Samsung | LS17M24C | דגם M23C / M24C / M22C

‫הוראות הפעלה ושימוש‬
‫לטלוויזיה ‪LCD‬‬
‫דגמים‪:‬‬
‫‪LS15M23C‬‬
‫‪LS17M24C‬‬
‫‪LS20M22C‬‬
‫יבוא‬
‫סמ‪-‬ליין בע"מ‬
‫ושיווק‪:‬‬
‫רח' גרניט ‪ ,12‬ק‪ .‬אריה‪ ,‬פתח תקווה טל‪ 9254809-03 :‬פקס‪9234349-03 :‬‬
‫לקוחות יקרים!‬
‫תודה על שרכשתם טלוויזיה ‪ LCD‬מעולה זו ממשפחת ‪.SAMSUNG‬‬
‫אנו בטוחים שהטלוויזיה החדשנית העשויה מהטכנולוגיה המתקדמת ביותר ובחומרים באיכות‬
‫הגבוהה ביותר‪ ,‬תענה באופן מרבי על דרישותיכם‪.‬‬
‫הטלוויזיה נוחה וקלה לשימוש‪ ,‬אולם חשוב לקרוא את ההוראות המופיעות בחוברת זו על מנת‬
‫להפיק את התוצאות הטובות ביותר‪.‬‬
‫במידה ותיתקלו בבעיות בהפעלה‪ ,‬או שתתגלה תקלה בטלוויזיה‪ ,‬אנא פנו למעבדת השירות‬
‫הקרובה על‪-‬פי הפירוט המופיע בגב החוברת‪.‬‬
‫בברכה‪,‬‬
‫סמ‪-‬ליין בע"מ‬
‫היצרן אינו אחראי לכל נזק לגוף ולרכוש‪ ,‬שייגרם עקב התקנה לא נכונה ושימוש בלתי תקין‬
‫בטלוויזיה‪ .‬היצרן לא ישא באחריות לכל אי‪-‬דיוק‪/‬ים בחוברת זו‪ ,‬הנובעים משגיאות דפוס וכתיב‪.‬‬
‫האיורים בחוברת משמשים לצורך המחשה בלבד‪.‬‬
‫היצרן שומר לעצמו את הזכות להכניס שינויים ושיפורים במוצר בהתאם לצורך ולטובת המשתמש‬
‫מבלי לפגוע בתכונות הבטיחות ובביצועי המוצר‪.‬‬
‫אספקת המכשירים כפופה למצב המלאי בחברה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫תוכן העניינים‬
‫פנל ההפעלה הקדמי ‪3 ......................................................................................................‬‬
‫לוח החיבורים ‪4 ................................................................................................................‬‬
‫צפייה בתמונה מרכיבי וידיאו חיצונים ‪7 ...............................................................................‬‬
‫הכנסת סוללות לשלט רחוק‪8 .............................................................................................‬‬
‫יחידת השלט רחוק )כל הפונקציות למעט טלטקסט( ‪9 ...........................................................‬‬
‫יחידת השלט רחוק )טלטקסט(‪10 .......................................................................................‬‬
‫חיבור וניתוק הטלוויזיה ממערכת החשמל ‪11 .......................................................................‬‬
‫כיבוי הטלוויזיה )העברה למצב ‪11 ...................................................................... (STANDBY‬‬
‫הכרת השלט רחוק ‪12 .......................................................................................................‬‬
‫הכנס והפעל )‪13 .................................................................................... (PLUG AND PLAY‬‬
‫בחירה ב‪ TV-‬או במקור כניסה אחר ‪14 .................................................................................‬‬
‫עריכת שם המקור החיצוני‪15 .............................................................................................‬‬
‫שמירת ערוצים אוטומטית ‪16 .............................................................................................‬‬
‫שמירת ערוצים ידנית‪17 ....................................................................................................‬‬
‫דילוג על ערוצים לא רצויים )עריכת ערוצים( ‪19 ....................................................................‬‬
‫מיון הערוצים השמורים ‪20 .................................................................................................‬‬
‫שינוי סטנדרד )אפקט( התמונה ‪21 .....................................................................................‬‬
‫כיוון הגדרות התמונה ‪22 ...................................................................................................‬‬
‫התאמת צבע הרקע של התמונה ‪23 ....................................................................................‬‬
‫שינוי אפקט הקול ‪24 .........................................................................................................‬‬
‫כיוון אוטומטי של עוצמת הקול ‪25 .......................................................................................‬‬
‫כיוון השעון והצגת השעה ‪26 ..............................................................................................‬‬
‫כיוון הכיבוי האוטומטי‪27 ...................................................................................................‬‬
‫הדלקה וכיבוי אוטומטים ‪28 ...............................................................................................‬‬
‫מסך כחול בסיום השידורים ‪29 ...........................................................................................‬‬
‫הצגת נתונים במסך ‪29 .....................................................................................................‬‬
‫מפענח טלטקסט‪30 ..........................................................................................................‬‬
‫הצגת נתוני הטלטקסט ‪31 .................................................................................................‬‬
‫בחירת דף טלטקסט מסוים ‪32 ...........................................................................................‬‬
‫בחירת דף טלטקסט מסוים בעזרת הלחצנים הצבעוניים )‪33 ........................................ (FLOP‬‬
‫שמירת דפי טלטקסט ‪33 ...................................................................................................‬‬
‫התקנת התוכנה במחשב ‪) PC‬במ"ה חלונות ‪ 2000‬או ‪34 ...................................................(XP‬‬
