EisSound | kb sound | CC-1152NED-03 manual uso kb iselect.cdr

GEBRUIKERSHANDLEIDING
SPACE
CC-1152NED-04
1
Inhoudsopgave
Belangrijke Veiligheidsvoorschriften
Lees alvorens het toestel te installeren eerst de aanwijzingen uit de Installatiehandleiding van het product
en volg deze op.
Lees alvorens het toestel te bedienen eerst de aanwijzingen uit de Gebruikershandleiding van het product
en volg deze op. Bewaar alle bij het toestel meegeleverde technische informatie om deze later te kunnen
raadplegen.
BELANGRIJK - Om brandgevaar of risico op elektrische schokken te voorkomen:
het toestel conform de aanwijzingen van de fabrikant installeren.
het apparaat niet blootstellen aan regen of vochtigheid.
het product niet in de buurt van water installeren of gebruiken.
geen van de onderdelen waaruit het apparaat bestaat
CAUTION
demonteren.
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
de ventilatiegroeven niet blokkeren.
het toestel niet in de buurt van warmtebronnen, zoals bijvoorbeeld radiators, kachels,
lampen, etc. installeren.
De fabrikant stelt zich niet aansprakelijk voor schade en/of ongevallen veroorzaakt door een verandering of
wijziging die niet uitdrukkelijk is aangeduid in de bij het product meegeleverde technische informatie.
Dit toestel is ontworpen en getest om te voorzien in een redelijke bescherming tegen interferenties in
huishoudelijke installaties. De onmogelijkheid dat een bepaalde installatie door dit effect wordt getroffen,
kan echter niet volledig gegarandeerd worden. Als dit gebeurt, stel dan de ontvangstantenne bij, verhoog de
afstand tussen het toestel en de interferentiebron en/of sluit het toestel op een ander stopcontact aan dan
die voor het toestel die de interferenties veroorzaakt wordt gebruikt.
U bent er zelf verantwoordelijk voor om de installatie zodanig uit te voeren, dat eventuele risico's worden
vermeden, alsmede dat het gebruik, de prestaties en resultaten de juiste zijn.
Waar als uitschakelvoorziening van het lichtnet een netstekker of een apparaatstekker gebruikt wordt, deze
uitschakelvoorziening dient altijd goed bereikbaar te zijn. Bescherm de voedingskabel tegen platdrukken
en doorboren, in het bijzonder bij de stekker en op het punt waar de kabel uit het apparaat komt.
Gebruik uitsluitend de door de fabrikant geleverde accessoires.
Het installeren, repareren en/of reviseren van dit toestel dient door deskundig personeel gedaan te worden
volgens de geldende landelijke wetgeving. Dit toestel dient gecontroleerd en/of gerepareerd te worden
wanneer het schade heeft geleden, wanneer de voedingskabel of stekker is beschadigd, wanneer er
vloeistof op is gemorst of er voorwerpen in het toestel zijn gestoken, wanneer het apparaat aan vochtigheid
of regen is blootgesteld, wanneer het gevallen is of wanneer het niet op juiste wijze werkt.
Er moet speciale aandacht geschonken worden aan milieu-aspecten met betrekking tot het hergebruik van
batterijen.
Om de batterijen te vernieuwen, gelieve het deksel te verwijderen door simultaan op de
sluiting te drukken.
Gebruik batterijen van het type AA 1,5 V.
Lege batterijen niet in het huishoudelijk afval werpen.
!
