aırlıve traveler 3g - Simet İletişim ve Bilgisayar

AIRLIVE TRAVELER 3G 802.11B/G/N WIRELESS ROUTER
TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU
BİLGİSAYAR LTD. ŞTİ.
AIRLIVE TRAVELER 3G
802.11b/g/n WIRELESS ROUTER
TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU
MODELLER
AIRLIVE TRAVELER 3G
GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI:
AÇIKLAMA
802.11b/g/n WIRELESS ROUTER
İMALATÇI FİRMA
İTHALATÇI FİRMA
OVISLINK CORP.
SİMET BİL. HAB. ELEK. REK. TUR. GID. OTO. İNŞ. TEKS
EML. TEM. MED. MÜH. GÜV. SİS. ORG. NAK. SAN. LTD.
5F,NO.96,Min-Chuan Rd.,Hsin-Tsin,231,
TAIWAN
TEL : 886-2-22186888 Fax : 886-2-22186988
www.airlive.com info@airlive.com
ÇETİN EMEÇ BULVARI 8. CAD. 84.SOK. NO:3/1
A.ÖVEÇLER – ANKARA / TÜRKİYE
TEL : (312) 472 87 87
FAKS : (312) 472 31 31
www.simet.com.tr , info@simet.com.tr
AIRLIVE TRAVELER 3G 802.11B/G/N WIRELESS ROUTER
TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU
BİLGİSAYAR LTD. ŞTİ.











BAKIM ONARIM VE KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR
! DİKKAT !
CİHAZ İÇİNDE KULLANICININ TAMİR EDEBİLECEĞİ PARÇA YOKTUR.
ARIZA DURUMUNDA SATICI FİRMAYA VEYA SERVİS İSTASYONUNA BAŞVURUNUZ.
Cihazınızı yeni bir bölgede çalıştırmadan önce cihazın çalışma voltajı ile şebeke voltajının uyumlu olduğundan
emin olunuz.
Yanma ve şok tehlikesinden korunmak için, cihazın yağmur veya rutubete maruz kalmamasına özen
gösteriniz.
Cihazınızı, aşırı tozdan, yüksek ısıdan, nemden ve güneş ışığından uzak tutunuz.
Cihazınızı, iyi havalanan bir yerde havalandırma deliklerini kapatmadan kullanınız.
Cihazın yetkisiz kişilerce modifikasyonu veya orginal adaptörü dışında başka bir adaptör ile bağlanması
cihazınızın zarar görmesine sabep olabilir.
Cihazınızı, şehir şebekesinde meydana gelebilecek interrupt (yüksek / alçak akım / gerilim dalgalanması)
‘lardan koruyabilmek için ups (kesintisiz güç kaynağı) ile kullanmalısınız.
TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Cihazın kapalı olduğundan emin olun.
Adaptörü veya elektrik kablosunu prizden çekin.
Cihazı orijinal paketleme malzemelerini kullanarak tekrar paketleyin ve tekrar cihazın orijinal kutusuna
yerleştirin.
Cihazın orijinal kutusunu bulamamanız durumunda, cihazın ve aksamlarının hasar görmeyeceği şekilde
kavrayacak köpüklü koruyucu maddeler ile sararak uygun bir karton kutuya yerleştiriniz.
Dikkat, taşıma kurallarına uymamanız durumunda hasar görebilecek cihazlarınız garanti kapsamı dışında
kalacaktır.
KULLANIM SIRASINDA İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞINA TEHLİKELİ VEYA
ZARARLI OLABİLECEK DURUMLARA İLİŞKİN UYARILAR
 Lityum Batarya Uyarısı (Tüm Modeller)
Cihaz tarafından kullanılan lityum batarya kullanıcı tarafından değiştirilemez. Simet Yetkili Servis İstasyonlarından
bir eleman tarafından değiştirilmelidir. Cihaz üzerinde bulunan Lityum batarya cihaz kullanım ömrü boyunca
çalışabilecek şekilde planlanmış ve yerleştirilmiştir.
 Kablo Bağlantıları (Tüm Modeller)
Tüm ethernet ve RS232 (Konsol) kabloları direk olarak diğer cihazlara bağlanmak içindir. Var olan kablolama
sistemine veya duvardaki data pirizlerine direk takmayın. Bu tür bir ihtiyaç oluştuğunda Yetkili Servis İstasyonlarına
başvurunuz.









