AX151!Manual.pdf

AX151!Manual.pdf
Reservdelslista / Spare parts list
WD-151, 211, 241
WD-151E, 211E, 241E, 331E
RL-01
0203
Rev. 2.0
1-1
Innehållsförteckning / Table of contents
Vattenanslutningar, vattenmätare, magnetventiler
Water connections, water meters, solenoid valves
2-1
Kondensbatteri, kondensfläkt
Condensing battery, condensing fan
3-1
Elskåp
Electric cubicle
4-1
Luckor, gardiner
Doors, curtains
5-1
Matningsvagga, spärrstång, matningsmotor
Feeding cradle, feeding bar, feeding motor
6-1
Fördisk
Pre-wash
7-1
Kemdisk
Chemical wash
8-1
Slutsköljning, tömningsanordning
Final rinse, emptying device
9-1
Genomströmmare
Booster heater
10-1
Reservdelslista / Spare parts list
WD-151, 211, 241
WD-151E, 211E, 241E, 331E
RL-01
0203
Rev. 2.0
1-2
Innehållsförteckning / Table of contents
Kopplingar, rördetaljer
Couplings, pipe details
11-1
Reservdelslista / Spare parts list
WD-151, 211, 241,
RL-01
0203
Rev. 2.0
WD-151E, 211E, 241E, 331E
Vattenanslutningar, vattenmätare, magnetventiler
Water connections, water meters, solenoid valves
Benämning /Art.nr.
Description / Art.no.
Benämning /Art.nr.
2-1
Description / Art.no.
Kallvattenanslutning
Cold water connection
705.1004
Vattenmätare med impulsgivare
(WD 151E-331E)
Water meter with impulse generator
(WD 151E-331E)
709.1903
Varmvattenanslutning
Hot water connection
705.1003
Magnetventil hus
Solenoid valve housing
729.2401
Vakuumventil
Vacuum valve
709.1506
Spole 24V
Coil 24V
729.2403
Backventil ½”
Non return valve ½”
709.6305
Kulventil ½”
Ball valve ½”
709.0805
Filter ½”
Filter ½”
709.5805
Passbit ø15, ¾” x ¾”, L=60mm
Connecting pipe ø15, ¾” x ¾”,
L=60mm
43407.31
Reduceringsventil
Reducing valve
709.0940
Vinkelanslutning ¾” x ½”
Angle connection ¾” x ½”
43744.01
Kopplingssats ¾” x ½” för reduceringsventil
Coupling device ¾” x ½” for
reducing valve
43408.31
Ventilhuv
Valve hood
36093.75
Vattenmätare (WD 151-241)
Water meter (WD 151-241)
709.1901
Reservdelslista / Spare parts list
WD-151, 211, 241,
RL-01
0203
Rev. 2.0
WD-151E, 211E, 241E, 331E
Vattenanslutningar, vattenmätare, magnetventiler
Water connections, water meters, solenoid valves
Benämning /Art.nr.
Description / Art.no.
Rör ø15 mm. Rostfritt stål
A=130 mm, B=35 mm
Pipe ø15 mm. Stainless steel
A=130 mm, B=35 mm
43472.31
Kopparrör ø15 mm. A=90 mm
B=35 mm
Copper pipe ø15 mm. A=90 mm
B=35 mm
43471.31
Kabelgenomföring 15 mm
Conduit entry 15 mm
61701519
Kabelgenomföring ø15 mm
Conduit entry ø15 mm
719.1219
Gummihylsa TET 14-20
Rubber sleeve TET 14-20
51458029
Blindplugg ø 62 mm
Plastic plug ø 62 mm
718.1050
Benämning /Art.nr.
2-2
Description / Art.no.
Reservdelslista / Spare parts list
WD-151, 211, 241,
RL-01
0203
Rev. 2.0
WD-151E, 211E, 241E, 331E
Kondensbatteri, kondensfläkt
Condensing battery, condensing fan
Benämning /Art.nr.
Description / Art.no.
