Miele | T 7744 C | Bruksanvisning Kondenstorktumlare T 7744 C

Bruksanvisning
Kondenstorktumlare
T 7744 C
Bruksanvisningen ska ovillkorligen
läsas innan torktumlaren installeras
och tas i bruk.
Det är viktigt för att undvika
olyckor och skador på torktumlaren.
sv - SE
M.-Nr. 07 220 580
Bidra till att skona miljön
Transportförpackning
Spara energi
Emballaget skyddar torktumlaren mot
transportskador. Förpackningsmaterialen är valda med hänsyn till miljön och
är därför återvinningsbara.
Så här undviker du onödigt lång torktid
och ökad energiförbrukning:
Emballage som återförs till materialkretsloppet innebär minskad råvaruförbrukning och mindre mängder avfall.
Ditt försäljningsställe kan återta transportförpackningen för återvinning.
Hantering av uttjänad torktumlare
Elektriska och elektroniska maskiner
som tjänat ut består av material som
kan återanvändas. De innehåller dock
även skadligt material som är nödvändigt för maskinernas funktion och
säkerhet. Om detta slängs i hushållsavfallet eller hanteras på fel sätt kan det
leda till hälsorisker eller skador på miljön. Lämna därför på inga villkor den uttjänade maskinen i hushållsavfallet.
Lämna istället in uttjänade elektriska
och elektroniska maskiner till en återvinningsstation.
Se till att den uttjänade maskinen förvaras barnsäkert tills den lämnas in för
omhändertagande
2
– Låt tvätten centrifugeras i tvättmaskinen med maximalt centrifugeringsvarvtal.
Du sparar ca 30 % energi och tid vid
torkning om tvätten centrifugeras
med 1 600 v/min istället för med 800
v/min.
– Använd maximal tvättmängd för respektive torkprogram. Energiförbrukningen blir då gynnsammast i förhållande till den totala tvättmängden.
– Se till att ventilationen i rummet där
torktumlaren står är tillräcklig under
torkning.
– Rengör luddfiltren efter varje torkomgång.
– Kontrollera värmeväxlaren då och då
och rengör den vid behov.
Innehållsförteckning
Bidra till att skona miljön . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Säkerhetsanvisningar och varningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Använda torktumlaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Manöverpanel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Tvättråd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Skötselsymboler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Torktips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Så här torkar man . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Snabbinstruktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Tillvalsfunktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Låg temperatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Summer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Senare start . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Programöversikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Ändra programförlopp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Pågående program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Ändra program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Avbryta och välja nytt program. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Avbryta program och ta ut tvätten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Lägga i tvätt i efterhand eller plocka ur tvätt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Resttid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Elektronisk driftspärr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Rengöring och skötsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Tömma kondensvattenbehållaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Rengöra luddfiltren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Torrengöring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Våtrengöring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Rengöra torktumlaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Rengöra värmeväxlaren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Ta ut värmeväxlaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Kontrollera värmeväxlaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Rengöra värmeväxlaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Sätta tillbaka värmeväxlaren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
3
Innehållsförteckning
Hur man klarar av mindre störningar själv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Vad gör man om . . . ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Kontroll- och felmeddelanden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Övriga störningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Byta glödlampa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Miele service. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Reparationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Programuppgradering (Update) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Extra tillbehör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Uppställning och anslutning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Översiktsbild framsida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Översiktsbild baksida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Uppställningsplats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Bära torktumlaren till uppställningsplatsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Tvätt-torkpelare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Rikta torktumlaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Vädra uppställningsrummet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Före transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Avleda kondensvatten externt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Dra avloppsslangen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Hänga upp avloppsslangen (i handfatet/golvbrunnen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Särskilda anslutningsvillkor som kräver en backventil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Elanslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Förbrukningsdata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Tekniska data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Programmeringsfunktioner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Lägga till torrhetsgrad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Ändra summerns ljudstyrka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Ställa in memoryfunktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Förlänga avkylningstiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Ändra funktionen för felindikering av luftkanaler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Ställa in kvitteringssignal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Ändra inställningen för ledvärde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
4
Säkerhetsanvisningar och varningar
Användningsområde
~ Torktumlaren är uteslutande avsedd
~ Denna bruksanvisning ska ovillkorligen läsas.
för textilier som har tvättats i vatten och
enligt skötseletiketten tål torktumling.
All annan användning kan innebära
fara. Tillverkaren ansvarar inte för skador som har uppstått vid otillåten eller
felaktig användning.
Denna torktumlare uppfyller gällande säkerhetskrav. Ett felaktigt bruk
kan dock leda till personskador och
skador på föremål.
~ Personer, särskilt barn som inte kan
Läs bruksanvisningen noga innan
torktumlaren tas i bruk. Den innehåller viktig information om säkerhet,
användning och skötsel av torktumlaren. Därigenom förhindras olyckor
samt skador på torktumlaren.
Om det finns barn i hemmet
Spara bruksanvisningen och överlämna den vid eventuellt ägarbyte.
använda torktumlaren på ett säkert sätt,
får endast använda den under uppsikt
av en vuxen person.
~ Håll uppsikt över barn som är i närheten av torktumlaren. Låt inte barn
leka med torktumlaren.
~ Barn får endast använda torktumla-
ren utan uppsikt under förutsättning att
de känner till hur man använder den på
ett säkert sätt. Barn måste kunna förstå
riskerna med att använda torktumlaren
på ett felaktigt sätt om de ska använda
den.
5
Säkerhetsanvisningar och varningar
Teknisk säkerhet
~ Kontrollera att torktumlaren inte har
några synliga yttre skador innan den installeras.
En skadad torktumlare får inte installeras eller tas i drift.
~ Innan torktumlaren ansluts måste
uppgifterna om anslutning (säkring,
spänning och frekvens) på torktumlarens typskylt jämföras med dem som
gäller för elnätet på uppställningsplatsen. Rådfråga i tveksamma fall en fackman.
~ Torktumlarens elektriska säkerhet
garanteras endast om den ansluts till
ett jordat eluttag som är installerat enligt gällande föreskrifter. Det är mycket
viktigt att denna grundläggande säkerhetsförutsättning uppfylls. Låt en fackman kontrollera installationen vid tveksamhet. Tillverkaren ansvarar inte för
skador som har uppstått på grund av
att jordad kabel saknas eller att det har
uppstått ett brott på kabeln.
~ Använd av säkerhetsskäl inte förlängningskabel (den kan orsaka överhettning och därmed brandfara).
~ Ej fackmässigt utförda reparationer
kan medföra avsevärda risker för användaren, för vilka tillverkaren inte ansvarar. Reparationer får endast utföras
av Miele eller av Miele auktoriserad serviceverkstad, annars kan inte garantibestämmelserna åberopas om det skulle uppstå fel på torktumlaren vid senare
tillfälle.
6
~ Defekta delar får endast bytas ut
mot Mieles originalreservdelar. Endast
om Mieles orignalreservdelar används
garanteras att torktumlaren helt och hållet uppfyller de säkerhetskrav som vi
ställer på våra produkter.
~ Om nätanslutningskabeln är skadad
måste den bytas ut av Miele service
eller en av Miele auktoriserad serviceverkstad för att undvika fara för användaren.
~ Om det har uppstått ett fel på tork-
tumlaren eller vid rengöring och skötsel
av densamma är den spänningsfri endast i följande fall:
– När torktumlarens stickpropp är utdragen.
– När huvudströmmen är avstängd.
– När säkringen är urskruvad eller
frånslagen.
~ Inbyggnad och montering av tork-
tumlaren på uppställningsplatser som
inte är fasta (t ex båtar) får endast utföras av en fackman om det är säkerställt
att förutsättningarna på platsen medger
en säker användning av den.
~ Utför inga ändringar på torktumlaren
som inte uttryckligen har godkänts av
Miele.
Säkerhetsanvisningar och varningar
Användningsområde
~ På grund av brandrisken är det inte
tillåtet att torka textilier som
– inte har tvättats.
– inte är tillräckligt rena och fortfarande
har kvar rester av olja, fett eller annan smuts (t ex kökstextilier, textilier
som används för kosmetik med rester av oljor, fett och krämer).
För textilier som inte är tillräckligt
rena finns risk att de självantänder,
t o m efter avslutad torkning i torktumlare och även sedan de tagits ut
ur den.
– innehåller rester av brandfarliga rengöringsmedel eller aceton, alkohol,
bensin, petroleum, fläckborttagningsmedel, terpentin, vax- och vaxborttagningsmedel eller kemikalier (kan
t ex förekomma i moppar och skurtrasor).
