EF500 DG SUP

ELEKTRONICKÉ BLESKY SIGMA
EF 500 DG SUPER
Návod k použití
OBSAH ………………………………..……………….…2
1.
Úvod …………………………………………………3
2.
Popis blesku …………………………….………….4
2.1. Vnější části …….….……………………………..…4
2.2. Tlačítka a kontrolky …………………………..……4
2.3. Typy fotoaparátů a funkce ………………………. 5
3.
Příprava blesku k focení ……………..………..... 5
3.1. Baterie …………………………………………...… 5
3.1.1. Vložení baterie do blesku ……………………….. 5
3.2. Nastavení hlavice reflektoru blesku ………… ..…6
3.3. Připojení a vyjmutí blesku ……………….………. 6
3.4. Nastavení zoomu na blesku ……………….……. 6
3.5. Širokoúhlá rozptylka ……………………………… 7
3.6. Osvětlení LCD panelu ……………………………. 7
3.7. Nastavení citlivosti filmu ………………………..…7
4.
Režimy práce blesku ………………………………7
4.1. TTL automatický režim ……………………….….. 7
4.2. Používání blesku v jiných režimech …………… 9
4.2.1. Režim časové automatiky ………………………...9
4.2.2. Režim clonové automatiky ………………………..9
4.2.3. Režim ručního nastavení ………………………….9
5.
Maximální počty záblesků ………………………...9
6.
Ruční nastavení blesku ………………………..…10
6.1. Nastavení velikosti záblesku ……………………10
7.
Modelový blesk ……………………………………11
8.
Rychlá synchronizace blesku ……………………11
9.
Kompenzace expozice ………………………...…12
10.
Synchronizace na druhou lamelu ……………...13
11.
Synchronizace vnitřního blesku fotoaparátu ….13
12.
Redukce efektu červených očí …………….….. 14
13.
Stroboskopický režim ………………………..…..14
14.
Vytáčení hlavice blesku ……………………..…..14
14.1. Expozice s uzavřeným světlem ………………...15
15.
Bezdrátový blesk …………………………………15
15.1. Vestavěný blesk jako spouštěč …………..…….15
15.1.1. Použití jen vnějšího blesku ………………….…..15
15.1.2. Poměrové řízení blesku ……………………….…16
15.2. Vnější blesk jako spouštěč …………………..….16
15.2.1. Nastavení vnějšího blesku ………………………16
15.2.2. Poměrové řízení blesku ……………………….…17
15.3. Nastavení bezdrátového ovladače blesků ….….17
15.3.1. Poměrové řízení blesku ……………………….... 17
16.
Slave blesk …………………………………..….…18
16.1. Normální slave blesk …………………………….. 18
16.2. Navržený slave blesk ……………………………..18
16.2.1. Nastavení slave blesku ……………………….…..18
16.2.2. Nastavení blesku slave kontrolor ………………..19
17.
Technická data ………………………………..…...19
2
1. ÚVOD
Děkujeme Vám,že jste si zakoupili elektronický blesk Sigma EF–500 SUPER. Tento výrobek byl
zvláště vyvinut pro SLR kamery (jednooké zrcadlovky). Jednotlivé funkce a způsob práce blesku
se mohou měnit v závislosti na modelu fotoaparátu. Prosíme, čtěte tento návod pozorně. Blesk
disponuje nejrůznějšími funkcemi pro Váš větší požitek z fotografování. Pro dosažení maximálního výkonu a využití všech vlastností Vašeho blesku si prosím prostudujte tento návod
společně s návodem pro použití fotoaparátu. Dobře si ho uschovejte pro budoucí možnou
potřebu. Čtěte tento návod k použití velmi pozorně z důvodu zapříčinění nějaké škody nebo
zranění. Před použitím blesku věnujte pozornost níže uvedeným varujícím znamením.
Tento externí blesk je novou verzí staršího typu EF-500 SUPER. Je kompatibilní s digitálními
zrcadlovkami i s klasickými 35mm zrcadlovkami. Návod k použití je totožný s návodem k EF-500
SUPER. Funkce blesku jsou stejné. Přesto si však při použití s digitálními zrcadlovkami pozorně
přečtěte následující bod.
S přístroji D1,D100 a jinými typy digitálních zrcadlovek.
Když pořizujete snímky v režimu TTL, nastavte na blesku pomocí tlačítka mode režim TTL/BL.
Pak bude TTL expozice řízena D-TTL systémem přístroje a na displeji blesku se objeví písmeno
d. Funkce bude různá v závislosti na typu objektivu a kombinaci expozičního módu, stejně tak
pro typy zrcadlovek skupin F5 a F100. Všechny TTL expoziční funkce budou v režimu D-TTL.
Kombinace s kamerami Coolpix 500 a digitálními fotoaparáty mající kontakty pro externí
bleskové jednotky.
Připojte externí blesk v souladu s návodem Vašeho fotoaparátu.
Nastavte režim TTL/BL tlačítkem MODE na blesku.
Blesková jednotka by měla fungovat podle návodu k použití Vašeho fotoaparátu.
Varování !!
Používáním tohoto výrobku bez ohledu na toto varováním může
způsobit vážné zranění nebo jiné nebezpečné následky.
Upozornění !! Používáním tohoto výrobku bez ohledu na toto upozornění, může
způsobit vážné zranění nebo jiné nebezpečné následky.
Tento symbol upozorňuje na důležité body v návodu, které varují a vyžadují pozornost.
Tento symbol upozorňuje na činnosti, kterých je nutné se vyvarovat.
VAROVÁNÍ !!
Tento blesk obsahuje vysokonapěťové obvody. Pro zamezení elektrického šoku nebo
popálení, blesk nedoporučujeme demontovat. Při rozbitém nebo prasklém krytu se
nedotýkejte součástek uvnitř blesku.
Neodpalujte blesk blízko očí. Zábleskové světlo může poškodit zrak. Při fotografování
osob bleskem, dodržujte minimální vzdálenost mezi bleskem a tváří nejméně 1 m.
Nedotýkejte se synchronizační zásuvky na vašem fotoaparátu, je-li blesk připojen přes
botičku se středovým kontaktem. Vysoké napětí může způsobit úraz el. proudem.
Nikdy nepoužívejte fotografický aparát v hořlavém, plynném, kapalném, chemickém aj.
prostředí. Takové použití může způsobit požár nebo explozi.
UPOZORNĚNÍ !!
Nepoužívejte tento blesk k žádnému jinému fotografickému aparátu než pro kterou
značku je určen. Jinak můžete zničit elektronické obvody ve fotoaparátu.
Tento blesk není vodovzdorný. Při focení v dešti, sněhu nebo blízko vody, chraňte
blesk před vlhkem. Často vodou zničené elektronické komponenty nelze opravit.
Nevystavujte blesk a fotografický aparát nárazu, prachu, vysokým teplotám nebo
3
vlhkosti. Tyto faktory mohou způsobit požár nebo poruchu Vašeho přístroje.
Při vystavení blesku náhlým teplotním změnám, např. při přenesení z venkovního
chladného prostředí do teplé místnosti, dochází ke kondenzaci uvnitř blesku.
