Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av

Bruks- og monteringsanvisning
Komfyrtopper av glasskeramikk
med induksjon
Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot
person- og materiellskade.
no - NO
M.-Nr. 09 453 110
Innhold
Sikkerhetsregler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Beskrivelse av komfyrtoppen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Modeller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
KM 6322 / KM 6323 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
KM 6347 / KM 6348 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Betjeningsfelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Kokesonedata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Aktivt miljøvern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Før første gangs bruk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Første rengjøring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Igangsetting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Induksjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Funksjonsmåte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Støy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Kokekar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Tips for energisparing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Innstillingsområder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Betjening. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Betjeningsprinsipp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Innkobling av komfyrtoppen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Aktivering av kokesonen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Innstille effekttrinn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Endre effekttrinn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Utkobling av kokesonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Utkobling av komfyrtoppen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Restvarmeindikator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
PowerFlex-område . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Oppkoksautomatikk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Boosterfunksjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Varmholding. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
2
Innhold
Timer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Varselur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Automatisk utkobling av kokesonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Bruk av timerfunksjonene samtidig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Sikkerhetsinnretninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Låsemekanisme / elektronisk barnesikring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Stop and Go. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Sikkerhetsutkobling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Overopphetingsbeskyttelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Rengjøring og stell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Programmering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Hvis feil oppstår . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Ekstrautstyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Con|ctivity. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Pålogging av komfyrtoppen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Avlogging av komfyrtoppen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Sikkerhetsregler for innbygging. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Sikkerhetsavstander . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Ramme-/fasettkomfyrtopper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Henvisninger for innbygging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Innbyggingsmål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
KM 6322 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
KM 6347 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Innbygging. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
3
Innhold
Planlimte komfyrtopper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Innbyggingsmål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
KM 6323 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
KM 6348 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Innbygging. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Elektrotilkobling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Tilkoblingsledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Tilkoblingsskjema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Service, typeskilt, garanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
4
Sikkerhetsregler
Denne komfyrtoppen oppfyller de påbudte sikkerhetskrav. Ukyndig bruk kan likevel føre til skader på personer og gjenstander.
Les bruks- og monteringsanvisningen nøye før du begynner å
bruke komfyrtoppen.
Den gir viktige råd angående montering, sikkerhet, bruk og vedlikehold. Du beskytter deg selv og unngår skader på apparatet.
Miele kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes at sikkerhetsreglene ikke er fulgt.
Ta vare på bruks- og monteringsanvisningen og gi den videre til
en eventuell senere eier!
5
Sikkerhetsregler
Forskriftsmessig bruk
~ Denne komfyrtoppen er bestemt for bruk i husholdningen og
husholdningsliknende steder.
~ Denne komfyrtoppen er ikke beregnet for utendørs bruk.
~ Komfyrtoppen skal kun brukes innenfor rammen av hva som er
vanlig innen husholdning, til tilberedning og varmholding av mat.
Annen bruk er ikke tillatt.
~ Personer, som på grunn av sin psykiske eller fysiske tilstand eller
pga. sin uerfarenhet eller uvitenhet ikke er i stand til å betjene komfyrtoppen på en sikker måte, må ikke bruke komfyrtoppen uten tilsyn. De får bare betjene komfyrtoppen uten tilsyn, dersom betjeningen er forklart slik at de kan håndtere den på en sikker måte. De
må kunne se og forstå mulige farer ved feil betjening.
6
Sikkerhetsregler
Barn i husholdningen
~ Bruk den elektroniske barnesikringen hhv. låsemekanismen, slik
at barn ikke slår på komfyrtoppen utilsiktet eller endrer innstillinger.
~ Barn under åtte år må holdes vekk fra komfyrtoppen, med mindre
de er under konstant tilsyn.
~ Barn over åtte år får bare betjene komfyrtoppen uten tilsyn, der-
som betjeningen er forklart slik at de kan håndtere komfyrtoppen på
en sikker måte. Barn må kunne se og forstå mulige farer ved feil betjening.
~ Barn må ikke rengjøre komfyrtoppen uten tilsyn.
~ Hold øye med barn som befinner seg i nærheten av komfyrtoppen. Ikke la barn leke med komfyrtoppen.
~ Komfyrtoppen blir varm under bruk, og er også varm en stund etter at den er slått av. Hold barn borte fra komfyrtoppen til den er så
avkjølt, at enhver forbrenningsfare kan utelukkes.
~ Fare for forbrenning!
Ikke oppbevar gjenstander som kan være interessante for barn, over
eller bak komfyrtoppen. Barna kan bli fristet til å klatre opp på komfyrtoppen.
~ Fare for forbrenning og skålding!
Plasser gryter og panner slik at barn ikke får mulighet til å rive dem
ned og brenne seg.
Drei håndtakene til siden, over arbeidsflaten.
~ Fare for kvelning!
Hvis barn leker med forpakningsmaterialer, kan de vikle seg inn i
f.eks. folie, eller trekke den over hodet og kveles.
Hold barn vekk fra forpakningsmaterialene.
7
Sikkerhetsregler
Teknisk sikkerhet
~ Installasjon, vedlikehold eller reparasjoner som er utført av ukyn-
dige, kan føre til betydelig fare for brukeren, som produsenten ikke
er ansvarlig for. Installasjons-, vedlikeholdsarbeider og reparasjoner
skal kun foretas av fagfolk som er autorisert av Miele.
~ En skadet komfyrtopp kan utsette brukeren for fare. Kontroller at
komfyrtoppen ikke har ytre, synlige skader før den monteres. En
skadet komfyrtopp må ikke tas i bruk.
~ Sikkerheten for apparatets elektriske anlegg garanteres kun hvis
det kobles til et forskriftsmessig installert jordingssystem. Det er meget viktig at denne grunnleggende sikkerhetsanordningen finnes.
I tvilstilfelle bør en elektrofagmann kontrollere elektroinstallasjonen.
~ Før komfyrtoppen tilkobles, må tilkoblingsdataene (sikring, spenning og frekvens) på typeskiltet sammenlignes med dataene for
el-nettet.
Disse dataene må stemme overens, for at det ikke skal oppstå skader på apparatet.
Søk i tvilstilfelle råd hos en elektroinstallatør.
~ Komfyrtoppen må ikke kobles til el-nettet via flerveis-stikkontakter
eller skjøtekabler. De gir ikke nødvendig sikkerhet (brannfare).
~ Komfyrtoppen må bare brukes når den er bygd inn, slik at sikker
funksjon er sikret.
~ Denne komfyrtoppen må ikke brukes på ikke-stasjonære oppstillingssteder (f.eks. skip).
~ Berøring av strømførende deler og forandring i den elektriske og
mekaniske oppbyggingen kan utsette brukeren for fare og kan muligens føre til funksjonsfeil på apparatet.
Du må aldri åpne komfyrtoppens kabinett.
8
Sikkerhetsregler
~ Reparasjoner av apparatet må bare utføres av servicefolk som er
autorisert av Miele, ellers gjelder ikke noe garantiansvar ved påfølgende skader.
~ Defekte deler må bare skiftes ut med originale reservedeler. Bare
for disse delene kan vi garantere at de sikkerhetskravene vi stiller til
våre apparater blir oppfylt.
~ Komfyrtoppen skal kun kobles til el-nettet av elektrofagfolk. Der-
som en skadet tilkoblingsledning skal skiftes, må det kun brukes en
spesiell tilkoblingsledning som skal installeres av elektrofagfolk (se
kapittel "Elektrotilkobling").
~ Komfyrtoppen er ikke beregnet for bruk med et eksternt koblingsur eller et fjernbetjeningssystem.
~ Ved installasjons- og vedlikeholdsarbeider samt reparasjoner, må
apparatet kobles fra el-nettet. Det er kun koblet fra el-nettet når en
av følgende betingelser er oppfylt:
– sikringene i husinstallasjonen er koblet ut,
eller
– skrusikringene i husinstallasjonen er skrudd helt ut,
eller
– støpselet (hvis komfyrtoppen har støpsel) er trukket ut. Ta tak i
støpselet, ikke i ledningen, for å trekke ut støpselet.
~ Fare for støt!
Ikke ta komfyrtoppen i bruk, slå den evt. av omgående, ved brudd,
rifter eller sprekker i glasskeramikkflaten. Koble den fra el-nettet.
9
Sikkerhetsregler
Bruk
~ Olje og fett kan selvantenne ved overoppheting. Ikke la komfyr-
toppen være uten tilsyn når du arbeider med olje eller fett.
Forsøk aldri å slokke olje- eller fettbranner med vann! Slå av komfyrtoppen og kvel flammen forsiktig med et kjelelokk eller et fuktig klede.
~ Flammene kan antenne fettfiltrene i en ventilator. Flamber aldri
under en ventilator.
~ Servise av plast eller aluminiumsfolie smelter ved høye temperaturer. Ikke bruk servise av plast eller aluminiumsfolie.
~ Hvis spraybokser, lett antennelige væsker eller brennbare materi-
aler blir varme, kan de antennes. Oppbevar derfor ikke lett antennelige gjenstander i skuffer direkte under komfyrtoppen. Eventuelle bestikkskuffer må være av varmebestandig materiale.
~ Hvis komfyrtoppen er montert bak en møbeldør, må den kun brukes når møbeldøren er åpen.
Ikke lukk møbeldøren før restvarmeindikatorene er sloknet.
~ Varm aldri opp servise uten innhold.
~ Ikke varm opp eller hermetiser lukkede beholdere, f.eks. hermetikkbokser, på kokesonene. På grunn av overtrykket som oppstår,
kan beholderne hhv. boksene eksplodere.
