QN-7000, QN-7000X, QN-7000HX - Q

Q-NOTE QN-7000HX TABLET
KULLANMA KLAVUZU
Ürünün Kullanılması Öngörülen Ülkeler
Turkey √
NDEK
ÇİNDEK
NDEKİİLER TABLOSU
İÇİ
1 GENEL TANIMLAR...................................................................................... 1
2 GÜÇ BUTONU KULLANIMI....................................................................... 1
3 DOKUNMATİK EKRAN............................................................................... 2
4-U-DİSK.............................................................................................................3
5 MİKRO-SD KART KULLANIMI.................................................................. 3
6 BAŞLANGIÇ....................................................................................................4
HDMI video oynatma.................................................................................. 4
7 MASAÜSTÜ.................................................................................................. 5
8 EKRAN KİLİDİ..............................................................................................6
9 ÖNCEDEN YÜKLENMİŞ UYGULAMALAR..............................................7
10 DURUM ve BİLDİRİM ALANI................................................................... 9
11 UYGULAMA YÖNETİMİ............................................................................11
Android uygulamalarını Yükleme................................................................11
Websitelerinden doğrudan Android Uygulamaları İndirme..........................11
Android uygulamalarını Kaldırma...............................................................12
12 HAVA DURUMU........................................................................................12
13 SAAT.......................................................................................................... 13
Alarm......................................................................................................... 13
14 APP MARKET............................................................................................15
Uygulama İndirme......................................................................................15
App Market Fonksiyon Menüsü................................................................. 15
15 TARAYICI.................................................................................................. 16
16 TAKVİM.....................................................................................................17
Etkinlik Ekleme.......................................................................................... 17
17 KAMERA................................................................................................... 18
Fotoğraf Çekimi......................................................................................... 18
Video Çekimi..............................................................................................18
Single-motion Panorama............................................................................ 19
18 HESAP MAKİNESİ....................................................................................19
19 KAYDEDİCİM........................................................................................... 19
20 EMAIL........................................................................................................20
E-mail Hesabı Ekleme................................................................................ 20
Gelen Kutusu..............................................................................................21
Email Mesajı Açma.................................................................................... 21
Yeni e-mail oluşturma.................................................................................21
Email Hesabı Düzenleme........................................................................... 22
Email Hesabı Silme.................................................................................... 22
21 DOSYA TARAYICISI.................................................................................23
Bilgisayar ve Tablet arasında medya kopyalama.........................................24
Yerel ağda paylaşılan dosyalara erişim....................................................... 24
Dosyaları Silme.......................................................................................... 25
22 MÜZİĞİM.................................................................................................. 25
Müzik Oynatma.......................................................................................... 25
Müzik Sihirbazı Yaratma............................................................................ 26
Müzik ve Çalma Listesi İşlemleri............................................................... 26
Başlık veya tarihe göre sıralama................................................................. 27
23 VİDEOLARIM........................................................................................... 27
Video oynatma............................................................................................28
Video Widget (Sihirbazı) Yaratma.............................................................. 28
Video Listesi İşlemleri................................................................................ 29
24 RESİMLERİM............................................................................................ 29
Resim İşlemleri...........................................................................................30
Slayt Gösterisi ve Ayarlar........................................................................... 30
Taslak hazırlama......................................................................................... 30
Fotoğraf Sihirbazı Oluşturma..................................................................... 31
25 Galeri.......................................................................................................... 31
Fotoğraf ve Video Listesi İşlemleri.............................................................31
26 GÖRÜNTÜ YAKALAMA..........................................................................32
27 GÖREV YÖNETİCİSİ................................................................................ 33
Uygulama Durdurma.................................................................................. 33
Uygulama Kaldırma................................................................................... 33
Uygulama Kurma....................................................................................... 34
28 WI-FI.......................................................................................................... 34
29 3G AĞ.........................................................................................................34
30 GPS.............................................................................................................35
31 PPPoE AYARLARI..................................................................................... 35
32 ETHERNET................................................................................................35
33 AYARLAR.................................................................................................. 36
SIKÇA SORULAN SORULAR.......................................................................42
BATARYA KULLANIMI................................................................................ 44
Batarya Şarj Etme.......................................................................................44
ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI..........................................................45
System: Android 4.0
Proxessor: VIA8850
Edition: V01
DA30
1 GENEL TANIMLAR
2 GÜÇ BUTONU KULLANIMI
Açma : Güç butonunu 2 sn boyunca basılı tutunuz.
Kapama: Güç butonunu 2 sn boyunca basılı tutunuz → Kapama
Tamam
dokunun
dokunun→Tamam
Tamam.
Yeniden
ba
başşlatma:
Güç
butonunu
2
sn
boyunca
basılı
tutunuz
→Cihazı
Hazırda
yeniden ba
dokunun→yeniden
başşlat.
Uyku Moduna Alma Kısayolu:
Güç
butonuna
2
saniye
boyunca
1
basılı
tutun
beklet/Uyandırma konumuna getirmek
için
uyku moduna alma dokunun,
ya da güç botonununa kısaca dokunun.
Uçak modu: Güç butonunu 2 sn boyunca basılı tutunuz →dokunun: Uçak
modu
Sessiz mod: Güç butonunu 2 sn boyunca basılı tutunuz →
Dokunun.
Titre
Titreşşim modu
modu:: Güç butonunu 2 sn boyunca basılı tutunuz →
Dokunun.
Normal mod: Güç butonunu 2 sn boyunca basılı tutunuz →
Dokunun.
Zorla kapatma
kapatma:: Eğer cihazınız cevap vermiyorsa , güç butonunu 5 sn boyunca
basılı tutunuz.
(Uyar
(Uyarıı: Zorla kapatma işlemi öng
ngöörülemeyen sistem hatalar
hatalarıına yol
açabilir!)
Reset: Cihazı resetlemek için reset butonuna basılı tutunuz.Bu hareket bütün
bilgileri
silecektir.Buyüzden
bu
fonksiyonu
kullanırken
dikkatli
olunuz.(Not:Geçerli reset fonksiyonu cihazı yeniden başlatmaz, sadece
kapatabilir, bu yüzden reset işleminden sonra cihazı yeniden başlatmak için güç
düğmesine basılı tutunuz.)
3 DOKUNMAT
DOKUNMATİİK EKRAN NAV
NAVİİGASYONU
2
Dokunmatik ekran bütün uygulamalar için hızlı,kolay ve kullanışlı navigasyon
sağlar.
Parmağınız ile dokunmatik ekranı çalıştırmak için aşağıdaki yönteme başvurun:
Dokun
Dokun::Ekran üzerindeki bir öğeye hızlı bas&bırak.
Bas
Basıılı tut
tut::Bir yere 2 saniye boyunca basılı tutun ,daha sonra pencere
seçeneklerini görüntülemek için bırakın.
Parmak Kayd
Kaydıırma
rma::.Parmağınızı ekran üzerinde bir yere dokunun ve kaydırın
daha sonra bırakın.
☆
Çizilme veya ezilme tehlikesinden kaçınmak için, dokunmatik ekran
yüzeyine nesneler koymayın.
4 U-Disk
U-Disk
U-Diskii Yerle
Yerleşştirme
U-diskinizi USB aktarma kablosunu kullanarak cihazınıza yerleştirin. Hazır
olduğunda, dosya tarayıcınızı açın ve görüntülemek için USB klasörünüzü açın.
karma
U-Disk
U-Diskii Çı
Çıkarma
U-diskinizde açık olan Tüm uygulama ve dosyalarınızı kapatın.
dokunun → Ayarlar →
Depolama → SD kart →
Bu
Depolama Ayg
kar .
