Samsung | HT-BD1252 | HT-BD1250

HT-BD1250
HT-BD1252
HT-BD1255
System kina domowego
Blu-ray 5.1CH
instrukcja obsługi
wyobraź sobie możliwości
Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung.
Aby uzyskać bardziej pełny serwis, należy
zarejestrować produkt pod adresem
www.samsung.com/register
HT-BD1250A_POL_0628-1.indd Sec1:1
2009-06-29
2:02:36
najważniejsze funkcje nowego
systemu kina domowego Blu-ray
FUNKCJE ODTWARZACZA
Odtwarzanie wielu typów płyt oraz tuner FM
Model HT-BD1250/HT-BD1252/HT-BD1255 łączy w sobie wygodę odtwarzania różnych formatów płyt, w tym BDROM, DVD-VIDEO, DVDRW/-R(tryb V), CD, MP3-CD, DivX i CD-R/RW oraz wysokiej klasy tuner FM — wszystko w
jednym urządzeniu.
Pełna obsługa dekodowania dźwięku jakości HD (Dolby Digital, Dolby Pro Logic ll, Dolby Digital Plus, Dolby
TrueHD, DTS,DTS-HD HRA, DTS-HD MA Essential)
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź witryny www.DOLBY.COM i DTS.COM.
Funkcja wygaszacza ekranu TV
Jeśli jednostka główna pozostanie w trybie zatrzymania przez 10 minut, na ekranie telewizora zostanie wyświetlone
logo. Model HT-BD1250/HT-BD1252/HT-BD1255 automatycznie przełącza się w tryb oszczędzania energii po
30 minutach w trybie wygaszacza ekranu.
Funkcja oszczędzania energii
Model HT-BD1250/HT-BD1252/HT-BD1255 automatycznie wyłącza się po 40 minutach w trybie zatrzymania.
Obsługa gniazd USB Host
Można podłączyć i odtwarzać pliki z zewnętrznych urządzeń magazynujących USB, np. odtwarzaczy MP3, pamięci
flash itp. przy użyciu funkcji USB HOST kina domowego.
HDMI
HDMI umożliwia równoczesne przesyłanie sygnału obrazu i dźwięku Blu-Ray/DVD i oferuje bardziej wyraźny obraz.
Rozdzielczość 1080p (Full HD) zapewnia jeszcze bardziej wyraźny obraz.
Funkcja AV SYNC
Gdy odtwarzacz jest podłączony do cyfrowego telewizora, obraz wideo może wydawać się opóźniony w stosunku do
dźwięku.
Aby skompensować tę różnicę, użytkownik może w celu synchronizacji z obrazem wideo dostosować czas opóźnienia
sygnału audio.
Funkcja Anynet+(HDMI-CEC)
Anynet+ to funkcja, dzięki której można sterować jednostką główną systemu za pomocą pilota od telewizora
Samsung, po podłączeniu systemu kina domowego Blu-ray do telewizora Samsung za pomocą kabla HDMI. (Ta
funkcja jest dostępna tylko w telewizorach Samsung obsługujących funkcję Anynet+).
Wzmacniacz bezprzewodowego odbiornika
Moduł bezprzewodowy tylnego kanału firmy Samsung umożliwia pozbycie się przewodów łączących urządzenie główne z
głośnikami tylnego kanału. Zamiast tego głośniki tylne łączą się z kompaktowym modułem bezprzewodowym,
komunikującym się z modułem głównym.
Obsługa iPoda oraz iPhone’u
Podłączając swojego iPoda do systemu kina domowego za pomocą dołączonego do
zestawu gniazda do iPodów można słuchać plików muzycznych.
System BD Wise
System BD Wise automatycznie dostosowuje produkty firmy Samsung zgodne ze standardem BD Wise,
wprowadzając optymalne ustawienia pomiędzy urządzeniami. Funkcja ta jest aktywna tylko wtedy, gdy produkty
firmy Samsung obsługujące technologię BD-Wise są ze sobą połączone za pomocą kabla HDMI.
2
HT-BD1250A_POL_0628-1.indd 2
2009-06-29
2:03:05
POL
WŁAŚCIWOŚCI PŁYT BLU-RAY
Płyty Blu-ray obsługują format wideo HD, który gwarantuje obecnie najlepszą dostępną jakość - duża pojemność
oznacza, że nie ma powodu do ograniczania jakości obrazu wideo. Ponadto, płyta Blu-ray ma podobny rozmiar
i wygląd do płyty DVD.
* Następujące właściwości płyty Blu-ray zależą od rodzaju płyty i są zróżnicowane.
Wygląd funkcji i nawigacja po nich może się różnić w przypadku poszczególnych płyt.
Nie wszystkie płyty posiadają wymienione poniżej funkcje.
Główne cechy wideo
Format dystrybucji filmów BD ROM obsługuje trzy
wysoce zaawansowane kodeki wideo AVC, VC-1
oraz MPEG-2.
Dostępne są również rozdzielczości wideo formatu
HD:
• 1920 x 1080 HD
• 1280 x 720 HD
PLAY MOVIE
LANGUAGES
PREVIEWS
Płaszczyzny
graficzne
▼
3
4
5
6
7
Odtwarzanie w wysokiej rozdzielczości
W celu obejrzenia zawartości płyt Blu-ray w wysokiej
rozdzielczości (HDTV) wymagane jest posiadanie
Wideo HD
odbiornika HDTV. Aby przeglądać zawartość w
wysokiej rozdzielczości, niektóre płyty mogą wymagać użycia z
gniazda HDMI OUT. Możliwość oglądania zawartości płyt Bluray zapisanych w formacie HD może być ograniczona
rozdzielczością posiadanego odbiornika telewizyjnego.
PLAY MOVIE
Napisy
W zależności od tego jaka jest zawartość płyty Blu-ray, użytkownik
będzie mógł wybrać różne style, rozmiary i kolory czcionki używanej
w napisach, które mogą być również animowane, przewijane,
rozjaśniane lub przyciemniane.
SCENE SELECTIONS
8
9
LANGUAGES
10
11
12
13
SCENE SELECTIONS
14
15
PREVIEWS
▼
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
BD-LIVE
Można używać płyt Blu-ray oferujących funkcję BD-LIVE za pomocą połączenia sieciowego, co umożliwia dostęp do różnych treści
oferowanych przez producenta płyty.
3
HT-BD1250A_POL_0628-1.indd 3
2009-06-29
2:03:05
najważniejsze funkcje nowego
systemu kina domowego Blu-ray
ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA
Sprawdź, czy opakowanie zawiera wszystkie akcesoria wymienione poniżej:
Kabel wideo
Antena FM
Przewody głośnikowe (6 EA)
Gniazdo do iPoda
Instrukcja użytkownika
Pilot
/ Baterie (rozmiar AAA)
4
HT-BD1250A_POL_0628-1.indd 4
2009-06-29
2:03:09
POL
informacje dotyczące bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
OSTRZEŻENIE: ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA ELEKTRYCZNEGO, NIE ZDEJMUJ TYLNEJ POKRYWY.
WEWNĄTRZ NIE ZNAJDUJĄ SIĘ ŻADNE CZĘŚCI PODLEGAJĄCE SERWISOWANIU PRZEZ UŻYTKOWNIKA.
CZYNNOŚCI SERWISOWE POZOSTAW WYKWALIFIKOWANEMU PERSONELOWI SERWISU.
OSTRZEŻENIE
RYZYKO PORAŻENIA ELEKTRYCZNEGO.
NIE OTWIERAĆ
CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1
Ten symbol oznacza, że wewnątrz
urządzenia występuje wysokie napięcie
elektryczne, które może spowodować
porażenie elektryczne lub obrażenia ciała.
Ten symbol oznacza obecność ważnych
instrukcji towarzyszących produktowi.
PRODUKT LASEROWY KLASY 1
Niniejszy odtwarzacz płyt kompaktowych został
zakwalifikowany jako produkt LASEROWY KLASY 1.
Stosowanie elementów sterowania, regulacji czy
wykonywanie procedur innych niż wymienione poniżej
może spowodować porażenie elektryczne.
OSTRZEŻENIE : NIEWIDZIALNE PROMIENIOWANIE
LASEROWE.
PO OTWARCIU I USUNIĘCIU
ZABEZPIECZEŃ NALEŻY UNIKAĆ
EKSPOZYCJI NA PROMIEŃ
LASERA.
PRZESTROGA: Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia pożaru lub porażenia elektrycznego, nie wystawiaj
niniejszego urządzenia na działanie deszczu i wilgoci.
OSTRZEŻENIE: ABY UNIKNĄĆ PORAŻENIA ELEKTRYCZNEGO, WSUŃ WTYCZKĘ CAŁKOWICIE DO GNIAZDA
ELEKTRYCZNEGO.
• Niniejsze urządzenie powinno zawsze być podłączone do gniazda prądu zmiennego z uziemieniem.
• Aby odłączyć urządzenie od źródła zasilania, należy chwytać za wtyczkę.
OSTRZEŻENIE
• Urządzenie nie powinno być narażone na kapanie lub rozlanie płynu, nie należy na nim stawiać przedmiotów wypełnionych
cieczą np. wazonów.
• Wtyczka sieci zasilającej stosowana jest jako urządzenie rozłączające, dlatego powinna być łatwo dostępna przez cały czas.
5
HT-BD1250A_POL_0628-1.indd 5
2009-06-29
2:03:09
informacje dotyczące bezpieczeństwa
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Należy upewnić się, że źródło zasilania prądem zmiennym jest zgodne z wymaganiami wyszczególnionymi na naklejce umieszczonej z
tyłu odtwarzacza. Odtwarzacz należy umieścić w pozycji poziomej na odpowiedniej podstawie (meblu) zachowując wystarczająco dużo
miejsca na dopływ powietrza (7,5–10 cm). Należy upewnić się, że otwory wentylacyjne nie są zasłonięte. Nie należy umieszczać żadnych
przedmiotów na odtwarzaczu. Odtwarzacza nie należy kłaść na wzmacniaczach lub innych urządzeniach, które mogą nagrzewać się w
czasie pracy. Przed przestawieniem odtwarzacza należy sprawdzić, czy szczelina wsuwania płyt jest pusta. Odtwarzacz został zaprojektowany jako urządzenie ciągłego użytku. Przełączenie systemu kina domowego Blu-ray w tryb gotowości nie spowoduje odcięcia
dopływu prądu do urządzenia. Aby całkowicie odłączyć odtwarzacz od zasilania, należy wyjąć wtyczkę z gniazdka, zwłaszcza jeśli
urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas.
W czasie burz z wyładowaniami należy wyjąć wtyczkę zasilania z
gniazda. Skoki napięcia wywołane błyskawicami mogą
uszkodzić urządzenie.
Nie narażać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Może to powodować jego przegrzanie i niewłaściwe działanie.
Phones
Chroń urządzenie przed wilgocią (np. wazony z wodą) i
nadmierną temperaturą (np. w kominku) lub sprzętem
wytwarzającym silne pola magnetyczne lub elektryczne
(np. głośniki...). Kabel zasilający należy odłączyć, jeżeli tylko wystąpi
nieprawidłowe działanie odtwarzacza.
Państwa odtwarzacz nie jest przeznaczony do zastosowań
przemysłowych. Produkt ten jest przeznaczony wyłącznie do prywatnego
użytku. Jeżeli odtwarzacz lub płyty będą przechowywane w miejscu
o niskiej temperaturze może wystąpić kondensacja wilgoci. Podczas
przewożenia odtwarzacza zimą odczekaj około 2 godzin, aż ogrzeje się
do temperatury pokojowej zanim rozpoczniesz jego używanie.
Baterie używane w niniejszym produkcie zawierają
związki chemiczne szkodliwe dla środowiska.
Nie wyrzucaj ich do ogólnego pojemnika na śmieci.
Produkt ten zawiera technologię ochrony praw autorskich, wykorzystującą pewne rozwiązania opatentowane w USA oraz
podlegające innym prawom o ochronie dóbr intelektualnych, które są własnością firmy Macrovision Corporation i innych prawnych
właścicieli. Korzystanie z niniejszej technologii ochrony praw autorskich musi być autoryzowane przez firmę Macrovision
Corporation. Ponadto jest ona przeznaczona jedynie do użytku domowego i innych ograniczonych zastosowań, o ile autoryzacja
firmy Macrovision Corporation stanowi inaczej. Odtwarzanie wsteczne i deasemblacja są zabronione.
6
HT-BD1250A_POL_0703-1.indd 6
2009-07-03
4:22:50
POL
spis treści
2
3
4
Funkcje odtwarzacza
Właściwości płyt Blu-ray
Zawartość opakowania
5
6
Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
Środki ostrożności
PIERWSZE KROKI
10
11
Przed przeczytaniem instrukcji obsługi
Typy i charakterystyka płyt
OPIS
14
15
Panel przedni
Panel tylny
PILOT
16
18
Opis pilota
Konfiguracja pilota
PODŁĄCZENIE
20
22
30
32
Podłączanie głośników
Podłączanie opcjonalnego odbiornika
bezprzewodowego
Podłączanie wyjścia wideo do telewizora
Podłączanie iPoda
Podłączanie dźwięku z urządzeń
zewnętrznych
Podłączanie do sieci
Podłączanie anteny FM
33
34
34
35
35
36
Przed odtwarzaniem
Nawigacja w menu ekranowym
Odtwarzanie płyty
Ustawianie dźwięku
Wyszukiwanie i przeskakiwanie
Odtwarzanie zwolnione/poklatkowe
KONFIGURACJA SYSTEMU
37
Ustawianie zegara
37
38
38
Konfigurowanie opcji języka
NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE
NOWEGO SYSTEMU KINA
DOMOWEGO BLU-RAY
2
INFORMACJE DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA
5
10
14
16
20
PODSTAWOWE FUNKCJE SYSTEMU
KINA DOMOWEGO BLU-RAY
33
KONFIGURACJI JĘZYKA
24
26
28
7
HT-BD1250A_POL_0628-1.indd 7
2009-06-29
2:03:11
spis treści
KONFIGURACJA AUDIO
39
Wybór opcji głośnika
42
44
Wybór opcji wyświetlania
Konfigurowanie opcji ekranu/wyjścia wideo
46
Konfiguracja opcji HDMI
49
Konfiguracja funkcji Parental Lock
51
Konfiguracja opcji ustawiania sieci
56
Zarządzanie urządzeniem systemowym
57
59
59
Aktualizacja oprogramowania
Specyfikacja systemu
Powiadomienie o aktualizacji
oprogramowania
Rejestracja DivX(R)
Wyłączanie DivX(R)
39
USTAWIENIA WYŚWIETLACZA
42
KONFIGURACJA HDMI
46
USTAWIENIA RODZICIELSKIE
49
USTAWIENIA SIECIOWE
51
ZARZĄDZANIE DANYMI BD
56
AKTUALIZACJA SYSTEMU
57
59
59
OGLĄDANIE FILMÓW
60
60
61
62
63
63
64
65
65
66
Korzystanie z wyświetlacza
Korzystanie z menu płyty i okna
wyskakującego/menu tytułu
Powtarzanie
Wybór języka audio
Wybór języka napisów
Wybór kąta/kamery
Ustawienia PIP (Obraz w obrazie)
BD-LIVE™
Odtwarzanie płyt DivX
8
HT-BD1250A_POL_0628-1.indd 8
2009-06-29
2:03:11
68
69
Przyciski na pilocie służące do odtwarzania
płyt Audio CD (CD-DA)/mp3
Powtarzanie odtwarzania płyty Audio
CD(CD-DA) I MP3
Odtwarzanie płyt Audio CD (CD-DA)/mp3
68
68
71
71
71
72
72
Przeglądanie obrazów
Pokaz slajdów/prędkość
Obrót
Zoom
Przejdź do listy zdjęć
73
73
74
Tryb SFE (Sound Field EFFECT)
Tryb Dolby Pro Logic II
Efekt Dolby Pro Logic II
75
Odtwarzanie plików za pomocą funkcji USB
Host
77
77
78
Słuchanie audycji radiowych
Programowanie stacji radiowych
O nadawaniu RDS
80
82
Słuchanie muzyki
Oglądanie filmu
83
Podłączanie do Komputera i Odtwarzanie
Plików MP3, JPEG lub DivX
WYGODNE FUNKCJE
85
85
85
Funkcja wyłącznika czasowego uśpienia
Regulacja jasności wyświetlacza
Funkcja wyciszenia dźwięku
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
86
Rozwiązywanie problemów
DODATEK
88
88
89
Ostrzeżenia dotyczące używania i
przechowywania płyt
Dane techniczne
OGLĄDANIE OBRAZU
71
TRYB DŹWIĘKU
73
KORZYSTANIE Z FUNKCJI USB
75
RADIO
77
KORZYSTANIE Z IPODA
80
FUNKCJA TRANSMISJI
STRUMIENIOWEJ PC
83
85
POL
SŁUCHANIE MUZYKI
86
HT-BD1250A_POL_0628-1.indd 9
9
2009-06-29
2:03:11
pierwsze kroki
PRZED PRZECZYTANIEM INSTRUKCJI OBSŁUGI
Przed przeczytaniem instrukcji obsługi należy zapoznać się z następującą terminologią.
Ikony stosowane w instrukcji
Ikona
h
g
f
Z
C
V
A
G
Termin
BD-ROM
Definicja
Dotyczy funkcji dostępnej na płytach BD-ROM
BD-RE
Dotyczy funkcji dostępnej na płytach BD-RE.
BD-R
Dotyczy funkcji dostępnej na płytach BD-R.
DVD-VIDEO
DVD-RW
Dotyczy funkcji dostępnej na płytach DVD-Video lub DVD-R/DVD-RW, które
zostały nagrane i sfinalizowane w trybie wideo.
Dotyczy funkcji dostępnej na płytach DVD-RW. (Tryb V, jedynie po
sfinalizowaniu)
DVD-R
Dotyczy funkcji dostępnej na płytach DVD-R. (Tryb V, jedynie po sfinalizowaniu)
Audio CD
Stosowana jest tutaj funkcja dostępna na płycie audio CD-RW lub CD-R (o formacie CDDA).
MP3
Dotyczy funkcji dostępnych na płytach DVD-RW/-R, CD-RW/CD-R i urządzeniach pamięci masowej
USB.
JPEG
Dotyczy funkcji dostępnych na płytach DVD-RW/-R, CD-RW/CD-R i urządzeniach pamięci masowej
USB.
D
DivX
F
Urządzenie
pamięci
masowej
Dotyczy funkcji dostępnych na płytach MPEG4.
(DVD±R/RW, CD-R lub CD-RW)
Dotyczy funkcji dostępnych w urządzeniu pamięci masowej USB.
OSTRZEŻENIE Dotyczy przypadku, gdy funkcja nie działa lub usunięte zostały ustawienia.
M
Uwaga
Oznacza wskazówki lub instrukcje pomagające korzystać z danej funkcji.
Korzystanie z niniejszej instrukcji obsługi
1) Przed użyciem tego produktu należy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa.
(Patrz strony 5~6)
2) W razie problemów należy postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi rozwiązywania
problemów.
(Patrz strony 86~87)
Prawa autorskie
©2009 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Wszelkie prawa zastrzeżone; Zabronione jest powielanie lub kopiowanie niniejszej instrukcji obsługi lub
jej części bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody firmy Samsung Electronics Co.,Ltd.
10
HT-BD1250A_POL_0628-1.indd 10
2009-06-29
2:03:11
POL
TYPY I CHARAKTERYSTYKA PŁYT
Typy płyt, które można odtwarzać
Typy płyt
Logotyp
płyty
BD-ROM
BD-RE/BD-R
Nagrany materiał
AUDIO + VIDEO
AUDIO + VIDEO
AUDIO
AUDIO-CD
Maks. czas odtwarzania
Czas odtwarzania
zależy od tytułu
Jednostronna
Jednostronna (12 cm)
240
Dwustronna (12 cm)
480
Jednostronna (8 cm)
80
Dwustronna (8 cm)
160
Jednostronna (12 cm)
74
Jednostronna (8 cm)
20
12 cm
-
8 cm
-
● PIERWSZE KROKI
DVD-VIDEO
Kształt płyty
DivX
AUDIO + VIDEO
DVD-RW
(tryb V, jedynie po
sfinalizowaniu)
AUDIO + VIDEO
12 cm (4.7GB)
480
(EX : Extended Play,
wydłużone odtwarzanie)
DVD-R
(tryb V, jedynie po
sfinalizowaniu)
AUDIO + VIDEO
12 cm (4.7GB)
480
(EX : Extended Play,
wydłużone odtwarzanie)
• Ten odtwarzacz jest kompatybilny tylko z systemem kolorów PAL.
