Roland | HandSonic HPD-15 | HPD-15 használati útmutató

HANDSONIC
Roland HPD 15
Használati utasítás
Köszönjük és gratulálunk, hogy a Roland HandSonic HPD15-re esett a választása.
Mielőtt használni kezdené az egységet, kérjük, hogy figyelmesen olvassa el „A készülék
biztonságos használata”(2.3.oldal) és a „Fontos tudnivalók”(4. oldal) fejezeteket. Ezek a részek
fontos információkat tartalmaznak a berendezés megfelelő használatához. Annak érdekében,
hogy a HPD 15 összes előnyét kihasználja kérjük, részletesen olvassa át a használati utasítást.
Kérjük őrizze meg a gépkönyvet, referenciaként a későbbiekre nézve.
* A D Beam vezérlő az Interactive Light, Inc kizárólagos védjegye.
1
A KÉSZÜLÉK BIZTONSÁGOS HASZNÁLATA
INSTRUKCIÓK A TŰZ, ÁRAMÜTÉS ÉS SZEMÉLYI SÉRÜLÉSEK MEGELŐZÉSÉRE.
A szimbólumokról:
A ∆ szimbólum, fontos instrukciókra és veszélyekre
figyelmezteti a használót. A szimbólum specifikus
jelentését a háromszögben található jelkép határozza
meg. A baloldalon látható jelkép esetében ez általános
figyelmeztetést jelent.
A szimbólum olyan dolgokra figyelmezteti a használót,
melyek tilosak. A tiltott dolog szimbóluma a kör
közepében található.
A n szimbólum olyan dolgokra figyelmez-tet, amiket
mindig végre kell hajtani.
A WARNING és CAUTION figyelmeztetőkről:
WARNING
CAUTION
Olyan instrukciók esetén használják, melyek
figyelmeztetik a felhasználót, hogy a készülék
helytelen használata súlyos sérülésekhez, vagy
halálhoz vezethet.
Figyelmezteti a felhasználót a sérülés vagy
anyagi károsodás veszélyére a készülék
helytelen használata esetén.
* Az anyagi károsodás vonatkozik az otthonra
és annak felszereléseire, valamint a
háziállatokra is.
-----------------------------------MINDIG FIGYELJEN A KÖVETKEZŐKRE----------------------------------
WARNING
WARNING
A készülék használata előtt olvassa el az alábbi instrukciókat és
a Használati Utasítást.
…………………………………………..……………………………..
Ha a készüléket a Roland által javasolt állvánnyal, vagy rack-kel
használja, mindig sima felületre helyezze azt. Ha nem használ
állványt, akkor is mindig sima felületre helyezze a hangszert,
hogy az ne billegjen.
…………………………………….…………………………………….
Ne nyissa fel a készüléket, és ne végezzen semmiféle belső
módosítást rajta.
…………………………………….…………………………………….
A készüléket mindig csak a működtetési leírásban megadott,
vagy a készüléken feltűntetett típusú hálózathoz csatlakoztassa.
…………………………………….…………………………………….
Ne próbálja meg saját maga javítani a hangszert, vagy kicserélni
bármilyen alkatrészt benne. A javítási munkákkal mindig
forduljon szakemberhez, vagy a legközelebbi Roland partnerhez.
…………………………………….…………………………………….
A hálózati kábelt óvja a meghibásodástól. Ne nyújtsa ki, ne
lépjen rá, ne tegyen rá nehéz tárgyakat, stb. A sérült kábel
könnyen vezethet áramütéshez, vagy tűzhöz. Soha ne
használjon sérült hálózati kábelt.
Soha ne használja, vagy tárolja a hangszert olyan helyen, amely:
•
Extrém hőmérsékleti értékeknek van kitéve (pl. direkt
napsütés egy autó belsejében, vagy egy hőt előállító
készülék tetején, stb.)
•
Nedves (pl.: fürdőszoba, nedves padló, stb.)
•
Esőnek van kitéve.
•
Poros, vagy
•
Nagymértékben rázkódik.
…………………………………….…………………………………….
2
…………………………………….…………………………………….
CAUTION
WARNING
A hangszer, akár egyedül, akár erősítőkkel, vagy fejhallgatóval
összekötve, tartós halláskárosodáshoz vezető hangerő szintek
előállítására képes. Ne működtesse hosszú időn keresztül nagy
hangerőn. Amennyiben bármilyen halláskárosodást, vagy
fülcsengést észlel, azonnal függessze fel a játékot és
konzultáljon fül szakorvosával.
…………………………………….…………………………………….
A készüléket úgy kell elhelyezni, hogy ne gátoljuk a megfelelő
hűtést.
…………………………………….…………………………………….
Ügyeljen rá, hogy ne kerüljön a készülék belsejébe semmilyen
tárgy, vagy folyadék.
…………………………………….…………………………………….
Próbálja meg védeni a kábeleket a megtöréstől. Továbbá, úgy
helyezze el a kábeleket és vezetékeket, hogy azokat gyermek ne
tudja elérni.
…………………………………….…………………………………….
Bedugáskor és kihúzáskor soha ne a kábelt rángassa, mindig a
csatlakozót megfogva történjen a csatlakoztatás.
…………………………………….…………………………………….
Gyermekes családokban mindig legyen szülői felügyelet, amíg a
gyermek el nem sajátítja a készülék biztonságos
működtetésének minden csínját.
Soha ne helyezzen nehéz tárgyat a hangszer tetejére.
…………………………………….…………………………………….
Soha ne nyúljon a hálózati kábelhez, és annak csatlakozóihoz
vizes kézzel, a hálózati aljzathoz való csatlakoztatáskor.
…………………………………….…………………………………….
Ne kösse a készülék hálózati kábelét túl sok másik
berendezéssel egy konnektorba. Legyen különösen óvatos, ha
hosszabbítót használ – a hosszabbítóba kötött készülékek által
használt összes áram nem haladhatja meg a hosszabbító
áramarányát (watt/amper).
…………………………………….…………………………………….
Ha el kell mozdítania a hangszert, akkor az alábbi
figyelmeztetéseket ellenőrizze. A készülék biztonságos
emeléséhez legalább két személy szükséges. Mindig figyeljen
oda a biztos fogásra, így megvédheti magát és a hangszert is a
sérülésektől.
•
Ellenőrizze, hogy nem lazultak-e meg a hangszert az
állványhoz rögzítő csavarok. Ha igen húzza meg azokat.
•
Húzza ki a hálózati kábelt.
•
Húzza ki az összes kábelt.
•
Vegye le a kottatartót.
…………………………………….…………………………………….
Mielőtt külföldön használná a hangszert, konzultáljon a
legközelebbi Roland szervizzel vagy Roland kereskedővel.
A hangszer tisztítása előtt kapcsolja ki azt, és húzza ki a hálózati
kábelt.
…………………………………….…………………………………….
Ha a környéken villámlás várható, húzza ki a hálózati kábelt a fali
aljzatból.
…………………………………….…………………………………….
3
FONTOS TUDNIVALÓK
A „készülék biztonságos használata fejezet mellet kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbiakat
Hálózati ellátás
További óvintézkedések
z Ne használjuk a készüléket közös hálózati körön olyan
berendezésekkel, melyek vonalzajt okozhatnak ( Pl: elektromos
motorok, világítás rendszerek.)
z Az AC adapter melegedése hosszabb használat mellet,
üzemszerűnek tekinthető.
z Mielőtt a hangszert más készülékekhez csatlakoztatnánk,
kapcsoljuk ki az összes berendezést a meghibásodás illetve a
hangszórók károsodásának elkerülése érdekében.
z Megfelelő óvatossággal kezeljük a hangszer nyomógombjait,
potmétereit és csatlakozóit. A durva kezelés meghibásodáshoz
vezethet.
z A kijelzőt soha ne tegyük ki ütésnek vagy erős nyomásnak.
z Kerüljük el a túl nagy hangerőt vagy használjunk fejhallgatót
(különösen késő este) amennyiben zavarhatja környezetünket.
z A csatlakozók és kábelek megóvása érdekében soha ne
rángassuk a kábeleket csatlakoztatáskor vagy kihúzáskor.
z Szállításkor gondoskodjunk a megfelelő csomagolásról vagy
biztonságos hangszertokról.
z Kizárólag a külön megvásárolható Roland EV-5 hangerő
pedált használjuk. Az egyéb hangerő pedálok használata a
készülék meghibásodásához vezethet.
z Amennyiben a hangszer csatlakoztatásához nem Roland
kábeleket használunk ügyeljünk az alábbiakra.
Elhelyezés
z Amennyiben a készüléket erősítő közelében vagy más nagy
teljesítményű transzformátort tartalmazó berendezés mellett
használjuk, zajt tapasztalhatunk. Gondoskodjunk arról, hogy a
hangszert megfelelő távolságban helyezzük el ezektől a
berendezésektől.
z Ne használjuk a készüléket rádió vagy televízió közvetlen
közelében mert interferenciát okozhat.
z Óvjuk a hangszert a közvetlen napsütéstől és egyéb túlzott
hőhatásoktól. Napsütésben ne hagyjuk a készüléket zárt
autóban. A túlzott hőhatás a hangszer meghibásodásához illetve
elszíneződéséhez vezethet.
z A meghibásodás elkerülésének érdekében ne használjuk a
berendezést túl nedves környezetben, ne érje eső vagy egyéb
közvetlen nedvesség.
z Ne tároljunk különböző tárgyakat a készülék tetején mert
meghibásodáshoz vezethet.
z Két hétnél tovább ne tároljuk a hangszert az oldalára felállítva,
mert meghibásodhat a billentyűzet.
z Különböző ragasztók és matricák megsérthetik a hangszer
felületét.
Csatlakoztatáshoz ne használjunk ellenállást tartalmazó
kábeleket. Ezek használata drasztikusan lecsökkentheti a
hangerőt. További információkért vegyük fel a kapcsolatot a
csatlakozó kábel gyártójával.
Karbantartás
z A hangszer mindennapos tisztán tartását, száraz vagy éppen
hogy nedves, puha törlő kendővel végezzük. A durvább
szennyeződéseket egy általános tisztítószerrel ( nem maró)
enyhén beitatott kendővel végezzük, majd töröljük szárazra.
z Tisztításhoz ne használjunk benzint, alkoholt vagy egyéb maró
anyagokat mert elszineződést vagy deformációt okozhatnak.
4
Tartalom
Fontos tudnivalók
Tartalom
Főbb tulajdonságok
Hogyan használjuk a gépkönyvet
4
5
8
9
Gyors kezdés (1. fejezet)
Haladó felhasználás (2.-6. fejezetek)
Függelék
A gépkönyvben használt szimbólumokról
9
9
9
9
Panel leírás
10
Első panel
Hátsó panel
10
11
A HPD15 állványhoz rögzítése
1. fejezet/ Gyors kezdés
12
13
Ki és bekapcsolás
Demo dalok meghallgatása
Megszólaltatás
Üssük meg a padokat
Csúsztassuk az ujjunkat a Ribbonon
Húzzuk át a kezünket a D Beam felett
A hangok kitartása (ROLL/HOLD gombok)
Különböző hangszínek megszólaltatása
A pad hangszínek vezérlése
Skála játék
Hangszín módosítás gombok segítségével (Realtime Modify)
Effektek hozzáadása (Multi Effects)
Effekt ki és bekapcsolás
A hangok megváltoztatása (Patch select)
Patch-k megváltoztatása tárcsával
Patch-k megváltoztatása gombokkal
Patch-k megváltoztatása padokkal
Patch beállítások megváltoztatása (EZ Edit)
A gyári patternek visszajátszása
Tempó beállítás
System beállítások
A kijelző kontraszt beállítása (LCD Contrast)
D Beam érzékenység beállítás
Ha a hangok vagy a kezelhetőség nem kielégítő
A paraméterek és értékek gyors megváltoztatása
Billentyű ismétlő funkció
Turbo ismétlő funkció
Ugrás funkció
Próbáljuk megszólaltatni a kongát
Konga- alap ritmus
2. fejezet/ Patch módosítás
13
14
15
15
15
15
16
17
17
18
19
20
20
21
22
22
23
24
26
27
28
28
29
30
31
31
31
32
34
34
35
Az editálás funkció alap kezelése
Hangszín beállítás
Ciklikus változás hozzáadása a hanghoz
Effekt beállítás
Zengető beállítás
Multi effekt beállítás
35
36
38
39
39
40
5
Hangok vezérlése
Patternek indítása padról
Az egész Patch hangerejének beállítása
Egyéb funkciók beállítása
A rezonancia limitálása
A pad érzékenység beállítása
A ismétlési sebesség meghatározása
Patch-ek elnevezése
Beállítások elmentése (Write)
Beállítások másolása (Copy)
Másolás alaplépések
Pad csoport másolása (Pad Set Copy)
Pad, D Beam, Ribbon beállítás másolása (Pad Copy)
Pad, D Beam, Ribbon beállítás másolása az összes padra (Pad Copy to All)
Pad beállítások kicserélése (Patch Exchange)
Beállítási értékek másolása az összes padra
A beállítási értékek valósidejű megváltoztatása
3. fejezet/ Felvétel készítése (Sequencer)
52
54
54
54
54
54
55
55
56
56
56
57
57
57
57
58
58
59
Felvétel alap beálltások
Pattern beállítások
Klikk és egyéb beállítások
Felvétel beállítások (Recording Stand-by Mode)
Visszajátszás alap beállítások
Szünet
Gyors előre/hátra tekerés
Szinkronizálás külső Midi egységhez (MIDI Sync)
Pattern beálltások megváltoztatása
A beállítások elmentése
Pattern szerkesztés
Szerkesztés alap beállítások
Pattern másolás
Partok törlése
Két pattern összekötése
Pettern törlés
59
60
61
62
63
63
63
63
63
64
64
64
64
64
64
64
4. fejezet/ Patternek kicserélése a kívánt szekvenciában
65
Patch lánc létrehozása (Chain Edit)
A Patch lánc utolsó tagjának meghatározása
Egy patch lánc tag beillesztése
Lánc tag törlése
Együtt játék a Patch lánccal
5. fejezet/ Beállítások a teljes HPD15-re
65
65
66
66
66
67
Alap műveletek beállítása
Beállítások az alap műveletekhez
Vezérlő beállítások
D Beam ki/ bekapcsolás
Ribbon ki/ bekapcsolás
Pad érzékenység beállítása
Lábkapcsolók használata a hangszínek és seqencer vezérléshez
Lábkapcsoló beállítások
Hi-Hat/ Hangszín vezérlés lábpedállal
Pedál beállítások
A külső padok/ láb trigger egység használata a hangok megszólaltatására
Külső padok és láb trigger egység beállítása
További részletes beállítások a külső padokra és a láb trigger egységre
6
67
68
69
69
69
70
71
71
72
72
73
73
74
Hangbeállítás a külső padokra és a láb trigger egységre
Midi beállítások
Gyári beállítások visszaállítása (Factory Reset)
6. fejezet/ Midi egységek csatlakoztatása
75
75
75
76
Külső egységek megszólaltatása a HPD15-el
Midi küldés beállítása
Midi csatornák beállítása
A HPD15 használata, hangmodulként
Midi csatorna beállítás a partokhoz
Roland SPD20 használata (Soft Thru)
Sequencer vagy számítógép használata a felvétel készítéshez
A hanggenerátor és a padok kapcsolatának ki és bekapcsolása (local control)
Adatok kimentése egy külső egységre
Továbbítás (Bulk Dump)
Vétel (Bulk Load)
Device ID beállítás
Program váltás lista (User Patches)
Hibaelhárítás
76
76
77
78
78
79
79
80
80
80
81
82
82
83
Problémák a globális hangokkal
Nem a kívánt hang szól
Nincs hang
Az Output-ra csatlakoztatott külső egység túl halkan szól
Folyamatosan szól egy hang
A hang nem változik a módosításokkal
Multi effektek, Zengető, LFO nem alkalmazhatóak
Midi vonatkozású problémák
Nincs hang külső Midi vezérlő használatakor
Bull Dump nem küldhető ki
Sequencer problémák
Nincs hang a sequencer elindításánál
A visszajátszás megszakad közvetlenül az elindítás után
Gyári beállítások visszaállítása
83
83
83
83
83
83
84
84
84
84
84
84
84
86
Visszaállítása a gyári beállításoknak
86
Üzenetek és Hibaüzenetek
86
Hibaüzenetek
Üzenetek
86
87
A Midiről
88
Midi csatlakozók
Midi csatornák és Multi timbral hangforrások
A beépített sequencer működése
Háttér hangszer lista
MIDI Implementáció
Műszaki adatok
Függelék
88
88
89
90
91
93
94
7
Főbb tulajdonságok
f A HPD15 egy kompakt, könnyűsúlyú, digitális ütős hangszer, beépített hanggenerátorral, melyet a puszta
kezünkkel szólaltathatunk meg.
f Az ütés érzékeny padok 15 szekcióra vannak osztva, melyek lehetővé teszik, hogy nélkülözzünk minden
egyéb berendezést.
f A HPD15 500 különböző hangszínt tartalmaz a világ összes ütős hangszerétől (Latin, Afrikai, Ázsiai) a
dob készletekig, dance hangokig és effektekig.
f A számos vezérlő felület(Ribbon, D Beam) és a megfelelő gombok lehetővé teszik a hangok valós idejű
vezérlését.
f A csatlakoztatható láb trigger és Hi-Hat vezérlők segítségével egy hiánytalan dob szett állítható össze.
f A kényelmes editálási funkciók (EZ Edit) és klikk hang beállítási lehetőségek.
f Ütős hangszerekhez kiválogatott, magas minőségű zengető és multi effektek, varázslatos hangzást és
számos új lehetőséget jelentenek.
f A beépített ritmus patternek és a metronóm lehetővé teszik a „zenekari” játékot vagy gyakorlást.
f A beépített sequencer segítségével felvételeket készíthetünk és visszahallgathatjuk játékunkat.
f A HPD15 összeköthető külső hangmodullal, Midi vezérlőként, illetve képes fogadni külső egységekből
érkező dob part zenei adatokat.
8
Hogyan használjuk a gépkönyvet
A gépkönyv az alábbiak szerint van rendszerezve.
Gyors kezdés (1. fejezet)
Ez a fejezet azok számára íródott, akik először használják a HPD15
hangszert. Egyszerűsített formában írja le az alapvető funkciókat.
Kérjük, olvassa el ezt a fejezetet, azért, hogy tisztában legyen a
HPD15 alapvető kezelésével.
Haladó felhasználás (2-6 fejezetek)
Az a fejezet a HPD15 összes funkcióját tartalmazza, specifikus
részekre osztva. Ez a fejezet feltételezi, hogy már tisztában vagyunk a
hangszer alapvető kezelésével. Ha bármilyen nehézségbe ütközünk,
olvassuk el a megfelelő részt a „Gyors kezdés” fejezetben.
Patch váltás (2. fejezet)
Ez a fejezet bemutatja, hogyan módosítsuk és vezéreljük a hangokat
és hogyan használjuk az effekteket.
Felvétel készítés (Sequencer) (3. fejezet)
Ez a fejezet leírja a felvételkészítést, illetve visszajátszást.
Patternek kicserélése a kívánt szekvenciában(4.
fejezet)
Ez a fejezet a Patch lánc funkciókat mutatja be, hogyan tudjuk
megfelelő sorrendbe rendezni a Patch-eket.
Beállítások a teljes HPD15-re (5. fejezet)
Ez a fejezet a teljes HPD15-re vonatkozó funkciókat mutatja be:
kijelző, kontrol beállítások, pedál és lábkapcsoló csatlakoztatás stb.
Midi egységek csatlakoztatása (6. fejezet)
Ez a fejezet a Midi funkciókat mutatja be. Például a külső hangmodul
megszólaltatása a HPD15-ről vagy adatok mentése egy külső
egységre.
Függelék
Ha problémák adódnának a használat során keressük a
„Hibaelhárítás” fejezetet a beállításokra vonatkozólag. Hibaüzenetek
megjelenése esetén keressük a „Üzenetek és Hibaüzenetek” fejezetet.
Ez a rész tartalmazza továbbá a háttér hangszer listát és a Midi
Implementációs táblázatot.
A gépkönyvben használt szimbólumok
A zárójelben használt, például (EDIT) szavak a panel gombokra vagy
a tárcsára vonatkoznak.
9
Feljegyzés: A gépkönyv
képek
formájában
tartalmazza
a
kijelzőn
ténylegesen
megjelenő
kiírásokat. Lehetséges, hogy
a megvásárolt készülék már
újabb
system
verzióval
rendelkezik ,így a kijelzőn
megjelenő kép nem biztos,
hogy azonos a gépkönyvben
szereplővel.
Panel leírás
Front Panel
Hangerő gomb
A HPD15 központi hangerejét szabályozza.
Ha teljesen lecsavarjuk az óramutató
járásával ellentétes irányban a hangszer nem
fog megszólalni.
Valósidejű beállítás szekció
A gombok elcsavarásával módosíthatjuk a
hangot (19. oldal)
D Beam
Húzzuk el felette a kezünket a vezérléshez
(16.oldal)
Seqencer szekció
Felvétel készítéshez illetve visszajátszáshoz
(59.oldal)
Patch/Érték tárcsa
Patch-ek kiválasztására és beállítási értékek
megadására.
Patch kiválasztó szekció
A patch-ek megváltoztatására (22.oldal)
Ribbon (bal)
A hang vezérléséhez húzzuk végig az
ujjunkat a szalagon (15.oldal)
ROLL/HOLD gomb
A gomb megnyomásakor
repetálni kezd (16.oldal)
leütött
Ribbon (jobb)
Patch kiválasztó gomb
Hogyha megütjük a padot miközben
lenyomva tartjuk ezt a gombot a Patch
megváltozik (23.oldal) Ez a gomb bizonyos
funkcióknál a Shift gomb szerepét is betölti.
hang
Pad
Üssük meg a hangok megszólaltatásához
vagy nyomjuk meg a hangok vezérléséhez
(15.oldal)
10
Hátsó panel
Trigger bemenet Jack
Láb trigger egység, külső pad,
lábkapcsoló
csatlakoztatásához (73.o)
Foot Switch Jack
Boss FS-5U csatlakoztatására,
amely
Patch
váltásra,
Seqencer funkciókhoz stb
használható (71.o)
Midi csatlakozók (In, Out/
Thru)
Külső
Midi
egységek
csatlakoztatására (76.o)
AC Adaptor Jack
Hálózati adapter csatlakozó.