10
Sikkerhetsregler
~ Dekk aldri til komfyrtoppen, f.eks. med deksler, kleder eller be-
skyttelsesfolie. Hvis komfyrtoppen slås på ved en feil, eller den har
restvarme, er det fare for at materialet kan antenne, sprekke eller
smelte.
~ Hvis du bruker et elektrisk apparat (f.eks. en håndmikser) i nær-
heten av komfyrtoppen, pass på at ledningen ikke kommer i kontakt
med den varme komfyrtoppen. Isolasjonen i ledningen kan bli skadet.
~ Komfyrtoppen blir varm under bruk, og er også varm en stund etter at den er slått av. Først når restvarmeindikatorene er sloknet, er
det ikke lenger fare for forbrenning.
~ Du kan brenne deg på den varme komfyrtoppen. Beskytt hende-
ne med grillvotter, grytekluter e.l. når du arbeider ved den varme
komfyrtoppen. Pass på at disse tekstilene ikke er våte eller fuktige.
Fuktighet gjør at de leder varmen bedre, og det kan oppstå forbrenninger pga. damp.
~ Ikke bruk komfyrtoppen som oppbevaringsplass. Du må ikke legge kniver, gafler, skjeer osv. på den. Hvis den er slått på, blir slått
på ved en feil eller har litt restvarme, er det fare for at metalliske
gjenstander blir varme.
Andre materialer kan smelte eller begynne å brenne.
Fuktige kjelelokk kan suge seg fast.
Slå av kokesonene etter bruk!
~ Hvis sukker, sukkerholdig mat, kunststoff eller aluminiumsfolie
skulle havne på komfyrtoppen mens den er varm, og smelter, vil det
skade glasseramikkflaten når den kjøles ned. Slå av komfyrtoppen
omgående og skrap restene grundig av med en glass-skrape. Ta på
deg grytevotter.
Rengjør deretter kokesonen med et rengjøringsmiddel for glasskeramikk, så snart den har blitt kald.
11
Sikkerhetsregler
~ Kjeler som er kokt tomme, kan føre til skader på glasskeramikkflaten. Ikke la komfyrtoppen være uten tilsyn under bruk!
~ Gryter og panner med ru bunn lager riper i glasskeramikkflaten.
Bruk bare gryter og panner med glatt bunn.
~ Salt, sukker eller sandkorn, f.eks. fra rensing av grønnsaker, kan
forårsake riper hvis de havner under kjelebunnen. Pass på at glasskeramikkflaten er ren før du setter på kokekar.
~ Varme gjenstander på betjeningsfeltet kan skade elektronikken
som ligger under. Sett aldri varme gryter eller panner på betjeningsfeltet.
~ Gjenstander som faller ned på komfyrtoppen (også lette gjen-
stander, som saltbøsser), kan forårsake sprekker eller brudd i glasskeramikkflaten. Pass på at ingen gjenstander faller ned på glasskeramikkflaten.
~ På grunn av induksjonens høye oppvarmingshastighet, kan det
hende at temperaturen i grytebunnen i løpet av kort tid når selvantennelsestemperaturen til olje og fett. La aldri komfyrtoppen være
uten tilsyn under bruk!
~ Varm opp fett og olje i maks. 1 minutt og bruk aldri boosteren til
dette.
~ Bare for personer med pacemaker:
Vær oppmerksom på at det i umiddelbar nærhet av det innkoblede
apparatet oppstår et elektromagnetisk felt. Det er ikke sannsynlig at
pacemakeren blir påvirket av dette.
Hvis du imidlertid er i tvil, henvend deg til produsenten av pacemakeren eller til legen.
12
Sikkerhetsregler
~ Når komfyrtoppen er slått på, kan det elektromagnetiske feltet påvirke magnetiserbare gjenstander.
Kredittkort, lagringsmedier, lommekalkulatorer osv. må ikke oppbevares i umiddelbar nærhet av komfyrtoppen når den er slått på.
~ Metalliske gjenstander som oppbevares i en skuff under komfyr-
toppen, kan bli varme ved langvarig, intensiv bruk av apparatet. Ikke
oppbevar metalliske gjenstander i en skuff direkte under komfyrtoppen.
~ Apparatet er utstyrt med en kjølevifte. Hvis det er en skuff under
apparatet, må det sørges for tilstrekkelig avstand mellom innholdet i
skuffen og undersiden av apparatet, slik at ventilasjonen er sikret.
Spisse eller små gjenstander, samt papir, må ikke oppbevares i
skuffen. De kan trenge hhv. suges inn i apparatet via lufteventilene
og skade viften eller påvirke kjølingen.
~ Bruk aldri to kokekar samtidig på en kokseone, stekesone eller et
PowerFlex-område.
Rengjøring og stell
~ Dampen fra en damprenser kan trenge inn til strømførende deler i
apparatet og forårsake en kortslutning.
Bruk aldri damprenser til rengjøring av apparatet.
~ Hvis komfyrtoppen er montert over en stekeovn med pyrolyse, må
du ikke bruke komfyrtoppen under pyrolyseprosessen. Da kan
overopphetingsbeskyttelsen til komfyrtoppen utløses (se tilsvarende
kapittel).
13
Beskrivelse av komfyrtoppen
Modeller
KM 6322 / KM 6323
ab Kokesoner med booster
c PowerFlex-kokesone med TwinBooster, kan kombineres med
d til et PowerFlex-område
d PowerFlex-kokesone med TwinBooster
e Betjeningsfelt
14
Beskrivelse av komfyrtoppen
KM 6347 / KM 6348
ab Kokesoner med booster
c PowerFlex-kokesoner med TwinBooster, kan kombineres med
d til et PowerFlex-område
d PowerFlex-kokesone med TwinBooster
e Betjeningsfelt
15
Beskrivelse av komfyrtoppen
Betjeningsfelt
n
m
g
f
h
k
l
e
d
$
a
b
i
j c
Sensortaster
a På/av
b Betjeningsskala
- Innstilling av effekttrinn
- Innstilling av tid
c Låsefunksjon
d Booster / TwinBooster
e Valg av kokesone
f Innkobling av PowerFlex-område
g - Valg av timer
- Veksling mellom timerfunksjonene
- Valg av en utkoblingstid (se kapittel "Automatisk utkobling av kokesonen")
h Stop and Go
16
Beskrivelse av komfyrtoppen
Kontrollamper
i Låsemekanisme
j Booster
Kokesonedisplay
k
0
^
1 til 9
f
h
ß
#
A
=
=
=
=
=
=
=
=
Kokesonen klar til bruk
Varmholdingstrinn
Effekttrinn
Trinn 1 TwinBooster
Booster / Trinn 2 TwinBooster
Manglende eller uegnet kokekar (se kapittel "Induksjon")
Restvarme
Oppkoksautomatikk ved utvidet omfang for effekttrinnene
l Kontrollamper for oppkoksautomatikk eller utvidet omfang for effekttrinnene (se
kapittel "Programmering")
Timerdisplay
m Kontrollamper for tilordning av kokesonene, f.eks. kokesonen høyre bak
n Tid i minutter
17
Beskrivelse av komfyrtoppen
Kokesonedata
Kokesone
KM 6322 / KM 6323
Minimal til maksimal
C i cm*
Effekt i watt ved 230 V**
y
14 - 20
Normal
Booster
1850
3000
w
10 - 16
Normal
Booster
1400
2200
x
15 - 23
Normal
TwinBooster, trinn 1
TwinBooster, trinn 2
2100
3000
3700
z
15 - 23
Normal
TwinBooster, trinn 1
TwinBooster, trinn 2
2100
3000
3700
x+z
22–23 /
15 x 23 – 23 x 39
Normal
TwinBooster, trinn 1
TwinBooster, trinn 2
3400
4800
7400
Totalt:
7400
* Innenfor det angitte området kan gryter med hvilken som helst bunndiameter
brukes.
** Den angitte effekten kan variere med kokekarets størrelse og materiale.
18
Beskrivelse av komfyrtoppen
Kokesone
KM 6347 / KM 6348
Minimal til maksimal
C i cm*
Effekt i watt ved 230 V**
y
16 - 23
Normal
TwinBooster, trinn 1
TwinBooster, trinn 2
2300
3000
3700
w
10 - 16
Normal
Booster
1400
2200
x
15 - 23
Normal
TwinBooster, trinn 1
TwinBooster, trinn 2
2100
3000
3700
z
15 - 23
Normal
TwinBooster, trinn 1
TwinBooster, trinn 2
2100
3000
3700
x+z
22–23 /
15 x 23 – 23 x 39
Normal
TwinBooster, trinn 1
TwinBooster, trinn 2
3400
4800
7400
Totalt:
7400
* Innenfor det angitte området kan gryter med hvilken som helst bunndiameter
brukes.
** Den angitte effekten kan variere med kokekarets størrelse og materiale.
19
Aktivt miljøvern
Kassering av transportemballasjen
Emballasjen beskytter apparatet mot
transportskader. Emballasjematerialene
er valgt med sikte på miljøvennlighet og
avfallsbehandling og kan derfor gjenvinnes.
Tilbakeføringen av emballasjen til materialkretsløpet sparer råstoff og reduserer avfallsmengden.
Forhandleren tar vanligvis emballasjen i
retur.
Kassering av gamle apparater
Gamle elektriske og elektroniske apparater inneholder ofte verdifulle materialer. De inneholder imidlertid også skadelige stoffer, som har vært nødvendige for apparatets funksjon og sikkerhet.
I restavfallet eller ved feil behandling,
kan disse stoffene være helseskadelige
og skade miljøet. Kast derfor aldri apparatet som restavfall.
Apparatet kan leveres gratis til forhandlere av samme type produkter eller til
en kommunal gjenbruksstasjon.
For mer informasjon, se www.miele.no
Sørg for at apparatet oppbevares barnesikkert til det kjøres bort.