• Płyty NTSC nie będą odtwarzane.
Logotypy płyt, które mogą być odtwarzane
Blu-ray Disc
Dolby Digital Plus
DTS-HD High Resolution Audio
System telewizyjny PAL używany w Polsce,
Niemczech, Wlk. Brytanii itd.
Dolby TrueHD
Dźwięk DTS-HD Master | Essential
Digital Audio
M
MP3
Stereo
Java
BD-LIVE
Wyprodukowano na licencji Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic i symbol dwóch D są znakami
towarowymi firmy Dolby Laboratories.
11
HT-BD1250A_POL_0628-1.indd 11
2009-06-29
2:03:11
pierwsze kroki
Płyty, których nie można odtwarzać
•
•
•
•
Płyty HD DVD
DVD-RAM
Płyty DVD-R 3,9 GB do authoringu.
DVD-RW(tryb VR)
M
• Płyty DVD-ROM/PD/MV itd.
• CVD/CD-ROM/CDV/CD-G/CD-I/LD
• 8 cm MD (mini disc)
Odtwarzanie za pomocą tego urządzenia niektórych komercyjnych płyt i płyt DVD nabytych w innym
regionie może nie być możliwe. W takim przypadku wyświetlony zostanie komunikat „No disc.” (Brak płyty)
lub „Please check the regional code.” (Proszę sprawdzić kod regionu płyty).
 Jeśli płyta DVD-R/-RW nie została poprawnie nagrana w formacie DVD-video, nie będzie odtwarzana.
Kod regionu
Zarówno system kina domowego Blu-ray jak i płyty są kodowane według regionu. Kody regionów
muszą być zgodne, aby można było odtwarzać płytę. Jeśli kody nie są zgodne, płyta nie będzie
odtwarzana. Numer regionu dla tego systemu kina domowego Blu-ray jest podany na tylnym panelu.
Kod regionu BD
A
B
C
Obszar
Ameryka Północna, Ameryka Środkowa, Ameryka Południowa, Korea, Japonia, Tajwan, Hongkong oraz
Azja Południowo-Wschodnia.
Europa, Grenlandia, Terytoria Francuskie, Bliski Wschód, Afryka, Australia i Nowa Zelandia.
Indie, Chiny, Rosja, Azja Środkowa i Południowa.
Kod regionu
Obszar
DVD-Video
USA, Kanada
1
Japonia, Europa, Afryka Południowa, Bliski
2
Wschód, Grenlandia
Korea, Tajwan, Hongkong, regiony Azji
3
Południowo-Wschodniej
Australia, Nowa Zelandia, Ameryka Łacińska
4
(w tym Meksyk)
5
Europa Wschodnia, Rosja, Indie, Afryka
Kod regionu
DVD-Video
6
Chiny
Obszar
7
Nieokreślone zastosowanie specjalne
8
Linie lotnicze/statki (w tym Meksyk)
9
Bez blokady regionu
Zgodność płyt Blu-ray
Płyta Blu-ray jest nowym i rozwijającym się formatem. W związku z tym, mogą się zdarzać problemy ze zgodnością
płyt. Nie wszystkie płyty są zgodne i nie każda płyta zostanie odtworzona.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, należy zapoznać się z rozdziałem opisującym zagadnienia związane ze
zgodnością i kompatybilnością, który znajduje się w instrukcji obsługi. Jeśli pojawią się problemy z kompatybilnością,
należy skontaktować się z centrum obsługi klienta SAMSUNG.
M
Odtwarzanie nie jest możliwe w przypadku niektórych rodzajów płyt lub podczas wykonywania pewnych
czynności, takich jak zmiana widoku i regulacja proporcji obrazu. Szczegółowe informacje na temat płyt
podane są na opakowaniach. W razie konieczności należy się z nimi zapoznać.
 Nie należy dopuszczać do tego, aby płyta uległa zanieczyszczeniu lub porysowaniu. Odciski palców, brud,
pył, rysy lub osad z dymu papierosowego na powierzchni nagrywania mogą uniemożliwić odtwarzanie
płyty.
 Płyty z nagranymi programami NTSC nie mogą być odtwarzane na tym urządzeniu.
 W przypadku odtwarzania płyty BD-Java ładowanie może potrwać dłużej niż przy zwykłej płycie lub
niektóre funkcje mogą działać wolniej.
12
HT-BD1250A_POL_0628-1.indd 12
2009-06-29
2:03:12
POL
Typy płyt
❖ BD-RE/BD-R
Płyta Blu-ray wielokrotnego lub jednorazowego zapisu. Format BD-RE/BD-R nadaje się idealnie do
tworzenia kopii zapasowych lub nagrań wideo dla celów prywatnych.
❖ BD-ROM
Płyty Blu-ray tylko do odczytu (Blu-ray Disc Read Only Memory). Płyty BD-ROM zawierają nagrane już
dane. Mimo iż płyty BD-ROM mogą zawierać dowolne dane, większość płyt BD-ROM zawiera filmy
w formacie High Definition do odtwarzania w systemach kina domowego Blu-ray. Niniejsze urządzenie
może odtwarzać nagrane komercyjne płyty BD-ROM.
• Na płycie DVD (ang. digital versatile disc) może być zapisanych maksymalnie 135 minut filmu, 8 języków
audio i 32 wersje językowe napisów. Istnieje możliwość kompresji obrazu metodą MPEG-2 oraz uzyskanie
dźwięku przestrzennego (Dolby Digital), dzięki czemu we własnym domu można cieszyć się żywymi
i czystymi obrazami i dźwiękiem o jakości kinowej.
• W przypadku dwuwarstwowych płyt DVD Video podczas przełączania z jednej warstwy na drugą mogą
wystąpić chwilowe zakłócenia obrazu i dźwięku. Nie jest to objawem usterki urządzenia.
• Po sfinalizowaniu płyty DVD-RW/-R nagranej w nagrywarce płyta ta staje się płytą DVD-Video. Wcześniej
nagrane (wytłoczone) komercyjne płyty DVD zwierające filmy nazywane są także płytami DVD-Video. To
urządzenie może odtwarzać komercyjne płyty DVD (DVD-Video) zawierające nagrania filmów.
● PIERWSZE KROKI
❖ DVD-Video
❖ Audio CD
• Płyta audio, na której zapis odbywa się w formacie PCM z częstotliwością próbkowania 44,1 kHz.
• Urządzenie może odtwarzać płyty CD-R i CD-RW w formacie audio CD-DA.
• Ze względu na warunki nagrywania urządzenie może nie odtwarzać niektórych płyt CD-R lub CD-RW.
❖ CD-R/-RW
• Należy używać płyt CD-R/RW o pojemności 700 MB (80 minut). Należy unikać stosowania płyt 800 MB
(90 minut) lub o większej pojemności, ponieważ ich odtwarzanie może okazać się niemożliwe.
• Jeżeli sesja nagrywania płyty CD-R/RW nie została zamknięta, możliwe jest występowanie opóźnień na
początku płyty lub odtwarzanie wszystkich nagranych plików może nie być możliwe.
• Odtwarzanie niektórych płyt CD-R/RW za pomocą tego urządzenia może być niemożliwe; zależy to od
urządzenia, za pomocą którego płyty zostały nagrane. Możliwość odtwarzania materiałów
przeznaczonych do użytku własnego przegranych na nośnik CD-R/RW z płyty CD zależy od rodzaju
materiałów i płyty.
❖ Odtwarzanie płyt DVD-R
• Po sfinalizowaniu płyty DVD-R nagranej w nagrywarce płyta ta staje się płytą DVD-Video.
• To urządzenie może odtwarzać nagrania z płyt DVD-R nagranych i sfinalizowanych za pomocą
nagrywarek DVD firmy Samsung. W zależności od płyty i jakości nagrania odtwarzanie nagrań z
niektórych płyt DVD-R może nie być możliwe.
❖ Odtwarzanie płyt DVD-RW
• Można odtwarzać płyty DVD-RW zarówno w trybie wideo, jak i sfinalizowane.
• Po sfinalizowaniu płyty DVD-RW nagranej w nagrywarce płyta ta staje się płytą DVD-Video. Możliwość
odtwarzania płyt wymienionych poniżej zależy od warunków sporządzenia nagrania.
Format płyty
❖ Korzystanie z płyt MP3
•
•
•
•
•
Możliwe jest odtwarzanie płyt CD-R/-RW, DVD-RW/-R nagranych w formacie UDF, ISO9660 lub JOLIET.
Możliwe jest odtwarzanie wyłącznie plików MP3 z rozszerzeniem „mp3” lub „MP3”.
Możliwe jest odtwarzanie plików z szybkością transmisji od 56 kb/s do 320 kb/s.
Odtwarzana częstotliwość próbkowania wynosi od 32 kHz do 48 kHz.
Urządzenie jest w stanie obsługiwać maksymalnie 1500 plików podfolderów z folderu macierzystego.
W przypadku plików MP3 ze zmienną szybkością transmisji (VBR, ang. Variable Bit Rate), dźwięk może
„przerywać”.
❖ Korzystanie z płyt JPEG
• Możliwe jest odtwarzanie płyt CD-R/-RW, DVD-RW/-R nagranych w formacie UDF, ISO9660 lub JOLIET.
• Możliwe jest używanie tylko plików w formacie JPEG z rozszerzeniami „jpg”, „JPG”, „jpeg” lub „JPEG”.
• Obsługiwane są progresywne pliki JPEG.
❖ DVD-RW/-R (V)
• Jest to format używany do nagrywania danych na płytach DVD-RW lub DVD-R. Płyty można
odtwarzać w tym systemie kina domowego Blu-ray po ich finalizacji.
• Jeśli płyta, która została nagrana w trybie wideo w nagrywarce innego producenta, nie została
sfinalizowana, jej odtwarzanie w tym systemie kina domowego Blu-ray nie będzie możliwe.
13
HT-BD1250A_POL_0628-1.indd 13
2009-06-29
2:03:13
opis
PANEL PRZEDNI
1 2
3
4
5
6
7
8 9
11
10
Przycisk ZASILANIE
Włącza i wyłącza system kina domowego Blu-ray.
WSKAŹNIK TRYBU
GOTOWOŚCI
Po pierwszym podłączeniu urządzenia ten wskaźnik świeci się.
PRZYCISK OPEN/CLOSE
Otwiera i zamyka tacę na płytę.
Przycisk FUNCTION
Tryb przełączany jest w następujący sposób :
BD/DVD ➞ D.IN 1 ➞ D.IN 2 ➞ AUX ➞ FM.
Przycisk TUNING DOWN &
SKIP (
)
Przechodzi do poprzedniego tytułu/rozdziału/ścieżki.
Przycisk STOP
Zatrzymuje odtwarzanie.
Przyciski regulacji
głośności
Przycisk ODTWARZANIE/
PAUZA
Przechodzi w dół pasma częstotliwości FM.
Regulacja głośności.
Odtwarza płytę lub zatrzymuje odtwarzanie.
Przycisk TUNING UP &
SKIP(
)
Przechodzi do kolejnego tytułu/rozdziału/ścieżki.
10
TACA NA PŁYTĘ
Po otwarciu można na niej położyć płytę.
11
USB HOST
Tutaj można podłączyć urządzenie pamięci masowej USB i używać go jako pamięci
podczas połączenia z usługą BD-LIVE. Funkcji tej można również używać do
aktualizacji oprogramowania wbudowanego i odtwarzania plików MP3/JPEG/DivX.
M
14
HT-BD1250A_POL_0628-1.indd 14
Przechodzi w górę pasma częstotliwości FM.
Aby podłączyć zasilacz urządzenia bezprzewodowego LAN, należy użyć gniazda USB HOST znajdującego
się na tylnym panelu systemu kina domowego Blu-ray.
2009-06-29
2:03:13
POL
PANEL TYLNY
1
2
3
4 5 6 7
8
9 10
● OPIS
11
12
Gniazdo iPoda
Podłącz tutaj złącze stacji dokującej iPoda.
ZŁĄCZE KONCENTRYCZNE FM 75 Ω
Podłącz antenę FM.
ZŁĄCZE KARTY TX (WIRELESS)
Karta TX umożliwia komunikację pomiędzy urządzeniem głównym
i wzmacniaczem opcjonalnego bezprzewodowego odbiornika.
GNIAZDA WEJŚCIA AUX
Podłącz do 2-kanałowego wyjścia analogowego w urządzeniu
zewnętrznym (takim jak magnetowid)
GNIAZDO WYJŚCIA WIDEO
Podłącz gniazdo wejścia wideo w telewizorze (VIDEO IN) do gniazda
wyjścia wideo w tym urządzeniu.
GNIAZDA WYJŚCIA WIDEO
COMPONENT
Podłącz telewizor z wyjściami wideo component do tych gniazd.
GNIAZDO WYJŚCIA HDMI
Za pomocą kabla HDMI, podłącz złącze wyjścia HDMI do złącza wejścia
HDMI w telewizorze, aby uzyskać najlepszą jakość obrazu.
GNIAZDA ZEWNĘTRZNEGO CYFROWEGO
WEJŚCIA OPTYCZNEGO
(OPTICAL1, OPTICAL2)
Użyj tego gniazda do podłączenia zewnętrznego sprzętu z cyfrowym
wyjściem.
ZŁĄCZE SIECI LAN
Może być używana do podłączania do funkcji BD-LIVE.
Może być także używana do aktualizacji oprogramowania wewnętrznego.
10
GNIAZDO URZĄDZENIA
BEZPRZEWODOWEGO LAN
Można tutaj podłączyć urządzenie pamięci masowej USB i używać je jako
pamięci przy podłączaniu do funkcji BD-LIVE. Gniazdo można używać
także do aktualizacji oprogramowania wewnętrznego i odtwarzania plików
MP3/JPEG/DivX, a także do podłączania do funkcji BD-Live za pomocą
zasilacza urządzenia bezprzewodowego LAN.
11
ZŁĄCZA WYJŚĆ 5 KANAŁÓW GŁOŚNIKÓW
Podłącz głośniki przednie, centralny, surround i subwoofer.
12
WENTYLATOR CHŁODZĄCY
Wentylator zawsze obraca się, gdy zasilanie jest włączone. Podczas
instalacji produktu należy zapewnić przynajmniej 10 cm wolnej
przestrzeni ze wszystkich stron wentylatora.
M
Podłączenie pamięci USB o zbyt dużych rozmiarach może być niemożliwe, jeśli podłączony jest przewód
LAN lub HDMI.
15
HT-BD1250A_POL_0629-1.indd 15
2009-06-29
4:45:18
pilot
OPIS PILOTA
21
1
2
3
4
5
6
7
8
22
23
24
25
26
27
28
9
29
10
11
30
12
13
14
15
16
17
18
19
20
31
32
33
34
35
36
37
16
HT-BD1250A_POL_0628-1.indd 16
2009-06-29
2:03:16
Przycisk POWER
19
Przycisk PIP
2
Przycisk BD RECEIVER
20
Przycisk DISC MENU
3
Przycisk TV
21
PRZYCISK OTWÓRZ/ZAMKNIJ
4
Przyciski numeryczne (0–9)
22
Przycisk DIMMER
5
Przycisk AUDIO
Przycisk SLOW, MO/ST
7
Przyciski dostrajania/przeskakiwania CD
8
Przycisk PAUZY
Przycisk STOP
Przyciski WYSZUKIWANIA
Przycisk BD
Przycisk TUNER
Przycisk AUX
24
Przycisk SOURCE
25
Przyciski wyboru RDS
26
Przycisk SUBTITLE
9
Przycisk VOLUME
27
Przycisk ODTWARZANIA
10
Przycisk STEP
28
Przycisk MUTE
11
Przycisk MENU
29
Przycisk TUNING/CH
12
Przycisk kursora/ENTER
30
Przycisk RETURN
13
Przycisk INFO
31
Przycisk EXIT
14
Przyciski koloru : CZERWONY(A),
ZIELONY(B), ŻÓŁTY(C),
NIEBIESKI(D)
32
Przycisk
PL II MODE
33
Przycisk
PL II EFFECT
15
Przycisk POPUP MENU i TITLE MENU
34
Przycisk DSP
16
Przycisk TUNER MEMORY
35
Przycisk SLEEP
17
Przycisk REPEAT
36
Przycisk SFE MODE
18
Przycisk REPEAT A-B
37
Przycisk ZOOM
● PILOT
6
23
POL
1
Wkładanie baterii do pilota
1.
Podnieś pokrywę z tyłu
pilota do góry, tak jak
przedstawiono na rysunku.
2.
Włóż dwie baterie AAA.
Upewnij się, że końce baterii oznaczone „+” i „–” są
ułożone zgodnie ze schematem wewnątrz komory.
3.
Załóż pokrywę.
Zakładając normalne
wykorzystanie telewizora,
baterie starczają na ok. rok.
17
HT-BD1250A_POL_0628-1.indd 17
2009-06-29
2:03:16
pilot
KONFIGURACJA PILOTA
Ten pilot umożliwia sterowanie niektórymi funkcjami w telewizorze.
Podczas sterowania telewizorem za pomocą pilota zdalnego sterowania
1. Naciśnij przycisk TV, aby ustawić pilota w tryb TV.
2. Wciśnij przycisk POWER, aby włączyć telewizor.
3. Przy wciśniętym przycisku POWER, wprowadź kod
odpowiadający marce posiadanego telewizora.
• Jeżeli do marki Twojego telewizora pasuje więcej niż jeden
kod, wprowadzaj je po kolei, aby ustalić, który z nich
pasuje.
Przykład: Kod dla telewizora marki Samsung.
Przy wciśniętym przycisku POWER, za pomocą przycisków
numerycznych wprowadź kod 00, 15, 16, 17 i 40.
4. Wyłączenie telewizora oznacza zakończenie ustawianie.
• Można użyć do tego przycisków POWER TV, VOLUME,
CHANNEL i przycisków numerycznych (0~9).
M
 Pilot zdalnego sterowania może nie działać przy sterowaniu telewizorami niektórych marek.
Niektóre operacje również mogą być niedostępne w zależności od marki posiadanego telewizora.
 Jeżeli nie zmienisz kodu sterowania pilotem zdalnego sterowania na kod posiadanego telewizora, pilot
będzie domyślnie aktywny dla telewizora Samsung.
Zasięg działania pilota zdalnego sterowania
Pilota można używać maksymalnie z odległości około 7 metrów w linii
prostej. Można go również używać w odchyleniu poziomym do 30° w
stosunku do czujnika pilota.
18
HT-BD1250A_POL_0628-1.indd 18
2009-06-29
2:03:18
Nr
Marka
1
Admiral (M.Wards)
56, 57, 58
44
MTC
18
2
A Mark
01, 15
45
NEC
18, 19, 20, 40, 59, 60
3
Anam
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11,
46
Nikei
03
12, 13, 14
47
Onking
03
Kod
Nr
Marka
POL
Lista kodów różnych marek telewizorów
Kod
AOC
01, 18, 40, 48
48
Onwa
03
5
Bell & Howell (M.Wards)
57, 58, 81
49
Panasonic
06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
6
Brocsonic
59, 60
50
Penney
18
7
Candle
18
51
Philco
03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
8
Cetronic
03
52
Philips
15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
9
Citizen
03, 18, 25
53
Pioneer
63, 66, 80, 91
10
Cinema
97
54
Portland
15, 18, 59
11
Classic
03
55
Proton
40
12
Concerto
18
56
Quasar
06, 66, 67
13
Contec
46
57
Radio Shack
17, 48, 56, 60, 61, 75
14
Coronado
15
58
RCA/Proscan
18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
15
Craig
03, 05, 61, 82, 83, 84
59
Realistic
03, 19
16
Croslex
62
60
Sampo
40
17
Crown
03
61
Samsung
00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49,
18
Curtis Mates
59, 61, 63
19
CXC
03
62
Sanyo
19, 61, 65
20
Daewoo
02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
63
Scott
03, 40, 60, 61
25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90
64
Sears
15, 18, 19
21
Daytron
40
65
Sharp
15, 57, 64
22
Dynasty
03
66
Signature 2000 (M.Wards)
57, 58
23
Emerson
03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85
67
Sony
50, 51, 52, 53, 55
24
Fisher
19, 65
68
Soundesign
03, 40
25
Funai
03
69
Spectricon
01
26
Futuretech
03
70
SSS
18
27
General Electric (GE)
06, 40, 56, 59, 66, 67, 68
71
Sylvania
18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
28
Hall Mark
40
72
Symphonic
61, 95, 96
29
Hitachi
15, 18, 50, 59, 69
73
Tatung
06
30
Inkel
45
74
Techwood
18
31
JC Penny
56, 59, 67, 86
75
Teknika
03, 15, 18, 25
32
JVC
70
76
TMK
18, 40
33
KTV
59, 61, 87, 88
77
Toshiba
19, 57, 63, 71
34
KEC
03, 15, 40
78
Vidtech
18
35
KMC
15
79
Videch
59, 60, 69
36
LG (Goldstar)
01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
80
Wards
15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
37
38
Luxman
18
81
Yamaha
18
LXI (Sears)
19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71
82
York
40
39
Magnavox
15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89
83
Yupiteru
03
40
Marantz
40, 54
84
Zenith
58, 79
41
Matsui
54
85
Zonda
01
42
MGA
18, 40
86
Dongyang
03, 54
43
Mitsubishi/MGA
18, 40, 59, 60, 75
● PILOT
4
59, 60, 98
19
HT-BD1250A_POL_0628-1.indd 19
2009-06-29
2:03:18
podłączenie
W tej części opisano różne metody podłączania systemu kina domowego Blu-ray do komponentów zewnętrznych.
