt automatisch aangepast op de telefoonhoorn en luidspreker.
De nieuwe volume instelling wordt bewaard en opgeslagen ook nadat het gesprek is beëindigd.
Zachter: Druk op de– toets.
eud-0857/2.0 — I7.6 — 08.2007
Harder: Druk op de+ toets.
56
Persoonlijke instellingen van uw telefoon
■ Het instellen van de oproeptoon
U wilt wijzigingen aan brengen in de wijze van oproep eigenschappen.
U kunt het belvolume, het melodie, het ritme en het Opmerkbaarheidstoonaanpassen.
Notitie:
Noteer dat het belvolume zwakker kan zijn wanneer de Office 80 niet aangesloten is op de netvoeding.
Menu
Druk Menu Foxtoets.
Instellingen
Blader naar Instellingen en kies de Select Foxtoets.
Audio
Scroll naar Audio en druk op de Select Foxtoets.
<Audio instelling>
Scroll naar de gevraagde audio instellingen en druk op de Bewerk Foxtoets.
<Niveau instellen>
Selecteer de gevraagde instellingen en bevestig met de Ok Foxtoets.
➞ De instellingen worden opgeslagen en bewaard.
eud-0857/2.0 — I7.6 — 08.2007
Notitie:
Om al de instellingen weer te geven, gebruik de Test Foxtoets.
57
Persoonlijke instellingen van uw telefoon
Handenvrij en headset instellingen
Deze sectie legt uit op welke verschillende manieren u oproepen kan uitsturen met uw toestel.
■ Automatische hands-free mode
U wilt gesprekken beantwoorden zonder de telefoonhoorn op te nemen of een toets in te drukken.
U kan kiezen of uw toestel onmiddellijk en automatisch de handenvrij mode moet activeren na
1 beltoon, dit voor interne en intercom oproepen.
Menu
Druk Menu Foxtoets.
Instellingen
Blader naar Instellingen en kies de Select Foxtoets.
Audio
Scroll naar Audio en druk op de Select Foxtoets.
Autom. Handenvrij
Scroll naar Automatisch handenvrij en druk op de Bewerk Foxtoets.
Selecteer het type voor dewelke u automatisch handenvrij wil activeren en
bevestig met de Ok Foxtoets.
➞ De instellingen worden opgeslagen en bewaard.
eud-0857/2.0 — I7.6 — 08.2007
<Niveau instellen>
58
Persoonlijke instellingen van uw telefoon
■ Voor het activeren van de headset
U heeft een hoofdtelefoon aangesloten en wil nu de hoofdtelefoonmodus activeren.
Een headset kan in parallel aangesloten worden met de hoorn. U kan de headset mode aan- en
uitschakelen.
Indien u een oproep beantwoordt in de hoofdtelefoonmodus door de oproeptoets of de luidsprekertoets te gebruiken, wordt het gesprek via de hoofdtelefoon gevoerd. Een alternatieve
manier is de oproep beantwoorden via de hoorn.
Dit toestel ondersteunt wireless headsets gebaseerd op de DHSG standaard welke u toelaat
oproepen uit te sturen en te beëindigen via de headset. Vraag uw vertegenwoordiger naar de
meest geschikte hoofdtelefoons voor dergelijk gebruik.
Notitie:
Om te weten hoe een oproep te maken met een headset, ga naar Hoofdstuk "Een headset gebruiken",
pagina 17.
Menu
Druk Menu Foxtoets.
Instellingen
Blader naar Instellingen en kies de Select Foxtoets.
Audio
Scroll naar Audio en druk op de Select Foxtoets.
Headset
Scroll naar Headset en druk op de Bewerk Foxtoets.
Activeren/uitschakelen van de headset mode en bevestig met de Ok Foxtoets.
➞ De microfoon is nu uitgeschakeld, is getoond.
eud-0857/2.0 — I7.6 — 08.2007
<Niveau instellen>
59
Persoonlijke instellingen van uw telefoon
Algemene instellingen
Deze sectie legt uit welke instellingen u nog kan wijzigen op uw toestel.
■ Kiezen van de taal
De display tekst staat niet in de taal aangegeven die u wenst.
U kan een andere taal selecteren. Het menu item welke taal er geselecteerd is wordt aangegeven door een "*" voor het woord "Language" die is gekozen, bijvoorbeeld: "*Language" voor
Engels.
Menu
Druk Menu Foxtoets.
<*Taal>
<Niveau instellen>
Scroll naar *Taal en druk op de Bewerk Foxtoets.
➞ De ingestelde taal wordt voorgesteld met .
Selecteer de gewenste taal en bevestig met de Ok Foxtoets.
➞ De display tekst verschijnt nu in de geselecteerde taal.
■ DTMF mode instellen
U wilt zelf besluiten of de DTMF mode standaard geactiveerd is op de telefoon.
Menu
Druk Menu Foxtoets.
Instellingen
Blader naar Instellingen en kies de Select Foxtoets.
Algemeen
Blader naar Algemeen en kies de Select Foxtoets.
DTMF
<Niveau instellen>
60
Activeren of uitschakelen en bevestig met de Ok Foxtoets.
➞ De instellingen worden opgeslagen en bewaard.
eud-0857/2.0 — I7.6 — 08.2007
Scroll naar DTMF en druk op de Bewerk Foxtoets.
Persoonlijke instellingen van uw telefoon
■ Het wijzigen van uw persoonlijke code (PIN)
U wenst de PIN code te wijzigen welke gebruikt wordt voor het blokkeren/deblokkeren van uw
toestel (zie Hoofdstuk "Je toestel blokkeren", pagina 42 en "Deblokkeren van je toestel", pagina
43).
De standaard PIN code is "0000"; U kunt een nieuwe PIN code invoeren met een willekeurige cijfer combinatie van 2 tot 10-cijfers.
Indien u uw persoonlijke code (PIN) bent vergeten kan uw systeembeheerder uw code instellen
op de fabrieksinstelling.
Menu
Druk Menu Foxtoets.
Instellingen
Blader naar Instellingen en kies de Select Foxtoets.
Algemeen
Blader naar Algemeen en kies de Select Foxtoets.
Code
<Code>
☛
<Code>
☛
<Code>
☛
Scroll naar Code en druk op de Bewerk Foxtoets.
➞ De display geeft weer Oude code.
Geef de oude PIN in en bevestig met de Ok Foxtoets.
➞ De display geeft weer Nieuwe code.
Geef de nieuwe PIN code in en bevestig met de Ok Foxtoets.
➞ De display geeft weer Bevestiging.
Geef de nieuwe PIN code opnieuw in en bevestig met de Ok Foxtoets.
➞ De nieuwe PIN code wordt opgeslagen.
eud-0857/2.0 — I7.6 — 08.2007
Notas:
• Voor iedere cijfer invoer verschijnt een "*" op de display.
• Je kan de PIN ook veranderen met de */# procedure *47 (zie "User’s Guide */
# Procedures as of I7.1").
61
Persoonlijke instellingen van uw telefoon
■ Het invoeren van de display rusttekst
U wilt de display rusttekst wijzigen op uw telefoon.