20
Før første gangs bruk
Kleb typeskiltet, som befinner seg blant underlagene, på det
beregnede stedet i kapittel "Typeskilt".
Første rengjøring
^ Fjern evt. beskyttelsesfolier og klebemerker.
^ Rengjør komfyrtoppen med en fuktig klut før du tar den i
bruk første gang. Tørk den etterpå.
Igangsetting
Kun for fasettkomfyrtopper (med slipt glasskant):
I de første dagene etter monteringen, kan en liten spalte
mellom komfyrtoppen og benkeplaten være synlig. Den vil
bli mindre ved bruk. Den elektriske sikkerheten til komfyrtoppen er alltid garantert, til tross for den lille spalten.
Komponentene av metall er beskyttet med et pleiemiddel.
Når apparatet tas i bruk for første gang, vil det derfor oppstå
lukt og evt. røyk. Når induksjonsplatene varmes opp, vil det
også oppstå lukt i de første driftstimene. Lukten vil bli svakere
for hver gang du bruker komfyrtoppen, og til slutt forsvinner
den helt.
Lukten og evt. røyk innebærer ikke feil tilkobling eller feil på
apparatet og er ikke helseskadelig.
Vær oppmerksom på at oppvarmingstiden for induksjonskomfyrtopper er mye raskere enn for vanlige komfyrtopper.
21
Induksjon
Funksjonsmåte
Under en induksjonskokesone er det en induksjonsplate. Når
kokesonen blir slått på, produserer denne platen et magnetfelt, som virker direkte på grytebunnen og varmer den opp.
Kokesonen varmes bare opp indirekte ved hjelp av varmen
fra gryten.
Kokesoner med induksjon virker bare når det er satt på kokekar med magnetiserbar bunn (se kapittel "Kokekar"). Induksjonen tar automatisk hensyn til størrelsen på det påsatte kokekaret.
I kokesonens display blinker symbolet ß vekselvis med det
innstilte effekttrinnet, dersom
– kokesonen blir slått på uten eller med uegnet kokekar (kokekar med ikke magnetiserbar bunn),
– bunndiameteren på det påsatte kokekaret er for liten,
– kokekaret fjernes fra en kokesone som er slått på.
Hvis det blir satt på egnet kokekar i løpet av 3 minutter, slokner ß, og du kan fortsette som vanlig.
Hvis det ikke blir satt på kokekar, eller kokekaret er uegnet,
kobles kokesonen automatisk ut etter 3 minutter.
Fare for forbrenning!
Hvis komfyrtoppen er slått på, blir slått på utilsiktet eller
har litt restvarme, er det fare for at metalliske gjenstander
som ligger på komfyrtoppen blir varme.
Ikke bruk komfyrtoppen som oppbevaringsplass for
metalliske gjenstander (f.eks. bestikk).
Slå av komfyrtoppen etter bruk.
22
Induksjon
Støy
Når induksjonskokesoner er i drift, kan det oppstå følgende
lyder i kokekaret, avhengig av materialet og bunnens utførelse:
– Brumming kan oppstå ved høye effekttrinn. Den blir svakere eller forsvinner, når effekttrinnet reduseres.
– Spraking kan oppstå for kokekar som har bunn av forskjellige materialer (f.eks. sandwichbunn).
– Piping kan oppstå, hvis de kokesonene som er forbundet
med hverandre (se kapittel "Booster") er i drift samtidig, og
det på disse er plassert kokekar med bunn av forskjellige
materialer (f.eks. sandwichbunn).
– Klikking kan oppstå når effekttrinnet kobler seg inn og ut,
spesielt ved lave effekttrinn.
– Surring, når kjøleviften kobles inn. For å beskytte elektronikken, kobles den inn ved intensiv bruk av komfyrtoppen.
Kjøleviften kan også fortsette etter at du har slått av apparatet.
23
Induksjon
Kokekar
Følgende kokekar er egnet:
– rustfritt stål med magnetiserbar bunn
– emaljert stål
– støpejern
Følgende kokekar er ikke egnet:
– rustfritt stål med ikke magnetiserbar bunn
– aluminium eller kobber,
– glass, keramikk eller steingods.
Hvis du ikke er sikker på om en gryte eller panne er egnet for
induksjon, kan du kontrollere det ved å teste om en magnet
fester seg på bunnen av kokekaret. Hvis magneten blir sittende, er kokekaret egnet.
Vær oppmerksom på at kokekarbunnens bruksegenskaper
kan ha innflytelse på hvor jevnt koke-/stekeresultatet blir.
For optimal utnyttelse av kokesonen, bør du velge kokekar
som passer mellom den innerste og ytterste markeringen på
kokesonen. Hvis kokekaret er mindre enn den innerste markeringen, kan det hende at induksjonen ikke virker. Da vil kokesonen reagere som om det ikke var satt på noe kokekar.
Vær oppmerksom på at det ofte er den maksimale eller øvre
diameteren som oppgis for gryter og panner. Det er imidlertid
bunnens diameter (som regel mindre) som er viktig.
Fare for forbrenning!
Hvis kokekaret kun står delvis på koke- hhv. stekesonen,
kan håndtakene under visse omstendigheter bli svært varme.
Sett kokekaret midt på koke- hhv. stekesonen.
24
Tips for energisparing
– Kok helst i gryter eller panner med lokk. Da forhindres unødig varmetap.
uten lokk
med lokk
– Velg en liten gryte for små mengder. En liten gryte behøver
mindre energi enn en stor gryte med lite innhold.
– Bruk lite vann.
– Reduser effekttrinnet i tide etter oppkok eller bruning.
– Koketiden kan reduseres betydelig ved bruk av trykkoker.
25
Innstillingsområder
Fra fabrikken er komfyrtoppen programmert med 9 effekttrinn. Hvis du ønsker en
finere avstemt innstilling for effekttrinnene, kan du utvide effekttrinnenes omfang
(se kapittel "Programmering"). Mellomtrinnene vises med et lysende punkt ved siden av tallet.
Innstillingsområde
Fra fabrikken
(9 effekttrinn)
Utvidet
(17 effekttrinn)
h
h
1-2
1 - 2.
Koke grøt
2
2 - 2.
Varme opp små mengder væske
Koke ris
3
3 - 3.
Tine grønnsaker i blokk
3
2. - 3
Bløte opp korn
3
2. - 3.
Varme opp flytende og halvfaste retter
Lage omelett og speilegg uten skorpe
Dampe frukt
4
4 - 4.
Koke pasta
4
4 - 5.
Dampe grønnsaker, fisk
5
5
Tining og oppvarming av dypfryst mat
5
5 - 5.
6-7
6. - 7
Skånsom steking (uten overoppheting av fettet) av speilegg
6
5. - 6.
Skånsom steking (uten overoppheting av fettet) av fisk, snitsel, pølse
6-7
6. - 7.
Steke potetpannekaker, pannekaker osv.
7
6. -7
Bruning av stek osv. som deretter skal surre i gryte eller
langtidsstekes i ovnen
8
8 - 8.
Koke store mengder vann
Koke opp
9
9
Varmholding
Smelte smør
Løse opp gelatin
Smelte sjokolade
Koke opp store mengder, f.eks. gryterett
Lage saus, f.eks. jevnet saus
eller hollandaise
Disse verdiene er veiledende.
Effekten på induksjonsplaten varierer avhengig av størrelse og materiale på kokekarets bunn. Det er derfor mulig at effekttrinnene kan avvike litt for ditt kokekar.
Ved praktisk bruk finner du de optimale innstillingene for ditt kokekar.
26
Betjening
Betjeningsprinsipp
Komfyrtoppen er utstyrt med elektroniske sensortaster, som
reagerer på fingerkontakt.
Du betjener komfyrtoppen ved å berøre ønsket sensortast
med fingeren. Hver reaksjon fra tastene blir kvittert med et
akustisk signal. Sensortasten på/av s må av sikkerhetsgrunner berøres lenger enn de øvrige tastene.
Kokesonene og timeren må være "aktive", når du skal innstille
et effekttrinn eller innstille eller endre en tid.
For å aktivere en kokesone eller timeren, berør valgtasten for
ønsket kokesone eller timeren. Etter at du har berørt
valgtasten, begynner den tilhørende kokesonen hhv.
timerdisplayet å blinke. Så lenge indikatoren blinker, er kokesonen hhv. timeren "aktive" og du kan innstille et effekttrinn
hhv. en tid.
Unntak:
Hvis det kun er én kokesone som er i bruk, kan effekttrinnet
endres uten aktivering.
Hvis betjeningsfeltet er skittent, eller det er plassert gjenstander der, reagerer ikke sensortastene, eller det kan
oppstå utilsiktede koblinger, eventuelt kan komfyrtoppen
til og med bli koblet ut automatisk (se kapittel "Sikkerhetsutkobling").
Varmt kokekar på betjeningsfeltet kan skade elektronikken
som ligger under.
Hold betjeningsfeltet rent, ikke legg gjenstander på det og
ikke sett varme kokekar på det.
27
Betjening
Brannfare!
Ikke la komfyrtoppen være uten tilsyn når den er i bruk!
Vær oppmerksom på at oppvarmingstiden for
induksjonskomfyrtopper er mye kortere enn for vanlige
komfyrtopper.
Innkobling av komfyrtoppen
^ Berør sensortasten s.
I displayene for alle kokesonene vises 0.Hvis ikke ytterligere
inntasting skjer, kobles komfyrtoppen av sikkerhetsgrunner ut
igjen etter noen få sekunder.
Aktivering av kokesonen
^ Berør kort valgtasten for ønsket kokesone.
0 i displayet for kokesonen blinker.
Innstille effekttrinn
Fabrikkinnstilt innstillingsområde
^ Berør ønsket tall på betjeningsskalaen.
Det innstilte effekttrinnet blinker i noen sekunder og lyser
deretter konstant.