V takovém případě umístěte Vaše zařízení před přenesením uzavřeného
plastikového obalu a vyčkejte až se teplota blesku vyrovná s teplotou v místnosti.
Neskladujte blesk v zásuvce nebo ve skříni, které obsahují naftalín, kafr nebo jiné
insekcitidy (odhmyzovače). Tyto chemikálie mají negativní vliv na blesk.
Pro čištění nebo odstranění otisků prstů, nepoužívejte ředidlo, benzín ani jiné čistící
prostředky, ale jenom měkký a navlhčený hadřík.
Pro delší uskladnění vyberte suché a chladnější místo raději s dobrou ventilací.
Doporučujeme blesk několikrát do měsíce nabít a odpalovat záblesky pro udržení
správné funkčnosti nabíjecího kondenzátoru.
2. POPIS BLESKU (dle obr. 1.)
2.1. Vnější části
1. Hlavice reflektoru blesku
2. Vysouvací širokoúhlá rozptylka
3. AF měřící pomocné světlo
4. Vychylovací úhel – nahoru - dolů
5. Vychylovací úhel – vpravo - vlevo
6. Tlačítko uzamčení a uvolnění vychýlení – nahoru - dolů
7. Tlačítko uzamčení a uvolnění otočení – vpravo - vlevo
8. LCD panel
9. Kryt baterií
10. Kolečko přitažení patky blesku nebo zaskakovací tlačítko ( jen u Minolty)
11. Patka blesku s kontakty
2.2. Tlačítka a kontrolky
12. Tlačítko MODE - volba režimu blesku
13. Tlačítko SEL volba
14. Tlačítko + při volbě funkcí
15. Tlačítko - při volbě funkcí
16. Tlačítko ZOOM
17. Tlačítko TEST
18. Tlačítko LIGHT
19. Indikátor připravenosti blesku
20. Vypínač napájení
4
Obr. 1.
2.3. Typy fotoaparátů a funkce
SIGMA - pro všechny AF jednooké zrcadlovky
CANON - pro všechny AF jednooké zrcadlovky
MINOLTA - nepoužívejte blesk ve spojení s těmito typy fotoaparátů: Minolta Maxxum,
Minolta Dynax 9000, 7000, 5000, 3000i.
NIKON - blesk může být používán s níže uvedenými typy fotoaparátů: Nikon F5, série F4,
série F3 příp. s adaptérem, F100, F90, série N90S, série F80, F70D/N70,
U/F65/N65, F60D/N60, F50D/N50, F-801S/N8008S, F-801/N8008, F601M,
F-601/N6006, F501/N2020, F401X, F401S/N4004S, F-401/N4004, F-301,
N2000, FA, FE10, FE-2, FG, FM10, New FM2, Nikonos V, Pronea 600i.
Objektivy Nikon s jednotkou CPU pro TTL přenos: objektivy typu D kromě typů Ai-P,
typu IX Nikor. Objektivy bez jednotky CPU: Ai-S, Ai, série objektivů E.
PENTAX - pro všechny AF jednooké zrcadlovky
3. PŘÍPRAVA BLESKU K FOCENÍ
3.1. BATERIE
Tento blesk používá 4 ks baterie typu AA buď alkalické články nebo Ni-Cd či Ni-MH nabíjecí
baterie. Manganové uhlíkové články lze také použít, ale mají kratší životnost než alkalické
články, proto je nedoporučujeme. Pokud se indikátor připravenosti blesku rozsvítí za více
než 30 s, baterie jsou již vyčerpány a je třeba je vyměnit.
♦ Před vložením baterií, očištěte kontakty baterií pro zajištění správného elektrického kontaktu.
♦ Ni-Cd baterie nemají standardní kontakty. Pokud je používáte, přesvěčte se zda kontakty
se dotýkají v bateriovém prostoru.
♦ Pro předejití exploze, vytékání baterií nebo přehřátí, používejte 4 kusy nových baterií typu
AA stejného druhu a značky. Nemíchejte spolu různé typy baterií ani nové a použité baterie.
♦ Baterie nerozebírejte ani nezkratujte, neodhazujte do ohně či vody, mohou explodovat.
Také nenabíjejte jiné baterie než Ni-Cd nebo NiMH, které jsou dobíjecí.
♦ Pokud blesk nebude delší dobu používán, vyjměte baterie z blesku čímž předejdete
vytečení baterií do blesku a tím jeho poškození.
♦ Výkon baterie klesá při nízkých teplotách. Chraňte baterie při užívání blesku v chladném
prostředí.
♦ Jako u jiných blesků, je doporučeno při fotografování na cestách a v chladném prostředí,
mít k dispozici ještě náhradní baterie.
3.1.1. VLOŽENÍ BATERIÍ DO BLESKU
1. Přesvěčte se, zda je vypínač napájení ve vypnuté poloze OFF a pak otevřete kryt baterií
5
ve - směru šipky (viz obr. 2.).
2. Vložte 4 kusy baterií typu AA a dbejte přitom na správnou polaritu +/- při vkládání bateriíí
(viz obr. 3.).
3. Uzavřete kryt baterií (obr.4.).
4. Zapněte vypínač napájení do polohy ON. Po několika sekundách se rozsvítí indikátor
připravenosti blesku, který indikuje, že blesk může začít pracovat.
5. Stiskněte tlačítko TEST a zkontrolujte správnou funkci blesku.
Automatické vypnutí
Pro úsporu baterií se blesk sám vypne, když není používán 80 až 240 vteřin dle typu. Chcete-li
blesk znovu zapnout, stiskněte tlačítko TEST na blesku nebo stiskněte napůl tlačítko spouště na
foto-aparátu. Vemte na vědomí, že mechanismus automatického vypnutí nepracuje, je-li blesk
v režimu bezdrátového TTL, v normálním režimu slave a navržených režimů slave.
Indikace chyby
Je-li výkon baterií nedostatečný nebo elektrická informace mezi fotoaparátem a bleskem chybí,
na LCD panelu začne blikat symbol „ Er “. Pak vypněte a zapněte blesk vypínačem napájení.
Jestli symbol bliká nadále, zkontrolujte baterie.
Obr. 2.
Obr. 3.
Obr. 4.
3.2. NASTAVENÍ HLAVICE REFLEKTORU BLESKU
Zmáčkneme tlačítko 6 a nastavíme hlavici reflektoru blesku do požadované polohy dle obr. 5.
Na LCD panelu se objeví symbol po zapnutí blesku. Bliká-li tento symbol, pak je hlavice
reflektoru blesku nastavena ve špatné poloze.
Obr. 5.
Obr. 6.
Obr. 7.
3.3. PŘIPOJENÍ A VYJMUTÍ BLESKU K A Z FOTOGRAFICKÉHO APARÁTU
Ujistěte se, zda je blesk vypnutý. Patku blesku vložte do patky na fotoaparátu a utáhněte
kolečkem 10 nadoraz nebo zaklapněte tlačítkem 10 (jen u Minolty) dle obr. 6. a obr. 7.
♦ Při nasazování a odnímání blesku, přidržujte spodek blesku a předejdete tak poškození
patky blesku a patky fotoaparátu.