Aygııtını çı
çıkar
Cihaz
kart
Cihazıı çı
çıkart
kartıın görüldüğünde U-diski çıkarabilirsiniz.
☆ U-diski kısa bir sure içinde tekrarlayarak takıp çıkarmayın,Bu U-diske hasar
verebilir.
3
T KULLANIMI
5 MICRO-SD KAR
ART
☆ Cihaziniz en fazla 32GB microSD kart destekler.
Kartınızı microSD kart yuvasına tam olarak oturtun.
kartma
MicroSD Kar
artt Çı
Çıkartma
Kartınızda açık olan tüm uygulama ve dosyalarını kapatın.
dokunun → Ayarlar → Depolama → SD kart → Bu Depolama
kar .
Ayg
Aygııtını Çı
Çıkar
kart
Cihaz
Cihazıı çı
çıkart
kartıın görüldüğünde hafifçe karta dokunun; kart dışarı çekmeniz için
kısmen çıkacaktır.
☆
Kartınızı kısa süre içinde tekrarlayarak takıp çıkartmayın, bu kartınıza
hasar verebilir.
☆ Olası uyumsuzlukları önlemek adına bilinir markaların hafıza kartlarının
kullanımı önerilir.
ŞLANGI
Ç
6 BA
BAŞ
LANGIÇ
Cihaz
Cihazıı şarj etme
☆ Cihazınız şarj olurken kullanılması önerilmez.
Cihazı kullanmadan önce tamamen şarj olması için, bir elektirik prizine güç
adaptorünü takın,daha sonra cihazınıza bağlayın. (Tam şarj "kapalı" statüsünde
yaklaşık 6 saat sürer).
lmas
Cihazin Açı
çılmas
lmasıı
Güç butonunu kısa süreli basılı tutun.
4
Kablosuz Ağlar
larıın Kurulumu
Birçok
özellik
kablosuz
ağ
bağlantısı
gerektirdiğinden,
kablosuz
ağ
düzenlemesinin hemen yapılmasını öneriyoruz.
1. Ayarlar
→ dokunun.
Wi-Fi
2. Açmak için dokunun->Wi-Fi
Cihaz otamatik olarak bulabildiği tüm yerel Wi-Fi ağlarını tarar ve listeler.Kilit
Güvenli Wi-Fi ağlarına bağlanmak için şifre olduğunu gösterir.
1.Bağlanmak istediğiniz ağa dokunun → Eğer gerekli ise Ağ Anahtar
Anahtarıı girin
→
Ba
Bağğlan
2.Masaüstü ekranına dönmek için
dokunun
☆ Kablosuz ağınız gizli olarak ayarlandıysa, otomatik
tarama ile bulunamayacaktır. Bu durumda “Kablosuz ağ” ı
seçin
ve
verilen
talimatları
takip
ederek
ağınızı
ekleyin.
HDMI video oynatma
Cihazınız Mini HDMI ile TV bağlantısını destekler, cihazınızı ve Tvnizi aynı
anda görüntüleyebilirsiniz. Bu özelliği kullanmak için, Mini HDMI kablosunu
cihazınızın uygun arayüzünüze bağlayınız.
ÜST
Ü
7 MASA
MASAÜ
STÜ
5
1. Geri
2. Anasayfa
3. Son Kullan
Kullanıılanlar
ü
4. Men
Menü
5. USB Hata Ay
Ayııklama Ba
Bağğland
landıı
ğland
6. USB Ba
Bağ
landıı
7. Ge
Geççerli Zaman
Zaman..
ü Yakalama
8. Görünt
ntü
9. Ses
10. Kablosuz Ağ
11. Pil durumu
12
12.. Google Arama
13. Sesli Arama
ğı
dı ayarlar
14. Sihirbaz
Sihirbaz//Uygulama kısayollar
sayollarıı,duvarka
,duvarkağı
ğıd
ayarlarıı ve daha fazlas
fazlasıını
ekleme
15. Uygulama ekran
ekranıını görmek için dokunun.
6
"Ekle" simgesi
aracılığıyla, sihirbaz eklemek,uygulama kısayolları,
duvarkağıdı ayarları, email hesapları ve kısayolları ayarlamak gibi birçok
kişiselleştirilmiş işlem yapılabilir.
☆ Herhangi
bir
uygulamayı
başlatmak
için
uygulama
simgesine dokunun.
☆ Simgeleri ekranda yeniden konumlandırmak için simgeye
dokunun,tutun ve kaydırın.
☆ Simgeleri masaüstü ekranından kaldırmak için simgeye
dokunun,tutun ve
üzerine doğru kaydırın.
8.EKRAN KİLİDİ
Ekran kilidi otomatik olarak ayarlanabilir veya güç düğmesine basarak hızlıca
elle ayarlanabilir.Sistem kullanıcılara 4 ekran kilidi çeşidi sunar.Değiştirmek
için
Ekran Kilidi girebilirsiniz.
Ayarlar → Güvenlik →Ekran
Ekran kilidi aşağıdaki gibi görünür:
7
“Kilidi kaldır” simgesine dokunun ve kilidi açmak için dairenin dışına gelene
kadar sağa doğru kaydırın ve bırakın.
Hava Durumu
Sıcaklık derecesini ayarlar , şehir eklenebilir
ve şehrin hava durumunu gösterir.
Saat
Saati ve alarm kurmayı gösterir.
App Market
Hızlıca ve kolayca indirilmiş uygulamalar.
Taray
Tarayııcı
İnternete bağlanır.
Takvim
Takvim
Kamera
Hesap
Makinesi
Email
Normal ve panaromik fotoğraflar çeker, video
kaydeder.
Hesaplama yapar.
Var olan email adresinizi kullanarak email
Gönderir/Alır.
Dosyaları ve uygulamaları görüntüler ve
Dosya
yönetir.
Yöneticisi
dosyaları SD kartınıza yükler.
Müzi
ziğğim
Ses dosyalarını çalar ve yönetir.
8
Android
uygulamaları ve
yedek
olar
Vide
Videolar
olarıım
Video dosyalarını çalar ve yönetir.
Foto
Fotoğğraflar
raflarıım
Fotoğraf dosyalarını gösterir ve yönetir.
Video ve fotoğraf dosyalarını çalar, oynatır,
eri
Gal
Galeri
yönetir.
Resim
Ekran görüntüsünü çeker.
Çekmek
Görev
Yöneticisi
Ses arama
Flash
player
Ayarlar
Ayarlarıı
İndirilenler
Arama
Ayarlar
İşlemleri yürüten uygulama yöneticisi.
Ses arama.
Flash player ayarları.
İndirilenleri
ve
indirme
süreçlerini
görüntüleme.
Yerel ve online arama.
Cihazınızı kişiselleştirme ve geliştirme için
çoklu ayarlar.
9
İŞ UYGULAMALAR
9 ÖNCEDEN YÜKLENM
KLENMİŞ
☆ Masaüstü ekranına bir simgeyi taşımak için,Simgeye
dokunun ve basılı tutun, Masaüstü ekranında göründüğünde
bırakın.
☆ Simgeleri
ekranda
yeniden
konumlandırmak
için
simgelere dokunun,tutun ve kaydırın.
☆ Simgeleri
masaüstünden
dokunun,tutun ve
kaldırmak
için
simgeye
üzerine doğru kaydırın.
10 DURUM VE BİLD
LDİİRİM ALANI
Masaüstünde daha fazla durum bildirimi ve olay görmek için, durum
çiubuğunda görünen simgelere tıklayın.
10
Uçak Modu
Uçak modunu ayarlayın.
Wi-Fi
Wi-Fi ayarlar arayüzüne bağlanır.
