Motorola GP380 ATEX - Telecom Service Groep

MTM800 User Cover
@6866546D12@
6866546D12-P
EN
NL
DE
SF
FR
RU
ES
CZ
IT
HU
PR
PL
DA
RO
SV
TU
MOTOROLA and the Stylized M Logo are registered in the U.S. Patent & Trademark Office.
All other product or service names are the property of their respective owners.
© Motorola, Inc. 2005-2007.
06/Jan/05
GP380 Ex Portable Radio
BASIC USER GUIDE
6866546D12-P.book Page 1 Thursday, September 27, 2007 1:06 PM
1
7
13
2
8
3
14
9
4
10
11
5
6
12
6866546D12-P.book Page 1 Thursday, September 27, 2007 1:06 PM
INHOUDSOPGAVE
Algemene informatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Opmerkingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Bedienings- en controlefuncties. . . . . . . . . . . 3
Bedieningselementen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Geluidssignalen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Programmeerbare knoppen . . . . . . . . . . . . . . . .
Toetsenbordtoetsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Menutoetsen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Overzicht voor navigeren door menu's . . . . . . .
LCD-display en pictogrammen . . . . . . . . . . . . . .
3
4
6
6
7
8
9
BEKNOPTE HANDLEIDING
BEKNOPTE HANDLEIDING
Aan de slag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Portofoon AAN/UIT / volumeregeling . . . . . . . .
Een kanaal selecteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Een oproep uitzenden . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Een oproep ontvangen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Een oproep annuleren/beëindigen . . . . . . . . . .
10
10
10
10
10
De batterij . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
De batterij: onderhoud en tips . . . . . . . . . . . . . 11
Batterijen recyclen of wegwerpen. . . . . . . . . . . 12
De batterij opladen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Aanvullende informatie . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
De batterij plaatsen/verwijderen . . . . . . . . . . . . 13
Auteursrechten
De Motorola-producten die in deze handleiding worden beschreven, kunnen
zich
uitstrekken
tot
auteursrechtelijk
beschermde
Motorolacomputerprogramma's, die in halfgeleidergeheugens of andere media zijn
opgeslagen. De wetgeving in de Verenigde Staten van Amerika en andere
landen behoudt bepaalde exclusieve rechten voor aan Motorola Europe en
Motorola Inc. Deze rechten zijn van toepassing op computerprogramma's
onder auteursrecht, inclusief het recht om dergelijke computerprogramma's te
kopiëren of te reproduceren. In overeenstemming met deze wetten is het
verboden om de Motorola-producten die in dit handboek worden beschreven,
op enige wijze, te kopiëren of te reproduceren, zonder de uitdrukkelijke
schriftelijke toestemming van Motorola. Tevens wordt door de aankoop van
deze producten nooit direct of impliciet, door uitsluiting of anderszins, enige
licentie of vergunning verleend op basis van auteursrechten, octrooien of
octrooiaanvragen van de houders van de rechten, behalve in het geval van de
normale niet-exclusieve royalty-vrije vergunning tot gebruik die voortvloeit uit
de uitvoering van de wet bij de verkoop van het product.
1
Nederlands
6866546D12-P.book Page 2 Thursday, September 27, 2007 1:06 PM
BEKNOPTE HANDLEIDING
ALGEMENE INFORMATIE
In deze handleiding wordt de werking van de
GP380-portofoon beschreven. Neem contact op
met uw dealer voor gedetailleerdere informatie, die
is opgenomen in een uitgebreide
gebruikershandleiding 6864110B28.
Nederlands
Let op Lees alvorens dit product te
gebruiken de bedieningsinstructies
voor veilig gebruik in het boekje
Productveiligheid en blootstelling aan
C a u t i o n radiogolven, nummer 6864117B25,
ATTENTIE!
dat met uw portofoon werd geleverd.
!
ATTENTIE!
