Gebruiks- en montagehandleiding Inductiekookplaten KM

Gebruiks- en montagehandleiding
Inductiekookplaten
KM 6322 / KM 6323
KM 6347 / KM 6348
Lees beslist de gebruiks- en montagehandleiding voordat u uw apparaat plaatst,
installeert en in gebruik neemt.
Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt
schade aan uw apparaat.
nl - NL
M.-Nr. 09 496 110
Inhoud
Veiligheidsinstructies en waarschuwingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Algemeen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Modellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
KM 6322 / KM 6323 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
KM 6347 / KM 6348 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Bedieningspaneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Kookzones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Een bijdrage aan de bescherming van het milieu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Vóór het eerste gebruik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Eerste reiniging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Ingebruikneming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Inductie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Principe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Geluiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
De juiste pannen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Tabel vermogensstanden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Bediening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Principe van de bediening. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Kookplaat inschakelen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Kookzone inschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Vermogensstand instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Vermogensstand wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
PowerFlex-kookvlak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Aankookautomaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Booster. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Warmhouden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Uitschakelen en restwarmte-indicatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Tips om energie te besparen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
2
Inhoud
Timer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Kookwekker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Kookzone automatisch uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Timerfuncties tegelijk gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Beveiligingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Vergrendeling instellingen / apparaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Stop & Go . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Veiligheidsuitschakeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Oververhittingsbeveiliging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Reiniging en onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Programmering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Nuttige tips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Bij te bestellen accessoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Con|ctivity en Miele|home . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Kookplaat aanmelden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Kookplaat afmelden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Veiligheidsinstructies voor het inbouwen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Veiligheidsafstanden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Kookplaten met randlijst / facetrand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Aanwijzingen voor het inbouwen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Inbouwmaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
KM 6322 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
KM 6347 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Inbouwen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
3
Inhoud
Kookplaten zonder randlijst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Inbouwmaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
KM 6323 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
KM 6348 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Inbouwen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Elektrische aansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Aansluitkabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Aansluitschema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Klantcontacten / typeplaatje / garantie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
4
Veiligheidsinstructies en waarschuwingen
Dit apparaat voldoet aan de geldende veiligheidsvoorschriften.
Onjuist gebruik echter kan persoonlijk letsel of beschadigingen
tot gevolg hebben.
Lees daarom de gebruiks- en montagehandleiding aandachtig
door, voordat u het apparaat in gebruik neemt. In de handleiding
vindt u belangrijke instructies met betrekking tot inbouw, veiligheid, gebruik en onderhoud.
Als de "Veiligheidsinstructies en waarschuwingen" niet worden
opgevolgd, kan Miele niet aansprakelijk worden gesteld voor
schade die daarvan het gevolg is.
Bewaar de gebruiks- en montagehandleiding en geef deze door
aan een eventuele volgende eigenaar.
5
Veiligheidsinstructies en waarschuwingen
Verantwoord gebruik
~ Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor particulier huishoudelijk
gebruik (of daarmee vergelijkbaar).
~ Het apparaat mag niet buiten worden gebruikt.
~ Gebruik het apparaat voor het bereiden en warmhouden van gerechten.
Gebruik voor andere doeleinden is niet toegestaan.
~ Dit apparaat mag alleen worden gebruikt door personen die in
staat zijn het apparaat veilig te bedienen en die volledig op de
hoogte zijn van de inhoud van de gebruiksaanwijzing!
De personen die het apparaat bedienen, moeten zich bewust zijn
van de gevaren van een foutieve bediening.
6
Veiligheidsinstructies en waarschuwingen
Kinderen
~ Houd kinderen onder acht jaar op een afstand, tenzij u voortdurend toezicht houdt.
~ Kinderen vanaf acht jaar mogen het apparaat alleen zonder toe-
zicht gebruiken als ze weten hoe ze het apparaat veilig moeten bedienen. De kinderen moeten zich bewust zijn van de gevaren van
een foutieve bediening.
~ Kinderen mogen het apparaat niet zonder toezicht reinigen.
~ Houd kinderen in de gaten wanneer zij zich in de buurt van het
apparaat bevinden. Laat kinderen nooit met het apparaat spelen.
~ Het apparaat wordt tijdens het gebruik heet en blijft dat ook nog
enige tijd nadat het is uitgeschakeld. Houd kinderen op een afstand,
totdat het apparaat voldoende is afgekoeld en er geen
verbrandingsgevaar meer bestaat.
~ Verstikkingsgevaar!
Kinderen kunnen zich tijdens het spelen in verpakkingsmateriaal
wikkelen (bijvoorbeeld in folie) of het materiaal over hun hoofd trekken en stikken.
Houd verpakkingsmaterialen bij kinderen vandaan.
~ Verbrandingsgevaar!
Bewaar geen voorwerpen die voor kinderen interessant zijn in kastjes boven of achter het apparaat. De kinderen klimmen anders misschien op het apparaat.
~ Verbrandingsgevaar!
Draai de grepen van de pannen zo dat ze zich boven het werkblad
bevinden, zodat kinderen de pannen niet van het apparaat kunnen
trekken.
~ Maak gebruik van de vergrendeling, zodat kinderen het apparaat
niet onbedoeld kunnen inschakelen of instellingen kunnen wijzigen.
7
Veiligheidsinstructies en waarschuwingen
Technische veiligheid
~ Door ondeskundig uitgevoerde installatie-, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden kunnen grote risico’s voor de gebruiker ontstaan. Laat installatie-, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden
uitsluitend door vakmensen uitvoeren die door Miele zijn
geautoriseerd.
~ Een beschadigd apparaat kan uw veiligheid in gevaar brengen.
Controleer het voor de inbouw op zichtbare schade. Neem een beschadigd apparaat nooit in gebruik.
~ De elektrische veiligheid van het apparaat is uitsluitend gegarandeerd, als het wordt aangesloten op een aardingssysteem dat volgens de geldende voorschriften is geïnstalleerd. Aan deze fundamentele veiligheidsvoorwaarde moet worden voldaan.
Laat de elektrische installatie bij twijfel door een vakman inspecteren.
~ De aansluitgegevens (frequentie en spanning) op het typeplaatje
moeten beslist met de waarden van het elektriciteitsnet overeenkomen, om beschadiging van het apparaat te voorkomen.
Vergelijk deze gegevens voor de aansluiting.
Raadpleeg bij twijfel een elektricien.
~ Met een stekkerdoos of verlengsnoer kan een veilig gebruik van
het apparaat niet worden gewaarborgd (brandgevaar). Sluit het apparaat hiermee niet op het elektriciteitsnet aan.
~ Gebruik het apparaat alleen als het is ingebouwd, zodat de veiligheid gewaarborgd is.
~ Dit apparaat mag niet op een niet-stationaire locatie (zoals een
boot) worden gebruikt.
8
Veiligheidsinstructies en waarschuwingen
~ Wanneer onderdelen worden aangeraakt die onder spanning
staan of wanneer elektrische of mechanische onderdelen worden
veranderd, is dit gevaarlijk voor de gebruiker. Het kan er tevens toe
leiden dat het apparaat niet meer goed functioneert.
Open nooit de ommanteling van het apparaat.
~ De garantie vervalt als het apparaat niet door een technicus
wordt gerepareerd die door Miele is geautoriseerd.
~ Alleen van originele onderdelen garandeert Miele dat deze aan
de veiligheidseisen voldoen. Defecte onderdelen mogen alleen door
originele onderdelen worden vervangen.
~ De kookplaat mag niet worden gebruikt met een externe
schakelklok of een systeem dat op afstand werkt.
~ Het apparaat mag uitsluitend door een vakman op het net worden
aangesloten. Als een beschadigde kabel moet worden vervangen,
moet een speciale kabel worden gebruikt. Alleen een vakman mag
de kabel aansluiten (zie "Elektrische aansluiting").
~ Bij installatie-, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden dient het
apparaat spanningsvrij te worden gemaakt.
Ga daarvoor als volgt te werk:
– schakel de hoofdschakelaar van de huisinstallatie uit of
– draai de zekering van de huisinstallatie er geheel uit of
– trek de stekker (indien aanwezig) uit de contactdoos.
Trek daarbij aan de stekker en niet aan de aansluitkabel.
~ Is de kookplaat voorzien van een communicatiemodule, dan moet
bij installatie-, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan de
kookplaat ook de communicatiemodule spanningsvrij worden gemaakt.
9
Veiligheidsinstructies en waarschuwingen
~ Neem de kookplaat niet in gebruik bij een defect of bij breuken,
scheuren en barsten in de keramische plaat c.q. schakel het apparaat meteen uit. Maak de kookplaat spanningsvrij. U kunt anders
een elektrische schok krijgen!
Veilig gebruik
~ Olie en vet kunnen bij oververhitting vlam vatten. Houd het appa-
raat goed in de gaten als u met olie en/of vetten werkt.
Blus een brand met olie of vet nooit met water. Schakel het apparaat
uit en doof de vlammen voorzichtig met een deksel of een
blusdeken.
~ Flambeer nooit onder een afzuigkap. Door de vlammen kan de afzuigkap in brand vliegen.
~ Spuitbussen, licht ontvlambare vloeistoffen en brandbare materialen kunnen bij verhitting vlam vatten. Bewaar dergelijke producten
daarom niet in een schuiflade onder het apparaat. Een eventuele
bestekbak moet van hittebestendig materiaal zijn.
~ Verhit kookgerei nooit leeg.
~ In afgesloten blikken en dergelijke ontstaat tijdens het inmaken of
verwarmen overdruk. Hierdoor kunnen deze voorwerpen
openbarsten.
Gebruik het apparaat niet om voedingsmiddelen in afgesloten blikken en dergelijke in te maken of te verwarmen.
~ Dek het apparaat nooit af met een afdekplaat, een doek, folie of
iets dergelijks. Als het apparaat per ongeluk wordt ingeschakeld of
nog heet is, kan het betreffende materiaal vlam vatten, barsten of
smelten.
10
Veiligheidsinstructies en waarschuwingen
~ Als u een elektrisch apparaat (bijvoorbeeld een mixer) in de buurt
van het apparaat gebruikt, mag de aansluitkabel niet in aanraking
komen met het hete apparaat. De isolatie van de kabel zou beschadigd kunnen raken.
~ Als het apparaat achter een meubeldeur is ingebouwd, mag u het
alleen gebruiken als de deur geopend is.
Sluit de meubeldeur pas als de restwarmte-indicatie is gedoofd.
~ Wanneer u het apparaat gebruikt, wordt het zeer heet. Ook na het
uitschakelen blijft het dat nog enige tijd. De restwarmte-indicator
geeft aan of het apparaat nog heet is.
