®
EA-N66
Dwupasmowe bezprzewodowe urządzenie N900 3-w-1
Gigabitowy punkt dostępowy/Most Wi-Fi/Rozszerzacz
zasięgu
Instrukcja konfiguracji krok po kroku
PL7648
Czwarta edycja
Lipiec 2012
Copyright © 2011 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa
zastrzeżone.
Żadnej z części tego podręcznika, włącznie z opisem produktów
i oprogramowania, nie można powielać, przenosić, przetwarzać,
przechowywać w systemie odzyskiwania danych lub tłumaczyć na inne
języki, w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, za wyjątkiem
wykonywania kopii zapasowej dokumentacji otrzymanej od dostawcy, bez
wyraźnego, pisemnego pozwolenia ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”).
Gwarancja na produkt lub usługa gwarancyjna nie zostanie wydłużona,
jeśli: (1) produkt był naprawiany, modyfikowany lub zmieniany, jeśli
wykonane naprawy, modyfikacje lub zmiany zostały wykonane bez
pisemnej autoryzacji ASUS; lub, gdy (2) została uszkodzona lub usunięta
etykieta z numerem seryjnym.
ASUS UDOSTĘPNIA TEN PODRĘCZNIK W STANIE “JAKI JEST”, BEZ
UDZIELANIA JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, ZARÓWNO WYRAŹNYCH
JAK I DOMNIEMANYCH, WŁĄCZNIE, ALE NIE TYLKO Z DOMNIEMANYMI
GWARANCJAMI LUB WARUNKAMI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB
DOPASOWANIA DO OKREŚLONEGO CELU. W ŻADNYM PRZYPADKU FIRMA
ASUS, JEJ DYREKTORZY, KIEROWNICY, PRACOWNICY LUB AGENCI NIE
BĘDĄ ODPOWIADAĆ ZA JAKIEKOLWIEK NIEBEZPOŚREDNIE, SPECJANE,
PRZYPADKOWE LUB KONSEKWENTNE SZKODY (WŁĄCZNIE Z UTRATĄ
ZYSKÓW, TRANSAKCJI BIZNESOWYCH, UTRATĄ MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA
LUB UTRACENIEM DANYCH, PRZERWAMI W PROWADZENIU DZIAŁANOŚCI
ITP.) NAWET, JEŚLI FIRMA ASUS UPRZEDZAŁA O MOŻLIWOŚCI ZAISTNIENIA
TAKICH SZKÓD, W WYNIKU JAKICHKOLWIEK DEFEKTÓW LUB BŁĘDÓW W
NINIEJSZYM PODRĘCZNIKU LUB PRODUKCIE.
SPECYFIKACJE I INFORMACJE ZNAJDUJĄCE SIĘ W TYM PODRĘCZNIKU,
SŁUŻĄ WYŁĄCZNIE CELOM INFORMACYJNYM I MOGĄ ZOSTAĆ
ZMIENIONE W DOWOLNYM CZASIE, BEZ POWIADOMIENIA, DLATEGO
TEŻ, NIE MOGĄ BYĆ INTERPRETOWANE JAKO WIĄŻĄCE FIRMĘ ASUS DO
ODPOWIEDZIALNOŚCI. ASUS NIE ODPOWIADA ZA JAKIEKOLWIEK BŁĘDY
I NIEDOKŁADNOŚCI, KTÓRE MOGĄ WYSTĄPIĆ W TYM PODRĘCZNIKU,
WŁĄCZNIE Z OPISANYMI W NIM PRODUKTAMI I OPROGRAMOWANIEM.
Produkty i nazwy firm pojawiające się w tym podręczniku mogą, ale nie
muszą być zastrzeżonymi znakami towarowymi lub prawami autorskimi ich
odpowiednich właścicieli i używane są wyłącznie w celu identyfikacji lub
wyjaśnienia z korzyścią dla ich właścicieli i bez naruszania ich praw.