Teneinde te voldoen aan de vereisten van ICNIRP
ten aanzien van blootstelling aan radiogolven, mag
deze portofoon alleen beroepsmatig worden
gebruikt. Om zeker te stellen dat wordt voldaan aan
de limieten voor blootstelling aan radiogolven, dient
u de informatie met betrekking tot radiogolven en de
bedieningsinstructies te lezen alvorens dit product in
gebruik te nemen. U vindt deze gegevens in het
boekje Productveiligheid en blootstelling aan
radiogolven (onderdeelnummer 6864117B25) dat
wordt uitgegeven door Motorola.
2
6866546D12-P.book Page 3 Thursday, September 27, 2007 1:06 PM
8.
Lampje
Groen: batterij is met succes geladen.
Groen knipperend: portofoon is bezig met
scannen.
Rood: portofoon is bezig met uitzenden.
Rood knipperend: kanaal bezet – tijdens
ontvangst.
Geel: portofoon wordt opgeroepen.
Geel knipperend: herinnering portofoonoproep.
Rood knipperend: waarschuwing lage
batterijspanning – tijdens uitzenden.
9.
Microfoon
Bedieningselementen
De onderstaande nummers verwijzen naar de
afbeeldingen aan de binnenzijde van de voorpagina.
1.
Draaiknop
Deze knop wordt gebruikt als
kanaalselectieknop en voor multifunctioneel
schuiven.
2.
AAN/UIT- / volumeknop
Met deze knop kunt u de portofoon aan- en
uitzetten, en het volume van de portofoon
aanpassen.
3.
Zijknop 1 (programmeerbaar)
Aanbevolen als knop voor Uitluisteren/
Annuleren.
4.
Zendtoets (Push To Talk)
Houd deze knop ingedrukt als u wilt spreken;
laat de knop los om te luisteren.
5.
Zijknop 2 (programmeerbaar)
6.
Zijknop 3 (programmeerbaar)
7.
Knop aan de bovenzijde (programmeerbaar)
Aanbevolen als noodtoets.
10. LCD-display (1 regel)
BEKNOPTE HANDLEIDING
BEDIENINGS- EN CONTROLEFUNCTIES
11. Menutoetsen
12. Toetsenbord
13. Antenne
14. Accessoire-aansluiting
Hier kunt u hoofdtelefoons, externe
luidsprekers/microfoons en andere accessoires
aansluiten. Plaats de meegeleverde stofkap
terug als u deze aansluiting niet gebruikt.
3
Nederlands
6866546D12-P.book Page 4 Thursday, September 27, 2007 1:06 PM
BEKNOPTE HANDLEIDING
Geluidssignalen
Hoge toon
Toon
Toon
Signaal
Omschrijving
Aanzetten OK
Zelftest portofoon
OK.
Aanzetten
mislukt
Zelftest portofoon
mislukt.
Fout knop /
toetsenbord
Indrukken van knop,
toetsenbordtoets of
menutoets is niet
toegestaan.
Bezet
Het kanaal is bezet
of niet geschikt voor
uitzenden.
Oproep mislukt
Het maken van een
verbinding voor de
oproep is mislukt.
Uitluisteren
forceren
Portofoon moet
kanaal uitluisteren
voordat uitzenden is
toegestaan.
Knop Functie
activeren
Indrukken van een
willekeurige
optieknop activeert
een functie.
Nederlands
Signaal
Omschrijving
Lage toon
4
Knop Functie
deactiveren
Indrukken van een
willekeurige
optieknop deactiveert
een functie.
Groepsoproep
Portofoon ontvangt
een groepsoproep.
Individuele
oproep
Portofoon ontvangt
een individuele
oproep.
Oproepherinnering
Herinnering aan
onbeantwoorde
oproep.
Voorafgaande
waarschuwing
TOT-timer
Waarschuwt vooraf
voor het verlopen
van de gesprekstijd.
Waarschuwing
Uitluisteren
Waarschuwt voor
veranderende
ruisonderdrukking.