– innehåller rester av läggningsvätska,
hårspray, nagellackborttagningsmedel eller liknande.
Dessa typer av starkt smutsade textilier måste därför tvättas särskilt
noggrant: Använd tillräckligt med
tvättmedel och välj en hög tvättemperatur. Tvätta dem flera gånger om
de inte blir riktigt rena.
~ På grund av brandrisken är det inte
tillåtet att torka textilier eller produkter
som
– till största delen innehåller skumgummi, gummi eller gummiliknande
material: t ex produkter av latexskumgummi, vattentäta textilier, gummerade artiklar och kläder och kuddar.
– har fyllning och är skadade (t ex kuddar eller jackor). Fyllning som läcker
ut kan orsaka brand.
~ Efter uppvärmningen följer en avkyl-
ning i många av programmen för att säkerställa att textilierna torkas i en temperatur som inte skadar dem (t ex självantändning). Först efter avkylningsfasen är programmet avslutat.
Ta alltid ut all tvätt direkt efter programslut.
~ Varning: Stäng aldrig av torktumla-
ren innan torkprogrammet är avslutat.
Detta kan endast göras om alla textilier
tas ut direkt och placeras så att värmen
kan avges.
~ Sköljmedel och liknande produkter
ska användas på det sätt som beskrivs
i tillhörande anvisningar.
7
Säkerhetsanvisningar och varningar
~ Torktumlaren får inte användas utan
luddfilter eller med trasiga luddfilter.
~ Luddfiltren måste rengöras regelbundet!
~ Håll alltid rummet där torktumlaren
står fritt från damm och ludd.
Smutspartiklar som hamnar i kylluften
och sugs in kan med tiden blockera
värmeväxlaren.
~ Torktumlaren får inte användas utan
värmeväxlare.
~ Stå, sitt eller luta dig inte mot luckan.
~ Luddfiltren måste torkas efter ren-
~ Stäng luckan efter varje torkningsomgång. På så vis undviker du att
göring med vatten. Det kan uppstå
funktionsstörningar om våta luddfilter
används!
~ Placera inte torktumlaren i utrymmen
där det är risk för frost. Vid temperaturer som ligger runt fryspunkten kan torktumlarens funktion påverkas.
Fryst kondensvatten i pumpen och i avloppsslangen kan skada torktumlaren.
Den tillåtna temperaturen i rummet där
torktumlaren står uppställd ska ligga
mellan +2 och +35 °C.
~ Om kondensvattnet leds ut externt:
Se till att avloppsslangen sitter fast och
inte glider iväg om den hängs upp i ett
handfat eller i en tvättho. Annars kan
slangen glida iväg och kondensvattnet
som rinner ut kan orsaka skador.
~ Kondensvatten är inget dricksvatten! Att dricka kondensvatten kan innebära hälsofara för såväl människor som
för djur.
8
Torktumlaren kan välta.
– barn försöker klättra in i torktumlaren
eller gömma föremål i den.
– smådjur tar sig in i torktumlaren.
~ Spola inte av torktumlaren med
vatten.
Tillbehör
~ Endast tillbehör som uttryckligen har
godkänts av Miele får användas.
Om ej godkända tillbehör används gäller inte längre garanti och/eller produktansvar.
Miele tar inget ansvar för skador
som har uppstått på grund av att säkerhetsanvisningarna och varningarna inte har följts.
Använda torktumlaren
Manöverpanel
a Display
b Knapp Senare start
Denna knapp har dubbel funktion:
- val av programlängd för
Varmluft och Kalluft
- val av Senare start
c Knapp Summer
Programslutet meddelas med en
ljudsignal.
d Kontroll-/felmeddelande
Beskrivning av dessa, se avsnittet
"Hur man klarar av mindre störningar
själv".
e Med Start/Stopp-knappen
startar du det valda programmet och
avbryter ett redan startat program.
Knappen blinkar vid programval och
lyser efter programstart.
f Knapp Låg temperatur
Känsliga textilier torkas med låg temperatur.
g Knapp för torrhetsgrad
med kontrollampor.
h Programväljare
med kontrollampor.
i Knapp Lucka
Oberoende av strömförsörjningen
kan du öppna luckan med denna
knapp.
j I-Till/0-Från-knapp
för till- och frånkoppling av torktumlaren.
9
Använda torktumlaren
Display
Via displayen kan följande funktioner
väljas:
– Senare start
– Längden på Kallufts- och Varmluftsprogrammen
– Programmeringsfunktioner
Dessutom visas följande i displayen:
– Programtid
– Programavsnitten
Torkning
Kalluft
Programslut
– Kontroll- och felmeddelanden
Programlängd/resttidsprognos
När ett program väljs visas den beräknade programtiden i displayen. Tiden
ska ses som en prognos av resterande
programtid.
På grund av nedanstående faktorer kan
resttidsprognosen variera: restfuktighet
efter centrifugeringen, textilsort, tvättmängd, rumstemperatur och/eller spänningsvariationer i elnätet.
Därför anpassar sig elektroniken kontinuerligt till varje torkomgång för att resttidsprognosen ska bli så exakt som
möjligt. Resttidsprognosen kontrolleras
hela tiden under torkningen vilket kan
leda till att tiden ändras.
10
Likaså kan Finish-programmen och Superkort avslutas i förtid när en viss temperatur har uppnåtts. Detta gäller särskilt för tunna textilier, vid mycket liten
tvättmängd eller om en torkomgång
precis har genomförts.
Senare start
Den tid som har valts för Senare start
visas.
Tiden fram till programstarten räknas
ned.
När tiden fram till programstart har räknats ned startar programmet och i displayen visas den beräknade torktiden.
Programmeringsfunktioner
Med programmeringsfunktionerna kan
du anpassa torktumlaren till dina individuella behov. I programmeringsläget
visas den valda funktionen i displayen.
Tvättråd
Skötselsymboler
Kontrollera symbolerna på plaggens/textiliernas skötseletiketter innan de
torkas i torktumlaren:
q = Torkning med normal temperatur
r = Torkning med låg temperatur
s = Bör inte torkas i torktumlare
Torktips
– Följ alltid anvisningarna om maximal
tvättmängd i avsnittet "Programöversikt".
Om trumman är överfylld sliter det
på kläderna, torkresultatet försämras
och man får räkna med att tvätten
blir skrynklig.
– Torka inte textilier som droppar
vatten! Centrifigera textilierna ordentligt i minst 30 sekunder efter tvättomgången.
– Torka ömtåliga textilier med skötselsymbolen r med Låg temperatur.
– Torka blandade textilier av bomull,
kulörtvätt och strykfri tvätt i programmet Automatic.
– Öppna jackor så att de torkar jämnt.
– Ylle och ylleblandningar tenderar att
filta sig och krympa. Ylletextilier ska
endast torkas i programmet Finish
ylle.
– Innermaterialet i dunfyllda textilier
tenderar att krympa beroende på
kvalitet. Dunfyllda textilier bör endast
torkas i programmet Superkort.
– Rena linnetextilier bör endast torkas i
torktumlare om det anges på skötseletiketten att det är möjligt. Linne kan
ruggas i torktumlaren. Linne bör endast torkas i programmet Superkort.
– Trikåplagg (t ex T-shirtar, underkläder) krymper ofta i första tvätten.
Därför ska trikåplagg inte övertorkas
för att undvika ytterligare krympning.
Köp eventuellt trikåplagg en eller två
storlekar större än normalt.
– Risken att tvätten ska bli skrynklig
ökar ju större tvättmängden är. Detta
gäller särskilt ömtålig tvätt (t ex skjortor och blusar).
I extremfall får man minska tvättmängden.
– Stärktvätt kan torkas i torktumlare.
Man ska dock tillsätta dubbel mängd
stärkmedel för att få rätt appretureffekt.
– Nya färgade textilier ska tvättas separat innan de torkas första gången.
De får inte torkas tillsammans med
ljusa textilier. Dessa textilier kan färga av sig (även på plastdelar i torktumlaren). Dessutom kan färgat ludd
lägga sig på textilier i andra färger.
11
Så här torkar man
Snabbinstruktion
C Lägg i tvätt
Följ siffrorna (A,B,C,...) steg för steg.
^ Öppna luckan genom att trycka på
knappen Lucka.
A Sortera tvätten
Sortera tvätten så långt som möjligt
efter . . .
