Crocodile User Guide

<180 cm
<80 kg
Crocodile User Guide
EN 12182
EN ISO 11199-2
2013.06-rev.01
www.support.R82.com
Date: YYYY-MM-DD Max.Load: XX KG
SN:
XXXXXX
Ver.: XX
Art.No:
XXXXXX
Product - Size X
CROCODILE
1&2
CROCODILE
3
3
13
ENGLISH
GERMAN
27 - 30
31 - 34
4-5
14 - 15
NEDERLANDS
DANSK
35 - 38
39 - 42
6
16
NORSK
SVENSKA
43 - 46
47 - 50
7
17
SUOMI
ESPAÑOL
51 - 54
55 - 58
8
18
FRANÇAIS
ITALIANO
59 - 62
63 - 66
9
19
PORTUGUÊS
PORTUGUÊS DO BRASIL
67 - 70
71 - 74
10
20
РОССИЯ
POLSKI
75 - 78
79 - 82
11
21
ČESKY
SLOVENSKY
83 - 86
87 - 90
12
22
中國
日本
91 - 94
95 - 98
23
23
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
99-102
24 - 25
24 - 25
(01)0570729530134(21)256829
cm (inch)
XXXXXXX/01
XXXXXXX/01
1.
2.
1.
2.
3.
4.
3.
4.
5.
6.
5.
6.
999609xxxx - 2013.03
www.support.R82.com
999609xxxx - 2013.03
www.support.R82.com
www.support.R82.com
CROCODILE 1 & 2
3
CROCODILE 1
CROCODILE 2
<115 cm
<150 cm
<45 kg
<30 kg
M AX
www.support.R82.com
M AX
CROCODILE 1 & 2
4
1.
2.
3.
4.
5.
CROCODILE 1 & 2
5
6.
7.
8.
9.
10.
www.support.R82.com
CROCODILE 1 & 2
6
1.
2.
3.
4.
5.
MAX
CROCODILE 1 & 2
7
1.
2.
6 mm
3.
4.
6 mm - 2,5 Nm
5.
www.support.R82.com
CROCODILE 1 & 2
8
1.
2.
3.
4.
5.
CROCODILE 1 & 2
9
1.
2.
3.
4.
5.
www.support.R82.com
CROCODILE 1 & 2
10
1.
2.
3.
4.
5.
6.
CROCODILE 1 & 2
11
1.
2.
3.
4.
5.
www.support.R82.com
CROCODILE 1 & 2
12
40°
A
B
A
Date: YYYY-MM-DD Max.Load: XX KG
SN:
XXXXXX
Ver.: XX
Art.No:
XXXXXX
Product - Size X
(01)0570729530134(21)256829
B
Parallelvej 3
DK-8751 Gedved
www.R82.com
Made in Denmark
CROCODILE 3
13
CROCODILE 3
<180 cm
<80 kg
M AX
www.support.R82.com
CROCODILE 3
14
1.
2.
3.
4.
5.
CROCODILE 3
15
5.
6.
7.
8.
9.
10.
www.support.R82.com
CROCODILE 3
16
1.
2.
3.
4.
5.
MAX
CROCODILE 3
17
1.
2.
6 mm
3.
1.
4.
6 mm - 2,5 Nm
5.
1.
www.support.R82.com
CROCODILE 3
18
1.
2.
3.
4.
5.
CROCODILE 3
19
1.
2.
3.
1.
4.
www.support.R82.com
5.
CROCODILE 3
20
1.
4.
3.
4.
5.
6.
CROCODILE 3
21
1.
2.
3.
4.
5.
www.support.R82.com
CROCODILE 3
22
40°
A
B
A
Date: YYYY-MM-DD Max.Load: XX KG
SN:
XXXXXX
Ver.: XX
Art.No:
XXXXXX
Product - Size X
(01)0570729530134(21)256829
B
Parallelvej 3
DK-8751 Gedved
www.R82.com
Made in Denmark
23
cm (inch)
1
2
27-55
(10½-21¾”)
32-60
(12½-23½”)
35-69
(13½-27¼”)
39-70
(15¼-27½”)
55-88
(21¾-34¾”)
70-100
(27½-39½”)
62 (24½”)
69 (27¼”)
69 (27¼”)
72 (28¼”)
84 (33”)
87 (34¼”)
5,5 kg
6,5 kg
12 kg
27 (29½”)
77 (30¼”)
90 (35½”)
max 115
(42¼”)
max 150
(59”)
max 180
(71”)
max 30 kg
max 45 kg
max 80 kg
7°
www.support.R82.com
3
15°
3,5°
24
XXXXXXX/01
1.
2.
3.
4.
5.
6.