3-1
Benämning /Art.nr.
Description / Art.no.
Lock för kondensbatterilåda
Cover for condensing
battery box
36040.31
Säkerhetsventil
Safety valve
709.1205
Lock för kondensbatteri
Cover for condensing
battery
36045.31
Kabelgenomföring 15 mm
Conduit entry 15 mm
61701519
Tak för kondensfläkt
Cover for condensing fan
36043.31
Lyftanordning
Lifting device
36322.75
Kopparrör ø15 mm
(Ange längd vid beställning)
Copper pipe ø15 mm
(State length when ordering)
917.015010
Kondensbatteri
Condensing battery
810.0903
Kondensfläkt, komplett
Condensing fan, complete
36350.75
Gummilist 15 x 8 mm
(Ange längd vid beställning)
Rubber moulding 15 x 8 mm
(State length when ordering)
719.0506
Gummilist. A = 22 mm
(Ange längd vid beställning)
Rubber moulding. A = 22 mm
(State length when ordering)
719.0520
Gummilist. A = 15 mm
(Ange längd vid beställning)
Rubber moulding. A = 15 mm
(State length when ordering)
719.0521
Packning för kondensfläkt
Packing for condensing fan
43490.31
Packning för kondensbatteri
Packing for condensing
battery
43488.31
Reservdelslista / Spare parts list
WD-151, 211, 241,
RL-01
0203
Rev. 2.0
WD-151E, 211E, 241E, 331E
Elskåp
Electric cubicle
Benämning /Art.nr.
4-1
Description / Art.no.
Benämning /Art.nr.
Description / Art.no.
Nödstopp
Emergency stop
53799918
Distansrör ø 8. L = 7 mm
Distance tube ø 8. L = 7 mm
702.2207
Vred
Knob
60140014
Lås. Komplett
Lock. Complete
792.0202
Termometer
Thermometer
722.0102
Låsratt
Locking knob
792.0205
Termometerbygel
Thermometer attachment
722.0104
Gasfjäder 200N
Gas spring 200N
713.0504
O-ring 31,2 x 3,0
O-ring 31,2 x 3,0
719.1031
Mutterskydd ø 17
Nut cover ø 17
718.1108
Signallampa komplett. Grön
Pilot lamp, complete. Green
618.0112
Hållare
Holder
43743.32
Lamplins. Grön
Lamp lens. Green
618.1112
Reservdelslista / Spare parts list
WD-151, 211, 241,
RL-01
0203
Rev. 2.0
WD-151E, 211E, 241E, 331E
Elskåp
Electric cubicle
Benämning /Art.nr.
4-2
Description / Art.no.
Kabelförskruvning 37 mm (400V)
Cable screw cap 37 mm (400V)
51460544
Kabelförskruvning 47 mm (230V)
Cable screw cap 47 mm (230V)
51460553
Kontramutter 37 mm (400V)
Lock nut 37 mm (400V)
51465052
Kontramutter 47 mm (230V)
Lock nut 47 mm (230V)
51465054
Gummilist. A = 15 mm
(Ange längd vid beställning)
Rubber moulding. A = 15 mm
(State length when ordering)
719.0521
Elektriska komponenter: Se
elschemats komponentförteckning.
Electrical components: See wiring
diagram’s list of components.
Benämning /Art.nr.
Description / Art.no.
Reservdelslista / Spare parts list
WD-151, 211, 241,
RL-01
0203
Rev. 2.0
WD-151E, 211E, 241E, 331E
Luckor, gardiner
Doors, curtains
Benämning /Art.nr.
5-1
Description / Art.no.
Benämning /Art.nr.
Lucka, komplett. Bredd 400 mm
Door, complete. Width 400 mm
23313.75
Fjäder 30 Newton
Spring 30 Newton
713.1030
Lucka, komplett. Bredd 600 mm
Door, complete. Width 600 mm
23314.75
Fjäder 47 Newton
Spring 47 Newton
713.1047
Description / Art.no.
