NEDERLANDS
●● XL-HF202PH(S) Hi Fi Systeem Bestaande uit XL-HF202PH(S) (hoofdtoestel) en CP-HF202H (luidsprekersysteem).
●● XL-HF202PH(BK) Hi Fi Systeem Bestaande uit XL-HF202PH(BK) (hoofdtoestel) en CP-HF202H (luidsprekersysteem).
●● XL-HF302PH(T) Hi Fi Systeem Bestaande uit XL-HF302PH(T) (hoofdtoestel) en CP-HF301H (luidsprekersysteem).
Inleiding
Hartelijk bedankt voor de aanschaf van dit SHARP product. Voor het verkrijgen van de best mogelijke prestaties van dit
product, moet u deze gebruiksaanwijzing goed doorlezen. Deze aanwijzingen verduidelijken de bediening van dit SHARP
product.
Bijzondere aantekening
De levering van dit product sluit niet automatisch een licentie in en geeft geen enkel recht , de inhoud, die met dit product
werd gescha pen, te benutten in inkomsten genererende omroepsystemen (aards, via satelliet, via kabel of via andere
kanalen), voor inkomstengene rerende on-line aanwendingen (via internet, intranet en/of andere netwerken), andere inkomstengenererende inhoudsdistributiesystemen ( gebruik voor muziek op betaling of op bestelling en dergelijke), of op
inkomsten genererende fysieke media (CD’s DVD’s, halfgeleiderchips, harde schijven, geheugenkaarten en dergelijke).
Voor dit gebruik is een extra licentie nodig. Voor details verwijzen wij naar de website: http://mp3licensing.com
De MPEG Layer-3 audio coderingstechnologie is in licentie van Frauenhofer IIS en Thomson.
Accessoires
De volgende accessoires zijn inbegrepen.
Afstandsbediening x 1
RRMCGA334AWZZ
Luidsprekerdraad x 2
(voor XL-HF202PH(S) /
XL-HF202PH(BK))
Batterij formaat “AA”
(UM/SUM-3, R6, HP-7 of
gelijkwaardig) x 1
Luidsprekerdraad x 2
(voor XL-HF302PH(T))
Standaard voor iPad x 1
FM-antenne x 1
Klittenbandtape
(Haak vormig) x 2
NFC tag x 2
Klittenbandtape
(Lus vormig) x 3
De afbeeldingen in deze gebruiksaanwijzing zijn gebaseerd op het XL-HF202PH(S) model.
INHOUD
Pagina
Pagina
Algemene informatie
Voorzorgen................................................................................2
Regelaars en indicatoren.....................................................2 - 3
Voorbereidingen voor gebruik
Systeemaansluitingen ..............................................................4
Afstandsbediening ...................................................................5
Basisbediening
Algemene bediening ................................................................5
Instellen van de klok (Alleen afstandsbediening).....................6
Bluetooth
Bluetooth one touch verbinding via NFC.............................6 - 7
Luisteren naar Bluetooth apparaten....................................7 - 8
Open Accessory
Luisteren op Android™ apparaten............................................9
Weergave van een CD of MP3/WMA-disc
Luisteren naar een CD of MP3/WMA-disc .................... 12 - 13
USB
Luisteren naar USB-massaopslagapparaat/ MP3-speler.......14
Radio
Luisteren naar de radio ..........................................................15
Geavanceerde mogelijkheden
Gebruiken van het Radio Data Systeem (RDS) ............ 15 - 17
Timer en sleeptimer bediening (Alleen afstandsbediening).... 17 - 18
Verbeteren van uw systeem ................................................. 19
Referenties
Tabel probleemoplossing ............................................... 19 - 21
Onderhoud .............................................................................21
Technische gegevens .................................................... 21 - 22
iPod, iPhone en iPad
Luisteren naar de iPod, iPhone of iPad.......................... 10 - 11
N-1
Voorzorgen
■■ Algemeen
●● Voorzie tenminste 10 cm vrije ruimte langs de zijkanten, bovenkant en achterkant van uw apparaat voor
voldoende koeling.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
●● Gebruik het apparaat op een stevige, horizontale ondergrond die vrij is van trillingen.
●● Vermijd kleurafwijkingen op het TV-scherm: plaats de
luidsprekers op tenminste 30 cm van een CRT (beeldbuis) TV. Plaats de luidsprekers verder van het TVtoestel als de afwijkingen blijven. Bij een LCD TV doen
zich dergelijke kleurafwijkingen niet voor.
●● Stel het apparaat niet aan direct zonlicht, magnetisme,
stof, en vochtigheid bloot en houd het apparaat uit de
buurt van elektronische/elektrische apparaten (personal computers, faxapparaten, enz.) die mogelijk storing veroorzaken.
●● Stel het apparaat niet bloot aan vocht, temperaturen
hoger dan 60°C of extreem lage temperaturen.
●● Indien het apparaat niet naar behoren werkt, trek de
stekker uit het stopcontact en sluit deze opnieuw aan.
Schakel het apparaat dan opnieuw in.
●● Bij onweer dient u voor de veiligheid de stekker van uw
apparaat uit het stopcontact te halen.
●● Grijp de stekker bij de kop zelf beet als u deze uit het
stopcontact haalt. Indien aan het snoer wordt getrokken, kunnen de interne draden beschadigen.
●● Zet niets bovenop het apparaat.
●● De stroomstekker dient om het apparaat uit te schakelen en moet altijd gemakkelijk bereikbaar zijn.
●● De behuizing mag niet verwijderd worden, aangezien dit kan leiden tot elektrische schokken. Raadpleeg voor werkzaamheden aan het binnenwerk
uw plaatselijke SHARP servicecentrum.
●● De ventilatie mag niet worden belemmerd door de
ventilatieopeningen af te dekken met voorwerpen zoals kranten, tafellakens, gordijnen enz.
●● Er mogen geen open vuurbronnen, zoals brandende
kaarsen op het apparaat gezet worden.
●● U dient rekening te houden met het milieu wanneer u
batterijen weggooit.
●● Dit apparaat dient uitsluitend te worden gebruikt bij
een omgevingstemperatuur va 5°C tot 35°C.
●● Het apparaat is ontworpen voor gebruik in een gematigd klimaat.
Waarschuwing:
Het voltage moet gelijk zijn aan dat gespecificeerd op dit apparaat. Gebruik van een hoger voltage is gevaarlijk en kan
lijden tot brand of ander gevaar wat tot schade kan lijden.
SHARP kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige
schade voortkomend uit zulk gebruik.
■■ Volumeregeling
Het geluidsniveau op een bepaalde volume-instelling
hangt af van het vermogen van de luidspreker, locatie
en verschillende andere factoren. Het is aan te raden
blootstelling aan hoge volumeniveaus te vermijden, wat
voorkomt wanneer men de luidspreker aan zet terwijl het
volume hoog ingesteld staat of wanneer men vaak luistert
met het volume hoog ingesteld. Overmatige geluidsdruk
van oor- en hoofdtelefoons kan leiden tot gehoorschade.
Regelaars en indicatoren
1 2
3
6
PAIRING
7
8
4
9
10
11
5
12 13 14 15 16
■■ Voorpaneel
Pagina
1.Afstandsbedieningssensor..................................... 5
2.Timerindicator......................................................... 18
3.Schijf-lade............................................................... 12
4. Dockingstation voor iPod of iPhone .................... 10
5.Koppel-toets.............................................................. 8
6.Volumeregeling......................................................... 5
7. Toets voor inschakeling/stand-by............ 6, 8, 9, 17
8.FUNCTIE-toets.......................................... 8, 9, 12, 14
9. USB/iPad aansluiting............................................. 14
10.Audio In aansluiting............................................... 19
Pagina
11.Aansluiting hoofdtelefoon.......................................... 19
12.Tuner Voorinstellen Omlaag, CD/USB, iPod/iPhone/
iPad Overslaan Omlaag-toets.................. 11, 12, 14, 15
13.Tuner Voorinstellen Omhoog, CD/USB,iPod/iPhone/
iPad Overslaan Omhoog-toets................. 11, 12, 14, 15
14.Toets CD/USB Stop............................................... 12, 14
15.Toets CD/USB/iPod/iPhone/iPad Afspelen
of Pauze-toets.................................................. 11, 12, 14
16.Toets voor openen/sluiten schijflade........................ 12
N-2
Regelaars en indicatoren (vervolg)
■■ Afstandsbediening
1
2
18
19
20
21
3
22
23
24
25
26
4
5
6
7
8
27
28
29
9
10
11
12
13
14
15
30
31
32
33
34
35
36
37
16
38
39
17
9
1 23
4 5
17
18 19 20 21
6 7 8
22
15
10 1112 13 14 16
23 24 25 26
27 28 29
■■ Luidsprekersysteem
1. KolkoepelHoogweergever
2. Woofer
3. Bassreflexkanaal
4. Luidspreker-aansluiting
1
3
2
4
■■ De grilles van de luidsprekers zijn afneembaar
Er mag niets in aanraking komen met de
luidspreker-membranen wanneer u de
grilles van de luidsprekers haalt.
Pagina
Zender afstandsbediening........................................... 5
Toets voor inschakeling/stand-by................ 6, 8, 9, 17
Numerieke toetsen..................................................... 12
Bass/Treble (Hoge Tonen/Lage Tonen)-toets............ 5
X-Bass toets.................................................................. 5
Afstemmen Omlaag, Overslaan Omlaag, Snel
Terugspoelen, Tijd Omlaag Toets............11, 12, 14, 15
7. Tuner Voorinstellen Omhoog Toets,
iPod Cursor Omhoog............................................11, 15
8. Volume omlaag-toets................................................... 5
9. Map-toets.................................................................... 13
10.Tuner Voorinstellen Omlaag-toets,
iPod Cursor Omlaag..............................................11, 15
11.CD toets....................................................................... 12
12.USB-toets ................................................................... 14
13.iPod-toets.................................................................... 10
14.iPod-display-toets.......................................................11
15.Disc/USB Display Toets....................................... 13, 14
16.RDS ASPM-toets ........................................................ 16
17.
Bluetooth-toets............................................................. 8
18.Toets Openen / Sluiten.............................................. 12
19.Geheugen toets.................................................... 13, 15
20.Wis-toets..................................................................... 15
21.Toets voor klok/timer............................................. 6, 17
22.Sluimertoets................................................................ 18
23.Herhaal-toets.............................................................. 13
24.Toets voor geluidsonderdrukkin................................ 5
25.Willekeurig afspelen-toets......................................... 12
26.Afstemmen Omhoog, Overslaan Omhoog,
Snel Voorwaarts, Tijd Omhoog-toets.......11, 12, 14, 15
27.Volume omhoog knop.................................................. 5
28.Enter-toets.........................................................6, 11, 17
29.Demo/Dimmer-toets................................................. 4, 5
30.Audio/Trek (INPUT) Toets...................................... 4, 19
31.Tuner-toets ................................................................. 15
32.iPod afspelen/pauze-toets..........................................11
33.Toets iPod-menu.........................................................11
34.CD/USB weergave-/pauze-toets.......................... 12, 14
35.CD/USB Stop-toets .............................................. 12, 14
36.RDS-display-toets ..................................................... 16
37.RDS PTY-toets............................................................ 16
38.
Bluetooth Play/ Pause-toets......................................8
39.Bluetooth koppel-toets...............................................8
1.
2.
3.
4.
5.
6.
