AVA Media | RIP-N-PLAY | Handleiding Rip-N-Play 1.0

Handleiding Rip-N-Play
1.0
Inhoudsopgave
Blz. 1 Aansluitafbeeldingen
Blz. 2 De web interface
Blz. 3 Subsonic
Blz. 4/5/6 Het veranderen van Metadata in Subsonic
Blz. 7 configuratie Flac naar MP3
Blz. 8 FLAC naar Apple Lossless configureren
Blz. 9/10 De Netwerkomgeving
Blz. 11/12 Algemene instellingen
Blz. 13/14 back-up
Blz. 15/16 DLNA-server
Blz. 17 Sonos web
Blz. 18 Algemeen logboek
CD sleuf
aan/uit indicatie
actie-indicatie
S/PDIF
Kabelklem
A/C Power
Ethernet
USB tbv back-up
Display Poort (niet in gebruik)
1
De Web interface
De Rip-N-Play is te benaderen via een web interface. Dat betekent dat de Rip-N-Play
een eigen, lokale internetpagina heeft waarop u instellingen kunt wijzigen.
Om deze lokale internet pagina op te roepen, opent u een willekeurige web browser
(Internet Explorer, Google Chrome, Safari, Firefox etc.) en voert u in op een
computer, smart Phone of tablet:
http://ripnplay (bij PC, Android/Windows Tablet of smart Phone)
http://ripnplay.local (bij een Mac, iPhone/iPhone/iPod Touch)
De afbeelding hierboven geeft de startpagina weer als u de Rip-N-Play met een MAC
benadert via Safari. Deze startpagina geeft algemene informatie weer over uw Rip-NPlay zoals de status van de server, de software versie, het IP-adres en het gebruikte
geheugen. Aan de linkerkant staan de verschillende sub menu’s. Als u “Home”
aanklikt, komt u bijvoorbeeld altijd terug op de startpagina hierboven.
2
Subsonic
Subsonic is een programma dat u in staat stelt om audio bestanden, die opgeslagen
zijn op het interne geheugen van uw Rip-N-Play, direct af te spelen op de eigen
internetpagina of op een locatie elders ter wereld.
Daarnaast kunt u in Subsonic de zogenaamde meta data en album hoezen
aanpassen van de audiobestanden die in het interne geheugen van de Rip-n-Play
staan.
Het bovenstaande scherm zal verschijnen als u Subsonic aanklikt. Om vervolgens in
te kunnen loggen, dient u “admin” in te vullen in zowel het invulveld “Username” als
“Password” Na succesvol inloggen zal het volgende scherm verschijnen:
3
Het Veranderen van Metadata in Subsonic
Subsonic stelt u in staat om op een comfortabele manier binnen de Rip-N-Play
veranderingen aan te brengen in de Meta data van de audiobestanden die
opgeslagen zijn op het interne geheugen van uw Rip-N-Play. Meta data zijn de
gegevens over het album, titels van de individuele nummers binnen een album, jaar
van uitgave, etc. De albumhoes maakt ook deel uit van deze meta data.
Op de vorige pagina kunt u een afbeelding van het beginscherm van Subsonic zien.
An de linkerkant ziet u de mappen flac en mp3 staan. Als u fl ac aanklikt ziet u alle
albums die opgeslagen staan op uw Rip-N-Play in flac formaat.
U kunt een album selecteren door op de albumhoes of de naam van de artiest aan te
klikken.
4
Door onderaan de albumhoes “Change” aan te kikken kunt u deze veranderen.
Bent u het niet eens met de gevonden resultaten? Dan kunt u ook direct een internet
pagina invoeren waar het gewenst bestand op staat.
Als u “Edit Tags” aanklikt, het scherm waarvan de afbeelding onderaan op pagina 4
van deze handleiding staat, ziet u het volgende scherm:
In de witte vlakken kunt u nu veranderingen aanbrengen.
Tip: Bij de invulvelden Artis, Album, Year en Genre kunt u wat u in het bovenste
invoerveld ingevuld heeft laten gelden voor alle onderliggende invoervelden in
dezelfde kolom door op “SET” te klikken.