Lucka, komplett. Bredd 900 mm
Door, complete. Width 900 mm
23315.75
Handtag
Handle
718.0842
Gejder. L=618 (plast)
Sliding border. L=618
(plastic)
43739.31
Fästlist (För lucka
400 mm)
Fastening border
(For door 400 mm)
43344.31
Rulle för luckfjäder ø 40 mm (plast)
Roller for door spring ø 40 mm (plastic)
43601.31
Skruv M8 x 70
Screw M8 x 70
700.0144
Låsmutter M8
Locking nut M8
700.1405
Hållare
Holder
36091.31
Fästlist (För lucka
600 mm)
Fastening border
(For door 600 mm)
43337.31
Fästlist (För lucka
900 mm)
Fastening border
(For door 900 mm)
43338.31
Fjäderfäste
Spring bracket
43339.31
Bricka
Washer
43340.31
Bladfjäder 45x60
Plate spring 45x60
43448.31
Stoppklack
Stop lug
43517.31
Reservdelslista / Spare parts list
WD-151, 211, 241,
RL-01
0203
Rev. 2.0
WD-151E, 211E, 241E, 331E
Luckor, gardiner
Doors, curtains
Benämning /Art.nr.
5-2
Description / Art.no.
Benämning /Art.nr.
Description / Art.no.
Gummilist (Ange längd vid beställning)
Rubber moulding. (State length
when ordering)
719.0530
Gardinstång
Curtain rod
41709.31
Magnet 6x50
Magnet 6x50
602.0551
Gardinupphängning (2 st)
Curtain suspension (2 items)
36623.00
Nedre lucka, slutsköljning (komplett)
Lower final rinse door (complete)
36025.75
Skjutlås
Sliding lock
792.0203
Låsklämma
Locating clip
792.0204
Gardin (kort)
Curtain (short)
33935.31
Gardin (lång)
Curtain (long)
33921.31
Reservdelslista / Spare parts list
WD-151, 211, 241,
RL-01
0203
Rev. 2.0
WD-151E, 211E, 241E, 331E
Matningsvagga, spärrstång, matningsmotor
Feeding cradle, feeding bar, feeding motor
Benämning /Art.nr.
Description / Art.no.
6-1
Benämning /Art.nr.
Description / Art.no.
Matningsmotor
Feeding motor
806.1901
Packning ø 25 x 40
Packing ø 25 x 40
04297.31
Gränsläge
Limit position
60312803
Skyddsbricka ø 25 x 65
Protection washer ø 25 x 65
04877.31
Fäste överbelastningsbrytare
Attachment for overload breaker
36112.01
Matningsrulle ø 20 x 45
Feed roller ø 20 x 45
04174.31
Fäste
Attachment
36028.31
Tätningsbricka ø 8 x 16, plast
Grommet ø 8 x 16, plastic
701.0103
Dräneringsrör ø 10
Draining pipe ø 10
04882.31
Matningsvev
Feed crank
31791.01
Distansgummi ø 10 x 25
Distance rubber ø 10 x 25
719.1325
Glidklots
Slide block
43286.31
V-ring V50S
V-ring V50S
719.0123
Glidklots
Slide block
35985.31
Reservdelslista / Spare parts list
WD-151, 211, 241,
RL-01
0203
Rev. 2.0
WD-151E, 211E, 241E, 331E
Matningsvagga, spärrstång, matningsmotor
Feeding cradle, feeding bar, feeding motor
Benämning /Art.nr.
Description / Art.no.
6-2
Benämning /Art.nr.
Distans
Distance block
43289.31
Hake, komplett
Clutch, complete
43292.75
Bricka
Washer
43405.31
Bussning ø 6 x 8
Bushing ø 6 x 8
43285.31
Description / Art.no.
