Servicemanual Professionell TD Typ: TD60.C

Servicemanual Professionell TD
Typ: TD60.C
Servicemanual TD60.C
2
Typ: TD60.C
Innehåll
Uppdateringar......................................................................................................................................................................................................................................4
Inledning..................................................................................................................................................................................................................................................5
Allmän produktinformation.........................................................................................................................................................................................................6
Felsökningsstrategi.............................................................................................................................................................................................................................7
Produktöversikt ................................................................................................................................................................................................................................8
Programtabell.......................................................................................................................................................................................................................................9
Programbeskrivningar................................................................................................................................................................................................................... 10
Inställningar......................................................................................................................................................................................................................................... 11
Servicemeny...................................................................................................................................................................................................................................... 12
Servicemenyns innehåll............................................................................................................................................................................................................... 13
Felindikeringar................................................................................................................................................................................................................................... 15
Komponenter och mätvärden................................................................................................................................................................................................. 16
Tekniska data..................................................................................................................................................................................................................................... 17
Kopplingsschema............................................................................................................................................................................................................................. 18
Servicemanual TD60.C
Uppdateringar
4
Revision
Datum
Beskrivning
Signatur
01
2009-08-12
Konferensversion.
BPA
02
2010-04-29
Komplettering med information
MAS
Servicemanual TD60.C
Inledning
I din hand håller du servicemanualen för typ TD60 torktumlare.
Att utföra service på torktumlare ska vara lätt. Det är viktigt att du som servicetekniker ges förutsättningar att arbeta på ett effektivt och tillfredställande sätt. Vår förhoppning är att denna
servicemanual blir ett användbart redskap i ditt dagliga arbete.
Du finner typbeteckningen på maskinskylten som är placerad på frontplåtens högra sida
(innanför dörren).
Asko Appliances AB
SE-534 82 Vara
Sweden
Typbeteckning
Produktnummer
TD60.C
År Vecka
5
Löpnummer
Servicemanual TD60.C
6
Servicemanual TD60.C
Felsökningsstrategi
För oss på Asko är kunden alltid i fokus och du som servar ASKO-produkter är bland de viktigaste
ambassadörerna för vårt varumärke och då är det viktigt att kunden upplvever servicebesöket
som positivt. Felsökning är en viktig del av servicebesöket och därför har vi tagit fram en felsökningsstrategi som övergripande och steg för steg beskriver vad du behöver göra för att upptäcka
och diagnosticera fel.
• Låt kunden beskriva problemet.
• Kontrollera om kundens problembeskrivning stämmer med någon servicekod.
• Kontrollera att maskinen är korrekt installerad:
- Elanslutning
- Avlopp
- Vattenanslutning
- Justerad i nivå och våg
Fel upptäckt?
Nej
Ja
Felaktig installation alternmativt yttre påverkande faktorer som påverkar prestanda och
funktion (exempelvis, vattentryck, elförsörjning, avlopp)
Maskinen fungerar normalt. Några avvikelser kan inte upptäckas. Troligen behöver kunden
informeras om hur maskinen ska användas på rätt sätt. Informera vid behov även om garantivillkor och ersättningar att ersättningar utgår.
Gå in i servicemenyn:
1, Kontrollera inställningarna
2. Kör en testcykel
3. Notera eventuell felkoder
Om du inte upptäcker felet genom ovanstående åtgärder:
• Genomför allmän felsökning. Ta hjälp av den dokumentation du finner på ServiceSaver
(servicemanualer, servicemeddelanden, kopplingsschema
Ja och övriga dokument).
Fel upptäckt?
Ja
Nej
Felet diagnosticerat?
Ja
Ja
OK?
Nej
Reparera och kontrollera
funktion/säkerhet.
Kontakta teknisk support för
assistans.
Genomföra åtgärderna som
den tekniska supporten
föreslår.
Nöjd kund!
7
Nej
Servicemanual TD60.C
Produktöversikt
TD60.C
S1
LCD
J1
Program:
Totalt 7 program.
Inställningar:
4 st (Språk, Barnsäker, Signal, Element 2)
S2 S3
Beskrivning av vred och knappar
Programväljare (J1)
Vrid med- eller motsols för att stega dig genom olika
program eller alternativ i de olika menyerna.
Start-knapp (S2)
Start Stop
• Starta program
Stop-knapp (S3)
• Stoppa program (håll inne i 3 sekunder).
