Sharp | XL-HF200PH(BK) | XL-HF200PH(S)/(BK) Operation-Manual NL

NEDERLANDS
● XL-HF200PH(S) Hi Fi Systeem Bestaande uit XL-HF200PH(S) (hoofdtoestel) en CP-HF200H (luidsprekersysteem).
● XL-HF200PH(BK) Hi Fi Systeem Bestaande uit XL-HF200PH(BK) (hoofdtoestel) en CP-HF200H
(luidsprekersysteem).
Inleiding
Hartelijk bedankt voor de aanschaf van dit SHARP product. Voor het verkrijgen van de best mogelijke prestaties van dit
product, moet u deze gebruiksaanwijzing goed doorlezen. Deze aanwijzingen verduidelijken de bediening van dit SHARP
product.
Bijzondere aantekening
De levering van dit product sluit niet automatisch een licentie in en geeft geen enkel recht, de inhoud, die met dit product
werd gescha pen, te benutten in inkomsten genererende omroepsystemen (aards, via satelliet, via kabel of via andere
kanalen), voor inkomstengene rerende on-line aanwendingen (via internet, intranet en/of andere netwerken), andere
inkomstengenererende inhoudsdistributiesystemen ( gebruik voor muziek op betaling of op bestelling en dergelijke), of op
inkomsten genererende fysieke media (CD’s DVD’s, halfgeleiderchips, harde schijven, geheugenkaarten en dergelijke).
Voor dit gebruik is een extra licentie nodig. Voor details verwijzen wij naar de website: http://mp3licensing.com
De MPEG Layer-3 audio coderingstechnologie is in licentie van Fraunhofer IIS en Thomson.
Accessoires
RR
MC
GA
225
AW
WS
S
A
Controleert u alstublieft of de volgende accessoires inderdaad aanwezig zijn.
iPhone-adapters x 2
Afstandsbediening x 1
FM-antenne x 1
Luidsprekerdraad x 2
"AAA" formaat batterij
(UM/SUM-4, R3, HP-16 of
dergelijke) x 2
AM-ringantenne x 1
INHOUD
Pagina
Pagina
Algemene informatie
USB
Voorzorgen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Bedieningsorganen en indicatoren . . . . . . . . . . . . . . 2 - 3
Luisteren naar USB massaopslagapparaat/
MP3-speler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 - 13
Geavanceerde weergave van USB . . . . . . . . . . . . . . . 13
Voorbereidingen voor gebruik
Systeemaansluitingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 - 5
Afstandsbediening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Radio
Basisbediening
Geavanceerde mogelijkheden
Algemene bediening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Instellen van de klok (Alleen afstandsbediening). . . . 6 - 7
Gebruiken van het Radio Data Systeem (RDS) . . . 15 - 17
Timer en inslaaptimer bediening
(Alleen Afstandsbediening) . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 - 19
Verbeteren van uw systeem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
iPod en iPhone
Luisteren naar de radio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Luisteren naar de iPod of iPhone . . . . . . . . . . . . . . . 7 - 8
Referenties
Weergave van een CD of MP3/WMA-disc
Luisteren naar een CD of MP3/WMA-disc. . . . . . . . . . . . 9
Geavanceerde weergave van een CD of
MP3/WMA-disc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 - 11
MP3/WMA-mapmodus
(alleen voor MP3/WMA-bestanden). . . . . . . . . . . . 11 - 12
Tabel probleemoplossing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 - 21
Onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
N-1
10/5/18
06_XL-HF200PH_NL.fm
Voorzorgen
■
Algemeen
● Controleer dat het toestel in een goed geventileerde ruimte
is geplaatst en dat er tenminste 10 cm vrije ruimte is bij de
zijpanelen, en het bovenen achterpaneel van het toestel.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
● Gebruik het toestel op een stevige, horizontale ondergrond
die vrij is van trillingen.
● Vermijd kleurafwijkingen op het TV-scherm: plaats de
luidsprekers niet op minder dan 30 cm van een CRT TV.
Plaats de luidsprekers verder van het TVtoestel als de
afwijkingen blijven. Bij een LCD TV doen zich dergelijke
kleurafwijkingen niet voor.
● Stel het toestel niet aan direct zonlicht, magnetisme, stof, en
vochtigheid bloot en houd het toestel uit de buurt van
elektronische/elektrische apparaten (personal computers,
facsimiles, etc.) die mogelijk storing veroorzaken.
● Zet niets bovenop het toestel.
● Stel het toestel niet aan vocht, temperaturen hoger dan 60°C
of extreem lage temperaturen bloot.
● Als uw systeem niet naar behoren functioneert, dient u de
stekker uit het stopcontact te halen. Doe vervolgens de
stekker weer terug in het stopcontact en zet uw systeem aan.
● Bij onweer dient u voor de veiligheid de stekker van uw toestel
uit het stopcontact te halen.
● Grijp de stekker zelf beet als u deze uit het stopcontact haalt.
Indien aan het snoer wordt getrokken, kunnen de interne
draden beschadigen.
● De stroomstekker dient om het apparaat uit te schakelen en
moet altijd gemakkelijk bereikbaar zijn.
● De behuizing mag niet verwijderd worden, aangezien dit
kan leiden tot elektrische schokken. Raadpleeg voor
werkzaamheden aan het binnenwerk uw plaatselijke
SHARP servicecentrum.
● De ventilatie mag niet worden belemmerd door de
ventilatieopeningen af te dekken met voorwerpen zoals
kranten, tafellakens, gordijnen enz.
● Er mogen geen open vuurbronnen, zoals brandende kaarsen
op het toestel gezet worden.
● U dient rekening te houden met het milieu wanneer u
batterijen weggooit.
● Dit toestel dient uitsluitend te worden gebruikt bij een
omgevingstemperatuur vanaf 5°C tot 35°C.
● Het toestel is ontworpen voor gebruik in een gematigd
klimaat.
Waarschuwing:
De netspanning dient overeen te komen met de spanning
aangegeven op het toestel. Gebruik van dit toestel met een ander
voltage dan het aangeduide is gevaarlijk en kan leiden tot brand
of andere ongelukken. SHARP kan niet aansprakelijk worden
gesteld voor schade ten gevolge van gebruik van dit toestel met
een ander voltage dan het gespecificeerde.
■
Volumeregeling
Het geluidsniveau bij een bepaald ingesteld volume, hangt af van
het prestatievermogen van de luidspreker, van de locatie en van
verschillende andere factoren. Het is aanbevolen, zich niet aan
te hoge geluidsniveaus bloot te stellen. Zet niet het volume voluit
wanneer u het toestel aanzet. Luister naar muziek op een
gematigde geluidssterkte. Excessieve geluidsdruk uit oor- en
hoofdtelefoons kan gehoorverlies veroorzaken.
Bedieningsorganen en indicatoren
1 2
3
5
6
7
15
8
■
9
10
11 12 13 14
Voorpaneel
Pagina
1. Afstandsbedieningssensor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
2. Timerindicator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
3. Disclade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
4. iPod of iPhone Dokingstation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
5. Volumeregeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
6. Toets voor inschakeling/stand-by. . . . . . . . . . .6, 8, 9, 14
7. FUNCTION toets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8, 9, 12, 14
8. Aansluiting hoofdtelefoon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
9. Audio In aansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Pagina
10. USB aansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
11. Tuner Voorinstellen Omlaag, CD/USB Fragment
Omlaag, iPod/iPhone Overslaan Omlaag. . . . . . . . . . 8, 9
12. Tuner Voorinstellen Omhoog, CD/USB Fragment
Omhoog, iPod/iPhone Overslaan Omhoog . . . . . . . . 8, 9
13. Toets Disc/USB Stop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
14. Toets Disc/USB/iPod/iPhone Afspelen of
Pauze of Stop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 9
15. Toets voor openen/sluiten disclade . . . . . . . . . . . . . . . 9
N-2
10/6/1
4
06_XL-HF200PH_NL.fm
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bedieningsorganen en indicatoren (vervolg)
■
1
Pagina
1. Zender afstandsbediening . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2. Toets voor inschakeling/stand-by . . . . . 6, 8, 9, 18
3. Tuner (Band) toets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14, 15
4. Keuzetoets RDS ASPM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
5. Toets voor geluidsonderdrukking . . . . . . . . . . . . 6
6. Toetsen Direct zoeken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
7. Toets iPod/iPhone Display (TV OUT) . . . . . . . . . . 8
8. Disc/USB Display Toets. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
9. Afstem Omlaag, Overslaan Omlaag, Snel
Omkeren, Tijd Omlaag Toets. . . . 6, 8, 9, 12, 14, 18
10. Tuner Voorinstellen Omhoog Toets,
iPod Cursor Omhoog . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 12, 14
11. Toets om geluidsvolume te verlagen . . . . . . . . . 6
12. Tuner Voorinstellen Omlaag Toets,
iPod Cursor Omlaag. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 12, 14
13. Niveauregelaar Modus Toets . . . . . . . . . . . . . . . . 6
14. iPod/iPhone Toets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
15. CD toets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
16. Toets Openen/Sluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
17. Keuzetoets RDS-display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
18. Keuzetoets RDS PTY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
19. X-bas toets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
20. Toets Bass/Treble (Hoge Tonen/Lage Tonen) . . . 6
21. Geheugen toets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 14
22. Wistoets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
23. Toets voor klok/timer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 18
24. Sluimertoets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
25. Directory-toets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
26. Toets voor afspeelmodus . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
27. iPod/iPhone Afspeel/Pauze Toets. . . . . . . . . . . . . 8
28. iPod/iPhone Menu Toets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
29. Toets Disc/USB Afspelen/Pauze . . . . . . . . 9, 10, 12
30. Toets Disc/USB Stop . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 12, 13
31. Afstemming Omhoog, Overslaan Omhoog, Snel
Voorwaarts, Tijd Omhoog Toets . . . 6, 8, 9, 12, 14, 18
32. Toets om geluidsvolume te verhogen . . . . . . . . . 6
33. Enter Toets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 18
34. Demo/Dimmer Toets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 6
35. Audio/Trek (INPUT) Toets . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 20
36. USB-toets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
16
17
18
2
3
4
5
19
20
21
22
23
24
25
27
29
31
32
33
34
35
36
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
26
28
30
RRMCGA225AWS
RRMCGA225
WSA
9
1 23
4 5
17
18 19 20 21
■
22
15
10 1112 13 14 16
23 24 25 26
■
27 28 29
1
3
2
4
De grilles van de luidsprekers zijn
afneembaar
Er mag niets in aanraking komen met
de luidspreker-membranen wanneer
u de grilles van de luidsprekers haalt.
N-3
10/5/18
06_XL-HF200PH_NL.fm
Display
Pagina
1. USB-indicator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2. iPod-indicatoren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3. Herhaald Afspelen indicator . . . . . . . . . . . . . . . . 10
4. MP3-indicator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
5. WMA-indicator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
6. RDM (Willekeurige)-indicator . . . . . . . . . . . . . . . 10
7. MEM (Geheugen)-indicator . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
8. Herhalingsindicator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
9. Afspeel/Pauze Indicator. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
10. Afstemming FM/AM-indicator . . . . . . . . . . . . . . . 14
11. FM-stereofunctie indicator . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
12. Stereo Station Aanwijzer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
13. RDS-indicator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
14. PTY-indicator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
15. TP-indicator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
16. TA-indicator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
17. Demping Indicator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
18. X-bass-indicator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
19. Titel Indicator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
20. Artiest Indicator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
21. Map indicator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
22. Album Indicator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
23. Bestand Indicator. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
24. Fragmentindicator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
25. Indicator Dagelijkse Timer . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
26. Eenmaal Timer Indicator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
27. Plaat Indicator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
28. Totaal-indicator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
29. Inslaaptimer-indicator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Luidsprekersysteem
1. KolkoepelHoogweergever
2. Woofer
3. Bassreflexkanaal
4. Luidsprekeraansluiting
■
6 7 8
Afstandsbediening
Systeemaansluitingen
Trek de stekker beslist uit het stopcontact alvorens verbindingen te maken.