Matningsvagga WD-151/151E
Feeding cradle WD-151/151E
23320.75
Bricka 76 x 41
Washer 76 x 41
43404.31
Ändpropp
End plug
43631.31
Hake
Clutch
43290.31
Hake
Clutch
43292.31
Axel för hake ø 8 mm, L=32 mm
Axle for clutch ø 8 mm, L=32 mm
43413.32
Låsring SGA 8
Locking ring SGA 8
701.1336
Matningsvagga WD-211/211E
Feeding cradle WD-211/211E
23320.76
Matningsvagga WD-241/241E
Feeding cradle WD-241/241E
23320.77
Matningsvagga WD-331E
Feeding cradle WD-331E
23320.78
Spärrstång WD-151/151E
Feeding bar WD-151/151E
36032.31
Spärrstång WD-211/211E
Feeding bar WD-211/211E
36031.31
Spärrstång WD-241/241E
Feeding bar WD-241/241E
23390.31
Spärrstång WD-331E
Feeding bar WD-331E
23335.31
Reservdelslista / Spare parts list
WD-151, 211, 241,
RL-01
0203
Rev. 2.0
WD-151E, 211E, 241E, 331E
Matningsvagga, spärrstång, matningsmotor
Feeding cradle, feeding bar, feeding motor
Benämning /Art.nr.
Description / Art.no.
6-3
Benämning /Art.nr.
Description / Art.no.
Skarvbit styrrör
Connector pipe
36483.01
Bricka ø 6,4x18 mm
Washer ø 6,4x18 mm
700.1205
Styrrör ø18 mm
Guide pipe ø18 mm
Låsmutter M6
Locking nut M6
700.1404
43357.31
Längd = 908 mm (WD-151, 151E)
Length = 908 mm (WD-151, 151E)
43357.32
Längd = 1508 mm (WD-211, 211E)
Length = 1508 mm (WD-211, 211E)
43357.33
Längd = 1808 mm (WD-241, 241E)
Length = 1808 mm (WD-241, 241E)
43357.34
Längd = 2708 mm (WD-331E)
Length = 2708 mm (WD-331E)
43357.35
Längd = 605 mm (Torkzon T-60)
Length = 605 mm (Drying zone T-60)
43357.36
Längd = 905 mm (Torkzon T-90)
Length = 905 mm (Drying zone T-90)
Skarvbit för styrrör ø 15 mm,
L = 46 mm, plast
Connecting plug for guide
pipe ø 15 mm, L = 46 mm,
plastic
43761.31
Distans ø 16
Distance sleeve ø 16
43386.31
Skruv M6 x 40
Screw M6 x 40
700.0120
Reservdelslista / Spare parts list
WD-151, 211, 241,
RL-01
0203
Rev. 2.0
WD-151E, 211E, 241E, 331E
Fördisk
Pre-wash
Benämning /Art.nr.
7-1
Description / Art.no.
Benämning /Art.nr.
Description / Art.no.
Pump FIR 1226
Pump FIR 1226
805.2570
Excenterlås
Eccentric lock
792.0206
Pumpanslutning
Pump connection
36135.31
Packning för spolarm
Packing for rinse arm
36374.31
Slangklämma 40-60
Hose clamp 40-60
714.0110
Slangklämma 50-70
Hose clamp 50-70
714.0111
Gummifot 30 x 30 x 3
Rubber foot 30 x 30 x 3
719.1330
Kylarslang ø 50 mm
(Ange längd vid beställning)
Radiator hose ø 50 mm
(State length when ordering)
717.0150
Spolarm, komplett
Rinse arm, complete
23435.02
Undre spolramp (WD-211, 211E)
Lower rinsing ramp (WD-211, 211E)
36530.01
Undre spolramp
(WD-241, 241E, 331E)
Lower rinsing ramp
(WD-241, 241E, 331E)
36527.01
Strypning
Adjusting plate
43361.01
Slangklämma 50/65
Hose clamp 50/65
714.0122
Stamrör
Main pipe
23847.01
Reservdelslista / Spare parts list
WD-151, 211, 241,
RL-01
0203
Rev. 2.0
WD-151E, 211E, 241E, 331E
Fördisk
Pre-wash
Benämning /Art.nr.