Spis treści
1. Wprowadzenie........................................................................... 4
1.1 Zawartość opakowania.........................................................................4
1.2 Wymagania systemowe........................................................................4
2. Mapa sieci................................................................................... 5
2.1 I nstrukcja krok po kroku dla trybu Wi-Fi Bridge (Most Wi-Fi).. 6
2.2 I nstrukcja krok po kroku dla trybu punktu dostępowego.......8
2.3 I nstrukcja krok po kroku dla trybu Range Extender
(Rozszerzacz zasięgu)...................................................................................11
3. Ustawienia sieci bezprzewodowej........................................... 15
4. LAN Settings (Ustawienia LAN)................................................. 18
5. Administration (Administracja)................................................ 18
6. Plik log systemu......................................................................... 21
EA-N66 Instrukcja konfiguracji krok po kroku
1. Wprowadzenie
1.1 Zawartość opakowania
Adapter ASUS EA-N66 WLAN x1
Przewodnik szybkiego startu x1
Płyta CD ze sterownikami x1
Karta gwarancyjna x1
Kabel Ethernet x1
W przypadku uszkodzenia lub braku któregoś z powyższych
elementów skontaktuj się natychmiast ze sprzedawcą.
1.2 Wymagania systemowe
Do wykonania ustawień sieci, potrzeba jednego lub dwóch komputerów, które
spełniają następujące wymagania systemowe:
• Port Ethernet RJ-45 (LAN)
• Obsługa sieci bezprzewodowej IEEE 802.11 b/g/n
• Zainstalowana usługa TCP/IP
• Przeglądarka sieci web, taka jak Internet Explorer, Mozilla Firefox, Apple
Safari lub Google Chrome.
EA-N66 Instrukcja konfiguracji krok po kroku
2. Mapa sieci
To jest przegląd strony mapy sieci EA-N66.
Kliknij każdą z ikon na mapie sieci w celu wyświetlenia
szczegółowych informacji dotyczących każdego urządzenia
sieciowego. Ikona po lewej to ikona nadrzędnego punktu
dostępowego. Ikona po prawej to ikona klientów sieciowych.
Kliknięcie środkowej ikony wyświetla bieżący stan i informacje o
EA-N66.
W lewej części ekranu znajduje się panel Advanced Setup (Ustawienia
zaawansowane). Użyj panelu Setup (Konfiguracja) do przechodzenia
do specyficznych funkcji EA-N66.
EA-N66 Instrukcja konfiguracji krok po kroku
Kliknij Quick Internet Setup (Szybka konfiguracja połączenia z
Internetem) w celu konfiguracji połączenia sieciowego EA-N66.
2.1 Instrukcja krok po kroku dla trybu Wi-Fi Bridge (Most
Wi-Fi)
Czynność 1: Przejdź do funkcji Quick Internet Setup
(Szybka konfiguracja połączenia z Internetem)
Domyślnie, EA-N66 służy jako adapter sieciowy. Kliknij Next (Dalej), aby
rozpocząć konfigurację trybu Wi-Fi Bridge (Most Wi-Fi).
Czynność 2: SITE Survey (Wyszukiwanie SIECI)
EA-N66 wyszuka dostępne sieci bezprzewodowe.
Aby pomóc w wyszukiwaniu sieci, punkt dostępowy należy umieścić w
pobliżu EA-N66.
EA-N66 Instrukcja konfiguracji krok po kroku
Czynność 3:Wybór nadrzędnego punktu dostępowego i
wprowadzenie klucza zabezpieczenia
Wybierz punkt dostępowy z listy dostępnych sieci bezprzewodowych.
Wprowadź Security Key (Klucz zabezpieczenia).
Jeśli EA-N66 nie wykrywa prawidłowo sieci bezprzewodowej, przesuń
EA-N66 bliżej punktu dostępowego i kliknij Refresh (Odśwież).
Czynność 4: Z
aczekaj na EA-N66 w celu połączenia z
nadrzędnym punktem dostępowym
Zaczekaj kilka minut na połączenie EA-N66 z nadrzędnym punktem
dostępowym.
EA-N66 Instrukcja konfiguracji krok po kroku
Czynność 5: Zakończenie procesu konfiguracji
Gratulujemy! Proces konfiguracji został zakończony pomyślnie!
Sprawdź ilustracje w celu interpretacji wskaźników LED na EA-N66.
2.2 Instrukcja krok po kroku dla trybu punktu
dostępowego
Czynność 1: Wybór trybu konfiguracji
W celu konfiguracji trybu Access Point (Punkt dostępowy) nie
należy klikać Next (Dalej) na pierwszej stronie Quick Internet Setup
(Konfiguracja szybkiego połączenia z Internetem) Zamiast tego należy
kliknąć łącze przełączania trybu konfiguracji.
