LC-40LE730E/731E/732E/46LE730E/731E/732E Operation

PIN
TINS-F333WJZZ
12P01-PL-NG
HRVATSKI
SRPSKI
SLOVENŠČINA
POLSKI
MAGYAR
ČESKY
SLOVENSKY
УКРАЇНСЬКА
EESTI
LATVISKI
LIETUVIŠKAI
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Tiskano u Poljskoj
Štampano u Poljskoj
Tiskano v Poljska
Wydrukowano w Polsce
Készült Lengyelországban
Vytištěno v Polsku
Vytlačené v Poľsku
Надруковано в Польщі
Trükitud Poolas
Iespiests Polijā
Išspausdinta Lenkijoje
Τυπώθηκε στην Πολωνία
Polonya’da basılmıştır
Tipărit în Polonia
Надрукавана ў Польшча
Printed in Poland
PRIRUČNIK ZA RUKOVANJE
UPUTSTVO ZA UPOTREBU
PRIROČNIK ZA UPORABO
INSTRUKCJA OBSŁUGI
KEZELÉSI ÚTMUTATÓ
NÁVOD K OBSLUZE
NÁVOD NA OBSLUHU
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
KASUTUSJUHEND
LIETOŠANAS ROKASGRĀMATA
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
KULLANMA KILAVUZU
MANUAL DE UTILIZARE
ДАПАМОЖНІК ПА ЭКСПЛУАТАЦЫІ
OPERATION MANUAL
®
TÜRKÇE
http://www.sharp-eu.com
PRIRUČNIK ZA RUKOVANJE / UPUTSTVO ZA UPOTREBU / PRIROČNIK ZA UPORABO / INSTRUKCJA OBSŁUGI
/ KEZELÉSI ÚTMUTATÓ / NÁVOD K OBSLUZE / NÁVOD NA OBSLUHU / ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ /
KASUTUSJUHEND / LIETOŠANAS ROKASGRĀMATA /NAUDOJIMO INSTRUKCIJA / ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /
KULLANMA KILAVUZU / MANUAL DE UTILIZARE / ДАПАМОЖНІК ПА ЭКСПЛУАТАЦЫІ / OPERATION MANUAL
SHARP CORPORATION
LCD TELEVIZOR U BOJI
LCD TELEVIZOR U BOJI
BARVNI LCD TELEVIZOR
TELEWIZOR KOLOROWY LCD
LCD SZÍNESTELEVÍZIÓ
TELEVIZOR S BAREVNOU LCD OBRAZOVKOU
TELEVÍZOR S FAREBNOU LCD OBRAZOVKOU
КОЛЬОРОВИЙ ТЕЛЕВІЗОР З
РІДКОКРИСТАЛІЧНИМ ДИСПЛЕЄМ
VÄRVILINE LCD-TELER
ŠĶIDRO KRISTĀLU EKRĀNA (LCD)
KRĀSU TELEVIZORS
SPALVINIS LCD TELEVIZORIUS
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΜΕ ΕΓΧΡΩΜΗ ΟΘΟΝΗ LCD
(ΥΓΡΩΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ)
LCD RENKLİ TELEVİZYON
TELEVIZOR COLOR LCD
ВАДКАКРЫСТАЛІЧНЫ КАЛЯРОВЫ ТЭЛЕВІЗАР
LCD COLOUR TELEVISION
БЕЛАРУСЬ ROMÂNÂ
F333WJZZ
Ostaszewo 57b, 87-148 Łysomice, Poland
LC-46LE730E
LC-46LE731E
LC-46LE732E
ENGLISH
LC-40LE730E / LC-46LE730E
LC-40LE731E / LC-46LE731E
LC-40LE732E / LC-46LE732E
SHARP MANUFACTURING POLAND Sp. z o.o.
LC-40LE730E
LC-40LE731E
LC-40LE732E
LC-40LE730E LC-40LE731E LC-40LE732E
LC-46LE730E LC-46LE731E LC-46LE732E
(111.4) [115.2]
DivX®
([40])
(947) [1081]
DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.
ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This
is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to
convert your files into DivX videos.
(887) [1020.1]
SPECIAL NOTE FOR USERS IN THE U.K.
{70}
([18.8])
The mains lead of this product is fitted with a non-rewireable (moulded) plug incorporating a 13A fuse. Should
the fuse need to be replaced, a BSI or ASTA approved BS 1362 fuse marked
or )5) and of the same rating as
above, which is also indicated on the pin face of the plug, must be used.
Always refit the fuse cover after replacing the fuse. Never use the plug without the fuse cover fitted.
In the unlikely event of the socket outlet in your home not being compatible with the plug supplied, cut off the
mains plug and fit an appropriate type.
(350.5) [388.5]
(500) [574.5]
(560) [635]
Covered by one or more of the following U.S. Patents:
7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
(630) [705]
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased
DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device
setup menu. Go to vod.divx. com for more information on how to complete your registration.
DANGER:
The fuse from the cut-off plug should be removed and the cut-off plug destroyed immediately and disposed of in
a safe manner.
Under no circumstances should the cut-off plug be inserted elsewhere into a 13A socket outlet, as a serious
electric shock may occur.
To fit an appropriate plug to the mains lead, follow the instructions below:
(457) [484.6]
(242) [265]
([400])
([400])
The wires in the mains lead are coloured in accordance with the following code:
Blue: Neutral
Brown: Live
As the colours of the wires in the mains lead of this product may not correspond with the coloured markings
identifying the terminals in your plug, proceed as follows:
• The wire which is coloured blue must be connected to the plug terminal which is marked N or coloured black.
• The wire which is coloured brown must be connected to the plug terminal which is marked L or coloured red.
Ensure that neither the brown nor the blue wire is connected to the earth terminal in your three-pin plug.
Before replacing the plug cover make sure that:
• If the new fitted plug contains a fuse, its value is the same as that removed from the cut-off plug.
• The cord grip is clamped over the sheath of the mains lead, and not simply over the lead wires.
IF YOU HAVE ANY DOUBT, CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN.
(196) [187.2]
IMPORTANT:
40”: ( )
46”: [ ]
40”/46”: ([ ])
NÁVOD K OBSLUZE
ČESKY
• Vyobrazení a snímky nabídky OSD uvedené v tomto návodu k obsluze slouží pro účely vysvětlení a skutečný vzhled u jednotlivých operací
se může mírně lišit.
• Příklady uvedené v tomto návodu vycházejí z modelu LC-40LE730E
• Modely LC-40LE730E, LC-40LE731E, LC-40LE732E, LC-46LE730E, LC-46LE731E a LC-46LE732E jsou kompatibilní s komprimovaným
vysíláním H.264 (MPEG4 H.264, MPEG4 AVC, MPEG4 AVC/H.264).
Obsah ......................................................................................1
Úvod ........................................................................................2
Vážený zákazníku firmy SHARP ..................................................................... 2
Důležité bezpečnostní předpisy .................................................................. 2
Dálkový ovládač ..................................................................................................... 3
Televizor (pohled zpředu) ................................................................................ 4
Televizor (pohled z boku a zezadu) ............................................................ 4
Příprava .................................................................................5
Dodávané příslušenství ..................................................................................... 5
Připojení stojanu .................................................................................................... 5
Upevnění televizoru na stěnu ...................................................................... 5
Volitelné příslušenství ........................................................................................ 5
Vložení baterií .......................................................................................................... 6
Použití dálkového ovládání ............................................................................. 6
Upozornění týkající se dálkového ovládače ......................................... 6
Stručný návod .....................................................................7
Přehled první instalace....................................................................................... 7
Před zapnutím napájení .................................................................................... 8
Vložení karty CA ..................................................................................................... 8
Úvodní automatická instalace ....................................................................... 9
Kontrola kvality a síly signálu ......................................................................... 9
Sledování TV ..................................................................... 10
Běžné použití .........................................................................................................10
Zapnutí/vypnutí ...................................................................................................10
Přepnutí mezi analogovým, satelitním a digitálním
vysíláním ...................................................................................................................10
Přepnutí kanálů.....................................................................................................10
Výběr vnějšího zdroje video signálu ........................................................10
Výběr jazyka zvuku .............................................................................................10
Výběr jazyka titulků ............................................................................................10
EPG ...............................................................................................................................11
Výběr programu pomocí EPG......................................................................11
Teletext ......................................................................................................................12
Použití aplikace MHEG-5 (pouze Velká Británie)...............................12
Připojení vnějších zařízení ........................................ 13
Úvod do připojování .........................................................................................13
Připojení HDMI ..................................................................................................14
Připojení složkového signálu ...................................................................14
Připojení VIDEO.................................................................................................14
Připojení SCART ................................................................................................15
Připojení reproduktorů/zesilovače .......................................................15
Připojení počítače .......................................................... 16
Připojení HDMI (DVI)..........................................................................................16
Analogové připojení..........................................................................................16
Ovládání nabídky........................................................... 18
Co je to menu?......................................................................................................18
Základní funkce ovládání ...........................................................................18
Základní nastavení ........................................................ 19
Nastavení obrazu .................................................................................................19
Nastavení zvuku ...................................................................................................20
Multimédia ..............................................................................................................20
Nastavení času ......................................................................................................21
Zámek .........................................................................................................................21
Nastavení kanálů..................................................................................................22
Nabídka Nastavení ..............................................................................................24
Aktualizace softwaru prostřednictvím USB ....................................24
Seznam kanálů ......................................................................................................25
Výběr kanálu, který chcete sledovat ...................................................25
Zobrazení informací o kanálu (pouze v režimu
DTV/CADTV) .......................................................................................................25
Užitečné funkce pro prohlížení ............................... 26
Výběr formátu obrazu ......................................................................................26
Výběr formátu obrazu ručně ....................................................................26
Nastavení při použití vnějších zařízení ...................................................26
Zdrojový seznam .............................................................................................26
Připojení zařízení typu USB (Media Player) ..........................................26
Funkce MEDIA PLAYER .................................................................................27
Režim obrázků ...................................................................................................27
Režim Hudba......................................................................................................27
Režim Video ........................................................................................................28
Kompatibilita se zařízením typu USB / HOME MEDIA ..................28
Nastavení úspory energie ..............................................................................28
Zařízení HDMI .................................................................. 29
Ovládání zařízení HDMI pomocí protokolu HDMI CEC................29
Připojení HDMI CEC ...........................................................................................29
Nabídka HDMI CEC.............................................................................................30
Ovládání zařízení HDMI CEC .........................................................................30
Připojená TV ..................................................................... 31
Co je režim Připojená TV? ...............................................................................31
Nastavení Internetu ...........................................................................................31
Ovládání režimu Připojená TV .....................................................................33
HbbTV.........................................................................................................................33
Funkce USB REC ............................................................. 34
Funkce USB REC ...................................................................................................34
Sledování 3D obrazu .................................................... 36
Sledování 3D obrazu .........................................................................................36
Konfigurace nastavení televizoru za účelem zlepšení
3D zobrazení ..........................................................................................................37
Formát zobrazení pro 3D a 2D obrazy ...................................................37
Nabíjení baterie 3D brýlí .................................................................................37
Řešení potíží – 3D obraz .................................................................................38
Dodatek .............................................................................. 39
Seznam zkratek .....................................................................................................39
Informace o softwarové licenci na tento výrobek ..........................39
Řešení potíží ...........................................................................................................40
Specifikace týkající se životního prostředí ...........................................40
Technické údaje ...................................................................................................41
Energetický štítek EU pro televizory ........................................................42
Informace o ekoznačce EU ............................................................................43
Likvidace na konci životnosti .......................................................................44
Ochranné známky...............................................................................................44
CZ
ČESKY
Obsah
1
Úvod
Vážený zákazníku firmy SHARP
Děkujeme, že jste si zakoupili barevný LCD televizor SHARP. Chcete-li zajistit bezpečný provoz a dlouholetou
bezporuchovou činnost výrobku, přečtěte si před jeho použitím pozorně kapitolu Důležité bezpečnostní předpisy.
Důležité bezpečnostní předpisy
• Čištění – Před čištěním produktu odpojte přívodní kabel ze síťové zásuvky. K čištění výrobku použijte vlhký hadřík. Nepoužívejte
tekuté čisticí prostředky ani aerosolové čističe.
• Je-li panel znečištěný, zlehka jej otřete jemným vlhkým hadříkem. V zájmu ochrany panelu nepoužívejte k jeho čištění chemické
utěrky. Chemikálie mohou způsobit poškození nebo poškrábání skříně televizoru.
• Voda a vlhkost – Nepoužívejte výrobek v blízkosti vody, například u vany, umyvadla, dřezu, kádě, plaveckého
bazénu a ve vlhkém suterénu.
• Na výrobek nepokládejte vázy ani jiné nádoby naplněné vodou. Voda může natéci do výrobku, což může
způsobit požár nebo zasažení elektrickým proudem.
• Stanoviště – Výrobek neumísťujte na nestabilní vozíky, stojany, trojnožky nebo stoly. Mohlo by dojít k pádu
výrobku, což by mohlo mít za následek poranění osob nebo poškození výrobku. Používejte jen vozíky, stojany,
trojnožky, závěsy nebo stolky doporučené výrobcem nebo prodávané spolu s výrobkem. Při upevňování výrobku
na stěnu postupujte v souladu s pokyny výrobce. K upevnění používejte pouze prvky doporučené výrobcem.
• Při přesunu výrobku umístěného na vozíku je nutno s ním pohybovat s nejvyšší opatrností. Náhlé zastavení,
nadměrné použití síly a nerovný povrch podlahy mohou zapříčinit pád výrobku z vozíku.
• Větrání – Větrací mřížky a další otvory ve skříni jsou určeny k ventilaci. Nezakrývejte nebo neblokujte tyto větrací
otvory, protože nedostatečné větrání může způsobit přehřívání a významně zkrátit životnost výrobku. Výrobek
nepokládejte na postel, pohovku, koberec nebo podobné podložky, protože mohou zablokovat větrací otvory.
Tento výrobek není určen pro vestavnou instalaci; výrobek neumísťujte do uzavřených prostor, např. do
knihovny nebo do polic, pokud není zajištěno dostatečné větrání nebo není postupováno podle pokynů výrobce.
• LCD panel je vyroben ze skla. Proto se při pádu nebo nárazu může rozbít. Pokud LCD panel praskne, buďte opatrní,
abyste se nezranili o úlomky skla.
• Zdroje tepla – Výrobek je nutno umístit mimo dosah zdrojů tepla, tzn. radiátorů, ohřívačů, kamen a ostatních
zařízení produkujících teplo (včetně zesilovačů).
• Sluchátka – Nenastavujte hlasitost na vysokou úroveň. Odborníci na sluch nedoporučují delší poslech pomocí
sluchátek při vysoké hlasitosti.
• Z důvodů požární bezpečnosti nikdy neumísťujte jakýkoli typ svíčky nebo zdroje otevřeného ohně na televizor
nebo do jeho blízkosti.
• Z důvodů požární bezpečnosti nikdy neveďte přívodní kabel pod televizorem nebo těžkými předměty.
• Nenechávejte zobrazen statický obrázek po dlouhou dobu, protože by mohly zůstávat na obrazovce zobrazeny
jeho stopy.
• Ke spotřebě elektrické energie dochází po celou dobu, po kterou je připojeno síťové napájení. Mějte na paměti,
že televizor lze od napájení odpojit pouze odpojením zástrčky napájení ze zásuvky. (Po dobu používání televizoru
by tato zástrčka měla být lehce dostupná.)
• Servis – Nepokoušejte se provádět servis výrobku svépomocí. Odstraněním krytů se vystavujete riziku zasažení proudem vysokého
napětí a jiným nebezpečným situacím. Prováděním servisu pověřte kvalifikovanou osobu.
LCD panel je výrobek založený na špičkové technologii umožňující zobrazení i nejjemnějších detailů obrazu.
V důsledku velkého počtu obrazových bodů občas dochází k tomu, že několik aktivních obrazových bodů na obrazovce se může jevit
jako pevné body modré, zelené nebo červené barvy. Toto je v mezích specifikace výrobku a nejedná se o vadu výrobku.
Pokyny pro přepravu televizoru
Při přepravě televizoru jej nikdy nepřenášejte uchopený za reproduktory. Televizor musí vždy přenášet dvě osoby a držet jej oběma
rukama, jednou rukou na každé straně televizoru.
Upozornění týkající se použití v prostředí s nízkou nebo vysokou okolní teplotou
• Pokud je TV používán v prostorách s nízkou teplotou (např. pokoj, kancelář), obraz může zanechávat stopy nebo se jevit poněkud
zpožděný. V tomto případě se nejedná o závadu a obraz TV se vrátí do normálního stavu, jakmile se teplota zvýší.
• Nenechávejte TV na horkém nebo chladném místě. Nenechávejte TV na místě vystaveném přímému slunečnímu záření nebo blízko
zdroje tepla, protože by to mohlo vyvolat deformaci skříně a nesprávnou činnost panelu LCD.
Skladovací teplota: -20 °C až e60 °C.
Pozor : UVNITŘ JE NEBEZPEČNĚ VYSOKÉ NAPĚTÍ!
CHCETE-LI PŘEDEJÍT ZASAŽENÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM, NESNÍMEJTE KRYT. UVNITŘ ZAŘÍZENÍ NEJSOU
ŽÁDNÉ UŽIVATELSKY OPRAVITELNÉ DÍLY. SERVISNÍ ZÁSAHY PŘENECHTE KVALIFIKOVANÝM TECHNIKŮM.
CZ
2
Úvod
Dálkový ovládač
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Q
W
E
a (Režim pohotovosti / zapnuto)
15
(strana 10)
FAV
ATV
1
16
Přepnutí do režimu konvenční
2
analogové TV.
DTV
3
Přepnutí do režimu digitální TV.
USB REC
4
SAT
Přepnutí do režimu satelitní televize.
5
RADIO
DTV/SAT: Přepnutí mezi režimy rádia
a dat.
• Jsou-li prostřednictvím vysílání DVB
6
vysílána pouze data (nikoli rádio),
bude rádiové vysílání přeskočeno.
Tlačítka HDMI CEC (strany 29 a 30)
USB REC (strany 11, 20, 34 a 35)
7
17
Zaznamenání sledovaného pořadu.
TIME SHIFT
8
18
Není použito.
Tlačítka 0–9
9
19
Nastavení kanálu. Zadání požadovaných
čísel. Výběr stránky v režimu teletextu.
20
10
• Pokud byla v úvodní automatické
11
instalaci v nastavení země (strana 9)
U
vybrána jedna z pěti severských zemí
12
21
(Švédsko, Norsko, Finsko, Dánsko
nebo Island), budou mít služby DTV
V
S
čtyři číslice. Jestliže byla nastavena
13
jiná země, budou mít služby DTV tři
číslice.
14
22
T
A (Retrospektiva)
Návrat k předchozímu vybranému
23
kanálu nebo externímu vstupu.
24
7 (Režim zvuku) (strana 20)
Přepnutí do režimu multiplexního
zvuku.
f Formát obrazu (strana 26)
Přepnutí mezi jednotlivými formáty
obrazu.
e (Ztlumení)
Zvuk TV zap./vyp.
i+/- (Hlasitost)
Zvýšení/snížení hlasitosti TV.
@
Obrazovka „Nabídka“ zap./vyp.
3D (strana 36)
R>
Přepínání mezi zobrazením 3D a 2D.
ATV/DTV/SAT: Zavře obrazovku
„Nabídka“.
a/b/c/d (Kurzor)
Výběr požadované položky.
T NET
USB REC/Media Player/Home Media:
Přepnutí do režimu „Připojená TV“.
S/V
(strana 31)
Rychlé přetáčení dozadu a dopředu.
Y p Informace o kanálu (strana 25)
T/L
Zobrazení informací o kanálu (číslo
Přetáčení dozadu/dopředu
kanálu, signál apod.) na obrazovce.
v pětiminutových intervalech.
FAV
;
Zobrazení seznamu oblíbených kanálů.
Provedení příkazu.
U b Zdrojový seznam (strana 10)
ATV/DTV/SAT: Pokud není spuštěna
Slouží k výběru zdroje vstupního
žádná jiná obrazovka „Nabídka“, zobrazí
signálu.