XXXXXXX/01
1.
2.
9996097201
3.
4.
5.
6.
999609xxxx
- 2013.03
www.support.R82.com
999609xxxx - 2013.03
www.support.R82.com
XXXXXXX/01
XXXXXXX/01
1.
2.
3.
4.
5.
6.
9996097208
2.
1.
4.
3.
6.
5.
www.support.R82.com
999609xxxx
- 2013.03
999609xxxx - 2013.03
www.support.R82.com
XXXXXXX/01
1.
2.
3.
4.
5.
6.
9996097211
XXXXXXX/01
1.
2.
3.
4.
5.
6.
999609xxxx
- 2013.03
www.support.R82.com
999609xxxx - 2013.03
www.support.R82.com
XXXXXXX/01
1.
2.
3.
4.
5.
6.
9996097202
9996097205
9996097212
XXXXXXX/01
1.
2.
3.
4.
5.
6.
999609xxxx
- 2013.03
www.support.R82.com
999609xxxx - 2013.03
www.support.R82.com
XXXXXXX/01
XXXXXXX/01
1.
2.
3.
4.
5.
6.
9996097204
2.
1.
4.
3.
6.
5.
www.support.R82.com
999609xxxx
- 2013.03
999609xxxx - 2013.03
www.support.R82.com
XXXXXXX/01
1.
2.
3.
4.
5.
6.
9996097203
XXXXXXX/01
1.
2.
3.
4.
5.
6.
999609xxxx
- 2013.03
www.support.R82.com
999609xxxx - 2013.03
www.support.R82.com
25
XXXXXXX/01
1.
2.
3.
4.
5.
6.
9996097200
XXXXXXX/01
2.
1.
4.
3.
6.
5.
www.support.R82.com
999609xxxx
- 2013.03
999609xxxx - 2013.03
www.support.R82.com
XXXXXXX/01
XXXXXXX/01
1.
2.
3.
4.
5.
6.
9996097207
1.
2.
3.
4.
5.
6.
999609xxxx
- 2013.03
www.support.R82.com
999609xxxx - 2013.03
www.support.R82.com
XXXXXXX/01
XXXXXXX/01
1.
2.
3.
4.
5.
6.
9996097206
2.
1.
4.
3.
6.
5.
www.support.R82.com
999609xxxx
- 2013.03
999609xxxx - 2013.03
www.support.R82.com
XXXXXXX/01
XXXXXXX/01
1.
2.
3.
4.
5.
6.
9996097210
9996097209
2.
1.
4.
3.
6.
5.
www.support.R82.com
999609xxxx
- 2013.03
999609xxxx - 2013.03
www.support.R82.com
www.support.R82.com
26
39
DANSK
Tillykke med dit nye produkt fra R82 som leverer tekniske hjælpemidler til handicappede børn
og unge i hele verden. For at få fuldt udbytte af de muligheder produktet tilbyder, anbefaler
vi, at du læser denne vejledning omhyggeligt før brug og gemmer den til fremtidig reference.
Påtænkt anvendelse
Crocodile er designet til at give brugeren mulighed for at være mobil. Den kan vokse med brugeren og giver mange timers bevægelsesfrihed. Crocodile er let, nem at håndtere samt sikker
og nem at bruge, når instruktionerne i denne manual følges. En stor gruppe af børn og unge
f.eks børn med CP, GMFCS niveau 2-4, kan bruge Crocodile som et posterior (bagved bruger)
ganghjælpemiddel. Crocodile er konstrueret til én bruger af gangen, bliver leveret i 3 størrelser
og er velegnet til både indendørs og udendørs brug.
Overensstemmelseserklæring Dette produkt opfylder kravene i direktivet 93/42/EØF, retningslinjer for medicinsk udstyr. CEmærket skal fjernes ved ombygning af produktet, når det kombineres med et produkt fra en
anden frabrikant eller ved anvendelse af andet end originale R82 reservedele og tilbehør.
R82 Garanti
R82 yder 2 års garanti mod fejl I materialer og fejl opstået ved fremstillingen af produktet.
Garantien vil være under forbehold af kundens ansvar for at overholde serviceeftersyn og vedligehold af produktet med de intervaller, som foreskrives af leverandøren og/eller angivet i
manualen. For yderligere information henvises der til R82 hjemmeside/download.
Garantien ydes kun, hvis R82-produktet anvendes i det samme land, som det blev købt, og
hvis produktet kan identificeres ved hjælp af serienummeret. Garantien dækker ikke hændelig
skade, herunder skade forårsaget af fejlagtig anvendelse eller forsømmelse. Garantien omfatter ikke forbrugsvarer f.eks. dæk eller polstring, som er genstand for normal slitage, og som
skal udskiftes regelmæssig.