Utvidet innstillingsområde
(se kapittel "Innstillingsområder")
^ Berør området mellom tallene.
Det innstilte effekttrinnet blinker i noen sekunder og lyser
deretter konstant. Mellomtrinnene vises med et lysende punkt
mellom tallene.
28
Betjening
Endre effekttrinn
^ Berør kort valgtasten for ønsket kokesone.
Effekttrinnet blinker i kokesonens display.
^ Innstill ønsket effekttrinn ved å berøre ønsket tall på
betjeningsskalaen.
Hvis det kun er én kokesone som er i drift, kan effekttrinnet
endres uten aktivering av kokesonen.
Utkobling av kokesonen
^ Berør valgtasten for ønsket kokesone 2 ganger.
På kokesonens display blinker en "0". i noen sekunder. Hvis
kokesonen fortsatt er varm, vises deretter restvarmen.
Utkobling av komfyrtoppen
^ Berør sensortasten s.
Nå er alle kokesonene koblet ut. I displayene for de kokesonene som fremdeles er varme, vises restvarmeindikatoren.
Restvarmeindikator
Strekene på restvarmeindikatoren slokner etter hverandre etter hvert som kokesonene kjøles ned. Den siste streken slokner først når kokesonene kan berøres uten fare.
Fare for forbrenning!
Ikke berør kokesonene så lenge restvarmeindikatorene
fortsatt lyser.
29
Betjening
PowerFlex-område
Du kan koble sammen PowerFlex-kokesonene (høyre bak og
høyre foran) til et PowerFlex-område. Innstillingene for dette
området styres med den bakre kokesonen.
Aktivering
^ Berør sensortasten y.
I displayet for den bakre kokesonen blinker 0. I displayet for
den fremre kokesonen lyser œ.
^ Innstill ønsket effekttrinn ved å berøre ønsket tall på
betjeningsskalaen.
Deaktivering
^ Berør sensortasten y.
I displayet for den bakre kokesonen blinker 0. Displayet for
den fremre kokesonen slokner.
^ Nå kan kokesonene brukes enkeltvis igjen.
Tips
Bruk PowerFlex-området når du vil varme opp en stor mengde væske så raskt som mulig. Området har den høyeste effekten av alle kokesonene ved TwinBooster trinn 2.
Kokekaret må ha en diameter på minst 22 cm. Plasser kokekaret på den markerte sirkelen i midten av området.
30
Betjening
Oppkoksautomatikk
Når oppkoksautomatikken er aktivert, varmes kokesonen automatisk opp med høyeste effekt (hurtigoppkok) og kobles så
tilbake til det innstilte effekttrinnet = viderekokingstrinn. Oppkokstiden er avhengig av innstilt viderekokingstrinn (se tabellen).
Aktivere
^ Berør kort valgtasten for ønsket kokesone.
Kokesonens display blinker.
^ Hold tallet for ønsket viderekokingstrinn inne, helt til et signal høres og kontrollampen til høyre ved siden av viderekokingstrinnet lyser i kokesonens display.
Når oppkokstiden er ferdig slokner kontrollampen til høyre
ved siden av viderekokingstrinnet.
Ved utvidet omfang for effekttrinnene (se kapittel "Programmering") blinker A vekselvis med viderekokingstrinnet under
oppkokstiden.
Ved å endre viderekokingstrinnet deaktiveres oppkoksautomatikken automatisk.
Deaktivere
^ Berør kort valgtasten for ønsket kokesone.
Kokesonens display blinker.
^ Hold det innstilte viderekokingstrinnet inne, helt til kontrollampen hhv. A slokner.
Eller
^ Innstill et annet effekttrinn.
31
Betjening
Viderekokingstrinn*
Oppkokstid
i minutter og sekunder (ca.)
1
0 : 15
1.
0 : 15
2
0 : 15
2.
0 : 15
3
0 : 25
3.
0 : 25
4
0 : 50
4.
0 : 50
5
2 : 00
5.
5 : 50
6
5 : 50
6.
2 : 50
7
2 : 50
7.
2 : 50
8
2 : 50
8.
2 : 50
9
-
* Viderekokingstrinnene med punkt gjelder kun ved utvidet
omfang for effekttrinnene (se kapittel "Programmering").
32
Betjening
Boosterfunksjon
Kokesonene er utstyrt med en booster eller TwinBooster (se
"Beskrivelse av komfyrtoppene").
Boosterfunksjonen er en effektforsterkning, for rask oppvarming av store mengder, f.eks. pastavann. Denne
effektforsterkningen er aktiv i maksimalt 15 minutter med ekstra høy effekt.
Boosterfunksjonen kan kun brukes for to kokesoner samtidig.
Hvis du kobler inn boosteren, når
– det ikke er innstilt effekttrinn, kobles det automatisk tilbake
til effekttrinn 9 når boostertiden er ferdig, eller hvis boosteren blir koblet ut før tiden.
– et effekttrinn er innstilt, kobles det automatisk tilbake til det
innstilte effekttrinnet når boostertiden er ferdig, eller hvis
boosteren blir koblet ut før tiden.
Hvis du fjerner kokekaret i løpet av boostertiden, fortsetter
boostertiden.
For å få effekten på boosteren er to kokesoner forbundet med
hverandre.
Under boostertiden tas en del av effekten fra den kokesonen
som er forbundet med booster-kokesonen, og dette fører til
ett av følgende tiltak for denne kokesonen:
- et hurtigoppkok blir deaktivert
- effettrinnet blir redusert
- kokesonen blir koblet ut.
33
Betjening
Innkobling av booster
^ Berør valgtasten for ønsket kokesone.
^ Innstill evt. et effekttrinn.
^ Berør sensortasten B I/II.
Kontrollampen for booster tennes, og i kokesonens display
begynner h å blinke.
Etter noen få sekunder lyser h konstant og kontrollampen
slokner.
Innkobling av TwinBooster
Trinn 1
^ Berør valgtasten for ønsket kokesone.
^ Innstill evt. et effekttrinn.
^ Berør sensortasten B I/II.
Kontrollampen for booster tennes og i kokesonens display
blinker f. Etter noen sekunder lyser f konstant, og kontrollampen slokner.
Trinn 2
^ Berør valgtasten for ønsket kokesone.
^ Innstill evt. et effekttrinn.
^ Berør sensortasten B I/II to ganger.
Kontrollampen for booster tennes og i kokesonens display
blinker h. Etter noen sekunder lyser h konstant og kontrollampen slokner.
Utkobling av booster / TwinBooster
^ Berør valgtasten for ønsket kokesone.
^ Berør sensortasten B I/II så mange ganger, at kontrollampen for booster slokner og det innstilte effekttrinnet vises i
kokesonens display.
Eller
^ Berør valgtasten for ønsket kokesone.
^ Innstill et annet effekttrinn.
34
Betjening
Varmholding
Alle kokesonene er utstyrt med et varmholdingstrinn "h". Det
ligger mellom effekttrinnene "0" og "1".
Varmholdingstrinnet kan brukes til å holde mat varm rett
etter at den er tilberedt, altså mens den fortsatt er varm.
Det kan ikke brukes til å varme opp igjen kald mat!
Innstilling av varmholdingstrinnet
^ Berør valgtasten for ønsket kokesone.
^ Berør betjeningsskalaen mellom effekttrinnene "0" og "1".
I kokesonens display vises "h".
Tips
– Bruk kun kokekar (gryte/panne) for å holde maten varm.
Bruk lokk.
– Det er ikke nødvendig å røre i maten mens den holdes
varm.
– Tapet av næringsstoffer starter med en gang du begynner
å tilberede maten, og fortsetter under varmholdingen. Jo
lengre maten holdes varm, jo større er tapet av næringsstoffer. Bruk derfor så kort varmholdingstid som mulig.
35
Timer
Komfyrtoppen må være slått på, for at timeren skal kunne
brukes.
Timeren kan brukes til to funksjoner:
– til innstilling av en tid for varseluret
– til automatisk utkobling av en kokesone.
Du kan innstille en tid på inntil 99 minutter.
Varselur
Innstilling
Eksempel: Du vil innstille 15 minutter.
^ Slå evt. på komfyrtoppen.
^ Berør sensortasten m.
I timerdisplayet vises 00, den høyre 0 blinker.
Først innstilles tierplassen, deretter enerplassen.
^ Berør det tallet på betjeningsskalaen som skal stå på
tierplassen (her 1).
Timerdisplayet veksler, på høyre side blinker 1.
^ Berør det tallet på betjeningsskalaen som skal stå på
enerplassen (her 5).
Timerdisplayet veksler, 1 "hopper" til venstre og til høyre vises
5.
Varselurtiden starter.
Endre
^ Berør sensortasten m.
^ Innstill ønsket tid som tidligere beskrevet.
Slette
^ Hold sensortasten m inne, helt til 00 vises i timerdisplayet.
36
Timer
Automatisk utkobling av kokesonen
Du kan innstille en tid, som du ønsker at kokesonen skal
koble seg automatisk ut til.
Alle kokesonene kan programmeres samtidig.
Hvis den programmerte tiden er lenger enn maksimal tillatt
driftstid, kobler sikkerhetsutkoblingen ut kokesonen etter
den tillatte tiden (se tilsvarende kapittel).
^ Innstill et effekttrinn som vanlig for den aktuelle kokesonen.
^ Berør sensortasten m så mange ganger, at kontrollampen
for denne kokesonen blinker.
Hvis flere kokesoner er slått på, blinker kontrollampene i retning med klokken, og starter til venstre foran.
^ Innstill ønsket tid.
Den innstilte tiden forløper minuttvis. Resttiden kan avleses i
timerens display og når som helst endres.
Gå frem som allerede beskrevet, hvis du vil at enda en kokesone skal kobles ut automatisk.