7-2
Description / Art.no.
Sil
Strainer
36116.01
Silplåt
(WD-211, 211E)
Strainer plate
(WD-211, 211E)
36051.31
Silplåt
(WD-241, 241E, 331E)
Strainer plate
(WD-241, 241E, 331E)
36109.75
Silplåt
(WD-241, 241E, 331E)
Strainer plate
(WD-241, 241E, 331E)
36109.76
Hållare för magnet och magnetbrytare
Holder for magnet and field break switch
43411.31
Pumpsil
Pump strainer
32422.31
Nivårör
Level pipe
36014.75
Benämning /Art.nr.
Description / Art.no.
Nivårörsmanschett
Level pipe seal
719.4036
Förskruvning för termostat
Screw cap for thermostat
734.0310
PVC slang ø 5 x 8
(Ange längd vid beställning)
PVC-hose ø 5 x 8
(State length when ordering)
719.0305
Fästbricka för temperaturgivare
Attachment for temperature sensor
43743.31
Fot, L = 245 mm
Foot, L = 245 mm
40252.31
Plastfot
Plastic foot
718.0606
Stamrör för mellanskölj
ø 15 mm, L = 550 mm
Main pipe for intermediate rinse
ø 15 mm, L = 550 mm
43335.03
Reservdelslista / Spare parts list
WD-151, 211, 241,
RL-01
0203
Rev. 2.0
WD-151E, 211E, 241E, 331E
Fördisk
Pre-wash
Benämning /Art.nr.
7-3
Description / Art.no.
Spolrör för mellanskölj
(komplett)
Rinse pipe for
intermediate rinse
(complete)
43356.01
Munstycke 1/16
Nozzle 1/16
712.3010
Fotocell, mottagare
Photocell, receiver
603.0001
Fotocell, sändare
Photocell, transmitter
603.0012
Kabelförskruvning 18,6 mm
Cable screw cap 18,6 mm
51460512
Kontramutter 18,6 mm
Lock nut 18,6 mm
51465044
Packning ø 19x27 mm
Packing ø 19x27 mm
61801101
Bricka ø 11x16 mm
Washer ø 11x16 mm
41761.31
Benämning /Art.nr.
Description / Art.no.
Reservdelslista / Spare parts list
WD-151, 211, 241,
RL-01
0203
Rev. 2.0
WD-151E, 211E, 241E, 331E
Kemdisk
Chemical wash
Benämning /Art.nr.
8-1
Description / Art.no.
Benämning /Art.nr.
Description / Art.no.
Pump FIR 1226
Pump FIR 1226
805.2570
Packning för spolarm
Packing for rinse arm
36374.31
Pumpanslutning
Pump connection
36135.31
Undre spolramp
Lower rinsing ramp
36527.01
Slangklämma 40-60
Hose clamp 40-60
714.0110
Slangklämma 50-70
Hose clamp 50-70
714.0111
Gummifot 30 x 30 x 3
Rubber foot 30 x 30 x 3
719.1330
Strypning
Adjusting plate
43361.01
Slangklämma 50/65
Hose clamp 50/65
714.0122
Stamrör
Main pipe
23847.01
Kylarslang ø 50 mm
(Ange längd vid beställning)
Radiator hose ø 50 mm
(State length when ordering)
717.0150
Spolarm, komplett
Rinse arm, complete
23435.02
Excenterlås
Eccentric lock
792.0206
Sil (WD-151, 151E)
Strainer (WD-151, 151E)
36116.01
Propp för diskmedelsanslutning
ø 15 mm, L = 46 mm, plast
Plug for detergent connection ø
15 mm, L = 46 mm, plastic
43761.31
Reservdelslista / Spare parts list
WD-151, 211, 241,
RL-01
0203
Rev. 2.0
WD-151E, 211E, 241E, 331E
Kemdisk
Chemical wash
Benämning /Art.nr.
8-2
Description / Art.no.