Naast datum/uur kan u ook een persoonlijke tekst instellen welke wordt weergegeven op de
display in rusttoestand.
Menu
Druk Menu Foxtoets.
Instellingen
Blader naar Instellingen en kies de Select Foxtoets.
Algemeen
Blader naar Algemeen en kies de Select Foxtoets.
Rusttekst
Scroll naar Rust tekst en druk op de Bewerk Foxtoets.
<Tekst>
☛
Geef de tekst in en bevestig met de Ok Foxtoets.
➞ De tekst wordt bewaard en opgeslagen.
Notitie:
Je kan de correctietoets gebruiken om een foute ingave te verbeteren.
■ Het communicatiesysteem identificeren
Menu
Druk Menu Foxtoets.
Instellingen
Blader naar Instellingen en kies de Select Foxtoets.
Algemeen
Blader naar Algemeen en kies de Select Foxtoets.
Scroll tot Eigen nr en druk Select Foxtoets.
➞ Naam, oproepnummer en communicatiesysteem worden weergegeven.
eud-0857/2.0 — I7.6 — 08.2007
Eigen nr
62
Persoonlijke instellingen van uw telefoon
Beveiliging
Deze sectie legt uit hoe u uzelf kan beveiligen tegen bepaalde oproepen.
■ Niet storen/Oproep in wacht plaatsen/Intrusie/Aankondiging/Omleiden
U wenst uzelf te beveiligen tegen bepaalde oproepen.
U kan uw toestel instellen zodanig dat deze functies niet toegelaten zijn op uw toestel. Vraag
uw systeembeheerder of deze functies toegestaan zijn of niet.
Menu
Druk Menu Foxtoets.
Instellingen
Blader naar Instellingen en kies de Select Foxtoets.
Beveiliging
Scroll naar Beveiliging en druk op de Select Foxtoets.
<Beveiligingsinstellingen>
<Niveau instellen>
Scroll naar de gewenste beveiligingsinstellingen en druk op de Bewerk Foxtoets.
Selecteer de gevraagde instellingen en bevestig met de Ok Foxtoets.
➞ De instellingen worden opgeslagen en bewaard.
eud-0857/2.0 — I7.6 — 08.2007
Notitie:
U kan een ingestelde beveiliging uitschakelen via Menu > Actieve functies >
Foxtoets Reset.
63
Persoonlijke instellingen van uw telefoon
Telefoonboek
Deze sectie legt uit hoe u een nieuw contact kan ingeven in de telefoongids en hoe een contact te
wijzigen of te wissen.
■ Het invoeren van het telefoonboek
U wilt uw persoonlijke telefoonnummers opslaan en bewaren.
U kan uw eigen telefoonnummers opslaan in de prive telefoongids.
Druk op de telefoongids toets.
Privé contactpersoonen
Scroll naar Privé contactpersoonen en druk op de Select Foxtoets.
Nieuw
Druk op de Nieuw Foxtoets.
Naam
Select Naam en druk op de Bewerk Foxtoets.
<Naam>
☛
Geef de naam in en bevestig met de Ok Foxtoets.
➞ De naam is nu opgeslagen.
Nummer
Select Nummer en druk op de Bewerk Foxtoets.
<Telefoonnummer>
☛
Geef het telefoonnummer van de abonnee in en bevestig met Ok Foxtoets.
➞ Het telefoonnummer is opgeslagen.
eud-0857/2.0 — I7.6 — 08.2007
Notitie:
Je kan de correctietoets gebruiken om een foute ingave te verbeteren.
64
Persoonlijke instellingen van uw telefoon
■ Wijzigen of wissen van een telefoongidsfiche
U wenst een nummer te wijzigen in uw prive telefoongids.
Notitie:
U kan geen wijzigingen aanbrengen in andere telefoongidsen.
Druk op de telefoongids toets.
Privé contactpersoonen
Scroll naar Privé contactpersoonen en druk op de Select Foxtoets.
<Telefoongidsfiche>
<Naam>
☛
<Telefoonnummer>
☛
<Telefoongidsfiche>
Wijzigen:
Selecteer de gewenste fiche en druk op de Edit Foxtoets.
➞ De display toont de oude naam.
Druk op de Bewerk Foxtoets, wijzig de naam, en bevestig met de Ok Foxtoets.
➞ De display geeft het huidige telefoonnummer weer.
Druk op de Bewerk Foxtoets, wijzig het telefoonnummer en bevestig met de Ok
Foxtoets.
➞ De gegevens worden bewaard en opgeslagen.
Wissen:
Selecteer de gewenste fiche en druk op de Wissen Foxtoets.
➞ De fiche is nu verwijderd.
eud-0857/2.0 — I7.6 — 08.2007
Notitie:
Je kan de correctietoets gebruiken om een foute ingave te verbeteren.
65
Persoonlijke instellingen van uw telefoon
Voice Mail instellingen
Deze sectie legt uit hoe u uw voice mail dient in te stellen.
■ Persoonlijk onthaalbericht
U heeft de mogelijkheid om 3 verschillende onthaalberichten op te slaan. Indien geen persoonlijk onthaalbericht is geactiveerd of opgeslagen dan wordt automatisch het algemeen onthaalbericht geactiveerd indien deze laatste uiteraard beschikbaar is. Voor meer informatie, neem
contact op met uw systeembeheerder.
Menu
Druk Menu Foxtoets.
Voice Mail
Scroll naar Voice Mail en druk op de Select Foxtoets.
<Bericht>
Bericht opnemen:
Selecteer het gewenste bericht en druk op de Opnemen Foxtoets.
➞ Nu kan u uw persoonlijk onthaalbericht opnemen.
Notitie:
U kan de opname kwaliteit verhogen door gebruik te maken van de hoorn bij
opname van het bericht.
<Bericht>
Onthaalbericht beluisteren:
Selecteer het gewenste bericht en druk op de Luisteren Foxtoets.
➞ U kan uw persoonlijk onthaalbericht beluisteren en heropnemen indien
nodig.
<Bericht>
Selecteer het onthaalbericht:
Selecteer het gewenste bericht en bevestig met de Ok Foxtoets.
➞ De aankondiging welk het laatst werd opgenomen wordt automatisch
geactiveerd.
eud-0857/2.0 — I7.6 — 08.2007
Notas:
• Om te weten hoe u uw toestel moet omleiden naar de Voice Mail, ga naar
Hoofdstuk "Omleiden naar Voice Mail", pagina 41.
• Uitgebreidere informatie over de Voice Mail kan u vinden in de "Instructiehandleiding van het Ascotel® IntelliGate® Voice Mail Systeem".
66
Persoonlijke instellingen van uw telefoon
Toetsen configuratie
Hierin wordt uitgelegd op welke wijze een telefoonnummer of functie kan worden toegewezen aan
een toets.