Przed przeniesieniem lub instalacją produktu należy wyłączyć urządzenie i odłączyć przewód zasilający.
PODŁĄCZANIE GŁOŚNIKÓW
2,5-3 razy więcej niż rozmiar ekranu telewizora
Rozmieszczenie systemu kina domowego Blu-ray
Umieść go na stojaku lub półce lub pod szafką telewizora.
Wybieranie miejsca odsłuchu
Miejsce odsłuchu powinno być oddalone od telewizora na odległość będącą 2,5- lub 3-krotnością przekątnej ekranu telewizora.
Przykład : Dla telewizorów o przekątnej 32" — 2–2,4 m
Dla telewizorów przekątnej 55" — 3,5–4 m
Głośniki przednie ei
Umieść je z przodu miejsca odsłuchu, w swoim kierunku, pod kątem około 45°.
Umieść głośniki w taki sposób, aby ich głośniki wysokotonowe znajdowały się na tej samej wysokości co uszy.
Ustaw głośniki przednie w linii z głośnikiem centralnym lub umieść je nieznacznie przed nim.
Głośnik centralny
f
Najlepiej zainstalować go na tej samej wysokości co głośniki przednie. Można go również zainstalować nad telewizorem lub
pod nim.
Głośniki surround
hj
Umieść te głośniki z boku miejsca odsłuchu. Jeśli nie ma wystarczającej ilości miejsca, umieść głośniki tak, aby były
skierowane przodem do siebie. Umieść je w odległości około 60 do 90 cm powyżej ucha i skieruj nieznacznie w dół.
przeciwieństwie do głośników przednich i centralnego, głośniki tylne są używane głównie do efektów dźwiękowych
* Wi dźwięk
nie będzie się z nich wydobywał przez cały czas.
Subwoofer
Położenie subwoofera nie jest takie istotne. Można go ustawić w dowolnym miejscu.
Podłączanie głośników
1. Naciśnij zacisk terminala z tyłu danego głośnika.
2. Wsuń czarny przewód do czarnego terminala (–) i czerwony
przewód do czerwonego (+) terminala, a następnie zwolnij zacisk.
3. Podłącz wtyczki z tyłu systemu kina domowego Blu-ray,
dopasowując kolory wtyczek głośników do kolorów gniazd w
głośniku.
Czarny
Czerwony
20
HT-BD1250A_POL_0628-1.indd 20
2009-06-29
2:03:18
1. Obróć STOJAK do góry nogami i przymocuj go
do PODSTAWY.
1
POL
Jak zainstalować głośnik na stojaku (HT-BD1252/HT-BD1255)
2
STAND BASE
PODSTAWY
2. Wkręć śrubokrętem pięć małych ŚRUB w pięć
otworów oznaczonych strzałkami, jak pokazano
na rysunku.
STAND
STOJAK
3. Przymocuj górny GŁOŚNIK do zmontowanego
STOJAKA.
3
● PODŁĄCZENIE
4. Za pomocą śrubokręta wkręć inną dużą ŚRUBĘ
do otworu z tyłu głośnika oznaczonego strzałką.
4
GŁOŚNIK
STOJAK
HT-BD1250
Głośnik centralny
Głośnik przedni (L)
Subwoofer
Głośnik przedni (P)
Głośnik tylny (P)
Głośnik tylny (L)
HT-BD1252
Głośnik centralny
Głośnik przedni (L)
Głośnik przedni (P)
Subwoofer
Głośnik tylny (P)
Głośnik tylny (L)
HT-BD1255
Głośnik centralny
Głośnik przedni (L)
Głośnik przedni (P)
Subwoofer
Głośnik tylny (P)
Głośnik tylny (L)
 Nie pozwalaj dzieciom na zabawy głośnikami i w ich pobliżu. Mogą się zranić w przypadku przewrócenia się głośnika.
 Podczas podłączania kabli głośnikowych zwracaj uwagę na biegunowość (+/–).
 Wyjście subwoofera należy umieścić poza zasięgiem dzieci, aby zapobiec wkładaniu przez dzieci rąk lub obcych
obiektów do kanału (tunelu) subwoofera.
 Nie należy zawieszać subwoofera na ścianie za kanał (tunel)
M
Po umieszczeniu głośnika w pobliżu telewizora, kolory ekranu mogą być zniekształcone z powodu pola
magnetycznego wytwarzanego przez głośnik. W takim przypadku, głośnik należy ustawić z dala od telewizora.
21
HT-BD1250A_POL_0628-1.indd 21
2009-06-29
2:03:19
podłączenie
PODŁĄCZANIE OPCJONALNEGO ODBIORNIKA BEZPRZEWODOWEGO
Bezprzewodowy moduł odbiorczy (SWA-4000)
Ten produkt (HT-BD1250/HT-BD1252/HT-BD1255) należy podłączać wyłącznie do modułu SWA-4000.
HT-BD1250
Głośnik centralny
Głośnik przedni (L)
Głośnik przedni (P)
Głośnik tylny (L)
Subwoofer
Głośnik tylny (P)
MODUŁ ODBIORNIKA BEZPRZEWODOWEGO
HT-BD1252
Głośnik centralny
Głośnik przedni (L)
Głośnik przedni (P)
Subwoofer
Głośnik tylny (L)
Głośnik tylny (P)
MODUŁ ODBIORNIKA BEZPRZEWODOWEGO
HT-BD1255
Głośnik centralny
Głośnik przedni (L)
Głośnik przedni (P)
Subwoofer
Głośnik tylny (L)
Głośnik tylny (P)
MODUŁ ODBIORNIKA BEZPRZEWODOWEGO
22
HT-BD1250A_POL_0628-1.indd 22
2009-06-29
2:03:25
POL
Bezprzewodowy moduł odbiorczy (SWA-4000)
1. Podłącz przedni i środkowy głośnik oraz subwoofer do systemu
kina domowego Blu-ray (patrz strona 22).
3. Podłącz lewy i prawy głośnik tylny do bezprzewodowego modułu
wzmacniacza.
4. Podłącz przewód zasilania bezprzewodowego modułu odbioru do
gniazda.
Ścięta strona
skierowana w lewo
● PODŁĄCZENIE
2. Po wyłączeniu systemu kina domowego Blu-ray włóż kartę TX
do złącza karty TX (WIRELESS) z boku urządzenia.
• Trzymaj kartę TX tak, aby ścięta część była skierowana w
lewo i wsuń kartę do portu.
• Karta TX pozwala komunikować się jednostce zewnętrznej z
bezprzewodowym modułem wzmacniacza.
Karta TX
5. Włącz system kina domowego Blu-ray Główne urządzenie i moduł
bezprzewodowy będą się teraz pomiędzy sobą komunikowały, a z
tylnych głośników będzie nadawany dźwięk.
M
Umieść bezprzewodowy moduł wzmacniacza poza pozycją słuchania. Jeżeli bezprzewodowy moduł
wzmacniacza będzie znajdował się zbyt blisko modułu głównego, mogą pojawić się zniekształcenia
dźwięku spowodowane zakłóceniami transmisji sygnału.
 Jeśli w pobliżu systemu używane jest urządzenie takie, jak kuchenka mikrofalowa, bezprzewodowa karta
LAN lub inne urządzenie korzystające z tej samej częstotliwości (5,8 GHz), mogą wystąpić słyszalne
zakłócenia w wyniku interferencji.
 Odległość transmisji z głównej jednostki do bezprzewodowego modułu odbioru wynosi około 10m, jednak
może ona się różnić w zależności od środowiska pracy. Jeśli między jednostką główną a
bezprzewodowym modułem odbioru znajduje się zbrojona betonowa lub metalowa ściana, system może
nie działać, ponieważ fale radiowe nie przechodzą przez metal.
 Jeśli urządzenie nie utworzy połączenia bezprzewodowego, system wymaga wybrania ustawień ID
pomiędzy urządzeniem i modułem bezprzewodowego odbiornika. Przy wyłączonej jednostce głównej
naciśnij przyciski numeryczne pilota „0”J„1”J„3”J„5” i włącz jednostkę główną. Przy włączonym module
bezprzewodowego odbiornika naciskaj przycisk „ID SET” z tyłu urządzenia przez 5 sekund.
 Nie wkładaj karty innej niż karta TX przeznaczona dla tego produktu.
W przypadku zastosowania innej karty urządzenie może zostać uszkodzone lub mogą wystąpić trudności
przy wyciąganiu karty.
 Nie wkładaj karty TX dołem do góry lub odwrotną stroną.
 Wsuń kartę TX jeśli system kina domowego Blu-ray jest wyłączony. Wkładanie karty przy włączonym
systemie może spowodować wystąpienie problemu.
 Jeśli Karta TX jest włożona oraz ustawienia bezprzewodowego modułu odbioru zostały zakończone,
dźwięk nie będzie nadawany z Tylnego głośnika na głównej jednostce.
 Antena odbiorcza jest wbudowana w bezprzewodowym module wzmacniacza. Moduł utrzymuj z dala od
wilgoci.
 Dla najlepszej jakości odsłuchu upewnij się, że w miejscu lokalizacji bezprzewodowego modułu
wzmacniacza nie ma jakichkolwiek przeszkód zakłócających połączenie.
 Jeśli z tylnych głośników bezprzewodowych nie wydobywa się żaden dźwięk, przełącz tryb na DVD 5.1 lub
Dolby Pro Logic II.
 W trybie 2-kanałowym nie słychać dźwięku z bezprzewodowo podłączonych głośników tylnych.
23
HT-BD1250A_POL_0628-1.indd 23
2009-06-29
2:03:29
podłączenie
PODŁĄCZANIE WYJŚCIA WIDEO DO TELEWIZORA
Wybierz jeden z trzech sposobów podłączenia do telewizora.
SPOSÓB 3
(dostarczony)
SPOSÓB 2
SPOSÓB 1
SPOSÓB 1: HDMI (NAJLEPSZA JAKOŚĆ)
Podłącz kabel HDMI z gniazda HDMI OUT (nie dostarczony) z tyłu systemu kina domowego Blu-ray do
gniazda HDMI IN w telewizorze.
M
W zależności od telewizora niektóre rozdzielczości wyjściowe HDMI mogą nie działać.
 Jeśli kabel HDMI jest podłączony z odtwarzacza do telewizora, wyjście w systemie kina domowego Bluray jest ustawiane automatycznie na HDMI po upływie 10 sekund.
 W przypadku korzystania z funkcji Anynet + (patrz strona 46), gdy podłączony jest zarówno sygnał
component jak i HDMI, automatycznie wybierany jest tryb HDMI.
 Przy pierwszym podłączeniu odtwarzacza do telewizora za pomocą kabla HDMI lub po podłączeniu do




nowego telewizora rozdzielczość wyjściowa HDMI zostanie automatycznie ustawiona na najwyższą
dostępną w telewizorze.
Po podłączeniu telewizora firmy Samsung do systemu kina domowego Blu-ray za pomocą kabla HDMI
odtwarzaczem będzie można łatwo sterować przy użyciu pilota od telewizora. (Ta funkcja jest dostępna
tylko w telewizorach Samsung obsługujących funkcję Anynet+). (Patrz strona 46).
Jeśli kabel HDMI zostanie podłączony lub odłączony podczas odtwarzania pliku CD-DA, MP3 lub JPEG,
odtwarzacz zatrzyma odtwarzanie.
Po wykonaniu połączenia wideo ustaw źródło sygnału wideo w telewizorze na odpowiadające wyjściu
wideo (HDMI, Component lub Composite) w systemie kina domowego Blu-ray.
Więcej informacji na temat wybierania źródła wejścia wideo w telewizorze należy szukać w instrukcji
obsługi telewizora.
Jeśli pilot został zaprogramowany, aby współdziałać z telewizorem, naciśnij przycisk SOURCE, który
znajduje się na pilocie i wybierz opcję HDMI, jako zewnętrzne źródło telewizora.
Funkcja automatycznego wykrywania HDMI
Wyjście wideo odtwarzacza zostanie automatycznie zmienione na tryb HDMI po podłączeniu kabla
HDMI przy włączonym zasilaniu. Aby uzyskać informacje na temat możliwych rozdzielczości HDMI, patrz
strona 44.
24
• HDMI (High Definition Multimedia Interface)
HDMI to interfejs umożliwiający cyfrową transmisję danych wideo i audio poprzez jedno złącze.
Za pomocą HDMI system kina domowego Blu-ray przesyła cyfrowy sygnał wideo i audio i wyświetla przejrzysty obraz na
telewizorze posiadającym gniazdo wejściowe HDMI.
HT-BD1250A_POL_0628-1.indd 24
2009-06-29
2:03:30
POL
● PODŁĄCZENIE
• Opis połączenia HDMI
Złącze HDMI — obsługuje cyfrowe dane wideo i audio.
- HDMI przesyła wyłącznie cyfrowy sygnał do telewizora.
- Jeśli telewizor nie obsługuje protokołu HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), na ekranie wyświetlany
jest cyfrowy szum.
• Dlaczego firma Samsung używa HDMI?
Analogowe telewizory wymagają analogowego sygnału wideo/audio. Jednak podczas odtwarzania płyt BD/DVD,
do telewizora przesyłane są dane cyfrowe. Powoduje to konieczność używania przetwornika cyfrowoanalogowego (w systemie kina domowego Blu-ray) albo analogowo-cyfrowego (w telewizorze). Podczas konwersji
jakość obrazu ulega pogorszeniu z powodu szumu i utraty sygnału. Technologia HDMI jest lepsza, ponieważ nie
wymaga konwersji cyfrowo-analogowej, a z odtwarzacza do telewizora wysyłany jest czysty, cyfrowy sygnał.
• Czym jest HDCP?
HDCP (High-band width Digital Content Protection) to system ochrony przed kopiowaniem zawartości BD/DVD
wysyłanej poprzez interfejs HDMI. Oferuje bezpieczne cyfrowe połączenie pomiędzy źródłem sygnału wideo (PC,
DVD itp.) a urządzeniem wyświetlającym (telewizorem, projektorem itp.). Zawartość jest szyfrowana w urządzeniu
źródłowym w celu uniemożliwienia wykonywania nieautoryzowanych kopii.
• Czym jest Anynet+?
Anynet+ to wygodna funkcja umożliwiająca powiązane sterowanie urządzeniem poprzez telewizor firmy Samsung
obsługujący funkcję Anynet+.
, to obsługuje funkcję Anynet+.
- Jeśli telewizor firmy Samsung ma logo
- Po włączeniu odtwarzacza i włożeniu płyty odtwarzacz rozpocznie jej odtwarzanie, a telewizor automatycznie
przełączy się w tryb HDMI.
- Po włączeniu odtwarzacza z włożoną płytą i naciśnięciu przycisku PLAY, telewizor natychmiast włączy się i
przełączy w tryb HDMI.
• Czym jest BD Wise?
BD Wise to najnowsze rozwiązanie połączeń firmy Samsung.
- W przypadku łączenia produktów firmy Samsung z funkcją BD-Wise za pomocą połączeń HDMI automatycznie
zostaje wybrana optymalna rozdzielczość.
SPOSÓB 2: Wideo Component (LEPSZA JAKOŚĆ)
Jeśli telewizor wyposażony jest w wejścia wideo Component, podłącz kabel wideo Component
(niedostarczony) z gniazd wyjścia wideo Component (Pr, Pb i Y) na tylnym panelu systemu kina
domowego Blu-ray do gniazd wejścia wideo Component w telewizorze.
M




W zależności od typu płyty można wybrać szereg ustawień rozdzielczości, takich jak 1080i, 720p,
576p/480p i 576i/480i. (Patrz strona 44).
Rzeczywista rozdzielczość może różnić się od ustawień w menu SETUP (USTAWIENIA), jeśli podłączony
jest zarówno kabel Component jak i HDMI. Rozdzielczość może również różnić się w zależności od płyty.
(Patrz strona 44).
Po wykonaniu połączenia wideo ustaw źródło sygnału wideo w telewizorze na odpowiadające wyjściu
wideo (HDMI, Component lub Composite) w systemie kina domowego Blu-ray. Więcej informacji na temat
wybierania źródła wejścia wideo w telewizorze należy szukać w instrukcji obsługi telewizora.
Jeśli pilot został prawidłowo zaprogramowany, aby współdziałać z telewizorem, naciśnij przycisk
SOURCE, który znajduje się na pilocie, wybierz opcję COMPONENT, jako zewnętrzne źródło telewizora.
Jeśli w odtwarzaczu DVD podłączone są gniazda wyjściowe zarówno HDMI jak i Component, i użytkownik
wybierze tryb Component 1080p, 1080i lub 720p, w menu Konfiguracja wyświetlacza zostanie pokazana
rozdzielczość wyjściowa wynosząca 1080p, 1080i lub 720p.
W rzeczywistości rozdzielczość wynosi 576i/480i.
SPOSÓB 3: Wideo Composite (dobra jakość)
Podłącz dostarczony kabel wideo z gniazda VIDEO OUT na tylnym panelu systemu kina domowego
Blu-ray do gniazda VIDEO IN w telewizorze.
M
Sygnał źródłowy wideo jest zawsze wysyłany w rozdzielczości 576i/480i, niezależnie od rozdzielczości
ustawionej w menu SETUP (USTAWIENIA). (Patrz strona 44)
 Po wykonaniu połączenia wideo ustaw źródło sygnału wideo w telewizorze na odpowiadające wyjściu
wideo (HDMI, Component lub Composite) w systemie kina domowego Blu-ray.
Więcej informacji na temat wybierania źródła wejścia wideo w telewizorze należy szukać w instrukcji
obsługi telewizora.
 Jeśli pilot został prawidłowo zaprogramowany, aby współdziałać z telewizorem, naciśnij przycisk
SOURCE, który znajduje się na pilocie, i wybierz opcję VIDEO, jako zewnętrzne źródło telewizora.
 Nie należy podłączać urządzenia przez magnetowid. Na sygnały wideo kierowane przez magnetowidy
mogą mieć wpływ systemy ochrony praw autorskich. Obraz na ekranie telewizora będzie wtedy
zniekształcony.
25
HT-BD1250A_POL_0628-1.indd 25
2009-06-29
2:03:32
podłączenie
PODŁĄCZANIE iPODA
Przez jednostkę główną można słuchać plików muzycznych i oglądać pliki wideo z iPoda. Informacje na temat
obsługi iPoda za pomocą systemu kina domowego Blu-ray, patrz strony 27 i 80-82.
(w zestawie)
1. Podłącz stację dokującą iPoda do gniazda iPoda z tyłu głównej jednostki.
2. Umieść iPoda w stacji dokującej.
• Na ekranie telewizora zostanie wyświetlony komunikat „iPod Connected”.
M
Aby oglądać wideo z iPoda, należy podłączyć gniazdo wyjściowe VIDEO do telewizora (patrz strona 25).
 Ponieważ porty przewodów znajdują się blisko siebie, przed odłączeniem przewodu stacji dokującej iPoda
należy sprawdzić, czy urządzenie pamięci masowej USB zostało usunięte.
 Przed podłączeniem iPoda do systemu kina domowego Blu-ray należy ustawić głośność na umiarkowany
poziom.
 Gdy moduł jest włączony i zostanie podłączony iPod, moduł będzie ładować baterię iPoda.
 Należy się upewnić, że złącze stacji dokującej jest podłączone etykietą „SAMSUNG” do góry.
 Opis „Made for iPod” oznacza, że akcesorium elektroniczne jest przeznaczone specjalnie do podłączania
iPodów i producent poświadcza certyfikatem spełnianie standardów wydajności Apple.