KULLANIM HATALARINA İLİŞKİN BİLGİLER
CİHAZINI KULLANMADAN ÖNCE, KULLANMA KILAVUZUNDAKİ BÜTÜN PROSEDÜRLERİ DİKKATLİCE
UYGULADIĞINIZA EMİN OLUN.
Bütün talimatları dikkatle okuyun.
Talimatları ileri tarihlerde kullanmak için saklayın.
Cihazı temizlemeden önce fişi prizden çekin. Sıvı veya aerosol temizleyiciler kullanmayın. Yanıcı sıvılar (tiner,
gazyağı, v.s.) kullanmayın.
Cihazı hareketli yüzeylere veya kalorifer yada ısı kaynağının yakınına yerleştirmeyin. Cihazınız düşebilir, ısıdan
hasar görebilir ve ciddi zarara yol açabilir.
Eğer uzatma kablosu kullanılacaksa, uzatma kablosuna bağlanan cihazların toplam akımının, uzatma
kablosunun akım kapasitesini aşmadığına emin olun. Aynı şekilde duvardaki prize bağlı olan cihazların toplam
olarak çektikleri akımın prizin akım taşıma kapasitesini aşmadığına emin olun.
Herhangi bir kablonun enerji kablosu veya adaptöre dayanmasına müsaade etmeyin. Cihazı, insanların kablo
üzerinden yürüyebileceği yerlere yerleştirmeyin.
Hasarlı veya aşınmış elektrik kablolarını kullanmayın.
Bakım işini kendiniz yapmayın, kapağın açılması sizi tehlikeli voltaj noktaları veya başka risklere maruz
bırakabilir. Servis hizmetlerini yetkili servise bırakın.
Aşağıdaki belirtilen durumlarda fişi çekin ve yetkili servise haber veriniz;
o Elektrik kablosu veya fiş zarar gördüğünde, yıprandığında,
AIRLIVE TRAVELER 3G 802.11B/G/N WIRELESS ROUTER
TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU
BİLGİSAYAR LTD. ŞTİ.
Cihaza sıvı döküldüğünde,
Cihaz yağmur veya suya maruz kaldığında,
Operasyon talimatlarına uygun hareket edilmesine rağmen, cihaz normal çalışmıyorsa veya
performansında farkedilir bir değişiklik varsa.
o Cihaz düşerse veya kabin karar görürse,
Hiçbir nedenle cihazın içini açmayınız.
o
o
o

TÜKETİCİNİN KENDİ YAPABİLECEĞİ BAKIM, ONARIM VEYA ÜRÜNÜN TEMİZLİĞİNE İLİŞKİN BİLGİLER
CİHAZINIZ HİÇBİR NEDENLE BAKIM GEREKTİRMEZ.
 Cihazın Temizlenmesi
Cihazının sürekli ve en iyi şekilde çalışmasını sağlamak için gerekli görüldüğünde veya yılda bir iki defa tamamen
temizlenebilir. Cihazı temizlemek için aşağıdaki adımları takip edin;
o Cihazın kapalı olduğundan emin olun.
o Adaptörü veya elektrik kablosunu cihazdan sökün.
o Cihazdaki bütün toz ve kiri temizlemek için yumuşak bir fırça kullanın.
 Uyarılar!
o Garanti süresi içinde cihazın içini kesinlikle açmayın.
o Cihazı temizlemek için hiç bir zaman alkol veya tiner kullanmayın; bu kimyasal maddeler hem kasaya
hemde cihazın parçalarına zarar verebilir.
o Cihazın elektronik parçalarına su gelmemesine özen gösterin, hiçbir nedenle temizlik sırasında su
veya sıvı kullanmayın.
o Sert veya aşındırıcı bir fırça kullanmayın.
PERİYODİK BAKIM GEREKTİRMESİ DURUMUNDA PERİYODİK BAKIMIN YAPILACAĞI ZAMAN ARALIKLARI İLE
KİMİN TARAFINDAN YAPILMASI GEREKTİĞİNE İLİŞKİN BİLGİLER
 Cihaz periyodik bakım gerektirmez.