■ Beschikbare toetsen
U kan telefoonnummers of functies plaatsen onder 2 verschillende type toetsen:
• een programmeerbare toets – ten alle tijde beschikbaar
• onder de Foxtoets – enkel toegankelijk in rusttoestand
Indien u gebruik wenst te maken van een configureerbare toets, dan dient u een Office KBM of
Office DKBM[a]uitbreidingsmodul te hebben aangesloten op uw toestel. Contacteer uw system
administrator voor meer informatie.
U kan aan elke toets een specifieke functie toewijzen en deze activeren door een simpele druk
op de toets. Beschikbare keuze:
• Nummer toets: Voor het bewaren en opslaan van het telefoonnummer
• Functietoets: Activeer/deactiveer functie
• Team toets – overzicht status van de gebruikers binnen het team
• Lijntoetsen Lijnkiezer instellen (lijntoetsen dienen geprogrammeerd te worden door uw
systeembeheerder).
eud-0857/2.0 — I7.6 — 08.2007
Notitie:
Voor meer informatie over de Office DKBM uitbreidingstoetsenmodule, zie hoofdstuk "De uitbreidingstoetsenmodule gebruiken Office DKBM", pagina 21 en "Uitbreidingsmodul Office KBM⁄DKBM (optioneel)", pagina 88.
67
Persoonlijke instellingen van uw telefoon
■ Een nummer opslaan onder een toets – Nummertoets
U wilt regelmatig telefoonnummers kiezen door simpelweg één toets in te drukken in plaats
van het nummer cijfer voor cijfer in te moeten voeren.
Onder elke Foxtoets en configureerbare toets van de Office DKBM uitbreidingstoetsenmodule
[a]kan een oproepnummer met een naam, en onder elke configureerbare toets van de
Office KBM uitbreidingstoetsenmodule kan je 2 oproepnummers opslaan met bijhorende
namen. Deze toets wordt automatische als nummertoets gedefinieerd.
<lang>
Nummer toets
<Telefoonnummer>
☛
<Naam>
☛
<Telefoonnummer>
☛
<Naam>
☛
Voor het opslaan van een telefoonnummer onder de configuratie toets
Druk op de toets en houd deze enkele seconden ingedrukt
➞ Display toont de keuze van toetstypes.
Scroll tot Nummertoets en druk Select Foxtoets.
➞ De display geeft het huidige telefoonnummer weer.
Druk Bewerk Foxtoets, vorm het telefoonnummer of wijzig het en bevestig met
Ok Foxtoets. Als je beschikt over een Office DKBM uitbreidingstoetsenmodule,
kan je ook het type van nummer selecteren ( bedrijfsnummer, mobile nummer
of prive nummer).
➞ De display toont de oude naam.
Druk Bewerk Foxtoets, enter of wijzig de naam en bevestig met Ok Foxtoets.
➞ De eerste toegewezen functie is opgeslagen.
Druk Bewerk Foxtoets, vorm het telefoonnummer of wijzig het en bevestig met
Ok Foxtoets.
➞ De display toont de oude naam.
Druk Bewerk Foxtoets, enter of wijzig de naam en bevestig met Ok Foxtoets.
➞ De tweede toegewezen functie is opgeslagen .
Notas:
• Je kan de correctietoets gebruiken om een foute ingave te verbeteren.
• Je kan slechts één oproepnummer opslaan onder een configureerbare toets
van de Office DKBM uitbreidingstoetsenmodule.
Menu
Voor het opslaan van een telefoonnummer onder de Fox toets:
Druk Menu Foxtoets.
Instellingen
Toetsenbord
Scroll tot Toetsen en druk Select Foxtoets.
Fox toets
Scroll tot Foxtoets en druk Select Foxtoets.
68
eud-0857/2.0 — I7.6 — 08.2007
Blader naar Instellingen en kies de Select Foxtoets.
Persoonlijke instellingen van uw telefoon
Selecteer de gewenste Foxtoets .
➞ Display toont de keuze van de toets types.
Nummer toets
<Telefoonnummer>
☛
<Naam>
☛
<Telefoonnummer>
☛
<Naam>
☛
Scroll tot Nummertoets en druk Select Foxtoets.
➞ De display geeft het huidige telefoonnummer weer.
Druk Bewerk Foxtoets, vorm het telefoonnummer of wijzig het en bevestig met
Ok Foxtoets.
➞ De display toont de oude naam.
Druk Bewerk Foxtoets, enter of wijzig de naam en bevestig met Ok Foxtoets.
➞ De eerste toegewezen functie is opgeslagen.
Druk Bewerk Foxtoets, vorm het telefoonnummer of wijzig het en bevestig met
Ok Foxtoets.
➞ De display toont de oude naam.
Druk Bewerk Foxtoets, enter of wijzig de naam en bevestig met Ok Foxtoets.
➞ De tweede toegewezen functie is opgeslagen .
eud-0857/2.0 — I7.6 — 08.2007
Notas:
• Je kan de correctietoets gebruiken om een foute ingave te verbeteren.
69
Persoonlijke instellingen van uw telefoon
■ Een functie opslaan onder een toets – Functie toets
U wilt een veel gebruikte functie, bijvoorbeeld ”Omleiding vertraagd”, met één toets bedienen
in plaats van een procedure handeling. Normaal is de functie zo toegewezen zodat u:
• activeert de functie met de eerste toetsaanslag - LED licht op,
• en schakelt de functie uit met de tweede toetsaanslag - LED uit.
Indien u een Office KBM og Office DKBMuitbreidingsmodul hebt aangesloten, duidt de LED de
status van de toets aan:
• Rood: De functie is geactiveerd.
• Groen: De functie is niet actief.
<lang>
Functie toets
<Functie>
Het opslaan van een functie onder een programmeerbare toets:
Druk op de toets en houd deze enkele seconden ingedrukt
➞ Display toont de keuze van toetstypes.
Scroll tot Functietoets en druk Select Foxtoets.
➞ De ingestelde functie wordt voorgesteld met
.
Selecteer de gewenste functie en druk Select Foxtoets.
➞ Het verder verloop hangt af van de functie (zie Hoofdstuk "Bijkomende
functies", pagina 27). Wanneer alle instellingen werden gedaan, is de functie opgeslagen onder de toets.
Notitie:
Behalve de voorgedefinieerde functies kunt u eveneens een functie definiëren
en instellen. Voor meer informatie, zie Hoofdstuk "Macro functies", pagina 72.
Menu
Het opslaan van een functie onder een Fox toets:
Druk Menu Foxtoets.
Instellingen
Blader naar Instellingen en kies de Select Foxtoets.
Toetsenbord
Scroll tot Toetsen en druk Select Foxtoets.
<Functie>
Scroll tot Functietoets en druk Select Foxtoets.
➞ De ingestelde functie wordt voorgesteld met
.
Selecteer de gewenste functie en druk Select Foxtoets.
➞ Het verder verloop hangt af van de functie (zie Hoofdstuk "Bijkomende
functies", pagina 27). Wanneer alle instellingen werden gedaan, is de functie opgeslagen onder de toets.