~ U kunt zich aan het hete apparaat branden. Gebruik daarom altijd
ovenhandschoenen of pannenlappen als u met het hete apparaat
werkt. Gebruik alleen droge handschoenen of pannenlappen. Nat of
vochtig textiel geleidt de warmte beter en kan door stoomvorming
verbrandingen veroorzaken.
~ Als het apparaat is ingeschakeld, onbedoeld wordt ingeschakeld
of bij restwarmte kunnen metalen voorwerpen op het apparaat heet
worden.
Andere materialen kunnen smelten of vlam vatten.
Vochtige pandeksels kunnen zich vastzuigen.
Gebruik het apparaat niet als werkblad.
Schakel de kookzones na gebruik uit!
~ Als suiker, suikerhoudend voedsel, kunststof of aluminiumfolie op
een hete kookzone terechtkomt en smelt, gaat u als volgt te werk:
Vermeng suikerhoudende stoffen onmiddellijk met water. Schakel
vervolgens de kookzone uit en verwijder de stoffen met een schraper, zolang de plaat nog heet is. Als u de stoffen eerst laat afkoelen,
kan de keramische plaat beschadigd raken. Draag tijdens de reiniging ovenhandschoenen.
Reinig de kookplaat met een reinigingsmiddel voor keramische platen, zodra de plaat is afgekoeld.
11
Veiligheidsinstructies en waarschuwingen
~ Door drooggekookte pannen kan de keramische plaat beschadigd raken. Houd daarom altijd toezicht op de kookplaat!
~ Gebruik alleen pannen met een gladde bodem. Een ruwe bodem
kan krassen op de keramische plaat veroorzaken.
~ Zout, suiker of zandkorrels (bijvoorbeeld van groente) kunnen
krassen veroorzaken, als ze onder de pan komen. Zorg dat de keramische plaat en de panbodem schoon zijn, voordat u het kookgerei
op het apparaat plaatst.
~ Laat geen voorwerpen op de keramische plaat vallen. Zelfs een
licht voorwerp (zoals een zoutvaatje) kan scheuren of barsten veroorzaken.
~ Hete voorwerpen op de sensortoetsen en de displays kunnen de
elektronica eronder beschadigen. Zet nooit hete pannen op de sensortoetsen en de displays.
~ Vanwege de snelle reactietijd van inductiekookzones kan de tem-
peratuur in de panbodem in zeer korte tijd de
zelfontbrandingstemperatuur van olie en vet bereiken. Houd daarom
altijd toezicht op het apparaat!
~ Verhit vetten en olie hooguit gedurende een minuut en gebruik
daarvoor nooit de booster.
~ Alleen voor personen met een pacemaker:
In de directe omgeving van het ingeschakelde apparaat ontstaat
een elektromagnetisch veld. Het is niet waarschijnlijk dat dit veld de
werking van de pacemaker nadelig beïnvloedt. Neem bij twijfel contact op met de fabrikant van de pacemaker of met uw arts.
~ Het elektromagnetische veld van de ingeschakelde kookplaat kan
de functie van magnetiseerbare voorwerpen beïnvloeden.
Houd magnetiseerbare voorwerpen, zoals creditcards, diskettes, rekenmachines, etc. uit de buurt van het ingeschakelde apparaat.
12
Veiligheidsinstructies en waarschuwingen
~ Metalen voorwerpen die in een lade onder de kookplaat worden
bewaard, kunnen heet worden als u het apparaat lang en intensief
gebruikt. Bewaar daarom geen metalen voorwerpen in een lade die
zich meteen onder de kookplaat bevindt.
~ Het apparaat is voorzien van een ventilator. Als zich onder het
ingebouwde apparaat een lade bevindt, moet de afstand tussen de
inhoud van de lade en de onderkant van het apparaat voldoende
zijn om de ventilatie te waarborgen. Bewaar geen spitse en kleine
voorwerpen of papier in de lade. Deze voorwerpen kunnen via de
ventilatieopeningen in de behuizing terechtkomen of aangezogen
worden. De ventilator kan dan beschadigd raken of de koeling kan
worden beïnvloed.
~ Plaats nooit twee pannen tegelijk op een kook-/braadzone of
PowerFlex-kookvlak.
Reiniging en onderhoud
~ De stoom van een stoomreiniger kan in aanraking komen met delen die onder spanning staan en zo kortsluiting veroorzaken.
Gebruik voor de reiniging nooit een stoomreiniger.
~ Schakel de kookplaat niet in als deze boven een pyrolyse-oven of
-fornuis is ingebouwd en de pyrolysefunctie actief is, omdat de oververhittingsbeveiliging van de kookplaat zou kunnen reageren (zie de
betreffende rubriek).
13
Algemeen
Modellen
KM 6322 / KM 6323
a Kookzone met booster
b Kookzone met booster
c PowerFlex-kookzone met TwinBooster
d PowerFlex-kookzone met TwinBooster
c + d combineerbaar tot een groot PowerFlex-kookvlak
e Bedieningspaneel
14
Algemeen
KM 6347 / KM 6348
a Kookzone met booster
b Kookzone met booster
c PowerFlex-kookzone met TwinBooster
d PowerFlex-kookzone met TwinBooster
c + d combineerbaar tot een groot PowerFlex-kookvlak
e Bedieningspaneel
15
Algemeen
Bedieningspaneel
n
m
g
f
h
k
l
e
d
$
a
b
i
j c
Sensortoetsen
a Aan/Uit
b Bedieningspaneel voor
- Vermogensstand instellen
- Tijd instellen
c Vergrendeling
d Booster / TwinBooster
e Kookzone kiezen
f PowerFlex-kookvlak inschakelen
g - Toets voor het kiezen van de timer
- Voor het wisselen tussen de timerfuncties
- Voor het kiezen van een uitschakeltijd (zie "Kookzone automatisch uitschakelen")
h Stop & Go
16
Algemeen
Controlelampjes
i Vergrendeling
j Booster
Kookzonedisplay
k
0
^
1 t/m 9
f
h
ß
#
A
=
=
=
=
=
=
=
=
kookzone klaar voor gebruik
warmhoudstand
vermogensstand
stand 1 TwinBooster
booster / stand 2 TwinBooster
geen pan of een ongeschikte pan (zie "Inductie")
restwarmte
aankookautomaat bij instelling extra vermogensstanden
l Controlelampje voor aankookautomaat of weergave extra
vermogensstanden (zie "Programmering")
Timerdisplay
m Controlelampje toewijzing kookzone, bijvoorbeeld kookzone rechts achter
n Tijd in minuten
17
Algemeen
Kookzones
Kookzone
KM 6322 / KM 6323
Minimale tot maximale
C in cm*
Vermogen in Watt bij 230 V**
y
14 - 20
Normaal
Booster
1850
3000
w
10 - 16
Normaal
Booster
1400
2200
x
15 - 23
Normaal
TwinBooster, stand 1
TwinBooster, stand 2
2100
3000
3700
z
15 - 23
Normaal
TwinBooster, stand 1
TwinBooster, stand 2
2100
3000
3700
x+z
22 - 23 /
23 x 39
Normaal
TwinBooster, stand 1
TwinBooster, stand 2
3400
4800
7400
Totaal:
7400
* Binnen het aangegeven bereik kunt u pannen met een willekeurige bodemdiameter gebruiken.
** Het aangegeven vermogen kan variëren afhankelijk van de grootte en het materiaal van de gebruikte pannen.
18
Algemeen
Kookzone
KM 6347 / KM 6348
Minimale tot maximale
C in cm*
Vermogen in Watt bij 230 V**
y
16 - 23
Normaal
TwinBooster, stand 1
TwinBooster, stand 2
2300
3000
3700
w
10 - 16
Normaal
Booster
1400
2200
x
15 - 23
Normaal
TwinBooster, stand 1
TwinBooster, stand 2
2100
3000
3700
z
15 - 23
Normaal
TwinBooster, stand 1
TwinBooster, stand 2
2100
3000
3700
x+z
22 - 23 /
23 x 39
Normaal
TwinBooster, stand 1
TwinBooster, stand 2
3400
4800
7400
Totaal:
7400
* Binnen het aangegeven bereik kunt u pannen met een willekeurige bodemdiameter gebruiken.
** Het aangegeven vermogen kan variëren afhankelijk van de grootte en het materiaal van de gebruikte pannen.
19
Een bijdrage aan de bescherming van het milieu
Het verpakkingsmateriaal
Het afdanken van het apparaat
De verpakking beschermt het apparaat
tegen transportschade. Het verpakkingsmateriaal is uitgekozen met het
oog op een zo gering mogelijke belasting van het milieu en de mogelijkheden
voor recycling.
Oude elektrische en elektronische apparaten bevatten meestal nog waardevolle materialen. Ze bevatten echter
ook schadelijke stoffen die nodig zijn
geweest om de apparaten goed en veilig te laten functioneren. Wanneer u uw
oude apparaat bij het gewone afval
doet of er op een andere manier niet
goed mee omgaat, kunnen deze stoffen
schadelijk zijn voor de gezondheid en
het milieu.
Hergebruik van het verpakkingsmateriaal remt de afvalproductie en het gebruik van grondstoffen. Vaak neemt de
leverancier de verpakking terug. Als u
de verpakking zelf wegdoet, informeer
dan bij de reinigingsdienst van uw gemeente waar u die kunt afgeven.
Verwijder uw oude apparaat dan ook
nooit samen met het gewone afval,
maar lever het in bij een gemeentelijk
inzameldepot voor elektrische en elektronische apparatuur. Vraag uw handelaar indien nodig om inlichtingen.
Het afgedankte apparaat moet tot die
tijd buiten het bereik van kinderen worden opgeslagen.
20
Vóór het eerste gebruik
Bij het apparaat wordt een tweede typeplaatje geleverd. Plak
dit typeplaatje op de aangegeven plaats achter in uw gebruiksaanwijzing.
Eerste reiniging
^ Verwijder eventueel aanwezige beschermfolies en stickers.
^ Reinig het apparaat voor het eerste gebruik met een vochtige doek en wrijf het daarna weer droog.
Ingebruikneming
Alleen voor kookplaten met facetrand (geslepen rand):
Na het inbouwen kan de eerste dagen een spleet zichtbaar
zijn tussen de kookplaat en het werkblad. Deze spleet zal
door het gebruik kleiner worden. De elektrische veiligheid
van het apparaat is echter altijd gewaarborgd.