. . . önskad torrhetsgrad
. . . textilsort
. . . liknande storlek
. . . liknande restfuktighet efter
centrifugering
På så vis blir det ett jämnare torkresultat.
,Avlägsna föremål som tvättbollar
ur tvätten. Tvättbollar kan smälta vid
torkning och skada både torktumlare
och tvätt.
^ Lägg plaggen löst i trumman.
Undvik att överbelasta trumman, se
avsnittet "Programöversikt" angående maximal tvättmängd. En överfylld
trumma sliter på tvätten och påverkar torkresultatet.
^ Kontrollera att luddfiltret sitter rätt i
lucköppningen varje gång luckan
stängs.
– Kontrollera fållar och sömmar så att
ingen textilfyllning kan komma ut.
– Knäpp knappar i stora textilier som
t ex påslakan och örngott så att inte
mindre plagg hamnar i dessa.
– Stäng blixtlås, hakar och hyskor.
– Knyt ihop textilskärp och förklädesband.
– Avlägsna eller sy fast behåbyglar
som har lossnat.
B Koppla in torktumlaren
Man kan även koppla in torktumlaren
när plaggen har lagts in. Lampan i
trumman lyser inte då (vilket sparar
energi).
^ Tryck in I-Till/0-Från-knappen för att
koppla in torktumlaren.
12
Se till att textilierna inte fastnar i
luckan. Textilierna kan skadas.
^ Stäng luckan genom att slå igen den
lätt.
Så här torkar man
D Välj program
Programmen Finish ylle och Superkort
kan inte ändras.
För programmen Kalluft och Varmluft
Kontrollampan för knappen Senare start
blinkar när du väljer Kalluft eller Varmluft.
^ Tryck på Senare start-knappen tills
den önskade tiden visas i displayen.
^ Välj önskat program.
Kontrollampan för det valda programmet lyser.
Dessutom kan kontrollampor för torrhetsgrad eller tillval lysa eller tider visas
(memoryfunktion).
För programmen Bomull, Strykfri
tvätt, Syntet, Automatic, Skjortor och
Jeans
Val av tid sker i 10-minuterssteg från 20
minuter upp till 2 timmar.
E Välj tillvalsfunktioner
^ Tillval (se avsnittet "Tillvalsfunktioner")
kan du välja genom en knapptryckning:
Låg temperatur, Summer och Senare
start.
Men: Senare start i kombination med
programmen Varmluft och Kalluft är inte
möjlig.
^ Tryck på knappen för torrhetsgrad
tills motsvarande kontrollampa lyser.
– För Bomull kan du välja mellan alla
torrhetsgrader. För övriga program är
urvalet begränsat.
OBS! Den tid som visas i displayen kan
variera för varje nytt programval (resttidsprognos)!
13
Så här torkar man
F Starta programmet
G Programslut - ta ut tvätten
Vid programval blinkar
Start/Stop-knappen. Blinkandet visar att
ett program kan startas.
I displayen visas 0 och Programslut vid
avslutat program. Summern ljuder i
intervaller (om den är inkopplad).
^ Tryck på Start/Stop-knappen.
I displayen visas Torkning och resttiden
räknas ned.
Trumman fortsätter att rotera i intervaller
om tvätten inte plockas ur direkt
(Skrynkelskydd). På så sätt undviker
man att tvätten blir skrynklig.
Tid: 2 h (inte för Finish ylle).
Före programslut
^ Tryck på knappen Lucka.
Efter uppvärmningen följer avkylningen
(Kalluft visas i displayen). Först när avkylningen är avslutad är programmet
klart.
Följande program har ingen avkylning:
Finish ylle och Superkort.
^ Öppna luckan.
Start/Stop-knappen lyser.
^ Ta ut tvätten.
Se till att inga textilier och/eller plagg
ligger kvar i trumman! Tvätt som ligger kvar kan skadas vid ännu en
torkomgång.
När torktumlaren är inkopplad och luckan står öppen, släcks belysningen i
trumman efter några minuter (för att
spara energi).
^ Tryck in l-Till/0-Från-knappen för att
stänga av torktumlaren.
^ Rengör luddfiltren.
^ Stäng luckan.
^ Töm kondensvattenbehållaren (om
inte kondensvattnet leds ut externt).
^ Värmeväxlaren ska kontrolleras med
jämna mellanrum och rengöras vid
behov (se avsnittet "Rengöring och
skötsel").
14
Tillvalsfunktioner
Låg temperatur
Känsliga textilier (med skötselsymbolen r) torkas med lägre temperatur.
– För alla ömtåliga eller strykfria textilier med skötselsymbolen r (t ex textilier av akryl).
– Förlängd programtid.
– För vissa program är Låg temperatur
en del av programmet och kan därför
inte väljas bort.
Summer
När ett program är avslutat avger
torktumlaren en ljudsignal (under
max 1 h i intervaller).
Starta Senare start
^ Tryck på Start/Stop-knappen.
– Kontrollampan för Senare start lyser.
Tiden fram till Senare start räknas ned
till programstarten på följande sätt:
– över I0^ i hela timmar
– under I0^ i minuter
Trumman roterar kort varje timme (reducering av skrynklor).
Så länge tiden räknas ned är det möjligt
att lägga i tvätt.
^ Stäng av torktumlaren.
^ Öppna luckan och lägg i tvätten.
^ Stäng luckan och koppla in torktumlaren.
Varningssignalen vid felmeddelanden
ljuder oberoende av om summern är
aktiverad eller inte.
Radera/ändra Senare start
Senare start
^ Tryck på Senare start-knappen tills
den önskade tiden visas i displayen.
Programstarten kan programmeras i
upp till 24 timmar i förväg (24^).
Efter val av program:
^ Tryck på Start/Stop-knappen.
Senare start är raderat.
^ Tryck på Start/Stop-knappen.
Senare start startar på nytt.
^ Tryck på Senare start-knappen tills
den önskade tiden visas i displayen.
– Kontrollampan för Senare start blinkar.
– Inställningen utförs:
i 30-minuterssteg i upp till 10^
i steg om 1 timme över 10^
– Om Senare start-knappen hålls intryckt räknas tiden automatiskt upp
till 24^.
15
Programöversikt
Bomull
maximalt 6 kg*
Extratorrt och Skåptorrt**
Textilier
En- och flerlagriga textilier av bomull.
T ex: handdukar och badrockar av frotté, T-tröjor, underkläder,
sängkläder av flanell och babykläder.
OBS!
– Välj Extratorrt för olika tjocka textilier med flera lager.
– Torka inte trikåplagg (t ex T-tröjor, underkläder och babykläder) med Extratorrt - de kan krympa.
Låg temperatur Välj Låg temperatur för ömtåliga textilier med skötselsymbolen
r.
Stryktorrt** och Varmmangeltorrt
Textilier
Textilier av bomull eller linne. T ex: dukar, sängkläder och
stärktvätt.
OBS!
– Tvätt som ska manglas bör rullas ihop tills den ska manglas
så att den förblir fuktig.
Låg temperatur Välj Låg temperatur för ömtåliga textilier med skötselsymbolen
r.
Strykfri tvätt
maximalt 3 kg*
Extratorrt, Skåptorrt** och Stryktorrt
Textilier
Strykfria textilier av bomull, blandmaterial eller syntet. T ex: tröjor, klänningar, byxor, städrockar och dukar.
OBS!
– För extra skrynkelfri torkning ska Stryktorrt väljas och tvättmängden reduceras till 1,5 kg*.
– Textilierna torkas i Stryktorrt beroende på textilsort och tvättmängd med minimal skrynkelbildning.
Låg temperatur Välj Låg temperatur för ömtåliga textilier med skötselsymbolen
r.
Syntet
maximalt 2 kg*
Skåptorrt och Stryktorrt
Textilier
Ömtåliga textilier av syntetiska material, blandmaterial, konstsiden eller strykfri bomull, t ex skjortor, blusar, behåar, trosor och
plagg med applikationer.
Låg temperatur Kan ej väljas bort.
* Vikt, torr tvätt
** Anvisningar för testinstitut: Programinställning för testet enligt normen
EN 61121 (utan Låg temperatur)
16
Programöversikt
Finish ylle
maximalt 2 kg*
Textilier
Ylletextilier
OBS!
– Ylletextilier luckras och "fluffas" upp under en kort tid men
torkas inte färdigt.
– Ta ut textilierna direkt efter avslutat program och låt dem lufttorka.