Notitie:
Behalve de voorgedefinieerde functies kunt u eveneens een functie definiëren
en instellen. Voor meer informatie, zie Hoofdstuk "Macro functies", pagina 72.
70
eud-0857/2.0 — I7.6 — 08.2007
Functie toets
Persoonlijke instellingen van uw telefoon
■ Het opslaan van een teamdeelnemer onder een toets – Team toets
Samen met de andere leden kan je jezelf organiseren in het team zodat je enerzijds altijd als
team bereikbaar bent en anderzijds verzekeren dat er een wederzijdse vervanging is. U kunt
een programmeerbare toets definiëren als zijnde een team toets en toekennen aan uw teampartner. Een team toets is geconfigureerd voor elk teamlid, ook uzelf:
•
om naar elkaar te telefoneren met één enkele toetsaanslag;
• om een binnenkomde oproep te beantwoorden voor een ander tealid met één enkele toetsaanslag;
• en om te selecteren of de team toets met opgelicht led moet gepaard gaan met een beltoon wanneer één van de teamleden wordt opgeroepen. u kan een beltijd configureren
voor de beltoon;
•
om te kiezen tussen onmiddellijk te antwoorden door gebruik te maken van de automatisch
handenvrij operation, het opnemen van de hoorn, en op de Teamtoets te drukken.
De volgende audio instellingen zijn mogelijk: Belvolume, Melodie, Ritme, Antwoorden.
Om te weten hoe een Team toets te gebruiken, zie Hoofdstuk "Gebruik maken van de teamtoets", pagina 44.
Notas:
• Een team toets kan uitsluitend toegekend worden aan een configureerbare toets.
• Als je wenst te werken met een teamtoets op de Office DKBM [a]uitbreidingstoetsenmodule, is het
aangeraden dit te doen op level 1.
<lang>
Team toets
<Telefoonnummer>
☛
Druk op de betreffende programmeerbare toets en houd deze enkele seconden ingedrukt.
➞ Display toont de keuze van toetstypes.
Scroll tot Team toets en druk Select Foxtoets.
➞ De display geeft het huidige telefoonnummer weer.
Vorm het telefoonnummer of wijzig het en bevestig met Ok Foxtoets.
➞ De display toont de eigenschappen waarmee u de team toets kan configureren.
<Audio instelling>
Scroll naar de gevraagde audio instellingen en druk op de Bewerk Foxtoets.
eud-0857/2.0 — I7.6 — 08.2007
<Niveau instellen>
Selecteer de gevraagde instellingen en bevestig met de Ok Foxtoets.
➞ De instellingen worden opgeslagen en bewaard.
Notitie:
• Instelmogelijkheden voor de beltoon: Off voor geen beltoon f, On voor
instant beltoon, en beltoon Del 10s, Del 20s and Del 30s en bevestig Ok met de
Foxtoets.
• U kan naar elke instelling luisteren door gebruik te maken van Test Foxtoets.
71
Persoonlijke instellingen van uw telefoon
Antwoorden
<Niveau instellen>
Instelling van de antwoordprocedure:
Scroll tot Antwoord en druk Bewerk Foxtoets.
Wijzig de instellingen die gebruikt worden om een oproep te beantwoorden:
Toets om de oproep te beantwoorden door op de lijntoets te drukken, Hoorn
om te antwoorden door het opnemen van de hoorn en Handenvrij om automatisch te antwoorden met handenvrij, en bevestig Ok with the Foxtoets.
➞ De instellingen worden opgeslagen en bewaard.
Notas:
• The Hoorn and Handenvrij de instellingen werken uitsluitend wanneer het
belsignaal is geactiveerd.
• Indien u antwoorden selecteerd en gebruik maakt vanHoorn or Handenvrij,
dient u ook te specifiëren Prioriteit, met 1 als hoogste prioriteit en 8 als laagste:
Prioriteit
Stel de prioriteit in:
Selecteer de gewenste prioriteit van 1 tot 8 en bevestig met Ok Foxtoets.
➞ De instellingen worden opgeslagen en bewaard.
■ Wissen toets
U wenst de toewijzing te wissen van een configureerbare toets.
De Geen functie functie is special gegeven voor deze reden.
<lang>
Om een configureerbare toets vrij te maken:
Druk op de betreffende programmeerbare toets en houd deze enkele seconden ingedrukt.
➞ De display toont het toets type.
<lang>
Om de Foxtoets vrij te maken:
Druk op de Fox toets.
➞ De display toont het toets type.
Scroll tot Geen functie en bevestig Ok met de Foxtoets.
➞ De toets instellingen zijn verwijderd en gewist.
eud-0857/2.0 — I7.6 — 08.2007
Geen functie
72
Persoonlijke instellingen van uw telefoon
Programmeerbare lijntoetsen
Hierin wordt uitgelegd op welke wijze een lijntoets kan worden ingesteld aan uw persoonlijke wensen.
De system administrator zal vaststellen of uw toestel over lijntoetsen beschikt .
■ Het instellen van een lijn toets
U wilt een toets instellen als lijn toets, waarop oproepen op binnen komen.
U kunt kiezen of bij een binnenkomende oproep op een lijn toets, zowel het oproep signaal en
Lijntoets indicatie geactiveerd moet worden. U kunt ook een oproep vertraging instellen voor
de oproep toon.
Om een oproep te beantwoorden kan u kiezen tussen onmiddellijk antwoorden door op de
team toets te drukken, de hoorn opnemen, en de optie automatisch handenvrij te gebruiken.
Het beantwoorden van een externe oproep in handsfree mode is niet mogelijk.
De volgende audio instellingen zijn mogelijk: Belvolume, Melodie, Ritme, Antwoorden.
Om te weten hoe u lijntoetsen moet gebruiken, zie Hoofdstuk "Een gesprek voeren via een Lijntoets", pagina 53.
Notas:
• Een line toets kan uitsluitend toegekend worden aan een configureerbare toets.
• Als je wenst te werken met een lijntoets op de Office DKBM uitbreidingstoetsenmodule, is het aangeraden dit te doen op level 1.
<lang>
Druk op de Lijn toets en houd deze enkele seconden ingedrukt.
➞ De display toont de lijntoets en de eigenschappen waarmee u de lijntoets
kan configureren .
Notitie:
De persoonlijke eigen toets is tevens een lijntoets.
<Audio instelling>
Scroll naar de gevraagde audio instellingen en druk op de Bewerk Foxtoets.
eud-0857/2.0 — I7.6 — 08.2007
<Niveau instellen>
Antwoorden
Selecteer de gevraagde instellingen en bevestig met de Ok Foxtoets.
➞ De instellingen worden opgeslagen en bewaard.
Notitie:
• Instelmogelijkheden voor de beltoon: Off voor geen beltoon f, On voor
instant beltoon, en beltoon Del 10s, Del 20s and Del 30s en bevestig Ok met de
Foxtoets.
• U kan naar elke instelling luisteren door gebruik te maken van Test Foxtoets.
Instelling van de antwoordprocedure:
Scroll tot Antwoord en druk Bewerk Foxtoets.
