Toshiba Satellite C50D-B-14K Kullanım Kılavuzu

Toshiba Satellite C50D-B-14K Kullanım Kılavuzu
Kullanıcı El Kitabı
C50-B/C50T-B/C50D-B
İçindekiler
Bölüm 1
TOSHIBA Hukuk, Düzenlemelere ilişkin ve Güvenlik Bilgileri
Telif Hakkı, Sorumluluk Reddi ve Ticari Markalar .............................. 1-1
Düzenlemeye İlişkin Bilgiler ................................................................. 1-2
Video Standardı Bildirimi ...................................................................... 1-7
ENERGY STAR® Programı ................................................................... 1-9
Bilgisayarın ve pillerinin elden çıkartılması ........................................ 1-9
Optik disk sürücüsü güvenlik talimatları .......................................... 1-10
Genel Önlemler .................................................................................... 1-11
Güvenlik Simgeleri .............................................................................. 1-13
Bölüm 2
Başlarken
Ekipman onay listesi ............................................................................. 2-1
Genel kurallar ........................................................................................ 2-1
Bilgisayarınızın ilk kez kullanılması ..................................................... 2-2
Windows ile tanışın ............................................................................... 2-7
Gücün kapatılması ................................................................................ 2-9
Sistem Kurtarma .................................................................................. 2-13
Bölüm 3
Genel Bakış
Ekran kapalıyken ön taraf ..................................................................... 3-1
Sol taraf .................................................................................................. 3-2
Sağ taraf ................................................................................................. 3-3
Arka taraf ................................................................................................ 3-5
Alt taraf ................................................................................................... 3-5
Ekran açıkken ön taraf .......................................................................... 3-6
Entegre Donanım Bileşenleri ............................................................... 3-8
Güç Durumu Açıklamaları .................................................................. 3-11
Bölüm 4
Cihazların İşleyişi Hakkında Temel Bilgiler
Dokunmaya Duyarlı Ekranın Kullanımı ............................................... 4-1
Touch Pad Kullanımı ............................................................................. 4-2
Klavye ..................................................................................................... 4-2
Optik Disk Sürücüsü ............................................................................. 4-5
CyberLink PowerDVD for TOSHIBA ................................................... 4-11
Harici bir 3D aygıtta 3D Oynatma ....................................................... 4-13
Pil .......................................................................................................... 4-14
LAN ....................................................................................................... 4-17
Bellek ortamı ........................................................................................ 4-19
Kullanıcı El Kitabı
ii
Harici Ekran ......................................................................................... 4-22
Güvenlik kilidi ...................................................................................... 4-26
İsteğe Bağlı TOSHIBA Aksesuarları .................................................. 4-26
Ses Sistemi ve Video modu ................................................................ 4-26
Bölüm 5
Yardımcı Programlar ve İleri Düzeyde Kullanım
Yardımcı Programlar ve Uygulamalar ................................................. 5-1
Diğer özellikler ....................................................................................... 5-4
TOSHIBA Password Utility ................................................................... 5-6
TOSHIBA Sistem Ayarları ..................................................................... 5-9
TOSHIBA PC Health Monitor .............................................................. 5-10
TOSHIBA Ürün Geliştirme Programı .................................................. 5-11
TOSHIBA Setup Utility ........................................................................ 5-12
Bölüm 6
Sorun Giderme
Sorun çözme süreci .............................................................................. 6-1
Donanım ve sistem kontrol listesi ....................................................... 6-4
TOSHIBA desteği ................................................................................. 6-14
Bölüm 7
Ek
Teknik Özellikler .................................................................................... 7-1
AC Güç Kablosu ve Konnektörler ........................................................ 7-2
Kablosuz Cihaz Bilgileri ........................................................................ 7-4
Hukuki Dipnotlar .................................................................................. 7-14
VCCI Sınıf B Bilgileri (Sadece Japonya) ............................................ 7-17
OpenSSL Toolkit License Issues ....................................................... 7-17
FreeType License Issues .................................................................... 7-19
Dizin
Kullanıcı El Kitabı
iii
Bölüm 1
TOSHIBA Hukuk, Düzenlemelere
ilişkin ve Güvenlik Bilgileri
Bu bölümde TOSHIBA bilgisayarlarıyla ilgili Hukuki, düzenlemelere ilişkin
ve güvenlik bilgileri yer almaktadır.
Telif Hakkı, Sorumluluk Reddi ve Ticari
Markalar
Telif Hakkı
© 2015 TOSHIBA Corporation. Tüm hakları saklıdır. Telif hakkı yasaları
uyarınca, bu el kitabı TOSHIBA'nın yazılı izni olmadan hiçbir şekilde
çoğaltılamaz. Bu belgedeki bilgilerin kullanılması konusunda hiçbir patent
yükümlülüğü kabul edilmemektedir.
Birinci basım Temmuz 2015
Telif hakkı yasaları kapsamındaki müzik, film, bilgisayar programları,
veritabanları ve diğer fikir mülkiyeti ile ilgili telif hakkı yetkisi söz konusu
ürünlerin yaratıcılarına veya telif hakkı sahibine aittir. Telif hakkı
kapsamındaki materyaller sadece kişisel kullanım veya ev içinde kullanım
için çoğaltılabilir. Söz konusu ürünlerin, yukarıda belirtilenler dışında, telif
hakkı sahibinin izni alınmadan kullanılması (dijital formata çevirme,
değiştirme, kopyalanan materyalin aktarılması ve ağ üzerinden dağıtılması)
telif hakkının veya yazar haklarının ihlali anlamına gelir ve maddi tazminat
gerektireceği gibi ceza davası açılması da söz konusudur. Bu el kitabını
çoğaltırken telif hakkı yasalarına uyun.
Sorumluluk Reddi Beyanı
Bu el kitabının doğruluğu onaylanmış ve incelenmiştir. Bu belgede yer alan
talimatlar ve açıklamalar bu el kitabının oluşturulduğu tarihte
bilgisayarınızla ilgili doğru talimatlar ve açıklamalardır. Bununla birlikte,
bundan sonraki bilgisayarlar ve elkitapları haber verilmeden değiştirilebilir.
TOSHIBA, bilgisayarla el kitabı arasındaki hatalardan, eksikliklerden veya
farklılıklardan kaynaklanan dolaylı veya dolaysız zararlar konusunda hiçbir
sorumluluk kabul etmez.
Ticari markalar
Intel, Intel SpeedStep, Intel Core, ve Centrino Intel Corporation
kuruluşunun ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.
Kullanıcı El Kitabı
1-1
AMD, AMD Arrow logosu, PowerPlay, Vari-Bright markaları ve bunların
kombinasyonları Advanced Micro Devices, Inc. kuruluşunun ticari
markalarıdır.
Windows, Microsoft ve Windows logosu, Microsoft Corporation
kuruluşunun tescilli ticari markalarıdır.
Bluetooth® sözcük işareti ve logoları Bluetooth SIG, Inc. kuruluşunun tescilli
ticari markalarıdır ve bu markalar TOSHIBA Corporation tarafından lisanslı
olarak kullanılmaktadır.
HDMI ve High-Definition Multimedia Interface terimleri ve HDMI Logosu,
ABD'de ve diğer ülkelerde HDMI Licensing LLC kuruluşunun ticari markası
veya tescilli ticari markasıdır.
CyberLink ve CyberLinkPowerDVD CyberLink Corporation kuruluşunun
tescilli ticari markalarıdır.
Secure Digital ve SD, SD Card Association kuruluşunun ticari markalarıdır.
MultiMediaCard ve MMC, MultiMediaCard Association kuruluşunun ticari
markalarıdır.
DTS, Symbol ve DTS ve Symbol birlikte DTS Inc. kuruluşunun tescilli ticâri
markaları ve DTS Studio Sound da bu kuruluşun ticari markasıdır © DTS,
Inc. Her Hakkı Saklıdır.
Realtek, Realtek Semiconductor Corporation kuruluşunun tescilli bir ticari
markasıdır.
Bu kullanıcı el kitabındaki tüm diğer ürün ve hizmet isimleri ilgili firmaların
markaları veya tescilli markaları olabilir.
Düzenlemeye İlişkin Bilgiler
FCC bilgileri
FCC uyarısı “Uygunluk Açıklaması Belgesi”
Bu cihaz testlerden geçirilmiş ve cihazın FCC kuralları kısım 15 uyarınca B
Sınıfı dijital cihaz kısıtlamaları karşıladığı belirlenmiştir. Bu limitler mesken
kurulumunda zararlı sinyal karışmasına karşı makul koruma sağlamak için
tasarlanmıştır. Bu ekipman radyo frekansı oluşturmakta, kullanmakta ve
yayabilmektedir; ekipman talimatlara uygun şekilde kurulmadığı ve
kullanılmadığı takdirde radyo iletişimi için zararlı sinyal karışmasına neden
olabilir. Bununla birlikte, belirli bir kurulumda sinyal karışması olmayacağı
konusunda herhangi bir garanti verilmemektedir. Bu ekipmanın radyo veya
televizyon sinyallerinin alınmasını engelleyip engellemediğini ekipmanı açıp
kapatarak belirleyebilirsiniz; ekipman sinyal karışmasına neden oluyorsa,
kullanıcının aşağıdaki önlemlerden birini veya birkaçını deneyerek sinyal
karışmasını düzeltmesi önerilmektedir:
Alıcı antenin yönünü veya yerini değiştirin.
Ekipmanla alıcı arasındaki uzaklığı arttırın.
Ekipmanı alıcının bağlı olduğu devre üzerinde bulunmayan bir duvar
prizine bağlayın.
Kullanıcı El Kitabı
1-2
Yardım için satıcınıza veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine
başvurun.
Bu ekipmana sadece FCC Sınıf B limitlerine uygun çevrebirim cihazları
takılabilir. Ürün, uygun olmayan veya TOSHIBA tarafından önerilmeyen
çevrebirim cihazlarıyla çalıştırıldığı takdirde radyo ve TV sinyallerinin
alınmasında parazite neden olabilir. Harici cihazlarla bilgisayarın harici
RGB monitörü bağlantı noktası, Evrensel Seri Veri Yolu (USB 2.0 ve 3.0),
HDMI bağlantı noktası ve Kulaklık/Mikrofon birleşik girişi arasında korumalı
kablolar kullanılmalıdır. TOSHIBA'nın açık olarak onayladığı şekillerde veya
yetkili kıldığı kişilerce yapılmayan her türlü değişiklik veya tadilat bu ürünün
kullanımı için verilen izinleri geçersiz kılar.
FCC koşulları
Bu cihaz FCC kuralları kısım 15'e uygundur. Cihaz kullanımı iki koşula
bağlıdır:
1.
2.
Bu cihaz zararlı sinyal karışmasına neden olmamalıdır.
Bu cihaz, hatalı çalışmaya neden olabilecek her türlü sinyal karışması
dâhil olmak üzere alınan tüm sinyal karışmasını kabul etmelidir.
İrtibat
Adres:
TOSHIBA America Information Systems, Inc.
9740 Irvine Boulevard
Irvine, California 92618-1697
Telefon:
(949) 583-3000
Bu bilgi sadece gerekli olduğu ülkeler/bölgeler için geçerlidir.
AB Uygunluk Belgesi
Bu ürün ilgili Avrupa Yönergeleri uyarınca CEİşaretini taşımaktadır. CE-İşareti ile ilgili
sorumluluklar Hammfelddamm 8, 41460 Neuss,
Almanya adresinde faaliyet gösteren TOSHIBA
EUROPE GMBH kuruluşuna aittir. Resmi AB
Uyumluluk Belgesinin tamamı TOSHIBA'nın şu
İnternet sitesinde bulunabilir:
http://epps.toshiba-teg.com
Kullanıcı El Kitabı
1-3
CE uygunluğu
Bu ürün, başta RoHS Yönergesi 2011/65/EU, Radyo Ekipmanı ve
Telekomünikasyon Terminal ekipmanı Yönergesi 1999/5/EC ve EkoTasarım Yönergesi 2009/125/EC (ErP) olmak üzere ilgili Avrupa
Yönergeleri ve bağlantılı uygulama tedbirleri uyarınca CE-İşaretini
taşımaktadır.
Bu ürün ve ürüne ait özgün aksesuar seçenekleri yürürlükteki EMC
(Elektromanyetik uyum) ve güvenlik standartlarına uygun olarak
tasarlanmıştır. Bununla birlikte, TOSHIBA kendisi tarafından üretilmeyen
aksesuar seçenekleri veya kablolar kullanıldığında veya uygulandığında bu
ürünün EMC standartlarına uygun çalışacağını garanti etmemektedir. Bu
durumda, söz konusu aksesuar seçeneklerini / kabloları bağlayan /
uygulayan kişiler sistemin (PC'nin ve aksesuar seçeneklerinin / kabloların)
gerekli standartlara uygunluğunu güvence altına almakla yükümlüdür.
Genel EMC sorunlarından kaçınmak için aşağıdaki önerileri uygulamanız
gereklidir:
Sadece CE işaretli aksesuar seçenekleri bağlanmalı / uygulanmalıdır
Sadece yüksek kaliteli blendaja sahip kablolar bağlanmalıdır
Çalışma ortamı
Bu ürün "Mesken, işyeri ve hafif sanayi ortamlarıyla" ilgili EMC
(Elektromanyetik Uyumluluk) gereksinimlerini karşılayacak şekilde
tasarlanmıştır. TOSHIBA bu bilgisayarın yukarıda belirtilen “Mesken, işyeri
ve hafif sanayi ortamları” dışındaki çalışma ortamlarında kullanılmamasını
öngörmektedir.
Bu ürün aşağıdaki çalışma ortamlarından kullanılmamalıdır:
Endüstriyel Ortamlar (örneğin, 380V trifaze şebeke cereyanı kullanılan
ortamlar)
Tıbbi Ortamlar
Motorlu Araç Ortamları
Uçak Ortamları
TOSHIBA, bu ürünün uygun olmayan çalışma ortamlarında
kullanılmasından kaynaklanan sorunlarla ilgili olarak hiçbir yükümlülük
kabul etmemektedir.
Bu ürün uygun olmayan çalışma ortamlarından kullanıldığında, aşağıdaki
sonuçlar oluşabilir:
Yakın çevredeki diğer cihazlarla veya makinelerle sinyal karışması
oluşabilir.
Yakın çevredeki diğer cihazların veya makinelerin yol açtığı parazit
nedeniyle bu ürün hatalı çalışabilir veya veri kaybı oluşabilir.
Dolayısıyla, TOSHIBA, bu ürün uygun olmayan çalışma ortamlarında
kullanılmadan önce elektromanyetik uyum konusunda tüm testlerin
yapılmasını önermektedir. Ürün otomobilde veya uçakta kullanılmadan
önce üreticiden veya havayolu şirketinden onay alınması gereklidir.
Kullanıcı El Kitabı
1-4
Bunun yanı sıra, güvenlik nedenleriyle, bu ürünün patlayıcıların bulunduğu
ortamlarda kullanılmaması gereklidir.
Kanada Yönetmelik Bilgileri (Sadece Kanada)
Bu dijital cihaz Kanada Ulaştırma Bakanlığının Radyo Paraziti
Yönetmeliğinde belirtilen B Sınıfı dijital cihaz radyo gürültüsü emisyonu
sınırlarını aşmamaktadır.
Kanada Ulaştırma Bakanlığı (DOC) yönetmelikleri uyarınca, TOSHIBA
Corporation tarafından açık olarak onaylanmayan her türlü değişiklik veya
tadilat bu ekipmanı kullanma yetkinizin sona ermesine neden olabilir.
Bu B Sınıfı dijital cihaz Kanada Parazit Oluşturucu Ekipman
Yönetmeliklerindeki tüm şartlara uygundur.
Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du
Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.
Aşağıdaki bilgiler sadece AB üyesi ülkeler için
geçerlidir:
Ürünlerin bertaraf edilmesi
Üzerinde çarpı işareti olan tekerlekli çöp kutusu simgesi
ürünlerin toplanması ve ev atıklarından ayrı olarak bertaraf
edilmesi gerektiğini göstermektedir. Entegre piller ve
aküler ürünle birlikte bertaraf edilebilir. Bu bileşenler geri
dönüşüm merkezinde ayrılacaktır.
Siyah çubuk ürünün 13 Ağustos 2005 tarihinden sonra
pazara sunulduğunu göstermektedir.
Ürünlerin ve pillerin ayrı ayrı toplanmasına katkıda
bulunarak ürünlerin ve pillerin uygun bir şekilde bertaraf
edilmesinin güvence altına alınmasına ve böylelikle
çevreye ve insan sağlığına yönelik muhtemel olumsuz
sonuçların önlenmesine yardımcı olabilirsiniz.
Ülkenizdeki toplama ve geri dönüşüm programları
hakkında detaylı bilgi için lütfen
( www.toshiba.eu/recycling ) web sitemizi ziyaret edin veya
ilgili yerel belediye dairesi veya ürünü satın aldığınız
mağazayla iletişime geçin.
Kullanıcı El Kitabı
1-5
Pillerin ve/veya akülerin bertaraf edilmesi
Üzerinde çarpı işareti olan tekerlekli çöp kutusu simgesi
ürünlerin toplanması ve ev atıklarından ayrı olarak bertaraf
edilmesi gerektiğini göstermektedir.
Pil Avrupa Pil Yönetmeliğinde belirtilen değerlerden daha
yüksek oranda kurşun (Pb), cıva (Hg) ve/veya kadmiyum
(Cd) içeriyorsa, üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli
çöp kutusunun altında kurşun (Pb), cıva (Hg) ve/veya
kadmiyum (Cd) elementlerinin kimyasal simgeleri
görünecektir.
Ürünlerin ve pillerin ayrı ayrı toplanmasına katkıda
bulunarak ürünlerin ve pillerin uygun bir şekilde bertaraf
edilmesinin güvence altına alınmasına ve böylelikle
çevreye ve insan sağlığına yönelik muhtemel olumsuz
sonuçların önlenmesine yardımcı olabilirsiniz. Bunu
gerçekleştirmek için tüm pil ve/veya bataryaları, terminal
bağlantı yerleri iletken olmayan bir bantla kapalı olacak
şekilde yerel geri dönüşüm merkezine veya satış
mağazasına veya bu cihazların çevre dostu bir şekilde
toplama hizmeti veren bir tesise götürmelisiniz.
Ülkenizdeki toplama ve geri dönüşüm programları
hakkında detaylı bilgi için lütfen
( www.toshiba.eu/recycling ) web sitemizi ziyaret edin veya
ilgili yerel belediye dairesi veya ürünü satın aldığınız
mağazayla iletişime geçin.
Bu simgeler ürünü satın aldığınız ülkeye ve bölgeye bağlı olarak
yapıştırılmamış olabilir.
REACH - Uygunluk Bildirimi
Avrupa Birliği (AB) kimya yönetmeliği, REACH (Kimyasal Maddelerin
Tescili, Değerlendirmesi, Yetkilendirmesi ve Kısıtlaması), 2018'e kadar
aşamalı süre bitimleriyle 1 Haziran 2007 tarihinde yürürlüğe girdi.
Toshiba tüm REACH koşullarını yerine getirecek olup, REACH mevzuatına
göre düzenlenen aday listede yer alan maddelerin bizim ürünlerimizde
bulunmasına ilişkin olarak müşterilerimize bilgi vermeyi taahhüt etmektedir.
Lütfen,
www.toshiba.eu/reach adresindeki web sitesini ziyaret ederek REACH
uyarınca aday listede yer alan maddelerin ürünlerimizde ne oranda
bulunduğu hakkında bilgi alın; % 0,1 üzerindeki değerlerde mevcut olmaları
durumunda ağırlık bazında verilmektedir.
Kullanıcı El Kitabı
1-6
Aşağıdaki bilgiler sadece Türkiye için geçerlidir:
Ürünlerin bertaraf edilmesi:
Üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp kutusu
sembolü bu ürünün diğer ev tipi atıklarla birlikte
toplanıp atılmaması gerektiği anlamına gelmektedir.
Bu ürün kullanım ömrü sonunda atık haline geldiğinde
insan ve çevre sağlığını korumak için en yakın geri
dönüşüm veya atık merkezine verilmelidir. Ülkenizdeki
toplama ve geri dönüşüm programlarıyla ilgili daha
fazla bilgi için lütfen yerel yetkililere veya ürünün satın
alındığı mağazaya başvurun.
AEEE Yönetmeliğine Uygundur
Toshiba 28300 sayılı Türkiye "Atık elektrikli ve elektronik eşyaların
kontrolü" yönetmeliği gereklerini tamamen yerine getirmektedir.
AEEE Yönetmeliğiyle uyumludur.
Ekranınızın muhtemel piksel hatası sayısı ISO 9241-307
standartlarına göre tanımlanmıştır. Piksel hatası sayısı bu standarttan
azsa, bu durum bir hata veya başarısızlık olarak kabul edilmez.
Pil bir sarf malzemesidir ve pil ömrü bilgisayarınızın nasıl
kullanıldığına bağlıdır. Pil hiç şarj edilemiyorsa, hatalı veya bozuktur.
Pil süresindeki değişiklikler bir hata veya bozukluk değildir.
Aşağıdaki bilgiler sadece Hindistan için geçerlidir:
Bu simgenin kullanılması bu ürünün ev atığı olarak ele
alınamayacağını göstermektedir.
Ürünü gerektiği şekilde imha ederek çevreye ve insan
sağlığına olumsuz etki yapılmasını önleyebilirsiniz; aksi
takdirde çevre kirliliği oluşabilir.
Bu ürünün geri dönüşümüne ilişkin daha ayrıntılı bilgi için
lütfen
( http://www.toshiba-india.com ) web sitemizi ziyaret edin
veya çağrı merkezimizi (1800-200-8674) arayın.
Bu simgeler ürünü satın aldığınız ülkeye ve bölgeye bağlı olarak
yapıştırılmamış olabilir.
Video Standardı Bildirimi
BU ÜRÜN, (I) YUKARIDAKİ STANDARTLARA UYGUN OLAN BİR
VİDEONUN ŞİFRELENMESİ (VİDEO) VE/VEYA (II) KİŞİSEL VEYA
TİCARİ OLMAYAN BİR FAALİYET İÇERİSİNDE OLAN BİR TÜKETİCİ
TARAFINDAN ŞİFRELENMİŞ VE/VEYA BU TÜR BİR VİDEOYU TEMİN
ETMEK İÇİN MPEG LA TARAFINDAN LİSANS VERİLMİŞ BİR VİDEO
Kullanıcı El Kitabı
1-7
SAĞLAYICISINDAN ELDE EDİLMİŞ BİR AVC, VC-1 VE MPEG-4
VİDEONUN ŞİFRESİNİN ÇÖZÜLMESİ AMACIYLA TÜKETİCİNİN TİCARİ
OLMAYAN VE KİŞİSEL KULLANIMI İÇİN AVC, VC-1 VE MPEG-4
GÖRSEL PATENT PORTFÖY LİSANSI ALTINDA LİSANSLANMIŞTIR.
BAŞKA HİÇBİR KULLANIM ŞEKLİ İÇİN LİSANS VERİLMEMEKTE VEYA
ZIMNİ OLARAK LİSANS SUNULMAMAKTADIR. PROMOSYON, DÂHİLİ
VEYA TİCÂRİ KULLANIM VE LİSANS UYGULAMALARI İLE İLGİLİ
BİLGİLER DE DÂHİL HER TÜRLÜ EK BİLGİYİ MPEG LA, L.L.C'DEN
ALABİLİRSİNİZ. BKZ.
http://www.mpegla.com
Kullanıcı El Kitabı
1-8
ENERGY STAR® Programı
Bilgisayar modeliniz ENERGY STAR® uyumlu olabilir.
Satın aldığınız model bu özellikle uyumluysa Energy Star
logosunu kullanır ve şu bilgiler geçerlidir.
ENERGY STAR Programının ortağı olan TOSHIBA bu
bilgisayarı enerji verimliliğiyle ilgili en yeni ENERGY STAR
kılavuzlarına uygun olarak tasarladı. Bilgisayarınız gerek
AC gücü gerekse pil modlarında en dengeli işletim
ortamını ve optimum sistem performansını sağlayacak güç
yönetimi seçenekleri fabrikada ayarlanmış olarak sevk
edilmektedir.
Bilgisayarınız, enerji tasarrufu yapmak amacıyla, AC güç
modunda 15 dakika hareketsiz kalınması durumunda
bilgisayarı ve ekranı kapatan düşük güç Uyku moduna
geçecek şekilde ayarlanmıştır.
Bilgisayarınızın maksimum enerji verimliliğiyle çalışmasını
sağlamak açısından TOSHIBA bu ayarı ve diğer enerji
tasarrufu ayarlarını olduğu gibi bırakmanızı tavsiye
etmektedir. Bilgisayarı güç düğmesine basarak Uyku
modundan çıkartabilirsiniz.
ENERGY STAR sertifikalı bilgisayar varsayılan olarak
etkin olmadığı belli bir süre sonra düşük güç "uyku
modu"na girecek şekilde ayarlanmalıdır. Fareye veya
klavyeye dokunulması saniyeler içinde bilgisayarı
"uyandıracaktır". Uyku özellikleri yılda 23 ABD Doları
(yılda 200 kWh elektrik) tasarruf elde etmenizi ve 300
pound (136 kg) sera gazı salınımını önlemenizi
sağlayabilir. Bilgisayarınızdaki uyku ayarlarını nasıl
yapacağınızı veya etkinleştireceğinizi öğrenmek için lütfen
şu web adresine gidin:
www.energystar.gov/sleepinstructions
Uyku ayarlarını ağ araçları aracılığıyla kurum çapında hızlı
ve kolay bir şekilde etkinleştirmek için lütfen şu web
adresine gidin:
www.energystar.gov/powermanagement
Bilgisayarın ve pillerinin elden çıkartılması
Bilgisayarın ve pillerin imha edilmesiyle ilgi detaylar için yetkili bir TOSHIBA
servis sağlayıcısına başvurun.
Kullanıcı El Kitabı
1-9
Optik disk sürücüsü güvenlik talimatları
Bu bölümün sonunda yer alan önlemleri okumayı unutmayın.
Sürücü modelinde bir lazer sistemi kullanılmaktadır. Bu ürünü doğru
bir şekilde kullanabilmeniz için bu elkitabını dikkatli bir şekilde okuyun
ve ileride de bakabilmek için saklayın. Aygıta herhangi bir zamanda
bakım yapılması gerekirse, yetkili bir servis noktasına başvurun.
Kılavuzda belirtilenlerden başka denetim değerlerinin veya ayarların
kullanılması veya başka işlemlerin yapılması radyasyona maruz kalma
tehlikesine neden olabilir.
Aygıtın kutusunu açmaya çalışmayın, aksi takdirde doğrudan lazer
ışınına maruz kalırsınız.
Gerekli Etiketin Yeri
(Örnek aşağıda gösterilmektedir. Etiketin ve üretim bilgilerinin yeri farklı
olabilir.)
TOSHIBA SAMSUNG STORAGE
TECHNOLOGY KOREA
CORPORATION 14F, Bldg. No.102,
Digital empire2, 486 Sin-dong,
Yeongtong-gu, Suwon-si,
Gyeonggi-do, Korea, 443-734
Önlemler
DİKKAT:Bu aygıt lazer sistemi
içermektedir ve "SINIF 1 LAZER
ÜRÜNÜ" olarak sınıflandırılmıştır."
Bu model aygıtları doğru
kullanabilmeniz için talimat
kılavuzunu dikkatli bir şekilde
okumanız ve ileride de kullanmak
üzere saklamanız gereklidir. Bu
aygıt modeliyle ilgili herhangi bir
sorun yaşarsanız, lütfen en yakın
"YETKİLİ servis istasyonuna"
başvurun. Aygıtın kutusunu açmaya
çalışmayın, aksi takdirde doğrudan
lazer ışınına maruz kalırsınız.
Kullanıcı El Kitabı
1-10
Genel Önlemler
TOSHIBA bilgisayarları güvenliği artıracak, bedensel gerilimi azaltacak ve
taşıma sırasında oluşacak koşullara dayanacak şekilde tasarlanmıştır.
Bununla birlikte, kişisel yaralanma ve bilgisayarın hasar görmesi riskini
önlemek için belirli önlemlerin alınması gereklidir.
Aşağıdaki genel önlemleri kesinlikle okuyun ve bu elkitabında yer alan
uyarılara mutlaka uyun.
Yeterli havalandırmanın sağlanması
Bilgisayarınız açık veya AC adaptörü prize takılı olduğunda daima
bilgisayarınızın ve AC adaptörünün havalandırmasının yeterli ve aşırı
ısınmaya karşı korunmalı bir durumda olduğundan emin olun
(Bilgisayarınız Uyku modunda olsa bile). Bu durumda, aşağıdaki konulara
dikkat edin:
Bilgisayarınızı veya Elektrik adaptörünü asla herhangi bir nesneyle
örtmeyin.
Bilgisayarınızı veya Elektrik adaptörünü elektrikli battaniye veya ısıtıcı
gibi bir ısı kaynağının yanına asla koymayın.
Hava kanallarını, bilgisayarın altındakiler de dâhil olmak üzere asla
kapatmayın.
Bilgisayarınızı daima düz sert bir yüzey üstünde kullanın.
Bilgisayarınızın halı veya başka yumuşak malzemeler üzerinde
kullanılması kanalları kapatabilir.
Bilgisayarın çevresinde her zaman yeterli boşluk bulundurun.
Bilgisayarınızın veya Elektrik adaptörünüzün aşırı ısınması sistem
arızasına, bilgisayar veya elektrik adaptörünün zarar görmesine ya da
yangına neden olabilir, bu da ciddi yaralanmalara yol açabilir.
Bilgisayar için uygun ortamı oluşturma
Bilgisayarı düz ve hem bilgisayarı hem de gerek duyduğunuz diğer
bileşenleri (örneğin yazıcıyı) alabilecek büyüklükte bir satıh üzerine
yerleştirin.
Bilgisayarın ve diğer ekipmanın çevresinde yeterli havalandırma
sağlayacak kadar boşluk bırakın. Aksi takdirde aşırı ısınma oluşabilir.
Bilgisayarınızın her zaman en iyi durumda çalışmasını istiyorsanız,
çalıştığınız yer aşağıdaki etkenlere maruz bırakılmamalıdır:
Toz, nem ve doğrudan güneş ışığı.
(Bilgisayarınıza bağlı olanlar dışında) Stereo hoparlörler veya
kulaklıklar gibi güçlü elektromanyetik yayan ekipman.
Isı veya nem oranında ani değişiklikler ve ısı değişikliği yaratan
kaynaklar (örneğin, havalandırma cihazları veya ısıtıcılar).
Aşırı sıcak, soğuk veya nem.
Sıvılar ve aşındırıcı kimyasallar.
Kullanıcı El Kitabı
1-11
Stres sorunları
Güvenli ve Rahat Kullanım Talimatları Kılavuzunu dikkatli bir şekilde
okuyun. Bu kılavuzda uzun süreli klavye kullanımı nedeniyle ellerinizde ve
bileklerinizde oluşabilen stres sorunlarını önlemeye yönelik bilgiler yer
almaktadır. Aynı zamanda fiziksel stresi önlemenize yardımcı olmak üzere
çalışma yeri tasarımı, postür ve aydınlatmayla ilgili bilgiler sunulmaktadır.
Isıdan kaynaklanan rahatsızlık
Bilgisayarınıza uzun süre temas etmeyin. Bilgisayar uzun süre
kullanıldıysa, yüzeyi çok ısınabilir. Yüzey sıcaklığı temas sırasında
aşırı sıcak gelmese de, bilgisayara uzun süre temas ederseniz
(örneğin, bilgisayarı dizinizin üstünde tutarsanız veya ellerinizi bilek
yastığında tutarsanız), cildinizde düşük ısıdan kaynaklanan
rahatsızlıklar oluşabilir.
Bilgisayar uzun süre kullanıldıysa, çeşitli bağlantı noktalarını
destekleyen metal plakaya doğrudan temas etmeyin.
Kullanım sırasında AC adaptörünün yüzeyi ısınabilir ama bu durum bir
hatalı çalışma göstergesi değildir. AC adaptörünü taşımanız
gerekiyorsa, adaptörü prizden çekin ve taşımadan önce soğumaya
bırakın.
AC adaptörünü ısıya duyarlı malzemelerin üzerine koymayın, aksi
takdirde malzeme zarar görebilir.
Basınçtan veya darbelerden kaynaklanan hasar
Bilgisayara aşırı baskı uygulamayın ve bilgisayarı aşırı darbeye maruz
bırakmayın; aksi takdirde bilgisayarın bileşenleri hasar görebilir veya
arızalanabilir.
Bilgisayarın temizlenmesi
Bilgisayarınızın uzun süre boyunca sorunsuz bir şekilde çalışabilmesi için
bilgisayarınızı tozdan ve kirden koruyun ve bilgisayarınızın çevresinde sıvı
bulundururken dikkatli olun.
Bilgisayarın içine sıvı dökülmemesine dikkat edin. Bilgisayar ıslanırsa,
hemen gücü kesin ve bilgisayarı yeniden açmadan önce kurumaya
bırakın. Bu gibi durumlarda, zararın kapsamını değerlendirmesi için
bilgisayarı yetkili bir servis sağlayıcısına inceletmeniz gereklidir.
Bilgisayarın plastik kısımlarını hafifçe nemlendirilmiş bir bezle silin.
Ekranı temizlemek için temiz bir bezin üstüne az miktarda cam
temizleyicisi püskürtün ve bu bezle ekranı silin.
Temizleyici sıvıyı asla doğrudan bilgisayara püskürtmeyin veya bilgisayarın
herhangi bir bölümüne sıvı kaçmasına izin vermeyin. Bilgisayarı
temizlemek için asla aşındırıcı veya yakıcı kimyasallar kullanmayın.
Kullanıcı El Kitabı
1-12
Bilgisayarın taşınması
Bilgisayar esnek bir günlük kullanım tarzı için tasarlanmıştır; bununla
birlikte, bilgisayarı taşırken birkaç basit önlemi alarak bilgisayarınızın
sorunsuz çalışmasını sağlayabilirsiniz.
Bilgisayarı taşımadan önce diskteki tüm işlemlerin sona erdiğinden
emin olun.
