Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av

Bruks- og monteringsanvisning
Komfyrtopper av glasskeramikk
med induksjon
Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot
person- og materiellskade.
no - NO
M.-Nr. 09 453 130
2
Innhold
Sikkerhetsregler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Beskrivelse av komfyrtoppen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Modeller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
KM 6328 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
KM 6366 / KM 6367 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Sensortaster / Indikatorer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Kokesonedata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Aktivt miljøvern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Før første gangs bruk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Første rengjøring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Igangsetting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Induksjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Funksjonsmåte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Støy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Kokekar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Innstillingsområder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Betjening. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Betjeningsprinsipp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Innkobling av komfyrtoppen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Innstilling / endring av effekttrinn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
PowerFlex-område . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Oppkoksautomatikk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Boosterfunksjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Varmholdingsfunksjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Utkobling og restvarmeindikator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Tips for energisparing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Timer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Varselur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Automatisk utkobling av kokesonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Bruk av timerfunksjonene samtidig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
3
Innhold
Tilleggsfunksjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Stop and Go. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Recall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Sikkerhetsinnretninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Elektronisk barnesikring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Sikkerhetsutkobling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Overopphetingsbeskyttelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Rengjøring og stell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Hvis feil oppstår . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Ekstrautstyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Sikkerhetsregler for innbygging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Sikkerhetsavstander . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Ramme-/fasettkomfyrtopper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Henvisninger for innbygging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Innbyggingsmål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
KM 6328 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
KM 6366 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Innbygging. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Planlimte komfyrtopper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Innbyggingsmål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
KM 6367 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Innbygging. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Elektrotilkobling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Tilkoblingsledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Tilkoblingsskjema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Service, typeskilt, garanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
4
Sikkerhetsregler
Denne komfyrtoppen oppfyller de påbudte sikkerhetskrav. Ukyndig bruk kan likevel føre til skader på personer og gjenstander.
Les bruks- og monteringsanvisningen nøye før du begynner å
bruke komfyrtoppen.
Den gir viktige råd angående montering, sikkerhet, bruk og vedlikehold. Du beskytter deg selv og unngår skader på apparatet.
Miele kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes at sikkerhetsreglene ikke er fulgt.
Ta vare på bruks- og monteringsanvisningen og gi den videre til
en eventuell senere eier!
5
Sikkerhetsregler
Forskriftsmessig bruk
~ Denne komfyrtoppen er bestemt for bruk i husholdningen og
husholdningsliknende steder.
~ Denne komfyrtoppen er ikke beregnet for utendørs bruk.
~ Komfyrtoppen skal kun brukes innenfor rammen av hva som er
vanlig innen husholdning, til tilberedning og varmholding av mat.
Annen bruk er ikke tillatt.
~ Personer, som på grunn av sin psykiske eller fysiske tilstand eller
pga. sin uerfarenhet eller uvitenhet ikke er i stand til å betjene komfyrtoppen på en sikker måte, må ikke bruke komfyrtoppen uten tilsyn. De får bare betjene komfyrtoppen uten tilsyn, dersom betjeningen er forklart slik at de kan håndtere den på en sikker måte. De
må kunne se og forstå mulige farer ved feil betjening.
6
Sikkerhetsregler
Barn i husholdningen
~ Bruk den elektroniske barnesikringen hhv. låsemekanismen, slik
at barn ikke slår på komfyrtoppen utilsiktet eller endrer innstillinger.
~ Barn under åtte år må holdes vekk fra komfyrtoppen, med mindre
de er under konstant tilsyn.
~ Barn over åtte år får bare betjene komfyrtoppen uten tilsyn, der-
som betjeningen er forklart slik at de kan håndtere komfyrtoppen på
en sikker måte. Barn må kunne se og forstå mulige farer ved feil betjening.
~ Barn må ikke rengjøre komfyrtoppen uten tilsyn.
~ Hold øye med barn som befinner seg i nærheten av komfyrtoppen. Ikke la barn leke med komfyrtoppen.
~ Komfyrtoppen blir varm under bruk, og er også varm en stund etter at den er slått av. Hold barn borte fra komfyrtoppen til den er så
avkjølt, at enhver forbrenningsfare kan utelukkes.
~ Fare for forbrenning!
Ikke oppbevar gjenstander som kan være interessante for barn, over
eller bak komfyrtoppen. Barna kan bli fristet til å klatre opp på komfyrtoppen.
~ Fare for forbrenning og skålding!
Plasser gryter og panner slik at barn ikke får mulighet til å rive dem
ned og brenne seg.
Drei håndtakene til siden, over arbeidsflaten.
~ Fare for kvelning!
Hvis barn leker med forpakningsmaterialer, kan de vikle seg inn i
f.eks. folie, eller trekke den over hodet og kveles.
Hold barn vekk fra forpakningsmaterialene.
7
Sikkerhetsregler
Teknisk sikkerhet
~ Installasjon, vedlikehold eller reparasjoner som er utført av ukyn-
dige, kan føre til betydelig fare for brukeren, som produsenten ikke
er ansvarlig for. Installasjons-, vedlikeholdsarbeider og reparasjoner
skal kun foretas av fagfolk som er autorisert av Miele.
~ En skadet komfyrtopp kan utsette brukeren for fare. Kontroller at
komfyrtoppen ikke har ytre, synlige skader før den monteres. En
skadet komfyrtopp må ikke tas i bruk.
~ Sikkerheten for apparatets elektriske anlegg garanteres kun hvis
det kobles til et forskriftsmessig installert jordingssystem. Det er meget viktig at denne grunnleggende sikkerhetsanordningen finnes.
I tvilstilfelle bør en elektrofagmann kontrollere elektroinstallasjonen.
~ Før komfyrtoppen tilkobles, må tilkoblingsdataene (sikring, spenning og frekvens) på typeskiltet sammenlignes med dataene for
el-nettet.
Disse dataene må stemme overens, for at det ikke skal oppstå skader på apparatet.
Søk i tvilstilfelle råd hos en elektroinstallatør.
~ Komfyrtoppen må ikke kobles til el-nettet via flerveis-stikkontakter
eller skjøtekabler. De gir ikke nødvendig sikkerhet (brannfare).
~ Komfyrtoppen må bare brukes når den er bygd inn, slik at sikker
funksjon er sikret.
~ Denne komfyrtoppen må ikke brukes på ikke-stasjonære oppstillingssteder (f.eks. skip).
~ Berøring av strømførende deler og forandring i den elektriske og
mekaniske oppbyggingen kan utsette brukeren for fare og kan muligens føre til funksjonsfeil på apparatet.
Du må aldri åpne komfyrtoppens kabinett.
8
Sikkerhetsregler
~ Reparasjoner av apparatet må bare utføres av servicefolk som er
autorisert av Miele, ellers gjelder ikke noe garantiansvar ved påfølgende skader.
~ Defekte deler må bare skiftes ut med originale reservedeler. Bare
for disse delene kan vi garantere at de sikkerhetskravene vi stiller til
våre apparater blir oppfylt.
~ Komfyrtoppen skal kun kobles til el-nettet av elektrofagfolk. Der-
som en skadet tilkoblingsledning skal skiftes, må det kun brukes en
spesiell tilkoblingsledning som skal installeres av elektrofagfolk (se
kapittel "Elektrotilkobling").
~ Komfyrtoppen er ikke beregnet for bruk med et eksternt koblingsur eller et fjernbetjeningssystem.
~ Ved installasjons- og vedlikeholdsarbeider samt reparasjoner, må
apparatet kobles fra el-nettet. Det er kun koblet fra el-nettet når en
av følgende betingelser er oppfylt:
– sikringene i husinstallasjonen er koblet ut,
eller
– skrusikringene i husinstallasjonen er skrudd helt ut,
eller
– støpselet (hvis komfyrtoppen har støpsel) er trukket ut. Ta tak i
støpselet, ikke i ledningen, for å trekke ut støpselet.