‫כיוון עדין )‪ (FINE‬וכיוון גס )‪35 ............................................................................... (COARSE‬‬
‫שינוי מיקום התמונה )‪36 ....................................................................................(POSITION‬‬
‫איפוס‪/‬אתחול הגדרות וכיווני התמונה ‪37 .............................................................................‬‬
‫התאמה אוטומטית של מסך ה‪38 ................................................................................. PC-‬‬
‫אפשרות השליטה בצבעי התמונ ‪39 ....................................................................................‬‬
‫פתרון בעיות לפני פנייה לקבלת שירות ‪40 ...........................................................................‬‬
‫התקנת המעמד ‪41 ...........................................................................................................‬‬
‫התקן קנזינגטון למניעת גניבה ‪42 ......................................................................................‬‬
‫הרכבת תושבת )מעמד( תואם לתקן ‪42 ...................................................................... VESA‬‬
‫‪2‬‬
‫פנל ההפעלה הקדמי‬
‫‪ .5‬מתג הדלקה‪/‬כיבוי ראשי‬
‫‪ .1‬בורר מקור צפייה‬
‫•‬
‫מציג תפריט של כל מקורות הכניסה‬
‫הזמינים )‪.6 Component, ,S-Video ,AV ,TV‬‬
‫‪(PC‬‬
‫‪.7‬‬
‫•‬
‫משמש לפתיחת התפריט הראשי‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫שקע אוזניות‬
‫רמקולים‬
‫‪ .8‬חישן לקליטת אותות מהשלט רחוק‬
‫לחצן ‪MENU‬‬
‫•‬
‫‪ .3‬בוררי עוצמת הקול‬
‫•‬
‫•‬
‫משמש להדלקה‪/‬כיבוי המקלט‬
‫יש לכוון את השלט רחוק לחישן זה‪.‬‬
‫‪ .9‬נורית חיווי מצב הפעלה‬
‫להגברה‪/‬הורדת עוצמת הקול וכן‬
‫לבחירת פריטים בתפריטים שמוצגים‬
‫במסך‪.‬‬
‫•‬
‫‪ .4‬בוררי הערוצים‬
‫• למעבר לערוצים הבאים‪/‬הקודמים וכן‬
‫לסימון פריטים בתצוגות המסך‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫דולקת כשהטלוויזיה כבויה‪.‬‬
‫לוח החיבורים‬
‫•‬
‫•‬
‫לפני חיבור מערכת סטריאו‪ ,‬רכיב וידיאו וכו' לטלוויזיה‪ ,‬יש לוודא ששני המכשירים כבויים‬
‫ומנותקים משקע החשמל שבקיר‪.‬‬
‫לביצוע החיבורים‪ ,‬יש להיעזר גם בחוברת ההפעלה של הרכיב אותו אתם עומדים לחבר‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪ .‬חיבור אנטנה או רשת טלוויזיה בכבלים‬
‫על מנת לצפות בצורה נכונה בערוצי טלוויזיה‪ ,‬האותות חייבים להגיע מאחד המקורות הבאים‪:‬‬
‫• מאנטנה חיצונית‬
‫• מרשת טלוויזיה בכבלים‬
‫• ממקלט לוויינים )צלחת(‬
‫חיבור נגן ‪ DVD‬עם שקע חיבור קומפוננט )‪(DVD-480i, 480p, 576i, 576p‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫חברו כבל ‪ COMPONENT VIDEO‬לשקע קומפוננט "‪ "Y, Pb, Pr‬בגב הטלוויזיה ואת הקצה‬
‫השני שלו לשקע ‪ Component Out‬המתאים ב‪ DVD-‬המחובר‪.‬‬
‫היו ערים לעובדה ששקעי "‪"Y, Pb, Pr‬ברכיבים מסומנים לעיתים כ‪ Y, B-Y, R-Y-‬או "‪."Y, Cb, Cr‬‬
‫יש לחבר כבל אודיו ‪ RCA‬לשקעי הכניסה )‪ AUDIO(L‬ו‪ AUDIO (R)-‬בפנל האחורי של‬
‫הטלוויזיה‪ ,‬ואת הצד השני של הכבל ליציאות האודיו המתאימות ברכיב האודיו‪/‬וידיאו‪.‬‬
‫נגני ‪ DVD‬שהטלוויזיה לא תומכת בהם הינם‪720i, 1080i, 1080p :‬‬
‫חיבור למחשב אישי‬
‫•‬
‫יש לחבר כבל ‪ 15 D-Sub‬פינים לשקע ‪ VIDEO‬של ה‪.PC -‬‬
‫•‬
‫יש לחבר את כבל אודיו סטריאו לשקע )‪) AUDIO (PC IN‬‬
‫של הכבל לשקע ‪ AUDIO OUT‬בכרטיס הקול של המחשב‪.‬‬
‫( בגב הטלוויזיה ואת הצד השני‬
‫מחבר ‪ 15 D-SUB‬פינים‬
‫פין‬
‫סינכרון אופקי‪/‬אנכי )‪ (H/V‬נפרד‬
‫סינכרון אופקי‪/‬אנכי )‪ (H/V‬משולב‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪) R‬אדום(‬
‫‪) G‬ירוק(‬
‫‪) B‬כחול(‬
‫הארקה‬
‫הארקה )חזרת ‪(DDC‬‬
‫הארקה ‪) R‬אדום(‬
‫הארקה ‪) G‬ירוק(‬
‫הארקה ‪) B‬כחול(‬
‫לא מחובר‬
‫הארקה ‪Sync/Self test‬‬
‫הארקה‬
‫‪) DDC-SDA‬תאריך(‬
‫סינכ' אופקי‬
‫סינכ' אנכי‬
‫‪) DDC-SCL‬שעון(‬
‫‪) R‬אדום(‬
‫‪) G‬ירוק(‬
‫‪) B‬כחול(‬
‫הארקה‬
‫הארקה )חזרת ‪(DDC‬‬
‫הארקה ‪) R‬אדום(‬
‫הארקה ‪) G‬ירוק(‬
‫הארקה ‪) B‬כחול(‬
‫לא מחובר‬
‫הארקה ‪Sync/Self test‬‬
‫הארקה‬
‫‪) DDC-SDA‬תאריך(‬
‫סינכ' אופקי‪/‬אנכי‬
‫לא בשימוש‬
‫‪) DDC-SCL‬שעון(‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪5‬‬
‫‪ .‬חיבור רכיבי אודיו‪/‬וידיאו חיצוניים‬
‫•‬
‫•‬
‫יש לחבר כבל ‪ RCA‬או כבל ‪ S-Video‬לרכיב ‪ AV‬חיצוני כגון ‪ DVD ,VCR‬או מחשב‪.‬‬
‫ש לחבר כבלי אודיו ‪ RCA‬לשקעי הכניסה )‪ AUDIO(L‬ו‪ (MONO) AUDIO (R)-‬בפנל האחורי של‬
‫הטלוויזיה‪ ,‬ואת הצד השני של הכבל ליציאות האודיו המתאימות ברכיב ה‪.AV-‬‬
‫חיבור אוזניות‬
‫•‬
‫ניתן לחבר אוזניות עם תקע מיני ‪ 3.5‬מ"מ לשקע האוזניות בגב הטלוויזיה‪ .‬בזמן שאוזניות‬
‫מחוברות לא יוצא קול מהרמקולים אלא מהאוזניות בלבד‪.‬‬
‫חיבור לשקע מנעול קנזינגטון‬
‫•‬
‫יש לחבר כבל למניעת גניבה לשקע זה‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫צפייה בתמונה מרכיבי וידיאו חיצונים‬
‫ניתן לחבר את הטלוויזיה למקור וידיאו )‪ ,VCR‬מצלמת וידיאו וכו'( ולצפות בתמונה דרך‬
‫הטלוויזיה‪ .‬ניתן להתחבר גם למערכת שמע )מגבר‪ ,‬רסיבר‪ ,‬מערכת סטריאו וכו'( ולנתב את‬
‫השמע דרך המערכת החיצונית ובכך לשפר את השמע בצורה משמעותית )על ידי תוספת‬
‫מערכת רמקולים וכו'(‪.‬‬
‫‪.1‬בצעו תחילה את החיבורים בין הטלוויזיה לרכיב‪/‬ים‬
‫החיצוניים הרלוונטיים כשהמערכת כבויה‪.‬‬
‫‪ 2‬לחצו על לחצן ‪ TV‬בשלט רחוק כדי לעבור למצב ‪.TV‬‬
‫‪3‬‬
‫לחצו לחיצות חוזרות על לחצן ‪ SOURCE‬עד שהרכיב‬
‫הרצוי ייבחר‪.‬כל לחיצה מעבירה לאפשרות הבאה‪:‬‬
‫‪TV – AV - S-Video – Component - PC‬‬
‫‪7‬‬
‫הכנסת סוללות לשלט רחוק‬
‫‪.1‬הסירו את המכסה מתא הסוללות של השלט רחוק בלחיצה על‬
‫המגרעת והזזת המכסה בכיוון החץ‪.‬‬
‫‪.2‬הכניסו ‪ 2‬סוללות ‪ AAA‬או שווה‪-‬ערך‪ .‬שימו לב לכיוון ההכנסה‪:‬‬
‫♦ )‪ (+‬על הסוללה עם השרטוט )‪ (+‬בשלט רחוק‪.‬‬
‫♦ )‪ (-‬על הסוללה עם השרטוט )‪ (-‬בשלט רחוק‪.‬‬