Spraakopslag
Opname
spraakopslag.
Spraakopslag
Waarschuwing
spraakopslag.
Spraakopslag
Spraakopslag vol.
6866546D12-P.book Page 5 Thursday, September 27, 2007 1:06 PM
Signaal
Omschrijving
Toon
Start scannen
Portofoon begint met
scannen.
Signaal Kanaal
vrij
Geeft aan dat het
actieve kanaal vrij is.
Stop scannen
Portofoon stopt met
scannen.
Binnenkomend
noodsignaal
Geeft een noodgeval
aan.
Noodoproep
decoderen
Portofoon registreert
een noodoproep.
Noodkanaal
Portofoon is
ingesteld op het
noodkanaal.
Toetsenbordbevestiging
Geeft een signaal
wanneer op een
willekeurige toets
wordt gedrukt.
Nachtstand
Zorgt ervoor dat de
nachtstand
antwoordt.
Lage batterijspanning
Batterijspanning is
minder dan
drempelwaarde voor
ontvangst.
Hardware-fout
Hardwarefout; het
signaal houdt aan
totdat de portofoon
goed functioneert.
Bericht
annuleren
Vorige bericht of
bericht dat wordt
afgespeeld vanuit de
Spraakopslag is
verwijderd.
Belsignalen
Signaal
Engels, Frans
of algemeen
Omschrijving
Binnenkomende
oproepen (hoge
tonen), uitgaande
oproepen (lage
tonen).
5
BEKNOPTE HANDLEIDING
Toon
Nederlands
BEKNOPTE HANDLEIDING
6866546D12-P.book Page 6 Thursday, September 27, 2007 1:06 PM
Programmeerbare knoppen
Een aantal toetsen en knoppen van de portofoon kan
door de leverancier worden geprogrammeerd als
sneltoetsen voor een groot aantal portofoonfuncties.
De volgende knoppen zijn programmeerbaar:
• de bovenste knop en zijknoppen 1, 2 en 3.
Neem contact op met uw dealer voor een volledige
lijst met functies die de portofoon ondersteunt.
De portofoon is voorzien van een functie voor
toetsenbordvergrendeling waarmee u toetsenborden menutoetsen kunt vergrendelen om te voorkomen
dat toetsen per ongeluk worden ingedrukt.
Druk op deze vergrendelingsknop om de toetsen te
vergrendelen. Het displaypictogram L licht op en in
de display wordt het volgende bericht weergegeven:
Lock Keypad
(Toetsenbord vergrendelen)
Na 2 seconden gevolgd door:
Ready
(Klaar)
Druk opnieuw op de vergrendelingsknop om de
toetsen te ontgrendelen. Het pictogram dooft en in de
display wordt het volgende bericht weergegeven:
Unlock Keypad
(Toetsenbord ontgrendelen)
De portofoon wordt opnieuw ingesteld op de status
GEREED.
Nederlands
6
Toetsenbordtoetsen
1
4
7
*
2
5
8
0
3
6
9
#
Deze toetsen worden gebruikt voor het kiezen van
een telefoonnummer, het maken van een radiooproep of voor het selecteren van een genummerd
kanaal.
6866546D12-P.book Page 7 Thursday, September 27, 2007 1:06 PM
Menu/
Afsluiten Omhoog Selectie
x
d
Links
+
e
c
f
Omlaag
Rechts
Toets Menu/Selectie c
Toets Omlaag e
U gebruikt deze toets om de menufunctie te openen.
Vanuit de menufunctie kunt u met deze toets ook
menuopties selecteren.
Toets Afsluiten x
Via deze toets opent u een hoger menuniveau. Als
het bovenste menuniveau is geselecteerd, kunt u
met deze knop de menufunctie sluiten.
Toets Omhoog +
Deze toets wordt gebruikt om door de menufunctie
te bladeren.
Deze toets wordt gebruikt om door de menufunctie
te bladeren.
