Gebruiksaanwijzing Warmtepompdroogautomaat T 8007 WP

Gebruiksaanwijzing
Warmtepompdroogautomaat
T 8007 WP SUPERTRONIC
Lees absoluut de
gebruiksaanwijzing voor u uw
toestel plaatst, installeert en in gebruik neemt.
Dat is veiliger voor uzelf en
u voorkomt schade aan het toestel.
nl - BE
M.-Nr. 09 575 310
Een bijdrage aan de bescherming van ons milieu
Recycleerbare verpakking
Stroom sparen
De verpakking behoedt het toestel voor
transportschade. Er werd voor milieuvriendelijk en recycleerbaar verpakkingsmateriaal gekozen.
Zo kan u vermijden dat de droogtijd onnodig langer duurt en er meer stroom
wordt verbruikt:
Door de verpakking weer in kringloop
te brengen, wordt er grondstof gespaard en verkleint de afvalberg. Uw
handelaar neemt de verpakking terug.
Uw toestel afdanken
Oude elektrische en elektronische toestellen bevatten vaak nog waardevol
materiaal. Ze bevatten echter ook
schadelijke stoffen die noodzakelijk waren voor hun werking en beveiliging.
Als deze stoffen in het restafval terechtkomen of verkeerd worden behandeld,
kunnen ze schade berokkenen aan de
menselijke gezondheid en het milieu.
Geef uw oud toestel dus niet mee met
het gewone huisvuil.
Breng het toestel liever naar het dichtstbijzijnde gemeentelijk containerpark.
Vraag meer informatie bij uw vakhandelaar.
Zorg er ook voor dat het toestel
kindveilig wordt bewaard voor u het
wegbrengt.
2
– Laat het wasgoed in de wasautomaat tegen het hoogste toerental
centrifugeren.
Zo spaart u bij het drogen ca. 20 %
energie en tijd als u bijvoorbeeld met
1600 t.p.m in plaats van 1000 t.p.m.
laat centrifugeren.
– Gebruik tijdens elk droogprogramma
de volledige trommellading.
Dan is het stroomverbruik voor de
hele lading het gunstigst.
– Zorg ervoor dat de kamertemperatuur niet te hoog is. Als er zich andere, warmteproducerende apparaten in de ruimte bevinden, ventileer
dan of schakel deze uit.
– Maak na elke droogbeurt de
zeefvlakken van de pluizenzeven
schoon.
Inhoud
Een bijdrage aan de bescherming van ons milieu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Opmerkingen omtrent uw veiligheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Bediening van de droogautomaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Bedieningspaneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Selectie-sensortoetsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Opbouw van de menustructuur in het hoofdmenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Miele{home . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
De eerste ingebruikname . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Opmerkingen omtrent het wasgoed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Onderhoudssymbolen op het etiket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Droogtips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
1. Wasgoed voorbereiden de droogautomaat laden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
2. Programma kiezen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Schakel de droogautomaat in met de toets K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
– Droogtegraadprogramma's . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
– Programma's met een tijdkiezer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
– Overige programma's . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Extra's kiezen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Start om/Einde om . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
3. Een programma starten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Starten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Opmerking over resterende tijd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Van programma veranderen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Start om/Einde om: tijd wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Programma afbreken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Wasgoed toevoegen of voortijdig uitnemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
4. Einde van het programma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Extra's . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Opfrissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Extra behoedzaam. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Favoriete programma's . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Programmaoverzicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
3
Inhoud
Reiniging en onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Condenswaterreservoir leegmaken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Reinigingsintervallen in acht nemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Wanneer de zeefvlakken van de pluizenzeef te reinigen? . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Wanneer moet de fijnfilter worden gereinigd? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Zeefvlakken van de pluizenzeef . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Droog schoonmaken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Vochtig reinigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Het plaatsen van de inzet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Fijnfilter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Verwijderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Fijnfilters reinigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Klep van de fijnfilter reinigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Warmtewisselruimte reinigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Terugmonteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
De droogautomaat reinigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Wat gedaan als . . . ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Hulp bij storingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Op het display worden storing- en foutmeldingen gemeld . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Een niet-bevredigend droogresultaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Andere problemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Koelribben reinigen (rooster onder rechts) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Het lampje vervangen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Technische dienst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Herstellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Het programma updaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Duur en voorwaarden van de waarborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Mits toeslag verkrijgbaar toebehoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Opstellen en aansluiten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Vooraanzicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Achteraanzicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Droogautomaat transporteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Plaats van opstelling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Inbouw onder een werkblad of inbouw in een kast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Het toestel waterpas zetten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Was- en droogzuil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
4
Inhoud
Het condenswater laten afvoeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
De afvoerslang (in de wasbak/ afvoeropening in de vloer) hangen. . . . . . . . . 61
Bijzondere aansluitomstandigheden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Elektrische aansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Verbruiksgegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Menu Instellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Het menu Instellingen openen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Taal J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Dagtijd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Droogtegraad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Pincode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Zoemer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Akoestisch signaal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Lichtsterkte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Contrast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Display /Toetsenverlichting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Memory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Kreukbeveiliging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Mits toeslag verkrijgbaar toebehoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
5
Opmerkingen omtrent uw veiligheid
~ Lees absoluut deze gebruiksaanwijzing.
Deze droogautomaat voldoet aan de voorgeschreven veiligheidsvoorschriften. Bij ondeskundig gebruik kan er schade optreden
aan het toestel en kan de gebruiker gevaar lopen.
Lees deze gebruiksaanwijzing voor u deze droogautomaat voor
het eerst gebruikt. U vindt er belangrijke opmerkingen omtrent uw
veiligheid, het gebruik en het onderhoud van het toestel. Dat is
veiliger voor uzelf en u vermijdt schade aan de droogautomaat.
Bewaar deze gebruiksaanwijzing en geef ze door aan wie het
toestel eventueel na u gebruikt.
Juist gebruik
~ Deze droogautomaat is bedoeld voor gebruik in het huishouden
en in gelijkaardige omgevingen.
~ Deze droogautomaat is niet bestemd voor gebruik buitenshuis.
~ Gebruik de droogautomaat uitsluitend voor huishoudelijke toe-
passing en uitsluitend voor het drogen van in water gewassen wasgoed waarvan de fabrikant op het etiket heeft aangegeven dat deze
geschikt voor de droogautomaat is.
Gebruik voor andere doeleinden is niet toegelaten. Miele is niet verantwoordelijk voor schade die wordt veroorzaakt door een ander gebruik dan wat hier wordt vermeld of door foutieve bediening.
6
Opmerkingen omtrent uw veiligheid
~ Personen die door hun fysieke, zintuiglijke of geestelijke mogelijk-
heden of hun onervarenheid of gebrek aan kennis niet in staat zijn
om deze droogautomaat veilig te bedienen, mogen deze droogautomaat alleen onder het toezicht of de begeleiding van een verantwoordelijk iemand gebruiken.
Kinderen in het huishouden
~ Kinderen jonger dan acht jaar dienen uit de buurt van de droog-
automaat te worden gehouden, tenzij ze constant in het oog worden
gehouden.
~ Kinderen vanaf acht jaar mogen de droogautomaat alleen zonder
toezicht bedienen, reinigen of onderhouden wanneer hen de wasautomaat zodanig is toegelicht dat ze de droogautomaat veilig kunnen
bedienen, reinigen of onderhouden. Kinderen moeten de eventuele
risico's van een foutieve hantering kunnen herkennen en begrijpen.
~ Let op kinderen die in de buurt van de droogautomaat komen.
Laat ze nooit met de droogautomaat spelen.
7
Opmerkingen omtrent uw veiligheid
Technische veiligheid
~ Zie na of het toestel geen uiterlijk zichtbare schade vertoont voordat u het opstelt.
Beschadigde toestellen mag u nooit opstellen noch in gebruik nemen.
~ Vergelijk de gegevens omtrent de aansluiting (smeltveiligheden,
spanning en frequentie) op het typeplaatje met die van het elektriciteitsnet bij u ter plaatse voordat u het toestel aansluit. Vraag eventueel uitleg aan een elektricien als u niet zeker bent.
~ De elektrische veiligheid van dit toestel is enkel gewaarborgd zo
het op een volgens de voorschriften geïnstalleerd aardsysteem is
aangesloten. Het is heel belangrijk dat aan deze fundamentele veiligheidsvoorwaarde is voldaan. In geval van twijfel dient u uw installatie door een vakman of vakvrouw te laten nakijken. Miele kan niet
aansprakelijk gesteld worden voor schade die werd veroorzaakt
doordat de aardleiding onderbroken was of gewoon ontbrak.
~ Gebruik om veiligheidsredenen geen verlengsnoer. Gebruik van
een verlengsnoer verhoogt het risico op oververhitting en daarmee
op brand.
~ Is het aansluitsnoer beschadigd, laat het dan vervangen door
een vakman die door Miele erkend is. Zo vermijdt u risico's voor wie
het toestel gebruikt.
~ Door ondeskundig uitgevoerde reparaties kunnen er onvoorziene
risico's ontstaan voor de gebruiker. Daarvoor kan Miele niet aansprakelijk worden gesteld. Reparaties mag u uitsluitend laten uitvoeren door vakmensen die door Miele erkend zijn. Anders is er bij
schade achteraf geen aanspraak meer op waarborg.
~ Defecte onderdelen mogen enkel worden vervangen door origi-
nele Miele-vervangstukken. Enkel daardoor bent u zeker dat ze ten
volle voldoen aan de eisen die Miele op het stuk van veiligheid stelt.
8
Opmerkingen omtrent uw veiligheid
~ Bij storingen of bij reiniging en onderhoud is deze droogautomaat
pas van het stroomnet losgekoppeld indien
– u de stekker uit het stopcontact haalt of
– de zekering op uw elektrische installatie is uitgeschakeld of
– de schroefzekering op uw elektrische installatie helemaal uitgedraaid is.
~ Deze droogautomaat mag niet op niet-stationaire plaatsen (bijv.
schepen) worden gebruikt.
~ Voer geen veranderingen aan de droogautomaat uit die niet uitdrukkelijk door Miele zijn toegestaan.
~ Meer uitleg over warmtepomp en koelmiddel:
Deze droogautomaat werkt met een gasvorming koelmiddel dat
door een compressor wordt verdicht. Het door de verdichting op
een hoger temperatuurniveau gebrachte en vloeibaar geworden
koelmiddel wordt in een gesloten circuit door de
warmtewisselaareenheid geleid, waar de warmtewisseling met de
voorbijstromende drooglucht plaatsvindt.
– Bromgeluiden tijdens het drogen, veroorzaakt door de
warmtepomp, zijn normaal. De droogautomaat werkt geheel naar
behoren.
– Het koelmiddel is niet brandbaar en niet explosief.
– Een stilstandtijd na correct transport en opstellen van de droogautomaat is over het algemeen niet nodig (zie hoofdstuk "Opstellen
en aansluiten").
Anders: Stilstandtijd in acht nemen! Anders kan de warmtepomp
beschadigd raken!
9
Opmerkingen omtrent uw veiligheid
~ Neem de aanwijzingen in de rubriek "Opstellen en aansluiten" en
de rubriek "Technische gegevens" in acht.
~ De aansluitstekker moet te allen tijde bereikbaar zijn om de
droogautomaat van het elektriciteitsnet te kunnen afsluiten.
~ De luchtspleet tussen de onderzijde van de droogautomaat en de
vloer mag u in geen geval versmallen door plinten, dik tapijt e.d. Anders is er geen voldoende toevoer van koele lucht gewaarborgd!