5
Vergeet niet uw wijzigingen op te slaan! Links onder vindt u daarvoor een knop
“Save”
6
Encoder
De Rip-n-Play Kopieert (ript) bestanden standaard in het formaat flac. Het is echter
mogelijk om tegelijkertijd de audiobestanden in MP3 en/of Apple Lossless formaat
(ALAC/m4a) op te slaan (her-converteren of “mirroring”) Daarnaast kunt u dit ook
achteraf doen met eerder opgeslagen bestanden. Iedere keer als u dit proces
uitvoert, zullen alleen de nieuw toegevoegde audiobestanden behandeld worden.
Let op: bij sommige audiobestanden, die niet door de Rip-N-Play geript zijn, maar
naar de Rip-N-Play gekopieerd zijn van buitenaf, is het niet mogelijk om deze in
MP3/ALAC te kopiëren!
Met de bovenste rij knoppen kunt u het her- converteren starten en stoppen.
Daarnaast kunt u een logboek inkijken van de processen die plaats gevonden
hebben. Er is nog een knop om dit logboek te wissen.
Daarnaast is er een knop om alle mp3 bestanden te wissen.
De Configuratie Flac naar MP3
Bij “mp3 quality” kunt u de kwaliteit van de mp3 bestanden bepalen.
Met “Enable automatic mp3 mirroring” stelt u in dat er gelijktijdig in Flac en mp3
geript moet worden.
7
Met de functie “Enable mp3 embedden cover art” wordt u in staat gesteld
albumhoezen direct binnen de mp3 bestanden op te slaan. Bij sommige media
spelers is dit een vereiste.
De Configuratie voor Flac naar Apple Lossless (ALAC)
Met “Enable automatic ALAC mirroring” stelt u in dat Bij het rippen naast flac en/of
mp3 tegelijkertijd een kopie in Apple lossless gemaakt wordt.
Let op: Instellingen kunt u kiezen door links van de instelmogelijkheden op het
vierkantje te klikken. Als er een vinkje verschijnt, is de betreffende instelling gekozen.
Klik wel op de knop “submit” links onderaan om de instellingen daadwerkelijk op te
slaan!
8
De netwerk omgeving
In het Scherm “Network Cofiguration” kunt u verschillende opties voor de
communicatie van de Rip-N-Play met uw computernetwerk instellen.
Bij “System Name” kunt u ingeven met welke naam uw Rip-N-Play weergegeven
mag worden in het netwerk. Bij “SMB workgroup” kunt u datzelfde doen voor een
windows- of SMB-werkgroep.
U kunt kiezen tussen DHCP * of een vast IP-adres (Static IP address) voor de Rip-NPlay. Standaard staat de Rip-N-Play ingesteld op DHCP.
Tip: Vaak is het handiger om in uw router het IP adres dat uitgegeven is aan de RipN-Play vast te zetten. Het nadeel van een vast IP adres op de Rip-N-Play instellen is
dat in het geval u de Rip-N-Play aansluit op een compleet ander netwerk of uw
thuisnetwerk op één of andere manier veranderd is, de Rip-N-Play niet meer
zichtbaar zou kunnen zijn of benaderd zou kunnen worden.
* Dynamic Host Configuration Protocol is een computerprotocol dat beschrijft
hoe een computer dynamisch zijn netwerkinstelling van een DHCP-server
zoals een router kan verkrijgen )
Tot slot is er nog de mogelijkheid “Enable Sonos Share”
9
Op de afbeelding in het voorbeeld is deze functie ingeschakeld. Zodra deze functie
ingeschakeld is, zal de functie Sonos Web zichtbaar worden. Daarnaast zullen er
voor Sonos vereenvoudigde bestandsmappen weergegeven worden, zodat de RipN-Play makkelijker te integreren is binnen een Sonos systeem.
Zie hier nog een voorbeeld van de pagina “Network Configuration” waarin “Enable
Sonos Share” uitgeschakeld is. Sonos Web staat dan ook niet meer in de kolom aan
de linker kant.
