PORTATONE
PSR-K1
Uživatelská příručka
1
Loga na panelu ................................................................................................................................... 4
Součásti balení.................................................................................................................................... 4
Označení použitá v této příručce ........................................................................................................ 5
Hlavní funkce PSR-K1 ........................................................................................................................ 6
Nastavení PSR-K1 ................................................................................................................................. 7
Napájení nástroje ................................................................................................................................ 7
Vkládání karty SmartMedia ............................................................................................................... 10
Nastavení mikrofonu ......................................................................................................................... 11
Připojení sluchátek (zásuvka PHONES)........................................................................................... 14
Připojení k externímu audio zařízení (OUTPUT R, L)....................................................................... 15
Připojení pedálu (zásuvka SUSTAIN) ............................................................................................... 15
Připojení k počítači (koncovka USB)................................................................................................. 16
Zapnutí nástroje ................................................................................................................................ 16
Panelové ovladače a koncovky.......................................................................................................... 17
Přední panel ...................................................................................................................................... 19
Zadní panel ....................................................................................................................................... 20
RYCHLÝ PRŮVODCE.............................................................................................. 21
Hrajte jako profesionál........................................................................................................................ 21
Přehrávání demo skladby ................................................................................................................. 21
Hraní s jinými skladbami ................................................................................................................... 23
Hudební pomocník – další užitečné ovladače a programy ............................................................... 25
Zpívání – programy pro karaoke........................................................................................................ 27
Zvolte skladbu a zpívejte................................................................................................................... 28
Karaoke – další užitečné ovladače a programy ................................................................................ 30
Zpívání podle „elektronického“ notového záznamu .......................................................................... 32
Vyzkoušejte nejrůznější zvuky nástroje............................................................................................ 34
Volba nástroje a hraní na něj ............................................................................................................ 34
Hraní na bicí soupravu pomocí kláves! ............................................................................................. 35
Další užitečné funkce ........................................................................................................................ 37
Styl ........................................................................................................................................................ 40
Volba stylu a hraní ............................................................................................................................ 40
Další užitečné funkce ........................................................................................................................ 43
Zdokonalte své hraní pomocí vyučovacího programu!................................................................... 46
Lekce 1 – procvičování dob .............................................................................................................. 46
Lekce 2 – hraní správných not .......................................................................................................... 48
Lekce 3 – procvičování hraní pouze jednou rukou ........................................................................... 49
Lekce 4 – hraníoběma rukama ......................................................................................................... 50
Základní operace a LCD displej ......................................................................................................... 51
Přehrávání zvuků a s tím související funkce .................................................................................... 53
Nastavení klavíru (Portable Grand) .................................................................................................. 54
Volba a nastavení zvuku ................................................................................................................... 54
Hraní dvou různých zvuků dohromady (Dual)................................................................................... 55
Hraní různých zvuků levou a pravou rukou (Split) ............................................................................ 55
Používání metronomu ....................................................................................................................... 57
Dynamická změna hlasitosti podle způsobu hraní (Touch) .............................................................. 58
Přidání Harmonie (Harmony) ............................................................................................................ 59
Použití efektu Reverb........................................................................................................................ 61
Použití efektu Chorus........................................................................................................................ 61
2
Funkce stylu......................................................................................................................................... 64
Znějí pouze bicí ................................................................................................................................. 64
Zní pouze doprovod bez bicích ......................................................................................................... 64
Nastavení hlasitosti doprovodu ......................................................................................................... 65
Používání externích stylů .................................................................................................................. 65
Hraní doprovodných akordů.............................................................................................................. 65
Slovník akordů .................................................................................................................................. 69
Ukládání panelových nastavení ......................................................................................................... 72
Vytváření (ukládání) nastavení do Registrační paměti ..................................................................... 72
Funkce pro přehrávání skladeb ......................................................................................................... 75
Typy skladeb ..................................................................................................................................... 75
Zobrazení textů ................................................................................................................................. 75
Zobrazení notového záznamu........................................................................................................... 76
Skladby pro vyučovací program........................................................................................................ 77
Nastavení hlasitosti skladby.............................................................................................................. 77
Změna zvuku melodie skladby.......................................................................................................... 77
Opakované poslouchání určité části skladby.................................................................................... 78
Struktura stopy skladby..................................................................................................................... 78
Provádění vlastních úprav skladby (Easy Song Arranger) ............................................................. 79
Easy Song Arranger.......................................................................................................................... 79
Použití programu Easy Song Arranger ............................................................................................. 80
Nahrávání vaší hudební produkce..................................................................................................... 82
Nahrávání.......................................................................................................................................... 82
Nahrávání skladby ............................................................................................................................ 83
Smazání skladby uživatele (Song Clear) .......................................................................................... 85
Smazání stopy skladby uživatele (Track Clear)................................................................................ 86
Zacházení s kartou SmartMedia......................................................................................................... 86
O zacházení s kartou SmartMedia.................................................................................................... 87
Formátování karty SmartMedia......................................................................................................... 87
Načítání souboru ............................................................................................................................... 88
Uložení souborů s daty uživatele ...................................................................................................... 89
Uložení skladby uživatele jako „Standard MIDI File“ ........................................................................ 91
Smazání souborů s daty uživatele .................................................................................................... 93
MIDI ....................................................................................................................................................... 94
Co je MIDI? ....................................................................................................................................... 94
Připojení k počítači............................................................................................................................ 96
Nastavení MIDI.................................................................................................................................. 97
MIDI nastavení pro připojení k počítači............................................................................................. 99
Dálkové ovládání MIDI .................................................................................................................... 100
Stahovaní skladeb........................................................................................................................... 100
Průvodce instalací softwaru na přiloženém CD-ROM ................................................................... 101
Obsah CD-ROM .............................................................................................................................. 102
Postup při instalování CD-ROM ...................................................................................................... 103
Minimální systémové požadavky .................................................................................................... 103
Instalace softwaru pro uživatele Windows ...................................................................................... 104
Instalace softwaru pro uživatele Macintosh .................................................................................... 108
Nastavení funkcí ................................................................................................................................ 113
Spouštění stránek pro nastavování ................................................................................................ 113
DODATKY...............................................................................................................116
Řešení problémů ............................................................................................................................. 116
3
Zprávy na displeji ............................................................................................................................ 120
Ukládání záložních dat na kartu SmartMedia ................................................................................. 121
Technické údaje .............................................................................................................................. 122
Seznam zvuků................................................................................................................................. 125
Seznam bicích souprav................................................................................................................... 130
Seznam stylů................................................................................................................................... 132
Seznam skladeb.............................................................................................................................. 133
Schéma provedení MIDI ................................................................................................................. 134
Loga na panelu
GM System Level 1
„GM System Level 1“ Je přídavek k standardu MIDI, který zaručuje, že jakákoliv data
kompatibilní se standardem GM budou správně přehrána na jakémkoliv tónovém
generátoru kompatibilním s GM od jakéhokoliv výrobce. Značka GM označuje
všechny softwarové a hardwarové výrobky, které podporují GM Systém Level.
XGlite
Jak název napovídá, „XGlide“ je zjednodušenou verzí vysoce kvalitního formátu
generování tónů XG. Pomocí tónového generátoru XGlite můžete přehrávat jakákoli
skladby ve formátu XG. Může se však stát, že některé skladby budou znít poněkud
jinak než původně. Je to způsobeno menším rozsahem ovládacích parametrů a
efektů.
USB
USB je zkratka pro „Universal Serial Bus“. Je to sériové rozhraní pro propojení
počítače s jiným periferním zařízením, které umožňuje mnohem rychlejší přesun dat
než běžné sériové porty. Umožňuje „hot swapping“ (připojení periferních zařízení
k zapnutému počítači).
XF
Yamaha formát XF obohacuje standard SMF (Standard MIDI File) o větší funkčnost a
možnost dalšího neomezeného rozšiřování. Jestliže je přehráván FX soubor
obsahující texty, umožňuje PSR-K1 zobrazení těchto textů.
Součásti balení
Součástí balení PSR-K1 jsou níže uvedené věci. Zkontrolujte, zda jsou všechny.
• Stojánek na hudebniny
• Držák na mikrofon
• Karta SmartMediaTM (paměťová karta)
• Mikrofon
• CD-ROM
4
• Uživatelská příručka (tato příručka)
* SmartMedia je obchodní značka společnosti Toshiba
CD-ROM
CD-ROM, který je součástí balení obsahuje užitečné softwarové programy pro práci
s nástrojem. Patří mezi ně Song Filer, který umožňuje přenášet data mezi vloženou
kartou SmartMedia a počítačem, a ovladač USB, který umožňuje přenos dat do
počítače prostřednictvím USB. Bližší informace naleznete v níže uvedeném Průvodci
instalací k přídavnému CD-ROM a v on-line dokumentaci k jednotlivým programům (v
PDF souborech).
Upozornění!
• Nepokoušejte se přehrávat CD-ROM, který je součástí balení, na audio CD
přehrávači. Mohlo by to poškodit váš sluch nebo reproduktory CD přehrávače.
Karty SmartMedia
Tento nástroj využívá paměťové karty SmartMedia TM (3.3V). Jedna karta je součástí
balení. Nezapomene, že karty SmartMedia nemají funkci pro ochranu záznamu.
Proto mohou být data uložená na kartě ztracena po formátování, smazání souborů
nebo přepsání souborů soubory se stejným jménem. Doporučujeme vám proto,
abyste si důležitá data uložili na harddisk svého počítače.
Označení použitá v této příručce
V této příručce jsou používána následující označení:
Upozornění!
Takto je označeno doporučení určité operace nebo varování před určitou operací
(například, jestliže hrozí ztráta dat nebo jiné problémy).
Varování!
Takto je označeno důrazné varování před prováděním určité operace.
Poznámka:
Označuje bližší a dodatečné informace vztahující se k příslušným instrukcím.
Názvy displejů
• Názvy základních displejů (názvy uvedené v horním poli jednotlivých displejů) jsou
zobrazeny velkými písmeny (například displej MAIN, displej FUNCTION, displej FILE
kONTROL a podobně).
• Displej FUNCTION obsahuje čtyřicet samostatných stránek (označených v černém
poli uprostřed displeje). V této příručce jsou označeny jako „stránky“. Jestliže je proto
odkazováno na stránku týkající se ladění (viz níže uvedený obrázek), bude v této
příručce napsáno „na stránce pro ladění displeje FUNCTION“.
Displej MAIN
Stránka „Tuning“ na displeji FUNCTION
5
Hlavní funkce PSR-K1
PSR-K1 nejsou jen obyčejné klávesy a obsahují mnohé důmyslné funkce, které
vám umožní snadné hraní a zpívání.
„ Hudební pomocník...................................................................................................
Umožňuje vám hrát na klávesy současně s přehrávanou skladbou – skladba bude
znít dobře, i přestože budete hrát špatné noty. Hudební pomocník automaticky přiřadí
„správné“ noty ke klávesám a automaticky se mění podle právě probíhajícího úseku
skladby, takže ať zahrajete cokoli, bude znít profesionálně!
„ Zpívání karaoke podle na displeji zobrazených textů........................................
Texty písní mohou být zobrazeny na velkém displeji (LCD) a slova jsou navíc
v průběhu písně postupně zvýrazňována. Použijete-li přiložený mikrofon, dostanete
všestranný nástroj pro hraní a zpívání zároveň. Můžete svému hlasu přidat echo a
libovolně upravovat tempo skladby.
* Jestliže se mají zobrazit texty, je třeba, aby daná skladba obsahovala texty.
„ Snadné hraní podle zabudovaného displeje s notací.......................................
Během přehrávání skladby se automaticky zobrazují zapsané noty a pohybující se
značka ukazuje pozici ve skladbě. To nebývalým způsobem usnadňuje čtení
notového záznamu. Navíce se u skladeb, které obsahují akordy a texty, zároveň
současně s notami zobrazují akordy a texty. To umožňuje číst notový zápis, hrát a
zpívat zároveň.
* Jestliže se mají zobrazit texty a akordy, je třeba, aby daná skladba obsahovala příslušná data.
„ Vytváření vlastní knihovny skladeb na kartách SmartMedia..............................
Tento nástroj umožňuje používat karty SmartMedia k ukládání dat – to znamená, že
můžete uložit všechny své vlastní skladby a důležitá panelová nastavení na tyto
praktické karty. Karty SmartMedia jsou také ideální pro použití s počítačem. Můžete
si snadno stáhnout a uložit skladby z internetu (pomocí přiloženého softwaru Song
Filer) a přehrávat je na PSR-K1.
„ Výjimečně snadné připojení k počítači.................................................................
Pouze pomocí USB kabelu můžete snadno a okamžitě propojit PSR-K1 s počítačem
a přenášet mezi nimi data (ve formátu MIDI). (USB kabel není součástí balení.)
„ Snadné procvičování s vyučovacími programy a slovník akordů.....................
Vyučovací programy udělají z procvičování skladeb zábavu - ať už je hudební styl
jakýkoli. Se zapnutým doprovodem můžete procvičovat hraní každou rukou zvlášť ve
6
třech po sobě jdoucích krocích a potom můžete zahrát celou skladbu oběma rukama.
Nástroj dokonce ohodnotí, jak jste danou lekci zvládli. Navíc je tu speciální slovník
akordů, kde najdete jednotlivé akordy a způsoby, jak je hrát.
„ Vlastní aranžování skladeb....................................................................................
Pomocí nového a výborného programu pro aranžování skladeb můžete snadno
změnit celkové vyznění skladby tím, že použijete své oblíbené doprovodné styly.
Můžete tak změnit baladickou melodii v hip hop nebo proměnit blues v reggae!
„ Výjimečně věrný a vysoce kvalitní zvuk................................................................
Hraní si můžete ještě více vychutnat díky autentickým, přirozeně znějícím zvukům
jednotlivých nástrojů – vytvořených podle nejmodernější technologie AWM
(Advanced Wave Memory). Díky vestavěným dvou-pásmovým reproduktorům a
funkci Bass Boost navíc můžete tyto dynamické zvuky slyšet v jejich plné síle.
„ Dynamika..................................................................................................................
Díky třem různým typům citlivosti kláves můžete výrazově ovlivňovat úroveň zvuku
tím, jak silně hrajete. To vám umožní vytvářet při hraní jemné odstíny.
NASTAVENÍ PSR-K1
Následující operace provádějte PŘEDTÍM, než nástroj zapnete.
Napájení nástroje
Ačkoli nástroj lze napájet jak pomocí síťového adaptéru, tak pomocí baterií,
společnost Yamaha doporučuje používat adaptér, kdykoli je to možné. Adaptér
neškodí životnímu prostředí a nevyčerpává přírodní zdroje jako baterie.
„ Používání adaptéru_____________________________________________
1. Ujistěte se, že přepínač [STANDBY/ON] na PSR-K1 je v poloze STANDBY.
Upozornění!
• K napájení nástroje z elektrické sítě používejte pouze adaptér Yamaha PA-5D
(nebo jeho ekvivalent doporučený společností Yamaha). Používání jiných
adaptérů může způsobit nenapravitelné poškození nástroje i adaptéru.
2. Zapojte adaptér (PA-5D nebo jiný adaptér doporučený společností Yamaha) do
zásuvky na zadním panelu nástroje.
3. Zapojte adaptér do elektrické sítě.
Upozornění!
• Adaptér odpojte, jestliže nástroj nepoužíváte nebo je-li bouřka.
7
„ Používání baterií_________________________________________________
1. Otevřete kryt bateriového pouzdra umístěného na spodním panelu nástroje.
2. Vložte šest nových baterií. Dbejte na to, abyste zachovali správnou polaritu
vyznačenou uvnitř bateriového pouzdra.
3. Zavřete kryt bateriového pouzdra a ujistěte, že drží pevně na svém místě.
Poznámka:
• Po zapojení adaptéru je nástroj automaticky napájen z adaptéru, přestože jsou
v něm baterie.
Je třeba používat šest 1,5 voltových baterií velikosti „D“ a typu R20P (LR20) nebo
ekvivalentního typu. (Doporučujeme baterie alkalické.) Jestliže baterie docházejí,
v pravé horní části displeje se objeví nápis „LOW BATTERY!!“. Jakmile se tento
nápis objeví, nezapomeňte baterie vyměnit všechny baterie. Věnujte přitom
pozornost níže uvedeným upozorněním. Je-li to třeba, uložte všechna důležitá data,
protože skladby uživatele a vlastní panelová nastavení se po vyjmutí baterií ztratí.
Upozornění!
8
• Dávejte pozor, abyste baterie instalovali ve stejném směru a se správnou
polaritou. Nesprávná instalace baterií může vést k přehřátí, požáru nebo
unikání žíraviny.
• Jestliže baterie docházejí, vyměňte vždy všech šest baterií najednou. NIKDY
nekombinujte staré baterie s novými. Nepoužívejte různé typy baterií (to
znamená alkalické a manganové) najednou.
• Jestliže nástroj delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie, abyste předešli
možnému úniku tekutiny z baterií.
• Mějte na paměti, že jestliže baterie docházejí, zvuk nástroje se může vrátit
k původnímu nastavení a skladby uživatele a panelová nastavení se mohou
ztratit – zvláště hraje-li nástroj v tomto stavu hlasitě. Jestliže používáte baterie,
nezapomeňte pravidelně ukládat data na kartu SmartMedia.
„ Používání karet SmartMediaTM (paměťové karty)
Zacházejte s kartami SmartMedia opatrně. Dbejte následujících upozornění.
• Kompatibilní typy karet SmartMedia
Tento nástroj umožňuje používat paměťové karty SmartMediaTM (3.3V). Paměťové
karty SmartMedia typu 5V nejsou s PSR-K1 kompatibilní.
* SmartMedia je obchodní značka společnosti Toshiba.
• Kapacita paměti
Existuje pět typů karet SmartMedia: 8MB, 16MB, 32MB, 64MB, 128MB. Jestliže
chcete používat kartu s kapacitou 32MB a větší, nezapomeňte, že karty SmartMedia
pak musí být přizpůsobeny standardům SSFDC (s logem SmartMediaTM).
• Vkládání a vyjímání karet SmartMedia
Vkládání karty Smart Media
Zasuňte kartu SmartMedia se zlatou kontaktní destičkou směrem dolů opatrně a na
doraz do slotu. Dávejte pozor, abyste kartu nezasunuli obráceně. Do slotu
nezasouvejte nic jiného než kartu SmartMedia.
Vyjímání karty SmartMedia
Předtím než vyjmete kartu SmartMedia se ujistěte, že karta není používána. Potom
pomalu rukou vytáhněte kartu SmartMedia. Jestliže je karta SmartMedia používána*,
objeví se na displeji nástroje příslušná zpráva.
* To znamená provádí-li se ukládání, načítání, formátování, vymazaní nebo
vytvoření nového adresáře. PSR-K1 také automaticky při zapínání kontroluje
typ media na kartě, jestliže je karta do nástroje vložena.
Upozornění!
• Nikdy se nepokoušejte kartu SmartMedia vyjmout nebo vypínat nástroj,
jestliže je karta právě používána. Mohlo by dojít k poškození dat v nástroji nebo
na kartě a pravděpodobně i k poškození karty samotné.
• Formátování karet SmartMedia
Předtím, než použijete kartu SmartMedia na vašem nástroji, je třeba ji zformátovat.
9
(NEFORMÁTUJTE však kartu SmartMedia, která je součástí balení. A je již
zformátovaná a přišli byste tak o data na ní uložená.) Při formátování jsou vymazána
všechna data. Dávejte proto pozor, abyste omylem nesmazali některá důležitá data.
Poznámka:
• Karty SmartMedia zformátované na tomto nástroji se mohou stát nepoužitelnými
pro jiné nástroje nebo zařízení.
• O kartách SmartMedia
Zacházejte s kartami SmartMedia opatrně!
• Karty SmartMedia jsou velmi citlivé a mohou být poškozeny statickou elektřinou.
Před manipulováním s kartami SmartMedia se zbavte statické elektřiny na svém těle
tím, že se dotknete něčeho kovového (například kovové kliky).
• Nezapomeňte vyndat kartu SmartMedia ze slotu, jestliže ji delší dobu nepoužíváte.
• Nevystavujte kartu SmartMedia přímému slunečnímu záření, extrémně vysokým
teplotám, vlhkosti, prachu a tekutinám.
• Nepokládejte na kartu SmartMedia těžké předměty, neohýbejte kartu a ni na ni
žádným způsobem nevyvíjejte tlak.
• Nedotýkejte se zlaté kontaktní destičky prsty a dávejte pozor, aby destička nepřišla
do styku s kovovými předměty nebo předměty s hrubým povrchem.
• Nedávejte kartu SmartMedia do magnetického pole, které se vytváří například
v blízkosti televizorů, reproduktorů, motorů a podobně. Magnetické pole může
částečně nebo úplně vymazat data na kartě SmartMedia a znemožnit jejich čtení.
• Na kartu SmartMedia nalepujte pouze příslušné štítky. Dbejte na to, aby byl štítek
nalepen na správném místě.
Ochrana dat (ochrana proti přepsání)
Abyste zabránili nechtěnému smazání důležitých dat, použijte pečeť proti přepsání,
která je dodávána společně s kartou SmartMedia. Vložte pečeť kruhu vyznačeného
na kartě. Jestliže chcete ukládat na zapečetěnou kartu data, je třeba pečeť odstranit.
Jednou odlepenou pečeť už víckrát nepoužívejte, mohla by se odlepit a zapadnout
do slotu.
• Zálohování dat
Pro dosažení maximální bezpečnosti vám Yamaha doporučuje, abyste si vytvářeli
dvě kopie důležitých dat na dvě karty SmartMedia. Máte tak zálohu pro případ, že se
karta SmartMedia ztratí nebo poškodí.
Upozornění!
• Nezapomeňte, že náhlé přerušení napájení může způsobit poškození nebo
ztrátu dat, jestliže je karta SmartMedia právě používána. Proto je dobré, abyste
pravidelně ukládali důležitá data.
Vkládání karty SmartMedia
PŘEDTÍM než zapnete nástroj se ujistěte, že jste správně vložili kartu
SmartMedia do slotu na zadním panelu.
Zasuňte kartu SmartMedia se zlatou kontaktní destičkou směrem dolů opatrně a na
doraz do slotu. Dávejte pozor, abyste kartu nezasunuli obráceně.
* Tento nástroj umožňuje používat paměťové karty SmartMediaTM (3.3V).
10
Jestliže jste zasunuli kartu SmartMedia, máte přístup ke skladbám na kartě a
vlastním datům - včetně nastavení panelových ovladačů, registrační paměti a
skladeb uživatele.
Upozornění!
• Používejte kartu SmartMedia! Jestliže nástroj používáte bez ní, všechna
nastavení a nahrávky, které jste provedli – skladby uživatele, panelová
nastavení a registrační paměť – se ztratí po vypnutí nástroje.
Varování!
• Nevkládejte ani nevyjímejte kartu SmartMedia, jestliže je nástroj zapnut.
Mohlo by to způsobit poškození karty SmartMedia a interních dat. Kartu
vkládejte a vyjímejte pouze v případě, že je nástroj vypnut.
Přečtěte si výše uvedený oddíl „Používání karet SmartMediaTM (paměťové
karty)“, kde najdete další důležité informace o používání karet SmartMedia.
Nastavení mikrofonu
Součástí balení je také mikrofon, který vám umožňuje zpívat karaoke se
spuštěným doprovodem nebo zpívat a hrát zároveň.
„ Připojení mikrofonu
Předtím než nástroj zapnete, připojte zástrčku mikrofonu do zásuvky MIC na zadním
panelu nástroje.
Poznámka:
11
• Abyste předešli praskání a náhlému hluku, nastavte hlasitost mikrofonu na
minimum otočením ovladače [MIC VOLUME] úplně doleva. Přepínač na mikrofonu
nastavte do polohy OFF.
• Použijte držák na kabel poblíž zásuvky MIC k upevnění kabelu, abyste předešli
případnému nechtěnému vysunutí kabelu ze zásuvky.
„ Manipulace s držákem mikrofonu
Držák na mikrofon může být nainstalován na obou stranách nástroje. Jestliže držák
odstraníte, vložte do zbylého otvoru víčko.
„ Upozornění týkající se mikrofonu a držáku na mikrofon
Varování!
Neopírejte se o držák mikrofonu ani na něj nepokládejte žádné těžké věci. Mohli
byste tak poškodit držák nebo připojený mikrofon.
• Mikrofon vyndávejte z držáku směrem k sobě (viz obrázek).
12
• Netahejte za mikrofonní kabel a nepokládejte na mikrofon žádné věci.
• Do držáku nezasouvejte jiné mikrofony ani jiné věci.
• Nestavte nástroj na stranu, kde je držák mikrofonu.
• Neinstalujte mikrofon násilím, netřeste s ním ani jej nevystavujte náhlým otřesům.
Upozornění!
Součástí mikrofonu je přepínač pro zapínání a vypínání. Jestliže mikrofon
nepoužíváte, vypněte jej.
• Jestliže zasunete mikrofon do držáku tak, že přepínač není vidět, může se mikrofon
nechtěně zapnout. Zasuňte mikrofon do držáku tak, aby byl přepínač mezi svorkami
držáku (viz obrázek).
Upozornění!
Jestliže při používání mikrofonu dojte k zpětné vazbě, snižte hlasitost
mikrofonu pomocí ovladače MIC VOLUME.
Neumísťujte mikrofon do blízkosti reproduktorů, zvláště ne přímo proti
reproduktorům. Způsobuje to zpětnou vazbu.
* Zpětná vazba se vyskytuje, jestliže mikrofon snímá zvuk reproduktorů.
Zvuk se potom zesiluje a je posílán zpět do reproduktorů, čímž se vytváří
nekonečná smyčka vysokého hluku.
13
Varování!
Nehoupejte s mikrofonem na kabelu. Mohlo by to zranit někoho ve vašem okolí
nebo poškodit kabel a přerušit obvod
Upozornění!
Při přenášení nástroje vyndejte mikrofon z držáků. Při ukládání nástroje do
pouzdra nezapomeňte vyndat držák na mikrofon.
Varování!
Nezvedejte nástroj pomocí mikrofonu nebo držáku na mikrofon.
Před zapnutím nástroje proveďte všechna nezbytná připojení.
Připojení sluchátek (zásuvka PHONES)
Sluchátka se připojují k zásuvce PHONES. Po připojení sluchátek se automaticky
odpojí interní reproduktory.
Zásuvka PHONES může být použita jako pomocný stereo výstup (se standardní
stereo přípojkou). Po připojení ke vstupu zesilovače, mixážnímu pultu nebo k
nahrávacímu zařízení můžete hrát na klávesy nebo nahrávat pomocí externího
zařízení.
Varování!
• Neposlouchejte po delší dobu sluchátka příliš hlasitě, mohlo by to poškodit
váš sluch.
Upozornění!
• Abyste předešli poškození reproduktorů, nastavte před připojením externího
zařízení jeho hlasitost na minimum. Jinak může dojít k elektrickému šoku nebo
poškození externího zařízení. Hlasitost všech zařízení nastavte na minimum,
hrajte na klávesy a postupně hlasitost zesilujte, až dosáhnete požadované
úrovně.
14
Připojení k externímu audio zařízení (OUTPUT R, L)
Nástroj je vybaven zásuvkami OUTPUT R, L (mono kolík). Po připojení k zesilovači,
mixážnímu pultu nebo nahrávacímu zařízení můžete hrát na klávesy nebo nahrávat
pomocí externího zařízení.
Upozornění!
• Abyste předešli poškození reproduktorů, nastavte před připojením externího
zařízení jeho hlasitost na minimum. Jinak může dojít k elektrickému šoku nebo
poškození externího zařízení. Hlasitost všech zařízení nastavte na minimum,
hrajte na klávesy a postupně hlasitost zesilujte, až dosáhnete požadované
úrovně.
Připojení pedálu (zásuvka SUSTAIN)
Pomocí přídavného pedálu (Yamaha FC4 nebo FC5) můžete prodlužovat zvuk.
Poznámka:
• Před zapnutím nástroje se ujistěte, že je pedál správně připojen k zásuvce
SUSTAIN.
• Nesešlapujete pedál během zapínání nástroje. Polarita pedálu se tím změní a pedál
bude fungovat opačně.
15
Připojení k počítači (koncovka USB)
Po propojení koncovek USB na tomto nástroji a počítači můžete mezi nimi přenášet
data a skladby (viz níže).
Například software Song Filer, který je součástí přiloženého CD-ROM, vám umožní
kopírovat skladby z počítače na kartu SmartMedia, kterou pak můžete použít u PSRK1.
Abyste mohli využívat USB, je třeba nejprve nainstalovat do počítače ovladač USBMIDI.
Poznámka:
• Příslušný USB kabel zakoupíte v obchodě s hudebními nástroji, počítači nebo
elektronickým zařízením.
Zapnutí nástroje
Nastavte hlasitost na minimum otáčením ovladače [MASTER VOLUME] doleva a
stiskněte přepínač [STANDY/ON], kterým se nástroj zapíná.
Stisknete-li přepínač znovu, nástroj se vypne.
Data na kartě SmartMedia se po zapnutí PSR-K1 načítají do nástroje. Jestliže karta
SmartMedia není zasunuta nebo jestliže neobsahuje žádná data, nástroj se po
zapnutí nastaví na původní výrobní nastavení.
Poznámka:
• Jestliže chcete zrušit automatické načítání dat z karty SmartMedia, stiskněte a
podržte nejvyšší klávesu na klávesnici (C6) a současně zapněte nástroj. To vám
umožní zapnout nástroj s původním nastavením a zároveň používat kartu
SmartMedia.
16
Upozornění!
• Přestože je přepínač v poloze “STANDBY“, do nástroje stále proudí nepatrné
množství elektrické energie. Jestliže nástroj po delší dobu nepoužíváte,
odpojte adaptér z elektrické sítě nebo z něj vyndejte baterie.
Upozornění!
• Nikdy se nepokoušejte nástroj vypnout, jestliže je na displeji nápis
„WRITING!“. Mohlo by to poškodit krátkodobou interní paměť a způsobit ztrátu
dat.
• Stojánek na hudebniny
Zasuňte stojánek na hudebniny do slotů podle obrázku.