„Seznam kanálů“.
I # (strana 19)
Nastavení zvuku a videa.
ECO
Zap./vyp. (strana 28)
Nastavení úspory energie.
O m Teletext (strana 12)
ATV: Zobrazení analogového teletextu.
DTV/SAT: Výběr MHEG-5 a teletextu pro
DTV/SAT.
P :r/s
ATV/DTV/SAT: Výběr kanálu TV.
NET: Procházení stránek nahoru a dolů.
A EPG (strana 11)
DTV/SAT: Zobrazení/skrytí „EPG“.
S 6 Zpět
ATV/DTV/SAT: Návrat na předchozí
obrazovku „Nabídka“.
NET: Návrat na předchozí obrazovku
(u některých služeb nemusí fungovat).
D Tlačítka pro užitečné funkce
[ Titulky (strany 10, 12 a 24)
Zapnutí a vypnutí jazyků pro titulky.
k Vyvolání skrytého teletextu
(strana 12)
1 Podstránka (strana 12)
3 Zmrazení/Pozastavení
(strana 12)
Teletext: Automatické zastavení
aktualizace stránek teletextu nebo
uvolnění režimu pozastavení.
F Tlačítka barev (R/G/Y/B)
Barevnými tlačítky volíte stejnou barvou
označené položky na obrazovce (např.
u EPG, MHEG-5, teletextu apod.).
Důležité informace:
Satelitní služby jsou dostupné
pouze pro modely řady LE732.
CZ
3
Úvod
Televizor (pohled zpředu)
LED osvětlení*
Vysílač
infračerveného
signálu 3D
Tlačítka
hlasitosti
Tlačítko
Zdroj
vstupu
Tlačítka programů
(kanálů)
Tlačítko
Nabídka
Tlačítko
Napájení
Snímač
dálkového
ovládání
*Stav kontrolky TV (strana 10)
Televizor (pohled z boku a zezadu)
16
ETHERNET
18
C.I.
SCART (AV/RGB/S-VIDEO)
15
HDMI 4
Pr
VIDEO
Pb
HDMI 1
(ARC)
L
HDMI 2
HDMI 3
HDMI / PC
ANALOG
AUDIO
INPUT
PC IN
DIGITAL
AUDIO
OUTPUT
USB
(WIFI)
AUDIO
SERVICE
Y
7
R
ANTENNA
17
(LE732 series)
13
9
19
5
10
11
12
14
6
8
4
SAT
3
USB
(HDD)
2
1
2
3
4
5
Zásuvka USB (USB REC / MEDIA PLAYER /
SOFTWARE / HDD READY / 3D GLASSES
BATTERY)
Zásuvka USB (MEDIA PLAYER /
SOFTWARE / HDD READY / 3D GLASSES
BATTERY)
Zásuvka USB (pouze pro Wi-Fi)
Konektor pro SLUCHÁTKA
Zásuvka SCART (Vstup AV/RGB, Y/C)
UPOZORNĚNÍ
6
7
8
9
10
11
12
13
Vstup pro připojení PC
Anténní zásuvka
Zásuvka OPTICAL DIGITAL AUDIO
OUTPUT (SPDIF)
Zásuvka SERVICE (3,5mm konektor)
HDMI 1 (HDMI/DVI/ARC)
HDMI 2 (HDMI/DVI)
HDMI 3 (HDMI/DVI)
HDMI 4 (HDMI/DVI)
14 Vstup AUDIO pro DVI a počítač
(3,5mm konektor)
15 Pozice COMMON INTERFACE
16 Zásuvka napájení
17 SAT (vstup satelitní antény) (pouze
řada LE732)
18 Zásuvka ETHERNET (10/100)
19 Zásuvky SLOŽKOVÝCH SIGNÁLŮ / AV
• Nadměrný akustický tlak ze sluchátek může mít za následek ztrátu sluchu.
• Nenastavujte hlasitost na vysokou úroveň. Odborníci na sluch nedoporučují delší poslech pomocí sluchátek při vysoké hlasitosti.
CZ
4
1
Příprava
Dodávané příslušenství
Dálkový ovládač (g1)
• Baterie velikosti „AAA“ (g2)
• Návod k obsluze (tento návod)
• Stahovací páska kabelu (1x) • Stojan (x1)
Připojení stojanu
• Před připojením (nebo odpojením) stojanu odpojte napájecí kabel.
• Dříve než začnete, roztáhněte měkkou deku na plochu, na níž chcete položit TV. Tím zabráníte poškození televizoru.
UPOZORNĚNÍ
• Stojan připojte ve správném směru.
• Postupujte podle uvedených pokynů. Při nesprávné instalaci stojanu se televizor může převrátit.
Zasunutí stojanu
Zasuňte stojan do otvorů na spodní straně televizoru (stojan držte tak, aby nespadl z okraje základny).
Vložte čtyři šrouby do čtyř otvorů na zadní straně televizoru a utáhněte je.
Měkký povrch
POZNÁMKA
• Budete-li chtít stojan odstranit, proveďte uvedené kroky v opačném pořadí.
Volitelné příslušenství
Pro barevný LCD televizor je k dispozici uvedené volitelné
příslušenství. Máte možnost je zakoupit v nejbližší
prodejně.
Č.
1
Konzola pro upevnění na stěnu
• Další volitelné příslušenství může být dostupné v nejbližší
budoucnosti. Při jeho nákupu si přečtěte nejnovější katalog
z hlediska slučitelnosti a dostupnosti.
2
Adaptér Wi-Fi
AN-WUD630
3
3D brýle
AN-3DG20-B
Název součásti
Číslo součásti
AN-37AG5
Upevnění televizoru na stěnu
• Tento televizor smí být upevněn na stěnu výhradně pomocí konzoly pro upevnění na stěnu od společnosti SHARP (viz
tabulka výše). Použití jiných konzol pro upevnění na stěnu může vést k nestabilní instalaci a může způsobit vážná zranění.
• Upevnění barevného LCD televizoru vyžaduje odborné zkušenosti, a proto by je měl provádět kvalifikovaný servisní
personál. Zákazníci by se neměli pokoušet o jeho provedení svépomocí. Společnost SHARP nenese žádnou odpovědnost za
nesprávné upevnění nebo takové upevnění, jehož následkem se stane nehoda nebo poranění.
• Chcete-li k upevnění televizoru na stěnu použít volitelnou konzolu, můžete se poradit s kvalifikovaným servisním personálem.
• Chcete-li tento televizor připevnit ke stěně, nejdříve odstraňte lepicí pásku ze dvou míst na zadní straně televizoru a potom přimontujte
konzolu pro upevnění na stěnu k zadní straně televizoru pomocí šroubů dodaných s konzolou.
• Při montáži televizoru na stěnu je třeba připevnit opěrný podstavec.
CZ
5
Příprava
Vložení baterií
Před prvním použitím televizoru vložte dvě baterie typu „AAA“, které jsou součástí dodávky. Když se baterie vybijí a dálkový
ovládač přestane fungovat, vyměňte je za nové baterie typu „AAA“.
1
Otevřete kryt baterií.
2
Vložte dvě baterie typu „AAA“, které jsou součástí dodávky.
Umístěte baterie tak, aby jejich póly odpovídaly
označení (+) a (-) v prostoru pro baterie.
3
Uzavřete kryt baterií.
•
UPOZORNĚNÍ
Nesprávné použití baterií může vést k vytékání chemikálií nebo k výbuchu. Postupujte podle pokynů uvedených níže.
Nepoužívejte současně baterie různých typů. Různé typy baterií mají odlišné charakteristiky.
Nepoužívejte současně staré a nové baterie. Kombinace starých a nových baterií může zkrátit životnost nových baterií nebo
může vést k vytékání chemikálií u starých baterií.
Vyjměte baterie co nejdříve po jejich vybití. Chemikálie, které vytékají z baterie, mohou způsobit vyrážku. Pokud zjistíte únik
chemikálie, otřete ji řádně pomocí tkaniny.
Baterie, které jsou součástí dodávky, mohou mít s ohledem na podmínky skladování kratší životnost.
Pokud jednotku dálkového ovládání nebudete používat po delší dobu, vyjměte z ní baterie.
Při výměně baterií použijte místo alkalických baterií zinko-uhlíkové baterie.
•
•
•
•
•
•
Poznámka k likvidaci baterií:
Přiložené baterie neobsahují škodlivé látky, jako je kadmium, olovo a rtuť.
Předpisy zakazují odhazování použitých baterií do běžného domovního odpadu. Použité baterie odneste na vyhrazené
sběrné místo, které je obvykle umístěno v prodejně.
Použití dálkového ovládání
Při použití miřte dálkovým ovládačem na okénko snímače dálkového ovládání. Předměty, které se nacházejí mezi dálkovým
ovládačem a okénkem snímače dálkového ovládání, mohou bránit jeho řádné funkci.
o
o
Snímač dálkového ovládání
Upozornění týkající se dálkového ovládače
• Dálkový ovládač nevystavujte nárazům. Dálkový ovládač dále nevystavujte působení tekutin a nepokládejte jej na místo
s vysokou vlhkostí.
• Neinstalujte ani neodkládejte dálkový ovládač na místa vystavená přímému
slunečnímu světlu. Teplem by mohlo dojít k deformaci jednotky.
• Dálkový ovládač nemusí fungovat správně, pokud je senzor dálkového ovladače
televizoru vystaven přímému slunečnému světlu nebo silnému osvětlení. V takovém
případě změňte úhel osvětlení nebo polohu televizoru, popř. umístěte dálkový
ovládač blíže k senzoru dálkového ovládače.
CZ
6
Stručný návod
Přehled první instalace
Při prvním použití TV postupně proveďte všechny níže uvedené kroky. Podle toho, jak je televizor instalován a připojen,
nemusí být některé kroky nutné.
1
2
Příprava
Zapnutí
a spuštění
automatické
instalace
3
Sledování TV
 Připojte anténní kabel k anténní  Zapněte napájení stiskem tlačítka  Gratulujeme!
zásuvce (strana 8).
a na televizoru (strana 10).
Nyní už můžete sledovat TV.
 Dle potřeby upravte polohu
antény, abyste získali co
nejsilnější signál (strana 9).
 Spusťte úvodní automatickou
instalaci (strana 9).
 Dle potřeby zasuňte kartu
Nastavení jazyka, země,
typu ladění a umístění TV.
 Vnější zařízení, jako
Přejděte na Další.
 Vnější zvuková zařízení,
CA do slotu CI, abyste mohli
sledovat kódované pořady
(strana 8).
 Připojte napájecí kabel (strana 8).
Připojení vnějších
zařízení
Spuštění ladění
kanálů
je DVD přehrávač/
rekordér, připojte dle
příslušných návodů
(strana 13, 14 a 15).
jako je zesilovač
s reproduktory, připojte
dle příslušných návodů
(strana 13, 14 a 15).
Vzhled výrobku může být v některých
zemích odlišný.
CZ
7
Stručný návod
Před zapnutím napájení
1
2
Opatrně zasuňte modul
CI do slotu CI, kontakty
napřed.
Logo na modulu CI
musí ze zadní strany TV
mířit směrem dopředu.
Přívodní
kabel
Vzhled výrobku
můžebýt v některých
zemích odlišný.
Standardní
konektor
DIN45325
(IEC 169-2) 75q
koaxiální kabel.
Televizor umístěte do blízkosti
síťové zásuvky a síťovou vidlici
mějte v dosahu.
Vložení karty CA
Kódované digitální vysílání lze přijímat, pouze pokud do
slotu CI na TV zasunete modul Common Interface Module
(modul CI) s kartou CA.
Modul CI ani karta CA nejsou součástí dodávky. Obvykle je
můžete zakoupit u prodejce.
1
2
Stisknutím tlačítka MENU zobrazte nabídku „OBRAZ“.
Stisknutím tlačítka c/d vyberte nabídku „KANÁL“.
Vložení karty CA do modulu CI
2
Stisknutím tlačítka a/b vyberte volbu „CI informace“
a poté stiskněte tlačítko OK.
1
Kartu CA zatlačte stranou se zlatými kontakty směrem
ke straně modulu
CI označené logem
poskytovatele, kartu CA
zasuňte do modulu CI až
na doraz. Viz směr šipky
vytištěné na kartě CA.
Zasunutí modulu CI do slotu CI
2
Opatrně zasuňte modul CI do slotu CI,
kontakty napřed. Logo na modulu
CI musí ze zadní strany TV mířit
směrem dopředu. Nepoužívejte
nadměrnou sílu. Dejte pozor,
abyste modul neohnuli.
Kontrola informací o modulu CI
• Obsah této nabídky závisí na poskytovateli modulu CI.
● Modul
Zobrazí se obecné informace o modulu CI.
● Nabídka
Zobrazí se parametry pro nastavení jednotlivých karet CA.
● Dotaz
V tomto nastavení můžete zadat číselné hodnoty,
například hesla.
POZNÁMKA
Obsah jednotlivých obrazovek závisí na poskytovateli modulu CI.
POZNÁMKA
•
•
•
•
•
•
CZ
Zkontrolujte, zda je modul CI správně zasunut.
Tato nabídka je k dispozici pouze u digitálních stanic.
Při prvním vložení karty CA do modulu CI kompatibilního s CI+ trvá ověření licenčního klíče přibližně 30 sekund. Pokud není k dispozici
anténní vstup, nebo jste dosud nespustili volbu „Automatická instalace“, nemusí se tento proces zdařit.
Modul CI kompatibilní s CI+ občas aktualizuje svůj firmware. Může se stát, že před aktualizací nebude možné přijímat žádné televizní
obrazy. Během aktualizace lze používat jen tlačítko napájení.
Použitím výstupu monitoru modul CI kompatibilní s CI+ neumožňuje výstup žádných programů chráněných proti kopírování.
Jestliže se během příjmu vysílání kompatibilního s CI+ na televizoru zobrazí žádost o potvrzení aktualizace pro kartu CA, postupujte
podle pokynů na obrazovce.
8
Stručný návod
vrátí zpět do režimu DYNAMICKÝ, pokud během této doby
nezaznamená vstupní signál z televizoru nebo dálkového
ovládače.
Pokud jste volbu PRODEJNA vybrali omylem, přejděte
na volby Nastavení → Obnovit výchozí nastavení
výrobce → OK. Televizor se poté vrátí na úvodní obrazovku.
Úvodní automatická instalace
Při prvním zapnutí televizoru po zakoupení se spustí průvodce
úvodní automatickou instalací. Postupujte podle nabídek
a proveďte potřebná nastavení jedno po druhém.
Před zapnutím napájení zkontrolujte
7
E Je připojen anténní kabel?
E Je připojen přívodní kabel?
1
•
Pokud chcete najít další vysílání, vyberte z nabídky „KANÁL“
volbu „Digitální manuální ladění“, „Analogové manuální
ladění“ nebo „Ruční ladění CADTV“ (strana 22).
• Chcete-li sledovat jak analogové, tak digitální vysílání,
musíte provést ladění kanálů pomocí nastavení „DTV+ATV“
nebo „CADTV+ATV“.
• Není možné zároveň ladit DTV a CADTV vysílání.
Stiskněte tlačítko a na televizoru.
• Zobrazí se průvodce úvodní automatickou instalací.
2
Zahájení ladění kanálů.
Stisknutím tlačítka ▼ vyberte volbu Dále a poté
stiskněte tlačítko OK.
Nastavení jazyka nabídky OSD.
Stiskem tlačítek a/b/c/d vyberte požadovaný jazyk.
8
Televizor vyhledává, třídí a ukládá všechny televizní
stanice s možností příjmu v závislosti na jejich nastavení
a dle připojené antény.
• Probíhající úvodní automatickou instalaci můžete zrušit
stisknutím tlačítka END.
POZNÁMKA
•
•
3
Nastavení země.
Stiskem tlačítek ▲/▼/◄/► vyberte zemi nebo oblast.
•
• Tato obrazovka nastavení se zobrazí pouze při úvodní
automatické instalaci.
4
5
6
Vyberte časovou zónu.
Nastavte vysílání.
Stisknutím tlačítek ▲/▼ vyberte „Typ ladění“.
Stisknutím tlačítek ◄/► vyberte příslušný typ ladění:
Pokud po provedení kroku 4 televizor vypnete, průvodce úvodní
automatickou instalací se nezobrazí. Automatickou instalaci lze
znovu spustit pomocí nabídky Kanál (strana 22).
Pokud jste v nabídce Země vybrali volbu „Francie“, nelze
přeskočit nastavení kódu PIN.
Po dokončení úvodní automatické instalace se výchozí kód PIN
automaticky nastaví na hodnotu „3001“. Chcete-li nastavení
kódu PIN změnit, pročtěte si další informace v nabídce Zámek
na straně 21.
Kontrola kvality a síly signálu
Při první instalaci nebo po přemístění antény DVB-T/T2/S/
S2 je nutno nastavit její polohu tak, aby byl příjem kvalitní;
přitom sledujte obrazovku nastavení antény.
1 Zvolte kanál, jehož signál chcete otestovat.
2 Stiskněte tlačítko MENU.
3 Stisknutím tlačítka ► vyberte nabídku „Kanálu“
a poté stiskněte tlačítko OK.
4 Stisknutím tlačítek ▲/▼ vyberte volbu „Informace
o signálu“ a poté stiskněte tlačítko OK.
CADTV: Digitální kabelové vysílání.
ATV: Analogové vysílání.
DTV: Digitální vysílání.
DTV + ATV: Digitální a analogové vysílání.
CADTV + ATV: Kabelové a analogové vysílání.
SADTV: Satelitní vysílání.
SADTV + ATV: Satelitní a analogové vysílání.
Volba umístění televizoru.
Doma
Prodejna
Stisknutím tlačítek ◄/► zvolte místo, kde budete
televizor používat a poté stiskněte tlačítko OK.
•DOMA: Pro domácí použití.
•PRODEJNA: Je přednastaven režim DYNAMICKÝ. Změníteli Režim obrazu, televizor se automaticky po 30 minutách
5
Nastavte anténu do takové polohy, abyste získali
maximální hodnoty v polích „Intenz. signálu“ a „Kvalita
signálu“.
POZNÁMKA
•
Hodnoty „Intenz signálu“ a „Kvalita signálu“ jsou ukazatelem
toho, jak dobře je anténa nastavena.
CZ
9
Sledování TV
Běžné použití
Výběr vnějšího zdroje video signálu
Zapnutí/vypnutí
Zapnutí/vypnutí napájení
Televizor zapnete stisknutím tlačítka a na televizoru.
Televizor vypnete stisknutím tlačítka a na televizoru.
POZNÁMKA
Po uskutečnění připojení
stisknutím tlačítka b zobrazte
obrazovku „Zdrojový seznam“.
A poté stisknutím tlačítka a/b
televizor přepněte na příslušný
externí zdroj. Volbu potvrďte
stisknutím tlačítka OK.
• Pokud televizor vypnete
stiskem tlačítka a,
dojde ke ztrátě dat EPG.
• Umístění zásuvek se může v závislosti
na modelu lišit.
Výběr jazyka zvuku
E Režim DTV/CADTV/SAT:
Stisknutím tlačítka 2 přepnete jazyk zvuku na základě
dostupných zdrojů zvuku.
Režim pohotovosti
6
E Přepnutí do režimu pohotovosti
Pokud je televizor zapnut (kontrolka LED svítí MODŘE),
můžete jej stiskem tlačítka a na dálkovém ovládači
přepnout do pohotovostního režimu.
E Přepnutí z režimu pohotovosti
Chcete-li jej z pohotovostního režimu zapnout (kontrolka LED
svítí ČERVENĚ), stiskněte tlačítko a na dálkovém ovládači.
FAV
Stav kontrolky TV
Kontrolka LED
Stav
Vypnuto
Napájení vypnuto
Modrá
Napájení zapnuto
Červená
Stav pohotovosti
Fialová
Stav pohotovosti s naprogramovaným USB REC
POZNÁMKA
•
•
Nebudete-li televizor delší dobu používat, vytáhněte přívodní
kabel ze zásuvky.
Přístroj ze sítě stále odebírá malé množství elektrického proudu,
i když je volba a vypnutá.