Start Stop
Beskrivning av LCD
Programnamn
Normaltorrt
8
Låg temperatur
Beräknad återstående tid
Servicemanual TD60.C
Programtabell
Kondens
Program
Material
Temperatur
Max last Energiförbrukning
(kg)
(ca kWh)
Programtid
800rpm 1600rpm 800rpm 1600rpm
Extratorrt
Bomull, linne
Normal
7,0
5,5
4,4
2:30
2:04
Skåptorrt
Bomull, linne
Normal
7,0
4,5
3,7
2:02
1:47
*Normaltorrt
Bomull, linne
Normal
7,0
3,9
3,4
2:00
1:34
Extratorrt, låg temperatur
Strykfritt, polyester/
bomull
Låg
3,5
2,8
-
2:01
Skåptorrt, låg temperatur
Strykfritt, polyester/
bomull
Låg
3,5
2,3
-
1:38
-
Normaltorrt, låg temperatur
Strykfritt, polyester/
bomull
Låg
3,5
2,2
-
1:33
-
Stryktorrt
Bomull, linne
Normal
7,0
3,7
2,7
2:07
1:37
*Programmet är testat enligt EN 60456/A11/A12/.
Här redovisas några exempel på förbrukning av energi och tid för några olika programinställningar. Förbrukningvärden kan variera beroende på rumstemperatur, luftfuktighet, gods,
variationer i elnätet samt valda tillvalsfunktioner.
För angivna förbrukningsvärden gäller följande förutsättningar:
Tilluftens temperatur: 23°C
Tilluftens fukthalt: 55 %
Torktemperatur: Normal eller låg
Elementeffekt: 3000W
Avluft
Program
Material
Temperatur
Max last Energiförbrukning
(kg)
(ca kWh)
Programtid
800rpm 1600rpm 800rpm 1600rpm
Extratorrt
Bomull, linne
Normal
7,0
4,4
4,1
2:01
1:55
Skåptorrt
Bomull, linne
Normal
7,0
4,1
3,8
1:51
1:45
*Normaltorrt
Bomull, linne
Normal
7,0
3,5
3,4
1:31
1:30
Extratorrt, låg temperatur
Strykfritt, polyester/
bomull
Låg
3,5
2,3
-
1:53
-
Skåptorrt, låg temperatur
Strykfritt, polyester/
bomull
Låg
3,5
2,0
-
1:28
-
Normaltorrt, låg temperatur
Strykfritt, polyester/
bomull
Låg
3,5
1,8
-
1:23
-
Stryktorrt
Bomull, linne
Normal
7,0
3,1
2,8
1:48
1:45
*Programmet är testat enligt EN 60456/A11/A12/.
Här redovisas några exempel på förbrukning av energi och tid för några olika programinställningar. Förbrukningvärden kan variera beroende på rumstemperatur, luftfuktighet, gods,
variationer i elnätet samt valda tillvalsfunktioner.
För angivna förbrukningsvärden gäller följande förutsättningar:
Tilluftens temperatur: 23°C
Tilluftens fukthalt: 55 %
Torktemperatur: Normal eller låg
Elementeffekt: 3000W
9
Servicemanual TD60.C
Programbeskrivningar
10
Programbenämning
Beskrivning
Extratorrt
Detta program är till för textilier som är extra svåra att torka, t ex jeans med mycket tjocka
sömmar.
Skåptorrt
De här programmen stänger av värmen när tvätten är torr utan att vara ”övertorkad”.
Programmet Auto Skåptorrt stänger av värmen något senare än Auto Normaltorrt. Pröva dig fram
till det som passar bäst. Använd de här programmen när du vill ha torra textilier.
Normaltorrt
De här programmen stänger av värmen när tvätten är torr utan att vara ”övertorkad”. Programmet Auto Skåptorrt stänger av värmen något senare än Auto Normaltorrt. Pröva dig fram till det
som passar bäst. Använd de här programmen när du vill ha torra textilier.
Extratorrt, låg temperatur
Detta program är till för textilier som är extra svåra att torka, t ex jeans med mycket tjocka
sömmar.
Skåptorrt, låg temperatur
De här programmen stänger av värmen när tvätten är torr utan att vara ”övertorkad”.
Programmet Auto Skåptorrt stänger av värmen något senare än Auto Normaltorrt. Pröva dig fram
till det som passar bäst. Använd de här programmen när du vill ha torra textilier.
