Shimano | SC-7900 | SC-7900 - Shimano

SI-7DC0A-002
MANUAL DE INSTRUÇÕES
SERVICEVEJLEDNING
BRUKSANVISNING
√¢∏°π∂™ ™∂ƒµπ™
HUOLTO-OHJEET
Cycle Computer
SC-7900
One Holland, Irvine, California 92618, U.S.A. Phone: +1-949-951-5003
Industrieweg 24, 8071 CT Nunspeet, The Netherlands Phone: +31-341-272222
3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, Sakai-shi, Osaka 590-8577, Japan
* Service Instructions in further languages are available at :
http://techdocs.shimano.com
Please note: specifications are subject to change for improvement without notice.
©Jul. 2010 by Shimano Inc. XBC IZM Printed in Japan
Computador de Bicicletas
1. Recursos do SC-7900
SC-7900
••••••••••••••••••••••••••
2. Tabela de Combinações de Itens Opcionais
• Combinações de Suportes
3. Visão Geral do Produto
•••••••••
•••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••
• Conteúdo da Embalagem • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• Opções • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
4. Função Emparelhamento
7
7
8
8
9
•••••••••••••••••••••••
11
••••••••••••••••••••••••••
12
•••••••••••••••••••••••••••••••••••
14
5. Trocando as Baterias
6. Instalação
6
7. Operação Básica
••••••••••••••••••••••••••••••
• Energia (ON) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• Modo Sleep (função economia de energia) • • • • • • • • • • •
• Reiniciando no modo inicialização • • • • • • • • • • • • • • • • •
• Reiniciando do modo sleep • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• Iluminação da Luz de fundo • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Portuguese
ÍNDICE
19
19
19
20
22
22
8. Funções do Painel • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 23
• Detalhes do painel LCD • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 23
• Indicador de bateria fraca/memória baixa • • • • • • • • • • • • 23
• Detalhes do modo normal • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 25
9. Modos de Configuração
Portuguese
3 – 50
Danish
51 – 98
Swedish
99 – 146
Greek
147 – 194
Finnish
195 – 242
Chinese
243 – 290
••••••••••••••••••••••••
• Menu principal • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• Modo CONFIGURAÇÃO • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Configurações da bicicleta • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Configurações do sistema • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Configuração do usuário • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Configurando sua zona de batimentos cardíacos • • • • • •
Configurando a altitude • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Verificando o emparelhamento • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• Modo FILE VIEW • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Exibindo arquivos • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Apagando arquivos • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
26
27
28
28
30
33
35
36
37
37
37
39
3
Cykelcomputer
1. SC-7900s funktioner
•••••••••••••••••••••••••••
54
••••••••••••••••••••••••••
55
55
••••••••••••••••••••••••••••••
56
2. Oversigt over kombinationer af ekstratilbehør
• Beslagkombinationer
3. Produktoversigt
SC-7900
••••••
Danish
INDEKS
• Pakkeindhold • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 56
• Alternativer • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 57
4. Parringsfunktion
•••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••
60
••••••••••••••••••••••••••••••••••
62
5. Udskiftning af batterierne
6. Installation
59
7. Basal betjening • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 67
• Strømforsyning (ON) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 67
• Dvalefunktion (strømbesparelsesfunktion) • • • • • • • • • • • • 67
• Fornyet start i initialiseringsfunktion • • • • • • • • • • • • • • • • 68
• Fornyet start fra dvaletilstand • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 70
• Baglys-illumination • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 70
8. Displayfunktioner
••••••••••••••••••••••••••••
• LCD-skærm detaljer • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• Indikator for lav batteristand/lav hukommelse • • • • • • • • •
• Detaljer om normal funktion • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
9. Indstillingsfunktioner
••••••••••••••••••••••••••
• Hovedmenu • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• Funktionen SETTING • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Cykelindstillinger • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Systemindstillinger • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Brugerindstillinger • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Indstilling af din hjertefrekvenszone • • • • • • • • • • • • • •
Indstilling af højden • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Bekræftelse af parringen • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• Funktionen FILE VIEW • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Visning af filer • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Sletning af filer • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
71
71
71
73
74
75
76
76
78
81
83
84
85
85
85
87
51
BEMÆRK:
10. Stopursfunktion/Optagelse af turdata
11. FLIGHT DECK Manager
•••••••••••
••••••••••••••••••••••••
FLIGHT DECK Manager funktioner • • • • • • • • • • • • • • • •
Systemkrav for anvendelse af softwaren • • • • • • • • • • • •
Installation af FLIGHT DECK Manager • • • • • • • • • • • • • •
Iværksættelse for første gang • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Installation af driveren til USB donglen • • • • • • • • • • • • •
Tilslutning til hovedenheden (PC-LINK) • • • • • • • • • • • • •
12. Opdatering af softwaren
13. Fejlfinding
88
91
91
92
93
94
95
96
••••••••••••••••••••••
97
•••••••••••••••••••••••••••••••••
97
14. Hovedspecifikationer/Displayområder
•••••••••••
98
Sikkerhedsforskrifter
ADVARSEL
• Vær påpasselig med ikke at fokusere for meget på hovedenhedens
LCD under kørslen, da dette kan føre til en ulykke.
• Anvend ikke dette produkt, hvis du anvender en hjerte-pacemaker.
• Dette produkt er ikke medicinsk udstyr. Dataværdier bør kun
anvendes som reference.
• Knapbatterier, som er blevet taget ud efter brug, skal opbevares på
et sikkert sted, hvor børn ikke kan få fat i dem og ved et uheld
komme til at sluge dem.
Søg øjeblikkeligt lægehjælp, hvis et batteri er blevet slugt.
• Anvend ikke andre batterier end de specificerede. Hvis batterierne
eksploder eller lækker, kan resultatet blive tilskadekomst eller
skade på genstande i nærheden.
52
* Udstyr såsom højspændingsledninger, signalanordninger, sporvogne,
personlige computere og LED-lys kan påvirke cykelcomputeren og føre til
en ukorrekt visning af din hjertefrekvens.
* Håndter hver enhed forsigtigt og undgå at udsætte dem for stød.
* Efterlad ikke enhederne på steder, hvor de er udsat for varme i et
længere tidsrum.
* Enhederne er fremstillet således, at de er fuldstændigt vandfaste, så de
kan modstå våde vejrforhold, men de må ikke forsætligt anbringes i
vand.
* Ingen af af SC-7900s dele må skilles ad, da de ikke kan samles igen.
* AC-knappen anvendes til at slette dato- og tidsinformation.
* Anvend ikke fortynder eller andre opløsningsmidler til at rengøre
delene.
Opløsningsmidler kan øve skade på hovedenheden og sensorfladerne.
* Rengøring af disse dele sker ved, at man tørrer dem af med en klud, som
er dyppet i en tynd blanding af et neutralt rengøringsmiddel og vand.
* Naturlig slitage eller forringelse, som forekommer ved normal brug,
dækkes ikke af garantien.
* Hvis knapbatterierne anvendes forkert, kan de lække eller eksplodere, så
sørg for at overholde følgende punkter.
· Anvend udelukkende de specificerede batterier. Andre typer batterier
kan ikke anvendes.
· Tag batterierne ud, hvis de ikke skal anvendes i længere tidsrum.
· Hvis batterierne ikke længere kan anvendes, skal de straks tages ud.
· Batterierne må ikke genoplades.
· Sæt batterierne i, så + og – siderne vender rigtigt.
· Batterierne må aldrig smides på ilden.
· Brugte batterier bør bortskaffes i overensstemmelse med de lokale
regler for bortskaffelse af affald.
* Ingen af delene på SC-7900 kan erstattes med det tidligere FLIGHT DECK
system og kan ikke anvendes i forbindelse med det.
* Da hver enhed er tilsluttet trådløst, vil en lille tidsforsinkelse forekomme
med displayene.
53
1. SC-7900s funktioner
Displayet kan skifte for at vise mange forskellige turdata.
(side 73)
2. Oversigt over kombinationer af ekstratilbehør
Beslagkombinationer
Turdata såsom turdistance, turtid, hjertefrekvens, kalorieforbrug,
højde og bakke vises på hovedenhedens LCD.
SC-7900
Automatiseret stopurstæller (side 88)
Stopurstællereren kan automatisk startes og stoppes via detektering
af cyklens hastighed.
Fjernstyring fra ST/SW (side 73, 90)
Ændring af displayet og optagelse af omgangsdata kan udføres via
fjernstyring med brug af det dobbelte kontrolgreb.
For
ST-7900/6700/6703
For ST-7971
(Tidskørsel/Triathlon)
For ST-7970
SM-SC79
SM-EW79F-I
SM-EW79F-E
ST-7900/6700/6703
ST-7971
ST-7970
SW-7971
SW-7970
Enheder parres og tilsluttes trådløst (side 59, 69, 70)
Hastighedssensoren, hjertefrekvenssensoren og ST trådløse enheder
(ekstraudstyr) kan tilsluttes trådløst.