Låg temperatur Kan ej väljas bort.
Superkort
maximalt 3 kg*
Textilier
– Bomulls- eller linnetextilier.
– Strykfria textilier av bomull, blandmaterial eller syntet. T ex:
bomullsbyxor, anoraker och skjortor.
OBS!
– Program för reducering av skrynklor efter centrifugering i
tvättmaskin.
– Ta ut textilierna direkt efter avslutat program och låt dem lufttorka.
Låg temperatur Kan ej väljas bort.
Automatic
maximalt 3,5 kg*
Skåptorrt och Stryktorrt
Textilier
Blandade textilier för programmen Bomull och Strykfri tvätt
Skjortor
maximalt 2 kg*
Skåptorrt och Stryktorrt
Textilier
Skjortor och skjortblusar.
Låg temperatur Välj Låg temperatur för ömtåliga textilier med skötselsymbolen
r.
Jeans
maximalt 3 kg*
Skåptorrt och Stryktorrt
Textilier
Jeanstyg, som byxor, jackor, kjolar eller skjortor.
Låg temperatur Välj Låg temperatur för ömtåliga textilier med skötselsymbolen
r.
* Vikt, torr tvätt
17
Programöversikt
Kalluft
Textilier
Varmluft
maximalt 6 kg*
– Alla typer av textilier som ska vädras.
maximalt 6 kg*
Textilier
– Eftertorkning av flerlagriga textilier som torkar ojämnt på
grund av sin beskaffenhet: t ex jackor, kuddar och textilier
med volym.
– Torkning av enskilda plagg/textilier: t ex badlakan, badkläder
och disktrasor.
OBS!
Välj inte den längsta tork- eller vädringstiden till en början. Testa dig fram för att se vilken tid som lämpar sig bäst.
Tips
Använd Varmluft för att få bort eller reducera lukt från rena
bomullskläder som du har haft på dig (torktid: 1/2-1 timme).
Uppfriskningseffekten förstärks om du fuktar textilierna något.
För plagg av syntet eller med detaljer av syntet fungerar inte reducering av lukt lika bra som för bomullstextilier.
Låg temperatur Välj Låg temperatur för ömtåliga textilier med skötselsymbolen
r.
* Vikt, torr tvätt
18
Ändra programförlopp
Pågående program
Ändra program
Det är inte möjligt att ändra ett pågående program (skydd mot oavsiktliga
ändringar).
För att välja ett annat program måste
du först avbryta det redan startade programmet.
Avbryta och välja nytt program
^ Tryck på knappen Start/Stop.
Textilierna kyls av ytterligare en
stund om en viss torktid och torktemperatur har uppnåtts.
Om du trycker på knappen
Start/Stop igen under avkylningen
visas Programslut.
^ Stäng av torktumlaren.
Lägga i tvätt i efterhand eller
plocka ur tvätt
^ Tryck på knappen Lucka.
^ Öppna luckan.
,Risk för brännskada:
Ta inte på trummans baksida när
textilierna läggs i/tas ut! Det uppstår
höga temperaturer i trumman.
^ Lägg i tvätt eller ta ut en del av tvätten.
^ Stäng luckan.
^ Tryck på knappen Start/Stop.
Resttid
För varje ändring i programförloppet
kan den resttid som visas i displayen
avvika från den verkliga torktiden.
^ Koppla in torktumlaren.
^ Välj och starta ett nytt program direkt.
Avbryta program och ta ut tvätten
^ Se avsnittet "Lägga i tvätt i efterhand
eller plocka ur tvätt"
^ Stäng av torktumlaren när du har
stängt luckan.
19
Elektronisk driftspärr
Driftspärren förhindrar oönskad användning av torktumlaren.
Driftspärren kan aktiveras när så önskas.
Den elektroniska driftspärren spärrar
torktumlarens elektronik. Torktumlaren
kan kopplas in men det går inte att starta något program.
D Vrid programväljaren långsamt och
steg för steg motsols genom sex
positioner.
De sex kontrollamporna för program
måste lysa efter varandra.
Kontrollampan för knappen Låg temperatur blinkar och en nyckelsymbol 0-§
visas i displayen.
E Släpp Låg temperatur-knappen.
– Om man försöker starta ett program
så blinkar kontrollampan för Låg temperatur och en nyckelsymbol 0-§
visas i displayen.
Driftspärren är aktiverad.
Luckan kan öppnas när som helst. Den
spärras inte.
Förutsättning:
^ Du kan stänga av torktumlaren.
Avaktivera driftspärren
– Torktumlaren måste vara avstängd.
Aktivera driftspärren
– Luckan ska vara stängd.
Förutsättning:
^ Gå till väga på samma sätt som beskrivs under "Aktivera driftspärren".
Utför stegen A till E.
– Torktumlaren måste vara avstängd.
– Luckan ska vara stängd.
A Tryck in knappen Låg temperatur
och håll den intryckt till och med steg
E.
B Tryck in I-Till/0-Från-knappen.
Kontrollampan för programmet Automatic lyser.
C Vrid programväljaren långsamt och
steg för steg medsols genom tre
positioner.
De tre kontrollamporna för programmen måste lysa efter varandra.
20
Vid steg E blinkar inte längre kontrollampan för Låg temperatur-knappen
och nyckelsymbolen 0-§ slocknar.
Driftspärren är avaktiverad.
Rengöring och skötsel
Tömma kondensvattenbehållaren
Kondensvattnet som bildas vid torkningen samlas upp i kondensvattenbehållaren.
Töm kondensvattenbehållaren efter
varje torkomgång!
Om kondensvattenbehållaren är full lyser kontrollampan för meddelandet
Töm behållare.
Meddelandet försvinner genom att man
öppnar och stänger luckan.
,Stäng luckan ordentligt. Annars
kan luckan och handtaget skadas
när kondensvattenbehållaren dras
ut.
^ Töm behållaren.
^ Skjut in behållaren i torktumlaren.
,Kondensvattnet får inte använ-
das som dricksvatten! Det kan medföra hälsofara för både människor
och djur.
Kondensvattnet kan används t ex till
ångstrykjärn eller luftfuktare. Men för
detta bör kondensvattnet först hällas
genom ett fint filter eller ett kaffefilter.
Fint ludd i vattnet som kan ställa till
skador filtreras på så vis bort.
^ Dra ut kondensvattenbehållaren.
^ Bär kondensvattenbehållaren vågrätt
så att vattnet inte rinner ut. Håll både
i handtaget och i den bakre änden av
behållaren.
21
Rengöring och skötsel
Rengöra luddfiltren
Luddfiltren i luckan och i lucköppningen samlar upp ludd. Rengör dessa efter
varje torkomgång*.
Torrengöring
Tips: Det är möjligt att dammsuga upp
ludd.
^ Dra ut luddfiltret (1) ur luckan.
^ Ta bort luddet ur håligheten i luckan
med en borste (extra tillbehör) eller
med dammsugaren.
^ Rengör tätningen (2) runt lucköppningen med en fuktig trasa.
^ Sätt in det rengjorda luddfiltret rätt
och skjut in det i luckan tills det sitter
fast.
^ Dra eller dammsug bort luddet från
de båda luddfiltren i lucköppningen.
^ Stäng luckan.
* Kontrollera även luddfiltren när
kontrollampan för Rensa luftkanaler
lyser.
^ Dra eller dammsug bort luddet från
filtret.
22
Rengöring och skötsel
Våtrengöring
Luddfiltren ska endast rengöras
med vatten om de är mycket smutsiga eller igensatta.
^ Öppna luckan och dra ut filtret ur filterhållaren.
Det är även möjligt att ta bort de båda
filtren i luckans öppning:
,Luddfiltren måste vara torra när
de sätts tillbaka. Det kan uppstå
funktionsstörningar när våta luddfilter används.
^ Sätt i det stora luddfiltret rätt och
skjut in det i lucköppningen tills det
sitter fast.
^ Sätt in luddfiltren nerifrån i luckans
öppning och tryck fast dem upptill.
^ Spärra båda vreden (tills du känner
att de sitter fast).
Rengöra torktumlaren
Bryt strömmen till torktumlaren.
^ Rengör endast höljet, manöverpanelen och luckans tätning med en lätt
fuktad trasa och milt rengöringsmedel eller såpvatten.
^ Vrid vredet a på vänster och höger
luddfilter (tills det knäpper till).
^ Dra ut luddfiltren (håll i vredet) mot
mitten b.
^ Rengör filtren under rinnande hett
vatten.