De metalen delen van het apparaat zijn voorzien van een
speciaal beschermlaagje. Als u het apparaat voor het eerst in
gebruik neemt, ontstaan daardoor geurtjes (en eventueel
dampen). Ook door het opwarmen van de inductiespoelen
ontstaan tijdens de eerste bedrijfsuren geurtjes. Bij elk volgend gebruik neemt de geurvorming geleidelijk af, totdat u
niets meer waarneemt.
Wanneer er geurtjes en damp vrijkomen, betekent dat niet
dat het apparaat verkeerd is aangesloten of defect is. De
geurtjes en de damp zijn niet schadelijk voor de gezondheid.
Houdt u er rekening mee dat de opwarmtijd bij inductiekookplaten veel korter is dan bij gewone kookplaten.
21
Inductie
Principe
Onder de keramische plaat bevinden zich inductiespoelen.
Als u een kookzone inschakelt, genereren deze spoelen een
magneetveld waardoor de bodem van de pan heet wordt. De
kookzone zelf wordt alleen indirect verwarmd door de stralingswarmte van de pan.
Een inductiekookzone reageert alleen op pannen met een
magnetiseerbare bodem (zie "De juiste pannen"). Het systeem houdt automatisch rekening met de grootte van de gebruikte pan.
In het kookzonedisplay knipperen afwisselend het symbool ß
en de ingestelde vermogensstand,
– als u een kookzone zonder pan of met een ongeschikte
pan (met niet magnetiseerbare bodem) inschakelt.
– als de bodemdiameter van de pan te klein is.
– als u de pan van een ingeschakelde kookzone haalt.
Als u binnen 3 minuten een geschikte pan op de kookzone
zet, verdwijnt het symbool ß en kunt u gewoon doorgaan.
Als u geen (geschikte) pan gebruikt, wordt de kookzone na 3
minuten automatisch uitgeschakeld.
Verbrandingsgevaar!
Als het apparaat is ingeschakeld, onbedoeld wordt ingeschakeld of bij restwarmte kunnen metalen voorwerpen op
het apparaat heet worden.
Leg daarom geen metalen voorwerpen op de kookplaat
(zoals bestek).
Schakel de kookzones na gebruik uit.
22
Inductie
Geluiden
Bij gebruik van een inductiekookplaat kunnen in het kookgerei allerlei geluiden ontstaan. De geluiden zijn afhankelijk van
het materiaal en de constructie van de bodem van het kookgerei.
– Op een hoge vermogensstand kan het apparaat een bromgeluid veroorzaken. Dit geluid neemt af of verdwijnt als u
een lagere vermogensstand instelt.
– Bij pannen met een bodem die uit verschillende materialen
bestaat (bijvoorbeeld een sandwichbodem) kan een
knetterend geluid optreden.
– Er kan een fluitend geluid ontstaan als de met elkaar verbonden kookzones (zie "Booster") tegelijk zijn ingeschakeld en op de kookzones pannen staan met een bodem
die uit verschillende materialen bestaat (bijvoorbeeld een
sandwichbodem).
– Vooral bij lage vermogensstanden kunnen bij elektronische
schakelingen klikgeluiden optreden.
– Er kan een zoemend geluid ontstaan als de ventilator
wordt ingeschakeld. De ventilator koelt de elektronica als u
de kookplaat intensief gebruikt. Ook nadat u het apparaat
heeft uitgeschakeld, kan de ventilator doorlopen.
23
Inductie
De juiste pannen
Geschikt zijn pannen van:
– roestvrij staal met een magnetiseerbare bodem.
– geëmailleerd staal.
– gietijzer.
Niet geschikt zijn pannen van:
– roestvrij staal met een niet magnetiseerbare bodem.
– aluminium of koper.
– glas, keramiek of aardewerk.
Als u niet zeker weet of een pan geschikt is voor inductie,
kunt u een magneet tegen de panbodem houden. Blijft de
magneet hangen, dan is de pan geschikt.
Houdt u er rekening mee dat de eigenschappen van de panbodem het bereidingsresultaat beïnvloeden.
Om optimaal gebruik te maken van een kookzone moet u het
formaat van de pan zo kiezen dat de pan tussen de binnenste en de buitenste markering (markeringsstreepjes - afhankelijk van het model) van de kookzone past. Als de pan
kleiner is dan de binnenste markering, reageert de kookzone
alsof er geen pan op staat.
Houdt u er rekening mee dat pannenfabrikanten vaak de diameter aan de bovenkant vermelden. Van belang is echter alleen de (meestal kleinere) bodemdiameter.
Verbrandingsgevaar!
Als pannen slechts gedeeltelijk op een kookzone staan,
kunnen de grepen heet worden.
Zet pannen daarom altijd midden op een kookzone.
24
Tabel vermogensstanden
Het apparaat heeft af fabriek 9 vermogensstanden. Als u fijner afgestemde vermogensstanden wenst, kunt u het aantal standen vergroten (zie "Programmering"). Bij
de tussenstanden verschijnt een punt achter het getal.
Vermogensstand
instelling
af fabriek
(9 vermogensstanden)
Warmhouden
gewijzigde
instelling
(17 vermogensstanden)
h
h
1-2
1 - 2.
Rijstepap, havermoutpap maken
2
2 - 2.
Kleine hoeveelheden vloeistof opwarmen
Rijst wellen
3
3 - 3.
Groente ontdooien (in een blok)
3
2. - 3
Graan wellen
3
2. - 3.
Gerechten verwarmen die veel vocht bevatten
Omelet, eieren zonder korstje bakken
Fruit blancheren
4
4 - 4.
Deegwaren wellen
4
4 - 5.
Groente, vis stoven
5
5
Diepvriesproducten ontdooien en verwarmen
5
5 - 5.
Aankoken van grote hoeveelheden, bijv. eenpansgerechten
Gebonden saus of roomsaus maken, bijv. witte-wijnsaus
of sauce hollandaise
6
5. - 6
Eieren behoedzaam bakken (zonder oververhitting van het
vet)
6
5. - 6.
Vis, schnitzel, braadworst behoedzaam bakken (zonder oververhitting van het vet)
7
6. - 7.
Poffertjes, pannenkoeken, etc. bakken
7
6. -7
Aanbraden van stoofgerechten
8
8 - 8.
Grote hoeveelheden water koken
Aankoken
9
9
Boter smelten
Gelatine oplossen
De aangegeven standen zijn slechts algemene richtlijnen.
Het vermogen van de inductiespoel varieert afhankelijk van de grootte en het materiaal van de panbodem. Het is dan ook mogelijk dat bij uw pannen de vermogensstanden een geringe afwijking vertonen. Bepaal in de dagelijkse praktijk welke instellingen het beste bij uw pannen passen.
25
Bediening
Principe van de bediening
De kookplaat is voorzien van elektronische sensortoetsen.
Deze reageren op vingercontact.
U bedient de kookplaat door met uw vinger de juiste toetsen
aan te tippen. Het apparaat reageert daarop telkens met een
akoestisch signaal.
De kookzones en de timer moeten "actief" zijn als u een vermogensstand of tijd wilt instellen of wijzigen.
Om een kookzone of de timer te activeren, moet u de toets
van de betreffende kookzone of van de timer aantippen. Als u
de toets heeft aangetipt, begint het betreffende display te
knipperen. Zolang het display knippert, is de kookzone c.q.
de timer "actief" en kunt u een vermogensstand of tijd instellen.
Uitzondering:
Als slechts één kookzone in gebruik is, kunt u de vermogensstand zonder activering wijzigen.
Als het bedieningspaneel verontreinigd is of als er voorwerpen op liggen, reageren de sensortoetsen niet of u activeert onbedoeld functies. Ook kan de kookplaat automatisch worden uitgeschakeld (zie de rubriek
"Veiligheidsuitschakeling").
Hete pannen op het bedieningspaneel kunnen de elektronische onderdelen eronder beschadigen. Houd het bedieningspaneel daarom altijd vrij en schoon en zet er geen
hete pannen op.
26
Bediening
Brandgevaar!
Houd toezicht op het apparaat als het in gebruik is!
Kookplaat inschakelen
^ Druk op de toets s.
In de displays van alle kookzones verschijnt een 0. Voert u
daarna geen waarden in, dan wordt de kookplaat om veiligheidsredenen na enkele seconden weer uitgeschakeld.
Kookzone inschakelen
^ Druk kort op de toets van de betreffende kookzone.
De 0 in het display van die kookzone begint te knipperen.
Vermogensstand instellen
Vermogensstanden af fabriek
^ Druk op het betreffende cijfer op het bedieningspaneel.
De gekozen vermogensstand knippert gedurende enkele seconden en brandt daarna constant.
Extra vermogensstanden
(zie "Tabel vermogensstanden")
^ Druk tussen twee vermogensstanden als u een
tussenstand wilt kiezen.
De gekozen vermogensstand knippert gedurende enkele seconden en brandt daarna constant. Bij de tussenstanden verschijnt een punt achter het getal.
27
Bediening
Vermogensstand wijzigen
^ Druk kort op de toets van de betreffende kookzone.
De vermogensstand in het display van die kookzone begint te
knipperen.
^ Kies de gewenste vermogensstand door op het betreffende cijfer op het bedieningspaneel te drukken.
Als slechts één kookzone in gebruik is, kunt u de vermogensstand zonder activering wijzigen.
PowerFlex-kookvlak
U kunt de PowerFlex-kookzones tot een groot
PowerFlex-kookvlak samenvoegen. De instellingen voor het
kookvlak regelt u via de kookzone rechts achter. In het display van de kookzone rechts voor licht het symbool œ op.
Activeren/deactiveren
^ Druk op de toets y.
Tip
Als u bijvoorbeeld snel een grote hoeveelheid water wilt verhitten, kunt u het beste het PowerFlex-kookvlak gebruiken.
Het kookvlak heeft (met de TwinBooster op stand 2) het
hoogste vermogen van alle kookzones.
De pan moet een diameter van minimaal 22 cm hebben. Zet
de pan binnen de markering die in het midden van het
kookvlak is aangebracht.
28
Bediening
Aankookautomaat
Als de aankookautomaat geactiveerd is, wordt de betreffende
kookzone een bepaalde tijd op het hoogste vermogen ingeschakeld. Daarna wordt naar de ingestelde vermogensstand
(doorkookstand) teruggeschakeld. De aankooktijd hangt af
van de ingestelde doorkookstand (zie tabel).
Activeren
^ Druk kort op de toets van de betreffende kookzone.
Het display van de kookzone knippert.
^ Druk zo lang op het cijfer van de gewenste doorkookstand
totdat u een signaal hoort en in het kookzonedisplay het
controlelampje rechts naast de doorkookstand oplicht.
