Sharp | Aquos LC-40LE600S | LC-32/40/46LE600E Operation-Manual

E285WJZZ
SHARP CORPORATION
http://www.sharp-eu.com
Printed in Poland
Gedruckt in Polen
Imprimé en Pologne
Stampato in Polonia
Gedrukt in Polen
Impreso en Polonia
Impresso na Polónia
PIN
OPERATION MANUAL/BEDIENUNGSANLEITUNG/MODE D’EMPLOI/MANUALE DI
ISTRUZIONI/GEBRUIKSAANWIJZING/MANUAL DE MANEJO/MANUAL DE OPERAÇÃO
Sonninstraße 3, D-20097 Hamburg
LCD COLOUR TELEVISION
LCD-FARBFERNSEHGERÄT
TÉLÉVISEUR COULEUR À ÉCRAN
CRISTAUX LIQUIDES (LCD)
TELEVISORE A COLORI LCD
LCD-KLEURENTELEVISIE
TELEVISIÓN EN COLOR LCD
TELEVISOR DE CRISTAL LÍQUIDO
OPERATION MANUAL
BEDIENUNGSANLEITUNG
MODE D’EMPLOI
MANUALE DI ISTRUZIONI
GEBRUIKSAANWIJZING
MANUAL DE MANEJO
MANUAL DE OPERAÇÃO
PORTUGUÊS ESPAÑOL NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS DEUTSCH ENGLISH
LC-32LE600E/LC-32LE600S/
LC-40LE600E/LC-40LE600S/
LC-46LE600E/LC-46LE600S
SHARP ELECTRONICS (Europe) GmbH
LC-32LE600E LC-32LE600S
LC-40LE600E LC-40LE600S
LC-46LE600E LC-46LE600S
TINS-E285WJZZ
09P07-PL-NG
1
Cover_GB01_LE600E.indd 1
2009/07/14 14:25:49
46o/40o/36o
()
[]
[[ ]]
LC-46LE600E/LC-46LE600S
LC-40LE600E/LC-40LE600S
LC-32LE600E/LC-32LE600S
( 470.0 ) / [ 420.0 ] / [[ 390.0 ]]
( 470,0 ) / [ 420,0 ] / [[ 390,0 ]]
( 123.2 )
[ 99.0 ]
[[ 83.0 ]]
( 123,2 )
[ 99,0 ]
[[ 83,0 ]]
IMPORTANT:
The wires in the mains lead are coloured in accordance with the following code:
Blue: Neutral
Brown: Live
As the colours of the wires in the mains lead of this product may not correspond with the coloured
markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows:
• The wire which is coloured blue must be connected to the plug terminal which is marked N or coloured black.
• The wire which is coloured brown must be connected to the plug terminal which is marked L or coloured red.
Ensure that neither the brown nor the blue wire is connected to the earth terminal in your three-pin
plug.
Before replacing the plug cover make sure that:
• If the new fitted plug contains a fuse, its value is the same as that removed from the cut-off plug.
• The cord grip is clamped over the sheath of the mains lead, and not simply over the lead wires.
IF YOU HAVE ANY DOUBT, CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN.
Cover_GB02_LE600E.indd 1
( 400.0 ) / [ 300.0 ] / [[ 200.0 ]]
( 400,0 ) / [ 300,0 ] / [[ 200,0 ]]
( 93.2 )
[ 93.1 ]
[[ 91.9 ]]
( 93,2 )
[ 93,1 ]
[[ 91,9 ]]
( 1023.4 ) / [ 887.8 ] / [[ 700.0 ]]
( 575,6 )
[ 500,4 ]
[[ 394,5 ]]
( 575.6 )
[ 500.4 ]
[[ 394.5 ]]
( 1023,4 ) / [ 887,8 ] / [[ 700,0 ]]
( 415.0 ) / [ 377.0 ] / [[ 321.0 ]]
( 415,0 ) / [ 377,0 ] / [[ 321,0 ]]
DANGER:
The fuse from the cut-off plug should be removed and the cut-off plug destroyed immediately and
disposed of in a safe manner.
Under no circumstances should the cut-off plug be inserted elsewhere into a 13A socket outlet, as a
serious electric shock may occur.
To fit an appropriate plug to the mains lead, follow the instructions below:
( 688.0 ) / [ 612.0 ] / [[ 502.0 ]]
( 688,0 ) / [ 612,0 ] / [[ 502,0 ]]
The mains lead of this product is fitted with a non-rewireable (moulded) plug incorporating a 13A
fuse. Should the fuse need to be replaced, a BSI or ASTA approved BS 1362 fuse marked
or ASA
and of the same rating as above, which is also indicated on the pin face of the plug, must be used.
Always refit the fuse cover after replacing the fuse. Never use the plug without the fuse cover fitted.
In the unlikely event of the socket outlet in your home not being compatible with the plug supplied,
cut off the mains plug and fit an appropriate type.
( 175.0 ) / [ 170.0 ] / [[ 135.0 ]]
( 175,0 ) / [ 170,0 ] / [[ 135,0 ]]
SPECIAL NOTE FOR USERS IN THE U.K.
( 740.0 ) / [ 664.0 ] / [[ 554.0 ]]
( 740,0 ) / [ 664,0 ] / [[ 554,0 ]]
( 1099.0 ) / [ 964.0 ] / [[ 767.0 ]]
( 1099,0 ) / [ 964,0 ] / [[ 767,0 ]]
( 357.0 ) / [ 309.0 ] / [[ 271.9 ]]
( 357,0 ) / [ 309,0 ] / [[ 271,9 ]]
( 400.0 ) / [ 300.0 ] / [[ 200.0 ]]
( 400,0 ) / [ 300,0 ] / [[ 200,0 ]]
2009/07/14 14:26:18
GEBRUIKSAANWIJZING
NEDERLANDS
• De afbeeldingen en OSD in deze gebruiksaanwijzing zijn uitsluitend bedoeld als uitleg bij de tekst en kunnen een weinig verschillen van de
feitelijke aanduidingen op het scherm.
• De voorbeelden in deze gebruiksaanwijzing zijn gebaseerd op het LC-46LE600E model.
• De LC-32LE600E, LC-32LE600S, LC-40LE600E, LC-40LE600S, LC-46LE600E en LC-46LE600S modellen zijn compatibel met H.264
(MPEG4 H.264, MPEG4 AVC, MPEG4 AVC/H.264) gecomprimeerde uitzendingen.
Beste SHARP klant
Hartelijk dank voor de aanschaf van deze SHARP LCD-kleurentelevisie. Om een veilige en jarenlange betrouwbare
werking van het product te verkrijgen, raden wij u aan de Belangrijke veiligheidsmaatregelen zorgvuldig door te lezen
voordat u het product in gebruik neemt.
Inhoudsopgave
Basisinstelling ........................................................... 17
Beeldinstellingen ................................................. 17
AV FUNCTIE ................................................. 18
Audio-instellingen................................................ 18
Instellen van de audio-ingang ........................ 19
Automatische volume-instelling ..................... 19
Alleen audio uitvoeren ................................... 19
AQUOS LINK instellingen .................................... 19
Wat kunt u met AQUOS LINK doen?............. 19
Bedienen van de AQUOS LINK apparaten met
de afstandsbediening ................................. 19
Stroombesparingsinstellingen ............................. 20
Kanaalinstellingen ............................................... 20
Automatische Installatie................................. 20
Gedetailleerde kanaalinstellingen ................... 20
Wachtwoord/Kinderbeveiliging instellingen .... 22
Taalinstellingen .................................................... 22
Handige weergavefuncties ...................................... 23
Kiezen van de beeldgrootte ................................ 23
Display-instellingen ............................................. 23
Kanaaldisplay ................................................ 23
Tijds- en titelaanduiding ................................ 23
Andere handige functies .......................................... 24
Instellingen bij gebruik van externe apparaten ..... 24
Ingangsbroninstellingen ................................. 24
Overslaan van een bepaalde ingang .............. 24
Reset .................................................................. 24
Identificatie ......................................................... 24
Software-update ................................................. 24
Aansluiten van een PC ............................................. 25
Aansluiten van een PC ........................................ 25
Automatisch instellen van het PC-beeld ........ 25
Handmatig instellen van het PC-beeld........... 25
Technische gegevens van de RS-232C poort ..... 26
Tabel met geschikte PC’s .................................... 27
RS-232C commandolijst ..................................... 27
Aanhangsel ............................................................... 28
Problemen oplossen ........................................... 28
Technische gegevens.......................................... 29
Los verkrijgbaar accessoire ................................. 30
Energiespecificaties ............................................ 30
Handelsmerken................................................... 30
Product verwijderen bij het einde van de levensduur ... 31
Censuurniveaus voor Kinderslot .......................... 32
Lijst met afkortingen............................................ 32
NEDERLANDS
Inhoudsopgave ........................................................... 1
Inleiding ....................................................................... 2
Belangrijke veiligheidsmaatregelen ........................ 2
Afstandsbediening ................................................ 3
TV (Voorkant) ........................................................ 4
TV (Achterkant) ..................................................... 4
Voorbereidingen ......................................................... 5
Bijgeleverde accessoires ....................................... 5
Bevestigen van de standaard ................................ 5
Plaatsen van de batterijen ..................................... 6
Gebruik van de afstandsbediening ........................ 6
Opmerkingen betreffende de afstandsbediening... 6
Snelstartgids ............................................................... 7
Overzicht van eerste ingebruikname...................... 7
Voordat u de stroom inschakelt ............................. 8
Automatische installatie bij eerste gebruik ............. 9
Controleren van de signaalsterkte ................... 9
TV kijken .................................................................... 10
Basisbediening ................................................... 10
In/uitschakelen .............................................. 10
Omschakelen tussen digitale en analoge
uitzendingen .............................................. 10
Kiezen van de kanalen .................................. 10
Kiezen van een externe videobron ................. 10
Kiezen van de geluidsfunctie ......................... 10
EPG .................................................................... 11
Teletekst ............................................................. 12
Gebruik van de MHEG-5 toepassing (alleen voor
Groot-Brittannië) .............................................. 12
Aansluiten van externe apparaten .......................... 13
Video-aansluitingen............................................. 13
HDMI-verbinding ........................................... 13
Component-verbinding ................................. 14
VIDEO-verbinding ......................................... 14
SCART-verbinding......................................... 14
Audio-aansluitingen ............................................ 15
Aansluiten van de luidsprekers/versterker...... 15
Plaatsen van de CA-kaart in de CI-module.......... 15
Menubediening ......................................................... 16
Wat is een MENU?.............................................. 16
Basisbediening.............................................. 16
1
LC-LE600E_NL.indd 1
2009/07/14 14:51:05
Inleiding
Belangrijke veiligheidsmaatregelen
• Reinigen—Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact voordat u begint met schoonmaken. Reinig het apparaat uitsluitend
met een vochtige doek. Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen of sprays.
• Maak het paneel voorzichtig met een zachte, vochtige doek schoon wanneer dit vuil is. Gebruik geen chemisch geïmpregneerde
doek om het paneel schoon te maken. De chemicaliën kunnen beschadigingen of barsten veroorzaken in de behuiznig van de TV.
• Water en vocht—Gebruik het apparaat niet in de buurt van water, bijv. in de buurt van een bad, wastafel, aanrecht, wasmachine,
zwembad of in een vochtige kelder.
• Zet geen bloemenvaas of een ander voorwerp met water erin op dit apparaat. Het water kan in het apparaat
terechtkomen met brand of een elektrische schok tot gevolg.
• Standaard—Plaats het apparaat niet op een wankel rek, standaard, statief of tafel. Wanneer het apparaat
valt, kan dit ernstig letsel veroorzaken en tevens kan het apparaat zelf zwaar worden beschadigd. Gebruik
uitsluitend een rek, standaard, statief, steunbeugel of tafel die door de fabrikant wordt aanbevolen of die bij dit
apparaat wordt verkocht. Volg voor montage aan een wand altijd zorgvuldig de instructies van de fabrikant op.
Gebruik ook uitsluitend het montagemateriaal dat door de fabrikant wordt aanbevolen.
• Als het apparaat op een verplaatsbaar rek is gezet, dient dit voorzichtig te worden verplaatst. Het apparaat zou
kunnen vallen door snel stoppen, hard duwen of verplaatsen over een ongelijke vloer.
• Ventilatie—In de behuizing van het apparaat zijn roosters en openingen die dienen voor de ventilatie. Zorg dat
deze roosters en openingen niet worden geblokkeerd, want dit kan resulteren in een slechte doorstroming van
lucht met oververhitting en/of een kortere levensduur van het apparaat tot gevolg. Zet het apparaat niet op een
bed, divan, dik vloerkleed e.d. want dan kunnen de ventilatieopeningen worden geblokkeerd. Het apparaat
mag ook niet in een krappe of afgesloten ruimte, zoals een boekenkast, worden geplaatst, tenzij voor een
goede ventilatie wordt gezorgd of alle instructies van de fabrikant zijn opgevolgd.
• Het LCD-paneel van dit apparaat is gemaakt van glas. Het paneel kan breken wanneer het apparaat valt of als
er hard tegen gestoten wordt. Wees voorzichtig dat u geen letsel oploopt door de glassplinters wanneer het
LCD-paneel zou breken.
• Warmtebronnen—Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen zoals verwarmingsradiators, haarden,
kachels en andere toestellen die warmte afgeven (inclusief versterkers).
• Om brand te voorkomen, mag u geen kaars of een ander voorwerp met open vuur op of in de buurt van het
TV-toestel zetten.
• Om brand of een elektrische schok te voorkomen, mag u het netsnoer niet onder het TV-toestel of een ander
zwaar voorwerp laten lopen.
• Hoofdtelefoon—Stel het volume van de hoofdtelefoon niet te hoog in. Gehoordeskundigen raden langdurig luisteren met hoog
volume met klem af.
• Geef niet langdurig een stilstaand beeld weer, want dit kan resulteren in een nabeeld op het scherm.
• Zolang de stekker op een stopcontact is aangesloten, wordt er altijd een kleine hoeveelheid stroom verbruikt.
• Reparaties—Probeer niet om zelf onderhoud of reparaties aan het product uit te voeren. Wanneer u de buitenpanelen verwijdert,
stelt u zich bloot aan hoge spanningen of een andere gevaarlijke toestand. Neem contact op met een vakman voor het uitvoeren van
onderhoud of reparaties.
Het LCD-paneel is een geavanceerd technologisch product zodat u kunt genieten van een uiterst fijne beelddetaillering.
Vanwege het grote aantal pixels kunnen er soms een paar inactieve pixels zijn die u kunt herkennen aan een blauw, groen of rood puntje
op het scherm. Dit is binnen de specificaties van het product en duidt niet op een defect.
Voorzorgsmaatregelen bij het verplaatsen van de TV
Wanneer de TV wordt verplaatst, mag u deze nooit bij de luidsprekers vastpakken. De TV moet altijd door twee personen worden
gedragen die beide handen gebruiken—een aan elke kant van de TV.
2
LC-LE600E_NL.indd 2
2009/07/14 14:51:06
Inleiding
Afstandsbediening
1
2
B (Standby/Aan)
(blz. 10)
Toetsen voor enkele handige
functies
m (Teletekst)
ATV: Voor het weergeven van
analoge teletekst (blz. 12).
