MAGYAR
БЪЛГАРСКИ
50233426
LCD ÖÂÅÒÅÍ ÒÅËÅÂÈÇÎĞ
Ğ ÚÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÇÀ ÓÏÎÒĞ ÅÁÀ
LCD SZÍNES TELEVÍZIÓ
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
TELEVIZOR LCD COLOR
MANUAL DE UTILIZARE
FAREBNÝ LCD TELEVÍZOR
NÁVOD NA OBSLUHU
SLOVENČINA
ROMANIAN
LC-22LE250V
Cuprins
Funcţii.................................................................... 53
Stimate client SHARP............................................ 53
Introducere............................................................ 53
Măsuri de siguranţă importante............................. 54
Informaţii legate de mediu .................................... 57
Conţinut pachet..................................................... 57
Vizualizarea televizorului ...................................... 58
Operarea şi butonul de control al televizorului...... 58
Notificări pentru modul standby............................. 58
Introducerea bateriilor în telecomandă.................. 58
Conectaţi la sursa de alimentare. ......................... 58
Conexiune/Cablu antenă....................................... 59
Avertisment............................................................ 59
Specificaţii............................................................ 59
Telecomanda ........................................................ 60
Teletext..............................................................60
Teletext Digital (doar pentru Marea Britanie).....60
Vizualizarea conexiunilor....................................... 61
Pornire/Oprire........................................................ 62
Pentru a porni televizorul...................................62
Căutare actualizare software prin interfaţa pentru
utilizator.............................................................68
Modul căutare şi actualizare 3 AM....................68
Depanare & Sfaturi................................................ 69
Televizorul nu porneşte.....................................69
Imagine slabă....................................................69
Fără imagine.....................................................69
Fără sunet.........................................................69
Telecomanda - nu răspunde..............................69
Surse de intrare - nu pot fi selectate.................69
Înregistrare indisponibilă ..................................69
Unitatea USB e prea lentă ................................69
Moduri tipice de afişare la intrarea PC ................. 70
Formate de fişier acceptate pentru modul USB.... 70
Compatibilitatea AV þi a semnalului HDMI ........... 70
Desene dimensionale ........................................... 71
Eliminarea la scoaterea din uz.............................. 72
Montarea suportului .............................................. 73
Demontarea suportului ......................................... 74
Dimensiuni şurub pentru montare pe perete......... 75
Pentru a comuta televizorul în Standby.............62
Pentru a opri televizorul.....................................62
Prima instalare...................................................... 62
Instalarea antenei..............................................62
Instalare Cablu..................................................62
Media Playback prin intrare USB.......................... 62
Înregistrarea unui program.................................... 62
Înregistrare defazare temporală ........................... 63
Înregistrare instantanee......................................... 63
Vizualizarea programelor înregistrate ................... 63
Configurare înregistrări.......................................... 63
Meniu Navigator media......................................... 64
Meniu rapid............................................................ 64
Funcţiile şi caracteristicile meniului TV.................. 65
Conţinutul Meniului Imagine..............................65
Setări avansate.................................................65
Conţinutul Meniului Sunet.................................66
Conţinutul Meniului Setări.................................66
Alte Setări: Afişează restul opţiunilor de setare a
televizorului:......................................................66
Instalarea şi reacordarea cuprinsului meniului..67
Reguli generale de utilizare a televizorului............ 68
Folosirea listei de canale....................................... 68
Configurarea Setări parentale............................... 68
Ghid programe electronic (GPE)........................... 68
Opţiuni de program............................................68
Română - 51 -
OBSERVAŢIE SPECIALĂ PENTRU UTILIZATORII DIN MAREA BRITANIE
Conductorul de alimentare al acestui produs este ataşat la un ştecăr ce nu poate fi reclabat (turnat), care are
o siguranţă de 5A încorporată. n cazul în care siguranţa necesită înlocuire, trebuie folosită o siguranţă BS
1362, aprobată BSI sau ASTA
sau
care să aibă una din caracteristicile nominale menţionate mai sus,
care sunt indicate, de asemenea, şi pe suprafaţa ştecărului.
ASA
Întotdeauna reasamblaţi capacul siguranţei după ce aceasta a fost schimbată. Nu folosiţi niciodată ştecărul
dacă nu este montat capacul siguranţei.
În cazul în care priza dumneavoastră nu este compatibilă cu ştecărul furnizat, tăiaţi conductorul de alimentare
şi montaţi un ştecăr corespunzător.
PERICOL:
Siguranţa de pe ştecărul tăiat trebuie îndepărtată, iar ştecărul distrus imediat şi eliminat într-un mod sigur.
În niciun caz nu introduceţi ştecărul tăiat într-o altă priză de 5A, deoarece se pot produce şocuri electrice grave.
Pentru a monta un ştecăr adecvat la conductorul de alimentare, urmaţi instrucţiunile de mai jos:
IMPORTANT:
Firele din conductorul de alimentare sunt colorate în conformitate cu următorul cod:
Albastru: Neutru
Maro: Sub tensiune
Dacă culorile firelor conductorului de alimentare al acestui produs nu corespund marcajelor
Colorate care identifică terminalele ştecărului, procedaţi astfel:
•Firul albastru trebuie conectat la terminalul marcat N sau de culoare negru.
•Firul maro trebuie conectat la terminalul marcat L sau de culoare roşie.
Asiguraţi-vă ca nici firul maro, nici cel albastru nu sunt conectate la terminalul împământat la ştecărului.
Înainte de a repoziţiona carcasa ştecărului, asiguraţi-vă că:
•În cazul în care noul ştecăr conţine o siguranţă, aceasta are aceeaşi valoare ca şi cea îndepărtată din
ştecărul tăiat.
•Clema de cablu este prinsă peste mantaua cablului de alimentare şi nu peste conductori.
DACĂ NU SUNTEŢI CONVINS CĂ VĂ PUTEŢI DESCURCA, CONSULTAŢI UN ELECTRICIAN CALIFICAT.
Română - 52 -
Funcţii
Stimate client SHARP
•Televizor LCD color cu telecomandă.
•Televizor cu posibilitate de conectare digitală/prin
cablu complet integrate (DVB-T/C)
•Intrările HDMI sunt folosite pentru conectarea
dispozitivelor prevăzute cu mufă HDMI.
•Intrare USB.
Vă mulţumim că aţi ales televizorul LCD SHARP.
Pentru a asigura siguranţa şi o funcţionare de durată
a produsului, vă rugăm să citiţi Precauţii e siguranţă
importante cu atenţie înainte de utilizare.
Introducere
•Sistemul meniuri OSD
•Mufă scart pentru dispozitive externe (cum ar fi DVD
player-ele, PVR, jocurile video, etc.)
•Sistem de sunet stereo.
•Teletext.
•Conectare căşti.
•Sistem de programare automată.
Vă rugăm să citiţi instrucţiunile corespunzătoare
din acest manual înainte de a folosi pentru prima
oară dispozitivul, chiar dacă folosirea dispozitivelor
electronice vă este familiară. Acordaţi atenţie mai ales
capitolului MĂSURI DE SIGURANŢĂ. Păstraţi aceste
instrucţiuni la îndemână pentru a le folosi şi ulterior.
Când vindeţi sau înstrăinaţi acest dispozitiv, oferiţi şi
aceste instrucţiuni de folosire.
Vă mulţumim că aţi ales acest produs. Acest manual
vă va ajuta să folosiţi televizorul dvs. în mod
adecvat. Înainte de operarea televizorului, citiţi
acest manual cu atenţie. Păstraţi acest manual
la loc sigur, pentru a-l consulta pe viitor.
•Căutare manuală
•Oprire automată după maxim şase ore.
•Oprire automată.
•Blocare de către părinţi.
•Comutare automată sunet mut atunci când nu există
transmisiune.
•Redare NTSC.
•AVL (Limitare automată a volumului).
•PLL (Căutare de frecvenţă).
•Intrare PC.
•• Plug&Play pentru Windows 98, ME, 2000, XP,
Vista, Windows 7.
•Modul joc (opţional).
•
•
Acest dispozitiv recepţionează şi afişează programe
TV. Diferitele opţiuni de conectare reprezintă o
suplimentare a posibilelor surse de recepţionare
şi afiюare (receptor, dispozitiv de redare DVD,
înregistrator DVD, VCR, PC etc.). Acest dispozitiv
este adecvat doar pentru spaţii interioare uscate.
Acest echipament este destinat doar uzului privat,
casnic şi nu poate fi utilizat în scopuri industriale.
Nu ne asumăm responsabilitatea, în principiu, dacă
dispozitivul nu este utilizat în scopul destinat sau dacă
au fost efectuate modificări neautorizate. Punerea în
funcţiune a televizorului LED TV în condiţii ambientale
extreme poate duce la deteriorarea dispozitivului.
•
•Ilustraţiile şi meniul din acest manual de utilizare
sunt folosite doar în scopuri explicative şi pot fi uşor
diferite faţă de funcţiile actuale.
•Exemplele folosite în acest manual sunt pentru
modelul LC-22LE250V.
Română - 53 -
Măsuri de siguranţă importante
• Curăţarea – Scoateţi din priză produsul înainte de a-l curăţa. Folosiţi o cârpă uscată pentru a curăţa produsul. Nu
folosiţi soluţii de curăţare lichide sau pe bază de aerosoli.