26
HT-BD1250A_POL_0628-1.indd 26
2009-06-29
2:03:32
iPod 5. generacji
(wideo) 30GB 60GB
80 GB
iPod classic
80GB 120GB 160GB
iPod touch
1. generacji
4GB 16GB 32GB
iPod nano
4. generacji (wideo)
8GB 16GB
iPhone 3G
8GB 16GB
iPod touch
2. generacji
8GB 16GB 32GB
iPhone
4GB 8GB 16GB
● PODŁĄCZENIE
M
iPod nano 3. generacji
(wideo)
4GB 8GB
POL
Modele iPodów dostępne dla HT-BD1250/HT-BD1252/HT-BD1255
Opis „Made for iPod” oznacza, że akcesorium elektroniczne jest przeznaczone specjalnie do podłączania
iPodów i producent poświadcza certyfikatem spełnianie standardów wydajności Apple.
 Opis „Made for iPhone” oznacza, że akcesorium elektroniczne jest przeznaczone specjalnie do
podłączania iPhone'ów i producent poświadcza certyfikatem spełnianie standardów wydajności Apple.
 Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za działanie tego urządzenia oraz jego zgodność z normami
bezpieczeństwa i przepisami.
iPod jest znakiem towarowym firmy Apple Inc. zarejestrowanym w USA i innych krajach. iPhone
jest znakiem towarowym firmy Apple Inc.
27
HT-BD1250A_POL_0628-1.indd 27
2009-06-29
2:03:33
podłączenie
PODŁĄCZANIE DŹWIĘKU Z URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH
OPTYCZNE: Podłączanie zewnętrznego urządzenia cyfrowego
Urządzenia sygnału cyfrowego, takie jak odbiorniki telewizji kablowej/satelitarnej (Set-Top Box).
1. Podłącz wejście cyfrowe (OPTICAL 1 lub OPTICAL 2) jednostki głównej do wyjścia optycznego
cyfrowego urządzenia zewnętrznego.
2. Naciśnij przycisk FUNCTION na jednostce głównej, aby wybrać wejście D.IN.
• Tryb przełączany jest w następujący sposób : BD/DVD ➞ D.IN 1 ➞ D.IN 2 ➞ AUX ➞ FM.
Przewód optyczny
(niedostarczony)
M
Aby zobaczyć obraz wideo z odbiornika telewizji kablowej/satelitarnej, należy podłączyć jego wyjście wideo
do telewizora.
 Ten system obsługuje częstotliwości próbkowania cyfrowego rzędu 32 kHz lub więcej z zewnętrznych
urządzeń cyfrowych.
 Ten system obsługuje tylko dźwięk DTS i dźwięk cyfrowy Dolby. Dźwięk MPEG, który jest ciągłym
strumieniem bitów nie jest obsługiwany.
28
HT-BD1250A_POL_0628-1.indd 28
2009-06-29
2:03:33
POL
AUX: Podłączanie zewnętrznego urządzenia analogowego
Urządzenia sygnału analogowego, takie jak magnetowidy.
1. Podłącz gniazdo AUX IN (Audio) w jednostce głównej do gniazda Audio Out w zewnętrznym
urządzeniu analogowym.
• Upewnij się, że dopasowane zostały kolory.
● PODŁĄCZENIE
2. Naciśnij przycisk AUX na pilocie, aby wybrać wejście AUX.
• Można również użyć przycisku FUNCTION (FUNKCJA) w jednostce głównej.
Tryb przełączany jest w następujący sposób : BD/DVD ➞ D.IN 1 ➞ D.IN 2 ➞ AUX ➞ FM.
Przewód audio (niedostarczony)
Jeśli zewnętrzne urządzenie
analogowe posiada jedno wyjście
audio, podłącz lewy lub prawy kanał.
M
Można podłączyć gniazdo wyjścia wideo w magnetowidzie do telewizora i podłączyć gniazda wyjścia
audio w magnetowidzie do tego produktu.
29
HT-BD1250A_POL_0628-1.indd 29
2009-06-29
2:03:35
podłączenie
PODŁĄCZANIE DO SIECI
Aby uzyskać dostęp do usługi sieciowej lub pobrać aktualizacje bieżącego oprogramowania wbudowanego, należy
wykonać jedno z następujących połączeń.
Podłączając się do sieci można uzyskać dostęp do usług BD-LIVE i aktualizacji oprogramowania z serwera
aktualizacji firmy Samsung.
Wariant 1: Podłączanie przewodu Direct LAN do modemu
1. Za pomocą przewodu Direct LAN (przewód UTP niedołączony) połącz wyjście LAN odtwarzacza płyt
Blu-ray ze złączem LAN modemu.
Do portu LAN
Modem szerokopasmowy
(ze zintegrowanym ruterem)
Podłączanie z użyciem rutera
(np. DSL)
Rutera
Modem szerokopasmowy
albo
Usługi szerokopasmowe
Do portu LAN
Do portu LAN
Usługi szerokopasmowe
Połączenie komputera z
routerem umożliwiające
korzystanie z transmisji
strumieniowej PC
M
Korzystanie z funkcji transmisji strumieniowej PC (patrz strony 83-84) — należy utworzyć połączenie
sieciowe pomiędzy komputerem i routerem.
 W zależności od używanego rutera lub od zasad danego dostawcy usług internetowych dostęp do
serwera z aktualizacją firmy Samsung może nie być możliwy.
Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się ze swoim dostawcą usług internetowych.
 Użytkownicy DSL powinni używać rutera, aby nawiązać połączenie z siecią.
30
HT-BD1250A_POL_0628-1.indd 30
2009-06-29
2:03:37
POL
Wariant 2: Podłączanie do bezprzewodowego urządzenia
udostępniającego adres IP
Można podłączyć się do sieci za pomocą bezprzewodowego urządzenia udostępniającego adres IP.
Patrz strona 52, aby uzyskać informacje na temat konfiguracji sieci bezprzewodowej.
● PODŁĄCZENIE
Port modemu
Bezprzewodowe
urządzenie udostępniające
adres IP
Kabel modemu
M
Karta sieci bezprzewodowej LAN
(nie dołączona)
Urządzenie to jest zgodne wyłącznie z kartą sieci bezprzewodowej LAN firmy Samsung. (niedołączona)
(Nazwa modelu: WIS09ABGN).
- Karta sieci bezprzewodowej firmy Samsung jest sprzedawana oddzielnie.
- Aby zakupić taką kartę, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub serwisem firmy Samsung
Electronics.
 Używane bezprzewodowe urządzenie udostępniające adres IP musi obsługiwać IEEE 802.11 a/b/g/n.
(Wariant n jest zalecany w celu zapewnienia stabilności działania sieci bezprzewodowej.)
 Sieć bezprzewodowa LAN, ze względu na swoją naturę, może powodować zakłócenia w zależności od
warunków używania (działanie punktów dostępu, odległość, przeszkody, zakłócenia spowodowane przez
inne urządzenia radiowe itd.).
 Należy ustawić tryb bezprzewodowego urządzenia udostępniającego adres IP w tryb infrastruktury.
Tryb Ad-hoc nie jest obsługiwany.
 W przypadku stosowania zabezpieczenia punktu dostępowego (bezprzewodowe urządzenie
udostępniające adres IP), obsługiwane są jedynie poniższe.
1) Tryb autoryzacji: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
2) Rodzaj kodowania: WEP, TKIP, AES
31
HT-BD1250A_POL_0628-1.indd 31
2009-06-29
2:03:39
podłączenie
PODŁĄCZANIE ANTENY FM
1. Podłącz dostarczoną antenę FM do gniazda FM 75 COAXIAL (KONCENTRYCZNE).
2. Powoli przesuwaj przewód antenowy aż do znalezienia miejsca o dobrej jakości odbioru sygnału i
umocuj go do ściany lub innej stabilnej powierzchni.
Antena FM
(dostarczona)
M
Urządzenie nie odbiera fal radiowych zakresu AM.
Wentylator chłodzący
Wentylator chłodzący dostarcza chłodne powietrze do wnętrza urządzenia, aby chronić je przed
przegrzaniem.
Dla bezpieczeństwa dokładnie przestrzegaj poniższych uwag.
• Upewnij się, że urządzenie znajduje się w dobrze przewietrzanym miejscu.
Słaba wentylacja może spowodować przegrzanie i uszkodzenie urządzenia.
• Nie blokuj wentylatora chłodzącego i przestrzeni wentylacyjnych lub otworów. (Jeżeli będą zablokowane przez
gazetę lub ubranie, etc. gorące powietrze nie będzie miało drogi ujścia, co grozi pożarem).
32
HT-BD1250A_POL_0628-1.indd 32
2009-06-29
2:03:40
POL
podstawowe funkcje systemu
kina domowego Blu-ray
W niniejszej części przedstawiono podstawowe funkcje odtwarzania oraz odtwarzanie według typu płyty.
● PODSTAWOWE FUNKCJE
PRZED ODTWARZANIEM
• Włącz telewizor i ustaw go na właściwe wejście wideo (wejście do którego podłączony jest system kina
domowego Blu-ray).
• Jeśli podłączono zewnętrzny system audio, należy włączyć ten system i wybrać odpowiednie wejście audio.
Po podłączeniu odtwarzacza i naciśnięciu przycisku POWER
po raz pierwszy, wyświetlony zostanie ekran:
Aby wybrać język, należy nacisnąć przycisk NUMERYCZNY.
(Ekran ten zostanie wyświetlony tylko po pierwszym włączeniu
zasilania odtwarzacza.)
MENU LANGUAGE SELECTION
Press 1 for English
Pulsar 2 para Español
Touche 3 pour Français
Macrovision : BSS41
Jeśli język ekranu początkowego nie zostanie ustawiony,
ustawienia mogą zmienić się przy każdym włączeniu i
wyłączeniu zasilania. Dlatego należy upewnić się, że wybrany
został właściwy język.
Wybrany język menu można zmienić, przytrzymując przez
ponad 5 sekund naciśnięty przycisk
STOP () na przednim panelu urządzenia, gdy nie jest włożona płyta. Ponownie wyświetlone zostanie
okno MENU LANGUAGE SELECTION, które umożliwia wybranie innego preferowanego języka.
M
W tym odtwarzaczu nie można odtwarzać płyt następujących typów (możliwość odtworzenia
następujących płyt może się różnić w zależności od warunków nagrywania.)
• BD-ROM
• BD-RE
• BD-R
• DVD-R
• DVD-RW (V mode)
• CD-RW/CD-R
• Urządzenie nie odtwarza pewnych płyt CD-R, CD-RW i DVD-R ze względu na rodzaj płyty lub warunki
sporządzenia nagrania.
 W tym odtwarzaczu nie można odtwarzać płyt następujących typów:
• HD DVD
• DVD+RW
• DVD-ROM
• DVD-RAM
• CD-ROM
• CVD
• Super Audio CD (z wyjątkiem CD layer)
• CDG: odtwarzany jest tylko dźwięk, bez grafiki.
• DVD+R
• CDV
• CD-I
 Płyta Blu-ray jest nowym i rozwijającym się formatem. W związku z tym, mogą się zdarzać problemy z
zgodnością nowych oraz obecnie funkcjonujących formatów płyt. Nie wszystkie płyty są zgodne i nie
każda płyta zostanie odtworzona. Aby uzyskać dodatkowe informacje, należy zapoznać się z rozdziałami
opisującym zagadnienia związane z typami i charakterystykami płyt oraz informacjami o zgodności
i kompatybilności, które znajdują się w niniejszej instrukcji obsługi. Jeśli pojawią się problemy z
zgodnością, należy skontaktować się z centrum obsługi klienta SAMSUNG.
33
HT-BD1250A_POL_0628-1.indd 33
2009-06-29
2:03:41
podstawowe funkcje systemu
kina domowego Blu-ray
NAWIGACJA W MENU EKRANOWYM
System Information
System
Time Zone
Clock Set
Language
Video
Music
Photo
Setup
Audio
Power On/Off sound
Subtitle
BD Data Management
DivX Subtitle
DivX(R) Registration
Disc Menu
DivX(R) Deactivation
Menu
System Update
Audio
Display
Dynamic Compression
TV Aspect
AV Sync
Movie Frame (24 Fs)
Test Tone
Resolution
Speaker Distance
Progressive Mode
Sound Edit
Still Mode
Screen Message
HDMI
Network
Anynet + (HDMI-CEC)
Network Selection
Cable Network
Wireless Network
HDMI Format
BD Wise
HDMI Audio
Proxy
NTP Server
Network Connection Test
BD-LIVE Internet Connection
Parental
Parental Lock
Rating Level
New Password
ODTWARZANIE PŁYTY
1. Naciśnij przycisk OPEN/CLOSE.
2. Ostrożnie połóż płytę na tacy, etykietą do góry.
3. Naciśnij przycisk PLAY lub OPEN/CLOSE, aby zamknąć tacę.
M
Po zatrzymaniu odtwarzania płyty odtwarzacz zapamiętuje miejsce zatrzymania i po ponownym naciśnięciu
przycisku PLAY rozpocznie odtwarzanie od tego miejsca. Funkcja ta jest zwana funkcją wznawiania.
W przypadku niektórych płyt BD (BD-J), funkcja ta może być niedostępna.
 Naciśnij dwukrotnie przycisk STOP podczas odtwarzania, aby wyłączyć funkcję wznawiania.
 Aby wstrzymać odtwarzanie, naciśnij przycisk PAUSE podczas odtwarzania.
Aby wznowić, należy ponownie nacisnąć przycisk PLAY.
 Jeśli odtwarzacz pozostanie w trybie zatrzymania przez więcej niż 5 minut i nie będą wykonywane żadne
czynności, w telewizorze zostanie włączony wygaszacz ekranu. Jeśli odtwarzacz pozostanie w trybie
wygaszacza ekranu przez więcej niż 30 minut, zasilanie zostanie automatycznie wyłączone; wyjątkiem jest
odtwarzanie pliku CD-DA (funkcja automatycznego wyłączania zasilania).
 Jeśli w trybie wstrzymania na urządzeniu lub pilocie nie zostanie naciśnięty i przytrzymany dłużej niż 5 minut
dowolny przycisk, działanie zostanie zatrzymane (z wyjątkiem niektórych płyt Blu-ray).
34
HT-BD1250A_POL_0628-1.indd 34
2009-06-29
2:03:41
POL
USTAWIANIE DŹWIĘKU
Ustawianie Dźwięku Włączenia/Wyłączenia
Sygnał dźwiękowy można ustawić tak, aby był aktywowany przy każdym włączaniu lub wyłączaniu
odtwarzacza.
1. Gdy urządzenie jest w trybie zatrzymania, naciśnij przycisk
MENU.
System Information
Music
Time Zone
Photo
DVD
Setup
3. Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz opcję System, a
następnie naciśnij przycisk ENTER lub ►.
Clock Set
Language
Power On/Off sound : On On
Off
BD Data Management
Audio
DivX(R) Registration
Display
DivX(R) Deactivation
HDMI
System Update
System
◄
►
● PODSTAWOWE FUNKCJE
2. Za pomocą przycisków ▲▼◄► wybierz opcję Setup, a
następnie naciśnij przycisk ENTER lub ►.
Network
Parental
4. Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz opcję Power On/Off
sound, a następnie naciśnij przycisk ENTER lub ►.
5. Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz opcję On lub Off,
a następnie naciśnij przycisk ENTER lub ►.
6. Aby wyjść z menu konfiguracji, naciśnij przycisk MENU.
WYSZUKIWANIE I PRZESKAKIWANIE
Podczas odtwarzania istnieje możliwość szybkiego przeglądania rozdziału lub utworu; z kolei funkcja SKIP umożliwia
natychmiastowe przejście do następnego elementu.
hgfZCV
Przeszukiwanie rozdziału lub utworu
Podczas odtwarzania, naciśnij przycisk WYSZUKIWANIA (
).
Każdorazowe naciśnięcie przycisku WYSZUKIWANIA powoduje zmianę szybkości odtwarzania w poniższy
sposób.
BD-ROM, BD-RE, BD-R, DVD-VIDEO,
DVD-RW, DVD-R
 X 2  X 4  X 8  X 16  X 32  X 128
 X 2  X 4  X 8  X 16  X 32  X 128
• Program można przeglądać wstecz.
• Aby przywrócić normalną szybkość odtwarzania, naciśnij przycisk PLAY.
M
W trybie wyszukiwania z głośników nie dochodzi żaden dźwięk.
hgfZCV
Pomijanie utworów
Podczas odtwarzania naciśnij przycisk PRZESKOCZ (
).
), podczas odtwarzania płyty Blu-ray/DVD spowoduje
Naciśnięcie przycisku PRZESKOCZ (
), spowoduje przejście do
przejście do następnego rozdziału. Naciśnięcie przycisku PRZESKOCZ (
początku rozdziału. Kolejne naciśnięcie przycisku spowoduje przejście do początku poprzedniego
rozdziału.
35
HT-BD1250A_POL_0628-1.indd 35
2009-06-29
2:03:41
podstawowe funkcje systemu
kina domowego Blu-ray
ODTWARZANIE ZWOLNIONE/POKLATKOWE
Zwolnione odtwarzanie
hgfZCV
W trybie wstrzymania lub odtwarzania poklatkowego naciśnij na
pilocie przycisk SLOW, aby rozpocząć zwolnione odtwarzanie.
• W przypadku naciśnięcia przycisku SLOW,  1/8  1/4  1/2
• Aby przywrócić normalną szybkość odtwarzania, należy
nacisnąć przycisk PAUZY ( ).
M
Ikona (
) sygnalizuje naciśnięcie niewłaściwego przycisku.
 W trybie odtwarzania w zwolnionym tempie z głośników nie dochodzi żaden dźwięk.
 Zwolnione odtwarzanie możliwe jest tylko do przodu.
Odtwarzanie poklatkowe
hgfZCV
Podczas odtwarzania w trybie poklatkowym naciśnij na pilocie
przycisk STEP.
• Każdorazowe naciśnięcie przycisku powoduje wyświetlenie następnej klatki.
• Naciśnięcie przycisku STEP powoduje aktywowanie następnej klatki.
• Aby wznowić normalne odtwarzanie, należy nacisnąć przycisk
PAUZY ( ).
M
W trybie poklatkowym z głośników nie dochodzi żaden dźwięk.
 Odtwarzanie poklatkowe możliwe jest tylko do przodu.
36
HT-BD1250A_POL_0628-1.indd 36
2009-06-29
2:03:43
POL
konfiguracja systemu
USTAWIANIE ZEGARA
Wybierz strefę czasową
2. Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz opcję Setup, a
następnie naciśnij przycisk ENTER lub ►.
Music
Photo
DVD
Setup
3. Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz opcję System, a
następnie naciśnij przycisk ENTER lub ►.
System Information
System Setup
◄
Time Zone
►
Language Setup
Clock Set
Audio Setup
Power On/Off sound : On
Display Setup
BD data management
HDMI Setup
DivX(R) Registration
Network Setup
System Update
Parental Setup
4. Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz opcję Time Zone, a
następnie naciśnij przycisk ENTER lub ►.
5. Użyj przycisku ◄►, aby umieścić znacznik na strefie
czasowej właściwej dla danego obszaru i naciśnij przycisk
ENTER.
Music
Time Zone
Photo
DVD
Setup
System Information
System Setup
◄
Time Zone
►
Language Setup
Clock Set
Audio Setup
Power On/Off sound : On
Display Setup
Touch Key Sound
● KONFIGURACJA SYSTEMU
1. Gdy urządzenie jest w trybie zatrzymania, naciśnij przycisk
MENU.
: On
HDMI Setup
◄
BD Data Management
GMT + 00:00
Network Setup
System Update
London,
Lisbon
Parental Setup
Save
M
►
Return
Aby automatycznie ustawić czas, ustaw serwer NTP w pozycji Wł. (patrz str. 57).
Ustaw zegar
Aby przeprowadzić konfigurację, wykonaj kroki od 1 do 3
podane powyżej.
4. Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz opcję Clock Set, a
następnie naciśnij przycisk ENTER lub ►.
Music
System Information
Photo
DVD
Setup
Time Zone
System Setup
◄
Clock Set
Language Setup
Power On/Off sound : On
Audio Setup
BD data management
Display Setup
DivX(R) Registration
HDMI Setup
System Update
►
Network Setup
Parental Setup
5. Naciśnij przyciski ◄►, aby przejść do opcji „da.” (data),
„hr” (godzina) i „min” (minuta). Ustaw datę i czas za
pomocą przycisków ▲▼, a następnie naciśnij przycisk
ENTER.
Music
System Information
Photo
DVD
Setup
Time Zone
Clock Set
System Setup ◄ Clock Set
da.
hr.
min.