Přepnutí mezi analogovým,
satelitním a digitálním vysíláním
POZNÁMKA
•
•
Obrazovka režimu zvuku zmizí po třech sekundách.
Nabídka možností závisí na přijímaném vysílání.
E Režim ATV:
Stisknutím tlačítka 2 se režim přepne způsobem
znázorněným v následujících tabulkách.
Výběr režimu vysílání NICAM TV
Položky, které lze vybrat
NICAM STEREO, MONO
NICAM CH A, NICAM CH B, NICAM CH AB, MONO
NICAM MONO, MONO
Výběr režimu vysílání A2 TV
Signál
Položky, které lze vybrat
Stereo
STEREO, MONO
Dvojjazyčný CH A, CH B, CH AB
Monofonní
MONO
Signál
Stereo
Dvojjazyčný
Monofonní
POZNÁMKA
•
Není-li na vstupu přijímán žádný signál, režim zvuku zobrazí
možnost „MONO“.
Výběr jazyka titulků
E Režim DTV/CADTV/SAT:
Stisknutím tlačítka TITULKY [ zobrazíte nebo skryjete
dostupné titulky, popř. přepnete mezi jejich různými jazyky.
E Stisknutím tlačítek „ATV“, „DTV“, „SAT“ nebo
„RADIO“ přepnete mezi režimy.
6
FAV
E Režim ATV:
Stisknutím tlačítka TITULKY [ zobrazíte nebo skryjete
dostupné titulky.
USB REC
Přepnutí kanálů
Pomocí tlačítek
Pr/s:
CZ
10
Pomocí tlačítek 0-9:
Sledování TV
EPG
EPG je elektronický přehled programů zobrazený na obrazovce. Pomocí EPG můžete sledovat plán událostí DTV/CADTV
a dat, prohlížet jejich podrobné informace, naladit událost, která se právě vysílá, a nastavit časovač pro budoucí události.
Výběr programu pomocí EPG
Základní ovládání
Obrázky na této stránce platí pro situaci, kdy jsou kanály označovány třemi číslicemi.
E Vyvolání/skrytí obrazovky EPG
Stiskněte tlačítko EPG.
2
1
U
V
S
T
E Výběr programu
6
3
5
4
1 Výběr času od-do
-Stisknutím tlačítka c/d vyberte časové období, které chcete prohledat, a stiskněte tlačítko OK.
• Opakovaným stisknutím tlačítka d zobrazíte programy v dalším časovém období.
2 Výběr požadovaného programu
-Stisknutím tlačítka a/b vyberte požadovaný program a stiskněte tlačítko OK.
• Pokud je nalevo od výpisu zobrazeno tlačítko a nebo b, přejdete opakovaným stiskem tlačítka a/b na následující nebo
předchozí obrazovku.
-EPG ukončíte stisknutím tlačítka END.
Další funkce EPG
3 Zjištění informací o programu
1 Stisknutím tlačítek ▲/▼/◄/► vyberte program,
o kterém chcete zjistit více.
2 Stiskněte tlačítko “p.
Informace o programu
5 Funkce „Seznam připomínek“
1 Stisknutím ŽLUTÉHO tlačítka zobrazte veškerá
naprogramovaná upozornění.
2 Stisknutím tlačítek ▲/▼/◄/► vyberte upozornění.
Chcete-li jej smazat, stiskněte ČERVENÉ tlačítko.
3
Stisknutím tlačítka p se vrátíte do seznamu EPG.
4 Funkce „Upozornění“
1 Přejděte na kanál s pořadem, na jehož vysílání chcete
být upozorněni.
2 Na dálkovém ovládači stiskněte MODRÉ tlačítko.
3 Stisknutím tlačítek ▲/▼/◄/► vyberte režim, hodinu,
minutu, datum a měsíc, kdy chcete být upozorněni.
Stiskněte tlačítko OK.
6 Funkce „Záznam“
Stisknutím tlačítka USB REC (na dálkovém
ovládači) nastavte parametry nahrávání. Viz část
„Naprogramované nahrávání“ na straně 34.
CZ
11
Sledování TV
Tlačítka pro ovládání teletextu
Teletext
Tlačítka
Co je Teletext?
Teletext je vysílání stránek s informacemi a zábavou, které
lze zobrazit na speciálně k tomu vybavených televizorech.
Váš televizor přijímá signály teletextu z televizní sítě a
pomocí dekódování je převádí do grafického formátu pro
zobrazení. Příklady řady dostupných služeb jsou informace
o událostech, počasí a sportu, situaci na burze a televizních
programech.
Zapínání/vypínání teletextu
1
2
Vyberte televizní kanál nebo vnější zdroj, které
poskytují vysílání pro teletext.
Stisknutím tlačítka m zobrazte teletext.
• Řada stanic používá operační systém TOP, zatímco ostatní
používají systém FLOF (např. CNN). Váš televizor podporuje
oba tyto systémy. Stránky jsou rozděleny do tematických
skupin a témat. Po zapnutí teletextu se do paměti uloží až
1 000 stránek za účelem rychlejšího zobrazování.
• Každým stisknutím tlačítka m se obrazovka přepne
(viz obrázek níže).
• Jestliže vyberete program, který nemá signál teletextu,
zobrazí se text „Žádný teletext není dostupný“.
• Stejné hlášení se zobrazí i během ostatních režimů, pokud
signál teletextu není k dispozici.
Pr/s
Barva (R/G/Y/B) Možnost výběru skupiny nebo bloku stránek
zobrazených v barevných závorkách na
spodní straně obrazovky stisknutím tlačítka
příslušné barvy (R/G/Y/B) na dálkovém
ovládači.
0–9
Přímý výběr libovolné stránky od 100 do 899
pomocí číselných tlačítek 0–9.
f(Horní/
Dolní/Celá)
Přepnutí zobrazení teletextu na horní nebo
dolní polovinu obrazovky nebo na celou
obrazovku.
k (Vyvolání
skrytého
teletextu)
Vyvolání nebo skrytí skrytých informací, např.
odpovědí na kvíz.
3 (Zmrazení/
Pozastavení)
Automatické zastavení aktualizace stránek
teletextu nebo uvolnění režimu pozastavení.
[ (Titulky pro
teletext)
Zobrazí se titulky nebo se obrazovka s titulky
vypne.
• Titulky se nezobrazí, jestliže vysílání
příslušné informace titulků neobsahuje.
1
(Podstránka)
Režim TXT: Vyvolání nebo skrytí
podstránek.
• Tlačítko ◄: Přechod na předchozí
podstránku.
• Tlačítko ►: Přechod na následující
podstránku.
• Tlačítko OK: Zobrazí nabídku se dvěma
uživatelskými ovládacími prvky (velikost
a index).
• Žluté tlačítko: Po prvním stisknutí
zobrazí horní část obrazovky. Po
druhém stisknutí zobrazí dolní část
obrazovky. Po třetím stisknutí se stránka
zobrazí v normální velikosti.
• Modré tlačítko: Zobrazí stránku indexu.
Stránka zmizí, jakmile při zobrazené
nabídce stisknete tlačítko OK.
Pokud je tato nabídka zobrazena, nelze
vybírat odkazované stránky.
Režim TV: Zobrazí čas.
Teletext
Teletext
POZNÁMKA
•
Popis
Zvýšení nebo snížení čísla stránky.
Teletext nefunguje, jestliže byl vybrán typ signálu RGB.
Použití aplikace MHEG-5
(pouze Velká Británie)
Některé služby přinášejí programy zakódované pomocí
aplikace MHEG, což vám umožní vyzkoušet interaktivní
funkce DTV/CADTV.
Je-li aplikace MHEG-5 k dispozici, spustí se, jakmile stisknete
tlačítko m.
POZNÁMKA
•
CZ
12
V režimu 3D se aplikace MHEG nemusí zobrazit.
Připojení vnějších zařízení
E Před připojením ...
• Dříve než se pokusíte připojit nějaké zařízení, vypněte TV i ostatní zařízení.
• Kabel zasuňte do konektoru až na doraz.
• Pečlivě si přečtěte příslušný návod k obsluze vnějších zařízení a zjistěte možné typy připojení. Tím také získáte nejlepší
kvalitu obrazu a zvuku a využijete TV i připojené zařízení na maximum.
Úvod do připojování
TV je vybaven níže popsanými konektory. Připravte si kabel vhodný do konektoru na televizoru a připojte zařízení.
POZNÁMKA
• Kabely znázorněné na stranách 13, 14 a 15 jsou běžně dostupné.
Zvukové zařízení
(strana 15)
Zvukový kabel
Zvukový kabel
SCART (AV/RGB/S-VIDEO)
HDMI 4
Pr
Zvukový kabel
Zařízení pro záznam
obrazu (strany 14 a 15)
VIDEO
Pb
SERVICE
L
AUDIO
Y
R
Kabel SCART
Kabel složkového signálu
Herní konzole nebo
kamera (strana 14)
Zvukový kabel
AV kabel
Kabel s certifikací HDMI
HDMI 1
(ARC)
HDMI zařízení
(strana 14)
HDMI 2
HDMI 3
HDMI / PC
ANALOG
AUDIO
INPUT
PC IN
DIGITAL
AUDIO
OUTPUT
USB
(WIFI)
Kabel s certifikací HDMI
Kabel DVI/HDMI
Kabel stereo mini konektor ø 3,5 mm
CZ
13
Připojení vnějších zařízení
Připojení HDMI
Y
Příklady zařízení, která lze připojit
● DVD přehrávač/rekordér ● Blu-ray přehrávač/
rekordér ● Herní konzole
Konektory HDMI umožňují přenos digitálního video a
audio signálu jedním kabelem. Digitální obraz a zvuk jsou
přenášeny bez komprese dat a tedy i bez ztráty kvality.
Již není nutno provádět analogově digitální převod, který
potenciálně zhoršoval kvalitu signálu.
PB
(CB)
PR
(CR)
Připojení složkového signálu
Příklady zařízení, která lze připojit
● VCR ● DVD přehrávač/rekordér
● Blu-ray přehrávač/rekordér
Pokud připojíte DVD přehrávač/rekordér nebo jiné zařízení
k VSTUPU SLOŽKOVÉHO SIGNÁLU / AV, získáte přesnou
reprodukci barev a maximální kvalitu obrazu.
L
AUDIO
Kabel RCA / kabel
stereo mini konektor
s průměrem 3,5 mm
HDMI 1
(ARC)
HDMI 2
HDMI 3
HDMI / PC
ANALOG
AUDIO
INPUT
Kabel
Kabel s certifikací DVI/HDMI
HDMI
R
Pr
Zvukový kabel
Pb
Y
Kabel složkového
signálu
P
R
Převod DVI/HDMI
Pomocí kabelu DVI/HDMI lze digitální video signál z DVD
převést na verzi HDMI. Zvuk je nutno propojit dalším
kabelem.
Připojení VIDEO
• Při připojení kabelu DVI/HDMI k zásuvce HDMI nemusí být obraz čistý.
• HDMI a DVI využívají stejnou metodu ochrany proti kopírování HDCP.
• Pro připojení DVI kabelu je zapotřebí adaptér, který lze běžně zakoupit
v obchodě (není součástí dodávky).
POZNÁMKA
•
Podle typu použitého HDMI kabelu se v obraze může objevit
šum. Vždy používejte certifikovaný HDMI kabel.
•
Při přehrávání HDMI obrazu bude automaticky detekován
a nastaven nejlepší možný formát.
Příklady zařízení, která lze připojit
● VCR ● DVD přehrávač/rekordér
● Blu-ray přehrávač/rekordér
● Herní konzole ● Kamera
Konektor SLOŽKOVÉHO SIGNÁLU / AV lze využít k připojení
herní konzole, kamery, DVD přehrávače/rekordéru a
některých dalších zařízení.
VIDEO
L
Podporované video signály:
AUDIO
R
576i, 576p, 480i, 480p, 1080i, 720p, 1080p
AV kabel
CZ
14
Připojení vnějších zařízení
Připojení SCART
Připojení reproduktorů/zesilovače
Příklady zařízení, která lze připojit
● VCR ● Dekodér
● DVD přehrávač/rekordér
Příklady zařízení, která lze připojit
● Připojení zesilovače s digitálním vstupem zvuku
Kabel SCART
Připojte zesilovač s vnějšími reproduktory podle
následujícího obrázku.
Optický zvukový kabel
SCART (AV/RGB/S-VIDEO)
Dekodér
POZNÁMKA
•
Pokud dekodér potřebuje přijímat signál z televizoru, vyberte
v nabídce „Zdrojový seznam“ (strana 10) správný vstupní
konektor, k němuž je dekodér připojen.
DIGITAL
AUDIO
OUTPUT
Zesilovač s optickým
digitálním vstupem zvuku
● Po připojení
Nastavení digitálního výstupu zvuku
Po připojení zesilovače s optickým digitálním vstupem
zvuku (viz obrázek výše) musíte nastavit formát výstupu
zvuku slučitelný s přehrávaným programem nebo
připojeným zařízením.
Otevřete volby „MENU“ > „Zvuk“ > „SPDIF režim“
a vyberte volbu „PCM“ nebo „Dolby Digital“.
POZNÁMKA
• Jestliže zvolíte nastavení „Dolby Digital“ a budete
přijímat zvukový formát Dolby Digital nebo Dolby
Digital Plus, výstupem bude zvuk Dolby Digital.
V opačném případě bude výstupem zvuk PCM.
Jestliže zvolíte nastavení „PCM“, výstupem bude zvuk
PCM bez ohledu na to, jaké zvukové formáty budete
přijímat.
CZ
15
Připojení počítače
Převodní kabel DVI/VGA
Připojení počítače
PC
Připojení HDMI (DVI)
HDMI 1, 2, 3 nebo 4
PC
HDMI 1
(ARC)
Kabel s certifikací HDMI
HDMI 2
HDMI 3
HDMI / PC
ANALOG
AUDIO
INPUT
PC IN
DIGITAL
AUDIO
OUTPUT
USB
(WIFI)
Kabel stereo mini
konektor ø 3,5 mm
HDMI 4
HDMI
PC
POZNÁMKA
Kabel DVI/HDMI
• Pokud by byla použita koncovka PC-IN, je potřeba připojit
zvukový kabel.
HDMI 1
(ARC)
HDMI 2
HDMI 3
Výběr velikosti obrazu
HDMI / PC
ANALOG
AUDIO
INPUT
Kabel stereo mini
konektor ø 3,5 mm
Máte možnost zvolit velikost obrazu.
1
● Po připojení
2
● Pokud po připojení počítače k televizoru pomocí
kabelu HDMI nefunguje zvuk, připojte televizor k počítači
pomocí zvukového kabelu stereo mini konektor
s průměrem 3,5 mm, jak je to znázorněno na předchozím
obrázku.
3
4
● K připojení počítače k televizoru pomocí kabelu DVI
je zapotřebí propojit televizor a počítač kabelem stereo
mini konektor s průměrem 3,5 mm (viz předchozí
obrázek).
Na dálkovém ovládači stiskněte tlačítko MENU a poté
stiskněte tlačítko OK.
Stisknutím tlačítka ▼ vyberte volbu „Pokročilé
video“ a poté stiskněte tlačítko OK.
Stisknutím tlačítka ▼ vyberte volbu „Poměr stran“,
a poté stiskněte tlačítko OK.
Stisknutím tlačítka ▼ vyberte požadovanou položku
a poté stiskněte tlačítko OK.
Příklad
Analogové připojení
Normální
Položka
Kabel VGA
PC
HDMI 1
(ARC)
Kabel stereo mini
konektor ø 3,5 mm
HDMI 2
HDMI 3
HDMI / PC
ANALOG
AUDIO
INPUT
PC IN
DIGITAL
AUDIO
OUTPUT
Velikost obrazu je automaticky upravena.
Plný
Obraz vyplní celou obrazovku.
Bod po bodu
Obraz se zobrazí se stejným počtem bodů
na obrazovce.
POZNÁMKA
•
•
16
Automatická
USB
(WIFI)
•
•
CZ
Plný
Položku lze rovněž zvolit stisknutím tlačítka f na dálkovém
ovládači.
Veškerá nastavení provádějte, až poté co připojíte počítač.
Rozlišení zobrazení, které lze vybrat, se může měnit podle typu
vstupního signálu.
Nastavení „Poměr stran“ je k dispozici pouze pro analogový
signál přes koncovku „PC-IN“.
Připojení počítače
1
1
Automatické nastavení obrazu z PC
6.
7.
Tato funkce umožňuje automatické nastavení nejlepšího
zobrazení na obrazovce při použití analogových
konektorů TV a PC a běžně prodávaného převodního kabelu
DVI/VGA apod.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
•
Po připojení počítače a výběru zdroje PC-RGB se volba „Aut.
nastavení“ provede automaticky.
Funkce „Aut. nastavení“ může selhat, pokud má obraz
z počítače nízké rozlišení či nejasné (černé) okraje nebo se
během provádění funkce „Aut. nastavení“ pohne.
Nejprve připojte počítač k televizoru, zapněte jej a až poté
spusťte funkci „Aut. nastavení“.
Funkci „Aut. nastavení“ lze použít, jen pokud je na vstupu
PC-IN analogový signál.
•
•
•
Položka
Stisknutím tlačítka b vyberte volbu PC-RGB
z nabídky Zdrojový seznam a poté stiskněte
tlačítko OK.
Stiskněte tlačítko MENU.
Stisknutím tlačítka ◄ vyberte volbu „Nastavení“
a poté stiskněte tlačítko OK.
Stisknutím tlačítka ▼ vyberte volbu „Nastavení
vstupu“ a poté stiskněte tlačítko OK.
Stisknutím tlačítka ▼ vyberte volbu „Nastavení PC“
a poté stiskněte tlačítko OK.
Stisknutím tlačítka ▼ vyberte volbu „Aut. nastavení“
a poté stiskněte tlačítko OK.
POZNÁMKA
Stisknutím tlačítka ▲/▼ vyberte konkrétní položku
nastavení.
Stisknutím tlačítka ◄/► nastavte hodnotu vybrané
položky.
Posuv
vodorovně
Umožňuje vystředění obrazu pohybem
doleva nebo doprava.
Posuv svisle
Umožňuje vystředění obrazu pohybem
nahoru nebo dolů.
Fáze
Upraví obraz v případě, že je málo
kontrastní nebo bliká.
Hodiny
Upraví obraz v případě, že bliká a zobrazují
se svislé pruhy.
Aut.
nastavení
Automaticky upraví obraz.
Resetovat
nastavení
Vrátí zpět původní obraz.
POZNÁMKA
•
Volby „Nastavení PC“ v nabídce „Nastavení“ mohou být
nastaveny, pouze když je zaveden analogový signál přes
koncovku „PC-IN“.
•
V závislosti na rozlišení se ručně zadaný svislý a vodorovný rozsah
může lišit.
Tabulka kompatibility PC
Rozlišení
Ruční nastavení obrazu z PC
Obvykle je nastavení obrazu snadné díky funkci „Aut.
nastavení“. Někdy je ale nutno obraz optimalizovat
ručním nastavením.
1.
2.
3.
4.
5.
Stisknutím tlačítka b vyberte volbu PC-RGB
z nabídky Zdrojový seznam a poté stiskněte
tlačítko OK.
Stiskněte tlačítko MENU.
Stisknutím tlačítka ◄ vyberte volbu “Nastavení”
a poté stiskněte tlačítko OK.
Stisknutím tlačítka ▼ vyberte volbu „Nastavení
vstupu“ a poté stiskněte tlačítko OK.
Stisknutím tlačítka ▼ vyberte volbu “Nastavení PC”
a poté stiskněte tlačítko OK.
Horizontální
frekvence
Vertikální
frekvence
60 Hz
VGA
640 g 480
31,5 kHz
VGA
720 g 400
31,47 kHz
70 Hz
SVGA
800 g 600
37,9 kHz
60 Hz
60 Hz
XGA
1 024 g 768
48,4 kHz
WXGA
1 360 g 768
47,7 kHz
60 Hz
SXGA
1 280 g 1 024
64,0 kHz
60 Hz
SXGA+
1 400 g 1 050
65,3 kHz
60 Hz
UXGA
1 600 g 1 200
75,0 kHz
60 Hz
1080p
1 920 g 1 080
67,5 kHz
60 Hz
VGA, SVGA, XGA, WXGA, SXGA, SXGA+ a UXGA jsou
registrované ochranné známky společnosti International
Business Machines Corporation.