DTV: Voor het selecteren van
MHEG-5 en teletekst voor DTV
(blz. 12).
k (Weergeven van verborgen
teletekst)
(blz. 12)
[ (Ondertiteling)
Voor het in/uitschakelen van de
ondertitelingstalen (blz. 12 en 22).
3 (Bevriezen/Vasthouden)
Voor het stopzetten van een
bewegend beeld op het scherm.
Teletekst: Automatisch bijwerken
van de teletekstpagina’s stoppen of
de blokkeerfunctie opheffen.
E END
Het “MENU” scherm sluiten.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
16
17
18
19
20
21
11
22
U RADIO
DTV: Overschakelen naar de
radiofunctie.
23
I P. INFO
Druk op deze toets om de
programma-informatie die met de
digitale video-uitzending wordt
uitgezonden, in de linker bovenhoek
van het scherm weer te geven
(Alleen DTV).
12
13
14
24
1 (Subpagina)
(blz. 12)
25
4
Cijfertoetsen 0_9
Voor het kiezen van het kanaal.
Voor het invoeren van de gewenste
cijfers.
Voor het instellen van de pagina in
de teletekststand.
• Wanneer een van de vier Noordische
landen (Zweden, Noorwegen,
Finland of Denemarken) wordt
geselecteerd in de landinstelling
van de automatische installatie bij
eerste gebruik (blz. 9), bestaan de
TV-kanalen uit vier cijfers. Wanneer
een ander land wordt geselecteerd,
bestaan de TV-kanalen uit drie cijfers.
A (Flashback)
Druk op deze toets om terug te
keren naar het voorheen gekozen
kanaal of de externe ingang.
5
DTV
Druk hierop voor toegang tot een
digitaal TV-kanaal.
6
ATV
Druk hierop voor toegang tot een
analoog TV-kanaal.
7
2 (Geluidsfunctie)
Voor het kiezen van de
geluidmultiplexmodus (blz. 10).
8
i+/- (Volume)
Voor het verhogen/verlagen van het
TV-volume.
9
e (Geluiddemping)
Voor het in/uitschakelen van het
TV-geluid.
T b (INGANGSBRON)
Voor het kiezen van een
ingangsbron (blz. 10).
Y EPG
DTV: Voor het weergeven van het
EPG-scherm (blz. 11).
O :r/s
Voor het kiezen van het TV-kanaal.
v (Boven/Onder/Volledig)
Voor het instellen van het
gebied voor de vergroting in de
teletekststand (blz. 12).
3
R Gekleurde toetsen (R/G/Y/B)
De gekleurde toetsen worden
gebruikt om de bijbehorende
gekleurde onderdelen op het
scherm te selecteren (bijv. EPG,
MHEG-5, Teletekst).
P p (Weergeven van informatie)
Druk op deze toets voor het
weergeven van zenderinformatie
(kanaalnummer, signaal enz.) in de
rechter bovenhoek van het scherm
(blz. 23).
A ECO (Standaard/Geavanceerd/
Uit)
Voor het selecteren van de
“Stroombesparing” instelling (blz.
20).
S @
“MENU” scherm aan/uit.
0 f (Breedbeeldfunctie)
Voor het kiezen van de
breedbeeldfunctie (blz. 23).
Q #
Voor het kiezen van een videoinstelling (blz. 18).
W a/b/c/d (Cursor)
Voor het selecteren van het
gewenste onderdeel in het
instellingenscherm.
;
Voor het uitvoeren van een
opdracht in het “MENU” scherm.
ATV/DTV: Voor het weergeven
van de programmalijst wanneer er
geen ander “MENU” scherm wordt
getoond.
D 6 (Terug)
Voor het terugkeren naar het vorige
“MENU” scherm.
F SLEEP
Druk op deze toets om een tijd in te
stellen waarna de TV automatisch
in de ruststand (standby) moet
worden gezet.
G AQUOS LINK toetsen
Als externe apparatuur zoals een
AQUOS BD-speler via HDMI-kabels
is aangesloten en AQUOS LINK
compatibel is, kunt u deze AQUOS
LINK toetsen gebruiken. Zie blz. 19
voor verdere informatie.
• De < toets werkt niet op
dit model.
3
LC-LE600E_NL.indd 3
2009/07/14 14:51:06
Inleiding
TV (Voorkant)
1
2
3
4
5
6
7
8
5
1
2
3
4
6
7
8
9
9
B (Standby/Aan-indicator)
OPC indicator
Afstandsbedieningssensor
OPC-sensor
a (Stroomvoorzieningstoets)
@ (Menutoets)
b (Ingangsbrontoets)
:r/s (Programma [kanaal]
toetsen)
i+/- (Volumetoetsen)
TV (Achterkant)
1
2
6
1
*1
7
8
9
10
2
11
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
3
*2
12
4
5
15
I
J
16
17
18
14
15
COMMON INTERFACE sleuf
SERVICE aansluiting (USBaansluiting uitsluitend voor
onderhoudspersoneel)
HDMI 3 (HDMI) aansluiting
EXT 8 aansluitingen
Hoofdtelefoon
AC INPUT aansluiting
MAIN POWER schakelaar
EXT 4 (ANALOGUE RGB)
aansluiting
HDMI 1 (HDMI) aansluiting
HDMI 2 (HDMI) aansluiting
Antenneaansluiting
HDMI 2/PC AUDIO (R/L)
aansluiting
DIGITAL AUDIO OUTPUT
aansluiting
RS-232C aansluiting
EXT 3 (COMPONENT/AUDIO)
aansluitingen
EXT 1 (RGB) aansluiting
EXT 2 (AV) aansluiting
OUTPUT (AUDIO) aansluitingen
13
16
17
18
14
WAARSCHUWING
• Een te hoog ingesteld volume van de
oortelefoon of hoofdtelefoon kan resulteren
in gehoorverlies.
• Stel het volume van de hoofdtelefoon niet
te hoog in. Gehoordeskundigen raden
langdurig luisteren met hoog volume met
klem af.
• De SERVICE aansluiting is uitsluitend
bedoeld voor gebruik door vakkundig
onderhoudspersoneel. Op deze aansluiting
mag niets worden aangesloten.
Wanneer de MAIN POWER schakelaar uit staat (a), wordt er minder dan 0,01 W stroom verbruikt. Houd er rekening mee dat het
apparaat niet volledig van het lichtnet is losgekoppeld, zoals bij het uittrekken van de stekker.
De HDMI 2 en EXT 4 aansluitingen kunnen beide dezelfde audio-ingangsaansluiting gebruiken (HDMI 2/PC AUDIO (R/L)). U moet echter
het juiste item selecteren in het “PC-audio selectie” menu (zie blz. 19 voor verdere informatie).
4
LC-LE600E_NL.indd 4
2009/07/14 14:51:07
Voorbereidingen
Bijgeleverde accessoires
Afstandsbediening ( x 1)
Netsnoer ( x 1)
Kabelklem ( x 1)
Standaard ( x 1)
Voor 32-inch modellen
De uitvoering van het
netsnoer verschilt
afhankelijk van het land
van bestemming.
Blz. 3 en 6
Voor 40/46-inch modellen
Blz. 8
Blz. 8
Blz. 5
• Gebruiksaanwijzing (dit boekje)
• “AAA” formaat zink-koolstof batterij ( x 2) … Blz. 6
Bevestigen van de standaard
• Maak het netsnoer los van de AC INPUT aansluiting voordat u begint met het bevestigen (of losmaken) van de
standaard.
• Leg een deken of een zacht kussen op de ondergrond en leg hierop de TV voordat u met de werkzaamheden begint.
Dit om beschadigingen te voorkomen.
VOORZICHTIG
• Bevestig de standaard in de juiste richting.
• Volg altijd de aanwijzingen op. Bij een verkeerde montage van de standaard kan de TV omvallen.
1
Controleer of er acht schroeven bij de
standaard zijn geleverd.
Modellen
3
1
Steek de standaard in de openingen aan de
onderkant van de TV (Houd de standaard vast
zodat deze niet op de grond kan vallen).
2 Monteer de vier schroeven in de vier gaten
aan de achterkant van de TV en draai de
schroeven vast.
Schroeven
32-inch modellen
A
B
C
D
Insteken van de standaard.
40/46-inch modellen
2
Bevestig de steun aan de basisplaat met
de vier schroeven met behulp van de
schroevendraaier, zoals afgebeeld.
Zacht kussen
Steun
*
*
32-inch modellen: Gebruik de schroeven A in de tabel in
stap 1.
40/46-inch modellen: Gebruik de schroeven C in de tabel in
stap 1.
OPMERKING
*
*
32-inch modellen: Gebruik de schroeven B in de tabel in
stap 1.
40/46-inch modellen: Gebruik de schroeven D in de tabel in
stap 1.
• Voer de voorgaande stappen in de omgekeerde volgorde uit
om de standaard los te maken.
• Bij dit product wordt geen schroevendraaier geleverd.
5
LC-LE600E_NL.indd 5
2009/07/14 14:51:08
Voorbereidingen
Plaatsen van de batterijen
Voordat u de TV de eerste maal gebruikt, moet u de twee bijgeleverde “AAA” formaat zink-koolstof batterijen plaatsen.
Wanneer de batterijen uitgeput raken en de afstandsbediening niet meer goed werkt, moet u de batterijen door nieuwe
“AAA” formaat batterijen vervangen.
1
2
Open het deksel van het batterijvak.
Plaats de twee bijgeleverde “AAA” formaat
batterijen.
• Plaats de batterijen met de plus en min polen
overeenkomstig de (e) en (f) aanduidingen in het
batterijvak.
3
Sluit het deksel van het batterijvak.
VOORZICHTIG
Bij verkeerd gebruik kunnen de batterijen gaan lekken of zelfs ontploffen. Volg voor alle zekerheid steeds de
onderstaande aanwijzingen.
• Gebruik niet gelijktijdig verschillende typen batterijen. De batterijen hebben namelijk andere eigenschappen afhankelijk van het type.
• Gebruik niet gelijktijdig oude en nieuwe batterijen. Bij gelijktijdig gebruik van oude en nieuwe batterijen zullen de nieuwe batterijen minder
lang meegaan en kunnen de oude batterijen lekken.
• Verwijder de batterijen zodra deze leeg zijn. De chemische vloeistof die uit de batterijen lekt kan huiduitslag veroorzaken. Als de batterijen
gelekt hebben, moet u de vloeistof grondig met een doek weggeven.
• De batterijen die bij dit apparaat worden geleverd kunnen een kortere levensduur dan normaal hebben, als gevolg van de condities
waarbij de batterijen zijn opgeslagen.
• Als u de afstandsbediening langere tijd niet denkt te gebruiken, moet u de batterijen eruit nemen.
Opmerking betreffende het verwijderen van de batterijen:
De bijgeleverde batterijen bevatten geen schadelijke materialen zoals cadmium, lood of kwik.
In de wetgeving is bepaald dat gebruikte batterijen niet met het normale huisvuil mogen worden weggegooid. U kunt
gebruikte batterijen gratis in de hiervoor bestemde inzamelbakken deponeren.
Gebruik van de afstandsbediening
Gebruik de afstandsbediening terwijl u deze naar de afstandsbedieningssensor richt. Wanneer er obstakels tussen de
afstandsbediening en de sensor zijn, is het mogelijk dat de afstandsbediening niet juist werkt.
5m
Afstandsbedieningssensor
Opmerkingen betreffende de afstandsbediening
• Stel de afstandsbediening niet aan harde schokken bloot. Let er tevens op dat er geen
vloeistof over de afstandsbediening wordt gemorst en houd deze uit de buurt van
vochtige plaatsen.
• Leg de afstandsbediening niet in de zon. De hitte kan de afstandsbediening vervormen.
• De afstandsbediening werkt niet goed als er rechtstreeks zonlicht of het licht van een
sterke lamp op de afstandsbedieningssensor van de TV valt. In dat geval moet u de
plaats van de lamp of de TV veranderen, of u houdt de afstandsbediening dichter bij de
afstandsbedieningssensor.
6
LC-LE600E_NL.indd 6
2009/07/14 14:51:09
Snelstartgids
Overzicht van eerste ingebruikname
Voer de onderstaande stappen een voor een uit wanneer u de TV de eerste maal gebruikt. Sommige stappen zijn
mogelijk niet nodig afhankelijk van de installatie en aansluiting van de TV.
Begininstellingen
maken
Voorbereidingen
 Sluit de antennekabel op de
antenneaansluiting aan (blz. 8).
 Zet de MAIN POWER schakelaar  Gefeliciteerd!
aan de linker zijkant van de TV
aan (;) (blz. 4).
 Schakel de stroom in met a op
de TV (blz. 10).
U kunt nu TV kijken.
 Richt indien nodig de antenne
om een maximale signaalsterkte
te verkrijgen (blz. 9).
Externe apparaten
aansluiten
 Steek indien nodig een CAkaart in de CI-sleuf om naar
gescramblede zenders te kijken
(blz. 15).
TV kijken
 Voer de automatische installatie
bij eerste gebruik uit (blz. 9).
✔
Instelling van de taal
English
 Sluit de externe apparaten,
zoals een DVDspeler/recorder, op de
voorgeschreven wijze aan
(blz. 13_14).
Português
 Sluit het netsnoer op de TV aan
✔
(blz. 8).
Thuis/Winkel-instelling
THUIS
WINKEL
✔
Instelling van het land
Oostenrijk
 Sluit de externe
geluidsapparatuur, zoals de
luidsprekers/versterker, op
de voorgeschreven wijze aan
(blz. 15).
Finland
✔
Bevestigen van de
installatiestart
Start
Overslaan
De uitvoering van het netsnoer
verschilt afhankelijk van het land van
bestemming.
Start het zoeken
van kanalen
7
LC-LE600E_NL.indd 7
2009/07/14 14:51:09
Snelstartgids
Voordat u de stroom inschakelt
1
*
2
 Kabelklem (Bundel de kabels met de klem)
 Standaard DIN45325 stekker (IEC 169-2) 75 q coaxiale kabel
 Zet de MAIN POWER schakelaar aan de linker zijkant van de TV aan
(;).
Plaats de TV in de buurt van
het stopcontact en zorg dat de
netstekker gemakkelijk bereikbaar
is.
 Netsnoer (de uitvoering verschilt afhankelijk van het land van
bestemming)
*
Het netsnoer wordt met of zonder ferrietkern geleverd. Geen van beide typen
veroorzaakt uitstraling van hinderlijke elektrische golven of interferentie.
Stroomvoorziening van de antenne
Wanneer een actieve antenne wordt gebruikt, moet u de antenne van stroom voorzien via een van de volgende
methoden nadat de antennekabel op de antenneaansluiting aan de achterkant van de TV is aangesloten, om
terrestrische digitale signalen te kunnen ontvangen.
1
2
3
4
5
Druk op @ om het “MENU” scherm weer te geven.
Druk op c/d om “Instellingen” te selecteren.
Druk op a/b om “Antenne-instellingen” te selecteren en druk dan op ;.
Druk op a/b om “Voedingsspann.” te selecteren en druk dan op ;.