Hvis flere utkoblingstider er programmert, vises den korteste
resttiden, og kontrollampen for den aktuelle kokesonen blinker. De andre kontrollampene lyser statisk. Hvis du vil at de
resttidene som går i bakgrunnen skal vises, berør sensortasten m så mange ganger, at ønsket kontrollampe blinker.
37
Timer
Bruk av timerfunksjonene samtidig
Funksjonene varselur og automatisk utkobling kan brukes
samtidig.
Hvis du har programmert en eller flere utkoblingstider, og i
tillegg vil bruke varseluret:
Berør sensortasten m så mange ganger, at kontrollampen for
den programmerte kokesonen lyser statisk og 00 vises på
timerdisplayet.
Hvis du har innstilt en tid for varseluret og i tillegg vil programmere en eller flere utkoblingstider:
Berør sensortasten m så mange ganger, at kontrollampen for
ønsket kokesone blinker.
Kort tid etter siste inntasting, kobler tidsdisplayet over til funksjonen med den korteste resttiden.
Hvis du vil at de resttidene som går i bakgrunnen skal vises,
berør sensortasten m så mange ganger, at
- kontrollampen for ønsket kokesone blinker
(automatisk utkobling).
- kun timerdisplayet blinker (varselurtid).
Med utgangspunkt i den korteste resttiden, blir alle innkoblede kokesoner og varseluret valgt i retning med klokken.
38
Sikkerhetsinnretninger
Låsemekanisme / elektronisk barnesikring
For at komfyrtoppen og kokesonene ikke skal kunne slås på
utilsiktet eller innstillinger forandres, er apparatet utstyrt med
en låsemekanisme
Låsemekanismen blir aktivert når komfyrtoppen er slått på.
Hvis den er aktivert, er betjeningen av apparatet begrenset:
– Kokesonenes effekttrinn og innstillingen av timeren kan
ikke endres lenger.
– Kokesonene, komfyrtoppen og timeren kan bare slås av,
men ikke slås på igjen.
Den elektroniske barnesikringen blir aktivert når komfyrtoppen er slått av. Hvis den er aktivert, kan ikke komfyrtoppen
slås på, og timeren kan ikke betjenes.
Komfyrtoppen er programmert slik, at aktiveringen av den
elektroniske barnesikringen må skje manuelt. Du kan innstille
programmeringen slik, at den elektroniske barnesikringen automatisk blir aktivert 5 minutter etter at komfyrtoppen er slått
av, dersom den ikke blir sperret manuelt (se kapittel "Programmering").
Hvis låsemekanismen eller den elektroniske barnesikringen er
aktivert, og en sensortast som ikke er tillatt blir berørt, vises
kontrollampen og i timerdisplayet vises LC i noen sekunder.
Fra fabrikken er en tre-finger-betjening innstilt. Denne innstillingen kan endres til en én-finger-betjening (se kapittel "Programmering").
Låsemekanismen og den elektroniske barnesikringen blir
deaktivert ved strømbrudd.
39
Sikkerhetsinnretninger
Aktivering
Tre-finger-betjening (fabrikkinnstilling)
^ Hold sensortasten $ og valgtastene for de to høyre kokesonene inne, helt til kontrollampen for låsemekanismen og
LC vises i timerdisplayet.
Etter kort tid slokner kontrollampen og LC.
Èn-finger-betjening
^ Hold sensortasten $ inne, helt til kontrollampen for låsemekanismen og LC vises i timerdisplayet.
Etter kort tid slokner kontrollampen og LC.
Deaktivering
Tre-finger-betjening (fabrikkinnstilling)
^ Hold sensortasten $ og valgtastene for de to høyre kokesonene inne, helt til kontrollampen for låsemekanismen og
LC slokner i timerdisplayet.
Èn-finger-betjening
^ Hold sensortasten $ inne, helt til kontrollampen for låsemekanismen og LC slokner i timerdisplayet.
40
Sikkerhetsinnretninger
Stop and Go
Komfyrtoppen er utstyrt med en funksjon som ved aktivering
reduserer effekten for alle innkoblede kokesoner til 1. Kokesonenes effekt og timerens innstilling kan ikke endres, komfyrtoppen kan bare slås av.
Ved deaktivering arbeider kokesonene videre med det sist
innstilte effekttrinnet.
Hvis funksjonen ikke blir deaktivert, kobles komfyrtoppen ut
etter 1 time.
Ved aktivering av "Stop and Go"
- blir tiden avbrutt for en innstilt automatisk utkobling. Ved
deaktivering går tiden videre.
- går tiden for varseluret videre uten avbrytelse.
Aktivering
^ Berør sensortasten ž.
Effekten for den innkoblede kokesonen blir redusert til effekttrinn 1.
Deaktivering
^ Berør sensortasten ž.
Kokesonene arbeider videre med det sist innstilte
effekttrinnet.
41
Sikkerhetsinnretninger
Sikkerhetsutkobling
Ved for lang driftstid
Hvis en kokesone blir varmet opp i uvanlig lang tid (se tabellen) med uforandret effekttrinn, kobles den automatisk ut, og
den tilhørende restvarmeindikatoren lyser.
Hvis du vil ta kokesonen i bruk igjen, slå den på igjen som
vanlig.
Effekttrinn*
Maksimal driftstid i timer
h
2
1 / 1.
10
2 / 2.
5
3 / 3.
5
4 / 4.
4
5 / 5.
3
6 / 6.
2
7 / 7.
2
8 / 8.
2
9
1
* Effekttrinnene med punkt gjelder kun ved utvidet omfang
for effekttrinnene (se kapittel "Programmering").
Ved tildekking av sensortastene
Komfyrtoppen kobles ut automatisk, hvis én eller flere
sensortaster er tildekket lenger enn ca. 10 sekunder, f.eks.
ved fingerkontakt, mat som har kokt over eller av gjenstander.
I timerdisplayet blinker en F.
^ Rengjør betjeningsfeltet eller fjern gjenstandene.
F slokner. Nå kan du ta komfyrtoppen i bruk igjen.
42
Sikkerhetsinnretninger
Overopphetingsbeskyttelse
Alle induksjonsplatene og elektronikken er utstyrt med en
overopphetingsbeskyttelse. Før induksjonsplatene hhv.
elektronikken blir overopphetet, setter
overopphetingsbeskyttelsen i gang ett av følgende tiltak:
Induksjonsplate
– Hvis en boosterfunksjon er koblet inn, blir den avbrutt.
– Det innstilte effekttrinnet blir redusert.
– Kokesonen kobles automatisk ut.
På timerdisplayet blinker "FE" vekselvis med "44".
Når feilmeldingen er sloknet, kan du ta kokesonen i bruk igjen
som vanlig.
Elektronikk
– Hvis en boosterfunksjon er koblet inn, blir den avbrutt.
– Det innstilte effekttrinnet blir redusert.
– Kokesonen kobles automatisk ut.
Først når elektronikken er tilstrekkelig avkjølt, kan du ta kokesonen i bruk igjen som vanlig.
Overopphetingsbeskyttelsen kan utløses hvis
– kokekar uten innhold varmes opp.
– fett eller olje varmes opp ved høyt effekttrinn.
– undersiden av apparatet ikke har tilstrekkelig lufting.
– en varm kokesone blir slått på igjen etter et strømbrudd.
Hvis overopphetingsbeskyttelsen utløses på nytt, til tross for
at årsaken er fjernet, tilkall service.
43
Rengjøring og stell
Fare for skade!
Dampen fra en damprenser kan trenge inn til strømførende deler og utløse en kortslutning.
Damprenser må aldri brukes til rengjøring av komfyrtoppen.
Rengjør apparatet etter hver bruk. La apparatet avkjøles først.
Tørk apparatet etter hver rengjøring, da unngås kalkrester.
For å unngå skader på overflatene, ikke bruk
– håndoppvaskmiddel,
– rengjøringsmidler som inneholder soda-, alkali-,
ammoniakk-, syre eller klorid,
– kalkløsende rengjøringsmidler,
– flekk- og rustfjerner,
– skurende rengjøringsmidler, f.eks. skurepulver, skuremelk,
universalstein,
– løsemiddelholdige rengjøringsmidler,
– rengjøringsmiddel for oppvaskmaskin,
– grill- og stekeovnsspray,
– glassrens,
– skurende, harde børster og svamper (f.eks. grytesvamper)
eller brukte svamper som inneholder rester av skuremidler,
– spisse gjenstander
(slik at pakningene mellom glasskeramikk og ramme hhv.
mellom ramme og benkeplate ikke blir skadet).
44
Rengjøring og stell
Ikke bruk håndoppvaskmiddel til rengjøring av komfyrtoppen. Da blir ikke alle flekker og matrester fjernet. Det vil dannes en usynlig film, som fører til misfarging av
glasskeramikken. Disse misfargingene kan ikke fjernes.
Rengjør komfyrtoppen regelmessig med et spesielt rengjøringsmiddel for glasskeramikk.
Fjern alle grove tilsmussinger med en fuktig klut. Smuss som
sitter fast fjernes med en glass-skrape.
Rengjør deretter komfyrtoppen med Miele rengjøringsmiddel
for glasskeramikk og rustfritt stål (se kapittel "Ekstrautstyr") eller et vanlig rengjøringsmiddel for glasskeramikk, og et kjøkkenpapir eller en ren klut. Ikke påfør middelet når kokesonen
er varm, da kan det oppstå flekker. Følg anvisningene fra produsenten av rengjøringsmiddelet.
Rengjør til slutt komfyrtoppen med en fuktig klut og tørk den.
Pass på å fjerne alle rester etter rengjøringsmidler. Ved senere bruk vil restene brenne seg stadig mer fast og skade
glasskeramikkflaten.