Na afloop van de aankooktijd dooft het controlelampje rechts
naast de doorkookstand.
Als u het aantal vermogensstanden heeft vergroot (zie "Programmering"), knipperen in het display afwisselend een A en
de doorkookstand (gedurende de aankooktijd).
Als u tijdens de aankooktijd de doorkookstand wijzigt, deactiveert u de aankookautomaat.
Deactiveren
^ Druk kort op de toets van de betreffende kookzone.
Het display van de kookzone knippert.
^ Druk zo lang op het bedieningspaneel op de ingestelde
doorkookstand totdat het controlelampje c.q. de letter A
dooft.
of:
^ Kies een andere vermogensstand.
29
Bediening
Doorkookstand*
Aankooktijd in
minuten en
seconden (ca.)
1
0 : 15
1.
0 : 15
2
0 : 15
2.
0 : 15
3
0 : 25
3.
0 : 25
4
0 : 50
4.
0 : 50
5
2 : 00
5.
5 : 50
6
5 : 50
6.
2 : 50
7
2 : 50
7.
2 : 50
8
2 : 50
8.
2 : 50
9
-
* De doorkookstanden met punt zijn alleen beschikbaar als
u het aantal vermogensstanden heeft vergroot (zie "Programmering").
30
Bediening
Booster
De kookzones hebben een booster of een TwinBooster, zie
het hoofdstuk "Algemeen".
De booster vergroot het vermogen, waardoor u grote hoeveelheden snel kunt verhitten. Bijvoorbeeld water voor het koken van pasta (zie ook de tip in de rubriek
"PowerFlex-kookvlak"). De booster is maximaal 15 minuten
actief.
U kunt de booster voor maximaal twee kookzones tegelijk gebruiken.
Als u de booster inschakelt, terwijl
– geen vermogensstand is ingesteld, wordt na afloop van de
boostertijd of bij het eerder uitschakelen van de functie automatisch teruggeschakeld naar vermogensstand 9.
– wel een vermogensstand is ingesteld, wordt na afloop van
de boostertijd of bij het eerder uitschakelen van de functie
automatisch teruggeschakeld naar de ingestelde vermogensstand.
Als u tijdens de boostertijd de pan verwijdert, loopt de boostertijd door.
Telkens twee kookzones zijn met elkaar verbonden, zodat het
vermogen voor de booster beschikbaar kan worden gesteld.
Gedurende de boostertijd wordt aan de verbonden kookzone
een deel van het vermogen onttrokken. Mogelijke effecten:
- de aankookfunctie wordt gedeactiveerd.
- de vermogensstand wordt verlaagd.
- de verbonden kookzone wordt uitgeschakeld.
31
Bediening
Booster inschakelen
^ Druk op de toets van de betreffende kookzone.
^ Kies zo nodig een vermogensstand.
^ Druk op de toets B I/II.
Het controlelampje voor de booster licht op en in het display
van de kookzone begint h te knipperen.
Na enkele seconden brandt h constant en dooft het controlelampje.
TwinBooster inschakelen
Stand 1
^ Druk op de toets van de betreffende kookzone.
^ Kies zo nodig een vermogensstand.
^ Druk op de toets B I/II.
Het controlelampje voor de booster licht op en in het display
van de kookzone knippert f. Na enkele seconden brandt f
constant en het controlelampje dooft.
Stand 2
^ Druk op de toets van de betreffende kookzone.
^ Kies zo nodig een vermogensstand.
^ Druk twee keer op de toets B I/II.
Het controlelampje voor de booster licht op en in het display
van de kookzone knippert h. Na enkele seconden brandt h
constant en het controlelampje dooft.
Booster / TwinBooster uitschakelen
^ Druk op de toets van de betreffende kookzone.
^ Druk zo vaak op de toets B I/II totdat het controlelampje
voor de booster dooft en in het display van de kookzone de
ingestelde vermogensstand verschijnt.
of:
^ Druk op de toets van de betreffende kookzone.
^ Kies een andere vermogensstand.
32
Bediening
Warmhouden
Alle kookzones hebben een warmhoudstand "h". Deze stand
ligt tussen de vermogensstanden "0" en "1".
De warmhoudstand is niet bedoeld voor het opwarmen
van reeds afgekoelde gerechten. De warmhoudstand is
voor het warmhouden van gerechten meteen na de bereiding.
Als u de warmhoudstand instelt, blijft de kookzone maximaal
2 uur ingeschakeld.
Warmhoudstand instellen
^ Druk op de toets van de betreffende kookzone.
^ Druk tussen de cijfers "0" en "1" op het bedieningspaneel.
In het display van de kookzone verschijnt "h".
Tips
– Houd gerechten alleen in de pan warm. Dek de pan met
een deksel af.
– U hoeft de gerechten tijdens het warmhouden niet te roeren.
– De voedingswaarde van een gerecht neemt gedurende de
bereiding af. Tijdens het warmhouden neemt de voedingswaarde verder af. Houd de warmhoudtijd dan ook zo kort
mogelijk.
33
Bediening
Uitschakelen en restwarmte-indicatie
Het uitschakelen van een kookzone
^ Druk 2x op de toets van de betreffende kookzone.
In het kookzonedisplay knippert gedurende enkele seconden
een 0. Is de kookzone nog heet, dan wordt kort daarna de
restwarmte weergegeven.
Het uitschakelen van de kookplaat
^ Druk op de toets s.
Nu zijn alle kookzones uitgeschakeld. In de displays van de
kookzones die nog heet zijn, wordt de restwarmte weergegeven.
Restwarmte-indicator
De streepjes van de restwarmte-indicatie verdwijnen één voor
één als de kookzone afkoelt. Het laatste streepje verdwijnt als
de kookzone zover is afgekoeld dat u deze zonder gevaar
kunt aanraken.
Verbrandingsgevaar!
Raak de kookzones niet aan als de restwarmte-indicatie
nog brandt.
34
Tips om energie te besparen
– Kook bij voorkeur met een deksel op de pan. Op die manier voorkomt u dat er onnodig warmte ontsnapt.
zonder deksel
met deksel
– Gebruik voor een kleine hoeveelheid een kleine pan. Voor
een kleine pan is minder energie nodig dan voor een grote, niet geheel gevulde pan.
– Gebruik zo weinig mogelijk water.
– Schakel na het aankoken of aanbraden op tijd terug naar
een lagere vermogensstand.
– Met een snelkookpan kunt u de bereidingstijd aanzienlijk
verkorten.
35
Timer
De kookplaat moet ingeschakeld zijn, als u de timer wilt gebruiken.
U kunt de timer voor twee functies gebruiken:
– voor het instellen van een kookwekkertijd.
– voor het automatisch uitschakelen van een kookzone.
U kunt een tijd van maximaal 99 minuten invoeren.
Kookwekker
Instellen
U wilt bijvoorbeeld 15 minuten instellen:
^ Schakel de kookplaat in als dat nog niet is gebeurd.
^ Druk op de toets m.
In het timerdisplay verschijnt 00, de rechter 0 knippert.
Van de waarde "15" stelt u eerst de "1" in en dan de "5".
^ Druk op het betreffende cijfer op het bedieningspaneel
(in dit geval "1").
In het timerdisplay knippert rechts 1.
^ Druk op het betreffende cijfer op het bedieningspaneel (in
dit geval "5").
Het timerdisplay wisselt. De "1" springt naar links en rechts
verschijnt 5.
De kookwekkertijd begint af te lopen.
Wijzigen
^ Druk op de toets m.
^ Stel de gewenste tijd in, zoals in het voorgaande is beschreven.
Wissen
^ Druk zo lang op de toets m totdat in het timerdisplay 00
verschijnt.
36
Timer
Kookzone automatisch uitschakelen
U kunt een tijd instellen waarna een kookzone automatisch
wordt uitgeschakeld.
Alle kookzones kunnen tegelijk worden geprogrammeerd.
Als de geprogrammeerde tijd langer is dan de maximaal
toegestane bedrijfsduur wordt de kookzone door de
veiligheidsuitschakeling uitgeschakeld (zie de betreffende
rubriek).
^ Stel voor de gewenste kookzone een vermogensstand in.
^ Druk zo vaak op de toets m totdat het controlelampje van
die kookzone gaat knipperen.
Zijn meerdere kookzones ingeschakeld, dan knipperen de
betreffende controlelampjes met de wijzers van de klok mee,
beginnend bij links voor.
^ Stel de gewenste tijd in.
De ingestelde tijd loopt in minuten af. De resttijd kunt u in het
timerdisplay aflezen en op elk moment wijzigen.
Als u nog een kookzone automatisch wilt laten uitschakelen,
voert u de beschreven handelingen nog eens uit.
Als u meerdere uitschakeltijden heeft geprogrammeerd,
wordt de kortste resttijd weergegeven. Het betreffende controlelampje knippert. De andere controlelampjes branden
continu. Als u die resttijden wilt laten weergeven, druk dan zo
vaak op de toets m totdat het gewenste controlelampje gaat
knipperen.
37
Timer
Timerfuncties tegelijk gebruiken
U kunt de functies "kookwekker" en "automatisch uitschakelen" tegelijk gebruiken.
U heeft een of meer uitschakeltijden geprogrammeerd en wilt
ook een kookwekkertijd instellen:
Druk zo vaak op de toets m totdat de controlelampjes van de
geprogrammeerde kookzones continu branden en in het
timerdisplay 00 verschijnt.
U heeft de kookwekker ingesteld en wilt ook een of meer
uitschakeltijden programmeren:
Druk zo vaak op de toets m totdat het controlelampje van de
gewenste kookzone gaat knipperen.
Kort na de laatste invoer schakelt het timerdisplay over naar
de kortste resttijd.
Wilt u de resttijden laten weergeven die op de achtergrond
aflopen, druk dan zo vaak op de toets m totdat
- het controlelampje van de gewenste kookzone knippert
(automatisch uitschakelen).
- alleen het timerdisplay knippert (kookwekker).
Uitgaande van de kortste resttijd worden met de wijzers van
de klok mee alle ingeschakelde kookzones en de kookwekker
geselecteerd.
38
Beveiligingen
Vergrendeling instellingen / apparaat
Om te voorkomen dat de kookplaat of kookzones per ongeluk
worden ingeschakeld of instellingen worden gewijzigd, is dit
apparaat voorzien van een vergrendeling.
De vergrendeling van de instellingen activeert u als de
kookplaat in gebruik is. Als de vergrendeling actief is, kan het
apparaat alleen nog beperkt worden bediend:
– De vermogensstanden van de kookzones en de instellingen van de timer kunnen niet worden gewijzigd.