♦ Před nasazením blesku na fotoaparát, zasuňte interní blesk na fotoaparátu, je-li ve vysunuté poloze na fotoaparátu.
♦ Při odejmutí blesku otáčejte kolečkem 10 v opačném směru než při nasazování tzn. proti
šipce LOCK tak dlouho, dokud to jde. U Minolty zmáčkněte tlačítko 10 a blesk vysuňte
z patky fotoaparátu.
6
3.4. NASTAVENÍ ZOOMU NA BLESKU
Zmáčknete-li tlačítko ZOOM na blesku, objeví se na LCD panelu symbol . Každé zmáčknutí
tlačítka ZOOM na blesku ukáže LCD panel změnu zoomu a indikuje velikost zoomu postupně,
jak je ukázáno :
M zoom 25 mm M zoom 35 mm M zoom 50 mm M zoom 70 mm M zoom 85
mm M zoom 105 mm zoom (Auto) M zoom 28 mm
Použitím objektivů AF/F v TTL režimu si blesk automaticky nastaví zoom dle zoomu objektivu
na Vašem fotoaparátu.
♦ Když zapnete blesk, blesk si bude pamatovat zoom a nastaví si zoom do poslední
používané polohy.
♦ Používáte-li objektiv se zoomem širším než má k dispozici blesk, může pak být
podexponováno okolí hran snímaného obrazu.
♦ Směrné číslo blesku se bude měnit v závislosti na použitém zoomu blesku.
3.5. ŠIROKOÚHLÁ ROZPTYLKA
Tento blesk je vybaven vestavěnou širokoúhlou rozptylkou, která poskytuje ultra široké
prostorové rozptýlení odpovídající zoomu 17 mm. Vytáhněte rovně rozptylku za okraj s výřezem
a sklopte a zaklapněte dolů na reflektoru blesku. Na blesku se vždy automaticky nastaví zoom
odpovídající 17 mm (viz obr. 8. a obr. 9.).
♦ Pokud se vysunutá širokoúhlá rozptylka náhodně utrhne z hlavice blesku ven, tlačítko ZOOM
přestane fungovat. V takovém případě kontaktujte obchod, kde jste blesk zakoupili nebo
servisní středisko.
3.6. OSVĚTLENÍ LCD PANELU
Když stisknete tlačítko LIGHT, rozsvítí se LCD panel asi na 8 vteřin. Stisknete-li tlačítko LIGHT
ještě jednou, osvětlení potrvá déle než 8 vteřin.
Obr. 8.
Obr. 9.
Obr. 10.
3.7. NASTAVENÍ CITLIVOSTI FILMU
ISO citlivost filmu je automaticky nastavena ve spojení s bleskem EF 500 SUPER u fotoaparátů, které mají snímače kódu filmu. Pro potvrzení ISO citlivosti filmu na blesku, stiskněte tlačítko
MODE. Pokud Váš fotoaparát není pro toto vybaven, postupujte následovně (obr. 10.) :
1. Stiskněte tlačítko MODE pro výběr čísla ISO.
2. Stiskněte tlačítko SEL a číslo citlivosti filmu začne blikat na LCD panelu.
3. Stiskněte tlačítka + nebo - a nastavte číslo ISO podle Vašeho filmu ve fotoaparátu.
4. Stiskněte tlačítko SEL a číslo citlivosti filmu přestane blikat na LCD panelu. Tím je
nastavení skončeno.
4. REŽIMY PRÁCE BLESKU
4.1. TTL AUTOMATICKÝ REŽIM
V TTL automatickém režimu bude fotoaparát sám kontrolovat potřebné množství světla
z blesku pro správnou expozici objektu.
V závislosti na typu fotoaparátu a použitém objektivu, bude TTL automatika blesku pracovat
různě dle popisu v tabulkách u přístrojů Minolta a Nikon (Tab. 1. a Tab. 2.).
7
Tab. 1. Údaje pro Minoltu
Objektiv/fotoaparát
Objektiv typu D
Jiný objektiv
Maxxum / Dynax 7
Maxxum / Dynax 9
Jiný typ fotoaparátu
ADI měření
Předbleskové měření TTL měření
Předbleskové měření Předbleskové měření TTL měření
♦ TTL funkce nebude pracovat u fotoaparátů Nikon série F3, FM10, nový FM2, FE10,
Nikonos V.
V závislosti na typu fotoaparátu a režimu expozice bude vybráno plné odpálení blesku nebo
řízené odpálení blesku dle potřeby světla. Je-li vybráno plné odpálení, bude blikat symbol blesku
na LCD panelu.
1. Zapněte fotoaparát do režimu P (P Mode).
2. Přepněte vypínač napájení 20 do polohy ON. Symbol TTL začne blikat na LCD panelu
(obr. 11.).
3. U Nikonu zmáčnutím tlačítka MODE vyberte režim TTL/Bl nebo TTL měření (obr. 12.).
4. Zaměřte fotoaparát na objekt, který chcete vyfotografovat.
5. Přesvědčte se, že skutečná vzdálenost objektu je indikována na LCD panelu (obr. 11.
a obr. 12.).
6. Po nabití blesku a rozsvícení kontrolky připravenosti blesku 19, zmáčkněte spoušť.
♦ Po sejmutí obrazu a správném provedení expozice filmu začne blikat symbol TTL na 5 s
u fotoaparátů Sigma, Canon, Minolta a Pentax. Nebliká-li tento indikátor, znamená to, že
záblesk nebyl dostačující pro tuto expozici. V tom případě zopakujte expozici znovu
z menší vzdálenosti. U fotoaparátů Nikon při špatné expozici začne blikat symbol TTL/BL
nebo TTL na 5 s, což znamená, že záblesk nebyl dostačující pro tuto expozici. V tom
případě zopakujte expozici znovu z menší vzdálenosti. Chcele-li se podívat na blikající
symbol znovu, zmáčkněte tlačítko LIGHT.
Tab. 2. Údaje pro Nikon
Typ fotoaparátu
F5
F100
F90X /
N90série
F80/
N80 série
F70D/N70
F4 série,
F801,F65,
Pronea 600i
F601/
N6006
F601M
F60D
F50D
F401X
Typ
Re žim y
objek tivu
M ě ře ní
D
všechny
AF mimo D
bez čipu
s čipem
bez čipu
s čipem
bez čipu
s čipem
bez čipu
F501,F301N AiS,Ai,E,
2020,
AF F3
N2000
ostatní
F401S,
s čipem
F401,
bez čipu
N4004,S
FA, FE2,
s čipem,
FG, F3
bez čipu
veškeré
TTL
s ysté m
Poznám ka
3D Multisensor BL
Multisensor BL
zdůrazněstředové, ný střed,
A/M
bodové
bodový
záblesk
matrix
TTL BL
všechny
středové, zdůr.střed
A/M
bodové
, bod.
matrix
TTL BL
všechny
středové, zdůr.střed
bodové
A/M
, bod.
P/S, A/M
xxx
TTL BL
zdůr.stř.,
xxx
M
bod.zábl.
*
1
a)
1
2
d)
1
1
2
2
2
2
2
xxx
2
b)
c)
P
A/M
A/M
P/ S
A/M
M
xxx
TTL progr.
xxx
2
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
TTL
TTL
TTL progr.