Otamatik döndürme. Açıldıktan sonra ekran
Otomatik Dönd
ürme
ndü
otomatik olarak yerçekimi indüklemesi ile
dönecektir.
Parlakl
Parlaklıık
Ekran parlaklığını ayarlayın.
Bildirimler
Bildirimleri açın veya kapayın.
Ayarlar
Ayarları kurun.
11 UYGULAMA YÖNET
NETİİMİ
Android Uygulamalar
Uygulamalarıını Yükleyin
☆
İnternette bulabileceğiniz bir çok ücretsiz ve ilgi çekici uygulama
vardır.Tarayıcınızı başlatın ve “Android uygulamaları” arayın.
Satın alarak veya ücretsiz bilgisayarınıza indirdiğiniz Android uygulamaları
Dosya Taray
Tarayııcısı veya Görev Yöneticisi uygulaması kullanılarak
hızla ve kolayca kurulabilir.
1.Kurmak istediğiniz .apk dosyalarını SD karta veya Usb cihazına kopyalayın
→ Cihazınızı bağlayın veya ekleyin..
2.
Dosya Taray
Tarayııcısı uygulama simgesine dokunun.
11
1.
dokunun ve .apk uygulama dosyalarının kaydedildiği
veya
klasörü bulun.
2. .apk dosyasına dokunun → Kur
Kur.
Uygulama kuruldu ve uygulama simgesi Uygulamalar ekranına eklendi..
3.Uygulamayı şimdi başlatmak için Aç dokunun,veya Dosya Taray
Tarayııcısı
ekranına dönmek için Tamamland
Tamamlandıı dokunun.
Websitelerinden Do
Doğğrudan Android Uygulamalar
Uygulamalarıı İndirme
Android uygulamalarını websitelerinden doğrudan indirebilirsiniz,daha sonra
hızlıca ve kolayca cihazınıza kurabilirsiniz.
Taray
Tarayııcı uygulama simgesine
1. İnterneti başlatmak için
dokunun.
2.İstediğiniz website URL girin, cihazınıza kurmak istediğiniz uygulama
nın İndir linkine dokunun.
→İİndirilenler
ndirilenlere dokunun , App
3.İndirme tamamlandıktan sonra,
listesinden uygulamaları açın.
Android Uygulamalar
Uygulamalarıını Kald
Kaldıırma
Daha
önce
kurulmuş
Android
uygulamalarını
hızlıca
ve
kaldırabilirsiniz.
1.
Dokun → Ayarlar → Uygulamalar → Tümü.
2.Kaldırmak istediğiniz uygulamaya dokunun→ Kald
Kaldıır.
3.Kaldırmayı onaylamak için Tamam a dokunun
12
kolayca
12 HAVA DURUMU
Hava durumu uygulama simgesine dokunun.
Genel Ayarlar
Sıcaklık birimini(℃) ayarlayabilirsiniz, sık güncellenir.
Hakk
Hakkıında
Yazılım sürüm numarası ve ilgili yasal bilgileri görüntüler.
Şehir Ekleme
Hava durumu için şehir ekleyebilir ve şehrin hava durumu bilgilerini
görebilirsiniz.
Şehir Se
Seççme
Hava durumu bilgisini görmek için şehirler listesinden şehire tıklayın.
Şehri silmek için şehri seçin ve
yenilemek için
dokunun, Hava durumu bilgisini
dokunun.
Masaüstünüzde konumlanmış bir hava durumu sihirbazı ı ekleyebilirsiniz.
Ekleme için:
dokunun→ Sihirbaz → Hava durumu sihirbaz
sihirbazıı
13 SAAT
13
Saat uygulama simgesine dokunun. Saati ve tarihi görebilirsiniz.
Alarm
Çoklu alarm ayarlayarak cihazınızı çalar saat olarak kullanabilirsiniz.
Alarm Ekleme
1. Saat
uygulama simgesine dokunun.
2. Alarm Ayarla
dokunun→ Alarm Ekle
Ekle.
3. İstediğiniz alarmı ayarlayın.
4. Tamam dokunun..
5. Alarm saati seçildi.
Alarm Uyar
Uyarıısını Kapatmak
Zamanlanmış bir alarm aktif olduğunda, alarm başlığı ile açılan bir
belirir.
10 dakika içinde tekrar hatırlatmasını istiyorsanız Ertele dokunun.
Alarmı iptal etmek için İptal dokunun.
Alarm Açma
1.Alarm listesinden istediğiniz alarmı bulun.
2. Solda
tıklayın.
3. Sonra
simgesini
pencere
olarak değiştirin, Tamamland
Tamamlandıı dokunun.
Alarm Düzenleme
14
1. Saat
uygulama simgesine dokunun →
2. Düzenlemek istediğiniz alarmın üzerine dokunun
düzenlemeleri yapın.
3.Düzenleme bittikten sonra, Tamam dokunun.
Alarm Silme
1. Saat
uygulama simgesine dokunun →
Tıklay
klayıın.
→
İstenilenen
Tıklay
klayıın.
2. Silmek istediğiniz alarmın üzerine dokunun.
Tamam
3. Dokun Sil →Tamam
Tamam.
Masaüstü ekranına geri dönmek için
dokunun.
14 APP MARKET
App Market hızlı ve kolayca tabletinize indirebileceğiniz bir çok uygulama
içerir.
Uygulamalar
Uygulamalarıı İndirme
1.
App Market uygulama butonuna dokunun.
☆ İlk kullanımında “Kay
Kay
Giri
Kayııt ol
ol” ve “Giri
Girişş Yap
Yap” seçenekleri olacaktır.Henüz bir
Kay
Giri
hesabınız kayıtlı değil ise“Kay
Kayııt ol
ol” dokunun.Aksi durumda “Giri
Girişş Yap
Yap””
Giri
dokunun ve giriş bilgilerinizi girin daha sonra tekrar “Giri
Girişş Yap
Yap”” dokunun.
2. Uygulamaları var olan kategorilerden seçebilir,(son yüklenenler, popüler
15
uygulamalar, rastgele), veya isim olarak arayabilirsiniz.
3. Uygulamanın üzerine dokunun → İndir
ndir.
4. Uygulama indirildikten sonra, dokun Kur.
5.Şimdi başlatmak için Aç dokunun, yada
App Market
ekranına geri
dönmek için Tamamland
Tamamlandıı dokunun
Ge
Geççmi
mişş
Uygulamaları yükledikten sonra, yüklenmiş uygulamaları yönetmek için
Ge
Geççmi
mişş seçin. Diğer kullanıcılardan gelen yorumları görebilir ve/veya yorum
ekleyebilirsiniz, uygulamaları başlatabilir, kaldırabilirsiniz.
üs ü
App Market Fonksiyon Men
Menü
App Market Fonksiyon menüsünü görmek için
dokunun.
Profi
Profill
Profil bilgilerinize ulaşmak için dokunun. Şifrenizi değiştirebilir, mail
adresinizi değiştirebilir ve şifrenizi kaydedebilirsiniz.Hesabınızdan çıkmak için
sağ üst köşedeki Logout dokunun.
Hakk
Hakkıında
App Store sürüm ve destek bilgilerini görüntüler.
15 TARAYICI
Kullanıcılar tarayıcı üzerinden internete bağlanabilir.
Masaüstünüzdeki tarayıcı simgesine
tarayıcınızı başlatabilirsiniz.
16
tıklayın, daha sonra web
16 TAKV
TAKVİİM
Takvim uygulama
simgesine dokunun.