Druk op c/d om “Aan” te selecteren en druk dan op ;.
Bevestigen van de TV aan de muur
• Deze TV mag alleen met de wandbevestigingsbeugel en het hulpstuk* van SHARP worden bevestigd (blz. 30). Gebruik van
een andere wandbevestigingsbeugel kan resulteren in een onstabiele montage met mogelijk ernstig letsel tot gevolg.
• Om het beeldscherm van de LCD-kleurentelevisie aan de muur te bevestigen, zijn speciale vaardigheden vereist en dit dient
daarom alleen door bevoegd onderhoudspersoneel te worden gedaan. U moet deze werkzaamheden niet zelf uitvoeren.
SHARP kan niet aansprakelijk worden gesteld voor letsel of beschadigingen die het gevolg zijn van een foutieve montage.
• Neem contact op met vakkundig onderhoudspersoneel voor gebruik van de los verkrijgbare beugel en het hulpstuk* voor de bevestiging
van de TV aan een muur.
• Om de TV aan een wand te bevestigen, moet u eerst het kleefband verwijderen op de twee plaatsen aan de achterkant van de TV en dan
gebruikt u de schroeven die bij de wandbevestigingsbeugel worden geleverd om de beugel aan de achterkant van de TV te bevestigen.
• Wanneer u de TV aan een wand ophangt, moet u de steunstijl bevestigen.
* Alleen voor 40-inch modellen.
8
LC-LE600E_NL.indd 8
2009/07/14 14:51:11
Snelstartgids
Automatische installatie bij eerste
gebruik
5
Start
Overslaan
Wanneer u de TV de eerste maal inschakelt nadat u deze
hebt gekocht, verschijnt de assistent voor automatische
installatie bij eerste gebruik. Volg de menu’s en maak de
vereiste instellingen achter elkaar.
Controleer het volgende voordat u de
stroom inschakelt
E Is de antennekabel aangesloten?
E Is het netsnoer aangesloten?
E Is de MAIN POWER schakelaar aangezet (;)?
1
Instellen van de beeldschermtaal.
Português
Druk op a/b om de gewenste taal te selecteren
en druk dan op ;.
Kies de locatie van de TV.
THUIS
WINKEL
Druk op a/b om te selecteren waar u de TV
gebruikt en druk dan op ;.
• THUIS: “STANDAARD” is de standaardwaarde voor de
“AV FUNCTIE” instelling.
• WINKEL: “DYNAMISCH (Vast)” is de standaardwaarde
voor de “AV FUNCTIE” instelling. Als de “AV
FUNCTIE” instelling wordt veranderd, zal de TV
automatisch overschakelen naar “DYNAMISCH (Vast)”
wanneer er geen ingangssignaal vanaf de TV of de
afstandsbediening wordt ontvangen gedurende 30
minuten.
4
• Als u nog meer uitzendingen wilt zoeken, activeert u
“Extra zoeken” in het menu “Programma instellen” (blz.
21).
6
De TV zoekt alle ontvangbare TV-zenders,
sorteert deze en slaat ze op overeenkomstig
de bijbehorende instellingen en de
aangesloten antenne.
• Om de automatische installatie bij eerste gebruik af te
breken terwijl deze wordt uitgevoerd, drukt u op 6.
English
3
Druk op a/b om “Start” of “Overslaan” te
selecteren en druk dan op ;.
Druk op a van de TV.
• De assistent voor automatische installatie bij eerste
gebruik verschijnt.
2
Start het zoeken van de kanalen.
Instellen van het land.
Oostenrijk
Finland
Druk op a/b om het land of gebied te selecteren
en druk dan op ;.
• Dit instellingenscherm verschijnt alleen tijdens de eerste
installatie.
OPMERKING
• Als u de stroom op de TV uitschakelt nadat u stap 5 hebt
uitgevoerd of als u “Overslaan” in stap 5 selecteert, zal de
assistent voor automatische installatie bij eerste gebruik niet
verschijnen. U kunt de automatische installatiefunctie opnieuw
uitvoeren vanaf het “Instellingen” menu (blz. 20).
• De assistent voor automatische installatie bij eerste gebruik
wordt uitgeschakeld als u gedurende 10 minuten geen
bedieningshandelingen op de TV uitvoert voordat u begint met
het zoeken naar kanalen in stap 6.
• Nadat de automatische installatie bij eerste gebruik is
voltooid, komt het standaard persoonlijke codenummer
automatisch op “1234” te staan. Om de instelling voor het
persoonlijke codenummer te veranderen, wordt u verwezen
naar Wachtwoord/Kinderbeveiliging instellingen (blz.
22). Om de instelling voor het persoonlijke codenummer te
wissen (het codenummer hoeft niet meer te worden ingevoerd),
wordt u verwezen naar WISSEN VAN HET PERSOONLIJKE
CODENUMMER (blz. 24).
• Wanneer “Italië” wordt geselecteerd in de landinstelling, wordt
het standaard persoonlijke codenummer automatisch op
“1234” ingesteld en komt de standaard leeftijdsbeperking op
18 te staan.
Controleren van de signaalsterkte
Als u een antenne de eerste maal installeert of als u de
antenne verplaatst, moet u terwijl u naar het antenneinstellingenscherm kijkt de richting van de antenne
afstellen om een goede ontvangst te verkrijgen.
1
Druk op @ om het “MENU” scherm weer
te geven.
2
3
Druk op c/d om “Instellingen” te selecteren.
4
Druk op a/b om “Signaalsterkte” te
selecteren.
Druk op a/b om “Antenne-instellingen” te
selecteren en druk dan op ;.
OPMERKING
• Aan de hand van de waarde voor “Signaalsterkte” kunt u
bepalen of de antenne juist is gericht.
9
LC-LE600E_NL.indd 9
2009/07/14 14:51:12
TV kijken
Basisbediening
Kiezen van de kanalen
Met :r/s:
In/uitschakelen
Met 0_9:
In/uitschakelen van de stroom
1
Zet de MAIN POWER schakelaar aan de linker
zijkant van de TV aan (;) (blz. 4).
2
Druk op a van de TV.
Schakel uit door op a van de TV te drukken.
• Wanneer de stroom wordt uitgeschakeld met a op de
TV, gaan de EPG-gegevens verloren.
Standby-modus
Kiezen van een externe videobron
Nadat de aansluitingen zijn
gemaakt, drukt u op b zodat
het “INGANGSBRON” scherm
verschijnt en dan drukt u op b
of a/b om de gewenste externe
bron met ; te selecteren.
INGANGSBRON
TV
EXT 1
EXT 2
EXT 3
E In de ruststand (standby) zetten
Als de TV ingeschakeld is, kunt u het apparaat in
de ruststand (standby) zetten door op B van de
afstandsbediening te drukken.
E Inschakelen vanuit de ruststand
(standby)
Druk in de ruststand (standby) op B van de
afstandsbediening.
Kiezen van de geluidsfunctie
E DTV-modus
Als er meerdere geluidsinstellingen zijn, kunt u met 2
de gewenste instelling kiezen.
Audio (ENG)
STEREO
Audio (ENG)
L/R
R
CH A
L
Audio (ENG)
Status van de TV-indicators
B (Standby/
Aan-indicator)
Status
Uit
De stroom is uitgeschakeld
Groen
De stroom is ingeschakeld
Rood
CH A
CH B
CH AB
MONO
Druk op c/d om het L of R geluid te selecteren
wanneer het STEREO of DUAL MONO scherm wordt
weergegeven.
Ruststand (standby)
Audio (ENG)
STEREO
L/R
R
L
LR
OPMERKING
OPMERKING
• Als u de TV geruime tijd niet denkt te gebruiken, moet u
de stekker uit het stopcontact halen of de MAIN POWER
schakelaar aan de linker zijkant van de TV uitzetten (a) (blz. 4).
• Wanneer a in de uit-stand staat, zal er toch nog een kleine
hoeveelheid stroom naar de apparatuur lopen.
Omschakelen tussen digitale en
analoge uitzendingen
Om naar de eerste
DTV-service op de
programmalijst te
gaan
LR
Om naar de eerste
ATV-service op de
programmalijst te
gaan
• Het geluidsmodusscherm verdwijnt na zes seconden.
• De onderdelen die gekozen kunnen worden, variëren afhankelijk
van de uitzending die wordt ontvangen.
E ATV-modus
Bij enkele malen indrukken van 2 verandert de
instelling zoals aangegeven in de volgende tabel.
Selectie bij NICAM TV-uitzendingen
Signaal
Beschikbare instellingen
Stereo
NICAM STEREO, MONO
Tweetalig
NICAM CH A, NICAM CH B, NICAM CH AB,
MONO
NICAM MONO, MONO
Mono
Selectie bij A2 TV-uitzendingen
Signaal
Beschikbare instellingen
Stereo
STEREO, MONO
OPMERKING
Tweetalig
CH A, CH B, CH AB
• Als de TV geen digitale uitzendingen kan vinden, worden de
analoge uitzendingen ingesteld vanaf kanaal 001.
Mono
MONO
OPMERKING
• Als er geen signaal binnenkomt, wordt “MONO” aangegeven
voor de geluidsfunctie.
10
LC-LE600E_NL.indd 10
2009/07/14 14:51:12
TV kijken
EPG
De EPG is een programma-overzicht dat op het scherm wordt weergegeven. Met de EPG kunt u het schema van
de DTV/RADIO-programma’s weergeven, gedetailleerde informatie over de uitzendingen zien en op een programma
afstemmen dat nu wordt uitgezonden.
Basisbediening
In de afbeeldingen op deze bladzijde ziet u
driecijferige kanalen.
[DTV-TV]
Filter
[Ma]
[Ma]
Alle types
Vorige
Volgende
Programma-informatie
Filter
E Het EPG-scherm weergeven/
sluiten
Selecteren
Enter
Terug
Afsluiten
Vorige
Volgende
Programma-informatie
Filter
Druk op EPG.
E Een programma op het hoofdscherm zoeken
1 Een kanaal en programma zoeken
1
Druk op a/b om het kanaal te selecteren dat u wilt zoeken en druk dan op d om de cursor naar de
programmatabel te verplaatsen.
• Als a of b links van de kanalen wordt weergegeven, drukt u op a/b om het volgende of vorige scherm te tonen.
2
Druk op a/b om het gewenste programma te selecteren en druk dan op ; om de programmainformatie weer te geven.
Een programma zoeken met behulp van de kleurtoetsen op de afstandsbediening
2 Een programma zoeken op de
vorige dag
Druk op R om naar de programmatabel voor
de vorige dag te gaan.
5 Een programma in een categorie
zoeken
1
2
3 Een programma zoeken op de
volgende dag
Druk op G om naar de programmatabel voor
de volgende dag te gaan.
4 De programma-informatie
controleren
1
Druk op a/b om het programma te
selecteren dat u wilt controleren.
2
Druk op Y om de programma-informatie weer
te geven.
3
Druk op Y of 6 om terug te gaan naar het
EPG-scherm.
Druk op B.
Druk op d om de gewenste filtercategorie te
selecteren.
• Bij enkele malen indrukken van d verandert de
filtercategorie (bijv. “Film”, “Nieuws” enz.).
3
Druk op ; of B om de programmatabel voor
de geselecteerde categorie weer te geven.
4
Druk op B of 6 om terug te gaan naar het
EPG-scherm.
11
LC-LE600E_NL.indd 11
2009/07/14 14:51:13
TV kijken
Toetsen voor teletekstbediening
Teletekst
Toetsen
Wat is teletekst?
Teletekstuitzendingen bestaan uit pagina’s met
informatie die op hiervoor geschikte TV’s kunnen worden
weergegeven. Uw TV kan teletekstsignalen ontvangen
die door TV-zenders worden uitgezonden en deze
vervolgens decoderen zodat zij in grafisch formaat
kunnen worden weergegeven. Nieuws, weerberichten,
sportinformatie, financiële informatie en informatie over
TV-programma’s zijn slechts enkele van de vele soorten
informatie die teletekst te bieden heeft.
In- en uitschakelen van de teletekstfunctie
Beschrijving
:r/s
Verhogen of verlagen van het
paginanummer.
Kleur (R/G/Y/B)
Groep- of blokpagina’s die worden
aangegeven in de gekleurde vakken
onderaan op het scherm kunt u weergeven
door op de corresponderende Kleur
(R/G/Y/B) van de afstandsbediening te
drukken.
Cijfertoetsen
0_9
Gebruik de cijfertoetsen 0_9 om
rechtstreeks een pagina te kiezen tussen
100 en 899.
1
Kies het TV-kanaal of de externe bron die de
teletekstuitzendingen verzorgt.
v (Boven/
Onder/Volledig)
Zet het teletekstbeeld op Boven, Onder
of Volledig.
2
Druk op m om de teletekstinformatie weer
te geven.
k (Weergeven
van verborgen
teletekst)
Verborgen informatie, zoals de antwoorden
bij een quiz, tonen of verbergen.
• Veel zenders maken gebruik van het TOP
bedieningssysteem, terwijl andere FLOF gebruiken
(bijv. CNN). Uw TV is voor beide systemen geschikt.
De pagina’s zijn verdeeld in onderwerpgroepen en
onderwerpen. Nadat teletekst is ingeschakeld, kunnen er
1.000 pagina’s worden opgeslagen voor snelle toegang.
• Als u een programma kiest dat geen teletekstsignaal
heeft, verschijnt “Geen Teletext beschikbaar.” op het
scherm.
• Hetzelfde bericht verschijnt tijdens andere functies als er
geen teletekstsignaal beschikbaar is.
3 (Bevriezen/
Vasthouden)
[
(Ondertiteling
voor teletekst)
TELETEKST
• Bij enkele malen indrukken van m verandert het beeld
zoals hierboven is aangegeven.
• Druk nog een keer op m om de teletekstinformatie
rechts op het scherm weer te geven en het normale
beeld links op het scherm.
Taal teletekst
De ondertiteling weergeven of het
ondertitelingsscherm verlaten.
•
Er is geen ondertiteling als het
zendersignaal geen ondertitelingsinformatie
bevat.
De subpagina’s tonen of verbergen.
1 (Subpagina)
TELETEKST
Automatisch bijwerken van de
teletekstpagina’s stoppen of de
blokkeerfunctie opheffen.
•
•
•
Teruggaan naar de vorige subpagina (R).
Doorgaan naar de volgende subpagina (G).
Deze twee toetsen worden op het scherm
aangegeven door de tekens “e” en “f”.
Gebruik van de MHEG-5
toepassing (alleen voor GrootBrittannië)
Sommige services zenden programma’s uit met de
MHEG toepassing gecodeerd, zodat u kunt genieten
van interactieve DTV. Indien aanwezig, zal de MHEG-5
toepassing starten wanneer u op m drukt.
Als de teletekstinformatie niet juist wordt weergegeven,
dient u het taaltype te selecteren uit een van de volgende
negen taalgroepen; “West Europa”, “Oost Europa”,
“Russland”, “Russland-2”, “Grieks”, “Turkije”, “Arabisch/
Hebreeuws”, “Farsi” of “Arabisch”.
1
Ga naar “MENU” > “Digitale instelling” > “Taal
teletekst” > “Taal decod.pag.”.
