Miele | W 1724 | Gebruiksaanwijzing wasautomaat W 1914

Gebruiksaanwijzing
wasautomaat
W 1914
nl - BE
Lees absoluut uw gebruiksaanwijzing voor
u het toestel installeert en in gebruik neemt.
Zo zorgt u voor uw veiligheid
en vermijdt u schade aan uw toestel.
M.-Nr. 09 468 880
Uw bijdrage tot bescherming van ons milieu
Recycleerbare verpakking
Het afdanken van het apparaat
De verpakking behoedt het toestel voor
transportschade. Er werd materiaal gekozen, dat door het milieu wordt verdragen en opnieuw kan worden benut.
Oude elektrische en elektronische apparaten bevatten vaak nog waardevolle
materialen. Ze bevatten echter ook
schadelijke stoffen die voor het functioneren en de veiligheid van het apparaat
nodig waren. Als u het apparaat bij het
gewone afval doet of bij verkeerde behandeling kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid en het
milieu. Verwijder het afgedankte apparaat dan ook nooit met het gewone afval.
Door de verpakking weer in kringloop
te brengen, wordt er grondstof gespaard en verkleint de afvalberg. Geef
deze stoffen dus niet met het gewone
vuilnis mee. Breng ze liever naar het
dichtstbijzijnde gemeentelijk containerpark. Waar u dat vindt, komt u zeker bij
uw gemeentebestuur aan de weet.
Bij de aankoop van uw nieuw toestel
heeft u een bijdrage betaald. Die wordt
volledig gebruikt voor de toekomstige
recyclage van dat toestel. Dat bevat
trouwens nog waardevol materiaal.
Door te recycleren wordt er dan ook
minder verspild en vervuild.
Als u vragen heeft omtrent het afdanken van uw oud toestel, neem dan
contact op met
– de handelaar bij wie u het kocht
of
– de firma Recupel,
telefoon 02 706 86 10,
website: www.recupel.be
of
– uw gemeentebestuur als u uw toestel
naar een containerpark brengt.
Zorg er ook voor dat het toestel intussen kindveilig wordt bewaard voor u het
laat wegbrengen.
2
Inhoud
Uw bijdrage tot bescherming van ons milieu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Opmerkingen omtrent uw veiligheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Bediening van de wasautomaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Bedieningspaneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Eerste ingebruikneming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Milieuvriendelijk wassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Stroom- en waterverbruik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Wasmiddelverbruik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Zo wast u juist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Korte handleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Extra stil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Centrifugeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Eindcentrifugeertoerental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Programmaoverzicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Extra functies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Onderhoudssymbolen op het etiket. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Programmaverloop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Het programmaverloop wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Een programma afbreken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Het programma onderbreken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Wasgoed toevoegen of voortijdig uitnemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Kinderslot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
3
Inhoud
Wasmiddel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Het juiste wasmiddel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Onthardingsmiddel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Combinaties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Stijfsel/wasverzachter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Wasverzachter, vormspoeler of vloeibaar stijfsel automatisch doseren . . . . . 34
Wasverzachter, vormspoeler of stijfsel in een apart programma . . . . . . . . . . . 34
Ontkleuren / kleuren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Reiniging en onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Trommelreiniging (Hygiëne-info) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
De ommanteling en het bedieningspaneel reinigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
De wasmiddellade schoonmaken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Watertoevoerzeefjes reinigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Storingen verhelpen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Wat gedaan als . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Er kan geen wasprogramma worden gestart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Op het display wordt de volgende foutmelding weergegeven en het programma
werd afgebroken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Op het display wordt op het einde van het programma de volgende foutmelding
weergegeven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Algemene problemen met de wasautomaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Een niet-bevredigend wasresultaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
U kunt de vuldeur niet met de toets Deur openen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
De toesteldeur openen bij verstopte afvoer en/of stroomonderbreking . . . . . . . . 44
Technische dienst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Herstellingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Het programma updaten (moderniseren). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Garantie: voorwaarden en duur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Opstellen en aansluiten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Vooraanzicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Achteraanzicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Plaats van opstelling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Wasautomaten naar de opstelplaats dragen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
4
Inhoud
De transportbescherming wegnemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
De transportbescherming monteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
De wasautomaat gelijk zetten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
De voetjes uitdraaien en met de contramoeren vastzetten . . . . . . . . . . . . . . . 52
Inbouwen onder een doorlopend werkblad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Was- en droogzuil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Het Miele-lekbeveiligingssysteem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Watertoevoer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Waterafvoer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Elektrische aansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Verbruiksgegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Opmerking met het oog op vergelijkende tests: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Programmeerfuncties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Programmeerfuncties openen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Programmeerfunctie selecteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Programmeerfunctie bewerken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Programmeerfunctie beëindigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Taal ! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Extra water . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Behoedzaam wassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Afkoeling waswater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Code . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Temperatuureenheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Zoemer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Akoestisch signaal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Lichtsterkte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Contrast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Stand-by display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Memory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Kreukbeveiliging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Mits toeslag verkrijgbaar toebehoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
CareCollection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
5
Opmerkingen omtrent uw veiligheid
Deze wasautomaat voldoet aan de voorgeschreven veiligheidsvoorschriften. Door ondeskundig gebruik kunnen gebruikers echter letsel oplopen en kan er schade optreden aan het toestel.
Lees de gebruiksaanwijzing voor u uw wasautomaat in gebruik
neemt. U vindt er belangrijke opmerkingen omtrent uw veiligheid,
het gebruik en het onderhoud van uw wasautomaat. Dat is veiliger voor uzelf en u vermijdt schade aan uw wasautomaat.
Bewaar de gebruiksaanwijzing goed en geef ze door aan wie het
toestel eventueel na u gebruikt.
Juist gebruik
~ Deze wasautomaat is bedoeld voor gebruik in het huishouden en
in gelijkaardige omgevingen.
~ De wasautomaat is niet geschikt voor gebruik in open lucht.
~ Gebruik de wasautomaat uitsluitend in huishoudelijke toepas-
singen en enkel om textiel te wassen waarvan de fabrikant op het
wasetiket heeft aangegeven dat het machinaal mag worden gewassen.
Gebruik voor andere doeleinden is niet toegelaten. Miele is niet verantwoordelijk voor schade die wordt veroorzaakt door een ander gebruik dan wat hier wordt vermeld of door foutieve bediening.
~ Personen die door hun fysieke, zintuiglijke of geestelijke mogelijk-
heden of hun onervarenheid of gebrek aan kennis niet in staat zijn
om de wasautomaat veilig te bedienen, mogen deze wasautomaat
alleen onder het toezicht of de begeleiding van een verantwoordelijk
iemand gebruiken.
6
Opmerkingen omtrent uw veiligheid
Kinderen in het huishouden
~ Kinderen vanaf acht jaar mogen de wasautomaat alleen zonder
toezicht bedienen, reinigen of onderhouden wanneer hen de wasautomaat zodanig is toegelicht dat ze de wasautomaat veilig kunnen
bedienen, reinigen of onderhouden. Kinderen moeten de eventuele
risico's van een foutieve hantering kunnen herkennen en begrijpen.
~ Kinderen jonger dan acht jaar dienen uit de buurt van de wasautomaat te worden gehouden, tenzij ze continue in het oog worden
gehouden.
~ Hou kinderen die in de buurt van de wasautomaat komen in het
oog. Laat kinderen nooit met de wasautomaat spelen.
~ Denk eraan dat de ronde glazen deur heet wordt als u met hoge
temperaturen wast.
Verbied dus kleine kinderen het glas tijdens de wasbeurt aan te raken.
7
Opmerkingen omtrent uw veiligheid
Technische veiligheid
~ Vóórdat de wasautomaat wordt opgesteld, controleert u of het
toestel zichtbaar beschadigd is.
Een beschadigde wasautomaat mag u niet opstellen en in gebruik
nemen.
~ Op het typeplaatje van de wasautomaat vindt u gegevens in ver-
band met de aansluiting van uw toestel (zekering, spanning en frequentie). Alvorens u de wasautomaat aansluit, vergelijkt u deze gegevens met die van uw elektrische installatie. Vraag eventueel uitleg
aan een elektricien als u niet zeker bent.
~ De elektrische veiligheid van deze wasautomaat wordt enkel ge-
waarborgd als het toestel op een aardsysteem aangesloten is dat
volgens de voorschriften werd geïnstalleerd.
Het is heel belangrijk dat aan deze fundamentele veiligheidsvoorwaarde is voldaan. In geval van twijfel dient u uw installatie door een
vakman of vakvrouw te laten nakijken.
Miele kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die werd
veroorzaakt doordat de aardleiding onderbroken was of gewoon
ontbrak.
~ Gebruik om veiligheidsredenen geen verlengsnoer. Gebruik van
een verlengsnoer verhoogt het risico op oververhitting en daarmee
op brand.
~ Laat defecte onderdelen enkel vervangen door originele Mielevervangstukken. Enkel dan bent u zeker dat ze ten volle voldoen
aan de eisen die Miele qua veiligheid stelt.
8
Opmerkingen omtrent uw veiligheid
~ Door ondeskundig uitgevoerde reparaties kunnen er onvoorziene
risico's ontstaan voor de gebruiker. Daarvoor kan de fabrikant niet
aansprakelijk worden gesteld. Reparaties mag u uitsluitend laten uitvoeren door vakmensen die door Miele erkend zijn.
~ Is het aansluitsnoer beschadigd, laat het dan vervangen door
een vakman die door Miele erkend is. Zo vermijdt u risico's voor wie
het toestel gebruikt.
~ Bij storingen of bij een reinigings- en onderhoudsbeurt is de wasautomaat alleen dan van het elektriciteitsnet losgekoppeld in de volgende gevallen:
– de stekker van de wasautomaat is uit het stopcontact getrokken,
of
– de zekering op uw elektrische installatie is uitgeschakeld, of
– de schroefzekering op uw elektrische installatie is helemaal uitgedraaid.
~ Sluit uw wasautomaat enkel met een nieuwe toevoerslang en de
vereiste toebehoren aan op de waterleiding. Gebruik oude slangen,
bv. van het vorige toestel, niet opnieuw.
~ Deze wasautomaat mag niet gebruikt worden op een
beweegbare plaats (bv.schip).
~ Geen veranderingen aan de wasautomaten doen, die niet uitdrukkelijk door Miele toegelaten zijn.
9
Opmerkingen omtrent uw veiligheid
Efficiënt gebruik
~ Stel uw wasautomaat niet op in een vertrek waar het kan vriezen.
Bevroren waterslangen kunnen onder druk scheuren of springen. De
betrouwbaarheid van de elektronische elementen kan door temperaturen onder het vriespunt in het gedrang komen.