Hálózati gomb
A
készülék
ki
és
bekapcsolására.
Exp Ped/ HH CTRL Jack
Expression pedál (EV5), HiHat kontroll pedál(FD7) vagy
lábkapcsoló csatlakoztatására.
Mix In Stereo Jack
CD vagy MD lejátszó
csatlakoztatására.
Az
itt
bemenő jel megjelenik az
output-on és a fejhallgatón.
Output Jacks
Külső audio egység vagy
erősítő használatához. Mono
használat esetén válasszuk a
L (MONO) aljzatot.
Phones Jacks
Sztereo
fejhallgató
csatlakoztatására. Az outputon
fejhallgató
használat
esetén is megjelenik a jel.
Megjegyzés:
Csatlakoztatásnál ügyeljünk
arra,
hogy
az
összes
berendezés
hangerejét
lecsavarjuk és kikapcsolt
állapotban legyenek.
Megjegyzés:
A hálózati kábel kirántásának
és a készülék hálózati
csatlakozó
sérülésének
elkerülése
érdekében
használjuk az ábrán jelölt
kábel horgot.
Megjegyzés:
Használjuk az ajánlott EV5
exp. pedált. Egyéb exp.
pedálok használata hibás
működéshez vagy a készülék
sérüléséhez vezethet.
Megjegyzés:
A
Midi
egységek
csatlakoztatásával
kapcsolatban keressük a 6.
fejezetet a 76. oldalon.
11
A HPD15 állványhoz rögzítése
1. Rögzítsük az opcionális PDS15 állványtartó
konzolt a HPD15 aljára.
A PDS15 állványkonzolhoz tartozó csavarokkal, rögzítsük az
állvány tartót a HPD15 aljára az alábbi ábra szerint.
Megjegyzés:
Ne használjunk a tartozék
csavarokon kívül más egyéb
csavarokat.
Megjegyzés:
A rögzítő csavarokat ne
csavarjuk be az állványtartó
konzol rögzítése nélkül mert
berezonálhatnak
vagy
megsérthetik a bútort amire
ráhelyezzük a hangszert.
2. Rögzítsük a HPD15 hangszert az állványhoz
Az állvány beállításával és rögzítésével kapcsolatban keressük a
vonatkozó részt a használati utasításban.
12
Megjegyzés:
Ne lökjük meg erőteljesen az
állványt, mert elveszítheti az
egyensúlyát.
1. fejezet/ Gyors kezdés
Ez a fejezet a HPD15 alapvető kezelését mutatja be. A hangok
módosításával kapcsolatos részleteket a 2. fejezetben a 35. oldalon
találhatunk.
A készülék ki és bekapcsolása
C Miután elvégeztük a megfelelő csatlakoztatást (11.oldal),
kapcsoljuk be a készülékeket a megfelelő sorrendben. A rossz
sorrend hibás működéshez illetve a berendezések sérüléséhez
vezethet.
1.
Ellenőrizzük, hogy a HPD15 és a csatlakoztatott
berendezések hangereje a „0” állásban legyen.
2.
Kapcsoljuk be a MIX IN Jack-ra csatlakoztatott
berendezést.
3.
Nyomjuk meg a HPD15 (POWER) gombját.
4.
Kapcsoljuk
be
az
csatlakoztatott berendezést.
5.
Megjegyzés:
Bekapcsoláskor ne zárjuk be a
D Beam ablakot (16. oldal)
amíg a Patch név (21. oldal)
meg nem jelenik a kijelzőn.
Bekapcsoláskor a HPD15
automatikusan beállítja a D
Beam érzékenységét.
OUTPUT
Jack-re
Állítsuk be a készülékek hangerő szintjét
Kikapcsoláskor csavarjuk le az összes berendezés hangerejét és az
ellenkező sorrenben kapcsoljuk őket ki, mint bekepcsoláskor.
13
Megjegyzés:
A készüléket védelmi körrel
látták el. A bekapcsolástól
számított néhány másodpercre
van szükség, hogy a rendszer
normális működéséhez.
Demo dalok meghallgatása
1. Nyomjuk meg egyszerre a (SEQENCER) és
(SYSTEM) gombokat.
2. Használjuk a (PATCH/VALUE) tárcsát vagy a
(PATCH NUMBER 9:) gombokat a demo dal
kiválasztásához.
3.
Nyomjuk meg a (PLAY/STOP) gombot.
Megjegyzés:
Az demo dalok nem jelennek
meg a Midi Out csatlakozón.
A visszajátszás elkezdődik. A leállításhoz nyomjuk meg ismét a
(PLAY/STOP) gombot.
14
Megszólaltatás
Üssük meg a padokat
A HPD15 padok különböző hangokat különböző hangerővel fognak
megszólaltatni az ütéspont és az ütéserősségtől függően.
Szabályozhatjuk a megszólaló hangok időtartamát is, hogyha leütés
után tovább nyomva tartjuk a padot.
A padok az alábbi 15 szekcióra vannak osztva.
Pad csoportok
A padok három csoportba vannak rendezve. A csoport= A1-A5, B
csoport=B1-B5, C csoport= C1-C5.
Megjegyzés:
Ha a Ribbon (SOUND) nem
világít, a Ribbon kikapcsolt
állapotban van és nem ad
hangot.
Csúsztassuk az ujjunkat a Ribbonon
Hogyha végighúzzuk az ujjunkat a HPD15 két oldalán található
szalagokon, hangokat szólaltathatunk meg vagy módosíthatjuk
azokat.
15
Megjegyzés:
A
(HOLD)
gomb
használatával a Rribbonnal
vezérelhetjük a hangokat.
További információ a 69.
oldalon.
Húzzuk végig a kezünket a D Beam felett
Hogyha elhúzzuk a kezünket az első panel tetején található D Beam
felett, hangokat hozhatunk létre vagy módosíthatjuk azokat.
A hangok kitartása (ROLL/HOLD) gomb
1. Nyomjuk meg a (ROLL/HOLD) gombot, hogy
világítson.
Megjegyzés:
A D Beam nem ad hangot,
hogyha a D Beam (SOUND)
nem világít. Amennyiben a D
Beam (SOUND) világítása
mellet sincs hang, állítsuk be a
D Beam érzékenységet.
Megjegyzés:
Ha a D Beam (CONTROL)
nem világít a D Beam nem
fogja módosítani a hangot.
Feljegyzés:
A Ribbon, D Beam, Exp pedál,
és Hi-Hat pedál egységes
gyűjtő neve: „vezérlők”
2. Üssük meg a padot
Amikor megnyomjuk a padot a hang repetáció szerűen ismétlődni
fog. Az erősebb nyomás a hangerőt növeli.
A hangszer listában a C H- val jelölt hangok kitartva maradnak,
hogyha elvesszük a kezünket a padról.
16
Megjegyzés:
Hogy
meghatározzuk
a
repetáló hang intervallumát
lapozzunk az 55. oldalra.
Feljegyzés:
Azok a hangok, melyeket
kijelölünk a Ribbon-ra, D
Beam-re
vagy
külső
vezérlőkre,
nem
fognak
repetálni.
Különböző hangok megszólaltatása
Válasszuk ki a (PO101 Conga) Patch-t (21.oldal), hogy
megszólaltassuk a különböző hangokat, Ribbont vagy D Beam-t.
Ha nem jelenik meg az alábbi kijelző kép, használjuk a
(PATCH/VALUE) tárcsát a kiválasztáshoz.
Megjegyzés:
A D Beam nem ad hangot,
hogyha a D Beam (SOUND)
nem világít.
Megjegyzés:
A Ribbon nem ad mangot,
hogyha a Ribbon (SOUND)
nem világít.
A pad hangszínek vezérlése
Válaszuk ki a PO201 Talking Drm Patch-t (21.oldal) és vezéreljuk a
hangmagasságot a Ribbon, D Beam vagy más padok segítségével.
Ha nem jelenik meg az alábbi kijelző kép, használjuk a
(PATCH/VALUE) tárcsát a kiválasztáshoz.
A pad megütése közben használjuk a Ribbon-t, D Beam-et hogy
emeljük a hangmagasságot.
A pad megütése közben nyomjuk meg az A1-A5-ig felületeket,
melyek szintén növelni fogják a hangmagasságot.
17
Megjegyzés:
Ha a D Beam (CONTROL)
nem világít a D Beam nem
fogja módosítani a hangot.
Skála játék
A padokon megszólaltathatunk olyan ütős hangszereket is
amelyeknek a hangmagassága változtatható: Steel drum vagy
Marimba.
Válaszuk ki a PO501 Vibraphone Patch-t (21.oldal) és játszunk
skálákat.
Ha nem jelenik meg az alábbi kijelző kép, használjuk a
(PATCH/VALUE) tárcsát a kiválasztáshoz.
A padok az alábbi billentyűzet kiosztás szerint szólalnak meg.
Útmutató:
Hogyha egyszerre megütjük az A1 és
A3 mezőket, egy C dúr akkordot
kapunk.
Hogyha egyszerre megütjük az A3 és
A5 mezőket, egy G dúr akkordot
kapunk.
Az alábbi ábra segít a hangok azonosításában
18
Hangszín módosítás gombok segítségével (Raltime
Modify)
A HPD15 különböző olyan paramétereket tartalmaz, melyek meghatározzák
a hangerőt, hangmagasságot, időtartamot, megszólalást. Ezen paraméterek
megváltoztatásával módosíthatjuk a hangot.
Normál esetben ezeket a paramétereket a játék előtt szokás beállítani, de
vannak olyanok is amelyek játék közben is változtathatóak „realtime
modify”.
Feljegyzés:
Edit módban (35.oldal) szintén
használható a Realtime Modify
funkció.
1. Nyomjuk meg a (SELECT) gombot, hogy kiválasszuk a
módosítani kívánt paramétert. A gomb kijelző elkezd
világítani.
2. Szólaltassuk meg a padot (D Beam, Ribbon), melyet
módosítani szeretnénk.
C Az M-FX Depth és LFO paraméterek ugyan úgy vonatkoznak az
összes padra illetve a D Beam-ra és Ribbon-ra
3. Csavarjuk el a (REALTIME MODIFY) gombot.
A változó paraméter megjelenik a kijelzőn és a megszólaltatott hang
megváltozik.
Feljegyzés:
Modify Lock
Tartsuk lenyomva a (SELECT)
gombot és szólaltassuk meg a
padot (D Beam-t, Ribbon-t).
Ezzel rögzítjük a módosítás
lehetőségét a leütött padra és a
többi pad a továbbiakban nem
fog erre reagálni.
A funkció kikapcsolásához
tartsuk lenyomva a (SELECT)
gombot és nyomjuk meg az
(EXIT) gombot.
4. Megismételve az 1-3 pontokat különböző hangszín
variációkat hozhatunk létre.
* Ha megnyomjuk a (EXIT/MODIFY CLEAR) gombot, törölhetjük az
előzőleg megváltoztatott értékeket.(ModifyClear)
19
Feljegyzés:
Tartsuk
lenyomva
az
(EXIT/MODIFY
CLEAR)
gombot és nyomjuk meg a
(SELECT) gombot. Ezzel
engedélyezzük a Modify Clear
funkciót és egyben töröljük a
Modify Lock funkciót.
Effektek hozzáadása (Multi Effect)
A HPD15 magába foglal egy multi effekt egységet, amely
különböző hanghatások elérését teszi lehetővé.
Multi effektek ki és bekapcsolása
1. Nyomjuk meg a (MULTI-EFFECTS) gombot.
Feljegyzés:
További információk a Multi
Effekt
beélljtésokkal
kapcsolatban a 40. oldalon.
A gomb világítani kezd.
A hang a kiválasztott effekt típus szerint fog változni.
20
A hangok megváltoztatása (Patch Select)
Egy adott Patch tartalmazza a padok, vezérlők és effektek
beállításait. Az HPD15 tartalmaz User Patch-ket amelyeket
elképzelésünk szerint megváltoztathatunk, és Preset Patch-ket
melyek nem írhatóak át. A User és Preset Patch-ek, patch
csoportokba vannak rendezve.
Az alábbiakban a Preset Patch csoportok neveit látjuk.
1. CSOPORT LATIN Latin Amerikai ütősök
2. CSOPORT AFRIKAI
Afrikai ütős hangszerek
3. CSOPORT INDIAI
Indiai ütős hangszerek
4. CSOPORT ÁZSIAI
Ázsiai ütős hangszerek
5. CSOPORT ZENEKARI Nyagyzenekari ütősök
6. CSOPORT DOBOK
Dob szettek
7. CSOPORT DANCE
Dance stílus hangok
8. CSOPORT SFX
Hangefektusok
9. CSOPORT EGYÉB
Melódia hangszerek
10. CSOPORT LOOPS
Különböző patternek
Minden egyes Patch-nek kijelöltek egy nevet (Patch Name)
Az éppen kiválasztott csoport száma a Patch szám és név, az
alábbiak szerint, megjelenik a kijelzőn.
21
Patch-ek megváltoztatása tárcsával
1. Forgassuk a (PATCH/VALUE) tárcsát
A Patch az alábbi ábra szerint fog változni.
Patch-ek megváltoztatása gombokkal
1. Nyomjuk meg a (PRESET) vagy (USER) gombok
valamelyikét, hogy kiválasszuk a kívánt User vagy
Preset Patch-et.
2. Használjuk a (GROUP-) és (GROUP+) gombokat a
kívánt Patch csoport kiválasztásához.
3. Használjuk a (PATCH NUMBER9:) gombokat,
hogy kiválasszuk a kívánt Patch számot egy adott
csoporton belül.
22
Útmutató:
Ha lenyomva tartjuk a gombot
az érték folyamatosan változik.
Útmutató:
Ha lenyomva tartjuk a gombot
az érték folyamatosan változik.
Patch-ek megváltoztatása padokkal
1. Tartsuk lenyomva a (PATCH SEL) gombot és üssük
meg a B1-C5-ig felületeket a kívánt Patch csoport.
kiválasztásához.
Megjegyzés:
Használjuk a panel gombokat
a User és Preset Patch-ek
közötti váltásra.
2. Tartsuk lenyomva a (PATCH SEL) gombot és üssük
meg a A2-A4-ig felületeket a kívánt Patch szám
kiválasztásához.
Feljegyzés:
Ha lenyomva tartjuk a
(PATCH SEL) gombot a
kiválasztott Patch csoport
kijelzője és az adott csoportra
vonatkozó
pad
(B1-C5)
kijelzői villogni fognak.
* A B1-B5-ig padok vonatkoznak a patch csoportokra és a A2-A4-ig
padok vonatkoznak a (PATCH NUMBER9:) gombokra.
23
Patch beállítások megváltoztatása (EZ Edit)
A Patch-ek megváltoztatásának folyamatát „editálásnak” hívjuk. A
HPD15 felajánl egy ún. könnyű editálási módot (EZ Edit) az alap
beállításokhoz és egy normál editálást a részletes beállításhoz.
Az alábbi rész a könnyű editálást mutatja be.
1. Nyomjuk meg az (EDIT) gombot, hogy belépjünk az
EZ Edit módba. Az (EDIT) gomb villogni kezd.
2. Üssük meg a padot, amelyet módosítani kívánunk.
3. Nyomjuk meg a (PARAMETER) gombokat, hogy
kiválasszuk a megváltoztatni kívánt paramétert.
4. Használjuk a (PATCH/VALUE) tárcsát vagy a
(PATCH
NUMBER9:)gombokat
az
érték
kiválasztásához.
5. Ismételjük meg a 2-4-ig lépéseket az editálás
folytatásához.
6. Ha befejeztük, nyomjuk meg az (EXIT) gombot.
Feljegyzés:
További részletek a Patch
módosítással kapcsolatban a
35. oldalon.
Feljegyzés:
Ha még egyszer megnyomjuk
az (EDIT) gombot a gomb
folyamatosan világítani kezd
és ezzel Edit módba léptünk
(35.oldal)
Útmutató:
A kiválasztást felgyorsíthatjuk
a Key Repeat funkcióval
(31.oldal) vagy a Skip
funkcióval (32.oldal)
Megjegyzés:
Az
editálási
beállítások
visszaállnak az eredeti értékre
amikor Patch-et váltunk. Ha
meg akarjuk őrizni a beállított
értékeket nyomjuk meg kétszer
a (WRITE) gombot. További
információ az 56. oldalon.
24
EZ editálás- Paraméter lista
Pad szett
Ribbon,jobb
Ribbon, bal
D Beam
Inst
Válasszuk ki a kívánt hangszert a pad szett A,B,C-re vagy a Ribbon és
D Beam valamelyikére. A padok közül 5 szett választható ki.
Level
Állítsuk be a hangerőt
0-127
Pan
Álltsuk be a kimenő hang térbeli helyzetét. L63-R63,Random,Alternate
Random: A panoráma véletlenszerűen változik minden
egyes ütésnél. Alternate: a panoráma a jobb illetve bal oldal
között váltakozik minden egyes leütésre.
Reverb Send A zengető mélységet állítja.
0-127
Pitch
A hang magasságát állítja
-2400-+2400
Decay
A hang hosszúságát állítja.
–31-+31
Multi-FX
Multi effekt ki és bekapcsolás
on/off
Pad adatok, melyek ki és bekapcsolását
Pad data
Edit módban meghatározhatjuk.
Type
Válasszuk ki a zengető típust
Depth
Állítsuk be a zengető mélységet
0-127
Type
Válasszuk ki a multi effekt típusát
Multi effekt
Depth
Állítsuk be az effekt mélységet
0-127
FX Out Volume Álltsuk be a multi effekt kimeneti szintjét
0-127
FX Rev Send
A multi effekt által processzált hanghoz,
0-127
kijelölt zengető mélységét állíthatjuk be.
0-127
Patch hangerő Master Volume A patch teljes hangerejét állítja
10 karakter áll rendelkezésünkre, hogy elnevezzük az új Patch-t
Patch név
Zengető
* A PEDAL, TRIG1,TRIG2-vel kapcsolatos információk a 72-73.oldalon találhatóak.
25
A gyári patternek visszajátszása
1. Nyomjuk meg a (SEQENCER) gombot, hogy
világítson.
2. A (PATCH/VALUE) tárcsával válasszuk ki a
patternt.
3. Nyomjuk meg a (PLAY/STOP) gombot, hogy a
kiválasztott patternt visszajátszuk.
4. Nyomjuk meg újra a (PLAY/STOP) gombot a
visszajátszás megállításához.
5. Nyomjuk meg a (SEQENCER) vagy (EXIT)
gombok valamelyikét, hogy visszatérjünk a normál
Play módba.
26
Tempó beállítás
1. Nyomjuk meg a (TEMPO) gombot, hogy világítson.
A aktuális tempo érték megjelenik a kijelzőn.
2. A (PATCH/VALUE) tárcsával válasszuk ki akívánt
tempót.
3. Ha befejeztük, nyomjuk meg ismét a (TEMPO)
gombot. A gomb kialszik és visszatérünk a megelőző
kijelző képhez.
27
Feljegyzés:
A tempo a pattern lejátszása
közben is megváltoztatható.
System beállítások
Azokat a beállításokat, amelyek az összes Patch-re egyaránt
vonatkoznak „System beállításoknak” nevezzük. Pl: kijelző
kontraszt, D Beam érzékenység
Kijelző kontraszt beállítása (LCD Contrast)
1. Nyomjuk meg a (SYTEM) gombot, hogy világítson.
Az alábbi kijelző képet kapjuk.
2. A (PATCH/VALUE) tárcsával válasszuk ki a kívánt
kijelző kontrasztot.
3. Nyomjuk meg a (SYSTEM) vagy (EXIT) gombok
valamelyikét, hogy visszatérjünk a normál Play
módba.
28
D Beam érzékenység beállítása
A D Beam érzékenysége az érzékelőre jutó, környezeti fény
mennyiségétől függ. Amennyiben nem az elvárásainknak
megfelelően működik állítsuk be az érzékenységet a környezetnek
megfelelően.
Feljegyzés:
A HPD15 automatikusan
beállítja
a
D
Beam
érzékenységet a készülék
bekapcsolásakor.
1. Nyomjuk meg a (SYTEM) gombot, hogy világítson
2. A (PARAMETER) gombbal
következő kijelző képet.
válasszuk
ki
a
3. Helyezzük a kezünket kb. 50 centiméterre a D Beam
érzékelő fölé és a (PATCH/VALUE) tárcsával
állítsuk be az érzékenységet.
Útmutató:
A beállítást felgyorsíthatjuk a
Key Repeat (31.oldal) illetve a
Skip (32.oldal) funkciókkal.
Útmutató:
Sötét környezetben a D Beam
érzékenysége csökken, ezért
ajánlott, hogy vezérlésnél
helyezzük a kezünket közelebb
(kb. 30cm) az érzékelőhöz.
Mozgassuk a mérőt a képernyő jobb felső részéről a középső
vonalra az ábra alapján. A D Beam vissza fog jelezni, annál a
pozíciónál ahol a kezünk volt, amikor a beállítást végeztük.
4. Nyomjuk meg a (SYSTEM) vagy (EXIT) gombok
valamelyikét, hogy visszatérjünk a normál Play
módba
29
Feljegyzés:
A
további
system
beállításokkal
kapcsolatos
információkat a 67. oldalon
találunk.