2
Druk op c/d om een ontvangbare
teleteksttaal in uw gebied te selecteren en
druk dan op ;.
OPMERKING
• Teletekst kan alleen worden weergegeven wanneer het door
een netwerk wordt uitgezonden. Het is niet mogelijk om een
taal in een andere taal om te zetten.
12
LC-LE600E_NL.indd 12
2009/07/14 14:51:14
Aansluiten van externe apparaten
E Alvorens de apparaten aan te sluiten …
• Schakel de TV en de andere apparatuur uit voordat u begint met het maken van aansluitingen.
• Steek de kabels stevig in de aansluitingen.
• Lees de gebruiksaanwijzingen van de externe apparaten zorgvuldig door voor de diverse aansluitmogelijkheden. Op deze wijze kunt u
ook de beste audiovisuele kwaliteit verkrijgen om de prestatie van de TV en het aangesloten apparaat optimaal te benutten.
• Zie blz. 25 voor het aansluiten van een PC op de TV.
OPMERKING
• De kabels afgebeeld op blz. 13_15 zijn los verkrijgbare onderdelen.
Video-aansluitingen
AQUOS LINK functies
HDMI-verbinding
Eén-toets-weergave
Wanneer er beelden worden weergegeven vanaf het
aangesloten HDMI-apparaat, zal de TV automatisch
overschakelen naar de juiste ingangsbron.
Voorbeelden van apparaten die
aangesloten kunnen worden
E DVD-speler/recorder
E Blu-ray speler/recorder
E Videospelconsole
Ruststand (standby)
Wanneer de TV in de ruststand (standby) wordt gezet,
komt het aangesloten HDMI-apparaat eveneens in de
ruststand (standby) te staan.
Met een HDMI-verbinding is digitale video- en audiooverdracht mogelijk via een enkele aansluitkabel vanaf uw
speler/recorder. De digitale beeld- en geluidsgegevens
worden zonder comprimering overgebracht waardoor
er geen kwaliteitsverlies optreedt. Analoog/digitaal
omzetting is ook niet meer nodig in de aangesloten
apparatuur, waardoor eveneens kwaliteitsverlies wordt
voorkomen.
OPMERKING
• De beschikbaarheid van de AQUOS LINK functie hangt af van
het gebruikte HDMI-apparaat. Afhankelijk van de fabrikant en
het type apparatuur dat wordt gebruikt, is het mogelijk dat de
beschreven functies geheel of gedeeltelijk onbruikbaar zijn.
DVI/HDMI-omzetting
Met behulp van een DVI/HDMI-kabel kunnen de digitale
videosignalen van een DVD ook via de compatibele
HDMI-verbinding worden weergegeven. Het geluid moet
afzonderlijk worden ingevoerd.
• Bij het aansluiten van een DVI/HDMI-kabel op de HDMIaansluiting, is het mogelijk dat het beeld niet duidelijk
binnenkomt.
E Bij gebruik van de HDMI 2
aansluiting
U moet de ingangsbron van het audiosignaal
instellen overeenkomstig het type HDMI-kabel dat
is aangesloten (zie blz. 19 voor verdere informatie).
HDMI-gecertificeerde kabel
 HDMI-gecertificeerde kabel
 ø 3,5 mm stereo ministekkerkabel
 DVI/HDMI-kabel
Ga naar “MENU” > “Opties” > “PC-audio
selectie” > selecteer “EXT 4 (RGB)”.
DVI/HDMI-kabel
Ga naar “MENU” > “Opties” > “PC-audio
selectie” > selecteer “HDMI 2”.
OPMERKING
• Er kan videoruis optreden afhankelijk van het gebruikte type
HDMI-kabel. Zorg dat u een goedgekeurde HDMI-kabel
gebruikt.
• Bij het weergeven van een HDMI-beeld zal automatisch het
beste formaat voor het beeld gedetecteerd en ingesteld
worden.
Geschikte videosignalen:
576i, 576p, 480i, 480p, 1080i, 720p, 1080p
Zie blz. 27 voor de compatibiliteit van de PC-signalen.
13
LC-LE600E_NL.indd 13
2009/07/14 14:51:14
Aansluiten van externe apparaten
Y
PB
(CB)
PR
(CR)
Component-verbinding
SCART-verbinding
Voorbeelden van apparaten die
aangesloten kunnen worden
Voorbeelden van apparaten die
aangesloten kunnen worden
E Videorecorder
E DVD-speler/recorder
E Decoder
U kunt genieten van een accurate kleurweergave en
topkwaliteit beelden via de EXT 3 aansluiting wanneer
u hierop een DVD-speler/recorder of andere apparatuur
aansluit.
E EXT 1 (RGB) aansluiting
R
L
AUDIO
 Audiokabel
Y PB PR
(CB) (CR)
COMPONENT
 Componentkabel
VIDEO-verbinding
Voorbeelden van apparaten die
aangesloten kunnen worden
E
E
E
E
 SCART-kabel
Voorbeelden van apparaten die
aangesloten kunnen worden
E Videorecorder
E DVD-speler/recorder
E EXT 2 (AV) aansluiting
Videorecorder
DVD-speler/recorder
Videospelconsole
Camcorder
U kunt de EXT 8 aansluiting gebruiken voor het
aansluiten van een videospelconsole, camcorder, DVDspeler/recorder of andere apparatuur.
 SCART-kabel
 AV-kabel
OPMERKING
• Sluit geen decoder op de EXT 2 aansluiting aan.
14
LC-LE600E_NL.indd 14
2009/07/14 14:51:15
Aansluiten van externe apparaten
Audio-aansluitingen
Aansluiten van de luidsprekers/versterker
Volg de onderstaande aanwijzingen voor het aansluiten van een versterker met externe luidsprekers.
E Aansluiten van een versterker met
een digitale audio-ingang
E Aansluiten van een versterker met
een analoge audio-ingang
R
L
AUX1 IN
DIGITAL AUDIO IN
R
L
AUX OUT
 Audiokabel
 Optische audiokabel
E Na het aansluiten
Instelling voor de digitale audio-uitgang
Nadat een versterker met een digitale audio-ingang en externe luidsprekers op de afgebeelde wijze zijn
aangesloten, moet u een audio-uitgangsformaat instellen dat compatibel is met het programma waarnaar u kijkt of
het apparaat dat is aangesloten.
Ga naar “MENU” > “Opties” > “Digitale audio-uitgang” > selecteer “PCM” of “Dolby Digital”
OPMERKING
• Bij gebruik van de “Dolby Digital” instelling wordt er Dolby Digital uitgevoerd wanneer het Dolby Digital of Dolby Digital Plus
audioformaat wordt ontvangen. Bij gebruik van de “PCM” instelling wordt er PCM uitgevoerd ongeacht het audioformaat dat u
ontvangt.
Plaatsen van de CA-kaart in de CI-module
Controleren van de CI-module-informatie
Ga naar “MENU” > “Digitale instelling” > “CI menu”.
• De inhoud van dit menu hangt af van de provider van de CI-module.
Module
Er wordt algemene informatie over de CI-module weergegeven.
1
2
Steek de CI-module voorzichtig
in de CI-sleuf met de contactzijde
naar voren gekeerd.
Het logo op de CI-module moet
naar buiten gekeerd zijn, weg van
de achterkant van de TV.
Menu
De instelparameters van elke CA-kaart worden weergegeven.
Informatie
Hier kunt u numerieke waarden zoals wachtwoorden invoeren.
OPMERKING
• Controleer of de CI-module juist is geplaatst.
15
LC-LE600E_NL.indd 15
2009/07/14 14:51:16
Menubediening
Wat is een MENU?
• U moet het OSD-scherm oproepen om de instellingen voor de TV te kunnen maken. Het OSD-scherm voor de instellingen wordt “MENU”
genoemd.
• Het “MENU” stelt u in staat diverse instellingen en afstellingen te maken.
Basisbediening
Het MENU scherm
weergeven
Druk op @ om het “MENU”
scherm weer te geven.
Beeld
DYNAMISCH
OPC
[Uit]
Achtergr.vl
Contrast
Helderheid
Een onderdeel
selecteren
Druk op a/b/c/d om het gewenste
menu te selecteren/in te stellen, stel
daarna het onderdeel op het gewenste
niveau in en druk vervolgens op ;.
Druk op 6 om naar de vorige “MENU”
pagina terug te keren.
Selecteren in het MENU
Kleur
Tint
Scherpte
Geavanceerd
Reset
ECO
ECO beeldregeling
[Aan]
Stroombesparing
Het MENU scherm
sluiten
[Uit]
Geen sign. uit
[Uitschakelen]
Geen bdn uit
[Uitschakelen]
Opties selecteren
U verlaat het “MENU” scherm als u
op > drukt voordat de bediening is
voltooid.
Aan
OPMERKING
• De “MENU” opties verschillen afhankelijk van de geselecteerde ingangsfunctie, maar de bedieningsprocedures zijn hetzelfde.
• Onderdelen met het 4 symbool kunnen om diverse redenen niet geselecteerd worden.
• Het “MENU” scherm verdwijnt als u gedurende enkele seconden geen bediening uitvoert.
Menubediening zonder gebruik van de afstandsbediening
Deze functie is handig wanneer er geen afstandsbediening in de buurt is.
1
2
3
Druk op @ om het “MENU” scherm weer te geven.
Druk op :r/s in plaats van op a/b of op i+/- in plaats van op c/d om
het onderdeel te selecteren.
Druk op b om de instelling te voltooien.
Meer over de bedieningsaanduiding
Het gidsdisplay onderaan op het scherm toont de bediening via het
OSD-scherm.
Selecteren
Enter
Terug
Einde
• De bovenstaande balk geeft aan welke toetsen van de afstandsbediening u kunt
gebruiken. De balk verandert overeenkomstig de menu-instelling.
16
LC-LE600E_NL.indd 16
2009/07/14 14:51:16
Basisinstelling
Beeldinstellingen
Beeld
Geavanceerd
Beeld
DYNAMISCH
OPC
[Uit]
Deze TV is uitgerust met diverse geavanceerde functies
voor het optimaliseren van de beeldkwaliteit.
Achtergr.vl
Beeld
Contrast
Helderheid
DYNAMISCH
Kleur
Kleurtemp.
Tint
Filmmodus
Scherpte
Actief contrast
Geavanceerd
Ruisonderdr.
Reset
OPC Max.
Hoog
[Aan]
[Aan]
[Midden]
OPC Min.
Beeld
OPC
Kleurtemp.
Voor het automatisch instellen van de helderheid van het
scherm.
Stel de kleurtemperatuur in om de gewenste wit-tint te
verkrijgen.
Instellingen
Instellingen
Geeft het OPC effect op het scherm
weer tijdens het afstellen van de
helderheid van het scherm.
Aan:Display
Aan
De helderheid wordt automatisch
afgesteld.
Uit
De helderheid is vast ingesteld op de
waarde die is gekozen onder “Achtergr.
vl”.
OPMERKING
• Wanneer dit onderdeel op “Aan” is ingesteld, zal de TV op
basis van de sterkte van het omgevingslicht automatisch de
helderheid van de achtergrondverlichting instellen. Controleer of
er geen voorwerp voor de OPC-sensor is, want anders kan de
sensor het omgevingslicht niet goed meten.
Beeld
Beeldinstellingen
Gebruik de volgende instelfuncties om het beeld naar
wens in te stellen.
Instelbare onderdelen
Beschikbare
instellingen
c (Cursor)
d (Cursor)
Achtergr.vl
Het scherm wordt
gedimd
Het scherm wordt
helderder
Contrast
Minder contrast
Meer contrast
Helderheid
Minder helderheid
Meer helderheid
Kleur
Minder intense
kleuren
Intensere kleuren
Tint
Huidtinten worden
paarsachtig
Huidtinten worden
groenachtig
Scherpte
Minder scherpte
Meer scherpte
Hoog
Wit met een blauwe tint.
Midden-hoog
Middentint tussen “Hoog” en “Midden”.
Midden
Natuurlijke tint.
Midden-laag
Middentint tussen “Midden” en “Laag”.
Laag
Wit met een rode tint.
Filmmodus
Deze functie kan automatisch een bron die gebaseerd is
op filmmateriaal (d.w.z. oorspronkelijk opgenomen met
24 of 25 frames per seconde, afhankelijk van de verticale
frequentie) detecteren, waarna deze geanalyseerd
wordt en elk beeld zodanig wordt weergegeven dat een
beeldkwaliteit met hoge definitie wordt verkregen.
Actief contrast
Hiermee wordt het contrast van een beeld automatisch
afgesteld overeenkomstig de scène.
Ruisonderdr.
De “Ruisonderdr.” (digitale ruisonderdrukking) functie
zorgt voor een scherper beeld (“Uit”, “Hoog”, “Midden”,
“Laag”).
OPMERKING
• Deze functie is soms niet beschikbaar afhankelijk van het
ingangssignaaltype.
17
LC-LE600E_NL.indd 17
2009/07/14 14:51:17
Basisinstelling
Audio-instellingen
Bereik van OPC
Het helderheidsniveaubereik voor de automatische
instellingen van de OPC-sensor kan naar eigen voorkeur
worden ingesteld. Het bereik van de OPC-sensor kan op
maximaal e 16 en op minimaal f 16 worden ingesteld.
Audio
DYNAMISCH
Hoog
OPMERKING
Laag
• Deze functie is alleen beschikbaar wanneer het onderdeel
“OPC” op “Aan” of “Aan:Display” is ingesteld.
• De maximuminstellling kan niet op een lager getal dan de
minimuminstelling worden ingesteld.
• De minimuminstellling kan niet op een hoger getal dan de
maximuminstelling worden ingesteld.
• De maximum- en minimuminstellingen kunnen niet op hetzelfde
getal worden ingesteld.
• Afhankelijk van de helderheid van het omgevingslicht is het
mogelijk dat de OPC-sensor niet werkt wanneer het instelbereik
erg klein is.
Balans
AV FUNCTIE
De “AV FUNCTIE” biedt verschillende instellingen om
de weergave op het beeldscherm aan te passen aan
de omgeving, om op deze wijze te compenseren voor
factoren zoals de verlichting in de kamer, het type
programma dat weergegeven wordt of het type beeld dat
vanaf de externe apparatuur wordt ontvangen.
Druk op #.
1
2
L
[Uit]
Type
[Normaal]
Audiobeschr.
Reset
Audio
Geluidsbijregeling
Gebruik de onderstaande instelfuncties om het geluid
naar wens bij te regelen.
Beschikbare
instellingen
c (Cursor)
Minder hoge tonen
Meer hoge tonen
Laag
Minder lage tonen
Meer lage tonen
Balans
Verlagen van de
geluidssterkte van de
rechter luidspreker
Verlagen van de
geluidssterkte van de
linker luidspreker
Audio
• U kunt de instelling ook veranderen op het “Beeld” en
“Audio” menuscherm door op # te drukken.
Surround
Met deze functie kunt u genieten van realistisch live
geluid.
STANDAARD
Voor een goed gedefinieerd beeld in een
normaal verlichte kamer.
FILM
Voor het kijken naar een film in een
donker gemaakte kamer.
Audio
SPEL
Voor het spelen van videospelletjes.
Type
PC*
Voor de PC.