^ Skaka av vattnet från luddfiltren efter
våtrengöringen tills det inte längre
syns några vattendroppar.
^ Rostfritt stål (t ex trumman) kan rengöras med ett lämpligt rengöringsmedel för rostfritt stål.
Använd inga skurmedel, fönsterputs- eller allrengöringsmedel.
Dessa kan skada plastytorna eller
andra delar av torktumlaren.
^ Torka av alla delar med en mjuk
trasa.
^ Torka luddfiltren försiktigt men noggrant.
^ Rengör även ventilationsytan under
luddfiltren, t ex med en dammsugare.
23
Rengöring och skötsel
Rengöra värmeväxlaren
Rester av tvättmedel, hårstrån och fint
ludd i torkluften kan tränga genom i
luddfiltren och blockera värmeväxlaren.
Även smutspartiklar som sugs in med
kalluften från uppställningsrummet kan
orsaka blockeringar.
Kontrollera värmeväxlaren minst två
gånger om året och dessutom när
kontrollampan för Rensa luftkanaler
lyser. Om torktumlaren används ofta
ska kontrollen utföras senast efter ca
100 torkomgångar. Rengör värmeväxlaren vid behov.
Ta ut värmeväxlaren
^ Vrid spärrvredet på det inre locket
nedåt.
^ Fäll ut det inre locket.
^ Lyft den inre luckan snett uppåt.
^ Öppna den yttre luckan.
^ Lyft luckan snett uppåt och lägg den
åt sidan.
24
^ Vrid spärrvredet på värmeväxlaren
uppåt (så att haken på spärrvredet
lossas från spåret på botten).
Rengöring och skötsel
Om inget ludd syns:
^ Sätt tillbaka värmeväxlaren (se nästa
sida).
Om du ser ludd:
^ Rengör värmeväxlaren enligt beskrivningen nedan.
Rengöra värmeväxlaren
^ Värmeväxlaren måste hållas i de
positioner som visas på de båda
följande bilderna när den spolas
ren!
^ Fatta tag i värmeväxlarens greppring
och dra ut värmeväxlaren ur facket.
Kontrollera värmeväxlaren
^ Spola genom värmeväxlaren från
långsidan – som på bilden ovanför –
med vattenstrålen.
^ Håll värmeväxlaren mot ljuset.
^ Kontrollera om det finns ludd i den.
Pilarna på bilden ovan visar i vilken
riktning man ska titta.
25
Rengöring och skötsel
Sätta tillbaka värmeväxlaren
^ Skjut in värmeväxlaren helt (ända till
spärren) i facket.
Värmeväxlarens greppring måste
vara uppåt och spärrvredet nedåt.
^ Vrid värmeväxlarens spärrvred till
vågrätt läge så att spärren tydligt
hakar fast i spåret på botten.
Kontrollera att gummitätningen är intryckt ordentligt i spåret innan innerlocket sätts fast.
^ Spola även genom värmeväxlaren
framifrån.
^ Kontrollera värmeväxlaren på nytt för
att se om det finns kvar eventuell
smuts (se avsnittet "Kontrollera värmeväxlaren"). Spola av den så
många gånger som behövs.
^ Se även till att värmeväxlarens gummitätning är ren.
Gummitätningen får inte avlägsnas
eller ha några veck eller sprickor!
Kontrollera och gör rent värmeväxlarens fack
^ Kontrollera värmeväxlarens fack på
insidan av torktumlaren efter eventuellt synligt ludd.
Avlägsna endast ludd med en fuktig
trasa från de ytor som kan nås för
hand.
26
^ Sätt tillbaka innerlocket med spärren
pekandes nedåt. Vinkla locket något
och tryck det lätt mot den nedre kanten.
^ Tryck sedan fast locket upptill och lås
fast det med spärren.
Spärren måste stå horisontellt i låst
läge.
^ Sätt fast den yttre luckan nedtill och
tryck fast den genom att trycka till på
den övre kanten.
,Endast om värmeväxlaren och
locket är låsta och rätt isatta säkerställs ett tätt kondenssystem.
Hur man klarar av mindre störningar själv
Vad gör man om . . . ?
De flesta störningar kan du åtgärda själv. Nedanstående tabell är till hjälp för att
hitta och åtgärda orsaker till en störning. OBS!
,Reparationer av elektriska apparater får endast utföras av en fackman. Ej
fackmässigt utförda reparationer kan innebära allvarlig fara för användaren.
Kontroll- och felmeddelanden
Problem
Programavbrott.
0 visas i displayen.
Summern ljuder.
Orsak
Det är inget fel.
Elektroniken känner av att
det inte finns någon tvätt i
trumman och avbryter
därför programmet.
Torkning av enstaka eller
redan torra plagg kan
också leda till programavbrott.
Driftspärren är aktiverad.
Kontrollampan för Låg
temperatur blinkar när
torktumlaren kopplas in
och nyckelsymbolen o-§
visas i displayen.
Programavbrott.
Orsaken kan inte konstateras direkt.
I displayen blinkar
Kalluft eller Programslut.
Summern ljuder.
Åtgärd
– Enstaka plagg bör i
fortsättningen torkas
med varmluftsprogrammet.
Radera kontrollmeddelandet:
– Öppna och stäng luckan.
För att kunna använda
torktumlaren måste du avaktivera driftspärren (se
avsnittet "Elektronisk driftspärr").
– Stäng av torktumlaren
och koppla in den igen.
– Starta ett program.
Om programmet åter avbryts och ett felmeddelande visas föreligger en
störning. Kontakta Miele
service.
27
Hur man klarar av mindre störningar själv
Problem
Orsak
Kontrollampan för Rensa luftkanaler lyser.
Kontrollampan indikerar
– Vanligtvis räcker det att
att torktumlaren inte arberengöra luddfiltret.
tar optimalt eller oekonoSkulle detta inte vara
miskt.
tillräckligt, kontrollera
de möjliga orsaker som
Möjliga orsaker: Luddfiltbeskrivs under "Torkren är igensatta av ludd
ningsförloppet tar för
eller tvättmedelsrester.
lång tid eller avbryts".
Radera kontrollmeddelandet:
– Öppna och stäng luckan.
Kontrollampan för Rensa
luftkanaler kan avaktiveras (se avsnittet "Programmeringsfunktioner").
Möjliga orsaker och åtRadera felmeddelandet:
gärder beskrivs ovan.
– Öppna och stäng luckan.
– Stäng av och koppla in
torktumlaren.
– Starta ett program.
– Om felmeddelandet
visas på nytt, kontakta
Miele service.
Kondensvattenbehållaren – Töm kondensvattnet.
är full eller så har av– Kontrollera avloppsloppsslangen ett veck.
slangen.
Radera kontrollmeddelandet:
– Öppna och stäng luckan.
Programavbrott.
Kontrollampan för Rensa luftkanaler lyser.
Summern ljuder.
Kontrollampan för Töm
behållare lyser.
Summern ljuder.
28
Åtgärd
Hur man klarar av mindre störningar själv
Övriga störningar
Problem
Torkningsförloppet tar för lång
tid eller avbryts.
Trots rengjorda
luddfilter lyser
eventuellt kontrollampan för
Rensa luftkanaler.
Orsak
Åtgärd
Kontrollera möjliga orsaker och stäng av och koppla in
torktumlaren igen.
Ventilationen är otillräcklig.
Öppna en dörr eller ett fönEventuellt är rummet där tork- ster så att temperaturen i
tumlaren är installerad för li- rummet inte stiger för mycktet. Det gör att rumstempera- et.
turen stiger kraftigt.
Ventilationsöppningarna
under luckan är igensatta.
– Avlägsna föremål som
blockerar ventilationen.
Luddfiltren är igensatta med
ludd eller så var de blöta när
de sattes tillbaka efter rengöring.
Tvättmedelsrester, hårstrån
och fint ludd kan sätta igen
värmeväxlaren.
– Avlägsna luddet.
– Luddfiltren måste vara torra.
Textilierna har inte centrifugerats tillräckligt.
Värmeväxlaren måste kontrolleras och rengöras med
jämna mellanrum.
Centrifugera textilierna i fortsättningen med ett högre
varvtal i tvättmaskinen.
Torktumlaren är överfylld.
Tvätten är inte
tillräckligt torr.
Följ anvisningarna för maximal tvättmängd för de olika
torkprogrammen.
På grund av blixtlås av metall – Öppna blixtlåsen i fortsättkan tvättens fuktighetsgrad
ningen.
inte kännas av exakt.