 Cihaz, bulunduğu ortam çalışma şartları nedeniyle tozlanması durumunda, Cihaz Temizlenmesi maddesinde
verilen talimatlara uygun olarak temizlenebilir.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
SANAYİ BAKANLIĞI TARAFINDAN TESPİT VE İLAN EDİLEN KULLANIM ÖMRÜ
Bu ürünün T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7(yedi) yıldır.
GENEL GARANTİ ŞARTLARI
Garanti süresi malın teslimin tarihinden itibaren başlar ve iki (2) yıldır.
Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı kuruluşumuz garanti kapsamındadır.
Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın
tamir süresi en fazla otuz (30) iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis
istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından
birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayi malının arızasının onbeş (15) gün içerisinde giderilmemesi
halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı, malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir
sanayi malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması
halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep
etmeksizin tamiri yapılacaktır.
Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen Malın;

Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl
içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi
veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarının yanı
sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,

Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentesi
temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirini mümkün
bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp
oranda bedel indirimi talep edebilir.
Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı
dışındadır.
AIRLIVE TRAVELER 3G 802.11B/G/N WIRELESS ROUTER
TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU
BİLGİSAYAR LTD. ŞTİ.
7. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin
Korunması Genel Müdürlüğü’ne başvurabilir.





Ticari Markalar
Microsoft Windows 98, Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Internet Explorer
ve Active Directory Microsoft Corporation’a ait kayıtlı markalardır.
Netscape, Netscape Communications Corporation’a ait kayıtlı ticari markadır.
Netscape Navigator ve Netscape Communicator da Netscape Communications Corporation’a aittir.
Adobe Acrobat ve Acrobat Reader, Adobe Systems Incorporated ’e ait ticari markadır.
SİMET, Simet Bilgisayar Ltd. Şti.‘nin tescilli ticari markasıdır.
AIRLIVE TRAVELER 3G 802.11B/G/N WIRELESS ROUTER
TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU
BİLGİSAYAR LTD. ŞTİ.
ÜRÜN TANIMI, KULLANIM YERLERİ-AMAÇLARI VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ
AIRLIVE TRAVELER 3G TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Teknik Özellikler
Donanım
SoC Cavium 1104
Hafıza 4MB Flash, 32MB DRAM
Ethernet Port 1 x 10/100 Base-T Ethernet RJ45 port
USB 1 x USB 2.0 Type A (3G), 1 x Mini USB (Güç)
Anten 1 x Dahili Printed Anten (1T1R)
Gönderme Gücü
- 11n 14dBm±1.5dBm
- 11g 14dBm±1.5dBm
- 11b 17dBm±1.5dBm
Power DC 5V, 2A Switching Mini USB Tip Güç Adaptörü
Ölçekler 100 x 70 x 16.8 mm
Isı 32~104°F (0 ~ 40°C)
Nem 10-90% (NonCondensing)
Sertifikalar FCC, CE
WAN
3G / 3.5G
Dynamic IP
Static IP
PPPoE
PPTP
L2TP
Telstra Big Pond
DDNS
WAN Failover
Kablosuz Güvenliği
WIFI Gizli Ayar (WPS)
802.1x Authentication
WEP
WPA
WPA RADIUS
WPA2
MAC Address Filtering
Quality of Service (QoS) (Serviz Kalitesi)
NAT
Port Yönlendirme
Virtual Server (Sanal Sunucu)
Özel Uygulamalar
UPnP
Uygulama Seviyesi Ağ Geçidi (ALG)
VPN Pass Through (IPSec/PPTP)
Güvenlik Duvarı
Erişim Kontrol
URL Bloklama
Denial of Service (DoS)
Demilitarized Zone (DMZ)
Uyumlu olduğu 3G/3.5G Dongle
Protokolleri
UMTS
HSPA 3G D3.6 Mbit/s, U384 Kbit/s
HSDPA 3.5G D7.2Mbit/s, U384 Kbit/s
HSUPA 3.75G D7.2Mbit/s, U5.6Mbit/s
CDMA2000 1xEV-DO D3.1Mbit/s, U1.8Mbit/s
AIRLIVE TRAVELER 3G 802.11B/G/N WIRELESS ROUTER
TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU
BİLGİSAYAR LTD. ŞTİ.
sion (m) : 243(W)x150(D)x45.5(H)
AIRLIVE TRAVELER 3G GENEL ÖZELLİKLERİ
AirLive Traveler 3G 802.11b/g/n Wireless Router, yüksek güçlü taşınabilir bir kablosuz uç
cihazıdır. Cihaz üzerinde bulunan USB portuna bağlanabilen 3G USB Modem vasıtası ile GSM
yayını bulunan heryerde internet erişimi almak mümkün olabilmektedir. Özellikle sık seyahat
eden veya karasal internet erişiminin sorunlu olduğu bölgelerde bulunan kullanıcılar için en
uygun üründür.
