Martin | Mania SCX500 | Mania SCX 500 gépkönyv - Lisys Fényrendszer Zrt.

Mania SCX500
Gépkönyv
MÉRETEK
A méretek milliméterben értendõk
442
178
364
©2004-2005 Martin Professional A/S, Denmark.
Minden jog fenntartva. Ezt a gépkönyvet vagy annak
részeit a Martin Professional A/S,Denmark és a Lisys
Fényrendszer Zrt. írásos engedélye nélkül bármilyen
formában tilos reprodukálni.
P/N 35000157, Rev. C
138
200
Tartalom
Bevezetés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Kicsomagolás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Mania SCX500 áttekintés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Biztonsági elõírások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Telepítés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Betáplálás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
A Mania SCX500 felfüggesztése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
A fókusz beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Adatátvitel DMX és master/slave üzemmódokhoz . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Beüzemelés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Automata indítás (auto trig) üzemmód . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Zenei indítás (music trig) üzemmód . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Master/slave üzemmód . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
DMX vezérlési üzemmód . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Forgatási és döntési irányok megváltoztatása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Hibaüzenetek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Karbantartás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
A fényforrás karbantartása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Tisztítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
A fõbiztosíték cseréje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Szoftver frissítés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Hibakeresés és javítás. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
DMX kiosztás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Mania SCX 500 mûszaki adatok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
1. BEVEZETÉS
Köszönjük, hogy a Martin Mania SCX500-at választotta. A Mania SCX500
mozgótükrös effekt fényvetõ az alábbi tulajdonságokkal rendelkezik:
• Automata indítás (auto trig) és zenei indítás (music trig) üzemmódok
• Önálló és master/slave üzemmód, mindkettõ automata illetve zenei
indítással
• DMX által vezérelhetõ, 6- vagy 8-csatornás DMX vezérlési
üzemmódban
• 12 elõre programozott makró
• 15 egész szín (fehéret is beleértve) és 5 kevert szín.
• 16 gobó
• 180° forgatási és 72° döntési lehetõség
• Állítható fókusz
• 15° vetítési szög
• 150 W halogén fényforrás
• Sokféle felfüggesztési lehetõség
Kicsomagolás
Az eredeti csomagolóanyag hatékonyan védi a fényvetõt a szállítás során
esetlegesen elõforduló sérülésektõl, ezért kérjük, mindig ebben szállítsa a
gépet. A Mania SCX500 mozgótükrös effekt fényvetõt a következõ
tartozékokkal szállítják:
•
•
•
•
•
•
Fontos!
Izzó (installálva)
Betáp kábel
5 méter (16.4 ft.) RS-485 XLR vezérlõ kábel
Gépkönyv
U alakú függesztõ kar és rögzítõ lap
Rögzítõk a függesztõ karhoz és a rögzítõ laphoz
A tükör védelme érdekében a rögzítõ lap szárnyas
csavarokkal a készülékhez van erõsítve , és a tükör
csomagolása is szállításbiztos. A fényvetõ beüzemelése elõtt
távolítsuk el a rögzítõ lapot, az összes csomagoló anyagot,
valamint vágjuk le és távolítsuk el a tükröt rögzítõ
gyorskötözõket!
Bevezetés
5
Mania SCX500 áttekintés
Kezelõ panel
DMX kimenet
Rögzítõ csavar
Fõ biztosíték
DMX bemenet
Tápcsatlakozó
Zene érzékenység állító
gomb
1
Táp kijelzõ
Vezérlés kijelzõ (DMX / slave
adat vétel)
DMX Address
X100
X10
X1
Mode
Mód választó kapcsoló
Kezelõ panel
6
Mania SCX500 user manual
Biztonsági elõírások
Figyelem!
Ezt a terméket NEM háztartási használatra fejlesztették ki!
A termék áramütés, hõ és ultraibolya sugárzás okozta égések, robbanás,
nagy fényerõsség és tûzveszélyes. Kérjük, hogy a készülék beüzemelése
elõtt olvassa el a gépkönyvet, tartsa be az alábbi biztonsági elõírásokat,
és vegye figyelembe a figyelmeztetéseket.
Áramütés el leni védel em
• Áramtalanítsuk a készüléket, amikor fényforrást, biztosítékot, vagy
bármilyen más alkatrészt cserélünk benne, illetve ha nem használjuk.
• Mindig földeljük a készüléket megfelelõen.
• Mindig a magyar szabványoknak megfelelõ, földelt és biztosított
tápellátást biztosítsunk a fényvetõ számára.
• Ne tegyük ki a készüléket esõvíz vagy nedvesség hatásának.
• A fényvetõ javítását mindig bízzuk szakemberre
• Ne használjuk a készüléket, ha a lencsék hiányoznak, vagy el vannak
törve.
• Az üveg lencséket ki kell cserélni, ha láthatóan oly mértékben sérültek,
hogy az csökkenti a hatékonyságukat. Ilyen sérülések lehetnek például
repedések, vagy mély karcolások.
• Soha ne használjuk a készüléket nyitott, hiányzó vagy törött burkolattal.
• Használjunk védõkesztyût és védõszemüveget, amikor fényforrást
cserélünk.
• Ne nézzünk közvetlen a fényvetõ fényébe.
• Cseréljük ki a fényforrást, ha az meghibásodik vagy elhasználódik.
Égés és t ûz el leni védel em
• Soha ne iktassuk ki a hõfokszabályozó kapcsolót vagy a biztosítékokat.
A meghibásodott biztosítékokat mindig cseréljük ki megfelelõ típusú és
minõségû biztosítékra.
• A fényvetõt tartsuk legalább egy méterre az éghetõ anyagoktól (mint
például papír, fa, textíl), és tartsuk távol a gyúlékony anyagoktól.
• A géptõl 1 méter távolságon belül ne világítsunk meg semmilyen
felületet.
• A ventillátorok körül legyen legalább 10 cm hely.
• Ne használjunk szûrõt, vagy más anyagot a lencse elõtt.
• Használat elõtt hagyjuk kihûlni a készüléket. Hagyjuk legalább 20
percig hûlni a gépet, mielõtt kinyitnánk azt, vagy fényforrást cserélnénk.
Bevezetés
7
• A gépet ne alakítsuk át, és mûködtetéséhez csak Martin kiegészítõket
használjunk.
• Ne használjuk a gépet, ha a környezeti hõmérséklet meghaladja a 40°
C fokot.
Esésbõl eredõ balesetek el ker ül ése
• Ha a fényvetõt függesztve használjuk, gyõzõdjünk meg róla, hogy a
tartószerkezet a gép súlyánál legalább tízszer nagyobb súlyt elbír.
• Gyõzõdjünk meg róla, hogy a gép borítását és a tartószerkezetet
megfelelõen rögzítettük, és biztonsági okokból használjunk másodlagos
rögzítést, úgy mint karabinerrel ellátott biztonsági sodronyt.
• A gépek fel- vagy leszerelésekor ne engedjünk senkit a munkaterületre.
8
Mania SCX500 user manual
2. TELEPÍTÉS
Betáplálás
A Mania SCX500 a helyi hálózati feszültségre és frekvenciára lett
beállítva. A gyári beállítás a sorozatszám címkéjérõl megállapítható. Nem
lehetséges a Mania SCX500 -at más hálózati feszültségre és frekvenciára
átállítani.