TTL
TTL
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
2
2
2
2
2
A/M
xxx
TTL
xxx
2
8
Poznámka :
a) Lze přepnout do TTL režimu. U fotoaparátů F5, F100, F80 série je bodové měření vždy TTL.
b) Lze přepnout do TTL režimu. Měření TTL BL je může pracovat jen u F4 série, AF F3, Ai-S,
Ai, E série objektivů. Bodové měření u F4 je vždy TTL. U typu Pronea 600i bude TTL u M
režimu. Měření se zdůrazněným středem nepracuje.
c) Bodové měření nelze použít u typu F601M.
d) V režimu M lze použít záblesk se zdůrazněným středem i bodový záblesk.
∗ 1) LCD panel blesku bude ukazovat clonové číslo a pracovní vzdálenost blesku.
∗ 2) Nastavení clonového čísla na blesku bude stejné jako na fotoaparátu a na LCD panelu
zkontrolujte rozsah dostupné pracovní vzdálenosti blesku. Pro nastavení velikosti clonového
čísla na blesku stiskněte tlačítko SEL až bude blikat symbol clonového čísla a pomocí
tlačítek + nebo – nastavte velikost clonového čísla. Pak opět stiskněte tlačítko SEL, aby
symbol clonového čísla přestal blikat.
♦ U fotoaparátů Minolta Maxxum / Dynax 7 auto blesk je používán v plnoautomatickém
programu a plný záblesk je používán v P režimu. U typů Minolta Maxxum / Dynax 7,
807si, 800si bude používán plný záblesk.
♦ AF měřící světlo se zapne automaticky, zaměřujete-li snímek v tmavém prostředí.
Poznámka: efektivní vzdálenost je od 0,7m do 9 metrů.
♦ Pamatujte na to, že pokud je fotoaparát přepnut do M režimu, blesk se nastaví do režimu
předtím používaného.
♦ Pokud je blesk plně nabit, ukáže se v hledáčku značka blesku. Je-li spoušť zmáčknuta
dříve než se plně nabije blesk, fotoaparát sejme obraz s pomalou rychlostí závěrky bez
použití blesku při okolním osvětlení.
♦ U Nikonu se měřící AF světlo neuplatní, není-li vybráno centrální zaostření.
♦ Při vzdálenosti blesku menší než 50 cm od snímaného objektu, začne blikat symbol
vzdálenosti na LCD panelu.
Obr. 11.
Obr. 12.
4.2. POUŽÍVÁNÍ BLESKU V JINÝCH REŽIMECH FOTOAPARÁTU
4.2.1. Režim časové automatiky
Nastavíte-li si na fotoaparátu zvolený čas závěrky, fotoaparát si nastaví vhodnoué clonové číslo
sám. Nemůžete vybrat rychlejší čas závěrky fotoaparátu než jaká je synchronizační rychlost
fotoaparátu pro blesk. Plný záblesk bude použit, je-li určen pro daný režim ve fotoaparátu.
U Minolty u fotoaparátů sérií „i “ je použit autoblesk, i když na LCD panelu je ukázán symbol
blesku (určený pro plný záblesk).
4.2.2. Režim clonové automatiky
Přepnutím do A modu na fotoaparátu, si fotoaparát sám nastaví odpovídající rychlost závěrky
pro snímané pozadí. Plný záblesk je použit pro daný režim fotoaparátu.
4.2.3. Režim ručního nastavení - M mode
Můžete nastavit požadovaný čas závěrky a velikost clonového čísla. Synchronizační rychlost
fotoaparátu se dá nastavit pro blesk nebo pro zapalovací žárovky.
♦ Plný záblesk je použit, je-li určen v daném režimu.
♦ Když nastavujete expozici během měření expozice indikátorem, fotoaparát bude pracovat
jako při synchronizaci denním světlem nebo s pomalou synchronizací.
9
5. MAXIMÁLNÍ POČTY ZÁBLESKŮ
Pro předejití přehřátí bleskové elektroniky, nepoužívejte blesk alespoň po dobu 10 minut po
stanoveném počtu záblesků dle tabulky č. 3.
Tab. 3. Maximální počet záblesků
Režim blesku
TTL, M (1/1, 1/2)
M (1/4, 1/8)
M (1/16, 1/32)
Multi
Maximální počet záblesků
15 po sobě následujících
20 po sobě následujících
40 po sobě následujících
10 cyklů
6. RUČNÍ NASTAVENÍ BLESKU
Ruční nastavení blesku se provádí tehdy, když je obtížné nastavit blesk v TTL režimu.
V ručním režimu můžete nastavit velikost záblesku:
♦ 1/1 (plné vybití) až 1/64 plného vybití blesku u fotoaparátů Minolta, Nikon a Pentax.
♦ 1/1 (plné vybití) až 1/128 plného záblesku u fotoaparátů Sigma a Canon.
1. Přepněte fotoaparát do režimu M (Manual mode, M mode).
2. Zmáčkněte tlačítko MODE několikrát až se na LCD panelu objeví symbol M (obr.13.).
3. Stisknete-li tlačítko SEL, bude na LCD panelu blikat velikost záblesku.
4. Stisknutím + nebo - nastavíte zvolenou velikost záblesku (obr. 14.).
Obr. 13.
Obr. 14.
5. Po dalším stisknutí tlačítka SEL přestane blikat symbol M a zůstane zobrazen na panelu.
6. Rozsvítí-li se indikátor připravenosti blesku, je blesk připraven k použití.
♦ Správné nastavení expozice můžete vypočítat dle vzorce:
clonové číslo = směrné číslo blesku : vzdálenost blesku od objektu (m)
Blesk automaticky vypočítá a indikuje přibližnou vzdálenost blesku od objektu. Podívejte se do
tabulky č. 4.
Tab. 4. Velikost směrného čísla blesku pro daný zoom a velikost záblesku při ISO 100
10
6.1. Nastavení velikosti výboje dle vzdálenosti z objektivu
A. Zaostříme fotoaparát na daný objekt a přečteme vzdálenost objektu na kroužku ostření
na objektivu. Pak nastavíme clonový kroužek objektivu na vzdálenost indikovanou na LCD
panelu blesku a blesk na vzdálenost od objektu tak, aby se sobě přibližně rovnaly.
B. Zaostříme fotoaparát na daný objekt a přečteme vzdálenost objektu na kroužku ostření
na objektivu. Pak nastavíme buď velikost záblesku nebo velikost clonového čísla na LCD
panelu. Změnu clonového čísla provedeme následovně:
1. Stiskněte několikrát po sobě tlačítko SEL, aby blikala indikace velikosti clonového čísla.
2. Stisknutím tlačítek + nebo - nastavíte na LCD panelu velikost clonového čísla.
3. Opětným stisknutím tlačítka SEL přestane blikat indikace velikosti clonového čísla.
Nastavte nyní vzdálenost objektu indikovanou na LCD panelu blesku tak, aby vzdálenosti
na fotoaparátu a na blesku byly přibližně stejné. Pak nastavte na clonovém kroužku objektivu
velikost clonového čísla dle vzorce :
clonové číslo = směrné číslo blesku : vzdálenost blesku od objektu (m)
Blesk si sám vypočítá vzdálenost od objektu dle daného vzorce. Podívejte se do tabulky č. 4.