• Folosiţi o cârpă uscată pentru a şterge cu grijă panoul atunci când este muradr. Pentru a proteja panoul, nu folosiţi o
cârpă tratată chimic pentru a-l curăţa. Substanţele chimice pot provoca daune sau stricăciuni carcasei televizorului.
• Apa şi umezeala – Nu utilizaţi produsul în apropierea surselor de apă, cum ar fi cada, chiuveta din baie sau cea
din bucătărie, maşina de spălat, piscina sau într-un mediu umed.
• Nu plasaţi vaze sau orice alt fel de recipiente ce conţin apă deasupra acestui produs Apa se poate vărsa pe produs
producând incendii sau şocuri electrice.
• Suport – Nu plasaţi produsul pe un cărucior, un suport, un trepied sau pe o masă instabilă. Acest lucru
poate cauza căderea produsului, rezultând în rănirea gravă a unei persoanei, precum şi defectarea
produsului. Folosiţi doar cărucioare, suporturi, tripoduri, plăci de fixare sau mese recomandate de
producător sau furnizate împreună cu produsul. Atunci când montaţi produsul pe perete, urmaţi
instrucţiunile producătorului. Folosiţi doar echipamente de montare recomandate de producător.
• Atunci când repoziţionaţi produsul, care se află pe un cărucior, acţionaţi cu foarte mare grijă. Opririle
bruşte, forţa excesivă sau podelele neuniforme pot cauza căderea produsului de pe cărucior.
• Ventilaţia – Canalele de aerisire, precum şi celelalte orificii din carcasă, sunt create pentru a permite
ventilarea produsului. Nu acoperiţi sau blocaţi aceste canale şi deschideri, deoarece ventilarea
insuficientă poate cauza supraîncălzire şi/sau poate scurta durata de viaţă a produsului. Nu plasaţi
produsul pe pat, canapea, carpete sau pe alte suprafeţe similare, deoarece acestea pot bloca
canalele de aerisire. Acest produs nu destinat instalării încorporate; nu poziţionaţi produsul întrun spaţiu închis, precum o bibliotecă sau o etajeră, decât dacă aceasta este posibilă o ventilare
adecvată sau sunt urmate instrucţiunile producătorului.
• Ecranul LCD folosit pentru acest produs este din sticlă. În consecinţă, se poate sparge în caz de
cădere sau impact asupra produsului. Dacă se sparge ecranul LCD, aveţi grijă să nu vă răniţi cu
cioburile.
• Surse de căldură – Ţineţi produsul departe de sursele de căldură, precum radiatoare, încălzitoare,
cuptoare sau alte produse care generează căldură (inclusiv amplificatoare).
• Pentru a preveni incendiile, nu poziţionaţi lumânări sau orice tip de flacără deschisă în apropierea
sau deasupra setului TV.
• Pentru a preveni pericolele de incendiu sau şocurile, nu poziţionaţi cablul de curent direct sub
setul TV sau sub alte obiecte grele.
• Căşti – Nu setaţi volumul la un nivel ridicat. Specialiştii O.R.L. sfătuiesc împotriva expunerii prelungite la un nivel
sonor ridicat.
• Nu afişaţi o imagine nemişcată pentru mai mult timp, deoarece acest lucru poate cauza menţinerea ulterioară a
imaginii.
• Dacă priza principală este conectată, se consumă energie electrică.
• Reparaţii – Nu încercaţi să reparaţi produsul pe cont propriu. Îndepărtarea carcasei vă poate expune la o tensiune
ridicată şi la alte condiţii periculoase. Solicitaţi o persoană calificată să efectueze reparaţii.
Ecranul LCD este un produs de înaltă tehnologie ce oferă o imagine cu detalii foarte fine.
Din cauza numărului foarte mare de pixeli, ocazional, câţiva pixeli non-activi pot apărea pe ecran ca fiind puncte fixe
albastre, verzi sau roşii. Acest lucru este cuprins în specificaţiile produsului şi nu reprezintă un defect.
Precauţii în timpul transportării televizorului
Când transportaţi televizorul, evitaţi atingerea difuzoarelor acestuia. Televizorul trebuie întotdeauna transportat de
către două persoane, susţinut cu ambele mâini – câte una pe fiecare parte a televizorului.
ATENŢIE
Pentru a preîntâmpina răspândirea focului, nu apropiaţi lumânările sau alte flăcări deschise
de acest produs.
Română - 54 -
Piese de schimb
Măsuri de siguranţă
Aparatul trebuie alimentat de la o priză de 220-240V
CA, 50Hz. Asiguraţi-vă că aţi selectat voltajul corect.
Când piesele de schimb devin necesare, asiguraţivă că tehnicianul a folosit echipamentul recomandat
de furnizor sau că piesele cele folosite au aceleaşi
specificaţii ca şi cele originale. Componentele
neautorizate pot provoca incendii, electrocutare sau
alte pericole.
Cablul de alimentare
Service
Citiţi cu atenţie următoarele măsuri de siguranţă
recomandate pentru siguranţa dvs.
Sursa de alimentare
Nu amplasaţi cablul de alimentare complet sau parţial
sub televizor, mobilă etc. Ţineţi cablul de alimentare
de ştecher. Nu scoateţi aparatul din priză trăgând
de fir şi nu atingeţi niciodată cablul de alimentare
cu mâinile ude, deoarece aceasta ar putea duce la
scurtcircuit sau electrocutare. Nu înnodaţi cablul şi nu
îl legaţi de alte cabluri. Cablurile de alimentare trebuie
plasate astfel încât să nu se calce pe ele. Un cablu
de alimentare deteriorat poate duce la incendiu sau
electrocutare. Dacă este deteriorat, trebuie schimbat
doar de personalul calificat.
Umezeala şi contactul cu apa
Nu folosiţi acest aparat într-un loc umed
(evitaţi baia, chiuveta din bucătărie,
zona din apropierea maşinii de spălat).
Nu expuneţi echipamentul în ploaie
sau în apă, pentru că acest lucru
poate periculos, şi nu aşezaţi pe cutia
aparatului obiecte pline cu apă, precum
vazele de flori. Evitaţi scurgerea sau stropirea.
Dacã un obiect solid sau lichid cade în carcasã,
scoateţi televizorul din priză şi consultaţi personalul
calificat înainte de a-l porni din nou
Curăţarea
Înainte de a curăţa aparatul, scoateţi-l
din priză. Nu folosiţi soluţii de curăţare
lichide sau pe bază de aerosoli. Folosiţi
o cârpă moale şi uscată.
•Ambalajul şi obiectele de împachetare sunt
reciclabile şi ar trebui, în principal, reciclate.
Materiale precum punga de plastic nu trebuie lăsate
la îndemâna copiilor.
•Bateriile, inclusiv cele care nu conţin metale grele, nu
trebuie aruncate împreună cu gunoiul menajer. Vă
rugăm să le aruncaţi conform principiilor ecologice.
Informaţi-vă despre regulile care se aplică în zona
în care locuiţi.
•Nu încercaţi să reîncărcaţi bateriile; există riscul
de explozie. Înlocuiţi doar cu baterii de acelaşi tip.
Acest simbol aflat pe produs sau pe ambalaj indică
faptul că echipamentul electric şi
electronic trebuie aruncat la sfârşitul
perioadei de funcţionare separat de
gunoiul menajer. În UE există sisteme
separate de colectare în vederea
reciclării. Pentru mai multe informaţii,
contactaţi autorităţile locale sau
magazinul de unde aţi achiziţionat produsul.
Ştecherul este folosit pentru deconectarea televizorului
de la reţeaua de curent şi, din acest motiv, trebuie să
fie mereu uşor accesibil.
Orificiile şi fantele din carcasa aparatului asigură
ventilaţia şi buna sa funcţionare. Pentru a preveni
supraîncălzirea, aceste orificii nu trebuie blocate sau
acoperite.
Căldură şi flăcări
Televizorul nu trebuie plasat în apropierea
flăcărilor deschise sau a surselor de
căldură intensă, cum ar fi radiatoarele
electrice. Asiguraţi-vă că nu există surse
de foc deschis, precum lumânări aprinse, amplasate
pe televizor. Bateriile nu trebuie expuse la căldură
excesivă, precum razele soarelui, focul sau altele.
În caz de furtună şi fulgere sau în cazul în
care plecaţi în vacanţă, decuplaţi cablul
de alimentare de la priza principală.
Aruncarea deşeurilor
Deconectarea dispozitivului
Ventilaţia
Fulger
Vă rugăm să apelaţi la personal calificat.
Nu scoateţi carcasa aparatului, pentru
că aţi putea provoca un şoc electric.
Volum cască
Presiunea excesivă a sunetului în căşti
poate provoca pierderea auzului.
Instalare
Pentru a evita vгtгmгrile, acest dispozitiv trebuie fixat
bine de perete, conform instrucюiunilor de instalare
atunci cвnd este montat pe perete (dacг aceastг
opюiune este disponibilг).