Om problemet uppträder på
nytt, torka textilier med långa
blixtlås endast i varmluftsprogrammet.
Tvätten består av textilier av – Eftertorka med Varmluft.
olika material.
– Välj ett lämpligt program
vid nästa torkning.
29
Hur man klarar av mindre störningar själv
Problem
Orsak
Det rinner ut vatten ur
torktumlaren efter rengöring av värmeväxlaren.
– Värmeväxlarens inner- – Kontrollera att innerlock och/eller värmelocket och värmeväxlaväxlaren är inte ordentren sitter fast ordentligt.
ligt fastsatta.
– Kontrollera även gummitätningen.
– Det finns ludd i utrymmet där värmeväxlaren – Avlägsna allt synligt
sitter.
ludd ur värmeväxlarens
utrymme med en trasa.
Syntetplagg är laddade
med statisk elektricitet
efter torkningen.
Det har bildats ludd.
Syntetiska material tende- Sköljmedel i sista sköljrar att laddas statiskt.
omgången kan minska
den statiska laddningen.
Vid torkning lossnar ludd Ludd fångas upp av luddsom huvudsakligen har
filtren och kan lätt avlägsnas (se avsnittet "Rengöruppstått genom nötning
ing och skötsel").
redan när plaggen används och tvättas. Själva
torktumlingen däremot innebär väldigt liten påfrestning på plaggen och
har därmed ingen nämnvärd inverkan på deras
livslängd. Det har olika
forskningsinstitut fastställt.
30
Åtgärd
Hur man klarar av mindre störningar själv
Problem
Orsak
Programmen Skjortor,
Orsaken kan inte konJeans och Kalluft kan
stateras direkt.
inte startas och motsvarande kontrollampa lyser
inte.
Åtgärd
– Stäng av torktumlaren
och koppla in den igen.
– Välj ett av programmen.
– Om det inte är möjligt att
starta ett program vid ett
andra försök föreligger
ett fel. Kontakta Miele
service.
– Under tiden kan du köra
ett annat program.
Torktumlaren går inte
igång efter inkoppling.
Orsaken kan inte konstateras direkt.
– Är torktumlaren inkopplad?
– Sitter stickproppen i
vägguttaget?
– Är luckan stängd?
– Är säkringen hel?
Trumbelysningen fungerar inte.
Belysningen släcktes
automatiskt (energibesparing).
Eventuellt är glödlampan trasig.
Stäng av torktumlaren och
koppla in den igen.
Glödlampan kan bytas ut,
se slutet av detta avsnitt.
31
Hur man klarar av mindre störningar själv
Byta glödlampa
Bryt strömmen till torktumlaren.
^ Öppna luckan.
Upptill i lucköppningen finns ett nedfällbart lampskydd för lampan.
Använd inte starkare glödlampa än
vad som är angivet på typskylten
och lampskyddet.
^ Byt glödlampa.
^ Fäll tillbaka lampskyddet och tryck
fast det på vänster och höger sida så
att det snäpper fast.
,Det är viktigt att lampskyddet sit-
ter fast ordentligt. Om det kommer in
fukt innanför lampskyddet kan det
orsaka kortslutning.
^ Sätt in ett vanligt verktyg* genom att
trycka in det lätt under ena kanten på
glödlampans lampskydd.
* t ex en bred spårskruvmejsel
^ Lampskyddet kan öppnas genom att
man vrider handen en aning.
Lampskyddet fälls ned.
Använd endast Mieles temperaturbeständiga glödlampor som kan köpas
hos Mieles återförsäljare eller Mieles reservdelsavdelning.
32
Miele service
Reparationer
Om det uppstår fel som du själv inte
kan åtgärda, var god kontakta:
– Närmaste återförsäljare
eller
Programuppgradering
(Update)
På torktumlarens manöverpanel finns
en kontrollampa med beteckningen PC
(= Programme Correction) som är avsedd för uppgradering av torkprogram.
– Miele service. Auktoriserade serviceverkstäder kan nås på telefonnummer 077 077 00 20. Se även Mieles
hemsida: www.miele.se
Programuppgraderingar kan bli aktuella
i framtiden på grund av nya textilier och
torkningsförfaranden.
Vid kontakt med service, var god uppge alltid produktens maskinmodell (typ)
och maskinnummer.
Dessa uppgifter finns på typskylten
som du ser när du öppnar luckan.
Extra tillbehör
Till denna torktumlare finns extra tillbehör som kan köpas hos Mieles återförsäljare eller Mieles reservdelsavdelning.
33
Uppställning och anslutning
Översiktsbild framsida
a Nätanslutningskabel
f Fyra höjdjusterbara skruvfötter
b Manöverpanel
g Insugnings- och utblåsningsöppning
för värmeväxlarens luftkylning
c Kondensvattenbehållare
d Lucka
e Yttre lucka för värmeväxlaren
34
h Avloppsslang för kondensvatten
(med bågformad hållare)
Uppställning och anslutning
Översiktsbild baksida
Uppställningsplats
Denna torktumlare kan skjutas in under
en arbetsbänk om den är tillräckligt
hög.
,I torktumlarluckans öppningsut-
rymme får ingen låsbar dörr, skjutdörr eller upphängd dörr installeras.
,Det är inte möjligt att demontera
torktumlarens topplock.
Bära torktumlaren till uppställningsplatsen
a För transport finns greppmöjligheter
under topplocket (pilar)
b Insugningsöppning för värmeväxlarens luftkylning
c Nätanslutningskabel
d Avloppsslang för kondensvatten
e Tillbehör för anslutning till ett vattenlås i handfat
På den bakre delen av det utskjutande
topplocket finns greppmöjligheter för
transport. Använd de främre fötterna
och den bakre delen av det utskjutande
topplocket vid transport av torktumlaren
från förpackningen till uppställningsplatsen.
Tvätt-torkpelare
Torktumlaren kan installeras som en
tvätt-torkpelare tillsammans med en
Miele tvättmaskin. För denna installation
krävs en byggsats* (WTV).
* Extra tillbehör
,Byggsatsen bör monteras av
Miele service eller en av Miele auktoriserad serviceverkstad.
35
Uppställning och anslutning
Rikta torktumlaren
,Täck under inga omständigheter
för insugnings- och utblåsningsöppningarna på fram- och baksidan! En
tillräckling luftkylning av värmeväxlaren kan inte garanteras annars.
Vädra uppställningsrummet
För att torktumlaren ska fungera felfritt
är det viktigt att den står lodrätt.
Kalluften som sugs in under torkning
blåses ut på framsidan och värmer
upp rumsluften.
Därför måste du se till att ventilationen är tillräcklig, framför allt i små
rum, t ex genom att öppna fönstret.
Annars får man räkna med längre
torktider.
Före transport
Efter varje torkomgång finns det kvar en
mindre mängd kondensvatten i pumpen. Detta kondensvatten kan rinna ut
när man lutar torktumlaren. Därför rekommenderar vi att man startar kalluftsprogrammet under ca 1 minut före transport. Det resterande kondensvattnet
leds ut i kondensvattenbehållaren eller
via avloppsslangen.
^ Utjämna ojämnheter i golvet med
hjälp av de de fyra skruvfötterna.
36
Uppställning och anslutning
Avleda kondensvatten externt
Allmänt
Kondensvattnet som uppstår vid torkning pumpas genom avloppsslangen
på torktumlarens baksida ned i kondensvattenbehållaren.
Kondensvattnet kan också ledas bort
externt via avloppsslangen. Kondensvattenbehållaren behöver då inte tömmas längre.
Längd slang . . . . . . . . . . . . . . . . 1,50 m
Max pumphöjd . . . . . . . . . . . . . . 1,50 m
Max pumplängd . . . . . . . . . . . . . 4,00 m
,Denna torktumlare måste under
vissa uppställningsvillkor utrustas
med en backventil, se följande sidor.
^ Dra av avloppsslangen från anslutningen.
^ Låt eventuellt restvatten rinna ner i
behållaren.
^ Linda av slangen från slangupphängningen och dra försiktigt ut slangen
från slangklämmorna.
Som extra tillbehör erhåller du
– en slangförlängning
– en backventil för extern vattenanslutning. Max pumphöjd med backventil:
1,00 m.
Dra avloppsslangen
,Dra inte i avloppsslangen, böj
den inte och undvik att det blir veck
på den.
Den kan gå sönder!
