Sagem | MY 304X | MY 302X MY 304X - Instructions Manuals

251108563.qxd
19/12/01
9:51
Page 1
NEDERLANDS
MY 302X
MY 304X
1
IN HET KORT ...
Het toetsenbord vergrendelen en
ontgrendelen van het stand-by scherm
Inschakelen
Druk op
Druk op
.
* en vervolgens op OK.
Opnieuw bellen van het vorige nummer
Bellen
Druk tweemaal op
Toets het nummer in en druk vervolgens op
.
Beantwoorden
Druk op
Een nummer invoeren in het telefoonboek
Voer het nummer in en druk op OK.
Verbinding tot stand brengen vanuit het
telefoonboek
.
op naam: voer de eerste letter van de naam
in, loop door de lijst om de persoon te vinden
die u wenst te bellen en druk vervolgens op
Ophangen
Druk op
.
.
om te bellen.
Uitschakelen
Druk op
Als u het positienummer kent van een bepaald
nummer het telefoonboek, dan kunt u dat
bellen door de positie in te typen, gevolgd
door .
(lang drukken)
*
✄
Handsfree
Om te communiceren, drukt u op
my-304X-nl-00.p65
1
.
Kort overzicht van de functies
21/12/2001, 12:57
2
Menu’s
Toegang met behulp van
Valideren met behulp van OK
of
Navigeren met behulp van
Afsluiten of terugkeren naar het
vorige menu met C
en
Diensten
Spelletjes
Accessoires
Telefoonboek
Tekstberichten
Beveiliging
Oproepinstellingen
Bediening
Belsignaal en pieptonen
my-304X-nl-00.p65
2
✄
De menu’s in het kort
21/12/2001, 12:57
3
U hebt zojuist een mobiele telefoon gekocht en wij
feliciteren u met deze keuze.
Met uw mobiele telefoon kunt u, afhankelijk van de
“roaming”-overeenkomsten tussen de operators, op
verschillende internationale netwerken bellen.
Deze mobiele telefoon voldoet aan de Europese
normen. Als u uw toestel effectief en optimaal wilt
gebruiken, raden wij u aan deze handleiding zorgvuldig
te lezen.
WAARSCHUWING
Afhankelijk van de configuratie van de netwerken en
daarmee samenhangende abonnementen kunnen
bepaalde functies niet beschikbaar zijn (aangeduid
met *).
Indien u een niet-functionerende SIM- Compatibiliteit van
kaart inzet, wordt dit gesignaleerd op de SIM-kaart
het moment dat u de spanning van uw
Uw telefoon is alleen
telefoon inschakelt. Wend u in geval
te gebruiken met de
van problemen tot de operator.
SIM 3V kaarten.
SAGEM is een handelsmerk van SAGEM SA.
AT is een handelsmerk van Hayes Microcomputer Products, Inc.
Hayes is een door Hayes Microcomputer Products, Inc. gedeponeerd
handelsmerk.
T9™ Text Input is een gedeponeerd handelsmerk van ©Tegic Communications Inc.
T9 is beschermd door een of meerdere van de volgende USA octrooien:
5,818,437,5,953,541, 5,187,480, 5,945,928, 6,011,554 en verdere octrooien zijn
aangevraagd op wereldniveau.
my-304X-nl-00.p65
3
WOORDENLIJST
Uitgaande oproep Een oproep die vanuit uw telefoon
plaatsvindt.
Inkomende oproep Een oproep die naar uw telefoon
plaatsvindt.
SIM-kaart
De kaart die uw abonnement bevat en
de toegangsrechten tot diensten. Het
afneembare deel is de “micro-SIM”.
PIN
Uw persoonlijke identificatienummer
waarmee u uw SIM-kaart kunt
gebruiken.
PIN2
Het tweede persoonlijke
identificatienummer voor uw SIM-kaart,
waarmee u toegang krijgt tot bepaalde
functies (*).
Toestelcode
De toestelcode is een geheim
identificatienummer dat bedoeld is om
uw toestel ingeval van diefstal te
beschermen.
IMEI
Het identificatienummer van uw
toestel.
SMS
Short Message Service: verzenden
en ontvangen van tekstberichten,
symbolen, screensavers en
melodieën.
21/12/2001, 12:57
4
1. Presentatie van de telefoon ................................... 6
6. Gebruiksaanwijzing SMS-berichten ..................... 25
1.1 Het frontje verwisselen ....................................... 9
6.1 Ontvangen van een SMS ............................... 25
6.2 Bewerken van een SMS met behulp van
Easy Message T9™ ........................................ 29
6.3 Bewerkte berichten ........................................... 31
2. Ingebruikname ..................................................... 10
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
Informatie op de SIM-kaart ............................... 10
Installatie van de SIM-kaart en de batterij ......... 11
Opladen van de batterij ..................................... 12
Inschakelen /uitschakelen, opstarten ................ 13
Toegang tot de menu’s .................................. 14
Karakters wissen .............................................. 14
3. Eerste verbinding – Handsfree modus ............... 15
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
Iemand bellen ................................................. 15
Aannemen van een gesprek .......................... 16
Volumeregeling ................................................. 16
Handsfree modus ........................................... 16
Einde verbinding ............................................... 16
4. Menulijst .............................................................. 17
5. Gebruiksaanwijzing telefoonboek ........................ 20
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
Capaciteit en weergave telefoonboek ............... 20
Opslaan van een nummer ................................ 20
Een nummer verwijderen .................................. 21
Oproepgroepen ................................................ 21
Sorteren ............................................................ 23
Een kort bericht naar een opgeslagen
nummer zenden ................................................ 23
5.7 Beschikbare ruimte in het telefoonboek ............ 23
5.8 Weergeven van persoonlijke nummers ............ 23
5.9 Een opgeslagen nummer bellen ....................... 23
7. Gebruiksaanwijzing belmogelijkheden ................ 32
7.1 Oproepen doorsturen ....................................... 32
7.2 Lijst van laatse nummers bekijken .................... 34
7.3 Controleren van gespreksduur en
gesprekskosten ................................................ 34
7.4 Nummerweergave ............................................ 34
7.5 Wisselgesprekken ............................................ 35
7.6 Configureren van automatisch opnieuw bellen . 36
7.7 Programmeren van uw voicemailbox ................ 36
7.8 Verspreiden van plaatselijke informatie ............. 36
7.9 De Internationale «+» code ............................... 36
7.10 Oproepen ‘in de wacht zetten’ ......................... 36
7.11 Multi-conferentie (*) ......................................... 37
8. Instellen van het belsignaal en de triller .............. 38
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
Volume en type belsignaal kiezen ................ 38
Lijst van oproepgroepen ................................... 39
Personaliseren van het belsignaal ............... 39
Instellen van de triller .................................... 40
Selecteren van de stille modus ......................... 40
Instellen van de pieptonen ................................ 40
DTMF-tonen ..................................................... 41
Inhoud
my-304X-nl-00.p65
4
21/12/2001, 12:57
5
9. Aanpassen van uw toestel .................................. 42
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
Uw toestel personaliseren ................................ 42
Kiezen van de display-taal ............................ 44
Kiezen van het type antwoord ........................... 44
Kiezen van het netwerk .................................... 45
De tijd en de datum instellen ........................ 46
Instellen van het schermcontrast ...................... 46
Omrekenen valuta ............................................ 46
12.WAP Mobile functie ............................................. 54
13.Beschikbare accessoires ..................................... 57
14.Onderhoud ........................................................... 58
15.Aanbevelingen ..................................................... 59
Antwoord op uw vragen ............................................ 62
10.Gebruiksaanwijzing beveiligingsfuncties van
uw toestel ............................................................ 47
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
Vergrendelen van het toetsenbord .................. 47
Veranderen van de PIN-code .......................... 47
Veranderen van de PIN2 code (*) .................... 48
Veranderen van de toestelcode ....................... 48
Veranderen van het gebruikerswachtwoord (*) 49
Beperken van inkomende oproepen (*) ........... 49
Beperken uitgaande oproepen (*) ................... 50
Opzetten van het vaste (Fixed Dialing)
telefoonboek (*) ............................................... 50
10.9 Kostenbewaking (*) ......................................... 50
11. Andere functies - Spelletjes ................................ 51
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
Rekenmachine ................................................ 51
Instellen van de wekker ................................... 52
Instellen van de timer ...................................... 52
Uw toestel geschikt maken voor een carkit ..... 52
Data-parameters ............................................. 53
Spelletjes ........................................................ 53
Inhoud
my-304X-nl-00.p65
5
21/12/2001, 12:57
6
Antenne
Indicatorlampje
Oortelefoon/luidspreker
Toegangstoets tot het Mobiele
Internet
High-definition grafisch scherm
Programmeerbare toets
@
Programmeerbare toets
(afhankelijk van het model)
Pijltjestoets
Bediening/Oproep
Activeren van handsfree
Stop/Einde gesprek
Correctie
Valideren
Microfoon
LET OP!
Zorg dat u tijdens een gesprek uw hand niet
voor de microfoon houdt
Pijltjestoets
Aansluitpunt voor opladen batterij
en accessoires
1. Presentatie van de telefoon
my-304X-nl-01.p65
6
21/12/2001, 12:57
7
Functietoetsen
Alfanumerieke toetsen
Stop - Oproep weigeren - Ophangen
Start - Nummer draaien - Oproep
ontvangen - Handsfree modus
C
Kort drukken: Terug naar vorig menu Karakter wissen
Lang drukken: Verlaten van menumodus - Volledig wissen van invoer
OK
Valideren
Toetsen voor
- Programmeerbare toetsen voor
rechtstreekse toegang tot de door u
gekozen functies (afhankelijk van het
model)
- Instelling van de geluidssterkte
tijdens een gesprek ( toets: zachter;
toets: luider)
- Contextuele actie
@
Toegangstoets tot het Mobiele Internet
en
Toegang tot menu’s en menu’s
doorlopen.
Er zijn 12 alfanumerieke toetsen: 0 tot en
met 9, en #.
*
Om een letter in te voeren, houdt u de
desbetreffende toets ingedrukt, het cijfer en
de letters verschijnen achtereenvolgens op
het scherm; laat de toets los zodra de
gewenste letter verschijnt.
Letters met accenttekens kunt u invoeren
door langere tijd ingedrukt te houden nadat
* zonder accentteken hebt
u de letter
ingevoerd.
Leestekens en speciale symbolen kunt u
invoeren door de # toets langere tijd
ingedrukt te houden.
Toets 1
Met een aanhoudende druk op toets 1 komt
u (afhankelijk van het model) in de voice
mail.
1. Presentatie van de telefoon
my-304X-nl-01.p65
7
21/12/2001, 12:57
8
Display
Dankzij de high-definition grafische scherm zijn de
berichten die u helpen bij het gebruik van uw toestel
gemakkelijk te lezen. Diverse symbolen informeren u
over de status van de functies.
Aanduiding batterijstatus (zwart =
batterij vol, wit = batterij leeg)
Aanduiding van de sterkte van het
ontvangen netwerksignaal (maximum
sterkte: 5 streepjes)
De letter R duidt aan dat het
gevonden netwerk niet overeenstemt
met het abonnement
Als het symbool knippert, zoekt de
telefoon een netwerk
Ontvangst van SMS en
aanwezigheid van ongelezen
SMS;
Knippert: SMS geheugen vol
Spraakberichten aanwezig
Met de drie bovenste toetsen kunt u de functies
onderin de display bevestigen.
Bijvoorbeeld:
Valideren Door het indrukken van
valideert u de huidige functie.
Handsfree luidspreker geactiveerd
Gesprek gaande
Oproepen permanent doorsturen
Stille modus
1. Presentatie van de telefoon
my-304X-nl-01.p65
8
21/12/2001, 12:57
9
Verwijder het frontje terwijl u zo nodig de
bevestigingslipjes (·) spreidt door er op te
drukken, bijvoorbeeld met een balpen.
1.1 Het frontje verwisselen
Schakel de telefoon uit.
Verwijder de achterklep en de batterij (zie
pagina 11).
Houd de telefoon vast met de voorkant
omlaag en de antenne tegen u aan
gedrukt.
Maak het frontje los door de
bevestigingslipjes naar buiten te drukken
(➊)
1
1
1
2
1
2
Plaats het toetsenbord in het nieuwe
frontje.
Breng de telefoon en het nieuwe frontje
weer op zijn plaats zoals hieronder
afgebeeld.
1
2
Breng de batterij en de achterklep weer op
hun plaats.