~ In het zwenkbereik van de droogautomaatdeur mag u geen af-
sluitbare deur, schuifdeur of een deur met een scharnier aan de andere kant installeren.
Efficiënt gebruik
~ De maximumlading bedraagt 8 kg (droog wasgoed). In de ru-
briek "Programmaoverzicht" vindt u de deels kleinere ladingen voor
afzonderlijke programma's.
~ Brandgevaar!
Deze droogautomaat mag niet op een instelbaar stopcontact (bijv.
via een schakelklok of op een elektrische installatie met
piekbelastinguitschakeling) worden aangesloten.
Als het droogprogramma voor beëindiging van de afkoelfase is afgebroken, dan bestaat het gevaar van zelfontbranding van het wasgoed.
10
Opmerkingen omtrent uw veiligheid
~ Wegens brandgevaar is het verboden textiel te drogen wanneer
– dat niet is gewassen.
– dat niet voldoende is gereinigd en sporen van olie, vethoudende
of andere substanties vertoont (bv. keuken- en
cosmeticawasgoed met restanten marineerolie, olie, vet of crème).
Bij niet voldoende gereinigd wasgoed bestaat er gevaar op brand
door zelfontbranding van het wasgoed, zelfs na beëindiging van
het drogen en buiten de droogautomaat.
– dat sporen van brandgevaarlijke reinigingsmiddelen bevat, of restanten van aceton, alcohol, benzine, petroleum, kerosine,
vlekkenverwijderaar, terpentijn, was, wasverwijderaar of chemicaliën (dit kan bv. het geval zijn bij moppen, opnemers en
poetsdoeken).
– waarop resten van een haarverstevigingsproduct, hairspray,
nagellakverwijderingsproduct of gelijkaardig product voorkomen.
Dergelijk sterk vervuild wasgoed moet u daarom bijzonder
grondig wassen: gebruik hierbij extra wasmiddel en selecteer een
hoge temperatuur. Bij twijfel dient u het wasgoed verscheidene
malen te wassen.
~ Verwijder alle voorwerpen uit de zakken (zoals aanstekers, lucifers).
~ Waarschuwing: Schakel de droogautomaat nooit uit voor afloop
van een droogprogramma. Behalve dan, wanneer al het wasgoed
onmiddellijk uit de trommel kan worden genomen en zo uitgespreid
dat de warmte kan worden afgegeven.
~ Wasverzachters of vergelijkbare producten moeten steeds zo
worden gebruikt als vermeld in de gebruiksinstructies voor de wasverzachters.
11
Opmerkingen omtrent uw veiligheid
~ Wegens brandgevaar is het te allen tijde verboden stukken textiel
of producten te drogen:
– wanneer industriële chemicaliën werden gebruikt voor de reiniging (bv. bij een chemische reiniging).
– die hoofdzakelijk schuimrubberen, rubberen of rubberachtige delen bevatten. Het gaat hierbij bv. om producten uit
schuimrubberlatex, douchekappen, waterdichte stoffen, met rubber beklede artikelen en kledingstukken en hoofdkussens met
schuimrubbervlokken.
– die een vulling hebben en beschadigd zijn (bv. kussens of
jassen). Vulling die eruit valt kan brand veroorzaken.
~ Na de verwarmingsfase volgt bij veel programma's de afkoelfase
om te garanderen dat de stukken wasgoed geen temperatuur bereiken waarbij ze mogelijk beschadigd worden (bv. het vermijden
van zelfontbranding van het wasgoed). Pas na deze afkoelfase is
het programma afgelopen.
Neem het wasgoed altijd direct en in zijn geheel uit het toestel na afloop van het programma.
~ Leun niet op de toesteldeur. Deze droogautomaat kan anders
omkantelen.
~ Sluit de deur na elk gebruik. Zo voorkomt u dat
– kinderen in het toestel proberen te kruipen of er voorwerpen in
verstoppen.
– er kleine dieren in de trommel kruipen.
12
Opmerkingen omtrent uw veiligheid
~ Deze droogautomaat mag niet zonder
– pluizenzeven of met beschadigde pluizenzeven worden gebruikt.
– fijnfilter of met beschadigde fijnfilter worden gebruikt.
Er kunnen dan te veel pluizen in deze droogautomaat komen, wat
een defect tot gevolg kan hebben!
~ Maak na elke droogbeurt de zeefvlakken van de pluizenzeven
schoon.
~ De pluizenzeven en fijnfilters moeten na een vochtige reiniging
goed worden gedroogd. Door natte pluizenfilters kunnen er storingen in de werking van uw toestel optreden!
~ Stel uw droogautomaat niet op in een vertrek waar het kan vrie-
zen. Temperaturen rond of onder het vriespunt brengen de goede
werking van het toestel in het gedrang. Bevroren condenswater in
de pomp en in de afvoerslang kan schade veroorzaken.
~ Wanneer u een externe afvoerslang voor het condenswater aan-
sluit, moet u de slang vastmaken indien u die in een wasbak hangt.
Anders kan de slang wegglijden en kan het weglopende water
schade veroorzaken.
~ Condenswater is geen drinkwater. Het kan de gezondheid van
mens en dier schade toebrengen.
~ Hou het vertrek waar de droogautomaat toestel opgesteld is
steeds vrij van stof en pluizen. Vuildeeltjes in de aangezogen
koellucht kunnen na verloop van tijd de warmtewisselaar verstoppen.
~ Spuit de droogautomaat niet nat af.
13
Opmerkingen omtrent uw veiligheid
Toebehoren
~ Alleen toebehoren dat Miele uitdrukkelijk heeft goedgekeurd,
mag worden gemonteerd of ingebouwd.
Worden er andere onderdelen gemonteerd of ingebouwd, dan vervalt het recht op waarborg en/of productaansprakelijkheid.
~ Droogautomaten en wasautomaten van Miele kunnen in een wasen droogzuil gecombineerd worden opgesteld. Tevens is een Miele
was-droog-verbindingsset vereist; dit is met toeslag verkrijgbaar
toebehoren. Let erop dat de was-droog-verbindingsset geschikt is
voor de Miele droogautomaat en de Miele wasautomaat.
~ Let erop dat de voet van Miele (met toeslag verkrijgbaar toebehoren) bij deze droogautomaat past.
, Miele is niet aansprakelijk voor schade die ontstaan is door-
dat deze veiligheidsrichtlijnen niet in acht werden genomen.
14
Bediening van de droogautomaat
Bedieningspaneel
a Miele{home
Aanduiding voor een toestel dat op
het Miele|home-netwerk kan worden
aangesloten.
b Sensortoets : (informatie)
Als de sensortoets oplicht, dan is er
informatie over het weergegeven
menu beschikbaar.
c Optische interface
Op deze plaats kan de Technische
Dienst de programma's controleren
en in het geheugen opslaan (voor
het updaten).
d Selectie-sensortoetsen
Als de sensortoets oplicht, dan is
deze actief. Nadere bijzonderheden
vindt u op de volgende bladzijde.
e Display
–
–
–
–
–
–
Weergave:
De geselecteerde functies.
Het programmaverloop.
De infoteksten.
De foutindicaties.
De tijd.
Positie van een lijstvermelding boven
de scrollbalk.
f Sensortoets U (Clear)
– Om terug te keren naar het vorige
menuniveau.
– Om terug te keren naar het hoofdmenu bij twee keer drukken.
– Om ingestelde waarden ongedaan
te maken.
– Om het programma af te breken.
g Sensortoets Start
Via de groen verlichte sensortoets
wordt het geselecteerde programma
gestart.
h Toets K
Wordt gebruikt om het toestel in of uit
te schakelen.
De droogautomaat schakelt zichzelf
uit om energie te besparen.
Dit gebeurt 15 minuten na het programma Einde/Kreukbeveiliging of
na het inschakelen, waarop geen
verdere bediening volgt.
i Toets /
Om de deur te openen, de stroom
hoeft niet ingeschakeld te zijn.
15
Bediening van de droogautomaat
Selectie-sensortoetsen
De selectie-sensortoetsen bevinden zich links en rechts naast
het display. Als er een selectie-sensortoets oplicht, dan is
deze actief. De volgende functies kunnen met de
selectie-sensortoetsen worden uitgevoerd:
Selecteren van een menuonderdeel
Als een menuonderdeel kan worden geselecteerd, dan wordt
dit met een punt (#) gemarkeerd. Als de linker
selectie-sensortoetsen actief zijn, staat de punt (#) voor het
woord; als de rechter selectie-sensortoetsen actief zijn, staat
de punt (#) achter het woord of teken.
Bladeren door de menupagina
Als de menupagina meer tekst (een lijst) bevat dan op het
display zichtbaar is, dan verschijnt er rechts een scrollbalk
die de positie in de lijst aangeeft:
\
\
\
Hoofdmenu
10:21
$ Favoriete programma's
# Witte / Bonte was
! Kreukherstellend
[
m [
Met de rechter sensortoets wordt de tekst op het display
glijdend naar boven of onder verschoven. Telkens als u op
de toets drukt, verschuift de lijst een regel.
De laatste lijstvermelding wordt gemarkeerd met een
stippellijn.
Een aangegeven waarde veranderen
Dagtijd
+ $
10 :21
– #
OK !
[
[
[
Met de rechter sensortoetsen + en – kan de waarde worden
veranderd. De veranderde waarde moet hierna met de sensortoets rechtsonder OK worden bevestigd.
16
Bediening van de droogautomaat
Favoriete programma's
U kunt maximaal tien door u aangepaste programma's onder een eigen
naam opslaan.
Weergave van het programmaverloop
Met symbolen op het display wordt
aangegeven in welk onderdeel het programma zich bevindt.
Droogassistent
Hier krijgt u hulp bij het zoeken naar het
juiste programma. De droogassistent
voert u stap voor stap naar de juiste
keuze voor uw textiel.
Menu Instellingen
In het menu Instellingen ! kunt u de
elektronische besturing van de droogautomaat aan uw specifieke wensen
aanpassen. Meer informatie vindt u in
de gelijknamige rubriek.
Sensortoets :
Als er extra informatie over een
menuonderdeel beschikbaar is, dan
licht de sensortoets : op. Druk op de
sensortoets als u deze informatie wilt lezen.
Symbool Programmaverloop
R
Start om / Einde om
G
Drogen
I
Mangelvochtig
G
Strijkvochtig rr
H
Strijkdroog r
E
Kastdroog
F
Kastdroog +
7
Afkoelen / Annuleren
C
Koude lucht
D
Warme lucht
O
Kreukbeveiliging / Einde
17
Bediening van de droogautomaat
Opbouw van de menustructuur in het hoofdmenu
Favoriete programma's
– Favoriete programma's
(alfabetisch gesorteerd)
– Opnieuw een favoriet maken
– Wijzigen
– Wissen
Witte / Bonte was
– Kreukherstellend
– Fijne was
– ....
– Droogtegraad (afhankelijk van het programma)
– ....
– Duur (afhankelijk van het programma)
– Extra functies (afhankelijk van het programma)
– Start om
– Einde om
Droogassistent
– Witte / Bonte was*
– Fijne was*
– Katoen en synthetisch materiaal*
– Wol
– Zijde
– Microvezels*
– Linnen*
* Hier volgen nog meer keuzemogelijkheden
18
Bediening van de droogautomaat
Instellingen !
– Taal !
– Dagtijd*
– Zoemer
– Droogtegraad*
– Code
– Akoestisch signaal
– Lichtsterkte
– Contrast
– Display /Toetsenverlichting
– Memory
– Kreukbeveiliging
– Miele|home**
– Afstandsbesturing**
* Hier volgen nog meer ondermenu's.