GEBRUIKER
Voor het aanpassen van de instellingen
door de gebruiker. U kunt de gewenste
instelling voor elke ingangsbron apart
kiezen.
DYNAMISCH (Vast)
Voor een scherp beeld met een
sterk contrast, bijv. bij weergave van
sportprogramma’s (De “Beeld” en
“Audio” instellingen kunnen niet worden
veranderd).
DYNAMISCH
Voor een scherp beeld met een
sterk contrast, bijv. bij weergave van
sportprogramma’s.
d (Cursor)
Hoog
Bij enkele malen indrukken van #
worden de instellingen achter elkaar
doorlopen.
Instellingen
R
Surround
Instellingen
Normaal
De audiostream wordt normaal
uitgevoerd.
Audiobeschr.
Selecteer dit onderdeel voor het
aanpassen van de instellingen voor
slechtzienden (zie hieronder).
Aud. handicap
Het geluid voor slechthorenden wordt
standaard weergegeven via de TVluidsprekers wanneer het programma
audio-informatie bevat.
OPMERKING
• Het onderdeel voorzien van een * is alleen beschikbaar
wanneer “HDMI 1”, “HDMI 2”, “HDMI 3” of “EXT 4” in het
“INGANGSBRON” menu is geselecteerd.
18
LC-LE600E_NL.indd 18
2009/07/14 14:51:18
Basisinstelling
Alleen audio uitvoeren
Audio
Audiobeschr.
Opties
Alleen beschikbaar wanneer “Audiobeschr.” is ingesteld
in het bovenstaande “Type” menu.
Instellingen
Luidspreker
Bij de “Aan” instelling wordt het
geluid voor slechtzienden via de TVluidsprekers weergegeven.
Hoofdtelefoon
Bij de “Aan” instelling wordt het geluid
voor slechtzienden via de hoofdtelefoon
weergegeven.
Volume
Hier kunt u het volume van de
luidsprekers of de hoofdtelefoon
instellen.
Instellen van de audio-ingang
Alleen audio
Bij het luisteren naar de muziek van een
muziekprogramma kunt u de TV uitschakelen en alleen
van het geluid genieten.
Instellingen
Uit
Zowel het beeld als het geluid wordt
weergegeven.
Aan
Alleen het geluid wordt weergegeven en
er is geen beeld.
AQUOS LINK instellingen
Opties
Opties
AQUOS LINK regeling
PC-audio selectie
Bij gebruik van de EXT 4 aansluiting of de HDMI 2
aansluiting moet u selecteren welke aansluiting de
AUDIO (R/L) ingang gebruikt voor de analoge audioingangssignalen.
Instellingen
*
HDMI 2
Bij het aansluiten van een apparaat
(waaronder een PC) met een DVI/HDMIkabel op de HDMI 2 aansluiting en
invoer van analoge audiosignalen van de
AUDIO (R/L) aansluiting*.
EXT 4 (RGB)
Bij het aansluiten van een PC op de
EXT 4 aansluiting en invoer van analoge
audiosignalen van de AUDIO (R/L)
aansluiting.
HDMI-signalen hebben voorrang wanneer het signaal audio
bevat.
OPMERKING
• U moet dit onderdeel op “EXT 4(RGB)” zetten wanneer een
apparaat (waaronder een PC) met een HDMI-gecertificeerde
kabel op de HDMI 2 aansluiting wordt aangesloten. Als “HDMI
2” wordt ingesteld, zal er geen geluid zijn.
Automatische volume-instelling
Zet op “Aan” voor interactieve bediening van compatibele
HDMI-apparaten (DVD-speler/recorder, Blu-ray speler/
recorder).
Wat kunt u met AQUOS LINK
doen?
Eén-toets-weergave
Wanneer de TV in de ruststand (standby) staat, zal deze
automatisch worden ingeschakeld en het beeld van een HDMIbron weergeven.
Bedienen van de AQUOS
LINK apparaten met de
afstandsbediening
Met AQUOS LINK kunt u een HDMI-aangesloten
apparaat met één afstandsbediening bedienen.
Toetsen voor de AQUOS LINK bediening
Toetsen
Beschrijving
PLAY I
Beginnen met afspelen.
FWD J
Snel vooruit gaan.
Opties
REV G
Snel achteruit gaan.
Autom. Volume
STOP H
Stoppen met afspelen.
REC E
Opnemen van het programma waarnaar u
kijkt via de tuner van de recorder.
REC STOP H
Stoppen met opnemen.
B
In/uitschakelen van het HDMI-aangesloten
apparaat.
Verschillende geluidsbronnen hebben soms niet hetzelfde
volumeniveau, zoals een TV-programma en de reclame
die er tussen is. Met automatische volumeregeling kunt
u dit probleem verminderen door de niveaus aan elkaar
aan te passen.
OPMERKING
• Open het klepje van de afstandsbediening voor gebruik van de
bovenstaande toetsen.
19
LC-LE600E_NL.indd 19
2009/07/14 14:51:19
Basisinstelling
Stroombesparingsinstellingen
Geen sign. uit
ECO
ECO beeldregeling
Stroombesparing
ECO
[Aan]
[Standaard]
Geen sign. uit
[Uitschakelen]
Geen bdn uit
[Uitschakelen]
Wanneer “Inschakelen” is ingesteld, zal de TV automatisch in de
ruststand (standby) komen te staan als er langer dan 15 minuten
geen ingangssignaal is.
ECO
Geen bdn uit
ECO
ECO beeldregeling
Deze functie detecteert automatisch de beeldbron en
vermindert het stroomverbruik terwijl de helderheid van
het beeld ongewijzigd blijft.
OPMERKING
• Deze functie werkt niet wanneer “AV FUNCTIE” op
“DYNAMISCH (Vast)” is ingesteld.
• Deze functie werkt niet wanneer “Stroombesparing” op
“Standaard” of “Geavanceerd” is ingesteld.
De TV komt automatisch in de ruststand (standby) te staan als
er gedurende de ingestelde tijdsduur geen bedieningshandeling
wordt verricht (“30 min.” of “3 uur”).
Kanaalinstellingen
Automatische Installatie
Instellingen
ECO
Stroombesparing
Met deze functie kunt u automatisch de helderheid
van de achtergrondverlichting verminderen om het
stroomverbruik te verlagen en de levensduur van de
achtergrondverlichting te verlengen.
Instellingen
Uit
De achtergrondverlichting staat op
dezelfde waarde als de instelling in de
geselecteerde “AV FUNCTIE”.
Standaard
De helderheid van de
achtergrondverlichting wordt
verminderd.
Geavanceerd
De helderheid van de
achtergrondverlichting wordt
meer verminderd dan in de stand
“Standaard”.
OPMERKING
• Deze functie werkt niet wanneer “AV FUNCTIE” op
“DYNAMISCH (Vast)” is ingesteld.
E Pictogrammen voor de
“Stroombesparing” status
Pictogram
Beschrijving
“Stroombesparing” is op “Standaard” ingesteld.
“Stroombesparing” is op “Geavanceerd” ingesteld.
Automatische Installatie
De TV zoekt automatisch alle beschikbare kanalen in uw gebied
en slaat deze in het geheugen op. Met deze functie kunt u ook
de kanaalinstelling voor digitaal en analoog afzonderlijk uitvoeren
en de instellingen opnieuw configureren nadat de automatische
installatie bij eerste gebruik is voltooid.
Nadat “Ja” op het scherm is geselecteerd, kunt u de
taal instellen en de kanalen zoeken op dezelfde wijze
als bij de automatische installatie bij eerste gebruik.
OPMERKING
• Het persoonlijke codenummer moet worden ingevoerd wanneer u
“Automatische Installatie” wilt uitvoeren. Het standaard persoonlijke
codenummer is “1234”. Om de instelling voor het persoonlijke
codenummer te veranderen, wordt u verwezen naar Wachtwoord/
Kinderbeveiliging instellingen (blz. 22). Om de instelling voor het
persoonlijke codenummer te wissen (het codenummer hoeft niet meer
te worden ingevoerd), wordt u verwezen naar WISSEN VAN HET
PERSOONLIJKE CODENUMMER (blz. 24).
• U kunt niet de Thuis/Winkel-instelling en de landinstelling in “Automatische
Installatie” van het “Instellingen” menu maken. Als u deze instellingen
opnieuw wilt maken, moet u de automatische installatie bij eerste gebruik
uitvoeren nadat u “Reset” in het “Instellingen” menu hebt toegepast.
Gedetailleerde kanaalinstellingen
Instellingen
Programma instellen
U kunt de instellingen voor de DTV/ATV-kanalen automatisch of
handmatig maken.
OPMERKING
• Het persoonlijke codenummer moet worden ingevoerd wanneer u
“Programma instellen” wilt uitvoeren. Het standaard persoonlijke
codenummer is “1234”. Om de instelling voor het persoonlijke
codenummer te veranderen, wordt u verwezen naar Wachtwoord/
Kinderbeveiliging instellingen (blz. 22). Om de instelling voor het
persoonlijke codenummer te wissen (het codenummer hoeft niet meer
te worden ingevoerd), wordt u verwezen naar WISSEN VAN HET
PERSOONLIJKE CODENUMMER (blz. 24).
20
LC-LE600E_NL.indd 20
2009/07/14 14:51:20
Basisinstelling
Extra zoeken
Gebruik dit menu om automatisch nieuwe kanalen toe te
voegen nadat de automatische installatie is voltooid.
Handmatig zoeken
Voor het toevoegen van services binnen een bepaalde
bandbreedte.
OPMERKING
• U kunt de kanaalbandbreedte doorzoeken door op ; te
drukken nadat de waarden voor “Van kanaal” en “Naar kanaal”
zijn ingesteld met c/d.
• U kunt “Handmatig zoeken” met een servicenummer alleen
uitvoeren wanneer een van de vier Noordische landen (Zweden,
Noorwegen, Finland of Denemarken) in de landinstelling is
geselecteerd (blz. 9). Wanneer een ander land is geselecteerd,
wordt “Handmatig zoeken” niet op het menuscherm getoond.
Kanaal overslaan
Kanalen met een ✔ teken worden overgeslagen
bij indrukken van :r/s op de TV of de
afstandsbediening.
1 Druk op a/b om het gewenste kanaal te
selecteren.
2 Druk op ; om een ✔ teken te plaatsen bij
het kanaal dat u wilt overslaan.
Kanaal sorteren
De plaats van de kanalen kan veranderd worden.
1 Druk op a/b om het kanaal te selecteren
waarvan u de plaats wilt veranderen en druk
dan op ;.
Kanaalnummer
Kanaal bewerken
2
Met dit menu kunt u sommige instellingen opnieuw
configureren voor het kanaal dat nu geselecteerd is.
Kanaalnaam
Kanaal sorteren
Druk op a/b om het kanaal naar de
gewenste plaats te brengen en druk dan op
;.
Kanaalnummer
Kanaalnaam
Kanaal sorteren
Label
Wanneer een TV-kanaal de zendernaam uitzendt, zal
deze informatie door de “Automatische Installatie”
functie worden gedetecteerd en zal de naam aan het
kanaal worden toegewezen. Indien gewenst, kunt u de
kanaalnamen wijzigen.
1
Druk op a/b/c/d om elk teken voor de
nieuwe naam van het kanaal te selecteren en
druk dan op ;.
2
Herhaal stap 1 hierboven totdat de naam
volledig is ingevoerd.
OPMERKING
• Maximaal kunnen zes tekens voor de naam worden ingevoerd.
• Als een kanaalnaam korter is dan zes tekens, selecteert u
“EINDE” om de kanaalnaam in te stellen.
Frequentie
Indien gewenst, kunt u de frequentie nauwkeurig afstellen
(alleen voor analoge kanalen).
OPMERKING
• Maak de afstelling terwijl u naar het beeld op de achtergrond kijkt.
• U kunt de frequentie instellen door op c/d te drukken. Telkens
wanneer u op c of d drukt, verandert de waarde in stapjes van
0,05 MHz.
3
Herhaal de stappen 1 en 2 totdat alle kanalen
op de gewenste plaats staan.
Decoder
Wanneer een decoder op de TV is aangesloten, moet u
de kanalen selecteren die gedecodeerd moeten worden.
Kanaalvergrendeling
Wanneer het kanaal vergrendeld is, moet u uw
persoonlijke codenummer invoeren wanneer u op het
kanaal wilt afstemmen.
OPMERKING
• Zie “Kinderslot” voor het instellen van het persoonlijke
codenummer.
• Wanneer de “Kanaalvergrendeling” voor een kanaal is
ingeschakeld, verschijnt het bericht “Kinderslot is actief.” en
worden het beeld en geluid van het kanaal geblokkeerd.
• Als u op 6 drukt terwijl “Kinderslot is actief.” wordt
aangegeven, verschijnt het invoervenster voor het persoonlijke
codenummer. Nadat het juiste persoonlijke codenummer is
ingevoerd, zal het “Kinderslot” tijdelijk ontgrendeld worden.
• Als u “Italië” in de landinstelling (blz. 9) selecteert, wordt het
codenummer-invoervenster weergegeven telkens wanneer u
afstemt op de kanalen waarvoor de “Kanaalvergrendeling” is
ingesteld.
Kleursysteem
Selecteer het optimale kleursysteem voor de ontvangst
(“AUTO”, “PAL”, “SECAM”, “NTSC”) (alleen voor de
analoge kanalen).
Geluidssysteem
Selecteer de optimale geluidssystemen (zendsystemen)
voor de ontvangst (“B/G”, “A2 B/G”, “D/K”, “A2 D/K”, “A2
D/K1”, “A2 D/K2”, “I”, “L”, ”L’”) (alleen voor de analoge
kanalen).
21
LC-LE600E_NL.indd 21
2009/07/14 14:51:21
Basisinstelling
Wachtwoord/Kinderbeveiliging
instellingen
Instellingen
Kinderslot
Met het persoonlijke codenummer kunt u voorkomen dat
bepaalde instellingen per ongeluk worden gewijzigd.
OPMERKING
• Het persoonlijke codenummer moet worden ingevoerd wanneer
u “Kinderslot” wilt uitvoeren. Het standaard persoonlijke
codenummer is “1234”. Om de instelling voor het persoonlijke
codenummer te wissen (het codenummer hoeft niet meer te
worden ingevoerd), wordt u verwezen naar WISSEN VAN HET
PERSOONLIJKE CODENUMMER (blz. 24).
Codenummer veranderen
Digitale instelling
Ondertiteling
U kunt twee voorkeurstalen voor de ondertiteling instellen
(inclusief ondertiteling voor slechthorenden), om weer te
geven wanneer er ondertiteling beschikbaar is.
Beschikbare instellingen
E 1ste taal
E 2de taal
E Voor slechthorenden
E Kiezen van de ondertitelingstaal
Telkens wanneer [ op de afstandsbediening wordt
ingedrukt, verandert de ondertitelingstaal.
Uit
1ste taal
2de taal
Registreer een viercijferig codenummer voor gebruik van
de “Kinderslot” functie.
1
Voer met de cijfertoetsen 0_9 een viercijferig
nummer als het persoonlijke codenummer in.
2
Voer hetzelfde viercijferig nummer als in
stap 1 nogmaals in, om uw codenummer te
bevestigen.