Ha a hangok vagy kezelhetőség nem kielégítő
Hogyha a beállítások módosításánál a hang vagy a készülék
kezelhetősége nem kielégítő az eredeti állapot visszaállításához
használjuk a Factory Reset funkciót.
Megjegyzés:
Amikor jóvá hagyjuk a gyári
értékek
visszaállítását,
a
korábban editált tartalm elvész
1. Nyomjuk meg a (SYTEM) gombot, hogy világítson
2. A (PARAMETER) gombbal
következő kijelző képet.
válasszuk
ki
a
Útmutató:
Meggyorsíthatjuk a kiválasztást a „Skip” funkcióval
(32.old)
Feljegyzés:
Meghatározott adatok
visszatöltése is lehetséges:
csak patch adatok, vagy csak
sytem beállítások (85.old.)
3. Nyomjuk meg a (WRITE) gombot az alábbi kijelző
képhez.
4. A Factory Reset visszaállításának jóváhagyásához,
nyomjuk meg a (WRITE) gombot.
* Ha úgy döntünk, hogy nem hagyjuk jóvá, nyomjuk meg az (EXIT)
gombot.
30
Az
érték
tízes
ugrásonként fog változni.
A
paraméterek
megváltoztatása
és
értékek
gyors
Billentyű ismétlő funkció
Az a funkció egyaránt használható paraméterek és értékek vagy
Patch csoportok illetve Patch számok kiválasztására.
1. Egyszerre nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a
(PARAMETER◄), (PARAMÉTER►) vagy (
PATCH NUMBER▲),(PATCH NUMBER▼) vagy
a (GROUP+), (GROUP-) gombokat.
Az értékek folyamatosan kezdenek változni.
Turbó ismétlő funkció
Az a funkció szintén használható paraméterek és értékek vagy
Patch csoportok illetve Patch számok gyors kiválasztására.
1. Tartsuk lenyomva a (PATCH NUMBER▲) gombot,
és nyomjuk meg a (PATCH NUMBER▼) gombot.
Az értékek gyorsan kezdenek növekedni.
1. Tartsuk lenyomva a (PATCH NUMBER▼) gombot,
és nyomjuk meg a (PATCH NUMBER▲) gombot.
Az értékek gyorsan kezdenek csökkenni.
Tárcsa turbó funkció
1. tartsuk lenyomva a (PATCH SEL) gombot és
csavarjuk a (PATCH/VALUE) tárcsát.
31
Ugrás funkció
Az értékek és paraméterek gyors kiválasztására használhatjuk.
Paraméterek léptetése ugrásokkal
A paraméterek különböző kategóriákba vannak csoportosítva az
editálás tartalmától függően. Az ugrás funkcióval a kívánt kategória
első paraméterére ugorhatunk.
1. Tartsuk lenyomva a (PARAMETER►) gombot,
majd nyomjuk meg és engedjük el a
(PARAMETER◄) gombot.
A következő kategória első paramétere jelenik meg.
1. Tartsuk lenyomva a (PARAMETER◄) gombot,
majd nyomjuk meg és engedjük el a (PATCH
NUMBER►) gombot.
A megelőző kategória első paramétere jelenik meg.
32
Értékek léptetése ugrásokkal
Hangszerek kiválasztásánál vagy hangmagasság beállításánál
ugrásokkal is beállíthatjuk az értéket.
A hangszerek különböző kategóriákba vannak csoportosítva. Az
ugrás funkcióval a kívánt csoport első hangszerére ugorhatunk.
2. Tartsuk lenyomva a (PATCH NUMBER▲) gombot,
majd nyomjuk meg és engedjük el a (PATCH
NUMBER▼) gombot.
Hangszerek kiválasztása esetén a következő csoportba tartozó első
hang jelenik meg a kijelzőn.
Hangmagasság beállításánál az értékek 100 centes lépésekben
növekednek.
2. Tartsuk lenyomva a (PATCH NUMBER▼) gombot,
majd nyomjuk meg és engedjük el a (PATCH
NUMBER▲) gombot.
Hangszerek kiválasztása esetén a megelőző csoportba tartozó első
hangszer jelenik meg a kijelzőn.
Hangmagasság beállításánál az értékek 100 centes lépésekben
csökkennek.
33
L: bal kéz
R: jobb kéz
Próbáljuk megszólaltatni a kongát
Játszunk a HPD15 hangszeren, konga hangszínnel.
Használjuk a PO101 Conga Patch-et.
● Open (O)
Üssük meg az A5 vagy A4 padot és azonnal vegyük fel a
kezünket.
● Close1 (C1)
Üssük meg az A5 padot és ne vegyük fel a kezünket.
● Closed2 (C2)
Mialatt lenyomva tartjuk az A1 padot a bal kezünkkel,
üssük meg az A5 padot.
● Open Slap (OS)
Üssük meg erőteljesen az A5 pad szélét, majd vegyük
fel azonnal a kezünket.
● Closed Slap (CS)
Mialatt lenyomva tartjuk az A1 padot a bal kezünkkel,
üssük meg az A5 padot szélét.
● Heel (H)
Üssük meg az A1 padot a bal kezünk tenyerével.
● Toe (T)
Mialatt lenyomva tartjuk az A1 padot a bal kezünk
tenyerével, üssük meg az A2 padot szintén a bal kezünk
nagyujjával.
● Pitch Bend (PB)
Mialatt lenyomva tartjuk az A3 padot, üssük meg az A5
padot.
Konga – alap ritmus
34
2. fejezet / Patch módosítás
Ez a fejezet az Editálás módot mutatja be, ahol
részletes beállításokat végezhetünk.
Az editálás funkció alap kezelése
Nyomjuk meg az (EDIT) gombot, hogy
villogjon. Ezzel belépünk az EZ editálás
módba.
5.
Az érték megváltoztatásához használjuk a
(PATCH/VALUE) tárcsát vagy a (PATCH
NUMBER) gombokat.
Nyomjuk meg ismét az (EDIT) gombot,
hogy világítson. Ezzel belépünk az Edit
módba.
A paraméter kategória megjelenik a kijelző jobb
felső sarkában
6.
Ismételjük meg a 3-5-ig lépéseket az editálás
folytatásához.
Az editálás befejezéséhez nyomjuk meg az
(EDIT) vagy (EXIT) gombok valamelyikét.
Ez (EDIT) gomb kialszik és visszatárünk a
normál Play módba.
1.
2.
3.
7.
Útmutató:
A kiválasztások gyorsan is elvégezhetőek
(31.oldal)
Használhatunk
valósidejű
módosítást is. (58. oldal)
Üssük meg azt a padot (D Beam, Ribbon),
amelyiket editálni szeretnénk.
Megjegyzés:
Az megváltoztatott értékek visszatérnek az
eredeti állapotba amikor Patch-et váltunk.
Ha szeretnénk megőrizni a beállításoket
nyomjuk meg kétszer a (WRITE) gombot.
További információ az 56. oldalon.
Feljegyzés:
Amikor megváltoztatunk egy értéket a
kijelzőn megjelenik egy „∗” a Patch szám
mellett, jelezve, hogy editáltuk az adatot. Ha
Patch-t váltunk vagy használjuk a Write
funkciót a „∗” eltűnik.
4.
A (PARAMETER) gombokkal válasszuk ki
az editálni kívánt paramétert.
35
MULTI-FX/LFO: OFF,ON
Kapcsoljuk ki és be a multi effektet és az
LFO-t.
Trig Mode: Shot, Gate, Trig (Pad), Move,
MovGate, Touch, TchGate, Scrape,
Scrp1wy (D Beam, Ribbon)
Hangszín beállítás
Válasszuk ki azt a hangot amelyikkel
játszani szeretnénk a padok vagy a Ribbon
vagy a D Beam segítségével. Szintén
beállíthatjuk a hangmagasságot és a hang
hosszúságát.
Paraméter kategória: PAD INST
Válasszuk ki, hogyan szólaljon meg a
hang.
▪ Pad
Shot∗: Amikor megütjük a padot a hang a
beállított időtartamig fog szólni.
Gate∗: A hang tovább szól amikor a
megütés után nyomva tartjuk a padot. Ez
csak akkor működik, hogyha egy zengetett
hangot választunk ki.
Trig∗: A hang a pad megütésével megszólal
és addig szól amíg ismét megütjük a padot.
Ez csak akkor működik, hogyha egy
zengetett hangot választunk ki.
INST:
Válasszuk ki a hangszínt (Instrument)
▪ D Beam, Ribbon
Move: A hang akkor szólal meg, hogyha
mozgatjuk a kezünket a D Beam felett, vagy
végighúzzuk az ujjunkat a Ribbonon.
MovGate:A hang akkor szólal meg, hogyha
mozgatjuk a kezünket a D Beam felett, vagy
végighúzzuk az ujjunkat a Ribbonon. Ha
zengetett hangot választunk a hang tovább
szól akkor is amikor már elvettük a
kezünket.
Touch: A hang akkor szólal meg, hogyha a
kezünket a D Beam fölé helyezzük, vagy
megérintjük a Ribbonont.
TchGate:A hang akkor szólal meg, hogyha a
kezünket a D Beam fölé helyezzük, vagy
megérintjük a Ribbonont. Ha zengetett
hangot választunk a hang tovább szól akkor
is amikor már elvettük a kezünket.
Scrape∗: A hang akkor szólal meg, hogyha
mozgatjuk a kezünket a D Beam felett, vagy
végighúzzuk az ujjunkat a Ribbonon. Ez
akkor használható hogyha például guiro
hangszínt használunk.
Pad hangerő: 0-127
Állítsuk be a hangerőt
Pan: L63-Center-R63 Random, Alternate
Állítsuk
be
a
kimenő
hang
panorámázását.
Random: A panoráma véletlenszerűen
változik valahányszor megütjük a padot.
Alternate: A panoráma váltakozik a jobb
oldal és bal oldal között, valahányszor
megütjük a padot.
Reverb Send: 0-127
Állítsuk be a zengető mélységet
Pitch: -2400-+2400
Álltsuk be a hangmagasságot
100 cent= félhang lépés
Decay: -31-+31
Állítsuk be a hang hosszúságát (decay
time)
Color: -31-+31
Álltsuk be a hang tónusát
Sweep: -31-+31
A hangmagasság változni fog
Pozitív (+) értékeknél fentről lefelé, negatív
értékeknél (-) lentről felfelé.
▪ Csak D Beam
36
Scrp1wy∗: A hang folyamatosan szól
amikor mozgatjuk a kezünket. A hang csak
egy irányba fog megszólalni.
A∗jelzéssel ellátott
pedál is kijelölhető.
beállítások
esetén
VeloCurve: Linear, Exp1-2, Log 1-2,
Spline, Loud1-2, Fix1-16
Állítsuk be, hogy a leütés erőssége milyen
mértékben befolyásolja a hangerőt.
Spline: A különböző ütés erősségek extrém
hangerő változásokat idéznek elő.
Loud1, 2: A különböző ütés erősségek
enyhe hangerő változásokat idéznek elő.
Fix1-16: A leütés erősségétől függetlenül,
fix hangerő értéket kapunk. Fix1 esetén
alacsonyabb
hangerőt,
Fix16
esetén
magasabb hangerőt.
Linear: Ez egy normál beállítás ami a
legtermészetesebb érzetet biztosítja.
Exp1, 2: Összehasonlítva a lineárissal,
erősebb leütésnél nagyobb hangerő változást
érünk el.
Log1, 2: Összehasonlítva a lineárissal,
erősebb leütésnél kisebb hangerő változást
érünk el.
Editálási
diagramm
paraméterek
blokk
37
Effect Depth:
Az effekt paraméterek modulációs mélységét
adja meg. Részletes információkat a 40.
oldalon találunk.
Realtime2: Pitch, Effect
Válasszuk ki azt az LFO paramétert, melyet
a középső „realtime modify” gombal
változtatunk.
Pitch Depth: Amennyiben hangmagasságot
választunk ki.
Filter depth: Amennyiben szűrőt választunk
ki.
Amp
Depth:
Amennyiben
hangerőtválasztunk ki.
Ciklikus változás hozzáadása
a hanghoz
Az LFO (Low Frequency Oscillator)
segítségével ciklikus változásokat hozhatunk
létra a hangmagasságban, hangerőben stb.
Az LFO az összes padra valamint a D Beamra és Ribbonra egyaránt vonatkozik.
Paraméter kategória
Hullámforma:
Off,
Triangl,
Sine,
SawRise, SawFall, Sqare, Trape, Smp and
Hld, Random,Chaos
Válasszuk ki az LFO hullámformáját.
Hogyha az OFF állást választjuk nem
történik változás és az alábbi paraméterek
nem jelennek meg.
Rate: 0-127
Az LFO hullámforma modulációs rátáját
határozza meg.
Pitch Depth: 0-127
A hangmagasság moduláció mélységét adja
meg.
Filter Depth: 0-127
A hang modulációs mélységet adja meg.
Amp Depht: 0-127
A hangerő modulációs mélységét adja meg.
38
HF Damp: 200Hz-8kHz, THRU
Megadja azt a frekvencia szintet, ahol a
zengető effekt magas tartománya vágva lesz.
Ha csökkentjük a frekvenciát több magas
tartományt vágunk és ezáltal puhább
hangzást érünk el. Amennyiben nem akarjuk
vágni a magas tartományt válasszuk a THRU
állást.
Dly Feedback: 0-127
Beállíthatjuk, hogy hányszor ismétlődjön a
visszhang.
∗Ez csak abban az esetben fog működni,
hogyha algoritmusnak Delay-t vagy Pandly-t
választunk.
Effekt beállítás
Zengető effekt hozzáadásával elérhetjük,
hogy a hang egy természetes akusztikai
környezetben szólaljon meg, egy teremben
vagy színpadon. Adhatunk torzítást, teret,
modolációt stb. a hangokhoz.
Feljegyzés: Az effektek az összes padra
valamint a Ribbonra és a D Beamre egyaránt
vonatkoznak.
Zengető beállítás
A Reverb zengetést ad a hanghoz egy
természetes térhatást kölcsönözve.
Paraméter kategória: REVERB
Algoritmus: OFF, Room1-2, Stage, Plate,
Hall1-2, Delay, PanDelay
Válasszuk ki az effekt típust. Az OFF
állásban a zengető ki van kapcsolva és az
alábbi paraméterek nem jelennek meg.
Room1: Egy szoba zengés hatását
szimulálja.
Room2: Egy fényesebb zengés mint a
Room1.
Stage: Egy színpad zengés hatását
szimulálja.
Plate: Egy fém lap zengés hatását
szimulálja.
Hall1:Egy terem zengés hatását szimulálja.
Hall2: Egy fényesebb zengés mint a Hall.
Delay: Általános visszhang
Pan Dly: Általános visszhang, melynél a
visszaverődés a jobb illetve bal oldal között
változik.
Level: 0-127
A zengető effekt hangerejét adja meg.
Time: 0-127
A Room1- Hall2 algoritmusoknál a zengető
effekt időtartamát határozza meg.
Delay illetve pan Dly esetén a visszhang
ismétlődésének idejét határozza meg.
39
Phaser: Phaser ( megváltoztatja a hang
karakterét)
FbackPitch: Feedback Pitch Shifter
(Elmozdítja a hangmagasságot)
Stereo Delay: Stereo visszhang (Visszhang
hatás)
Multi effekt beállítás
Mod Delay: Modulációs visszhang (A
visszhang mellett modulálja a hangot)
A Multi- effektek segítségével különböző
algoritmusokat választhatunk ki, hogy
megkapjuk az effekt variációkat.
Paraméter kategória: MULTI-FX
TimeCtrlDly: Time Control Visszhang (A
visszhang és a hangmagasság valósidejű
vezérlése)
3TapDlySht: Rövid 3Tap Visszhang
(Három irányba visszhangosítja a hangot)
3TapDlyLng: Hosszú 3Tap Visszhang
4TapDlySht: Rövid 4Tap Visszhang (Négy
irányba visszhangosítja a hangot)
AdvanceRev: Advanced Zengető (Zengetést
ad a hanghoz)
GateReverb: Gate Zengető (Élesen levágja
a zengetést)
Az elkövetkező oldalakon az algoritmusok
paramétereit ismertetjük.
Algo:
Válasszuk ki az effekt algoritmust. A
paraméterek az algoritmustól függően
változnak.
Stereo EQ: Stereo equalizátor (Módosítja a
hangot)
Comp
Limiter:
Kompresszor/Limiter
(Határozottabbá teszi a hangot)
Enhancer: Enhancer (Egy ragyogást ad a
hangnak)
Spectrum: Spektrum ( Karaktert ad a
hangnak)
Isolator: Izolátor (Egy meghatározott
frekvencia tartományt vág).
Dynamic
Fltr:
Dinamikus
szűrő
(Hangerőtől függően módosítja a hangot)
Sustainer: Sustainer (Növeli a hang
lecsengését)
Overdrive: Overdrive (Közepesen torzítja a
hangot)
Distortion: Distortion ( Erőteljesen torzítja a
hangot)
Lo-Fi: Lo-Fi (Lo-Fi hatást szimulál)
Ring Modltor: Ring Modulátor (Egy fémes
karaktert ad a hangnak.
Stereo Cho: Stereo kórus (Mélységet és
teltséget ad a hanghoz.
Tetra Chorus: Tetra kórus (Még teltebb
hangzást produkál)
Tremolo cho: Tremolo kórus (A hangerő
ciklikus változásával teltséget ad a hangnak)
Space D: Space D (Egy áttetsző teltséget ad
a hangnak)
Stereo Fln: Stereo Flanger (Egy fémes
rezonanciát ad a hanghoz)
Step Flanger: (Egy fémes rezonanciát ad a
hanghoz, miközben a hangmagasságot
lépcsőzetesen változtatja)
Feljegyzés: A következő oldalakon az
„RTM”-vel jelölt paraméter értékeket az
(M-FX DEPTH) gombbal is vezérelhetjük.
További információ a 19. oldalon.
Amennyiben
módosítjuk
MULTI-FX
DEPTH-t, EZ Edit módban (19.oldal )ezek a
paraméterek változni fognak.
Feljegyzés: A következő oldalakon az
„LFO”-val jelölt paraméter értékeket az
LFO-val
is
vezérelhetjük.
További
információ a 38. oldalon.
Feljegyzés: A következő oldalakon az
„Ctrl1, Ctrl2, Ctrl3”-all jelölt paraméter
értékeket a padokkal továbbá a D Beam-vel
és Ribbonnal is vezérelhetjük. További
információ a 52. oldalon.
FxOut Volume:
A multi-effektek kimeneti hangerejét
szabályozza.
FxRev Send:
A multi-effektek által processzált hanghoz
tartozó effekt mélységet szabályozza.
40
Stereo Equaliser (Stereo EQ)
Compressor/
Limiter
(CompLimiter) A Kompressor/Limiter
Ez egy négy sávos sztereo equalizer (mély,
középx2, magas)
Low Freq: 100Hz, 200Hz, 400Hz
Válasszuk ki az alsó tartomány frekvenciáját
Low EQ: -15-+15 dB
Állítsuk be a mély frekvencia szintet.
Mid1Freq: 100Hz-12.5kHz Ctlr3
Állítsuk be a közép tartomány 1
frekvenciáját.
Mid 1 Q: 0.5, 1.0, 2.0, 4.0, 8.0
Ez a paraméter beállítja a Mid1Freq körüli
tartomány szélességét, amelyre a szint
beállítás hatással lesz. A Q egy magasabb
értéke, szűkebb tartományt befolyásol.
összetömöríti a jelet, ami egy bizonyos
hangerő szinten van. Kisimítja a hangerőbeli
egyenetlenségeket
és
az
előforduló
torzításokat.
Treshold: 0-127
Beállítja azt a hangerő szintet, melynél a
kompresszió megtörténik.
Ratio: 1:1-100:1, Infinit:1 LFO, Ctrl1
Megadja a kompressziós rátát.
Attack: 0-127 Ctlr2
Bejövő hang felfutási idejét szabályozza.
Release: 0-127 Ctlr3
Beállítja azt az idő pontot ahonnan a
hangerő visszaesik a Treshold szint alá.
Pan: L63-Center-R63
A kimenő hang stereo elhelyezkedését
határozza meg.
TotalLevel: -15-+15dB RTM
A kimeneti szintet határozza meg.
Mid 1 Eq: -15-+15dB LFO, Ctrl1,
Beállítja a szintet a Mid1Freq és Q által
meghatározott tartományra.
Mid2Freq: 100Hz-12.5kHz
Állítsuk
be
a
közép
tartomány2
frekvenciáját.
Mid 2 Q: 0.5, 1.0, 2.0, 4.0, 8.0
Ez a paraméter beállítja a Mid2Freq körüli
tartomány
szélességét,
amelyre
a
szintbeállítás hatással lesz. A Q egy
magasabb értéke, szűkebb tartományt
befolyásol.
Mid 2 EQ: -15-+15dB Ctrl2
Beállítja a szintet a Mid2Freq és Q által
meghatározott tartományra.
HighFreq: 4kHz, 8kHz, 12.5kHz
Állítsuk be a magas tartomány frekvenciáját.
High EQ: -15-+15dB
Beállítja a magas frekvencia szintet.
Total Level: -15-+15
A kimeneti szintet állítja be.
41
Enchancer
Az Enchancer vezérli a magas frekvenciák
felhang struktúráját, ezáltal fényesebb illetve
teltebb hangzást eredményezve.
Isolator
Az Izolátor egy erősebb verziója az
equaliser-nek, azáltal, hogy képes teljesen
kivágni egy meghatározott frekvencia
tartományt.
Sens: 0-127 LFO, Ctrl1
Az effekt érzékenységét állítja be.
Mix: 0-127 RTM, Ctrl2
Az effektezett hang és a direkt hang arányát
állítja be.
Low EQ: -15-+15dB
A mély frekvencia tartomány szintjét
határozza meg.
High EQ: -15-+15dB Ctrl3
A magas frekvencia tartomány szintjét
határozza meg.