AMringantenne
Installeren van de AMringantenne
< Bevestigen
< In elkaar
aan de wand >
zetten >
Rechterluidspreker
Videokabel
(niet
meegeleverd)
TV
muur
Schroeven (niet meegeleverd)
Naar video-ingang
Linkerluidspreker
FMantenne
Rood
Zwart
Wandstopcontact
(Wisselstroom 220 - 240 V ~ 50/60 Hz)
■
■
Aansluiten van de antennes
Bijgeleverde FM-antenne:
Sluit de FM-antennedraad aan op de FM 75 OHMS
aansluiting en richt de draad zodanig dat de ontvangst
optimaal is.
FM-buitenantenne:
Gebruik voor een betere ontvangst een externe FM-antenne
(coaxiale kabel 75 Ohm). Wanneer gebruik wordt gemaakt
van een externe FM-antenne, trek dan de meegeleverde FMantennekabel uit.
Bijgeleverde AM-ringantenne:
Sluit de AM-ringantenne aan op de AM-aansluiting. Richt de
AM-ringantenne uit voor een optimale ontvangst. Plaats de
AM-ringantenne op een boekenplank, etc., of bevestig ze met
schroeven (niet meegeleverd) aan een rek of aan de muur.
Opmerking:
Als u de antenne op het toestel of in de buurt van het netsnoer
plaatst, kan het signaal gestoord worden. Plaats de antenne
zo ver mogelijk uit de buurt van het toestel voor een betere
ontvangst.
■
Aansluiten van de luidsprekers
● Sluit de zwarte draad aan op de min
(–) pool van de aansluiting, en de
rood gekleurde draad op de (+) pool
van de aansluiting.
● Gebruik luidsprekers met een
impedantie van 4 Ohm of hoger,
daar luidsprekers met een lagere
impedantie het toestel mogelijk
Onjuist
beschadigen.
● Verwissel in geen geval de rechter
en linker kanalen. De rechter
luidspreker is de luidspreker aan de
rechterkant wanneer u naar het
toestel gekeerd staat.
● Laat de ontblote luidsprekerdraden elkaar niet raken.
● Zorg dat er geen voorwerpen in de bassreflexkanalen
vallen of worden gestoken.
● Ga niet op de luidsprekers zitten of staan. Dit kan leiden
tot persoonlijk letsel.
■
06_XL-HF200PH_NL.fm
De iPod of iPhone op de TV aansluiten
U kunt foto’s en video’s van de iPod of iPhone bekijken, door
het systeem op een TV/monitor aan te sluiten.
Sluit, als het TV/monitor een video-ingang heeft, deze ingang
aan op de VIDEO OUT-aansluiting aan de achterzijde van het
toestel en zet de TV-uitgang op de iPod of iPhone in de stand
"ON".
Opmerking:
Het is belangrijk dat de NTSC- of PAL-instelling op de iPod
dezelfde is als die van het TV-signaal. Ga naar de homepage
van Apple voor verdere informaties.
■
Netsnoeraansluiting
Steek de stekker van het netsnoer van dit toestel in een
stopcontact nadat u heeft gecontroleerd dat alle verbindingen
juist zijn gemaakt.
Opmerking:
Trek de stekker uit het stopcontact indien u het toestel voor
langere tijd niet gaat gebruiken.
N-4
10/5/18
Demonstratiefunctie
● Als u voor het eerst de stekker van het toestel in het
stopcontact doet, zal het toestel in de demonstratiefunctie
gaan.
● Druk in Standby op de DEMO/DIMMER-toets
(afstandsbediening) als u de demonstratiestand wilt
annuleren. Het toestel gaat dan in de stroomspaarstand.
● Druk weer op de DEMO/DIMMER-toets als u wilt
terugkeren naar de demonstratiestand.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Systeemaansluitingen (vervolg)
Afstandsbediening
■
■
Het gebruik van een andere subwoofer
U kunt een subwoofer met versterker aansluiten op de
SUBWOOFER PRE OUT bus.
Audiokabel
(In de handel
verkrijgbaar)
Batterij inzetten
1 Open het batterijklepje.
2 Leg de meegeleverde batterijen in de aangegeven richting
in het batterijvak.
Bij het plaatsen of verwijderen van de batterijen moet u
deze naar de (–) polen drukken.
3 Sluit het klepje.
Subwoofer dat is verkrijgbaar voor
commercieel (versterker ingebouwd)
Audiosignaal
Naar audioingang
Hoofdtoestel
Naar SUBWOOFER
PRE OUT stekerbus
Opmerkingen:
● Zonder ingebouwde versterker komt geen geluid uit de
subwoofer.
● Subwoofer voor-uitgang (audiosignaal): 200 mV / 10
kOhm bij 70 Hz.
■
Een televisietoestel, enz. aansluiten
Sluit aan de TV d.m.v. een audiokabel.
TV
Naar audiouitgangen
Audiokabel
(In de handel
verkrijgbaar)
Audiosignaal
Hoofdtoestel
Let op:
● Vernieuw altijd alle batterijen tegelijk.
● Gebruik nooit oude en nieuwe batterijen tegelijkertijd.
● Verwijder de batterijen als het toestel langere tijd niet
gebruikt zal worden. Hierdoor voorkomt u mogelijke
schade vanwege lekkende batterijen.
● Gebruik geen oplaadbare batterijen (nikkelcadmium
batterij, etc.).
● Verkeerd geplaatste batterijen kunnen problemen
veroorzaken.
● Batterijen (geplaatste accu's of batterijen) mogen niet
blootgesteld worden aan overmatige hitte door
zonneschijn, vuur of dergelijke.
Opmerkingen aangaande de afstandsbediening:
● Vervang de batterijen wanneer het bereik afneemt of
wanneer de bediening onbetrouwbaar wordt. Koop 2
"AAA" formaat batterijen (UM/SUM-4, R3, HP-16 of
vergelijkbaar).
● Reinig de zender van de afstandsbediening en de sensor
op het toestel zelf regelmatig met een zachte doek.
● De bediening wordt mogelijk gestoord als de sensor op
het toestel blootstaat aan fel licht. Verander de verlichting
of de richting van het toestel wanneer dit gebeurt.
● Houd de afstandsbediening uit de buurt van vocht, hitte,
schokken en trillingen.
■
Testen van de afstandsbediening
Controleer de afstandsbediening nadat u alle verbindingen
heeft gecontroleerd.
Richt de afstandsbediening op de sensor van het toestel. De
afstandsbediening kan worden gebruikt binnen het hieronder
aangegeven bereik:
Naar LINE
invoer
stekerbus
Afstandsbedieningssensor
0,2 m - 6 m
Om Line In functie te kiezen:
● Op hoofdunit: Druk herhaaldelijk op de FUNCTION toets
totdat Line In verschijnt.
● Op de afstandsbediening: Druk herhaaldelijk op de
AUDIO/LINE (INPUT) toets
totdat Line In verschijnt.
N-5
10/5/18
06_XL-HF200PH_NL.fm
RRMCGA225AWSA
RRMCGA225
Algemene bediening
■
X-Bass-regeling
Wanneer u het toestel voor het eerst aanzet, schakelt het de extra basfunctie
in, die de basfrequenties beter doet uitkomen, en "X-BASS" verschijnt in de
display. Druk op X-BASS toets op de afstandsbediening om de extra bass
functie te annuleren.
Volume verlichting
■ Basregeling
1 Selecteer "BASS" door op de toets BASS/TREBLE te drukken.
2 Druk binnen 5 seconden op de toets VOLUME (+ of –), om de laagtonen
te regelen.
■ Hoogtonenregeling
1 Selecteer "TREBLE" door op de toets BASS/TREBLE te drukken.
2 Druk binnen 5 seconden op de toets VOLUME (+ of –), om de hoogtonen
RRMCGA225AWSA
■
te regelen.
Inschakelen van de stroom
■
Druk op de ON/STAND-BY toets om de spanning in te schakelen.
Na gebruik:
Druk op de ON/STAND-BY toets als u het toestel in de Standby-stand wilt
zetten.
■
Helderheid van de display regelen
Om helderheid weergave te vervagen, druk de DEMO/DIMMER-toets op de
afstandsbediening.
■
Dimmer 1
(De weergave vervaagt).
Dimmer 2
(De weergave wordt steeds vager).
Dimmer off
(De weergave is helder).
■
Volume verlichting
Automatische infaden van het volume
Indien u het hoofdtoestel uit- en weer inschakeld met het volume op 27 of
hoger, begint het volume op 16 en verloopt naar het laatst ingestelde niveau.
■
Volumeregeling
Draai de volumeknip naar VOL +/– (op het hoofdapparaat) of druk op
VOLUME +/– (op de afstandsbediening) als u het volume wilt laten toenemen
of afnemen.
■
Flat
Equalizer uit
Game Voor spel.
Classic Voor klassieke muziek.
Pops
Voor popmuziek.
Vocal
Zang is verbeterd.
Jazz
Voor jazz.
Functie
Wanneer op het hoofdtoestel op de FUNCTION-toets gedrukt wordt, schakelt
de actuele functie naar een andere modus om. Druk herhaaldelijk op de
FUNCTION-toets, om de gewenste functie te kiezen.
FM STEREO
FM MONO
CD
AM
● Wanneer de vermogen is ingeschakeld, volume verlichting wil oplichten.
● Om het licht aan/uit te schakelen, moet u de DEMO/DIMMER toets op de
afstandsbediening gedurende minstens 2 seconden ingedrukt houden.
■
Equalizer
Wanneer er op de EQUALIZER MODE
toets wordt gedrukt, zal de huidige
functie-instelling getoond worden. Druk
net zo vaak op de EQUALIZER MODE
toets tot de gewenste geluidsfunctie
verschijnt, als u wilt overschakelen naar
een andere functie.
USB
iPod
Audio In
Line In
Opmerking:
De backupfunctie kan de opgeslagen zenders een paar uur in het geheugen
houden in geval van een stroomstoring of wanneer de stekker uit het
stopcontact raakt.
Instellen van de klok (Alleen
afstandsbediening)
Automatische inschakelfunctie
Het toestel wordt ingeschakeld wanneer u op een van de volgende toetsen
drukt.
● iPod / iPhone, CD, USB, AUDIO / LINE (INPUT), TUNER (BAND) op de
afstandsbediening: Gekozen functie is nou geactiveerd.
●
/ toets van het hoofdtoestel: Het apparaat wordt ingeschakeld en het
afspelen van de laatste functie begint (CD, TUNER, USB, iPod, AUDIO IN,
LINE IN)
■
Functie voor automatisch uitschakelen
Het hoofdapparaat wil gaan naar stand-by modus (wanneer iPod/iPhone is
niet gekoppeld) na 15 minuten van inactiviteit gedurende:
iPod/iPhone: Geen verbinding.
AUDIO IN / LINE IN: Geen detectie van ingangssignaal of zeer lage
hoorbaarheid van geluid.
TUNER: Geen ontvangst van omroepsignaal.
CD/USB: In de stand Stop.
Opmerking:
Het apparaat wil echter beginnen te laden als iPod/iPhone is gekoppeld. Op
de display verschijnt dan "Charge Mode".
■
In dit voorbeeld wordt de klok ingesteld op 24-uurs (00:00) display.
RRMCGA225AWSA
1 Druk op de ON/STAND-BY toets om de spanning in te schakelen.
2 Druk op de CLOCK/TIMER toets.
3 Druk binnen 10 seconden op de ENTER-toets. Druk op de toets
of
als u de dag wilt instellen, druk daarna op de ENTER -toets.