Normaltortt, låg temperatur
De här programmen stänger av värmen när tvätten är torr utan att vara ”övertorkad”.
Programmet Auto Skåptorrt stänger av värmen något senare än Auto Normaltorrt. Pröva dig fram
till det som passar bäst. Använd de här programmen när du vill ha torra textilier.
Stryktorrt
Det här programmet stänger av värmen när tvätten är lagom fuktig för strykning eller mangling.
Servicemanual TD60.C
Inställningar
Så här kommer du till inställningsmenyn
Är maskinen påslagen? Slå först av strömmen med
På/Av
huvudströmbrytaren (S1).
Start Stop
Tryck på Stop-knappen (S3) och håll den inne samtidigt som du
trycker på huvudströmbrytaren (S1).
Tryck 5 gånger på Stop-knappen inom 10 sekunder. Du är nu inne
Start Stop
i inställningsmenyn.
+
×5
Så här gör du en inställning
Vrid programväljaren (J1) för att stega mellan valen i menyn.
1
2
Start Stop
Tryck på Stop-knappen (S3) för att öppna ett val.
Vrid programväljaren (J1) för att stega dig mellan de olika inställningarna som är möjliga att göra för detta val.
3
4
Start Stop
5
Start Stop
Inställningsmenyns innehåll
Språk
Tryck på Stop-knappen (S3) för att spara inställningen.
Vrid programväljaren (J1) för att göra ytterligare val.
Tryck på Start-knappen (S2) för att komma till programmenyn.
Kommentarer
US English
English
Svenska
Dansk
Norsk
Suomi
Français,
Deutsch
Italiano
Espanol
Русский
Nederlands
Barnsäker
Barnsäker Av
Barnsäker På
Signal
Signal Av
Signal På
Element 2
Element 2 Av
Element 2 på
11
Du kopplar ur barnspärren tillfälligt genom att trycka på
”Start” och ”Lucköppning” samtidigt.
Servicemanual TD60.C
Servicemeny
Så här kommer du till servicemenyn
På/Av
Är maskinen påslagen: Slå först av strömmen med
Start Stop
huvudströmbrytaren (S1).
Håll inne Start-knappen (S2) samtidigt som du trycker på huvudströmbrytaren (S1).
Tryck 5 gånger på Start-knappen (S2) inom 5 sekunder. Du är nu
Start Stop
inne i servicemenyn (som visas i LCD).
+
×5
Så här navigerar du i Servicemenyn
Tryck på Stop-knappen (S3) för att stega mellan valen i
Start Stop
1
servicemenyn.
Vrid programväljaren (J1) för att stega mellan de olika
inställningarna man kan göra i ett val.
2
3
Start Stop
Start Stop
4 eller
Start Stop
12
Tryck på Stop-knappen (S3) för att välja en inställning.
Tryck på Start-knappen (S2) för att spara valet och återgå till
programmenyn
eller
Tryck på Stop-knappen (S3) för att spara och återgå till servicemenyn.
Servicemanual TD60.C
Servicemenyns innehåll
SP
SP:
Datum för programmering av mjukvaran (År_Vecka)
CM:
Styrenhetens tillverkningsdatum ((År_Vecka)
SW:
Mjukvaruversion
NCP0:
Totalt antal körda cykler
NCP1:
Antal körda cykler för Program 1
NCP2
Antal körda cykler för Program 2
NCP3:
Antal körda cykler för Program 3
NCP4:
Antal körda cykler för Program 4
NCP5:
Antal körda cykler för Program 5
NCP6:
Antal körda cykler för Program 6
NCP7:
Antal körda cykler för Program 7
Tryck på stoppknappen (S3) för att gå vidare.
Fel
Fel 1
Om det är fel på maskinen visas typ av fel.
Fel 2
Fel 3
Test
Motor
Element 1
Element 2
Tömning
Signal
Tryck på stoppknappen (S3) för att gå vidare.
Torknivå
0
Ingen förlängning av torktid.
+5
Förlänget torktiden med 5 min.
+10
Förlänget torktiden med 10 min.
+15
Förlänger torktiden med 15 min.
+20
Blockera prg
Extratorrt
Förlänger torktiden med 20 min.