– De kookzones, de kookplaat en de timer kunnen wel worden uitgeschakeld, maar daarna niet weer worden ingeschakeld.
De vergrendeling van het apparaat activeert u als de kookplaat uitgeschakeld is. Als de vergrendeling actief is, kan het
apparaat niet worden ingeschakeld en kan de timer niet worden bediend.
Het apparaat is zo geprogrammeerd dat u deze vergrendeling handmatig moet activeren. U kunt de instelling zo wijzigen dat de vergrendeling van het apparaat 5 minuten na
het uitschakelen van de kookplaat automatisch plaatsvindt,
wanneer het apparaat niet handmatig wordt vergrendeld (zie
ook "Programmering").
Als bij ingeschakelde vergrendeling een toets wordt aangeraakt die niet mag worden bediend, verschijnen het controlelampje en in het timerdisplay gedurende enkele seconden de
letters LC.
Standaard is een 3-vinger-bediening ingesteld. U kunt deze
instelling wijzigen in een 1-vinger-bediening (zie "Programmering").
Beide vergrendelingen zijn na een stroomonderbreking
uitgeschakeld.
39
Beveiligingen
Activeren
3-vinger-bediening (standaardinstelling)
^ Druk tegelijk op de sensortoets $ en de keuzetoetsen van
de beide rechter kookzones. Houd de toetsen ingedrukt,
totdat het controlelampje van de vergrendeling en de letters LC in het timerdisplay verschijnen.
Na korte tijd gaat het controlelampje uit en verdwijnen de letters LC.
1-vinger-bediening
^ Druk zo lang op de sensortoets $, totdat het controlelampje van de vergrendeling en de letters LC in het timerdisplay
verschijnen.
Na korte tijd gaat het controlelampje uit en verdwijnen de letters LC.
Deactiveren
3-vinger-bediening (standaardinstelling)
^ Druk tegelijk op de sensortoets $ en de keuzetoetsen van
de beide rechter kookzones. Houd de toetsen ingedrukt,
totdat het controlelampje van de vergrendeling en de letters LC uit het timerdisplay verdwijnen.
1-vinger-bediening
^ Druk zo lang op de sensortoets $, totdat het controlelampje van de vergrendeling en de letters LC uit het timerdisplay
verdwijnen.
40
Beveiligingen
Stop & Go
Uw apparaat heeft een functie waarmee u het vermogen van
alle ingeschakelde kookzones tot 1 kunt verlagen. De vermogensstanden en de instelling van de timer kunnen dan niet
meer worden gewijzigd. De kookplaat kan alleen worden uitgeschakeld.
Als u de functie weer uitzet, worden de laatst ingestelde vermogensstanden weer ingeschakeld.
Als u de functie niet uitzet, wordt de kookplaat na 1 uur automatisch uitgeschakeld.
Als u "Stop & Go" activeert
- wordt het aflopen van een ingestelde
tijd voor automatische uitschakeling
onderbroken. Als u Stop & Go uitzet, loopt de tijd weer
door.
- loopt de kookwekker zonder
onderbreking door.
Activeren
^ Druk op de toets ž.
Het vermogen van de ingeschakelde kookzones wordt tot 1
verlaagd.
Deactiveren
^ Druk op de toets ž.
De kookzones werken weer met de laatst ingestelde vermogensstand.
41
Beveiligingen
Veiligheidsuitschakeling
Als een kookzone te lang aanstaat
Is een kookzone langdurig ingeschakeld geweest (zie tabel),
zonder dat de vermogensstand is gewijzigd, dan wordt de
kookzone automatisch uitgeschakeld. In het display verschijnt de restwarmte-indicator.
Als u een kookzone weer wilt inschakelen, doet u dat zoals
gebruikelijk.
Vermogensstand*
Maximale bedrijfsduur in uren
h
2
1 / 1.
10
2 / 2.
5
3 / 3.
5
4 / 4.
4
5 / 5.
3
6 / 6.
2
7 / 7.
2
8 / 8.
2
9
1
* De vermogensstanden met punt zijn alleen beschikbaar
als u het aantal vermogensstanden heeft vergroot (zie "Programmering").
Als er iets op het bedieningspaneel ligt
De kookplaat wordt automatisch uitgeschakeld als één of
meer sensortoetsen langer dan 10 seconden bedekt zijn, bijvoorbeeld als u uw hand erop legt, een gerecht overkookt of
als er voorwerpen op liggen.
In het timerdisplay knippert een F.
^ Reinig het bedieningspaneel c.q. verwijder de voorwerpen.
De F dooft. U kunt de kookplaat weer in gebruik nemen.
42
Beveiligingen
Oververhittingsbeveiliging
Alle inductiespoelen en de koellichamen van de elektronica
zijn voorzien van een oververhittingsbeveiliging. Voordat de
inductiespoelen of de koellichamen oververhit raken, zorgt de
oververhittingsbeveiliging voor een van de volgende reacties:
Inductiespoel
– Een ingeschakelde booster wordt uitgeschakeld.
– De ingestelde vermogensstand wordt verlaagd.
– De kookzone wordt automatisch uitgeschakeld.
In het timerdisplay knipperen afwisselend "FE" en "44".
U kunt de kookzone gewoon weer in gebruik nemen als de
foutmelding is verdwenen.
Koellichaam
– Een ingeschakelde booster wordt uitgeschakeld.
– De ingestelde vermogensstand wordt verlaagd.
– De kookzones worden automatisch uitgeschakeld.
Pas als het koellichaam voldoende is afgekoeld, kunt u de
betreffende kookzones weer in gebruik nemen.
De oververhittingsbeveiliging reageert als
– leeg kookgerei wordt verhit.
– vet of olie op een hoge vermogensstand wordt verhit.
– de onderkant van het apparaat niet voldoende wordt geventileerd.
– een hete kookzone na een stroomstoring weer wordt ingeschakeld.
Reageert de oververhittingsbeveiliging opnieuw nadat de
oorzaak is weggenomen, neem dan contact op met Miele.
43
Reiniging en onderhoud
Verwondingsgevaar!
De stoom van een stoomreiniger kan in aanraking komen
met delen die onder spanning staan en zo kortsluiting veroorzaken.
Gebruik voor de reiniging nooit een stoomreiniger.
Reinig het apparaat na elk gebruik. Laat het eerst afkoelen.
Wrijf het apparaat na elke reiniging droog. U voorkomt zo
kalkafzettingen.
Om beschadigingen aan de oppervlakken te voorkomen,
mogen de volgende middelen niet worden gebruikt:
– afwasmiddelen.
– soda-, alkali-, ammoniak-, zuur- of chloridehoudende reinigingsmiddelen.
– kalkoplossende reinigingsmiddelen.
– vlekken- en roestverwijderaars.
– schurende reinigingsmiddelen, zoals schuurpoeder, vloeibaar schuurmiddel en reinigingssteen.
– oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen.
– reinigingsmiddelen voor afwasautomaten.
– grill- en ovensprays.
– glasreinigers.
– schurende harde borstels en sponsjes (zoals pannensponsjes) en gebruikte sponsjes die nog resten schuurmiddel bevatten.
– vlekkensponsjes.
– puntige voorwerpen
(zodat de dichtingen tussen de keramische plaat en de lijst
dan wel tussen lijst en werkblad niet beschadigd raken).
44
Reiniging en onderhoud
Gebruik voor het reinigen geen afwasmiddel. Met afwasmiddel worden niet alle verontreinigingen verwijderd. Er
ontstaat dan een onzichtbaar laagje dat tot verkleuring van
de keramische plaat leidt. Die verkleuring kan niet meer
worden verwijderd.
Reinig de kookplaat regelmatig met een speciaal reinigingsmiddel voor keramische platen.
Verwijder alle grove verontreinigingen met een vochtige
doek. Vastgekoekte verontreinigingen verwijdert u met een
glasschraper.
Reinig de kookplaat vervolgens met het
Miele-reinigingsmiddel voor keramische platen en roestvrij
staal (zie ook "Bij te bestellen accessoires") of met een ander
geschikt reinigingsmiddel voor keramische platen. Gebruik
hierbij keukenpapier of een schone doek. Gebruik het reinigingsmiddel niet op een hete kookplaat, omdat daardoor
vlekken kunnen ontstaan. Houdt u zich aan de aanwijzingen
van de fabrikant van het reinigingsmiddel.
Wis de kookplaat ten slotte met een vochtige doek af en wrijf
de plaat weer droog. Verwijder alle reinigingsmiddelresten.
De resten kunnen anders inbranden en de keramische plaat
aantasten.
Vlekken van kalkresten, water en aluminium kunt u met het
reinigingsmiddel voor keramische platen en roestvrij staal
verwijderen.
Verbrandingsgevaar!
Trek ovenhandschoenen aan voordat u resten van suiker,
kunststof of aluminiumfolie met een glasschraper van de
hete kookplaat verwijdert.
Komt suiker, suikerhoudend voedsel, kunststof of aluminiumfolie op een hete kookzone terecht, vermeng de suikerhoudende stoffen dan onmiddellijk met water. Schakel vervolgens de kookzone uit en verwijder de resten met een
schraper, zolang de plaat nog heet is.
Reinig de plaat verder als deze is afgekoeld. Ga daarbij te
werk zoals in het voorgaande is beschreven.
45
Programmering
U kunt de programmering van uw apparaat wijzigen (zie tabel). U kunt meerdere instellingen na elkaar wijzigen.
Na het oproepen van de programmering verschijnen in het
timerdisplay P (programma) en S (status). Bij kookplaten met
3 kookzones verschijnt links achter ook een weergave.
In de kookzonedisplays links voor en links achter wordt het
programma weergegeven. Bijvoorbeeld:
programma 03 = links voor 0 en links achter 3
programma 14 = links voor 1 en links achter 4
In het kookzonedisplay rechts voor verschijnt de status.
Na het verlaten van de programmering wordt automatisch
een reset uitgevoerd. De reset is afgesloten als boven de
toets s kort een controlelampje oplicht.
Schakel de kookplaat pas in als de reset is afgesloten.
Programmering oproepen
^ Druk terwijl de kookplaat uitgeschakeld is tegelijk op de
toetsen s en $. Druk zo lang totdat het controlelampje
voor de vergrendeling gaat knipperen.
Programma instellen
^ Om het rechter cijfer in te stellen, moet u eerst op de toets
van de kookzone links achter drukken en dan op het betreffende cijfer op het bedieningspaneel.