Low Level: 0-127 Ctrl3
A mély frekvencia szintet állítja be.
Mid Level: 0-127 LFO, Ctrl1
A közép frekvencia szintet állítja be.
High Level: 0-127 Ctrl2
A magas frekvencia szintet állítja be.
Pan: L63-Center-R63
A kimenő hang stereo elhelyezkedését
határozza meg.
TotalLevel: -15-+15dB RTM
A kimeneti szintet határozza meg.
Spectrum
A Spektrum egy szűrő fajta, amely
megváltoztatja a hangszínt azáltal, hogy
kiemel vagy levág meghatározott frekvencia
szinteket. Ez hasonló egy equalizer-hez de 5
frekvencia tartomány szabályozható, amely
segít a hang karakter megváltoztatásában.
Dynamic Filter (DynamicFltr)
A Dinamikus szűrő megváltoztatja a hangot
azáltal, hogy a hangerő függvényében
mozgatja a szűrőt.
Filter Type: LPF, BPF
Válasszuk ki a szűrő típust.
LPF: A wah effekt egy széles frekvencia
tartományban fog dolgozni.
BPF: A wah effekt egy szűkebb frekvencia
tartományban fog dolgozni.
Sens: 0-127 Ctrl2
A szűrő érzékenységét állítja be.
Manual: 0-127 RTM, LFO, Ctrl1
A központi frekvenciát határozza meg,
amelytől az effekt aktivizálódik.
Peak: 0-127 Ctrl3
A wah effekt mennyiségét határozza meg a
központi frekvencia körül. Az alacsonyabb
érték egy szélesebb effekt tartományt jelent a
központi frekvencia körül, míg a magasabb
érték egy szűkebb effekt tartományt jelent a
központi frekvencia körül.
Pan: L63-Center-R63
A kimenő hang stereo elhelyezkedését
határozza meg.
Band1: -15-+15dB
Az 500Hz szintet állítja be.
Band2: -15-+15dB LFO, Ctrl1
Az 1kHz szintet állítja be.
Band3: -15-+15dB
Az 1.25kHz szintet állítja be.
Band4: -15-+15dB Ctrl2
Az 3.15kHz szintet állítja be.
Band5: -15-+15dB
Az 4kHz szintet állítja be.
Width: 1-5 Ctrl3
Egyszerre
szabályozza
a
beállítandó
tartomány szélességét az összes frekvencia
sávban.
Pan: L63-Center-R63
A kimenő hang stereo elhelyezkedését
határozza meg.
TotalLevel: -15-+15dB RTM
A kimeneti szintet határozza meg.
42
Sustainer
A Sustainer visszafogja a hangos szinteket
és kitolja a halk szinteket, ezáltal kiegyenlíti
és kitartja a hangokat.
Overdrive
Attack: 0-127 LFO, Ctrl1
A bejövő hang felfutási idejét állítja be.
Sustain: 0-127 Ctrl2
Beállítja azt az időtartamot amin túl az
alacsony szintű hangokat az effekt kitolja
egy meghatározott hangerő szinthez.
Pan: L63-Center-R63 Ctlr3
A kimenő hang stereo elhelyezkedését
határozza meg.
TotalLevel: -15-+15dB RTM
A kimeneti szintet határozza meg.
Drive: 0-127 RTM, LFO, Ctrl1
A torzítás mértékét szabályozza. A hangerő
együtt fog változni a torzítási szinttel.
Character: 1-4
Válasszuk ki a torzító karaktert.
Pan: L63-Center-R63 Ctlr2
A kimenő hang stereo elhelyezkedését
határozza meg.
Az effekt a csöves erősítőkhöz hasonló lágy
torzítást hoz létre.
Distotion:
Az Overdrive-nél intenzívebb torzítást
eredményez.
Drive: 0-127 RTM, LFO, Ctrl1
A torzítás mértékét szabályozza. A hangerő
együtt fog változni a torzítási szinttel.
Character: 1-4
Válasszuk ki a torzító karaktert.
Pan: L63-Center-R63 Ctlr2
A kimenő hang stereo elhelyezkedését
határozza meg.
43
Lo-Fi
Stereo Chorus (Stereo Cho)
Ez az effekt szándékosan lerontja az audio
minőséget, hogy Lo-Fi hatást produkáljon.
Ez egy stereo kórus.
Pre Delay: 0.0-100ms
A direkt hang megszólalása és az effekt
megszólalása közötti idő késést szabályozza.
Rate: 0.05-10.0Hz LFO, Ctrl1
A kórus effekt modulációs sebességét állítja
be.
Depth: 0-127 Ctrl2
A kórus effekt modulációs mélységét állítja
be.
Phase: 0-180deg
A hang teltségét szabályozza.
Filter Type: OFF,LPF, HPF
Válasszuk ki a szűrő típust.
OFF: A szűrő kikapcsolt állapotban van.
LPF: A vágófrekvencia feletti tartományt
vágja.
HPF: A vágófrekvencia alatti tartományt
vágja.
Cutoff: 200-8kHz Ctrl3
A szűrő alap frekvenciáját szabályozza.
Effect Level: 0-127 RTM
A kórus hang kimenő szintjét állítja be.
Ditect Level: 0-127
A direkt hang kimenő szintjét állítja.
Bit Down: 0-7 Ctrl3
Ez a beállítás csökkenti a hang audio
minőségét. Alacsonyabb értékek, rosszabb
minőséget jelentenek.
S-Rate Down: 32, 16, 8, 4 Ctrl2
Ez a beállítás nyersebbé teszi a kimenő jelet.
Az alacsonyabb értékek rosszabb minőséget
jelentenek.
Low EQ: -15-+15dB
A mély frekvencia tartomány szintjét
határozza meg.
High EQ: -15-+15dB RTM, LFO, Ctrl1
A magas frekvencia tartomány szintjét
határozza meg.
Kimenet: Mono, Stereo
Meghatározza, hogy a hang monoban vagy
stereoban kerüljön a kimenetre.
Ring Modulator (RingModltr)
A Ring Modulátor egy amplitudó modulációt
ad a hanghoz, ezáltal egy fémes hang
karaktert eredményezve.
Frequency: 0-127 Ctrl1
A modulációs frekvenciát állítja be.
Character: 0-127 LFO, Ctrl2
A hangot állítja be. A magas frekvenciás
tartomány fog megváltozni.
Effect Level: 0-127 RTM, Ctrl3
Az effekt hang kimeneti szintjét határozza
meg.
Direct Level: 0-127
A direkt hang kimeneti szintjét határozza
meg.
44
Tetra Chorus (TetraChorus)
Tremolo Chorus ( Tremolo Cho)
A Tetra kórus egy négy fázisú kórust
használ, ami gazdagítja és teltebbé teszi a
hangzást.
A Tremolo Chorus egy kórus effekt, amely
tremoló (ciklikus moduláció a hangerőben)
hatást tartalmaz.
Pre Delay: 0.0-100ms
A visszhang idejét állítja be.
Rate: 0.05-10.0Hz LFO, Ctrl1
A kórus effekt modulációs sebességét állítja
be.
Depth: 0-127 Ctrl2
A kórus effekt modulációs mélységét állítja
be.
Pre Delay Dev: 0-20
Beállítja a Pre Delay különbségeket az egyes
kórus hangok között.
Depth Dev: -20-+20
Beállítja
a
modulációs
mélység
különbségeket az egyes kórus hangok között.
Pan Deviation: 0-20 Ctrl3
Beállítja a stereo elrendezés különbségeket
az egyes kórus hangok között. 0 érték esetén
az összes kórus hang középre lesz rendezve.
Az érték növelésével elkezdődik a
panorámázás.
Effect Level: 0-127 RTM
A kórus hang kimenő szintjét állítja be.
Ditect Level: 0-127
A direkt hang kimenő szintjét állítja.
Pre Delay: 0.0-100ms
A direkt hang megszólalása és az effekt
megszólalása közötti idő késést szabályozza.
Cho Rate: 0.05-10.0Hz LFO
A kórus effekt modulációs sebességét állítja
be.
Cho Depth: 0-127
A kórus effekt modulációs mélységét állítja
be.
Trm Phase: 0-180deg Ctrl3
A tremoló effekt kiterjedését határozza meg.
Trm Rate: 0.05-10.0Hz Ctrl1
A tremoló effekt modulációs sebességét
határozza meg.
Trm Depth: 0-127 Ctrl2
A tremoló effekt modulációs mélységét
határozza meg.
Effect Level: 0-127 RTM
A tremoló kórus hang kimeneti szintjét
határozza meg.
Direct Level: 0-127
A direkt hang kimeneti szintjét határozza
meg.
45
Space D
Stereo Flanger (Stereo Fln)
A Space D egy többszörös kórus, ami egy
stereo kétfázisú moduláción alapszik. Ez egy
áttetsző karakterrel rendelkező kórus,
minimális modulációs érzékenységgel.
Ez egy stereo flanger. Egy fémes zengést ad
a hanghoz, ami fel és le mozog. A szűrő
segítségével
beállíthatjuk
a
flanger
hangszínét.
Pre Delay: 0.0-100ms
A direkt hang megszólalása és az effekt
megszólalása közötti idő késést szabályozza.
Rate: 0.05-10.0Hz LFO, Ctrl1
A kórus effekt modulációs sebességét állítja
be.
Depth: 0-127 Ctrl2
A kórus effekt modulációs mélységét állítja
be.
Phase: 0-180deg Ctrl3
A hang teltségét szabályozza.
Tone: -15-+15
A hang minőséget szabályozza. A pozitív
értékek
a
magasabb
tartományt
hangsúlyozzák, míg a negatív értékek az
alacsony tartományt.
Effect Level: 0-127 RTM
A kórus hang kimenő szintjét állítja be.
Ditect Level: 0-127
A direkt hang kimenő szintjét állítja.
Pre Delay: 0.0-100ms
A direkt hang megszólalása és az effekt
megszólalása közötti idő késést szabályozza.
Rate: 0.05-10.0Hz LFO, Ctrl1
A kórus effekt modulációs sebességét állítja
be.
Depth: 0-127 Ctrl2
A kórus effekt modulációs mélységét állítja
be.
Feedback: -98-+98% Ctrl3
Allítsuk be a processzált hang mennyiségét
(%) ami visszajut a bemenetre. A + értékek
fázisban csatolják vissza a hangot, a –
értékek pedig ellenfázisban.
Phase: 0-180deg
A hang teltségét szabályozza.
Filter Type: OFF,LPF, HPF
Válasszuk ki a szűrő típust.
OFF: A szűrő kikapcsolt állapotban van.
LPF: A vágófrekvencia feletti tartományt
vágja.
HPF: A vágófrekvencia alatti tartományt
vágja.
Cutoff: 200-8kHz
A szűrő alap frekvenciáját szabályozza.
Effect Level: 0-127 RTM
A kórus hang kimenő szintjét állítja be.
Ditect Level: 0-127
A direkt hang kimenő szintjét állítja.
46
Phaser
Step Flanger (StepFlanger)
Ez az effekt fázis eltolódást ad az eredeti
hanghoz. Ez egy hullámzó modulációt
eredményez és telt hangzást.
Manual: 100-8kHz
Meghatározza az alap frekvenciát, ahonnan a
moduláció kiindul.
Rate: 0.05-10.0Hz LFO, Ctrl3
A kórus effekt modulációs sebességét állítja
be.
Depth: 0-127 Ctrl2
A kórus effekt modulációs mélységét állítja
be.
Resonance. 0-127 Ctrl1
A feedback phaser-re visszajutó mennyiségét
szabályozza.
Mix: 0-127 RTM
Az effektezett hang és a direkt hang arányát
állítja be.
Pan: L63-Center-R63
A kimenő hang stereo elhelyezkedését
határozza meg.
Ez egy flanger típus, ahol a flanger
hangmagasság lépésekben változik. A
sebesség,
amelynél
a
hangmagasság
lépésekben változik, meghatározható egy
adott
tempó,
hangjegy
értékének
vonatkozásában.
Pre Delay: 0.0-100ms
A direkt hang megszólalása és az effekt
megszólalása közötti idő késést szabályozza.
Rate: 0.05-10.0Hz Ctrl3
A kórus effekt modulációs sebességét állítja
be.
Depth: 0-127 Ctrl2
A kórus effekt modulációs mélységét állítja
be.
Feedback: -98-+98% Ctrl3
Állítsuk be a processzált hang mennyiségét
(%) ami visszajut a bemenetre. A + értékek
fázisban csatolják vissza a hangot, a –
értékek pedig ellenfázisban.
Phase: 0-180deg
A hang teltségét szabályozza.
Step Rate: 0.05-10.0Hz, hangjegy érték
LFO,Ctrl1
A hangmagasság változásának periódusát
határozza meg. Ez a paraméter egy seqencer
tempójához is beállítható . Ez esetben
határozzuk meg a kívánt hang értékét.
Effect Level: 0-127 RTM
A kórus hang kimenő szintjét állítja be.
Ditect Level: 0-127
A direkt hang kimenő szintjét állítja.
47
Feedback Pitch Shifter (Fback
Pitch)
Stereo Delay (StereoDelay)
Ez egy stereo visszhang.
A Pitch Shifter eltolja az eredeti hang
magasságát. Ez a Pitch Shifter lehetővé teszi,
hogy az eltolt hang visszacsatolódjon az
effektre.
Delay Left: 0.0-500ms
Delay Right: 0.0-500ms
Az eredeti hang megszólalásától a
visszhangig eltelt időt állítja be.
Feedback: -98-+98% Ctrl1
Allítsuk be a processzált hang mennyiségét
(%) ami visszajut a bemenetre. A + értékek
fázisban csatolják vissza a hangot, a –
értékek pedig ellenfázisban.
Fbk Mode: NORMAL, CROSS
Kiválaszthatjuk, hogy a visszhang milyen
módon csatolódjon vissza az effektre.
NORMAL: A bal visszhang visszajut a bal
effektre. A jobb visszhang visszajut a jobb
effektre.
Coarse: -24-+12 fél LFO, Ctrl1
Félhang lépésenként változtathatjuk az eltolt
hang magasságát (-2-+1 oktáv tartomány)
Fine: -100-+100cent
Finom szabályzásra alkalmas 2 centes
lépésekben. 1cent= 1/100 része a fél
hangnak.
Pan: L63-Center-R63 Ctrl3
A kimenő hang stereo elhelyezkedését
határozza meg.
Pre Delay: 0. 0-500ms
A direkt hang megszólalása és az effekt
megszólalása közötti idő késést szabályozza.
Mode: 1-5
Az alacsonyabb paraméter beállítások egy
gyorsabb reakciót eredményeznek, míg a
magasabb értékek lassabbat.
Feedback: -98-+98% Ctrl2
Allítsuk be a processzált hang mennyiségét
(%) ami visszajut a bemenetre. A + értékek
fázisban csatolják vissza a hangot, a –
értékek pedig ellenfázisban.
Tone: -15-+15
A hang minőséget szabályozza. A pozitív
értékek
a
magasabb
tartományt
hangsúlyozzák, míg a negatív értékek az
alacsony tartományt.
Effect Level: 0-127 RTM
A kórus hang kimenő szintjét állítja be.
Ditect Level: 0-127
A direkt hang kimenő szintjét állítja.
CROSS:A bal visszhang visszajut a jobb
effektre. A jobb visszhang visszajut a bal
effektre.
Phase L: NORMAL, INVERSE
Phase R: NORMAL, INVERSE
Válasszuk ki a bal illetve jobb visszhang
fázisát.
NORMAL: nem vált fázist
INVERSE: fázist vált
HF Damp: 200Hz-8kHz, THRU Ctrl2
Beállítja azt a frekvenciát, amely felett az
effektre visszacsatolt hang vágásra kerül.
Állítsuk ezt a paramétert THRU-ra,
amennyiben nem kívánunk vágni.
Tone: -15-+15
A hang minőséget szabályozza. A pozitív
értékek
a
magasabb
tartományt
hangsúlyozzák, míg a negatív értékek az
alacsony tartományt.
48
hangsúlyozzák, míg a negatív értékek az
alacsony tartományt.
Effect Level: 0-127 RTM
A kórus hang kimenő szintjét állítja be.
Ditect Level: 0-127A direkt hang kimenő
szintjét állítja.
Effect Level: 0-127 RTM, LFO, Ctrl3
A kórus hang kimenő szintjét állítja be.
Ditect Level: 0-127
A direkt hang kimenő szintjét állítja.
Modulation Delay (ModDelay)
Time Control Delay (TimeCtrlDly)
Az effekt modulációt is ad a visszhanghoz és
ezzel a flanger effekt hatásához hasonló
hangzást kapunk.
Delay Left: 0.0-500ms
Delay Right: 0.0-500ms
Az eredeti hang megszólalásától a
visszhangig eltelt időt állítja be.
Feedback: -98-+98% Ctrl2
Allítsuk be a processzált hang mennyiségét
(%) ami visszajut a bemenetre. A + értékek
fázisban csatolják vissza a hangot, a –
értékek pedig ellenfázisban.
Fbk Mode: NORMAL, CROSS
Kiválaszthatjuk, hogy a visszhang milyen
módon csatolódjon vissza az effektre.
NORMAL: A bal visszhang visszajut a bal
effektre. A jobb visszhang visszajut a jobb
effektre.
Ez az effekt lehetővé teszi, hogy padokat/ D
Beam-et/
Ribbon-kat
használjunk
a
visszhang idő és hangmagasság valósidejű
vezérlésére. Ha megnyújtjuk a visszhangot a
hangmagasság csökkenni fog, ellenkező
esetben pedig növekedni.
Delay: 200-1000ms LFO, Ctrl1
A visszhang időt állítja be.
Acceleration: 0-15
Ez a paraméter azt az időt állítja be, amin túl
a visszhang idő meg fog változni a jelenlegi
beállítástól az újonnan meghatározott
beállításig. A visszhang időre vonatkozó
változás aránya, közvetlenül befolyásolja a
hangmagasság változás arányát.
Feedback: -98-+98% Ctrl2
Allítsuk be a processzált hang mennyiségét
(%) ami visszajut a bemenetre. A + értékek
fázisban csatolják vissza a hangot, a –
értékek pedig ellenfázisban.
HF Damp: 200Hz-8kHz, THRU
Beállítja azt a frekvenciát, amely felett az
effektre visszacsatolt hang, vágásra kerül.
Állítsuk ezt a paramétert THRU-ra,
amennyiben nem kívánunk vágni.
Pan: L63-Center-R63 Ctrl3
A kimenő hang stereo elhelyezkedését
határozza meg.
Tone: -15-+15
A hang minőséget szabályozza. A pozitív
értékek
a
magasabb
tartományt
hangsúlyozzák, míg a negatív értékek az
alacsony tartományt.
Effect Level: 0-127 RTM
A kórus hang kimenő szintjét állítja be.
A direkt hang kimenő szintjét állítja.
CROSS:A bal visszhang visszajut a jobb
effektre. A jobb visszhang visszajut a bal
effektre.
Rate: 0.05-10.0Hz LFO, Ctrl1
A modulációs rátát állítja.
Depth: 0-127 Ctlr3
A modulációs mélységet határozza meg.
Phase: 0-180deg
Terjedelmessé teszi a hangot.
HF Damp: 200Hz-8kHz, THRU
Beállítja azt a frekvenciát, amely felett az
effektre visszacsatolt hang vágásra kerül.
Állítsuk ezt a paramétert THRU-ra,
amennyiben nem kívánunk vágni.
Tone: -15-+15
A hang minőséget szabályozza. A pozitív
értékek
a
magasabb
tartományt
49
3-Tap Delay (3TapDlySht/
3TapDlyLng)
4-Tap Delay (4TapDlySht/
4TapDlyLng)
A 3-Tap Delay, három visszhangot állít elő
(közép, jobb,bal). Valamennyi visszhang idő
meghatározható egy seqencer tempójához.
∗Csak a visszhang idő hosszúsága a
különbség az Sht és Lng között.
A 4-Tap Delay, négy visszhangot állít elő.
Valamennyi visszhang idő meghatározható
egy seqencer tempójához.
∗Csak a visszhang idő hosszúsága a
különbség az Sht és Lng között.
Delay C: 20-600ms(Sht), 200-1000ms(Lng)
hangjegy érték
Delay L: 20-600ms(Sht), 200-1000ms(Lng)
hangjegy érték
Delay R: 20-600ms(Sht), 200-1000ms(Lng)
hangjegy érték
A visszhang időt állítja be. Ez az érték
beállítható egy seqencer tempójához. Ez
esetben határozzuk meg a kívánt hangjegy
értéket.
Feedback: -98-+98%
Allítsuk be a processzált hang mennyiségét
(%) ami visszajut a bemenetre. A + értékek
fázisban csatolják vissza a hangot, a –
értékek pedig ellenfázisban.
Center Level: 0-127 LFO, Ctrl1
Left Level: 0-127 Ctrl2
Right Level: 0-127 Ctlr3
Állítsuk be a hangerejét valamennyi
visszhangnak.
HF Damp: 200Hz-8kHz, THRU
Beállítja azt a frekvenciát, amely felett az
effektre visszacsatolt hang vágásra kerül.
Állítsuk ezt a paramétert THRU-ra,
amennyiben nem kívánunk vágni.
Tone: -15-+15
A hang minőséget szabályozza. A pozitív
értékek
a
magasabb
tartományt
hangsúlyozzák, míg a negatív értékek az
alacsony tartományt.
Effect Level: 0-127 RTM
A kórus hang kimenő szintjét állítja be.
Direct Level: 0-127
A direkt hang kimenő szintjét állítja.
Az alábbi ábra bemutatja a
elhelyezkedését a visszhangoknak.
stereo
Delay 1: 20-600ms(Sht), 200-1000ms(Lng)
hangjegy érték
Delay 2: 20-600ms(Sht), 200-1000ms(Lng)
hangjegy érték
Delay 3: 20-600ms(Sht), 200-1000ms(Lng)
hangjegy érték
Delay 4: 20-600ms(Sht), 200-1000ms(Lng)
hangjegy érték
A visszhang időt állítja be. Ez az érték
beállítható egy seqencer tempójához. Ez
esetben határozzuk meg a kívánt hangjegy
értéket.