** Verschijnt alleen wanneer de droogautomaat met de later aan te schaffen communicatiemodule is uitgerust.
19
Miele{home
a huishoudtoestellen met
communicatiemogelijkheden
b communicatiemodule
c SuperVision-huishoudtoestel
Mogelijke verbindingen
g pc, notebook
h iPod* of iPhone*
d lichtnet
i koppeling met het display van een
thuisbussysteem
e Miele|home Gateway
j mogelijke internetaansluiting
f (WLAN) router
* iPod en iPhone zijn geregistreerde
merken van Apple Inc.
20
Miele{home
Dit huishoudtoestel is
communicatiegeschikt en kan via een
apart aan te schaffen communicatiemodule b aan het systeem Miele|home
worden gekoppeld.
Via het systeem Miele|home
verzenden communicatiegeschikte
huishoudtoestellen via het lichtnet d informatie over hun status en het programmaverloop naar een displaytoestel
c.
Informatie weergeven,
huishoudtoestellen besturen
– SuperVision huishoudtoestel c
Op het display van sommige
communicatiegeschikte
huishoudtoestellen kan de status van
andere huishoudtoestellen worden
weergegeven.
Vereist later aan te schaffen toebehoren
– Communicatiemodule
Deze mag alleen door de Technische Dienst van Miele worden ingebouwd.
– Miele|home Gateway
Het toebehoren beschikt over afzonderlijke installatie- en gebruiksaanwijzingen.
Meer informatie
Meer informatie over Miele|home,
SuperVision en toekomstige mogelijkheden vindt u op u de website van
Miele en in de gebruiksaanwijzingen
van de afzonderlijke Miele|homecomponenten, zoals Miele|home
Gateway.
– Mobiele eindapparaten g/h
Met de pc, notebook of een iPod* /
iPhone* kunnen in het
ontvangstgebied van het thuis-WLAN
statusinformatie over de
huishoudtoestellen worden weergegeven en sommige
besturingsopdrachten worden uitgevoerd.
– Thuisnetwerk i
De systeemoplossing Miele|home
maakt intelligent wonen mogelijk. Met
de Miele|home Gateway e kunnen
de communicatiegeschikte
huishoudtoestellen in andere
thuisbussystemen worden geïntegreerd.
* iPod en iPhone zijn geregistreerde
merken van Apple Inc.
21
De eerste ingebruikname
Stel de droogautomaat degelijk op en sluit het toestel juist
aan voor u het de eerste keer gebruikt. Houd altijd rekening met de rubriek "Opstellen en aansluiten".
,Gebeurde een transport niet volgens de beschrijving
in hoofdstuk "Opstellen en aansluiten", dan is een
stilstandtijd van ca. 1 uur noodzakelijk, voordat deze
droogautomaat elektrisch wordt aangesloten.
Anders kan de waterpomp beschadigd raken!
Wanneer u het toestel voor het eerst in gebruik neemt, zijn er
vijf stappen die moeten worden uitgevoerd. De droogautomaat leidt u automatisch van stap 1 tot 5.
1. Verwelkoming
^ Schakel de droogautomaat in met de toets K.
De verwelkoming wordt gedurende 3 seconden weergegeven. Hierna schakelt het display over op de taalinstelling.
2. Taal instellen
\
\
\
Taal
10:21
$ deutsch (
# english
! espanol
p
OK
!
[
[
[
^ Kies de gewenste taal.
^ Met de rechter sensortoets wordt de tekst op het display
(glijdend) naar boven of onder verschoven.
^ Bevestig de geselecteerde taal met OK.
22
De eerste ingebruikname
3. Instellen van de dagtijd (eventueel)
Voer de dagtijd in.
Dagtijd
+ $
10 :21
– #
OK !
[
[
[
^ Met + en - stelt u het uur in.
^ Bevestig met OK. U kunt nu de minuten instellen en vervolgens met OK bevestigen.
4. Opmerking over Miele|home
Deze communicatiegeschikte droogautomaat verzendt programmagegevens via het lichtnet naar het Miele|homesysteemtoestel wanneer dit met de communicatiemodule
(apart aan te schaffen toebehoren) is uitgerust.
^ Bevestig de opmerking met OK.
5. Eerste ingebruikname volgens de gebruiksaanwijzing uitvoeren
De eerste ingebruikname is pas afgesloten wanneer er een
programma met wasgoed wordt gestart (rubriek "2. Programma kiezen") dat langer dan 1 uur duurt.
Bij een programma dat korter dan 1 uur duurt, verschijnt na
het inschakelen de verwelkoming en de taalinstelling weer.
^ Bevestig de opmerking met OK.
23
Opmerkingen omtrent het wasgoed
Onderhoudssymbolen op het
etiket
"Drogen"
q/r normale/lage temperatuur.
De droogautomaat droogt in elk
programma temperatuurbesparend. Een opsplitsing van
het wasgoed q/r is daarom
niet nodig.
s
niet geschikt voor de droogautomaat
Strijken en mangelen
I zeer heet
H warm
G warm
J niet strijken/mangelen
Droogtips
– Houd steeds rekening met de maximumlading die in de rubriek "Programmaoverzicht" wordt opgegeven.
Bij een overladen trommel wordt het
wasgoed niet zo behoedzaam behandeld. Het droogresultaat komt
hierbij in het gedrang en er kunnen
ook meer kreuken optreden.
– Stop geen drijfnat wasgoed in de trommel! Textiel na het wassen minstens
30 seconden laten centrifugeren.
– Een gemengde lading van katoen,
bont wasgoed, kreukherstellend textiel droogt u in het programma Automatic extra.
– Maak jassen open, opdat ze gelijkmatig zouden drogen.
24
– Zuiver linnen weefsel kan "ruig" worden. Droog dit enkel machinaal als
de fabrikant dit op het onderhoudsetiket vermeldt.
– Machinaal gebreide textielsoorten
(bijv. T-shirts, ondergoed) hebben de
neiging - afhankelijk van de kwaliteit bij de eerste wasbeurt te krimpen.
Daarom: het textiel niet te lang laten
drogen. Daarmee vermijdt u dat het
verder krimpt. Koop machinaal gebreid textiel eventueel een of twee
maten groter.
– Hoe meer kreukherstellend wasgoed
u in de trommel doet, hoe groter de
kans op kreuken. Dit geldt vooral
voor heel delicaat weefsel, (bijv.
overhemden en bloezen).
Kies een geschikt programma. In
twijfelgevallen beperkt u de lading en
kan u de functie Extra behoedzaam
kiezen.
– Gesteven wasgoed kan in de droogautomaat worden gedroogd. Om het
gewone glanseffect te verkrijgen dient
u wel de dosis stijfsel te verdubbelen.
– Nieuw donker textiel moet u voor de
eerste droogbeurt afzonderlijk grondig
wassen. Dit niet samen met licht gekleurd textiel drogen, omdat het kleur
kan afgeven (ook op de
kunststofonderdelen in de droogautomaat). Er kunnen zich daar ook pluizen
van een andere kleur op afzetten.
– Wasgoed, dat geen mechanische
belasting verdraagt, kunt u met het
Droogrekprogramma luchten/drogen.
Voorwaarde: Gebruik van de
droogmand (mits toeslag verkrijgbaar accessoire).
1. Wasgoed voorbereiden de droogautomaat laden
Het wasgoed voorbereiden
Droogautomaat laden
Maak het gewassen textiel luchtig en
sorteer het volgens . . .
. . . gewenste droogtegraad,
. . . vezel- en weefselsoort,
. . . gelijk formaat,
. . . dezelfde restvochtigheid na het
centrifugeren.
Zo verkrijgt u een gelijkmatig droogresultaat.
^ Druk op toets a om de toesteldeur
te openen.
,Verwijder wasmiddelkorfjes, doseerbekers e.d. uit het wasgoed.
Deze objecten kunnen tijdens het
drogen smelten en schade teweegbrengen aan toestel en wasgoed.
^ Leg het wasgoed losjes in de trommel.
Hou rekening met de maximumlading in de rubriek "Programmaoverzicht".
Bij een overladen trommel wordt het
wasgoed niet zo behoedzaam behandeld en komt het droogresultaat
in het gedrang.
^ Kijk na of de pluizenzeef goed ingeschoven zit voor u de deur sluit.
– Controleer zomen en naden, zodat er
geen voering kan uitvallen.
– Knoop dekbedovertrekken en kussenslopen dicht. Zo komen er geen
kleinere stukken wasgoed in terecht.
– Doe ritsen, haken en ogen dicht.
– Knoop rok-, broeksriemen en schortbanden samen.
– Geloste bh-beugels kan u vastnaaien
of verwijderen.
Laat bij het sluiten geen stukken
wasgoed tussen de deur geklemd
raken. Anders loopt het textiel schade op.
^ Zwaai de toesteldeur zachtjes dicht.
U kan ze ook laten aanleunen en
dichtdrukken.
25
2. Programma kiezen
Schakel de droogautomaat in met de toets K
\
\
\
Hoofdmenu
10:21
$ Favoriete programma's
# Witte / Bonte was
[
m [
! Kreukherstellend
^ Kies het gewenste programma: Met de rechter sensortoets
kunnen andere programma's worden weergegeven.
Afhankelijk van de programmakeuze verschijnt er een ander menu:
– Droogtegraadprogramma's
Bijv. Katoen ... : U kunt droogtegraden kiezen.
\
\
\
Witte / Bonte was 1-8 kg 2:03 uur
$ Droogtegraad
# Extra functies
# Start om
[
10:21
Kastdroog
m [
^ Druk op de sensortoets voor het menuonderdeel Droogtegraad.
\
\
\
Droogtegraad
10:21
$ Kastdroog (
# Strijkdroog r
! Strijkdroog rr
p
OK
!
[
[
[
^ Als er meer dan 3 droogtegraden zijn te kiezen: Met de
rechter sensortoets kunnen ander droogtegraden worden
weergegeven.
^ Druk op de linker sensortoets voor de gewenste droogtegraad.
^ Bevestig met OK.
26
2. Programma kiezen
– Programma's met een tijdkiezer
Bijv. Warme lucht ... : U kunt de duur instellen.
\
\
\
Warme lucht
1-7 kg 00:20:00 uur
$ Duur
0:25
uur.min
10:21
+ $
– #
# Extra functies
OK !
# Start om
[
[
[
^ Druk op de sensortoets voor het menuonderdeel Duur.
^ Met de rechter sensortoetsen
den veranderd.
+
en – kan de waarde wor-
^ Bevestig de ingestelde waarde met OK.
– Koude lucht:
20 min. - 1 uur
– Warme lucht:
20 min. - 2 uur
– Mandprogramma*: 40 min. - 2:30 uur
*Enkel in combinatie met de droogmand (mits toeslag verkrijgbaar accessoire) kiezen.
– Overige programma's
Bijv. Ontkreuken ... : Droogtegraad/duur zijn vast ingesteld en
kunnen niet worden gewijzigd.
\
\
Gladstrijken
1 kg 1:06 uur
10:21
$ Start om
# Einde om
27
2. Programma kiezen
Extra's kiezen
\
\
Extra functies
10:21
$ 9
Opfrissen
# 8
Extra behoedzaam
OK !
[
^ Kies de gewenste extra functie.
Bij het kiezen van
– Opfrissen wordt het textiel altijd kastdroog gelucht.
– Extra behoedzaam is de mechanische belasting op het
textiel lager.
De geselecteerde extra functie wordt weergegeven met een
vinkje 9.
^ Bevestig met OK.