~ Fare for støt!
Ikke ta komfyrtoppen i bruk, slå den evt. av omgående, ved brudd,
rifter eller sprekker i glasskeramikkflaten. Koble den fra el-nettet.
9
Sikkerhetsregler
Bruk
~ Olje og fett kan selvantenne ved overoppheting. Ikke la komfyr-
toppen være uten tilsyn når du arbeider med olje eller fett.
Forsøk aldri å slokke olje- eller fettbranner med vann! Slå av komfyrtoppen og kvel flammen forsiktig med et kjelelokk eller et fuktig klede.
~ Flammene kan antenne fettfiltrene i en ventilator. Flamber aldri
under en ventilator.
~ Servise av plast eller aluminiumsfolie smelter ved høye temperaturer. Ikke bruk servise av plast eller aluminiumsfolie.
~ Hvis spraybokser, lett antennelige væsker eller brennbare materi-
aler blir varme, kan de antennes. Oppbevar derfor ikke lett antennelige gjenstander i skuffer direkte under komfyrtoppen. Eventuelle bestikkskuffer må være av varmebestandig materiale.
~ Hvis komfyrtoppen er montert bak en møbeldør, må den kun brukes når møbeldøren er åpen.
Ikke lukk møbeldøren før restvarmeindikatorene er sloknet.
~ Varm aldri opp servise uten innhold.
~ Ikke varm opp eller hermetiser lukkede beholdere, f.eks. hermetikkbokser, på kokesonene. På grunn av overtrykket som oppstår,
kan beholderne hhv. boksene eksplodere.
10
Sikkerhetsregler
~ Dekk aldri til komfyrtoppen, f.eks. med deksler, kleder eller be-
skyttelsesfolie. Hvis komfyrtoppen slås på ved en feil, eller den har
restvarme, er det fare for at materialet kan antenne, sprekke eller
smelte.
~ Hvis du bruker et elektrisk apparat (f.eks. en håndmikser) i nær-
heten av komfyrtoppen, pass på at ledningen ikke kommer i kontakt
med den varme komfyrtoppen. Isolasjonen i ledningen kan bli skadet.
~ Komfyrtoppen blir varm under bruk, og er også varm en stund etter at den er slått av. Først når restvarmeindikatorene er sloknet, er
det ikke lenger fare for forbrenning.
~ Du kan brenne deg på den varme komfyrtoppen. Beskytt hende-
ne med grillvotter, grytekluter e.l. når du arbeider ved den varme
komfyrtoppen. Pass på at disse tekstilene ikke er våte eller fuktige.
Fuktighet gjør at de leder varmen bedre, og det kan oppstå forbrenninger pga. damp.
~ Ikke bruk komfyrtoppen som oppbevaringsplass. Du må ikke legge kniver, gafler, skjeer osv. på den. Hvis den er slått på, blir slått
på ved en feil eller har litt restvarme, er det fare for at metalliske
gjenstander blir varme.
Andre materialer kan smelte eller begynne å brenne.
Fuktige kjelelokk kan suge seg fast.
Slå av kokesonene etter bruk!
~ Hvis sukker, sukkerholdig mat, kunststoff eller aluminiumsfolie
skulle havne på komfyrtoppen mens den er varm, og smelter, vil det
skade glasseramikkflaten når den kjøles ned. Slå av komfyrtoppen
omgående og skrap restene grundig av med en glass-skrape. Ta på
deg grytevotter.
Rengjør deretter kokesonen med et rengjøringsmiddel for glasskeramikk, så snart den har blitt kald.
11
Sikkerhetsregler
~ Kjeler som er kokt tomme, kan føre til skader på glasskeramikkflaten. Ikke la komfyrtoppen være uten tilsyn under bruk!
~ Gryter og panner med ru bunn lager riper i glasskeramikkflaten.
Bruk bare gryter og panner med glatt bunn.
~ Salt, sukker eller sandkorn, f.eks. fra rensing av grønnsaker, kan
forårsake riper hvis de havner under kjelebunnen. Pass på at glasskeramikkflaten er ren før du setter på kokekar.
~ Varme gjenstander på betjeningsfeltet kan skade elektronikken
som ligger under. Sett aldri varme gryter eller panner på betjeningsfeltet.
~ Gjenstander som faller ned på komfyrtoppen (også lette gjen-
stander, som saltbøsser), kan forårsake sprekker eller brudd i glasskeramikkflaten. Pass på at ingen gjenstander faller ned på glasskeramikkflaten.
~ På grunn av induksjonens høye oppvarmingshastighet, kan det
hende at temperaturen i grytebunnen i løpet av kort tid når selvantennelsestemperaturen til olje og fett. La aldri komfyrtoppen være
uten tilsyn under bruk!
~ Varm opp fett og olje i maks. 1 minutt og bruk aldri boosteren til
dette.
~ Bare for personer med pacemaker:
Vær oppmerksom på at det i umiddelbar nærhet av det innkoblede
apparatet oppstår et elektromagnetisk felt. Det er ikke sannsynlig at
pacemakeren blir påvirket av dette.
Hvis du imidlertid er i tvil, henvend deg til produsenten av pacemakeren eller til legen.
12
Sikkerhetsregler
~ Når komfyrtoppen er slått på, kan det elektromagnetiske feltet påvirke magnetiserbare gjenstander.
Kredittkort, lagringsmedier, lommekalkulatorer osv. må ikke oppbevares i umiddelbar nærhet av komfyrtoppen når den er slått på.
~ Metalliske gjenstander som oppbevares i en skuff under komfyr-
toppen, kan bli varme ved langvarig, intensiv bruk av apparatet. Ikke
oppbevar metalliske gjenstander i en skuff direkte under komfyrtoppen.
~ Apparatet er utstyrt med en kjølevifte. Hvis det er en skuff under
apparatet, må det sørges for tilstrekkelig avstand mellom innholdet i
skuffen og undersiden av apparatet, slik at ventilasjonen er sikret.
Spisse eller små gjenstander, samt papir, må ikke oppbevares i
skuffen. De kan trenge hhv. suges inn i apparatet via lufteventilene
og skade viften eller påvirke kjølingen.
~ Bruk aldri to kokekar samtidig på en kokseone, stekesone eller et
PowerFlex-område.
Rengjøring og stell
~ Dampen fra en damprenser kan trenge inn til strømførende deler i
apparatet og forårsake en kortslutning.
Bruk aldri damprenser til rengjøring av apparatet.
~ Hvis komfyrtoppen er montert over en stekeovn med pyrolyse, må
du ikke bruke komfyrtoppen under pyrolyseprosessen. Da kan
overopphetingsbeskyttelsen til komfyrtoppen utløses (se tilsvarende
kapittel).