7. MODELOVÝ BLESK
Při použití modelového blesku můžete kontrolovat osvětlení a stínové efekty ještě před
zmáčknutím spouště.
1. Stiskněte tlačítko MODE a vyberte režim.
2. Stisknutím tlačítek + nebo - nastavte symbol MODEL na LCD panelu.
3. Po nabití blesku, stiskněte tlačítko TEST pro odpálení blesku.
8. RYCHLÁ SYNCHRONIZACE BLESKU (FP, HSS) - RSB
Když fotografujete s běžným bleskem, nemůžete použít rychlejší čas závěrky než je synchronizační rychlost fotoaparátu, protože se blesk zapálí, je-li závěrka otevřena naplno.
Režim FP dovoluje zapálit blesk, když závěrka běží. Pak můžete použít větší rychlost závěrky
než je synchronizační rychlost fotoaparátu.
Omezení pro jednotlivé typy fotoaparátů :
Sigma: FP režim není možný u SA-300.
Minolta: FP režim není možný u sérií Minolta Maxxum / Dynax ST, Si, QTSi, 500si, 400si,
300si, xi série, i série a Vectis série.
Nikon: FP režim je možný jen u sérií Nikon F5, F100, F90 a jen v M režimu.
1. Přepněte fotoaparát do M režimu.
2. Stisknutím tlačítka MODE na blesku vyberte symbol M na LCD panelu (u Minolty může být
symbol M nebo TTL).
3. Stiskněte tlačítka + nebo - až se objeví symbol FP na LCD panelu (obr. 15. a obr. 16.).
4. Nastavte čas závěrky.
Obr. 15.
Obr. 16.
11
5. Zaostřete fotoaparát na objekt a odečtěte vzdálenost na ostřícím kroužku objektivu. Pak
nastavte clonové číslo na danou vzdálenost indikovanou na LCD panelu odpovídající
vzdálenosti na kroužku objektivu tak, aby obě hodnoty vzdálenosti byly přibližně stejné.
6. Po rozsvícení kontrolky připravenosti blesku, je blesk připraven k použití.
♦ Směrné číslo blesku se mění v závislosti na času závěrky a zoomu blesku (viz tab. č. 5.).
♦ Při použití FP režimu nepoužívejte širokoúhlou rozptylku.
♦ Při použití FP režimu se nedá použít synchronizace na druhou lamelu.
♦ Když chcete zrušit FP režim, proveďte to tlačítky + nebo - na LCD panelu tak, aby zmizel
symbol FP z panelu.
Tab. 5. Velikost směrného čísla blesku na času závěrky a zoomu blesku při ISO 100
9. KOMPENZACE EXPOZICE
Změnou velikosti záblesku můžete kompenzovat exponování snímku.
Automatická kompenzace
U měření 3D multi BL, Multi BL, TTL/BL, středové/bodové měření pro operace s plným
zábleskem je velikost záblesku určována automaticky pro správné exponování objektu a jeho
pozadí. Pro zrušení automatické kompenzace změňte režim blesku na standardní TTL blesk.
Záměrná změna kompenzace velikostí záblesku
1. Stiskněte tlačítko MODE a vyberte TTL reřim.
2. Stisknutím tlačítka SEL vyberte blikající symbol kompenzace
(obr. 17.).
3. Stisknutím tlačítek + nebo - nastavte velikost kompenzace.
4. Opětným stisknutím tlačítka SEL zastavíte blikání symbolu kompenzace.
♦ Určeno jenom pro F5, F4 série, F100, F90/N90, F90X/N90S, F80 série, F70D, U/F65/N65,
F801S/N800S, F801/N8008, F601M, F601/N6006 a Pronea 600i.
♦ Fotoaparáty se schopností EV kompenzace mohou měnit kompenzaci buď na blesku nebo
na fotoaparátu. Použijete-li obě kompenzace, celková expozice bude součtem hodnot
obou metod a bude ovlivněna pozadím.
12
♦ U fotoaparátů Nikon F601/N6006 proveďte kompenzaci jen na fotoaparátu.
♦ Mohou být nastaveny hodnoty po 1/3 od +1,0 do - 3,0.
Záměrná změna kompenzace velikostí záblesku a pozadí
♦ Tato funkce může být použita u fotoaparátů Nikon kromě F3 série, FM10, nový model FM2
a FE10. Volte kompenzaci ve fotoaparátu nebo proveďte kompenzaci na popředí a na
pozadí.
Změna kompenzace v M režimu
V M režimu můžete měnit clonové číslo na fotoaparátu nebo měnit velikost záblesku po
nastavení kompenzace expozice.
Obr. 17.
Obr. 18.
10. SYNCHRONIZACE NA DRUHOU LAMELU
Fotografujete-li pohybující se objekt pomalou synchronizací, stopa objektu bude exponována
na čele objektu. Normální blesk zableskne, když je plně otevřena první lamela závěrky, tudíž
objekt bude exponován od času zapálení blesku do času zavření závěrky. Tomuto říkáme
synchronizace na první lamelu. Když budeme používat synchronizaci na druhou lamelu, tak
se blesk zapálí těsně před tím, než se začne zavírat druhá lamela závěrky. Tím bude objekt
exponován okolním světlem od času otevření závěrky do času zapálení blesku. Výsledkem je,
že stopa objektu bude proto sejmuta vedle objektu vytvářejícího více přírodní efekt.
♦ U fotoaparátů Nikon je to možné jen u : F5, F100, F90X, F90, F80 (N90S/N90/N80) série,
F70D/N70, U/F65/N65, F601/N6001 a Pronea 601i.
♦ Nastavení synchronizace na druhou lamelu není možné počas práce blesku.
1. Nastavte požadovaný režim na fotoaparátu.
2. Vyberte režim práce blesku - TTL režim tlačítkem MODE.
3. Stlačením tlačítek + nebo - vyberte symbol
(obr. 18.), který představuje synchronizaci
na druhou lamelu na LCD panelu. Pokud bude symbol na panelu, bude synchronizace
na druhou lamelu účinná. Po zmizení tohoto symbolu bude účinná synchronizace na první
lamelu.
4. Po nabití blesku a zaostření, můžete fotografovat.
11. SYNCHRONIZACE VNITŘNÍHO BLESKU FOTOAPARÁTU A EF 5OO SUPER
Spolu s bleskem EF 500 SUPER je možné použít také vnitřní vestavěný blesk u fotoaparátu a
fotografovat tak se dvěma blesky.
Jestliže máte na Vašem fotoaparátu botičku se středovým kontaktem pro externí blesk,
můžete do ní nasunout blesk EF 500 SUPER. U fotoaparátů Pentax MZ série může být použit
externí blesk pouze ve spojení s adaptéry FG, Cord F5P a F-adaptérem.
1. Nastavte požadovaný režim na fotoaparátu.
2. Tlačítkem MODE na blesku nastavte TTL režim blesku.
3. Stisknutím tlačítek + nebo - nastavte na LCD panelu symbol
(obr. 19.).