Bilgisayarı kapatın.
Bilgisayarı taşımadan önce AC adaptörünü ve bilgisayara bağlı tüm
çevrebirim cihazlarının kablolarını sökün.
Ekran panelini kapatın.
Bilgisayarı ekran panelinden tutarak kaldırmayın.
Bilgisayarı taşımadan önce kapatın, AC adaptörünü çıkarın ve
soğumaya bırakın. Bu talimatın izlenmemesi durumunda küçük çaplı
yaralanmalar meydana gelebilir.
Bilgisayarı ani sıcaklık değişikliklerine maruz bırakmayın (örneğin
bilgisayarı soğuk bir ortamdan sıcak bir odaya taşımak gibi). Yoğuşma
kaybolmadan bilgisayarı çalıştırmayın.
Bilgisayarı darbelere ve baskıya maruz bırakmayın. Aksi takdirde
bilgisayar zarar görebilir, çalışmayabilir veya verileriniz kaybolabilir.
Bilgisayarınızı asla üzerinde kart takılıyken taşımayın. Bilgisayarınız
veya kart zarar görebilir bu da bilgisayar arızasına neden olabilir.
Bilgisayarı taşımak için bir taşıma çantası kullanın.
Bilgisayarı taşırken, dikkatli bir şekilde tutun; aksi takdirde bilgisayar
düşebilir veya herhangi bir nesneye çarpabilir.
Bilgisayarınızı çıkıntılı kısımlarından tutarak taşımayın.
Cep telefonları
Cep telefonu kullanımı ses sistemini etkileyebilir. Bununla birlikte
bilgisayarın işleyişinde bir sorun oluşmaz, bilgisayarla cep telefonu
arasında 30 cm'lik bir uzaklığın bulunması önerilir.
Güvenli ve Rahat Kullanım Talimatları Kılavuzu
Bu bilgisayarın güvenli ve amacına uygun kullanımıyla ilgili tüm önemli
bilgiler ürünle birlikte verilen Güvenli ve Rahat Kullanım Talimatları
Kılavuzunda açıklanmaktadır. Bilgisayarı kullanmadan önce bu kılavuzu
mutlaka okuyun.
Güvenlik Simgeleri
Bu elkitabında, önemli bilgilere dikkatinizi çekmek için güvenlik simgeleri
kullanılmaktadır. Mesaj türleri aşağıda tanımlanmaktadır.
Talimatlara uymadığınız takdirde ölüme veya ciddi yaralanmaya yol
açabilecek, potansiyel olarak tehlikeli durumları gösterir.
Kullanıcı El Kitabı
1-13
Cihazın düzgün kullanılmaması veya talimatlara uyulmaması durumunda
veri kaybının oluşabileceği veya ekipmanınızın zarar görerek, düşük veya
orta düzeyli yaralanmalara yol açabileceğine dair bir uyarı mesajı sizi
bilgilendirecektir.
Lütfen okuyun. Ekipmanınızı en iyi şekilde kullanabilmeniz için size ipucu
veya öneri sunan bir nottur.
Kullanıcı El Kitabı
1-14
Bölüm 2
Başlarken
Bu bölümde bir ekipman listesi ve bilgisayarınızı kullanmaya başlamanızı
sağlayacak temel bilgiler sunulmaktadır.
Önyüklemesi TOSHIBA tarafından yapılmamış olan bir işletim sistemi
kullanıyorsanız bu el kitabında açıklanan özelliklerden bazıları düzgün bir
şekilde çalışmayabilir.
Ekipman onay listesi
Bilgisayarınızı dikkatli bir şekilde paketinden çıkartın, kutuyu ve paket
malzemelerini ileride de kullanabilmek için saklamayı unutmayın.
Donanım
Aşağıdaki tüm öğeleri alıp almadığınızı kontrol edin:
TOSHIBA Taşınabilir Kişisel Bilgisayar
AC adaptörü ve güç kablosu (2-pinli fiş veya 3-pinli fiş)
Dokümantasyon
Hızlı Başlatma
Güvenli ve Rahat Kullanım Talimatları Kılavuzu
Garanti Bilgileri
Yukarıdaki öğelerden herhangi biri eksik veya hasarlıysa, hemen satıcınıza
başvurun.
Genel kurallar
Bu el kitabında terimleri ve işleyiş yordamlarını tanımlamak, açıklamak ve
vurgulamak için aşağıdaki yöntemler kullanılmaktadır.
Tıklama
Kullanıcı El Kitabı
Touch Pad'e hafifçe vurun veya sol Touch
Pad denetim düğmesini bir kez tıklayın.
Farenin sol düğmesini bir kez tıklayın.
Dokunmaya duyarlı ekrana bir kez hafifçe
vurun (yalnızca dokunmaya duyarlı ekranı
olan modellerde).
2-1
Sağ tıkla
Sağ Touch Pad denetim düğmesini bir kez
tıklayın.
Farenin sağ düğmesini bir kez tıklayın.
Dokunmaya duyarlı ekranı basılı tutun
(yalnızca dokunmaya duyarlı ekran
modellerinde).
Çift tıklama
Touch Pad'e hafifçe vurun veya sol Touch
Pad denetim düğmesini iki kez tıklayın.
Farenin sol düğmesini iki kez tıklayın.
Dokunmaya duyarlı ekrana iki kez hafifçe
vurun (yalnızca dokunmaya duyarlı ekranı
olan modellerde).
Başlat
"Başlat" kelimesi ile ekranın sol alt köşesindeki "
" düğmesi kastedilmektedir.
Tüm uygulamalar
Tüm uygulama ve programların bir listesini Tüm
uygulamalar seçeneğinde bulabilirsiniz.
Bu seçeneğe erişmek için sol alt köşede Başlat
seçeneğine tıklayın ve Tüm uygulamalar (
)
seçeneğini seçin.
Bilgisayarınızın ilk kez kullanılması
Bu bilgisayarın güvenli ve amacına uygun kullanımı hakkında bilgi için ekte
verilen Güvenli ve Rahat Kullanım Talimatları Kılavuzunu okumayı
unutmayın. Bu kılavuz taşınabilir bir bilgisayarı rahat ve verimli bir şekilde
kullanabilmenize yardımcı olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu kılavuzdaki
talimatlara uyarsanız, ellerinizde, kollarınızda, omuzlarınızda veya
boynunuzda ağrı veya rahatsızlık hissetme olasılığınız azalır.
Bu kısımda bilgisayarınızı kullanmaya başlamanızı sağlayacak temel
bilgiler sunulmaktadır. Bu bölüm aşağıdaki konuları içermektedir:
AC adaptörünün bağlanması
Ekranın açılması
Gücün açılması
Başlangıç kurulumu
Bir virüs kontrol programı kullanın ve düzenli olarak güncellendiğinden
emin olun.
Veri saklama ortamını içindekileri kontrol etmeden kesinlikle
biçimlendirmeyin- biçimlendirme işlemi saklanan tüm verileri siler.
Kullanıcı El Kitabı
2-2
Dahili Sabit Disk Sürücüsünün veya diğer ana veri saklama
aygıtlarının harici ortama düzenli olarak yedeklenmesi iyi bir
yöntemdir. Genel veri saklama ortamı çok uzun bir süre boyunca
dayanıklı ve istikrarlı değildir ve belirli koşullar altında veri kaybına yol
açabilir.
Bir cihaz veya yazılım kurmadan önce, tüm verileri Sabit Disk
Sürücüsünün belleğine veya başka bir kayıt ortamına kaydedin. Aksi
takdirde veri kaybı oluşabilir.
AC adaptörünün bağlanması
Pili şarj etmek istediğinizde veya bilgisayarı AC gücünü kullanarak
çalıştırmak istediğinizde AC adaptörünü takın. Pil gücüyle çalıştırabilmeniz
için pil takımının şarj edilmiş olması gerekmektedir.
AC adaptörü 100 ve 240 volt arasında her voltaja ve 50 veya 60 hertz
arasında her frekansa otomatik olarak ayarlanabilir, dolayısıyla bilgisayarı
neredeyse tüm ülkelerde/bölgelerde kullanabilirsiniz. AC adaptörü AC
(alternatif akım) enerjisini DC (Doğru Akım) enerjisine dönüştürür ve
bilgisayara verilen voltajı düşürür.
Yangın veya bilgisayarın hasar görmesi riskini önlemek için, daima
bilgisayarınızla birlikte verilen TOSHIBA elektrik adaptörünü veya
TOSHIBA'nın önerdiği alternatif modelleri kullanın. Uygun olmayan AC
adaptörünün kullanılması bilgisayarın hasar görmesine veya yangın
çıkmasına neden olabilir, bu da ciddi yaralanmalara yol açabilir.
TOSHIBA yanlış veya uyumsuz adaptörlerin kullanılmasından
kaynaklanan zarar ve ziyanla ilgili olarak hiçbir sorumluluk kabul
etmemektedir.
AC adaptörünü, ünite üzerinde bulunan ve voltaj ve frekans bilgilerini
içeren etiket üzerinde yazan bilgilere uygun olmayan bir elektrik
kaynağına asla takmayın. Aksi halde, yangın veya elektrik çarpması
meydana gelebilir ve bu da ciddi yaralanmalara neden olabilir.
Daima ürünün kullanıldığı ülkedeki yasal voltaj ve frekans özellikleri
veya gerekliliklerine uygun elektrik kablolarını satın alın ve kullanın.
Aksi halde, yangın veya elektrik çarpması meydana gelebilir ve bu da
ciddi yaralanmalara neden olabilir.
Verilen güç kablosu bilgisayarın satın alındığı bölgenin güvenlik
kurallarına ve yönetmeliklerine uygundur ve bu bölge dışında
kullanılmamalıdır. Diğer bölgelerde kullanım için o bölgenin güvenlik
kurallarına ve yönetmeliklerine uygun güç kordonlarını satın alınız.
3-pinliyi 2-pinliye çeviren çevrim fişi kullanmayın.
Kullanıcı El Kitabı
2-3
AC adaptörünü bilgisayara bağladığınızda, ilgili adımları
gerçekleştirmek için daima Kullanıcı El Kitabında anlatılan sırayı
izleyin. Güç kablosu akım taşıyan elektrik prizine en son adımda
takılmalıdır, aksi takdirde, adaptörün DC çıkışı fişi elektrik yüklü hâle
gelir ve temas hâlinde elektrik çarpmasına veya küçük ölçekli fiziksel
hasara yol açabilir. Genel bir güvenlik önlemi olarak metal kısımlara
dokunmayın.
Bilgisayarın tabanının ve elektrik adaptörünün yüzey sıcaklığı normal
kullanım sırasında arttığından, AC adaptörünü veya bilgisayarınızı
ahşap bir yüzeye, mobilyalara veya ısıya maruz kaldığında
bozulabilen bir başka yüzeye yerleştirmeyin.
Bilgisayarınızı ve elektrik adaptörünüzü her zaman ısıya dirençli, düz
ve sağlam bir zemin üzerine koyun.
Ayrıntılı önlemler ve ilgili talimatlar için ekteki Güvenli ve Rahat Kullanım
Talimatları Kılavuzuna bakın.
1.
Güç kablosunu AC adaptörüne takın.
Şekil 2-1 Güç kablosunu AC adaptörüne bağlama (2-pinli fiş)
Şekil 2-2 Güç kablosunu AC adaptörüne bağlama (3-pinli fiş)
Modeline bağlı olarak bilgisayarla birlikte ya 2-pinli ya da 3-pinli adaptör/
kordon verilmektedir.
Kullanıcı El Kitabı
2-4
2.
AC adaptörün DC çıkış fişini bilgisayarınızın DC IN 19 V girişine takın.
Şekil 2-3 DC çıkışı fişinin bilgisayara bağlanması
1
2
1
2
1. DC IN 19V girişi
2. DC çıkışı fişi
Ürünün görünümü satın aldığınız modele göre değişebilir.
3.
Güç kablosunu çalışan bir prize takın. DC IN/Pil göstergesi yanar.
Ekranın açılması
Ekran panelini pek çok açıda açabilir ve ekranın rahat görünmesini
sağlayabilirsiniz.
Bilgisayarın yukarı doğru kalkmasını önleyecek şekilde bir elinizle bilek
yastığını tutarken ekran panelini yavaşça kaldırın. Bu optimum netlik için
ekran panelinin açısının ayarlanmasını sağlar.
Şekil 2-4 Ekran panelinin açılması
1
1. Ekran paneli
Ürünün görünümü satın aldığınız modele göre değişebilir.
Kullanıcı El Kitabı
2-5
Görüntü panelini açıp kapatırken azami özen gösterin. Paneli
zorlayarak açar veya sert bir şekilde kapatırsanız, bilgisayarınız zarar
görebilir.
LCD'yi kapatırken parmaklarınızı LCD panel ve pil takımı arasındaki
boşluğa koymayın, aksi taktirde parmaklarınız incinebilir.
Ekran panelini çok fazla açmamaya özen gösterin, aksi takdirde ekran
panelinin menteşeleri zedelenebilir ve bilgisayar zarar görebilir.
Ekran panelinin üzerine baskı uygulamayın veya paneli itmeyin.
Bilgisayarı ekran panelinden tutarak kaldırmayın.
Ekran paneliyle klavye arasında kalem veya başka bir nesne varken
ekran panelini kapatmayın.
Ekran panelini açarken veya kapatırken bir elinizi bilek yastığının
üzerine yerleştirerek bilgisayarın yerinde durmasını sağlayın ve diğer
elinizle ekran panelini yavaşça açın veya kapatın (ekran panelini
açarken veya kapatırken aşırı güç kullanmayın).
Gücün açılması
Bu bölümde gücün açılması açıklanmaktadır. Güç göstergesi durumu
gösterir. Daha fazla bilgi için Güç Durumu Açıklamaları bölümüne
başvurun.
Gücü ilk kez açtığınızda, işletim sistemi kurulumu tamamlanıncaya
kadar kapatmayın.
Windows Kurulumu sırasında ses ayarı yapılamaz.
1.
2.
Kullanıcı El Kitabı
Ekran panelini açın.
Güç düğmesine basın.
2-6
Şekil 2-5 Gücün açılması
1
1. Güç düğmesi
Ürünün görünümü satın aldığınız modele göre değişebilir.
Başlangıç kurulumu
Gücü açtığınızda ilk olarak Windows Başlangıç Ekranı görüntülenecektir.
İşletim sistemini doğru bir şekilde yüklemek için her bir ekranda bulunan
talimatları izleyin.
Görüntülendiğinde, lisans koşulları ve lisans anlaşması metnini dikkatli bir
şekilde okuyun.
Windows ile tanışın
Yenilikler ve Windows işletim sisteminin çalıştırılması hakkında ayrıntılı
bilgi almak için Başlat menüsündeki Başlarken seçeneğine başvurun.
Başlat menüsü
Başlat menüsü Windows işletim sisteminde yapabileceğiniz her şey için
başlangıç noktası olup uygulamalar, programlar, web siteleri ve diğer
önemli bilgilere kolayca erişme olanağı sağlar.
Başlat menüsüne bir uygulamadan veya masaüstünden şu yollarla
ulaşabilirsiniz:
Ekranın sol alt köşesindeki Başlat düğmesini (
Klavyenizdeki Windows® logo tuşuna (
) tıklayın.
) basın.
En çok kullanılanlar sık kullanılan uygulamalara hızlı erişim olanağı
sağlar. Yeni yüklenen uygulamalar Yeni eklenmiş seçeneği altında
vurgulanır.
Sık kullanılan uygulamaları Başlat menüsüne ızgara benzeri örüntüler
şeklinde sabitleyebilirsiniz ve aynı zamanda gruplayabilirsiniz. Örneğin,
genellikle kullanılan kutucuklar Kişiler ve Posta kutucuklarıdır. Kutucuklar
uygulamayı açmak zorunda kalmadan, uygulama dinamik bilgilerini size
gösterir.
Kullanıcı El Kitabı
2-7
Windows Görev Çubuğu
Varsayılan olarak masaüstünün alt bölümü Windows Görev Çubuğudur.
Halihazırda çalıştırılan uygulamalarınızın tümünü Windows Görev
Çubuğunda görebilirsiniz.
Görev görünümü
Görev görünümü (
) ekranın alt bölümündeki Windows Görev
Çubuğundan başlatılır. Görev görünümü halihazırda çalıştırılan
uygulamaları görüntülemenize olanak sağlar. Ayrıca çalıştırılan
uygulamaları eğlence, verimlilik veya istediğiniz herhangi bir şekilde
gruplayacak şekilde özel masaüstleri de oluşturabilirsiniz.
Bunu gerçekleştirmek için Görev görünümü simgesini
ve sonra Yeni
masaüstü seçeneğini tıklayın. Bu yeni masaüstünde kullanmak istediğiniz
uygulamaları açın. Masaüstleri arasında geçiş yapmak için Görev
görünümü seçeneğini yeniden tıklayın.
Ara
Windows Görev Çubuğundaki Ara seçeneği uygulama, dosya, ayar ve
daha fazlasını bilgisayarda bulmanızı sağlar. İnternet bağlantısı varsa en iyi
İnternet arama sonuçlarını da size gösterir.
Bulunduğunuz ülke veya bölgeye bağlı olarak Cortana adı verilen kişisel
yardımcı uygulaması da kullanılabilir. Doğal sesinizle Cortana'ya soru
sorabilir veya konuşabilirsiniz. Cortana İnternet'teki bilgileri kullanarak
sorularınızı yanıtlayacaktır. Cortana uygulamasını kullanmak için dahili
veya harici mikrofon gereklidir.
Eylem merkezi
Önemli uygulama veya Windows bildirimlerini eylem merkezinde gözden
geçirebilir ve uygulamayı açmak zorunda kalmadan gerekli eylemleri
gerçekleştirebilirsiniz. Eylem merkezinde ayrıca en çok kullanılan ayarlara
erişim sağlamak üzere hızlı eylem düğmeleri bulunmaktadır. Bildirim ve
hızlı eylemlerinizi görüntülemek için Windows Görev Çubuğundaki eylem
tıklayın.
merkezi simgesini
Ayarlar
Ayarlar Denetim Masasındaki gelişmiş ayarlar da dahil olmak üzere sistem
ayarlarının gerçekleştirilmesini sağlar. Windows işletim sistemini
yapılandırmak, optimize etmek veya kişiselleştirmek üzere kategorilere
ayrılmıştır.
Herhangi bir ayarı bulmak için anahtar sözcüğü yazıp Ara seçeneğini
kullanabilirsiniz.
Ayarlar seçeneğini açmak için Başlat -> Tüm uygulamalar -> Ayarlar (
) seçeneklerini tıklayın.
Kullanıcı El Kitabı
2-8
Ayarlar seçeneğine sağ tıklayıp Başlangıç Ekranına Sabitle seçeneğini
seçerek Başlat menüsüne de sabitleyebilirsiniz
Windows Mağaza
Birçok uygulama bilgisayarınızda önceden yüklüdür. Diğer birçok
uygulamayı da Windows Mağaza'dan indirebilirsiniz.
Bulması kolay kategoriler halinde gruplanmış binlerce uygulamayı burada
arayabilirsiniz.
Oturum açma seçenekleri
Windows, yetkisiz erişimi önlemek için Parola (
), PIN( ) ve Resimli
parola ( ) kimlik doğrulama yöntemlerinin de dahil olduğu birçok oturum
açma seçeneği sunmaktadır. Bir kullanıcı hesabına ait birden fazla oturum
açma yönteminiz varsa Windows oturum açma ekranında oturum açma
seçeneklerini tıklayarak bir seçenek seçebilirsiniz Parolayla kimlik
doğrulama varsayılan oturum açma seçeneğidir.
Tablet modu
Tablet modu klavye ve fare kullanmadan dokunma özelliği optimize edilmiş
çalışma ortamı sağlar.
Tablet moduna geçiş yaptıktan sonra Başlat menüsü ve uygulamalar tam
ekran çalıştırılarak size daha fazla çalışma alanı sağlar. İki uygulamayı yan
yana kullanmak için uygulamalardan birini bir tarafa sürükleyin. Bu
uygulamanın yanına yaslanabilecek açık bir uygulamayı göreceksiniz.
Uygulamayı kapatmak için ekranın altına doğru sürükleyin.
Gücün kapatılması
Güç şu üç moddan birinde kapatılabilir; Bilgisayarı Kapatma Modu, Uyku
Modu veya Hazırda Bekletme Modu.
Bilgisayarı Kapatma modu
Bilgisayarı kapatma modunda gücü kestiğinizde, veriler kaydedilmez ve
bilgisayar yeniden açıldığında işletim sisteminin ana ekranından
başlatılacaktır.
1.
2.
Veri girdiyseniz, girdiğiniz verileri Sabit Disk Sürücüsüne veya bir veri
saklama ortamına kaydedin.
Tüm disk işlemlerinin durduğundan emin olun, sonra diski çıkartın.
Diske erişim sağlanırken bilgisayarı kapatırsanız, verilerinizi
kaybedebilirsiniz veya disk zarar görebilir.
Bilgisayarı asla bir uygulama yazılımı çalışırken kapatmayın. Aksi
takdirde veri kaybı oluşabilir.
Kullanıcı El Kitabı
2-9
Veri okuma/yazma sırasında asla harici kayıt cihazını kapatmayın,
bağlantısını sökmeyin veya kayıt ortamını çıkarmayın. Aksi takdirde
veri kaybı oluşabilir.
3.
4.
Sırasıyla Başlat -> açık/kapalı ve Bilgisayarı kapat seçeneklerini
tıklayın.
Bilgisayarınıza bağlı tüm çevrebirim cihazlarını kapatın.
Bilgisayarı veya çevrebirim aygıtlarını hemen yeniden açmayın. Potansiyel
bir hasarı önlemek için kısa bir süre bekleyin.
Bilgisayarın yeniden başlatılması
Bazı durumlarda bilgisayarı sıfırlamanız gereklidir, örneğin:
Belirli bilgisayar ayarlarını değiştirirseniz.
Bilgisayarınızı yeniden başlatmak için birkaç yöntem bulunmaktadır:
Sırasıyla Başlat -> açık/kapalı ve Yeniden Başlat seçeneklerini
tıklayın.
CTRL, ALT ve DEL tuşlarına aynı anda basarak (bir kez) menü
penceresini görüntüleyin ve sağ alt köşede güç simgesini ( )
tıklayarak Yeniden Başlat seçeneğini seçin.
Uyku Modu
Çalışmanıza aralar vererek devam etmeniz gerekiyorsa, bilgisayarınızı
Uyku Moduna alarak yazılımınızdan çıkmadan gücü kesebilirsiniz. Bu
modda veriler bilgisayarın ana belleğinde korunur. Yeniden bilgisayarı
açtığınızda bıraktığınız yerden çalışmaya devam edebilirsiniz.
Bilgisayarınızı uçakta veya elektronik cihazların belirli düzenlemelere ve
kontrollere tâbi olduğu yerlerde kapatmanız gerektiğinde, bilgisayarı her
zaman "bilgisayarı kapat" seçeneğiyle kapatın. Tüm kablosuz haberleşme
işlevlerini kapatın; ayrıca zaman ayarlı kayıt işlevi gibi bilgisayarı otomatik
olarak yeniden aktive eden ayarları iptal edin. Bilgisayarın bu şekilde
kapatılamaması işletim sisteminin ön programlı görevleri çalıştırmak veya
kaydedilmemiş verileri korumak yeniden etkinleşmesine izin verebilir, bu da
uçuş sistemlerine veya diğer sistemlerde parazite neden olarak ciddi
yaralanmalara sebep olabilir.
Uyku Moduna geçmeden önce tüm verilerinizi kaydedin.
Veri kaybını önlemek için USB cihazları, bellek ortamı veya diğer
harici bellek cihazlarına veri aktarımı yapılırken Uyku Moduna geçiş
yapmayın.
Kullanıcı El Kitabı
2-10
AC Adaptör bağlıyken, bilgisayar Güç Seçenekleri ayarlarına göre
Uyku Moduna geçecektir (erişmek için altında Denetim Masası ->
Sistem ve Güvenlik -> Güç Seçenekleri seçeneklerine tıklayın. Bunu
Windows Sistem grubunda Tüm uygulamalar seçeneğinde yapın).
Bilgisayarı Uyku Modundan yeniden çalıştırmak için güç düğmesini
veya klavye üzerindeki herhangi bir düğmeyi kısa bir süre basılı tutun.
Klavye tuşlarının kullanılabilmesi için TOSHIBA Sistem Ayarları
yardımcı programında Klavye ile Uyandırma özelliğinin etkinleştirilmesi
gereklidir.
Bir ağ uygulaması etkinken bilgisayar Uyku moduna girerse, bilgisayar
yeniden başlatıldığında ve sistem Uyku durumundan çıktığında bu
uygulama geri yüklenmeyebilir.
Bilgisayarın otomatik olarak Uyku moduna girmesini önlemek için Güç
Seçenekleri içinde Uyku özelliğini devre dışı bırakın.
Karma uyumaya geçmek için Güç Seçenekleri içinde uygun ayarları
gerçekleştirin.
Uyku Modunun sağladığı kazançlar
Uyku Modu özelliği aşağıdaki kazançları sağlar:
Önceki çalışma ortamına Hazırda Bekletme Modu özelliğinde
olduğundan çok daha hızlı bir şekilde geri döner.
Sistem Uyku özelliğinde belirlenen bir süre boyunca bilgisayara
herhangi bir veri girilmez veya donanıma erişim sağlanmazsa, sistem
kapatılarak güç tasarrufu sağlanır.
Ekran panelini kapatarak gücü kesme özelliğini kullanabilirsiniz.
Uyku Modunun Yürütülmesi
Uyku Moduna şu yöntemlerden biriyle girebilirsiniz:
Sırasıyla Başlat -> açık/kapalı ve Uyku seçeneklerini tıklayın.
Ekran panelini kapatın. Bu seçeneğin Güç Seçeneklerinde
etkinleştirilmesi gerektiğini unutmayın.
Güç düğmesine basın. Bu seçeneğin Güç Seçeneklerinde
etkinleştirilmesi gerektiğini unutmayın.
Gücü yeniden açtığınızda, bilgisayarı kapatmadan önce kaldığınız yerden
çalışmaya devam edebilirsiniz.
Bilgisayar Uyku Modundayken Güç göstergesi beyaz renkte yanıp
söner.
Bilgisayarı pille çalışırken seçeneğinde kullanıyorsanız, sistemi
Hazırda Bekletme Modunda kapatarak çalışma sürenizi uzatabilirsiniz.
Bilgisayar kapalıyken Uyku Modu daha fazla enerji tüketir.
Kullanıcı El Kitabı
2-11
Uyku Modu kısıtlamaları
Uyku Modu aşağıdaki durumlarda çalışmaz:
Bilgisayarın kapatıldıktan sonra hemen açıldığı durumlar.
Bellek devrelerinin statik elektriğe veya elektriksel gürültüye maruz
kaldığı durumlar.
Hazırda Bekletme Modu
Hazırda Bekletme Modu özelliği bellek içeriğini bilgisayar kapatılırken Sabit
Disk Sürücüsüne kaydeder, böylece bilgisayar yeniden açıldığında, önceki
durum geri yüklenir. Hazırda Bekletme Modu özelliği bilgisayara bağlı
çevrebirim aygıtlarının durumlarını kaydetmez.
Verilerinizi kaydedin. Bilgisayar Hazırda Bekletme Moduna girerken
bellek içeriğini Sabit Disk Sürücüsüne kaydeder. Bununla birlikte,
güvenlik konusunda işi şansa bırakmak istemiyorsanız, verilerinizi elle
kaydetmeniz en iyi yöntem olacaktır.
Kaydetme işlemi tamamlanmadan AC adaptörünü prizden çekerseniz,
veriler kaybolur.
Veri kaybını önlemek için USB cihazları, bellek ortamı veya diğer
harici bellek cihazlarına veri aktarımı yapılırken Hazırda Bekletme
Moduna geçiş yapmayın.
Hazırda Bekletme Modunun Sunduğu Faydalar
Hazırda Bekletme Modu özelliği aşağıdaki faydaları sağlar:
Pilin bitmesi nedeniyle bilgisayar otomatik olarak kapandığında,
verileri Sabit Disk Sürücüsüne kaydeder.
Bilgisayarı açtığınızda, önceki çalışma ortamınıza hemen geri
dönersiniz.
Sistem Hazırda Bekletme özelliğinde belirlenen bir süre boyunca
bilgisayara herhangi bir veri girilmez veya donanıma erişim
sağlanmazsa, sistem kapatılarak güç tasarrufu sağlanır.
Ekran panelini kapatarak gücü kesme özelliğini kullanabilirsiniz.
Hazırda Bekletme Modunun Başlatılması
Hazırda Bekletme Moduna girmek için sırasıyla Başlat -> açık/kapalı ve
sonra Hazırda Beklet seçeneklerine tıklayın.
Güç menüsünde Hazırda Beklet seçeneğini göstermek için aşağıdaki
adımları izleyin:
1. Sırasıyla Denetim Masası -> Sistem ve Güvenlik -> Güç Seçenekleri
tıklayın. Bu işlemi Windows Sistem grubunda ve Tüm uygulamalar
seçeneğinde gerçekleştirin.
Kullanıcı El Kitabı
2-12
2. Güç düğmesinin yapacaklarını seçin veya Kapak kapatıldığında
yapılacakları seçin öğelerinden birini tıklayın.
3. Şu anda kullanılmayan ayarları değiştir.
4. Kapatma ayarlarından Hazırda Beklet işaret kutusunu seçin.
5. Değişiklikleri kaydet düğmesini tıklayın.
Otomatik Hazırda Bekletme Modu
Güç düğmesine bastığınızda veya kapağı kapattığınızda, bilgisayar
otomatik olarak Hazırda Bekletme moduna girer. Bu ayarları tanımlama için
şu işlemleri yapın:
1.
2.
3.
Güç Seçenekleri seçeneğini tıklayın ve sonra Güç düğmesinin
yapacaklarını seçin veya Kapak kapatıldığında yapılacakları seçin
öğelerinden birini tıklayın.
Güç düğmesine bastığımda ve Kapağı kapattığımda için istediğiniz
Hazırda Bekletme ayarlarını yapın.
Değişiklikleri kaydet düğmesini tıklayın.
Hazırda Bekletme Modunda veri kaydetme
Hazırda Bekletme Modunda gücü kapattığınızda, bilgisayar geçerli verileri
Sabit Disk Sürücüsüne kaydetmek üzere bir dakika boyunca açık kalır.
Bilgisayar kapatıldıktan ve bellek içeriği Sabit Disk Sürücüsüne
kaydedildikten sonra, çevrebirim aygıtlarının gücünü kesin.
Bilgisayarı veya cihazları hemen açmayın. Tüm kondansatörlerin tamamen
şarj edilmesi için bir dakika bekleyin.
Sistem Kurtarma
Bir sorun oluşması ihtimaline karşılık, Sistem Kurtarma Seçenekleri için
Sabit Disk Sürücüsünde gizli bir bellek bölümlemesi ayrılmıştır.
Ayrıca kurtarma ortamı oluşturabilir ve sistemi geri yükleyebilirsiniz.
Bu bölümde aşağıdaki özellikler açıklanmaktadır:
Kurtarma Ortamının Oluşturulması
Önceden kurulmuş yazılımın oluşturduğunuz Kurtarma Ortamından
geri yüklenmesi.
Önceden kurulmuş yazılımın Kurtarma Sabit Disk Sürücüsünden geri
yüklenmesi
TOSHIBA Bakım Yardımcı Programının sabit disk sürücüsünü silmesini
istemeniz durumunda işletim sistemi ve kurtarma bölümlemesi de dahil tüm
veriler silinecektir. Bu durumda kurtarma ortamı oluşturmanız veya
Kullanıcı El Kitabı
2-13
önceden yüklü yazılımı kurtarma bölümlemesinden geri yüklemeniz
mümkün olmayacaktır. TOSHIBA Bakım Yardımcı Programını başlatmadan
önce bir kurtarma ortamı oluşturmayı unutmayın. Sabit disk sürücünüzü
sildikten sonra bu kurtarma ortamıyla sisteminizi geri yükleyebilirsiniz.
Kurtarma Ortamının Oluşturulması
Bu bölümde Kurtarma Ortamının nasıl oluşturulacağı açıklanmaktadır.
Kurtarma Ortamı oluşturma işlemi sırasında AC adaptörünü kesinlikle
bağlayın.
Recovery Media Creator yazılımı dışındaki tüm programları kapatın.
İşlemci (CPU) kaynaklarını tüketen ekran koruyucusu gibi yazılımları
devreden çıkartın.
Bilgisayarı tam güçle çalıştırın.
Güç tasarrufu özelliklerini kullanmayın.
Virüs denetimi yazılımı çalışırken ortama veri yazmayın. Bu yazılımın
yürüttüğü işlemin tamamlanmasını bekleyin, sonra dosyaları art
alanda otomatik olarak denetleyen tüm yazılımlar dâhil olmak üzere
virüs denetleme programlarını devreden çıkarın.
Sabit Disk Sürücüsü erişimi hızını artıran programlar dâhil olmak
üzere yardımcı programları devreden çıkartın. Bu yardımcı programlar
sistemin işleyişinde dengesizliğe neden olabilir ve verilere zarar
verebilir.
Ortama veri yazma veya yeniden yazma işlemi sırasında kapatma/
oturumu kapatma ve Uyku/Hazırda Bekletme işlemleri yapmayın.
Bilgisayarı düz bir satıh üzerine yerleştirin ve uçak, tren veya otomobil
gibi sarsıntılı yerlerde kullanmayın.
Dengesiz satıhlar üzerinde çalışmayın.
Bilgisayarınızdaki yazılımın bir kurtarma görüntüsü Sabit Disk Sürücüsünde
saklanmaktadır; bunu aşağıdaki adımları kullanarak disk ortamına veya
USB Flash Belleğe kopyalayabilirsiniz.
1.
Boş diski veya USB Flash Belleğini seçin.
Uygulama disk ortamı ve USB Flash Belleği de dâhil olmak üzere
kurtarma görüntüsünün kaydedilebileceği farklı ortamlar arasında
seçim yapabilmenizi sağlar.