1. Presentatie van de telefoon
my-304X-nl-01.p65
9
21/12/2001, 12:57
10
2.1 Informatie op de SIM-kaart
Om uw mobiele telefoon te
gebruiken, beschikt u over een
kleine kaart die een SIM-kaart wordt
genoemd. Deze kaart bevat alle
informatie die nodig is voor het
netwerk en andere informatie die
gebruikersgebonden is en die u kunt
wijzigen:
• geheime codes (PIN-code(s) –
Personal Identification Number),
• telefoonnummers,
• SMS-berichten,
• werking van operatordiensten.
2. Ingebruikname
PIN-code
SIM-kaart
U moet deze kaart
zorgvuldig gebruiken
en bewaren, zodat
ze niet beschadigd
raakt door krassen
en niet verbogen
raakt. Bij verlies van
uw SIM-kaart moet u
onmiddellijk uw
operator of uw
Service Provider op
de hoogte brengen.
Opmerking: Houd de
SIM-kaart buiten het
bereik van kleine
kinderen.
Dit is de persoonlijke code van uw SIMkaart. Uw telefoon kan u bij inschakeling
verzoeken uw PIN-code in te voeren.
Geef de code van 4 tot 8 cijfers die u van
uw operator hebt ontvangen.
Veiligheidshalve zijn deze cijfers niet te
zien op het scherm.
Druk op # of OK of
om te valideren.
2. Ingebruikname
my-304X-nl-02.p65
10
21/12/2001, 12:58
11
PIN2-code (*)
Let op
Indien u een tweede code van uw
operator hebt ontvangen, dient deze
voor beveiliging van de toegang tot
bepaalde functies.
Indien u drie keer na
elkaar een
verkeerde PIN-code
invoert, wordt de
kaart geblokkeerd.
Om de kaart te
deblokkeren, moet u
contact opnemen
met de organisatie
waar u de kaart hebt
gekocht. Daar zal
men u vertellen wat
u moet doen.
Als uw SIM-kaart
definitief
geblokkeerd is, moet
u contact opnemen
met uw operator of
uw Service Provider
om een nieuwe kaart
aan te vragen.
PUK-code
Als drie keer achter elkaar een
verkeerde PIN-code wordt
ingevoerd, wordt uw SIM-kaart
geblokkeerd. In dat geval moet u:
- **05* intoetsen
- de door uw operator verstrekte
PUK-code (Personal Unblocking
Key) intoetsen en bevestigen
- uw PIN-code intoetsen en
bevestigen
- opnieuw uw PIN-code intoetsen
en bevestigen.
Na 5 of 10 (afhankelijk van het SIM-kaart)
vruchteloze pogingen wordt uw SIM-kaart
definitief vergrendeld. U moet nu contact
opnemen met uw operator om een nieuwe
kaart te krijgen.
Ga op dezelfde manier te werk (waarbij u
052 intoetst) in het geval van de PIN 2 code
(PUK 2 code).
my-304X-nl-02.p65
11
2.2 Installatie van de SIM-kaart en de
batterij
Schakel uw toestel uit. Koppel de batterijlader
los.
De SIM-kaart wordt aangebracht
onder de batterij van het toestel.
Keer uw telefoon om en verwijder
de achterklep. Om dit te doen
drukt u op de bovenkant en
schuift de klep open.
Schuif de kaart onder de
sluitplaat totdat hij niet verder
kan, met de goudkleurige secties
naar het toestel gericht en met
de afgesneden hoek in de
richting die op het toestel staat
afgebeeld.
Zet de batterij in door eerst het
bovenste gedeelte op zijn plaats
te brengen.
Breng de achterklep weer op zijn
plaats en schuif hem dicht tot hij
vastklikt.
1
2. Ingebruikname
21/12/2001, 12:58
S
2
12
LET OP
2.3 Opladen van de batterij
Uw mobiele telefoon wordt gevoed door een
oplaadbare batterij. Een nieuwe batterij moet
minstens gedurende 4 uur worden opgeladen
voordat u ze voor het eerst gebruikt. Nadat de
telefoon een tijdje is gebruikt en een aantal
keer opgeladen, bereikt hij zijn maximale
capaciteit.
Zodra uw batterij ontladen is, meldt de telefoon
dit op het display en schakelt hij zichzelf uit.
Om uw batterij op te laden:
Sluit de lader aan op een
stopcontact.
Steek het uiteinde van het snoer
in de connector.
De telefoon gaat laden en de laadindicator
van de batterij geeft aan dat de batterij
opgeladen wordt.
Het opladen stopt uit zichzelf.
Koppel het snoer los.
Het is mogelijk dat de batterij tijdens het
opladen enigszins warm aanvoelt. Dit is
volkomen normaal.
;y
Er bestaat ontploffingsgevaar als de
batterij niet goed vervangen is of als deze
aan vuur wordt blootgesteld.
Niet kortsluiten.
De batterij bevat geen onderdelen die u
kunt vervangen.
Probeer nooit de batterij open te maken.
Gebruik uitsluitend de in de catalogus van
de fabrikant vermelde opladers en
batterijen.
Gebruikte batterijen moeten worden
ingeleverd op de hiertoe bestemde
inzamelpunten.
Aanbevolen wordt de batterij te
verwijderen wanneer u uw telefoon
gedurende langere tijd niet gebruikt.
2. Ingebruikname
my-304X-nl-02.p65
12
21/12/2001, 12:58
13
2.4 Inschakelen /uitschakelen,
opstarten
Een netwerk zoeken
Om uw eerste verbinding tot stand
te brengen:
Controle PIN-code
Druk op
om uw telefoon in te
schakelen.
Indien de toegang tot de SIMkaart wordt beschermd door een
geheime code, zal het toestel u
verzoeken om uw PIN-code in te
voeren.
Voer de code van 4 tot 8 cijfers
in die u gelijktijdig met uw SIMkaart heeft ontvangen.
Veiligheidshalve zijn deze cijfers
niet te zien op het scherm.
Druk op # of OK of
om te
valideren.
Als uw toestel laat
weten dat de SIMkaart niet aanwezig
is, moet u op
drukken (lang
drukken) om uw
toestel uit te
schakelen.
Controleer of uw
SIM-kaart correct is
geplaatst.
Uw telefoon zoekt vervolgens naar
een netwerk waarmee hij een
verbinding tot stand kan brengen:
Indien hij een netwerk vindt,
toont hij de naam daarvan op het
scherm en gaat het
indicatorlampje groen knipperen.
U kunt nu een oproep doen of een
oproep ontvangen.
• Als de letter R verschijnt samen
met de naam van een netwerk,
kunnen oproepen gedaan
worden en knippert het lampje
groen.
• Als de letter R verschijnt zonder
de naam van een netwerk, zijn
alleen noodoproepen mogelijk
(politie, ambulance, brandweer).
• Als het pictogram knippert,
blijft de telefoon doorlopend
zoeken. Er is geen netwerk
beschikbaar.
Netwerkindicator
Met de niveauindicator van de
signaalontvangst
wordt de
ontvangstkwaliteit
aangegeven.
Wanneer er minder
dan drie streepjes te
zien zijn, moet u
naar een betere
ontvangst zoeken
om de verbinding
onder goede
omstandigheden tot
stand te brengen.
2. Ingebruikname
my-304X-nl-02.p65
13
21/12/2001, 12:58
14
Einde verbinding
2.6 Karakters wissen
Houd de
toets ingedrukt totdat het
eindbericht verschijnt.
Laat de toets los, het toestel schakelt uit.
2.5 Toegang tot de menu’s
Met de menufuncties kunt u de diverse
functies van uw toestel verifiëren of
aanpassen aan uw wensen.
Druk op de pijltjestoets
of
om
toegang tot de menu’s te verkrijgen.
Doorloop de menu’s met behulp van de
pijltjestoetsen en druk vervolgens
Directe toegang
op OK om toegang tot het
geselecteerde menu te verkrijgen. tot de menu’s
Iedere keer dat u een handeling Om direct toegang
wilt valideren, drukt u op OK.
te krijgen tot een
Om een handeling af te breken, menu drukt u op
en voert u
drukt u op C.
vervolgens het
Om de menu-modus te verlaten nummer van het
drukt u op C en houdt u deze
geselecteerde menu
toets enige tijd ingedrukt.
in.
U kunt een verkeerde invoer als volgt
wissen:
Druk kort op C om het laatste teken te
wissen.
Wanneer u deze toets langer ingedrukt
houdt, verwijdert u het vorige woord.
2. Ingebruikname
my-304X-nl-02.p65
14
21/12/2001, 12:58
15
3.1 Iemand bellen
Als uw telefoon een netwerk
weergeeft:
Toets het nummer in.
3. Eerste verbinding –
Handsfree modus
Internationaal
bellen
Druk op 0 (lang
drukken) om + op
uw scherm te krijgen
en voer vervolgens
zonder te wachten
op een beltoon het
landnummer in. Voer
daarna het nummer
in dat u wilt bellen.
Druk op .
Gedurende de oproep knippert
op het scherm. Geluidstonen
geven aan wanneer er verbinding
tot stand is gebracht.
Hulpdiensten
Wacht tot de door u gebelde
Afhankelijk van de
persoon antwoordt. U kunt nu
operator kunt u met
met elkaar praten.
Om het internationale alarm-nummer te
bellen, voert u 112 in en drukt u vervolgens
op .
De nummers van hulpdiensten kunnen per
land verschillen.
of zonder SIM-kaart
of wanneer het
toetsenbord is
vergrendeld contact
opnemen met
hulpdiensten. Het is
voldoende dat u zich
in een zone bevindt
die door het netwerk
wordt bediend.
3. Eerste verbinding
my-304X-nl-03.p65
15
21/12/2001, 12:58
16
3.2 Aannemen van een gesprek
Wanneer u een oproep ontvangt:
Druk op . U kunt nu spreken.
Het nummer van uw beller verschijnt, als dit
door het netwerk wordt herkend. Alle
telefoonnummers van inkomende en
uitgaande gesprekken worden geregistreerd
in de lijst van laatst gebruikte nummers.
3.3 Volumeregeling
Tijdens een gesprek kunt u van de
normale modus overschakelen op
de handsfree modus door
simpelweg op een toets te drukken
en omgekeerd.
Druk op .
Alvorens de telefoon aan zijn oor te houden, moet de gebruiker
letten op de instelling van de gewenste geluidssterkte evenals
op de geseleceerde luistermodus, in het bijzonder bij gebruik
van de ingebouwde handsfree modus die in geval van onjuist
gebruik schade zou kunnen veroorzaken.
3.5 Einde verbinding
Tijdens een gesprek kunt u het volume
aanpassen door op of
te drukken.
3.4 Handsfree modus
Op het scherm verschijnt voor de normale
modus en voor de “ handsfree ” modus.
Het lampje knippert rood om aan te duiden dat
de luidspreker actief is.
De “Handsfree”
modus stelt u in
staat om met
meerdere mensen
een gesprek te
volgen en geeft u
meer
bewegingsvrijheid,
bijvoorbeeld voor
het maken van
aantekeningen
tijdens uw gesprek.
Druk op
.
Het einde-gesprek-bericht verschijnt op
het scherm.
3. Eerste verbinding
my-304X-nl-03.p65
16
21/12/2001, 12:58
17
U kunt de presentatie van de menu’s
personaliseren en daarmee het menu
vereenvoudigen (zie “Uw toestel
personaliseren”).
Onderstaande lijst presenteert het menutype
Expert (beperkt tot het derde submenu).
Diensten
Toegang tot het Operator Menu : specifieke diensten
die door de operator worden aangeboden
Telefoonboek
4. Menulijst
Afhankelijk van de model van uw telefoon, van de
configuratie van de netwerken en daarmee
samenhangende abonnementen kunnen bepaalde
functies niet beschikbaar zijn (aangeduid met *).
Tel.boek menu
Sorteer op locatie
Naam toevoegen
oproep groepen
Beschikbaar geheugen
Pers. nummers
Afbreken
Doorlopen van de ingevoerde
namen
Zie bestand
Wijzigen
Wissen
Bellen
Bericht verzenden
Afbreken
4. Menulijst
my-304X-nl-04.p65
17
21/12/2001, 12:59
20
23
18
Tekstberichten
Toegang tot SMS
25
Oproepinstellingen
Oproep doorsturen
Alle spraak oproep.
Alle voorw.Doorschak.
Doorschakeling annul.
Doorstur. indien bez.
Doorsturen;geen antw.
Doorsturen;onbesch.