Flekker som skyldes kalkrester, vann og aluminium (metallisk
skimrende flekker) kan fjernes med et rengjøringsmiddel for
glasskeramikk og rustfritt stål.
Fare for forbrenning!
Ta på deg grytevotter før du fjerner rester av sukker,
kunststoff eller aluminiumsfolie med en glass-skrape fra
den varme komfyrtoppen.
Hvis sukker, kunststoff eller aluminiumsfolie havner på
komfyrtoppen når den er varm, slå av apparatet. Skrap grundig bort slike stoffer fra kokesonen med en glass-skrape omgående, altså mens kokesonen fortsatt er varm. Forsiktig, fare
for forbrenning!
Rengjør deretter kokesonen når den er avkjølt, som beskrevet
tidligere.
45
Programmering
Du kan endre programmeringen for komfyrtoppen (se tabellen). Du kan endre flere innstillinger etter hverandre.
Etter at du har valgt programmering, vises P (program), S
(status) i timerdisplayet; for komfyrtopper med 3 kokesoner
vises enda en indikator til venstre bak.
I kokesonedisplayene venstre foran og venstre bak vises programmet. Eksempel:
Program 03 = venstre foran 0, venstre bak 3
Program 14 = venstre foran 1, venstre bak 4
I kokesonedisplayet høyre foran vises status.
Etter at du har gått ut av programmeringen, gjennomføres
reset automatisk. Den er avsluttet, når det kort lyser en kontrollampe over sensortasten s.
Ikke slå på komfyrtoppen før reset er avsluttet.
Velge programmering
^ Når komfyrtoppen er slått av, hold sensortastene s og $
inne samtidig, helt til kontrollampen for låsefunksjonen
blinker.
Programinnstilling
^ For å innstille det andre sifferet i tallet, berør først
valgtasten for kokesonen venstre bak, og deretter tilsvarende tall på betjeningsskalaen.
^ For å innstille det første sifferet i tallet, berør valgtasten
for kokesonen venstre foran, og deretter tilsvarende tall på
betjeningsskalaen.
Statusinnstilling
^ Berør valgtasten for kokesonen høyre foran og deretter tilsvarende tall på betjeningsskalaen.
46
Programmering
Lagre innstillinger
^ Hold sensortasten s inne, helt til indikatorene er sloknet.
Ikke lagre innstillinger
^ Hold sensortasten $ inne, helt til indikatorene er sloknet
47
Programmering
Program*
P
P
P
P
P
*
Status** Innstilling
00 Demonstrasjonsmodus og S
fabrikkinnstilling
0
Demonstrasjonsmodus på
(etter at komfyrtoppen er slått på,
vises "dE" i noen sekunder i
timerdisplayet).
S
1
Demonstrasjonsmodus av
S
9
Gjenoppretting av
fabrikkinnstillingene
S
0
9 effekttrinn
(1, 2, 3 ... til 9)
S
1
17 effekttrinn
(1, 1., 2, 2., 3 ... til 9)
Som følge av det:
Visning av hurtigoppkok ved at viderekokingstrinnet blinker vekselvis med A
S
0
Av
S
1
Svak
S
2
Middels
S
3
Høy
S
0
Av
S
1
Svak
S
2
Middels
S
3
Høy
S
0
Av
S
1
Svak, 10 sekunder
S
2
Middels, 10 sekunder
S
3
Høy, 10 sekunder
02 Effekttrinnenes omfang
03 Signaltone induksjon ved
manglende eller uegnet
kokekar
04 Kvitteringstone ved
sensorbetjening
05 Signaltone for timeren
Programmer som ikke er oppført er ikke belagt.
** Fabrikkinnstilt status er med fet skrift.
48
Programmering
Program*
P
P
P
P
P
P
*
06
07
08
10
15
16
Status** Innstilling
S
0
En-finger-betjening via $
S
1
Tre-finger-betjening ved at $ og
valgtastene for de to høyre kokesonene berøres samtidig
S
0
Kun manuell aktivering av den
elektroniske barnesikringen
S
1
Manuell og automatisk aktivering
av den elektroniske barnesikringen
S
0
Av
S
1
På
Miele|home
S
- kun ved
S
kommunikasjonskompatible komfyrtopper S
som er etterutstyrt med
kommunikasjonsmodul –
(ikke aktuelt for Norge)
0
Ikke aktuelt
1
Logget av
2
Logget på
Signaltone ved tildekking S
av sensortastene
S
0
Av
1
På
Sensortastenes
reaksjonshastighet
S
0
Langsom
S
1
Normal
S
2
Hurtig
Låsefunksjon
Elektronisk barnesikring
Oppkoksautomatikk
Programmer som ikke er oppført er ikke belagt.
** Fabrikkinnstilt status er med fet skrift.
49
Hvis feil oppstår
De fleste problemer som evt. oppstår ved daglig bruk kan du rette på selv. Oversikten nedenfor hjelper deg med dette.
Kontakt kundeservice dersom du ikke finner årsaken til et problem eller ikke kan
løse det selv.
Fare for skade!
Ikke forskriftsmessig installasjon, vedlikehold eller reparasjoner kan føre til betydelig fare for brukeren, som Miele ikke er ansvarlig for. Du må aldri åpne
komfyrtoppens kabinett. Det er kun fagfolk som er autorisert av Miele, som får
installere, vedlikeholde og reparere komfyrtoppen.
Problem
Årsak
Komfyrtoppen hhv.
Sikringen er utløst.
kokesonene kan ikke
slås på
Under visse omstendigheter har det oppstått en teknisk feil.
Retting
Aktiver sikringen (minste
sikring se typeskiltet).
Koble komfyrtoppen fra
el-nettet i ca. 1 minutt, ved
å
– skru av bryteren for den
aktuelle sikringen hhv.
skru smeltesikringen helt
ut
eller
– koble ut jordfeilbryteren.
Hvis du, etter at du har
koblet sikringen hhv. jordfeilbryteren inn igjen, fremdeles ikke kan bruke apparatet, kontakt elektrofagfolk
eller Mieles serviceavdeling.
50
Hvis feil oppstår
Problem
Årsak
Retting
Lukten blir mindre for hver
gang du bruker komfyrtoppen, og til slutt forsvinner den helt.
Det oppstår lukt og
røyk under bruk av
den nye komfyrtoppen.
I et kokesonedisplay
Det er ikke kokekar på ko- Bruk egnet kokekar (se kablinker symbolet ß
kesonen, eller kokekaret er pittel "Kokekar")
vekselvis med det inn- uegnet.
stilte effekttrinnet.
Etter at du har slått på Den elektroniske barnesikringen er aktivert.
komfyrtoppen, vises
"LC" i noen sekunder i
timerdisplayet.
Deaktiver den elektroniske
barnesikringen (se kapittel
"Låsemekanisme / elektronisk barnesikring").
Etter at du har slått på Komfyrtoppen befinner
komfyrtoppen, vises
seg i demonstrasjons"dE" i noen sekunder i modus.
timerdisplayet.
Kokesonene blir ikke
varme.
Deaktiver demonstrasjonsmodus (se kapittel "Programmering").
Driftstiden for en kokesone
En kokesone eller
er for lang.
hele komfyrtoppen
kobler seg automatisk
ut.
Overopphetingsbeskyttelsen er utløst.
Du kan ta kokesonen i bruk
igjen (se kapittel "Sikkerhetsutkobling").
Boosterfunksjonen
avbrytes automatisk
for tidlig.
Kokesonen arbeider
ikke som vanlig ved
det innstilte effekttrinnet.
Overopphetingsbeskyttelsen er utløst.
Se kapittel "Overopphetingsbeskyttelse".
Se kapittel "Overopphetingsbeskyttelse".
51
Hvis feil oppstår
Problem
Årsak
Effekttrinn 9 blir automatisk redusert, hvis
du også innstiller effekttrinn 9 for den
koke-/stekesonen som
kokesonen er forbundet med.
Ved samtidig drift på
effekttrinn 9, blir mulig
total effekt for høy.
Komfyrtoppen slår seg
av under bruk, og i
timerdisplayet blinker F
og et signal høres.
Rengjør betjeningsfeltet hhv.
En eller flere
sensortaster er tildek- fjern gjenstandene (se kapitket, f.eks. pga. finger- tel "Sikkerhetsutkobling").
kontakt, mat som har
kokt over eller av gjenstander
Når oppkoksautomatikken er innkoblet, begynner ikke innholdet i
kokekaret å koke.
Store mengder matvarer blir varmet opp.
Kokekaret leder varmen dårlig.
Kjøleviften fortsetter et- Viften fortsetter til apter et komfyrtoppen er paratet er avkjølt og
slått av
kobles så ut automatisk.
52
Retting
Kok opp på høyeste effekttrinn og reduser deretter effekten manuelt.
Hvis feil oppstår
Problem
Årsak
Sensortastene reage- Sensortastenes
rer overømfintlig eller ømfintlighet har enduømfintlig.
ret seg
Retting
Sørg først for at det ikke kommer
verken direkte lys (sol- eller
kunstig lys) på komfyrtoppen eller at komfyrtoppens omgivelser
er for mørke.
Pass på at hele komfyrtoppen
og sensortastene ikke er tildekket. Fjern alle kokekar og rengjør
komfyrtoppen for evt. rester.
Koble komfyrtoppen fra el-nettet
i ca. 1 minutt.
Hvis problemet fortsatt ikke lar
seg løse, tilkall service.
I timerdisplayet blinker FE vekselvis med
tall.
FE 44
OveropphetingsSe kapittel "Overopphetingsbeskyttelsen er utløst. beskyttelse".
FE 47
Viften er blokkert eller Undersøk om viften er blokkert
defekt.
av en gjenstand, f.eks. en gaffel.
Fjern gjenstanden.