POZNÁMKA
•
Tento televizor je jen omezeně slučitelný s PC a správná činnost
může být zaručena jen tehdy, když grafická karta přesně vyhovuje
standardu VESA 60 Hz. Výsledkem jakékoli odchylky od tohoto
standardu může být deformace obrazu.
CZ
17
Ovládání nabídky
Co je to menu?
• Chcete-li provést nastavení TV, je potřeba vyvolat nabídku OSD. Nabídka OSD s možnostmi nastavení se nazývá „MENU“.
• Nabídka „MENU“ umožňuje provádět nastavení.
• Tuto nabídku lze ovládat dálkovým ovládačem i tlačítky přímo na televizoru.
Základní funkce ovládání
1
FAV
A
Vyvolání nabídky
2
Výběr položky
USB REC
Stisknutím tlačítka MENU zobrazte
obrazovku „MENU“.
Stisknutím tlačítek a/b/c/d vyberte/
nastavte požadovanou nabídku, poté
nastavte požadovanou hodnotu
a stiskněte tlačítko OK.
Stisknutím tlačítka MENU se vrátíte na
předchozí obrazovku „MENU“.
E Výběr v nabídce
U
V
S
T
3
E Výběr možností
Opuštění nabídky
Touto operací opustíte obrazovku
„MENU“, stisknete-li tlačítko END
před dokončením nastavení.
POZNÁMKA
•
•
•
Možnosti nabídky „MENU“ jsou odlišné u různých vstupních režimů, avšak procedury ovládání jsou stejné.
Snímky obrazovek uvedené v tomto návodu k obsluze slouží pro účely obecného vysvětlení (některé jsou zvětšené a jiné oříznuté) a mohou se
poněkud lišit od skutečných obrazovek.
Položky zobrazené šedě nelze vybrat.
Ovládání bez dálkového ovládače
(tlačítky přímo na TV)
Tato funkce je užitečná tehdy, když nemáte po ruce
dálkové ovládání.
1 Stisknutím tlačítka
MENU zobrazte úvodní
obrazovku MENU nebo se
vraťte na předchozí obrazovku MENU.
2 Stisknutím tlačítka CHr/s namísto a/b nebo
ik/l namísto c/d vyberte položku.
3 Stisknutím tlačítka b otevřete další úroveň nabídky
MENU nebo potvrďte nastavení.
POZNÁMKA
•
CZ
Obrazovka „MENU“ za několik sekund zmizí, pokud neprovedete
žádnou operaci.
18
Zobrazení navigačního panelu
Navigační panel v horní části obrazovky zobrazuje panel
nabídky.
1 Obraz
2 Zvuk
3 Multimédia
4 Čas
7 Nastavení
5 Zámek
6 Kanály
Navigační panel v dolní části obrazovky zobrazuje ovládací
panely nabídky OSD.
Pruh nad dolním řádkem zobrazuje popis ovládání na
dálkovém ovládači. Pruh se mění podle toho, která
nastavení vybíráte v nabídce.
Základní nastavení
Vybrané
nastavení
Nastavení obrazu
Pokročilé
video
Obraz
Nastavení obrazu
Tlačítko ◄
Tlačítko ►
Jas
Menší jas
Větší jas
Kontrast
Menší kontrast
Větší kontrast
Barevná
sytost
Menší intenzita barev
Větší intenzita barev
Tón
Odstíny pokožky jsou
více do fialova
Odstíny pokožky jsou
více do zelena
Ostrost
Menší ostrost
Větší ostrost
Obrazovka se ztmaví
Obrazovka se
zesvětlí
Podsvícení
Pokročilé
video
Tlačítko ►
Poměr stran
Přepíná mezi jednotlivými
rozměry obrazu.
Barevná
sytost
Upravuje podání barev
s cílem zajistit co možná
nejlepší zobrazení bílé:
studené, normální, teplé.
Snížení
šumu*
Zlepšuje kvalitu obrazu
(výběr mezi jednotlivými
možnostmi).
Dynamické
podsvícení
Upravuje jas obrazovky
v závislosti na obsahu.
Film režim
Automaticky rozpozná film
a nastaví každý snímek
na kvalitu ve vysokém
rozlišení.
Jemný pohyb,
pokročilý
Kompenzace rozmazání
pohybu.
* Tato funkce může být pro některé vstupní signály nepřístupná.
Je-li volba „Režim obrázků“ nastavena na hodnotu
„Uživatel“, lze obraz nastavit dle potřeby. Viz následující
tabulka nastavení obrazu.
Možnosti nastavení
Vybrané
nastavení
Tlačítko ◄
AV MODE
Volba „AV MODE“ poskytuje několik možností zobrazení,
které lze nastavit na základě podmínek pro sledování, jakými
jsou např. okolní světlo, typ sledovaného programu nebo
typ výstupu obrazu externího zařízení.
1
2
Stiskněte tlačítko AV MODE.
S každým stisknutím tlačítka AV MODE se režim
televizoru změní následujícím způsobem:
STANDARDNÍ → MĚKKÝ → ECO → KINO → UŽIVATEL →
DYNAMICKÁ 6
Televizor je vybaven různými funkcemi
sloužícími k optimalizaci kvality obrazu.
Viz následující tabulka.
CZ
19
Základní nastavení
Nastavení zvuku
Multimédia
(*) Po rozpoznání domácí sítě se zobrazí její název.
Multimédia
Nabídka multimédia
Zvuk
Nastavení zvuku
Je-li volba „Režim zvuku“ nastavena na hodnotu
„Uživatel“, lze zvuk nastavit dle potřeby. Viz následující
tabulka nastavení obrazu.
Možnosti nastavení
Vybrané
nastavení
Rovnováha
Tlačítko ◄
Tlačítko ►
Zvyšuje hlasitost
Zvyšuje hlasitost
levého reproduktoru pravého reproduktoru
Výšky
Méně výšek
Více výšek
Hloubky
Méně basů
Více basů
Zvuk
Surround
Vypnuto
Zapnuto
Automatická
hlasitost
Vypnuto
Zapnuto
Režim
SPDIF
(PCM) aktivuje
výstup digitálního
zvuku
Dolby Digital
Jasný hlas
Vypnuto
Zapnuto
Zesílení basů
Vypnuto
Zapnuto
● Režim zvuku
Zvolte požadované nastavení. Dostupné možnosti jsou
následující:
STANDARDNÍ→HUDBA→FILM→SPORT→UŽIVATEL6
● Zvuk Surround
Tato funkce vytváří dojem prostorového ozvučení.
● Automatická hlasitost
Snižuje hladinu zvuku u náhlých změn hlasitosti, například
během reklam nebo při přepínání mezi kanály.
● Režim SPDIF
Výstup digitálního zvuku.
● Jasný hlas
Tato funkce zvýrazní řeč oproti šumu na pozadí s cílem
zajistit větší srozumitelnost.
● Zesílení basů
Tato funkce vytváří dojem zesílení basů.
● Hlasitost sluchátek
Ovládání hlasitosti sluchátek.
CZ
20
● iPlayer (pouze model LE731 pro Velkou Británii)
Internetová televize a rádio BBC.
● YouTube
Přímý přístup k službám YouTube.
Tato volba je dostupná, pouze pokud je televizor
připojen k Internetu.
● Media Player
Přístup k nabídce multimédia. (Viz strana 27.)
● Nastavení přehrávače médií
Tento televizor umožňuje přehrávat tzv. video on
demand (video na přání – DivX® VOD). Televizor je třeba
registrovat před přehráváním obsahu DivX®.
Tato funkce slouží k potvrzení registračního kódu.
● Registrovat DivX® VOD
Chcete-li aktivovat tuto volbu, je nutno televizor
zaregistrovat na adrese www.divx.com/vod, stáhnout
registrační soubor VOD a nahrát jej do televizoru.
● Deregistrovat DivX® VOD
Zobrazí deaktivační kód potřebný k odhlášení televizoru
na adrese www.divx.com/vod.
● Náhled videa
Nastavením této volby na hodnotu Zapnuto můžete
náhled vybraného videa zobrazit v malém okně na
obrazovce.
● USB REC
● Programování přes „Ruční časování USB REC“
Umožňuje načasovat nahrávání zvoleného programu.
● Seznam časovaného nahrávání USB REC
Umožňuje zobrazit všechna plánovaná nahrávání.
● Seznam nahraných položek USB REC
Umožňuje zobrazit seznam provedených nahrávání.
● Nastavení USB REC
Umožňuje výběr a nastavení disku, test rychlosti
a vyhrazení místa na disku pro tuto funkci.
Informace o nastavení USB REC naleznete na straně 35.
● Domácí síť
Domácí síť bude dostupná v nabídce Multimédia
v případě, pokud je k televizoru připojená pomocí
terminálu sítě Ethernet nebo rozhraní Wi-Fi (volitelné
příslušenství, viz strana 5).
Informace o nastavení naleznete v části „Připojená TV“
(strana 31).
Základní nastavení
Nastavení času
Zámek
Zámek
Zablokovat programy
Umožňuje nastavit a zobrazit následující funkce: Hodiny, Čas
vypnutí/zapnutí TV a Časovač spánku TV.
Čas
Nastavení času
● Hodiny
Tato funkce umožňuje zobrazit informace o času (den /
měsíc / rok / hodina / minuta). V této volbě nelze změnit
čas ani datum.
● Čas vypnutí
Umožňuje naprogramovat hodinu, kdy televizor
automaticky přepne do pohotovostního režimu.
● Čas zapnutí
Umožňuje naprogramovat hodinu zapnutí televizoru.
● Časovač spánku
Umožňuje nastavit automatické vypnutí za: 10 min, 20 min,
30 min, 60 min, 90 min, 120 min, 180 min a 240 min.
POZNÁMKA
• Chcete-li zrušit časovač spánku, vyberte volbu „Vypnuto“.
• Po nastavení času začne automatický odpočet.
• Poslední minuta se zobrazuje po sekundách.
● Žádná operace vypnuta
Pokud nebylo stisknuto žádné tlačítko, televizor se po
3 hodinách vypne.
● Žádný signál vypnut
Po aktivaci této funkce se televizor automaticky přepne
do pohotovostního režimu v případě, pokud po dobu
10 minut není zaznamenán žádný vstupní signál.
V režimu PC, není-li zaznamenán žádný signál, televizor
přejde po 15 vteřinách do pohotovostního režimu.
● Časová zóna
Umožňuje nastavit časové pásmo.
● Letní čas
Umožňuje automaticky přejít na letní čas (auto, vyp., zap.).
Tato funkce umožňuje použití hesla k zablokování některých
pořadů a nastavení.
K přístupu do této nabídky je třeba vždy zadat heslo
(výchozí heslo je „3001“).
● Rodičovská kontrola
Tato funkce umožňuje v režimu DTV/CADTV/SADTV (pouze
model LE732) znepřístupnit pořady dle věkové hranice.
Informace ohledně věkové hranice je poskytována
vysílačem.
● Nastavit heslo
Heslo lze změnit. Stiskněte tlačítko OK a zadejte nové
heslo. Chcete-li nastavení potvrdit, opusťte nabídku
Zámek.
● Blokovat program
Před blokací pořadu je třeba zadat heslo.
1 Vyberte pořad nebo pořady, které chcete zablokovat
a stiskněte ZELENÉ tlačítko. V seznamu kanálů se vedle
zablokovaného pořadu objeví zámek.
2 K ukončení stiskněte tlačítko END.
Tato možnost zadává vaši volbu do seznamu
zablokovaných pořadů.
POZNÁMKA
• Při blokaci pořadu se rovněž zablokuje nabídka ladění, aby se
znemožnilo vyhledávání kanálů.
• Chcete-li sledovat zablokovaný kanál, je třeba zadat heslo. Při
výběru zablokovaného kanálu se objeví žádost o heslo.
• Chcete-li odblokovat zablokovaný pořad, musíte zopakovat
předchozí postup.
CZ
21
Základní nastavení
Vyhledávání kabelových vysílání
Nastavení kanálů
● Auto ladění CADTV
Umožňuje přidat služby kabelového vysílání.
1 Stisknutím tlačítek ▲/▼/◄/► vyberte volbu Kanál,
následně volbu Auto ladění a stiskněte tlačítko OK.
2 Stisknutím tlačítek ▲/▼/◄/► vyberte volby Země
a Typ tuneru (CADTV).
3 Přejděte do volby Spustit vyhledávání a stiskněte
tlačítko OK.
Kanál
Nastavení kanálů
Umožňuje změnu nastavení kanálů po dokončení
počátečního automatického ladění.
Instalace kanálů
● Auto ladění
Tato funkce umožňuje vybrat zemi a spustit automatické
nastavení kanálů zvlášť pro digitální, kabelové, satelitní
(pouze modely řady LE732) a analogické vysílání.
● Digitální manuální ladění
Umožňuje ruční ladění digitálních kanálů.
● Ruční ladění CADTV
Umožňuje ručně přidat nové služby kabelového vysílání.
Toto nastavení se objeví po vyhledání kanálů kabelového
vysílání.
● Ruční ladění SADTV (pouze modely řady LE732)
Umožňuje ručně přidat nové satelitní služby.
Toto nastavení se objeví po vyhledání satelitních kanálů. Viz
další strana.
● Analogové manuální ladění
Umožňuje ruční ladění analogových kanálů.
● Úprava programu
Umožňuje přesouvat, mazat a přeskakovat kanály
a vytvářet seznamy oblíbených kanálů.
Vyberte kanál, který chcete reorganizovat, a stisknutím
tlačítek ◄/► přepněte mezi volbami Zobrazitelné,
Vynecháno (kanál bude ignorován) a Oblíbené (kanál
se přidá do seznamu oblíbených kanálů). Stisknutím
ČERVENÉHO tlačítka kanál smažete, stisknutím ŽLUTÉHO
tlačítka kanál přesunete a stisknutím ZELENÉHO tlačítka
kanál přejmenujete.
POZNÁMKA
•
1 Pomocí tlačítek ▲/▼/◄/► vyberte volbu Ruční ladění
kanálů a CADTV a stiskněte tlačítko OK.
2 Pomocí numerických tlačítek na dálkovém ovládači ručně
zadejte volby Frekvence a Symbolová rychlost.
3 Stisknutím tlačítek ▲/▼ vyberte volbu Modulace a poté
stiskněte tlačítko OK.
4 Ze seznamu vyberte modulaci, potvrďte ji stisknutím
tlačítka OK a vraťte se stisknutím tlačítka 6.
5 Stisknutím tlačítek ▲/▼ vyberte volbu Spustit
vyhledávání a poté stiskněte tlačítko OK.
Stisknete-li tlačítko FAV, když není otevřená žádná nabídka
nastavení, objeví se seznam oblíbených kanálů.
● Úpravy satelitu (pouze modely řady LE732)
Umožňuje nastavit vlastnosti satelitu.
● Informace o signálu
Zobrazuje hodnoty kvality a síly signálu.
● CI informace
Zobrazuje informace týkající se karty CA (Conditional
Access Module), jako např. název, poskytovatele služeb a
nabídku OSD.
● Automatické číslování kanálů
Automatické uspořádání kanálů.
● Rozšířené hledání
Umožňuje automaticky přidat nové služby.
CZ
● Ruční ladění CADTV
Po použití volby Auto ladění CADTV, můžete nové
kabelové služby přidat ručně.
22
POZNÁMKA
•
Hodnoty položek „Frekvence“, „Symb. rychlost“ a „Modulace“
je třeba nastavit na hodnoty uvedené dodavatelem kabelu.
Základní nastavení
Vyhledávání satelitních vysílání
(pouze modely řady LE732)
● Auto ladění SADTV
Umožňuje vyladit satelitní služby.
1 Na dálkovém ovládači stiskněte tlačítko MENU. Stisknutím
tlačítek ◄/► vyberte volbu Kanál, poté vyberte volbu
Auto ladění a stiskněte tlačítko OK.
2 Stisknutím tlačítek ▲/▼/◄/► vyberte volby Typ ladění
SADTV.
3 Přejděte do volby Spustit vyhledávání a stiskněte
tlačítko OK.
Zobrazí se následující obrazovka:
Vyberte volbu Sada satelitu. Můžete si vybrat
z následujících možností:
Pokud použijete jinou metodu než Jeden satelit, poraďte
se s poskytovatelem služeb.
1 Vyberte volbu Jeden satelit a poté stiskněte tlačítko OK.
2 Stisknutím tlačítka ▼ vyberte volbu „Satelit 1“ a poté
stiskněte tlačítko OK.
Vyberte nastavení satelitního zařízení a výběr potvrďte
stisknutím tlačítka OK na dálkovém ovládači.
Začne automatické vyhledávání.
● Ruční ladění SADTV
Umožňuje ručně přidat nové satelitní služby.
Na dálkovém ovládači stiskněte tlačítko MENU. Stisknutím
tlačítka ▼ vyberte volbu Ruční ladění SADTV a stiskněte
tlačítko OK.
● Vstupní satelit
Vyberte nastavení zařízení satelitu a stiskněte tlačítko OK.
● Frekvence (MHz)
Slouží k zadání frekvence transpondéru v MHz.
● Symbolová rychlost
Slouží k zadání symbolové rychlosti.
● Polarizace
Umožňuje vybrat mezi vodorovnou a svislou polarizací.
Vyberte volbu Zahájit vyhledávání a stisknutím tlačítka
OK zahajte vyhledávání.
● Úprava satelitu
Umožňuje ručně upravit vlastnosti satelitu.
Stisknutím tlačítka ▼ vyberte volbu „Úprava satelitu“
a poté stiskněte tlačítko OK.
3 Vyberte volbu Název satelitu a poté stiskněte tlačítko OK.
Zadejte název satelitu pomocí softwarové klávesnice.
4 Vyberte volbu Typ LNB a poté vyberte mezi volbami
Univerzální a Uživatel. Pokud jste vybrali volbu
Univerzální, zůstanou ostatní nastavení nedostupná
(zobrazí se šedě). Pokud jste vybrali volbu „Uživatel“,
budou dostupná následující nastavení:
● Nízká frekvence
Slouží ke změně výchozí nízké frekvence.
● Vysoká frekvence
Slouží ke změně výchozí vysoké frekvence.
● Polarizace
V závislosti na charakteristice vysílání vyberte mezi volbami
Svisle a vodorovně (vyhledávání v obou polaritách),
Svisle nebo Vodorovně (vyhledávání v jedné polaritě)
a LNB VYP. (LNB vypnuto).
● Nastavení 22K
Výběrem volby ZAP. přidejte široké pásmo k procesu
automatického vyhledávání pomocí tónu 22 kHz.
Stisknutím tlačítka ▼ vyberte volbu Uložit a poté stisknutím
tlačítka OK nastavení uložte.
CZ
23
Základní nastavení
Nastavení
● Povolit HbbTV
Toto nastavení umožňuje získat přístup k novým službám
poskytovatelů zábavy, jakými jsou např. poskytovatelé vysílání,
online poskytovatelé (včetně služeb catch-up TV a video on
demand (VoD), interaktivních reklam, personalizace, voleb,
her a společenských sítí). (Viz strana 33.)
POZNÁMKA:
•
•
•
Nastavení
Nabídka Nastavení
● Jazyk
Umožňuje vybrat jazyk obrazovek nastavení a zvuku.
● Jazyková nastavení
Stisknutím tlačítek a/b/c/d vyberte jazyk nabídky
a poté stiskněte tlačítko OK.
● Jazyky pro zvuk
Stisknutím tlačítek a/b vyberte jazyk zvuku.
● Nastavení titulků a teletextu
Umožňuje aktivovat nebo deaktivovat titulky a vybrat jazyk
titulků a teletextu. Rovněž umožňuje vybrat režim titulků
mezi volbami: Normální a Potíže se sluchem.
● Režim titulků
Normální / Potíže se sluchem.
● Jazyky pro titulky
Primární / Sekundární.
● Sada znaků teletextu (jazyk)
Umožňuje vybrat sadu znaků jazyka teletextu.
POZNÁMKA
•
Titulky se nezobrazí, jestliže vysílání příslušné informace titulků
neobsahuje.