OPMERKING
• Om naar een geblokkeerd kanaal te kunnen kijken, moet u
het codenummer invoeren (zie blz. 21 voor het blokkeren van
kanalen). Wanneer u een geblokkeerd kanaal kiest, verschijnt
automatisch de codenummer-melding. Druk op 6 om het
codenummer-invoervenster te laten verschijnen.
• Noteer uw codenummer op de achterkant van deze
gebruiksaanwijzing, knip het uit en bewaar het op een
plaats waar kinderen er niet bij kunnen.
Codenummer wissen
Hier kunt u uw persoonlijke codenummer annuleren.
Censuurniveau
Gebruik deze functie om een beperking voor de DTVkanalen in te stellen. Hiermee kunt u voorkomen dat
kinderen geweldadige of andere ongewenste scènes
zien.
OPMERKING
• “Voor alle leeftijden” en “Bij voorkeur ouderlijke toestemming”
zijn censuurniveaus die alleen in Frankrijk worden gebruikt.
• Zie blz. 32 voor verdere informatie over de censuurniveaus.
E Zet “Voor slechthorenden” op “Ja”
Ondertiteling voor slechthorenden heeft voorrang boven
alle andere ondertitelingstaal-instellingen (bijv. “1ste taal”,
“2de taal” enz.).
VOORBEELD
1ste taal
(Voor slechthorenden)
1ste taal
OPMERKING
• Er is geen ondertiteling als het programma geen
ondertitelingsinformatie bevat.
Opties
Digitale audiotaal
Selecteer de voorkeurstaal uit “1ste Digitale audiotaal”
(“2de Digitale audiotaal”) voor het instellen van de eerste
(tweede) prioriteitstaal voor digitale audio. Deze instelling
is alleen van belang wanneer er meerdere audiotalen
beschikbaar zijn.
E Kiezen van de multi-audiotalen
Telkens wanneer 2 op de afstandsbediening wordt
ingedrukt, verandert de audiotaal.
OPMERKING
• U kunt twee voorkeurstalen voor multi-audio instellen als de
audiotalen beschikbaar zijn.
Taalinstellingen
Instellingen
Taal
U kunt een beeldschermtaal in het “Instellingen” menu
selecteren. U hebt de keuze uit 23 talen. Zie het
onderwerp Beeldschermtaal in de specificatietabel voor
de talen die gekozen kunnen worden (blz. 29).
22
LC-LE600E_NL.indd 22
2009/07/14 14:51:22
Handige weergavefuncties
Kiezen van de beeldgrootte
1
• Het “Breedbeeldfunctie” menu verschijnt.
• Het menu toont de “Breedbeeldfunctie” instellingen
die beschikbaar zijn voor het videosignaaltype dat nu
ontvangen wordt.
U kunt de beeldgrootte selecteren. De beschikbare beeldgrootten
variëren overeenkomstig het type signaal dat ontvangen wordt.
Instellingen (voor SD [standaard-definitie] signalen)
Druk op f.
2
Druk op f of a/b terwijl het
“Breedbeeldfunctie” menu op het scherm
wordt weergegeven.
AUTO
Deze instelling biedt de mogelijkheid om
automatisch tussen de verschillende
beeldgrootten om te schakelen.
Normaal
Het beeld wordt over het volledige
scherm weergegeven met de
oorspronkelijke beeldverhouding.
Zoom 14:9
Voor 14:9 letterbox beelden. Er is een
dunne balk aan de zijkanten van het
beeld en er kunnen ook balken aan de
boven- en onderkant zijn bij sommige
programma’s.
Panorama
In deze weergavestand wordt het beeld
gerekt naar de zijkanten van het scherm
toe. Het beeld kan op “Volledig” lijken
afhankelijk van de zendsignalen.
Display-instellingen
Volledig
Voor 16:9 samengedrukte beelden.
Kanaaldisplay
Bioscoop 16:9
Voor 16:9 letterbox beelden. Bij
sommige programma’s kunnen er
balken aan de boven- en onderkant van
het beeld zijn.
Bioscoop 14:9
Voor 14:9 letterbox beelden. Bij
sommige programma’s kunnen er
balken aan de boven- en onderkant van
het beeld zijn.
• Terwijl u de instellingen doorloopt, zal het resultaat
meteen op het beeldscherm worden weergegeven. U
hoeft niet op ; te drukken.
Wanneer u “AUTO” in het “Breedbeeldfunctie”
menu instelt, zal automatisch de optimale
“Breedbeeldfunctie” worden gekozen voor
elke uitzending of elk programma dat met de
videorecorder of DVD-speler/recorder wordt
weergegeven.
U kunt de kanaalinformatie weergeven door op p van
de afstandsbediening te drukken.
DTV-modus
TV
ATV-modus
TV
Audio (ENG) STEREO
Instellingen (voor HD [hoge-definitie] signalen)
AUTO
Deze instelling biedt de mogelijkheid om
automatisch tussen de verschillende
beeldgrootten om te schakelen.
Volledig
Met een Overscan beeld weergeven.
Alle zijden van het beeld worden
afgesneden.
Underscan
Met een Underscan beeld weergeven.
Met het hoge-definitie beeld optimaal
afgesteld weergeven. Bij sommige
programma’s kan er beeldruis aan de
rand van het scherm zijn.
Dot By Dot
Het beeld wordt met hetzelfde aantal
pixels op het scherm weergegeven.
Instellingen (voor PC)
Volledig
Het beeld vult het volledige scherm.
Bioscoop
Voor letterbox beelden. Bij sommige
programma’s kunnen er balken aan de
boven- en onderkant van het beeld zijn.
Normaal
Het beeld wordt over het volledige
scherm weergegeven met de
oorspronkelijke beeldverhouding.
Dot By Dot
Het beeld wordt met hetzelfde aantal
pixels op het scherm weergegeven.
OPMERKING
• Sommige onderdelen verschijnen niet afhankelijk van het type signaal
dat ontvangen wordt.
• Sluit de PC aan voordat u begint met het maken van de instellingen voor
de PC-ingang.
• De beschikbare beeldgrootten variëren afhankelijk van het
ingangssignaaltype.
HDMI: 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p
ANALOGUE RGB: 576p/720p (60 Hz)/1080i/1080p
Audio MONO
Video
Video
Ondertiteling
*
Er worden viercijferige nummers (bijv. 0001) weergegeven
wanneer een van de vijf Noordische landen in de landinstelling
wordt geselecteerd.
E Tijdsaanduiding in de
kanaalinformatie
U kunt de tijdinformatie weergeven die in de DTV- en
teletekstuitzendingen is.
1 Kies een TV-kanaal.
2 Druk op p. Het kanaaldisplay verschijnt op de TV.
• Telkens wanneer u op p drukt, schakelt het weergaveformaat
van de tijdsaanduiding en de kanaalinformatie om.
Tijds- en titelaanduiding
Opties
Programmatitel-aanduiding
Met deze functie kunt u programma-informatie aangeven,
zoals de titel en de zendtijd, via afstemming op een
kanaal.
Digitale instelling
Tijdzone
Stel hier de juiste tijdzone voor uw land in.
23
LC-LE600E_NL.indd 23
2009/07/14 14:51:23
Andere handige functies
Instellingen bij gebruik van
externe apparaten
Reset
Instellingen
Ingangsbroninstellingen
Reset
Instellingen
Als er ingewikkelde afstellingen zijn gemaakt zodat de
instellingen niet naar normaal kunnen worden teruggesteld,
kunt u alle instellingen op de fabriekswaarden terugstellen.
Ingangslabel
U kunt elke ingangsbron van een gewenste aanduiding
voorzien.
1
Druk op b om de gewenste ingangsbron te
kiezen.
2
Ga naar “MENU” > “Instellingen” >
“Ingangslabel”.
3
Druk op a/b/c/d om elk teken voor
de nieuwe naam van de ingangsbron te
selecteren en druk dan op ;.
1
2
Druk op c/d om “Ja” te selecteren en druk
dan op ;.
• Wanneer de reset is voltooid, wordt de stroom
uitgeschakeld en daarna opnieuw ingeschakeld. De
instellingen zijn teruggekeerd naar de fabrieksinstellingen.
OPMERKING
• Het persoonlijke codenummer moet worden ingevoerd wanneer
u “Reset” wilt uitvoeren. Het standaard persoonlijke codenummer
is “1234”. Om de instelling voor het persoonlijke codenummer
te veranderen, wordt u verwezen naar Wachtwoord/
Kinderbeveiliging instellingen (blz. 22). Om de instelling voor
het persoonlijke codenummer te wissen (het codenummer hoeft
niet meer te worden ingevoerd), wordt u verwezen naar WISSEN
VAN HET PERSOONLIJKE CODENUMMER (blz. 24).
WISSEN
TERUG
Identificatie
EINDE
4
Ga naar “MENU” > “Instellingen” > “Reset”.
Instellingen
Herhaal deze aanwijzing totdat de naam
volledig is ingevoerd.
Identificatie
OPMERKING
• Maximaal kunnen zes tekens voor de naam worden ingevoerd.
• Wanneer u een ingangsbronnaam van minder dan zes tekens
wilt instellen, selecteert u “EINDE” om de naam in te stellen.
U kunt de identificatiecode van de TV op het scherm
controleren wanneer u contact opneemt met de
klantendienst.
INGANGSBRON
Software-update
TV
EXT 1
DVD
EXT 3
OPMERKING
• U kunt geen namen veranderen als de ingangsbron “TV” is.
Als u DVB-T gebruikt, ontvangt de TV automatisch de
update-service en zal dan de software updaten. Wanneer
er een bevestigingsmelding op het scherm wordt
ontvangen over de software-update, volgt u de instructies
op het scherm.
VOORZICHTIG
Overslaan van een bepaalde
ingang
• Haal de stekker van het netsnoer niet uit het stopcontact
wanneer de software-update wordt uitgevoerd. Raadpleeg
vakkundig onderhoudspersoneel als er een probleem optreedt.
Instellingen
WISSEN VAN HET PERSOONLIJKE
CODENUMMER
Ingang overslaan
Gebruik deze functie om de ingangsbron in te stellen die
u wilt overslaan bij gebruik van de “INGANGSBRON”
selectie.
[Ja]
[Nee]
[Nee]
Als u uw persoonlijke codenummer verliest of vergeet,
kunt u het persoonlijke codenummer wissen door de
onderstaande bedieningsstappen uit te voeren.
1
2
Ga naar “MENU” > “Instellingen” > “Kinderslot”.
Voer hetzelfde viercijferige nummer in als op
blz. 32 om uw codenummer te wissen.
OPMERKING
• Noteer uw codenummer op de achterkant van deze
gebruiksaanwijzing, knip het uit en bewaar het op een plaats
waar kinderen er niet bij kunnen.
24
LC-LE600E_NL.indd 24
2009/07/14 14:51:24
Aansluiten van een PC
Aansluiten van een PC
Automatisch instellen van het PCbeeld
HDMI-verbinding
PC
HDMI 1, 2 of 3
Met deze functie kan het beeld automatisch op de
best mogelijke toestand worden ingesteld wanneer de
analoge aansluitingen van de TV en de PC met een los
verkrijgbare DVI/RGB-omzettingskabel enz. met elkaar
zijn verbonden.
Instellingen
 HDMI-gecertificeerde kabel
PC
OPMERKING
 DVI/HDMI-kabel
 ø 3,5 mm stereo
ministekkerkabel
*
Auto Sync.
HDMI 2*
Bij gebruik van de HDMI 2 aansluiting moet u het juiste
onderdeel in het “PC-audio selectie” menu selecteren,
afhankelijk van het type HDMI-kabel dat is aangesloten (zie blz.
19 voor verdere informatie).
Analoge verbinding
PC
EXT 4*
• “Auto Sync.” kan mislukken als het PC-beeld een lage resolutie
heeft, als er onduidelijke (zwarte) randen zijn of als het beeld
wordt verplaatst terwijl “Auto Sync.” wordt uitgevoerd.
• U moet de PC op de TV aansluiten en daarna inschakelen
voordat u “Auto Sync.” start.
• “Auto Sync.” kan alleen worden uitgevoerd bij ontvangst van
analoge ingangssignalen via de EXT 4 aansluiting.
Handmatig instellen van het PCbeeld
Gewoonlijk kunt u de positie en de toestand van het
beeld gemakkelijk instellen met “Auto Sync.”. In sommige
gevallen is het echter nodig om de instellingen handmatig
te maken voor het optimaliseren van het beeld.
Instellingen
Fijn Sync.
 RGB-kabel
 ø 3,5 mm stereo
1
Druk op a/b om het onderdeel te selecteren
dat u wilt instellen.
2
Druk op c/d om de gewenste waarde in te
stellen.
ministekkerkabel
PC
EXT 4*
H-Pos
V-Pos
Klok
Fase
Instellingen
 DVI/RGBomzettingskabel
*
 ø 3,5 mm stereo
H-Pos
Centreren van het beeld door dit naar
links of rechts te schuiven.
V-Pos
Centreren van het beeld door dit naar
boven of beneden te schuiven.
Klok
Afstellen van het beeld wanneer er
verticale strepen in flikkeren.
Fase
Afstellen van het beeld wanneer letters
weinig contrast hebben of als het beeld
flikkert.
ministekkerkabel
Bij gebruik van de EXT 4 aansluiting moet u “EXT 4 (RGB)”
in het “PC-audio selectie” menu selecteren (zie blz. 19 voor
verdere informatie).
OPMERKING
• De PC-ingangsaansluitingen zijn DDC1/2B-compatibel.
• Zie blz. 27 voor een lijst van PC-signalen waarmee de TV
compatibel is.
• Bij aansluiting op een PC zal het ingangssignaaltype
automatisch worden gedetecteerd.
OPMERKING
• Om alle onderdelen op de fabrieksinstellingen terug te zetten,
drukt u op a/b om “Reset” te selecteren en dan drukt u op
;.
• “Klok” en “Fase” in het “Fijn Sync.” menu kan alleen worden
afgesteld bij invoer van analoge signalen via de EXT 4
aansluiting.
25
LC-LE600E_NL.indd 25
2009/07/14 14:51:24
Aansluiten van een PC
Technische gegevens van de RS232C poort
PC-besturing van de TV
• Nadat de juiste instellingen op de PC zijn gemaakt,
kunt u de TV vanaf de PC bedienen via de RS-232C
aansluiting. U kunt op de PC het ingangssignaal
(PC/video) kiezen, het volume instellen en tevens
diverse andere afstellingen en instellingen maken,
zodat u de beschikking hebt over automatische
geprogrammeerde weergave.
• Gebruik een RS-232C seriële bedieningskabel
(cross-type) (los verkrijgbaar) voor het maken van de
verbinding.
Parameter
Voer de parameterwaarden in, vanaf links, en vul de
resterende vakjes met spaties (zorg dat er vier waarden
voor de parameter worden ingevoerd).
Wanneer de ingevoerde parameter niet binnen het
toelaatbare bereik is, verschijnt de foutmelding “ERR” (zie
“Responsecode-formaat”).
0
OPMERKING
• De diverse instellingen op de PC moeten worden
gemaakt door een persoon die vertrouwd is met PC’s.