Hvis feilmeldingen vises på nytt,
tilkall service.
FE 48
Andre feilmeldinger
FE..
Det har oppstått en
feil i elektronikken.
Koble komfyrtoppen fra el-nettet
i ca. 1 minutt.
Hvis feilen ikke forsvinner etter
at du har koblet strømmen til
igjen, tilkall service.
53
Ekstrautstyr
Mieles sortiment inneholder ekstrautstyr og forskjellige
rengjørings- og pleiemidler tilpasset ditt apparat.
Disse produktene kan du enkelt bestille i Mieles nettbutikk:
Du får også kjøpt produktene i Mieles deleavdeling eller hos
forhandleren.
Gryter og panner
Miele har et bredt sortiment av gryter og panner, med funksjon og mål som er perfekt avstemt til Mieles apparater.
Nærmere informasjon om de enkelte produktene finner du på
Mieles internettside.
Gryter i forskjellige størrelser
Sauté-panne med lokk
Stekepanne med teflonbelegg
Wokpanne
Gourmetpanne
Pleieprodukter
Rengjøringsmiddel for glasskeramikk og rustfritt stål 250 ml
Fjerner kraftige tilsmussinger, kalkflekker og aluminiumsrester
Universal-mikrofiberklut
Fjerner fingeravtrykk og lette tilsmussinger
54
Con|ctivity
Pålogging av komfyrtoppen
Ved pålogging av komfyrtoppen til Con|ctivity, må du først
logge på ventilatoren (se bruksanvisningen for ventilatoren).
^ Når komfyrtoppen er slått av, berør sensortastene s og $
samtidig, helt til kontrollampen for låsefunksjonen blinker.
Når programmeringen er hentet frem, vises følgende i
timerdisplayet: P (program) og S (status); for komfyrtopper
med 3 kokesoner vises en ekstra indikator bak til venstre.
^ Berør valgtasten for kokesonen venstre foran og deretter
tallet 1 på betjeningsskalaen. (innstill program 10).
^ Berør valgtasten for kokesonen høyre foran og deretter tallet 2 på betjeningsskalaen. (innstille status 2 = logge på).
Påloggingsprosesen starter og tallet 2 blinker.
Påloggingsprosessen varer i noen minutter. Så snart den er
ferdig, lyser tallet 2 konstant.
^ Berør sensortasten s helt til indikatorene slokner, for å lagre innstillingen.
55
Con|ctivity
Avlogging av komfyrtoppen
Når komfyrtoppen er slått av, berør sensortastene s og $
samtidig, helt til kontrollampen for låsefunksjonen blinker.
Når programmeringen er hentet frem, vises følgende i
timerdisplayet: P (program) og S (status); for komfyrtopper
med 3 kokesoner vises en ekstra indikator bak til venstre.
^ Berør valgtasten for kokesonen venstre foran og deretter
tallet 1 på betjeningsskalaen. (innstill program 10).
^ Berør valgtasten for kokesonen høyre foran og deretter tallet 1 på betjeningsskalaen. (innstille status 1 = logge av).
Avlogginsprosessen starter og tallet 1 blinker.
Avloggingsprosessen varer i noen minutter. Så snart den er
ferdig, lyser tallet 1 konstant.
^ Berør sensortasten s helt til indikatorene slokner, for å lagre innstillingen.
56
Sikkerhetsregler for innbygging
Komfyrtoppen skal kun bygges inn
av kvalifiserte fagfolk og kobles til
el-nettet av kvalifiserte elektrofagfolk.
~ Det må sikres at komfyrtoppens til-
koblingsledning ikke kan berøres etter
monteringen, og at den ikke blir utsatt
for mekaniske belastninger.
Alle mål er oppgitt i mm
For å unngå skader på apparatet,
må det ikke monteres før overskapene og ventilatoren er montert.
~ Finér i benkeplaten må være forarbeidet med varmebestandig lim
(100 °C), for at den ikke skal løsne eller
bli deformert.
Avslutningslistene mot vegger må være
varmebestandige.
~ Komfyrtoppen må ikke monteres
over kjøleapparater, oppvaskmaskiner,
vaskemaskiner og tørketromler.
~ Denne komfyrtoppen skal kun monteres over stekeovner som er utstyrt
med et dampkjølesystem.
57
Sikkerhetsavstander
Sikkerhetsavstand over apparatet
Mellom apparatet og en ventilator som
er plassert over, må den sikkerhetsavstanden som produsenten har angitt,
overholdes.
Hvis det mangler opplysninger, eller
det er montert lett antennelige materialer (f.eks. en hylle) over apparatet, må
det være en sikkerhetsavstand på minst
760 mm.
Hvis flere apparater er montert under en ventilator, og det er oppgitt
forskjellige sikkerhetsavstander for
disse apparatene, skal du velge den
største avstanden.
58
Sikkerhetsavstander
Sikkerhetsavstand til siden / baksiden
Ved innbygging av en komfyrtopp, kan
det på baksiden og på en side (høyre
eller venstre) være skap eller vegger
med vilkårlig høyde (se tegninger).
Ikke tillatt!
a 50 mm minimumsavstand bak utskjæringen i benkeplaten til bakkanten av benkeplaten.
b 50 mm minimumsavstand til høyre
for utskjæringen i benkeplaten til en
innredning ved siden av (f.eks. høyskap) eller en vegg.
c 50 mm minimumsavstand til venstre
for utskjæringen i benkeplaten til en
innredning ved siden av (f.eks. høyskap) eller en vegg.
Anbefales sterkt!
Anbefales ikke!
Anbefales ikke!
59
Sikkerhetsavstander
Minimumsavstand under
Mellomhylle
For å sikre luftingen av apparatet, må
det under apparatet være en minsteavstand til en stekeovn, en mellomhylle eller en skuff.
Montering av en mellomhylle under
komfyrtoppen er ikke nødvendig, men
tillatt.
Minsteavstanden fra underkanten av
komfyrtoppen til
– overkanten av en stekeovn må være
15 mm.
– overkanten av en mellomhylle må
være 15 mm.
– bunnen i en skuff må være 75 mm.
60
I det bakre området må det være en
luftspalte på 10 mm for plassering av
tilkoblingsledningen.
For bedre lufting av komfyrtoppen anbefaler vi en luftspalte på 20 mm foran.
Sikkerhetsavstander
Sikkerhetsavstand til nisjeplate
Hvis det skal monteres en nisjeplate, må en minimumsavstand mellom utskjæringen i benkeplaten og nisjeplaten overholdes, da høye temperaturer kan forandre eller ødelegge materialer.
Ved en nisjeplate av brennbare materialer (f.eks. tre) må minimumsavstanden
e mellom utskjæringen i benkeplaten og nisjeplaten være 50 mm.
Ved en nisjeplate av ikke brennbare materialer (f.eks. metall, naturstein, keramiske fliser) må minimumsavstanden e mellom utskjæringen i benkeplaten og nisjeplaten være 50 mm minus tykkelsen på nisjeplaten.
Eksempel: Tykkelse på nisjeplaten 15 mm
50 mm - 15 mm = minimumsavstand 35 mm
Planlimte komfyrtopper
Ramme-/fasettkomfyrtopper
a Murverk
b Nisjeplate
Mål x = tykkelse på nisjeplaten
c Benkeplate
d Utskjæring i benkeplaten
e Minimumsavstand
ved brennbare materialer 50 mm
ved ikke brennbare materialer 50 mm - mål x
61
Ramme-/fasettkomfyrtopper
Henvisninger for innbygging
Flislagt benkeplate
Pakning mellom komfyrtopp og benkeplate
Hvis det er nødvendig å ta ut komfyrtoppen, kan komfyrtoppen og
benkeplaten bli skadet, dersom
komfyrtoppen er tettet med fugetetningsmiddel. Ikke bruk fugetetningsmiddel mellom komfyrtoppen og
benkeplaten.
Fugen a og det skraverte området under rammen til komfyrtoppen må være
glatt og jevn, slik at komfyrtoppen ligger jevnt og tetningsbåndet under kanten til komfyrtoppens øvre del gir tilstrekkelig tetning mot benkeplaten.
Tetningslisten under kanten til komfyrtoppens overdel gir tilstrekkelig tetning
mot benkeplaten.
62
Ramme-/fasettkomfyrtopper
Innbyggingsmål
KM 6322
a Foran
b Innbyggingshøyde
c Tilkobling Miele|home (ikke aktuelt for Norge)
d Tilkoblingsboks
Tilkoblingsledning (L=1440 mm) ligger løst ved.
63
Ramme-/fasettkomfyrtopper
KM 6347
a Foran
b Innbyggingshøyde
c Tilkobling Miele|home (ikke aktuelt for Norge)
d Tilkoblingsboks
Tilkoblingsledning (L=1440 mm) ligger løst ved.
64
Ramme-/fasettkomfyrtopper
Innbygging
Innsetting av komfyrtoppen
Klargjøring av benkeplaten
^ Før komfyrtoppens nettledning nedover gjennom utskjæringen i benkeplaten.
^ Skjær ut benkeplaten iht. målskissen.
Ta hensyn til sikkerhetsavstandene
(se kapittel "Sikkerhetsregler for innbygging").
^ For benkeplater av tre: forsegl snittflatene med spesiell lakk, silikongummi eller støpeharpiks, for å unngå
oppsvulming på grunn av fuktighet.
Pass på at slike midler ikke søles på
overflaten til benkeplaten.
Det er ikke nødvendig med klemfjærer for montering av komfyrtoppen. Et
tetningsbånd gjør at komfyrtoppen
sitter skikkelig i utskjæringen.
Spalten mellom rammen og benkeplaten vil bli mindre etter en stund.