‫‪.3‬החזירו את המכסה למקום בדחיפתו חזרה בכיוון החץ‪.‬‬
‫♦ אין להשתמש עם סוללות מסוגים שונים או לערבב ישנה‬
‫וחדשה‪.‬‬
‫♦ הטווח האפקטיבי הוא עד ‪ 7‬מטר‪.‬‬
‫♦ משך חיי סוללות )בשימוש רגיל( הוא כשנה אחת‪.‬‬
‫אם הטלוויזיה לא מגיבה לפקודות הנשלחות מהשלט‪,‬‬
‫בדקו‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫האם הטלוויזיה מחוברת לשקע החשמל?‬
‫האם הסוללות הוכנסו נכון לשלט?‬
‫האם הסוללות חלשות או ריקות?‬
‫האם מתג ההפעלה הראשי ‪ POWER‬בפנל ההפעלה של‬
‫המקלט לחוץ?‬
‫האם יש תאורה חזקה שבחדר? יתכן שהיא משבשת את‬
‫העברת האותות למקלט‪.‬‬
‫האם יש מכשול או חסימת קו‪-‬ראייה בין השלט‬
‫לטלוויזיה?‬
‫‪8‬‬
‫יחידת השלט רחוק‬
‫½‬
‫)כל הפונקציות למעט טלטקסט(‬
‫הפעלת השלט רחוק עשויה להיות מושפעת מאור מלאכותי בהיר בקרבת מקלט הטלוויזיה‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫יחידת השלט רחוק )טלטקסט(‬
‫‪10‬‬
‫חיבור וניתוק הטלוויזיה ממערכת החשמל‬
‫כבל החשמל מחובר לגב הטלוויזיה‬
‫‪ 1‬חברו את תקע כבל החשמל לשקע מתאים‬
‫תוצאה נורית חיווי נדלקת בפנל ההפעלה של המקלט‪.‬‬
‫בצד ימין של פנל ההפעלה‪.‬‬
‫‪ 2‬לחצו על מתג ההפעלה‬
‫תוצאה‪ :‬נורית מצב ‪ STANDBY‬תידלק‪.‬‬
‫‪ 3‬לניתוק הטלוויזיה מהחשמל‪ ,‬לחצו על שוב על‬
‫כיבוי הטלוויזיה )העברה למצב ‪(STANDBY‬‬
‫כשהטלוויזיה מחוברת לחשמל נכנס מתח‪ .‬ניתן לכבות אותה )להעבירה למצב ‪ ,( STANDBY‬שבו‬
‫צריכת החשמל היא מינימאלית‪ ,‬אולם דרושה לשם גיבוי נתוני השעה‪ ,‬ושמירת הכיוונים‪,‬‬
‫ההגדרות‪ ,‬השינויים וכו' שבוצעו‪.‬‬
‫בשלט רחוק‪.‬‬
‫‪ 1‬לכיבוי‪ ,‬לחצו על מתג ההפעלה‬
‫תוצאה‪ :‬המסך יכבה וצבע נורית מצב ההפעלה בפנל הקדמי של‬
‫המקלט יתחלף לאדום‪.‬‬
‫או על אחד מלחצני‬
‫‪ 2‬להדלקה‪ ,‬לחצו על מתג ההפעלה‬
‫בשלט רחוק‪.‬‬
‫הספרות או על אחד מבוררי הערוצים‬
‫תוצאה‪ :‬התכנית האחרונה בה צפיתם נבחרת מחדש אוטומטית‪.‬‬
‫•‬
‫מומלץ לא להשאיר את מקלט הטלוויזיה שלכם במצב‬
‫‪ STANDBY‬לתקופות זמן ארוכות )כשיוצאים לחופשה‪ ,‬למשל(‪.‬‬
‫במקרים כאלה‪ ,‬יש לכבות את מקלט הטלוויזיה לחלוטין על‬
‫ידי לחיצה על מתג ההפעלה‬
‫בפנל החזית של‬
‫הטלוויזיה ולנתק גם את האנטנה‬
‫‪11‬‬
‫הכרת השלט רחוק‬
‫השלט משמש ל‪-‬‬
‫♦ החלפת ערוצים ולויסות עוצמת הקול‪.‬‬
‫♦ לכוון את הטלוויזיה ולבצע את כל הפעולות‪/‬ההגדרות‪/‬השינויים והכיוונים בעזרת מערכת‬
‫התפריטים המוצגים במסך )‪.(OSD‬‬
‫לחצן‬
‫בזמן הצפייה משמש ל‪...‬‬
‫תפקידו בתפריט‬
‫לפריט‬
‫למעבר‬
‫למעבר לערוץ הבא‪.‬‬
‫הקודם‬
‫למעבר לפריט הבא‬
‫למעבר לערוץ הקודם‬
‫לחצני המספרים משמשים לבחירה ישירה בערוץ‪.‬‬
‫בורר ערוץ חד‪/‬דו ספרתי משמש לבחירה בין ערוץ‬
‫חד או דו ספרתי‪.‬‬
‫להורדת עוצמת הקול‬
‫להגברת עוצמת הקול‬
‫משמש להשתקה זמנית של הקול‬
‫• לחיצה נוספת מחזירה את הקול לעוצמתו‬
‫הקודמת‪.‬‬
‫לחזרה‬
‫משמש להצגת התפריט משמש‬
‫הראשי במסך‪.‬‬
‫לתפריט הקודם או‬
‫חזרה למצב צפייה‬
‫רגיל‪.‬‬
‫משמש ליציאה ממערכת התפריטים וחזרה לצפייה‬
‫רגילה‬
‫חץ‬
‫חצים‬
‫חצים‬
‫‪:‬‬
‫משמש למעבר לתפריט המשנה‬
‫הכולל אפשרויות בחירה של הפריט‬
‫בתפריט הנוכחי‪.‬‬
‫‪ :‬משמשים לסריקה ידנית של ערוצים‬
‫קדימה‪/‬אחורה‬
‫‪ :‬משמשים להגדלה או הקטנה של‬
‫הערך של הפריט בתפריט‪.‬‬
‫לאישור‬
‫משמש‬
‫בחירתכם‬
‫‪12‬‬
‫הכנס והפעל )‪(PLUG AND PLAY‬‬
‫כשמדליקים את הטלוויזיה בפעם הראשונה‪ ,‬מספר כיוונים‬
‫בסיסיים של המשתמש מתבצעים אוטומטית‪ ,‬לפי הסדר‪:‬‬
‫קביעת השפה‪ ,‬קביעת הערוץ וכיוון השעון‪.‬‬
‫‪.1‬אם הטלוויזיה כבויה )הנורית האדומה בחזית המקלט‬
‫דולקת(‪ ,‬לחצו על‬
‫בשלט רחוק‪.‬‬
‫תוצאה‪ :‬ההודעה "‪ "Plug and Play‬מהבהבת במשך‬
‫זמן‪-‬מה ואחריה מוצג אוטומטית תפריט " ‪Check‬‬
‫‪) "antenna input‬בדוק הימצאות אנטנה(‬
‫‪2‬‬
‫ההודעה "‪) "Check antenna input‬בדוק הימצאות‬
‫אנטנה( תוצג‪.‬‬
‫‪ .3‬לאישור‪ ,‬לחצו על לחצן‬
‫תוצאה‪ :‬טבלת האזורים תוצג במסך‬
‫‪.‬‬
‫‪.4‬בחרו את האזור עם חצים‬
‫‪.‬‬
‫תוצאה‪ :‬תפריט ‪) AUTO STORE‬סריקה אוטומטית( יוצג‪.‬‬
‫ולאישור‪ ,‬לחצו על לחצן‬
‫‪5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.‬‬
‫לחצו על לחצן‬
‫תוצאה‪ :‬הסריקה האוטומטית של הערוצים תתבצע‪,‬‬
‫ותסתיים אוטומטית‪.‬‬
‫עברו לשורת השעה‪ ,‬הדקות או ‪ AM/PM‬עם חצים‬
‫וכוונו את השעה‪ ,‬הדקות או ‪ AM/PM‬עם חצים‬
‫‪.‬‬
‫‪.7‬כשתסיימו‪ ,‬לחצו על לחצן ‪.MENU‬‬
‫תוצאה‪ :‬ההודעה "‪) ”Enjoy Your Viewing‬תיהנו מהצפייה(‬
‫מוצגת ומיד לאחריה יוצג הערוץ שנבחר‪.‬‬
‫‪ .8‬בסיום‪ ,‬לחצו על לחצן ‪ EXIT‬כדי לצאת מהתפריט ולחזור‬
‫לצפייה רגילה‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫אם אתם רוצים לאפס תכונה זו‪...‬‬
‫‪ .1‬לחצו על לחצן‬
‫תוצאה‪ :‬התפריט הראשי יוצג ‪.‬‬
‫‪MENU‬‬
‫‪ .2‬בחרו ‪ SETUP‬עם חצים‬
‫תוצאה‪ :‬תפריט ‪ SETUP‬יוצג במסך‪.‬‬
‫‪.3‬לאישור לחצו על לחצן‬
‫‪.‬‬
‫‪ .4‬עברו לשורה ‪ Plug & Play‬עם חצים‬
‫לחצן‬
‫‪.‬‬
‫תוצאה‪ :‬ההודעה "‪ "Plug & Play‬תוצג במסך‪.‬‬
‫‪ .‬לאישור לחצו על‬
‫‪ .5‬לפרטים נוספים אודות הכיוונים‪ ,‬עיינו בעמוד הקודם‪.‬‬
‫בחירה ב‪ TV-‬או במקור כניסה אחר‬
‫תכונה זו מאפשרת לכם לבחור את הרכיב )מבין הרכיבים שמחוברים לטלוויזיה( שבו אתם‬
‫רוצים לצפות‪.‬‬
‫‪.1‬לחצו על לחצן ‪.MENU‬‬
‫תוצאה‪ :‬התפריט הראשי יוצג במסך‪.‬‬
‫‪ .2‬לחצו על לחצן‬
‫המשנה ‪.INPUT‬‬
‫כדי לפתוח את תפריט‬
‫תוצאה‪ :‬תפריט ‪ INPUT‬יוצג‬
‫‪.‬‬
‫‪.3‬לחצו על לחצן‬
‫תוצאה‪ :‬תפריט "‪) "Source List‬רשימת מקורות‬
‫הכניסה( יוצג‬
‫‪.4‬בחרו את הרכיב עם חצים‬
‫‪.‬‬
‫ולאישור לחצו על לחצן‬
‫‪14‬‬
‫עריכת שם המקור החיצוני‬
‫הזנת שם המקורות החיצוניים המחוברים לטלוויזיה מאפשרים לכם למצוא ולבחור את מקור‬
‫הכניסה הרצוי בקלות ובמהירות‪.‬‬
‫‪.1‬לחצו על לחצן ‪.MENU‬‬
‫תוצאה‪ :‬התפריט הראשי יוצג במסך‪.‬‬
‫‪ .2‬לחצו על לחצן‬
‫המשנה ‪.INPUT‬‬
‫כדי לפתוח את תפריט‬
‫תוצאה‪ :‬תפריט ‪ INPUT‬יוצג‬