4 Houd de
of
toets ingedrukt om de 24-uurs of 12-uurs
aanduiding te kiezen en druk dan op de ENTER-toets.
Geluidsonderdrukking
Het geluid wordt tijdelijk onderdrukt wanneer u op de MUTE-toets op de
afstandsbediening drukt. Druk opnieuw op deze toets, om het geluidsvolume
te herstellen.
N-6
10/5/18
06_XL-HF200PH_NL.fm
De 24-uurs tijdsaanduiding verschijnt.
(00:00 - 23:59)
De 12-uurs tijdsaanduiding verschijnt.
(AM 12:00 - PM 11:59)
De 12-uurs tijdsaanduiding verschijnt.
(AM 00:00 - PM 11:59)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Instellen van de klok (Alleen
afstandsbediening) (vervolg)
■
Aansluiting iPod en iPhone-adapter
Opmerkingen:
● Gebruik de adapter die bij uw iPod of iPhone is geleverd.
● U kunt uw iPod met een audiokabel aansluiten op de AUDIO
IN-aansluiting, als:
1. uw iPod-adapter niet in de iPod-dock past op het
hoofdtoestel.
2. u een iPod hebt die geen iPod-adapter heeft.
3. u een iPod hebt die geen iPod-30-pens- connector heeft.
5 Druk op de toets
of
als u de uren wilt instellen, druk
daarna op de ENTER-toets. Druk éénmaal op de
of
toets als u de tijd met 1 uur wilt verhogen. Houd ingedrukt om
snel te verhogen.
6 Druk op de toets
of
als u de minuten wilt instellen,
druk daarna op de ENTER-toets. Druk éénmaal op de
of
toets als u de tijd met 1 minuut wilt verhogen.
Bevestigen van het tijddisplay:
Druk op de CLOCK/TIMER toets. De tijdsaanduiding zal circa 5
seconden worden getoond.
iPhoneadapter Nr.
12
15
Opmerking:
Wanneer stroomvoorziening is weergegeven nadat het apparaat
is weer ingestoken of door vermogensuitval, stel de klok in
opnieuw (pagina 6-7).
Gelijk zetten van de klok:
Voer "Instellen van de klok" vanaf stap 1 uit. Indien "Klok" niet in
stap 2 verschijnt, zal stap 4 (voor het kiezen van de 24-uur of 12uuraanduiding) worden overgeslagen.
■
Beschrijving
iPhone
iPhone
iPhone 3G
Vermogen
4GB & 8GB & 16GB
8GB & 16GB
De iPod of iPhone-adapter insteken
1 Open de iPod door de deksel omhoog te trekken.
Veranderen van het 24- of 12-uursdisplay:
1 Wis alle geprogrammeerde gegevens. [Zie "Terugzetten
2 Steek de iPod of iPhone-adapter in het apparaat en sluit uw
fabrieksinstellingen, het gehele geheugen wissen" op
bladzijde 21 voor details.]
2 Voer de aanwijzingen onder "Instellen van de klok" vanaf stap
1 verder uit.
iPod of iPhone aan.
iPhone (onderkant)
Luisteren naar de iPod of iPhone
Dock-aansluiting
Compatibele iPod en iPhone-modellen:
● iPod nano
● iPod mini
● iPod (5de Generatie) (Click Wheel model met dock-koppeling)
● iPod (4de Generatie) (Click Wheel model met dock-koppeling)
● iPod nano (2de Generatie)
● iPod nano (3de Generatie)
● iPod nano (4de Generatie)
● iPod classic
● iPod touch
● iPod touch (2de Generatie)
● iPhone
● iPhone 3G
Let op:
Actualiseer vóór gebruik uw iPod en iPhone s.v.p. op de nieuwste
software-versie. Ga naar de homepage van Apple om de
nieuwste versie op uw iPod en iPhone te downloaden.
Opmerkingen:
● Zodra de iPod of iPhone is aangesloten aan het toestel, het
wil beginnen op te laden.
● De foutmelding "This accessory is not made to work with
iPhone" kan op het scherm van de iPhone verschijnen
wanneer de batterij van de iPhone bijna leeg is.
● Het bericht "This accessory is not made to work with iPhone"
("Dit accessoire is niet geschikt om te functioneren met
iPhone") of "This accessory is not supported by iPhone" ("Dit
accessoire is niet ondersteund door iPhone") kan verschijnen
op het iPhone beeldscherm wanneer de iPhone niet goed
aan dit product gekoppeld (bijv. scheef) is. Verwijder de
iPhone en koppel hem er opnieuw aan als dit gebeurt.
● Dit product is gemaakt voor iPhone. Om willekeurige
interferentie te voorkomen als iPhone is gedokt,
hoofdtelefoon uitvoer is geblokkeerd.
Je kunt ook kortstondige audio-interferentie bij
inkomende telefoongesprekken ervaren.
iPhone-adapter
iPhone-dock
iPhone-aansluiting
Let op:
Trek alle aangesloten accessoires uit de iPod of iPhone, voordat
u het toestel in het docking-station zet.
■
06_XL-HF200PH_NL.fm
De iPod of iPhone-adapter verwijderen
Steek de punt van een schroevendraaier
("–" type, klein) in het gat van de adapter
zoals wordt afgebeeld en neem de adapter
naar boven toe uit.
■
iPod of iPhone afspelen
1 Druk op de ON/STAND-BY toets om de spanning in te
schakelen.
2 Druk herhaaldelijk op de iPod/iPhone-toets van de
afstandsbediening of op de FUNCTION-toets van het
hoofdtoestel om de iPodfunctie te kiezen.
3 Plaats de iPod of iPhone unit in de dock van de hoofdunit.
4 Druk op de / (iPod/iPhone / ) toets om de weergave
te starten.
N-7
10/5/25
iPhone
Luisteren naar de iPod of iPhone (vervolg)
■
Videobeelden bekijken op een TV-toestel
dat is aangesloten op de iPod of iPhone
1 Houd de DISPLAY (TV OUT)-toets minstens 2 seconden ingedrukt. "TV
Display" verschijnt op de display.
2 Start het afspelen met een druk op de ENTER toets.
Opmerkingen:
● Als de instelling TV Out al is ingeschakeld in het videomenu, worden de
videobeelden automatisch weergegeven op het TV-scherm wanneer u op de
ENTER toets drukt.
● Als u de videobeelden weer op het scherm van de iPod of iPhone wilt bekijken,
opent u het videomenu met een druk op de MENU toets. Houd daarna de
DISPLAY (TV OUT)-toets langer dan 2 seconden ingedrukt tot "iPod Display"
verschijnt.
● Wanneer u tijdens het afspelen van videobeelden van de iPod of iPhone op de
DISPLAY (TV OUT)-toets drukt, wordt de weergave van de beelden niet
overgeschakeld tussen de iPod en het TV-toestel.
Detectiefunctie voor afspelen iPod of iPhone:
Zodra u de weergavetoets op de iPod of iPhone indrukt, schakelt het hoofdtoestel
automatisch over op de iPod-functie en wordt de eerder gekozen functie onderdrukt.
Let op:
● Trek alle aangesloten accessoires uit de iPod of iPhone, voordat u het toestel
in het docking-station zet.
● Stop-toets ( ) blijft ongeldig tijdens de iPod functie.
RRMCGA225AWSA
RRMCGA22
■
iPhone-weergave
● Het geluid schakelt pas over van de iPhone naar het hoofdtoestel nadat het
verificatieproces na ongeveer 10 seconden is voltooid.
● Inkomende gesprekken onderbreken het afspelen en de oproeptoon van de
iPhone klinkt alleen uit de luidsprekers van het hoofdtoestel.
● Wanneer de oproepen worden beantwoord, kan het gesprek alleen worden
gehoord via de ingebouwde luidspreker van de iPhone. Schakel de luidspreker
van de iPhone in of neem de iPhone uit de dock als u het gesprek wilt gaan
voeren.
■
■
Verschillende iPod-functies
Functie
Hoofdtoestel
Afstandsbediening
Bediening
Weergave
Druk in de pauzestand.
Pauzeren
Druk tijdens weergave.
Hoger/lager
fragment
Druk hierop in de afspeel- of in
de pauzestand.
Als u tijdens de pauzemodus op
de toets drukt, start u het
afspelen vanaf het fragment van
uw keuze door op de toets
/ te drukken.
Houd tijdens weergave
ingedrukt.
Laat de toets los om de
weergave te hervatten.
Achtergrondverlichting iPod
AAN.
Gedurende meer dan 2
seconden ingedrukt houden als
u de weergave van
videobeelden wilt overschakelen
tussen iPod en TV.
Hiermee schakelt u herhalen in
en uit.
De iPod of iPhone loskoppelen
Neem gewoon de iPod of iPhone uit de iPod-dock. Zelfs tijdens de weergave kunt u
dit gerust doen.
■
Navigeren de iPod en iPhone menu’s
1 Druk de MENU-toets om het menu op iPod of iPhone unit te kijken. Als u weer
Snel
voorwaarts/
achterwaarts
drukt, keert u terug naar het vorige menu.
of ) toets een item op het menu en druk
daarna op de ENTER toets.
2 Selecteer met de PRESET (
Opmerking:
U kunt geen toets op iPod of iPhone unit gebruiken wanneer u navigeert de iPod of
iPhone menu met de afstandsbediening. U kunt het volumeniveau regelen door op
de VOL (+ of –) toets op het hoofdtoestel of op de afstandsbediening te drukken.
U kunt niet het volume op de iPod en iPhone zelf aanpassen.
Display
____
Bediening van iPod en iPhone:
De hieronder beschreven functies zijn afhankelijk van de iPod en iPhone-generatie,
die u gebruikt.
Herhalen
____
Systeem in bedrijf:
Wanneer het hoofdapparaat ingeschakeld is, schakelt de iPod en iPhone
automatisch aan, zodra hij aan het apparaat gekoppeld wordt.
Weergave in
willekeurige
volgorde
____
Systeem uitgeschakeld (stand-by bedrijf):
Wanneer het hoofdapparaat in stand-by wordt geschakeld, schakelt ook de
gekoppelde iPod en iPhone in stand-by.
iPod-menu
____
iPod Enter
____
iPod Cursor
Omhoog/
Omlaag
____
N-8
10/5/18
06_XL-HF200PH_NL.fm
Houd deze toets ingedrukt als u
weergave in willekeurige
volgorde wilt in- en
uitschakelen.
Door hier op te drukken kunt u
het iPod menu bekijken tijdens
het functioneren van de iPod.
Bevestig de selectie door hier te
drukken.
Het iPod menu selecteren.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Luisteren naar een CD of MP3/WMA-disc
■
Disk afspelen
1 Druk op de ON/STAND-BY toets om de spanning in te schakelen.
2 Druk herhaaldelijk op de CD-toets van de afstandsbediening of op de
FUNCTION-toets van het hoofdtoestel om de tunerfunctie te kiezen.
3 Druk op de OPEN/CLOSE toets om de disclade te openen.
4 Plaats de disc op de disclade met de labelkant boven.
5 Druk op de OPEN/CLOSE toets om de disclade te sluiten.
6 Druk op de / (CD/USB / ) toets om de weergave te starten. Nadat
het laatste nummer op de disc is afgespeeld zal het toestel automatisch
stoppen.
RRMCGA225AWSA
RRMCGA22
Dit systeem kan een standaard CD, CD-R/RW in CD-formaat en CD-R/RW
met MP3- of WMA-bestanden afspelen, maar kan deze niet opnemen.
Bepaalde audio CD-R en CD-RW discs kunnen vanwege de status van de disc
of opname-apparatuur niet worden afgespeeld.
MP3:
MP3 is een compressieformaat. De afkorting staat voor MPEG Audio
Layer 3. MP3 is een soort audiocodering voortkomend uit een
aanzienlijke compressie van de oorspronkelijke audiobron met zeer
weinig verlies van de geluidskwaliteit.