Ecran LCD
Panoul LCD este un produs de înaltă tehnologie,
având în jur de un milion de tranzistoare subţiri,
oferind o imagine cu detalii fine. Ocazional, câţiva
pixeli non-activi pot apărea pe ecran ca puncte fixe
albastre, verzi şi roşii. Atenţie, însă: acest efect nu
diminuează performanţa produsului dvs.
Română - 55 -
Avertisment Nu lăsaţi televizorul în modul standby sau
în funcţionare atunci când plecaţi de acasă.
Dispozitivul electric nu trebuie lăsat la îndemâna
copiilor
Conectarea unui sistem de distribuţie al
televizorului (Cablu TV etc.) de la Tuner
Nu lăsaţi copiii să folosească dispozitivul electric
nesupravegheaţi. Copiii nu sunt întotdeauna conştienţi
de pericole. Bateriile sau acumulatorii înghiţiţi pot
ameninţa viaţa persoanei în cauză. Nu lăsaţi bateriile
la îndemâna copiilor. În caz de înghiţire a bateriilor,
solicitaţi imediat asistenţă medicală. De asemenea,
nu lăsaţi ambalajele la îndemâna copiilor, deoarece
există pericol de sufocare.
Aparatele conectate la împământarea de protecţie a
clădirii prin priza de alimentare sau prin intermediul
altor dispozitive cu o conexiune pentru împământare
– şi la un sistem de distribuţie TV folosind un cablu
coaxial, pot constitui în unele condiţii pericol de
incendiu.
Conexiunea la un system de distribuire a cablurilor
trebuie efectuată prin intermediul unui aparat care
oferă izolaţie electrică sub un anume interval de
frecvenţă (isolator galvanic, vezi EN 60728-11).
Observaţie: Conexiunea HDMI între PC şi televizor
poate duce la apariţia interferenţelor radio. În acest
caz, se recomandă utilizarea conexiunii VGA (DSUB15).
Butonul de Standby Oprire / Pornire nu deconectează
complet dispozitivul de la sursa de alimentare. În plus,
dispozitivul consumă energie în funcţionarea în modul
standby. Pentru a deconecta complet dispozitivul
de la reţeaua de alimentare, cablul de alimentare
trebuie scos din priză. Din această cauză, dispozitivul
trebuie montat în aşa fel încât accesul la priză să nu
fie obstrucţionat, pentru ca în caz de urgenţă, cablul
de alimentare să fie scos imediat. Pentru a exclude
pericolul de incendiu, cablul de alimentare trebuie
scos din priză înainte de o perioadă mai lungă în
care aparatul nu este folosit, de exemplu în timpul
vacanţelor.
•„HDMI, sigla HDMI şi High-Definition Multimedia
Interface sunt mărci comerciale sau mărci
înregistrate ale HDMI Licensing LLC”
• Sigla „HD TV 1080p” este marcă comercială
DIGITALEUROPE.
•Sigla DVB este marcã înregistratã a proiectului
Digital Video Broadcasting—DVB.
Română - 56 -
Informaţii legate de mediu
Conţinut pachet
Acest televizor este conceput pentru a consuma mai
puţină energie, protejând mediul. Nu doar că protejaţi
mediul, dar economisiţi şi bani reducând facturile
cu energia electrică datorită funcţiei de eficienţă
energetică a acestui televizor. Pentru a reduce
consumul de energie, urmaţi paşii de mai jos:
Puteţi folosi setarea Mod Economisire Energie, aflat în
meniul Setări Imagine. Dacă setaţi Mod economisire
energie pe Eco, televizorul va intra în modul de
economisire a energiei ţi nivelul de luminozitate al
aparatului va scădea la un nivel optim. Unele setări
ale imaginii nu vor putea fi schimbate atunci când
televizorul este în Mod economisire energie.
TV
Dacă este selectat Fără imagine, mesajul “Ecranul
se va închide în 15 secunde.”va apărea pe ecran.
Selectaţi CONTINUARE şi apăsaţi OK pentru a
continua. Ecranul se va închide în 15 secunde. Dacă
dezactivaţi Economisire energie, modul Imagine va fi
setat în mod automat pe Dinamic.
TV LED
Baterii: 2 X AAA
Atunci când nu utilizaţi televizorul, opriţi-l sau
deconectaţi-l de la fişa de conectare la sursa de
alimentare principală. Astfel, consumul de energie
va fi redus.
Manual de instrucţiuni
Întrerupeţi alimentarea atunci când plecaţi pentru
perioade lungi de timp.
Astfel, este recomandat să activaţi modul Economisire
energie pentru a reduce consumul anual de energie.
Este, de asemenea, recomandat să deconectaţi
televizorul de la fişa de conectare la sursa de
alimentare principală pentru a economisi energie
atunci când nu folosiţi aparatul.
Telecomandă
Ghid rapid
Ajutaţi-ne să protejăm mediul urmând aceşti paşi.
Informaţii despre reparare
Vă rugăm să apelaţi la personal calificat. Televizorul
trebuie reparat numai de către personal calificat.
Contactaţi distribuitorul local de la care aţi cumpărat
acest televizor pentru mai multe informaţii.
1 X Cablu conexiune video & audio
Notă: Verificaţi accesoriile după achiziţionare.
Asiguraţi-vă că toate accesoriile sunt incluse.
Conform specificaţiilor producătorului, sunt acceptate
comunicaţiile prin cabluri cu lungimea mai mică de
3 m.
Română - 57 -
Pentru a opri televizorul: Apăsaţi în jos pe partea
centrală a butonului şi ţineţi-o apăsată câteva
secunde; televizorul va intra în modul standby.
Vizualizarea televizorului
, comutatorul e folosit pentru pornirea sau
oprirea televizorului.
Notificări pentru modul standby
Operarea şi butonul de control al televizorului
1) Dacă televizorul nu primeşte semnal de intrare
(de ex. de la o antenă sau o sursă HDMI) timp de 5
minute, acesta va intra în standby. Când porniţi apoi
televizorul, va fi afişat următorul mesaj: “Standby
Absenţă Semnal”. Apăsaţi OK pentru a continua.
2) În cazul în care a fost lăsat pornit şi nu a fost utilizat
pentru o perioadă mai lungă de timp, televizorul trece
în standby. Când porniţi apoi televizorul, va fi afişat
următorul mesaj: “Standby Absenţă Semnal”.
Apăsaţi OK pentru a continua.
Introducerea bateriilor în telecomandă
1.În sus
2. În jos
3. Program/Volum/AV/buton selectare Standbypornire
Ridicaţi capacul din partea din spate a telecomenzii
în sus, cu grijă. Introduceţi două baterii de tip AAA.
Asiguraţi-vă că aşezaţi corect capetele + şi - ale
bateriilor în compartiment (respectaţi polaritatea
corectă).Puneţi capacul la loc.
Comutatorul Control vă permite să controlaţi
funcţiile Volum/ Program/ Sursă şi Standby-On ale
televizorului.
Pentru a modifica volumul: Măriţi volumul apăsând
pe partea superioară a butonului. Reduceţi volumul
apăsând pe partea inferioară a butonului.
Pentru a schimba canalul: Apăsaţi butonul din mijloc şi
va apărea bannerul cu informaţiile canalului pe ecran.
Derulaţi printre canalele memorate apăsând pe partea
superioară sau inferioară a butonului
Pentru a schimba sursa: Apăsaţi butonul din mijloc de
două ori şi va apărea lista sursă pe ecran. Derulaţi
printre sursele disponibile apăsând pe partea
superioară sau inferioară a butonului.
Conectaţi la sursa de alimentare.
IMPORTANT: Televizorul este conceput pentru
a funcţiona la 220-240V c.a., 50 Hz. După
despachetare, lăsaţi televizorul să ajungă la
temperatura camerei înainte de a-l conecta la sursa
de curent. Introduceţi cablul de alimentare în priză.
Română - 58 -
Specificaţii
Conexiune/Cablu antenă
Conectaţi mufa antenei sau a cablului TV la
ANTENĂ Mufa INTRARE aflată оn partea din spate
a televizorului.
PAL B/G D/K K
Recepţie canale
VHF (BAND I/III) - UHF
(BAND U) - HYPERBAND
Număr canale
presetate
10000
Indicator Canal
Afişaj pe ecran
INTRARE ANTENĂ RF
75 Ohm (neechilibrat)
Voltajul De Funcţionare
220-240V AC, 50Hz.
Audio
German+Nicam Stereo
Putere Ieşire Audio
(Wrms.) (10% Thd)
2 x 2,5
50 W
Produs sub licenţa Dolby Laboratories.
Indicator de
alimentareAlimentarede
curent
DECLARAŢIE PRIVIND MĂRCILE COMERCIALE
Greutate
4,35
„Dolby” şi simbolul dublu-D sunt mărci comerciale ale
Dolby Laboratories.
Dimensiuni DxLxH (Cu
suport)
153 x 514 x 352
Dimensiuni DxLxH
(Fără suport)
35 x 514 x 316
Temperatură
şi umiditate de
funcţionare
5ºC până la 45ºC, 85%
umiditate max
HDMI2
Transmisiune TV
SPDIF
VGA
Coax.OUT
227528
Avertisment
„HDMI, sigla HDMI şi High-Definition Multimedia
Interface sunt mărci comerciale sau mărci comerciale
înregistrate ale HDMI Licensing LLC.”