Gegevens doorsturen
Faxen doorsturen
Oproepen bekijken
Selectie
Gespreksduur en geprekskosten (*)
Meters
Gespreksduur wissen
Kosten
Kosten wissen ?
Duur displayen
Nummers weergeven
Anoniem-modus
Uw nummer
Identiteit bellers
Wisselgesprek
Activering
Deactivering
Status
32
34
34
34
35
Automatisch opnieuw bellen
Voice-mail nummer
Plaatselijke informatie (*)
Netnummer “+” vervangen (*)
Belsignaal & pieptoon
Muziek volume / keuze
Belgroepenlijst
Persoonlijk belsignaal
Aanmaken
Trillen
Alleen triller
Triller en bel
Triller dan bel
Triller niet actief
Stille modus
Pieptonen
Toetsenbordpieptoon
Netw.pieptoon
Lage-batterijpieptoon
Dtmf tonen (*)
18
38
39
39
40
40
40
41
Bediening
Personalisatie
Soorten Menu’s
Energiebesparing
Standby Mode
Begroetingstekst (*)
Prog. toets (*)
4. Menulijst
my-304X-nl-04.p65
36
36
36
36
21/12/2001, 12:59
42
19
Selecteer taal
Automatisch antwoord
Autom.beantw
Neutrale toets
Netwerkselectie
Beschikb. Netwerken
Voorkeurnetwerken
Instellen tijd/datum
Contrast display
Valuta-omzetter
Snelle omwisseling
Wisselkoers
Valuta’s
44
44
45
46
46
46
Beperk uitgaande oproep. (*)
Beperk.uitg.spraak
Beperk.uitg.data
Beperk.uitg.fax.
Beperk.uitg.opr.
Vaste telefoonboek (*)
Kosten (*)
Configureren
Beperken
50
50
Accessoires
Beveiliging
Vergrendeling toetsenbord
PIN-code
Wijzigen
Controleer PIN-code
PIN2-code (*)
Toestelcode
Wijzigen
Controleer toestelcode
Gebr.wachtw. (*)
Beperk. inkom. Oproep. (*)
Beperk.inkom.spraak
Beperk.inkom.dataopr.
Beperk inkom.faxopr.
Beperk all.inkom.opr
47
47
Rekenmachine
Wekker
Timer
Carkit (*)
Parameters gegevens
Spelletjes
48
48
49
49
4. Menulijst
my-304X-nl-04.p65
50
19
21/12/2001, 12:59
51
52
52
52
53
20
5.1 Capaciteit en weergave
telefoonboek
5. Gebruiksaanwijzing
telefoonboek
Noot: het aantal op
de SIM-kaart
opgeslagen
telefoonnummers
varieert al naar
gelang de capaciteit
van de kaart; meer
inlichtingen hierover
kunt u krijgen bij uw
operator.
U kunt regelmatig gebelde
telefoonnummers opslaan:
• op de SIM-kaart
• in het toestel zelf.
De locatie van het telefoonboek
waarin het nummer is opgeslagen wordt
aangegeven door iconen:
Telefoonboek SIM-kaart
Telefoonboek van uw telefoon
Vast telefoonboek van uw SIM-kaart.
5.2 Opslaan van een nummer
Kies Naam toevoegen in het Tel.boek
menu. Valideer met OK.
Voer de naam in (het aantal
geaccepteerde lettertekens hangt af van
de gebruikte SIM-kaart). Valideer.
5. Telefoonboek
my-304X-nl-05.p65
20
21/12/2001, 13:00
21
Voer het nummer in en, indien
noodzakelijk, het netnummer
(maximaal 20 cijfers). Valideer.
U kunt een spatie (aangegeven met
een komma “,”) tussen de cijfers
invoegen door lang te drukken op
of # (met inbegrip van het standby-*
scherm). De cijfers die na een
spatie worden ingevoerd worden
verwerkt in een DTMF-sequentie
(bruikbaar na een nummer).
Kies eventueel de oproepgroep
waaraan u dit nummer wilt
toewijzen.
Afhankelijk van de beschikbare
ruimte kunt u de opslagplaats van
het ingevoerde nummer kiezen:
SIM-kaart of het toestel zelf.
5.3 Een nummer verwijderen
Het is raadzaam om
de nummers in hun
internationale
formaat op te slaan
(+, landcode, en
nummer). U kunt de
ingevoerde
gegevens
controleren en
wijzigen door de
gewenste naam te
selecteren.
Bij het sorteren op
locatie geeft u met
een druk op de
toets opdracht tot
zoeken van de
eerstvolgende vrije
locatie; met een druk
op # keert u terug
naar het begin van
de lijst.
*
De inhoud van een item in het
telefoonboek verwijdert u als volgt:
selecteer de naam met behulp van
de pijltjestoetsen, valideer de naam
met OK, kies Wissen en valideer.
5.4 Oproepgroepen
U kunt de in het telefoonboek opgenomen
personen rangschikken in oproepgroepen.
Aan elke groep kunt u bepaalde kenmerken
toekennen (pictogram, belsignaal, triller).
Een oproepgroep maken
In de telefoon zijn standaard reeds een
aantal groepen gemaakt.
Om de kenmerken hiervan te bekijken roept
u de lijst van groepen op met Telefoonboek/
Tel. boek menu/oproep groepen.
Met behulp van de pijltjestoetsen kiest u een
groep en drukt op OK. U kunt nu de
kenmerken van een groep bekijken of
wijzigen of de groep wissen.
Zo maakt u een nieuwe oproepgroep:
Ga naar het menu Telefoonboek/Tel.
boek menu/oproep groepen/
Groepsmenu.
Kies Groep creëeren.
Toets een naam in en valideer.
5. Telefoonboek
my-304X-nl-05.p65
21
21/12/2001, 13:00
22
Kies met behulp van de pijltjestoetsen een
pictogram en valideer.
Kies een belsignaal en vervolgens een
trillermodus en valideer.
U kunt dit doen op het moment dat u een
nummer in het telefoonboek opslaat of
wanneer u een reeds opgeslagen nummer
wijzigt.
De functie oproepgroepen activeren
Als u wilt dat de kenmerken van de
groepen op elke oproep worden
Als de functie
toegepast gaat u als volgt te werk: oproepgroepen niet
Ga naar Telefoonboek/Tel. boek geactiveerd is, is het
niet mogelijk
menu/oproep groepen/
personen aan
Groepsmenu.
groepen te
Kies Groepen Activeren.
verbinden.
Kruis het vakje aan en valideer.
Opmerking: Op inkomende oproepen van
personen die niet tot een oproepgroep
behoren worden de in het menu Belsignaal
en pieptonen ingestelde parameters
toegepast.
5. Telefoonboek
my-304X-nl-05.p65
22
Beschikbaar geheugen
Om te weten hoeveel groepen u nog kunt
maken:
Ga naar Telefoonboek/Tel. boek menu/
oproep groepen/Groepsmenu.
Kies Beschikbaar geheugen.
Het eerste getal geeft het aantal groepen
op dat u nog kunt maken; het tweede
getal is het maximum aantal groepen.
Een oproepgroep bekijken
Selecteer de groep die u wilt bekijken en
druk op OK.
Kies Groep bekijken. De display toont de
naam, het pictogram en de gekozen
trillermodus van de groep.
Als er personen aan deze groep zijn
de lijst
verbonden kunt u met de toets
met namen oproepen.
Een oproepgroep wijzigen
Selecteer de groep die u wilt wijzigen en
druk op OK.
Kies Aanpassen.
Maak de gewenste wijzigingen.
Valideer met OK.
21/12/2001, 13:00
23
Een oproepgroep verwijderen
Selecteer de groep die u wilt verwijderen
en druk op OK.
Kies Wissen.
Bevestig met OK.
5.5 Sorteren
In het Tel.boek menu kunt u de opgeslagen
nummers sorteren op naam en locatie; in dit
laatste geval staat het aantal vrije locaties
op de lijst aangegeven.
5.6 Een kort bericht naar een
opgeslagen nummer zenden
Selecteer de naam met behulp van de
pijltjestoetsen en bevestig met OK. Kies
Bericht verzenden en bevestig met OK.
Stel uw tekstbericht samen.
Druk op OK. Kies Verzenden en valideer
met OK. Het nummer van de persoon
verschijnt.
Verstuur uw bericht met de toets
.
5.7 Beschikbare ruimte in het
telefoonboek
Selecteer Beschikbaar geheugen in het
telefoonboekmenu. Valideer met OK.
Het scherm geeft het aantal vrije locaties
op de SIM-kaart en in het toestel zelf
weer.
5.8 Weergeven van persoonlijke
nummers
Met Tel. boek menu/Pers. nummers kunt
u records aanmaken voor uw eigen
nummers zodat u deze indien nodig kunt
raadplegen.
5.9 Een opgeslagen nummer bellen
Vanaf het standby-scherm heeft u
verschillende mogelijkheden om een
nummer te bellen dat in het telefoonboek is
opgeslagen:
5. Telefoonboek
my-304X-nl-05.p65
23
21/12/2001, 13:00
24
1) Toets de eerste letter of letters in van de
naam van een persoon die u in het
telefoonboek heeft opgeslagen en druk op
.
De lijst van het telefoonboek verschijnt
met bovenaan de eerste naam waarvan
de eerste letters overeenkomen met de
ingetoetste letters; selecteer eventueel de
gewenste naam met behulp van de
pijltjestoetsen.
om verbinding te maken.
Druk op
2) Toets het nummer in van de
geheugenlocatie waar u de informatie van
de persoon die u wilt bellen heeft
opgeslagen en druk op (snel bellen).
*
3) Toets het nummer in van de
geheugenlocatie waar u de informatie van
de persoon die u wilt bellen heeft
opgeslagen en druk op #. Het nummer
verschijnt en u kunt het nu wijzigen of
aanvullen.
Druk op
om verbinding te maken.
5. Telefoonboek
my-304X-nl-05.p65
24
21/12/2001, 13:00
25
6.1 Ontvangst van een SMS
6. Gebruiksaanwijzing
SMS-berichten
Uw toestel kan verschillende typen
Toegang tot deze
SMS ontvangen:
dienst is afhankelijk
van het netwerk;
• tekstberichten
vraag uw operator of
• symbolen voor belgroepen
Service Provider om
meer informatie.
• screensavers
• melodieën
• WAP favorieten.
Wanneer er een SMS wordt ontvangen,
klinkt er een geluidssignaal (het signaal dat
u heeft gekozen via het menu belsig &
pieptoon/Muziek volume / keuze/Berichten),
het lampje knippert rood en het symbool
verschijnt op de display van uw telefoon.
Zolang er ongelezen SMS zijn blijft dit
symbool op de display staan.
Wanneer het symbool knippert, is het SMS
geheugen vol.
6. SMS-berichten
my-304X-nl-06.p65
25
21/12/2001, 13:00
26
De ontvangst van symbolen,
Wend u tot uw
screensavers of melodieën kan
operator voor het
enkele minuten duren. Berichten op downloaden van
de display houden u op de hoogte symbolen,
van de voortgang van het
screensavers of
downloaden.
melodieën in de
vorm van SMS.
U kunt deze weergave op elk
gewenst moment maskeren door op
De ongelezen SMS
te drukken (bijvoorbeeld om te
telefoneren of om andere informatie zijn vetgedrukt.
van de telefoon te raadplegen) of
het downloaden dat aan de gang is wissen
door op
te drukken.
Ga naar het menu Tekstbenichtenn te zien.
Betekenis van de symbolen bovenaan de
display
Dit symbool wijst op een geschreven
SMS tekstbericht. Als dit symbool
knippert, betekent dit dat het SMS
niet verstuurd is.
Dit symbool duidt op een ontvangen
SMS. Als dit symbool knippert,
betekent dit dat het bericht nog niet
gelezen is.
6. SMS-berichten
my-304X-nl-06.p65
26
Dit symbool duidt op een onvolledig SMS
of een SMS waarvan het downloaden aan
de gang is.
Dit symbool duidt aan dat het SMS
beschadigd is: het bestaat uit
verschillende fragmenten waarvan
sommige gewist zijn.
Betekenis van de symbolen voor elk SMS
Symbolen van belgroepen
Screensavers
Tekstberichten
Melodieën.
Mogelijke acties na ontvangst van een SMS
Selecteer een SMS.
Door op
te drukken, kunt u:
• een SMS tekstbericht lezen
• een SMS symbool of screensaver bekijken
en opnemen
• een SMS melodie beluisteren en opnemen.