EA-N66 Instrukcja konfiguracji krok po kroku
Czynność 2:Wybór trybu Access Point (Punkt
dostępowy)
Wybierz “I wish to establish a new wireless network (Chcę
ustanowić nową sieć bezprzewodową)”. Kliknij Next (Dalej).
Czynność 3: Ustawienia SSID i hasła
Przypisz dla EA-N66 nowe SSID i hasło. Aby uniknąć problemów
związanych z działaniem sieci należy wprowadzić unikatowy
identyfikator SSID.
EA-N66 nie może działać jednocześnie na dwóch częstotliwościach
(2,4 GHz i 5GHz). Częstotliwość 2,4GHz działa najlepiej z większością
urządzeń bezprzewodowych, ale częstotliwość 5GHz jest zalecana
ze względu na lepsze osiągi i mniejsze zakłócenia.
EA-N66 Instrukcja konfiguracji krok po kroku
Czynność 4: Zaczekaj na dokończenie ustawień
Należy zaczekać kilka minut na nawiązanie przez EA-N66 połączenia z
nową siecią bezprzewodową.
Czynność 5: Zakończenie ustawień
Wykonaj instrukcje krótkiego przewodnika w celu dokończenia
ustawień.
Rozłącz kabel Ethernet pomiędzy EA-N66 i komputerem PC lub laptop.
Podłącz kabel Ethernet do EA-N66 i do routera bezprzewodowego.
10
EA-N66 Instrukcja konfiguracji krok po kroku
Czynność 6: Ustawienie zakładki na stronie konfiguracji
Po zmianie jakichkolwiek ustawień zaleca się zresetowanie EA-N66.
Jednakże, można utworzyć zakładkę w przeglądarce w celu szybkiego
dostępu do strony konfiguracji w dowolnym czasie.
2.3 Instrukcja krok po kroku dla trybu Range Extender
(Rozszerzacz zasięgu)
Czynność 1: Wybór trybu konfiguracji
W celu konfiguracji trybu Range Extender (Rozszerzacz zasięgu) nie
należy klikać Next (Dalej) na pierwszej stronie Quick Internet Setup
(Konfiguracja szybkiego połączenia z Internetem) Zamiast tego należy
kliknąć łącze przełączania trybu konfiguracji
11
EA-N66 Instrukcja konfiguracji krok po kroku
Czynność 2:
Wybór trybu Repeater
Wybierz I wish to extend my existing wireless network (Chcę
rozszerzyć istniejącą sieć bezprzewodową). Kliknij Next (Dalej).
Czynność 3: Site Survey (Wykrywanie sieci)
EA-N66 wyszuka dostępne sieci bezprzewodowe.
Aby pomóc w wyszukiwaniu sieci, punkt dostępowy należy umieścić w
pobliżu EA-N66.
12
EA-N66 Instrukcja konfiguracji krok po kroku
Czynność 4:Wybór nadrzędnego punktu dostępowego i
wprowadzenie klucza zabezpieczenia
Wybierz punkt dostępowy z listy dostępnych sieci bezprzewodowych.
Wprowadź Security Key (Klucz zabezpieczenia).
Jeśli EA-N66 nie wykrywa prawidłowo sieci bezprzewodowej, przesuń EAN66 bliżej punktu dostępowego i kliknij Refresh (Odśwież).
Czynność 5:Ustawienie SSID i hasła dla rozszerzonej
sieci.
Domyślnie, EA-N66 przypisuje SSID z zastosowaniem następującego
formatu: “original-SSID_RPT”.
EA-N66 automatycznie wprowadzi także to samo hasło, jak dla sieci
bezprzewodowej.
13
EA-N66 Instrukcja konfiguracji krok po kroku
Czynność 6:Zaczekaj na zwiększenie przez EA-N66
zasięgu sieci bezprzewodowej
Czynność 7: Zakończenie procesu konfiguracji
Gratulujemy! Proces konfiguracji został zakończony pomyślnie!
Sprawdź ilustracje w celu interpretacji wskaźników LED na EA-N66.