Informaţii pentru utilizatori asupra Aruncării
Echipamentelor Vechi şi a Bateriilor
[Doar Uniunea Europeană]
Aceste simboluri indică faptul că echipamentul cu
aceste simboluri nu trebuie aruncat împreună cu
gunoiul menajer. Dacă doriţi să aruncaţi produsul
sau bateria, vă rugăm să luaţi în calcul sistemele
de colectare sau de reciclare.
Aviz: Semnul Pb sub simbolul pentru baterii indică
faptul că bateriile conţin plumb.
Battery
Products
Română - 59 -
Telecomanda
1. Standby / On
2. Listă canale
3. Mărirea/reducerea volumului
4. Meniu pornit / oprit
5. Ok / Confirmare
6. Revenire/Înapoi
7. Fără funcţie (No function)
8. Butonul meu 1 (*)
9. Butonul meu 2 (**)
TV
10. Butoane colorate (roşu, verde, galben, albastru)
11. Mono-Stereo Dual I-II/Limba curentă
12. Derulare rapidă înapoi (în modul Media Browser)
13. Pauză (în modul Media Browser) / Înregistrare
defazare
14. Înregistrare programe
15. Redare (în modul Media Browser)
16. Stop (în modul Media Browser)
17. Derulare rapidă înainte (în modul Media Browser)
18. Activare/dezactivare subtitrare/Subtitrare (în modul
Media Browser)
19. Dimensiune imagine
20. Teletext - Mix
21. Navigator media
22. Ghid electronic de programe
23. Ieşire
24. Butoane de navigare
25. Meniu rapid pornit / oprit
26. Info / Afişează (în mod TXT)
27. Program Sus/Jos
28. Mut
29. Program precedent / Acum (în modul EPG)
30. Butoane cu numere
NOTĂ: Raza de acţiune a telecomenzii este de
aproximativ 7metri / 23 ft.
31. AV/Sursă
Utilizarea Butonului meu 1 (*)
După ce aţi selectat sursa, canalul sau conexiunea
dorite, apăsaţi BUTONUL MEU 1 timp de cinci secunde
până când pe ecran se afişează mesajul „FUNCŢIA
PENTRU BUTONUL MEU ESTE SETATĂ”. Acest lucru
confirmă faptul că BUTONUL MEU este acum asociat
cu funcţia selectată.
Utilizarea Butonului meu 2 (**)
După ce aţi selectat sursa, canalul sau conexiunea dorite,
apăsaţi BUTONUL MEU 2 timp de cinci secunde până
când pe ecran se afişează mesajul „FUNCŢIA PENTRU
BUTONUL MEU ESTE SETATĂ”. Acest lucru confirmă
faptul că BUTONUL MEU este acum asociat cu funcţia
selectată.
Teletext
Apăsaţi pe butonul „ ” pentru a continua. Apăsaţi din
nou butonul pentru a activa modul mix. Apăsaţi încă o
dată butonul pentru a ieşi. Urmaţi instrucţiunile afişate
pe ecranul teletextului digital.
Teletext Digital (doar pentru Marea Britanie)
Apăsaţi butonulSDSq
” pentru a vizualiza
informaţiile furnizate de teletextul digital. Folosiţi-l
cu ajutorul butoanelor colorate, cu butoanele-cursor
şi cu butonul OK. Metoda de operare poate fi diferită
în funcţie de conţinutul teletextului digital. Urmaţi
instrucţiunile afişate pe ecranul teletextului digital.
Când este apăsat butonul „ ”, televizorul revine la
transmisiunea normală.
Română - 60 -
Vizualizarea conexiunilor
Conector
Tip
Cabluri
Dispozitiv
Scart
Conexiunea
(spate)
VGA
Conexiunea
(spate)
AV lateral
SIDE AV
5Vdc
Max:500mA
PC/YPbPr
Audio
Conexiunea
(lateral)
Cablu de conexiune
laterală audio/video
(inclus)
Cablu PC audio
(nefurnizat)
HDMI
MODE
o
Conexiunea
(spate)
SPDIF
Conexiunea
(spate)
AV lateral
SIDE AV
5Vdc
Max:500mA
SIDE AV
5Vdc
Max:500mA
MODE
o
CĂŞTI
AV lateral
(Audio/Video)
Conexiunea
(lateral)
Cablu conexiune AV
(furnizat)
Căşti
Conexiunea
MODE
o
(lateral)
PC/YPbPr
YPbPr Video
Conexiunea
(spate)
Cablu conexiune PC - YPbPr (nefurnizat)
USB
Conexiunea
(lateral)
CI
Conexiunea
CAM
module
(lateral)
NOTĂ: La conectarea unui dispozitiv prin intrarea YPbPr sau Side AV, utilizaţi cablurile de conectare furnizate.
Consultaţi ilustraţiile de mai sus. | Pentru a activa conexiunea audio, trebuie să utilizaţi intrările ROŞIE şi ALBĂ a cablului
de conexiune AV lateral. | Dacă este conectat un dispozitiv extern prin priza SCART, televizorul va comuta automat la modul AV.|
Când sunt primite canale DTV (Mpeg4 H.264) sau când televizorul se află în modul Media Browser, ieşirea nu va
fi disponibilă prin priza scart. | Când utilizaţi setul de montare pe perete (opţional), vă recomandăm să conectaţi
toate cablurile în spatele televizorului înainte de a-l monta pe perete. | Introduceţi sau scoateţi modulul IC doar
când televizorul este OPRIT. Consultaţi manualul de utilizare a modulului pentru detalii despre setări.
Română - 61 -
Pornire/Oprire
NOTĂ: Puteţi apăsa pe butonul MENU pentru a anula
comanda.
Pentru a porni televizorul
Conectaţi cablul de alimentare la 220-240V AC 50
Hz. Comutaţi butonul “
” de pe partea dreaptă jos
de sub ecran în poziţia “|”, pentru ca televizorul să
intre în modul de standby. Apoi LED-ul de standby
se va aprinde.
Pentru a porni televizorul din modul stand-by:
•Apăsaţi butonul “ ”, P+ / P- sau un buton numeric
de pe telecomandă.
•Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul de control din
partea stângă a televizorului.
Televizorul se va aprinde.
Notă: Dacă porniţi televizorul folosind butoanele P+/P- de pe
telecomandă sau butonul P/CH+/- al televizorului, programul
pe care l-aţi vizionat ultima dată va fi reselectat.
Pentru a comuta televizorul în Standby
Pentru a comuta televizorul în modul cu consum
redus de energie, apăsaţi pe butonul „ ” de pe
telecomandă sau apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul
de control din partea stângă a televizorului.
După ce toate staţiile disponibile sunt stocate, Lista
de canale va fi afişată pe ecran. În cazul în care vă
convine modul în care sunt sortate canalele conform
LCN (*), selectaţi "DA" şi apăsaţi OK.
Apăsaţi butonul MENU pentru a închide lista de canale
şi a urmări programe TV.
(*) LCN este sistemul Număr Canal Logic care
organizează transmisiunile disponibile în conformitate
cu o secvenţă de canal recognoscibilă (dacă există).
Instalare Cablu
În cazul în care selectaţi opţiunea CABLU, apăsaţi
butonul OK de pe telecomandă. Pentru a continua,
selectaţi DA şi apăsaţi OK. Pentru a anula operaţiunea,
selectaţi NU şi apăsaţi OK. Puteţi selecta intervalele
de frecvenţă din acest ecran.
Introduceţi intervalul de frecvenţă manual, cu ajutorul
butonului numeric.
Notă: Durata de căutare se va modifica în funcţie
de pasul de căutare selectat.
Media Playback prin intrare USB
Notă: Atunci când televizorul este în modul standby, LED-UL
de standby se poate aprinde intermitent pentru a indica faptul
că una dintre funcţiile Căutare în standby, Descărcare directă
sau Cronometru este activă.
Aveţi posibilitatea să conectaţi unităţi de hard disk
extern de 2,5 şi 3,5 inchi (hard disk extern cu sursă
de alimentare externă) sau discuri de memorie USB
la televizorul dvs. utilizând intrările USB ale acestuia.
Pentru a opri televizorul
IMPORTANT!Faceţi o copie de rezervă a fişierelor
de pe unităţile externe înainte de a le conecta la
televizor. Producătorul nu este responsabil pentru
daunele aduse fişierelor sau pentru pierderea
datelor. Există posibilitatea ca anumite tipuri de
dispozitive USB (de ex. MP3 Player) sau discuri/
stick-uri de memorie USB să nu fie compatibile cu
acest dispozitiv. Televizorul suportă formatarea
FAT32 şi NTFS, însă înregistrarea nu va fi
disponibilă pe discurile formatate NTFS
Comutaţi butonul „
” din partea dreaptă jos de sub
ecran în poziţia 2, aşa cum se arată în imagine,
, pentru ca televizorul să se stingă.
Pentru a opri televizorul complet, scoateţi cablul de
alimentare din priză.
Prima instalare
Când porniţi dispozitivul pentru prima dată, este afişat
ecranul pentru selectarea limbii. Selectaţi limba dorită
şi apăsaţi OK.