Takvim uygulamasının ilk kullanımında,
değişim hesabına ihtiyacınız
vardır.Hesap email adresini ve şifresini girin.Sistem Ayarlar
Ayarlarıına girin →
Hesaplar & Senkronize → Hesap Ekle
Ekle. İletilere göre ayarlamaları
tamamlayın.
Daha sonra takvimi kullanabilirsiniz.
Sadece takvimi
görüntülemek için değişim hesabına ihtiyacınız yoktur.
Etkinlik Ekleme
1. Takvim ekran
ekranıında
nda, Bir etkinlik
eklemek istediğiniz tarihin üzerine
dokunun.
17
2. Etkinlik zamanına dokunun →
dokunun
3. Her dosya için, ilgili aktivitelerin ayrıntılarını girin.
4. Tamamland
Tamamlandıı dokunun
Takvimde GÜN, HAFTA, AY ve AJANDA modunda görülmesini iştediğiniz
sol üstteki tarihi seçin.
☆ Gri çubuklar ile gösterilmiş Tarihler zamanlanmış etkinlik belirtir.
17 KAMERA
Kamera uygulama simgesine
dokunun.
Foto
Fotoğğraf Çekimi
1. Kameraya çevirmek için
2. Fotoğraf çekmek için
dokunun, şimdi fotoğraf çekebilirsiniz.
dokunun
3. Resim kaydedilecektir.
4. Kameraya dönmek için Geri dokunun.
5. Kameradan çıkmak ve masaüstüne geri dönmek için
Video Çekimi
18
dokunun.
1. Videoya çevirmek için
2.Başlamak için
dokunun, şimdi video çekebilirsiniz.
dokunun ve durmak için
dokunun.
3. Video kaydedilecektir.
4. Videoyu oynatmak için video önizleme
dokunun.
5. Kameraya dönmek için Geri dokunun.
6. Kameradan çıkmak ve masaüstüne geri dönmek için
dokunun.
Single-motion Panorama
Daha geniş ekran yakalamak için,
simgesine basın ve single-motion
panorama moduna getirin.
Bu modda, kullanıcı pozlamamaya başlar ve sonra yavaş yavaş gerektiği kadar
geniş bir perspektif alacak kadar kamera döner.Kamera sürekli görüntülerin
dizilimini tek bir panoramik fotoğraf haline birleştirir.
Not: ROM ,SD kart veya USB depoda yeralan dosyaları seçmek için arayüzün
sol üstündeki
basın
19
18 HESAP MAK
MAKİİNES
NESİİ
1. Hesap makinesi uygulama simgesine
dokunun.
2. Hesaplama yapmak için sayılara dokunun ve işlemi seçin.
3. Sonuçları tek tek silmek için TEM
TEMİİZLE dokunun, hepsini silmek için
TEM
TEMİİZLE dokunun ve basılı tutun.
19 KAYDED
KAYDEDİİCİM
1. Kaydedici simgesine
dokunun.
2. Kaydetmeye başlamak için kaydet simgesine
3. Kaydı durdurmak için kaydet simgesine
dokunun.
dokunun.
4. Kaydedilen sesleri oynatmak için oynat butonuna
20 EMAIL
20
dokunun.
☆ POP3 ve SMTP hesapları desteklenir.
Email Hesab
Hesabıı Ekleme
Tablet ile ulaşabileceğiniz bir veya daha fazla kişisel email adresi girebilirsiniz.
1. Email uygulama simgesine
dokunun.
2. Email adresinizi Hesap Ayarlar
Ayarlarıı ekranında, Email adresi giriş alanına girin.
3. Email şifrenizi Şifre giriş alanına girin.
4. İleri dokunun
5.. Manual Ayar (İsteğe bağlı): Sunucu ayarları otomatik olarak
e-posta
hesabı sağlayıcınıza(yani, gmail.com, vb) bağlı doldurulur. Ancak, sunucu
ayarlarını değiştirmeniz gerektiğinde, gerekli değişiklikleri yapmak için
Manual Ayar dokunun.
6. Seçilen posta kutusu sunucusuna gore, paremetre ve sunucu tipi girin veya
seçin,sonra İleri dokunun.
7. İste
steğğe Ba
Bağğlı: Hesap için bir isim girin.
8. Giden mesajlar için isim girin → Tamamland
Tamamlandıı dokunun
☆ Kurulumdan sonra, ücretsiz bir email hesabına bağlanamıyorsanız, Email
sağlayıcınızın sunucularının Post Office Protocol (POP) veya Simple Mail
Transfer Protocol (SMTP) üzerinde desteklendiğinden emin olun.
Email Gelen Kutusu
1. Email uygulama simgesine
dokunun
2. Eğer tek bir e-posta hesabı kurarsanız, hemen açılır. Birden çok hesap
kurarsanız, Hesaplar ekranında listelenir.
Gelen Kutusu dokunun.
3.İstenilen email hesabına dokunun →Gelen
aj
Email Mes
Mesaj
ajıı Açma
1. Emaili açmak için Gelen Kutusu ekranında Email dokunun
2. Dosya ekleme;uygun uygulamayı başlatmak için Aç dokunun,veya ekleri SD
karta kaydetmek için Kaydet dokunun.
21
3. Yanıtlamak için , Yan
Yanııtla
dokunun veya Tümünü Yan
Yanııtla
dokunun.
a. Yanıt iletinizi girmek için Posta Oluştur giriş alanına dokunun.
b. Hemen göndermek için Gönder dokunun, Göndermeden kaydetmek
için Taslak olarak kaydedin veya göndermeden kapatın.
1. Email hemen silmek için, Sil dokunun.
Yeni Email Hesab
Hesabıı Olu
Oluşşturma
1. Gelen Kutusu ekranında,
dokunun
2. Email adresinizi alıcı alanına girin. Eğer Cc veya Bcc alıcısı eklemek
isterseniz
dokunun,
→
, daha sonra alıcıların email
adresini girin.
1. İstediğiniz konu başlığını Konu alanına girin.
2. Kişisel mesajınızı girmek için Mail Olu
Oluşştur alanına girin.
3. Dosya Eklemek isterseniz,
→
4. Email gönderilmeye hazır olduğunda,
dokunun.
dokunun.
Email Hesab
Hesabıı Düzenleme
1. Email uygulama simgesine
2. Gelen kutusu ekranında,
dokunun.
dokunun → Ayarlar
Ayarlar.
22
3. E-posta hesabınızı özelleştirmek için istediğiniz tercihleri
4. Gelen Kutusuna dönmek için
ayarlayın.
dokunun.
Email Hesab
Hesabıı Silme
☆ Birden fazla hesabınız varsa, varsayılan hesap olarak belirlenmiş hesap
silindiğinde,bir sonraki posta otomatik olarak varsayılan olarak ayarlanır.
Email uygulama simgesine dokunun.
1.
2. Gelen Kutusu ekranında,
→ Ayarlar dokunun.
3. Silmek istediğiniz hesaba tıklayın.
4. Açılan Hesap Ayarlar
Ayarlarıı penceresinde, Sil dokunun
5.Silme işlemini onaylamak için TAMAM dokunun.
Varsay
Varsayıılan Email Hesab
Hesabıını Ayarlamak
Daima varsayılan olarak ayarlanmış en az bir hesabınız olacaktır, eğer birden
fazla hesaba sahipseniz, herhangi birini varsayılan olarak seçebilirsiniz.
Email uygulama simgesine dokunun.
1.
2.
dokunun → Ayarlar
Ayarlar.
3. İstenilen hesaba dokunun.
4. Ayarlar listesinin sağında, varsayılan olarak seçmek için Varsay
Varsayıılan Hesap
dokunun.
Varsayılan olarak ayarlanmıış hesabı silerseniz, listelenen bir sonraki email
otamatik olarak varsayılan hesap olarak ayarlanır.