Start om/Einde om
U kunt de gewenste programmastart (Start om) of het gewenste programma-einde (Einde om) vastleggen.
De tijden kunnen in stappen van 15 minuten worden ingesteld. De programmastart of het programma-einde kunnen
maximaal 24 uur worden uitgesteld. Bij de eerste stap van 15
minuten wordt de tijd naar het volgende kwartier verschoven.
^ Kies het menuonderdeel Start om of Einde om.
\
\
\
Witte / Bonte was 1-8 kg 2:03 uur
10:21
+ !
$ Extra functies
# Start om
01:27
– !
! Einde om
03:30
OK !
[
[
[
^ Kies met + en - de gewenste tijd voor Start om of Einde
om. Bevestig de ingestelde tijd met OK.
Opmerking: Als u later een Extra in- of uitschakelt of de
droogtegraad wijzigt, dan kan de tijd voor het einde van het
programma worden verschoven.
28
3. Een programma starten
Starten
^ Druk op de groen brandende sensortoets Start.
Witte / Bonte was
G
10:21
Kastdroog - Extra functies (Zie :)
Resttijd: 2:03 uur
Wijzigen !
[
– De resterende tijd wordt in het display weergegeven.
– Met symbolen op het display wordt aangegeven in welk
onderdeel het programma zich bevindt.
Opmerking over resterende tijd
Wegens de volgende factoren kan bij droogtegraadprogramma's de resterende tijd telkens weer verschillen: Restvochtigheid na het centrifugeren; textielsoort; het aantal stuks wasgoed, de kamertemperatuur of spanningsschommelingen in
het stroomnet of annuleren van het programma.
De resttijd wordt tijdens het drogen gecontroleerd en indien
nodig gecorrigeerd; daarom kan de tijd wel eens verspringen
in het display. Dit is geen storing, maar correct functioneren.
Programma's kunnen eveneens te vroeg ten einde lopen. Bijvoorbeeld bij heel fijne weefsels, een zeer kleine lading of indien er even tevoren nog werd gedroogd.
Na de start van een programma zijn wijzigingen mogelijk:
Van programma veranderen
Een ander programma kiezen is niet meer mogelijk (bescherming tegen ongewenste veranderingen).
Om een nieuw programma te kiezen, dient u het programma
af te breken.
Start om/Einde om: tijd wijzigen
^ Druk op de sensortoets wijzigen.
^ Kies het menuonderdeel Start om of Einde om.
^ Wijzig met + en - de tijd.
^ Bevestig de ingestelde tijd met de sensortoets OK.
29
3. Een programma starten
Programma afbreken
^ Druk op de sensortoets U.
Witte / Bonte was
:
\
10:21
Programma afbreken?
! Voortzetten
Afbreken !
[
^ Kies afbreken.
Het wasgoed wordt afgekoeld 7, voor zover er een bepaalde droogtijd en -temperatuur is bereikt.
Als u opnieuw U en afbreken kiest, verschijnt O Einde.
^ Druk om uit te schakelen op s.
^ Druk om in te schakelen op s.
^ Kies en start direct een nieuw programma.
Andere manieren om af te breken
U kunt een programma ook zo afbreken:
^ Druk op de toets a.
Wasgoed toevoegen of voortijdig uitnemen
^ Druk op de toets a.
^ Open de deur.
^ Nu kunt u wasgoed toevoegen of voortijdig uit de trommel
nemen.
^ Sluit de deur.
^ Kies een programma.
^ Raak de sensortoets Start aan.
30
4. Einde van het programma
Vóór het einde van het programma
Kort voor het einde volgt de afkoelfase:
7 "Afkoelen" verschijnt in het display.
Het programma is pas ten einde na afloop van de afkoelfase.
Einde van het programma – het wasgoed uit de trommel nemen
O Kreukbeveiliging en Einde op het
display duiden erop dat het programma
ten einde is. De zoemer klinkt in intervallen.
Deze droogautomaat beschikt over een
energiebesparende modus. Op het
einde van het programma wordt het
scherm donker en knippert de sensortoets Start langzaam (zie ook "Display/Toetsverlichting" in de rubriek "Instellingen").
In de Kreukbeveiliging draait de trommel nu en dan. In dit geval is er geen
sprake van een storing.
^ Druk om uit te schakelen op de toets
s als de droogautomaat nog is ingeschakeld.
Er klinkt een signaal.
^ Sluit de deur.
^ Maak het condenswaterreservoir
leeg.
Wij raden u aan het condenswater
extern af te voeren. Dan hoeft u het
condenswaterreservoir nooit meer
leeg te maken.
Trommelverlichting
Zodat u geen wasgoed vergeet:
de trommelverlichting wordt ingeschakeld bij openen van de deur wanneer
de droogautomaat is ingeschakeld. De
verlichting dooft na een paar minuten
wanneer de deur open blijft en na sluiten van de deur (energiebesparing).
^ Open de deur met de toets a.
^ Neem het wasgoed uit de trommel.
Vergeet geen stukken wasgoed in
de trommel! Achtergebleven wasgoed kan schade oplopen doordat
dit overmatig droogt.
15 minuten na het einde van het programma/einde van de kreukbeveiliging
schakelt de droogautomaat zichzelf automatisch uit.
Opmerking: Als de droogautomaat is
aangemeld op het systeem
Miele|home, dan wordt het toestel niet
automatisch uitgeschakeld.
31
Extra's
Opfrissen
Bij deze programma's kunt u extra's
kiezen:
Ex
en
ed
ho
be
s
ris
tra
f
Op
am
za
De drooglucht wordt binnen een beperkte tijd op temperatuur gebracht.
Zonder verdere warmtetoevoer wordt
daarna het wasgoed Kastdroog gelucht.
Gebruik Opfrissen om ongewenste
geurtjes in propere kleding (droog of
nat) te verwijderen of te verminderen.
Het opfrissende effect wordt versterkt
als het wasgoed vochtig is of als voor
de droogautomaat geschikte doekjes
worden gebruikt. Bij synthetische stoffen worden de onaangename geurtjes
in geringere mate gereduceerd.
Extra functies die u erbij kunt
kiezen
Witte / Bonte was
#
#
Kreukherstellend
#
#
Overhemden
#
#
Extra behoedzaam
Jeans
#
#
Bijzonder kreuk- en bewegingsdelicaat
wasgoed wordt met verminderde mechanische belasting (minder
trommeldraaiingen) gedroogd.
De duur van het programma wordt verlengd.
Sportkleding
#
Warme lucht
#
Tip
U kunt de droogtegraad van enkele
programma's ook afzonderlijk aanpassen (hoofdstuk "Instellingen").
Deze droogautomaat beschikt ook over
een zoemer en een kreukbeveiligingsfase na einde van het programma
(hoofdstuk "Instellingen") die individueel
kunnen worden aangepast.
32
Let wel: U kunt nu kiezen tussen
Opfrissen of Extra behoedzaam.
Favoriete programma's
U kunt maximaal tien programma's met gekozen instellingen onder een eigen naam opslaan. De naam kan uit
maximaal twaalf tekens bestaan.
De ingestelde favoriete programma's worden alfabetisch gesorteerd.
Favoriete programma's opslaan
Er zijn twee mogelijkheden om programma's als favoriete programma's op te slaan.
1. Open het menu Favoriete programma's en kies nieuw maken. Hierna kunt u op de gewone manier een programma
instellen.
2. Als u bij de programmakeuze een droogtegraad hebt veranderd of een extra heeft geselecteerd:
Kies vervolgens opslaan onder.
Naam voor favoriete programma invoeren
Naam: ? A A A A A A A A A A A
\
\
10:21
) A Ä B C D E Ë E F G H I D J K L M N O *
!
[
Teken kiezen
^ Kies het eerst teken en bevestig dit met Teken kiezen.
U gaat naar meer tekens door met de pijltoets * naar
rechts te bladeren.
^ Na invoer van de eerste hoofdletter schakelt het display automatisch over op de invoer van kleine letters. Na invoer
van een spatie schakelt het display weer over op de invoer
van hoofdletters.
33
Favoriete programma's
Naam voor favoriete programma opslaan
\
\
\
Naam: D r y _ _ _ _ _ _ _
$
Spatie
10:21
Teken wissen
) dj k l m n o ö p q r s t u ü v w x
!
Teken kiezen
y
Bevestig de naam.
$
*
!
[
[
[
^ Kies Naam bevestigen.
Favoriet programma kiezen
^ Open het menu Favoriete programma's. Hier staan de opgeslagen programma's in alfabetische volgorde.
^ Selecteer het gewenste favoriete programma.
^ Druk op de groen brandende sensortoets Start. Het programma wordt gestart.
Favoriet programma wijzigen
^ Kies het onderdeel wijzigen.
^ Kies het te wijzigen favoriete programma.
^ Wijzig het favoriete programma en sla het onder dezelfde
naam op. Bij de volgende start van het favoriete programma zijn de gewijzigde parameters actief.
Favoriet programma wissen
Als er tien favoriete programma's zijn opgeslagen, moet u
een favoriet programma wissen voordat u een nieuw programma kunt opslaan.
^ Kies het onderdeel wissen.
^ Kies het te wissen favoriete programma.
^ Bevestig het wissen.
34
Programmaoverzicht
Witte/Bonte was
maximaal 8 kg*
Extra droog, kastdroog+, kastdroog**
Wasgoed
Textiel met een of meer lagen van katoen.
Bijvoorbeeld: badhanddoeken/badmantels, T-shirts, ondergoed,
beddengoed, babywasgoed.
Tip
– Extra droog voor verschillende, meerlagige en zeer dikke textielsoorten.
– Machinaal gebreid textiel (bijv. T-shirts, ondergoed en
babywasgoed) mag u niet Extra droog laten drogen. Er is
krimprisico.
Strijkvochtig r, Strijkvochtig rr, Mangelvochtig
Wasgoed
Katoen of linnen. Bijv. tafellakens, beddengoed, gesteven wasgoed.
Tip
Het te strijken wasgoed in afwachting oprollen om het vochtig te houden.
Kreukherstellend
maximaal 3,5 kg*
Kastdroog+, Kastdroog, Strijkvochtig r
Wasgoed
Kreukherstellend textiel van synthetisch of gemengd weefsel of katoen. Bijv. truien, jurken, broeken, jasschorten, tafellakens.
Fijne was
maximaal 2,5 kg*
Kastdroog+, Kastdroog, Strijkdroog r, Strijkvochtigrr
Wasgoed
Delicaat wasgoed van synthetische vezels, gemengde weefsels,
kunstzijde of katoen met kreukherstellende eigenschappen, bijv.
hemden, bloezen, ondergoed, wasgoed met bedrukking.
* Gewicht van het droge wasgoed
Opmerking voor testinstellingen:
– ** Testprogramma volgens verordening 392/2012/EU voor het energielabel, dat
is gemeten volgens EN 61121 (zonder extra functie).
– Bij de programma-instelling Wit/Bont het condenswater via deze afvoerslang in
de afvoerleiding terecht laten komen.
35
Programmaoverzicht
Automatic plus
maximaal 5 kg*
Kastdroog+, Kastdroog, Strijkvochtig r
Textiel
Belading met wasgoed voor de programma's Witte/Bonte was en
Kreukherstellend.
Overhemden
maximaal 2 kg*
Kastdroog / Strijkvochtigr
Textiel
Overhemden en overhemdbloezen.
Jeans
maximaal 3 kg*
Kastdroog / Strijkvochtigr
Textiel
Jeansstof zoals broeken, jassen, rokken of overhemden.