Av
Använd stoppknappen (S5) för att växla mellan Av/På
På
Skåptorrt
Av
På
Normaltorrt
Av
På
Extratorrt, låg temperatur
Av
På
Skåptorrt, låg temperatur
Av
På
Normaltortt, låg temperatur
Av
På
Stryktorrt
Av
På
Mynt
Av
På
Filter
Av
På
13
Känner av om filter är igensatt.
Servicemanual TD60.C
Filter intervall
0
1
Inställning av visningsintervall av ”Rengör luddfilter”.
0 = ingen visning, 1 = visning varje program osv.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Kondens intervall
0
1
Inställning av visningsintervall för ”Rengör kondensor”.
0 = ingen visning, 1 = var 100:e program osv.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Total reset
14
Återställer samtliga inställningar till förinställda värden.
Servicemanual TD60.C
Felindikeringar
15
Felmeddelande
Överfyllnad
Orsak
Åtgärd
• Mikrobrytare öppnas efter detektion av full
kondensvattentank. Detektionen ska starta 30
sekunder efter programstart. Om mikrobrytaren
öppnas >30 sek avbryts programcykeln.
• Kontrollera att kunden tömt tanken och startat
om maskinen
• Rensa slangar och kontrollera spänning samt resistans
i avloppspump.
• Kontrollera att flottör ej ”fastnat” och kontrollera
mikro­brytarens funktion.
Maximal
programtid
• Programcykeltid överstiger 200 minuter.
Cykeln avbryts och programmet nollställs.
• Hög omgivningstemperatur kombinerat med låg
element­effekt och låg torktemperatur ger dålig
kondensbildning.
• Dålig kondensering p.g.a. blockerad externluft
• Provat att centrifugera med ett högre varvtal.
• Haft maskinen avstängd i 30 minuter innan återstart
• Har bra ventilation i rummet
• Se till att externluften har fri passage.
Rensa filtret
• Indikeras när luftflöde och temperatur ej
stämmer.
• Rengör filtret.
Rengör kondensor
• Visas automatiskt var 100:e cykel.
• Visas om maskinen indikerat ”Rengör filtret” 2
gånger i rad.
• Rengör kondensor och filter.
• Rengör övriga luftkanaler.
Termistor
• Kretsen för termistorn är bruten.
• Funktionsfel i termistorn.
• Kontrollera termistorn.
Servicemanual TD60.C
Komponenter och mätvärden
Artikelnummer
Komponent
Mätvärde
Kommentar
80 618 24
Motor 50 Hz,
220/240 V
Huvudlindning: 23,8 Ω
Hjälplindning: 28,1 Ω
Ström: 1,1 A; 270 W; 2850 rpm
80 618 95
Motor 60 Hz,
220/240 V
Lindningsresistans:
kabelfärg grå-blå 25,5 Ω
kabelfärg grå-röd 16,0 Ω
Ström: 0,9 A; 200 W; 3300 rpm
73 829 92
Kondensator 6 μF
80 546 40
Kondensator 4 μF
88 011 94
Kondensvattenpump 25W
80 762 02
80 844 11
Radioavstörningsfilter
80 833 44
Termistor
80 773 85
Termostat/överhettningsskydd
(150°C automatiskt)
Termostat/överhettningsskydd
(135°C automatiskt)
Termostaten/överhettningsskyddet bryter programmet vid för hög temperatur.
80 738 36
Luckbrytare
Frontluckan påverkar en luckbrytare som gör att
programmet bryts vid öppen lucka. Har luckan öppnats och stängts under programmets gång måste
maskinen återstartas med start-/stoppknappen.
80 761 03
Överfyllnadsskydd
Om tumlarens båda behållare överfylls avbryts programmet med hjälp av en flottörbrytare placerad
på den nedre behållaren. Överfyllnad indikeras i
displayen.
Elanslutning
Maskinen levereras som 1-fas och är omkopplingsbar mellan 1950 W, 10 A och 2500 W, 16 A.
Omställning mellan 1950 W / 10 A och 2500 W / 16
A görs mjukvarumässigt via knapptryckning.
Motorn är 2-polig och direktkopplad till fläkten för
internluft samt utväxlingen för drivning av cylindern.
På kondens­tumlare driver den även fläkten
för externluft.
Kondensatorn är monterad på motorn.
80 796 00
16
111 Ω
Filtret eliminerar störningar till och från maskinen.