■■ Display
Pagina
1. USB-indicator............................................................. 14
2. iPod-indicatoren......................................................... 10
3. CD-indicator................................................................ 12
4. MP3-indicator.............................................................. 13
5. WMA-indicator............................................................ 13
6. RDM-indicator (willekeurig afspelen)....................... 12
7. MEM-indicator (geheugen)........................................ 13
8. Herhalen-indicator...................................................... 13
9. Afspeel/Pauze-indicator............................................. 12
10.Afstemmen FM/Bluetooth status-indicator.............. 15
11.FM-stereofunctie-indicator........................................ 15
12.Stereo station-indicator............................................. 15
13.RDS-indicator............................................................. 15
14.PTY-indicator.............................................................. 15
15.TP-indicator................................................................ 15
16.TA-indicator................................................................ 15
17.Dempen-indicator......................................................... 5
18.X-bass-indicator........................................................... 5
19.Titel-indicator.............................................................. 13
20.Artiest-Indicator.......................................................... 13
21.Map-indicator.............................................................. 13
22.Album-Indicator.......................................................... 13
23.Bestand-Indicator....................................................... 13
24.Fragmentindicator...................................................... 13
25.Dagelijkse timer-indicator......................................... 18
26.Eenmalige timer-indicator......................................... 18
27.Schijf-indicator........................................................... 12
28.Totaal-indicator.......................................................... 13
29.Sleeptimer-indicator................................................... 18
N-3
Systeemaansluitingen
Trek de stekker uit het stopcontact voordat u iets aansluit op het apparaat.
Om Line In functie te kiezen:
Druk op de FUNCTIE-toets (apparaat) of AUDIO/LINE (INPUT)-toets (afstandbediening) herhaaldelijk totdat Line in
wordt getoond
Opmerkingen:
●● Er is geen geluid hoorbaar van een subwoofer zonder
ingebouwde versterker.
●● Subwoofer voor-uitgang (audiosignaal): 200 mV / 10 kOhm
bij 70 Hz.
TV
Rechter
luidspreker
FM-antenne
Audio kabel
(niet meegeleverd)
Naar TV audio
uitgang aansluiting
Naar
LINE
invoer
Aan de audio input
aanslui- aansluiting
ting
Installeren van de
FM-antenne
(bijgeleverd)
In de handel
verkrijgbare
subwoofer
(versterker
ingebouwd)
Linker
luidspreker
Rood
Stopcontact
(Wisselstroom 220
- 240 V ~ 50/60 Hz)
■■ Demonstratiefunctie
■■ Aansluiten van de antenne
Bijgeleverde FM-antenne:
Verbind op de FM 75 OHM aansluiting en plaats waar ontvangst
het best is.
FM-buitenantenne:
Gebruik een externe FM antenne (75 ohm coaxiale kabel) voor beter
ontvangst. Verwijder de meegeleverde FM antenne voor gebruik.
Opmerking:
Houd de antenne weg van het apparaat of onder stroom staande
snoeren tegen storing.
■■ Aansluiten van de luidsprekers
Luidsprekeraansluiting
+ aansluiting
- aansluiting
XL-HF202
XL-HF302
rode draad
zwarte draad
draad met rode isolatie
draad met zwarte isolatie
●● De eerste keer dat het apparaat is aangesloten, zal het apparaat overgaan naar de Bluetooth stand-by (demonstratie)
stand. “Bluetooth Stby” zal worden getoond.
●● Om de Bluetooth stand-by (demonstratie) stand te annuleren, druk op de DEMO-toets (afstandbediening) tijdens
stand-by stand. Het apparaat zal overgaan naar de energiespaarstand.
●● Om terug te keren naar de Bluetooth stand-by (demonstratie)
-stand, druk nogmaals op de DEMO-toets.
●● TijdensBluetooth stand-by stand, wordt de NFC-functie geactiveerd wanneer uw apparaat in aanraking komt met de meegeleverde NFC-tag
●● Indien iPod of iPhone is gekoppeld, zal het apparaat gaan
laden.
“Charge Mode” zal worden getoond. Demonstratie-stand is
niet mogelijk tijdens opladen.
■■ Netsnoeraansluiting
●● Gebruik luidsprekers met een impedantie van 4 Ohm of hoger, omdat luidsprekers met een lagere impedantie het apparaat mogelijk beschadigen.
●● Verwissel in geen geval de rechter en linker kanalen. De rechter luidspreker is de luidspreker aan de rechterkant wanneer u
naar het apparaat gekeerd staat.
●● Laat de ontblote luidsprekerdraden
elkaar niet raken.
●● Zorg dat er geen voorwerpen in de
bassreflexkanalen vallen of worden gestoken.
●● Ga niet op de luidsprekers zitten of staan.
Onjuist
Dit kan leiden tot lichamelijk letsel.
Steek de stekker van het netsnoer van het apparaat in een stopcontact nadat u heeft gecontroleerd dat alle verbindingen correct
zijn.
Opmerking:
Trek de stekker uit het stopcontact indien u het apparaat voor langere tijd niet gebruikt.
N-4
Afstandsbediening
■■ Batterijen inzetten
1 Open het batterijklepje.
2 Plaats de meegeleverde batterij overeenkomstig de polen in het accu-compartiment. Druk bij het plaatsen of
verwijderen van de batterij deze naar de (-) pool.
3 Sluit het klepje.
Opmerkingen aangaande de afstandsbediening:
●● Vervang de batterij, wanneer de bedieningsafstand geringer
wordt of wanneer de functies gestoord zijn Koop een batterij
van “AA”-formaat (UM/SUM-3, R6, HP-7 of vergelijkbaar).
●● Reinig de zender van de afstandsbediening en de sensor
op het apparaat zelf regelmatig met een zachte doek.
●● De bediening wordt mogelijk gestoord als de sensor op
het apparaat blootstaat aan fel licht. Verander de verlichting of de richting van het apparaat wanneer dit gebeurt.
●● Houd de afstandsbediening uit de buurt van vocht, hitte,
schokken en trillingen.
■■ Testen van de afstandsbediening
Let op:
●● Verwijder de batterij als het apparaat langere tijd niet
gebruikt gaat worden. Hierdoor voorkomt u mogelijke
schade door lekkende batterijen.
●● Gebruik geen oplaadbare batterijen (nikkel-cadmium
batterijen, etc.).
●● Wanneer de batterij niet correct geïnstalleerd is, kan dit
tot gevolg hebben dat het apparaat niet normaal functioneert.
●● Batterijen (batterijpakjes of geïnstalleerde batterijen) mogen niet worden blootgesteld aan excessieve hitte door
zonnestraling, vuur of iets dergelijks.
De afstandsbediening kan worden gebruikt binnen het hieronder aangegeven bereik:
Afstandsbedieningssensor
0,2 m - 6 m
Algemene bediening
■■ Functie voor automatisch uitschakelen
■■ Inschakelen van de stroom
Druk op de AAN/STAND-BY toets om de spanning uit te schakelen.
■■ Display helderheid regelaar
Druk op de DEMO/DIMMER/toets (afstandbediening).
Dimmer 1 (De weergave vervaagt).
Dimmer 2 (De weergave wordt steeds vager).
Dimmer off (De weergave is helder).
Het apparaat gaat naar stand-by modus (wanneer iPad, iPod of
iPhone is niet gekoppeld) na 15 minuten van inactiviteit tijdens:
iPod: Niet gedokt
Audio / Line In : Er wordt geen input signaal gedetecteerd.
CD: In de stop modus of geen schijf.
USB: In de stop modus of geen media.
Bluetooth: Op de pauze-stand of niet in verbonden toestand.
Opmerking:
Het apparaat wil echter beginnen te laden als iPod of iPhone is
gekoppeld. “Charge Mode” verschijnt op de display.
■■ X-Bass-regeling
■■ Volume auto fade-in
Indien u het apparaat uit- en weer inschakeld met het volume op
27 of hoger, begint het volume op 16 en verloopt naar het laatst
ingestelde niveau.
Wanneer u het apparaat voor de eerste keer inschakelt, staat het apparaat in de extra bass functie. De “X-BASS” indicator zal verschijnen. Druk
op X-BASS toets op de afstandsbediening om deze functie te annuleren.
■■ Bass of treble bediening
■■ Volumeregeling
Draai de volumeknip naar VOLUME +/– (apparaat) of druk op
VOL +/– (afstandsbediening) als u het volume wilt laten toenemen
of afnemen.
1 Druk op de BASS/TREBLE-toets om ‘’Bass’’ of ‘’Treble’’ te
kiezen.
2 Druk binnen 5 seconden op de VOLUME (+ of –) knop om
bass of treble aan te passen.
■■ Mute (dempen)
Om het volume te dempen, druk op de /toets (afstandbediening).
Nogmaals drukken om het volume te herstellen.
■■ Gaat direct aan na druk op functie
Het toestel wordt ingeschakeld wanneer u op een van de volgende toetsen drukt.
●● CD, USB, iPod, Bluetooth, AUDIO/LINE (INPUT), TUNER,
iPod / , CD/USB / , Bluetooth / op de afstandsbediening:
geselecteerde functie wordt geactiveerd.
●● / toets van het hoofdtoestel: Het apparaat wordt ingeschakeld en het afspelen van de laatste functie begint (CD, USB,
iPod, Bluetooth, AUDIO IN, LINE IN, TUNER).
- 5 ↔ - 4........↔ + 4 ↔ + 5
- 5 ↔ - 4........↔ + 4 ↔ + 5
■■ Functie
Druk herhaaldelijk op de FUNCTIE-toets om gewenste functie te
kiezen.
CD
FM
STEREO
FM MONO
USB
Bluetooth
Line In
Audio In
iPod
Opmerking:
De backup functie kan de opgeslagen functiemodus een paar uur
in het geheugen houden in geval van een stroomstoring of wanneer de stekker uit het stopcontact raakt.
N-5
Instellen van de klok (Alleen afstandsbediening)
5 Druk op de toets
of
als u de uren wilt instellen,
druk daarna op de ENTER-toets. Druk éénmaal op de
of
toets als u de tijd met 1 uur wilt verhogen. Houd
ingedrukt om snel te verhogen.
6 Druk op de toets
of
als u de minuten wilt instellen,
druk daarna op de ENTER-toets. Druk éénmaal op de
of
toets als u de tijd met 1 minuut wilt verhogen.
Ingedrukt houden als u met stappen van 5-minuten vooruit wilt gaan in de tijd.
Bevestigen van het tijddisplay:
Druk op de KLOK/TIMER-toets. De tijdsaanduiding zal
circa 5 seconden worden getoond.
Opmerking:
Wanneer de stroomvoorziening is hersteld nadat het apparaat weer is aangesloten of na een stroomuitval, de klok
resetten.
Gelijk zetten van de klok:
Voer “Instellen van de klok” vanaf stap 1 uit. Indien “Clock”
niet in stap 2 verschijnt, zal stap 4 (voor het kiezen van de
24-uur of 12-uursaanduiding) worden overgeslagen.
Veranderen van het 24- of 12-uursdisplay:
In dit voorbeeld wordt de klok ingesteld op 24-uurs (0:00) display.
1 Druk op de ON/STAND-BY toets om de spanning in te
schakelen.
2 Druk op de CLOCK/TIMER toets.
3 Druk binnen 10 seconden op de ENTER-toets. Druk op
de toets
of
als u de dag wilt instellen, druk daarna
op de ENTER-toets.
4 Houd de of -toets ingedrukt om de 24-uurs of 12-uurs
aanduiding te kiezen en druk dan op de ENTER-toets.
De 24-uurs tijdsaanduiding verschijnt.
(0:00 - 23:59)
1 Wis alle geprogrammeerde gegevens. [Zie “Herstel
van fabrieksinstellingen, het gehele geheugen wissen”
op bladzijde 21 voor details.]
2 Voer “Klok instellen” uit vanaf stap 1.
De 12-uurs tijdsaanduiding verschijnt.
(AM 12:00 - PM 11:59)
De 12-uurs tijdsaanduiding verschijnt.
(AM 0:00 - PM 11:59)
Bluetooth one touch verbinding via NFC
■■ Over NFC technologie
Near Field Communication (NFC) is een verzameling normen voor apparaten (smartphones/tablets) om een radio
verbinding tussen elkaar tot stand te brengen door ze elkaar
aan te laten raken / tikken of dicht bij elkaar te houden.