Express
maximaal 3,5 kg*
Extradroog, Kastdroog+, Kastdroog,
Strijkvochtig r, Strijkvochtigrr, Mangelvochtig
Textiel
Niet-delicaat wasgoed voor het programmaWitte/Bonte was.
Opmerking – Verkorte programmaduur.
Wol
Textiel
maximaal 2 kg*
Woltextiel. Wolmengsels.
Opmerking – Wolgoed wordt luchtig gemaakt en dus donziger.
– Haal het textiel na afloop van het programma meteen uit de trommel.
Zijde
Textiel
maximaal 1 kg*
Zijde, (geschikt voor de droogautomaat), bijv. bloezen, hemden.
Opmerking – Programma om kreuken te vermijden.
– Haal het textiel na afloop van het programma meteen uit de trommel.
* Gewicht van droog wasgoed
36
Programmaoverzicht
Sportkleding
maximaal 3 kg*
Kastdroog+, Kastdroog, Strijkvochtig r
Wasgoed
Sport- en fitnesskleding van materiaal dat mechanisch drogen kan
verdragen.
Outdoor
maximaal 2,5 kg*
Kastdroog / Strijkvochtigr
Wasgoed
Vrijetijdskleding van materiaal dat mechanisch drogen kan verdragen.
Katoen hygiëne
maximaal 3,5 kg*
Kastdroog
Wasgoed
Textiel van katoen of linnen dat rechtstreeks met de huid in aanraking komt, zoals ondergoed, babywasgoed, beddengoed en
badhanddoeken.
Tip
Er wordt met een gedurende langere tijd gelijkblijvende temperatuur
gedroogd (langere temperatuurbehoudtijd). Hierdoor worden micro-organismen zoals kiemen of huisstofmijten gedood en wordt het
aantal allergenen in het wasgoed verminderd.
Daarom mag het programma niet worden onderbroken, anders worden de micro-organismen niet gedood.
Impregneren
maximaal 2 kg*
Kastdroog
Wasgoed
Om textiel te drogen dat geschikt is voor de droogautomaat, bijv.
microvezels, ski- en outdoor-kleding, fijn en dichtgeweven katoen
(popeline), tafellakens.
Tip
– Dit programma omvat een bijkomende fixeringsfase voor de
impregnering.
– Geïmpregneerd textiel mag uitsluitend behandeld zijn met
impregneermiddelen met de aanduiding "geschikt voor
membraanweefsels". Deze middelen zijn gebaseerd op chemische verbindingen met fluor.
– Droog geen textiel dat werd geïmpregneerd met middelen die
paraffine bevatten! Brandgevaar!
* Gewicht van het droge wasgoed
37
Programmaoverzicht
Hoofdkussen normaal
Hoofdkussen groot
1-2 hoofdkussens tot 80x40 cm
1 hoofdkussen tot 80x80 cm
Kastdroog
Wasgoed Voor de droogautomaat geschikte hoofdkussens met dons-, veer- of
synthetische vulling.
Tip
Met name hoofdkussens kunnen na het drogen nog vochtig
aanvoelen. Droog ze verschillende keren in dit programma, tot het
kussen volgens u droog aanvoelt.
Ontkreuken
maximaal 1 kg*
Wasgoed – Katoenen of linnen weefsel.
– Kreukherstellend textiel van katoen, gemengd of synthetisch weefsel. Bijvoorbeeld: katoenen broeken, anoraks, overhemden.
Tip
– Geschikt voor droog en vochtig wasgoed/textiel.
Droog textiel wordt tijdgestuurd, vochtig textiel wordt strijkvochtig
gladgemaakt.
– Programma om kreuken uit voorafgegane centrifugeerbeurt (in
wasautomaat) te beperken.
– Haal textiel na afloop van het programma meteen uit de trommel,
om het lichtjes te kunnen strijken.
* Gewicht van het droge wasgoed
38
Programmaoverzicht
Koude lucht
Wasgoed
maximaal 7 kg*
Om alle soorten wasgoed te luchten.
Warme lucht
maximaal 7 kg*
Wasgoed
– Nadrogen van textiel met meer dan een laag, dat wegens de samenstelling verschillende droogeigenschappen vertoont: Bijv.
jassen, kussens en volumineus textiel.
– Om aparte stukken wasgoed te drogen: bijv. badhanddoeken,
badgoed, vaatdoeken.
Tip
– Kies niet meteen de langste tijd. probeer eerst welke tijd het best
geschikt is.
Mandprogramma
maximale mandlading: 3 kg
Tip
– In dit programma draait de
droogtrommel niet.
Daarom mag enkel in combinatie met
de droogmand (mits toeslag
verkrijgbaar accessoire) worden
gedroogd/gelucht.
– Gebruik dit programma voor het
drogen van producten geschikt voor
de droogautomaat, die niet mechanisch belast zullen worden.
– Zonder droogmand is er niet voldoende droogresultaat mogelijk.
– De gebruiksaanwijzing voor de droogmand moet worden
nageleefd!
Wasgoed/
Producten
Zie gebruiksaanwijzing voor de droogmand.
* Gewicht van het droge wasgoed
39
Reiniging en onderhoud
Condenswaterreservoir
leegmaken
Het condenswater dat tijdens het drogen ontstaat wordt in het condenswaterreservoir opgevangen.
Maak het condenswaterreservoir
leeg na elke droogbeurt!
Wanneer de maximale vulhoeveelheid
van het condenswaterreservoir is bereikt, dan
– wordt het programma afgebroken.
– verschijnt op het display de instructie
Reservoir ledigen.
De displayweergave wissen:
^ Maak het condenswaterreservoir
leeg.
^ Schuif het condenswaterreservoir terug in de droogautomaat.
,Condenswater mag niet gedronken worden. Dat kan schade toebrengen aan de gezondheid van
mens en dier.
Gebruik dit water gerust in het huishouden (bv. voor uw stoomstrijkijzer of
luchtbevochtiger). Houd hiermee rekening: giet het condenswater, bij wijze
van voorzorg, door een fijne zeef of een
koffiefilter. Zo verwijdert u heel kleine
pluisjes uit het water, die anders eventueel schade aanrichten.
^ Schakel de droogautomaat uit en in.
^ Trek het condenswaterreservoir uit
de droogautomaat.
^ Draag het condenswaterreservoir horizontaal, opdat er geen water zou
uitlopen. Neem het zowel aan het
handvat als aan het uiteinde vast.
40
Reiniging en onderhoud
Reinigingsintervallen in acht
nemen
Deze droogautomaat beschikt over
een meervoudig filtreersysteem dat
uit zeefvlakken van de pluizenzeef
en een fijnfilter bestaat.
Dit systeem moet worden onderhouden.
– Deze droogautomaat mag nooit
zonder pluizenzeef of zonder
fijnfilter worden gebruikt.
Tevens moet het rooster altijd
rechtsonder zijn geplaatst.
– Let er ook op dat de pluizenzeef of
fijnfilter niet is beschadigd.
In dit geval: direct vervangen (met
toeslag verkrijgbaar toebehoren)!
,Als u hiermee geen rekening
houdt:
Er kunnen dan te veel pluizen in de
droogautomaat komen, wat een defect tot gevolg kan hebben!
Wanneer de zeefvlakken van de
pluizenzeef te reinigen?
^ Zie de paragraaf "Zeefvlakken van de
pluizenzeef".
Wanneer moet de fijnfilter worden
gereinigd?
Reinig de fijnfilter alleen wanneer op
het display de instructie Filter in de
sokkel, voor de warmtewisselaar, reinigen verschijnt.
De fijnfilter bevindt zich linksonder,
achter de klep.
Deze filter vangt fijnere pluisjes,
haartjes en wasmiddelresten op die
door de zeefvlakken van de pluizenzeef zijn gekomen.
^ Zie alinea "Fijnfilter".
^ Displayweergave wissen: Bevestig
met sensortoets OK.
Na ieder programma reinigen!
Pluisjes komen in de pluizenzeven in
de deur en in de deuropening terecht.
Deze vangen pluisjes van textiel op.
41
Reiniging en onderhoud
Zeefvlakken van de pluizenzeef
Reinigingsinterval
De zeefvlakken van de pluizenzeef
dienen na ieder programma te worden gereinigd!
Droog schoonmaken
Tip: Pluizen kunt u met een stofzuiger
opzuigen.
^ Verwijder de pluizen met uw vingers
of met een stofzuiger van de filter.
1 Pluizenzeef
2 Dichting
^ Trek de pluizenfilter (1) uit de toesteldeur.
^ Verwijder ze ook uit de holle ruimte in
de deur met een flessenborstel. U
kunt hiervoor ook een stofzuiger gebruiken.
^ Reinig de dichting (2) op de deur
rondom met een vochtige doek.
42
^ Verwijder de pluizen met uw vingers
van de beide pluizenfilters in de
deuropening.
^ Schuif de filter weer tot aan de aanslag in de toesteldeur.
^ Sluit de deur.
Reiniging en onderhoud
Vochtig reinigen
Enkel indien de pluizenzeven erg
plakkerig of verstopt zijn, dient u die
ook nog vochtig schoon te maken.
^ Trek de pluizenzeef uit de toesteldeur.
De beide zeven in de deuropening kan
u ook uitnemen:
Het plaatsen van de inzet
,De pluizenzeven moeten droog
zijn als u ze terugplaatst. Door natte
pluizenfilters kunnen er storingen in
de werking van uw toestel optreden!
^ Schuif de grote pluizenzeef tot aan
de aanslag in de toesteldeur.
^ Plaats de beide zeven onderaan in
de deuropening terug en duw ze boven goed op hun plaats.
^ Vergrendel de beide knopjes (tot ze
duidelijk vergrendelen).
^ Draai op de linker en rechter pluizenzeef aan het knopje a (tot het duidelijk vergrendelt).
^ Trek b de zeef er aan het knopje
naar het midden toe uit.
^ Maak al de pluizenzeven onder stromend heet water schoon.
^ Droog de zeven voorzichtig en
grondig af.
^ Maak ook het luchtafvoergedeelte
onder de pluizenfilter schoon. Gebruik hiertoe bijv. een stofzuiger.
43
Reiniging en onderhoud
Fijnfilter
Reinigingsinterval
Reinig de fijnfilter alleen wanneer op
het display de instructie Filter in de
sokkel, voor de warmtewisselaar, reinigen verschijnt.
^ Displayweergave wissen: Bevestig
met sensortoets OK.
Verwijderen
^ Trek de filter aan de greep naar buiten.
^ Schakel de droogautomaat uit.
Aan de linkervoorzijde van de droogautomaat:
^ Trek de greep uit de filter.
Fijnfilters reinigen
^ druk om te openen tegen de klep
voor de fijnfilter (pijl).
^ Was de fijnfilter grondig schoon onder stromend water.
De klep springt open.
^ Druk de fijnfilter krachtig droog.
,De fijnfilter mag bij het
terugmonteren niet druppelnat zijn.
Er kan een storing optreden!
^ Verwijder met een vochtige doek de
pluizen van de greep.
44
Reiniging en onderhoud
Klep van de fijnfilter reinigen
Warmtewisselruimte reinigen
,Gevaar voor verwondingen!
Raak de koelribben niet met de handen aan. U kunt zich snijden.
,Voorkom schade!
Wees voorzichtig met het mondstuk
van de stofzuiger en voer geen druk
uit.
Anders kunnen de koelribben of de
ervoor geplaatste steunen beschadigd worden!
^ Verwijder met een vochtige doek
aanwezige pluizen.
Beschadig hierbij het dichtingrubber
niet!