Bazı disk ortamları bilgisayarınıza bağlı olan optik disk sürücüsüyle
uyumlu olmayabilir. Dolayısıyla devam etmeden önce optik disk
sürücüsünün seçtiğiniz boş ortamı desteklediğini doğrulayın.
Kullanıcı El Kitabı
2-14
USB Flash Bellek formatlanacak ve işleme devam edildiğinde USB
Flash Bellekteki tüm veriler kaybolacaktır.
2.
3.
4.
5.
Bilgisayarı açın ve Windows işletim sisteminin Sabit Disk
Sürücüsünden normal şekilde yüklenmesine izin verin.
Optik disk sürücüsü tepsisine ilk boş diski yerleştirin veya kullanılabilir
bir USB bağlantı noktasına USB Flash Belleği takın.
Tüm uygulamalar seçeneğindeki TOSHIBA grubu altında Recovery
Media Creator seçeneğini tıklayın.
Recovery Media Creator başlatıldıktan sonra ortam türünü ve
kopyalamak istediğiniz başlığı seçin ve Oluştur düğmesini tıklayın.
Kurtarma ortamını Windows sisteminin kurtarma sürücüsü oluşturma
seçeneği yerine Recovery Media Creator kullanarak oluşturun. Aksi
takdirde Recovery Media Creator yardımcı programı çalışmayacak ve
bilgisayarı Windows sistem seçeneklerindeki kurtarma ortamından geri
yüklerseniz TOSHIBA Bakım Yardımcı Programındaki TOSHIBA HDD
Recovery seçeneği olmayacaktır.
Önceden kurulmuş yazılımın oluşturduğunuz Kurtarma
Ortamından geri yüklenmesi.
Önceden kurulmuş dosyalar zarar görürse, oluşturmuş olduğunuz
Kurtarma Ortamını kullanarak bilgisayarı başlangıç durumuna geri
yükleyebilirsiniz. Bu geri yükleme işlemini gerçekleştirmek için şu işlemi
yapın:
Windows işletim sistemini yeniden yüklediğinizde, sabit disk yeniden
formatlandırılır ve tüm veriler kaybolur.
Geri yüklemeden önce TOSHIBA Setup Utility Programında varsayılan
Boot Mode seçeneğini kullanmaya dikkat edin.
1.
TOSHIBA Setup Utility Programını Başlatın.
2.
Daha fazla bilgi için TOSHIBA Setup Utility bölümüne başvurun.
TOSHIBA Setup Utility ekranında, Advanced -> System
Configuration -> Boot Mode seçeneklerini seçin.
3.
Not: Sisteminizde Önyükleme Modu (Boot Mode) seçeneğini
bulamazsanız aşağıdaki içerikleri lütfen atlayın.
UEFI Boot (Varsayılan).
Önyükleme modunu CSM Boot olarak ayarlarsanız, Recovery Media
Creator tarafından oluşturulan kurtarma ortamı geri YÜKLENMEZ.
Denetim Masasından gelişmiş kurtarma araçları kullanılarak bir
kurtarma görüntüsü oluşturursanız, lütfen geri yüklemeden önce
TOSHIBA Setup Utility yardımcı programında varsayılan Önyükleme
Modu seçeneğini (UEFI Boot) kullanmaya dikkat edin.
Kullanıcı El Kitabı
2-15
1.
2.
3.
4.
5.
Kurtarma Ortamını Optik Disk Sürücüsüne takın veya kurtarma USB
Flash Belleği boş bir USB bağlantı noktasına takın.
Sırasıyla Başlat -> açık/kapalı ve Yeniden Başlat seçeneklerini
tıklayın.
F12 tuşunu basılı tutun ve bilgisayar açıldıktan bir saniye sonra tuşu
bırakın.
Yukarı ve aşağı imleç tuşunu kullanarak gerçek kurtarma ortamınıza
göre menüden uygun seçeneği seçebilirsiniz.
Görüntülenecek menü ekranındaki talimatları takip edin.
Daha önce bölümlemeyi kaldırmayı seçtiyseniz ve "Kurtarma Ortamı"
oluşturmaya çalışıyorsanız, şu mesajı görürsünüz. "Hiçbir kurtarma
bölümlemesi olmadığı için Recovery Disc Creator başlatılamıyor".
Hiçbir kurtarma bölümlemesi olmadığında, Recovery Media Creator bir
Kurtarma Ortamı oluşturamaz.
Bununla birlikte, zaten bir "Kurtarma Ortamı" oluşturduysanız, bunu
kullanarak kurtarma bölümlemesini geri yükleyebilirsiniz.
"Kurtarma Ortamı" oluşturmadıysanız, yardım için Toshiba desteği
bölümüne başvurun.
Önceden kurulmuş yazılımın Kurtarma Sabit Disk
Sürücüsünden geri yüklenmesi
Toplam Sabit Disk Sürücüsü alanının bir kısmı gizli kurtarma bölümü olarak
yapılandırılır. Sorun oluştuğunda önceden yüklenen yazılımı geri yüklemek
için kullanılabilen dosyalar bu bölümlemede saklanır.
Sabit Disk Sürücünüzün kurulumunu daha sonra tekrar yaparsanız, bu
kılavuzda anlatılanların dışındaki yöntemlerle bölüm değiştirmeyin, silmeyin
ve eklemeyin; aksi takdirde gerekli yazılım için yeterli yer bulunamayabilir.
Buna ek olarak Sabit Disk Sürücüsündeki bölümlemeleri yeniden
yapılandırmak için üçüncü şahıs üretimi bölümleme programı
kullanıyorsanız, bilgisayarınızı kurmanın imkansız olduğunu fark
edebilirsiniz.
Geri yükleme işlemi sırasında AC adaptörünün takılı olmasına dikkat edin.
Windows işletim sistemini yeniden yüklediğinizde, sabit disk yeniden
formatlandırılır ve tüm veriler kaybolur.
1.
2.
Kullanıcı El Kitabı
Sırasıyla Başlat -> açık/kapalı ve Yeniden Başlat seçeneklerini
tıklayın.
0 (sıfır) tuşunu basılı tutun ve bilgisayar açıldıktan bir saniye sonra
tuşu bırakın.
2-16
3.
4.
Kullanıcı El Kitabı
Sırasıyla Sorun Gider -> TOSHIBA Bakım Yardımcı Programı ->
Toshiba Sabit Disk Sürücüsü Kurtarma seçeneklerini seçin.
Kurtarma işlemini tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.
2-17
Bölüm 3
Genel Bakış
Bu bölümde bilgisayarın çeşitli bileşenleri tanımlanmaktadır. Bilgisayarı
çalıştırmadan önce bu bileşenlerin her birini iyice tanımanız tavsiye
edilmektedir.
Hukuki Dipnot (Geçerli Olmayan Simgeler)
Geçerli Olmayan Simgeler hakkında ek bilgi için Hukuki Dipnotlar
bölümüne bakın.
Bilgisayarınızı dikkatli kullanın ve çizilme veya darbelere karşı önlem alın.
Ekran kapalıyken ön taraf
Aşağıdaki şekil ekran paneli kapalıyken bilgisayarın önden görünümünü
göstermektedir.
Şekil 3-1 Ekran paneli kapalıyken bilgisayarın ön tarafı
1
1. Bellek ortamı yuvası
2. DC IN/Pil göstergesi
Bellek ortamı yuvası
2
3
3. Kablosuz iletişim göstergesi
Bu yuvaya SD™/SDHC™/SDXC™ bellek kartı,
miniSD™/microSD™ Kartı ve MultiMediaCard™
takılabilir. Daha fazla bilgi için Bellek ortamı
bölümüne bakın.
Vida, ataş veya zımba gibi yabancı metal cisimleri, Bellek ortamı
yuvasından uzakta tutun. Yabancı metal nesneler kısa devreye neden
olabilir, bu da bilgisayarın hasar görmesine, yangına ya da ciddi
yaralanmalara yol açabilir.
Kullanıcı El Kitabı
3-1
DC IN/Pil göstergesi
DC IN/Pil göstergesi DC IN ve pil şarj durumunu
gösterir. Beyaz ışık AC güç adaptörü
kaynağından enerjinin doğru bir şekilde alınırken
pilin tamamen dolu olduğunu gösterir.
Bu özellikle ilgili daha fazla bilgi için Güç Durumu
Açıklamaları bölümüne başvurun.
Kablosuz iletişim
göstergesi
Bluetooth veya Kablosuz LAN işlevleri etkin
durumda olduğunda Kablosuz iletişim
göstergesi kehribar renginde yanar.
Sadece bazı modellerde Kablosuz LAN ve
Bluetooth işlevleri bulunmaktadır.
Sol taraf
Aşağıdaki şekil bilgisayarın sol tarafını göstermektedir.
Şekil 3-2 Bilgisayarın sol tarafı
1
2
3
4
1. DC IN 19V girişi
2. LAN girişi
3. Evrensel Seri Veri Yolu (USB 2.0)
bağlantı noktası
5
4. Kulaklık/Mikrofon birleşik girişi
5. Optik disk sürücüsü
DC IN 19V girişi
AC adaptörü bilgisayara güç vermek ve dahili
pilleri şarj etmek üzere bu girişe bağlanır.
Yalnızca satın aldığınız sırada bilgisayarla birlikte
verilen AC adaptörü modelini kullanmanız
gerektiğini unutmayın. Yanlış AC adaptörü
kullanırsanız bilgisayarınız zarar görebilir.
LAN girişi
Bu giriş bir LAN (Yerel Alan Ağı) sistemine
bağlanabilmenizi sağlar. Adaptör dâhili Ethernet
LAN (10 megabit bölü saniye, 10BASE-T) veya
Fast Ethernet LAN (100 megabit bölü saniye,
100BASE-TX) desteği sunmaktadır. Bazı
modellerde Giga bit Ethernet LAN (1000 mega bit
bölü saniye, 1000BASE-T) bulunmaktadır.
Ayrıntılar için Cihazların İşleyişi Hakkında Temel
Bilgiler bölümüne bakın.
Kullanıcı El Kitabı
3-2
LAN girişine LAN kablosu dışında başka bir kablo bağlamayın Aksi takdirde
hasar veya hatalı çalışma sorunu oluşabilir.
Evrensel Seri Veri
Yolu (USB 2.0)
bağlantı noktası
Bilgisayarın sol tarafında USB 2.0 standardıyla
uyumlu bir Evrensel Seri Veri Yolu bağlantı
noktası bulunmaktadır.
USB 2.0 bağlantı noktası USB 3.0 aygıtlarıyla
uyumlu değildir.
Tüm USB aygıtların tüm işlevlerinin sorunsuz çalışması konusunda bir
doğrulamada bulunmanın mümkün olmadığını dikkate alın. Belirli
cihazlarla ilişkilendirilmiş bazı işlevler düzgün çalışmayabilir.
Bir USB cihazını bilgisayarınızın USB bağlantı noktasından
çıkarmadan önce Windows Görev Çubuğunda Donanımı Güvenle
Kaldır ve Ortamı Çıkar simgesini tıklayın ve kaldırmak istediğiniz
USB cihazını seçin.
Vida, ataş veya zımba gibi yabancı metal cisimleri, USB bağlantı
noktasından uzakta tutun. Yabancı metal nesneler kısa devreye neden
olabilir, bu da bilgisayarın hasar görmesine, yangına ya da ciddi
yaralanmalara yol açabilir.
Kulaklık/Mikrofon
birleşik girişi
Bir adet 3,5 mm mini kulaklık/mikrofon birleşik
girişi mono bir mikrofonun veya stereo kulaklığın
bağlanmasına olanak tanımaktadır.
Optik Disk Sürücüsü
Bilgisayarda DVD Super Multi sürücüsü
bulunabilir.
2,6 GB ve 5,2 GB DVD-RAM ortamından veri okunamaz ve bu ortama veri
yazılamaz.
Sağ taraf
Aşağıdaki şekil bilgisayarın sağ tarafını göstermektedir.
Kullanıcı El Kitabı
3-3
Şekil 3-3 Bilgisayarın sağ tarafı
1
2
1. Evrensel Seri Veri Yolu (USB 3.0)
bağlantı noktası
2. Evrensel Seri Veri Yolu (USB 2.0)
bağlantı noktası
3. HDMI çıkışı bağlantı noktası
Evrensel Seri Veri
Yolu (USB 3.0)
bağlantı noktası
3
4
5
6
4. Harici RGB monitör bağlantı noktası
5. Soğutma delikleri
6. Güvenlik kilidi yuvası
Bilgisayarın sağ tarafında USB 3.0 standardıyla
uyumlu bir Evrensel Seri Veri Yolu bağlantı
noktası bulunmaktadır.
USB 3.0 bağlantı noktası USB 3.0 standardıyla
uyumludur; USB 2.0 cihazlarıyla geriye dönük
uyuma sahiptir. Mavi renkli bağlantı noktası USB
3.0 bağlantı noktasıdır.
USB Eski cihaz Benzetimi modunda, USB 3.0 bağlantı noktası/
noktaları USB 2.0 bağlantı noktası/noktaları olarak çalışabilir.
Bir USB cihazını bilgisayarınızın USB bağlantı noktasından
çıkarmadan önce Windows Görev Çubuğunda Donanımı Güvenle
Kaldır ve Ortamı Çıkar simgesini tıklayın ve kaldırmak istediğiniz
USB cihazını seçin.
Evrensel Seri Veri
Yolu (USB 2.0)
bağlantı noktası
Bilgisayarın sağ tarafında USB 2.0 standardıyla
uyumlu bir Evrensel Seri Veri Yolu bağlantı
noktası bulunmaktadır.
USB 2.0 bağlantı noktası USB 3.0 aygıtlarıyla
uyumlu değildir.
HDMI çıkışı bağlantı
noktası
HDMI çıkışı bağlantı noktasına A Tipi konnektör
HDMI kablosu bağlanabilir.
Harici RGB monitör
bağlantı noktası
Bu bağlantı noktası 15-pinli, analog RGB bağlantı
noktası sunmaktadır. Harici RGB monitörü
bağlantı noktası pin ataması hakkında bilgi için
Harici monitör bağlantı noktası pin ataması
bölümüne başvurun. Bu bağlantı noktası
sayesinde bilgisayara harici bir RGB monitör
bağlayabilirsiniz.
Kullanıcı El Kitabı
3-4
Soğutma delikleri
Soğutma delikleri işlemcinin aşırı ısınmasını
önlemeye yardımcı olur.
Güvenlik kilidi yuvası Bu yuvaya bir güvenlik kablosu takılabilir ve bu
kablo aynı zamanda masa veya benzeri büyük
bir nesneye takılarak bilgisayarın çalınması
önlenebilir.
Arka taraf
Aşağıdaki resimde bilgisayarın arka tarafı gösterilmektedir.
Şekil 3-4 Bilgisayarın arka tarafı
Alt taraf
Aşağıdaki resimde bilgisayarın alt kısmı gösterilmektedir. Herhangi bir
hasar oluşmasını önlemek amacıyla, bilgisayar ters çevrilmeden önce
ekran paneli kapatılmalıdır.
Şekil 3-5 Bilgisayarın alt tarafı
1
2
1. Soğutma delikleri
Soğutma delikleri
2. Pil takımı
Soğutma delikleri işlemcinin aşırı ısınmasını
önlemeye yardımcı olur.
Soğutma deliklerini tıkamayın. Vida, ataş veya zımba gibi yabancı metal
cisimleri soğutma deliklerinden uzakta tutun. Yabancı metal nesneler kısa
devreye neden olabilir, bu da bilgisayarın hasar görmesine, yangına ya da
ciddi yaralanmalara yol açabilir.
Yumuşak bir bez kullanarak soğutma deliklerinin yüzeyindeki tozu
temizleyin.
Kullanıcı El Kitabı
3-5
Pil takımı
Şarj edilebilir lityum iyon pil takımı AC adaptörü
bağlı olmadığında bilgisayarınıza elektrik enerjisi
sağlar.
Pil takımının kullanımı ve işleyişi hakkında
ayrıntılı bilgi için Pil bölümüne bakın.
Ekran açıkken ön taraf
Bu bölüm bilgisayarı ekran paneli açık durumdayken göstermektedir.
Ekranı açmak için ekran panelini kaldırın ve sizin için rahat bir görünüm
açısına konumlandırın.
Şekil 3-6 Ekran paneli açıkken bilgisayarın ön tarafı
1
2
3
4
5
6
7
8
8
9
10
11
12
13
Şekil 3-7 Dokunmaya duyarlı ekran modeli üst kısmı
2
1
3
4
5
1. Mikrofon
2. Web Kamerası LED Göstergesi
3. Web Kamerası
4. Mikrofon*
5. Kablosuz iletişim antenleri
(gösterilmiyor)
6. Görüntü ekranı
7. Stereo hoparlörler
8. Ekran menteşeleri
9. Güç düğmesi
10. Güç göstergesi
11. Klavye
12. Touch Pad
13. Touch Pad denetim düğmeleri
* Bazı modellerde sunulmaktadır.
Ürünün görünümü satın aldığınız modele göre değişebilir.
Kullanıcı El Kitabı
3-6
Mikrofon
Entegre mikrofon sayesinde uygulamalarınıza
ses aktarabilir ve kaydedebilirsiniz. Daha fazla
bilgi için Ses Sistemi ve Video modu kısmına
bakın.
Web Kamerası LED
Göstergesi
Web Kamerası çalışırken Web Kamerası LED
göstergesi yanar.
Web Kamerası
Web Kamerası bilgisayarınızla video
kaydedebilmenizi veya resim çekebilmenizi
sağlayan bir cihazdır. Bu kamerayı kullanarak bir
iletişim aracıyla video sohbeti veya video
konferans yapabilirsiniz.
Web kamerasını güneş ışınlarını doğrudan alacak şekilde tutmayın.
Web kamerasının merceğine dokunmayın veya bastırmayın. Aksi
takdirde görüntü kalitesinde düşme yaşanabilir. Kirlenen merceği
temizlemek için gözlük temizleyicisi (temizleme bezi) veya başka bir
yumuşak bez kullanın.
Kablosuz iletişim
antenleri
Bilgisayarınızın yapılandırmasına bağlı olarak
aşağıda listelenen antenlerin biri veya tümü
yerleşik durumdadır:
Kablosuz LAN
Kablosuz LAN/Bluetooth
Hukuki Dipnot (Kablosuz LAN)
Kablosuz LAN hakkında ek bilgi için Hukuki Dipnotlar bölümüne bakın.
Görüntü ekranı
39,6 cm (15,6 inç) LCD ekranı şu çözünürlükle
yapılandırılmıştır:
HD, 1366 yatay x 768 dikey piksel
Bilgisayar AC adaptörüyle çalışırken, dahili
ekranda görüntülenen görüntünün pille çalışırken
görüntülenen görüntüden biraz daha parlak
olacağını lütfen unutmayın. Parlaklık düzeyleri
arasındaki bu farklılık pil enerjisiyle çalışılırken
güç tasarrufu yapılmasından kaynaklanmaktadır.
Hukuki Dipnot (LCD)
LCD hakkında ek bilgi için Hukuki Dipnotlar bölümüne bakın.
Stereo hoparlörler
Kullanıcı El Kitabı
Hoparlörler yazılımınızın oluşturduğu seslerin
yanı sıra düşük pil durumu gibi sistem tarafından
oluşturulan sesli alarmları dışarı verir.
3-7
Ekran menteşeleri
Ekran menteşeleri ekran panelinin kolay görüntü
sağlayan çeşitli açılara konumlandırılabilmesini
sağlamaktadır.
Güç düğmesi
Bu düğmeye basarak bilgisayarı açın/kapatın.
Güç göstergesi
Bilgisayar açıldığında Güç göstergesi beyaz
renkte yanar. Ancak bilgisayarı Uyku moduna
kapatırsanız, bu gösterge beyaz renkte yanıp
söner.
Klavye
Klavye karakter tuşları, kontrol tuşları, fonksiyon
tuşları ve özel Windows tuşlarını içermekte olup,
tam boyutlu bir klavyenin tüm özelliklerini
taşımaktadır.
Ayrıntılar için Klavye bölümüne bakın.
Touch Pad
Bilek yastığındaki bu Touch Pad aygıtı ekran
üzerindeki işaretçiyi denetlemek için kullanılır.
Touch Pad'i kullanmak için parmağınızın ucunu
tablete dokundurup ekrandaki işaretçinin hareket
etmesini istediğiniz yönde hareket ettirmeniz
yeterlidir.
Touch Pad denetim
düğmeleri
Touch Pad'in altındaki iki düğme fare işaretçisinin
üzerindeki düğmeler gibi işlev görür. Bir menü
öğesini seçmek veya işaretçinin gösterdiği bir
metni veya grafiği düzenlemek için sol düğmeye
basın; kullandığınız yazılıma bağlı olarak bir
menüyü veya başka bir işlevi görüntülemek için
sağ düğmeye basın.
Entegre Donanım Bileşenleri
Bu bölümde bilgisayarınızın entegre donanım bileşenleri açıklanmaktadır.
Bilgisayarınızın sahip olduğu teknik özellikler satın aldığınız modele bağlı
olarak değişebilir.
Pil takımı
Bu bilgisayarın içinde bir adet pil takımı
bulunmaktadır. Ancak bu pili kendi başınıza
demonte etmeye veya değiştirmeye çalışmayın.
Gerekirse yetkili bir Toshiba servis sağlayıcısına
başvurun.
Şarj edilebilir lityum iyon pil takımı AC adaptörü
bağlı olmadığında bilgisayarınıza elektrik enerjisi
sağlar.
Pil takımının kullanımı ve işleyişi hakkında
ayrıntılı bilgi için Pil bölümüne bakın.
Kullanıcı El Kitabı
3-8
CPU
İşlemci tipi, modele göre değişmektedir.
Modelinizde hangi tür işlemci bulunduğunu
kontrol etmek için Tüm uygulamalar
seçeneğindeki Windows Sistem grubu altında
Denetim Masası -> Sistem ve Güvenlik ->
Sistem seçeneklerini tıklayın.
Hukuki Dipnot (İşlemci)
İşlemci hakkında ek bilgi için Hukuki Dipnotlar bölümüne bakın.
Sabit Disk Sürücüsü
Sabit Disk Sürücüsünün kapasitesi modele bağlı
olarak değişmektedir.
Modelinizde hangi tür Sabit Disk Sürücüsü
kullanıldığını kontrol etmek için Tüm
uygulamalar seçeneğinde TOSHIBA grubu
altında PC Health Monitor seçeneğine tıklayarak
TOSHIBA PC Health Monitor yardımcı
programını açın ve sonra PC Bilgileri
seçeneğine tıklayın.
Sabit diskin genel kapasitesinin bir kısmının
yönetim alanı olarak ayrıldığını unutmayın.
Hukuki Dipnot (Sabit Disk Sürücüsü (HDD) Kapasitesi)
Sabit Disk Sürücüsü (HDD) Kapasitesi hakkında ek bilgi için Hukuki
Dipnotlar bölümüne bakın.
Video-RAM
Bilgisayarın grafik bağdaştırıcısındaki bellek bit
eşlem görüntüsünde gösterilen görüntüyü
saklamak için kullanılır.
Kullanılabilir Video RAM miktarı bilgisayarın
sistem belleğine bağlı olarak değişir.
Tüm uygulamalar seçeneğinde Windows
Sistem altında Denetim Masası -> Görünüm
ve Kişiselleştirme -> Görüntü -> Çözünürlüğü
ayarla seçeneklerini tıklayın.
Ekran Çözünürlüğü penceresinde bulunan
Gelişmiş ayarlar düğmesine tıklanarak Video
RAM miktarını doğrulanabilir.
Bellek modülü
Bellek modülü bilgisayara takılıdır.
Hukuki Dipnot (Bellek (Ana Sistem))
Bellek (Ana Sistem) hakkında hakkında ek bilgi için ari Hukuki Dipnotlar
bölümüne bakın.
Kullanıcı El Kitabı
3-9
Grafik İşlemcisi
Grafik işlemcisi (GPU) performansı ürün
modeline, tasarım konfigürasyonuna,
uygulamalara, güç yönetimi ayarlarına ve
kullanılan özelliklere göre değişebilir. Grafik
İşlemcisi performansı sadece bilgisayar AC
gücüyle çalışırken en iyi seviyededir ve pil
gücüyle çalışma sırasında hissedilir derecede
düşebilir.
Hukuki Dipnot (Grafik İşlemcisi Birimi (GPU))
Grafik İşlemcisi ("GPU") hakkında hakkında ek bilgi için lütfen Hukuki
Dipnotlar kısmına bakın
Intel® Görüntü Enerji Tasarrufu Teknolojisi
Intel GPU modellerinde entegre LCD ekranının resim kontrastını optimize
ederek bilgisayarın güç tasarrufu yapmasını sağlayan Görüntü Enerji
Tasarrufu Teknolojisi özelliği bulunabilir.
Bu özelliğin kullanılabilmesi için bilgisayar:
Pil modunda çalıştırılıyor durumda olmalı
Yalnızca entegre LCD ekranını kullanmalıdır
Görüntü Enerji Tasarrufu Teknolojisi özelliği fabrika varsayılan ayarı olarak
etkinleştirilmiştir. Bu özelliği kapatmak isterseniz, Intel® HD Grafikleri
Denetim Paneli seçeneğindeki ayarlarda uygun bir şekilde değiştirin.
Görüntü Enerji Tasarrufu Teknolojisi özelliği Intel®HD Grafikleri Denetim
Paneli/Intel® Grafik ve Ortam Denetim Masası seçeneğinde devre dışı
bırakılabilir.
Bu denetim masasına aşağıdaki yöntemi kullanarak ulaşabilirsiniz:
1.
2.
3.
4.
Masaüstünü sağ tıklayın, sonra şu seçeneği tıklayın: Grafik
Özellikleri...
Sol üst köşedeki açık/kapalı ve sonra Pille Çalışırken seçeneklerini
tıklayın.
Görüntü Enerji Tasarrufu Teknolojisi altında Devre Dışı Bırak
seçeneğini tıklayın.
Uygula seçeneğini tıklayın.
Bu özelliği etkinleştirmek istiyorsanız Görüntü Enerji Tasarrufu
Teknolojisi altında Etkinleştir seçeneğini tıklayın.
AMD® Vari-Bright™
AMD GPU modellerinde, entegre LCD ekranının resim kontrastını optimize
ederek bilgisayarın güç tasarrufu yapmasını sağlayan AMD® Vari-Bright™
özelliği bulunabilir.
Bu özelliğin kullanılabilmesi için bilgisayar:
Kullanıcı El Kitabı
3-10
pil modunda çalıştırılıyor durumda olmalı
sadece entegre LCD ekranını kullanmalıdır
Vari-Bright özelliğini AMD VISION Engine Control Center/Catalyst Control
Center içinde etkin duruma getirebilirsiniz. Merkeze aşağıdaki yöntemi
kullanarak ulaşabilirsiniz:
Masaüstünü sağ tıklayın ve AMD VISION Engine Control Center/
Catalyst Control Center seçeneğini tıklayın.
Bu denetim masasında:
1.
2.
PowerPlay™ seçeneğini seçin (bu seçenek Güç öğesinin altındadır).
Önce PowerPlay™ Öğesini Etkinleştir onay kutusunu, sonra VariBright™ Öğesini Etkinleştir onay kutusunu seçin.
Yukarıda belirtilen koşullarda resim kalitesini iyileştirmek istiyorsanız, ayarı
Maksimum Kalite'ye doğru ayarlayın veya bu özelliği devreden çıkartın.
Güç Durumu Açıklamaları
Bilgisayarın çalışma kapasitesi ve pil şarj durumu, AC adaptörünün takılı
olup olmadığı ve pilin şarj düzeyi gibi farklı güç koşullarından etkilenir.
DC IN/Pil göstergesi
Pil paketinin durumunu ve AC adaptörü takılı iken güç durumunu
belirlemek için DC IN/Pil göstergesini kontrol edin. Aşağıdaki gösterge
koşullarına dikkat edilmelidir:
Kehribar renginde
yanıp söner
Pilin şarjı düşük. Pili şarj etmek için AC
adaptörünü bağlamanız gereklidir.
Kehribar
AC adaptörünün bağlı olduğunu ve pilin şarj
edildiğini gösterir.
Beyaz
AC adaptörünün bağlı olduğunu ve pilin
tamamen şarj edildiğini gösterir.
Işık yanmıyor
Diğer durumlarda, gösterge ışığı yanmaz.
Pil şarj edilirken çok ısınırsa, şarj işlemi durdurulur ve DC IN/Pil göstergesi
söner. Pil takımının sıcaklığı normal bir aralığa düştüğünde şarj işlemi
yeniden başlayacaktır. Bilgisayarın açık veya kapalı olmasından bağımsız
olarak bu işlem meydana gelir.
Güç göstergesi
Güç göstergesini kontrol ederek bilgisayarın güç durumunu belirleyin.
Aşağıdaki gösterge durumları göz önünde bulundurulmalıdır:
Beyaz
Kullanıcı El Kitabı
Bilgisayara güç verildiğini ve bilgisayarın açık
olduğunu gösterir.
3-11
Yanıp sönen beyaz
Bilgisayarın Uyku Modunda olduğunu ve bu
durumu sürdürmek için yeterli güç olduğunu (AC
adaptörü veya pil) gösterir.
Işık yanmıyor
Diğer durumlarda, gösterge ışığı yanmaz.
Kullanıcı El Kitabı
3-12
Bölüm 4
Cihazların İşleyişi Hakkında
Temel Bilgiler
Bu bölümde bilgisayarınızın işleyişiyle ilgili temel bilgiler açıklanmakta ve
kullanım sırasında alınması gereken önlemler vurgulanmaktadır.
Dokunmaya Duyarlı Ekranın Kullanımı
Bazı modellerde dokunmaya duyarlı ekran bulunmaktadır.
Simgelere, düğmelere, menü öğelerine, ekran klavyesine ve dokunmaya
duyarlı ekrandaki diğer öğelere kumanda etmek için parmağınızı
kullanabilirsiniz.
Hafifçe vur
Bir öğeyi, örneğin bir uygulamayı etkinleştirmek
için dokunmaya duyarlı ekrana parmağınızla bir
kez dokunun.
Bas ve tut
Parmağınızı birkaç saniye basılı tutun. Bu işlem
size bir öğe hakkında bilgi gösterir veya
yaptığınız işlemle ilgili bir menü açar.
Sıkıştırma veya
uzatma
Ekrana veya bir öğeye iki veya daha çok
parmakla dokunun ve parmakları birbirine doğru
(sıkıştırma) veya birbirinden uzağa (uzatma)
hareket ettirin. Bu işlem farklı düzeylerde bilgi
gösterir veya görsel olarak yakınlaşır veya
uzaklaşır.
Çevir
İki veya daha çok parmağı bir öğenin üzerine
koyun ve elinizi çevirerek öğeleri elinizin yönünde
döndürün. Sadece bazı öğeler döndürülebilir.
Kaydırma
Parmağınızı dokunmaya duyarlı ekranda
sürükleyerek ekranda ilerleyin.
Kullanıcı El Kitabı
4-1
Çekme
İlk kez dokunduktan sonra, duraklamadan
parmağınızı ekranın kenarından hızlıca hareket
ettirin.
Sol kenardan çekme: görev görünümündeki tüm
uygulamaları görüntüler.
Sağ kenardan çekme: Eylem Merkezini açar.
Üst kenardan çekme: tam ekran uygulamalar için
başlık çubuklarını görüntüler.
Ayrıntılar ve Windows ile etkileşimde kullanılan daha gelişmiş düzeyde
dokunmaya duyarlı ekran jestleri için Başlarken bölümüne başvurun.
Touch Pad Kullanımı
Bilek yastığındaki Touch Pad şu jestleri destekleyebilir:
Hafifçe vur
Bir öğeyi, örneğin bir uygulamayı etkinleştirmek
için Touch Pad'e parmağınızla bir kez hafifçe
vurun.
İki-Parmak Dokunma
Kullandığınız yazılıma bağlı olarak menüyü veya
başka bir işlevi göstermek için Touch Pad'e iki
parmağınız birlikte bir kez hafifçe vurun. (Sağ
tıklamaya benzer)
Sıkıştırma veya
uzatma
İki veya daha fazla parmağınızı Touch Pad'e
koyup parmaklarınızı birbirine doğru yaklaştırın
(sıkıştırma) veya birbirinden uzaklaştırın
(uzatma). Bu işlem farklı düzeylerde bilgi gösterir
veya görsel olarak yakınlaşır veya uzaklaşır.
İki Parmak Kaydırma
İki parmağınızı Touch Pad'in herhangi bir yerine
koyup dikey veya yatay olarak kaydırın. Bu işlem
bir pencerenin kaydırma çubuklarını kullanmanızı
sağlar.
Bu bölümde açıklanan Touch Pad işlemleri yalnızca belli bazı
uygulamalarda desteklenmektedir.
Klavye
Klavyenizdeki tuş sayısı bilgisayarınızın hangi ülkenin/bölgenin klavye
düzeni ile yapılandırıldığına bağlıdır; farklı diller için farklı klavye düzenleri
bulunmaktadır.
Kullanıcı El Kitabı
4-2
Kullanımda farklı tuş türleri söz konusudur; yazı makinesi tuşları, işlev
tuşları, programlanabilir işlev tuşları, Windows özel tuşları ve tuş takımı yer
paylaşımı tuşları.
Klavyenizdeki tuş başlıklarını kesinlikle çıkarmayın. Aksi takdirde tuş
başlıklarının altındaki parçalar hasar görebilir..
Klavye göstergesi
Aşağıdaki şekiller CAPS LOCK göstergesinin ve NUM LOCK
göstergesinin aşağıdaki durumları gösteren konumlarını açıklamaktadır:
CAPS LOCK göstergesi yandığında, klavye sadece büyük harf yazar.
NUM LOCK göstergesi yandığında klavyedeki on tuşu kullanarak sayı
girebilirsiniz.
Şekil 4-1 Tuş takımı göstergeleri
1
1. CAPS LOCK göstergesi
2
2. NUM LOCK göstergesi
CAPS LOCK
Bu gösterge, harf tuşları büyük harf formatına
kilitlendiğinde, yeşil renkte yanar.
NUM LOCK
NUM LOCK göstergesi yandığında rakam girmek
için klavyedeki rakam tuşlarını kullanabilirsiniz.