‫‪.3‬עברו לשורה "‪) "EDIT NAME‬עריכת שם( עם חצים‬
‫ולאישור לחצו על לחצן‬
‫‪.4‬עברו לרכיב שאותו אתם רוצים לערוך בלחיצות‬
‫ולאישור לחצו על לחצן‬
‫חוזרות על חצים‬
‫‪.‬‬
‫כל לחיצה מעבירה למקור הבא בצורה מחזורית‪:‬‬
‫‪AV-S-Video-Component - PC‬‬
‫‪5‬‬
‫‪.‬‬
‫בחרו את הרכיב בלחיצות חוזרות על חצים‬
‫תוצאה‪ :‬כל לחיצה מעבירה לאפשרות הבאה‪:‬‬
‫‪6‬‬
‫בסיום הכיוונים‪ ,‬לחצו על ‪ EXIT‬כדי לצאת ממערכת‬
‫התפריטים ולחזור לצפות בתכנית הטלוויזיה‬
‫הקודמת‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫שמירת ערוצים אוטומטית‬
‫ניתן לסרוק את כל תחומי התדרים בטלוויזיה שלכם ולשמור את כל הערוצים שנמצאו באופן‬
‫אוטומטי‪ .‬הערוצים נשמרים לפי הסדר שבו הם מופיעים בתחומי התדר השונים‪ .‬יתכן‬
‫שהמספרים הנקבעים אוטומטית לערוצים הנשמרים אינם אלה שבאמצעותם תרצו לזהות את‬
‫הערוצים‬
‫‪.1‬לחצו על לחצן ‪.MENU‬‬
‫תוצאה‪ :‬התפריט הראשי מוצג במסך‪.‬‬
‫‪.2‬בחרו בשורה ‪) CHANNEL‬ערוץ( עם חצים ‪.‬‬
‫תוצאה‪ :‬תפריט ‪ CHANNEL‬מוצג‪.‬‬
‫‪ .3‬לחצו על לחצן‬
‫‪.‬‬
‫‪.4‬בחרו ‪) AUTO STORE‬שמירה אוטומטית( עם חץ‬
‫לאישור לחצו על לחצן‬
‫‪.‬‬
‫תוצאה‪:‬השורה ‪) START‬התחל( מסומנת‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫לתחילת הסריקה האוטומטית‪ ,‬לחצו על‬
‫עם תחילת הסריקה‪ ,‬תפריט המשנה ‪ START‬מתחלף‬
‫לתפריט ‪.STOP‬‬
‫תוצאה‪ :‬הסריקה תסתיים אוטומטית‪ .‬הערוצים שנקלטו‬
‫בזמן הסריקה יישמרו בתחנות הזיכרון בסדר‬
‫הקליטה שלהן‪) .‬הערוץ הראשון שנקלט יישמר‬
‫בתא זיכרון בעל המספר הנמוך ביותר וכן‬
‫הלאה‪ .‬בסיום הסריקה‪ ,‬הערוץ הראשון שנשמר‬
‫יוצג בטלוויזיה‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫• להפסקת הסריקה בכל שלב‪ ,‬לחצו על‬
‫‪.6‬בסיום החיפוש והשמירה‪ ,‬ניתן לבצע את הנ"ל‪:‬‬
‫• לתת שם לערוצים השמורים בזיכרון‪.‬‬
‫• להוסיף או למחוק ערוץ מהזיכרון‪.‬‬
‫• לבצע כיוון עדין במידת הצורך‪.‬‬
‫‪ 7‬בסיום הכיוונים‪ ,‬לחצו על ‪ EXIT‬כדי לצאת ממערכת‬
‫התפריטים ולחזור לצפות בתכנית הטלוויזיה הקודמת‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫שמירת ערוצים ידנית‬
‫ניתן לשמור בזיכרון עד ‪ 100‬ערוצים כולל אלה שנקלטים בממיר הכבלים‪ .‬כששומרים ערוצים‬
‫ידנית‪ ,‬ניתן לבחור‪:‬‬
‫• האם לשמור‪ ,‬או לא לשמור את הערוצים שנמצאו )כל אחד בנפרד(‪.‬‬
‫• את התחנות שבה יאוחסן כל אחד מהערוצים שאותר בסריקה‪.‬‬
‫‪.1‬לחצו על לחצן ‪.MENU‬‬
‫תוצאה‪ :‬התפריט הראשי יוצג במסך‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.2‬בחרו ב‪ Channel"-‬עם לחצנים‬
‫תוצאה‪ :‬תפריט "‪ " Channel‬יוצג במסך‪.‬‬
‫‪ 3‬לחצו על לחצן‬
‫‪.‬‬
‫‪ .4‬בחרו ב‪ "Manual Store"-‬עם חצים‬
‫לחצו על לחצן‬
‫‪.‬‬
‫תוצאה‪ :‬תפריט "‪ "Manual Store‬מוצג במסך‬
‫והשורה ‪.Prog‬מסומנת‪.‬‬
‫ולאישור‬
‫‪.‬‬
‫‪.5‬לחצו שוב על לחצן‬
‫על מנת להקצות את הערוץ לתחנה )לתא הזיכרון‬
‫הרצוי( בטלוויזיה‪ ,‬מצאו את המספר המתאים בלחיצות‬
‫חוזרות על חצים‬
‫ולאישור לחצו על‬
‫‪6‬‬
‫עברו לשורה "‪) "Colour System‬שיטת הצבע( עם‬
‫חצים‬
‫‪.‬‬
‫ולאישור לחצו על לחצן‬
‫ולאישור‬
‫בחרו את שיטת הצבע הרצויה עם חצים‬
‫לחצו על‬
‫‪.‬‬
‫תוצאה‪ :‬כל לחיצה משנה את שיטת הצבע באופן הבא‪:‬‬
‫‪ .7‬בחרו את שיטת הקול "‪ "Sound System‬עם חצים‬
‫‪.‬‬
‫ולאישור לחצו על לחצן‬
‫תוצאה‪ :‬שיטת לחיצה משנה את שיטת הקול באופן‬
‫הבא‪:‬‬
‫‪8‬‬
‫לשמירה ידנית של ערוצים נוספים חזרו על שלבים ‪ 5‬עד‬
‫‪ 7‬שלעיל לאחר בחירת מספר ערוץ בלחיצות חוזרות על‬
‫חצים‬
‫‪.‬‬
‫‪17‬‬
‫המשך‬
‫‪ .9‬אם אתם יודעים את מספר הערוץ שאתם רוצים לשמור‬
‫בזיכרון‪.‬‬
‫ולאישור לחצו‬
‫• בחרו ב‪."Channel"-‬עם חצים‬
‫על לחצן‬
‫‪.‬‬
‫• בחרו "‪) "C‬קליטה דרך האנטנה( או ‪) S‬כבלים( עם‬
‫חצים‬
‫ולאישור לחצו על לחצן‬
‫• עברו ל‪ Channel -‬עם חץ ‪.‬‬
‫ולאישור‬
‫• בחרו את המספר הרצוי עם חצים‬
‫לחצו על לחצן‬
‫‪.‬‬
‫• אם הקול או התמונה משובשים וכו' בחרו את‬
‫השיטה )הקול‪/‬הצבע( המתאימה‪.‬‬
‫‪ 10‬אם אינכם יודעים את מספר הערוץ‪ ,‬בחרו ב‪-‬‬
‫ולאישור לחצו על לחצן‬
‫"‪ "Search‬עם חצים‬
‫‪.‬‬
‫התחילו בסריקה ם חצים‬
‫ולאישור לחצו על לחצן‬
‫‪.‬‬
‫תוצאה‪ :‬הטיונר סורק את תחום התדר עד שהערוץ‬
‫הראשון‪ ,‬או זה בחרתם בו מתקבל על המסך‪.‬‬
‫‪.11‬על‪-‬מנת לשמור את הערוץ והמספר התחנה שבה‬
‫הערוץ מאוחסן בחרו ב‪ "Store"-‬עם חצים‬
‫ולאישור לחצו על לחצן‬
‫‪.‬‬
‫תוצאה‪ :‬הערוץ ומספר התחנה שבו הוא מאוחסן‬
‫נשמרים בזיכרון‪.‬‬
‫‪.12‬לשמירת ערוצים נוספים‪ ,‬חזרו על שלבים ‪9-11‬‬
‫‪ 13‬בסיום הכיוונים‪ ,‬לחצו על ‪ EXIT‬כדי לצאת ממערכת‬
‫התפריטים ולחזור לצפות בתכנית הטלוויזיה הקודמת‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫דילוג על ערוצים לא רצויים )עריכת ערוצים(‬
‫ניתן למנוע סריקת ערוצים מסוימים לפי בחירתכם‪ ,‬כך שלא יוצגו בעת סריקת הערוצים‬
‫השמורים‪.‬‬
‫כל הערוצים שלגביהם לא הופעל "דילוג" )שלא נבחרו כערוצים מדולגים(‪ ,‬יוצגו במהלך סריקה‬
‫‪.1‬לחצו על לחצן ‪.MENU‬‬
‫תוצאה‪ :‬התפריט הראשי יוצג במסך‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.2‬בחרו ב‪ "Channel"-‬עם חצים‬
‫תוצאה‪ :‬תפריט "‪ " Channel‬יוצג במסך‪.‬‬
‫‪ 3‬לאישור לחצו על לחצן‬
‫‪.‬‬
‫‪ 4‬בחרו ב‪ "Add/Delete"-‬עם חצים‬
‫על לחצן‬
‫‪.‬‬
‫תוצאה‪:‬נתונים אודות מצב הערוץ הנוכחי יוצגו‪.‬‬
‫ולאישור לחצו‬
‫‪ .5‬בחרו את הערוץ שברצונכם להוסיף או למחוק מרשימת‬
‫‪.‬‬
‫הערוצים עם בוררי הערוצים‬
‫תוצאה‪ :‬אם הערוץ שברצונכם לערוך לא שמור בזיכרון‪,‬‬
‫האפשרות ‪) ADD‬הוסף( נבחרת ומוצגת במסך‪.‬‬
‫אם הערוץ שמור בזיכרון‪ ,‬האפשרות ‪DELETE‬‬
‫)מחיקה( תיבחר ותוצג‪.‬‬
‫‪ .6‬לאישור )הוספה או מחיקה( לחצו על לחצן‬
‫‪7‬‬
‫להוספה או הסרת ערוץ נוסף‪ ,‬חזרו על שלבים ‪5-6‬‬
‫שלעיל‪.‬‬
‫‪ 8‬בסיום הכיוונים‪ ,‬לחצו על ‪ EXIT‬כדי לצאת ממערכת‬
‫התפריטים ולחזור לצפות בתכנית הטלוויזיה הקודמת‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫מיון הערוצים השמורים‬