73
Persoonlijke instellingen van uw telefoon
<Niveau instellen>
Wijzig de instellingen om een oproep te beantwoorden: Toets om de oproep te
beantwoorden door op de lijntoets te drukken, Hoorn om te antwoorden door
de hoorn op te nemen en Handenvrij om automatisch te antwoorden met handenvrij, en bevestig met Ok Foxtoets.
➞ De instellingen worden opgeslagen en bewaard.
Notas:
• The Hoorn and Handenvrij de instellingen werken uitsluitend wanneer het
belsignaal is geactiveerd.
• Indien u antwoorden selecteerd en gebruik maakt vanHoorn or Handenvrij,
dient u ook te specifiëren Prioriteit, met 1 als hoogste prioriteit en 8 als laagste:
Prioriteit
Stel de prioriteit in:
Selecteer de gewenste prioriteit van 1 tot 8 en bevestig met Ok Foxtoets.
➞ De instellingen worden opgeslagen en bewaard.
Functie commando’s
Hierin wordt uitgelegd op welke wijze een individuele functie wordt geactiveerd, bijvoorbeeld, het
omleiden van oproepen met behulp van functie commando’s en hoe deze wordt toegekend aan een
toets.
■ Macro functies
U kunt macro functies toepassen voor het definiëren van een functie naar gelang uw persoonlijke behoeften. Een functie kan bestaan uit één of meerdere macro functies, functie codes en
telefoonnummers. U kan een functie onmiddellijk uitvoeren of het opslaan onder een functietoets (selecteer configureerbare functie).
"A"
De volgende functies zijn beschikbaar:
Het aannemen van een lijn met de hoogste prioriteit.
"I"
Lijn beleggen/aannemen
"X"
Verbinding verbreken/opleggen
"P"
1 seconden tussen pauze
"Lxx"
Lijn xx beleggen (Lijn toets)
"N"
Invoer van telefoonnummer (kiesvoorbereiding)
"."
Controleer functie toets (up-circuit system)
"Z"
Activeren/deactiveren van DTMF mode
"R"
Laatst gekozen telefoonnummer
"Y"
Verbreken en opnieuw een lijn nemen.
74
eud-0857/2.0 — I7.6 — 08.2007
Tab. 1
Persoonlijke instellingen van uw telefoon
Tab. 2
Enkele voorbeelden voor het definiëren van een functie:
"IR"
Lijn beleggen ("I"),
kies het laatst gekozen telefoonnummer ("R")
"I201"
Lijn beleggen ("I") en kies telefoonnummer 201
"I*21201X"
Lijn beleggen ("I"),
activeer oproep omleiding ("*21") naar telefoonnummer 201,
en verbreek de verbinding ("X")
Notas:
• Functies welke niet beschikbaar zijn via het interactieve menu kunnen met
de */# procedures geactiveerd worden (zie User’s Guide */# Procedures as of
I7.1).
• De */# procedure kan direct worden uitgevoerd of worden opgeslagen
onder een toets.
• U kunt bepaalde */# procedures alleen activeren als dezelfde procedure niet
via het menu beschikbaar is.
• De beschikbaarheid van bepaalde procedures kan afwijken afhankelijk van
het systeem en de software versie.
• Een lijst met alle */# procedures kan gevonden worden op http://
www.aastra.com/docfinder ("User’s Guide */# Procedures as of I7.1").
Lokale instellingen Office 80IP
Deze sectie geeft een korte beschrijving van de IP-relevante instellingen.
■ IP instellingen
De IP-relevante data voor uw toestel is opgeslagen in deze menu De inbreng van deze data is
beveiligd met een paswoord, daarom kan het uitsluitend door de system administrator worden
vrijgegeven. Doch kan u de data oproepen.
Menu
Druk Menu Foxtoets.
Instellingen
Blader naar Instellingen en kies de Select Foxtoets.
Algemeen
eud-0857/2.0 — I7.6 — 08.2007
Blader naar Algemeen en kies de Select Foxtoets.
Lokale instellingen
Scroll tot Lokale instellingen en druk Select Foxtoets.
➞ opvraagbare IP-relevante instellingen.
75
Meer informatie
De volgende delen bevatten nuttige informatie over uw toestel.
Troubleshooting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77
Declaration Open Source Software (Office 80IP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78
System en software verbonden functies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78
eud-0857/2.0 — I7.6 — 08.2007
Aansprakelijkheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79
76
Meer informatie
Troubleshooting
Dit deel bevat enkele tips over wat u met uw toestel moet doen indien er zich problemen voordoen.
■ Malfuncties
Uw gesprekspartner is niet te horen of u bent niet te horen door uw gesprekspartner.
Kijk na of het hoornsnoer op correcte wijze is ingeplugd in zowel de hoorn als het toestel (zie Hoofdstuk
"Installeren en inwerkingstellen", pagina 80).
De hoorn is opgenomen, maar geen kiestoon hoorbaar en geen display informatie.
Kijk na of het snoer van het toestel op correcte wijze is ingeplugd zowel in het toestel als in de LAN stekker (zie Hoofdstuk "Installeren en inwerkingstellen", pagina 80).
Op de display staat "Niet geconfigureerd", hoorn van de haak of geen kiestoon
Uw telefoon is niet voorzien van een nummer. Neem contact op uw systeembeheerder
De display toont: "Probeert te registreren"
De telefoon kan niet worden aangemeld. Neem contact op uw systeembeheerder
De display functioneert, maar de verbinding komt niet tot stand.
Het toestel is misschien geblokkeerd. Deblokkeer uw toestel (zie Hoofdstuk "Deblokkeren van je toestel", pagina 80).
De functie toetsen kunnen niet worden ingesteld.
De functie toetsen zijn misschien geblokkeerd. Deblokkeer uw toestel (zie Hoofdstuk "Deblokkeren van
je toestel", pagina 80).
De toets voor een herconfiguratie is misschien geblokkeerd in het systeem. Neem contact op uw
systeembeheerder
De uitbreidingstoetsenmodule Office KBM⁄DKBM kan last hebben van een tekort aan voeding. Neem
contact op uw systeembeheerder.
Onvoldoende display contrast
De instelling van de display contrast is onvoldoende. Wijzig de settings (zie Hoofdstuk "Display instellen", pagina 80).
Slechte geluidskwaliteit tijdens handsfree bediening
De geluidskwaliteit kan worden beïnvloed indien het volume te luid staat ingesteld – verlaag het
volume. Indien de geluidskwalitiet blijft schommelen, neem dan contact op met uw systeembeheerder.
eud-0857/2.0 — I7.6 — 08.2007
Notitie:
Fvoor alle ander meldingen, fouten en vragen, neem contact op met uw systeembeheerder.
77
Meer informatie
Declaration Open Source Software (Office 80IP)
■ About Open Source Software
Dit product bevat Open Source Software van third-party leveranciers die onderworpen zijn aan
GNU licence provisions GPL (GNU General Public License) en LGPL (GNU Library/Lesser General
Public License).