Het gebruik van NFC in dit product vereenvoudigd het koppelen van de Bluetooth verbinding
●● Dit audiosysteem ondersteunt van NFC voorziene
apparaten met Android 4.1 Jellybean of hoger.
●● Voor apparaten met een eerdere Android versie, zie
In tegenstelling tot andere draadloze technologieën,
vereist NFC geen ontdekking of koppeling.
Eenvoudig met het bron apparaat tikken op de NFC-tag
en onmiddellijk genieten van een naadloze verbinding
tussen uw apparaat en het audiosysteem.
■■ NFC detectiegebied
Het NFC-detectiebereik kan variëren afhankelijk van het
apparaat (smartphone / tablet). Zie de handleiding van het
apparaat voor details.
handleiding van het apparaat voor aanbevolen app
(applicatie).
l
ake
Sch etooth
u
l
B AAN’
‘
Zoeken/
scan
H a ndm
Koppelen
atige Bluetooth instelling
Een Bluetooth
audio geluidsbron
(smartphone /
tablet).
NFC tag
(tijdens Bluetooth stand-by modus)
N-6
Ver
bind
Bluetooth one touch verbinding via NFC (vervolg)
■■ NFC tag instellen
■■ NFC-verbinding voor afspelen
De NFC-tags kunnen op elke gewenste plek worden geplaatst. De meegeleverde klittenband vereenvoudigd de
plaatsing op de gewenste plaats.
Waarschuwing:
●● Zorg ervoor dat de NFC-tag op een vlak en horizontaal
oppervlak wordt geplaatst.
●● Indien u ervoor kiest om de klittenband niet te gebruiken, plaats de NFC-tag niet in de buurt van een metalen
oppervlak om storing tijdens het taggen te voorkomen.
Belangrijk:
●● NFC-tag heeft een unieke identificatie voor elke individuele set, SHARP levert 2 identieke tags voor uw
gemak.
●● SHARP is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt
door het veranderen van de tags.
Houd kleinere onderdelen uit de buurt van kinderen
omdat deze kunnen worden doorgeslikt.
1 Verwijder de beschermende folie van de klittenbandlus en plak deze op het gewenste oppervlak.
beschermfolie
Controleer dat:
●● Uw apparaat (smartphone / tablet) een NFC functie heeft.
●● De NFC-functie van uw apparaat is ingeschakeld.
●● De schermbeveiling van het apparaat is uitgeschakeld.
●● Het apparaat niet op de Eco-stand staat.
1 Raak met uw apparaat de
meegeleverde
aan.
NFC-tag
NFC tag
2 Een popup vragend om door te gaan met de Bluetooth verbin-
ding verschijnt op het apparaat. Kies <JA>.
●● Het ‘bericht ‘’connected’’ verschijnt wanneer de verbinding tot stand is.
3 Het afspelen zal automatisch beginnen, druk anders op
de afspeel-toets (op afstandbediening of apparaat).
●● Geluid zal klinken uit de speakers van het apparaat
door het streamen van audio.
●● Uw apparaat en NFC-tag moeten zich binnen 10 meter
van het apparaat bevinden.
Bluetooth toetsen (alleen afstandbediening)
Druk op de toets voor afspelen of pauze
Klittenbandtape
(Lus vormig)
Druk op de toets voor vorige.
Indrukken en vasthouden voor snel vooruitspoelen.
Druk op de toets voor volgende.
Indrukken en vasthouden voor snel terugspoelen.
2 Verwijder de beschermende folie van de haak met klit-
tenband en plak deze op de achterkant van de NFCtag. Plaats deze dan op de gewenste plaats.
bescherm- Klittenbandtape
folie
(Haak vormig)
achteraanzicht van
de NFC tag
Opmerkingen:
●● Om te verbreken, eenvoudig nogmaals met uw apparaat de
tag aanraken.
●● Ongeacht welke tag u gebruikt om een Bluetooth verbinding
op te zetten met dit product, kunt u door uw apparaat op een
van de twee NFC tags te leggen de Bluetooth verbinding verbreken.
●● Om naar audio te luisteren via een Bluetooth verbinding zie’’Koppelen met een andere Bluetooth bron” op pagina 8.
●● Het duurt ongeveer 6-8 seconden voor een apparaat met
Bluetooth (b.v. een smartphone) om een verbinding te leggen
met deze unit via NFC of handmatig.
Luisteren naar Bluetooth apparaten
■■ Bluetooth
Bluetooth draadloze technologie is een radio technologie
op korte afstanden voor draadloze communicatie tussen
verschillende soorten digitale apparaten, zoals een mobiele telefoon of computer. Het werkt binnen een bereik
van 10 meter (30 voet) zonder deze apparaten te hoeven
verbinden met kabels.
Dit apparaat ondersteund het volgende:
Communicatiesysteem: Bluetooth Specificatie versie 2,1
Bluetooth + Enhanced Data Rate (EDR).
Ondersteund profiel : A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile en AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)
Opmerking bij gebruik van een mobiele telefoon
●● Dit apparaat kan niet worden gebruikt voor het telefoneren zelfs wanneer er eenBluetooth verbinding tot stand
is gebracht met een mobiele telefoon.
●● Zie gebruikershandleiding geleverd bij de mobiele telefoon voor details betreffende het gebruik van uw
mobiele telefoon tijdens het verzenden van geluid via
Bluetooth verbinding.
N-7
Luister naar Bluetooth apparaten (vervolg)
■■ KoppelenBluetooth apparaten
Bluetooth apparaten moeten eerst worden gekoppeld
voordat zij data kunnen uitwisselen. Eenmaal gekoppeld,
hoeven zij niet niet opnieuw gekoppeld te worden tenzij:
●● er met meer dan 8 apparaten is gekoppeld. Er kan één
apparaat tegelijkertijd worden gekoppeld. Dit apparaat
kan mogelijk met 8 apparaten zijn gekoppeld. Indien
nog een apparaat wordt gekoppeld, wordt het oudst
gekoppelde apparaat verwijderd en vervangen door de
nieuwe.
●● dit apparaat is gereset. Alle informatie over gekoppelde
apparaten wordt tijdens de reset verwijderd.
●● informatie over gekoppelde apparaten wordt verwijderd
tijdens reparaties, enz.
Indicadores:
Indicador
Condição
Pisca
Luzes acesas
Estado do Bluetooth
Em modo de espera ou
emparelhamento
paraten is ongeveer 10 m, maar kan variëren afhankelijk
van de omgeving. Indien er zich een betonnen of stalen
wand bevindt tussen de apparaten, kan het systeem mogelijk geheel niet werken, doordat het draadloze signaal zich
niet door metaal kan bewegen.
●● Indien dit apparaat of de geluidsbron wordt uitgeschakeld
voordat de Bluetooth verbinding voltooid is, zal het koppelen mislukken en informatie over het koppelen niet worden
opgeslagen. Herhaal stap 1 en verder om opnieuw te koppelen.
●● Om te koppelen met andere apparaten, herhaal stappen
1 - 5 voor elk apparaat. Dit apparaat kan maximaal met
8 apparaten worden gekoppeld. Indien nog een apparaat
wordt gekoppeld, wordt het oudst gekoppelde apparaat
verwijderd en vervangen door de nieuwe.
●● Indien een apparaat wordt verdreven of verwijderd van
de lijst, zal de informatie over de koppeling ook worden
verwijderd. Om weer naar de muziek van het apparaat te
luisteren moet deze opnieuw gekoppeld worden. Herhaal
stappen 1 - 5.
Ligado
■■ Luisteren naar het geluid
Desligado
Sem indicação
No entanto, o estado do indicador não é apresentado
durante o modo de espera de Bluetooth.
■■ Koppelen met andere Bluetooth geluidsbronnen
Controleer dat:
●● De Bluetooth functie van de geluidsbron AAN staat.
●● De geluidsbron en dit apparaat gekoppeld zijn.
●● Apparaat staat in de verbinding-modus.
1 Druk op de AAN/STAND-BY-toets om in te schakelen.
2 Druk op de FUNCTIE-toets om Bluetooth functie te
1 Druk op de AAN/STAND-BY-toets om in te schakelen.
2 Druk herhaaldelijk op de FUNCTIE toets (op het apparaat) of
3
4
6
6
7
kiezen.
3 Start de Bluetooth verbinding op de Bluetooth stereo
op de Bluetooth-toets (van de afstandsbediening) om de Bluetooth-functie te kiezen. ‘’Bluetooth’’ verschijnt op de display.
De KOPPEL-toets 3 seconden of meer ingedrukt houden.
“Start Pairing’’ verschijnt op de display. Het apparaat staat nu
in de koppel-modus en is klaar om gekoppeld te worden met
een ander Bluetooth apparaat.
Voer koppel-procedure uit op geluidsbron om dit apparaat te
vinden. ‘’SHARP XL-HF202’’ verschijnt in de lijst met gevonden apparaten (indien beschikbaar) van de geluidsbron. (Zie
handleiding van de geluidsbron).
Opmerkingen:
●● Plaats de te koppelen apparaten binnen 1 meter (3 voet)
van elkaar tijdens het koppelen.
●● Sommige geluidsbronnen kunnen geen lijst met gevonden
apparaten tonen. Om dit apparaat met de geluidsbron te
koppelen, zie de handleiding van de geluidsbron voor details.
Kies “SHARP XL-HF202” van de lijst met bronnen. Indien een
code is vereist, voer “0000” in.
* Code kan ook PIN-code, sleutel, PIN-nummer of wachtwoord worden genoemd.
’’Pair Complete’’ en dan ‘’Connected’’ verschijnt op de display
wanneer het apparaat succesvol is gekoppeld met de geluidsbron. (De informatie betreffende de koppeling is nu opgeslagen door het apparaat.) Sommige geluidsbronnen kunnen zich
automatisch verbinden met het apparaat nadat de koppeling is
voltooid, anderszins volg de instructies in de handleiding van
het geluidsbron om de verbinding te starten.
Druk op de play-toets op het apparaat, afstandbediening of
geluidsbron om Bluetooth verbinding te starten.
geluidsbron.
4 Druk op de Bluetooth / toets.
Opmerkingen:
●● Voor verschillende Bluetooth functies, zie “NFC-
verbinding voor audio afspelen’’ op pagina 7.
●● Indien de geluidsbron een extra bass-functie of
equalizer-functie heeft, schakel deze uit om vervorming van het geluid te voorkomen.
Opmerkingen:
●● Breng de Bluetoothverbinding opnieuw tot stand wanneer het apparaat niet is uitgeschakeld, of de Bluetooth
functie uit staat of in de slaap stand staat.
■■ Om het Bluetooth apparaat los te koppelen
Voer één van de volgende uit.
–Verbreek de Bluetooth verbinding op de geluidsbron.
Raadpleeg de handleiding meegeleverd met het apparaat.
–Schakel de Bluetooth stereo geluidsbron uit.
–Schakel dit apparaat uit.
Opmerking:
Het volume van dit apparaat kan mogelijk niet worden bediend zoals bedoeld afhankelijk van het apparaat.
■■ Automatisch inschakelen
Opmerkingen:
●● Indien een apparaat zoals een magnetron, draadloze LAN-
kaart, Bluetooth-apparaat of enig ander apparaat hetzelfde
2.4 Ghz frequentie gebruikt in de buurt van het apparaat kan
enige storing van het geluid worden gehoord.
●● De zendafstand van het draadloze signaal tussen beide ap-
Tijdens Bluetooth stand-by stand, wanneer muziek word
afgespeeld van uw apparaat, zal het apparaat automatisch
inschakelen wanneer de Bluetooth functie tot stand is
gebracht en behouden blijft tussen de apparaten.
Opmerking:
Deze functie is niet van toepassing tijdens de demonstratie-stand.