● Dit systeem is alleen maar compatibel met MPEG 1 Layer 3 en met VBR
bestanden.
● Tijdens weergave van een VBR bestand verschilt de tijdteller op het
display mogelijk van de werkelijke weergavetijd.
● MP3 werkt bij bitsnelheden van 32 ~ 320 kbps.
WMA:
WMA-bestanden zijn Advanced System Format-bestanden welke
audiobestanden bevatten die zijn gecomprimeerd met de Windows
Media Audio-codec. WMA is ontwikkeld door Microsoft als audioformaat
voor Windows Media Player.
● De "MP3"- en "WMA"-indicator licht op nadat het toestel de informatie op
een MP3- of WMA-disc heeft gelezen.
● WMA werkt bij bitsnelheden van 64 ~ 160 kbps.
Let op:
● Plaats niet twee discs in één disclade.
● Speel geen discs af met speciale vormen (hart, achthoekig, enz.) Dit kan
storingen veroorzaken.
● Druk niet op de CD-lade terwijl deze beweegt.
● Wanneer de spanning wordt onderbroken met de lade geopend moet u
wachten totdat er weer spanning wordt geleverd.
● Indien een radio of TV de weergave van de CD stoort, dient u het toestel
verder van de TV of radio te plaatsen.
● Plaats 8 cm discs beslist in het midden van de disclade.
● Vanwege de structuur van de discinformatie, duurt het aflezen van een
MP3/WMA disc langer dan bij een normale CD (ongeveer 20 tot 90
seconden).
Aanmerkingen voor CD of MP3/WMA-disc:
● Wanneer bij het snel vooruit spoelen het einde van het laatste fragment
wordt bereikt, zal de aanduiding "END" op het display verschijnen en zal
de CD worden gepauzeerd. Wanneer bij het snel terug spoelen het begin
van het eerste fragment wordt bereikt, zal het toestel beginnen met
weergeven (alleen voor CD).
● Herschrijfbare multi sessie discs met onafgemaakte schrijving kunnen
nog steeds worden afgespeeld.
■
Diverse discfuncties
Functie
06_XL-HF200PH_NL.fm
Bediening
Druk tijdens de stopfunctie.
Stoppen
Druk tijdens weergave.
Pauzeren
Druk tijdens weergave.
Druk op de / toets om
de weergave vanaf het
gepauzeerde punt voort te
zetten.
Druk tijdens weergave of
de stopfunctie.
Als u tijdens de stopmodus
op de toets drukt, start u
het afspelen vanaf het
fragment van uw keuze
door op de toets / te
drukken.
Houd tijdens weergave
ingedrukt.
Laat de toets los om de
weergave te hervatten.
Snel
voorwaarts/
achterwaarts
10/5/18
Afstandsbediening
Weergave
Hoger/lager
fragment
N-9
Hoofdtoestel
Geavanceerde weergave van een CD of MP3/WMA-disc
■
Willekeurige weergave
De tracks op de disc kunnen automatisch in willekeurige
volgorde worden afgespeeld.
Willekeurig weergave van alle nummers:
Houd de PLAY MODE-toets op de afstandsbediening
ingedrukt tot "Random" verschijnt. Druk op de / (CD/USB
/ ) toets.
Annuleren van de willekeurige weergavevolgorde:
Druk op de PLAY MODE toets totdat "RDM" aanwijzer
verdwijnt.
RRMCGA225AWSA
RRMCGA225
■
Direct opzoeken van een fragment
Met de directe zoektoetsen kunt u de gewenste fragmenten
van de huidige disc voor weergave kiezen.
Gebruik
de
directe
zoektoetsen
van
de
afstandsbediening om tijdens weergave van de gekozen
disc het gewenste fragment te kiezen.
● Met de Directe Zoektoetsen kunt u tot nummer 9 kiezen.
● Gebruik de "10+" toets om nummer 10 of hoger te kiezen.
A. Bijvoorbeeld 13 kiezen
1 Druk éénmaal op de "10+"
toets.
2 Druk op de "1" toets.
3 Druk op de "3" toets.
Let op:
Druk na herhaalde weergave beslist op de toets (CD/USB
). De disc zal anders doorlopend worden afgespeeld.
Ingesteld fragmentnummer
B. Bijvoorbeeld 130 kiezen
1
2
3
4
Opmerkingen:
● Indien u, tijdens de weergave in willekeurige volgorde, op
de
-toets drukt, kunt u naar het fragment gaan, dat
door de weergave in willekeurige volgorde als het
volgende gekozen is. U kunt met de toets echter niet
teruggaan naar het vorige fragment. In plaats daarvan zal
het begin van het huidige fragment worden opgezocht.
● Bij willekeurige weergave worden de fragmenten
automatisch kris-kras door elkaar weergegeven. (U kunt
niet zelf een bepaalde volgorde voor weergave kiezen.)
Druk tweemaal op de "10+" -toets.
■
Druk op de "1" toets.
Druk op de "3" toets.
U kunt maximaal 32 fragmenten voor weergave in de
gewenste volgorde kiezen.
Druk op de "0" toets.
1 Druk op de MEMORY toets op de afstandsbediening terwijl
Opmerkingen:
● Een hoger fragmentnummer dan het aantal fragmenten op
de disc kan niet worden gekozen.
● Direct zoeken is niet tijdens willekeurige weergave
mogelijk.
Stoppen van de weergave:
Druk op de (CD/USB ) toets.
Geprogrammeerde weergave (CD)
het toestel gestopt is, om de functie voor het opslaan van
een programma in te schakelen.
2 Selecteer het fragment van uw keuze door op de
of op de
■
Herhaalde weergave
In de herhalingsfunctie kan één fragment, alle fragmenten of
een geprogrammeerde reeks herhaald worden afgespeeld.
Herhalen van één fragment:
Druk herhaaldelijk op de PLAY MODE-toets tot "Repeat One"
verschijnt. Druk op de / (CD/USB / ) toets.
Herhaling van alle fragmenten:
Druk herhaaldelijk op de PLAY MODE-toets tot "Repeat All"
verschijnt. Druk op de / (CD/USB / ) toets.
Herhalen van gewenste fragmenten:
Voer stap 1 - 5 van "Programmed play" gedeelte op deze
pagina uit en druk vervolgens enkele malen op de PLAY
MODE-toets totdat "Repeat All" (Alles herhalen) verschijnt.
Annuleren van de herhaalde weergave:
Druk herhaaldelijk op de PLAY MODE-toets tot "Normal"
verschijnt en "
" verdwijnt.
Ingesteld fragmentnummer
3 Druk op de MEMORY toets om het fragmentnummer op te
slaan.
4 Herhaal de stappen 2 - 3 voor verdere fragmenten. U kunt
maximaal 32 fragmenten programmeren. Druk
herhaaldelijk op de MEMORY-toets als u wilt controleren
welke fragmenten zijn geprogrammeerd. U kunt de
geprogrammeerde fragmenten door een druk op de
CLEAR toets wissen indien u een vergissing heeft
gemaakt.
5 Druk op de
starten.
N-10
10/5/18
-toets
-toets op de afstandsbediening te drukken.
06_XL-HF200PH_NL.fm
/ (CD/USB
/ ) toets om de weergave te
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Geavanceerde weergave van een CD
of MP3/WMA-disc (vervolg)
MP3/WMA-mapmodus (alleen voor
MP3/WMA-bestanden)
■
Weergave van een MP3/WMA (Windows Media Audio)
bestand
Op het Internet existeren veel muziek-websites, waar u
MP3/WMA (Windows Media Audio) kunt downloaden. Volg
de instructies van de website, hoe u de muziekbestanden
kunt downloaden. U kunt deze gedownloade
muziekbestanden dan afspelen door ze op een CD-R/RW
disc te branden.
● Uw downgeloade liedjes/bestanden zijn alleen maar
voor persoonlijk gebruik bestemd. Elk ander gebruik
van de liedjes, zonder toestemming van de eigenaar, is
illegaal.
Geprogrammeerde weergave (MP3/WMA)
1 Druk op de MEMORY toets terwijl het toestel gestopt is
om de functie voor het opslaan van een programma in
te schakelen.
2 Druk op de PRESET (
of
) toets op de
afstandsbediening, om het gewenste bestand te
kiezen.
Druk op de
of
toets op de afstandsbediening
om de gewenste fragmenten te kiezen.
3 Druk op de MEMORY toets, om de map en het
fragmentnummer te saven.
4 Herhaal de stappen 2 – 3 voor verdere mappen/
fragmenten. U
programmeren.
5 Druk op de
kunt
maximaal
/ (CD/USB
32
■
Volgorde van de mapweergave
Indien de MP3/WMA-bestanden in verschillende mappen
zijn opgenomen, dan wordt voor elke map automatisch
een nummer vastgelegd.
Deze mappen kunnen geselecteerd worden met de
FOLDER toets op de afstandsbediening. Indien zich in de
geselecteerde map geen compatibele bestandsformaten
bevinden, wordt de map overgeslagen en de volgende
map geselecteerd.
Voorbeeld: Hoe wordt het mapnummer vastgelegd,
wanneer bestanden in MP3/WMA-formaat worden
opgenomen, zoals in de afbeelding hier beneden.
1 De ROOT map wordt als map 1 vastgelegd.
fragmenten
2 Voor directories binnen de hoofddirectory (directory A
/ ) toets om de weergave
en directory B), wordt de eerder op de disc opgenomen
directory als directory 2 en directory 3 vastgelegd.
te starten.
3 Voor de mappen in de map A (map C en map D), wordt
Annuleren
van
de
geprogrammeerde
weergavefunctie:
Druk terwijl het programma is gestopt op de
(CD/USB
)-toets. In de display verschijnt: "Memory Clear" en de
complete geprogrammeerde inhoud wordt gewist.
Toevoegen van fragmenten aan het programma:
Indien er reeds een programma is vastgelegd, zal de
"MEM" indicator worden getoond. Druk herhaaldelijk op de
MEMORY toets om naar het geheugen van het laatste
programma. Voer in dat geval stappen 2 - 3 uit om
fragmenten aan het programma toe te voegen. De nieuw
geprogrammeerde fragmenten worden na het laatst
geprogrammeerde fragment van het vorige programma
vastgelegd.
Opmerkingen:
● Wanneer een disc wordt uitgeworpen, wordt het
programma automatisch geannuleerd.
● De geprogrammeerde fragmenten worden niet gewist,
wanneer u op de ON/STAND-BY toets drukt om de
standbyfunctie te activeren of van CD naar een andere
bron schakelt.
● Willekeurige weergave is niet mogelijk tijdens
geprogrammeerde bediening.
de map, die als eerste op de disc is opgenomen, als
map 4 och map 5 vastgelegd.
4 Map E in map D wordt als map 6 vastgelegd.
● De informatie over de volgorde van de mappen en
bestanden die op de disc is opgenomen, is afhankelijk
van de schrijfsoftware. Het is mogelijk, dat dit toestel de
bestanden niet weergeeft in de door ons verwachte
afspeelvolgorde.
● Voor CD MP3/WMA, 255 nummers van mappen en
bestanden, inclusief de mappen die niet afspeelbare
betanden hebben kunnen worden afgelezen.
De mapmodus kan in-/uitgeschakeld worden met de
FOLDER toets op de afstandsbediening. De bestanden,
die weergegeven worden bij ingeschakelde mapmodus
verschillen van de bestanden, die weergegeven worden bij
uitgeschakelde mapmodus.
ROOT
(FOLDER 1)
FOLDER A
(FOLDER 2)
FOLDER D
(FOLDER 5)
FOLDER B
(FOLDER 3)
N-11
10/5/18
06_XL-HF200PH_NL.fm
FOLDER C
(FOLDER 4)
FILE 1
FILE 2
FILE 3
FILE 4
FILE 5
FILE 6
FILE 7
FILE 8
FOLDER E
(FOLDER 6)
FILE 9
FILE 10
MP3/WMA-mapmodus (alleen voor
MP3/WMA-bestanden) (vervolg)
Luisteren naar USB
massaopslagapparaat/ MP3-speler
RRMCGA225AWSA
■
Procedure voor het afspelen van een MP3/
WMA-disk met stand Map ingeschakeld
Een CD-R/RW afspelen.