Figyelem!
Tûz és áramütés okozta balesetek elkerülése érdekében
mindenképp földeljük a berendezést. A hálózati áramkört
túlfeszültség elleni védelemmel kell ellátni.
Mielõtt a berendezést bekapcsolnánk, vizsgáljuk meg, hogy a
tápkábel sérülés mentes e és, hogy megfelel e a jelenlegi
követelményeknek.
Vizsgáljuk meg, hogy a hálózati tápfeszültség és frekvencia
megegyezik e a sorozatszám címkéjén található értékekkel. Ha
az értékek nem egyeznek, ne kapcsolja be a berendezést.
Fontos!
Ne csatlakoztassuk a berendezést szabályzott áramkörhöz!
Hál ózati csat lakozó dugó fölszer el ése
A tápkábel csak földelhetõ dugvillával szerelhetõ, hogy a gépet rá tudjuk
csatlakoztatni a földelõhálózatra. Bármilyen kétség merül fel a szerelés
közben, forduljon villanyszerelõ szakemberhez.
A dugvilla felszerelésekor kövessük a gyártó utasításait. Kössük be a
sárga/zöld eret a föld csatlakozóra, a barna eret a fázisra, a kéket a
nullára. Az alábbi táblázat mutatja az általánosan használt színkiosztást:
Kábel színe
Pólus
Jel
Csavar színe
barna
fázis
“L”
sárga vagy réz
kék
nulla
“N”
ezüst
sárga/zöld
föld
zöld
Table 1: Dugvilla bekötése
Telepítés
9
A Mania SCX500 felfüggesztése
A Mania SCX500 fényvetõt a következõ módokon lehet felfüggeszteni:
• Az állítható U alakú függesztõkar használatával rögzíthetõ bármilyen sík
felülethez,
• az állítható U alakú függesztõkar és a rögzítõlap segítségével rögzíthetõ
bármilyen sík felülethez, vagy
• az U alakú függesztõkar segítségével rögzíthetõ egy függesztõ
kampóhoz.
Ne használjunk más elemeket a fényvetõ beüzemeléséhez, mert az a gép
túlmelegedését okozhatja.
Figyelem!
A fényvetõ telepítésekor vagy javításakor ne engedjünk senkit
a munkaterületre, és mindig stabil emelvényen állva
dolgozzunk.
Mindig használjunk valamilyen másodlagos rögzítési módot
is, amely a gép súlyánál legalább tízszer nagyobb súlyt elbír.
1. A fényvetõt helyezzük legalább 1 méter távolságra a megvilágítandó
felülettõl, és legalább 0.1 méterre bármilyen éghetõ anyagtól (fa, textil,
papír, stb.). Gyõzõdjünk meg róla, hogy a ventillátorok körül hagytunk
legalább 0.1 méter távolságot. Gyõzõdjünk meg róla, hogy nincs a
közelben semmilyen gyúlékony anyag.
2. Ha a rögzítéshez függesztõ kampót használunk (nem tartozéka
gyárilag a gépnek), gyõzõdjünk meg róla, hogy a kampó nem sérült és
a gép súlyánál legalább tízszer akkora súlyt elbír. Csavarozzuk a
kampót gondosan a rögzítõ laphoz jó minõségû metrikus
rozsdamentes 8.8 fokos (minimum) M12 menetes csavarral és zárjuk le
egy 13 mm átmérõjû anyacsavarral, vagy kövessük a függesztõ kampó
gyártójának utasításait.
3. Ha a fényvetõt közvetlenül a sík felülethez rögzítjük, gyõzõdjünk meg
róla, hogy a felhasznált tartószerkezet és maga a felület a gép súlyánál
legalább tízszer nagyobb súlyt is elbír. A fényvetõt a következõképpen
rögzíthetjük:
• az U alakú függesztõkar oldalain található négy 6.5mm-es furatokon
keresztül
• az U alakú függesztõkar tetején található két 8mm -es furaton
keresztül
• az U alakú függesztõkar tetején középen található 13mm -es furaton
keresztül.
10
Mania SCX500 user manual
Ha szükséges, a fényvetõt a tartozékok között lévõ rögzítõ lap
segítségével is felerõsíthetjük, ahogy azt a következõ ábra is mutatja:
4. Gondoskodjunk arról, hogy a tartószerkezet az összes telepített gép,
kampó, kábelek, és egyéb tartozékok összsúlyának legalább a
tízseresét elbírja.
5. A felerõsítéshez használjunk egy biztonsági kábelt is, amely a gép
súlyánál legalább tízszer nagyobb súlyt elbír. Ennek egyik végét
Biztonsági kábel rögzítési
pont
erõsítsük a tartószerkezethez, a másikat pedig a fényvetõ egyik szorító
csavarja mellett lévõ biztonsági kábel rögzítési ponthoz (lásd a fenti
ábrán). A biztonsági kábelt semmiképp se csak a függesztõ
karhoz erõsítsük, mivel ez nem akadályozza meg a gép esetleges
leesését.
Telepítés
11
6. Lazítsuk meg a szorítócsavart és döntsük a fényvetõt a kívánt szögbe.
Húzzuk meg a szorító csavart az óramutató járásával megegyezõ
irányba. Gyõzõdjünk meg róla, hogy mindkét szorító csavar szorosan
meg van húzva, és hogy a gépet biztonságosan rögzítettük a kívánt
helyzetben.
A fókusz beállítása
A fókusz beállító gomb a lencse nyílás mellett található. Ne keverjük
össze a lámpaburkolat meglazító csavarral.
Fókusz beállító
gomb
Lámpaburkolat
meglazító csavar
Ne nézzünk közvetlenül a fénysugárba a fókusz beállítása közben.
Adatátvitel DMX és master/slave
üzemmódokhoz
Ahhoz, hogy kettõ vagy több Mania SCX500 effekt fényvetõ ugyanazokat
a világítási képsorozatokat hozza létre, adatvonallal kell õket
összeláncolnunk (master/slave üzemmódban), vagy DMX vezérlõre van
szükségünk (DMX üzemmódban).
A gépeket egy soros adatátvitelû kommunikációs kábellel kell
összefûznünk, melynek maximális hossza 500 méter lehet és legfeljebb
32 gépet fûzhetünk egy láncra. Amennyiben az adatátvitelt több, mint 500
méteren kell megoldanunk, vagy több, mint 32 gépünk van, úgy
használjunk DMX osztót.
12
Mania SCX500 user manual
A megbízható adatátvitelhez megfelelõ kábelre van szükségünk. A
mikrofonkábel alkalmatlan a DMX adat helyes átvitelére hosszútávon,
használjunk ezért szabványos, árnyékolt, csavart érpárú kábelt, amely
biztosítja a hibamentes adatátvitelt és megfelel az RS-485-ös adatátviteli
protokoll követelményeinek.
Vezérl õkábel csatlakoztatása
A Mania SCX500 vezérlõkábel csatlakozója XLR típusú csatlakozó. Az 1es pont a közös, a 2-es az adat - (hideg pont), a 3-as az adat + (meleg
pont). Ez megfelel az általánosan elfogadott DMX szabványnak.