İşlev Tuşları
İşlev tuşları (F1 ~ F12) klavyenizin üst sırasındaki 12 tuştur.
Tüm uygulamalar seçeneğindeki TOSHIBA grubu altında Sistem
Ayarları -> İşlev tuşu seçeneklerini tıklayarak işlev tuşlarının modunu
"Özel işlev modu" veya "Standart F1-F12 modu" olarak yapılandırabilirsiniz.
"Özel işlev modu", FN tuşuna basmadan özel işlevleri kullanabilmenizi
sağlar.
Kullanıcı El Kitabı
4-3
Özel işlev
modu
Standart F1F12 modu
İşlev
F1
FN + F1
Yazılımla birlikte verilen Yardım
dosyasını başlatır.
F2
FN + F2
Bilgisayarın ekran panelinin
parlaklığını aşamalı olarak azaltır.
F3
FN + F3
Bilgisayarın ekran panelinin
parlaklığını aşamalı olarak artırır.
F4
FN + F4
Etkin görüntü aygıtını değiştirir.
Eşzamanlı modu kullanmak için
entegre ekran panelinin
çözünürlüğünü harici görüntü
aygıtının çözünürlüğü ile eşleşecek
şekilde ayarlamanız gereklidir.
F5
FN + F5
Touch Pad işleyişini etkinleştirir veya
devre dışı bırakır.
F6
FN + F6
Ortamı geriye doğru hareket ettirir.
F7
FN + F7
Ortam kayıttan yürütme işlemini
başlatır veya duraklatır.
F8
FN + F8
Ortamı ileri sarar.
F9
FN + F9
Bilgisayarın sesini kısar.
F10
FN + F10
Bilgisayarın sesini açar.
F11
FN + F11
Sesi açar veya kapatır.
F12
FN + F12
Uçak modunu etkinleştirir veya devre
dışı bırakır.
FN + 1
FN + 1
Masaüstündeki simge boyutunu veya
desteklenen uygulama
pencerelerinden birindeki yazı tipi
boyutunu küçültür.
FN + 2
FN + 2
Masaüstündeki simge boyutunu veya
desteklenen uygulama
pencerelerinden birindeki yazı tipi
boyutunu büyütür.
FN + Ara
Çubuğu
FN + Ara
Çubuğu
Ekran çözünürlüğünü değiştirir.
Bazı işlevler ekranın kenarlarında bildirim gösterir.
Kullanıcı El Kitabı
4-4
Bildirimler varsayılan olarak etkindir. Bunları İşlev Tuşu ayarlarında devre
dışı bırakabilirsiniz.
Erişmek için Tüm uygulamalar seçeneğinde TOSHIBA grubu altında
sırasıyla Sistem Ayarları -> İşlev Tuşu seçeneklerini tıklayın.
Windows özel tuşları
Klavyedeki iki tuş Windows işletim sisteminde özel işlevler
gerçekleştirmektedir, Windows ® logo tuşuyla Başlat menüsü etkinleştirilir;
uygulama tuşu ise farenizin ikinci (sağ) düğmesiyle aynı işleve sahiptir.
Bu tuş Windows Başlat menüsü öğesini etkinleştirir.
Bu tuş farenizdeki ikinci (sağ) düğmeyle aynı işleve sahiptir.
ASCII karakterleri oluşturma
Normal klavye işlevleriyle tüm ASCII karakterlerini oluşturamazsınız ama
ilgili ASCII kodlarını kullanarak aşağıdaki karakterleri oluşturabilirsiniz.
1.
2.
3.
ALT tuşunu basılı tutun.
Sayısal tuş takımını kullanarak, gerekli karakterin ASCII kodunu yazın.
ALT tuşunu serbest bırakın. ASCII karakteri görüntü ekranında
görüntülenir.
Optik Disk Sürücüsü
Bilgisayarda DVD Super Multi sürücüsü kurulmuş olabilir. Bilgisayar optik
diske erişim sağlarken sürücü üzerindeki bir gösterge yanar.
Formatlar
Sürücü şu formatları destekler: CD-ROM, DVD-ROM, DVD-Video, CD-DA,
CD-Text, Photo CD™ (single/multi-session), CD-ROM Mode 1/Mode 2,
CD-ROM XA Mode 2 (Form1, Form2), Enhanced CD (CD-EXTRA),
Addressing Method 2, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD-RAM,
DVD-R DL (Format1), DVD+R DL.
Optik disk sürücüsünün kullanılması
Tam boyutlu sürücü, disk tabanlı programların yüksek performanslı bir
şekilde yürütülebilmesini sağlamaktadır. Adaptör kullanmadan, ya 12 cm
(4,72 inç) ya da 8 cm (3,15 inç) diskleri kullanabilirsiniz.
Kullanıcı El Kitabı
4-5
DVD-Video disklerini görüntülemek için DVD gösterme uygulamasını
kullanın.
Disklere veri yazılırken dikkat edilmesi gereken hususlar için Disklere veri
yazılması bölümüne bakın.
Disk yüklemek için şu işlemi yapın:
1.
2.
Bilgisayarın gücü açıkken çıkart düğmesine basarak disk tepsisini
yavaşça açın.
Disk tepsisini yavaşça tutun ve tamamen açılıncaya kadar çekin.
Şekil 4-2 Disk tepsisini açmak için çıkart düğmesine basın.
2
1
1. Çıkart düğmesi
3.
2. Disk tepsisi
Diski etiketli yüzü üste gelecek şekilde disk tepsisine yerleştirin.
Şekil 4-3 Diskin takılması
1
1. Lazer merceği
Tepsi tamamen açıkken bilgisayarın kenarı disk tepsisinin üzerini biraz
kaplar. Bu nedenle diski disk tepsisine yerleştirirken belirli bir açıda
tutmanız gerekmektedir. Diski taktıktan sonra diskin yerine tam olarak
oturmasına dikkat edin.
Lazer merceğine veya çevresindeki kısma dokunmayın, aksi takdirde
hatalı hizalanma sorunu oluşabilir.
Kullanıcı El Kitabı
4-6
Sürücüye yabancı cisim girmemesine dikkat edin. Disk tepsisinin
yüzeyini, özellikle de disk tepsisinin arkasındaki alanı kontrol ederek
sürücüde kapatılmadan önce yabancı hiçbir madde bulunmamasına
dikkat edin.
4.
5.
Diski ortasından hafifçe bastırarak yerine oturtun. Disk dönen milin üst
kısmını aşmamalı ve mil tabanıyla aynı seviyede olmalıdır.
Tepsiyi ortasından iterek kapatın. Yerine tam olarak oturuncaya kadar
hafifçe bastırın.
Disk tepsisi kapatıldığında disk yerine tam olarak oturmamışsa, disk zarar
görebilir. Ayrıca, çıkart düğmesine bastığınızda, tepsi tamamen
açılmayabilir.
Diskleri çıkarma
Diski çıkarmak için şu işlemi yapın:
Bilgisayar optik disk sürücüsüne erişim sağlarken çıkart düğmesine
basmayın. Tepsiyi açmadan önce optik ortam sürücüsü göstergesinin
sönmesini bekleyin. Ayrıca, disk tepsisini açtığınızda disk dönüyorsa, diski
çıkartmadan önce durması için bekleyin.
1.
Disk tepsisini kısmen açmak için eject (çıkart) düğmesine basın.
Tepsiyi tamamen açılıncaya kadar hafifçe çekin.
Disk tepsisi hafifçe dışarı çıktığında, dönen diskin durmasını bekleyin,
sonra disk tepsisini çekerek tamamen açın.
2.
3.
Disk, disk tepsinin yan kısımlarından hafifçe dışa doğru taşar, bu
kısımlardan kolayca tutabilirsiniz. Diski hafifçe yukarı kaldırın.
Tepsiyi ortasından iterek kapatın. Yerine tam olarak oturuncaya kadar
hafifçe bastırın.
Disk tepsisinin açılmadığı durumlarda diskin çıkartılması
Sürücünün gücü kapalıyken, eject (çıkart) düğmesine basmanıza rağmen
tepsi açılmayacaktır. Güç kapalıysa, düzleştirilmiş kâğıt atacı gibi (yaklaşık
20 mm uzunluğundaki) ince bir nesneyi çıkart düğmesinin hemen yanındaki
elle çıkart yuvasına sokarak tepsiyi açabilirsiniz.
Kullanıcı El Kitabı
4-7
Şekil 4-4 Tepsiyi yuvaya tel sokarak elle açma
Φ1.0mm
1
1. Elle çıkart yuvası
Elle çıkart yuvasını kullanmadan önce gücü kapatın. Disk tepsisini
açtığınızda disk dönüyorsa, disk yerinden çıkabilir ve yaralanmaya neden
olabilir.
Yazılabilir diskler
Bu bölümde yazılabilir diskleri türleri açıklanmaktadır. Sürücünüzün üzerine
veri yazabileceği disk türlerini öğrenmek için sürücünüzün teknik
özelliklerine bakın.
CD'ler
CD-R disklere sadece bir kez veri yazılabilir. Kaydedilen veriler
silinemez veya değiştirilemez.
CD-RW diskleri, yüksek hızlı CD-RW diskleri, çok yüksek hızlı CD-RW
diskleri dâhil olmak üzere CD-RW disklerine birden çok kez veri
kaydedilebilir.
DVD'ler
DVD–R, DVD+R, DVD-R DL ve DVD+R DL disklere sadece bir kez
veri yazılabilir. Kaydedilen veriler silinemez veya değiştirilemez.
DVD-RW, DVD+RW ve DVD-RAM disklere pek çok kez veri yazılabilir.
Disklere veri yazılması
DVD Super Multi sürücüsünü kullanarak CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-R
DL, DVD-RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW veya DVD-RAM disklerinden
herhangi birisine veri yazabilirsiniz.
Optik sürücüyü kullanarak ortama veri yazarken, daima AC elektrik
adaptörünü prize takın. Verilerin yazılması sırasında cihaz pille
çalıştırılıyorsa düşük pil düzeyi nedeniyle bazen yazma işlemi başarısız
olabilir. Bu durumlarda veri kaybı yaşanabilir.
Kullanıcı El Kitabı
4-8
Önemli mesaj
Optik disk sürücüsünün desteklediği herhangi bir ortama veri yazmadan
veya yeniden veri yazmadan önce lütfen bu kısımdaki tüm kurulum ve
işleyiş talimatlarını okuyun ve bunlara uygun davranın. Aksi takdirde, optik
disk sürücüsü düzgün çalışmayabilir ve başarılı bir şekilde veri
yazamayabilir veya yeniden yazamayabilirsiniz - bu nedenle ya veri
kaybedebilirsiniz ya da sürücü veya ortam zarar görebilir.
Sorumluluk Reddi Beyanı
TOSHIBA aşağıdaki durumlarda hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir:
Bu ürünle veri yazma veya yeniden yazma işlemi sırasında diskin
hasar görmesi.
Bu ürünle veri yazma veya yeniden yazma işlemi sırasında ortamda
kayıtlı içeriğin zarar görmesi veya kaybolması, bu nedenle
oluşabilecek kâr kaybı veya iş kesintisi.
Üçüncü şahıslarca üretilmiş ekipmanın veya yazılımların
kullanılmasından kaynaklanabilen zarar ve ziyan.
Mevcut optik disk yazma sürücülerinde teknolojik sınırlar mevcuttur, bu
nedenle yazma veya yeniden yazma işlemi sırasında kullandığınız disk
ortamının kalitesine bağlı olarak hatalar oluşabilir veya kullanılan donanım
aygıtlarında sorun çıkabilir. Bu nedenle, kaydedilen içeriğin istenmeyen
şekilde değişmesi veya kaybedilmesi tehlikesine karşı önemli verilerin her
zaman iki veya daha çok kopyası oluşturmak iyi bir fikirdir.
Yazma veya yeniden yazma işleminden önce
TOSHIBA, ürünle ilgili olarak yaptığı sınırlı sayıda uyumluluk testi
doğrultusunda aşağıdaki disk ortamı üreticilerinin ürünlerini
önermektedir; bununla birlikte disk kalitesinin de yazma veya yeniden
yazma kalitesini etkileyeceğini unutmayın. TOSHIBA hiçbir durumda
hiçbir diskin işleyişi, kalitesi veya performansı hakkında garanti
vermemektedir.
CD-R:
TAIYO YUDEN CO., Ltd.
MITSUBISHI KAGAKU MEDIA CO., LTD.
CD-RW: (Çoklu Hızlı, Yüksek Hızlı ve Çok Yüksek Hızlı)
MITSUBISHI KAGAKU MEDIA CO., LTD.
DVD-R:
DVD Specifications for Recordable Disc for General Version 2.0
TAIYO YUDEN Co., Ltd. (8x ve 16x hızlı ortam için)
MITSUBISHI KAGAKU MEDIA CO., LTD. (8x ve 16x hızlı ortam için)
Kullanıcı El Kitabı
4-9
DVD-R DL:
MITSUBISHI KAGAKU MEDIA CO., LTD. (4x ve 8x hızlı ortam için)
DVD+R:
MITSUBISHI KAGAKU MEDIA CO., LTD. (8x ve 16x hızlı ortam için)
DVD+R DL:
MITSUBISHI KAGAKU MEDIA CO., LTD. (8x hızlı ortam için)
DVD-RW:
DVD Specifications for Recordable Disc for Version 1.1 veya sürüm
1.2
MITSUBISHI KAGAKU MEDIA CO., LTD. (4x ve 6x hızlı ortam için)
DVD+RW:
MITSUBISHI KAGAKU MEDIA CO., LTD. (4x ve 8x hızlı ortam için)
DVD-RAM: (Sadece DVD Super Multi sürücüsü)
DVD Specifications for DVD-RAM Disc for Version 2.0, Version 2.1
veya Version 2.2
Panasonic Corporation (3x ve 5x hızında ortam için)
Bazı DVD-R DL ve DVD+R DL diski türleri ve formatları
okunamayabilir.
DVD-R DL format4 (Layer Jump Recording) içinde oluşturulan diskler
okunamaz.
Veri yazma veya yeniden yazma işlemi sırasında
Ortama veri yazma veya yeniden yazma işlemleri sırasında lütfen
aşağıdaki hususlara uyun:
Sabit disk sürücüsünden optik ortama daima veri kopyalama işlemi
yapın. Yazma hatası olduğunda özgün veriler kaybolacağı için kesyapıştır işlevini kullanmayın.
Aşağıdaki işlemleri yapmayın:
İşletim Sistemlerinde kullanıcıları değiştirmeyin.
Bilgisayarı başka hiç bir işlem için çalıştırmayın (fare veya Touch
Pad aygıtlarını kullanmayın, ekran panelini kapatmayın/açmayın).
Bir iletişim uygulamasını başlatmayın.
Bilgisayarı sarsmayın, darbe uygulamayın.
Bellek kartı, USB aygıtı, harici monitör veya optik dijital aygıt gibi
öğeler de dahil olmak üzere harici aygıtları kurmayın, kaldırmayın
veya sökmeyin.
Müzik ve ses çoğaltmak için ses/video denetimi düğmesini
kullanın.
Optik disk sürücüsünü açmayın.
Kullanıcı El Kitabı
4-10
Veri yazma veya yeniden yazma işlemi sırasında bilgisayarı kapatma/
oturumu kapatma ve Uyku veya Hazırda Bekletme özelliklerini
kullanmayın.
Bekleme veya Hazırda Bekletme moduna girmeden önce veri yazma
veya yeniden yazma işleminin tamamlandığından emin olun (bir optik
ortamı optik disk sürücüsünden kaldırabiliyorsanız, yazma işlemi
tamamlanmıştır).
Ortam kalitesi düşükse, ortam kirliyse veya hasar görmüşse, yazma
veya yeniden yazma hataları oluşabilir.
Bilgisayarı düz bir satıh üzerine yerleştirin ve uçak, tren veya otomobil
gibi sarsıntılı yerlerde kullanmayın. Ayrıca, stand gibi dengesiz satıhlar
üzerinde bilgisayarı kullanmayın.
Cep telefonlarını veya diğer kablosuz iletişim aygıtlarını bilgisayardan
uzakta tutun.
CyberLink PowerDVD for TOSHIBA
CyberLink PowerDVD for TOSHIBA yazılımını kullanırken lütfen aşağıdaki
kısıtlamaları dikkate alın:
Kullanım hakkında notlar
Bu yazılım sadece Windows işletim sisteminde kullanılabilir.
CyberLink PowerDVD for TOSHIBA yalnızca DVD Super Multi
sürücüsüyle yapılandırılmış modellerde bulunmaktadır.
CyberLink PowerDVD for TOSHIBA yazılımı, DVD ve video dosyası
oynatma desteği sunmaktadır.
Bazı video filmleri oynatılırken kareler kayabilir, seste atlama olabilir
veya ses ve görüntü arasında uyumsuzluk olabilir.
CyberLink PowerDVD for TOSHIBA uygulamasını kullanırken diğer
tüm uygulamaları kapatın. Video oynatma işlemi sırasında başka
uygulamaları açmayın veya başka işlem yapmayın. Oynatma işlemi
bazı durumlarda durabilir veya düzgün çalışmayabilir.
Ev DVD oynatıcılarında oluşturulan sonlandırılmamış DVD'ler
bilgisayarda oynatılamayabilir.
"Varsayılan fabrika ayarıyla aynı" (mümkünse) veya "TÜMÜ" bölge
koduna sahip DVD-Video disklerini kullanın.
Başka uygulamalar kullanarak televizyon programlarını izliyor veya
kaydediyorsanız, video oynatmayın. Aksi takdirde video oynatma veya
televizyon programı kaydetme sırasında hatâlar oluşabilir. Ayrıca,
video oynatma işlemi sırasında önceden planlanmış bir kayıt başlarsa,
video oynatma veya televizyon programı kaydetme sırasında hatalar
oluşabilir. Lütfen videolarınızı önceden planlanmış kayıt işlemleri
olmadan oynatın.
Sürdürme işlevi CyberLink PowerDVD for TOSHIBA öğesinde bazı
disklerde kullanılamaz.
Kullanıcı El Kitabı
4-11
Video oynatılırken AC adaptörünün bağlı olması önerilmektedir. Güç
tasarrufu özellikleri sorunsuz oynatmayı engelleyebilir. Pil gücüyle
video oynatırken Güç Seçenekleri ayarını "Denge" olarak ayarlayın.
CyberLink PowerDVD for TOSHIBA kullanılarak yapılan oynatmalar
sırasında ekran koruyucusu devre dışı bırakılır. Bilgisayar otomatik
olarak Hazırda Bekletme veya Uyku moduna geçmeyecektir.
CyberLink PowerDVD for TOSHIBA çalışırken Ekran otomatik gücü
kesme işlevini yapılandırmayın.
CyberLink PowerDVD for TOSHIBA çalıştırılırken Hazırda Bekletme
veya Uyku Moduna geçmeyin.
CyberLink PowerDVD for TOSHIBA çalışırken bilgisayarı Windows
) + L tuşlarını kullanarak kilitlemeyin.
logosu (
CyberLink PowerDVD for TOSHIBA uygulamasının ebeveyn kontrol
özelliği yoktur.
CyberLink PowerDVD for TOSHIBA kurulum/kaldırma işlemlerini
yönetici haklarına sahip bir kullanıcı hesabıyla gerçekleştirin.
CyberLink PowerDVD for TOSHIBA çalışırken Windows Kullanıcılarını
değiştirmeyin.
Bazı DVD ve video dosyalarında, denetim penceresini kullanarak ses
izini değiştirdiğinizde alt yazı izi de değiştirilir.
Bazı dosyalar bu oynatıcıda normal bir şekilde oynatılamayabilir. Bu
durumla Windows Media Player ve Video uygulamalarında da
karşılaşılabilir.
Görüntü Aygıtları ve Ses
Video görüntüsü harici bir ekranda veya televizyonda
görüntülenmiyorsa, CyberLink PowerDVD for TOSHIBA işleyişini
durdurun ve ekran çözünürlüğünü değiştirin. Tüm uygulamalar
seçeneğindeki Windows Sistem grubu altında Denetim Masası ->
Görünüm ve Kişiselleştirme -> Görüntü -> Çözünürlüğü ayarla
seçeneklerini tıklayın. Bununla birlikte, video çıkışı ve oynatma
koşullarına bağlı olarak bazı harici ekranlarda veya televizyonlarda
gösterilemez.
Harici bir ekranda veya TV'de video görüntülerken oynatma
işleminden önce ekran aygıtını değiştirin. Video entegre LCD
ekranlarda veya harici ekranlarda oynatılabilir. Klon modunda (İkili
Görüntü), CyberLink PowerDVD for TOSHIBA düzgün çalışmayabilir.
CyberLink PowerDVD for TOSHIBA çalışırken ekran çözünürlüğünü
değiştirmeyin.
CyberLink PowerDVD for TOSHIBA çalışırken görüntü aygıtını
değiştirmeyin.
CyberLink PowerDVD for TOSHIBA Uygulamasının
Başlatılması
CyberLink PowerDVD for TOSHIBA uygulamasını başlatmak için aşağıdaki
yordamı kullanın.
Kullanıcı El Kitabı
4-12
1.
2.
İşletim sistemi çalışır durumdayken optik disk sürücüsüne bir DVDVideo takın.
DVD sürücüsünde (DVD sürücülü modellerde) bir DVD-Video diski
varsa, CyberLink PowerDVD for TOSHIBA otomatik olarak
başlayabilir.
CyberLink PowerDVD for TOSHIBA uygulamasını başlatmak için
Tüm uygulamalar seçeneğindeki TOSHIBA grubu altında
CyberLink PowerDVD for TOSHIBA seçeneklerini tıklayın.
CyberLink PowerDVD for TOSHIBA Uygulamasının
Çalıştırılması
CyberLink PowerDVD for TOSHIBA Kullanımına İlişkin Notlar
Ekran görüntüsü ve kullanılabilir özellikler farklı video ve sahnelere
bağlı olarak değişebilir.
CyberLink PowerDVD for TOSHIBA Elkitabını açın
CyberLink PowerDVD for TOSHIBA özellik ve talimatları CyberLink
PowerDVD for TOSHIBA Yardım öğesinde ayrıntılı bir şekilde verilmiştir.
CyberLink PowerDVD for TOSHIBA Yardım öğesini başlatmak için
aşağıdaki yordamı kullanın.
CyberLink PowerDVD for TOSHIBA başlatıldığında F1 tuşuna basın.
Harici bir 3D aygıtta 3D Oynatma
Harici bir 3D aygıtta 3D oynatma özelliği sadece bazı modellerde
sunulmaktadır.
3D efekti sadece bir HDMI çıkışı ile bağlanan harici 3D aygıtlarda
gösterilebilir. Entegre ekranda gösterilemez. 3D oynatma işlevinin harici
ekranda/TV'de çalışabilmesi için HDCP uyumlu bir HDMI bağlantı noktası
olan 3D özellikli ekrana/TV'ye ihtiyacınız vardır.
3D video oynatma özelliği sadece iki tür çözünürlükte desteklenir:
1920x1080 24Hz ve 1280x720 60Hz.
3D oynatma işlevini kullanmadan önce lütfen Ekran Çözünürlüğünü
yukarıdaki değerlerden birisine değiştirin.
3D İşlevi için Önemli Güvenlik Bilgileri
3D Video görüntülerini izlemeden önce veya izlerken rahatsızlık
duyuyorsanız veya şikayetlerinizi artıyorsa, lütfen izlemeyi bırakın
veya hiç izlemeyin.
Havale, ışığa duyarlılık veya kalp rahatsızlığı gibi şikayetleriniz varsa,
lütfen 3D video görüntülerini izlemekten kaçının.
Kullanıcı El Kitabı
4-13
Görüş gelişiminde muhtemel etki nedeniyle, 3D video görüntüleri 6 yaş
ve üstü kişiler tarafından izlenmelidir. Çocuklar ve genç yaştaki kişiler
3D izleme ile ilgili sağlık sorunlarına daha kolay yakalanabilir,
dolayısıyla aralıksız uzun süre izlemeyi önlemek için bu kişilere
nezaret edilmesi gereklidir.
Alkollüyken 3D işlevini kullanmaktan kaçının.
3D oynatma işlevini kullanmadan önce lütfen bilgisayarla birlikte
verilen kullanıcı elkitabına bakın.
3D efekti herkeste farklı olabilir.
Pil
Bu bölümde pil türleri, kullanımı, şarj yöntemleri ve bakımı ele alınmaktadır.
Pil takımı
AC adaptörü bağlı değilse tablet, bu elkitabında ana pil olarak da
adlandırılan lityum iyon pil takımını ana güç kaynağı olarak kullanır.
Real-Time Clock (RTC) (Gerçek Zamanlı Saat) işlevi
Real-Time Clock (RTC) (Gerçek Zamanlı Saat) işlevi desteklenmektedir.
Ana pil dahili gerçek zamanlı saat ve takvim işlevleri için güç sağlar ve aynı
zamanda bilgisayar kapalıyken sistem yapılandırmasını korur. RTC pilinin
kullanım süresi tamamen biterse, sistem bu bilgileri kaybeder ve hem
gerçek zamanlı saat hem de takvim durur.
Gerçek Zamanlı Saat ayarlarını BIOS kurulum yardımcı programında
değiştirebilirsiniz. Ek bilgi için Sorun Giderme kısmına bakın.
Pil takımının bakımı ve kullanılması
Bu bölümde pil takımının doğru kullanımıyla ilgili önemli tedbirler
açıklanmaktadır.
Ayrıntılı önlemler ve ilgili talimatlar için ekteki Güvenli ve Rahat Kullanım
Talimatları Kılavuzuna bakın.
Pil takımını her zaman 5 ile 35 Santigrat derece arasındaki ortam
sıcaklığında şarj edin. Aksi takdirde, elektrolit çözeltisi sızıntı yapabilir, pil
takımının performansı düşebilir ve pilin kullanım ömrü kısalabilir.
Pillerin şarj edilmesi
Pil takımının şarjı azalırsa, DC IN/Pil göstergesi kehribar renginde yanıp
sönerek pilde sadece birkaç dakikalık enerji kaldığını gösterir. DC IN/Pil
göstergesi yanıp sönerken bilgisayarı kullanmaya devam ederseniz, veri
kaybetmemeniz için bilgisayar Hazırda Bekletme modunu etkinleştirir ve
otomatik olarak kapanır.
Şarjı biten pil takımını şarj etmeniz gereklidir.
Kullanıcı El Kitabı
4-14
Yapılacak işlemler
Pil takımını bilgisayara takılıyken yeniden şarj etmek için AC adaptörünün
bir ucunu DC IN 19V soketine bağlayın ve diğer ucunu ise duvar prizine
takın. Pil şarj edilirken DC IN/Pil göstergesi kehribar renginde yanar.
Şarj Süresi
Aşağıdaki tablo bitmiş bir pili tam olarak şarj etmek için gereken yaklaşık
süreleri göstermektedir.
Pil türü
Gücü kapat
Güç açık
Pil takımı (32Wh, 4
hücreli)
yaklaşık 3 saat
yaklaşık 12 saat
Pil takımı (45Wh, 4
hücreli)
yaklaşık 4 saat
yaklaşık 12 saat
Bilgisayar açıkken gerekli şarj süresi ortam sıcaklığına, bilgisayarın ısısına
ve bilgisayarı nasıl kullandığınıza bağlıdır. Örneğin harici aygıtları yoğun
olarak kullanıyorsanız, pil bilgisayar açıkken tamamen şarj edilmeyebilir.
Pil şarjı uyarısı
Pil aşağıdaki durumlarda hemen şarj edilmeye başlamayabilir:
Pilin aşırı sıcak veya soğuk olduğu durumlar (pil aşırı sıcaksa, hiç şarj
edilmeyebilir). Pilin tam olarak şarj edilmesini sağlamak için pili 5° 35°C arasındaki oda sıcaklığında (41° - 95°F) şarj edin.
Pilin şarjının tamamen bitmek üzere olduğu durumlar. Bu durumda AC
adaptörünü birkaç dakika prizde tutun; pil şarj olmaya başlayacaktır.
Pili aşağıdaki koşullarda şarj etmeye çalışırsanız, DC IN/Pil göstergesi pil
dayanma süresinde ani bir düşüş gösterebilir:
Pilin uzun süre kullanılmadığı durumlar.
Pilin şarjının tamamen bittiği ve bilgisayarda uzun süre bırakıldığı
durumlar.
Bu gibi durumlarda şu işlemleri yapın:
1.
2.
3.
Pili güç açıkken bilgisayarda bırakın, şarjın bitmesini ve sistemin
otomatik olarak kapanmasını bekleyin.
AC Adaptörünü bilgisayarın DC IN 19V girişine ve bir duvar prizine
bağlayın.
DC IN/Pil göstergesi beyaz renkte yanıncaya kadar pili şarj edin.
Pil normal kapasitesine kavuşuncaya kadar adım ikiyi veya üçü tekrar edin.
Pil kapasitesini izleme
Kalan pil gücünü aşağıdaki yöntemleri kullanarak görebilirsiniz.
Kullanıcı El Kitabı
4-15
Windows Görev Çubuğunda pil simgesini tıklayarak
Windows Mobility Center penceresindeki Pil Durumu aracılığıyla
Bilgisayarı açtıktan sonra kalan çalışma süresini izlemeye çalışmadan
önce en az 16 saniye bekleyin. Bunun nedeni bilgisayarın bu süre
sırasında önce pilin kalan kapasitesini kontrol etme ve sonra da
mevcut güç tüketimi oranını temel alarak pilin kalan kapasitesini
hesaplama ihtiyacıdır.
Kalan çalışma süresinin hesaplanan süreden bir miktar farklı
olabileceğini unutmayın.
Pilin tekrar tekrar boşalması ve şarj edilmesi pil kapasitesini aşamalı
olarak azaltır. Dolayısıyla, her ikisi de tam olarak şarj edilmiş olsa bile,
sık kullanılan eski bir pil yeni bir pil kadar uzun çalışmaz.
Pilin çalışma süresini uzatma
Pilin kullanışlılık düzeyi bir kez şarj edildikten sonra ne kadar süre güç
sağladığına bağlıdır, pilin sağlayacağı şarj süresinin uzunluğu ise şunlara
bağlıdır:
İşlemci hızı
Ekran parlaklığı
Sistem Uyku Modu
Sistemi Hazırda Bekletme Modu
Ekranın gücünün kesileceği süre
Sabit Disk Sürücüsünün gücünün kesileceği süre
Sabit Disk Sürücüsünü ve harici disk sürücülerini, örneğin, optik disk
sürücüsünü, kullanma sıklığınız ve süreniz
Başlangıçta pilde bulunan şarj kapasitesi
Pilin güç sağladığı USB cihazı gibi isteğe bağlı cihazları kullanım
şekliniz
Bilgisayarı sık sık kapatıp açıyorsanız, pil gücünden tasarruf sağlamak
üzere Uyku Modunu etkinleştirip etkinleştirmediğiniz
Program ve verilerinizi sakladığınız yer.
Klavyeyi kullanmadığınız zaman ekranı kapatırsanız, güç tasarrufu
sağlarsınız.
Ortam ısısı - düşük ısılarda işleyiş süresi azalır.
Uyku ve Şarj işlevinin etkinleştirilmiş olup olmaması.
Pil bitme süresi
Piller tam olarak şarj edilmiş durumdayken bilgisayarın gücünü
kapatırsanız, pillerin yaklaşık bitme süreleri şu şekildedir.
Kullanıcı El Kitabı
4-16
Pil türü
Uyku Modu
Bilgisayarı Kapatma
Modu
Pil takımı (32Wh, 4
hücreli)
yaklaşık 1~4 gün
yaklaşık 22 gün
Pil takımı (45Wh, 4
hücreli)
yaklaşık 1,5~5 gün
(satın aldığınız modele
göre değişir)
yaklaşık 30 gün
(satın aldığınız modele
göre değişir)
Pilin kullanım ömrünün uzatılması
Pil takımının ömrünü en üst düzeye çıkarmak için ayda en az bir kez
şunları yapın:
1.
2.
3.
4.
5.
Bilgisayarın gücünü kesin.
AC adaptörü bağlantısını kesin ve bilgisayarı açın. Bilgisayar
açılmıyorsa, Adım 4'e geçin.
Bilgisayarı beş dakika süreyle pille çalıştırın. Pil takımının en az beş
dakikalık çalışma süresi olduğunu fark ederseniz pil tamamen bitene
kadar çalıştırmaya devam edin. Ancak DC IN/Pil LED göstergesi
yanıp sönerse veya düşük pil uyarısı veren başka bir gösterge varsa
adım 4'e geçin.
AC Adaptörünü bilgisayarın DC IN 19V girişi bağlantı noktasına ve bir
duvar prizine bağlayın. DC IN/Pil göstergesi turuncu renkte yanarak
pilin şarj edildiğini gösterir. Ancak DC IN/Pil AC adaptörünün ve
elektrik kablosunun bağlantılarını kontrol edin.
DC IN/Pil göstergesi beyaz renkte yanıncaya kadar pili şarj edin.
LAN
Adaptör dahili Ethernet LAN (10 megabit bölü saniye, 10BASE-T), Fast
Ethernet LAN (100 megabit bölü saniye, 100BASE-TX) veya Gigabit
Ethernet LAN (1000 megabit bölü saniye, 1000BASE-T) desteği
sunmaktadır.
Bu bölümde bir LAN sistemine nasıl bağlanacağınız ve LAN bağlantınızı
nasıl keseceğiniz açıklanmaktadır.
LAN üzerinden uyandırma işlevi sistem kapalıyken bile güç tüketir. Bu
özelliği kullanıyorsanız, AC adaptörü takılı olmalıdır.
Link hızı (10/100/1000 mega bit bölü saniye) ağ koşullarına bağlı
olarak otomatik şekilde değiştirilir (bağlı cihazlar, kablo ve gürültü gibi
etmenler ağ koşullarını belirler).
Kullanıcı El Kitabı
4-17
LAN kablosu türleri
Ağ bağlantısından önce bilgisayar gereken şekilde yapılandırılmalıdır.
Bilgisayarın varsayılan ayarlarını kullanarak LAN'a bağlanırsanız, LAN
işleyişinde hatalı çalışma söz konusu olabilir. Kurulum prosedürleri için ağ
(LAN) yöneticinizden yardım isteyin.