● Nastavení vstupu
Umožňuje nastavit jednotlivá nastavení:
● Názvy vstupů
Umožňuje přiřadit popisky ke zdrojům vstupu.
● HDMI CEC (Ovládání spotřebitelské elektroniky –
Consumer Electronics Control)
Umožňuje aktivovat nebo deaktivovat funkci HDMI
CEC. (Viz strana 29.)
● Nastavení PC
Umožňuje nastavit obraz po připojení počítače. (Viz
strana 16.)
● Zvukový popis
Tato funkce umožňuje povolit výstup zvuku pro zvukový
popis, pokud jej televizor přijímá spolu se signálem.
CZ
24
Pokud je volba „Zvukový popis“ nastavena na hodnotu „Zap.“ a je
vybráno vysílání kompatibilní se zvukovým popisem, bude hlavní
zvuk překryt zvukem zvukového popisu.
Tato funkce je k dispozici jen u vysílání DTV. Nabídka „Zvukový
popis“ se nezobrazí pro vysílání ATV a externí vstupy.
Zvuk zvukového popisu překryje hlavní zvuk pouze v případě,
pokud jsou jako výstup zvuku nastaveny reproduktory, sluchátka
nebo zvukový výstup. Jako výstup nemohou být nastaveny
zvukové výstupy S/PDIF nebo SCART.
● Nastavení sítě
Nastavení Internetu. (Viz strana 31.)
● Informace o produktu
Zobrazí verzi hardwaru a softwaru.
● Upgrade softwaru
Tato volba umožňuje mít vždy nejnovější verzi softwaru
televizoru.
● Aktualizace softwaru (OAD)
Nastavením této možnosti na volbu ZAP. televizor
v pohotovostním režimu automaticky zjistí, zda je
dostupná nová verze softwaru (prostřednictvím
digitálního vysílání).
● Vyhledání OAD
Ihned zkontroluje, zda je dostupný nový software.
● Upgrade sítě
Tato funkce aktualizuje prostřednictvím sítě software
na nejnovější verzi.
Postupujte podle pokynů na obrazovce.
POZNÁMKA:
• K aktualizaci softwaru prostřednictvím Internetu je třeba
širokopásmové připojení a nastavení sítě.
Aktualizace softwaru
prostřednictvím USB
1 Přidejte binární soubor ke kořenu paměti USB.
2 Vložte paměť do konektoru USB na televizoru.
3 Zobrazí se textová zpráva:
Základní nastavení
4 Stisknutím tlačítka ◄ vyberte volbu Ano a poté
stiskněte tlačítko OK. Zahájí se aktualizace softwaru.
•Objeví se průběh aktualizace v procentech.
5 Po dokončení aktualizace softwaru vyjměte paměť
USB a stisknutím tlačítka Ok televizor resetujte.
6 Zobrazením volby Nastavení < Informace
o produktu zkontrolujte, zda byla aktualizace
úspěšná.
● Obnovit výchozí nastavení výrobce
Obnovuje výchozí parametry původního továrního
nastavení televizoru.
Seznam kanálů
Výběr kanálu,
který chcete sledovat
1 Stisknutím tlačítka OK zobrazte seznam naladěných
kanálů.
2 Pomocí tlačítek ▲/▼ přejděte na kanál, který chcete
sledovat, a stiskněte tlačítko OK.
Zobrazení informací o kanálu
(pouze v režimu DTV/CADTV)
Stisknutím tlačítka p na dálkovém ovládači lze zobrazit
informace kanálu, který právě sledujete.






Informace, které se objeví na obrazovce:
 Číslo programu
 Název programu
 Znepřístupnění pořadů dle věkové hranice
 Zvuk
 Dostupné služby: Rádio / Teletext / Titulky /
Šifrování
Informace týkající se programu, který se právě
vysílá
VYMAZÁNÍ KÓDU PIN
Pokud ztratíte nebo zapomenete kód pin, můžete jej
vymazat následujícím způsobem:
1 Přejděte do nabídky „MENU“→„ZÁMEK“.
2 Abyste zrušili stávající kód PIN, zadejte „3001“.
Stávající kód PIN se změní na „3001“.
CZ
25
Užitečné funkce pro prohlížení
Výběr formátu obrazu
Výběr formátu obrazu ručně
Je možné zvolit formát obrazu. Velikost obrazu, kterou lze
vybrat, se může měnit podle typu přijímaného signálu.
1 Chcete-li přepnout mezi jednotlivými režimy obrazu,
stiskněte na dálkovém ovládači tlačítko f.
Velikosti signálu SD (Standard Definition)
Normální 4:3: Zachovává se původní poměr šířky
a výšky při zobrazení na celou obrazovku.
Lupa 14:9: Zobrazení ve formátu 14:9. Na obou stranách
obrazovky se zobrazí tenký boční pruh, u některých
programů může být doplněn také nahoře a dole.
Panoráma: U tohoto režimu je obraz roztažen k oběma
koncům obrazovky. V závislosti na vysílaných
signálech se může obraz podobat obrazu v režimu
„Celá obrazovka“.
Plný: Při zobrazení 16:9 je obraz stlačen.
Kino 16:9: Zobrazení ve formátu 16:9. U některých
programů se při horní a spodní straně obrazu mohou
zobrazit pruhy.
Kino 14:9: Zobrazení ve formátu 14:9. U některých
programů se při horní a spodní straně obrazu mohou
zobrazit pruhy.
Auto: Televizor automaticky vybere rozměr obrazu.
Nastavení při použití vnějších
zařízení
Zdrojový seznam
Výběr zdrojového vstupu vnějšího zařízení.
● Není-li vidět obraz (barva), zkuste zvolit jiný typ signálu.
● Chcete-li získat informace ohledně režimu signálu,
nahlédněte do návodu k obsluze externího zařízení.
Připojení zařízení typu USB
(Media Player)
Zařízení typu USB připojte k televizoru podle níže
uvedeného popisu.
● Televizor nemusí být schopen rozeznat obsažená data
Velikosti signálu HD (High Definition) HDMI
Plný: Zobrazení Overscan. Všechny strany obrazu se
oříznou.
Zobrazení Underscan: Optimální zobrazení obrazu
ve vysokém rozlišení. U některých pořadů se může na
okrajích obrazovky objevit šum.
Režim „Underscan“ pro videosignál 1080(i/p) je stejný
jako režim „Dot by dot“.
Auto: Tento režim umožňuje televizoru měnit velikost
obrazu automaticky.
v závislosti na typu zařízení USB.
● K pojmenovávání
alfanumerické znaky.
souborů
používejte
pouze
● Může se stát, že se nezobrazí názvy souborů delší než
80 znaků (přesný počet se může lišit v závislosti na
znakové sadě).
● USB zařízení nebo paměťovou kartu neodpojujte od
televizoru během přenosu souborů, při použití funkce
postupného zobrazování fotografií, při přepínání z jedné
obrazovky do jiné nebo před opuštěním režimu „MEDIA
PLAYER“ z nabídky „Zdrojový seznam“.
● Kompatibilita s připojením pevných disků USB.
● Neprovádějte opakované připojování a odpojování
zařízení typu USB k/od televizoru.
POZNÁMKA
•
CZ
Podle typu přijímaného signálu se některé položky nezobrazí.
26
Užitečné funkce pro prohlížení
Prohlížení obrázků v režimu
celé obrazovky
Tlačítka pro zobrazení obrázků přes celou obrazovku
Tlačítka
Přejde na předchozí/následující fotografii
ve stejné složce.
Tlačítko 6
Přejde zpět na předchozí obrazovku.
Modré tlačítko
Lupa: Tlačítka ▲/▼/◄/► umožňují
procházet obrázky při aktivované lupě.
Žluté tlačítko
Otočí fotografii o 90º.
Červené
tlačítko
Prezentace.
Režim Hudba
Funkce MEDIA PLAYER
Po výběru funkce Media Player televizor nahraje soubory
zařízení USB a zobrazí následující obrazovku:
Popis
▲/▼ kurzor
Přehrává hudební soubory ve formátu MP3.
1 Vyberte režim Hudba a poté stiskněte tlačítko OK.
2 Pomocí tlačítek ▲/▼/◄/► vyberte soubory, které
chcete přehrát, a k zahájení přehrávání stiskněte
tlačítko OK.
3 Chcete-li pozastavit přehrávání souborů MP3, stiskněte
tlačítko OK, chcete-li režim Hudba ukončit, stiskněte
tlačítko END.
● Stisknutím tlačítka OK můžete zastavit / znovu spustit
přehrávání.
Tlačítka pro přehrávání hudby
Tlačítka
1 Stisknutím tlačítek ◄/► lze přepínat mezi
jednotlivými režimy: Obrázky, Hudba a Videa.
Stisknutím tlačítka OK vyberte volbu, kterou chcete
přehrát.
2 Stisknutím tlačítek ▲/▼/◄/► vyberte složku, jejíž
soubory chcete přehrávat, a poté stiskněte tlačítko OK.
Popis
▲/▼ kurzor
Přejde na předchozí/následující stopu ve
stejné složce.
◄/► kurzor
Rychle zpět/dopředu (v režimu přehrávání).
Tlačítko END
Přejde zpět na předchozí obrazovku.
ČERVENÉ
tlačítko
(x1) Neustále přehrává vybraný soubor.
(x2) Neustále přehrává soubory konkrétní
složky.
Tlačítko OK
Přehrávání / pozastavení přehrávání.
Režim obrázků
V televizoru lze zobrazit fotografie ve formátu JPEG (*.JPE,
*.JPG) a PNG.
K dispozici je několik způsobů zobrazení.
1 Vyberte režim Obrazky a poté stiskněte tlačítko OK.
2 Pomocí tlačítek ▲/▼ / ◄/► vyberte soubory, které
chcete zobrazit přes celou obrazovku, a zobrazení
zahajte stisknutím tlačítka OK.
● Na předchozí/následující stranu můžete přejít stisknutím
tlačítek Pr/s.
CZ
27
Užitečné funkce pro prohlížení
Kompatibilita se zařízením typu
USB / HOME MEDIA
Režim Video
Přehrává filmy a videa.
1 Vyberte režim Videa a poté stiskněte tlačítko OK.
2 Pomocí tlačítek ▲/▼ / ◄/► vyberte soubory,
které chcete přehrát, a přehrávání zahajte stisknutím
tlačítka OK.
3 Chcete-li nahrávku zastavit / spustit znovu, stiskněte
tlačítko OK.
4 Stisknutím tlačítka END režim Videa ukončíte.
Tlačítka pro režim přehrávání videa
Tlačítka
Popis
▲/▼ kurzor
Přejde na předchozí/následující kapitolu.
◄/► kurzor
Rychle zpět/dopředu.
Tlačítko END
Přejde zpět na předchozí obrazovku.
ČERVENÉ
tlačítko
Umožňuje neustále opakovat ukázku z filmu.
První stisknutí určuje počáteční bod a druhé
stisknutí určuje konečný bod. Třetí stisknutí
zahájí opět normální přehrávání.
MODRÉ
tlačítko
Umožňuje posunout přehrávání dopředu
nebo dozadu do konkrétního bodu filmu.
Zadejte čas ve formátu „hh:mm:ss“, vyberte
volbu „Najít“ a stiskněte tlačítko OK.
Tlačítko OK
Přehrávání / pozastavení přehrávání.
Tlačítko MENU
Zobrazí nabídku umožňující nastavení
zobrazení videa během přehrávání.
Tlačítko f
Použije lupu ve filmech a videích.
Zařízení typu
USB 2.0
Paměť typu USB, USB čtečka karet,
pevný disk USB (třída velkokapacitních
paměťových zařízení)
Systém
souborů
USB REC: NTFS
Home Media
(DLNA)
DLNA 1.5 DMP
(certifikováno pro přehrávač digitálních médií)
USB Media Player: FAT/ FAT32/ NTFS
Formát
JPEG, PNG
souboru
s fotografiemi
Formát
hudebního
souboru
Mpeg 1 (vrstva 1 a 2), MP3
Frekvence samplování: 8 kHz, 11,025 kHz,
12 kHz, 16 kHz, 22,050 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz
HEACC, AAC (MP4), WAV (PCM), WMA,
AC3, EAC3
Frekvence samplování: 32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz
Zásobník
multimédií
TS (Přenosový tok), MOV, MP4, MKV, MPG
(programový tok MPEG2), WMV, ASF, AVI,
DivX, RM, RMVB, FLV, VOB
Formát video
souboru
MPEG1, MPEG2, MPEG4, DivX, XVid,
AVC/H.264, VC-1, AVS, Divx311 (pouze SD),
RealVideo
POZNÁMKA
•
•
•
•
•
•
•
•
Soubory v progresivním formátu jpeg nejsou podporovány.
Hudební soubory v zařízeních typu USB 1.1 se nemusí přehrávat
správně.
Operace pomocí rozbočovačů USB nejsou zaručeny.
Je možné, že televizor nebude správně detektovat externí pevné
disky s kapacitou nad 1 TB.
Prodlužovací kabely určené k zařízením USB musí být certifikovány
jako USB 2.0.
Je možné, že přehrávání video souborů v zařízeních typu USB
neproběhne správně, je-li jejich rychlost nedostačující.
Přehrávání souborů, které jsou kódovány v nestandardním
formátu, není zaručeno.
Přípona souborů přesně nedefinuje obsah souboru. Obsah
internetových souborů často neodpovídá jejich příponě.
Z tohoto důvodu nelze některé soubory v televizoru přehrát.
Nastavení úspory energie
Tato funkce vám umožňuje automaticky snížit jas podsvícení,
aby došlo ke snížení spotřeby energie a prodloužení
životnosti podsvícení.
V nabídce Obraz → Režim obrázků vyberte volbu ECO.
CZ
28
Zařízení HDMI
Ovládání zařízení HDMI pomocí
protokolu HDMI CEC
E Co je protokol HDMI CEC?
Připojení HDMI CEC
Nejprve připojte reproduktory nebo přehrávač/rekordér
podporující protokol HDMI CEC.
Pomocí protokolu HDMI CEC můžete interaktivně ovládat
kompatibilní systémová zařízení (zesilovač AV, DVD
přehrávač/rekordér, Blu-ray přehrávač/rekordér apod.)
pomocí jediného dálkového ovládače.
Připojení přehrávače/rekordéru
prostřednictvím reproduktorů
POZNÁMKA
• Protokol HDMI CEC nelze použít současně s funkcemi USB REC.
HDMI 4
E K čemu protokol HDMI CEC slouží

HDMI 1
(ARC)
HDMI 2
HDMI 3
 Nahrávání jediným dotykem
(pouze DTV/SAT)

DIGITAL
AUDIO
OUTPUT
Již nebude třeba hledat dálkový ovládač nahrávacího
zařízení. Stisknutím REC E nebo REC STOP H
spusťte/zastavte nahrávání obrazu pomocí zobrazení na
rekordéru.
 Přehrávání jediným dotykem
Pokud se televizor nachází v pohotovostním režimu,
automaticky se zapne a začne přehrávat obraz ze
zdroje HDMI.
 Ovládání pomocí jediného dálkového
ovládače
Protokol HDMI CEC automaticky rozpozná připojená
zařízení HDMI, která lze poté spolu s televizorem ovládat
pomocí jediného (univerzálního) dálkového ovládače.
 Ovládání seznamu titulů vnějších zařízení
Kromě zobrazení seznamu časovače televizoru (strana 35)
můžete rovněž zobrazit hlavní nabídku externích
přehrávačů a seznam titulů přehrávačů a rekordérů
(pokud protokol HDMI CEC podporují).
 Ovládání více zařízení HDMI
Přehrávač/rekordér
Reproduktory
Certifikovaný kabel HDMI (běžně dostupný)
Optický zvukový kabel (běžně dostupný)
POZNÁMKA
•
•
•
Další informace o připojeném zařízení naleznete v příslušném
návodu k použití.
Jakmile odpojíte připojovací kabely nebo změníte systém
zapojení, zapněte televizor až po zapnutí všech příslušných
zařízení. Změňte zdroj externího vstupu stisknutím tlačítka b,
vyberte příslušný externí zdroj a ověřte správnost audiovizuálního
výstupu.
Kabely zobrazené na dalších stranách jsou běžně dostupné.
Pomocí nabídky „Seznam zařízení“ můžete vybrat zařízení
HDMI, které chcete ovládat.
POZNÁMKA
•
•
•
•
•
•
S protokolem HDMI CEC je třeba použít certifikovaný kabel HDMI.
Dálkovým ovládačem miřte na televizor, nikoli na připojené
zařízení HDMI.
Podle typu HDMI kabelu se ve videu může objevit šum. Používejte
certifikovaný kabel HDMI.
Pomocí tohoto systému lze připojit až tři záznamová zařízení
HDMI, jeden zesilovač AV a tři přehrávače.
Tyto činnosti ovlivní zařízení HDMI vybrané jako aktuální externí
zdroj. Pokud zařízení nefunguje, zapněte jej a vyberte správný
externí zdroj pomocí tlačítka b.
Pokud připojujete nebo odpojujete kabely HDMI, před zapnutím
televizoru nejprve zapněte všechna připojená zařízení HDMI.
Výběrem voleb „HDMI 1“, „HDMI 2“, „HDMI 3“ a „HDMI 4“ z nabídky
„VSTUP“ se ujistěte, že zvuk a obraz jsou reprodukovány správně.
CZ
29
Zařízení HDMI
Připojení pro volbu
„Výstup reproduktoru“
Připojení pouze přehrávače/rekordéru
HDMI 4
HDMI 1
(ARC)
HDMI 2
HDMI 3

Přehrávač/rekordér
 Certifikovaný kabel HDMI (běžně dostupný)
Nabídka HDMI CEC (Ovládání
spotřebitelské elektroniky –
Consumer Electronics Control)
Základní ovládání
Přejděte do nabídky „Menu“ > „Nastavení“ > „Nastavení
vstupu“ > „HDMI CEC“ a vyberte nabídky, které chcete
nastavit.
Zvuk z televizoru můžete nastavit na přehrávání pouze
pomocí reproduktorů.
1. Nastavte hodnotu Zap. a poté stiskněte tlačítko 6.
K přehrávání zvuku budou namísto reproduktoru
televizoru využity vnější reproduktory.
2. Nastavte hodnotu Vyp. a poté stiskněte tlačítko 6.
K přehrávání zvuku bude namísto vnějších reproduktorů
využit reproduktor televizoru.
Chcete-li tuto funkci aktivovat, je třeba prostřednictvím
příslušného kabelu zařízení ARC připojit ke konektoru
HDMI 1.
POZNÁMKA
• Chcete-li použít funkci „Výstup reproduktoru“, je třeba použít
kabel HDMI 1.4 nebo vyšší.
Seznam zařízení
Pokud je více zařízení HDMI připojeno v uzavřeném cyklu,
můžete specifikovat, které z nich chcete ovládat.
Stisknutím tlačítka a/b vyberte volbu „Výběr modelu“
a poté stiskněte tlačítko OK. Zařízení HDMI se změní
pokaždé, když stisknete tlačítko OK.
Ovládání protokolu HDMI CEC
Nastavením na hodnotu „Zap.“ povolte funkce HDMI CEC.
Hledání zařízení
Vyhledá všechna zařízení HDMI připojená k televizoru.
Automatické zapnutí TV
Pokud je tato volba aktivována, lze použít funkce
přehrávání jedním dotykem. Pokud se televizor nachází
v pohotovostním režimu, automaticky se zapne a začne
přehrávat obraz ze zdroje HDMI.
Ovládání zařízení HDMI CEC
Protokol HDMI CEC umožňuje ovládat připojená zařízení
HDMI pouze jediným dálkovým ovládačem.
POZNÁMKA
• Ve výchozím nastavení je tato volba nastavena na hodnotu „Vyp.“.
Vypnutí automat. propojení
Pokud je tato funkce nastavena na hodnotu „Zap.“, lze vypnout
všechna zařízení HDMI připojená v uzavřeném cyklu.
