RO
Manual de inițiere
PowerMust 1060/1590/2012
Sursă neîntreruptibilă în linie interactivă
1
Cuprins
RO
Avertisment important privind siguranța
3
Conținutul pachetului și prezentare generală
4
Instalare și prima pornire
5
Instalarea software-ului de monitorizare opțional
6
Depanarea
6
Specificații
7
Vă mulțumim pentru achiziționarea sursei
neîntreruptibile Mustek. Pentru utilizarea în siguranță a
acestui sistem de sursă de alimentare neîntreruptibilă,
citițișiurmați cu atenție toate instrucțiunile. Citiți acest
manual în mod complet înainte de a încerca
despachetarea, instalarea sau utilizarea. Puteți păstra
acest manual pentru referințe ulterioare.
2
Avertisment important privind siguranța (SALVAŢI ACESTE
INSTRUCŢIUNI)
ATENŢIE!! Pentru evitarea riscului de incendii saușoc electric, instalați într-un mediu
acoperit,cu temperatură și umiditate controlate, fără agențicontaminanți conducători de
electricitate.
RO (Consultațispecificațiile pentru intervalele admise de temperatură și umiditate.)
ATENŢIE!! Pentru a reduce riscul supraîncălzirii sursei neîntreruptibile, nu acoperițifantele
deventilare șievitați expunerea unității la lumina directă a soarelui sau instalarea ei în
apropierea unor surse de căldură, cum ar fi calorifere sau cuptoare.
ATENŢIE!! Nu atașați la sursa neîntreruptibilăaccesorii care nu sunt legate de computere,
cade exemplu echipament medical, echipament de supraviețuire, cuptoare cu microunde sau
aspiratoare
ATENŢIE!! Nu conectați cablul de intrare al sursei în ieșirea acesteia.
ATENŢIE!! Nu permiteți pătrunderea de lichide sau alte obiecte străine în interiorul
surseineîntreruptibile. Nu așezați recipiente care conțin băuturi sau alte lichide pe sau în
apropierea unității.
ATENŢIE!! În caz de urgență, apăsați pe butonul OFF (OPRIT)șideconectați cablul
dealimentare de la sursa de alimentare cu curent alternativ, pentru a opri corect sursa
neîntreruptibilă.
ATENŢIE!! Nu conectați un prelungitor sau un filtru atenuator de vârfuri de tensiune la
sursaneîntreruptibilă.
ATENŢIE!! La instalarea acestui echipament, trebuie avut în vedere ca suma curenților
descurgere ai sursei neîntreruptibile către dispozitivul conectat să nu depășească 3,5 mA.
Atenție, pericol de șocuri electrice. De asemenea, trebuie avut în vedere că există pericol de
electrocutare și la deconectarea acestui aparat de la sursa principală de curent, datorită
acumulatorului. Prin urmare, sursa acumulatorului trebuie să fie deconectată de la bornele plus
și minus ale conectorilor acumulatorului atunci când sunt necesare activități de întreținere sau
depanare a sursei neîntreruptibile.
ATENŢIE!! Depanarea acumulatorilor trebuie efectuatăsau supervizatăde către
personalulautorizat, care cunoaște măsurile de precauție necesare. Țineți persoanele
neautorizate la distanta de acumulatori.
ATENŢIE!! Când înlocuiți acumulatorii, utilizațiacelași numărșiacelași tip de acumulatori.
ATENŢIE!! Tensiunea internăa acumulatorului este de 12 V curent continuu. Acumulator cu
6elemente, sigilat, cu plumb-acid.
ATENŢIE!! Nu aruncați acumulatorii în foc. Acumulatorul poate exploda. Nudeschidețiși
nudeteriorați acumulatorul sau acumulatorii. Electrolitul eliberat este periculos pentru piele
și pentru ochi.
ATENŢIE!! Deconectați sursa neîntreruptibilăînainte de a o curățași nu folosiți detergent
lichidsau spray.
ATENŢIE!! Un acumulator poate prezenta riscul deșoc electric sau de curent de
scurtcircuitridicat. Înainte de înlocuirea acumulatorilor, aveți în vedere următoarele măsuri
de siguranță:
1) îndepărtați ceasurile de mân ă, inelele și alte obiecte metalice.