N-8
Luisteren op Android™ apparaten
■■ Inleiding: Open Accessory
Met Open Accessory ondersteuning kunnen externe USBapparaten (een Android USB-accessoire) communiceren met
een op Android draaiend apparaat op een speciale accessoire-stand. Wanneer een op Android draaiend apparaat op
de accessoire-stand staat, zal de verbonden accessoire zich
gedragen als de USB-host (stroomvoorziening en apparaten
inventariseren) en het op Android draaiende apparaat zal zich
als een USB-accessoire gedragen. Android USB-accessoires
zijn ontworpen om verbonden te worden met op Android
draaiende apparaten en volgen het Open Accessory Protocol, dat hun in staat stelt om op Android draaiende apparaten
die accessoire-stand ondersteunen te detecteren.
1 Plaat de connector in de uitsparing.
Apparaat
(Smartphone/Tablet)
Connector
2 Verbind de apparaten via de USB connector.
■■ Android apparaat afspelen
1 Druk op de ON/STAND-BY toets om de spanning in
te schakelen.
2 Druk herhaaldelijk op de USB-toets (afstandsbediening) of op de FUNCTIE-toets (apparaat) om de USBfunctie te kiezen.
3 Verbind het apparaat (smartphone/tablet) met het apparaat.
“USB Media” verschijnt op de display.
4 Druk op de play-toets (op het apparaat, afstandbediening of verbonden apparaat).
Opmerkingen:
●● Indien de geluidsbron een extra bass-functie of equalizer-functie heeft, schakel deze uit. Als deze aan staan,
kan het geluid worden vervormd.
●● Inkomende gesprekken onderbreken de applicatie of
afspelen.
●● Wanneer de oproepen worden beantwoord, kan het
gesprek alleen worden gehoord via de ingebouwde
luidspreker van de telefoon. Schakel de luidspreker
van het apparaat in of koppel het apparaat los om het
gesprek te beginnen.
■■ Om het Android apparaat los te koppelen
1 Sluit de applicatie af (app).
2 Ontkoppel het apparaat van de de USB-aansluiting.
■■ Diverse functies
USB
connector (niet
meegeleverd)
Functie
Afstandsbediening
Nummer
hoger/
lager
Snel
vooruit/
terugspoelen
Bediening
Druk tijdens weergave of
de stopfunctie.
Indien u tijdens de
stopfunctie op de
toets drukt, moet u op
/ drukken om vanaf
het gewenste nummer te
starten.
Houd tijdens weergave
ingedrukt.
Laat de toets los om de
weergave te hervatten.
Opmerkingen:
●● Indien een niet compatibel apparaat wordt gedecteerd,
zal ‘’Dev No Support’’ worden getoond.
●● De bediening (play/pauze/vooruitspoelen/terugspoe-
len) zal werken gebaseerd op de actuele bediening van
applicaties (apps) gebruikt op Android apparaten.
Android is een handelsmerk van Google Inc.
N-9
Luisteren naar de iPod, iPhone of iPad
Gemaakt voor:
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
iPhone 5
iPhone 4S
iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3G
iPhone
iPad (4de Generatie)
iPad mini
iPad (3de Generatie)
iPad 2
iPad
iPod touch (5de Generatie)
iPod touch (4de Generatie)
iPod touch (3de Generatie)
iPod touch (2de Generatie)
iPod touch (1e Generatie)
iPod classic
iPod nano (7de Generatie)
iPod nano (6de Generatie)
iPod nano (5de Generatie)
iPod nano (4de Generatie)
iPod nano (3de Generatie)
iPod nano (2de Generatie)
Let op:
Update vóór gebruik uw iPod, iPhone en iPad s.v.p. naar
de nieuwste softwareversie. Ga naar de homepage van
Apple voor de laatste versie.
Opmerkingen:
●● Oplaadstation voor iPod, iPhone en iPad:
Stand
USB-functie
Andere functie (Bluetooth/CD/
Tuner/USB/iPod/Audio/Lijn in)
Bluetooth Stand-by
DOCK
NEE
USB
JA
JA
NEE
JA
NEE
■■ Afspelen van iPod, iPhone of iPad (USB terminal)
1 Druk op de ON/STAND-BY toets om de spanning in
te schakelen.
●● ”This accessory is not made to work with iPhone” of iets soortgelijks kan op het scherm van de iPhone weergegeven worden, als:
- de batterij bijna leeg is.
- als de iPhone niet goed gedokt is (bijv. scheef zit).
Als dit gebeurt, verwijder deze dan en dok de iPhone opnieuw.
●● De hoofdtelefoonuitgang is uitgeschakeld wanneer een
iPod, iPhone en iPad is aangesloten. Dit is specifiek voor
Apple-producten.
2 Druk herhaaldelijk op de USB-toets (afstandsbediening) of op
de FUNCTIE-toets (apparaat) om de USB-functie te kiezen.
3 Sluit de iPod, iPhone of iPad aan op het apparaat.
“USB/iPod” zal verschijnen.
Tracknummer
4 Druk op de / (CD/USB / ) toets om af te spelen.
■■ Aansluiting van iPod, iPhone en iPad (alleen USB)
1 Steek de connector in de iPod, iPhone of iPad.
Opmerking:
Stop-toets ( ) werkt niet tijdens het afspelen met de iPod,
iPhone of iPad.
Opmerking voor het afspelen van iPhone:
●● Het geluid schakelt pas over van de iPhone naar het
apparaat nadat het verificatieproces na ongeveer 10
seconden is voltooid.
●● Inkomende gesprekken onderbreken het afspelen.
●● Wanneer de oproepen worden beantwoord, kan het
gesprek alleen worden gehoord via de ingebouwde
luidspreker van de iPhone. Schakel de luidspreker van
de iPhone in of neem de iPhone uit de dock als u het
gesprek wilt gaan voeren.
iPad
Connector
2 Plaats de iPad op de standaard voor de iPad.
iPad
■■ Aansluiting van iPod en iPhone (alleen Dock)
Let op:
Trek alle aangesloten accessoires uit de iPod of iPhone
voordat u het apparaat in het docking-station zet.
Standaard
voor iPad
3 Sluit de Pod, iPhone of iPad op de unit aan via de
USB-connector.
USB-connector
Opmerking:
Dockingstation is alleen voor het aansluiten van iPod
touch (5e generatie), iPod nano (7e generation) en iPhone 5. Andere Apple-producten (iPod, iPhone en iPad)
kunnen aangesloten worden via de USB-terminal.
1 Open het docking-station voor iPod of iPhone door
dekseltje omhoog te trekken.
Opmerking:
USB-aansluiting ondersteunt niet VIDEO out.
N-10
Luisteren naar de iPod, iPhone of iPad (vervolg)
2 Sluit uw iPod of iPhone aan op de eenheid.
■■ Verschillende iPod, iPhone en iPad-functies
iPhone (onderkant)
Functie
iPhone
Lightning-connector
apparaat
Afstandsbediening
Dock/USB Dock
USB
Weergave
Pauzeren
Track
hoger/
lager
Lightningconnector
iPod
CD/USB
Dock voor
iPhone
■■ iPod of iPhone afspelen (Dock)
1 Druk op de ON/STAND-BY toets om de spanning in
te schakelen.
2 Druk herhaaldelijk op de iPod-toets van de afstandsbe-
diening of op de FUNCTIE-toets van het apparaat om de
iPod-functie te kiezen.
3 Plaats de iPod of iPhone in de dock van het hoofdtoestel. “Dock Ok” zal verschijnen.
4 Druk op de / (iPod / ) toets om de weergave te
starten.
■■ iPod, iPhone of iPad loskoppelen
Neem gewoon de iPod of iPhone uit het iPod-docking-station of verwijder de iPad-connector uit de USB-aansluiting.
Zelfs tijdens het afspelen kunt u dit gerust doen.
■■ Navigeren door de iPod-, iPhone- of iPad-menu’s
1 Druk op de MENU-toets om het menu op de iPod, iPhone of iPad te bekijken. Als u weer hierop drukt, keert
u terug naar het vorige menu.
2 Selecteer met de PRESET ( of ) toets een item op
Snel
voorwaarts/
achterwaarts
iPod
Display
____
Herhalen
Shuffle
(afspelen in
willekeurige
volgorde)
Menu
het menu en druk daarna op de ENTER toets.
Opmerking:
U kunt geen toets op de iPod, iPhone of iPad gebruiken
wanneer u het iPod of iPhone-menu met de afstandsbediening bedient. U kunt het volumeniveau regelen door op
de VOL (+ of –) toets op het apparaat of op de afstandsbediening te drukken. U kunt niet het volume op de iPod,
iPhone of iPad zelf aanpassen.
Bediening van iPod, iPhone en iPad:
De hieronder beschreven functies zijn afhankelijk van de
iPod, iPhone en iPad-generatie die u gebruikt.
Enter
Cursor
omhoog/
omlaag
Systeem in bedrijf:
Wanneer het apparaat wordt ingeschakeld, schakelt de
iPod, iPhone of iPad zichzelf automatisch in, zodra u deze
in de dock plaatst of aan het apparaat koppelt.
Systeem uitgeschakeld (standby):
Wanneer het apparaat in standby wordt gezet, schakelt
ook de in de dock geplaatste of aangesloten iPod, iPhone
of iPad over op stand-by.
N-11
Houd deze toets
ingedrukt als u de
shuffle-modus wilt
in- en uitschakelen.
____
____
____
Druk in de
pauzestand.
Druk tijdens
weergave.
Druk hierop in de
afspeel- of in de
pauzestand.
Indien u tijdens de
pauzemodus op de
toets drukt, moet
u op de / toets
drukken om vanaf
de gewenste track
te starten.
Houd tijdens
weergave
ingedrukt.
Laat de toets los
om de weergave te
hervatten.
Druk om iPod
informatie te tonen.
Hiermee schakelt u
herhalen in en uit.
____
____
Bediening
iPod
Door hier op te
drukken kunt u
het iPod menu
bekijken tijdens het
functioneren van
de iPod.
Bevestig de
selectie door hier te
drukken.
Druk hierop om
het iPod-menu te
selecteren.
Luisteren naar een CD of MP3/WMA-disc
■■ Diverse discfuncties
Functie
Weergave
Pauzeren
Stoppen
Nummer
hoger/
lager
Snel
vooruit/terugspoelen
■■ Schijf afspelen
1 Druk op de ON/STAND-BY toets om de spanning in te scha-
3
4
5
6
of op de FUNCTION-toets van het hoofdtoestel om de tunerfunctie te kiezen.
Druk op de OPEN/SLUIT-toets om het schijfstation te openen.
Plaats de schijf in het schijfstation, de kant met het label naar
voren.
Druk op de OPEN/SLUIT-toets om de schijfstation te sluiten.
Druk op de / (CD/USB / ) toets om het afspelen te starten.
Stoppen van de weergave:
●● Druk op de (CD/USB ) toets.
Let op:
●● Plaats niet twee schijven in één schijfstation.
●● Speel geen schijven af met speciale vormen (hart, achthoekig,
enz.) Dit kan storingen veroorzaken.
●● Druk niet op de schijflade terwijl deze beweegt.
●● Indien de stroom uitvalt wacht totdat de stroomvoorziening
weer hersteld is.
●● Indien een radio of TV de weergave van de CD stoort, dient u
het apparaat verder van de TV of radio te plaatsen.
●● Zorg ervoor dat de 8 cm (3’’) schijven in het midden van de
lade worden geplaatst.
●● Door de structuur van de informatie op de schijf duurt het langer om een MP3/WMA-schijf af te lezen dan een normale CD
(ongeveer 20 tot 90 seconden).
Opmerking voor CD of MP3/WMA-schijven:
●● Herschrijfbare discs, die nog niet compleet zijn, kunnen toch
worden afgespeeld.