Toets Rechts f
Dient als Meer-toets voor aanvullende informatie.
Toets Links d
Deze toets wordt gebruikt als Backspace-toets
tijdens correctie
7
BEKNOPTE HANDLEIDING
Menutoetsen
Nederlands
BEKNOPTE HANDLEIDING
6866546D12-P.book Page 8 Thursday, September 27, 2007 1:06 PM
Overzicht voor navigeren door menu's
(Raadpleeg de instructies voor het navigeren door
menu's- linksonder op deze pagina)
c
+ e
Missed
Calls
Status
Channel
Voice
Storage
Utilities
Radio
Information
select/
ID
status/
voice/
select/
enter ID
select/
enterID
Channel No.
+ e
+ e
+ e
Contact
List
select/
enter ID
Emergency
Msg.
select/
record/
play/
delete
Navigeren door menu's
c
om over te schakelen naar de
menufunctie.
+ of e
Backlight
Scan
Talkaround
Lone Worker
Option Board
Compand
high/low
Power Level
x om naar het vorige menuniveau terug
te keren.
8
Call Forward
Whisper
+ e
om door de lijst te bladeren.
c om een menu-item te selecteren.
Nederlands
Voice
Recorder
select/
record/
play/
delete
on/off
+ of e
om door de sublijst te bladeren.
c om een submenu-item te selecteren.
SW Version
CP Version
SW Part No.
CP Part No.
6866546D12-P.book Page 9 Thursday, September 27, 2007 1:06 PM
Symbool
Geeft informatie over de status van het kanaal, het
menu of de portofoon weer. De twee bovenste
schermrijen tonen de symbolen voor de
waarschuwingslampjes die de portofoonstatus
aangeven. De onderstaande tabel bevat uitleg bij
deze symbolen:
Symbool
A
H
Waarschuwingslampje Scan
Geeft aan dat u bezig bent met scannen. Het
stipje brandt in de stand voor prioriteit
scannen.
L
Waarschuwingslampje
Toetsenbordvergrendeling
"Aan" geeft aan dat het toetsenbord en de
menutoetsen zijn vergrendeld. "Uit" geeft aan
dat deze zijn ontgrendeld.
N
Waarschuwingslampje Optionele kaart
Geeft aan dat een optionele kaart is
geactiveerd.
Naam en omschrijving
waarschuwingslampje
Waarschuwingslampje XPAND™
Geeft aan dat u de compressiefunctie hebt
geactiveerd.
B
Waarschuwingslampje Zendvermogen
De “L” licht op wanneer de portofoon is
ingesteld op het uitzenden op laag vermogen.
De “H” licht op wanneer de portofoon is
ingesteld op uitzenden op vol vermogen.
C
Waarschuwingslampje Uitluisteren
"Aan" geeft ruisonderdrukking van het kanaal
aan."Uit" geeft de ruisonderdrukking van het
signaal aan.
F
Waarschuwingslampje Memorecorder
Geeft aan dat de memorecorder opgeslagen
berichten of memo’s bevat.
Naam en omschrijving
waarschuwingslampje
P
Waarschuwingslampje Batterijspanning
Geeft de resterende spanning van de batterij
weer, op basis van het weergegeven aantal
balkjes.Wanneer dit lampje knippert, is de
batterij leeg.
Q
Indicator Gemiste oproepen
Brandt betekent dat er een oproep in de lijst
staat. Uit betekent dat er geen oproep in de
lijst staat. Knippert betekent dat er een nieuwe
oproep in de lijst staat.
D
Waarschuwingslampje DTMF
Geeft aan dat DTMF is ingeschakeld.
J
!
BEKNOPTE HANDLEIDING
LCD-display en pictogrammen
Waarschuwingslampje Talkaround
Geeft aan dat Talkaround is ingeschakeld.
Timer
Geeft de gesprekstijd weer.