4. Zkontrolujte zaostření a ujistěte se, že svítí indikátor připravenosti blesku a že blesk
13
ve Vašem fotoaparátu je nabitý. Pak můžete fotografovat.
♦ Tato procedura provádí expozici oběma blesky v poměru 1:2 (vestavěný blesk ve Vašem
fotoaparátu : blesk EF 500 Super).
Obr. 19.
Obr. 20.
12. REDUKCE EFEKTU ČERVENÝCH OČÍ
Fotografujete-li s bleskem, někdy se stává, že lidské oči odrážejí na snímku světlo blesku jako
svítící červené oči. Použijete-li redukci efektu červených očí, blesk blikne přibližně 1 vteřinu
před otevřením závěrky a redukuje tak tento efekt.
♦ U fotoaparátů Nikon lze tuto redukci použít jen u typů F100, F90X/F90/F80 (N90S/N90/
N80) série, F70D/N70, U/F65/N65, F601/N6006 a Pronea 601i.
♦ Při práci blesku se redukce nedá nastavit. Pro nastavení redukce efektu červených očí se
podívejte do návodu k použití Vašeho fotoaparátu.
♦ Je-li nastavena redukce efektu červených očí na vašem fotoaparátu, pak se na LCD
panelu blesku objeví symbol .
13. MNOHONÁSOBNÝ ZÁBLESK - STROBOSKOPICKÝ REŽIM
Je-li použit malý čas závěrky, blesk se bude zapalovat opakovaně po dobu otevření závěrky.
Použitím série záblesků bude takto snímek exponován. Tmavé pozadí spolu se světlým
objektem ukáže mnohem lepší výsledky v tomto režimu. Je možné nastavit frekvenci těchto
záblesků od 1 Hz do 100 Hz (u fotoaparátů Canon a Sigma až do 199 Hz). Do 90 záblesků
budou záblesky spojité, navazující na sebe. Maximální počet záblesků závisí na směrném
čísle blesku a frekvenci záblesků (viz tabulka č. 6.).
Tab. 6. Počet záblesků v závislosti na velikosti záblesku a frekvenci
1. Nastavte fotoaparát do režimu M a nastavte clonové číslo.
2. Stiskněte tlačítko MODE na blesku a nastavte symbol MULTI (obr. 20.).
3. Stiskněte tlačítko SEL tak dlouho, než začne blikat číslo značící frekvenci záblesků v Hz.
4. Stisknutím tlačítek + nebo - zvolte frekvenci záblesků.
5. Po opětovném stisknutí tlačítka SEL začne blikat číslo velikosti záblesku.
14
6. Stisknutím tlačítek + nebo - zvolte velikost záblesků.
7. Po opětovném stisknutí tlačítka SEL začne blikat číslo značící počet záblesků.
8. Stisknutím tlačítek + nebo - zvolte počet záblesků.
9. Po opětovném stisknutí tlačítka SEL přestane blikat displej.
10. Po rozsvícení indikátoru připravenosti blesku můžete začít fotografovat.
♦ Nastavte čas závěrky delší než je počet záblesků, který chcete : frekvence záblesků.
14. VYTÁČENÍ HLAVICE REFLEKTORU BLESKU
Pokud fotíte s bleskem v místnosti, mohou se objevit silné stíny za foceným objektem. Jestliže
vytočíte hlavici blesku nahoru nebo do strany, světlo z blesku se odrazí od stropu, zdi apod. a
objekt bude mírně osvětlen. Zmáčknutím tlačítka pro uzamčení nastavíte blesk otočením na
rozptylový úhel (viz obr. 21.) :
NAHORU: 0°, 60°, 75 °, 90°
DOLU: 0°,7°
VPRAVO: 0°, 60°,75°, 90°
VLEVO: 0°, 60°, 75°, 90°, 120°, 150°, 180°
Obr. 21.
♦ Je-li vytočena hlavice reflektoru blesku, na LCD panelu se objeví symbol
.
♦ Snímek přijme barvy od odraženého povrchu. Proto vyberte pro rozptýlení světla blesku
bílý povrch. V závislosti na odrazu od povrchu se mohou měnit parametry jako je vzdálenost
objektu od blesku, rozsah vzdálenosti u TTL AUTO režimu a jiné faktory.
Před zmáčknutím spiouště se přesvěčte o nastavení správného exponování snímku.
14.1. Expozice s uzavřeným světlem
Pro rozptýlení světla blesku může být hlavice reflektoru blesku skloněna směrem dolů 7°,
pak efektivní vzdálenost blesku od objektu bude 0,5 m až 2 m. Při sklopené hlavici reflektoru
blesku dolů o 7 ° bude blikat symbol
na LCD panelu.
15. BEZDRÁTOVÝ BLESK
Použitím blesku v režimu bezdrátového blesku můžete vytvořit třírozměrný efekt stínu nebo
vytvořit přirozený obraz stínu v závislosti na umístění blesku bez připojených kabelů mezi
bleskem a fotoaparátem. V případě blesku EF 500 Super bude komunikace mezi fotoaparátem a
bleskem dána prostřednictvím světla blesku. V režimu bezdrátového blesku si fotoaparát sám
automaticky vypočítá správnou expozici.
♦ V tomto návodu nazýváme blesk připojený na fotoaparát „ Kontrolor “ a vzdálený blesk
budeme nazývat „ vnější blesk “.
♦ Bude ku pomoci použít mini podstavec, je-li blesk oddělený od fotoaparátu. Mini podstavec
má závitový otvor pro uchycení blesku na stativ.
♦ Přesvěčte se, že poloha vnějšího blesku není ve snímaném obraze.
♦ Umístěte blesk přibližně ve vzdálenosti 0,5 - 5 m a fotoaparát asi 1 až 5 m od objektu.
♦ Je také možné použít EF 500 Super v kombinaci s EF 430 ST nebo EF 430 Super, ale blesky
EF 430 mohou být použity pouze jako vnější blesky. Navíc může být použita kombinace např.
EF 500 Super a Minolta blesku kompatibilního jako bezdrátový blesk.
♦ Může se stát, že ve Vaší blízkosti bude někdo používat také blesk v režimu bezdrátového
blesku, který bude mít vliv na Váš blesk a provede záblesk. V tom případě nastavte svůj
blesk na jiný kanál dle níže popsaného nastavení.
♦ Tento návod popisuje tři typy metod nastavení bezdrátového režimu blesku :
A. Je-li signál vyslán z vestavěného blesku ve fotoaparátu.
15
B. Je-li signál vyslán z externího blesku, který je připojen k fotoaparátu
C. Když se použije bezdrátově řízený blesk kontrolor.
15.1. A. Vestavěný blesk ve fotoaparátu jako spouštěč
Tuto funkci nelze použít u Minolty Maxxum/Dynax 9xi a i série.
15.1.1. Použití jen vnějšího blesku
1. Upevníme blesk na fotoaparát a nastavíme fotoaparát na bezdrátový blesk.
♦ Protože je nastavení závislé na typu fotoaparátu, prostudujte si návod k použití u Vašeho
fotoaparátu.
♦ Je-li fotoaparát nastaven do bezdrátového režimu, blesk se automaticky nastaví na
bezdrátový blesk a na LCD panelu se objeví symbol
(obr. 22.).