Korte handleiding
2
1. Inleiding
3
2. Algemene opmerkingen over de werking
5
3. De audiofuncties bedienen
6
4. De FM-tuner gebruiken
7
5. Bedienen van de draadloze KBSOUND ® DOCK
accessoire
6. Bedienen van de draadloze KBSOUND ® Bluetooth®
accessoire
11
7. De startmodus kiezen
15
8. Technische eigenschappen
16
10
CC-1152NED-04
2
Korte handleiding
Gevoeligheid FM-zender
autozoekfunctie instellen 2”
Alle opgeslagen FM-zenders wissen
Alle gevonden FM-zenders opslaan
FM SENS 1-2-3
FM/DAB geheugen preselecties
Kies volgende/vorige nummer in de iPod®
afspeellijst
1” Automatisch FM-zender zoeken
6”
6”
Instellen audio niveau
volume/bass/treble/balance/loudness
Een FM-zender uit het
geheugen wissen 2”
Gekozen FM-zender opslaan
“IDEAL” instellingen vastleggen
Stel alle muziekbronnen in als mono
Startmodus opslaan (aan/uit)
Play/Pause van de iPod® afspeellijst
2”
DAB
2”
Selecteer de geluidsbron
Geluidsvolume/Lage tonen/Hoge tonen/
Balance/loudness instellen
AUDIO IN
6”
iPOD
”IDEAL” mode
2”
FM SENS 1-2-3
KBSOUND XX
Numeriek klavier
Rechtstreeks FM-zenderfrequentie
invoeren (95.8 MHz)
KBSOUND ® DOCK of Bluetooth link
6”
Save the kit numeric identification for
Bluetooth pairing 6”
KBSOUND XX
Het symbool
naast een toets in de handleiding
geeft aan dat deze toets voor een bepaalde tijd moet
ingedrukt worden om de functie uit te voeren. Het scherm
zal in dat geval het symbool weergeven. F
UPDATE DAB
Wissen
Stel de FM bron in als mono
Aan/Uit
F
CC-1152NED-04
3
1. Inleiding
KBSOUND ® iSelect is een audioapparaat speciaal ontworpen voor een eenvoudige en snelle installatie. Het past discreet in het interieur van uw
keuken, badkamer of overal in uw woning.
KBSOUND ® iSelect Kit bestaat uit:
=
Elektronische module met ingebouwde FM-radio en voeding.
41,5 W + 1,5 W stereo-audio-uitgang
=
Twee 2,5 "of twee 5" luidsprekers.
=
Afstandsbediening met de volgende functies:
4Controle van volume, lage tonen, hoge tonen en balance
4'Forced Mono' functie.
4FM en RDS informatie.
4Mogelijkheid om rechtstreeks de gewenste frequentie in te geven.
4Mogelijkheid om automatisch zenders met het beste ontvangst op te slaan in het geheugen.
430 preselecties.
4"Intelligente" loudness: automatische aanpassing aan het volume.
Wanneer verbonden met de draadloze KBSOUND ® DOCK (niet inbegrepen in deze kit), kan de gebruiker kiezen tussen 2 extra geluidsbronnen: de
iPod/iPhone en een externe geluidsbron via de 3,5mm jack ingang.
Wanneer verbonden met de draadloze KBSOUND ® Bluetooth® Accessoire (niet inbegrepen in deze kit), kan de gebruiker luisteren naar muziek die is
opgeslagen in toestellen die via Bleutooth kunnen communiceren.
De componenten meegeleverd in deze kit zijn voor installatie en gebruik op de manier en voor het doel zoals beschreven in de
installatiehandleiding en de gebruikershandleiding. De installatie moet ook voldoen aan de huidige regelgeving van elk land. Deze
handleiding gaat ervan uit dat de KBSOUND ® iSelect werd geïnstalleerd volgens de instructies beschreven in het bijgevoegde
installatieblad.
CC-1152NED-04
4
KBSOUND ® SPACE is een muziektoestel ontworpen voor een snelle en gemakkelijke installatie. Het is onze nieuwe op maat gemaakte audio oplossing.
Het laat u vrij de luidsprekers en versterkers te kiezen om te voldoen aan uw droomproject met een fantastisch geluid.
KBSOUND ® SPACE Kit bestaat uit:
Elektronische module met ingebouwde FM-radio, aansluitklemmen voor het verbinden van een externe versterker, uitbreidbaar met de
optioneel verkrijgbare KBSOUND ® Bluetooth® Accessoire of RF ontvanger voor de draadloze KBSOUND ® DOCK.