40 – 60 kΩ (vid rumstemperatur 20 – 30°C)
8080604
Styrenhet
80 832 20
Värmeelement 2500W
Element 1: 1950W, 24,5Ω
Element 2: 550W, 91,4Ω
80 829 32
Värmeelement 3000W
Element 1: 1950W, 24,5Ω
Element 2: 1050W, 45,3Ω
Termistorn styr temperaturregleringen. Om termistorn kortsluts eller lossar från styrenheten avbryts
programmet.
Servicemanual TD60.C
Tekniska data
17
Höjd:
850 mm
Bredd:
595 mm
Djup:
585 mm
Vikt:
39kg (avluft)
47 kg (kondens)
Cylindervolym:
111 l
Max. tvättkapacitet:
EU 7,0 kg
US/AU 6,0kg
Varvtal:
52 rpm
Anslutningseffekt:
1950 W = 10 A
2500 W = 16 A
3000 W = 16 A
Omställning mellan 10 och 16 A görs mjukvarumässigt via knapptryckning.
Material i torktrumma:
Rostfritt stål
Material i ytterhölje:
Pulverlackerad och varmgalvaniserad stålplåt eller rostfritt stål
Uppställning:
Tvättpelare eller fristående
Kapslingsklass:
IP X4
18
*A
*A
FB
AP
DB
EL 1050/550 W
RB
MO
RA
R23
B5
R33
R24
R43
R34
F2
T2 R44
F
F1
AP *A BO *A
NTC 2 *A
NTC 1
EL 1950 W
T1
CI
B1
B4
R1
*A CONDENSE MACHINES
B2
B3
B3
F1
R34
R44/B2
F2
WIRING WITH
COINMETER
B1
BLACK
BROWN B2
B3
BLUE
B4
BLACK
BLUE
B5
YELLOW- B6
GREEN
L1
L3
L2
N
B6
B6
1 Phase
INKB
INKB
WIRING WITHOUT
COINMETER
B1
B2
B3
B4
B5
B6
L1
N
S1
80 807 14 - 01
CIRCUIT DIAGRAM TD60.C
2009-12-03
USER SETTINGS MENU
TURN OFF POWER (S1)
WAIT FOR AT LEAST 5 SEC
HOLD S3
TURN ON POWER (S1)
PRESS S3 5 TIMES TO ENTER MENU
This document must not be copied without
our written pemission, and the contents
thereof must not be imparted to a third party
nor be used for any unauthorized purpose.
Contravention will be prosecuted.
Asko Appliances AB
PRESS STOP (S3) TO CHANGE MENU STEP
ROTATE DIAL TO CHANGE IN STEP
PRESSING START (S2) STORES AND EXITS SERVICE MENU
S2 S3
F: RADIO INTERFERENCE SUPPRESSION FILTER 680K Ohm
NTC 1: THERMISTOR 1
4 - 6 K Ohm
NTC 2: THERMISTOR 2:
4 - 6 K Ohm
AP: DRAIN PUMP:
111 Oh m
EL: HEATING ELEMENT 550W
91.4 Ohm
EL: HEATING ELEMENT 1050W
45.3 Ohm
EL: HEATING ELEMENT 1950W
20.5 Ohm
MO: MOTOR
T1: THERMOSTAT, OVERHEATING (HEATER)
T2: THERMOSTAT, OVERHEATING (HEATER)
FB: FLOAT SWITCH
DB: DOOR SWITCH
R1: REED SWITCH
CI: COMMUNICATIONS INTERFACE
RESISTANCES AT ROOM TEMPERATURE (CA. 20°C/68°F)
VALUES WITH +/-10% ARE REGARDED AS NORMAL
COMPONENT
SERVICE MENU
TURN OFF POWER (S1)
WAIT FOR AT LEAST 5 SEC
HOLD S2
TURN ON POWER (S1)
PRESS S2 5 TIMES TO ENTER SERVICE MENU
CABLE POSITIONS
1: THERMISTOR
2: REED SWITCH
4: MOTOR, DRAIN PUMP, FLOAT SWITCH
5: DOOR SWITCH
6: COMMUNICATIONS INTERFACE
7: COINMETER
8: POWER
9: HEATING ELEMENT
3 Phase, 10 A
WIRES IN SOME MACHINES
WIRES IN ALL MACHINES
INTERNAL CONNECTION
Servicemanual TD60.C
Kopplingsschema
Servicemanual TD60.C
80 901 19 Servicemanual WM60.C ASKO Rev. 02
19