23
21 DOSYA TARAYICISI
Cihaz depolarındaki (dahili bellek, SD kart, USB cihazı) dosyaları
görüntülemek ve Android uygulamasını hızlıca ve kolayca kurmak için
Dosya Taray
Tarayııcısı uygulama simgesine dokunun.
Aşağıdaki gibi ekranın üstünde simgeleri kullanınız:
Dahili Flash (ROM)
SD Kart
USB Depo
Yapıştır
Bir önceki klasöre dön
Çalma Klasörü
Menü
Bilgisayar ve Tablet Aras
Arasıında Medya Kopyalamak
Bilgisayarınız ve dış depolama aygıtları arasında dosya kopyalamak için Dosya
Taray
Tarayııcısını kullanabilirsiniz.İstenilen dosyaları önce SD kart üzerine veya Usb
cihazına kopyalayabilirsiniz.
☆ Dahili depolama aygıtı"ROM" , hafıza kartı "SD" ve USB
depolama aygıtı "USB" olarak adlandırılmıştır
☆ Bu talimatlar cihazın içine bir SD kart veya USB
depolama cihazından kopyalama içindir.cihazdan bir SD
karta veya USB depolama aygıtına kopyalama için aynı
yöntemi
kullanabilirsiniz
ve
bilgisayarınızdaki
istediğiniz klasörün içine dosyayı aktarmak için
bilgisayarınıza depolama aygıtını bağlayabilirsiniz.
24
1. İlerle dokunun, depolama aygıtının içeriğini görüntülemek için
veya
seçin.
2. Bir dosya/klasör basılı tutun ve çoklu-seçenek moduna girin, İstenilen
klasör/dosya seçin → Kopyala dokunun
seçin Dahili Bellek →
3. İlerle dokunun,
istediğiniz klasöre dokunun →
dosyayı kaydetmek
dokunun.
şı
lan dosyalara eri
Yerel ağda payla
paylaşı
şılan
erişşim
Tüm yerel alan ağlarını paylaşılan klasörde görebilirsiniz.
1. LAN (Yerel ağ) a bağlanın.
2.
şı
mı dokunun → Yeni payla
şı
m noktas
İnternet payla
paylaşı
şım
paylaşı
şım
noktasıı se
seçç →
şı
m modu se
şı
lan dosya ağı edit
Payla
Paylaşı
şım
seççin → Payla
Paylaşı
şılan
editöörü.
şı
mı ayarlar
3. Başarıyla bağlandıktan sonra, ağ payla
paylaşı
şım
ayarlarıını girin ve doğrudan
paylaşılan klasör listesini açın.
Dosyalar
Dosyalarıı Silme
Bir klasör / dosya basılı tutun ve çoklu-seçim moduna girin, klasör / dosya
istenen olarak seçin→
Sil dokunun → Silmeyi onaylamak için OK dokunun.
25
M
22 MÜZİĞİ
İĞİM
☆ Ses dosyaları bu formatları destekler: MP2, MP3, WAV,
AAC, WMA.
Müzik Oynatma
1. Müzi
ziğğim uygulama simgesine
dokunun.
2. Oynatmak için Tümü/Albümler/Şarkıcılar/Favorilerim/Kullanıcı Tanımlı
Çalma Listesi
üzerinden ses dosyası seçin.
3. Müziği durdurmak için, Duraklat simgesine
dokunun.
4. Müziğiniz oynatılılırken, bir önceki ekrana dönmek için
veya
dokunabilirsiniz.
Oynatılan arayüzü değiştirmek için
tıklayın, aşağıdaki gibi görülecektir:
26
Bu arayüzde yapabilecekleriniz: şarkı sözü indir/gör, albüm resmi göster, oynat
/ duraklat, önceki / sonraki değiştir, tekrarla ve rastgele çal vs.
Müzik Sihirbaz
Sihirbazıı Yaratma
yla hızl
Müzik Sihirbaz
Sihirbazıı arac
aracıılığı
ığıyla
zlııca Müzik Oynat
Oynatıılabilir .
Masaüstündeki
(Sihirbaz)
simgesine dokunun, Açılan listede Widgets
Widgets(Sihirbaz)
Music Widget
Muzik Sihirbaz
seçin→Music
Widget(Muzik
Sihirbazıı) seçin.
lemleri
Müzik ve Çalma Listesi İş
İşlemleri
Çalma Listesi Ekleme
1.Çalma listesi arayüzüne girmek için
dokunun→
tıklayın.
2. Çalma listesinin adını girin.
3. Kaydet dokunun.
Çalma Listesini Yeniden Adland
Adlandıırma veya Silme
Oynatma moduna geçmek için,, Çalma listesine dokunun →
dokunun
→ Diyalog kutusuna yeni bir isim girin , Kaydet tıklayın,, Çalma listesini
silmek isterseniz
tıklayın, → Kaydet tıklayın..
Müzik Ekleme
üm ve Şark
1. Tüm Şark
arkıılar
lar, Alb
Albü
arkııcı listelerinden,oynatmak için müziğe
dokunun ve basılı tutun
2. Listeye eklemek istediğiniz müziği seçin(eğer eklemek istemezseniz,iptal
etmek için tekrar dokunun.)
Çalma Listesi Ekle dokunun, sonra çalma listesi seçin.
3.Ç
Müzik Silme
Sil dokunun.
Silmek istediğiniz müziği seçin ve basılı tutun→Sil
Ba
Başşlık veya Tarihe göre Sırala
tıklayın, açılan listede ba
başşlığ
ığaa göre
Tüm şarkılar arayüzünde, sağ üstteki
27
sırala seçin,, daha sonra sağ tarafta “alfabetik
alfabetik”” tıklayın,şarkılar hızlıca arayüzü
ilk harfe göre alfabetik olarak sıralanacaktır.Eğer ekleme tarihine göre sırala
seçereniz,tüm şarkılar ekleme tarihine göre sıralanacaktır.
LARIM
23 VIDEO
VIDEOLARIM
☆ Video dosyaları bu formatları destekler: MPEG1/2/4、
H263 、 H264 VC1 、 RealVideo 、 MotionJPEG. Maximum video
formatı 1080P(1920×1080)dir.
Video Oynatma
Videolar
1.Videolar
Videolarıım uygulama simgesine
dokunun.
2.ROM,SD kart veya USB den video seçin.
3. Ekrana dokunun ve ayarlamak için ilgili simgeyi tıklayın(ses, Duraklatma /
oynatma, parlaklık, parça, altyazı ve görüntü ölçek dahil)
4. Videolarım ekranına geri dönmek için Geri butonuna
dokunun.
(Sihirbaz
Video Widget
Widget(Sihirbaz
(Sihirbazıı) Yaratma
(Sihirbaz
Video Widget
Widget(Sihirbaz
(Sihirbazıı) kullanarak hızl
zlııca video oynatabilirsiniz
oynatabilirsiniz..
Masaüstündeki
simgesine
dokunun,
Açılan
pencereden
(Sihirbaz
Widgets(Sihirbaz) listesini seçin→ Video Widget
Widget(Sihirbaz
(Sihirbazıı) seçin.
lemleri
Video İş
İşlemleri
Video Ekran
Ekranıını Yak
Yakıınla
nlaşştırma
Video oynatıcı arayüzünde , ekran üzerinde iki parmağınızı sürükleyerek zıt/ters
komutlarını kullanarak video ekranını yakınlaştırıp ve uzaklaştırabilirisiniz.