~ Verwijder de transportbeveiliging op de achterzijde voor u uw
toestel in gebruik neemt. Zie rubriek "Opstellen en aansluiten", alinea
"Transportbeveiliging verwijderen". Als die beveiliging niet verwijderd is, kan die tijdens het centrifugeren schade toebrengen aan
het toestel. Ook aan meubelen of apparaten ernaast kan er schade
optreden.
~ Doe de waterkraan dicht bij langere afwezigheid (bijv. vakantie).
Vooral wanneer er zich vlakbij het toestel geen afvoer in de vloer bevindt.
~ Overstromingsgevaar!
Voor u de afvoerslang in een spoelbak hangt, dient u te controleren
of het water vlot genoeg wegvloeit.
Maak de waterafvoerslang vast opdat ze niet zou wegglijden! Door
de terugstoot van het wegvloeiende water kan de slang anders uit
de spoelbak worden geslingerd.
~ Let erop dat er geen voorwerpen zoals spijkers, naalden,
geldstukken of paperclips worden meegewassen. Deze voorwerpen
kunnen schade toebrengen aan onderdelen van het toestel, bijv.
aan kuip of trommel. Deze beschadigde onderdelen kunnen op hun
beurt uw was beschadigen.
10
Opmerkingen omtrent uw veiligheid
~ Als u het wasmiddel juist doseert, hoeft u uw toestel niet te ontkalken. Is uw toestel zo erg verkalkt dat het moet worden ontkalkt,
gebruik dan speciaal ontkalkingmiddel met corrosiebescherming.
Dit middel kunt u bij uw Miele-handelaar of de Technische Dienst
van Miele verkrijgen. Volg de gebruiksaanwijzing van het
ontkalkingmiddel strikt op.
~ Wasgoed dat met oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen behandeld is, moet voordat het in de was- en droogautomaat wordt
gewassen, grondig in zuiver water worden uitgespoeld.
~ Gebruik in dit toestel nooit reinigingsmiddelen die oplosmiddel
(bijv. wasbenzine) bevatten. Er kan namelijk schade optreden aan
sommige onderdelen van het toestel. Er kunnen ook giftige dampen
ontstaan. Bovendien bestaat er bij deze middelen brand- en ontploffingsgevaar.
~ Gebruik in dit toestel nooit reinigingsmiddelen die oplosmiddel
(bijv. wasbenzine) bevatten. Die kunnen schade toebrengen aan
vochtige kunststof oppervlakken.
~ Kleurmiddelen dienen voor gebruik in wasautomaten geschikt te
zijn. Ze mogen enkel in beperkte mate - zoals voor een huishouden worden gebruikt. Volg de gebruiksaanwijzing van de fabrikant strikt
op.
~ Ontkleuringsmiddel kan wegens zijn zwavelhoudende verbin-
dingen corrosie tot stand brengen. U mag geen ontkleuringsmiddel
in uw wasautomaat gebruiken.
~ Als er wasmiddel in uw ogen terechtkomt, spoel ze dan met zuiver lauwwarm water uit. Bij inslikken, direct een arts raadplegen.
Personen met gekwetste of gevoelige huid moeten elk contact met
het wasmiddel mijden.
11
Opmerkingen omtrent uw veiligheid
Toebehoren
~ Toebehoren mag enkel worden ingebouwd indien dat door Miele
is goedgekeurd.
Worden er andere onderdelen gemonteerd of ingebouwd, dan vervalt elke waarborg of productaansprakelijkheid.
Miele is niet aansprakelijk voor schade die ontstaan is doordat
deze veiligheidsrichtlijnen niet in acht werden genomen.
12
Bediening van de wasautomaat
Bedieningspaneel
a Display
Meer uitleg vindt u op de volgende
bladzijde.
b Toets Temperatuur 6
Voor de instelling van de gewenste
wastemperatuur.
c Toets Toerental .
Om het gewenste
eindcentrifugeertoerental of Spoelstop of Zonder . te kiezen.
d Optische interface PC
Dient als controle- en overdrachtspunt voor de technische dienst van
Miele (o.a. voor updates).
e Toets Start/Stop
Hiermee start u het gekozen wasprogramma en breekt u een gestart programma af.
f Toetsen voor extra functies
U kunt de wasprogramma's met verschillende extra functies aanvullen.
g Programmakiezer
Om het programma te kiezen. Het
controlelampje van het gekozen programma gaat branden. U kunt de
programmakiezer zowel naar rechts
als naar links draaien.
h Toets Deur
Om de vuldeur te openen.
i Toets _
Om de wasautomaat in en uit te
schakelen.
13
Bediening van de wasautomaat
Duur van het programma
Na de start van een programma wordt
de maximum duur van het programma
in uren en minuten aangeduid.
Tijdens de eerste 8 minuten berekent
de wasautomaat de lading en het vermogen van het wasgoed om water op
te nemen. Dat kan de programmaduur
verkorten of verlengen.
Programmeerfuncties
Op het display kunnen de volgende
functies worden geselecteerd:
– de wastemperatuur
– het centrifugeertoerental
– de programmeerfuncties
– de programma-afbreking
– het kinderslot
Bovendien wordt op het display de volgende informatie weergegeven:
– de duur van het programma
– het verloop van het programma
14
Met de programmeerfuncties kunt u de
wasautomaat aan uw eigen behoeften
aanpassen. Tijdens het programmeren
wordt de geselecteerde functie op het
display weergegeven.
Eerste ingebruikneming
De taal op het display instellen
Stel het toestel juist op en sluit het
correct aan voor u het de eerste
keer gebruikt. Houd rekening met de
rubriek "Opstellen en aansluiten".
Bij deze wasautomaat werd een volledige functietest doorgevoerd, waardoor er zich nog water in de trommel
kan bevinden.
Uit veiligheidsoverwegingen kunt u het
toestel niet laten centrifugeren voordat
het voor het eerst in bedrijf werd gesteld. Om het toestel te laten centrifugeren, moet eerst een wasprogramma
zonder wasgoed en zonder wasmiddel
uitgevoerd zijn.
Gebruikt u wasmiddel, dan kan er
overdreven veel schuim worden gevormd!
Tegelijk wordt ook de kogelklep in de
waterafvoer geactiveerd. Die klep zorgt
ervoor dat het wasmiddel in het vervolg
volledig wordt gebruikt.
^ Druk de toets _ in.
Wanneer u de wasautomaat voor het
eerst inschakelt, verschijnt een verwelkoming op het display.
De verwelkoming verschijnt niet meer
wanneer een wasbeurt die langer
dan een uur duurt volledig uitgevoerd is.
U dient de gewenste taal voor het display in te stellen. U kunt altijd naar een
andere taal schakelen via Programmeerfuncties.
!
deutsch
^ Draai aan de programmakiezer om
de gewenste taal voor het display in
te stellen. Met de toets Start/Stop bevestigt u de geselecteerde taal.
Herinnering aan de transportbescherming
De transportbescherming moet voor
de eerste wasbeurt worden verwijderd om schade aan de wasautomaat te voorkomen.
^ Door de toets Start/Stop in te drukken, bevestigt u dat de transportbescherming verwijderd is.
Het eerste wasprogramma starten
De wasautomaat is nu klaar om het
eerste wasprogramma uit te voeren.
Het controlelampje van de toets Katoen
r brandt.
^ Draai de waterkraan open.
^ Druk op de toets Start/Stop.
^ Schakel de wasautomaat na het
einde van de wasbeurt uit.
De eerste ingebruikneming is beëindigd.
15
Milieuvriendelijk wassen
Stroom- en waterverbruik
Wasmiddelverbruik
– Hou zoveel mogelijk rekening met de
maximumlading die voor een bepaald programma toegestaan is.
Als u dat doet, is het stroom- en waterverbruik, dat wordt berekend op
basis van de totale hoeveelheid wasgoed, het laagst.
– Gebruik telkens maar zoveel wasmiddel als op de verpakking staat
aangegeven.
– Bij een kleinere lading wasgoed
zorgt de automatische aanpassing
van de watertoevoer ervoor dat er
minder water en stroom wordt verbruikt en dat het programma korter
uitvalt. Het kan dus gebeuren dat de
weergegeven resterende tijd in de
loop van een wasprogramma wordt
gewijzigd.
– Gebruik het programma Express 20
voor kleine hoeveelheden wasgoed.
– Met moderne wasmiddelen kunt u
wassen bij lagere temperaturen (bijv.
20°C). Gebruik de juiste temperatuurinstelling om stroom te sparen.
– Voor de hygiëne in de wasautomaat
is het aan te bevelen nu en dan een
wasbeurt met een temperatuur van
minstens 60 °C te starten. De wasautomaat herinnert u daaraan met de
melding Hygiëne-info op het display.
16
– Hou voor de dosering rekening met
de mate waarin het wasgoed vuil is.
– Gebruik bij kleinere ladingen minder
wasmiddel (ca. 1/3 minder wasmiddel
bij een halve lading).
Kies de juiste extra functie (Kort en
Voorwas)
Kies voor:
– licht bevuild wasgoed zonder zichtbare vlekken een wasprogramma
met de extra functie Kort.
– normaal tot erg vuil wasgoed met
zichtbare vlekken een wasprogramma zonder extra functie.
– wasgoed met een grote hoeveelheid
vuil (bijv. stof, zand) de extra functie
Voorwas.
Tip voor als het wasgoed daarna in
een droogautomaat wordt gedroogd
Kies het hoogst mogelijke centrifugeertoerental dat het wasprogramma te
bieden heeft. Zo bespaart u achteraf
stroom bij het drogen.
Zo wast u juist
Korte handleiding
De zinnen met de getallen (A, B,
C, . . .) kan u als beknopte handleiding
gebruiken.
A Het wasgoed voorbereiden
,Bij de behandeling van textiel
met een schoonmaakmiddel op basis van oplosmiddel (schoonmaakbenzine) zie erop toe dat er geen
kunststof in contact komt met het
schoonmaakmiddel.
,Gebruik nooit synthetische reinigingsmiddelen (die oplosmiddel
bevatten) in uw wasautomaat!
Het wasgoed sorteren
^ Sorteer het textiel volgens de kleur en
de symbolen op het onderhoudsetiket. Dat vindt u in kragen en zomen.
^ Maak de zakken leeg.
,Metalen voorwerpen als spijkers,
geldstukken, papierklemmen kunnen het wasgoed en onderdelen van
de machine beschadigen.
De vlekken vooraf behandelen
^ Verwijder eventuele vlekken uit het
textiel voor u het wast. Doe dat bij
voorkeur terwijl de vlekken nog vers
zijn. Dop de vlekken weg met een
doekje dat geen kleur afgeeft. Niet
wrijven!
Speciale vlekken als die van bloed, eieren, koffie, thee e.d. kan u vaak met
een truukje wegkrijgen.
Donker textiel vertoont de neiging bij de
eerste wasbeurten kleur te verliezen.
Om geen wasgoed te laten verkleuren,
wast u licht en donker textiel het best
apart.