De licence tekst voor de GPL en LGPL en voor de source code van de software secties op de lijst
hieronder zijn beschikbaar op http://www.aastra.com/docfinder ("Public GNU source" document type).
The licence texts for the GPL and LGPL are also stored on the terminal itself and can be viewed
using the integrated web interface (URL: <IP address of your system terminal>.
Please read through the text carefully to find out all you need to know about your rights with
regard to the licences concerned.
This product contains the following software subject to GPL provisions:
• Linux kernel, available at http://www.kernel.org/.
• Busybox, available at http://www.busybox.net/.
• This product contains the following software subject to the LGPL provisions:
• ucLibc, available at http://www.ucLibc.org/
System en software verbonden functies
U wilt een functie activeren, dat staat beschreven in deze gebruiksaanwijzing, maar het systeem verhinderd het.
Sommige systemen of systeem versies ondersteunen niet alle functies. De corresponderende
tekst komt overeen met het betreffende cijfer dat tussen haakjes staat [a]. De onderstaande lijst
geeft een overzicht van welk systeem versie ondersteund welke functie. Voor meer informatie,
neem contact op met uw systeembeheerder.
[a]
[b]
[c]
[d]
78
x
eud-0857/2.0 — I7.6 — 08.2007
I7.6
Meer informatie
Aansprakelijkheid
■ Ontkenning
Dit product is geproduceerd volgens het ISO 9001 kwaliteitssysteem.
Dit product en ingesloten gebruikershandleiding is geproduceerd met de uiterste zorg. De productfuncties zijn getest en goedgekeurd volgens specificaties. Desondanks kunnen fouten niet
geheel worden uitgesloten. De garantie is dan ook beperkt tot het vervangen van het defecte
apparaat.
eud-0857/2.0 — I7.6 — 08.2007
De fabrikant is niet verantwoordelijk voor indirecte schade als gevolg van onjuist gebruik van
het product. De mogelijke gevaren zijn beschreven in een apart hoofdstuk van de gebruikershandleiding. Verantwoordelijkheid bij verlies of vergoeding is altijd uitgesloten.
79
Installeren en
inwerkingstellen
Deze secties beschrijven de beschikbare setup opties met uw toestel.
Voorziene uitrusting. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Opties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Ingebruikname en plaatsing van de telefoon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Het aansluiten van de Office 80. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Het aansluiten van de Office 80IP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Uitbreidingsmodul Office KBM⁄DKBM (optioneel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
eud-0857/2.0 — I7.6 — 08.2007
De Office KBMuitbreidingsmodule labelen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
80
Installeren en inwerkingstellen
Voorziene uitrusting
Telefoontoestel en handset
WE 23
Handset verbindingskabel
Telefoon verbindingskabel
Office 80
16:58
Aug Week 34
Office 80IP
Menu
Quick User's Guide en veiligheidsinformatie
eud-0857/2.0 — I7.6 — 08.2007
De houder kan ook gebruikt worden
als muurophangsysteem
81
Installeren en inwerkingstellen
Opties
Voedingseenheid inpluggen (indien de power
supply is not supplied via the LAN, alleen
Office 80IP).
Office KBM uitbreidingstoetsenmodule met beschrijfbare labels (incl. stand en verbindingskabel)
eud-0857/2.0 — I7.6 — 08.2007
Office DKBM [a] uitbreidingstoetsenmodule (incl. stand en verbindingskabel)
82
Installeren en inwerkingstellen
Ingebruikname en plaatsing van de telefoon
Met de hulp van de bijgeleverde stand rest kan u het toestel als bureautoestel gebruiken ofwel het
aan de muur hangen.
■ Het toestel plaatsen als een vast bureautoestel
U kunt het toestel gebruiken onder een hoek van 40 of 25 gtraden voor een optimale afleesbaarheid en bediening. Daarvoor dient u de houder in verschillende standen te zetten achteraan het toestel totdat het in de juiste stand staat.
• Plaats de houder zoals aangeduid op het installatieschema tot wanneer het juist staat.
• Aansluiten van de hoorn: De fiche aan het korte rechte uiteinde van de hoornsnoer in de
fiche van de hoorn inpluggen. De fiche aan de zijde van het langere rechte uiteinde van het
snoer inpluggen in de daarvoor voorziene fiche onderaan het toestel . .
• Verbind het toestel zoals aangeduid in Hoofdstuk "Het aansluiten van de Office 80", pagina
85en "Het aansluiten van de Office 80IP", pagina 86.
2
25°
1
eud-0857/2.0 — I7.6 — 08.2007
2
40°
1
83
Installeren en inwerkingstellen
■ Muurbevestiging
U kunt ook plaatsen de telefoon aan de muur. De houder aan de muur vastschroeven an haak
het toestel in de houder.
Notas:
• Gezien er slechts een beperkte ruimte is tussen de connector aan de achterzijde van het toestel en de
muur waarop deze is bevestigd, dient u een ‘flat’kabel te gebruiken met een korte plug. Vraag aan uw
vertegenwoordiger een leverancierslijst van geschikte ‘flat’kabels (alleen Office 80IP.
• U kan slechts één Office KBMof éénOffice DKBMuitbreidingsmodul (optie) verbinden indien het toestel aan de muur hangt.
• De vijzenvan de houder vastschroeven ter beveiliging en plaats de houder (Figure A).
• Plug het handsetsnoer en de telefoonkabel in het toestel (Figuur B). Voor de juiste aansluitingsmethode zie hoofdstuk "Het aansluiten van de Office 80", pagina 85of "Het aansluiten
van de Office 80IP", pagina 86
• Het toestel horizontal in de houder schuiven (Figuur C-1) en naar beneden schuiven (Figuur
C-2).
• Schroef de nokken los om de handset vast te houden (Figuur D-1 - D-3).
65 mm
• Plaatsen van de handset.
145 mm
130 mm
3.5 mm
151 mm
A
B
1
3
1
C
84
2
D
eud-0857/2.0 — I7.6 — 08.2007
2
Installeren en inwerkingstellen
■ Afkoppeling van het toestel
Bureaumodel:
• Verwijder het snoer /aansluitkabel uit het toestel.
• Voorzichtig de houder in de tegenovergestelde richting draaien
Muurtoestel:
• Het toestel voorzichtig opwaarts uit de houder schuiven.
• Verwijder het snoer /aansluitkabel uit het toestel.
Het aansluiten van de Office 80
■ Verbindingen
Telefoonverbinding
Aansluiten van de hoorn
Aansluiten van de headset
Het aansluiten van de Office KBM⁄DKBM uitbreidingstoetsenmodule of netvoeding
■ Aansluiten van uw telefoon op het systeem
• Verbind de plug van het aansluitsnoer van de telefoon in de daarvoor bestemde aansluiting
aan de onderzijde van het toestel.
• Enkel desktop installatie: .