Wanneer u op (Selectie) drukt, worden u
opties gepresenteerd die verschillen naar
gelang van het type SMS dat is ontvangen:
• lezen
• wissen
21/12/2001, 13:00
27
• antwoorden
• doorsturen naar een andere
geadresseerde
• het beschikbare geheugen checken
• alle gelezen SMS wissen
• alle SMS wissen
• een verzendoptie kiezen
• het nummer van de berichtenservice
intoetsen
• een favoriete WAP toevoegen (zie
hierna)
• opnemen in uw toestel (SMS melodie,
screensaver en symbool (zie hierna)).
Een favoriete WAP toevoegen in uw toestel
Om een ontvangen WAP toe te
voegen:
Opgelet!
Als u deze zojuist gelezen hebt,
Alleen symbolen en
kiest u de optie WAP fav.
melodieën zonder
toevoegen door op (Selectie) Copyright mogen,
te drukken
afhankelijk van het
model van uw
of
toestel, worden
Selecteer de WAP in de lijst en
doorgezonden aan
kies de optie WAP fav.
een andere
toevoegen door op (Selectie) geadresseerde.
te drukken
Een melodie in uw toestel
opnemen
Opgelet!
U moet de melodie
Een melodie wordt opgenomen via eerst in haar geheel
beluisteren, voordat
het menu Belsig. & pieptoon/
u haar kunt
Persoonlijk belsignaal
opnemen.
Als u de melodie zojuist
beluisterd heeft, drukt u op
(Opnemen)
of
Selecteer de melodie in de lijst en kies de
optie Opslaan door op (Selectie) te
drukken.
De benodigde geheugenruimte evenals de in
de telefoon beschikbare geheugenruimte
worden u opgegeven.
Indien het maximum aantal melodieën of het
maximale geheugenvolume zijn bereikt,
wordt u voorgesteld melodieën te wissen of
een bestaande melodie te vervangen door
de nieuwe.
✓
dit teken vóór een melodie duidt aan
dat deze melodie gewist kan worden
om genoeg geheugen vrij te maken
om de nieuwe melodie op te nemen.
6. SMS-berichten
my-304X-nl-06.p65
27
21/12/2001, 13:00
28
dit teken vóór een melodie duidt aan
dat deze melodie gewist kan
worden, maar dat zij niet genoeg
geheugen vrij zal maken om de
nieuwe melodie op te nemen.
Een screensaver in uw toestel opnemen
Een screensaver wordt opgenomen Opgelet!
via het menu Bediening/
U moet de
Personalisatie/Standby Mode.
van de
Als u de screensaver zojuist hebt weergave
screensaver eerst in
bekeken, drukt u op
zijn geheel bekijken,
(Opnemen)
voordat u deze kunt
opnemen.
of
Selecteer de screensaver in de lijst en
kies de optie Opslaan door op
(Selectie) te drukken.
De benodigde geheugenruimte evenals de in
de telefoon beschikbare geheugenruimte
worden u opgegeven.
Indien het maximum aantal screensavers of
het maximale geheugenvolume zijn bereikt,
wordt u voorgesteld screensavers te wissen
of een screensaver te vervangen door de
nieuwe.
Een symbool in uw toestel opnemen
Een symbool wordt opgenomen via het
menu Belsig. & pieptoon/Belgroepenlijst/
Groepsmenu/Gedownloade symbolen.
Als u het symbool zojuist hebt bekeken,
(Opnemen)
drukt u op
of
Selecteer het symbool in de lijst en kies
de optie Opslaan door op (Selectie) te
drukken.
De benodigde geheugenruimte evenals de in
de telefoon beschikbare geheugenruimte
worden u opgegeven.
Indien het maximum aantal symbolen of het
maximale geheugenvolume zijn bereikt,
wordt u voorgesteld symbolen te wissen of
een symbool te vervangen door het nieuwe
symbool.
6. SMS-berichten
my-304X-nl-06.p65
28
21/12/2001, 13:00
29
6.2 Bewerken van een SMS met
behulp van Easy Message T9™
Met de Easy Message T9™ functie De T9™ modus
wordt geactiveerd
kunt u gemakkelijk een SMS
zodra u een
invoeren.
boodschap opstelt of
Kies het menu Tekstberichten/...
wijzigt.
schrijven en druk op OK.
Taal
De taal voor de boodschap
selecteren
Standaard wordt de
Valideer T9 door
in te
taal gebruikt die
drukken; selecteer de gewenste geactiveerd is op het
taal met behulp van de
menuscherm van de
telefoon (of Engels
pijltjestoetsen en valideer met
indien in het menu
OK.
een taal wordt
Gebruiksaanwijzing T9 modus
geselecteerd die niet
wordt ondersteund
Druk de toets in die
Easy Message
correspondeert met de gewenste door
T9™).
letter en stel het woord samen
door de toetsen in te drukken die
corresponderen met de verschillende
letters, zonder op het display te letten
totdat het hele woord is ingevoerd. Het
woord verschijnt in het wit op een zwarte
achtergrond.
• Indien het voorgestelde woord
overeenkomt met het woord dat u zoekt,
drukt u op 0 om te valideren en
tegelijkertijd een spatie in te voeren.
• Het kan voorkomen dat er
verschillende woorden in het
Terwijl u typt, zoekt
woordenboek voorkomen die
de software op basis
dezelfde volgorde van ingedrukte van de ingedrukte
toetsen bevatten. Indien het
toetsen in een
woord dat verschijnt niet het door woordenboek naar
u gezochte woord is, drukt u op corresponderende
@ om door de woorden te lopen woorden die het
meest worden
die aanwezig zijn in het
gebruikt.
woordenboek en corresponderen
met deze volgorde van toetsen. Zodra u
het gewenste woord hebt gevonden, drukt
u op 0 om het woord te valideren en
tegelijkertijd een spatie in te voeren.
• Indien het door u gewenste woord niet
voorkomt in het woordenboek, dan zijn er
verschillende aanvullende methoden om
de ingevoerde woorden te wijzigen.
6. SMS-berichten
my-304X-nl-06.p65
29
21/12/2001, 13:00
30
Aanvullende invoermethoden
Met de toets
kan een modus worden
geselecteerd.
In de 123-Modus kunnen getallen worden
ingevoegd.
De Voeg symbool in modus toont een lijst
van symbolen en de toetsen 0 tot 9 die
daarmee corresponderen.
Voer een symbool in door eenvoudig het
getal in te typen dat boven het gewenste
karakter staat. Bijvoorbeeld: Voor het $teken gaat u met de pijltjes toets naar
beneden tot u de rij heeft geselecteerd
met het “$” teken. Dit teken staat op
positie “4”, dus typt u vervolgens toets 4
en valideert met OK. In het SMS bericht
verschijnt “$”. Om terug tekeren in de T9
modus, kunt u deze selecteren met de
toets. U kunt uit verschillende lijsten
kiezen met behulp van de pijltjestoetsen.
Met de ABC-Modus kunnen woorden
worden ingetypt die niet in het
woordenboek voorkomen of niet bestaan
in een andere taal. Om een letter te
verkrijgen houdt u de corresponderende
toets ingedrukt, waarna één voor één
letters en cijfers verschijnen. Laat de toets
los als de gewenste letter verschijnt.
Hoofdletters
U kunt hoofdletters typen door de toets in
te drukken voordat u het gewenste*karakter
invoert. De volgende karakters zullen
automatisch in kleine letters verschijnen.
Woorden in hoofdletters
U kunt ook een woord in zijn geheel in
hoofdletters typen door twee keer op de
toets te drukken voordat u het woord *
invoert. Daarna kunt u terugkeren naar de
kleine-letters-modus door één keer op de
*
toets te drukken.
Leestekens
De leestekens krijgt u met behulp van toets
1 (behalve in de 123-modus), of met behulp
van de Invoegen symbolen modus (snelle
toegang met de toets #).
Accenten
Accenten in het woord worden automatisch
gegenereerd in de T9-Modus. In de ABCmodus moet u wachten totdat het karakter
met het accent verschijnt terwijl u de
corresponderende toets ingedrukt houdt.
6. SMS-berichten
my-304X-nl-06.p65
30
21/12/2001, 13:00
31
Nadat u uw tekst heeft gevalideerd, kunt u
verschillende opties kiezen door toets
(Selectie) te kiezen.
• Uw bericht verzenden
• Uw bericht opslaan
• De zoom uitschakelen
• Annuleren.
6.3 Bewerkte berichten
Door op. (Selectie) te drukken krijgt u
verschillende opties met betrekking tot een
geschreven bericht:
• lezen
• verzenden
• wissen
• wijzigen
• beschikbaar geheugen opvragen
• alles wissen
• verzendopties (bevestiging, gegeven
antwoord, geldigheidsduur, formaat
bericht)
• nummer van de SMS-dienst invoeren.
6. SMS-berichten
my-304X-nl-06.p65
31
21/12/2001, 13:00
32
7.1 Oproepen doorsturen
Spraakoproepen doorsturen
Met deze dienst, die afhankelijk is
van uw abonnement, kunt u
inkomende oproepen naar een
ander nummer of een voicemailbox
doorsturen.
7. Gebruiksaanwijzing
belmogelijkheden
Loop door het menu om de door u
gewenste wijze van doorsturen te
activeren:
• Alle spraakoproepen: stuur alle
spraakoproepen door: op uw verzoek
worden alle inkomende oproepen
doorgestuurd naar het nummer dat u
opgeeft.
• Alle voorwaarw. Doorschak. : stuur alle
voorwaardelijke oproepen door.
• Doorschakeling. Annul.
• Doorsturen Ind. bezet: stuur alle
oproepen door als de lijn bezet is.
7. Oproepinstellingen
my-304X-nl-07.p65
32
Let op gevallen van
incompatibiliteit;
raadpleeg uw
operator of uw
Service Provider
voor meer
informatie.
21/12/2001, 13:01
33
• Doorsturen geen antw.: stuur alle
oproepen door als er geen antwoord
binnenkomt op uw toestelnummer na
een tijdsduur die u kunt vaststellen door
de vragen in het menu te
beantwoorden.
• Doorsturen onbesch.: stuur oproepen
door als uw telefoon niet beschikbaar
is, zich buiten het dekkingsgebied van
het netwerk bevindt, of uitstaat.
Voer het nummer in waar u uw
Het nummer voor
oproep naartoe wilt laten
het doorsturen van
doorsturen en maak gebruik van oproepen naar de
dezelfde netnummers als
berichtenservice
wanneer u zelf met uw telefoon
hangt af van het
type abonnement.
belt.
Valideer door te drukken op
Een bericht op het scherm bevestigt dat
doorsturen is geactiveerd.
U kunt ook alle wijzen van doorsturen
annuleren.
U kunt de status van een wijze van
doorsturen bekijken om te verifiëren of
deze actief is of niet. Deze functie is ook
nuttig voor het controleren van het
nummer waarnaar uw oproepen worden
gestuurd. Deze informatie wordt door het
netwerk geleverd.
Gegevens of faxen doorsturen
Met deze dienst kunt u, afhankelijk
van uw abonnement, data of faxen
die aan u zijn gericht doorsturen
naar een ander nummer.
U kunt de doorstuurdienst voor data
of faxen activeren om het gewenste
nummer in te voeren, de dienst te
annuleren of de status van de dienst
te zien.
Let op
De manier waarop u
op een voicemailbericht wordt
geattendeerd is en
via de telefoon in te
stellen en via de
operator. Let op,
wanneer u dit in het
toestel instelt kan dit
de werking van het
operatormenu
beïnvloeden.
7. Oproepinstellingen
my-304X-nl-07.p65
33
21/12/2001, 13:01
34
7.2 Lijst van laatste nummers
bekijken
U kunt de lijst van de laatst
gebruikte nummers raadplegen
(uitgaande en inkomende indien van
toepassing).
Om een nummer opnieuw te bellen:
Selecteer via de menu
Oproepinstellingen/Oproepen
bekijken de lijst met laatst
gebelde en ontvangen nummers.
Om te bellen kies
.
Er zijn verscheidene
opties beschikbaar
voor dit nummer:
opslaan in uw
telefoonboek, stuur
een korte
boodschap naar dit
nummer, wis het
nummer. U kunt ook
de hele lijst met
nummers wissen.
Snelle toegang: via het standby-scherm,
druk op
.
7.3 Controleren van gespreksduur
en gesprekskosten (*)
Op het menu Meters kunt u de duur van
het laatste gesprek zien en de duur van
alle gesprekken sinds de laatste keer dat
alles gewist is.