PANELOVÉ OVLADAČE A KONCOVKY
17
18
Přední panel
1. Přepínač [STANDY/ON]
2. Ovladač [MIC VOLUME]
3. Ovladač [MASTER VOLUME]
19
4. Tlačítko [TOUCH]
5. Tlačítko [HARMONY]
6. Tlačítko [DUAL]
7. Tlačítko [SPLIT]
8. Tlačítko [DEMO]
9. Tlačítka [LESSON L] (Left) a [LESSON R] (Right)
10. Tlačítko [DICTIONARY]
11. Tlačítko [PERFORMANCE ASSISTANT]
12. Tlačítko [FUNCTION]
13. Tlačítko [PC]
14. Tlačítko [METRONOME]
15. Tlačítko [PORTABLE GRAND]
16. Tlačítko [KARAOKE]
17. Tlačítko [SCORE]
18. Tlačítko [EXIT]
19. Tlačítko [SONG]
20. Tlačítko [EASY SONG ARRANGER]
21. Tlačítko [STYLE]
22. Tlačítko [VOICE]
23. Tlačítko [FILE CONTROL]
24. Tlačítko [EXECUTE]
25. Číselník
26. Tlačítka CATEGORY [π] a [θ]
27. Numerické klávesy [0] - [9] a tlačítka [+] a [-]
28. Tlačítko [ACMP ON/OFF] / [A ∆ B]
29. Tlačítko [SYNC STOP]
30. Tlačítko [SYNC START] / [II]
31. Tlačítko [INTRO/ENDING/rit.] / [ττ]
32. Tlačítko [MAIN/AUTO FILL] / [υυ]
33. Tlačítko [START/STOP] / [υ/„]
34. Tlačítko [MIC]
35. Tlačítko [TRANSPOSE]
36. Tlačítko [TEMPO/TAP]
37. Tlačítka REGISTRATION MEMORY [MEMORY], [BANK], [1] a [2]
38. Tlačítka SONG MEMORY [REC], [1] - [5] a [A]
Zadní panel
39. Slot pro kartu (SmartMedia)
40. Koncovka USB
41. Zásuvka SUSTAIN
42. Knoflík [LCD CONTRAST]
43. Držák na kabel
44. Zásuvka MIC
45. Zásuvka OUTPUT R, L
46. Zásuvka PHONES
20
47. Zásuvka DC IN 12V
RYCHLÝ PRŮVODCE
HRAJTE JAKO PROFESIONÁL
Tento nový nástroj nabízí obdivuhodný program, který se nazývá „Hudební
pomocník“ (Performance Assistant). Umožní vám, abyste okamžitě hráli
jako profesionální hráč na klávesy, i když jste zatím v životě nezahráli ani
notu! Nepotřebujete žádné předchozí hudební zkušenosti... Jen to
vyzkoušejte!
Přehrávání demo skladby
Začněme naši „prohlídku“ poslechem demo skladby. Předvede vám ukázku
nádherných zvuků a praktických funkcí tohoto nástroje – a zároveň si můžete
vyzkoušet „hudebního pomocníka“.
1. Stisknutím tlačítka [DEMO] zapněte demo skladbu.
Demo skladba začne hrát.
Pomocí ovladače [MASTER VOLUME] upravte hlasitost.
„Hudební pomocník“ se automaticky zapne spolu s demo skladbou. (Tlačítko
[PERFORMANCE ASSISTANT] svítí.)
„Hudební pomocník“ je během přehrávání demo skladby zapnut.
2. Hrajte na klávesy.
Nemusíte si lámat hlavu s tím, co budete hrát. Můžete hrát cokoli oběma rukama
– jako opravdový klávesista – současně s demo skladbou.
Není to úžasné? A žádné falešné noty!
21
Tak to je kouzlo „Hudebního pomocníka“. Čte akord a harmonická data skladby
a zajišťuje, aby klávesám byly přiřazeny pouze správné noty, takže cokoli pak
hrajete, bude znít „čistě“. I když postupně tisknout stejnou klávesu, výška tónů se
může měnit. Je to způsobeno tím, že klávese přiřazený tón se mění automaticky
podle akordů. To platí také pro nižší klávesy, na které hrajete levou rukou.
Zkuste hrát zároveň na několik kláves pravou rukou a povšimněte si skvěle
znějícího akordu, který je toho výsledkem.
To ale není všechno. Hudební pomocník dokonce mění zvuk podle toho jak
hrajete. Zkuste hrát třemi odlišnými způsoby, jak je to zobrazeno níže.
• Hraní levou a pravou rukou společně (metoda1).
Hrajte pravou rukou tři noty najednou.
• Hraní levou a pravou rukou společně (metoda2).
Hrajte několik not po sobě různými prsty pravé ruky.
• Hraní levou a pravou rukou střídavě.
Hrajte pravou rukou tři noty najednou.
Všimli jste si, jak se zvuk změnil podle toho, jak jste hráli?
Jak můžete vidět, „Hudební pomocník“ je důmyslný program, který automaticky
provádí příslušné úpravy podle toho, jak hrajete. Zkuste si zahrát různé skladby a
použít různé způsoby hraní.
3. Vypněte demo skladbu stisknutím tlačítka [START/STOP].
Nyní, když jste si přehráli demo skladbu, můžete program „Hudební pomocník“
vyzkoušet na interních skladbách.
22
Hraní s jinými skladbami
Vyberte si jinou skladbu a zkuste ji použít s programem „Hudební pomocník“.
Vlastně jakákoli skladba je potom snadno zvládnutelná, ať už je to některá z
interních skladeb nebo komerčně dostupné skladby a skladby stažené
z internetu.
Poznámka:
• Aby bylo možno správně použít „hudebního pomocníka“, musí data skladby
obsahovat data akordů. Hudební pomocník může být použit u všech interních
předem nastavených skladeb kromě skladeb „Pianist“. Poté, co si zvolíte
skladbu, stiskněte tlačítko [SCORE] nebo [KARAOKE]. Jestliže se zobrazují
akordy, může být u dané skladby použit program „Hudební pomocník“.
1. Stiskněte tlačítko [SONG].
Název a číslo skladby se zobrazí na displeji MAIN.
Poznámka:
• Jestliže chcete používat skladby stažené z internetu (viz níže), vložte kartu
SmartMedia do příslušného slotu a přesuňte skladby na kartu (viz níže). Jestliže
na kartě SmartMedia už jsou nějaké skladby, je první stažené skladbě
automaticky přiřazeno číslo 106.
2. Zvolte požadovanou skladbu.
Nejprve stiskněte a podržte tlačítko [SONG], dokud se na displeji neobjeví
Seznam skladeb (viz obrázek níže).
Stiskněte a podržte tlačítko [SONG]
Jedním z níže uvedených způsobů zvolte číslo požadované skladby.
• Pomocí číselníku
23
Otáčením ve směru hodinových ručiček se číslo zvětšuje a otáčením proti směru
hodinových ručiček se číslo zmenšuje. Otáčením číselníku se čísla postupně
mění.
Volba kategorie
• Pomocí tlačítek CATEGORY [π] a [θ]
Pomocí těchto tlačítek můžete po jednotlivých krocích procházet různé kategorie
skladeb (Viz níže uvedený seznam). Zobrazuje se první skladba ve zvolené
kategorii.
• Pomocí tlačítek [+] a [-]
Stisknutím tlačítka [+] se číslo zvýší o jedničku, zatímco stisknutím tlačítka [-] se
číslo o jedničku sníží. Podržením tlačítek se číselná hodnota buď postupně
zvyšuje nebo snižuje.
Přímá volba čísla skladby
• Pomocí numerické klávesnice – tlačítek [0] - [9]
Pomocí těchto tlačítek můžete přímo zadat číslo skladby. Počáteční nuly
v číslech skladby lze vynechat (viz níže).
Příklad – Jestliže chcete zvolit skladbu číslo 003, použijte některý z těchto
způsobů:
• Stiskněte [0], [0], [3].
• Stiskněte [0], [3]. (Po krátké pauze se na displeji zobrazí „003“.)
• Stiskněte [3]. (Po krátké pauze se na displeji zobrazí „003“.)
Seznam interních skladeb je na konci této příručky.
Poté, co jste zvolili skladbu, stiskněte tlačítko [EXIT], kterým se vrátíte
k displeji MAIN.
3. Stiskněte tlačítko [PERFORMANCE ASSISTANT].
Tlačítko [PERFORMANCE ASSISTANT] se rozsvítí a ukazuje, že „Hudební
pomocník“ je zapnut.
24
4. Jestliže chcete spustit skladbu, stiskněte tlačítko [START/STOP] a hrajte
na klávesy.
Hrajte současně se skladbou oběma rukama. Ať už umíte hrát nebo neumíte, s
„hudebním pomocníkem“ to bude znít, jako kdyby hrál profesionální klávesista.
Po skončení se skladba automaticky vypne. Pomocí tlačítka [START/STOP]
můžete skladbu vypnout kdykoli během přehrávání.
Vypněte „hudebního pomocníka“ stisknutím tlačítka [PERFORMANCE
ASSISTANT] a znovu zkuste hrát na klávesy. Je to asi něco úplně jiného... Nyní
vidíte, jak je program „Hudební pomocník“ účinný.
Hudební pomocník – další užitečné ovladače a programy
• Zpívání s mikrofonem
Díky mikrofonu, který je součástí balení, můžete snadno zpívat a hrát zároveň.
Jestliže chcete upravit hlasitost mikrofonu, použijte k tomu ovladač [MIC
VOLUME] a ovladač [MASTER VOLUME].
Můžete také upravovat echo efekt použitý při zpívání do mikrofonu. Nejprve
stiskněte tlačítko [MIC] a potom tlačítko CATEGORY [π]. Na displeji FUNCTION
změňte „Mic Echo“ (rozsah: 0 – 127) pomocí číselníku nebo numerické
klávesnice (tlačítka [0] - [9], [+] a [-]).
Držte mikrofon v levé ruce a hrajte na klávesy
25
• Změna tempa skladby
Jestliže chcete změnit tempo skladby, stiskněte tlačítko [TEMPO/TAP] a pomocí
číselníku nebo numerické klávesnice (tlačítka [0] - [9], [+] a [-]) upravte tempo
(rozsah: 032 – 280 bpm).
Tempo můžete upravovat také manuálně tak, tempo vyklepete pomocí tlačítka
[TEMPO/TAP]. U skladby ve 4/4 taktu klepněte čtyřikrát, u skladby v ¾ taktu
klepněte třikrát.
• Změna zvuku nástroje
Zvuk nástroje, který je použit při hraní je tentýž jako ten, který je nastaven pro
hlavní (MAIN) zvuk. Tento zvuk můžete změnit tak, že v řádce VOICE (po
stisknutí tlačítka [VOICE]) zvolíte MAIN a potom vyberete požadovaný zvuk
nástroje.
26
Indikátor MAIN VOICE se zvýrazní.
• Používání tlačítek pro rychlý posun vpřed, posun vzad a pauzy
Stejně jako na magnetofonu nebo CD přehrávači jsou zde ovladače, které
během přehrávání umožňují rychlý posun vpřed [υυ], posun vzad [ττ] a pauzu [II].
• Opakování určitého úseku skladby
Můžete také opakovaně přehrávat jakýkoli úsek určité skladby tím, že během
přehrávání skladby stisknete tlačítko [A∆B] – jednou na začátku úseku (A) a
jednou na konci úseku (B). Body A a B můžete nastavit také jestliže je
přehrávání skladby vypnuto a to pomocí ovladačů pro posun zpět a posun vpřed.
(Body A a B mohou být nastaveny pouze na začátek taktu.)
Jestliže chcete opakované přehrávání určitého úseku zrušit a vrátit se
k normálnímu přehrávání, stiskněte znovu tlačítko [A∆B].
ZPÍVÁNÍ – PROGRAMY PRO
KARAOKE.
Jedním z nejzábavnějších programů, které nabízí PSR-K1, je snadné hraní a
zpívání oblíbených melodií.
Mikrofon je součástí balení a texty a akordy se automaticky zobrazují na
displeji. Navíc svému hlasu můžete přidat echo a můžete volně upravovat
tempo.
27
Zvolte skladbu a zpívejte
Nejprve zvolte skladbu, kterou chcete zpívat. Texty mohou být zobrazeny u
interních skladeb 001 – 005.
Texty mohou být zobrazeny také u skladeb stažených z internetu a u komerčně
dostupných skladeb – za předpokladu, že jsou ve formátu „Standard MIDI File“ a
obsahují texty, například skladby ve formátu XF. (U určitých skladeb nelze texty
zobrazit.)
1. Stiskněte tlačítko [SONG].
Název a číslo skladby se zobrazí na displeji MAIN.
2. Zvolte požadovanou skladbu.
Nejprve stiskněte a podržte tlačítko [SONG], dokud se na displeji neobjeví
Seznam skladeb (viz obrázek níže).
Jedním z výše uvedených způsobů zvolte číslo požadované skladby.
Stiskněte a podržte tlačítko [SONG]
• Název kategorie
Použijte tlačítka CATEGORY
• Název a číslo skladby
Použijte číselník nebo numerickou
klávesnici (tlačítka [0] - [9], [+] a [-]).
Poslechněte si skladbu.
Jestliže si chcete poslechnout zvolenou skladbu, stiskněte tlačítko
[START/STOP]. Stisknete-li toto tlačítko znovu, skladba se zastaví.
28
3. Stisknutím tlačítka [KARAOKE] spusťte displej s texty.
Objeví se údaje o zvolené skladbě, včetně názvu a jmen autora hudby a textů.
Zobrazí se údaje o skladbě.
4. Zapněte funkci Karaoke stisknutím tlačítka [START/STOP].
Skladba začne hrát a texty a akordy se automaticky zobrazí na displeji.
Slova textů se zvýrazňují postupně během přehrávání skladby a ukazují, kdy
máte zpívat. Zpívejte do mikrofonu a je-li to třeba, upravte jeho hlasitost pomocí
ovladače [MIC VOLUME].
Slova, která máte zpívat, se zvýrazní.
Po dohrání se skladba automaticky vypne. Stisknutím tlačítka [START/STOP]
můžete kdykoli během přehrávání skladbu vypnout.
29
Zde je několik věcí, které můžete vyzkoušet...
• Změna tóniny..........................................................................................(viz níže)
• Úprava tempa.........................................................................................(viz níže)
• Úprava nastavení echa...........................................................................(viz níže)
• Použití ovladačů pro posun vpřed, posun zpět a pauzu.........................(viz níže)
• Opakované procvičování určité pasáže..................................................(viz níže)
• Změna zvuku melodie.............................................................................(viz níže)
• Samostatné hraní melodie......................................................................(viz níže)
• Jemné upravení hlasitosti mikrofonu.......................................................(viz níže)
Předem nastavené skladby obsahující texty
Číslo
Název skladby
skladby
001
Against All Odds (A. Jamal/R. Mcnair)
002
Englishman In New York (Sting)
003
Can’t Help Falling In Love (G.D.Weiss,H.Peretti and L.Creatore)
004
A Hard Day’s Night (J.Lennon and P.McCartney )
005
Stella By Starlight (V.Young)
Karaoke – další užitečné ovladače a programy
• Přizpůsobení tóniny vašemu hlasu
Stiskněte tlačítko [TRANSPOSE] a použijte číselník nebo numerické klávesy
(tlačítka [0] - [9], [+] a [-]) k úpravě nastavení transpozice. Úpravy lze provádět po
polovičních krocích, až o jednu oktávu výš a jednu oktávu níž (rozsah: -12 - +12).
• Změna tempa skladby
Stiskněte tlačítko [TEMPO/TAP] a použijte číselník nebo numerické klávesy
(tlačítka [0] - [9], [+] a [-]) k úpravě tempa (rozsah: 032 -280 bpm).
• Úprava efektu echo
Stiskněte tlačítko [MIC] a potom tlačítko CATEGORY [π], kterým spustíte stránku
„Mic Echo“ na displeji FUNCTION. Pro změnu nastavení (rozsah: 000 – 127)
použijte číselník nebo numerické klávesy.
30
• Použití ovladačů pro rychlý posun vpřed, rychlý posun vzad a pauzu
Pomocí známých tlačítek můžete skladbu ovládat podobně jako na magnetofonu
nebo CD přehrávači.
Viz výše.
• Opakování úseků skladby
Tato praktická funkce vám umožní určit kteroukoli část skladby a opakovaně ji
přehrávat.
Viz níže.
• Samostatné hraní melodie
Na interních skladbách je obsahuje stopa 1 informace o hraní pravou rukou,
zatímco stopa 2 obsahuje informace o hraní levou rukou. Stisknutím tlačítka [1]
nebo [2] v oddíle SONG MEMORY ztlumíte stopu 1 nebo stopu 2 a melodii
můžete hrát sami.
Viz níže.
• Změna zvuku melodie
U interních skladeb je melodie přehrávána zvukem nástroje (VOICE), který je
nastaven v MELODY R.
Jestliže toto nastavení chcete změnit, stiskněte několikrát tlačítko [VOICE], až se
na displeji v řádku VOICE zvýrazní MELODY R. Potom zvolte požadovaný zvuk
nástroje.
31
• Jemné upravení hlasitosti mikrofonu
Stisknutím tlačítka [MIC] spusťte na displeji FUNCTION stránku „Mic Volume“.
Na této stránce se určuje maximální hlasitost mikrofonu – nejvyšší úroveň při
nastavení ovladače [MIC VOLUME] na maximum. Snížením této hodnoty můžete
jemněji ovládat úroveň hlasitosti při použití ovladače [MIC VOLUME]. Toto
nastavení se uloží do paměti po vypnutí nástroje.
Zpívání podle „elektronického“ notového záznamu
PSR-K1 nabízí speciální funkci, která na displeji zobrazuje notový záznam
skladby.
U skladeb, které obsahují texty, se zobrazí texty spolu s notovým zápisem. To
vám umožňuje číst notový záznam, hrát a zpívat zároveň.
Notový záznam lze zobrazit u interních skladeb 001 – 100.
Jestliže je nastaven displej pouze pro melodii (pouze pro výšky), zobrazí se u
interních skladeb 001 – 005 texty a také akordy.
Je to snadné... Poté, co jste si vybrali skladbu, stiskněte tlačítko [SCORE].
32
Displej s notovým záznamem ukazuje melodii skladby (pouze výšky) společně
s texty a akordy (pokud skladba obsahuje tato data).
Chcete-li skladbu zapnout, stiskněte tlačítko [START/STOP] a kurzor se bude
pohybovat po notovém záznamu podle toho, jak se bude skladba přehrávat.
Jestliže skladba obsahuje příliš slov v několika taktech, mohou být některá slova
na displeji vynechána. Jestliže chcete mít jistotu, že se zobrazují všechna slova,
použijte displej Karaoke (stiskněte tlačítko [KARAOKE]).
Poznámka:
• V závislosti na jednotlivých skladbách může chvíli trvat, než se po stisknutí
tlačítka [SCORE] zobrazí notový záznam. (Na displeji se objeví zpráva „Please
wait“.)
• Notový záznam můžete zobrazit také u skladeb stažených z internetu. Jestliže
stažená skladba obsahuje informace o textech a akordech, mohou se zobrazíte
také texty a akordy. (U některých skladeb se texty nemohou zobrazovat.)
• Notový záznam se nezobrazí, jestliže je zvolena některá ze skladeb uživatele
(101 – 105). Jestliže však je skladba uživatele převedena do formátu SMF
uložena na kartu SmartMedia, notový záznam lze zobrazit.
Stisknete-li znovu tlačítko [SCORE], spustí se displej s běžným notovým
záznamem
Nyní je notový záznam skladby zobrazen s výškami i basy.
Chcete-li skladbu zapnout, stiskněte tlačítko [START/STOP] a kurzor se bude
pohybovat po notovém záznamu podle toho, jak se bude skladba přehrávat.
Poznámka:
• Stisknutím tlačítka [SCORE] se přepíná dvěma typy displejů.
33
VYZKOUŠEJTE NEJRŮZNĚJŠÍ
ZVUKY NÁSTROJE
Tento univerzální klávesový nástroj nenabízí jen věrné zvuky klavíru a varhan,
ale také množství dalších zvuků – včetně zvuku kytary, basy, smyčců, chóru,
saxofonu, trubky, bicích, perkusí a dalších speciálních efektů.
Volba nástroje a hraní na něj
Podívejte se na níže uvedený seznam zvuků. Vyzkoušejte si tyto hudební
nástroje a speciální efekty a uvidíte, jak mohou inspirovat vaši vlastní hudební
produkci.
1. Stiskněte tlačítko [VOICE].
Tlačítko [VOICE] se rozsvítí a řádek VOICE – MAIN na displeji MAIN se
zvýrazní.
2. Zvolte číslo požadovaného zvuku nástroje.
Nejprve stiskněte a podržte tlačítko [VOICE], dokud se na displeji neobjeví
displej se seznamem nástrojů.
Zvolte požadovaný zvuk.
34
• Název kategorie
Použijte tlačítka CATEGORY
• Název a číslo skladby
Použijte číselník nebo numerickou
klávesnici (tlačítka [0] - [9], [+] a [-]).
3. Hrajte se zvoleným zvukem.
Poté, co jste si zvuk vybrali, můžete hrát na klávesy.
Hraní na bicí soupravu pomocí kláves!
Na rozdíl od zvuků ostatních nástrojů, je u zvuků bicích nástrojů a perkusí
přiřazena každému zvuku určitá klávesa. Bicí soupravy (zvuky 115 – 126) se
spouští z kategorie „Drum Kit“.
Například, jestliže zvolíte číslo 115 (Standard Kit 1), níže uvedené perkusní
zvuky budou znít po stisknutí příslušné klávesy. Vyzkoušejte si to.
115 Standard Kit 1 (další informace naleznete v níže uvedeném Seznamu
bicích souprav)
„ Seznam zvuků na panelu
35
Číslo
PIANO
001
002
003
Název zvuku
Grand Piano
Bright Piano
Honky-tonk
Piano
004
MIDI Grand
Piano
005
CP 80
006
Harpsichord
E.PIANO
007
Galaxy E.Piano
008
Funky E.Piano
009
DX Modern
E.Piano
010
Hyper Tines
011
Venus E.Piano
012
Clavi
ORGAN
013
Cool! Jazz
Organ
014
Jazz Organ 1
015
Jazz Organ 2
016
Click Organ
017
Bright Organ
018
Rock Organ
019
Purple Organ
020
16'2' Organ
021
16'4' Organ
022
Theater Organ
023
Church Organ
024
Chapel Organ
025
Reed Organ
ACCORDION
026
Trad Accordion
027
Musette
028
Bandoneon
029
Harmonica
GUITAR
030
Classical
Guitar
031
Folk Guitar
032
12Strings
Guitar
033
Jazz Guitar
034
035
036
Octave Guitar
Clean Guitar
60’s Clean
Guitar
Muted Guitar
Overdriven
Distortion
037
038
039
BASS
040
Acoustic Bass
041
Finger Bass
042
Pick Bass
043
Fretless Bass
044
Slap Bass
045
Synth Bass
046
Hi-Q Bass
047
Dance Bass
STRINGS
048
String
Ensemble
049
Chamber
Strings
050
Synth Strings
051
Slow Strings
052
Tremolo
Strings
053
Pizzicato
Strings
054
Orchestra Hit
055
Violin
056
Cello
057
Contrabass
058
Banjo
059
Harp
CHOIR
060
Choir
061
Vocal
Ensemble
062
Vox Humana
063
Air Choir
SAXOPHONE
064
Sweet!
Soprano Sax
065
Sweet! Tenor
Sax
066
Soprano Sax
36
067
068
069
Alto Sax
Tenor Sax
Breathy Tenor
Sax
070
Baritone Sax
071
Oboe
072
English Horn
073
Bassoon
074
Clarinet
TRUMPET
075
Sweet!
Trumpet
076
Trumpet
077
Muted Trumpet
078
Trombone
079
Trombone
Section
080
French Horn
081
Tuba
BRASS
082
Brass Section
083
Big Band Brass
084
Mellow Horns
085
Synth Brass
086
Jump Brass
087
Techno Brass
FLUTE
088
Sweet! Flute
089
Flute
090
Piccolo
091
Sweet! Pan
Flute
092
Pan Flute
093
Recorder
094
Ocarina
SYNTH LEAD
095
Square Lead
096
Sawtooth Lead
097
Voice Lead
098
Star Dust
099
Brightness
100
Analogon
101
Fargo
SYNTH PAD
102
Fantasia
103
Bell Pad
104
Xenon Pad
105
Equinox
106
Dark Moon
PERCUSSION
107
Vibraphone
108
Marimba
109
Xylophone
110
Steel Drums
111
Celesta
112
Tubular Bells
113
Timpani
114
Music Box
DRUM KITS
115
Standard Kit 1
116
Standard Kit 2
117
Room Kit
118
Rock Kit
119
120
121
122
123
124
125
126
Electronic Kit
Analog Kit
Dance Kit
Jazz Kit
Brush Kit
Symphony Kit
SFX Kit 1
SFX Kit 2
Další užitečné funkce
• Spouštění “přenosného” klavírního křídla
Stiskněte tlačítko [PORTABLE GRAND] a dostanete věrný a expresivní zvuk
klavíru (001 – Grand Piano) pro harní a procvičování.
• Spouštění nejvhodnějších nastavení pro skladbu nebo styl (000 – OTS)
Poté, co jste si vybrali skladbu nebo styl, si nemusíte být jisti, jaký zvuk se k ní
nejlépe hodí. Zvolíte-li “Voice 000”, automaticky se spustí nevhodnější zvuk. Tato
užitečná funkce se nazývá “One Touch Setting” (OTS).
• Používání metronomu
Po stisknutí tlačítka [METRONOME] dostanete stálý klapavý zvuk v tempu dané
skladby nebo stylu. Po stisknutí tlačítka [TEMPO/TAP] můžete upravovat tempo.
U metronomu můžete také nastavit taktové označení, tempo a hlasitost pro
vlastní hraní nebo procvičování (viz níže).
37
• Hraní dvou různých zvuků najednou (Dual Voice)
Po stiskutí tlačítka [DUAL] můžete během hraní na klávesy slyšet dva zvuky v
jedné vrstvě (viz níže).
• Hraní dvou různých zvuků pravou a levou rukou (Split Voice)
Po stisknutí tlačítka [SPLIT] můžete hrát jeden zvuk pravou rukou (na klávesách
napravo od místa rozdělení) a úplně jiný zvuk levou rukou (viz níže).
38
• Zvyšování a snižování tónové výšky zvuku (Transpose)
Tato funkce vám umožňuje změnit celkovou tónovou výšku nástroje v krocích po
půltónech v rozsahu jedné oktávy nahoru a jedné oktávy dolů.
Více informací naleznete níže.
• Jemné dolaďování zvuku (Tuning)
Můžete provádět jemné úpravy celkové tónové výšky nástroje v rozsahu -100 až
+100 centů. Úprava se provádí na stránce “Tuning” na displeji FUNCTION.
• Změna dynamiky kláves (Touch Response)
39
Po stisknutí tlačítka [TOUCH] se zapne funkce pro dynamiku kláves. To vám
umožňuje expresivně ovládat zvuk podle toho, zda hrajete silně nebo slabě (viz
níže).
• Obohacení zvuku různými efekty (Harmony, Reverb, Chorus)
Zvuk můžete obohatit různými efekty, jako je například efekt Harmony, který
automaticky přidá instrumentální Harmonie, efekt Reverb, který napodobuje
zvukové vlastnosti různého prostředí, a efekt Chorus, který vytváří dojem, jako
kdyby hrálo několik zvuků dohromady (viz níže).
STYL
Jednou ze skvělých funkcí tohoto nástroje je automatický doprovod, který
automaticky dodá celý orchestr s bicími, basou, kytarou a dalšími nástroji
podle toho jak hrajete akordy levou rukou. Zkuste hrát s touto vysoce
efektivní funkcí.
Volba stylu a hraní
Zvolte styl, který má být použit pro automatický doprovod. PSR-K1 nábízí celkem
135 různých dynamických a rytmických stylů. Viz seznam stylů na konci této
příručky.
1. Stiskněte tlačítko [STYL].
Název a číslo stylu se zobrazí na displeji MAIN.
40
2. Zvolte požadované číslo stylu.
Nejprve stiskněte a podržte tlačítko [STYL], dokud se na displeji neobjeví
Seznam stylů (viz obrázek níže).
Zvolte číslo požadovaného stylu.
Stiskněte a podržte tlačítko [STYL].
• Název kategorie
Použijte tlačítka CATEGORY
• Název a číslo stylu
Použijte číselník nebo numerickou klávesnici
(tlačítka [0] - [9], [+] a [-]).
Poslechněte si styl.
Jestliže si chcete poslechnout zvolenou styl, stiskněte tlačítko [START/STOP].
Stisknete-li toto tlačítko znovu, styl se zastaví.
3. Stiskněte tlačítko [ACMP ON/OFF].
Tím se umožní automatický doprovod.
4. Stiskněte tlačítko [INTRO/ENDING/rit.].
Na displeji MAIN se objeví „INTRO: A“ (nebo „INTRO“ B).
To ukazuje, že hlavní doprovodný vzorec A (nebo B) bude následovat po úvodní
části.
41
5. Stiskněte tlačítko [SYNC START].
Tlačítko [START/STOP] začne blikat. (Synchronizovaný start je v pohotovostním
režimu.)
6. Zapněte styl a automatický doprovod tím, že zahrajete akord (v úseku
klávesnice, který je určen pro automatický doprovod).
I když nevíte, jak hrát akordy, můžete hrát doprovod! Použijte metodu prstokladu
„single finger“ (viz níže) a hrajte akordy. Jestli se chcete naučit akordy, použijte
praktický Slovník akordů (viz níže). Určete název akordu a slovník vám ukáže,
jak jej zahrát.
7. Zkuste hrát s doprovodem.
Zatímco levou rukou hrajete akordy (v úseku klávesnice, který je určen pro
automatický doprovod), pravou rukou hrajete melodii.
Tlačítko [START/STOP] bliká podle rytmu (na první dobu červeně, na ostatní
doby modře).