Lehetséges, hogy bizonyos esetekben átalakító kábelek szükségesek
ahhoz, hogy a Mania SCX500-at egyes vezérlõkhöz és/vagy más típusú
gépekhez csatlakoztassuk, mivel vannak típusok, amelyek 5 pólusú
csatlakozót használnak, valamint vannak olyan régi gépek, amelyeken az
adat pontok fordítva vannak bekötve (a 2-es a meleg, a 3-as a hideg). A
csatlakozó pontok kiosztása a berendezések gépkönyveiben
megtalálhatóak.
5/3
Átalakító
3/5
Átalakító
3/3
Fordító
Átalakító
Dugó
Dugalj
Dugó
Dugalj
Dugó
Dugalj
1
2
3
4
5
1
2
3
1
2
3
1
2
3
4
5
1
2
3
1
2
3
P/N 11820005
P/N 11820004
P/N 11820006
Végzáró
Dugó
Végzáró
Dugalj
Dugó XLR
Dugalj XLR
1
2 120 Ohm
3
P/N 91613017
1
2
3 120 Ohm
P/N 91613018
DMX csatlakozók
A vezérlõkábel telepítése:
1. Kapcsoljunk ki minden berendezést.
2. Abban az esetben, ha használunk vezérlõpultot, induljunk el a pulttól
és csatlakoztassuk a vezérlõkábelt az elsõ gép DMX bemenetére. Ha
a vezérlõ 5 pólusú DMX kimeneti csatlakozóval rendelkezik,
használjunk egy 5/3-as átalakítót.
3. Abban az esetben, ha nem használunk vezérlõpultot, dugjunk egy
végzáró dugaljt az elsõ gép DMX bemenetére.
4. Csatlakoztassunk egy vezérlõkábelt az elsõ gép DMX kimenetére,
majd a második gép bemenetére. Ezt a metódust kövessük az összes
gépre vonatkoztatva (maximum 32 darabig).
Telepítés
13
5. Végül az utolsó gép DMX kimenetére csatlakoztassunk egy végzáró
dugót. A végzáró dugó egy szimpla 3 pólusú XLR csatlakozó, melynek
a 2-es és 3-as pontja közé egy 120 Ohm / 0,25W ellenállást
forrasztunk.
14
Mania SCX500 user manual
3. BEÜZEMELÉS
Fontos!
A Mania SCX500 effekt fényvetõ kikapcsolása után mindig
várjunk legalább 10 másodpercet, mielõtt újra bekapcsolnánk
azt, különben olyan meghibásodást okozhatunk, amelyre a
gyártó nem vállal garanciát.
A Mania SCX500 effekt fényvetõ gyári beállítás szerint DMX
üzemmódban dolgozik. Ha nem használunk DMX vezérlõt, használat elõtt
állítsuk a gépet zenei vagy automata indítási üzemmódba.
Ha a Mania SCX500 fényvetõt megfelelõen beüzemeltük, kapcsoljuk azt
be a kapcsológombbal. A gép öntesztet hajt végre.
Ha a Mania SCX500 az öntesztet követõen sikeresen elindul, három
számjegy fog néhány másodpercre feltûnni a kijelzõn, melyek a telepített
szoftver három számjegyû verziószámát mutatják. Az elsõ számjegy a fõ
szám (vagyis a verzió számában a tizedes vesszõ elõtti szám). Például,
ha az 1.1-es szoftver verzió van telepítve, az 11 0 számsor jelenik meg a
kijelzõn.
Bármilyen más üzenet megjelenése a kijelzõn azt jelenti, hogy a fényvetõ
nem indult el. Ebben az esetben kapcsoljuk ki a gépet, várjunk pár percet,
és próbáljuk meg újra. Ha a szoftver verzió száma ekkor sem jelenik meg
a kijelzõn, bízzuk a fényvetõ javítását szakemberre.
A Mania SCX500 effekt fényvetõ három üzemmódban használható:
Zenei indítás (music trig): Ebben az üzemmódban a fényeffektek a
zene ütemére mûködnek.
Automata indítás (auto trig): Ebben az üzemmódban a fényeffektek
automatikusan mûködnek.
Mind a zenei indítás, mind pedig az automata indítás üzemmódot
használhatjuk:
• Önálló üzemmódban, amikor a Mania SCX500 más fényvetõktõl
függetlenül önállóan mûködik.
• Master/slave üzemmódban, amikor adatvonallal összekapcsolt
fényvetõket mûködtetünk egyszerre, és egy vezérlõ fényvetõ indítja el a
programot és a világítási képváltásokat a többi fényvetõben.
Beüzemelés
15
DMX üzemmódban: Ebben az üzemmódban az adatvonallal
összekapcsolt effekt fényvetõket egy DMX vezérlõ segítségével
vezéreljük.
Azoknak a gépeknek, amelyek master/slave üzemmódban slave (indító
jeleket kapó) gépekként mûködnek, DMX üzemmódban kell lenniük.
Ha a fényvetõ bekapcsolás után elindul, és DMX üzemmódban van, a
kijelzõn a DMX címzés jelenik meg. A Mania SCX500 gyárilag DMX
vezérlési üzemmódba van állítva, a DMX cím pedig 001-re.
Üzemmódok kiválasztása
A DMX, automata indítás és zenei indítás üzemmódok közül a
következõképpen választhatunk:
1. Kapcsoljuk be a gépet. Ha a fényvetõ
Üzemmódok
elindulása után a kijelzõn a 0 0 1
jelenik meg, a gép DMX üzemmódban
van, a DMX címzés pedig 001.
2. Nyomjuk meg a Mode gombot
egyszer. A fényvetõ automata indítás
(auto trig) üzemmódba kapcsol, a
kijelzõn pedig a 9 0 0 jelenik meg.
DMX Address
3. Nyomjuk meg még egyszer a Mode
gombot. A fényvetõ zenei indítás
X100 X10
X1
Mode
(music trig) üzemmódba vált, a
kijelzõn pedig a 9 0 1 jelenik meg.
Mode nyomógomb
4. Ha a gombot még egyszer
megnyomjuk, a gép újra DMX
üzemmódba kapcsol. A fényvetõ DMX címzése megjelenik a kijelzõn.
5. A Mode gomb ismételt megnyomásával tudunk tehát az üzemmódok
között válogatni.
Amikor a gépet kikapcsolás után újra elindítjuk, abban az üzemmódban
indul el, amelyet legutóbb beállítottunk.
Automata indítás (auto trig)
üzemmód
Automata indítás üzemmódban a Mania SCX500 effekt fényvetõ gyárilag
beállított fényeffekteket futtat úgy, hogy a láncon lévõ összes fényvetõ
világítási képeit futtatja véletlenszerû sorrendben.
16
Mania SCX500 user manual
Zenei indítás (music trig)
üzemmód
Zenei indítás önálló üzemmódban a Mania SCX500 effekt fényvetõ a
zene ütemére indítja el a fényeffektek futtatását. A zenével való optimális
szinkronizáció érzékenységét lehetõségünk van beállítani.