Level 1: 0-127 LFO, Ctrl1
Level 2: 0-127 Ctrl2
Level 3: 0-127 Ctrl3
Level 4: 0-127
Állítsuk be a hangerejét valamennyi
visszhangnak.
Feedback: -98-+98%
Allítsuk be a processzált hang mennyiségét
(%) ami visszajut a bemenetre. A + értékek
fázisban csatolják vissza a hangot, a –
értékek pedig ellenfázisban.
HF Damp: 200Hz-8kHz, THRU
Beállítja azt a frekvenciát, amely felett az
effektre visszacsatolt hang vágásra kerül.
Állítsuk ezt a paramétert THRU-ra,
amennyiben nem kívánunk vágni.
Effect Level: 0-127 RTM
A kórus hang kimenő szintjét állítja be.
Direct Level: 0-127
A direkt hang kimenő szintjét állítja.
50
Advanced Reverb (AdvanceRev)
Gate Reverb (GateReverb)
A Reverb effekt zengetést ad a hanghoz és
ezzel természetes akusztikus térhatást
szimulál.
Type: ROOM1-2, STAGE, PLATE,
HALL1-2
Válasszuk ki a zengető effekt típust
Room1: Egy szoba térhatását szimulálja.
Room2: Egy fényesebb zengést ad, mint a
Room1.
Stage: Színpadi térhatást szimulál.
Plate: Egy fémes zengetést állít elő.
Hall1: Szobánál nagyobb térhatást szimulál.
Hall2: Egy fényesebb zengetést ad, mint a
Hall1.
Pre Delay: 0. 0-100ms
A direkt hang megszólalása és a Reverb
effekt megszólalása közötti idő késést
szabályozza.
Time: 0-127 Ctrl2
A zengetés időtartamát szabályozza.
HF Damp: 200Hz-8kHz, THRU, Ctrl3
Beállítja azt a frekvenciát, amely felett az
effektre visszacsatolt hang vágásra kerül.
Állítsuk ezt a paramétert THRU-ra,
amennyiben nem kívánunk vágni.
Effect Level: 0-127 RTM, LFO, Ctrl1
A kórus hang kimenő szintjét állítja be.
Direct Level: 0-127
A direkt hang kimenő szintjét állítja.
Ez egy speciális zengető fajta, amelynél a
zengés a természetes lecsengés előtt le van
vágva.
Type: NORMAL, REVERSE, SWEEP1,
SWEEP2
Válasszuk ki a zengető típust.
Pre Delay: 0. 0-100ms Ctrl2
A direkt hang megszólalása és a Reverb
effekt megszólalása közötti idő késést
szabályozza.
Gate Time: 5-500ms Ctrl3
Az effekt megszólalásának időtartamát
szabályozza.
Effect Level: 0-127 RTM, LFO, Ctrl1
A kórus hang kimenő szintjét állítja be.
Direct Level: 0-127
A direkt hang kimenő szintjét állítja.
51
ON esetén az egyéb padokról illetve
vezérlőkről érkező jelek befolyásolni fogják
a hangot.
Hangok vezérlése
Egy adott pad megnyomásával vagy a D
Beam illetve Ribbon valamelyikének
használatával, szabályozhatunk más padokat
vagy vezérlőket is.
Paraméter kategória: PAD CTRL
Roll Rx: OFF, ON
(ROLL/HOLD)
∗A padokon kívüli vezérlők a kijelzőn „---„
formában jelennek meg és nem állíthatóak
be.
Rx Self: OFF, ON
Határozzuk meg, hogy a kiküldött vezérlő
jeleket kívánjuk e fogadni is vagy sem.
Mute Tx: OFF, ON
Kontroll paraméterek ábra
Határozzuk meg az elnémított jelek vételét.
vagy vezérlőkről érkező jeleket.
PitchTx: OFF, ON
Határozzuk meg a hangmagasság vezérlő
jelek
kiküldését.
ON
állás
esetén
megváltoztathatjuk a padok és vezérlők
hangmagasságát.
CtrlTx: OFF,LFO Pitch, LFO Fltr,
LFO Amp, MFX Ctrl1-3 (Pad)
OFF,Level-,Level+,Decay-,Decay+
Cutoff,Resonance,Color1-2,
RevSend-,RevSend+,LFORate,
LFOPitch,LFOFltr,LFOAmp,
LFOPcandRt,LFOftandRt,LFO
AmpandRt,MFXCtrl1-3,RollSpeed
Tempo-,Tempo+,TurnTable
(D
Beam,Ribbon)
MuteRx: ON,OFF
Határozzuk meg az elnémított (Mute) jelek
fogadását. Amennyiben az ON állást
válasszuk ki a többi padról illetve
vezérlőkről érkező jelek elnémítják a hangot.
∗Néhány hangra nincs hatással az elnémítás.
Play/Stop (csak D Beam)
PitchRxRange:-24-OFF-+24, Rdm
Határozzuk meg a mute és pitch –en kívüli
egyéb vezérlőjelek kiküldését.
Level-,Level+
A hangerőt módosítja
Decay-,Decay+
Az időtartamot módosítja
Cutoff:
A szűrő vágó frekvenciáját módosítja. A
magas frekvenciás tartomány karaktere fog
megváltozni.
Resonance:
A szőrő rezonanciát módosítja. A szűrő vágó
frekvenciájához közeli tartomány lesz
kihangsúlyozva.
Color 1-2:
Határozzuk meg a hangmagasság vezérlő
jelek fogadását. A + érték beállításokkal
emelkedni fog a hangmagasság. A – érték
beállításokkal
csökkenni
fog
a
hangmagasság. Ha Rdm-et választunk,
vezérlő jel fogadásakor, a hangmagasság
véletlenszerűen fog változni. OFF állásnál
még vezérlő jel fogadásakor sem változik a
hangmagasság.
CtrlRx: OFF,ON
Határozzuk meg, hogy a mute, pitch és roll
vezérlő jeleken kívül másokat is fogadjunk e.
52
kezünk, mozgatási sebességétől függően fog
változni.
Megjegyzés:
A pad nem állítható be a mennyiben a
kijelzőn a „---„ jelzés jelenik meg.
Egyszerre változtatja a szűrő vágó
frekvenciáját és rezonanciáját. A hangszín
karakter meg fog változni.
RevSend-,RevSend+:
Módosítja a zengető mélységét.
LFO Rate:
Az LFO hullámforma modulációs rátáját
változtatja meg.
LFO Pitch:
Állítsuk be az LFO által keltett
hangmagasság moduláció, mélységét.
LFO Fltr:
Állítsuk be az LFO által keltett hang színezet
változás, mélységét.
LFO Amp:
Állítsuk be az LFO által keltett hangerő
változás, mélységét.
LFOPc&Rt:
Állítsuk be az LFO által keltett
hangmagasság moduláció és modulációs
sebesség, mélységét.
LFOFt&Rt:
Állítsuk be az LFO által keltett , hang
színezet változás és modulációs sebesség
mélységét.
LFOAmp&Rt:
Állítsuk be az LFO által keltett , hangerő
változás és modulációs sebesség mélységét.
MFXCtrl1-3:
Állítsuk be az multi effekt paraméter értékét.
A kiválasztott effekttől függően tudjuk
változtatni a paramétert. Kérjük, tekintse át a
vonatkozó „Multi Effekt Beállítás” fejezetet
a 40. oldalon. Amennyiben az MFXCtrl1-et
válasszuk ki a”Ctrl1”jelöléssel ellátott
paramétereket lehet megváltoztatni. Ugyan
ez vonatkozik a MFXCtrl1-3-ra is.
Roll Speed:
Változtassuk meg a hang ismétlés
sebességét. Ugyan ezt a hatást érjük el a
(ROLL/HOLD) gomb kikapcsolt állapotában
is.
Tempo-,Tempo+
Állítsuk be a sequencer tempóját.
Turn Table:
Ugyan azt a hatást érjük el, mint amikor egy
lemezjátszó tányérját manuálisan forgatjuk.
Play/Stop
A
sequencer
indítást
és
leállítást
szabályozza.
CTRllrType:Posit, Speed
Meghatározhatjuk, hogy a D Beam,Ribbon
és pedál, hogyan továbbítson jeleket. Posit
állás esetén a jel a kezünk pozíciójától
függően fog változni. Speed esetén a jel a
53
Patternek indítása padról
Az egész Patcnh hangerejének
beállítása
A (B1-B5, C1-C5) padok megütésével,
sequencer patterneket indíthatunk el.
A Patch hangerő beállítható annak
érdekében,
hogy
megteremtsük
az
egyensúlyt a Patch-ek között.
Paraméter kategória
Megjegyzés:
Az A1-A5 padokról és a Ribbon illetve D
Beam vezérlőkről nem indíthatóak patternek.
Paraméter kategória: PAD PTN
Központi hangerő: 0-127
Egyéb funkciók beállítása
Paraméter kategória: FUNC
PTN szám:
Válasszunk ki egy patternt. Ha nem
választunk ki egy patternt a kijelzőn az OFF
felirat jelenik meg.
∗Az A1-A5 padokra, D Beamra illetve
Ribbonra a „---„ vog megjelenni, így
patternek nem választhatóak ki.
A rezonancia limitálása
Meghatározhatunk egy felső limitet a szűrő
rezonancia számára.
Tempo:
Állítsuk be a pattern tempóját.
Reso Limit: 50-126, OFF
Megjegyzés:
OFF esetén a szűrő által keltett hang színezet
változások nagyobbak lesznek. Hango
hangoknál zavaró hatások is megjelenhetnek.
Level:
Állítsuk be a pattern hangerejét.
Feljegyzés:
Patternekkel
kapcsolatos
információk az 59. oldalon.
további
A Pad érzékenység beállítása
A
játék
stílusunknak
megfelelően
beállíthatjuk a pad érzékenységet.
PadSnsType: Hand1-2, Fing1-2
Válasszuk a Hand állást amennyiben a
kezünkkel ütjük meg a padokat. Amenyiben
54
az ujjainkkal játszunk, válasszuk a Fing 2-t,
amely érzékenyebb mint a Fing 1.
Feljegyzés:
Amennyiben ütőket használunk a padok
megszólaltatásához, válasszuk a Fing1 vagy
Fing2 beállítások valamelyikét.
Az
ismétlési
meghatározása
sebesség
Meghatározhatjuk
a
sebességét,
amikor
(ROLL/HOLD) gombot.
hang
ismétlési
használjuk
a
Roll Speed: 1.0-50, 1/2, 1/3,1/4,1/6, 1/8,
1/12, 1/16, 1/24, 1/32, 1/48
1-50:
Minden másodpercre a beállítás szerint
megadott mennyiségű hang fog megszólalni.
1/2-1/48:
Az
ismétlés,
hangjegy
érték
intervallumokban fog történni a sequencer
tempójához igazodva. (60.oldal)
Patch-ek elnevezése
Minden Patch-nek adhatunk egy
karakterből álló nevet (Patch Name)
10
Paraméter kategória: PATCH NAME
Használjuk a (◄PARAMETER) vagy
(PARAMETER►) gombokat, hogy jobbra
vagy balra mozgassuk a kurzort. A
(PATCH/VALUE) tárcsával válasszuk ki a
kívánt karaktert.
Az
alábbi
karaktereket
használhatjuk az elnevezésnél:
55
Beállítások elmentése (Write)
Beállítások másolása (Copy)
Az előzőleg módosított beállítási értékeket
elveszítjük, hogyha Patch-et váltunk vagy
kikapcsoljuk a készüléket. A beállítások
megőrzéséhez használjuk az alábbi Write
funkciót.
1. Nyomjuk meg a (WRITE) gombot.
A
Patch
illetve
Pad
beállítások
átmásolhatóak egy másik Patch-re, Padra
vagy vezérlőre. Lehetőségünk van, továbbá
beállítások felcserélésére két Patch között.
Másolás alaplépések
Az alábbi példa alapján mutatjuk be a Patch
beállítások másolásának, alap folyamatát.
1. Nyomjuk meg a (WRITE) gombot
2. Nyomjuk
meg
kétszer
a
(PARAMETER►) gombot. Az alábbi
kijelző képet kapjuk.
2.
A
(PATCH/VALUE)
tárcsával
válasszuk ki az felülírás rendeltetési
helyének szánt Patch-et.
∗Ha szeretnénk adatokat átírni egy előzőleg
kiválasztott Patch-re, haladjunk a hármas
lépéstől.
3.
Használjuk a (PATCH/VALUE) tárcsát
a másolás típusának kiválasztásához.
Részletek a következő oldalon.
4. A
(PARAMETER◄►)
gombok
segítségével állítsuk villogó helyzetbe a
Patch számait.
5. A
(PATCH/VALUE)
tárcsa
segítségével állítsuk be a másolási forrás
illetve rendeltetési hely Patch számait.
*Preset patch nem választható ki felülírás
célállomásként.
∗Preset Patch nem választható ki a felülírás
rendeltetési helyeként.
3. Nyomjuk meg a (WRITE) gombot.
A mentés megtörténik a kiválasztott Patchre. Az adat átírás után az felülírás
rendeltetési helyéül szolgáló Patch lesz
kiválasztva.
Nyomjuk meg a (WRITE) gombot a *Ha úgy
döntünk, hogy mégsem hagyjuk jóvá a
másolást, nyomjuk meg az (EXIT) gombot.
6.
∗Ha nem akarjuk jóváhagyni a felülírást,
nyomjuk meg az (EXIT) gombot.
A folyamat befejezéséhez, nyomjuk meg
az (EXIT) gombot.
Feljegyzés:
A Patch-ek kiválasztására vonatkozó
részleteket a 21. oldalon találunk.
Feljegyzés:
A Patch-ek kiválasztására vonatkozó
részleteket a 21. oldalon találunk.
56
Pad csoport másolása (Pad
Set Copy)
Pad/ D Beam/ Ribbon beállítások
másolása az összes padra (Pad
Copy to All)
Átmásolhatjuk egy adott pad csoport
beállításait egy másik pad csoportra.
Átmásolhatunk egy adott Pad/ D Beam vagy
Ribbon beállítást az összes Padra/ D Beam-re
vagy Ribbonra.
1.
2.
Az előző oldal „Másolás alaplépések”
hármas pont szerint válasszuk ki a
PadSetCpy-t.
Miután kiválasztottuk az 5. pont alapján
a Patch-et, üssünk meg egy padot a pad
csoport kiválasztásához.
1.
Pad beállítások kicserélése
(Patch Exchange)
Pad/ D Beam/ Ribbon beállítások
másolása
Lehetőségünk van, hogy felcseréljük két
Patch beállításait.
A Pad/D Beam/ Ribbon beállítások
átmásolhatóak egy másik Padra/ D Beam-re
vagy Ribbonra.
1.
2.
PadCpToAll-t.
1. Az előző oldal „Másolás alaplépések”
hármas pont szerint válasszuk ki a
PatchExchg-t.
Az előző oldal „Másolás alaplépések”
hármas pont szerint válasszuk ki a
PadCpy-t.
Miután kiválasztottuk az 5. pont alapján
a Patch-et, üssünk meg egy Padot (D
Beam-et
vagy
Ribbont)
a
kiválasztásához.
57
A beállítási értékek valósidejű
megváltoztatása
Beállítás értékek másolása az
összes padra
1. Tartsuk lenyomva Edit módban a (PATCH
SEL) gombot, és nyomjuk meg a (WRITE)
gombot.
A kijelzőn megjelenő paraméter értékek az
összes padra és vezérlőre átmásolódnak.
Editb módban lehetőség nyílik, beállítási
értékek
valósidejű
megváltoztatására
(19.oldal)
* Az alábbi paraméterek csak a padok és
vezérlők között másolhatóak.
Tipp:
Ez olyan paramétereknél hatásos, melyeknek
széles
a
beállítási
tartománya
Pl:
hangmagasság
1. Nyomjuk meg a (SELECT) gombot, hogy
kiválasszuk az editálni kívánt paramétert.
2. Üssük meg a megváltoztatni kívánt padot
illetve D Beam-et vagy Ribbont.
3. Forgassuk el a (REALTIME MODIFY)
gombot.
A kiválasztott paraméter és a megváltoztatott
érték megjelenik a kijelzőn. A megszólaló
hang is megváltozik.
PAD INST
PAD CTRL
PAD PTN
TrigMode
Rx Self
Mute Tx
Pitch Tx
Ctrl Tx
Number
Tempo
Level
* PAD MIDI NOTE No. nem másolható.
Amennyiben a paraméter beállítási kijelző
képhez szeretnénk eljutni, tartsuk lenyomva
a pad jobb felső részén található (PATCH
SEL) gombot és forgassuk el a (REALTIME
MODIFY) gombot. Ezáltal a paraméter
beállítási kijelző képhez ugrunk.
Feljegyzés:
Az M-FX Depth paraméter esetén az
algoritmus kiválasztási kijelző képhez
fogunk ugrani.
58
3.fejezet/ Felvétel készítés (Sequencer)
5. Nyomjuk meg a (REC) gombot, hogy
belépjünk a Recording Stand-by módba.
A (PLAY/STOP) gomb villogni kezd.
Készíthetünk felvételeket a Sequencer
segítségével. A HPD-15 pontosan úgy rögzíti
a játékunkat, ahogyan elhangzott (Realtime
Recording)
A HPD-15 sequencere négy Part-ot
tartalmaz
(Percussion1,
Percussion2,
Melody1, Melodi2)
A négy Part együttes megszólalását Patternnek hívjuk.
Preset patternek (pattern P01-P99)
Melyeket előzőleg felvettek.
User patterns (pattern U01-U99)
Ezek a felvehető patternek.
* Ha ismételten megnyomjuk a (REC)
gombot, visszatárünk a megelőző kijelző
képhez.
6. Nyomjuk meg a (◄►PARAMETER)
gombok valamelyikét, hogy kiválasszuk a
felvétel paramétert.
Felvétel alap beállítások
1. Nyomjuk meg a (Sequencer) gombot,
hogy világítson. Ezzel beléptünk a sequencer
módba.
7.
A
beállításhoz
használjuk
a
(PATCH/VALUE) tárcsát.
8. A felvétel elindításához nyomjuk meg a
(PLAY/STOP) gombot. a felvétel alatt a
gomb világítani fog.
9. A felvétel végeztével nyomjuk meg
ismét(PLAY/STOP) gombot. A (REC) és a
(PLAY/STOP) gombok kialszanak és a
felvétel megáll.
2. Forgassuk el a (PATCH/VALUE) tárcsát,
a felvételhez használni kívánt user patternt.
Megjegyzés:
Preset patternel nem készíthetünk felvételt.
Nyomjuk meg a (WRITE) gombot.
Feljegyzés:
3. Nyomjuk meg a (◄►PARAMETER)
gombok valamelyikét, hogy kiválasszuk a
beállítani kívánt pattern/ click paramétert.
Ugyan úgy tudjuk elnevezni a petterneket is,
mint a patch-eket. (55.oldal)
* Hogy visszatérjünk a normál Play módba,
nyomjuk meg a (SEQENCER) vagy (EXIT)
gombok valamelyikét.
4. Forgassuk el a (PATCH/VALUE) tárcsát a
pattern/ click értékek beállításához.
59
Pattern beállítások
Kategória
Paraméter
Beállítás
Time Sig
PART
Érték
Ütem meghatározása
Numerator: 1-13
Denominator: 2,4,8,16
Length
A Pattern hosszúságát határozza meg (ütemszám) 1-999
Tempo
A Pattern tempóját határozza meg
20-260
Amikor az „Ext”-et választottuk ki a Seq Sync
(68. old) számára „MIDI” fog megjelenni.
Play Type
A lejátszási metódus kiválasztása
Loop, OneShot, Tap
Loop:
Miután a Pattren lejátszása véget ért, a visszajátszás
az elejétől folytatódik egészen addig, amíg meg nem
nyomjuk a (PLAY/STOP) gombot.
OneShot:
A visszajátszás megáll a Pattern végéhez érve.
Tap:
Valahányszor megnyomjuk a (PLAY/STOP) gombot
(vagy megütünk egy padot, lásd 54.old.), a Pattern-ben
előforduló hangok egyenként kerülnek visszajátszásra.
ResetTime Meghatározza a Pattern elejére való visszatérés OFF, 0,1-4,0s
időtartamát.
Tap visszajátszás esetén ez a funkció a beállított
idő intervallum leteltével újra visszajátssza az adott
Pattern-t anélkül, hogy a padot újra megütnénk.
„Off” beállítás esetén ez a funkció ki van kapcsolva.
QuickPlay Szünetek figyelmen kívül hagyása a Pattern
OFF, ON
elején.
„ON” beállítás esetén a Pattern visszajátszása
rögtön elindul az első hangtól, figyelmen kívül
hagyva a Pattern elején található esetleges szünetet.
TransposeMI1 A dallam partok hangmagasságának beállítása -24 - +24
TransposeMI2 A dallam partok hangnemét félhang lépésekben
transzponálja. MI1: Melody Part1, MI2: Melody Part2.
Select
Part kiválasztás
Perc1, Perc2
Melo1, Melo2
PERC1 (Patch)
Patch Kiválasztás
PERC2 Level
Part hangerő beállítás
0-127
ReverbSend A Part-ra kijelölt zengető effekt mélység
0-127
beállítása
MULTI-FX Multi-Effects ki- és bekapcsolás
OFF,ON
MELO1 Inst
A Part hangszín kiválasztása
1-54 (lásd. 90.old.)
MELO2 Level
Part hangerő beállítás
0-127
Pan
Part panoráma beállítás
L63-Center-R63
BendRange A hangmagasság változás mértékének
0-24
beállítása
A beállítás félhang lépésekben lehetséges.