28
üsünü Ayarlama
Video Görünt
ntü
simgesine dokunun , video ekranı “tam ekran,gerçek boyut,uygun
boyut” olarak 3 farklı şekilde ayarlanabilir.
lemleri
Ses Par
Parçças
asıı ve Altyaz
Altyazıı İş
İşlemleri
Video oynatıcı arayüzünde, Ses Par
Parçças
asıı ve Altyaz
Altyazıı nın sağ üstündeki
simgesine tıklayın.
lemleri
Video Listesi İş
İşlemleri
Video Listesi Sınıfland
flandıırma
üm’e tıklayın.
Sınıflanmış videonun sol üstündeki alb
albü
ış Listede Varsay
lemleri
Sınıfland
flandıırılm
lmış
Varsayıılan Mod İş
İşlemleri
Sınıflandırılımış klasörde,
album varsayılan ayarları için
tıklayın ve liste varsayılan ayarları veya
simgesine tıklayın.
Sınıflandırılmış
dosyalarda,kullanıcılar
☆
tıklayarak
resimleri
isme
veya
zamana
gore
sınıflandırabilir.
Listedeki videoyu silme veya gönderme
Video dokunun ve basılı tutun, → Videoyu göndermek veya silmek için
ekranın sağ üstündeki Se
Seççenek veya Sil butonuna tıklayın.
24 RES
RESİİMLER
MLERİİM
29
☆ Resim dosyaları bu formatları destekler: JPG, JPEG, BMP, and PNG.
Resimlerim uygulama simgesine
1.Resimlerim
dokunun.
2. Bir fotoğrafı görüntülemek için, istenilen fotoğrafa dokunun.
3.Uygulamak istediğiniz fotoğraf işlemleri için sağ üstteki
simgesini
tıklayın.(yakınlaştır/uzaklaştır, paylaş, döndür, düzenle, ayarla,detayları göster)
lemleri
Foto
Fotoğğraf Listesi İş
İşlemleri
Foto
Fotoğğraf Listesi Sınıfland
flandıırma
üm’e tıklayın.
Altdizinde, sınıflandırılmış fotoğrafın sol üstünde alb
albü
Listedeki foto
fotoğğraf
rafıı silme
Fotoğrafa basılı tutun → Fotoğrafı silmek için ekranın sağ üstündeki Sil
butonuna tıklayın.
Slayt Gösterisi ve Ayarlar
Slayt Ayarlar
Ayarlarıına Girin
1. Foto
Fotoğğraflar
raflarıım uygulama simgesine
2. Altdizinde, Sağ üstteki
dokunun.
tıklayın→ Ayarlar
Ayarlar..
üğü
ne göre foto
3. Ayarlar arayüzünde, Dosya büyükl
klüğü
üğüne
fotoğğraf
rafıı filtreleme, slayt
gösterisi hızı ve slayt gösterisi modu ayarlayabilirsiniz..
ayt Gösterisi
Sl
Slayt
1. Foto
Fotoğğraflar
raflarıım uygulama simgesine
tıklayın.
2. Slayt Gösterisi
→tıklayın..
30
dokunun.Fotoğraf klasörüne
☆
Sınıflandırılmış
tıklayarak
resimleri
dosyalarda,kullanıcılar
isme,renge
veya
zamana
gore
sınıflandırabilir.
ış
ma haz
Taslak çal
alış
ışma
hazıırlama
☆ Resimlerim arayüzünde taslak çalışma hazırlayabilirsiniz.
1. Resmi açın.
2.
simgesine tıklayın → Resimlerim seçin.
3. Kullanıcılar fırça, gölge, FX, tahta, veya kırpma gibi farklı doodle
eri seçilmiş ise fırça fonksiyonu
fonksiyonları seçebilirler. ( Not
Not:: Gal
Galeri
kaybolacaktır.)
4. Taslak bittikten sonra, Kaydet simgesine tıklayın..
5. Resim tarama arayüzüne dönmek için
sembolüne dokunun.
Foto
Fotoğğraf Sihirbaz
Sihirbazıı(Widget) Ayarlama
yla hızl
Foto
Fotoğğraf eklentileri aray
arayııcılığı
ığıyla
zlııca foto
fotoğğraf açabilirsiniz
Masaüstündeki
seçin
simgesine dokunun,
Açılan listede Sihirbaz(Widget)
→ Foto
Fotoğğraf Sihirbaz
Sihirbazıı (Widget) seçin.
25 GALER
GALERİİ
lemleri
Foto
Fotoğğraf ve Video Listesi İş
İşlemleri
31
Foto
Fotoğğraf ve Video Listelerini Sınıfland
flandıırma
üm’ e tıklayın (tarihler,
tarihler,
Fotoğraf ve videoları sınıflandırmak için sol üstte Alb
Albü
yerler, ki
kişşiler, veya etiketler
etiketler).
üleme, oynatma
Foto
Fotoğğraf ve Videolar
Videolarıı görünt
ntü
Foto
Fotoğğraf: Sınıflandırma klasöründe, fotoğrafı görüntülemek için önizlemeleri
açın, ve görüntülemeyi gerçekleştirmek için
klasörün sağ üst köşesinde
ikonunu tıklayın.
Video: Sınıflandırılmış
klasörde, video önizlemeye tıklayın video önizleme
arayüzü girmek ve video oynatmak için video önizleme play butonuna tıklayın.
Listedeki foto
fotoğğraf ve videolar
videolarıı Silme
Ekranın sağ üstündeki ,
Se
üm seçin,
simgesine dokunun →Se
Seççilmi
ilmişş Alb
Albü
silmek istediğiniz fotoğraf veya videoyu seçin,
☆
dokunun→ Sil
Sil.
Galeri sadece varolan dosyaları destekler ve
varsayılan okuma / yazma deposu içindeki fotoğraf
ve
videoları
yönetir.Depolama
alanını
görüntülemesine değişiklik yapmak için Ayarlar
ılan okuma / yazma deposu
varsayı
→ depolama → varsay
seçmelisiniz.Cihazın varsayılan depolama alanı
SD karttır.
Ü YAKALAMA
26 GÖRÜNT
NTÜ
32
Ekranın herhangi bir andaki görüntüsünü
simgesine basarak
yakalayabilirsiniz.
ü Yakalama uygulama
Görüntü Yakalama şeçeneklerini ayarlamak için Görünt
ntü
simgesine
dokunun.
● Ekranı yakalamak için bir gecikme zamanlayıcısı seçin(saniyeler).
● Cihazda var olan arşivi seçin.
● Görüntü yakalama simgesi.
Görüntü Yakalama simgesini durum çubuğu içinde gösterir.
Görüntüler kaydedildikten sonra, Resimlerim uygulaması
üzerinden
görüntülenebilir.
27 GÖREV YÖNET
NETİİCİSİ
Uygulamaları ve küçük uygulamaları yönetmek için PK Manager kullanın.
Uygulamalar
Uygulamalarıı Durdurma
Android, uygulamalar yüklendikten sonra otomatik olarak durdurmaz.
yüzden istediğinizde manuel olarak uygulamaları durdurabilirsiniz.
33
Bu
1. Görev Yöneticisi uygulama simgesine
dokunun.
2. 2. Tüm etkin uygulamaları görmek için Etkin Uygulamalar dokunun.
3.Durdurmak istediğiniz uygulamanın üzerine dokunun→
Kapatmaya
Tamam
Zorla dokunun→Tamam
Tamam.
Uygulamalar
Uygulamalarıı Kald
Kaldıırma
1. Görev Yöneticisi uygulama simgesine
dokunun.
ne dokunun.
2. Tüm uygulamaları görmek için Tümü’
ü’ne
3. Kaldırmak istediğiniz uygulamanın üzerine dokunun→ Kald
Kaldıır’a dokunun.