Bij zichtbare vervuiling:
^ Controleer of er zich pluizen op de
koelribben bevinden (hieronder).
^ Zuig het zichtbare vuil voorzichtig op
met de stofzuiger. Gebruik een reliëfborstel of smalle zuigkop.
45
Reiniging en onderhoud
Terugmonteren
Alleen bij correct geplaatste filter en
gesloten montageklep zijn de dichtheid van het condenssysteem en de
correcte werking van de droogautomaat gegarandeerd!
De droogautomaat reinigen
Maak het toestel eerst stroomloos.
^ Plaats de filter op de juiste wijze op
de greep.
Voor een precieze plaatsing van de filter voor de warmtewisselaareenheid:
^ Reinig de ommanteling, het bedieningspaneel en de dichting van de
deur met een niet-agressief reinigingsmiddel of sopje.
^ Reinig de trommel en andere roestvrijstalen onderdelen met een geschikt reinigingsmiddel voor roestvrij
staal.
Gebruik geen schuurmiddelen, oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen, glas- of allesreinigers. Dit kan
schade toebrengen aan
kunststofoppervlakken of andere onderdelen van het toestel.
^ Wrijf alles met een zachte doek
droog.
^ steek de greep met de filter aan de
voorkant op de beide
geleidingspennen.
Let erop dat de gele punt op de
greep zich aan de rechterkant bevindt.
^ Schuif de filter geheel naar binnen.
^ Sluit de montageklep.
46
Wat gedaan als . . . ?
Hulp bij storingen
De meeste storingen kunt u zelf verhelpen. In heel wat gevallen bespaart u tijd en
kosten omdat u dan geen beroep hoeft te doen op de Klantendienst.
Het volgende overzicht zou een leidraad kunnen zijn om de oorzaken voor een
bepaalde storing te vinden en weg te nemen. Hou wel het volgende in acht:
,Reparaties aan elektrische toestellen mag u enkel en alleen door een erkend vakman laten uitvoeren. Door ondeskundig uitgevoerde herstellingen
kunnen er niet te onderschatten risico's voor de gebruiker ontstaan.
Op het display worden storing- en foutmeldingen gemeld
Probleem
U wordt verzocht een
pincode in te voeren.
1
N
Corrigeer de belading.
Oorzaak
De pincode is actief.
Dit is geen storing.
Bij enkele programHet programma wordt ma's wordt het proafgebroken, de zoemer gramma afgebroken
weerklinkt.
als de trommel te weinig of niet geladen is.
Dit kan evenzo bij
reeds gedroogde stukken wasgoed gebeuren.
Giet het condenswaterreservoir leeg
Giet het reservoir leeg
of controleer
de waterafvoer.
Het programma wordt
afgebroken, de zoemer
weerklinkt.
Oplossing
Geef de code in (menu
Instellingen).
Droog enkele stukken
wasgoed met het programma Warme lucht.
– Open en sluit de deur.
– Controleer en verhelp
Het condenswaterreservoir is vol of de afhet probleem.
voerslang vertoont een Displayweergave wissen:
knik.
– Schakel de droogautomaat uit en in.
47
Wat gedaan als . . . ?
Probleem
:
;
;
Oorzaak
Herinnering, de
fijnfilter voor de
verschijnt op het warmtewisselaareinde van het
eenheid nat te reiniprogramma.
gen.
Reinig de
sokkelfilter.
Sokkelfilter
plaatsen
De fijnfilter ontbreekt
– Plaats de fijnfilter.
of is verkeerd ge– Zie rubriek "Reiniging en onPlaats het
plaatst.
derhoud".
sokkelfilter.
Bij
verwijdering
van
de
en er is geen programmastart mo- fijnfilter tijdens het dro- – Schakel de droogautomaat
gen wordt het prouit en in.
gelijk.
gramma afgebroken.
Technische storing
F1
Comfortabel koelen
48
Oplossing
– Reinig: Zie rubriek "Reiniging
en onderhoud".
Displayweergave wissen:
– Bevestig met sensortoets
OK.
Zolang een foutmelding op het display
staat, kan er geen
nieuw programma
worden gestart.
– Volg de instructies op de display.
– Schakel de droogautomaat
uit en in.
– Indien er nog altijd geen
droogprogramma kan worden gestart: Neem contact
op met de klantendienst van
Miele.
Het programma is be- – U kunt het wasgoed verwijëindigd, maar het
deren en uitspreiden of het
wasgoed wordt nog
verder laten afkoelen.
afgekoeld.
Wat gedaan als . . . ?
Probleem
,
Verwijder de pluizen.
verschijnt nadat
een programma
is afgebroken.
Het wasgoed is
niet volledig gedroogd.
Oorzaak
De aanzuigopening
voor koellucht is afgesloten.
De kamertemperatuur
is sterk gestegen.
Ter bescherming tegen oververhitting
van de warmtepomp
is het droogproces
door een afkoelfase
afgebroken.
Er zijn te veel pluizen.
Er verschijnt een ander Zolang een foutmelverzoek als tot nu toe
ding op het display
beschreven.
staat, kan er geen
nieuw programma
worden gestart.
Oplossing *
– Verwijder de wasmand of
andere voorwerpen.
– Zet tijdens het drogen een
deur en venster open. Dan
stijgt de kamertemperatuur
niet te veel.
– Start het programma pas
wanneer de kamer is afgekoeld.
– Controleer en reinig de
zeefvlakken van de pluizenzeef en de fijnfilter.
Zuig het vuil voorzichtig met
de stofzuiger (met reliëfborstel
of smalle zuigkop) op:
– links onder, in de
warmtewisselruimte (zie rubriek "Reiniging en onderhoud").
– Volg de instructies op de
display.
– Indien er nog altijd geen
droogprogramma kan worden gestart: Neem contact
op met de klantendienst
van Miele.
* De melding wissen: Schakel de droogautomaat uit en in.
49
Wat gedaan als . . . ?
Een niet-bevredigend droogresultaat
Probleem
De was is onvoldoende
gedroogd.
Oorzaak
De belading bestond uit
verschillende weefsels.
Oplossing
– Droog de was na met
Warme lucht.
– Kies daarna een geschikt programma.*
Met veren gevulde
hoofdkussens geven
een geur af door het
drogen.
Veren zijn een natuurlijk
product. Als ze warm
worden kunnen ze een
min of meer sterke eigen
of vreemde geur afgeven.
Synthetisch wasgoed vertoont de neiging tot statische ladingen.
De geur vermindert na
het drogen door natuurlijke verluchting.
Als u wasverzachter gebruikt bij het wassen kan
de statische lading bij het
drogen afnemen.
De pluisjes worden door
Bij het drogen komen er
pluisjes vrij, die zich voor- de pluizenzeven opgevangen. U kunt ze daar
al door wrijving bij het
gemakkelijk verwijderen
dragen en deels bij het
wassen op het wasgoed (zie rubriek "Reiniging en
hebben afgezet. De beonderhoud").
lasting op het wasgoed in
de droogautomaat blijft
beperkt en heeft geen
noemenswaardige invloed op de levensduur
van het wasgoed.
* U kunt de droogtegraden van bepaalde programma's afzonderlijk aanpassen:
zie achteraan deze gebruiksaanwijzing.
Wasgoed van synthetische vezels is na het
drogen statisch geladen.
Er hebben zich pluisjes
gevormd.
50
Wat gedaan als . . . ?
Andere problemen
Probleem
Het droogproces duurt heel
lang of wordt
afgebroken.
Oorzaak
De ventilatie is ontoereikend (bijv. in een klein vertrek). Daardoor kan de temperatuur in het vertrek erg
opgelopen zijn.
Oplossing *
– Wasmiddelresten, haar
en fijne pluizen kunnen
de pluizenfilter en de
fijnfilter verstoppen.
– De koelribben
(rechtsonder) kunnen
verstopt zijn.
– Maak de pluizenfilter en de
fijnfilter schoon.
– Verwijder zichtbare pluizen:
. . . Links onder, achter de klep
in de warmtewisselaarruimte
(zie rubriek "Reiniging en onderhoud").
. . . Vanaf de koelribben achter
het rooster rechtsonder (zie
deze rubriek).
Verwijder de wasmand of andere
voorwerpen.
De aanzuigopening voor
koellucht (rooster
rechtsonder) is afgesloten.
De pluizenfilter en de
fijnfilter zijn nat teruggeplaatst.
Zet tijdens het drogen een deur of
venster open. Dan stijgt de kamertemperatuur niet te veel.
De pluizenfilter en de fijnfilter
moeten droog zijn.
Het wasgoed werd niet ge- Laat voortaan uw wasgoed in uw
noeg uitgecentrifugeerd.
wasautomaat tegen een hoger
toerental centrifugeren.
Deze droogautomaat trom- Neem de maximumlading wasmel is overladen.
goed voor het droogprogramma
in acht.
Door metalen ritssluitingen – Doe de ritsen voortaan open.
werd de vochtigheidsgraad – Als het probleem achteraf nog
van de was niet juist bereopduikt, laat wasgoed met
kend.
lange ritssluitingen dan voortaan enkel in het programma
Warme lucht drogen.
* Schakel voor de programmastart de droogautomaat uit en weer in.
51
Wat gedaan als . . . ?
Probleem
Oorzaak
Oplossing
Er zijn bromgeluiden
te horen.
Het display en de sensortoetsen zijn donker
en de sensortoets
Start knippert langzaam.
De compressor is in
werking.
Geen. Dat zijn normale
werkingsgeluiden.
Er kan geen programma worden gestart.
Stroomonderbreking.
Op het display staat
een vreemde taal.
De verlichting van het
– Druk kort op de sensortoets
display en de sensorStart. De verlichting wordt
toetsen wordt uitgeweer ingeschakeld.
schakeld om energie te – Zie rubriek "Instellingen",
sparen.
alinea "Display /
Toetsverlichting".
De oorzaak is niet meteen te constateren.
– Is deze droogautomaat ingeschakeld?
– Zit de stekker wel in het
stopcontact?
– Is de deur wel dicht?
– Is de zekering in orde?
– Als u het probleem niet
kunt verhelpen, dan is er
mogelijk sprake van een
defect. Neem contact op
met de klantendienst van
Miele.
Na een stroomonderbreking start het eerder uitgevoerde programma automatisch.
De taalinstelling wordt
gewijzigd.
De trommelverlichting De trommelverlichting
brandt niet.
schakelt automatisch
uit (energiebesparing).
De pincode is actief.
52
De taalinstelling wijzigen. Het
vlagsymbool J kan daarbij
helpen als leidraad.
– Schakel de droogautomaat
uit en weer in.
– Een defecte gloeilamp kunt
u vervangen: Zie achteraan deze rubriek.
– Na invoer van de code
brandt hij weer.
Wat gedaan als . . . ?
Koelribben reinigen (rooster
onder rechts)
,De koelribben hoeven normaal
gesproken nooit te worden gereinigd. Reinig ze alleen wanneer de
droogtijd veel langer wordt door een
hoge stof- of pluisvorming op de
plek waar het apparaat is opgesteld!
,Beschadiging van de koelribben
voorkomen! Wees voorzichtig met
het mondstuk van de stofzuiger en
voer geen druk op de koelribben uit.
Open het rooster rechtsonder met het
meegeleverde gele hulpstukje.
^ Zuig het vuil voorzichtig met de stofzuiger (met reliëfborstel of smalle
zuigkop) op.
^ Plaats het hulpstukje aan de bovenkant in het midden en til het een eindje omhoog (pijl) totdat het rooster aan
de bovenkant wordt geopend.