Met het menu Gespreksduur
Deze gegevens zijn
zuiver indicatief en
wissen kunt u de duur van het
vormen geen bewijs.
laatste gesprek wissen en de
De criteria van het
meter voor het totale aantal
netwerk voor
gesprekken op nul zetten.
vaststelling van de
Op het menu Kosten (*) kunt u
gespreksduur
de kosten van het laatste gesprek kunnen aanzienlijk
afwijken (ondeelbare
zien en de kosten van alle
gesprekken sinds de laatste keer minuten etc.).
dat alles gewist is.
Met het menu Kosten wissen ? (*) kunt u
de kosten van het laatste gesprek wissen
en, na invoer van uw PÏN2 code, de
totaalkostenmeter resetten.
Met het menu Duur displayen (*) kunt u
tijdens een gesprek kiezen voor de
weergave van de gespreksduur op het
display.
7.4 Nummerweergave
Met dit menu kunt u de status van de
nummerweergavefunctie zien met betrekking
tot:
• uw identiteit (telefoonnummer)
• de identiteit van de persoon die u belt.
7. Oproepinstellingen
my-304X-nl-07.p65
34
21/12/2001, 13:01
35
Anonieme modus
Afhankelijk van het model:
Als u het vakje Anoniem markeert, wordt uw
nummer niet weergegeven bij de persoon die
u aan het bellen bent.
Of
• Standaard: standaarmodus van het
netwerk.
• Nee: u besluit om de anonieme modus niet
te activeren en dus uw nummer te tonen.
• Ja: u besluit om de anonieme modus te
activeren en uw nummer niet te tonen.
wordt weergegeven door zijn COLR-optie
te deactiveren.
• Bij inkomende oproepen geeft deze
functie, als hij geactiveerd is, op uw
telefoon het telefoonnummer weer van de
persoon die belt (CLIP). Deze functie is
alleen mogelijk als de beller toestemming
heeft gegeven dat zijn identiteit wordt
weergegeven door zijn CLIR-optie te
deactiveren.
Uw identiteit
• Bij uitgaande gesprekken kunt u controleren
of uw telefoonnummer wordt weergegeven op
de telefoon van de persoon die u belt (CLIR).
• Bij inkomende gesprekken die u laat
doorsturen naar een ander nummer kunt u
controleren of uw nummer verschijnt op de
telefoon van de persoon die u belt (COLR).
Identiteit van uw gesprekspartner
• Bij uitgaande gesprekken kunt u het
telefoonnummer zien waarheen uw oproep
wordt doorgestuurd (COLP). Deze functie is
alleen mogelijk als de opgeroepen persoon
toestemming heeft gegeven dat zijn identiteit
(Deze dienst is afhankelijk van de
oproep wachtend
operator)
activeren of
Tijdens een gesprek kunt u worden deactiveren of de
status ervan
geïnformeerd dat een andere beller bekijken om te
u probeert te bereiken: u hoort een controleren of deze
speciale toon. Op het scherm
dienst actief is of
verschijnt het nummer van de
niet.
belvolgorde (en, eventueel, de
naam van de beller, als deze is opgeslagen).
Wanneer u tijdens een gesprek toets @
indrukt, verandert toets van functie,
waardoor u dan de verschillende
handelingen op dit gesprek kunt verrichten.
my-304X-nl-07.p65
35
7.5 Wisselgesprekken
Oproep wachtend
U kunt de dienst
7. Oproepinstellingen
21/12/2001, 13:01
36
7.6 Configureren van automatisch
opnieuw bellen
U kunt automatisch opnieuw bellen standaard
instellen of naar wens activeren.
7.7 Programmeren van uw
voicemailbox
Om een permanent
voorkeursnummer voor uw
oproepen te programmeren, toetst u
dit nummer in en bevestigt.
Dit nummer wordt gebruikt voor het
bellen van de voice mail met behulp
van de programmeerbare toetsen.
7.9 De Internationale “+” code
(Afhankelijk van het model)
Indien een oproep niet mogelijk is met “+”
voor het nummer, kunt u een vervangende
code kiezen zonder dat u in het telefoonboek
de reeds met “+” opgeslagen nummers hoeft
te wijzigen.
7.10 Oproepen ‘in de wacht zetten’
Dit nummer wordt
gebruikt als de
voicemailbox wordt
gebeld met behulp
van toetsen.
7.8 Verspreiden van plaatselijke
informatie
(Deze dienst is afhankelijk van de operator)
Tijdens een gesprek kunt u dit
LET OP
gesprek in de wacht zetten door op
OK te drukken.
In dit geval worden
alle gesprekken
Wanneer u tijdens een gesprek
verbroken wanneer
toets @ indrukt, verandert toets
op
wordt gedrukt.
van functie, waardoor u dan de
verschillende handelingen op dit
gesprek kunt verrichten.
De ontvangst van door het net verspreide
informatie kunt u activeren en selecteren.
Voor nadere inlichtingen kunt u terecht bij de
operator waar u een abonnement hebt.
7. Oproepinstellingen
my-304X-nl-07.p65
36
21/12/2001, 13:01
37
7.11 Multi-conferentie (*)
2
(Deze dienst is afhankelijk van de operator en
van model)
Een multi-conferentie is beperkt tot
6 deelnemers: 5 in een multiconferentie en een extra oproep.
Wanneer u tijdens een gesprek
toets @ indrukt, verandert toets
van functie, waardoor u dan de
verschillende handelingen op dit
gesprek kunt verrichten.
2X
Met multiconferentie kunt u
met verschillende
bellers spreken
(afhankelijk van de
netwerkcapaciteit en
van model).
Tel N°
Standaardopdrachten
Bepaalde volgordes van standaardtoetsen geven
ook toegang tot diensten als oproepmelding,
oproep in de wacht zetten, multi-conferentie, en
aanvullende mogelijkheden:
0
1
1X
Weiger een oproep in de wacht
(of multi-conferentie-oproepen).
Beëindig de huidige oproep in de
wacht (of de multi-conferentieoproepen indien van toepassing)
en accepteer de oproep (of multiconferentie-oproepen).
Beëindig de huidige oproep met
volgordenummer X.
my-304X-nl-07.p65
3
37
Zet de huidige oproep in de wacht
(of multi-conferentie-oproepen) en
accepteer de oproep in de wacht
(of multi-conferentie-oproepen).
Zet de multi-conferentie-oproepen
in de wacht, met uitzondering van
de huidige oproep met
volgordenummer X (privé-oproep).
Voeg een oproep in de wacht (of
multi-conferentie-oproepen) toe
aan de huidige oproep (of aan de
multi-conferentie).
Zet de huidige oproep in de wacht
(of de multi-conferentie-oproepen)
en bel een ander telefoonnummer.
Noot:
Het is echter aan te bevelen om de oproep in
de wacht te zetten en vervolgens te draaien en
te bellen; dit garandeert gemak en
vertrouwelijkheid (de beller in de wacht kan dan
de beltonen niet horen, ongeacht de
configuratie van de telefoon).
Beëindig alle gesprekken, met
uitzondering van de oproep in de
wacht.
7. Oproepinstellingen
21/12/2001, 13:01
38
8.1 Volume en type belsignaal kiezen
8. Instellen van het
belsignaal en de triller
U kunt uw telefoon instellen op
belsignaal bij inkomende oproepen Er zijn talrijke
signalen
en/of korte berichten.
beschikbaar (met
U kunt tijdens het instellen wel of inbegrip van een “stil
niet luisteren naar de door u
belsignaal”) en
geselecteerde melodie: activeer verschillende
volumeniveaus,
door op @ te drukken; het
symbool verschijnt al dan niet waaronder een
crescendo.
doorgestreept.
Selecteer het gewenste belsignaal met
behulp van de pijltjestoetsen.
Druk op
om door te gaan naar de
volgende sectie.
Selecteer met de pijltjestoetsen het volume
dat gewenst is voor gebruik van de telefoon
(van 1 tot 4 en + voor het volumecrescendo)
en valideer met OK.
Druk op
om door te gaan naar de
volgende sectie.
Selecteer met de pijltjestoetsen het volume
dat gewenst is voor de carkit of voor de
handsfree-set (van 1 tot 4 en + voor het
volume crescendo) en valideer met OK.
8. Belsignaal & pieptoon
my-304X-nl-08.p65
38
21/12/2001, 13:01
39
8.2 Lijst van oproepgroepen
8.3 Personaliseren van het belsignaal
Zie het hoofdstuk Gebruiksaanwijzing
telefoonboek voor informatie over alle
functies betreffende oproepgroepen.
U heeft de mogelijkheid om een persoonlijk
belsignaal te creëren. Een helpmenu, dat
opgeroepen kan worden door op
te
drukken, biedt u daarbij de nodige hulp.
Als u via SMS ontvangen melodieën hebt
opgenomen (zie hoofdstuk SMS), verschijnen
deze in het menu.
U kunt haar nu wijzigen (als de copyright dit
toestaat), beluisteren of een van
onderstaande opties kiezen:
• de naam ervan wijzigen
• de melodie via SMS aan een andere
geadresseerde verzenden (als zij niet door
Copyright beschermd is)
• de door de melodie ingenomen
geheugenruimte checken
• de beschikbare geheugenruimte checken
• de geselecteerd melodie wissen
• alle melodieën wissen.
Gedownloade symbolen
Als u via SMS ontvangen symbolen hebt
opgenomen (zie hoofdstuk SMS),
verschijnen deze in het menu Belsig. &
pieptoon/Belgroepenlijst/Groepsmenu/
Gedownloade symbolen.
Door een symbool van de lijst te selecteren,
verschijnt het bovenaan de display.
U kunt het nu wissen of een van
onderstaande opties kiezen:
• de naam ervan wijzigen
• de beschikbare geheugenruimte checken
• het geselecteerde symbool wissen
• alle opgenomen symbolen wissen.
8. Belsignaal & pieptoon
my-304X-nl-08.p65
39
21/12/2001, 13:01
40
8.4 Instellen van de triller
8.6 Instellen van de pieptonen
Met behulp van de pijltjestoetsen
selecteert u een van de volgende
opties: triller niet actief, alleen
triller, triller en belsignaal, triller
dan belsignaal.
Valideer met .
Wanneer u uw
oproepen discreet
wilt ontvangen, kunt
u gebruikmaken van
de triller.
8.5 Selecteren van de stille modus
Indien u het belsignaal van uw
De stille modus
telefoon wilt vervangen door de
wordt automatisch
gedeactiveerd als de
triller en de pieptonen wilt
onderdrukken (met uitzondering van handsfree car kit
aangesloten is, en
het alarmsignaal), dan markeert u
de telefoon aan
het vakje en valideert u deze keuze als
of uit wordt gezet.
met OK.
Deze modus wordt aangegeven door het
symbool op het hoofdscherm.
U kunt de tonen die
Dit is voor verschillende functies
door uw keyboard
mogelijk:
worden
Instellen van de pieptonen van het geproduceerd
selecteren:
keyboard
DTMF
Selecteer de gewenste toon met Pieptoon,
(frequentietonen) of
behulp van de pijltjestoetsen en niet-actieve tonen (in
valideer deze keuze (druk op
dit laatste geval
).
maakt uw keyboard
geluid als u op
Instellen van de netwerkpieptoon geen
de toetsen drukt).
Indien u wilt dat uw telefoon een
waarschuwingspieptoon geeft wanneer hij
een netwerk lokaliseert waarmee hij kan
communiceren:
Markeer het vakje en valideer met OK.
Instellen van de pieptoon voor batterij
bijna leeg
Indien u wilt dat uw telefoon een
waarschuwingspieptoon geeft wanneer uw
batterij bijna leeg is:
Markeer het vakje en valideer met OK.
8. Belsignaal & pieptoon
my-304X-nl-08.p65
40
21/12/2001, 13:01
41
8.7 DTMF-tonen
(Afhankelijk van het model)
U kunt de uitzending van DTMF-tonen
(keyboard-tonen) tijdens een oproep
onderdrukken. U kunt dan discreet een
nummer opslaan in het telefoonboek, of een
andere oproep doen zonder dat degene met
wie u spreekt daar last van heeft.
Als u discreet wilt zijn, verwijder het
kruisje uit het vakje. Valideer met OK.
8. Belsignaal & pieptoon
my-304X-nl-08.p65
41
21/12/2001, 13:01
42
9.1 Uw toestel personaliseren
Het menutype kiezen
9. Aanpassen van uw
toestel
U kunt de presentatie van de menu’s
personaliseren en zo het menu
vereenvoudigen.
U heeft de keuze uit drie soorten menu’s:
- Expert: presenteert alle functies
- Essentiëel: presenteert de voornaamste
functies
- Beperkt: beperkt de toegang tot bepaalde
functies.