Gigabit Ethernet LAN (1000 megabit bölü saniye, 100BASE-T)
kullanıyorsanız, CAT5e kablosu veya üstüyle bağlantı yapın. CAT3 veya
CAT5 kablosu kullanamazsınız.
Fast Ethernet LAN (100 mega bit bölü saniye, 100BASETX)
kullanıyorsanız, CAT5 veya üstü bir kabloyla bağlantı yapın. CAT3 kablosu
kullanamazsınız.
Ethernet LAN (10 mega bit bölü saniye, 10BASE-T) kullanıyorsanız, CAT3
veya üstü bir kabloyla bağlanabilirsiniz.
LAN kablosunu bağlama
LAN kablosunu bağlamak için şu işlemleri yapın:
LAN kablosunu bağlamadan önce AC adaptörünü bağlayın. AC
adaptörü LAN kullanımdayken takılı hâlde kalmalıdır. Bilgisayar LAN
erişimi sağlarken AC Adaptörünü fişten çekerseniz sistem kilitlenebilir.
LAN girişine LAN kablosunu dışında herhangi bir kablo bağlamayın.
Aksi takdirde, sistem hatalı çalışabilir veya sistemde hasar oluşabilir.
LAN girişine bağlı LAN kablosuna herhangi bir güç besleme aygıtı
bağlamayın. Aksi takdirde, sistem hatalı çalışabilir veya sistemde
hasar oluşabilir.
1.
2.
Bilgisayara bağlı tüm harici çevrebirim cihazlarını kapatın.
Kablonun bir ucunu LAN girişine bağlayın. Mandalı yerine tam olarak
oturuncaya kadar hafifçe itin.
Şekil 4-5 LAN kablosunu bağlama
2
1. LAN girişi
3.
Kullanıcı El Kitabı
1
2. LAN kablosu
Kablonun diğer ucunu LAN dağıtım soketi bağlayıcısına veya dağıtım
soketine takın. Ağ bağlantısını kullanmadan veya yapılandırmadan
önce LAN yöneticinize ve donanım veya yazılım üreticisine danışın.
4-18
Bellek ortamı
Bilgisayarda bir bellek ortamı yuvası bulunmaktadır ve bu yuvaya muhtelif
kapasitede ve türde bellek kartları takılabilmektedir; bu sayede dijital
kamera veya Kişisel Dijital Yardımcılar gibi cihazlardan kolayca veri
aktarabilirsiniz.
Bellek ortamı yuvasına yabancı cisim girmemesine dikkat edin. Vida,
raptiye ve kâğıt ataşı gibi metal nesnelerin bilgisayara veya klavyeye
girmesine asla izin vermeyin. Yabancı metal nesneler kısa devreye neden
olabilir, bu da bilgisayarın hasar görmesine, yangına ya da ciddi
yaralanmalara yol açabilir.
miniSD/microSD Kartlarını kullanmak için bir adaptör kullanılmalıdır.
Tüm bellek ortamlarının sorunsuz çalışmasıyla ilgili test ve doğrulama
yapılmadığını unutmayın. Dolayısıyla, tüm bellek ortamlarının
sorunsuz çalışacağını garanti etmek mümkün değildir.
Şekil 4-6 Bellek ortamı örnekleri
Secure Digital (SD) Kartı
microSD kartı bağdaştırıcısı ve
microSD kartı
MultiMediaCard (MMC)
Bellek ortamı kartı hakkında notlar
SD/SDHC/SDXC bellek kartları dijital müzik kopyalamayı ve çalmayı
önleyen SDMI (Secure Digital Music Initiative – Güvenli Dijital Müzik
Girişimi) standartlarına uygundur. Bu nedenle, başka bir bilgisayarda veya
cihazda bulunan ve korunan materyali kopyalayamaz veya çalamazsınız ve
kişisel kullanım hariç olmak üzere, telif hakkıyla korunan materyali
çoğaltamazsınız.
Aşağıda SD bellek kartlarını SDHC bellek kartlarından ve SDXC bellek
kartlarından nasıl ayırt edebileceğiniz basit olarak açıklanmaktadır.
SD, SDHC ve SDXC bellek kartları dıştan aynı görünür. Bununla
birlikte, bellek kartlarının üzerindeki logolar farklıdır; satın alırken bu
noktaya dikkat edin.
Kullanıcı El Kitabı
4-19
SD bellek kartı logosu (
).
SDHC bellek kartı logosu (
).
SDXC bellek kartı logosu (
).
SD bellek kartlarının maksimum kapasitesi 2 GB'dir. SDHC bellek
kartlarının maksimum kapasitesi 32 GB'dir. SDXC bellek kartlarının
maksimum kapasitesi 128 GB'dir.
Bellek ortamı formatı
Yeni ortam kartları belirli standartlara göre biçimlendirilir. Ortam kartını
yeniden formatlandırmak istiyorsanız, ortam kartları kullanan bir cihazla bu
işlemi yapın.
Bellek ortam kartının formatlanması
Bellek kartları özel standartlara uygun olarak zaten formatlanmış durumda
satılır. Bir bellek kartını yeniden formatlandırırsanız, bu işlemi Windows
içindeki formatlama komutlarıyla değil, bellek kartlarını kullanan bir dijital
fotoğraf makinesiyle veya dijital ses çalar gibi bir cihazla yapın.
Korumalı alan da dâhil olmak üzere, bellek kartının tüm alanlarını
biçimlendirmek istiyorsanız, kopya koruması sistemiyle sorunsuz
çalışabilecek bir uygulama kullanmanız gerekecektir.
Ortam bakımı
Kartı tutarken şu tedbirleri alın.
Kartları katlamayın veya bükmeyin.
Kartları suya maruz bırakmayın, nemli alanlarda saklamayın veya sıvı
içeren kapların yakınına koymayın.
Kartın metal kısmına dokunmayın veya sıvıya ya da kire maruz
bırakmayın.
Kartı kullandıktan sonra özel kutusunda saklayın.
Kart sadece bir yönde takılabilecek şekilde tasarlanmıştır. Kartı
yuvaya takarken kesinlikle zorlamayın.
Kartı yuvaya kısmen takılı durumda bırakmayın. Klik sesi duyuluncaya
kadar kartı yuvasına itin.
Verilerinizi kaydetmek istemiyorsanız, yazmaya karşı koruma
anahtarını kilitli konuma getirin.
Bellek kartları belirli bir kullanım ömrüne sahiptir, bu nedenle önemli
veriler yedeklerinin alınması çok önemlidir.
Pil şarjı düşükse, karta veri yazmayın. Düşük güç veri yazma
hassasiyetini etkileyebilir.
Okuma/yazma işlemi sürerken kartı çıkarmayın.
Kullanıcı El Kitabı
4-20
Kart kullanımı hakkında daha fazla ayrıntı için kartla birlikte verilen
elkitaplarına bakın.
Yazma-koruma özelliği hakkında
Bellek kartlarında yazma-koruma işlevi bulunmaktadır.
SD Kartı (SD bellek kartı, SDHC bellek kartı ve SDXC bellek kartı)
Verilerinizi kaydetmek istemiyorsanız, yazmaya karşı koruma anahtarını
kilitli konuma getirin.
Bellek ortamının takılması
Aşağıdaki talimatlar desteklenen tüm ortam cihazları için geçerlidir. Bellek
ortamını takmak için şu işlemleri yapın:
1.
2.
3.
Bellek ortamını temas noktaları (metal kısımlar) aşağıya doğru
bakacak şekilde çevirin.
Bellek ortamını bilgisayarın üzerindeki bellek ortamı yuvasına takın.
Bellek ortamını hafifçe bastırarak bağlantının sıkı olmasını sağlayın.
Bellek kartı yuvadan kısmen çıkar.
Şekil 4-7 Bellek ortamının takılması
2
1
1. Bellek ortamı yuvası
2. Bellek ortamı
Ürünün görünümü satın aldığınız modele göre değişebilir.
Bellek ortamını takmadan önce kartın doğru yönde tutulduğundan
emin olun. Ortamı ters takarsanız çıkartamayabilirsiniz.
Bellek ortamını takarken metal kısımlara dokunmayın. Aksi takdirde
veri saklama alanı statik elektriğe maruz kalabilir ve veriler zarar
görebilir.
Dosyalar kopyalanırken bilgisayarı kapatmayın, Uyku veya Hazırda
Bekletme modlarına geçirmeyin. Aksi takdirde veri kaybı olabilir.
Bellek ortamının çıkarılması
Aşağıdaki talimatlar desteklenen tüm ortam cihazları için geçerlidir. Bellek
ortamını çıkarmak için şu işlemleri yapın:
Kullanıcı El Kitabı
4-21
1.
2.
3.
Windows Görev Çubuğunda Donanımı Güvenli Şekilde Kaldır ve
Ortamı Çıkart
Bellek ortamı seçeneğini seçin.
Ortamı tutun ve yerinden çıkartın.
Bilgisayar bellek ortamına erişirken kartını çıkarır veya gücü
keserseniz, verileriniz kaybolabilir veya bellek ortamı zarar görebilir.
Bilgisayar Uyku veya Hazırda Bekletme modundayken bellek ortamını
çıkartmayın. Bilgisayar dengesiz duruma gelebilir veya bellek
ortamındaki veriler kaybolabilir.
Adaptör bellek ortamı yuvasındayken miniSD/microSD Kartını
çıkarmayın.
Harici Ekran
Bilgisayarınızın görüntü olanakları ek ekranlarla daha da zenginleştirilebilir.
Harici ekranlar masaüstünüzü paylaşmanızı veya genişletmenizi sağlar.
Harici ekran bağlantısı
Bilgisayarınızda yerleşik bir ekran bulunmaktadır, ancak uygun bağlantı
noktalarıyla harici başka ekranları da bağlayabilirsiniz.
Bazı modellerde görüntünün bağımsız olarak Üçlü Monitörlerde
görüntüleneceği Üçlü Monitör işlevi bulunabilir.
Tüm harici ekran cihazlarının bağlantı noktası işleyişi doğrulanmadığı
için bazı aygıtlar düzgün çalışmayabilir.
Harici RGB monitör bağlantı noktası
Bilgisayardaki Harici RGB monitör bağlantı noktasına harici bir analog
monitör bağlayabilirsiniz. Harici analog monitör bağlamak için şu işlemleri
yapın:
1.
RGB kablosunu Harici RGB monitör bağlantı noktasına bağlayın.
Şekil 4-8 RGB kablosunun Harici RGB monitör bağlantı noktasına bağlanması
1
1. Harici RGB monitör bağlantı
noktası
Kullanıcı El Kitabı
2
2. RGB kablosu
4-22
Harici RGB monitör bağlantı noktasında, harici RGB kablosu için hiçbir
sabitleme vidası bulunmamaktadır. Bununla birlikte, sıkma vidaları olan
konnektörlü harici monitör kabloları da kullanılabilir.
2.
Bilgisayarın harici monitörünü açın.
Gücü açtığınızda, bilgisayar monitörü otomatik olarak tanır ve monitörün
renkli mi yoksa siyah beyaz mı olduğunu belirler.
Harici bir analog monitörde masaüstü görüntülendiğinde, masaüstü bazen
monitörün merkezinde ve masaüstünün çevresinde siyah çubuklarla (küçük
boyutta) görüntülenir.
Bu durumda, lütfen monitörün el kitabını okuyun ve monitörü destekleyen
ekran modunu ayarlayın. Sonra doğru en boy oranıyla uygun boyutta
görüntülenir.
HDMI çıkışı bağlantı noktası
HDMI (High-Definition Multimedia Interface - Yüksek Çözünürlük
Multimedya Arabirimi) bağlantı noktası kaliteyi azaltmadan dijital olarak
hem görüntü hem de ses aktarımı yapar. Televizyonlar da dahil olmak
üzere HDMI uyumlu harici ekran cihazları HDMI bağlantı noktaları
aracılığıyla bağlanabilir.
Bazı modeller HDMI çıkışı bağlantı noktası aracılığıyla uyumlu harici ekran
cihazlarında ultra yüksek çözünürlük özelliğini destekleyebilir (3840 x 2160
piksel). Bu özelliği kullanmak için bir HDMI kablosu (3840x2160 piksel veya
daha üstüne karşılık gelen) satın almanız gerekmektedir.
HDMI uyumlu bir görüntü cihazını bağlamak için şu işlemleri yapın:
Bir cihazı HDMI çıkışı bağlantı noktasına bağlamak için, uygun bir HDMI
kablosu satın almanız gerekmektedir.
1.
2.
3.
Kullanıcı El Kitabı
HDMI kablosunun bir ucunu HDMI ekran cihazının HDMI çıkışı
bağlantı noktasına takın.
HDMI kablosunun diğer ucunu bilgisayarınızın HDMI çıkışı bağlantı
noktasına takın.
HDMI ekran cihazını açın.
4-23
Şekil 4-9 HDMI çıkışı bağlantı noktasının bağlanması
1
1. HDMI çıkışı bağlantı noktası
2
2. HDMI kablosu
HDMI cihazının kablosunu şu koşullarda çıkarmayın/takmayın:
Sistem başlatılırken.
Sistem kapatılırken.
Bir televizyonu veya harici monitörü HDMI bağlantı noktasına
bağladığınızda, görüntü çıkışı cihazı HDMI olarak ayarlanır.
HDMI kablosunu çıkartıp tekrar takmak istediğinizde, lütfen HDMI
kablosunu tekrar takmadan önce en az 5 saniye bekleyin.
Görüntü çıkışı cihazını değiştirdiğinizde, çalma/oynatma cihazı otomatik
olarak geçiş yapmayabilir. Bu durumda, çalma/oynatma cihazını ekran çıktı
cihazıyla aynı cihaza ayarlamak için lütfen aşağıdaki adımları izleyerek
çalma/oynatma cihazını elle ayarlayın:
1.
2.
3.
4.
5.
Tüm uygulamalar seçeneğindeki Windows Sistem grubu altında
Denetim Masası -> Donanım ve Ses -> Ses seçeneklerini tıklayın.
Kayıttan Yürüt sekmesinde, geçiş yapmak istediğiniz kayıttan
yürütme cihazını seçin.
Bilgisayarınızdaki entegre hoparlörleri kullanmak için Hoparlörler
seçeneğini seçin. Bilgisayara bağladığınız televizyonu veya harici
monitörü kullanmak için farklı bir kayıttan yürütme aygıtı seçin.
Varsayılan Yap düğmesini tıklayın.
Tamam seçeneğini tıklayarak Ses iletişim kutusunu kapatın.
HDMI monitörde video görüntü ayarları
Videoyu HDMI ekran cihazında görüntülemek için aşağıdaki ayarları yapın,
aksi takdirde hiçbir görüntü elde edilmez.
Video oynatmaya başlamadan önce işlev tuşunu kullanarak görüntü
cihazını seçin. Video oynatılırken görüntü cihazını değiştirmeyin.
Aşağıdaki durumlarda görüntü cihazını değiştirmeyin.
Veri okunurken veya yazılırken
Kullanıcı El Kitabı
4-24
İletişim sürdürülürken
HD Formatının Seçilmesi
Görüntü modunu seçmek için şu işlemleri yapın:
1.
2.
Tüm uygulamalar seçeneğindeki Windows Sistem grubu altında
Denetim Masası -> Görünüm ve Kişiselleştirme -> Görüntü ->
Görüntü ayarlarını değiştir -> Gelişmiş ayarlar -> Tüm Modları
Listele seçeneklerini tıklayın.
Tüm Modları Listele seçeneğinde modlardan birini seçin.
Kablosuz ekran
Bilgisayarınız, bir bilgisayarın TV'ler de dahil olmak üzere harici ekranlara
genişletilmiş ekran şeklinde Wi-Fi kullanan bir kablosuz teknolojiyle
kablosuz olarak bağlanabilmesine olanak sağlayan Kablosuz ekran
özelliğini destekleyebilir. Kablosuz ekran ile, belgeler, yerel medya
içerikleri/akışları veya diğer çevirimiçi içerik başkalarıyla kablosuz olarak
paylaşılabilir.
Kablosuz ekranı kullanmak için aşağıdaki aygıtlardan biri gerekmektedir:
Kablosuz ekran için yerleşik desteğe sahip uyumlu bir harici ekran.
HDMI bağlantı noktası olan harici ekran ve Kablosuz ekran adaptörü.
Kablosuz ekran adaptörü, harici ekranlara HDMI bağlantı noktası
aracılığıyla bağlanan ve bilgisayarınızdan kablosuz sinyal alabilen bir
cihazdır.
Harici bir ekrana kablosuz olarak bağlanmak için şu işlemi yapın:
1.
2.
3.
Ayarlar seçeneğine gidin ve Cihazlar -> Bağlı cihazlar seçeneklerini
tıklayın.
Cihaz ekle seçeneğine tıklayın. Bilgisayarınız Kablosuz ekran cihazını
aramaya başlar.
Kablosuz ekran cihazı arandıktan sonra bağlantıyı tamamlamak için
ekrandaki talimatları izleyin.
Bağlantı sağlandıktan sonra Kablosuz ekran cihazının adı Projektörler
öğesi altında görünecektir.
Kablosuz ekran cihazının bağlantısını kesmek için Kablosuz ekran cihaz
adını tıklayın ve sonra Cihazı kaldır seçeneğine tıklayın.
Görüntü ayarlarının değiştirilmesi
Bir veya daha fazla harici ekran bağlandıktan sonra işletim sistemi görüntü
ayarlarını otomatik olarak algılayabilir, tanımlayabilir ve kurabilir.
) tuşunu basılı tutarken P'ye basarak harici ekranların
Windows (
çalışma biçimini manuel olarak da yönetebilirsiniz. Bilgisayarınızı
kapatmadan önce harici monitörün bağlantısını keserseniz öncesinde
görüntüyü dahili ekrana değiştirdiğinizden emin olun.
Kullanıcı El Kitabı
4-25
Güvenlik kilidi
Güvenlik kilidini kullanarak bilgisayarınızı bir masaya veya ağır bir nesneye
zincirleyebilirsiniz; böylece bilgisayarınız yetkisiz kişilerce alınamaz veya
çalınamaz. Bilgisayarın sağ tarafında bir güvenlik kilidi yuvası
bulunmaktadır; güvenlik kablosunun bir ucunu buraya diğer ucunu da bir
masaya ve benzeri bir nesneye bağlayabilirsiniz. Güvenlik kablolarının
takılmasıyla ilgili yöntemler her üründe farklı olabilmektedir. Daha fazla bilgi
için kullandığınız ürünle ilgili talimatlara bakın.
Güvenlik kilidinin bağlanması
Bilgisayara güvenlik kablosu bağlamak için şu işlemleri yapın:
1.
2.
Bilgisayarı sağ tarafı size gelecek şekilde çevirin.
Güvenlik kablosunu kilit yuvasına hizalayın ve yerine takın.
Şekil 4-10 Güvenlik kilidi
2
1
1. Güvenlik kilidi yuvası
2. Güvenlik kilidi
İsteğe Bağlı TOSHIBA Aksesuarları
Bilgisayarınızı daha güçlü ve kullanışlı bir hale getirmek için bazı seçenek
ve aksesuarlar ekleyebilirsiniz. Aşağıdaki listede sunulan bileşenleri
satıcınızdan veya TOSHIBA bayiinizden alabilirsiniz:
Evrensel AC adaptörü Bilgisayarınızı sık sık birden çok yerde
kullanıyorsanız, ek AC adaptörü alarak
bilgisayarı kullandığınız farklı yerlerde
bulundurabilirsiniz. Böylece adaptörü yanınızda
taşımanıza gerek kalmaz.
Ses Sistemi ve Video modu
Bu bölümde bazı ses denetimi işlevleri açıklanmaktadır.
Kullanıcı El Kitabı
4-26
Ses Düzeyi Karıştırıcısı
Ses Düzeyi Karıştırıcısı yardımcı programı sayesinde cihaz ve
uygulamalara ait ses yüksekliği düzeyini Windows altında
denetleyebilirsiniz.
Ses Düzeyi Karıştırıcısı yardımcı programını başlatmak için, Windows
Görev Çubuğundaki Hoparlörler simgesini sağ tıklayın ve alt menüden
Ses Düzeyi Karıştırıcısını Aç öğesini seçin.
Hoparlörlerin veya kulaklıkların ses düzeyini ayarlamak için
Hoparlörler kaydırıcısını kaydırın.
Kullandığınız bir uygulamanın ses yüksekliğini ayarlamak için ilgili
uygulamanın kaydırıcısını kaydırın.
Mikrofon Düzeyi
Mikrofon kayıt sesi düzeyini değiştirmek için şu işlemleri yapın:
1.
2.
3.
Windows Görev Çubuğundaki hoparlör simgesini sağ tıklayın ve alt
menüden Kayıt aygıtları seçeneğini seçin.
Mikrofon seçeneğini seçin ve Özellikler seçeneğini tıklayın.
Düzeyler sekmesinde Mikrofon kaydırıcısını hareket ettirerek
mikrofon sesi düzeyini artırın veya azaltın.
Mikrofon sesi düzeyinin yetersiz olduğunu düşünüyorsanız, Mikrofon Bası
kaydırıcısını daha yüksek bir düzeye çıkartın.
Sesle İlgili Geliştirmeler
Mevcut hoparlörünüze ses efektleri uygulamak için şu işlemleri yapın:
1.
2.
3.
Windows Görev Çubuğundaki Hoparlörler simgesini sağ tıklayın ve
alt menüden Kayıttan yürütme aygıtları seçeneğini seçin.
Hoparlörler seçeneğini seçin ve Özellikler seçeneğini tıklayın.
Geliştirmeler sekmesinde istediğiniz ses efektlerini seçin ve Uygula
seçeneğini tıklayın.
Realtek HD Audio Yöneticisi
Ses yapılandırmasını Realtek HD Audio Yöneticisi öğesini kullanarak
onaylayabilir ve değiştirebilirsiniz. Realtek HD Audio Yöneticisi yazılımını
başlatmak için:
Tüm uygulamalar seçeneğindeki Windows Sistem grubu altında
Denetim Masası -> Donanım ve Ses -> Realtek HD Audio
Yöneticisi seçeneklerini tıklayın.
Realtek HD Audio Yöneticisi'ni ilk kez başlattığınızda, iki aygıt sekmesi
görebilirsiniz. Hoparlörler varsayılan çıktı cihazıdır. Mikrofon varsayılan
ses girişi cihazıdır. Varsayılan cihazı değiştirmek için seçilen cihaz
sekmesinin altında Varsayılan Aygıtı Ayarla düğmesini tıklayın.
Kullanıcı El Kitabı
4-27
Bilgi
Bilgi düğmesini
tıklayarak donanım bilgilerini, yazılım bilgilerini ve dil
ayarını görebilirsiniz.
Güç Yönetimi
Bilgisayarınızdaki ses denetleyicisi ses işlevleri kullanılmıyorken devreden
çıkartılabilir. Ses gücü yönetimi yapılandırmasını ayarlamak için, Güç
tıklayın.
Yönetimi düğmesini
Ses gücü yönetimi etkinleştirildiğinde, Güç Yönetiminin sol üst
köşesindeki yuvarlak düğme mavi ve dışbükey olur.
Ses gücü yönetimi devreden çıkartıldığında, düğme siyah renkte ve
içbükey olur.
Hoparlör Yapılandırması
Oto Test düğmesini tıklayarak dahili hoparlörleri veya kulaklık sesinin
doğru yönden geldiğini onaylayın.
Varsayılan Format
Örnek hızını ve sesin bit derinliğini değiştirebilirsiniz.
Mikrofonlu Kulaklık ve Mikrofon seçimi
Mikrofonlu kulaklık veya mikrofon türünü değiştirmek için şu işlemi yapın:
1.
2.
3.
Mikrofonlu kulaklık/mikrofon birleşik girişine bir mikrofonlu kulaklık
veya mikrofon takın.
Realtek HD Audio Yöneticisi ana ekranının sağ tarafındaki daire
şeklindeki düğmeye çift tıklayın.
Taktığınız cihaz için cihaz listesinden seçiminizi yapın.
DTS Sound
DTS Sound™ orijinal kaynak malzemede gömülü sesleri elde etmek için
gelişmiş patentli teknolojiler kullanarak derin, zengin bas ve berrak
diyaloglara sahip 3 boyutlu sarmal özellikte surround ses üretir.
DTS Sound bazı modellerde bulunmaktadır. Aşağıdaki özellikleri
bulunmaktadır:
Bas ve diyalog seslerin zenginleştirildiği 3 boyutlu sarmal surround
ses.
Yükseltilmiş ses görüntüsüyle geniş en etkili nokta
Seste kesiklik veya distorsiyon olmadan maksimum ses yüksekliği
sağlayan gelişmiş ses çıkışı
Temiz ve anlaşılır vokaller için diyalog zenginleştirme
Zengin, düşük frekans ses üretimi için bas zenginleştirme
Seste keskin ayrıntılar için yüksek frekans tanımı
Kullanıcı El Kitabı
4-28
Bu yardımcı programa erişmek için Tüm uygulamalar seçeneğindeki DTS,
Inc. seçeneği altında DTS Sound seçeneğini tıklayın.
Bu üründe ABD patentleri geçerlidir. Bakınız
http://patents.dts.com
DTS Licensing Limited tarafından verilen lisansla üretilmiştir.
Video modu
Video modu ayarlarını Ekran Çözünürlüğü iletişim kutusunda
yapabilirsiniz.
Ekran Çözünürlüğü iletişim kutusunu açmak için Tüm uygulamalar
seçeneğinde Windows Sistem altında Denetim Masası -> Görünüm ve
Kişiselleştirme -> Görüntü -> Görüntü ayarlarını değiştir seçeneklerini
tıklayın.
Bazı uygulamaları (örneğin 3D uygulaması veya video oynatma
uygulaması) çalıştırırken, ekranda titreme, görüntü karelerinde kayma ve
bozulma görebilirsiniz.
Bu durumda görüntü çözünürlüğünü ekranda düzgün görüntüyü elde
edinceye kadar azaltarak ayarlayın.
Kullanıcı El Kitabı
4-29
Bölüm 5
Yardımcı Programlar ve İleri
Düzeyde Kullanım
Bu bölümde, bu bilgisayardaki yardımcı programlar ve diğer özellikler ile
bazı yardımcı programların ileri düzeyde kullanımı açıklanmaktadır.
Yardımcı Programlar ve Uygulamalar
Bu bölümde bilgisayarınızla birlikte verilen ve önceden kurulmuş olan
yardımcı programlar açıklanmakta ve bunların nasıl başlatılacağına dair
detaylar sunulmaktadır. İşlevlerine yönelik daha fazla bilgi için çevrimiçi el
kitabına, yardım dosyalarına veya varsa her bir yardımcı programa ait
README.TXT dosyasına başvurun
TOSHIBA Ekran
Yardımcı Programı
TOSHIBA Ekran Yardımcı Programı Resolution+
ayarlarını da içermektedir. Resolution+ video
oynatmalarda Renk Düzeltme ve Keskinlik gibi
yüksek kalite görüntü geliştirmesi sağlayan bir
görüntü işleyicisidir.
Bu yardımcı program yalnızca bazı modellerde
sunulmaktadır.
Bu yardımcı programa erişmek için Tüm
uygulamalar seçeneğindeki TOSHIBA grubunda
Ekran Yardımcı Programı seçeneğini tıklayın.
Bu yardımcı program hakkında detaylı bilgi için,
Yardım dosyasına bakın.
TOSHIBA Password
Utility
TOSHIBA Password utility bir parola belirleyerek
bilgisayara erişimi kısıtlayabilmenizi sağlar.
Bu yardımcı programa erişmek için Tüm
uygulamalar seçeneğindeki TOSHIBA grubunda
Password Utility seçeneğini tıklayın.
TOSHIBA Sistem
Ayarları
Bu yardımcı program donanım ayarlarınızı
bilgisayarınızla ve kullandığınız çevrebirim
cihazlarıyla çalışma şeklinize göre özelleştirme
olanağı sunmaktadır.
Bu yardımcı programa erişmek için Tüm
uygulamalar seçeneğindeki TOSHIBA grubunda
Sistem Ayarları seçeneğini tıklayın.
Kullanıcı El Kitabı
5-1
CyberLink PowerDVD Bu yazılım DVD-Video oynatmak için
for TOSHIBA
sunulmuştur. Bu yardımcı programa erişmek için
Tüm uygulamalar seçeneğinde CyberLink
PowerDVD for TOSHIBA seçeneğini tıklayın.
CyberLink PowerDVD for TOSHIBA yardımcı
programının kullanımına ilişkin ayrıntılar için
Yardım dosyasına bakın.
TOSHIBA Setup
Utility
TOSHIBA Setup Utility Programı kolayca BIOS
ayarlarınızı görüntülemenize olanak veren menü
bazlı kullanıcı arabirimi sağlayan bir BIOS
kurulum yardımcı programıdır.
TOSHIBA eco Utility
Bu kişisel bilgisayarda "eco (ekonomi modu)"
bulunmaktadır. Bu mod bazı cihazların
performansını hafifçe düşürerek elektrik enerjisi
tüketimini azaltır. Bu işlevi sürekli kullanarak fark
edilebilir ölçüde güç tasarrufu sağlayabilirsiniz.
TOSHIBA eco Utility bilgisayarınızın güç
tüketimini kontrol etmenize yardımcı olur. Farklı
bilgiler çevrenin korunmasına olan katkınızın
derecesini anlamanıza yardımcı olabilir.
Peak Shift işlevi yoğun güç gerektiren
durumlarda güç tüketiminin bir kısmını güç
tüketiminin düşük olduğu durumlara kaydırarak
güç tüketimi tasarrufu sağlamaya yardımcı olan
bir işlevdir.
Bu yardımcı program aynı zamanda "eko şarj
modunu" destekler. Bu modda pil tam olarak şarj
edilmeyecek ve böylece pil yaşam döngüsü
uzatılmış olacaktır.
Bu modda pil çalışma süresi göreceli olarak kısa
olduğu için bilgisayarın AC adaptöre bağlı olarak
çalıştırılması önerilmektedir.
Kullanım durumuna bağlı olarak pil yaşam
döngüsü düzgün bir şekilde uzatılamayabilir.
Bu yardımcı programa erişmek için Tüm
uygulamalar seçeneğindeki TOSHIBA grubunda
eco Utility seçeneğini tıklayın.
TOSHIBA eco utility hakkında detaylı bilgi için
Yardım dosyasına bakın.
Kullanıcı El Kitabı
5-2
TOSHIBA Service
Station
Bu uygulama sayesinde bilgisayarınız TOSHIBA
yazılımı güncelleştirmelerini veya bilgisayar
sisteminiz veya onun programları ile ilgili diğer
TOSHIBA uyarılarını otomatik olarak arayabilir.
Etkinleştirildiğinde, bu uygulama sınırlı sayıda
sistem bilgisini periyodik olarak sunucularımıza
iletir, bu bilgiler gerekli kurallar ve yönetmelikler
gereğince ve ilgili veri koruma kanunu uyarınca
kesinlikle gizli olarak tutulur.
Bu yardımcı programa erişmek için Tüm
uygulamalar seçeneğindeki TOSHIBA grubunda
Service Station seçeneğini tıklayın.
TOSHIBA PC Health
Monitor
TOSHIBA PC Health Monitor uygulaması güç
tüketimi, pilin sağlığı ve sistem soğutma gibi bir
dizi sistem işlevini ileriye dönük olarak izler ve
önemli sistem koşulları hakkında size bilgi verir.
Bu uygulama sistemi ve bireysel bileşen seri
numaralarını tanır ve bunların kullanımıyla ilgili
belirli faaliyetleri izler.
Bu yardımcı programa erişmek için Tüm
uygulamalar seçeneğindeki TOSHIBA grubunda
PC Health Monitor seçeneğini tıklayın.
Bu yardımcı program yalnızca bazı modellerde
sunulmaktadır.
TOSHIBA PC Health Monitor hakkında detaylı
bilgi için Yardım dosyasına bakın.
TOSHIBA Ürün
Geliştirme Programı
TOSHIBA Ürün Geliştirme Programı sistemi ve
tekil bileşen seri numaralarını tanır ve bilgisayar
ve onun kullanımıyla ilgili belirli etkinlikleri takip
eder.
Bu yardımcı program kullanıcı ara birimi
sağlamaz. İzleme işlemini Tüm uygulamalar
seçeneğindeki TOSHIBA grubu altında Ürün
Geliştirme Programı seçeneğine tıklayarak
etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.
Bu yardımcı program yalnızca bazı modellerde
sunulmaktadır.
TOSHIBA Audio
Enhancement
Kullanıcı El Kitabı
TOSHIBA Audio Enhancement size ses kaynağı
filtreleme, kulaklık ses zenginleştirme veya
hoparlör ses zenginleştirme işlevlerini sağlar.
Ayarları değiştirmek için Tüm uygulamalar
seçeneğindeki TOSHIBA grubu altında Audio
Enhancement seçeneğini tıklayın.
5-3
Bluetooth® Link
BLUETOOTH® Link kişisel bilgisayarınızın klavye
ve touch pad cihazını Bluetooth klavye ve fare
gibi kullanmanıza olanak sağlar. Ayrıca kişisel
bilgisayarınızı Eller Serbest modunda telefonla
konuşmak için kullanabilir veya bilgisayarınızın
hoparlöründen faydalanabilirsiniz.
Bu yardımcı programa erişmek için Tüm
uygulamalar seçeneğindeki TOSHIBA grubunda
Bluetooth(R) Link seçeneğini tıklayın.
Bu yardımcı program hakkında detaylı bilgi için,
Yardım dosyasına bakın.
TOSHIBA Bakım
Yardımcı Programı
TOSHIBA Bakım Yardımcı Programı sabit disk
sürücüsünü silmek için kullanılır. Bu yardımcı
program tüm veri ve bölümlemeleri silmenize
olanak tanır ve sabit disk sürücüsünün üzerindeki
tüm kesimlerin üzerine yazar.
Bilgisayarınıza bağlı bir harici disk sürücüsü
varsa bu sürücü de silinebilir.
Eğer harici sabit disk sürücüsünden verileri
silmek istemiyorsanız, sürücünüzün bilgisayarla
bağlantısını kesin.
Bu yardımcı programa erişmek için:
1.