Každý styl má dva hlavní vzorce: A a B. Stisknutím tlačítka [MAIN/AUTO FILL] se
přepíná mezi těmito dvěma vzorci a automaticky se vkládá speciální přechod.
42
8. Jestliže chcete vypnout automatický doprovod, stiskněte tlačítko
[INTRO/ENDING/rit.].
Styl se po závěrečné části, která dodá skladbě dynamický závěr, vypne.
To byly pouze základní informace o automatickém doprovodu. Na
následujících stránkách se dozvíte o dalších zábavných funkcích
automatického doprovodu.
Další užitečné funkce
„ Zapínání automatického doprovodu
Doprovod můžete zapnout některým ze čtyř způsobů.
U všech těchto způsobů se nejprve ujistěte, že jste stiskli tlačítko [ACMP
ON/OFF], kterým se doprovod umožňuje.
Možná budete požadovat, aby před zapnutím doprovodu zazněla úvodní pasáž.
V tom případě stiskněte tlačítko [INTRO/ENDING/rit.]. Nejprve začne hrát úvodní
pasáž a po ní následuje hlavní vzorec.
• Bezprostřední zapnutí
Stiskněte tlačítko [START/STOP]. Tím se automaticky zapne rytmická část
doprovodu. Basy a další součásti doprovodu se spustí, jakmile zahrajete akord
v úseku klávesnice, který je určen pro hraní automatického doprovodu.
Doprovod začne hrát.
• Zapnutí akordem
Stiskněte tlačítko [START/STOP]. (Tlačítko [START/STOP] začne blikat.) Funkce
pro synchronizované zapnutí je v pohotovostním režimu, což vám umožňuje
zapnout doprovod tím, že zahrajete akord v úseku klávesnice, který je určen pro
hraní automatického doprovodu.
43
Doprovod se spustí, jakmile
zahrajete nějaký akord.
• Zapnutí akordem a vypnutí uvolněním kláves
Stiskněte tlačítko [START/STOP]. (Tlačítko [START/STOP] začne blikat.) Funkce
pro synchronizované zapnutí je v pohotovostním režimu, což vám umožňuje
zapnout doprovod tím, že zahrajete akord v úseku klávesnice, který je určen pro
hraní automatického doprovodu.
Také můžete okamžitě vypnout doprovod uvolněním kláves. Synchronizovaný
start zůstává v pohotovostním režimu, takže můžete střídavě zapínat a vypínat
doprovod hraním akordů a uvolňováním kláves v úseku klávesnice, který je
určen pro hraní automatického doprovodu.
Doprovod hraje, dokud jsou
klávesy stisknuty, po uvolnění
kláves se doprovod vypne.
• Zanutí vyklepáním tempa
Zapněte skladbu vyklepáním základního taktu pomocí tlačítka [TEMPO/TAP] – u
4/4 taktu klepněte čtyřikrát, u ¾ taktu klepněte třikrát. Doprovod se zapne
automaticky po vyklepání tempa.
Doprovod začne hrát v tempu,
které jste vyklepali.
„ Vypínání automatického doprovodu
Doprovod můžete vypnout některým ze tří následujících způsobů.
• Bezprostřední vypnutí
Stiskněte tlačítko [START/STOP] a doprovod se okamžitě vypne.
Doprovod se vypne.
• Bezprostřední vypnutí a umožnění synchronizovaného startu
44
Stiskněte tlačítko [START/STOP]. Doprovod se okamžitě vypne a funkce
synchronizovaného zapnutí se uvede do pohotovostního režimu (tlačítko
[START/STOP] začne blikat).
Doprovod se vypne a
synchronizované zapnutí se
uvede do pohotovostního
režimu.
• Automatické vypnutí se závěrečným vzorcem
Po stisknutí tlačítka [INTRO/ENDING/rit.] začne hrát speciální závěrečný vzorec
a po něm se doprovod vypne.
Začne hrát speciální
závěrečný vzorec a po něm
se doprovod vypne.
Jestliže znovu stisknete tlačítko [INTRO/ENDING/rit.] během přehrávání
závěrečného vzorce, závěrečný vzorec se postupně pomalu ztlumí (ritardando) a
doprovod se vypne.
________________________________________________________________
„ Úprava tempa
Jak jste viděli ve výše uvedeném „Zapínání automatického doprovodu“, je možné
nastavit tempo doprovodu a zapnout jej vyklepáním jednoho taktu pomocí
tlačítka [TEMPO/TAP]. Můžete také přímo zadat určitou hodnotu tempa
doprovodu. Viz výše.
„ Změna zvuku melodie
Zvuk melodie, kterou hrajete pravou rukou, je stejný jako zvuk hlavní (Main
Voice).
Hlavní zvuk můžete změnit. Viz výše.
„ Použití oblíbeného stylu u určité skladby
Další velmi užitečnou funkcí je „Easy Song Arranger“. Díky této funkci můžete
použít pro určitou skladbu jakýkoli styl – například můžete hrát “ploužák”
s aranžmá ve stylu house nebo bluesovou skladbu s reggae aranžmá. Viz níže.
45
ZDOKONALTE SVÉ HRANÍ POMOCÍ
VYUČOVACÍHO PROGRAMU!
Máte skladbu, kterou jste vždy chtěli umět hrát? Vestavěný vyučovací
program vám umožní snadno a zábavně zvládnout vaše oblíbené skladby.
Můžete se učit samostatně, procvičovat pasáže zvlášť pro levou a zvlášť
pro pravou ruku, a postupně zlepšovat své hraní. Začít můžete u skladeb,
které lze snadno hrát. Nemusíte si dělat starosti s tím, že neumíte číst
notový záznam – zvuky a displej vám ukáží, jak máte hrát správně.
Vyzkoušejte si to!
Takto postupují jednotlivé lekce:
„ Lekce 1 – procvičování dob: Procvičují se pouze doby. Na notách nezáleží.
„ Lekce 2 – hraní správných not: Procvičuje se hraní správných not. Na
dobách nezáleží.
„ Lekce 3 – procvičování jedné ruky: Procvičuje se hraní pouze jednou rukou
(levou nebo pravou) spolu s doprovodem.
„ Lekce 4 – hraní oběma rukama: Procvičuje se hraní skladby oběma rukama.
Poznámka:
• Jestliže je vyučovací program aktivní, nelze používat tlačítka [KARAOKE] a
[SCORE].
• Jestliže jste zvolili skladbu z kategorie „Chord Lesson“ a procvičujete hraní
pouze levou rukou, melodie se zobrazuje v části displeje určené pro notový
záznam a informace o tom, jak hrát akordy se zobrazují v klávesové části
displeje.
Lekce 1 – procvičování dob
V této lekci hrajte melodii v pravé části klávesnice pravou rukou a levou rukou
hrajte doprovod (viz obrázek).
Můžete hrát na jakoukoli klávesu v dané části klávesnice. Je třeba, abyste hráli
v souladu s rytmem.
1. Zvolte skladbu, kterou se chcete naučit.
Zvolte požadovanou skladbu.
46
• Název kategorie
Použijte tlačítka CATEGORY.
• Název a číslo skladby
Použijte číselník nebo numerickou
klávesnici (tlačítka [0] - [9], [+] a [-]).
2. Zvolte Lekci 1
Jestliže chcete procvičovat hraní pravou rukou, stiskněte tlačítko [LESSON R].
Jestliže chcete procvičovat hraní levou rukou, stiskněte tlačítko [LESSON L].
Po každém stisknutí tlačítka postupují lekce v tomto pořadí: Lekce 1 ∀ Lekce 2 ∀
Lekce 3 ∀ Vypnuto (běžné přehrávání skladby) ∀ Lekce 1 atd. Název lekce se
objeví ne displeji.
Skladba se automaticky zapne, jakmile zvolíte Lekci 1.
3. Začněte procvičovat lekci.
Doby, kdy se má hrát na klávesy se zobrazují na displeji – sledujte je a hrajte
podle nich.
Můžete hrát na jakékoli klávesy v určené části klávesnice. Soustřeďte se na
hraní ve správném rytmu.Pokud hrajete správně, uslyšíte zvuk noty.
47
Lekce se vypne, jakmile skladba skončí.
Jestliže chcete skončit uprostřed skladby, stiskněte tlačítko [START/STOP].
Kdybyste chtěli vědět, jak jste dopadli...
Pokud procvičujete skladbu až do jejího konce, nástroj automaticky ohodnotí váš
výkon a zobrazí stupeň, kterého jste dosáhli – OK, Good (dobře), Very Good
(velmi dobře), Excelent (výborně). Po zobrazení hodnocení začne skladba
automaticky znovu od začátku.
Poznámka:
• Pokud chcete, můžete hodnocení můžete vypnout. Lze to provést na stránce
„Grade“ displeje FUNCTION.
Když jste zvládli Lekci 1, můžete přejít k Lekci 2.
Změna tempa
Aby se vám lépe procvičovalo, můžete změnit tempo podle toho, jak vám to
vyhovuje.
1. Stiskněte tlačítko [TEMPO/TAP].
2. Změňte tempo pomocí číselníku nebo numerické klávesnice (tlačítka [0] [9], [+] a [-]).
Tempo můžete nastavit také podle „citu“ tím, že jej vyklepáte pomocí tlačítka
[TEMPO/TAP] – u 4/4 taktu klepněte čtyřikrát, u ¾ taktu klepněte třikrát.
Lekce 2 – hraní správných not
Na displeji se zobrazuje klávesnice, která vám ukazuje jednotlivé klávesy, které
máte hrát podle notového záznamu. Doprovod čeká, dokud nezahrajete
správnou notu.
1. Zvolte Lekci 2.
48
Stiskněte (několikrát) tlačítko [LESSON R] nebo [LESSON L], dokud není
zvolena Lekce 2. Jestliže chcete procvičovat hraní pravou rukou, stiskněte
tlačítko [LESSON R]. Jestliže chcete procvičovat hraní levou rukou, stiskněte
tlačítko [LESSON L].
Skladba se automaticky zapne, jakmile zvolíte Lekci 2.
2. Začněte procvičovat lekci.
Sledujte klávesnici na displeji. Objeví se značka ukazující, kterou klávesou máte
hrát . Značka v notovém záznamu ukazuje notu, kterou máte hrát.
Obě tyto značky se přesunou k další notě, jakmile notu zahrajete správně.Také
doprovod pokračuje až poté, co zahrajete správnou notu.
Pokud dohrajete skladbu až do jejího konce, přehrávání se vypne a zobrazí se
hodnocení.
Nyní můžete přejít k Lekci 3 a zvládnout hru pravou (nebo levou) rukou.
Lekce 3 – procvičování hraní pouze jednou rukou
Přehrává se doprovod a jeden z partů – nepřehrává se part, který máte
procvičovat. S doprovodem procvičujte zvolený part (pro pravou nebo levou
ruku).
1. Zvolte Lekci 3.
Stiskněte (několikrát) tlačítko [LESSON R] nebo [LESSON L], dokud není
zvolena Lekce 3. Jestliže chcete procvičovat hraní pravou rukou, stiskněte
tlačítko [LESSON R]. Jestliže chcete procvičovat hraní levou rukou, stiskněte
tlačítko [LESSON L].
Skladba se automaticky zapne, jakmile zvolíte Lekci 3.
49
2. Začněte procvičovat lekci.
Doprovod se přehrává, ale part, který chcete procvičovat je ztlumen (vypnut).
Poslouchejte skladbu pozorně a hrajte podle ní. Noty, které máte hrát, se
zobrazují na displeji.
Pokud dohrajete skladbu až do jejího konce, přehrávání se vypne a zobrazí se
hodnocení.
Když jste zvládli hraní levou a pravou rukou zvlášť, můžete přejít k Lekci 4
a procvičovat hraní oběma rukama najednou.
Lekce 4 – hraníoběma rukama
V závěrečné lekci se také přehrává doprovod, ale tentokrát jsou ztlumeny
(vypnuty) oba party (pro pravou i levou ruku). Procvičujte obě ruce společně
s doprovodem.
1. Zvolte Lekci 4.
Stiskněte obě tlačítka [LESSON R] a [LESSON L] najednou.
Skladba se automaticky zapne, jakmile zvolíte Lekci 4.
2. Začněte procvičovat lekci.
Doprovod se přehrává, ale party, které chcete procvičovat jsou ztlumeny
(vypnuty). Poslouchejte skladbu pozorně a hrajte podle ní. Noty, které máte hrát,
se zobrazují na displeji.
50
Pokud dohrajete skladbu až do jejího konce, přehrávání se vypne a zobrazí se
hodnocení.
Jak se vám dařilo? Dokázali jste zahrát skladbu oběma rukama?
Poznámka:
• Používání lekcí u skladeb na kartě SmartMedia
Všechny skladby na kartách SmartMedia (Format 0, viz níže), které jste zakoupili
nebo stáhli z internetu (viz níže) lze použít s vyučovacím programem. Je však
třeba předem určit stopy, které mají být použity pro party pravé a levé ruky. Lze
to provést na stránkách „R-part“ a „L-part“ na displeji FUNCTION (viz níže).
ZÁKLADNÍ OPERACE A LCD
DISPLEJ
Úprava hlasitosti
Ovladač [MASTER VOLUME] ovlivňuje hlasitost reproduktorů i hlasitost
sluchátek připojených do zásuvky PHONES.
Otáčením doleva se hlasitost snižuje.
Otáčením doprava se hlasitost zvyšuje.
Hlavní displej (MAIN)
Po zapnutí nástroje se automaticky objeví displej MAIN. Na tomto displeji jsou
přehledně zobrazena základní nastavení nástroje, včetně momentální skladby,
stylu, zvuku a dalších nastavení.
51
Panelové ovladače – operace
• Stisknutím tlačítek [SONG], [EASY SONG ARRANGER], [STYLE] a [VOICE] se
volí základní funkce nástroje. (Tlačítko zvolené funkce se rozsvítí.)
• Některá tlačítka na panelu nají u sebe ikonku s tlačícím prstem. Znamená to, že
u těchto tlačítek lze spustit přídavné funkce a nastavení. Chcete-li to provést,
podržte tlačítko déle než jednu sekundu.
• Chcete-li spustit seznamy skladeb, stylů nebo zvuků, podržte některé
z příslušných tlačítek [SONG], [EASY SONG ARRANGER], [STYLE] nebo
[VOICE].
• Chcete-li se vrátit k předchozímu displeji, stiskněte tlačítko [EXIT].
Nastavování a změny hodnot
• Číselník
52
Otáčením ve směru hodinových ručiček se číslo zvětšuje a otáčením proti směru
hodinových ručiček se číslo zmenšuje. Otáčením číselníku se čísla postupně
mění.
• Tlačítka [+] a [-]
Stisknutím tlačítka [+] se číslo zvýší o jedničku, zatímco stisknutím tlačítka [-] se
číslo o jedničku sníží. Podržením tlačítek se číselná hodnota buď postupně
zvyšuje nebo snižuje.
• Tlačítka CATEGORY [π] a [θ]
Při výběru skladby, stylu nebo zvuku se zobrazuje se první skladba ve zvolené
kategorii.
• Numerické klávesy [0] - [9]
Pomocí těchto tlačítek můžete přímo zadat číslo skladby.
Počáteční nuly v číslech skladby lze vynechat (viz níže).
Příklad – Jestliže chcete zvolit skladbu číslo 003, použijte některý z těchto
způsobů:
• Stiskněte [0], [0], [3].
• Stiskněte [0], [3]. (Po krátké pauze se na displeji zobrazí „003“.)
• Stiskněte [3]. (Po krátké pauze se na displeji zobrazí „003“.)
PŘEHRÁVÁNÍ ZVUKŮ A S TÍM
SOUVISEJÍCÍ FUNKCE
V tomto oddíle jsou popsány různé funkce, které lze použít při výběru a
hraní zvuků.
Základní informace a pokyny najdete v „Hraní nejrůznějších zvuků“ (viz
výše) a „Základní operace s LCD displej“ (viz výše).
53
Nastavení klavíru (Portable Grand)
Chcete-li hrát jako na klavír, stačí stisknout tlačítko [PORTABLE GRAND]. Tím
se jako hlavní zvuk automaticky spustí zvuk klavíru (001 Grand Piano).
Poznámka:
• Stisknutím tlačítka [PORTABLE GRAND] se nástroj nastavuje n sledujícím
způsobem:
Zapnuto (ON): Citlivost kláves.
Vypnuto (OFF): Automatický doprovod (ACMP), Dual, Split, Hormony,
Performance Assistant („Hudební pomocník“), Metronom.
Volba a nastavení zvuku
Základní zvuk použitý při hraní na klávesy se nazývá hlavní zvuk (Main Voice).
„ Volba hlavního zvuku__________________________________________
1. Stiskněte tlačítko [VOICE], až se na displeji v řádku VOICE objeví „MAIN“.
2. Zvolte číslo a název požadovaného zvuku.
Poznámka:
• Chcete-li spustit seznam zvuků, podržte tlačítko [VOICE].
„ Nastavení hlavního (MAIN) zvuku_________________________________
Níže uvedená nastavení, která se týkají hlavního zvuku, se provádějí na displeji
FUNCTION (viz níže).
• Hlasitost (M. Volume)
• Oktáva (M. Octave)
• Symetrie (M. Pan)
• Úroveň posílaná do efektu Reverb (M. Reverb Level)
• Úroveň posílaná do efektu Chorus (M. Chorus Level)
54
Hraní dvou různých zvuků dohromady (Dual)
Hrajete-li na klávesy s touto funkcí, je hlavní zvuk smíšen s dalším zvukem do
jedné vrstvy.
„ Zapínání a vypínání zvuku „Dual“_________________________________
Stisknutím tlačítka [DUAL] se zapíná nebo vypíná zvuk „Dual“.
Jestliže je zvuk „Dual“ zapnut, na displeji se rozsvítí ikona zvuku „Dual“. Je-li
zvuk „Dual“ vypnut, ikona zmizí.
Poznámka:
• Zvuk „Dual“ nelze použít u vyučovacího programu.
„ Volba zvuku„Dual“_____________________________________________
1. Stiskněte a podržte tlačítko [VOICE] dokud se neobjeví seznam zvuků.
2. Potom stiskněte tlačítko [VOICE], až se v horní části objeví „Dual“.
3. Zvolte číslo a název požadovaného zvuku.
„ Nastavení zvuku „Dual“_________________________________________
Níže uvedená nastavení, která se týkají zvuku „Dual“, se provádějí na displeji
FUNCTION (viz níže).
• Hlasitost (M. Volume) * Podržením tlačítka [DUAL] se spouští toto nastavení.
• Oktáva (M. Octave)
• Symetrie (M. Pan)
• Úroveň posílaná do efektu Reverb (M. Reverb Level)
• Úroveň posílaná do efektu Chorus (M. Chorus Level)
Hraní různých zvuků levou a pravou rukou (Split)
Pomocí této funkce můžete hrát jeden zvuk pravou rukou (na klávesách napravo
od místa rozdělení) a úplně jiný zvuk levou rukou.
55
„ Zapínání a vypínání rozděleného zvuku „Split“_______________________
Stisknutím tlačítka [SPLIT] se zapíná nebo vypíná zvuk „Split“.
Jestliže je zvuk „Split“ zapnut, na displeji se rozsvítí ikona zvuku „Split“. Je-li zvuk
„Split“ vypnut, ikona zmizí.
Poznámka:
• Zvuk „Split“ nelze použít u vyučovacího programu.
„ Volba zvuku„Split“_____________________________________________
1. Stiskněte a podržte tlačítko [VOICE] dokud se neobjeví seznam zvuků.
2. Potom stiskněte tlačítko [VOICE], až se v horní části objeví „Split“.
3. Zvolte číslo a název požadovaného zvuku.
„ Nastavení zvuku „Split“_________________________________________
Níže uvedená nastavení, která se týkají zvuku „Split“, se provádějí na displeji
FUNCTION (viz níže).
• Hlasitost (M. Volume) * Podržením tlačítka [SPLIT] se spouští toto nastavení.
• Oktáva (M. Octave)
• Symetrie (M. Pan)
• Úroveň posílaná do efektu Reverb (M. Reverb Level)
• Úroveň posílaná do efektu Chorus (M. Chorus Level)
„ Nastavení místa rozdělení (Split Point)______________________________
Místo rozdělení je předem nastaveno na hodnotu 54 (F#2), ale můžete jej
libovolně měnit.
56
1. Podržením tlačítka [ACMP ON/OFF] se na displeji FUNCTION spouští stránka
„Split Point“.
2. Nastavte místo (klávesu) rozdělení. Rozsah je 000 (C-2) až 127 (G8).
Poznámka:
• Zde provedená změna místa rozdělení ovlivní také místo rozdělení u
automatického doprovodu.
• Místo rozdělení nelze měnit, jestliže je zapnut vyučovací program.
• Při hraní na klávesu v místě rozdělení zní zvuk „Split“.
Poznámka:
• Výše uvedená metoda je tlačítková zkratka. Stránku „Split Point“ můžete zvolit
také z displeje FUNCTION po stisknutí tlačítka [FUNCTION].
Používání metronomu
Metronom může být použit pro jakékoli taktové nastavení, až do patnácti dob.
Jestliže je takt nastaven na „00“, neprojevuje se důraz na první dobu.
Metronom je automaticky nastaven na tempo a takt zvolené skladby nebo stylu.
To však lze změnit.
„ Zapínání a vypínání metronomu__________________________________
1. Zapněte metronom stisknutím tlačítka [METRONOME].
2. Metronom vypnete dalším stisknutím tlačítka [METRONOME].
„ Nastavení tempa metronomu_____________________________________
1. Stisknutím tlačítka [TEMPO/TAP] spusťte displej TEMPO.
2. Nastavte požadované tempo. Rozsah je 032 až 280 bmp (dob za minutu).
57
„ Nastavení taktu_________________________________________________
1. Podržením tlačítka [METRONOME] spusťte stránku „Time Signature“ na
displeji FUNCTION.
2. Nastavte počet dob (00 – 15).
Poznámka:
• Výše uvedená metoda je tlačítková zkratka. Stránku „Time Signature“ můžete
zvolit také z displeje FUNCTION po stisknutí tlačítka [FUNCTION].
„ Nastavení hlasitosti metronomu__________________________________
1. Stisknutím tlačítka [FUNCTION] se dostanete na displej FUNCTION a pomocí
tlačítek CATEGORY [π] nebo [θ] spusťte stránku „Metronome Volume“.
2. Nastavte hlasitost metronomu (000 – 127).
Dynamická změna hlasitosti podle způsobu hraní
(Touch)
Funkce pro dynamiku kláves vám poskytne možnost dynamicky ovlivňovat
hlasitost hraní podle intenzity s jakou hrajete na klávesy – úplně jako na u
opravdového klavíru. Jestliže chcete tuto funkci vypnout, nastavte dynamiku
kláves (Touch Response) na „OFF“ a všechny noty budou znít stejně hlasitě.
58
„ Zapínání a vypínání dynamiky kláves______________________________
Stisknutím tlačítka [TOUCH] se zapíná nebo vypíná dynamika kláves.
Jestliže je dynamika zapnuta, na displeji se rozsvítí ikona „Touch Response“. Jeli dynamika vypnuta, ikona zmizí.
„ Nastavení citlivosti kláves_______________________________________
Můžete nastavit citlivost kláves. Existují tři stupně citlivosti kláves. Jestliže je
zapnuta dynamika kláves, citlivost kláves určuje, jak se mění hlasitost v závislosti
na intenzitě vašeho hraní.
1. Podržením tlačítka [TOUCH] spusťte stránku „Touch Sensitivity“ na displeji
FUNCTION.
2. Nastavte hodnotu citlivosti kláves (rozsah: 1 až 3). Čím vyšší je hodnota, tím
více se mění hlasitost v závislosti na tom jak silně hrajete.
Poznámka:
• Předem nastavená hodnota citlivosti kláves je „2“.
Poznámka:
• Výše uvedená metoda je tlačítková zkratka. Stránku „Touch Sensitivity“ můžete
zvolit také z displeje FUNCTION po stisknutí tlačítka [FUNCTION].
Přidání Harmonie (Harmony)
Tato funkce automaticky přidá příslušné Harmonie k zvukům, které hrajte na
klávesnici (Main Voice). Umožňuje také speciální „ozdoby“ jako je trylek, tremolo
a echo.
Jednotlivé efekty použité u Harmonie se liší podle zvoleného typu Harmonie.
Bližší informace naleznete v níže uvedeném Seznamu typů efektů.
Poznámka:
• Jestliže změníte hlavní zvuk (Main Voice), typ Harmonie se automaticky změní
tak, aby se co nejvíce hodil ke zvolenému zvuku.
59
„ Zapínání a vypínání Harmonie____________________________________
Stisknutím tlačítka [HARMONY] se zapíná nebo vypíná efekt Harmonie.
Jestliže je Harmonie zapnuta, na displeji se rozsvítí ikona „Harmony“. Je-li
Harmonie vypnuta, ikona zmizí.
Poznámka:
• Harmonii nelze zapnout nebo vypnout, jestliže je používán vyučovací program.
• Harmonie typu 01 – 05 funguje pouze v kombinaci s automatickým
doprovodem. U těchto typů se příslušné harmonické noty automaticky přidávají
ke zvukům, které hrajete pravou rukou podle akordů, které hrajete levou rukou
v úseku klávesnice,který je určen pro hraní doprovod.
„ Volba typu Harmonie____________________________________________
1. Podržením tlačítka [HARMONY] spusťte stránku „Harmony Type“.
2. Zvolte požadovaný typ Harmonie (01 – 26).
Poznámka:
• Výše uvedená metoda je tlačítková zkratka. Stránku „Harmony Type“ můžete
zvolit také z displeje FUNCTION po stisknutí tlačítka [FUNCTION].
„ Nastavení úrovně Harmonie______________________________________
Hlasitost Harmonie může být upravena u harmonií typu 01 (Duet) – 05 (Octave).
1. Stisknutím tlačítka [FUNCTION] se dostanete na displej FUNCTION a pomocí
tlačítek CATEGORY [π] nebo [θ] spusťte stránku „Harmony Volume“.
2. Nastavte hlasitost Harmonie (000 – 127).
60
Použití efektu Reverb
Tato funkce vám umožňuje přidat ke zvuku rezonanci a přirozený akustický
prostor.
Bližší informace o typech efektu Reverb naleznete v níže uvedeném Seznamu
typů efektů.
Poznámka:
• Když zvolíte skladbu nebo styl, automaticky se zvolí typ efektu Reverb, který se
co nejvíce hodí k danému hudebnímu stylu.
„ Volba typu efektu Reverb________________________________________
1. Stisknutím tlačítka [FUNCTION] se dostanete na displej FUNCTION a pomocí
tlačítek CATEGORY [π] nebo [θ] spusťte stránku „Reverb Type“.
2. Nastavte typ efektu Reverb.
„ Úprava úrovně efektu Reverb____________________________________
Můžete upravit efekt Reverb u všech zvuků (Main, Dual a Split) nezávisle na
sobě. Lze to provést na stránce „Reverb Send Level“ pro jednotlivé zvuky na
displeji FUNCTION (viz níže).
• Main Voice (M. Reverb Level)
• Dual Voice (D. Reverb Level)
• Split Voice (S. Reverb Level)
Použití efektu Chorus
Tato funkce vám umožňuje obohatit zvuk o chórické efekty a učinit tak zvuk
teplejší a emotivnější.
Bližší informace o typech efektu Chorus naleznete v níže uvedeném Seznamu
typů efektů.
Poznámka:
• Když zvolíte skladbu nebo styl, automaticky se zvolí typ efektu Chorus, který se
co nejvíce hodí k danému hudebnímu stylu.
„ Volba typu efektu Chorus________________________________________
1. Stisknutím tlačítka [FUNCTION] se dostanete na displej FUNCTION a pomocí
tlačítek CATEGORY [π] nebo [θ] spusťte stránku „Chorus Type“.
61
2. Nastavte typ efektu Chorus.
„ Úprava úrovně efektu Chorus_____________________________________
Můžete upravit efekt Chorus u všech zvuků (Main, Dual a Split) nezávisle na
sobě. Lze to provést na stránce „Chorus Send Level“ pro jednotlivé zvuky na
displeji FUNCTION (viz níže).
• Main Voice (M. Chorus Level)
• Dual Voice (D. Chorus Level)
• Split Voice (S. Chorus Level)
„ Seznam typů efektů
• Typy Harmonie
62
Č.
01
02
03
04
05
Typ Harmonie
Duet
Trio
Block
Country
Octave
06
Trylek (Trill)
1/4 nota
Trylek 1/6 nota
Trylek 1/8 nota
Trylek 1/12 nota
Trylek 1/16 nota
Trylek 1/24 nota
Trylek 1/32 nota
Tremolo 1/4 nota
Tremolo 1/6 nota
Tremolo 1/8 nota
Tremolo 1/12 nota
Tremolo 1/16 nota
Tremolo 1/24 nota
Tremolo 1/32 nota
Echo 1/4 nota
Echo 1/6 nota
Echo 1/8 nota
Echo 1/12 nota
Echo 1/16 nota
Echo 1/24 nota
Echo 1/32 nota
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Popis
Harmonie typu 01 – 05 jsou založeny na
tónové výšce a přidávají jedno, dvou nebo
tří-notové Harmonie k melodii hrané pravou
rukou. Tyto typy znějí pouze, jestliže jsou
akordy hrány v úseku klávesnice, který je
určen pro hraní doprovodu.
Typy 06 – 26 jsou efekty založené na rytmu
a přidávají ozdoby a zpožděná opakování
spolu s automatickým doprovodem. Tyto typy
efektů znějí nezávisle na tom, zda je
automatický doprovod zapnut. Rychlost
efektu však závisí na nastavení tempa (viz
výše). Jednotlivé hodnoty not umožňují u
každého typu synchronizovat efekt s rytmem.
Je možné nastavit také triplety: 1/6 =
čtvrťové triplety, 1/12 = osminové triplety,
1/24 = šestnáctinové triplety.
• Trylkové typy efektů (06 – 12) vytvářejí
trylky ze dvou (střídajících se) not, jsou –li
hrány dvě noty.
• Efekty typu Tremolo (13 – 19) opakují
hrané noty (maximálně čtyři).