^ Om het linker cijfer in te stellen, moet u eerst op de toets
van de kookzone links voor drukken en dan op het betreffende cijfer op het bedieningspaneel.
Status instellen
^ Druk op de toets van de kookzone rechts voor en dan op
het betreffende cijfer op het bedieningspaneel.
46
Programmering
Instellingen opslaan
^ Druk zo lang op de toets s totdat de weergave dooft.
Instellingen niet opslaan
^ Druk zo lang op de toets $ totdat de weergave dooft.
47
Programmering
Programma*
P
Status** Instelling
00 Demo-stand en fabrieksin- S
stellingen
0
Demo-stand aan
(na het inschakelen van de kookplaat verschijnt gedurende enkele
seconden in het timerdisplay "dE")
S
1
Demo-stand uit
S
9
Fabrieksinstellingen herstellen
P
01 Stop & Go
S
S
0
1
Uit
Aan
P
02 Aantal vermogensstanden S
0
9 vermogensstanden
(1, 2, 3 ... tot 9)
S
1
17 vermogensstanden
(1, 1., 2, 2., 3 ... tot 9)
Let op!
De aankookfunctie is nu te herkennen aan een A die afwisselend
met de doorkookstand verschijnt.
S
0
Uit
S
1
Zacht
S
2
Gemiddeld
S
3
Hard
S
0
Uit
S
1
Zacht
S
2
Gemiddeld
S
3
Hard
S
0
Uit
S
1
Zacht, 10 seconden
S
2
Gemiddeld, 10 seconden
S
3
Hard, 10 seconden
P
P
P
*
03 Akoestisch signaal als
geen pan of een ongeschikte pan is geplaatst
04 Akoestisch signaal bij bediening sensortoetsen
05 Akoestisch signaal timer
Een niet genoemd programma (een niet genoemde status) wordt niet gebruikt.
** De fabrieksinstellingen zijn vet gedrukt.
48
Programmering
Programma*
P
P
P
P
P
P
06
07
08
10
15
16
Status** Instelling
Vergrendeling instellingen
S
0
Vergrendeling met toets $
S
1
Vergrendeling met de toets $ en
de keuzetoetsen van de beide
rechter kookzones (tegelijk drukken)
Vergrendeling apparaat
S
0
Alleen handmatige activering van
de vergrendeling
S
1
Handmatige en automatische activering van de vergrendeling
S
0
Uit
S
1
Aan
Miele|home
S
- alleen bij apparaten met S
communicatiemodule S
0
Niet actueel
1
Afgemeld
2
Aangemeld
Geluidssignaal als er iets S
op het bedieningspaneel
S
ligt
0
Uit
1
Aan
Reactiesnelheid sensortoetsen
S
0
Langzaam
S
1
Normaal
S
2
Snel
Aankookautomaat
* De niet genoemde programma's worden niet gebruikt.
** De fabrieksinstellingen zijn vet gedrukt.
49
Nuttige tips
De meeste storingen en problemen die in de dagelijkse praktijk kunnen voorkomen, kunt u zelf verhelpen. Hierdoor bespaart u tijd en geld, omdat u niet de
hulp van een service-technicus hoeft in te roepen.
Het volgende overzicht helpt u de oorzaken van een probleem te vinden en het
probleem te verhelpen. Houdt u daarbij rekening met het volgende:
,Reparaties aan elektrische apparaten mogen alleen door vakmensen worden uitgevoerd. Ondeskundig uitgevoerde reparaties leveren gevaar op voor
de gebruiker.
Probleem
Oorzaak
De kookplaat respec- De zekering van de huisintievelijk de kookzostallatie is defect.
nes kunnen niet worden ingeschakeld.
Er is mogelijk een technische storing geweest.
Oplossing
Controleer de zekeringen
(minimale sterkte: zie typeplaatje).
Maak het apparaat ca. 1
minuut spanningsvrij. Doe
dat als volgt:
– Schakel de hoofdschakelaar van de huisinstallatie
uit c.q. draai de desbetreffende stop eruit of
– schakel de aardlekschakelaar uit.
Nadat de zekering, de
hoofd- of de aardlekschakelaar weer is ingeschakeld, kunt u het apparaat
weer normaal gebruiken.
Waarschuw een elektricien
of Miele als u de storing
niet zelf kunt verhelpen.
50
Nuttige tips
Probleem
Oorzaak
Oplossing
Bij de nieuwe kookplaat komen geurtjes
en damp vrij.
Bij elk volgend gebruik
neemt de geurvorming af,
totdat u niets meer
waarneemt.
In het display van een Op de kookzone staat
geen pan of een ongekookzone knipperen
afwisselend het sym- schikte pan.
bool ß en de ingestelde vermogensstand.
Gebruik geschikte pannen
(zie "De juiste pannen").
De vergrendeling is ingeNa het inschakelen
van de kookplaat ver- schakeld.
schijnt gedurende enkele seconden in het
timerdisplay "LC".
Schakel de vergrendeling
uit (zie "Vergrendeling instellingen / apparaat").
Na het inschakelen
De demo-functie is ingevan de kookplaat ver- schakeld.
schijnt gedurende enkele seconden in het
timerdisplay "dE".
De kookzones worden
niet heet.
Schakel de demo-functie
uit (zie "Programmering").
Een kookzone of de
hele kookplaat wordt
automatisch uitgeschakeld.
De boosterfunctie
wordt te vroeg uitgeschakeld.
De kookzone werkt
niet zoals u gewend
bent op de ingestelde
vermogensstand.
Een kookzone was te lang
ingeschakeld.
U kunt de kookzone gewoon weer in gebruik nemen (zie
"Veiligheidsuitschakeling").
De oververhittingsbeveiliging heeft gereageerd.
Zie "Oververhittingsbeveiliging".
De oververhittingsbeveiliging heeft gereageerd.
Zie "Oververhittingsbeveiliging".
51
Nuttige tips
Probleem
Oorzaak
De vermogensstand 9
wordt automatisch verlaagd als u bij de verbonden kook- c.q.
braadzone eveneens
vermogensstand 9 instelt.
Bij gelijktijdig gebruik
van vermogensstand 9
zou het maximale vermogen worden overschreden.
Het apparaat wordt tijdens het gebruik uitgeschakeld. In het
timerdisplay knippert
een F.
Een of meer sensortoetsen zijn afgedekt,
bijvoorbeeld omdat u
uw hand erop legt, een
gerecht overkookt of
omdat er voorwerpen
op liggen.
De inhoud van een pan Er worden grote hoebegint niet of nauweveelheden verhit.
lijks te koken, terwijl de
aankookautomaat ingeschakeld is.
De pan geleidt de
warmte niet goed.
De ventilator blijft in
werking, ook nadat u
de kookplaat heeft uitgeschakeld.
52
De ventilator blijft in
werking totdat het apparaat is afgekoeld en
wordt dan automatisch
uitgeschakeld.
Oplossing
Reinig het bedieningspaneel
c.q. verwijder de voorwerpen
(zie
"Veiligheidsuitschakeling").
Gebruik voor het aankoken
de hoogste vermogensstand
en kies daarna handmatig
een lagere stand.
Nuttige tips
Probleem
Oorzaak
Oplossing
De gevoeligheid van
de sensortoetsen is
te groot of te klein.
De gevoeligheid van
de sensortoetsen is
veranderd.
Zorg eerst dat zon- of kunstlicht
niet direct op de kookplaat valt.
De omgeving van de kookplaat
mag echter ook niet te donker
zijn.
Er mogen zich geen voorwerpen
op de kookplaat en de sensortoetsen bevinden. Verwijder
eventueel kookgerei en reinig de
kookplaat indien dat nodig is.
Onderbreek de stroomvoorziening van de kookplaat gedurende ca. 1 minuut.
Mocht het probleem daarna nog
niet zijn verholpen, neem dan
contact op met Miele.
In het timerdisplay
knipperen afwisselend FE en cijfers.
FE 44
De oververhittingsbe- Zie "Oververhittingsbeveiliging".
veiliging heeft gereageerd.
FE 47
De ventilator is geblokkeerd of defect.
Controleer of de ventilator door
een voorwerp (bijvoorbeeld een
vork) wordt geblokkeerd. Verwijder het voorwerp. Neem contact
op met Miele als de foutmelding
opnieuw verschijnt.
Er is een storing opgetreden in de elektronica.
Onderbreek de stroomvoorziening van de kookplaat gedurende ca. 1 minuut.
Neem contact op met Miele als
het probleem zich na het herstellen van de stroomvoorziening weer voordoet.
FE 48
Andere foutmeldingen FE..
53
Bij te bestellen accessoires
Speciaal voor uw apparatuur levert Miele een uitgebreid assortiment aan toebehoren, alsmede reinigings- en onderhoudsmiddelen.
U kunt deze producten heel eenvoudig via de Miele-webshop
bestellen:
De producten zijn ook verkrijgbaar bij Miele (zie omslag) en
bij uw Miele-vakhandelaar.
Kook-/braadpannen
Bij Miele kunt u kiezen uit een groot aantal kook- en braadpannen. De pannen sluiten qua functie en afmetingen perfect
aan op de Miele-apparatuur.
Meer informatie over de afzonderlijke producten vindt u op de
Miele-website.
Pannen in diverse afmetingen
Sauté-pan met deksel
Pan met anti-aanbaklaag
Wok-pan
Braadpan
Onderhoudsproducten
Reinigingsmiddel voor keramische platen en roestvrij staal 250 ml
Voor het verwijderen van verontreinigingen, kalk- en aluminiumvlekken
Microvezeldoekje
Voor het verwijderen van vingerafdrukken en lichte verontreinigingen
54
Bij te bestellen accessoires
Miele|home
Bij Miele{home sturen voor communicatie geschikte apparaten via het stroomnet (Powerline-technologie) informatie
naar een weergave-apparaat (SuperVision-apparaat).
Op het display van de SuperVision-apparatuur kan informatie
over de status van de verbonden apparaten worden weergegeven. Voor uw kookplaat wordt alleen basisinformatie weergegeven: "aan", "uit" of een foutmelding.
Ook op uw PC, notebook of iPod* / iPhone* (mobiele
eindapparatuur) kunt u via een Miele|home Gateway en via
uw thuisnetwerk informatie over de status van de verbonden
apparaten laten weergeven. U kunt ook enkele
besturingsfuncties gebruiken.
Voor uw kookplaat wordt de volgende informatie weergegeven: de vermogensstand van elke kookzone, de kookwekkertijd en de uitschakeltijd van elke kookzone. Als
besturingsfunctie is alleen het uitschakelen van de kookplaat
beschikbaar.