9
Nederlands
6866546D12-P.book Page 10 Thursday, September 27, 2007 1:06 PM
BEKNOPTE HANDLEIDING
AAN DE SLAG
Portofoon AAN/UIT / volumeregeling
Zet de portofoon aan, door de AAN/UIT-knop/
volumeregelaar naar rechts te draaien. Zet de
portofoon uit, door de AAN/UIT-knop/
volumeregelaar naar links te draaien tot u een klik
hoort.
Wanneer u de portofoon aanzet wordt een door de
leverancier ingesteld bericht weergegeven,
bijvoorbeeld:
Radio On
(Portofoon aan)
Nadat deze tekst is weergegeven, voert de
portofoon een zelftestroutine uit. Wanneer deze
zelftest met succes is voltooid, geeft de portofoon
het volgende weer:
Channel Number
(Kanaalnummer)
Dit kan een nummer of een naam zijn en is het
kanaal dat op dat moment met de draaiknop voor
kanaalselectie is geselecteerd. De portofoon kan
indien gewenst een door de leverancier aangepast
bericht weergeven, bijvoorbeeld:
Ready
(Klaar)
Nederlands
10
Een kanaal selecteren
Draai de kanaalselectieknop naar rechts of naar
links totdat het gewenste kanaal op het display
wordt weergegeven, of voer het kanaalnummer via
het toetsenbord in.
Een oproep uitzenden
1. Selecteer het gewenste kanaal.
2. Druk op de zendtoets (PTT) en spreek duidelijk
in de microfoon.
Houd uw mond 2,5 à 5 cm van de microfoon
verwijderd.
3. Laat de zendtoets los als u klaar bent met
spreken.
Opmerking: het systeem kan zijn ingesteld op
beperkte gesprekstijden en de oproep
kan automatisch worden beëindigd als
deze gesprekstijd wordt overschreven.
Een oproep ontvangen
1. Zet de portofoon aan en pas het volume aan.
2. Schakel naar het gewenste kanaal.
3. Als er op een bepaald moment een oproep
wordt ontvangen, hoort u de oproep met het
door u ingestelde volume.
Een oproep annuleren/beëindigen
U kunt een oproep op elk gewenst moment afbreken
door op de knop Uitluisteren/Oproep annuleren te
drukken. Sluit een oproep altijd af door op de knop
Uitluisteren/Oproep annuleren te drukken.
6866546D12-P.book Page 11 Thursday, September 27, 2007 1:06 PM
•
Het opladen van een warme batterij (boven de
35°C) resulteert in verminderd
ontladingsvermogen, wat de prestaties van de
portofoon beïnvloedt. De snelle batterijladers
van Motorola bevatten een temperatuurmeter
die ervoor zorgt dat de batterij wordt opgeladen
binnen deze temperatuurlimieten.
•
U kunt nieuwe batterijen maximaal twee jaar
opslaan zonder merkbaar prestatieverlies.
Bewaar nieuwe/ongebruikte batterijen op een
koele, droge plaats.
•
Laad batterijen die in opslag zijn geweest 14-16
uur op.
•
Plaats volledig geladen batterijen niet opnieuw in
de lader voor een extra “oppepper”. Dit zal de
levensduur van de batterij aanzienlijk (negatief)
beïnvloeden.
•
Haal de portofoon en batterij uit de lader als u
deze niet oplaadt. Het continu opladen bekort de
levensduur van de batterij. (Gebruik de lader niet
als een portofoonstandaard.)
•
Gebruik alleen Motorola-laders voor maximale
levensduur en optimale werking. Deze zijn
ontworpen als geïntegreerd voedingssysteem.
De batterij: onderhoud en tips
Dit product werkt op een oplaadbare lithium-ion
batterij.
De volgende tips helpen u de beste prestaties en de
langste levensduur uit de oplaadbare Motorolabatterij te halen.
•
Laad de nieuwe batterij vóór gebruik (14-16 uur)
op, dit om maximaal batterijvermogen en
optimale prestaties te garanderen.
