pobierz - Media

ENGAGE HQ PRO
Multimedia Fun Center
MT7001
Instrukcja obsługi
PL
Wprowadzenie ............................................................................2
Połączenia .....................................................................................3
Pilot..................................................................................................3
Włączanie ......................................................................................4
Funkcje menu ..............................................................................5
Settings (ustawienia systemu) ...............................................5
Language setting (ustawienia języka..................................5
Date setting (ustawienia daty)...............................................5
Wireless and network settings (ustawienia ......................6
sieciowe) ........................................................................................6
Ethernet settings (ustawienia sieci przewodowej) .............7
Accounts and sync (ustawienia kont użytkownika) ...........7
Using web browser (przeglądarka www) ..........................9
Explorer (eksplorator plików) .................................................9
Install and uninstall third-party applications
(instalacja dodatkowych aplikacji) ................................... 10
Uninstall third-party applications (usuwanie
dodatkowych aplikacji) ......................................................... 11
Picture Browser (przeglądarka zdjęć)............................... 12
Music Player (odtwarzanie muzyki) .................................. 12
Video Player (odtwarzanie filmów) ................................... 13
Factory reset (ustawienia fabryczne)................................ 14
Wyłączanie ................................................................................. 15
Akcesoria .................................................................................... 15
Mysz/klawiatura USB.............................................................. 15
Tuner DVB-T USB...................................................................... 15
2
Wprowadzenie
Dziękujemy za zakup urządzenia typu “multimedia
fun center”. MT7001 rozszerzy możliwości każdego
telewizora: dostęp do internetu, odtwarzanie filmów,
przeglądanie zdjęć, odtwarzanie muzyki. Urządzenie
oparte jest o system operacyjny Android, może być obsługiwane z pilota lub za pomocą myszki i/lub klawiatury USB – wejdź na stronę www.media-tech.eu aby
sprawdzić najnowsze akcesoria dla tego modelu.
Połączenia
Pilot
3
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Ważne! Użyj tylko jednego rodzaju połączenia z TV:
[HDMI] lub [YPbPr oraz audio R/L].
Przycisk ON/OFF
Browser – przeglądarka www
Shift
Mute – wyciszenie
Sterowanie myszką
Klawiatura numeryczna
Głośniej/Ciszej
Strona następna/poprzednia
Zoom in/out – powiększanie/
zmniejszanie
10. Home – pulpit główny
11. Notification – okno
powiadomień systemowych
12. UP/DOWN/LEFT/RIGHT/OK
– przyciski nawigacyjne
oraz przycisk OK
13. Menu – pokaż opcje menu
14. Exit – wyjście/poprzednie menu
15. Strona w lewo/w prawo
16. Delete - usuń
17. CVBS – przełącz na wyjście
CVBS
18. Media control – sterowanie
odtwarzaniem multimediów
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
13
16
15
17
18
3
PL
Włączanie
PL
Dokonaj wszystkich połączeń, włącz telewizor i przełącz na odpowiednie wejście, następnie wciśnij przycisk ON/OFF na pilocie. Po ok. 8 sekundach pojawi się
logo systemu:
Trwa ładowanie systemu…
Po ok. 50 sekundach system załaduje się i pojawi się
pulpit główny:
4
Aby przełączać się między pulpitami kliknij na brzegach ekranu:
Aby wywołać podgląd dostępnych pulpitów kliknij i
przytrzymaj na ikonie jak pokazano poniżej:
Funkcje menu
Na głównym pulpicie wciśnij przycisk “Menu” na pilocie
aby wywołać opcje menu:
Pokaż okno powiadomień
systemowych.
Pokaż okno ustawień systemu.
Settings (ustawienia systemu)
Dodaj skrót lub widget na pulpit.
Uruchom managera aplikacji.
Zmień tapetę.
Language setting (ustawienia języka)
Wybierz “Language & keyboard”, kliknij “Select language” i wybierz odpowiedni język z listy.
Date setting (ustawienia daty)
Wyświetl okno wyszukiwarki Google.
Wybierz “Settings/Date & time settings” i wprowadź
datę ręcznie lub zaznacz opcję „Automatic” – data zo5
PL
stanie ustawiona automatycznie gdy urządzenie będzie miało dostęp do sieci internet.
Kliknij “Wi-Fi” aby uruchomić kartę Wi-Fi, następnie kliknij “Wi-Fi settings”.
PL
Wireless and network settings
(ustawienia sieciowe)
6
Kliknij nazwę sieci z listy dostępnych sieci bezprzewodowych aby nawiązać z nią połączenie.
Wprowadź hasło dostarczone przez operatora ISP.
Ethernet settings (ustawienia sieci przewodowej)
PL
Kliknij “Connect”.
Kliknij “Ethernet” jeżeli chcesz użyć tego interfejsu do
łączności z siecią Internet (tryb automatycznej konfiguracji jest włączony domyślnie).
Jeżeli chcesz ręcznie wprowadzić adres IP kliknij “Static
IP Settings” i wprowadź parametry podane przez operatora ISP.
Accounts and sync (ustawienia kont użytkownika)
Gdy łączność zostanie nawiązana pomyślnie pod opcją
„Wi-Fi” pojawi się napis “Connected to...”.
Kliknij “Accounts&sync” aby skonfigurować konto Google. Konto jest wymagane do używania poczty e-mail
oraz do ściągania aplikacji z “Android Market”.
7
PL
Ważne! Może dodać dodatkowe subkonta użytkownika, dostępne będą tylko usługa synchronizacji z
kontem gmail, kalendarzem oraz kontaktami. Aby
ściągać aplikacje z “Android Market” użyj konta Google dodanego jako pierwsze.