^ Legg komfyrtoppen midt i utskjæringen. Pass på at komfyrtoppens pakning ligger tett inntil benkeplaten. Bare da er det garantert tetningseffekt
på alle sider. Ikke bruk fugetetningsmiddel (f.eks. silikon)!
Hvis det blir fastslått at pakningen ikke ligger riktig inntil benkeplaten ved
hjørnene, kan hjørneradiene, ß R4,
bearbeides forsiktig med en stikksag.
^ Koble komfyrtoppen til el-nettet.
^ Test komfyrtoppens funksjon.
Tilkobling av ledningen
Tilkoblingsledningen skal kun kobles
til komfyrtoppen av elektrofagfolk.
^ Koble til ledningen til komfyrtoppen
iht. tilkoblingsskjemaet (se kapittel
"Elektrotilkobling / Tilkoblingsskjema").
65
Planlimte komfyrtopper
Innbyggingsmål
KM 6323
a Foran
b Innbyggingshøyde
c Tilkobling Miele|home
(ikke aktuelt for Norge)
d Trinnfresing for benkeplater
av naturstein
e Tilkoblingsboks
Tilkoblingsledning (L=1440 mm) ligger
løst ved.
66
Detaljtegningene for utskjæringsmål
for benkeplater i naturstein må følges.
Planlimte komfyrtopper
KM 6348
a Foran
b Innbyggingshøyde
c Tilkobling for Miele|home
(ikke aktuelt for Norge)
Detaljtegningene for utskjæringsmål
for benkeplater i naturstein må følges.
d Trinnfresing for benkeplater
av naturstein
e Tilkoblingsboks
Tilkoblingsledning (L=1440 mm) ligger
løst ved.
67
Planlimte komfyrtopper
Innbygging
En planlimt komfyrtopp er kun egnet
for montering i naturstein (granitt,
marmor), flislagte benkeplater og
massivt tre.
Noen komfyrtopper er også egnet
for innbygging i benkeplater av
glass. Se kapittel "Innbyggingsmål"
for hvilke komfyrtopper dette gjelder.
For benkeplater av andre materialer,
spør produsenten av benkeplaten
om den er egnet for innbygging av
en planlimt komfyrtopp.
Den innvendige bredden i underskapet må være minst så bred som
den indre utskjæringen i benkeplaten (se kapittel "Innbyggingsmål"),
slik at komfyrtoppen er tilgjengelig
nedenfra etter innbyggingen, og
underkassen kan tas av for serviceformål.
Hvis komfyrtoppen ikke er tilgjengelig nedenfra etter innbyggingen, må
fugetetningsmiddelet fjernes, slik at
komfyrtoppen kan tas opp.
68
Komfyrtoppen kan
– settes direkte inn i en benkeplate av
naturstein med tilsvarende utfresing.
– festes med trelister i utskjæringen i
en benkeplate av massivt tre,flislagt
benkeplate og benkeplate av glass.
Disse listene må skaffes på oppstillingsstedet og følger ikke med ved levering.
Planlimte komfyrtopper
Benkeplate av naturstein
Utskjæring av benkeplaten
Tilkobling av nettledningen
Tilkoblingsledningen skal kun kobles
til komfyrtoppen av elektrofagfolk.
^ Koble til ledningen til komfyrtoppen
iht. tilkoblingsskjemaet (se kapittel
"Elektrotilkobling / Tilkoblingsskjema").
Innsetting av komfyrtoppen
a Benkeplate
b Komfyrtopp
c Fuge
Da glasskeramikkskiven og utskjæringen i benkeplaten er underlagt en
viss måltoleranse, kan fugebredden
c variere (min. 1 mm).
^ Skjær ut benkeplaten iht. tegningen.
Ta hensyn til sikkerhetsavstandene
(se kap. "Sikkerhetsregler for innbygging").
^ Før komfyrtoppens nettledning nedover gjennom utskjæringen i benkeplaten.
^ Sett komfyrtoppen b i utskjæringen
og sentrer den.
^ Koble til komfyrtoppen.
^ Test komfyrtoppens funksjon.
^ Sprøyt den resterende fugen c med
et temperaturbestandig (min. 160 °C)
silikonfugetetningsmiddel.
Bruk kun et
silikonfugetetningsmiddel som er
egnet for naturstein og følg rådene
fra produsenten av fugetetningsmiddelet.
69
Planlimte komfyrtopper
Benkeplate av massivt tre /
flislagt benkeplate / benkeplate
av glass
Tilkobling av nettledningen
Utskjæring av benkeplaten
^ Koble til ledningen til komfyrtoppen
iht. tilkoblingsskjemaet (se kapittel
"Elektrotilkobling / Tilkoblingsskjema").
Tilkoblingsledningen skal kun kobles
til komfyrtoppen av elektrofagfolk.
Innsetting av komfyrtoppen
^ Før komfyrtoppens nettledning nedover gjennom utskjæringen i benkeplaten.
a Benkeplate
b Komfyrtopp
c Fuge
d Trelister 13 mm
(følger ikke med ved levering)
Da glasskeramikkskiven og utskjæringen i benkeplaten er underlagt en
viss måltoleranse, kan fugebredden
c variere (min. 1 mm).
^ Skjær ut benkeplaten iht. tegningen.
Ta hensyn til sikkerhetsavstandene
(se kap. "Sikkerhetsregler for innbygging").
^ Fest trelistene d 7 mm under overkanten til benkeplaten (se tegning).
70
^ Sett komfyrtoppen b i utskjæringen
og sentrer den.
^ Koble til komfyrtoppen.
^ Test komfyrtoppens funksjon.
^ Sprøyt den resterende fugen c med
et temperaturbestandig (min. 160 °C)
silikonfugetetningsmiddel.
Følg rådene fra produsenten av fugetetningsmiddelet.
For fliser av naturstein; bruk kun et
silikonfugetetningsmiddel som er
egnet for naturstein.
Elektrotilkobling
Totaleffekt
Tilkobling av apparatet til el-nettet
må bare foretas av elektrofagfolk
som følger gjeldende forskrifter.
Miele overtar intet ansvar for indirekte eller direkte skader som oppstår
på grunn av ikke forskriftsmessige
installasjons- og vedlikeholdsarbeider eller reparasjoner.
Miele kan ikke gjøres ansvarlig for
skader som skyldes manglende eller
brutt jordledning (f.eks. elektrisk
støt).
Berøringsbeskyttelsen mot strømførende deler må være sikret etter
monteringen!
se typeskiltet
Tilkobling og sikring
De nødvendige tilkoblingsdata finner
du på typeskiltet.
Disse dataene må stemme overens
med dataene for el-nettet.
Nettspenning AC 230 V / 50 Hz
Tilkoblingsmulighetene finner du i tilkoblingsskjemaet.
Jordfeilbryter
For å øke sikkerheten anbefales å koble
en jordfeilbryter med en utløserstrøm
på 30 mA til apparatet.
71
Elektrotilkobling
Skilleanordninger
Tilkoblingsledning
Apparatet må kunne kobles fra nettet
på alle poler med skilleanordninger!
(I frakoblet tilstand må det være en
kontaktavtand på minst 3 mm!) Skilleanordningene er overstrømvern og jordingsbrytere.
Apparatet må kobles til el-nettet med
en tilkoblingsledning av type H 05 VV-F
(PVC-isolert) med egnet tverrsnitt iht. tilkoblingsskjemaet.
Skille apparatet fra nettet
Tilkoblingsspenning og tilhørende tilkoblingsverdi: se typeskiltet.
Hvis apparatets strømkrets skal skilles
fra nettet, gjør følgende:
– Stikkontakt/støpsel
Ta ut støpselet.
eller:
– Smeltesikringer
Ta sikringsinnsatsene helt ut av
skruekappene.
eller:
– Sikrings-skrueautomater
Trykk kontrollknappen (rød) til midtknappen (sort) spretter ut.
Tilkoblingsmuligheter: se tilkoblingsskjemaet.
Utskiftning av tilkoblingsledningen
Hvis tilkoblingsledningen skal skiftes ut,
må den skiftes ut med en spesiell ledning av type H 05 VV-F (PVC-isolert).
Den kan kjøpes hos Mieles deleavdeling.
Tilkoblingsledningen skal kun skiftes ut
av elektrofagfolk som følger gjeldende
forskrifter.
Nødvendige tilkoblingsdata finner du
på typeskiltet.
eller:
– Innbyggings-sikringsautomater
Sikring, min. type B eller C !):
Still vippearmen fra 1 (på) til 0 (av).
eller:
– Jordfeilbryter
Skru hovedbryteren fra 1 (på) til
0 (av) eller trykk kontrolltasten.
Etter atskillelsen må nettet sikres
mot gjeninnkobling.
72
Jordledningen må skrus fast på tilkoblingen merket -.
Elektrotilkobling
Tilkoblingsskjema
a b c d e L1
L2
L3
N
200-240 V~
200-240 V~
200-240 V~
a b c d e L1
L2
N
200-240 V~
200-240 V~
(L3)
a b c d e L1
200-240 V~
N
(L2)
73
Service, typeskilt, garanti
Hvis det oppstår feil som du ikke kan rette på selv, ta kontakt med:
– Miele-forhandleren eller
– Mieles serviceavdeling.
Telefonnummeret til Miele finner du på baksiden av denne bruksanvisningen.
Serviceavdelingen trenger apparatets modellbetegnelse og fabrikasjonsnummer.
Begge opplysningene finner du på det vedlagte typeskiltet.
Fest det vedlagte typeskiltet her. Pass på at modellbetegnelsen stemmer overens
med modellbetegnelsen på forsiden av denne bruksanvisningen.
Garantitid og garantibetingelser
Garantitiden er 2 år. Nærmere informasjon finner du i garantibetingelsene.
74
75
KM 6322 / KM 6323
KM 6347 / KM 6348
no - NO
M.-Nr. 09 453 110 / 03