Algemene tips
– Bij gordijnen: de gordijnrolletjes en
de loden band afnemen. U kan de
gordijnen ook in een zak steken.
– Bij bh's: geloste bh-beugels vastnaaien of verwijderen.
– Bij breigoed, jeans, broeken, t-shirts
en sweaters: binnenstebuiten keren
zo de fabrikant dat aanbeveelt.
– Doe ritssluitingen, haakjes en oogjes
voor het wassen dicht.
– Knoop kussens en slopen dicht. Zo
komen er geen kleine spulletjes in terecht.
Was in deze machine nooit textiel met
de aanduiding niet wasbaar (onderhoudssymbool h).
17
Zo wast u juist
B De wasautomaat inschakelen
D Programma kiezen
C De wasautomaat laden
^ Open de vuldeur met de toets Deur.
^ Leg de was opengevouwen en losjes
in de trommel. Door textiel van verschillend formaat in de trommel te
stoppen, verbetert het waseffect en
raakt de was tijdens het centrifugeren
beter verdeeld.
Bij de maximumlading is het stroom- en
waterverbruik, berekend op basis van
de totale hoeveelheid wasgoed, het
laagst. Als u te veel wasgoed laadt,
vermindert het wasresultaat en komen
er meer kreuken in de was voor.
Let erop dat er geen wasgoed tussen de vuldeur en de dichtingsring
geklemd zit.
^ Draai de programmakiezer naar links
of rechts om het gewenste programma te kiezen. Het programma is gekozen wanneer het controlelampje
naast de naam van het programma
aangaat.
E Temperatuur/toerental kiezen
Indien gewenst, kunt u de
vooringestelde temperatuur en/of het
centrifugeertoerental wijzigen.
2:59
r
1400
^ De temperatuur kunt u wijzigen door
op de toets 6 te drukken en het centrifugeertoerental door op de toets .
te drukken.
^ Sluit de vuldeur met een lichte zwaai.
18
Zo wast u juist
F Het kiezen van extra functies
Voorwas +
Met de toetsVoorwas+kunt u niet enkel
de voorwas activeren, maar ook een
extra inweektijd van een uur of twee
uur instellen.
Druk op een toets:
1 x: = Voorwas
2 x: = Voorwas + 1 uur Inweken
3 x: = Voorwas + 2 uur Inweken
4 x: = uitgeschakeld
^ Kies de gewenste extra functie met
de overeenkomstige toets. Als een
extra functie wordt geselecteerd,
gaat het bijhorende controlelampje
branden.
Extra stil
U kunt niet alle extra functies bij alle
wasprogramma's kiezen.
Bij de keuze van extra functie Extra stil
wordt niet gecentrifugeerd en de extra
functie Spoelstop wordt geactiveerd.
De programmaduur wordt verlengd.
Kunt u een bepaalde extra functie niet
kiezen, dan is die voor het wasprogramma niet toegelaten.
Kort
Wanneer u binnen rusttijden wil wassen, kunt u de geluidsontwikkeling van
de wasautomaat nog éénmaal verminderen.
Spoelstop deactiveren.
^ Kies een centrifugeertoerental met de
toets Centrifugeren.
Voor lichtjes vuil wasgoed zonder zichtbare vlekken.
De duur van de hoofdwas wordt ingekort.
Extra water
Het waterpeil wordt verhoogd tijdens
het wassen en tijdens het spoelen.
U kunt andere opties voor de toets Extra water programmeren, zoals beschreven in de rubriek "Programmeerfuncties".
19
Zo wast u juist
G Het wasmiddel toevoegen
Het is belangrijk juist te doseren,
want . . .
. . . gebruikt u te weinig wasmiddel, dan
– wordt het wasgoed niet proper en na
verloop van tijd ook grauw en hard.
– vormen er zich vetluizen op het wasgoed
– hecht er zich kalk op de verwarmingselementen
. . . gebruikt u te veel wasmiddel,
– dan wordt er te veel schuim gevormd
wat het effect van de wasbewegingen verzwakt. De was-, spoel- en
centrifugeerresultaten gaan dan ook
achteruit.
– dan stijgt het waterverbruik. Wegens
het vele schuim wordt er immers automatisch een bijkomende spoelbeurt ingelast.
– dan wordt het milieu zwaarder belast
^ Trek de wasmiddellade ietwat uit.
Giet het wasmiddel in de vakjes:
i
Wasmiddel voor de voorwas
(opsplitsing van de totaal aanbevolen hoeveelheid wasmiddel: 1/3 in
vakje i en 2/3 in vakje j)
j
Wasmiddel voor de hoofdwas alsook
voor het inweken
§
Wasverzachter, vormspoeler of vloeibaar stijfsel
^ Sluit de wasmiddellade.
Meer details over wasmiddelen en de
dosering ervan vindt u in de rubriek
"Wasmiddel".
20
Zo wast u juist
H Het starten van het programma
^ Druk op de knipperende toets
Start/Stop.
Onmiddellijk na de start wordt op het
display de vermoedelijke duur van het
programma weergegeven. Tijdens de
eerste 8 minuten berekent de wasautomaat het vermogen van het wasgoed
om water op te nemen. Dat kan de programmaduur verkorten of verlengen.
Vergeet geen stukken wasgoed in
de trommel! Die kunnen bij de daaropvolgende wasbeurt krimpen of ander wasgoed verkleuren.
Ook het verloop van het programma
wordt op het display weergegeven. De
wasautomaat vertelt u op elk moment
hoever het programma al gevorderd is.
I Einde van het programma - het
wasgoed uit de trommel nemen
Bij kreukbeveiliging wordt op het display afwisselend het volgende weergegeven:
0:00
Kreukbeveilig.
en
0:00
Einde
^ Open de vuldeur met de toets Deur.
^ Neem het wasgoed uit de trommel.
^ Controleer of er niets in de dichtingsring van de vuldeur achtergebleven
is.
^ Schakel de wasautomaat uit met de
toets _.
^ Sluit de vuldeur. Anders bestaat het
risico dat er onbedoeld voorwerpen
in de trommel terechtkomen. Die kunnen dan per vergissing mee worden
gewassen en het wasgoed beschadigen.
21
Centrifugeren
Eindcentrifugeertoerental
programma
t/min
Katoen
1400
Kreukherstellend
1200
Fijne was
600
Wol /
1200
Express 20
1400
Automatic extra
1200
Donker / jeans
1200
Intensief +
1400
Centrifugeren
1400
Extra spoelen/Stijven
1200
U kunt het eindtoerental verminderen.
Een hoger toerental dan hierboven vermeld kunt u echter niet kiezen.
Eindcentrifugeren uitschakelen
(spoelstop)
^ Kies met de toets . de instelling
Spoelstop. Het wasgoed blijft na de
laatste spoelbeurt in het water liggen.
Daardoor wordt de kreukvorming beperkt als u de was niet meteen na het
einde van het programma uit de
trommel haalt.
– Centrifugeren op het einde van het
programma starten:
Uw wasautomaat stelt u het maximale centrifugeertoerental voor. U kunt
een lager toerental kiezen. Met de
toets Start/Stop start u het centrifugeren op het einde van het programma.
– Het programma beëindigen:
Centrifugeren voor en tussen de
spoelbeurten
Het wasgoed wordt na de hoofdwas en
tussen de spoelbeurten gecentrifugeerd. Als het eindtoerental werd beperkt, geldt dit eveneens voor het toerental voor en tussen de spoelbeurten.
In het programma Witte/Bonte was
wordt er een extra spoelbeurt ingelast
als het toerental kleiner is dan
700 omw/min.
Druk op de toets Deur. Het water
wordt weggepompt. Druk daarna
nog eens op toets Deur om de vuldeur te openen.
Niet centrifugeren voor en tussen de
spoelbeurten en op het einde van het
programma (zond. .)
^ Kies met de toets . de instelling
zond. ..
Na de laatste spoelbeurt wordt het water weggepompt en de kreukbescherming ingeschakeld.
Bij deze instelling wordt in enkele programma's een extra spoelgang ingelast.
22
Programmaoverzicht
Katoen
Wasgoed
90°C tot koud
maximaal 7,0 kg
T-shirts, ondergoed, tafellakens, enzovoort, textiel uit katoen, linnen
of gemengde weefsels
Opmerking De instellingen 60°/40°C verschillen van r/s vanwege:
– kortere programmaduur
– langere temperatuurbehoudtijden
– groter energieverbruik
Bij bijzondere hygiënische vereisten kiest u de temperatuurinstelling
van 60°C of hoger.
r/s
Katoen
Wasgoed
maximaal 7,0 kg
normaal vervuild katoenen wasgoed
Opmerking – Deze instellingen zijn voor wat betreft het energie- en waterverbruik het meest efficiënt voor het wassen van katoenen wasgoed .
– Bij r is de bereikte wastemperatuur lager dan 60°C, het
wasvermogen komt overeen met het programma Katoen 60°C.
Richtlijn voor testinstituten:
Testprogramma volgens EN 60456 en energielabel overeenkomstig richtlijn
1061/2010.
Kreukherstellend
Wasgoed
60°C tot koud
maximaal 3,5 kg
Synthetische vezels, gemengde weefsels of katoen met kreukherstellende eigenschappen
Opmerking Verminder bij kreukgevoelig wasgoed het eindcentrifugeertoerental.
Fijne was
Wasgoed
60°C tot koud
maximaal 2,5 kg
Voor delicaat wasgoed uit synthetische vezels, gemengde weefsels,
kunstzijde
Volgens de fabrikant wasbare gordijnen.
Opmerking – Door het fijne stof dat zich in gordijnen nestelt, is er vaak een programma met voorwas vereist.
– Bij kreukgevoelig wasgoed het centrifugeertoerental uitschakelen.
23
Programmaoverzicht
Wol /
Wasgoed
40°C tot koud
maximaal 2,0 kg
Textiel van wol, wolmengsels of alle weefsels die met de hand gewassen moeten worden
Opmerking Bij kreukgevoelig textiel het eindcentrifugeertoerental respecteren.
Express 20
Wasgoed
40°C tot koud
maximaal 3,5 kg
Weinig vervuild of nauwelijks gedragen wasgoed.
Opmerking De extra functie Kort wordt automatisch geactiveerd.
Automatic +
Wasgoed
40°C tot koud
maximaal 5,0 kg
Op kleur gesorteerd wasgoed voor de programma's Witte/Bonte was
en Kreukherstellend.
Opmerking Elke lading wasgoed wordt zo behoedzaam en efficiënt mogelijk gewassen, doordat de wasparameters (bijv. waterpeil, wassnelheid en
centrifugeerprofiel) automatisch worden aangepast.
Donker/jeans
Wasgoed
60°C tot koud
maximaal 3,0 kg
Zwart of donkerkleurig wasgoed van katoen, gemengde weefsels
en/of jeansstoffen
Opmerking – Was deze stukken binnenstebuiten.