ReverbSend A Part-ra kijelölt zengető effekt mélység
0-127
beállítása
MULTI-FX Multi Effects ki- és bekapcsolás
OFF, ON
PadNote
Hangok meghatározása az egyes padokra
C1- G9
60
Klikk és egyéb beállítások
Kategória
Paraméter
Érték
CLICK
Intrvl
Intervallum meghatározása
Inst
Hangszín kiválasztás
Level
Pan
ReverbSend
Mode
1/2, 1/4, 3/8,1/8,1/12,1/16
3-2 Son, 2-3 Son, 3-2 Rumba,
2-3 Rumba, 6/8 Clave
Click, Sticks, Metronome,
Claves, Woodblock, Triangle,
Cowbell, Conga, TalkingDrum,
Maracas, Cabasa, Cuica, Agogo
Tambourine, Snaps, 909Snare,
808Cowbell.
0-127
L63-Center-R63
0-127
OFF, REC Only, REC/PLAY
Hangerő beállítás
Panoráma beállítás
Zengető mélység beállítás
Klikk ki-, bekapcsolás
OFF:
Felvételnél és visszajátszásnál a klikk nem hallható.
REC Only:
A klikk csak a felvétel alatt hallható.
REC/PLAY:
A klikk felvétel illetve a visszajátszás alatt egyaránt hallható.
PlyCountln Beszámolás a felvétel előtt
OFF, 1Meas, 2Meas
OFF:
A felvétel beszámolás nélkül indul.
1Meas:
A felvétel 1 ütem beszámolással indul.
2Meas:
A felvétel 2 ütem beszámolással indul.
MEMORY
PATTERN
NAME
Available
A maradék memória ellenőrzése
(kijelezve)
Pattern elnevezés megváltoztatása
(10 karakterig)
A Pattern elnevezés megváltoztatása ugyan úgy
történik mint Patch elnevezésé (lásd 55.old).
61
Felvétel beállítások (Recording Stand-by Mode)
Paraméter
RecStby
RecMode
Quantize
HitPadStart
Érték
Part meghatározás
Perc1, Perc2, Melo1, Melo2
Perc1, Perc2:
Import
Percussion Part1, Percussion Part2
Melo1, Melo2:
Melody Part1, Melody Part2
Import:
Válasszuk ezt, amikor a belső sequencer-rel több partot egyszerre szeretnénk felvenni. Minden egyes part fogad adatokat
meghatározott MIDI csatornáról (78.old.)
*Amikor Perc1, Perc2, Melo1, Melo2-t választunk ki, az összes
csatorna adat fogadásra kerül. Nincs szükség , hogy megváltoztassuk a HPD15-höz csatlakoztatott MIDI egység csatornáját.
Felvétel metódus meghatározása
Loop All, Loop 1, Loop 2
Loop All:
Loop 4, Loop 8, Replace
Az összes pattern megismétlődik. Minden egyes ismétlésnél
az előadásunk hozzáadódik („Over-dubbed”) az előző felvételhez.
Loop 1, Loop 2, Loop 4, Loop 8:
Meghatározza a felvétel tartomány hosszúságát. 1,2,4 vagy 8
ütemes tartomány ismétlődik.
Replace:
A felvétel a (PLAY/STOP) gomb megnyomásáig folytatódik.
Az összes előzőleg felvett adat (az összes partra) kitörlődik.
A felvett előadási adatok időbeli pontosítása
1/8, 1/12, 1/16, 1/24
Kijavítja a időbeli pontatlanságokat, felvétel készítésnél.
1/32, 1/48, 1/64, OFF
1/8-1/64:
Az adatok a sequencer alaptempójához lesznek pontosítva.
OFF:
A pattern az előadáskor használt időméréssel lesz felvéve.
A felvétel elindításának meghatározása
OFF:
A felvétel a (PLAY/STOP) gomb megnyomásával indul.
ON:
A felvétel a játék elkezdésével indul.
Feljegyzés:
A felvételt elindul, valahányszor megnyomjuk a (PLAY/STOP) gombot
62
OFF, ON
gombot, és nyomjuk
(GROUP-) gombot.
Visszajátszás alapbeállítások
1. Nyomjuk meg a (SEQUENCER) gombot,
hogy világítson. Ezzel beléptünk a Sequencer
módba.
meg
a
Szinkronizálás külső MIDI
egységhez (MIDI Sync)
Használhatjuk a HPD15 belső sequencerét,
egy külső MIDI egységgel. (lásd 76.old.)
2. A (PATCH/VALUE) tárcsa forgatásával
válasszuk ki a visszajátszani kívánt pattern-t.
Pattern beállítások megváltoztatása
Megváltoztathatjuk a pattern tempóját és
hosszúságát, vagy az adott parthoz tartozó
hangszínt.
3. Nyomjuk meg a (PLAY/STOP) gombot a
visszajátszás
elindításához.
A
gomb
világítani fog a lejátszás alatt.
4. Nyomjuk meg ismét a (PLAY/STOP)
gombot a visszajátszás megállításához. A
gomb kialszik.
Feljegyzés:
A 2. lépés után, ha szükséges tegyük meg
klikk és pattern beállításokat.(lásd 59.old.)
*Hogy visszatérjünk a normál Play módba
nyomjuk meg a (SEQUENCER) vagy (EXIT)
gombok valamelyikét.
1. Válasszuk ki a módosítani kívánt patternt.
gombok valamelyikét, hogy kiválasszuk a
paramétert.
3. A (PATCH/VALUE) tárcsa segítségével
módosítsuk az értéket.
*Amennyiben
tárolni
kívánjuk
a
változtatásokat az alábbi „ Beállítások
elmentése” pont alapján járjunk el.
Feljegyzés:
A tempó megváltoztatásához nyomjuk meg a
(TEMPO) gombot, és forgassuk el a
(PATCH/VALUE) tárcsát (27.old.).
Szünet
1. Tartsuk lenyomva a (PATCH SEL)
gombot, és nyomjuk meg a (PLAY/STOP)
gombot a pattern visszajátszása közben. A
lejátszás megáll.
2. Nyomjuk meg a (PLAY/STOP) gombot
ismét, hogy újra elindítsuk a visszajátszást. A
visszajátszás az ütem elejétől indul el.
Megjegyzés:
A felvett pattern ütem jelzése (Time Sig.)
nem módosítható.
Beállítások elmentése
1. Nyomjuk meg a (WRITE) gombot,
sequencer módban.
Gyors előre/hátra tekerés
Amikor megállítjuk a pattern visszajátszást,
az alábbi lehetőségeink vannak:
• Ugorjunk a következő ütemre.
Nyomjuk meg a (GROUP+)
gombot.
• Ugorjunk vissza a megelőző
ütemre. Nyomjuk meg a (GROUP-)
gombot.
• Ugorjunk a pattern végére. Tartsuk
lenyomva (PATCH SEL) gombot,
és nyomjuk meg a (GRUOP+)
gombot.
• Ugorjunk vissza a pattern elejére.
Tartsuk lenyomva a (PATCH SEL)
2. Nyomjuk meg ismét a (WRITE) gombot.
Ezzel elmentettük a módosított beállításokat.
* Ha nem kívánjuk jóváhagyni a
módosításokat nyomjuk meg az (EXIT)
gombot.
Lehetőségünk van, hogy egy másik patternre
is elmentsük a módosított beállításokat. (64.
old.)
Megjegyzés
63
Nem
lehetséges,
hogy
elmentsünk
módosításokat egy preset patternre. Hogyha
preset pattern esetén megnyomjuk a
(WRITE) gombot, a másolási cél állomás
kiválasztása, kijelző kép fog megjelenni.
Perc2: Percussion Part2 másolva.
Melo1: Melody Part1 másolva.
Melo2: Melody Part2 másolva
Pattern szerkesztés
Partok törlése
Törölhetünk előadás adatokat meghatározott
ütemekből, part vagy pattern esetén. A
kitörölt rész üres ütemmé válik.
Az alábbi pattern szerkesztési lehetőségeink
vannak.
Szerkesztés alapbeállítások
1. Nyomjuk meg a (WRITE) gombot,
sequencer módban.
Preset pattern esetén:
Meas: ALL, 001-999-001-999
ALL: Törli az adatokat az összes ütemből.
001-999-001-999:
Egy
meghatározott
tartományból törli az adatokat.
ALL, Pc1, Pc2, Ml1, Ml2
User Pattern esetén:
Válasszuk ki a törölni kívánt partot.
ALL: Az összes part törlése.
Pc1: Percussion Part 1 törlése.
Pc2: Percussion Part 2 törlése.
Ml1: Melody Part 1 törlése.
Ml2: Melody Part 2 törlése.
2. Nyomjuk meg a (◄► PARAMETER)
gombok valamelyikét hogy kiválasszuk a
szerkesztési funkciót, vagy paramétert.
3. A (PATCH/VALUE) tárcsa segítségével
állítsuk be a kívánt értéket.
4. Nyomjuk meg a (WRITE) gombot a
jóváhagyáshoz.
*Ha a beállítást nem kívánjuk jóváhagyni,
nyomjuk meg az (EXIT) gombot.
Két pattern összekötése
A jelen patternt hozzákapcsolhatjuk egy
kiválasztott pattern végéhez.
Dst Pattern: U01-U50
Pattern másolás
Válasszuk ki az összekapcsolásra szánt
célállomás patternt.
Lehetőségünk van egy előzőleg kiválasztott
pattern, valamely partjának másolására.
Pattern törlés
Törölhetünk meghatározott ütemeket egy
patternből.
DST:U01-U50
Válasszuk ki a másolási célállomás User
Patternt.
Meas: ALL, 001-999-001-999
Válasszuk ki a másolni kívánt partot.
ALL. Az összes ütem törlése.
001-999-001-999: Meghatározott
törlése.
All: Az összes part másolva.
Perc1: Percussion Part1 másolva.
Megjegyzés:
ALL, Perc1, Perc2, Melo1, Melo2
64
ütemek
Preset Pattern kiválasztása másolási, vagy
összekapcsolási
célállomásként
nem
lehetséges. Preset Patternek esetén a törlés
jóváhagyása nem lehetséges.
4. fejezet/Patternek kicserélése a kívánt szekvenciában
6. A (PATCH/VALUE) tárcsa, a Pad Patch
Select (23.old.) segítségével válasszuk ki a
kívánt patch-t
7. Ismételjük meg az 5., 6. lépést, hogy
folytassuk az editálást.
8. Nyomjuk meg az (EDIT) vagy (EXIT)
gombok valamelyikét. Az (EDIT) gomb
kialszik és ezzel visszatérünk a Chain Play
módba.
Az alábbi funkció segítségével lehetőségünk
van, hogy a Patch-eket a kívánt sorrendbe
rendezzük. A HPD15 tíz különböző csoport
létrehozását és elmentését teszi lehetővé.
Csoportonként 32 patch-vel.
Feljegyzés:
Amikor módosítunk egy patch lánc beállítást,
az új beállítások automatikusan mentésre
kerülnek. Hogyha vissza akarunk térni a
gyári beállításokhoz, lapozzunk a 85. oldalra.
Patch lánc létrehozása (Chain
Edit)
1. Nyomjuk meg a (CHAIN) gombot.
A (CHAIN) gomb világítani kezd, és ezzel
beléptünk a Chain Play módba.
Az utolso tag meghatározása
Határozzuk meg a Patch lánc utolsó tagját.
32 tagból álló patch lánc esetén 33. tagként is
meghatározható.
Megjegyzés
Nem lehetséges, hogy
meghatározzunk egy patch-t.
2. Nyomjuk meg az (EDIT) gombot.
Az (EDIT) gomb világítani kezd, és ezzel
beléptünk a Chain Edit módba.
33.
tagként
END:
Amikor elértük a lánc utolsó tagját, a patch
tagok sorozata befejeződik.
3. Nyomjuk meg a (GROUP-) vagy a
(GRUOP+) gombok valamelyikét, hogy
kiválasszuk az editálni kívánt csoportot.
LOOP:
A patch lánc utolsó tagjától, következő
lépésként, visszatérünk az első taghoz.
JUMP TO CH01-10:
4. A (PATCH/VALUE) tárcsa, a Pad Patch
Select (23.old.) segítségével válasszuk ki a
láncban elsőként szereplő patch-t.
A patch lánc utolsó tagjától következő
lépésként egy meghatározott másik csoport
első tagjára lépünk.
5. Nyomjuk meg a (▲PATCH/NUMBER)
gombot, hogy a következő lépést elérjük
65
A lánctagot kitöröltük, és a következő
lánctagokat egy lépéssel vissza mozgattuk.
* Ha nem kívánjuk jóváhagyni a beillesztést,
nyomjuk meg az (EXIT) gombot.
Egy patch lánc tag beillesztése
Együtt játék a patch lánccal
Ez a művelet egy patch beillesztésére
szolgál, egy patch láncba.
1. Nyomjuk meg a (CHAIN) gombot, hogy
világítson. Ezzel beléptünk a Chain Play
módba.
2. Nyomjuk meg a (GROUP+) vagy
(GROUP-) gomb valamelyikét, hogy
kiválasszuk a használni kívánt lánc
csoportot. A lánc csoport egyszerűen
kiválasztható a B1-C5 padok leütésével,
miközben lenyomva tartjuk a (PATCH SEL)
gombot. A B1-C5 padok az 1-10
lánccsoportokra vonatkoznak.
Megjegyzés:
Maximum 32 tagot lehet beilleszteni egy
láncba. Ha a lánc már 32 tagot tartalmaz, a
további patch beillesztés törölve lesz.
1.
Nyomjuk meg a (►PARAMETER)
gombot annál a lánctagnál, ahová a kívánt
patch-t beillesztenénk.
Feljegyzés:
Az a lánccsoport, amely nem tartalmaz
patch-eket a kijelző jobb felső sarkában lesz
megjelenítve.
2. Nyomjuk meg az (WRITE) gombot.
A lánctagot beillesztettük, és ezzel a
következő lánctagokat egy lépéssel előre
mozgattuk.
* Ha nem kívánjuk jóváhagyni a beillesztést,
nyomjuk meg az (EXIT) gombot.
3.
Nyomjuk meg a (▲▼PATCH
NUMBER) gombok valamelyikét, vagy
forgassuk el a (PATCH/VALUE) tárcsát,
hogy előhívjunk patc-eket a patch láncból. A
patch-ek egyszerűen előhívhatóak az A2
vagy A4 padok megütésével miközben
lenyomva tartjuk a (PATCH SEL) gombot.
Az A2 pad megütésével csökkentjük a
lánctagokat, az A4 pad megütésével pedig
növeljük.
Lánctag törlése
Ezzel a művelettel a
kitörölhetünk egy tagot.
patch
láncból
4. Amikor befejeztük az előadást, nyomjuk
meg a (CHAIN) gombot, hogy visszatérjünk
a normál Play módba. A (CHAIN) gomb
kialszik.
1. Nyomjuk meg a (PARAMETER ◄)
gombot annál a patch tagnál, ahonnan törölni
szeretnénk az adott patch-t.
TIPP
Használhatunk láb kapcsolót a patch láncok
előhívására. (lásd. 71. old.)
2. Nyomjuk meg a (WRITE) gombot.
66
5. fejezet/Beállítások a teljes HPD15-re
Azokat a beállításokat, amelyek a teljes
HPD15-re
vonatkoznak
„System”
beállításoknak hívjuk. Ez a fejezet a
„System” beállítások módosítását mutatja be.
(System Edit)
Alapműveletek beállítása
1. Nyomjuk meg a (SYSTEM) gombot, hogy
világítson. Ezzel beléptünk a System Edit
módba.
*A kijelző felső sora mutatja a paraméter
kategóriát, az alsó sor pedig a paramétert és
az értéket.
2. Nyomjuk meg a (◄►PARAMETER)
gombok valamelyikét, hogy kiválasszuk a
módosítani kívánt paramétert.
3. A (PATCH/VALUE) tárcsa segítségével
módosítsuk az értéket.
4. Ismételjük meg a 2., 3. lépést, a System
editálás folytatásához.
5. Az editálás befejezésével nyomjuk meg az
(EXIT)
vagy
(SYSTEM)
gombok
valamelyikét. A (SYSTEM) gomb kialszik,
és ezzel visszatérünk a normál Play módba.
TIPP:
A beállítások felgyorsíthatóak. (31. old.)
Feljegyzés:
A
System
beállítások
módosításai
automatikusan elmentésre kerülnek anélkül,
hogy
külön mentés funkciót vennénk
igénybe. Hogyha vissza szeretnénk térni a
gyári beállításokhoz, lapozzunk a 85. oldalra.
67
Alapműveletek beállítása
Kategória
UTILITY
Paraméter
Érték
LCD Contrast
A kijelző élességet állítja
0-15
Az érték növelésével, sötétedik a képernyő
Beep Level
A beep hang hangerejét szabályozza
0-15
Ha „0” értéket választunk, nincs beep hang
Master Tune
A hangszer hangolását állítja
415.3-466.2 Hz
Beállíthatjuk azoknak a hangszereknek a hangmagasságát, melyek
„*T” jelzéssel vannak ellátva a hangszer listában.
*440.0 Hz a standard hangolás.
Pad Chase Meghatározhatjuk, hogy editáláshoz hogyan válasszuk ki a padot OFF,ON
OFF: A Play módban utoljára megütött pad lesz editálva. Ez egy kényelmes
megoldás, amikor össze akarunk hasonlítani padokat ellenőrzés képen. Ha
lenyomva tartjuk a (PATCH SEL) gombot és megütünk egy padot, akkor ez a pad
kerül editálásra.
ON: A megütött pad lesz kiválasztva editálásra.
Power ON Meghatározhatjuk, hogy a készülék bekapcsolásával,
RESET,LAST
melyik patch jelenjen meg.
RESET: Mindig az U0101 Patch fog megjelenni
LAST: A kikapcsolás előtt utoljára használt Patch fog megjelenni
Dial Lock: A tárcsáról történő pad kiválasztás lezárása.
OFF,ON
ON állásban a (PATCH/VALUE) tárcsával nem tudjuk váltani a patch-eket.
Ezzel kiküszöbölhetjük, hogy előadás közben a tárcsa véletlen megérintésével patch-t
váltsunk.
Roll Sync A repetálás szinkronizálása a padok között
OFF,ON
OFF: A repetálás a pad megütésével elkezdődik, de nincs szinkronizálva a többi padhoz.
ON: Az először megütött padhoz lesz szinkronizálva a többi pad repetálása.
Seq Sync A belső sequencer szinkronizálása külső MIDI egységhez Int, Ext, Remote
Int: A HPD-15 tempó beállításai lesznek felhasználva felvételhez illetve visszajátszáshoz
Ez a gyári beállítás.
Ext: A HPD 15 sequencere a csatlakoztatott külső MIDI egység, tempó adatai (MIDI Clock)
szerint fog működni.
Remote: A HPD 15 reagál külső egységről érkező Start/Pause/Stop üzenetekre, de a lejátszás
a saját tempó beállításai szerint történik.
68
Vezérlő beállítások
Kategória
Paraméter
Érték
CONTROLLER DBEAM Sens A D Beam érzékenységet szabályozza
0-127
Helyezzük a kezünket a D Beam fölé, olyan magasságba (50cm) ahol szeretnénk, hogy a
működése elkezdődjön. Állítsuk be a kijelzőn, hogy a jobb felső sarokban található mérő
a középvonalra kerüljön. A készülék bekapcsolásakor ez a beállítás automatikusan
megtörténik a környezeti fényekhez igazodva.
DBEAM Trim A D Beam reakció beállítása
1-5
Állítsuk be, hogy a D Beam simán előidézzen hangokat és kimenő kontroll adatokat.
Állítsuk be, hogy a kijelző jobb felső sarkában található mérő, simán mozogjon, amikor a
kezünket felfelé, vagy lefelé mozgatjuk a D beam felett.
Data Thin
Redukálja a kiküldött adatokat
OFF,1,2
Ez a funkció megakadályozza, hogy túlzottan nagy mennyiségű
adat legyen elküldve a vezérlőkről a belső sequencerre illetve a MIDI Out-ra. Ez akkor
használatos, hogyha nem akarjuk leterhelni a sequencer memóriát. Ez valamivel durvább
tónusú megszólalást fog eredményezni.
OFF: Nincsenek redukálva az elküldött adatok.
1: Az elküldött adatok redukálva vannak.
2: Ez tovább redukálja az adatokat, összehasonlítva az 1-es beállítással.
* Amennyiben sima változásokat szeretnénk elérni a Hi-Hat pedál, hangmagasság
vezérlésében, használjuk az „1”-es vagy „Off” beállítást.
D Beam ki/ bekapcsolás
Ribbon ki/ bekapcsolás
A D Beam (SOUND) gomb segítségével ki
és bekapcsolhatjuk ezt a vezérlő funkciót.
Ha a gomb nem világít, a D Beam nem ad
hangot, hogyha elhúzzuk felette a kezünket.
A Ribbon (SOUND) gomb segítségével ki és
bekapcsolhatjuk ezt a vezérlő funkciót.
Ha a gomb nem világít, a Ribbon nem ad
hangot, hogyha elhúzzuk rajta az ujjunkat.
A D Beam (CONTROLL) gomb segítségével
ki és bekapcsolhatjuk ezt a vezérlő funkciót.
Ha a gomb nem világít, a D Beam nem küld
ki kontroll jeleket (52. oldal), hogyha
elhúzzuk felette a kezünket.
Nyomjuk meg a Ribbon (HOLD) gombot,
hogy világítson. Hogyha elmozdítjuk az
ujjunkat a vezérlő jel tartani fogja azt az
értéket, amelyik kiküldésre került az
elmozdítás pillanatában.
Feljegyzés:
Ezek a beállítások minden egyes patch
esetében megtehetőek.
Feljegyzés:
Ezek a beállítások minden egyes patch
esetében megtehetőek.