Kolay kurulur, içerisinde güçlü bir anteni vardır, bir çok 3G USB modem ile uyumludur.
PAKET İÇERİĞİ



Traveler3G Cihaz
Ethernet Kablosu
User Manual / Quick Guide (CD)
KURULUM VE KONFİGÜRASYON
Kuruluma başlamadan önce bilmeniz gerekenler;
Cihaz LED Göstergeleri:
AIRLIVE TRAVELER 3G 802.11B/G/N WIRELESS ROUTER
TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU
BİLGİSAYAR LTD. ŞTİ.
LED Adı
PWR / CHG
WLAN
WPS
ETHERNET
INTERNET
Işık Durumu
Açıklama
Yeşil Yanık
Turuncu Yanık
Turuncu Yanıp sönüyor
Turuncu Hızlı Yanıp
sönüyor
Sönük
Sönük
Yanıp Sönüyor
Yanık
Sönük
Yanık
Sönük
Yanıp Sönüyor
Yanık
Sönük
Yanıp Sönüyor
Router enerjisi bağlı ve çalışır durumda
Batarya şarj durumunda
Batarya gücü azalmış, 30 dakika içinde bitecek
Başlık Adı
LAN/WAN Switch
WPS
ON/OFF
DC In
RJ45 Port
Batarya gücü azalmış, 10 dakika içinde bitecek
Router Kapalı
Wireless kapalı
Wireless Açık ve veri alışverişi var
WPS Özelliği açık
WPS Özelliği kapalı
Ethernet Bağlı
Ethernet Bağlı Değil
Ethernet Bağlı ve Veri Alışverişi var
Router Internete bağlı
Router Internet Bağlantısı Yapıyor
Internet Bağlantısı var veri alışverişi yapılıyor
Açıklama
LAN/WAN portu hem Lan bağlantı hem de WAN bağlantı için
kullanılabilir. Cihaz içinden set edilmelidir. Bu switch LAN veya WAN
arasında geçiş sağlar.
Bu butona 10 saniyeden fazla basılırsa cihaz fabrika ayarlarına döner. Eğer
bu butona 5 saniye basılırsa cihaz WPS fonksiyonu aktif olur.
Cihaz açma kapama butonu
USB kablo ile güç girişi
LAN/WAN portu hem Lan bağlantı hem de WAN bağlantı için
kullanılabilir. Cihaz içinden set edilmelidir.
Cihazın Fabrikasyon olarak gelen değerleri :
Cihaz Erişim IP Adresi
Cihaz Erişim Alt Ağ Maskesi
Cihaz Standart Kullanıcı Adı
Cihaz Standart Şifresi
Cihaz Standart SSID si
: 192.168.1.1
: 255.255.255.0
: admin
: airlive
: airlive
AIRLIVE TRAVELER 3G 802.11B/G/N WIRELESS ROUTER
TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU
BİLGİSAYAR LTD. ŞTİ.
FİZİKSEL BAĞLANTILAR
Cihazınızı yukarıdaki çizimde gösterildiği şekilde PC nize veya ağınıza bağlayınız. USB 3G
modeminizi USB portuna takınız ve cihazınızın web arayüzünden cihazınızı set ediniz.
Cihazınızın web arayüzüne girebilmek için bir internet explorer penceresi açarak buraya
cihazınızın fabrikasyon IP adresini yazınız ve enter layınız.
Gelen şifre ekranına standart kullanıcı adı ve şifrenizi yazınız ve enterlayınız.
AIRLIVE TRAVELER 3G 802.11B/G/N WIRELESS ROUTER
TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU
BİLGİSAYAR LTD. ŞTİ.
Aşağıdaki menüye ulaştığınızda;
Quick Setup butonuna tıklayınız;
Burada gelen bölümde cihazınızın Zaman ayarını hangi sunucudan alacağını seçiniz;
Next butonuna basarak geçiniz;
Gelen menüde bağlantı tipleri aşağıdaki şekilde olacaktır. Bu bağlantı tiplerinden isteğinize
uygun olanı seçerek Next butonuna basınız.