– Jeans verliest bij de eerste wasbeurten wat kleur. Was lichte en
donkere stukken dus apart.
24
Programmaoverzicht
Intensief +
Wasgoed
90°C tot koud
maximaal 7,0 kg
Wasgoed gesorteerd op kleur voor de programma's Witte/Bonte was
en Kreukherstellend voor sterk bevuild wasgoed.
Opmerking – De extra functie Kort wordt automatisch geactiveerd.
– De hoofdwastijd wordt verlengd.
Centrifugeren
Opmerking – Enkel pompen: Toerental op Zonder . instellen.
– Let op het ingestelde toerental.
Extra spoelen/Stijven
Wasgoed
maximaal 7,0 kg
– Om handgewassen wasgoed uit te spoelen.
– Voor het stijven van tafellakens, servetten en werkkleding.
Opmerking – Bij kreukgevoelig textiel het eindcentrifugeertoerental
respecteren.
– Het te stijven wasgoed moet vers gewassen zijn, maar mag niet
met een wasverzachter behandeld zijn.
– Een erg goed spoelresultaat met twee spoelgangen verkrijgt u
door de extra functie Extra water te activeren. Bij het gebruik van
de programmeerfunctie Extra water moet de optie Extra spoelgang geactiveerd zijn.
25
Extra functies
U kunt de volgende extra functies voor de programma's kiezen:
tr a
l
n
sti
ke
tr a
we
Ex
+In
as
orw
Vo
as
orw
Vo
ter
wa
Ex
rt
Ko
Witte / Bonte was
X
X
X
X
X
Kreukherstellend
X
X
X
X
X
Fijne was
X
X
X
X
Wol /
Snel 20 min
X1)
X
X
Automatic extra
Donker wasg. / Jeans
Intensief extra
X
X
X
X
2)
X
X
X
X
Centrifugeren
Extra spoelen/Stijven
X
X1) = door het programma vooraf ingestelde extra functie kan worden
geannuleerd
X2) = door het programma vooraf ingestelde extra functie kan niet worden
geannuleerd
26
Onderhoudssymbolen op het etiket
Wassen
Drogen
Het aantal graden in het kuipsymbool
geeft de maximale temperatuur aan
waarmee u het wasgoed mag wassen.
De stippen geven de temperatuur aan
9
normale mechanische belasting
4
spaarzame mechanische belasting
c
zeer spaarzame mechanische belasting
/
handwas
h
niet wasbaar
Voorbeelden voor de programmakeuze
Programma
q
Normale temperatuur
r
Lagere temperatuur
s
Niet geschikt voor de droogautomaat
Strijken en effenen
De stippen geven de
temperatuurbereiken aan
I
ca. 200°C
H
ca. 150°C
G
ca. 110 °C
J
niet strijken/effenen
Professionele reiniging
Onderhoudssymbool
f
Witte/Bonte was 9ö8E76
p
reiniging met chemische oplosmiddelen. De letters geven
het reinigingsmiddel aan.
w
vochtig reinigen
D
niet chemisch reinigen
Kreukherstellend
54321
Fijne was
ac
Wol /
/
Express 20
76
Automatic extra 7621
Bleken
x
elk oxidatiebleekmiddel toegelaten
{
enkel zuurstofbleekmiddel
toegelaten
z
niet bleken
27
Programmaverloop
Hoofdwas
Spoelen
Centrifugeren
Waterpeil
Wassnelheid
Waterpeil
Spoel- Spoelen
Eindbeurten en cen- centrifutrifugegeren
ren
Witte/Bonte was
d
a
(
2-41)2)
L
L
Kreukherstellend
(
c
e
2-33)
L
L
Fijne was
e
d
e
3
–
L
Wol /
e
f
e
2
Express 20
d
b
Automatic extra
(
Donker wasg. /
Jeans
L
L
d
3)
1-3
L
L
abc
e
2-33)
L
L
(
b
d
3
–
L
Intensief extra
(
a
(
2-41)2)
L
L
Centrifugeren
–
–
–
–
–
L
Extra spoelen/Stijven
–
–
e
1
–
L
Bijzonderheden over het programmaverloop, zie de volgende pagina.
28
Programmaverloop
d = laag waterpeil
( = gemiddeld waterpeil
Bijzonderheden in het programmaverloop:
e = hoog waterpeil
Kreukherstellend:
a
= Intensief ritme
b
= Normaal ritme
c
= Behoedzaam ritme
d
= Heel voorzichtig ritme
e
= Schommelritme
De trommel blijft na afloop van het programma nog 30 minuten draaien. Daarmee wordt kreukvorming vermeden.
Uitzondering: In het programma Wol is
er geen kreukbeveiliging.
De wasautomaat kan op elk ogenblik
geopend worden.
f
= Handwasritme
Uw wasautomaat beschikt over een volledig elektronische besturing. Het toestel bepaalt zelfstandig het vereiste waterverbruik volgens de hoeveelheid
wasgoed en de mate waarin dat wasgoed water opslorpt. Het gevolg daarvan: verschil in programmaverloop en
wastijd.
Het hier opgegeven programmaverloop
verwijst telkens naar het basisprogramma bij maximumlading. Er werd geen
rekening gehouden met extra functies
die u erbij kunt kiezen.
1)
Bij een temperatuurkeuze van 90 °C
tot 60 °C worden er 2 spoelbeurten
uitgevoerd. Bij een temperatuur onder 60 °C worden er 3 spoelbeurten
uitgevoerd.
2)
Een 3e/4e spoelbeurt wordt uitgevoerd als:
– er te veel schuim in de trommel is
– het centrifugeertoerental op het
einde lager is dan 700 omw/min.
– Zond. . gekozen is
3)
3de spoelbeurt als:
Zond. . gekozen is
De weergave van het programmaverloop toont u op elk moment tijdens het
wasprogramma hoever het programma
gevorderd is.
29
Het programmaverloop wijzigen
Een programma afbreken
Na de start van een wasprogramma
kunt u het op elk willekeurig moment afbreken.
^ Druk op de toets Start/Stop.
Wijzigen
Programma
Na de start van een programma kunt u
niet meer van programma veranderen.
Programma afbreken
Van temperatuur veranderen
^ Druk opnieuw op de knipperende
toets Start/Stop.
Tot 5 minuten na de start kan de temperatuur worden gewijzigd.
De wasautomaat pompt het waswater
weg.
^ Druk op de toets 6.
Wanneer u het wasgoed uit de trommel
wilt nemen:
^ Druk op de toets Deur.
Wanneer u een ander programma wilt
kiezen:
^ Schakel de wasautomaat uit met de
toets _.
^ Schakel de wasautomaat weer in.
^ Kijk na of er zich nog wasmiddel in
het wasbakje bevindt. Indien niet, bijvullen AUB.
^ Start een nieuw programma.
Het programma onderbreken
^ Schakel de wasautomaat uit met de
toets _.
Om het programma voort te zetten:
^ Schakel de wasautomaat met de
toets _ opnieuw in.
30
Het centrifugeertoerental wijzigen
Het toerental kan altijd worden aangepast.
^ Druk op de toets ..
Van extra functies veranderen
Tot 5 minuten na de start kunnen de extra functies Kort en Extra water worden
in- of uitgeschakeld.
Als het kinderslot geactiveerd is, kan
het programma niet worden afgebroken of gewijzigd.
Het programmaverloop wijzigen
Wasgoed toevoegen of
voortijdig uitnemen
^ Druk op de toets Deur tot de vuldeur
opengaat.
^ U kunt nu wasgoed toevoegen of
voortijdig uitnemen.
Kinderslot
Het kinderslot verhindert dat de wasautomaat tijdens het wassen wordt
geopend, dat het programma wordt
afgebroken of dat de wasautomaat
wordt uitgeschakeld.
^ Sluit de vuldeur.
Het kinderslot inschakelen
Het programma wordt automatisch
voortgezet.
^ Wanneer het programma gestart is,
drukt u lang op de toetsStart/Stop.
Let daarbij op het volgende:
Zodra het programma van start is gegaan, "merkt" het toestel geen wijzigingen meer op in de hoeveelheid wasgoed.
Daarom gaat het toestel altijd uit van
een volledige lading als u de toesteldeur hebt opengemaakt om wasgoed
toe te voegen of voortijdig uit te nemen.
Het is mogelijk dat de weergegeven
resterende tijd wordt verlengd.
De vuldeur gaat niet open wanneer:
– de watertemperatuur hoger is dan
55°C.
– het water een bepaald niveau heeft
overschreden
– het programma de stand Centrifugeren heeft bereikt.
Wanneer u in de hierboven vermelde situaties op de toets Deur drukt, wordt
het volgende op het display weergegeven:
Vergr. over 3 sec. 0
^ Houd de toets Start/Stop ingedrukt
tot de tijd verstreken is en het volgende op het display wordt weergegeven:
Vergrendeld 0
Het kinderslot is nu ingeschakeld en
wordt vanzelf uitgeschakeld wanneer
het programma afgelopen is.
Het kinderslot uitschakelen
^ Wanneer het programma gestart is,
drukt u lang op de toetsStart/Stop.
Ontgr. over 3 sec. 0
^ Houd de toets Start/Stop ingedrukt
tot de tijd verstreken is en het volgende op het display wordt weergegeven:
Ontgrendeld 1
: Deur vergrendeld
31
Wasmiddel
Het juiste wasmiddel
U kunt alle wasmiddelen gebruiken,die voor wasautomaten geschikt zijn. De
gebruiks- en doseeraanwijzingen vindt u op de verpakking van het wasmiddel.
Universeel
Color-
Fijn-
Speciaal*
Impregneermiddel**
Wasverzachter
wasmiddel
Witte / Bonte was
X
X
–
–
–
X
Kreukherstellend
X
X
–
–
–
X
Fijne was
–
–
X
–
–
X
Wol /
–
–
–
X
–
X
Express 201)
X
X
–
–
–
X
Automatic extra
X
X
–
–
–
X
Donker wasg. /
Jeans1)
X
X
X
–
–
X
Intensief extra
X
X
–
–
–
X
Extra spoelen/Stijven
–
–
–
X
–
X
1)
alleen vloeibare wasmiddelen
Waspoeder gebruiken.
* speciaal wasmiddel
wasmiddel dat speciaal voor dit wasgoed wordt ontwikkeld.
** Alleen impregneermiddelen met de aanduiding "geschikt voor
membraanweefsels" gebruiken. Die zijn op chemische verbindingen met fluor
gebaseerd. Geen middelen gebruiken die paraffine bevatten. Doe het impregneermiddel in vakje §.
2)
32
Wasmiddel
De dosering hangt af van:
Onthardingsmiddel
– de mate waarin het wasgoed vuil is
Om wasmiddel te sparen kunt u een
onthardingsmiddel toevoegen aan water met een hardheid van II en III. De
juiste dosering daarvan vindt u op de
verpakking terug. Doe eerst het wasmiddel en dan pas het
onthardingmiddel in de lade.
lichtjes vuil
Geen zichtbaar vuil en geen zichtbare vlekken. De kleren geven bijv. een
transpiratiegeur af.
normaal vuil
Zichtbaar vuil en/of enkele zichtbare
lichte vlekken.
erg vuil
Duidelijk zichtbaar vuil en/of vlekken.