Power On/Off sound : On
Language Setup
JAN/01/2009 Touch01Key Sound
01
: On
Audio Setup
Display Setup
Thursday
HDMI Setup
Network Setup
►
BD Data Management
System Update
Save
Return
Parental Setup
37
HT-BD1250A_POL_0628-2.indd 37
2009-06-29
2:04:14
konfiguracji języka
KONFIGUROWANIE OPCJI JĘZYKA
Po ustawieniu języków audio, napisów, menu płyty i menu odtwarzacza ustawione języki będą obowiązywać na
każdym filmie.
Aby wybrać inny język audio i napisów w czasie odtwarzania płyty, można w tym celu także skorzystać z
menu płyty.
1. Gdy urządzenie jest w trybie zatrzymania, naciśnij przycisk
MENU.
2. Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz opcję Setup, a
następnie naciśnij przycisk ENTER lub ►.
Music
Photo
DVD
Setup
System Setup
◄
Language Setup
◄
M
Audio Setup
Display Setup
HDMI Setup
Network Setup
Parental Setup
3. Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz opcję Language, a
następnie naciśnij przycisk ENTER lub ►.
Zostanie wyświetlone menu konfiguracji języka.
Music
Photo
DVD
Setup
System Setup
Language Setup ◄
Audio
: Original
Audio Setup
Subtitle
: Auto
Display Setup
Disc Menu
: English
HDMI Setup
Menu
: Auto
Language Setup ◄
Audio
Audio Setup
Subtitle
Display Setup
Disc Menu
HDMI Setup
Menu
: Original
Original
English
: Auto
Français
: English
Deutsch
: Auto
Español
Italiano
►
Network Setup
Parental Setup
4. Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz żądaną opcję
językową, a następnie naciśnij przycisk ENTER lub ►.
Music
Photo
DVD
Setup
System Setup
Network Setup
• Audio : Język audio płyty.
• Subtitle : Język napisów odtwarzanych z płyty.
• DivX Subtitle : Język napisów filmów DivX.
►
Parental Setup
Western
Afrykański, Baskijski, Kataloński, Duński, Niderlandzki, Angielski, Faroeski, Fiński, Francuski, Niemiecki,
Islandzki, Indonezyjski, Włoski, Malezyjski, Norweski, Portugalski, Hiszpański, Suahili, Szwedzki
Central
Angielski, Albański, Chorwacki, Czeski, Węgierski, Polski, Rumuński, Serbski (Łaciński), Słowacki,
Słoweński
Greek
Angielski, Grecki
Angielski, Azerski, Białoruski, Bułgarski, Kazachski, Macedoński, Rosyjski, Serbski, Tatarski,
Ukraiński, Uzbecki
• Disc Menu : Język menu zapisanego na płycie.
• Menu : Służy do przywołania ekranu menu odtwarzacza płyt Blu-ray.
Cyrillic
5. Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz żądaną opcję językową, a następnie naciśnij przycisk ENTER.
M
Aby wrócić do poprzedniego menu, naciśnij przycisk RETURN lub ◄. Aby wyjść z menu, naciśnij przycisk MENU.
 Wybrany język będzie używany tylko wtedy, gdy jest uwzględniony na płycie.
 Jeśli napisy wyświetlane są nieprawidłową czcionką, należy wybrać odpowiedni region dla napisów DivX. Jeśli
to nie pomoże, oznacza to, że format nie jest obsługiwany.
38
 Jeśli napisy wyświetlane są nieprawidłową czcionką, należy wybrać odpowiedni region dla napisów DivX. Jeśli
HT-BD1250A_POL_0628-2.indd 38
to nie pomoże, oznacza to, że format nie jest obsługiwany.
2009-06-29
2:04:25
POL
konfiguracja audio
WYBÓR OPCJI GŁOŚNIKA
Dynamic Compression (Kompresja dynamiczna)
Music
System
Photo
DVD
Setup
Language
Display
Dynamic Compression : On On
Off
AV Sync
: 50msec
HDMI
Test Tone
Audio
◄
Network
● KONFIGURACJA AUDIO
Ta opcja jest aktywna tylko wtedy, gdy wykryty zostanie sygnał Dolby
Digital.
• On: Podczas odtwarzania ścieżki dźwiękowej filmów z małą
głośnością lub przez małe głośniki system może zastosować
odpowiednią korektę zakresu dynamiki w celu
wyraźniejszego odtwarzania cichych partii i uniknięcia zbyt
głośnego odtwarzania dramatycznych scen.
• Off: Ścieżka dźwiękowa filmu będzie odtwarzana z
zachowaniem pełnego zakresu dynamiki.
►
Speaker Distance
Parental
Sound Edit
Synchronizacja AV
Gdy odtwarzacz jest podłączony do cyfrowego telewizora,
obraz może wydawać się opóźniony w stosunku do dźwięku.
W przypadku takiej sytuacji dopasuj opóźnienie dźwięku, aby
odpowiadał obrazowi.
• Opóźnienie dźwięku można ustawić w zakresie od 0 ms do
300 ms. Należy ustawić je na optymalne.
Music
System
Photo
DVD
Setup
Dynamic Compression : On
Language
Audio
◄
AV Sync
: 50msec
0msec
Display
Test Tone
HDMI
Speaker Distance
Network
25msec
50msec
75msec
Sound Edit
100msec
Parental
125msec
Ustawianie tonu testowego
Funkcji tonu testowego należy użyć do sprawdzenia
podłączeń głośników.
1. Gdy urządzenie jest w trybie zatrzymania, naciśnij przycisk
MENU.
Music
System
Photo
DVD
Setup
Language
Audio
Dynamic Compression : On
◄
Display
AV Sync
HDMI
Test Tone
Network
2. Za pomocą przycisków ▲▼◄► wybierz opcję Setup i
naciśnij przycisk ENTER lub ►.
►
: 50msec
Speaker Distance
Parental
Sound Edit
3. Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz opcję Audio
i naciśnij przycisk ENTER lub ►.
• Zostanie wyświetlone menu konfiguracji dźwięku.
4. Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz opcję Test Tone
i naciśnij przycisk ENTER lub ►.
5. Naciśnij przycisk CZERWONY(A)
• Ton testowy zostanie wysłany do głośników L C R SR SL LFE kolejno, aby umożliwić sprawdzenie, czy
głośniki są prawidłowo skonfigurowane.
Music
Dynamic Compression : On
System
Photo
DVD
Setup
Language
Audio
AV Sync
◄
: 50msec
Test Tone
Display
Speaker Distance
HDMI
Sound Edit
►
Network
Parental
6. Aby zakończyć ton testowy, naciśnij ponownie przycisk
CZERWONY (A).
M
Naciśnij przycisk RETURN, aby powrócić do poprzedniego
menu.
 W przypadku odtwarzania płyty BD/DVD lub CD
funkcja ta będzie działać tylko w trybie zatrzymania.
 Funkcji tej należy użyć do sprawdzenia, czy każdy głośnik
jest prawidłowo podłączony i że nie ma z nim problemu.
Music
DVD
Photo
Dynamic Compression : On
System
System Setup
Setup
Test Tone
Language
AV Sync
: 50msec
Language Setup
Setup
Setup
Audio
Audio Setup
Setup
DD ii ss pp ll aa yy
Setup
Setup
◄
◄
Test Tone
►
Speaker Distance
Sound Edit
USER
HH D
D M
M II
Setup
Setup
NN ee tt w
w oo rr kk
Setup
Surround Left
Setup
Parental
Setup
Parental
Setup
Return
A Stop
 Gdy dźwięk HDMI jest włączony (dźwięk jest
generowany przez głośniki telewizora), funkcja tonu
testowego nie jest dostępna.
39
HT-BD1250A_POL_0628-2.indd 39
2009-06-29
2:04:29
konfiguracja audio
WYBÓR OPCJI GŁOŚNIKA
Ustawianie odległości głośnika
Jeśli niemożliwe jest ustawienie głośników w równej odległości od miejsca słuchania, można dostosować czas
opóźnienia sygnału audio z głośników przednich, subwoofera, głośników centralnych i surround.
1. Gdy urządzenie jest w trybie zatrzymania, naciśnij przycisk
MENU.
2. Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz opcję Setup i
naciśnij przycisk ENTER lub ►.
Music
System
Photo
DVD
Setup
Language
Audio
◄
AV Sync
HDMI
Test Tone
Network
3. Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz opcję Audio i
naciśnij przycisk ENTER lub ►.
Dynamic Compression : On
Display
►
: 50msec
Speaker Distance
Parental
Sound Edit
• Zostanie wyświetlone menu konfiguracji dźwięku.
Dynamic Compression : On
Music
4. Naciśnij przyciski ▲▼, aby wybrać opcję Speaker
Distance, a następnie naciśnij przycisk ENTER lub ►.
Photo
DVD
Setup
5. Naciśnij przyciski ▲▼, aby wybrać żądany głośnik, a
następnie naciśnij przyciski ◄►, aby ustawić odległość
głośnika.
System
AV Sync
Language
Test Tone
Audio
◄
Display
: 50msec
Speaker Distance
►
Sound Edit
HDMI
Network
Parental
• Odległość głośnika można ustawić w zakresie od 0,3 m do 9 m.
6. Następnie za pomocą przycisków ▲▼◄► wybierz opcję
Save i naciśnij przycisk ENTER.
Jeśli nie chcesz zapisać pracy, za pomocą przycisków
▲▼◄► wybierz opcję Cancel i naciśnij przycisk ENTER.
Dynamic Compression : On
Music
Photo
DVD
Front
Setup
AV Sync
System Speaker
Setup
Distance
Test Tone
Audio Setup
Speaker Distance10ft (3.0m)
◄
SubwooferDisplay Setup
Center
Sound Edit
▲
▼
10ft (3.0m)
Cancel
Move
▲
▼
A Test Tone
►
10ft (3.0m)
10ft (3.0m)
HDMI Setup
Surround Network Setup
Parental Setup
Save
M
: 50msec
Language Setup
Adjust
Return
Naciśnij przycisk RETURN, aby powrócić do poprzedniego menu.
Ustawianie edycji dźwięku
Można regulować balans i poziom każdego z głośników.
Music
System
Photo
1. Gdy urządzenie jest w trybie zatrzymania, naciśnij przycisk
MENU.
2. Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz opcję Setup i
naciśnij przycisk ENTER lub ►.
DVD
Setup
Language
Audio
◄
Dynamic Compression : On
Display
AV Sync
HDMI
Test Tone
Network
►
: 50msec
Speaker Distance
Parental
Sound Edit
3. Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz opcję Audio
i naciśnij przycisk ENTER lub ►.
• Zostanie wyświetlone menu konfiguracji dźwięku.
40
HT-BD1250A_POL_0628-2.indd 40
2009-06-29
2:04:34
4. Naciśnij przyciski ▲▼, aby wybrać opcję Sound Edit, a
następnie naciśnij przycisk ENTER lub ►.
5. Naciśnij przyciski ▲▼, aby wybrać żądany głośnik, a
następnie naciśnij przycisk ◄►, aby zmienić ustawienia.
AV Sync
Music
DVD
Setup
Speaker Distance
Language
Audio
Sound Edit
◄
►
Display
HDMI
6. Następnie za pomocą przycisków ▲▼◄► wybierz opcję
Save i naciśnij przycisk ENTER.
Jeśli nie chcesz zapisać pracy, za pomocą przycisków
▲▼◄► wybierz opcję Cancel i naciśnij przycisk ENTER.
Network
Parental
Naciśnij przycisk RETURN, aby powrócić do poprzedniego menu.
Regulacja balansu głośników przednich/surround
• Można ustawić wartość od 0 do -6 i OFF (WYŁ.).
AV Sync
Music
: 50msec
Speaker Edit
Test Tone
System Setup
Photo
• Głośność zmniejsza się w miarę zbliżania się do wartości –6.
DVD
Setup
Language Setup
Audio Setup
Speaker Distance
◄
Sound Edit
►
Display Setup
HDMI Setup
Regulacja poziomu głośników centralnego/surround/
subwoofera
Network Setup
● KONFIGURACJA AUDIO
M
: 50msec
Test Tone
System
Photo
POL
Ustawianie edycji dźwięku
Parental Setup
Save
A Test Tone
▲
▼
Cancel
Move
▲
▼
• Poziom głośności można regulować w krokach od +6dB
do –6dB.
Adjust
Return
• Głośność zwiększa się w miarę zbliżania się do wartości
+6dB i zmniejsza się w miarę zbliżania się do wartości -6dB.
M
Naciśnij przycisk CZERWONY(A), aby uruchomić sygnał
testowy na pokazanym ekranie. Sygnał ten działa tak samo
jak normalny sygnał testowy.
 Naciśnij przycisk CZERWONY(A) ponownie, aby zatrzymać
sygnał testowy i wrócić do poprzedniego ekranu.
Music
Photo
DVD
Setup
Dynamic Compression : On
System Setup
Test Tone
Language Setup
Audio Setup
AV Sync
◄
Display
Setup
H D M I
Setup
: 50msec
Test Tone
►
Speaker Distance
USER
Sound Edit
Network
Surround Left
Setup
Parental
Setup
A Stop
Return
Funkcja DSP (Inteligentny dźwięk)
Funkcja ta reguluje i stabilizuje poziom głośności, zapobiegając nagłym zmianom głośności w przypadku
zmiany kanału lub przejścia do innej sceny.
Naciśnij przycisk DSP.
• Każdorazowe naciśnięcie przycisku powoduje następującą
zmianę wyboru:
S.SOUND ON S.SOUND OFF
41
HT-BD1250A_POL_0628-2.indd 41
2009-06-29
2:04:39
ustawienia wyświetlacza
WYBÓR OPCJI WYŚWIETLANIA
Ta funkcja umożliwia skonfigurowanie wyświetlania obrazu na ekranie telewizyjnym. Działanie tej funkcji zależy od
typu płyty lub telewizora. Funkcja ta może nie działać w przypadku niektórych płyt lub telewizorów.
1. Gdy urządzenie jest w trybie zatrzymania, naciśnij przycisk
MENU.
2. Za pomocą przycisków ▲▼wybierz opcję Setup i naciśnij
przycisk ENTER lub ►.
System
Music
Language
Photo
DVD
Setup
Audio
◄
Display
►
HDMI
Network
Parental
3. Naciśnij przyciski ▲▼, aby wybrać opcję Display, a
następnie naciśnij przycisk ENTER lub ►.
Zostanie wyświetlone menu konfiguracji wideo.
4. Naciskaj przyciski ▲▼, aby wybrać żądaną opcję ekranu z
opcji przedstawionych na kolejnych stronach.
Music
5. Naciskaj przyciski ▲▼, aby wybrać żądaną opcję podmenu
z opcji ekranu wideo, następnie naciśnij przycisk ENTER.
Photo
DVD
Setup
6. Każda opcja wideo jest szczegółowo opisana poniżej.
M
System
Language
Audio
Display
◄
TV Aspect
: 16:9 Normal
HDMI
Movie Frame (24 Fs) : Off
Network
Resolution
Parental
Progressive Mode
: Auto
Still Mode
: Auto
Screen Message
: On
Aby wrócić do poprzedniego menu, naciśnij przycisk
RETURN lub ◄. Aby wyjść z menu, naciśnij przycisk
MENU.
►
: 1080p
Proporcje obrazu telewizyjnego
W zależności od typu używanego telewizora celowe może być dopasowanie proporcji ekranu. (współczynnika kształtu)
• 4:3 Letter Box :
Wybierz tę opcję, jeśli zawsze ma być
wyświetlany zapisany na płycie Blu-ray/DVD
obraz o proporcjach 16:9, nawet na
telewizorze z ekranem 4:3. U góry i u dołu
ekranu wyświetlane będą czarne pasy.
System
Music
Photo
DVD
Setup
Language
Audio
Display
HDMI
Network
Parental
◄
TV Aspect
: 16:94:3
Normal
Letter Box
Movie Frame (24 Fs) : Off 4:3 Pan-Scan
16:9 Wide
Resolution
: 1080p
16:9 Normal
Progressive Mode : Auto
►
Still Mode
: Auto
Screen Message
: On
• 4:3 Pan-Scan :
Wybierz, aby oglądać obraz wideo 16:9 z płyty
Blu-ray/DVD bez czarnych pasków u góry i na dole
nawet wtedy, gdy masz telewizor z ekranem 4:3.
(Spowoduje to obcięcie lewej i prawej strony
obrazu).
• 16:9 Wide :
Ta opcja umożliwia oglądanie całego obrazu 16:9 na telewizorze szerokoekranowym.
• 16:9 Normal :
Niektóre filmy (źródło 4:3) będą wyświetlane w formacie 4:3 Pillarbox (czarne paski po bokach
ekranu) nawet wtedy, gdy został wybrany format normalny 16:9.
M
Dostępność formatów obrazu zależy od płyty.
 W przypadku wyboru proporcji obrazu innej niż proporcja ekranu danego telewizora wyświetlany obraz
może być zniekształcony.
42
HT-BD1250A_POL_0628-2.indd 42
2009-06-29
2:04:43
Filmy zazwyczaj nagrywane są w formacie 24 klatek na
sekundę. Niektóre płyty Blu-ray mają możliwość odtwarzania
w takiej szybkości. Ustawienie funkcji Klatka filmowa (24
klatek/s) w pozycji ON umożliwia ustawienie prędkości
wyświetlania 24 klatek/s na wyjściu HDMI systemu kina
domowego Blu-ray w celu uzyskania najlepszej jakości
obrazu.
POL
Movie Frame (24 Fs)
System
Music
Photo
DVD
Setup
Language
Audio
TV Aspect
Display
◄
: 16:9 Normal
Movie Frame (24 Fs) : Off On
HDMI
Resolution
Network
Progressive Mode
: Auto
Parental
Still Mode
: Auto
Screen Message
: On
►
Off
: 1080p
To menu jest dostępne tylko w trybie rozdzielczości 1080i lub 1080p HDMI.
W zależności od płyty możliwe jest zastosowanie dwóch rodzajów źródła: Film (24 klatki) i materiał wideo
(30 klatek). W momencie przełączenia się źródła między filmem a materiałem wideo ekran może migać
przez kilka sekund.
Rozdzielczość
Wyznacza rozdzielczość wyjściową sygnału
System
Music
komponentowego oraz wideo HDMI.
Language
TV Aspect
: 16:9 Normal
Photo
Audio
Movie Frame (24 Fs) : Off
• Numery w liczbach 576p/480p, 576i/480i, 720p, 1080p
Setup
Resolution
: 1080p
Display
1080p
oraz 1080i oznaczają liczbę linii w obrazie wideo. Litery „i”
HDMI
1080i
Progressive Mode : Auto
720p
Network
Still Mode
: Auto
oraz „p” oznaczają tryby „interlace” (z przeplotem)
Parental
Screen Message
: On 576p/480p
576i/480i
i „progressive scan” (kolejnoliniowy).
- BD Wise : Podłączone przez HDMI do telewizora z funkcją
BD Wise automatycznie ustawia optymalną
rozdzielczość. (Pozycja menu BD Wise pojawia
się tylko wtedy, gdy funkcja BD Wise jest
ustawiona na „On” (Wł.)).
- 1080p : Wyprowadza 1080 linii w trybie kolejnoliniowym (tylko przewód HDMI).
- 1080i : Wyprowadza 1080 linii w trybie z przeplotem.
- 720p : Wyprowadza 720 linii w trybie kolejnoliniowym.
- 576p/480p : Wyprowadza 576/480 linii w trybie kolejnoliniowym.
- 576i/480i : Wyprowadza 576/480 linii w trybie z przeplotem (tylko przewód składowych sygnałów wideo).
◄
DVD
Jeśli podłączony telewizor nie obsługuje klatek lub wybranej
rozdzielczości, zostanie wyświetlony następujący komunikat:
Jeśli wybierzesz Yes, a rozdzielczość nie jest obsługiwana,
ekran telewizora będzie pusty. Po 15 sekundach zostanie
automatycznie przywrócona poprzednia rozdzielczość.
System
Music
Photo
DVD
Setup
Language
TV Aspect
: 16:9 Normal
Audio
Movie after
Framethe(24selection,
Fs) : Off
If no pictures are shown
◄ 15 Resolution
please wait for
seconds. And then, : 1080p
Display
the resolution will be reverted
Progressive Mode : Auto
HDMI
to the previous value automatically.
Still Mode
Network
Would you like to make a selection?
Screen Message
Parental
Yes
M
● USTAWIENIA WYŚWIETLACZA
Funkcja Movie Frame (24Fs) działa wyłącznie z telewizorami
obsługującymi tę prędkość.