14
EA-N66 Instrukcja konfiguracji krok po kroku
Dodatkowa konfiguracja i zalecenia dotyczące ustawień
1. W trybie Access Point (Punkt dostępowy), EA-N66 należy umieścić w
odległości poniżej 1,5 metra od klientów sieci lub od nadrzędnego
punktu dostępowego w trybie Wi-Fi Bridge (Most Wi-Fi) lub
Range Extender (Rozszerzacz zasięgu). Urządzenie EA-N66 nie
jest przeznaczone do transmisji sygnałów na duże odległości. Aby
uzyskać optymalne działanie, EA-N66 należy umieścić w odległości
1,5-3 metrów od urządzenia odiorczego.
2. Dla zapewnienia silniejszego sygnału, EA-N66 należy umieścić w
otwartej przestrzeni. Obiekty, szczególnie metalowe, mogą blokować
sygnały połączenia bezprzewodowego z EA-N66.
3. Ustawienia sieci bezprzewodowej
W zakładce Wireless General (Ogólne ustawienia połączenia
bezprzewodowego), są dostępne następujące ustawienia:
15
EA-N66 Instrukcja konfiguracji krok po kroku
Zakładka WPS udostępnia opcje konfiguracji dla funkcji Wi-Fi Protected
Setup (Konfiguracja zabezpieczonego połączenia Wi-Fi).
Zakładka Wireless MAC Filter (Filtr MAC połączenia bezprzewodowego),
umożliwia blokowanie dostępu do sieci bezprzewodowej specyficznych
adresów MAC.
16
EA-N66 Instrukcja konfiguracji krok po kroku
Zakładka RADIUS Setting (Ustawienie RADIUS), umożliwia ustawienie
dodatkowych parametrów do autoryzacji klientów bezprzewodowych
w serwerze RADIUS.
Skonfiguruj ustawienia RADIUS podczas używania [WPA-ENTERPRISE /
WPA2-ENTERPRISE], jako metody uwierzytelniania w zakładce Wireless
General (Ogólne ustawienia połączenia bezprzewodowego).
17
EA-N66 Instrukcja konfiguracji krok po kroku
4. LAN Settings (Ustawienia LAN)
Obszar ustawień LAN udostępnia opcje konfiguracji adresu IP lokalnej
sieci komputerowej, DNS i domyślnej bramy.
5. Administration (Administracja)
Obszar Administration (Administracja), udostępnia opcje zmiany trybów,
konfiguracji hasła logowania EA-N66 i aktualizacji lub przywracania
firmware.
18
EA-N66 Instrukcja konfiguracji krok po kroku
Zakładka Firmware Upgrade (Aktualizacja firmware)
Zakładka Firmware Upgrade (Aktualizacja firmware), umożliwia
wykonanie aktualizacji firmware EA-N66, przez przesłanie pliku
firmware.
19
EA-N66 Instrukcja konfiguracji krok po kroku
• Podczas procesu aktualizacji, zachowywane są ustawienia
skonfigurowane w starym firmware. Jeśli proces aktualizacji
nie powiedzie się, EA-N66 przejdzie automatycznie do trybu
awaryjnego.
• Światła LED na panelu przednim EA-N66, wskażą, że
aktualnie uruchomiony jest tryb awaryjny. Użyj programu
narzędziowego Firmware Restoration (Przywracanie firmware)
na płycie CD, do przywrócenia domyślnych, fabrycznych
ustawień firmware.
20
EA-N66 Instrukcja konfiguracji krok po kroku
6. Plik log systemu
Zdarzenia i błędy, które wystąpiły w trakcie używania EA-N66, są
nagrywane w systemowym pliku log. Podczas kontaktowania się z ASUS
w celu uzyskania pomocy technicznej należy sprawdzić informacje w
systemowym pliku log.
21
EA-N66 Instrukcja konfiguracji krok po kroku
Uwagi
Federal Communications Commission
This device complies with FCC Rules Part 15. Operation is subject to the
following two conditions:
• This device may not cause harmful interference, and
• This device must accept any interference received, including interference
that may cause undesired operation.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class
B digital device pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed
to provide reasonable protection against harmful interference in a residential
installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency
energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may
cause harmful interference to radio communications. However, there is no
guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this
equipment does cause harmful interference to radio or television reception,
which can be determined by turning the equipment off and on, the user is
encouraged to try to correct the interference by one or more of the following
measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to
which the receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
WARNING: Any changes or modifications not expressly approved by
the party responsible for compliance could void the user’s authority
to operate the equipment.