Afstandsbediening
Bediening
Druk tijdens de stopfunctie.
Druk tijdens het afspelen.
Druk op de / toets om
het afspelen vanaf het
gepauzeerde punt voort
te zetten.
Druk tijdens weergave.
Druk tijdens weergave of
de stopfunctie.
Indien u tijdens de
stopfunctie op de toets drukt,
moet u op / drukken om
vanaf het gewenste nummer
te starten.
Houd tijdens weergave
ingedrukt.
Laat de toets los om de
weergave te hervatten.
■■ Direct opzoeken van een fragment
kelen.
2 Druk herhaaldelijk op de CD-toets van de afstandsbediening
apparaat
Gebruik de numerieke toetsen (afstandsbediening) om het
gewenste nummer te kiezen terwijl de gekozen CD afspeelt.
●● De numerieke toetsen maken het mogelijk om te kiezen tot
nummer 9.
●● Gebruik de “10+” toets om nummer 10 of hoger te kiezen.
A. om bijvoorbeeld 13 te kiezen
1 Druk éénmaal op de “10+” toets.
2 Druk op de “1” toets.
3 Druk op de “3” toets.
Ingesteld fragmentnummer
B. om bijvoorbeeld 130 te kiezen
1 Druk tweemaal op de “10+” -toets.
2 Druk op de “1” toets.
3 Druk op de “3” toets.
4 Druk op de “0” toets.
Opmerkingen:
●● Een hoger fragmentnummer dan het aantal fragmenten op de
disc kan niet worden gekozen.
●● Direct zoeken is niet tijdens willekeurige weergave mogelijk.
■■ Willekeurige weergave
Willekeurig weergave van alle nummers:
Druk op de WILLEKEURIG-toets op de afstandsbediening totdat
“Random” (Willekeurig) verschijnt. Druk op de / (CD/USB / )
toets.
Annuleren van de willekeurige weergavevolgorde:
Druk nogmaals op de WILLEKEURIG-toets. “RDM” aanwijzer verdwijnt.
Opmerkingen:
●● Indien u tijdens het willekeurig afspelen op de
-toets drukt,
kunt u naar het nummer gaan dat door het willekeurig afspelen als volgende gekozen is. Echter kunt u niet met de
toets teruggaan naar het vorige nummer. In plaats daarvan zal
het begin van het huidige nummer worden opgezocht.
●● Bij willekeurige weergave worden de fragmenten automatisch
kris-kras door elkaar weergegeven. (U kunt niet zelf een bepaalde volgorde voor weergave kiezen.)
N-12
Luisteren naar een CD of MP3/WMA-schijf(vervolg)
■■ Herhaalde weergave
In de herhalingsfunctie kan één fragment, alle fragmenten of een
geprogrammeerde reeks herhaald worden afgespeeld.
Herhalen van één nummer:
Kies het gewenste nummer met de numerieke toetsen.
Druk herhaaldelijk op de HERHAAL-toets tot “Repeat One” verschijnt. Druk op de / (CD/USB / ) toets.
Herhaling van alle nummers:
Druk herhaaldelijk op de HERHAAL-toets tot “Repeat All” verschijnt. Druk op de / (CD/USB / ) toets.
Herhalen van gewenste nummers:
Voer stap 1 - 5 van het “Geprogrammeerde weergave” gedeelte
op deze pagina uit en druk vervolgens enkele malen op de HERHAAL-toets totdat “Repeat All” (Alles herhalen) verschijnt.
Herhalen van één map:
Bij ingeschakelde mapmodus (MP3/WMA), druk op de toets HERHAAL
tot “Repeat Folder” verschijnt. Druk op de / (CD/USB / ) -toets.
Annuleren van de herhaalde weergave:
Druk herhaaldelijk op de HERHAAL-toets tot “Normal” verschijnt
en “ ” verdwijnt.
Let op:
Druk na herhaald afspelen op de (CD/USB ) toets. De schijf zal
anders doorlopend worden afgespeeld.
Annuleren van de geprogrammeerde weergavefunctie:
Druk terwijl het programma is gestopt op de (CD )-toets. In
de display verschijnt: “Memory Clear” en de complete geprogrammeerde inhoud wordt gewist.
Toevoegen van fragmenten aan het programma:
Indien er reeds een programma is opgeslagen, zal de “MEM” indicator worden getoond. Druk op de GEHEUGEN-toets. Volg dan
stappen 2 - 3 uit om tracks aan toe te voegen.
Opmerkingen:
●● ]Wanneer het schijfcompartiment wordt geopend, wordt het
programma automatisch geannuleerd.
●● Wanneer u op de ON/STAND-BY-toets drukt om de standbyfunctie te activeren of van CD naar een andere functie schakelt, worden de geprogrammeerde selecties gewist.
●● Willekeurig afspelen is niet mogelijk tijdens geprogrammeerd
afspelen.
■■ Procedure voor het afspelen van een MP3/
WMA-disk met de Mapmodus ingeschakeld
Weergave van CD-R/RW.
1 Druk op de CD-toets op de afstandsbediening en laad
een MP3/WMA-schijf. Druk op de FOLDER toets en
schijfinformatie verschijnt.
MP3-indicator
WMA-indicator
TOTAL-indicator
■■ Geprogrammeerd afspelen (CD)
1 Druk op de GEHEUGEN-toets op de afstandsbediening terwijl
het apparaat gestopt is, om de functie voor het opslaan van
een programma in te schakelen.
2 Druk op de of om het gewenste station te selecteren.
Het totale aantal mappen
Het totale aantal bestanden
2 Druk op de toets PRESET (
of ) om de map te
kiezen, die u wenst weer te geven. (Mapmodus
ingeschakeld)
Map indicator
Ingesteld fragmentnummer
3 Druk op de MEMORY toets om het fragmentnummer op te
slaan.
4 Herhaal de stappen 2 - 3 voor andere nummers. U kunt maximaal 32 nummers programmeren. Druk herhaaldelijk op de
GEHEUGEN-toets als u wilt controleren welke nummers zijn
geprogrammeerd. U kunt de geprogrammeerde nummers
door een druk op de CLEAR toets wissen.
5 Druk op de / (CD/USB / )toets om af te spelen.
Mapnummer
3 Selecteer het bestand dat u wilt afspelen door op de
of
toets te drukken.
4 Druk op de / (CD/USB / ) toets. Het afspelen zal
beginnen en de bestandsnaam zal worden getoond.
●● Titel, Artiest en Albumnaam worden weergegeven als
deze gegevens zijn vastgelegd op de schijf.
●● Als wordt weergegeven bij ingeschakelde mapmodus,
druk dan op de PRESET( of ) toets, waarna de map
geselecteerd kan worden, ook wanneer het apparaat in
de weergave-/pauzemodus staat. Het zal verdergaan met
de afspeel/pauze modus in het 1e nummer van de geselecteerde map.
●● U kunt de inhoud van de display veranderen door op de
CD/USB DISPLAY-toets te drukken.
■■ Geprogrammeerd afspelen (MP3/WMA)
1 Druk op de GEHEUGEN toets terwijl het apparaat gestopt
is om de functie voor het opslaan van een programma in te
schakelen.
2 Druk op de PRESET ( of ) toets op de afstandsbediening,
om de gewenste map te kiezen.
Druk dan op de
of
toets (afstandsbediening) om de
gewenste nummers te kiezen.
Weergave van de bestandsnaam
Teller-display
3 Druk op de GEHEUGEN-toets om de map en het nummer
op te slaan.
4 Herhaal de stappen 2 – 3 voor andere mappen/nummers. U
kunt maximaal 32 nummers programmeren.
5 Druk op de / (CD/USB / ) toets om af te spelen.
Eerste fragmentnummer in de map
Weergave van het album
Weergave van de map
Weergave van de titel
Weergave van de artiest
Opmerking:
Wanneer “Not Support” op de display verschijnt, betekent dit dat
een “auteursrechtelijk beschermd WMA-bestand” of een “niet
compatibel weergavebestand” geselecteerd is.
N-13
Luisteren naar USB-massaopslagapparaat/ MP3-speler
iPad
Opmerking:
Dit product is niet compatibel met MTP en AAC bestandssystemen van het USB massageheugen apparaat of MP3-speler.
■■ Afspelen van USB/MP3-speler met
mapmodus aan / uit
1 Druk op de USB-toets (afstandsbediening) of FUNCTIE-toets
herhaaldelijk (apparaat) om de USB-functie te kiezen. Sluit
het USB-opslagapparaat met MP3/WMA-bestanden aan op
het apaaraat. Wanneer het USB-geheugen op het apparaat is
aangesloten wordt er informatie over het apparaat getoond.
Om af te spelen met folder modus aan, volg stap 2 hieronder.
Om af te spelen met folder modus uit, ga naar stap 3 hieronder.
2 Druk op de FOLDER-toets en druk op de PRESET ( of )
toets, om de map die u wilt afspelen te selecteren. Om het afspelen te starten, bij ingeschakelde mapmodus, moet u naar
stap 4 gaan. Om de af te spelen map te veranderen, druk op
de PRESET ( of ) toets drukken, om een andere map te
selecteren.
3 Selecteer het bestand, dat u wilt weergeven door op de of
toets te drukken.
4 Druk op de / (CD/USB / ) toets. Het afspelen begint en de
bestandsnaam wordt in de display weergegeven.
●● De titel-, de artiest- en de albumnaam worden in de display weergegeven, indien ze op het USB-geheugenapparaat zijn opgenomen.
●● U kunt de inhoud van de display veranderen door op de
CD/USB DISPLAY-toets te drukken.
Opmerking:
Weergave pauzeren:
Druk op de / (CD/USB / ) toets.
■■ Het USB geheugenapparaat uittrekken
1 Druk op de (CD/USB ) toets om het afspelen te stoppen.
2 Trek het USB-geheugenapparaat uit de USB-aansluiting.
Opmerkingen:
●● SHARP kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gegevensverlies, terwijl het USB-geheugenapparaat aan het audiosysteem is aangesloten.
●● In MP3- en/of WMA-formaat gecomprimeerde bestanden kunnen worden afgespeeld, wanneer het apparaat met de USB-aansluiting is verbonden.
●● Dit USB-geheugenformaat is compatibel met FAT 16 of FAT 32.
●● SHARP kan niet garanderen, dat alle USB-geheugenapparaten
met dit audiosysteem werken.
●● USB-kabels worden niet aangeraden voor gebruik in dit audio
systeem als verbinding naar een USB geheugenapparaat. Gebruik van de USB-kabel zal de prestatie van dit audioapparaat
beinvloeden. iPod, iPhone en iPad zijn hier niet gevoelig voor.
●● Dit USB-geheugen functioneert niet via een USB-verdeeldoos.
●● De USD aansluiting is niet bedoeld voor een PC verbinding.
●● Externe HDD-opslag kan niet worden teruggespeeld via de USB
terminal.
●● Indien het aantal gegevens in het USB-geheugen zeer groot is,
kan het enige tijd duren om deze gegevens te lezen.
●● Dit product kan WMA- en MP3-bestanden weergeven. Het vindt
automatisch het bestandstype dat afgespeeld wordt. Als wordt
geprobeerd op dit product een bestand af te spelen dat niet kan
worden afgespeeld, verschijnt de aanduiding “Not Support” en
wordt het bestand automatisch overgeslagen. Dit zal enkele seconden in beslag nemen. Als abnormale aanduidingen op het
scherm verschijnen als gevolg van een ongespecificeerd bestand, zet het apparaat dan uit en weer aan.
●● Dit product heeft betrekking op USB-massageheugens en MP3spelers. Toch kunnen storingen optreden door sommige apparaten, om verschillende onvoorzienbare redenen. Indien dit
gebeurt, schakel dan het apparaat kort uit en weer aan.
●● Gedurende de CD-functie zal de MP3-speler niet worden opgeladen.