^ Neem het rooster schuin naar boven
toe weg.
^ Controleer of de koelribben zijn verstopt.
,Gevaar voor verwondingen!
Raak de koelribben niet met de handen aan. U kunt zich snijden.
^ Plaats het rooster aan de onderkant.
^ Druk het rooster aan de bovenkant
vast.
53
Wat gedaan als . . . ?
Het lampje vervangen
Zet het toestel uit
^ Doe de toesteldeur open.
Bovenaan in de vulopening vindt u een
opklapbaar dekseltje voor de lamp.
Deze gloeilamp dient van hetzelfde
type te zijn als die welke u vervangt.
Het vermogen mag niet hoger liggen
dan wat op het typeplaatje en het
lampendeksel is aangegeven.
^ Vervang de gloeilamp.
^ Klap het dekseltje naar boven. Duw
het links en rechts stevig dicht tot u
een klik hoort.
,Let erop dat het deksel stevig op
zijn plaats zit. Zo vermijdt u dat er
vocht indringt, wat kortsluiting kan
veroorzaken.
^ Schuif een stuk gereedschap, bijv.
een brede sleufschroevendraaier, onder het lipje dat aan de zijkant van
het klepje van het gloeilampje zit.
Zorg ervoor dat het gereedschap stevig zit.
^ Open het klepje door het stuk gereedschap een slag te draaien.
Oefen daarbij enige druk op het gereedschap uit.
Het klepje klapt naar beneden.
Deze hittebestendige lamp schaft u
zich het best enkel aan bij uw Mielehandelaar of in de Technische Dienst
van Miele.
54
Technische dienst
Herstellingen
Het programma updaten
Neem bij storingen die u zelf niet kan
verhelpen, contact op
Op het bedieningspaneel vindt u een
controlelampje met de markering PC
(PC = program correction). Deze led
dient voor onze technici als contactpunt
voor de actualisering van het programma.
– met uw Miele-handelaar
of
– met de Technische Dienst van Miele.
Het adres en de telefoonnummers van
onze technische dienst vindt u op de
rugzijde van deze gebruiksaanwijzing.
Wanneer u op onze technische dienst
een beroep doet, geef dan altijd het
machinetype en -nummer op. Beide
gegevens staan vermeld op het typeplaatje. Dat vindt u rechts onder de
vulopening.
Bij de aanpassing van de elektronische
besturing van uw toestel kan er dan rekening worden gehouden met ontwikkelingen in textielsoorten en droogprocédés.
Miele zal de mogelijkheid om een programma te actualiseren tijdig bekendmaken.
Duur en voorwaarden van de
waarborg
De waarborgtijd van uw droogautomaat
bedraagt 2 jaar.
Meer gegevens omtrent de voorwaarden van de waarborg vindt u in het bijgevoegde garantieboekje.
Mits toeslag verkrijgbaar
toebehoren
Voor deze droogautomaat kan u zich
nog toebehoren aanschaffen bij uw
Miele-handelaar of bij de Technische
Dienst van Miele.
55
Opstellen en aansluiten
Vooraanzicht
a Aansluitsnoer
f 4 in de hoogte verstelbare voetjes
b Bedieningspaneel
g Aanzuigopening voor koellucht (niet
met een wasmand of voorwerpen
blokkeren!)
c Condenswaterreservoir (na elk
droogprogramma leegmaken)
d Deur
e Klep voor de fijnfilter (niet openen
tijdens het drogen)
56
h Afvoerslang voor condenswater (zie
"Condenswater extern afvoeren")
Opstellen en aansluiten
Achteraanzicht
,Wanneer u de droogautomaat
horizontaal transporteert, mag u het
toestel alleen aan de linkerkant kantelen!
a Aan de dekseloverstek zijn er
greepopeningen om het toestel te
dragen (zie pijlen)
b Aansluitsnoer
c Afvoerslang voor condenswater
d Toebehoren voor aansluiting op een
sifon van een wasbak
Droogautomaat transporteren
Aan de achterste dekseloverstek zijn er
greepopeningen om het toestel te dragen. Om het toestel uit de verpakkingssokkel te tillen, neemt u het bij voorkeur
vast aan de voorste voetjes en aan de
achterste dekseloverstek.
,Transporteer de droogautomaat
zoals op de volgende afbeelding.
,Als het toestel niet op deze ma-
nier wordt getransporteerd, moet u
het toestel na het transporteren ca. 1
uur laten staan voordat u de stekker
in het stopcontact steekt. Anders
kan de warmtepomp beschadigd raken!
57
Opstellen en aansluiten
Plaats van opstelling
,Waar de toesteldeur openzwaait,
mag u geen afsluitbare deur installeren en evenmin een schuifdeur of
een deur met een scharnier aan de
andere kant.
,De aanzuigopening voor
koellucht op de voorkant van de
droogautomaat mag in geen geval
worden afgesloten of toegedekt,
bijv. door een wasmand.
Anders treedt er een storing op!
Inbouw onder een werkblad of
inbouw in een kast
,Opgelet voor warmteontwikke-
ling:
De warme luchtstroom die aan de
achterzijde van de droogautomaat
naar buiten komt, moet kunnen worden afgevoerd.
Anders treedt er een storing op!
U kunt de warmteontwikkeling op de
volgende manier voorkomen:
– Draai de voetjes van de droogautomaat uit, zodat er een spleet van
minstens 20 mm is tussen de vloer
en de onderzijde van de droogautomaat.
– Onderbreek een aanwezige
meubelplint ter hoogte van de droogautomaat.
– Breng openingen aan in de kast.
Door de inbouw kunnen de programma's langer uitvallen.
58
,Bouw uw droogautomaat niet in
vlak naast een koel-/vriestoestel. De
warme luchtstroom aan de achterzijde van de droogautomaat verhoogt
de temperatuur ter hoogte van de
warmtewisselaar van het
koel-/vriestoestel. Daardoor blijft de
compressor van dit toestel voortdurend draaien.
Is deze inbouw echter
onvermijdelijk, breng dan een
tussenschot aan tussen het
koel-/vriestoestel enerzijds en de
droogautomaat anderzijds.
,Er is een mits toeslag verkrijgbare inbouwset vereist. Laat die monteren door een vakman die door
Miele erkend is. De afdekplaat die
bij de inbouwset hoort, vervangt het
deksel van het toestel. Deze afdekplaat moet absoluut worden gemonteerd met het oog op de elektrische
veiligheid.
– Bij de inbouwset is een montagehandleiding gevoegd.
– Door de inbouw kunnen de programma's langer uitvallen.
– Installeer de elektrische aansluiting
vlakbij de droogautomaat. Die aansluiting dient vlot toegankelijk te zijn.
Bij een inbouwhoogte van:
– 830-840 mm zijn er langere voetjes*
vereist.
– 870-885 / 915-930 mm zijn 1 of 2
sokkels* vereist.
* Mits toeslag bij uw Miele-handelaar verkrijgbaar
Opstellen en aansluiten
Het toestel waterpas zetten
Voordat u het toestel transporteert
Na elke droogbeurt zit er wat condenswater rond de pomp. Dit kan bij het kantelen van het toestel uitlopen. Daarom
verdient het aanbeveling ca. 1 minuut
lang het programma Koude lucht te laten
lopen voor u het toestel transporteert. De
rest van het condenswater wordt dan in
de condenswaterbak of via de afvoerslang afgevoerd.
Was- en droogzuil
Om een perfecte werking te waarborgen, dient u het toestel waterpas op
te stellen.
U kunt deze droogautomaat met een
Miele-wasautomaat tot een was- en
droogzuil combineren. Daartoe is een
tussenset* (WTV) vereist.
* Mits toeslag bij uw Miele-handelaar
verkrijgbaar
,Laat de tussenset monteren door
een vakman die door Miele erkend
is.
^ Oneffenheden in de vloer werkt u
weg door aan de voetjes te draaien.
,De luchtruimte tussen de onderkant van de droger en de vloer mag
niet worden verkleind door plinten,
hoogpolige vloerbedekking,
enzovoort. Anders kan er geen voldoende luchttoevoer worden gegarandeerd.
59
Opstellen en aansluiten
Het condenswater laten
afvoeren
Algemeen
^ In de afvoerslang bevindt zich een
geringe hoeveelheid resterend water.
Zet daarom een reservoir klaar.
Tijdens het drogen ontstaat er condenswater. Dat wordt via de afvoerslang op de rugzijde van het toestel
naar het condenswaterreservoir gepompt.
U kan dat condenswater met deze afvoerslang ook in de afvoerleiding laten
terechtkomen. Dan hoeft u het condenswaterreservoir nooit meer leeg te gieten.
Slanglengte. . . . . . . . . . . . . . . . . 1,50 m
De maximale opvoerhoogte
bedraagt . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,50 m
^ Trek de slang van de tuit af.
De maximale pompafstand
bedraagt . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,00 m
^ Laat het aanwezige resterende water
in het reservoir lopen.
,Deze droogautomaat moet bij bij-
zondere montageomstandigheden
met een terugslagklep worden uitgerust (zie bijzondere
aansluitomstandigheden).
^ Wikkel de slang van de slangrol en
trek ze voorzichtig uit de klemmen.
Mits toeslag is het volgende toebehoren
verkrijgbaar:
– een verlengstuk.
– een terugslagklep (montagepakket)
voor externe wateraansluiting.
(een verlengstuk wordt bijgevoegd).
De maximum opvoerhoogte met de
terugslagklep bedraagt: 1,00 m
De afvoerslang verplaatsen
,Niet aan de afvoerslang trekken,
hem niet uitrekken of plooien.
Anders kan hij schade oplopen!
60
^ Voer de slang - zo u dat wenst - naar
rechts of links.
Laat de slang in de middelste klem zitten, opdat ze niet per ongeluk zou worden geknikt.
Opstellen en aansluiten
De afvoerslang (in de wasbak/
afvoeropening in de vloer) hangen
Voorbeeld: aansluiting op de sifon van
een wasbak
^ Zie de illustratie van het vooraanzicht.
De afvoerslang met de terugslagklep
kunt u rechtstreeks op een speciale
wasbaksifon aansluiten.
,Zorg ervoor dat de afvoerslang
niet kan wegglijden als u hem in een
wasbak hangt. Bind hem eventueel
vast. Anders kan het wegvloeiende
water schade veroorzaken.
^ Gebruik de boogvormige houder om
knikken in de afvoerslang te vermijden.
Bijzondere aansluitomstandigheden
,Bij bijzonderde aansluitomstandigheden moet u de terugslagklep
gebruiken. Anders kan het
terugstromende water uit de droogautomaat lopen en schade veroorzaken.
Bijzondere aansluitomstandigheden
zijn:
^ Bovenaan op de rugzijde van de
droogautomaat vindt u het toebehoren:
het aanpasstuk 1 en daarachter de
slangklem 3.
– aansluiting op de sifon van een wasbak (zie hieronder).
– diverse aansluitmogelijkheden waarop bijv. ook een wasautomaat of een
vaatwasser aangesloten zijn.
61
Opstellen en aansluiten
^ Plaats het aanpasstuk 1 met de wartelmoer voor de wasbak 2 op de wasbaksifon.
Gewoonlijk is de wartelmoer voor de
wasbak voorzien van een plaatje dat
u moet wegnemen.
^ Steek het uiteinde van de slang 4 op
het aanpasstuk 1.
^ Draai de slangklem 3 vlak achter de
wartelmoer voor de wasbak met een
schroevendraaier vast.