– de waterhardheid
Als u de waterhardheid niet kent,
kunt u inlichtingen inwinnen bij uw
waterdistributiemaatschappij.
– de hoeveelheid wasgoed
zacht (I)
Combinaties
Gebruikt u verschillende middelen,
voeg die dan in de volgorde hieronder
toe in het vakje j:
1. Wasmiddel
2. Onthardingsmiddel
Waterhardheid
Hardheid
Het wasmiddel kunt u dan doseren zoals voor water met een hardheid van I.
3. Vlekkenmiddel.
Totale
hardheid
in mmol/l
Franse
Duitse
hardheid hardheid
°f
°d
0 - 1,5
0 - 8,4
0 - 13
gemiddeld (II)
1,5 - 2,5
8,4 - 14
13 - 25
hard tot zeer
hard (III)
hoger
dan 2,5
hoger
dan 14
hoger
dan 25
Zo worden de middelen beter opgenomen.
33
Wasmiddel
Stijfsel/wasverzachter
Stijfsel
geeft het wasgoed een stijver en voller
effect.
Maak na een aantal automatische
stijfselbeurten de wasmiddellade
schoon. Reinig vooral de zuighevel.
Vormspoeler
is een vloeibaar synthetisch stijfsel. Het
zorgt ervoor dat het wasgoed wat steviger aanvoelt.
Wasverzachter, vormspoeler of
stijfsel in een apart programma
Wasverzachter
zorgt ervoor dat de was zacht aanvoelt
en vermindert de elektrostatische oplading tijdens het machinale drogen.
^ Giet het vloeibare middel in vakje §
en poedervormige of dik vloeibare
middelen in vakje i.
Wasverzachter, vormspoeler of
vloeibaar stijfsel automatisch
doseren
^ Doseer het middel zoals aangegeven
op de verpakking.
^ Draai de programmakiezer op Extra
spoelen/stijven.
^ Kies een centrifugeertoerental.
^ Druk op de toets Start/Stop.
Ontkleuren / kleuren
^ Gebruik geen ontkleuringsmiddel in
uw wasautomaat.
^ Doe wasverzachter, vormspoeler of
vloeibaar stijfsel in het vakje §. Hou
rekening met de maximale vulhoogte.
Het middel wordt bij de laatste spoelbeurt opgenomen. Na het wasprogramma blijft er een kleine hoeveelheid water in het vakje § staan.
34
^ Kleurmiddelen mag u enkel in beperkte mate - zoals voor een huishouden - in uw wasautomaat gebruiken.
Het zout dat bij het kleuren wordt gebruik kan bij voortdurend gebruik het
roestvrij staal aantasten. Houd u strikt
aan de richtlijnen van de fabrikant
van het kleurmiddel.
Reiniging en onderhoud
Trommelreiniging (Hygiëneinfo)
De wasmiddellade
schoonmaken
Bij het wassen met lage temperaturen
en/of vloeibare wasmiddelen is er gevaar voor kiem- en geurvorming in de
wasautomaat. Om de trommel te reinigen en geurvorming te vermijden dient
u één keer per maand of wanneer Hygiëne Info op het display verschijnt, het
wasprogramma Witte/Bonte was 75°C
uit te voeren, waarbij u een universeel
wasmiddel gebruikt.
De vakken voor het wasmiddel voor de
voor- en hoofdwas van de wasmiddellade zijn zelfreinigend.
Uit hygiënische overwegingen moet de
wasmiddellade regelmatig worden gereinigd.
De ommanteling en het
bedieningspaneel reinigen
,Trek de stekker uit het stopcontact voor u het toestel reinigt en onderhoudt.
,Spuit de wasautomaat in geen
^ Trek de lade tot aan de aanslag uit.
Druk op de ontgrendelknop en trek
de lade helemaal uit het toestel.
^ Was de ommanteling en het bedieningspaneel van het toestel met een
zacht reinigingsmiddel of sopje af.
Wrijf daarna met een zachte doek
droog.
^ Maak de wasmiddellade met warm
water schoon.
geval af met een waterslang.
^ Maak de trommel met een geschikt
middel voor roestvrij staal schoon.
,Gebruik geen oplosmiddelhoudende schoonmaakmiddelen,
schuurmiddelen of allesreinigers!
Dit soort producten kan mogelijk
kunststofoppervlakken of andere onderdelen beschadigen.
35
Reiniging en onderhoud
De zuighevel en het
wasverzachterkanaal reinigen
Maak na een aantal stijfselbeurten
de zuighevel en
wasverzachterkanaal heel grondig
schoon. Stijfsel kan plakkerig worden.
De zitting van de wasmiddellade reinigen
1. Trek de zuighevel uit het vakje § en
maak hem onder stromend warm water schoon. Maak ook het buisje
schoon waarover de zuighevel wordt
geschoven.
2. Steek de zuighevel weer op zijn
plaats.
^ Maak met warm water en een borstel
het wasverzachterkanaal schoon.
36
^ Verwijder wasmiddelresten en kalkafzettingen met behulp van een
flessenborstel uit de openingen van
de wasmiddellade.
Reiniging en onderhoud
Watertoevoerzeefjes reinigen
Ter bescherming van de watertoevoerventielen heeft uw machine 2 zeefjes.
Die zeefjes dient u zowat om de
6 maand na te kijken. Bij vaak voorkomende onderbrekingen in de watertoevoer dient dat eerder te gebeuren.
Het zeefje in de toevoeraansluiting
van het watertoevoerventiel reinigen
^ Draai de geribbelde kunststof moer
voorzichtig met een tang van de
toevoertuit los en schroef ze af.
Het zeefje in de watertoevoerslang
schoonmaken
^ Draai de waterkraan dicht.
^ Schroef de toevoerslang van de waterkraan los.
^ Trek het zeefje bij het handvatje met
een punttang uit. Maak het zeefje
schoon. Plaats alles terug in omgekeerde volgorde.
Na het reinigen dient u beide zeefjes beslist weer te monteren.
^ Trek de rubber dichting 1 uit de dopmoer.
^ Neem het handvatje van de zeef 2
met een punttang vast. Trek de zeef
eruit en maak ze schoon.
^ Monteer alles terug in omgekeerde
volgorde.
37
Storingen verhelpen
Wat gedaan als . . .
De meeste storingen en fouten die bij het dagelijks gebruik kunnen voorkomen,
kunt u zelf verhelpen. In heel wat gevallen bespaart u tijd en kosten omdat u dan
geen beroep hoeft te doen op de Technische Dienst.
De volgende tabellen kunnen een leidraad zijn om de oorzaken van een bepaalde
storing te vinden en weg te nemen. Vergeet echter niet:
,Herstellingen aan elektrische toestellen mag u enkel en alleen door een erkend vakman laten uitvoeren. Door ondeskundige reparaties kunnen er niet te
onderschatten risico's ontstaan voor de gebruiker.
Er kan geen wasprogramma worden gestart
Probleem
Oorzaken
Oplossing
Het display blijft donker en het controlelampje van de toets
Start/Stop gaat niet
aan.
De wasautomaat krijgt Controleer of
geen stroom.
– de stekker wel in het stopcontact zit.
– de zekering in orde is.
Het display vraagt u
een pincode in te voeren.
De pincode is actief.
Het display niet verlicht.
Het display werd auto- Druk op een willekeurige
matisch uitgeschakeld toets. Het toestel staat niet
om stroom te bespameer in stand-by.
ren (stand-by).
38
Voer de pincode in en bevestig de code. Schakel de
pincode uit als u wenst dat
die vraag niet meer verschijnt
wanneer u het toestel de volgende keer inschakelt.
Storingen verhelpen
Op het display wordt de volgende foutmelding weergegeven en
het programma werd afgebroken
Foutmelding
Oorzaak
Oplossing A
;
Waterafvoer storing
– Maak de filter en de afvoer– De waterafvoer is gepomp schoon.
blokkeerd of wordt belemmerd.
– De maximum opvoerhoogte
bedraagt 1 m.
– De waterafvoerslang
ligt te hoog.
;
Watertoevoer storing
De watertoevoer is geblokkeerd of wordt belemmerd.
Controleer of
– de waterkraan ver genoeg
openstaat.
– de watertoevoerslang geen
knik vertoont.
– de waterdruk te laag is.
Het zeefje in de toevoerslang is vuil.
Maak het zeefje schoon.
– Draai de waterkraan dicht.
– Neem contact op met de
klantendienst van Miele.
;
Waterproof storing
Het lekbeveiligingssysteem van Miele heeft gereageerd.
;
Technische
storing
Er is een storing opgetre- Start het programma opnieuw.
den.
Verschijnt deze foutmelding
opnieuw, doe dan een beroep
op de Technische Dienst van
Miele.
A Om de foutmelding uit te schakelen: Schakel de wasautomaat met de toets _
uit.
39
Storingen verhelpen
Op het display wordt op het einde van het programma de
volgende foutmelding weergegeven
Foutmelding
Oorzaak
Oplossing
Verwar.storing
De wasautomaat kon niet Start het programma opnieuw.
opwarmen.
Verschijnt deze foutmelding opnieuw, doe dan een beroep op
de Technische Dienst van
Miele.
Contr. dosering
Er werd tijdens het wassen te veel schuim gevormd.
Gebruik bij de volgende wasbeurt minder wasmiddel. Let op
de doseringsaanwijzingen op
de verpakking van het wasmiddel.
Hygiëne-info
Er werd gedurende lange
tijd geen wasprogramma
met een temperatuur van
meer dan 60 °C gestart.
Om kiem- en geurvorming in de
wasautomaat te voorkomen,
dient u het programma Witte/Bonte was 75°C met een universeel wasmiddel te starten.
40
Storingen verhelpen
Algemene problemen met de wasautomaat
Probleem
Oorzaken
Oplossing
De wasautomaat staat Het toestel rust niet meer Stel de wasautomaat stabiel
tijdens het centrifuge- gelijkmatig op de 4 voet- op. Schroef de contraren te trillen.
jes. De contramoeren
moeren vast.
zijn niet vastgeschroefd.
De wasmachine heeft
het wasgoed niet degelijk gecentrifugeerd.
Het is nog vochtig.
Bij het eindcentrifugeren,
werd een onbalans gemeten en de centrifugeersnelheid werd automatisch verminderd.
Steeds grote en kleine stukken wasgoed in de trommel
mengen teneinde een betere verdeling te bereiken.
U hoort ongewone
pompgeluiden.
Dit is geen storing! Het is normaal dat u bij het begin
en op het einde van de pompfase slurpgeluiden hoort.