Az érzékenység beállítása:
1. Kapcsoljuk be a Mania SCX500
fényvetõt.
2. Játsszunk le egy zeneszámot
olyan hangerõsséggel, amelyet
abban a helyiségben általában
használni szoktunk.
3. Az érzékenység beállító
gombbal állítsuk be az
érzékenységet, míg a fényeffekt
megfelelõ szintjét el nem érjük.
Zenei indítás
érzékenységének állítása
Master/slave üzemmód
Master/slave üzemmódban a master üzemmódban lévõ Mania SCX500
effekt fényvetõ indító jeleket küld a hozzá csatlakoztatott gépeknek. Az
összekapcsolt fényvetõk világítási képeit össze tudjuk hangolni.
Maximum 32 Mania SCX500 fényvetõt tudunk összekapcsolni és
master/slave üzemmódban mûködtetni. Egy DMX elosztó/erõsítõvel, mint
például a Martin RS-485 Opto-Splitter (P/N 90758060) használatával még
több gépet tudunk csatlakoztatni.
Fontos!
Master üzemmódban csak 1 gép mûködhet: súlyos
meghibásodást okozhatunk azzal, ha 2 master, vagy egy
master és egy vezérlõ van összekapcsolva.
A Mani a SCX500 effekt fényvetõk beáll ítása
master/sl ave üzemmódba
Ha master/slave üzemmódban akarjuk mûködtetni a gépeket, a master
fényvetõt automata vagy zenei indítás üzemmódba kell kapcsolnunk, a
slave gépeket pedig DMX üzemmódba kell állítanunk a kezelõ panelen
található Mode gomb segítségével.
A master/slave üzemmód beállításához:
Beüzemelés
17
1. Válasszuk ki a gépet, amelyik master üzemmódban fog mûködni
(érdemes azt a gépet kiválasztani, amelyikhez könnyen hozzá tudunk
férni).
2. Gyõzõdjünk meg róla, hogy az összes többi gép DMX üzemmódban
van, aztán állítsuk a master gépet automata vagy zenei indítás
üzemmódba.
3. Amikor a slave gépek indító jeleket kapnak a master géptõl,
automatikusan slave üzemmódban kezdenek el mûködni. 9 1 0 jelenik
meg a kijelzõn és a zöld Data LED világít. Ez azt jelenti, hogy a gép
indító jeleket fogad.
Slave üzemmód
DMX Address
X100
X10
X1
Data LED világít
Mode
Mode nyomógomb
Ha egy gépet master üzemmódba állítunk, kikapcsolás után is emlékezni
fog erre a beállításra. Ez azt jelenti, hogy ha újra bekapcsoljuk,
automatikusan master gépként fog mûködni!
DMX vezérlési üzemmód
8- vagy 6-csatornás DMX üzemmód beáll ítása
A Mania SCX500 effekt fényvetõ kétféle DMX üzemmódban tud dolgozni:
8-csatornás és 6-csatornás üzemmódban. A 8-csatornás üzemmódban
lévõ két extra csatornával a tükörmozgás sebességét ( 7-es csatorna)
valamint a gobó és színtárcsa mozgását (8-as csatorna) tudjuk
szabályozni. A 6-csatornás üzemmód azonban nagyon hasznos lehet
abban az esetben, ha a DMX vezérlõ csak 6 húzóval rendelkezik, vagy ha
a vezérlõnek 12 húzója van, és két fényvetõt akarunk szabályozni. A
Mania SCX500 alapbeállítás szerint 8-csatornás üzemmódban dolgozik.
18
Mania SCX500 user manual
A 8- és 6-csatornás DMX üzemmódok között a következõképpen
választhatunk:
1. Kapcsoljuk be a gépet és várjuk meg,
amíg elindul.
2. Tartsuk lenyomva a Mode gombot. 5
másodperc múlva a kijelzõ villogni fog.
Most a kontroll menüben vagyunk. A
DMX Address
Mode gombot lenyomva tartva,
nyomjuk meg a X100 gombot többször
egészen addig, amíg az 1 meg nem
X100 X10
X1
Mode
jelenik a kijelzõ bal oldalán.
• Ha a kijelzõn az 1 1 villan fel, a gép
Mode nyomógomb
8-csatornás üzemmódban van.
• Ha a kijelzõn az 1 2 villan fel, a gép
6-csatornás üzemmódban van.
3. A Mode gombot lenyomva tartva nyomjuk meg a X1 gombot, így
válthatunk a 8- és a 6-csatornás üzemmódok között.
4. Engedjük el a Mode gombot, így mentjük a beállítást, majd lépjünk ki a
beállítás menübõl.
DMX cí mzések beál lí tása
Ha DMX vezérlõt használunk, minden egyes fényvetõhöz be kell
állítanunk a DMX címet. A DMX cím, vagy más néven kezdõcsatorna, a
gép által használt csatornákból az a csatorna, amely a vezérlõtõl kapja az
utasításokat. A DMX cím beállításához használjuk a Mania SCX500
kezelõ panelen lévõ három DMX cím beállító gombot (DMX Address).
Ahhoz, hogy minden gépet függetlenül egymástól, külön-külön is
vezérelni tudjunk, minden egyes géphez be kell állítani a DMX címet. Ha
több géphez ugyanazt a DMX címet állítjuk be, akkor azok ugyanazt az
utasítást kapják, és ugyanúgy fognak viselkedni.
Például, ha a fényvetõ 8-csatornás üzemmódba van állítva, és a DMX
címe 100, a gép a 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106 és107-es
csatornákat használja. A 108-as csatorna lesz a következõ gép
kezdõcíme.
Beüzemelés
19
A DMX címzések beállításához:
1. Kapcsoljuk be a DMX láncon lévõ
gépeket.
2. Attól függõen, hogy melyik csatornák
állnak rendelkezésre, találjunk ki
DMX Address
megfelelõ DMX címeket az összes Mania
SCX500 gépre.
X100 X10
X1
Mode
3. A vezérlõ panelen lévõ három DMX
Address gombbal adjuk meg minden
DMX címzõ
egyes Mania SCX500 gépnek a DMX
nyomógombok
címét. A X1 gombbal a DMX cím utolsó
számjegyét növelhetjük, a X10 gombbal tízzel, a X100 gombbal pedig
százzal növeljük meg a DMX címet.
DMX vezérlési opciók
6-csatornás üzemmódban a Mania SCX500 effekt fényvetõvel a
következõ funkciókat szabályozhatjuk
•
•
•
•
•
•
•
•
Reset (önteszt)
Stroboszkóp effekt
Makrók 1 - 12
Fényerõsség (0 - 100% )
Színtárcsa pozíció és forgatás
Gobó tárcsa pozíció és forgatás
Tükör forgatás
Tükör döntés
8-csatornás üzemmódban a fentieken kívül szabályozhatjuk még:
• Forgatási/döntési sebesség
• Szín és gobótárcsák sebessége
Reset: A géppel öntesztet hajtathatunk végre a vezérlõrõl az 1-es
csatorna használatával. A reset parancsot 5 másodpercig kell kiadni.
Amikor a gép DMX vezérlõrõl kapja a reset parancsot, a 8 0 0 jelenik meg
a digitális kijelzõn.