* iPod en iPhone zijn geregistreerde merken van
Apple Inc.
Bij Con{ctivity communiceert de kookplaat met de afzuigkap. De afzuigkap wordt automatisch aangestuurd door de
kookplaat.
De kookplaat stelt de benodigde informatie via het stroomnet
aan de afzuigkap beschikbaar.
Om deze mogelijkheden te kunnen benutten, moet uw kookplaat van een communicatiemodule worden voorzien.
Meer informatie over Miele|home vindt u op internet onder
www.miele-at-home.nl.
XKM 2100 KM
Communicatiemodule met inbouwbenodigdheden
- voor Miele-kookplaten XGW 2000
Miele|home Gateway
De Gateway is de brug tussen de Powerline-communicatie
van de huishoudelijke apparatuur en uw thuisnetwerk.
55
Bij te bestellen accessoires
Miele|home
a Voor communicatie geschikte apparaten (voorbeelden)
b Communicatiemodule
c SuperVision-apparaat
d Stroomnet (Powerline-techniek)
e Miele|home Gateway
f (WLAN) Router
Mogelijke verbindingen
g PC, notebook
h iPod* of iPhone*
i Aansluiting op het display van een bussysteem
j Eventuele internetverbinding
* iPod en iPhone zijn geregistreerde merken van
Apple Inc.
56
Bij te bestellen accessoires
Con|ctivity
a Communicatiemodule XKM 2000 DA
b Communicatiemodule XKM 2100 KM
c Stroomnet (Powerline-techniek)
57
Con|ctivity en Miele|home
Kookplaat aanmelden
Wilt u de kookplaat
– bij Miele{home aanmelden, bereid dan eerst de
aanmeldprocedure op het weergave-apparaat voor (zie de
montage- en installatiehandleiding "Miele|home").
– bij Con|ctivity aanmelden, dan moet u eerst de afzuigkap
aanmelden (zie de montage- en installatiehandleiding
"Con|ctivity").
^ Druk terwijl de kookplaat uitgeschakeld is tegelijk op de
toetsen s en $. Druk zo lang totdat het controlelampje
voor de vergrendeling gaat knipperen.
Na het oproepen van de programmering verschijnen in het
timerdisplay P (programma) en S (status). Bij kookplaten met
3 kookzones verschijnt links achter ook een display.
^ Druk op de toets van de kookzone links voor en dan op
cijfer 1 op het bedieningspaneel (programma 10 instellen).
^ Druk op de toets van de kookzone rechts voor en dan op
cijfer 2 op het bedieningspaneel (status 2 instellen = aanmelden).
De aanmeldprocedure start en het cijfer 2 knippert. De
aanmelding duurt enkele minuten. Als de aanmelding met
succes is afgerond, brandt het cijfer 2 continu.
^ Om de instelling op te slaan, drukt u zo lang op de toets s
totdat de weergave dooft.
^ Ga verder te werk, zoals beschreven in de montage- en installatiehandleiding "Miele|home" c.q. Con|ctivity.
58
Con|ctivity en Miele|home
Kookplaat afmelden
Wilt u de kookplaat bij Miele{home afmelden, bereid dan
eerst de afmeldprocedure op het weergave-apparaat voor
(zie de montage- en installatiehandleiding "Miele|home").
^ Druk terwijl de kookplaat uitgeschakeld is tegelijk op de
toetsen s en $. Druk zo lang totdat het controlelampje
voor de vergrendeling gaat knipperen.
Na het oproepen van de programmering verschijnen in het
timerdisplay P (programma) en S (status). Bij kookplaten met
3 kookzones verschijnt links achter ook een display.
^ Druk op de toets van de kookzone links voor en dan op
cijfer 1 op het bedieningspaneel (programma 10 instellen).
^ Druk op de toets van de kookzone rechts voor en dan op
cijfer 1 op het bedieningspaneel (status 1 instellen =
afmelden).
De afmeldprocedure start en het cijfer 1 knippert. De
afmelding duurt enkele minuten. Als de afmelding met
succes is afgerond, brandt het cijfer 1 continu.
^ Om de instelling op te slaan, drukt u zo lang op de toets s
totdat de weergave dooft.
^ Ga verder te werk, zoals beschreven in de montage- en installatiehandleiding "Miele|home" c.q. Con|ctivity.
59
Veiligheidsinstructies voor het inbouwen
Dit apparaat mag alleen door een
erkend vakman worden ingebouwd
en op het elektriciteitsnet worden
aangesloten.
Om te voorkomen dat het apparaat
beschadigd raakt, moet het pas na
de montage van de bovenkastjes en
de afzuigkap worden ingebouwd.
~ De lijsten en randen van het werkblad moeten met een hittebestendige
lijm (100 °C) zijn bevestigd, zodat ze
niet loslaten of vervormen. Ook de
wandafdichtstrip moet hittebestendig
zijn.
~ Het apparaat mag niet boven koelapparatuur, afwas-, was- en droogautomaten worden ingebouwd.
~ Deze kookplaat mag alleen boven
fornuizen en ovens met wasemkoeling
worden ingebouwd.
60
~ U mag de aansluitkabel van de
kookplaat na de inbouw niet kunnen
aanraken. De kabel mag niet aan mechanische belastingen worden blootgesteld.
Alle maten zijn in mm aangegeven.
Veiligheidsafstanden
Veiligheidsafstand boven het apparaat
Als voor verschillende apparaten
verschillende veiligheidsafstanden
worden genoemd voor plaatsing onder een afzuigkap, kies dan altijd de
grootste afstand.
Tussen het apparaat en een erboven
gemonteerde afzuigkap dient u de veiligheidsafstand aan te houden die de
fabrikant van de afzuigkap aangeeft. Is
deze informatie niet beschikbaar, houd
dan een afstand aan van ten minste
760 mm.
Ook als zich boven het apparaat licht
ontvlambare materialen bevinden (zoals een keukenplank), moet u een afstand van minste 760 mm aanhouden.
61
Veiligheidsafstanden
Veiligheidsafstand zijkant /
achterkant
Bij inbouw van de kookplaat mag zich
aan de achterkant en aan één kant
(rechts of links) een hoge keukenkast
of een wand bevinden (zie afbeeldingen).
a Tussen de uitsparing in het werkblad
en de achterkant van het werkblad
dient de afstand minimaal 50 mm te
zijn.
Niet toegestaan!
b Rechts van de uitsparing dient de
afstand tot een ernaast geplaatst
meubelstuk (bijvoorbeeld een hoge
kast) of een wand minimaal 50 mm te
zijn.
c Links van de uitsparing dient de afstand tot een ernaast geplaatst
meubelstuk (bijvoorbeeld een hoge
kast) of een wand minimaal 50 mm te
zijn.
Aan te bevelen!
Toegestaan maar niet aan te bevelen!
Toegestaan maar niet aan te bevelen!
62
Veiligheidsafstanden
Veiligheidsafstand onder het apparaat
Om de ventilatie van het apparaat te
kunnen waarborgen, moet onder het
apparaat een minimale afstand worden
aangehouden ten opzichte van een
oven, tussenbodem of lade.
De minimale afstand vanaf de onderkant van de kookplaat tot de
– bovenkant van een oven moet
15 mm zijn.
Tussenbodem
Een tussenbodem onder de kookplaat
is niet noodzakelijk, maar wel toegestaan.
Voor de aansluitkabel moet aan de achterkant een spleet van 10 mm worden
aangehouden.
Voor een betere ventilatie van de kookplaat adviseren wij een spleet van
20 mm.
– bovenkant van een tussenbodem
moet 15 mm zijn.
– bodem van een lade moet 75 mm
zijn.
63
Veiligheidsafstanden
Veiligheidsafstand bij een beklede nis
Als er sprake is van een nisbekleding dient er een minimale afstand tussen de uitsparing in het werkblad en de bekleding te worden aangehouden. Bij te hoge
temperaturen kunnen materialen beschadigd raken.
Is de bekleding van brandbaar materiaal (zoals hout), dan moet de afstand e
tussen de uitsparing in het werkblad en de nisbekleding minimaal 50 mm zijn.
Is de bekleding van niet brandbaar materiaal (zoals metaal, natuursteen en keramische tegels), dan moet de afstand e tussen de uitsparing in het werkblad en
de nisbekleding minimaal 50 mm min de dikte van de bekleding zijn.
Als de nisbekleding bijvoorbeeld 15 mm dik is, moet de minimale afstand
50 mm - 15 mm = 35 mm zijn.
Kookplaten zonder randlijst
Kookplaten met randlijst/facetrand
a Wand
b Nisbekleding
maat x = dikte van de nisbekleding
c Werkblad
d Uitsparing in het werkblad
e Minimale afstand
bij brandbare materialen 50 mm
bij niet brandbare materialen 50 mm - maat x
64
Kookplaten met randlijst / facetrand
Aanwijzingen voor het
inbouwen
Werkblad met tegels
Dichting tussen kookplaat en werkblad
Als u voegenkit gebruikt tussen de
kookplaat en het werkblad kunnen
het apparaat en het werkblad beschadigd raken, als de kookplaat
voor werkzaamheden moet worden
verwijderd. Gebruik daarom geen
voegenkit.
De voegen a en het gearceerde gedeelte onder de rand moeten glad en
vlak zijn, zodat de kookplaat gelijkmatig
aansluit en de dichting onder de rand
van het apparaat voldoende afdicht.
De dichting onder de rand van het apparaat is toereikend als afdichting tussen apparaat en werkblad.
65
Kookplaten met randlijst / facetrand
Inbouwmaten
KM 6322
a Voorkant
b Inbouwhoogte
c Aansluiting Miele|home
d Aansluitkast
De aansluitkabel (L = 1440 mm) is los bijgevoegd.
66
Kookplaten met randlijst / facetrand
KM 6347
a Voorkant
b Inbouwhoogte
c Aansluiting Miele|home
d Aansluitkast
De aansluitkabel (L = 1440 mm) is los bijgevoegd.
67
Kookplaten met randlijst / facetrand
Inbouwen
Kookplaat positioneren
Voorbereiding werkblad
^ Leid de aansluitkabel van de kookplaat door de uitsparing in het werkblad naar beneden.
^ Maak de uitsparing in het werkblad
volgens de maatschets. Neem daarbij de veiligheidsafstanden in acht
(zie ook "Veiligheidsinstructies voor
het inbouwen").
^ De snijvlakken van houten werkbladen moeten met speciale lak, siliconenkit of giethars worden afgewerkt om te voorkomen dat het werkblad door vocht wordt aangetast.
De producten mogen niet op het
werkblad terechtkomen.