In de wasmiddellade
De stromingdruk van het – Maak het watertoevoerwater is onvoldoende.
zeefje schoon.
zijn vrij veel wasmiddelresten achtergeble– Kies eventueel de extra
ven.
functie Extra water.
In combinatie met onthardingsmiddelen heeft
waspoeder de neiging
samen te klonteren.
De wasverzachter
De zuighevel zit niet juist
wordt niet volledig op- of is verstopt.
genomen of er blijft te
veel water in het vakje
§ staan.
Op het display staat
een vreemde taal.
Onder "Programmeerfuncties" "Taal !" werd
een andere taal gekozen.
Maak de wasmiddellade
schoon en voeg voortaan
eerst het was- en dan het
onthardingsmiddel toe.
Maak de zuighevel schoon.
Zie rubriek "Reiniging en onderhoud", alinea "De wasmiddellade schoonmaken".
Stel de taal in die u wenst.
Het vlagsymbool kan daarbij helpen.
41
Storingen verhelpen
Een niet-bevredigend wasresultaat
Probleem
Oorzaak
Oplossing
Het wasgoed wordt Vloeibaar wasmiddel be- – Gebruik waspoeder dat
met vloeibaar was- vat geen bleekmiddel.
bleekmiddel bevat.
middel niet proper. Fruit-, koffie- of theevlek- – Voeg vlekkenmiddel toe in
ken zijn niet altijd weg te
vakje j.
krijgen.
– Giet nooit vloeibaar wasmiddel en vlekkenmiddel samen
in de wasmiddellade.
Aan het gewassen
textiel kleven grijze
elastische resten
(vetluizen).
U hebt te weinig wasmid- – Gebruik bij dergelijk vuil wasdel gebruikt. Het wasgoed meer waspoeder of gegoed was sterk met vet
bruik vloeibaar wasmiddel.
vervuild (olie, zalf).
– Laat voor de volgende wasbeurt een wasprogramma bij
60°C lopen met een vloeibaar wasmiddel en zonder
wasgoed in de trommel.
Op gewassen donker wasgoed bevinden zich witte, wasmiddelachtige restjes.
Het wasmiddel bevat in – Probeer de restjes na het
drogen met een borstel te
water onoplosbare bestanddelen (zeolieten)
verwijderen.
om het water te onthar– Was donker wasgoed voortden. Die hebben zich op
aan met een wasmiddel zonhet wasgoed vastgezet.
der zeolieten. Vloeibare wasmiddelen bevatten meestal
geen zeolieten.
– Was het wasgoed met het
programma Donker/jeans.
42
Storingen verhelpen
U kunt de vuldeur niet met de toets Deur openen
Oorzaken
Oplossing
De wasautomaat is niet op Steek de geaarde stekker in het stopcontact en/of
het elektriciteitsnet aange- schakel de wasautomaat met de toets _ in.
sloten en/of ingeschakeld.
Het kinderslot is ingescha- Schakel het kinderslot uit zoals beschreven in de
keld.
rubriek "Programmaverloop wijzigen", alinea
"Kinderslot".
De pincode is ingeschakeld.
Schakel de pincode uit zoals beschreven in de rubriek "Programmeerfuncties", alinea "Pincode".
Stroomonderbreking
Open de vuldeur zoals beschreven in de volgende
alinea.
De deur was niet goed in
het slot gevallen.
Duw krachtig tegen de slotzijde van de vuldeur.
Druk dan de toets Deur in.
Er staat nog water in de
Maak de filter en afvoerpomp schoon zoals betrommel en de wasautoschreven in de volgende alinea.
maat kan het niet wegpompen.
Om u te beschermen tegen verbranding kan de vuldeur bij een watertemperatuur hoger dan 55 °C niet worden geopend.
43
Storingen verhelpen
De toesteldeur openen bij verstopte afvoer en/of stroomonderbreking
^ Schakel de wasautomaat uit.
Op de binnenzijde van het paneeltje
van de wasmiddellade bevindt zich een
gele opener. Daarmee maakt u het
luikje van de filter open. Zie afbeelding
hieronder.
Verstopte afvoer
Indien de afvoer verstopt is, staat er
meer water in het toestel
(max. 25 liter).
,Voorzichtig: zo er een waspro-
gramma met een hoge temperatuur
is afgelopen, kan u zich verbranden!
Het water aflaten
^ Zet een schaal onder het luikje.
Draai de filter niet helemaal uit.
^ Neem de opener weg.
^ Draai de filter enkel los tot er water
uitloopt.
^ Draai de filter weer dicht om de afvoer te stoppen.
^ Maak het luikje open.
44
Storingen verhelpen
Zodra er geen water meer uitloopt:
,Wordt de filter niet teruggeplaatst en vastgedraaid, dan loopt
er water uit het toestel.
Om verlies van wasmiddel te vermijden,
dient u na reinigen van de filter ca. 2 l
water in de wasmiddellade te gieten.
Overtollig water wordt na de volgende
wasbeurt automatisch weggepompt.
De toesteldeur openen
^ Draai de filter helemaal uit.
^ Maak de filter grondig schoon.
^ Kijk na of de pompvleugel vlot ronddraait. Er kunnen evt. voorwerpen als
knopen en munten in geklemd zitten.
Die moet u verwijderen.
,Wees er zeker van dat de trom-
mel stilstaat voor u de was uitneemt.
Grijpt u in een trommel die nog
draait, dan is er risico van kwetsuren.
^ Trek het oogje naar beneden. De machinedeur gaat open.
^ Maak de ruimte binnenin schoon.
^ Zet de filter weer op zijn plaats en
draai hem vast.
45
Technische dienst
Herstellingen
Neem bij storingen die u zelf niet kan
verhelpen, contact op
– met uw Miele-handelaar
of
– met de Technische Dienst van Miele.
Het adres en de telefoonnummers van
onze technische dienst vindt u op de
rugzijde van deze gebruiksaanwijzing.
Wanneer u op onze technische dienst
een beroep doet, geef dan altijd het
machinetype en -nummer op. Beide gegevens staan vermeld op het typeplaatje. Dat vindt u, als de deur openstaat,
bovenaan in de rand van de deur.
Het programma updaten
(moderniseren)
Het controlelampje met de markering
PC (= program correction) op het bedieningspaneel dient de technische
dienst als contactpunt voor de actualisering van de programma's.
Zo kan er met toekomstige ontwikkelingen bij wasmiddel, textiel en
wasprocédés in de besturing van uw
toestel rekening worden gehouden.
Miele zal de mogelijkheid om programma's te actualiseren tijdig bekendmaken.
Garantie: voorwaarden en duur
De waarborgperiode van uw wasautomaat bedraagt 2 jaar.
Meer uitleg over de garantievoorwaarden vindt u in het garantieboekje.
Mits toeslag verkrijgbaar toebehoren
Voor deze wasautomaat kan u bij uw
Miele-handelaar of in de Technische
Dienst van Miele mits toeslag verkrijgbaar toebehoren verkrijgen.
46
Opstellen en aansluiten
Vooraanzicht
a Watertoevoerslang (drukbestendig
tot 7.000 kPa)
b Elektrische aansluiting
c - f Waterafvoerslang met draai- en
afneembaar bochtstuk; met afvoermogelijkheden
g Wasmiddellade
h Bedieningspaneel
i Vuldeur
j Luik waarachter de filter, de afvoerpomp en de noodontgrendeling zitten
k Vier in de hoogte regelbare voetjes
47
Opstellen en aansluiten
Achteraanzicht
a Overstek van het deksel, met grepen
om het toestel te vervoeren
e Transporthouder voor toevoer - en
afvoerslang
b Elektrische aansluiting
f Draaistop met transportstangen
c Watertoevoerslang (drukbestendig
tot 7.000 kPa)
g Transporthouder voor toevoer -en afvoerslang en houder voor
weggenomen transportstangen
d Afvoerslang
48
Opstellen en aansluiten
Plaats van opstelling
Een betonnen vloer is het best geschikt
om het toestel op te stellen. Bij zulk een
vloer ontstaan er tijdens het centrifugeren zelden trillingen. Op een houten
vloerbekleding of vloeren met "weke" eigenschappen is dat niet het geval.
Let op het volgende:
^ Stel de wasautomaat waterpas op.
Zorg ervoor dat het toestel stabiel
staat.
^ Plaats de machine niet op een zachte
vloerbedekking omdat ze anders
tijdens het centrifugeren gaat trillen.
Wasautomaten naar de opstelplaats
dragen
Om het toestel uit de verpakkingssokkel
naar de opstellingsplaats te tillen,
neemt u het bij voorkeur vast aan de
voorste voetjes en aan de achterste
dekseloverstek.
,De voetjes en de vloer moeten
droog zijn. Anders verschuift de machine tijdens het centrifugeren.
De transportbescherming
wegnemen
Als de machine op een houten vloer
opgesteld wordt:
^ Plaats de wasautomaat op een
multiplexplaat (minstens 59x52x3
cm). Die plaat moet u niet alleen op
de vloerplanken, maar ook op zoveel
mogelijk steunbalken vastschroeven.
Installeer de machine bij voorkeur in
een hoek. Daar is de vloer immers het
stevigst.
,Wordt de wasmachine op een
speciaal gebouwde sokkel
(betonsokkel, gemetste sokkel) opgesteld, dan moet ze met spanstrips worden beveiligd. Die vindt u
bij de Miele-handelaar of de Technische Dienst van Miele. Anders bestaat de kans dat de wasautomaat
bij het centrifugeren van de sokkel
valt.
^ Neem de linkse en rechtse draaistop
weg.
1. Trek aan de bevestigde dop van de
draaistop en
2. Maak met behulp van een schroevendraaier de bovenste steunhaken
los.
49
Opstellen en aansluiten
^ Draai de linkse transportstang met de
bijgeleverde steeksleutel 90° en
^ Draai de rechtse transportstang 90°
en
^ trek de transportstang uit haar zitting.
^ trek de transportstang uit haar zitting.
50
Opstellen en aansluiten
,De gaten van de weggenomen
transportbescherming sluiten af! Bij
niet-afgesloten gaten bestaat gevaar
voor kwetsuren.
^ Bevestig de transportstangen op de
rugzijde van de wasautomaat. Let
erop dat de bovenste steunhaken
zich boven de steun bevinden.
^ Sluit de gaatjes met de stop af.
,Zonder transportbeveiliging mag
u de machine niet vervoeren.
Bewaar de transportbeveiliging.
Voor u de machine vervoert (bv. bij
een verhuizing), moet u de transportbeveiliging weer monteren.
De transportbescherming
monteren
De transportbescherming brengt u in
de omgekeerde volgorde aan.
51
Opstellen en aansluiten
De wasautomaat gelijk zetten
De machine moet loodrecht staan en
gelijkmatig op de vier voetjes steunen
om perfect te werken.