Va fi afişat ecranul Prima Instalare (FTI). Setaţi
funcţiile dumneavoastră preferate cu ajutorul
butoanelor de navigare. La terminare, apăsaţi OK
pentru a continua.
Aveţi posibilitatea activării opţiunii Mod Magazin
disponibil în meniul “Alte setări”. Funcţiile televizorului
vor fi afişate în partea superioară a ecranului.
Selectaţi DA pentru a continua.
Dacă Modul Acasă (Home Mode) este selectat,
opţiunea Mod magazin nu va mai fi disponibilă după
Prima Instalare. Apăsaţi pe butonul OK pentru a
continua.
Instalarea antenei
Dacă selectaţi opţiunea ANTENÃ din ecranul Tip Căutare,
televizorul digital va căuta transmisiuni TV digitale terestre.
În timp ce formataţi un hard disk USB cu o
capacitate de cel puţin 1 TB (Tera Byte), puteţi
întâmpina probleme la procesul de formatare.
Evitaţi conectarea şi deconectarea repetată a unei
unităţi. Acest lucru poate provoca daune fizice
player-ului USB şi dispozitivului USB. Nu scoateţi
modulul USB în timp ce este redat un fişier.
Înregistrarea unui program
IMPORTANT: Atunci când folosiţi o unitate hard
disc nouă, este indicat să formataţi discul înainte de
folosire folosind opţiunea „Format Disk” a televizorului
dvs.
Notă:Pentru a înregistra un program, este necesar să
conectaţi discul USB la televizor atunci când acesta
este oprit. Apoi, porniţi dispozitivul pentru a activa
funcţia de înregistrare.
Română - 62 -
Pentru a folosi funcţia de înregistrare, conectaţi
un disc USB sau o unitatea de hard disk extern la
televizor. Este recomandat ca discul USB să aibă
capacitatea de cel puţin 1 GB şi să accepte viteza 2.0.
Dacă dispozitivul USB conectat nu acceptă viteza 2,0,
pe ecran va fi afişat un mesaj de eroare.
Notă: Programele înregistrate sunt salvate în
discul USB conectat. Dacă doriţi, puteţi salva/copia
înregistrările pe un computer; totuşi, aceste fişiere
nu vor putea fi redate pe computer. Puteţi reda
înregistrările doar cu ajutorul televizorului.
Notă: O întârziere Lip Sync poate apărea în timpul
defazării temporale. Nu este posibilă înregistrarea
radio. Televizorul poate înregistra până la zece ore
de programe.
Programele înregistrate sunt împărţite în partiţii de 4GB.
Dacă viteza de scriere a discului USB conectat nu
este suficientă, înregistrarea ar putea eşua şi funcţia
de defazare ar putea fi indisponibilă.
Este recomandat să folosiţi unităţi hard disc USB
pentru înregistrarea programelor HD.
Nu deconectaţi unitatea USB/HDD în timpul
înregistrării. Acest lucru ar putea avaria unitatea
USB/HDD conectată.
Sunt suportate mai multe partiţii. Sunt suportate
maxim două partiţii diferite. Prima partiţie a discului
USB este utilizată pentru funcţiile PVR ready. Acesta
trebuie formatată ca primă partiţie pentru a fi folosită
pentru funcţiile PVR ready.
E posibil ca unele pachete să nu fie înregistrate din
cauza problemelor de semnal, deci uneori imaginea
s-ar putea bloca în timpul redării.
Tastele de Înregistrare, Redare, Pauză, Afişare
(pentru PlayListDialog) nu pot fi folosite cât timp
teletextul este activ. Dacă o înregistrare începe din
cronometru când este pornit teletextul, acesta este
oprit, în mod automat. De asemenea, utilizarea
teletextului este dezactivată în timpul unei înregistrări
sau unei redări.
Înregistrare defazare temporală
Apăsaţi pe butonul
(PAUZĂ) în timp ce urmăriţi o
transmisiune pentru a activa modul de defazare. În
modul de defazare, programul este oprit şi înregistrat
simultan pe discul USB conectat Apăsaţi din nou
butonul
(PORNIRE) pentru a relua vizionarea
programului pus pe pauză din momentul în care a fost
întrerupt. Apăsaţi butonul STOP pentru a opri
înregistrarea defazării temporale şi a reveni la
programul transmis în direct.
Notă: Funcţia Defazare temporală nu poate fi utilizată atât
timp cât televizorul se află în modul radio.
Notă: Nu este posibilă utilizarea funcţiei repede înapoi
a defazării înaintea redării cu ajutorul opţiunii repede
înainte.
Înregistrare instantanee
Apăsaţi butonul
(ÎNREGISTRARE) pentru a
începe sã înregistraţi în timp ce urmăriţi un program.
Puteţi apăsa din noul butonul
(ÎNREGISTRARE)
al telecomenzii pentru a înregistra următorul
eveniment din ghid. În acest caz, OSD va afişa
evenimentele programate pentru înregistrare. Apăsaţi
butonul
OPRIRE pentru a anula înregistrarea.
Notă: Nu este posibilă comutarea canalelor de transmisie sau
vizualizarea Navigatorului media în timpul înregistrării. În timpul
înregistrării unui program sau al defazării temporale, pe ecran
este afişat un mesaj de avertizare dacă dispozitivul USB nu
funcţionează la o viteză suficient de mare.
Vizualizarea programelor înregistrate
Selectaţi funcţia Biblioteca înregistrărirlor din
meniul Navigatorul media. Selectaţi un element
înregistrat din listă (dacă a fost înregistrat anterior).
Apăsaţi butonul OK pentru a vizualiza opţiunile
PORNIRE. Selectaţi o opţiune şi apăsaţi butonul OK.
Notă: Nu veţi putea accesa meniul principal şi elementele
meniului în timpul redării.
Apăsaţi butonul OPRIRE pentru a opri redarea şi
pentru a reveni la Biblioteca înregistrărilor.
Încet înainte
Dacă apăsaţi butonul
(PAUZĂ) în timp ce urmăriţi
programe înregistrate, funcţia de încet înainte va fi
disponibilă. Folosiţi butonul
pentru a avansa încet.
Apăsarea consecutivă a
buotnului va schimba viteza
încet înainte.
Configurare înregistrări
Selectaţi elementul Configurare Înregistrări
în meniul Setări pentru a configura reglajele
înregistrărilor.
Formatare disc: Puteţi utiliza funcţia Formatare
disc pentru a formata discul USB conectat. Pentru a
putea utiliza funcţia Formatare disc, vi se va solicita
introducerea codului PIN (codul PIN implicit este
0000).
IMPORTANT: Reţineţi faptul că TOATE datele
stocate pe discul USB se vor pierde şi formatul
discului va fi convertit în FAT32 dacă activaţi
această opţiune. De asemenea, dacă discul
dumneavoastră USB nu funcţionează corect, puteţi
încerca să îl formataţi. În majoritatea cazurilor,
discul USB va restaura operarea normală; totuşi,
TOATE datele stocate pe discul USB vor fi şterse
în acest caz.
Notă: Dacă mesajul “unitatea USB e prea lentă" apare
pe ecran în timp ce începeţi înregistrarea, încercaţi să o
reporniţi. Dacă apare în continuare aceeaşi eroare, este
posibil ca discul USB să nu îndeplinească cerinţele de
viteză. Încercaţi să conectaţi alt disc USB.
Română - 63 -
Meniu Navigator media
Puteţi reda fişiere foto, muzicale şi video stocate
pe un disc USB conectându-l la televizor. Conectaţi
discul USB la una dintre intrările USB aflate în partea
laterală a televizorului. Ţineţi apăsat butonul MENIU iar
în modul Navigator media accesaţi opţiunile meniurilor
Imagine, Sunet şi Setări. Apăsaţi din nou butonul MENIU
pentru a părăsi ecranul. Puteţi seta preferinţele pentru
Navigatorul media folosind meniul Setări.
Operarea în modul Repetare/ Selecţie aleatorie
Porniţi redarea cu ajutorul
butonului
şi activaţi
Porniţi redarea cu ajutorul
butonului OK şi activaţi
Porniţi redarea cu ajutorul
butonului OK/
şi activaţi
Televizorul va reda următorul
fişier şi televizorul va repeta lista.
acelaşi fişier care va fi redat în
mod repetat.
fişierul selectat în mod aleatoriu.
Meniu rapid
Meniul Setări rapide vă permite să accesaţi rapid
anumite opţiuni. Acest meniu include opţiunile
Mod economisire energie), Mod imagine, Setări
egalizator, Favorite şi Oprire automată. Apăsaţi
butonul Q.MENU de pe telecomandă pentru a
vizualiza meniul rapid. Consultaţi următoarele capitole
pentru detalii despre caracteristicile listate.
Română - 64 -
Funcţiile şi caracteristicile meniului TV
Conţinutul Meniului Imagine
Mod
Aveţi posibilitatea să modificaţi modul imagine după preferinţele şi dorinţele dumneavoastră. Modul imagine
poate fi setat ca una dintre următoarele opţiuni: Cinema,Joc,Sport,Dinamic şi Natural.
Contrast
Setează valorile de iluminare şi întuneric ale ecranului.
Luminozitate
Setează valorile de luminozitate ale ecranului.