‫ניתן להחליף את המספרים של שני ערוצים על‪-‬מנת‪:‬‬
‫• לשנות את הסדר המספרי בו נשמרו הערוצים‬
‫האלו‪.‬‬
‫• לתת מספרים שקל יותר לזכור אותם לערוצים‬
‫שאתם צופים בהם יותר מבאחרים‪.‬‬
‫‪.1‬לחצו על לחצן ‪.MENU‬‬
‫תוצאה‪ :‬התפריט הראשי יוצג במסך‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.2‬בחרו ב‪ "Channel"-‬עם חצים‬
‫תוצאה‪ :‬תפריט "‪ " Channel‬יוצג במסך‪.‬‬
‫‪ 3‬לאישור לחצו על לחצן‬
‫‪4‬‬
‫‪.‬‬
‫בחרו בשורה ‪) SORT‬מיון ערוצים( עם חצים‬
‫ולאישור לחצו על לחצן‬
‫‪.‬‬
‫תוצאה‪ :‬השורה הראשונה בתפריט ‪ SORT‬תהיה‬
‫מסומנת‪ .‬ובה מופיעים מס' התחנה )‪,(PROG‬‬
‫והערוץ )‪.(CHANNEL‬‬
‫‪.5‬בחרו את מספר הערוץ שברצונכם להחליף בלחיצות‬
‫ולאישור לחצו על לחצן‬
‫חוזרות על חצים‬
‫‪.‬‬
‫תוצאה‪ :‬שם הערוץ זז לצד ימין‪.‬‬
‫‪ .6‬עברו למיקום החדש שבו אתם רוצים לאחסן את הערוץ‬
‫‪.‬‬
‫ולאישור לחצו על‬
‫עם חצים‬
‫תוצאה‪ :‬הערוץ שנבחר מוחלף עם הקודם‪.‬‬
‫‪ .7‬ניתן להחליף מספרי ערוצים נוספים על ידי ביצוע‬
‫שלבים ‪ 5-6‬מחדש‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫בסיום הכיוונים‪ ,‬לחצו על ‪ EXIT‬כדי לצאת ממערכת‬
‫התפריטים ולחזור לצפות בתכנית הטלוויזיה הקודמת‪.‬‬
‫‪20‬‬
‫שינוי סטנדרד )אפקט( התמונה‬
‫ניתן לבחור בסטנדרד התמונה המתאים באופן מרבי לדרישות הצפייה שלכם‪.‬‬
‫‪.1‬לחצו על לחצן ‪.MENU‬‬
‫תוצאה‪ :‬התפריט הראשי יוצג במסך‪.‬‬
‫‪ .2‬בחרו ב‪) "Picture"-‬תמונה( עם חצים‬
‫תוצאה‪ :‬תפריט "‪ " Picture‬יוצג במסך‬
‫‪.‬‬
‫‪ .3‬לחצו על לחצן‬
‫תוצאה‪ :‬תפריט ‪ Mode‬נבחר‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫לחצו שוב על לחצן‬
‫‪5‬‬
‫בחרו את אפקט התמונה הרצוי עם חצים‬
‫‪.‬‬
‫לאישור‪ ,‬לחצו על לחצן‬
‫כל לחיצה מעבירה לאפקט הבא בצורה מחזורית‪:‬‬
‫•‬
‫‪6‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫ניתן גם לשנות את האפקט בלחיצות חוזרות על‬
‫לחצן ‪.P.MODE‬‬
‫בסיום הכיוונים‪ ,‬לחצו על ‪ EXIT‬כדי לצאת ממערכת‬
‫התפריטים ולחזור לצפות בתכנית הטלוויזיה הקודמת‪.‬‬
‫‪21‬‬
‫כיוון הגדרות התמונה‬
‫לטלוויזיה שלכם ישנן מספר הגדרות המאפשרות לכם לשלוט על איכות התמונה‪:‬‬
‫‪.1‬לחצו על לחצן ‪.MENU‬‬
‫תוצאה‪ :‬התפריט הראשי יוצג במסך‪.‬‬
‫‪ .2‬בחרו ב‪) "Picture"-‬תמונה( עם חצים‬
‫תוצאה‪ :‬תפריט "‪ " Picture‬יוצג במסך‬
‫‪ .3‬לחצו על לחצן‬
‫‪.‬‬
‫‪ .4‬בחרו "‪ "Custom‬עם חצים‬
‫כדי לפתוח את התפריט‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫בחרו את הכיוון שברצונכם לבצע‪ :‬ניגודיות )‪,(Contrast‬‬
‫בהירות )‪ ,(Brightness‬חדות )‪ (Sharpness‬או את הצבע‬
‫‪.‬‬
‫‪ ,‬ולאישור לחצו על‬
‫)‪ (Colour‬עם חצים‬
‫תוצאה‪ :‬פס התקדמות מוצג‪.‬‬
‫‪ 6‬הגיעו לכיוון הרצוי עם חצים‬
‫‪7‬‬
‫ולחצו על לחצן‬
‫‪.‬‬
‫בסיום הכיוונים‪ ,‬לחצו על ‪ MENU‬כדי לחזור לתפריט‬
‫הקודם‪ ,‬או על ‪ EXIT‬כדי לצאת ממערכת התפריטים‬
‫ולחזור לצפות בתכנית הטלוויזיה הקודמת‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫התאמת צבע הרקע של התמונה‬
‫ניתן לבחור את הגוון )צבע הרקע( של המסך המתאים ביותר בזמן הצפייה במסך‪.‬‬
‫‪.1‬לחצו על לחצן ‪.MENU‬‬
‫תוצאה‪ :‬התפריט הראשי יוצג במסך‪.‬‬
‫‪ .2‬בחרו ב‪) "Picture"-‬תמונה( עם חצים‬
‫תוצאה‪ :‬תפריט "‪ " Picture‬יוצג במסך‬
‫‪ .3‬לחצו על לחצן‬
‫‪.‬‬
‫‪.4‬בחרו "‪) "Colour Tone‬גוון( ולחצו על לחצן‬
‫בחרו את הגוון בלחיצות חוזרות על חצים‬
‫לחיצה מעבירה לאפשרות הבאה בצורה הבאה‪:‬‬
‫‪5‬‬
‫‪.‬‬
‫‪ .‬כל‬
‫בסיום הכיוונים‪ ,‬לחצו על ‪ EXIT‬כדי לצאת ממערכת‬
‫התפריטים ולחזור לצפות בתכנית הטלוויזיה הקודמת‪.‬‬
‫‪23‬‬
‫שינוי אפקט הקול‬
‫ניתן לבחור בסוג מיוחד של אפקט קול כאשר צופים בתכניות טלוויזיה‪.‬האפשרויות הן‪:‬‬
‫• ‪( Standard, Speech.‬‬
‫)רגיל(‬
‫)דיבור(‬
‫‪.1‬לחצו על לחצן ‪.MENU‬‬
‫תוצאה‪ :‬התפריט הראשי יוצג במסך‪.‬‬
‫‪ .2‬בחרו ב‪) "Sound"-‬קול( עם חצים‬
‫תוצאה‪ :‬תפריט "‪ " Sound‬יוצג במסך‬
‫‪.‬‬
‫‪ .3‬לחצו על לחצן‬
‫תוצאה‪ :‬מצב ‪ MODE‬ייבחר‪.‬‬
‫‪ 4‬לחצו שוב על לחצן‬
‫‪.‬‬
‫ואשרו‬
‫‪ 5‬בחרו את אפקט הסאונד המבוקש עם חצים‬
‫בחירתכם עם‬
‫‪ .‬כל לחיצה מעבירה לאפקט‬
‫הבא בצורה מחזורית‪:‬‬
‫‪ SPEECH‬או ‪STANDARD‬‬
‫‪5‬‬
‫בסיום‪ ,‬לחצו על ‪ EXIT‬כדי לצאת ממערכת התפריטים‬
‫ולחזור לצפות בתכנית הטלוויזיה הקודמת‪.‬‬
‫•‬
‫ניתן לחילופין לבחור אפקטים אלה גם בלחיצות‬
‫חוזרות על לחצן ‪ S.MODE‬בשלט רחוק‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫כיוון אוטומטי של עוצמת הקול‬
‫כל תחנה משדרת אות עם מאפיינים ייחודים ועוצמת קול‬
‫שונה ולפיכך יש לכוון את עוצמת הקול בכל פעם שאתם‬
‫עוברים ערוץ‪.‬‬
‫תכונה זו מאפשרת לכם לכוון אוטומטית את עוצמת‬
‫הקול הכללית‪ ,‬באופן שבפועל‪ ,‬בכל הערוצים היא תהיה‬
‫זהה‪.‬‬
‫‪.1‬לחצו על לחצן ‪.MENU‬‬
‫תוצאה‪ :‬התפריט הראשי יוצג במסך‪.‬‬
‫‪.2‬בחרו ב‪) "Sound"-‬קול( עם חצים‬
‫על לחצן‬
‫תוצאה‪ :‬תפריט "‪ " Sound‬יוצג במסך‬
‫‪.3‬בחרו ‪ Auto Volume‬עם חצים‬
‫‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫בחרו ‪ On‬או ‪ Off‬עם חצים‬
‫ולאישור לחצו‬
‫ואשרו בחירתכם עם‬
‫‪.‬‬
‫ואשרו עם‬
‫‪ .5‬בסיום הכיוונים‪ ,‬לחצו ‪ EXIT‬כדי לצאת ממערכת‬
‫התפריטים ולחזור לצפות בתכנית הטלוויזיה הקודמת‪.‬‬
‫‪25‬‬
‫כיוון השעון והצגת השעה‬
‫ניתן לכוון את השעון ולהציג את השעה על גבי המסך בלחיצה על לחצן ‪.INFO‬‬
‫יש לכוון את השעון לפני כיוון הטיימרים‪.‬‬
‫בלוח ההפעלה שבחזית הטלוויזיה ולאחר הפסקת חשמל‪,‬‬
‫לחיצה על לחצן‬
‫½‬
‫יגרום לאיפוס השעון‪ .‬במקרה זה יש לכוון אותו מחדש‪.‬‬
‫‪.1‬לחצו על לחצן ‪.MENU‬‬
‫תוצאה‪ :‬התפריט הראשי יוצג במסך‪.‬‬
‫‪ .2‬בחרו ב‪) "SETUP"-‬הגדרה( עם חצים‬
‫לחצו על לחצן‬
‫‪.‬‬
‫תוצאה‪ :‬תפריט "‪ "SETUP‬יוצג במסך והשורה ‪TIME‬‬
‫תהיה מסומנת‪.‬‬
‫ולאישור‬
‫‪.‬‬
‫‪ .3‬לחצו על לחצן‬