2.
3.
Ayarlar seçeneğine gidin ve sırasıyla
Güncelleştirme ve güvenlik -> Kurtarma
seçeneklerini tıklayın.
Gelişmiş başlangıç altında Şimdi yeniden
başlat seçeneklerini tıklayın.
Sorun gider -> TOSHIBA Bakım Yardımcı
Programı seçeneklerini tıklayın.
Silme yöntemini seçip işleme devam ederseniz
sabit disk sürücüsündeki tüm veriler (işletim
sistemi ve kurtarma bölümlemesi de dahil)
kaybolacaktır. Sabit disk sürücünüzü sildikten
sonra bilgisayarınızı yeniden kullanmak
istiyorsanız önce bir kurtarma ortamı oluşturmayı
unutmayın.
Satın aldığınız modele bağlı olarak yukarıda listesi verilen tüm yazılımlara
sahip olmayabilirsiniz.
Diğer özellikler
Aşağıda TOSHIBA bilgisayarlarına özgü olan veya bilgisayarın kullanımını
kolaylaştıran gelişmiş özellikler gösterilmektedir.
Kullanıcı El Kitabı
5-4
Aşağıdaki yordamları kullanarak her işleve ulaşabilirsiniz.
*1 Güç Seçeneklerine erişmek için Tüm uygulamalar seçeneğindeki
Windows Sistem grubu altında Denetim Masası -> Sistem ve Güvenlik > Güç Seçenekleri seçeneklerini tıklayın.
Ekran gücünü
otomatik kesme *1
Bu özellik belirli bir süre boyunca klavye
kullanılmadığı zaman bilgisayarın monitörünün
gücünü otomatik olarak kesmektedir; herhangi bir
tuşa tekrar basıldığı zaman bilgisayar tekrar
çalışmaya başlamaktadır. Bu ayar Güç
Seçeneklerinde belirlenebilir.
Sabit disk sürücüsü
gücünü otomatik
kesme *1
Bu özellik sabit disk sürücüsüne (HDD) belirli bir
süre erişim sağlanmadığı zaman gücü otomatik
olarak kesmektedir; HDD'ye yeniden erişim
sağlandığında güç tekrar verilmektedir. Bu ayar
Güç Seçeneklerinde belirlenebilir.
Sistem otomatik
Uyku/Hazırda
Bekletme Modu *1
Bu özellik belirli bir süre boyunca veri
girilmediğinde veya donanıma erişim
sağlanmadığında sistemi otomatik olarak Uyku
veya Hazırda Bekletme moduna girecek şekilde
kapatır. Bu ayar Güç Seçeneklerinde
belirlenebilir.
Açılış parolası
Yönetici ve kullanıcı olmak üzere iki parola
güvenliği düzeyi vardır; bu özellik bilgisayarınıza
yetkisiz erişimi önler.
Akıllı güç besleme *1
Bilgisayarın akıllı güç besleme düzeneğindeki bir
mikroişlemci pilin şarj durumunu algılar, kalan pil
kapasitesini otomatik olarak hesaplar ve
elektronik bileşenleri evrensel AC adaptöründen
aşırı voltaj gelmesi gibi olağan dışı durumlara
karşı korur. Bu ayar Güç Seçeneklerinde
belirlenebilir.
Pil tasarrufu modu *1
Bu özellik bilgisayarı pil gücünden tasarrufu
edebilecek şekilde yapılandırmanızı sağlar. Bu
ayar Güç Seçeneklerinde belirlenebilir.
Ekran panelini
kapatarak/açarak
gücü açma/kesme *1
Bu özellik ekran paneli kapatıldığında bilgisayarı
otomatik olarak kapatır ve ekran paneli
açıldığında bilgisayarı açar. Bu ayar Güç
Seçeneklerinde belirlenebilir.
Düşük pilde otomatik Pil bilgisayarı çalıştırmaya devam edemeyecek
Hazırda Bekletme
kadar azaldığında, sistem otomatik olarak
Hazırda Bekletme moduna girer ve kapanır. Bu
Modu *1
ayar Güç Seçeneklerinde belirlenebilir.
Kullanıcı El Kitabı
5-5
Uyku Modu
Çalışmanıza aralar vererek devam etmeniz
gerekiyorsa, bu özelliği kullanarak,
yazılımınızdan çıkmadan bilgisayarın gücünü
kesmeyi sağlayabilirsiniz. Veriler bilgisayarın ana
belleğinde saklandığı için gücü yeniden
açtığınızda, bıraktığınız yerden devam
edebilirsiniz.
Hazırda Bekletme
Modu
Bu özellik bulunduğunuz yazılımdan çıkmadan
bilgisayarın gücünü kapatmanızı sağlar. Ana
bellek içeriği otomatik olarak Sabit Disk
Sürücüsüne kaydedilir; gücü yeniden açtığınızda,
kaldığınız yerden çalışmaya devam edebilirsiniz.
Bu özelliği kullanmadan önce Hazırda Bekletme
Modunu etkinleştirmeniz gerekmektedir Daha
fazla ayrıntı için Hazırda Bekletme Modu
bölümüne bakın.
USB Uyandırma işlevi Bu özellik USB bağlantı noktalarına bağlı harici
cihazlara bağlı olarak bilgisayarı Uyku Modundan
geri getirir.
Örneğin, uyumlu bir USB bağlantı noktasına bir
fare veya USB klavye bağlanırsa, fare düğmesi
tıklandığında veya klavyeye basıldığında
bilgisayar uyandırılır.
Isıyı dağıtma *1
Aşırı ısınmaya karşı koruma sağlamak üzere
işlemcide dahili bir ısı sensörü bulunmaktadır;
bilgisayarın dahili ısısı belirli bir düzeye
çıktığında, soğutma fanı açılır veya işlemci hızı
düşürülür. İşlemci (CPU) ısısını kontrol altında
tutmak için önce fanı açma, sonra gerekirse
işlemci hızını düşürme ayarını yapabilir veya
önce işlemci hızını düşürme ve sonra fanı açma
ayarını yapabilirsiniz. Her iki işlev de Güç
Seçenekleri üzerinden denetlenebilir.
İşlemci ısısı normal düzeye indiğinde, fan ve
işlemci çalışması standart hızına döner.
İşlemci herhangi bir ayar etkinken anormal
derecede ısınırsa, sistem herhangi bir hasar
oluşmasını önlemek için otomatik olarak kapatılır.
Bu durumda bellekteki kaydedilmemiş tüm veriler
kaybolur.
TOSHIBA Password Utility
TOSHIBA Password Utility (TOSHIBA Parola Yardımcı Programı) iki parola
güvenliği düzeyi sunmaktadır: Kullanıcı ve Yönetici.
Kullanıcı El Kitabı
5-6
TOSHIBA Password Utility içinde ayarlanan parolalar Windows
parolalarından farklıdır.
Kullanıcı Şifresi
Yardımcı programı başlatmak için Tüm uygulamalar seçeneğindeki
TOSHIBA grubu altındaki şu öğeleri tıklayın:
Password Utility -> Kullanıcı Şifresi
Parolaları silmek veya değiştirmek için TOSHIBA Password Utility
Programını kullanırken kullanıcı haklarını onaylamak için kullanıcı kimlik
denetimine ihtiyaç duyulabilir.
Ayarla (düğmesi)
Bir parolayı kaydetmek için bu düğmeyi tıklayın. Bir parola
ayarlandıktan sonra, bilgisayarı yeniden başlattığınızda bu parolayı
girmeniz istenecektir.
Parolayı belirlemenizin ardından, bunu bir ortama kaydetmeyi isteyip
istemediğinizi soran bir iletişim kutusu görüntülenecektir. Parolayı
unutursanız, parola dosyasını başka bir bilgisayarda açabilirsiniz.
Ortamı güvenli bir yerde saklayın.
Parola kaydı için karakter dizesi girerken her karakteri klavyeyi
kullanarak tek tek girin, ASCII kodu olarak giriş yapmayın veya
karakter dizisini kopyalayıp yapıştırmayın. Buna ek olarak, kayıtlı
parolanın doğru olmasını sağlamak için karakter dizisinin parola
dosyası çıkışını alın.
Parola girerken, SHIFT (Üst Karakter) veya ALT tuşlarıyla üretilen
hiçbir karakteri girmeyin (örneğin, “!” veya “#”).
Sil (düğmesi)
Kayıtlı bir parolayı silmek için bu düğmeyi tıklayın. Bir şifreyi
silebilmeniz için önce o şifreyi doğru olarak girmeniz gereklidir.
Değiştir (düğmesi)
Kayıtlı bir parolayı değiştirmek için bu düğmeyi tıklayın. Bir parolayı
değiştirebilmeniz için, önce mevcut parolayı doğru olarak girmeniz
gereklidir.
Sahip Dizisi (metin kutusu)
Bu kutuyu kullanarak şifreyle ilgili metni yazabilirsiniz. Metni girdikten
sonra Uygula veya Tamam seçeneklerini tıklayın. Bilgisayar
başlatıldığında parola girmenizi isteyen mesajla birlikte bu metin
gösterilir.
Kullanıcı El Kitabı
5-7
Sabit Disk Sürücüsü Parolasını veya Sabit Disk Sürücüsü Ana Parolasını
ayarlamak, değiştirmek veya silmek için TOSHIBA Setup Utility Programını
çalıştırabilirsiniz. Daha fazla bilgi için TOSHIBA Setup Utility bölümüne
başvurun..
Sabit Disk Sürücüsü Kullanıcı Şifresini unutursanız, TOSHIBA size
yardım edemez, sabit disk sürücünüz TAMAMEN ve KALICI OLARAK
KULLANILAMAZ duruma gelir. TOSHIBA veri kaybı, Sabit Disk
Sürücünüze erişimin kesintiye uğraması veya Sabit Disk Sürücünüze
erişim sağlanamaması nedeniyle sizin veya üçüncü şahısların veya
kuruluşların uğrayacağı zarar ziyan konusunda hiçbir sorumluluk kabul
etmemektedir. Bu riski göze alamıyorsanız, Sabit Disk Sürücüsü
Kullanıcı Şifresi belirlemeyin.
Sabit disk sürücüsü kullanıcısı şifresi kaydedilirken bilgisayarı kapatın
veya yeniden başlatın. Bilgisayar kapatılmaz veya yeniden
başlatılmazsa kaydedilmiş veriler doğru yansıtılamayabilir. Bilgisayarın
kapatılması veya yeniden başlatılması hakkında ek bilgi için Gücün
açılması bölümüne bakın.
Yönetici Parolası
Bir yönetici parolası ayarlarsanız, kullanıcılar Kullanıcı Şifresi ile oturum
açtığında bazı işlevler kısıtlanabilir. Bir Yönetici Parolası ayarlamak için:
Tüm uygulamalar seçeneğinde TOSHIBA grubu altında Password Utility
-> Yönetici Parolası seçeneklerini tıklayın.
Bu yardımcı program aşağıdakileri yapabilmenizi sağlar:
Yönetici parolasını kaydetme veya silme olanağı.
Genel kullanıcılar için kısıtlamalar belirleme olanağı.
Parola kullanarak bilgisayarın açılması
Bir kullanıcı şifresi zaten kaydettiyseniz, bilgisayarı sadece bir şekilde
başlatabilirsiniz:
Parolayı manuel olarak girin.
Parola sadece bilgisayarın Hazırda Bekletme veya önyükleme modunda
kapatılmış olması durumunda gereklidir. Uyku modunda ve Yeniden
Başlatmada gerekli değildir.
Manuel olarak parola girmek için şu işlemleri yapın:
1.
Bilgisayarı Başlarken bölümünde anlatılan şekilde açın. Ekranda şu
mesaj görüntülenir:
Enter Password
Kullanıcı El Kitabı
5-8
Bu aşamada, işlev tuşları çalışmaz. Tuşların çalışabilmesi için parolayı
girmeniz gereklidir.
2.
3.
Parolayı girin.
ENTER tuşuna basın.
Parolayı arka arkaya üç kez hatalı girerseniz veya parolayı 1 dakika içinde
girmezseniz, bilgisayar kapanır. Bu durumda, bilgisayarın gücünü otomatik
olarak açan bazı özellikler (LAN üzerinden Uyandırma, Görev
Zamanlayıcısı vb.) çalışmayabilir. Parolayı yeniden girebilmek için
bilgisayarı yeniden açmanız gereklidir.
TOSHIBA Sistem Ayarları
TOSHIBA Sistem Ayarları Windows işletim sisteminde yer alan TOSHIBA
yapılandırma yönetim aracıdır.
Toshiba Sistem Ayarları aracını çalıştırmak için Tüm uygulamalar
seçeneğinde TOSHIBA grubu altında Sistem Ayarları seçeneğini tıklayın.
TOSHIBA Sistem Ayarları penceresi bilgisayarın belirli işlevlerinin
yapılandırılmasını sağlayan bir dizi sekme içerir.
Buna ek olarak üç düğme daha vardır: Tamam, İptal ve Uygula.
Tamam
Değişikliklerinizi kabul eder ve TOSHIBA Sistem
Ayarları penceresini kapatır.
İptal
Değişikliklerinizi kaydetmeden pencereyi kapatır.
Uygula
Değişikliklerinizi kabul eder ama TOSHIBA
Sistem Ayarları penceresini kapatmaz.
Bazı seçenekler durumlarını doğrulamak üzere gri renkte olabilir.
TOSHIBA Sistem Ayarları ekranında şu sekmeler yer alabilir:
Genel— Mevcut BIOS sürümünü görüntülemenizi veya belli ayarları
varsayılan değerlere geri döndürmenizi sağlar
Ekran—Bu sayfa bilgisayar başlatılırken dahili LCD ekranı ve/veya
harici monitörü seçmenizi sağlar
Başlatma Seçenekleri—bilgisayarınızın işletim sisteminin bulunduğu
sürücüleri arama sıralamasını değiştirmenizi sağlar
Klavye—klavye uyandırma işlevine erişiminizi sağlar
İşlev Tuşu—İşlev tuşu seçeneklerini yapılandırmanızı sağlar
USB— USB için koşulları ayarlamanızı sağlar
SATA— SATA için koşulları ayarlamanızı sağlar
LAN (Yerel Alan Ağı) — LAN için koşulları ayarlamanızı sağlar
Kullanıcı El Kitabı
5-9
Burada açıklanan ayarlar veya seçenekler satın aldığınız modele bağlı
olarak değişebilir.
Ayarlarını değiştirdikten sonra, değişikliklerin bilgisayar yeniden
başlatıldığında geçerli olacağını bildiren bir uyarı iletişim kutusu
görüntülenebilir. Bu değişiklikleri uygulamak için bilgisayarınızı hemen
yeniden başlatmayı unutmayın.
TOSHIBA PC Health Monitor
TOSHIBA PC Health Monitor uygulaması güç tüketimi, pilin sağlığı (pilli
modeller için) ve sistem soğutma gibi bir dizi sistem işlevini ileriye dönük
olarak izler ve önemli sistem koşulları hakkında size bilgi verir. Bu
uygulama sistemi ve bireysel bileşen seri numaralarını tanır ve bunların
bilgisayara yönelik kullanımıyla ilgili belirli faaliyetleri izler.
Toplanan bilgiler temel bilgisayar bilgilerini içermektedir (ör., ürün adı,
model numarası, parça numarası, seri numarası, BIOS sürümü, FW
sürümü) temel bileşen bilgileri (ör., Video cihazı, Ses cihazı, Ağ cihazı,
Sabit Disk Sürücüsü, Elektro Manyetik Sürücü, Optik Disk Sürücüsü),
işletim sistemi bilgileri (ör., İşletim Sistemi sürümü, ayarlar (güç düğmesi
eylemi, kapak kapatma eylemi, görev çubuğu özellikleri, dosya uzantısı
ayarları, kullanıcı profili numarası), hata bilgileri (BSoD, uygulama hatası),
cihaz işleyiş süresini ve harekete geçme sayısını veya durum değişiklikleri
(örneğin: güç düğmesi ve FN tuş kombinasyonu kullanımı sayısı, AC
adaptörü, pil (pilli olan modeller için), LCD, fan, sabit disk sürücüsü/elektro
manyetik disk sürücüsü, ses yüksekliği, kablosuz iletişim işlevleri ve USB
bilgisi), TOSHIBA tarafından sağlanan özellikler/uygulamalar (ör., ayarlar,
çalıştırma, yükleme durumu, başlatma zamanları), ilk sistem kullanımı
tarihini ve bunun yanı sıra bilgisayar ve cihaz kullanımını (örneğin: güç
ayarları, pil ısısı ve yeniden şarj (pilli modeller için), işlemci, bellek, arka
aydınlatması süresi ve çeşitli cihazların sıcaklığı). Toplanan bilgiler burada
belirtilen örneklerle sınırlı değildir. Saklanan veriler toplan sabit disk
kapasitesinin çok küçük bir bölümünü kullanır; bu oran yılda yaklaşık olarak
20MB veya daha azdır.
Bu bilgiler TOSHIBA bilgisayarınızın performansını etkileyebilecek sistem
değişikliklerinin tanımlanması ve bildirilmesi için kullanılır. Aynı zamanda
bilgisayarın bakım için TOSHIBA'ya veya TOSHIBA yetkili servis
sağlayıcısına götürülmesi durumunda sorunların teşhis edilmesine katkı
sağlamak için kullanılabilir. Buna ek olarak TOSHIBA bu bilgileri kalite
güvence analizi için de kullanabilir.
Yukarıdaki kullanım kısıtlamalarına tâbi olmak üzere, entegre veri saklama
alanında kaydı tutulan veriler ikamet ettiğiniz ülkenin veya bölgenin
(örneğin, Avrupa Birliği) dışındaki teşekküllere transfer edilebilir. Bu ülkeler
kendi ülkenizdeki veya bölgenizdeki veri koruma kanunlarıyla veya veri
koruması düzeyleriyle aynı kanunlara veya düzeylere sahip olmayabilir.
TOSHIBA PC Health Monitor yardımcı programını istediğiniz zaman
Denetim Masası seçeneğinde Program kaldır seçeneğini kullanarak
Kullanıcı El Kitabı
5-10
devre dışı bırakabilirsiniz. Bu işlem toplanan tüm bilgileri entegre veri
saklama sürücüsünden otomatik olarak silecektir.
TOSHIBA PC Health Monitor yazılımı, kendi standart sınırlı garantisi
kapsamındaki yükümlülüklerini genişletmez veya değiştirmez.
TOSHIBA'nın standart sınırlı garanti hükümleri ve kısıtlamaları geçerlidir.
TOSHIBA PC Health Monitor yazılımının başlatılması
TOSHIBA Health Monitor Tüm uygulamalar seçeneğinde TOSHIBA
grubunda PC Health Monitor seçeneği tıklanarak açılabilir.
TOSHIBA PC Health Monitor ana ekranı görüntülenecektir.
Bu yardımcı program bilgisayarınızda varsayılan olarak devre dışı
bırakılabilir. Yardımcı programı TOSHIBA PC Health Monitor'ü
etkinleştirmek için lütfen buraya tıklayın seçeneğine tıklayarak
etkinleştirebilirsiniz. "PC Health Monitor Yazılım Bildirim ve Kabul" ekranı
görüntülenecektir. Görüntülenen bilgileri dikkatli bir şekilde okuyun.
"KABUL" seçeneğini seçer ve "Tamam" seçeneğini tıklarsanız, program
etkinleştirilir. TOSHIBA PC Health Monitor yazılımını etkinleştirerek hem
kullanım koşullarını ve hükümlerini hem de toplanan bilgilerin kullanımını
ve paylaşımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Program etkinleştirildikten sonra
TOSHIBA PC Health Monitor ekranı görüntülenir ve program sistem
işlevlerini izlemeye ve bilgi toplamaya başlar.
Programın işleyişini bozan herhangi bir değişiklik algılanırsa bir mesaj
görüntülenir. Ekrandaki mesajda görüntülenen talimatları izleyin.
TOSHIBA Ürün Geliştirme Programı
TOSHIBA Ürün Geliştirme Programı sistemi ve tekil bileşen seri
numaralarını tanır ve bilgisayar ve onun kullanımıyla ilgili belirli etkinlikleri
takip eder.
Toplanan bilgiler temel bilgisayar bilgilerini içermektedir (ör., ürün adı,
model numarası, parça numarası, seri numarası, BIOS sürümü, FW
sürümü) temel bileşen bilgileri (ör., Video cihazı, Ses cihazı, Ağ cihazı,
Sabit Disk Sürücüsü, Elektro Manyetik Sürücü, Optik Disk Sürücüsü),
işletim sistemi bilgileri (ör., İşletim Sistemi sürümü, ayarlar (güç düğmesi
eylemi, kapak kapatma eylemi, görev çubuğu özellikleri, dosya uzantısı
ayarları, kullanıcı profili numarası), hata bilgileri (BSoD, uygulama hatası),
cihaz işleyiş süresini ve harekete geçme sayısını veya durum değişiklikleri
(örneğin: güç düğmesi ve FN tuş kombinasyonu kullanımı sayısı, AC
adaptörü, pil (pilli olan modeller için), LCD, fan, sabit disk sürücüsü/elektro
manyetik disk sürücüsü, ses yüksekliği, kablosuz iletişim işlevleri ve USB
bilgisi), TOSHIBA tarafından sağlanan özellikler/uygulamalar (ör., ayarlar,
çalıştırma, yükleme durumu, başlatma zamanları), ilk sistem kullanımı
tarihini ve bunun yanı sıra bilgisayar ve cihaz kullanımını (örneğin: güç
ayarları, pil ısısı ve yeniden şarj (pilli modeller için), işlemci, bellek, arka
aydınlatması süresi ve çeşitli aygıtların sıcaklığı). Toplanan bilgiler burada
Kullanıcı El Kitabı
5-11
belirtilen örneklerle sınırlı değildir. Saklanan veriler toplan sabit disk
kapasitesinin çok küçük bir bölümünü kullanır; bu oran yılda yaklaşık olarak
20MB veya daha azdır.
Toplanan verilerin aktarımı veri aktarımı özelliği etkin olduğunda
gerçekleştirilir. Aktarılan bilgiler istatistiksel olarak incelenmekte olup
uygulama yazılımlarının geliştirilmesi gibi daha iyi ürün planlama ve
geliştirme faaliyetleri için kullanılacaktır.
Yukarıda belirtilen kullanım kısıtlamalarına tâbi olarak, depolanan bilgiler
bulunduğunuz ülke veya bölge dışındaki kurumların kullanımına sunulabilir
ve bu ülkelerin veri koruma yasaları veya veri koruma düzeyleri kendi ülke
veya bölgeniz tarafından şart koşulanlarla aynı olmayabilir.
Etkinleştirildikten sonra, istediğiniz zaman Tüm uygulamalar seçeneğinde
TOSHIBA grubu altında Ürün Geliştirme Programı seçeneğini tıklayarak
izleme işlemini devre dışı bırakabilir ve Denetim Masasında bulunan
"Program kaldır" yardımcı programını kullanarak uygulamayı
kaldırabilirsiniz. Ürün Geliştirme Programının kaldırılması uygulama
tarafından daha önce toplanan ve saklanan tüm bilgileri otomatik olarak
silecektir.
TOSHIBA Ürün Geliştirme Programı veya kullanımı hiçbir şekilde
TOSHIBA'nın kendi standart sınırlı garantisi kapsamındaki yükümlülüklerini
genişletmez veya değiştirmez. TOSHIBA'nın standart sınırlı garanti
hükümleri ve kısıtlamaları geçerlidir.
TOSHIBA Setup Utility
TOSHIBA Setup Utility Programı kolayca BIOS ayarlarınızı
görüntülemenize olanak veren menü bazlı kullanıcı arabirimi sağlayan bir
BIOS kurulum yardımcı programıdır.
TOSHIBA Setup Utility yardımcı programına girmek için şu işlemi yapın:
1.
2.
3.
4.
Kullanıcı El Kitabı
Çalışmanızı kaydedin.
Sırasıyla Başlat -> açık/kapalı ve Yeniden Başlat seçeneklerini
tıklayın.
F2 tuşunu basılı tutun ve bilgisayar açıldıktan bir saniye sonra tuşu
bırakın.
İlerlemek için ekrandaki talimatları izleyin.
5-12
Bölüm 6
Sorun Giderme
TOSHIBA bu bilgisayarı dayanıklı olacak şekilde tasarlamıştır; bununla
birlikte, sorun çıktığı takdirde, sorunun nedenini belirlemek için bu bölümde
anlatılan prosedürleri izleyebilirsiniz.
Bu bölümü okumalısınız; zira sorunun kaynağını bilirseniz, sorunların
oluşmasını önleyebilirsiniz.
Sorun çözme süreci
Aşağıdaki yönergeleri izlerseniz sorunların çözümü çok daha kolay
olacaktır.
Bir sorun olduğunu fark ederseniz hemen durun, aksi takdirde
verileriniz kaybolabilir veya zarar görebilir veya sorunu çözmenize
yardımcı olabilecek ve sorunla ilgili olabilecek önemli bilgileri
kaybedebilirsiniz.
Neler olduğunu gözlemleyin. Sistemin neler yaptığını, sorun
oluşmadan önce ne gibi eylemler yaptığınızı yazın. Mevcut ekranın
ekran görüntüsünü oluşturun.
Bu bölümde sunulan soruların ve çözümlerin kılavuz niteliğinde olduğunu
unutmayın; burada sunulan bilgiler her durumda uygulanabilecek sorun
çözme teknikleri olarak ele alınmamalıdır. Gerçekten de sorunların çoğu
basit bir şekilde çözülebilir ama az sayıda sorun TOSHIBA desteği
gerektirebilir. Başkalarına danışmak isterseniz sorunu mümkün olduğunca
ayrıntılı bir şekilde açıklamaya hazır olun.
Başlangıç onay listesi
Önce en basit çözümden başlayın. Bu onay listesi sayesinde çok ciddi
aksaklıklara yol açabilecek sorunları son derece kolay bir şekilde
çözümleyebilirsiniz.
Bilgisayarı açmadan önce tüm çevrebirim aygıtlarını açtığınızdan emin
olun - yazıcınız ve kullandığınız diğer harici aygıtlar da buna dahildir.
Harici bir aygıtı bağlamadan önce bilgisayarı kapatmanız
gerekmektedir, bilgisayar yeniden açıldığında yeni cihazı tanıyacaktır.
Tüm isteğe bağlı aksesuarların bilgisayarın kurulum programında
düzgün bir şekilde yapılandırıldığından ve gerekli tüm sürücü
yazılımlarının yüklü olduğundan emin olun (kurulum ve yapılandırma
hakkında ek bilgi için isteğe bağlı aksesuarlarla birlikte verilen
dokümantasyona bakın).
Kullanıcı El Kitabı
6-1
Tüm kabloların bilgisayara doğru bir şekilde bağlı olup olmadığını
kontrol edin - gevşek kablolar sinyal hatalarına neden olabilir.
Tüm kabloları muayene ederek kopuk tel olup olmadığını kontrol edin,
aynı şekilde bağlayıcılarda gevşek pin olup olmadığını kontrol edin.
Disk ortamınızın düzgün yüklenmesine dikkat edin
Gözlemlerinizi not edin ve kalıcı bir hata kayıt listesine yazarak saklayın bu yöntem sorunlarınızı Toshiba Desteği bölümüne açıklamanıza yardımcı
olur. Buna ek olarak, bir sorun yeniden oluşursa, oluşturduğunuz kayıt
listesi sorunu daha hızlı tanımlayabilmenizi sağlayacaktır.
Sorunu inceleme
Bilgisayar bazen hatalı çalışma nedenlerini tanımlayabilmenize yardımcı
olacak ipuçları verir. Bu hususu dikkate alarak aşağıdaki soruları göz
önünde bulundurun:
Bilgisayarın hangi bölümü düzgün çalışmıyor - klavye, Sabit Disk
Sürücüsü, görüntü paneli, Touch Pad, Touch Pad denetim düğmeleri cihazların her bir farklı belirtiler gösterebilir.
İşletim sistemindeki seçenekleri kontrol ederek yapılandırmanın
düzgün olmasını sağlayın.
Ekranında ne görünüyor? Bir mesaj mı, yoksa rastgele karakterler mi
görüntüleniyor? Mevcut ekranın ekran görüntüsünü oluşturun ve
mümkünse, görüntülenen mesajları bilgisayarla, yazılımla veya işletim
sistemiyle birlikte verilen dokümantasyonda arayın.
Tüm bağlantı kablolarının doğru ve sıkı bağlandığını kontrol edin,
gevşek kablolar sinyal hatalarına ve kesintilerine neden olabilir.
Göstergeler yanıyor mu, yanıyorsa, hangileri, ne renkte yanıyorlar ve
sürekli mi yanıyorlar yoksa yanıp sönüyorlar mı? Gördüklerinizi yazın.
Bip sesi duyuluyor mu, duyuluyorsa, kaç kez, uzun mu, kısa mı ve
yüksek frekanslı mı düşük frekanslı mı? Ayrıca, bilgisayar garip sesler
çıkarıyor mu? Duyduklarınızı yazın.
Gözlemlerinizi TOSHIBA desteği bölümüne detaylı şekilde açıklayabilmek
için not edin.
Yazılım
Yazılımınız veya diskiniz sorunlara yol açıyor
olabilir. Yazılım paketini yükleyemiyorsanız ortam
hasarlı veya program bozuk olabilir. Bu gibi
durumlarda mümkünse yazılımın başka bir
kopyasını yüklemeyi deneyin.
Yazılım paketini kullanırken hata mesajı
görüntüleniyorsa, yazılım dokümantasyonuna
bakın, bu belgelerde genellikle bir sorun çözme
kısmı veya hata mesajları özeti bulunur.
Sonra, işletim sistemi dokümantasyonundaki
hata mesajlarını kontrol edin.
Kullanıcı El Kitabı
6-2
Donanım
Bir yazılım sorunu bulamıyorsanız,
donanımınızın kurulum ve yapılandırmasını
kontrol etmelisiniz. Önce daha önce açıklandığı
şekilde ön kontrol listesindeki hususlarının
üzerinden geçin. Sorunu hâlâ düzeltemiyorsanız
kaynağını tanımlamaya çalışın. Sonraki bölüm
bireysel bileşenler ve çevre birimleri hakkında bir
kontrol listesi sunmaktadır.
Onaylanmış bir TOSHIBA parçası veya ürünü olmayan bir çevre birim
cihazını veya uygulama yazılımını kullanmadan önce, cihazın veya
yazılımın sizin bilgisayarınızda kullanılabileceğinden emin olun. Uyumsuz
cihazların kullanılması yaralanmalara veya bilgisayarınızda hasara yol
açabilir.
Hata oluştuğunda yapılması gerekenler
Bilgisayarınız klavye komutlarına tepki vermiyor.
Bir hata oluşur ve bilgisayarınız klavye komutlarına tepki vermezse,
aşağıdaki adımları izleyin:
Güç düğmesine basın ve düğmeyi beş saniye süreyle basılı tutun.
Bilgisayar kapandıktan sonra güç düğmesine basarak gücü yeniden
açmadan önce 10 - 15 saniye kadar bekleyin.
Programınız yanıt vermiyor
Çalıştığınız bir program aniden donup kalıyorsa, program yanıt vermiyor
olabilir. İşletim sistemini veya diğer programları kapatmadan hatalı
programdan çıkabilirsiniz.
Yanıt vermeyen bir programı kapatmak için:
1.
2.
3.
CTRL, ALT ve DEL tuşlarına aynı anda (bir kez) basın ve ardından
Görev Yöneticisi seçeneğine tıklayın. Windows Görev Yöneticisi
penceresi açılır.
Kapatmak istediğiniz programı seçin ve sonra Görevi Sonlandır
seçeneğini tıklayın. Hatalı programı kapattığınızda çalışmanıza devam
edebilmeniz gereklidir. Çalışmanıza devam edemiyorsanız, sonraki
adıma geçin.
Önce program adını, sonra da Görevi Sonlandır seçeneğini seçerek
kalan tüm programları teker teker kapatın. Tüm programları
kapattığınızda çalışmanıza devam edebilmeniz gereklidir. Çalışmanıza
devam edemiyorsanız, bilgisayarın gücünü kesin ve bilgisayarı
yeniden başlatın.
Bilgisayar açılmıyor
AC adaptörünü ve elektrik kablosunu/kordonunu doğru taktığınızdan emin
olun.
Kullanıcı El Kitabı
6-3
AC adaptörünü kullanıyorsanız, söz gelimi bir lamba gibi başka bir cihazı
takarak duvar prizinin çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
Güç göstergesine bakarak bilgisayarın çalışır durumda olduğunu
onaylayın.
Gösterge yanıyorsa, bilgisayar açıktır. Ayrıca, bilgisayarı kapatıp tekrar
açmayı deneyin.
Bir AC adaptörü kullanıyorsanız, DC IN/Pil göstergesine bakarak
bilgisayarın harici güç kaynağından güç alıp almadığını kontrol edin.
Gösterge ışığı yanıyorsa, bilgisayar çalışan bir harici güç kaynağına bağlı
demektir.
Bilgisayar başlatma sırasında gelişmiş seçenekleri yüklemez
Başlatma sırasında şu tuşlardan birinin basılı tutulmasıyla bilgisayarınız şu
gelişmiş seçenekleri yükleyebilir.
Tuş
Gelişmiş seçenek
F2
TOSHIBA Setup Utility
F12
Boot Menu
0 (sıfır)
Kurtarma seçenekleri
Bilgisayarınız istenilen gelişmiş seçenekler yerine İşletim Sistemini
yüklemeye başlarsa şunları yapın:
1.
2.
3.
Sırasıyla Başlat -> açık/kapalı ve Yeniden Başlat seçeneklerini
tıklayın.
İlgili tuşu basılı tutun ve bilgisayarın gücü açıldıktan bir saniye sonra
bu tuşu serbest bırakın.
İlerlemek için ekrandaki talimatları izleyin.