• Efekty typu Echo (20 – 26) opakují se
z požděním všechny hrané noty.
• Typy efektu Reverb
Číslo
01 – 03
04 – 05
06 – 07
Typ efektu Reverb
Hall 1 – 3
Room 1 – 2
Stage 1 – 2
Popis
Rezonance koncertní síně.
Rezonance malé místnosti.
Rezonance sólového nástroje.
63
08 – 09
10
Plate 1 – 2
Off
Nápodoba rezonance kovového plátu.
Žádný efekt.
• Typy efektu Chorus
Číslo
01 – 02
03 – 04
Typ efektu Chorus
Chorus 1 - 2
Flanger 1 – 2
05
Off
Popis
Bohatý a teplý chórový efekt.
Třífázová modulace s lehce kovovým
zvukem.
Žádný efekt.
FUNKCE STYLU
V kapitole „Styl“ (viz výše) jste se mohli dozvědět něco základních
operacích týkajících se stylů automatického doprovodu. Zde vám
vysvětlíme některé zajímavé a užitečné způsoby upravování stylů a
způsoby upravování hlasitosti doprovodu a akordů.
Znějí pouze bicí
vypnete-li doprovod (OFF – displej ACMP nesvítí) stisknutím tlačítka [ACMP
ON/OFF] a zapnete-li styl, můžete nechat hrát pouze doprovodné party bicích.
Na klávesách zní pouze hlavní zvuk (Main Voice) bez basů a akordů – i přestože
hrajete v úseku klávesnice, který je určen pro hraní automatického doprovodu.
Poznámka:
• Speciální styly „Pianist“ neobsahují žádné party bicích nástrojů.
Zní pouze doprovod bez bicích
Zapněte automatický doprovod stisknutím tlačítka [ACMP ON/OFF] a dvojitým
stisknutím tlačítka [SYNC START] nastavte synchronizované zapnutí na „OFF“.
Jestliže pak hrajete na klávesy v úseku klávesnice, který je určen pro hraní
automatického doprovodu, basy a akordy zní, ale bicí nikoli.
64
Nastavení hlasitosti doprovodu
1. Stisknutím tlačítka [FUNCTION] se dostanete na displej FUNCTION a pomocí
tlačítek CATEGORY [π] nebo [θ] spusťte stránku „Style Volume“.
2. Nastavte hlasitost doprovodu (rozsah: 000 – 127).
Poznámka:
• Hlasitost můžete nastavit, jestliže je zvolen styl.
Používání externích stylů
Styl číslo 136 je speciálně rezervován pro externí styly, které jsou označeny
příponou „.sty“. Pomocí počítače (s příslušným softwarem pro SmartMedia)
uložte požadovaný styl na kartu SmartMedia a přesuňte jej z karty do nástroje
jako styl s číslem 136. Bližší informace naleznete níže.
Hraní doprovodných akordů
Existují dva základní způsoby hraní doprovodných akordů: „Single Finger“ a
„Fingered“.
Tento nástroj disponuje důmyslnou funkcí zvanou „Multi Fingering“, která
automaticky rozpozná akord, ať už byl zahrán způsobem „Single Finger“ nebo
„Fingered“.
• Single Finger.......................................Zjednodušený způsob hraní akordů
• Fingered..............................................Běžný způsob hraní akordů
Klávesy nalevo od místa rozdělení (předem nastavená je klávesa 54 neboli F#2)
jsou určeny pro hraní doprovodu. Při používání doprovodu, hrajte akordy v tomto
úseku.
65
Poznámka:
• Místo rozdělení lze změnit (viz výše).
„ Single Finger___________________________________________________
Tato Metoda vám umožní pomocí maximální tří prstů hrát durové akordy,
septakordy, mollové akordy a mollové septakordy v úseku klávesnice, který je
určen pro hraní automatického doprovodu.
• U durových akordů
stiskněte pouze základní tón.
• U mollových akordů
stiskněte zároveň základní tón a nejbližší černou klávesu nalevo od něj.
• U septakordu
stiskněte zároveň základní tón a nejbližší bílou klávesu nalevo od něj.
• U mollového septakordu
stiskněte zároveň základní tón a nejbližší bílou i černou klávesu nalevo od něj.
Poznámka:
• Na níže uvedené ilustraci lze vidět základní názvy akordů a jejich příslušné
klávesy.
66
„ Fingered______________________________________________________
Tato metoda vám umožňuje hrát akordy běžným způsobem v úseku klávesnice,
který je určen pro hraní automatického doprovodu. Nástroj vytváří náležitý
doprovod.
• Jak hrát akordy metodou „Fingered“ (Příklad pro akordy „C“)
• Akordy (typu „Fingered“) detekované nástrojem
Název akordu (zkratka)
Běžné obraty
Dur [M]
1–3-5
Devět [9]
1–2-3-5
Šest [6]
1–(3)–5-6
9
1–2-3–(5) nebo 3–6–2*
Šest devět [6 ]
Dur sedm [M7]
1–3-(5)-7
9
1–2-3-(5)-7
Dur sedm devět [M7 ]
Dur sedm s přidanou zvýšenou
1–(2)- #4-5-7 nebo 1-2-3- #4-(5)#11
jedenáctkou [M7 ]
7
b
Snížená pětka [ 5]
1–3-b5
Dur sedm se sníženou pětkou
1–3-b5-7
[M7b5]
Protažená čtyřka [sus4]
1–4-5
#
Zvětšený [aug]
1–3- 5
Dur sedm zvětšený [M7aug]
1–(3)- #5-7
b
Moll [m]
1– 3-5
Moll devět [m9]
1–2-b3-5
67
Akord (C)
C
C9
C6
C69*
CM7
CM79*
CM7#11*
Cb5*
C M7b5*
Csus4
Caus
CM7aug*
Cm
Cm9
Moll šest [m6]
1–b3-5-6
Moll sedm [m7]
1– b3-(5)- b7
Moll sedm devět [m79]
1–2- b3-(5)- b7 nebo b3- b7-2
Moll sedm jedenáct [m711]
1–(2)- b3-4-5-( b7)
Moll dur sedm [mM7]
1– b3-(5)-7
9
Moll dur sedm devět [mM7 ]
1–2- b3-(5)-7
b
b
b
Moll sedm se sníženou pětkou
1– 3- 5- 7
[m7b5]
Moll dur sedm se sníženou pětkou 1– b3- b5-7
b5
[mM7 ]
b
b
Zmenšený [dim]
1– 3- 5
Zmenšený sedm [dim7]
1– b3- b5-6
Sedm [7]
1–3-(5)- b7 nebo 1-(3)-5- b7
Sedm se sníženou devítkou [7b9]
1- b2–3-(5)- b7
Sedm s přidanou sníženou
1–3-5- b6- b7
třináctkou [7b13]
Sedm devět [79]
1–2-3-(5)- b7 nebo 3- b7-2*
Sedm s přidanou zvýšenou
1–(2)-3-#4-5- b7 nebo 1-2-3-#4#11
jedenáctkou [7 ]
(5)- b7
Sedm s přidanou třináctkou [713]
1–3-(5)-6- b7 nebo 3-6- b7
Sedm se zvýšenou devítkou [7#9]
1–#2-3-(5)- b7
Sedm se sníženou pětkou [7b5]
1–3- b5- b7
Sedm zvětšený [7aug]
1–3-#5- b7
Sedm s protaženou čtyřkou
1-4-5- b7
[7sus4]
Protažená dvojka [sus2]
1-2-5
* Tyto akordy se nezobrazují pomocí funkce Slovník akordů.
Cm6
Cm7
Cm79
Cm711*
CmM7
CmM79*
Cm7b5
CmM7b5*
Cdim
Cdim7
C7
C7 b9
C7 b13
C79
C7#11
C713
C7#9
C7b5*
C7aug
C7sus4
Csus2*
Poznámka:
• Noty označené závorkami mohou být vynechány.
• Hraní stejné základní noty v sousedních oktávách vytváří doprovod založený
pouze na základním tónu.
• Čistá kvinta (1+5) vytváří doprovod založený na základním tónu a kvintě, který
lze použít u durových i mollových akordů.
• Akordy seznamu jsou v „základní“ pozici, lze však použít i jejich obraty – existují
však následující výjimky: m7, m7b5, 6, m6, sus4, aug, dim7, 7b5, 6(9), Sus 2.
• Obraty akordů 7sus4 a m7(11) nejsou detekovány, jestliže jsou vynechány noty
v závorkách.
• Styl automatického doprovodu se občas nebude měnit, jestliže jsou po sobě
hrány podobné akordy (například některé mollové akordy následované mollovým
septakordem).
• Zahrajete-li pouze dvě noty, vytvoří se akord založený na předchozím akordu.
68
• Může se stát, že název akordu na displeji MAIN neodpovídá akordu skladby,
přestože jsou noty nebo akordy stejné. Například akord C# se může zobrazovat
jako Db.
Slovník akordů
Funkce Slovník akordů je vlastně vestavěná „kniha akordů“, která ukazuje
jednotlivé noty akordů. Báječně se hodí, jestliže znáte název určitého akordu a
chcete se rychle naučit, jak jej máte hrát.
1. Stiskněte tlačítko [DICTIONARY] a objeví se displej „Dictionary“.
2. Například, jestliže se chcete naučit, jak hrát akord GM7 (durový septakord G),
stiskněte klávesu „G“ v úseku klávesnice označeném „CHORD ROOT“. (Nota
nebude znít.) Základní nota, kterou jste nastavili se zobrazí na displeji.
3. Stiskněte klávesu „M7“ (durový septakord) v úseku klávesnice označeném
„CHORD TYPE.“ (Nota nezní.) Noty, které máte hrát se zobrazí na displeji, jako
notový záznam i jako klávesy na klávesnici.
69
Jestliže chcete zobrazit možné obraty akordu, stiskněte tlačítko [+] nebo [-].
Poznámka:
• Durové akordy:
Jednoduché durové akordy se obvykle označují pouze základní notou. Například
„C“ znamená C dur. Zde však při specifikování akordu zvolte „M“ (major = dur) po
stisknutí základní noty.
4. Sledujte zobrazení na displeji a zkuste zahrát akord v úseku klávesnice, který
je určen pro hraní automatického doprovodu. Jestliže zahrajete akord správně,
zvuk, zazní zvonek a název akordu na displeji se zvýrazní.
„ Akordy
Hraním dvou nebo více not najednou vzniká „akord“.
Hraním určité noty společně s dvěma dalšími notami oddělenými od sebe
intervalem, kterému se říká „tercie“ – například hraním not C, E a G – vzniká
harmonický zvuk. Akordy jako je tento se nazývají „terciové“ a hrají důležitou
úlohu ve většině skladeb.
Vezměme si tento akord jako příklad. Jeho nejnižší nota se nazývá „základní
nota“. To nejdůležitější nota, která ukotvuje zbylé noty akordu.
Prostřední nota (E) je třetí ve stupnici – C, D a pak E.
Existují dva typy „tercií“ v akordech: durové tercie a mollové tercie.
Durová tercie – čtyři půltóny od základní noty
70
Mollová tercie – tři půltóny od základní noty
Také lze také pozměnit nejvyšší notu akordu a vytvořit tři další, níže uvedené,
akordy. (Označeny jsou intervaly mezi jednotlivými notami.)
Základní vlastnosti akordů zůstávají stejné, i když změníme pořadí not z nichž
jsou složeny nebo když je některá z not o oktávu posunutá. Tímto způsobem lze
vytvářet krásné Harmonie. Hraním různých akordů po sobě podle určitých
pravidel lze vytvářet rozmanité hudební emoce. Harmonie určuje povahu akordů
a hudba se vytváří na základě Harmonie.
• Názvy akordů
Z názvu akordu lze okamžitě poznat, o jaký typ akordu jde a ze kterých je složen
not. Rozumět základní struktuře akordů je velmi výhodné – jakmile se ji jednou
naučíte, můžete snadno a rychle hrát akordy podle jejich názvů zobrazených nad
notovým zápisem.
• Typy akordů (Tyto akordy mohou být nástrojem detekovány metodou
„Fingered“)
71
UKLÁDÁNÍ PANELOVÝCH
NASTAVENÍ
Tento nástroj nabízí speciální funkci Registrační paměť, která vám umožní
uložit až šestnáct souborů panelových nastavení (osm bank, každá po
dvou souborech). Tyto soubory Registrační paměti zahrnují volbu zvuků a
doprovodných stylů jak z interní paměti, tak z karty SmartMedia. Tyto
soubory můžete spustit, kdykoli se vám to bude hodit.
Vytváření (ukládání) nastavení do Registrační paměti
„ Nastavení, která lze uložit do Registrační paměti_____________________
• Nastavení stylu*...............číslo stylu, zapnutí a vypnutí automatického
doprovodu, místo rozdělení pro automatický
doprovod, nastavení stylu (Main A/B), hlasitost stylu,
místo rozdělení pro zvuk „Split“, tempo
• Nastavení zvuku..............nastavení hlavního (Main) zvuku (číslo zvuku,
hlasitost, oktáva, symetrie, Úroveň posílaná do efektu
Reverb, Úroveň posílaná do efektu Chorus),
nastavení zvuku „Dual“ (zapnutí a vypnutí zvuku
„Dual“, číslo zvuku, hlasitost, oktáva, symetrie,
Úroveň posílaná do efektu Reverb, úroveň efektu
Chorus), nastavení zvuku „Split“ (zapnutí a vypnutí
zvuku „Split“, číslo zvuku, hlasitost, oktáva, symetrie,
Úroveň posílaná do efektu Reverb, Úroveň posílaná
do efektu Chorus)
• Nastavení efektů..............typ efektu Reverb, typ efektu Chorus
• Nastavení Harmonie........zapnutí a vypnutí Harmonie, typ Harmonie, hlasitost
harmonie
72
• Další nastavení................Transpozice, hlasitost mikrofonu, Echo mikrofonu
* Nastavení stylu nejsou pro Registrační paměť dostupná, jestliže jsou zapnuty
funkce pro skladbu.
„ Zálohování nastavení Registrační paměti____________________________
Nezapomeňte, že data v Registrační paměti se vymažou, jestliže nástroj
vypnete. Jestliže si však předem připravíte kartu SmartMedia, data se
automaticky ukládají na kartu, jakmile vytvoříte nastavení Registrační. Jestliže je
vložena karta SmartMedia, nástroj hned po zapnutí automaticky načte z karty
uložená data Registrační paměti.
Poznámka:
• Data Registrační paměti uložená na kartě SmartMedia se načítají do interní
paměti po zapnutí nástroje. Jestliže není karta SmartMedia vložena, nebo jestliže
na ní nejsou žádná data Registrační paměti, Registrační paměť nástroje se opět
vyprázdní.
„ Vytváření nastavení Registrační paměti____________________________
1. Nastavte panelové ovladače podle potřeby – zvolte požadované zvuky,
doprovodný styl a podobně.
2. Stisknutím tlačítka [BANK] spusťte čísla banky Registrační paměti a zvolte
banku (1 – 8) pro uložení nastavení.
Lze uložit až šestnáct souborů panelových nastavení (dva do každé banky).
Poznámka:
• Nastavení Registrační banky nelze ukládat během přehrávání skladby.
73
3. Podržte tlačítko [MEMORY] a zároveň stiskněte příslušné tlačítko
REGISTRATION MEMORY ([1] nebo [2]). Aktuální panelová nastavení se uloží
jak do interní paměti, tak na vloženou kartu SmartMedia.
Upozornění!
• jestliže zvolíte nastavení Registrační paměti, které již bylo vytvořeno,
předchozí data se vymažou a přepíší novými daty.
• Data Registrační paměti uložená na kartu SmartMedia automaticky
dostanou stejný název. Uložením, nových dat se vždy přepíší data
předchozí.
„ Spouštění nastavení Registrační paměti____________________________
1. Stisknutím tlačítka [BANK] spusťte čísla banky Registrační paměti a zvolte
požadovanou banku (1 – 8).
2. Stiskněte příslušné tlačítko REGISTRATION MEMORY ([1] nebo [2])
s požadovanými daty. Panelové ovladače se rekonfigurují podle uložených
nastavení.
Upozornění!
• Nezapomeňte, že všechna nová data Registrační paměti, která jste
vytvořili, se ztratí po vypnutí nástroje. Ujistěte se, že je karta SmartMedia
vložena do slotu a ukládejte svá důležitá panelová nastavení do další
prázdné Registrační paměti, je-li to možné.
74
FUNKCE PRO PŘEHRÁVÁNÍ
SKLADEB
V dřívějších kapitolách jste se již měli možnost seznámit se základními
operacemi týkajícími se skladeb, například s funkcemi Karaoke, Hudební
pomocník a s vyučovacím programem. Zde se dozvíte jak načíst a spustit
externí skladby a jak přehrávat skladbu společně s určitým stylem.
Typy skladeb
Skladby v PSR-K1 jsou uspořádány podle následujících typů.
• 001 – 100 : Předem nastavené skladby, včetně populárních písní a klavírních
skladeb.
• 101 – 105 : Zde můžete ukládat vlastní skladby, které jste nahráli (skladby
uživatele). Bližší informace o nahrávání naleznete níže. Je třeba,
abyste své důležité skladby uložili na kartu SmartMedia, protože
skladby uživatele se automaticky ztratí po vypnutí nástroje.
• 106 – 999 : Toto jsou umístění pro skladby na kartě SmartMedia. Jestliže karta
SmartMedia obsahuje skladby, skladbám jsou přiřazena čísla od 106. Na kartu
SmartMedia lze uložit maximálně 894 skladeb (až do čísla 999). Tento nástroj je
kompatibilní s daty „Standard MIDI File“ (SMF) formátu 0 nebo 1. Můžete také
stáhnout skladby z internetu, uložit je na kartu SmartMedia a použít je na
nástroji.
• SMF (Standard MIDI File)
Je nejběžnější sekvenční formát. Formát SMF je obvykle dostupný ve dvou
typech: formát 0 a formát 1. Většina MIDI zařízení je kompatibilní s formátem 0 a
většina komerčně dostupného softwaru je nahrána ve formátu 0. PSR-K1 je
kompatibilní s oběma formáty (0 i 1). Skladby nahrávané na tomto nástroji se
automaticky nahrávají v SMF formátu 0.
Upozornění!
• Před výběrem skladby z karty SmartMedia nezapomeňte vypnout nástroj a
vložit příslušnou kartu SmartMedia.
Zobrazení textů
• Po stisknutí tlačítka [KARAOKE] se během přehrávání skladby zobrazí na
displeji texty, pokud skladba (ve formátu XF nebo SMF) obsahuje texty.
• Jestliže skladba obsahuje také akordy, mohou se zobrazit také akordy.
• Jestliže u skladby nejsou žádná jazyková nastavení, jazyk (japonština nebo
angličtina) zobrazených textů se bude řídit nastavením jazyka na displeji
FUNCTION (viz níže). Jestliže budete přehrávat skladbu obsahující japonské
texty, ale displej bude nastaven na angličtinu, objeví se nečitelné znaky.
75
Zobrazení notového záznamu
• Po stisknutí tlačítka [SCORE] se během přehrávání skladby může na displeji
zobrazit notový záznam.
• Jsou možné dva typy zobrazení notového záznamu: notový záznam melodie a
klasický notový záznam. Stisknutím tlačítka [SCORE] můžete přepínat mezi
těmito dvěma typy.
• Jestliže skladba obsahuje akordy a texty, zobrazí se akordy i texty (jestliže je
použito zobrazení melodie).
• U skladeb na kartě SmartMedia (106 – 999) (SMF, formát 0 nebo 1) se notový
záznam zobrazí pouze u stop přiřazených displeji FUNCTION (viz níže) k partu
pravé ruky (R-part) a partu levé ruky (L-part).
• Notový záznam nelze zobrazit u skladeb uživatele (101 – 105). Jestliže však
převedete tyto skladby do formátu „Standard MIDI File“ a uložíte je na kartu
SmartMedia (viz níže), notový záznam zobrazit lze.
• Jestliže skladba obsahuje příliš slov v několika taktech, mohou být některá
slova na displeji vynechána. Jestliže chcete mít jistotu, že se zobrazují všechna
slova, použijte displej Karaoke (stiskněte tlačítko [KARAOKE]).
• Zobrazený notový záznam se vytváří na základě dat skladby. Z toho důvodu se
nemusí notový záznam komplikovaných pasáží nebo pasáží s mnoha krátkými
notami zobrazovat stejně jako u komerčně dostupných notových transkripcí. Na
příklad:
* Ozdoby a trylky se nemusí být zobrazeny správně.
* Nota může být zobrazena správně, ale nikoli její název. (Například se
může místo noty Ab zobrazit nota G#.)
* Jestliže přidáte k právě hraným notám další notu, délka dříve zahraných
not se numusí zobrazit správně.
Notový záznam melodie
Klasický notový záznam
76
Skladby pro vyučovací program
• Skladby uživatele (101 – 105) nelze přímo zvolit pro vyučovací program.
Jestliže však převedete tyto skladby do formátu „Standard MIDI File“ a uložíte je
na kartu SmartMedia (viz níže), můžete je ve vyučovacím programu použít.
• Místo rozdělení klávesnice je u vyučovacího programu fixováno.
• Úseky klávesnice určené pro hraní pravou a levou rukou jsou u vyučovacího
programu fixovány.
• Zapnutí a vypnutí stopy nelze provádět, jestliže je používán vyučovací program.
Nastavení hlasitosti skladby
1. Stisknutím tlačítka [FUNCTION] se dostanete na displej FUNCTION a pomocí
tlačítek CATEGORY [π] nebo [θ] spusťte stránku „Song Volume“.
2. Nastavte hlasitost skladby (rozsah: 000 – 127).
Poznámka:
• Nastavení lze provést, jestliže je zvolen styl.
Změna zvuku melodie skladby
Melodii skladby je přiřazen určitý zvuk. Jestliže chcete, můžete tento zvuk
změnit. Zvuky melodie lze nastavit nezávisle pro hraní pravou rukou (MELODY
R) a pro hraní levou rukou (MELODY L).
1. Stiskněte a podržte tlačítko [VOICE], dokud se neobjeví displej „Dual Voice
Select“.
2. Potom stiskněte opakovaně tlačítko [VOICE], dokud se v horní části displeje
neobjeví „MELODY R“ (nebo „MELODY L“).
3. Zvolte číslo a název požadovaného zvuku.
77
Opakované poslouchání určité části skladby
Po určení počátečního a koncového bodu (A a B) můžete opakovaně přehrávat
určitou část skladby nebo doprovodného stylu.
1. Přehrávejte skladbu nebo doprovodný styl a stiskněte tlačítko [A∆B] v místě,
kde má opakování začít (A).
2. Stiskněte tlačítko [A∆B] znovu na místě, kde má opakování končit.
Skladby nebo doprovodný styl se opakovaně přehrává od bodu A do bodu B.
Jestliže chcete zrušit opakování a nastavené body, stiskněte během
opakovaného přehrávání části skladby nebo doprovodného stylu tlačítko [A∆B].
Poznámka:
• Body A a B mohou být nastaveny pouze na začátek taktu. Opakování nemůže
začít nebo skončit uprostřed taktu.
• Jestliže chcete, aby byl jako bod A (začátek opakování) určen začátek skladby,
stiskněte tlačítko [A∆B] PŘED zapnutím skladby.
Struktura stopy skladby
Různé části skladby jsou rozděleny do různých stop, a každá ze stop hraje
určitou část skladby – melodii, bicí, doprovod a podobně.
Můžete určitou stopu ztlumit nebo ji nechat hrát samotnou, nebo nechat znít
pouze stopy, které chcete.
Pro zapínání a vypínání stopy použijte tlačítka [1] - [5], [A] v sekci SONG
MEMORY.
Přehrávání stopy je ztlumeno, jestliže je stopa vypnuta (nastavena na „Off“) a
okénko okolo čísla stopy zmizí.
78
1 – Stopa je vypnuta (ztlumena)
4 – Stopa je zapnuta
5 – Ve stopě nejsou žádná data.
Stopy skladby jsou uspořádány následujícím způsobem:
• Stopy [1] - [5]..................... Stopa 1 obsahuje melodii hranou pravou rukou
(MELODY R), Stopa 2 obsahuje melodii hranou
levou rukou (MELODY L). Stopy 3 – 5 obsahují
různá hudební pozadí v závislosti na zvolené
skladbě.
• Stopa [A] ............................Obsahuje doprovodný part.
PROVÁDĚNÍ VLASTNÍCH ÚPRAV
SKLADBY (EASY SONG ARRANGER)
Easy Song Arranger je báječný nový program, který vám umožní snadno
změnit celkové vyznění skladby tím, že k ní přidá váš oblíbený doprovodný
styl.
Například můžete okořenit „ploužák“ tím, že jej zaranžujete ve stylu house,
nebo můžete proměnit jazzový standard v hip-hop. Také můžete zobrazit
texty.
Easy Song Arranger
• Easy Song Arranger automaticky vytváří doprovod podle akordů obsažených ve
skladbě, které převádí na akordy pro doprovodné programy. Melodické party
skladby „Left“ a „Right“ hrají ze stop 1 a 2.
• Při použití programu Easy Song Arranger hraje skladba současně
s doprovodem.
• Jestliže se takt (doby) doprovodu neshoduje s taktem skladby, má takt skladby
přednost.
• Zvuky použité pro hraní na klávesy a melodii skladby lze libovolně měnit
nastavením MAIN, MELODY L a MELODY R v sekci VOICE.
• Nastavení Easy Song Arranger (číslo stylu, zvuk melodie) lze ukládat na kartu
SmartMedia.
• Kanály 1 – 5 jsou přiřazeny stopám 1- 5. Kanály 6 – 8 jsou přiřazeny stopě A a
kanály 9 – 16 nejsou používány. Původní nastavení je taková, že stopy 1 a 2
jsou zapnuty (ON), zatímco stopy 3 – 5 a stopa A jsou vypnuty (ztlumeny - OFF).
79
Poznámka:
• Pro detekování akordů jsou použita pouze data skladby. Výsledkem toho je, že
se doprovod nezmění, i když budete hrát na klávesy v úseku klávesnice, který je
určen pro hraní doprovodu. Tlačítko [ACMP ON/OFF] nefunguje.
• Easy Song Arranger nelze použít u skladeb uživatele (101 – 105). Jestliže však
převedete tyto skladby do formátu „Standard MIDI File“ a uložíte je na kartu
SmartMedia (viz níže), můžete je v programu Easy Song Arranger použít.
Použití programu Easy Song Arranger
„ Volba skladby__________________________________________________
1. Stisknutím tlačítka [EASY SONG ARRANGER] spusťte displej „Easy Song
Arranger MAIN“. Řádka SONG se zvýrazní.
2. Podržením tlačítka [EASY SONG ARRANGER] spusťte Seznam skladeb.
3. Zvolte požadovanou skladbu.
„ Volba doprovodného stylu________________________________________
1. Seznam stylů spustíte stisknutím tlačítka [EASY SONG ARRANGER], jestliže
je zobrazen Seznam skladeb (viz výše).
2. Zvolte požadovaný styl.
Poznámka:
• Řádek STYLE se zvýrazní, jestliže na displeji „Easy Song Arranger MAIN“
stisknete tlačítko [EASY SONG ARRANGER].
„ Volba zvuku___________________________________________________
80
1. Na displeji „Easy Song Arranger MAIN“ stiskněte tlačítko [VOICE].
2. Stiskněte a podržte tlačítko [VOICE], dokud se neobjeví displej „Voice Select“.
3. Opakovaným stisknutím tlačítka [VOICE] procházíte různými kategoriemi.
4. Zvolte požadovaný zvuk
„ Přehrávání skladeb s programem Easy Song Arranger_______________
Přehrávání nově zaranžované skladby se provádí stejně jako běžné přehrávání
skladby. Stiskněte tlačítko [START/STOP] a skladba začne hrát s nově zvoleným
stylem a zvuky.
„ Ukládání nastavení programu Easy Song Arranger__________________
Jestliže chcete uložit právě zvolené nastavení programu Easy Song Arranger na
kartu SmartMedia, stiskněte a podržte tlačítko [EASY SONG ARRANGER] a
zároveň stiskněte tlačítko [FILE CONTROL].
81
Aktuální nastavení programu Easy Song Arranger se uloží.
Poznámka:
• Uložení nastavení programu Easy Song Arranger se týká pouze skladeb na
kartě SmartMedia použitých programem Easy Song Arranger.
NAHRÁVÁNÍ VAŠÍ HUDEBNÍ
PRODUKCE
Výkonný nahrávací program vám umožňuje nahrávat vaši hudební produkci a
vaše vlastní skladby, a ukládat je jako skladby uživatele (skladby číslo 101 –
105). Tyto skladby se přehrávají stejným způsobem jako ostatní předem
nastavené skladby.
Nahrávání
• Můžete nahrát své hraní na klávesy v reálném čase, stejně jako kdybyste
nahrávali na magnetofon.
• U každé skladby je možno použít pro nahrávání až šest stop – šest stop
melodických a jednu doprovodnou (akordickou) stopu.
• Své nahrávky můžete uložit jako skladby uživatele (číslo 101 – 105). Skladby
uživatele byste měli stále ukládat na kartu SmartMedia, protože se po vypnutí
nástroje skladby uživatele smažou.
• Notový záznam nelze přímo zobrazit u skladeb uživatele (101 – 105). Jestliže
však převedete tyto skladby do formátu „Standard MIDI File“ a uložíte je na kartu
SmartMedia, můžete notový záznam zobrazit. (Viz níže.)
„ Data, která lze nahrát__________________________________________
• Data, která lze nahrát do stop pro melodii [1] – [5]
• Zapnutí a vypnutí noty (stisknutí nebo uvolnění klávesy)
• Intenzita (síla hraní na klávesu)
• Číslo zvuku
• Typ efektu Reverb*
• Typ efektu Chorus*
• Zapnutí a vypnutí typu Harmonie
• Zapnutí a vypnutí prodlužování tónu (Sustain)
• Tempo* nebo Takt* (pouze pokud není nahrána doprovodná stopa)
• Data, která lze nahrát do stopy pro doprovod [A]
82
• Změny akordů a doby
• Změny vzorců stylu
• Číslo stylu
• Typ efektu Reverb*
• Typ efektu Chorus*
• Tempo
• Takt*
Data označená hvězdičkou (*) se nahrávají na začátek skladby. Jakékoli změny
těchto dat uprostřed skladby nelze nahrát.
