RCD-S50 típusú HORDOZHATÓ CD-s

RCD-S50 típusú
HORDOZHATÓ CD-s
RÁDIÓMAGNÓ
CR-R/RW lemezek lejátszása
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
Mielôtt a készüléket mûködtetné
kérjük gondosan olvassa végig a használati útmutatót
és ôrizze meg, mert a késôbbiekben is szüksége lehet rá.
COMPACT
DIGITAL AUDIO
Biztonsággal kapcsolatos figyelmeztetések
HU
1. osztályú lézergyártmány
Lézersugárzás szempontjából a készülék
1. osztályba soroltnak minôsül.
A különbözô beállításokra és üzemmódokra vonatkozó
szabályozószerveknek az itt leírtaktól eltérô használata
veszélyes sugárzást eredményezhet.
FIGYELEM! Soha ne szedje szét a CD-játszót, mert az
abban lévô láthatatlan lézersugár károsíthatja a szemét. Óvakodjon a sugárzástól!
A javítást bízza szakemberre.
A jelzés arra figyelmeztet, hogy a készülék belsejében veszélyes feszültségben lévô, elektromos
áramütés-veszélyt okozó részek vannak.
VIGYÁZAT!
ELEKTROMOS ÁRAMÜTÉSVESZÉLY,
NE NYISSA KI.
VIGYÁZAT: AZ ELEKTROMOS ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK CSÖKKENTÉSÉHEZ NE TÁVOLÍTSA EL A
KÉSZÜLÉK BUR-KOLATÁT, A KÉSZÜLÉK BELSEJÉBEN NINCSENEK A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL
JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZEK.
A JAVÍTÁST BÍZZA KÉPZETT SZAKEMBERRE.
A jelzés arra figyelmeztet, hogy a készülékhez
mellékelt használati útmutatóban fontos kezelési
és karbantartási utasításokat talál.
FIGYELMEZTETÉS!
A tûz- és áramütésveszély elkerülése érdekében, ne tegye ki a készüléket esô vagy magas páratartalmú
levegô hatásának. A készüléket nem szabad csepegô, vagy freccsenô víz hatásának kitenni. Nem szabad a
készülékre folyadékkal telt tárgyakat, mint pl. vázát, vagy virágcserepet rátenni.
Megjegyzés: A kezelôszervek magyar megnevezése után a zárójelben lévô jelek vagy angol megnevezések megegyeznek a készüléken, ill. a távvezérlôn található jelekkel vagy feliratokkal.
1
Tartalomjegyzék
HU
◆ Biztonsággal kapcsolatos figyelmeztetések .........................................................1
■ Az elôlap kezelôszervei .................................................................................................3
■ A távvezérlô....................................................................................................................4
■ Tápfeszültségek .............................................................................................................5
■ Az óra beállítása ............................................................................................................6
◆ Rádió
A rádió hallgatása .........................................................................................................7
■ Rádióadók keresése és tárolása ..................................................................................8
■ A beprogramozott adók kiválasztása ...........................................................................9
■ A rádióvétel javítása ....................................................................................................10
■
◆ CD-játszó
CD-lemez hallgatása ...................................................................................................11
■ Egy mûsorszám kiválasztása/+ 10 mûsorszámonként léptetés üzemmód ............12
■ CD-lemez ismétlés üzemmód ....................................................................................13
■ Lejátszás véletlenszerû sorrendben .......................................................................14
■ CD-lemezek A ↔ B ismétlésének üzemmódja .........................................................15
■ A lejátszás sorrendjének beprogramozása ................................................................16
■
◆ Magnó
Magnókazetta hallgatása ............................................................................................18
■ Rádiómûsor felvétele ...................................................................................................19
■ CD-lemez felvétele ......................................................................................................20
■ Felvétel a beépített mikrofonon keresztül ..............................................................21
■
◆ Egyéb üzemmódok
Automatikus kikapcsolás .............................................................................................22
■ Az idôzítés....................................................................................................................23
■ Hangzásképek kiválasztása .......................................................................................25
■ A készülék fejhallgatóval történô hallgatása (
Phones) .....................................25
■ Mélyhangok kiemelése (Super Bass Sound) ........................................................26
■ Némítás (Mute) .........................................................................................................26
■
◆ Használati tanácsok
Óvintézkedések a CD-lemezek használatakor .........................................................27
■ A magnó karbantartásával kapcsolatos tanácsok .....................................................27
■ Mielôtt szervizhez fordulna..........................................................................................28
■ Minôségtanúsítás, Mûszaki adatok ............................................................................29
■
2
RCD-S50(HU)-P3
3/6/03 2:58 PM
Page 1
Az elŒlap kezelŒszervei
HU
1
2
3
4
5
6
15
16
17
18
19
20
7
8
9
10
11
12
13
14
21
22
23
24
25
1. Pillanat állj (II)
2. Állj/Kazettakiadás (é/û)
3. Gyors elŒre (ïI)
4. Gyors vissza (Iî)
5. Lejátszás (√)
6. Felvétel (●)
7. CD Lejátszás/Pillanat állj (√»)
8. Ismétlés A ↔ B (lásd a 12. oldalon)
9. Rádió (TUNER)
10. Készenlét/Bekapcsolás
(Standby/On)
11. Programozás (Program)
12. Memorizálás (Memory)
13. Fejhallgató (Phones) (lásd a 22. oldalon)
14. IdŒzítés/Óra (Timer/Clock)
(lásd a 5,20. oldalon)
15. Hangzáskép beállítás (EQ)
(lásd a 22. oldalon)
16.
17.
18.
19.
CD Állj ( ■)
Léptetés vagy Keresés (lásd a 11. oldalon)
HangerΠ(Volume)
Mélyhang kiemelés (S.Bass)
(lásd a 23. oldalon)
20. CD lemeztálca nyitás
(CD Push Open)
21. Magnó (TAPE)
22. Mikrofon (MIC) (lásd a 18. oldalon)
23. Mono/Sztereo (Mono/Stereo)
(lásd a 9. oldalon)
24. Automatikus kikapcsolás (Sleep)
(lásd a 19. oldalon)
25. IdŒ kijelzése (Clock Display)
3
A távvezérlô
HU
On/Standby
Timer/
Clock
Timer
on/off
11
12
1
2
3
4
5
6
7
10
EQ Preset
S.Bass
Mute
Function
Sleep
Program
/Set
Mono/ST
TUNER
14
Band
15
16
17
13
Repeat
CD
CD Repeat
A
Shuffle
+10
B
CD
8
18
Vol.
9
CD
Tuning
Mode
CD
19
Vol.
20
1. Bekapcsolás/Készenlét
(On/Standby)
2. Mélyhang kiemelés (S.Bass)
3. Hangzáskép beállítás (EQ Preset)
4. Automatikus kikapcsolás (Sleep)
5. Programozás/Beállítás
(Program/Set)
6. CD ismétlés (Repeat)
7. CD A ↔ B ismétlés
(CD Repeat A ↔ B)
8. CD Állj (■)
9. Hangerô (Vol +, Vol -)
10.Idôzítés be/ki (Timer on/off)
11.Idôzítés/Óra (Timer/Clock)
12. Némítás (Mute)
13. Üzemmód (Function)
14. Rádió/vételi sáv (TUNER/Band)
15. Mono/sztereo (Mono/ST)
16. +10 léptetés (CD) (+10)
17. Véletlenszerû lejátszás (Shuffle)
® II)
18. CD Lejátszás/Pillanat állj (®
19. Hangolás üzemmód
(Tuning Mode)
20. Léptetés vagy Keresés
®®I)
(CD I√√,®
4
Tápfeszültségek
HU
Tápfeszültség ellátás otthoni használat esetén
0 1
BEAT-CUT
■ Csatlakoztassa:
1. A készülék AC IN bemenetéhez
2. A fali hálózati csatlakozó aljzathoz
■
Hálózati csatlakozó kábel (tartozék)
■ Feszültség választó (lehetôség)
A hálózati feszültség beállítás (csak azoknál a
kiviteleknél, amelyek hátlapon el vannak látva
FESZÜLTSÉG VÁLASZTÓVAL.)
Gyôzôdjön meg, hogy a feszültség választó (VOLTAGE
SELECTOR) (az elemtartó rekeszén belül található) az Ön
hálózati feszültségének megfelelôen van-e beállítva.
FESZÜLTSÉG VÁLASZTÓ
220-240V
110-127V
Elemekrôl történô táplálás
AZ ÓRA ELEMEI:
3db 1,5 V-os AA méretû elem (4,5 V)
12 V egyenfeszültség; 8 db x 1,5 V-os, D DM, UM-1, R20, HP2… típusú elemekkel
Igényes felvételek készítése vagy CD lemezek lejátszása
Ezekben az esetekben ajánlott, hogy a készüléket hálózatról mûködtesse.
MEGJEGYZÉS: Miközben a hálózati kábel csatlakoztatva van, a készülék nem mûködik a
belsô elemekrôl.
Feltétlenül helyezze be a készülékbe a 3 db 1,5 V-os AA típusú elemet,
hogy véletlen hálózat kimaradás, vagy a hálózati kábel kihúzása esetén
elkerülje, hogy a memóriába beprogramozott állomások beállítása, vagy a
beállított óraidô elvesszen.
Háttérvilágítás:
A készülék bekapcsolásakor, a kijelzés üzemmód világítása bekapcsolódik. Ez a szolgáltatás
még sötétben is segíti a készülék mûködtetésének az ellenôrzését. (Elemekrôl történô
üzemeltetés esetén azonban a készülék bekapcsolásakor a kijelzés megvilágítása nem
mûködik.
5
Az óra beállítása
HU
3 5
3 5
24 6
1
Az egyes egymást követô beállításokat néhány másodpercen belül végre kell hajtania.
Ha ezt az idôt túllépi, a beállítást elölrôl kell kezdenie.
1
Nyomja meg kétszer az Idôzítés/Óra (Timer/Clock) gombot.
Eredmény: Megjelenik az óra (CLOCK) kijelzése.
2
Nyomja meg a Tárolás (Memory) gombot.
Eredmény: Az órák helyértéke villogni fog.
3
Ahhoz hogy…
Növelje az órákat
Csökkentse az órákat
4
Amikor beállította az órák helyes értékét
Nyomja meg a Tárolás (Memory) gombot.
Eredmény: A percek helyértéke fog villogni.
5
Ahhoz hogy…
Növelje a perceket
Csökkentse a perceket
6
Amikor beállította a helyes óraidôt.
Nyomja meg a Tárolás (Memory) gombot.
Nyomja meg…
®®I gombot
I√√ gombot.
Nyomja meg…
®®I gombot
I√√ gombot.
Az Óra/Kijelzés (Clock/Display) gomb megnyomásával még akkor is ki tudja jeleztetni
az óraidôt, ha más üzemmódot használ.
6
A rádió hallgatása
HU
On/Standby
4
Timer/
Clock
S. Bass
Mute
Function
Sleep
Program
/Set
Mono/ST.
TUNER
Repeat
CD Repeat
Shuffle
Band
CD
3
Timer
on/off
EQ Preset
A
+10
B
1 2
CD
3
VOL.
CD
Tuning
Mode
CD
VOL.
1 2
3
1
Nyomja meg a Rádió (TUNER) gombot.
2
Az elôlapon a TUNER gomb ismételt megnyomásával
válassza ki a kívánt vételi (frekvencia) sávot.
3
Nyomja meg a Hangolás (Tuning)
Le és Fel (Down, UP) gombokat
4
Nyomja meg a Hangerô (Volume) gombot.
A rádióvétel javításához
Az FM (URH) vételnél változtassa meg az antenna irányát. Az AM (MW) középhullámú, vagy (LW) hosszúhullámú vételnél (egyes típusoknál) változassa meg a
készülék helyzetét.
AM (MW) középhullámú, vagy (LW) hosszúhullámú
vétel (egyes típusoknál) esetére
FM (URH) vételre
7
A rádióadók keresése és beprogramozása
HU
3
4 6
1 2
5 7
Beprogramozhat
◆ 15 FM (URH) adóállomást
◆ 8 MW, középhullámú adóállomást (lehetôség)
◆ 7 LW, hosszúhullámú adóállomást (lehetôség)
4 6
15 AM adó (lehetôség)
1
A Rádió (TUNER) gomb megnyomásával válassza ki a
Rádió üzemmódot.
2
Válassza ki a kívánt vételi (frekvencia) sávot a
TUNER gomb ismételt megnyomásával.
3
4
Az Állj (■) gomb megnyomásával válassza ki a kézi „MANUAL” vagy az
Automatikus „AUTO” hangolást.
5
Nyomja meg a Tárolás (Memory) gombot.
Eredmény: A „PROG” felirat és a programhely szám
kijelzés megjelenik a kijelzôn.
6
A I√√ és ®®I gombokat használva a kívánt állomáshoz hozzárendelheti az adott állomás kiválasztásához kívánt programhely számot.
Eredmény: A kívánt állomás ebben a helyzetben lesz tárolva.
7
Nyomja meg a Tárolás (Memory) gombot az adó eltárolásához.
Eredmény: A program kijelzô az állomáshoz kijelölt programhely
számot mutatja.
További adófrekvenciák eltárolásához ismételje meg a 2 – 7. lépéseket.
A kívánt frekvencia kereséséhez… Nyomja meg a…
Kézi hangolásnál
LE (DOWN) I√√ gombot a frekvencia csökkentéséhez
FEL (UP) ®®I gombot a frekvencia növeléséhez
Eredmény: A keresés elindul a gomb lenyomásával egyidôben
Automatikus esetben I√√ vagy ®®I gombot és tartsa lenyomva legalább két másodpercig.
Eredmény: A következô adó megtalálásáig a frekvencia nô,
vagy csökken.
MEGJEGYZÉS: Lehet, hogy az automatikus hangolás olyan frekvenciánál áll le, amely nem
felel meg az adónak. Ebben az esetben használja a kézi hangolást.
8
A beprogramozott adók kiválasztása
HU
On/Standby
Timer
on/off
EQ Preset
S. Bass
Sleep
Program
/Set
Repeat
CD Repeat
Timer/
Clock
Mute
Function
Mono/ST.
TUNER
Band
CD
3
2
A
Shuffle
+10
B
CD
3
1
VOL.
CD
Tuning
Mode
CD
VOL.
1
3
A beprogramozott adókat az alábbi lépéseket követve tudja meghallgatni.
1
Válassza ki a szükséges vételi sávot az elôlapon lévô Rádió
(TUNER) gomb megnyomásával.
2
Nyomja meg az Állj (■) gombot, amíg az elôre behangolt
állomások „PRESET” kijelzése meg nem jelenik.
3
A I√√ és ®®I gombokat használva válassza ki a
hallgatni kívánt adónak a beprogramozott programhely számát.
Eredmény: A kívánt állomás vétele megtörténik.
9
A rádióvétel javítása
HU
Mono/ST.
(Mono/Sztereo)
A rádióvétel minôségét az alábbi módon tudja javítani:
◆ Körbeforgatja az FM (URH) vagy az AM (MW, középhullámú antennát.
◆ Mielôtt véglegesen elhelyezné a készüléket, és a végleges pozícióba állítaná az antennát, kísérletezze ki az FM (URH) és AM (MW, középhullámú)
antennák legjobb helyzetét.
Ha egy FM adónál a vétel gyenge, nyomja meg az FM üzemmód (FM
Mode) gombot, hogy sztereó vételrôl monóra váltson. A hang minôsége
javul (az adást azonban monóban fogja hallani).
10
CD – lemez hallgatása
HU
2
On/Standby
Timer
on/off
EQ Preset
S. Bass
Sleep
Program
/Set
Repeat
CD Repeat
Timer/
Clock
Mute
Function
Mono/ST.
TUNER
Band
CD
A
Shuffle
+10
B
CD
1 3
VOL.
CD
Tuning
Mode
VOL.
1
A CD (® II) gomb megnyomásával válassza ki a CD
üzemmódot.
2
Teljesen zárja be az ajtót.
A lemezen lévô utolsó mûsorszám A címkés oldallal
száma megjelenik az LCD kijelzôn. FELFELÉ helyezze
be a lemezt.
3
Nyomja meg a Lejátszás CD (® II) gombot.
1 3
CD
A LEJÁTSZÁS LEÁLLÍTÁSÁHOZ
A pillanat állj
Nyomja meg a Lejátszás/Pillanat állj (® II) gombot.
A pillanat állj feloldása
Nyomja meg ismét a Lejátszás/Pillanat állj (® II) gombot.
A lejátszás leállítása
Nyomja meg az Állj (■) gombot.
Használat után
A lemez kivételéhez
Nyomja meg az Állj (■) gombot. nyomja meg a
Készenlét/bekapcsolás (Standby/on (
) gombot.
Nyomja meg az Állj (■) gombot és nyomja meg a
Push Open (Lemeztálca nyitás) gombot.
11
Egy mûsorszám kiválasztása / +10 Function
HU
4.
5.
3.
Mûsorszám
TRACK3 Mûsorszám
TRACK4 Mûsorszám
TRACK5
Egy kívánt
mûsorszám
kezdetének
kijelölése.
Nyomja meg és
engedje fel.
4.
5.
3.
TRACK3 Mûsorszám
TRACK4 Mûsorszám
TRACK5
Mûsorszám
- LÉPTETÉS
(SKIP)
Nyomja meg és
engedje fel.
3. Mûsorszám
TRACK3
Egy konkrét pont
keresése egy
mûsorszámon
belül.
4. TRACK4
Mûsorszám
5. TRACK5
Mûsorszám
Nyomja meg és
tartsa lenyomva.
- KERESÉS
(SEARCH)
3. Mûsorszám
TRACK3
4. TRACK4
Mûsorszám
5.TRACK5
Mûsorszám
Nyomja meg és
tartsa lenyomva.
● 10 mûsorszámonként történô léptetés üzemmód
A CD-lemez lejátszása közben nyomja meg röviden a +10 gombot.
Az éppen lejátszás alatt lévô mûsorszámról a 10-el késôbbi mûsorszámon fogja a lejátszást folytatni a lejátszó.
Például: Ha a 15-ös mûsorszám hallgatása közben a 43. mûsorszámot akarja kiválasztani,
nyomja meg háromszor a + 10 gombot, és aztán háromszor a ®®I (Léptetés)
gombot.
Megjegyzés: Ez az üzemmód csak a távvezérlôvel mûködtethetô.
15 ➝ 20 ➝ 30 ➝ 40 ➝ 41 ➝ 42 ➝ 43
+10
12
+10
+10
CD-lemez ismétlés üzemmód
HU
On/Standby
Timer
on/off
Timer/Clock
EQ Preset
S.Bass
Mute
Function
Sleep
Program
/Set
Mono/ST
TUNER
Repeat
CD Repeat
Shuffle
Band
CD
A
+10
B
CD ismétlés gomb
CD
Vol.
CD
Tuning
Mode
CD
Vol.
1
Nyomja meg a CD ismétlés (CD Repeat) gombot.
Eredmény: „REP 1” (Ismétlés 1)
felirat jelenik meg a kijelzôn.
2
Nyomja meg a CD ismétlés (CD Repeat) gombot még egyszer.
Eredmény: A „REP ALL”
(Összes szám ismétlése)
felirat jelenik meg a kijelzôn.
3
Ha a CD ismétlést le kívánja állítani, nyomja meg
ismét a CD ismétlés (CD Repeat) gombot.
13
REP 1
REP
ALL
Lejátszás véletlenszerû sorrendben
HU
On/Standby
Timer
on/off
Timer/Clock
EQ Preset
S.Bass
Mute
Function
Sleep
Program
/Set
Mono/ST
TUNER
Repeat
CD Repeat
Shuffle
Band
CD
A
+10
B
Véletlenszerû lejátszás gomb
CD
Vol.
CD
Tuning
Mode
CD
Vol.
Mivel ebben az üzemmódban a különbözô mûsorszámokat automatikusan egy
véletlenszerû sorrendben választja ki a készülék, lehetôsége van egyes számokat
mindig más – más sorrendben meghallgatni.
1
Nyomja meg a Véletlenszerû lejátszás (Shuffle) gombot.
Eredmény: Megjelenik a véletlenszerû lejátszás kijelzése és az összes mûsorszám
véletlenszerû sorrendben kerül lejátszásra.
A kijelzôn mind a mûsorszám száma, mind a játékidô megjelenik.
2
Véletlen sorrendû lejátszás esetén lehetôsége van:
◆ A I√√/®®I gombok megnyomásával a (véletlenszerûen kiválasztott) következô
mûsorszámra lépni.
◆ Az éppen lejátszott mûsorszámon belül a I√√/®®I gombok megnyomásával egy
meghatározott pont gyorskeresésére.
3
A véletlenszerû lejátszás leállításához nyomja meg ismét a Shuffle, vagy az
Állj (■) gombot.
14
CD – lemezek A ↔ B ismétlésének üzemmódja
HU
On/Standby
Timer
on/off
Timer/
Clock
EQ Preset
S. Bass
Mute
Function
Sleep
Program
/Set
Mono/ST.
TUNER
Repeat
CD Repeat
Shuffle
Band
CD
1
2 34
A
CD
VOL.
CD
+10
B
Tuning
Mode
2 3 4
CD
VOL.
CD – lemez A ↔ B szakasz ismétlés gomb
Ha a CD – lemez A ↔ B szakasz ismétlésének (CD Repeat A ↔ B) üzemmódot
választja, lehetôsége van arra, hogy a meghallgatásra kiválasztott szakaszt
egymás után háromszor ismételve hallgassa meg.
1
Nyomja meg a CD gombot.
Eredmény: A CD játszó megkezdi a lejátszást.
2
Nyomja meg a kívánt kezdési pontnál az A ↔ B
Ismétlés gombot.
Eredmény: Az A ↔ B kijelzés villogni fog.
◆ Az A idôpont memorizálásra kerül.
3
Nyomja meg a kívánt befejezési pontnál ismét az A ↔ B
gombot.
Eredmény: ◆ A B idôpont is memorizálva lesz.
◆ Az Ön által kiválasztott szakaszt háromszor megismételve le fogja játszani a
készülék.
4
Az ismételt lejátszás befejezéséhez nyomja meg
az A ↔ B Repeat gombot.
15
A lejátszás sorrendjének beprogramozása
HU
On/Standby
1 7
2 8
Timer/
Clock
EQ Preset
S. Bass
Mute
Function
Sleep
Program
/Set
Mono/ST.
TUNER
Repeat
CD Repeat
3 5
1 7
Band
CD
A
Shuffle
+10
B
CD
4
4
Timer
on/off
VOL.
2
CD
Tuning
Mode
CD
VOL.
4
3 5
A saját kívánalmainak megfelelôen meg tudja határozni:
◆ Azoknak a mûsorszámoknak a lejátszás sorrendjét, amelyeket meg akar hallgatni.
◆ Azokat a mûsorszámokat, amelyeket nem kíván meghallgatni.
Maximálisan 24 mûsorszám beprogramozására van lehetôség.
◆ Mielôtt a mûsorszámokat kiválasztaná le kell állítania a CD lejátszást.
◆ Ezt a szolgáltatást kombinálhatja az ismétlés üzemmóddal.
1
A CD (® II) gomb megnyomásával válassza ki a
CD üzemmódot.
2
Amennyiben szükséges az Állj (■) gomb
megnyomásával állítsa le a lejátszást.
3
Nyomja meg a Programozás (Program) gombot.
Eredmény: A következô kijelzés jelenik meg a képernyôn:
PROGRAM
(01 = Programozási sorrend száma, - - = A lemezen lévô mûsorszám száma.
16
HU
4
Válassza ki a kívánt mûsorszámot megnyomva a:
◆ ®®I gombot a mûsorszámokon belül
az elôre mozgáshoz.
◆ I√√ gombot a mûsorszámokon belül
a visszafelé mozgáshoz.
5
Nyomja meg a Programozás (Program) gombot.
Eredmény: A kiválasztott mûsorszám tárolva lesz és
PROGRAM
kijelzés jelenik meg.
6
A 4. és 5. lépéseket megismételve válassza ki a következô mûsorszámot.
Legfeljebb 24 mûsorszámot tud beprogramozni.
7
Amikor befejezte a mûsorszámok kiválasztását, a
lemezen beprogramozott sorrend szerint történô
meghallgatáshoz nyomja meg a CD (® II) gombot.
8
Ha törölni akarja a kiválasztott sorrend szerint történô
lejátszást, Nyomja meg kétszer az Állj (■) gombot.
17
Magnókazetta hallgatása
HU
3 2
4
1
1
A Magnó (TAPE) gomb megnyomásával
válassza ki a magnó üzemmódot.
2
Helyezzen be egy kazettát a magnóba.
3
Nyomja meg a Lejátszás (®) gombot.
4
Nyomja meg a Hangerô (Volume)
(Le (Down) vagy Fel (Up) gombot.
A pillanat állj
A pillanat állj
feloldásához
A szalag gyors elôre
továbbításához
A szalag gyors vissza
továbbításához
A lejátszás leállításához.
18
Nyomja le a II gombot
Nyomja le ismét
a II gombot
Nyomja le a
®® gombot
Nyomja le a
√√ gombot
Rádiómûsor felvétele
HU
5 16
4
4
23
1
Helyezzen be egy kazettát a magnóba.
2
Nyomja meg a Rádió (TUNER) gombot.
3
Az elôlapon a Rádió (TUNER) gomb ismételt
megnyomásával válassza ki a kívánt vételi sávot.
4
A kívánt állomás kiválasztásához nyomja meg
a Fel/Le (Up/Down) gombot.
5
Nyomja meg a Felvétel (●) gombot.
MEGJEGYZÉS
AM (MW), (középhullámú) állomás felvételénél, a
hátlapon lévô (BEAT CUT) interferencia csökkentô kapcsoló használatával csökkenteni lehet a
zavarokat. Állítsa a kapcsolót ahhoz az álláshoz,
ahol a zajok csökkenése kedvezôbb.
6
A felvétel beállításához nyomja meg
az Állj/Kazettakiadás (■/▲) gombot.
Állítsa a Rádió állásba.
A véletlen törlés elkerülése.
A megfelelô oldalon, amelyre már
készített felvételt törje ki a fület.
Ez az oldal újabb felvétel
készítésével szemben
védve lesz.
Recorded
side
Felvett oldal
Fül
Tab
To re-use
Újbóli használathoz
19
CD - lemez felvétele
HU
4 1
2
3
1
Helyezzen be egy kazettát a magnóba.
2
Zárja be teljesen az ajtót. Az
LCD kijelzôn meg fog jelenni a
lemezen lévô utolsó
mûsorszámnak a száma.
3
Nyomja meg a CD (® II) gombot.
4
Nyomja meg a Felvétel (●) gombot.
Címkével felfelé
Felvételi szint
A felvételi szint beállítása automatikus.
A hangerô beállítása és a Mélyhang kiemelés (SUPER BASS) be/ki kapcsolt beállítása nincs hatással a felvételi szintre.
A felvétel leállítása
Nyomja meg a CD lejátszó Állj(■) gombját, és azután a kazettás magnó Állj/Kazetta
kiadás (■/▲) gombját.
20
Felvétel a beépített mikrofonon keresztül
HU
3 1
2
Kondenzátor mikrofon
1
Helyezzen be egy kazettát a magnóba.
2
Az Üzemmód (Function) választókapcsolót
állítsa a Magnó (TAPE) állásba.
3
Nyomja meg a Felvétel (●) gombot.
A véletlen törlés elkerülése.
A megfelelô oldalon, amelyre már felvételt
készített törje ki a fület.
Ez az oldal védve lesz újabb felvétel
készítésével szemben.
Felvett
oldalside
Recorded
Fül
Tab
ÚjbóliTo
használathoz
re-use
MEGJEGYZÉS
A készülék egy nagy érzékenységû beépített mikrofonnal rendelkezik.
(A készüléktôl 3-tól 5 méteres távolságig készíthetôk felvételek.)
21
Automatikus kikapcsolás
HU
Automatikus kikapcsolás gomb
Be tudja állítani a készülék automatikus kikapcsolását.
Például: Zene hallgatása mellett akar elaludni.
● Idôzített kikapcsolás
Nyomja meg egyszer vagy többször az Automatikus
kikapcsolás (Sleep) gombot, hogy kijelölje a készülék
kikapcsolás elôtti folyamatos mûködését.
90 MIN
OFF
60 MIN
15 MIN
45 MIN
30 MIN
◆ Az Automatikus kikapcsolás (Sleep) gomb megnyomásával
bármikor ellenôrizheti a még hátralévô idôt.
◆ A kikapcsolásához
egyszer, vagy többször nyomja meg
az Automatikus kikapcsolás (Sleep) gombot amíg a KI
(OFF) jelzés látszik.
22
Az idôzítés
HU
On/Standby
Timer
on/off
Timer/
Clock
EQ Preset
S. Bass
Mute
Function
Sleep
Program
/Set
Mono/ST.
TUNER
Repeat
CD Repeat
Shuffle
Band
CD
A
+10
1
B
CD
3 4
3 4
2 3 57
8
VOL.
CD
Tuning
Mode
VOL.
CD
3 4
1
Az idôzítés lehetôvé teszi, hogy a készülék egy meghatározott idôpontban be,
vagy kikapcsoljon.
Például: Ön minden reggel zenére kíván felébredni.
1
Nyomja meg az Idôzítés/Óra (Timer/Clock) gombot, amíg a „TIMER” felirat megjelenik.
2
Nyomja meg a Tárolás (Memory) gombot.
Eredmény: Néhány másodpercre megjelenik az ON TIME
(BEKAPCSOLÁSI IDô) felirat, melyet egy
korábban már beállított bekapcsolási idô
követ, és amit a jelenleg kívánt bekapcsolási
idôre tud átállítani.
3
Állítsa be az idôzítô bekapcsolási idejét.
a A I√√ vagy ®®I gombok megnyomásával állítsa be az órát.
b Nyomja meg a Tárolás (Memory) gombot.
Eredmény: A percek villogni fognak.
c A I√√ vagy ®®I gombok megnyomásával állítsa be a perceket.
d Nyomja meg a Tárolás (Memory) gombot.
Eredmény: Néhány másodpercre megjelenik az OFF
TIME (KIKAPCSOLÁSI IDÔ) felirat, melyet
egy korábban már beállított kikapcsolási idô
követ, és amit a kívánt új kikapcsolási idôre
tud átállítani.
23
4
Állítsa be az idôzítô kikapcsolási idejét.
a A I√√ vagy ®®I gombok megnyomásával állítsa be az órát.
b Nyomja meg a Tárolás (Memory) gombot.
Eredmény: A percek villogni fognak.
c A I√√ vagy ®®I gombok megnyomásával állítsa be a perceket.
d Nyomja meg a memorizálás (Memory) gombot.
Eredmény: Megjelenik a VOL 13 kijelzés, ahol a 13 egy már
korábban beállított hangerô szintnek felel meg.
5
A kívánt hangerôszint beállításához nyomja meg a I√√ vagy ®®I
gombot, majd ezután a Tárolás (Memory) gombot.
6
Ahhoz, hogy kiválassza azt a mûsorforrást, amit a készülék bekapcsolásakor meg kíván
szólaltatni, nyomja meg a I√√ vagy ®®I gombot.
Ha az Ön választása…
Akkor Önnek…
TAPE (kazettás magnó)
Be kell helyezni egy kazettát.
TUNER (rádió)
Ki kell választania egy elôzetesen már behangolt
adót a Hangolás (TUNING) I√√ vagy ®®I gombbal.
7
Nyomja meg a Tárolás (Memory) gombot az
idôzítés véglegesítéséhez.
8
Nyomja meg a Készenlét/Bekapcsolás (Standby/ON) gombot, hogy a
készüléket készenléti üzemmódba kapcsolja.
HU
● Az idôzítés törlése
Azután, hogy az idôzítést beállította, az automatikusan mûködni kezd. Ezt a kijelzôn az
Idôzítés(TIMER) kijelzése is mutatni fogja.
Ha a továbbiakban nem kívánja az idôzítôt használni, akkor annak a mûködését vissza
kell vonnia.
Ahhoz hogy…
Nyomja meg az Idôzítés Be/Ki (Timer On/Off)
gombot…
Visszavonja az idôzítést Egyszer
Eredmény: A
kijelzése eltûnik.
Újra indítsa az idôzítést Egyszer
Eredmény: A
kijelzése eltûnik.
Megjegyzés: Ez az üzemmód csak távvezérlôvel mûködtethetô.
24
Timer
on/off
Hangzásképek kiválasztása
HU
On/Standby
Timer
on/off
EQ Preset
S. Bass
Sleep
Program
/Set
Repeat
CD Repeat
Timer/
Clock
Mute
Function
Mono/ST.
TUNER
Band
CD
A
Shuffle
+10
B
CD
VOL.
CD
Tuning
Mode
Hangzásképek
beállítása
(EQ Preset)
CD
VOL.
Hangzásképek beállítása EQ gomb
A CD játszó elôre beállított hangzásképekkel rendelkezik, ami lehetôvé teszi, hogy
az éppen hallgatott zene stílusához leginkább illeszkedô mély és magas frekvenciás hangzásarányt kiválaszthassa.
◆ Nyomja
◆ Nyomja
meg az EQ gombot amíg a kívánt beállítás kiválasztásához.
meg a távvezérlôn az EQ gombot.
Nyomja meg ismételgetve a gombot az alábbi
hangzásképek kiválasztásához.
CLASSIC (KLASSZIKUS ) ➝ROCK➝POP➝KÖZVETLEN
A készülék fejhallgatóval történô hallgatása (
■
■
Phones)
A készülék elôlapján található fejhallgató csatlakozó aljzathoz csatlakoztatva egy
fejhallgatót a zenét ezen keresztül tudja hallgatni.
A fejhallgató nem tartozéka a készüléknek, a megfelelô típus kiválasztása és
vásárlása elôtt forduljon a Samsung márkakereskedôkhöz.
25
Mélyhangok kiemelése (Super Bass Sound)
HU
Mélyhang kiemelés (S. Bass)
Ezzel a funkcióval a hangzás sokkal erôteljesebbé és valószerûbbé tehetô.
1
Az elôlapon nyomja meg a Mélyhang kiemelés (SUPER BASS) gombot.
Eredmény: Az SBS kijelzése megjelenik.
2
Ezt az üzemmódot az S. Bass gomb ismételt megnyomásával tudja kikapcsolni.
Némítás (Mute)
Lehetôsége van arra, hogy a készülék hangját idôlegesen kikapcsolja.
Például: Telefonhívás miatt a hangot ideiglenesen ki akarja kapcsolni.
1
Nyomja meg a Némítás (Mute) gombot a távvezérlôn.
2
A hang visszakapcsolásához (ugyanazzal a hangerôvel ahogy az elôtte szólt)
nyomja meg újra a Némítás (Mute) gombot, vagy a Hangerô (Volume) gombot.
Megjegyzés: Ezt az üzemmódot csak a távvezérlôvel lehet mûködtetni.
26
Óvintézkedések a CD lemezek használatakor
HU
◆ Gondosan bánjon a CD-lemezekkel.
◆ Mindig az élénél fogja meg, hogy ujjlenyomatok
ne
szennyezzék a fényes, mûsoros felületet.
◆ A lejátszás befejeztével mindig tegye vissza a CDlemezt a tokjába.
◆ Ne ragasszon papírt vagy ragasztószalagot a
lemezre, és ne írjon a címkés felületre.
◆ Tisztítás céljából egy tiszta, szöszmentes, puha
ruhával törölje át a lemezeket.
◆ Olyan tiszta helyen tárolja a lemezeket, ahol nincsenek kitéve közvetlen napsugárzásnak, vagy
magas hômérséklet hatásának.
◆ Csak az itt látható „COMPACT DISC” jelzéssel
ellátott CD-lemezeket használjon.
COMPACT
DIGITAL AUDIO
A magnó karbantartásával kapcsolatos tanácsok
Ahhoz, hogy a kazettás magnó a lehetô legnagyobb megelégedésére szolgáljon, annak egyes
részeit rendszeres idôközönként tisztítania kell (fejeket, nyomógörgôket, hangtengelyt).
Az Állj/Kazettakiadás (■/▲) gomb megnyomásával nyissa ki a kazetta ajtót.
Egy vattás végû tisztítópálcát mártson az erre a célra szolgáló speciális kazettatisztító folyadékba,
és törölje át:
◆ A fejeket (①)
◆ A nyomógörgôt (②)
◆ A hangtengelyt (③)
Annak érdekében, hogy hosszú ideig élvezhesse a kazettáinak hallgatását:
◆ Ellenôrizze, hogy a kazettában lévô szalag megfelelôen feszes-e.
◆ Olyan tiszta helyen tárolja a kazettákat, ahol nincsenek kitéve közvetlen napsugárzásnak, vagy
magas hômérséklet hatásának.
◆ Ne használjon 120 perces kazettákat, mert az ezekben lévô szalag nagyon vékony, és könnyen
megsérül.
27
Mielôtt szervizhez fordulna
HU
Probléma
Á Nem mûködik a készülék
L
Ellenôrzés/Magyarázat
• A hálózati csatlakozó nem megfelelôen érintkezik a hálózati
csatlakozó aljzattal vagy a fali csatlakozóban nincs feszültség.
• Nem nyomta meg a bekapcsolás gombot.
T
A
Nincs hang
L
Á
N Az idôzítô nem mûködik
O
S
C
Ha a fenti cselekedetek
végrehajtása után sem mûködik
A CD-lemez lejátszása nem indult el.
D
• A hangerôszabályzó minimális állásban áll.
• Nem a megfelelô üzemmód (TUNER, CD, TAPE) lett
kiválasztva.
• Fejhallgatót csatlakoztatott a készülékhez.
• Az Idôzítés BE/KI (TIMER ON/OFF) gomb megnyomásával az idôzítôt leállította.
A készülék kikapcsolt készenléti (Standby) állapotában
nyomja meg 5 mp-ig az „S. Bass” gombot. Ezután visszatér az eredeti állapot.
• Nem kapcsolt CD-játszó (CD) üzemmódba.
• Fordítva, címkés oldallal lefele tette be a lemezt, ill.
piszkos vagy karcos a lemez.
• A lézer kiolvasófej piszkos vagy poros.
• Nem sima, vízszintes felületen áll a készülék.
• Nem kapcsolt magnó (TAPE) üzemmódba.
A magnókazetta leját-szása nem indul el. • Nem megfelelôen tette be a kazettát.
• Nincs becsukva a kazettatartó rekesz.
A
• Szalaghurok vagy szalagszakadás a kazettában.
G
M
N Lecsökkent a hangerô.
Nem töröl rendesen a magnó.
Ó
Túlzottan nyávog a magnó.
R
Gyenge rádiófelvétel vagy rádióadók
Á nem foghatók
D
I
Ó
• Piszkosak a fejek
• Piszkosak a nyomógörgôk vagy a hangtengelyek.
• Megnyúlt, gyûrött a szalag.
• Nem kapcsolta rádió üzemmódra a készüléket.
• Az adó frekvenciája nem pontosan lett beállítva.
• Ki lett húzva az antenna a készülékbôl vagy nem jó irányba néz. Forgassa addig, amíg a legjobb vételt nem kapja.
• Olyan épületben van, amelyik leárnyékolja a rádióhullámokat; szereltessen fel külsô antennát.
28
Minôségtanúsítás, Mûszaki adatok
HU
A 2/1984. (III.10.) BkM-IpM sz. együttes rendelet alapján, mint forgalmazó tanúsítjuk,
hogy a SAMSUNG gyártmányú RCD-S50 típusú hordozható CD- rádiómagnó
megfelel az alábbi mûszaki jellemzôknek.
RÁDIÓ
LW (Hosszúhullám) (Egyes típusoknál)
Vételi frekvenciasáv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 kHz – 290 kHz
Középhullám (MW)
Vételi frekvenciasáv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 530 – 1610 kHz
(Egyes típusoknál). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 522 – 1611 kHz
(Egyes típusoknál). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 530 – 1700 kHz
URH (FM)
Vételi frekvenciasáv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87,5 – 108 MHz
OIRT (Egyes típusoknál) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 – 74 MHz
CD-JÁTSZÓ
Frekvenciaátviteli sáv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Hz – 20 kHz
KAZETTÁS MAGNÓ
Frekvenciaátviteli sáv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Hz – 6,3 kHz
ÁLTALÁNOS RÉSZ
Kimeneti teljesítmény . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 x 3 W
Hálózati feszültség . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 V~
Hálózati frekvencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50Hz
Érintésvédelmi osztály . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II.
Méretek (szél. x mag. x. mélys.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470 x 174 x 292 mm
Tömeg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg.
29
Jegyzet
HU
30
ELECTRONICS
AH68-01220B
Download PDF
Similar pages
71.
POLAR S720 használati útmutatója