De volgende functies zijn dezelfde als voor het afspelen van
een CD:
Pagina
Diverse discfuncties.................................................................. 12
Direct opzoeken van een fragment.......................................... 12
Willekeurige weergave.............................................................. 12
Herhaalde weergave.................................................................. 13
Geprogrammeerd afspelen (MP3/WMA).................................. 13
Opmerkingen:
●● Indien het USB-geheugen niet aangesloten is verschijnt “USB
No Media” op de display.
●● Snel vooruit-/terugspoelen werkt niet, wanneer een bestand
met variabele bitsnelheid wordt afgespeeld.
Opmerkingen:
●● Dit apparaat is alleen maar compatibel met het formaat:
“MPEG-1 Audio laag-3”. (De samplingfrequentie is 32, 44,1,
48 kHz)
●● De afspeelvolgorde voor MP3-bestanden kan verschillen navenant de schrijfsoftware, die werd gebruikt bij het downloaden van het bestand.
●● De compatibele bitsnelheid is 32~320 kbps voor MP3 en
64~160 kbps voor WMA.
●● Bestanden in een ander formaat dan MP3/WMA kunnen niet
worden afgespeeld.
●● Afspeellijsten zijn niet compatibel met dit apparaat.
●● Dit toestel kan in de display map- of bestandsnamen met
maximaal 32 letters weergeven.
●● Het totale aantal mappen dat wordt gelezen is 999, inclusief
de map met de bestanden die niet voor de speler bestemd
zijn. De display laat echter alleen de mappen met MP3-bestanden zien.
●● De afspeeltijd wordt eventueel niet correct in de display weergegeven, wanneer een bestand met variabele bitsnelheid
wordt afgespeeld.
●● Ook WMA-metatags zijn compatibel met de titel-, de artiesten de albumnaam die in WMA-bestanden zijn opgenomen.
Copyright-beveiligde WMA-bestanden kunnen niet worden
afgespeeld.
N-14
Luisteren naar de radio
4 Druk binnen 30 seconden op de GEHEUGEN-toets
om deze zender in het geheugen op te slaan. Indien
de indicator “MEM” en de nummerindicatoren verdwijnen voordat de zender is opgeslagen, moet u de procedure vanaf stap 2 herhalen.
5 Herhaal de stappen 1 - 4 om andere zenders in te stellen of om een voorkeurzender te wijzigen. Wanneer
een nieuwe zender in het geheugen opgeslagen wordt,
zal de eerder opgeslagen zender worden gewist.
Opmerking:
De backup functie kan de opgeslagen zenders een paar uur
in het geheugen houden in geval van een stroomstoring of
wanneer de stekker uit het stopcontact raakt.
■■ Instellen van een voorkeurzender
Houdt de PRESET ( of ) toets ingedrukt om het gewenste station te selecteren.
■■ Aftasten van de voorkeuzezenders
1 Houdt de PRESET ( of ) toets ingedrukt totdat het
■■ Afstemmen
1 Druk op de ON/STAND-BY toets om de spanning in te
schakelen.
2 Druk herhaaldelijk op de TUNER-toets (afstandsbedie-
ning) of op de FUNCTIE-toets (apparaat) om FM Stereo
of FM Mono te kiezen.
3 ● Handmatig afstemmen:
Druk op de TUNING ( of ) toets om de gewenste
zender af te stemmen.
● Automatisch afstemmen:
Druk op de TUNING ( or ) toets. Het zoeken zal automatisch beginnen en stoppen bij de eerst ontvangen
zender.
Opmerkingen:
●● Bij radiostoring, is het mogelijk dat het automatisch afstemmen automatisch op dat punt blijft staan.
●● Het automatisch afstemmen zal signalen van zwakke
zenders overslaan.
●● Druk nog eens op de TUNING ( of ) toets om het
automatisch afstemmen te stoppen.
●● Wanneer u heeft afgestemd op een RDS (Radio Data
Systeem), zal eerst de frequentie getoond worden en
daarna zal de RDS indicator oplichten. Tenslotte zal de
naam van het station getoond worden.
●● U kunt volautomatisch laten afstemmen op RDS-zenders via “ASPM”, zie bladzijde 16.
Ontvangen van FM stereo uitzendingen:
●● Selecteer de stereostand door op de TUNER (BAND)
toets te drukken en de “ST” indicator wordt weergegeven. “ ” en “ ” wordt getoond indien het FM programma stereo wordt uitgezonden.
●● Als de FM-ontvangst zwak is, kunt u op de TUNER-toets
drukken zodat de “ST” indicator uit gaat. De ontvangst
wordt nu mono en het geluid zal duidelijker worden.
■■ Zenders opslaan in het geheugen
U kunt 40 FM-zenders opslaan in het geheugen en deze
oproepen door op een toets te drukken. (Voorkeurzenders)
1 Voer de stappen 2 - 3 uit bij “Tuning”.
2 Druk op de MEMORY toets.
voorkeuzezendernummer gaat knipperen en er zal op
volgorde 5 seconden lang op elk van de geprogrammeerde zenders worden afgestemd.
2 Druk nog een keer op de PRESET ( of ) toets wanneer u de gewenste zender gevonden heeft.
■■ Wissen van het gehele ingestelde geheugen
1 Druk op de ON/STAND-BY toets om de spanning in
te schakelen.
2 Druk herhaaldelijk op de FUNCTION knop (op het
hoofdapparaat) of op de TUNER knop (van de afstandsbediening) om de TUNER-functie te kiezen.
3 Wanneer u in de tunerfunctie bent, de CLEAR-knop
(afstandbediening) ingedrukt houden totdat “Tuner
clear” verschijnt.
Gebruiken van het Radio Data Systeem (RDS)
RDS is een door een groeiend aantal FM zenders aangeboden service. Deze FM zenders sturen met hun
reguliere programma’s extra signalen mee. Deze signalen bevatten gegevens zoals de naam van de zender
en informatie over het soort programma, zoals sport,
muziek enz.
Wanneer u heeft afgestemd op een RDS zender, zullen
“RDS” en de naam van de zender worden getoond.
“TP” (Verkeersinformatieprogramma) verschijnt op het display wanneer de zender verkeersinformatie heeft, en “TA”
(Verkeersinformatie) verschijnt zodra verkeersinformatie
wordt uitgezonden.
De aanduiding “PTYI” (Dynamische PTY indicator) zal
verschijnen terwijl er een Dynamische PTY zender wordt
ontvangen.
3 Druk binnen 30 seconden op de PRESET ( of ) toets
om het voorkeurzendernummer te selecteren. Programmeer de zenders op volgorde in het geheugen beginnende met voorkeurzendernummer 1.
N-15
Gebruiken van het Radio Data Systeem (RDS) (vervolg)
■■ Via RDS verzorgde informatie
De RDS kunt u alleen maar regelen met de toetsen
op de afstandsbediening.
Met elke druk op de RDS DISPLAY toets zal het display als
volgt veranderen:
Zendernaam (PS)
Frequentie
Programmatype (PTY)
Radio Tekst (RT)
Opmerkingen:
●● Als dezelfde zender op verschillende frequenties uitzendt,
zal de sterkst doorkomende frequentie in het geheugen
worden opgeslagen.
●● Een zender met dezelfde frequentie als een reeds in het
geheugen opgeslagen zender zal niet worden opgeslagen.
●● Als er reeds 40 zenders in het geheugen zijn opgeslagen, zal het scannen worden afgebroken. Wanneer u het
ASPM-proces wilt herhalen, moet u het geprogrammeerde
geheugen wissen.
●● ”END” wordt ongeveer 4 seconden getoond indien er geen
zender in het geheugen is vastgelegd.
●● Als de RDS-signalen zeer zwak zijn, is het mogelijk dat de
naam van de zender in kwestie niet in het geheugen kan
worden opgeslagen.
●● U kunt dezelfde zendernaam opslaan in verschillende kanalen.
●● Het is mogelijk dat de zendernamen tijdelijk afwijken in bepaalde gebieden of gedurende bepaalde perioden.
Wanneer u afstemt op een zender die geen RDS gegevens
uitzendt, of op een zeer zwakke RDS-zender, zal de display in
deze volgorde veranderen:
No PS
No PTY
FM 98.80 MHz
No RT
■■ Gebruiken van het Auto Station Program
GEHEUGEN (ASPM)
Tijdens de ASPM functie zoekt de tuner automatisch nieuwe
RDS-zenders zoeken. Er kunnen maximaal 40 zenders worden vastgelegd.
1 Druk herhaaldelijk op de TUNER-toets (afstandsbediening) of op de FUNCTIE-toets (apparaat) om de TUNERfunctie te kiezen.
2 Houd de RDS ASPM toets ingedrukt.
1 Nadat “ASPM” ongeveer 4 seconden heeft geknipperd, zal het scannen beginnen (87,50 - 108,00 MHz).
2 Wanneer er een RDS zender wordt gevonden, zal de
aanduiding “RDS” korte tijd getoond worden en zal de
zender in het geheugen worden opgeslagen.
3 Na het scannen zal het aantal zenders dat in het geheugen is opgeslagen 4 seconden worden getoond,
waarna 4 seconden lang de aanduiding “END” getoond zal worden.
Voortijdig stoppen van de ASPM-functie:
Druk tijdens het zoeken naar zenders op de RDS ASPM
toets.
De reeds in het geheugen opgeslagen zenders worden hier
bewaard.
■■ Opmerkingen aangaande het gebruik van RDS
Mocht zich een van de volgende gevallen voordoen, dan
bete-kent dit niet dat het toestel defect is:
●● ”PS”, “No PS” en een zendernaam worden afwisselend
getoond en het apparaat functioneert niet juist.
●● Indien een bepaalde zender niet de juiste signalen uitzendt
of aan het testen is, zal de RDS ontvangstfunctie mogelijk
niet juist functioneren.
●● Het is mogelijk dat gegevens zoals de zendernaam niet
getoond worden wanneer u afstemt op een RDS zender
waarvan het signaal te zwak is.
●● ”No PS”, “No PTY” of “No RT” zal ongeveer 5 seconden
lang knipperen, waarna de frequentie getoond zal worden.
Opmerkingen over radiotekst:
●● Eerste 14 tekens van radio tekst zullen 4 seconden lang
op het display getoond worden, waarna de tekstinformatie
over het display zal gaan rollen.
●● Als u afstemt op een RDS-zender die geen radiotekst uitzendt, zal de aanduiding “No RT” getoond worden wanneer u overschakelt naar de radiotekst.
●● Terwijl radio tekst gegevens ontvangen worden, of wanneer de inhoud van de tekst gewijzigd wordt, zal “RT” op
het display verschijnen.
■■ Oproepen van zenders uit het geheugen
Om geprogameerde typen in te stellen (nieuws, sport, verkeer, etz..) en zenders te kiezen (PTY zoeken):
1 Druk herhaaldelijk op de TUNER-toets (afstandsbediening) of op de FUNCTIE-toets (apparaat) om de TUNERfunctie te kiezen.
2 Druk op de RDS PTY toets.
”SELECT” en “PTY TI” worden afwisselend 6 seconden op het
display getoond.
3 Druk binnen 6 seconden op de TUNING ( of ) toets om
het programmatype te selecteren.
Door iedere druk op de toets zal het programmatype veranderen. Indien u de toets langer dan 0,5 seconden indrukt, zal het
programmatype voortdurend veranderen.
N-16
Gebruiken van het Radio Data Systeem (RDS) (vervolg)
4 Druk op de RDS PTY toets terwijl het gewenste programmatype knipperend wordt getoond (binnen 6 seconden).
Nadat het geselecteerde programmatype 2 seconden gebrand
heeft, zal de aanduiding “SEARCH” verschijnen en zal het zoeken beginnen.