Stroboszkóp: A stroboszkóp szerû effektet idéz elõ. A beállítást az 1-es
csatornán tudjuk elvégezni.
Makrók: A Mania SCX500 12 makrót tartalmaz, melyeket az 1-es
csatornán érünk el. A makrók a fényvetõ szoftverében elõre programozott
világítási képek. A gépbe programozott összes fényeffektet felhasználva
változatos világítási képeket hoz létre minimális programozással.
20
Mania SCX500 user manual
Fényerõsség szabályzás: A Mania SCX500 effekt fényvetõn a 2-es
csatornán 0% -tól (elsötétül) 100% -ig szabályozhatjuk a fényerõsséget.
Színtárcsa pozícionálás és forgatás: A színtárcsa 14+1 teljes színt és 5
kevert színt tartalmaz. A tárcsát 2 szín között is pozícionálhatjuk
színeffektek létrehozásához. A 3-as csatornán a színtárcsát beállíthatjuk
fix színeffektek létrehozására, vagy forgathatjuk bármelyik irányba
dinamikus fényeffektek futtatásához.
Gobó tárcsa pozícionálás és forgatás: A gobótárcsa 15 gobóval és egy
üres pozícióval rendelkezik. A 4-es csatornán a gobótárcsát beállíthatjuk
statikus gobó effektek létrehozására, vagy forgathatjuk bármelyik irányba
dinamikus gobóeffektek futtatásához.
Forgatás: A mozgótükör körülbelül 180° fokban fordítható el. A forgatás
mértékét az 5-ös csatornán szabályozhatjuk. A forgatás irányát
invertálhatjuk, melyet a gép kezelõ paneljén állíthatunk be.
Döntés: A mozgótükör körülbelül 72°-ban dönthetõ. A döntési szöget a 6os csatornán lehet szabályozni. A döntés irányát invertálhatjuk, melyet a
gép beállítás paneljén állíthatunk be.
Forgatás/döntés sebessége: 8-csatornás DMX üzemmódban a Mania
SCX500 effekt fényvetõ mozgótükrének forgatási és döntési sebességét
is tudjuk szabályozni a 7-es csatornán. A sebesség kiválasztásával olyan
DMX vezérlõkön is be lehet állítani az úszási idõket, amelyekrõl egyébként nem lehet úszási idõket programozni. (Úszási idõnek nevezzük azt
az idõt, mikor egy világítási képet felváltja az utána következõ).
A Mania SCX500’s effekt fényvetõ tükrének forgatása és döntése
’tracking’ módba is állítható ezen a csatornán. Ha a gépet ’tracking’
üzemmódba állítjuk, a DMX vezérlõ határozza meg az effektek úszási
sebességét.
Szín és gobótárcsák sebessége: 8-csatornás DMX üzemmódban
szabályozhatjuk a szín és gobótárcsák sebességét, amellyel egyik
pozícióból a másikba váltanak. A sebesség 0 -tól megközelítõleg 1
fordulat/sec -ig állítható be a 8-as csatornán. Mind a forgási és döntési
sebességeket, mind pedig a szín és gobótárcsa mozgásait beállíthatjuk
‘tracking’ módba.
Sebesség beállí tása vagy tr acking mód?
Ha a Mania SCX500 effekt fényvetõt 8-csatornás DMX üzemmódban
mûködtetjük és nem vagyunk biztosak abban, hogy a tükör mozgásának
sebességét mi állítsuk-e be, állítsuk a Mania SCX500 -at tracking módba
Beüzemelés
21
a 7-es és 8-as csatornákon, kövessük az alábbi irányelveket az optimális
tükörmozgás elérése érdekében:
• Állítsuk a 7-es és 8-as csatornákat ‘tracking’ módba, ha a DMX vezérlõn
programozott úszási idõkkel vagy makrókkal dolgozunk.
• Állítsuk be a sebességet a 7-es és a 8-as csatornákon, ha a DMX
vezérlõn NEM programozott úszási idõkkel vagy makrókkal dolgozunk.
A Mania SCX500 effekt fényvetõ alapbeállítás szerint ‘tracking’ módban
van.
DMX j el ki jelzõ
Amikor egy Mania SCX500
érvényes DMX jelet kap, a
zöld Data LED világít, ami
azt jelenti, hogy a gép
indító jeleket fogad.
DMX jel fogadása
Data LED
világít
DMX Address
X100
X10
X1
Mode
A forgatási és döntési irányok
megváltoztatása
A Mania SCX500 fényvetõ mozgótükrének forgatási és döntési irányát
megváltoztathatjuk. Ezzel a tulajdonsággal beállíthatjuk, hogy két
fényvetõ egymással szimmetrikusan, vagy egymás tükörképeként
mozogjon.
A forgatási irány megváltoztatása
A Mania SCX500 mozgótükrének ellenkezõ irányú forgatásához kövessük
az alábbi utasításokat:
1. Kapcsoljuk be a fényvetõt.
2. Tartsuk a Mode gombot lenyomva. 5 másodperc múlva a kijelzõ villogni
fog. Most a kontroll menüben vagyunk. A Mode gombot lenyomva
tartva, nyomjuk meg a X100 gombot annyiszor, hogy a kijelzõ bal
oldalán a 2 jelenjen meg.
• Ha a kijelzõn a 2 0 villog, a gép normál irányú forgatási
üzemmódban van.
22
Mania SCX500 user manual
• Ha a kijelzõn a 2 1 villog, a gép fordított irányú forgatási
üzemmódban van.
3. A Mode gombot lenyomva tartva, a X1 gomb megnyomásával tudunk
az egyik üzemmódból a másikba ugrani, illetve vissza.
4. Engedjük el a Mode gombot, így elmentjük a beállítást, és visszatérünk
normál üzemmódba.
A döntési i rány megvál toztatása
A Mania SCX500 fényvetõ mozgótükrének ellenkezõ irányú döntéséhez
kövessük az alábbi utasításokat:
1. Kapcsoljuk be a gépet.
2. Tartsuk a Mode gombot lenyomva. 5 másodperc múlva a kijelzõ villogni
fog. Most a kontroll menüben vagyunk. Tartsuk a Mode gombot
lenyomva, közben pedig nyomjuk meg a X100 gombot annyiszor, hogy
a kijelzõ bal oldalán a 3 jelenjen meg.
• Ha a kijelzõn a 3 0 villog, a gép normál irányú döntési
üzemmódban van.
• Ha a kijelzõn a 3 1 villog, a gép fordított irányú döntési
üzemmódban van.
3. A Mode gombot lenyomva tartva a X1 gomb megnyomásával tudunk
az egyik üzemmódból a másikba ugrani.
4. Engedjük el a Mode gombot, így elmentjük a beállítást, és visszatérünk
normál üzemmódba.
Hibaüzenetek
Meghibásodás esetén a következõ hibaüzenetek jelennek meg a digitális
kijelzõn:
•
•
•
701
702
703
– Színtárcsa meghibásodás.
– Gobótárcsa meghibásodás.
– Gobó és színtárcsa együttes meghibásodása.
Ha hibaüzenet jelenik meg a képernyõn, próbáljuk meg kikapcsolni, majd
újraindítani a gépet.