Op til maks. fire cykler kan registreres i en enkelt hovedenhed.
Hovedenheden kan deles mellem de registrerede cykler, og du kan
skifte, hvilken cykel du kører på.
Styring af din hjertefrekvens (side 83, 84)
Du kan specificere den minimale og den maksimale hjertefrekvens og
anvende dem som mål til at angive dit aktivitetsniveau.
Hvis din hjertefrekvens kommer uden for de indstillede grænser, kan
hovedenheden notificere dig ved hjælp af en buzzer og
hjertefrekvensenværdien, der blinker på displayet.
Læsning af displayet på mørke steder (side 70)
Baglys-illumination gør det muligt at kontrollere den information,
som kommer frem på LCD-skærmen, selv på mørke steder.
Styring af data med brug af en computer (side 91)
Kommunikation mellem en personlig computer og hovedenheden er
mulig ved hjælp af en USB dongle (ekstraudstyr).
Denne kan anvendes til at hente turdata fra hovedenheden, vise disse
data i form af grafer, ændre indstillingerne af hovedenheden og
opdatere hovedenhedens software.
54
55
Tilbehør
3. Produktoversigt
• Magnet
• Gummirem til
hjertefrekvenssensorenhed
Pakkeindhold
Bekræft, at alle de følgende produkter følger med.
■ Hovedenhed
(cykelcomputer)
SC-7900
(For)
(Bag)
Knap A
REC
AT
rpm
Km/h
Mile/h
• Kabelklemmer til
fastgøring af
hastighedssensor
(x4)
• Batteri
CR2450 (x1)
CR2032 (x1)
CR1632 (x1)
Knap B
LCD
Vælgerknap
■ Hastighedssensor
• Serviceanvisninger
(dette hæfte)
• Applikations cd-rom
• Gummisæde til
hastighedssensor
Batteri
dæksel
Indstillingsknap
(stopursknap)
AC-knap
Alternativer
(Bag)
(For)
■ Beslagsæt til FLIGHT DECK
SM-SC79 (for ST-7900/6700/6703)
• Beslag
• ST trådløse enheder
(1 hver for venstre og højre)
Beslagsnor
Funktionsknap
(højre)
Sensormarkør
■ Hjertefrekvenssensorenhed
SM-HR79
Batteridæksel
Omgang
sknap
(venstre)
Batteriudtagningssprække
(For)
• Beslagsnor-adapter
For 25,8 mm indvendig diameter
• Batteri
CR1632 (x2)
• Topdæksel til ST trådløs enhed
(Bag)
Batteridæksel
• Befæstelsesskruer til beslag
18 mm (x1)
15 mm (x1)
Elektrode
56
ST= dobbelt kontrolgreb
Til ST-7900
Til ST-6700/6703
(1 hver til venstre (1 hver til venstre
og højre)
og højre)
57
■ 7970 type beslagsæt til FLIGHT DECK
SM-EW79F-E (for ST-7970)
• Beslag
Beslagsnor
• Beslagsnor-adapter
Til 25,8 mm indvendig
diameter
For at hovedenheden kan vise information fra hver enkelt sensor, skal de
forskellige sensorer først registreres med SC-7900 systemet.
Dette kaldes “parring”.
* Hvis en enhed skiftes ud eller tilføjes, skal parring for alle enhederne
udføres igen.
• Befæstelsesskruer til beslag
18 mm (x1)
15 mm (x1)
■ Metode til indstilling af parring
Justeringsknap til
bagskifter
■ 7971 type beslagsæt til FLIGHT DECK
SM-EW79F-I (for ST-7971/SW-7971)
• Beslag
• Beslagsnor
Adapter
• Beslagsnor-adapter
Til 25,8 mm indvendig
diameter
Justeringsknap til
bagskifter
• Befæstelsesskruer til beslag
18 mm (x1)
15 mm (x1)
12 mm (x1)
■ USB dongle SM-DL79
4. Parringsfunktion
• Beskyttelsessticker til
aero-styr
• Kabelklemmer til fastgøring
af adapter (2 typer x 4)
(1) Tryk samtidigt på knap A og knap B på
hovedenheden for at starte
indstillingsfunktionen. (For detaljer om,
hvordan man starter indstillingsfunktionen,
henvises til side 74.)
(2) Vælg “SETTING” i hovedmenuen.
Vælg derefter “PAIRING” i indstillingsmenuen,
så skærmen til bekræftelse af parring kommer frem.
Hvis parring endnu ikke er udført for en bestemt enhed, vil “-“ komme
frem ved siden af navnet på enheden. Hvis parring allerede er udført
for en bestemt enhed, vil “™” komme frem.
(3) Når man trykker på vælgerknappen (▼retry) på
hovedenheden, vil hovedenheden skifte til
funktionen for standby til parring.
Mens hovedenheden er i funktionen for
standby til parring, sættes batteriet i den
enhed, der skal parres.
* Enhederne skifter til parringsfunktion i 30
sekunder, efter at deres batterier er sat i.
* SM-EW79F-E/I skifter til parringsfunktion i 30 sekunder, når batteriet
for gearskiftesystemet er tilsluttet.
(4) Tryk samtidigt på vælgerknappen og
indstillingsknappen på hovedenheden inden
for de 30 sekunder, hvor den enhed, der skal
parres, er i parringsfunktionen.
“SCANNING” kommer frem på datadisplayet,
hvorefter parringen begynder.
USB-port dæksel
58
59
(5) Når parringen er færdig, vil “™” komme frem
ved siden af navnet på den enhed, som netop
er blevet parret.
Hvis du trykker på vælgerknappen, vil
hovedenheden skifte til funktionen for standby
til parring. Du kan derefter fortsætte med at
udføre parring for en hvilken som helst anden
enhed, som endnu ikke er blevet parret.
* Tryk ikke på indstillingsknappen (exit▼), før parringen er fuldført for
alle enheder.
(6) Gentag trin (3) og (4) for hver enhed, indtil alle enheder er blevet
parret.
5. Udskiftning af batterierne
Sæt batterierne i, så + siden vender opad som vist på illustrationen, og luk
derefter batteridækslet.
■ Hovedenhed
Anvendt batteri: CR2450 (x1)
For at øge batteriets levetid, anbefales det, at
man efter brugen indstiller hovedenheden til
dvaletilstand, således at mindre effekt
forbruges. (Angående detaljer om dvaletilstand
henvises til side 67.)
Luk
Åbn
FORSIGTIG:
(SM-EW79F-E/I)
(SM-SC79)
* st-R og st-L (ST trådløse enheder) er ekstratilbehør.
* De trådløse ST enheder begynder at virke, når både de venstre og
højre enheder er færdige med at blive parret. De vil ikke begynde at
fungere kun af sig selv.
(7) Når parring er fuldført for alle enheder, skal du trykke på
indstillingsknappen (exit▼) for at afslutte parringen.
* Hvis flere SC-7900-brugere udfører parring samtidigt, kan enhederne
for andre brugere blive parret med dit eget system. For at sikre, at
parringen udføres korrekt, må du ikke udføre parring i nærheden af
andre brugere, som også er ifærd med at udføre parring, eller i
nærheden af nogen andre anordninger, som fungerer trådløst.
* Når parringen er fuldført, bør hver bruger bekræfte, at parringen er
blevet udført korrekt.
60
• Sørg altid for at sætte hovedenheden til
dvaletiilstand, inden du skifter hovedenhedens batteri ud.
• Hvis du skifter batteriet ud, uden først at sætte hovedenheden til
dvaletilstand, vil hovedenheden starte i initialiseringsfunktion.
* For detaljer om initialiseringsfunktionen henvises til side 68.
• Hvis indikatoren for lav batteristand kommer frem på hovedenhedens
display, skal du straks skifte batteriet ud med et nyt.
• Hvis du udfører parring mellem hovedenheden og andre enheder, skal
der også sættes batterier i de andre enheder.
* For detaljer om parring henvises til side 59.
Batterier til andre enheder end hovedenheden skal sættes i, når
enhederne parres.
■ Hastighedssensor
Anvendt batteri: CR1632 (x1)
FORSIGTIG:
Luk
Åbn
• Hvis hastigheden ikke vises korrekt på
hovedenhedens display, skal du gentage parringen.
Hvis dette stadig ikke løser problemet, skal du skifte
hastighedssensorens batteri ud med et nyt.
• Når sensorenhedens batteri skiftes ud med et nyt,
skal du tage det gamle batteri ud og derefter vente
ca. 10 sekunder, inden du sætter det nye batteri i.
61
■ Hjertefrekvenssensorenhed
Anvendt batteri: CR2032 (x1)
Hjertefrekvenssensoren vil fungere og
batterieffekten vil forbruges, hvis elektroderne
berøres, selv hvis den ikke er i kontakt med din
krop. For at undgå unødvendigt forbrug af
batterieffekt, skal man fjerne
hjertefrekvenssensoren og indstille hovedenheden
til dvaletilstand umiddelbart efter brugen.
Luk
Åbn
(–)
■ ST trådløse enheder
Anvendt batteri: CR1632 (x1)
(1) Sæt i med – siden opad som vist på
illustrationen.
(2) Luk batteridækslet til dets oprindelige position.
(+)
* For at tage batteriet ud, skal man stikke et tyndt objekt
ind i batteriudtagningssprækken og lirke batteriet ud,
idet man udviser forsigtighed med ikke at komme til at
beskadige batteriet eller enheden.
■ Montering af beslaget
< SM-SC79, SM-EW79F-E/I >
(1) Installer beslag-snoren på midten af cykelstyret.
Stram snoren ved hjælp af fastgørelsesbolten.
Diameter for installation af styr:
31,8 mm / 25,8 mm (med brug af en adapter)
Tilspændingsmoment = 1,0 N·m {10 kgf·cm}
(2) Monter beslaget på snoren.
Tilspændingsmoment = 1,0 N·m {10 kgf·cm}
■ Montering af beslaget på aero-styret
< SM-EW79F-I >
6. Installation
FORSIGTIG:
Udfør parring for en enhed, inden enheden installeres.
(For detaljer om parring henvises til side 59.)
62
18 mm
Beskyttelsessticker til aero-styr
(1) Bestem monteringsstedet
for beslaget og monter
derefter aero-styrets
beskyttende sticker.
(2) Monter beslaget på styret
som vist på illustrationen.
Stram kabelklemmen langs rillen i adapteren.
* For the SM-EW79F-I skal adapteren og snoren
skiftes ud, så de modsvarer det anvendte styr,
hvis det er nødvendigt.
Tilspændingsmoment = 1,0 N·m {10 kgf·cm}
ADVARSEL:
• Knapbatterier, som er blevet taget ud efter brug, skal opbevares på
et sikkert sted, hvor børn ikke kan få fat i dem og ved et uheld
komme til at sluge dem.
• Søg øjeblikkeligt lægehjælp, hvis et batteri er blevet slugt.
• Anvend ikke andre batterier end de specificerede. Hvis batterierne
eksploder eller lækker, kan resultatet blive tilskadekomst eller
skade på genstande i nærheden.
• Brugte batterier bør bortskaffes i overensstemmelse med de lokale
regler for bortskaffelse af affald.
15 mm
Adapter
12 mm
(For detaljer om tilslutning af
kablerne henvises til side 66.)
■ Montering af hovedenheden
(1) Inden hovedenheden monteres, skal den skiftes til indstillingsfunktion
og brugerdetaljer og andre nødvendige indstillinger skal udføres. (For
detaljer om start af indstillingsfunktionen og metoder til anvendelsen,
henvises til side 74).
(2) Skyd hovedenheden ind i beslaget
som vist på illustrationen for at
montere den. Sær på dette
tidspunkt hovedenheden godt ind,
indtil den klikker på plads.
63
■ Montering af hastighedssensoren
(4) Når monteringsstederne er valgt, skal
hastighedssensoren og magneten fastgøres
godt.
(1) Anvend en skruetrækker til at fastgøre
magneten (ekstratilbehør) (x1) til højre
side af forhjulet som vist på
illustrationen.
(2) Anvend to af kabelklemmerne
(ekstratilbehør) til at fastgøre
hastighedssensoren midlertidigt til
forgaflen som vist på illustrationen.
1
2
■ Hjertefrekvensensorenhed
3
(3) Indstil positionen af hastighedssensoren og magneten, så
magneten passerer direkte over hastighedssensorens
markør.
• Afstand mellem hastighedssensor og magnet: 1 – 5 mm
(1) Sæt gummiremmens krog på plasticdelen
(elektrode). Sæt remmen direkte på kroppen,
således at plasticdelen er tæt på huden.
(2) Signalet vil blive sendt fra holderen til
hovedenheden via en sender, så monter
remmen midt på maveområdet som vist på
illustrationen.
• For at eliminere målingsfejl, anbefales det, at
du fugter elektroden med vand, inden du sætter remmen på.
• Tør hud eller tykt kropshår kan påvirke målingernes pålidelighed.
• Hvis vejret er koldt eller din hud er tør, kan der stadig forekomme
målingsfejl, selv hvis sensoren er anbragt direkte i kontakt med
huden.
■ Montering af de trådløse ST enheder
<SM-SC79>
• Afstand mellem hovedenhed og hastighedssensor
Vandret: 10 cm eller mindre
Lodret:
50 cm eller mindre
64
(1) For et dobbelt kontrolgreb af kabeltypen, som f.eks.
ST-7900/6700/6703, skal man åbne beslagdækslet og
fjerne grebenhedens topdæksel.
(2) Kontroller, om den trådløse enhed er beregnet til venstre eller højde,
og sæt den ind, således at markeringerne flugter korrekt.
65
(3) Monter den trådløse ST enhed som vist på illustrationen
og sæt derefter topdækslet på og fastgør det ved at
stramme skruen.
Tilspændingsmoment = 0,13 - 0,15 N·m {1,3 - 1,5 kgf·cm}
* Det topdæksel, der fjernedes i trin (1), kan ikke
anvendes.
* Formen på det topdæksel, der skal monteres, er
anderledes end på ST-7900 og ST-6700/6703.
7. Basal betjening
Strømforsyning (ON)
Strømforsyningen for hver del tilvejebringes ved hjælp af de følgende
betjeninger og handlinger.
■ Hovedenhed
Strømforsyningen til hovedenheden aktiveres, når der trykkes på enten
indstillingsknappen, vælgerknappen, knap A eller knap B.
* Hvis model ST-7970 eller ST-7971 anvendes, skal strømmen være
sluttet, når batteriet for gearskiftesystemet sættes ind.
■ Hastighedssensor
Strømforsyningen til hastighedssensoren aktiveres, når magneten
passerer henover hastighedssensoren.
■ Tilslutning af el-kabler
■ Hjertefrekvenssensorenhed
Kabeltilslutningsdiagram
R: Højre L: Venstre
SW-7971(L)
Gul
SW-7971(R)
Grøn
Strømforsyningen til hjertefrekvenssensorenheden aktiveres, når
sensorenheden er anbragt mod din krop.
■ ST trådløse enheder
ST-7970(L)
Hvid
ST-7970(R)
Rød
ST-7971(L)
Hvid
ST-7971(R)
Rød
Strømforsyningen af de respektive ST trådløse enheder aktiveres, når du
trykker på enten funktionsknappen eller omgangsknappen.
* Strømforsyningen aktiveres ikke, hvis et gearskift finder sted.
Dvaletilstand (strømbesparelsesfunktion)
(For SM-EW79F-E)
Strømforsyningen til hver del skifter til dvaletilstand ved de følgende
betjeninger og handlinger.
(For SM-EW79F-I)
Til skifter
Til skifter
■ Hovedenhed
Hovedenheden skifter til dvaletilstand, hvis der
ikke trykkes på nogen knapper på
hovedenheden eller på de trådløse ST enheder i
over 30 minutter eller hvis der ikke er registreret
nogen signaler fra hastighedssensoren eller
hjertefrekvenssensorenheden. Hvis du holder
indstillingsknappen og vælgerknappen nede
samtidigt i 2 sekunder eller mere, vil dette tvinge hovedenheden til at
skifte til dvaletilstand. (Hvis stopuret går eller hvis hovedenheden er i
indstillingsfunktion, vil den ikke skifte til dvaletilstand).
66
67
■ ST trådløse enheder
(8) Startskærmen vil blive vist (i 3 sekunder).
Hvis der ikke har været nogen knapbetjeninger eller
gearskifteoperationer i 30 minutter eller mere, vil de trådløse ST
enheder skifte til dvaletilstand.
Fornyet start i initialiseringsfunktion
Hvis sproget eller enhederne er blevet ændret, vil hovedenheden starte i
initialiseringsfunktion.
* Hovedenheden vil også starte i initialiseringsfunktion, når der tændes
for strømmen for første gang.
■ Fornyet start i initialiseringsfunktion
(1) For at nulstille hovedenheden, skal man skifte hovedenhedens batteri
ud eller trykke på AC-knappen.
(2) Slå strømforsyningen til hovedenheden til.
Hvis batteriet imidlertid skiftes ud, mens hovedenheden har været i
dvaletilstand i mindre end 30 sekunder, vil hovedenheden ikke starte i
initialiseringsfunktion.
(3) Startskærmen for initialiseringsfunktion vil
blive vist (i 3 sekunder).
(4) Tryk på vælgerknappen, knap A og knap B for
at vælge displaysproget.
(5) Tryk på indstillingsknappen for at bekræfte
valget af displaysprog.
(9) Skærmen til valg af cykelnr. vil blive vist (i 3
sekunder).
(10) Hvis du trykker på vælgerknappen, mens
denne skærm vises, vil cykelnummeret blinke,
og det er nu muligt at ændre cykelnummeret.
Hvis du trykker endnu engang på
vælgerknappen, kan cykelnummeret derefter
ændres.
• Cykelnr.: 1 - 4
(11) Tryk på indstillingsknappen for at bekræfte
det valgte cykelnummer.
(12) Displayet for tilbageværende
hukommelse/tilbageværende tid vil blive vist
(i 3 sekunder).
• User memory (Brugerhukommelse):
0% - 100% (ingen hukommelse tilbage, når
0% vises)
• Record time (Optagetid):
Tidslængde, hvor turdata kan optages.
FORSIGTIG:
Bekræft, at der er tilstrækkelig hukommelse
tilbage, inden du begynder at køre.
(13) Den normale funktionsskærm vil blive vist.
(6) Tryk på vælgerknappen, knap A og knap B for
at vælge enhederne.
(7) Tryk på indstillingsknappen for at bekræfte
valget af enheder.
68
69
Fornyet start fra dvaletilstand
8. Displayfunktioner
(1) Startskærmen vil blive vist (i 3 sekunder).
LCD-skærm detaljer
7
1
(Display-eksempel)
(2) Skærmen til valg af cykelnr. vil blive vist (i 3
sekunder).
(3) Hvis du trykker på vælgerknappen, mens
denne skærm vises, vil cykelnummeret blinke
og det er nu muligt at ændre cykelnummeret .
Hvis du trykker én gang på vælgerknappen, vil
cykelnummeret blive øget.
• Cykel nr.: 1 - 4
(4) Tryk på indstillingsknappen for at bekræfte
det valgte cykelnummer.
(5) Displayet for tilbageværende hukommelse/
tilbageværende tid vil blive vist (i 3 sekunder).
• User memory (Brugerhukommelse):
0% - 100% (ingen hukommelse tilbage, når
0% vises)
• Record time (Optagetid):
Tidslængde, hvor turdata kan optages.
FORSIGTIG:
Bekræft, at der er tilstrækkelig hukommelse
tilbage, inden du begynder at køre.
(6) Den normale funktionsskærm vil blive vist.
6
5
2
3
4
1. Hastighed (km/t, mpt)/
kadence display (omdr./min.)
Kadencen vises, mens
hastigheden kommer frem på
informationsdisplayet.
2. Fartpil-display
Hvis den aktuelle kørehastighed
er hurtigere end
gennemsnitshastigheden, vil pil,
der viser opad, blive vist, og hvis
den er langsommere, vil en pil,
der viser nedad, blive vist. (De
vises kun, når stopurstælleren
også vises).
3. Gearindikator
Viser det anvendte gear i form
af et ikon. (Display-eksemplet
viser den største klinge og det
6. tandhjul.)
4. Informationsdisplay
For detaljer henvises til side 73.
5. Automatisk funktionsdisplay
Vises, når stopursfunktionen er
sat til AUTO.
6. Display for
hukommelsesanvendelse
REC vises, mens turdata
optages.
7. Display for batteriopladning
Batteriopladningen for
gearskiftesystemet vises, når
beslagsættet (SM-EW79F-E/I)
anvendes. (Den vises ikke, når
SM-SC79 anvendes).
■ Indikator for lav batteristand/lav hukommelse
Baglys-illumination
(1) Hold vælgerknappen på hovedenheden inde (i 3 sekunder eller mere).
(2) LCD-skærmens baglys vil lyse (i 5 sekunder).
70
<Indikator for lav batteristand>
Hvis batteriniveauet for et af batterierne i enhederne er ved et lavt niveau,
vises en skærm til bekræftelse af lav batteristand af hovedenheden som en
notifikation. Dette display kan annulleres ved at man trykker på
indstillingsknappen, vælgerknappen, knap A eller knap B på hovedenheden.
71
• Ved anvendelse i kombination med beslagsættet (SM-EW79F-E/I), vil
indikatoren for lav batteristand ikke blive vist, selv hvis batteriniveauet for
gearskiftesystemet er lavt.
• Det vil heller ikke blive vist under funktionen PC-LINK eller mens skærmen til
bekræftelse af parring vises.
(Skærm til bekræftelse af lav batteristand)
sc
spd
■ Display-funktion 1
Ur (CLK)
Turafstand (DST)
For detaljer om måling af
køretiden, henvises til side 90.
Kumulativ distance
(ODO)
Delt display (SPLT)
Omgangsdisplay
(LAP)
Maks. hastighed
(MAX)
Gennemsnitshastighed Kalorier (CAL)
(AVE)
Tryk på en
knap på
hovedenheden
Hvis indikatoren for lav batteristand vises for en enhed, skal batteriet for
denne enhed skiftes ud så hurtigt som muligt.
Hovedenhedsdisplay
Detaljer om normal funktion
Enhed
■ Display-funktion 2
Kadence (CAD)
Hastighed (VEL)
Ikon for lav batteristand
Hovedenhed
Hastighedssensor
hrm
Hjertefrekvenssensorenhed
st-R
ST trådløs enhed/højre (ekstratilbehør)
st-L
ST trådløs enhed/venstre (ekstratilbehør)
■ Hjertefrekvensfunktion
Kalorier (CAL)
* De respektive enheder skal parres for at dette kan ske.
Gennemsnitlig
hjertefrekvens (AVE)
Maks. hjertefrekvens Zoneovergangstid
(MAX)
(ZONE)
<Indikator for lav hukommelse>
Vælgerknap
Hvis mængden af ekstra hukommelse for optagelse af turdata i hovedenheden
falder til 10% eller derunder, vil skærmen til bekræftelse af lav hukommelse blive
vist af hovedenheden som notifikation. Displayet kan annulleres ved at man trykker
på indstillingsknappen, vælgerknappen, knap A eller knap B på hovedenheden.
■ Højde/bakke funktion
Højde (ALT)
(Skærm til bekræftelse af lav hukommelse)
Bakke (SLP)
Knap A
Kumulativt øget
højde (CALT)
Tryk på en
knap på
hovedenheden
Funktionsknap
Hvis indikatoren for lav hukommelse kommer frem, skal du slette alle
unødvendige turdata for at frigøre mere hukommelsesplads.
(For detaljer om, hvordan data slettes, henvises til side 87.)
• Hvis indikatoren for lav batteristand og indikatoren for lav hukommelse
genereres samtidigt, vil hver skærm blive vist skiftevis i et sekund.
• Hvis du annullerer indikatoren for lav batteristand eller indikatoren for lav
hukommelse, mens du kører, vil skærmen for bekræftelse af lav batteristand
eller lav hukommelse blive vist igen, når hastighedssignalerne ikke mere indgår.
72
■ Batteri/hukommelse funktion
Display for
batteropladning
Tilbageværende
hukommelse
Tryk på vælgerknappen
Hold funktionsknappen nede
(i 2 sekunder eller mere).
Tryk på knap A eller
funktionsknappen.
73
■ Liste over indstillingsfunktioner
9. Indstillingsfunktioner
PC-LINK
funktion
■ Sådan begynder man at indstille en funktion
Tryk samtidigt på knap A og knap B, mens displayet normal funktion vises
på hovedenheden.
* Hovedenheden kan ikke skiftes til indstillingsfunktion, mens der optages
turdata.
* Indstillinger kan nemt udføres fra en computer med brug af FLIGHT
DECK Manager. (Se side 91.)
BIKE (CYKEL)
SYSTEM
Funktionen
SETTING
(INDSTILLING)
USER
(BRUGER)
Hovedmenu
Funktionen
FILE VIEW
(FILVISNING)
■ Betjeninger til indstillingsfunktioner
view (vis)
delete (slet)
Funktionen
VERSION
<Knap B>
Rul op/Foregående/Mindsk
HR (ZONE)
(HF (ZONE))
ALTITUDE
(HØJDE)
PAIRING
(PARRING)
<Hovedmenu>
Når Funktionen INDSTILLING startes, vil
hovedmenuen blive vist.
Skærme på engelsk anvendes her som eksempler.
<Knap A> <Vælgerknap>
<Indstillingsknap>
Rul ned/Næste/Øg
Indstil
Flytning af markøren nedad
Tryk på vælgerknappen eller knap A
Flytning af markøren opad
Tryk på knap B
Flytning fremad med én
skærm
Tryk på vælgerknappen eller knap A
Flytning bagud med én skærm
Tryk på knap B
For at øge
Tryk på vælgerknappen eller knap A
For at mindske
Tryk på knap B
Valg af post
Skift til
indstillingsskærm
De følgende poster kan betjenes eller indstilles fra hovedmenuen.
Funktionen PC-LINK (side 96)
Denne funktion tilslutter en personlig computer til hovedenheden via en
USB dongle (ekstratilbehør). Turdata kan sendes fra hovedenheden, og
cykel-, system- og brugerindstillinger samt software-opdateringer kan
udføres fra den personlige computer.
Funktionen SETTING (INDSTILLING) (side 76)
Denne funktion anvendes til at udføre indstillinger af hovedenheden.
Indtastning af tal
* Hvis du holder en knap nede, mens du indtaster et tal, vil tallet øges eller mindskes hurtigere.
74
Funktionen FILE VIEW (FILVISNING) (side 85)
Denne funktion anvendes til at vise og slette turdata.
75
Indtastning af dækomkredsen
(Anvendelig dækomkreds: Se side 291.)
(1) Tryk på indstillingsknappen for at muliggøre
indtastning af dækomkredsen.
Dækomkredsdisplayet vil blive fremhævet.
(2) Tryk på vælgerknappen, knap A eller knap B
for at indtaste den ønskede værdi.
(3) Tryk på indstillingsknappen for at bekræfte den indtastede værdi.
(4) Hvis du trykker på vælgerknappen eller knap A, vil displayet skifte til
den næste post.
Hvis du trykker på knap B, vil skærmen returnere til den foregående
indstillingspost.
Funktionen VERSION
Denne funktion anvendes til at vise softwareversionen og netværk-ID for hovedenheden.
(1) Vælg “VERSION” på hovedmenuen.
(2) Tryk på indstillingsknappen.
(3) Bekræftelsesskærmen til firmware-versionen
og netværks-ID’en vil blive vist.
Hvis du trykker på indstillingsknappen, vil
skærmen returnere til hovedmenuen.
Funktionen SETTING (INDSTILLING)
Drej fremad
(1) Vælg “SETTING” på hovedmenuen.
(2) Tryk på indstillingsknappen.
(3) Indstillingsmenuen vises.
* Mål dækomkredsen ved at pumpe dækket
til det rigtige tryk, idet du laver et mærke
på jorden, hvor dækket berører den. Drej
derefter hjulet en hel omgang ved at køre
på cyklen, og mål derefter afstanden
mellem de to punkter.
Dækomkreds
■ Cykelindstillinger
(1) Vælg “BIKE” fra indstillingsmenuen.
(2) Tryk på indstillingsknappen.
(3) Indtastningskærmen til kilometertællerdistance vil blive vist.
Indtastning af kilometertællerdistancen
Du kan indtaste din kumulative distance.
(1) Tryk på indstillingsknappen for at muliggøre
indtastning af kilometertællerdistancen.
Displayet for kilometertællerdistance vil blive
fremhævet.
(2) Tryk på vælgerknappen, knap A eller knap B
for at indtaste den ønskede værdi.
(3) Tryk på indstillingsknappen for at bekræfte
den indtastede værdi.
(4) Hvis du trykker på vælgerknappen eller knap
A, vil displayet skifte til den næste post.
(km)
(mile)
76
Valg af antal klinger
(1) Tryk på indstillingsknappen for at muliggøre
ændring af antallet af klinger. Klingedisplayet
vil blive fremhævet.
(2) Tryk på vælgerknappen, knap A eller knap B
for at indtaste det ønskede antal klinger.
• SINGLE (ENKELT)
•DOUBLE (DOBBELT)
•TRIPLE (TREDOBBELT)
(3) Tryk på indstillingsknappen for at bekræfte antallet af valgte klinger.
(4) Hvis du trykker på vælgerknappen eller knap A, vil displayet skifte til
den næste post.
Hvis du trykker på knap B, vil displayet returnere til den foregående
indstillingspost.
Valg af antallet af klingetænder
(1) Tryk på indstillingsknappen for at muliggøre
ændring af antallet af klingetænder.
Antallet af tænder for den største klinge vil
blive fremhævet.
(2) Tryk på vælgerknappen, knap A eller knap B
for at indtaste det ønskede antal klingetænder.
77
(3) Tryk på indstillingsknappen for at bekræfte antallet af valgte tænder.
Antallet af tænder for den næste klinge vil blive fremhævet.
(4) Gentag trin (2) og (3) for at indstille antallet af tænder for hver klinge.
(5) Hvis du trykker på vælgerknappen eller knap A, vil displayet skifte til
den næste post.
Hvis du trykker på knap B, vil skærmen returnere til den foregående
indstillingspost.
Valg af antallet af tandhjulstænder
Kontroller antallet af anvendte tandhjulstænder
på forhånd. (For detaljer om anvendelige
kombinationer af tandhjulstænder, henvises til
side 98.)
(1) Tryk på indstillingsknappen for at muliggør
ændring af antallet af konfigurationen af
tandhjulstænder.
Antallet af tandhjulstænder vil blive fremhævet.
(2) Tryk på vælgerknappen, knap A eller knap B for at indtaste den
ønskede kombination af tandhjulstænder.
(3) Tryk på indstillingsknappen for at bekræfte den valgte kombination af
tandhjulstænder.
(4) Hvis du trykker på vælgerknappen eller knap A, vil “exit” (afslut) blive
valgt.
Hvis du trykker på knap B, vil skærmen returnere til den foregående
indstillingspost.
■ Systemindstillinger
(1) Vælg “SYSTEM” fra indstillingsmenuen.
(2) Tryk på indstillingsknappen.
(3) Skærmen til datoindtastning vil blive vist.
Indtastning af datoen
(1) Tryk på indstillingsknappen for at muliggøre ændring af
datodisplaytypen. Displaytypen vil blive fremhævet.
(2) Tryk på vælgerknappen, knap A eller knap B for at vælge den ønskede
displaytype.
• type 1: (ÅÅÅÅ/MM/DD)
• type 2: (DD-MMM-ÅÅ)
(3) Tryk på indstillingsknappen for at bekræfte displaytypen.
Datodisplayet vil blive fremhævet.
Indtast derefter datoen.
78
(4) Tryk på vælgerknappen, knap A eller knap B
for at indtaste den ønskede værdi.
(5) Tryk på indstillingsknappen for at bekræfte
den indtastede værdi.
Det næste felt til indtastning vil blive
fremhævet.
(6) Gentag trin (4) og (5) for at indtaste alle de
ønskede værdier.
(7) Hvis du trykker på vælgerknappen eller knap
A, vil displayet skifte til den næste post.
Dato-indtastning (type 1)
Dato-indtastning (type 2)
Indtastning af tiden
24-timers display (type 24)
12-timers display (type 12)
(1) Tryk på indstillingsknappen for at muliggøre ændring af
tidsdisplaytypen. Typedisplayet vil blive fremhævet.
(2) Tryk på vælgerknappen, knap A eller knap B for at vælge den ønskede
displaytype.
• type 24: (24- timers display)
• type 12: (12-timers display)
(3) Tryk på indstillingsknappen for at bekræfte displaytypen.
Tidsdisplayet vil blive fremhævet.
Indtast derefter tiden.
(4) Tryk på vælgerknappen, knap A eller knap B for at indtaste den
ønskede værdi.
(5) Tryk på indstillingsknappen for at bekræfte den indtastede værdi.
Det næste felt til indtastning vil blive fremhævet.
(6) Gentag trin (4) og (5) for at indtaste alle de ønskede værdier.
(7) Hvis du trykker på vælgerknappen eller knap A, vil displayet skifte til
den næste post.
Hvis du trykker på knap B, vil skærmen returnere til den foregående
indstillingspost.
79
Indstilling af dataoptagelse
Indstiller om turdata skal optages eller ej. Hvis de
skal optages, skal du indstille intervallet
(prøveperiode) for data, som skal udtrækkes.
• Indledende indstilling: OFF
(1) Tryk på indstillingsknappen for at muliggøre
ændring af dataoptageindstillingen. ON/OFF
for “mode” vil blive fremhævet.
(2) Tryk på vælgerknappen, knap A eller knap B for at vælge
dataoptageindstillingen.
• tilstand: ON, OFF
(3) Tryk på indstillingsknappen for at bekræfte den valgte indstilling.
Værdien for prøveperioden vil blive fremhævet på dette tidspunkt.
Indstill derefter prøveperioden.
(4) Tryk på vælgerknappen, knap A eller knap B for at vælge den ønskede
prøveperiode.
• Prøveperiode: 5 sek., 15 sek., 60 sek.
* Jo kortere prøveperiode, desto mere detaljeret er de data, som kan
optages, men længden af den optagetid, der er til rådighed, vil også
blive kortere.
(5) Tryk på indstillingsknappen for at bekræfte den valgte indstilling.
(6) Hvis du trykker på vælgerknappen eller knap A, vil displayet skifte til
den næste post.
Hvis du trykker på knap B, vil skærmen returnere til den foregående
indstillingspost.
Valg af stopursfunktionen
Start og stop af stopurstælleren kan udføres med
indstillingsknappen på hovedenheden eller
automatisk ved at modtage et hastighedssignal.
(1) Tryk på indstillingsknappen for at muliggøre
ændring af indstilling af stopursfunktionen
(AUTOMATISK/MANUEL). AUTO/MANU
indstillingen for “mode” vil blive frermhævet.
(2) Tryk på vælgerknappen, knap A eller knap B for at vælge den ønskede
indstilling.
• AUTO (Automatisk indstilling)
Når hovedenheden modtager et hastighedssignal, starter
stopurstælleren og den stopper 4 sekunder efter at modtagningen af
stopsignalet er slut.
• MANU (Manuel indstilling)
Stopurstælleren startes og stoppes manuelt, når der trykkes på
80
indstillingsknappen på hovedenheden.
(3) Tryk på indstillingsknappen for at bekræfte den valgte indstilling.
(4) Hvis du trykker på vælgerknappen eller knap A, vil “exit” (afslut) blive
valgt. Hvis du trykker på knap B, vil skærmen returnere til den
foregående indstillingspost.
■ Brugerindstillinger
(1) Vælg “USER” fra indstillingsmenuen.
(2) Tryk på indstillingsknappen
(3) Skærmen til navneindtastning vil blive vist.
Indtastning af dit navn
(1) Tryk på indstillingsknappen for at muliggøre
indtastning af navnet.
Du kan nu indtaste det første bogstav.
(2) Tryk på vælgerknappen, knap A eller knap B
for at vælge det ønskede bogstav.
• Maks. antal bogstaver: 10
• Tegn til rådighed: Alfabetiske bogstaver (store/små), tal
(3) Tryk på indstillingsknappen for at bekræfte det bogstav, du har
indtastet. Indtastningspunktet flytter nu hen til højre for det bogstav,
du lige har indtastet.
(4) Gentag trin (2) og (3) for at indtaste hele dit navn.
(5) Tryk, når det sidste bogstav er indtastet, på indstillingsknappen for at
bekræfte det navn, du har indtastet.
(6) Hvis du trykker på vælgerknappen eller knap A, vil displayet skifte til
den næste post.
* Hvis du laver en fejl under indtastning af dit navn, skal du stoppe
navneindtastningen og indtaste navnet igen, begyndende fra trin (1).
Ændring af kønnet
(1) Tryk på indstillingsknappen for at muliggøre
ændring af kønnet.
Kønsdisplayet vil blive fremhævet.
(2) Tryk på vælgerknappen, knap A eller knap B
for at vælge kønnet.
• MALE (HAN)
• FEMALE (HUN)
(3) Tryk på indstillingsknappen for at bekræfte det valgte køn.
(4) Hvis du trykker på vælgerknappen eller knap A, vil displayet skifte til
den næste post. Hvis du trykker på knap B, vil skærmen returnere til
den foregående indstillingspost.
81
Indtastning af din vægt
Indtastning af din fødselsdag
(DATO type: 1)
(DATO type: 2)
(kg)
(lbs.)
(1) Tryk på indstillingsknappen for at muliggøre indtastning af
fødselsdagen.
År-displayet for fødselsdagen vil blive fremhævet.
(2) Tryk på vælgerknappen, knap A eller knap B for at indtaste den
ønskede værdi.
• Tidsrum til rådighed: 1900 - 2099
(3) Tryk på indstillingsknappen for at bekræfte den indtastede værdi.
Månedsdisplayet for fødselsdagen vil blive fremhævet.
(4) Gentag trin (2) og (3) for at indtaste alle de ønskede værdier.
(5) Hvis du trykker på vælgerknappen eller knap A, vil displayet skifte til
den næste post. Hvis du trykker på knap B, vil skærmen returnere til
den foregående indstillingspost.
(1) Tryk på indstillingsknappen for at muliggøre indtastning af vægten.
Vægt-displayet vil blive fremhævet.
(2) Tryk på vælgerknappen, knap A eller knap B for at indtaste den
ønskede værdi.
• Vægt-område: 20,0 – 250,0 (kg)
44 – 551 (lbs.)
* Vægten i pund vises uden brug af decimaler.
(3) Tryk på indstillingsknappen for at bekræfte den indtastede værdi.
(4) Hvis du trykker på vælgerknappen eller knap A, vil “exit” (afslut) blive
valgt. Hvis du trykker på knap B, vil skærmen returnere til den
foregående indstillingspost.
Indtast din højde
■ Indstilling af din hjertefrekvenszone
(1) Vælg “HR(ZONE)” fra indstillingsmenuen.
(2) Tryk på indstillingsknappen.
(3) Skærmen til indstilling af hjertefrekvenszonen vil blive vist.
(cm)
(fod)
(1) Tryk på indstillingsknappen for at muliggøre indtastning af højden.
Højde-displayet vil blive fremhævet.
(2) Tryk på vælgerknappen, knap A eller knap B for at indtaste den
ønskede værdi.
• Højde-område: 120,0 – 250,0 (cm)
4 fod 0 tommer – 8 fod 4 tommer
(3) Tryk på indstillingsknappen for at bekræfte den indtastede værdi.
(4) Hvis du trykker på vælgerknappen eller knap A, vil displayet skifte til
den næste post. Hvis du trykker på knap B, vil skærmen returnere til
den foregående indstillingspost.
82
Indstilling af hjertefrekvenszonen
Indtast den øvre grænse og nedre grænse for din
hjertefrekvens.
Indstil din ønskede hjertefrekvenszone i
overensstemmelse med dine træningsmål etc.
(1) Tryk på indstillingsknappen for at muliggøre
indtastning af hjertefrekvenszonen.
Displayet for den “upper” hjertefrekvens vil
blive fremhævet.
(2) Tryk på vælgerknappen, knap A eller knap B for at indtaste den
ønskede værdi.
• Hjertefrekvenszone (øvre): 31 - 240 (slag/minut)
Den ”upper” værdi kan ikke indstilles til lavere end den ”lower”
værdi.
83
(3) Tryk på indstillingsknappen for at bekræfte indstillingen af den øvre
hjertefrekvenszone.
Displayet for den “lower” hjertefrekvenszone vil blive fremhævet.
Indstil derefter den nedre indstilling af hjertefrekvenszone.
(4) Tryk på vælgerknappen, knap A eller knap B for at indtaste den
ønskede værdi.
• Hjertefrekvenszone (nedre): 30 - 239 (slag/min.)
Den ”lower” værdi kan ikke indstilles til højere end den ”upper”
værdi.
(5) Tryk på indstillingsknappen for at bekræfte indstillingen af den nedre
hjertefrekvenszone.
(6) Hvis du trykker på vælgerknappen eller knap A, vil displayet skifte til
den næste post.
Bip/blink indstilling
Det er muligt at indstille, hvorvidt en buzzer skal
lyde eller ej, og hjertefrekvensværdien blinker som
en advarsel, hvis din hjertefrekvens under
målingen bevæger sig uden for den indstillede
hjertefrekvenszone.
(1) Tryk på indstillingsknappen for at muliggøre
ændring af buzzer-indstillingen.
ON/OFF indstillingen for “beep” vil blive fremhævet.
(2) Tryk på vælgerknappen, knap A eller knap B for at vælge om buzzeren
skal lyde eller ej.
• bip: ON/OFF
(3) Tryk på indstillingsknappen for at bekræfte den valgte indstilling.
ON/OFF indstillingen af “flash” vil blive fremhævet. Indstil derefter
“flash” indstillingen.
(4) Tryk på vælgerknappen, knap A eller knap B for at vælge blinkindstillingen for hjertefrekvensværdien.
• blink: ON/OFF
(5) Tryk på indstillingsknappen for at bekræfte den valgte indstilling.
(6) Hvis du trykker på vælgerknappen eller knap A, vil “exit” (afslut) blive
valgt.
Hvis du trykker på knap B, vil skærmen returnere til den foregående
indstillingspost.
84
■ Indstilling af højden
(1) Vælg “ALTITUDE” fra indstillingsmenuen.
(2) Tryk på indstillingsknappen.
(3) Skærmen til højdeindstillinger vil blive vist.
Højdeindstillinger
(1) Tryk på indstillingsknappen for at muliggøre
ændring af højdeindstillingen.
Højde-displayet vil blive fremhævet.
(2) Tryk på vælgerknappen, knap A eller knap B
for at indtaste den ønskede værdi.
(3) Tryk på indstillingsknappen for at bekræfte
den indtastede værdi.
(4) Hvis du trykker på vælgerknappen eller knap A, vil “zero set” blive
valgt.
(5) Hvis du trykker på indstillingsknappen, mens “zero set” er fremhævet,
vil højdeindstillingen blive indstillet til nul.
(6) Hvis du trykker på vælgerknappen eller knap A, vil “exit” (afslut) blive
valgt.
Hvis du trykker på knap B, vil skærmen returnere til højdeindstillingerne.
* Udfør kun trin (5), hvis det er nødvendigt.
■ Bekræftelse af parringen
(1) Vælg “PAIRING” fra indstillingsmenuen.
(2) Tryk på indstillingsknappen.
(3) Skærmen til bekræftelse af parring vil blive vist.
Skærm til bekræftelse af parring
Det er muligt at kontrollere parringen mellem
hovedenheden og de forskellige andre enheder og
ligeledes kontrollere parring-indstillingerne.
* For detaljer om parring-operationer, henvises til
side 59.
Bemærk, at hvis du trykker på vælgerknappen (▼retry), mens skærmen til
bekræftelse af parring vises, vil de parring-indstillinger, der allerede er
fuldført, blive initialiseret.
85
Funktionen FILE VIEW (FILVISNING)
(1) Vælg “FILE VIEW” fra hovedmenuen.
(2) Tryk på indstillingsknappen.
(3) Filoperationsmenuen vil blive vist.
■ Visning af filer
Dette giver dig mulighed for at se detaljer som f.eks. distance, hastighed
og hjertefrekvens, som er indeholdt i de turdata, som er optaget i
hovedenheden.
(1) Vælg “view” fra filoperationsmenuen.
(2) Tryk på indstillingsknappen.
(3) Skærmen til valg af filvisning vil blive vist.
Filnummeret vil blive fremhævet.
(4) Tryk på vælgerknappen, knap A eller knap B
for at vælge det ønskede filnummer.
* For at annullere valget af en fil og returnere
til filoperationsmenuen, skal du trykke på
vælgerknappen.
(8) Hvis du trykker på vælgerknappen, vil “exit”
(afslut) blive valgt.
Tryk på indstillingsknappen for at returnere til
skærmen til visning af hastighed.
(9) Tryk på vælgerknappen for at skifte til skærmen til visning af distance.
Tryk på indstillingsknappen for at returnere til skærmen til valg af
filvisning.
■ Sletning af filer
Gør det muligt at slette turdata, som er optaget i
hovedenheden.
* Indstillinger kan annulleres på en gang, når
FLIGHT DECK Manager anvendes.
(5) Tryk på indstillingsknappen for at bekræfte
det valgte filnummer.
Skærmen til visning af distance vil blive vist.
• Hvis omgangstider er optaget, kan du trykke
på knap A eller knap B for at se distancen for
hver omgang.
<Distancevisning>
86
<Hjertefrekvensvisning>
<afslut>
(DATO type: 1)
(DATO type: 2)
(6) Hvis du trykker på vælgerknappen, vil
skærmen til visning af hastighed derefter blive
vist. Hvis du trykker på indstillingsknappen, vil
“exit” (afslut) blive valgt.
• Hvis omgangstider er optaget, kan du trykke
på knap A eller knap B for at vise den
maksimale hastighed og
gennemsnitshastigheden for hver omgang.
(7) Hvis du trykker på indstillingsknappen, vil
skærmen til visning af hjertefrekvensen blive
vist.
Tryk på indstillingsknappen for at returnere til
skærmen til visning af hastighed.
• Hvis omgangstider er optaget, kan du trykke
på knap A eller knap B for at vise den
maksimale hjertefrekvens og den
gennemsnitlige hjertefrekvens for hver
omgang.
<Hastighedsvisning>
(1)
(2)
(3)
(4)
Vælg “delete” fra menuen til filoperation.
Tryk på indstillingsknappen.
Skærmen til valg af filsletning vil blive vist.
Tryk på vælgerknappen, knap A eller knap B for at vælge det ønskede
filnummer.
* For at annullere valget af en fil og returnere til filoperationsmenuen,
skal du trykke på vælgerknappen.
(5) Tryk på indstillingsknappen for at bekræfte det valgte filnummer.
Skærmen til bekræftelse af filsletning vil blive vist.
87
(6) Tryk på vælgerknappen for at vælge enten “Y” (Ja) or “N” (Nej).
• delete ok ? (slet ok ?:):
Y (Ja): Den valgte fil vil blive slettet.
N (Nej): Displayet går tilbage til visning af
skærmen til valg af filsletning.
(7) Tryk på indstillingsknappen for at bekræfte
den valgte operation.
■ Nulstilling af tælleren og optagelse af turdata
Turdata optages på det samme tidspunkt som stopurstælleren nulstilles.
(1) Stop stopurstælleren.
(2) Hold indstillingsknappen nede (stopursknap) i 2 sekunder eller mere.
(3) Stopurstælleren vil derefter blive nulstillet til
nul.
“stw” forsvinder fra informationsdisplayet.
10. Stopursfunktion/Optagelse af turdata
■ Start og stop af stopurstælleren
Start og stop af stopurstælleren kan skiftes mellem manuel og automatisk
betjening.
(For detaljer om indstillingsmetoden, henvises til side 80.)
Automatisk indstilling
(1) Skift hovedenhedens display til normal
funktion.
• For den automatiske indstilling vil “AT”
komme frem på LCD-skærmen.
(2) Tryk på indstillingsknappen for at skifte tælleren til standby. “stw”
begynder at lyse på informationsdisplayet.
(3) Tælleren starter, når et hastighedssignal modtages.
“stw” begynder at lyse på informationsdisplayet.
(4) Tælleren stopper automatisk 4 sekunder efter at modtagningen af
hastighedssignalet er stoppet.
“stw” begynder at lyse på informationsdisplayet.
* I den manuelle indstilling vil stopuret ikke stoppe, selv hvis
modtagningen af hastighedssignalet stopper, og dataene vil stadig blive
optaget.
• Hvis “Data recording” er sat til ON, vil turdata blive optaget i
hovedenheden.
• “REC” vises på LCD-skærmen, mens turdata
optages.
* For detaljer om indstillingsmetoden,
henvises til side 80.
Manuel indstilling
(1) Skift hovedenhedens display til normal funktion.
(2) Tryk på indstillingsknappen (stopursknap) for
at starte stopurstælleren. “stw” blinker på
informationsdisplayet.
(3) Hvis du trykker en gang til på stopursknappen,
vil tælleren stoppe. “stw” begynder at lyse på
informationsdisplayet.
88
89
■ Betjeninger til omgangsoptagelse
Hvis du trykker på omgangsknappen, mens stopuret går, vil
hovedenheden gemme omgangsdataene (intervaldata) i hukommelsen og
omgangstiden vil blive vist.
Hvis mere end et sæt omgangsdata gemmes i hovedenhedens
hukommelse, efter at stouret er begyndt at gå, vil de delte tider
(kumulative omgangstider) desuden også blive vist.
Tryk på
omgangsknappen
Start
Tryk på
omgangsknappen
Tryk på
omgangsknappen
11. FLIGHT DECK Manager
Kommunikation kan udføres mellem hovedenheden og en personlig
computer, som har fået den specielle FLIGHT DECK Manager applikation
installeret via tilslutning af en USB dongle (ekstratilbehør) til den
personlige computer.
Kommunikationsfunktionen kan anvendes til at udføre de følgende
operationer.
■ FLIGHT DECK Manager funktioner
Omgangstid 2
Omgangstid 1
Omgangstid 3
Cykelindstilling, brugerindstilling og systemindstilling er
muligt.
Turdata, som er gemt i hovedenheden, kan sendes til den
Delt tid 1
Dataoverførselsfunktioner personlige computer.
Delt tid 2
Tryk på omgangsknappen, mens hovedenheden
kører stopuret.
Omgangsdisplayet vil blive vist på
informationsdisplayet i 2 sekunder.
Det delte display vil derefter blive vist i 2
sekunder.
Stopursfunktion
Indstilling af funktioner
Omgangsdisplay (2 sek.)
Omgangsknap
Datadisplayfunktioner
Turdata, som er sendt til den personlige computer, kan vises
som grafer.
Softwareopdaterings
funktioner
Softwaren for hovedenheden kan opdateres.
Vindue til visning
af turdata
Delt display (2 sek.)
Tryk på
omgangsknappen
■ Måling af turtid
Turtiden optages som delte tider. For at måle turtiden mere præcist, skal
du indstille stopursfunktionen til "AUTO".
* For detaljer om indstillingsmetoden, henvises til side 80.
90
91
Vindue til visning
af periodedata
Vindue til visning
af dataanalyse
[Computer (kun PC/AT kompatibel)]
Personlig computer, som er udstyret med Pentium® 1GHz eller højere
[Hukommelse]
Windows Vista™: 1GB eller mere
Windows® XP: 512 MB eller mere
[Hårdt drev]
Til installation af FLIGHT DECK Manager: 40MB eller mere fri diskplads
Til lagring af data: Ca. 6MB* pr. konto pr. måned
* Ved en anvendelse på 5 timer dagligt i 20 dage om måneden.
[Display]
Opløsning: XGA (1024x768) eller højere
Displayfarver: High color (16-bit / 65536 farver) eller højere
[Diskdrev]
Cd-rom drev
[Iøvrigt]
USB port (Ver. 2.0/1.1)
FORSIGTIG:
Hvis du anvender Microsoft® Windows® XP operativsystemet, er
Microsoft® .NET Framework 2.0 nødvendigt.
Hvis Microsoft® .NET Framework 2.0 eller højere ikke er installeret på
systemet, skal det installeres samtidigt med FLIGHT DECK Manager.
280 MB eller mere fri harddiskplads er påkrævet for at Microsoft® .NET
Framework 2.0 kan installeres.
■ Installation af FLIGHT DECK Manager
For detaljer om,
hvordan FLIGHT DECK
Manager anvendes,
henvises til Hjælp.
■ Systemkrav for anvendelse af softwaren
De følgende omgivelser er påkrævet for anvendelse af FLIGHT DECK
Manager.
[Operativsystem]
Microsoft® Windows Vista™ eller nyere, eller Microsoft® Windows® XP
Service Pack 3 eller nyere.
(Kompatibel med japanske, engelske, franske, italienske, spanske, tyske og
hollandske versioner)
92
Skærmbilleder fra Windows XP anvendes som eksempler her.
(1) Sæt applikations-cd-rommen
(ekstratilbehør) i cd-rom-drevet på
den personlige computer.
Installationsprogrammet starter
automatisk.
Startprogrammet vil muligvis ikke
køre automatisk, afhængigt af
indstillingerne af den personlige
computer. Hvis det ikke kører automatisk, skal “autorun.exe” filen i cdrom-drevet køres.
* Hvis .NET Framework ikke er installeret på den anvendte personlige
computer, skal du installere .NET Framework, inden du installerer
FLIGHT DECK Manager.
93
(2) Klik på knappen [Install FLIGHT DECK Manager].
(3) Vælg sprog for installationen.
* Windows på engelsk anvendes
her som eksempler.
■ Installation af driveren til USB donglen
Installer driveren til USB donglen (ekstraudstyr) for at anvende donglen.
* Installationen af FLIGHT DECK Manager skal være fuldført, før dette kan
udføres.
Skærmbilleder fra Windows XP anvendes som eksempler her.
(1) Fjern USB terminaldækslet fra USB donglen.
(4) Luk alle andre programmer, som
kører, og klik derefter på [Next].
Fuldfør installationen ved at følge
anvisningerne på skærmen.
FORSIGTIG:
Opbevar dækslet på et sikkert sted, så det ikke
bortkommer. Hold det ligeledes uden for børns
rækkevidde.
(2) Sæt USB donglen ind i USB porten på den
personlige computer.
■ Iværksættelse for første gang
(1) Iværksæt FLIGHT DECK Manager.
Dialogboksen til tilføjelse af en ny konto vil
blive vist.
(2) Indtast den 6-cifrede netværks-ID, som vises på hovedenheden.
Netværks-ID’en vises, når hovedenheden er i version-funktion.
For detaljer henvises til side 76.
* Hvis du klikker på [Cancel], vil indtastning af netværks-ID’en blive
sprunget over.
Hvis dette gøres, kan du tilføje
nye kontoer med brug af
applikationsmenuen eller ikonet
på opgavelinjen.
(3) Vinduet til visning af turdata vil
blive vist. Når turdata er indlæst fra
hovedenheden, vil kalenderens
farve skifte.
94
(3) Vinduet Hardware Update Wizard
vil blive vist på den personlige
computer. Vælg “Installer
automatisk software” og klik
derefter på [Næste].
* Afhængigt af de computeromgivelser, du anvender, kan du
blive bedt om at slutte til
Windows Update for at søge
efter software. Hvis dette sker,
skal du vælge “Korriger ikke på
dette tidspunkt” og derefter
klikke på [Næste].
(4) Når meddelelsen "Fuldførelse af
Guiden Ny hardware" vises, er
klargøringen til brug af USB
donglen færdig.
* Afhængigt af de computeromgivelser, du anvender, kan det
være nødvendigt at starte
computeren igen.
95
■ Tilslutning til hovedenheden (PC-LINK)
Anvend USB donglen til at etablere en dataforbindelse mellem den
personlige computer og hovedenheden.
* Afstanden mellem hovedenheden og USB donglen bør være inden for
1,5 m.
(1) Slut USB donglen til den personlige computer.
(2) Ivæksæt FLIGHT DECK Manager. Et tilslutningssignal vil blive sendt til
hovedenheden.
(3) Start indstillingsfunktionen på hovedenheden.
(For detaljer om start af indstillingsfunktionen, henvises til side 74)
(4) Vælg “PC-LINK” på hovedenheden.
(5) Skærmen til tilslutningsstandby vises.
• WAITING:
Hovedenheden venter på en kommunikation
fra computeren for at etablere forbindelsen.
• CONNECTING:
Kommunikation er modtaget og
tilslutningsfunktionen er under
tilvejebringning.
• Link-ERR:
En tilslutningsfejl opstod.
12. Opdatering af softwaren
Det er muligt at opdatere hovedenhedens software ved at slutte USB
donglen til den personlige computer, således at den personlige computer
kan kommunikere med hovedenheden. For detaljer henvises til Shimanos
webside.
FORSIGTIG:
• Når softwaren er opdateret, vil alle datafiler, som er tilbage i
hovedenheden, blive slettet.
* Efter opdatering kan man starte PC-LINK-funktionen for at skrive de
indstillinger, som er gemt på computeren, til hovedenheden.
• Når du opdaterer firmwaren, skal du sørge for at anvende et batteri med
tilstrækkelig batterieffekt.
• Derudover må du ikke fjerne hovedenhedens batteri, mens opdateringen
finder sted.
13. Fejlfinding
Hvis Link-ERR vises
* Ændr retningen af hovedenheden eller bring den nærmere USBdonglen.
* Sluk for enhver trådløs enhed, som måtte påvirke kommunikationen
mellem hovedenheden og USB-donglen eller flyt begge enheder
længere væk.
(Eksempel: trådløse telefoner, dørtelefoner og andet udstyr, der
betjener sig af det trådløse 2,4 GHz bånd)
* Undgå at bruge mikrobølgeovne, mens tilslutningen finder sted.
Elektromagnetiske bølger fra mikrobølgeovne kan påvirke
kommunikationen.
* Hvis der er andre hovedenheder i nærheden, som er i PC-LINKfunktion, skal man afbryde dem fra PC-LINK-funktionen.
Hvis der anvendes USB-dongler i andre computere, skal disse USBdongler fjernes.
Tjek alt ovenstående, og gentage derefter betjeningen fra trin (1).
(6) Kommunikationsbehandling med de forskellige enheder
(hastighedssensor, beslag, ST trådløse enheder og
hjertefrekvensensorenhed) vil returnere til kommunikationsfunktion
med den personlige computer.
96
Symptom
Afhjælpning
Bekræft at placeringen af hastighedssensoren og
hovedenheden (afstand og retning) er korrekt.
Hastighedsdisplay
kommer ikke frem.
Bekræft at placeringen af hastighedssensoren og magneten er
korrekt.
Bekræft at parringen er udført for hastighedssensoren.
Hjertefrekvensdisplayet
vises ikke.
Bekræft at parringen er udført for
hjertefrekvenssensorenheden.
Geardisplay vises ikke.
Bekræft at parringen er udført for de trådløse ST enheder og
beslaget (SM-EW79F-E/I).
Indikatoren for
batteriopladning er
ustabil under
batterifunktion.
Skift batteriet ud med et nyt og kontroller, om displayet
bliver stabilt.
97
14. Hovedspecifikationer/Displayområder
Hjertefrekvens
30 – 240 bpm (slag/minut)
Turafstand
0,00 – 9.999,99 (km, miles)
Kumulativ distance
0,0 – 99.999,9 (km, miles)
Længste turtid
99 : 59 : 59
Gennemsnitshastighed
0,0 – 130,0 km/t
Kadence
0 - 299 omdr./min.
Højde
-550 – 9.000 m
Dækomkreds
1.300 – 2.400 mm
Kalorieforbrug
0 – 99.999 kcal
Batterilevetid
Omkring et år (300 dage når den bruges 1 time dagligt og PCLINK bruges en gang om ugen).
* Dette kan være kortere, afhængigt af brugsforholdene, PCLINK-frekvensen og andre forhold.
Specificeret
brugstemperaturområde
0°C - 50°C
Installationsdiameter
for styr
31,8 mm / 25,8 mm (med brug af adapter)
0,0 – 80,8 mpt
Største klinge : 56, 55, 54, 53, 52, 50
Anvendelig konfiguration
for klingetænder
Mellemste klinge : 42, 39, 34
Mindste klinge : 30
11 - 21T : 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21T
11 - 23T : 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 23T
11 - 25T : 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 21 - 23 - 25T
Hovedanvendelse af
konfiguration af antal
tandhjulstænder
11 - 27T : 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 21 - 24 - 27T
11 - 28T : 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 21 - 24 - 28T
12 - 23T : 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 23T
12 - 25T : 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 23 - 25T
12 - 27T : 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 24 - 27T
* Serviceanvisninger på andre sprog kan findes på :
http://techdocs.shimano.com
Bemærk: Specifikationerne kan blive ændret uden forudgående varsel pga. forbedringer. (Danish)
98
Download PDF