Výstup reproduktoru
(návratový kanál zvuku)
Pokud je tato funkce nastavena na hodnotu „Zap.“, může
televizor odeslat zvuk pro video zobrazené v televizoru
do zvukového zařízení připojeného do konektoru HDMI
1 pomocí pouze jednoho kompatibilního kabelu ARC
(HDMI 1.4 nebo vyšší). Díky této funkci není třeba používat
samostatné kabely digitálního nebo analogového zvuku.
POZNÁMKA
•
CZ
Funkce ARC je dostupná pouze pro konektor HDMI 1.
30
USB REC
1
2
Stisknutím tlačítka I zahájíte přehrávání titulu.
Stisknutím tlačítka J titul rychle převinete vpřed.
• Stisknutím tlačítka G titul převinete vzad.
• Stisknutím tlačítka REC E nahrávání spustíte.
• Stisknutím tlačítka REC STOP H nahrávání
ukončíte.
• Stisknutím tlačítka H přehrávání zastavíte.
• Stisknutím tlačítka F přehrávání pozastavíte.
• Stisknutím tlačítka SOURCE a připojené
zařízení HDMI vypnete nebo zapnete.
Připojená TV
Co je režim Připojená TV?
Připojená TV je režim sloužící ke snadnému přehrávání
digitálních médií dostupných na síti (na Internetu nebo na
domácí síti). Připojená TV nabízí dva různé režimy:
E Podpora služeb Internetu (BBC iPlayer (pouze model
LE731 pro Velkou Británii), YouTube a HbbTV).
E Podpora streamování médií pro stávající servery DLNA
v domácí síti. V tomto režimu mohou uživatelé snadno
přehrávat filmy, poslouchat hudbu a prohlížet obrázky
i ze souborů seznamů skladeb (Media Player).
Režim Připojená TV poskytuje v každé zemi celou řadu
služeb.
POZNÁMKA
•
•
•
•
•
•
•
Protože režim Připojená TV je online systém, lze jej průběžně
přizpůsobovat podle potřeby.
Některé služby režimu Připojená TV lze po čase přidávat, měnit
a ukončovat.
Soubory nelze ukládat ani stahovat a rovněž nelze instalovat
moduly plug-in.
Funkce Home Media (DLNA) vyžaduje externí software pro
streamování médií nainstalovaný v počítači uvnitř domácí sítě,
který není součástí režimu Připojená TV.
Upřednostňován je následující software serveru Home Media
(DLNA): Windows Media Player 11 (součást systému Windows
Vista), Windows Media Player 12 (součást systému Windows 7),
TVersity (www.tversity.com), Nero Media Home (www.nero.com)
a Twonky Media Manager (www.twonky.com). Použít lze však
i jiný software. Seznam certifikovaných serverů médií naleznete
na stránkách DLNA (www.dlna.org). Informace o nastavení,
sdílení a streamování médií naleznete v uživatelské příručce
softwaru serveru.
Data Home Media (DLNA) (video, hudba a fotografie) jsou
organizována ve složkách v závislosti na hierarchii serveru. Volby,
jakými jsou například Interpret, Žánr, Skladatel, Hodnocení,
Seznam skladeb a Sledované složky, mohou být dostupné za
účelem uspořádávání obsahu, avšak se mohou u různých serverů
médií lišit.
Funkce „Přehrát v zařízení“ některých přehrávačů médií může
mít za následek velmi nízkou kvalitu videa. Nejlepší kvalitu videa
získáte použitím funkce USB Media Player televizoru.
PRÁVNÍ OMEZENÍ
• Společnost SHARP nenese žádnou zodpovědnost za kvalitu
obsahu poskytovaného poskytovatelem obsahu.
POZNÁMKA
•
•
•
•
•
Pokud jste vybrali kabelové připojení k routeru, je zapotřebí kabel
ETHERNET (není součástí balení, běžně dostupný).
Nemáte-li širokopásmové připojení k Internetu, poraďte se
v obchodě, kde jste televizor zakoupili, nebo se obraťte na
poskytovatele služeb Internetu či telefonní společnost.
Bezdrátové připojení a připojení ETHERNETU nelze použít
najednou. Použijte pouze jeden typ připojení.
Výkon bezdrátového připojení LAN nelze zajistit ve všech
obytných oblastech. V následujících případech může být signál
bezdrátového připojení LAN slabý nebo žádný, popř. může dojít
ke snížení rychlosti připojení.
- Při použití v budovách, na jejichž stavbu byl použit beton,
vyztužená ocel a kovy.
- Při umístění poblíž objektů, které brání signálu.
- Při použití poblíž jiných bezdrátových zařízení vysílajících na
stejné frekvenci.
- Při použití poblíž mikrovlnných trub a jiných zařízení, které
vysílají elektromagnetické záření, elektrostatické náboje nebo
elektromagnetické rušení.
Pro přehrávání streamovaného obsahu je zapotřebí stabilní
rychlost připojení. Pokud máte nestabilní bezdrátové připojení
LAN, použijte připojení ETHERNET.
Instalace kabelové sítě
Propojte kabelem ETHERNET vysílací router a terminál
ETHERNET na televizoru (viz níže). Toto připojení je
doporučováno pro služby, které vyžadují stabilní rychlost
připojení, jakými jsou např. streamovaná média.
● Přehled kabelového připojení
Nastavení Internetu
Připojení k Internetu
Chcete-li využít službu Připojená TV, je třeba televizor připojit
k routeru s vysokorychlostním připojením k Internetu.
Připojení televizoru lze uskutečnit pomocí kabelu nebo
bezdrátově.
Chcete-li nastavit připojení televizoru k Internetu, přejděte
do nabídky NastaveníNastavení sítě. Zobrazí se
následující obrazovka:
 PC (Home Media Server)
 Router (běžně dostupný)
 Kabel ETHERNET (běžně dostupný)
 Síť (Internet)
● Jak připojit
R o u te r
E T H E R N E T te r m in a l
LAN
Kabel ETHERNET
1 Přepínač routeru (běžně dostupný). Informace o zapnutí
routeru získáte v příslušné uživatelské příručce.
CZ
31
Připojená TV
2 Propojte terminál ETHERNET na televizoru a router (běžně
dostupný) pomocí kabelu ETHERNET (běžně dostupný).
3 Přejděte do nabídky NASTAVENÍ > „Nastavení sítě“ >
„Typ sítě“.
4 Stisknutím tlačítek OK a ▲/▼ vyberte volbu „Kabel“
a poté stiskněte tlačítko OK. Kabelové připojení bude
uskutečněno automaticky.
Chcete-li nastavení změnit ručně, vyberte volby „Pokročilé
nastavení sítě“ > Nastavení IP adresy > Vypnuto.
Nastavení lze nyní zadávat ručně.
5 Vyberte volbu „Nastavení bezdrát. sítě“.
Televizor lze k bezdrátové síti připojit třemi způsoby:
• Snadné nastavení
1 Vyberte volbu Konfigurace WPS a poté stiskněte
tlačítko OK. Stisknutím tlačítka ▼ vyberte volbu
„PBC“ a poté stiskněte tlačítko OK.
2 Stisknutím tlačítka ▼ vyberte volbu Spustit hledání
a poté stiskněte tlačítko OK.
3 Na routeru nebo přístupovém bodu (AP) stiskněte
tlačítko WPS. Počkejte, než se uskuteční připojení.
Instalace bezdrátové sítě
Připojte k televizoru adaptér USB SHARP (AN-WUD630,
prodáván samostatně).
● Přehled bezdrátového připojení
 Pokud se připojení nezdaří, ujistěte se, že je funkce WPS
povolena (více informací o nastavení naleznete v uživatelské
příručce routeru nebo přístupového bodu).
 Pokud router nebo přístupový bod WPS nepodporuje,
zadejte šifrovací klíč sítě pomocí softwarové klávesnice. Viz
část Nastavení s asistencí.
 Chcete-li připojení uskutečnit ručně, vyberte volbu „PIN“,
stiskněte tlačítko OK, vyberte volbu Spustit hledání
a poté stiskněte tlačítko OK. Postupujte podle pokynů na
obrazovce a v uživatelské příručce routeru nebo přístupového
bodu (AP).
 PC (Home Media Server)
 Router / přístupový bod bezdrátové sítě LAN
 Bezdrátový adaptér USB LAN AN-WUD630 (prodáván
• Nastavení s asistencí
samostatně)
Zobrazuje seznam názvů sítě (SSID).
 Síť (Internet)
POZNÁMKA
•
•
•
•
Pokud používáte bezdrátový adaptér LAN SHARP (prodáván
samostatně), ponechejte kolem něj co nejvíce místa za účelem
zajištění co možná nejlepšího výkonu.
Ujistěte se, že brány firewall v síti umožňují přístup k bezdrátovému
připojení televizoru.
Funkce zařízení nelze garantovat, pokud používáte přístupové
body, které nemají certifikaci Wi-Fi®.
K připojení televizoru k Internetu pomocí bezdrátové sítě LAN je
zapotřebí bezdrátový přístupový bod LAN. Informace o nastavení
získáte v uživatelské příručce přístupového bodu.
● Jak připojit
1 Vyberte síť, ke které se chcete připojit.
2 Pokud je síť chráněná, zadejte šifrovací klíč sítě pomocí
softwarové klávesnice a stiskněte Zelené tlačítko.
3 Stiskněte tlačítko Dokončit a poté stiskněte tlačítko OK.
Televizor se připojí k vybrané síti.
● Ruční nastavení
Umožňuje uskutečnit bezdrátové připojení ručním zadáním dat.
• Pokročilé nastavení sítě
Umožňuje ručně zadat nastavení sítě.
• Test připojení k síti
Zkontroluje stav připojení.
POZNÁMKA
•
•
•
1 Před instalací sítě zapněte router.
2 Připojte adaptér USB AN-WUD630 (prodáván samostatně)
k portu USB Wi-Fi na televizoru.
• Pokud použijete jiný bezdrátový adaptér LAN než AN-WUD630
Sharp, nelze zaručit všechny funkce.
• Pokud používáte zabezpečenou bezdrátovou síť, připravte si klíč
šifrování.
3 Přejděte do nabídky „Nastavení“ > „Nastavení sítě“ >
„Typ sítě“.
4 Stisknutím tlačítek OK a ▲/▼ vyberte volbu
„Bezdrátové“ a poté stiskněte tlačítko OK.
Volba „Bezdrátové“ bude vybrána automaticky, pokud televizor
rozpozná pouze bezdrátový adaptér USB.
CZ
32
•
•
•
•
K připojení televizoru k Internetu je třeba širokopásmové
připojení k Internetu.
Nemáte-li širokopásmové připojení k Internetu, poraďte se
v obchodě, kde jste televizor zakoupili, nebo se obraťte na
poskytovatele služeb Internetu či telefonní společnost.
Při dalším připojení k dané bezdrátové síti již nebude třeba
zadávat bezpečnostní klíč.
Pokud je přístupový bod nastaven na neviditelný režim (skrytý
identifikátor SSID, který brání v rozpoznání ostatními zařízeními),
nemusí být možno připojení uskutečnit. V tomto případě
neviditelný režim přístupového bodu vypněte.
Chcete-li změnit nastavení bezdrátového připojení LAN, přejděte
do nabídky „Nastavení“ > „Nastavení sítě“.
Pokud použijete adaptér s nedostatečnou šířkou pásma (router,
rozbočovač, bezdrátový přístupový bod apod.), bude připojení
k síti slabé a kvalita streamování špatná. K zajištění plné funkčnosti
je doporučeno použít šířku pásma alespoň 50 Mb/s.
Pokud se v blízkosti adaptéru připojeného televizoru vyskytují
jiné bezdrátové sítě nebo sítě Bluetooth, může být funkčnost
adaptéru omezena. Pokud funkčnost bezdrátové sítě nelze
zajistit, zkuste změnou kanálu Wi-Fi na přístupovém bodu (AP)
předejít rušení. Více informací získáte v uživatelské příručce
přístupového bodu.
Připojená TV
Ovládání režimu Připojená TV
Základní ovládání
Obrázky na této stránce slouží pro ilustraci. Mohou se kdykoli
bez upozornění změnit.
FAV
USB REC
Někteří poskytovatelé vysílání umožňují získat přístup
k novým službám poskytovatelů zábavy, jakými jsou např.
poskytovatelé vysílání, online poskytovatelé (včetně služeb
catch-up TV a video on demand (VoD), interaktivních reklam,
personalizace, voleb, her a společenských sítí).
Tato funkce vyžaduje připojení k Internetu prostřednictvím
ETHERNETU nebo adaptéru Wi-Fi AN-WUD630 (volitelné
příslušenství).
U
S
HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV)
V
E Zobrazení úvodní stránky
Stiskněte tlačítko NET.
POZNÁMKA
• Po připojení televizoru k Internetu se může zobrazit
zpráva požadující aktualizaci softwaru.
E Výběr služby
Stisknutím tlačítek ▲/▼/◄/► vyberte požadovanou
službu a poté stiskněte tlačítko OK.
● Stisknutím tlačítek Pr/s můžete procházet stránky
nahoru a dolů (u některých služeb nemusí fungovat).
● Stisknutím tlačítka 6 se vrátíte na předchozí stránku
(u některých služeb nemusí fungovat).
● Povolit HbbTV
1. Stiskněte tlačítko MENU → Nastavení a vyberte volbu
„Povolit HbbTV“.
2. Výběrem volby Zap. funkci povolte a stiskněte
tlačítko OK.
3. Pokud vybraný program službu nabízí, bude zobrazena
na obrazovce. Funkci aktivujete stisknutím příslušné
klávesy.
4. Poté se zobrazí obrázek nebo seznam dostupných
služeb.
5. Postupujte podle pokynů poskytovatele vysílání.
E Ukončení režimu Připojená TV
Stiskněte tlačítko END/ATV/DTV/SAT.
PRÁVNÍ OMEZENÍ
• This Sharp device facilitates the access to content and services provided by third parties. The content and services accessible via this device belong to and
may be proprietary to third parties. Therefore, any use of such third party content and services must be in accordance with any authorization or terms of
use provided by such content or service provider. Sharp shall not be liable to you or any third party for your failure to abide by such authorization or terms
of use. Unless otherwise specifically authorized by the applicable content or service provider, all third party content and services provided are for personal
and non-comercial use; you may not modify, copy, distribute, transmit, display, perform, reproduce, upload, publish, license, create derivative works from,
transfer or sell in any manner or medium any content or services available via this device.
• Sharp is not responsible, nor liable, for customer service-related issues related to the third party content or services. Any questions, comments or servicerelated inquires relating to the third party content or service should be made directly to the applicable content or service provider.
• You may not be able to access content or services from the device for a variety of reasons which may be unrelated to the device itself, including, but not
limited to, power failure, other Internet connection, or failure to configure your device property. Sharp, its directors, officers, employees, agents, contractors
and affiliates shall not be liable to you or any third party with respect to such failures or maintenance outages, regardless of cause or whether or not it could
have been avoided.
• ALL THIRD PARTY CONTENT OR SERVICES ACCESSIBLE VIA THIS DEVICE IS PROVIDED TO YOU ON AN "AS-IS" AND "AS AVAILABLE" BASIS AND SHARP AND
ITS AFFILIATES MAKE NO WARRANTY OR REPRESENTATION OF ANY KIND TO YOU, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ANY
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, NON- INFRINGEMENT, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR ANY WARRANTIES OF SUITABILITY, AVAILABILITY,
ACCURACY, COMPLETENESS, SECURITY, TITLE, USEFULNESS, LACK OF NEGLIGENCE OR ERROR·FREE OR UNINTERRUPTED OPERATION OR USE OF THE
CONTENT OR SERVICES PROVIDED TO YOU OR THAT THE CONTENT OR SERVICES WILL MEET YOUR REQUIREMENTS OR EXPECTATIONS.
• SHARP IS NOT AN AGENT OF AND ASSUMES NO RESPONSIBILITY FOR THE ACTS OR OMISSIONS OF THIRD PARTY CONTENT OR SERVICE PROVIDERS, NOR
ANY ASPECT OF THE CONTENT OR SERVICE RELATED TO SUCH THIRD PARTY PROVIDERS.
• IN NO EVENT WILL SHARP AND/OR ITS AFFILIATES BE LIABLE TO YOU OR ANY THIRD PARTY FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, PUNITIVE,
CONSEQUENTIAL OR OTHER DAMAGES. WHETHER THE THEORY OF LIABILITY IS BASED ON CONTRACT, TORT, NEGLIGENCE, BREACH OF WARRANTY, STRICT
LIABILITY OR OTHERWISE AND WHETHER OR NOT SHARP AND/OR ITS AFFILIATES HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
CZ
33
Funkce USB REC
Funkce USB REC
Funkce USB REC
USB REC (Video rekordér)
Funkce USB REC umožňuje nahrávat program z televize
a sledovat ho později. Také umožňuje načasovat jedno
či více nahrávání, která budou k dispozici pro pozdější
zobrazení.
Tato zaznamenaná nahrávání budou uchována, i když televizor
vypnete.
Funkce USB REC vyžaduje externí paměť USB 2.0, která je
trvale připojena a předem nakonfigurována údaji, kam mají
být informace nahrávány.
Paměť USB 2.0 je třeba připojit do konektoru USB1.
ANTENNA
17
(LE732* series)
SAT
USB
(HDD)
2
USB
REC
1
Paměť USB 2.0 musí být před prvním použitím
naformátována pro funkci USB REC.
Vyberte volby Multimédia > USB REC > Nastavení USB
REC a poté stiskněte tlačítko OK:
Funkce USB REC může aktivovat okamžité nahrávání při
použití tlačítka USB REC na dálkovém ovládači nebo
časované nahrávání při použití údajů získaných z EPG nebo
lze naprogramovat událost ručně. Pro použití jedné či druhé
metody postupujte podle následujících pokynů:
● Okamžité nahrávání:
Nahrávání začne, jakmile si to uživatel přeje:
1 Chcete-li zahájit nahrávání aktuálního programu, na
dálkovém ovládači stiskněte tlačítko USB REC. V levém
dolním rohu obrazovky se objeví symbol REC.
2 Chcete-li zastavit nahrávání aktuálního programu,
stiskněte dvakrát po sobě tlačítko END, přepněte kanál
či externí zdroj nebo vypněte televizor.
3 Chcete-li přehrávání zastavit a vrátit se do režimu
nahrávání aktuálního programu, stiskněte v režimu
přehrávání tlačítko END. Televizor stále nahrává a na
obrazovce se objeví symbol REC.
Dokud je nahrávání aktivní, je na obrazovce vidět symbol
REC nebo lišta s průběhem nahrávání či přehrávání.
hh:mm:ss
REC hh:mm:ss

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
hh:mm:ss
[hhhh:mm:ss]
Lišta nahrávání ukazuje počáteční, aktuální a předpokládaný
konečný čas nahrávání a také, jak dlouhá doba zbývá do
konce nahrávání.
● Naprogramované nahrávání
Naprogramované nahrávání lze provést dvěma způsoby.
Použitím průvodce po programech (EPG) nebo ručně
volbou „Ruční časování USB REC“ v nabídce USB REC.
● Výběr disku
Funkce je dostupná pouze v případě, že je na externím
paměťovém disku USB k dispozici více než jeden diskový
oddíl (volba mezi C:, D: apod.).
● Nastavení disku
Z USB zařízení lze vyčlenit velikost volného prostoru pro
funkci USB REC, a to v krocích po 1 GB. USB zařízení se
zformátuje.
POZOR:
• Veškerá data v tomto zařízení budou vymazána.
• Používáte-li USB zařízení s více diskovými oddíly, vymažou
se veškerá data uložená na zvoleném diskovém oddílu.
● Test rychlosti
Funkce umožňuje zobrazit stupeň kompatibility USB paměti
a televizoru.
1 Programování pomocí EPG
1. Stiskněte tlačítko EPG a vyberte program, který chcete
nahrávat. Následovně stiskněte tlačítko REC.
2. Nastavte parametry nahrávání (auto, jednou, každý
den, týdně) a volbu potvrďte stisknutím tlačítka OK.
2 Programování přes „Ruční časování USB REC“
1. Pro aktivaci časovaného nahrávání použijte nabídku
Multimédia > USB REC a volbu Ruční časování USB
REC. Stiskněte tlačítko OK.