AIRLIVE TRAVELER 3G 802.11B/G/N WIRELESS ROUTER
TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU
BİLGİSAYAR LTD. ŞTİ.
Bu menüde bağlantı tipi seçimini yaptıktan sonra Next butonu ile geçtiğinizde aşağıdaki menü
gelecektir.
Bu menüde APPLY butonuna basarak yaptığınız ayarları kaydediniz.
AIRLIVE TRAVELER 3G 802.11B/G/N WIRELESS ROUTER
TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU
BİLGİSAYAR LTD. ŞTİ.
Ayarlarınızı kaydettikten sonra sistem kendini kapatıp açacaktır. 60 saniye beklemeniz
gerekmektedir.
Bu şekilde cihazınızın ön ayarlarını yapmış olacaksınız. Daha fazla detaylı bilgi için
www.simet.com.tr web sitesinden veya telefon ile destek alabilirsiniz.
PROBLEM GİDERME
PROBLEM : Cihaz driver yazılımı router tarafından görülmüyor!
ÇÖZÜM : Cihazı USB portundan sökün, bilgisayarı yeniden başlatın, sonra cihazı USB portuna takın. Düzelmezse
cihazı satın aldığınız firmayı arayınız. Bu işlemi yaparken USB 3G cihazınızın destek listesinde olduğundan emin
olmak için www.airlive.com adresini inceleyiniz.
PROBLEM: Cihaz bağlı yazılımı kurulu olmasına rağmen kablosuz erişim alamıyorum!
ÇÖZÜM: Cihazınızın yazılımlarının tam ve doğru olarak kurulduğundan emin olun. Cihazınızın tüm kablo
bağlantılarının yapıldığından emin olun. Cihazınızın üzerindeki LNK ledinin yandığından emin olun. Buna rağmen
kablosuz servisi alamıyorsanız cihazınızı satın aldığınız firmayı arayınız.
AIRLIVE TRAVELER 3G 802.11B/G/N WIRELESS ROUTER
TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU
BİLGİSAYAR LTD. ŞTİ.
YETKİLİ SERVİSLER
SIRA
NO
UNVAN
HİZMET YERİ ADRESİ
YETKİLİNİN
ADI SOYADI
TEL/FAKS
VERGİ NO
1
SİMET BİL.HAB.ELEK.REK.TUR.GID.OTO.İNŞ.TEKS
EML.TEM.MED.MÜH.GÜV.SİS.ORG.NAK.SAN.LTD.
ÇETİN EMEÇ BULVARI 8.CAD.
84.SK.3/1 A.ÖVEÇLER/ANKARA
SİBEL BEDİR
RENKMEN
312-472 87 87
312-472 31 31
7700072424
2
BETİM BİLGİSAYAR EĞİTİM TİC.SAN.VE İNŞ.LTD.ŞTİ.
İSTEMİYE MAH.TURGUT TEMELLİ CAD EREN İŞ
MERK. KAT:1 N:4 MALATYA
EMİNE
YILDIRIM
422-326 01 73
422-323 67 40
1670070120
3
ASBİMSAN ELEKTRONİK BİLGİSAYAR SAN.TİC.LTD.ŞTİ
CİNNAH CAD.NO:61/1-3
ÇANKAYA/ANKARA
AHMET SITKI
YAZICIOĞLU
312-441 64 55
312-441 73 33
0860039811
4
ÇÖZÜMEVİ ELEKTRONİK MEDİKAL BİLİŞİM KIRTASİYE
İNŞ.GIDA SAN TİC.LTD.ŞTİ
KONUR SOKAK NO:63/5
BAKANLIKLAR-ÇANKAYA/ANKARA
NESİMİ
KEÇELİOĞLU
312-419 46 15
312-419 46 17
2630285720
5
ATM BİLGİSAYAR YAZ.DON.ELEKT.İLETİŞİM VE
DAN.HİZ.TİC.LTD.ŞTİ
BOĞAZ SOKAK NO:27/1 GOP/ANKARA
ABDULLAH
TANSEL
GEZMİŞ
312-4661476
312-4686198
1030059918
6
DEMİREZEN BİLGİSAYAR VE OTO SANAYİ TİC.LTD.ŞTİ
GAZİ MUHTARPAŞA BUL. 4.CAD SAİT SAYIN İŞ
MERK ALTI NO:13 GAZİANTEP
MEHMET
BULUT
242-3450911
242-3353047
2730039264
7
BÜKOM BÜRO MAKİNALARI PAZ. SAN. VE TİC A.Ş.