Voor de inbouw zijn geen klemveren
nodig. De speciale afdichttape zorgt
ervoor dat de kookplaat stevig in de
uitsparing ligt en niet verschuift.
De spleet tussen de rand en het
werkblad zal na verloop van tijd
kleiner worden.
Aansluitkabel op het apparaat aansluiten
De aansluiting mag alleen door een
vakman worden uitgevoerd.
^ Sluit de kabel volgens het aansluitschema op het apparaat aan (zie
"Elektrische aansluiting / Aansluitschema").
68
^ Leg de kookplaat midden in de uitsparing. De dichting van het apparaat moet goed op het werkblad aansluiten. Alleen zo kan een correcte afdichting worden gegarandeerd.
Gebruik voor het afdichten nooit kit
(bijvoorbeeld siliconenkit)!
Als de dichting bij de hoeken niet
goed op het werkblad aansluit, kan
de hoekradius van het werkblad
(ß R4) voorzichtig met een decoupeerzaag worden nabewerkt.
^ Sluit de kookplaat aan.
^ Controleer of het apparaat goed
functioneert.
Kookplaten zonder randlijst
Inbouwmaten
KM 6323
a Voorkant
b Inbouwhoogte
c Aansluiting Miele|home
d Getrapte freesrand voor
natuurstenen werkbladen
e Aansluitkast
Zie beslist de detailtekeningen voor
de afmetingen van de uitsparing voor
een natuurstenen werkblad.
De aansluitkabel (L = 1440 mm) is los
bijgevoegd.
69
Kookplaten zonder randlijst
KM 6348
a Voorkant
b Inbouwhoogte
c Aansluiting Miele|home
d Getrapte freesrand voor
natuurstenen werkbladen
e Aansluitkast
De aansluitkabel (L = 1440 mm) is los
bijgevoegd.
70
Zie beslist de detailtekeningen voor
de afmetingen van de uitsparing voor
een natuurstenen werkblad.
Kookplaten zonder randlijst
Inbouwen
Kookplaten zonder randlijst zijn alleen geschikt voor inbouw in natuurstenen (graniet, marmer), massief
houten en betegelde werkbladen.
Indien kookplaten ook geschikt zijn
voor inbouw in een glazen werkblad
is dit vermeld in de rubriek "Inbouwmaten".
Informeer bij werkbladen van andere
materialen bij de betreffende fabrikant of het werkblad geschikt is voor
inbouw van een kookplaat zonder
randlijst.
Deze kookplaat
– kan rechtstreeks in een correct voorbereid natuurstenen werkblad worden geplaatst.
– moet in een massief-houten, betegeld en glazen werkblad met houten
lijsten worden bevestigd. De lijsten
worden niet bij het apparaat geleverd.
De breedte (binnenwerks) van de
onderkast moet minimaal zo groot
zijn als de uitsparing in het werkblad
(zie "Inbouwmaten"), zodat de kookplaat ook na de inbouw van onderaf
goed toegankelijk is. Een technicus
moet de onderkant van de kookplaat
kunnen verwijderen.
Als de kookplaat niet van onderaf
toegankelijk is, moet de voegenkit
bij onderhoudswerkzaamheden worden verwijderd om de kookplaat te
kunnen verwijderen.
71
Kookplaten zonder randlijst
Werkblad van natuursteen
Aansluitkabel op het apparaat aansluiten
Uitsparing werkblad maken
De aansluiting mag alleen door een
vakman worden uitgevoerd.
^ Sluit de kabel volgens het aansluitschema op het apparaat aan (zie
"Elektrische aansluiting / Aansluitschema").
Kookplaat positioneren
a Werkblad
b Kookplaat
c Voeg
Omdat voor de keramische plaat en
de uitsparing in het werkblad een zekere tolerantie geldt, kan de voegbreedte c variëren (minimaal 1 mm).
^ Maak de uitsparing in het werkblad
volgens de afbeeldingen.
Neem daarbij de veiligheidsafstanden in acht (zie ook "Veiligheidsinstructies voor het inbouwen").
^ Leid de aansluitkabel van de kookplaat door de uitsparing naar beneden.
^ Plaats en centreer de kookplaat b in
de uitsparing.
^ Sluit de kookplaat aan.
^ Controleer of het apparaat goed
functioneert.
^ Vul de voeg c met een geschikte,
hittebestendige siliconen-voegenkit
(minimaal 160 °C).
Gebruik uitsluitend een voor natuursteen geschikte siliconen-voegenkit.
Neem de aanwijzingen van de
kitfabrikant in acht.
72
Kookplaten zonder randlijst
Massief-houten / betegeld /
glazen werkblad
Uitsparing werkblad maken
Aansluitkabel op het apparaat aansluiten
De aansluiting mag alleen door een
vakman worden uitgevoerd.
^ Sluit de kabel volgens het aansluitschema op het apparaat aan (zie
"Elektrische aansluiting / Aansluitschema").
Kookplaat positioneren
^ Leid de aansluitkabel van de kookplaat door de uitsparing naar beneden.
a Werkblad
b Kookplaat
^ Plaats en centreer de kookplaat b in
de uitsparing.
c Voeg
^ Sluit de kookplaat aan.
d Houten lijsten 13 mm
(niet bijgeleverd)
^ Controleer of het apparaat goed
functioneert.
Omdat voor de keramische plaat en
de uitsparing in het werkblad een zekere tolerantie geldt, kan de voegbreedte c variëren (minimaal 1 mm).
^ Maak de uitsparing in het werkblad
volgens de afbeeldingen.
Neem daarbij de veiligheidsafstanden in acht (zie ook "Veiligheidsinstructies voor het inbouwen").
^ Bevestig de houten lijsten d 7 mm
onder de bovenkant van het werkblad (zie afbeelding).
^ Vul de voeg c met een geschikte,
hittebestendige siliconen-voegenkit
(minimaal 160 °C).
Neem de aanwijzingen van de
kitfabrikant in acht.
Gebruik bij natuurstenen tegels uitsluitend een voor natuursteen geschikte siliconen-voegenkit.
73
Elektrische aansluiting
Aansluitwaarde
Dit apparaat mag alleen door een
erkend elektricien op het elektriciteitsnet worden aangesloten. Hierbij
moeten de landelijke voorschriften
en de voorschriften van het energiebedrijf in acht worden genomen.
Miele kan niet aansprakelijk worden
gesteld voor directe of indirecte
schade als gevolg van ondeskundige installatie, onderhoudswerkzaamheden of reparaties.
Miele kan bovendien niet aansprakelijk worden gesteld voor schade
die is veroorzaakt door een ontbrekende of beschadigde aarddraad
(bijvoorbeeld een elektrische
schok).
Zie typeplaatje.
Aansluiting
Voordat u het apparaat aansluit, dient u
de aansluitgegevens (spanning en frequentie) op het typeplaatje te vergelijken met de waarden van het elektriciteitsnet. Deze gegevens moeten beslist
overeenkomen.
Spanning AC 230 V / 50 Hz.
Voor de aansluitmogelijkheden zie het
aansluitschema.
Aardlekschakelaar
Na plaatsing moet zijn gewaarborgd
dat onder spanning staande delen
niet kunnen worden aangeraakt.
74
Voor extra veiligheid wordt in de
EU-voorschriften en -richtlijnen voor Nederland geadviseerd om de huisinstallatie van een aardlekschakelaar te voorzien (30 mA).
Elektrische aansluiting
Scheidingssysteem
Aansluitkabel
Het apparaat moet via een schakelaar
met alle polen van de netspanning
kunnen worden losgekoppeld. De contactopening in uitgeschakelde toestand moet ten minste 3 mm bedragen!
Geschikte schakelaars zijn
overbelastings- en aardlekschakelaars.
Het apparaat moet met een kabel van
het type H 05 VV-F (PVC-isolatie) volgens het aansluitschema worden aangesloten. De kabel moet voldoende
doorsnede hebben.
Spanningsvrij maken
De van toepassing zijnde aansluitwaarden vindt u op het typeplaatje.
Moet het apparaat spanningsvrij worden gemaakt, ga dan, afhankelijk van
de situatie, als volgt te werk:
– Bij zekeringen:
Draai de zekering los en haal deze
uit de houder.
– Bij een zekeringsautomaat:
Druk op de testknop (rood) totdat
de middelste knop (zwart) eruitspringt.
– Bij een inbouwzekeringsautomaat:
(zelfuitschakelaar, min. type B of C)
Zet de tuimelschakelaar van 1 (Aan)
op 0 (Uit).
– Bij een aardlekschakelaar:
Zet de hoofdschakelaar van 1 (Aan)
op 0 (Uit) of druk op de testknop.
Zorg dat de netspanning niet per
ongeluk weer kan worden ingeschakeld.
Voor de aansluitmogelijkheden zie het
aansluitschema.
Aansluitkabel vervangen
Als de aansluitkabel moet worden vervangen, mag hiervoor alleen een kabel
van het type H 05 VV-F (PVC-isolatie)
worden gebruikt. Een geschikte aansluitkabel is verkrijgbaar bij Miele.
De aansluitkabel mag uitsluitend door
een vakman worden vervangen. Deze
is precies op de hoogte van de landelijke voorschriften en van de voorschriften van het gemeentelijke energiebedrijf en houdt zich daar strikt aan.
De aansluitwaarden vindt u op het typeplaatje.
De aarddraad moet worden vastgeschroefd aan de aansluiting met
symbool -.
75
Elektrische aansluiting
Aansluitschema
76
Klantcontacten / typeplaatje / garantie
Voor storingen die u niet zelf kunt verhelpen, waarschuwt u
– uw Miele-vakhandelaar of
– de afdeling Klantcontacten van Miele.
De gegevens van Miele vindt u op de achterkant van deze gebruiksaanwijzing.
Voor een goede en vlotte afhandeling moet de afdeling Klantcontacten weten
welk type apparaat u heeft en welk serienummer het heeft. Beide gegevens vindt
u op het typeplaatje.
Voor informatie over het Miele-Service-Verzekering-Certificaat kunt u zich wenden
tot uw Miele-vakhandelaar of de bijgaande folder raadplegen.
Plak hier het bijgevoegde typeplaatje. Controleer of de gegevens op het typeplaatje overeenkomen met de gegevens op het titelblad van deze gebruiksaanwijzing.
Garantie en garantievoorwaarden
De garantietermijn voor dit apparaat bedraagt 2 jaar.
Voor meer informatie zie de bijgevoegde garantievoorwaarden.
77
78
79
Wijzigingen voorbehouden / 4012
M.-Nr. 09 496 110 / 00