Claritate
Setează valoarea de claritate pentru obiectele afişate pe ecran.
Culoare
Setează valorile culorilor, ajustând culorile.
Mod Power
Save
(Economisire
energie)
Pentru a seta Modul Power Save pe Eco, Fără imagine şi Dezactivat.
(Atunci când Modul este Dinamic , modul Consum redus setat automat este dezactivat).
Lumină
de fundal
(Opţional)
Această setare controlează nivelul luminii de fundal. Funcţia de iluminare fundal va fi inactivă dacă
modul Consum Redus este setat pe funcţia Eco. Lumina de fundal nu poate fi activată în modul VGA,
modul Browser media sau atunci când modul imagine este setat la Game (Joc).
Reducerea
zgomotului
Dacă semnalul de emisie este slab şi imaginea este bruiată, utilizaţi setarea Reducere zgomot pentru
a reduce nivelul zgomotului.
Setări avansate
Contrast
Dinamic
Modificaţi rata dinamică a constrastului la valoarea dorită.
Temperatura
culorii
Setează tonul dorit al culorilor.
Focalizare
imagine
Setează dimensiunea dorită a imaginii din meniul Focalizare imagine.
Notă: Auto (Disponibil doar în modul Scart PIN8 comunatre înaltă tensiune/ joasă tensiune)
HDMI True
Black (HDMI
Negru
Autentic)
În timp ce vizionaţi sursa HDMI, această funcţie va fi vizibilă în meniul Picture Settings (Setări Imagine).
Puteţi folosi această funcţie pentru a intensifica nuanţele de negru din imagine.
Mod film
Filmele sunt înregistrate la numere diferite de cadre pe secundă în programele de televiziune
normale. Activaşi aceastã funcşie când vizionaşi filme pentru a vedea mai clar scenele cu miºcare
rapidã.
efect ton
Efectul ton poate fi modificat între -5 şi 5.
Schimbare
culoare
Setează tonul dorit al culorilor.
Amplificare
RGB
Puteţi configura valorile temperaturii de culoare utilizând funcţia de amplificare RGB.
Resetare
Setările imaginii revin la setările implicite din fabrică (cu excepţia Modului Joc).
Autopoziţionare
Optimizează automat afişarea imaginii. Apăsaţi OK pentru a optimiza.
(în Modul PC)
Poziţie O (în
Modul PC)
Acest element mută imaginea pe orizontală la stânga sau la dreapta ecranului.
Poziţie V (în
Modul PC)
Acest articol mută imaginea pe verticală în partea de sus sau de jos a ecranului.
Ceas pixeli (în
modul PC)
Ajustarea Ceasului pixel corectează interferenţele care apar ca dungi verticale în prezentările cu
imagine intensă precum foile de calcul, paragrafele sau textele cu caractere mici.
Fază (în Modul
PC)
În funcţie de rezoluţia şi frecvenţa de scanare pe care le setaţi pentru televizorul dvs., puteţi vedea
o imagine neclară. În acest caz, puteţi folosi acest articol pentru a obţine o imagine mai clară prin
mai multe încercări.
Anumite elemente din meniul Imagine pot fi indisponibile în modul VGA (PC). În schimb, în modul PC, setările pentru modul
VGA vor fi adăugate în Setări imagine.
Română - 65 -
Conţinutul Meniului Sunet
Volum
Reglează nivelul volumului.
Egalizator
Selectează modul Egalizator. Puteţi efectua setări personalizate doar în modul
utilizator.
Balans
Această setare este utilizată pentru a muta balansul difuzoarelor spre stânga sau spre dreapta.
Căşti
Setează volumul căştilor.
Mod sunet
Permite selectarea unui mod sunet. (În cazul în care canalul selectat suportă acest lucru).
AVL (Limitare
automată a
volumului)
Această funcţie reglează sunetul pentru obţinerea unui nivel de ieşire fix între programe.
Căşti/Ieşire
Atunci când conectaţi un amplificator extern la televizor utilizând mufa pentru căşti, puteţi seta
această opţiune la Ieşire. Dacă aţi conectat căştile la televizor, setaţi această opţiune la Căşti.
Bas Dinamic
Activează sau dezactivează Basul dinamic.
Sunet Surround
Modul de sunet Surround poate fi setat ca Pornit sau Oprit.
Ieşire digitală
Setează tipul de ieşire audio digitală.
Conţinutul Meniului Setări
Acces condiţionat
Controlează modulele de acces condiţionat (dacă există).
Limbă
Configurează setările de limbă (se pot modifica în funcţie de ţara selectată). Sunt disponibile
Setări preferenţiale şi Setări curente. (*) Aceste setări pot fi modificate doar dacă emiţătorul
acceptă acest lucru.
Parental
Introduceţi parola corectă pentru a modifica setările Acces copii. Reglaţi cu uşurinţă
funcţiile blocarea meniului, acces adulţi (poate varia în funcţie de ţara selectată) şi acces
copii în acest meniu. Puteţi seta un nou număr PIN. (Cod PIN implicit 4725)
Notă: Când e selectată această opţiune, televizorul poate fi controlat doar prin intermediul
telecomenzii În acest caz, butoanele de pe panoul de comandă nu vor funcţiona.
Temporizatoare
Setează cronometrul pentru închiderea automată a televizorului după un anumit timp. Setează
cronometrul pentru programele selectate. ÎNREGISTRARE PE USB
Configurare
înregistrări
Afişează meniul Configurare înregistrări (conexiune USB necesară)
Dată/Oră
Setează data şi ora.
Surse
Activează sau dezactivează opţiunile sursei selectate.
Alte Setări: Afişează restul opţiunilor de setare a televizorului:
Pauză meniu
Modifică durata pauzelor pentru meniuri.
Scanare canale
codate
Atunci când este activată această setare, procesul de căutare va localiza şi canalele criptate.
Fundal albastru
Activează sau dezactivează sistemul fundalului albastru atunci când semnalul este slab sau inexistent.
Software Upgrade
(Actualizare
software)
Pentru a vă asigura că TV -ul dumneavoastră are mereu softuri integrate.
Versiune aplicaţie
Este afişată versiunea aplicaţiei.
• Subtitrare:
Această opţiune se utilizează pentru a selecta modul de subtitrare de pe ecran (subtitrare
DVB/subtitrare TXT) dacă sunt disponibile ambele moduri. Valoarea implicită este subtitrarea
DVB. Disponibilă numai în Norvegia.
Pentru persoanele
cu probleme de auz
(Hard of Hearing)
Activează orice funcţie specială permisă de emiţător.
Română - 66 -
Descriere audio
Descrierea audio se referă la o pistă de comentarii suplimentară pentru nevăzători
sau persoanele cu deficienţe vizuale care folosesc suportul vizual, inclusiv
televiziunea şi filmele. Puteţi folosi aceasta funcţie numai dacă producătorul
emisiunii acceptă această pistă suplimentară pentru comentariu.
Notă: Funcţia de descriere audio nu este disponibilă în modul Înregistrarea sau Defazare
temporală.
Auto TV Off
Puteţi configura perioada de timp după care funcţia de închidere automată (auto off)
este activată. În cazul în care valoarea timeout este atinsă, iar televizorul nu a fost utilizat
pentru durata de timp selectată, televizorul va intra în modul standby.
Căutare Standby
(opţional)
Dacă este activă Căutarea în Standby, când televizorul este în modul standby,
transmisiunile disponibile vor fi căutate. Dacă televizorul identifică transmisiuni noi
sau lipsă, apare un meniu care vă întreabă dacă să execute sau nu aceste schimbări.
Lista de canale va fi actualizată şi modificată după acest proces.
Modul Store
(Magazin)
Mod pornire
Dacă expuneţi televizorul într-un magazin, puteţi activa acest mod. Modul Whilst
Store
Atunci când este activat acest mod, există posibilitatea ca unele funcţii diin meniul
televizorului să nu fie disponibile.
Această setare configurează modul preferat de pornire.
Instalarea şi reacordarea cuprinsului meniului
Căutare automată
a canalelor
(Reacordare)
(dacă este disponibil)
Afişează opţiunile de căutare automată. Antenă digitală:Caută şi stochează
posturile DVB prin antenă. Cablu digital:Caută şi stochează posturile DVB prin
cablu. Analog: Caută şi stochează posturile analogice. Antenă digitală
şi analogică: Caută şi stochează posturile DVB prin antenă. Cablu digital şi
analogic: Caută şi stochează posturile DVB prin antenă.
Căutare manuală a
canalelor
Această funcţie poate fi folosită pentru introducerea directă a posturilor.
Scanare Canal Reţea
Caută canalele asociate în sistemul de transmisie.
Acordare fină
analogică
Puteţi folosi această setare pentru acordul fin al canalelor analogice. Această
funcţie nu este disponibilă dacă nu sunt memorate canale analogice.
Prima instalare
Şterge toate canalele şi setările memorate, resetează televizorul la setările
din fabrică.
Ştergerea listei de
servicii
(*) Această setare este vizibilă numai când opţiunea Ţară este setată la
Danemarca, Suedia, Norvegia sau Finlanda. Folosiţi această setare pentru a
şterge canalele memorate.