De modus energiebesparing installeren
U kunt de telefoon gebruiken zonder
verlichting van de display en zo de
zelfstandige gebruiksduur vergroten:
Ga naar het menu Personalisatie/
Energiebesparing, kruis Geen licht aan en
bevestig met OK.
9. Bediening
my-304X-nl-09.p65
42
21/12/2001, 13:02
43
De stand-by modus configureren
U kunt kiezen voor een geanimeerd De frequentie
stand-by scherm of voor de
waarmee de
ecomodus.
screensaver op de
display verschijnt
Selecteer met behulp van de
heeft een directe
pijltjestoetsen, in het menu
impact op de
Personalisatie/Standby Mode,
standby-/
de gewenste screensaver, tekst, gesprekstijd van uw
banner of de ecomodus.
telefoon. U verkrijgt
optimale standbyDruk op
om de wachttijd voor de
/gesprekstijd door de
de animatie of voor de ecomodus wachttijd op het
in te stellen.
maximum in te
stellen.
Bevestig met OK.
Om de ecomodus af te sluiten drukt u op
.
Als u via SMS ontvangen screensavers hebt
opgenomen (zie hoofdstuk SMS),
verschijnen deze in dit menu.
Afhankelijk van het type screensaver kunt u
kiezen uit onderstaande opties:
• de screensaver valideren als
standaarddisplay
• de screensaver bekijken
• de naam ervan wijzigen (uitsluitend bij
gedownloade screensavers)
• de door de screensaver ingenomen
geheugenruimte checken
• de beschikbare geheugenruimte checken
• de geselecteerde screensaver wissen
• alle screensavers wissen.
Welkomstboodschap personaliseren
(afhankelijk van het model)
U kunt het welkomstscherm van uw telefoon
personaliseren door een tekst te typen.
Valideer met OK.
De programmeertoetsen configureren
(afhankelijk van het model)
Via dit menu, dat ook met een korte De aan een
druk op een programmeerbare toets programmeerbare
rechtstreeks vanuit het standbytoets verbonden
scherm toegankelijk is, kunt u de
handeling begint
en
toetsen configureren. Er zijn zodra u, uitsluitend
vanuit het
verschillende mogelijkheden voor
standbyscherm, één
elke toets:
keer lang of twee
Telefoonboek
keer kort op deze
toets drukt.
Valideer Telefoonboek.
Wanneer u op de toets drukt,
kunt u de namen in het telefoonboek zien.
9. Bediening
my-304X-nl-09.p65
43
21/12/2001, 13:02
44
Snel bellen
Selecteer een naam uit het telefoonboek
en valideer.
Wanneer u de toets indrukt, belt u
automatisch de geselecteerde naam.
Stille modus
Stille modus
Valideer stille modus.
Deze modus, die
Het belsignaal van uw telefoon
aangegeven wordt
wordt automatisch vervangen
op de screen-saver,
door de triller en alle pieptonen
wordt automatisch
worden onderdrukt (met
geactiveerd of
uitzondering van de wekker).
gedeactiveerd als de
handsfree car kit is
Bel voicemail
aangesloten.
Valideer bel voicemail.
Wanneer u op de toets drukt, belt u
automatisch uw mailboxnummer. U kunt dit
nummer wijzigen.
Tekstberichten
Valideer tekstberichten.
Wanneer u op de toets drukt kunt u de
SMS-berichten lezen, die op de SIM-kaart
of in de telefoon zelf opgeslagen zijn.
Oproepen bekijken
Valideer oproepen bekijken.
Wanneer u de toets indrukt, kunt u de lijst
van oproepen bekijken die zijn ingekomen
en uitgegaan.
9.2 Kiezen van de display-taal
U kunt de taal selecteren waarin u wilt dat
uw display werkt:
Automatische selectie.
De display-taal is de taal van uw SIMkaart (indien van toepassing).
Indien niet van toepassing, selecteer dan
de taal van uw keuze met behulp van de
pijltjestoetsen en valideer met OK.
9.3 Kiezen van het type antwoord
U kunt een oproep beantwoorden:
hetzij automatisch, indien u het vakje
Autom.beantw hebt gemarkeerd (bij een
handsfree kit) en met OK valideert.
of door een numerieke toets in te drukken
als u Neutrale toets hebt gemarkeerd en
met OK valideert.
9. Bediening
my-304X-nl-09.p65
44
21/12/2001, 13:02
45
9.4 Kiezen van het netwerk
Op elke SIM-kaart kan een lijst van Netwerk
voorkeurnetwerken worden
Wanneer u geen
opgeslagen.
contact kunt maken
Indien de lijst nog niet
met uw thuisnetwerk
geprogrammeerd is, of geen van (in het buitenland,
de netwerken op de lijst
bijvoorbeeld), zoekt
beschikbaar of geautoriseerd is, uw telefoon
automatisch naar
dan zoekt de telefoon naar een
een ander
geautoriseerd netwerk met het
beschikbaar en
hoogste signaalniveau.
geautoriseerd
Indien geen van de beschikbare netwerk in volgorde
netwerken geautoriseerd is, dan van de voorkeur die
schakelt de telefoon over op de door de lijst op de
stand “uitsluitend noodoproepen” SIM-kaart is
totdat er voldoende signaal is. In aangegeven.
dit geval is het internationale
noodhulpnummer het enige
geautoriseerde nummer.
Indien geen netwerk beschikbaar is, dan
blijft uw telefoon zoeken.
De telefoon zoekt in alle gevallen altijd als
eerste naar het thuisnetwerk.
Beschikbare netwerken
Met dit menu kunt u een zoekactie
starten naar alle beschikbare
netwerken op de huidige locatie en
deze weergeven.
Blader met behulp van de
pijltjestoetsen door de
beschikbare netwerken en
valideer het gewenste netwerk
(druk op ).
Voorkeurnetwerken
Programmeren van een lijst van
voorkeurnetwerken op uw SIM-kaart:
Selecteer uit de lijst met behulp
van de pijltjestoetsen. Valideer.
Indien het netwerk niet op de lijst
staat, selecteer dan de landcode en
vervolgens de netwerkcode.
Afhankelijk van het
model kunt u
handmatige
netwerkselectie
kiezen. Er verschijnt
dan een driehoekje
in de antenne boven
het netwerksymbool
om de functie
handmatig zoeken
aan te duiden.
Informeer bij de
organisatie waar u
de SIM-kaart hebt
gekocht.
9. Bediening
my-304X-nl-09.p65
45
21/12/2001, 13:02
46
9.5 De tijd en de datum instellen
9.7 Omrekenen valuta
Menu Instellen tijd/datum/Controle
Stel het uur en de minuten in door de
gewenste cijfers in te toetsen of door de
waarden te selecteren met
of
.
om naar de volgende waarde
Druk op
te gaan.
Stel de dag, de maand en het jaar in.
Bevestig met OK.
Menu Instellen tijd/datum/Display
Selecteer met behulp van de
pijltjestoetsen, het type klok voor
weergave op de display of geen. Bevestig
met OK.
Met dit menu kunt u de ene valuta in de
andere valuta omrekenen. Met behulp van
de pijltjestoetsen kunt u kiezen uit:
Snelle omwisseling
Indien u het vakje Snelle omwissel
markeert, zal de omzetter werken op het
standbyscherm. Voer de gewenste cijfers
in en gebruik de pijltjestoetsen om een
omrekening uit te voeren.
Wisselkoers
Voer de wisselkoers in die correspondeert
met de twee geselecteerde valuta’s.
Valuta’s
Voer de symbolen van de twee valuta in
voor de omrekening. Door lang op C te
drukken komt u bij het begin van de regel
om de cijfers in te voeren (als de
symbolen al ingevoerd zijn).
9.6 Instellen van het schermcontrast
Stel het contrast van het scherm van uw
telefoon in met behulp van de
pijltjestoetsen en valideer met OK.
9. Bediening
my-304X-nl-09.p65
46
21/12/2001, 13:02
47
10.1 Vergrendelen van het
toetsenbord
10.Gebruiksaanwijzing
beveiligingsfuncties van
uw toestel
Met dit menu kunt u het toetsenbord Vergrendeld
van uw telefoon vergrendelen om te toetsenbord
voorkomen dat per ongeluk
oproepen worden gedaan in uw zak U kunt nog steeds
noodoproepen doen
of tas.
en oproepen
Kruis het vakje Vergrendeling
beantwoorden.
aan : het toetsenbord wordt
automatisch vergrendeld.
Ontgrendelen van uw toetsenbord: Druk
op en daarna op OK.
Na *ontgrendeling vergrendelt het
toetsenbord zichzelf opnieuw na een
bepaalde tijd.
Om snel de toetsen te vergrendelen drukt u
op en dan op OK op het standby-scherm.
*
10.2 Veranderen van de PIN-code
U kunt uw PIN-code veranderen:
Op de vraag: Oude PIN-code ?, voert u
uw oude PIN-code in en valideert deze
(druk op ).
10. Beveiliging
my-304X-nl-10.p65
47
21/12/2001, 13:02
48
Op de vraag: Nieuwe PIN-code
?, voert u uw nieuwe PIN-code in
(een getal met 4 tot 8 cijfers) en
valideert deze met OK.
Op de vraag: PIN-code control?,
voert u uw nieuwe PIN-code
nogmaals in ter verificatie en
valideert u deze met OK.
Controleren van de PIN-code
U kunt uw PIN-code activeren zodat
hij steeds wordt gevraagd en
gecontroleerd als de telefoon wordt
aangezet, zodat uw SIM-kaart niet
kan worden gebruikt als u de
telefoon verliest of als hij wordt
gestolen:
Op de vraag: Controleer PINcode: voert u uw pincode in en
valideert u deze (druk op ).
Markeer het vakje PIN control.
en valideer met OK.
LET OP
10.3 Veranderen van de PIN2 code (*)
Indien u drie keer na
elkaar een verkeerde
PIN-code invoert,
wordt de kaart
geblokkeerd. Om de
kaart te deblokkeren,
moet u contact
opnemen met de
organisatie waar u de
kaart hebt gekocht.
Daar zal men u
vertellen wat u moet
doen.
Als uw SIM-kaart
definitief geblokkeerd
is, moet u contact
opnemen met uw
operator of uw Service
Provider om een
nieuwe kaart aan te
vragen.
U heeft een tweede PIN-code. De procedure
voor het veranderen van de PIN2-code is
precies hetzelfde als die voor de PIN-code.
10.4 Veranderen van de toestelcode
Met het menu Toestel kunt u de
toestelcode activeren, zodat elke
keer wanneer er een nieuwe SIMkaart in de handset wordt geplaatst,
het toestel naar deze code vraagt.
Om de toestelcode te veranderen,
moet u eerst controleren of deze
actief is.
Menu Controleer toestelcode
Activeren:
Op de vraag: Toestelcode ?, voert u 0000 in
en valideert u dit (druk op ).
Markeer het vakje Toestel control en
valideer deze keuze met OK.
10. Beveiliging
my-304X-nl-10.p65
48
De toestelcode is
een geheime code
die bedoeld is om de
telefoon te
beschermen tegen
diefstal. Deze code
wordt automatisch
gekoppeld aan de
SIM-kaart die
aanwezig is bij
activatie.
21/12/2001, 13:02
49
Deactiveren:
Op de vraag: Toestelcode ?, voert u uw
code in (eventueel gewijzigd) en valideert
u deze (druk op ).
Markeer het vakje Toestel controle niet
en valideer met OK; de code wordt
teruggezet op 0000.
veranderen. De procedure voor het wijzigen
van dit wachtwoord is precies hetzelfde als
die voor uw PIN-code.
Menu Toestel
Met deze dienst, die afhankelijk is
van uw abonnement of operator,
kunt u bepaalde soorten oproepen
(inkomende oproepen) niet laten
ontvangen door uw telefoon.
Indien u over deze dienst
beschikt, dan heeft u daarbij een
wachtwoord gekregen bij uw
abonnement. Dit wachtwoord is
nodig om deze functie te
activeren.
U kunt het type geblokkeerde
oproep activeren, deactiveren en
de status ervan zien. U kunt ook
alle typen blokkeringen annuleren.
U kunt de toestelcode wijzigen zodra deze is
geactiveerd:
Op de vraag: Oude toest.code?, voert u
uw oude toestelcode in en valideert u
deze (druk op ).
Op de vraag: Nieuw.toest.code voert u
uw nieuwe toestelcode in (een getal van
vier tot 8 cijfers) en valideert u deze met
OK.