Donanım ve sistem kontrol listesi
Bu bölümde bilgisayarınızın donanımından veya bilgisayarınıza bağlı
çevrebirim aygıtlarından kaynaklanan sorunlar ele alınmaktadır. Temel
sorunlar aşağıdaki alanlarda oluşabilir:
Güç
Klavye
Dahili ekran paneli
Sabit Disk Sürücüsü
Optik Disk Sürücüsü
Bellek Ortamı Kartı
İşaretleme Cihazı
Kullanıcı El Kitabı
USB cihazı
Ses sistemi
Harici monitör
LAN
Kablosuz LAN
Bluetooth
6-4
Güç
Bilgisayar AC prizine takılı değilse, pil takımı birincil güç kaynağıdır. Ancak
Bilgisayarınızda, Gerçek Zamanlı Saat işlevi dahil olmak üzere başka güç
kaynakları da bulunmaktadır; bu kaynaklar birbirine bağlıdır ve bunlardan
herhangi biri görünür güç sorunlarına neden olabilir.
Aşırı ısınma durumunda gücü kapatma
İşlemci herhangi bir ayar etkinken anormal derecede ısınırsa, sistem
herhangi bir hasar oluşmasını önlemek için otomatik olarak kapanır. Bu
durumda bellekte bulunan kaydedilmemiş tüm veriler kaybolur.
Sorun
Yapılacak İşlem
Bilgisayar otomatik
olarak kapatılıyor.
Bilgisayar oda sıcaklığına erişinceye kadar
bilgisayarı kapalı tutun. Bilgisayar oda sıcaklığına
eriştiyse ve hâlâ başlamıyorsa veya başlamasına
rağmen hemen kapanıyorsa, Toshiba desteği
bölümüne başvurun.
AC gücü
Bilgisayarı AC adaptörü bağlıyken açamıyorsanız, DC IN/Pil göstergesine
bakın. Daha fazla bilgi için Güç Durumu Açıklamaları bölümüne başvurun.
Sorun
Yapılacak İşlem
AC adaptörü
bilgisayara güç
vermiyor
Bağlantıları kontrol ederek güç kablosunun/
adaptörün bilgisayara ve çalışan bir güç prizine
sıkıca bağlı olmasını sağlayın.
Kablonun ve metal uçların durumunu kontrol edin.
Kablo bükülmüş veya hasarlıysa yenisiyle
değiştirin, metal uçlar kirliyse, pamukla veya temiz
bir bezle uçları silin.
AC adaptörü hâlâ bilgisayara güç sağlamıyorsa,
Toshiba desteği bölümüne başvurmanız gereklidir.
Pil
Sorunun pilden kaynaklandığından kuşku duyuyorsanız, DC IN/Pil
göstergesinin durumuna bakın.
Sorun
Yapılacak İşlem
Pil bilgisayara güç
vermiyor
Pilin şarjı bitmiş olabilir. AC adaptörünü bağlayarak
pili yeniden şarj edin.
Kullanıcı El Kitabı
6-5
Sorun
Yapılacak İşlem
AC adaptörü
bağlıyken pil şarj
edilmiyor.
Pil tamamen bitmişse, hemen şarj olmaya
başlamaz. Bu gibi durumlarda yeniden denemeden
önce birkaç dakika bekleyin. Pil hala şarj
olmuyorsa, AC adaptörünün bağlı olduğu duvar
prizinde elektrik olup olmadığını kontrol edin.Başka
bir aygıtı prize takarak sınama yapabilirsiniz.
Pil bilgisayarı
beklendiği kadar
uzun çalıştırmıyor
Kısmen şarjlı durumdaki bir pili sık sık yeniden şarj
ederseniz, pil tamamen şarj edilmeyebilir. Bu gibi
durumlarda önce pilin şarjını tamamen tüketin ve
sonra tekrar şarj etmeye çalışın.
Güç Seçenekleri seçeneğinde Güç planını seçin
veya özelleştirin altında Güç tasarrufu
seçeneğini kontrol edin.
Gerçek Zamanlı Saat
Sorun
Yapılacak İşlem
BIOS kurulumu ve
sistem tarihi/saati
kayıp.
Gerçek Zamanlı Saat (RTC) kullanım ömrü
bitmiştir. Aşağıdaki adımları izleyerek TOSHIBA
Setup Utility yardımcı programında tarih ve saati
ayarlamanız gerekmektedir.
1.
2.
3.
4.
TOSHIBA Setup Utility Programını Başlatın.
Daha fazla bilgi için TOSHIBA Setup Utility
bölümüne başvurun.
System Date alanında tarihi ayarlayın.
System Time alanında saati ayarlayın.
İlerlemek için ekrandaki talimatları izleyin.
Klavye
Bilgisayarın kurulum ve yapılandırma ayarları klavye sorunlarına neden
olabilir. Daha fazla bilgi için Klavye bölümüne bakın.
Sorun
Yapılacak İşlem
Ekran çıktısı bozuk
Yazılımınızın dokümantasyonuna bakarak
yazılımın klavyeyi herhangi bir şekilde yeniden
eşleştirip eşleştirmediğini kontrol edin (yeniden
eşleme işlemi her tuşa ait işlevin değiştirilmesini
veya yeni işlev atanmasını kapsar).
Klavyeyi hâlâ kullanamıyorsanız, TOSHIBA desteği
bölümüne başvurmanız gereklidir.
Kullanıcı El Kitabı
6-6
Dahili ekran paneli
Bilgisayarın ekran paneliyle ilgili sorunların nedeni bilgisayarın kurulumu ve
yapılandırılmasıyla ilgili olabilir.
Sorun
Yapılacak İşlem
Görüntü yok
İşlev tuşlarına basarak ekran önceliğini değiştirin
ve ekran önceliğinin harici monitöre
verilmediğinden emin olun.
Bilgisayarın ekran
panelinde bazı izler
görünüyor.
Bu izler ekran paneli kapalı haldeyken klavye veya
Touch Pad'le temas etmesinden kaynaklanıyor
olabilir. İzleri silmek için ekran panelini temiz ve
kuru bir bezle hafifçe silin veya bu yöntem işe
yaramazsa, kaliteli bir LCD ekranı temizleyicisi
kullanın. İkinci durumda her zaman ekran
temizleyicisiyle birlikte verilen kullanma
talimatlarını izleyin ve ekran panelini kullanmadan
önce kurumaya bırakın.
Sabit Disk Sürücüsü
Sorun
Yapılacak İşlem
Bilgisayar Sabit Disk Optik disk sürücüsünde bir disk olup olmadığına
Sürücüsünden
bakın - varsa çıkartın ve bilgisayarı tekrar
başlatılmıyor
çalıştırmayı deneyin.
Bu yöntem sorunu çözmüyorsa, TOSHIBA Sistem
Ayarlarında Başlatma (Önyükleme) Önceliği
Seçenekleri ayarını kontrol edin.
Düşük performans
Sabit Disk Sürücüsü üzerindeki dosyalar parçalı
hale gelmiş olabilir. Bu durumda dosyalarınızın ve
Sabit Disk Sürücüsünün durumunu kontrol etmek
üzere disk Birleştiricisi (Defragmentation) yardımcı
programını çalıştırmanız gerekmektedir. Disk
Birleştiricisi yardımcı programını çalıştırma
hakkında bilgi için işletim sistemi
dokümantasyonunuza veya çevrimiçi Yardım
Dosyasına bakın.
Son çare olarak Sabit Disk Sürücüsünü yeniden
formatlandırın ve işletim sistemi dosyalarıyla diğer
dosyaları ve verileri tekrar yükleyin. Sorunu hâlâ
çözemiyorsanız, TOSHIBA desteği bölümüne
başvurun.
Kullanıcı El Kitabı
6-7
Optik Disk Sürücüsü
Daha fazla bilgi için Cihazların İşleyişi Hakkında Temel Bilgiler kısmına
bakın.
Sorun
Yapılacak İşlem
Sürücüde bulunan
CD/DVD/ Disc
diskine
erişemiyorsunuz
Sürücü tepsisinin tam olarak kapandığından emin
olun. Tepsiyi yerine tam olarak oturuncaya dek
hafifçe itin.
Tepsiyi açın ve diskin yerine tam olarak
oturduğundan emin olun. CD/DVD tepsiyle aynı
hizada olmalı ve etiketli yüzü üstte olmalıdır.
Disk tepsisindeki yabancı bir madde lazer ışınının
diski okumasını engelleyebilir. Teside hiçbir
engelleyici madde olmadığından emin olun.
Yabancı maddeleri çıkartın.
Diskin kirli olup olmadığını kontrol edin. Kirliyse,
suya veya nötr temizleyiciye batırılmış temiz bir
bezle silin.
Bellek Ortamı Kartı
Daha fazla bilgi için Cihazların İşleyişi Hakkında Temel Bilgiler bölümüne
bakın.
Sorun
Yapılacak İşlem
Bellek ortamı kartı
hatası oluşuyor
Bellek ortamı kartını bilgisayardan çıkartın ve
bağlantının düzgün olduğundan emin olacak
şekilde tekrar takın.
Sorun devam ederse, ek bilgi için bellek ortamı
kartınızla birlikte verilen dokümantasyona bakın.
Bir bellek ortamı
kartına veri
yazamıyorsunuz
Bellek ortamı kartını bilgisayardan kaldırın ve
kartın yazmaya karşı korumalı durumda
olmamasına dikkat edin.
Dosyayı
okuyamıyorsunuz
Gerekli dosyanın bilgisayara takılı bellek ortamı
kartında olup olmadığını kontrol edin.
Sorunu hâlâ çözemiyorsanız, TOSHIBA desteği
bölümüne başvurun.
İşaretleme cihazı
USB fare kullanıyorsanız, USB fare bölümüne ve fare
dokümantasyonunuza bakın.
Kullanıcı El Kitabı
6-8
Touch Pad
Sorun
Yapılacak İşlem
Touch Pad
çalışmıyor.
Cihaz Seçimi ayarlarını kontrol edin.
Ekrandaki işaretçi
işaretleme cihazı
hareketlerine yanıt
vermiyor
Bu durumda sistem meşgul olabilir. Kısa bir süre
sonra fareyi tekrar oynatmayı deneyin.
Tüm uygulamalar seçeneğinde Windows Sistem
grubu altında Denetim Masası -> Donanım ve
Ses -> Fare seçeneklerini tıklayın.
Çift dokunma (Touch Bu durumda, önce Fare Denetimi yardımcı
Pad) çalışmıyor
programında çift tıklama hız ayarını değiştirmeyi
deneyin.
1.
2.
3.
Bu yardımcı programa erişmek için Tüm
uygulamalar seçeneğinde Windows Sistem
grubu altında Denetim Masası -> Donanım
ve Ses -> Fare seçeneklerini tıklayın.
Fare Özellikleri penceresinde Düğmeler
sekmesini tıklayın.
Çift tıklama hızını istediğiniz gibi ayarlayın ve
Tamam seçeneğini tıklayın.
Ekrandaki işaretçi
Bu durumda, önce Fare Denetimi yardımcı
çok hızlı veya çok
programında hız ayarını değiştirmeyi deneyin.
yavaş hareket ediyor 1. Bu yardımcı programa erişmek için Tüm
uygulamalar seçeneğinde Windows Sistem
altında Denetim Masası -> Donanım ve Ses
-> Fare seçeneklerini tıklayın.
2. Fare Özellikleri penceresinde İşaretçi
Seçenekleri sekmesini tıklayın.
3. İşaretçi hızını istediğiniz gibi ayarlayın ve
Tamam seçeneğini tıklayın.
Touch Pad ya çok
yavaş cevap veriyor
ya da yeterince
hassas değil.
Dokunma hassasiyetini ayarlayın.
Bu yardımcı programa erişmek için Tüm
uygulamalar seçeneğinde Windows Sistem
grubu altında Denetim Masası -> Donanım ve
Ses -> Fare seçeneklerini tıklayın.
Sorunu hâlâ çözemiyorsanız, TOSHIBA desteği
bölümüne başvurun.
Kullanıcı El Kitabı
6-9
USB fare
Sorun
Yapılacak İşlem
Ekrandaki işaretçi
fare hareketlerine
yanıt vermiyor
Bu durumda sistem meşgul olabilir. Kısa bir süre
sonra fareyi tekrar oynatmayı deneyin.
Çift tıklama özelliği
çalışmıyor
Bu durumda, önce Fare Denetimi yardımcı
programında çift tıklama hız ayarını değiştirmeyi
deneyin.
Fareyi bilgisayardan çıkarın ve düzgün
takıldığından emin olmak üzere kullanılabilir başka
bir USB bağlantı noktasına tekrar bağlayın.
1.
2.
3.
Bu yardımcı programa erişmek için Tüm
uygulamalar seçeneğinde Windows Sistem
grubu altında Denetim Masası -> Donanım
ve Ses -> Fare seçeneklerini tıklayın.
Fare Özellikleri penceresinde Düğmeler
sekmesini tıklayın.
Çift tıklama hızını istediğiniz gibi ayarlayın ve
Tamam seçeneğini tıklayın.
Ekrandaki işaretçi
Bu durumda, önce Fare Denetimi yardımcı
çok hızlı veya çok
programında hız ayarını değiştirmeyi deneyin.
yavaş hareket ediyor 1. Bu yardımcı programa erişmek için Tüm
uygulamalar seçeneğinde Windows Sistem
altında Denetim Masası -> Donanım ve Ses
-> Fare seçeneklerini tıklayın.
2. Fare Özellikleri penceresinde İşaretçi
Seçenekleri sekmesini tıklayın.
3. İşaretçi hızını istediğiniz gibi ayarlayın ve
Tamam seçeneğini tıklayın.
Ekrandaki işaretçi
Farenin hareket algılama bileşenleri kirli olabilir.
hatalı hareket ediyor Temizleme hakkında bilgi için fareyle birlikte
verilen dokümantasyona bakın.
Sorunu hâlâ çözemiyorsanız, TOSHIBA desteği
bölümüne başvurun.
USB cihazı
Bu bölümde sunulan bilgilere ek olarak, USB cihazınızla birlikte verilen
dokümantasyona da bakın.
Kullanıcı El Kitabı
6-10
Sorun
Yapılacak İşlem
USB cihazı
çalışmıyor
Fareyi bilgisayardan çıkarın ve düzgün
takıldığından emin olmak üzere kullanılabilir başka
bir USB bağlantı noktasına tekrar bağlayın.
USB aygıtı sürücülerinin doğru kurulduğundan
emin olun. Bunu gerçekleştirmek için hem cihaz
dokümantasyonuna hem de işletim sistemi
dokümantasyonuna bakın.
Ses sistemi
Bu bölümde sunulan bilgilere ek olarak, lütfen ses cihazınızla birlikte
verilen dokümantasyona da bakın.
Sorun
Yapılacak İşlem
Ses duyulmuyor
Sesi açmak veya kısmak için işlev tuşlarına basın.
Yazılımın ses ayarlarını kontrol edin.
Sessizlik özelliğinin kapalı olup olmadığını kontrol
edin
Kulaklık bağlantısının doğru olduğundan emin
olun.
Windows Aygıt Yöneticisi uygulamasına bakarak
ses aygıtlarının etkinleştirilmiş ve aygıtın düzgün
çalışır durumda olduğunu kontrol edin.
Rahatsız edici bir
ses duyuluyor
Bu durumda ya dahili mikrofondan ya da
bilgisayarınıza bağlı harici mikrofondan
kaynaklanan geribildirim gürültüsü oluşabilir. Daha
fazla bilgi için Ses Sistemi ve Video modu
bölümüne bakın.
Windows başlatılırken veya kapatılırken ses
ayarlanamaz.
Sorunu hâlâ çözemiyorsanız, TOSHIBA desteği
bölümüne başvurun.
Harici monitör
Daha fazla bilgi için Cihazların İşleyişi Hakkında Temel Bilgiler bölümüne
ve monitörünüzle birlikte verilen dokümantasyona bakın.
Kullanıcı El Kitabı
6-11
Sorun
Yapılacak İşlem
Monitör açılmıyor
Monitörün gücünün açık olduğunu doğruladıktan
sonra, bağlantıları kontrol edin ve güç kablosunun/
adaptörünün monitöre ve çalışan bir duvar prizine
tam olarak bağlı olduğundan emin olun.
Görüntü yok
Harici monitörde karşıtlık ve parlaklık denetimi
düğmelerini ayarlayın.
İşlev tuşuna basarak ekran önceliğini değiştirin ve
öncelik sırasının sadece dahili ekran olarak
ayarlanmamış olmasını sağlayın.
Harici monitörün bağlı olup olmadığına bakın.
Harici monitör genişletilmiş masaüstü modunda
birinci ekran aygıtı olarak ayarlanırsa, harici
monitörün bağlantısının Uyku Modunda kesildiği
durumlarda bu ekran bilgisayar Uyku Modunda
uyandırıldığında görüntü vermez.
Bu durumun oluşmasını engellemek istiyorsanız,
bilgisayar Uyku veya Hazırda Bekletme
Modundayken harici monitörün bağlantısını
kesmeyin.
Harici monitörün bağlantısını kesmeden önce
bilgisayarı kapatmayı unutmayın.
Ekran paneli ve harici monitör klon moduna
ayarlanmışsa ve zamanlayıcı tarafından devreden
çıkartılmışsa, ekran paneli veya harici monitör
yeniden açıldığında görüntü vermeyebilir.
Bu durum oluşursa, işlev tuşlarına tekrar basarak
ekran panelini ve harici monitörü tekrar klon
moduna ayarlayın.
Ekran hatası
oluşuyor
Harici monitörü bilgisayara bağlayan kablonun
sağlam olduğundan emin olun.
Sorunu hâlâ çözemiyorsanız, TOSHIBA desteği
bölümüne başvurun.
LAN
Sorun
Yapılacak İşlem
LAN erişimi
sağlanamıyor
LAN girişiyle LAN dağıtım soketi arasındaki kablo
bağlantısının sağlam olup olmadığını kontrol edin
Kullanıcı El Kitabı
6-12
Sorun
Yapılacak İşlem
Wake-up on LAN
(LAN üzerinden
başlatma) özelliği
çalışmıyor
AC adaptörünün bağlı olduğundan emin olun. LAN
üzerinden uyandırma işlevi sistem kapalıyken bile
güç tüketir.
Hızlı başlangıcın devre dışı bırakıldığından emin
olmak için kontrol edin.
1.
2.
3.
4.
5.
Tüm uygulamalar seçeneğinde Windows
Sistem grubu altında Denetim Masası ->
Sistem ve Güvenlik -> Güç Seçenekleri
seçeneklerini tıklayın.
Güç düğmesinin yapacaklarını seçin veya
Kapak kapatıldığında yapılacakları seçin
öğelerinden birini tıklayın.
Şu anda kullanılmayan ayarları değiştir
seçeneğini tıklayın.
Hızlı başlangıcı aç onay kutusunu temizleyin.
Değişiklikleri kaydet düğmesini tıklayın.
Sorun devam ederse, LAN yöneticinize başvurun.
Kablosuz LAN
Sorun
Yapılacak İşlem
Kablosuz LAN
Bilgisayarın kablosuz iletişim işlevinin açık
erişimi sağlanamıyor olduğundan emin olun.
Sorun devam ederse, LAN yöneticinize başvurun.
Bluetooth
Sorun
Yapılacak İşlem
Bluetooth cihazına
erişim sağlanamıyor
Bilgisayarın kablosuz iletişim işlevinin açık olup
olmadığını kontrol edin.
Bluetooth Yöneticisi uygulamasının bilgisayarda
çalışıp çalışmadığını ve harici Bluetooth aygıtı
gücünün açık olup olmadığını kontrol edin.
Bilgisayarınızda hiçbir isteğe bağlı Bluetooth
Adaptörünün takılı olmadığından emin olun. Dahili
Bluetooth işleviyle isteğe bağlı Bluetooth
denetleyicisi aynı anda çalıştırılamaz.
Sorunu hâlâ çözemiyorsanız, TOSHIBA desteği
bölümüne başvurun.
Kullanıcı El Kitabı
6-13
TOSHIBA desteği
Bilgisayarınızı kullanma hakkında ek yardıma ihtiyaç duyarsanız veya
bilgisayarınızı çalıştırma konusunda sorun yaşıyorsanız, TOSHIBA’ya
başvurarak ek teknik destek almanız gerekebilir.
Aramadan önce
Karşılaştığınız bazı sorunlar yazılımla veya işletim sistemiyle ilişkili olabilir,
önce diğer yardım kaynaklarını araştırmanız önerilir. TOSHIBA'yı
aramadan önce aşağıdakileri deneyin:
Yazılım ve/veya çevrebirim cihazlarına ait dokümantasyonda sorun
giderme bölümlerine bakın.
Yazılım uygulamalarını çalıştırırken sorun oluşuyorsa, yazılım
dokümantasyonuna bakarak sorun giderme hakkında öneriler alabilir
ve yazılım şirketinin teknik destek departmanını arayarak destek
alabilirsiniz.
Bilgisayarınız ve/veya yazılımınızı satın aldığınız bayii veya satıcıyı
arayın - bu kişiler sizin için en iyi güncel bilgi ve destek kaynağıdır.
TOSHIBA teknik desteği
Sorunu hâlâ çözemiyorsanız ve sorunun donanımdan kaynaklandığını
düşünüyorsanız, ürünle birlikte verilen garanti kitapçığını okuyun veya
TOSHIBA teknik destek internet sayfasını ziyaret edin
http://pc-support.toshiba.eu
Kullanıcı El Kitabı
6-14
Bölüm 7
Ek
Teknik Özellikler
Bu bölümde ürünün teknik özellikleri özetlenmektedir.
Fiziksel Ölçüler
Aşağıdaki fiziksel boyutlar ana gövdenin dışına taşan bileşenleri
içermemektedir. Fiziksel boyutlar satın aldığınız modele bağlı olarak
değişebilir.
Boyut
Yaklaşık 380 (g) x 259,9 (d) x 26,6/26,6 (y)
milimetre
(ana gövdenin dışına taşan bileşenler dahil değildir).
Çevresel Gereksinimler
Koşullar
Ortam sıcaklığı
Nispi nem
Çalışırken
5°C - 35°C
%20 ila %80
(yoğunlaşmasız)
Çalışmıyorken
-20°C (-4°F) - 60°C
(140°F)
%10 ila %90
(yoğunlaşmasız)
Termometre sıcaklığı
Maksimum 29°C
Durum
Rakım (deniz
seviyesinden)
Çalışırken
-60 - 3,000 metre
Çalışmıyorken
-60 - maksimum
10.000 metre
Güç Gereksinimleri
AC adaptörü
100-240V AC
50 Hz veya 60 Hz (döngü bölü saniye)
Bilgisayar
Kullanıcı El Kitabı
19 V DC
7-1
Harici RGB monitör bağlantı noktası pin ataması
5
1
10
6
15
11
Pin
Sinyal Adı
Açıklama
G/Ç
1
CRV
Kırmızı Video Sinyali
O
2
CGV
Yeşil Video Sinyali
O
3
CBV
Mavi Video Sinyali
O
4
Ayrıldı
Ayrıldı
5
GND
Toprak
6
GND
Toprak
7
GND
Toprak
8
GND
Toprak
9
+5V
Güç Kaynağı
10
GND
Toprak
11
Ayrıldı
Ayrıldı
12
SDA
Seri Veri Sinyali
G/Ç
13
HSYNC
Yatay Senkronizasyon Sinyali
O
14
VSYNC
Dikey Senkronizasyon Sinyali
O
15
SCL
Seri Saat Sinyali
O
G/Ç (G): Bilgisayara girdi
G/Ç (Ç): Bilgisayardan çıktı
AC Güç Kablosu ve Konnektörler
Güç kablosunun AC girişi fişi farklı uluslararası AC elektrik prizleriyle
uyumlu olmalı ve kablo kullanıldığı ülkenin/bölgenin standartlarına uygun
olmalıdır. Tüm kablolar aşağıdaki teknik özelliklere sahip olmalıdır:
Tel boyu:
Minimum 0,75 mm2
Akım derecesi:
Minimum 2,5 amper
Kullanıcı El Kitabı
7-2
Sertifika veren kuruluşlar
Çin:
CQC
A.B.D. ve Kanada:
UL tescilli ve CSA onaylı
No. 18 AWG, Tür SVT veya SPT-2
Avustralya:
AS
Japonya:
DENANHO
Avrupa:
Avusturya:
OVE
İtalya:
IMQ
Belçika:
CEBEC
Hollanda:
KEMA
Danimarka:
DEMKO
Norveç:
NEMKO
Finlandiya:
FIMKO
İsveç:
SEMKO
Fransa:
LCIE
İsviçre:
SEV
Almanya:
VDE
İngiltere:
BSI
Avrupa'da iki iletken güç kordonun VDE tipi, H05VVH2-F veya H03VVH2-F,
üç iletken güç kordonunun ise VDE tipi, H05VV-F olması gereklidir.
ABD Ulusal Elektrik Yönetmeliği el kitabı ve Kanada Elektrik Yönetmeliği
Kısım II'de belirtildiği üzere, ABD ve Kanada'da iki pinli fiş
konfigürasyonunun 2-15P (250V) veya 1-15P (125V), üç pinli fiş
konfigürasyonunun ise 6-15P (250V) veya 5-15P (125V) olması
gerekmektedir.
ABD'de ve Kanada'da, İngiltere'de, Avustralya'da, Avrupa'da ve Çin'de
kullanılan fişlerin şekilleri aşağıdaki resimlerde gösterilmektedir.
Kullanıcı El Kitabı
ABD
İngiltere
UL onaylı
BS onaylı
Avustralya
Avrupa
AS onaylı
İlgili kuruluşça onaylı
7-3
Kanada
Çin
CSA onaylı
CCC onaylı
Kablosuz Cihaz Bilgileri
Kablosuz teknolojisiyle birlikte çalışabilme olanağı
Kablosuz LAN, diğer LAN sistemleriyle Doğrudan Sıra Geniş Spektrum
(DSSS)/Ortogonal Frekans Bölmeli Mültipleks (OFDM) Direct Sequence
Spread Spectrum (DSSS) /Orthogonal Frequency Division Multiplexing
(OFDM) radyo teknolojisiyle uyumludur ve şu standarda uygundur:
Institute of Electrical and Electronics Engineers (Elektrik ve Elektronik
Mühendisleri Enstitüsü) tarafından tanımlanan ve onaylanan IEEE
802.11 Kablosuz LAN Standardı (Revizyon a/b/g/n, b/g/n veya
Revizyon a/b/g/n/ac).
Bluetooth® Modülleri Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS)
(Frekans Etap Yayılması Spektrumu) radyo teknolojisini kullanan Bluetooth
kablosuz teknolojisine sahip herhangi bir ürünle birlikte çalışabilecek
şekilde tasarlanmıştır ve aşağıdaki yönetmeliklere uygundur:
Bluetooth Teknik Özellikleri (satın aldığınız modele bağlı olarak),
Bluetooth Special Interest Group tarafından tanımlandığı ve
onaylandığı şekliyle.
Bluetooth Special Interest Group tarafından belirlenen Bluetooth
kablosuz teknolojisiyle logo sertifikası.
Bu Bluetooth ürünü Bluetooth Sürüm 1.0B spesifikasyonlarını kullanan
cihazlarla uyumlu değildir.
Kablosuz cihazlar, Kablosuz LAN veya Bluetooth radyo teknolojisini
kullanan tüm cihazlarla bağlantı ve işleyiş doğrulamasını tamamlamamıştır.
Bluetooth ve Kablosuz LAN cihazları aynı radyo frekansı aralığı içinde
çalışmakta olup birbirleriyle enterferans oluşturabilir. Bluetooth ve Kablosuz
LAN aygıtları aynı anda kullanılıyorsa, zaman zaman olağan ağ
performansında düşme olabilir ve hatta veri bağlantınızı kaybedebilirsiniz.
Bu gibi sorunlar yaşıyorsanız, Bluetooth veya Kablosuz LAN cihazlarından
birini hemen kapatın.
Kablosuz LAN veya Bluetooth Modülü kullanımına ilişkin sorularınız varsa
http://www.pc.support.global.toshiba.com adresini ziyaret edin.
Avrupa'da şu adresi ziyaret edin:
http://www.toshiba-europe.com/computers/tnt/bluetooth.htm
Kullanıcı El Kitabı
7-4
Kablosuz Cihazlar ve sağlığınız
Kablosuz teknolojisine sahip ürünler tıpkı diğer radyo cihazları gibi radyo
frekansı elektromanyetik enerjisi yayar. Bununla birlikte, Kablosuz ürünlerin
yaydığı enerji düzeyi, sözgelimi mobil telefonlar gibi, kablosuz cihazların
yaydığı elektromanyetik enerjiden çok daha azdır.
Kablosuz teknolojisine sahip ürünler radyo frekansı güvenlik
standartlarında ve önerilerinde belirtilen talimatlara uygun olarak çalıştığı
için TOSHIBA söz konusu Kablosuz ürünlerinin müşteriler tarafından
güvenli bir şekilde kullanılabileceği inancındadır. Belirtilen standartlar ve
öneriler bilim çevrelerinin ortak görüşünü yansıtmaktadır ve kapsamlı
araştırma çalışmalarını sürekli olarak inceleyen ve yorumlayan bilim
insanlarının düzenlediği panellerde ve oluşturduğu komitelerde dile getirilen
görüşleri temel almaktadır.
Kablosuz ürünlerinin kullanımı bazı durumlarda veya ortamlarda bina sahibi
veya kuruluş yetkilileri tarafından kısıtlamaya tabi tutulabilir. Bu gibi
durumlar aşağıdakileri içerebilir:
Kablosuz ürünlerine sahip ekipmanın uçaklarda kullanımı veya
Diğer cihazlarla veya hizmetlerle sinyal karışımı tehlikesinin zararlı
kabul edildiği veya sayıldığı diğer tüm ortamlarda kullanımı.
Belirli bir kuruluşta veya ortamda (örneğin, havaalanlarında) kablosuz cihaz
kullanımı ile ilgili politikalar konusunda bilgi sahibi değilseniz, ekipmanınızı
çalıştırmadan önce Kablosuz teknolojisine sahip cihaz kullanımı için izin
istemeniz tavsiye edilir.
Kablosuz LAN Teknolojisi
Bilgisayarın kablosuz iletişim işlevi bazı kablosuz cihazları
desteklemektedir.
Sadece bazı modellerde Kablosuz LAN ve Bluetooth işlevlerinin ikisi birden
bulunmaktadır.
Kablosuz LAN (Wi-Fi) veya Bluetooth işlevlerini bir mikrodalga fırının
yakınında veya radyo dalgalarına maruz kalan alanlarda veya
manyetik alanlarda kullanmayın. Mikrodalga fırından veya diğer
kaynaklardan gelen dalgalar Wi-Fi veya Bluetooth işleminin
aksamasına neden olabilir.
Kalp pili veya başka bir tıbbi elektrikli cihaz kullanan bir kişinin yanında
tüm kablosuz fonksiyonlarını kapatın. Radyo dalgaları kalp cihazı veya
tıbbi cihazların çalışmasını etkileyebilir ve ciddi yaralanmalara neden
olabilir. Herhangi bir kablosuz fonksiyonunu kullanırken tıbbi
cihazınızın kullanım talimatlarını izleyin.
Bilgisayar otomatik kapılar veya yangın detektörleri gibi otomatik
kontrollü ekipman veya cihazların yanında bulunuyorsa, daima
kablosuz işlevlerini kapatın. Radyo dalgaları bu tip ekipmanlarda
arızaya neden olabilir ve ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.
Kullanıcı El Kitabı
7-5
Özel ağ işlevini kullanarak belirlenen ağ adına ağ bağlantısı yapılması
mümkün olmayabilir. Bu durumda, ağ bağlantılarının yeniden
etkinleştirilebilmesi için aynı ağa bağlı tüm bilgisayarlar için yeni ağ (*)
yapılandırılması yapılması gereklidir.
* Yeni ağ adını kullandığınızdan emin olun.
Güvenlik
TOSHIBA şifreleme işlevselliğini etkinleştirmenizi kuvvetle tavsiye
etmektedir, aksi takdirde, bilgisayarınız kablosuz bağlantıyı kullanan
diğer kişilerin yetkisiz erişimine açık olacaktır. Bu durumda, sisteme
yetkisiz erişim sağlayan kişiler sistemi gizlice izleyebilir, güvenliği
kırabilir ve saklanan veriler kaybedilebilir veya bunlara zarar verebilir.
TOSHIBA kablosuz LAN kullanımı nedeniyle sistemin gizlice
izlenmesinden ve bundan doğacak zarar ve ziyandan sorumlu değildir.
Kartın Teknik Özellikleri
Uyumluluk
IEEE 802.11 Kablosuz LAN Standardı
Ağ İşletim Sistemi
Microsoft Windows Networking
Ortam Erişimi İletişim
Kuralı
CSMA/CA [Collision Avoidance (Çakışma
Giderme)] ve Acknowledgement (Alındı
Bildirimi) (ACK)
Radyo Özellikleri
Kablosuz LAN modülünün Radyo Özellikleri aşağıdakilere göre değişebilir:
Ürünün satın alındığı ülke/bölge
Ürünün türü
Kablosuz iletişim genellikle yerel radyo düzenlemelerine tabidir. Kablosuz
LAN kablosuz ağ bağlantısı ürünleri lisans gerektirmeyen 2,4 GHz ve 5
GHz bandında çalışacak şekilde tasarlanmıştır ancak yerel radyo
yönetmelikleri kablosuz iletişim ekipmanının kullanımına kısıtlama
getirebilir.
Radyo Frekansı
Bant 5 GHz (5150-5850 MHz) (Revizyon a
ve n)
Bant 2,4 GHz (2400-2483,5 MHz) (Revizyon
b/g ve n)
Kablosuz sinyal menzili kablosuz iletişim iletim hızıyla ilgilidir. Düşük iletim
aralığındaki iletişimlerde daha büyük mesafeler kullanılabilir.
Antenleriniz metal yüzeylerine veya yüksek yoğunluklu maddelerin
yakınına yerleştirilirse, kablosuz cihazlarınızın menzili bu durumdan
etkilenebilir.
Radyo sinyal yolunun üzerinde bulunan ve radyo sinyalini emen veya
yansıtan "engeller" de menzili etkiler.
Kullanıcı El Kitabı
7-6
Radyo Frekansı Sinyal Karışımı Gereklilikleri
Bu cihaz 5,15 ila 5,25 GHz frekansı aralığında faaliyet gösterdiği için iç
mekân dışında kullanılamaz.