Garantien dækker ikke, hvis der er anvendt uoriginale R82-dele og tilbehør, eller hvis produktet
ikke er repareret eller ændret i henhold til retningslinjer og intervaller angivet af leverandøren
og/eller i servicemanualen (IFU). R82 forbeholder sig ret til at undersøge produktet, som er genstand for reklamation og den relevante dokumentation, før reklamationen accepteres under garanti, samt bestemme hvorvidt reklamationen skal føre til erstatning eller reparation af produktet. Det er kundens ansvar at returnere det reklamerede produkt under garanti til den adresse,
hvor det er blevet købt. Garantien stilles af R82 og gives efterfølgende af en R82 forhandler.
www.support.R82.com
DK
40
DANSK
Symboler
Til indendørs og udendørs brug
Når en bruger flyttes i produktet fra ét rum til et andet eller til et
udendørs areal, skal det sikres, at det nye område er plant og uden
forhindringer. Efterlad aldrig brugeren i produktet uden opsyn
DK
Se vejledning
Den seneste version af denne vejledning er altid tilgængelig og kan
udskrives i større størrelser fra R82 hjemmeside
Forsigtig
Forkert brug af produktet kan medføre alvorlige skader på brugeren, produktet eller miljøet
Forsigtig
Pas på ikke at få fingrene i klemme
Advarsel
Hold væk fra børn
Inspektion
Kontroller ofte
Rengøring
Skal holdes rent for at opretholde optimal funktion
Bortskaffelse Når et produkt når slutningen af ​​sin livscyklus, bør det skilles ad, så de forskellige materiale
typer kan genanvendes eller bortskaffes korrekt. Kontakt din lokale forhandler, hvis der er behov
for en præcis beskrivelse af hvert materiale. Kontakt venligst de lokale myndigheder for mulighederne om miljøvenlig genanvendelse eller bortskaffelse i dit område.
41
DANSK
Sikkerhed Skilte, symboler og instruktioner placeret på dette produkt må aldrig blive dækket eller fjernet,
og skal være læselige i hele produktets levetid. Ulæselige eller beskadigede tegn, symboler og
instruktioner skal straks erstattes eller repareres. Kontakt din lokale forhandler for vejledning.
Hjælper
Denne manual bør læses omhyggeligt før brug og gemmes til fremtidig reference.
Brugerens sikkerhed kan afhænge af, at anvisningerne i denne vejledning følges og
at produktet anvendes korrekt.
Brug altid korrekt løfteteknik og hjælpemidler til formålet.
Efterlad aldrig brugeren i produktet uden opsyn. Sørg for konstant tilsyn fra en
voksen.
Reparation/udskiftning må kun ske ved hjælp af nye originale R82 reservedele og
tilbehør samt i overensstemmelse med leverandørens anvisninger
Hvis du er i tvivl om sikkerheden ved brug af din R82 produkt, eller hvis dele skulle
svigte, skal du omgående stoppe med at bruge produktet og kontakte din lokale
forhandler.
Omgivelserne
Af hensyn til sikkerhed og komfort skal produktet flyttes væk fra solen og afkøles
før brug
Brug dette produkt på plane flader uden forhindringer. Vær opmærksom på reduceret manøvredygtighed på glatte veje.
Tjek oplysningerne i målskemaet hvis produktet skal bruges på skrå veje
Bruger
Hvis brugeren er tæt på maks. belasningen/højden og har mange ufrivillige bevægelser f.eks. rokkende, bør et produkt med større maks. belasning/højde, eller et
andet R82 produkt overvejes.
Vær opmærksom på brugerens evne til at øge ganghastigheden samt evnen til at
fuldføre skarpe sving, der kan få produktet til at blive ustabil.
Produkt
Efter enhver justering på produkt og tilbehør skal det sikres, at alle knapper, skruer
og spænder er sikkerhedsmæssigt fastspændt før brug. Hold alle værktøjer utilgængelig for børn
Bremsen skal aktiveres før brugeren placeres
Anti-tip sikringen skal aktiveres før og mens produktet bruges på skrå veje
Stabiliteten af produktet skal sikres, før brugeren placeres i det
Sørg for at hjul og dæk er fuldt funktionelle og sikre før brug
Undersøg produktet og alt tilbehør og udskift evt. slidte dele før brug
Dette produkt må ikke anvendes i et motorkøretøj. Brugeren skal være placeret i et
køretøjssæde og produktet skal opbevares i bagagerummet
Brugeren må ikke opholde sig i produktet, mens det bliver transporteret ind i eller
ud af et motorkøretøj ved hjælp af en læssebagsmæk
www.support.R82.com
DK
42
DANSK
Tabel for vedligeholdelse
Vedligeholdelse af medicinsk udstyr er helt og holdent ejeren af den
​​
pågældende produkts
ansvar. Undladelse af at vedligeholde et produkt i henhold til vejledningen kan medføre, at
garantien bortfalder. Desuden kan undladelse påvirke den kliniske tilstand eller sikkerhed for
brugeren og/eller plejeren.