Sil (WD-211, 211E, 241, 241E,
331E)
Strainer (WD-211, 211E, 241,
241E, 331E)
35971.75
Benämning /Art.nr.
Description / Art.no.
Förskruvning för termostat
Screw cap for thermostat
734.0310
Silplåt
Strainer plate
36109.75
PVC slang ø 5 x 8
(Ange längd vid beställning)
PVC-hose ø 5 x 8
(State length when ordering)
719.0305
Silplåt
Strainer plate
36109.76
Fästbricka för temperaturgivare
Attachment for temperature sensor
43743.31
Pumpsil
Pump strainer
32422.31
Nivårör
Level pipe
36014.76
Avloppstätning
Outlet sealing
36015.75
Nivårörsmanschett
Level pipe seal
719.4036
Hållare för magnet och magnetbrytare
Holder for magnet and field break switch
43411.31
Plastbricka ø 10,5 x 18
Plastic washer ø 10,5 x 18
701.0114
Mätcell
Conductivity cell
716.0602
Element 9 kW
Element 9 kW
30835.01
Element 12 kW
Element 12 kW
30835.02
Reservdelslista / Spare parts list
WD-151, 211, 241,
RL-01
0203
Rev. 2.0
WD-151E, 211E, 241E, 331E
Kemdisk
Chemical wash
Benämning /Art.nr.
8-3
Description / Art.no.
Elkåpa 400V
Electric mantle 400V
04904.04
Benämning /Art.nr.
Description / Art.no.
Kabelförskruvning 22,5 mm (230V)
Cable screw cap 22,5 mm (230V)
51460523
Elkåpa 230V
Electric mantle 230V
04904.01
Lock elkåpa
Electric mantle cover
40387.31
Kontramutter 22,5 mm
Lock nut 22,5 mm
51465048
O-ring ø 90 x 4,0
O-ring ø 90 x 4,0
719.1090
Termostatfäste
Thermostat attachment
04796.01
Distansmutter
Distance nut
04915.31
Termostatvred
Thermostat knob
734.0303
Kopparbygel
Copper clamp
04920.31
Kabelförskruvning 18,6 mm (400V),
plast
Cable screw cap 18,6 mm (400V),
plastic
51459918
Kontramutter 18,6 mm, plast
Lock nut 18,6 mm, plastic
51465768
Elektriska komponenter: Se
elschemats komponentförteckning.
Electrical components: See wiring
diagram’s list of components.
Reservdelslista / Spare parts list
WD-151, 211, 241,
RL-01
0203
Rev. 2.0
WD-151E, 211E, 241E, 331E
Slutsköljning, tömningsanordning
Final rinse, emptying device
Benämning /Art.nr.
Description / Art.no.
9-1
Benämning /Art.nr.
Description / Art.no.
Pump FIR M0247
Pump FIR M0247
805.2547
Muff, ø 25 L = 34 mm (plast)
Muff, ø 25 L = 34 mm (plastic)
42961.31
Gummifot 30 x 30 x 3
Rubber foot 30 x 30 x 3
719.1330
PVC slang ø 5 x 8
(Ange längd vid beställning)
PVC-hose ø 5 x 8
(State length when ordering)
719.0305
Gummiböj 60 x 120 x 25
Rubber bend 60 x 120 x 25
719.4030
Hållare för magnet och magnetbrytare
Holder for magnet and field break switch
43411.31
Slangklämma 20-32
Hose clamp 20-32
714.0106
Sil
Strainer
32440.01
Filter, komplett
Filter, complete
709.1840
Avloppstätning
Outlet sealing
36019.75
Sil till filter
Strainer to filter
709.1843
Nivårörsmanschett
Level pipe seal
719.4036
O-ring till filter
O-ring to filter
709.1842
Slutsköljningsbrytare
Final rinse breaker
36039.75
Reservdelslista / Spare parts list
WD-151, 211, 241,
RL-01
0203
Rev. 2.0
WD-151E, 211E, 241E, 331E
Slutsköljning, tömningsanordning
Final rinse, emptying device
Benämning /Art.nr.