^ I avloppsslangen finns en liten
mängd restvatten. Ställ därför fram
en behållare.
^ Dra slangen till höger eller till vänster
efter behov.
Låt slangen sitta kvar i den mittersta
slangklämman så att den inte viks och
blir skadad.
37
Uppställning och anslutning
Hänga upp avloppsslangen (i
handfatet/golvbrunnen)
Exempel: Anslutning till handfatets vattenlås
^ Se bild av framsidan.
Avloppsslangen med backventilen kan
anslutas direkt till ett speciellt vattenlås
på handfatet.
,Se till att avloppsslangen sitter
fast och inte glider iväg (bind t ex
fast den) om den hängs i ett handfat
eller i en tvättho. Annars kan det
uppstå vattenskador av vatten som
rinner ut.
^ Använd den bågformade hållaren för
att undvika att avloppsslangen viks.
Särskilda anslutningsvillkor som
kräver en backventil
,Vid särskilda anslutningsvillkor
måste en backventil (byggsats) för
extern vattenanslutning (extra tillbehör) användas. Annars kan vatten
som rinner tillbaka till torktumlaren
rinna ut ur torktumlaren och förorsaka skador.
Särskilda anslutningsvillkor är:
– Anslutning till vattenlås på handfat
(se nedan).
– Diverse anslutningsmöjligheter till vilka t ex även en tvättmaskin eller en
diskmaskin är anslutna.
38
^ Avlägsna tillbehöret upptill på torktumlarens baksida:
Adaptern 1 och den bakomliggande
slangklämman 3.
Uppställning och anslutning
^ Installera adaptern 1 med överfallsmuttern 2 på handfatets vattenlås.
I regel är överfallsmuttern utrustad
med en bricka som måste avlägsnas.
^ Sätt slangens ände 4 på adaptern 1.
^ Dra åt slangklämman 3 med en
skruvmejsel direkt bakom handfatets
överfallsmutter.
,Backventilen 5 måste monteras
1 Adapter
2 Handfat-överfallsmutter
3 Slangklämma
4 Slangände
5 Backventil
6 Torktumlarens avloppsslang
på så vis att pilen pekar i flödesriktningen (i riktning mot handfatet).
Annars är det inte möjligt med tömning.
^ Installera backventilen 5 på torktumlarens avloppsslang 6 (var uppmärksam på riktningen, se pilen på backventilen!).
^ Fäst backventilen med slangklämmorna.
39
Uppställning och anslutning
Elanslutning
Torktumlaren levereras med en anslutningskabel för växelström för anslutning
till ~230 V 50 Hz.
Anslutningen måste utföras enligt gällande säkerhetsföreskrifter.
Torktumlaren får på inga villkor anslutas
med förlängningskabel. Det föreligger
då risk för brand.
Jordfelsbrytare rekommenderas.
Uppgifter om anslutningseffekt och säkring finns på typskylten. Jämför uppgifterna på typskylten med dem som gäller
för elnätet.
40
Förbrukningsdata
Program
Tvättmängd
Slutcentrifugeringsnivå i
tvättmaskin
Energi
Tid
kg*
v/min
kWh
Minuter
Bomull
Skåptorrt
6,0
1000 (60 % restfuktighet)**
1200
1400
1600
1800
3,35
3,05
2,90
2,55
2,50
104
95
91
82
80
Bomull
Stryktorrt
6,0
1000 (60 % restfuktighet)**
1200
1400
1600
1800
2,70
2,40
2,25
1,90
1,85
85
76
71
62
60
Strykfri tvätt Skåptorrt
3,0
1200 (40 % restfuktighet)**
1,25
44
Strykfri tvätt Stryktorrt
3,0
1200
1,00
39
Syntet Skåptorrt
2,0
800
1,40
97
Automatic Skåptorrt
3,5
800
2,10
96
Skjortor Skåptorrt
2,0
600
1,25
54
Jeans Skåptorrt
3,0
900
2,00
99
Finish ylle
2,0
1000
0,15
4
Superkort
3,0
1000
0,25
8
* Vikt, torr tvätt
** Testprogram enligt EN 61121:2005
Alla icke markerade värden är beräknade med stöd av normen EN 61121:2005
För tester enligt EN 61121 ska före testtorkomgången 3 kg bomullstvätt torkas i programmet Bomull
Skåptorrt utan tillval enligt ovan nämnda norm med 70 % restfuktighet.
Faktorer som tvättmängd, textilsort, restfuktighet efter centrifugering och variationer i elnätet
och valda tillvalsfunktioner kan leda till avvikelser från ovan angivna förbrukningsvärden.
41
Tekniska data
Höjd
850 mm
Bredd
595 mm
Djup
Djup med öppen lucka
634 mm
1 074 mm
Kan skjutas in under arbetsbänk
Kan placeras i en tvätt-torkpelare
ja
ja
Vikt
Trummans volym
52 kg
111 l
Tvättmängd
Kondensvattenbehållarens volym
6 kg (vikt för torr tvätt)
ca 3,5 l
Längd slang
Maximal pumphöjd
1,50 m
1,50 m
Maximal pumplängd
Längd anslutningskabel
4,00 m
2,00 m
Anslutningsspänning
Anslutningseffekt
se typskylt
se typskylt
Säkring
Effekt glödlampa
se typskylt
se typskylt
Energiförbrukning
se avsnittet "Förbrukningsdata"
CE-godkänd
radioavstörd, VDE
42
Programmeringsfunktioner
för ändring av standardvärden
Om du så önskar kan du anpassa
torktumlarens elektronik med hjälp av
programmeringsfunktionerna till dina
individuella behov.
Programmeringsfunktionerna kan du
sedan ändra när du så önskar.
43
Programmeringsfunktioner
Lägga till torrhetsgrad
Du kan lägga till torrhetsgrad för
många program:
Varmmangeltorrt+
(torrare än Varmmangeltorrt).
Stryktorrt+
(torrare än Stryktorrt).
Skåptorrt+
(torrare än Skåptorrt).
Dessutom kan Extratorrt väljas för
Syntet och Jeans.
Dessa programmeringsfunktioner gäller
för följande program:
Bomull, Strykfri tvätt*, Syntet*, Automatic och Jeans.
* men inte Varmmangeltorrt+
Programmering och spara sker enligt
stegen A t o m E.
Programmeringen sker med hjälp av
knapparna.
Förutsättning:
– Torktumlaren måste vara avstängd.
Siffran som visas omväxlande med P
betyder:
0 fabriksinställning
1 lägg till torrhetsgrad
(kontrollampan för Automatic blinkar)
D Genom att trycka på
Start/Stop-knappen kan du ändra
siffran.
E Stäng av torktumlaren med I-Till/0-Frånknappen.
Programmeringen sparas då permanent. Du kan när som helst ändra den.
Så här väljer du den torrhetsgrad
som du vill lägga till
^ Välj ett program.
^ Tryck på knappen för torrhetsgrad
tills en eller två av kontrollamporna lyser.
– Kontrollamporna för Extratorrt och
Skåptorrt = Skåptorrt+
– Luckan ska vara stängd.
– Kontrollamporna för Stryktorrt och
Skåptorrt = Stryktorrt+
A Tryck in Start/Stop-knappen och håll
den intryckt under stegen B-C.
– Kontrollamporna för Varmmangeltorrt
och Stryktorrt = Varmmangeltorrt+
B Tryck in I-Till/0-Från-knappen.
Vänta tills kontrollampan för Start/
Stop-knappen lyser permanent . . .
C . . . och släpp sedan
Start/Stop-knappen.
– Kontrollampan för Låg temperatur
blinkar kort två gånger.
– I displayen blinkar P omväxlande
med 0 (fabriksinställning).
44
Programmeringsfunktioner
Ändra summerns ljudstyrka
Summern kan ställas in på två olika
ljudstyrkor.
normal
Vid leverans ljuder summern med normal ljudstyrka vid programslut.
hög
Summer ljuder med hög ljudstyrka vid
programslut.
A Tryck in Start/Stop-knappen och håll
den intryckt under stegen B-C.
B Tryck in I-Till/0-Från-knappen.
Vänta tills kontrollampan för Start/
Stop-knappen lyser permanent . . .
C . . . och släpp sedan
Start/Stop-knappen.
D Tryck en gång på knappen Låg temperatur.
Programmering och spara sker enligt
stegen A t o m F.
– Kontrollampan för Låg temperatur
blinkar kort fyra gånger.
Programmeringen sker med hjälp av
knapparna.