Op de vraag: Toest.code contr. voert u
uw nieuwe toestelcode nogmaals in ter
verificatie en valideert u deze met OK.
10.6 Beperken van inkomende
oproepen (*)
De beperking kan
gelden voor ALLE
inkomende
oproepen of voor
inkomende
oproepen wanneer u
niet in uw eigen land
bent.
Toegang tot deze
dienst is afhankelijk
van uw
abonnementstype.
Voor meer informatie
kunt u contact
opnemen met uw
operator of Service
Provider.
10.5 Veranderen van het
gebruikerswachtwoord (*)
Indien u een gebruikerswachtwoord van uw
operator gekregen heeft, kunt u dit
my-304X-nl-10.p65
49
10. Beveiliging
21/12/2001, 13:02
50
10.7 Beperken uitgaande
oproepen (*)
Deze dienst, die afhankelijk is van
uw abonnement of operator,
verhindert dat bepaalde typen
oproepen vanuit uw telefoon worden
gedaan (uitgaande oproepen).
Indien u over deze dienst
beschikt, dan heeft u een
wachtwoord gekregen bij uw
abonnement. Dit wachtwoord is
nodig om deze functie te
activeren.
U kunt het type geblokkeerde
oproep activeren, deactiveren of
de status ervan bekijken. U kunt
ook alle typen blokkeringen
annuleren.
De beperking kan
gelden voor ALLE
uitgaande oproepen,
voor alle
INTERNATIONALE
uitgaande oproepen
of voor uitgaande
internationale
oproepen MET
UITZONDERING
VAN oproepen naar
uw eigen land.
Toegang tot deze
dienst is afhankelijk
van uw
abonnementstype.
Voor meer informatie
kunt u contact
opnemen met uw
operator of Service
Provider.
10.8 Opzetten van het vaste (Fixed
Dialing) telefoonboek (*)
Voor het opzetten van een telefoonboek dat
als “pre-set” bekend staat (omdat het niet
10. Beveiliging
my-304X-nl-10.p65
50
kan worden gewijzigd), moet u uw PIN2-code
weten.
Ga naar het menu Vast. reg.
Voer uw PIN2-code in
Markeer het vakje Pre-set telefoonboek.
Valideer met OK.
Om het vaste telefoonboek samen Dit telefoonboek is
aan de
te stellen gaat u op dezelfde manier gekoppeld
SIM-kaart en de
te werk als bij de andere
grootte ervan wordt
telefoonboeken (zie hoofdstuk
derhalve door de
Telefoonboek/Opslaan van een
kaart bepaald.
nummer).
10.9 Kostenbewaking (*)
In het menu Configureren kunt u na
invoer van uw PIN2 code het type
kostenaanduiding kiezen.
- Valuta : geef de naam (max.
3 letters) en het bedrag van de
munteenheid. Verdere inlichting
bij uw operator.
- Telefooneenheid.
In het menu Beperken kunt u na
invoer van uw PIN2 code de
credietfunctie in de gekozen valuta
activeren.
21/12/2001, 13:02
LET OP
Deze functies zijn
afhankelijk van de
wijze waarop het net
in reële tijd
prijsgegevens aan
de telefoon kan
doorgeven, en
tevens van de
capaciteit van uw
SIM-kaart.
51
11.1 Rekenmachine
11. Andere functies Spelletjes
U kunt met behulp van de volgende toetsen de
rekenmachine bedienen:
Optellen
@
Aftrekken
Vermenigvuldigen
*
#
Delen
OK
Is gelijk aan
C
Wissen
Langdurig drukken op
Decimaalteken
* of # of @ of
Valutaberekeningen indien
geen andere berekeningen
worden uitgevoerd.
(Zie hoofdstuk Bediening,
§ 9.7)
Valutaomzetting
Vanaf de standby-display kunt u een geldwaarde
rechtstreeks in een andere valuta omrekenen,
afhankelijk van de gekozen instellingen (toets in de
calculator) of het menu Bediening/Valuta-omzetter.
11. Andere functies - Spelletjes
my-304X-nl-11.p65
51
21/12/2001, 13:03
52
11.2 Instellen van de wekker
Uw telefoon als wekker gebruiken: De wekkerfunctie
wordt op het scherm
Gebruik de nummers van de
aangegeven met het
pijltjestoetsen om de wektijd in te symbool .
stellen.
Als dit symbool
voortdurend
Druk op
om naar het
knippert, geeft dit
volgende item te gaan.
aan dat een wektijd
Stel de minuten in.
is
ingeprogrammeerd,
Markeer het vakje en valideer
maar dat de datummet OK.
en tijdklok niet is
U stopt het belsignaal door op een geïnitialiseerd.
willekeurige toets te drukken; de
wekker blijft geprogrammeerd.
De wekfunctie blijft actief, ook als de telefoon
is uitgeschakeld, en wordt niet beïnvloed door
de Ruststand-modus.
11.4 Uw toestel geschikt maken
voor een carkit
(Afhankelijk van het model)
Met betrekking tot de telefoon zijn er
verschillende opties:
Programmeren van de
uitschakelvertraging van uw
telefoon
Stel de uitschakelvertraging in
met de cijfertoetsen of de
pijltjestoetsen.
Druk op
om naar het
volgende item te gaan.
Markeer het vakje en valideer
met OK.
Voor gebruik van uw
telefoon in
combinatie met een
car kit, zie de
instructies bij de kit.
Deze vertraging
start met aftellen
zodra het einde van
een oproep is
vastgesteld.
Programmeren van de alarmtijd
11.3 Instellen van de timer
Hiervoor wordt dezelfde procedure gevolgd
als voor de wekkerfunctie, maar in dit geval
laat u een klok lopen tot deze een bepaalde
waarde bereikt. De telefoon moet aan blijven
staan.
U kunt erop attent worden gemaakt Dit kan alleen als de
dat de telefoon rinkelt wanneer u
motor van de auto
niet in de auto bent.
niet loopt.
Stel met de cijfers of de
pijltjestoetsen de vertraging in waarna de
externe waarschuwing wordt uitgezet
Markeer het vakje en valideer met OK.
11. Andere functies - Spelletjes
my-304X-nl-11.p65
52
21/12/2001, 13:03
53
11.5 Data-parameters
U kunt de snelheid van de serieverbinfing
regelen als u van AT commando’s gebruik
maakt.
11.6 Spelletjes
Afhankelijk van het model zijn er
verschillende spelletjes beschikbaar. In het
presentatiemenu wordt uitgelegd hoe u ze
het beste kunt spelen.
11. Andere functies - Spelletjes
my-304X-nl-11.p65
53
21/12/2001, 13:03
54
12.WAP Mobile functie
De WAP navigator valt onder licentie:
Op het standby scherm drukt u op
Afhankelijk van het
de @ toets om het plaatselijke
model is de WAPfunctie ook
menu met WAP functies op te
toegankelijk via het
roepen.
menu 0.
Naar intro: verbinding met de
homepage.
Met dit menu kunt
Favorieten (afhankelijk van het
u de namen en
model): Door vanaf het standby
adressen van
scherm achtereenvolgens op een
Internet sites in
cijfertoets en de @ toets te drukken een index opslaan
start u de toegang tot de
om snellere
toegang tot deze
genummerde Favoriet.
diensten te krijgen.
U kunt favorieten ontvangen via
SMS en ze aan deze lijst toevoegen (zie
hoofdstuk SMS).
U kunt ze ook via SMS verzenden: selecteer
een favoriet, druk op (Selectie) en
selecteer Via SMS verzenden.
Ga naar URL (afhankelijk van het model):
met behulp van dit menu kunt u rechtstreeks
een Internetadres invoeren.
De WAP navigator is het exclusieve eigendom van Phone.Com. Om deze
reden is het verboden de software waaruit de navigator bestaat geheel of
gedeeltelijk te wijzigen, te vertalen, uiteen te rafelen of te decompileren.
12. WAP functie
my-304X-nl-12.p65
54
21/12/2001, 13:03
55
Extra opties...: toegang tot de submenu’s:
• Verbindingsparameters: hiermee kunt u de
parameters configureren voor meerdere
providers (afhankelijk van het model). De
actieve provider wordt voorafgegaan door
een sterretje,
Configuratie van de WAP
Alle in de
parameters in te
parameters:
voeren gegevens
- Kies de gewenste
worden u verstrekt
toegangsservice met behulp
door uw operator of
van de pijltjestoetsen en druk uw service-provider.
op Wijzigen (toets ).
De in te voeren parameters zijn:
de naam van de dienst,
een gebruikersnaam,
een wachtwoord,
het IP-adres van de WAP-gateway:
voer het IP-nummer in met
gebruikmaking van de @ toets
(Volgende) en kies Beveiligd of Niet
beveiligd,
het inbelnummer,
de toegangsmodus (digitaal of
analoog).
Zodra alle parameters zijn ingevoerd,
kunt u de gekozen dienst activeren.
- Bevestig uw keuze met OK.
• URL tonen: dit is het internetadres
waarmee u verbinding hebt,
• Verbinding verbreken: dit verbreekt de
telefoonverbinding (hierdoor kunt u buiten
de verbinding navigeren),
• Verbrekingstimer: hiermee kunt u de
tijdsduur instellen waarna een verbinding
met een dienst automatisch wordt
verbroken, wanneer u bent vergeten zelf
de verbinding te verbreken.
• FastW@p (afhankelijk van het model)
voor snellere toegang tot de pagina’s van
Internet sites.
Cache legen: verwijdert de in het geheugen
opgeslagen informatie van eerdere
verbindingen.
Exit: terug naar het standby scherm van de
telefoon.
12. WAP functie
my-304X-nl-12.p65
55
21/12/2001, 13:03
Met het pictogram G krijgt u, door op de @
toets te drukken, toegang tot twee opties om
de schermweergave te wijzigen:
• de loep, om de grootte van de tekens te
veranderen door meerdere keren
achtereen op te drukken,
• vol scherm weergave door te drukken op
.
56
De WAP functie sluiten
Om de navigator te sluiten en de eventueel
lopende telefoonverbinding te verbreken:
- druk op de toets .
of
- kies op het plaatselijke menu Exit en
bevestig dit met OK.
Verbinding
Via het menu Naar intro start u de
verbinding met een dienst.
Zodra u verbinding hebt gekregen
met een dienst kunt u door te
drukken op G en dan op [Menu]
terugkeren naar het plaatselijke
menu.
Het teken @
knippert, de
gesprekskostenteller
begint te lopen
zodra het teken niet
meer knippert.
Verbinding verbreken
De
internetverbinding
met een dienst
wordt na enkele
ogenblikken
automatisch
verbroken als u
vergeten bent dit via
het menu te doen.
Om de verbinding te verbreken
drukt u op G en [Menu] gevolgd
door de menu’s Extra opties... en
Verbinding verbreken.
Het @ - teken verdwijnt van het
scherm.
12. WAP functie
my-304X-nl-12.p65
56
21/12/2001, 13:03
57
Afhankelijk van het model zijn er
verschillende accessoires
verkrijgbaar bij uw telefoon:
•
•
•
•
•
•
Extra batterijen
Extra opladers
Een bureau-oplader
Sigarettenaansteker-adapters
Verschillende handsfree kits
Verwisselbaar frontje.
13.Beschikbare accessoires
Let op
De speciale
aansluiting van uw
telefoon mag niet
worden aangesloten
of ontkoppeld
gedurende een
telefoongesprek.
Gebruik van de
functie EXTERN
SIGNAAL om de
lichten of de claxon
van een voertuig te
activeren teneinde
een inkomende
oproep aan te
kondigen, kan op de
openbare weg
verboden zijn.
13. Beschikbare accessoires
my-304X-nl-13.p65
57
21/12/2001, 13:04
58
Let op
Onderhoud
Reinig uw telefoon met een zacht,
enigszins vochtig, niet-pluizig
doekje.
Batterij
Bepaalde chemische
producten kunnen
kunststoffen
beschadigen.
Gebruik geen
spuitbussen,
bepaalde speciale
schoonmaakproducten,
bijtende producten,
oplosmiddelen,
alcohol en
afwasmiddelen.
Wanneer de telefoon gedurende
langere tijd niet is gebruikt (enkele
maanden) kan het voorkomen dat
de eenheid niet inschakelt als de
oplader wordt aangekoppeld.
Koppel de oplader los en koppel hem
gedurende 1 seconde weer aan.
Soms moet dit meerdere malen worden
herhaald.