Upozornění!
• Dávejte pozor, aby nástroj nebyl náhle vypnut. Jestliže se nástroj náhle
vypne (přepínačem pro zapínání nástroje, odpojením adaptéru nebo kvůli
slabým bateriím), data skladby se ztratí.
• Nezapomeňte, že jestliže baterie docházejí, zvuk nástroje se může vrátit
k původnímu nastavení a skladby uživatele a panelová nastavení se mohou
ztratit, zvláště pokud hrajete velmi hlasitě. Jestliže používáte baterie,
nezapomeňte si pravidelně ukládat data na kartu SmartMedia.
Poznámka:
Kapacita paměti skladeb
• Maximální počet not je přibližně 10 000 (jestliže jsou nahrávány pouze stopy
pro melodii).
• Maximální počet akordů je přibližně 5 500 (jestliže je nahrávána pouze stopa
pro akordy).
Nahrávání skladby
1. Na displeji MAIN vyberte číslo skladby uživatele (101 – 105) pro nahrávání.
2. Ze stop zobrazených na displeji si vyberte tu, do které chcete nahrávat.
• Jestliže nahráváte zároveň stopu melodie i stopu doprovodu
Podržte tlačítko [REC] a zároveň stiskněte tlačítko [1] až [5] požadované stopy
pro melodii. Stále držte tlačítko [REC] a stiskněte tlačítko pro stopu doprovodu
[A]. Zvolené stopy se na displeji zobrazí s „ON“.
83
Nepouštějte tlačítko [REC].
Upozornění!
• Jestliže nahráváte do stopy, která již obsahuje nějaká data, budou
předchozí data smazána a nahrazena nově nahranými daty.
Poznámka:
• Jestliže zvolíte pro nahrávání stopu pro doprovod [A], doprovod se automaticky
nastaví na „ON“ (zapnuto).
• Po zapnutí nahrávání nelze vypínat nebo zapínat doprovod.
• Jestliže pro nahrávání používáte zvuk „Split“, zvuk přiřazený klávesám nalevo
od místa rozdělení nelze nahrát.
• Jestliže nahráváte stopu melodie
Podržte tlačítko [REC] a zároveň stiskněte tlačítko [1] až [5] požadované stopy
pro melodii. Zvolená stopa se rozsvítí.
Poznámka:
• Jestliže stopa pro doprovod [A] nebyla dosud nahrána a doprovod je nastaven
na „ON“, pak zvolíte-li nějakou melodickou stopu pro nahrávání, doprovodná
stopa [A] je automaticky také vybrána pro nahrávání. Jestliže chcete nahrávat
pouze melodii, vypněte doprovodnou stopu [A].
• Jestliže chcete zrušit nahrávání do určité stopy, stiskněte znovu stejné tlačítko.
Nezapomeňte, že doprovod nelze během nahrávání zapínat ani vypínat.
3. Nahrávání začne, jakmile začnete hrát na klávesy. Nahrávání můžete zapnout
také stisknutím tlačítka [START/STOP].
Aktuální čísla taktů se během nahrávání zobrazují na displeji.
Aktuální číslo taktu
84
Poznámka:
• Jestliže se během nahrávání paměť naplní, objeví se upozorňující zpráva a
nahrávání se vypne. Zkuste zvětšit volné místo v paměti pomocí funkcí „Song
Clear“ (viz níže) nebo „Track Clear“ (viz níže) a nahrávat znovu.
4. Nahrávání se vypne po stisknutí tlačítka [START/STOP] nebo tlačítka [REC].
Jestliže během nahrávání doprovodné stopy stisknete tlačítko
[INTRO/ENDING/rit.], příslušná závěrečná fráze se nahraje na konec skladby.
Jestliže se nahrávání skončí, číslo taktu se vrátí opět na „001“ a indikátor
nahrané skladby se rozsvítí.
• Nahrávání přídavných stop
Můžete nahrát přídavné stopy stejným způsobem jako ve výše uvedených
krocích 2 – 4. Další stopy můžete nahrát během přehrávání a poslouchání dříve
nahraných stop (čísla stop svítí) po stisknutí tlačítek SONG MEMORY [1] - [5],
[A]. Dříve nahrané stopy můžete podle potřeby ztlumit (čísla stop nesvítí).
• Pře-nahrávání stopy
Zvolte stopu, kterou chcete pře-nahrát jako při běžném nahrávání.
Při nahrávání jsou předchozí data automaticky smazána a nahrazena novými
daty.
Smazání skladby uživatele (Song Clear)
Touto operací lze smazat všechna data (všechny stopy) nahrané skladby
uživatele.
1. Na displeji MAIN zvolte číslo skladby uživatele (101 – 105), kterou chcete
smazat.
Poznámka:
• Jestliže chcete smazat pouze jednotlivé stopy skladby, použijte funkci „Track
Clear“ (viz níže).
85
2. Podržte zároveň tlačítka SONG MEMORY [A] a [1], dokud se na displeji
neobjeví dotaz: „Clear User Song?“ („Smazat skladbu uživatele?“).
3. Stiskněte tlačítko [+].
Na displeji se objeví dotaz: „Are you sure?“ („Jste si jisti?“).
4. Jestliže chcete data smazat, stiskněte znovu tlačítko [+].
Na displeji se objeví nápis „Clearing“ a zvolená skladba bude smazána.
Poznámka:
• Jestliže chcete akci ukončit, stiskněte tlačítko [-].
Smazání stopy skladby uživatele (Track Clear)
Touto operací lze smazat data ve zvolené stopě skladby uživatele.
1. Na displeji MAIN zvolte číslo skladby uživatele (101 – 105), která obsahuje
stopu, kterou chcete smazat.
2. Podržte tlačítko SONG MEMORY stopy, kterou chcete smazat, dokud se na
displeji neobjeví dotaz: „Clear Track?“ („Smazat stopu?“).
3. Stiskněte tlačítko [+].
Na displeji se objeví dotaz: „Are you sure?“ („Jste si jisti?“).
4. Jestliže chcete data smazat, stiskněte znovu tlačítko [+].
Na displeji se objeví nápis „Clearing“ a zvolená stopa bude smazána.
Poznámka:
• Jestliže chcete akci ukončit, stiskněte tlačítko [-].
ZACHÁZENÍ S KARTOU
SMARTMEDIA
Zde se dozvíte, jak ukládat, načítat a smazávat data na kartě SmartMedia a
také jak formátovat karty SmartMedia, aby se daly používat s PSR-K1.
86
* Na PSR-K1 lze používat paměťové karty SmartMediaTM (3.3V).
Varování!
• PŘEDTÍM než zapnete nástroj se ujistěte, že jste správně vložili kartu
SmartMedia do slotu na zadním panelu. Nevkládejte ani nevyjímejte kartu
SmartMedia, jestliže je nástroj zapnut. Mohlo by to způsobit poškození
karty SmartMedia a interních dat.
O zacházení s kartou SmartMedia
Stisknutím tlačítka [FILE CONTROL] spusťte displej FILE CONTROL.
• Po zapnutí nástroje se automaticky načítají data z karty SmartMedia.
Doporučujeme vám, abyste měli kartu SmartMedia vždy po ruce pro
vytváření záložních kopií.
• Jakmile se načtou data z karty SmartMedia, rozsvítí se ikonka „File“ na
displeji MAIN a je možno spustit displej FILE CONTROL.
• Jakmile je displej FILE CONTROL aktivní, není možné používat všechny
panelové ovladače, které se netýkají zacházení se soubory. Na nástroj
tudíž nelze hrát.
• Jestliže používáte kartu SmartMedia, která nebyla zformátována a
stisknete tlačítko [FILE CONTROL] , spustí se automaticky stránka
„Format“ (na chvíli se objeví nápis „Please Format“) a kartu můžete
zformátovat. (Stránka „Format“, která se zde spustí je stejná jako ta, která
je popsaná v níže uvedeném kroku číslo 2 v kapitole „Formátování karty
SmartMedia“).
Poznámka:
• Displej FILE CONTROL nelze spustit, jestliže karta SmartMedia není správně
zasunuta (ikonka pro „File“ se neobjeví)
• Displej FILE CONTROL nelze spustit, jestliže se karta SmartMedia načítá, nebo
jestliže se přehrává styl, skladba, nebo je spuštěn vyučovací program.
Upozornění!
• Mějte na paměti, že jestliže baterie docházejí, zvuk nástroje se může vrátit
k původnímu nastavení a skladby uživatele a panelová nastavení se mohou
ztratit – zvláště hraje-li nástroj v tomto stavu hlasitě. Jestliže používáte
baterie, nezapomeňte pravidelně ukládat data na kartu SmartMedia.
Formátování karty SmartMedia
Jestliže si zakoupíte novou a prázdnou kartu SmartMedia, je třeba abyste ji před
použitím na PSR-K1 nejprve zformátovali.
1. Ujistěte se, že je karta SmartMedia, kterou chcete formátovat, správně
vložena do slotu a potom stiskněte tlačítko [FILE CONTROL].
Upozornění!
87
• Při formátování jsou vymazána všechna data, která byla na kartě uložená.
Dávejte proto pozor, abyste omylem nesmazali některá důležitá data.
2. Pomocí tlačítek CATEGORY [π] a [θ] spusťte stránku „Format“.
Objeví se dotaz: „Format OK?“, zda chcete zformátovat kartu.
Poznámka:
• Jestliže je karta SmartMedia chráněna proti zápisu, objeví se zpráva „The
media is write-protected“ a vymazání nelze provést.
3. Stiskněte tlačítko [EXECUTE].
Objeví se dotaz: „Sure?“, zda opravdu chcete zformátovat kartu.
Poznámka:
• Jestliže chcete operaci zrušit, stiskněte tlačítko [-].
4. Chcete-li začít formátovat kartu SmartMedia, stiskněte tlačítko [EXECUTE]
nebo tlačítko [+].
Varování!
• Tuto akci nelze zrušit (je-li zobrazen nápis „Formating“). Během této
operace nevypínejte nástroj ani nevytahujte kartu SmartMedia.
5. Po dokončení formátování se objeví zpráva „Completed“. Jestliže se chcete
vrátit k displeji MAIN, stiskněte tlačítko [EXIT].
Načítání souboru
Touto operací se načtou data z karty SmartMedia do interní paměti.
1. Zasuňte kartu SmartMedia se soubory, které se mají načíst a stiskněte tlačítko
[FILE CONTROL].
Upozornění!
• Při načítání souborů se styly se přepíší a ztratí data interního stylu číslo
136. Uložte si proto před načítáním všechna důležitá data na kartu
SmartMedia.
2. Pomocí tlačítek CATEGORY [π] a [θ] spusťte stránku „Load“.
88
Poznámka:
• Data souborů se styly musí být v základním (horním) adresáři a ne ve složkách.
Data souborů se styly uvnitř složky nebudou nalezena.
3. Zvolte soubory, které se mají načíst.
Na soubor s nejnižším číslem můžete přeskočit současným stisknutím tlačítek [+]
a [-].
Poznámka:
• Jestliže na kartě SmartMedia nejsou žádná data, objeví se zpráva „File is not
found“ a načítání nelze provést.
4. Stiskněte tlačítko [EXECUTE].
Objeví se dotaz „Load OK?“, zda chcete načíst data.
Poznámka:
• Jestliže chcete operaci zrušit, stiskněte tlačítko [-].
5. Chcete-li akci provést, stiskněte tlačítko [EXECUTE] nebo tlačítko [+].
Varování!
• Tuto akci nelze zrušit (je-li zobrazen nápis „Loading“). Během této
operace nevypínejte nástroj ani nevytahujte kartu SmartMedia.
6. Po dokončení načítání se objeví zpráva „Completed“. Jestliže se chcete vrátit
k displeji MAIN, stiskněte tlačítko [EXIT].
Uložení souborů s daty uživatele
Skladby uživatele (skladby číslo 101 – 105), styl uživatele (styl číslo 136) a také
nastavení Registrační paměti můžete ukládat na karty SmartMedia jako data
uživatele.
1. Vložte do slotu zformátovanou kartu SmartMedia a stiskněte tlačítko [FILE
CONTROL].
2. Pomocí tlačítek CATEGORY [π] a [θ] spusťte stránku „User File Save“.
Souboru, který ukládáte, se automaticky přiřadí název.
89
• Nahrazení (přepsání) existujícího souboru
Jestliže chcete nahradit soubor s daty uživatele, který již na kartě SmartMedia
existuje, novým souborem, zvolte pomocí číselníku nebo tlačítek [+] a [-]
příslušný soubor a potom přejděte přímo k níže uvedenému kroku číslo 4.
Poznámka:
• Jestliže neexistují žádná data uživatele, která by bylo možno uložit, objeví se
zpráva „Save data is not found“ a akci nelze provést.
• Na jednu kartu SmartMedia lze uložit až 894 skladeb bez ohledu na kapacitu
dat.
• Jestliže je karta SmartMedia chráněna proti zápisu, objeví se zpráva „The
media is write-protected“ a ukládání nelze provést.
• Jestliže není na kartě SmartMedia dostatek volného místa pro uložení dat,
objeví se zpráva „Memory capacity is full“ a ukládání nelze provést. Jestliže
chcete uvolnit místo na kartě, vymažte nepotřebné soubory.
• Mohou se zobrazovat i jiné zprávy. Další zprávy se kterými se při používání
karty SmartMedia můžete potkat jsou uvedeny níže.
3. Stiskněte tlačítko [EXECUTE].
Kurzor se objeví pod prvním písmenem v názvu souboru.
Jestliže chcete, můžete změnit název souboru.
• Pomocí tlačítek [+] a [-] můžete pohybovat kurzorem doprava a doleva.
• Znaky volte pomocí číselníku.
• Znaky v místě kurzoru můžete vymazat pomocí tlačítka [+].
Kurzor
4. Stiskněte tlačítko [EXECUTE].
90
Objeví se dotaz „Save OK?“, zda chcete data uložit.
Poznámka:
• Jestliže chcete akci zrušit, stiskněte tlačítko [-].
Poznámka:
• Jestliže jste zvolili již existující soubor, objeví se dotaz „Overwrite?“, zda chcete
nahradit soubor. Jestliže chcete soubor nahradit, stiskněte tlačítko [EXECUTE]
nebo tlačítko [+]. Jestliže chcete akci zrušit, stiskněte tlačítko [-].
5. Jestliže chcete akci provést, stiskněte tlačítko [EXECUTE] nebo tlačítko [+].
Varování!
• Tuto akci nelze zrušit (je-li zobrazen nápis „Saving“). Během této operace
nevypínejte nástroj ani nevytahujte kartu SmartMedia.
6. Po dokončení uložení se objeví zpráva „Completed“. Jestliže se chcete vrátit
k displeji MAIN, stiskněte tlačítko [EXIT].
Poznámka:
• Čas potřebný k ukládání závisí na stavu paměti karty SmartMedia (fragmentaci
dat a podobně).
Uložení skladby uživatele jako „Standard MIDI File“
Touto akcí se konvertují skladby uživatele (skladby číslo 101 – 105) do „SMF
(Standard MIDI File) Format 0“ (viz výše) a ukládají se na kartu SmartMedia.
Poznámka:
• Na jednu kartu SmartMedia lze uložit až 894 skladeb bez ohledu na kapacitu
dat.
• Jestliže zvolená skladba neobsahuje žádná data, akci nelze provést.
1. Vložte do slotu zformátovanou kartu SmartMedia a stiskněte tlačítko [FILE
CONTROL].
2. Pomocí tlačítek CATEGORY [π] a [θ] spusťte stránku „SMF Save“.
Zdrojový soubor se zvýrazní a zobrazí se název souboru uživatele.
91
3. V řádku „Source File“ zvolte původní název souboru uživatele.
Jestliže chcete ihned přeskočit k první skladbě uživatele (skladbě s nejnižším
číslem), stiskněte současně tlačítka [+] a [-].
4. Stiskněte tlačítko [EXECUTE].
Zvýrazní se řádek „Destination File“ zobrazí se (automaticky nastavený) název
souboru, který má být výsledkem konvertování.
• Nahrazení (přepsání) existujícího souboru
Jestliže chcete nahradit soubor s daty uživatele, který již na kartě SmartMedia
existuje, novým souborem, zvolte pomocí číselníku nebo tlačítek [+] a [-]
příslušný soubor a potom přejděte přímo k níže uvedenému kroku číslo 6.
5. Stiskněte tlačítko [EXECUTE].
Kurzor se objeví pod prvním písmenem v názvu souboru.
Jestliže chcete, můžete změnit název souboru (viz výše).
Kurzor
Cílový soubor (skladba po konvertování)
6. Stiskněte tlačítko [EXECUTE].
Objeví se dotaz „Save OK?“, zda chcete data uložit.
Poznámka:
• Jestliže chcete akci zrušit, stiskněte tlačítko [-].
Poznámka:
92
• Jestliže jste zvolili již existující soubor, objeví se dotaz „Overwrite?“, zda chcete
nahradit soubor. Jestliže chcete soubor nahradit, stiskněte tlačítko [EXECUTE]
nebo tlačítko [+]. Jestliže chcete akci zrušit, stiskněte tlačítko [-].
7. Jestliže chcete akci provést, stiskněte tlačítko [EXECUTE] nebo tlačítko [+].
Varování!
• Tuto akci nelze zrušit (je-li zobrazen nápis „Saving“). Během této operace
nevypínejte nástroj ani nevytahujte kartu SmartMedia.
8. Po dokončení uložení se objeví zpráva „Completed“. Jestliže se chcete vrátit
k displeji MAIN, stiskněte tlačítko [EXIT].
Smazání souborů s daty uživatele
Touto akcí se smazávají soubory s daty uživatele na kartě SmartMedia.
1. Vložte do slotu zformátovanou kartu SmartMedia a stiskněte tlačítko [FILE
CONTROL].
2. Pomocí tlačítek CATEGORY [π] a [θ] spusťte stránku „User Delete“.
3. Zvolte soubor, který má být smazán.
Jestliže chcete ihned přeskočit k první skladbě na kartě SmartMedia (skladbě
s nejnižším číslem), stiskněte současně tlačítka [+] a [-].
4. Stiskněte tlačítko [EXECUTE].
Objeví se dotaz „Delete OK?“, zda chcete data smazat.
Poznámka:
• Jestliže chcete akci zrušit, stiskněte tlačítko [-].
5. Jestliže chcete akci provést, stiskněte tlačítko [EXECUTE] nebo tlačítko [+].
Varování!
• Tuto akci nelze zrušit (je-li zobrazen nápis „Deleting“). Během této
operace nevypínejte nástroj ani nevytahujte kartu SmartMedia.
93
6. Po dokončení smazávání se objeví zpráva „Completed“. Jestliže se chcete
vrátit k displeji MAIN, stiskněte tlačítko [EXIT].
Poznámka:
• Jestliže je karta SmartMedia chráněna proti zápisu, objeví se zpráva „The
media is write-protected“ a smazání nelze provést.
• Jestliže na kartě SmartMedia nejsou žádné soubory uživatele, objeví se zpráva
„File is not found“ a smazání nelze provést.
MIDI
Téměř všechny elektronické hudební nástroje, které se dnes vyrábějí –
zvláště syntezátory, sekvekcery a počítačová hudební zařízení – používají
MIDI. MIDI je celosvětový standard, který zařízením posílat a přijímat
hudební data. PSR-K1 vám umožňuje posílat a přijímat MIDI data.
Potenciál, který pro hraní a vytváření hudby nabízí MIDI je obrovský. Stačí
pouze připojit nástroj k počítači a můžete mezi nimi přenášet data. Zde se
dozvíte něco o MIDI a zvláště o jeho využití na PSR-K1.
Co je MIDI?
Určitě už jste někdy slyšeli pojem „akustický hudební nástroj“ a „digitální hudební
nástroj“. To jsou dnes dva hlavní druhy nástrojů. Vezměme například akustický
klavír a klasickou kytaru, jako zástupce akustických nástrojů. U klavíru zahrajete
na klávesu, kladívko uvnitř udeří na některou ze strun a tón zazní. U kytary přímo
brnknete na strunu a tón se rozezní. Ale jakým způsobem hraje tóny digitální
nástroj?
Vytváření tónů na akustické kytaře:
Brnknutím na strunu se rezonancí vytváří zvuk.
Vytváření tónů na digitálním nástroji:
94
Podle informací získaných hraním na klávesnici zazní samplované
noty uložené v tónovém generátoru prostřednictvím reproduktorů.
U elektronického nástroje je samplovaný tón (předem nahraný tón) uložený
v části tónového generátoru (elektronickém obvodu) prostřednictvím
reproduktorů přehráván na základě informací získaných z klávesnice.
Například hrajete čtvrťovou notu „C“ na klávesách PSR-K1 s použitím zvuku
klavíru. Na rozdíl od akustického nástroje, z něhož vychází rezonující tón,
elektronický nástroj vysílá z kláves informaci jako například „jaký zvuk“, „jaká
klávesa“, „jak silně“, „kdy byla stisknuta“ a „kdy byla uvolněna“. Potom se
všechny tyto informace změní v číselnou hodnotu, která se odešle do tónového
generátoru. Tónový generátor podle těchto čísel hraje uložené nasamplované
noty.
„ Příklad klávesových informací
Číslo zvuku (jaký zvuk)
Číslo noty (jaká klávesa)
Zapnutí noty (kdy byla stisknuta) a
vypnutí noty (kdy byla uvolněna)
Intenzita (jak silně)
01 (klavír - „grand piano“)
60 (C3)
Doba vyjádřená numericky (čtvrťová nota)
120 (silně)
Vaše hraní na klávesy a operace na panelu PSR-K1 jsou zpracovány jako MIDI
data. Také styly automatického doprovodu a skladby jsou složeny z MIDI dat.
MIDI je zkratka pro „Musical Instruments Digital Interface“ („Rozhraní digitálních
hudebních nástrojů“). MIDI umožňuje elektronickým hudebním nástrojům rychle
mezi sebou komunikovat prostřednictvím digitálních dat. MIDI standard se
používá po celém světě a byl vynalezen pro přenášení hudebních dat mezi
elektronickými hudebními nástroji (nebo počítači). Díky MIDI může ovládat jeden
nástroj z druhého a přenášet hudební data mezi různými zařízeními. To výrazně
obohacuje vaše hudební a kreativní možnosti.
MIDI zprávy mohou být rozděleny do dvou skupin: kanálové zprávy a systémové
zprávy.
„ Kanálové zprávy
PSR-K1 je elektronický nástroj, který pracuje se šestnácti MIDI kanály. To
znamená, že může hrát 16 nástrojů najednou. Kanálové zprávy přenášejí
95
informace - jako je zapnutí nebo vypnutí tónu a programové změně - pro všech
16 kanálů.
Název zprávy
Nota ON/OFF
Změna programu
Změna ovládání
Operace PSR-K1 / Panelové nastavení
Zprávy, které se tvoří, při hraní na klávesy (číslo noty a
intenzita hraní).
Volba na nástroji (včetně volby banky MSB/LSB, je-li to
nezbytné).
Nastavení na nástroji (hlasitost, symetrie, atd.)
„ Systémové zprávy
Tato data jsou společně využívána celým MIDI systémem. Systémové zprávy
zahrnují zprávy, jako jsou výhradní zprávy („Exclusive“), které přenášejí data
specifická pro jednotlivé výrobce nástrojů, a zprávy v reálném čase („Realtime“),
které ovládají MIDI zařízení.
Název zprávy
Operace PSR-K1 / Panelové nastavení
Výhradní systémové zprávy
Nastavení efektu Reverb, Chorus, DSP atd.
(System Exclusive Messages)
Zprávy v reálném čase (Realtime Operace Start/Stop
Messages)
Zprávy přenášené nebo přijímané pomocí PSR-K1 jsou zobrazeny v níže
uvedeném „Schématu provedení MIDI“.
Připojení k počítači
Připojení PSR-K1 k počítači výrazně rozšíří vaše hudební možnosti. Můžete
přenášet MIDI data a pomocí speciálního softwaru Song Filer (obsaženém
v přiloženém CD-ROM) můžete kopírovat data z počítače na kartu SmartMedia.
Připojte jeden konec USB kabelu ke koncovce na zadním panelu nástroje a
druhý konec USB kabelu zapojte do USB koncovky na počítači. Do počítače
bude třeba nainstalovat USB-MIDI ovladač (také obsažený v přiloženém CDROM). Bližší informace naleznete v níže uvedeném „Průvodci instalací softwaru
na přiloženém CD-ROM“.
Poznámka:
• Program Song Filer nemá přístup k PSR-K1 v následujících situacích:
• Jestliže je přehráván styl
96
• Jestliže je přehrávána skladba
• Z displeje „File Control“
• Jestliže není vložena karta SmartMedia
Upozornění!
• Bezpečnostní opatření týkající se USB
Jestliže zapnete nebo vypnete PSR-K1, či připojíte nebo odpojíte USB kabel
v následujících případech, může to způsobit „zamrznutí“ počítače,
nefungování PSR-K1 nebo ztrátu dat na kartě SmartMedia.
• Jestliže je zařízení rozpoznáváno nebo během načítání ovladače.
• Jestliže je počítač v úsporném nebo „spícím“ modu.
• Jestliže jsou přenášena data.
• Během startování nebo vypínání operačního systému.
• Jestliže startuje nebo se vypíná aplikační program MIDI.
Také se vyhněte následujícím věcem, které mohou způsobit „zamrznutí“
počítače, nefungování PSR-K1 nebo ztrátu dat na kartě SmartMedia.
• Časté zapínání a vypínání nebo připojování a odpojování kabelu.
• Přecházení do úsporného nebo spánkového režimu, jestliže jsou
přenášena MIDI data.
• Připojování a odpojování kabelu, jestliže je PSR-K1 zapnut.
• Zapínání a vypínání PSR-K1, startování operačního systému nebo
instalování ovladače, jestliže se přenáší větší množství dat.
Nastavení MIDI
Tato nastavení určují, jakým způsobem nástroj posílá, přijímá a reaguje na MIDI
data.
„ Zapnutí a vypnutí interního tónového generátoru (Local)______________
Toto nastavení určuje, zda při hraní na klávesy interní tónový generátor zní (ON)
nebo nezní.
• ON (Local ON)...........Toto je běžné nastavení. Podle hraní na klávesy nástroj
vytváří zvuky.
• OFF (Local OFF)........V této situaci nemá hraní na klávesy žádný vliv na zvuky,
harmonii nebo doprovod nástroje. Informace o hraní na
klávesy jsou však přenášeny jako MIDI data
prostřednictvím USB připojení a nástroj reaguje na data
přijímaná prostřednictvím USB připojení.
Zapínání a vypínání interního generátoru (Lokal ON/OFF) lze nastavit na stránce
„Local“ na displeji FUNCTION (viz níže).
Upozornění!
97
• Jestliže hrajete na klávesy a nevychází žádný zvuk, může to být proto, že
je „Local“ nastaveno na „OFF“.
„ Zapnutí a vypnutí externích hodin (External Clock)__________________
Tato funkce určuje, zda je PSR-K1 synchronizován vlastními interními hodinami
(OFF) nebo signálem hodin přijímaným z externího zařízení (ON)
• ON (externí hodiny)......Přehrávání skladby a stylu je synchronizováno signálem
hodin přijímaným z externího zařízení připojeného
pomocí koncovka USB.
• OFF (interní hodiny).....Přehrávání skladby a stylu je synchronizováno interními
hodinami (běžně).
Zapínání a vypínání externích hodin lze nastavit na stránce „External Clock“ na
displeji FUNCTION (viz níže).
Upozornění!
• Jestliže jsou externí hodiny nastaveny na „ON“ (zapnuto), skladby a styly
nezačnou hrát, dokud nejsou přijaty signály externích hodin.
„ Informace o počátečním nastavení (Initial Send)____________________
Tato funkce přenáší panelová nastavení z nástroje do počítače.
Je obzvláště užitečná při nahrávání do sekvenceru, protože umožňuje nahrát
informace o počátečním nastavení na začátek skladby. Když pak přehráváte tuto
skladbu, nástroj zprávu přečte a automaticky rekonfiguruje panelová nastavení.
Informace o počátečním nastavení lze nastavit na stránce „Initial Send“ na
displeji FUNCTION (viz níže).
„ Zapnutí a vypnutí klávesnice (KeyboardOut)____________________
Určuje, zda jsou (ON) či nejsou (OFF) data týkající se hraní na klávesy PSR-K1
přenášena prostřednictvím USB připojení.
Zapínání a vypínání klávesnice lze nastavit na stránce „KeyboardOut“ na displeji
FUNCTION (viz níže).
„ Zapnutí a vypnutí výstupu stylu (StyleOut)____________________
Určuje, zda jsou (ON) či nejsou (OFF) přenášena data doprovodného stylu
prostřednictvím USB připojení.
Zapínání a vypínání klávesnice lze nastavit na stránce „StyleOut“ na displeji
FUNCTION (viz níže).
„ Zapnutí a vypnutí výstupu skladby (SongOut)____________________
98
Určuje, zda jsou (ON) či nejsou (OFF) data sklady přenášena prostřednictvím
USB připojení.
Zapínání a vypínání klávesnice lze nastavit na stránce „SongOut“ na displeji
FUNCTION (viz níže).
Zrušení příjmu LSB
Tato funkce nataví nástroj tak, aby ignoroval zprávy o výběru banky LSB.
Jestliže chcete tuto funkci zapnout, podržte nejnižší klávesu C na klávesnici a
zároveň zapněte nástroj pomocí přepínače [STANDBY/ON].
Tato funkce funguje pouze dočasně. Jakmile nástroj znovu zapnete, funkce se
vypne.
MIDI nastavení pro připojení k počítači
Tato praktická funkce vám umožňuje okamžitě rekonfigurovat nastavení nástroje
pro jeho použití se sekvencerem a počítačem. Stiskněte tlačítko [PC] na panelu a
zapněte „PC Mode“. Nastavení MIDI nezbytná pro práci se sekvencerem nebo
počítačem se vytvoří automaticky níže uvedeným způsobem.