‫תוצאה‪ :‬תפריט ‪ TIME‬יוצג במסך והשורה ‪CLOCK‬‬
‫תהיה מסומנת‪.‬‬
‫‪ 4‬לחצו על לחצן‬
‫‪ 5‬השתמשו ב‪...‬‬
‫חצים‬
‫חצים‬
‫‪6‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫כדי‪...‬‬
‫לעבור ל‪, HOUR-‬ל‪ MIN-‬או‬
‫ל‪AM/PM-‬‬
‫לשנות את הדקות‪/‬שעות או‬
‫‪PM/AM‬‬
‫בסיום הכיוונים‪ ,‬לחצו על ‪ MENU‬כדי לחזור לתפריט‬
‫הקודם‪ ,‬או על ‪ EXIT‬כדי לצאת ממערכת התפריטים‬
‫ולחזור לצפות בתכנית הטלוויזיה הקודמת‪.‬‬
‫‪26‬‬
‫כיוון הכיבוי האוטומטי‬
‫ניתן לבחור את משך הזמן )בין ‪ 30-180‬דקות(‪ ,‬שאחריו הטלוויזיה תכבה אוטומטית‬
‫‪.1‬לחצו על לחצן ‪.MENU‬‬
‫תוצאה‪ :‬התפריט הראשי יוצג במסך‪.‬‬
‫‪ .2‬בחרו ב‪) "SETUP"-‬הגדרה( עם חצים‬
‫תוצאה‪ :‬תפריט "‪ "SETUP‬יוצג במסך והשורה ‪TIME‬‬
‫תהיה מסומנת‪.‬‬
‫‪ .3‬לחצו על לחצן‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪ .4‬לחצו על לחצן‬
‫תוצאה‪ :‬תפריט ‪ TIME‬יוצג במסך והשורה ‪CLOCK‬‬
‫תהיה מסומנת‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫בחרו ב‪) "SLEEP TIMER"-‬כיבוי אוטומטי( עם חצים‬
‫‪.‬‬
‫ולאישור לחצו על לחצן‬
‫‪.6‬בחרו את משך הזמן שיחלוף עד שהטלוויזיה תכבה‬
‫‪ .‬כל לחיצה מעבירה‬
‫בלחיצות חוזרות על חצים‬
‫לאפשרות הבאה‪.‬בצורה מחזורית‪.‬‬
‫או ‪OFF‬‬
‫תוצאה‪ :‬בחלוף הזמן שנקבע‪ ,‬הטלוויזיה תכבה‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫לביטול הכיבוי האוטומטי‪ ,‬בחרו בשורה ‪ OFF‬עם חצים‬
‫‪.‬‬
‫ולאישור לחצו על לחצן‬
‫‪ .8‬בסיום‪ ,‬לחצו ‪ EXIT‬כדי לצאת ממערכת התפריטים‬
‫ולחזור לצפות בתכנית הטלוויזיה הקודמת‪.‬‬
‫ניתן לכוון את זמן הכיבוי גם עם לחצן ‪ SLEEP‬בשלט‬
‫רחוק‪.‬‬
‫‪ 1‬לחצו על לחצן ‪ SLEEP‬בשלט רחוק‪.‬‬
‫תוצאה‪ :‬אם הכיבוי האוטומטי לא מופעל‪ ,‬המילה‬
‫תוצג‪..‬אם הוא מופעל‪ ,‬יוצג משך ההפעלה עד‬
‫לכיבוי‪.‬‬
‫‪OFF‬‬
‫‪ 2‬קבעו את משך הזמן בלחיצות חוזרות על לחצן ‪.SLEEP‬‬
‫‪27‬‬
‫הדלקה וכיבוי אוטומטים‬
‫ניתן לכוון את קוצבי ההפעלה והכיבוי )הטיימרים( כך שהטלוויזיה‪:‬‬
‫• תידלק אוטומטית בשעה שנקבעה‪ ,‬והערוץ שנבחר יוצג‪.‬‬
‫• תכבה אוטומטית בשעה שקבעתם מראש‪.‬‬
‫½ שלב ראשון יהיה לכוון את השעון הפנימי של הטלוויזיה )סעיף "כיוון השעון והצגת‬
‫השעה" בעמודים הקודמים(‪.‬‬
‫‪.1‬לחצו על לחצן ‪.MENU‬‬
‫תוצאה‪ :‬התפריט הראשי יוצג במסך‪.‬‬
‫‪ .2‬בחרו ב‪) "SETUP"-‬הגדרה( עם חצים‬
‫תוצאה‪ :‬תפריט "‪ "SETUP‬יוצג במסך והשורה ‪ TIME‬תהיה‬
‫מסומנת‪.‬‬
‫‪ .3‬לחצו על לחצן‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪ .4‬לחצו על לחצן‬
‫תוצאה‪ :‬תפריט ‪ TIME‬יוצג במסך והשורה ‪ CLOCK‬תהיה‬
‫מסומנת‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫בחרו ב‪) "ON TIMER"-‬טיימר השכמה( עם חצים‬
‫ולאישור לחצו על לחצן‬
‫‪.‬‬
‫תוצאה‪ :‬תפריט המשנה ‪ ON TIMER‬ייפתח ויוצג‪.‬‬
‫‪.6‬כוונו את שעת ההשכמה ואת עוצמת הקול בה אתם רוצים‬
‫שהטלוויזיה תידלק‬
‫כדי‪...‬‬
‫השתמשו ב‪...‬‬
‫לעבור לערך השעה‪ ,‬דקות מס' חצים‬
‫ערוץ‪ AM/PM ,‬ועוצמת קול‬
‫לכוון את ערך השעה‪ ,‬דקות מס' חצים‬
‫ערוץ‪ AM/PM ,‬ועוצמת קול‬
‫חצים‬
‫לעבור לפריט ‪ACTIVATION‬‬
‫לבחור ‪ YES‬כדי לאשר את חצים‬
‫הפעולה‪.‬‬
‫‪.7‬עברו לשורה ‪) OFF TIME‬שעת הכיבוי( באותה צורה וכוונו‬
‫את השעה שבה אתם רוצים שהטלוויזיה תכבה אוטומטית‪.‬‬
‫‪28‬‬
‫מסך כחול בסיום השידורים‬
‫אם לא נקלט אות שידור כלשהי‪ ,‬או שהאות הנקלט חלש מאוד‪ ,‬מסך כחול מחליף את התמונה‬
‫הרועשת שברקע‪ .‬אם תרצו לראות את התמונה החלשה )שלג( בכל‪-‬זאת‪ ,‬עליכם לבטל את‬
‫אפשרות המסך הכחול ולכוונה ל‪.”OFF"-‬‬
‫‪.1‬לחצו על לחצן ‪.MENU‬‬
‫תוצאה‪ :‬התפריט הראשי יוצג במסך‪.‬‬
‫‪ .2‬בחרו ב‪) "SETUP"-‬הגדרה( עם חצים‬
‫תוצאה‪ :‬תפריט "‪ "SETUP‬יוצג במסך והשורה ‪ TIME‬תהיה‬
‫מסומנת‪.‬‬
‫‪ .3‬לחצו על לחצן‬
‫‪.‬‬
‫‪ .3‬בחרו ב‪) "Blue Screen"-‬מסך כחול( עם חצים‬
‫לחצו על לחצן‬
‫‪.‬‬
‫ולאישור‬
‫‪ .4‬בחרו את המצב הרצוי "‪) ”ON/OFF‬הפעלה‪/‬כיבוי( עם‬
‫‪.5‬ליציאה‪ ,‬וחזרה לצפייה במצב רגיל לחצו על ‪.EXIT‬‬
‫הצגת נתונים במסך‬
‫ניתן לצפות בהגדרות ובכיוונים של מקור הכניסה הנבחר‬
‫בלחיצה על לחצן ‪ INFO‬בשלט רחוק‪.‬‬
‫• המידע המוצג משתנה בהתאם לסוג המקור‪.‬‬
‫‪29‬‬
‫מפענח טלטקסט‬
‫רוב תחנות הטלוויזיה מספקות מידע שירות בכתב דרך מערכת הטלטקסט‪ .‬המידע כולל‪:‬‬
‫• לוח משדרי הטלוויזיה‬
‫• מהדורת חדשות ותחזית מזג אוויר‪.‬‬
‫• תוצאות ספורט‬
‫• מידע למטיילים‬
‫מידע זה מחולק לדפים לפי ‪ 6‬קטגוריות‪:‬‬
‫תוכן‬
‫חלק‬
‫מספר הדף הנבחר‪.‬‬
‫‪A‬‬
‫זיהוי התחנה המשדרת‪.‬‬
‫‪B‬‬
‫מספר הדף הנוכחי או מצב החיפוש‪.‬‬
‫‪C‬‬
‫תאריך ושעה‪.‬‬
‫‪D‬‬
‫טקסט‬
‫‪E‬‬
‫נתוני מצב‪.‬‬
‫‪F‬‬
‫‪30‬‬
‫הצגת נתוני הטלטקסט‬
‫ניתן להציג מידע של הטלטקסט בכל עת‪ ,‬אך קליטת הערוץ חייבת להיות טובה ויציבה‪ ,‬אחרת‪:‬‬
‫• ייתכן שחלק מהנתונים יהיו חסרים‪.‬‬
‫• דפים מסוימים עלולים לא להופיע‪.‬‬
‫על מנת להפעיל את מצב הטלטקסט ולהציג את תוכן הדפים‪ ,‬בצעו את השלבים הבאים‪:‬‬
‫‪.1‬בחרו בערוץ המספק שירותי טלטקסט עם בוררי הערוצים‬
‫‪.2‬לחצו על בורר ‪ TTX/MIX‬על מנת להפעיל מצב טלטקסט‪.‬‬
‫תוצאה‪ :‬עמוד התוכן מוצג‪ .‬ניתן להציגו שוב בכל עת‬
‫בלחיצה על לחצן‬
‫‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫אם אתם רוצים להציג את השידור ואת הטלטקסט באותו‬
‫מסך‪ ,‬לחצו שוב על לחצן בורר ‪TTX/MIX‬‬
‫‪.4‬כדי לחזור למצב צפייה רגיל‪ ,‬לחצו על לחצן‬
‫‪.‬‬
‫‪31‬‬
‫בחירת דף טלטקסט מסוים‬
‫לחצו על מספר העמוד בשלט רחוק כדי להיכנס ישירות למספר העמוד המבוקש‪.‬‬
‫‪ 1‬הכניסו מספר עמוד בן ‪ 3‬ספרות עם לחצני הספרות בשלט‪.‬‬
‫תוצאה‪ :‬עמוד זה מוצג‬
‫‪2‬‬
‫אם הדף הנבחר כולל מספר עמודי משנה‪ ,‬הם יוצגו בזה‬
‫אחר זה‪ .‬כדי להקפיא את התצוגה בעמוד מסוים‪ ,‬לחצו על‬
‫לחצן "‪ ." HOLD‬לחצו שוב על לחצן זה שוב על‪-‬מנת‬
‫להמשיך‪.‬‬
‫‪ 3‬שימוש באפשרויות התצוגה השונות‪:‬‬
‫לחצו על‪:‬‬
‫‪TTX/MIX‬‬
‫על‪-‬מנת להציג‪. .‬‬