Description / Art.no.
Axel till slutsköljningsbrytare
ø 8 mm, L = 64 mm
Axle to final rinse breaker
ø 8 mm, L = 64 mm
43413.31
9-2
Benämning /Art.nr.
Description / Art.no.
Spolrör (komplett)
Slutskölj
Rinse pipe (complete)
Final rinse
43356.02
1
1 Munstycke
Nozzle
712.3104
Magnet 6x50
Magnet 6x50
602.0551
Tömningsspak
Emptying bar
36072.01
Låsring SGA 8
Locking ring SGA 8
701.1336
Stöd för tömningsspak
Support for emptying bar
43293.31
Stamrör, slutskölj
ø 15 mm, L = 579 mm
Main pipe, final rinse
ø 15 mm, L = 579 mm
43430.31
Vred för tömning
Knob for emptying
36071.01
Stamrör, rec. slutskölj
ø 15 mm
Main pipe, re-circulating final rinse
ø 15 mm
42107.31
Lager för lyftaxel
Bearing for lifting axle
43298.31
Påfyllningsrör ø 15 mm
Filler tube ø 15 mm
43358.31
Plastplugg för lyftaxel, ø 15 mm
Plastic plug for lifting axle, ø 15 mm
718.0926
1
Spolrör (komplett)
Recirkulerande slutskölj
Rinse pipe (complete)
Re-circulating final rinse
43356.01
1 Munstycke
Nozzle
712.3010
Bricka ø 17 x 30
Washer ø 17 x 30
700.1211
Reservdelslista / Spare parts list
WD-151, 211, 241,
RL-01
0203
Rev. 2.0
WD-151E, 211E, 241E, 331E
Slutsköljning, tömningsanordning
Final rinse, emptying device
Benämning /Art.nr.
Description / Art.no.
Bricka ø 13 x 24
Washer ø 13 x 24
700.1209
Lyftaxel för nivårör
och avloppstätningar
Lifting axle for level pipe
and outlet sealings
35987.31 (WD-151, 151E)
35988.31 (WD-211, 211E)
36256.31 (WD-241, 241E)
36393.01 (WD-331E)
9-3
Benämning /Art.nr.
Description / Art.no.
Reservdelslista / Spare parts list
WD-151, 211, 241,
RL-01
0203
Rev. 2.0
WD-151E, 211E, 241E, 331E
Genomströmmare
Booster heater
Benämning /Art.nr.
Description / Art.no.
10-1
Benämning /Art.nr.
Fäste för genomströmmare
Booster heater holder
36030.01
O-ring ø 90 x 4,0
O-ring ø 90 x 4,0
719.1090
Tömningsplåt
Emptying plate
36092.31
Distansmutter
Distance nut
04915.31
Behållare, standardutförande
Container, standard version
01162.01
Kopparbygel
Copper clamp
04920.31
Description / Art.no.
Behållare, elektronikutförande
Container, electronic version
01162.04
Element 9 kW med smältsäkring
Element 9 kW with fusible cutout
30835.08
Packning 8 x 14 x 1,5
Packing 8 x 14 x 1,5
701.0120
Element 9 kW utan smältsäkring
Element 9 kW without fusible cut-out
30835.01
Element 12 kW utan smältsäkring
Element 12 kW without fusible cut-out
30835.02
Elkåpa 400V
Electric mantle 400V
04904.04
Elkåpa 230V
Electric mantle 230V
04904.01
Lock elkåpa
Electric mantle cover
40387.31
Temperaturgivare,
komplett
Temperature sensor, complete
610.0101
1 Skruv
Screw
41123.31
2
Fjäder
Spring
41122.31
Kabelförskruvning 18,6 mm (400V),
plast
Cable screw cap 18,6 mm (400V),
plastic
51459918
Kontramutter 18,6 mm, plast
Lock nut 18,6 mm, plastic
51465768
1
2
Reservdelslista / Spare parts list
WD-151, 211, 241,
RL-01
0203
Rev. 2.0
WD-151E, 211E, 241E, 331E
Genomströmmare
Booster heater
Benämning /Art.nr.