LOCAL
External Clock
KeyboardOut
StyleOut
SongOut
PC Mode ON
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
PC Mode OFF
ONN
OFF
ON
ON
ON
„ Zapínání a vypínání „PC Mode“__________________________________
1. Stiskněte tlačítko [PC], kterým se spustí stránka „PC Mode“ na displeji
FUNCTION.
2. Pomocí tlačítek [+] nebo [-] zapněte nebo vypněte „PC Mode“
99
Poznámka:
• Stránku „PC Mode“ na displeji FUNCTION můžete zvolit také stisknutím tlačítka
[FUNCTION] (viz níže).
Dálkové ovládání MIDI
PSR-K1 můžete použít také k ovládání externího MIDI sekvenceru
(prostřednictvím USB připojení). Z panelu můžete ovládat přehrávání a funkce.
(Dálkové ovládání u některých zařízení nelze použít.)
„ Klávesy pro dálkové ovládání___________________________________
Jestliže chcete používat dálkové ovládání, podržte dvě nejnižší klávesy (C1 a
C#1) a zároveň stiskněte příslušnou klávesu (viz obrázek).
Stahovaní skladeb
Jestliže jste stáhli skladby z internetu do počítače nebo na počítači vytvořili své
vlastní skladby, můžete je načíst do nástroje a potom uložit na kartu SmatMedia.
Tímto způsobem můžete u skladeb používat prakticky všechny možné funkce
PSR-K1 – Karaoke, Hudební pomocník, Easy Song Arranger a vyučovací
program. Abyste mohli přenášet skladby mezi nástrojem a počítačem, je třeba do
počítače nainstalovat Song Filer a ovladač USB (software obsažený v
přiloženém CR-ROM). Bližší informace o instalaci softwaru naleznete v níže
uvedeném „Průvodci instalací softwaru na přiloženém CD-ROM“.
Omezení přesunu dat
• Maximální počet skladeb :
• Maximální objem dat
:
• Formát dat
:
894 (skladby číslo 106 – 999)
Závisí na kapacitě karty SmartMedia
SMF Format 0 (soubory ve „Format 1“ se
automaticky převedou do „Format 0“)
100
„ Používání programu Song Filer___________________________________
1. Poté, co nainstalujete Song Filer a USB-MIDI ovladač do počítače, propojte
PSR-K1 s počítačem pomocí USB kabelu (viz výše).
2. Vložte do slotu kartu SmartMedia a zapněte nástroj.
3. Zapněte na počítači program Song Filer.
4. Soubory se skladbami (ve formátu „SMF Format 0“ ) obsažené na kartě
SmartMedia se zobrazí na displeji.
Program Song Filer vám umožňuje přenášet soubory se skladbami mezi
počítačem a nástrojem a také zacházet se soubory na nástroji - vymazávat je a
přejmenovávat podle potřeby.
Bližší informace o používání programu Song Filer naleznete v manuálu (ve
formátu PDF), který je součástí softwaru.
Upozornění!
• Nikdy nevypínejte nástroj během přenosu dat. Mohlo by to způsobit nejen
chybu v ukládání, ale také poškození karty SmartMedia a ztrátu všech dat
na ní uložených.
• Data uložená v nástroji se mohou v důsledku špatného zacházení ztratit.
Ukládejte si proto důležitá data do počítače.
• Při přenášení dat je mnohem lepší používat síťový adaptér. Dojdou-li
během přenosu dat baterie, mohou se data poškodit nebo smazat.
Používání stažených skladeb s vyučovacím programem a notovým
záznamem
Jestliže chcete použít stažené skladby ve vyučovacím programu, je třeba, abyste
nejprve určili které stopy budou použity pro pravou a levou ruku. Přiřazení partu
pravé a levé ruky se provádí na displeji FUNCTION (viz níže).
U stop zde nastavených bude zobrazen notový záznam.
PRŮVODCE INSTALACÍ SOFTWARU
NA PŘILOŽENÉM CD-ROM
Zvláštní poznámky
• Na software a tento Průvodce instalací má výhradní autorská práva společnost
Yamaha.
• Jakékoli kopírování tohoto softwaru nebo reprodukování tohoto Průvodce
(vcelku nebo jen zčásti) bez písemného svolení výrobce je přísně zakázáno.
• Společnost Yamaha neposkytuje žádné záruky týkající se používání tohoto
softwaru a dokumentace a přebírá odpovědnost za výsledky používání tohoto
softwaru a průvodce.
101
• Nepokoušejte se tento CD-ROM přehrávat v audio přehrávači. Mohlo by to
vážně poškodit výšce přehrávač.
• Kopírování komerčně dostupných hudebních dat je - s výjimkou soukromého
používání - přísně zakázáno.
• Obchodní názvy a názvy výrobků v tomto Průvodci jsou registrovanými
obchodními značkami příslušných společností.
• Možná budoucí vylepšení aplikačního a systémového softwaru a změny
v technických údajích a funkcích budou oznámeny zvlášť.
• Zprávy a ikony na displeji zobrazené v tomto Průvodci se mohou lišit od těch,
které vidíte na svém počítači. Závisí to na operačním systému, který používáte.
Obsah CD-ROM
Aplikace na tomto CD-ROM lze použít u operačních systémů Windows i
Macintosh. Postup instalace a aplikace samotné se liší v závislosti na operačním
systému, který používáte.
Upozornění!
• Nepokoušejte se toto CD přehrávat v audio přehrávači. Mohlo by to
poškodit váš sluch nebe CD přehrávač a reproduktory.
Pro Windows
Název složky Aplikace
SongFiler
Song Filer*1 *2
USBdrv_
USB Driver for
Windows 98/Me
USBdrv2k_
USB Driver for
Windows 2000/XP
SampleSongs YMIA Introduction
HTML
Acroread_
Acrobat Leader *2 *3
Obsah
Umožňuje vám zacházet se skladbami
z nástroje na počítači.
Umožňuje výměnu dat mezi MIDI
nástrojem a počítačem prostřednictvím
USB kabelu (pro označenou verzi
Windows).
Umožňuje vám využívat (prostřednictvím
internetu) nejmodernější hudební
software, který rozšíří možnosti PSR-K1.
Prohlížeč PDF (Portable Dokument
Format). Umožňuje vám prohlédnout si
PDF manuály pro jednotlivé aplikace.
Pro Macintosh
Název složky Aplikace
SongFiler
Song Filer*1*2
OSM_
USBdrv_
Open Music Systém
(OMS) *2
OSM Setup for
YAMAHA *2
USB Driver
Obsah
Umožňuje vám zacházet se skladbami
z nástroje na počítači.
Umožňuje používat některé MIDI
aplikace v operačním systému
Macintosh.
Osahuje soubory “OSM setup“ pro
Yamaha MIDI nástroj.
Umožňuje výměnu dat mezi MIDI
102
nástrojem a počítačem prostřednictvím
USB kabelu
SampleSongs YMIA Introduction
Umožňuje vám využívat (prostřednictvím
HTML
internetu) nejmodernější hudební
software, který rozšíří možnosti PSR-K1.
Acroread_
Acrobat Leader *2 *3 Prohlížeč PDF (Portable Dokument
Format). Umožňuje vám prohlédnout si
PDF manuály pro jednotlivé aplikace.
*1 Song Filer nelze používat, jestliže je nástroj v některém z následujících
modů:
• Přehrávání demo skladby
• Nahrávání
• Je-li vložena karta SmartMedia
*2 Aplikace jdou doplněny on-line manuály ve formátu PDF.
*3 Společnost Yamaha bohužel nepřebírá žádnou zodpovědnost za stabilitu
těchto programů a neposkytuje ohledně nich žádnou zákaznickou podporu.
Postup při instalování CD-ROM
Následující postup je stejný u Windows i Macintosh.
1. Ověřte, zda váš operační systém splňuje minimální požadavky softwaru (Song
Filer, ovladače apod.). Viz minimální systémové požadavky.
2. Připojte MIDI nástroj k počítači. Bližší informace o připojení naleznete
v Uživatelské příručce.
Poznámka:
• U některých operačních systémů počítače nebudou určitá připojení možná.
3. Nainstalujte příslušný ovladač (USB nebo MIDI) do vašeho počítače a
proveďte nezbytná nastavení.
4. Nainstalujte software (Song Filer apod.). Viz níže.
5. Spusťte software.
Následné operace jsou popsány v manuálech pro jednotlivé softwarové
programy.
Poznámka:
• Abyste mohli prohlížet manuály ve formátu PDF, je nezbytné nainstalovat do
počítače Acrobat Reader.
Minimální systémové požadavky
Pro Windows
Aplikace
Operační
CPU
Paměť
103
Hard
Displej
systém
Windows
95/98/98SE/Me/2
000/XP Home
Edition/ XP
Professional
Song filer
USB ovladač
pro Windows
98/Me
Windows
98/98SE/Me
100 MHz nebo
vyšší; procesor
Intel®
Pentium®/Celer
8 MB
nebo
více
disk
2 MB
nebo
více
32 MB
nebo
více
2 MB
nebo
více
-
32 MB
nebo
více
2MB
nebo
více
-
Displej
Další
800 x
600, 256
barev a
více
-
-
OSM 2.3.3
nebo
pozdější (je
součástí
přiloženého
CD-ROM)
800 x
600, 256
barev a
více
on®
166 MHz nebo
vyšší; procesor
Intel®
Pentium®/Celer
on®
USB ovladač
pro Windows
2000/XP
Windows
2000/XP Home
Edition/XP
Professional
166 MHz nebo
vyšší; procesor
Intel®
Pentium®/Celer
on®
Pro Macintosh
Aplikace
Song
Filer
USB
ovladač
Operační
systém
Mac OS 7.5
až OS 9.22
(Mac OS X
nemá
podporu)
Mac OS 8.0
až OS 9.22
(Mac OS X
nemá
podporu)
CPU
Paměť
Počítač
Macintosh
s USB
konektorem a
PowerPC
Počítač
Macintosh
s USB
konektorem a
PowerPC
8 MB
nebo
více
64 MB
nebo
více
Hard
disk
2 MB
nebo
více
(kromě
OSM)
2 MB
nebo
více
Instalace softwaru pro uživatele Windows
Poznámka:
• Více informací o aplikačním softwaru, na nějž se nevztahuje žádný z níže
uvedených návodů, naleznete v on-line manuálu pro jednotlivý software
Odinstalování (odstranění instalované aplikace)
Můžete odstranit nainstalovaný aplikační software.
U Windows 98/Me/2000
Zvolte [START] γ [Nastavení] γ [Ovládací panely] γ [Přidat nebo odebrat
programy] γ [Instalovat či odinstalovat], potom vyberte aplikaci, kterou chcete
odstranit a klikněte na [Přidat nebo odebrat].
104
Následujete pokyny na obrazovce a odinstalujte aplikaci.
Poznámka:
• Jména tlačítek a menu se mohou lišit podle operačního systému počítače.
U Windows XP
Zvolte [START] γ [Ovládací panely] γ [Přidat nebo odebrat programy] γ
[Instalovat či odinstalovat], potom vyberte aplikaci, kterou chcete odstranit a
klikněte na [Odebrat].
Následujete pokyny na obrazovce a odinstalujte aplikaci.
„ ACROBAT READER
Abyste mohli prohlížet elektronické (PDF) manuály, které jsou součástí každé
aplikace, je třeba, abyste nainstalovali Acrobat Reader.
Poznámka:
• Jestliže máte na svém PC nainstalovanou starší verzi Acrobat Reader, musíte ji
napřed odinstalovat.
1. Klikněte dvakrát na složku „Acroread_“. Objeví se složky ve čtyřech různých
jazycích.
2. Vyberte jazyk, který chcete používat a dvakrát klikněte na jeho složku.
Objeví se soubor „ar***.exe“ („***“ označuje zvolený jazyk).
3. Klikněte dvakrát na „ar***.exe“.
Objeví se dialog nastavení Acrobat Readeru.
4. Proveďte instalaci podle pokynů na obrazovce.
Po dokončení instalace se složka Acrobat objeví ve vašem PC (V „Program
Files“, jak je předem nastaveno). Informace o tom, jak používat Acrobat Reader
najdete v „Reader Guide“, menu „Nápověda“.
„ USB MIDI OVLADAČ
Abyste mohli ovládat MIDI nástroj z počítače přes USB, je třeba nainstalovat
příslušný software ovladače.
USB-MIDI ovladač je software, který přes USB kabel přenáší MIDI data mezi
sekvenčním softwarem a MIDI nástrojem.
105
Poznámka:
Můžete předejít případným problémům tím, že před instalací USB MIDI ovladače
uvedete počítač do následujícího stavu.
• Zavřete všechny aplikace a okna, která používáte.
• Odpojte z MIDI nástroje všechny kabely, krom toho kabelu, jehož ovladač
instalujete.
Instalace ovladače u systému Windows 98/Me/2000/XP
1. Zapněte počítač.
U Windows 2000/XP provádějte po zapnutí počítače následující úkony.
U Windows 2000 použijte účet „Administrator“, nalogujte se a zvolte [Tento
počítač (My Computer)]γ[Ovládací panely (Control
Panel)]γ[Systém]γ[Hardware]γ[Podpisy ovladačů (Driver Signing)]γ[Ověřování
podpisu souborů (File Signature Verification)] a zaškrtněte „Ignorovat – instalovat
všechny soubory bez ohledu na podpis“ (Ignore – Install all files, regardless of
the file signature). Klikněte na [OK].
U Windows XP zvolte Start]γ[Ovládací panely (Control Panel)] (Jestliže se
ovládací panely zobrzí jako na níže uvedeném obrázku, klikněte na „Přepnout do
klasického zobrazení“ (Switch to Classic View), aby se zobrazily všechny ikony
ovládacích panelů. Dále γ[Systém]γ[Hardware]γ[Podpisy ovladačů (Driver
Signing)]γ[Ověřování podpisu souborů (File Signature Verification)] a zaškrtněte
„Ignorovat – instalovat software a nepožadovat verifikaci (I)“ (Ignore – Install
software, not want to check (I)). Klikněte na [OK]. Opusťte Vlastnosti systému a
potom zavřete Ovládací panely.
2. Vložte CD-ROM do diskové mechaniky.
3. Ujistěte se, že je nástroj vypnut a pomocí standardního USB kabelu spojte
USB koncovku počítače s USB koncovkou nástroje. Po zapnutí nástroje se na
počítači se automaticky objeví nápis „Průvodce přidáním nového hardwaru“ (Add
106
New Hardware Wizard) – u Windows 98/Me/2000 – nebo „Nalezen nový
hardware“ (Found New Hardware Wizard) – u Windows XP.
Poznámka:
• U některých počítačů může trvat přibližně deset sekund, než se zapnutí
nástroje objeví tento displej .
U Windows Me označte „Automatické vyhledávání vhodného ovladače
(Doporučeno)“, a klikněte na [Další]. Systém automaticky začne vyhledávat a
instalovat ovladač. Pokud ovladač neinstalujete manuálně, přeskočte přímo
k níže uvdenému kroku číslo 8. Jestliže systém nedokáže ovladač najít, zvolte
„Uveďte umístění ovladače (Pokročilé)“ a zadejte v jednotce s CD-ROM složku
„USBdrv_“ a instalujte ovladač.
U Windows XP označte „Automaticky instalovat software (Doporučeno)“ a
klikněte na [Další].Systém automaticky začne vyhledávat a instalovat ovladač.
Pokud ovladač neinstalujete manuálně, přeskočte přímo k níže uvdenému kroku
číslo 8.
4. Klikněte na [Další].
V okně, které se zobrazí, můžete zvolit metodu vyhledání ovladače.
5. Označte „Vyhledávání nejvhodnějšího ovladače pro vaše zařízení
(Doporučeno)“. Klikněte na [Další]. Objeví se okno, které vám umožní zvolit kam
se má ovladač nainstalovat.
6. Označte pouze „jednotku CD-ROM“. Zkontrolujte, zda nejsou označeny i jiné
položky.
Klikněte na [Další]. Systém vyhledává ovladač na CD-ROM a připravuje instalaci
Poznámka:
• Systém vás během vyhledávání ovladače může vyzvat, abyste vložili CD-ROM
Windows. Zadejte adresář „USBdrv_“ v jednotce s CD-ROM (např. D:\USBdrv_\
- u Windows 98 nebo D:\USBdrv2k_\ - u Windows 2000 ) a pokračujte v instalaci.
7. Ujistěte se, že je uveden „YAMAHA USB MIDI ovladač“ a klikněte na [Další].
Systém zahájí instalaci.
Poznámka:
• Umístění ovladače se může lišit v závislosti na jednotlivých nástrojích a dalších
činitelích.
8. Po dokončení instalace se objeví následující vyobrazení. Klikněte na
[Dokončit].
Poznámka:
• U některých počítačů může trvat přibližně deset sekund, než se po dokončené
instalaci toto vyobrazení objeví.
107
U Windows 2000/XP se počítač restartuje.
Nyní byl ovladač správně nainstalován.
„ Instalace programu Song Filer
1. Klikněte dvakrát na složku „SongFiler_“, která je na CD-ROM. Zobrazí se
obsah této složky (včetně souboru „Setup.exe“).
2. Klikněte dvakrát na soubor „Setup.exe“.
Objeví se dialog pro setup.
3. Proveďte instalaci podle instrukcí, které se zobrazí na obrazovce.
Více informací naleznete v on-line nápovědě nebo v PDF uživatelské příručce.
* Nejnovější verzi programu Song Filer získáte na následující www stránce:
http://www.yamahapkclub.com./english/download/songfiler/songfiler.htm
Při používání programu Song Filer nastavte podle následujícího návodu MIDI
port na USB.
1. Spojte nástroj s počítačem pomocí USB kabelu.
2. Nejprve zapněte počítač, potom zapněte nástroj a nakonec spusťte program
Song Filer.
3. V nabídce programu Song Filer otevřete „MIDI Port Setting“ a zvolte USB.
Upozornění!
• Jestliže se během přenosu souboru pomocí programu Song Filer objeví
na displeji zpráva „LOW BATTERY!“, okamžitězastavte přenos.
Instalace softwaru pro uživatele Macintosh
„ ACROBAT READER
Abyste mohli prohlížet elektronické (PDF) manuály, které jsou součástí každé
aplikace, je třeba, abyste nainstalovali Acrobat Reader.
1. Klikněte dvakrát na složku „Acroread_“. Zobrazí se tři složky v různých
jazycích: anglická, německá, francouzská a španělská.
2. Vyberte jazyk, který chcete používat a dvakrát klikněte na jeho složku.
Objeví se „Reader Installer“. Jméno instalátoru se může lišit podle jazyka, který
jste zvolili.
3. Klikněte dvakrát na „Reader Installer“.
Objeví se dialog nastavení Acrobat Readeru.
4. Proveďte instalaci podle pokynů, které se objevují na obrazovce.
108
Po dokončení instalace se složka Acrobat objeví ve vašem počítači (na hard
disku, jak je předem nastaveno). Informace o tom, jak používat Acrobat Reader
najdete v „Reader Guide“, menu „Nápověda“.
„ OPEN MUSIC SYSTEM (OMS)
OMS vám umožňuje používat najednou několik MIDI aplikací V Mac OS.
1. Klikněte dvakrát na složku „OMS_“ (pouze verze v angličtině).
Objeví se „Install OMS *****“
2. Klikněte dvakrát na „Install OMS ******“.
Objeví se dialog pro nastavení OMS.
3. Proveďte instalaci podle pokynů, které se zobrazují na obrazovce.
Po instalaci restartujte počítač.
Poznámka:
• Je možné, že po dokončení instalace se setkáte se zprávou o chybě, která vás
upozorní, že instalátor se nezavřel. V tom případě jděte k nabídce „Soubor“ (File)
a zvolte „Vypnout“ (Quit), čímž se instalátor zavře. Potom restartujte počítač.
4. Zkopírujte „OSM_***_Mac.pdf“ z CD-ROM do složky „OSM Applications“. O
používání aplikace se dozvíte v „OSM_***_Mac.pdf“ (pouze v angličtině).
5. Zkopírujte „OMS Setup for Yamaha“ z CD-ROM do složky „OSM Applications“.
Ve složce „OMS Setup for Yamaha“ najdete soubory OMS Setup pro generátory
tónů Yamaha, které mohou být použity jako šablony.
„ USB MIDI ovladač
Abyste mohli ovládat MIDI nástroj z počítače přes USB, je třeba nainstalovat
příslušný software ovladače.
USB-MIDI ovladač je software, který přes USB kabel přenáší MIDI data mezi
sekvenčním softwarem a MIDI nástrojem.
Před instalací USB-MIDI ovladače nainstalujte OMS. Po Instalaci ovladače je
také třeba nastavit OMS.
1. Zapněte počítač.
2. Vložte CD-ROM do příslušné jednotky. Systém zobrazí ikonu CD-ROM.
3. Klikněte dvakrát na ikonu CD-ROM a dvakrát klikněte na ikonu „Install USB
Driver“ ve složce „USBdrv_“. Objeví se následující vyobrazení.
109
4. V okénku „Install Location“ se zobrazí umístění instalace. Jestliže chcete
umístění změnit, použijte [Switch Disk] a z nabídky vyberte požadované
umístění.
Poznámka:
• V okénku se obvykle jako cílové umístění ukazuje spouštěcí disk.
5. Klikněte na [Instalovat]. Systém zobrazí následující zprávu: „Tato instalace
vyžaduje, abyste po instalaci tohoto softwaru restartovali počítač. Klikněte na
[Pokračovat], čímž se automaticky vypnou všechny další běžící aplikace“.
Klikněte na [Pokračovat].
Poznámka:
• Chcete-li instalaci zrušit, klikněte na [Zrušit].
6. Instalace se spustí. Jestliže je ovladač již nainstalován, objeví se následující
zpráva. Chcete-li se vrátit ke kroku číslo 3, klikněte na [Pokračovat]. Chcete-li
instalaci skončit, klikněte na [Skončit].
7. Je-li instalace dokončena, systém zobrazí následující zprávu: „Instalace byla
úspěšná. Nainstalovali jste software, který vyžaduje, abyste počítač restartovali“.
Klikněte na [Restart]. Počítač se automaticky restartuje. Můžete umístit
nainstalované soubory na následující místa:
• [Systém]γ [Ovládací panely]γ [YAMAHA USB MIDI Patch]
110
• [Systém]γ [Doplňky]γ [YAMAHA USB MIDI ovladač]
• [Systém]γ [Složka OMS]γ [YAMAHA USB MIDI OMS ovladač]
„ Instalace programu Song Filer
1. Klikněte dvakrát na složku „SongFiler_“, která je na CD-ROM.
Zobrazí se soubor „Install Song Filer“.
2. Klikněte dvakrát na soubor „Install Song Filer“..
Objeví se dialog pro instalaci programu Song Filer.
Proveďte instalaci podle instrukcí, které se zobrazí na obrazovce.
Poznámka:
• Jestliže chcete mít přístup k PDF manuálům v jiném jazyce než je angličtina,
zvolte „Custom Installation“.
3. Po instalaci restartujte počítač
Více informací naleznete v on-line nápovědě nebo v PDF uživatelské příručce.
* Nejnovější verzi programu Song Filer získáte na následující www stránce:
http://www.yamahapkclub.com./english/download/songfiler/songfiler.htm
„ Nastavení OSM
Součástí přiloženého CD-ROM je soubor OSM studio setup pro MIDI nástroj.
Tento soubor je určen pro nastavení OMS.
Poznámka:
• Před prováděním následujících operací je třeba nainstalovat OMS a USB MIDI
ovladač.
1. K propojení USB koncovky počítač s USB koncovkou MIDI NÁSTROJ použijte
USB kabel a zapněte MIDI NÁSTROJ.
2. Zapněte počítač.
3. Vložte CD-ROM do CD mechaniky počítače Macintosh. Na obrazovce se
objeví ikona CD-ROM.
4. Klikněte dvakrát na ikonu CD-ROM, „OMS_“ a „OMS Setup for YAMAHA“.
Objeví se soubor „*****-USB“. („******“ znamenají název výrobku). Zkopírujte
tento soubor na hard disk počítače.
5. Klikněte dvakrát na soubor „*****-USB“. Tím se spustí OSM Setup.
6. Po spuštění OSM Setup se po dvojitém kliknutí otevře soubor Studio setup.
Zde se ukazuje, že nastavení je přístupné
111
Poznámka:
• Jestliže se napravo od jména setup souboru nezobrazuje kosočtverec, zvolte
„Make Current“ z nabídky „Soubor“(File) a uložte soubor.
Nastavení OMS bylo dokončeno.
Poznámka:
• Po dokončení nastavení OSM studio, rozpozná váš počítač jako MIDI nástroj
pouze MIDI nástroj. Jestliže používáte jiný přídavný MIDI nástroj, nebo jestliže
přidáte k existujícímu systému druhý MIDI nástroj, musíte vytvořit zvláštní soubor
Studio Setup. Více informací naleznete on-line uživatelské příručce dodávané
s OMS.
Může se stát, že i po provedení předchozích kroků soubor Studio Setup pro MIDI
nástroj nefunguje. Záleží to na typu počítače Macintosh a na verzi operačního
systému. (Přenos a příjem MIDI není možný, přestože je nastavení platné.)
V tom případě použijte následující postup pro přetvoření souboru Setup.
1. Spojte MIDI nástroj a Macintosh pomocí USB kabelu a zapněte MIDI nástroj.
2. Spusťte OMS Setup a z nabídky „Soubor“ vyberte „Nové nastavení“.
3. Objeví se okénko s dialogem pro vyhledání OMS ovladače. Jestliže používáte
USB kabel, nezakřížkujte ani [Modem] ani [Tiskárnu].
4. Klikněte na [Najít] a hledejte zařízení. Jakmile se zařízení najde, objeví se v
dialogovém okénku pro nastavení OMS ovladače nápis „USB-MIDI“.
• Je-li zařízení správně nalezeno, klikněte na [OK].
• Není-li zařízení nalezeno, přezkoušejte, zda je kabelové propojení
správné a opakujte postup od kroku číslo 1.
5. Ujistěte se, že je pod nalezeným zařízením zobrazen port (např. USB-MIDI).
Zaškrtněte okénko pro port a potom klikněte na [OK].
6. Objeví se dialogové okénko, kde můžete označit soubor, který se má uložit.
Napište jméno souboru a klikněte na [Uložit]. Tím se ukončí nastavení OMS.
7.V nabídce „Studio“ zvolte „Test“ a klikněte na ikonu portu. Jestliže kanál u MIDI
nástroj zní, pak systém pracuje správně.
112
Další informace o používání OMS najdete v manuálu „OMS_***_Mac.pdf“.
NASTAVENÍ FUNKCÍ
Stránky jednotlivých funkcí (na displeji FUNCTION) obsahují ovladače a
nastavení zvuků, efektů, místa rozdělení klávesnice, ladění nástroje atd. Běžně
používaná nastavování mohou být spuštěna pomocí tlačítkové zkratky. Podržíteli příslušné tlačítko (asi sekundu) spustí se přímo odpovídající stránka.
Spouštění stránek pro nastavování
1. Stiskněte tlačítko [FUNCTION], kterým se dostanete k displeji FUNCTION.
2. Spusťte požadovanou stránku pomocí tlačítek CATEGORY [π] nebo [θ].
Bližší informace o nastavování naleznete v níže uvedeném Seznamu nastavení
funkcí. Název předchozí stránky se objeví v levé horní části displeje a název
následující stránky se objeví v pravé horní části displeje.
3. Nastavte hodnotu pomocí číselníku, tlačítek [+] a [-] nebo numerických kláves
[0] - [9]. Pro zanutí „ON“ nebo „OFF“ použijte tlačítka [+] (ON) nebo [-] (OFF).
Akci spustíte tlačítkem [+] nebo zrušíte tlačítkem [-].
113
Tlačítka s čísly složí k přímému nastavení hodnoty.
Tlačítko [-] slouží k:
• Snížení hodnoty o jeden stupeň
• Vypnutí
• Zrušení akce
Tlačítko [+] složí k:
• Zvýšení hodnoty o jeden stupeň
• Zapnutí
• Provedení akce
Obě tlačítka [+] a [-] slouží k obnovení původního nastavení nebo hodnoty.
4. Jestliže chcete, můžete uložit svá nastavení na kartu SmartMedia tím,že
podržíte tlačítko [FUNCTION]. Všechna nastavení provedená na displeji
FUNCTION se ukládají do paměti nástroje, ale po jeho vynutí jsou smazána.
Jestliže chcete uložit některá nastavení, je třeba použít kartu SmartMedia. Při
dalším zapnutí nástroje se informace o nastavení načtou z karty SmartMedia (viz
níže).
• Seznam nastavení funkcí
Kategorie
Nastavení
Název
stránky
Rozsah
Popis
VOLUME
Hlasitost stylu
Style
Volume
Song
Volume
Tuning
Split Point
000 – 127
Určuje hlasitost stylu.
000 – 127
Určuje hlasitost skladby.
-100 – 100
000 – 127
(C-2 – G8)
Určuje tónovou výšku celkového zvuku kláves.
Určuje nejvyšší klávesu pro zvuk “Split” a
nastavuje “místo” rozdělení. Jinými slovy,
klávesu, která oděluje zvuk “Split” (nalevo) aod
zvuku “Main” (napravo). Nastavení platí i pro
místo rozdělení pro doprovod.
Jestliže je zapnuta dynamika kláves, určuje
citlivost kláves.
Hlasitost skladby
OVERALL
M. VOICE
D. VOICE
Ladění
Místo rozdělení
Citlivost kláves
Touch
Sense
Hlasitost
Oktáva
Symetrie
M. Volume
M. Octave
M. Pan
Úroveň posílaná
do efektu Reverb
Úroveň posílaná
do efektu Chorus
Hlasitost
Oktáva
M. Reverb
Level
M. Chorus
Level
D. Volume
D. Octave
1 (měkká) /
2 (střední) /
3 (tvrdá)
000 – 127
-2 – +2
000 (left) –
64 (center)
– 127 (right)
000 – 127
000 – 127
000 – 127
-2 – +2
114
Určuje hlůasitost zvuku “Main”.