• Verbind de plug, van het los overgebleven einde van het aansluitsnoer, in de daarvoor
bestemde telefoonaansluiting
• Zet de kanaalkeuzeselectorswitch aan de onderzijde van het toestel. Contacteer uw system
administrator voor meer informatie.
eud-0857/2.0 — I7.6 — 08.2007
■ Het aanmelden van de telefoon
Om uw telefoon aan te melden moet het systeem voorbereid zijn door uw systeem beheerder.
85
Installeren en inwerkingstellen
Het aansluiten van de Office 80IP
■ Verbindingen
Verbinden met het IP netwerk
Verbinden van een PC (indien gewenst)
Aansluiten van de hoorn
Aansluiten van de headset
Aansluiten van de netadapter
De Office KBM⁄DKBMuitbreidingsmodul aansluite
Notitie:
Uw systeembeheerder zal zorgen voor de IP-adressering en de programmering van het toestel. De IP addressen en andere informatie over uw toestel zijn
beschikbaar in de setting mode.
OUT
LAN
IN
PC
■ Aansluiten van uw telefoon op het LAN
Dit toestel gebruikt dezelfde aansluiting als uw PC (IP network / LAN). Bijgevolg heeft u geen
aparte telefoonaansluiting nodig. Indien u twijfels heeft betreffende uw telefoonaansluiting,
roep dan de hulp in van uw systeembeheerder.
• Verbind de plug van het LAN aansluitsnoer (niet meegeleverd) in het netwerkstopcontact.
• Sluit nu de netwerkkabel van het toestel aan via het netwerkstopcontact.
eud-0857/2.0 — I7.6 — 08.2007
• Enkel desktop installatie: .
86
Installeren en inwerkingstellen
■ Aansluiten van uw PC op het LAN
Indien gewenst, kan je de PC of een ander netwerkapparaat , bijvoorbeeld een printer, aansluiten op het netwerk.
• Verbind het LAN aansluitsnoer (niet meegeleverd) met de netwerkaansluiting.
• Steek nu de andere kant van het aansluitsnoer aan de onderzijde van de telefoon in de
PC-aansluiting.
• Enkel desktop installatie: .
■ Aansluiten van de netadapter
Indien uw LAN netwerk Power-Over-Ethernet (PoE) ondersteund, de telefoon wordt gevoed
vanuit de LAN aansluiting, wordt de netadapter niet gebruikt.
Indien uw netwerk geen PoE ondersteunt of indien u een switch geïnstalleerd heeft tussen het
toestel en de telefooncentrale welke geen PoE ondersteunt, heeft u de optionele externe voeding nodig om de telefoon te voeden.
Notitie:
Uitsluitend de originele optionele plug-in power adapter gebruiken.
• Steek het plugje afkomstig van de transformator in de daarvoor voorziene connector van
het toestel.
• Enkel desktop installatie: .
• Steek de stekker van de transformator in het stopcontact.
■ Het aanmelden van de telefoon
eud-0857/2.0 — I7.6 — 08.2007
Om uw telefoon aan te melden moet het systeem voorbereid zijn door uw systeem beheerder.
87
Installeren en inwerkingstellen
Uitbreidingsmodul Office KBM⁄DKBM (optioneel)
Je kan tot 3 Office KBM uitbreidingstoetsenmodules met telkens 20 configureerbare toetsen of tot 3
Office DKBM [a] uitbreidingstoetsenmodules met 3 x 15 configureerbare toetsen op uw toestel aansluiten. Je kan vrij combineren tussen de Office KBM en Office DKBM. Elke module heeft tien programmeerbare toetsen, voorzien van een optische LED indicatie.
■ Verbindingen
De Office KBM⁄DKBMuitbreidingsmodul aansluite
Verder aansluiten van Office KBM⁄DKBM uitbreidingstoetsenmodules (symbool op Office KBM)
or
Verder aansluiten van Office KBM⁄DKBM uitbreidingstoetsenmodules of netvoeding (symbool op Office DKBM)
WE 23
16:58
Aug Week 34
Office 80IP
Menu
OUT IN
eud-0857/2.0 — I7.6 — 08.2007
OUT IN OUT IN
88
Installeren en inwerkingstellen
■ De Office KBM⁄DKBMuitbreidingsmodul aansluiten
Notitie:
Verbreek altijd de netvoeding voordat een uitbreidingstoetsenbord Office KBM⁄DKBMwordt geplaatst of
losgenomen.
• Verwijder de telefoon aansluitplug, aan de onderzijde van de telefoon
• Sluit het Office KBM⁄DKBMuitbreidingsmodul aan rechts van uw toestel tot wanneer u de
klik hoort, zoals aangeduid in de handleiding.
•
Het snoer inpluggen in de bijkomende sockets aan de onderzijde van het toestel en het
Office KBM⁄DKBMuitbreidingsmodul.
• Plaats de verbindingskabel in de kabelgoot aan de onderzijde van het
Office KBM⁄DKBMuitbreidingsmodul.
• Sluit opnieuw de telefoon aansluitplug, aan de onderzijde, aan op de daarvoor bestemde
aansluiting van de telefoon. De uitbreidingsmodule Office KBM⁄DKBMis nu in werking en
klaar voor gebruik.
•
Afhankelijk van de gebruikte voeding, kan het nodig zijn om een bijkomende voedingseenheid voor de uitbreidingstoetsenmodules te voorzien. Als er te weinig voeding voorzien is,
komt er een boodschap op de display. Contacteer uw system administrator voor meer informatie.
eud-0857/2.0 — I7.6 — 08.2007
• Doe verder op dezelfde manier als u meer Office KBM⁄DKBM uitbreidingstoetsenmodules wil
aansluiten (maximum 3).
89
Installeren en inwerkingstellen
De Office KBMuitbreidingsmodule labelen
Schrijflabel voor de configureerbare toetsen kunnen gevonden worden als een electronisch document op het internet http://www.aastra.com/docfinder. Je kan de velden invullen op je pc en onmiddellijk de labels uitprinten.
• Bereid de schrijflabels voor met de PC, print ze (pagina-aanpassing om te printen: geen), en
snij ze uit. Keine) und ausschneiden.
• Verwijder voorzichtig het transparante label venster naast de functie toetsen.
• Plaats de label in de daarvoor bestemde uitsparing naast de functie toetsen.
eud-0857/2.0 — I7.6 — 08.2007
• Plaats voorzichtig het transparante venster terug.