2) Folosiți unelte cu mânere izolate.
3) Purtațimânușișiîncălțăminte din cauciuc.
4) Nu așezați uneltele sau componentele metalice pe acumulatori.
5) Deconectați sursa pusă la încărcare înainte de conectarea sau deconectarea
bornelor acumulatorilor.
3
Conținutul pachetului
În interiorul pachetului trebuie săprimiți următoarele elemente:
- Sursă neîntreruptibilă
- Ghid rapid
- Cablu de comunicații
- Cablu de alimentare
- Certificat de garanție
- CD software
RO
Prezentare generală
Această sursă neîntreruptibilă are scopul de a preveni pierderea datelor de pe PC-ul
dvs. la întreruperea alimentării. Această sursă neîntreruptibilă este dotată cu trei
indicatoare LED pentru a prezenta starea sursei.
Prezentare generală a panoului frontal:
PowerMust 1060
PowerMust 1590/2012
Prezentare generală a panoului din spate:
4
4
1
5
3
2
2
3
6
PowerMust 1060
1.
2.
3.
4.
5.
6.
PowerMust 1590/2012
Curent alternativ
Mufe de ieșire x 4
Modem/linie telefonică/rețea
Port de comunicații USB tip B
Întrerupător de circuit
Intrare curent alternativ cu siguranță de curent alternativ
4
Instalare și prima pornire
NOTĂ: Înainte de instalare, asigurați-văcăniciun element din interiorul pachetului nueste
deteriorat. Pentru protejarea echipamentului împotriva căderilor de tensiune, RO asigurațivăcăbutonul de alimentare este menținut în poziția "ON" (PORNIT). Urmați
pașii de mai jos pentru instalarea sursei neîntreruptibile.
Amplasarea șicondițiile de depozitare
Instalați sursa neîntreruptibilă într-o zonă protejată lipsită de praf și care dispune de
aerisire adecvată. Amplasați sursa neîntreruptibilă la distanta de cel puțin 20 cm față
de alte unități pentru evitarea interferențelor. NU utilizați sursa neîntreruptibilă atunci
când temperatura și umiditatea depășesc limitele specifice. (Verificațispecificațiile
pentru aceste limite.)
P owerM ust 1060
Conectarea la circuitul de alimentare și încărcarea
Conectați cablul de alimentare cu c.a. la priză. Pentru a
obține cele mai bune rezultate, încărcați acumulatorul cel
puțin 6 ore înainte de prima utilizare. Sursa se încarcă în
timp ce este conectată la circuitul electric.
Conectarea consumatorilor
Conectați consumatorii la mufele de pe panoul din spate al sursei. După pornirea
sursei cu ajutorul comutatorului de alimentare, dispozitivele conectate vor fi protejate
de sursă.
ATENŢIE: NU conectați NICIODATĂ o imprimantălaser
sauun scanner la o unitate UPS. Acest lucru poate duce la
deteriorarea unității.
Conectarea modemului/telefonului la protecția contra
supratensiunii (Numai pentru modelul cu RJ-11/RJ45)
Conectați un singur circuit de modem/telefon la intrarea “IN” cu filtru de protecție
contra supratensiunii de pe panoul din spate al sursei. Conectați de la ieșirea „OUT”
la computer cu un cablu telefonic.
5
Conectarea cablului de comunicații
(Numai pentru modelul cu port USB/RS-232)
Pentru a permite pornirea/oprirea neasistată a sursei neîntreruptibile și
monitorizarea stării, conectați un capăt al cablului de comunicații la portul USB/RS232 și celălalt capăt la portul de comunicații al PC-ului. Cu software-ul de
monitorizare instalat,
puteți programa pornirea/oprirea sursei neîntreruptibile și monitoriza starea sursei RO prin
intermediul PC-ului.
Pornirea/oprirea sursei neîntreruptibile
Porniți sursa neîntreruptibilă apăsând pe butonul de alimentare. Opriți sursa apăsând
din nou pe comutatorul de alimentare.
Instalarea software-ului de monitorizare opțional (Pentru SO
Windows)
1. Introduceți CD-ul de instalare inclus în unitatea CD-ROM sau faceți salt la site-ul
Web http://www.power-software-download.com și apoi urmațiinstrucțiunile de pe
ecran. Dacă după un minut de la introducerea CD-ului nu se afișează niciun ecran,
executați programul setup.exe pentru lansarea software-ului de instalare.