Určuje oktávu zvuku “Main”
Určuje stereo pozici zvuku “Main”. “0” znamená
zvuk posunutý zcela doleva, hodnota “127”
zanmená zvuk posunutý zcela doprava.
Určuje, kolik signálu ze zvuku “Main” je
posíláno do efektu Reverb.
Určuje, kolik signálu ze zvuku “Main” je
posíláno do efektu Chorus.
Určuje hlůasitost zvuku “Dual”.
Určuje oktávu zvuku “Dual”
Symetrie
D. Pan
000 (left) –
64 (center)
– 127 (right)
Určuje stereo pozici zvuku “Dual”. “0” znamená
zvuk posunutý zcela doleva, hodnota “127”
zanmená zvuk posunutý zcela doprava.
Úroveň posílaná
do efektu Reverb
Úroveň posílaná
do efektu Chorus
Hlasitost
Oktáva
Symetrie
D. Reverb
Level
D. Chorus
Level
S. Volume
S. Octave
S. Pan
000 – 127
Určuje, kolik signálu ze zvuku “Dual” je
posíláno do efektu Reverb.
Určuje, kolik signálu ze zvuku “Dual” je
posíláno do efektu Chorus.
Určuje hlůasitost zvuku “Split”.
Určuje oktávu zvuku “Split”
Určuje stereo pozici zvuku “Split”. “0” znamená
zvuk posunutý zcela doleva, hodnota “127”
zanmená zvuk posunutý zcela doprava.
S. Reverb
Level
S. Chorus
Level
Reverb
01 – 10
Určuje, kolik signálu ze zvuku “Split” je
posíláno do efektu Reverb.
Určuje, kolik signálu ze zvuku “Split” je
posíláno do efektu Chorus.
Určuje typ efektu Reverb, včetně vypínání (10).
Chorus
01 – 05
Určuje typ efektu Chorus, včetně vypínání (05).
HARMONY
Úroveň posílaná
do efektu Reverb
Úroveň posílaná
do efektu Chorus
Typ efektu
Reverb
Typ efektu
Chorus
Typ Harmonie
01 – 26
Určuje typ efektu Harmonie.
000 - 127
PC
Hlasitost
Harmonie
PC modus
Harmony
Type
Harmony
Volume
PC Mode
ON/OFF
Local
ON/OFF
Určuje Úroveň efektu Harmonie, jestliže je
zvolen typ Harmonie 1 – 5.
Jestliže je nastaveno “ON”, nastavení nástroje
je rekonfigurováno tak, aby umožňovalo
spolupráci s počítačem nebo sekvencerem.
Určuje, zda klávesnice nástroje ovládá (ON)
nebo neovládá (OFF) internítónový generátor.
External
Clock
Initial Send
ON/OFF
Odpojení dat
klávesnice
Keyboard
Out
ON/OFF
Odpojení dat
stylu
StyleOut
ON/OFF
Odpojení dat
skladby
Takt
SongOut
ON/OFF
Time
Signature
Metronome
Volume
Quantize
00 – 15
Určuje, zda je nástroj synchronizován interními
(ON) nebo externími (OFF) hodinami.
Umožňuje posílat informace o panelovém
nastavení do počítače (například do skladby při
nahrávání). Stisknutím [+] se posílají data,
stisknutím [-] se posílání zastavuje.
Určuje, zda se přenášejí (ON) nebo
nepřenášejí (OFF) data o hraní na klávesy
nástroje.
Určuje, zda jsou (ON) nebo nejsou (OFF)
přenášena data stylu prostřednictvím USB.
“Style Out” se zapíná nebo vypíná pomocí
tlačítek [+] a [-].
Určuje, zda jsou (ON) nebo nejsou (OFF)
přenášena data skladby prostřednictvím USB.
Určuje takt metronomu.
000 -127
Určuje hlasitost metronomu.
V závislosti na datech skladby můžete učinit
notový zápis čitelnější tím, že upravíte doby
not. Tato funkce určuje minimální doby v taktu
použité ve skladbě. Jestliže jsou ve skladbě
například čtvrťové a osminové noty, měli byste
nastavit osminovou notu. Kratší noty nebo
pomlky se v notovém zápisu nezobrazí.
Určuje číslo stopy pro procvičování hry pravou
rukou ve vyučovacím programu.
Toto nastavení ovlivňuje pouze skladby na
kartě SmartMedia (formát SMF).
Určuje číslo stopy pro procvičování hry levou
rukou ve vyučovacím programu.
Toto nastavení ovlivňuje pouze skladby na
kartě SmartMedia (formát SMF).
Určuje, zda je zapnuto hodnocení.
S. VOICE
EFFECT
MIDI
Zapínání a
vypínání
“lokálního”
ovládání
Externí hodiny
Posílání
počátečního
nastavení
METRO
NOME
SCORE
LESSON
UTILITY
Hlasitost
metronomu
Kvantování
000 – 127
000 – 127
-2 – +2
000 (left) –
64 (center)
– 127 (right)
000 – 127
000 – 127
YES/NO
Stopa pro lekci
(R)
R-Part
Vyučovací
stopa 1 - 16
Stopa pro lekci
(L)
L-Part
Vyučovací
stopa 1 –16
Hodnocení
Grade
ON/OFF
115
MIC
LANGUAGE
Vypnutí demo
skladby
D-Cancel
ON/OFF
Hlasitost
mikrofonu
Hlasitost echa
mikrofonu
Volba jazyka
Mic Volume
000 -127
Určuje vypnutí dema. Jestliže je nastaveno
“ON”, demo skladba nehraje, přestože bylo
stisknuto tlačítko [DEMO].
Určuje hlasitost mikrofonu.
Mic Echo
000 -127
Určuje mnořství echa pro zvuk mikrofonu.
Language
Angličtina
nebo
japonština
Určuje jazyk použitý při zobrazení dema, názvů
souborů se skladbami, textů a některých zpráv.
Všechny oststní zprávy a názvy jsou v
angličtině.
Jestliže je nastavena japonština, názvy
souborů jsou zobrazeny japonskými fonty.
Zobrazení textů se řídí nastavením jazyka ve
skladbě.. Jestliže však takové nastavení
neexistuje, je použito toto nastavení.
* Všechna tato nastavení lze jednoduše vrátit k původnímu nastavení současným
stisknutím tlačítek [+] a [-]. (Výjimku tvoří „Posílání počátečního nastavení“ (Initial
Setup Send), což není nastavení, ale operace.
DODATKY
Řešení problémů
„ Pro PSR-K1
Problém
Při zapínání nebo vypínání
nástroje je slyšet klapnutí
nebo praskání.
Při používání mobilního
telefonu vzniká rušivý zvuk.
Možná příčina a řešení
To se běžně stává, jestliže v nástroji působí
elektrický proud.
Používání mobilního telefonu v blízkosti nástroje
může způsobovat interference. Chcete-li
interferencím předejít, vypněte mobilní telefon, nebo
jej používejte ve větší vzdálenosti od PSR-K1.
Nevychází žádný zvuk
Zkontrolujte, zda k zásuvce PHONES/OUTPUT na
přestože hrajete na klávesy zadním panelu nástroje není nic připojeno. Jestliže
nebo přehráváte skladbu
jsou připojena sluchátka, z nástroje nevyhází zvuk.
nebo styl.
Zkontrolujte nastavení „Local on/off“.
Při hraní v pravé části
Jestliže používáte funkci Slovník akordů, klávesy
klávesnice se nevytváří
v pravé části klávesnice se používají k zadávání
žádný zvuk.
základních tónů akordů a jejich typů.
• Hlasitost je příliš nízká.
Baterie docházejí.
• Kvalita zvuku je špatná.
Vyměňte všech šest baterií za baterie zcela nové
• Rytmus se nečekaně
nebo použijte přiložený síťový adaptér.
zastavuje nebo nehraje.
• Nahrané skladby se
nepřehrávají správně.
• Displej náhle ztmavne a
116
všechna panelová
nastavení se vrátí
k původnímu nastavení.
Automatický doprovod
nehraje, přestože bylo
stisknuto tlačítko [ACMP
ON/OFF].
Styl nebo skladby nehraje,
přestože bylo stisknuto
tlačítko [START/STOP].
Styl nezní správně.
Při přehrávání stylů
„Pianist“ (číslo 24 – 135)
nezní rytmus.
Některé ze zvuků neznějí.
Pedál (pro vytváření
táhlejších tónů) funguje
opačně. Například po
sešlápnutí se zvuk zkrátí a
po uvolnění se prodlouží.
Zvuk se u jednotlivých not
liší.
Demo displej je
v japonštině nebo jsou ve
zprávách na displeji
japonské znaky.
Před zanutím automatického doprovodu se ujistěte,
že byl pomocí tlačítka [STYLE] zapnut modus Styl.
Nejsou externí hodiny nastaveny na „ON“?
Ujistěte se, že jsou externí hodiny nastaveny na
„OFF“.
Nastavte hlasitost stylu na odpovídající úroveň.
Neznemožňuje nastavení „místa rozdělení“ hraní
akordů? Nastavte „místo rozdělení“ do správné
pozice.
To je v pořádku. Ve stylech „Pianist“ nejsou bicí ani
basy – pouze klavírní doprovod.
Nástroj může zahrát najednou maximálně 32 not.
Jestliže jsou používány zvuky „Dual“ nebo „Split“ a
zároveň se přehrává skladba nebo styl, některé noty
nebo zvuky z doprovodu nebo skladby mohou být
vynechány.
Polarita pedálu je převrácená. Před zapnutím
nástroje se ujistěte, že je zástrčka pedálu správně
zasunuta do zásuvky SUSTAIN.
To je v pořádku. Metoda generování tónů AWM
používá různé samply určitého nástroje po celé
délce klávesnice. Proto se zvuk u jednotlivých not
může lehce lišit.
Ujistěte se, že v nastavení jazyka na displeji
FUNCTION je nastavena angličtina.
„ Pro přiložený software
Ovladač nelze nainstalovat.
• Je USB kabel připojen správně?
γ Zkontrolujte připojení USB kabelu.
γ Odpojte USB kabel a připojte jej znovu.
Windows
117
• Umožňuje váš počítač funkci USB?
γ Jestliže poprvé připojíte MIDI nástroj k počítači a neobjeví se nápis „Add New
Hardware Wizard“ (Průvodce přidáním nového hardwaru), je možné, že počítač
neumožňuje funkci USB. Proveďte následující kroky.
1. Zvolte [Control Panel (Ovládací panely)] → [System] → [Device Manager
(Správce zařízení)] (pro Windows 98/Me), nebo zvolte [Control Panel (Ovládací
panely)] (Windows XP: Classic View) → [System] → [Hardware] → [Device
Manager (Správce zařízení)] (pro Windows 2000/XP).
2. Otevřete „Správce zařízení (Device Manager)“ a ujistěte se, že se u „Řadiče
sběrnice USB“ nebo u „Kořenového hubu USB (USB Root Hub)“ nenachází
značka „!“ nebo „x“. (Ujistěte se, že v Nabídce zobrazení (View menu) pro
Windows XP/2000 je zvoleno „Zařízení podle typu“ (Device by type). U Windows
98/Me klikněte na „Zobrazit zařízení podle typu“ (View devices by type). Jestliže
vidíte „!“ nebo „x“, řadič USB nefunguje. Více informací najdete v uživatelské
příručce k počítači.
Windows
• Je registrováno neznámé zařízení?
γ Jestliže je instalace ovladače chybná, MIDI nástroj bude označen jako
„Neznámé zařízení“ a nebude možno ovladač nainstalovat. Vymažte „Neznámé
zařízení“ podle následujících kroků.
1. Zvolte [Control Panel (Ovládací panely)] → [System] → [Device Manager
(Správce zařízení)] (pro Windows 98/Me), nebo zvolte [Control Panel (Ovládací
panely)] (Windows XP: Classic View) → [System] → [Hardware] → [Device
Manager (Správce zařízení)] (pro Windows 2000/XP).
2. Podívejte se do „Správce zařízení“ (Device Manager) na „Ostatní zařízení“
(Other devices). (Ujistěte se, že v Nabídce zobrazení (View menu) pro Windows
XP/2000 je zvoleno „Zařízení podle typu“ (Device by type). U Windows 98/Me
klikněte na „Zobrazit zařízení podle typu“ (View devices by type).
3. Jestliže jste nalezli „Ostatní zařízení“, klikněte na něj dvakrát a hledejte
„Neznámé zařízení“ (Unknown device). Najdete-li jej, vyberte jej a klikněte na
[Odstranit (Remove)].
4. Odpojte USB kabel z MIDI zařízení a znovu jej připojte.
5. Znovu nainstalujte ovladač (viz výše).
Jestliže při ovládání MIDI nástroje z počítače přes USB kabel MIDI nástroj
nefunguje správně nebo jestliže není slyšet žádný zvuk.
• Nainstalovali jste ovladač?
• Je USB kabel připojen správně?
• Je nastavení hlasitosti u generátoru tónů, přehrávacího zařízení a aplikačního
programu na náležité úrovni?
• Zvolili jste u sekvenčního software správný port?
118
• Používáte nejnovější verzi ovladače USB MIDI?
γ Nejnovější verzi ovladače můžete stáhnout z následující webové stránky:
http://www.yamahasynth.com/
Přehrávání se zpožďuje.
• Splňuje váš počítač systémové požadavky?
• Je spuštěna nějaká jiná aplikace nebo ovladač zařízení?
Macintosh
γ Vypněte Virtuální paměť.
γ Vypněte AppleTalk.
Práci s počítačem nelze přerušit ani v ní pokračovat.
• Je-li spuštěna MIDI aplikace, nepřerušujte práci s počítačem.
• Používáte-li Windows 2000, je běžné, že nemůžete přerušit práci s počítačem a
pokračovat v ní. Závisí to na jednotlivém prostředí (USB Host Controller a
podobně). Po prostém odpojení a připojení USB kabelu můžete znovu používat
funkce MIDI nástroje.
Jak lze vymazat nebo přeinstalovat ovladač?
Windows Me/98
1. Je-li MIDI nástroj správně rozpoznán, klikněte dvakrát na „Systém“ v nabídce
Ovládací panely (Control Panel). Tím se otevře okno Systém.
2. Klikněte dvakrát na „Správce zařízení“ (Device Manager), vyberte „YAMAHA
USB MIDI ovladač“ a vymažte je jej.
3. Použijte MS-DOS nebo Průzkumník a vymažte následující tři soubory:
• \WINDOWS\INF\OTHER\YAMAHAMIDI instrument.INF
• \WINDOWS\SYSTEM\Xgusb.drv
• \WINDOWS\SYSTEM\Ymidusb.sys
Poznámka:
• Chcete-li vymazat výše uvedené soubory pomocí Průzkumníku (Explorer),
vyberte z nabídky nástrojů (Tool) „Volby složky (Folder Options)“ a potom
„Ukázat všechny soubory (a složky)“ (Show all files (and folders)).
4. Odpojte USB kabel.
5. Restartujte počítač.
6. Přeinstalujte ovladač.
Macintosh
1. Vymažte soubory v následujících umístěních
• [Systém] γ [Ovládací panely (Control Panels)] γ [YAMAHA USB MIDI Patch]
• [Systém] γ [Doplňky (Extensions)] γ [USB YAMAHA MIDI ovladač]
119
• [Systém] γ [OMS složka] γ [YAMAHA USB MIDI OMS ovladač]
2. Restartujte počítač.
3. Nainstalujte ovladač a nastavte OMS.
Zprávy na displeji
Displej
Access error !
Chybný přístup!
Are you sure ?
Opravdu chcete provést danou akci?
Backup Loading
Načítání zálohy
Backup Loading Error
Chyba při načítání zálohy
Cancel
Zrušit
Can’t use
Nelze použít
Clearing...
Čistění...
Com Mode
Modus Com
Completed
Hotovo
Data Error !
Chybná data!
Delete File
Vymazat soubor
Delete OK ?
Souhlasíte s vymazáním?
Deleting...
Vymazávání...
Do you clear Track1 ?
Chcete vyčistit stopu 1?
Do you clear Track2 ?
Chcete vyčistit stopu 2?
Do you clear Track3 ?
Chcete vyčistit stopu 3?
Do you clear Track4 ?
Chcete vyčistit stopu 4?
Do you clear Track5 ?
Chcete vyčistit stopu 5?
Do you clear TrackA ?
Chcete vyčistit stopu A?
Do you clear User Song1 ?
Chcete vyčistit skladbu uživatele 1?
Do you clear User Song2 ?
Chcete vyčistit skladbu uživatele 2?
Do you clear User Song3 ?
Chcete vyčistit skladbu uživatele 3?
Do you clear User Song4 ?
Chcete vyčistit skladbu uživatele 4?
Do you clear User Song5 ?
Chcete vyčistit skladbu uživatele 5?
End
Konec
Error
Chyba
File information area is not large
Místo pro informace o souborech
enough.
není dostatečně velké.
File is not found.
Soubor nenalezen.
File too large. Loading is
Soubor je příliš velký a nelze jej
impossible.
načíst.
Format OK ?
Opravdu chete formátovat?
Formatting...
Formátování...
Initial Setup
Počáteční nastavení
Load OK ?
Opravdu chcete načítat data?
Loading...
Načítání...
120
Media is not inserted.
Media Mounting
Memory capacity is fulll.
Memory Full
MIDI receive buffer overflow.
Now executing...
Now executing...
(Don’t turn off the power now,
otherwise the data may be
damaged.)
Now Writing... (Don’t turn off the
power now, otherwise the data
may be damaged.)
Overwrite?
Please Wait...
Rename File
Save OK ?
Saved data is not found.
Saves the selected melody and
style. (Don’t turn off the power
now, otherwise the data may be
damaged.)
Saving...
Send OK?
Sending...
Since the media is in use now,this
function is not available.
Sure?
The limit of the media has been
reached.
The media is not formatted.
The media is write-protected.
The song data is too large to be
converted to notation.
There are too many files.
This function is not available now.
Medium není vloženo.
Médium se rozbíhá
Kapacita paměti je vyčerpána.
Paměť je plná.
Vyrovnávací paměť pro příjem MIDI
je přeplňená.
Právě se provádí...
Právě se provádí...
(Nyní nevypínejte nástroj, data by se
mohla poškodit.)
Právě se zapisuje...
(Nyní nevypínejte nástroj, data by se
mohla poškodit.)
Přepsat?
Čekejte, prosím...
Přejmenovat soubor
Opravdu chcete uložit data?
Uložená data nelze nalézt.
Ukládá se zvolená melodie a styl.
(Nyní nevypínejte nástroj, data by se
mohla poškodit.)
Ukládání...
Opravdu chcete poslat data?
Posílání...
Médium se právě používá, proto je
nyní tato funkce nedostupná.
Jste si jisti?
Bylo dosženo mezní hodnoty média.
Médium není zformátováno.
Médium je chráněno proti zápisu.
Skladba je příliš dlouhá a nelze jí
převést do notového záznamu.
Souborů je příliš mnoho.
Tato funkce je momentálně
nedostupná.
Ukládání záložních dat na kartu SmartMedia
Panelová nastavení PSR-K1 se vrátí k původnímu nastavení pokaždé, když
nástroj vypnete a zapnete znovu. To znamená, že všechna vaše nastavení se
ztratí. Podržením tlačítka [FUNCTION] však můžete uložit panelová nastavení na
121
kartu SmartMedia. Když potom zapnete nástroj (se správně vloženou kartou
SmartMedia), všechna nastavení se načtou do nástroje.
Poznámka:
• Jestliže nevložíte do slotu kartu SmartMedia, nástroj se zapne s původním
nastavením.
• Během přehrávání skladby nelze na kartu SmartMedia ukládat data.
Upozornění!
• Nastavením uloženým na kartu SmartMedia jsou automaticky dána stejná
jména souborů. Uložením nových dat se vždy přepíší a vymažou data
předchozí. Také se vymaže Registrační paměť na kartě SmartMedia.
Varování!
• Nikdy se nepokoušejte nástroj vypnout, jestliže je na displeji nápis
„WRITING!“. Data na kartě SmartMedia by se mohla ztratit.
„ Data, která lze ukládat____________________________________________
• Registrační paměť
• Nastavení displeje FUNCTION:
ladění, místo rozdělení, citlivost kláves, hlasitost doprovodu, hlasitost
skladby, hlasitost metronomu, nastavení hodnocení, zrušení demo
skladby, hlasitost mikrofonu, hlasitost echa mikrofonu, jazyk
• Zapnutí a vypnutí dynamiky kláves
Technické údaje
Klávesy
• 61 kláves standardní velikosti (C1 - C6) s dynamikou.
Displej
• 320 x 240, LCD
Nastavení
• STANDBY/ON
• MASTER VOLUME: MIN - MAX
• MIC VOLUME:MIN - MAX
• Ovladač LCD CONTRAST
122
Ovladače na panelu
• SONG, VOICE, STYLE, EASY SONG ARRANGER, FILE CONTROL,
EXECUTE, DICTIONARY, PERFORMANCE ASSISTANT, PC, LESSON L,
LESSON R, METRONOME, PORTABLE GRAND, KARAOKE, SCORE, EXIT,
DEMO, FUNCTION, TOUCH, HARMONY, DUAL, SPLIT, TEMPO/ TAP, [0] – [9],
[+], [–], CATEGORY, číselník, ACMP ON/OFF, SYNC STOP, SYNC START,
START/STOP, INTRO/END ING/rit., MAIN/AUTO FILL, MIC, TRANSPOSE,
REGISTRATION MEMORY (MEMORY, BANK, [1], [2]), SONG MEMORY (REC,
[1] – [5], [A])
Zvuk
• 114 zvuků na panelu + 12 bicích souprav + 360 XG zvuků
• Polyfonie: 32
• DUAL
• SPLIT
Styl
• 135 předem nastavených stylů + 1 styl na kartě SmartMedia
• Ovladače stylu: ACMP ON/OFF, SYNC STOP, SYNC START,
START/STOP, INTRO/ENDING/rit., MAIN/AUTO FILL
• Prstoklad:
Multi fingering
• Hlasitost stylu
Slot pro kartu
• 3.3V SmartMedia™
Vyučovací program
• Slovník
• Lekce 1-4
Registrační paměť
• 8 bank x 2 typy
Funkce
• VOLUME:
Hlasitost stylu, Hlasitost skladby
• OVERALL:
Ladění, Místo rozdělení, Citlivost kláves
• MAIN VOICE: Hlasitost, Oktáva, Symetrie, Úroveň efektu Reverb, Úroveň
efektu Chorus
• DUAL VOICE: Hlasitost, Oktáva, Symetrie, Úroveň efektu Reverb, Úroreň
efektu Chorus
• SPLIT VOICE: Hlasitost, Oktáva, Symetrie, Úroveň efektu Reverb, Úroveň
efektu Chorus
• EFFECT:
Typ efektu Reverb, Typ efektu Chorus
• HARMONY:
Typ Harmonie, Hlasitost Harmonie
• PC:
PC mode
• MIDI:
Local On/Off, External Clock, Initial Setup Send, Keyboard
Out, Style Out, Song Out
• METRONOME: Takt, Hlasitost metronomu
• SCORE:
Kvantování
• LESSON:
Vyučovací stopa (R), Vyučovací stopa (L)
123
• UTILITY:
Grade, Demo Cancel
• MIC:
Hlasitost mikrofonu, Echo mikrofonu
• LANGUAGE: Volba jazyka
Efekty
• Reverb: 9 typů
• Chorus: 4 typů
• Harmonie: 26 typů
Skladby
• 100 předem nastavených skladeb + 5 skladeb uživatele + skladby na kartě
SmartMedia
• Song Clear, Track Clear
• Hlasitost skladby
Nahrávání
• Skladba
Skladby uživatele: 5 skladeb
Nahrávací stopy: 1, 2, 3, 4, 5, STYLE
MIDI
• Local On/Off • Initial Setup Send • External Clock
• Keyboard Out • Style Out • Song Out
Zásuvky
• PHONES, OUTPUT R,L, DC IN 12V, USB, MIC, SUSTAIN
Zesilovač
• S adaptérem (PA-5D): 6W + 6W
• S bateriemi : 4W + 4W
Reprodukrory
• 12cm x 2 + 3cm x 2
Spotřeba energie (při použití adaptéru PA-5D)
• UL/CSA: 22W
• CE: 22W
Napájení
• Adaptér: Yamaha PA-5C/PA-5D
• Baterie: šest baterií, velikosti “D”, R20P (LR20) nebo ekvivalentní
Rozměry (šířka x hloubka x výška)
• 952 x 389 x 158 mm
• 994 x 389 x 158 m (s držákem mikrofonu)
Váha
• 7,0 kg
Doplňky
• Stojánek na hudebniny
• SmartMedia™
• CD-ROM
• Mikrofon
• Držák na mikrofon
124
• Uživatelká příručka
________________________________________________________________
Přídavná zařízení
• Sluchátka: HPE-150
• Síťový adaptér: PA-5C/PA-5D
• Pedál: FC4/FC5
• Stojan na klávesy: L-2C
________________________________________________________________________
* Technické údaje a popisy v této uživatelské příručce mají pouze informativní
charakter. Společnost Yamaha si vyhrazuje právo měnit nebo modifikovat
výrobky nebo specifikace kdykoli bez předchozího oznámení. Protože se
specifikace, vybavení a podmínky mohou v různých lokalitách lišit, obraťte se na
svého obchodního zástupce firmy Yamaha.
Seznam zvuků
„ Maximální polyfonie......................................................................................
Maximální polyfonie nástroje je 32 not. To znamená, že můžete hrát maximálně
32 not najednou, bez ohledu na to, jaké funkce používáte. Automatický doprovod
využívá značný počet not, proto, jestliže je spuštěn automatický doprovod, počet
not, které lze hrát najednou se odpovídajícím způsobem sníží. Totéž platí i o
funkcích zvuku „Split“ a skladby. Jestliže je maximální polyfonie překročena,
budou mít přednost noty, které byly zahrány později (a noty zahrané dříve budou
odstřiženy).
Poznámka:
• Seznam skladeb obsahuje čísla programových změn MIDI. Tato čísla
programových změn se používají při hraní na nástroj prostřednictvím MIDI
signálu z externího zařízení.
• Jestliže je sešlápnut pedál, mohou některé zvuky stále znít nebo doznívat
dlouho potom, co byla klávesa uvolněna.
• Seznam zvuků na panelu
Č.
Volba Banky
MSB
Ćíslo
progra
mové
změny
MIDI
LSB
PIANO
001
0
002
0
003
0
112
112
112
1
2
4
004
112
3
0
Název
zvuku
Grand Piano
Bright Piano
Honky-tonk
Piano
MIDI Grand
125
005
0
006
0
E.PIANO
007
0
008
0
009
0
113
112
3
7
114
112
112
5
5
6
010
011
113
114
6
6
0
0
Piano
CP 80
Harpsichord
Galaxy E.Piano
Funky E.Piano
DX Modern
E.Piano
Hyper Tines
Venus E.Piano
012
0
ORGAN
013
0
112
8
Clavi
118
19
014
0
015
0
016
0
017
0
018
0
019
0
020
0
021
0
022
0
023
0
024
0
025
0
ACCORDION
026
0
027
0
028
0
029
0
GUITAR
030
0
031
0
032
0
033
0
034
0
035
0
036
0
112
113
112
116
112
114
118
119
114
112
113
112
17
17
18
17
19
19
17
17
17
20
20
21
Cool! Jazz
Organ
Jazz Organ 1
Jazz Organ 2
Click Organ
Bright Organ
Rock Organ
Purple Organ
16'+2' Organ
16'+4' Organ
Theater Organ
Church Organ
Chapel Organ
Reed Organ
113
112
113
112
22
22
24
23
Trad Accordion
Musette
Bandoneon
Harmonica
112
112
113
112
113
112
117
25
26
26
27
27
28
28
037
0
038
0
039
0
BASS
040
0
041
0
042
0
043
0
044
0
045
0
046
0
047
0
STRINGS
048
0
049
0
050
0
051
0
052
0
053
0
054
0
055
0
056
0
057
0
058
0
059
0
CHOIR
060
0
061
0
062
0
063
0
SAXOPHONE
064
0
112
112
112
29
30
31
Classical Guitar
Folk Guitar
12Strings Guitar
Jazz Guitar
Octave Guitar
Clean Guitar
60’s Clean
Guitar
Muted Guitar
Overdriven
Distortion
112
112
112
112
112
112
113
113
33
34
35
36
37
39
39
40
Acoustic Bass
Finger Bass
Pick Bass
Fretless Bass
Slap Bass
Synth Bass
Hi-Q Bass
Dance Bass
112
112
112
113
112
112
112
112
112
112
112
112
49
50
51
50
45
46
56
41
43
44
106
47
String Ensemble
Chamber Strings
Synth Strings
Slow Strings
Tremolo Strings
Pizzicato Strings
Orchestra Hit
Violin
Cello
Contrabass
Banjo
Harp
112
113
112
112
53
53
54
55
Choir
Vocal Ensemble
Vox Humana
Air Choir
113
65
Sweet! Soprano
Sax
Sweet! Tenor
Sax
Soprano Sax
065
0
117
67
066
0
112
65
067
068
069
0
0
0
070
0
071
0
072
0
073
0
074
0
TRUMPET
075
0
076
0
077
0
078
0
079
0
112
112
114
66
67
67
112
112
112
112
112
68
69
70
71
72
115
112
112
112
113
57
57
60
58
58
080
0
112
081
0
112
BRASS
082
0
112
083
0
113
084
0
119
085
0
112
086
0
113
087
0
114
FLUTE
088
0
114
089
0
112
090
0
112
091
0
113
092
0
112
093
0
112
094
0
112
SYNTH LEAD
095
0
112
096
0
112
097
0
112
098
0
112
099
0
112
100
0
115
101
0
119
SYNTH PAD
102
0
112
103
0
113
104
0
112
105
0
112
106
0
113
PERCUSSION
107
0
112
108
0
112
109
0
112
110
0
112
111
0
112
112
0
112
113
0
112
114
0
112
DRUM KITS (viz níže)
115
127
0
116
127
0
117
127
0
118
127
0
119
127
0
120
127
0
121
127
0
122
127
0
123
127
0
126
Alto Sax
Tenor Sax
Breathy Tenor
Sax
Baritone Sax
Oboe
English Horn
Bassoon
Clarinet
61
59
Sweet! Trumpet
Trumpet
Muted Trumpet
Trombone
Trombone
Section
French Horn
Tuba
62
62
62
63
63
63
Brass Section
Big Band Brass
Mellow Horns
Synth Brass
Jump Brass
Techno Brass
74
74
73
76
76
75
80
Sweet! Flute
Flute
Piccolo
Sweet! Pan Flute
Pan Flute
Recorder
Ocarina
81
82
86
99
101
82
82
Square Lead
Sawtooth Lead
Voice Lead
Star Dust
Brightness
Analogon
Fargo
89
101
92
95
90
Fantasia
Bell Pad
Xenon Pad
Equinox
Dark Moon
12
13
14
115
9
15
48
11
Vibraphone
Marimba
Xylophone
Steel Drums
Celesta
Tubular Bells
Timpani
Music Box
1
2
9
17
25
26
28
33
41
Standard Kit 1
Standard Kit 2
Room Kit
Rock Kit
Electronic Kit
Analog Kit
Dance Kit
Jazz Kit
Brush Kit
124
125
127
126
0
0
49
1
Symphony Kit
SFX Kit 1
126
126
0
2
SFX Kit 2
• Seznam XG zvuků
Č.