HALK SOKAK NO:22/1 KIZILAY / ANKARA
LEVENT
SARUHAN
312-433 62 29
312-433 35 06
1920003238
8
VİZYON ELEKT.BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE DANIŞ.SANAYİ
TİCARETLTD.ŞTİ.
KOCATEPE OLGUNLAR SOK.NO:36/4
ÇANKAYA/ANKARA
AHMET BAL
ALİ BAL
312-419 94 51
312-419 83 96
9250142774
9
URFANET MUHAMMET TAŞÇILAR
BAHÇELİEVLER MAH.4.SOK TAŞÇILAR APT.ALTI
NO:27 ŞANLIURFA
MUHAMMET
TAŞÇILAR
414-316 36 69
414-312 17 42
8260112093
10
ARNİL-NET BİLGİSYAR İLETİŞİM HZM
YAZ.TURZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ
İMÖNÜ CAD.HÜZMEN PLAZA A BLOK
NO:29/A OSMANGAZİ
SERKAN
AKSOY
224-224 91 63
224-223 58 60
800048520
11
NİSAN BİLGİSAYAR LTD.ŞTİ.
MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK MAH. NO:16/C-16
BEŞEVLER / ANKARA
RAHMİ ŞİMŞEK
312-212 96 96
312-223 57 57
6310050405
12
ŞAHİNOĞLU BİLGİSAYAR İLETİŞİM SİSTEMLERİ
KIRTASİYE SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ
TABAKLAR MAH.AKBABA SOKAK NO:2 BOLU
TURGAY
ŞAHİNOĞLU
374-212 70 86
374-217 30 49
7980462223
13
ÇİZGİ BİLG..TAN. HİZ. TİC. LTD. ŞTİ.
REŞATBEY MAH. FUZULİ CAD. EROĞLU APT.
ZEMİNKAT 37/A SEYHAN/ADANA
MEHMET ALİ
ALTUN
322-4577507
322-4578948
742032419
14
SHOV BİLGİSAYAR TAN.HİZ.TUR.TİC.LTD.ŞTİ.
STRAZBURG CAD.NO:40/A SIHHIYE/ANKARA
LEVİN FİGEN
OKUMUŞ
312-229 87 92
312-230 20 13
7690008054
15
PROBİLİŞİM BİLGİSAYAR VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ
TİC.LTD.ŞTİ.
ÇETİN EMEÇ BULVARI 1325.SOKAK NO:10/3
A.ÖVEÇLER/ANKARA
MUSA ELMALI
312-4733585
312-4733565
8590500880
16
BİRCAN BİLGİSAYAR İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
KİRİŞÇİ MAH. ŞEHİT ZAFER AK CAD. NO:4
KARAMAN
BAYRAM
BİRCAN
338-2132222
338-2149382
1770052623
17
ATLANTİS BİLGİSAYAR –NEVRES SARIZ
BANKALAR CAD. 3.PARK SOK. DEVECİ İŞ
MERKEZİ KAT:2 NO:38 SİVAS
NEVRES SARIZ
346-2231429
346-2220966
14729305438
18
ÖZKAN ALTAY BİLGİSAYAR ELEKTRONİK İNŞAAT VE
GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
VATAN MAH.POLAT CAD. NO:74/A
YEŞİLYURT/İZMİR
ÖZKAN
ALTAY
232-2452323
232-2453836
7340129856
19
PROBİL BİLGİSAYAR VE PROG.SAN.TİC.LTD.ŞTİ
ŞARKİYE MAH. KAZIM KARABEKİR CAD. NO:13
ORDU
ERCAN
ÖKTENAY
452-2251920
452-2251921
7330032316
20
AHMET AYDIN-BİLGİSAYAR HASTANESİ
NUSRATİYE MAH. 119.CAD. NO:117/A MERSİN
AHMET AYDIN
324-3365559
11534346816
21
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ BİLGİSAYAR İNTERNET VE
YAZILIM HİZMETLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
ÖVEÇLER 1.CADDE 14/A ÇANKAYA/ANKARA
EMRE
YILDIRIM
312-4784446
1720116541