2. Po stisknutí tlačítka SEL bude blikat informace o kanálu.
3. Stisknutím tlačítek + nebo - nastavíte číslo kanálu.
♦ Pro typy fotoaparátů 3Xi a Vectis S-100 nastavte kanál č. 1.
4. Přemístěte blesk z fotoaparátu do vybrané pozice.
5. Vysuňte vestavěný blesk ve fotoaparátu a přesvědčte se, že je nabitý.
♦ V bezdrátovém režimu blesku AF měřící světlo bude blikat, čímž indikuje, že je blesk plně
nabitý.
6. Zaostřete fotoaparát na snímaný objekt.
♦ Blesk EF 500 zableskne, když zableskne vestavěný blesk. Vestavěný blesk zableskne jen
pro řízení blesku EF 500. Osvětlení objektu provede blesk EF 500 Super. Fotoaparát bude
kontrolovat sílu záblesku jako TTL auto blesk pro získání správné expozice.
♦ Velká bezdrátová synchronizační rychlost může být použita u Minolty Maxxum/Dynax 7 a
závisí na času závěrky. Automaticky se přepne buď na normální fotografování nebo na
fotografování velkou synchronizační rychlostí. U ostatních typů fotoaparátů se na LCD
panelu objeví symbol FP a pak není možné použít vysokou rychlost synchronizace.
15.1.2. Poměrové řízení blesku
♦ Tato funkce není dostupná u typů Minolta α-360si (Maxxum QTSi / 101si (Maxxum 300Si).
♦ Na LCD panelu se objeví symbol FP a pak nelze použít velkou synchronizační rychlost.
Vestavěný blesk ve fotoaparátu a vnější blesk budou snímány v poměru 1:2. Tato procedura je závislá na typu fotoaparátu. Prostudujte si návod k použití Vašeho fotoaparátu.
Obr. 22.
Obr. 23.
15.2. B. Použití blesku připevněného na fotoaparát jako spouštěče
Tato funkce je dostupná s fotoaparáty Minolta Maxxum / Dynax 9, 7, 800i, 700Si, 600Si a 9xi.
15.2.1. Nastavení vnějšího blesku
Nastavení kontroloru
1. Stiskněte tlačítko MODE a vyberte symboly
na LCD panelu (obr. 23.).
2. Stiskněte tlačítko SEL tak, aby blikal symbol čísla kanálu.
3. Stisknutím tlačítek + nebo - nastavte požadované číslo kanálu.
4. Stiskněte tlačítko SEL několikrát po sobě až přestane displej blikat.
5. Připevněte blesk na fotoaparát.
Nastavení vnějšího blesku
6. Stiskněte tlačítko MODE a vyberte symbol
.
7. Stiskněte tlačítko SEL tak, aby blikal symbol čísla kanálu.
16
8. Stisknutím tlačítek + nebo - nastavte číslo kanálu stejné jako na kontroloru.
9. Stiskněte tlačítko SEL několikrát po sobě až přestane displej blikat.
10. Přemístěte blesk do požadované pozice.
11. Zkontrolujte zda jsou oba blesky nabité.
♦ Indikátor připravenosti blesku bude svítit a AF měřící světlo bude blikat na znamení
připravenosti pro fotografování.
12. Zaostřete na daný objekt a můžete fotografovat.
♦ Velká bezdrátová synchronizační rychlost může být použita u Minolty Maxxum/Dynax 7
a závisí na času závěrky. Automaticky se přepne buď na normální fotografování nebo
na fotografování velkou synchronizační rychlostí. U ostatních typů fotoaparátů se na LCD
panelu objeví symbol FP a pak zmizí během pohybu závěrky. Symbol FP se objeví také
na LCD panelu vnějšího blesku.
15.2.2. Poměrové řízení blesku
Na LCD panelu vnějšího blesku se objeví symbol FP a pak nelze použít velkou synchronizační
rychlost.
Nastavení kontroloru
1. Stiskněte tlačítko MODE a vyberte symboly
na LCD panelu (obr. 24.).
2. Stiskněte tlačítko SEL tak, aby blikal symbol čísla kanálu.
3. Stisknutím tlačítek + nebo - nastavte požadované číslo kanálu.
4. Stiskněte tlačítko SEL tak, aby blikal symbol .
5. Stisknutím tlačítek + nebo - nastavte symbol
.
6. Stiskněte tlačítko SEL tak, aby přestal blikal displej.
7. Připevněte blesk na fotoaparát.
Nastavení vnějšího blesku
8. Stiskněte tlačítko MODE a vyberte symbol
.
9. Stiskněte tlačítko SEL tak, aby blikal symbol čísla kanálu.
10. Stisknutím tlačítek + nebo - nastavte číslo kanálu stejné jako na kontroloru.
11. Stiskněte tlačítko SEL několikrát po sobě až přestane displej blikat.
12. Přemístěte blesk do požadované pozice.
13. Zkontrolujte zda jsou oba blesky nabité.
♦ Indikátor připravenosti blesku bude svítit a AF měřící světlo bude blikat na znamení
připravenosti pro fotografování.
14. Zaostřete na daný objekt a můžete fotografovat.
Obr. 24.
15.3. C. Nastavení bezdrátového dálkového ovladače blesků
♦ Dostupné u fotoaoarátů Maxxum / Dynax 9, 7, 800i, 700Si, 600Si, 9xi.
♦ Použitím bezdrátového dálkového ovladače blesků Minolta můžete odpálit jeden nebo více
blesků.
♦ Na LCD panelu vnějšího blesku se objeví symbol FP a pak nelze použít vysoko rychlostní
synchronizaci.
Nastavení vnějšího blesku
1. Stiskněte tlačítko MODE na blesku a vyberte symbol
.
17
2. Přemístěte vnější blesk do požadované pozice.
Tato procedura je závislá na typu fotoaparátu. Prostudujte si návod k použití Vašeho
fotoaparátu.
15.3.1. Poměrové řízení blesku
Použitím bezdrátového dálkového ovladače blesků Minolta je možné provádět poměrové
řízení dvou blesků EF 500 Super.
Nastavení vnějšího blesku
1. Stiskněte tlačítko MODE a vyberte symbol
.
2. Stiskněte tlačítko SEL tak, aby blikal symbol .
3. Stisknutím tlačítek + nebo - vyberte symboly
nebo
.
4. Stiskněte tlačítko SEL až přestane displej blikat.
5. Přemístěte blesk do požadované pozice.
Tato procedura je závislá na typu fotoaparátu. Prostudujte si návod k fotoaparátu.
16. SLAVE BLESK
16.1. NORMÁLNÍ SLAVE BLESK
Není-li blesk EF 500 Super připojen k fotoaparátu, můžete dokonce odpalovat blesk pomocí
vestavěného blesku ve fotoaparátu nebo pomocí dalšího blesku.
1. Připevněte blesk do patky fotoaparátu.
2. Nastavte fotoaparát do požadovaného režimu. Když ho nastavíte do A režimu nebo do M
režimu, pak nastavte také požadované clonové číslo.
3. Zapněte blesk a pak zmáčkněte tlačítko spouště do poloviny.
♦ Nyní jsou přeneseny hodnoty velikosti clonového čísla a citlivosti filmu do blesku.