Volba Banky
MSB
LSB
Ćíslo
progra
mové
změny
MIDI
PIANO
127
0
128
0
129
0
130
0
131
0
132
0
133
0
134
0
135
0
136
0
137
0
0
1
40
41
0
1
0
1
32
0
1
1
1
1
1
2
2
3
3
3
4
4
138
139
140
0
1
32
5
5
5
141
0
0
142
0
1
143
0
32
144
0
41
145
0
0
146
0
1
147
0
35
148
0
0
149
0
1
CHROMATIC
150
0
0
151
0
0
152
0
0
153
0
64
154
0
0
155
0
1
156
0
0
157
0
1
158
0
64
159
0
97
160
0
98
161
0
0
162
0
0
163
0
96
164
0
97
165
0
0
166
0
35
167
0
96
168
0
97
ORGAN
169
0
0
6
6
6
6
7
7
7
8
8
Grand Piano
Grand Piano KSP
Piano Strings
Dream
Bright Piano
Bright Piano KSP
Electric Grand
Electric Grand KSP
Detuned CP80
Honky-tonk Piano
Honky-tonk Piano
KSP
Electric Piano 1
Electric Piano 1 KSP
Chorus Electric Piano
1
Electric Piano 2
Electric Piano 2 KSP
Chorus EP2
DX + Analog EP
Harpsichord
Harpsichord KSP
Harpsichord 3
Clavi
Clavi KSP
9
10
11
11
12
12
13
13
13
13
13
14
15
15
15
16
16
16
16
Celesta
Glockenspiel
Music Box
Orgel
Vibraphone
Vibraphone KSP
Marimba
Marimba KSP
Sine Marimba
Balimba
Log Drums
Xylophone
Tubular Bells
Church Bells
Carillon
Dulcimer
Dulcimer 2
Cimbalom
Santur
17
Drawbar Organ
0
0
0
170
0
171
0
172
0
173
0
174
0
175
0
176
0
177
0
178
0
179
0
180
0
181
0
182
0
183
0
184
0
185
0
186
0
187
0
188
0
189
0
190
0
191
0
192
0
193
0
194
0
195
0
196
0
197
0
198
0
199
0
200
0
201
0
GUITAR
202
0
203
0
204
0
205
0
206
0
207
0
208
0
209
0
210
0
211
0
212
0
213
0
214
0
215
0
216
0
217
0
218
0
219
0
220
0
221
0
222
0
Název
zvuku
127
32
33
34
35
37
40
64
65
66
67
0
24
32
33
37
0
64
65
66
0
32
35
40
64
65
0
40
0
0
32
0
64
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
18
18
18
18
18
19
19
19
19
20
20
20
20
20
20
21
21
22
23
23
24
24
Detuned Drb Org
60s Drb Organ 1
60s Drb Organ 2
70s Drb Organ 1
60s Drb Organ 3
16+2'2/3
Organ Bass
70s Drb Organ 2
Cheezy Organ
Drawbar Organ 3
Percussive Organ
70s Perc Organ
Detuned Perc Org
Light Organ
Perc Organ 2
Rock Organ
Rotary Organ
Slow Rotary
Fast Rotary
Church Organ
Church Organ 3
Church Organ 2
Notre Dame
Organ Flute
Trem Organ Flute
Reed Organ
Puff Organ
Accordion
Harmonica
Harmonica 2
Tango Accordion
Tango Accordion 2
0
96
0
35
40
41
96
0
32
0
32
0
40
41
45
0
43
0
40
41
0
25
25
26
26
26
26
26
27
27
28
28
29
29
29
29
30
30
31
31
31
32
Nylon Guitar
Ukulele
Steel Guitar
12-string Guitar
Nylon & Steel
Steel wth Body Sound
Mandolin
Jazz Guitar
Jazz Amp
Clean Guitar
Chorus Guitar
Muted Guitar
Funk Guitar 1
Muted Steel Guitar
Jazz Man
Overdriven
Guitar Pinch
Distortion
Feedback Guitar
Feedback Guitar 2
Guitar Harmonics
223
224
BASS
225
226
227
0
0
65
66
32
32
Guitar Feedback
Guitar Harmonics 2
0
0
0
0
40
45
33
33
33
228
229
230
0
0
0
0
18
40
34
34
34
231
0
43
232
0
45
233
0
65
234
0
0
235
0
28
236
0
0
237
0
32
238
0
33
239
0
34
240
0
0
241
0
32
242
0
0
243
0
43
244
0
0
245
0
40
246
0
0
247
0
6
248
0
12
249
0
18
250
0
19
251
0
40
252
0
41
STRING
253
0
0
254
0
8
255
0
0
256
0
0
257
0
0
258
0
0
259
0
8
260
0
40
261
0
0
262
0
0
263
0
40
264
0
0
ENSEMBLE
265
0
0
266
0
3
267
0
8
268
0
35
269
0
40
270
0
41
271
0
42
272
0
45
273
0
0
274
0
3
275
0
8
276
0
40
277
0
41
278
0
0
279
0
0
280
0
0
281
0
3
282
0
32
283
0
40
34
34
34
35
35
36
36
36
36
37
37
38
38
39
39
40
40
40
40
40
40
40
Acoustic Bass
Jazz Rythm
Velocity Crossfade
Upright Bass
Finger Bass
Finger Dark
Bass & Distorted
Electric Guitar
Finger Slap Bass
Finger Bass 2
Modulated Bass
Pick Bass
Muted Pick Bass
Fretless Bass
Fretless Bass 2
Fretless Bass 3
Fretless Bass 4
Slap Bass 1
Punch Thumb Bass
Slap Bass 2
Velocity SW Slap
Synth Bass 1
Techno Syn Bass
Synth Bass 2
Mellow Syn Bass
Sequenced Bass
Click Synth Bass
Syn Bass 2 Dark
Modular Syn Bass
DX Bass
41
41
42
43
44
45
45
45
46
47
47
48
Violin
Slow Violin
Viola
Cello
Contrabass
Tremolo Strings
Slow Trem Strs
Suspense Strings
Pizzicato Strings
Orchestral Harp
Yang Chin
Timpani
49
49
49
49
49
49
49
49
50
50
50
50
50
51
52
53
53
53
53
Strings 1
Stereo Strings
Slow Strings
60’s Strings
Orchestra
Orchestra 2
Trem Orchestra
Velocity Strings
Strings 2
Stereo Slow Strs
Legato Strings
Warm Strings
Kingdom
Synth Strings 1
Synth Strings 2
Choir Aahs
Stereo Choir
Mellow Choir
Choir Strings
284
0
0
285
0
0
286
0
40
287
0
41
288
0
64
289
0
0
290
0
35
291
0
64
BRASS
292
0
0
293
0
32
294
0
0
295
0
18
296
0
0
297
0
0
298
0
0
299
0
6
300
0
32
301
0
37
302
0
0
303
0
35
304
0
0
305
0
20
306
0
0
307
0
18
308
0
41
REED
309
0
0
310
0
0
311
0
40
312
0
0
313
0
40
314
0
0
315
0
0
316
0
0
317
0
0
318
0
0
PIPE
319
0
0
320
0
0
321
0
0
322
0
0
323
0
0
324
0
0
325
0
0
326
0
0
SYNTH LEAD
327
0
0
328
0
6
329
0
8
330
0
18
331
0
19
332
0
64
333
0
65
334
0
66
335
0
0
336
0
6
337
0
8
338
0
18
339
0
19
340
0
20
341
0
96
342
0
0
343
0
65
344
0
0
128
54
55
55
55
55
56
56
56
Voice Oohs
Synth Voice
Synth Voice 2
Choral
Analog Voice
Orchestra Hit
Orchestra Hit 2
Impact
57
57
58
58
59
60
61
61
61
61
62
62
63
63
64
64
64
Trumpet
Warm Trumpet
Trombone
Trombone 2
Tuba
Muted Trumpet
French Horn
French Horn Solo
French Horn 2
Horn Orchestra
Brass Section
Trp&Trb Section
Synth Brass 1
Reso Syn Brass
Synth Brass 2
Soft Brass
Choir Brass
65
66
66
67
67
68
69
70
71
72
Soprano Sax
Alto Sax
Sax Section
Tenor Sax
Breathy Tenor Sax
Baritone Sax
Oboe
English Horn
Bassoon
Clarinet
73
74
75
76
77
78
79
80
Piccolo
Flute
Recorder
Pan Flute
Blown Bottle
Shakuhachi
Whistle
Ocarina
81
81
81
81
81
81
81
81
82
82
82
82
82
82
82
83
83
84
Square Lead
Square Lead 2
LM Square
Hollow
Shroud
Mellow
Solo Sine
Sine Lead
Sawtooth Lead
Sawtooth Lead 2
Thick Sawtooth
Dynamic Sawtooth
Digital Sawtooth
Big Lead
Sequenced Analog
Calliope Lead
Pure Pad
Chiff Lead
345
0
0
346
0
64
347
0
0
348
0
0
349
0
35
350
0
0
351
0
16
352
0
64
353
0
65
SYNTH PAD
354
0
0
355
0
64
356
0
0
357
0
0
358
0
0
359
0
66
360
0
0
361
0
0
85
85
86
87
87
88
88
88
88
Charang Lead
Distorted Lead
Voice Lead
Fifths Lead
Big Five
Bass & Lead
Big & Low
Fat & Perky
Soft Whirl
89
89
90
91
92
92
93
94
New Age Pad
Fantasy
Warm Pad
Poly Synth Pad
Choir Pad
Itopia
Bowed Pad
Metallic Pad
362
0
0
363
0
0
SYNTH EFFECTS
364
0
0
365
0
65
366
0
66
367
0
0
368
0
27
369
0
0
370
0
12
371
0
14
372
0
18
373
0
35
374
0
40
375
0
41
376
0
42
377
0
65
378
0
70
379
0
71
380
0
72
381
0
0
382
0
18
383
0
19
384
0
40
385
0
64
386
0
65
387
0
66
388
0
0
389
0
0
390
0
64
391
0
65
392
0
67
393
0
68
394
0
70
395
0
71
396
0
96
397
0
0
398
0
0
WORLD
399
0
0
400
0
32
401
0
35
402
0
97
403
0
0
404
0
28
95
96
Halo Pad
Sweep Pad
97
97
97
98
98
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
100
100
100
100
100
100
100
101
102
102
102
102
102
102
102
102
103
104
Rain
African Wind
Carib
Sound Track
Prologue
Crystal
Synth Drum Comp
Popcorn
Tiny Bells
Round Glocken
Glocken Chime
Clear Bells
Chorus Bells
Soft Crystal
Air Bells
Bell Harp
Gamelimba
Atmosphere
Warm Atmosphere
Hollow Release
Nylon E.Piano
Nylon Harp
Harp Vox
Atmosphere Pad
Brightness
Goblins
Goblins Synth
Creeper
Ritual
To Heaven
Night
Glisten
Bell Choir
Echoes
Sci-Fi
105
105
105
105
106
106
Sitar
Detuned Sitar
Sitar 2
Tamboura
Banjo
Muted Banjo
405
0
96
406
0
97
407
0
98
408
0
0
409
0
0
410
0
96
411
0
97
412
0
0
413
0
0
414
0
0
415
0
0
PERCUSSIVE
416
0
0
417
0
96
418
0
97
419
0
98
420
0
99
421
0
100
422
0
0
423
0
0
424
0
97
425
0
98
426
0
0
427
0
96
428
0
0
429
0
96
430
0
0
431
0
64
432
0
65
433
0
66
434
0
0
435
0
64
436
0
65
437
0
0
SOUND EFFECTS
438
0
0
439
0
0
440
0
0
441
0
0
442
0
0
443
0
0
444
0
0
445
0
0
446
64
0
447
64
0
448
64
0
449
64
0
450
64
0
451
64
0
452
64
0
453
64
0
454
64
0
455
64
0
456
64
0
457
64
0
458
64
0
459
64
0
460
64
0
461
64
0
462
64
0
463
64
0
464
64
0
465
64
0
466
64
0
467
64
0
468
64
0
129
106
106
106
107
108
108
108
109
110
111
112
Rabab
Gopichant
Oud
Shamisen
Koto
Taisho-kin
Kanoon
Kalimba
Bagpipe
Fiddle
Shanai
113
113
113
113
113
113
114
115
115
115
116
116
117
117
118
118
118
118
119
119
119
120
Tinkle Bell
Bonang
Altair
Gamelan Gongs
St Gamelan Gong
Rama Cymbal
Agogo
Steel Drums
Glass Percussion
Thai Bells
Woodblock
Castanets
Taiko Drum
Gran Cassa
Melodic Tom
Melodic Tom 2
Real Tom
Rock Tom
Synth Drum
Analog Tom
Electronic Perc
Reverse Cymbal
121
122
123
124
125
126
127
128
1
2
4
17
33
34
35
36
37
38
49
50
51
56
65
66
67
68
69
70
71
81
82
Fret Noise
Breath Noise
Seashore
Bird Tweet
Telephone Ring
Helicopter
Applause
Gunshot
Cutting Noise
Cutting Noise 2
String Slap
Flute Key Click
Shower
Thunder
Wind
Stream
Bubble
Feed
Dog
Horse
Bird Tweet 2
Maou
Phone Call
Door Squeak
Door Slam
Scratch Cut
Scratch Split
Wind Chime
Telephone Ring 2
Engine Ignition
Tires Squeal
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
83
84
85
86
87
88
89
90
91
97
98
Passing
Car Crash
Siren
Train
Jet Plane
Starship
Burst
Roller Coaster
Submarine
Laugh
Scream
480
481
482
483
484
485
486
64
64
64
64
64
64
64
0
0
0
0
0
0
0
99
100
101
113
114
115
116
Punch
Heartbeat
Footsteps
Machine Gun
Laser Gun
Explosion
Firework
Seznam bicích souprav
• Šedá plocha znamená, že zvuk bicích je stejný jako “Standard Kit 1”.
• Každý zvuk perkusí používá jednu notu.
• Číslo noty MIDI a nota jsou o oktávu níže než číslo noty klávesnice a nota.
Například, v “115:Standard Kit 1”, “Seq Click H” (číslo noty 36/ nota C1)
odpovídá číslu noty 24/ nota C0.
• Key Off: Klávesy označené “O” přestanou znít ihned poté, co jsou uvolněny.
• Zvuky se tejným alternativním číslem noty (*1 ...4) nelze hrát zároveň. (Jsou
vytvořeny tak, aby byly hrány střídavě.)
130
131
Seznam stylů
Název stylu
8BEAT
001
8BeatModern
002
60’sGtrPop
003
8BeatAdria
004
60’s8Beat
005
8Beat
006
OffBeat
007
60’sRock
008
HardRock
009
RockShuffle
010
8BeatRock
16BEAT
011
16Beat
132
012
013
014
015
016
017
018
PopShuffle1
PopShuffle2
GuitarPop
16BtUptempo
KoolShuffle
JazzRock
HipHopLight
BALLAD
019
PianoBallad
020
LoveSong
021
6/8ModernEP
022
6/8SlowRock
023
OrganBallad
024
PopBallad
025
16BeatBallad1
026
16BeatBallad2
DANCE
027
EuroTrance
028
Ibiza
029
HouseMusik
030
SwingHouse
031
TechnoPolis
032
Clubdance
033
ClubLatin
034
Garage1
035
Garage2
036
TechnoParty
037
UKPop
038
HipHopGroove
039
HipShuffle
040
HipHopPop
DISCO
041
70’sDisco1
042
70’sDisco2
043
LatinDisco
044
DiscoPhilly
045
SaturdayNight
046
DiscoChocolate
047
Disco Hands
SWING&JAZZ
048
BigBandFast
049
BigBandMedium
050
BigBandBallad
051
BigBandShuffle
052
JazzClub
053
Swing1
054
Swing2
055
Five/Four
056
JazzBallad
057
Dixieland
058
Ragtime
059
AfroCuban
060
Charleston
R&B
061
Soul
062
DetroitPop1
063
60’sRock&Roll
064
6/8Soul
065
CrocoTwist
066
Rock&Roll
067
DetroitPop2
068
BoogieWoogie
069
ComboBoogie
070
6/8Blues
COUNTRY
071
Country8Beat
072
CountryPop
073
CountrySwing
074
Country2/4
075
CowboyBoogie
076
CountryShuffle
077
Bluegrass
LATIN
078
BrazilianSamba
079
BossaNova
080
PopBossa
081
Tijuana
082
DiscoLatin
083
Mambo
084
Salsa
085
Beguine
086
GypsyRumba
087
RmbFlamenca
088
RumbaIsland
089
Reggae
BALLROOM
090
VienneseWaltz
091
EnglishWaltz
092
Slowfox
093
Foxtrot
094
Quickstep
095
Tango
096
Pasodoble
097
Samba
098
ChaChaCha
099
Rumba
100
Jive
TRADITIONAL
101
USMarch
102
6/8March
103
GermanMarch
104
PolkaPop
105
OberPolka
106
Tarantella
107
Showtune
108
ChristmasSwing
109
ChristmasWaltz
110
ScottishReel
111
Hawaiian
WALTZ
112
GuitarSerenade
113
SwingWaltz
114
JazzWaltz1
115
JazzWaltz2
116
CountryWaltz
117
OberWalzer
118
Musette
DJ
119
DJ-HipHop
120
DJ-DanceSwing
121
DJ-House
122
DJ-GarageHouse
123
DJ-PopR&B
PIANIST
124
Stride
125
PianoSwing
126
PianoRag
127
Arpeggio
128
Musical
129
Habanera
130
SlowRock
131
8BtPianoBallad
132
PianoMarch
133
6/8PianoMarch
134
PianoWaltz
135
PianoBeguine
Seznam skladeb
FAVORITES
006 Bill Bailey (Won’t You Please Come Home) (H.
Cannon)
007 When Irish Eyes Are Smiling (E.R. Ball)
008 Down By The Riverside (Traditional)
009 America The Beautiful (S.A. Ward)
010 When The Saints Go Marchin’ In (Traditional )
ORCHESTRA
011 Frühlingsstimmen (J. StraussII)
012 Danse Des Mirlitons (From “The Nutcracker”)
(P.I. Tchaikovsky)
Název skladby
FAVORITES (s texty)
001 Against All Odds (A. Jamal/R. Mcnair)
002 Englishman In New York (Sting)
003 Can’t Help Falling In Love (G.D.Weiss,H.Peretti
and L.Creatore)
004 A Hard Day’s Night (J.Lennon and
P.McCartney )
005 Stella By Starlight (V.Young)
133
013
014
015
“Orphée Aux Enfers” Ouverture (J. Offenbach)
Slavonic Dances No.10 (A. Dvorák)
La Primavera (From “Le Quattro Stagioni”) (A.
Vivaldi)
016 Méditation De Thais (J. Massenet)
017 Guillaume Tell (G. Rossini)
018 Camptown Races (S.C. Foster)
019 Frühlingslied (F. Mendelssohn)
020 Ungarische Tänze Nr.5 (J. Brahms)
PIANIST
021 La Candeur (J.F.Burgmüller)
022 Arabesque (J.F.Burgmüller)
023 Pastorale (J.F.Burgmüller)
024 Petite Réunion (J.F.Burgmüller)
025 Innocence (J.F.Burgmüller)
026 Progrès (J.F.Burgmüller)
027 La Chevaleresque (J.F.Burgmüller)
028 Turkish March (W.A. Mozart)
029 Valse Op.64-1 “Peiti Chien” (F.Chopin)
030 Menuett (L. Boccherini)
031 Moments Musicaux Op.94-3 (F. Schubert)
032 The Entertainer (S. Joplin)
033 Prelude (Wohltemperierte Klavier 1-1) (J.S.
Bach)
034 La Viollette (Streabbog)
035 Für Elise (L.v. Beethoven)
PRACTICE
036 Little Brown Jug (Traditional)
037 Loch Lomond (Traditional)
038 Oh! Susanna (S.C. Foster)
039 Greensleeves (Traditional)
040 Aura Lee (G. Poulton)
041 Londonderry Air (Traditional)
042 Ring De Banjo (S.C. Foster)
043 Wenn Ich Ein Vöglein Wär ? (Traditional)
044 Die Lorelei (F. Silcher)
045 Funiculi-Funicula (L. Denza)
046 Turkey In The Straw (Traditional)
047 Old Folks At Home (S.C. Foster)
048 Silent Night (F. Gruber)
049 Jingle Bells (J.S. Pierpont)
050 Muss I Denn (F. Silcher)
051 Liebesträume Nr.3 (F. Liszt)
052 Jesu, Joy Of Man’s Desiring (J.S. Bach)
053 Symphonie Nr.9 (L.v. Beethoven)
054 Song Of The Pearl Fisher (G. Bizet)
055 Gavotte (F.J. Gossec)
056 String Quartet No.17 2nd Mov. “Serenade”
(F.J. Haydn)
057 Menuett (J.S. Bach)
058 Canon (J. Pachelbel)
059 The Danube Waves (I. Ivanovici)
060 From “The Magic Flute” (W.A Mozart)
061
062
063
064
065
Piano Sonate Op.27-2 “Mondschein” (L.v.
Beethoven)
“The Surprise” Symphony (F.J. Haydn)
To A Wild Rose (E.A. MacDowell)
Air de Toréador “Carmen” (G. Bizet)
O Mio Babbino Caro (From “Gianni Schicchi”)
(G. Puccini)
DUET
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
Three Blind Mice (Traditional)
Row Row Row Your Boat (Traditional)
On Top Of Old Smoky (Traditional)
We Wish You A Merry Christmas (Traditional)
Scarborough Fair (Traditional)
Im Mai (Traditional)
O Christmas Tree (Traditional)
Mary Had A Little Lamb (Traditional)
Ten Little Indians (Septimus Winner)
Pop Goes The Weasel (Traditional)
Twinkle Twinkle Little Star (Traditional)
Close Your Hands, Open Your Hands (J.J.
Rousseau)
078 The Cuckoo (Traditional)
079 O Du Lieber Augustin (Traditional)
080 London Bridge (Traditional)
CHORD LESSON
081 Twinkle Twinkle Little Star (Traditional)
082 Close Your Hands, Open Your Hands (J.J.
Rousseau)
083 The Cuckoo (Traditional)
084 O Du Lieber Augustin (Traditional)
085 London Bridge (Traditional)
086 American Patrol (F.W. Meacham)
087 Beautiful Dreamer (S.C. Foster)
088 Battle Hymn Of The Republic (Traditional)
089 Home Sweet Home (H. Bishop)
090 Valse Des Fleurs (From “The Nutcracker”) (P.I.
Tchaikovsky)
091 Aloha Oe (Traditional)
092 I’ve Been Working On The Railroad
(Traditional)
093 My Darling Clementine (Traditional)
094 Auld Lang Syne (Traditional)
095 Grandfather’s Clock (H.C. Work)
096 Amazing Grace (Traditional)
097 My Bonnie (Traditional)
098 Yankee Doodle (Traditional)
099 Joy To The World (G.F. Händel)
100 Ave Maria (F.Schubert)
Schéma provedení MIDI
YAMAHA [ Portable Keyboard ]
Version : 1.0
Basic
Function...
Default
Date:06-Feb-2003 Model PSR-K1
Transmitted
Recognized
1 - 16
1 - 16
134
MIDI Implementation Chart
Remarks
*1
Channel
Changed
Default
Messages
Altered
Mode
Note
Number
Velocity
:
After
Touch
Pitch Bend
True voice
Note ON
Note OFF
Key's
Ch's
0,32
1
6
38
7
10
11
64
84
71
72
73
74
91,93
96,97
100,101
Control
Change
Prog
Change
:
System Exclusive
*2
*2
*2
*2
*2
*2
*2
*2
*2
*2
*3
Song Pos.
x
Song Sel.
x
Tune
x
System
: Clock
o
Real Time
: Commands
o
Aux
:All Sound OFF
o
:Reset All Cntrls
x
:Local ON/OFF
x
:All Notes OFF
X
Mes- :Active Sense
X
Sages:Reset
X
Mode 1 : OMNI ON , POLY Mode 2 : OMNI ON ,MONO
Mode 3 : OMNI OFF, POLY Mode 4 : OMNI OFF,MONO
Common
:
:
:
True #
x
3
x
**************
0 - 127
**************
o 9nH,v=1-127
o 9nH,v=0
x
x
x
o
x
x
x
o
o
x
o
x
x
x
x
x
o
x
x
o 0 - 127
**************
o
X
3
X
X
0 - 127
0 - 127
o 9nH,v=1-127
o 9nH,v=0 or 8nH
X
X
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
o 0 – 127
O
X
X
X
O
*4 O
o(120,126,127)
o(121)
o(122)
o(123-125)
X
X
o : Yes
x : No
Bank Select
Modulation wheel
Data Entry(MSB)
Data Entry(LSB)
Part Volume
Pan
Expression
Sustain
Portamento Cntrl
Harmonic Content
Release Time
Attack Time
Brightness
Effect Depth
RPN Inc,Dec
RPN LSB,MSB
*3
*4
*5
Poznámka:
* 1 Nástroj bývá při výrobě nastaven tak, že funguje jako šestnácti-kanálový
multi-témbrální tónový generátor a přicházející data nemají vliv na panelové
zvuky nebo panelová nastavení. Nicméně, níže uvedené zprávy ovlivňují
panelové zvuky, automatický doprovod a skladby.
• MIDI Master Tuning
• Zprávy „System exklusive“ pro změnu typu efektu Reverb a Chorus.
*2 Zprávy pro tato čísla změn ovladačů nemohou být přenášeny z nástroje
samotného. Mohou však být přenášeny při přehrávání doprovodu, skladby
nebo při používání efektu Harmonie.
*3
Exclusive
<GM System ON> F0H, 7EH, 7FH, 09H, 01H, F7H
• Tato zpráva automaticky obnoví všechna původní nastavení nástroje,
s výjimkou „MIDI Master Tuning“.
135
<MIDI Master Volume> F0H, 7FH, 7FH, 04H, 01H, ll, mm, F7H
•Tato zpráva umožňuje, aby se hlasitost měnila ve všech kanálech
najednou (Universal System Exclusive).
• Hodnota “mm” je použita pro „MIDI Master Tuning“. (Hodnota pro “ll”je
ignorována.)
<MIDI Master Tuning> F0H, 43H, 1nH, 27H, 30H, 00H, 00H, mm, ll, cc, F7H
•Tato zpráva umožňuje, aby se měnilo ladění ve všech kanálech
najednou.
• Hodnoty “mm” a „ll“ jsou použity pro „MIDI Master Tuning“.
• Předem nastavené hodnoty „mm“ a „ll“ jsou 08H a 00H. Pro „n“ a „cc“
může být použita jakákoli hodnota.
<Reverb Type> F0H, 43H, 1nH, 4CH, 02H, 01H, 00H, mmH, llH, F7H
•mm : Reverb Type MSB
•ll : Reverb Type LSB
Podbrobnaosti najdete v níže uvedené mapě znaků.
<Chorus Type> F0H, 43H, 1nH, 4CH, 02H, 01H, 20H, mmH, llH, F7H
•mm : Chorus Type MSB
•ll : Chorus Type LSB
Podbrobnaosti najdete v níže uvedené mapě znaků.
Jakmile začne hrát doprovod, je přenesena zpráva FAH. Jakmile doprovod
skončí, je přenesena zpráva FCH. Jestliže jsou hodiny nastaveny na
„External“, jsou přijímány obě zprávy FAH (zapnutí doprovodu) a FCH
(vypnutí doprovodu).
*4
*5
Local ON/OFF
<Local ON> Bn, 7A, 7F
<Local OFF> Bn, 7A, 00
Hodnota pro “n” je ignorována.
„ Mapa efektů
* Jestliže je přijata hodnota LSB, která neodpovídá žádnému typu efektu, efekt
(nejblíže specifikované hodnotě) se nastaví automaticky.
* Čísla v závorkách před typem efektu odpovídají číslům zobrazeným na displeji.
• REVERB
TYP
MSB
000
TYP LSB
00
Žádný efekt
01
02
08
16
17
001
(01)Hall1
002
Room
(02)Hall2
003
Stage
(06)Stage1
(07)Stage2
004
Plate
(08)Plate1
(09)Plate2
005...127
Žádný efekt
136
19
(03)Hall3
(04)Room1
• CHORUS
18
(05)Room2
20
TYP
MSB
000...063
TYP LSB
00
Žádný efekt
064
Thru
065
Chorus
066
Celeste
067
Flanger
068...127
Žádný efekt
01
02
08
16
17
(02) Chorus2
(01)Chorus1
(03)Flanger1
(04)Flanger2
Yamaha PK CLUB (Portable Keyboard Home Page, pouze v angličtině)
http://www.yamahaPKclub.com/
Yamaha Manual Library
http://www2.yamaha.co.jp/manual/english/
M.D.G., Pro Audio & Digital Musical Instrument Division, Yamaha Corporation
© 2003 Yamaha Corporation
137
18
19
20
Download PDF