Yüksek güçlü radarlar 5,25-5,35GHz ve 5,65 - 5,85GHz bantlarının birincil
kullanıcıları olarak ayrılmıştır (öncelikli kullanıcılar) ve bu radarlar LE-LAN
cihazlarında enterferans ve/veya hasara yol açabilirler.
Bluetooth kablosuz teknolojisi
Bu serideki bazı bilgisayarlarda bulunan Bluetooth kablosuz iletişim işlevi
bilgisayar, yazıcı ve cep telefonu gibi elektronik cihazlar arasında iletişim
için kablo kullanılması gereğini ortadan kaldırmaktadır. Bluetooth özelliği
etkinleştirildiğinde, güvenli, emin, hızlı ve kolay kullanılabilen bir kablosuz
kişisel alan ağ ortamı sağlar.
Bilgisayarın dâhili Bluetooth işleviyle harici Bluetooth cihazları aynı anda
çalıştırılamaz. Bluetooth kablosuz teknolojisi aşağıdaki özelliklere sahiptir:
Güvenlik
İki gelişmiş güvenlik mekanizması yüksek güvenlik düzeyi sağlamaktadır:
Kimlik denetimi sayesinde önemli verilere erişim önlenmekte ve mesaj
kaynağının değiştirilmesi olanaksız hale getirilmektedir.
Şifreleme sayesinde mesajın gizlice dinlenmesi önlenmekte ve
bağlantı gizliliği sağlanmaktadır.
Dünya çapında çalışabilme özelliği
Bluetooth radyo ileticisi ve alıcısı lisans gerektirmeyen 2,4 GHz bandında
çalışmaktadır ve dünyanın pek çok ülkesindeki radyo sistemleriyle
uyumludur.
Radyo bağlantıları
İki veya daha çok cihaz arasında kolayca bağlantı oluşturabilirsiniz,
cihazlar fiziksel olarak birbirini görebilecek durumda olmasa bile bu
bağlantılar korunur.
Radyo Yönetmelik Bilgileri
Kablosuz cihaz ürünle birlikte verilen kullanıcı dokümantasyonunda
açıklanan üretici talimatlarına uygun olarak takılmalı ve kullanılmalıdır. Bu
ürün aşağıdaki radyo frekansı ve güvenlik standartlarına uygundur.
Kullanıcı El Kitabı
7-7
Avrupa
Avrupa'da 2400,0-2483,5MHz Frekanslarının Kullanımıyla İlgili
Kısıtlama
Fransa:
Dış mekan
kullanımı 10mW
etkin yayın gücü
(e.i.r.p). ve
2454-2483,5
MHz bandıyla
sınırlıdır
Askeri radyolokasyon kullanımı.
Geçtiğimiz yıllarda 2,4GHz
kullanımı yeniden artarak şu anki
serbest düzenlemeye imkân
sağlandı. Tam uygulamanın 2012
yılında gerçekleşmesi planlanıyor.
İtalya:
-
WAS/RLAN sistemleri kendi
tesislerinizin dışında kullanılacaksa,
özel kullanım için genel izin
gereklidir. Genel kullanım için genel
izin gereklidir.
Lüksemburg:
Uygulandı
Ağ ve servis tedariki için genel izin
gereklidir.
Norveç:
Uygulandı
Bu alt kısım Ny-Alesund merkezinin
20 km yarıçapı içindeki coğrafi
alanlar için geçerli değildir.
Rusya
Federasyonu:
-
Sadece iç mekân kullanımı içindir.
Avrupa'da 5150-5350MHz Frekanslarının Kullanımıyla İlgili Kısıtlama
İtalya:
-
WAS/RLAN sistemleri kendi
tesislerinizin dışında kullanılacaksa,
özel kullanım için genel izin
gereklidir.
Lüksemburg:
Uygulandı
Ağ ve servis tedariki için genel izin
gereklidir.
Kullanıcı El Kitabı
7-8
Rusya
Federasyonu:
Sınırlı
Etkin yayın gücü (e.i.r.p) 100mW.
Sadece iç mekân uygulamaları,
kapalı endüstriyel ve depo alanları
ve uçak için kullanım izni
verilmektedir.
1.
2.
Havaalanı bölgesinde ve
uçuşun tüm aşamalarında uçak
mürettebatı için uçak içinde
yerel servis iletişim
şebekesinde kullanım izni
verilmektedir.
3000m irtifadan az olmamak
kaydıyla, bir uçuş sırasında
uçak içi genel kablosuz erişim
yerel ağları için kullanım izni
verilmektedir.
Avrupa'da 5470-5725MHz Frekanslarının Kullanımıyla İlgili Kısıtlama
İtalya:
-
WAS/RLAN sistemleri kendi
tesislerinizin dışında kullanılacaksa,
özel kullanım için genel izin
gereklidir.
Lüksemburg:
Uygulandı
Ağ ve servis tedariki için genel izin
gereklidir
Rusya
Federasyonu:
Sınırlı
Etkin yayın gücü (e.i.r.p) 100mW.
Sadece iç mekân uygulamaları,
kapalı endüstriyel ve depo alanları
ve uçak için kullanım izni
verilmektedir.
1.
2.
Kullanıcı El Kitabı
Havaalanı bölgesinde ve
uçuşun tüm aşamalarında uçak
mürettebatı için uçak içinde
yerel servis iletişim
şebekesinde kullanım izni
verilmektedir.
3000m irtifadan az olmamak
kaydıyla bir uçuş sırasında
uçak içi genel kablosuz erişim
yerel ağları için kullanım izni
verilmektedir.
7-9
Kablosuz LAN işleyişiyle ilgili Avrupa kanal kullanım kanunlarına uygunluk
için dış mekân kullanımında yukarıda belirtilen 2,4GHz ve 5GHz kanal
kısıtlaması geçerlidir. Kullanıcılar kablosuz LAN cihazını kullanarak geçerli
kanal işleyişini kontrol edebilir. Dış mekân ile ilgili izin verilen frekansların
dışında da kullanım söz konusuysa, kullanıcıların ilgili ulusal kanal frekans
bandı otoritesine başvurarak dış mekân kullanımı için ruhsat alması
gereklidir.
Kanada – Industry Canada (IC) (Kanada Sanayi Yönetmeliği)
Bu cihaz Kanada Sanayi Yönetmeliği RSS-210'a uygundur. Çalıştırma
sırasında şu iki noktaya dikkat edilmelidir: (1) Bu cihaz zararlı sinyal
karışmasına sebep olmayabilir ve (2) bu cihazının istenmeyen şekilde
çalışmasına neden olacak sinyal karışımı da dahil olmak üzere her türlü
sinyal karışımı bu cihaz tarafından kabul edilmelidir.
Ce dispositif est conforme à la norme CNR-210 d'Industrie Canada
applicable aux appareils radio exempts de licence. Son fonctionnement est
sujet aux deux conditions suivantes: (1) le dispositif ne doit pas produire de
brouillage préjudiciable, et (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage
reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement
indésirable.
Les dispositifs fonctionnant dans la bande 5.15-5.25GHz sont réservés
uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de
brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les
mêmes canaux.
Les utilisateurs devraient aussi être avisés que les utilisateurs de radars de
haute puissance sont désignés utilisateurs principaux (c.-à-d., qu'ils ont la
priorité) pour les bandes 5.25-5.35GHz et 5.65-5.85GHz et que ces radars
pourraient causer du brouillage et/ou des dommages aux dispositifs LANEL.
Ekipman sertifikası numarasından önce gelen "IC" terimi Industry Canada
teknik şartnamesine uygunluk sağlandığını belirtmektedir.
USA-Federal İletişim Komisyonu (FCC)
Bu cihaz test edilmiş ve FCC Kuralları Kısım 15 uyarınca Sınıf B dijital
Cihazı limitlerine uygun bulunmuştur. Bu limitler mesken kurulumunda
zararlı sinyal karışmasına karşı makul koruma sağlamak için tasarlanmıştır.
Detaylı bilgi için FCC bilgileri kısmına bakın.
Kablosuz cihazın ışınım çıktı gücü FCC radyo frekansı limitlerinin çok
altındadır. Bununla birlikte, Kablosuz cihaz olağan işleyişleri sırasında
insanlarla en az temas sağlayacak şekilde kullanılacaktır.
Olağan çalışma konfigürasyonunda, anten ile kullanıcı arasındaki mesafe
en az 20cm olmalıdır. Anten konumu işe ilgili detaylar için lütfen
bilgisayarın kullanıcı el kitabına bakın.
Kullanıcı El Kitabı
7-10
Bu radyo ekipmanını kurarken anten Health Canada kurumu tarafından
genel nüfus için izin verilen sınırların üstünde RF alanı yaymayacak şekilde
konumlandırılmalı veya yönlendirilmelidir; bilgi için Health Canada web
sitesinden Safety Code 6’ya bakın, sitenin adresi şöyledir
www.hc-sc.gc.ca
Tayvan
Madde 12
NCC tarafından izin verilmediği takdirde hiçbir
şirket veya kuruluş veya kullanıcı onaylanmış bir
düşük güçlü radyo frekansı cihazına frekansı
değiştiremez, aktarım gücünü arttıramaz veya
özgün karakteristikleri ve performansı
değiştiremez.
Madde 14
Düşük güç tüketen radyo frekansı cihazları uçak
güvenliğini tehlikeye atmaz ve yasal iletişim ile
sinyal karışması oluşturmaz;
Bulunduğu takdirde, kullanıcı başka bir sinyal
karışımı oluşturulmadan derhal faaliyeti sona
erdirecektir.
Yukarıdaki yasal muhaberat terimi ile radyo
iletişiminin Telekomünikasyon Kanununa uygun
olarak yapıldığı ifade edilmektedir.
Düşük güçlü radyo frekansı cihazlarının sinyalleri
yasal muhaberat veya ISM radyo dalgası
cihazlarının sinyalleri tarafından bastırılabilecektir.
Bu ekipmanın Japonya'da kullanılması
Japonya'da bu ekipman gibi ikinci kuşak düşük güçlü veri iletim sistemleri
için ayrılan 2.400 ila 2.483,5 MHz frekans bant genişliği mobil nesne
tanımlama sistemlerinin (tesis radyo istasyonunun ve belirtilen düşük güçlü
radyo istasyonunun) frekans bant genişliğiyle üst üste binmektedir.
1. Önemli uyarı
Bu ekipmanla aynı frekans bant genişliğini kullanan cihazlar arasında
endüstriyel cihazlar, bilimsel cihazlar, tıbbi cihazlar, mikro-dalga fırın gibi
cihazlar, ruhsatlı radyo istasyonları ve fabrikaların üretim hattında
kullanılan mobil nesne tanımlama sistemi (RF-ID) düşük güçlü ruhsatsız
özel radyo istasyonları bulunmaktadır (Diğer Radyo İstasyonları).
1.
Kullanıcı El Kitabı
Bu ekipmanı kullanmadan önce yukarıda listesi verilen ekipmanla
parazit oluşturmamasına dikkat edin.
7-11
2.
3.
Ekipman diğer radyo istasyonlarıyla RF parazitine neden olursa,
kullanılan frekansı, cihazın kullanıldığı yeri hemen değiştirin veya
emisyon kaynağını kapatın.
Bu ürünün Diğer Radyo İstasyonlarıyla parazit oluşturması durumunda
hemen yetkili bir TOSHIBA servis sağlayıcısına başvurun.
2. Kablosuz LAN Açıklaması
Ekipmanın üzerinde aşağıdaki açıklama bulunmaktadır.
(1)(2) (3)(4)
(5)
1.
2.
3.
4.
5.
Bu ürün 2,4 GHz frekansını kullanmaktadır.
DS: Bu ürün DS-SS modülasyonunu kullanmaktadır.
OF: Bu ürün OFDM modülasyonunu kullanmaktadır.
4 : Bu ekipmanın sinyal karışması yelpazesi 40 metreden azdır.
: Bu ekipman 2.400 MHz - 2.483,5 MHz bant genişliğini
kullanmaktadır. Mobil nesne tanımlama sistemlerinin bant
genişliğinden kaçınmak mümkündür.
3. Bluetooth Açıklaması
Ekipmanın üzerinde aşağıdaki açıklama bulunmaktadır.
(1) (2) (3)
1
(4)
1.
2.
3.
4.
Bu ürün 2,4 GHz frekansını kullanmaktadır.
Bu ürün FH-SS modülasyonunu kullanmaktadır.
1: Bu ekipmanın sinyal karışması yelpazesi 10 metreden azdır.
: Bu ekipman 2.400 MHz - 2.483,5 MHz bant genişliğini
kullanmaktadır. Mobil nesne tanımlama sistemlerinin bant
genişliğinden kaçınmak mümkün değildir.
4. JEITA Hakkında
5GHz Kablosuz LAN işlevi W52/W53/W56 Kanalını destekler.
Kullanıcı El Kitabı
7-12
Cihaz Onayı
Bu cihaz Teknik Yönetmeliklere Uygunluk Sertifikasına sahiptir ve Japonya
Telekomünikasyon İş Kanununda belirtilen düşük güçlü veri iletişim sistemi
radyo istasyonu ile ilgili radyo ekipmanı cihaz sınıfına dâhildir.
Intel® Centrino® Wireless-AC 3160 Kablosuz LAN ve Bluetooth
Radyo ekipmanının Adı: 3160NGW
DSP Research, Inc.
Onay Numarası: D130092003
Atheros QCNFA335 Kablosuz Ağ Adaptörü b/g/n(b/g) ve Bluetooth
Radyo ekipmanının Adı: QCNFA335
DSP Research, Inc.
Onay Numarası: D130158003
Atheros QCNFA125 Kablosuz Ağ Adaptörü b/g/n
Radyo ekipmanının Adı: QCNFA125
DSP Research, Inc.
Onay Numarası: D120156003
Broadcom BCM43142 Kablosuz Ağ Adaptörü b/g/n ve Bluetooth
Radyo ekipmanının Adı: BCM43142
DSP Research, Inc.
Onay Numarası: D135106201
Aşağıdaki kısıtlamalara uyulmalıdır:
Cihazı bileşenlerine ayırmayın veya modifiye etmeyin.
Gömülü kablosuz modülünü başka bir cihaza takmayın.
Kablosuz cihazlar için radyo onayları
Bu ekipman aşağıdaki tabloda gösterilen ülkeler/bölgeler tarafından radyo
standardı olarak onaylanmıştır.
Bu ekipmanı aşağıdaki tabloda yer almayan ülke ve bölgelerde
kullanmanız durumunda TOSHIBA Destek birimiyle iletişime geçin.
Haziran 2015 itibariyle
Avusturya
Belçika
Bulgaristan
Kanada
Kıbrıs
Çek Cumhuriyeti
Danimarka
Estonya
Finlandiya
Fransa
Almanya
Yunanistan
Hong Kong
Macaristan
İzlanda
Hindistan
Endonezya
İrlanda
İtalya
Japonya
Kullanıcı El Kitabı
7-13
Kore
Letonya
Liechtenstein
Litvanya
Lüksemburg
Malta
Monako
Hollanda
Norveç
Filipinler
Polonya
Portekiz
Romanya
Slovak
Cumhuriyeti
Slovenya
İspanya
İsveç
İsviçre
İngiltere
ABD
Hukuki Dipnotlar
Geçerli Olmayan Simgeler
Bazı bilgisayar kasaları tüm ürün serilerinde olası tüm yapılandırmaları
alabilecek şekilde tasarlanmaktadır. Dolayısıyla seçtiğiniz model bilgisayar
kasasında gösterilen tüm simgelere ve anahtarlara karşılık gelen özelliklere
ve teknik özelliklere sâhip olmayabilir.
CPU
İşlemci (CPU) Performansı Hukuki Dipnotları.
Aşağıdaki durumlarda, bilgisayar ürününüzün işlemci performansı teknik
özelliklerde belirtilen değerlerden farklı olabilir:
belirli harici çevrebirim ürünlerinin kullanılması
AC gücü yerine pil gücünün kullanılması
belirli çoklu ortam, bilgisayar grafiği veya video uygulamalarının
kullanımı
standart telefon hatlarının veya düşük hızlı ağ bağlantılarının
kullanılması
yüksek kapasiteli bilgisayar destekli tasarım uygulamaları gibi
karmaşık modelleme yazılımlarının kullanılması
çok sayıda uygulamanın veya işlevin aynı anda kullanılması
bilgisayarın düşük hava basıncına sahip ortamlarda kullanılması
(yüksek rakım, denizden 1.000 metreden veya 3.280 feet'ten daha
yüksek yerler)
bilgisayarın yüksek rakımlı yerlerde 5°C - 30°C (41 - 86°F) aralığı
dışındaki veya 25°C (77°F) üzerindeki sıcaklıklarda kullanılması (tüm
sıcaklık referansları yaklaşık değerlerdir ve bilgisayar modeline göre
farklılık gösterebilir - ayrıntılı bilgi için TOSHIBA destek ile iletişime
geçin).
İşlemci performansı tasarım yapılandırması değerleri nedeniyle de teknik
özelliklerde belirtilen değerlerden farklı olabilir.
Bazı durumlarda bilgisayar ürününüz otomatik olarak kapanabilir. Bu, ürün
tavsiye edilen koşullar dışında kullanıldığında verilerin kaybolması veya
ürünün zarar görmesi gibi tehlikeleri en aza indirmek için tasarlanmış
koruyucu bir özelliktir. Veri kaybı riskini önlemek için her zaman verilerinizin
Kullanıcı El Kitabı
7-14
yedek kopyalarını oluşturun (bu amaçla düzenli olarak verilerinizi harici bir
veri saklama ortamına yedekleyebilirsiniz). En iyi performansı elde etmek
istiyorsanız, bilgisayar ürününüzü sadece tavsiye edilen çalışma koşulları
içinde kullanın. Ürünle birlikte verilen belgelerdeki ek kısıtlamaları okuyun.
TOSHIBA teknik servis ve destek birimine başvurun, ek bilgi için TOSHIBA
desteği bölümüne bakın.
64-Bit Bilgi işlem
Bazı 32-bit aygıt sürücüleri ve/veya uygulamaları 64-bit işlemciyle uyumlu
olmayabilir; bu nedenle düzgün çalışmayabilir.
Bellek (Ana Sistem)
Ana sistem belleğinin bir kısmı grafik sistemi tarafından grafik performansı
için kullanılabilir ve bu nedenle diğer bilgi işlem aktivitelerine ayrılan ana
sistem belleği kısmı azalabilir. Grafik desteği için ayrılan ana sistem belleği
miktarı grafik sistemine, kullanılan uygulamalara, sistem belleği boyutuna
ve diğer etmenlere bağlı olarak değişebilir.
Bilgisayarınızda 3 GB'den yüksek kapasiteli bellek modülü varsa, bellek
modülü (bilgisayarınızın donanım teknik özelliklerine bağlı olarak) yaklaşık
3 GB olarak gösterilir.
Bu doğrudur, işletim sistemi genellikle bilgisayardaki fiziksel bellek (RAM)
yerine kullanılabilir belleği gösterir.
Farklı sistem bileşenleri (ör., video adaptörünün GPU'su ve Kablosuz LAN
gibi PCI cihazları vb.) kendi bellek alanlarına gereksinim duyar. 32 bit
işletim sistemleri 4 GB'nin üzerinde bellek kullanamadığından bu sistem
kaynakları fiziksel bellek ile çakışmaktadır. Çakışan belleğin işletim sistemi
tarafından kullanılamaması teknik bir kısıtlamadır. Bazı araçlar
bilgisayarınızdaki fiziksel belleği görüntüleyebilse de işletim sistemine
yalnızca 3 GB bellek ayrılır.
64-bit işletim sistemiyle yapılandırılmış bilgisayarlar 4 GB veya üstü sistem
belleğini adresleyebilir.
Pil Ömrü
Pil ömrü ürün modeline, yapılandırma ayarlarına, uygulamalara, güç
yönetimi ayarlarına ve kullanılan özelliklere, her bilgisayar tasarımının
özgün yapısından kaynaklanan doğal performans farklılıklarına bağlı olarak
değişebilir. Yayınlanan pil ömrü süreleri yayın tarihinde TOSHIBA
tarafından belirli modellerde ve yapılandırmalarda elde edilen değerleri
göstermektedir. Kullanıma bağlı olarak şarj süreleri değişebilir. Bilgisayar
tam güçle çalışırken pil şarj edilmeyebilir.
Pilin zaman içinde birçok kez şarj edilip boşalması nedeniyle belli bir süre
sonra pil maksimum kapasite ile çalışamaz ve yeni pil takılması gerekir. Bu
durum tüm piller için normal bir durumdur. Yeni bir pil takımı satın almak
için bilgisayarınızla birlikte verilen aksesuar bilgilerine bakın.
Kullanıcı El Kitabı
7-15
Sabit Disk Sürücüsü (HDD) Kapasitesi
1 Gigabayt (GB) terimi 109 = 1.000.000.000 baytı 10'un kuvvetleri olarak
gösterir. Öte yandan bilgisayar sistemi saklama kapasitesini 2'nin kuvvetleri
olarak gösterir; 1GB = 230 = 1.073.741.824 bayt, dolayısıyla daha düşük
kapasite gösterilir. Üründe bir veya iki işletim sistemi (Microsoft İşletim
Sistemi) önceden kurulmuşsa ve/veya önceden yüklenen yazılım
uygulamaları veya ortam içeriği varsa, kullanılabilir veri saklama kapasitesi
azalır. Formatlandırılan gerçek kapasite değişebilir.
LCD
Zaman içinde ve bilgisayarın kullanım şekline bağlı olarak LCD ekranının
parlaklığı azalır. Bu durum LCD teknolojisinin karakteristik bir özelliğidir.
Maksimum parlaklık sadece bilgisayar AC gücü modunda çalışırken
mümkündür. Bilgisayar pille çalışırken ekran biraz kararır ve ekran
parlaklığını artıramazsınız.
Grafik İşlemcisi (GPU)
Grafik işlemcisi (GPU) performansı ürün modeline, tasarım
konfigürasyonuna, uygulamalara, güç yönetimi ayarlarına ve kullanılan
özelliklere göre değişebilir. Grafik İşlemcisi performansı sadece bilgisayar
AC gücüyle çalışırken en iyi seviyededir ve pil gücüyle çalışma sırasında
hissedilir derecede düşebilir.
Toplam Kullanılabilir Grafik Belleği, varsa, Özel Video Belleğinin, Sistem
Video Belleğinin ve Paylaşılan Sistem Belleğinin toplamından oluşur.
Paylaşılan Sistem Belleği sistem belleği boyutuna ve diğer etmenlere bağlı
olarak değişebilir.
Kablosuz LAN
Kablosuz LAN üzerinde veri iletimi hızı ve Kablosuz LAN sisteminin erişim
menzili çevredeki elektromanyetik ortama, engellere, erişim noktası
tasarımına ve yapılandırmaya, istemci tasarımına ve yazılım/donanım
yapılandırmasına bağlı olarak değişir.
Gerçek veri iletimi hızı teorik maksimum hızdan düşük olacaktır.
Kopyalamaya karşı koruma
Belli ortamlara entegre edilen mevcut kopyalama koruması standartları
ortamın kaydedilmesini veya izlenmesini önleyebilir veya sınırlandırabilir.
Kullanıcı El Kitabı
7-16
VCCI Sınıf B Bilgileri (Sadece Japonya)
この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使
用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン
受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。
VCCI-B
OpenSSL Toolkit License Issues
LICENSE ISSUES
==============
The OpenSSL toolkit stays under a dual license, i.e. both the conditions of
the OpenSSL License and the original SSLeay license apply to the toolkit.
See below for the actual license texts. Actually both licenses are BSD-style
Open Source licenses. In case of any license issues related to OpenSSL
please contact openssl-core@openssl.org.
OpenSSL License
-----------------------/*=====================================================
Copyright (c) 1998-2011 The OpenSSL Project. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:
1.
2.
3.
Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.
Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
All advertising materials mentioning features or use of this software
must display the following acknowledgment:
"This product includes software developed by the OpenSSL Project for
use in the OpenSSL Toolkit."
4.
5.
Kullanıcı El Kitabı
( http://www.openssl.org/ )
The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be
used to endorse or promote products derived from this software
without prior written permission. For written permission, please contact
openssl-core@openssl.org.
Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor
may "OpenSSL" appear in their names without prior written permission
of the OpenSSL Project.
7-17
6.
Redistributions of any form whatsoever must retain the following
acknowledgment:
"This product includes software developed by the OpenSSL Project for
use in the OpenSSL Toolkit"
( http://www.openssl.org/ )
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS IS
AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT
NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN
NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS
BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
=====================================================
This product includes cryptographic software written by Eric Young
(eay@cryptsoft.com). This product includes software written by Tim
Hudson (tjh@cryptsoft.com).
*/
Original SSLeay License
---------------------------------/* Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com)
All rights reserved.
This package is an SSL implementation written by Eric Young
(eay@cryptsoft.com).
The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.
This library is free for commercial and non-commercial use as long as the
following conditions are aheared to. The following conditions apply to all
code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code;
not just the SSL code. The SSL documentation included with this
distribution is covered by the same copyright terms except that the holder
is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
Copyright remains Eric Youngs, and as such any Copyright notices in the
code are not to be removed.
If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution
as the author of the parts of the library used.
This can be in the form of a textual message at program startup or in
documentation (online or textual) provided with the package.
Kullanıcı El Kitabı
7-18
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:
1.
2.
3.
Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer.
Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
All advertising materials mentioning features or use of this software
must display the following acknowledgement:
"This product includes cryptographic software written by Eric Young
(eay@cryptsoft.com)"
4.
The word cryptographic can be left out if the rouines from the library
being used are not cryptographic related :-).
If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from
the apps directory (application code) you must include an
acknowledgement:
"This product includes software written by Tim Hudson
(tjh@cryptsoft.com)"
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ``AS IS AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO
EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR
ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF
USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE
OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
The licence and distribution terms for any publically available version or
derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be
copied and put under another distribution licence [including the GNU Public
Licence.]
*/
FreeType License Issues
The FreeType Project LICENSE
---------------------------2006-Jan-27
Copyright 1996-2002, 2006 by
David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg
Kullanıcı El Kitabı
7-19
Introduction
============
The FreeType Project is distributed in several archive packages; some of
them may contain, in addition to the FreeType font engine, various tools
and contributions which rely on, or relate to, the FreeType Project.
This license applies to all files found in such packages, and which do not
fall under their own explicit license. The license affects thus the FreeType
font engine, the test programs, documentation and makefiles, at the very
least.
This license was inspired by the BSD, Artistic, and IJG (Independent JPEG
Group) licenses, which all encourage inclusion and use of free software in
commercial and freeware products alike. As a consequence, its main
points are that:
We dont promise that this software works. However, we will be
interested in any kind of bug reports. (`as is` distribution)
You can use this software for whatever you want, in parts or full form,
without having to pay us. (`royalty-free` usage)
You may not pretend that you wrote this software. If you use it, or only
parts of it, in a program, you must acknowledge somewhere in your
documentation that you have used the FreeType code. (`credits`)
We specifically permit and encourage the inclusion of this software, with or
without modifications, in commercial products.
We disclaim all warranties covering The FreeType Project and assume no
liability related to The FreeType Project.
Finally, many people asked us for a preferred form for a credit/disclaimer to
use in compliance with this license. We thus encourage you to use the
following text:
"""
Portions of this software are copyright (C) <year> The FreeType Project
www.freetype.org
All rights reserved.
"""
Please replace <year> with the value from the FreeType version you
actually use.
Legal Terms
============
0. Definitions
-------------Throughout this license, the terms `package`, `FreeType Project`, and
`FreeType archive` refer to the set of files originally distributed by the
authors (David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg) as the
`FreeType Project`, be they named as alpha, beta or final release.
Kullanıcı El Kitabı
7-20
`You` refers to the licensee, or person using the project, where `using` is a
generic term including compiling the project`s source code as well as
linking it to form a `program` or `executable`. This program is referred to as
`a program using the FreeType engine`.
This license applies to all files distributed in the original FreeType Project,
including all source code, binaries and documentation, unless otherwise
stated in the file in its original, unmodified form as distributed in the original
archive. If you are unsure whether or not a particular file is covered by this
license, you must contact us to verify this.
The FreeType Project is copyright (C) 1996-2000 by David Turner, Robert
Wilhelm, and Werner Lemberg. All rights reserved except as specified
below.
1. No Warranty
-------------THE FREETYPE PROJECT IS PROVIDED `AS IS` WITHOUT
WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN
NO EVENT WILL ANY OF THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS
BE LIABLE FOR ANY DAMAGES CAUSED BY THE USE OR THE
INABILITY TO USE, OF THE FREETYPE PROJECT.
2. Redistribution
-------------This license grants a worldwide, royalty-free, perpetual and irrevocable
right and license to use, execute, perform, compile, display, copy, create
derivative works of, distribute and sublicense the FreeType Project (in both
source and object code forms) and derivative works thereof for any
purpose; and to authorize others to exercise some or all of the rights
granted herein, subject to the following conditions:
Redistribution of source code must retain this license file (`FTL.TXT`)
unaltered; any additions, deletions or changes to the original files must
be clearly indicated in accompanying documentation. The copyright
notices of the unaltered, original files must be preserved in all copies
of source files.
Redistribution in binary form must provide a disclaimer that states that
the software is based in part of the work of the FreeType Team, in the
distribution documentation. We also encourage you to put an URL to
the FreeType web page in your documentation, though this isn`t
mandatory.
These conditions apply to any software derived from or based on the
FreeType Project, not just the unmodified files. If you use our work, you
must acknowledge us. However, no fee need be paid to us.
3. Advertising
--------------
Kullanıcı El Kitabı
7-21
Neither the FreeType authors and contributors nor you shall use the name
of the other for commercial, advertising, or promotional purposes without
specific prior written permission.
We suggest, but do not require, that you use one or more of the following
phrases to refer to this software in your documentation or advertising
materials: `FreeType Project`, `FreeType Engine`, `FreeType library`, or
`FreeType Distribution`.
As you have not signed this license, you are not required to accept it.
However, as the FreeType Project is copyrighted material, only this license,
or another one contracted with the authors, grants you the right to use,
distribute, and modify it. Therefore, by using, distributing, or modifying the
FreeType Project, you indicate that you understand and accept all the
terms of this license.
4. Contacts
-------------There are two mailing lists related to FreeType:
freetype@nongnu.org
Discusses general use and applications of FreeType, as well as future
and wanted additions to the library and distribution. If you are looking
for support, start in this list if you haven`t found anything to help you in
the documentation.
freetype-devel@nongnu.org
Discusses bugs, as well as engine internals, design issues, specific
licenses, porting, etc.
Our home page can be found at
http://www.freetype.org
Kullanıcı El Kitabı
7-22
Dizin
A
göstergesi 3-2
DC IN/Pil göstergesi 3-11
AC adaptörü
bağlantısı 2-3
DC IN 19V girişi 3-2
ek 4-26
Dokunmaya Duyarlı Ekran 4-1
Dokümantasyon listesi 2-1
DVD Super Çoklu sürücüsü
kullanımı 4-6
açık/kapalı
Hazırda Bekletme
Modu 2-12
Uyku Modu 2-10
ASCII karakterleri 4-5
B
DVD Super Multi sürücüsü
veri yazma 4-8
E
Ekipman onay listesi 2-1
bellek ortamı kartı
çıkartma 4-21
takma 4-21
Ekran
açma 2-5
gücünü otomatik kesme 5-5
menteşeleri 3-8
Bellek ortamı yuvası 4-19
Bilgisayarın taşınması 1-13
Bilgisayarın temizlenmesi
1-12
Bilgisayarın yeniden
başlatılması 2-10
Bluetooth 7-7
G
Görüntü
ekranı 3-7
Grafik İşlemcisi 3-10
Gücün
açılması 2-6
kapatılması 2-9
Ç
Çift İşaretleme cihazı
Touch Pad 6-9
D
Güç
Bilgisayarı kapatma
modu 2-9
durumları 3-11
DC IN
Kullanıcı El Kitabı
Dizin-1
Ekran panelini kapatarak/
açarak gücü kesme/
açma 5-5
M
MultiMediaCard
çıkartma 4-21
Güvenlik kilidi 4-26
H
O
Harici monitör
sorunları 6-12
HDMI çıkışı bağlantı
noktası 3-4
İ
Ortam bakımı
Bellek kartı bakımı 4-20
Kart bakımı 4-20
P
Parola
Bilgisayarın parolayla
açılması 5-8
güç açma 5-5
Yönetici 5-8
İşaretleme Cihazı
Touch Pad 3-8
K
Pil
kapasitesinin
izlenmesi 4-15
kullanım ömrünün
uzatılması 4-17
tasarruf modu 5-5
Kablosuz iletişim 7-5
Klavye
işlev tuşları 4-3
İşlev tuşları F1...F12 4-3
sorunlar 6-6
Windows özel tuşları 4-5
Kurtarma Ortamı 2-15
Kurtarma sabit disk
sürücüsü 2-16
L
LAN
bağlantısı 4-18
kablo türleri 4-18
Pil göstergesi 3-11
S
Sabit Disk Sürücüsü
gücü otomatik kesme 5-5
SD/SDHC/SDXC Kartı
formatlama 4-20
notu 4-19
Ses sistemi
sorunları 6-11
Kullanıcı El Kitabı
Dizin-2
Soğutma delikleri 3-5, 3-8
Sorunlar
AC gücü 6-5
Aşırı ısınma durumunda
gücü kapatma 6-5
Bellek Ortamı Kartı 6-8
Çift İşaretleme cihazı 6-8
Dahili ekran paneli 6-7
Donanım ve sistem kontrol
listesi 6-4
Gerçek Zamanlı Saat 6-6
Güç 6-5
Harici monitör 6-11
Klavye 6-6
Pil 6-5
Sabit Disk Sürücüsü 6-7
Ses sistemi 6-11
Sorunların İncelenmesi 6-2
TOSHIBA desteği 6-14
Touch Pad 6-9
USB cihazı 6-10
USB fare 6-10
W
Web Kamerası 3-7
Ş
Şifre
kullanıcı 5-7
U
USB cihazı
sorunlar 6-10
Uyku Modu
ayarı 2-10
Sistem otomatik 5-5
V
Video modu 4-29
Video RAM 3-9
Kullanıcı El Kitabı
Dizin-3
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising