Queen Deluxe | 222 | Instruction manual | Queen Deluxe 222 Instruction manual

Queen Deluxe 222
Dansk
Svenska
English
Deutsch
polski
Suomi
Norsk
Ringvejen 59
Brugervejledning
Bruksanvisning
Operators Manual
Bedienungsanleitung
Instrukcja obsługi
Käyttöohje
Brukerveiledning
ROYAL CONSUL EUROPE A/S
DK-7900 Nykoebing Mors Denmark Tlf. +45 96 69 16 00
www.royal-consul.dk e-mail: rce@royal-consul.dk
Fax + 45 96 69 16 01
DANSK
DANSK
Svenska
Svenska
English
English
Deutsch
Deutsch
polski
polski
Suomi
Suomi
Norsk
Norsk
DANSK
INDHOLDSFORTEGNELSE
SEKTION 1 OPLYSNINGER OM SYMASKINEN
2 INDHOLDSFORTEGNELSE
3 SIKKERHEDS INSTRUKTIONER
5 SYMASKINENS DELE
6
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
13
13
SEKTION 2 FØR DU GÅR IGANG
TILSLUTNING AF MASKINEN TIL ELNETTET
SYLAMPE
FODPEDAL
FORLÆNGERBORD
SNAP ON/OFF AF TRYKFOD
UDSKIFTNING AF NÅL
NÅL OG TRÅD SKEMA
TRÅDRULLEHOLDER
SPOLING
TRÅDNING AF SPOLEKAPSEL
TRÅDNING AF OVERTRÅD
OPTAGNING AF UNDERTRÅD
REGULERING AF TRÅDSPÆNING
MØNSTERVÆLGER
STING LÆNGDE KNAP
SS JUSTERING
TILBAGE SYNING
STOPPEPLADE
VENSTRE NÅLEPOSITION
SEKTION 3 SYNING
14 START PÅ SØM
14 ZIGZAG SYNING
15
15
16
16
SEKTION 4 NYTTE STING
OVERLOCK
KANT OVERLOCK
6 STING ZIGZAG
3 DOBBELT ELASTISK STIKKESTING
17
17
18
19
20
SEKTION 5 APLIKATIONER
LYNLÅS
RULLE SØM
Isyning af knapper
KNAPHULLER
BLINDSTING
SEKTION 6 DEKORATIVE STING
21 MUSLINGE STING
21 STRÆKKE STING
SEKTION 7 VEDLIGEHOLDELSE
22 VEDLIGEHOLDELSE
23 FEJL FINDING
2
RÅD OM SIKKERHED OG ADVARSLER.
Advarsel !
For at undgå forbrænding, ild, elektrisk stød eller anden skade mod person:
1. Anvend ikke maskinen som legetøj. Opsyn er nødvendig når maskinen anvendes af børn.
2. Anvend kun denne maskine, som beskrevet i brugsanvisningen.
3. Anvend aldrig symaskinen...
...hvis den har beskadiget ledning eller stikprop...
...hvis den ikke kører ordentlig...
...hvis den har været tabt eller beskadiget...
...hvis den har været tabt i vand...
...Indlever symaskinen til nærmeste autoriserede forhandler eller servicecenter til eftersyn, elektrisk reparation eller mekanisk justering.
4. Anvend aldrig symaskinen hvis ventilationsåbningerne er blokerede.
Og hold ventilationsåbningerne på symaskinen og fodpedalen fri for
støv og løse trævler.
5. Tab aldrig noget ind i symaskinen eller isæt genstande i åbningerne
på symaskinen.
6. Anvend ikke symaskinen udendørs.
7. Anvend ikke symaskinen hvor spray produkter bliver brugt eller hvor
oxygen bliver administreret.
8. Ved afbrydelse, sæt tænd/sluk knappen på ”OFF” position, og tag
stikket ud af stikkontakten.
9. Afbryd ikke ved at trække i ledningen. Ved afbrydelse tag fat i stikket,
ikke i ledningen.
10.Hold fingrene væk fra alle bevægelige dele. Stor forsigtighed kræves
omkring symaskinenålen.
11.Anvend altid den rigtige stingplade. Forkert stingplade kan beskadige
maskinen.
3
DANSK
Vigtige sikkerheds anvisninger
Ved brug af elektriske symaskiner skal grund sikkerhedsforanstaltningerne altid følges, også følgende:
1. Læs alle instruktionerne før brug af denne maskine.
2. Denne symaskine er lavet til almindelig husholdningsbrug.
En symaskine må aldrig efterlades når den er tilsluttet el-nettet. Tag altid
stikket ud af stikkontakten efter brug, og før rengøring af symaskinen.
DANSK
12.Anvend ikke bøjede nåle.
13.Træk eller hiv ikke i stoffet under syningen. Det vil beskadige nålen
så den knækker.
14.Sæt symaskinens tænd/sluk knap på ”OFF” position når der justeres i nåle området, f.eks. ved trådning, nåleskift, udskiftning af
trykfod m.m.
15.Afbryd altid maskinen på stikkontakten ved smøring eller ved anden service.
16.Afbryd altid på net-stikket før udskiftning af el pære. Udskift pæren
med 15W pære (E14,15W,230V).
GEM DENNE INSTRUKTION
4
Symaskinens dele
Spoleapparat
DANSK
Trådfører
Trådrulleholder
Lampedæksel, skrue
Lampedæksel
Stingplade
Returknap
Mønstervælger
Forlængerbord og
opbevaring af tilbehør
Bærehåndtag
Over dæksel
Håndhjul
Håndhjuls
skrue
Trykfodsløfter
Sting længde
kontrol
Remdæksel
Friarm
On/Off knap
Nåleholder
El tilslutning
5
Tilslutning af symaskinen
DANSK
0
1
OFF
0 1
ON
Undersøg før tilslutning af symaskinen, om spændingen er korrekt iflg. el-label bagpå
maskinen.
Sæt stikket fra fodpedalen i maskinen og videre til stikkontakten.
Sy lampe
Pæren sidder bagved lampedækslet.
Skru skruen mod uret for at fjerne lampedækslet
Ind
Fodpedal
Sy hastigheden kan varieres med
fodpedalen.
Jo hårdere der trykkes på pedalen,
jo hurtigere syr maskinen.-
6
Ud
Forlængerbord (inkl. tilbehør)
Friarms-syning
Træk i forlængerbordet ud fra maskinen som
vist på illustrationen
Påsætning af forlængerbord
Skub forlængerbordet ind imod symaskinen.
I forlængerbordet findes diverse
tilbehør til symaskine brug.
På- og afmontering af snap on trykfødder
Afmontering
Drej på håndhjulet til nålen er i højeste
position.
Hæv trykfoden.
Løft håndtaget bagved
trykfodsholderen og
trykfoden falder ned.
Påsætning
Læg trykfoden således at pinden passer
opmod slidsen i trykfodsholderen.
Sænk trykfodsholderen for at låse trykfoden fast.
7
DANSK
Forlængerbordet øger syområdet og fjernes let fra selve symaskinen,
hvis der skal syes med friarm på maskinen.
Udskiftning af nål
DANSK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Drej på håndhjulet til nålen er i
højeste position.
Skru nåleskruen løs med skruetrækkeren.
Tag nålen ud.
Sæt en ny nål i. Den flade side skal
vende mod bagsiden af maskinen.
Skub nålen op så langt den kan
komme.
Skru nålen fast igen.
5
2
6
Skruetrækker kan findes i
tilbehørsæsken.
4
Valg af nål
OK
OK
Defekt
Defekt
Defekt
Nål og trådguide
•
Generelt bruges tynd nål og tråd til at sy i let stof med og tyk nål og tråd til at sy i tungt
stof. Afprøv altid nål og tråd tykkelse på stof inden du begynder at sy.
•
Brug samme tråd til over- og undertrådning.
•
Syes der i stræk, tyndt og syntetisk stof brug da en stræknål, derved undgår du stingtab.
•
Ved syning i tyndt stof syes over et stykke papir.
Stof type
Let stof
Medium stof
Tykt stof
Tråd
Nåle størrelse
Ren bomuld
Silke
Syntetisk stof
Crepe
Fin Silke
Fin bomuld
Fin syntetisk
Fin bomuld med polyester
70 eller 80
Middel kraftig bomuld
Fløjl
Tyndt uld stof
50 silke
50 til 80 bomuld
50 til 60 syntetisk
bomuld med polyester
80 eller 90
Kraftig bomuld,
denim, tweed, gabardine,
gardin stof
Denim/Jeans nål (100)
50 silke
40 til 50 bomuld
40 til 50 syntetisk
bomuld med polyester
90 eller 100
8
Indstilling af trådrulleholder
2
Hul
Filtret
Træk trådholderen op så den passer til
trådrullen. Skub ned når den ikke er i brug.
Skulle tråden filtre sammen under trådholderen,
trådes der som vist i illustrationen ovenfor
Drej på håndhjulet til nålener i højeste
position. Tag fat i låsen på spolekapslen og
tag spolekapslen ud. Slip låsen og spolen
falder ud.
Udtagning og isætning af spolekapsel
3
1
Læg spolen i spolekapslen, tag fat i låsen
på spolekapslen og sæt den på “stiften” på
griberen, slip ikke låsen før spolekapslen er
helt inde på plads. “Fingeren” skal passe i
indhakket på griberringen.
Sluk for symaskinen imens.
Åben griberdæksel.
Spoling
Kryds tråden om skruen for at opnå
bedre trådspænding.
•
•
•
•
•
•
Sæt trådrullen på trådholderen og før tråden højre om trådføreren.
Før tråden et par gange rundt om spolen og sæt den på spoleapparatet.
Skub spoleapparatet (med spolen) til højre.
Tryk på fodpedalen. Når spolen er fuld stopper spoling automatisk.
Skub spoleapparatet (med spolen) til venstre og tag spolen af spoleapparatet.
Klip tråden over.
9
DANSK
Overtråd
Overtråd
DANSK
Trådning af spolekapsel
Sæt spolen i spolekapslen.
Trådretningen skal følge pilen
vist ovenfor.
Træk tråden ind i åbningen
på spolekapslen
Træk tråden videre ind
under spændingsfjerdeen
og ind i øjet.
Lad ca. 15 cm tråd hænge.
Trådning af overtråd
Tråd kun symaskinen mens den er slukket !
4
2
1
2
3
3
5
6
4
1
5
6
Sæt trådrullen på trådrulleholder, således tråden kommer fra trådrullens bagside.
Drej på håndhjulet indtil trådgiveren er i øverste position.
Hæv trykfoden med trykfodsløfteren.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Træk tråden gennem trådlederen med begge hænder.
Træk tråden gennem anden trådleder.
Hold tråden tæt ved garnrullen, og træk tråden ned gennem trådspændingsregulatoren og
så rundt om fjederholderen.
Træk tråden stramt opad og gennem trådgiveren fra højre til venstre.
Træk tråden ned, og før den igennem nålearmens trådleder.
Tråd nåleøjet forfra og bagud.
Tænd for symaskinen efter trådningen af både over- og undertråd.
10
Optagning af undertråd
DANSK
Løft trykfoden og hold let på tråden
med venstre hånd.
15 c
m
Drej langsomt håndhjulet ind mod dig,
indtil nålen kører ned og op igen.
Drej fortsat på håndhjulet
til nålen igen er i højeste position.
Træk let opad i overtråden,
undertråden har dannet en løkke om overtråden.
Begge trækkes nu bagud
og under trykfoden. Lad
ca. 15 cm tråd hænge.
Regulering af trådspænding
Trådspænding til zig-zag syning
Det bedste resultat ved zigzag
syning opnåes ved at overtrådsspændingen er sat en lille
smule lavere end til almindelig
syning. Overtråden skulle kunne
anes på bagsiden af stoffet.
Med korrekt trådspænding menes balence
mellem over- og undertråd.
Overtråden er for stram
Overtråden er for løs
Indstilling
Løsne
6
6
6
5
5
5
Stramme
4
Vælg det ønskede nr. til
trådspændingen
4
Vælg et lavere nr. På trådspændingen.
11
4
Stram overtråden ved at
vælge et højere nr. på trådspændingen.
Stingvalg
Mønstervælger
knap
B
A
A B C D E F GJK
1
4
C
2
D
3
E
K
J
G
F
DANSK
Mønstervælger
Det ønskede mønster vælges ved at dreje på mønstervælger-knappen.
For at sy den nedereste række søm skal stinglængde knappen stå på SS.
NOTE: For at undgå nål og stof ødelægges, sørg altid for at nålen er i højeste position
når der justeres.
Stinglængde indstilling
0
1
2
3
4
Stitch Length
2
3
Indstillingspunkt
4
Stinglængde knap
Ved ændring af stinglængde, drejes stinglængdeknappen til den ønskede stinglængde.
Det laveste tal svarer til korteste stinglængde.
På stinglængeknappen vælges også strækkesting ( SS ).
Afhængigt af stof ved syning af knaphuller, kan tætheden af sting i knaphuller justeres i
intervallet, som er markeret med en rød streg mellem 0 og 1 på stinglængdeknappen.
12
SS justering
+
SS
Indstilling
Stinglængde kontrol
-
Når der skal sys strækkesting, indstilles stinglængden på “SS”.
SS
Standard indstilling: Drej knappen
med SS hen til mærket. Dette er
standard indstillingen ved de fleste
materialer. Ved tykt eller meget tyndt
stof kan det være nødvendigt at
ændre indstillingen.
For at opnå kortere sting drejes
knappen mod ”-”, ved længere sting
drejes knappen mod ”+”.
Tilbagesyning
Ønskes retursyning, tryk returknappen ned og stoffet vil
straks køre tilbage. Slip knappen og maskinen vil igen sy
fremad. Meget anvendelig ved fæstning af sømme.
Stoppeplade
Venstre nåleposition
Sting valg
Stoppepladen benyttes, når man ønsker
at føre stoffet manuelt f.eks. ved stopning,
broderi, lapning i smalle bukseben eller
knapisyning. Stoppepladen anbringes over
transportøren som vist på billedet. Sørg
for at nålen er i højeste position, når den
anbringes.
Brug venstre nåleposition hvis De vil have mere
kontrol når de syr besværlige stoffer i kanten.
BEMÆRK: I venstre nåleposition må man kun
anvende zigzag trykfoden.
13
DANSK
Stinglængde
Sting valg
Mønstervælger
A
1
C
B
E
3
D
4
Zigzag fod
2
K
G
F
Stinglængde
1.5 - 4
J
Overtrådsspænding
2-6
5
2
3
4
4
Inden du starter med at sy, sørg for at trække
over- og undertråd bagud under trykfoden.
Sænk trykfoden. Imens du holder trådene med
venstre hånd, drej håndhjulet imod dig, så nålen
kører ned i stoffet hvor du skal starte.
Tryk forsigtig på pedalen, indtil du syr med den
ønskede sy-hastighed. Før forsigtigt stoffet
langs søm guiden.
3
Før syning påbegyndes sørg altid for at trådgiver er i højeste postion.
Når du har syet sømmen færdig fæstnes tråden
ved at du trykker du returknappen ned og syr
nogle få tilbagesting.
Kør nålen i højeste stilling, løft trykfoden og træk
stoffet ud af maskinen.
Klip eller skær tråden over. Lad ca. 10-15 cm
tråd hænge fra nålen.
Zigzag Sting
Sting valg
Mønstervælger
C
B
D
E
A
F
1
Zigzag fod
4
G
2
J
2
3
K
Stinglængde
1.5 - 4
3
DANSK
Start på søm
Overtrådsspænding
2-4
4
Der benyttes tråd og stinglængde efter det
anvendte stof/behov. Til meget holdbar syning i
elastiske stoffer benyttes stinglængde 1.
3
4
2
14
Overlock syning
Mønstervælger
C
DANSK
Sting valg
B
D
E
A
F
1
Zigzag fod
4
G
2
3
K
J
Stinglængde
1-2
Overtrådsspænding
1-4
3
0
1
Med dette søm kan man undgå at kanten
trævler, samtidig med at den forstærkes.
Læg stoffet under trykfoden så stingene ligger
så tæt ud til kanten af stoffet som muligt.
Sænk trykfoden og begynd at sy. Før stoffet let,
uden at trække.
2
2
1
Kant overlock
Sting valg
Mønstervælger
G
F
4
3
D
Zigzag fod
E
K
J
2
C
A
1
+
Overtrådsspænding
1-4
Dette søm er særlig godt, når man skal reparere.
Det kan også bruges til at forstærke SS-søm, og
ved påsyning af elastik.
3
SS
-
B
Stinglængde
2
1
15
Sting valg
Mønstervælger
D
C
F
E
G
B
J
A
Zigzag fod
1
K
3
4
Stinglængde
1.5 - 4
2
Overtrådsspænding
1-4
Placer stoffet under trykfoden med kanten lige
indenfor på højre side af trykfoden. Før stoffet
frem langs kanten.
3
2
3
2
4
1
3 dobbelt elastisk stikkesting
Sting valg
Mønstervælger
B
A
1
C
2
K
E
3
D
4
Zigzag fod
F
+
G
Stinglængde
J
DANSK
6 Stings zigzag
Overtrådsspænding
2-6
5
Stoffet bør ries før syning påbegyndes.
SS
-
Stræk søm er et 3-dobbelt søm. Ved syning i
elastiske stoffer, bruges et stræk søm som gør,
at sømmen kan strækkes længere med stoffet
uden at knække.
4
3
16
Lynlås syning
Mønstervælger
A
1
2
C
B
E
3
D
4
Lynlås trykfod
Stinglængde
2
Overtrådsspænding
3-6
5
1
2
4
3
K
3
J
F
G
Hæft lynlåsen fast til stoffet og sæt sytøjet i maskinen. Nålen skal være
på venstre side af trykfoden. Før over og undertråd bagud. Sy på højre side
af lynlåsen, idet lynlåsen føres så tæt på nålen som muligt. Lad nålenblive
siddende i stoffet, når lynlåsen flyttes. Når man skal
sy venstre side af lynlåsen
fast skydes foden til den
anden side, så nålen er i
højre side.
Rulle søm
Sting valg
Mønstervælger
A
1
E
3
D
4
Rullesømfod
2
C
B
K
J
G
F
Stinglængde
1.5 - 4
Overtrådsspænding
2-6
2
3
Dobbelt fold stoffet
ca. 0.25 cm i ca. 3
cm længde
5
Læg stoffet let ombukket foran
rullesømfodens snegl. Sænk
trykfoden og begynd langsomt
og hjælp stoffet ind i sneglen
under syningen.
4
4
3
0.7cm
0.7cm
Før det foldede stof ind i
rundingen af rullesømfoden.
Sænk rullesømfoden.
Løft op i kanten af stoffet mens
der syes.
17
Klip ca 0.7 cm af hjørnerne
som vist, derved undgåes for
tykke hjørner.
DANSK
Sting valg
Isyning af knapper
DANSK
Sting valg
Mønstervælger
C
D
B
Stinglængde
kontrol valgfri
(ikke nødvendig
at justere)
3
A
E
0
1
F
1
4
G
2
Knap-i-syningsfod
Overtrådsspænding
1-4
2
3
K
J
Stoppeplade
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Skift til knap-i-syningsfod trykfod.
Påsæt stoppepladen som beskrevet på side 13.
Placer knappens huller (højre eller venstre) op til trykfodens side,
sænk trykfoden for at holde på knappen.
Drej på håndhjulet til nålen er lige oven for knaphullet.
Juster på mønstervælgeren så nålen er lige ovenfor højre hul.
Drej igen på håndhjulet til den er lige ovenfor modsat knaphul. (Det
kan være nødvendig at justere på mønstervælgeren igen). Sy nogle
gange.
Afslut syning med ca. 15 cm tråd hængende, som så trækkes om på
bagsiden for at fæstne.
NOTE: Det kan hjælpe at sætte et stykke klart tape over knappen, for at
holde den på plads, mens der sys.
Knap med lang hals
Knapper i frakker og jakker bør sys med lang
hals for at give plads til stoffet under knappen.
Placer en pind eller den tykke ende af en symaskinenål oven på knappen og sy over nålen
eller pinden. Træk tråden om på bagsiden af
knappen og før den rundt om trådene for at
forme en hals. Fæstn tråden til sidst, evt. ved at
føre den gennem halsen et par gange.
18
2
1
Syning af knaphuller
For det bedste resultat laves en prøve på en rest
af stoffet. Placer knappen på stoffet, slå en streg
(med opmærkningskridt) ved top og bund af
knappen for at finde ud af knaphullets længde.
Sy prøven.
Mønstervælger
1 2-4 3
4
2
3
A
1
B
K
C
J
1
G
E
D
0
F
Stinglængde
0,5 - 0,8
Overtrådsspænding
1-5
4
1
3
Knaphulsfod
2
1
Stil stingknappen på
Sænk nålen ned i stoffet ved øverste markering.
2
3
4
Sæt sting knappen på 2
og sy den første ende med ca 4 - 5 sting.
Sy ned langs den venstre side, stop ved nederste markering. Hæv nålen.
4
Sæt sting knappen på
Sy ned langs højre side
af knaphullet. Stop direkte
overfor det første sting på
venstre side. Hæv nålen.
6
5
3
4
Sæt sting knappen på 2
og sy den sidste ende med ca 4 -5 sting.
Sæt stinglænge knappen på “ 0 “ og stingknappen til alm. syning. Sy nogle få sting til fæstning.
Fjern stoffet fra symaskinen. Knaphullet skæres forsigtigt
åbent med opsprætterkniven. Brug en nål som stop inden
i knaphullet, så der ikke skræres for langt.
19
DANSK
Sting valg
Sting valg
Mønstervælger
F
G
Blindsstingstrykfod
E
3
C
K
J
D
B
4
2
1
Sting valg
A
Mønstervælger
E
D
J
B A
K
Overtrådsspænding
1-4
3
0
1
C
G
F
Stinglængde
1-3
2
2
1
1
2
3
4
DANSK
Blindsting
Fold stoffet som vist.
VS = Vrangside
RS = Ret side
4 - 7 mm
VS
Hæv trykfoden og placer stoffet under blindstingsfoden så den øverste bløde fold hviler mod den
justerbare tap på blindstingsfoden. Lav en prøve
først for at justere blindstingsfoden ind så den passer med det valgte sting.
Sænk trykfoden og sy langsomt for bedre at kunne
styre stoffet. Sørg for at zigzag stinget kun går
gennem det yderste af folden. Sømmen må ikke
kunne ses på retsiden efter syning.
VS
RS
20
Fold stoffet ud med ret siden opad.
Dekorations sting
Muslinge sting
Mønstervælger
G
F
E
K
J
2
C
4
3
D
Zigzag fod
DANSK
Sting valg
B
A
1
Overtrådsspænding
3-9
Stinglængde
1-2
Placer den foldede kant under trykfoden.
Sy langs den foldede kant.
Stram overtrådsspændingen, så stingene
trækker i stoffet, og former en muslingekant.
Nålen skal ud over kanten til den ene side.
6
0
1
5
2
4
Strække sting
Sting
længde
kontrol
A
B
C
D
E
F
G
J
K
0-4
SS
Stinglængde
+
Overtrådsspænding
1-4
SS
-
Zigzag fod
3
2
1
Drej knappen med SS hen til mærket. Dette er standard indstillingen ved de fleste materialer. Ved
tykt eller meget tyndt stof kan det være nødvendigt at ændre indstillingen.
For at opnå kortere sting drejes knappen mod ”-” ved længere sting drejes knappen mod ”+”.
Tip: Er stingene for stramme drej knappen mod “+” . Er stingen for løse drej knappen mod “-”
21
Vedligeholdelse
DANSK
Afbryd altid maskinen ved smøring eller ved anden service.
Fjern altid over- og undertråd fra maskinen.
Et par dråber
olie fordeles i
griberlejet.
Udtagning af griber:
Nål og trykfod fjernes. Nålestangen køres i øverste stilling og
spolekapslen fjernes.
De to sorte griberholder drejes
til side, så ringen og griberen
kan tages ud.
Indbygget i
symaskinen.
Griberlejet renses forsigtigt for
evt. trådrester, bedst med en
lille børste.
Isætning af griber.
Nålestangen køres i øverste stilling.
Man tager griberen i den lille stift og lægger den forsigtigt ind i lejet, drej griberen lidt
så den ligger rigtigt. Griber-ringen sættes på
med tapperne ud mod Dem selv. De to sorte
holdere drejes tilbage på tapperne. Kontroller at
holderne sidder nøjagtigt. Spolekapsel isættes.
Symaskinen trådes med over og undertråd.
Rensning af transportør
Fjern nål og trykfod fra symaskinen. Skru sting- Med en børste fjernes støv og trådrester.
pladen løs og fjern den fra symaskinen.
Skru stingpladen på igen.
Tip: Det kan være nemmere at lægge symaskinen ned på ryggen ved vedligehold.
22
Fejlfinding
Årsag
Reference
1.
2.
Symaskinen mangler olie.
Trådrester og olie har samlet sig i griber eller på
nålestangen.
se side 22
Overtråden
knækker
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Symaskinen er ikke trådet rigtigt.
Trådspænding for stor.
Nålen er skæv eller slidt
Fejlisat nål
Stoffet trækkes ikke bagud efter syning.
Er tråden for tynd/tyk i forhold til nålen.
se side 10
se side 8
se side 8
se side 8
se side 14
se side 8
Nålen knækker
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Fejlisat nål
Nålen er skæv eller slidt
Beskadiget eller løs nåleskrue
Trådspænding for stor på overtråd
Stoffet trækkes ikke bagud efter syning
Nålen er for lille til materialet
Mønstervælger er drejet med nålen nede
se side 8
se side 8
se side 8
se side 11
se side 8
se side 12
se side 12
Undertråden
knækker
1.
2.
3.
Unedertråden er ikke trådet korrekt
Stof-/tråd-restster i spolekapsel
Beskadiget spolekapsel
Fejlsting
1.
2.
3.
4.
5.
Fejlisat nål
Nålen er skæv eller slidt
Nål og / eller tråd er ikke egent til materialet
Nål med forkert spids bruges i fine materialer
Overtråden er ikke trådet korrekt
1.
2.
3.
4.
Overtrådsspænding er for stor
Maskinen er ikke trådet korrekt
Nålen er for kraftigt til materialet
Stinglængeden er for stor. Når der arbejdes i meget fine
stoffer bør der evt. lægges papir på bagsiden.
Sting laver løkker
på vrangsiden.
1.
2.
Spænding på overtråd for lav
Nålen passer ikke til tråden
Stoffet transporteres ikke
ordentligt.
1.
2.
Transportøren er snavset
Stinglængden er for kort
1.
2.
3.
Der er ikke strø på maskinen
Trådrester i griberleje
Spoleapparat slået til
1.
2.
Stinglængden er ikke egnet til materialet
Der trækkes i stoffet under syning
Maskinen larmer
og kører ujævnt
Stoffet/søm rynker
Symaskinen vil
ikke sy.
Knaphulssting er
ikke lige.
23
se side 10
Rens spolekapsel
Udskift spole
se side 8
se side 8
se side 8
se side 8
se side 10
se side 11
se side 10
se side 8
Skift stinglængde.
se side 11
se side 8
se side 22
Øg stinglængde.
se side 6
se side 21
se side 9
se side 12
Tving ikke stoffet!
DANSK
Fejl
Innehållsförteckning
Svenska
SEKTION 1 OPLYSNINGER OM SYMASKINEN
2 INNEHÅLLSFORTECKNING 2
3 SÄKERHETS INSTRUKTIONER 3
5 SYMASKINENS DELAR 5
6
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
13
13
SECTION 2
INKOPPLING AV MASKINEN
SYLAMPA
FOTPEDAL
FORLÄNGNINGSBORD
SNAP ON/OFF PRESSARFOT
BYTE AV NÅL
NÅL OG TRÅD SKEMA
TRÅDRULLEHÅLLARE
SPOLNING
MONTERING AV UNDERSPOLE
TRÅDNING AV ÖVERTRÅD
UPPTAGNING AV UNDERTRÅD
BALANSERING AV TRÅDSPÄNNING
SÖMVALS RATT
INSTÄLLNING AV STYGNSLÄNGD
JUSTERING AV STRETCHSÖM
BACKMATNING
STYGNPLÅT
VÄNSTER NÅLPOSITION
SECTION 3 GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD
14 RAKSÖM
14 ZICK-ZACK SYNING
15
15
16
16
SECTION 4 NYTTO SÖMMAR
OVERLOCK SÖM
KANT OVERLOCK SÖM
ELASTIKSK ZICK-ZACK
3-STEGS SÖM
17
17
18
19
20
SECTION 5 APLIKATIONER
ISYNING AV BLIXTLÅS
FÅLLVIKNING
SY I KNAPP
SY I KNAPHÅL
OSYNLIG FÅLLSÖM
SECTION 6 DEKORATONS SÖMMAR
21 MUSSELSÖM
21 STRETCH SÖM
SECTION 7 UNDERHÅLL
22 UNDERHÅLL
23 FELSÖKNING
2
RÅD OM SÄKERHET OCH VARNINGAR.
Varning!
För att undvika eld, elektrisk stöt eller annan skada på person:
1. Använd inte maskinen som leksak. Övervakning är nödvändigt när
maskinen används av barn.
2. Använd enbart denna maskinen som beskrivet i bruksanvisningen.
3. Använd aldrig symaskinen...
...om den har skadad ledning eller stickpropp...
...om den inte fungerar ordentligt...
...om den har tappats eller blivit på annat sätt skadad...
...om den har tappats i vatten...
...leverera symaskinen till närmaste auktoriserade handlare eller
servicecenter för undersökning, elektrisk reparation eller mekanisk
justering.
4. Använd aldrig symaskinen om ventilationsöppningarna är blockerade.
Håll ventilationsöppningarna på symaskinen och fotpedalen fria från
damm och lösa detaljer.
5. Häll aldrig något in i symaskinen eller sätt igen öppningarna på
symaskinen.
6. Använd inte symaskinen utomhus.
7. Använd inte symaskinen där sprayprodukter använts eller där oxygen
blir administrerat.
8. Vid avbrott, sätt tänd/släck knappen på ”OFF” position, och tag
kontakten ur väggen.
9. Avbryt inte genom att dra i sladden. Man skall alltid ta tag i kontakten
ej ledningen.
10.Håll fingrarna undan från alla rörliga delar. Stor försiktighet krävs
omkring symaskinnålen.
11.Använd alltid den rätta pressarfoten. Felaktig pressarfot kan skada
maskinen.
12.Använd inte böjd nål.
3
Svenska
Viktiga säkerhetsanvisningar!
Vid användning av elektriska symaskiner skall grundsäkerhetsinställningarna alltid följas, också följande:
1. Läs alla instruktioner före användning av denna maskin.
2. Denna symaskin är tillverkad för hembruk.
En symaskin skall aldrig lämnas när den är inkopplad i elnätet. Tag alltid ut
stickkontakten efter användning, och före rengöring av symaskinen.
Svenska
13.Tryck eller dra inte i tyget under sömnad. Det felbelastar nålen så
den knäcks.
14.Sätt symaskinens tänd/släck knapp på ”OFF” position när du
justerar i nålens område, till exempel; trädning av tråd, nålbyte,
byte av pressarfot m.m.
15.Dra alltid ut sladden ur väggen vid smörjning eller vid annan
service.
16.Dra alltid ut sladden ur väggen vid byte av lampa.
Byt lampa till 15W (E14,15W,230V).
SPARA DENNA INSTRUKTIONEN!
4
Symaskinens delar
Trådledare
Spolaxel
Trådrullhållare
Svenska
Lampskydd
Skruva
Lampskydd
Stygnplåt
Backmatning
Sömvals ratt
Forlängningsbord och
tillbehørsbox
Bärhandtag
Överdels skydd
Handhjul
Handhjulskruva
Pressarfotslyft
Stygnlängdsratt
Remskydd
Friarm
ON/OFF knapp
Nålhållare
Elkontakt
5
Anslutning av maskinen
0
1
Svenska
OFF
0 1
ON
Sätt kontakten från fotpedalen i maskinen, och vidare till stickkontakten i väggen.
Sæt stikket fra fodpedalen i maskinen og videre til stikkontakten.
Sylampa
Lampan sitter bakom lampskyddet.
Skruva bort lampskyddet för att byta lampa.
In
Fotpedalen
Ut
Sömnadshastigheten kan varieras med fotpedalen.
Ju hårdare man trycker på pedalen,
desto snabbare syr maskinen.
När man släpper pedalen stannar maskinen automatiskt.
6
Forlängningsbord (inkl. tilbehør)
Förlängningsbordet kan monteras bort från själva symaskinen, så att man kan
friarms sy.
Montering av forlängningsbord
Forlängningsbordet monteras som det
visas på bilden.
I förlängingsbordet ligger diverse
tillbehör till symaskinen.
Byte av pressarfot
Avmontering
Snurra på handhjulet tills nålen är i sin
högsta position.
Lyft pressarfoten
Lyft handtaget bakom
pressfotshållaren och
pressfoten ramlar ner.
Montering
Lägg pressarfoten så att pinnen passar in i slitsen i
pressarfoten. Tryck fast pressarfoten och sänk den.
När du lyfter pressarfoten igen sitter den på plats.
7
Svenska
Friarms-syning
Dra ut förlängningsbordet som det visas
på bilden.
Byte av nål
Svenska
1.
Skruva på handhjulet, tills nålen är
i sin högsta position.
2. Lossa nålskruven genom att
skruva den mot dig.
3. Tag ut nålen. Sätt i nålen.
4. Nålen skall vara vänd med den
platta delen från dig.
5. Skjut upp nålen så långt du kan.
6. Skruva sedan fast nålen med
nålskruven.
På nålskaftet står angivet nålens
tjocklek.
5
2
6
4
Ju högre nummer desto tjockare nål.
Använd inte böjd eller på annat vis
skadad nål i maskinen.
Valg af nål
OK
OK
DEFEKT
DEFEKT
DEFEKT
Nål och trådguide
•
Bruk nål och tråd alltefter material.
•
Försöka med nål och tråd innan De startar med och sy.
•
Använde alltid samma tråd til över- och undertrådning.
Materialar eks.
Tråd
Nåle str.
Tunn
material
Bomuld
Silke
Syntetisk material
Crepe
Fin Silke
Fin bomuld
Fin syntetisk
Fin bomuld med polyester
70
eller
80
Medium
material
Middel kraftig
bomuld,
fløjl,
tunn uld material
50 silke
50 til 80 bomuld
50 til 60 syntetisk
bomuld med polyester
80
eller
90
Kraftig
material
Kraftig bomuld,
denim, tweed,
gabardine, gardin material
Denim - Jeans Nål (100)
50 silke
40 til 50 bomuld
40 til 50 syntetisk
bomuld med polyester
90
eller
100
8
Indstilling af trådrullehållare
Overtråd
Overtråd
2
Hul
Lyft på pressarfoten och vrid på handhjulet
tills nålen är i sin högsta position. Öppna
griparluckan genom att tippa det i pilens
riktning. Ta tag i låskläppen på spolkapseln
med tumme och pekfinger och dra ut. Om
man håller i låset kan inte spolen ramla ut.
Uttagning och isättning av spolkapseln
3
1
Lägg spolen i spolkapseln, ta tag i
lås-kläppen på spolkapseln och sätt den på
stiftet i griparen. Kapselns finger skall passa
i urtaget i griparbanan. Släpp inte låset
förrän spolkapseln är helt på plats.
Sluk for symaskinen imens.
Öpna griparluckan
Spolning
Dra upp trådhållare så att den passar till trådrullen.
Placera trådrullen på trådhållaren och för tråden från trådrullen höger om trådföraren (medurs)
Sätt spolen på spolaxeln, dra runt tråden ett par varv. Skjut spolaxeln till höger.
Tryck på fotpedalen.
När spolen är full slår maskinen automatiskt ifrån.
Skjut spolaxeln til venstra. Klipp av tråden.
9
Svenska
Filtret
Svenska
Trådning av spolkapsel
Håll spolkapseln i
vänsterhand, och sätt
spolen in i den.
Dra tråden i pilens riktning.
Dra tråden in i
öppningen på spolkapseln.
Dra tråden vidare in under
spänningsfjädern och in i
ögat.
Låt ca 15 cm tråd häng ner
från den.
Trädning av övertråden
Sätt symaskinens tänd/släck knapp på ”OFF” position när du justerar, till exempel;
trädning av tråd, nålbyte, byte av pressarfot m.m.
4
2
1
2
3
3
5
6
4
1
5
Sätt trådrullen på trådrullehållaren, så att tråden kommer från rullens baksida.
Snurra på handhjulet tills nål och trådlyftare är i högsta position.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
6
Trä tråden genom trådledaren med hjälp av båda händerna.
Trä tråden genom trådledar 2.
Håll i tråden nära trådrullen, dra tråden nedåt i trådspänningsanordningen och led den
sedan runt trådspänningsskivan.
Dra tråden uppåt med ett stadigt tag och genom trådtilldragaren från höger till vänster.
Dra tråden nedåt, och för in den i trådledaren till vänster på nålarmen.
Trä tråden framifrån genom nålsögat.
Obs! Det är lättare att trä tråden på nålen om du först klipper av trådändan med en vass sax.
10
Optagning af undertråd
Svenska
Håll övertråden löst med vänster hand.
Skruva sakta handhjulet mot dig, tills nålen
åker ner och sedan upp igen. Fortsätt snurra
på handhjulet tills nålen är i sin högsta
position. Dra försiktigt upp övertråden,
undertråden har nu skapat en ring runt
övertråden.
15 c
m
Lämna ca. 15 cm bakom
pressarfoten.
Justering av trådspänning
Med korrekt trådspänning menas
balansen mellan över- och undertråd.
Sting for hårde...
Sting for løsa...
Løsna
6
6
6
5
5
5
Hårdare
4
Ställ på det retta nr.
4
...løsna.
11
4
...hårdare.
Sömvals ratt
Indstilling
Stygn välj
B
A
A B C D E F GJK
1
C
4
D
3
E
K
J
G
F
Svenska
2
Den önskade sömmen väljs genom att skruva på sömvals ratten.
Symbolerna visas på illustrationen.
Stygnlängd
0
1
2
3
4
Stygnlängd
2
3
4
Indstilling
Stygnlängd Control
Vid ändring av stygnlängd snurras stygnlängdsratten till önskad längd.
Det lägsta talet ger den kortaste stygnlängden.
På stygnlängdsratten väljs också knapphålssöm.
12
Stretchstygns justering
Stygnlängd
+
SS
Indstilling
SS
För af få kortare stuygn vrid
knappenmot -.
För at få längre strygn vrid knappen
mot +.
Backmatning
Önskas backmatning, tryck på
backknappan. Då går tyget framåt
istället för att matas bakåt. Släpp
knappen igen och symaskinen syr som
vänligt frammåt. Mycket användbart för
at fästa sömmen.
Stoppplatta
Vänster nålposition
Stygn välj
Stopplatten används när man önskar
föra tyget manuellt ex vid stoppning,
broderi, lappning i smala byxben eller
isyning av knapp. Stopplattan placeras
över transportören, se bilden. Se tillatt
nålen är i sin hägsta positionnär du
placerar stopplattan.
Använd nålen i vänsterjäge när du vill ha mer
kontroll ex. När du syr i besvärliga tygen.
OBS: När man har nålen i vänsterläge kan enbart zick zack pressarfoten användas.
13
Svenska
Stygnlängd knapp
-
När du skall sy i elastikt tyg
behöver du ändra strygnlängd
och sömvalratten stå på SS.
Standardinsällning:
Skruva på sömvalsknappen
mittemellan + och -.
Detta är standard inställningen för de
flesta material. Vid kraftigt eller tjockt
material kan det vara nödvändigt att
justera inställningearna.
Början på söm
Stygn välj
Stygn knapp
A
1
E
Svenska
3
D
4
Zick-zack fot
2
C
B
K
J
G
F
Stygnlängd
knapp
1.5 - 4
Övertrådspänning ställs på
2-6
5
2
3
4
4
Innan du börjar att sy, se till att både
undertråden och övertråden ligger bakåt
under pressarfoten.
Sänk pressarfoten. Medans du håller i trådarna
med vänster hand, snurra handhjulet mot dig,
så att nålen går ner i tyget innan du skall starta.
Tryck försiktigt på pedalen,
tills önskad sömnadshastighet är uppnådd.
3
När du har sytt sömmen färdigt trycker du på
backmatningen och syr ett par stygn tillbaka.
Ställ nålen i dess högsta position,
lyft pressarfoten och dra tyget bakåt.
Klipp eller skär av tråden. Låt ca 10-15 cm tråd
hänga från nålen.
Zick-zack styng
Stygn välj
Stygn knapp
C
B
D
E
A
F
1
Zick-zack fot
4
G
2
K
J
2
3
3
Stygnlängd
knapp
1.5 - 4
Övertrådspänning ställs på
2-4
4
Stygnlängd och tråd rättas efter tygmaterialet.
Till extra hållbar söm i elastiska material
används stygnlängd 1.
3
4
2
14
Overlock söm
Stygn välj
Stygn knapp
C
B
D
E
A
F
1
Zick-zack fot
3
K
J
Övertrådspänning ställs på
1-4
3
0
1
Med denna söm kan man undvika att kanten
trådar upp sig, samtidigt som den förstärks.
Lägg tyget under pressarfoten så att stygnen
ligger så nära kanten som möjligt.
Sänk pressarfoten och börja sy.
2
2
För tyget försiktigt utan att trycka på.
1
Det är en bra idé att testsy på en tygbit, så
att man ser om trådspänningen är bra
(Se bild)
Kant overlock
Stygn välj
Stygn knapp
G
F
4
3
D
Zick-zack fot
E
K
J
2
C
A
1
+
Övertrådspänning ställs på
1-4
3
SS
-
B
Stygnlängd
knapp
Denna söm är extra bra när man skall laga.
Den kan också användas för att förstärka SSsöm, och vid sömnad av elastiska material.
2
1
15
Svenska
4
G
2
Stygnlängd
knapp
1-2
6-stygns zick-zack söm
Stygn välj
Stygn knapp
D
C
F
E
G
B
1
Svenska
J
A
Zick-zack fot
K
2
3
4
Stygnlängd
knapp
1.5 - 4
Övertrådspänning ställs på
1-4
3
2
3
2
4
1
3-dubbel elastisk söm
Stygn välj
Stygn knapp
B
A
1
C
2
K
E
3
D
4
Zick-zack fot
G
F
+
J
Stygnlängd
knapp
Övertrådspänning ställs på
2-6
5
SS
-
Lika stark som en 3-dubbel söm.
Vid sömnad i elastiska material används
en stretchsöm som gör att sömmen kan
sträckas längre med tyget utan att brista.
4
3
16
Sy i blixtlås
Stygn välj
Stygn knapp
A
1
2
C
B
Övertrådspänning ställs på
3-6
5
1
2
4
3
K
3
J
F
G
Byt den vanliga pressarfoten mot blixtlåspressarfoten. Nåla fast dragkedjan
på tyget, så tyget döljer hela blixtlåset. Sätt allt i maskinen.
Nålen skall vara i vänster nålposition. Blixtlåset skall vara öppet.
Se till att både över- och
undertråden är dragen
under pressarfoten innan
du börjar att sy.
Fållvikning
Stygn välj
Stygn knapp
A
1
E
3
D
4
Fållviknings fot
2
C
B
K
G
F
2
3
J
Stygnlängd
knapp
1.5 - 4
Övertrådspänning ställs på
2-6
Dobbelt fold material Sänk ner nålen i tyget på det
ca 0.25 cm
ställe där sömnad börja, sänk
sedan pressarfoten foten.
5
4
4
3
0.7cm(1/4”)
0.7cm(1/4”)
Lägg tyget lätt fållat i
pressarfotens krökning.
Sänk pressarfoten och börja
långsamt, sträck tyget och
hjälp till in i krökningen medan
du syr.
17
Trim ca 0,7 cm (1/4 “) från
hörn såsom visas, för att
minska tjockleken.
Svenska
E
3
D
4
Blixtlås fot
Stygnlängd
knapp
2
Sy i knapp
Stygn välj
Stygn knapp
C
D
Stygnlängd
knapp valgfri
B
3
A
E
0
1
F
4
G
2
2
3
K
J
Svenska
1
Knapp fot
Övertrådspänning ställs på
1-4
Stygnplåt
Påsät Knapp foten.
Sät på stygnplåten som vist på sida 13
Sänk mataren ner i stygnplåten.
Placera knappen på tyget under pressarfoten.
Ställ in zick-zack bredden så nålens förflyttning
motsvarar hålen i knappen.
Sy ca 8 - 10 stygn.
Dra ut tråden på avigsidan av tyget och gör en knut.
Knapp skaft
Vid knapp syning efterlämna ca. 20 cm tråd.
Sno tråd rundt om knapp skaft.
Dra ut tråden på avigsidan och gör en knut.
18
2
1
Sy knapphål
Stygn välj
Nålen provas in så nålen står mitt i pressarfoten.
Sänk ner presarfoten och nålen sticks ner sär
knapphålet skall börja.
Stygn knapp
1 2-4 3
4
2
3
A
1
B
K
G
E
D
0
F
Stygnlängd
knapp
0,5 - 0,8
Svenska
C
J
1
Övertrådspänning ställs på
1-5
4
1
3
Knaphåls fot
2
1
Ställ sömvalsknappen på
och sy den ena sidan av knapphålet.
2
3
4
Ställ sömvalsknappen på 2
och sy den första tränsen av
knapphålet ca 4-5 stygn.
Sy ned langs den vänster sida,
stop ved nedersta markering. Lyft nålen.
4
Ställ sömvalsknappen på
och sy knapphålets andra
träns.
6
5
3
4
Ställ sömvalsknappen på 2
och sy den bakre tränsen ca 4-5 stygn.
När knapphålet är färdigt, skär man försiktigt upp
det med sprättaren. Vill man ha ett väldigt starkt knapphål
gör man proceduren en gång till.
19
Osynlig fållsöm
Stygn välj
Stygn knapp
F
G
E
3
C
K
J
D
B
4
2
1
Stygn välj
A
Stygnlängd
knapp
1-3
Stygn knapp
E
D
J
B A
K
3
0
1
C
G
F
Övertrådspänning ställs på
1-4
2
2
1
1
2
3
4
Svenska
Fållpressarfot
Vik in tyget som bilden visar.
AS = Avig sida
RS = Rät sida
4 - 7 mm
AS
Vik in till önskad bredd på upplägget, lämna ca 4
mm från kanten.
Se till att den invikta tygkanten är i mitten av pressarfoten. Det vikta tyget är alltså till vänster om
pressarfoten. Sänk ner pressarfoten. Sy sakta
Zick-zack och se till att tyget följer fållpressarfotens kant hela tiden.
AS
RS
20
Sömmen är riktig när sömmen inte
syns på rätsidan.
Dekorations sömmar
Musselsöm
Stygn välj
Stygn knapp
G
F
3
4
2
C
Svenska
D
Zick-zack fot
E
K
J
B
A
1
Stygnlängd
knapp
1-2
Övertrådspänning ställs på
3-9
En vacker kantavslutning. Ställ in maskinen och
vik tyget som bilden visar. Sträck tyget under
sömnad och för in tyget i fållvikarens spiral.
För att underlätta vid hörn håller man fast
hjälptråden och sytrådarna genom att dra lätt i
dessa kan man sy framåt.
6
0
1
5
2
4
Sträcker stygn
Stygnlängdsratt
A
B
C
D
E
F
G
J
K
0-4
SS
Stygnlängd
knapp
+
Övertrådspänning ställs på
1-4
SS
-
Zick-zack fot
3
2
1
Rotera knappen med SS hen till märket. Denna er sättning er standard till de flesta
materialer. Ved kraftig eller mycket tunn material kan det vare nödvändigt at skifta indstillingen.
For kort stygn rotera knappen mot ”-”, ved lågn stygn rotera knappen mot ”+”.
Er stygn stramma rotera knappen mot “+” .
Er stygn for lös rotera knappen mot “-” .
21
Underhåll av symaskinen
Svenska
Vid rengöring av maskinen ha aldrig maskinen inkopplad i eluttaget. Tag
alltid bort tråd och pressarfot. Även när du byter nål.
Att lossa griparen:
Nålhållaren sätts i högsta position, skruva bort plattan så man
kommer åt griparen.
Droppa lite
olja i griparbanan.
Öppna genom att föra de svarta
brickorna åt sidan som bilden
visar.
Ta bort spolen och griparen.
Rengör noga inne och bakom
griparen, från trådrester etc,
med den lilla borsten.
Isättning av griparen:
Tryck försiktigt in fjädern på griparen och för
in den i hålet. Släpp fjädern och känn efter att
allt sitter ordentligt. De svarta brickorna ställs
tillbaka i ursprungs läge.
Inbyggd i
symaskinen.
Sätt in spolkapseln och fäst fast plattan igen
med skruvarna.
Borsta rent mataren från damm. Montera nål,
pressarfot och träd maskinen med tråd igen.
Rensning av frammatningsanordningen
Ta bort nål och fot från symaskinen.
Med en börsta fjernes damm och trädrester.
Skru stygnplåt løs och ta bort från symaskinen.
Skru stygnplåt på igen.
OBS: Det är lättare om du lägger ner maskinen när du rengör
22
Fel sökning
Fel
Orsak
Referens
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Kontrollera att tråden är korrekt träddat
Övertrådspänningen är fel.
Kontrollera att nålen inte är defekt.
Kontrollera att förhållandet nål/tråd är riktigt
Kontrollera att spolen sitter riktigt i spolkapseln.
Spolhuset är dammigt.
se sida 10
se sida 8
se sida 8
se sida 8
se sida 14
se sida 8
1.
se sida 8
4.
5.
6.
7.
Kontrollera att nålen sitter riktigt. Är skruven hårt
åtskruvad?
Kontrollera att förhållandet nål/ tråd är riktigt.
Kontrollera att trådmaterialet är det rätta för det tyg du
syr i.
Är trådspänningen rätt inställd?
Kontrollera att spolkapseln är korrekt isatt.
Dra inte i tyget när du syr.
Spolhuset är inte rätt monterat.
1.
2.
3.
Undertråden är felspolad.
Griparen och spolfjädern är igensatt rengör.
Undertrådspänningen är för
se sida 10
rengör spolkapseln
Ersätt spolkapseln
1.
2.
3.
4.
5.
Kontrollera att nålen är korrekt isatt.
Nålen är krokig eller opolerad.
Kontrollera att förhållandet nål/ tråd är riktigt.
Kontrollera att nålen är korrekt.
Är övertråd korrekt trådat?
se sida 8
se sida 8
se sida 8
se sida 8
se sida 10
Sömfel /oregelbu
nden söm
1.
2.
3.
Är trådspänningen rätt inställd?
Kontrollera att tråden är korrekt träddat
Använder du rätt sorts nål?
se sida 11
se sida 10
se sida 8
Sting laver løkker
på vrangsiden.
1.
2.
Är trådspänningen rätt inställd?
Kontrollera att korrekt nål brukes
se sida 11
se sida 8
Stoffet
1.
2.
Rengör frammatningsanordningen
Kontrollera stygnlängd.
se sida 22
Ög stygnlängd.
Vill inte sy - tung
matning
1.
2.
3.
Kontrollera at symaskinen er tilsluttet el.
Kontrollera for trådrester i griparen.
Kontrollera automatisk spolning.
se sida 6
se sida 21
se sida 9
Tråden knäckas
2.
3.
Nålen knäcka
Undertråden
går av
Felstygn
23
se sida 8
se sida 8
se sida 11
se sida 8
se sida 12
se sida 12
Svenska
se sida 22
2.
Tråden sitter fast under stygnplåten eller har fastnat i
mekaniskmen.
Damm har samlats under mataren.
Maskinen låter
mycket , går trögt
1.
Index
English
SECTION 1 ESSENTIAL INFORMATION
2 INDEX
3 SAFETY INSTRUCTIONS
5 ESSENTIAL PARTS
6
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
13
13
13
SECTION 2 GETTING READY TO SEW
CONNECTING THE MACHINE TO THE POWER SUPPLY
SEWING LIGHT
FOOT CONTROLLER
EXTENTIONTABLE
TO SNAP ON/OFF PRESSER FOOT
CHANGING NEEDLES
THREAD AND NEEDLE CHART
SETTING SPOOL PINS
WINDING THE BOBBINCASE
THREADING THE BOOBIN
THREADING THE MACHINE
DRAWING UP BOBBIN THREAD
BALANCING NEEDLE THREAD TENSION
STITCH SELECTOR
STITCH LENGHT CONTROL
ADJUSTING STRETCH STITCH BALANCE
REVERSE STITCH CONTROL
SEAM GUIDE LINE
DARNING PLATE
LEFT NEEDLE POSITION
SECTION 3 BASIC SEWING
14 STRAIGHT STITCH SEWING
14 ZIGZAG STITCHING
15
15
16
16
SECTION 4 UTILITY STITCHING
OVERCASTING
OVEREDGE STITCHING
TRICOT STITCH
TRIPPLE STRENGHT STITCH
17
17
18
18
19
20
SECTION 5 DECORATIVE STITCHING
ZIPPER APPLICATION
ROLLED HEM
SEWING BUTTONS
thread shank
BUTTONHOLE STITCHING
BLIND STITCH HEMMING
SECTION 6 DECORATIVE STITCHING
21 SHELL TUCK
21 STRETCH STITCH PATTERNS
SECTION 7 CARE OF YOUR MACHINE
22 MAINTENANCE
23 TROUBLE SHOOTING
2
IMPORTANT! PLEASE READ CAREFULLY
The wires in this mains lead are coloured in accordance with the following code:
BLUE-NEUTRAL
BROWN-LIVE (OR ACTIVE)
IMPORTANT! SAFETY INSTRUCTIONS
When using an electrical appliance, basic safety precautions should
always be followed, including the following:
Read all instructions before using (this appliance).
DANGER! To reduce the risk of electric shock:
An appliance should never be left unattended when plugged in. Always unplug this appliance from the electric outlet immediately after
using and before cleaning.
WARNING! To reduce the risk of burns, fire,electric shock, or injury to
persons:
1. Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when
this appliance is used by or near children.
2. Use this appliance only for its intended use as described in this
manual. Use only attachments recommended by the manufacturer as
contained in this manual.
3. Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is
not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped
into water. Return the appliance to the nearest authorized dealer or
service centre for examination, repair, electrical or mechanical adjustment.
3
English
As the colors of the mains lead of this appliance may not correspond
with the colored markings identifying the
terminals in your plug-PROCEED AS FOLLOWS: The earth plug pin
is unnecessary. As the Machine is designed under double insulation structure, the earth wire is removed from the machine. The wire
colored BROWN must be connected to the terminal marked L or A or
colored RED. The wire colored BLUE must be connected to the terminal marked N or colored BLACK. Neither core is to be connected to
the ground terminal of a three-pin plug.
English
4.Never operate the appliance with any air openings blocked.
Keep ventilation openings of the sewing machine and foot controller free from the accumulation of lint, dust, and loose cloth.
5.Never drop or insert any object into any opening.
6. Do not use outdoors.
7. Do not operate where aerosol (spray) products are being used or
where oxygen is being administered.
8.To disconnect, turn all controls to the off (“O”) position,
then remove plug from outlet.
9. Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug,
not the cord.
Danger!
1. Always unplug before bulb replacement. Replace the bulb with
same type rated at max. 15 watts.
2. Do not reach for an appliance that has fallen into water.
Unplug immediately.
3. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a
tub or sink. Do not place or drop into water or other liquid.
WARNING!
1. Keep fingers away from all moving parts. Special care is required
around the sewing machine needle.
2. Always use proper needle plate. The wrong plate can cause the
needle to break.
3. Do not use bent needles.
4. Do not pull or push fabric while stitching. It may deflect the needle
causing it to break.
5. Unplug the foot controller when making any adjustments in the
needle area, such as threading needle, changing needle, threading
bobbin, or changing presser foot, etc.
6. Always unplug sewing machine from the electrical outlet when
removing covers, lubricating, or when making any other user
servicing adjustments mentioned in the instruction manual.
7. Never operate on a soft surface such as a bed or couch where the
air openings may be blocked
SAVE THESE INSTRUCTIONS
4
ESSENTIAL PARTS
Thread Guide
Bobbin Winder Spindle
Spool Pins
Face Plate
Fix Screw
FacePlate
English
Reverse
Stitch Control
Needle Plate
Stitch Selector
Extension Table
& Accessory storage box
Carrying Handle
Arm Cover Plate
Balance Wheel
Balance Wheel
Screw
Presser Foot Lever
Stitch Length
Control
Belt Cover
Free Arm
Switch
Needle Clamp
Screw
Cord Socket
5
Connecting the Machine to the Power Supply
0
1
OFF
0 1
English
ON
Before connecting the power, make sure the voltage and frequency of your electrical power
conform to the machine.
Fit the nonreversible plug into the cord socket and plug the machine into the power
supply.
Sewing Light
The sewing light is located behind the face plate.
Turn the screw counter-clockwise and
remove the face plate.
In
Foot Control
Sewing speed can be varied by
the foot control.
The harder you press on the control,
the faster the machine runs.
6
Out
Extension Table - Accessory Storage Box
The extension table provides added sewing surface and can be easily removed for free arm
sewing.
For free arm sewing
Pull the end of the extension table away
from the machine, as illustrated.
For attaching the table
Push the extension table until its lugs fit
into the machine.
English
Sewing accessories are conveniently
stored under the extension table.
To Snap On and Snap Off the Presser Foot
To snap off
Turn the balance wheel toward you to
raise the needle to its highest
position.Raise the presser foot.
Raise
the presser foot.
Press the lever on the
back of the foot holder.
The presser foot will
drop off.
To snap on
Place the presser foot so the pin on the foot lies
just under the groove of the foot holder.
Lower the foot holder to lock the foot in place.
7
Changing Needles
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Set the needle in the highest
position by turning the handwheel
toward you.
Loosen needle clamp screw
by using the screw driver.
Take out the needle.
Insert a new needle with
the flat side away from you.
Push the needle into
the clamp until it stops.
Firmly tighten needle clamp
screw with screw driver.
5
2
6
English
4
Selection Of Needle
OK
OK
NO GOOD
NO GOOD
NO GOOD
Thread and Needle Chart
•
In general, fine threads and needles are used for sewing thin fabrics, and thicker
threads and needles are used for sewing heavy fabrics. Always test thread and
needle size on a small piece of fabric which will be used for actual sewing.
•
Use the same thread for needle and bobbin.
•
When sewing stretch, very fine fabrics and synthetics, use a BALL POINT needle. The
blue tipped needle effectively prevents skipped stitches.
•
When sewing very fine fabrics, sew over a piece of paper to prevent fabric distorting.
Fabrics
Lightweight
Mediumweight
Heavyweight
Threads
Needle Size
Crepe de Chine, Voile
Lawn, Organdy, Georgette,
Tricot
Fine Silk, Fine Cotton
Fine Synthetic
Fine Cotton Covered
Polyester
9 - 11
Linen, Cotton, Pique,
Serge, Double Knits,
Percale
50 silk
50 to 80 Cotton
50 to 60 Synthetic Cotton
Covered Polyester
11 -14
Denim, Tweed, Gabardine,
Coating, Drapery and
Upholstery Fabrics
Denim Jeans - Needle 16
50 silk
40 to 50 Cotton
40 to 50 Synthetic Cotton
Covered Polyester
14 - 16
8
Setting Spool Pins
Upper thread
Upper
thread
2
Hole
Tangle
Raise the needle by turning the balance
wheel toward you. Take out the bobbin case
by holding the latch.
Removing or Inserting the Bobbin
3
1
When inserting the bobbin case, place
the horn into the recess of the hook
race. Switch the machine back on.
Switch off the machine while doing this.
Open the hook cover.
Winding the Bobbin
Cross the cotton in a figure of eight
for good tension.
Draw thread from spool. Guide the thread around the bobbin winder thread guide. Insert the
thread through one of the holes in the bobbin from the inside to the outside. Put the bobbin on
the bobbin winder spindle, and push it to the right. With the free end of the thread held in your
hand, depress the foot control. Stop the machine when it has made a few turns, and cut the
thread close to the hole in the bobbin. Depress the foot control again. When the bobbin is fully
wound, it will be stop automatically. Return the bobbin winder to its original position by moving
the spindle to the left, and cut the thread.
9
English
To use pull up the spool pin. Push down for
storage. If the thread would slip down from the
spool, thread through the hole of spool pin as
shown.
English
Threading Bobbin Case
Place bobbin into bobbin case. Pull the thread into the
Make sure the thread unwinds bobbin case slot.
in the direction of the arrow.
Draw the thread under the
tension spring and into the
delivery eye. Leave about
10 cm (4 inches) of free
thread.
Threading the Machine
Always thread your machine with the power off !
4
2
1
2
3
3
5
6
4
1
5
6
Raise take-up lever to its highest position by turning balance wheel toward you.
Raise presser foot.
Place spool on spool pin as shown, with thread coming from the back of the spool.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Draw thread into thread guide using both hands.
Draw thread into the other thread guide.
While holding thread near spool, draw thread down into the tension area and around, then
check spring holder.
Firmly draw thread up and through take-up lever from right to left.
Draw thread down and slip it into needle bar thread guide.
Thread needle eye from front to back. You may want to cut the end of thread with a pair of
sharp scissors for easier needle threading.
Switch on the power after threading the machine and bobbin. You are now ready to sew.
10
Drawing up Bobbin Thread
15 c
m
Turn the balance wheel slowly towards you with
your right hand until the needle goes down and
continue turning balance wheel until the take-up
lever is at its highest position. Lightly draw up
the needle thread forming a loop of the bobbin
thread.
Pull 15 cm (6”) of both
threads back and
under the presser foot.
Balancing Needle Thread Tension
The needle thread and the bobbin thread
should interlock in the center of two layers
of fabric in straight seams.
Thread Tension for Zigzag Sewing
To obtain better zigzag stitches,
the upper tension should be
slightly lower than in the case of
straight sewing. The upper thread
should appear slightly on the
reverse side of the fabric.
The needle thread is too loose.
The needle thread is too tight.
Setting mark
Loosen
6
6
6
5
5
5
Tinghten
4
Set the desired number of
the thread tension dial at
setting mark.
4
Loosen the needle thread
tension by moving the dial
to a lower number.
11
4
Tighten the needle thread
tension by moving the dial
to a higher number.
English
Raise presser foot and hold
the needle thread lightly with your left hand.
Stitch Selector
Setting mark
Stitch Selector
B
A
A B C D E F GJK
1
4
C
2
D
3
E
K
G
F
English
J
The stitch selector not only determines the stitch you select, but also regulates the stitch width
for regular zigzag and rick rack stretch stitches.
NOTE: To avoid needle or fabric damage, be sure your needle is up and out of the fabric
when adjusting this control.
Stitch Length Control
0
1
2
3
4
Stitch Length
2
3
Setting mark
4
Stitch Length Control
The sitch length control regulates the length of stitch, and also has a stretch stitch setting.
The higher the number, the longer the stitch. “O” means no feed.
Depending upon your fabric or your own preference in buttonholes, you may alter the
buttonhole stitch density within the buttonhole range (
) on the stitch length control.
12
Adjusting Stretch Stitch Balance
Stitch Length
+
SS
Setting mark
-
Stitch Length Control
To select Stretch Stitches, set this
control at SS position. In stretch
stitch sewing, Stitch Length Control
should be in the Center position
between - and + (SS position) for
most materials.
SS
To shorten stretch stitches, turn
the control slightly toward “-” To
lengthen, turn toward “+”
Reverse Stitch Control
As long as you keep pressing the
reverse stitch control down,
the machine sews backwards.
Darning Plate
Left Needle Position
Stitch selector
To Put on the Darning Plate:
1.
2.
Position the darning plate with the 3
pins on the bottom.
Fit the darning plate pins into the
needle plate holes. The feed dogs will
show through the darning plate holes.
Use Left Needle Position for more control while
topstitching or edge stitching difficult fabrics.
NOTE: Only use the zigzag presser foot when
sewing with the needle in Left position.
13
English
Depending upon the type of fabric
used you may need to adjust this
control to match forward stitches of
stretch sewing with reverse motion
stitches.
Straight Stitch Sewing
Selected Stich
Stitch selector
A
1
E
3
D
4
Zigzag foot
2
C
B
K
G
F
Upper thread
tension control
2-6
5
2
3
Raise the presser foot and position the fabric
next to a stitching guideline on the needle plate.
Lower the presser foot and smooth the threads
toward the back. Press the foot controller.
Gently guide the fabric along the guide line
letting the fabric feed by itself.
4
4
3
Make sure the take-up lever is at the highest position before starting
For fastening the ends of seams, press the
reverse stitch control and sew several reverse
stitches. Raise the presser foot and remove the
fabric, drawing the threads to the back.
If the fabric won’t release turn the hand wheel
towards you to complete the stitch, and gently
pull out material.
Zigzag Stitching
Selected Stich
Stitch selector
C
B
D
E
A
F
1
Zigzag foot
4
G
2
J
2
3
K
Stitch lenght
control
1.5 - 4
3
English
J
Stitch lenght
control
1.5 - 4
Upper thread
tension control
2-4
4
Slightly loosen upper thread tension. Better
looking zigzag stitches requires less upper
tension than straight stitching. Follow the steps
as you did in straight stitching.
3
4
2
14
Overcasting
Selected Stich
Stitch selector
C
B
D
E
A
F
1
Zigzag foot
4
G
2
3
K
J
Upper thread
tension control
1-4
This type of stitch is used on the seam
allowance to prevent fabrics from fraying
at raw edges.
3
0
1
2
2
1
Overedge Stitch
Selected Stich
Stitch selector
G
F
4
3
D
Zigzag foot
E
K
J
2
C
A
1
+
Upper thread
tension control
1-4
Overedge stitch will be done most successfully
when the right side stitches of zigzag fall slightly
off the edges of the fabrics.
3
SS
-
B
Stitch lenght
control
2
1
15
English
Stitch lenght
control
1-2
Tricot Stitch
Selected Stich
Stitch selector
D
C
F
E
G
B
J
A
Zigzag foot
1
3
4
Upper thread
tension control
1-4
Place the fabric under the presser foot so that
the edge will be slightly inside the right hand
side of the presser foot. Guide the work so the
right hand stitches fall at the edge of the fabric.
3
2
3
2
4
1
Triple Strength Stitch
Selected Stich
Stitch selector
B
A
1
C
2
K
E
3
D
4
Zigzag foot
F
+
G
Stitch lenght
control
J
English
K
2
Stitch lenght
control
1.5 - 4
Upper thread
tension control
2-6
5
SS
-
The stitch is sewn with two stitches forward and
one stitch backward forming a seam that does
not rip easily.
Garments should be basted for fitting before
seaming.
4
3
16
Zipper Application
Selected Stich
Stitch selector
A
1
2
C
B
E
3
D
4
Zipper foot
Stitch lenght
control 2
Upper thread
tension control
3-6
5
1
2
4
3
K
3
J
F
G
Rolled Hem
Selected Stich
Stitch selector
A
1
E
3
D
4
Hemmer foot
2
C
B
K
G
F
2
3
J
Stitch lenght
control
1.5 - 4
Upper thread Make a double 0.25
tension control cm (1/8”) fold ap2-6
proximately
8 cm (3”) in length.
5
Lower the needle into the fabric
at the point where sewing is to
begin, then lower the hemmer
foot.
4
4
3
0.7cm(1/4”)
0.7cm(1/4”)
Insert the folded portion of the
fabric into the curl of the hemmer foot.
Lower the hemmer foot, then
sew by lifting up the edge of
the fabric to keep it feeding
smoothly and evenly.
17
Trim about 0.7 cm (1/4”) from
corners as illustrated, to
reduce bulk.
English
Pin or baste zipper tape to fabric and place it under the foot.
Smooth the threads toward the back and lower the foot. To sew left side
of the zipper, guide the edge of the zipper along the zipper teeth and stitch
through garment and
zipper tape. Turn the
fabric and sew the other
side of the zipper in the
same way as you did on
the left side of the zipper.
Sewing Buttons
Selected Stich
Stitch selector
C
D
E
0
1
F
1
2
4
G
Upper thread
tension control
1-4
3
A
Button sewing
foot
B
Stitch lenght
Has no function
when using a
Darning plate!
2
3
K
J
English
Darning plate
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Change zigzag foot to the button sewing foot.
Place the darning plate as illustrated on page 13
Align two holes of button with slot of presser foot and lower foot to
hold the button securely.
Turn hand wheel manually until needle point is just above button.
Adjust stitch selector so needle enters right hole of button.
Turn hand wheel by hand so needle enters second hole. The stitch
selector may need to be adjusted again. Stitch a number of times.
Finish sewing with an extra 3-4 inches of thread remaining. Draw
these threads to reverse side of garment and tie.
NOTE: You may find it helpful to use transparent tape to position your
button and to keep it place during sewing. Remove tape after stitching.
Thread Shank
Sewn-through buttons on coats and jackets
should have a thread shank to make them
stand away from the fabric.
Place a straight pin or sewing machine needle
on top of button between the holes, and sew
over the pin or needle. Pull thread to back of
button and wind around stitches for form a firm
shank. Tie thread ends securely
18
2
1
Buttonhole Stitching
Selected Stich
Make a test buttonhole and a sample
duplicating the fabric, interfacing and seams
of the actual garment. Place the button on the
fabric sample and mark the top and bottom to
determine the buttonhole length.
Stitch selector
1 2-4 3
4
2
3
A
1
B
K
C
J
1
G
E
D
0
F
Stitch lenght
control
0.5 - 0.8
Upper thread
tension control
1-5
English
4
1
3
Buttonhole foot
2
1
Set the stitch selector at
Slide both threads to the left.
Lower the needle into the garment where the
buttonhole is to start, and lower the foot.
2
3
4
Set the stitch selector at: 2
Sew 5 stitches of bartack and
raise the needle from the fabric.
Sew down the left side stopping at the bottom
mark. Raise the needle.
4
5
Set the stitch selector at: 3
Sew up the right side of the
buttonhole. Stop the machine
when you are directly opposite the first stitch
on the left hand side and raise the needle.
6
4
Set the stitch selector at: 2
Sew a few bartacks and raise the needle from
the fabric. Set the stitch length control to “0“
and the stitch selector at straight stitch sewing.
Sew a few locking stitches.
Remove the fabric from the machine and cut
the sewing threads. Insert a pin as stopper inside
the bartack. Then cut the opening with a seam ripper.
19
Blind stitch hemming
Selected Stich
Stitch selector
F
G
Blind Hem Foot
E
3
C
K
J
D
B
4
2
1
English
A
Selected Stich
Stitch lenght
control
1-3
Stitch selector
E
D
J
B A
K
3
0
1
C
G
F
Upper thread
tension control
1-4
2
2
1
1
2
3
4
Fold the fabric as illustrated.
WS = Wrong Side
RS = Right side
4 - 7 mm
WS
Raise the presser foot and place the fabric under
the foot so that the soft fold rests against the wall
of hem guide.
Lower the foot, then stitch slowly for better
control so, that the zigzag stitches fall on
the hem allowance and pierce the soft fold.
While sewing, make sure the soft, fold runs
along the wall of hem guide.
WS
RS
20
Spread the fabric flat with the right
side facing up.
DECORATIVE STITCHING
Shell Tuck
Selected Stich
Stitch selector
G
F
2
C
4
3
D
Zigzag foot
E
K
J
B
A
1
Upper thread
tension control
3-9
Place the folded edge along the slot of foot.
The needle should fall off the edge of the fabric.
On the right forming a tuck.
6
0
1
5
2
4
Stretch Stitch Patterns
Stitch
lenght
control
A
B
C
D
E
F
G
J
K
0-4
SS
Stitch lenght
control
+
Upper thread
tension control
1-4
SS
-
Zigzag foot
3
2
1
When forward and reverse feeds become unbalanced depending upon the type of fabric, correct
the balance by turning the stitch length control as follows:
When patterns are compressed, correct it by turning the dial toward “+”
When patterns are drawn out, correct it by turning the dial toward “-”
21
English
Stitch lenght
control
1-2
CARE OF YOUR MACHINE
English
Disconnect your machine from the power source
When caring for your machine, or cleaning it, unthread it and disconnect the presser, even when
you change the needle.
To dismantle hook race:
Raise the needle to its highest
position and open the hook
cover. Open the hinged latch of
bobbin case and take it out of Open the hook race ring holders
the machine.
and remove the hook race ring.
Oil with one
drop of oil.
Remove the hook.
Clean the hook race with a
brush and a soft dry cloth.
To assemble hook race:
Fitted in the machine. Hold the hook by the center pin and fit it
carefully back into the hook race, forming a
perfect circle with the shuttle driver. Attach the
hook race ring making sure bottom pin fits into
the notch. Lock the hook race by turning the
holders back into position. Insert the bobbin
case. Thread the machine and bobbin, connect
the machine to the power point and sew after
switching on the machine.
Cleaning the Feed Dogs
Remove the needle and the presser foot.
Unscrew the needle plate set screws and
remove the needle plate.
With a brush, clean out dust and lint clogging
on the feed dog teeth.
Replace the needle plate. Tighten screws.
NOTE: It is easier if you lay the machine on its back to replace the race.
22
Trouble Shooting
Condition
The machine does
not run smoothly
and is noisy.
The needle thread
breaks.
Cause
see page 22
1.
2.
3.
4.
5.
The needle thread is not threaded properly.
The needle thread tension is too tight.
The needle is bent or blunt.
The needle is incorrectly inserted.
The fabric is not being drawn to the back when sewing
is finished.
The thread is either to heavy or to fine for the needle.
see page 10
see page 8
see page 8
see page 8
see page 14
see page 8
The needle is incorrectly inserted.
The needle is bent or blunt.
The needle clamp screw is loose.
The tension of the needle thread is to tight.
The fabric is not being drawn to the back when sewing
is finished.
The needle is to fine for the fabric being sewn
The stitch selector has been turned while the needle
was in the material
see page 8
see page 8
see page 8
see page 11
see page 8
see page 12
1.
2.
3.
The bobbin thread is not threaded properly in the bobbin case.
Lint has collected in the bobbin case.
The bobbin is damaged and doesn’t turn smoothly.
see page 10
Clean the bobbin case
Exchange the
bobbin
1.
2.
3.
The needle is incorrectly inserted.
The needle is bent or blunt.
The needle and/or threads are not suitable for the work
being sewn.
A BALL POINT needle is not being used for sewing
stretch, very fine fabrics and synthetics.
The needle thread is not threaded properly.
see page 8
see page 8
see page 8
1.
2.
3.
4.
The needle thread tension is too tight.
The machine is not threaded correctly.
The needle is too heavy for the Cloth being sewn.
The stitches are too long for the fabric being sewn.
When sewing extremely light weight materials, Place a
sheet of tissue/paper underneath the fabric.
see page 11
see page 10
see page 8
Make the stitches
smaller!
1.
2.
The needle thread tension is too loose.
The needle is either too heavy or too fine for the thread.
see page 11
see page 8
1.
2.
The feed dog is packed with lint.
The stitches are too fine.
see page 22
Make the stitches
longer!
1.
2.
3.
The machine is not plugged in.
A thread is caught in the hood race.
Clutch knob is disengaged for the bobbin winding.
see page 6
see page 21
see page 9
1.
2.
Stitch length is not suitable for the fabric being sewn.
The work is being pulled or held back.
see page 12
Do not force the
fabric guiding
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
The bobbin thread
breaks
Skipped stitches
4.
5.
Seam Puckering
Stitches
form loops
below the work.
The cloth is not
feeding smoothly.
The machine
does not work.
The buttonhole
stitches are not
balanced.
23
see page 12
see page 8
see page 10
English
Threads have been caught in hook mechanism.
The feed dog is packed with lint.
6.
The needle breaks
Reference
1.
2.
Inhaltsverzeichnis
Deutsch
NOTWENDIG INFORMATION
2 INHALTSVERZEICHNIS
3 SICHERHEITSVORKEHRUNG
5 HAUPTTEILE
6
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
13
13
NÄHVORBEREITUNG
ANSCHLUSS DES FUSSANLASSERS
BIRNE
DER FUSSANLASSER
DER ANSCHIEBERTISCH
SNAP ON/OFF DER NÄHFÜSSE
AUSWECHSELN DER NADEL
NAHGARN UND NADEL CHART
EINFÄDELN DES OBERFADENS
AUFSPULEN DES UNTERFADENS
EINSTETZEN DER SPULE
EINFÄDELN DES OBERFADENS
EINFÄDELN DES UNTERFADENS
REGULIERUNG DER FADENSPANNUNG
STICHPROGRAMM
STICHLÄNGENREGULIERUNG
ADJUSTING STRETCH STITCH BALANCE
RÜCKWARTS NÄHEN
STOPFPLATTE
LINKE NADELPOSITION
SEKTION 3
14 GERADESTICH
14 ZICKZACK STICH
15
15
16
16
SEKTION 4
ZICKZACK STICH
OVERLOCH STICH
ELASTIKZICKZACK STICH
ELASTIKSTICH
17
17
18
19
20
SEKTION 5
REISSVERSCHLUSS EINNÄHEN
ROLLSAUM
KNOPFANNÄHEN
KNOPFLOCH NÄHEN
DER BLINDSTICH
SEKTION 6
21 MUSCHELSAUM
21 STRECK STICH PROGRAMM
SEKTION 7
22 REINIGEN DER MASCHINE
23 FUNKTIONSSTÖRUNGEN
2
WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN
Bei der Verwendung eines elektrischen Gerätes sollten immer für die
Sicherheit grundsätzlicheVorsichtsmassnahmetroffen werden,
einschließlich Lesen Sie vor der Verwendung(dieses Gerätes) alle
Gebrauchshinweise.
GEFAHRENHINWEIS -- zur Verminderung des Risikos eines elektrischen
Schlages: Apparat der an das elektrische Netz durch den Stecker
angeschlossen ist, sollte nie unbeobachtet bleiben. Sofort nach der
Verwendung und vor der Reinigung dieses Apparates soll sein Stecker
immer aus der Steckdose gezogen werden.
3
Deutsch
WARNHINWEISE -- zur Verminderung des Risikos von Verbrennungen,
Feuer, elektrischen Schlägen oder Verletzungen von Personen:
1. Erlauben Sie nicht, dass dieses Geràt als Spielzeug verwendet wird.
Hohe Wachsamkeit ist notwendig, wenn dieses Geràt von oder in der
Nahe von Kindern verwendet wird.
2. Benutzen Sie dieses Gerät ausschließlich für den im Handbuch
beschriebenen Gebrauch. Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene Zubehörteile, die im Handbuch angegeben sind.
3. Arbeiten Sie nie mit diesem Gerät, wenn es ein beschädigtes Kabel
oder einen beschädigten Stecker hat, wenn es nicht richtig funktioniert, wenn es fallen gelassen oder beschädigt wurde oder wenn es
ins Wasser gefallen ist. Bringen Sie dieses Gerät zu dem nächstgelegenen zuständigen Händler oder zu einer Service Werkstätte, um es
überprüfen reparieren oder mechanisch einstellen zu lassen.
4. Arbeiten Sie nie mit diesem Gerät, wenn eine der Lüftungsöffnungen
verstopft ist. Halten Sie die Lüftungsöffnungen der Nahmaschine und
des Fußanlassers frei von Stoffstreifen, Staub und losen Kleidungsstucken.
5. Lassen Sie nie irgendwelche Gegenstände in irgendeine Öffnung
fallen oder stecken Sie sie nie hinein.
6. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
7. Arbeiten Sie nicht an einem Ort, wo Sprayprodukte oder Sauerstoff
verwendet werden.
8. Bevor Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen, drehen Sie alle
Kontrollknöpfe auf “Aus” (“0”).
9. Ziehen Sie den Stecker nicht durch Ziehen am Kabel heraus. Halten
Sie den Stecker selbst, wenn Sie ihn herausziehen wollen.
GEFAHRENHINWEIS
1. Ziehen Sie immer den Stecker heraus, bevor Sie eine Lampe
auswechseln. Ersetzen Sie die Glühlampe durch eine gleichartige
15 Watt starke Lampe.
2. Greifen Sie nicht nach einem Gerät, das ins Wasser gefallen ist.
Ziehen Sie sofort den Stecker heraus.
3. Lagern Sie das Gerat nicht an einem Ort oder stellen Sie es nicht
dort auf, wo es herunterfallen kann oder in ein Becken gezogen
werden oder versinken kann. Stellen oder tauchen Sie es nicht in
Wasser oder in eine andere Flüssigkeit.
Deutsch
WARNHINWEISE
1. Halten Sie Ihre Finger weg von allen sich bewegenden Teilen.
Besondere Vorsicht ist rund um die Nadel der Nähmaschine
geboten.
2. Verwenden Sie die Original Stichplatte.
3. Verwenden Sie keine Verbogene bzw. stumpfe Nadel.
4. Der Stoff soll während des Nähens weder gezogen noch
geschoben werden. Falsches Bedienen kann zu Nadelbruch
führen.
5. Schalten Sie die Nähmaschine immer ans(„0“),wenn Sie die Nadel
oder den Nähfu wechseln, wenn der Untenfaden leer ist u.s.w.
6. Ziehen Sie immer den Netzstecker heraus, wenn Sie die Maschine
reinigen, ölen oder eine Wartung-wie im Handbuch
beschrieben-vornehmen.
7. Benutzen Sie das Gerat nie auf einer weichen Oberfläche wie z.B.
Bett, Sofa u.s.w. Wo die Lüftungsöffnungen verstopft werden
können.
BITTE BEACHTEN SIE DIESE WARNHINWEISE
4
Haupteile
Fadenführung
Spulspindel
Garnrollen
Deckelschraube
Deckel
Nadelplatte
Rücklauftaste
Deutsch
Stichwahlknopf
Anschiebetisch
mit box für zubehör
Tragegriff
Armabdeckung
Handrad
Handrad
Shraub
Füsschenheber
Stichlängenknopf
Antriebsriemen
abdeckung
Freiarm
ON/OFF knopf
Nadelnbefestigungsschraube
Stecker
5
Nähvorbereitung
0
1
OFF
0 1
Deutsch
ON
Verbinden Sie Fußanlasser und Kabel wie abgebildet, Bevor Sie die Maschine anschließen,
beachten Sie bitte, dass die Netzspannung mit der Angabe auf der Rückseite der Maschine
übereinstimmt.
Nähmaschinenlampe
Achtung! Netzstecker Ziehen!
Kopfdeckel abschrauben wie Abb. zeigt.
Drehen Sie die Glühbirne heraus.
Die neue Glühbirne im hineindrehen.
Lampe max. 15 Watt
In
Der Fußanlasser
Mittels des Fußanlassers (Pedal) wird die
Nahgeschwindigkeit reguliert.
Legen Sie das Pedal so auf den Boden,
dass Sie es bequem erreichen können.
Leichter Druck auf das Pedal langsam Nähen.
Starker Duruck auf das Pedal-schnell Nähen.
6
Aus
Der Anschiebertisch (Zubehörbox)
Für einfache Näharbeiten sollte der Anschiebertisch verwendet werden dadurch wird
die Arbeits-flache vergrößert und somit das Nähen erleichtert.
Für einfache Näharbeiten sollte der
Anschiebertisch verwendet werden dadurch
wird die Arbeits-flache vergrößert und somit
das Nähen erleichtert.
Entfernen Des Anschiebertisches Ziehen Sie
den Anschiebertisch in Pfeilrichtung nach
vorne weg und Sie können nun den Freiarm
benutzen.
Schwer zugängliche Stellen wie Manschetten,
Ärmel, Hosenbeine usw. können mit dem
Freiarm mühelos genäht werden. Taschen
aufnähen, Steppnähte an Kleidern. Mänteln....,
alles kein Problem mehr.
Snap on/off der Nähefüße
Snap off
Drehen Sie am Handrad zu sich, bis die
Nadel ihre höchste Position erreicht hat.
Nun den Nähfußheber
hoch stellen.
Heben Sie den Heber
rückwarts am Presserfuß
an. Drücken Sie nicht mit
Gewalt auf den.
Snap on
Legen Sie den Presserfuß so auf, daß die stift des
presserfußes in die Rille des Fußhalters paßt.
Senken Sie den Presserfußhebel.
Wenn Sie jetzt den Presserfußhebel anheben,
stitzt der Presserfuß wieder an seinem Platz.
7
Deutsch
Das Zubehör ist im anschiebertisch
integriert. Zum Öffnen der Box heben
Sie nur die Klappe in Pfeilrichtung an.
Auswechseln der Nadel
Deutsch
1.
Handrad in Ihre Richtung drehen,
bis die Nadel in höchster Stellung
ist. Nun den Fußchenhebel heben.
2. Lösen Sie die Nadelbefestigungsschraube und nehmen Sie die
Nadel heraus.
3. Einsetzen der neuen Nadel.
4. Die flache Seite des Nadelkolbens
muss nach hinten zeigen (von
Ihnen weg) Setzen Sie nun die
neue Nadel in die Nadelstange ein.
5. Schrieben Sie die Nadel bis zum
Anschlag nach oben.
6. Ziehen Sie die Nadelbefestigungsschraube fest. Verwenden
Sie stets gerade Nadeln mit einer
einwandfreien Spitze. Fehlstiche
Nadelbruch und können auch
Greifer und Stichplatte
beschädigen.
Nadeln
5
2
6
4
OK
OK
DEFEKT
DEFEKT
DEFEKT
Nahgarn und Nadel Chart
Im allgemeinen werden feine Gewinde und Nadeln für das Nähen der dünnen Gewebe benutzt,
und stärkere Gewinde und Nadeln werden für das Nähen der schweren Gewebe benutzt. Prüfen
Sie immer Gewinde- und Nadelgröße auf einem kleinen Stück Gewebe, das für das tatsächliche
Nähen benutzt wird. Benutzen Sie das gleiche Gewinde für Nadel. Wenn sie Ausdehnung nähen,
benutzen sehr feine Gewebe und Chemiefasergewebe, eine KUGELCPunkt-Nadel. Die blaue
gespitzte Nadel verhindert effektiv übersprungene Heftungen. Wenn Sie sehr feine Gewebe
nähen, nähen Sie über einem Papierstreifen, um das Gewebeverzerren zu verhindern.
Material
Feine
Stoffe
Mittlere
Stoffe
Schwere
Stoffe
Garn
Nadelstärke
Crepe de chine
Voile
Batistisk Stoff
Organdy
Georgette
Trikot
Feine Seide
Feine Baumwolle
Feine Synthetiks
Feine Baumwolle
mit Polyester
70
oder
80
Leinen
Kräftig Baumwolle
Pikee
Serge
Doppel Stickstoff
Perkal
50 seide
50 his 80 Baumwolle
50 his 60 Synthetik
Baumwolle mit Polyester
80
oder
90
Drillich Tweed
Garbhadine
Mantelstoffe
Dekor- und Mobelstoffe
Denim Jeans - Nadel 100
50 Seide
40 his 50 Baumwolle
40 his 50 Synthetik Baumwolle mit Polyester
90
oder
100
8
Garnspulenstifte
Ober faden
Ober
faden
2
Loch
Pfusch
Für das Aufbewahren und beim Transport der
Maschine Garnspulenstifte versenken. Um das
Abrutschen und verdrehen des Garns zu
verhindern können Sie den Faden wie
Abgebildet einfädeln.
Öffnen Sie die Klappe der Spulenkapsel und
nehmen Sie die Spulenkapsel aus der
Maschine. Lassen sie die Klappe los, so fällt
die Spule heraus. So lange Sie die Klappe
der Spulekapsel offen halten, kann die
Spule nicht herausfallen.
Entfernen oder einsetzen der
Spulen-kapsel und der Spule
3
Deutsch
1
Öffnen Sie die Greiferabdeckung. Nadel in höchste Position bringen in dem Sie des Handrad zu
sich drehen. Schalten Sie die Maschine während
dieser Arbeit aus!
Nehmen Sie die Spulenkapsel nun heraus in
dem klappe an der Spulenkapsel ca. 10 cm
Faden aus der Spulenkapsel heraushängen
lassen. Halten Sie die Spulenkapsel an der
spulenkapsel-klappe und setzen Sie diese
genau wie Abgebildet ein.
Zum Aufspulen Traggriff umlegen.
Setzen Sie eine Spule auf den Stift und ziehen Sie den Faden von der Spule durch den
Fadenführer etc.
Legen Sie den Faden mehrmals im Uhrzeigersinn um die Spule.
Setzen Sie die Spule nun auf den Stift.
Die Spule nach rechts drucken und Fußanlassen bedienen.
Die Maschine halt automatisch an, wenn die Spule voll ist, Spule nach links drücken.
9
Einfädeln der Spulekapsel
Halten Sie die Spule-kapsel
in Ihrer linken Hand und
geben Sie wie gesiegt die
gefüllte Spule hinein.
Geben Sie den Faden
in den Schlitz am
Rand der Spulekapsel.
Nun geben Sie den Faden
unter die Spannungsfeder
und in das Fadenloch.
Deutsch
Einfädeln des Oberfadens
Die Stromzufuhr muss unterbrochen werden.
4
2
1
2
3
3
5
6
4
1
5
6
Nähefußheber nach oben und Gelenkfadenhebel in höchste Stellung bringen,
indem Sie das Handrad auf sich zu drehen.
Einfädeln in der Reihenfolge 1-6. Faden in Sie den Faden durch die Fadenführung 5 und dann
von vorne nach hinten durch das Nadelöhr 6 ein.
Etwa 10 cm Faden nach hinten herausziehen.
Anmerkung: Schneiden Sie den Faden mit einer scharfen Schere ab, dadurch ist es leichter den
Faden einzufädeln.
10
Einfädeln des Unterfadens
Faden ende des Oberfadens mit der linken
Hand wie auf Abb. Halten.
m
Beide Fäden bis etwa
15 cm herausziehen und
nach links unter den
Nähefuß legen.
Regulierung der Fadenspannung
Der Obenfaden und der Unterfaden sollen
genau in der Mitte der zwei Stofflagen mit
einander verknüpfen. Bei richtiger Ob die
Fadenspannung richtig eingestellt ist sehen
Sie am Stichbild.
Fadenspannung für Zick Zack
Beim Zick Zack Stich
erhalten Sie dass beste
Stichbild wenn Die
Oberfanspannung wenig
locker ist als die
Unterfadenspannung.
Einstellung
Verkleinern
6
6
6
5
5
5
Erhöhungen
4
4
Auf den genähten Stoff sehen sollten beide Seiten gleich aus.
Durch einstellen einer niederen Nummer wird die Fadenspannung verringert.
Durch einstellen einer höheren Nummer wird die Fadenspannung erhöht.
11
4
Deutsch
15 c
Drehen Sie nun das Handrad langsam in Ihre
Richtung, bis der Gelenkfadenhebel sich
wieder in der höchsten Stellung befindet
Ziehen Sie den Oberfaden leicht an, und der
Unterfaden wird in Form einer kleinen
Schlinge heraufgeholt.
Stichprogramm
Einstellung
Stichwahlknopf
B
A
A B C D E F GJK
1
4
C
2
D
3
E
K
J
G
F
Dieser Knopf wird entsprechend dem gewünschten Muster gedreht entweder nach links oder
nach rechts.
Deutsch
Bitte beachten Sie dass beim drehen des Musterknopfes die Nadel immer in höchster Position
steht.
Stichlängenregulierun
0
1
2
3
4
Stichlänge
2
3
4
Einstellung
Stichlänger knopf
Mit dem Stichlängeneinstellknopf regeln Sie die Stichlänge Je höher die eingestellte Zahl desto
länger der Stich.
0 bedeutet kein Stofftransport.
Beim Mähen eines Knopfloches soll die Stichlänge im Bereich (
12
) eingestellt sein.
Einstellung der Stretchstiche
Stichlänge
+
SS
Einstellung
-
Stichlänger knopf
Um den Stretch einzustellen drehen
Sie den Stichlängeeinstellknopf im
Bereich -SS+ em.
SS
Die Stretchstiche sind die roten
Stiche auf der Maschine (AK) diese
sollten in der Mitte des + SS - Bereiches eingestellt werden.
Um die Stichdichte zu verändern
drehen Sie entweder in
Richtung + oder -.
Nähen Sie zuerst dem gewünschten Stich
nach vor.
Drücken Sie nun die Taste zum
Rückwarts nähen, so lange Sie die Taste
gedrückt halten näht die Maschine zurück.
Stopfplatte
Linke Nadelposition
Stichwahl
Legen Sie die Stopfplatte auf die
Stichplatte und fixieren Sie diese
mit den Steckern in den Löchern
auf der Nadelplatte.
Linke Nadelposition kann zum parallel Nähen
verwendet werden.
Bemerkung: Nur mit den Zick Zack Fuß
möglich.
Nun kann der Transporteur nicht
mehr den Stoff bewegen.
13
Deutsch
„Rückwärts“, zurück nahen
Geradestich
Stichwahl
Stichwahlknopf
A
1
E
3
D
4
Zickzack-Nähfuss
2
C
B
K
G
F
Fadenspannung
2-6
Legen Sie den Stoff parallel zum
Führungslineal und senken den Nähefuß
a Fm Sie den Furtanlasser und die Maschine
beginnt zu nahen, ziehen Sie nicht am Stoff.
5
2
3
4
4
3
Um die Naht zu verstärken nähen Sie bis zur
Stoffkante. Taste zum Rückwartsnähen drücken
und wieder loslassen.
Schneiden Sie den Faden mit Hilfe des
eingebauten Faden abschneiders ab.
Der Zick Zack Stich
Stichwahl
Stichwahlknopf
C
B
D
E
A
F
1
Zickzack-Nähfuss
4
G
2
J
2
3
K
Stichlänge
1.5 - 4
3
Deutsch
J
Stichlänge
1.5 - 4
Legen Sie das Näh gut so unter den Nähefuß
dass sich dieser ca. 1 cm innerhalb es Stoffes
befindet.
Fadenspannung
2-4
4
Machine wie auf abb. einstellen. Nähen Sie
sorgfältig, so dass alle Stiche auf der rechten
Seite genau mit dem Rand abschliessen.
3
4
2
14
Federstich
Stichwahl
Stichwahlknopf
C
B
D
E
A
F
1
Zickzack-Nähfuss
4
G
2
3
K
J
Stichlänge
1-2
Fadenspannung
1-4
3
0
1
Legen Sie zwei Stoffe mit den rechten Seiten
aufeinander.
Mit diesem Stich können Sie nun Nahen
und Versäubern in einem Arbeitsgang.
2
Deutsch
2
1
Overlock Stich
Stichwahl
Stichwahlknopf
G
F
4
3
D
Zickzack-Nähfuss
E
K
J
2
C
A
1
+
Fadenspannung
1-4
3
SS
-
B
Stichlänge
Mit den Overlock Stich ist es möglich zu nähen
und gleichzeitig zu heften. Um das ausfrasen
der Kante zu verhindern, legt man den Stoff so
unter den Nahfuss, dass der Saum ein wenig
über die stofkante hinausragt
2
1
15
Elastik Zick Zack
Stichwahl
Stichwahlknopf
D
C
F
E
G
B
J
A
Zickzack-Nähfuss
1
K
2
3
4
Stichlänge
1.5 - 4
Fadenspannung
1-4
3
2
3
2
4
1
Dreifach Geradestich (Elastisch)
Stichwahl
Stichwahlknopf
B
A
1
C
2
K
E
3
D
4
Zickzack-Nähfuss
F
+
G
Stichlänge
J
Deutsch
Für elastische Stoffe zum Versäubern zum
Absteppen von Säumen als sichtbare Ziernaht
und zum Gummiband aufnähen geeignet.
Fadenspannung
2-6
5
SS
-
4
Die Dreifach Naht ergibt eine besonders Naht.
Während normale Nähte beim Dehnen reißen
würden sind diese Stiche elastisch. Sie eignen
sich deshalb vor allem für alle elastischen Stoffe,
zur Verstärkung von Nähten bei Sportbekleidung
und im allgemeinen für alle besonders
strapazierten Nähte.
3
16
Reißverschluss Einnähen
Stichwahl
Stichwahlknopf
A
1
2
C
B
E
3
D
4
Reißverschluss
Fuß
Stichlänge
2
Fadenspannung
3-6
5
1
2
4
3
K
3
J
F
G
Stellen Sie die Maschine wie auf Abb. Ein. Befestigen Sie die Nähefußsohle
so an dem Fußchenhalter, dass sie rechts von der Nadel liegt. Nähen Sie
nun die rechte Seite des Reinverschlusses an und achten Sie darauf, dass
die Zähne des Reinverschlusses genau parallel
zum linken Rand des
Füßchens liegen.
Stichwahl
Stichwahlknopf
A
1
2
C
B
E
3
D
4
Rollsaumfuß
Deutsch
Roll Saum
K
G
F
2
3
J
Stichlänge
1.5 - 4
Legen Sie genau von Stechen Sie die Nadel in das
Fadenspannung
der Stoffkante eine
Material und senken Sie den
2-6
Doppelfalte.
Nähefuß. Nähen Sie 3-4 Stiche
und halten dabei beiden Fäden.
5
4
4
3
0.7cm(1/4”)
0.7cm(1/4”)
Nadel im Stoff stecken lassen,
Nähefuß heben und den Stoff
in die Rollführung legen.
Nähefuß senken und nähen beginnen. Nun bildet sich ein Rollsaum wie abgebildet. Rollsaumfuß nur für dünne Stoffe wie z.b.
Chiffon geeignet
17
Knopfannahen
Stichwahl
Stichwahlknopf
C
D
B
Stichlänge hat keine
Funktion, wenn
ein Stopfen Platte
verwendet!
3
E
A
F
1
4
G
2
Knopfannähfuß
Fadenspannung
1-4
0
1
2
3
K
J
Stopfplatte
Deutsch
Aufsetzen Sie die Stopfplatte.
Setzen Sie den Knopf an die Stoff unter den Pressefuß.
Mit der variablen Zick Zack Einstellung „C“ muss der Nadelanschlag so
eingestellt wird, dass die Knopflöcher genau von der Nadel getroffen
werden.
Nähen Sie 8-10 Stiche.
Ziehen Sie das Faden um die Abseite der Stoff
und mache Sie ein Knote.
18
2
1
Knopfloch Nähen
Stichwahl
Nähen Sie als Test ein Knopfloch auf einem
Stück Reststoff. Dies hilft Fehler vermeiden.
Stichwahlknopf
1 2-4 3
4
2
3
A
1
B
K
C
J
1
G
F
E
D
Stichlänge
0,5 - 0,8
Fadenspannung
1-5
0
4
1
3
Knopflochfuß
2
1
2
3
4
Musterwahlknopf auf 2
und nähen 5 Stiche. Drehen Sie mit Hilfe des
andrades die Nadel aus dem Stoff.
Nähen Sie nun die Linke Seite.
4
5
3
Musterwahlknopf auf
Nähen Sie die rechte
Seite des Knopflochs. Maschine
näht nun zurück. Drehen Sie mit Hilfe
des Handrades die Nadel aus dem Stoff.
6
4
Stellen Sie den Musterwahlknopf auf 2
und nähen Sie wieder 5 Stiche. Sie können nun
mit ein paar Stichen das Knopfloch vernähen
in dem Sie auf Geradestich stellen und die
stichlänge auf 0 stellen.
Stecken Sie jeweils 1 Nadel in den obern und unteren
Riegel, damit Sie nicht zu weit einschneiden. Mit dem Knopflochschneider dann in der Mitte aufschneie den.
19
Deutsch
Stellen Sie den Musterwahlknopf auf
Senken Sie den Nähefuß.
Stechen Sie nun mit der Nadel in den Stoff wo
Sie mit dem Knopfloch beginnen wollen.
Der Blindstich
Stichwahl
Stichwahlknopf
F
G
Blindstichfuß
E
3
C
K
J
D
B
A
4
2
1
Stichwahl
Stichwahlknopf
E
D
0
1
J
C
G
F
Stichlänge
1-3
K
B A
3
2
2
1
1
2
3
4
Deutsch
Fadenspannung
1-4
Stoff wie auf Abb. Falten und unter das Nähefußchen legen.
IS = Innenseite
RS = Rechte Seite
4 - 7 mm
IS
Nun heben Sie den Nähefuß und legen den gefalteten Stoff wie Abb. Ein.
Senken Sie den Nähefuß und beginnen Sie langsam zu nähen.
Achten Sie darauf dass, Führungslineal genau an
der Stoffkante gleitet.
IS
RS
20
Wenn Sie fertig sind,
drehen Sie denn Stoff auf
die rechte Seite wie auf Abb.
DECORATIVE STITCHING
Muschelsaum
Stichwahl
Stichwahlknopf
G
F
2
C
4
3
D
Zickzack-Nähfuss
E
K
J
B
A
1
Stichlänge
1-2
Fadenspannung
3-9
6
5
2
4
Streck Stich Programm
Stichlängenknopf
A
B
C
D
E
0-4
SS
Stichlänge
+
Fadenspannung
1-4
SS
-
Zickzack-Nähfuss
3
2
1
21
F
G
J
K
Deutsch
0
1
Schlagen Sie die Stoffkante etwa 12 mm um und
bügeln Sie sie an. Stichlänge im mittleren gründet
Bereich. Schreiben Sie den Stoff mit der rechten Seite
nach oben so unter den Nähefuß, dass die Spitze des
Stiches knapp über der umgelegten Kante einsticht
und so den Stoff in Muschelform zieht. Mit diesem
Stich nähen Sie eine kleine Muschelkante auf feiner
Wäsche oder anderen leichten Stoffen.
Reinigen der Maschine
Deutsch
Bei allen Wartungsarbeiten wie z.B. Nadel wechseln, reinigen und ölen muss die Stromzufuhr
unterbrochen werden.
Entfernen der Spulenkapsel:
Greifer
herausnehmen und
Nadel in höchste Position brinmit Einer Bürste den
gen. Öffnen Sie die Klappe
der Spulenkapsel und nehmen
Staub entfernen. Nach
Sie diese nun heraus.
Öffnen Sie die Greiferbahnhalter den reinigen und ölen
wie Abb. (Pfeile beachten) und setzen Sie wie Greiferbahn und
die Spulenkapsel wieder ein.
entfernen Sie die Greiferbahn.
Rein des Transporteurs
Nadel Füßchen und Stichplatte entfernen.
Mit der Bürste wie auf Abb. Staub entfernen.
Damit Sie möglichst lange von ihrer
Nähemaschine profitieren, ist regelmäßiges
Reinigen und Ölen notwendig.
22
Fehlersuche
Problem
Die Maschine
läuft nicht f rei
oder laut
Ursache
Hinweis
Staub und Fäden im spulengehäuse
Das falsche öl verwendet und hat die Maschine
verstoplt
Seite 22
Der oberfaden
reisst
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Dei Maschine ist nicht richtig eingefädelt
Kontrolliert spannungen
Die Nadel is gebogen
Die Nadel ist nicht richtig eigesetzt
Fadenspannung
Die stoff is zu schwer oder zu hart
Seite 10
Seite 8
Seite 8
Seite 8
Seite 14
Seite 8
Nadelbruch
1.
2.
3.
4.
5.
Kontrolliert die Nadel
Die Nadelschraube kontrolliert
Kontrolliert die fadenspannung
Ist die Nadel korrekt für stoffe
Kontrolliert Stichknopf.
Seite 8
Seite 8
Seite 11
Seite 12
Seite 12
1.
2.
Kontrolliert der unterfaden
Verschmutzte spulenkapsel
3.
Kontrolliert Spulkapsel.
Seite 10
Reinigen
spulkapsel
Auswechseln die
spulkapsel
1.
2.
3.
4.
5.
Nadel falsch eingesetzt
Nadel verbogent
Kontrolliert die Nadel und Garn sind korrekt
Kontrolliert korrekt Nadel ist gegraucht
Kontrolliert die Oberfadung.
Seite 8
Seite 8
Seite 8
Seite 8
Seite 10
1.
2.
Seite 11
3.
4.
Die Fadenspannung is nicht richtig reguliert
Oberfaden richtig eingefädelt und/oder unterfaden nicht
richtig aufgespult
Kontrolliert korrekt Nadel
Stiche zu lange für stoff.
Fehl Stich am
rückseite.
1.
2.
Kontrolliert Fadenspannungen
Kontrolliert korrekt Nadel ist gebraucht.
Seite 11
Seite 8
Material wird
unregelmassig
transportiert
1.
2.
Transporteur verschmutzt
Kontrolliert Stichlänge.
Seite 22
Erhöhen stichlänge
1.
2.
3.
Netzstecker nicht eingesteckt
Kontrolliert greifer
Kontrolliert automatich spulen.
Seite 6
Seite 21
Seite 9
Der Unterfaden
reisst
Fehl Stiche
Der Faden macht
schlingen
Machine hat keine
funktion.
23
Seite 10
Seite 8
Verkleinern Stichlänge
Deutsch
1.
2.
Spis treści
polski
CZĘŚĆ 1 INFORMACJE ZASADNICZE
2 SPIS TREŚCI
3 INSTRUKCJE DOT. BEZPIECZEŃSTWA
5 CZĘŚCI ZASADNICZE
6
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
13
13
CZĘŚĆ 2 PRZYGOTOWANIE DO SZYCIA PODŁĄCZANIE
MASZYNY DO ŹRÓDŁA ZASILANIA
ŚWIATEŁKO
PEDAŁ STERUJĄCY
WYSUWANY STOLIK
DOCISKANIE/ZWALNIANIE STOPKI
WYMIANA IGIEŁ
TABELA IGIEŁ I NICI
USTAWIANIE BOLCÓW NA SZPULKI
NAWLEKANIE NITKI NA BĘBENEK
NAWLEKANIE NITKI NA SZPULKĘ
NAWLEKANIE NITKI NA MASZYNĘ
NAWLEKANIE NITKI Z BĘBENKA
RÓWNOWAŻENIE NAPRĘŻENIE NITKI Z IGŁY
WYBIERAK ŚCIEGÓW
REGULATOR DŁUGOŚCI ŚCIEGÓW
WYRÓWNYWANIE ŚCIEGU STRETCH
PRZEŁĄCZNIK ŚCIEGU WSTECZNEGO
PŁYTKA DO CEROWANIA
LEWE POŁOŻENIE IGŁY
CZĘŚĆ 3 SZYCIE PODSTAWOWE
14 SZYCIE ŚCIEGIEM PROSTYM
14 ŚCIEG ZYGZAKOWATY
15
15
16
16
CZĘŚĆ 4 SZYCIE UŻYTKOWE
OBRZUCANIE
ŚCIEG KRAWĘDZIOWY
ŚCIEG TRYKOTOWY
ŚCIEG POTRÓJNY
17
17
18
19
20
CZĘŚĆ 5 SZYCIE UŻYTKOWE
WSZYWANIE ZAMKÓW BŁYSKAWICZNYCH
ZAWIJANY RĄBEK
PRZYSZYWANIE GUZIKÓW
OBSZYWANIE DZIUREK POD GUZIKI
OBRĘBIANIE ŚCIEGIEM KRYTYM
CZĘŚĆ 6 ŚCIEGI DEKORACYJNE
21 ŚCIEG MUSZELKOWY
21 WZORY ŚCIEGÓW STITCH
CZĘŚĆ 7 KONSERWACJA MASZYNY
22 KONSERWACJA MASZYNY
23 USUWANIE USTEREK
2
WAŻNE – PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE
Żyły w kablu zasilającym mają następujące kolory
NIEBIESKI-ZEROWY BRĄZOWY-POD NAPIĘCIEM
Ponieważ kolory żył w kablu mogą nie odpowiadać oznaczeniom kolorystycznym identyfikującym zaciski w Twojej wtyczce
- POSTĘPOWAĆ WG PONIŻSZYCH WSKAZÓWEK: bolec uziemienia
jest niepotrzebny. Ponieważ maszyna jest wyposażona w strukturę o podwójnej izolacji, kabel uziemienia został z niej usunięty. Przewód oznaczony
kolorem BRĄZOWYM należy podłączyć do zacisku oznaczonego L lub
A i kolorem CZERWONYM. Przewód oznaczony kolorem NIEBIESKIM
należy podłączyć do zacisku oznaczonego N i kolorem CZARNYM. Żaden
z przewodów nie musi być podłączony do zacisku uziemienia stosowanego we wtyczkach z trzema bolcami.
OSTRZEŻENIE - - W celu zmniejszenia ryzyka poparzenia, pożaru,
porażenia prądem lub obrażeń u osób:
1. Nie pozwalać, by urządzenie było używane jako zabawka. Należy
zachować dużą ostrożność, gdy urządzenie jest stosowane przez lub
w pobliżu dzieci.
2. Urządzenie służy do celów opisanych w niniejszej instrukcji. Stosować
tylko końcówki zlecane przez producenta, zgodnie z opisem zawartym
w instrukcji.
3. Nigdy nie używać urządzenia, które ma uszkodzony przewód lub
wtyczkę, jeżeli nie działa poprawnie, gdy zostało upuszczone lub uszkodzone lub gdy wpadło do wody. Zwrócić maszynę do najbliższego
autoryzowanego dealera lub punktu serwisowego w celu kontroli,
naprawy lub regulacji mechanicznej.
4. Nigdy nie korzystać z maszyny z zablokowanymi otworami wentylacyjnymi. Dbać o to, by w otworach wentylacyjnych maszyny oraz w
pedale nie zbierał się kurz, włókna oraz skrawki materiału.
3
polski
WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Stosując urządzenie elektryczne należy zawsze przestrzegać
podstawowych zasad bezpieczeństwa, które obejmują co następuje:
Przeczytać wszystkie instrukcje przed użyciem (tego urządzenia).
NIEBEZPIECZEŃSTWO - - W celu zmniejszenia ryzyka porażenia
prądem: Urządzenia nie należy nigdy pozostawiać bez dozoru, gdy jest
włączone do sieci. Zawsze wyłączać urządzenie z sieci natychmiast po
użyciu oraz przed czyszczeniem.
5. Nigdy nie wkładać ani nie wpuszczaj żadnych przedmiotów do
któregokolwiek z otworów.
6. Nie używać maszyny na otwartym powietrzu.
7. Nie używać maszyny w miejscach, gdzie stosowane są produkty w
aerozolu (sprayu), lub gdzie podawany jest tlen.
8. Aby wyłączyć maszynę, ustawić wszystkie pokrętła w płożeniu
wyłączenia (~O”), a następnie wyjąć wtyczkę z gniazda.
9. Nie wyłączać pociągając za przewód. Aby wyłączyć maszynę,
pociągnąć za wtyczkę, nie za przewód.
polski
Niebezpieczeństwo
1. Przed wymianą żarówki zawsze wyłączyć maszynę. Wymienić
żarówkę na ten sam typ o mocy 15 watów.
2. Nie starać się wyciągnąć maszyny, która wpadła do wody. Natychmiast wyłączyć zasilanie.
3. Nie umieszczać lub przechowywać maszyny w miejscach, gdzie
może wpaść lub zostać wciągnięta do wanny lub umywalki. Nie
umieszczać, ani nie wrzucać do wody lub innych płynów.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
OSTRZEŻENIE
Trzymać palce z dala od części ruchomych. Szczególna ostrożność
jest zalecana w pobliżu igły.
Zawsze stosować odpowiednią płytkę pod igłę. Zastosowanie
niewłaściwej płytki może spowodować złamanie igły.
Nie używać zgiętych igieł.
Nie ciągnąć, ani nie popychać materiału w trakcie szycia. Może to
spowodować zgięcie igły, a w konsekwencji jej złamanie.
Odłączyć pedał w trakcie wykonywania czynności w okolicy igły, jak
nawlekanie igły, wymiana igły, nawlekanie szpulki, wymiana stopki
itd.
Zawsze wyłączać maszynę z sieci przy wymianie osłon, smarowaniu lub wykonywaniu jakichkolwiek innych czynności konserwacyjnych opisanych w instrukcji obsługi.
Nigdy nie używać maszyny na powierzchniach miękkich, jak np.
łóżko czy tapczan, gdzie otwory wentylacyjne mogą zostać zablokowane
ZACHOWAĆ TĘ INSTRUKCJE NA PRZYSZŁOŚĆ
4
CZĘŚCI ZASADNICZE
Prowadnica nitki
Nawijacz szpulki
Bolce na szpulki
Śrubka
mocująca
płytę czołową
Płyta
czołowa
Przycisk ściegu
odwrotnego
Płytka pod igłę
Wybierak
ściegów
polski
Wysuwany stolik
(Pojemnik na akcesoria)
Raczka do przenoszenia
Pokrywa ramienia
Koło zamachowe
Śruba mocująca
koło zamachowe
Obniżacz stopki
Pokrętło długości
ściegu
Osłona paska
Wolne ramię
Przełącznik
Śrubka
zacisku igły
Gniazdo przewodu
zasilania
5
Podłączanie maszyny do źródła zasilania
0
1
OFF
0 1
ON
Przed podłączeniem zasilania upewnij się, że napięcie i częstotliwość prądu zasilania są
zgodne ze specyfikacją Twojej maszyny.
polski
Wetknąć wtyczkę do gniazda przewodu i podłączyć maszynę do sieci.
Światełko
Światełko jest umieszczone za płytą czołową.
Odkręcić śrubkę w kierunku przeciwnym do
ruchu wskazówek zegara i zdjąć płytę czołową.
Pedał sterujący
W
Prędkość szycia można dostosowywać
przy użyciu pedału sterującego.
Im mocniej wciśnięty pedał,
tym szybciej pracuje maszyna.
6
Z
Wysuwany stolik (pojemnik na akcesoria)
Wysuwany stolik zapewnia dodatkowe miejsce do szycia i może być z łatwością zdjęty w celu
umożliwienia szycia na wolnym ramieniu.
Do szycia na wolnym ramieniu
Pociągnąć końcówkę stolika od maszyny, jak
pokazano na rysunku.
W celu zamocowania stolika
Pchnąć stolik do momentu, w którym występy
zatrzasną się na miejscu.
Przybory do szycia można wygodnie przechowywać pod wysuwanym
stolikiem.
polski
Dociskanie i zwalnianie stopki
Zwalnianie
Obrócić koło zamachowe do siebie w celu
uniesienia igły do najwyższego położenia
Podnieść stopkę.
Wcisnąć dźwigienkę
w tylnej części obsady
stopki. Stopka zostanie
zwolniona.
Dociskanie
Umieścić stopkę tak, by kołek stopki
znajdował się tuż pod rowkiem stopki.
Obniżyć obsadę stopki w celu
zablokowania jej w miejscu.
7
Wymiana igieł
1.
Ustawić igłę w najwyższym
płożeniu obracając koło
zamachowe do siebie.
2.
Poluzować śrubkę zacisku igły
przy użyciu śrubokręta do płytki
pod igłę.
3.
Wyjąć igłę.
4.
Założyć nową igłę, płaską stroną
od siebie.
5.
Wsunąć igłę w zacisk do oporu.
6.
Dokładnie dokręcić zacisk igły
śrubokrętem.
5
2
6
4
Wybór igły
polski
DOBRZE
DOBRZE
ŹLE
ŹLE
ŹLE
Tabelka igieł i nici
•
•
•
•
Ogólnie rzecz biorąc, do szycia materiałów cienkich stosuje się igły cienkie, zaś grubsze igły
i nici potrzebne są do szycia cięższych materiałów. Zawsze wypróbować rozmiar igły i nici
na niewielkim skrawku materiału, który będzie szyty.
Do igły i szpulki stosować tę samą nitkę.
Przy szyciu stretchu, bardzo cienkich materiałów i syntetyków stosować igłę kulkową. Igła z
niebieską końcówką skutecznie zapobiega „przeskakiwaniu” ściegów.
Przy szyciu bardzo cienkich materiałów przeszyć kawałek papieru, aby uniknąć zniszczenia
materiału.
Materiał
Nici
rozmiar igły
Krepa, woal
cienkie płótno lniane, organdyna, żorżeta, trykot
Cienkie jedwabne
Cienkie bawełniane
Cienkie syntetyczne
Cienkie poliestrowo-bawełniane
9 lub 11
Średni
Płótno, bawełna, pika,
materiał na garnitury,
dzianina z podwójnym
ściegiem, perkal
Jedwab 50
Bawełna 50 do 80
Syntetyk 50 do 60
poliestrowo - bawełniane
9 lub 14
Ciężki
Dżins, tweed, gabardyna, materiał na płaszcze,
zasłony i materiały
tapicerskie
Dżins - Igła (16)
Jedwab 50
Bawełna 40 do 50
Syntetyk 40 do 50
poliestrowo - bawełniane
14 lub 16
Lekki
8
Ustawianie bolców na szpulki
Górna nitka
Górna
nitka
2
Dziurka
Pętelka
W celu użycia wyciągnąć bolec. Wcisnąć w celu
przechowywania.
Jeżeli nitka ześlizgnie się ze szpulki, przewlec
nitkę przez dziurkę bolca w sposób pokazany
na rysunku.
Unieść igłę obracając kołem zamachowym
do siebie.
Wyjąć bębenek przytrzymując zapadkę.
Wyjmowanie i wkładanie bębenka
3
1
Nawijanie nitki na szpulkę
Zapętlić w nitkę ósemkę w celu
zapewnienia dobrego naprężenia.
Pociągnąć nitkę ze szpulki. Poprowadzić nitkę wokół prowadnicy nawijacza szpulki. Przełożyć
nitkę przez jeden z otworów szpulki od wewnątrz na zewnątrz. Założyć szpulkę na nawijacz
i popchnąć go w prawo. Trzymając wolny koniec nitki w ręce, nacisnąć na pedał. Zatrzymać
maszynę po kilku obrotach i obciąć nitkę przy otworze szpulki. Wcisnąć ponownie pedał. Gdy
na szpulkę zostanie już nawinięta do końca nić, proces zakończy się automatycznie. Przywrócić
szpulkę do pierwotnej pozycji przesuwając trzpień obrotowy w lewo i obciąć nitkę.
9
polski
Wnęka bieżnika haczyka Róg.
Przy wkładaniu bębenka umieścić róg
we wnęce bieżnika haczyka.
Otworzyć pokrywę zamykaną na haczyk.
Nawlekanie nitki na bębenek
Umieścić szpulkę w bębenku.
Upewnić się, że nitka będzie
się rozwijać w kierunku
wskazanym strzałką.
Przewlec nitkę przez
szczelinę bębenka.
Przeciągnąć nitkę pod sprężyną
naprężającą i przez uszko.
Pozostawić około
10 cm wolnej nitki.
Nawlekanie nitki na maszynę
Nawlekać tylko przy wyłączonej maszynie
2
1
polski
4
2
3
3
5
6
4
1
5
6
Podnieść dźwigienkę do najwyższego położenia, obracając koło zamachowe do siebie. Podnieść
stopkę. Umieścić szpulkę w sposób pokazany na rysunku, tak by nitka wychodziła z tylnej części
szpulki.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Przewlec nitkę przez prowadnicę używając obydwu rąk
Przewlec nitkę przez innego przewodnika
Przytrzymując nitkę w pobliżu szpulki, przewlec ją w strefę naciągu i wokół, a następnie
sprawdzić uchwyt sprężyny.
Ciasno przewlec nitkę w górę i przez dźwigienkę podnoszącą od prawej do lewej.
Pociągnąć nitkę w dół i wsunąć ją w prowadnicę obejmy igły.
Przewlec nitkę przez ucho igły od tyłu do przodu.
UWAGA: może wystąpić potrzeba odcięcia końcówki nitki ostrymi nożyczkami w celu ułatwienia
nawlekania. Włączyć zasilanie po nawleczeniu nitki na maszynę i szpulkę. Można rozpocząć szycie.
10
Nawlekanie nitki z bębenka
Unieść stopkę i przytrzymać delikatnie
nitkę z igły lewą ręką.
15 c
m
Prawą ręką obrócić powoli koło zamachowe do
siebie do puszczenia igły i kontynuować kręcenie
kołem do momentu, w którym dźwigienka
podnosząca znajdzie się w najwyższym
położeniu. Delikatnie pociągnąć za nitkę z igły,
która utworzy pętelkę z nitką z bębenka.
Wyciągnąć 15 cm obydwu
nitek w tył, pod stopką.
Naprężenie nitki przy ściegu zygzakowatym
W celu uzyskania lepszych
ściegów zygzakowatych
naprężenie na górze powinno być
nieco niższe niż na dole w czasie
szycia po linii prostej. Górna nitka
powinna się delikatnie zaznaczać
po lewej stronie materiału.
Nitka z igły i nitka z bębenka powinny
splatać się na środku dwóch warstw
materiału w prostych szwach.
Nitka z igły jest zbyt ciasna.
Nitka z igły jest zbyt luźna.
Znak nastawczy
Poluzowanie
6
6
6
5
5
5
Naprężanie
4
Ustawić żądaną wartość na
pokrętle naprężenia nitki do
znaku nastawczego.
4
Poluzować nitkę z igły
ustawiając pokrętło na
niższą wartość.
11
4
Naprężyć nitkę z igły
ustawiając pokrętło na
wyższą wartość.
polski
Równoważenie naprężenia nitki z igły
Wybierak ściegów
Znak nastawczy
Wybierak ściegów
B
A
A B C D E F GJK
1
4
C
2
D
3
E
K
J
G
F
Wybierak ściegów nie tylko pozwala na dobór ściegu, ale również reguluje jego szerokość przy
regularnych ściegach zygzakowatych i bordiurowych typu stretch.
polski
UWAGA: W celu uniknięcia uszkodzeń igły lub materiału, upewnić się, że igła jest wyciągnięta z
materiału w czasie przeprowadzania tego ustawienia.
Sterowanie długością ściegu
0
1
2
3
4
Długość ściegu
2
3
Znak nastawczy
4
Regulator długości ściegu
Regulator długości ściegu ustawia długość ściegu oraz ma ustawienie ściegów typu stretch.
Im wyższa ustawiona wartość, tym dłuższy ścieg.
“O” oznacza brak podawania.
W zależności od materiału lub osobistych preferencji co do dziurek wokół guzików, można zmienić
gęstość ściegu wokół dziurek na guziki przy pomocy regulatora (
) długości ściegu .
12
Wyrównywanie ściegu stretch
Długość ściegu
+
SS
Znak nastawczy
-
Regulator długości ściegu
W celu wybrania ściegów stretch,
ustawić pokrętło w położeniu SS.
Przy szyciu ze ściegami stretch regulator długości ściegu powinien być w
położeniu środkowym, między
- a +(SS) dla większości materiałów.
SS
W zależności od rodzaju zastosowanego materiału może zajść
potrzeba regulacji tego ustawienia,
by dostosować je do ściegów prowadzonych do przodu lub ściegów
odwrotnych. Aby skrócić ściegi
stretch, przekręcić nieco pokrętło w
kierunku „-”. Aby ściegi wydłużyć,
przekręcić w kierunku “+”.
Przełącznik ściegu wstecznego
Płytka do cerowania
Lewe położenie igły
Ścieg ustawiony
na maszynie
Aby założyć płytkę do cerowania:
1.
2.
Umieścić płytkę do cerowania
z 3 bolcami w dół.
Umieścić bolce płytki w otworach
płytki pod igłę. Zapadki podające
pokażą się w otworach w płytce
do cerowania.
Stosować lewe położenie igły w celu
uzyskania lepszej kontroli podczas
szycia ściegami nakładanymi lub
obrębiania trudnych materiałów.
UWAGA: Przy szyciu lewą igłą stosować
wyłącznie stopkę zygzakową.
13
polski
Gdy trzymasz wciśnięty przełącznik ściegu
wstecznego, maszyna szyje w kierunku
przeciwnym.
Szycie ściegiem prostym
Ścieg ustawiony
na maszynie
Wybierak ściegów
A
1
E
3
D
4
Stopka zygzakowa
2
C
B
K
J
G
F
Regulator
długości ściegu
1.5 - 4
Górna regulacja
naprężenia nitki
2-6
5
2
3
Unieść stopkę i umieścić materiał obok linii
prowadnicy ściegu na płytce pod igłę.
Obniżyć stopkę i wygładzić nitki do tyłu. Zwolnić
dźwigienkę stopki.
Delikatnie prowadzić materiał wzdłuż linii
prowadnicy pozwalając materiałowi prowadzić
się samemu.
4
4
3
Przed rozpoczęciem upewnić się, że dźwigienka podnosząca jest w najwyższym położeniu
polski
W celu zaszycia końcówek szwów wcisnąć
przełącznik szycia wstecznego i poprowadzić
kilka ściegów w kierunku odwrotnym.
Unieść stopkę i wyjąć materiał,
odciągając nitki w tył.
Jeżeli materiał nie daje się wyciągnąć, obrócić
koło zamachowe do siebie w celu dokończenia
ściegu i delikatnie wyciągnąć materiał
Ścieg zygzakowaty
Ścieg ustawiony
na maszynie
Wybierak ściegów
C
B
D
E
A
F
1
4
G
2
Stopka zygzakowa
K
J
2
3
3
Regulator
długości ściegu
1.5 - 4
Górna regulacja
naprężenia nitki
2-4
4
3
Delikatnie poluzować górne naprężenie
nitki. Ściegi zygzakowate o lepszym wyglądzie
wymagają mniejszego naprężenia na górze niż
ściegi proste. Postępować jak przy ściegach
prostych.
4
2
14
Obrzucanie
Ścieg ustawiony
na maszynie
Wybierak ściegów
C
B
D
E
A
F
1
4
G
2
Stopka zygzakowa
3
K
J
Regulator
długości ściegu
1-2
Górna regulacja
naprężenia nitki
1-4
Ten typ ściegu stosuje się przy naddatku szwu,
by zapobiec strzępieniu się materiału
na niewykończonych krawędziach.
3
0
1
2
2
1
polski
Ścieg krawędziowy
Ścieg ustawiony
na maszynie
Wybierak ściegów
G
F
E
K
J
4
3
D
2
C
1
+
A
Regulator
długości ściegu
Górna regulacja
naprężenia nitki
1-4
3
SS
-
B
Stopka zygzakowa
Ścieg krawędziowy będzie najbardziej
skuteczny, gdy zygzakowate ściegi
prawostronne będą lekko wysuwać się
poza krawędź materiału.
2
1
15
Ścieg trykotowy
Ścieg ustawiony
na maszynie
Wybierak ściegów
D
C
F
E
G
B
J
A
Stopka zygzakowa
1
K
2
3
4
Górna regulacja
naprężenia nitki
1-4
Regulator
długości ściegu
1.5 - 4
Umieścić materiał pod stopką tak, by krawędź
znajdowała się częściowo wewnątrz prawej
strony stopki. Prowadzić prace tak, by ściegi po
prawej stronie wypadały na krawędzi materiału.
3
2
3
2
4
Ścieg potrójny
Ścieg ustawiony
na maszynie
Wybierak ściegów
B
A
1
C
2
K
E
3
D
4
Stopka zygzakowa
F
+
G
Regulator
długości ściegu
J
polski
1
Górna regulacja
naprężenia nitki
2-6
5
SS
-
Ścieg jest prowadzony z dwoma ściegami do
przodu i jednym w tył, tworząc szew, który
niełatwo rozpruć.
Przed zszyciem ubiory należy fastrygować.
4
3
16
Wszywanie zamków błyskawicznych
Ścieg ustawiony
na maszynie
Wybierak ściegów
A
1
E
3
D
4
Stopka zamków
2
C
B
Regulator
długości ściegu
2
Górna regulacja
naprężenia nitki
3-6
5
1
2
4
3
K
3
J
F
G
Przypiąć lub przyfastrygować taśmę z zamkiem do materiału i umieścić go
pod stopką. Wygładzić nitki do tyłu i obniżyć stopkę. Aby wszyć lewą stronę
zamka, prowadzić jego krawędź wzdłuż ząbków i przeszyć przez taśmę i
materiał.
Obrócić materiał i
przeszyć drugą stronę
zamka w taki sam sposób,
jak po stronie lewej.
Zawijany rąbek
Ścieg ustawiony
na maszynie
Wybierak ściegów
A
1
2
C
B
D
E
3
K
J
G
F
Regulator
długości ściegu
1.5 - 4
polski
4
Stopka do
podwijania
Górna regulacja założyć podwójnie
naprężenia nitki 0,25
2-6
2
3
Wpuścić igłę w materiał w punkcie rozpoczęcia szycia, opuścić
stopkę obrębiarki.
5
4
4
3
0.7cm(1/4”)
0.7cm(1/4”)
Włożyć zawiniętą część
materiału do spiralki stopki
obrębiarki.
Obniżyć stopkę obrębiarki
i szyć, unosząc krawędź
materiału, by podawany był
gładko i bez szarpnięć.
17
Przyciąć ok. 0,7 cm na
rogach według rysunku, by
zapobiec nawarstwianiu .
Przyszywanie guzików
Ścieg ustawiony
na maszynie
Wybierak ściegów
C
D
B
Długość ściegów
ustawić na dowolną
wartość (nie ma
potrzeby regulacji)
3
E
A
F
1
4
G
2
3
K
J
Stopka do
guzików
Górna regulacja
naprężenia nitki
1-4
0
1
2
2
1
Płytka do cerowania
1.
2.
3.
4.
polski
5.
6.
7.
Zmienić stopkę zygzakową na stopkę do przyszywania guzików.
Umieścić płytkę do cerowanja jak pokazano na stronie 13.
Wyrównać obydwie dziurki guzików ze szczeliną stopki i opuścić
stopkę, aby przytrzymywała guzik.
Obrócić ręcznie kółko, tak aby czubek igły znajdował się tuż nad
guzikiem.
Przekręcić wybierak ściegów do miejsca, w którym czubek igły wejdzie do prawej dziurki guzika.
Obrócić ręcznie kółko, tak aby igła weszła do drugiej dziurki. Wybierak
ściegów może wymagać ponownego ustawienia.
Przeszyć kilka razy.
UWAGA: Do przytrzymania guzika na miejscu pomocna może okazać się
przezroczysta taśma. Po przyszyciu oderwać ją. Na końcu pozostawić 2,5 cm nitki.
Przeciągnąć ją na lewą stronę i związać.
Podstawa guzika
Guziki przyszyte do płaszczy lub kurtek
powinny mieć podstawę, aby odstawały
od materiału. Umieścić szpilkę lub igłę nad
guzikiem pomiędzy dziurkami i przeszyć.
Przeciągnąć nitkę pod guzik i owinąć ją wokół
podstawy. Dokładnie związać końce nitki.
18
Obszywanie dziurek pod guziki
Wykonać próbną dziurkę i próbkę imitującą
materiał, powierzchnie przylegania i szwy
faktycznego ubioru. Umieścić guzik na próbce
materiału i oznaczyć górę i dół w celu ustalenia
długości dziurki .
Ścieg ustawiony Wybierak ściegów
na maszynie
1 2-4 3
4
2
3
A
1
B
K
C
J
1
G
E
D
0
F
Regulator
długości ściegu
0,5 - 0,8
Górna regulacja
naprężenia nitki
1-5
4
1
Stopka do dziurek
3
2
1
Ustawić wybierak ściegów na
Przesunąć obydwie nitki w lewo.
Wpuścić igłę w ubranie tam,
gdzie ma znaleźć się dziurka i obniżyć stopkę.
2
3
polski
4
Ustawić wybierak ściegów na 2
przeszyć 5 drobnych ściegów i
wyjąć igłę z materiału.
Zszyć lewą stronę zatrzymując się przy
oznaczeniu dolnej części. Unieść igłę.
4
5
3
Ustawić wybierakściegów na
Zszyć prawą stronę dziurki pod
guzik. Zatrzymać maszynę w
momencie znajdowania się dokładnie naprzeciw
pierwszego ściegu po lewej i unieść igłę.
6
4
Ustawić wybierak ściegów na 2
Przeszyć kilka drobnych ściegów i wyjąc igłę z
materiału. Ustawić regulator długości ściegu na
“ 0 “, a wybierak ściegu na ścieg prosty.
Przeszyć kilka ściegów kończących.
Zdjąć materiał z maszyny i odciąć nitki. Włożyć szpilkę
między ścieg. Następnie rozciąć otwór rozcinaczem do
szwów. Uważać, by nie rozciąć ściegów.
19
Obrębianie ściegiem krytym
Ścieg ustawiony
na maszynie
Wybierak ściegów
F
G
Stopka do ściegów
ślepych
E
3
C
K
J
D
B
A
4
2
1
Ścieg ustawiony
na maszynie
Regulator
długości ściegu
1-3
Wybierak ściegów
E
D
0
1
J
C
G
F
B A
K
Górna regulacja
naprężenia nitki
1-4
3
2
2
1
1
2
3
4
Zawinąć materiał w pokazany sposób.
LS = Lewa strona
PS = Prawa strona
polski
4 - 7 mm
LS
Obniżyć stopkę, następnie poluzować śrubę
obsadki stopki w celu umieszczenia prowadnicy
rąbka między śrubą a trzonkiem stopki. Dokręcić
śrubę, pamiętając że ścianka prowadnicy rąbka jest
umieszczona między palcami stopki.
Unieść stopkę i umieścić materiał pod stopką tak,
by miękka fałda opierała się o ściankę prowadnicy
rąbka.
Obniżyć stopkę, następnie szyć powoli w celu
zachowania lepszej kontroli w taki sposób, by
ścieg zygzakowy wypadał na naddatku rąbka i
przeszywał przez miękką fałdę. Podczas szycia
upewnić się, że miękka fałda przebiega wzdłuż
ścianki prowadnicy rąbka.
LS
PS
20
ŚCIEGI DEKORACYJNE
Ścieg muszelkowy
Ścieg ustawiony
na maszynie
Wybierak ściegów
G
F
2
C
4
3
D
Stopka zygzakowa
E
K
J
B
A
1
Regulator
długości ściegu
1-2
Górna regulacja
naprężenia nitki
3-9
Umieścić zawinięta krawędź wzdłuż szczeliny
stopki. Igła powinna wychodzić poza krawędź
materiału formując zakładkę po prawej stronie.
6
0
1
5
2
4
Wzory ściegów stretch
długości
ściegu
A
B
C
D
E
F
G
J
K
0-4
SS
Regulator
długości ściegu
+
Górna regulacja
naprężenia nitki
1-4
SS
-
Stopka zygzakowa
3
2
1
Gdy kierunki do przodu i do tyłu znajdą się w nierównowadze w zależności od typu materiału,
skorygować równowagę obracając regulator długości ściegów w następujący sposób:
Gdy wzorki są ściśnięte, skorygować przestawiając pokrętło w stronę “+”.
Gdy wzorki są rozciągnięte, skorygować przestawiając pokrętło w stronę “-”.
21
polski
Pokrętło
KONSERWACJA MASZYNY
Odłączyć maszynę od źródła zasilania W czasie konserwacji lub czyszczenia odkręcić i zdjąć
stopkę, nawet przy wymianie igły.
W celu rozmontowania
bieżnika haczyka:
Unieść igłę do najwyższego
położenia i otworzyć pokrywę
haczyka. Otworzyć zatrzask
bębenka na zawiasach i wyjąć
go z maszyny.
Wpuścić
kroplę oleju.
Otworzyć zaczepy
podtrzymujące bieżnik
haczyka i wyjąć pierścień
bieżnika haczyka.
polski
Zamontowane
w maszynie
Zdjąć haczyk.
Wyczyścić bieżnik
haczyka szczotką i suchą
miękką szmatką.
Aby zmontować bieżnik haczyka:
Przytrzymać haczyk za sworzeń centralny
i umieścić z powrotem w bieżniku haczyka,
tworząc doskonały okrąg z napędem czółenka.
Przymocować pierścień, pamiętając o tym,
że spodni bolec ma pasować do nacięcia.
Zablokować pierścień umieszczając zaczepy z
powrotem na miejscu. Włożyć bębenek .
Przewlec nitkę przez maszynę i bębenek,
podłączyć maszynę do źródła zasilania i
rozpocząć szycie po włączeniu maszyny.
Czyszczenie zapadek podających
Zdemontować igłę i stopkę.
Odkręcić płytkę pod igłą i zdjąć ją.
Przy pomocy szczotki wyczyścić kurz i włókienka
zalegające na zębach zapadek podających.
Umieścić z powrotem płytkę pod igłą.
Dokręcić śruby.
UWAGA: W celu ułatwienia wymiany bieżnika można położyć maszynę do góry nogami.
22
Usuwanie usterek
Stan
Maszyna nie
pracuje równo i
hałasuje.
Pęka nitka z igły.
Pęka nitka ze
szpulki.
Pęka nitka ze
szpulki.
Przyczyna
Gdzie szukać
1.
2.
Nitki zostały złapane przez mechanizm haczyka.
Zapadki podające są zapchane włóknami.
strona 22
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Nitka nie jest prawidłowo nawleczona.
Naprężenie nitki jest zbyt duże
Igła jest zgięta lub tępa.
Igła jest założona nieprawidłowo
Materiał nie jest odciągany do tyłu po skończonym szyciu
Nić jest zbyt gruba lub cienka w stosunku do igły.
strona 10
strona 8
strona 8
strona 8
strona 14
strona 8
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Igła jest założona nieprawidłowo
Igła jest zgięta lub tępa.
Poluzowana śrubka zaciskowa igły
Naprężenie nitki jest zbyt duże
Materiał nie jest odciągany do tyłu po skończonym szyciu
Nitka jest zbyt cienka w stosunku do szytego materiału
Wybierak ściegu został obrócony, gdy igła była w
materiale.
strona 8
strona 8
strona 8
strona 11
strona 8
strona 12
1.
2.
Nitrka ze szpulki nie jest prawidłowo nawleczona na bębenek.
W bębenku nagromadziły się włókna.
strona 10
Wyczyścić
bębenek.
Wymienić szpulkę.
strona 12
Bębenek jest uszkodzony i nie obraca się swobodnie.
Igła jest założona nieprawidłowo.
Igła jest zgięta lub tępa.
Igła i/lub nici są nie są odpowiednie do wykonywanej
pracy.
Przy szyciu stretchu oraz delikatnych materiałów i syntetyków nie jest stosowana igła kulkowa.
Nitka z igły nie jest nawleczona prawidłowo.
strona 8
strona 8
1.
2.
3.
4.
Naprężenie nitki z igły jest zbyt duże.
Nitka jest nieprawidłowo nawleczona na maszynę.
Igłą jest zbyt gdyba w stosunku do szytego materiału.
Ściegi są zbyt długie w stosunku do szytego materiału.
Przy szycie bardzo delikatnych materiałów, umieścić pod
materiałem kawałek bibułki.
strona 11
strona 10
strona 8
Robić mniejsze
ściegi.
Ściegi zapętlają
się pod spodem.
1.
2.
Naprężenie nitki z igły jest zbyt małe.
Igła jest zbyt gruba lub zbyt cienka w stosunku do nitki.
strona 11
strona 8
Materiał nie
przesuwa się
swobodnie.
1.
2.
Zapadki podające są zapchane włóknami.
Ściegi są za małe.
strona 22
robić dłuższe
ściegi.
1.
2.
3.
Maszyna nie jest włączona do gniazdka in.
Do bieżnika haczyka dostała się nitka.
Pokrętło sprzęgła jest odłączone dla potrzeb nawlekania
szpulki.
strona 6
strona 21
1.
Długość ściegów jest nieodpowiednia do szytego
materiału.
Materiał jest ciągnięty lub powstrzymywany.
Brakujące ściegi
4.
5.
Fałdowanie szwu
Maszyna nie
działa.
Ściegi wokół
dziurek pod guziki
nie są równe.
2.
23
strona 8
strona 8
strona 10
strona 9
strona 12
Nie przesuwać
materiału na siłę
wzdłuż prowadnic.
polski
3.
1.
2.
3.
SISÄLLYSLUETTELO
2 SISÄLLYSLUETTELO
3 Tärkeitä turvallisuusohjeita
5 OSIEN NIMET
6
6
6
7
7
8
8
9
9
9
10
11
11
11
12
12
13
13
13
13
KONEEN KYTKEMINEN VERKKOON
JALKAVASTUS
OMPELUVALO
APUTASO (TARVIKERASIA)
PAINIJALAN PIKAKIINNITYS
NEULAN VAIHTO
KANKAAN, LANGAN JA NEULAN YHTEENSOPIVUUS
PUOLAN ASETTAMINEN
PUOLAKOTELO
PUOLAUS
PUOLAN ASETTAMINEN PUOLAKOTELOON
KONEEN LANGOITUS
ALALANGAN NOSTAMINEN
LANGAN KIREYDEN SÄÄTÖ
OMMELVALITSIN
TIKIN PITUUDEN SÄÄTÖ
JOUSTAVAN TIKIN SÄÄTÖ
TAAKSEOMPELU
PEITELEVY SAUMAN LINJAUS
VASEN NEULA-ASENTO
Suomi
OMPELU
14 SUORAOMMEL
14 SIK SAK OMMEL
15
15
16
16
17
17
18
19
20
21
21
21
22
22
22
23
JOUSTAVAT OMPELEET
YLILUOTTELU
SAUMAOMMEL
TRIKOO-OMMEL
JOUSTAVA 3-KERTAINEN SUORAOMMEL
VETOKETJUN OMPELU
RULLAPÄÄRMÄYS
NAPIN OMPELU
NAPINLÄVEN OMPELU
PIILO-OMMEL
KORISTEOMPELEET
REUNAOMMEL
JOUSTAVAT OMPELEET
HUOLTO
SUKKULAN PUHDISTUS
SYÖTTÄJÄN PUHDISTUS
VIAN ETSINTÄ
2
Tärkeitä turvallisuusohjeita
Ompelukoneesi on valmistettu pelkästään kotitalouskäyttöön.
Lue käyttöohjeet huolella ennen käyttöä.
VAARA - Vähennä sähköiskun vaaraa
1. Ompelukonetta ei saa koskaan jättää vartioimatta silloin,
kun se on kytkettynä sähkövirtaan. Irrota aina koneen pistoke
sähkörasiasta käytön jälkeen ja ennen puhdistusta.
2. Irrota pistoke aina ennen lampun vaihtoa. Vaihda aina
oikeantyyppinen lamppu. Käytä 15 watin lamppua.
3. Älä koske koneeseen, mikäli se on tippunut veteen. Irrota pistoke
välittömästi.
4. Älä käytä tai säilytä konetta paikassa, missä sillä on vaara tippua
lattialle, kylpyammeeseen tai pesualtaaseen.
VARIOITUS - Vähenna tulipalon, palovamman, sähköiskun ja muiden
vammojen vaaraa.
3
Suomi
1. Älä salli konetta käytettävän leikkikaluna. Ole erittäin tarkkaavainen
lasten ollessa lähettyvillä.
2. Käytä konetta vain käyttöohjeessa selostetulla tavalla. Käytä vain
valmistajan suosittelemia lisälaitteita ja - tarvikkeita.
3. Älä koskaan käytä konetta, mikäli sen sähköjohto tai -pistoke on
vahingoittunut, kone ei muuten toimi kunnolla tai kun kone on
tipahtanut lattialle, pudonnut veteen tai muuten vaurioitunut.
Näissä tilanteissa tarkistuta välittömästi koneesi valtuutetulla
jälleenmyyjällä tai maahantuojalla.
4. Älä peitä koneen ilmastointiaukkoja.
5. Älä pudota tai pistä mitään ilmastointiaukkoihin.
6. Älä käytä konetta ulkona.
7. Älä käytä konetta tilassa missä käsitellään aerosoleja tai happea.
8. Sulje kone kääntämällä kytkin “O” -asentoon ja poista pistoke
pistorasiasta.
9. Älä irrota pistoketta vetämällä johdosta vaan pistokkeesta.
10.Kun ompelet, pidä sormet riittävän kaukana liikkuvista osista ja
erityisesti neuloista.
11.Käytä aina oikeanlaisia neuloja. Vääräntyyppiset neulat katkeilevat
helposti.
12.Älä käytä vääntyneitä neuloja.
13.Älä vedä tai työnnä kangasta ompelun aikana, koska se voi
aiheuttaa neulojen katkeamisen.
14.Laita ompelukoneen kytkin “O” -asentoon, kun teet säätöjä
neulojen alueella (esim. Neulan langoitus, neulan vaihto,
puolan langoitus ja paininjalan vaihto).
15.Katkaise koneesta virta aina, mikäli avaat koneen suojakannen
tai tehdessäsi käyttöohjeessa mainittuja huoltotoimenpiteitä.
SÄÄSTÄ NÄMA OHJEET
Suomi
Tärkeää: Pidä koneesi stattisen sähkön ja liiallisen lämmön
ulottuvilta. Vältä kosteutta ja suoraa auringonvaloa. Laita ennen ensimmäistä käyttökertaa kangaspala
pain injalan alle ja anna koneen käydä muutama
minuutti il man lankaa.
Pyyhi mahdollinen ylimääräinen öljy pois.
4
Osien nimet
Ylälangan ohjain
Puolaksentappi
Lankatapit
Päätykansi
Lampunsuoja
kansi
Taakseommelipu
Pistolevy
Ommelvalitsin
Aputaso
tarvikerasia
Kantokahva
Suomi
Suojakansi
Käsipyörä
Ruuvi
Painijalan nostin
Tikin pituuden
säädin
Päätylevy
Vapaavarsi
Kytkin
Neularuuvi
Pistorasia
5
Koneen kytkeminen sähköverkkoon
0
1
OFF
0 1
ON
Jalkavastuksen ja verkkoliitäntäjohdon kiinnitys.
Tarkista, että verkkojännite on sama, kuin koneessasi. Liitä ensin jalkavastuksen pistoke
koneen oikeaan päätyyn ja työnnä pistoke seinärasiaan.
Ompeluvalo
Suomi
Ompeluvalo on päätykannen sisällä.
Avaa ruuvi ja kansi irtoaa.
1.
2.
Kierrekantalamppu, irrota lamppu
kiertämällä sitä vasemmalle. Kiinitä
se kiertämällä oikealle.
Nastakantalamppu, irritetaan
painamalla sitä ja samanaikaisesti
kiertämällä lamppua vasemmalle.
Paikoilleen se asetetaan painamalla
ja kiertämällä oikealle.
Laittaa
Jalkavastus
Ompelunopeutta voit säädellä
jalkavastuksella.
Mitä kovempaa vastusta painat,
sen nopeammin kone ompelee.
6
Ottaa
Aputaso (Tarvikerasia)
Aputaso ollessa paikallaan koneesi toimii tasokoneena. Kun aputaso on irrotettu, toimii koneesi
vapaavarsikoneena.
Vapaavarsi
Veda aputaso irti koneesta,
kuten kuvassa.
Aputason kiinitys
Työnnä aputaso takaisin paikallen,
niin että se lukittuu koneeseen.
Ompelutarvikkeet ovat aputaso sisällä
Paininjalan vaihto
Snap off
Suomi
Vie neula yläasentoon kääntämällä
käsipyörää itseesi päin.
Nosta painijalan
nostovipu ylös.
Paina pidikevipua itseesi
päin ja jalka irtoaa.
Snap on
Aseta uusi paininjalka siten, että jalassa oleva
kiinnityspinna osuu tangon uraan.
Laske paininjalan nostin alas ja jalka kiinnittyy
paikalleen.
7
Neulan vaihto
Sammuta kone ja kytke se irti verkosta.
1.Vie neula yläasentoon käätämällä
käsipyörästä itseesi päin.
2.Avaa neulan pidikeruuvi ja irrota
neula.
4.Työnnä uusi neula paikalleen sileä
puoli itsestäsi poispäin.
5.Työnnä neulaa, kunnes se on istukan pohjassa
6. ja kierrä sitten pidikeruuvi tiukasti
kiinni.
Katso että neula on suora ja teräväkärkinen. Tylsynyt tai vääntynyt neula
aiheutta hyppytikkejä, neulan tai langan
katkemista; se voi jopa aiheuttaa siepparin tai pistolevyn vaurioitumisen.
5
2
6
4
Valinta neula
OK
OK
Suomi
Ommeltavan materiaalin, neulan ja langan yhteensopivuus
•
Neula ja Lankaopas.
•
Käytä neulaa ja lankaa, jotka sopivat ommeltavaan kankaaseen.
•
Kokeile aina ensin että neula on oikea ommeltavaan kankaaseen ennen kuin aloitat.
Materiaali esim
Ohuet
kankaat
Keskivahvat
kankaat
Vahvat/
paksut
kankaat
Lanka
Neulan koko
Puuvilla,
silkki,
synteettinen materiaali,
kreppi
Silkki
Puuvilla
Synteettinen
Puuvilla/Polyesteri sekoite
70
Tai
80
Keskivahva
puuvilla,
ohut villakankaat
50 silkki
50 - 80 puuvilla
50 - 60 synteettinen puuvilla/
polyesteri sekoite
80
Tai
90
Vahva puuvilla,
denim, tweed,
gabardiini,
verhokankaat
Denim Jeans Neula (100)
50 silkki
40 - 50 puuvilla
40 - 50 synteettinen puuvilla/
polyesteri sekoite
90
Tai
100
8
Lankatappi
Ylälanka
Ylälanka
2
Reikä
Vyyhti
Vedä lankatappi ylös, jotta saat lankarullan
siihen. Pidä lankatappi ala-asennossa, kun
et käytä konetta. Käytä lankatappia A , kun
puolaat. Ommellessasi käytä lankatappia B. Kun
ompelet kaksoisneulalla, käytä molempia
tappeja. Käytä punaista huopaa lankarullan alla.
Puolakotelon asettaminen
Kytke kone ensin irti verkosta.
Nosta neula kääntämällä käsipyörästä
itseäsi kohden. Vedä puolakotelon salvasta
ja poista puolakotelo.
3
1
Aseta puolakotelon tappi sukkulan
renkaassa olevaan syvennykseen.
Kytke virta päälle.
Avaa sukkulapesän kansi.
Suomi
Puolaus
Vedä lanka ristiin kuten kuvassa.
Vedä lankaa rullalta ja vie se puolauslangan ohjaimen kautta. Vie lanka puolan reikään sisäkautta
ja vedä sitä ulos. Laita puola akselille ja työnnä se oikealle. Pidä langanpäästä kiini ja paina
jalkavastusta. Pysäytä kone, kun lankaa on kiertynyt hieman puolalle ja katkaise ylimääräinen
lanka puolan reijän tasolta. Paina jalka poljinta ja jatka puolausta. Puola pysähtyy itsestään, kun
se on täynnä. Palauta puolausakseli normaali asentoon työntämällä sitä vasemmalle.
9
Puolan asettaminen puolakoteloon
Katso että lanka kulkee nuolen Vie lanka uraan. Vedä
osittamaan suuntaan ja työnnä lankaa vasemmalle, vie se
kiristysjousen ali aukkoon.
puola koteloon.
Puolan langankireyden voit
tarkistaa näin: ota puolakotelo käteen, nosta puolalta
tulevaa lankaa ja vetäise
siitä hiukan.
Koneen langoitus
Sammuta kone aina ennen langoitusta.
4
2
1
2
3
3
Suomi
5
6
4
1
5
6
Nosta paininjalka. Käännä käsipyörää itseesi päin, niin että neula tulee yläasentoonsa.
Aseta lankarulla lankatappiin, langan juostessa rullalta kuten kuvassa.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Vie lanka ohjaimeen
kautta alas langankiristimeen.
Vie lanka edelleen alas ja langanohjaimen kautta ylös
Vedä lanka nostimen läpi oikealta vesemmalle
Vedä lankaa alaspäin viemällä se neulan langanohjaimeen
Langoita neulansilmä edestä taakse
Huom. Leikkaamalla langanpää tasaiseksi, helpottaa se neulan langittamista.
10
Alalangan nostaminen
Nosta paininjalka ylös. Pidä ylälangan päätä
vasemmalla kädelläsi.
Käännä käsipyörää hitaasti itseesi päin, kunnes
neula käy alhaalla ja nousee ylös. Vedä varovasti
ylälangasta ja alalanka nousee silmukkana ylös.
15 c
m
Vedä molempia lankoja n.
15 cm ja vie ne paininjalan
alta taakse.
Langankireyden säätö
Langankireys on sopiva, silloin kun ylä- ja
alalanka ovat yhtä kireällä ja lukkiutuvat
tasaisesti kankaaseen.
Ylänlanka liian kirerällä.
Ylänka löysä
Setting mark
Löyhää
6
6
6
5
5
5
Kiristä
4
Valitse haluttu kireys.
4
Vähennä ylälangankireyttä
säätimestä kohti pienempiä
numeroita.
11
4
Kiristä säätimestä kohti
suurempia numeroita.
Suomi
Langankireys Sik sak ompeleessa
Parempi sik sak ommel saadaan
siten, että ylälangan kireys on
hieman löyhempi, kuin suorassa
ompeleessa. Ylälanka pitäisi
hieman näkyä käänteisellä puolella
kangasta.
Ommelvalitsin
Kohdistin
Ommelvalitsin
B
A
A B C D E F GJK
1
4
C
2
D
3
E
K
J
G
F
Ommelvalitsin ei vain määrää valittua ommelta, vaan myös säätää tikin leveyttä, normaaliin, että
joustavaan sik sak ompeleeseen.
Huom. Nosta neula aina yläasentoon, ennen ompeleen valintaa.
Tikin pituuden säätö.
Suomi
0
1
2
3
4
Tikin pituus
2
3
4
Kohdistin
Tikin pituuden säätö
Tämä säädin säätää tikin pituutta myös joustavissa ompeleissa.
Mitä suurempi on numero, sitä pitempi on tikki.
“0” tarkoittaa: ei syöttöä.
Riippuen kankaasta, voit muuttaa nipinläven tikin tiheyttäpituuden säätimestä.
12
Joustavan ompeleen säätö
Tikin pituus
+
SS
Kohdistin
-
Tikin pituuden säätö
Aseta pituuden säädin joustavissa
ompeleissa kohtaan SS. Joustavia
ompeleita käytettäessä, tikin
pituuden säädin asetetaan keskelle
SS asentoon, kun ommellaan
tavallisia kankaita.
SS
Riippuen kankaasta, voit joutua
kääntämään säätimestä löytääksesi
sopivan tikin, niin eteen, kuin
takseompelssa.
Lyhentääksesi joustavaa tikkiä käännä hieman säädintä suuntaan “-”.
Pidentääksesi tikkiä käännä “+”.
Taakseommel kytkin
Kun painat taakseommel kytkintä kone
ompelee taaksepäin.
Neulan vasen asento
Ompeleen valinta
Peitelevyn asennus
1.
2.
Peitelevyn kolme tappia tulee olla
alaspäin.
Aseta parsin levyn tapit pistolevyn
reikien kohdalle ja paina levy alas.
Käytä neulan vasenta asentoa viimeistelyyn
ja reunojen ompeluun hankalien kankaiden
hohdalla.
Huom. Käyta vain sik sak jalkaa ommellessa
neulan vasemmalla asennolla.
13
Suomi
Peitelevy parsintaan
Suoraommel
Ompeleen valinta
Ommelvalitsin
A
1
E
3
D
4
Sik sag jalka
2
C
B
K
J
Nosta paininjalka ylös. Aseta kangas niin, että
kankaan reuna on paininjalan oikealla puolella.
Vedä langanpäät n. 15cm taakse. Laske painijalka. Ompele tasaisen hitaasti ja anna koneen
koneen syöttää kangasta.
G
F
Ylälangan
kireys
2-6
Tikin pituus
1.5 - 4
5
2
3
4
4
3
Ennen ompelua, varmista että paininjalka on yläasennossa.
Vahvista ompeleen alku- ja loppupää
taakseompeleella. Katso, että neula on
yläasennossa, kun lopetat ompelun. Nosta
paininjalka ja vie kangas taakse lankoineen.
Jos kangas ei liiku taakse, käännä käsipyörästä
itseesi päin vapauttaaksesi kankaan.
Sik sak ommel
Ompeleen valinta
Ommelvalitsin
C
B
D
E
A
F
1
Sik sag jalka
4
G
2
J
2
3
K
Tikin pituus
1.5 - 4
3
Suomi
Katkaise langat leikkurissa.
Ylälangan
kireys
2-4
Sik sak ommelta käytetään yliluottelussa, napinläven ompelussa jne.
4
3
4
2
14
Yliluottelu
Ompeleen valinta
Ommelvalitsin
C
B
D
E
A
F
1
Sik sag jalka
4
G
2
3
Yliluottelu estää kankaan reunan
purkautumisen ja huolittelee työn.
K
J
Ylälangan
kireys
1-4
Tikin pituus
1-2
3
0
1
2
2
1
Saumaommel
Ompeleen valinta
Ommelvalitsin
G
4
3
D
Sik sag jalka
E
K
F
Suomi
J
2
C
A
1
+
Ylälangan
kireys
1-4
Kankaan reuna ei liesty, kun ompelet siten,
että tikin oikeapuoli ulottuu hiukan reunan yli.
3
SS
-
B
Tikin pituus
2
1
15
Trikoo-ommel
Ompeleen valinta
Ommelvalitsin
D
C
F
E
G
B
J
A
Sik sag jalka
1
K
2
3
4
Aseta kangas paininjalan alle siten,
että sen reuna on hieman paininjalan alla sen
oikalla puolella.
Ohjaa kangasta varovasti siten, että tikki tulevat
työn oikeaan reunaan.
Ylälangan
kireys
1-4
Tikin pituus
1.5 - 4
3
2
3
2
4
1
3-kertainen suoraommel
Ommelvalitsin
B
A
1
C
2
D
3
K
E
Sik sag jalka
4
F
+
G
Tikin pituus
J
Suomi
Ompeleen valinta
Ylälangan
kireys
2-6
5
SS
-
Neuleisiin ja muihin elastisiin kankaisiin sopiva
ommel. Ommellaan samoin, kuin suoraommel.
Sopii kaareviin saumoihin ja saumoihin, joilta
vaaditaan kestavyyttä, esim. Urheiluasut.
4
3
16
Vetoketjun ompeleminen
Ompeleen valinta
Ommelvalitsin
A
1
2
C
B
E
3
D
4
Vetoketjujalka
Tikin pituus 2
Ylälangan
kireys
3-6
5
1
2
4
3
K
3
J
F
G
Aseta vetoketjun reunisnauha paininjalan alle ja vie langanpäät taakse.
Laske paininjalka. Ompele vetoketjun oikea sivu ohjaten työtä niin,
että vetoketjun oikeapuoleinen hammastus kulkee vetoketjujalan
vasemman reunan
suuntaisesti. Käännä
kangas ja ompele toinen
puoli samalla tavalla.
Rullapäärme
Ompeleen valinta
Ommelvalitsin
A
1
E
3
D
4
Pärmejalka
2
C
B
K
J
G
F
2
3
Ylälangan
kireys
2-6
5
Käännä kangas
kaksinkerroin 0.25
cm leveydeltä ja n. 8
cm pituudelta.
Laske neula alas kankaan kohtaan, josta ompelu aloitetaan.
Laske paininjalka.
Ompele 3 - 4 tikkiä pitäen kiinni
ylä- ja alalankojen päistä.
4
4
3
0.7cm(1/4”)
0.7cm(1/4”)
Aseta kangas jalan alle ja ohjaa Laske paininjalka ja ompele
reuna spiraaliin vetämällä lan- muutama pisto nostaen
ganpaistä taaksepäin.
samalla kankaan reunaa varoen
ja tasaisesti vetäen.
17
Huolittele n. 0,7 cm kankaan
kulmasta, kuten kuvassa.
Suomi
Tikin pituus
1.5 - 4
Napin ompelu
Ompeleen valinta
Ommelvalitsin
C
D
E
A
F
1
4
G
2
Napin ompelu
jalka
B
Tikin pituus
ei välttämättä
Ylälangan
kireys
1-4
0
1
2
3
K
J
Parsintalevy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Suomi
7.
8.
Voit käyttää nuppineulaa kiinnittämään napin paikalleen.
Aseta ommelvalitsin assentoon.
Laita nappi sen kiinnitysjalan alle laskemalla neula
vasemmanpuoleiseen napinreikään kääntämällä käsipyörästä
itseesi päin varovasti.
Laske paininjalka.
Jatka kääntämällä käsipyörää, kunnes neula nousee ylös juuri paininjalan yläpuolelle.
Säädä sik sakin leveyttä niin, että se on samanlevyinen oikeanpuoleisen napinreijän kanssa.
Ompele n. 5-6 tikkiä ja nosta neula ylös.
Säädä ommelvalitsin taas kohtaan ja ompele muutama lukkotikki.
Vahvista silmukat jättämällä n. 20 cm langanpäät. Laske neulalanka alas napinreikään ja
kiedo se napin silmukan ympäri. Vedä lanka
kankaan kääntöpuolelle ja solmi päät.
18
3
2
1
Napinläven ompelu
Ompeleen valinta
Mittaa napin halkaisija ja paksuus. Lisää 0,3 cm
sulkutikkejä varten. Merkitse napinläven pituus
kankaaseen. Kun ompelet napinläven joustavalle
kankaalle, aseta paperinpala painijalan alle.
Ommelvalitsin
1 2-4 3
4
2
3
A
1
B
K
C
J
1
G
E
D
0
F
Tikin pituus
0,5 - 0,8
Ylälangan
kireys
1-5
4
1
3
Napinläpijalka
2
1
Säädä ommelvalitsin
Vie langanpäät vasemmalle. Laske neula
kohtaan, josta ommel alkaa. Työnnä paininjalan
liikkuva osa taakse. Laske paininjalka.
2
3
4
5
3
Säädä ommelvalitsin
ompele napinläven oikeapuoli
lopeta ompelu, kun olet päässyt
vasemmanpuolen alkuun. Nosta neula ylös.
6
4
Sääda ommelvalitsin 2
ompele 5-6 sutikkiä ja nosta neulan kankaasta.
Säädä pituuden säätö asentoon “0”
ja ommelvalitsin kohtaan suoraommel.
Ompele muutama lukkotikki.
Poista työ koneesta ja leikkaa langanpäät. Laita nuppineula sulkutikkeihin ja leikkaa napinläpi auki ratkojalla.
Älä leikkaa ompeleita.
19
Suomi
4
Säädä ommelvalitsin 2
ja ompele sulkuommel 5-6 tikkiä.
Nosta neula ylös.
Ompele vasenpuoli reunan merkkiin asti ja nosta
neula ylös.
Piilo-ommel
Ompeleen valinta
Ommelvalitsin
F
G
Piilo jalka
E
3
C
K
J
D
B
A
4
2
1
Ompeleen valinta
Ommelvalitsin
E
D
J
B A
K
3
2
2
1
1
2
3
4
Laskosta kangas, kuten kuvassa ja aseta työ
paininjalan alle.
4 - 7 mm
NP = Nurjapuoli
OP = Oikeapuoli
NP
Suomi
Ylälangan
kireys
1-4
0
1
C
G
F
Tikin pituus
1-3
Löysää paininjalan sormiruuvia ja aseta reunanohjain paikalleen. Kiristä ruuvi. Katso, että ohjain on
keskellä paininjalan kärkiä.
Nosta painijalka ja laita kangas niin, että taitettu
laskos on ohjaimen sisällä, kuten kuvassa. Laske
painin-paininjalka. Aloita ompelu varovasti ohjaten
käännettä painin jalkaan siten, että suoraommel
tullee päärmeen reunaan ja vinopistot lävistävät 2
lankaa läänteen reunasta.
NP
OP
20
Levitä kangas auki oikea puoli
ylöspäin.
Koristeompeleet
Reunaommel
Ompeleen valinta
Ommelvalitsin
G
F
2
C
4
3
D
Sik sag jalka
E
K
J
B
A
1
Ylälangan
kireys
3-9
Tikin pituus
1-2
Aseta käännetty reuna paininjalan uran kohdalle.
Neulan pitäisi osua kankaan reunaan, jotta muodostuisi kunnon tikki.
6
0
1
5
2
4
Joustavat ompeleet
Tikin
pituuden
säädin
A
B
C
D
E
F
G
J
K
0-4
Suomi
SS
Tikin pituus
+
Ylälangan
kireys
1-4
SS
-
Sik sag jalka
3
2
1
Eteen- tai taakseompelussa voi tikin muodostus muuttua kankaan laadusta riippuen.
Jos ommel on liian tiheä, käännä säädintä suuntaan “+” (katso sivu 7.)
Kun ommel on taasen avonainen, käännä säädintä suuntaan “-” (katso sivu 7.)
21
Huolto
Tärkeätä: Kytke kone irti sähköverkosta aina, ennen kuin ryhdyt huoltamaan sitä.
Irrota jalkavastuksen johto koneesta.
Sukkulan purkaminen ja
kasaaminen
Irrota painijalka ja neula. Vedä
puolakotelon salvasta kotelo
ulos koneesta.
Käännä salvat ulospäin ja
poista sukkulan rengas.
Sukkulan pesän kokoaminen:
Aseta sieppari sen pinnasta kiinni pitäen tarkasti paikoilleen. Kiinnitä sukkulan kansirengas
paikalleen niin, että renkaan alapinna osuu
koloonsa. Käännä lukitussalvat kiinni asentoon.
Laita puolakotelo paikalleen.
Suomi
Osa kiinni koneessa.
Poista sieppari. Puhdista osat
harjalla ja pehmeällä kankaalla.
Syöttäjän puhdistus
Irrota neula ja paininjalka. Avaa pistolevyn ruuvit Harjaa syöttäjä puhtaaksi pölystä ja nöyhdästä
ja poista levy.
pienellä harjalla. Aseta pistolevy paikoilleen
kiristäen ruuvit kunnolla.
Huom. Helpommin purat ja kokoat sukkulan, jos käännät koneen selkäasentoon pöydälle.
22
Vianmääritys
Ongelma
Syy
Kone on äännekäs ja syöttää huonosti.
1.
Nukkaa tai lankaa sukkulassa tai syöttäjässä.
Sivu 22.
Neulalanka katkeaa.
1.
2.
3.
4.
5.
Neula väärin langoitettu. Sivu 10.
Langankireys liian tiukka.
Neula on vääntynyt tai katkennut. Sivu 8.
Neula asetettu väärin.
Kangasta ei ole viety taakse, kun ompelu on
lopetettu.
Lanka ei ole sopiva neulalle.
6.
Neula katkeaa.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Neula asetettu väärin. Sivu 8.
Neula on katkennut tai vääntynyt. Sivu 8.
Neularuuvi on löyhallä. Sivu 8.
Ylälanka on liian kireällä. Sivu 11.
Kangasta ei ole viety taakse, kun ompelu on
lopettettu.
Neula on liian ohut kankaalle. Sivu 8.
Ommelvalinta on käännetty, kun neula on ollut
kankaassa.
Allalanka katkeaa.
1.
2.
3.
4.
5.
Alalanka on väärin langoitettu. Sivu 10.
Nukkaa puolakotelossa.
Puola on viallinen.
Puhdista puolakotelo.
Vainda puola.
Hyppytikkejä.
1.
2.
3.
4.
Neula on väärin asetettu. Sivu 8.
Neula on vääntynyt tai katkennut. Sivu 8.
Neula ja lanka eivät ole yhteensopivia. Sivu 8.
Ei ole käytetty PALLOKÄRKINEULLA, joustaviin, hyvin hienoihin tai tekokuitukankaisiin. Sivu 8.
Ylälanka on langoitettu väärin. Sivu 10.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
Ylälanka liian kireällä. Sivu 11.
Kone langoitettu väärin. Sivu 10.
Neula liian paksu kankaalle. Sivu 8.
Tikki on liian pitkä kankaalle.
* Kun ompelet erittäinohuita materiaaleja, laita silkkipaperi kankaan alle.
Vaihda ommelpituutta.
Silkkaa sntyy kankaan alle.
1.
2.
Ylälangankireys on liian löysällä. Sivu 11.
Neula on liian ohut tai paksu kankaalle. Sivu 8.
Kone syöttää huonosti.
1.
2.
3.
Syöttäjässä on nukkaa. Sivu 22.
Tikki on liian lyhyt.
Tarkista tikinpituus.
Kone ei toimi.
1.
2.
3.
Kone on irti sähköverkosta. Sivu 6.
Langat takertuneet syöttäjään. Sivu 22.
Puolauksen kytkin on puolausasennossa. Sivu 9.
Napinläven tikit eivät ole tasaisia.
1.
2.
Tikin pituus ei sovi kankaalle. Sivu 12.
Kankaasta on pidetty käsin kiinni.
23
Suomi
Sauma kurttautuu.
INNHOLD
SEKSJON 1 INFORMASJON OM SYMASKINEN
2 INNHOLD
3 SIKKERHETSINSTRUKSER
5 SYMASKINEN - DE VIKTIGSTE DELENE
6
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
13
13
SEKSJON 2 FØR DU BEGYNNER
STRØMKOBLING
BELYSNING
PEDAL
FORLENGERBORD
DEMONTERING AV TRYKFOTEN
SKIFTE AV NÅL
NÅL OG TRÅD-KART
SETT IN OG TA UT SPOLEN
SPOLING
SETT I UNDERTRÅDEN
SETTE TRÅD I MASKINEN
HENTNING AF UNTERÅD
JUSTERING AF SPENNINGEN PÅ TRÅDEN
MØNSTERVELGERHJUL
STINGLENGDEHJUL
ELASTIKK SYMØNSTER
TILBAKESØMKNAPP
STOPPINGPLATE
VENSTRE NÅLEPOSISJON
Norsk
SEKSJON 3 SYING
14 RETTSØM-SYING
14 SIKKSAKSØM
15
15
16
16
SEKSJON 4 SØM
OVERLOCK
KANT OVERLOCK
TRIKOTSØM
TRESTING
17
17
18
19
20
SEKSJON 5 APLIKATIONER
GLIDELÅS
DOBBELT KANT
PÅSYING AV KNAPPER
KNAPPEHULL
Fallsøm
SEKSJON 6 DEKORATIVE SØM
21 LEGGKANTESØM
21 RETTSØM MØNSTRE
SEKSJON 7 VEDLIKEHOLD
22 VEDLIKEHOLD
23 FEILSØKING
2
VIKTIGE SIKKERHEDSINSTRUKSJONER
Ved bruk av elektriske produkter bør man alltid overholde grunnleggende
forholdsregler, inkludert de følgende: Les alle instruksjoner før bruk av
produktet.
FARE
For reduksjon av faren for elektrisk sjokk:
1. Symaskinen må ikke være på uten oppsikt. Trekk alltid støpslet ut av
kontakten når du er ferdig med å bruke den og før rengjøring.
2. Trekk alltid ut støpslet før skifte av lyspære. Erstatt lyspære med
samme type (15 watt, E14, 230V).
3
Norsk
ADVARSEL
For reduksjon av fare for forbrenning, brann, elektrisk sjokk og personskade:
1. Symaskinen skal ikke brukes som et leketøy. Hvis symaskinen
skal brukes av eller i nærheten av barn, må det utvises stor
oppmerksomhet.
2. Bruk dette produktet kun som angitt i brukermanualen. Benytt kun
ekstrautstyr som anbefales av produsenten i denne bruksanvisning.
3. Bruk aldri symaskinen hvis ledning eller støpsel er ødelagt eller ikke
fungerer ordentlig eller hvis den er mistet i bakken eller ned i vann.
Lever inn symaskinen til lokal forhandler eller serviceverksted for
reparasjon eller justeringer.
4. Bruk aldri symskinen hvis en av luftventilerne er blokkerte. Hold
ventilasjonskanalene åpne og sørg for at det ikke samler sig lo,
støv og løse sroffebiter i pedalen.
5. Ikke legg noen i noen av symaskinens åpninger.
6. Ikke til bruk utendørs.
7. Må ikke brukes hvor der også brukes spraybokser av noe slag eller
hvor det benyttes oksygen.
8. Symaskinen kobles av ved å sette alle kontroller i null-posisjon (”0”),
og deretter trekkes støpslet ut.
9. Ikke dra i strømsablen for å løsne støpslet fra kontakten. Trekk støpslet ut av kontakten ved å dra i selve støpslet, ikke i kablen.
10.Hold fingrene borte fra alle bevegelige deler. Særlig behandling kreves
for symaskinnålen.
11.Bruk alltid korrekt stingplate. Feil plate kan brekke nålen.
Norsk
12.Ikke bruk nåler som er skjeve.
13.Ikke dra eller skubb i stoffet under sying.
Det kan få nålen til å boye seg og knekke.
14.Slå av symaskinen hvis du skal justere noe i nål-området,
f.eks. Når du skal trekke trå gjennom nålen, skifte nål,
tre spolen eller skifte trykkfoten.
15.Trekk alltid støpslet utt av kontakten før fjerning av deksler,
ved smørning eller når du foretar andre justeringer beskrevet i
denne manualen.
16.Ethvert ingrep i produktet av ikke auttoriseret personell kan
medføre bortfall av garanti.
17.Dette produkt er kun beregnet til hemmebruk.
4
Symaskinen - De viktigste delene
Trådleder
Snelleskift
Spolestift
Lampedeksel
skrue
Lampedeksel
Tilbakesømknapp
Stingplate
Mønstervelgerknapp
Forlengerbord
Bærehåndtak
Over deksel
Håndhjul
skrue
Trykkfotløfter
Stinglengdeknapp
Beltedeksel
Friarm
Strømbryter
Nåleklemmeskrue
Kontakt for strømledning
5
Norsk
Håndhjul
Strømkobling
0
1
OFF
0 1
ON
Kontroller at strømspenningen matcher mellom symasinen og strømnettet, før du setter støpslet i
kontakten.
1. Slå av strømbryteren.
2. Sett støpslet i symaskinen.
3. Stikk støpslet i stikkontakten.
4. Slå på strømmen på symaskinen.
Belysning
Belysningen er plassert bak lampedekslet.
Skift lyspære ved å skru av festeskruen på lampedekslet
og ta dette av.
Trekk støpslet ut av kontakten.
Norsk
Advarsel: Lyspæren kan være varm.
Beskytt fingrene når du skal ta i en lyspære.
I
Pedal
Du kan variere syhastigheten med
pedalen.
Jo hardere du trykker ned pedalen,
jo raskere går maskinen.
6
Ut
Forlengerbord
Forlengerbordet gir ekstra underlag og er enkelt å fjerne for friarm-syning.
Fjerning av forlengerbordet
Skyv forlengerbordet bort fra maskinen.
Montering av bordet
Skyv forlengerbordet inn på maskinen til du
hører et klikk.
Sysakene lagres praktisk i
forlengerbordet.
Montering og demontering av trykkfoten
Demontering
Hev trykkfoten.
Trykk holderen på
baksiden av
trykkfotholderen.
Trykkfoten vil nå løsne.
Montering
Plasser trykkfoten slik at nålen ligger like under
sporet til trykkfotholderen.
Senk trykkfotholderen for a låse den fast.
7
Norsk
Drei håndhjulet mot deg for å heve nålen
til høyeste posisjon.
Skifte av nål
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Hev nålen ved å dreie håndhjulet
mot deg og senk trykkfoten.
Løsne nålklemmeskruen.
Ta ut nålen av låsen.
Sett in ny nål i låsen med den flate
siden bort fra deg.
Skyv nålen så langt opp i låsen
som den kommer.
Skru låseskruen fast med en
skruetrekker. Skruetrekker finner
du i esken for tilbehør.
5
2
6
Merk: Kontroller jevnlig nålene for
ujevnheter og ødelagte spisser.
Revner og rifter i tøy kan ikke
repareres og skyldes som oftest
ødelagte nåler.
4
Valg av nål
OK
OK
Defekt
Defekt
Defekt
Nål og tråd-kart
•
Norsk
•
•
•
•
Generelt sett brukes tynne tråder og nåler til å sy synt stoff, og tykkere tråder og
nåler brukes til å sy tykkere stoffer.
Kontroller alltid nål og tråd på en liten prøve av det stoffet man skal sy.
Bruk altid den samme typen tråd på under- og overtråden.
Ved sying av elastisk tøy, delikate stoffer eller syntetiske materialer, skal nålen med
blå spiss benyttes. Med denne unngår man effektivt at symakinen ikke hopper over sting.
Ved sying av ekstra tynt stoff er det en god ide å legge et stykke papirunder stoffet for
å unngå folder mens man syr. Snellstiftene holder trådsnellene på plass når symaskinen
bruker tråd.
Materialer
Lett vekt
Medium Vekt
Tung Vekt
Tråd
Nålstørrelse
Crepe de Chine, Voile
batist, Organdi, Georgette,
Trikot
Ren Silk, Ren Cotton
Helt Synthetic
Ren bomull-dekket
Polyester
9 - 11
Lintøy, Bomull, Piké
Serge, Dobbelmasket,
Perkal
50 % silke
50 to 80 % bomull
50 to 60 % Syntetisk Bomulldekket
Polyester
11 -14
Denim, Tweed, Garbadin,
Gardin- og møbel-stoff.
50 % silke
40 to 50 % Bomull
40 to 50 % Syntetisk Bomulldekket
Polyester
14 - 16
8
Spolepinne
Overtråd
Overtråd
2
Hull
Floke
Trekk opp snellepinnen, spole for å få det. Hold
spolen i nedre posisjon når den ikke er i bruk.
Bruk en spole når svingete. Mens du syr, kan
du bruke en spole B. Når du syr med tvillingnål,
bruker begge pinnene. Bruk den røde følt over
spolen.
Sett inn og ta ut spolen
Hev nålen ved å dreie håndhjulet mot deg.
Ta ut spolen ved å holde sperrehaken.
3
1
Når du setter inn spolen skal tappen
inn i hakket på spolestiften.
Åpne spolehuset.
Spoling
Led tråden rundt trådleder
til spoling.
Norsk
1.
2.
3.
4.
5.
Trekk ut håndhjulet.
Trekk tråd fra trådsnellen.
Sett i tråden gjennom hullet i spolen, fra innsiden til utsiden. Sett spolen på spolestiften.
Trykk den mot høyre.
Når du holder den løse enden i hånden, trykker du ned pedalen. Stopp maskinen når den
har gjort et par runder, og kutt tråden nært opp til hullet i spolen.
6. Trykk på pedalen igjen.
Slipp pedalen når spolen er full.
Før spolestiften tilbake til utgangspunktet ved å skyve den
9
Sett i undertråden
Sett spolen i spolekapselen.
Kontroller at tråden trekkes i
pilens retning.
Trekk tråden inn i sporet på
spolekapselen.
Trekk tråden under
spennfjæren og inn gjennom
hullet. La det være ca. 10 cm
med tråd tilbake.
Sette tråd i maskinen
Sett bare tråden i symaskinen når den er slått av !
4
2
1
2
3
3
5
6
4
1
Norsk
5
6
Hev trådtildrageren til høyeste posisjon ved å dreie håndhjulet mot deg. Løft trykkfotholderen.
Plasser trådsnellen på snellestiften som vist på bildet.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Stikk tråden inn gjennom trådlederen med hjelp av begge hender.
Stikk tråden inn gjennom trådleder 2.
Hold tråden nær spolen, trekk tråden ned mot spenningsregulatoren og deretter rundt trådspenningsfjæren.
Dra tråden med bestemt hånd opp og gjennom trådlederen fra høyre til venstre.
Trekk deretter tråden ned og før den inn i trådlederen på nåleholderen.
Før tråden inn i nåløye fra frontsiden.
Merk: Hvis du kutter trådenden med en skarp saks vil det være lettere
å trekke tråden gjennom nåløyet.
10
Henting av undertråd
Hev trykkfoten og hold tråden med
venstre hånd.
Drei håndhjulet sakte mot deg med høyre hånd
til nålen går ned og fortsett med å dreie til
håndhjulet er i høyeste posisjon. Lirk forsiktig
opp undertråden som er formet som en løkke.
15 c
m
Trekk 15 cm (6”) av begge
trådene tilbake og under
trykkfoten.
Justering av spenningen på tråden
Med riktig spenning antas balanse mellom
øvre og nedre tråden.
Trådspenning sikksaksøm
Ved sikksakksøm viser ikke
undertråden på rettsiden
(oppsiden) av stoffer, mens
undertråden er litt synlig på
vrangsiden av stoffet.
Tråden er for stram
Tråden er for slapp
Norsk
Markeringspunktet
Avspenne
6
6
6
5
5
5
Stramme
4
Trådspenningen justeres i
forhold til hva som skal sys,
hvor mange lag med stoff
som skal sys og symetode.
4
Undertråden vil komme tilsyne
på rettsiden av stoffet. Drei
trådspenningshjulet til et mindre
nummer for å avspenne tråden.
11
4
Overtråden vil vises på
vrangsiden av stoffet. Drei
trådspenningshjulet til
et høyere nummer for å
stramme tråden.
Mønstervelgerhjul
Markeringspunktet
Mønstervelgerhjul
B
A
A B C D E F GJK
1
4
C
2
D
3
E
K
J
G
F
Hev nålen og trykkfoten. Drei mønstervelgeren slik at symbolet for det ønskede mønsteret er like
ovenfor markeringspunktet.
Advarsel: Ikke drei stinglengdehjulet mens nålen er i stoffet, for da kan nålen bøye seg eller
brekke.
Stinglengde innstilling
0
1
2
3
4
Norsk
Stinglengde
2
3
Markeringspunktet
4
Stinglengde kontroll
Drei på stinglengdehjulet slik at ønsket stinglengde er like ovenfor markeringspunktet.
Jo høyere nummer, jo lengre stinglengde.
Tegnet / linjen mellom 0 og 1 indikerer anbefalt innstilling for sying av knappehull.
Juster skiven til området 0,5 - 4 området ved sikksakksying.
12
Elakstikk symønster
Stinglengde
+
SS
Markeringspunktet
-
Stinglengde kontroll
Sett hjulet til “SS” for å sy elastikk
symønster.
SS
Hvis elastikk symønsteret ikke er
jevnt, kan stinglengdehjulet dreies i
retning av
“-” for å komprimere det,
eller
“+” for å utvide det.
Tilbakesømknapp
Symaskinen syr baklengs så lenge
tilbakesømknappen holdes nede.
Stoppingplate
Venstre nåleposisjon
Mønstervalg
Norsk
Plasser stoppingplaten over de tra nålen
under.
Bruk venstre nåleposisjon når du syr kanten
av vanskelig stof.
Pass til nålene i stoppingplaten i
stingplatehullene.
MERK: I venstre nåleposisjon bare bruke
sikksakk trykkfot.
Transportørsenkningen viser gjennom hullene i stoppingplaten.
13
Rettsøm-sying
Mønstervalg
Mønstervelgerknapp
A
1
E
3
D
4
Sikksakkfot
2
C
B
K
J
G
F
Stinglengde
kontroll
1.5 - 4
Trådspenningen
er satt til
2-6
5
2
3
4
Hev trykkfoten og plasser stoffet med kanten
langs med sømguiden på nåleplatn.
Senk nålen ned i stoffet. Senk trykkfoten og
trekk litt i tråden slik at den ligger fint bakover.
Trykk ned i pedalen.
Skånsomt fører su stoffet langs sømguiden,
mens stoffet transporteres av seg selv.
4
3
Pass på at trådtildrageren er på det høyeste posisjon før du starter!
Fest endetråden ved å trykke tilbakesømknapp,
og sy noen sting den andre veien.
Deretter hever du trykkfoten, fjerner stoffet og
drar tråden bakover.
La det være ca. 15 cm med tråd tilbake.
Sikksakksøm
Mønstervelgerknapp
C
B
D
F
1
Sikksakkfot
E
A
4
G
2
J
2
3
K
Stinglengde
kontroll
1.5 - 4
3
Norsk
Mønstervalg
Trådspenningen
er satt til
2-4
Enke sikksakksøm er mye brukt, bl.a til
kastesøm, påsying av knapper osv.
4
3
4
2
14
Overlock søm
Mønstervalg
Mønstervelgerknapp
C
B
D
E
A
F
1
Sikksakkfot
4
G
2
3
K
J
Stinglengde
kontroll
1-2
Trådspenningen
er satt til
1-4
3
0
1
Med denne sømmen kan unngå slitasje kant,
mens den er forsterket.
Legg stoffet under trykkfoten slik at stingene er
så nær kanten av stoffet som mulig.
Senk trykkfoten og begynn å sy.
2
2
Ikke dra i stoffet.
1
Kantoverlock
Mønstervalg
Mønstervelgerknapp
G
F
4
3
D
Sikksakkfot
E
K
J
2
C
Denne masken er spesielt bra når du trenger å
reparere. Dan kan også brukes i feste strikk.
A
3
1
SS
-
B
+
Trådspenningen
er satt til
1-4
2
1
15
Norsk
Stinglengde
kontroll
Trikotsøm
Mønstervalg
Mønstervelgerknapp
D
C
F
E
G
B
J
A
Sikksakkfot
1
K
2
3
4
Stinglengde
kontroll
1.5 - 4
Trådspenningen
er satt til
1-4
3
2
3
Plasser stoffet under trykkfoten slik at kanten er
like innenfor høyrekanten til trykkfoten.
Før stoffet slik at stingene å høyre side kommer
på utsiden av stoffkanten.
2
4
1
Tresting
Mønstervalg
Mønstervelgerknapp
B
A
1
C
2
K
E
3
D
4
Sikksakkfot
F
Norsk
G
+
J
Stinglengde
kontroll
Trådspenningen
er satt til
2-6
5
SS
-
Sømmen syes med to sting forover og en
bakover og lager slik en sterk søm som ikke
rakner så lett.
Klesplagg bør tråkles før sying.
4
3
16
Glidelås
Mønstervalg
Mønstervelgerknapp
A
1
2
C
B
E
3
D
4
Glidelåsfot
Stinglengde
kontroll 2
Trådspenningen
er satt til 3 - 6
5
1
2
4
3
K
3
J
F
G
Fest glidelåsen til stoffet og sysaker i maskinen. Nålen må være på den
venstre side av foten. Når du syr sømmen strartes både den øvre og nedre
tråden blir dratt under trykkfoten. Sying på høyre side av glidelåsen, er glidelåsen plassert så
nært som mulig til nålen. Når de har gjort nesten hele sømmen, zip glidelåsen opp (nålen forblir
i stoffet) slik at sømmen
vil også være fint like høy.
Når du syr på venstre side
av glidelåsen skyve foten
til den andre siden slik at
nålen er på riktig side.
Dobbel kant
Mønstervalg
Mønstervelgerknapp
A
1
2
C
B
4
E
3
D
Rullekantfot
K
J
G
F
Stinglengde
kontroll
1.5 - 4
Trådspenningen Brett stoffet to
er satt til
ganger om 0,25 cm.
2-6
5
Norsk
2
3
Legg stoffet litt bøyd foran
trykkfoten skruen. Senk foten
sakte. Hjelp stoffet inn i skruen
mens du syr.
4
4
3
0.7cm(1/4”)
0.7cm(1/4”)
Før det kastet stoffet inn
avrunding rullekantfoten.
Senk rullekantfoten, løft opp
kanten av stoffet mens du syr.
17
Skjær ca. 0,7 cm fra hjørnene
som vist, og dermed unngås
de tykke hjørner.
Påsying av knapper
Mønstervalg
Mønstervelgerknapp
C
D
B
E
F
1
2
4
G
Trådspenningen
er satt til
1-4
3
A
Knapphullsfot
Stinglengde
kontroll valgfritt
(ikke nødvendig
å justere)
0
1
2
3
K
J
Stoppingplate
Benytt stoppingplaten ved påsying av knapper (Se side 13).
Plasser stoppingplaten på nåleplaten.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Merk hvor knappen skal være på klesplagget.
Plasser stoff under trykkfoten.
Plasser knappen under trykkfoten med det venstre hullet like under
nålespissen.
Senk foten. Sy et par sting for å feste trådene.
Velg sikksakkbredden slik at den matcher hullene i knappen.
Drei håndhjulet for å bekrefte riktig bredde.
Sy flere sting for å feste knappen til stoffet.
Sy flere sting for å feste trådene.
Norsk
La trådene ha en 20 cm lang
hale når du kutter dem.
Senk tråden ned gjennom knappehullet og
vikle den rundt knapphalsen. Trekk tråden til
vrangsiden og knyt.
Plasser en f.eks. knappenål over knappen
mellom hullene for mer plass bak knappen
18
2
1
Knappehull
Mønstervalg
Mønstervelgerknapp
1 2-4 3
4
2
3
A
1
Det anbefales at du testsyr med innstillingene på
et stykke stoff før du begynner å sy i knappene
på det gjeldende plagget. Plasser plagget under
trykkfoten med knappehullsmarkeringene kommende mot deg.
B
K
C
J
1
G
E
D
0
F
Stinglengde
kontroll
0,5 - 0,8
Trådspenningen
er satt til
1-5
4
1
3
Knapphullfot
2
1
Sett mønstervelgerknappen på:
Sy forover til du kommer til frontmarkeringen
til knappehullet.
2
3
4
Sett mønstervelgerknappen på: 2
Sy fem sting.
Stop syingen ved et høyresting.
Stop syingen ved et venstresting.
Sett mønstervelger3
knappen på:
Sy til du kommer til den bakerste
markering for knapphullet.
Stopp syingen ved et høyresting.
6
5
Norsk
4
4
Sett mønstervelgerknappen på: 2
Sy et par knappehullsstolper og hev nålen fra stoffet.
Sett stinglengdeknappen til “ 0” og
mønstervelgerknappen til rettsøm.
Sy et par festesting.
Fjern plagget fra maskinen og kutt sytrådene. Sett en nål
inni knappehullsstolpen. Deretter kutter du åpningen med en
sømspretter. Vær forsiktig slik at du ikke kutter i stingene.
19
Fallsøm
Mønstervalg
Mønstervelgerknapp
F
G
Fallsømtrykkfot
E
3
C
K
J
D
B
A
4
2
1
Mønstervalg
Stinglengde
kontroll
1-3
Mønstervelgerknapp
E
D
J
B A
K
3
0
1
C
G
F
Trådspenningen
er satt til
1-4
2
2
1
1
2
3
4
Brett stoffet som vist.
FS = Feil side
RS = Rett side
4 - 7 mm
FS
Norsk
Plasser stoffet slik at nålen så vidt går gjennom
på kanten av folden når den svinger helt til høyre.
Senk trykkfoten. Skru på guideskruen for å justere
guiden slik at den ligger på linje med foldekanten.
Sy langs foldekanten, og pass på at stoffet er
plassert slik at nålen syr gjennom foldekanten.
FS
RS
20
Brett ut stoffet med rett side opp.
Dekorsøm
Leggkantesøm
Mønstervalg
Mønstervelgerknapp
G
F
2
C
4
3
D
Sikksakkfot
E
K
J
B
A
1
Stinglengde
kontroll
1-2
Trådspenningen
er satt til
3-9
Leggkantesøm kan brukes til å sy en kniplingkant (blondekant) på tynne stoffer.
Plasser stoffet under trykkfoten slik at rettsømmen sys langs sømkanten og sikksakksømmen
sys litt over brettekanten.
6
0
1
5
2
4
Rettsøm-mønstre
Stinglengdeknapp
A
B
C
D
E
F
G
J
K
0-4
SS
+
Trådspenningen
er satt til
1-4
SS
-
Sikksakkfot
3
2
1
Roter SS til merket. Dette er standardinnstillingen for de fleste materialer.
For tykt eller tynt stoff kan det være nødvendig sikt for å endre innstillingen.
For å oppnå kortere ting slår knotten mot “-” for lengre sting, vrir du bryteren mot “+”.
Hint: Er stingene for stramt vri bryteren mot “+”.
Sømmen er for løs vri bryteren mot “-”.
21
Norsk
Stinglengde
kontroll
Vedlikehold
Slå av maskinen, og trekk støpslet ut av kontakten
Smør med en
oljedråpe.
Demontering av
spoleholerenheten
Hev nålen til høyeste posisjon
og åpne spoledekslet. Åpne
sperrehaken til spolen,
og ta den ut av maskinen.
Åpne spoleholderen og ta ut
spoleholderringen. Fjern
deretter selve spoleholderen.
Rengjør spoleholderen med en
børste og en myk klut.
Montering av spoleholeren
Bygget i maskinen
Hold spolen etter stiften i midten og før den
forsiktig inn i holderen.
Fest spoleringen og kontroller at bunn tappen
passer i hakket.
Lås spoleringen ved å dreie holderen inn i
posisjon.
Norsk
Sett deretter inn undertråden.
Rengjøring av transportøren
Slå av makinen og trekk støpslet ut av kontakten før rengjøring av transportøren.
Fjern nålen og trykkfoten.
Bruk en børste til å fjerne støv og rester av tråd.
Sett på stingplaten. Stram skruene.
Tips: Symaskin ned på ryggen under service.
22
Problemløsning
Problemet
Maskinen går ikke
som den skal og
bråker
Årsak
Referanse
1.
2.
Tråd er fanget i spolemekanismen.
Transportøren er full av lo.
se side 22
Overtråden ryker
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Den er ikke satt skikkelig i.
Tråden er for stram.
Nålen er bøyd eller skadet.
Nålen er ikke satt skikkelig i.
Stoffet dras ikke bakover.
Tråden er enten for tynn eller for tykk for nålen.
se side 10
se side 8
se side 8
se side 8
se side 14
se side 8
Nålen brekker
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Nålen er feilt satt i.
Nålen er bøyd eller skadet.
Skruen som fester nålen er løs.
Overtråden er for stram.
Stoffet dras ikke bakover.
Nålen er for tynn for materialet som den syr på.
Mønstervelgerhjulet er skrudd på mens nålen er i stoffet.
se side 8
se side 8
se side 8
se side 11
se side 8
se side 12
se side 12
Undertråden ryker
1.
2.
3.
Undertråden er ikke satt skikkelig i holderen.
Lo har ansamlet seg i holderen.
Spolen er skadet og ruller ikke som den skal.
se side 10
Rengjør holderen.
Skift spole.
1.
2.
3.
4.
Nålen er ikke satt korrekt i.
Nålen er bøyd eller skadet.
Nålen og/eller tråden passer ikke til stoffet som syes.
En blåspisset nål brukes ikke til å sy elastiske, delikate
og syntetiske stoffer.
Tråden er ikke satt skikkelig i nålen.
se side 8
se side 8
se side 8
1.
2.
3.
4.
Overtråden er for stram.
Trådene er ikke satt skikkelig i.
Nålen er for tung for stoffet som den syr på.
Stingene er for grove i forhold til materialet som sys på.
Ved sying på veldig lette stoffer, anbefales det at man
legger et stykke papir under stoffet.
se side 11
se side 10
se side 8
Gjør stingene
mindre.
Stingene lager
løkker på
vrangsiden
1.
2.
Trådspenningen er for løs.
Nålen er enten for kraftig eller for spinkel for tråden.
se side 11
se side 8
Stoffet glir ikke
smidig under
trykkfoten
1.
2.
Transportøren er full av lo.
Stingene er for korte.
se side 22
Gjør stingene
større.
1.
2.
3.
Støpslet er ikke satt i kontakten.
Tråd sitter fast i spolemekanismen.
Håndhjulet er i posisjon til undertrådspoling.
se side 6
se side 21
se side 9
1.
Stingene passer ikke til stoffet som syes.
se side 12
Sting hoppes over
5.
Sømfolder
Knapphullsting er
ikke like
23
Norsk
Maskinen fungerer
ikke
se side 8
se side 10
Genanv endelse
Vi er fast besluttet på at beskytte miljøet.
Vi bestræber os på at vore produkter fremstilles så miljørigtige som muligt.
Ønsker De at bortskaffe produktet, bedes De afhænde det på en miljørigtig måde
Det afkrydsede skraldespandsmotiv, afbilledet ovenfor og på produktets el-label,
betyder at produktet falder ind under Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) samt begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (ROHS) og må derfor
ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Ønskes produktet bortskaffet skal De sørge
for at produktet bliver afhændet ifølge national og lokale bestemmelser og at produktet afhændes
i kategori 2 ”små husholdningsapparater” WEEE. De er ansvarlig for at produktet bortskaffes
lovmæssigt korrekt. Ved søgning på Internettet eller ved kontakt til rette myndighed lokalt eller
nationalt, kan De få oplyst hvor den nærmeste miljøstation er placeret og hvordan genanvendelsessystemet skal bruges. Hvis De køber et nyt produkt direkte fra os tager vi Deres gamle
produkt tilbage uanset mærke. De kan hermed bidrage positivt til bekæmpelse af forurening
samt genanvendelse og begrænsning af visse farlige stoffer under WEEE, samt disse stoffers
indvirkning på miljøet. Farlige stoffer i elektronisk og elektriske produkter kan have en indflydelse
på menneskelig sundhed og på miljøet.
R ecycli n g
We are committed to the protection of the environment.
We strive to minimize to environmental impact of our products by
continuously improving product design and our manufacturing methods.
At end of life please dispose of this product in an environmentally
responsible way.
The crossed-out wheelie bin symbol featured above and on the product’s data-plate means
that this product falls under the scope of the E.U. “Waste Electrical and Electronic Equipment”
(WEEE) directive and “Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and
Electronic Equipment” (ROHS) directive and should not be disposed of with your household
waste. At end of life, you must ensure that this product is disposed of in accordance with national
and local legislation and that it is sorted as Category 2 “Small Domestic Appliances” WEEE. You
may be liable under local and national laws for improper disposal of this product. Please consult
the web, or a competent national or local body, for the return and collections systems available
to you and the locations of your nearest recycling points. If you purchase a new product direct
from us we will take your old product back, irrespective of the brand, if it is a like for like sale.
As an individual you can make a positive impact on reuse, recycling and other forms of recovery
of WEEE. This will reduce use of landfill and minimize the environmental impact of the products
you use. Hazardous substances in electronic and electrical products can have a harmful impact
on human health and on the environment.
W ieder v erwertung
Wir sind zum Umweltschutz verpflichtet.
Unser Bestreben ist, den Umwelteinfluss unsere Produkte zu minimieren,
indem wir ständig unsere Herstellungsmethoden verbessern.
Bitte beachten sie bei der Entsorgung des Produktes, dass dies nach den folgenden umweltfreundlichen Richtlinien geschieht. Dieses Produkt ist mit dem durchgestrichenen Symbol, wie oben auf dem Datenschild, gekennzeichnet. Es weist
darauf hin, dass es nach den Richtlinien der Europäischen Union „Elektroabfall
und elektronisch es Gerät“ (WEEE) und der Beschränkung auf den Gebrauch der
bestimmten gefährlichen Substanzen in elektrischem und elektronischem Gerät“ (ROHS) entsorgt
gehört und nicht zusammen mit Ihren Haushaltsabfällen. Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt
entsprechend der nationalen und kommunalen Gesetzgebung entsorgt wird, und dass in Kategorie 2 „Kleine Haushaltsgeräte“ WEEE’s fällt. Nach dem kommunalen und nationalen Recht könnten Sie für die gesetzeswidrige. Entsorgung dieses Produkts verantwortlich gemacht werden.
Schauen Sie auf die Webseite oder kontaktieren Sie eine zuständige nationale oder kommunale
Stelle, die Sie über die verfügbare Rückgabe und das Sammlungssystem bzw. die Sie über Ihren
nächsten Recyclingstandort informiert. Selbstverständlich sind wir auch gerne bereit, beim Kauf
einer neuen Maschine, ihr altes Gerät zurückzunehmen und den Richtlinien entsprechend zu
entsorgen. Sie können einen positiven Einfluss auf die Wiederverwendung, Recycling und andere
Formen der Wiederherstellung durch das WEE ausüben. Dies würde die Deponien entlasten und
den Umwelteinfluss der von Ihnen benutzten Produkte minimieren.
Gefährliche Substanzen in elektronischen und elektrischen Produkten können einen schädlichen
Einfluss auf die menschliche Gesundheit und auf die Umwelt ausüben.
Åter v i nn i n g
Genom återvinning engagerar vi oss i miljön.
Vi strävar efter att minska miljömässig påverkan från våra produkter genom
att konstant förbättra vår produktdesign och våra tillverkningsmetoder.
Då produkten är uttjänad bör du göra dig av med den på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt. Den överstrukna symbolen av en hjulförsedd soptunna som visas
ovan samt på produktens informationsskylt betyder att denna produkt faller under
EU-direktivet “Avfall från elektrisk och elektronisk utrustning” (WEEE) och “Begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter” (ROHS) och skall inte
bortskaffas med dina hushållssopor. Då produkten är uttjänad måste du se till att den bortskaffas
i enlighet med nationella och lokala lagar och att den sorteras som kategori 2, “Liten hushållsapparat” i WEEE. Du kan underkastas lokala och nationella lagar för olämpligt bortskaffande av
denna produkt. Se Internet eller vederbörande nationellt eller lokalt organ för tillgängliga återlämnings- och insamlingssystem samt plats för närmaste återvinningsstation. Om du köper en ny
produkt direkt från oss tar vi hand om din gamla produkt, oavsett märke, om det är en likvärdig
produkt. Som enskild person kan påverka positivt genom återanvändning, återvinning och andra
former av återvinning av WEEE. Detta kommer att minska bruket av nedgrävning av sopor och
minska den miljömässiga påverkan från de produkter du använder. Farliga ämnen i elektroniska
och elektriska produkter kan ha skadlig inverkan på den mänskliga hälsan samt på miljön.
k i errätys
Kierrätys - Olemme sitoutuneet ympäristön suojeluun.
Pyrimme minimoimaan tuotteidemme aiheuttamat ympäristövaikutukset
ahrjoittamalla jatkuvaa tuotekehitystä ja valmistusmenetelmien kehittämistä.
Tuotteen käyttöajan päätyttyä, huolehdi tuotteen jätehuollosta ympäristövastuullisesti. Edellä esitetty ja tuotteen tietotarrassa oleva kuva, jossa pyörillä
varustetun roska-astian ylle on piirretty rasti, tarkoittaa, että tämä tuote kuuluu
EU:n sähkötoimisten ja elektronisten laitteiden jätehuollosta määräävän direktiivin (WEEE) sekä
tiettyjä haitallisia aineita sisältävien sähkötoimisten ja elektronisten laitteiden käytön rajoittamiseen liittyvän direktiivin (ROHS) alaisuuteen, ja näin ollen tuotetta ei saa laittaa talousjätteen
joukkoon. Tuotteen käyttöajan päätyttyä sinun tulee huolehtia siitä, että tämän tuotteen jätehuollossa noudatetaan kansallisia ja paikallisia säädöksiä, ja että se lajitellaan kategoriaan 2 “Pienet
kotitalouskoneet ja -laitteet” WEEE. Paikalliset ja kansalliset säädökset saattavat johtaa rangaistukseen, mikäli tuotteen jätehuollossa laiminlyödään ao. säädöksiä. Hae tietoja Internetistä tai
asiantuntevalta kansalliselta tai paikalliselta organisaatiolta liittyen käytettävissäsi oleviin palautus- ja keräysjärjestelmiin ja lähimpien kierrätyspisteiden sijaintiin. Mikäli olet ostanut uuden tuotteen suoraan meiltä, otamme sen korvaaman tuotteen vastaan sen merkistä riippumatta, mikäli
se on vastaavanlainen. Yksilönä voit vaikuttaa uusiokäyttöön, kierrätykseen ja muihin talteenottotapoihin positiivisella tavalla, vrt. em. WEEE-direktiivi. Tällä on kaatopaikkojen kuormitusta ja
ympäristön kuormitusta pienentävä vaikutus. Sähkötoimisten ja elektronisten laitteiden sisältämät
haitalliset aineet voivat vaikuttaa haitallisesti ihmisten terveyteen ja ympäristön tilaan.
recykli n g
Angażujemy się w ochronę środowiska i robimy co w naszej mocy,
aby zminimalizować wpływ naszych produktów na środowisko naturalne
poprzez nieustanne ulepszanie naszych produktów i metod ich wytwarzania.
Prosimy o wyrzucenie tego produktu po jego zużyciu w sposób nie szkodzący
środowisku. Zamieszczony powyżej i na tabliczce informacyjnej produktu
symbol przekreślonego pojemnika na śmieci oznacza, że produkt podlega
dyrektywom UE dotyczącym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
(WEEE 2002/96/WE) oraz ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (ROHS 2002/95/WE) i nie może zostać wyrzucony wraz
z odpadami domowymi. Po zużyciu produktu musisz się go pozbyć w sposób zgodny z ustawodawstwem krajowym i lokalnym oraz upewnić się, że znajdzie się w kategorii 2 dyrektywy
WEEE „Małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego”. Za niewłaściwe pozbycie się
tego produktu możesz podlegać karze zgodnie z prawem lokalnym i krajowym. Informacje na
temat dostępnych sposobów postępowania z tego typu produktami i adresy najbliższych punktów
utylizacyjnych można znaleźć w Internecie lub odpowiednich instytucjach krajowych i lokalnych.
Jeśli nabędziesz nowy produkt bezpośrednio od nas, odbierzemy stare urządzenie każdej marki,
pod warunkiem, że są to urządzenia porównywalne. Twoje wsparcie ponownego użycia, utylizacji
i innych form odzysku materiałów będzie miało pozytywny wpływ na środowisko. Ograniczy ono
konieczność składowania odpadów i zmniejszy wpływ na środowisko produktów, które używasz.
Niebezpieczne substancje w urządzeniach elektronicznych i elektrycznych mogą szkodzić zdrowiu
i środowisku naturalnemu.
Gjen v i nni n g
Det er veldig viktig for oss å beskytte miljøet.
Vi bestreber oss på at våre produkter skal fremstilles så miljøvennlig som
mulig. Dersom du ønsker å avhende produktet, ber vi om at du gjør det på
en
miljøvennlig måte.
På produktets el-merke er det krysset av for hvordan produktet best kan
avhendes (se bilde over). Dette merket betyr at produktet faller inn under Europaparlamentets
og – rådets direktiv 2002/96/EF (WEEE) om elektrisk og elektronisk utstyr og begrensning av
bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr (ROHS). Produktet skal derfor ikke
kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Ønsker du å avhende produktet må du sørge for
at det blir avhendet i følge nasjonale og lokale bestemmelser. I henhold til WEEE skal produktet
avhendes i kategori 2 ”små husholdningsapparater”. Du er ansvarlig for at produktet avhendes
etter de lover som gjelder. Ved å søke på internett eller kontakte kommunen der du bor vil du få
oppgitt hvor du finner nærmeste miljøstasjon. Dersom du kjøper et nytt produkt direkte fra oss,
tar vi imot ditt gamle produkt uansett merke. Slik kan du bidra positivt til å bekjempe forurensning, samt gjenvinne eller begrense at visse farlige stoffer som omfattes av WEEE slippes ut i
miljøet. Farlige stoffer i elektroniske og elektriske produkter kan ha innvirking på både menneskers helse og på miljøet.
Ringvejen 59
ROYAL CONSUL EUROPE A/S
DK-7900 Nykoebing Mors Denmark Tlf. +45 96 69 16 00
www.royal-consul.dk e-mail: rce@royal-consul.dk
Fax + 45 96 69 16 01
200960007-01
06-2014
Download PDF