2. Urmațiinstrucțiunile de pe ecran pentru instalarea software-ului.
3. La repornirea computerului, software-ul de monitorizare apare ca o pictogramă
portocalie în bara de sistem, lângă ceasul sistemului.
Depanarea
Problemă
Niciun LED aprins pe
panoul frontal.
Alarma sună continuu
când alimentarea
principală funcționează
normal.
Cauză posibilă
Acumulator descărcat.
Acumulator defect.
Soluții
Încărcați sursa cel puțin 6 ore.
Înlocuiți acumulatorul cu unul de același tip.
Sursa neîntreruptibilă nu este
pornită.
Apăsați pe butonul de alimentare din nou
pentru a porni sursa neîntreruptibilă.
Sursa neîntreruptibilă este
supraîncărcată.
Îndepărtați întâi niște consumatori. Înainte de
reconectarea echipamentului, verificați
potrivirea consumatorilor cu capacitatea
sursei neîntreruptibile specificată în
specificații.
La căderea de tensiune,
Sursa neîntreruptibilă este
Îndepărtațianumiți consumatori esențiali.
timpul de alimentare a
supraîncărcată.
consumatorilor este scurtat. Tensiunea acumulatorului este prea Încărcați sursa cel puțin 6 ore.
mică.
Acumulator defect. Acest lucru se Înlocuiți acumulatorul cu unul de același tip.
poate produce datorită operării
într-un mediu cu temperaturi ridicate
sau funcționării incorecte a
acumulatorului.
Sursa de alimentare
funcționează normal.
Dar unitatea funcționează
în modul acumulator.
Cablul de alimentare este slăbit. Reconectați corect cablul de alimentare.
6
Specificații
MODEL
PowerMust 1060
PowerMust 1590
PowerMust 2012
1500 VA / 900 W
2000 VA / 1200 W
INTRARE
Capacitate
1000 VA / 600 W
Tensiune
RO
220/230/240 V ca
Interval tensiune
162-290 V ca
Interval de frecvență
IEŞIRE
60/50 Hz (detectare automată)
Variație tensiune c.a. (Mod
baterie)
±10%
Interval frecvență (Mod
baterie)
50 Hz ±1 Hz
Timp de transfer
Tipic 2 -6 msec., max. 10 msec.
Format undă (Mod baterie)
ACUMULATOR
Undă sinusoidală simulată
Tip și număr de acumulatori
12 V / 7 AH x 2
12 V / 9 AH x 2
12 V / 9 AH x 2
Timp de backup (încărcare
un PC la 120 W)
30 min.
40 min.
50 min.
Timp tipic de reîncărcare
INDICATOARE
Mod curent alternativ
Mod acumulator
Eroare
PROTECŢIE
Protecție completă
ALARMĂ
4-6 ore pentru o capacitate de 90%
LED verde aprins
LED-ul verde dreapta aprins și LED-urile verzi de
la 2 la 5 aprinse gradual indicând nivelul de
încărcare
LED galben intermitent
LED-ul verde dreapta intermitent și LED-urile verzi
de la 2 la 5 aprinse gradual indicând capacitatea
acumulatorului
LED roșu aprins
LED roșu aprins
Protecție contra suprasarcinii, a descărcării și a supraîncărcării
Mod acumulator
Acumulator descărcat
La fiecare 10 secunde
La fiecare secundă
Supraîncărcare
Eroare
DATE FIZICE
La fiecare 0,5 secunde
Sunet continuu
Mufe de ieșire
Dimensiune, A X L X Î (mm)
Greutate netă (kg)
MEDIU DE FUNCŢIONARE
Umiditate
Selecții Schuko și IEC
350 x 146 x 160
8.0
11.5
0-90 % umiditate relativă la 0- 40 °C (fără condensare)
Nivel de zgomot
GESTIONARE
Port USB opțional
397 x 146 x 205
11.1
Sub 40 dB
Acceptă Windows 98 SE/ME/NT 4.x/2000/2003/XP/Vista/2008
* Specificațiile pentru produs pot fi modificate fără notificare.
7