►
: Auto
: On
No
Jeśli ekran jest pusty, naciśnij i przytrzymaj przycisk STOP () z przodu odtwarzacza przez ponad 5
sekund (nie wkładając płyty). Zostaną przywrócone domyślne ustawienia fabryczne. Postępuj zgodnie z
krokami podanymi na poprzedniej stronie, aby uzyskać dostęp do każdego trybu i wybrać ustawienie
ekranu, które będzie obsługiwane przez telewizor.
 W przypadku przywrócenia domyślnych ustawień wszystkie dane użytkownika przechowywane na płycie
BD zostaną usunięte.
43
HT-BD1250A_POL_0628-2.indd 43
2009-06-29
2:04:47
ustawienia wyświetlacza
KONFIGUROWANIE OPCJI EKRANU/WYJŚCIA WIDEO
Rozdzielczość zgodnie z trybem wyjścia
• Odtwarzanie płyt Blu-ray
HDMI
Component
(Podłączone HDMI&Comp. / podłączone
tylko Comp.)
VIDEO
1080p, funkcja Movie
Frame (24 Fs) - wyłączona
1080p@60F
1080i
576i(480i)
1080p/1080i, funkcja
Movie Frame (24 Fs) włączona
1080p@24F
576i(480i) / 1080i
576i(480i)
1080i, funkcja Movie
Frame (24 Fs) - wyłączona
1080i
1080i
576i(480i)
720p
720p
720p
576i(480i)
576p(480p)
576p(480p)
576p(480p)
576i(480i)
576i(480i)
576p(480p)
576i(480i)
576i(480i)
HDMI
Component
(Podłączone HDMI&Comp. / podłączone
tylko Comp.)
VIDEO
1080p
1080p@60F
576i(480i) / 576p(480p)
576i(480i)
1080i
1080i
576i(480i) / 576p(480p)
576i(480i)
720p
720p
576i(480i) / 576p(480p)
576i(480i)
576p(480p)
576p(480p)
576i(480i) / 576p(480p)
576i(480i)
576i(480i)
576p(480p)
576i(480i)
576i(480i)
Wyjście
Ustawienie
• Odtwarzanie płyt DVD
Wyjście
Ustawienie
M
Jeśli w odtwarzaczu DVD podłączone są gniazda wyjściowe zarówno HDMI jak i Component, i użytkownik
wybierze tryb Component 1080p, 1080i lub 720p, w menu Konfiguracja wyświetlacza zostanie pokazana
rozdzielczość wyjściowa wynosząca 1080p, 1080i lub 720p.
W rzeczywistości rozdzielczość wynosi 576i/480i.
 Odtwarzacz wyposażony jest w funkcję automatycznego wykrywania złącza HDMI. Gdy odtwarzacz jest
po raz pierwszy podłączany do telewizora za pomocą złącza HDMI, wyjście odtwarzacza zostanie
automatycznie przełączone w tryb HDMI.
 Jeśli funkcja automatycznego wykrycia złącza HDMI nie działa, niemożliwe jest wybranie rozdzielczości
1080p ani funkcji Movie Frame (24Fs).
 Aby pracować w trybie Movie Frame (24Fs), płyta Blu-ray musi obsługiwać tę prędkość.
44
HT-BD1250A_POL_0628-2.indd 44
2009-06-29
2:04:51
Tryb Progressive Mode poprawia jakość obrazu przy
oglądaniu płyt DVD o rozdzielczości 480i.
• Auto : Należy wybrać, aby odtwarzacz automatycznie
ustawiał najlepszy obraz dla oglądanego DVD.
• Video : Należy wybrać, aby uzyskać najlepszy obraz z płyt
z koncertami lub programami telewizyjnymi.
Music
Photo
DVD
Setup
POL
Tryb kolejnoliniowy
System
TV Aspect
: 16:9 Normal
Movie Frame (24 Fs) :
Off
Resolution
: 1080p
Language
Audio
HDMI
Progressive Mode : PCMAuto
Still Mode
: AutoVideo
Network
Screen Message
Display
◄
►
: On
Parental
● USTAWIENIA WYŚWIETLACZA
Pasek Frame i Field
Tryb stopklatki
Music
Photo
Aby uzyskać najlepszy możliwy obraz nieruchomy (w trybie
wstrzymania) z DVD, należy dokonać konfiguracji opcji Auto,
Field lub Frame.
• Auto : Wybierz to ustawienie, aby odtwarzacz
automatycznie wyświetlał zdjęcia w sposób najlepiej
dostosowany do ich treści.
• Field : Wybierz tę opcję, aby zatrzymać scenę w czasie
akcji.
• Frame : Wybierz tę opcję, aby zwiększyć rozdzielczość zdjęcia.
DVD
Setup
System
Movie Frame (24 Fs) : Off
Language
Resolution
Audio
Display
◄
: Auto
Still Mode
: Auto
Auto
: On Field
Frame
Screen Message
HDMI
: 1080p
Progressive Mode
Network
Parental
wiadomość na ekranie
• On : Wyświetla informacje na temat trybu pracy.
• Off : Nie wyświetla informacji na temat trybu pracy.
Music
Photo
DVD
Setup
System
Resolution
Language
Audio
Display
HDMI
◄
: 1080p
Progressive Mode
: Auto
Still Mode
: Auto
Screen Message
: On On
Off
Network
Parental
45
HT-BD1250A_POL_0628-2.indd 45
2009-06-29
2:04:51
konfiguracja HDMI
KONFIGURACJA OPCJI HDMI
1. Gdy urządzenie jest w trybie zatrzymania, naciśnij przycisk
MENU.
Audio
Photo
Display
DVD
Setup
◄
HDMI
◄
2. Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz opcję Setup, a
następnie naciśnij przycisk ENTER lub ►.
Language
Music
Network
Parental
3. Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz opcję HDMI, a
następnie naciśnij przycisk ENTER lub ►.
Zostanie wyświetlone menu HDMI setup.
4. Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz żądaną opcję ekranu
i naciśnij przycisk ENTER lub ►.
M
Aby wrócić do poprzedniego menu, naciśnij przycisk RETURN lub ◄. Aby wyjść z menu, naciśnij przycisk
MENU.
Anynet+ (HDMI-CEC)
tylko produkty firmy samsung
Czym jest Anynet+?
Anynet+ to wygodna funkcja, która zapewnia połączoną obsługę urządzenia za pomocą innych produktów
firmy Samsung z funkcją Anynet+.
Za pomocą pilota i telewizora Samsung można obsługiwać to urządzenie lub włączać telewizor i zestaw
kina domowego firmy Samsung, a także włączać odtwarzanie płyty naciskając jedynie przycisk PLAY
na pilocie telewizora.
M
Funkcja jest niedostępna w przypadku, gdy przewód HDMI nie obsługuje standardu CEC.
Aby korzystać z funkcji Anynet+
1. Podłącz system kina domowego Blu-ray do telewizora Samsung za pomocą kabla HDMI.
(Zob. str. 24~25)
2. Ustaw funkcję Anynet+ w telewizorze. (Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi
telewizora.)
Funkcje Anynet+
• Odtwarzanie za pomocą jednego przycisku
Telewizor i system kina domowego firmy Samsung można włączyć naciskając przycisk PLAY na
pilocie telewizora. W ten SA sposób można także odtwarzać płyty.
• Odtwarzanie za pomocą jednego przycisku
W menu Anynet+ telewizora wybierz opcję „Watching Blu-ray Home Theater” lub „Connected to Bluray Home Theater” (w zależności od menu telewizora). System kina domowego Blu-ray zostanie
automatycznie włączony a telewizor zostanie przełączony w tryb HDMI.
• Łącze pilota
Odtwarzacz można obsługiwać za pomocą pilota telewizora firmy Samsung.
• Przyciski dostępne na pilocie telewizora firmy Samsung: Przyciski te działają tak samo jak te na pilocie
systemu kina domowego Blu-ray.
- Przyciski sterowania odtwarzaniem :
- Przyciski sterowania menu :
- Przyciski numeryczne : ~
46
HT-BD1250A_POL_0628-2.indd 46
2009-06-29
2:04:54
Wygląd menu może się różnić w zależności od modelu telewizora firmy Samsung.
Konfiguracja HDMI
Można dokonać optymalizacji wyjścia HDMI dla połączenia z
telewizorem lub monitorem.
• TV : Wybierz, jeśli urządzenie połączone jest z telewizorem
za pomocą przewodu HDMI.
• Monitor : Wybierz, jeśli urządzenie połączone jest z
monitorem za pomocą przewodu HDMI.
Jeśli odtwarzacz jest podłączony do telewizora, opcja
monitora jest niedostępna.
M
Audio
Photo
Display
DVD
Setup
HDMI
Anynet + (HDMI-CEC) : On
HDMI Format
: Tv TV
Network
BD Wise
: On Monitor
Parental Stup
HDMI Audio
: Off
◄
Przed wyborem tej opcji telewizor lub monitor należy podłączyć do odtwarzacza.
BD Wise
BD Wise to najnowsze rozwiązanie połączeń firmy Samsung.
W przypadku podłączania produktów firmy Samsung z
funkcją BD Wise za pomocą połączeń HDMI automatycznie
zostaje wybrana optymalna rozdzielczość.
• On : W telewizorze będzie używana oryginalna
rozdzielczość płyty BD/DVD.
• Off : Rozdzielczość wyświetlania zostanie ustawiona
w zależności od uprzednio ustawionej rozdzielczości,
niezależnie od rozdzielczości płyty.
M
Language
Music
● KONFIGURACJA HDMI
M
POL
Menu funkcji Anynet+ telewizora
Po naciśnięciu przycisku Anynet+ na pilocie telewizora Samsung
n
zostanie wyświetlone menu ekranowe.
THEATER
View
TV
• Menu systemu kina domowego Blu-ray
Select Device
Record
- Podczas odtwarzania filmu: wywołuje menu płyty (tak
Menu on Device
samo jak przycisk DISC MENU na pilocie systemu kina
Device Operation
Receiver : Off
domowego)
Setup
- W trybie zatrzymania: wywołuje menu SETUP (tak samo
Move
Enter
Exit
jak przycisk MENU na pilocie systemu kina domowego)
• * Menu obsługi systemu kina domowego Blu-ray
- W trakcie odtwarzania płyt DVD VIDEO, DVD-RW/-R, BD-ROM, BD-RE : wyświetla INFO OSD (tak
samo, jak przycisk INFO na pilocie odtwarzacza)
tylko produkty firmy samsung
Language
Music
Audio
Anynet + (HDMI-CEC) : On
Photo
Display
DVD
Setup
HDMI
Network
◄
HDMI Format
: TV
BD Wise
: PCMOn
Off
: Off
HDMI Audio
►
Parental Stup
Aby zmienić rozdzielczość przy włączaniu systemu BD Wise, należy wcześniej ustawić tryb BD w pozycji
Off (Wył.).
 Jeśli system BD Wise zostanie wyłączony, rozdzielczość podłączonego telewizora zostanie automatycznie
ustawiona na maksymalną dla tego telewizora.
 Jeśli odtwarzacz jest podłączony do urządzenia, które nie obsługuje funkcji BD Wise, korzystanie z funkcji
BD Wise nie jest możliwe.
 W celu prawidłowej obsługi systemu BD Wise, należy ustawić system BD Wise w pozycji ON (Wł.) w menu
odtwarzacza i telewizora.
47
HT-BD1250A_POL_0628-2.indd 47
2009-06-29
2:04:55
konfiguracja HDMI
KONFIGURACJA OPCJI HDMI
Dźwięk HDMI
Sygnał audio przesyłany kablem HDMI może być włączany/ wyłączany jednym przyciskiem.
• On : Oba sygnały video i audio są przesyłane kablem
podłączeniowym HDMI, a dźwięk jest emitowany
wyłącznie przez system głośnikowy telewizora.
• Off : Obraz wideo jest przesyłany wyłącznie poprzez złącze
HDMI, a dźwięk jest nadawany wyłącznie przez
głośniki systemu kina domowego Blu-ray.
M
Music
Photo
Language
Anynet + (HDMI-CEC) : On
HDMI Format
: TV
BD Wise
: On
Audio
Display
DVD
Setup
HDMI
Network
◄
HDMI Audio
: OffOn
Off
Parental Stup
Domyślnie jest ustawiony tryb HDMI AUDIO OFF.
 Dźwięk przesyłany kablem HDMI jest automatycznie konwertowany na dźwięk 2-kanałowy dla głośników
telewizora.
48
HT-BD1250A_POL_0628-2.indd 48
2009-06-29
2:04:58
POL
ustawienia rodzicielskie
KONFIGURACJA FUNKCJI PARENTAL LOCK
Funkcja kontroli rodzicielskiej działa w przypadku płyt Blu-ray/DVD z przypisaną klasyfikacją wiekową i ułatwia
sprawowanie kontroli nad dostępem członków rodziny do różnych rodzajów materiałów. Każda płyta może mieć
przypisany jeden z 8 poziomów klasyfikacji
1. Gdy urządzenie jest w trybie zatrzymania, naciśnij przycisk
MENU.
2. Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz opcję Setup, a
następnie naciśnij przycisk ENTER lub ►.
Display
Music
HDMI
Photo
DVD
Setup
Network
Parental
◄
● USTAWIENIA RODZICIELSKIE
hZ
Display
Music
3. Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz opcję Parental, a
następnie naciśnij przycisk ENTER lub ►.
Przy pierwszym użyciu systemu kina domowego Blu-ray
zostanie wyświetlony komunikat „Enter New password”.
HDMI
Photo
DVD
Setup
Network
Parental
Parental Setup
Enter New password.
Return
0.9 Number
4. Wprowadź 4-cyfrowe hasło za pomocą przycisków
numerycznych na pilocie.
Zostanie wyświetlony komunikat „Confirm the password.”.
Ponownie wprowadź hasło.
Display
Music
HDMI
Photo
DVD
Setup
Network
Parental
Parental Setup
Confirm the password.
Return
0.9 Number
Display
5. Naciśnij przycisk ENTER lub ►, aby wybrać opcję Parental
Lock.
Music
HDMI
Photo
DVD
6. Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz opcję On lub Off
i naciśnij przycisk ENTER.
M
Setup
Network
Parental
◄
Parental Lock
: Off
Rating Level
: 1(Kids)
►
New Password
Aby wrócić do poprzedniego menu, naciśnij przycisk RETURN lub ◄. Aby wyjść z menu, naciśnij przycisk
MENU.
49
HT-BD1250A_POL_0628-2.indd 49
2009-06-29
2:05:00
ustawienia rodzicielskie
KONFIGURACJA FUNKCJI PARENTAL LOCK
Jeśli zapomniano hasła
1. Wyjmij płytę.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk STOP () na panelu przednim przez co najmniej 5 sekund.
• Zostaną przywrócone wartości fabryczne wszystkich ustawień.
M
W przypadku przywrócenia domyślnych ustawień wszystkie dane użytkownika przechowywane na płycie
BD zostaną usunięte.
Konfiguracja poziomu klasyfikacji
1. Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz opcję Rating Level,
a następnie naciśnij przycisk ENTER lub ►.
2. Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz żądany poziom
klasyfikacji i naciśnij przycisk ENTER. Na przykład, jeśli
wybrano poziomy od 1 do 6, nie będzie możliwe
odtwarzanie płyt z poziomami 7 i 8. Wyższe numery
oznaczają programy przeznaczone dla widzów dorosłych.
Poziom 1 jest najbardziej restrykcyjny, a poziom 8 —
najmniej.
Display
Music
HDMI
Photo
DVD
Setup
Network
Parental
◄
Parental Lock
: Off
Rating Level
: 1(Kids)
8(Adults)
7
6
5
4
3
2
1(Kids)
New Password
►
Zmiana hasła
1. Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz opcję New
Password, a następnie naciśnij przycisk ENTER lub ►.
Display
Music
Photo
DVD
2. Wprowadź 4-cyfrowe hasło za pomocą przycisków
numerycznych na pilocie. Zostanie wyświetlony komunikat
„Enter New password.”.
Setup
Music
Photo
DVD
Setup
HDMI
Parental Lock
: Off
Network
Rating Level
: 1(Kids)
Parental
◄
New Password
►
Display
Parental Lock
HDMI
Rating Level
Parental
Setup
◄
New Password
Parental
Network
: Off
: 1(Kids)
►
Enter New password.
0.9 Number
Return
3. Wprowadź ponownie hasło za pomocą przycisków
numerycznych na pilocie.
Display
Music
HDMI
Photo
DVD
Setup
Parental Lock
Rating Level
Parental Setup
◄
New Password
Parental
Network
: Off
: 1(Kids)
►
Confirm the password.
0.9 Number
Return
50
HT-BD1250A_POL_0628-2.indd 50
2009-06-29
2:05:04
POL
ustawienia sieciowe
KONFIGURACJA OPCJI USTAWIANIA SIECI
Aby uzyskać informacje na temat odpowiednich ustawień, należy sprawdzić ustawienia sieci na
komputerze lub skontaktować się ze swoim dostawcą usług internetowych.
Aby ustawić sieć systemu kina domowego Blu-ray, wykonaj poniższe kroki.
● USTAWIENIA SIECIOWE
1. W trybie zatrzymania / bez płyty naciśnij przycisk MENU.
2. Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz opcję Setup, a
następnie naciśnij przycisk ENTER lub ►.
Music
Photo
DVD
Setup
Display
HDMI
Network
◄
Parental
3. Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz opcję Network, a
następnie naciśnij przycisk ENTER lub ►.
4. Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz żądaną opcję sieci z
opisanych poniżej opcji, a następnie wciśnij przycisk
ENTER lub ►.
5. Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz żądaną pozycję,
a następnie naciśnij przycisk ENTER.
Każda opcja sieci jest szczegółowo opisana poniżej.
Wybór sieci
Wybierz Cable lub Wireless jako metodę podłączenia do sieci.
W celu konfiguracji wykonaj kroki 1-3 powyżej.
4. Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz opcję Network
Selection, a następnie naciśnij przycisk ENTER lub ►.
• Cable : Podłączanie do sieci przy pomocy kabla. (Patrz
strona 30)
• Wireless : Bezprzewodowe podłączanie do sieci.
(Patrz strona 31)
Music
Photo
DVD
Setup
Display
HDMI
Network
◄
Parental
Network Selection : Cable
►
Cable Network
Wireless Network
Proxy
NTP Server
: Off
Network Connection Test
BD-LIVE
Connection
: Allow (Valid Only)
Sieć telewizji kablowej
W celu konfiguracji wykonaj kroki 1-3 powyżej.
4. Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz opcję Cable
Network, a następnie naciśnij przycisk ENTER lub ►.
Music
Photo
DVD
Setup
Display
HDMI
Network Selection : Cable
Network
◄
Parental
BD-LIVE
Connection
Jeśli opcja DHCP jest w ustawieniu On, nie można wybrać
adresu IP, maski podsieci, ani bramy.
 Jeśli adres serwera DNS ustawiony jest w opcji Auto, nie
można wybrać preferowanego/alternatywnego serwera
DNS.
Music
DVD
Setup
: Allow (Valid Only)
Audio
Display
Photo
►
Wireless Network
Proxy
NTP Server
: Off
Network Connection Test
5. Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz opcję DHCP, a
następnie naciśnij przycisk ENTER.
M
Cable Network
Cable Network
HDMI
DHCP
Network
IP Address
ParentalMask
Subnet
◄
Network Selection : Cable
: On
Cable Network
: 000 . 000 . 000 . 000
Wireless
Network
: 255
. 255 . 255
. 000
►
Proxy
: 000
. 000 . 000 . 000
Gateway
DNS
NTP Server
: Auto
Primary DNS
Network
Connection
Test
: 000
. 000 . 000
. 000
Secondary DNS
: 000
. 000 . 000
. 000
BD-LIVE
Internet
: Allow (Vaild Only)
Connection
Cancel
Save
Select
: Off
Return
51
HT-BD1250A_POL_0628-2.indd 51
2009-06-29
2:05:08
ustawienia sieciowe
KONFIGURACJA OPCJI USTAWIANIA SIECI
6. Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz żądany element
i naciśnij przycisk ENTER.
Music
Photo
• Jeśli opcja protokołu DHCP jest w ustawieniu
Off, a opcja DNS jest w trybie ręcznym,
wprowadź swój adres IP, maskę podsieci, bramę
oraz ustawienia podstawowego serwera DNS
(alternatywny serwer DNS jest opcjonalny).