13
Beskrivelse av komfyrtoppen
Modeller
KM 6328
b
c
8
8
8
d
a
e
abcd PowerFlex-kokesoner med TwinBooster
Kan kombineres til et PowerFlex-område:
a+b
c+d
e Betjeningsfelt
14
8
00
Beskrivelse av komfyrtoppen
KM 6366 / KM 6367
ab PowerFlex-kokesoner med Booster
cdef PowerFlex-kokesoner med TwinBooster
Kan kombineres til et PowerFlex-område:
a+b
c+f
d+e
g Betjeningsfelt
15
Beskrivelse av komfyrtoppen
Sensortaster / Indikatorer
m
8
i
l
j
00
8
min
k
d
c
e
16
f
g
hb
a
Beskrivelse av komfyrtoppen
Sensortaster
a På/av
b Stop and Go
c Timer
- Innkobling
- Veksling mellom funksjonene
- Valg av utkoblingstid (se kapittel "Automatisk utkobling av kokesonen")
d Innstilling av tid
e Varmholding
f Innstilling av effekttrinn
g Innkobling av PowerFlex-område
a + b Elektronisk barnesikring
Kontrollamper
h
Låsemekanisme
Kokesonedisplay
i
0
^
1 til 9
f
h
ß
#
A
g
=
=
=
=
=
=
=
=
=
Kokesonen klar til bruk
Varmholdingstrinn
Effekttrinn
Trinn 1 TwinBooster
Booster / Trinn 2 TwinBooster
Manglende eller uegnet kokekar (se kapittel "Induksjon")
Restvarme
Oppkoksautomatikk
Programmert utkoblingstid
Timerdisplay
j = Tid i minutter
k = Kontrollampe
l = Indikator for varselur
17
Beskrivelse av komfyrtoppen
Kokesonedata
Kokesone
KM 6328
Minimal til maksimal
C i cm*
Effekt i watt ved 230 V**
y
w
x
z
15 - 23
Normal
TwinBooster, trinn 1
TwinBooster, trinn 2
2100
3000
3700
y+w
z+x
15 x 15 /
23 x 39
Normal
TwinBooster, trinn 1
TwinBooster, trinn 2
3400
4800
7400
Totalt:
7400
Kokesone
KM 6366 / KM 6367
Minimal til maksimal
C i cm*
y
w
b
v
x
z
15 - 23
Effekt i watt ved 230 V**
Normal
TwinBooster, trinn 1
TwinBooster, trinn 2
2100
3000
3700
y+w
15 x 15 /
23 x 39
Normal
Booster
3400
3700
b+v
z+x
15 x 15 /
23 x 39
Normal
TwinBooster, trinn 1
TwinBooster, trinn 2
3400
4800
7400
Totalt:
11100
* Innenfor det angitte området kan gryter med hvilken som helst bunndiameter
brukes.
** Den angitte effekten kan variere med kokekarets størrelse og materiale.
18
Aktivt miljøvern
Kassering av transportemballasjen
Emballasjen beskytter apparatet mot
transportskader. Emballasjematerialene
er valgt med sikte på miljøvennlighet og
avfallsbehandling og kan derfor gjenvinnes.
Tilbakeføringen av emballasjen til materialkretsløpet sparer råstoff og reduserer avfallsmengden.
Forhandleren tar vanligvis emballasjen i
retur.
Kassering av gamle apparater
Gamle elektriske og elektroniske apparater inneholder ofte verdifulle materialer. De inneholder imidlertid også skadelige stoffer, som har vært nødvendige for apparatets funksjon og sikkerhet.
I restavfallet eller ved feil behandling,
kan disse stoffene være helseskadelige
og skade miljøet. Kast derfor aldri apparatet som restavfall.
Apparatet kan leveres gratis til forhandlere av samme type produkter eller til
en kommunal gjenbruksstasjon.
For mer informasjon, se www.miele.no
Sørg for at apparatet oppbevares barnesikkert til det kjøres bort.
19
Før første gangs bruk
Kleb typeskiltet, som befinner seg blant underlagene, på det
beregnede stedet i kapittel "Typeskilt".
Første rengjøring
^ Fjern evt. beskyttelsesfolier og klebemerker.
^ Rengjør komfyrtoppen med en fuktig klut før du tar den i
bruk første gang. Tørk den etterpå.
Igangsetting
Kun for fasettkomfyrtopper (med slipt glasskant):
I de første dagene etter monteringen, kan en liten spalte
mellom komfyrtoppen og benkeplaten være synlig. Den vil
bli mindre ved bruk. Den elektriske sikkerheten til komfyrtoppen er alltid garantert, til tross for den lille spalten.
Komponentene av metall er beskyttet med et pleiemiddel.
Når apparatet tas i bruk for første gang, vil det derfor oppstå
lukt og evt. røyk. Når induksjonsplatene varmes opp, vil det
også oppstå lukt i de første driftstimene. Lukten vil bli svakere
for hver gang du bruker komfyrtoppen, og til slutt forsvinner
den helt.
Lukten og evt. røyk innebærer ikke feil tilkobling eller feil på
apparatet og er ikke helseskadelig.
Vær oppmerksom på at oppvarmingstiden for induksjonskomfyrtopper er mye raskere enn for vanlige komfyrtopper.
20
Induksjon
Funksjonsmåte
Under en induksjonskokesone er det en induksjonsplate. Når
kokesonen blir slått på, produserer denne platen et magnetfelt, som virker direkte på grytebunnen og varmer den opp.
Kokesonen varmes bare opp indirekte ved hjelp av varmen
fra gryten.
Kokesoner med induksjon virker bare når det er satt på kokekar med magnetiserbar bunn (se kapittel "Kokekar"). Induksjonen tar automatisk hensyn til størrelsen på det påsatte kokekaret.
I kokesonens display blinker symbolet ß vekselvis med det
innstilte effekttrinnet, dersom
– kokesonen blir slått på uten eller med uegnet kokekar (kokekar med ikke magnetiserbar bunn),
– bunndiameteren på det påsatte kokekaret er for liten,
– kokekaret fjernes fra en kokesone som er slått på.
Hvis det blir satt på egnet kokekar i løpet av 3 minutter, slokner ß, og du kan fortsette som vanlig.
Hvis det ikke blir satt på kokekar, eller kokekaret er uegnet,
kobles kokesonen automatisk ut etter 3 minutter.
Fare for forbrenning!
Hvis komfyrtoppen er slått på, blir slått på utilsiktet eller
har litt restvarme, er det fare for at metalliske gjenstander
som ligger på komfyrtoppen blir varme.
Ikke bruk komfyrtoppen som oppbevaringsplass for
metalliske gjenstander (f.eks. bestikk).
Slå av komfyrtoppen etter bruk.
21
Induksjon
Støy
Når induksjonskokesoner er i drift, kan det oppstå følgende
lyder i kokekaret, avhengig av materialet og bunnens utførelse:
– Brumming kan oppstå ved høye effekttrinn. Den blir svakere eller forsvinner, når effekttrinnet reduseres.
– Spraking kan oppstå for kokekar som har bunn av forskjellige materialer (f.eks. sandwichbunn).
– Piping kan oppstå, hvis de kokesonene som er forbundet
med hverandre (se kapittel "Booster") er i drift samtidig, og
det på disse er plassert kokekar med bunn av forskjellige
materialer (f.eks. sandwichbunn).
– Klikking kan oppstå når effekttrinnet kobler seg inn og ut,
spesielt ved lave effekttrinn.
– Surring, når kjøleviften kobles inn. For å beskytte elektronikken, kobles den inn ved intensiv bruk av komfyrtoppen.
Kjøleviften kan også fortsette etter at du har slått av apparatet.
22
Induksjon
Kokekar
Følgende kokekar er egnet:
– rustfritt stål med magnetiserbar bunn
– emaljert stål
– støpejern
Følgende kokekar er ikke egnet:
– rustfritt stål med ikke magnetiserbar bunn
– aluminium eller kobber,
– glass, keramikk eller steingods.
Hvis du ikke er sikker på om en gryte eller panne er egnet for
induksjon, kan du kontrollere det ved å teste om en magnet
fester seg på bunnen av kokekaret. Hvis magneten blir sittende, er kokekaret egnet.
Vær oppmerksom på at kokekarbunnens bruksegenskaper
kan ha innflytelse på hvor jevnt koke-/stekeresultatet blir.
For optimal utnyttelse av kokesonen, bør du velge kokekar
som passer mellom den innerste og ytterste markeringen på
kokesonen. Hvis kokekaret er mindre enn den innerste markeringen, kan det hende at induksjonen ikke virker. Da vil kokesonen reagere som om det ikke var satt på noe kokekar.
Vær oppmerksom på at det ofte er den maksimale eller øvre
diameteren som oppgis for gryter og panner. Det er imidlertid
bunnens diameter (som regel mindre) som er viktig.
Fare for forbrenning!
Hvis kokekaret kun står delvis på koke- hhv. stekesonen,
kan håndtakene under visse omstendigheter bli svært varme.
Sett kokekaret midt på koke- hhv. stekesonen.
23
Innstillingsområder
Innstillingsområde
Smelte smør
Løse opp gelatin
1 til 2
Koke grøt
2
Varme opp små mengder væske
Koke ris
Tine grønnsaker i blokk
Bløte opp korn
3
Varme opp flytende og halvfaste retter
Lage omelett og speilegg uten skorpe
Dampe frukt
Koke pasta
4
Dampe grønnsaker, fisk
Tining og oppvarming av dypfryst mat
5
Koke opp store mengder, f.eks. gryterett
Lage saus, f.eks. jevnet saus
eller hollandaise
Skånsom steking (uten overoppheting av fettet) av speilegg
osv.
6
Skånsom steking (uten overoppheting av fettet) av fisk, snitsel, pølse
Steke potetpannekaker, pannekaker osv.
7
Bruning av stek osv. som deretter skal surre i gryte eller
langtidsstekes i ovnen
8
Koke store mengder vann
Koke opp
9
Disse verdiene er veiledende.
Effekten på induksjonsplaten varierer avhengig av størrelse og materiale på kokekarets bunn. Det er derfor mulig at effekttrinnene kan avvike litt for ditt kokekar.
Ved praktisk bruk finner du de optimale innstillingene for ditt kokekar.
24
Betjening
Betjeningsprinsipp
Komfyrtoppen er utstyrt med elektroniske sensortaster, som
reagerer på fingerkontakt.
Du betjener komfyrtoppen ved å berøre ønsket sensortast
med fingeren. Hver reaksjon fra tastene blir kvittert med et
akustisk signal.
Betjeningsfeltet må holdes rent, og det må ikke plasseres
gjenstander der. Ellers reagerer ikke sensortastene, eller
det kan oppstå utilsiktede koblinger, eventuelt kan komfyrtoppen til og med bli koblet ut automatisk (se kapittel "Sikkerhetsutkobling").
Du må ikke sette varme kokekar på sensortastene.
Elektronikken under tastene kan bli skadet.
25
Betjening
Ikke la komfyrtoppen være uten tilsyn når den er i bruk!
Innkobling av komfyrtoppen
^ Berør sensortasten s.
I alle kokesonedisplayene vises en 0. Hvis ikke ytterligere inntasting skjer, kobles komfyrtoppen av sikkerhetsgrunner ut
igjen etter noen få sekunder.
Innstilling / endring av effekttrinn
^ Berør ønsket tall på kokesonens betjeningsskala.
I kokesonens display vises det valgte effekttrinnet.
PowerFlex-område
Du kan koble sammen de kokesonene som ligger bak hverandre til et PowerFlex-område. Dette området betjenes med
den fremre kokesonen, og i displayet for den bakre kokesonen lyser symbolet =.
Aktivering/deaktivering
^ Berør sensortasten y.
26
Betjening
Oppkoksautomatikk
Når oppkoksautomatikken er aktivert, varmes kokesonen automatisk opp med høyeste effekt (hurtigoppkok) og kobles så
tilbake til det innstilte effekttrinnet = viderekokingstrinn. Oppkokstiden er avhengig av innstilt viderekokingstrinn (se tabellen).
Aktivere
^ Hold tallet for ønsket viderekokingstrinn inne, helt til du hører et signal og det innstilte viderekokingstrinnet begynner
å blinke.
Under oppkokstiden (se tabellen) blinker det innstilte viderekokingstrinnet vekselvis med A.
Hvis du endrer viderekokingstrinnet under oppkokstiden,
deaktiveres oppkoksautomatikken.
Deaktivere
^ Hold det innstilte viderekokingstrinnet inne, helt til indikatoren lyser statisk.
Eller
^ Innstill et annet effekttrinn.
Viderekokingstrinn
Oppkokstid
i minutter og sekunder (ca.)
1
0 : 15
2
0 : 15
3
0 : 25
4
0 : 50
5
2 : 00
6
5 : 50
7
2 : 50
8
2 : 50
9
-
27
Betjening
Boosterfunksjon
Kokesonene er utstyrt med en booster eller TwinBooster (se
"Beskrivelse av komfyrtoppene").
Boosterfunksjonen er en effektforsterkning, for rask oppvarming av store mengder, f.eks. pastavann. Denne
effektforsterkningen er aktiv i maksimalt 10 minutter.
Hvis du fjerner kokekaret i løpet av boostertiden, fortsetter
boostertiden.
Når boostertiden er forløpt, kobles det automatisk tilbake til
effekttrinn 9.
For å få effekten på boosteren, er to kokesoner forbundet
med hverandre.
Under boostertiden tas en del av effekten fra den kokesonen
som er forbundet med booster-kokesonen, og dette fører til
ett av følgende tiltak for denne kokesonen:
- et hurtigoppkok blir deaktivert
- effettrinnet blir redusert
- kokesonen blir koblet ut.
Innkobling av booster
^ Berør "9" på betjeningsskalaen for ønsket kokesone to ganger.
I kokesonedisplayet vises h.
Innkobling av TwinBooster
Trinn 1
^ Berør "9" på betjeingsskalaen for ønsket kokesone to ganger.
I kokesonedisplayet vises f.
Trinn 2
^ Berør "9" på kokesonedisplayet tre ganger.
I kokesonedisplayet vises h.
Utkobling av booster / TwinBooster
^ Innstill et annet effekttrinn.
28
Betjening
Varmholdingsfunksjon
De fremre kokesonene og PowerFlex-området er utstyrt med
et varmholdingstrinn.
Varmholdingstrinnet skal ikke brukes til å varme opp igjen
kald mat, men til å holde mat som akkurat er tilberedt,
varm.
Når varmholdingstrinnet er innstilt, forblir kokesonen innkoblet
i maksimalt 2 timer.
Inn-/utkobling av varmholdingstrinnet
^ Berør sensortasten 2 for ønsket kokesone.
Tips
– Bruk kun kokekar (gryte/panne) for å holde maten varm.
Bruk lokk.
– Det er ikke nødvendig å røre i maten mens den holdes
varm.
– Tapet av næringsstoffer starter med en gang du begynner
å tilberede maten, og fortsetter under varmholdingen. Jo
lengre maten holdes varm, jo større er tapet av næringsstoffer. Bruk derfor så kort varmholdingstid som mulig.
29
Betjening
Utkobling og restvarmeindikator
Utkobling av kokesonen
^ Berør tallet "0" på betjeningsskalaen for ønsket kokesone.
I kokesonedisplayet vises 0 i noen sekunder. Hvis kokesonen
fortsatt er varm, vises deretter restvarmen.
Utkobling av komfyrtoppen
^ Berør sensortasten s.
Nå er alle kokesonene koblet ut. I displayene for de kokesonene som fremdeles er varme, vises restvarmeindikatoren.
Restvarmeindikator
Strekene på restvarmeindikatoren slokner etter hverandre etter hvert som kokesonene kjøles ned. Den siste streken slokner først når kokesonene kan berøres uten fare.
Fare for forbrenning!
Ikke berør kokesonene så lenge restvarmeindikatorene
fortsatt lyser.
30
Tips for energisparing
– Kok helst i gryter eller panner med lokk. Da forhindres unødig varmetap.
uten lokk
med lokk
– Velg en liten gryte for små mengder. En liten gryte behøver
mindre energi enn en stor gryte med lite innhold.
– Bruk lite vann.
– Reduser effekttrinnet i tide etter oppkok eller bruning.
– Koketiden kan reduseres betydelig ved bruk av trykkoker.
31
Timer
Timeren kan brukes til to funksjoner:
– til innstilling av en tid for varseluret
– til automatisk utkobling av en kokesone.
Du kan innstille en tid på inntil 99 minutter.
Etter at den innstilte tiden er gått, vises 00 i tidsdisplayet og
samtidig høres et signal.
^ Berør sensorfeltet - eller +, for å stanse signalet.
Varselur
Du kan innstille en tid for varseluret både når komfyrtoppen er
slått på og når den er slått av.
Innstille tiden for varseluret
^ Berør sensortasten +.
^ Hold sensorfeltet - eller + inne, helt til ønsket tid vises,
f.eks. 15 minutter.
Varselurtiden starter.
Endre tiden for varseluret
^ Berør sensortasten +.
^ Innstill ønsket tid som tidligere beskrevet.
Slette tiden for varseluret
^ Berør sensortasten +.
^ Hold samtidig sensorfeltene - eller + inne, helt til 00 vises i
timerdisplayet.
32
Timer
Automatisk utkobling av kokesonen
Du kan innstille en tid, som du ønsker at kokesonen skal
koble seg automatisk ut til.
Alle kokesonene kan programmeres samtidig.
Hvis den programmerte tiden er lenger enn maksimal tillatt
driftstid, kobler sikkerhetsutkoblingen ut kokesonen etter
den tillatte tiden (se tilsvarende kapittel).
^ Innstill et effekttrinn som vanlig for den aktuelle kokesonen.
^ Berør sensortasten + så mange ganger, at symbolet g vises i displayet for ønsket kokesone.
^ Hold sensorfeltet - eller + inne, helt til ønsket tid vises,
f.eks. 15 minutter.
Gå frem på samme måte, dersom du vil at enda en kokesone
skal kobles ut automatisk.
Hvis flere utkoblingstider er programmert, er det den korteste
resttiden som vises, og i displayet for denne kokesonen lyser
symbolet g. Hvis du vil at de resttidene som går i bakgrunnen skal vises, berør sensortasten + så mange ganger, at
symbolet g vises i displayet for ønsket kokesone.
33
Timer
Bruk av timerfunksjonene samtidig
Funksjonene varselur og automatisk utkobling kan brukes
samtidig.
Hvis du har programmert en eller flere utkoblingstider, og i
tillegg vil bruke varseluret:
^ Berør sensortasten + så mange ganger, at 00 og min vises
i timerdisplayet.
Hvis du har innstilt en tid for varseluret og i tillegg vil programmere en eller flere utkoblingstider:
^ Berør sensortasten + så mange ganger, at symbolet g vises i displayet for ønsket kokesone.
Kort tid etter siste inntasting, kobler timerdisplayet over til
funksjonen med den korteste resttiden.
Hvis du vil at de resttidene som går i bakgrunnen skal vises,
berør sensortasten + så mange ganger, at ønsket tid vises.
34
Tilleggsfunksjoner
Stop and Go
Komfyrtoppen er utstyrt med en funksjon som ved aktivering
reduserer effekten for alle innkoblede kokesoner til 1. Eventuelle innstilte tider (varselurtid, automatisk utkobling) beholdes.
Kokesonenes effekttrinn og innstillingen av timeren kan ikke
endres, komfyrtoppen kan kun slås av.
Ved deaktivering arbeider kokesonene videre med det sist
innstilte effekttrinnet og evt. programmerte tider fortsetter.
Hvis funksjonen ikke blir deaktiver i løpet av 10 minutter, slås
komfyrtoppen av.
Aktivering / deaktivering
^ Berør sensortasten ž.
Recall
Hvis komfyrtoppen skulle bli slått av utilsiktet under bruk, kan
du gjenopprette alle innstillingene med denne funksjonen.
Komfyrtoppen må slås på igjen 6 sekunder etter at den ble
slått av.
^ Slå komfyrtoppen på igjen.
^ Berør sensortasten ž straks (innen 6 sekunder) etter at
du har slått komfyrtoppen på igjen.
35
Sikkerhetsinnretninger
Elektronisk barnesikring
For at komfyrtoppen ikke skal kunne slås på utilsiktet, er den
utstyrt med en elektronisk barnesikring.
Hvis komfyrtoppen blir slått på når barnesikringen er aktivert,
vises LC i noen sekunder i timerdisplayet.
Den elektroniske barnesikringen deaktiveres ved strømbrudd.
Aktivere
^ Slå på komfyrtoppen.
^ Berør sensortastene ž og + samtidig, og hold dem inne til
"LC" vises i timerdisplayet.
Deaktivere
^ Slå på komfyrtoppen.
^ Berør sensortastene ž og + samtidig, og hold dem inne til
"LC" slokner i timerdisplayet.
36
Sikkerhetsinnretninger
Sikkerhetsutkobling
Ved for lang driftstid
Hvis en kokesone blir varmet opp i uvanlig lang tid (se tabellen) med uforandret effekttrinn, kobles den automatisk ut, og
den tilhørende restvarmeindikatoren lyser.
Hvis du vil ta kokesonen i bruk igjen, slå den på igjen som
vanlig.
Effekttrinn*
Maksimal driftstid i timer
1
10
2
5
3
5
4
4
5
3
6
2
7
2
8
2
9
1
Ved tildekking av sensortastene
Komfyrtoppen kobles ut automatisk, hvis én eller flere
sensortaster er tildekket lenger enn ca. 10 sekunder, f.eks.
ved fingerkontakt, mat som har kokt over eller av gjenstander.
I timerdisplayet vises et "lyn" og et signal høres.
^ Rengjør betjeningsfeltet eller fjern gjenstandene.
Timerdisplayet og signalet slokner. Nå kan du ta komfyrtoppen i bruk igjen.
37
Sikkerhetsinnretninger
Overopphetingsbeskyttelse
Alle induksjonsplatene og elektronikken er utstyrt med en
overopphetingsbeskyttelse. Før induksjonsplatene hhv.
elektronikken blir overopphetet, setter
overopphetingsbeskyttelsen i gang ett av følgende tiltak:
– en innkoblet booster blir avbrutt.
– det innstilte effekttrinnet blir redusert.
– kokesonen kobles automatisk ut.
I kokesonens display vises "E2".
Når feilmeldingen er sloknet, kan du ta kokesonen i bruk igjen
som vanlig.
Overopphetingsbeskyttelsen kan utløses hvis
– kokekar uten innhold varmes opp.
– fett eller olje varmes opp ved høyt effekttrinn.
– undersiden av apparatet ikke har tilstrekkelig lufting.
– en varm kokesone blir slått på igjen etter et strømbrudd.
Hvis overopphetingsbeskyttelsen utløses på nytt, til tross for
at årsaken er fjernet, tilkall service.
38
Rengjøring og stell
Fare for skade!
Dampen fra en damprenser kan trenge inn til strømførende deler og utløse en kortslutning.
Damprenser må aldri brukes til rengjøring av komfyrtoppen.
Rengjør apparatet etter hver bruk. La apparatet avkjøles først.
Tørk apparatet etter hver rengjøring, da unngås kalkrester.
For å unngå skader på overflatene, ikke bruk
– håndoppvaskmiddel,
– rengjøringsmidler som inneholder soda-, alkali-,
ammoniakk-, syre eller klorid,
– kalkløsende rengjøringsmidler,
– flekk- og rustfjerner,
– skurende rengjøringsmidler, f.eks. skurepulver, skuremelk,
universalstein,
– løsemiddelholdige rengjøringsmidler,
– rengjøringsmiddel for oppvaskmaskin,
– grill- og stekeovnsspray,
– glassrens,
– skurende, harde børster og svamper (f.eks. grytesvamper)
eller brukte svamper som inneholder rester av skuremidler,
– spisse gjenstander
(slik at pakningene mellom glasskeramikk og ramme hhv.
mellom ramme og benkeplate ikke blir skadet).
39
Rengjøring og stell
Ikke bruk håndoppvaskmiddel til rengjøring av komfyrtoppen. Da blir ikke alle flekker og matrester fjernet. Det vil dannes en usynlig film, som fører til misfarging av
glasskeramikken. Disse misfargingene kan ikke fjernes.
Rengjør komfyrtoppen regelmessig med et spesielt rengjøringsmiddel for glasskeramikk.
Fjern alle grove tilsmussinger med en fuktig klut. Smuss som
sitter fast fjernes med en glass-skrape.
Rengjør deretter komfyrtoppen med Miele rengjøringsmiddel
for glasskeramikk og rustfritt stål (se kapittel "Ekstrautstyr") eller et vanlig rengjøringsmiddel for glasskeramikk, og et kjøkkenpapir eller en ren klut. Ikke påfør middelet når kokesonen
er varm, da kan det oppstå flekker. Følg anvisningene fra produsenten av rengjøringsmiddelet.
Rengjør til slutt komfyrtoppen med en fuktig klut og tørk den.
Pass på å fjerne alle rester etter rengjøringsmidler. Ved senere bruk vil restene brenne seg stadig mer fast og skade
glasskeramikkflaten.
Flekker som skyldes kalkrester, vann og aluminium (metallisk
skimrende flekker) kan fjernes med et rengjøringsmiddel for
glasskeramikk og rustfritt stål.
Fare for forbrenning!
Ta på deg grytevotter før du fjerner rester av sukker,
kunststoff eller aluminiumsfolie med en glass-skrape fra
den varme komfyrtoppen.
Hvis sukker, kunststoff eller aluminiumsfolie havner på
komfyrtoppen når den er varm, slå av apparatet. Skrap grundig bort slike stoffer fra kokesonen med en glass-skrape omgående, altså mens kokesonen fortsatt er varm. Forsiktig, fare
for forbrenning!
Rengjør deretter kokesonen når den er avkjølt, som beskrevet
tidligere.
40
Hvis feil oppstår
De fleste problemer som evt. oppstår ved daglig bruk kan du rette på selv. Oversikten nedenfor hjelper deg med dette.
Kontakt kundeservice dersom du ikke finner årsaken til et problem eller ikke kan
løse det selv.
Fare for skade!
Ikke forskriftsmessig installasjon, vedlikehold eller reparasjoner kan føre til betydelig fare for brukeren, som Miele ikke er ansvarlig for. Du må aldri åpne
komfyrtoppens kabinett. Det er kun fagfolk som er autorisert av Miele, som får
installere, vedlikeholde og reparere komfyrtoppen.
Problem
Årsak
Retting
Komfyrtoppen
hhv. kokesonene kan ikke
slås på.
Sikringen er utløst.
Aktiver sikringen (minste sikring se typeskiltet).
Under visse omstendigheter
har det oppstått en teknisk
feil.
Koble komfyrtoppen fra
el-nettet i ca. 1 minutt, ved å
– skru av bryteren for den aktuelle sikringen hhv. skru
smeltesikringen helt ut
eller
– koble ut jordfeilbryteren.
Hvis du, etter at du har koblet
sikringen hhv. jordfeilbryteren
inn igjen, fremdeles ikke kan
bruke apparatet, kontakt
elektrofagfolk eller Mieles serviceavdeling.
41
Hvis feil oppstår
Problem
Årsak
Retting
Lukten blir mindre for hver
gang du bruker komfyrtoppen, og til slutt forsvinner den helt.
Det oppstår lukt og
røyk under bruk av
den nye komfyrtoppen.
I et kokesonedisplay
Det er ikke kokekar på ko- Bruk egnet kokekar (se kablinker symbolet ß
kesonen, eller kokekaret er pittel "Kokekar")
vekselvis med det inn- uegnet.
stilte effekttrinnet.
Etter at du har slått på Den elektroniske barnesik- Deaktiver den elektroniske
ringen er aktivert.
barnesikringen (se kapittel
komfyrtoppen, vises
"LC" i noen sekunder i
"Elektronisk barnesikring").
timerdisplayet.
En kokesone kobler
seg automatisk ut.
Boosterfunksjonen
avbrytes automatisk
for tidlig.
Kokesonen arbeider
ikke som vanlig ved
det innstilte effekttrinnet.
Effettrinn 9 blir automatisk redusert, når
du innstiller effekttrinn 9 for den kokesonen som er forbundet med denne.
42
Driftstiden var for lang.
Du kan ta kokesonen i bruk
igjen (se kapittel "Sikkerhetsutkobling").
Overopphetingsbeskyttelsen er utløst.
Se kapittel "Overopphetingsbeskyttelse".
Ved effekttrinn 9 samtidig
på begge kokesonene,
overskrides maksimal totaleffekt.
Hvis feil oppstår
Problem
Årsak
Retting
Komfyrtoppen slår seg
av under bruk, og i
timerdisplayet blinker
et "lyn".
En eller flere
Rengjør betjeningsfeltet hhv.
sensortaster er tildek- fjern gjenstandene (se kapitket, f.eks. pga. finger- tel "Sikkerhetsutkobling").
kontakt, mat som har
kokt over eller av gjenstander
Når oppkoksautomatikken er innkoblet, begynner ikke innholdet i
kokekaret å koke.
Store mengder matvarer blir varmet opp.
Kok opp på høyeste effekttrinn og reduser deretter effekten manuelt.
Kokekaret leder varmen dårlig.
Kjøleviften fortsetter et- Viften fortsetter til apter at komfyrtoppen er paratet er avkjølt og
slått av
kobles så ut automatisk.
Komfyrtoppen er ikke
riktig tilkoblet.
Koble til komfyrtoppen iht. tilkoblingsskjemaet.
E 2
Overopphetingsbeskyttelsen er utløst.
Se kapittel "Overopphetingsbeskyttelse".
Andre feilmeldinger E..
eller "ER .."
Det har oppstått en feil Koble komfyrtoppen fra
i elektronikken.
el-nettet i ca. 1 minutt. Hvis
feilen ikke forsvinner etter at
du har koblet strømmen til
igjen, tilkall service.
I kokesonenes display
blinker U og tall, og et
signal høres.
I kokesonenes display
blinker E eller ER og tall.
43
Ekstrautstyr
Mieles sortiment inneholder ekstrautstyr og forskjellige rengjøringsmidler tilpasset ditt apparat.
Disse produktene kan kjøpes i Mieles deleavdeling, hos din
Miele-forhandler eller i Mieles nettbutikk.
Gryter/panner
Miele har et bredt sortiment av gryter og panner, med funksjon og mål som er perfekt avstemt til Mieles apparater. Nærmere informasjon om de enkelte produktene finner du på
Mieles internettside.
Gryter i forskjellige størrelser
Sautépanne med lokk
Stekepanne med antiklebe-belegg
Wokpanne
Gourmetpanne
Pleieprodukter
Rengjøringsmiddel for glasskeramikk og rustfritt stål 250 ml
Fjerner kraftige tilsmussinger, kalkflekker og aluminiumsrester
Universal-mikrofiberklut
Fjerner fingeravtrykk og lette tilsmussinger
44
Sikkerhetsregler for innbygging
Komfyrtoppen skal kun bygges inn
av kvalifiserte fagfolk og kobles til
el-nettet av kvalifiserte elektrofagfolk.
~ Det må sikres at komfyrtoppens til-
koblingsledning ikke kan berøres etter
monteringen, og at den ikke blir utsatt
for mekaniske belastninger.
Alle mål er oppgitt i mm
For å unngå skader på apparatet,
må det ikke monteres før overskapene og ventilatoren er montert.
~ Finér i benkeplaten må være forarbeidet med varmebestandig lim
(100 °C), for at den ikke skal løsne eller
bli deformert.
Avslutningslistene mot vegger må være
varmebestandige.
~ Komfyrtoppen må ikke monteres
over kjøleapparater, oppvaskmaskiner,
vaskemaskiner og tørketromler.
~ Denne komfyrtoppen skal kun monteres over stekeovner som er utstyrt
med et dampkjølesystem.
45
Sikkerhetsavstander
Sikkerhetsavstand over apparatet
Mellom apparatet og en ventilator som
er plassert over, må den sikkerhetsavstanden som produsenten har angitt,
overholdes.
Hvis det mangler opplysninger, eller
det er montert lett antennelige materialer (f.eks. en hylle) over apparatet, må
det være en sikkerhetsavstand på minst
760 mm.
Hvis flere apparater er montert under en ventilator, og det er oppgitt
forskjellige sikkerhetsavstander for
disse apparatene, skal du velge den
største avstanden.
46
Sikkerhetsavstander
Sikkerhetsavstand til siden / baksiden
Ved innbygging av en komfyrtopp, kan
det på baksiden og på en side (høyre
eller venstre) være skap eller vegger
med vilkårlig høyde (se tegninger).
Ikke tillatt!
a 50 mm minimumsavstand bak utskjæringen i benkeplaten til bakkanten av benkeplaten.
b 50 mm minimumsavstand til høyre
for utskjæringen i benkeplaten til en
innredning ved siden av (f.eks. høyskap) eller en vegg.
c 50 mm minimumsavstand til venstre
for utskjæringen i benkeplaten til en
innredning ved siden av (f.eks. høyskap) eller en vegg.
Anbefales sterkt!
Anbefales ikke!
Anbefales ikke!
47
Sikkerhetsavstander
Minimumsavstand under
Mellomhylle
For å sikre luftingen av apparatet, må
det under apparatet være en minsteavstand til en stekeovn, en mellomhylle eller en skuff.
Montering av en mellomhylle under
komfyrtoppen er ikke nødvendig, men
tillatt.
Minsteavstanden fra underkanten av
komfyrtoppen til
– overkanten av en stekeovn må være
15 mm.
– overkanten av en mellomhylle må
være 15 mm.
– bunnen i en skuff må være 75 mm.
48
I det bakre området må det være en
luftspalte på 10 mm for plassering av
tilkoblingsledningen.
For bedre lufting av komfyrtoppen anbefaler vi en luftspalte på 20 mm foran.
Sikkerhetsavstander
Sikkerhetsavstand til nisjeplate
Hvis det skal monteres en nisjeplate, må en minimumsavstand mellom utskjæringen i benkeplaten og nisjeplaten overholdes, da høye temperaturer kan forandre eller ødelegge materialer.
Ved en nisjeplate av brennbare materialer (f.eks. tre) må minimumsavstanden
e mellom utskjæringen i benkeplaten og nisjeplaten være 50 mm.
Ved en nisjeplate av ikke brennbare materialer (f.eks. metall, naturstein, keramiske fliser) må minimumsavstanden e mellom utskjæringen i benkeplaten og nisjeplaten være 50 mm minus tykkelsen på nisjeplaten.
Eksempel: Tykkelse på nisjeplaten 15 mm
50 mm - 15 mm = minimumsavstand 35 mm
Planlimte komfyrtopper
Ramme-/fasettkomfyrtopper
a Murverk
b Nisjeplate
Mål x = tykkelse på nisjeplaten
c Benkeplate
d Utskjæring i benkeplaten
e Minimumsavstand
ved brennbare materialer 50 mm
ved ikke brennbare materialer 50 mm - mål x
49
Ramme-/fasettkomfyrtopper
Henvisninger for innbygging
Flislagt benkeplate
Pakning mellom komfyrtopp og benkeplate
Hvis det er nødvendig å ta ut komfyrtoppen, kan komfyrtoppen og
benkeplaten bli skadet, dersom
komfyrtoppen er tettet med fugetetningsmiddel. Ikke bruk fugetetningsmiddel mellom komfyrtoppen og
benkeplaten.
Fugen a og det skraverte området under rammen til komfyrtoppen må være
glatt og jevn, slik at komfyrtoppen ligger jevnt og tetningsbåndet under kanten til komfyrtoppens øvre del gir tilstrekkelig tetning mot benkeplaten.
Tetningslisten under kanten til komfyrtoppens overdel gir tilstrekkelig tetning
mot benkeplaten.
50
Ramme-/fasettkomfyrtopper
Innbyggingsmål
KM 6328
a Foran
b Innbyggingshøyde
c Tilkoblingsboks
Tilkoblingsledning (L=1440 mm) ligger løst ved.
51
Ramme-/fasettkomfyrtopper
KM 6366
a Foran
b Innbyggingshøyde
c Tilkoblingsboks
Tilkoblingsledning (L=1440 mm) ligger løst ved.
52
Ramme-/fasettkomfyrtopper
Innbygging
Innsetting av komfyrtoppen
Klargjøring av benkeplaten
^ Før komfyrtoppens nettledning nedover gjennom utskjæringen i benkeplaten.
^ Skjær ut benkeplaten iht. målskissen.
Ta hensyn til sikkerhetsavstandene
(se kapittel "Sikkerhetsregler for innbygging").
^ For benkeplater av tre: forsegl snittflatene med spesiell lakk, silikongummi eller støpeharpiks, for å unngå
oppsvulming på grunn av fuktighet.
Pass på at slike midler ikke søles på
overflaten til benkeplaten.
Det er ikke nødvendig med klemfjærer for montering av komfyrtoppen. Et
tetningsbånd gjør at komfyrtoppen
sitter skikkelig i utskjæringen.
Spalten mellom rammen og benkeplaten vil bli mindre etter en stund.
^ Legg komfyrtoppen midt i utskjæringen. Pass på at komfyrtoppens pakning ligger tett inntil benkeplaten. Bare da er det garantert tetningseffekt
på alle sider. Ikke bruk fugetetningsmiddel (f.eks. silikon)!
Hvis det blir fastslått at pakningen ikke ligger riktig inntil benkeplaten ved
hjørnene, kan hjørneradiene, ß R4,
bearbeides forsiktig med en stikksag.
^ Koble komfyrtoppen til el-nettet.
^ Test komfyrtoppens funksjon.
Tilkobling av ledningen
Tilkoblingsledningen skal kun kobles
til komfyrtoppen av elektrofagfolk.
^ Koble til ledningen til komfyrtoppen
iht. tilkoblingsskjemaet (se kapittel
"Elektrotilkobling / Tilkoblingsskjema").
53
Planlimte komfyrtopper
Innbyggingsmål
KM 6367
a Foran
b Innbyggingshøyde
c Tilkoblingsledning
d Trinnfresing for benkeplater av naturstein
Tilkoblingsledning (L=1440 mm) ligger
løst ved.
54
Detaljtegningene for utskjæringsmål
for benkeplater i naturstein må følges.
Planlimte komfyrtopper
Innbygging
En planlimt komfyrtopp er kun egnet
for montering i naturstein (granitt,
marmor), flislagte benkeplater og
massivt tre.
Noen komfyrtopper er også egnet
for innbygging i benkeplater av
glass. Se kapittel "Innbyggingsmål"
for hvilke komfyrtopper dette gjelder.
For benkeplater av andre materialer,
spør produsenten av benkeplaten
om den er egnet for innbygging av
en planlimt komfyrtopp.