POZNÁMKY:
•
•
•
CZ
Podporována jsou pouze USB zařízení se souborovým systémem
NTFS. Je-li souborový systém odlišný, televizor zařízení
nerozpozná.
Minimální velikost externí paměti USB 2.0 pro funkci USB REC
je 1 GB.
Na každý 1 GB paměti lze pomocí funkce USB REC nahrát
přibližně 26 minut vysílání digitální televize ve standardní kvalitě
a až 7 minut digitálního vysílání ve vysokém rozlišení.
34
2. Nastavte požadované parametry nahrávání (kanál,
režim, datum, čas zahájení a konce) a stiskněte
tlačítko OK.
Funkce USB REC
Nahrávání a časování
3.
● Nahrávání a časování
1.
Časování, která zatím neproběhla, jsou uložena v části
Seznam časovaného nahrávání USB REC v nabídce
USB REC.
POZNÁMKY:
• Pokud se během
•
4.
2. Veškerá již ukončená nahrávání jsou dostupná v části
„Seznam nahraných položek USB REC“ v nabídce
USB REC.
Televizor může zahájit časované nahrávání, zatímco
je v pohotovostním režimu. Když je v tomto režimu
zahájeno nahrávání, ukazatel stavu (pyramida AQUOS)
změní barvu z červené na fialovou.
nahrávání USB pokusíte televizor vypnout
(TVa v režimu RC), zobrazí se na obrazovce nabídka. Můžete
se rozhodnout, zda chcete televizor vypnout úplně nebo
pokračovat v nahrávání na základě nastavení Ruční časování
USB REC. Pokud se jedná o Okamžité nahrávání (stiskli jste
tlačítko USB REC), můžete se rozhodnout, zda chcete televizor
vypnout úplně, pokračovat v nahrávání, než se jej rozhodnete
ukončit, nebo nahrávání zastavit. Pokud hodláte pokračovat
v nahrávání, televizor se vypne, ale ikona pyramidy zůstane
v obou případech svítit fialově.
Pokud televizor vypnete pomocí tlačítka a na ovládacím panelu,
bude nahrávání USB ihned zastaveno a televizor se vypne.
Časovaná nahrávání budou deaktivována, když je
televizor vypnutý, tj. když ukazatel stavu (pyramida
AQUOS) nesvítí.
● Mazání nahrávek
Chcete-li smazat nechtěné nahrávky z paměťového zařízení
USB, postupujte podle následujících pokynů:
1. Vyberte volby Multimédia > USB REC a vyberte
volbu „Seznam nahraných položek USB REC“.
2. Vyberte nahrávku, kterou chcete odstranit.
3. Na dálkovém ovládači stiskněte MODRÉ tlačítko.
Proces vymazání je nevratný a vede k trvalé ztrátě
nahrávky.
POZNÁMKY:
• Funkce nahrávání z USB REC nefunguje pro rádio, kanály ATV ani
Vyberte soubor, který chcete zobrazit, a stiskněte
tlačítko OK.
• Stisknutím tlačítka OK přehrajete nahrávaný
program. Televizor pokračuje v nahrávání vysílání,
zatímco sledujete nahrávaný program. Na obrazovce
televizoru se zobrazí symbol I.
• Chcete-li přehrávání pozastavit, stiskněte tlačítko OK.
Na obrazovce televizoru se zobrazí symbol F.
•
•
•
•
externí zdroje.
V režimu rychlého přetáčení vpřed a vzad se mohou při
přehrávání vyskytnout problémy v závislosti na parametrech
připojené USB paměti.
Nahraná data nejsou k dispozici k použití na jakémkoli externím
zařízení (počítač) nebo v jiném televizoru, i kdyby se jednalo
o stejný model. Nahrávky je možné přehrát pouze na televizoru,
na němž byly pořízeny.
Programy, které vyžadují kód PIN, aby mohly být zobrazeny,
nebude možné nahrávat, dokud nebude zadán kód PIN.
Chcete-li nahrávku rychle převinout vpřed, stiskněte tlačítko
V. Opakovaným stisknutím tlačítka V lze vybrat
rychlost převinutí vpřed. Stisknutím tlačítka L
se nahrávka rychle převine vpřed v 5minutových
intervalech. Chcete-li se vrátit na normální rychlost
stiskněte tlačítko OK.
• Chcete-li nahrávku převinout zpět, stiskněte tlačítko
S. Opakovaným stisknutím tlačítka S lze vybrat
rychlost převinutí zpět. Stisknutím tlačítka T
se nahrávka rychle převine zpět v 5minutových
intervalech. Chcete-li se vrátit na normální rychlost,
stiskněte tlačítko OK.
CZ
35
Sledování 3D obrazu
Sledování 3D obrazu
3D obraz uvidíte, když ke sledování televizoru použijete 3D
brýle (AN-3DG20-B, prodávány samostatně).
Před sledováním 3D obrazu se seznamte s pokyny pro
používání 3D brýlí. Tyto 3D brýle jsou určené pro použití
pouze s LCD televizory SHARP s podporou 3D zobrazení.
Příjem signálu 3D obrazu, který nelze
automaticky rozpoznat
Pokud televizor přijímá signál 3D obrazu, který automaticky
rozpoznat nelze, můžete vybrat mezi zobrazením 3D a 2D.
1 Vyberte 3D zdroj (HDMI).
2 Na dálkovém ovládači stiskněte tlačítko 3D. Zobrazí se
následující obrazovka.
Sledování 3D obrazu
1
2
Vyberte 3D zdroj (HDMI).
Na dálkovém ovládači stiskněte tlačítko 3D.
3
Stisknutím tlačítek c/d vyberte volbu „Nahoře–
dole“, „Vedle sebe“ nebo „Vypnuto (2D)“ a poté
stiskněte tlačítko ;.
E Zobrazení v 3D režimu (Nahoře–dole nebo
Vedle sebe)
1 Stisknutím tlačítek a/b vyberte typ 3D signálu
POZNÁMKA
•
Při přepínání do režimu 3D z režimu 2D může obrazovka na
chvíli zčernat, jelikož se televizor snaží rozpoznat signál 3D
obrazu.
(„Nahoře–dole“ nebo „Vedle sebe“) a poté
stiskněte tlačítko ;.
• Pokud vyberete systém shodný se vstupním signálem,
zobrazí se 3D obraz.
Příjem signálu 3D obrazu, který
lze rozpoznat automaticky
2 Zapněte 3D brýle nastavením jejich přepínače do
polohy „3D“ a nasaďte si je.
• Kontrolka LED se rozsvítí zeleně.
Signál obrazu může obsahovat identifikační signál 3D.
Televizor můžete nastavit na automatické rozpoznávání 3D
obrazu.
•
Po stisknutí tlačítka 3D se zobrazí obrazovka nabízející výběr
z následujících možností.
E Zobrazení v režimu 2D
E Pokud je volba „Zobrazení 3D“ nastavena na
hodnotu „Zapnuto (AUTO)“
Formát zobrazení 3D je rozpoznán automaticky a zobrazí
se příslušný 3D obraz.
Zobrazení v režimu 2D bez použití 3D brýlí:
1 Stisknutím tlačítka a/b vyberte volbu
„Vypnuto (2D)“ a poté stiskněte tlačítko ;.
Chcete-li obraz zobrazit v režimu 2D, zatímco jej ostatní
sledují v režimu 3D:
1 Postupujte podle kroku 1 v části „Zobrazení
v 3D režimu (Nahoře–dole nebo
Vedle sebe)“.
2 Zapněte 3D brýle nastavením jejich přepínače do
E Pokud je volba „Zobrazení 3D“ nastavena na
hodnotu „Vypnuto (2D)“
Obraz se zobrazí ve formátu 2D.
polohy „2D“ a nasaďte si je.
• Kontrolka LED se rozsvítí zeleně.
POZNÁMKA
•
•
CZ
36
Pokud po dobu přibližně 10 minut 3D brýle nezaznamenají
žádný 3D signál, automaticky se vypnou.
Chcete-li 3D brýle vypnout, přepněte jejich přepínač do polohy
Vyp. Kontrolka LED se také vypne.
Sledování 3D obrazu
Nabíjení baterie 3D brýlí
Konfigurace nastavení televizoru
za účelem zlepšení 3D zobrazení
Pokud je úroveň nabití baterie nízká, bude kontrolka LED
blikat jednou za sekundu. Pokud se baterie 3D brýlí vybije,
lze ji nabít připojením brýlí prostřednictvím kabelu USB
(součást balení) k jakémukoli konektoru USB na televizoru
nebo jiném odpovídajícím zdroji.
Jakmile kontrolka LED zhasne, je nabíjení dokončeno.
Můžete nastavit jas televizoru pro 3D zobrazení.
Stiskněte tlačítko 3D při prohlížení 3D obrazu.
Stisknutím tlačítka b vyberte volbu Jas 3D a poté
stiskněte tlačítko OK.
Jas nastavíte stisknutím tlačítek a/b.
1
2
3
USB
(HDD)
Vys.
Položka
Obrazovka se zjasní.
Střední
Níz.
Obrazovka se ztmaví.
POZNÁMKA
•
•
Nastavení podsvícení není v režimu 3D dostupné.
V režimu 3D nemusí být nastavení displeje dostupná.
Formát zobrazení pro 3D a 2D obrazy
Obraz pro vstupní signály
Volitelný režim
3D
Režim 3D
(použití 3D brýlí)
Popis
• 3D režim automatický.
Vedle sebe
• Vytvoří 3D obrazy ze 3D obrazů zobrazených vedle sebe.
Obraz se rozdělí na levý a pravý obraz, poté se obrazy
roztáhnou a postupně se zobrazí k vytvoření 3D obrazu.
Nahoře–dole
• Vytvoří 3D obrazy ze 3D obrazů zobrazených nad sebou.
Obraz se rozdělí na horní a dolní obraz, poté se obrazy
roztáhnou a postupně se zobrazí k vytvoření 3D obrazu.
Vedle sebe s 2D
• Vytvoří 2D obrazy ze 3D obrazů zobrazených vedle
sebe. Roztáhne se a zobrazí pouze levý obraz. Obraz
se nezobrazí ve 3D režimu.
Režim 2D
(bez použití
3D brýlí)
Nahoře–dole s 2D
• Vytvoří 2D obrazy ze 3D obrazů zobrazených nad sebou.
Roztáhne se a zobrazí pouze horní obraz. Obraz se
nezobrazí ve 3D režimu.
CZ
37
Sledování 3D obrazu
Čočky 3D brýlí
• Na čočky 3D brýlí netlačte. 3D brýle také neupusťte ani neohýbejte.
• Nepoškrábejte povrch čoček 3D brýlí ostrým předmětem nebo jinými předměty. Pokud tak učiníte, 3D brýle se mohou poškodit
a může se snížit kvalita 3D obrazů.
• K čištění čoček používejte pouze hadřík dodaný s 3D brýlemi.
Přijímač infračerveného signálu 3D brýlí
• Přijímač infračerveného signálu nesmíte znečistit, nesmíte na něj aplikovat samolepky nebo jej jinak zakrývat. Pokud tak učiníte,
přijímač nemusí pracovat správně.
• 3D obrazy se nemusí zobrazovat správně, pokud jsou 3D brýle ovlivňovány jiným zařízením s datovou komunikací infračerveným
signálem.
Upozornění týkající se sledování
• V blízkosti 3D brýlí nepoužívejte taková zařízení, která produkují silné elektromagnetické vlny (např. mobilní telefony nebo
bezdrátové kombinované vysílače/přijímače). Pokud tak učiníte, 3D brýle nemusí pracovat správně.
• 3D brýle nemusí plně fungovat v extrémně vysokých nebo nízkých teplotách. Používejte je ve specifikovaném teplotním rozsahu
pro použití.
• Pokud 3D brýle použijete v místnosti se zářivkovým osvětlením (50/60 Hz), osvětlení místnosti může v brýlích blikat. V takovém
případě zářivkové osvětlení při použití 3D brýlí ztlumte nebo vypněte.
• 3D brýle mějte správně nasazené. 3D obrazy se nebudou zobrazovat správně, pokud jsou 3D brýle otočené horní stranou dolů
nebo zadní stranou dopředu.
• Jiné displeje (např. počítačové monitory, digitální hodiny a kalkulátory) se mohou při použití 3D brýlí jevit tmavé a mohou být
obtížně čitelné. 3D brýle nepoužívejte pro jiné účely, než sledování 3D obrazů.
• Pokud při sledování televizoru s 3D brýlemi ležíte na boku, obraz se může zdát tmavý nebo nemusí být vůbec viditelný.
• Při sledování 3D obrazů musíte zůstat v pozorovacím úhlu a v optimální vzdálenosti od televizoru. Jinak nemusí být možné
si naplno užívat 3D efektu.
• 3D brýle nemusí správně fungovat, pokud je v blízkosti brýlí nebo televizoru zapnuté nějaké další 3D zařízení nebo elektronické
zařízení. Pokud k tomu dojde, vypněte toto 3D zařízení nebo elektronické zařízení nebo je umístěte do dostatečné vzdálenosti
od 3D brýlí.
• Toto zařízení přestaňte používat v jakékoli z následujících situací:
– Když se při použití 3D brýlí obrazy trvale zobrazují zdvojeně.
– Když máte potíže při vnímání 3D efektu.
• 3D brýle přestaňte neprodleně používat, jsou-li poškozené nebo vadné. Budete-li 3D brýle používat i nadále, může dojít k únavě
očí, bolestem hlavy nebo nemocem.
• Neprodleně přestaňte 3D brýle používat, pokud bude vaše pokožka abnormálně reagovat. Ve velmi vzácných případech mohou
takovéto reakce způsobovat alergické reakce na povrch nebo použité materiály.
• Přestaňte 3D brýle používat, pokud váš nos nebo spánky zčervenají nebo pokud pocítíte jakoukoli bolest nebo svědění. Tlak
způsobený dlouhodobým používáním může vést k takovým reakcím a následnému podráždění pokožky.
• Při sledování televizoru v 3D režimu nemusí být možné používat některé položky nabídky.
• 3D funkci nelze používat v režimu Rádio nebo Data
POZNÁMKA
•
Tyto 3D brýle jsou určené pro použití pouze s LCD televizory SHARP s podporou 3D zobrazení.
Řešení potíží – 3D obraz
Problém
CZ
Možná řešení
• 3D obraz se nezobrazuje.
• Je volba „Automatická změna 3D“ nastavena na hodnotu „Ne“? Stisknutím tlačítka 3D přepněte do režimu 3D.
• Pokud je volba „Automatická změna 3D“ nastavena na hodnotu „Ano“ a 3D obraz se nezobrazuje, zkontrolujte
formát sledovaného obsahu. Ne všechny signály 3D obrazu lze jako 3D obraz rozpoznat automaticky.
Stisknutím tlačítka 3D vyberte správný formát pro 3D obraz.
• Jsou 3D brýle nastaveny na režim 3D?
• Nachází se mezi 3D brýlemi a televizorem nějaká překážka bránící infračervenému přijímači 3D brýlí v příjmu
signálu? 3D brýle pracují na základě signálu přijímaného z televizoru. Neumisťuje žádné překážky mezi
infračervený vysílač 3D na televizoru a infračervený přijímač 3D brýlí.
• 3D brýle se automaticky vypínají.
• Nachází se mezi 3D brýlemi a televizorem nějaká překážka bránící infračervenému přijímači 3D brýlí v příjmu
signálu? Pokud po dobu přibližně tří minut 3D brýle nezaznamenají žádný z televizoru, automaticky se
vypnou. Neumisťuje žádné překážky mezi infračervený vysílač 3D na televizoru a infračervený přijímač 3D
brýlí.
• Po přepnutí 3D brýlí do režimu 3D se
kontrolka LED nerozsvítila zeleně.
• Je baterie 3D brýlí nabitá? Pokud se po stisknutí tlačítka napájení po dobu delší než jedna sekunda nerozsvítí
kontrolka LED, je baterie vybitá. Nabijte baterii pomocí konektoru mini USB.
38
Dodatek
Seznam zkratek
Zkrácený termín
Význam
ATV
Analogová TV (Analogue TV)
CEC
Ovládání spotřebitelské elektroniky (Consumer Electronics Control)
DNR
Digitální redukce šumu (Digital Noise Reduction)
DTV
Digitální TV (Digital TV)
CADTV
Digitální televize přes kabel (Cable Digital TV)
DVB-T
Pozemní digitální videopřenos (Digital Video Broadcasting-Terrestrial)
DVB-C
Digitální kabelový videopřenos (Digital Video Broadcasting-Cable)
DVI
Digitální vizuální rozhraní (Digital Visual Interface)
EPG
Elektronický programový průvodce (Electronic Programme Guide)
HDCP
Ochrana digitálního obsahu ve vysokém rozlišení (High-bandwidth Digital Content Protection)
HDMI
Multimediální rozhraní pro vysoké rozlišení (High-Definition Multimedia Interface)
MHEG
Norma Multimedia and Hypermedia Expert Group
OSD
Menu na obrazovce (On Screen Display)
PCM
Impulzová kódová modulace (Pulse Code Modulation)
USB
Univerzální sériová sběrnice (Universal Serial Bus)
WSS
Signalizace širokoúhlého formátu (Wide Screen Signalling)
DLNA
Digital Living Network Alliance
LNB
Satelitní konvertor (Low-Noise Block converter)
Informace o softwarové licenci na tento výrobek
Struktura softwaru
Software v tomto přístroji je kombinací několika softwarových položek, k nimž mají příslušná autorská práva firma SHARP nebo třetí
strany.
Software vyvinutý firmou SHARP a/nebo třetí stranou
Autorská práva k softwarovým komponentám a různé dokumentaci k tomuto výrobku, které jsou výsledkem vývoje firmy SHARP, jsou
majetkem firmy SHARP a jsou chráněny autorským zákonem, mezinárodními smlouvami a dalšími příslušnými zákony. Tento výrobek také
využívá volně šířený software a softwarové komponenty, k nimž mají příslušná autorská práva třetí strany.
CZ
39
Dodatek
Řešení potíží
Problém
Možná řešení
• Není napájení.
• Zkontrolujte, zda jste na dálkovém ovládači stiskli tlačítko TVa. Jestliže indikátor na televizoru svítí
červeně, stiskněte tlačítko TVa.
• Není odpojen přívodní kabel?
• Zkontrolujte, zda jste na televizoru stiskli tlačítko a.
• TV nelze ovládat.
• Vnější vlivy, jako je blesk, statická elektřina apod., mohou způsobit nesprávnou funkci televizoru.
V takovém případě nejprve vypněte napájení nebo odpojte přívodní kabel a pak po jedné až dvou
minutách TV znovu zapněte.
• Dálkový ovládač nefunguje.
•
•
•
•
• Obraz je oříznut.
• Je obraz ve správné poloze?
• Jsou správně provedena nastavení režimu zobrazení (Formát obrazu), např. velikost obrazu? (strana 26)
• Podivné barvy, světlá nebo tmavá barva
nebo překrývání barev.
• Upravte tón obrazu.
• Není místnost příliš silně osvětlená? Pokud je místnost příliš silně osvětlena, může se obraz zdát tmavý.
• Zkontrolujte nastavení „Obraz“ (strana 19).
• Napájení bylo náhle vypnuto.
• Vnitřní teplota přístroje se zvýšila. Odstraňte veškeré objekty, které zakrývají větrání, nebo vyčistěte
větrací otvory.
• Není nastaven „Časovač spánku“? Vyberte volbu „Vypnuto“ v nabídce „Čas“ (strana 21).
• Není aktivní volba „Žádný signál vypnut“ nebo „Žádná operace vypnuta“?
• Není obraz.
•
•
•
•
•
• Není zvuk.
• Je hlasitost příliš nízká?
• Zkontrolujte, zda nejsou připojena sluchátka.
• Zkontrolujte, zda jste na dálkovém ovladači nestiskli tlačítko e.
• TV někdy vydává praskavé zvuky.
• Nejedná se o závadu. Toto se stává, jak se skříňka televizoru roztahuje a stahuje při změnách teploty.
Nijak to neovlivní výkon televizoru.
Jsou všechny baterie vloženy se správnou polaritou (e, f)?
Nejsou baterie vybité? (Vložte nové baterie.)