Prohibition of Co-location
This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in
conjunction with any other antenna or transmitter.
22
EA-N66 Instrukcja konfiguracji krok po kroku
FCC Radiation Exposure Statement
This equipment complies with RFCC radiation exposure limits set forth for an
uncontrolled environment .
This equipment should be installed and operated with minimum 20cm
between the radiator and your body.
CE Mark Warning
This is a Class B product, in a domestic environment, this product may cause
radio interference, in which case the user may be required to take adequate
measures.
Operation Channels: Ch1~11 for N. America, Ch1~14 Japan, Ch1~ 13 Europe
(ETSI)
DGT Warning Statement
Article 12
Without permission, any company, firm or user shall not alter the frequency,
increase the power, or change the characteristics and functions of the original
design of the certified lower power frequency electric machinery.
Article 14
The application of low power frequency electric machineries shall not affect
the navigation safety nor interfere a legal communication, if an interference
is found, the service will be suspended until improvement is made and the
interference no longer exists.
低功率電波輻射性電機管理辦法
(1)「經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、
加大功率或變更原設計之特性及功能」以及 (2)「低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及
干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合
法通信,指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及
醫療用電波輻射性電機設備之干擾」。
23
EA-N66 Instrukcja konfiguracji krok po kroku
IC Warning Statement
Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate
using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the
transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other
users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent
isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for
successful communication.
This radio transmitter(IC: 3568A-USB-N66) has been approved by Industry
Canada to operate with the antenna types listed below with the maximum
permissible gain and required antenna impedance for each antenna type
indicated. Antenna types not included in this list, having a gain greater than
the maximum gain indicated for that type, are strictly prohibited for use with
this device.
Ant.
Antenna Type
Connector
A
B
C
D
E
Dipole Antenna
Dipole Antenna
Dipole Antenna
Dipole Antenna
Dipole Antenna
Reversed-SMA
Reversed-SMA
Reversed-SMA
Reversed-SMA
Reversed-SMA
Gain
(dBi)
5.00
3.00
3.00
2.00
2.00
Remark
TX / RX
TX / RX
TX / RX
TX / RX
TX / RX
This Class [B] digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe [B] est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
For product available in the USA/Canada market, only channel 1~11 can be operated.
Selection of other channels is not possible.
IC Radiation Exposure Statement:
This equipment complies with IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for
an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated
with minimum distance 20cm between the radiator & your body.
Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not
cause interference, and (2) this device must accept any interference, including
interference that may cause undesired operation of the device.
24
EA-N66 Instrukcja konfiguracji krok po kroku
ASUS Recycling/Takeback Services
ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the
highest standards for protecting our environment. We believe in providing
solutions for you to be able to responsibly recycle our products, batteries, other
components as well as the packaging materials. Please go to http://csr.asus.
com/english/Takeback.htm for the detailed recycling information in different
regions.
REACH
Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and
Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical
substances in our products at ASUS REACH website at http://csr.asus.com/
english/REACH.htm.
25
EA-N66 Instrukcja konfiguracji krok po kroku
Producent:
ASUSTeK Computer Inc.
Telefon: +886-2-2894-3447
No. 150, LI-DE RD., PEITOU, TAIPEI
112, TAIWAN
ASUS Computer GmbH
Adres:
Autoryzowany
przedstawiciel w Europie:
Autoryzowani
dystrybutorzy w Turcji:
HARKORT STR. 21-23, D-40880
RATINGEN, DEUTSCHLAND
BOGAZICI BIL GISAYAR SAN. VE TIC. A.S.
Adres:
Telefon: +90 212 3311000
Adres:
AYAZAGA MAH. KEMERBURGAZ
CAD. NO.10 AYAZAGA/ISTANBUL
CIZGI Elektronik San. Tic. Ltd. Sti.
Telefon: +90 212 3567070
Adres:
EEE Yönetmeliğine Uygundur.
26
CEMAL SURURI CD. HALIM MERIC IS
MERKEZI
No: 15/C D:5-6 34394 MECIDIYEKOY/
ISTANBUL
Download PDF