4. Kaldırmayı onaylamak için Tamam
Tamam’’a dokunun.
Uygulamalar
Uygulamalarıı Kurma
1. Görev Yöneticisi uygulama simgesine
dokunun.
3. Tüm uygulamaları ve klasörleri görmek için Kur
Kur’’a dokunun.4. Kurmak
istediğiniz uygulamayı bulun üzerine dokunun → Kur
Kur’’a dokunun.
28 WI-FI
Ayarlar
Ayarlar’’a basın → Wi-Fi, Wi-Fi Ayarlarına girin.
1. Wi-Fi açık konuma getirin.
2. Çevredeki tüm AP ler listelenir, Bağlanmak için istediğiniz AP nin ismine
tıklayın.
3. Daha önceden AP başarılı olarak bağlandıysa, Ap bilgileri açılan pencerede
kaydedilir, başlamak için “Bağlan” ı seçin, AP bilgilerini silmek için “Unut” a
basın.
4. AP şifreli değil ise, açılan pencerede, bağlanmak için “Bağlan” ı seçin.
5. AP şifreli ise, açılan pencerede şifreyi seçin,ve “Bağlan” ı tıklayın.
34
6. İnternet bağlantısı başarılı olduğunda, wireless bağlantı simgesi durum
çubuğunun altında gözükür.
29 3G AĞ
Normal 3G internet erişimi sağlamak amacıyla USB 3G Dongle satın
alınmasını tavsiye ediyoruz.
Lütfen USB 3G Dongle içine ön ödemeli kart koyunuz, USB host aktarım
kablosu içine USB 3G Dongle yerleştirin ve sonra OTG arayüzüne yerleştirin.
3G ağına bağlamaya hazır USB 3G Dongle üzerinde parlak ışıklar olacaktır.
Ayarlar
Ayarlar’’a basın → 3G Ağ, ve “ 3G Ağ Ekle
Ekle” basın, açılan kutuda, isim
isim,
cihaz numaras
numarasıı, APN
APN, kullan
kullanııcı ve şifre bilgilerini doldurunuz..
İsim
sim:: Açılan kutuda, İsim alanına ismi girin.
Cihaz İsmi ve APN : Faaliyet gösteren kuruluşlar tarafından sağlanan bilgileri
doldurunuz.
Doldurdurma işleminden sonra Bağlan’a tıklayın,daha sonra durum çubuğunun
altında 3G ağının bağlı olduğunu gösteren 3G sembolünü
göreceksiniz,
daha sonra çevrimiçi olabilirsiniz.
30 GPS
GPS işlevi, bir USB arabirimi harici GPS alıcısı kullanımını gerektirir. (USB
ana bilgisayar aktarım kablosu aracılığıyla cihaza erişim sağlar.) Kullanıcıların
SD kart yükleme (lütfen bu kılavuzunun Uygulama Yönetimi bölümüne bakınız)
aracılığıyla, internet navigasyon yazılımı ve harita yüklemensi gerekir. Şu anda
desteklenen GPS alıcısı tipi için Ekler’e bakın.
35
31 PPPoE AYARLARI
Bu özelliği kullanmadan once, USB host transfer kablosu arayıcılığıyla cihaza
bağlanmak için USB Ağ kartına bağlanın.
1. Ayarlar
Ayarlar’’a basın→ PPPoE Ayarlar .
2. İsminizi ve şifrenizi girin daha sonra Genişbant ağına bağlan ‘ı tıklayın.
32 ETHERNET
Bu özelliği kullanmadan önce, USB host transfer kablosu arayıcılığıyla cihaza
bağlanmak için USB Ağ kartına bağlanın.USB ağ kablosu USB ağ kartına bağlı
olduğunda, durum alanın altında ETH sembolü
1. Ayarlar
Ayarlar’’a dokunun
göreceksiniz.
→ Ethernet
Ethernet.
2. Cihaz ağa bağlanmak için IP adresini otomatik olarak sağlayabilir.Ya da IP
adresini manuel olarak da girebilirsiniz.
33
33.. AYARLAR
Wi-Fi
Wireless
& Ağlar
Wi-Fi
Açma
/Kapama,
Wireless
bağlanma noktalarını Kurar&Yönetir
Otamatik IP adresi
atar.
DHCP
Ethernet
Statik
kullanma
36
IP
Manuel IP adresi
atar.
ADSL ağını kurar.
PPPoE Ayarlar
Ayarlarıı
3G Ağ
Veri Kullan
Kullanıımı
3G ağını kurar.
Veri kullanmını gösterir
Uçak modu
Tüm kablosuz ağları
kullanılamaz
hale
getirir.
VPN
Ekleme (VPN).
Mobil Ağ
Mobil ağları kurar
Ses
Medya
ayarlar.
Varsay
Varsayıılan
Bildirim
İstenilen
seçer
Titre
Titreşşim
Titreşim
Açma/Kapama
…
Fazla
Fazla…
Ses
Dokunmatik
ekran
sesleri
sesleri,,
ekran kilidi
sesleri
Cihaz
Ekran
üsü
Görünt
ntü
seslerini
zil
sesini
Cihaz
seslerini
Açma/Kapama
Parlakl
Parlaklıık
Ekran
istenilen
ayarlar.
ğı
dı
Duvarka
Duvarkağı
ğıd
Duvarkağıdı ayarlar
Otomatik
Ekran
ürme
Dönd
ndü
Otomatik
Döndürme
Tam Ekran
areti
İş
İşareti
Tam Ekran İşareti
Ekran
Ekranın
37
parlaklığını
oranda
Ekran
otomatik
mı
zaman aşı
şım
olarak
kapanma
zamanını ayarlar.
Yaz
Yazıı
boyutu
Yazı tipi
ayarlar
boyutunu
Depolama
Dahili bellek, SD kart
ve USB depolama
birimini
biçimlendirme,
görüntüleme
ve
kaldırma.
Pil
Batarya
gösterir.
Uygulamalar
Uygulamaları görmeyi
veya geri yüklemeyi
sağlar.
Hesap
ve
senkronizasyon
Ki
Kişşisel
tipi
kasyon
Lo
Lokasyon
Servisi
kullanmını
Sekronize hesap ekler
Google
lokasyon
servisi
Wi-fi ve yerel ağlar
yardımı
ve
ilgili
uygulamalar
ile
bulunduğunuz
lokasyonu bildirir.
GPS
uydular
uydularıı
GPS ile
bağlantılı
uygulamalar
ile
bulunduğunuz
yeri
belirler.
38
Konum
Google
aramas
aramasıı
&
Uygulamaların
yaklaşık konumunuzu
belirlemek için, Wi-Fi
ve
mobil
ağ
kaynağından
verileri
kullanır
Ekran kilidi
Cihaz sahibi
bilgileri
Tablete Şifre
Koyma
Tabletinize sayısal bir
PIN veya şifre koyar.
Şifreleri
görünür hale
getirme
Güvenlik
Dil
Cihaz
Yöneticileri
Cihaz
yöneticilerini
görüntüler veya devre
dışı bırakır
Bilinmeyen
Kaynakla
Market
dışı
uygulamaların
kurulmasına izin verir.
Güvenilir
kimlik
bilgileri
Güvenilir
CA
sertifikaları görüntüler.
SD karttan
yükleme
SD karttan sertifikaları
yükler.
k kimlik
Açı
çık
bilgileri
Tüm
kaldırır.
Dil
Sistem dilini ayarlar.
39
sertifikaları
Yazım
düzeltme,
kişisel sözlük, klavye
ve giriş yöntemleri,
konuşma metin çıktısı
(TTS)
ve işaretçi
hızı.