=
Infrarood ontvanger/zender
=
=
Afstandsbediening met de volgende functies:
4Controle van volume, lage tonen, hoge tonen en balance
4''Forced Mono' functie
4FM en RDS informatie.
4Mogelijkheid om rechtstreeks de gewenste frequentie in te geven
4Mogelijkheid om automatisch zenders met het beste ontvangst op te slaan in het geheugen
430 preselecties.
4Intelligente" loudness: automatische aanpassing aan het volume.
Wanneer verbonden met de draadloze KBSOUND ® DOCK (niet inbegrepen in deze kit), kan de gebruiker kiezen tussen 2 extra geluidsbronnen: de
iPod/iPhone en een externe geluidsbron via de 3,5mm jack ingang.
Wanneer verbonden met de draadloze KBSOUND ® Bluetooth® Accessoire (niet inbegrepen in deze kit), kan de gebruiker luisteren naar muziek die is
opgeslagen in toestellen die via Bleutooth kunnen communiceren.
De componenten meegeleverd in deze kit zijn voor installatie en gebruik op de manier en voor het doel zoals beschreven in de
installatiehandleiding en de gebruikershandleiding. De installatie moet ook voldoen aan de huidige regelgeving van elk land. Deze
handleiding gaat ervan uit dat de KBSOUND ® SPACE werd geïnstalleerd volgens de instructies beschreven in het bijgevoegde
installatieblad.
CC-1152NED-04
5
2. Algemene opmerkingen over de werking
1.- Alle commando's (m.u.v. AAN/UIT) zijn alleen werkzaam met de afstandsbediening in de stand “aan”
2.- Zodra de KBSOUND ® iSelect of SPACE is aangesloten op het lichtnet, wordt het continu van spanning
voorzien, ook wanneer het toestel in de OFF-stand staat. Dit betekent dat de OFF-stand, zoals wordt
aangeduid in deze handleiding, een “stand-by”-stand is.
3.- De besturingsmodule geeft een korte pieptoon af om aan te geven dat het
beep
gegeven correct
4.- De afstandsbediening wisselt informatie (verstuurt en ontvangt
gegevens) uit met de zender-/ontvangersensor. Als op een bepaald
moment deze communicatie niet meer synchroon loopt, verschijnt
in het display het symbool
. Als dit gebeurt, dient u de
afstandsbediening binnen een rechte lijn van 5 meter op de
zender-/ontvangersensor te richten.
5.- Het display van de afstandsbediening
schakelt automatisch uit als er tijdens een
paar seconden geen toets wordt ingedrukt
teneinde de batterijen efficiënter te
gebruiken. U kunt de informatie van de
tuner op ieder moment zien door deze op
de zender-/ontvangersensor te richten en
de toets in te drukken.
iPOD
AUDIO IN
5m
Wanneer er netspanning op
de KBSOUND ® iSelect of
SPACE wordt gezet, dan
schakelt deze altijd in met de
audioniveaus en de
zenderfrequentie die in modus
“ideal” zijn opgeslagen (zie
hoofdstuk 5 en 6).
Zolang er netspanning
aanwezig is, zullen na elke
keer in- en uitschakelen de
laatst beluisterde zender en de
audioniveaus die ingesteld
waren op het moment van
uitschakeling via toets
ON/OFF van de
afstandsbediening worden
CC-1152NED-04
6
3. De audiofuncties bedienen
Als de module uit staat, kunt u deze door kortstondig de AAN/UIT toets in te drukken
aanzetten.
Het indicatielampje brandt.
Als de module uit staat, is het indicatielampje ook UIT.