,De terugslagklep 5 moet worden
1 Aanpasstuk
2 Wartelmoer voor de wasbak
3 Slangklem
4 Uiteinde van de slang
5 Terugslagklep
6 Afvoerslang van de droogautomaat
geïnstalleerd met de pijl in de
stromingsrichting (in de richting van
de wasbak). Anders kan er niet worden afgepompt.
^ Plaats de terugslagklep 5 in de afvoerslang 6 van de droogautomaat
(zorg ervoor dat de pijl op de terugslagklep in de juiste richting wijst).
^ Bevestig de terugslagklep, zoals afgebeeld, met de slangklem.
62
Opstellen en aansluiten
Elektrische aansluiting
Uw droogautomaat is voorzien voor
aansluiting op eenfasige stroom 230 V,
50 Hz. Hij is uitgerust met een geaarde
stekker en een ca. 2 m lange kabel.
De aansluiting mag uitsluitend gebeuren op een volgens de voorschriften
geïnstalleerd stopcontact met aarding.
Gebruik om veiligheidsredenen geen
verlengsnoeren. Er bestaat risico op
oververhitting.
Om de veiligheid te verhogen, verdient
het aanbeveling een verliesstroomschakelaar met een uitschakelstroom van
30 mA voor het toestel te schakelen.
Gegevens omtrent aansluitwaarde en
vereiste zekeringen vindt u op het
typeplaatje. Vergelijk die zorgvuldig
met de gegevens van uw elektrische
installatie.
63
Verbruiksgegevens
Lading1 Centrifugeertoerental
in een huishoudelijke
wasautomaat
Witte/Bonte was Kastdroog2
Witte/Bonte was Kastdroog
Witte/Bonte was Kastdroog
+ Extra behoedzaam
+ Opfrissen
Witte/Bonte was Strijkvochtig
rr
Rest- Energie Programvochtigmaduur
heid
kg
8,0
4,0
8,0
8,0
8,0
8,0
o/min
1000
1000
1200
1400
1600
1800
%
60
60
53
50
44
43
kWu
2,02
1,11
1,80
1,70
1,55
1,50
min.
154
89
139
132
118
116
8,0
3,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
3,5
1000
1000
1000
1200
1400
1600
1800
1200
60
60
60
53
50
44
43
40
2,05
0,95
1,40
1,20
1,15
0,95
0,95
0,60
153
75
111
97
91
77
75
51
Kreukherstellend Kastdroog
Kreukherstellend Kastdroog
+ Extra behoedzaam
3,5
1200
40
0,60
53
+ Opfrissen
3,5
1200
40
0,65
52
Kreukherstellend Strijkvochtig
3,5
1200
40
0,50
45
Automatic plus kastdroog
5,0
800
50
1,35
109
Overhemden Kastdroog
2,0
600
60
0,70
57
+ Extra behoedzaam
2,0
600
60
0,75
60
Hygiëne kastdroog
3,5
1000
60
1,70
140
Ontkreuken
1,0
1000
60
0,30
30
Impregneren Kastdroog
2,0
800
50
1,20
99
Outdoor kastdroog
2,5
800
50
0,95
80
Jeans kastdroog
3,0
900
60
1,30
107
+ Extra behoedzaam
3,0
900
60
1,40
115
Express Kastdroog
3,5
1000
60
1,00
82
Wol
2,0
1000
50
0,15
20
1
Gewicht van droog wasgoed
2
Testprogramma volgens richtlijn 392/2012/EU voor het energielabel gemeten conform EN 61121
Alle niet-gemarkeerde waarden zijn in overeenstemming met de norm EN 61121
Opmerking met het oog op vergelijkende tests:
– Bij de programma-instelling Wit/Bont het condenswater via deze afvoerslang in de afvoerleiding terecht laten komen.
– Bij tests uitgevoerd volgens EN61121 dient u, voor u met de beoordelingstests aanvangt,
3 kg katoenen wasgoed volgens deze norm met 70 % aanvankelijke restvochtigheid in het programma "Witte/Bonte was, Kastdroog" te laten drogen zonder daarbij een extra functie te kiezen.
Deze cijfers kunnen wijzigingen ondergaan onder meer door het verschil in textielsoort, in het
gewicht van het te drogen wasgoed, in de restvochtigheid na het centrifugeren, door schommelingen in de stroomvoorziening en door het verschil in de gekozen extra functies.
64
Technische gegevens
Hoogte
850 mm
Breedte
595 mm
Diepte
Diepte bij geopende deur
596 mm
1.071 mm
Hoogte voor inbouw
Breedte voor inbouw
820 mm
600 mm
Diepte voor inbouw
onderschuifbaar
600 mm
ja
kan in een zuil worden geplaatst
Gewicht
ja
61 kg
Trommelinhoud
de hoeveelheid
111 l
1-8 kg (gewicht van droog wasgoed)
Capaciteit condenswaterreservoir
Slanglengte
ca. 4,2 l
1,5 m
Maximale opvoerhoogte
Maximale afvoerlengte
1,5 m
4m
Snoerlengte
Aansluitspanning
2m
Aansluitwaarde
Zekering
zie typeplaatje
Vermogen van de gloeilamp
Keurmerk
Energieverbruik
zie rubriek "Verbruiksgegevens"
65
Menu Instellingen
Met deze instellingen kunt u de elektronische besturing van
uw droogautomaat aan uw specifieke wensen aanpassen.
Deze instellingen kunt u om het even wanneer wijzigen.
Het menu Instellingen openen
\
\
\
Hoofdmenu
10:21
$ Instellingen !
# Favoriete programma's
# Witte / Bonte was
[
m [
^ Kies het submenu Instellingen !.
Instellingen kiezen
\
\
\
Instellingen
$ Taal !
# Dagtijd
! Droogtegraad
10:21
[
m [
^ Met de rechter sensortoets wordt de tekst op het display
(glijdend) naar boven of onder verschoven.
^ Kies met de linker sensortoets een instelling.
Taal J
Het display kan de informatie in verschillende talen tonen.
Via het submenu Taal J kunt u de getoonde taal selecteren.
Het vlaggetje achter het woord Taal dient als hulpmiddel. Het
komt van pas als er een taal is ingesteld die u niet begrijpt.
66
Menu Instellingen
Dagtijd
U kunt de dagtijd instellen in het 24- of 12-urenstelsel. Bovendien kan hier de aangegeven tijd worden gecorrigeerd.
Urenweergave
\
\
Dagtijd
10:21
$ 24 h (
# 12 h
OK !
[
^ Kies het gewenste tijdtype.
De fabrieksinstelling is de 24 h-klok.
Het instellen van de dagtijd
Dagtijd
+ $
10 :21
- #
OK !
[
[
[
^ Met + en - stelt u het uur in.
^ Bevestig het ingestelde uur met OK; u kunt nu de minuten
instellen.
Droogtegraad
U kunt de droogtegraden van de programma's Witte/Bonte
was, Kreukherstellend, Automatic plus in stappen aanpassen.
Op het streepje ziet u de ingestelde stand.
Fabrieksinstelling: middelste stand.
– Droger P P P P P P P
de programmaduur wordt verlengd.
– Vochtiger P
de programmaduur wordt verkort.
67
Menu Instellingen
Pincode
De pincode beschermt uw droogautomaat tegen ongewenst gebruik.
Als de pincode geactiveerd is, dient u na het inschakelen een
code in te voeren. Pas dan kunt u de droogautomaat bedienen.
De deur kan op elk ogenblik geopend worden.
Pincode activeren
U wordt nu verzocht een code in te voeren. De code is 250
en kan niet worden veranderd.
Activeren code
10:21
+ $
2
AA
Voer de code in.
– #
OK !
[
[
[
^ Met + kunt u het eerste cijfer instellen.
^ Bevestig met OK het eerste cijfer, waarna u het tweede cijfer kunt instellen. Doe zo verder tot u de drie cijfers heeft
ingevoerd.
^ Na het laatste cijfer dient u de code met OK te bevestigen.
Informatie
0
10:21
Invoer OK. Code na uitschakeling
automaat actief
OK !
^ Bevestig met OK.
^ Schakel de droogautomaat uit.
68
[
Menu Instellingen
Droogautomaat met pincode bedienen
Na het inschakelen van uw toestel wordt u verzocht de code
in te voeren.
^ Voer de code 250 in met de sensortoetsen + en -.
De droogautomaat kan nu zoals gebruikelijk worden bediend.
Pincode uitschakelen
^ Ga op dezelfde wijze te werk als bij het inschakelen van de
pincode.
Informatie
1
Invoer OK. Ontgrendeld.
OK !
[
^ Bevestig met OK.
U kunt de droogautomaat nu weer zonder invoer van de
pincode inschakelen.
69
Menu Instellingen
Zoemer
Als de zoemer geactiveerd is, weerklinkt er een signaal op het einde van
het programma.
Uit
fabrieksinstelling.
De zoemer is uitgeschakeld. In geval
van een fout weerklinkt de zoemer met
maximaal volume.
Normaal
De zoemer weerklinkt op het einde van
het programma
Harder
De wijziging kunt u onmiddellijk bij
selectie zien.
Display /Toetsenverlichting
De verlichting van het display en de
sensortoetsen wordt uitgeschakeld
en de sensortoets Start knippert langzaam om energie te sparen.
Het display en de sensortoetsen worden donker
– als u 10 minuten na het inschakelen
van het toestel geen programma
kiest.
– 10 minuten na het einde van het programma.
De zoemer weerklinkt luider op het
einde van het programma.
Via de sensortoets Start wordt de verlichting van het display en de sensortoetsen weer ingeschakeld.
Akoestisch signaal
Uitgeschakeld 10 minuten na keuze
Bij gebruik hoort u een akoestisch
signaal.
De verlichting van het display en de
sensortoetsen wordt 10 minuten na de
programmastart uitgeschakeld.
Uit
fabrieksinstelling.
Ingeschakeld alleen tijdens progr.
verloop
Aan
fabrieksinstelling.
Lichtsterkte
Het display en de sensortoetsen blijven
tijdens het programmaverloop verlicht.
Contrast
Zowel het contrast als de lichtsterkte
van het display kunt u in stappen wijzigen.
De balk P P P P P P P toont u de ingestelde stand.
70
Menu Instellingen
Memory
De elektronische besturing slaat voor
het huidige droogprogramma de keuze van de droogtegraad, een aantal
extra functies en de duur van het
tijdprogramma op.
Als u dat programma opnieuw kiest,
toont deze droogautomaat de opgeslagen componenten.
Uit
fabrieksinstelling.
Aan
Kreukbeveiliging
Om kreuken te vermijden als u het
wasgoed na afloop van het programma niet meteen uit het toestel neemt.
De trommel draait na afloop van het
programma in intervallen:
Het programma Wol beschikt niet over
kreukbeveiliging.
Uit
1 uur
2 uur
(fabrieksinstelling).
71
Mits toeslag verkrijgbaar toebehoren
Voor deze droogautomaat kan u zich
nog toebehoren aanschaffen bij uw
Miele-handelaar of in de Technische
Dienst van Miele.
Deze en vele andere interessante producten kunt u ook via internet bestellen:
Geurflacon
Als u bij het drogen een bijzondere
geur wenst.
Navulhouder voor geurflacon
De houder is nodig om de geurflacon in
de pluizenzeef te kunnen plaatsen.
Bij de houder wordt een gebruiksaanwijzing geleverd.
Droogmand
Hiermee kunt u producten laten drogen
of luchten die niet mechanisch belast
mogen worden.
Bij de droogmand wordt een gebruiksaanwijzing geleverd.
72
73
74
75
Wijzigingen voorbehouden/0613
M.-Nr. 09 575 310 / 00