•
Opladen in apparatuur die niet door Motorola
wordt geleverd, kan de batterij beschadigen en
leidt tot het vervallen van de garantie op de
batterij.
•
•
Zet de portofoon uit als u een batterij oplaadt die
op de portofoon is aangesloten, dit om er zeker
van te zijn dat de batterij volledig wordt
opgeladen.
Bewaar de batterij, indien mogelijk, bij een
constante temperatuur van 25°C
(kamertemperatuur). Het opladen van een
koude batterij (onder de 10°C) kan leiden tot
lekken van elektrolyt en kan de batterij
uiteindelijk onbruikbaar maken.
11
BEKNOPTE HANDLEIDING
DE BATTERIJ
Nederlands
6866546D12-P.book Page 12 Thursday, September 27, 2007 1:06 PM
BEKNOPTE HANDLEIDING
Batterijen recyclen of wegwerpen
Motorola onderschrijft en stimuleert het
recyclen van alle oplaadbare batterijen.
Raadpleeg uw dealer voor nadere informatie.
Laderlampje
Status
Rood
Batterij wordt opgeladen
Groen
Batterij is volledig opgeladen
De batterij opladen
Rood, knipperend *
Batterij kan niet worden opgeladen
U dient nieuwe batterijen, of batterijen die bijna leeg
zijn, op te laden voordat u deze kunt gebruiken in de
portofoon.
Het pictogram P knippert als de batterij leeg is
en verdwijnt wanneer u de portofoon in de lader
plaatst. Dit pictogram verschijnt alleen als u gebruik
maakt van originele Motorola-batterijen.
Opmerking: Batterijen worden ongeladen
geleverd. Laad een nieuwe batterij
voor het eerste gebruik zo’n 14 à 16
uur op, omdat nieuwe batterijen te
vroeg kunnen aangeven dat ze
volledig zijn geladen.
Geel, knipperend
Lader bereidt zich voor op opladen
Groen, knipperend
Batterij is 90% opgeladen
NiCd
* De batterij is beschadigd. Neem contact op met uw
dealer.
Plaats de portofoon, met daarop aangesloten
de batterij, of alleen de batterij in de lader.
2. Het lampje van de lader geeft de voortgang van
het laadproces weer.
De batterijladers laden alleen de onderstaande door
Motorola goedgekeurde batterijen op; andere
batterijen kunnen niet worden opgeladen.
1.
Onderdeelnr.
NNTN5510_R
Nederlands
12
Omschrijving
GP Series ATEX lithium-ion (Li-Ion)
batterij.
6866546D12-P.book Page 13 Thursday, September 27, 2007 1:06 PM
Let op:
het volgende gedeelte over het
bevestigen/verwijderen van de riemklem is niet
van toepassing op de ATEX-portofoons, die in
de verplichte draagtas moeten worden gebruikt.
De batterij plaatsen
1.
2.
Plaats de
uitstulpingen aan
de onderzijde van
de batterij in de
sleuven onder in de
behuizing van de
portofoon.
2
Druk het bovenste
deel van de batterij
in de richting van
de portofoon totdat
u een klik hoort.
Batterijvergrendeling
1
Groeven
De riemklem bevestigen
1.
Plaats de groeven van
de riemklem op één lijn
met de groeven van de
batterij.
2.
Duw de riemklem naar
beneden totdat u een
klik hoort.
De batterij verwijderen
Riemklemlipjes
Zet de portofoon uit.
1.
2.
1
2
BEKNOPTE HANDLEIDING
AANVULLENDE INFORMATIE
De riemklem verwijderen
Schuif de
batterijvergrendeling
aan beide zijden van
de batterij, omlaag.
Trek het bovenste deel
van batterij uit de
behuizing van de
portofoon en verwijder de batterij.
1
2
1.
Gebruik een sleutel om
het lipje van de
riemklem van de batterij af te duwen.
2.
Schuif de riemklem
omhoog om deze te
verwijderen.
13
Nederlands