Let op: Ook hier geldt weer dat de gemaakte instellingen pas van kracht zijn nadat u
op de knop “submit” geklikt heeft!
10
Algemene Instellingen
In het venster “System Configuration” kunt u algemene instellingen doen.
In de rij bovenaan bevinden zich knoppen voor respectievelijk herstarten van het
systeem (Reboot), het uitschakelen van het systeem (Power down), het corrigeren
van de tijd (Correct system time) en het (vroegtijdig) uitwerpen van een CD (Eject
CD)
Verder kan er bij “Time Zone” de plaatselijke tijd ingesteld worden. Daaronder kan er
nog een taal gekozen worden.
Bij “LED configuration “ wordt u in staat gesteld om de LED’s, die zich aan de
voorkant van het apparaat bevinden, in te stellen.
Tip: Het is het handigst om alle opties te selecteren of geselecteerd te laten. Op die
manier kunt u eventuele verbindingsfouten en problemen bij het rippen op het
apparaat zelf aflezen.
Let op: Ook hier geldt weer dat de gemaakte instellingen pas van kracht zijn nadat u
op de knop “submit” geklikt heeft!
Bij de afdeling “Service Manager” onderaan kunt u de respectievelijk “Auto ripper”
(automatisch rippen van CD na de invoer van een CD) DLNA server (het delen van
bestanden zodat DLNA compatible netwerkspelers inhoud van uw Rip-N-Play af
kunnen spelen) en de Samba Server (gedeelde mappen) in en uitschakelen.
Het is het beste als alle apparaten aan staan (Running)
11
Aan het eind van de bovenste rij in het scherm “System Configuration” naast de knop
“eject CD” ook nog een optie “upgrade”
Als u deze optie selecteert, komt u in het volgende scherm terecht:
In het scherm Upgrade Status kunt u het systeem bij laten werken met de recentste
software door de knop “Start Upgrade” te selecteren. Onder de rij met knoppen zal
de status van deze upgrade te zien zijn.
Doe dit regelmatig om het systeem zo stabiel mogelijk te houden.
Met “View full log” kunt een uitgebreid logboek inzien met gedetailleerde informatie
omtrent de upgrade. Met “Clear Log” kunt u het Logboek weer wissen.
Met “Reboot” kunt u het system opnieuw opstarten.
12
Back-up
Het is aan te raden om van tijd tot tijd een back-up te maken van de audiobestanden,
die u gecreëerd heeft met de Rip-N-Play of naar de Rip-N-Play gekopieerd heeft.
In de web interface gebeurt dat met de functie Backup.
De back-up wordt gedaan op een USB-opslagmedium zoals een USB-harde schijf of
USB memoriestick.
Andersom kunt u een eerder gemaakte back-up weer terug kopiëren naar uw Rip-NPlay
Als u het scherm “USB Backup” opent, wordt u verzocht om eerst een USBopslagmedium aan te sluiten op uw Rip-N-Play.
Tip: let op de capaciteit van het USB-opslagmedium! Kies bij voorkeur een USBopslagmedium met meer opsagruimte dan het interne geheugen van uw Rip-N-Play!
Na het aansluiten van een USB-opslagmedium, zal het scherm veranderen en
worden er meer opties zichtbaar.
Om het USB-opslagmedium geschikt te maken voor de Rip-N-Play, dient u het eerst
te formatteren. Selecteer “Format Drive” rechts bovenin om uw USB-opslagmedium
te formatteren. Na het formatteren, kunt u het USB-opslagmedium alleen nog
gebruiken met uw Rip-N-Play.
13
Nadat uw drive succesvol geformatteerd is, kunt u beginnen met het maken van een
back-up door “backup to USB te selecteren.
Let op: dit proces kan lang duren, zeker bij een vol intern geheugen van uw Rip-NPlay!
Met de optie “Restore from USB” kunt u een eerder gemaakte back-up weer
terugschrijven naar het interne geheugen van uw Rip-N-Play.