Description / Art.no.
Kabelförskruvning 22,5 mm (230V)
Cable screw cap 22,5 mm (230V)
51460523
Kontramutter 22,5 mm
Lock nut 22,5 mm
51465048
Termostatfäste ø 15, L = 21 mm (mässing)
Thermostat attachment ø 15, L = 21 mm
(brass)
04158.31
Anslutningskoppling för disk- och
torkmedel
Connection coupling for detergent
and drying agent
04847.01
Plugg 1/8”
Plug 1/8”
04847.32
Reservdelssatser / Sets of spare parts
Komplett genomströmmare / Complete booster heater
9 kW standardutförande / 9 kW standard version
01163.21
9 kW elektronikutförande / 9 kW electronic version
01163.14
12 kW standardutförande / 12 kW standard version
01163.03
12 kW elektronikutförande / 12 kW electronic version
01163.16
10-2
Benämning /Art.nr.
Description / Art.no.
Reservdelslista / Spare parts list
WD-151, 211, 241,
RL-01
0203
Rev. 2.0
WD-151E, 211E, 241E, 331E
Kopplingar, rördetaljer
Couplings, pipe details
Benämning /Art.nr.
Description / Art.no.
Koppling COMISA ½” x 15 mm
Coupling COMISA ½” x 15 mm
705.0914
Koppling COMISA 15 x 15 mm
Coupling COMISA 15 x 15 mm
705.1205
11-1
Benämning /Art.nr.
Description / Art.no.
Koppling COMISA
15 x ½” x 15 mm, förkromad
Coupling COMISA
15 x ½” x 15 mm, chromiumplated
705.2301
Koppling COMISA
15 x ½” x 15 mm, förkromad
Coupling COMISA
15 x ½” x 15 mm, chromium-plated
705.2407
Koppling COMISA 15 x 15 x 15 mm
Coupling COMISA 15 x 15 x 15 mm
705.2205
Mutter COMISA 15 mm
Nut COMISA 15 mm
705.0315
Koppling COMISA 15 mm x ½”
Coupling COMISA 15 mm x ½”
705.1904
Koppling COMISA 15 mm x ½”,
förkromad
Coupling COMISA 15 mm x ½”
chromium-plated
705.0912
Koppling COMISA ½” x 15 mm,
förkromad
Coupling COMISA ½” x 15 mm,
chromium-plated
705.1607
Koppling COMISA 15 x 15 x 15 mm,
förkromad
Coupling COMISA 15 x 15 x 15 mm,
chromium-plated
705.2215
Kona COMISA 15 mm
Clamping sleeve COMISA 15 mm
705.0420
Mutter COMISA 15 mm, förkromad
Nut COMISA 15 mm, chromium-plated
705.0316
Reservdelslista / Spare parts list
WD-151, 211, 241,
RL-01
0203
Rev. 2.0
WD-151E, 211E, 241E, 331E
Kopplingar, rördetaljer
Couplings, pipe details
Benämning /Art.nr.
Description / Art.no.
Koppling LK 303 15mm x ¾”
Coupling LK 303 15mm x ¾”
705.1010
Mutter LK 63 15 mm
Nut LK 63 15 mm
705.0205
Kona LK 65 15 mm
Clamping sleeve LK 65 15 mm
705.0405
Koppling ½” x ½”
Coupling ½” x ½”
706.1503
Nippel ½”
Nipple ½”
706.0803
Bussning 3/4” x 1/2”
Bushing 3/4” x 1/2”
706.0301
Kulventil ½”
Ball valve ½”
709.0805
Stödhylsa FPL 720 12x1,0 mm
Support sleeve FPL 720 12X1,0 mm
705.0104
11-2
Benämning /Art.nr.
Description / Art.no.
Stödhylsa FPL 720 15x1,0 mm
Support sleeve FPL 720 15X1,0 mm
705.0102
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising