Sealife | DC 600 | Sealife DC600 - Sea

SeaLife DC 600
Víz alatti fényképezőgép
Felhasználói kézikönyv
1. oldal, összesen: 82
FCC Nyilatkozat
A készülék eleget tesz az FCC szabályzat 15. részében foglaltaknak. A készülék működésére az
alábbi két feltétel vonatkozik:
1. A készülék nem okozhat káros interferenciát, valamint
2. a készülék mindennemű interferenciát elvisel, ideértve az olyan frekvenciát is, amely nem
kívánt működést okozhat.
Megjegyzés:
A készülék vizsgálatok alapján megfelel az FCC szabályzat 15. részében foglalt, a B osztályú
digitális berendezésekre vonatkozó előírásoknak. Ezen előírások biztosítják a megfelelő
védelmet a káros zavarok ellen a készülék otthoni telepítéskor. A készülék rádiófrekvenciás
energiát gerjeszt, használ és sugározhat ki, amely alkalmas a rádiófrekvenciás kommunikáció
megzavarására. Bizonyos készülékek esetében a zavarokozás nem zárható ki. Amennyiben a
készülék zavart okoz a rádió- és televízió adás vételében, és ennek forrása a készülék ki-és
bekapcsolásával azonosítható, úgy a következő lépések javasoltak a zavar elhárítására:
Tájolja vagy helyezze át a vevőantennát!
Növelje a készülék és a vevő közötti távolságot!
Csatlakoztassa készülékét egy más, a vevőétől eltérő áramkör fali csatlakozójába!
Kérje a forgalmazó vagy egy tapasztalt rádió/televízió műszerész segítségét!
Az FCC szabályzat 15. részének B alfejezetében foglaltaknak való megfelelés érdekében
árnyékolt vezeték használata javallott.
Kérjük, ne változtassa vagy szerelje át a készüléket, csak akkor, ha a kezelési útmutató erre
pontos utasítást tartalmaz. Ebben az esetben kérjük, a szerelést kikapcsolt állapotban végezze!
2. oldal, összesen: 82
Védjegy információ
Microsoft® és Windows® a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei.
Pentium® az Intel Corporation bejegyzett védjegye.
Macintosh az Apple Computer, Inc. védjegye.
SD™ védjegy.
Photo Explorer és Photo Express védjegyek.
Egyéb nevek és termékek szerepelhetnek, melyek tulajdonosuk védjegyei, ill.
bejegyzett védjegyei lehetnek.
SeaLife® és Land & Sea® a Pioneer Research bejegyzett védjegyei.
Termékinformáció
1. A termék kivitelezése, műszaki előírása változtatásának jogát fenntartjuk.
Változhatnak a termék elsődleges műszaki, szoftver, meghajtók adatai és
használati útmutatója. Jelen használati útmutató a termék hiteles, általános
útmutatója.
2. A vásárolt digitális fényképezőgép és tartozékainak termékjellemzői eltérhetnek jelen
használati útmutatóban foglaltaktól. Ennek oka az lehet, hogy az egyes kereskedők a
piac igényei, a vásárlási jellemzők és helyi szokások eltéréseinek megfelelően
változtathatják a termékcsomag tartalmát. A termékcsomagok leggyakoribb eltérési
az akkumulátortelepeket és töltőket, hálózati adaptert, memóriakártyát, kábeleket,
hordozótok/táskát és a saját nyelvi útmutató érinthetik. Esetenként a kereskedő egyedi
termékszínt, megjelenést és memóriakártya-méretet forgalmazhat. A pontos
termékjellemzőkért és a termékcsomag tartalmáért forduljon a kereskedőhöz.
3. Jelen útmutatóban használt illusztrációk segédletként szerepelnek, ezért
ábrázolásuk a pontos termékjellemzőktől eltérhetnek.
4. A gyártó jelen használati útmutatóban szereplő nyomdai és egyéb hibákért
felelősséget nem vállal.
5. A SeaLife digitális fényképezőgépeket operációs rendszerek működtetik. Ezeket
időről időre frissíteni lehet, hogy a készülékek teljesítményét növeljék.
6. A frissített használati útmutatókért és szoftverekért kérjük látogasson
weboldalunkra (www.sealife-cameras.com) vagy kérje azt a forgalmazótól.
3. oldal, összesen: 82
Biztonsági előírások
Kérjük, minden figyelmeztetést és óvintézkedést olvasson el a terméke használata előtt!
Figyelmeztetések:
Amennyiben a termékbe idegen test vagy víz kerül, kapcsolja ki a készüléket, távolítsa
el annak akkumulátorát!
A készülék további használata tűzet vagy áramütést okozhat. Kérjen további segítséget a
vásárlás helyén.
Amennyiben a termék leesett vagy megrongálódott, kapcsolja ki a készüléket, távolítsa
el annak akkumulátorát!
A készülék további használata tüzet vagy áramütést okozhat. Kérjen további segítséget a
vásárlás helyén.
Ne kísérelje meg szétszerelni, átalakítani vagy megjavítani a terméket, mert azzal tüzet
vagy áramütést okozhat! A termék megjavításához vagy átvizsgálásához kérjen segítséget a
vásárlás helyén.
Ne használja a készüléket víz közelében, kivéve, ha azt előzetesen vízálló tokjába
helyezte!
Ellenkező esetben tűz vagy áramütés keletkezhet. Különös körültekintéssel járjon el eső, hó
esetén, vízparton vagy annak közelében.
Ne helyezze a készüléket lejtős vagy instabil helyre, mert az a készülék leesését,
lebillenését, és így sérülését okozhatja!
Tartsa a készülék akkumulátorát gyermekektől távol, mert azok lenyelése balesetet,
mérgezést okozhat. Ilyen esetben azonnal forduljon orvoshoz!
Ne használja a készüléket séta, vezetés vagy motorvezetés közben, mert az
balesetveszélyes!
4. oldal, összesen: 82
Óvintézkedések:
Az akkumulátorokat a jelzett polaritásnak (+ és -) megfelelően helyezze be a
készülékbe.
Az akkumulátor nem megfelelő behelyezése tűz- és balesetveszélyes, az akkumulátor
szétnyílása vagy folyadékszivárgása további károkat okozhat.
Ne használja a készülék vakuját közel a szemhez, mert az látáskárosodást okozhat.
Óvja az LCD monitort az ütődéstől, mert az a kijelző üvegének eltörését, vagy a
készülékben lévő folyadék szivárgását okozhatja. Ha a készülékben lévő folyadék szembe
kerül vagy bőrrel érintkezik, ruhára kerül, öblítse le vízzel. Amennyiben a folyadék szembe
kerül, kérjen orvosi segítséget!
A fényképezőgép egy precíziós műszer. Ne tegye ki azt leejtésnek, ütésnek vagy túlzott
feszítésnek kezelés közben, mert károsodhat a készülék.
Ne használja a készüléket párás, nedves, füstös vagy poros helyen, vagy ezt megelőzően
helyezze be azt vízálló tokjába.
Fenti esetek tűz- és áramütés-veszélyesek.
Hosszabb idejű folyamatos használat után ne távolítsa el azonnal az akkumulátorokat
a készülékből, mert azok túlmelegedhetnek, ami bőrégést okozhat.
Ne helyezze a készüléket ruhára vagy ágyneműre, és ne is csomagolja be azzal, mert az
túlzott felmelegedést, a külső burok deformálódását és így tüzet okozhat. Csak jól
szellőztetett helyen használja a készüléket!
Ne hagyja a készüléket olyan helyen, ahol jelentős hőmérséklet-emelkedés történhet,
például autóban, mert az károsíthatja a készülék házát vagy belső részeit, ami tűzveszélyt
okoz!
A készülék mozgatása előtt válassza le a vezetékeket és kábeleket!
Ellenkező esetben a vezetékek és kábelek megsérülhetnek, amely tűz- és áramütés veszélyét
okozza.
5. oldal, összesen: 82
Fontos tudnivaló a vízálló tok használatáról
A vízálló tok használata előtt alaposan olvassa el a használati útmutató részletes
rendelkezéseit! A használatra és karbantartásra vonatkozó előírások figyelmen kívül
hagyása esetén a garancia érvényét veszti.
Tudnivalók az akkumulátor használatához
Az akkumulátorok használata előtt, kérjük, alaposan és körültekintően olvassa el a
biztonsági előírásokat és az alábbi jegyzeteket:
Kizárólag a fényképezőgéphez mellékelt akkumulátort használja!
Kerülje a telepek szélsőséges hideg környezetben való üzemeltetését, mert az
megrövidítheti az élettartamát és a készülék teljesítményét is gyengítheti.
A teljesen új tölthető telepeket használata, vagy olyanoké, amelyek hosszabb ideje
használaton kívül voltak (kivételt képeznek a már lejárt szavatossági idejű telepek),
befolyásolhatják az egy töltéssel készíthető képek számát. Annak érdekében, hogy a
lehető legjobb teljesítményt érjük el, és a legtöbb képet készíthessük, használat előtt
egyszer teljesen töltsük fel az akkumulátort és merítsük le.
Az akkumulátor a fényképezőgép és a vaku hosszabb folyamatos használata közben
felmelegedhet. Ez egy normál jelenség, nem jelent meghibásodást.
A fényképezőgép hosszabb folyamatos használat közben felmelegedhet; ez egy normál
jelenség, nem jelent meghibásodást.
Amennyiben az akkumulátort hosszabb ideig nem kívánja használni, távolítsa el azt a
készülékből, a folyadékszivárgás és a korrózió megelőzése érdekében.
Ha sokáig nem kívánja használni az akkumulátort, tárolja lemerült állapotban, mert
ellenkező esetben tartósan legyengülhet a teljesítménye.
Mindig tartsa tisztán a készülék csatlakozóit!
Ha nem megfelelő akkumulátort használ, az robbanásveszélyes lehet.
Az elöregedett akkumulátort az előírásoknak megfelelően dobja el.
Ajánlatos első alkalommal 8 órán át tölteni az a akkumulátort.
6. oldal, összesen: 82
Tartalomjegyzék
Bevezetés ……………………………………………………….………………………………. 8
Termékcsomag tartalma …………………………………………..…………………………...
9
Fényképező gép bemutatása …………………………………………..…………………...…
10
LCD kijelző információ …………………………………………….……………………...… 13
Kezdeti műveletek …………………………………………………….………………………
15
Dátum és idő beállítások ………………………………………………………..………………
18
Fényképezés üzemmód …………………………………………………..……………………
23
Vaku beállítása ……………………………………………………………………...……………
25
Fókusz beállítása …………………………………………………………………………………
27
Önkioldó beállítása ………………………………………………………………………………
28
Expozíció beállítása ………………………………………………………………….………….
28
Scene mód beállításai …………………………………………………………………..……….
29
Videó üzemmód …………………………………...…………………………………………..
33
Lejátszás üzemmód …...……………………………………………………………………....
34
Felvételek megtekintése televízión ………..………………………………………………….
35
Felvételek védelme …………………………………………………………………………….
37
Felvételek törlése …………………………………..…………………………………………. 41
Menü beállítások ……………………………………………………………..………………. 42
Felvételek letöltése számítógépre ……………………………………………….…………....
51
Fényképezőgép használata webkameraként …………...……………………………………
52
Kezelő szoftver installálása …………………………………………………………..……….
54
Műszaki adatok ………………………………………………………………………………. 56
Hibajelenségek ………………………………………………...………………………………
57
Vízalatti tok használati útmutató …………………………………………………………….
61
7. oldal, összesen: 82
Fontos utasítások a vízalatti tokhoz ………………………………………………………….
62
Kíváló víz alatti képek készítése könnyedén ………………………………………………...
75
Hibaelhárítás ………………………………………………………………………...……….. 78
8. oldal, összesen: 82
BEVEZETÉS
Műszaki adatok
Kezdődjenek földi és vízi kalandjai az új SeaLife DC600-as digitális fényképezőgéppel! A
legújabb digitális technológiával felszerelt fényképezőgép automata, használata egyszerű.
Olvasson el néhány termék-sajátosságot, amelyek az Ön kényelmét szolgálják!
Szárazföldi és víz alatti felvétel
üzemmód – speciális víz alatti
üzemmód az éles, telt színű
képekért.
Tökéletesen bővíthető rendszer
(Külső vakuk, lencsék)
6.1 megapixeles felvétel – nagy
felbontású CCD képérzékelő, az
6.1 megapixeles, kiváló minőségű
képekért.
2.5” LTPS színes LCD kijelző
Optikai zoom: 3× (és 4×
digitális zoom)
10
MB
belső
(beépített)
memória
–
memóriakártya
nélküli fényképezéshez.
Külső SD memória kártya
bővíthetőség
–
Memóriabővítéshez
(1
GB tárolókapacitásig) külső
memóriakártya használható.
Videókamera, webkamera
diktafon funkciók
USB csatlakozó (2.0) – USB
kábellel a tárolt állókép, mozgóképfelvétel
és
hangfelvételek
számítógépre tölthető (Win 98 és
Win98SE verzióhoz USB driver
szükséges)
DPOF funkció
DPOF funkció segítségével egy
DPOF kompatibilis nyomtatóval a
memóriakártya behelyezése után
kinyomtathatjuk képeinket
PictBridge funkció
A fényképezőgép közvetlenül a
nyomtatóhoz csatlakoztatható, a
nyomtatandó képek kiválasztását és
nyomtatásra
küldését
a
fényképezőgép
kijelzőjén
és
gombjaival irányíthatjuk
Szofter-támogatás:
Photo
Explorer 8.0 / Photo Express 5.0
és Cool 360SE – képeket a
mellékelt szoftver segítségével
javíthatja, szerkeszthei.
és
9. oldal, összesen: 82
Termékcsomag tartalma
Óvatosan bontsa ki a termékcsomagot, és az alábbi lista alapján győződjön meg róla, hogy
tartalma teljes. Ha hiányt, hibát vagy a terméken sérülést észlel, azonnal lépjen kapcsolatba a
forgalmazóval!
Kötelező tartalom:
Digitális fényképezőgép
Vízálló tok csuklópánttal
Használati utasítás
USB kábel
Szoftver CD-ROM
AV Kábel
AC adapter
Akkumulátor töltő
Fényképezőgép csuklópánt
Fényképezőgép tok
1 db Lítium-ionos tölthető
akkumulátor
Konnektor átalakító készlet
Külső vaku optikai kábel adapter
További lehetséges tartozékok:
SD memória kártya
Tartalék akkumulátor
SeaLife digitális vaku (SL960D)
Külső vakuhoz optikai kábel
(SL962)
SeaLife nagylátószögű lencse
(SL970)
Páramentesítő kapszulák
(SL911)
Extra minőségű utazó
hordozótok
Vaku diffúzor (SL968)
Megjegyzés
A tartozékok és a készülék-elemek forgalmazónként eltérhetnek
A www.sealife-cameras.com oldalon megtalálhatja a teljes tartozéklistát.
10. oldal, összesen: 82
A fényképezőgép bemutatása
Elölnézet
1.
2.
3.
4.
Exponáló-gomb
KI / BE kapcsológomb
Vaku
Üzemmód kapcsoló
Fénykép
Videó
Lejátszás
5. Mikrofon
6. Önkioldó LED
7. Lencse
8. Akkumulátor és SD memóriakártya
fedőlap
9. USB port / AV kimenet
10. Szíj befűzőnyílás
Megjegyzés
A vízálló tokon megtalálható az összes
kezelő gomb, kivéve az üzemmód
kapcsoló. (4.) Külső vakus-, vagy víz
alatti üzemmódban a | | gomb
megnyomásával lehet üzemmódot
váltani.
11. oldal, összesen: 82
Hátulnézet
1. Jelző LED
2. W Zoom ki (nagy látószögű) gomb
T Zoom be (ráközelítés) gomb
3. MENU (menü) gomb
4. Csuklópánt tartó fül
5. Display (kijelző) gomb
6. SET (beállítás) és irány gombok.
7. Kuka (törlés) gomb
8. USB port / AV kimenet
9. Akkumulátor / SD kártya foglalat
10. Állvány / vakuállvány csatlakozó
11. LCD kijelző
12. oldal, összesen: 82
Vezérlőgombok
1. ◄ gomb
☼ Az expozíció beállítása / ellenfény korrekció
2. ▲ gomb
fókusz gomb
3. ► gomb
◉ vaku gomb
4. ▼ gomb
önkioldó gomb
5. SET gomb
Állapot jelző LED lámpa
Értelmező táblázat
Szín
Állapot
Fényképezés közben
Számítógéphez
csatlakoztatva
Zöld
Folyamatosan világít
Felvételre készen
Rendszer aktiválva
Vörös
Villog
Fájlok hozzáférése
folyamatban.
Vaku töltése
folyamatban.
Fájlok hozzáférése
folyamatban.
13. oldal, összesen: 82
LCD kijelző információ
Fényképezőgép üzemmód
1. Zoom helyzete
2. Hangjegyzet
3. Akkumulátor állapota
[/// ]kiváló
[ // ]közepes
[ / ]gyenge
[⌧]lemerült
4. Vaku ikon
[A ] automata
[◉ ] vörös szem
effektus csökkentő
[ ]derítő vaku
[]vaku letiltása
[]makró vaku
[ ▲▲]tájkép vaku
5. AE/AF Extra funkciók
[AE ] Automatikus
expozíciós zár
[AF ]5 mérőmezős
manuális fókusz
6. Belső memória / SD
memóriakártya ikon
[] belső memória
állapota
[] SD memóriakártya
állapota
[]histogram
7. Auto-fókusz mérő mező
8. Képrögzítés
üzemmódjai
[üres]egyenként
[“]folyamatos
[AEB]automatikus
expozíció bracketing
9. Kép felbontás
2848×2136
2272×1704
1600×1200
640×480
10. Készíthető képek száma
11. Képminőség
[iii]kiváló
[ii]normál
[i]gazdaságos
12. Dátum és idő
13. Önkioldó ikon
10mp
2mp
10+2mp
14. Stabil rögzítésre
figyelmeztető ikon
15. Az expozíció
beállítása / ellenfény
korrekció ☼
16. Fénymérő
[üres]átlagolt
[◙]egypontos
17. Fehéregyensúly ikon
[üres]automata
Fénycső 1
Fénycső 2
Nappali fény
Felhős
Kézi beállítás
18. Fókusz ikon
[üres] auto-fókusz
makró
tájkép (végtelen)
19. Program üzemmód
Program automatikus
Panoráma
Portré
Tájkép
Sport
Éjszakai
Gyertyafényes
Szöveg
Naplemente
Napkelte
Csobbanó víz
Tűzijáték
Víz alatti
Külső vakus- és
Kém üzemmód
14. oldal, összesen: 82
Megjegyzés
A | | gomb minden egyes lenyomásával a normál LCD kijelző átvált a
következő funkcióba: histogram, felirat nélküli, vissza normál állapotba. A felirat
nélküli állapot nem választható víz alatti (Sea), vagy külső vakus (Ext. flash)
üzemmódban.
Videó üzemmód
1. Videó üzemmód ikon
2. Zoom állapota
3. Akkumulátor töltöttség kijelző
4. SD memóriakártya jelzőikon (csak használatkor
jelenik meg)
5. Maradék felvétel idő
6. Felvétel folyamatban
7. Autofókusz mérőmező
8. Fókusz ikon
Lejátszás üzemmód – fényképek megtekintése
1. Lejátszás ikon
2. SD memóriakártya jelzőikon (csak használatkor
jelenik meg)
3. Megtekintett fájl sorszáma
4. Mappa száma
5. Védettség jelző ikon
6. Hangjegyzet ikon
Lejátszás üzemmód – videók megtekintése
1. Lejátszás folyamata
2. Felvétel eltelt ideje
3. SD memóriakártya jelzőikon (csak használatkor
jelenik meg)
4. Megtekintett fájl sorszáma
5. Mappa száma
6. Védettség jelző ikon
7. Videó üzemmód ikon
8. Lejátszás ikon
9. Teljes felvétel idő
15. oldal, összesen: 82
KEZDETI MŰVELETEK
A csuklópánt felhelyezése
Rögzítse a csuklópántot az ábrának megfelelően!
Ne felejtse el levenni a csuklópántot, mielőtt a fényképezőgépet a
vízálló tokba teszi!
Az akkumulátor behelyezése és eltávolítása
Az első használat előtt töltse 8 órán keresztül az akkumulátort. Első alkalommal használja
addig a fényképezőgépet, ameddig az akkumulátor teljesen le nem merül. Az akkumulátor
behelyezése és eltávolítása előtt győződjön meg róla, hogy a készülék kikapcsolt
állapotban van!
Az akkumulátor behelyezése
1. Nyissa ki az akkumulátor (SD kártya) fedőlapot!
2. Helyezze be az akkumulátort az ábrán látható módon a megfelelő
irányban!
Mozdítsa el az akkumulátor zár nyelvét az SD kártya bemenet
irányába! Helyezze be az akkumulátort gyengéden, pólusaival
befelé!
3. Zárja vissza az akkumulátor (SD kártya) fedőlapot!
Az akkumulátor eltávolítása
Nyissa ki az akkumulátor (SD kártya) fedőlapot és mozdítsa el az akkumulátor zár nyelvét
az SD kártya bemenet irányába! Ekkor a rugó részben kilöki az akkumulátort. Húzza ki
lassan!
16. oldal, összesen: 82
Az akkumulátor feltöltése
Az akkumulátor feltöltéséhez használja a mellékelt
töltőt! A fényképezőgépet kapcsolja ki, mielőtt
kiveszi az akkumulátort! Tegye be a töltőbe az
akkumulátort, mielőtt feszültség alá helyezné!
1. Helyezze az akkumulátort a töltőbe!
2. Az adaptert csatlakoztassa a fali csatlakozóba!
● A töltési idő függ a külső hőmérséklettől és az akkumulátor töltöttségi állapotától.
3. Az akkumulátor töltése közben vörösen világít a LED, és zöldre vált, amikor teljesen
feltöltötte.
Megjegyzés:
• Az akkumulátor eltávolítása előtt mindig győződjön meg róla, hogy a készülék
kikapcsolt állapotban van!
• Az akkumulátor feltöltés után vagy a közvetlenül használat után felmelegedhet. A
jelenség normális, nem jelent meghibásodást.
• Ha a készüléket hideg környezetben használja, lehetőség szerint tartsa a készüléket
és akkumulátorát meleg helyen, pl. ruházatában vagy más, meleg
védőfelszerelésben.
• Az akkumulátor nem tölthető a fényképezőgépen belül. A feltöltéshez ki kell venni a
fényképezőgépből és a fentiek szerint kell eljárni.
17. oldal, összesen: 82
Az SD memória kártya behelyezése és eltávolítása (nem tartozék)
A fényképezőgép egy beépített, 10 MB-os memóriával van ellátva, amire videofelvételeket
és fényképeket rögzíthet. A memória kapacitás ezen felül bővíthető SD memóriakártyával.
Csak a SanDisk, Toshiba és Panasonic márkájú, maximum 1GB tárolókapacitású SD
memória kártya használata javasolt.
Az SD memóriakártya behelyezése:
1. Nyissa ki az akkumulátor (SD kártya) fedőlapot!
2. Helyezze be az SD memóriakártyát az ábrán látható
módon!
• Az SD kártyát érintkezőivel előre, tompa sarkával a
fényképezőgép alja felé helyezze be! Erőltetés nélkül
tolja be, ameddig a zár meg nem fogja. Utána zárja
vissza a fedőlapot!
Az SD memóriakártya kivétele:
Nyissa ki az akkumulátor (SD kártya) fedőlapot! Finoman nyomja meg az SD
kártya szélét és a rugó kitolja azt.
Megjegyzés:
• Használat előtt formázza meg az SD memóriakártyát a készülék segítségével!
Lapozza fel a használati útmutató „SD memóriakártya és beépített memória
megformázása” fejezetét!
• Az állomány véletlen letörlődése ellen az SD memóriakártya írásvédetté tehető a
kártya oldalán lévő írásvédő zárral, amelyet a „LOCK” állásba szükséges
helyezni.
• Az SD memóriakártyán további adat mentéséhez, szerkesztéséhez vagy törléséhez
az írásvédő zár feloldása szükséges.
• Az SD memóriakártya behelyezése és eltávolítása előtt mindig győződjön meg róla,
hogy a készülék kikapcsolt állapotban van!A fényképezőgép automatikusan
kikapcsol, ha az SD memóriakártyát behelyezi vagy kiveszi.
18. oldal, összesen: 82
Be- és kikapcsolás
Bekapcsolás előtt helyezze be az akkumulátort és
az SD memóriakártyát!
Nyomja meg a Ⓘgombot, amíg a készülék
be nem kapcsol!
A készülék kikapcsolásához újra nyomja
meg hosszan a Ⓘ gombot!
Megjegyzés:
• A fényképezőgép automatikusan kikapcsol, ha egy meghatározott ideig nem
nyom meg egyetlen gombot sem. Ebben az esetben újra be kell kapcsolni, ha
folytatni kívánja a fényképezést. További információért nézze meg az Auto Off
(automata kikapcsolás) felyezetet a Setup (beállítások) menüpont alatt. (Csak
fénykép készítés üzemmódban használható.)
Dátum és idő beállítása
A dátumot és időt be kell állítani:
• a készülék első bekacsolásakor
• akkor, ha a készüléket hosszabb ideig akkumulátor nélkül tároltuk, majd újra
bekapcsoljuk.
Az alábbi lépések segítségével beállíthatja az aktuális dátumot és a pontos időt.
1. Az üzemmód kapcsoló legyen fénykép-, vagy videofelvétel állásban.
2. Nyomja meg a MENU gombot és válassza ki a Setup (beállítások) menüt a ►
segítségével!
3. A ▲/▼ gombok segítségével válassza ki a Date/Time menüpontot és nyomja meg
az SET gombot!
4. A ◄/► gombok segítségével válassza ki a módosítani kívánt értéket és a ▲/▼
gombok lenyomásával változtathatja meg az alapbeállításokat.
A beállítás sorrendje: év, hónap, nap, óra, perc. Az idő 24 órás kijelzéssel
állítható.
5. Ha minden mező beállítása kész, nyomja le a SET gombot!
19. oldal, összesen: 82
Menü nyelvének kiválasztása
Kiválaszthatja, hogy milyen nyelven jelenjenek meg a menük és üzenetek az LCD
kijelzőn.
1. Az üzemmód kapcsoló bármelyik állásban lehet.
2. Nyomja meg a MENU gombot és válassza ki a Setup (beállítások) menüt a ►
segítségével!
3. A ▲/▼ gombok segítségével válassza ki a Language (nyelv) menüpontot és nyomja
meg a SET gombot!
Ekkor megjelenik a nyelv választó képernyő.
5. A ▲/▼ gombok segítségével válassza ki a kívánt nyelvet és nyomja meg a SET
gombot!
A beállítást a fényképezőgép elmenti.
20. oldal, összesen: 82
Az SD memóriakártya vagy a belső memória megformázása
Ez az alkalmazás formázza a belső memóriát (vagy memóriakártyát) és törli le az
összes tárolt képet és adatot.
1. Állítsa az üzemmód kapcsolót lejátszás állásba!( ► )
2. Nyomja meg a MENU gombot és válassza ki a Setup (beállítások) menüt a ►
segítségével!
A BASIC (alapbeállítások) menü látható.
3. A ▲/▼ gombok segítségével válassza ki a Format (formázás) menüpontot és nyomja
meg a SET gombot!
4. A ▲/▼ gombok segítségével válassza ki az Execute (végrehajt) parancsot és
nyomja meg a SET gombot!
A formatálás elvetéséhez válassza a Cancel (mégse) parancsot és nyomja meg a
SET gombot!
Megjegyzés:
• Fontos tudni, hogy az SD memóriakártya megformázásakor az összes adat
véglegesen törlődik. Az írásvédett képek is letörlésre kerülnek!
• A belső memória megformázásakor a külső memóriakártyát ne helyezze be a
készülékbe, mert ekkor a formázás a külső memóriakártyára fog vonatkozni.
• A formázás vissza nem fordítható művelet, így az elveszett adatok nem
állíthatók helyre.
• Az SD memória kártya annak bármely meghibásodásakor nem formázható.
21. oldal, összesen: 82
Képfelbontás és képminőség beállításai
A képfelbontás és a kép minőségének beállítása meghatározza a kép méretét, a képfájl
méretét és a tömörítési arányát. Ezek befolyásolják, hogy mennyi képet tárolhat a
memóriában. Miközben ismerkedik a fényképezőgéppel, javasoljuk, hogy próbálja ki
mindegyik felbontást és minőséget, hogy személyesen kiértékelhesse azok hatásait a
fényképekre.
A nagyobb képfelbontás és jobb minőség jobban kidolgozott képrészleteket biztosít, ami
miatt a tárolt képfájl is nagyobb lesz. Ezért kevesebb kép is több memória területet foglal.
Magas felbontás és képminőség szükséges, ha nyomtatni kívánja a képeit, vagy olyan
helyzetekben, amikor a legkisebb részlet is fontos lehet. Az alacsonyabb felbontás és
képminőség kevesebb memória területet foglal, ezért hasznos lehet e-mailekhez,
jelentésekhez, vagy honlapokhoz.
A képfelbontás és képminőség beállításához a következő lépéseket kell elvégezni:
1. Állítsa az üzemmód kapcsolót fénykép rögzítéshez!
2. Nyomja meg a MENU gombot!
Ekkor Capture (rögzítés) menüpont jelenik meg.
3. A ▲/▼ gombok segítségével válassza ki a Size (méret) menüpontot és nyomja meg a
SET gombot!
4. A ▲/▼ gombok segítségével válassza ki a kívánt értéket és nyomja meg a SET
gombot!
5. A ▲/▼ gombok segítségével válassza ki a Quality (minőség) menüpontot és nyomja
meg a SET gombot!
6. A ▲/▼ gombok segítségével válassza ki a kívánt értéket és nyomja meg a SET
gombot!
7. A menüből a MENU gomb lenyomásával léphet ki.
22. oldal, összesen: 82
Készíthető felvételek száma (fényképek)
Az alábbi táblázat egy kalkulációt tartalmaz, amely megmutatja a belső memórián és az
SD memóriakártyán tárolható felvételek becsült számát.
Felbontás
Minőség
(tömörítési
arány)
2848×213
6 pixel
*** Fine
kiválló
**
Standard
normál
* Economy
gazdaságos
*** Fine
kiválló
**
Standard
normál
* Economy
gazdaságos
*** Fine
kiválló
**
Standard
normál
* Economy
gazdaságos
*** Fine
kiválló
**
Standard
normál
* Economy
gazdaságos
2272×170
4 pixel
1600×120
0 pixel
640×480
pixel
Belső
memória
10MB
SD
Memóri
a kártya
32MB
SD
Memóri
a kártya
64MB
SD
Memória
kártya
128MB
SD
Memória
kártya
256MB
SD
Memória
kártya
512MB
SD
Memória
kártya
1GB
2
8
17
36
72
146
292
5
17
35
72
145
292
584
8
26
53
108
217
435
872
4
13
27
56
113
227
455
8
27
55
112
226
455
911
12
40
82
166
335
672
1347
8
26
53
108
217
435
872
16
51
105
213
428
859
1721
24
77
158
320
642
1289
2582
49
155
316
640
1285
2579
5164
99
310
633
1280
2571
5158
10328
149
465
950
1920
3857
7738
15493
* A fenti adatok egy általános teszt eredményei. A memória-kártyák valós kapacitása
számos tényező függvénye lehet.
Becsült felvételi idő (perc/másodperc)
Képméret
640×480
Belső
memória
kártya
10MB
00'11”
SD
memória
kártya
32MB
00'40”
SD
memória
kártya
64MB
01'25”
SD
memória
kártya
128MB
02'45”
SD
memória
kártya
256MB
05'25”
SD
memória
kártya
512MB
11'45”
SD
memória
kártya
1GB
21'00”
23. oldal, összesen: 82
* A fenti adatok egy általános teszt eredményei. A tényleges kapacitás függ a felvétel
körülményeitől és a beállításoktól.
FÉNYKÉPEZÉS ÜZEMMÓD
Felvételek készítése
1. A Ⓘ gomb megnyomásával kapcsolja be a készüléket!
2. Az üzemmód kapcsolót csúsztassa fényképezés állásba!
3. Állítsa be a képet az LCD kijelzőn!
4. Nyomja le az exponáló gombot!
• Amikor az exponáló gombot félig lenyomva tartja, a
fényképezőgép automata fókusza beállítja a képélességet
és zársebességet. Ha teljesen lenyomja, akkor rögzíti a
képet.
• A fókusz mérő mező és a státusz LED zöldre vált, ha a
gép kiszámította az expozíciót.
• Ha a fókusz, vagy a megvilágítás nem megfelelő, akkor a
mérőmező vörösre vált. Ez azt jelenti, hogy nincs elég
fény vagy kontraszt a pontos fókuszáláshoz. Ebben az
esetben állítsa a fényképezőgépet tájkép üzemmódra
(végtelen fókusztávolság).
• Ha be van kapcsolva a kép előnézet, akkor megjelenik a
készített kép mialatt az SD kártyára (vagy a belső
memóriára) rögzül.
Hangjegyzet rögzítése
Közvetlenül egy fénykép rögzítése után egy maximum 30 másodperces hangjegyzetet
készíthet hozzá.
1. Az üzemmód kapcsolót csúsztassa fényképezés állásba!
2. Nyomja meg a MENU gombot és válassza ki a Function menüt a ► gomb
segítségével!
Ekkor megjelenik a Function menü.
3. A ▲/▼ gombok segítségével válassza ki a Voice Memo (hangjegyzet) menüpontot
és nyomja meg a SET gombot!
4. A ▲/▼ gombok segítségével válassza ki az On (bekapcsol) beállítást és nyomja
meg a SET gombot!
24. oldal, összesen: 82
5. Nyomja meg a MENU gombot a menü elhagyásához!
Ekkor egy mikrofon ikon jelenik meg a kijelzőn.
Készítsen egy képet az exponáló gomb lenyomásával!
Ezután VOICE RECORDING (hang rögzítés) felirat jelenik meg a kijelzőn és elindul a
felvétel.
6. Az exponáló gomb ismételt lenyomásával, vagy 30 másodperc elteltével a felvétel
befejeződik.
Ezután VOICE RECORD END (hang rögzítés befejezve) felirat jelenik meg a
kijelzőn.
Egy mikrofon ikon jelzi, hogy melyik fényképhez tartozik hangjegyzet.
Megjegyzés:
• Hangjegyzetet csak egyenként rögzített fényképekhez lehet felvenni.
• A hangjegyzet beállítás automatikusan kikapcsol, ha folyamatos fényképezést,
vagy AEB felvételt választ.
A Zoom funkció használata
Az optikai zoom segítségével a lencse mozog, így telefotót és széles látószögű felvételeket
is készíthet. Az optikai zoom funkciónál a T gomb megnyomásával a kép tárgya közelebb
hozható, a W megnyomásával pedig távolabbinak, kisebbnek tűnhet.
A T gomb hosszú, folytonos nyomva tartásával bekapcsol a 4x digitális zoom, így a kép
tovább nagyítható. Ez a funkció akkor kapcsol be, ha a fényképezőgép eléri a 3x optikai
zoom maximális faktorát. Ez tehát egy hasznos funkció, mégse feledje el, hogy minél
jobban nagyítja a képet, annál szemcsésebb lehet a végeredmény.
A zoom-mal készített képhez a következő lépéseken át juthat el:
1. Állítsa be a kívánt nagyítást a T/W gombok segítségével.
• Az optikai zoom bekapcsolásához nyomja meg a T gombot, amíg csak a gomb
engedi. Nyomja meg a gombot újra a digitális zoom aktiválásához!
• A zoom funkcióból való kilépéshez tartsa folyamatosan lenyomva a W gombot!
2. Állítsa be a rögzíteni kívánt képet, majd nyomja meg az exponáló-gombot!
Megjegyzés:
• A zoom beállítás visszaáll alaphelyzetbe a gép kikapcsolásakor.
• Videó-felvételek készítése közben a zoom funkció nem érhető el.
• A tele-zoom képek elkészítésekor tartsa a fényképezőgépet nagyon stabilan! Ilyen
felvételek elkészítéséhez állvány vagy nyugvó felület használata ajánlatos.
25. oldal, összesen: 82
A vaku beállítása
Fényképek készítéséhez különböző vakubeállításokat alkalmazhat.
1. Az üzemmód kapcsolót csúsztassa fényképezés állásba!
2. A ◉
gomb segítségével beállíthatja a kívánt vaku programot.
Vaku üzemmódok:
Auto
◉
Felvétel
programok
Program AE - automatikus
●
●
●
●
Panorama
●
●
●
●
Portrait - portré
×
●
×
×
Landscape - tájkép
×
×
×
●
Sport
×
×
×
●
Night - éjszakai
●
●
●
●
Candlelight - gyertyafényes
×
×
×
●
Text - szöveg
×
×
×
●
Sunset - naplemente
×
×
×
●
Sunrise - napfelkelte
×
×
×
●
Splash Water –fröccsenő víz
●
●
●
●
Firework - tűzijáték
×
×
×
●
Sea – víz alatti
●
●
●
●
Ext. Flash – külső vaku
×
×
●
×
Spy - kém
●
●
●
●
Single - egyenként
●
●
●
●
Continuous - folyamatos
×
×
×
●
AEB – Automatikus Expozíció Bracketing
×
×
×
●
Auto
●
●
●
●
Macro - makró
●
●
●
●
Landscape - végtelen
●
●
●
●
Kép rögzítés
Fókusz
üzemmód
Nincs
Ez a táblázat csak referenciának készült a különböző fényképezési üzemmódok kombinációiról.
●: választható ×: nem választható
26. oldal, összesen: 82
Megjegyzés:
• Külső vaku üzemmódban a vaku mindig be van kapcsolva. A vaku gomb a normál
és a makró vaku üzemmódokat váltja.
Lehetséges vakuprogramok:
Vaku üzemmód
Funkció leírása
◉
Vörös szem
effektus
csökkentő
Ezt a beállítást akkor használja, ha emberekről vagy állatokról készít gyenge
fényviszonyok mellett képet és szeretné a piros szem jelenséget megelőzni.
A piros szem effektus csökkenthető akkor, ha a fénykép elkészítésekor megkérjük
a kép alanyát (személyét), hogy nézzen a fényképezőgépbe, vagy az illető a
fényképezőgéphez a lehető legközelebb legyen.
Nincs vaku
Ezt a beállítást akkor használjuk, ha a vaku használata tilos, vagy olyan
helyzetben, ha a kép tárgya/alanya túl messze van tőlünk ahhoz, hogy a képet
vakuval segítsük.
Automata vaku A vaku ebben a beállításban a fényviszonyok alakulásához alkalmazkodva
szükség esetén automatikusan bekapcsol.
Erős vaku
A vaku ebben a beállításban a fényviszonyoktól függetlenül minden képnél
bekapcsol. Javasolt ezt a beállítást erős kontraszt (háttér-megvilágítás) és mély
árnyékok esetén használni.
Makró vaku
Csak külső vaku üzemmódban használható. Közeli tárgy estén csökkenti a
túlexponált kép esélyét.
Végtelen vaku Csak külső vaku üzemmódban használható, ha a tárgy a normál hatótávolságon
kívül esik.
A vaku használata külső vakus üzemmódban
Amikor a fényképezőgép külső vakus üzemmódban van, a gép vakuja is minden képnél
bekapcsol. Amikor a fényképezőgép vakuja villan, működésbe lép a külső vaku is. A külső
vaku használatához további információt annak felhasználói kézikönyvében talál. Ez a
használati utasítás a SCENE (program automatikus) üzemmód beállításai fejezet külső
vakus üzemmód részében fejti ki bővebben annak használatát.
A megfelelő expozíció eléréséhez szükséges lehet az alábbi vakuprogramok egyikét
választani:
Ikon nélküli
Makró vaku
Távoli vaku
Ez az alapbeállítás ideális 1-2m közötti tárgytávolsághoz.
Ezt 1m-en belüli expozícióhoz használja.
Ezt az üzemmódot 2m-en túli képek elkészítéséhez javasoljuk.
Megjegyzés:
• A fenti távolságok nagy mértékben függnek a víz alatti látótávolságtól és a
tárgy fényvisszaverő képességétől. Kísérletezzen a különféle
vakuprogramokkal és válasszon ennek megfelelően.
27. oldal, összesen: 82
• A vakuprogramok eléréséhez nyomja le a ► gombot.
• A kép megvilágításának további beállításához használja az EV (expozíció
kompenzáció) menüpontot.
A fókusz beállítása
Fényképeket a tárgytávolságtól függően kétféle képen
rögzíthetünk: makró és végtelen üzemmódban.
1. Csúsztassa az üzemmód kapcsolót fénykép vagy
videofelvétel készítés állásba!
2. Nyomja meg a ▲ gombot a kívánt fókusz kiválasztásához!
Az alábbi táblázat segít kiválasztani a megfelelő fókusz üzemmódot:
Fókusz üzemmód:
Leírás:
Ikon nélküli Automata
Ezt a beállítást használja, ha a tárgytávolság
nagyobb, mint 30cm. Zoomoláskor 45cm a
minimális tárgytávolság.
Makró
Ezt a beállítást használja, ha a tárgytávolság
5-60cm. Zoomoláskor 35-60cm.
Végtelen
Ezt a beállítást használja, ha a tárgytávolság
60cm-nél nagyobb, vagy ha gyorsan mozgó
tárgyról kíván felvételt készíteni.
Az autofókusz mérőmező pozicionálása
Ezzel a beállítással megváltoztatható az autofókusz mérőmező helyzete és ezáltal még
élesebbé tehetőek a felvételek.
1.
2.
3.
4.
Kapcsolja be a fényképezőgépet!
Csúsztassa az üzemmód kapcsolót fénykép készítés állásba!
A kijelző segítségével állítsa be a képet a felvételhez!
Nyomja le az exponáló gombot félig és a SET gombot egyidejűleg!
Ekkor megjelenik az AF ikon a kijelzőn.
5. A ◄/► gombok segítségével állíthatja be a kívánt mérési pozíciót.
6. Ezután elkészítheti a képet az új beállításnak megfelelően.
28. oldal, összesen: 82
Az önkioldó beállítása
Ebben az üzemmódban önkioldó segítségével készíthet felvételeket.
1. Csúsztassa az üzemmód kapcsolót fénykép vagy
videofelvétel készítés állásba!
2. Nyomja meg a ▼ gombot a kívánt késleltetés kiválasztásához!
Fényképezés üzemmódban: 10s, 2s, 10+2s, kikapcsolás.
Videofelvételnél: 10s, 2s, kikapcsolás.
3. Az exponáló gomb segítségével indítsa el a visszaszámlálást!
Ekkor a vörös LED villogni kezd a fényképezőgép elején és a felvétel
elkészül/elindul az idő lejártával.
A visszaszámlálás látható az LCD kijelzőn.
A visszaszámlálás leállításához nyomja meg az exponáló gombot félig!
A 10+2s visszaszámlálásnál készül egy kép 10 másodperc elteltével, és egy másik 2
másodperccel később.
Az expozíció beállítása / ellenfény korrekció
Ezzel a funkcióval sötétebbé vagy világosabbá tehető a tárgy. Ezt
akkor célszerű használni, ha nagy a kontraszt (fényerőkülönbség) a
tárgy és a háttere között, valamint ha a tárgy nagyságrenddel
kisebb, mint a teljes kép. A megvilágítás 0.3 EV lépésenként
változtatható.
1. Csúsztassa az üzemmód kapcsolót fényképezés állásba és nyomja meg a ◄
gombot!
Az első beállítási lehetőség az ellenfény korrekció, a második az expozíció
kompenzáció.
2. A ▲/▼ gombok segítségével beállíthatja a megvilágítás mértékét.
A ▲ gombbal növelheti, a ▼ gombbal csökkentheti az értéket.
A következő értékek közül választhat:
-2.0, -1.7, -1.3, -1.0, -0.7, -0.3, 0, +0.3, +0.7, +1.0, +1.3, +1.7, +2.0
A beállítás rögzítéséhez nyomja meg a ◄ gombot!
Minél nagyobb az érték, annál világosabb a kép. A beállított érték leolvasható a
kijelzőről.
29. oldal, összesen: 82
Néhány példa a kompenzáció használatára:
+ (pozitív) kompenzáció
Nyomtatott formátumok, pl. fehér alapon fekete betűk
Ellenfény
Világos helyszínek, vagy visszavert fény pl. havas táj, vízpart
Az ég kitölti a kép túlnyomó többségét
- (negatív kompenzáció
Erős fénnyel megvilágított emberek, főleg sötét háttér előtt
Nyomtatott formátumok, pl. világos szöveg sötét papíron
Kevésbé fényvisszaverő felszínek, pl. örökzöld fák vagy sötét levelű növények
Ellenfény korrekció (+1.3 fix beállítás)
Világos háttér előtt sötét tárgy
A tárgy mögött erős fényforrás van. Pl. emberek mögött süt a nap.
AE zár (automatikus expozíció)
Ebben az üzemmódban miután a fényképezőgép már kiszámította az AE értéket, az AE
zárat aktiválva elmentődik. Az AE zár beállításait kombinálhatja a makró és a spot
fénymérés funkciókkal, hogy jobb képeket készítsen.
1.
2.
3.
4.
Kapcsolja be a fényképezőgépet!
Csúsztassa az üzemmód kapcsolót fényképezés állásba!
Állítsa be a képet a felvételhez!
Nyomja le félig az exponáló gombot és nyomja meg a MENU gombot egyidejűleg!
Ekkor megjelenik az AE* ikon és rögzíti az aktuális expozíciót.
5. Állítsa be a képet és exponáláskor a rögzített expozíció szerint készül el a kép.
A Scene Mode (program automatikus) üzemmód beállításai
15 rögzített beállításból választhatja ki a legmegfelelőbbet a fényképezéshez.
1. Csúsztassa az üzemmód kapcsolót fénykép készítés állásba!
a.
Nyomja meg a MENU gombot!
b.
A ▲/▼ gombok segítségével válassza ki a Scene Mode (program
automatikus) menüpontot és nyomja meg a SET gombot!
c.
A ▲/▼ gombok segítségével válassza ki a kívánt üzemmódot és nyomja meg
a SET gombot!
2. Az exponáló gomb segítségével készítse el a képet!
30. oldal, összesen: 82
Az alábbi táblázat segít a megfelelő üzemmód kiválasztásában.
Scene (program
Leírás
automatikus üzemmód)
Program AE
Ezt az üzemmódot akkor használja, amikor nem választ ki
speciális helyszíni beállítást.
Panorama
Ideális, ha több képet szeretne elkészíteni és szoftveresen egy képpé
kívánja összeilleszteni.
Portrait - portré
Ezt a beállítást használja akkor, ha portét szeretne kiemelni az
életlen háttérből.
Landscape - tájkép
Ezt a beállítást akkor használja, ha távoli helyszínről szeretne
tájképet készíteni.
Sport
Ezt a beállítást gyorsan mozgó tárgyak fényképezésénél
használja.
Night - éjszakai
Ezt a beállítást akkor használja, ha embereket fényképez
szürkületben vagy éjszakai fényben.
Candlelight gyertyafény
Ezt a beállítást akkor használja, ha gyertyafényes
megvilágításban szeretne fényképezni.
Text - szöveg
Ezt a beállítást akkor használja, ha a képen fekete és fehér szín
dominál, mint például a nyomtatott szövegek esetén.
Sunset - naplemente
Ezt a beállítást akkor használja, ha naplementében fényképez.
Sunrise - napkelte
Ezt a beállítást akkor használja, ha napkeltekor fényképez.
Splash Water –
csobbanó víz
Ezt a beállítást akkor használja, ha vízparton vagy vízesésnél
fényképez.
Firework - tűzijáték
Tűzijáték megörökítéséhez ajánljuk, állvány használata javasolt.
Sea – víz alatti
Ez az üzemmód a víz alatti képek elkészítéséhez használatos, külső
vaku használata nélkül.
Ext. Flash – külső vaku Ez az üzemmód víz alatti felvételek elkészítéséhez ajánlott,
kiegészítő vaku használatával.
Spy - kém
Folyamatos, automatikus képkészítés előre beállított időközönként.
31. oldal, összesen: 82
Beállítási lehetőségek program automatikus üzemmódban:
Sizeméret
Qualityminőség
Sharpness Saturatio Color - Élesség nszaturác szín
ió
White
Manual ISO
Balance WB –
-fehér
kézi
egyensúly fehér
Metering
fénymérő
egyensúly
Pano rama
●
●
●
●
×
●
●
●
●
Portrait
●
●
Landscape
●
●
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
Sport
●
●
Night
●
●
Candle
●
●
Text
●
●
Sunset
●
●
Sunrise
●
●
Splash
Water
●
●
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
Firework
●
●
×
×
×
×
×
×
×
Sea
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Ext.
Camera
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Spy
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●: beállítható
×: beállítása nem lehetséges
32. oldal, összesen: 82
A Panorama üzemmód beállítása
Ebben az üzemmódban könnyedén készíthet képsorozatokat és összeillesztheti őket
egyetlen panorámaképpé. Készíthet olyan tájképeket, amik nem férnének el egyetlen
képen. Photoshop vagy Cool 360 segítségével tudja a képeket összeilleszteni.
1. Csúsztassa az üzemmód kapcsolót fényképkészítés állásba!
a.
Nyomja meg a MENU gombot!
b.
A ▲/▼ gombok segítségével válassza ki a Scene Mode (program
automatikus) menüpontot és nyomja meg a SET gombot!
c.
A ▲/▼ gombok segítségével válassza ki a Panorama menüpontot és nyomja
meg a SET gombot!
2. Készítse el az első képet!
Az elkészített kép jobb oldali széle megjelenik a kijelző bal szélén.
3. Állítsa be a kijelzőt úgy, hogy a következő kép lefedje a bal oldali szegmenst és
nyomja meg az exponáló gombot! (Panoráma képet csak balról jobbra tartva lehet
rögzíteni.)
4. Ismételje meg az előző pontban leírtakat tetszés szerinti mennyiségben!
5. A fényképezőgép kikapcsolásával, vagy új menüpont kiválasztásával kiléphet a
megkezdett panoráma-kép készítéséből.
A Spy (kém) üzemmód
Ebben az üzemmódban a fényképezőgép folyamatosan készít felvételeket előre kiválasztott
időközönként. Ez az üzemmód ideális napkelte vagy naplemente megörökítésére. Az
elkészült képekből kiválaszthatja a legjobban sikerültet. Arra is használható, hogy
képsorozatot készíthet anélkül, hogy ezt mások észrevennék. Pl.: madárfészekről, félénk
állatokról stb. Állvány használata javasolt a fényképezőgép stabil helyzetben tartásához.
1. Csúsztassa az üzemmód kapcsolót fényképkészítés állásba!
a.
Nyomja meg a MENU gombot!
b.
A ▲/▼ gombok segítségével válassza ki a Scene Mode (program
automatikus) menüpontot és nyomja meg a SET gombot!
c.
A ▲/▼ gombok segítségével válassza ki a Spy menüpontot és nyomja meg a
SET gombot!
d.
A ▲/▼ gombok segítségével állítsa be a felvételi időközt és nyomja meg a
SET gombot!
e.
Nyomja meg a MENU gombot a menü elhagyásához!
2. Állítsa be a fényképezőgépet a felvétel irányába! Javasoljuk, hogy használjon
állványt, hogy a fényképezőgép stabilan a tárgy irányába fókuszáljon.
3. Nyomja meg az exponáló gombot! Ekkor egy 10 másodperces visszaszámlálás
indul el az első kép elkészítése előtt.
33. oldal, összesen: 82
4. Az LCD kijelző kikapcsol energiatakarékossági okból. A fényképezőgép
folyamatosan készíti a képeket mindaddig, míg:
a.
újra le nem nyomja az exponáló gombot
b.
meg nem telik a memória
c.
le nem merül az akkumulátor.
A Photo Frame (kép keretezés) funkció használata
Fénykép készítés előtt beállíthat egy tetszőleges kép keretet. 17 előre eltárolt grafika közül
választhat.
1. Csúsztassa az üzemmód kapcsolót fényképkészítés állásba és kapcsolja be a
fényképezőgépet!
2. Nyomja meg a MENU gombot és a ◄/► gombok segítségével válassza ki a
Function menüpontot!
3. A ▲/▼ gombok segítségével válassza ki a Photo Frame menüpontot és nyomja meg
a SET gombot!
4. A ▲/▼ gombok segítségével válassza ki az On (bekapcsolás) vagy az Off
(kikapcsolás) opciót és nyomja meg a SET gombot!
5. A ▲/▼ gombok segítségével válassza ki a kívánt ábrát és nyomja meg a SET
gombot!
6. Nyomja meg a MENU gombot a menü elhagyásához!
Ekkor a kiválasztott ábra látható a kijelzőn.
7. Állítsa be a képet és exponáljon!
Video üzemmód
Ebben az üzemmódban 640×480 pixeles felbontású videó felvételeket készíthet.
Beállíthatja, hogy hanggal,vagy anélkül szeretné elkészíteni a felvételt.
1. Csúsztassa az üzemmód kapcsolót fényképkészítés állásba!
2. A W/T (zoom) gombok segítségével állítsa be a tárgy távolságot!
3. Nyomja meg az exponáló gombot!
Ekkor elindul a felvétel.
Az exponáló gomb ismételt lenyomásával befejezheti a felvételt.
A maximális felvételi idő függ a szabad memóriától és a kép részletgazdagságának
mértékétől.
A felvétel elindítása után már nem lehet zoom-olni.
34. oldal, összesen: 82
Megjegyzés:
• Videó felvétel készítése közben a vaku nem használható.
Lejátszás üzemmód
Fényképek megtekintése
Megnézheti az elkészített felvételeit az LCD kijelzőn.
1. Csúsztassa az üzemmód kapcsolót lejátszás állásba!
Ekkor a legutóbb rögzített felvétel jelenik meg a kijelzőn.
2. A felvételeket megtekintheti elkészítési, vagy fordított sorrendben a ◄/►gombok
segítségével.
Az előző kép megtekintéséhez nyomja meg a ◄ gombot!
A következő kép megtekintéséhez nyomja meg a ► gombot!
Az LCD kijelző funkciói lejátszás üzemmódban
A kijelző információit megváltoztathatja a| | gomb lenyomásával. Minden egyes
lenyomáskor az alábbiak szerint változik a kijelző állapota:
Megjegyzés:
• Amikor a fényképezőgép víz alatti, vagy külső vakus üzemmódban van,
akkor a | | gomb lenyomásával a videó felvétel és a fénykép rögzítés
üzemmódok között váltogathat.
• A ▲/▼ gombok segítségével 90 fokkal elforgathatja az állóképeket. A ▼
gomb óramutató irányával megegyező, a ▲ gomb azzal ellentétes irányban
forgatja el az adott fényképet.
• Videó felvételeket nem lehet elforgatni.
• Mikrofon ikon jelzi, ha egy fényképhez hangjegyzetet is rögzített.
• A hangjegyzet lejátszásához nyomja meg a SET gombot!
Videó felvételek megtekintése
Az LCD kijelzőn megtekintheti előzőleg rögzített videó felvételeit. Ha hangos felvételt
készített, a rögzített hang is hallható lesz lejátszáskor.
1. Csúsztassa az üzemmód kapcsolót lejátszás állásba!
Ekkor a legutóbb rögzített felvétel jelenik meg a kijelzőn.
2. A ◄/►gombok segítségével választhatja ki a lejátszani kívánt videó felvételt.
3. Nyomja meg a SET gombot a lejátszás elindításához!
A lejátszás szüneteltetéséhez nyomja meg a SET gombot!
A lejátszás folytatásához nyomja meg ismét a SET gombot!
A lejátszás leállításához nyomja meg az exponáló gombot! Ekkor a program
visszaáll a felvétel elejére.
35. oldal, összesen: 82
Vezérlő gombok:
Lejátszás közben
Szüneteltetés közben
Leállításkor
Exponáló gomb
Leállítás (A kijelző visszaáll a lejátszás elejére)
SET gomb
Pause (szüneteltetés)
Lejátszás folytatása
Normál lejátszás
Megjegyzés:
• A videó felvételeket nem lehet elforgatni, vagy nagyítani.
• A lejátszási információk nem jeleníthetők meg az LCD kijelzőn a videó
felvételeknél.
Felvételek megtekintése televízión
Lehetősége van TV-n megnézni a felvételeit. Mielőtt csatlakoztatná a fényképezőgépet,
állítsa be, hogy NTSC, vagy PAL rendszerű készüléken fogja megtekinteni a felvételeket!
1.
2.
3.
4.
Csatlakoztassa az A/V kábel egyik végét a fényképezőgép A/V Out kimenetébe!
Csatlakoztassa az A/V kábel másik végét a TV bemeneti csatlakozójához!
Kapcsolja be a TV-t és a fényképezőgépet!
Kapcsolja a TV-t Video IN üzemmódba! A megfelelő csatorna kiválasztásához
olvassa el a TV használati utasítását!
5. Tekintse meg a felvételeket!
A további üzemeltetés megegyezik a hagyományos lejátszással.
Megjegyzés:
• További részletekért olvassa el a Setup Menu (beállítások) Video Output
(kép kimenet) fejezetét a használati útmutatóban!
Hangjegyzetek csatolása
Fényképeihez egyenként maximum 30 másodpercnyi hangjegyzetet rögzíthet
emlékeztetőül. Hangjegyzetet csak egyszer rögzíthet.
1. Csúsztassa az üzemmód kapcsolót lejátszás állásba!
Ekkor a legutóbb rögzített felvétel jelenik meg a kijelzőn.
2. A ◄/►gombok segítségével válassza ki a fényképet, amihez a hangjegyzetet
kívánja rögzíteni!
3. Nyomja meg az exponáló gombot!
Ekkor VOICE RECORDING (hangfelvétel) felirat jelenik meg a kijelzőn és a
felvétel elkezdődik.
36. oldal, összesen: 82
4. A hangfelvétel befejezéséhez nyomja meg újra az exponáló gombot!
Ekkor VOICE RECORD END (hangfelvétel vége) felirat jelenik meg a kijelzőn és a
felvétel leáll.
A kép mellett egy mikrofon ikon jelzi, hogy hangfelvételt csatolt hozzá.
Hangfelvételek lejátszása
Nyomja meg a SET gombot az adott képhez tartozó hangfelvétel lejátszásához és VOICE
PLAYBACK (hanglejátszás) felirat jelenik meg a kijelzőn!
Megjegyzés:
• Hangjegyzetet csak fényképekhez csatolhat.
Indexkép megtekintése
Ez a funkció lehetővé teszi, hogy kilenc kicsinyített indexkép kijelzőre helyezésével
keressen a rögzített felvételek között.
1. Csúsztassa az üzemmód kapcsolót lejátszás állásba!
Ekkor a legutóbb rögzített felvétel jelenik meg a kijelzőn.
2. Nyomja meg a W gombot!
Ekkor a felvételeket indexkép elrendezésben mutatja a kijelző.
A képeket egy zöld keret segítségével választhatja ki.
Ha 10, vagy több kép van a memóriában, akkor a ▲/▼ gombok segítségével
válthat át a következő képernyőre.
3. A SET gomb lenyomásával választhatja ki a kívánt képet.
Ekkor a kép normál méretűre vált.
Megjegyzés:
• A képekhez tartozó állapot ikonok is láthatóak indexkép üzemmódban.
Képek nagyítása
Lehetősége van a rögzített fénykép egy kiválasztott részét kinagyítani, hogy jobban
láthassa annak részleteit.
1. Csúsztassa az üzemmód kapcsolót lejátszás állásba!
2. A ◄/►gombok segítségével válassza ki a fényképet, amit nagyítani kíván!
Indexkép kereséssel is kiválaszthatja a nagyítani kívánt képet!
3. A T/W gombok segítségével beállíthatja a nagyítás mértékét.
A T gomb nagyítja a képet.
A W gomb visszaállítja az előző méretet.
A nagyítás aktuális mértéke leolvasható az LCD kijelzőről.
4. A nyilak segítségével kiválaszthatja a nagyítani kívánt területet.
5. A normál méretet a W gomb megfelelő számú lenyomásával állíthatja vissza.
37. oldal, összesen: 82
Megjegyzés:
• A nagyítás mértéke 1- 4× lehet 0.5 lépésenként.
'Vetítés' megtekintés (Slide Show)
Ez a menüpont lehetővé teszi, hogy a rögzített képeket egyenként, automatikusan levetítse
a fényképezőgép.
1. Csúsztassa az üzemmód kapcsolót lejátszás állásba!
2. Nyomja meg a MENU gombot!
Ekkor megjelenik a lejátszás menü.
3. A ▲/▼ gombok segítségével válassza ki a Slide Show (vetítés) menüpontot és
nyomja meg a SET gombot!
4. A ▲/▼ gombok segítségével válassza ki a képváltások intervallumát és nyomja meg
a SET gombot!
Ekkor elkezdődik a képek vetítése a kijelzőn.
5. A vetítés leállításához nyomja meg a SET gombot!
Ekkor az éppen megtekintett kép marad a kijelzőn.
Megjegyzés:
A képek váltakozása közti idő 3, 5 vagy 10mp lehet.
Az automata kikapcsolás funkció nem működik a vetítés ideje alatt.
Az összes állóképet megjeleníti a lejátszás során.
A videójeleneteket nem játssza le, csak az első képkockát mutatja meg.
A vetítés funkció csak akkor aktiválható, ha 2-nél több képet rögzített a
memóriában.
A felvételek védelme
Az adatokat írásvédetté teheti, hogy elkerülje véletlenszerű törlésüket.
1. Csúsztassa az üzemmód kapcsolót lejátszás állásba!
2. A ◄/►gombok segítségével válassza ki a fényképet, amit védetté kíván tenni!
3. Nyomja meg a MENU gombot!
Ekkor megjelenik a lejátszás menü.
4. A ▲/▼ gombok segítségével válassza ki a Protect (írásvédelem) menüpontot és
nyomja meg a SET gombot!
5. A ▲/▼ gombok segítségével válassza ki a Single (egyenként), vagy az All (mindet)
opciót és nyomja meg a SET gombot!
6. A ▲/▼ gombok segítségével válassza ki a Set (beállít) opciót és nyomja meg a SET
gombot!
38. oldal, összesen: 82
7. A kép(ek) írásvédelme megtörtént és a kijelző visszaáll lejátszás üzemmódba.
Az írásvédett képeken sárga lakat ikon jelenik meg.
Az írásvédelem törlése
Ha csak egy felvételről kívánja eltávolítani az írásvédelmet, válassza ki az adott felvételt.
1. A ▲/▼ gombok segítségével válassza ki a Protect (írásvédelem) menüpontot és
nyomja meg a SET gombot!
2. A ▲/▼ gombok segítségével válassza ki a Single (egyenként), vagy az All (mindet)
opciót és nyomja meg a SET gombot!
3. A ▲/▼ gombok segítségével válassza ki a Cancel Protect (írásvédelem törlése)
menüpontot és nyomja meg a SET gombot!
A felvétel írásvédelme megszűnik és a kijelző visszaáll lejátszás üzemmódba.
Felvételek csoportos írásvédelme
1. A ▲/▼ gombok segítségével válassza ki a Protect (írásvédelem) menüpontot és
nyomja meg a SET gombot!
2. A ▲/▼ gombok segítségével válassza ki a Select (kiválaszt) menüpontot és nyomja
meg a SET gombot!
A felvételek indexkép formátumban jelennek meg.
3. A nyilak segítségével válassza ki a kívánt felvételt és nyomja meg a | | gombot!
A sárga lakat ikon megjelenik a védett felvételeken. A | | gomb ismételt
megnyomásával újra törölhetővé tehetőek a felvételek. Ez az eljárás többször is
végrehajtható.
4. Nyomja meg a SET gombot!
A parancs végrehajtódik és a kijelző visszaáll lejátszás üzemmódba.
Megjegyzés:
Az SD memória-kártya formatálsása során minden felvétel törlődik az
írásvédelemtől függetlenül.
39. oldal, összesen: 82
DPOF – digitális képrendelő formátum – beállítása
A DPOF (digitális képrendelő formátum) lehetővé teszi, hogy a memóriakártyán
nyomtatási információt helyezzünk el. A DPOF segítségével a nyomtatni kívánt kép
kiválasztható, majd további részletek, pl. nyomtatási darabszám is menthetők. A
nyomtatáshoz DPOF-kompatibilis nyomtatóba kell helyezni a memóriakártyát. A
nyomtató ekkor leolvassa a mentett információt és a kiválasztott képek a beállításoknak
megfelelően nyomtathatóak lesznek.
1. Csúsztassa az üzemmód kapcsolót lejátszás állásba!
2. A ◄/►gombok segítségével válassza ki a DPOF formátumúvá teendő felvételt!
3. Nyomja meg a MENU gombot!
Ekkor megjelenik a lejátszás menü.
4. A ▲/▼ gombok segítségével válassza ki a DPOF menüpontot és nyomja meg a
SET gombot!
Ekkor megjelenik a DPOF menü.
5. A ▲/▼ gombok segítségével válassza ki a Single (egyenként), vagy az All (mindet)
opciót és nyomja meg a SET gombot!
A Single opcióval egyesével választhatja ki a DPOF formátumúvá teendő
felvételeket.
Az All opció az összes felvételt DPOF formátumúvá teszi.
6. A ▲/▼ gombok segítségével válassza ki a Print Num. (nyomtatások száma)
menüpontot és nyomja meg a SET gombot!
Ekkor megjelenik a képnyomtatás menü
7. A ▲/▼ gombok segítségével válassza ki a nyomtatandó képek számát és nyomja
meg a SET gombot!
Egy képről maximum 9 nyomtatást készíthet.
8. A ▲/▼ gombok segítségével válassza ki a Date (dátum) menüpontot és nyomja meg
a SET gombot!
Ekkor megjelenik a dátum nyomtatás képernyő.
9. A ▲/▼ gombok segítségével válassza ki az On (be), vagy az Off (ki) opciót és
nyomja meg a SET gombot!
On választásakor dátumot nyomtat a képre, Off esetén nem.
10. A ▲/▼ gombok segítségével válassza ki a Print Enable (Nyomtatás engedélyezve)
opciót és nyomja meg a SET gombot!
11. A ▲/▼ gombok segítségével válassza ki a Execute (Végrehajt) parancsot és nyomja
meg a SET gombot!
Ekkor létrejön egy DPOF információs fájl és újra megjelenik a lejátszás menü.
40. oldal, összesen: 82
Megjegyzés:
A nyomtatandó felvételeken megjelenő dátum megegyezik a fényképezőgépen
beállított dátummal.
Mielőtt a DPOF (digitális képrendelő formátum) beállításokat elvégezné, ne
felejtsen el a fényképezőgép belső memóriáján tárolt és módosítani kívánt
felvételekről az SD memóriakártyára másolatot készíteni.
Videó felvételeket nem lehet nyomtatni.
Képek átméretezése (Resize)
Az átméretezés felülírja az eredeti képet. Képeket csak kisebb méretre lehet módosítani.
A következő esetekben nem lehet átméretezni egy képet:
Ha a kép mérete 640×480, azaz a legkisebb felbontással készült.
A kép egy másik fényképezőgéppel készült.
Ha a kép írásvédett.
Videó felvételeket nem lehet átméretezni.
Ha az SD memóriakártya írásvédett.
1. Válassza ki az átméretezni kívánt képet!
2. Nyomja meg a MENU gombot!
3. A ▲/▼ gombok segítségével válassza ki a Resize (átméretezés) menüpontot és
nyomja meg a SET gombot!
4. A ▲/▼ gombok segítségével válassza a kívánt méretet és nyomja meg a SET
gombot!
A menüt a MENU gomb megnyomásával hagyhatja el.
Az átméretezés befejeztével a kijelző visszaáll lejátszás üzemmódba.
Megjegyzés:
A képek méretét csak csökkenteni lehet. A képméretet növelni, vagy az eredeti
méretet visszaállítani nem lehetséges.
Képek tömörítése (minőség változtatás)
A képek tömörítési arányát változtathatjuk meg vele. A képek méretét a felére, vagy még
kevesebbre csökkenthetjük. A képek minőségét csak csökkenti lehet. Az eredeti képméret
véglegesen felülíródik.
A következő esetekben nem lehet átméretezni egy képet:
Ha Economy (gazdaságos) méretben készült
Ha a kép egy másik fényképezőgéppel készült.
Ha a kép írásvédett.
Ha az SD memóriakártya írásvédett.
1. Válassza ki a tömöríteni kívánt képet!
41. oldal, összesen: 82
2.
3. Nyomja meg a MENU gombot!
4. A ▲/▼ gombok segítségével válassza ki a Quality Change (tömörítés) menüpontot
és nyomja meg a SET gombot!
5. A ▲/▼ gombok segítségével válassza ki a kívánt tömörítési arányt és nyomja meg a
SET gombot!
A kilépéshez nyomja meg a MENU gombot!
A tömörítés befejeztével megjelenik a lejátszás üzemmód.
Felvételek törlése
A gyors törlés (kuka) gomb segítségével üzemmódváltás nélkül
törölheti az utolsó felvételt.
1. Csúsztassa az üzemmód kapcsolót fényképezés, vagy videó
felvétel állásba!
2. Nyomja meg a 'kuka' gombot!
Ekkor megjelenik az utolsó felvétel és a gyors törlés menü a
kijelzőn.
3. Nyomja meg a SET gombot a felvétel törléséhez!
Ha nem kívánja törölni a felvételt, válassza ki a Cancel
(mégse) opciót, és nyomja meg a SET gombot!
Felvételek törlése lejátszás üzemmódban
Képeket törölhet egyenként vagy egyszerre mindet.
1. Csúsztassa az üzemmód kapcsolót lejátszás állásba!
A legutóbb rögzített felvétel jelenik meg a kijelzőn.
2. A ◄/►gombok segítségével válassza ki a törölni kívánt felvételt!
3. Nyomja meg a 'kuka' gombot!
Ekkor megjelenik a törlés menü.
4. A ▲/▼ gombok segítségével válassza ki a Single (egyenként), vagy az All (mindet)
opciót és nyomja meg a SET gombot!
A Single törli a kiválasztott, vagy az utolsó képet.
Az All töröl minden felvételt, ami nem írásvédett.
A Select (kiválasz) opcióval indexkép formátumban választhatja ki a törölni kívánt
elemeket.
5. A ▲/▼ gombok segítségével válassza ki az Execute (végrehajt) parancsot és
nyomja meg a SET gombot!
Ha nem kíván egyetlen felvételt sem törölni, válassza a Cancel opciót és nyomja
meg a SET gombot!
42. oldal, összesen: 82
Megjegyzés:
A felvételek törlése nem módosítja a fennmaradó, vagy az újabb felvételek
sorszámát.
Felvételek törlése indexkép formátumban
Könnyedén kijelölheti a törölni kívánt felvételeket indexkép formátumban.
1. Csúsztassa az üzemmód kapcsolót lejátszás állásba!
2. Nyomja meg a 'kuka' gombot!
Megjelenik a törlés menü.
3. A ▲/▼ gombok segítségével válassza ki a Select (kiválaszt) parancsot és nyomja
meg a SET gombot!
Megjelenik az indexkép formátum.
4. A nyilak segítségével válassza ki törölni kívánt felvételt és nyomja meg a 'kuka'
gombot!
Ekkor egy kuka ikon jelenik meg a felvételen. Ha ugyanazon a felvételen még
egyszer megnyomja a 'kuka' gombot, akkor a törlés parancs megszűnik. Több képet
is kijelölhet egymás után.
5. Nyomja meg a SET gombot!
Megjegyzés:
Ha a belső memóriából akar felvételeket törölni, előbb vegye ki az SD memóriakártyát, mert a fényképezőgép az SD kártya tartalmát fogja felajánlani.
MENÜ BEÁLLÍTÁSOK
Fényképezés menü (Capture)
Ez a menü az alapbeállításokat tartalmazza.
1. Csúsztassa az üzemmód kapcsolót fényképezés állásba!
2. Nyomja meg a MENU gombot!
Ekkor megjelenik a Capture (képrögzítés) menü a kijelzőn.
3. A ▲/▼ gombok segítségével válassza ki a kívánt menüpontot és nyomja meg a SET
gombot az almenübe lépéshez!
4. A ▲/▼ gombok segítségével állítsa be a kívánt értéket és nyomja meg a SET
gombot!
5. A MENU gomb megnyomásával kiléphet a menüből.
43. oldal, összesen: 82
Megjegyzés:
Az inaktív menü elemeket szürke színű karakterek jelzik.
A Scene (program automatikus) üzemmód
Bővebb információért olvassa el a Scene (program automatikus) üzemmód beállításai
fejezetet!
Size (képméret)
Itt beállíthatja, hogy mekkora legyen a készítendő fényképek mérete.
2848×2136
2272×1704
1600×1200
640×480
Quality (képminőség, tömörítési arány)
Itt beállíthatja, hogy mekkora memória területet foglaljanak a fényképek.
[ ]kiváló
[ ]normál
[ ]gazdaságos
Sharpness (képélesség)
Hard (kemény, éles), Normal (normál), Soft (lágy)
Saturation (szaturáció)
High (magas), Normal (normál), Low (alacsony)
Color (színpaletta)
Itt beállíthatja, hogy milyen színárnyalattal kívánja rögzíteni a képeket.
Standard (normál), Vivid (élénk), Sepia (antikolt, barnás), Monochrome (fekete-fehér)
White Balance (fehéregyensúly)
Itt beállíthatja a fehéregyensúlyt a különböző fényviszonyoknak megfelelően, hogy az
elkészült kép színei a lehető legvalóságosabbak legyenek.
Auto: Automatikus
Incandescent: Izzó lámpa
Fluorescent 1: Fénycső 1
Fluorescent 2: Fénycső 2
Day Light: Nappali fény
Cloudy: Felhős
Manual: Kézi beállítás
44. oldal, összesen: 82
Megjegyzés:
Vízalatti (Sea) üzemmódban 3 -féle érték közül választhat:
Auto (automatikus)
<25 feet (7.6 méternél közelebb)
>25 feet (7.6 méternél távolabb)
Manual WB
A fehéregyensúly kézi beállítását akkor javasoljuk, ha semmilyen gyári program nem adja
vissza az eredeti színeket. A beállításhoz szükség lesz egy fehér papírra, vagy táblára.
Execute (végrehajt) paranccsal történik a mintavételezés, Cancel (mégse) paranccsal
elvetheti a mintavételezést.
Megjegyzés:
Vízalatti felvételekhez állítsa be a fehéregyensúlyt egy fehér felület segítségével,
vagy irányítsa a fényképezőgépet vízszintesen a nyílt víz felé! Külső vakus
üzemmódban ne változtasson a fehéregyensúlyon, mert az valótlan színeket fog
eredményezni.
ISO (fényérzékenység)
Nagyobb érték esetén sötétebb környezetben is lehet felvételeket készíteni, de szemcsésebb
lesz a kép.
64, 100, 200, Auto (automatikus) értékek közül választhat.
Metering (fénymérés)
Beállíthatja a fénymérési módszert az expozícióhoz.
Average: átlagolja a beérkező fényt, de nagyobb hangsúlyt fektet a kép közepén
elhelyezkedő tárgyra.
Spot: a kép közepének nagyon kis részéről veszi a fénymintát az expozícióhoz.
Fényképezés menü (Function)
1. Csúsztassa az üzemmód kapcsolót fényképezés állásba!
2. Nyomja meg a MENU gombot és válassza ki a Function (funkció) menüt a ►
gomb megnyomásával!
Ekkor megjelenik a Function menü a kijelzőn.
3. A ▲/▼ gombok segítségével válassza ki a kívánt menüpontot és nyomja meg a SET
gombot az almenübe lépéshez!
4. A ▲/▼ gombok segítségével állítsa be a kívánt értéket és nyomja meg a SET
gombot!
5. A MENU gomb megnyomásával kiléphet a menüből.
45. oldal, összesen: 82
Capture Mode (exponálási üzemmódok)
Beállíthatja, hogy az exponáláskor egy vagy több képet készítsen a fényképezőgép.
Single: egy kép rögzítése
Continuous: az exponáló gomb lenyomva tartásával maximum 3 kép készíthető
AEB: 3 egymást követő kép készül: az első normál megvilágítással, a második
alulexponált, a harmadik túlexponált lesz.
Megjegyzés:
A Continuous és az AEB üzemmódokban nem lehet hangjegyzetet készíteni.
A Continuous és az AEB üzemmód nem választható külső vakus üzemmódban.
Használja a makró és a végtelen vaku programokat, vagy állítson a
megvilágításon az expozíció finom beállításához. Részletesebb leíráshoz olvassa el
a Kiváló vízalatti képek készítése könnyedén c. fejezetet!
Hangjegyzet
Részletesebb leíráshoz olvassa el a Hangjegyzet rögzítése fejezetet!
Megjegyzés:
Ha a hangjegyzet (Voice Memo) be van kapcsolva, akkor a képelőnézet is
automatikusan bekapcsol.
LCD Bright. (kijelző fényereje)
Beállíthatja az LCD kijelző fényének erősségét.
A ▲ gombbal fényesebbé, a ▼ gombbal sötétebbé teheti a képernyőt. A választható
értékek: -5-től +5-ig
Digital Zoom (digitális zoom)
Beállíthatja, hogy fényképezéskor bekapcsoljon e a digitális zoom.
On/Off : be-ki
Preview (képelőnézet)
Beállíthatja, hogy exponálás után megjelenjen e az elkészített kép a kijelzőn.
On/Off : be-ki
Megjegyzés:
Ha a Preview ki van kapcsolva, akkor nem tud hangjegyzetet rögzíteni.
Date Print (dátum nyomtatás)
Beállíthatja, hogy az elkészítendő fényképen megjelenjen a beállított dátum. Utólagosan
nem lehet a képeket dátumozni.
On/Off : be-ki
Photo Frame (képkeretezés)
Részletesebb leíráshoz olvassa el A Photo Frame (kép keretezés) funkció használata c.
fejezetet! On/Off : be-ki
46. oldal, összesen: 82
Videó menü (Capture)
Ez a menü a videó felvételekhez szükséges alapbeállításokat tartalmazza.
1. Csúsztassa az üzemmód kapcsolót videó felvétel állásba!
2. Nyomja meg a MENU gombot!
Ekkor a Capture menü jelenik meg a kijelzőn.
3. A ▲/▼gombok segítségével válassza ki a kívánt Capture menüpontot és nyomja
meg a SET gombot az almenübe lépéshez!
4. A ▲/▼ gombok segítségével állítsa be a kívánt értéket és nyomja meg a SET
gombot!
5. A MENU gomb megnyomásával kiléphet a menüből.
Color (színpaletta)
Részletesebb leíráshoz olvassa el a Fényképezés menü (Capture) részében a Color c.
fejezetet!
White Balance (fehéregyensúly)
Részletesebb leíráshoz olvassa el a Fényképezés menü (Capture) részében a White
Balance c. fejezetet!
Manual WB (fehéregyensúly kézi beállítása)
Részletesebb leíráshoz olvassa el a Fényképezés menü (Capture) részében a Manual WB
c. fejezetet!
Videó menü (Function)
1. Csúsztassa az üzemmód kapcsolót videó felvétel állásba!
2. Nyomja meg a MENU gombot és válassza ki a Function (funkció) menüt a ►
gomb megnyomásával!
3. A ▲/▼ gombok segítségével válassza ki a kívánt Function menüpontot és nyomja
meg a SET gombot az almenübe lépéshez!
4. A ▲/▼ gombok segítségével állítsa be a kívánt értéket és nyomja meg a SET
gombot!
5. A MENU gomb megnyomásával kiléphet a menüből.
Audio (hang)
Beállíthatja, hogy hangos vagy néma felvétel készüljön.
On/Off : be-ki
LCD Bright.
Részletesebb leíráshoz olvassa el a Fényképezés menü (Function) részében az LCD
Bright. c. fejezetet!
47. oldal, összesen: 82
Digital Zoom
Részletesebb leíráshoz olvassa el a Fényképezés menü (Function) részében a Digital
Zoom c. fejezetet!
Lejátszás menü
A lejátszáshoz használatos menüpontokat állíthatja be itt.
1. Csúsztassa az üzemmód kapcsolót lejátszás állásba!
2. Nyomja meg a MENU gombot!
Ekkor megjelenik a lejátszás menü.
3. A ▲/▼ gombok segítségével válassza ki a kívánt Function menüpontot és nyomja
meg a SET gombot az almenübe lépéshez!
4. A ▲/▼ gombok segítségével állítsa be a kívánt értéket és nyomja meg a SET
gombot!
Megjegyzés:
Az inaktív menü elemeket szürke színű karakterek jelzik.
Slide Show (vetítés)
Részletesebb leíráshoz olvassa el a 'Vetítés' megtekintés (Slide Show) c. menüpontot!
DPOF
Részletesebb leíráshoz olvassa el a DPOF – digitális képrendelő formátum – beállítása c.
fejezetet!
Protect (védelem)
Részletesebb leíráshoz olvassa el A felvételek védelme c. fejezetet!
LCD Bright.
Részletesebb leíráshoz olvassa el a Fényképezés menü (Function) részében az LCD
Bright. c. fejezetet!
Resize
Részletesebb leíráshoz olvassa el a Képek átméretezése (Resize) c. fejezetet!
Quality Change
Részletesebb leíráshoz olvassa el a Képek tömörítése (minőség változtatás) c.
menüpontot!
Copy to Card (másolás SD memóriakártyára)
A fényképezőgép belső memóriájából másolhatja át az adatokat egy SD
memóriakártyára.
Cancel / Execute : Mégse / Végrehajt
48. oldal, összesen: 82
A Setup (beállítások) menü fényképezés üzemmódban
Beállíthatja a fényképezőgép működtetéséhez szükséges környezetet.
1. Csúsztassa az üzemmód kapcsolót fényképkészítés vagy videó rögzítés állásba!
2. Nyomja meg a MENU gombot és válassza ki a Setup (beállítások) menüt a ►
gomb megnyomásával!
3. A ▲/▼ gombok segítségével válassza ki a kívánt Setup menüpontot és nyomja meg
a SET gombot az almenübe lépéshez!
4. A ▲/▼ gombok segítségével állítsa be a kívánt értéket és nyomja meg a SET
gombot!
5. A MENU gomb megnyomásával kiléphet a menüből.
Beep (csipogás)
Beállíthatja, hogy a fényképezőgép egy gombjának lenyomásakor adjon e ki hangot.
On/Off : be-ki
Fr. No. Reset
Ez a parancs 0001-nek nevezi el az elkövetkezendő felvételeket tároló mappát.
Cancel / Execute : Mégse / Végrehajt
Date/Time Dátum és idő
Részletesebb leíráshoz olvassa el a Dátum és idő beállítása c. fejezetet!
Sys. Reset
Ez a parancs minden beállítást visszaállít az eredeti, gyári beállításra. A dátum és idő
beállítások nem változnak.
Cancel / Execute : Mégse / Végrehajt
Language (nyelv)
Részletesebb leíráshoz olvassa el a Menü nyelvének kiválasztása c. fejezetet!
USB
Itt állíthatja be az USB üzemmódokat, amiket egy számítógéphez való csatlakozáskor
használhat az üzemmód kapcsoló állásától függetlenül.
PC: Részletesebb leíráshoz olvassa el a Felvételek letöltése a számítógépre c. fejezetet!
PC Camera (webkamera): Részletesebb leíráshoz olvassa el A fényképezőgép
használata (WEB) számítógépes kameraként c. fejezetet!
49. oldal, összesen: 82
A Setup (beállítások) menü lejátszás üzemmódban
1. Csúsztassa az üzemmód kapcsolót lejátszás állásba!
2. Nyomja meg a MENU gombot és válassza ki a Setup (beállítások) menüt a ►
gomb megnyomásával!
3. A ▲/▼ gombok segítségével válassza ki a kívánt Setup menüpontot és nyomja meg
a SET gombot az almenübe lépéshez!
4. A ▲/▼ gombok segítségével állítsa be a kívánt értéket és nyomja meg a SET
gombot!
5. A MENU gomb megnyomásával kiléphet a menüből.
Beep (csipogás)
Részletesebb leíráshoz olvassa el a Beep (csipogás) c. fejezetet a Setup (beállítások) menü
fényképezés üzemmódban!
Format
Részletesebb leíráshoz olvassa el Az SD memóriakártya vagy a belső memória
megformázása c. fejezetet!
Fr. No. Reset
Részletesebb leíráshoz olvassa el a Setup (beállítások) menü fényképezés üzemmódban
az Fr. No. Reset c. fejezetet!
Card Info. (memóriakártya információ)
Megmutatja, hogy mekkora a szabad terület az SD memóriakártyán. Ha nincs a gépben
SD kártya, akkor NO CARD felirat jelenik meg a kijelzőn.
System Info.
Megmutatja a fényképezőgép szoftverének verziószámát (firmware).
Language (nyelv)
Részletesebb leíráshoz olvassa el a Menü nyelvének kiválasztása c. fejezetet!
Video Output (videó jel kimenet)
Beállíthatja, hogy milyen rendszerben küldje a jeleket a fényképezőgép a videó kimeneten.
NTSC / PAL
Kapcsolódás egy PictBridge funkciót támogató nyomtatóhoz
Ha számítógép nem áll rendelkezésére, akkor is csatlakoztathatja a fényképezőgépet
olyan nyomtatóhoz, ami támogatja a PictBridge funkciót.
50. oldal, összesen: 82
A fényképezőgép csatlakoztatása a nyomtatóhoz
1. Kapcsolja be fényképezőgépet!
2. Csúsztassa az üzemmód kapcsolót fényképkészítés vagy videó rögzítés állásba!
3. Nyomja meg a MENU gombot és válassza ki a Setup (beállítások) menüt a ►
gomb megnyomásával!
4. A ▲/▼ gombok segítségével válassza ki az USB menüpontot és nyomja meg a SET
gombot az almenübe lépéshez!
5. A ▲/▼ gombok segítségével válassza ki a PictBridge menüpontot és nyomja meg a
SET gombot!
6. A mellékelt USB kábel segítségével kösse össze a fényképezőgépet a nyomtatóval,
majd kapcsolja be őket!
Képek nyomtatása
Amikor a fényképezőgép a PrintBridge funkciót támogató nyomtatóhoz megfelelően van
csatlakoztatva, akkor a monitorján megjelenik a PictBridge menüpont.
1. Válassza ki a módosítani kívánt menüpontot a ▲/▼ gombok segítségével, majd
nyomja meg a SET gombot!
[Images] válassza ki, hogy csak egy bizonyos képet akar nyomtatni, vagy az
összeset! Itt kiválasztható a nyomtatandó képek példányszáma.
[Date Print] A nyomtatótól függően kiválaszthatja, hogy a képen látható legyen
annak elkészítési dátuma.
[Paper Size] A nyomtató típusától függően kiválaszthatja a papír méretét.
[Layout] elrendezés: válassza ki a megfelelő nyomtatási elrendezést a
nyomtatónak megfelelően!
[Print] Ha mindent beállított, ezzel a menüponttal indíthatja a nyomtatást.
2. Ha az előző pontban az [Images] menüpontot választotta, akkor a jobb oldalon
látható ábrát látja a kijelzőn. Válassza a [Single] (egyetlen), vagy az [All]
(mindet) menüpontot a ▲/▼ gombok segítségével, majd nyomja meg a SET
gombot!
[Single]:Egyenként kiválszthatja a nyomtatni kívánt képeket.
[All]: Minden képet kiválaszt.
[Exit]: kilép az [Images] menüpontból.
3. Ha az előző lépésben a [Single] menüpontot választotta, akkor a jobb oldalon
látható ábra jelenik meg a fényképezőgépe kijelzőjén.
Válassza ki a nyomtatandó képeket a ◄/► gombok segítségével!
Válassza ki a példányszámot [Print Num.] (maxium 99db) a ▲/▼ gombok
segítségével!
A beállítások után nyomja meg a SET gombot a műveletek megerősítéséhez!
4. Válassza az [Exit] opciót a ▲/▼ gombok segítségével, majd nyomja meg a SET
gombot!
5. Válassza a [Print] opciót a ▲/▼ gombok segítségével, majd nyomja meg a SET
gombot a nyomtatás megkezdéséhez!
6. A nyomtatás megkezdődik és a jobb oldalon látható ábra jelenik meg a gép
kijelzőjén.
51. oldal, összesen: 82
Rövid ideig [Complete] felirat jelzi, hogy a nyomtatás sikeresen befejeződött.
[Print Error] feliratot lát, ha valamilyen nyomtatási hiba történt.
Megjegyzés:
A nyomtatás sikertelenné válhat, ha a fényképezőgép energiaellátása
megszűnik közben.
Felvételek letöltése a számítógépre
Rendszerkövetelmény Windows operációs rendszer esetén:
• Pentium III 600Mhz vagy erősebb
• Windows 2000/ME/XP vagy újabb
• 64MB RAM
• 128MB szabad hely a merevlemezen
• CD-Rom meghajtó
• Szabad USB port
Rendszerkövetelmény Macintosh gépeknél
• PowerPC G3/G4
• OS 9.0 vagy újabb
• 64Mb RAM
• 128MB szabad hely a merevlemezen
• CD-Rom meghajtó
• Szabad USB port
Első lépés: Csatlakoztassa a digitális fényképezőgépet a számítógéphez
• Csatlakoztassa az USB kábel vékonyabb felét a fényképezőgéphez!
• Csatlakoztassa az USB kábel másik felét egy szabad USB portba a számítógépen!
Az USB menü megjelenik a kijelzőn.
• Lépjen be a Sajátgép menübe!
• Keresse meg a ’cserélhető lemez’ ikont!
Ez valójában a fényképezőgép memóriája. Általában ’E’ vagy ’F’ meghajtónak nevezi
el a számítógép.
• Válassza ki és keresse meg a DCIM mappát!
Lépjen be a mappába és megtalálja a rögzített felvételeket!
Másolás, küldés vagy az egérrel ’behúzhatók’ egyenként a kívánt célmappába.
(Mac felhasználók kattintsanak az Untitled (név nélküli) vagy unlabeled (címkézetlen)
adathordozó ikonra a felhasználói felületen. Az iPhoto valószínűleg magától elindul.)
52. oldal, összesen: 82
Második lépés: Képek vagy videók letöltése
Amikor a csatlakoztatott fényképezőgépet bekapcsolja, azt a számítógépe mint egy külső
adathordózót érzékeli egy pendrivehoz vagy CD-hez hasonlóan. Az adatokat tehát a
szokásos módon tudja a ’cserélhető lemez’-ről, Macintosh felhasználók esetében az
Untitled (név nélküli) vagy unlabeled (címkézetlen) adathordozóról letölteni (lemásolni) a
számítógépére.
• Windows
Nyissa meg az Removable Disk (Ideiglenes adathordozó)-t és klikkeljen kétszer
DCIM/CAMERA könyvtárra, ahol további alkönyvtárakat talál. A képek ezeken a
könyvtárakon belül találhatóak. Válassza ki a letölteni kívánt képet, videó felvételt,
hangfelvételt és válassza a másolás funkciót a szerkesztés menüből. Nyissa meg azt a
könyvtárat, ahova az adatokat másolni kívánja és válassza a beilesztés funkciót az Edit
(szerkeszt) menüből. Az adatokat az egér segítségével is behúzhatja a célkönyvtárba.
• Macintosh
Nyissa meg az Untitled (név nélküli) adathordozót. Nyissa meg azt a könyvtárat, ahova az
adatokat elhelyezni kívánja. Az egér segítségével áthelyezheti a kívánt fájlokat a
célkönyvtárba.
Megjegyzés:
• Memóriakártyát használók néha jobban szeretnek a memória kártya olvasót
használni. (ajánlott)
• Számítógépes videó lejátszót a készülék kiegészítő csomagja nem tartalmaz.
Mielőtt a letöltött videófilmek lejátszását elkezdené, ellenőrizze, hogy a
számítógépén van-e ilyen program.
A FÉNYKÉPEZŐGÉP HASZNÁLATA (WEB) SZÁMÍTÓGÉPES
KAMERAKÉNT
A digitális fényképezőgépet számítógép kameraként is használhatja, ami lehetőséget
teremt arra, hogy videó konferencia beszélgetéseken vegyen részt üzlettársaival,
vagy élő beszélgetést folytasson barátaival, hozzátartozóival. Ahhoz, hogy a digitális
fényképezőgépével videó konferencián vehessen részt, számítógépének a következő
kiegészítőkkel kell rendelkeznie.
•
•
•
•
Mikrofon
Hangkártya
Hangfal vagy fejhallgató
Internet vagy egyéb hálózati kapcsolat
53. oldal, összesen: 82
Megjegyzés:
• Videó konferencia vagy videó szerkesztő programot a csomag nem tartalmaz
• Ezt az üzemmódot a Macintosh nem támogatja.
Első lépés: A PC kamera meghajtójának installálása
A mellékelt CD-ROM-on található PC kamera meghajtó csak Windows alatt használható.
A PC kamera funkciót a Macintosh nem támogatja.
1. Helyezze be a mellékelt CD-Rom-ot a CD-ROM meghajtóba.
2. Amikor az üdvözlő üzenet megjelenik, kattintson az „Install USB/PC-Cam meghajtó”
(USB/PC-Cam meghajtó installálása) ikonra. A továbbiakban kövesse a képernyőn
megjelenő utasításokat az installáció befejezéséig.
3. Miután az installálást befejezte, indítsa újra a számítógépet.
Második lépés: A fényképezőgép csatlakoztatása a számítógéphez
1. Kapcsolja be a fényképezőgépet!
2. Csúsztassa az üzemmód kapcsolót fénykép, vagy videó rögzítés állásba!
3. Nyomja meg a MENU gombot és válassza ki a Setup (beállítás) menüt a ► gomb
segítségével!
4. A ▲/▼ gombok segítségével válassza ki az USB opciót és nyomja meg a SET
gombot!
5. A ▲/▼ gombok segítségével válassza ki a PC Camera opciót és nyomja meg a
SET gombot!
6. Az USB kábel vékonyabb végét csatlakoztassa a fényképezőgép jobb alsó oldalába
(AV/USB)!
7. Az USB kábel másik végét csatlakoztassa a számítógép egy szabad USB
bemenetébe!
Ekkor megjelenik a PC Camera felirat a fényképezőgép kijelzőjén.
8. Állítsa be a fényképezőgépet a megfelelő irányba az adás megkezdéséhez!
Megjegyzés:
Mindenképpen legyen a feltöltött akkumulátor a fényképezőgépben, ha
webkamerának használja.
54. oldal, összesen: 82
A KEZELŐ SZOFTVER INSTALLÁLÁSA
Photo Explorer installálása
Ulead® Photo Explorer egyszerű és hatékony segítséget jelent az adatok letöltésében,
kiválasztásában, módosításában és a digitális adatok terjesztésében. Kezel mindenféle
digitális fénykép, videó film és hangfelvétel adatrögzítőt. Megkönnyíti az adatok kezelését,
személyes adatok hozzáadását, időbeli módosításokat tesz lehetővé és támogatja az
adatoknak az ön által választott médiumon keresztül történő terjesztését. (E-mail,
nyomtatás, diavetítésre való előkészítés prezentációkhoz. Elengedhetetlen „minden
egyben” eszköz a digitális fényképezőgépet, webkamerát, digitális kamerát, scanner-t
használók számára, illetve olyanoknak, akik szeretnének nagy mennyiségű digitális adatot
feldolgozni.
1. Helyezze be a mellékelt CD-Rom-ot a CD-ROM meghajtóba.
2. Amikor az üdvözlő üzenet megjelenik, kattintson az „Install Ulead® Photo Explorer”
(Ulead® Photo Explorer installálása) ikonra. A továbbiakban kövesse a képernyőn
megjelenő utasításokat az installáció befejezéséig.
Megjegyzés:
Amennyiben a Photo Explorer szoftver használatáról többet szeretne megtudni,
lapozza fel a hozzá tartozó részletes dokumentációt.
Windows 2000/XP felhasználók, a Photo Explorer installáláshoz
rendszergazdaként lépjenek be az operációs rendszerbe!
A Photo Explorer használatát a Macintosh nem támogatja. Hasonló felhasználói
igény esetén ajánlott az iPhoto vagy az iPhoto2 használata.
A Ulead® Photo Express, egy teljes fotó szerkesztő rendszer a digitális képek kezeléséhez.
A lépésről- lépésre munkafolyamat, a képes felhasználói felület és a programba épített
segítség funkció támogatása, minden felhasználó számára kiváló fotó projektek
kivitelezését teszi lehetővé. Egyszerű adatátvitelt tesz lehetővé a számítógép és a digitális
fényképezőgép vagy szkenner között; megfelelően rendszerezve őket a Visual Browse
vizuális keresőben. Sok előre beépített kész albumot, kártyát, posztert, diavetítést stb.
tartalmaz. A képszerkesztők, szűrők, különleges effektek használatát teszi lehetővé. Olyan
a projektek látványosabbá tételére alkalmas elemeket tartalmaz, mint keretek, feliratok,
bélyeg funkciók. Az elkészült munkákat megoszthatja családjával és barátaival e-mailen
vagy sokszorosított nyomtatással.
1. Helyezze be a mellékelt CD-Rom-ot a CD-ROM meghajtóba.
2. Amikor az üdvözlő üzenet megjelenik, kattintson az „Install Photo Express 5.0”
ikonra. A továbbiakban kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az installáció
befejezéséig.
55. oldal, összesen: 82
Megjegyzés:
• A Photo Express felhasználására vonatkozóan a képek átalakításával illetve
szerkesztésével kapcsolatban kérjen online segítséget.
• Windows 2000/XP felhasználók, úgy installálják a Photo Expresst, hogy közben
felhasználóként legyenek bejelentkezve és rendelkezzenek Adminisztrátori
belépővel.
• A Photo Express használatát a Macintosh nem támogatja
• Javasoljuk, hogy a számítógép monitorját 32 bites színmélységre állítsa be a
Photo Express használatakor.
A Cool 360 installálása
A Ulead® COOL 360 segítségével könnyedén készíthet fotósorozataiból 360°-os, vagy
egyéb nagy látószögű panoráma képeket. A felhasználóbarát „varázsló” segítségével
könnyen megszerkesztheti a képeket, amiket később elküldhet e-mailen, vagy
felhasználhatja honlapok, dokumentumok, vagy prezentációk készítésekor.
1. Helyezze be a mellékelt CD-Rom-ot a CD-ROM meghajtóba.
2. Amikor az üdvözlő üzenet megjelenik, kattintson az „INSTALL Cool 360 SE”
ikonra. A továbbiakban kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az installáció
befejezéséig.
Megjegyzés:
Amennyiben a Cool 360 szoftver használatáról többet szeretne megtudni, lapozza
fel a hozzá tartozó részletes dokumentációt.
Windows 2000/XP felhasználók, a Cool 360 installáláshoz rendszergazdaként
lépjenek be az operációs rendszerbe!
A Cool 360 használatát a Macintosh nem támogatja.
56. oldal, összesen: 82
Műszaki adatok
Tulajdonságok
Leírás
Optikai érzékelő
CCD
Kép pixelszám
6.1 megapixel
Képméret
Fénykép: 2272×1704, 1600×1200, 640×480
Mozgókép-felvétel: 6400×480
Képminőség
Fénykép: Kiváló, Normál, Gazdságos
Tárolóegységek
10 MB beépített memória (9 MB használható képrögzítésre)
SD memóriakártya (kiegészítő kellék, 1GB-ig)
Tömörítési formátum
JPEG (képek), Videó form: Motion JPEG (AVI)
Fájl formátum
EXIF 2.2, DCF 1.0, DPOF 1.0
Lencse
F-no.: széles: 2.8-5.6 (tele: 4.8-9.7)
Fókusztáv: 5.5mm-16.5mm (32-96mm-nek megfelelő egy
35mm-es gépnél)
Fókusz tartomány
normál: 50cm-végtelenig
makró: széles: 5cm-végtelenig / tele: 35cm-végtelenig
LCD kijelző
2,5” LTPS színes LCD
Magas felbontás 230k pixel
Önkioldó
2, 10, 10+2 mp késleltetés
Fény kiegyenlítés
-2.0 EV + 2.0 EV (0.3 EV egységenként)
Fehér egyensúly
Automata, Nappali fény, Felhős, Lámpafény, Fénycső1,
Fénycső2, kézi beállítás, Víz alatt: <7.5m, >7.5m
ISO
Automata, 64, 100, 200
Kimenet
USB csatlakozó
Áramellátás
Lítiumion akkumulátor 3.7V
Egy AC/DC adapter
Méret
kb. 90 x 55 x 25 mm (kiegészítők nélkül)
Súly
kb. 120g (akkumulátor és SD memóriakártya nélkül)
Merülési mélység
Ecoshot: 23m, Reefmaster mini: 40m
*A termék kivitelezésének és műszaki alapadatainak változtatási jogát fenntartjuk
57. oldal, összesen: 82
HIBAJELENSÉGEK:
Energia ellátás
Hibajelenség Lehetséges ok
Megoldás
Fényképezőg
ép nem
kapcsol be.
A készülék
használat
közben
kikapcsol.
Nem lehet
kikapcsolni a
fényképezőgé
-pet.
Az elemek
gyorsan
lemerülnek
Nincs elem a gépben.
Megfelelően helyezze be az elemeket!
Az elemek lemerültek.
A gépet nem használta és az
automatikusan kikapcsolt.
Az elemek lemerültek.
Töltse újra, vagy cserélje ki az elemeket!
Kapcsolja vissza a készüléket!
Hibás üzemeltetés.
Vegye ki, majd tegye be újra az elemeket!
Töltse fel, vagy cserélje ki az elemeket!
Nagyon hideg van.
Sötét helyen gyakran használ
vakut.
Az elemek sokáig nem voltak
használatban feltöltés után.
Töltse fel teljesen az elemeket, majd merítse le őket
legalább egyszer, hogy megnövelje a teljesítményüket!
A gép vagy az Sokáig használta a gépet, vagy Normális jelenség.
elemek
sokat használta a vakut.
melegszenek
58. oldal, összesen: 82
Fényképek készítése
Hibajelenség Lehetséges ok
Megoldás
Hiába
nyomom meg
az exponáló
gombot, a
fényképezőgép nem
készít
felvételt.
Az elemek lemerültek.
Töltse fel, vagy cserélje ki az elemeket!
A gép nincs bekapcsolva.
A gép nem felvétel
üzemmódban van.
Az exponáló gomb nincs
teljesen lenyomva
A memória kártyán nincs elég
szabad terület.
Az SD kártya élettartama
lejárt.
A vaku éppen töltődik.
A gép nem ismeri fel a
memóriakártyát.
Az automata kikapcsolás aktív.
Kapcsolja be a fényképezőgépet!
Nyomja meg a lejátszás gombot, hogy átváltson felvétel
üzemmódra!
Nyomja le teljesen az exponáló gombot!
Helyezzen be új memóriakártyát, vagy törölje a régi
felvételeket.
Helyezzen be új memóriakártyát!
Várjon, ameddig a LED folyamatosan világít!
Formázza meg a memóriakártyát!
Kapcsolja be újra a fényképezőgépet!
A memóriakártya írásvédelem Kapcsolja ki az írásvédelmet!
alatt áll.
Nincs bekapcsolva a gép.
Kapcsolja be!
Nincs kép az
LCD kijelzőn.
A vaku nem
A vaku ki van kapcsolva.
működik.
A vaku nincs feltöltve.
A vaku automatikusra van
állítva és elegendő a fény.
A vaku
A téma távolabb volt, mint a
működött, de vaku hatósugara.
a kép sötét
maradt.
A kép túl
A kép sötét helyen készült és a
sötét.
vaku ki volt kapcsolva.
A kép alul exponált.
Állítsa más programra a vakut!
Kb. 4mp ameddig a vaku feltölt. Várja meg!
Fontolja meg, hogy erős vaku programot használ a vaku
bekapcsolásához!
Kerüljön közelebb a témához és exponáljon újra!
Állítson be másik vaku programot!
Állítson be nagyobb EV értéket!
Külső vakus üzemmódban állítsa a gépet tájkép vakura!
Állítson be kisebb EV értéket!
Külső vakus üzemmódban állítsa a gépet makró vakura!
A kép túl
világos
A kép túlexponált.
A képen a
színek nem
természetesek
.(szárazföldön)
A víz alatti
kép kék és
nincsenek
színek.
A kép olyan helyzetben
készült, ami alkalmatlan volt
az automata fehéregyensúly
beállítására.
Állítsa be kézzel a fehéregyensúlyt!
A víz kiszűri a vörös és sárga
színeket.
Állítsa a gépet víz alatti üzemmódra (Sea Mode) és
válassza ki a megfelelő fehéregyensúlyt!
Használjon külső vakut a felvételhez!
59. oldal, összesen: 82
Lejátszás
Hibajelenség Lehetséges ok
Megoldás
A lejátszás
nem működik.
A memória
kártya
tartalma nem
játszható le.
A felvételeket
nem lehet
törölni.
Nyomja meg a lejátszás gombot!
Nem tudom
megformázni
a memória
kártyát.
A képek a
vaku
használata
ellenére is
sötétek
Nem lejátszásra van állítva.
Olyan memóriakártyát akar
Helyezzen be olyan memóriakártyát, ami ezzel a géppel
lejátszani, ami nem ezzel a
volt megformázva és a képek is vele készültek!
készülékkel volt megformázva.
A felvételek írásvédettek.
Távolítsa el az írásvédelmet!
Olyan memóriakártyát akar
Helyezzen be olyan memóriakártyát, ami ezzel a géppel
lejátszani, ami nem ezzel a
volt megformázva és a képek is vele készültek!
készülékkel volt megformázva.
A memóriakártya írásvédett.
Távolítsa el az írásvédelmet!
A memóriakártya élettartama Helyezzen be új memóriakártyát!
lejárt.
Az LCD kijelző túl sötétre van Állítsa be az LCD kijelző fényerejét!
állítva
Egyéb problémák
Hibajelenség
Lehetséges ok
Hiába nyomom a gombokat, a Az akkumulátor lemerült.
gép nem működik.
A fényképezőgép
meghibásodott.
Megoldás
Töltse fel az akkumulátort!
Kapcsolja ki, vegye ki az
akkumulátort, majd próbálja
újra!
A dátum és az idő nem jó.
Nincsen megfelelően beállítva. Állítsa be a pontos időt és
dátumot!
A beállított dátumot
elfelejtette a gép.
Bekacsolt állapotban vette ki az Állítsa be a pontos időt és
akkumulátort.
dátumot újra!
Letöltés
Hibajelenség
Lehetséges ok
Megoldás
60. oldal, összesen: 82
Nem tudom letölteni a
felvételeket.
Nincs elég szabad terület a
merevlemezen.
Töröljön le a lomtárból
legalább az SD memóriakártya méretével megegyező
adatot!
Nincs energiaellátása a
fényképezőgépnek.
Töltse fel az akkumulátort,
vagy kapcsolja be a gépet!
Windows98 esetén nem
installálta az USB drivert
Installálja az USB drivert!
61. oldal, összesen: 82
Víz alatti tok használati útmutató
Fontos: Alaposan olvassa el a használati útmutatót, mielőtt a készüléket a víz alatt
használja.
SeaLife DC600 Víz alatti tok:
• 60 m (200 láb) mélységig biztosítva, tesztelve
• Teljes gumi tok a víz és rázkódás védelmére
• Puha gumi markolatok
• Többfunkciós teljes bevonat az üveglencséken, a lehető
legjobb fényáteresztésért.
• Kiegészítő sínek (egy vagy két) további vaku(k)
felszereléséhez.
• Lencsealjzat, mely kialakítása lehetővé teszi, hogy egy
pattintással felszereljük a SeaLife széles látószögű
lencsét.
• Szivárgásfigyelő ablak, melynek segítségével a víz alatt
is biztosak lehetünk benne, hogy a tok nem szivárog.
• A jól felépített kontroll gombok segítségével a készülék
összes beállítása elérhető.
Ábra:
DC 600
Víz alatti tok elölnézetben
Víz alatti tok hátulnézetben
62. oldal, összesen: 82
Fontos utasítások a víz alatti tokhoz:
1. Olvassa el figyelmesen a jelen használati útmutató víz alatti tokra vonatkozó
részeit, mielőtt a tokot használni kezdi!
2. Az útmutatóban meghatározott 60 m-t (200 láb) mélységet soha ne haladja meg,
mert ott a tok már szivároghat.
3. Kövesse az alábbi utasításokat annak érdekében, hogy a tömítőgyűrű (O-gyűrű) és
a víz alatti tok ne ázhasson be:
• Alaposan vizsgálja át és tisztítsa meg a tömítőgyűrűt és annak csatlakozási
felületét, különös tekintettel homokra, hajszálra vagy egyéb apró törmelékre
minden egyes használat előtt. Tisztítsa meg azt a mellékelt egységcsomagban
lévő kefével.
• Alaposan vizsgálja át a tömítőgyűrűt és csatlakozási felületét, különös
figyelemmel a sérülésekre (vágás, karcolás, repedés, ütődés vagy bármely más
sérülés). Amennyiben a tömítőgyűrű vagy a csatlakozási felület sérült, cserélje
ki vagy javíttassa meg, de addig ne használja azt! Új SeaLife tömítőgyűrűt a
forgalmazótól vásárolhat.
• Győződjön meg róla, hogy a tömítőgyűrű tökéletesen illeszkedik a vízálló tok
felőli vájatba. Fontos, hogy a tömítőgyűrűt nem szabad a vájatba helyezéskor
megsodorni. Kövesse a használati útmutató utasításait pontosan a tömítőgyűrű
eltávolítására és behelyezésére vonatkozóan!
• A biztos tömítés érdekében évente cserélje a tömítőgyűrűt! Csak a DC600-as
készülékhez gyártott, SeaLife emblémával ellátott termékeket vásárolja meg!
• Minden egyes használat után édesvízzel öblítse át a vízálló tokot. A szárításhoz
használjon puha, száraz kendőt. Csak a teljes tisztítás és száradás után tegye el
a készüléket!
4. Óvatosan zárja le a vízálló tok fedelét.
• Győződjön meg róla, hogy a tömítőgyűrű nem csúszhat ki a vájatból!
• Győződjön meg róla, hogy semmilyen közé ékelődött tárgy nem akadályozza a
vízálló tok tökéletes szigetelését!
• A tökéletes vízzárás érdekében erősen és szorosan zárja le a tok fedelét!
5. Működés közben vigyázzon, hogy nedvesség vagy szennyeződés ne kerülhessen a
tok belsejébe!
• Csak száraz, hűvös (pl. légkondicionált) levegőben nyissa fel a vízálló tokot,
vagy helyezze abba a készüléket!
6. A kiváló víz alatti képekhez szükséges:
• Tiszta környezet a vízben, lebegőképesség szabályzás a kép elkészítése előtt,
valamint szükséges a fényképezendő tárgyhoz az ideális távolságba kerülni (12m között).
• A telt színekhez és jó háttérhez javasolt SeaLife külső vaku használata.
7. A tokot szobahőmérsékleten, tiszta és száraz környezetben tárolja.
• Ne tegye ki a tokot tartós közvetlen napsugárzásnak!
• Ne tárolja a tokot túl magas hőmérsékleten, pl. az autó csomagtartójában!
63. oldal, összesen: 82
A vízálló tok nyitott pozícióban
A tok hátlapja egy tömítőgyűrű segítségével tökéletesen szigetel
ábra:
Ide helyezze be a páramentesítőt!
Fontos: Ne síkosítsa a tömítőgyűrűt!
Tömítőgyűrű – illeszkedési felület
Tömítőgyűrű (SL15017)
Fontos! A használati útmutatóban leírtaknak megfelelően óvatosan tisztítsa és vizsgálja át
a tömítőgyűrűt és annak illeszkedési felületét, minden egyes víz alatti használat előtt!
Amennyiben a tömítőgyűrűt cserélni kell, forduljon a helyi SeaLife forgalmazóhoz, vagy
kérjen segítséget a központi elérhetőségeken: SeaLife Center +00/1/856-866-9191; email:
service@sealife-cameras.com
64. oldal, összesen: 82
A vízálló tömítés karbantartása
Minden egyes SeaLife tok minőségét és tömítési képességét tesztelik. A felhasználó
felelőssége a tömítőgyűrűt és annak illeszkedési felületét gondosan karbantartani. Kérjük,
kövesse az erre vonatkozó alábbi utasításokat! Az utasítások be nem tartása a tok
szivárgásához vezet, amely eset érvényteleníti a termék garanciáját.
1. Alaposan vizsgálja át a tömítőgyűrűt és csatlakozási felületét, különös figyelemmel a
sérülésekre (vágás, karcolás, repedés, ütődés vagy bármely más sérülés) minden
használat előtt! Ujjbeggyel dörzsölje végig a tömítőgyűrűt és az illeszkedési
felületeket. Amennyiben sérülést észlel, cserélje ki a tömítőgyűrűt, vagy szervízeltesse
készülékét! Ne használja a készüléket sérülten! Új tömítőgyűrűt a forgalmazótól
vásárolhat.
Ábra: A B C
Vizsgálja meg és cserélje ki a tömítőgyűrűt a következő sérülések
esetében: A=vágás, B=repedés, C=barázdáltság.
1. Alaposan vizsgálja át és tisztítsa meg a tömítőgyűrűt és annak
csatlakozási felületét, különös tekintettel homokra, hajszálra vagy
egyéb apró törmelékre minden egyes használat előtt. Tisztítsa meg
azt a 2.sz. egységcsomagban lévő kefével.
Ábra: 1., 2.,
2. Vizsgálja át és tisztítsa meg a tömítőgyűrűt és annak csatlakozási felületét, különös
tekintettel hajszálra vagy más apró szálra (1.), homokra, sóra vagy más apró
törmelékre (2.). Tisztítsa meg azt az egységcsomagban lévő kefével.
3. Győződjön meg róla, hogy a tömítőgyűrű tökéletesen illeszkedik-e a vízálló tok felőli
vájatba. Fontos, hogy a tömítőgyűrűt nem szabad a vájatba helyezéskor megsodorni.
Kövesse a használati útmutató utasításait pontosan a tömítőgyűrű eltávolítására és
behelyezésére vonatkozóan!
65. oldal, összesen: 82
4. A biztos tömítés érdekében évente cserélje a tömítőgyűrűt! Csak a DC600-as
készülékhez gyártott, SeaLife emblémával ellátott termékeket vásárolja meg!
5. Minden egyes víz alatti használat után kövesse a következő lépéseket:
a) Tiszta (édes)vízben áztassa a vízálló tokot 15 percig. A legtöbb búvárhajón van
speciális öblítőtartály a víz alatti fotó-felszerelésnek. Ne helyezze a tokot egyéb
más búvárfelszerelés öblítőtartályába, mert az tisztítószert tartalmazhat, ami kárt
tehet a tokban.
b) Áztatás közben néhányszor nyomja meg a vezérlőgombokat, hogy a használat
közben beáramlott sós víz, homok vagy más piszok kitisztuljon.
c) A tok szárításához tiszta, puha, száraz kendőt használjon! A készüléket és a tokot
csak a teljes tisztítás és száradás után tegye tárolóhelyére!
Gyors vízállósági teszt
Egy puha súlynak alkalmas tárgyat csomagoljon színes papírtörlőbe, helyezze a tokba
és zárja le a fedelet! A színes papírtörlőn a szivárgás jól látható lesz. Győződjön meg
róla, hogy a színes törlőkendő nem csípődött-e be a tömítőgyűrű körül. A lezárt tokot
helyezze egy kád hideg vízbe kb. egy órára! Ezt követően semmilyen szivárgást mutató
jelnek nem szabad látszania. Amennyiben mégis szivárgást észlel, ne használja tovább
a tokot, és javíttatásért lépjen kapcsolatba SeaLife forgalmazójával!
SeaLife Szervízközpont:
SeaLife Service Center, 97 Foster Road, Moorestown, NJ 08057
+00-1-(856) 866 -9191 vagy +00-1-(800) 257-7742
www.sealife-cameras.com/service
66. oldal, összesen: 82
A tömítőgyűrű behelyezése és eltávolítása
A tömítőgyűrű behelyezése:
1. lépés: A tömítőgyűrűt és a tokban kialakított nútot
teljesen meg kell tisztítani behelyezés előtt.
2. lépés: Az ábrának megfelelően óvatosan helyezze be
a tömítőgyűrűt a nútba, vigyázva arra, hogy ne
csavarodjon meg, ne gyűrődjön össze.
3. lépés: A tömítőgyűrű utolsó szakaszát két ujjal
biztosítva helyezze be a nútba!
4. lépés: Óvatosan csukja be a hátlapot, vigyázva arra,
hogy a gyűrű jól illeszkedjen, majd nyissa ki a tokot
újra és ellenőrizze, hogy a gyűrű a nútba illeszkedett-e.
Ne zsírozza a tömítőgyűrűt!
67. oldal, összesen: 82
A tömítőgyűrű eltávolítása:
1. lépés: Tolja a tömítőgyűrűt a nút mentén, amíg
azt fel nem emelkedik.
2. lépés: Óvatosan emelje ki és távolítsa el a gyűrűt
a nútból!
68. oldal, összesen: 82
A vízálló tok kinyitása és lezárása
1. lépés: Nyomja be a záró gombot, nyissa meg a
reteszt!
2. lépés: Nyissa végig a reteszt, hogy az felemelkedjen
és elváljon a toktól!
3. lépés: Nyissa ki az ábrán látható módon a tokot, így
a készülék nem eshet ki!
69. oldal, összesen: 82
4. lépés: Az ábrán látható módon zárja be a tokot
és nyomja le a záróreteszt, így a retesz pontosan
illeszkedik a tokhoz.
5. lépés: Nyomja lefelé a reteszt, amíg az a helyére
nem kattan!
70. oldal, összesen: 82
Flash Link optikai kábel beszerelése
A Flash Link (vaku összekötő) adapter köti össze a SeaLife optikai
kábelt (#SL962 – választható kiegészítő) és a DC600
fényképezőgépet. Ez az adapter csak akkor szükséges, ha a SeaLife
külső vakut (#SL960 – választható kiegészítő) vagy a Digitális vakut
(#SL960D) használja. Hangsúlyozottan ajánlott a Flash Link (vaku
összekötő) optikai kábelt használni akkor, ha SeaLife külső vakut
használ, így biztos lehet benne, hogy a vaku minden felvételnél
felvillan.
1. lépés: Csatlakoztassa a vaku összekötő optikai kábelt az adapter
egyik bemenetébe, az ábra szerint. Nyomja be a kábelt addig, hogy az
teljesen illeszkedjen.
2. lépés: A csavarkulcs segítségével szorítsa meg a csavart addig,
amíg az feszülni nem kezd. Vigyázzon, hogy ne húzza túl! Óvatosan
húzza meg a kábelt, hogy ellenőrizze a csavar tartását!
71. oldal, összesen: 82
3. lépés: Csatlakoztassa az adaptert a tok lencse-kiemelkedése köré, így az a vakunyílásba illeszkedik.
Megjegyzés:
Amennyiben két vakut használ, a második kábelt a másik bemenethez
csatlakoztassa, és kövesse a fenti lépéseket újra!
Rögzítse az optikai kábelt a mellékelt tépőzáras bilinccsel a vaku markolatához!
Részletes információért olvassa el a vaku optikai kábelének kezelési útmutatóját!
72. oldal, összesen: 82
A vízálló tok összeszerelése
A fényképezőgép előkészítése
1. Helyezzen be feltöltött akkumulátort!
2. Tisztítsa meg a fényképezőgép lencséjét száraz, tiszta pamutkendővel!
3. Távolítsa el a készülék tartószíját, mert amiatt a készülék nem illeszkedhet pontosan a
vízálló tokba.
4. Állítsa a fényképezőgépet Sea (víz alatti) üzemmódba! Amennyiben külső vakut használ,
állítsa a készüléket külső vakus üzemmódba! Tekintse át a használati útmutató ezen
beállításról szóló leírását!
Vízálló tok készülékre szerelése
A tok kinyitását és a készülék behelyezését csak száraz, hűvös (pl. légkondicionált)
levegőben végezze, így megelőzheti azt, hogy a tokba szorult nedves levegő a víz alatt
párásodást okozzon.
1. Nyomja be a záró gombot, nyissa meg a reteszt, így kinyílik a tok. A fedelet csak az
ütközési pontjáig nyissa fel, mert ha tovább erőlteti, úgy a zsanér megsérülhet.
2. Vizsgálja át a tömítőgyűrűt, és amennyiben sérülésmentes, úgy győződjön meg róla,
hogy behelyezéskor az stabilan ráfekszik a vájatra. Amennyiben a tömítőgyűrű sérült és
cserélni szükséges, forduljon a SeaLife forgalmazóhoz, vagy a SeaLife szerviz
központhoz!
3. Tisztítsa meg a tok lencsének kialakított üregét tiszta, száraz pamutkendővel! Javasolt
az üreg belső felületét páramentesítő anyaggal kezelni.
4. Óvatosan helyezze a készüléket a tokba! Győződjön meg róla, hogy a készülék tiszta és
száraz.
5. Helyezzen be egy páramentesítő kapszulát a tokban kialakított üregbe; a kapszula színe
kékről rózsaszínűre vált. Amennyiben a kapszula már rózsaszínűre váltott, cserélje ki azt!
6. Óvatosan tisztítsa meg a tömítőgyűrűt és az illeszkedési felületet a karbantartó
csomagba készített tisztítókefével! A gyűrűnek teljesen száraznak kell lennie a tok
lezárásakor, ezért hagyja ezeket a felületeket kiszáradni!
A tömítőgyűrűn nem lehet haj, homok vagy egyéb szennyeződés!
73. oldal, összesen: 82
7. Ne hagyja, hogy vízcseppek kerüljenek a tokba, mert az a tokban párásodást okoz.
8. Szorosan zárja le a tok fedelét. Győződjön meg róla, hogy a fedél akadálymentesen és
szorosan illeszkedik!
9. Zárja le a záróreteszt! Győződjön meg róla, hogy a retesz a számára kialakított
mélyedésbe illeszkedve, szorosan a helyére pattan! Amennyiben a reteszt nem sikerül
szorosan lezárni, az a tok beázását okozhatja; a retesz és a tok között azonban lehet
egy vékony rés.
10. Ne tegye ki a tokot tartósan tűző napfénynek, mert az párásodáshoz vezethet!
Ellenőrizze a fényképezőgépet és a tokot!
1. Kapcsolja be a készüléket a tok tetején lévő gombbal!
2. A tokon kialakított exponáló-gombbal készítsen egy próbafelvételt!
3. A bekapcsoló és az exponáló gombnak a lenyomást követően vissza kell ugrania a
tokban kialakított üregébe. Az természetes, hogy a gombok lenyomásakor egy kis
ellenállást érzünk.
4. Nyomja le és tartsa lenyomva a készülék bekapcsoló gombját, így a készülék kikapcsol.
Javasolt a készüléket a használatig kikapcsolt állapotban tartani, így az akkumulátor
tartósabb lehet.
5. 1 perc elteltével a fényképezőgép kikapcsol. Az újra-aktiváláshoz nyomja meg bármely
gombot!
74. oldal, összesen: 82
A víz alatti tok és fényképezőgép használata és tisztítása
Vízbe ereszkedés a tokkal
1. Ne ereszkedjen a vízbe a fényképezőgéppel a kezében! Kérjen meg valakit, hogy ha már
a vízben van, adja be a készüléket Önnek!
2. A fényképezéshez olvassa el a következő oldalon található „Könnyen készített gyönyörű
képek” fejezetet!
3. Közvetlen az alámerülés után ellenőrizze, hogy a tok nem szivárog-e. Ellenőrizze a
szivárgásjelző nyílás jelzését!
A tok víz alatti használatát követő teendők
1. Adja ki a készüléket a vízből, mielőtt kimászna a hajóra!
2. Gondoskodjon róla, hogy a tok a legtöbb hajón felszerelt édesvizes tankba kerüljön. Így
a sós víz leázik a készülékről, és nem is szárad rá a só. Előzze meg, hogy a só a tokra
száradjon, mert az károsíthatja a tömítőgyűrűt és a lencsét, valamint nedvességet szív be.
Az áztatást követően törölje a tokot szárazra egy tiszta, puha kendővel.
3. Ne tegye ki a készüléket és a tokot tartós direkt napfénynek – tartsa azt egy száraz
törölköző alatt, árnyékos helyen!
4. Nem ajánlatos a hajón kivenni a készüléket a tokból, mert a nedves levegő a tokba
jutva párásodást okozhat.
5. Amennyiben a hajón kell a tokot kinyitnia, úgy gondoskodjon róla, hogy a kezei és a
tok is teljesen szárazak legyenek. Ne engedje, hogy a tok belsejét vagy a készüléket víz
érje!
A tok tisztítása használat után
1. A tokot tiszta édesvízzel alaposan át kell tisztítani, kinyitás előtt. Ne engedje, hogy a sós
víz a tok belsejébe kerülhessen, mert a sókristályok rongálják a tömítőgyűrűt, a lencsét és
megkötik a nedvességet.
2. Ne engedje, hogy a sós víz kikristályosodjon a lencsén. Törölje meg a lencsét száraz
pamutkendővel!
3. A tok kinyitása előtt a készülék körül mindennek (a kezének, fejének, stb.) tökéletesen
száraznak kell lennie. Tartson egy száraz kendőt kéznél!
4. A tok kinyitása után tisztítsa meg a fényképezőgépet, a tömítőgyűrűt és minden belső és
külső alkatrészt egy tiszta, száraz pamutkendővel!
75. oldal, összesen: 82
A tok előkészítése a tárolásra
1. A készülék és a tok tárolása előtt távolítsa el az akkumulátort, az SD memóriakártyát és
tartsa mindezeket száraz, tiszta helyen! Győződjön meg róla, hogy a tok és minden más
kiegészítő tiszta és száraz, mielőtt tárolná!
2. Soha ne tárolja a készüket vagy a tokot direkt napfénynek kitéve, de sötét, párás helyen
se! Tároláshoz és utazáshoz a légmentes, törésmentes SeaLife ReefMaster szárazdoboz
(#SL930) használata javasolt, együtt a kis kiszerelésű SeaLife páramentesítő
granulátummal (#M101).
3. Hosszú tárolás esetén javasolt a záróreteszt nyitva tartani, így a tömítőgyűrű és a
záróretesz biztosan torzulásmentes marad.
Kiváló víz alatti képek készítése könnyedén
A víz alatti fényképezés nagyban eltér a szárazföldi fényképezéstől. A legfontosabb
tudnivalók az alábbiakban olvashatók:
1. Kristálytiszta víz
A jó víz alatti képekhez a kristálytiszta víz elengedhetetlen. Emlékezzünk rá, hogy az
emberi szem jobban lát, mint a fényképezőgép. Ez azt is jelenti, hogy a víz számunkra
tisztábbnak tűnhet. A vízben úszó apró szemcsék, mint pl. az algák vagy az iszap gyenge
láthatóságot okoznak. Vigyázzon, hogy uszonyával fel ne kavarja az iszapot, mert az a
képen apró pöttyök formájában (háttérpiszok) megjelenhet. Mindig tartsa a fényképezési
távolságot a látótávolság egy-tizedén; például ha a látótávolság 18 m (60 láb), akkor a
fényképezési távolság 1,8 m (6 láb) legyen, ha a látótávolság 10m (30 láb), akkor a
fényképezési távolság ne legyen több, mint 90cm (3 láb).
2. Lehetőleg maradjon az ideális 0,6-1,8 m (2-6 láb) fényképezési távolságban!
Az ideális fényképezési távolság 0,6-1,8 m (2-6 láb). Ez a távolság a biztosítéka a jól
kidolgozott, színes képeknek. Fontos emlékeznünk, hogy a fény a víz alatt nem terjed
messzire, ezért érdemes a lehető legközelebb fényképezni a minél színesebb képek
érdekében. A legjobb, legszínesebb képekért javasolt a kiegészítő SeaLife külső vaku
(SL960) vagy a digitális vaku (SL960D) használata.
76. oldal, összesen: 82
3. A víz alatt mozogjon óvatosan és a képek készítése előtt figyeljen
lebegőképességére!
Mozgás közben nagyon nehéz jó képeket készíteni. Nézzen körül és keressen jó témát a
fényképéhez! Először helyezkedjen el a kép elkészítéséhez, majd érje el a semleges
lebegést. Most kapcsolja be az LCD kijelzőt, hogy a kép témája biztosan jól helyezkedjen
a képen, majd ellenőrizze a távolságot és tartsa a készüléket mozdulatlanul! Maradjon
mozdulatlan és legyen türelmes: néha egy kis várakozás után az elijesztett hal magától is
visszatér. Nem érdemes üldözni a halakat, inkább várja meg, míg magától visszajön!
A képek készítése előtt mindig ellenőrizze lebegőképességét, és tartson be minden
biztonsági szabályt!
4. Egy tárgyról több képet készítsen – ezek később még letörölhetők.
A digitális fényképezőgépek egyik nagy előnye, hogy később a képek megtekinthetők és
törölhetők, így több képet is készíthet egyazon dologról. Nagyon sokat tanulhatunk a
fényképezésről a jól és a rosszul sikerült fényképeinkből.
5. Állítsa be a megfelelő expozíciót és szükség esetén használja a megvilágítás
kompenzálást!
Részletes leírásért olvassa el Az expozíció beállítása / ellenfény korrekció c. fejezetet! Ha
külső vakut használ, állítsa makró vakura, hogy sötétebbek legyenek a képek, vagy
végtelen (tájkép) vakura, hogy világosabbá tegye őket! Az SL960D esetén állíthatja a
vaku intenzitását a megfelelő megvilágításhoz.
6. Az igazán „átütő” képekért használja a széles látószögű lencsét!
A SeaLife széles látószögű lencse segítségével igen közel kerülhet a kép tárgyához és
színekkel teli, éles képeket készíthet.
A 24 mm-es széles látószögű lencsével 1,8 m (6 láb) távolságból négy búvár-társát, vagy
egyenesen egy 180 cm hosszú cápát fényképezhet le. Normál esetben ehhez 3 m
távolságban kell lennie, ami túl távoli egy cápa fotózásához.
7. Használjon SeaLife vaku kiegészítőket a teljes színekért és jó fényekért
A víz megszűri a fényt, és a vörös/sárga színek sötétebbek, kékesebbek lesznek. Ezt
egyedül úgy lehet megelőzni, ha csak a sekély vízben fényképez (napos időben is sekély
mélységben) vagy mesterséges megvilágítást használ, mint a SeaLife külső vaku (#SL960)
vagy a digitális vaku (#SL960D). A vaku könnyen felszerelhető a tok alsó részéhez. A jól
megvilágított és árnyékmentes képért két vakut is csatlakoztathat gépéhez. Ez a rendszer
blokkolja a beépített vakut és megelőzi a háttérpiszok képen való megjelenését. A
rugalmas kar segítségével a vaku gyorsan áthelyezhető. Egy további vaku diffúzor
helyezhető a vaku-fejhez, amely hangsúlyozottan javasolt közeli, vagy nagyon világos
képek, tükröződő tárgyak fényképezésénél.
77. oldal, összesen: 82
8. Használja a végtelen (tájkép) fókuszt az exponálási idő csökkentésére!
Ekkor az autofókusz kikapcsol és gyorsabban készíthet felvételeket mozgó élőlényekről és
környezetükről. A megfelelő képek készítésének egyetlen feltétele, hogy 50cm-nél távolabb
legyen a tárgy. Ezzel kb. fél másodperccel gyorsabban készítheti el képeit a víz alatt.
A víz alatti fotózáshoz további tanácsok a SeaLife honblapján: www.sealife-cameras.com
78. oldal, összesen: 82
Hibaelhárítás
Hibajelenség
Lehetséges ok
Megoldás
Túlexponált kép
Tükröződő tárgy van a
közelben.
1-2m-rel menjen hátrébb!
Fordítsa kissé el a vakufejet!
Használja az SL 968 vaku
diffúzort!
Állítsa a gépet makró vaku
üzemmódba!
Csökkentse a megvilágítást!
SL960D esetén csökkentse a
vaku fényerejét!
A fényképezőgép vakuja nem
működik.
Automatikus állásban van a
vaku és nincs rá szükség.
Az ujja a vaku előtt van.
Kapcsolja be a derítő vakut!
Fogja a fényképezőgépet
megfelelően!
Nem megfelelő üzemmódban
van a gép.
Keressen egy megfelelő
üzemmódot! Pl.: Víz alatti
vagy külső vakus
Sérült az SD memóriakártya
Használjon minőségi SD
memóriakártyát!
Sérült a belső memória.
Formatálja a memóriát!
Minden adat el fog veszni.
Az akkumulátor feszültsége
alacsony.
Töltse fel az akkumulátort!
A vízalatti tok beázik.
Az O-gyűrű szennyezett vagy
sérült.
Kövesse az erre vonatkozó
utasításokat a használati
utasítás szerint!
A külső vaku nem működik.
Nem megfelelő üzemmódban
van a gép.
Állítsa a gépet Ext. Flash
(külső vaku) üzemmódba!
A vaku nincs megfelelően
összeszerelve.
Olvassa el a külső vaku
kezelési útmutatóját, vagy
nézze meg a honlapunkon:
www.sealife-cameras.com
A külső vaku optikai kábele
nincs megfelelően rögzítve.
Olvassa el a külső vaku optikai
kábelének kezelési útmutatóját,
vagy nézze meg a
honlapunkon: www.sealife-
Elveszett felvételek
79. oldal, összesen: 82
cameras.com
Hibajelenség
Lehetséges ok
Megoldás
A külső vaku nem mindig
működik. (optikai kábel
használatakor)
A külső vaku optikai kábele
nincs megfelelően rögzítve.
Ellenőrizze a helyes rögzítést
és a kábel állapotát! Cserélje,
ha szükséges!
Olvassa el a külső vaku optikai
kábelének kezelési útmutatóját,
vagy nézze meg a
honlapunkon: www.sealifecameras.com
Általános karbantartás, vagy
szoftverfrissítés szükséges.
A SeaLife folyamatosan
fejleszti a szoftvereket, hogy az
SL960 és SL960D zavartalanul
működhessen.
A külső vaku gyakran téveszt
amikor nem használom az
optikai kábelt.
A külső vaku fényérzékelője
nem észleli a fényképezőgép
vakujának villanását.
Használjon SL962 optikai
kábelt külső vakus
fényképezéshez!
A vízalatti tok lencséje
párásodik.
Vízcseppek vagy párásodás
maradt a tokban, ami hideg
hatására lecsapódik a
lencsére.
Használjon friss SL911
Moisture Muncher nedvesség
elszívót!
Legyen a tok mindig száraz, és
a fényképezőgépet is száraz
körülmények között helyezze
bele!
Használjon vékony
páramentesítő réteget a tok
lencséjének belsején! A legtöbb
búváráruházban kapható
többféle páramentesítő.
Az akkumulátor gyorsan
lemerül.
A frissen feltöltött akkumulátor
kb. 1 órán keresztül működik
és kb. 100 képet lehet készíteni
vele, attól függően, hogy
miként használja a
fényképezőgépet.
Első alkalommal 8 órán
keresztül töltse és teljesen
merítse le az akkumulátort a
következő töltésig! Ezt akkor is
tegye, ha az akkumulátort
sokáig nem használta!
Takarékoskodjon az energiával
és kapcsolja ki a gépet, ha nem
használja!
Vásároljon tartalék
akkumulátort!
80. oldal, összesen: 82
Hibajelenség
Lehetséges ok
Megoldás
A fényképezőgép kikapcsolt.
Az akkumulátor lemerült.
Töltse fel az akkumulátort!
A gép energiatakarékos
üzemmódban van.
Kapcsolja be a gépet újra!
Vegye fel a kapcsolatot a
viszonteladóval!
A fényképezőgép megsérült.
A fényképezőgép felmelegszik. Tartósan használta a gépet.
Nincs kapcsolat a
számítógéppel.
Ez normális jelenség.
Az USB kábel nem megfelelően Ellenőrizze a csatlakozást!
van csatlakoztatva.
Nincs installálva a
fényképezőgép drivere.
Csak Windows98, vagy
régebbi operációs rendszer
esetén kell installálni.
Nincs videókapcsolat.
Nem megfelelően
csatlakoztatta a TV-hez.
A videókábelt a TV vagy videó
„Video in” bemenethez
csatlakoztassa és váltson a
megfelelő csatornára!
Gyenge a videójel.
A videókábel nem megfelelően Ellenőrizze, hogy a videókábel
csatlakozik.
megfelelően csatlakozik!
Memory full hibaüzenet
A memória megtelt.
Töröljön néhány felvételt, vagy
töltse le számítógépre.
Helyezzen be egy másik
memóriakártyát!
A képek életlenek.
Koszos a lencse.
Törölje meg tiszta
törlőkendővel!
Párás a vízálló tok lencséje.
Legyen a tok mindig száraz, és
a fényképezőgépet is száraz
körülmények között helyezze
bele!
Kis vízalatti látótávolság.
A tárgytávolság ne haladja
meg a látótávolság 1/10-ét!
Az autotfókusz nem üzemel
megfelelően.
Állítsa a fókuszt végtelenre!
Gyenge fényviszony
Menjen közelebb (1-2m)!
Használjon SeaLife külső
vakut!
Szemcsés felvételek
81. oldal, összesen: 82
Víz alatti tok műszaki
adatai
Víz alatti tok:
Mélység:
Vezérlőgombok:
Tömítőgyűrű:
Lencse ablak
LCD kijelző:
Állvány aljzat:
Tartózsinór:
Fém komponens:
Anyag:
Súly:
Méret:
Működési hőmérséklet:
Tárolási hőmérséklet:
Garancia:
Egyesével bevizsgálva 60 m-ig (200 láb)
Vezérlőgombok a következőkhöz: bekapcsolás, exponálás,
zoom, LCD kijelző, menü, üzemmód, 4 navigációs gomb, OK
és törlés
szilikon
Teljes többfunkciós réteggel bevont optikai üveglencse,
felcsatolható kialakítással, a további lencsék könnyű
felcsatolásához
Optikai minőségű polikarbonát képernyőfelület
Szabványos ¼-20 csavarmenet, további kiegészítőkkel
kompatibilis
Vastag tartózsinór forgó aljzattal
316 rozsdamentes acél ház
Gumi bevonatú polikarbonát tok
333g – tok készülék nélkül
472 g – tok készülékkel
8,9 cm x 14 cm x 8,6 cm
0-45 Celsius között
-28-60 Celsius között
1 éves korlátozott garancia
A műszaki adatok változtatásának jogát fenntartjuk.
SL16024
9M739-4009-01
82. oldal, összesen: 82
Download PDF