69
Pad érzékenység beállítása
A részletes beállítások érdekében tekintsük át az alábbiakat
Kategória
PAD
Paraméter
Érték
Sens
Érzékenység beállítása
1-16
Az érték növelésével a pad érzékenysége növekszik. Ezáltal erősebb hangot kapunk akkor is,
hogyha az ütés erőssége nem változik.
Threshold Minimum szintek beállítása
1-16
A trigger jel csak akkor kerül kiküldésre, hogyha egy bizonyos szintnél erősebben ütjük meg
a padot. Ezzel kiküszöbölhetjük, hogy a szomszédos padok átvegyenek egymástól
nemkívánatos rezgéseket. Ha gyengébb a megütés mint a beállított szint, a pad nem szólal
meg.
* Hogyha nagy érzékenységet szeretnénk elérni állítsuk az értéket minél alacsonyabbra.
Mask Time
A dupla kiváltás elkerülése
0-64ms
Hogyha egyszer megütöttük a padot, egy beállított időtartamon belül előforduló további, nem
kívánatos trigger jelek, letiltásra kerülnek.
* Ha az értéket növeljük, gyors játéknál előfordulhat, hogy bizonyos hangok nem szólalnak
meg. Állítsuk az értéket minél kisebbre.
Pressure Sense A pad nyomás érzékenység beállítása
1-16
A pad nyomásérzékenységét állíthatjuk be. A növekvő értékek növelik az érzékenységet.
Edge Level
A pad káva érzékenység beállítása
1-16
A padok széleinek megütésével megszólaló hangok, hangerejét állítja. A1 vagy A5
Edge Area
A pad káva tartomány beállítása
1-16
Meghatározza a káva tartomány méretét, ahonnan megszólaltathatunk hangokat az A1 és A5
padok esetén. Az érték növelésével, szélesítjük a tartományt.
Feljegyzés:
A Sens, Threshold, Mask Time és pressure Sens beállításokhoz, üssük meg a beállítani kívánt padot. A
kiválasztott pad száma megjelenik a kijelzőn.
70
Lábkapcsoló használata a hangszínek és sequencer vezérléséhez
Csatlakoztathatunk 2db lábkapcsolót (opcionális BOSS FS-5U) a készülék FOOT SWITCH aljzataira,
speciális kábelekkel (opcionális PCS-31).
Lábkapcsoló beállítások
Kategória
Paraméter
FOOT SW SW1, SW2 A lábkapcsoló funkció meghatározása
FUNCTION Határozzuk meg a lábkapcsoló funkciót
Érték
OFF
PATCH DOWN
PATCH UP
REV OFF/ON
M-FX OFF/ON
ROLL/HOLD
PLAY/STOP
Mdfy SEL DN,
Mdfy SEL UP
OFF:
Nincs funkció kijelölve a lábkapcsolókra
PATCH DOWN:
Normál play módban a megelőző patch számhoz juttat vissza.
Lánc play módban a megelőző lánc taghoz juttat vissza
Ugyan ezt elérhetjük a (PATCH/VALUE) tárcsa balra tekerésével
PATCH UP:
Normál play módban a soron következő patch számhoz juttat el.
Lánc play módban a soron következő lánc taghoz juttat el.
Ugyan ezt elérhetjük a (PATCH/VALUE) tárcsa jobbra tekerésével
REV OFF/ON:
Zengető ki és bekapcsolás
M-FX OFF/ON:
Multieffekt ki és bekapcsolás
ROLL/HOLD:
(ROLL/HOLD) gomb ki és bekapcsolás (16.oldal)
PLAY/STOP:
Sequencer indítás és megállítás
Mdfy SEL DN:
Válasszuk ki a paramétert, melyet valósidejű módosítással szeretnénk beállítani (19. oldal)
A Realtime Modify tekerő gombok fölötti paraméter kijelzőt tudjuk mozgatni fentről, lefelé.
Ugyan ezt megtehetjük a (SELECT) gomb segítségével is.
Mdfy SEL UP:
Válasszuk ki a paramétert, melyet valósidejű módosítással szeretnénk beállítani (19. oldal)
A Realtime Modify tekerő gombok fölötti paraméter kijelzőt tudjuk mozgatni lentről, felfelé.
Ugyan ezt megtehetjük a (SELECT) gomb segítségével is.
Feljegyzés:
APCS-31 fehér csatlakozója az SW1( kapcsoló1), a vörös pedig az SW2 (kapcsoló2).
Feljegyzés:
Ha egyetlen lábkapcsolót használunk, mono kábellel, Sw1-ként használjuk.
Az SW2 nem használható ebben az esetben.
Feljegyzés:
Használhatunk DP-2 (opcionális) pedálkapcsolót SW1-ként.
Az SW2 nem használható ebben az esetben.
71
HI-HAT/ hangszín vezérlés lábpedállal
Használhatunk expression pedált és HI-HAT (lábcin) vezérlő pedált az EXP PEDAL/ HH CTRL aljzatra
csatlakoztatva, hogy vezéreljük a hangszíneket vagy a lábcin nyitott illetve zárt pozícióját.
Lábkapcsoló beállítások
Kategória
PEDAL
Paraméter
Select
Határozzuk meg a pedált
Határozzuk meg a használni kívánt pedál típusát.
EXP PEDAL:
Válasszuk ezt amikor expression (opc. EV-5) pedált szeretnénk használni.
HI-HAT:
Válasszuk ezt amikor Hi-Hat (opc. FD-7) pedált szeretnénk használni
SW+,SW-:
Válasszuk ezt , amikor lábkapcsolót szeretnénk használni
* Lábkapcsoló használat esetén félig nyitott lábcin használat nem lehetséges.
Megjegyzés:
Csak a javasolt, opcionális EV-5 pedált
használjuk. Egyéb pedálok működési
problémákat okozhatnak vagy tönkre tehetik
e készüléket.
Érték
EXP PEDAL
HI-HAT
SW+,SW-
Vezéreljük
a
lábcint
folyamatosan, pedál segítségével.
1. Jelöljük ki a hangszert (*F-el jelölve a
hangszer listában) arra a padra, melyet
lábcinként szeretnénk használni.
2. Nyomjuk meg az EXP PEDAL/HH CTRL
beállítás kijelző képet kapjuk. Válasszuk ki a
PEDAL(A1)-PEDAL(C5) a kívánt padot,
amelyre kijelölnénk az 1. pontban
kiválasztott lábcint.
A
pedál
segítségével
folyamatosan
vezérelhetjük a lábcint a nyitott pozíciótól a
zárt pozícióig.
Megjegyzés:
Hogyha
opcionális
FD-7
pedált
csatlakoztatunk, ügyeljünk arra, hogy ne
lépjünk a pedálra amíg a patch név meg nem
jelenik a kijelzőn, bekapcsolás után. A
HPD15 ellenőrizni fogja a pedál pozíciót.
72
A külső padok/lábtrigger egység használata a hangok megszólaltatására
Csatlakoztathatunk két külső padot (PD-7,PD-9,PD-80,PD-80R, PD-100,PD-120 opcionális) vagy lábtrigger
egységeket (KD-7,KD-80,KD-120 opcionális) a TRIGGER INPUT aljzatra egy speciális (PCS-33
opcionális) kábel segítségével.
Külső padok és lábtrigger egység beállítása
Kategória Paraméter
Érték
TRIGGER InputMode Válasszuk ki, hogy szeretnénk vagy sem kávázást
HD/RM, TRIGx2
INPUT
Válasszuk ki, hogy a csatlakoztatni kívánt padon szeretnénk-e káva
hangokat megszólaltatni vagy szeretnénk-e két padot csatlakoztatni.
HD/RM:
Válasszuk ezt, hogyha szeretnénk káva hangokat (PD-7,PD-9,PD-80R,Pd-120).
TRIGx2:
Válasszuk ezt, hogyha két padot vagy lábgépet használunk.
* Két pad csatlakoztatása esetén, kávázás nem használható.
Trig Type
Válasszuk ki a csatlakoztatni kívánt pad típusát
PD-5,PD-7,PD-9,PD-80,PD-80R,PD-100,PD-120:
Válasszuk ezt amikor a fenti padok valamelyikét csatlakoztatjuk
P-1,P-2:
Válasszuk ezt, amikor más gyártótól származó padokat használunk
KD-7,KD-80,KD-120
Válasszuk ezt amikor a fenti lábtriggerek valamelyikét csatlakoztatjuk
K-1,K-2:
Válasszuk ezt, amikor más gyártótól származó lábtriggereket használunk
KICK,SNARE,TOM,FLOOR:
Válasszuk ezt, amikor akusztikus lábtriggert használunk.
SW+,SWVálasszuk ezt, amikor lábkapcsolót használunk
Feljegyzés:
Amikor két padot csatlakoztatunk PCS-31
kábel segítségével, a fehér csatlakozó a
TRIG1, a vörös csatlakozó a TRIG2.
PD-5,PD-7,PD-9
PD-80,PD-80R
PD-100,PD-120
P-1,P-2,KD-7
KD-80,KD-120
K-1,K-2,KICK
SNARE,TOM
FLOOR,SW+
SW-
Feljegyzés:
Ha más gyártótól származó padot
használunk, válasszuk elősző a „PD7”beállítást, és próbáljuk így megszólaltatni.
Amennyiben a magszólalás nem kielégítő,
állítsuk át a berendezést „P-1” állásra. A „P2” beállítás még stabilabbnak bizonyul, de a
megütést
követően
egy
kis
késés
(kb:0.003másodperc)
lehet
a
hang
megszólalásában.
A lábtriggerekhez, használjuk a „KD-7”
beállítást. Amennyiben nem kielégítő,
váltsunk a „K-1”vagy „K-2” beállításra.
További beállítási részleteket a következő
oldalon találunk. Ezek speciális beállítások,
amelyeket normál használatnál általában nem
szükséges megváltoztatni.
Megjegyzés:
Ha külső padokat kávázással szeretnénk
használni, csatlakozzunk PCS-33 kábellel.
Ebben az esetben nem használhatunk két
külső padot.
73
További részletes beállítások a külső padokra és lábtrigger egységre
Amikor más gyártótól származó padokat használunk, az alábbi beállítási lehetőségeink vannak.
Kategória Paraméter
Érték
TRIGGER Trig Sens
Érzékenység beállítása
1-16
INPUT
A növekvő értékek, növelik az érzékenységet és nagyobb hangerőt érünk el,
ugyan olyan erősségű megütésnél
Curve
Alítsuk be, hogyan befolyásolja az ütés erősség a hangerőt
Linear,Exp1
Addig állítsuk a burkoló görbét amíg a legtermészetesebb érzetet kapjuk
Exp2,Log1
Linear:
Log2,Spline
Ez a legtermészetesebb érzetet adó beállítás PD-5,7,9,80,80R,100,120
Loud1,Loud2
használatánál.
Exp1,Exp2:
Összehasonlítva a lineárissal, egy nagyobb hangerő változást kapunk az erősebb ütéseknél.
Log1,Log2:
Összehasonlítva a lineárissal, egy nagyobb hangerő változást kapunk a gyengébb ütéseknél.
Spline:
A különböző ütés erősségek extrém hangerő változásokat okoznak.
Loud1,Loud2:
A különböző ütés erősségek nem okoznak változást a hangerőben.
Threshold Minimum szint beállítás
1-16
A trigger jel csak akkor kerül kiküldésre, hogyha egy bizonyos szintnél erősebben ütjük meg a
padot. Ezzel kiküszöbölhetjük, hogy a szomszédos padok átvegyenek egymástól nemkívánatos
rezgéseket. Ha gyengébb a megütés mint a beállított szint, a pad nem szólal meg.
* Hogyha nagy érzékenységet szeretnénk elérni állítsuk az értéket minél alacsonyabbra.
Scan Time Beállítja a trigger jel felismerési időt
1-3ms
Beállíthatjuk azt az időtartamot, ami a pad tényleges megütése és az ütés érzékelése között
eltelik. Beállíthatjuk a megfelelő időtartamot olyan padoknál is, melyeknek valamivel hosszabb
kiváltási idővel rendelkeznek.
* Érzékeny padoknál minél kisebbre állítsuk az értéket.
Retring Cancel
Hibás triggerelés törlése
1-16
Az érték növelésével, kiküszöbölhetjük az egyetlen ütés eredményezte,
többszörös megszólalást.
* Ha az érték túl magas, gyorsabb játéknál elveszíthetünk hangokat Folyamatos
játéknál vagy repetálásnál, állítsuk minél alacsonyabbra az értéket.
Mask Time
A dupla kiváltás elkerülése
0-64ms
Hogyha egyszer megütöttük a padot, egy beállított időtartamon belül előforduló további, nem
kívánatos trigger jelek, letiltásra kerülnek.
* Ha az értéket növeljük, gyors játéknál előfordulhat, hogy bizonyos hangok nem szólalnak
meg. Állítsuk az értéket minél kisebbre.
X-Talk Rate
Más padokról érkező vibráció elkerülése
OFF,20-80%
Amennyiben két padot használunk, közös állványon az egyik pad megütése, nem kívánatos,
vibrációból adódó megszólalást eredményezhet a másik padon is. Az érték növelésével a
probléma kiküszöbölhető.
* Ha az érték túl magas, és egyszerre ütjük meg a padokat, a gyengébben megütött pad lehet,
hogy nem szólal meg.
* Az „áthallás” elkerülése végett próbáljuk meg távolabb rögzíteni a padokat egymástól.
Rim Sens
A káva érzékenység beállítása
OFF, 1-15
Olyan padoknál, melyek lehetővé teszik a káva használatot, beállíthatjuk ennek az
érzékenységét. A növekvő értékek érzékenyebbé teszik a kávát. Off állásban a káva nem szól.
*Túl magas értékeknél előfordul, hogy a pad közepének megütése káva hangot is eredményez.
74
Hangbeállítás
padokra
és
egységre
a
külső
lábtrigger
MIDI beállítások
Paraméter kategória. MIDI
Ezek a beállítások megegyeznek a 35.
oldalon leírt beállításokkal.
Feljegyzés:
Bizonyos paramétereket nem lehet beállítani
a külső padokra vagy lábtrigger egységre.
A MIDI beállításokkal kapcsolatos részletek
a 76. oldalon találhatóak.
Gyári
beállítások
visszaállítása (Factory Reset)
Paraméter kategória: FACTORY RESET
A
gyári
kapcsolatos
találunk.
75
beállítások
részleteket
a
visszaállításával
85. oldalon
6. fejezet/ MIDI egységek csatlakoztatása
Számtalan lehetőségünk van a MIDI
használatával kapcsolatban.
Használhatjuk a HPD15-t, külső MIDI
egységek megszólaltatásához.
Használhatjuk aHPD15-t,hangmodulként
Használhatjuk
a
HPD-15-t
külső
sequencerrel, felvétel készítéshez illetve
visszajátszáshoz.
Használhatunk külső sequencert, patch,
pattern stb. adatok elmentésére illetve
visszatöltésére. (Bulk dump)
Feljegyzés:
További
információk
kapcsolatban a 88.oldalon.
a
MIDI küldés beállítása
1. Nyomjuk meg az (EDIT) gombot kétszer,
hogy belépjük az Edit módba.
2. Nyomjuk meg a (◄►PARAMETER)
gombokat, hogy a MIDI beállítások kijelző
képet kapjuk.
MIDI-vel
Külső egységek megszólaltatása
a HPD-15-el.
Tipp:
3. A gyors kereséshez használjuk a Skip
Üssük meg az editálásra szánt padot (D
Beam, Ribbon)
Tegyük meg a szükséges beállításokat, hogy
a padokat. D Beam-et és Ribbont, külső
hangmodullal szólaltassuk meg.
Ezekkel
a
beállításokkal,
egyszerre
használhatjuk a HPD-15-t és a külső
hangmodult.
Használjunk MIDI kábelt, hogy a HPD-15
MIDI Out csatlakozóját összekapcsoljuk a
külső
MIDI
egység,
MIDI
In
csatlakozójával.
4.
A
(PATCH/VALUE)
tárcsával
módosítsuk az értéket.
5. Ismételjük meg a 3-4 lépéseket a további
padok beállításaihoz.
6. Ha befejeztük, nyomjuk meg az (EDIT)
gombot.
76
Gate Time: 0.1-8. Osec
Minden egyes padnál meghatározhatjuk azt
az időtartamot, ameddig a hang „tartva” lesz
a MIDI Out-on történő kiküldésnél:
Hangjegy szám: OFF, O:C-1-127:G9
Állítsuk be a MIDI hangjegy számot, melyet
valamennyi pad ki fog küldeni. OFF állás
esetén a padok nem küldenek ki MIDI
üzenetet.
A padok hangjegy számai (Gyári beállítás)
Feljegyzés:
A Gate Time beállítások akkor érvényesek,
hogyha a pad trigger mód (TrigMode)
„Shot”-ra van állítva. Lásd 36.oldal.
MIDI csatorna beállítása
Amikor
a
HPD-15
hangmodulként
funkcionál, a MIDI csatorna beállítással
kapcsolatban a 78. oldalon találunk
információkat. A padokon történő játék az 116 „Pad CH” csatornákon kerül kiküldésre,
beállítás szerint.
Megjegyzés:
Ne változtassuk meg ezeket a számokat,
hogyha külső sequencerrel készítünk
felvételt, mert visszajátszásnál a pattern
hibásan fog megszólalni.
77
A
HPD-15
hangmodulként
MIDI csatorna
partokhoz
használata
beállítás
a
Minden parthoz beállíthatjuk azt a MIDI
csatornát, amelyen a HPD-15 kiküldeni
illetve fogadni tud MIDI üzeneteket.
1. Nyomjuk meg a (SYSTEM) gombot, hogy
világítson.
2. Nyomjuk meg (◄►PARAMETER)
gombokat, hogy az alábbi kijelző képet
kapjuk.
Tegyük meg a megfelelő beállításokat, hogy
a HPD-15-t hangmodulként használjuk egy
MIDI billentyűzettel vagy egyéb külső
egységgel.
Használjunk MIDI kábelt, hogy a HPD-15
MIDI In csatlakozóját összekapcsoljuk a
külső
MIDI
egység,
MIDI
Out
csatlakozójával.
3. A (PATCH/VALUE) tárcsával állítsuk be
a kívánt csatornát.
Pad CH: 1-16, OFF
Határozzuk meg azt a csatornát, melyen az
előadás adatok fogadása illetve kiküldése
esetben állítsuk 10-re.
Perc1CH: 1-16, OFF
Alítsuk be a belső sequencer percussion
part1-nek, kívánt csatornáját. Normál esetben
állítsuk 11-re.
Perc2CH: 1-16, OFF
Alítsuk be a belső sequencer percussion
part2-nek, kívánt csatornáját. Normál esetben
állítsuk 12-re.
Melo1CH: 1-16, OFF
Alítsuk be a belső sequencer melody part1nek, kívánt csatornáját. Normál esetben
állítsuk 12-re.
Melo2CH: 1-16, OFF
Alítsuk be a belső sequencer melody part2nek, kívánt csatornáját. Normál esetben
állítsuk 12-re.
Feljegyzés:
A MIDI vevő illetve fogadó csatornák 1-16ig állíthatóak be. OFF állás esetén a vétel
illetve fogadás ki van kapcsolva.
* A beállítások befejeztével, nyomjuk meg a
(SYSTEM)
vagy
(EXIT)
gombok
valamelyikét.
Feljegyzés:
A
külső
sequencerhez
történő
szinkronizálással kapcsolatos információkat
a 68. oldalon találunk.
78
Roland SPD20
(SOFT THRU)
használata
Sequencer vagy számítógép
használata
a
felvétel
készítéshez.
Az alábbi rész bemutatja, hogyan használjuk
a HPD-15-t együtt Roland SPD20 (MIDI
vezérlő)-vel, annak érdekében, hogy
megszólaltassunk belső hangszíneket illetve
egy külső hangmodult.
A HPD15 előadás adatait elmenthetjük egy
külső sequencerrel vagy számítógépre.
A felvételhez szükséges beállításokkal
kapcsolatos további információkat a 76.
oldalon találunk.
A visszajátszáshoz szükséges beállításokkal
kapcsolatos további információkat a 78.
oldalon találunk.
Használjunk MIDI kábeleket, hogy a HPD15 MIDI IN csatlakozóját a külső sequencer
MIDI OUT csatlakozójára kössük illetve a
HPD-15 MIDI OUT csatlakozóját a külső
sequencer MIDI IN csatlakozójára kössük.
1. Nyomjuk meg a (SYSTEM) gombot, hogy
világítson.
2. Nyomjuk meg (◄►PARAMETER)
gombokat, hogy az alábbi kijelző képet
kapjuk.
3. A (PATCH/VALUE) tárcsával válasszuk
ki az ON/OFF beállítást.
4. Amikor befejeztük, nyomjuk meg a
(SYSTEM)
vagy
(EXIT)
gombok
valamelyikét.
Soft Thru: OFF, ON
A MIDI In csatlakozón beérkező üzenetek
(kivéve System Exclusive), kiküldésre
kerülnek a MIDI OUT/THRU csatlakozón,
amikor a Soft thru beállítás „ON”.
Tipp:
Ha nem használjuk ezt a beállítást,
maradjunk az „OFF” álláson, mivel ez a
padok trigger reagálását gyorsabbá teszi.
79
A hanggenerátor és a padok
kapcsolatának
ki
és
bekapcsolása (Local Control)
Adatok kimentése egy külső
egységre
A HPD-15 képes kiküldeni külön-külön vagy
együttesen, adatokat egy külső sequencerre
vagy egy másik HPD-15-re. A küldésre
vonatkozóan ezt a funkciót „Bulk Dump”nak hívjuk. A vételre vonatkozóan ezt a
funkciót „Bulk Load”-nak hívjuk.
Ezt a beállítást akkor alkalmazzuk, hogyha
az
előadásunkat
külső
sequencerre
szeretnénk rögzíteni. Local Control OFF
beállításnál a padokról érkező előadás adatok
a sequenceren keresztül szólaltatják meg a
belső hanggenerátort. Nincs direkt kapcsolat
a padok és a belső hanggenerátor között.