Key Sequence
Display
on
Geluidsvolume verhogen/verlagen: het indicatielampje knippert
de afwijking van het gewenste volumeniveau aan te geven. Bij het
maximum- of minimumniveau blijft het lampje branden.
vol 58
Niveau van de lage tonen (BASS) / hoge tonen (TREBLE):
het indicatielampje om de gewenste wijziging van het niveau
voor de hoge/lage tonen aan te geven. Bij het maximum- of
minimumniveau blijft het lampje branden.
BAS+06
Loudness: deze functie versterkt het niveau van de lage tonen ten opzichte van het
geluidsvolume, wat neerkomt op meer versterking bij een laag volume en minder
versterking bij een hoog volume.
LD on
Mono/stereo-ontvangst: indien ingeschakeld, kunt u de FM-zenders in stereo ontvangen; indien
uitgeschakeld, is de ontvangst altijd in mono
Opmerking: als de moduleconfiguratie mono is (zie bijgeleverde installatiehandleiding) terwijl het
door de antenne ontvangen signaal stereo is, zult u de radio desondanks in mono beluisteren.
STEREO
The "IDEAAL" modus Met één druk op de knop IDEAL van de afstandsbediening heeft u
onmiddellijk toegang tot de “ideaal” bedrijfsfunctie. In deze stand wordt een bepaalde zender met
vaste niveaus voor het geluidsvolume, de lage tonen, de hoge tonen en de loudness vastgelegd.
IDEAL
Kies om de “ideaal” bedrijfsfunctie te programmeren de gewenste niveaus voor het geluidsvolume,
de lage tonen, de hoge tonen en de loudness, alsook de gewenste zenderfrequentie.
2’’
IDEAL
Houdt de programmeertoets gedurende 2 seconden ingedrukt om de ideale instellingen
CC-1152NED-04
7
4. De FM-tuner gebruiken
Toetsen
4.1 Zenders zoeken
SCAN
Tijdens het zoeken wordt in het display "SCAN" aangegeven.
Zodra de volgende zender gevonden is, verschijnt in het display de frequentie van de
betreffende zender.
Display
1”
102.50
FM
4.2 Een zenderfrequentie rechtstreeks invoeren
Om rechtstreeks een FM-zender in te voeren, drukt u achtereenvolgens op de cijfertoetsen
van de zenderfrequentie en als laatste op de FM toets.Voor bijvoorbeeld 93.7 voert u de
reeks 9 3 7 FM in.
Opmerking: de zenderfrequentie kan op twee manieren ingevoerd worden, als 93.7 (9 3
7 FM) of als 93.70 (9 3 7 0 FM).
94.70
FM
Wilt u een gekozen cijfer wissen om
opnieuw de frequentie in te voeren, druk
dan op toets C.
Vervolgens kunt u opnieuw beginnen met
het invoeren van de gewenste frequentie
94.70
FM
CC-1152NED-04
8
Toetsen
4.3 De preselecties kiezen
Display
MEM 19
Met de toetsen UP/DOWN kunt u zich door de verschillende in het geheugen vastgelegde
zenders (preselecties) verplaatsen (zie hoofdstukken 4.4 en 4.5, Zenders vastleggen en
wissen).
In het geheugen vastgelegde zenders worden in oplopende volgorde gerangschikt,
beginnend bij 87,5 tot 108,0.
102.50
FM
In het display verschijnt de frequentie van de zender die op deze geheugenplaats
opgeslagen is.
94.70
4.4 Handmatig zenderfrequenties vastleggen en wissen
Om een voorkeuzezender in het geheugen vast te leggen, kiest u eerst de genoemde zender
(zie hoofdstukken 4.1. Zenders zoeken, en 4.2.- Een zenderfrequentie rechtstreeks
invoeren).
FM
Aansluitend dient u de toets 9 gedurende twee seconden ingedrukt te houden.
2’’
MEM 07
94.70
FM
Om één van de voorkeuzezenders uit het geheugen te wissen: kies de zender en houd de
toets 7 gedurende twee seconden ingedrukt. De zender die u op dat ogenblik beluistert,
wordt gewist indien deze in het geheugen opgeslagen was.