Kliknij teraz “Add account”. Postępuj zgodnie z komunikatami na ekranie aby skonfigurować konto Google.
Kliknij “Next”.
Wprowadź adres e-mail oraz hasło, następnie kliknij
“Sign in”.
8
kliknij na pole wyszukiwania Google i wprowadź frazę.
Pojawi się klawiatura ekranowa.
Explorer (eksplorator plików)
Kliknij ikonę
aby uruchomić eksploratora plików.
Następnie kliknij “Finish setup” aby zakończyć ten proces.
Using web browser (przeglądarka www)
Kliknij ikonę „Globus” na głównym pulpicie aby uruchomić przeglądarkę WWW.
Kliknij w polu adresu aby wprowadzić adres strony lub
Kliknij i przytrzymaj kursor na wybranej pozycji, pojawi
się menu dostępnych operacji.
9
PL
Install and uninstall third-party applications
(instalacja dodatkowych aplikacji)
PL
Następnie zaznacz opcję ”Unknown sources” aby zezwolić na instalację aplikacji.
Uruchom aplikację ”Explorer”, wybierz plik z rozszerzeniem *.apk i kliknij na nim.
Wróć do okna ”Explorer” i kliknij ponownie wybrany
plik *.apk. Kliknij “Install” aby kontynuować.
Jeżeli się pojawi poniższe okno, wybierz “Settings”.
10
Możesz również użyć aplikacji “ApkInstaller” to przeprowadzenia operacji instalacji. Kliknij “Install”.
Uninstall third-party applications (usuwanie
dodatkowych aplikacji)
Uruchom “ApkInstaller” i kliknij “Manage”. Pojawi się lista zainstalowanych aplikacji.
Kliknij na wybranej pozycji.
Wybierz pożądany plik *.apk.
Wybierz odpowiednią akcję („launch” - uruchom,
„export”- wyeksportuj, „unistall” - usuń).
11
PL
Picture Browser (przeglądarka zdjęć)
PL
Kliknij ikonę
aby uruchomić przeglądarkę zdjęć.
Aplikacja przeszuka wszystkie dostępne woluminy i
wyświetli foldery z obsługiwanymi plikami graficznymi:
Music Player (odtwarzanie muzyki)
Kliknij ikonę
aby uruchomić odtwarzanie muzyki.
Aplikacja przeszuka wszystkie dostępne woluminy i wyświetli foldery z obsługiwanymi plikami muzycznymi:
Na wybranym obrazie kliknij i przytrzymaj aż pojawi się
poniższe menu opcji:
Details - szczegóły,
Set as – ustaw jako tapetę,
Crop – kadrowanie,
Rotate Left – obróć w lewo,
Rotate Right – obróć w prawo).
12
Kliknij na wybranej pozycji aby rozpocząć odtwarzanie.
Aplikacja przeszuka wszystkie dostępne woluminy i
wyświetli foldery z obsługiwanymi plikami video:
PL
Możesz użyć przycisków kontroli mediów do przełączania między utworami.
Kliknij na wybranej pozycji aby rozpocząć odtwarzanie
na pełnym ekranie.
Video Player (odtwarzanie filmów)
Kliknij ikonę
aby uruchomić odtwarzacz video.
13
Wciśnij przycisk “menu” na pilocie aby wywołać opcje
menu:
Ustaw zakładkę aby odtwarzać od tego
miejsca.
PL
Ustaw jasność ekranu.
Poprzedni plik.
Factory reset (ustawienia fabryczne)
Jeżeli urządzenie działa wolniej niż normalnie i restart
nie rozwiązuje tego problemu można przeprowadzić
operację przywrócenia ustawień fabrycznych. Zalecane jest wykonanie kopii zapasowej wszystkich dokumentów użytkownika przed wykonaniem tej procedury. Aby przywrócić ustawienia aplikacji, hasła do
sieci Wi-Fi, ustawień kont Google po akcji przywrócenia
ustawień fabrycznych zaznacz opcję „Automatic restore” oraz „Back up my data”.
Odtwarzaj/Wstrzymaj.
Następny plik.
Wybierz rozmiar ekranu: oryginalny,
full screen, 16:9, 4:3.
Powrót do odtwarzacza.
Kliknij “Factory data reset”.
Pokaż więcej opcji.
14
Wyłączanie
Wciśnij przycisk ON/OFF na pilocie, na ekranie pojawi
się okno. Wybierz opcję “Standby” jeżeli chcesz przełączyć w tryb hibernacji lub “Power OFF” aby wyłączyć
urządzenie.
Akcesoria
Mysz/klawiatura USB
Teraz kliknij “Reset device”.
Obsługa urządzenia może odbywać się za pomocą
myszy i klawiatury USB. Wystarczy podpiąć je do portu
USB. Aktualną listę zalecanych akcesoriów znajdziesz
na www.media-tech.eu.
Tuner DVB-T USB
Podłącz zgodny tuner DVB-T do portu USB. Do tunera
podłącz antenę zewnętrzną. Uruchom aplikację “Hi TV”
aby oglądać kanały TV.
Teraz kliknij “Erase everything”. Urządzenie wyłączy się.
Uruchom urządzenie ręcznie, podczas uruchamiania
zostaną przywrócone ustawienia fabryczne, poczekaj
aż zobaczysz ekran z głównym pulpitem.
* Funkcje oraz specyfikacja techniczna może ulec zmianie bez
wcześniejszego powiadomienia. Pomoc techniczna dostępna na:
www.media-tech.eu
15
PL
PL
16
Download PDF
Similar pages
MT4160-UserManual PL(v1.1).indd - Media