DVD
Setup
Audio
Cable Network
Display
HDMI
DHCP
Network
IP Address
Parental
Subnet Mask
◄
Network Selection : Cable
: Off
◄
Cable Network
: 000 . 000 . 000 . 000
Wireless
Network
: 255
. 255 . 255
. 000
►
Proxy
: 000
. 000 . 000 . 000
Gateway
NTP Server
: Manual
DNS
: Off
Primary DNS
Network
Connection
Test
: 000
. 000 . 000
. 000
Secondary DNS
: 000
. 000 . 000
. 000
BD-LIVE
Internet
: Allow (Vaild Only)
Connection
No
Yes
Select
Return
Konfiguracja jest możliwa
• Jeśli opcja DHCP jest w ustawieniu On, a opcja
DNS jest w trybie ręcznym, wprowadź swój
podstawowy serwer DNS (alternatywny serwer
DNS jest opcjonalny).
Music
Photo
DVD
Setup
Audio
Display
Cable Network
HDMI
DHCP
Network
IP Address
Parental
Subnet Mask
◄
Network Selection : Cable
: On
◄
Cable Network
: 000 . 000 . 000 . 000
Wireless
Network
: 255
. 255 . 255
. 000
►
Proxy
: 000
. 000 . 000 . 000
Gateway
NTP Server
: Manual
DNS
: Off
Primary DNS
Network
Connection
Test
: 000
. 000 . 000
. 000
Secondary DNS
: 000
. 000 . 000
. 000
BD-LIVE
Internet
: Allow (Vaild Only)
Connection
No
Yes
Select
Return
Konfiguracja jest możliwa
Konfiguracja jest niemożliwa
• Jeśli opcja DHCP jest w ustawieniu On, a opcja
DNS jest w trybie automatycznym, niepotrzebne
są dalsze lub dodatkowe ustawienia.
Music
Photo
DVD
Setup
Audio
Display
Cable Network
HDMI
DHCP
Network
IP Address
Parental
Subnet Mask
Network Selection : Cable
: On
◄
Cable Network
: 000 . 000 . 000 . 000
Wireless
Network
: 255
. 255 . 255
. 000
►
Proxy
: 000
. 000 . 000 . 000
Gateway
M
◄
DNS
NTP Server
: Auto
Primary DNS
Network
Connection
Test
: 000
. 000 . 000
. 000
Secondary DNS
: 000
. 000 . 000
. 000
BD-LIVE
Internet
: Allow (Vaild Only)
Connection
No
Po wyborze opcji użyj przycisków numerycznych i
▲▼◄►.
Yes
Select
 Jeśli ustawienia automatyczne nie działają,
: Off
Return
Konfiguracja jest niemożliwa
skontaktuj się z lokalnym dostawcą Internetu.
7. Po zakończeniu za pomocą przycisków ▲▼ wybierz opcję Save, a następnie naciśnij przycisk ENTER.
8. Jeśli nie chcesz zapisać pracy, za pomocą przycisków ▲▼◄► wybierz opcję Cancel, a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
M
Adres IP użyty w instrukcji jest przykładowy. Aby uzyskać rzeczywisty adres IP, należy sprawdzić ustawienia
sieciowe.
 Aby uzyskać ustawienia adresu IP, maski podsieci, bramy i preferowanego serwera DNS, należy sprawdzić
ustawienia sieci w swoim komputerze lub skontaktować się ze swoim lokalnym dostawcą Internetu.
Sieć bezprzewodowa
Aby przeprowadzić konfigurację, wykonaj kroki od 1-3
opisane na stronie 51.
Music
Photo
Network Selection : Wireless
Display
Cable Network
HDMI
DVD
4. Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz opcję
Wireless Network, a następnie naciśnij przycisk
ENTER lub ►.
Audio
Setup
Network
Parental
◄
Wireless Network
►
Proxy
NTP Server
: Off
Network Connection Test
BD-LIVE Internet : Allow (Vaild Only)
Connection
52
HT-BD1250A_POL_0628-2.indd 52
2009-06-29
2:05:12
Music
Photo
DVD
M
Setup
Audio
Network Selection : Wireless
Wireless Network
Cable Network
HDMI
Access Point
: Not Selected
◄
Network
Wireless Network
◄
DHCP
: On
Parental
Proxy
IP Address
: 000
. 000 . 000 . 000
Display
Gateway
BD-LIVE Internet : Allow (Vaild Only)
: Auto
Connection
: 000 . 000 . 000 . 000
DNS
DNS Server
 Jeśli adres serwera DNS ustawiony jest w opcji Auto, nie
Save
Cancel
Select
można wybrać preferowanego/alternatywnego serwera
DNS.
Photo
DVD
Setup
Return
Audio
Network Selection : Wireless
Display Wireless Network
Cable Network
HDMI
Access Point
:◄ Not Selected
Network
Wireless Network
◄
DHCP
: On
Parental
Proxy
IP Address
: 000
. 000 . 000 . 000
NTP
Server
: 255
. 255
. 255 . 000 : Off
Network
Connection
Test
: 000
. 000 . 000
. 000
Subnet Mask
Gateway
BD-LIVE Internet : Allow (Vaild Only)
: Auto
Connection
: 000 . 000 . 000 . 000
DNS
DNS Server
Save
Cancel
Select
Music
Photo
DVD
Setup
►
Return
● USTAWIENIA SIECIOWE
Music
6. Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz żądany element i
naciśnij przycisk ENTER.
• Wybierz opcję Access Point, a następnie naciśnij
przycisk ENTER, aby wyświetlić dostępną listę
punktów dostępu.
(Wyszukiwanie listy może potrwać kilka sekund).
- Po wyborze punktu dostępu i naciśnięciu przycisku
ENTER, nastąpi próba połączenia ze wskazanym
punktem dostępu.
- Jeśli próba zakończy się pomyślnie, pojawi się zawiadomienie.
(Jeśli wybrany punkt dostępu wyświetlany jest z ikoną kłódki,
użytkownik może zostać poproszony o wpisanie kodu
autoryzacji).
NTP
Server
: 255
. 255
. 255 . 000 : Off
Network
Connection
Test
: 000
. 000 . 000
. 000
Subnet Mask
Jeśli opcja DHCP jest w ustawieniu On, nie można wybrać
adresu IP, maski podsieci, ani bramy.
►
POL
5. Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz opcję DHCP, a
następnie naciśnij przycisk ENTER.
Audio
Network Selection : Wireless
Display
Access Point – Security
1 2 3
Cable Network
HDMI
OPEN
Network
WEP
Parental
WPAPSK
◄
◄
Wireless Network
►
Proxy
NTP Server
WPA2PSK
: Off
Network Connection Test
BD-LIVE Internet : Allow (Vaild Only)
Connection
- Wybierz właściwy bezpieczny punkt dostępu, jeśli
jest znany. W przeciwnym razie wybierz opcję WEP,
WPAPSK lub WPA2PSK z poniższej listy i wprowadź
hasło. Sprawdzaj każdy bezpieczny punkt dostępu i
wprowadzaj hasło, aż zostanie nawiązane połączenie.
Select
Music
Photo
Audio
Display
HDMI
- Wprowadź hasło, a następnie naciśnij przycisk
NIEBIESKI (D), aby połączyć się z punktem dostępu
(ruterem).
DVD
Setup
• Jeśli opcja protokołu DHCP jest w ustawieniu Off, a
opcja DNS jest w trybie ręcznym, wprowadź dane
w polach IP Address, Subnet Mask, Gateway oraz
DNS Server.
Photo
DVD
Setup
◄
◄
Wireless Network
►
Proxy
E F G
U V W
k l m
1 2 3
! @ #
b Space
0-9 Number
Music
Network Selection : Wireless
1 2 3
Password
Cable Network
Network
_ Parental
A B C D
Q R S T
g h i j
w x y z
+ = . ~
a Back Space
Więcej informacji o zabezpieczeniach punktów dostępu
znajduje się w instrukcji obsługi punktów dostępu (rutera).
Return
H
X
n
4
$
I J K L M N O P
NTP Server
: Off
Y Z a b c d e f
o Network
p q r Connection
s t u v Test
5 6 7 8 9 0 − _
BD-LIVE Internet
% ^ & ( ) / ? | : Allow (Vaild Only)
Connection
Clear
d Save
Select
Return
Audio
Network Selection : Wireless
Wireless Network
Cable Network
HDMI
Access Point
: Not Selected
◄
Network
Wireless Network
◄
DHCP
: Off
Parental
Proxy
IP Address
: 000 . 000 . 000 . 000
NTP Server
: Off
Subnet Mask
: 255 . 255 . 255 . 000
Network
Connection
Test
Gateway
: 000
. 000 . 000
. 000
Display
DNS
DNS Server
►
BD-LIVE Internet : Allow (Vaild Only)
: Manual
Connection
: 000 . 000 . 000 . 000
Save
Cancel
Select
Return
Konfiguracja jest możliwa
53
HT-BD1250A_POL_0628-2.indd 53
2009-06-29
2:05:17
ustawienia sieciowe
KONFIGURACJA OPCJI USTAWIANIA SIECI
• Jeśli opcja protokołu DHCP jest w ustawieniu On,
a opcja DNS jest w trybie ręcznym, wprowadź
dane w polu DNS Server.
Music
Photo
DVD
Setup
Audio
Display
Network Selection : Wireless
Wireless Network
Cable Network
: Not Selected
◄
Wireless Network
◄
: On
Proxy
: 000
. 000 . 000 . 000
HDMI
Access Point
Network
DHCP
Parental
IP Address
►
NTP
: 255
. 255Server
. 255 . 000 : Off
Network
Connection
Test
: 000
. 000 . 000
. 000
Subnet Mask
Gateway
BD-LIVE Internet : Allow (Vaild Only)
: Manual
Connection
: 000 . 000 . 000 . 000
DNS
DNS Server
Save
Cancel
Select
Return
Konfiguracja jest możliwa
Konfiguracja jest niemożliwa
• Jeśli opcja DHCP jest w ustawieniu On, a opcja
DNS jest w trybie automatycznym, niepotrzebne
są dalsze lub dodatkowe ustawienia.
M
Music
Photo
DVD
Setup
Audio
Network Selection : Wireless
Display Wireless Network
Cable Network
HDMI
Access Point
:◄ Not Selected
Network
Wireless Network
◄
DHCP
: On
Parental
Proxy
IP Address
: 000 . 000 . 000 . 000
NTP
Server
Subnet Mask
: 255 . 255
. 255 . 000 : Off
Network
Connection
Test
: 000
. 000 . 000
. 000
BD-LIVE Internet : Allow (Vaild Only)
: Manual
Connection
: 000 . 000 . 000 . 000
Gateway
DNS
Po wyborze opcji użyj przycisków numerycznych
i ▲▼◄►.
DNS Server
Save
Cancel
Select
 Jeśli ustawienia automatyczne nie działają, skontaktuj
►
się z lokalnym dostawcą Internetu.
Return
Konfiguracja jest niemożliwa
7. Po zakończeniu, za pomocą przycisków ▲▼ wybierz opcję Save, a następnie naciśnij przycisk ENTER.
8. Jeśli nie chcesz zapisać pracy, za pomocą przycisków ▲▼◄► wybierz opcję Cancel, a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
M
Adres IP użyty w instrukcji jest przykładowy. Aby uzyskać rzeczywisty adres IP, należy sprawdzić
ustawienia sieciowe.
 Aby uzyskać ustawienia adresu IP, maski podsieci, bramy i preferowanego serwera DNS, należy
sprawdzić ustawienia sieci w swoim komputerze lub skontaktować się ze swoim lokalnym dostawcą
Internetu.
Ustawienia Proxy
Serwer proxy obsługuje zapytania przesyłając je do innych serwerów.
Jeśli wymagana jest konfiguracja ustawień proxy, wprowadź ustawienia określone przez dostawcę
usług internetowych.
Aby przeprowadzić konfigurację, wykonaj kroki od 1-3
opisane na stronie 51.
4. Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz opcję Proxy, a
następnie naciśnij przycisk ENTER lub ►.
• Server
• Port
• User
• Password
M
Music
Photo
DVD
Setup
Audio
Display
HDMI
Proxy
Network
Server
Parental
Port
Proxy
Network Selection : Wireless
Cable Network
: ◄Off
Wireless Network
◄
:
Proxy
: 8080
►
User
:
NTP Server
Password
:
Network Connection Test
: Off
BD-LIVE Internet : Allow (Vaild Only)
Connection
Save
Cancel
Select
Return
Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się ze swoim dostawcą usług internetowych.
54
HT-BD1250A_POL_0628-2.indd 54
2009-06-29
2:05:24
Aby przeprowadzić konfigurację, wykonaj kroki od 1-3
opisane na stronie 51.
Cable Network
Audio
Music
Wireless Network
Display
Photo
Proxy
HDMI
DVD
◄
Parental
: OffOn
Off
Network Connection Test
NTP Server
►
BD-LIVE Internet : Allow (Vaild Only)
Connection
Test połączenia sieciowego
To menu umożliwia sprawdzenie, czy połączenie sieciowe
działa.
Aby przeprowadzić konfigurację, wykonaj kroki od 1-3
opisane na stronie 51.
DVD
Cable Network
Music
Audio
Photo
Wireless Network
DisplayNetwork Connection
Test
Proxy
HDMI
Setup
✔Network
MAC Address (00:10:18:00:00:70)
◄
►
NTP Server
: Off
◄
✔ IP Address.Subnet Mask.Gateway.DNS Server
Parental
Network Connection Test
✔ Gateway Ping
BD-LIVE Internet : Allow (Vaild Only)
✔ Internet Service TestConnection
4. Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz opcję Network
Connection Test, a następnie naciśnij przycisk ENTER
lub ►.
● USTAWIENIA SIECIOWE
4. Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz opcję NTP Server, a
następnie naciśnij przycisk ENTER lub ►.
• On : Odtwarzacz automatycznie łączy się z serwerem
internetowym, aby wyregulować ustawienia czasu.
• Off : Odtwarzacz nie łączy się z serwerem
internetowym w celu regulacji ustawień czasu.
Network
Setup
POL
Ustawienia serwera NTP (Stosowane w celu odzyskania informacji
o czasie z serwera NTP)
Your network is operating properly
Return
Połączenie internetowe BD-LIVE
System kina domowego Blu-ray obsługuje funkcję BD-LIVE, która umożliwia korzystanie z różnorodnych
treści usług interaktywnych zapewnionych przez producenta płyty poprzez połączenie sieciowe. Aby
aktywować tę funkcję, należy najpierw podłączyć sieć LAN (patrz strona 30) lub kartę bezprzewodowej
sieci LAN do gniazda USB.
* Aby pobrać treść z usługi BD-LIVE, należy włożyć urządzenie pamięci masowej USB o minimalnej
pojemności 1 GB do jednego z gniazd USB.
Podczas korzystania z treści BD-LIVE można ograniczyć dostęp przez połączenie internetowe.
Aby przeprowadzić konfigurację, wykonaj kroki od 1-3 opisane na stronie 51.
4. Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz opcję BD-LIVE
Internet Connection, a następnie naciśnij przycisk
ENTER lub ►.
• Allow (All) : Można odbierać wszystkie treści BD-LIVE.
• Allow (Valid Only) : Można odbierać tylko treści
BD-LIVE z ważnym certyfikatem.
• Prohibit : Nie będzie można odbierać żadnych treści
BD-LIVE.
M
Music
Photo
Proxy
Audio
NTP Server
Display
DVD
Setup
Network
Parental
: Off
Network Connection Test
HDMI
◄
BD-LIVE Internet : Allow
Allow(All)
(Vaild Only)
Connection
Allow(Valid Only)
Prohibit
Co to jest ważny certyfikat? Jeśli system kina domowego Blu-ray korzysta z funkcji BD-LIVE, aby
przesłać do serwera dane z płyty i żądanie jej zatwierdzenia, serwer korzysta z przeniesionych danych, aby
sprawdzić czy płyta jest ważna i odsyła certyfikat do odtwarzacza.
 Podczas korzystania z treści BD-LIVE można ograniczyć dostęp przez połączenie internetowe.
55
HT-BD1250A_POL_0628-2.indd 55
2009-06-29
2:05:27
zarządzanie danymi BD
Dane BD (zapisane w zewnętrznej pamięci flash urządzenia USB) stanowią treść płyty Blu-ray, np.
zwiastuny i inne specjalne pliki pobrane za pomocą usługi BD-LIVE lub z płyt Blu-ray.
* Aby pobrać treść z usługi BD-LIVE, należy włożyć urządzenie pamięci masowej USB o minimalnej pojemności 1 GB
do jednego z gniazd USB.
ZARZĄDZANIE URZĄDZENIEM SYSTEMOWYM
Możliwe jest zarządzanie danymi użytkownika zapisanymi w danych BD.
1. Gdy urządzenie jest w trybie zatrzymania, naciśnij przycisk
MENU.
2. Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz opcję Setup, a
następnie naciśnij przycisk ENTER lub ►.
Time Zone
Clock Set
Power On/Off sound : On
Music
Photo
DVD
Setup
System
Language
Audio
Display
HDMI
Network
Parental
3. Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz opcję System, a
następnie naciśnij przycisk ENTER lub ►.
◄
BD Data Management
►
DivX(R) Registration
DivX(R) Deactivation(R)
System Update
4. Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz opcję BD Data
Management, a następnie naciśnij przycisk ENTER lub
►.
- Usuwanie pamięci flash 1. Naciśnij przycisk ENTER, aby wybrać opcję BD Data
Delete.
Pojawi się komunikat „All BD data will be deleted. Do you
want to continue?”.
Time Zone
Clock Set
Power On/Off sound : On
Music
Photo
DVD
System BD Data◄ Management
BD Data Management
Setup
►
Language
Current
Device : External
Flash
Memory
DivX(R)
Registration
TotalAudio
Size : 953MB Available Size : 889MB
DivX(R) Deactivation(R)
Display
System Update
BD Data Delete
HDMI
2. Za pomocą przycisków◄ ► wybierz opcję Yes, a
następnie naciśnij przycisk ENTER.
Network
Parental
Select
Return
Opis informacji o urządzeniu (pamięci) na odtwarzaczu
• Rozmiar całkowity: Całkowity rozmiar urządzenia (pamięci)
• Rozmiar dostępny: Dostępny rozmiar urządzenia (pamięci).
M
Informacje o rozmiarze pamięci na bieżącym urządzeniu (pamięci) znajdują się z prawej strony menu
Zarządzania danymi BD.
 W trybie pamięci zewnętrznej odtwarzanie płyty zostanie zatrzymane, jeśli urządzenie USB zostanie
odłączone w trakcie odtwarzania.
 Zaleca się korzystanie z urządzenia pamięci masowej USB, które obsługuje protokoły USB 2.0, forma
FAT32 oraz prędkość odczytu / zapisu 4MB lub większą.
 Po sformatowaniu pamięci masowej może nie działać funkcja Resume Play.
56
HT-BD1250A_POL_0628-2.indd 56
2009-06-29
2:05:30
POL
aktualizacja systemu
● AKTUALIZACJA SYSTEMU
Firma Samsung może w przyszłości oferować aktualizację oprogramowania wbudowanego odtwarzacza płyt Blu-ray.
Aby zaktualizować oprogramowanie:
1. Przejdź do witryny samsung.com, a następnie do strony „SUPPORT”, aby pobrać najnowsze oprogramowanie.
W celu aktualizacji oprogramowania wbudowanego można użyć płyty CD-R lub pamięci flash USB. (Oprogramowanie
można zaktualizować przy pomocy urządzenia pamięci masowej USB, gdy w urządzeniu nie znajduje się żadna płyta.)
Aby uzyskać więcej informacji, patrz „Instrukcja dokonywania aktualizacji” na stronie wymienionej powyżej.
albo
2. Podłącz sieć (patrz strony 30-31) i postępuj zgodnie z niżej przedstawionymi krokami.
AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA
1. W trybie zatrzymania / bez płyty naciśnij przycisk MENU.
2. Za pomocą przycisków ▲▼◄► wybierz opcję Setup, a
następnie naciśnij przycisk ENTER lub ►.
Music
Photo
DVD
Setup
3. Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz opcję System, a
następnie naciśnij przycisk ENTER lub ►.
◄
System
◄
Language
Audio
Display
HDMI
Network
Parental
4. Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz opcję System
Update, a następnie naciśnij przycisk ENTER lub ►.
BD Data Menagement
Music
DivX(R) Registration
Photo
DVD
Setup
DivX(R) Deactivation(R)
System
System Update
◄
►
Language
Audio
Display
HDMI
5. Odtwarzacz automatycznie sprawdzi przewód lub status
połączenia sieciowego. Zostanie wyświetlone okno
sprawdzania połączenia.