2’’
DEL MEM
CC-1152NED-04
9
4.5 Automatisch zenders opslaan en wissen
Toetsen
Om het proces automatisch zenders opslaan te starten, dient u toets 9 gedurende 6
seconden ingedrukt te houden.
Display
AUTO
6’’
Wanneer de automatische zenderzoekfunctie begint, knippert de aanduiding "AUTO" in het
display.
De besturingsmodule slaat de zenders met de beste ontvangst in het geheugen op, op
volgorde van laag (87,5 MHz) naar hoog (108,0 MHz).
Deze zal van alle vrije geheugenplaatsen (maximaal 30) gebruik maken.
Dit proces kan enkele seconden duren. Als het zoeken voltooid is of wanneer het maximum
aantal geheugenplaatsen bereikt is, wordt het proces met een lange pieptoon beëindigd.
Om het proces van het automatisch wissen van alle geheugenplaatsen in te schakelen, dient
u toets 4 gedurende 6 seconden ingedrukt te houden.
4.6 De gevoeligheid van de zenderzoekfunctie instellen
Om de gevoeligheid van de automatische zenderzoekfunctie
(zie 4.1 Zenders zoeken) in te stellen dient u één van de toetsen
1 tot 3 (1=minimum, 3=maximum) gedurende 2 seconden
ingedrukt te houden.
beep
DEL ALL
6’’
FM SENS 1-2-3
FM SENS 1-2-3
SENS 1
2’’
FM SENS 1-2-3
2’’
FM SENS 1-2-3
2’’
SENS 2
SENS 3
CC-1152NED-04
10
9
5. Bedienen van de draadloze
KBSOUND ® DOCK accessoire
De draadloze KBSOUND ® DOCK laat u
toe om samen met de
KBSOUND ® iSelect 2,5” of 5” te
genieten en te luisteren naar uw muziek
afkomstig van alle types van iPhone en
iPod + elke andere externe geluidsbron
die verbonden is met de Dock via 3,5mm
jack ingang.
Wanneer de Dock is verbonden met de
netadaptor dan wordt de iPod/iPhone
opgeladen.
BELANGRIJK: gebruik enkel de
voeding die meegeleverd is met de
KBSOUND ® DOCK.
Indien de Dock niet is aangesloten aan de
netadaptor dan wordt deze gevoed via de
iPod/iPhone. In dit geval kunt u de
externe Audio-IN niet gebruiken.
Deze functies zijn enkel beschikbaar als de
KBSOUND ® DOCK is aangesloten.
Druk toets 5 voor 6 seconden. De led van de
luidspreker knippert blauw.
Key Sequence
6”
Sluit de netadaptor aan op de Dock. Druk de
LINK toets (op de achterzijde van de Dock) in
voor 6 seconden. De led op de Dock
knippert blauw.
Na enkele seconden zullen beide leds
stoppen met knipperen. Dan zijn de Dock en
de KBSOUND ® iSelect met elkaar
verbonden.
De iPOD toets op de afstandsbediening
selecteert de iPod als audio bron op de
draadloze Dock. De led van de Dock licht
dan groen op.
Display
6”
de KBSOUND ® DOCK kan maar met
1 KBSOUND ® iSelect tegelijk
verbonden zijn.
iPOD
IPOD
Om de iPod af te spelen of op pauze te
zetten, gebruik knop:
Om het volgende/vorige nummer te kiezen
op de iPod, gebruik knoppen:
De Audio-IN toets op de afstandsbediening
laat u toe om de externe geluidsbron te
selecteren die aangesloten is via de 3,5mm
jack ingang. De led van de Dock licht dan
blauw op
AUDIO IN
AUDIO IN
CC-1152NED-04
11
6. Bedienen van de draadloze
KBSOUND ® Bluetooth accessoire
Functies ALLEEN beschikbaar indien de KBSOUND ® Bluetooth® accessoire is aangesloten.
De draadloze KBSOUND ® Bluetooth® accessoire maakt het mogelijk om
samen met de KBSOUND ® iSelect 2.5", KBSOUND ® iSelect 5" of
KBSOUND ® SPACE kits te luisteren naar muziek/audio afkomstig van
toestellen die via Bleutooth kunnen zenden.
BELANGRIJK: Voor u begint, controleer
of het Bluetooth toestel van waaruit u
audio wenst te streamen beschikt over
A2DP en AVRCP profielen
6.1.- Toewijzen van een ID-nummer aan uw KBSOUND® Bluetooth® accessoire
BELANGRIJK: Aan elke geïnstalleerde KBSOUND ® Bluetooth®
accessoire moet een ID-nummer worden toegewezen alvorens u uw
Bleutooth toestel kan koppelen. (Zie hoofdstuk 6.2).
Key
sequence
Druk op de Bluetooth toets.
iPOD
Om een onderscheid te maken tussen meerdere kits in dezelfde
woning moet een verschillend ID-nummer worden toegewezen aan
elke kit afzonderlijk. Zoals bijvoorbeeld: KBsound 00 of 01, 02 etc.
Geef het ID-nummer in (steeds 2 getallen,
bijvoorbeeld “05”) om de KBsound kit te
identificeren.
Druk op druktoets 2 voor 5 seconden.
KBsound00
KBsound01
KBsound02
Display
BT
05
KBsound XX
6”
Via de luidsprekers zal u een korte pieptoon
horen om te bevestigen dat het ID-nummer
werd opgeslagen.
KB-05
beep
Vanaf dit ogenblik is het ID-nummer van de kit KBsound 05.
KBsound03
KBsound04
KBsound05
Herhaal deze procedure met alle kits die u in uw woning heeft geïnstalleerd en zorg
voor een uniek ID-nummer per kit.
CC-1152NED-04
12
6.2.- Pairing (koppelen) van een nieuw Bluetooth toestel
Ga naar het Bluetooth menu van uw
toestel.
Alvorens u audio kan streamen naar de
KBSOUND ® kits is het noodzakelijk
om uw Bluetooth toestel te koppelen
met de Bluetooth® accessoire. Deze
handeling moet slechts éénmaal per
toestel worden uitgevoerd.
Selecteer in het toestel: KBsoundXX
(00,01,02...) kit .
AUDIO IN
DAB
Selecteer de Bluetooth druktoets.
iPOD
BT
Druk 10 seconden op toets 5 zodat
”LINK” verschijnt in het display
De IR led van de luidspreker knippert
blauw tot de koppeling met het
Bleutooth toestel succesvol is afgerond
of de time-out van 3 minuten is
verstreken.
Display
iPOD
Key
Sequence
Nota: Om deze code te verkrijgen
moet de afstandsbediening gericht
zijn naar de IR ontvanger.
DAB
Richt de afstandsbediening naar de IR
ontvanger van deKBSOUND ®
Bluetooth® kit
AUDIO IN
Controleer of de weergegeven code
op het toestel overeenkomt met de
code op het display van de
afstandsbediening.
Zorg ervoor dat gedurende deze
procedure slechts één Bleutooth toestel
binnen het ontvangstbereik van de
KBSOUND ® Bluetooth® accessoire is.
048233
De koppeling is succesvol afgerond
van zodra de blauwe IR led stopt met
knipperen en 'connected' verschijnt in
het display van uw Bluetooth toestel.
iPOD
DISCONNECT
6”
LINK
Sommige Bluetooth toestellen vragen
optioneel nog een paswoord om de
koppeling te bevestigen. Indien dit
het geval is gebruikt u code 0000
CC-1152NED-04
13
6.3.- Stuur audio naar de KBSOUND® Bluetooth® accessoire vanuit verschillende Bluetooth® toestellen
Meerdere Bluetooth toestellen kunnen dezelfde KBSOUND ®
Bluetooth®accessoire delen, maar slechts één kan de audio
doorsturen.