Mocht u eventueel de back-up vroegtijdig willen beëindigen, kunt u op “Abort”
klikken.
Ook hier ziet u weer de mogelijkheden om een volledig logboek in te zien of op te
schonen.
Let Op: de gemaakte backup bevat de inhoud van alle gedeelde mappen, waaronder
ook “movies” en “pictures” ook de inhoud van deze mappen maken deel uit van de
back-up.
14
DLNA Server
Uw Rip-N-Play is DLNA/UPnP compatible. Dat is handig, aangezien veel smart TV’s
en mediaspelers dit protocol ondersteunen. In het venster “DLNA Server” kunt u
instellingen maken voor DLNA.
DLNA server Configuration Kunt u de locatie instellen waar een compatible DLNA
afspeel apparaat zijn bestanden moet uitlezen. Het standaard pad voor audio is:
/storage/music/flac
Dit betekent dat er alleen Audiobestanden afgespeeld worden op de DLNA speler ,
die in de map “flac” staan. Wilt u liever alleen bestanden bestanden delen via DLNA
die in de map “mp3” staan, dan wordt het pad:
/storage/music/mp3
Let Op: het is mogelijk om bestanden te kopieren naar uw Rip-N-Play vanaf een
andere netwerklocatie zoals een PC of Mac. Kopieert u bijvoorbeeld een mp3
bestand naar de map “flac”, dan zal een DLNA mediaspeler ook gewoon dit mp3
bestand zien en afspelen als mp3; de map flac is alleen een locatie.
Let Op: Als u liever alle bestandsmappen beschikbaar wilt hebben via DLNA wordt
het pad:
/storage/music/
U stelt de mappen “video files” en “pictures” op dezelfde manier in als bij de Audio
Files. Dat betekent dat de inhoud van deze mappen ook vrij te bepalen is.
15
Bij het invoerveld “description”, kunt u aangeven met welke naam uw Rip-N-Play
weergegeven wordt in een DLNA omgeving. Standaard is dat:
RIP-N-PLAY Media Server
Om albumhoezen vloeiend te kunnen transporteren over het netwerk, is er de
mogelijkheid om deze afbeeldingen in grootte te beperken. Dat regelt u onderaan in
bij “Max size of cover art” deze staat standaard op 140 x 140 pixels.
Wenst u een betere resolutie, dan vergroot u het aantal pixels.
In de rij met knoppen bovenaan het venster DLNA Server vindt wederom de
mogelijkheid voor het bekijken van een logboek. Verder kunt u eventueel een
“rescan” uitvoeren van de DLNA bibliotheek. Deze her indexering kan langer duren,
naarmate er zich meer bestanden in de DLNA-mappen bevinden.
Wilt u de DLNA-server weer terugbrengen naar de originele instellingen, kies dan de
knop “Reset to defaults”
Let Op: media bestanden die vanaf netwerklocaties buiten de RIP-N-PLAY naar het
interne geheugen van de Rip-N-Play gekopieerd zijn, zullen ook geïndexeerd worden
door de DLNA server. Dat gebeurt niet direct na het kopiëren. Wilt u toch snel
gebruik kunnen maken van een dergelijk bestand in een DLNA omgeving, voer dan
een “rescan” uit.
16
Sonos Web
Alleen als u bij het venster “Network Configuration” “Enable Sonos Share”
geselecteerd hebt, zal Sonos Web zichtbaar zijn.
Als u Sonos Web selecteert, verschijnt de iSonos bedieningsomgeving voor Sonos .
In deze omgeving kunt u van verschillende zones binnen het Sonos systeem het
volume regelen en playlists inzien en nummers daaruit selecteren.
17
Algemeen Logboek
De laatste functie binnen de web pagina van uw Rip-N-Play, Logging, geeft een
logboek van de “CD Auto Ripper” weer. U ziet tijdens het rippen van een CD de
voortgang van het rip proces. Tevens kunt u hier eventuele foutmeldingen uitlezen.
18
Download PDF