Geri Yükleme
& Reset
Fabrika
Ayarlar
Ayarlarıına
Geri Dönme
Otamatik
tarih & saat
Sistem
&Saat
Tarih
Tarih&
Tabletteki tüm bilgileri
siler.
Use network
-provided time
Tarihi
Ayarla
Tarihi Ayarla
Saati Ayarla
Saati Ayarla
Zaman
Dilimi se
seççin
Zaman dilimi seçin
24
saatlik
format
formatıı
kullanma
12 saatlik veya 24
saatlik formatı seçin.
Tarih
format
formatıı se
seççin
Tarih formatı seçin
Ba
Bağğlan
lanıılabilirlik
Büyük metin, çağrı
bitirme güç düğmesi,
otomatik
döndürme,
ekran
şifreleri,
dokunma ve basılı tut
gecikmesi,
web
komutu kurulumu
Geli
Gelişştirici
se
seççenekleri
USB onarma, cihaz ID
geliştirme,
taklit
40
konumlara izin ver,
HDCP
kontrolü,
masaüstü geri yükleme
şifresi,
gösterici
lokasyonu,dokunmaları
gösterir,ekran
güncellemelerini
gösterir,
CPU
kullanmını
gösterir,
pencere
animasyonu
ölçeği,geçiş
animasyonu
ölçeği,
arka
plan
işlemi
sınırlarını tutar ve tüm
ANRs gösterir.
Durum, Yasal bilgiler,
model
numarası,
android
sürümü,
çekirdek sürümü ve
yapı numarası.
Tablet
Hakk
Hakkıında
ÇA SORULAN SORULAR
SIK
SIKÇ
Android
ü?
S:Cihaz
Cihazıımda hangi Android OS versiyonu yükl
klü
C: 4.0.3
Temel Cihaz Fonksiyonları
S:Kullanmadan once bataryay
bataryayıı şarj etmek zorunda mıyım?
C:Bataryayı en az 6 saat şarj etmelisiniz, ancak şarj olurken cihazınızı
kullanabilirsiniz. Şarj etmek için güç adaptörünü kullanın; Bu cihaz USB kablo
41
aracılığı ile şarj edilemez.
Email
S: Email Gönderme/Alma için ki
kişşisel mail adresimi kullanabilir miyim?
C: Cihaz POP3 ve SMTP hesağlarını destekler. Bazı bedeva mail hesapları
mobil cihazlar tarafından desteklenmez. Email sağlayıcınızın desteklendiğini
control ediniz.
Medya Kartları
S: Cihaz
Cihazıımla hangi medya kartlar
kartlarıı uyumludur?
C: micro SD kartlar.
Müzik
S: Cihaz
Cihazıımda hangi tür müzik dosyalar
dosyalarıını oynatabilirim?
C: MP2, MP3, WAV, FLAC, APE, AAC, WMA
S: Müzik dosyalar
dosyalarıını cihaz
cihazııma nas
nasııl ekleyebilirim?
C: Müzik dosyalarını bilgisayarınızdan SD karta ya da USB depolama birimine
kopyalayın, daha sonra Dosya Yöneticisi uygulamasını kullanarak dosyaları
cihazınıza kaydedin.
Resimler
S: Cihaz
Cihazıımda hangi tür resim dosyalar
dosyalarıını görebilirim?
C: JPG, JPEG, BMP and PNG.
S: Cihaz
Cihazııma resimleri nas
nasııl ekleyebilirim?
C: Resim dosyalarını bilgisayarınızdan SD karta ya da USB depolama birimine
kopyalayın, daha sonra Dosya Yöneticisi uygulamasını kullanarak dosyaları
cihazınıza kaydedin.
Video
S: Cihaz
Cihazıımda hangi tür video dosyalar
dosyalarıını oynatabilirim?
C:
Video dosyaları bunları destekler: MPEG1/2/4, H263, H264, VC1,
RealVideo,
MotionJPEG.
Maximum
1080P(1920×1080) dır..
42
desteklenen
video
boyutu
S: Cihaz
Cihazııma video dosyalar
dosyalarıını nas
nasııl ekleyebilirim?
C: Video dosyalarını bilgisayarını zdan SD karta ya da USB depolama birimine
kopyalayın, daha sonra Dosya Yöneticisi uygulamasını kullanarak dosyaları
cihazınıza kaydedin.
Wi-Fi
S:İnternete ba
bağğlanmak için Wi-Fi adapt
adaptöörüne ihtiyac
ihtiyacıım var mı?
C: Hayır. Wi-Fi adaptörü cihazda yapılandırılmış konumdadır.
BAT
ARYA KULLANIMI
BATARYA
Cihazı ilk kullandığınızda batarya tamamen dolu olmayacaktır, bu yüzden
cihazı kullanmadan once en az 6 saat şarj etmeniz önerilir.
Şarj edilebilir pil, sık sık şarj edilmek ve kullanılmak üzere tasarlanmış ve imal
edilmiştir. Tüm pillerde olduğu gibi, pil kapasitesi her zaman şarj edilmiş/
tükenmiş azaltır. Ancak, yine de aşağıdaki önerileri ile bataryanın ömrünü
uzatmak için deneyebilirsiniz:
● Tabletinizi haftada en az bir kere kullanın.
● Bataryayı sık ve tamamen dolu olacak biçimde şarj edin..
● Bataryayı asla uzun bir süre tamamen boş bırakmayın.
● Cihazınızı ve bataryanızı daima ısıdan koruyun.
Batarya Şarj Etme
Cihazı kullanmadan önce tamamen şarj olması için, bir elektirik prizine güç
adaptorünü takın,daha sonra cihazınıza bağlayın. (Tam şarj "kapalı" statüsünde
yaklaşık 6 saat sÜrer)
☆ Batarya USB kablo aracılığıyla şarj edilmez.
Batarya tamamen dolduğunda, batarya ikonu
şeklinde gözükür.
Tam şarj "kapalı" statüsünde yaklaşık 6 saat sürer ancak isterseniz cihazınızı
43
prizdeyken kullanabilirsiniz.
ÖNEML
NEMLİİ GÜVENL
VENLİİK TAL
TALİİMATLARI
Tabletinizi kullanırken daima takip eden güvenlik talimatlarına uyunuz. Bu
önlemler yangın, elektrik şoku ve yaralanma riskini azaltır.
● Cihazı ıslak veya nemli yüzeye maruz bırakmayın.
● Cihazı doğrudan güneş ışığından ve yüksek ısıdan koruyunuz.
● Elektrik kablosunu koruyun. Şarj olurken güç kablosunun üzerine bir
nesne koymaktan veya basılmasından kaçının. Elektrik kablosunu cihaza
takıldığı noktaya daha çok dikkat edin.
● Lütfen cihazla birlikte verilen AC adaptörünü kullanın.Başka bir güç
adaptörünü kullanmak garantinizi geçersiz kılar.
● Cihazı kendiniz sökmeyiniz.Sizin verdiğiniz herhangi bir hasar garanti
dışı olacaktır.
Cihaz
ihazıı Temizleme
Ekran üzerindeki parmak izlerini veya tozları temizlemek için ,kamera
temizleme bezleri gibi yumuşak,aşındırıcı olmayan bezleri kullanarak nazikçe
silin.
GARANT
GARANTİİ BELGES
BELGESİİ
ÜNVANI: TRADA BİLİŞİM VE PAZARLAMA A.Ş.
ADRES
ADRESİİ: MİM KEMAL ÖKE CAD. 23/12 NİŞANTAŞI İSTANBUL
TELEFON: 0212 296 02 63
FAKS: 0 212 296 58 63
FİRMA YEK
YEKİİLİSİNİN İMZASI
44
Download PDF
Similar pages