Om een ander toestel te verbinden met de KBSOUND ®
Bluetooth®accessoire is het noodzakelijk dat het Bluetooth®
toestel reeds werd gekoppeld in het verleden.
(zie hoofdstuk 6.2)
iPOD
De KBSOUND ® Bluetooth® kit
zoekt naar het laatste Bleutooth
toestel dat was gekoppeld en
eens gevonden binnen zijn
bereik zal hij automatisch
verbinding maken.
Display
DAB
Selecteer de Bluetooth toets op
de afstandsbediening
Key
Sequence
AUDIO IN
Zorg ervoor dat gedurende
deze procedure de
afstandsbediening is gericht
naar de IR ontvanger van de
KBSOUND ® Bluetooth®kit en
dat het Bleutooth toestel binnen
het ontvangstbereik is..
BT
Om nu audio vanuit een ander Bluetooth
toestel te verzenden drukt u 6 seconden op
toets 5 van de afstandsbediening om de
Bleutooth verbinding vrij te geven.
Key
Sequence
Display
6”
Activeer de Bluetooth verbinding van het
andere toestel waarmee u verbinding wenst
te maken en selecteer de gewenste
KBSOUND ® Bluetooth® kit (bijv. KBsound
01)..
De koppeling is succesvol
afgerond wanneer de blauwe IR led
stopt met knipperen.
iPOD
Vanuit de
afstandsbediening kan u
de opties PLAY /PAUSE
selecteren door te drukken
op druktoets
Vooruit en achteruit gaan
in de playlist door te
CC-1152NED-04
14
6.4.- Stuur audio vanuit één toestel naar meerdere KBSOUND® Bluetooth® kits
Indien er meerdere KBSOUND ® Bluetooth® kits in uw woning aanwezig zijn is het mogelijk om uw audio naar allen door te sturen vanuit hetzelfde
Bluetooth toestel.Gelieve er wel rekening mee te houden dat slechts één KBSOUND ® Bluetooth® kit de audio kan ontvangen.
Om dit mogelijk te maken moet elke KBSOUND ® Bluetooth® accessoire reeds een ID-nummer hebben. (zie hoofdstuk 6.1).
Ook moet het Bluetooth toestel reeds in het verleden gekoppeld geweest zijn met elke KBSOUND ® Bluetooth®accessoire afzonderlijk
(zie hoofdstuk 6.2).
Druk op de Bleutooth toets van de afstandsbediening van de KBSOUND ® Bluetooth® kit
die u wenst te gebruiken.
Key
Sequences
Display
KBsound00
KBsound01
KBsound02
BT
iPOD
Selecteer in het Bluetooth toestel de KBSOUND ® Bluetooth® kit waarmee u
verbinding wenst te maken: KBsound00, KBsound01, KBsound02, etc.
NOTA: Wees voorzichtig, de menu's in uw Bleutooth toestel kunnen tussen
fabrikanten onderling sterk verschillen. Volg dus strikt hun instructies.
KBsound 01
KBsound 02
KBsound 03
CC-1152NED-04
15
7. De startmodus kiezen
Deze functie heeft betrekking op een electrische voeding van de
KBSOUND ® iSelect vía een speciale schakelaar voor dit doeleinde. In dit
geval, als gewenst is dat de KBSOUND ® iSelect zich automatisch
inschakelt na het manipuleren van de schakelaar, moet de automatische
startwijze worden geprogrammeerd. Hiervoor:
1.- Moet de voeding van de KBSOUND ® iSelect worden aangezet
vía de genoemde schakelaar . De KBSOUND ® iSelect knippert
een paar keer en blijft dan uit
2.- De KBSOUND ® iSelect aanzetten met de afstandbediening
(knop aan/uit)
3.- Met de KBSOUND ® iSelect aan, de knop aan/uit 2 seconden
ingedrukt houden
Als de startmodus op “aan”
gezet wordt, In dit geval, zal
de module zodra deze van
stroom voorzien wordt in de
“ideal” modus starten (zie
hoofdstuk 6. De “ideal”
modus)
Als de startmodus “uit” gezet
wordt, In dat geval, zal de
module zodra deze van
stroom voorzien wordt in de
stand “uit” starten.