Pracujete při silném nebo zářivkovém osvětlení?
Osvětluje světlo zářivky snímač dálkového ovládače?
Jsou správně připojena vnější zařízení? (strany 13, 14 a 15)
Byl po připojení správně nastaven typ vstupního signálu? (strana 10)
Je vybrán správný zdroj vnějšího signálu? (strana 10)
Je v pořádku nastavení obrazu? (strana 19)
Je správně připojena anténa? (strana 8)
Specifikace týkající se životního prostředí
*1 Režim zap. (W) (REŽIM DOMŮ)
*2 Režim úspory energie (W)
ECO
*3 Pohotovostní režim (W)
46"
60 W
39 W
55 W
0,21 W
0,21 W
*4 Režim vyp. (W)
0,16 W
0,16 W
*5 Roční spotřeba energie (kWh)
70 kWh
88 kWh
57 kWh
80 kWh
*6 Roční spotřeba energie –
režim úspory energie (kWh)
CZ
40"
48 W
40
ECO
*1 Měřeno podle normy IEC 62087 Ed. 2.
*2 Další informace o funkci Úspora energie naleznete na příslušných
stránkách v tomto návodu k obsluze.
*3 Měřeno podle normy IEC 62301 Ed. 1.
*4 Měřeno podle normy IEC 62301 Ed. 1.
*5 Roční spotřeba energie je vypočítávána na základě spotřeby
energie Režimu zap. (REŽIM DOMŮ), při 4hodinovém každodenním
sledování, 365 dní v roce.
*6 Roční spotřeba energie je vypočítávána na základě spotřeby energie
Režimu úspory energie při 4hodinovém každodenním sledování
televizoru, 365 dní v roce.
Dodatek
Technické údaje
40” BAREVNÝ LCD TELEVIZOR. Modely:
46” BAREVNÝ LCD TELEVIZOR. Modely:
LC-40LE730E, LC-40LE731E, LC-40LE732E
LC-46LE730E, LC-46LE731E, LC-46LE732E
Panel LCD
40” BLACK TFT LCD LED TELEVIZOR
46” BLACK TFT LCD LED TELEVIZOR
Rozlišení
6 220 800 bodů (1 920 x 1 080 pixelů)
Položka
Barevný video systém
TV norma
PAL / SECAM / NTSC 3.58 / NTSC 4.43 / PAL 60
Analogový
CCIR (B/G, I (pouze model LE731 pro Velkou Británii a Irsko), D/K, L/L’)
Digitální
DVB-T (2K/8K OFDM)(H.264), DVB-C, DVB-T2 (pouze model LE731), DVB-S/S2
(pouze model LE732)
Funkce
televizoru
Přijímaný kanál
VHF/UHF
kanály E2–E69, F2–F10, I21–I69, IR A–IR J (Digitální: kanály IR A – E69)
CATV
Hyperpásmo, kanály S1-S41
Systém ladění TV
Automatická předvolba 999 kanálů: jiné než skandinávské země / 9 999 kanálů: skandinávské země
(ATV: 99 kanálů), Automatické pojmenování, Automatické řazení
STEREO/DVOJJAZYČNÝ
NICAM/A2
Pozorovací úhly
V: 176°, S: 176°
Audio výkon
10 W + 5 W + 5 W
Reproduktory
Zásuvky
Basový reproduktor Ø 70 mm, reproduktor vysokých tónů (Ø 11 mm) x 2
TV Anténa
UHF/VHF 75 Ω typ Din (analogový a digitální)
SERVICE
Konektor o Ø 3,5 mm
SCART
SCART (vstup AV, vstup RGB, výstup TV, vstup Y/C)
Počítačový vstup
VGA (15kolíkový D-Sub), konektor o Ø 3,5 mm (sdílený s HDMI)
SLOŽKOVÉ SIGNÁLY
VSTUPY SLOŽKOVÝCH SIGNÁLŮ: Y/PB(CB)/PR(CR), RCA (AUDIO R/L)
HDMI1
HDMI, konektor o Ø 3,5 mm (sdílený s počítačovým vstupem), ARC, 3D
HDMI2
HDMI, konektor o Ø 3,5 mm (sdílený s počítačovým vstupem), 3D
HDMI3
HDMI, konektor o Ø 3,5 mm (sdílený s počítačovým vstupem), 3D
HDMI4 (vzadu)
HDMI, konektor o Ø 3,5 mm (sdílený s počítačovým vstupem), 3D
USB 1 (USB REC / Media Player /
připraveno pro pevný disk /
nabíjení 3D brýlí)
USB 2.0 HOST (Typ A)
USB 2 (Media Player / připraveno pro
pevný disk / nabíjení 3D brýlí)
USB 2.0 HOST (Typ A)
USB 3 (WIFI)
USB 2.0 HOST (typ A) (pouze pro Wi-Fi)
ETHERNET (10/100)
Připojení k síti
AV
Konektor RCA (vstup AV)
SPDIF OUT
Optický digitální vstup zvuku S/PDIF
C. I. (společné rozhraní)
EN50221, R206001, CI+ technické údaje
Sluchátka
Jazyk OSD
Konektor o Ø 3,5 mm (výstup zvuku)
Čeština, dánština, holandština, angličtina, estonština, finština, francouzština, němčina, řečtina,
maďarština, italština, lotyština, litevština, norština, polština, portugalština, ruština, slovenština,
slovinština, španělština, švédština, turečtina, ukrajinština, běloruština, rumunština, chorvatština,
srbština.
Požadavky na napájení
220–240 V stříd., 50 Hz
Příkon napájení (metoda IEC62087)
102 W (0,21 W v pohotovostním režimu)
124 W (0,21 W v pohotovostním režimu)
Hmotnost
12,2 kg (bez stojanu), 14,4 kg (se stojanem)
16,7 kg (bez stojanu), 19,7 kg (se stojanem)
Provozní teplota
0 °C až +40 °C
CZ
41
Dodatek
Energetický štítek EU pro televizory
Dne 30. listopadu 2010 přijala Evropská komise Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2010, pokud jde
o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích televizorů.
Nařízení vstoupilo v platnost dne 20. prosince 2010 a platí ve všech členských státech.
Od 30. listopadu 2011 musí výrobci a obchodníci aplikovat na své televizory štítek, jenž je vyobrazen níže.
Na štítku jsou uvedeny informace, které pomáhají spotřebitelům hodnotit televizory podle energetické účinnosti a
spotřeby energie a učinit rozhodnutí o nákupu, jímž přispívají k ochraně životního prostředí a snížení obsahu uhlíku
v ovzduší.
Na obrázku níže je znázorněn vzhled štítku s vysvětlením uvedených informací. Více informací naleznete na internetové
stránce společnosti Sharp (http://www.sharp.eu).
Prodejce nebo on-line obchod, kde jste svůj televizor zakoupili, by měli mít štítek a příslušné hodnoty uvedené. V případě
pochybností se na ně obraťte.
Kromě úspory energie mnoho LCD televizorů Sharp také může disponovat ekoznačkou EU, dobrovolným štítkem
životního prostředí, která je aplikována na zboží, jež splňuje ekologické požadavky systému ekoznačení EU (více
informací naleznete na stránkách http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/). Tento dobrovolný štítek dále zvyšuje
ekologický kredit našich televizorů.
POZNÁMKA
• Metody výpočtu indexu energetické účinnosti a roční spotřeby energie v zapnutém režimu jsou uvedeny v příloze II
Nařízení (EU) č. 1062/2010. Stanovení spotřeby v zapnutém režimu je založeno na mezinárodní normě IEC 62087 Ed. 2.
CZ
42
Dodatek
Informace o ekoznačce EU
LCD televizor Sharp s ekoznačkou EU
Tomuto výrobku byla úředně udělena ekoznačka Evropské unie, „Květina“ (další informace viz Rozhodnutí
Komise EU 2009/300/ES – OJ L 82/3 ze dne 28. 3. 2009).
Sharp je první společností, která získala tuto ekoznačku prokazující závazek společnosti ke zlepšování našeho
životního prostředí.
Květina se uděluje pouze výrobkům, které splňují přísná kritéria, a prokazuje pozitivní příspěvky k lepšímu
životnímu prostředí. Další informace lze nalézt na adrese:
http://www.ecolabel.eu.
Co činí tento výrobek Sharp ekologicky výjimečným?
Tento televizor používá namísto klasické vakuové obrazovky (CRT) displej s tekutými krystaly (LCD), jehož
některé výhody jsou tyto:
• Navržen pro vysokou energetickou úspornost. Tím se snižuje spotřeba energie i náklady na provoz.
• Snížená spotřeba energie během používání a v pohotovostním režimu. Nabízí několik režimů úspory energie
(viz Dodatek v tomto návodu k použití).
• Životnost podsvícení je přibližně 2,5krát vyšší než životnost obrazovky CRT.
• Tento televizor splňuje chemické požadavky ekoznačky EU.
• Ve všech státech EU je zaručena minimálně dvouletá funkčnost.
• Náhradní díly budou k dispozici po ukončení výroby tohoto modelu:
 sedm let v případě elektrických součástek,
 pět let v případě mechanických součástek,
 čtyři roky v případě ozdobných součástek.
• Tento výrobek byl zkonstruován s ohledem na snadnou demontáž, obnovu a recyklaci a nesmí být odstraněn
spolu s běžným domovním odpadem – další podrobnosti naleznete v materiálu „Informace o náležitém
odstranění“ zmíněném v tomto návodu k obsluze.
• V případě nutnosti opravy kontaktujte svého prodejce. Můžete se také obrátit na místní servisní středisko
schválené společností Sharp (viz místní webové stránky společnosti Sharp).
Jak můžete přispět k ochraně životního prostředí?
• Prosím, nenechávejte váš televizor v pohotovostním režimu. Pokud ho delší dobu nebudete používat,
odpojte jej od napájení. V momentě, kdy je televizor odpojen od napájení, vykazuje nulovou spotřebu
energie, případně téměř nulový odběr v případě vypnutí pomocí hlavního vypínače televizoru. Jeho umístění
je popsáno v tomto návodu k obsluze.
• Spotřebu energie v zapnutém stavu lze omezit snížením jasu podsvícení, když je zařízení v provozu. Sníží se
tím celkové provozní náklady.
CZ
43
Likvidace na konci životnosti
A. Informace o likvidaci pro uživatele (domácnosti)
1. V zemích Evropské unie
Pozor: Toto zařízení nevyhazujte do běžného odpadu!
Použité elektrické a elektronické vybavení je třeba likvidovat samostatně a v souladu s platnou legislativou, která vyžaduje
řádnou likvidaci, obnovení a recyklaci použitého elektrického a elektronického vybavení.
Na základě dohody členských států mohou domácnosti v zemích Evropské unie vracet použité elektrické a elektronické
vybavení v určených sběrnách zdarma*. V některých zemích* od vás může místní prodejce odebrat zdarma použitý výrobek,
pokud zakoupíte nový podobný výrobek.
Pozor: Výrobek je
označen tímto symbolem. *) Další podrobnosti vám sdělí orgány místní správy.
Ten znamená, že
Pokud použité elektrické nebo elektronické vybavení obsahuje baterie nebo akumulátory, zlikvidujte je předem samostatně
elektrická a elektronická
v souladu s místními vyhláškami.
zařízení nepatří do
běžného domovního
odpadu. Tyto výrobky
odevzdávejte do
samostatných sběrných
systémů.
Řádnou likvidací tohoto výrobku pomáháte zajistit, že bude odpad vhodným způsobem zlikvidován, obnoven a recyklován,
a zabráníte tak možnému poškození životního prostředí a zdraví obyvatel, ke kterému by mohlo dojít v případě nesprávné
likvidace.
2. V ostatních zemích mimo Evropskou unii
Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, obraťte se na místní správní orgány, které vás seznámí s vhodnou metodou likvidace.
Švýcarsko: Použitá elektrická a elektronická zařízení lze bezplatně vrátit prodejci, i když jste si nekoupili nový výrobek. Další
možnosti odevzdání zařízení naleznete na adrese www.swico.ch nebo www.sens.ch.
B. Informace o likvidaci pro podnikatelské subjekty
1. V zemích Evropské unie
Chcete-li zlikvidovat výrobek, který je používán pro podnikatelské účely:
Obraťte se na prodejce výrobků SHARP, který vás informuje o odebrání výrobku. Odebrání a recyklace mohou být zpoplatněny.
Malé výrobky (a malá množství) mohou odebírat místní sběrny odpadu.
Španělsko: Informace o vracení použitých výrobků získáte od zaměstnanců zavedeného systému sběru a místních úřadů.
2. V ostatních zemích mimo Evropskou unii
Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, obraťte se na místní správní orgány, které vás seznámí s vhodnou metodou likvidace.
Baterie připojená k výrobku může obsahovat stopové množství olova.
EU: Přeškrtnutá nádoba na odpad znamená, že použité baterie nesmí být vyhozeny do domácí popelnice! Pro vybité baterie
existují zvláštní systémy sběru, které umožňují správné opětné použití a recyklaci v souladu s platnými právními předpisy.
Chcete-li získat podrobnosti spojené se systémy sběru, kontaktujte místní úřady.
Švýcarsko: Použité baterie mohou být vráceny do prodejny.
V ostatních zemích mimo Evropskou unii: Chcete-li získat podrobnosti spojené se správným způsobem likvidace vybitých
baterií, kontaktujte místní úřady.
Ochranné známky
• „HDMI, logo HDMI a název High-Definition Multimedia Interface jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky firmy
HDMI Licensing LLC.“
• Vyrobeno na základě licence firmy Dolby Laboratories.
• „Dolby“ a symbol dvojitého D jsou ochranné známky firmy Dolby Laboratories.
• Logo „HD TV 1080p“ je ochrannou známkou společnosti DIGITALEUROPE.
• Logo DVB je registrovanou ochrannou známkou Digital Video Broadcasting-DVB-project.
• DivX®, DivX Certified® a související loga jsou ochrannými známkami společnosti Rovi Corporation a jsou využívána na základě licence.
• Logo „CI Plus“ je ochrannou známkou společnosti CI Plus LLP.
• DLNA®, logo DLNA a DLNA CERTIFIED™ jsou ochrannými, servisními a certifikačními známkami společnosti Digital Living Network
Alliance.
• Všechny ostatní názvy společností a produktů jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných
společností.
CZ
44
LC-40LE730E LC-40LE731E LC-40LE732E
LC-46LE730E LC-46LE731E LC-46LE732E
(111.4) [115.2]
DivX®
([40])
(947) [1081]
DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.
ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This
is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to
convert your files into DivX videos.
(887) [1020.1]
SPECIAL NOTE FOR USERS IN THE U.K.
{70}
([18.8])
The mains lead of this product is fitted with a non-rewireable (moulded) plug incorporating a 13A fuse. Should
the fuse need to be replaced, a BSI or ASTA approved BS 1362 fuse marked
or )5) and of the same rating as
above, which is also indicated on the pin face of the plug, must be used.
Always refit the fuse cover after replacing the fuse. Never use the plug without the fuse cover fitted.
In the unlikely event of the socket outlet in your home not being compatible with the plug supplied, cut off the
mains plug and fit an appropriate type.
(350.5) [388.5]
(500) [574.5]
(560) [635]
Covered by one or more of the following U.S. Patents:
7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
(630) [705]
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased
DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device
setup menu. Go to vod.divx. com for more information on how to complete your registration.
DANGER:
The fuse from the cut-off plug should be removed and the cut-off plug destroyed immediately and disposed of in
a safe manner.
Under no circumstances should the cut-off plug be inserted elsewhere into a 13A socket outlet, as a serious
electric shock may occur.
To fit an appropriate plug to the mains lead, follow the instructions below:
(457) [484.6]
(242) [265]
([400])
([400])
The wires in the mains lead are coloured in accordance with the following code:
Blue: Neutral
Brown: Live
As the colours of the wires in the mains lead of this product may not correspond with the coloured markings
identifying the terminals in your plug, proceed as follows:
• The wire which is coloured blue must be connected to the plug terminal which is marked N or coloured black.
• The wire which is coloured brown must be connected to the plug terminal which is marked L or coloured red.
Ensure that neither the brown nor the blue wire is connected to the earth terminal in your three-pin plug.
Before replacing the plug cover make sure that:
• If the new fitted plug contains a fuse, its value is the same as that removed from the cut-off plug.
• The cord grip is clamped over the sheath of the mains lead, and not simply over the lead wires.
IF YOU HAVE ANY DOUBT, CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN.
(196) [187.2]
IMPORTANT:
40”: ( )
46”: [ ]
40”/46”: ([ ])
PIN
TINS-F333WJZZ
12P01-PL-NG
HRVATSKI
SRPSKI
SLOVENŠČINA
POLSKI
MAGYAR
ČESKY
SLOVENSKY
УКРАЇНСЬКА
EESTI
LATVISKI
LIETUVIŠKAI
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Tiskano u Poljskoj
Štampano u Poljskoj
Tiskano v Poljska
Wydrukowano w Polsce
Készült Lengyelországban
Vytištěno v Polsku
Vytlačené v Poľsku
Надруковано в Польщі
Trükitud Poolas
Iespiests Polijā
Išspausdinta Lenkijoje
Τυπώθηκε στην Πολωνία
Polonya’da basılmıştır
Tipărit în Polonia
Надрукавана ў Польшча
Printed in Poland
PRIRUČNIK ZA RUKOVANJE
UPUTSTVO ZA UPOTREBU
PRIROČNIK ZA UPORABO
INSTRUKCJA OBSŁUGI
KEZELÉSI ÚTMUTATÓ
NÁVOD K OBSLUZE
NÁVOD NA OBSLUHU
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
KASUTUSJUHEND
LIETOŠANAS ROKASGRĀMATA
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
KULLANMA KILAVUZU
MANUAL DE UTILIZARE
ДАПАМОЖНІК ПА ЭКСПЛУАТАЦЫІ
OPERATION MANUAL
®
TÜRKÇE
http://www.sharp-eu.com
PRIRUČNIK ZA RUKOVANJE / UPUTSTVO ZA UPOTREBU / PRIROČNIK ZA UPORABO / INSTRUKCJA OBSŁUGI
/ KEZELÉSI ÚTMUTATÓ / NÁVOD K OBSLUZE / NÁVOD NA OBSLUHU / ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ /
KASUTUSJUHEND / LIETOŠANAS ROKASGRĀMATA /NAUDOJIMO INSTRUKCIJA / ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /
KULLANMA KILAVUZU / MANUAL DE UTILIZARE / ДАПАМОЖНІК ПА ЭКСПЛУАТАЦЫІ / OPERATION MANUAL
SHARP CORPORATION
LCD TELEVIZOR U BOJI
LCD TELEVIZOR U BOJI
BARVNI LCD TELEVIZOR
TELEWIZOR KOLOROWY LCD
LCD SZÍNESTELEVÍZIÓ
TELEVIZOR S BAREVNOU LCD OBRAZOVKOU
TELEVÍZOR S FAREBNOU LCD OBRAZOVKOU
КОЛЬОРОВИЙ ТЕЛЕВІЗОР З
РІДКОКРИСТАЛІЧНИМ ДИСПЛЕЄМ
VÄRVILINE LCD-TELER
ŠĶIDRO KRISTĀLU EKRĀNA (LCD)
KRĀSU TELEVIZORS
SPALVINIS LCD TELEVIZORIUS
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΜΕ ΕΓΧΡΩΜΗ ΟΘΟΝΗ LCD
(ΥΓΡΩΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ)
LCD RENKLİ TELEVİZYON
TELEVIZOR COLOR LCD
ВАДКАКРЫСТАЛІЧНЫ КАЛЯРОВЫ ТЭЛЕВІЗАР
LCD COLOUR TELEVISION
БЕЛАРУСЬ ROMÂNÂ
F333WJZZ
Ostaszewo 57b, 87-148 Łysomice, Poland
LC-46LE730E
LC-46LE731E
LC-46LE732E
ENGLISH
LC-40LE730E / LC-46LE730E
LC-40LE731E / LC-46LE731E
LC-40LE732E / LC-46LE732E
SHARP MANUFACTURING POLAND Sp. z o.o.
LC-40LE730E
LC-40LE731E
LC-40LE732E