Ha a probléma ezután is fennáll, bízzuk a gép javítását szakemberre.
Beüzemelés
23
4. KARBANTARTÁS
Ebben a fejezetben olyan karbantartási mûveletekrõl lesz szó, amelyeket
a felhasználó is végrehajthat. Más javítási munkálatokat azonban mindig
bízzunk szakemberre.
Figyelem!
Mindig húzzuk ki a gépet a hálózatból, és várjunk legalább 20
percet, hogy kihûljön, mielõtt a burkolatot eltávolítjuk róla.
Fontos!
Nagy mennyiségû por, zsiradék, és füstfolyadék rátapadása a
gépre csökkenti annak teljesítményét, a gép túlmelegedését
okozhatja, valamint olyan károkat, amelyekért garanciálisan
nem vállalunk felelõsséget. Ellenõrizzük, és ha szükséges,
tisztítsuk meg a gépeket szabályos idõközönként.
A fényforrás karbantartása
A Mania SCX500 fényvetõ 15V/150W tükröshalogén fényforrással üzemel
(MR16).
Jóváhagyot t fényfor rások
A Philips JCR/H5 (EFR/LL) 15 V/150 W hosszú élettartalmú halogén izzó,
melynek átlagos élettartama 500 óra, színhõmérséklet 3100 K, a Mania
SCX500 effekt fényvetõben ugyancsak használható fényforrás.
Fontos!
Csak jóváhagyott fényforrást használjunk a fényvetõben. Más
típusú fényforrás használata tönkreteheti a gépet.
A fényforrás cseréje
Figyelem!
A fényforrás cseréjekor használjunk védõszemüveget és
kesztyût. Várjunk legalább 20 percet, hogy a gép kihûljön,
mielõtt kicseréljük a fényforrást.
1. Húzzuk ki a gépet a hálózatból és várjunk legalább 20 percet, hogy
kihûljön.
24
Mania SCX500 user manual
2. Távolítsuk el a lámpaburkolat meglazító csavart és nyissuk ki a
burkolatot. Ne keverjük össze a lámpaburkolat meglazító csavart a
fókuszbeállító gombbal.
Fókuszbeállító
gomb
Lámpaburkolat
meglazító csavar
3. Vegyük ki a régi
fényforrást a fém
rögzítõbõl és
vigyázva, hogy ne
feszítsük meg a
vezetékeket,
óvatosan húzzuk ki
az izzót a kerámia
foglalatból.
4. Az új fényforrást a
végénél tartva (ne
érintsük meg az
üveget) helyezzük be
merõlegesen a
kerámia foglalatba.
5. Ha csere közben
megérintettük a
fényforrás üveg
részét, tisztítsuk meg
alkohollal átitatott tiszta kendõvel. Az alkohol könnyen meggyullad,
legyünk tehát óvatosak.
6. Helyezzük vissza a fényforrást a fém rögzítõbe, és gyõzõdjünk meg
róla, hogy a vezetékek nincsenek a gobó vagy színtárcsák útjában.
Zárjuk vissza a lámpaburkolatot, ellenõrizzük, hogy nem csuktuk-e rá a
vezetékekre, majd csavarozzuk vissza.
Karbantartás
25
Tisztítás
Az optika t isztítása
Az optikát mindig nagyon óvatosan tisztítsuk. A bevont felületek
törékenyek és a kisebb karcolások is látszódhatnak a világítási képekben.
1. Húzzuk ki a gépet a hálózatból és hagyjuk hûlni legalább 20 percig.
2. Távolítsuk el a lámpaburkolat meglazító csavart és nyissuk ki a
burkolatot.
3. Fújjuk vagy szívjuk ki levegõvel a por nagy részét. Távolítsuk el a
maradék szennyezõdést a lencsékrõl és a szûrõkrõl alkohollal átitatott
puha törlõkendõvel. Általánosan használt üveg tisztítószer is alkalmas,
de ebben az esetben a maradék anyagot távolítsuk el a felületrõl.
4. Öblítsük le a felületeket desztillált vízzel. Ha a vízbe egy kis reagenst
például Kodak Photoflo-t keverünk, tökéletesen tiszta felületet fogunk
kapni.
5. Töröljük szárazra az üveg felületeket egy tiszta pamutkendõvel, vagy
száraz levegõ fújásával szárítsuk meg.
6. Helyezzük vissza a lámpaburkolatot, mielõtt áram alá helyezzük a
gépet.
A venti llátor és a szel lõzõnyí lások tisztít ása
A fényvetõ megfelelõ hûtéséhez a ventillátorról és a szellõzõnyílásokból
rendszeresen el kell távolítani a port. Ellenõrizzük és tisztítsuk a gépeket
rendszeresen.
1. Húzzuk ki az adat és tápkábeleket és hagyjuk a gépet hûlni legalább 20
percig.
2. Puha kefe, pamut kendõ, porszívó vagy száraz levegõ használatával
távolítsuk el a port és egyéb szennyezõdéseket a ventillátor tárcsáiról
és a szellõzõnyílás rácsairól.
A fõbiztosíték cseréje
A Mania SCX500 a rövdizár okozta meghibásodás ellen üvegbiztosítékkal
van védve. A biztosíték valószínûleg kiégett, ha a fényvetõt bekapcsoljuk,
és az nem világít.
Ha a biztosíték rendszeresen kiég, bízzuk a gép javítását szakemberre.
Soha ne mellõzzük a biztosíték használatát, és mindig ugyanolyan méretû
és ugyanolyan védettséggel rendelkezõ biztosítékra cseréljük ki.
26
Mania SCX500 user manual
1. Húzzuk ki a tápkábelt a hálózatból.
2. Egy laposfejû csavarhúzó használatával nyissuk ki a biztosítékházat
és vegyük ki a biztosítékot.
Biztosíték ház
3. Cseréljük ki a rossz biztosítékot egy ugyanolyan méretû és ugyanolyan
védettséggel rendelkezõ biztosítékra.
4. Tegyük vissza a biztosíték házat.
5. Ha a biztosíték ismételten kiég, valószínûleg máshol kell a hibát
keresnünk. Húzzuk ki a gépet a hálózatból és az adatvonalról, majd
bízzuk a javítását szakemberre.
Szoftverfrissítés
Lehetõség van a Mania SCX500 szoftverének frissítésére a gép DMX
bemenetén keresztül egy külsõ eszköz segítségével. A frissítés történhet
egy Martin MP-2 szoftver frissítõ segítségével, vagy PC-rõl egy Martin
DABS illesztõegységen keresztül.
A szoftverfrissítést mindig bízzuk a magyarországi Martin képviselõre.
Karbantartás
27
5. HIBAKERESÉS ÉS JAVÍTÁS
Probléma
Lehetséges ok(ok)
Nem kap tápot a fényvetõ.
Ellenõrizzük a hálózati
kábelt, illetve hogy van-e
hálózati tápfeszültség.
Fõbiztosíték szakadás.
Áramtalanítsuk a gépet és
cseréljük ki a fõbiztosítékot.
A vezérlõ nincs
csatlakoztatva.
Csatlakoztassuk a vezérlõt.