Opmerkingen:
●● Begin, zodra de display stopt met knipperen, weer bij stap
2. Wanneer het apparaat het gewenste programmatype
gevonden heeft, knippert de corresponderende zender
gedurende ongeveer 8 seconden en daarna blijft de zendernaam verlicht.
●● Als u naar hetzelfde programmatype wilt luisteren maar via
een andere zender, dient u op de RDS PTY toets te drukken terwijl het kanaalnummer of de zendernaam knippert.
Het apparaat zal dan de volgende zender opzoeken.
●● Als er geen zender gevonden kan worden, zal de aanduiding “NOT FOUND” 4 seconden lang getoond worden.
Als u het verkeersprogramma selecteert:
Als u bij stap 3 het verkeersprogramma (TP) selecteert, zal de
aanduiding “TP” verschijnen.
(Dit betekent niet dat u nu direct naar verkeersinformatie kunt
luisteren.)
De aanduiding “TA” zal verschijnen wanneer er verkeersinformatie wordt uitgezonden.
Beschrijving van de verschillende PTY (Programmatype)
codes, TP (Verkeersinformatieprogramma) en TA (Verkeersinformatie).
NEWS
AFFAIRS
INFO
SPORT
EDUCATE
DRAMA
CULTURE
SCIENCE
VARIED
POP M
ROCK M
EASY M
LIGHT M
CLASSICS
OTHER M
WEATHER
FINANCE
CHILDREN
SOCIAL
RELIGION
PHONE IN
TRAVEL
LEISURE
JAZZ
COUNTRY
NATION M
OLDIES
FOLK M
DOCUMENT
TEST
ALARM
NONE
TP
TA
Timer en sleeptimer bediening (Alleen afstandsbediening)
■■ Timer-gestuurd afspelen
Voor u de timer in gaat stellen:
●● Controleer dat de klok op de juiste tijd is ingesteld
(zie bladzijde 6). U kunt de timerfunctie niet gebruiken indien deze niet is ingesteld.
●● Voor timer-gestuurde afspelen: kies wat u wilt afspelen:
sluit de USB aan, laad cd’s of plaats de iPod in de dock.
1 Druk op de ON/STAND-BY toets om de spanning in te
schakelen.
Timer-gestuurd weergeven:
Het apparaat gaat aan en speelt de gewenste bron: (CD, TUNER,
USB, iPod, AUDIO IN, LINE IN) op de vooraf ingestelde tijd.
Dit toestel heeft 2 timers: ONCE TIMER en DAILY TIMER.
Eénmalige timer (Indicator “ ”):
De éénmalige timerweergave werkt slechts één keer op de ingestelde tijd.
Dagelijkse timer (Indicator “DAILY”):
De dagelijkse timerafspeel werkt iedere dag op de ingestelde tijd.
Stel de timer bijvoorbeeld in voor gebruik als wekker.
Gecombineerd gebruiken van de éénmalige timer en dagelijkse timer:
Gebruik bijvoorbeeld de éénmalige timer voor het luisteren naar
een radioprogramma en de dagelijkse timer om te worden gewekt.
1 Stel de dagelijkse en éénmalige timer in (bladzijden 17 - 18).
1 minuut of meer
Dagelijkse timer
Start
Stoppen
2 Houd de CLOCK/TIMER-toets ingedrukt.
3 Druk binnen 10 seconden op de
of
toets om
“Once” of “Daily” te kiezen en druk op de ENTER-toets.
4 Druk binnen 10 seconden op de
of
-toets om
“Timer Set” te kiezen en druk op de ENTER-toets.
5 Druk op de toets
of
als u een bron voor timerweergave (CD, TUNER, USB, iPod, AUDIO IN, LINE
IN) wilt selecteren. Druk op de ENTER-toets.
Als u de tuner als bron kiest, moet u met de
of
toets
een zender kiezen en vervolgens op de ENTER toets drukken. “No Preset” wordt getoond als er geen zender is vastgelegd en de timerinstelling wordt geannuleerd.
6 Druk op de toets
of
als u de dag wilt instellen,
druk daarna op de ENTER -toets.
7 Druk op de ENTER-toets, om het uur in te stellen. Druk
op de - of
-toets, daarna druk de ENTER-toets.
8 Druk op de toets of als u de minuten wilt instellen,
druk daarna op de ENTER-toets.
9 Stel de stoptijd in zoals in de stappen 7 en 8 hierboven.
10 Stel het volume met de VOLUME regelaar in en druk
vervolgens op de ENTER toets.
Eénmalige timer
Start
Stoppen
N-17
Timer- en sleeptimerbediening (Alleen afstandsbediening) (vervolg)
11 Druk op de AAN/STAND-BY toets om het apparaat in
de stand-by-stand te zetten. ‘’TIMER’’ indicator zal oplichten.
12 Wanneer de ingestelde tijd bereikt wordt, zal het afspelen weergave beginnen. Het volume wordt geleidelijk tot
het ingestelde niveau verhoogd. De timerindicator knippert tijdens timergestuurd afspelen.
13 Wanneer de voor de timer ingestelde eindtijd is bereikt,
zet het systeem zichzelf in standby.
Eénmalige timer:
De timer wordt geannuleerd.
Dagelijkse timer:
De timer werkt op iedere geselecteerde dag op dezelfde tijd.
Annuleer daarom de dagelijkse timer indien u deze niet wilt
gebruiken.
Opmerkingen:
●● Wanneer u geprogrammeerd wilt afspelen van een ander apparaat, dat is aangesloten op de USB-aansluiting of op de
AUDIO IN bussen, kies dan “USB” of “AUDIO IN” of ‘’LIJN IN’’
in stap 5. Het apparaat schakelt in of gaat automatisch in de
stand-by modus. Het aangesloten apparaat wordt echter niet
aan- of uitgeschakeld.
●● Om het geprogrammeerd afspelen te stoppen, volg stap “Timer instelling annuleren” van deze pagina.
Het controleren van de instelling van de timer:
1 Schakel het apparaat in en houd de KLOK/TIMER-toets
ingedrukt.
2 Druk binnen 10 seconden op de
of
toets om
“Once” of “Daily” te kiezen en druk op de ENTER-toets.
3 Druk binnen 10 seconden op de
of
toets om “Timer Call” te kiezen en druk op de ENTER-toets.
■■ Slaaptimer
De radio, CD’s, iPod, USB, Audio In en Line In kunnen allemaal
automatisch worden uitgeschakeld.
1 Geef de gewenste geluidsbron weer.
2 Druk op de SLEEP-toets.
3 Druk de numerieke toets binnen 5 seconden op om de
tijd te zetten. (1 minuut ~ 99 minuten)
4 ”SLEEP” zal verschijnen.
5 Het toestel gaat automatisch in standby nadat de ingestelde tijd is verstreken. Het volume zal 1 minuut voor
de sleeptimer afgelopen is, worden verlaagd.
Controleren van de resterende slaaptijd:
1 Druk wanneer “SLEEP” wordt getoond op de toets
SLEEP.
Annuleren van de inslaaptimer:
Druk op de ON/STAND-BY toets terwijl “SLEEP” wordt getoond.
Ga als volgt te werk om de inslaaptimer te annuleren zonder het
systeem standby te schakelen.
1 Druk wanneer “SLEEP” wordt getoond op de toets
SLEEP.
2 Druk twee keer binnen 5 seconden op de “0” toets tot
“SLEEP 00” verschijnt.
■■ Gebruik van de timer en de inslaaptimer samen
In slaap vallen en timerweergave:
U kunt bijvoorbeeld met het geluid van de radio in slaap vallen en
de volgende ochtend door een CD gewekt worden.
1 Stel de sleeptimer in (zie hierboven, stappen 1 - 5).
2 Stel de timer voor het afspelen in, terwijl de inslaaptimer
is ingesteld (stappen 2 - 9, bladzijde 17).
Instelling van
de sleeptimer
Annuleren van de timer:
1 Schakel het apparaat in en houd de KLOK/TIMER-toets
ingedrukt.
2 Druk binnen 10 seconden op de
of
toets om
“Once” of “Daily” te kiezen en druk op de ENTER-toets.
3 Druk binnen 10 seconden op de
of
toets om “Timer Off” te kiezen en druk op de ENTER-toets. De timer
wordt geannuleerd (de gemaakte instellingen worden
echter niet gewist).
Opnieuw gebruiken van de vastgelegde timerinstelling:
De gemaakte timerinstelling blijft in het geheugen vastgelegd.
Voer de volgende handelingen uit om dezelfde instelling opnieuw
te gebruiken.
1 Schakel het apparaat in en houd de KLOK/TIMER-toets
ingedrukt.
2 Druk binnen 10 seconden op de
of
toets om
“Once” of “Daily” te kiezen en druk op de ENTER-toets.
3 Druk binnen 10 seconden op de
of
toets om “Timer On” te kiezen en druk op de ENTER-toets.
4 Druk op de ON/STAND-BY toets om het toestel in de
standby-stand te zetten.
N-18
Instelling van de timergestuurd afspelen
1-99 minuten
Slaapstand stopt
automatisch
Stoptijd
Gewenste tijd
Starttijd van timergestuurd afspelen
Verbeteren van uw systeem
Tabel probleemoplossing
Het aansluitsnoer wordt niet meegeleverd. U dient een in
de handel verkrijgbaar snoer zoals hieronder afgebeeld
aan te schaffen.
Als er iets mis lijkt met dit product, dient u eerst de onderstaande punten te controleren voor u contact opneemt
met uw erkende SHARP dealer of servicecentrum.
■■ Algemeen
Portable Audio
Player, enz.
Audio kabel (niet bijgeleverd)
■■ Luisteren naar het afspelen van een
draagbaar audiosysteem, enz.
1 Sluit met behulp van een verbindingskabel het draagbare audiosysteem enz. aan op AUDIO IN.
2 Druk op de ON/STAND-BY toets om de spanning in
te schakelen.
Symptoom
Mogelijke oorzaak
●●De juiste tijd is niet
●●Heeft er zich een
voor de klok ingesteld.
stroomstoring voor
gedaan?Stel de klok
opnieuw in. (Zie pagina 6)
●●Het toestel reageert
●●Zet het apparaat in de
niet na een druk op
standby-stand en zet het
een toets.
vervolgens weer aan.
●●Als het apparaat nog
steeds niet naar behoren
functioneert, dient u het te
resetten. (Zie pagina 21)
●●Geen geluid.
●●Het volume staat op
“MIN”.
●●Er is geen hoofdtelefoon
aangesloten.
●●De draden van de
speakers zijn niet
aangesloten.
●●Het apparaat staat te
ver van de Bluetooth
geluidsbron.
●●Het apparaat is niet
gekoppeld met de
Bluetooth geluidsbron.
3 Druk herhaaldelijk op de AUDIO/LINE (INPUT)-toets
(afstandsbediening) of op de FUNCTIE-toets (apparaat) om de AUDIO IN-functie te kiezen.
4 Speel de aangesloten apparatuut af. Als het volumeniveau van de aangesloten apparatuur te hoog is, kan
het geluid vervormd klinken. Als dat zich voordoet, pas
dan het volume van de aangesloten apparatuur aan.
Opmerking:
Plaats om storing te voorkomen het apparaat uit de buurt
van de TV.
■■ Hoofdtelefoon
●● Draai het volume niet op volle sterkte wanneer u het
apparaat inschakelt. Overnatige geluidsdruk uit ooren hoofdtelefoons kan gehoorverlies veroorzaken.
●● Zet het volume laag voor u de hoofdtelefoon aansluit
of uit het apparaat haalt.
●● Let er op dat de gebruikte hoofdtelefoon een 3,5 mm
diameter stekker heeft en een impedantie tussen de
16 en 50 Ohm. De aanbevolen impedantie is 32 Ohm.
●● Door het aansluiten van de hoofdtelefoon wordt de verbinding met de speakers automatisch verbroken.