Stelt u de machine verkeerd op, dan
verhoogt het water- en stroomverbruik.
Het toestel kan ook gaan verschuiven.
De voetjes uitdraaien en met de
contramoeren vastzetten
U zet het toestel waterpas met behulp
van de vier voetjes. Het toestel wordt
geleverd met al de voetjes ingedraaid.
^ Controleer met een waterpas of het
toestel loodrecht staat.
^ Hou het voetje 1 met een gastang
vast.
^ Draai de contramoer 2 met de bijgeleverde steeksleutel weer vast tegen
de ommanteling van het toestel.
,Alle 4 de contramoeren moeten
^ Draai de contramoer 2 met de bijgeleverde steeksleutel los. Daartoe
draait u kloksgewijs.
^ Draai de contramoer 2 samen met
het voetje 1 uit.
52
vast tegen de ommanteling zitten.
Controleer ook die voetjes welke u
niet hoefde uit te draaien toen u het
toestel waterpas zette. Anders bestaat het risico dat het toestel verschuift.
Opstellen en aansluiten
Inbouwen onder een doorlopend
werkblad
,Het is niet mogelijk om de afdekplaat van de wasautomaat te demonteren.
Deze wasautomaat kan volledig (met
deksel) onder een werkblad worden
geschoven als de hoogte ervan het toelaat.
Was- en droogzuil
Een was- en droogzuil kan worden gecombineerd met een droogautomaat
van Miele. Daarvoor is er een tussenset
(WTV) nodig. Die is bij uw Miele-handelaar of bij de Technische Dienst van
Miele verkrijgbaar.
Let daarbij op het volgende:
a Veiligheidsafstand tot de wand:
minstens 2 cm
b hoogte:
Verbindingsstuk met werkblad: ca.
172 cm
Verbindingsstuk zonder werkblad:
ca. 170 cm
c Diepte van de was- en droogzuil:
ca. 65 cm
53
Opstellen en aansluiten
Het Miele-lekbeveiligingssysteem
Dit systeem biedt een veelomvattende
beveiliging tegen waterschade door de
wasautomaat.
De lekbeveiliging gebeurt in hoofdzaak
op 3 punten:
1) aan de toevoerslang
2) in en aan het toestel
3) aan de afvoerslang
1) Aan de toevoerslang
– Bescherming tegen het springen van
de slang
De springdruk van de slang ligt boven de 7.000 kPa.
2) In en aan het toestel
– De bodemschaal
Water dat uit de wasautomaat lekt,
wordt in de bodemschaal opgevangen. De vlotter-schakelaar sluit de
watertoevoerventielen. Er wordt dus
geen water meer toegevoerd. Het
water in de kuip wordt weggepompt.
– De overloopbeveiliging
Deze verhindert dat de wasautomaat
overloopt wegens ongecontroleerde
watertoevoer. Zo het water boven
een bepaald niveau stijgt, wordt de
afvoerpomp ingeschakeld en het water gecontroleerd weggepompt.
3) Aan de afvoerslang
Deze slang is beveiligd door een
ventilatiesysteem. Dit verhindert dat
de wasautomaat wordt leeggezogen.
54
Opstellen en aansluiten
Watertoevoer
Deze wasautomaat mag u zonder terugstroombeveiliging aansluiten op de
drinkwaterleiding.
De dynamische druk dient minstens
100 kPa te bedragen. Die mag de
1.000 kPa evenwel niet overschrijden.
Ligt de druk hoger dan 1.000 kPa, laat
dan een drukreduceerventiel installeren.
Voor de aansluiting is een waterkraan
vereist met 3/4"-schroefkoppeling. Is die
niet voorhanden, laat uw wasautomaat
dan enkel door een erkend installateur
op de drinkwaterleiding aansluiten.
Ter bescherming van het watertoevoerventiel mag u nooit de 2 zeefjes
verwijderen. Het ene zeefje zit op
het uiteinde van de toevoerslang,
het andere in de aansluiting van het
watertoevoerventiel.
Toebehoren om de slang te verlengen
Mits toeslag zijn er bij uw Miele-handelaar en in de Technische Dienst van
Miele slangen van 2,5 of 4 m lang verkrijgbaar.
,De schroefkoppeling staat onder
waterleidingdruk. Door de waterkraan zachtjes open te draaien kan
u nagaan of de aansluiting niet lekt.
Zie eventueel eens de positie van de
dichting en de schroefkoppeling na.
Uw wasautomaat is niet geschikt
voor aansluiting op warm water.
Onderhoud
Gebruik ter vervanging van de toevoerslang enkel de originele Miele-slang.
Die weerstaat een springdruk van boven de 7.000 kPa.
55
Opstellen en aansluiten
Waterafvoer
Het water wordt via een ingebouwde afvoerpomp met een opvoerhoogte van
1 m weggepompt.
Opdat de afvoer vlot verloopt, mag de
afvoerslang in geen geval knikken vertonen.
Het bochtstuk aan het uiteinde van de
afvoerslang kan u in de gewenste richting draaien. U kan het ook van de afvoerslang aftrekken.
4. Via een afvoeropening in de vloer laten leeglopen.
Let wel op het volgende:
Zo nodig kan u de afvoerslang tot 5 m
verlengen. Het vereiste toebehoren
vindt u bij uw Miele-handelaar of bij de
Technische Dienst van Miele.
Voor afvoerhoogtes van meer dan 1 m
(de maximale hoogte is 1,8 m) is bij de
Miele-vakhandel of de Mieleklantenservice een vervangende afvoerpomp verkrijgbaar.
a Aanpasstuk
b Wartelmoer voor de wasbak
c Slangklem
d Afvoerslang van de droogautomaat
De afvoerslang kan u zo plaatsen:
1. In een spoelbak of gootsteen hangen:
Let wel op het volgende:
– Maak de slang vast opdat ze niet
wegglijdt!
– Zo het water in een spoelbak wordt
afgevoerd, dient het vlot genoeg te
kunnen wegvloeien. Anders bestaat
het risico dat het overloopt of dat een
deel van het weggepompte water in
de machine wordt teruggezogen.
2. Aansluiten op een kunststof afvoerbuis met een rubberen mof; er is niet
per se een sifon vereist.
3. Aansluiten op een wasbak met een
kunststof nippel.
56
^ Plaats het aanpasstuk a met de
wartelmoer voor de wasbak b op de
wasbaksifon.
^ Steek het einde van de slang d op
het aanpasstuk a.
^ Draai de slangklem c vlak achter de
wartelmoer voor de wasbak met een
schroevendraaier vast.
Opstellen en aansluiten
Elektrische aansluiting
Dit Miele-toestel is voorzien voor aansluiting op eenfasige stroom 230 V,
50 Hz. Het is uitgerust met een stekker
en een kabel.
Bij gebruik van een stopcontact, rekening houden met het volgende:
De Euro-stekker moet steeds bereikbaar zijn teneinde het toestel te kunnen
uitschakelen.
Indien de installatie van de wasautomaat middels een directe aansluiting
wordt uitgevoerd, moet de
kleurencodering worden
gerespecteerd.
De aansluiting mag uitsluitend gebeuren op een volgens de voorschriften
geïnstalleerd stopcontact met aarding.
Wij geven u de raad uw toestel in geen
geval aan te sluiten op verlengsnoeren
of aftakcontactdozen. Er is dan eventueel risico van brand.
Om de veiligheid te verhogen, verdient
het aanbeveling een verliesstroomschakelaar met een uitschakelstroom van
30 mA voor het toestel te schakelen.
Gegevens omtrent de aansluitwaarde
en de vereiste zekeringen vindt u op
het typeplaatje. Vergelijk ze zorgvuldig
met die van uw elektrische installatie.
57
Verbruiksgegevens
Belading
Katoen
Verbruiksgegevens
Stroomverbruik
water
Programmaduur
Restvochtigheid
in kWh
in liter
90°C
7,0 kg
2,20
52
2 uur 29 min.
50%
60°C
7,0 kg
1,33
52
1 uur 59 min.
50%
60°C
3,5 kg
1,00
45
1 uur 59 min.
50%
r*
7,0 kg
0,95
52
2 uur 59 min.
50%
r*
3,5 kg
0,82
45
2 uur 59 min.
50%
40°C
7,0 kg
0,84
67
2 uur 29 min.
50%
40°C
3,5 kg
0,73
45
2 uur 29 min.
50%
s
7,0 kg
0,70
52
2 uur 59 min.
50%
s*
3,5 kg
0,58
45
2 uur 59 min.
50%
Kreukherstellend
40°C
3,5 kg
0,50
50
1 uur 41 min.
30%
Fijne was
30°C
2,0 kg
0,38
69
59 min.
–
Wol /
30°C
2,0 kg
0,23
39
39 min.
–
Express 20
40°C
3,5 kg
0,32
30
20 min.
–
Automatic extra
40°C
5,0 kg
0,52
62
1 uur 29 min.
–
Donker / jeans
40°C
3,0 kg
0,60
52
1 uur 12 min.
–
Intensief +
60°C
7,0 kg
1,65
72
2 uur 47 min.
–
Opmerking met het oog op vergelijkende tests:
* Testprogramma volgens EN 60456 en energielabel overeenkomstig richtlijn
1061/2010.
Deze verbruiksgegevens kunnen afwijkingen vertonen. Ze hangen namelijk af
van de waterdruk, de waterhardheid, de temperatuur van het aangevoerde water, de omgevingstemperatuur, de soort en hoeveelheid wasgoed, de schommelingen in de netspanning en de gekozen bijkomende functies.
58
Technische gegevens
Hoogte
850 mm
Breedte
595 mm
Diepte
656 mm
Diepte bij geopende deur
1092 mm
Hoogte voor inbouw
850 mm
Breedte voor inbouw
600 mm
Gewicht
99 kg
Capaciteit
7 kg droog wasgoed
Aansluitspanning
zie typeplaatje
Aansluitwaarde
zie typeplaatje
Zekering
zie typeplaatje
Verbruiksgegevens
zie hoofdstuk "Verbruiksgegevens"
Minimale waterdruk
100 kPa (1 bar)
Maximale waterdruk
1.000 kPa (10 bar)
Lengte van de watertoevoerslang
1,60 m
Lengte van de waterafvoerslang
1,50 m
Lengte van het aansluitsnoer
1,60 m
Maximale wegpomphoogte
1,00 m
Maximale wegpomplengte
5,00 m
Lichtgevende dioden (led's)
Klasse 1
Keurmerk
zie typeplaatje
Energieverbruik - uitgeschakeld
0,25 W
Energieverbruik na kreukbeveiligingsfase
1,50 W
59
Programmeerfuncties
Met deze programmeerfuncties kunt
u de elektronica van uw wasautomaat
aan uw specifieke wensen aanpassen.
Deze programmeerfuncties kunt u altijd wijzigen.