0
0
0
1
0
0
0
0
5
9
5
Wanneer bij sommige commando’s “?” wordt ingevoerd,
verschijnt de huidige ingestelde waarde.
?
?
?
?
Responscode-formaat
Normale respons
RS-232C seriële bedieningskabel (cross-type)
O
K
Voorwaarden voor de communicatie
Stel de RS-232C communicatieparameters op de
PC zodanig in dat deze overeenkomen met de
communicatie-instellingen van de TV. De communicatieinstellingen van de TV zijn als volgt:
Baudsnelheid:
9.600 bps
Datalengte:
8 bits
Pariteitsbit:
Geen
Stopbit:
1 bit
Datatransportbesturing:
Geen
Retourcode (0DH)
Probleem-respons (communicatiefout of verkeerd
commando)
E
R
R
Retourcode (0DH)
Communicatieprocedure
Zend de besturingscommando’s vanaf de PC via de RS232C aansluiting.
De TV functioneert overeenkomstig de ontvangen
commando’s en stuurt een responssignaal naar de PC.
Stuur niet meerdere commando’s tegelijk. Wacht totdat
op de PC de OK respons is ontvangen voordat u het
volgende commando stuurt.
Zorg dat u “A” meezendt met de retourcode en
controleer of “ERR” wordt teruggezonden voordat u
begint.
Commandoformaat
Acht ASCII codes +CR
C1 C2 C3 C4 P1 P2 P3


P4

 Commando (vier cijfers): Commando. De tekst
bestaat uit vier tekens.
 Parameter (vier cijfers): Parameter 0_9, spatie, ?,
min
 Retourcode (0DH): ?
26
LC-LE600E_NL.indd 26
2009/07/14 14:51:25
Aansluiten van een PC
Tabel met geschikte PC’s
Resolutie
Horizontale
frequentie
Verticale
frequentie
Analoog (Dsub)
Digitaal (HDMI)
VESA norm
VGA
640 x 480
31,5 kHz
60 Hz
✔
✔
✔
SVGA
800 x 600
37,9 kHz
60 Hz
✔
✔
✔
XGA
1.024 x 768
48,4 kHz
60 Hz
✔
✔
✔
WXGA
1.280 x 768
47,7 kHz
60 Hz
✔
WXGA
1.360 x 768
47,7 kHz
60 Hz
✔
SXGA
1.280 x 1.024
64,0 kHz
SXGA+
1.400 x 1.050
65,3 kHz
VGA, SVGA, XGA, WXGA, SXGA en SXGA+
zijn wettig gedeponeerde handelsmerken van
International Business Machines Corporation.
✔
✔
✔
60 Hz
✔
✔
60 Hz
✔
✔
OPMERKING
• Deze TV heeft een beperkte compatibiliteit met PC’s en een
juiste werking kan alleen gegarandeerd worden als de gebruikte
videokaart exact conform de VESA 60 Hz norm is. Eventuele
variaties ten opzichte van deze norm zullen resulteren in
beeldvervorming.
RS-232C commandolijst
GEKOZEN
FUNCTIE
INHOUD VAN DE
GEKOZEN FUNCTIE
COMMANDO
PARAMETER
STROOMINSTELLING
P
O W R
0
_
_
_
STROOM UIT
INGANGSKEUZE
A
I
T
_
_
_
_
INGANG OMSCHAKELEN
(BEURTELINGS KIEZEN)
KANAAL
D
I
T
V
D
_
_
_
_
TV (VAST KANAAL)
I
A
V
D
*
_
_
_
EXT 1_4, 8 (1_4, 8),
HDMI 1_3 (5_7)
D
C
C
H
*
*
*
_
DRIECIJFERIG DIRECT
KANAAL (1_999) (NietNoordische landen)
D
KEUZE VAN
AV-FUNCTIE
G
C
C
H
*
*
*
*
GEKOZEN
FUNCTIE
COMMANDO
INHOUD VAN DE
GEKOZEN FUNCTIE
PARAMETER
BREEDBEELDFUNCTIE W
I
D
E
0
_
_
_
BEURTELINGS KIEZEN
(AV)
W
I
D
E
1
_
_
_
NORMAAL (AV)
W
I
D
E
2
_
_
_
ZOOM 14:9 (AV)
W
I
D
E
3
_
_
_
PANORAMA (AV)
W
I
D
E
4
_
_
_
VOLLEDIG (AV)
W
I
D
E
5
_
_
_
BIOSCOOP 16:9 (AV)
W
I
D
E
6
_
_
_
BIOSCOOP 14:9 (AV)
M
U
T
E
0
_
_
_
BEURTELINGS KIEZEN
M
U
T
E
1
_
_
_
GELUIDSDEMPING AAN
M
U
T
E
2
_
_
_
GELUIDSDEMPING UIT
A
C
S
U
0
_
_
_
SURROUND
(BEURTELINGS KIEZEN)
SURROUND AAN
GELUIDSDEMPING
VIERCIJFERIG DIRECT
KANAAL (1_9999) (Alleen
Noordische landen)
D
C
C
H
?
?
?
?
Geef nummer van huidige
TV-kanaal
C
H
U
P
_
_
_
_
KANAAL OMHOOG
A
C
S
U
1
_
_
_
C
H
D W
_
_
_
_
KANAAL OMLAAG
A
C
S
U
2
_
_
_
SURROUND UIT
A
V
M
D
0
_
_
_
BEURTELINGS KIEZEN
O
F
T
M
0
_
_
_
UIT
A
V
M
D
1
_
_
_
STANDAARD
O
F
T
M
1
_
_
_
A
V
M
D
2
_
_
_
FILM
UITSCHAKELTIMER
30 MIN
A
V
M
D
3
_
_
_
SPEL
O
F
T
M
2
_
_
_
UITSCHAKELTIMER
1 UUR
A
V
M
D
4
_
_
_
GEBRUIKER
O
F
T
M
3
_
_
_
A
V
M
D
5
_
_
_
DYNAMISCH (Vast)
UITSCHAKELTIMER 1
UUR 30 MIN
O
F
T
M
4
_
_
_
UITSCHAKELTIMER
2 UUR
O
F
T
M
5
_
_
_
UITSCHAKELTIMER 2
UUR 30 MIN
T
E
X
T
0
_
_
_
TEKST UIT
T
E
X
T
1
_
_
_
TEKST AAN
(BEURTELINGS KIEZEN)
D
C
P
G
*
*
*
_
RECHTSTREEKS NAAR
PAGINA (100_899)
A
V
M
D
6
_
_
_
DYNAMISCH
A
V
M
D
7
_
_
_
PC
A
V
M
D
?
?
?
?
1_7
VOLUME
V
O
L
M
*
*
_
_
VOLUME (0_60)
WIJZIGEN
GELUID
A
C
H
A
_
_
_
_
BEURTELINGS KIEZEN
SURROUND
UITSCHAKELTIMER
TEKST
27
LC-LE600E_NL.indd 27
2009/07/14 14:51:26
Aanhangsel
Problemen oplossen
Probleem
•
Geen stroom.
Mogelijke oplossing
•
•
•
•
Zet de MAIN POWER schakelaar aan de linker zijkant van de TV aan (;) (blz. 4).
Controleer of B op de afstandsbediening is ingedrukt. Druk op B als de indicator op de TV rood
oplicht.
Is het netsnoer aangesloten?
Controleer of u a op de TV hebt ingedrukt.
•
De TV werkt niet juist.
•
Het is mogelijk dat invloeden van buitenaf zoals bliksem, statische elektriciteit enz. een foutieve
werking hebben veroorzaakt. Schakel de TV uit en trek de stekker van het netsnoer ongeveer een tot
twee minuten uit het stopcontact.
•
De afstandsbediening werkt niet.
•
•
•
•
Zijn de batterijen met de polariteit (e, f) in de juiste richting in het batterijvak geplaatst?
Zijn de batterijen leeg? (Vervang de batterijen door nieuwe.)
Gebruikt u de afstandsbediening bij erg sterke verlichting of bij het licht van een tl-lamp?
Valt het licht van een tl-lamp op de afstandsbedieningssensor?
•
Het beeld is afgesneden.
•
•
Is de beeldpositie correct ingesteld?
Zijn de scherminstellingen (Breedbeeldfunctie), zoals de beeldgrootte, juist gemaakt? (blz. 23)
•
Vreemde kleur, erg lichte of donkere
kleuren, of kleurvervorming.
•
•
Stel de kleurtint af.
Is de kamer erg helder verlicht? Het beeld ziet er wellicht te donker uit wanneer de kamer helder
verlicht is.
Controleer de “Kleursysteem” instelling (blz. 21).
•
De stroom wordt plotseling
uitgeschakeld.
•
•
De temperatuur in het inwendige van het apparaat is erg hoog. Verwijder eventuele voorwerpen die
de ventilatieopeningen afsluiten of reinig de openingen.
Is de uitschakeltimer ingesteld? Zet de timer op “Uit” door op SLEEP van de afstandsbediening te
drukken (blz. 3).
Is “Geen sign. uit” of “Geen bdn uit” geactiveerd?
•
Geen beeld.
•
•
•
•
•
•
Zijn alle externe apparaten correct aangesloten? (blz. 13_14)
Is de juiste ingangsbron gekozen? (blz. 10)
Wordt er een niet-compatibel signaal ontvangen? (blz. 27)
Zijn de beeldinstellingen juist uitgevoerd? (blz. 17_18)
Is de antenne juist aangesloten? (blz. 8)
Is “Aan” geselecteerd in “Alleen audio”? (blz. 19)
•
Geen geluid.
•
•
•
•
Staat het volume erg laag ingesteld?
Zorg dat de hoofdtelefoon niet aangesloten is.
Controleer of u e op de afstandsbediening hebt ingedrukt.
Is het juiste onderdeel geselecteerd in het “PC-audio selectie” menu wanneer er een apparaat op de
HDMI 2 aansluiting of de EXT 4 aansluiting is aangesloten? (blz. 13 en 19)
•
De TV maakt soms een krakend
geluid.
•
Dit duidt niet op een storing in de werking. Dit gebeurt wanneer de behuizing een weinig uitzet of
inkrimpt als gevolg van veranderingen in de temperatuur. Dit is niet van invloed op de prestatie van
de TV.
•
•
Belangrijke informatie betreffende het gebruik in warme en koude ruimten
• Wanneer de TV in een koude ruimte wordt gebruikt (bijv. in een kantoor met een lage temperatuur), kunnen er nabeelden zijn of
kan het beeld enigszins vertraagd zijn. Dit verschijnsel duidt niet op een storing en de TV zal weer normaal werken wanneer de
temperatuur hoger wordt.
• Laat de TV niet langdurig in een erg warme of koude ruimte. Let er ook op dat de TV niet staat blootgesteld aan direct zonlicht of de
hitte van een kachel, verwarmingsradiator e.d., want dit kan resulteren in vervorming van de behuizing en een foutieve werking van het
LCD-paneel.
Opslagtemperatuur: e 5°C tot e 35°C
Informatie over de softwarelicentie voor dit product
Samenstelling van de software
De software die bij dit product wordt geleverd bestaat uit diverse softwarecomponenten waarvan de afzonderlijke auteursrechten in het
bezit zijn van SHARP of van derden.
Software ontwikkeld door SHARP en open-source software
De auteursrechten voor de softwarecomponenten en de diverse relevante documenten die bij dit product worden geleverd en die
ontwikkeld of geschreven zijn door SHARP, zijn eigendom van SHARP en worden beschermd door de Copyright Act, internationale
verdragen en andere relevante wetten. Dit product maakt ook gebruik van vrij gedistribueerde software en softwarecomponenten
waarvan de auteursrechten in handen zijn van derden. Hieronder vallen softwarecomponenten die gedekt worden door een BSD-type
licentie of een andere licentieovereenkomst.
Wij kunnen geen vragen beantwoorden over de broncode voor de open-source software. De broncode voor de softwarecomponenten
waarvan de auteursrechten in het bezit zijn van SHARP worden niet gedistribueerd.
Dankbetuiging
Dit product bevat de volgende open-source softwarecomponenten:
• Freetype • unicode • Teletext font • libpng • zlib
28
LC-LE600E_NL.indd 28
2009/07/14 14:51:27
Aanhangsel
Technische gegevens
Instellingen
LCDKLEURENTELEVISIE
(32 o), LC-32LE600E,
LC-32LE600S
LCDKLEURENTELEVISIE
(40 o), LC-40LE600E,
LC-40LE600S
LCDKLEURENTELEVISIE
(46 o), LC-46LE600E,
LC-46LE600S
LCD-paneel
Advanced Super View &
BLACK TFT LCD (32 o)
Advanced Super View &
BLACK TFT LCD (40 o)
Advanced Super View &
BLACK TFT LCD (46 o)
Resolutie
2.073.600 punten (1.920 x 1.080)
Videokleursysteem
TV-norm
TV-functie
Ontvangbare
kanalen
PAL/SECAM/NTSC 3,58/NTSC 4,43/PAL 60
Analoog
CCIR (B/G, I, D/K, L/L’)
Digitaal
DVB-T (2K/8K OFDM)
VHF/UHF
Kanalen E5_E69 (digitaal), kanalen E2_E69, kanalen F2_F10, kanalen I21_I69,
kanalen IR A_IR J
CATV
Hyperband, kanalen S1_S41
TV-afstemsysteem
Automatische voorinstelling voor 999 kanalen (niet-Noordische landen),
automatische voorinstelling voor 9999 kanalen (Noordische landen),
automatische naamgeving, automatisch sorteren
STEREO/TWEETALIG
NICAM/A2
Kijkhoek
176° (H), 176° (V)
Audioversterker
10 W x 2
Luidspreker
Aansluitingen
(35 mm x 100 mm) x 2
Antenne
UHF/VHF 75 q DIN-type (analoog en digitaal)
RS-232C
D-sub 9-pins mannetjes-stekker
EXT 1
SCART (AV-ingang, Y/C-ingang, RGB-ingang, TV-uitgang)
EXT 2
SCART (AV-ingang/monitoruitgang, Y/C-ingang)
EXT 3
COMPONENT IN (Y/PB(CB)/PR(CR), RCA tulpstekkerbus (AUDIO R/L))
EXT 4
15-pins mini D-sub
HDMI 1 (EXT 5)
HDMI
HDMI 2 (EXT 6)
HDMI
HDMI 3 (EXT 7)
HDMI
EXT 8
RCA tulpstekkerbus (AV-ingang)
SERVICE
USB
HDMI 2/PC AUDIO (R/L)
Ø 3,5 mm aansluitbus*
DIGITAL AUDIO OUTPUT
Optische digitale audio-uitgang
C. I. (gemeenschappelijk interface)
EN50221, R206001
OUTPUT
RCA tulpstekkerbus (AUDIO R/L)
Hoofdtelefoon
Ø 3,5 mm aansluitbus (audio-uitgang)
Beeldschermtaal
Tsjechisch, Deens, Nederlands, Engels, Estisch, Fins, Frans, Duits, Grieks,
Hongaars, Italiaans, Lets, Litouws, Noors, Pools, Portugees, Russisch, Slowaaks,
Sloveens, Spaans, Zweeds, Turks, Oekraïens
Stroomvoorziening
220_240 V wisselstroom, 50 Hz
Stroomverbruik (methode IEC62087)
92 W (0,3 W standby)
132 W (0,3 W standby)
160 W (0,3 W standby)
Gewicht
10,5 kg (zonder
standaard), 12,5 kg (met
standaard)
12,3 kg (zonder
standaard), 15,4 kg (met
standaard)
18,5 kg (zonder
standaard), 22,5 kg (met
standaard)
Bedrijfstemperatuur
0°C tot e 40°C
* De HDMI 2 en EXT 4 aansluitingen kunnen beide dezelfde audio-ingangsaansluiting gebruiken.