DK
Interval
Forklaring
1. dag
Denne manual bør læses omhyggeligt før brug og gemmes til
fremtidig reference
Opbevar det medfølgende værktøj på/ved produktet
Dagligt
Brug en tør klud til at rengøre produktet
Visuel inspektion. Reparer eller udskift beskadigede eller slidte dele
Tjek at alle seler og veste er korrekt placeret og monteret
Tjek alle seler, veste og spænder for tegn på slidtage. Udskift hvis
nødvendigt
Vær opmærksom på evt. MAX-mærker før justering
Ugentligt
Kontroller at alle hjul bevæger sig frit og at alle låse/bremser let
kan aktiveres
Brug en klud med varmt vand og et mildt rengøringsmiddel til at
aftørre snavs og skidt fra produktet. Tør efter med en tør klud
Månedligt
For at undgå fejl skal alle møtrikker og bolte på dette produkt
kontrolleres og efterspændes
Alle svingbare dele skal tilføjes smøremiddel. Vi anbefaler at bruge
et professionelt smøremiddel, f.eks. Veidec Dry Lube
Årligt
Efterse stellet for synlige brud eller tegn på slidtage. Brug aldrig et
produkt, der viser tegn på fejl. Udfør årlig service
Tilbehør og reservedele
Produkterne fra R82 kan forsynes med forskelligt tilbehør, som gør at produktet opfylder den
enkelte brugers behov for støtte. Find det ønskede tilbehør på vores hjemmeside og kontakt din
lokale forhandler for yderligere information. Reservedele er tilgængelige på anmodning.
Service interval
En detaljeret inspektion af produktet skal ske hver 12. måned (hver 6. måned for tunge brugere), samt hver gang produktet overdrages til en ny bruger. Inspektionen skal udføres af en
teknisk kompetent person, der er uddannet i brugen af produktet.
Levetiden for dette produkt er 5 år ved normal brug og hvis al vedligeholdelse og service udføres
i overensstemmelse med producentens anvisninger samt påviseligt registreres.
nothing compares to a smile!
R82 A/S
R82 UK Ltd.
R82 GmbH
R82 Nederland B.V.
Parallelvej 3
8751 Gedved
Denmark
Tel +45 79 68 58 88
Fax +45 75 66 51 92
R82@R82.com
www.R82.com
Unit D4A,
Coombswood Business Park East
Coombswood Way,
Halesowen
West Midlands B62 8BH
England
Tel. +44 (0)121 561 2222
Fax +44 (0)121 559 5437
R82uk@R82.com
www.R82-uk.co.uk
An den Wiesen 10
55218 Ingelheim
Germany
Tel +49 (0)6132 710 70
Fax +49 (0)6132 710 710
R82de@R82.com
www.R82.de
Tinweg 8
8445 PD Heerenveen
The Netherlands
Tel +31 (0)513 68 16 86
Fax +31 (0)513 68 19 84
R82nl@R82.com
www.R82.nl
www.R82.be
Supplier for:
Rest of the world
Supplier for:
United Kingdom, Ireland
Supplier for:
Germany, Switzerland, Austria
Supplier for:
The Netherlands, Belgium
R82 cz, s.r.o.
Snug Seat Inc.
R82 au Pty Limited
Find your local dealer
Křenová 89/19
CZ-602 00 Brno
Czech Republic
Tel: +420 739 200 954
R82cz@R82.com
www.R82.cz
12801 E. Independence Blvd.
P. O. Box 1739
Matthews NC 28106
USA
Tel +1 800 336 7684
Fax +1 704 882 0751
Information@SnugSeat.com
www.SnugSeat.com
Unit 1, Level 2, 13 Lord Street
Botany NSW 2019
Australia
Tel +61 (02) 8213 6666
Fax +61 (02) 8213 6655
www.R82.com.au
Supplier for:
Czech Republic, Slovakia
Supplier for:
USA, Canada
Supplier for:
Australia
www.R82.com
M1220
Reserving our rights for printer’s error or discontinued products
Please find an updated edition on our website www.R82.com
© 2013 R82 A/S All rights reserved The R82 logo and the icons are registered trademarks of R82 A/S
Crocodile User Guide
DISTRIBUTOR:
Download PDF
Similar pages