‫נתוני טלטקסט יחד עם שידור רגיל‬
‫‪REVEAL‬‬
‫• טקסט מוסתר‪.‬‬
‫לחידונים‪,‬‬
‫תשובות‬
‫)דוגמא‪:‬‬
‫תשבצים(‬
‫‪REVEAL‬‬
‫שוב‬
‫• מסך רגיל‪.‬‬
‫• דף פנימי ע"י הקשת מספרו ב‪4-‬‬
‫)עמוד פנימי(‬
‫ספרות‬
‫• הדף הבא‪.‬‬
‫‪PAGE-UP‬‬
‫• הדף הקודם‬
‫• אותיות בגודל כפול ב‪:‬‬
‫חצי המסך העליון‪.‬‬
‫חצי המסך התחתון‪.‬‬
‫פעם אחת‪.‬‬
‫פעמיים‪.‬‬
‫• מסך רגיל‬
‫שלוש פעמים‪.‬‬
‫‪PAGE-DOWN‬‬
‫‪SIZE‬‬
‫‪32‬‬
‫בחירת דף טלטקסט מסוים בעזרת הלחצנים הצבעוניים )‪(FLOP‬‬
‫הנושאים השונים הנכללים בדפי הטלטקסט מסווגים ומקודדים לפי צבעים וניתן לבחור בהם עם‬
‫הלחצנים הצבעוניים בשלט רחוק‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪.2‬לחצו‬
‫הציגו את דף התוכן בלחיצה על ‪.TTX/MIX‬‬
‫על הלחצן הצבעוני המתייחס לנושא שברצונכם‬
‫לבחור‪) .‬הנושאים האפשריים מפורטים בשורת נתוני‬
‫המצבים(‪.‬‬
‫תוצאה‪ :‬הדף מוצג עם נתונים מקודדי צבע נוספים הניתנים‬
‫לבחירה באותו אופן‪.‬‬
‫לחצו על‪:‬‬
‫‪.3‬על מנת להציג את‬
‫הלחצן האדום‪.‬‬
‫הדף הקודם‬
‫הלחצן הירוק‪.‬‬
‫הדף הבא‬
‫)עמוד פנימי(‪.‬‬
‫להצגת העמוד הפנימי‪ ,‬לחצו על לחצן‬
‫‪.‬‬
‫• למעבר לעמוד הפנימי הבא לחצו על‬
‫‪.‬‬
‫• לחזרה לעמוד הקודם‪ ,‬לחצו על‬
‫‪.4‬כדי לחזור למצב צפייה רגיל‪ ,‬לחצו על לחצן‬
‫‪.‬‬
‫שמירת דפי טלטקסט‬
‫ניתן לשמור עד ‪ 4‬דפי טלטקסט ולעיין בהם מאוחר יותר בזמנכם החופשי‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.1‬בחרו במצב "‪ "LIST‬עם בורר‬
‫תוצאה‪ 4 :‬מספרים בני ‪ 3‬ספרות מוצגים‬
‫בצבעים שונים בתחתית המסך‪.‬‬
‫לחצן ה‪"-‬‬
‫" משמש כדי לעבור בין מצבים‬
‫"‪ "LIST‬ו‪"FLOF"-‬‬
‫‪.2‬לחצו על הלחצן הצבעוני המתאים לצבע‪-‬קוד העמוד‬
‫שברצונכם לבחור‪.‬‬
‫‪.3‬הקלידו את מספר העמוד החדש עם לחצני הספרות בשלט‬
‫רחוק‪.‬‬
‫‪.4‬חזרו על השלבים ‪ 2‬ו‪ 3-‬עבור כל דף שברצונכם לשמור‪,‬‬
‫והשתמשו בלחצן בצבע אחר לכל פעם‪.‬‬
‫‪.5‬לחצו על לחצן‬
‫"‪STORE‬‬
‫" עד שהחלק המתאים יהבהב‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫התקנת התוכנה במחשב ‪) PC‬במ"ה חלונות ‪ 2000‬או ‪(XP‬‬
‫שלבי ההתקנה האופייניים של התוכנה מוסברים להלן‪ .‬אולם יתכן שהמסכים בפועל שתראו‬
‫בזמן ההתקנה יהיו שונים מעט מאלו שבהסבר‪ .‬הדבר תלוי בגרסה של מערכת ההפעלה‬
‫שברשותכם‪ ,‬ובמיוחד בכרטיס הוידיאו שבמחשב שלכם‪ .‬אולם גם מסכי ההתקנה יהיו שונים‪,‬‬
‫הרי שככלל‪ ,‬אותם נתונים יוצגו בזמן ההתקנה‪.‬‬
‫אם אתם נתקלים בבעיות בזמן ההתקנה‪ ,‬אנא התקשרו לתחנת השרות הקרובה שלנו‪.‬‬
‫‪ .1‬הקישו על "התחל"‪ ,‬היכנסו ל"הגדרות"‬
‫והיכנסו ל"לוח הבקרה"‪.‬‬
‫בלוח הבקרה לחצו על " ‪Appearance and‬‬
‫‪ ."Themes‬תיבת דו שיח בא תיפתח‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪ .3‬בלוח הבקרה לחצו על >תצוגה<‪ .‬תיבת‬
‫דו שיח תיפתח‪.‬‬
‫‪ .4‬בתיבת הדו‪-‬שיח‪ ,‬לחצו על לחצן‬
‫"הגדרות" ובשטח המסך בחרו בגודל‬
‫של ‪ 1280x768‬פיקסלים‪.‬‬
‫•‬
‫אם בתיבת הדו‪-‬שיח קיימת אופציה לבחירה‬
‫ב‪) Verical Frequency-‬תדר אופקי(‪ ,‬בחרו‬
‫בערך ‪ .60/60Hz‬אם אין אופציה כזו‪ ,‬לחצו על‬
‫‪ OK‬כדי לסגור את תיבת הדו‪-‬שיח‪.‬‬
‫‪34‬‬
‫כיוון עדין )‪ (FINE‬וכיוון גס )‪(COARSE‬‬
‫תכונה זו משמשת לביצוע כיוון עדין ולהשגת התמונה הטובה ביותר על ידי ביטול רעשים‬
‫הגורמים לתמונה להיות לא יציבה‪.‬‬
‫אם הכיוון העדין )‪ (FINE TUNE‬לא מנקה את הרעש‪ ,‬יש צורך לכוון את התדר בצורה ידנית גסה‬
‫)‪ (COARSE‬ולאחר מכן לבצע שוב כיוון עדין‪ .‬לאחר סילוק הרעש יש לכוון שוב את התמונה כך‬
‫שהיא תהיה במרכז המסך‪.‬‬
‫• עברו למצב ‪ PC‬בלחיצה על לחצן ‪ PC‬בשלט רחוק‪.‬‬
‫‪.1‬לחצו על לחצן ‪.MENU‬‬
‫תוצאה‪ :‬התפריט הראשי יוצג במסך‪.‬‬
‫‪ .2‬בחרו ב‪) "SETUP"-‬הגדרה( עם חצים‬
‫תוצאה‪ :‬תפריט "‪ "SETUP‬יוצג במסך והשורה‬
‫תהיה מסומנת‪.‬‬
‫‪ .3‬לחצו על לחצן‬
‫‪.4‬בחרו ב‪ "PC "-‬עם חצים‬
‫‪.‬‬
‫תוצאה‪ :‬תפריט ‪ PC‬יוצג‪.‬‬
‫‪TIME‬‬
‫‪.‬‬
‫ולאישור לחצו על לחצן‬
‫‪.‬‬
‫‪ 5‬לאישור לחצו על לחצן‬
‫תוצאה‪ :‬תפריט ‪ Image Lock‬יוצג‪.‬‬
‫‪.6‬בחרו באפשרות ‪) COARSE‬גס( או ‪) FINE‬עדין( עם חצים‬
‫‪.‬‬
‫ולאישור לחצו על לחצן‬
‫תוצאה‪ :‬סרגל התקדמות הכיוון מוצג‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪ 7‬כוונו את האיכות הרצויה עם חצים‬
‫פסי אורך עלולים להופיע בתמונה‪ .‬והתמונה עלולה‬
‫להיות מטושטשת‪.‬‬
‫‪ 8‬בסיום הכיוונים‪ ,‬לחצו על ‪ MENU‬כדי לחזור לתפריט‬
‫הקודם‪ ,‬או על ‪ EXIT‬כדי לצאת ממערכת התפריטים‬
‫ולחזור לצפות בתכנית הטלוויזיה הקודמת‪.‬‬
‫‪35‬‬
‫שינוי מיקום התמונה )‪(POSITION‬‬
‫•‬
‫עברו למצב ‪ PC‬בלחיצות חוזרות על לחצן ‪ SOURCE‬בשלט רחוק‪.‬‬
‫‪.1‬לחצו על לחצן ‪.MENU‬‬
‫תוצאה‪ :‬התפריט הראשי יוצג במסך‪.‬‬
‫‪ .2‬בחרו ב‪) "SETUP"-‬הגדרה( עם חצים‬
‫תוצאה‪ :‬תפריט "‪ "SETUP‬יוצג במסך והשורה ‪TIME‬‬
‫תהיה מסומנת‪.‬‬
‫‪ .3‬לחצו על לחצן‬
‫‪.4‬בחרו ב‪ "PC "-‬עם חצים‬
‫‪.‬‬
‫תוצאה‪ :‬תפריט ‪ PC‬יוצג‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫ולאישור לחצו על לחצן‬
‫‪.5‬בחרו ב‪) "Position"-‬מיקום התמונה( עם חצים‬
‫ולאישור לחצו על לחצן‬
‫‪.‬‬
‫תוצאה‪ :‬ניתן להזיז וממקם את התמונה כרצונכם‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫חצים‬
‫חצים‬
‫‪7‬‬
‫בסיום הכיוונים‪ ,‬לחצו על ‪ MENU‬כדי לחזור לתפריט‬
‫הקודם‪ ,‬או על ‪ EXIT‬כדי לחזור לצפות בתכנית‬
‫הטלוויזיה‬
‫‪ :‬תזוזה ימינה‪/‬שמאלה‪.‬‬
‫‪ :‬הזזה למעלה‪/‬למטה‬
‫‪36‬‬
‫איפוס‪/‬אתחול הגדרות וכיווני התמונה‬
‫ניתן להחזיר את כל ההגדרות והכיוונים שעשיתם בתמונה למצב ברירת מחדל )כיוון במפעל(‪.‬‬
‫• עברו למצב ‪ PC‬בלחיצה על לחצן ‪ SOURCE‬בשלט רחוק‪.‬‬
‫‪.1‬לחצו על לחצן ‪.MENU‬‬
‫תוצאה‪ :‬התפריט הראשי יוצג במסך‪.‬‬
‫‪ .2‬בחרו ב‪) "SETUP"-‬הגדרה( עם חצים‬
‫תוצאה‪ :‬תפריט "‪ "SETUP‬יוצג במסך והשורה ‪TIME‬‬
‫תהיה מסומנת‪.‬‬
‫‪ .3‬לחצו על לחצן‬
‫‪.4‬בחרו ב‪ "PC "-‬עם חצים‬