4. Odejměte blesk z fotoaparátu pryč.
5. Stiskněte tlačítko MODE a vyberte symbol
(Slave mode) dle obr. 25.
6. Stisknutím tlačítka SEL několikrát po sobě vyberte blikající symbol velikosti záblesku.
7. Stisknutím tlačítek + nebo - nastavte velikost záblesku.
♦ Určete přibližnou velikost záblesku nastavením indikátoru vzdálenosti na LCD panelu tak, aby
byly hodnoty přibližně stejné se vzdáleností slave blesku od objektu.Je-li skutečná vzdálenost
mimo rozsah, musíte změnit velikost clonového čísla.
♦ Můžete nastavit citlivost filmu nebo velikost clonového čísla na blesku ručně, pokud to
požadujete.
a) Citlivost filmu : Stiskněte tlačítko MODE pro výběr ISO, pak stiskněte tlačítko SEL, aby blikal
symbol ISO a tlačítky + nebo - nastavte požadovanou citlivost filmu a pak stiskněte tlačítko SEL
znovu, aby symbol neblikal.
b) Clonové číslo : Je-li nastaven blesk do Slave režimu, stiskněte tačítko SEL, aby blikal symbol
hodnoty clonového čísla a tlačítky + nebo – nastavte požadovanou velikost clonového čísla.
Pak stiskněte tlačítko SEL znovu, aby symbol neblikal.
8. Stiskněte tlačítko SEL několikrát za sebou, aby displej přestal blikat.
9. Přemístěte slave blesk do požadované pozice. Neumísťujte blesk do obrazu objektu.
10. Až se přesvědčíte, že všechny blesky jsou nabity, stiskněte spoušť.
♦ Používáte-li blesky Minolta nebo vestavěné blesky ve fotoaparátech s TTL funkcí nebo EF
500 Super jako slave blesk, nepoužívejte ADI funkci ani DI funkci jako monitor pro předblesk,
protože by mohlo dojít k předčasnému odpálení blesku slave.
♦ Je-li blesk EF 500 Super plně nabitý, bude AF měřící světlo blikat.
♦ Blesk se neodpálí pokud, bude blesk EF 500 Super připojen k fotoaparátu a nastaven
ve slave režimu.
18
Obr. 25.
Obr. 26.
Obr. 27.
16.2. NAVRŽENÝ SLAVE BLESK
Používáte-li dva a více blesků EF 500 Super můžete určit, které blesky se odpálí spolu použitím
kanálových nastavení. V tomto režimu bude jeden blesk jako slave kontrolor a ostatní budou
odpáleny jako slave blesky.
16.2.1. Nastavení slave blesků pro odpálení
1. Upevněte blesk pro odpálení na fotoaparát.
2. Nastavte fotoaparát do režimu S nebo M.
♦ Pak nastavte čas závěrky na 1/30 nebo pomalejší. Slave blesk kontrolor vyšle určený signál
dříve než odpálí ostatní blesky. Pokud použijete čas závěrky větší než 1/30, potom zapalovací
blesk nebude synchronizován.
3. Zapněte blesk a pak zmáčkněte tlačítko spouště do poloviny.
♦ Nyní jsou přeneseny hodnoty velikosti clonového čísla a citlivosti filmu do slave blesku.
4. Odejměte blesk z fotoaparátu pryč.
5. Stiskněte tlačítko MODE a vyberte symbol
(Slave mode) dle obr. 26.
6. Stisknutím tlačítka SEL a vyberte blikající symbol čísla kanálu.
7. Stisknutím tlačítek + nebo - nastavte číslo kanálu (C1 nebo C2).
8. Stiskněte tlačítko SEL a nastavte blikající symbol velikosti záblesku.
9. Stisknutím tlačítek + nebo - nastavte velikost záblesku.
♦ Nastavte velikost záblesku nastavením indikované vzdálenosti na LCD panelu tak, aby se
shodovaly se skutečnou vzdáleností od slave blesku k objektu. Je-li skutečná vzdálenost
mimo rozsah, musíte změnit velikost clonového čísla.
10. Stiskněte tlačítko SEL několikrát za sebou, aby displej přestal blikat.
11. Přemístěte slave blesk do požadované pozice. Neumísťujte blesk do obrazu objektu.
16.2.2. Nastavení blesku slave kontrolor
12. Upevněte blesk slave kontrolor na fotoaparát.
13. Stiskněte tlačítko MODE a vyberte symbol
(Slave mode) dle obr. 27.
14. Stisknutím tlačítka SEL a vyberte blikající symbol čísla kanálu.
15. Stisknutím tlačítek + nebo - nastavte stejné číslo kanálu jako na blesku pro odpálení
16. Stiskněte tlačítko SEL a nastavte blikající symbol velikosti záblesku.
17. Stisknutím tlačítka + nastavte symbol
.
18. Stiskněte tlačítko SEL, aby displej přestal blikat.
19. Až se přesvědčíte, že všechny blesky jsou nabity, stiskněte spoušť.
♦ Je-li blesk EF 500 Super plně nabitý, bude AF měřící světlo blikat.
♦ Nelze nastavit clonové číslo tlačítkem SEL, pokud vyberete symbol
při nastavování
velikosti záblesku
♦ Blesk slave kontrolor funguje jen pro řízení slave blesku.
17. TECHNICKÁ DATA
Typ: elektronický kompaktní blesk s nasouvací patkou s TTL přenosem a autozoomem
Směrné číslo: 50 při ISO 100 a zoomu reflektoru blesku 105
Napájení: 4 ks baterií typu AA (alkalické baterie, NiCd nebo NiMH akumulátorky)
Nabíjecí doba: 6 s (alkalické baterie), 4 s (NiCd a NiMH akumulátorky)
Počet záblesků: 220 (alkalické baterie), 100 (NiCd, NiMH akumulátorky)
Délka záblesku: 1/700 s při plném záblesku blesku
Autozoom blesku: 28 – 105 mm motoricky řízený zoom, vestavěná širokoúhlá rozptylka
poskytuje 17 mm zoom
Automatické vypnutí blesku: Sigma po 300 s, Canon po 90 s, Minolta po 240 s, Nikon po 80 s,
Pentax po 180 s nečinnosti blesku
Barevná teplota blesku: vhodná pro filmy na denní světlo
Hmotnost: 335 g
Rozměry: 77 x 139 x 117 mm
19
Vyrábí: SIGMA CORPORATION
2-3-15 Iwado-Minami Komae-Shi
Tokyo 201-8630
Japan
Tel.: 0081-3-34801431, fax: 0081-3-34800634
www.sigma-photo.com
Dodává: HAMA spol. s r.o.
Kšírova 150
619 00 Brno
tel.:05-4353 8134, fax: 05-4321 5367
www.sigma-foto.cz
www.hama.cz
Servis záruční a pozáruční:
AWH servis s.r.o.
Milešovská 1
130 00 Praha 3
tel.: 02-2272 1525, fax: 02-2272 0122
www.awh.cz
20
Download PDF
Similar pages
Návod - Euronics
Canon Speedlite 320EX, návod k použití, česky