• SHARP behoudt het recht wijzigingen aan te brengen in het ontwerp en de technische gegevens, zonder voorafgaande kennisgeving, op
basis van doorgevoerde verbeteringen in het product. De vermelde prestatiegegevens zijn nominale waarden van de in serie vervaardigde
apparaten. Er kunnen kleine afwijkingen in deze waarden zijn bij de afzonderlijke apparaten.
OPMERKING
• Zie de binnenkant van de achteromslag voor de maattekeningen.
29
LC-LE600E_NL.indd 29
2009/07/14 14:51:28
Aanhangsel
Los verkrijgbaar accessoire
Het vermelde los verkrijgbare accessoire is bedoeld voor deze LCD-kleurentelevisie. U kunt dit accessoire bij uw
dichtstbijzijnde vakhandelaar kopen.
• In de toekomst zullen mogelijk nieuwe extra accessoires verkrijgbaar zijn. Raadpleeg de meest recente catalogus voor de compatibiliteit
en de beschikbaarheid.
Nr.
Onderdeelnaam
Onderdeelnummer
1
Wandbevestigingsbeugel (32-inch
modellen)
AN-37AG5
2
Wandbevestigingsbeugel (40-inch
modellen)
AN-37AG2
3
Hulpstuk (40-inch modellen)
AN-37P30
4
Wandbevestigingsbeugel (46-inch
modellen)
AN-52AG4
Opmerkingen
Het midden van het TV-scherm is 5 mm onder de “B” op de
wandbevestigingsbeugel.
Het midden van het TV-scherm is 20 mm onder de “B” op de
wandbevestigingsbeugel.
Het midden van het TV-scherm is 1,3 mm onder de “b” op de
wandbevestigingsbeugel.
Energiespecificaties
32-inch
modellen
Instellingen
I
Aan-modus (W) (THUISMODUS)
J Stroombesparingsmodus (W)
Geavanceerd
K Standby-modus (W)
Stroomvoorzieningstoets
L Uit-modus (W)
MAIN POWER
schakelaar
M Jaarlijks energieverbruik (kWh)
Jaarlijks energieverbruik N Stroombesparingsmodus (kWh)
I
J
K
L
M
N
Geavanceerd
40-inch
modellen
46-inch
modellen
60 W
72 W
89 W
54 W
70 W
81 W
0,30 W
0,30 W
0,30 W
0,28 W
0,28 W
0,28 W
0,01 W of minder
0,01 W of minder
0,01 W of minder
87,6 kWh
105,1 kWh
129,9 kWh
78,8 kWh
102,2 kWh
118,3 kWh
Gemeten volgens IEC 62087 Ed. 2
Voor verdere informatie over de stroombesparingsfunctie wordt u verwezen naar de hierop betrekking hebbende bladzijden in deze
gebruiksaanwijzing.
Gemeten volgens IEC 62301 Ed. 1
Gemeten volgens IEC 62301 Ed. 1
Het jaarlijks energieverbruik is berekend op basis van het stroomverbruik bij de Aan-modus (THUISMODUS), met 4 uur TV kijken per dag,
365 dagen van het jaar.
Het jaarlijks energieverbruik is berekend op basis van het stroomverbruik bij de Stroombesparingsmodus, met 4 uur TV kijken per dag,
365 dagen van het jaar.
OPMERKING
• Het stroomverbruik in de Aan-modus varieert afhankelijk van de beelden die de TV weergeeft.
Handelsmerken
• “HDMI, het HDMI-logo en High-Definition Multimedia Interface zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI
Licensing LLC.”
• Vervaardigd onder licentie van Dolby Laboratories.
• “Dolby” en het dubbele-D symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.
• Het “HD TV 1080p” logo is een handelsmerk van EICTA.
• Het DVB-logo is het gedeponeeerde handelsmerk van Digital Video Broadcasting—DVB—project.
30
LC-LE600E_NL.indd 30
2009/07/14 14:51:28
Aanhangsel
Product verwijderen bij het einde van de levensduur
A. Informatie over afvalverwijdering voor gebruikers (particuliere
huishoudens)
1. In de Europese Unie
Let op: Uw
product is van dit
merkteken voorzien.
Dit betekent
dat afgedankte
elektrische en
elektronische
apparatuur niet
samen met het
normale huisafval
mag worden
weggegooid.
Er bestaat een
afzonderlijk
inzamelingssysteem
voor deze
producten.
Let op: Deze apparatuur niet samen met het normale huisafval weggooien!
Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur moet gescheiden worden ingezameld conform de
wetgeving inzake de verantwoorde verwerking, terugwinning en recycling van afgedankte elektrische en
elektronische apparatuur.
Na de invoering van de wet door de lidstaten mogen particuliere huishoudens in de lidstaten van de
Europese Unie hun afgedankte elektrische en elektronische apparatuur kosteloos naar hiertoe aangewezen
inzamelingsinrichtingen brengen*. In sommige landen* kunt u bij de aanschaf van een nieuw apparaat het
oude product kosteloos bij uw lokale distributeur inleveren.
*) Neem contact op met de plaatselijke autoriteiten voor verdere informatie.
Als uw elektrische of elektronische apparatuur batterijen of accumulatoren bevat, dan moet u deze
afzonderlijk conform de plaatselijke voorschriften weggooien.
Door dit product op een verantwoorde manier weg te gooien, zorgt u ervoor dat het afval de juiste verwerking,
terugwinning en recycling ondergaat en potentiële negatieve effecten op het milieu en de menselijke
gezondheid worden voorkomen die anders zouden ontstaan door het verkeerd verwerken van het afval.
2. In andere landen buiten de Europese Unie
Als u dit product wilt weggooien, neem dan contact op met de plaatselijke autoriteiten voor informatie omtrent
de juiste verwijderingsprocedure.
Voor Zwitserland: U kunt afgedankte elektrische en elektronische apparatuur kosteloos bij de distributeur
inleveren, zelfs als u geen nieuw product koopt. Aanvullende inzamelingsinrichtingen zijn vermeld op de
startpagina van www.swico.ch of www.sens.ch.
B. Informatie over afvalverwijdering voor bedrijven
1. In de Europese Unie
Als u het product voor zakelijke doeleinden heeft gebruikt en als u dit wilt weggooien:
Neem contact op met uw SHARP distributeur die u inlichtingen verschaft over de terugname van het product.
Het kan zijn dat u een afvalverwijderingsbijdrage voor de terugname en recycling moet betalen. Kleine
producten (en kleine hoeveelheden) kunnen door de lokale inzamelingsinrichtingen worden verwerkt.
Voor Spanje: Neem contact op met de inzamelingsinrichting of de lokale autoriteiten voor de terugname van
uw afgedankte producten.
2. In andere landen buiten de Europese Unie
Als u dit product wilt weggooien, neem dan contact op met de plaatselijke autoriteiten voor informatie omtrent
de juiste verwijderingsprocedure.
De batterij die bij dit toestel geleverd wordt bevat sporen van lood.
Voor EU: De doorgestreepte vuilnisbak op wieltjes duidt aan dat de gebruikte batterijen niet mogen
terechtkomen in het gewone huishoudelijke afval! Er bestaat een gescheiden ophaalsysteem voor deze
gebruikte batterijen om eigen behandeling en recyclage volgens de wetgeving toe te laten. Gelieve de lokale
autoriteiten te contacteren voor de details van ophaling en recyclage.
Voor Zwitserland: De gebruikte batterij moet bij het verkooppunt teruggebracht worden.
Voor andere niet EU landen: Gelieve contact op te nemen met uw lokale autoriteiten voor de correcte
methode van verwerking van de gebruikte batterijen.
31
LC-LE600E_NL.indd 31
2009/07/14 14:51:28
Aanhangsel
Censuurniveaus voor Kinderslot
Censuurniveau van zender
Censuurniveau van
gebruiker
LEEFTIJD
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Voor alle leeftijden
✔
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Bij voorkeur
ouderlijke
toestemming
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
X-rated
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
Censuurniveau van zender
Censuurniveau van
gebruiker
Voor alle leeftijden
Bij voorkeur ouderlijke
toestemming
X-rated
Voor alle leeftijden
—
—
—
Bij voorkeur
ouderlijke
toestemming
✔
—
—
X-rated
✔
✔
—
Lijst met afkortingen
Afkorting
Betekenis
ATV
Analoge TV
:
Digitale ruisonderdrukking
DTV
Digitale TV
DVB-T
Digitale video-uitzending - terrestrisch
DVI
Digitaal visueel interface
EPG
Elektronische programmagids
HDCP
Hoge-bandbreedte digitale contentbescherming
HDMI
Hoge-definitie multimedia interface
MHEG
Multimedia en Hypermedia Expert Group
OSD
Schermdisplay
PCM
Pulscodemodulatie
USB
Universele seriële bus
1
2
Ga naar “MENU” > “Instellingen” > “Kinderslot” (blz. 22).
Voer “3001” in om het huidige persoonlijke codenummer te laten vervallen.
• Het huidige persoonlijke codenummer is gewist.
32
LC-LE600E_NL.indd 32
2009/07/14 14:51:29
46o/40o/36o
()
[]
[[ ]]
LC-46LE600E/LC-46LE600S
LC-40LE600E/LC-40LE600S
LC-32LE600E/LC-32LE600S
( 470.0 ) / [ 420.0 ] / [[ 390.0 ]]
( 470,0 ) / [ 420,0 ] / [[ 390,0 ]]
( 123.2 )
[ 99.0 ]
[[ 83.0 ]]
( 123,2 )
[ 99,0 ]
[[ 83,0 ]]
IMPORTANT:
The wires in the mains lead are coloured in accordance with the following code:
Blue: Neutral
Brown: Live
As the colours of the wires in the mains lead of this product may not correspond with the coloured
markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows:
• The wire which is coloured blue must be connected to the plug terminal which is marked N or coloured black.
• The wire which is coloured brown must be connected to the plug terminal which is marked L or coloured red.
Ensure that neither the brown nor the blue wire is connected to the earth terminal in your three-pin
plug.
Before replacing the plug cover make sure that:
• If the new fitted plug contains a fuse, its value is the same as that removed from the cut-off plug.
• The cord grip is clamped over the sheath of the mains lead, and not simply over the lead wires.
IF YOU HAVE ANY DOUBT, CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN.
Cover_GB02_LE600E.indd 1
( 400.0 ) / [ 300.0 ] / [[ 200.0 ]]
( 400,0 ) / [ 300,0 ] / [[ 200,0 ]]
( 93.2 )
[ 93.1 ]
[[ 91.9 ]]
( 93,2 )
[ 93,1 ]
[[ 91,9 ]]
( 1023.4 ) / [ 887.8 ] / [[ 700.0 ]]
( 575,6 )
[ 500,4 ]
[[ 394,5 ]]
( 575.6 )
[ 500.4 ]
[[ 394.5 ]]
( 1023,4 ) / [ 887,8 ] / [[ 700,0 ]]
( 415.0 ) / [ 377.0 ] / [[ 321.0 ]]
( 415,0 ) / [ 377,0 ] / [[ 321,0 ]]
DANGER:
The fuse from the cut-off plug should be removed and the cut-off plug destroyed immediately and
disposed of in a safe manner.
Under no circumstances should the cut-off plug be inserted elsewhere into a 13A socket outlet, as a
serious electric shock may occur.
To fit an appropriate plug to the mains lead, follow the instructions below:
( 688.0 ) / [ 612.0 ] / [[ 502.0 ]]
( 688,0 ) / [ 612,0 ] / [[ 502,0 ]]
The mains lead of this product is fitted with a non-rewireable (moulded) plug incorporating a 13A
fuse. Should the fuse need to be replaced, a BSI or ASTA approved BS 1362 fuse marked
or ASA
and of the same rating as above, which is also indicated on the pin face of the plug, must be used.
Always refit the fuse cover after replacing the fuse. Never use the plug without the fuse cover fitted.
In the unlikely event of the socket outlet in your home not being compatible with the plug supplied,
cut off the mains plug and fit an appropriate type.
( 175.0 ) / [ 170.0 ] / [[ 135.0 ]]
( 175,0 ) / [ 170,0 ] / [[ 135,0 ]]
SPECIAL NOTE FOR USERS IN THE U.K.
( 740.0 ) / [ 664.0 ] / [[ 554.0 ]]
( 740,0 ) / [ 664,0 ] / [[ 554,0 ]]
( 1099.0 ) / [ 964.0 ] / [[ 767.0 ]]
( 1099,0 ) / [ 964,0 ] / [[ 767,0 ]]
( 357.0 ) / [ 309.0 ] / [[ 271.9 ]]
( 357,0 ) / [ 309,0 ] / [[ 271,9 ]]
( 400.0 ) / [ 300.0 ] / [[ 200.0 ]]
( 400,0 ) / [ 300,0 ] / [[ 200,0 ]]
2009/07/14 14:26:18
E285WJZZ
SHARP CORPORATION
http://www.sharp-eu.com
Printed in Poland
Gedruckt in Polen
Imprimé en Pologne
Stampato in Polonia
Gedrukt in Polen
Impreso en Polonia
Impresso na Polónia
PIN
OPERATION MANUAL/BEDIENUNGSANLEITUNG/MODE D’EMPLOI/MANUALE DI
ISTRUZIONI/GEBRUIKSAANWIJZING/MANUAL DE MANEJO/MANUAL DE OPERAÇÃO
Sonninstraße 3, D-20097 Hamburg
LCD COLOUR TELEVISION
LCD-FARBFERNSEHGERÄT
TÉLÉVISEUR COULEUR À ÉCRAN
CRISTAUX LIQUIDES (LCD)
TELEVISORE A COLORI LCD
LCD-KLEURENTELEVISIE
TELEVISIÓN EN COLOR LCD
TELEVISOR DE CRISTAL LÍQUIDO
OPERATION MANUAL
BEDIENUNGSANLEITUNG
MODE D’EMPLOI
MANUALE DI ISTRUZIONI
GEBRUIKSAANWIJZING
MANUAL DE MANEJO
MANUAL DE OPERAÇÃO
PORTUGUÊS ESPAÑOL NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS DEUTSCH ENGLISH
LC-32LE600E/LC-32LE600S/
LC-40LE600E/LC-40LE600S/
LC-46LE600E/LC-46LE600S
SHARP ELECTRONICS (Europe) GmbH
LC-32LE600E LC-32LE600S
LC-40LE600E LC-40LE600S
LC-46LE600E LC-46LE600S
TINS-E285WJZZ
09P07-PL-NG
1
Cover_GB01_LE600E.indd 1
2009/07/14 14:25:49
Download PDF