Programmeerfuncties openen
De programmeerfuncties activeert u
met de toets Start/Stop en met de
programmakiezer. De toets en de
programmakiezer beschikken dus
over een verborgen functie. Die is
niet van het bedieningspaneel af te
lezen.
E Druk op de toets Start/Stop om de
weergegeven programmeerfunctie te
bewerken.
Programmeerfunctie bewerken
Draai aan de programmakiezer om de
verschillende opties van de programmeerfunctie te zien.
De ingestelde optie wordt met een
vinkje L aangegeven.
F Draai aan de programmakiezer tot
de gewenste optie wordt weergegeven.
G Druk op de toets Start/Stop om de
gewenste optie te activeren.
Voorwaarde:
Programmeerfunctie beëindigen
– De wasautomaat is uitgeschakeld.
H Draai aan de programmakiezer tot
terug A op het display wordt weergegeven.
– De wasautomaat is vergrendeld.
A Houd de toets Start/Stop ingedrukt
tijdens de stappen B tot C.
B Druk de toets _ in.
C Wanneer op het display het volgende wordt weergegeven . . .
Taal ! ...
. . . kunt u de toets Start/Stop loslaten.
U bent nu in het menu Programmeerfuncties.
Programmeerfunctie selecteren
B Draai aan de programmakiezer tot
de gewenste programmeerfunctie op
het display wordt weergegeven.
60
I Druk op de toets Start/Stop.
Taal !
De display kan de informatie in verschillende talen tonen.
Het vlaggetje ! achter het woord Taal
dient als leidraad. Dit is nuttig als u een
taal zou hebben ingesteld die u niet
verstaat.
De gekozen taal wordt opgeslagen.
Programmeerfuncties
Extra water
Met de programmeerfunctie Extra
water kunt u de opties voor de extra
functie Extra water vastleggen.
Daarbij hebt u de keuze uit 3 mogelijkheden:
Water +
(fabrieksinstelling)
Het waterpeil wordt verhoogd tijdens
het wassen en tijdens het spoelen.
Extra spoelgang
Een extra spoelgang wordt uitgevoerd.
Behoedzaam wassen
Als de behoedzame modus geactiveerd is, worden de trommelbewegingen beperkt. Zo kunt u lichtjes vuil
wasgoed behoedzaam wassen.
De behoedzame modus kan voor de
programma's Katoen was en Kreukherstellend worden geactiveerd.
Het toestel wordt geleverd met de behoedzame modus uitgeschakeld.
Afkoeling waswater
Op het einde van de hoofdwas loopt
er extra water in de trommel om het
waswater af te koelen.
Water+/Extraspoelg.
Bij het wassen en spoelen wordt er
meer water gebruikt. Tevens wordt er
een extra spoelbeurt ingelast.
De afkoelfunctie treedt in werking als u
een temperatuur van 75 °C of 90 °C
heeft ingesteld.
U dient de afkoelfunctie te activeren:
– Als u de waterafvoerslang in een
wasbak of gootsteen hangt. Daarmee voorkomt u dat iemand zich aan
het hete waswater verbrandt.
– In gebouwen met afvoerbuizen die
niet voldoen aan de norm DIN 1986.
De afkoelfunctie is uitgeschakeld wanneer het toestel wordt geleverd.
61
Programmeerfuncties
Code
Met de pincode kunt u de elektronische besturing vergrendelen. Hierdoor beschermt u uw wasautomaat
tegen ongewenst gebruik.
Als de pincode geactiveerd is, dient u
na het inschakelen een code in te voeren. Pas dan kunt u het toestel bedienen.
Code ...
1
2
5
^ Druk op de toets Start/Stop.
Ter bevestiging verschijnt het volgende
op het display:
Code geactiveerd
Na het uitschakelen kan de wasautomaat enkel nog worden gebruikt door
een code in te voeren.
^ Druk op de toets Start/Stop.
Wasautomaat met pincode bedienen
Pincode activeren
Na het inschakelen van uw toestel
wordt u verzocht de code in te voeren.
Activeren
^ Druk op de toets Start/Stop.
^ Voer de code in zoals hierboven beschreven en bevestig.
U wordt nu verzocht de pincode in te
voeren.
De wasautomaat kan nu zoals gebruikelijk worden bediend.
De code invoeren
Pincode uitschakelen
De code is 125 en kan niet worden veranderd.
Start het programma zoals geschreven.
O
__ __
^ Zodra . . .
O
__ __
^ Draai aan de programmakiezer tot
het cijfer 1 wordt weergegeven.
. . . op het scherm verschijnt, kunt u
de toets Start/Stop loslaten.
^ Druk ter bevestiging van het eerste
cijfer op de toets Start/Stop.
^ Breng de pincode in en druk op de
toets Start/Stop.
^ Doe zo verder tot u de 3 cijfers hebt
ingevoerd.
^ Druk op pincode en bevestig op
desactiveren.
62
Programmeerfuncties
Temperatuureenheid
U kunt instellen of de temperaturen
worden weergegeven in °C/Celsius
of in °F/Fahrenheit.
Bij levering staat de wasautomaat ingesteld op °C/Celsius.
Akoestisch signaal
Elke druk op een toets wordt met een
akoestisch signaal bevestigd.
Bij levering is het bevestigingssignaal
uitgeschakeld.
Lichtsterkte
Zoemer
Als de zoemer geactiveerd is, weerklinkt er een signaal op het einde van
het programma of tijdens de spoelstop.
Het volume van de zoemer kunt u op
twee standen instellen:
De lichtsterkte van het display kunt u
in 10 stappen regelen.
Op het streepjesdiagram ziet u de ingestelde stand.
Het toestel wordt u geleverd in stand 5.
De lichtsterkte wordt meteen na de keuze van een stand aangepast.
Normaal
(fabrieksinstelling)
Op het einde van het programma en
tijdens de spoelstop weerklinkt de zoemer met het volume normaal.
Harder
Op het einde van het programma en
tijdens de spoelstop weerklinkt de zoemer met het volume harder.
Contrast
Het contrast van het display kunt u in
10 stappen aanpassen.
Op het streepjesdiagram ziet u de ingestelde stand.
Het toestel wordt u geleverd in stand 5.
Het contrast wordt meteen na de keuze
van een stand aangepast.
63
Programmeerfuncties
Stand-by display
Om energie te besparen, wordt het
display donker en gaat de toets
Start/Stop langzaam knipperen.
In het algemeen wordt het display donker
– als u 10 minuten na het inschakelen
van het toestel geen programma
kiest;
– 10 minuten na het einde van het programma.
Door een toets te bedienen, wordt het
display weer ingeschakeld.
Ook kunt u kiezen of het display donker
wordt of zichtbaar blijft tijdens de uitvoering van het programma.
Aan
De standy-by functie is ingeschakeld.
Het display wordt 10 minuten na de
start van het programma donker.
Memory
Na het starten van een programma
slaat de wasautomaat de laatst gekozen instellingen op (programma, temperatuur, toerental en extra functies).
Als u dat wasprogramma opnieuw
kiest, geeft het display de opgeslagen
componenten weer.
Bij levering van het toestel is de
memory-functie uitgeschakeld.
Kreukbeveiliging
De kreukbeveiligingsfunctie beperkt
de kreukvorming na afloop van het
programma.
De trommel blijft na afloop van het programma nog 30 minuten draaien.
De wasautomaat kan op elk willekeurig
moment worden geopend.
Aan
Niet in programmaverloop
(instelling bij levering)
(instelling bij levering)
De kreukbeveiligingsfunctie is ingeschakeld.
De standy-by functie is uitgeschakeld.
Het display blijft zichtbaar tijdens het
programmaverloop.
Uit
De kreukbeveiligingsfunctie is uitgeschakeld.
64
Mits toeslag verkrijgbaar toebehoren
Miele staat voor perfecte verzorging
van uw wasgoed. De wasautomaten
van Miele beschikken over een brede
waaier aan speciale programma's,
waarvan het verloop telkens optimaal is
afgestemd op het soort wasgoed in
kwestie. Miele heeft bovendien eigen
speciale wasmiddelen (CareCollection)
en verzorgingsmiddelen ontwikkeld, zodat u op een unieke manier uw wasgoed behoedzaam kunt reinigen en
verzorgen.
Maak hieronder kennis met Miele's
CareCollection en Miele's
verzorgingsproducten. U kunt deze producten en een grote verscheidenheid aan andere interessante producten via het internet bestellen.
CareCollection
Miele's speciale wasmiddelen
Miele wasmiddel voor outdoor kleding
Met Miele's wasmiddel voor outdoor
kleding kunt u uw waterafstotende
outdoorkleren erg behoedzaam en
grondig reinigen en verzorgen.
Miele wasmiddel voor sportkleding
Met Miele's wasmiddel voor
sportkleding kunt u uw sportkleren en
wasgoed van microvezelweefsel erg
behoedzaam reinigen. Uw was ruikt
snel weer heerlijk fris en onaangename
geurtjes maken geen schijn van kans
meer.
Miele wasmiddel voor dons
Alle producten zijn ook verkrijgbaar via
de Dienst wisselstukken van Miele.
Dit speciale wasmiddel op basis van
milde tensiden en natuurlijke
hulpstoffen zorgt voor lossere
donsveertjes en zorgt er op die manier
voor dat de natuurlijke elasticiteit van
het dons behouden blijft.
Miele impregneermiddel
Miele's impregneermiddel omsluit de
vezels van de stof en maakt deze
water-, wind- en vuilafstotend zonder
dat het het oppervlak van het textiel
verstopt. Daardoor kan de stof blijven
ademen en blijft de stof elastisch.
65
Mits toeslag verkrijgbaar toebehoren
Miele waspoeder UltraWhite
Miele's waspoeder UltraWhite is ideaal
voor zowel wit en licht wasgoed als
voor gekleurd wasgoed dat erg vuil is.
Miele wasmiddel UltraColor
UltraColor, Miele's kleurwasmiddel, is
ideaal voor het reinigen van gekleurd
en zwart wasgoed. Dankzij zijn speciale
samenstelling zorgt het ervoor dat vlekken al op lage temperaturen effectief
worden verwijderd en voorkomt het dat
uw lievelingskleuren verbleken of verkleuren.
66
Miele wasmiddel Delicaat voor wol en
zijde
Miele wasmiddel Delicaat voor wol en
zijde is ideaal om uw delicate wasgoed
erg behoedzaam te reinigen en te verzorgen. Dankzij zijn speciale formule
zorgt het al voor een uitstekende reiniging vanaf een temperatuur van 20 °C
en beschermt het de kleuren van uw fijn
wasgoed.
Miele wasverzachter
Miele's wasverzachter laat uw wasgoed
lekker fris en natuurlijk ruiken. Bovendien werkt de wasverzachter
antistatisch als het wasgoed elektrisch
wordt gedroogd en maakt het product
uw was heerlijk zacht.
67
Wijzigingen voorbehouden/4212
M.-Nr. 09 468 880 / 00
Download PDF