Română - 67 -
Reguli generale de utilizare a televizorului
Folosirea listei de canale
Televizorul sortează toate posturile stocate în Lista
canale. Puteţi edita această listă de canale, seta
staţiile favorite sau active ce vor fi listate, cu ajutorul
opţiunilor din lista de canale.
Configurarea Setări parentale
Accesul copiilor la anumite programe, canale sau meniuri
poate fi blocat cu ajutorul sistemului de control.
Pentru a afişa opţiunile de blocare a accesului
copiilor, trebuie să introduceţi numărul PIN. Numărul
PIN implicit este 0000. După introducerea numărului
PIN corect, va fi afişat meniul de blocare a accesului
copiilor.
Blocare meniu: Setările acestui meniu permit sau
blochează accesul la meniu.
Acces adulţi: Când e setată această opţiune,
dispozitivul va obţine informaţiile referitoare la nivelul
de maturitate al programelor de la emiţător şi dacă
nivelul de maturitate e dezactivat, se restricţionează
accesul către acea transmisie.
Blocare acces copii: Când este selectată această
opţiune, televizorul poate fi controlat doar prin
intermediul telecomenzii. În acest caz, butoanele de
pe panoul de comandă nu vor funcţiona.
Reglare PIN: Defineşte un nou număr PIN.
Notă: Dacă opţiunea Ţară (Country) este setată ca Franţa,
puteţi utiliza codul implicit 4725.
Ghid programe electronic (GPE)
Unele canale, dar nu toate, trimit informaţii despre
evenimentele curente şi viitoare. Apãsaşi butonul
“
” pentru a vizualiza meniul GPE.
Sus/Jos/Stânga/Dreapta: Navigare GPE.
OK: Afişează opţiunile de program.
INFO: Afişează, în detaliu, informaţii privind programul
selectat.
VERDE: Comută la GPE programate în listă.
GALBEN: Comută la GPE programate în timp.
ALBASTRU:Afişează opţiunile de filtrare.
(ÎNREGISTRARE): Televizorul va începe să
înregistreze programul selectat. Puteţi apăsa din nou
pentru a opri înregistrarea.
IMPORTANT: Conectaţi un disc USB la televizorul
dumneavoastră cu televizorul oprit. Apoi, porniţi dispozitivul
pentru a activa funcţia de înregistrare.
Notă: Nu puteţi schimba programul sau sursa în timpul
înregistrării.
Opţiuni de program
Selectare canal
În mediul GPE, folosind această opţiune, puteţi
comuta pe canalul selectat.
Cronometru Înregistrare/Ştergere înregistrare
După ce aţi selectat un program în meniul
GEP, apăsaţi butonul OK . Selectaţi opţiunea
„Înregistrare” şi apăsaţi butonul OK. După
efectuarea acestei operaţiuni, va fi programată
o înregistrare a programului selectat.
Pentru a anula o înregistrare deja reglată, selectaţi
programul şi apăsaţi butonul OK şi selectaţi opţiunea
“Ştergere cronometru Cronometru ”. Înregistrarea
va fi anulată.
Setare Cronometru/Ştergere Cronometru
După ce aţi selectat un program în meniul GEP,
apăsaţi butonul OK . Selectaţi opţiunea „Setare
cronometru pentru programe şi apăsaţi butonul
OK. Puteţi seta un cronometru pentru programele
viitoare. Pentru a anula un cronometru deja setat,
selectaţi respectivul program şi apăsaţi butonul OK.
Apoi selectaţi opţiunea “Ştergere cronometru”.
Cronometrul va fi anulat.
Notă: Nu este posibilă înregistrarea a două programe în
acelaşi timp.
Actualizare software
Televizorul dumneavoastră are capacitatea de a găsi şi
a efectua actualizări automat prin intermediul semnalului
de antenă.
Căutare actualizare software prin interfaţa
pentru utilizator
Folosiţi meniul dvs. principal. Alegeţi Setări şi
selectaţi meniul Alte setări. În meniul Alte setări,
navigaţi mai departe până la articolul Software
pentru Actualizare şi apăsaţi butonul OK pentru
a verifica dacă este disponibilă o nouă actualizare
a sotware-ului.Note : Este necesară o conexiune
la Internet. Dacă nu este disponibilă o conexiune la
Internet, încercaţi să faceţi upgrade prin transmisie.
Dacă televizorul găseşte o îmbunătăţire nouă,
va începe să o descarce. Apăsaţi OK pentru a
continua operaţiunea de repornire.
Modul căutare şi actualizare 3 AM
Atunci când televizorul primeşte semnal prin antenă.
Dacă opţiunea Scanare automată din meniul Opţiuni
actualizare este activată, televizorul va porni la 03:00
şi va căuta actualizări pe canalele de emisie. În cazul
în care este găsit şi descărcat cu succes un nou
software, la următoarea pornite televizorul va avea
instalată noua versiune de software.
Notă: În cazul în care televizorul nu îşi revine după efectuarea
În meniul GEP, apăsaţi butonul OK pentru a actualizării, scoateţi televizorul din priză timp de 2 minute şi
accesa meniul Opţiuni eveniment .
introduceţi-l din nou în priză.
Română - 68 -
Unitatea USB e prea lentă
Depanare & Sfaturi
Televizorul nu porneşte
Verificaţi cablul de alimentare şi asiguraţi-vă că este
introdus corespunzător în priza de pe perete. Bateriile
teleccomenzii pot fi descărcate. Apăsaţi butonul
alimentare de pe televizor.
Dacă mesajul "unitatea USB e prea lentă" apare pe
ecran în timp ce începeţi înregistrarea, încercaţi să o
reporniţi. Dacă apare în continuare aceeaşi eroare,
este posibil ca discul USB să nu îndeplinească
cerinţele de viteză. Încercaţi să conectaţi alt disc
USB.
Imagine slabă
•Aţi selectat sistemul TV corect?
•Nivelul scăzut al semnalului poate determina o
distorsiune a imaginii.
•În cazul în care aţi efectuat căutarea manual,
verificaţi dacă aţi introdus frecvenţa de canal
corectă.
•Calitatea imaginii se poate degrada atunci când la
televizor sunt conectate două dispozitive în acelaşi
timp. În acest caz, deconectaţi una dintre ele.
Fără imagine
• Absenţa imaginilor indică faptul că televizorul nu
primeşte nicio transmisie. Aţi apăsat butoanele
corespunzătoare de pe telecomandă ? Încercaţi din
nou. De asemenea asiguraţi-vă că a fost selectată
sursa de intrare corectă.
• Antena este conectată corespunzător?
• Cablul antenei este deteriorat?
• Sunt utilizate fişe corespunzătoare pentru conectarea
antenei?
• În cazul în care aveţi îndoieli, consultaţi distribuitorul
dumneavoastră.
Fără sunet
• Televizorul a fost comutat pe mut? Pentru a anula modul
mut, apăsaţi butonul “ ” sau măriţi nivelul volumului.
• Sunetul provine doar de la un difuzor. Este balansul setat
la o extremă? Accesaţi Meniul de sunet
Telecomanda - nu răspunde
•Bateriil pot fi descărcate. Înlocuiţi bateriile.
Surse de intrare - nu pot fi selectate
• În cazul în care nu puteţi selecta o sursă de intrare,
este posibil să nu fie conectat niciun dispozitiv.
• În cazul în care aţi încercat să conectaţi un dispozitiv,
verificaţi cablurile şi conexiunile AV.
Înregistrare indisponibilă
Pentru a înregistra un program, este necesar să
conectaţi discul USB la televizor atunci când acesta
este oprit. Apoi, porniţi dispozitivul pentru a activa
funcţia de înregistrare. Dacă nu puteţi înregistrarea,
încercaţi să opriţi televizorul şi apoi să reintroduceţi
dispozitivul USB.
Română - 69 -
Compatibilitatea AV þi a semnalului HDMI
Moduri tipice de afişare la intrarea PC
Următorul tabel prezintă câteva moduri tipice de afişare a imaginii.
Televizorul dumneavoastră s-ar putea să nu suporte mai multe
rezoluţii. Televizorul dumneavoastră suportă până la 1920x1080..
Index
Resolution
Frequency
1
640x350p
60 Hz
2
640x400p
60 Hz
3
1024x768
60 Hz
4
5
1280x768
1360x768
Sursă
Semnale acceptate
Disponibil
PAL 50/60
O
EXT
NTSC 60
O
(SCART )
RGB 50
O
RGB 60
O
PAL 50/60
O
NTSC 60
O
AV lateral
60 Hz
60 Hz
480i-480p
60Hz
O
576i-576p
50 Hz
O
6
720x400
60 Hz
7
800x600
56 Hz
720P
50 Hz, 60 Hz
O
8
800x600
60 Hz
1080I
50 Hz, 60 Hz
O
9
1024x768
60 Hz
1080P
50 Hz, 60 Hz
O
10
1024x768
66 Hz
480I
60Hz
O
11
1280x768
60 Hz
480P
60Hz
O
12
1360x768
60 Hz
576i-576p
50 Hz
O
13
1280x1024
60 Hz
50 Hz, 60 Hz
O
1280x960
60 Hz
HDMI1
720P
14
15
1280x1024
60 Hz
HDMI2
1080I
50 Hz, 60 Hz
O
16
1400x1050
60 Hz
17
1600x1200
60 Hz
18
1920x1080
60 Hz
PC/YPbPr
24 Hz, 25 Hz
1080P
30Hz, 50Hz,
60Hz
O
(X: Indisponibil, O: Disponibil)
În unele cazuri este posibil ca un semnal să nu se afişeze
corect pe televizorul LCD. Problema poate fi o neconcordanţă
cu standardele echipamentului sursă (DVD, aparatul care
însoţeşte televizorul etc.). Dacă aveţi o astfel de problemă,
contactaţi distribuitorul şi producătorul echipamentului sursă.