– I displayen blinkar P omväxlande
med 0 (fabriksinställning).
Förutsättning:
Siffran som visas omväxlande med P
betyder:
– Torktumlaren måste vara avstängd.
– Luckan ska vara stängd.
0 summer normal
(fabriksinställning)
1 summer hög
(kontrollampan för Automatic blinkar)
E Genom att trycka på
Start/Stop-knappen kan du ändra
siffran och samtidigt höra inställningen för summern.
F Stäng av torktumlaren med I-Till/0-Frånknappen.
Programmeringen sparas permanent.
Du kan när som helst ändra den.
45
Programmeringsfunktioner
Ställa in memoryfunktion
Elektroniken sparar ett valt program
med tillvalsfunktioner.
Dessutom sparas programtiden för
programmet Varmluft eller tiden för
Senare start.
Vid nästa torkomgång övertas dessa
sparade inställningar. De kan övertas
eller ändras genom en knapptryckning.
A Tryck in Start/Stop-knappen och håll
den intryckt under stegen B-C.
B Tryck in I-Till/0-Från-knappen.
Vänta tills kontrollampan för Start/
Stop-knappen lyser permanent . . .
C . . . och släpp sedan
Start/Stop-knappen.
D Tryck två gånger på knappen Låg
temperatur.
Programmering och spara sker enligt
stegen A t o m F.
– Kontrollampan för Låg temperatur
blinkar kort sex gånger.
Programmeringen sker med hjälp av
knapparna.
– I displayen blinkar P omväxlande
med 0 (fabriksinställning).
Förutsättning:
Siffran som visas omväxlande med P
betyder:
– Torktumlaren måste vara avstängd.
– Luckan ska vara stängd.
0 ingen memoryfunktion
(fabriksinställning)
1 memoryfunktion
(kontrollampan Automatic blinkar)
E Genom att trycka på
Start/Stop-knappen kan du ändra
siffran.
F Stäng av torktumlaren med I-Till/0-Frånknappen.
Programmeringen sparas då permanent. Du kan när som helst ändra den.
46
Programmeringsfunktioner
Förlänga avkylningstiden
Textilierna kyls ned automatiskt efter
programslut så länge det är nödvändigt. Avkylningstiden kan förlängas.
Textilierna kyls då ned ännu mer.
Förlängning av avkylningen
– kan du ändra i två olika lägen
– har ingen verkan för följande program: Finish ylle, Superkort och
Varmluft.
Programmering och spara sker enligt
stegen A t o m F.
Programmeringen sker med hjälp av
knapparna.
Förutsättning:
– Torktumlaren måste vara avstängd.
– Luckan ska vara stängd.
A Tryck in Start/Stop-knappen och håll
den intryckt under stegen B-C.
B Tryck in I-Till/0-Från-knappen.
Vänta tills kontrollampan för Start/
Stop-knappen lyser permanent . . .
C . . . och släpp sedan
Start/Stop-knappen.
D Tryck tre gånger på knappen Låg
temperatur.
– Kontrollampan för Låg temperatur
blinkar kort sju gånger.
– I displayen blinkar P omväxlande
med 0 (fabriksinställning).
Siffran som visas omväxlande med P
betyder:
0 fabriksinställning
1 avkylningstiden är förlängd med 5
minuter
(kontrollampan för Automatic blinkar
dessutom en gång)
2 avkylningstiden är förlängd med
10 minuter
(kontrollampan för Automatic blinkar
dessutom två gånger)
E Genom att trycka på
Start/Stop-knappen kan du ändra
siffran.
F Stäng av torktumlaren med I-Till/0-Frånknappen.
Programmeringen sparas permanent.
Du kan när som helst ändra den.
47
Programmeringsfunktioner
Ändra funktionen för
felindikering av luftkanaler
Ludd ska tas bort efter torkning. Kontrollampan för Rensa luftkanaler påminner om detta så snart en viss
mängd ludd förekommer. Du kan
själv bestämma vid vilken mängd
ludd luddindikeringen ska ske.
Genom att pröva dig fram kommer du
så småningom fram till vilken av de fyra
inställningar som passar dina torkningsvanor bäst.
Programmering och spara sker enligt
stegen A t o m F.
Programmeringen sker med hjälp av
knapparna.
Förutsättning:
– Torktumlaren måste vara avstängd.
– Luckan ska vara stängd.
A Tryck in Start/Stop-knappen och håll
den intryckt under stegen B-C.
B Tryck in I-Till/0-Från-knappen.
Vänta tills kontrollampan för Start/
Stop-knappen lyser permanent . . .
C . . . och släpp sedan
Start/Stop-knappen.
D Tryck fyra gånger på knappen Låg
temperatur.
– Kontrollampan för Låg temperatur
blinkar kort en gång.
– I displayen blinkar P omväxlande
med 2 (fabriksinställning).
48
Siffran som visas omväxlande med P
betyder:
0 kontrollampan för Rensa luftkanaler har ingen funktion
I kontrollampan för Rensa luftkanaler lyser först vid mycket ludd
(kontrollampan för Automatic blinkar
1 gång)
2 fabriksinställning
(kontrollampan för Automatic blinkar
två gånger)
3 kontrollampan för Rensa luftkanaler lyser redan vid lite ludd
(kontrollampan för Automatic blinkar
tre gånger)
E Genom att trycka på
Start/Stop-knappen kan du ändra
siffran.
F Stäng av torktumlaren med I-Till/0-Frånknappen.
Programmeringen sparas permanent.
Du kan när som helst ändra den.
Programmeringsfunktioner
Ställa in kvitteringssignal
Varje knapptryckning bekräftas med
en kvitteringssignal.
Programmering och spara sker enligt
stegen A t o m F.
Programmeringen sker med hjälp av
knapparna.
Förutsättning:
– Torktumlaren måste vara avstängd.
– Luckan ska vara stängd.
A Tryck in Start/Stop-knappen och håll
den intryckt under stegen B-C.
B Tryck in I-Till/0-Från-knappen.
Vänta tills kontrollampan för Start/
Stop-knappen lyser permanent . . .
C . . . och släpp sedan
Start/Stop-knappen.
D Tryck fem gånger på knappen Låg
temperatur.
– Kontrollampan för Låg temperatur
blinkar kort en gång.
– I displayen blinkar P omväxlande
med 0 (fabriksinställning).
Siffran som visas omväxlande med P
betyder:
0 ingen kvitteringssignal
(fabriksinställning)
1 kvitteringssignal är inställd
(kontrollampan för Automatic blinkar)
E Genom att trycka på
Start/Stop-knappen kan du ändra
siffran.
F Stäng av torktumlaren med I-Till/0-Frånknappen.
Programmeringen sparas permanent.
Du kan när som helst ändra den.
49
Programmeringsfunktioner
Ändra inställningen för
ledvärde
,Denna programmeringsfunktion
får bara ställas in om tvättens restfuktighet beräknas felaktigt p g a extremt mjukt vatten.
Förutsättning
Om vattnet i vilket textilierna tvättades
är extremt mjukt och ledvärdet är lägre
än 150 μS.
Dricksvattnets ledvärde kan erhållas
hos det lokala vattenverket.
Aktivera denna programmeringsfunktion enligt ovannämnda förutsättning.
Annars blir torkresultatet inte tillfredsställande!
A Tryck in Start/Stop-knappen och håll
den intryckt under stegen B-C.
B Tryck in I-Till/0-Från-knappen.
Vänta tills kontrollampan för Start/
Stop-knappen lyser permanent . . .
C . . . och släpp sedan
Start/Stop-knappen.
D Tryck sex gånger på knappen Låg
temperatur.
– Kontrollampan för Låg temperatur
blinkar länge en gång och kort två
gånger.
– I displayen blinkar P omväxlande
med 0 (fabriksinställning).
Siffran som visas omväxlande med P
betyder:
0 fabriksinställning
Programmering och spara sker enligt
stegen A t o m F.
1 inställning för lågt ledvärde
(kontrollampan för Automatic blinkar)
Programmeringen sker med hjälp av
knapparna.
E Genom att trycka på
Start/Stop-knappen kan du ändra
siffran.
Förutsättning:
– Torktumlaren måste vara avstängd.
– Luckan ska vara stängd.
50
F Stäng av torktumlaren med I-Till/0-Frånknappen.
Programmeringen sparas permanent.
Du kan när som helst ändra den.
51
Med reservation för ändringar/2408
M.-Nr. 07 220 580 / 01
Download PDF