1 Druk op de CD toets en laad een MP3/WMA-disc. Druk op de
RRMCGA225AWSA
RRMCGA22
FOLDER toets en schijfinformatie wil verschijnen.
MP3-indicator
WMA-indicator
Opmerking:
Dit USB-toestel voor massaopslag of deze MP3-speler zijn niet
geschikt voor MTP- en AAC-bestandssystemen.
TOTAL-indicator
■
Het totale aantal mappen
Het totale aantal bestanden
2 Druk op de PRESET (
of
) toets om de gewenste
weergave folder te kiezen. (Mapmodus ingeschakeld)
1 Druk herhaaldelijk op de USB-toets van de afstandsbediening
of op de FUNCTION-toets van het hoofdtoestel om de USBfunctie te kiezen. Sluit het USB-geheugenapparaat, dat
bestanden in MP3/WMA-formaat bevat, aan. Zodra het USBgeheugen aan het hoofdtoestel is aangesloten, wordt de
toestelinformatie in de display weergegeven.
Map
indicator
Mapnummer
Weergave van USB/MP3-speler bij
uitgeschakelde mapmodus
Eerste fragmentnummer
in de map
3 Selecteer het bestand, dat u wilt weergeven door op de
of
toets te drukken.
4 Druk op de / (CD/USB / ) toets. De weergave begint en
de bestandsnaam wordt in de display weergegeven.
● Titel, Artiest en Album naam wordt weergegeven als deze
gegevens zijn vastgelegd op de disc.
● Als wordt weergegeven bij ingeschakelde mapmodus,
druk dan op de PRESET ( of ) toets, waarna de map
geselecteerd kan worden, ook wanneer het toestel in de
weergave-/pauzemodus staat. Het zal verdergaan met de
afspeel/pauze modus in het 1e nummer van de
geselecteerde map.
● U kunt de inhoud van de display veranderen door op de
DISPLAY toets te drukken.
Weergave van de
bestandsnaam
Teller-display
Weergave van
het album
2 Selecteer het bestand, dat u wilt weergeven door op de
of
toets te drukken.
3 Druk op de / (CD/USB / ) toets. De weergave begint en
de bestandsnaam wordt in de display weergegeven.
● De titel-, de artiest- en de albumnaam worden in de display
weergegeven, indien ze op het USB-geheugenapparaat
zijn opgenomen.
● U kunt de inhoud van de display veranderen door op de
DISPLAY toets te drukken.
Opmerking:
Weergave pauzeren:
Druk op de / (CD/USB
Folder-display
Weergave van de titel
Weergave van
de artiest
Opmerking:
Wanneer "Not Support" in de display verschijnt, betekent dit, dat
een "auteursrechtelijk beschermd WMA-bestand" of een "niet
compatibel weergavebestand" geselecteerd is.
N-12
10/5/18
06_XL-HF200PH_NL.fm
/ ) toets.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Luisteren naar USB massaopslagapparaat/ MP3-speler (vervolg)
■
Weergave van USB/MP3-speler bij
ingeschakelde mapmodus
1 Druk
herhaaldelijk op de USB-toets van de
afstandsbediening of op de FUNCTION-toets van het
hoofdtoestel om de USB-functie te kiezen. Sluit het USBgeheugenapparaat, dat bestanden in MP3/WMA-formaat
bevat, aan. Zodra het USB-geheugen aan het hoofdtoestel
is aangesloten, wordt de toestelinformatie in de display
weergegeven.
2 Druk op de FOLDER toets en druk op de PRESET (
of
) toets, om map, die u wilt weergeven, te selecteren. Om
de weergave in de mapfunctie te starten, moet u naar stap
4 gaan. Om de afspeelmap te wisselen, moet u op
PRESET (
of
) drukken, om een andere map te
selecteren.
● Dit product kan WMA en MP3-bestanden weergeven. Het
ontdekt automatisch het bestandstype, dat afgespeeld wordt.
Als wordt geprobeerd op dit product een bestand af te spelen
dat niet kan worden afgespeeld, verschijnt de aanduiding
"Not Support" en wordt het bestand automatisch
overgeslagen. Dit zal enkele seconden in beslag nemen. Als
abnormale aanduidingen op het scherm verschijnen als
gevolg van een ongespecificeerd bestand, zet het apparaat
dan uit en weer aan.
● Dit product heeft betrekking op USB-massageheugens en
MP3-spelers. Toch kunnen storingen optreden door sommige
apparaten, om veelvoudige onvoorzienbare redenen. Indien
dit gebeurt, schakel dan het apparaat kort uit en weer aan.
● De USB ingang is alleen bedoeld voor een directe verbinding
met het USB geheugen apparaat zonder gebruik te maken
van een kabel.
● Gedurende de CD functie, MP3 speler wil niet worden
opgeladen.
3 Selecteer het bestand, dat u wilt weergeven door op de
of
toets te drukken.
4 Druk op de
/ (CD/USB / ) toets. De weergave begint
en de bestandsnaam wordt in de display weergegeven.
● De titel-, de artiest- en de albumnaam worden in de
display weergegeven, indien ze op het USBgeheugenapparaat zijn opgenomen.
● U kunt de inhoud van de display veranderen door op de
DISPLAY toets te drukken.
■
Het USB geheugenapparaat uittrekken
1 Druk op de
(CD/USB
) toets om de weergave te
stoppen.
2 Trek het USB-geheugenapparaat uit de USB-aansluiting.
Opmerkingen:
● SHARP kan niet aansprakelijk worden gesteld voor
gegevensverlies, terwijl het USB-geheugentoestel aan het
audiosysteem is aangesloten.
● In MP3 en/of WMA-formaat gecomprimeerde bestanden
kunnen worden afgespeeld, wanneer het apparaat met de
USB-aansluiting is verbonden.
● Dit USB-geheugenformaat is compatibel met FAT 16 of FAT
32.
● SHARP kan niet garanderen, dat alle USBgeheugenapparaten met dit audiosysteem werken.
● USB kabels worden niet aangeraden voor gebruik in dit audio
systeem als verbinding naar een USB geheugenapparaat.
Gebruik van de USB kabel zal de prestatie van dit audio
apparaat beinvloeden.
● Dit USB-geheugen functioneert niet via een USBverdeeldoos.
● De USB-aansluiting van dit toestel is niet bedoeld om een
computer aan te sluiten, maar voor muziek-streaming met
een USB-geheugenapparaat.
● Externe HDD-opslag kan niet worden teruggespeeld via de
USB terminal.
● Indien het aantal gegevens in het USB-geheugen zeer groot
is, kan het enige tijd duren om deze gegevens te lezen.
Geavanceerde weergave van USB
De volgende functies, zijn dezelfde als voor het afspelen van
of CD:
Pagina
Direct opzoeken van een fragment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Herhaalde weergave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Weergave in willekeurige volgorde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Geprogrammeerde weergave. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Opmerking:
Indien het USB-geheugen niet aangesloten is verschijnt "USB No
Media" in de display.
Opmerkingen:
● Dit toestel is alleen maar compatibel met het formaat:
"MPEG-1 Audio laag-3". (de aftastfrequentie Fs is 32, 44,1,
48kHz)
● De afspeelvolgorde voor MP3-bestanden kan verschillen
navenant de schrijfsoftware, die werd gebruikt bij het
downloaden van het bestand.
● De compatibele bitsnelheid is 32 ~ 320 kbps voor MP3 en 64
~ 160 kbps voor WMA.
● Gebruik voor MP3/WMA-bestanden de ".MP3"-, ".WMA"extensie. Bestanden kunnen niet worden weergegeven als er
geen MP3/WMA-extensie is.
● Afspeellijsten zijn niet compatibel met dit toestel.
● Dit toestel kan in de display map- of bestandsnamen met
maximaal 32 letters weergeven.
● Maximale totale aantal MP3/WMA bestanden is 1.024.
Maximale totale aantal mappen is 255 inclusief rootindex.
● De afspeeltijd wordt eventueel niet correct in de display
weergegeven, wanneer een bestand met variabele
bitsnelheid wordt afgespeeld.
● De ID3TAG informatie die ondersteunt wordt zijn alleen
TITLE, ARTIST en ALBUM. De titelnaam, artiestnaam en
albumnaam kunnen worden weergegeven door op de
DISPLAY knop te drukken als een bestand wordt
teruggespeeld of in de pauzemodus.
● Ook WMA-metatags zijn compatibel met de titel-, de artiesten de albumnaam, die in WMA-bestanden zijn opgenomen.
Copyright-beveiligde WMA-bestanden kunnen niet worden
afgespeeld.
N-13
10/5/18
06_XL-HF200PH_NL.fm
Luisteren naar de radio
■
Zenders opslaan in het geheugen
U kunt 40 AM en FM zenders in het geheugen opslaan en
deze met een druk op een toets weer oproepen.
(Voorkeurzenders)
1 Voer de stappen 1 – 3 uit in "Afstemmen".
2 Druk op de MEMORY toets.
3 Druk binnen 30 seconden op de PRESET (
of )
toets om het voorkeurzendernummer te selecteren.
Programmeer de zenders op volgorde in het geheugen
beginnende met voorkeurzendernummer 1.
4 Druk binnen 30 seconden op de MEMORY toets om
deze zender in het geheugen op te slaan. Indien de
indicator "MEMORY" en de nummerindicatoren
verdwijnen, voordat de zender is opgeslagen, moet u de
procedure vanaf stap 2 herhalen.
RRMCGA225AWSA
■
Afstemmen
5 Herhaal de stappen 1 - 4 om andere zenders in te
stellen of om een voorkeurzender te wijzigen. Wanneer
een nieuwe zender in het geheugen opgeslagen wordt,
zal de eerder opgeslagen zender worden gewist.
1 Druk op de ON/STAND-BY toets om de spanning in te
schakelen.
2 Druk herhaaldelijk op de TUNER (BAND) toets en kies
de frequentieband van uw keuze (FM of AM).
3 Druk op de TUNING (
of
) toets op de
afstandsbediening om de gewenste zender af te
stemmen.
● Afstemmen met de hand:
Druk op de TUNING (
of
) toets om de
gewenste zender af te stemmen.
● Automatisch afstemmen:
of
) toets meer dan 0,5
Wanneer de TUNING (
seconden ingedrukt wordt gehouden, zal het
automatisch afstemmen beginnen en stoppen bij de
eerste zender die ontvangen kan worden.
Opmerkingen:
● Bij radiostoring, is het mogelijk dat het automatisch
afstemmen automatisch op dat punt blijft staan.
● Het automatisch afstemmen zal signalen van zwakke
zenders overslaan.
of
) toets om het
● Druk nog eens op de TUNING (
automatisch afstemmen te stoppen.
● Wanneer u heeft afgestemd op een RDS (Radio Data
Systeem), zal eerst de frequentie getoond worden en
daarna zal de RDS indicator oplichten. Tenslotte zal de
naam van het station getoond worden.
● U kunt volautomatisch laten afstemmen op RDS
zenders via "ASPM", zie bladzijde 15.
Ontvangen van FM stereo uitzendingen:
● Selecteer de stereostand door op de TUNER (BAND)
toets te drukken en de "ST" indicator wordt
weergegeven. "
" en " " wordt getoond indien het
FM programma stereo wordt uitgezonden.
● Als de FM ontvangst zwak is, drukt u op de TUNER
(BAND) toets en de "ST" indicator gaat uit. De
ontvangst wordt nu mono en het geluid zal duidelijker
worden.
Opmerking:
De backup functie kan de opgeslagen zenders een paar
uur in het geheugen houden in geval van een
stroomstoring of wanneer de stekker uit het stopcontact
raakt.
■ Instellen van een voorkeurzender
1 Druk de PRESET ( of ) toets korter dan 0,5
seconden in om op de gewenste zender af te stemmen.
■
1 Druk op de toets PRESET (
of ) toets gedurende
minstens 0,5 seconden. Het voorkeuzezendernummer
gaat knipperen en er zal op volgorde 5 seconden lang
op elk van de geprogrammeerde zenders worden
afgestemd.
2 Druk nog een keer op de PRESET (
of
) toets
wanneer u de gewenste zender gevonden heeft.
■
06_XL-HF200PH_NL.fm
Wissen van het gehele ingestelde
geheugen
1 Druk op de ON/STAND-BY toets om de standbyfunctie
te activeren.
2 Houd de FUNCTION-toets ingedrukt en druk op de ON/
STAND-BY-toets totdat "Tuner Clear" verschijnt.
FUNCTION
N-14
10/5/18
Aftasten van de voorkeuzezenders
De in het geheugen opgeslagen zenders kunnen
automatisch
worden
afgetast.
(Aftasten
voorkeuzegeheugen)
ON/STAND-BY
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gebruiken van het Radio Data Systeem (RDS)
RDS is een door een groeiend aantal FM zenders
aangeboden service. Deze FM zenders sturen met hun
reguliere programma's extra signalen mee. Deze
signalen bevatten gegevens zoals de naam van de
zender en informatie over het soort programma, zoals
sport, muziek enz.
Wanneer u heeft afgestemd op een RDS zender, zullen
"RDS" en denaam van de zender worden getoond.
"TP" (Verkeersinformatieprogramma) verschijnt op het
display wanneer de zender verkeersinformatie heeft, en
"TA"
(Verkeersinformatie)
verschijnt
zodra
verkeersinformatie wordt uitgezonden.
De aanduiding "PTYI" (Dynamische PTY indicator) zal
verschijnen terwijl er een Dynamische PTY zender wordt
ontvangen.
■
Gebruiken van het Auto Station Program
Memory (ASPM)
Tijdens de ASPM functie zoekt de tuner automatisch
nieuwe RDS-zenders zoeken. Er kunnen maximaal 40
zenders worden vastgelegd.
Als u al een paar zenders in het geheugen heeft gezet, zal
het aantal nieuwe zenders dat u kunt opslaan minder zijn.
1 Druk herhaaldelijk op de TUNER (BAND)-toets van de
afstandsbediening of op de FUNCTION-toets van het
hoofdtoestel om de TUNER functie te kiezen.
2 Houd de RDS ASPM-toets op de afstandsbediening
ingedrukt.
1 Nadat "ASPM" ongeveer 4 seconden heeft
geknipperd, zal het scannen beginnen (87,50 108,00 MHz).
2 Wanneer er een RDS zender wordt gevonden, zal
de aanduiding "RDS" korte tijd getoond worden en
zal de zender in het geheugen worden opgeslagen.
De RDS kunt u alleen maar regelen met de toetsen op
de afstandsbediening.
■
Via RDS verzorgde informatie
3 Na het scannen zal het aantal zenders dat in het
geheugen is opgeslagen 4 seconden worden
getoond, waarna 4 seconden lang de aanduiding
"END" getoond zal worden.
Met elke druk op de RDS DISPLAY toets zal het display
als volgt veranderen:
Voortijdig stoppen van de ASPM functie:
Druk tijdens het zoeken naar zenders op de RDS ASPM
toets.
De reeds in het geheugen opgeslagen zenders worden
hier bewaard.
RRMCGA225AWSA
RRMCGA225
Zendernaam (PS)
Frequentie
Programmatype (PTY)
Radio Tekst (RT)
Wanneer u afstemt op een zender die geen RDS
gegevens uitzendt, of op een zeer zwakke RDS zender,
zal het display in deze volgorde veranderen:
No PS
No PTY
FM 98.80 MHz
No RT
Opmerkingen:
● Als dezelfde zender op verschillende frequenties
uitzendt, zal de sterkst doorkomende frequentie in het
geheugen worden opgeslagen.
● Een zender met dezelfde frequentie als een reeds in
het geheugen opgeslagen zender zal niet worden
opgeslagen.
● Als er reeds 40 zenders in het geheugen zijn
opgeslagen, zal het scannen worden afgebroken.
Wanneer u het ASPM-proces wilt herhalen, moet u het
geprogrammeerde geheugen wissen.
● "END" wordt ongeveer 4 seconden getoond indien er
geen zender in het geheugen is vastgelegd.
● Als de RDS signalen zeer zwak zijn, is het mogelijk dat
de naam van de zender in kwestie niet in het geheugen
kan worden opgeslagen.
● U kunt dezelfde zendernaam opslaan in verschillende
kanalen.
● Het is mogelijk dat de zendernamen tijdelijk afwijken in
bepaalde gebieden of gedurende bepaalde perioden.
N-15
10/5/18
06_XL-HF200PH_NL.fm
Gebruiken van het Radio Data Systeem (RDS) (vervolg)
■
■
Opmerkingen aangaande het gebruik van
RDS
Mocht zich een van de volgende gevallen voordoen,
dan betekent dit niet dat het toestel defect is:
● "PS", "No PS" en een zendernaam worden afwisselend
getoond en het toestel functioneert niet juist.
● Indien een bepaalde zender niet de juiste signalen
uitzendt of aan het testen is, zal de RDS
ontvangstfunctie mogelijk niet juist functioneren.
● Het is mogelijk dat gegevens zoals de zendernaam niet
getoond worden wanneer u afstemt op een RDS
zender waarvan het signaal te zwak is.
● "No PS", "No PTY" of "No RT" zal ongeveer 5
seconden langknipperen, waarna de frequentie
getoond zal worden.
Opmerkingen over radiotekst:
● Eerste 14 tekens van radio tekst zullen 4 seconden
lang op het display getoond worden, waarna de
tekstinformatie over het display zal gaan rollen.
● Als u afstemt op een RDS zender die geen radiotekst
gegevensuitzendt, zal de aanduiding "No RT" getoond
worden wanneer uoverschakelt naar de radiotekst.
● Terwijl radio tekst gegevens ontvangen worden, of
wanneer de inhoud van de tekst gewijzigd wordt, zal
"RT" op het display verschijnen.
Oproepen van zenders uit het geheugen
Opgeven van programmatypes en zenders selecteren
(PTY zoeken):
U kunt een in het geheugen opgeslagen zender opzoeken
door het programmatype op te geven (nieuws, sport,
verkeersprogramma enz, zie bladzijde 17).
1 Druk herhaaldelijk op de TUNER (BAND)-toets van de
afstandsbediening of op de FUNCTION-toets van het
hoofdtoestel om de TUNER functie te kiezen.
2 Druk op de RDS PTY toets op de afstandsbediening.
"SELECT" en "PTY TI" worden afwisselend 6
seconden op het display getoond.
3 Druk binnen 6 seconden op de
of
toets om het
programmatype te selecteren.
Door iedere druk op de toets zal het programmatype
veranderen. Indien u de toets langer dan 0,5 seconden
indrukt, zal het programmatype voortdurend
veranderen.
4 Druk op de RDS PTY toets terwijl het gewenste
programmatype knipperend wordt getoond (binnen 6
seconden).
Nadat het geselecteerde programmatype 2 seconden
gebrand heeft, zal de aanduiding "SEARCH"
verschijnen en zal het zoeken beginnen.
Opmerkingen:
● Begin, zodra de display stopt met knipperen, weer bij
stap 2. Wanneer het apparaat het gewenste
programmatype gevonden heeft, knippert de
corresponderende zender gedurende ongeveer 8
seconden en daarna blijft de zendernaam verlicht.
● Als u naar hetzelfde programmatype wilt luisteren maar
via een andere zender, dient u op de RDS PTY toets te
drukken terwijl het kanaalnummer of de zendernaam
knippert. Het toestel zal dan de volgende zender
opzoeken.
● Als er geen zender gevonden kan worden, zal de
aanduiding "NOT FOUND" 4 seconden lang getoond
worden.
Als u het verkeersprogramma selecteert:
Als u bij stap 3 het verkeersprogramma (TP) selecteert, zal
de aanduiding "TP" verschijnen.
(Dit betekent niet dat u nu direct naar verkeersinformatie
kunt luisteren.)
De aanduiding "TA" zal verschijnen wanneer er
verkeersinformatie wordt uitgezonden.
N-16
10/5/18
06_XL-HF200PH_NL.fm
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gebruiken van het Radio Data Systeem (RDS) (vervolg)
Beschrijving van de verschillende PTY (Programmatype) codes, TP (Verkeersinformatieprogramma) en
TA (Verkeersinformatie).
U kunt de volgende PTY, TP en TA signalen opzoeken en
ontvangen.
NEWS
AFFAIRS
INFO
SPORT
EDUCATE
DRAMA
CULTURE
SCIENCE
VARIED
POP M
ROCK M
EASY M
LIGHT M
CLASSICS
OTHER M
WEATHER
FINANCE
CHILDREN
SOCIAL
Korte
verslagen
van
feiten,
gebeurtenissen en openbare meningen,
reportages en actualiteiten.
Actualiteitenprogramma
dat
dieper
ingaat op het nieuws, in het algemeen
met een andere presentatiestijl en een
ander concept, inclusief debatten en
analyses.
Programma met als doel advies te
geven, in de breedste zin des woords.
Programma over enig aspect van sport.
Programma dat in de eerste plaats
bedoeld is om iets van te leren, met de
nadruk op de formele kan-ten van het
onderwijs.
Alle hoorspelen en radio-series.
Programma's over enig aspect van de
nationale of regionale cultuur, inclusief
taal, theater enz.
Programma's
over
de
natuurwetenschappen en technologie.
Voornamelijk
gebruikt
voor
licht
amusement praatprogramma's die niet
onder een andere categorie vallen.
Bijvoorbeeld quizzen, panel-spelletjes,
interviews met beroemdheden ed.
Commerciële
muziek,
gewoonlijk
beschouwd als populair in het huidige
tijdsgewricht, vaak opdui-kend op
ranglijsten van platenverkopen van dit
moment of uit het recente verleden.
Hedendaagse
moderne
muziek,
gewoonlijk geschreven en uitgevoerd
door jonge muzikanten.
Gemakkelijk in het gehoor liggende
hedendaagse muziek, niet zijnde Pop,
Rock of Klassiek, noch behorend tot een
van de gespecialiseerde muziekstijlen,
Jazz, Folk of Country. Muziek in deze
categorie is vaak, maar niet altijd, vocaal
en gewoonlijk van korte duur.
Klassieke Muziek voor een breed
publiek, niet speciaal voor afficionado's.
Bijvoorbeeld instrumentale muziek en
individuele of koorzang.
Uitvoeringen van de grote orkestrale
werken, symfonieen, kamermuziek enz.
inclusief de grote opera's.
Muziek die niet onder de andere titels
valt. Vooral voor specialistische genres
als Rhythm & Blues en Reggae.
Weerberichten,
voorspellingen
en
Meteorologische informatie.
Beursberichten, handel en industrie enz.
Programma's voor een jeugdig publiek
vooral ter vermaak, minder ter lering.
Programma's over mensen en dingen die
invloed hebben op individuen en
groepen mensen. Inclusief sociologie,
geschiedenis,
aardrijkskunde,
psychologie en maatschappij.
RELIGION
PHONE IN
TRAVEL
LEISURE
JAZZ
COUNTRY
NATION M
OLDIES
FOLK M
DOCUMENT
TEST
ALARM
NONE
TP
TA
N-17
10/5/18
06_XL-HF200PH_NL.fm
Alle kanten van overtuiging en geloof met
betrekking tot God of Goden, de aard van
het bestaan en ethiek.
Waarin gewone mensen hun meningen
op de radio tot uitdrukking brengen via
de telefoon of in een publiek forum.
Programma's
over
reizen
naar
bestemmingen dicht-bij en veraf,
groepsreizen en reisideeën en kan-sen.
Niet voor het aankondigen van
problemen,
vertragingen
of
wegomleggingen met gevolgen voor het
dagelijks verkeer, waarvoor de TP/TA
berichten bedoeld zijn.
Programma's
over
recreationele
activiteiten waar de luisteraar mogelijk
aan deel kan nemen. Bijvoorbeeld
tuinieren, vissen, antiek verzamelen,
kokke-rellen, eten en wijn enz.
Polyfone
syncopatische
muziek
gekarakteriseerd door improvisatie.
Liedjes die ontstaan zijn in het zuiden
van de Verenigde Staten of de muzikale
traditie van die regio voortzetten,
gekarakteriseerd door een gemakkelijk
in het gehoor liggende melodie en een
tekst met een verhaal. Gekenmerkt door
een gemakkelijk in het gehoor liggende
melodie en tekst met een verhaal.
Actuele populaire muziek uit het land of
de regio zelf in de landstaal, in contrast
tot internationale populaire muziek die
gewoonlijk
geïnspireerd
is
op
Amerikaanse of Engelse muziek en in
het Engels wordt uitgevoerd.
Muziek uit de zogeheten "gouden tijd"
van de populaire muziek.
Muziek die geworteld is in de muzikale
traditie van een bepaald volk, gewoonlijk
uitgevoerd op akoestische instrumenten.
De teksten zijn soms gebaseerd op
historische gebeurtenissen of personen.
Programma's die van doen hebben met
feitelijke zaken, gepresenteerd in een
onderzoekende stijl.
Uitgezonden wanneer ontvangers of
noodzendapparatuur getest worden.
Noodbericht,
uitgezonden
onder
uitzonderlijke omstandigheden om te
waarschuwen voor gebeurtenissen die
een publiek gevaar vertegenwoordigen.
Geen
programmatype
(uitsluitend
ontvangst).
Uitzendingen met verkeersinformatie.
Er
wordt
verkeersinformatie
uitgezonden.
Timer en inslaaptimer bediening (Alleen afstandsbediening)
■
Timer-gestuurde weergave
Voor u de timer in gaat stellen:
● Controleer dat de juiste tijd voor de klok is ingesteld
(zie bladzijde 6). U kunt de timerfunctie niet gebruiken
indien niet ingesteld.
● Voor timer-gestuurde weergave: Kies wat u wilt
weergeven: steek de USB in, laad discs of plaats de
iPod in de dock.
1 Druk op de ON/STAND-BY toets om de spanning in te
RRMCGA225AWSA
RRMCGA22
schakelen.
Timer-gestuurd weergeven:
Het toestel schakelt in en speelt de gewenste bron: (CD,
TUNER, USB, iPod, AUDIO IN, LINE IN) op de vooraf
ingestelde tijd.
Dit toestel heeft 2 timers: ONCE TIMER en DAILY
TIMER.
Eénmalige timer:
De éénmalige timerweergave werkt slechts één keer op de
ingestelde tijd.
(Indicator " ").
Dagelijkse timer:
De dagelijkse timerafspeel werkt iedere dag op de
ingestelde tijd. Stel de timer bijvoorbeeld in voor gebruik
als wekker.
(Indicator "DAILY").
2 Houd de CLOCK/TIMER-toets ingedrukt.
3 Druk binnen 10 seconden op de
of
toets om
"Once" of "Daily" te kiezen en druk op de ENTER toets.
4 Druk binnen 10 seconden op de
of
toets om
"Timer Set" te kiezen en druk op de ENTER toets.
5 Druk op de toets
of
als u een bron voor timerweergave (CD, TUNER, USB, iPod, AUDIO IN, LINE
IN) wilt selecteren. Druk op de ENTER toets.
Als u de tuner als bron kiest, moet u met de
of
toets een zender kiezen en vervolgens op de ENTER
toets drukken. "No Preset" wordt getoond als er geen
zender is vastgelegd en de timerinstelling wordt
geannuleerd.
6 Druk op de toets
of
als u de dag wilt instellen,
druk daarna op de ENTER -toets.
Gecombineerd gebruiken van de éénmalige timer en
dagelijkse timer:
Gebruik bijvoorbeeld de éénmalige timer voor het luisteren
naar een radioprogramma en de dagelijkse timer voor het
gewekt worden.
7 Druk op de ENTER toets, om het uur in te stellen. Druk
1 Stel de dagelijkse timer in (bladzijden 18 - 19).
9 Stel de stoptijd in zoals in stappen 7 en 8 hierboven.
2 Stel de éénmalige timer in (bladzijden 18 - 19).
10 Stel het volume in met de VOLUME regelaar en druk
op de
Start
Stoppen
-toets, daarna druk de ENTER-toets.
8 Druk op de toets
of
als u de minuten wilt
instellen, druk daarna op de ENTER -toets.
daarna op de ENTER-toets. Zet het volume niet te
hoog.
1 minuut of meer
Dagelijkse timer
- of
Eénmalige timer
Start
11 Druk op de ON/STAND-BY toets als u het toestel in de
Standby-stand wilt zetten. De "TIMER" indicator licht
op en het toestel staat gereed voor timerweergave.
Stoppen
12 Wanneer de ingestelde tijd bereikt wordt, zal de
weergave beginnen. Het volume wordt geleidelijk tot
het ingestelde niveau verhoogd. De timer indicator
knippert tijdens timerweergave.
N-18
10/5/18
06_XL-HF200PH_NL.fm
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Timer en inslaaptimer bediening (Alleen afstandsbediening) (vervolg)
13 Wanneer de voor de timer ingestelde eindtijd is bereikt,
zet het systeem zichzelf in standby.
Eénmalige timer:
De timer wordt geannuleerd.
Dagelijkse timer:
De timer werkt elke dag op dezelfde tijd. Dit gaat door
totdat de instelling voor de dagelijkse timer wordt
geannuleerd. Annuleer daarom de dagelijkse timer
indien u deze niet wilt gebruiken.
Opmerkingen:
● Wanneer bij timerweergave een ander toestel wordt
benut, dat aan de USB-aansluiting of aan de AUDIO IN
contactbus is aangesloten, dan moet u in stap 5 "USB"
of "AUDIO IN" of "LINE IN"selecteren.
● Dit toestel schakelt zichzelf nu in of schakelt
automatisch naar stand-by. Het aangesloten apparaat
wordt echter niet aan- of uitgeschakeld. Volg stap
"Annuleren van de timer wordt gecontroleerd" op
deze bladzijde als u timerweergave wilt stoppen.
De instelling van de timer wordt gecontroleerd:
1 Schakel de stroom in en houd de CLOCK/TIMER-toets
ingedrukt.
■
Slaaptimer
De radio, compact discs, iPod, USB, Audio In en Line In
kunnen allemaal automatisch worden uitgeschakeld.
1 Geef de gewenste geluidsbron weer.
2 Druk op de SLEEP-toets.
3 Druk de direkte zoeken toets binnen 5 seconden om de
tijd te zetten. (1 minuut ~ 99 minuten)
4 "SLEEP" zal verschijnen.
5 Het toestel schakelt automatisch standby nadat de
ingestelde tijd is verstreken. Het volume zal 1 minuut
voor de inslaaptimer afgelopen is, worden verlaagd.
Controleren van de resterende slaaptijd:
1 Druk wanneer "SLEEP" wordt getoond op de toets
SLEEP.
Annuleren van de inslaaptimer:
Druk op de ON/STAND-BY toets terwijl "SLEEP" wordt
getoond. Ga als volgt te werk om de inslaaptimer te
annuleren zonder het systeem standby te schakelen.
2 Druk binnen 10 seconden op de
1 Druk wanneer "SLEEP" wordt getoond op de toets
3 Druk binnen 10 seconden op de
2 Druk de "0" toets twee keer binnen 5 seconden tot
of
toets om
"Once" of "Daily" te kiezen en druk op de ENTER toets.
of
toets om
"Timer Call" te kiezen en druk op de ENTER toets.
SLEEP.
"SLEEP 00" verschijnt.
Annuleren van de timer wordt gecontroleerd:
1 Schakel de stroom in en houd de CLOCK/TIMER-toets
■
ingedrukt.
2 Druk binnen 10 seconden op de
of
toets om
"Once" of "Daily" te kiezen en druk op de ENTER toets.
3 Druk binnen 10 seconden op de
of
toets om
"Timer Off" te kiezen en druk op de ENTER toets. De
timer wordt geannuleerd (de gemaakte instellingen
worden echter niet gewist).
Opnieuw
gebruiken
van
de
vastgelegde
timerinstelling:
De gemaakte timerinstelling blijft in het geheugen
vastgelegd. Voer de volgende handelingen uit om dezelfde
instelling opnieuw te gebruiken.
In slaap vallen en timerweergave:
U kunt bijvoorbeeld met het geluid van de radio in slaap
vallen en de volgende ochtend door een CD gewekt
worden.
1 Stel de slaaptijd in (zie hierboven, stappen 1 - 5).
2 Stel de timer voor het afspelen in, terwijl de inslaaptimer
is ingesteld (stappen 2 - 9, bladzijde 18).
Verbeteren van
uw systeem
1 Schakel de stroom in en houd de CLOCK/TIMER-toets
ingedrukt.
2 Druk binnen 10 seconden op de
of
toets om
"Once" of "Daily" te kiezen en druk op de ENTER toets.
3 Druk binnen 10 seconden op de
of
toets om
"Timer On" te kiezen en druk op de ENTER toets.
4 Druk op de ON/STAND-BY toets als u het toestel in de
Standby-stand wilt zetten.
N-19
10/5/18
06_XL-HF200PH_NL.fm
Gebruik van de timer en de inslaaptimer
samen
Instelling van de timergestuurde weergave
1-99 minuten
Automatische uitschakeling
inslaaptimer
Stoptijd
Gewenste tijd
Starttijd van de timergestuurde weergave
Verbeteren van uw systeem
Tabel probleemoplossing
Het aansluitsnoer wordt niet meegeleverd. U dient een in
de handel verkrijgbaar snoer zoals hieronder afgebeeld
aan te schaffen.
Veel vermeende problemen kunnen door de gebruiker zelf
worden opgelost, zonder een reparateur in te schakelen.
Als er iets mis lijkt met dit product, dient u eerst de
onderstaande punten te controleren voor u contact opneemt
met uw erkende SHARP dealer of servicecentrum.
■
Algemeen
Symptoom
Mogelijke oorzaak
● De juiste tijd is ● Is er een stroomstoring geweest?
niet voor de
Stel de klok opnieuw in. (zie
klok ingesteld.
bladzijde 6)
● Het toestel
reageert niet
na een druk
op een toets.
● Zet het toestel in de standbystand en zet het vervolgens weer
aan.
● Als het toestel nog steeds niet
naar behoren functioneert, dient u
het te resetten. (zie bladzijde 21)
● Geen geluid.
● Staat het volumeniveau op
"Min"?
● Is de hoofdtelefoon aangesloten?
● Sluiten de luidsprekersnoeren
kort?
Draagbaar audiosysteem,
enz.
Audiokabel (niet meegeleverd)
■
Luisteren naar de weergave van een
draagbaar audiosysteem, enz.
■
1 Sluit met behulp van een verbindingskabel de Portable
Audio Player, enz. aan op AUDIO IN. Bij gebruik van
video-apparatuur, dient u de audio uitgangsaansluiting
op dit toestel aan te sluiten en de video uitgangsaansluiting op een televisie.
2 Druk op de ON/STAND-BY toets om de spanning in te
schakelen.
3 Druk herhaaldelijk op de AUDIO/LINE (INPUT)-toets
van de afstandsbediening of op de FUNCTION-toets
van het hoofdtoestel om de AUDIO IN-functie te kiezen.
4 Laat de aangesloten apparatuur weergeven. Als het
volumeniveau van de aangesloten apparatuur te hoog
is, kan het geluid vervormd klinken. Als dat zich
voordoet, zet dan het volume van de aangesloten
apparatuur lager. Als het volumeniveau te laag is, zet
het volume van de aangesloten apparatuur dan hoger.
Opmerking:
Plaats om storing te voorkomen het toestel uit de buurt van
de TV.
■
Symptoom
● Zit de disc misschien
ondersteboven in het
toestel?
● Voldoet de disc aan de
standaarden?
● Is de disc vervormd of
bekrast?
● Het weergegeven
geluid slaat over
of stopt middenin
een fragment.
● Is het toestel onderhevig aan
trillingen?
● Is de disc erg vuil?
● Heeft zich wellicht condens
gevormd binnenin het
toestel?
■
Afstandsbediening
Symptoom
Mogelijke oorzaak
● De
afstandsbediening
werkt niet.
● Zit de stekker van het toestel
in het stopcontact?
● Zijn de batterijen met de
polen in de juiste richting
ingezet?
● Zijn de batterijen leeg?
● Is de afstand of de hoek
verkeerd?
● Valt er sterk licht op de
sensor voor de
afstandsbediening?
■
Tuner
Symptoom
Mogelijke oorzaak
● De tuner
produceert
continu rare
geluiden.
● Staat het toestel dicht bij een TV of
computer?
● Is de FM-antenne of AMringantenne juist geplaatst? Plaats
de antenne verder uit de buurt van
het netsnoer indien te dicht bij
elkaar.
N-20
06_XL-HF200PH_NL.fm
Mogelijke oorzaak
● Terugspelen start
niet.
● De weergave
stopt halverwege
of verloopt niet
naar behoren.
Hoofdtelefoon
● Draai het volume niet op volle sterkte, wanneer u het
apparaat inschakelt en luister naar muziek bij matige
geluidsniveaus. Excessieve geluidsdruk uit oor- en
hoofdtelefoons kan gehoorverlies veroorzaken.
● Zet het volume laag voor u de hoofdtelefoon aansluit of
uit het toestel haalt.
● Let er op dat de gebruikte hoofdtelefoon een 3,5 mm
diameter stekker heeft en een impedantie tussen de 16
en 50 Ohm. De aanbevolen impedantie is 32 Ohm.
● Door een hoofdtelefoon aan te sluiten, worden de
luidsprekers automatisch uitgeschakeld. Stel het
volume in met de VOLUME regelaar.
10/5/18
CD-speler
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tabel probleemoplossing (vervolg)
■
Symptoom
● Apparaat kan niet
worden
gedetecteerd.
● Terugspelen start
niet.
● De verkeerde tijd
wordt
weergegeven.
● De verkeerde
bestandsnaam
wordt
weergegeven.
■
Mogelijke oorzaak
● Is er een MP3/WMA bestand
beschikbaar?
● Is het apparaat correct verbonden?
● Is het een MTP apparaat?
● Bevat het apparaat alleen AAC
bestanden?
● Is het een auteursrechtelijk
beschermd WMA bestand?
● Is het een ongeschikt MP3-bestand?
● Wordt een bestand met variabele
bitsnelheid weergegeven?
● Is de naam in Chinese of Japanse
letters geschreven?
Opmerking:
Indien geen van de handelingen het toestel weer herstelt, moet u het
gehele geheugen terugstellen.
■
● De iPod of iPhone
wordt niet
opgeladen.
● "This accessory is
not made to work
with iPhone" of "This
accessory is not
supported by
iPhone" verschijnt op
het scherm van de
iPhone.
1 Druk op de ON/STAND-BY toets als u het toestel in de Standbystand wilt zetten.
2 Houd de OPEN/CLOSE toets ingedrukt en druk tegelijkertijd op
de ON/STAND-BY toets totdat "Clear All" verschijnt.
Mogelijke oorzaak
● De iPod of iPhone speelt niet.
● De iPod of iPhone is niet correct
aan het apparaat aangesloten.
● Zit de stekker van het toestel in het
stopcontact?
● De videokabel is niet correct
aangesloten.
● De keuze voor de TV/monitoringang is niet correct ingesteld.
● De iPod TV uit functie is nog niet
ingesteld naar uitvoer video.
● De iPod of iPhone maakt niet
volledig contact met de aansluiting.
● U gebruikt een iPod (3e generatie).
● De iPod of iPhone is niet
ondersteund. Zie pagina 7 voor
compatibele modellen.
● De batterij van de iPhone is bijna
leeg. Laad de iPhone op.
● iPhone is niet keurig gedokt.
Condensatie
Door plotselinge temperatuurverschillen en opslag of gebruik in een
zeer vochtige ruimte wordt condens in het toestel (CD-pickup, enz.)
of op de zender van de afstandsbediening gevormd. Condensatie
kan storingen in de functie van het apparaat veroorzaken. U moet in
geval van condensvorming de stroom ingeschakeld laten zonder een
CD geplaatst en wachten totdat normale weergave weer mogelijk is
(ongeveer 1 uur). Veeg condens met een zachte doek van de zender
van de afstandsbediening alvorens deze voor bediening te
gebruiken.
■
Terugzetten fabrieksinstellingen, het
gehele geheugen wissen
iPod en iPhone
Symptoom
● Er is geen geluid te
horen.
Op de TV/monitor
verschijnt geen
beeld.
■
Als zich een dergelijk probleem voordoet, dient u het volgende
te doen:
1 Zet het toestel uit (standby) en vervolgens weer aan.
2 Indien het toestel bij het vorige proces niet teruggezet is, trek de
stekker van het toestel dan uit het stopcontact en steek hem weer
erin, en schakel dan het toestel weer aan.
USB
Als er zich een probleem voordoet
Wanneer dit product wordt blootgesteld aan sterke invloeden van
buitenaf (mechanische schokken, abnormale statische elektriciteit,
abnormale netspanning als gevolg van blikseminslag, enz.) of
wanneer het toestel onjuist bediend wordt, is het mogelijk dat er
storingen optreden.
Let op:
Deze handeling wist alle in het geheugen opgeslagen gegevens,
inclusief de klok-en timer-instellingen, voorkeuzezenders en CD
programma's.
■
■
06_XL-HF200PH_NL.fm
Zorg voor uw CD's
Compact Discs zijn redelijk duurzaam, maar door vuil op het
oppervlak van het schijfje kan er een afleesfout ontstaan. Volg de
onderstaande richtlijnen zodat u maximaal kunt profiteren van uw CD
collectie en uw speler.
● Schrijf niet op het schijfje, vooral niet op de kant zonder label,
waar het signaal op staat. Maak geen markering van enigerlei
soort op dit oppervlak.
● Stel de CD's niet bloot aan overmatige warmte of vochtigheid, of
aan direct zonlicht.
● Pak een CD altijd vast aan de rand, en nooit aan het
plaatoppervlak. Vingerafdrukken, vuil of water op de CD kan
storingen bij het aflezen van de CD-signalen veroorzaken. Als
een CD vuil is en daardoor niet goed speelt, maak deze dan
schoon door met een zachte, droge doek van het middenpunt uit
naar de rand toe te vegen.
NEE
JA
Juist
Onderhoud
■
Reinigen van de behuizing
Neem de behuizing van tijd tot tijd af met een zachte doek en een
slap sopje en wrijf na met een droge doek.
Let op:
● Gebruik geen chemische middelen voor het reinigen (benzine,
verfverdunner enz.). Hierdoor kan de behuizing beschadigd
raken.
● Probeer in geen geval het binnenwerk van het toestel te smeren.
Dit kan storingen veroorzaken.
N-21
10/5/26
Voor u het toestel verplaatst
Verwijder de iPod, het USB-geheugenapparaat en de disc uit het
toestel. Schakel het apparaat dan in de standby-modus. Wanneer u
het toestel draagt met de iPod in de dock of een USBgeheugenapparaat of disc geplaatst, zou het toestel beschadigd
kunnen raken.
Technische gegevens
SHARP behoudt zich het recht voor om het ontwerp en de
technische gegevens aan te passen terwille van
productverbeteringen zonder mededeling vooraf. De
waarden gegeven in het gedeelte "Technische gegevens"
zijn gebaseerd op een gemiddeld model van de
productielijn. Er kunnen echter lichte afwijkingen bestaan
per individueel toestel.
■
■
Compatibel
bestand
Compatibele
bitsnelheid
Overige
Algemeen
Voedingsbron
Wisselstroom 220 - 240 V ~
50/60 Hz
Stroomverbruik
Stroom ingeschakeld: 40 W
Stroom standby: 0,4 W (*)
Afmetingen
Breedte: 215 mm
Hoogte: 90 mm
Diepte: 300 mm
Gewicht
4,0 kg
( * ) Deze waarde voor het stroomverbruik wordt verkregen
wanneer de demonstratiefunctie is uitgeschakeld en het
toestel standby staat. Raadpleeg bladzijde 4 voor het
uitschakelen van de demonstratiefunctie.
■
USB-ontvanger
interface
Ondersteuning
bestands-systeem
Versterker
Uitgangsvermogen
PMPO: 200 W
MPO: 100 W (50 W + 50 W)
(10% T.H.D.)
RMS: 100 W (50 W + 50 W)
(10% T.H.D.)
RMS: 66 W (33 W + 33 W)
(1% T.H.D.)
Uitgangsaansluitingen
Ingangsaansluitingen
■
Luidsprekers: 4 Ohm
20Hz - 20kHz
Subwoofer voor-uitgang
(audiosignaal):
200 mV/10 kOhm bij 70 Hz
Video-uitgang: 1 Vp-p
Hoofdtelefoon: 16 Ohm
(aanbevolen: 32 Ohm)
Audio In (audiosignaal):
500 mV/47 kOhm
Lijn in (analoge invoer):
500 mV/47 kOhm
CD-speler
Type
Multi CD-speler voor één disc
Signaalaflezing
Geen contact makende, 3-straals
halfgeleider laser leeskop
D/A Omzetter
Multi bit D/A omzetter
Frequentiebereik
20 - 20.000 Hz
Dynamisch bereik
90 dB (1 kHz)
■
06_XL-HF200PH_NL.fm
● Werkt met USB 1.1 (Volledige
snelheid)/2.0
Massapslagklasse
● Ondersteunt alleen Bulk en
CBI protocol.
● MPEG 1 Laag 3
● WMA (Niet DRM)
● MP3 (32 ~ 320 kbps)
● WMA (64 ~ 160 kbps)
● Maximale totale aantal MP3/
WMA bestanden is 1024.
● Maximale totale aantal
mappen is 255 INCLUSIEF
rootindex.
● De ID3TAG informatie die
ondersteunt wordt zijn alleen
TITLE, ARTIST en ALBUM.
● Ondersteuning ID3TAG versie
1 en versie 2.
● Ondersteuning USB
apparaten met Microsoft
Windows/DOS/FAT 12/FAT
16/FAT 32.
● 2 kbyte bloklengte voor sector.
Tuner
Frequentiebereik
FM: 87,5 - 108 MHz
AM: 522 - 1.620 kHz
Vooringesteld
40 (FM en AM station)
■
Luidspreker
Type
2-weg type luidsprekersysteem
2,5 cm Kolkoepel-Hoogweergever
12 cm woofer
Maximum
100 W
ingangsvermogen
Opgegeven
50 W
ingangsvermogen
Impedantie
4 Ohm
Afmetingen
Breedte: 148 mm
Hoogte: 260 mm
Diepte: 203,5 mm
Gewicht
2,5 kg/per stuk
N-22
10/5/18
USB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Download PDF