Továbbítás (Bulk Dump)
A HPD 15 tárolt adatokat küld ki egy külső
sequencerre.
Használjunk MIDI kábelt, hogy a HPD-15
MIDI Out csatlakozóját összekapcsoljuk a
külső
MIDI
egység,
MIDI
In
csatlakozójával.
Megjegyzés:
Local Control On állásban a hanggenerátor
duplázva szólaltatja meg a padokról érkező
előadás adatokat, ami zavaró hatást okoz.
Ügyeljünk arra, hogy a fent ábrázolt
összeállításnál a Sot Thru beállítás szintén
„OFF” legyen (79. oldal)
1. Nyomjuk meg a (SYSTEM) gombot, hogy
világítson.
2. Nyomjuk meg (◄►PARAMETER)
gombokat, hogy az alábbi kijelző képet
kapjuk.
1. Nyomjuk meg a (SYSTEM) gombot, hogy
világítson.
2. Nyomjuk meg (◄►PARAMETER)
gombokat, hogy az alábbi kijelző képet
kapjuk.
3. A (PATCH/VALUE) tárcsával válasszuk
ki az ON/OFF beállítást.
4. Amikor befejeztük, nyomjuk meg a
(SYSTEM)
vagy
(EXIT)
gombok
valamelyikét.
Local Control: OFF, ON
Megjegyzés:
Local Control OFF állásban a belső
hanggenerátor nem szólal meg, amikor
megütünk egy padot.
3. A (PATCH/VALUE) tárcsával válasszuk
ki a kiküldés tartalmát.
4. Állítsuk a felvevő sequencert felvétel
(Record) módba. Hogyha egy másik HPD-
80
15-re szeretnénk adatokat kiküldeni, a vevő
HPD-15-t állítsuk lejátszás (Play)módba.
Feljegyzés:
A vevő egységgel kapcsolatban a saját
használati utasítását használja.
Vétel (Bulk Load)
5. Nyomjuk meg a (WRITE) gombot az adat
kiküldés elkezdéséhez.
*Ha szeretnénk megállítani az adatok
kiküldését nyomjuk meg az (EXIT) gombot.
Megjegyzés:
Az adatok vételével a HPD15 memóriájában
előzőleg tárolt adatok, elvesznek.
Használjunk MIDI kábelt, hogy a HPD-15
MIDI In csatlakozóját összekapcsoljuk a
külső
MIDI
egység,
MIDI
Out
csatlakozójával. Állítsuk a HPD15-t play
módba.
A HPD15 alkalmas sequenceren tárolt
adatok vételére.
BlkDmp: ALL, SYS, SEQ ALL, PATCH
ALL,
GROUP01-10,
U0101-1008,
TEMPORARY, U0101-1008-U0101-1008
ALL:
Az összes beállítás kiküldése.
SYS:
System beállítások kiküldése (67.old)
SEQ ALL:
Az összes sequencer user pattern adat
kiküldése (59.old.)
PATCH ALL:
Az összes user patch beállítás kiküldése.
GROUP01-10:
Az összes patch beállítás kiküldése egy
kiválasztott patch csoporton belül.
U0101-1008:
A kiválasztott user patch beállítás kiküldése.
TEMPORARY:
A jelen patch beállítások kiküldése. Ezáltal
lehetőségünk van, hogy kiküldjünk adatokat
anélkül, hogy elmentenénk őket a
memóriában.
U0101-1008-U0101-1008:
A user patch beállítások meghatározott
tartományának kiküldése.
Küldjünk adatokat egy külső sequencerről a
HPD15-re.
A
kiküldött
beállítások
átmásolódnak.
81
Ha elveszítjük a DEVICE ID beállításokat,
melyeket
bulk
dump
adatmentésnél
használtunk, az elmentett bulk adatokat
többé nem tudjuk visszatölteni.
DEVICE ID beállítás
Programváltás
Patches)
Az alábbiakban bemutatott beállítások csak
akkor szükségesek, hogyha különböző
adatokat szeretnénk kiküldeni, két vagy több
HPD15 egységre, egy időben. Más esetben
ne változtassuk meg ezt a beállítást.
A gyári ID beállítás = „17”.
1. Nyomjuk meg a (SYSTEM) gombot, hogy
világítson.
2. Nyomjuk meg (◄►PARAMETER)
gombokat, hogy az alábbi kijelző képet
kapjuk.
3.
A
(PATCH/VALUE)
tárcsával
változtassuk meg az ID-t.
4. Amikor befejeztük, nyomjuk meg a
(SYSTEM)
vagy
(EXIT)
gombok
valamelyikét.
DEVICE ID: 1-32
Példa:
Győződjünk meg róla, hogy amikor a bulk
dump funkció segítségével elmentettük az
adatokat, a HPD15 DEVICE ID-je „17”
volt. Ellenkező esetben az adatok
visszatöltésénél a HPD15 nem tudja fogadni
azokat.
Megjegyzés:
82
lista
(User
Hibaelhárítás
*A preset patches programváltás lista egy
másik oldalon, Patch lista címszó alatt
található.
Növeljük meg az értékeket.
Ez a fejezet segítséget nyújt abban, hogyha
használat közben bármilyen problémát
tapasztalunk.
Nincs „Off” állásban a Pad Inst beállítás?
(36.old.)
Válasszunk ki egy hangszert.
Nincs „Off” állásban a Local Control
beállítás? (80.old.)
Válasszuk ki az „On” állást.
Világít a D Beam vagy ribbon (SOUND)
gombja?
Nyomjuk meg a (SOUND) gombot, hogy
világítson.
Megfelelő helyre csatlakoztattuk a
kábeleket?
Csatlakoztassuk a kábeleket az OUTPUT
aljzatokra.
Problémák a globális hangokkal
Nem a kívánt hang szól
Megfelelő a pad érzékenység beállítás?
Ellenőrizzük, hogy az alábbi paraméterek a
megfelelő értékre vannak állítva.
System beállítások:
PAD Sens (70. old.), DBEAM Sens (69.
old.)
Patch beállítások:
PadSnsType (54. old.), TrigMode (36. old.)
Az OUTPUT-ra csatlakoztatott
külső egység túl halkan szól
Nem tartalmaz a csatlakoztatáshoz
használt kábel ellenállást?
Használjunk ellenállás nélküli kábelt.
Megjegyzés:
A HPD15 bekapcsoláskor automatikusan
beállítja D Beam érzékenységet. Ne takarjuk
el a D Beam érzékelőt, ameddig a patch név
meg nem jelenik a kijelzőn
Folyamatosan szól egy hang
Világít a (ROLL/HOLD) gomb? (16.old.)
Kapcsoljuk ki a (ROLL/HOLD) gombot.
Nincs véletlenül „Gate” vagy „Trig”
beállítás kiválasztva „Trig” módban?
(36.old.)
Válasszuk ki a „Shot” beállítást.
Nincs eltakarva a D Beam érzékelő ablak?
(16.old.)
Ügyeljünk arra, hogy szabadon hagyjuk a D
Beam ablakot.
Megjegyzés:
Amennyiben lábcin vezérlő pedált (FD-7)
csatlakoztatunk a HPD15-re, ellenőrizzük a
pedál pozícióját, bekapcsoláskor. Ne lépjünk
rá a pedálra ameddig a patch név meg nem
jelenik a kijelzőn.
Nincs hang
Nincs teljesen lecsavarva a (VOLUME)
forgató gomb? (10.old.)
A (VOLUME) gombot az óramutató
járásával egyező irányba forgassuk el.
Nincs teljesen lecsavarva a bal oldali
(REALTIME MODIFY) forgatógomb?
(19.old.)
Nyomjuk meg a (SELECT) gombot, hogy a
felső kijelző világítson. Forgassuk el a bal
oldali
(REALTIME
MODIFY)
forgatógombot az óramutató járásával
egyező irányban.
Ellenőrizte, hogy a PAD SET Level (25.
old.), PAD Level (36.old.) és a (Master
Volume (54.old.) patch beállítások nem túl
alacsonyak-e?
Növeljük meg az értékeket.
Ellenőrizte, hogy az Effect Level, Direct
Level és FxOut Volume (40.old.) multieffekt beállítások nem túl alacsonyak-e?
A hang nem változik a módosításokkal
Megfelelő a kiválasztott pad?
Az utoljára leütött pad kerül editálásra.
Nincs véletlenül „OFF” állásban a „Pad
Chase” funkció? (68.old.)
Válasszuk ki az „On” állást.
83
Multi effektek / Zengető / LFO
nem alkalmazhatóak
Sequencer problémák
Világít a (MULTI-EFFECTS) gomb?
Nyomjuk meg a (MULTI-EFFECTS)
gombot, hogy világítson.
Nincs véletlenül „OFF” állás kiválasztva
REVERB Type (25.old.) vagy a MULTIFX/LFO beállításokra? (25. old., 36.old.)
Válasszunk más beállítást, mint „OFF”.
Nem túl alacsony a Reverb Send érték a
PAD SET vagy PAD beállításoknál? (25.
old, 36.old.)
Nincs hang a sequencer elindításánál
MIDI vonatkozású problémák
A
visszajátszás
megszakad
közvetlenül az elindítás után
Véletlenül nem egy „üres” pattern-t
próbálunk visszajátszani?
Használjunk előadás adatokat tartalmazó
pattern-eket visszajátszáshoz.
Nincs
véletlenül
„Ext”
beállítás
kiválasztva a „Seq Sync” funkcióra? (68.
old.)
Válasszuk ki az „Int” beállítást.
Nincs hang külső MIDI vezérlő
használatakor
(sequencer,
keyboard stb.)
Nincs véletlenül a „Tap” beállítás
kiválasztva a pattern PlayType-ra?
Válasszunk más beállítást, mint „Tap”.
(60.old.)
Megfelelően csatlakoztattuk a MIDI
kábeleket? (78.old.)
Megfelelő a MIDI csatorna beállítás?
Válassza ki a megfelelő MIDI csatornát.
TIPP
A „Tap” egy kényelmes visszajátszási
funkció. Az adott pad megütésével elindítja a
pattern visszajátszást.
Bulk Dump nem küldhető ki
Megfelelően csatlakoztattuk a MIDI
kábeleket?
Amennyiben
Bulk
Dump
adatokat
szeretnénk menteni egy külső egységre,
csatlakoztassuk a HPD15 MIDI OUT/THRU
csatlakozóját a külső sequencer MIDI IN
aljzatára (80.old.)
Nincs véletlenül letiltva a MIDI Exclusive
üzenetek vétele a külső MIDI egységen?
Tanulmányozzuk a külső egység használati
utasítását.
84
A patch lánc beállítások kitörlése.
Gyári beállítások visszaállítása
PATCH ALL:
Az összes gyári patch beállítás visszatöltése.
Visszaállíthatjuk a HPD15 gyári patch és pad
beállításait, valamint a gyárilag elmentett
pattern adatokat.
PTN ALL:
Az összes user pattern adat kitörlése.
ALL:
Az összes gyári beállítás visszatöltése.
Megjegyzés:
A gyári adatok visszaállításánál minden
korábban elmentett adat elvész. Használjuk a
Bulk Dump (80.old.)funkciót, hogy a
beállításainkat elmentsük egy külső MIDI
egységre.
Visszaállítása
beállításoknak
a
Megjegyzés
A gyári beállítás visszatöltése közben ne
kapcsoljuk
ki
a
készüléket.
Ez
összezavarhatja a HPD memóriájában
található adatokat.
gyári
1. Nyomjuk meg a (SYSTEM) gombot.
2. Nyomjuk meg a (PARAMETER ►)
gombot, hogy az alábbi kijelző képet kapjuk:
TIPP:
Meggyorsíthatjuk a kiválasztást a Skip
funkció segítségével (32.old.)
3. A (PATCH/VALUE) tárcsával válasszuk
ki a visszaállítani kívánt partot.
4. Nyomjuk meg a (WRITE) gombot, hogy
jóvá hagyjuk a gyári visszaállítást.
*Ha úgy döntünk, hogy nem hagyjuk jóvá,
nyomjuk meg az (EXIT) gombot.
FACTORY RESET: SYSTEM, CHAIN
ALL, PATCH ALL, PTN ALL, ALL
SYSTEM:
Állítsuk vissza az összes gyári system
beállítást.
CHAIN ALL:
85
Üzenetek és hibaüzenetek
Ez a rész a HPD15 üzeneteit és hibaüzeneteit
tartalmazza, magyarázatokkal.
Hibaüzenetek
Kitöltöttük az egy pattern felvételéhez
használható 999 ütemet. Nyomjuk meg az
(EXIT) gombot.
Belső rendszer probléma jelentkezett.
Vegyük fel a kapcsolatot a legközelebbi
ROLAND szervizzel.
Ez egy Preset pattern, melyet nem lehet
editálni vagy rögzíteni. Válasszunk ki egy
user patter-t.
Probléma a HPD15 memóriájában tárolt
adatokkal. Nyomjuk meg a (WRITE)
gombot, hogy jóvá hagyjuk a gyári
visszaállítást.
A pattern túl nagy mennyiségű adatot
tartalmaz, ezért nem lehet lejátszani.
Megjegyzés:
Hogyha adatmentés közben kikapcsoljuk a
HPD15-t, a memóriában tárolt adatok
megsérülhetnek.
A Bulk Dump adatok vétele nem lehetséges.
Ellenőrizzük
a
MIDI
kábelek
csatlakoztatását.
A felvétel készítés vagy editálás nem
kivitelezhető, mert kevés a belső memória.
Nyomjuk meg az (EXIT) gombot.
Töröljünk már nem használatos pattern-eket
(64.old.)
A „system exclusive” üzenetek checksum
értéke nem megfelelő.
Javítsuk ki a checksum értéket.
Ez a pattern nem tartalmaz előadás adatokat,
ezért nem editálható.
Túl nagy mennyiségű MIDI üzenet vétele,
rövid idő alatt.
Ellenőrizzük a külső MIDI egység megfelelő
csatlakoztatását. (78.old.)
Ha a probléma nem akar megszűnni,
csökkentsük a HPD15-re kiküldött MIDI
üzenetek mennyiségét.
A pattern adatok nem menthetőek.
86
Üzenetek
A MIDI kábel csatlakozás megszűnt. A
kommunikáció valamilyen okból megszakadt
a külső MIDI egységgel.
Ellenőrizzük a MIDI kábeleket.
A HPD15 adatokat ment a memóriájába. Ne
kapcsoljuk ki a készüléket.
A HPD15 adatokat másol. Ne kapcsoljuk ki a
készüléket.
A nem megfelelő Device ID beállítás miatt a
system exclusive üzenetek nem fogadhatóak.
Állítsuk be a megfelelő Device ID-t. (82.
old.)
A HPD15 jóvá hagy egy funkció váltást. Ne
kapcsoljuk ki a készüléket.
A HPD15 jóvá hagy egy adat feldolgozást.
Ne kapcsoljuk ki a készüléket.
A HPD15 visszatölti a gyári beállításokat.
Ne kapcsoljuk ki a készüléket.
A HPD15 Bulk adatokat küld ki.
A HPD15 Bulk adatokat
kapcsoljuk ki a készüléket.
87
fogad.
Ne
A HPD15 MIDI üzenetei és a MIDI IN
csatlakozóra
érkező
MIDI
üzenetek
kiküldésre kerülnek erről a csatlakozóról.
A MIDI-ről
A MIDI (Musical Instruments Digital
Interface) egy nemzetközi szabvány, amely
lehetővé teszi a zenei adatok áramlását,
elektronikus hangszerek és számítógépek
között. Hogyha MIDI kábelek segítségével
összekapcsolunk MIDI egységeket, akkor a
billentyűzetről megszólaltathatunk különbőző hangszíneket, elérhetünk automatikus
program váltásokat stb. Amennyiben a
HPD15-t önálló egységként használjuk, nem
szükséges a MIDI részletes ismerete. Hogyha
MIDI billentyűzetről szeretnénk pattern-eket
rögzíteni a HPD15-re, vagy hangmodulként
szeretnénk használni, vagy szeretnénk
részleteiben
megismerni
a
HPD15
tulajdonságait, akkor tanulmányozzuk a
MIDI vonatkozású kérdéseket is.
MIDI csatornák és
timbral hangforrások
Multi
A MIDI számos különböző típusú adatot
közvetít egy szimpla MIDI kábelen
keresztül. A MIDI csatornák koncepciója
lehetővé teszi, hogy a csatlakoztatott
egységek megkülönböztessék ezeket az
adatokat. A MIDI csatornák a TV
csatornákhoz hasonlóak. Hogyha a televízión
csatornát váltunk, akkor különböző TV
csatornák programjait nézhetjük. A MIDI
szintén lehetővé teszi a csatlakoztatott
egységek számára, hogy szelektálják az
információkat.
MIDI csatlakozók
A HPD15
rendelkezik,
szolgálnak.
két MIDI csatlakozóval
melyek
különböző
célt
A MIDI 16 csatornát használ (1-16). Állítsuk
be a vevő egység MIDI csatornáját, így a
berendezés csak a beállított csatornán képes
adatokat fogadni.
Példa:
Állítsuk be a MIDI billentyűzetet, hogy az 1
ill. 2 MIDI csatornán küldjünk ki adatokat.
Ezután állítsuk be az „A” hangmodult, hogy
csak az 1 csatornán fogadjon adatokat, ill.
állítsuk be a „B” hangmodult, hogy csak a 2
csatornán fogadjon adatokat. Ezzel a
beállítással egy zenekari megszólalást hozhatunk létre. Beállíthatunk pl. gitár hangot az
„A” modulra, és basszus hangot a „B”
modulra.
MIDI IN csatlakozó
Ez a csatlakozó külső MIDI egységekről
(billentyűzetek, sequencerek, vezérlők stb.)
érkező üzenetek fogadására szolgál. Ezen
keresztül megszólaltathatjuk a HPD15
hangszíneit
és
megváltoztathatjuk
a
beállításait is.
MIDI OUT/THRU csatlakozó
A HPD15 kombinálva használja a MIDI
OUT és MIDI THRU csatlakozót. a „Soft
Thru” beállítással (79.old) megváltoztathatjuk a funkcióját. A gyári beállítás a
„Soft Thru OFF”.
Soft Thru OFF:
Ez a csatlakozó MIDI üzeneteket küld ki,
külső egységek számára. A MIDI IN
csatlakozóra beérkező üzenetek nem
kerülnek kiküldésre.
Soft Thru ON:
A HPD15 hangmodulként használva a 16ból, 5 MIDI csatornán képes adatot fogadni.
Azokat a hangmodulokat (HPD15-t is
beleértve), amelyek képesek egyszerre több
MIDI csatornán adatot fogadni, ill. az egyes
MIDI csatornákon különböző hangszíneket
88
megszólaltatni,
hangmoduloknak hívjuk.
„multi-timbral”
A beépített sequencer működése
A sequencer egy elektronikus hangszer,
melyet előadás adatok rögzítésére és
visszajátszására használhatunk. A HPD15
tartalmazza ezeket a sequencer funkciókat. A
HPD15 beépített preset pattern-ekkel
rendelkezik, melyeket gyakorláshoz és egyéb
céllal
is
használhatunk,
továbbá
létrehozhatunk saját pattern-eket is.
Visszajátszáskor, a sequencer által felvett
előadás adatokat a belső haggenerátorra
küldjük el, amely megszólaltatja azokat. A
sequencer egyes partjaira rögzített adatok , a
belső hanggenerátor vonatkozó partjait
szólaltaják meg. Felvétel készítésekor a
padokról, vagy MIDI billentyűzetekről
érkező adatokat a sequencer rögzíti és
visszajátszáskor kiküldi hangmodulra.
89
Háttér hangszer lista
90
MIDI implementáció
91
92
Műszaki adatok
Hangszerek
Pad hangszerek: 572
Háttér hangszerek:54
Csatlakozók
Output Jack (L ( MONO) R)
Phones Jack (stereo)
Mix in Jack (stereo)
Expression Pedal/Hi-Hat Control Jack
Trigger Input Jack (dual)
Foot Switch Jack (dual)
MIDI Connectors (IN, OUT/THRU)
User Patch-ek
80
Kimeneti impedancia
1 kohm
Patch láncok
10 lánc (32 lépés/lánc)
Hálózati ellátás
AC adapter (DC 9V)
Effekt típus
Zengető, Multi effektek
Áramellátás
630mA
Sequencer
User pattern-ek: 99 (maximum)
Sávok: 4
Lejátszás funkciók: OneShot, Loop, Tap
Felbontás: 96 egység/negyed hang
Felvétel metódus: valós idejü
Méretek
406(W) x 405 (D) x 98 (H) mm
16 x 16 x 3-768 inch
Tempó
20-240
Tartozékok
Használati utasítás
AC adapter
HPD15: HandSonic
Maximum polifónia
64 Hang
Kijelző
16 karakter, 2
megvilágítással)
sor
(LCD
Súly
19 kg adapter nélkül
Opciók
Pad (PD-5, PD-7, PD-9, PD-80, PD-80R,
PD-100, PD-120)
Láb vezérlő egység (KD-7, KD-80, KD-120)
Lábcin vezérlő pedál (FD-7)
Expression pedál (EV-5)
Lábkapcsoló (BOSS, FS-5U)
Állvány (PDS-15)
háttér
Vezérlők
Volume Knob
Realtime Modify Knob 1,2,3
Ribbon L/R
D Beam
*A termék fejlesztés érdekében a berendezés
külső megjelenése és műszaki adatai
változtatás
tárgyát
képezik,
előzetes
bejelentés nélkül.
Pad
10 inch-es, 15 szekció, nyomás érzékeny
93
Függelék
PRESET PATTERN LISTA
94
EFFEKT LISTA
95
PRESET PATCH LISTA
96
HANGSZER LISTA
97
98
Download PDF