Komfyrtoppen kan
– settes direkte inn i en benkeplate av
naturstein med tilsvarende utfresing.
– festes med trelister i utskjæringen i
en benkeplate av massivt tre,flislagt
benkeplate og benkeplate av glass.
Disse listene må skaffes på oppstillingsstedet og følger ikke med ved levering.
Den innvendige bredden i underskapet må være minst så bred som
den indre utskjæringen i benkeplaten (se kapittel "Innbyggingsmål"),
slik at komfyrtoppen er tilgjengelig
nedenfra etter innbyggingen, og
underkassen kan tas av for serviceformål.
Hvis komfyrtoppen ikke er tilgjengelig nedenfra etter innbyggingen, må
fugetetningsmiddelet fjernes, slik at
komfyrtoppen kan tas opp.
55
Planlimte komfyrtopper
Benkeplate av naturstein
Utskjæring av benkeplaten
Tilkobling av nettledningen
Tilkoblingsledningen skal kun kobles
til komfyrtoppen av elektrofagfolk.
^ Koble til ledningen til komfyrtoppen
iht. tilkoblingsskjemaet (se kapittel
"Elektrotilkobling / Tilkoblingsskjema").
Innsetting av komfyrtoppen
a Benkeplate
b Komfyrtopp
c Fuge
Da glasskeramikkskiven og utskjæringen i benkeplaten er underlagt en
viss måltoleranse, kan fugebredden
c variere (min. 1 mm).
^ Skjær ut benkeplaten iht. tegningen.
Ta hensyn til sikkerhetsavstandene
(se kap. "Sikkerhetsregler for innbygging").
56
^ Før komfyrtoppens nettledning nedover gjennom utskjæringen i benkeplaten.
^ Sett komfyrtoppen b i utskjæringen
og sentrer den.
^ Koble til komfyrtoppen.
^ Test komfyrtoppens funksjon.
^ Sprøyt den resterende fugen c med
et temperaturbestandig (min. 160 °C)
silikonfugetetningsmiddel.
Bruk kun et
silikonfugetetningsmiddel som er
egnet for naturstein og følg rådene
fra produsenten av fugetetningsmiddelet.
Planlimte komfyrtopper
Benkeplate av massivt tre /
flislagt benkeplate / benkeplate
av glass
Tilkobling av nettledningen
Utskjæring av benkeplaten
^ Koble til ledningen til komfyrtoppen
iht. tilkoblingsskjemaet (se kapittel
"Elektrotilkobling / Tilkoblingsskjema").
Tilkoblingsledningen skal kun kobles
til komfyrtoppen av elektrofagfolk.
Innsetting av komfyrtoppen
^ Før komfyrtoppens nettledning nedover gjennom utskjæringen i benkeplaten.
a Benkeplate
b Komfyrtopp
c Fuge
d Trelister 13 mm
(følger ikke med ved levering)
Da glasskeramikkskiven og utskjæringen i benkeplaten er underlagt en
viss måltoleranse, kan fugebredden
c variere (min. 1 mm).
^ Skjær ut benkeplaten iht. tegningen.
Ta hensyn til sikkerhetsavstandene
(se kap. "Sikkerhetsregler for innbygging").
^ Fest trelistene d 7 mm under overkanten til benkeplaten (se tegning).
^ Sett komfyrtoppen b i utskjæringen
og sentrer den.
^ Koble til komfyrtoppen.
^ Test komfyrtoppens funksjon.
^ Sprøyt den resterende fugen c med
et temperaturbestandig (min. 160 °C)
silikonfugetetningsmiddel.
Følg rådene fra produsenten av fugetetningsmiddelet.
For fliser av naturstein; bruk kun et
silikonfugetetningsmiddel som er
egnet for naturstein.
57
Elektrotilkobling
Totaleffekt
Tilkobling av apparatet til el-nettet
må bare foretas av elektrofagfolk
som følger gjeldende forskrifter.
Miele overtar intet ansvar for indirekte eller direkte skader som oppstår
på grunn av ikke forskriftsmessige
installasjons- og vedlikeholdsarbeider eller reparasjoner.
Miele kan ikke gjøres ansvarlig for
skader som skyldes manglende eller
brutt jordledning (f.eks. elektrisk
støt).
Berøringsbeskyttelsen mot strømførende deler må være sikret etter
monteringen!
se typeskiltet
Tilkobling og sikring
De nødvendige tilkoblingsdata finner
du på typeskiltet.
Disse dataene må stemme overens
med dataene for el-nettet.
Nettspenning AC 230 V / 50 Hz
Tilkoblingsmulighetene finner du i tilkoblingsskjemaet.
Jordfeilbryter
For å øke sikkerheten anbefales å koble
en jordfeilbryter med en utløserstrøm
på 30 mA til apparatet.
58
Elektrotilkobling
Skilleanordninger
Tilkoblingsledning
Apparatet må kunne kobles fra nettet
på alle poler med skilleanordninger!
(I frakoblet tilstand må det være en
kontaktavtand på minst 3 mm!) Skilleanordningene er overstrømvern og jordingsbrytere.
Apparatet må kobles til el-nettet med
en tilkoblingsledning av type H 05 VV-F
(PVC-isolert) med egnet tverrsnitt iht. tilkoblingsskjemaet.
Skille apparatet fra nettet
Tilkoblingsspenning og tilhørende tilkoblingsverdi: se typeskiltet.
Hvis apparatets strømkrets skal skilles
fra nettet, gjør følgende:
– Stikkontakt/støpsel
Ta ut støpselet.
eller:
– Smeltesikringer
Ta sikringsinnsatsene helt ut av
skruekappene.
eller:
– Sikrings-skrueautomater
Trykk kontrollknappen (rød) til midtknappen (sort) spretter ut.
Tilkoblingsmuligheter: se tilkoblingsskjemaet.
Utskiftning av tilkoblingsledningen
Hvis tilkoblingsledningen skal skiftes ut,
må den skiftes ut med en spesiell ledning av type H 05 VV-F (PVC-isolert).
Den kan kjøpes hos Mieles deleavdeling.
Tilkoblingsledningen skal kun skiftes ut
av elektrofagfolk som følger gjeldende
forskrifter.
Nødvendige tilkoblingsdata finner du
på typeskiltet.
eller:
– Innbyggings-sikringsautomater
Sikring, min. type B eller C !):
Still vippearmen fra 1 (på) til 0 (av).
Jordledningen må skrus fast på tilkoblingen merket -.
eller:
– Jordfeilbryter
Skru hovedbryteren fra 1 (på) til
0 (av) eller trykk kontrolltasten.
Etter atskillelsen må nettet sikres
mot gjeninnkobling.
59
Elektrotilkobling
Tilkoblingsskjema
a b c d e L1
L2
L3
N
200-240 V~
200-240 V~
200-240 V~
a b c d e L1
L2
N
200-240 V~
200-240 V~
(L3)
a b c d e L1
60
200-240 V~
N
(L2)
Service, typeskilt, garanti
Hvis det oppstår feil som du ikke kan rette på selv, ta kontakt med:
– Miele-forhandleren eller
– Mieles serviceavdeling.
Telefonnummeret til Miele finner du på baksiden av denne bruksanvisningen.
Serviceavdelingen trenger apparatets modellbetegnelse og fabrikasjonsnummer.
Begge opplysningene finner du på det vedlagte typeskiltet.
Fest det vedlagte typeskiltet her. Pass på at modellbetegnelsen stemmer overens
med modellbetegnelsen på forsiden av denne bruksanvisningen.
Garantitid og garantibetingelser
Garantitiden er 2 år. Nærmere informasjon finner du i garantibetingelsene.
61
62
63
KM 6328 / KM 6366 / KM 6367
no - NO
M.-Nr. 09 453 130 / 02