‫‪.‬‬
‫תוצאה‪ :‬תפריט ‪ PC‬יוצג‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫ולאישור לחצו על לחצן‬
‫‪.5‬בחרו ב‪) "Image Reset"-‬איפוס הגדרות התמונה( עם‬
‫ולאישור לחצו על לחצן‬
‫חצים‬
‫תוצאה‪ :‬ההודעה ‪ Image Reset has completed‬תוצג‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫בסיום הכיוונים‪ ,‬לחצו על ‪ MENU‬כדי לחזור לתפריט‬
‫הקודם‪ ,‬או על ‪ EXIT‬כדי לחזור לצפות בתכנית‬
‫הטלוויזיה‬
‫‪37‬‬
‫התאמה אוטומטית של מסך ה‪PC-‬‬
‫ההתאמה האוטומטית מאפשרת לצג ה‪ PC-‬להתאים עצמו בצורה אוטומטית לאות הוידיאו‬
‫שנכנס למחשב‪.‬‬
‫הערכים ‪ COARSE ,FINE‬ו‪ POSITION-‬מכוונים אוטומטית‪.‬‬
‫• עברו למצב ‪ PC‬בלחיצה על לחצן ‪ SOURCE‬בשלט רחוק‪.‬‬
‫‪.1‬לחצו על לחצן ‪.MENU‬‬
‫תוצאה‪ :‬התפריט הראשי יוצג במסך‪.‬‬
‫‪ .2‬בחרו ב‪) "SETUP"-‬הגדרה( עם חצים‬
‫תוצאה‪ :‬תפריט "‪ "SETUP‬יוצג במסך והשורה‬
‫תהיה מסומנת‪.‬‬
‫‪ .3‬לחצו על לחצן‬
‫‪TIME‬‬
‫‪.‬‬
‫‪ .4‬בחרו ב‪) "PC"-‬התאמת צג המחשב( עם חצים‬
‫ולאישור לחצו על לחצן‬
‫‪.‬‬
‫תוצאה‪ :‬תפריט ‪ PC‬יוצג‪.‬‬
‫‪ .5‬בחרו את "‪) ”AUTO ADJUSTMENT‬כוונון אוטומטי( עם‬
‫‪.‬‬
‫ולאישור לחצו על לחצן‬
‫תוצאה‪ :‬בזמן הכוונון האוטומטי הצג של המחשב‬
‫"רוקד" ובסיום הערכים נקבעים אוטומטית‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫בסיום‪ ,‬לחצו על ‪ MENU‬כדי לחזור לתפריט הקודם‪ ,‬או‬
‫על ‪ EXIT‬כדי לחזור לצפות בתכנית הטלוויזיה‬
‫‪38‬‬
‫אפשרות השליטה בצבעי התמונה‬
‫תכונה זו מיועדת לכוון את הצבעים שבד"כ יש לכוון‬
‫אותם כגון‪ :‬אדום‪ ,‬ירוק‪ ,‬או כחול מבלי לפגוע בכיוון של‬
‫הצבעים האחרים כך שכל צופה יוכל להתאים לעצמו‬
‫את הצבע באופן אישי בצורה האופטימלית‪.‬‬
‫‪.1‬לחצו על לחצן ‪.MENU‬‬
‫תוצאה‪ :‬התפריט הראשי יוצג במסך‪.‬‬
‫‪ .2‬בחרו ב‪) "Picture"-‬תמונה( עם חצים‬
‫תוצאה‪ :‬תפריט "‪ " Picture‬יוצג במסך‬
‫‪ .3‬לחצו על לחצן‬
‫‪.‬‬
‫‪ 4‬בחרו ב‪ " Colour Control"-‬עם חצים‬
‫בחירתכם עם לחצן‬
‫‪.‬‬
‫תוצאה‪ :‬תפריט "‪ "My Colour Control‬יוצג במסך‬
‫‪5‬‬
‫עתה בחרו את הצבע שאתם רוצים לכוון עם חצים‬
‫‪.‬‬
‫‪ ,‬ולאישור לחצו על לחצן‬
‫תוצאה‪ :‬סרגל התקדמות אופקי מוצג‪.‬‬
‫‪ 6‬הגיעו לכיוון הרצוי עם חצים‬
‫‪7‬‬
‫ואשרו‬
‫‪.‬‬
‫בסיום הכיוון‪ ,‬לחצו על ‪ MENU‬כדי לחזור לתפריט‬
‫הקודם‪ ,‬או על ‪ EXIT‬כדי לצאת ממערכת התפריטים‬
‫ולחזור לצפות בתכנית הטלוויזיה הקודמת‪.‬‬
‫‪39‬‬
‫פתרון בעיות לפני פנייה לקבלת שירות‬
‫לפני הפנייה לקבלת שירות‪ ,‬בצעו את הבדיקות הפשוטות הבאות‪.‬‬
‫אם אינכם מצליחים לפתור את הבעיה בעצמכם‪ ,‬בעזרת ההנחיות המפורטות למטה‪ ,‬רשמו את‬
‫הדגם ואת המספר הסידורי של הטלוויזיה וצרו קשר עם מעבדת השירות הקרובה‪.‬‬
‫אין תמונה ואין קול‬
‫• בדקו אם תקע החשמל מחובר לשקע החשמל שבקיר‪.‬‬
‫התמונה רגילה‪ ,‬אך ללא קול‬
‫או‬
‫אין תמונה‪,‬‬
‫בשחור‪/‬לבן‬
‫הפרעות קול או תמונה‬
‫תמונה מטושטשת‬
‫"שלג" וקול מעוות‬
‫התמונה‬
‫או‬
‫עם‬
‫הטלוויזיה לא מגיבה לפקודות‬
‫שנשלחות מהשלט רחוק‬
‫ההודעה‬
‫מוצגת במסך‬
‫‪Check Signal Cable‬‬
‫במצב ‪ ,PC‬מוצגת ההודעה‬
‫‪.Not Supported Mode‬‬
‫במצב ‪ ,PC‬הפרעות בצורת פסי‬
‫אורך או רוחב מופיעים או‬
‫מהבהבים במסך‬
‫במצב ‪ ,PC‬המסך שחור ונורית‬
‫חיווי מצב ההפעלה דולקת‬
‫בצבע ענבר או מהבהבת כל ‪1‬‬
‫שנייה‪.‬‬
‫במצב ‪ ,PC‬התמונה לא יציבה‬
‫ויתכן שאף רועדת‬
‫במצב ‪ ,PC‬התמונה אינה‬
‫נמצאת במרכז המסך‬
‫•‬
‫•‬
‫‪.‬‬
‫וודאו שלחצתם על לחצן "‪"ON/OFF‬‬
‫בדקו את כיוון ניגודיות התמונה )‪ (Contrast‬ובהירותה‬
‫)‪.(Brightness‬‬
‫בדקו את עוצמת הקול‪.‬‬
‫בדקו את עוצמת הקול‪.‬‬
‫בדקו אם נלחץ לחצן ה‪ ”MUTE"-‬בשלט רחוק‪.‬‬
‫כוונו את הגדרות הצבע‪.‬‬
‫בדקו ששיטת השידור נכונה‪.‬‬
‫נסו לזהות את המכשיר החשמלי הגורם הפרעות אלה‬
‫והרחיקו אותו‪.‬‬
‫חברו את הטלוויזיה לשקע‪-‬חשמל אחר‪.‬‬
‫בדקו את הכיוון‪ ,‬המיקום והחיבורים של האנטנה שלכם‪.‬‬
‫שיבושים כאלה נובעים בדרך‪-‬כלל משימוש באנטנה פנימית‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫החליפו את הסוללות בשלט רחוק‪.‬‬
‫נקו את הקצה העליון של השלט רחוק )חלון השידור(‪.‬‬
‫בדקו את כיוון הכנסת הסוללות בתא‪.‬‬
‫ודאו שהכבל מחובר ל‪ PC-‬או למקור הוידיאו בצורה נכונה‬
‫ויציבה‪.‬‬
‫ודאו שה‪ PC-‬או רכיב הוידיאו דולקים‪.‬‬
‫בדקו את הרזולוציה המרבית ואת תדר מתאם הוידיאו‬
‫השוו את הערכים שקיבלתם עם טבלת תזמן מצבי התצוגה‪.‬‬
‫כוונו ל‪ COARSE-‬או ‪.FINE‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫מקלט הטלוויזיה משתמש במערכת ניהול צריכת החשמל‬
‫הזיזו את העכבר או לחצו על לחצן כלשהו במקלדת כדי‬
‫שתהיה תמונה בצג של המחשב‪.‬‬
‫•‬
‫בדקו את הרזולוציה של התצוגה ואת התדר דרך לוח‬
‫הבקרה במחשב‪ .‬אם היא לא תקינה‪ ,‬שנו אותה‪.‬‬
‫כוונו את המיקום לאורך ולרוחב‪.‬‬
‫•‬
‫‪40‬‬
‫התקנת המעמד‬
‫חשוב‬
‫זווית ההטיה המקסימאלית של המעמד היא ‪ 13º‬מעלות לאחור‪.‬‬
‫אין להטות את הטלוויזיה יותר מכך ואין להטות אותה בכוח‪ .‬דבר זה עלול לגרום נזק בלתי הפיך‬
‫למנגנון המכאני של המעמד‪.‬‬
‫אפשר לסובב את המסך במעמד דגם >‪ <LS20M22C‬גם ימינה ושמאלה‪.‬‬
‫‪41‬‬
‫התקן קנזינגטון למניעת גניבה‬
‫בריח קנזינגטון הוא התקן נעילה בטיחותי המשמש לקיבוע המערכת כאשר משתמשים בה‬
‫במקום ציבורי )בתערוכות‪ ,‬באולמות תצוגה וכו'( על מנת למנוע את "סילוק" או גניבת המכשיר‪.‬‬
‫את ההתקן יש לרכוש בנפרד‪ .‬ייתכן שצורת ההתקן הקיים כיום בשוק אינו זהה לזה שמופיע‬
‫באיור‪ .‬כל יצרן מייצר דגם שונה מרעהו‪.‬‬
‫לשימוש נכון‪ ,‬יש לקרוא בעיון את הוראות ההתקנה של ההתקן‪.‬‬
‫הוראות חיבור התקן קנזינגטון‬
‫‪ .1‬הכניסו את הבריח לתוך פתח קנזינגטון שבטלוויזיה )איור ‪ ,(1‬וסובבו אותו כך שיינעל‬
‫במקום )איור ‪.(2‬‬
‫‪ .2‬חברו את הכבל‪.‬‬
‫‪ .3‬קבעו את הבריח לשולחן או לחפץ כבד אחר כדי להקשות על הגנבים‪.‬‬
‫הרכבת תושבת )מעמד( תואם לתקן ‪VESA‬‬
‫‪42‬‬
Download PDF