Az XLR csatlakozók
valamelyikében fordítva
lettek bekötve az erek.
Használjunk fordító kábelt a
vezérlõ és az elsõ gép
között.
Rossz jeltovábbítás
Derítsük ki, hogy melyik
kábelben vagy
csatlakozóban van a hiba,
majd javítsuk azt ki.
A vezérlõ vonal végén nincs
lezárás.
DMX üzemmódban az utolsó
fényvetõ kimenetét,
master/slave üzemmódban
pedig az elsõ és utolsó
fényvetõ kimenetét zárjuk le
végzáró dugóval.
Rossz címzés.
Vizsgáljuk meg a címzéseket
és a DMX protokoll
beállításait.
DMX vezérléssel akarunk
dolgozni, de egy vagy több
gép auto vagy zenei indításra
van beállítva.
Állítsuk az összes gépet
DMX üzemmódba.
Master/slave üzemmódban
szeretnénk dolgozni, de egy
vagy több gép auto vagy
zenei indításra van
kapcsolva.
A master gép kivételével
állítsuk az összes gépet DMX
üzemmódba a master/slave
üzemmód elindításához.
Az egyik fényvetõ
meghibásodott.
Iktassuk ki a hibás gépet és a
bemenõ, valamint a kimenõ
vezérlõ kábel csatlakozóit
dugjuk össze. A hibás gép
megjavítását bízzuk
szakemberre.
A gép nem indul el önállóan.
A kijelzõn 1-tõl 512-ig jelenik
meg valamilyen szám.
A gép DMX üzemmódba van
állítva, és DMX címet mutat a
kijelzõn.
A Mode gomb segítségével
állítsuk a gépet DMX
üzemmódról automata vagy
zenei indítás üzemmódba.
Egy funkció nem
megfelelõen hajtja végre az
öntesztet.
Mechanikai beállítás
szükséges.
A gép megjavítását bízzuk
szakemberre.
A gépek közül egy vagy mind
teljesen üzemképtelen.
A fényvetõk elindulnak, de
egyik sem vezérelhetõ, vagy
mind hibajelet küld.
A fényvetõk elindulnak, de
néhány közülük nem
vezérelhetõ.
28
Megoldás
Mania SCX500 user manual
Probléma
Lehetséges ok(ok)
Megoldás
A fényforrás idõszakosan
kikapcsol, vagy túl hamar
kiég.
A gép felforrósodott.
Hagyjuk kihûlni a gépet.
Ellenõrizzük a ventillátorokat,
és ha szükséges, tisztítsuk
meg azokat.
A gép zenei indítás
üzemmódban nem reagál
megfelelõen a zene ütemére
Az érzékenység nincs
megfelelõen beállítva.
Állítsuk addig az
érzékenység szabályzót,
amíg a gép nem reagál
megfelelõen a zene ütemére.
6. DMX KIOSZTÁS
Csatorna DMX érték
1
2
0-4
5 - 68
69 - 100
101 - 112
113 - 124
125 - 136
137 - 148
149 - 160
161 - 172
173 - 184
185 - 196
197 - 208
209 - 220
221 - 232
233 - 249
250 - 255
0 - 255
DMX %
érték
Funkció
Stroboszkóp, zenei indítás (music trig), makrók, reset
0-1
nincs beállított funkció
2 - 26 Stroboszkóp (gyorstól lassúig)
27 - 39 Önálló mûködés, automata indítás (auto trig)
40 - 44 Makró 1
45 - 48 Makró 2
49 - 53 Makró 3
54 - 58 Makró 4
59 - 62 Makró 5
63 - 67 Makró 6
68 - 72 Makró 7
73 - 76 Makró 8
77 - 81 Makró 9
82 - 86 Makró 10
87 - 91 Makró 11
92 - 97 Makró 12
98 - 100 Önteszt (reset)(a parancsot több, mint 5 mp-ig kell kiadni)
0 - 100
Fényerõsség
0 - 100%
Csatorna DMX érték
3
0-5
6 - 11
12 - 17
18 - 23
24 - 29
30 - 35
36 - 41
42 - 47
48 - 53
54 - 59
60 - 65
66 - 71
72 - 77
78 - 83
84 - 89
90 - 95
96 - 101
102 - 107
108 - 113
114 - 119
120 - 125
126 - 131
132 - 137
138 - 143
144 - 149
150 - 155
156 - 161
162 - 167
168 - 173
174 - 179
180 - 185
186 - 191
192 - 197
198 - 203
204 - 229
230 - 255
DMX %
érték
Funkció
Színtárcsa
Szín 1 (Fehér)
Osztott szín 1-2 (Fehér és Kék B04)
Szín 2 (Kék B04)
Osztott szín 2-3 (Kék B04 és Narancs B09)
Szín 3 (Narancs B09)
Osztott szín 3-4 (Narancs B09 és Piros B01)
Szín 4 (Piros B01)
Osztott szín 4-5 (Piros B01 és Citromsárga B03)
Szín 5 (Citromsárga B03)
Osztott szín 5-6 (Citromsárga B03 és Pink B12)
Szín 6 (Pink B12)
Osztott szín 6-7 (Pink B12 és Közép kék B13)
Szín 7 (Közép kék B13)
Osztott szín 7-8 (Közép kék B13 és Halvány piros B19)
Szín 8 (Halvány piros B19)
Osztott szín 8-9 (Halvány piros B19 és Világoszöld B08)
Szín 9 (Világoszöld B08)
Osztott szín 9-10 (Világoszöld B08 és Kék B05)
Szín 10 (Kék B05)
Osztott szín 10-11 (Kék B05 és Pink B11)
Szín 11 (Pink B11)
Osztott szín 11-12 (Pink B11 és Világoskék B06)
Szín 12 (Világoskék B06)
Osztott szín 12-13 (Világoskék B06 és Sárga B02)
Szín 13 (Sárga B02)
Osztott szín 13-14 (Sárga B02 és Piros B14)
Szín 14 (Piros B14)
Osztott szín 14-15 (Piros B14 és Zöld B07)
Szín 15 (Zöld B07)
Szín 16 (Kevert szín 1)
Szín 17 (Kevert szín 2)
Szín 18 (Kevert szín 3)
Szín 19 (Kevert szín 4)
Szín 20 (Kevert szín 5)
Folyamatos forgatás
80 - 89 Óramutató járásával megegyezõ irányú forgatás (a
90 - 100 gyorstól a lassúig)
Óramutató járásával ellentétes irányú görgetés (a
lassútól a gyorsig)
0-1
2-3
4-6
7-8
9 - 11
12 - 13
14 - 15
16 - 18
19 - 20
21 - 22
23 - 25
26 - 27
28 - 29
30 - 32
33 - 34
35 - 37
38 - 39
40 - 41
42 -44
45 - 46
47 - 48
49 - 51
52 - 53
54 - 55
56 - 58
59 - 60
61 - 62
63 - 65
66 - 67
68 - 70
71 - 72
73 - 74
75 - 77
78 - 79
Csatorna DMX érték
4
0 - 11
12 - 23
24 - 35
36 - 47
48 - 59
60 - 71
72 - 83
84 - 95
96 - 107
108 - 119
120 - 131
132 - 143
144 - 155
156 - 167
168 - 179
180 - 191
192 - 223
224 - 255
DMX %
érték
Funkció
Gobó tárcsa
0-4
Gobó 1 (Nyitott)
5-8
Gobó 2 - Dûne
9 - 13 Gobó 3 - Napsugár
14 - 18 Gobó 4 - Ikrek
19 - 23 Gobó 5 - Mr. Spok
24 - 27 Gobó 6 - Triptych
28 - 32 Gobo 7 - Space lice
33 - 37 Gobo 8 - Nova
38 - 41 Gobo 9 - Circular saw
42 - 46 Gobo 10 - Racer
47 - 51 Gobo 11 - Fekete lyuk
52 - 55 Gobo 12 - Denevér
56 - 60 Gobo 13 - Beep
61 - 65 Gobo 14 - Fame
66 - 70 Gobo 15 - Thatch
71 - 74 Gobo 16 - Elsötétül
Folyamatos görgetés
75 - 87 Óramutató járásával megegyezõ irányú görgetés (a
88 - 100 gyorstól a lassúig)
Óramutató járásával ellentétes irányú görgetés (a
lassútól a gyorsig)
5
0 - 255
0 - 100
Forgatás (Pan)
Balról jobbra (127 = semleges)
6
0 - 255
0 - 100
Döntés (Tilt)
Alulról fölfelé (127 = semleges)
0-1
2 - 79
Forgatási & döntési sebesség
(csak 8-csatornás üzemmódban)
Követés (Tracking) (alapbeállítás)
Gyorstól lassúig
0-1
2 - 100
Szín & gobó tárcsa görgetési sebesség
(csak 8-csatornás üzemmódban)
Követés (Tracking) (alapbeállítás)
Gyorstól lassúig
7*
8*
0-2
3 - 255
0-2
3 - 255
* A 7-es és 8-as csatornák csak a 8-csatornás DMX üzemmódban állnak
rendelkezésre. A 6-csatornás DMX üzemmódban a forgatási és döntési
sebesség, valamint a szín és gobótárcsa görgetési sebesség ‘tracking’
módba van állítva.