Formate de fişier acceptate pentru modul USB
Conţinut
Film
Extensie fişier
Format
Observaţii
Video
Audio
.mpg .mpeg
MPEG1,2
MPEG Layer 1/2/3
.dat
MPEG1,2
.vob
MPEG2
(Rezoluţie maximă/rată biţi etc.)
MPEG2
.mkv
H.264, MPEG1,2,4
EAC3/ AC3
.mp4
MPEG4, Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02,
Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta1/2, H.264
PCM/MP3
MAX 1920x1080 @ 30P 20Mbit/sec
MPEG2, MPEG4
Muzică
Foto
Subtitrare
.avi
Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid
1.03, Xvid 1.10-beta1/2, H.264
PCM
.mp3
-
MPEG 1 Layer 1 /
2 (MP3)
.jpg .jpeg
JPEG de bază
-
.
JPEG progresiv
-
.bmp
-
-
.sub .srt
-
-
Română - 70 -
32Kbps ~ 320Kbps(Bit rate)
32KHz ~ 48KHz(Sampling rate)
L x Î (maximum) = 15360 x 8640
4.147.200 byţi
L x Î (maximum) = 9600 x 6400
3.840.000 byţi
L x Î (maximum) = 9600 x 6400
3.840.000 byţi
-
Desene dimensionale
Română - 71 -
Eliminarea la scoaterea din uz
A. Informaţii privind eliminarea pentru utilizatori (utilizatori casnici)
1. În Uniunea Europeană
Atenţie: Produsul
dumneavoastră
este marcat cu
acest simbol. Acest
lucru semnifică
faptul că piesele
electrice şi
electronice folosite
nu ar trebui
amestecate cu
deşeurile casnice
generale. Există
un sistem de
colectare separat
pentru aceste
produse.
Atenţie: Dacă doriţi să aruncaţi acest echipament, nu folosiţi coşul de gunoi obişnuit!
Echipamentele electrice şi electronice trebuie tratate separat în conformitate cu legislaţia în vigoare şi necesită un
tratament şi reciclare corespunzătoare. Conform implementărilor statelor membre, utilizatorii casnici din UE pot
duce echipamentele electrice şi electronice la facilităţi de colectare speciale, gratuit*. În unele ţări* comerciantul
local poate lua înapoi produsul folosit, gratuit, dacă achiziţionaţi un nou produs similar. *) Vă rugăm să contactaţi
autorităţile locale pentru mai multe detalii.
Dacă echipamentele electrice sau electronice uzate folosesc baterii sau acumulatori, aceştia trebuie eliminaţi
separat înainte, conform cerinţelor locale.
În urma eliminării corecte a acestui produs, vă asiguraţi că deşeurile sunt tratate şi reciclate corespunzător,
prevenind astfel potenţialele efecte negative asupra mediului înconjurător sau asupra sănătăţii, care ar putea
apărea în urma eliminării necorespunzătoare a produsului.
2. În alte ţări care nu sunt membre UE
Dacă doriţi să eliminaţi acest produs, vă rugăm să contactaţi autorităţile locale şi să vă interesaţi care este metoda
corectă de eliminare.
Pentru Elveţia: Echipamentele electrice şi electronice uzate pot fi returnate gratuit către furnizor, chiar dacă nu
achiziţionaţi un nou produs. Mai multe facilităţi de colectare sunt listate pe pagina www.swico.ch sau www.sens.ch.
Б. Informaţii privind eliminarea pentru persoanele juridice
1. În Uniunea Europeană
Dacă acest produs este utilizat în scopuri de afaceri şi doriţi să-l eliminaţi:
Vă rugăm contactaţi furnizorul SHARP, care vă va informa cu privire la înapoierea produsului. E posibil să fiţi taxaţi
pentru înapoierea şi reciclarea produsului. Produsele mici (şi cantităţile mici) ar putea fi preluate de facilităţile de
colectare locale.
Pentru Spania: Vă rugăm să contactaţi sistemul de colectare abilitat sau autorităţile locale pentru înapoierea
produselor folosite.
2. În alte ţări care nu sunt membre UE
Dacă doriţi să eliminaţi acest produs, vă rugăm să contactaţi autorităţile locale şi să vă interesaţi care este metoda
corectă de eliminare.
Baterii furnizate împreună cu acest produs conţin urme de plumb.
Pentru UE: Tomberonul cu roţi implică faptul că bateriile nu trebuie aruncate împreună cu deşeurile casnice
generale! Există un sistem de colectare separat pentru bateriile folosite, pentru a permite tratarea şi reciclarea
corespunzătoare a acestora, conform legislaţiei. Vă rugăm contactaţi autorităţile locale pentru mai multe detalii
privind programele de colectare şi reciclare.
Pentru Elveţia: Bateriile folosite trebuie înapoiate la punctul de vânzare.
Pentru alte ţări care nu sunt membre UE: Vă rugăm să contactaţi autorităţile locale pentru a afla metoda corectă de
eliminare a bateriilor folosite
Română - 72 -
Montarea suportului
IMPORTANT
Vã rugãm sã citiþi urmãtoarele informaþii înainte de a ataºa suportul la noul dumneavoastrã
televizor Sharp.
Instalarea suportului
Înainte de a fixa suportul, asiguraþi-vã cã televizorul nu este conectat la sursa de alimentare.
Puneþi televizorul Sharp (1) pe o suprafaþã moale, stabilã ºi platã, cu partea frontalã în jos.
Aºezaþi suportul (3) pe cadrul de montare al suportului, pe partea din spate a televizorului.
Asiguraþi-vã cã suportul (3) este aºezat în mod corect ºi cã puteþi vedea gãurile pentru þuruburi pe partea din spate a
televizorului Sharp.
Aºezaþi capacul suportului (2) pe suport (3).
Asiguraþi-vã cã acest capac al suportului (3) este aºezat în mod corect ºi cã puteþi vedea gãurile pentru ºuruburi pe
partea din spate a televizorului Sharp.
NU introduceþi ºuruburile înainte de aºezarea formei din plastic.
Introduceþi cele patru ºuruburi furnizate ºi strângeþi-le uºor pânã când standul este fixat corespunzãtor.
1. Televizor Sharp
2. Capac suport
3. Suport
Română - 73 -
Demontarea suportului
IMPORTANT
Vã rugãm citiþi cu atenþie urmãtoarele informaþii înainte de a demonta suportul televizorului
dumneavoastrã Sharp.
Demontarea suportului
Înainte de a demonta suportul, asiguraþi-vã cã televizorul nu este conectat la alimentarea cu electricitate.
Amplasaþi televizorul Sharp pe o suprafaþã moale, stabilã ºi dreaptã, cu faþa în jos.
Deºurubaþi cu atenþie cele patru ºuruburi de la baza ansamblului ºi îndepãrtaþi-le în momentul în care sunt complet
deþurubate.
Îndepãrtaþi cu atenþie suportul þi capacul din plastic de pe panou.
Română - 74 -
Dimensiuni şurub pentru montare pe perete
Lungime şurub = A+B
Şurub
Dulap
Unghi de montare pe
perete
CĂTRE PRODUS
MODEL
VESA
LUNGIME MIN./ MAX. A
ŞURUBULUI (LUNGIME A)
LC-22LE250E/V/K
75 x 75 (W x H)
M4 X 6 / M4 X 10
LC-24LE250E/V/K-BK
LC-24LE250E/V/K-WH
75 x 75 (W x H)
M4 X 6 / M4 X 10
LC-24DV250E/V/K
75 x 75 (W x H)
M4 X 6 / M4 X 10
LC-32LE350E/V-BK
LC-32LE350E/V-WH
LC-32LE351E/K-BK
LC-32LE351E/K-WH
LC-32LE352E-BK
LC-32LE352E-WH
200 x 100 (W x H)
M4 X 6 / M4 X 10
LC-39LE350E/V-BK
LC-39LE350E/V-WH
LC-39LE351E/K-BK
LC-39LE351E/K-WH
LC-39LE352E-BK
LC-39LE352E-WH
400 x 200 (W x H)
M6 X 10 / M6 X 14
Română - 75 -
MAGYAR
БЪЛГАРСКИ
50233426
LCD ÖÂÅÒÅÍ ÒÅËÅÂÈÇÎĞ
Ğ ÚÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÇÀ ÓÏÎÒĞ ÅÁÀ
LCD SZÍNES TELEVÍZIÓ
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
TELEVIZOR LCD COLOR
MANUAL DE UTILIZARE
FAREBNÝ LCD TELEVÍZOR
NÁVOD NA OBSLUHU
SLOVENČINA
ROMANIAN
LC-22LE250V