Toetsen
Display
2’’
2’’
AUTO x
CC-1152NED-04
16
8. Technical specifications
52391/92 , 52398/93
Measurements
Voltage
Consumption demand
Output signal (16 ohms)
Passband
Aux.amplifier switch on signal
Distortion
Left/right channel separation
FM Frequency range
FM antenna impedance
FM antenna sensitivity
FM tuner distortion
Number of FM station pre-sets
525x1 , 52592
525x1 , 52592
Measurements
Measurements
Voltage
Voltage
Consumption demand
Consumption demand
Input signal
Input impedance
Wireless transceiver RF
Power RF
Antenna RF
MIN
185
90
NORMAL
200x53x56
230
120
45
12
0,1
58
87,5
265
140
10
1,5
20.000
14
108
75
1,7
0,1
MIN
MIN
MAX
NORMAL
NORMAL
110x27,75x110
110x27,75x110
54,8x37x20
54,8x37x20
5
5
0,1
350
50
2,4
3,5
0,5
30
MAX
MAX
10
10
10
10
Range
5
MIN
Measurements
Alimentación
Consumo
Bluetooth spec.
Wireless transceiver RF
Power RF
Antenna RF
Range
mm
mm
mm
mm
Vdc
Vdc
W
W
W
mVrms
mVrms
Kohms
Kohms
GHz
GHz
mWeirp
mWeirp
integral
integral
2,5
52593
COMMENTS
mm
Vac
Vac
W
W
Hz
Vdc
%
dB
MHz
ohms
uV
%
NORMAL
MAX
54,8x37x20
3,3V
0,1
Class2 BT2.1 + EDR
A2DP 1.2
AVRCP 1.4
2,4
10
2,5
5
dB
dB
m
mm
Vdc
W
GHz
mWeirp
dB
m
50Hz, terminal F,N (ref.52391,52398)
50/60Hz, terminal F,N (ref.52392,52393)
terminals F,N
terminals L,R
terminals 62, 4 (ref.52398/93)
RF connector
NOTAS
NOTAS
ref.525x1 (width x height x depth)
ref.525x1
ref.52592 (width
(width xx height
height xxdepth)
depth)
ref.52592
ref.525x1 (width x height x depth)
ref.525x1
ref.525x1
ref.525x1
ref.52592
jack
jack 3,5mm
3,5mm
jack
jack 3,5mm
3,5mm
ref.
ref. 525x1
525x1
ref.52592
ref.52592 (SMA
(SMA connector)
connector)
NOTES
width x height x depth
internal connector
SMA connector
CC-1152NED-04
Electrónica Integrale de Sonido SA is niet verantwoordelijk voor fouten of weglatingen in deze handleiding, en
behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving. iPod en iPhone is
een handelsmerk van Apple Inc. geregistreerd in de VS en andere landen. "Made for iPod "en "Made for iPhone
"betekent dat een elektronisch accessoire is ontworpen om verbinding te maken met een iPod en iPhone en is
gecertificeerd door Electrónica Integral de Sonido N.V. om aan de standaard van Apple te voldoen. Apple is
niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheids-en regelgeving. Let op,
het gebruik van dit accessoire, samen met de iPhone, kan de draadloze prestaties beïnvloeden.
Polígono Malpica Calle F Oeste
Grupo Gregorio Quejido, 87-88
50016 Zaragoza (SPAIN)
Tel.: 34 976 465 550
Fax: 34 976 465 559
comercial@eissound.com
www.eissound.com
AENOR
Empresa
Registrada
ER-0634/1998
64460061
CC-1152NED-04
Download PDF