90
Inhoud
Inhoud
A
Aankloppen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Aankondiging naar team partner . . . . . . . . . . . . . . 41
Aanmelden van de telefoon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85, 88
Aansluiten van de netadapter . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Aansluiten van de telefoon . . . . . . . . . . . . . . . . 85, 86
Aansluiten van uw IP telefoon op het LAN . . . . . . 86
Aansluiten van uw PC op het LAN . . . . . . . . . . . . . . 87
Aansluiten van uw telefoon op het systeem . . . . 85
Activeren/deactiveren van DTMF mode . . . . . . . . 45
Activeren/Uitschakelen discrete bel . . . . . . . . . . . . 48
Afkoppeling van het toestel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Afwezigheid instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Afwezigheidstoets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 34
Afwijzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Alfatoetsenbord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 16
Audio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
B
Backlight intensiteit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Beantwoorden oproep in de wacht . . . . . . . . . . . . 28
Beantwoorden van de Algemene Bel . . . . . . . . . . 48
Beantwoorden van een oproep . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Beantwoorden van een oproep op een lijntoets 50
Bedienings-elementen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Bedientoestel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Bellen via externe telefoongidsen . . . . . . . . . . . . . . 22
Belmelodie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Belritme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Beltoon parameters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Belvolume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Beveiliging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Blokkeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Bureautoestel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
C
eud-0857/2.0 — I7.6 — 08.2007
Cijfertoetsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 15
CLIR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Communicatiesystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Conferentiegesprek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Configureren van toetsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Correctie toets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Corrigeren foutieve invoer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
D
De gesprekstijd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
De uitbreidingsmodule aansluiten . . . . . . . . . . . . . 89
De uitbreidingstoetsenmodule gebruiken . . . . . 15
Deblokkeer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14, 54
Display contrast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Display en bedienings elementen . . . . . . . . . . . . . 13
Display instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Display symbolen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Display weergave in rusttoestand . . . . . . . . . . . . . 62
DKBM display contrast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
DKBM verlichting sterkte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Document informatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Druk op een toets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
DTMF mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45, 60
E
Een gesprek doorverbinden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Een gesprek voeren op een toestel van
een ander . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Een gesprek voeren via een Lijntoets . . . . . . . . . . 51
Een Intercom Melding ontvangen . . . . . . . . . . . . . 29
Een intercomoproep starten . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Een oproep ombuigen gedurende
de oproepfase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Een oproep omleiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Een oproep overnemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Een teampartner oproepen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
End toets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
F
Fox toets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,
Functie commando’s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Functie MCID (Malicious Call Identification) . . . .
Functie toets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
74
49
70
G
Gebruik maken van de teamtoets . . . . . . . . . . . . . 40
Gebruikersgegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
GNU licence provisions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
H
Handsfree microfoon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Hands-free mode geactiveerd . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Hand-vrije werking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 58
Headset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Herhaal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 24
Herhaal toets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Het aanloggen van het IP toestel . . . . . . . . . . . . . . 87
Het bewerken van het Telefoonboek . . . . . . . . . . 65
Het gebruik van de additionele functies
voor meer efficiëntie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Het gebruik van de headset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Het gesprek beëindigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Het instellen van de oproeptoon . . . . . . . . . . . . . . 56
Het instellen van DTMF mode . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Het invoeren van het telefoonboek . . . . . . . . . . . . 64
Het opslaan van een functie onder een toets . . 70
Het opslaan van een teampartner onder
91
Inhoud
71
68
83
83
17
61
I
Inbreken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inhoud van de verpakking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Installeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Instellen van het geluidsvolume in . . . . . . . . . . . .
Intercom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inwerkingstellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IP instellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IP verbindingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63
81
80
56
63
80
75
86
K
Kiezen met een vrij programmeerbare toets . . .
Kiezen van de taal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kiezen vanuit de Lijst van beantwoorde
Oproepen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kiezen vanuit de Onbeantwoorde oproeplijst . .
25
60
24
23
L
Laden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9, 30, 46
LED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2, 19, 70
LED Display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Lees tekstberichten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Lijn toets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Lokale instellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Luidspreker functie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Luidspreker toets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
M
Macro functies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Malfuncties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
MCID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Menu-instructies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Microfoon toets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Microfoon uitzetten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Muurbevestiging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
N
Naamkeuze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Navigatietoets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Navigeren met de navigatietoets . . . . . . . . . . . . . . 18
Niet geconfigureerd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Niet Storen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Nummer toets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Nummer vormen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
92
O
Om de aanvraag tot terugbellen
te beantwoorden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Ombuigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Omgevingsinvloeden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Omleiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34, 63
Omleiden naar een bericht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Omleiden naar Voice Mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Ongewenste Oproepen Opsporen . . . . . . . . . . . . . 49
Open Source Software . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Oproep herhalen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Oproep toets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Oproepen vanuit de telefoongids . . . . . . . . . . . . . . 21
Oproeplijst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23, 24
Oproepomleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34, 36, 37
Oproepomleiding bij niet beantwoorden . . . . . . 35
Opties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Organisatie binnen een team . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
P
Pager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Pager beantwoorden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Parkeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Parkeren onder een Lijntoets . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Pendelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Personenzoeksysteem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Persoonlijk onthaalbericht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
PoE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Print labels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 90
Privégesprek met PIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Probeert te registreren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Programmeerbare lijntoetsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Programmeerbare toetsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 72
R
Remote Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Reset van actieve functies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
S
Schakelen tussen lijnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Selecteren met de Foxtoets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Shift + toets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Signaleringen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Software afhankelijkheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Storingen verhelpen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Stuur text berichten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
System afhankelijkheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
T
Team toets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Telefoneren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Telefoonboek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21, 22
eud-0857/2.0 — I7.6 — 08.2007
een toets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Het opslaan van een telefoonnummer
onder een toets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Het toestel ophangen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Het toestel plaatsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Het verplaatsen van de cursor . . . . . . . . . . . . . . . . .
Het wijzigen van uw persoonlijke code (PIN) . . .
Inhoud
Telefoonboek toets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Telefoongidsfiche wissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Telefoonnummer kiezen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Terugbel verzoek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Toegang tot het menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Toepassing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Tweede oproep bij een interne abonnee . . . . . . . 27
U
Uitbreidingsmodul Office DKBM . . . . . . . . . . . . 4, 82
Uitbreidingsmodul Office KBM . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Uitbreidingsmodul Office KBM/DKBM . . . . . . . . . . 88
Uw nummer onderdrukken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
V
Veiligheidsinformatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Verantwoordelijkheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Verbinden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Verlichting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Vervangingsdienst voor een teamlid . . . . . . . . . . . 41
Verwijderen van afval . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Voice Mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Voice Mail instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Volume/cursor toetsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Voor het activeren van de headset . . . . . . . . . . . . . 59
W
eud-0857/2.0 — I7.6 — 08.2007
Waarschuwingstoon volume . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Wisselgesprek gedurende een
actieve Verbinding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Wissen toets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
93
Verklaring van overeenkomst
Aastra Telecom Schweiz AG verklaart
hierbij dat de Ascotel®en Ascotel® IntelliGate®uitrusting alsook de toebehoren
there to comply met de basisbehoeften
en andere relevante bepalingen van
Directive 1999/5/EC.
Ascotel® en IntelliGate® zijn handelsmerken van Aastra.Technische aanpassingen en
productbeschikbaarheid kunnen veranderen zonder voorafgaande verwittiging.
Copyright © Aastra Telecom Schweiz AG
eud-0857/2.0 — I7.6 — 08.2007
U vindt de volledige confirmiteitsverklaring en andere document voor dit product en de telecommunicatiesystemen
Ascotel® en Ascotel® IntelliGate® terugvinden onder:
http://www.aastra.com/docfinder