■■ Afstandsbediening
Symptoom
Mogelijke oorzaak
●●De afstandsbediening ●●De netspanningskabel
werkt niet.
van het apparaat is niet
aangesloten.
●●De polen van de accu zijn
verkeerd aangesloten.
●●De batterij is leeg.
●●De afstand of de hoek zijn
incorrect.
●●De sensor van de
afstandsbediening vangt
sterk licht.
■■ NFC / Bluetooth
Symptoom
●●Geen geluid.
Mogelijke oorzaak
●●Het apparaat staat te
ver van de Bluetooth
geluidsbron.
●●Het apparaat is niet
gekoppeld met de
Bluetooth geluidsbron.
●●Bluetooth geluid
●●Het apparaat staat te
wordt onderbroken of
dicht bij een apparaat
vervormd.
dat elektromagnetische
straling opwekt.
●●Er bevind zich een
obstakel tussen het
apparaat en de Bluetooth
geluidsbron?
●●Een apparaat met NFC ●●De hoofdunit bevindt zich
kan geen verbinding
niet in pairing-mode. Voer
de “NFC Connectie voor
leggen met Bluetooth
audio afspelen” procedure
via een NFC tag.
uit”. (Zie pagina 7.)
N-19
Tabel probleemoplossing (vervolg)
■■ Open Accessory
Symptoom
●● Er is geen geluid te
horen.
●● Apparaat kan niet
opgeladen worden.
■■ USB
Mogelijke oorzaak
●● Het apparaat speelt niet af.
●● Het apparaat is niet correct
aangesloten.
●● De netspanningskabel van het
apparaat is niet aangesloten.
●● Het apparaat maakt geen
volledig contact met de USBaansluiting.
Symptoom
●● Apparaat kan niet
worden gedetecteerd.
●● Terugspelen start niet.
■■ iPod, iPhone of iPad
Symptoom
●● Er is geen geluid te
horen.
Mogelijke oorzaak
●● De iPod, iPhone of iPad speelt
niet.
●● De iPod, iPhone of iPad is
niet correct op het apparaat
aangesloten.
●● Zit de stekker van het
apparaat in het stopcontact?
●● USB-aansluiting ondersteunt
geen video.
●● De iPod, iPhone of iPad ●● De iPod, iPhone of iPad
wordt niet opgeladen.
maakt niet volledig contact
met de aansluiting.
●● U gebruikt een iPod (3e
generatie).
●● De iPod of iPhone is niet
ondersteund. Zie pagina 10
voor compatibele modellen.
●● ”This accessory is
●● De batterij van de iPhone is
not made to work
bijna leeg. Laad de iPhone op.
with iPhone” of “This
●● De iPhone is niet correct
accessory is not
aangesloten.
supported by iPhone”
verschijnt op het scherm
van de iPhone.
■■ CD-speler
Symptoom
●● Terugspelen start niet.
●● Zit de disc misschien
ondersteboven in het
toestel?
Mogelijke oorzaak
●● De schijf is ondersteboven
geladen.
●● De schijf voldoet niet aan de
standaarden.
●● De schijf is vervormd of
bekrast.
●● Het weergegeven geluid ●● Het apparaat is in de buurt
slaat over of stopt
van overmatige trillingen
middenin een fragment.
geplaatst.
●● Er is een zeer vuile schijf
gebruikt.
●● Er heeft zich condens
gevormd in het apparaat.
●● De verkeerde tijd wordt
weergegeven.
●● De verkeerde
bestandsnaam wordt
weergegeven.
Mogelijke oorzaak
●● Is er een MP3/WMA bestand
beschikbaar?
●● Is het apparaat correct
verbonden?
●● Is het een MTP-apparaat?
●● Bevat het apparaat alleen
AAC bestanden?
●● Is het een auteursrechtelijk
beschermd WMA-bestand?
●● Is het een ongeschikt MP3bestand?
●● Wordt een bestand met
variabele bitsnelheid
weergegeven?
●● Is de naam in Chinese of
Japanse letters geschreven?
■■ Tuner
Symptoom
●● De tuner produceert
continu rare geluiden.
Mogelijke oorzaak
●● Het apparaat staat bij een tv
of computer.
●● De FM-antenne is niet goed
geplaatst. Plaats de antenne
verder uit de buurt van het
netsnoer indien te dicht bij
elkaar.
■■ Condensatie
Door plotselinge temperatuurverschillen, opslag of gebruik
in een zeer vochtige ruimte kan zich condens in het apparaat (CD-pickup, enz.) of op de zender van de afstandsbediening vormen. Condens kan storingen van het apparaat veroorzaken. Bij condensvorming dient u de stroom
ingeschakeld laten zonder CD en wachten totdat normaal
afspelen weer mogelijk is (ongeveer 1 uur). Veeg condens
voor gebruik met een zachte doek van de zender.
■■ Bij problemen
Wanneer dit product wordt blootgesteld aan sterke invloeden van buitenaf (mechanische schokken, abnormale
statische elektriciteit, abnormale netspanning als gevolg
van blikseminslag, enz.) of wanneer het apparaat onjuist
bediend wordt, is het mogelijk dat er storingen optreden.
Als zich een dergelijk probleem voordoet, dient u het
volgende te doen:
1 Zet het apparaat uit (standby) en vervolgens weer
aan.
2 Indien het toestel bij het vorige proces niet teruggezet
is, trek de stekker van het toestel dan uit het stopcontact en steek hem weer erin, en schakel dan het toestel
weer aan.
Opmerking:
Indien geen van de handelingen het toestel weer herstelt,
moet u het gehele geheugen terugstellen.
N-20
Tabel probleemoplossing (vervolg)
Technische gegevens
■■ Herstellen van de fabrieksinstellingen,
het gehele geheugen wissen
1 Druk op de ON/STAND-BY toets om de spanning in te schakelen.
2 Druk meerdere keren op de FUNCTION-knop (hoofdtoestel)
of op de AUDIO/LINE-knop (INPUT) (afstandsbediening) om
in de Audio In-modus te komen.
3 Druk een keer op de knop (hoofdtoestel).
4 Druk op de -knop (hoofdtoestel) totdat “RESET” verschijnt.
SHARP behoudt zich het recht voor om het ontwerp en de technische gegevens aan te passen terwille van productverbeteringen
zonder mededeling vooraf. De waarden gegeven in het gedeelte
“Technische gegevens” zijn gebaseerd op een gemiddeld model
van de productielijn. Er kunnen echter lichte afwijkingen bestaan
per individueel toestel.
■■ Algemeen
Voedingsbron
Stroomverbruik
Afmetingen
Let op:
Door deze actie worden alle gegevens gewist die in het geheugen
opgeslagen zijn, inclusief alle klok-, timer- en tunerinstellingen.
■■ Voor u het apparaat verplaatst
Verwijder alle verbonden apparaten van het apparaat. Zet het apparaat dan op de stand-by stand. Het vervoer van het apparaat
met andere apparaten aangesloten of met achter gelaten schijven, het apparaat beschadigen.
Gewicht
Frequentiebereik
Compatibel
Bluetooth profiel
Wisselstroom 220 - 240 V ~ 50/60 Hz
Ingeschakeld: 52 W
Standby: 0,4 W (*)
Breedte: 215 mm
Hoogte: 96 mm
Diepte: 335 mm
2,6 kg
2,400GHz - 2,480GHz
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile, AVRCP (Audio/Video Remote
Control Profile)
Bluetooth 2.1 +EDR
( * ) Deze waarde voor het stroomverbruik wordt verkregen wanneer de demonstratiefunctie is uitgeschakeld en het apparaat
standby staat. Raadpleeg bladzijde 4 voor het uitschakelen
van de demonstratiefunctie.
■■ Verzorging van uw CD’s
■■ Versterker
CD zijn redelijk bestand tegen schade. Overslaan kan echter voorkomen door opbouw van vuil op het oppervlak.
●● Schrijf niet op de niet gelabelde zijde van de CD waarvan de
informatie wordt gelezen.
●● Stel de CD’s niet bloot aan overmatige warmte of vochtigheid,
of aan direct zonlicht.
●● Pak een CD altijd vast bij de rand. Vingerafdrukken, vuil of water op de CD kan bijgeluiden of overslaan veroorzaken. Maak
deze dan schoon door met een zachte, droge doek door van
het middelpunt uit naar de rand toe te vegen.
Onderhoud
Uitgangsvermogen PMPO: 200 W
MPO: 100 W (50 W + 50 W)
(10% T.H.D.)
RMS: 100 W (50 W + 50 W)
(10% T.H.D.)
RMS: 66 W (33 W + 33 W)
(1% T.H.D.)
UitgangsaansluiLuidsprekers: 4 Ohm
tingen
20Hz - 20kHz
Subwoofer voor-uitgang (audiosignaal):
200 mV/10 kOhm bij 70 Hz
Hoofdtelefoon: 16 - 50 Ohm
(aanbevolen: 32 Ohm)
Audio In (audiosignaal):
Ingangsaansluitingen
500 mV/47 kOhm
Lijn in (analoge invoer):
500 mV/47 kOhm
■■ Reinigen van de behuizing
Neem de behuizing van tijd tot tijd af met een zachte doek en een
slap sopje en wrijf na met een droge doek.
Let op:
●● Gebruik geen chemische middelen voor het reinigen (benzine, verfverdunner enz.). Hierdoor kan de behuizing beschadigd raken.
●● Probeer in geen geval het binnenwerk van het apparaat te
smeren. Dit kan storingen veroorzaken.
N-21
Technische gegevens (vervolg)
■■ CD-speler
■■ Tuner
Type
Signaalaflezing
Multi-play CD-speler voor één CD
Contactloze, 3-straalse
halfgeleider laser-leeskop
D/A converter
Multi bit D/A-converter
Frequentiebereik 20 - 20.000 Hz
Dynamisch
90 dB (1 kHz)
bereik
Frequentiebereik FM: 87,5 - 108 MHz
Vooringesteld
40 (FM-zender)
■■ Luidspreker (XL-HF202PH)
Type
■■ USB (MP3 / WMA)
USB-ontvanger
interface
Compatibel
bestand
Compatibele
bitsnelheid
Overige
Ondersteuning
bestandssysteem
●● Werkt met USB 1.1
(Volledige snelheid)/2.0
Massaopslagklasse
●● Ondersteunt alleen Bulk- en
CBI-protocol.
●● MPEG 1 Laag 3
●● WMA (Niet DRM)
●● MP3 (32 ~ 320 kbps)
●● WMA (64 ~ 160 kbps)
●● Het maximale totale aantal
MP3/WMA bestanden is 65025.
●● Het maximale totale aantal
mappen is 999 INCLUSIEF
rootindex.
●● De ID3TAG informatie die
ondersteunt wordt zijn alleen
TITLE, ARTIST en ALBUM.
●● Ondersteuning ID3TAG versie 1
en versie 2.
●● Ondersteuning van USBapparaten met Microsoft
Windows/DOS/FAT 12/ FAT 16/
FAT 32.
●● 2 kbyte bloklengte voor sector.
2-weg type luidsprekersysteem
2,5 cm Kolkoepel-Hoogweergever
12 cm woofer
100 W
Maximum ingangsvermogen
Opgegeven
50 W
ingangsvermogen
Impedantie
4 Ohm
Afmetingen
Breedte: 148 mm
Hoogte: 262 mm
Diepte: 203,5 mm
Gewicht
2,5 kg/per stuk
■■ Luidspreker (XL-HF302PH)
Type
2-weg type luidsprekersysteem
2,5 cm Kolkoepel-Hoogweergever
13 cm woofer
100 W
Maximum ingangsvermogen
Opgegeven
50 W
ingangsvermogen
Impedantie
4 Ohm
Afmetingen
Breedte: 160 mm
Hoogte: 280 mm
Diepte: 289 mm
Gewicht
4.2 kg/elk
N-22