MANIA SCX 500 M ÛSZAKI ADATOK
Fizikai adatok
Méret(hossz x szélesség x magasság) 445 x 204 x 178 mm (17.5 x 8.0 x 7.0 in.)
Magasság a függesztõkarral együtt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375 mm (14.8 in.)
Súly (függesztõkarral együtt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.7 kg (14.8 lbs)
Fényforrás
Fényforrás tipusa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 V, 150 W, H5 MR16 halogén
Jóváhagyott modellek . . . . . . . . . . . . . . . . Philips JCR 15 V, 150 W H5 (EFR/LL)
Foglalat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GZ6.35
Dinamikus effektek
0-100% folyamatos dimmer
Színtárcsa: 15 szín (fehéret beleértve), 5 kevert szín, osztott szín funkció
Gobótárcsa: 16 gobó
Mozgó tükör: 180° forgatás és 72° döntés
Vezérlés és Programozás
Vezérlési opciók . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DMX, önálló üzemmód, master/slave
DMX csatornák . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8- és 6-csatornás üzemmódok
Indítási opciók önálló üzemmódban . . . . . . . . . . .Zenei indítás, automata indítás
Címzések és programozás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kezelõ panel LED kijelzõvel
Protokoll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USITT DMX-512 (1990)
Elektromos adatok
AC táp (US modell) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110-120 VAC névleges, 60 Hz
AC táp (EU modell) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220-240 VAC névleges, 50 Hz
Átlagos energiafogyasztás – US modell*
@ 110 V, 60 Hz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 W, 1.27 A
@ 115 V, 60 Hz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 W, 1.30 A
@ 120 V, 60 Hz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 W, 1.35 A
Átlagos energiafogyasztás – EU modell *
@ 220 V, 50 Hz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 W, 0.66 A
@ 230 V, 50 Hz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 W, 0.66 A
@ 240 V, 50 Hz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 W, 0.68 A
*Az értékek átlagos, és nem maximális energiafogyasztást jelentenek. Az adatok
+/- 10% -kal eltérhetnek.
Biztosíték
Fõ biztosíték (US modell) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.15 AT
Fõ biztosíték (EU modell) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 AT
Csatlakozók
AC tápbemenet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-pólusú IEC mûszercsatlakozó
Adat be/ki . . 3-pólusú XLR csatlakozó, 1=közös/árnyék, 2=hideg(-), 3=meleg(+)
Megfelelõségek
US safety (US model) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UL 1573
Canadian safety (US model). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CSA 22.2 No.166
EU safety (EU model) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EN 60598-2-17
EU EMC (EU model). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EN 55015, EN 61000, EN 61547
Optika
Fénybeesési szög . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15°
Kivitel
Borítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Acél és alumínium
Telepítés
Minimális távolság gyúlékony anyagoktól . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.1 m (4 in.)
Minimális távolság a megvilágítandó felülettõl . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 m (3.3 ft.)
Minimális hely a hûtõventillátorok körül . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.1 m (4 in.)
Hõmérséklet
Maximális környezeti hõmérséklet (Ta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40° C ( 104° F)
A géphez adott tartozékok – US modell
2 méter (6.5 ft.) US betápkábel 18AWG US dugvillával
5 méter (16.4 ft.) RS-485 XLR kábel a vezérléshez
Fényforrás (installálva)
Gépkönyv
Állítható U alakú függesztõkar
Rögzítõ lap
A géphez adott tartozékok – EU modell
3 méter (9.8 ft) EU betáp kábel 3x1.0mm2 HT dugvilla
3 méter (9.8 ft) EU betáp kábel 3x1.0mm2 HT dugvilla nélkül
5 méter (16.4 ft.) RS-485 XLR kábel a vezérléshez
Fényforrás (installálva)
Gépkönyv
Állítható U alakú függesztõkar
Rögzítõ lap
Kiegészítõk
DMX végzáró dugó (a lánc végén), XLR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .P/N 91613017
DMX végzáró dugalj, (a lánc elején, master/slave), XLR . . . . . . . .P/N 91613018
Függesztõ G-kampó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .P/N 91602003
Rögzítõ kampó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .P/N 91602005
5/3 XLR adapter kábel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P/N 11820005
5 méter (16.4 ft.) RS-485 XLR kábel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P/N 11820008
Rendelési információ
Mania SCX500 US modell, 110-120 V, 60Hz . . . . . . . . . . . . . . . . .P/N 90430081
Mania SCX500 EU modell, 220-240 V, 50Hz . . . . . . . . . . . . . . . .P/N 90430080
Philips JCR/H5 15 V, 150 W (EFR/LL) fényforrás. . . . . . . . . . . . . . P/N 97000110
3.15 AT fõbiztosíték (US modell, 110-120 V) . . . . . . . . . . . . . . . . .P/N 05020013
2 AT fõbiztosíték (EU modell, 220-240 V) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .P/N 05020009
www.martin.com • Olof Palmes Allé 18 • 8200 Aarhus N • Denmark
Tel: +45 8740 0000 • Fax +45 8740 0010
Download PDF