14.Onderhoud
Onderhoudsmenu
Dit menu bevat informatie over bepaalde
handelingen die van u worden gevraagd. Als
deze handelingen nodig zijn, wordt u
getoond waar u de informatie daarover kunt
vinden.
14. Onderhoud
my-304X-nl-14.p65
58
21/12/2001, 13:04
59
Het gebruik van uw telefoon is
onderworpen aan
veiligheidsvoorschriften die bedoeld De CE markering op
zijn ter bescherming van zowel de de eenheid komt
gebruiker als zijn of haar omgeving. overeen met de
Elektrische veiligheid
richtlijnen 1999/5/EC
- 89/336/CEE en 73/
23/CEE
Gebruik uitsluitend de juiste opladers die in de
catalogus van de fabrikant staan. Gebruik van een
andere oplader kan gevaarlijk zijn; en leidt ertoe
dat de garantie op uw telefoon ongeldig wordt.
Het stopcontact moet gemakkelijk toegankelijk
zijn.
De netspanning dient overeen te komen met de
spanning die vermeld staat op het fabrieksplaatje
op de oplader.
15.Aanbevelingen
Veiligheid in het vliegtuig
In een vliegtuig moet uw telefoon worden
uitgeschakeld om te waarborgen dat de
vliegsystemen niet worden gestoord. Gebruik van
de telefoon aan boord is onwettig en u riskeert
vervolging of een verbod om in de toekomst
gebruik te maken van cellulaire netwerken indien u
zich niet houdt aan deze voorschriften.
15. Aanbevelingen
my-304X-nl-15.p65
59
28/12/01, 12:40
Ruimten die brandbare stoffen
bevatten
Aangeraden wordt om uw telefoon uit te
zetten in de nabijheid van benzinestations
Voorschriften beperken het gebruik van
radio-apparatuur in chemische fabrieken,
brandstofdepots en elk gebied waarin zich
mijnen bevinden. Wij adviseren u om u aan
deze regels te houden.
Veiligheid op de weg
Let op
Met uitzondering van noodgevallen Zorg ervoor dat
dient u uw telefoon niet te gebruiken geen enkel deel van
terwijl u rijdt zonder een handsfree uw lichaam zich
permanent dicht bij
kit die ervoor zorgt dat uw
de antenne bevindt,
bewegingsvrijheid niet wordt
tenzij er een metalen
ingeperkt. Laat uw aandacht niet
afleiden en stop op een veilige plek schild aanwezig is
het dak van
om een telefoongesprek te voeren. (b.v.
een voertuig, …).
Houd u aan de geldende wetten.
Indien er niet voldoende bescherming is, kan
sommige elektronische apparatuur in de auto
worden gestoord door de microgolven die
door de telefoon worden opgewekt.
60
• Uw telefoon dient uitsluitend door
gekwalificeerd personeel in een voertuig
te worden geïnstalleerd.
Niet-ioniserende straling
• Gebruik uw telefoon in een verticale
positie voor optimale resultaten. Uw
persoonlijke veiligheid is daar ook mee
gebaat.
Elektronische medische
apparatuur
Uw telefoon zendt radiogolven uit die
elektronische medische apparatuur zouden
kunnen storen, bij voorbeeld een
gehoorapparaat, pacemakers, … Uw arts of
de fabrikant van het medische apparaat zal u
nader kunnen informeren.
In ziekenhuizen moet u de spanning van
uw telefoon uitschakelen.
15. Aanbevelingen
my-304X-nl-15.p65
60
28/12/01, 12:40
Algemene voorzorgsmaatregelen
• Probeer uw toestel niet zelf te openen en
te repareren. De fabrikant kan niet
verantwoordelijk worden gehouden voor
enige schade of enig ongeval dat hiervan
het gevolg zou kunnen zijn.
• De garantie vervalt wanneer
werkzaamheden worden uitgevoerd door
onbevoegd personeel.
• Gebruik uw toestel niet in vochtige ruimten
(badkamer, zwembad, …). Bescherm het
toestel tegen water en andere vloeistoffen.
• Stel uw telefoon niet bloot aan extreme
temperaturen.
• Houd uw telefoon buiten bereik van kleine
kinderen (bepaalde losneembare
onderdelen kunnen namelijk per ongeluk
worden ingeslikt).
• Gebruik het toestel alleen met originele
accessoires, anders vervalt de garantie.
• De fysisch-chemische processen die door
opladers worden gecreëerd, maken
temperatuurbegrenzing noodzakelijk bij
het opladen van de batterij. Uw toestel
beschermt de batterijen automatisch tegen
extreme temperaturen.
my-304X-nl-15.p65
61
61
• Door het verwijderen van de
Let op
batterij kan de ingestelde tijd
verloren gaan.
De fabrikant kan niet
• U wordt dringend aangeraden uw verantwoordelijk
worden gehouden
toestel niet aan de oplader te
indien bovenstaande
koppelen als er geen batterij in aanbevelingen niet
zit.
worden opgevolgd of
• Om elk risico op demagnetiseren de telefoon onjuist
te voorkomen, wordt aanbevolen wordt gebruikt.
elektronisch materiaal niet te
lang in de buurt van de telefoon te laten.
Opmerking over downloaden
U kunt met uw mobiele telefoon belmelodieën, pictogrammen en
screensavers downloaden. Sommige hiervan kunnen elementen
bevatten die storingen in uw mobiele telefoon of verlies van gegevens
kunnen veroorzaken (bijvoorbeeld virussen).
Sagem is derhalve niet aansprakelijk voor (1) de ontvangst van
gedownloade gegevens of het verlies van genoemde gegevens, (2) de
gevolgen op de werking van de mobiele telefoon, noch voor (3) schade
voortvloeiend uit de ontvangst van genoemde gedownloade gegevens of
het verlies van genoemde gegevens. Overigens wijst Sagem erop dat
een defect veroorzaakt door de ontvangst van gedownloade gegevens
die niet overeenstemmen met de door Sagem opgegeven specificaties,
niet door de garantie wordt gedekt. De diagnostiek en de reparatie van
een mobiele telefoon die door genoemde gedownloade gegevens is
geïnfecteerd komen dientengevolge voor rekening van de klant.
De door SAGEM ontwikkelde software is het exclusieve eigendom van
SAGEM SA. Om deze reden is het verboden deze software
geheel of gedeeltelijk te wijzigen, te vertalen, te herleiden of te
decompileren.
15. Aanbevelingen
28/12/01, 12:40
62
Antwoord op uw vragen
De telefoon gaat niet meer aan
Haal de batterij eruit en zet hem opnieuw
in.
of
Sluit de telefoon gedurende ongeveer 5
minuten aan op de oplader (controleer of
deze op de stroom is aangesloten).
Geen netherkenning
Verwijder de SIM-kaart. Controleer of het
vakje voor de SIM-kaart niet vuil is. Zet de
SIM-kaart weer in en zorg dat u hem goed
aandrukt tot hij niet verder kan.
De oproepen naar een berichtendienst of
een voice server antwoorden niet
Controleer in het menu Belsignaal en
pieptonen/Dtmf tonen of het vakje is
aangekruist.
Onmogelijk de telefoon op te starten
Laat de telefoon gedurende 15 minuten
opladen voordat u hem inschakelt.
Controleer of het symbool batterij opladen
over de display beweegt:
zo ja: Het opladen verloopt goed
zo niet: Ontkoppel de lader en koppel hem
opnieuw aan, controleer of het
oplaadsymbool verschijnt. Als u het
oplaadsymbool nog steeds niet ziet,
herhaal het ontkoppelen en weer
aankoppelen van de lader meerdere
malen.
Als de batterij nog steeds niet goed
oplaadt, wend u dan tot de klantenservice.
Wanneer het symbool batterij opladen
stilstaand wordt weergegeven, is de
batterij opgeladen.
Bericht BATTERIJSTATUS NIET BEKEND
De batterij wordt niet herkend door de
telefoon. Controleer of de batterij goed is
ingezet.
Bericht BATTERIJ BIJNA LEEG
Dit bericht verschijnt wanneer de batterij
bijna leeg is. De telefoon schakelt
automatisch uit. Laat de telefoon opladen.
Antwoord op uw vragen
my-304X-nl-QR.p65
62
21/12/2001, 13:05
63
Bericht SIM NIET AANWEZIG
Controleer of de SIM-kaart aanwezig is en
goed is ingezet.
Onderwerp de SIM-kaart aan een
zorgvuldige inspectie. Als u ziet dat de
kaart beschadigd is, ga dan haar een
verkooppunt van de operator om hem te
laten controleren. Als het bericht
aanhoudt, wend u dan tot de
klantenservice.
Bericht PIN ONJUIST
Er is een verkeerde PIN-code ingevoerd.
Let op! Na drie verkeerde PIN-codes
wordt de SIM-kaart geblokkeerd.
Bericht SIM VERGRENDELD
Er is drie keer na elkaar een verkeerde
PIN-code ingevoerd. Toets uw PUK-code
in om de SIM-kaart te deblokkeren.
Bel: **05*PUK*PIN*PIN#
PUK: PUK-code (Personal Unblocking Key
- persoonlijke deblokkeercode) verstrekt
door uw operator.
PIN: uw PIN-code.
Na 10 of 5 vruchteloze pogingen
(afhankelijk van het type SIM-kaart), wordt
de SIM-kaart definitief vergrendeld. U
moet in dit geval contact opnemen met uw
operator om een nieuwe SIM-kaart te
krijgen.
Bericht SIM VERGRENDELD
Op verzoek van de operator kan de
telefoon slechts met bepaalde typen SIMkaarten te gebruiken zijn. Dit bericht duidt
aan dat de gebruikte SIM-kaart niet
geschikt is.
Verwijder de SIM-kaart en schakel de
telefoon opnieuw in. Als het bericht SIM
niet aanwezig verschijnt, controleer dan
de compatibiliteit van de SIM-kaart bij de
organisatie waar u de telefoon hebt
gekocht. Wend u anders tot de
klantenservice.
De display van de telefoon lijkt vast te
zitten
Druk op een toets op het toetsenpaneel.
Als er niets op het display verschijnt,
controleer dan of de SIM-kaart goed is
ingezet. Als het symptoom aanhoudt,
wend u dan tot de klantenservice.
Antwoord op uw vragen
my-304X-nl-QR.p65
63
21/12/2001, 13:05
64
Er komt geen verbinding tot stand
Controleer de structuur van het gebelde
nummer.
Controleer of er minstens één
netwerkstreepje te zien is. Als het symbool
R verschijnt zonder dat de naam van een
operator wordt vermeld, zijn alleen
noodoproepen mogelijk.
Controleer bij uw operator of uw beltegoed
niet verbruikt is.
Controleer of de gebruikte SIM-kaart de
door u gevraagde dienst omvat en of de
geldigheidsduur niet verlopen is.
Controleer en inactiveer zonodig de
beperking van de uitgaande oproepen.
Het netwerk is overbelast. Bel op een later
tijdstip terug.
Als het slecht tot stand komen van de
verbinding aanhoudt, bel dan de Hotline.
Geen ontvangst van gesprekken
Probeer een verbinding tot stand te
brengen om te controleren of de telefoon
en het netwerk operationeel zijn.
Controleer en inactiveer de permanente
doorschakeling van oproepen (het
symbool permanent doorschakelen van
oproepen is afgebeeld).
Controleer en inactiveer zo nodig de
beperking van inkomende oproepen.
Als de slechte ontvangst van gesprekken
aanhoudt, bel dan de Hotline.
Onmogelijk om berichten te verzenden
Controleer of de gebruikte SIM-kaart deze
dienst omvat.
Controleer of de berichtenserver goed
geprogrammeerd is.
Probeer een verbinding tot stand te
brengen om te controleren of de telefoon
en het netwerk operationeel zijn.
Probeer het bericht op een later tijdstip
opnieuw te verzenden.
Geen voice mail
Controleer of de gebruikte SIM-kaart deze
dienst omvat.
Programmeer het doorsturen naar de
voice mail met behulp van de door de
operator verschafte informatie.
Antwoord op uw vragen
my-304X-nl-QR.p65
64
21/12/2001, 13:05
251108563.qxd
19/12/01
9:51
Page 2
*251108563*
251108563
GEEN CONTRACTUEEL DOCUMENT
SAGEM SA
MOBILE PHONES DIVISION
Le Ponant de Paris - 27, rue Leblanc - 75512 PARIS CEDEX 15 - FRANCE
Public Limited Company with an Executive Board and a Supervisory Board
with capital of € 36,235,876 - 562 082 909 RCS PARIS
Download PDF

advertising