Network
Parental
BD Data Menagement
Music
Photo
 Jeśli aktualizacja jest możliwa : w polu komunikatów
zostanie wyświetlona informacja o bieżącej i nowych
wersjach oprogramowania.
DVD
Setup
DivX(R) Registration
System Update
DivX(R) Deactivation(R)
System Setup
1
◄
2
3
System
Update
4
►
Language Setup
Audio Setup
Now, Checking.
Display Setup
Please wait...
HDMI Setup
Network Setup
Parental Setup
 Jeśli aktualizacja nie jest możliwa : w polu komunikatów
zostanie wyświetlony następujący opis.
• Jeśli przewód nie jest podłączony :
“Ethernet cable is not connected. Please, check the
Ethernet cable”
• Jeśli połączenie sieciowe nie działa :
“This system can not connected to internet for update.
Please, check the network setup.”
• Jeśli nie ma nowszej wersji (najnowsza wersja została już
zainstalowana) :
"The latest version of the firmware is already installed.
There is no need to update."
• Jeśli w odtwarzaczu znajduje się płyta :
"Please maintain "No Disc" state for network update."
Oznacza to, że należy wyjąć wszystkie płyty z
odtwarzacza, aby dokonać aktualizacji.
• Usługi serwera nie są dostępne :
“Update Server is under maintenance. Please try again
later.”
BD Data Menagement
Music
Photo
DVD
Setup
DivX(R) Registration
System Update
DivX(R) Deactivation(R)
System Setup
1
◄
2
3
System Update
►
4
Language Setup
The new
Audio
Setupupdate data was found.
Current Version : XXXXX
Display Setup
New Version : XXXXX
HDMI Setup
Network Setup
StartSetup
Parental
Cancel
BD Data Menagement
Music
Photo
DVD
Setup
DivX(R) Registration
System Update
DivX(R) Deactivation(R)
System Setup
1
◄
2
3
System Update
►
4
Language Setup
This
system can not connect
Audio
Setup
to internet for update.
Display Setup
Please, check the network setup.
HDMI Setup
Network Setup
Parental Setup
OK
57
HT-BD1250A_POL_0628-3.indd 57
2009-06-29
2:00:38
aktualizacja systemu
AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA
6. Aby dokonać aktualizacji systemu, naciśnij przyciski ◄►,
wybierz Start i naciśnij przycisk ENTER.
BD Data Menagement
Music
DivX(R) Registration
System Update
DivX(R) Deactivation(R)
Photo
DVD
Setup
Update
System Setup
1 2 ◄ 3 System
4
►
Language Setup
The new update data was found.
Audio Setup
Current Version : XXXXX
Display New
SetupVersion : XXXXX
HDMI Setup
Network Setup
Start
Parental
Cancel
7. Rozpocznie się aktualizacja systemu.
BD Data Menagement
Music
DivX(R) Registration
System Update
DivX(R) Deactivation(R)
Photo
DVD
Setup
Update
1 2 ◄ 3 System
4
System Setup
►
Language Setup
update data...
AudioDownloading
Setup
Please, do not turn off the power.
Display Setup
60%
HDMI Setup
8. Jeśli użytkownik wybierze opcję Anuluj podczas procesu
pobierania, zostanie wyświetlone okno z prośbą o
potwierdzenie wyboru. Aby przerwać pobieranie, należy
wybrać Yes i nacisnąć przycisk ENTER.
Network Setup
Cancel
Parental
BD Data Menagement
Music
DivX(R) Registration
System Update
DivX(R) Deactivation(R)
Photo
DVD
Setup
Update
System Setup
1 2 ◄ 3 System
4
►
Language Setup
9. Rozpocznie się proces weryfikacji. Po zakończeniu
procesu pobierania automatycznie rozpocznie się proces
aktualizacji oprogramowania.
Audio Setup
Do you want to cancel the update operation?
Display Setup
HDMI Setup
Network Setup
Yes
Parental
BD Data Menagement
Music
DivX(R) Registration
System Update
DivX(R) Deactivation(R)
Photo
10. Po zakończeniu instalacji w ciągu 5 sekund nastąpi
automatyczne wyłączenie odtwarzacza.
Wszystkie ustawienia domyślne zostaną przywrócone.
Przy kolejnym włączaniu systemu zostanie wyświetlone
okno wyboru języka menu.
M
Jeśli chcesz anulować aktualizację w czasie pobierania
danych do aktualizacji, naciśnij przycisk ENTER.
Zostanie wyświetlony komunikat potwierdzający.
Wybranie opcji Yes zakończy proces aktualizacji, a
wybranie opcji No spowoduje kontynuację etapu weryfikacji.
 Po zakończeniu aktualizacji systemu sprawdź szczegóły
oprogramowania w menu System Upgrade.
DVD
Setup
No
Update
System Setup
1 2 ◄ 3 System
4
►
Language Setup
Audio Setup
Verifying update data
Please wait.
Display Setup
HDMI Setup
Network Setup
Parental
BD Data Menagement
Music
DivX(R) Registration
System Update
DivX(R) Deactivation(R)
Photo
DVD
Setup
Update
System Setup
1 2 ◄ 3 System
4
►
Update.
LanguageFirmware
Setup
Now, Processing...
Audio Setup
Please, do not turn off the power.
Display
Setup
The power will be off automatically
HDMI after
Setupupdate is finished.
Network Setup
Parental
 Nie wyłączaj odtwarzacza w czasie aktualizacji systemu,
w przeciwnym razie urządzenie może nie działać
poprawnie.
 Aktualizacje oprogramowania korzystające z gniazda Host USB obsługują tylko pamięć flash USB.
Nie ma gwarancji, że inne urządzenia USB (np. odtwarzacz MP3) będą działały.
 Aby odtwarzacz odpowiednio dokonał aktualizacji, w pamięci flash USB powinien znajdować się tylko
jeden plik z aktualizacją oprogramowania.
 Podłączenie pamięci USB o zbyt dużych rozmiarach może być niemożliwe, jeśli podłączony jest przewód
58
HT-BD1250A_POL_0628-3.indd 58
LAN lub HDMI.
2009-06-29
2:00:59
POL
SPECYFIKACJA SYSTEMU
Po zakończeniu aktualizacji oprogramowania należy sprawdzić szczegóły
oprogramowania, wykonując następujące kroki.
Photo
DVD
Setup
◄
System
◄
1. W trybie zatrzymania / bez płyty naciśnij przycisk MENU.
Music
Language
2. Za pomocą przycisków ▲▼◄► wybierz opcję Setup, a
następnie naciśnij przycisk ENTER lub ►.
Audio
Display
HDMI
Network
3. Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz opcję System, a
następnie naciśnij przycisk ENTER lub ►.
Parental
Photo
4. Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz opcję System
Information, a następnie naciśnij przycisk ENTER lub ►.
Zostaną wyświetlone szczegółowe dane bieżącego
oprogramowania.
DVD
Setup
System
◄
System Information
Language
Time Zone
Audio
Clock Set
Display
Power On/Off sound
►
: On
HDMI
BD Data Management
Network
DivX(R) Registration
Parental
DivX(R) Deactivation(R)
System Update
Music
● AKTUALIZACJA SYSTEMU
Music
Photo
DVD
Setup
System Information
◄
System Information
System Setup
Time Zone
Language Setup
S/W : XXXXXXX
Audio Setup
Clock Set
Loader : XXXXXXX
Display Setup
Region : B/2 (BD/DVD)
Power On/Off sound
HDMI Setup ESN : XXXX
BD Data Management
Network Setup
DivX(R) Registration
Parental Setup
5. Naciśnij przycisk ENTER, aby wybrać opcję OK.
Zostanie wyświetlone menu System Setup.
►
: On
OK DivX(R) Deactivation(R)
System Update
POWIADOMIENIE O AKTUALIZACJI OPROGRAMOWANIA
To wyskakujące menu jest wyświetlane jeśli dostępna jest nowsza wersja
oprogramowania wewnętrznego z serwera aktualizacji firmy SAMSUNG
niż wersja bieżącego oprogramowania systemu kina domowego Blu-ray.
System Update
New Firmware is available.
Do you want to update now?
• Yes : Wybierz, aby dokonać teraz aktualizacji.
• No : Wybierz, aby dokonać aktualizacji później.
Yes
No
REJESTRACJA DIVX (R)
Music
Użyj kodu rejestracji, aby zarejestrować System kina domowego z
formatem Wideo na zamówienie DivX(R).
Photo
DVD
Setup
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę: www.divx.com/vod.
M
Power On/Off sound
BD Data Management
DivX(R) Registration
◄
DivX(R) Registration
System Setup
: On
►
DivX(R) Deactivation(R)
Language Setup
DemandUpdate
AudioDivX(R)
Setup Video On System
Your registration code is : XXXXXXXXXX
Display Setup
To learn more visit www.divx.com/vod
HDMI Setup
Network Setup
 Ta opcja nie jest włączona, jeśli zostanie wybrana pozycja OK.
Parental Setup
Aby włączyć tę opcję, uaktywnij funkcję Wyłączanie DivX(R).
WYŁĄCZANIE DIVX(R)
Music
Photo
Aby wyłączyć kod rejestracyjny na stronie internetowej, należy wybrać
opcję Yes. Następnie można będzie uzyskać nowy kod rejestracyjny.
DVD
Setup
OK
BD Data Management
DivX(R) Registration
DivX(R) Deactivation
◄
DivX(R) Deactivation(R)
System Setup
Language Setup
►
System Update
Audio Setup
DivX(R) Video On Demand
Setup
DoDisplay
you want
to deactivate your device?
HDMI Setup
M
Network Setup
 Tę funkcję można uruchamiać, gdy włączona jest funkcja
Parental Setup
Yes
No
Rejestracja DivX(R).
59
HT-BD1250A_POL_0628-3.indd 59
2009-06-29
2:01:04
oglądanie filmów
KORZYSTANIE Z WYŚWIETLACZA
hgfZCV
1. Podczas odtwarzania naciśnij na pilocie przycisk INFO.
• Jeśli płyta Blu-ray posiada funkcję PIP, naciśnij przycisk
INFO w sekcji PIP, aby wyświetlić informacje związane z
funkcją PIP.
2. Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz żądany element.
3. Za pomocą przycisków ◄► wybierz żądane ustawienie, a
następnie naciśnij przycisk ENTER.
• W celu natychmiastowego przejścia do tytułu, rozdziału
lub punktu w czasie można użyć przycisków
numerycznych.
BD
Info
Title
Chapter
Playing Time
Audio
Subtitle
Angle
Picture Mode
§ Change
: 000/034
: 000/002
: 00:00:06
: 1/1 ENG Multi CH
: NONE
: 01/01
: Normal
s Select
<Menu INFO dla sekcji PIP>
4. Aby zamknąć ekran, ponownie naciśnij przycisk INFO.
BD
Title
Chapter
Playing Time
Audio
Subtitle
Angle
BONUSVIEW Video
BONUSVIEW Audio
Picture Mode
§ Change
M
Info
: 000/034
: 000/002
: 00:00:06
: 1/1 ENG Multi CH
: NONE
: 01/01
: 01/01
: 1/1 ENG 2CH
: Normal
s Select
Jeśli odtwarzana jest zawartość z menu info, w zależności od płyty niektóre funkcje mogą nie być dostępne.
 Title : Aby uzyskać dostęp do konkretnego tytułu, gdy płyta zawiera więcej niż jeden tytuł. Na przykład, jeśli
na płycie Blu-ray/DVD znajduje się więcej niż jeden film, wymienione zostaną wszystkie filmy.
 Chapter: Większość płyt Blu-ray/DVD podzielona jest na rozdziały, tak aby umożliwić szybkie odnajdywanie
rozdziałów.
 Audio : Wyświetla informacje o dostępnych językach ścieżki dźwiękowej filmu. Na płycie Blu-ray może być
nagranych do 32 języków, a na płycie DVD do 8.
 Playing Time : Umożliwia odtwarzanie filmu od wybranego punktu w czasie. Należy wprowadzić czas
początkowy, jako punkt odniesienia. W przypadku niektórych płyt funkcja wyszukiwania punktu w czasie nie
działa.
 Subtitle : Wyświetla informacje o językach napisów dostępnych na płycie. Istnieje możliwość wybrania
języków napisów, a także wyłączenie ich wyświetlania na ekranie. Na płycie Blu-ray może być zapisanych do
255 napisów, a na płycie DVD do 32.
 Angle : Jeśli płyta Blu-ray/DVD zawiera sceny filmowane z wielu kamer, można użyć funkcji ANGLE.
 BONUSVIEW Video/BONUSVIEW Audio: Ustawienia BONUSVIEW Video lub BONUSVIEW Audio można
zmienić jeśli w sekcji PIP zostanie wyświetlony bieżący tytuł płyty Blu-ray. Jednak opcje BONUSVIEW Video /
BONUSVIEW Audio zostaną wyłączone dla płyty Blu-ray, która nie obsługuje funkcji PIP.
 Picture Mode : Funkcja ta umożliwia dostosowanie jakości obrazu wideo przy podłączeniu do telewizora przy
pomocy HDMI.
- Dynamic : Zwiększa ostrość.
- Normal : Wybierane dla większości aplikacji oglądania.
- Movie : Najlepsze ustawienie do oglądania filmów.
- User : Użytkownik może regulować funkcje ostrości i redukcji szumów.
60
HT-BD1250A_POL_0629-3.indd 60
2009-06-29
4:43:57
hZ
Korzystanie z menu płyty
1. Podczas odtwarzania naciśnij na pilocie przycisk
DISC MENU.
PLAY MOVIE
LANGUAGES
▼
3
M
PREVIEWS
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Dostępność funkcji menu płyty zależy od płyty.
Z
Korzystanie z menu tytułów
● OGLĄDANIE FILMÓW
2. Za pomocą przycisków ▲▼◄► wybierz żądane
ustawienie, a następnie naciśnij przycisk ► lub ENTER.
• Menu konfiguracji płyty mogą się różnić w zależności od
jej rodzaju.
SCENE SELECTIONS
POL
KORZYSTANIE Z MENU PŁYTY I OKNA WYSKAKUJĄCEGO/MENU TYTUŁU
1. Podczas odtwarzania naciśnij na pilocie przycisk TITLE MENU.
2. Za pomocą przycisków ▲▼◄► wybierz żądane ustawienie, następnie naciśnij przycisk ENTER.
• Opcje konfiguracji menu tytułu mogą się różnić w przypadku użycia różnych płyt.
M
Dostępność funkcji menu tytułu zależy od płyty.
 Menu tytułu wyświetlane jest na ekranie tylko wtedy, gdy na płycie znajdują się przynajmniej dwa tytuły.
gf
Odtwarzanie listy tytułów
1. W trybie zatrzymania/odtwarzania naciśnij przycisk
DISC MENU lub TITLE MENU.
CD
BD-RE
Video
2. Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz wpis do odtworzenia
z listy tytułów, a następnie naciśnij przycisk ► lub ENTER.
Odtworzony zostanie wybrany wpis (tytuł).
◄
Music
Photo
Setup
Title 008
00:04:36
Title 009
Title 010
Title 011
Title 012
Title 013
Title 014
00:04:17
00:04:11
00:04:07
00:04:46
00:04:21
00:03:43
- Przechodzenie do playlisty Aby zapisać playlistę, naciśnij przycisk CZERWONY (A).
Page
h
Korzystanie z menu okien wyskakujących
1. Podczas odtwarzania naciśnij na pilocie przycisk POPUP
MENU.
MAIN MENU
AUDIO SET UP
2. Naciśnij przyciski ▲▼◄► lub przycisk ENTER, aby
wybrać żądane menu.
• Opcje konfiguracji menu okien wyskakujących mogą się
różnić w przypadku użycia różnych płyt.
SCENE SELECTIONS
▼
3
M
SUBTITLES
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Dostępność funkcji menu okien wyskakujących zależy od płyty.
61
HT-BD1250A_POL_0628-3.indd 61
2009-06-29
2:01:20
oglądanie filmów
POWTARZANIE
Powtarzanie bieżącego tytułu lub rozdziału.
Powtarzanie odtwarzania
hgfZCV
1. Podczas odtwarzania naciśnij na pilocie przycisk REPEAT.
Wyświetlony zostanie ekran powtarzania.
Repeat
Off
2. Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz opcję Chapter lub
Title.
• Urządzenie powtórzy odtwarzanie rozdziału lub tytułu.
3. Aby powrócić do normalnego odtwarzania, ponownie
naciśnij przycisk REPEAT, następnie naciśnij przyciski
▲▼ aby wybrać funkcję Off.
M
Dostępność funkcji powtarzania odtwarzania zależy od płyty.
Korzystanie z funkcji A-B Repeat
1. Podczas odtwarzania płyty naciśnij na pilocie przycisk
REPEAT A-B.
hgfZCV
►
Repeat A-B
00:18:41 / 01:34:37
DVD
2. Naciśnij przycisk REPEAT A-B w miejscu, od którego
chcesz rozpocząć powtarzanie (A).
3. Naciśnij przycisk REPEAT A-B w miejscu, na którym
chcesz zakończyć powtarzanie (B).
4. Aby powrócić do normalnego odtwarzania, ponownie
naciśnij przycisk REPEAT A-B.
M
REPEAT A
B Off
Exit
Punkt B nie może być ustawiony do momentu upłynięcia 5 sekund odtwarzania od punktu A.
62
HT-BD1250A_POL_0628-3.indd 62
2009-06-29
2:01:25
POL
hgfZ
WYBÓR JĘZYKA AUDIO
Przycisk AUDIO służy do szybkiego wybierania języka audio.
Korzystanie z przycisku AUDIO
Audio
1/4 ENG Dolby Digital Multi CH
● OGLĄDANIE FILMÓW
1. Podczas odtwarzania naciśnij przycisk AUDIO. Kolejne
naciśnięcia tego przycisku powodują zmianę języka audio.
• Języki audio wyświetlane są w postaci skrótów.
2. Aby ukryć pasek Audio, naciśnij przycisk RETURN.
Użycie przycisku INFO
1. Podczas odtwarzania naciśnij na pilocie przycisk INFO.
2. Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz opcję Audio.
3. Naciśnij przyciski ◄► , które znajdują się na pilocie, aby
wybrać żądane opcje audio.
M
Działanie tej funkcji zależy od języków audio zakodowanych na płycie; niekiedy funkcja ta może nie być
dostępna.
 Na płycie Blu-ray może być nagranych do 32 języków, a na płycie DVD do 8.
 W zależności od typu płyty można użyć przycisku AUDIO, aby zmienić ścieżkę i język audio.
Niektóre płyty Blu-ray mogą umożliwiać wybór wielokanałowej ścieżki dźwiękowej LPCM lub Dolby Digital
w przypadku ścieżek w języku angielskim.
 Informacje o trybie głównym / drugorzędnym zostaną także wyświetlone jeśli płyta Blu-ray ma sekcję PIP.
Za pomocą przycisku ◄ ► można przełączać tryb dźwięku z głównego na drugorzędny i odwrotnie.
 Wskaźnik ◄ ► nie zostanie wyświetlony na ekranie jeśli sekcja PIP nie zawiera żadnych ustawień dźwięku
PIP.
WYBÓR JĘZYKA NAPISÓW
Przycisk SUBTITLE służy do szybkiego wybierania języka napisów.
hZ
Korzystanie z przycisku SUBTITLE
1. Naciśnij przycisk SUBTITLE. Kolejne naciśnięcia tego
przycisku powodują zmianę języka napisów. Języki
napisów wyświetlane są w postaci skrótów.
Subtitle
0/2 Off
2. Aby ukryć pasek Subtitle, naciśnij przycisk RETURN.
63
HT-BD1250A_POL_0628-3.indd 63
2009-06-29
2:01:26
oglądanie filmów
WYBÓR JĘZYKA NAPISÓW
Użycie przycisku INFO
1. Podczas odtwarzania naciśnij na pilocie przycisk INFO.
2. Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz opcję Subtitle.
3. Naciśnij przyciski ◄► , które znajdują się na pilocie, aby wybrać żądany język napisów.
M
W przypadku niektórych płyt Blu-ray/DVD język napisów można zmieniać w Menu płyty.
Naciśnij przycisk DISC MENU.
 Działanie tej funkcji zależy od napisów zakodowanych na płycie; w przypadku niektórych płyt Blu-ray/DVD
funkcja może nie być dostępna.
 Na płycie Blu-ray może być zapisanych do 255 języków napisów, a na płycie DVD do 32.
 Informacje o trybie głównym / drugorzędnym zostaną także wyświetlone jeśli płyta Blu-ray ma sekcję PIP.
 Funkcja ta zmienia równocześnie napisy w części głównej i podrzędnej.
 Liczba napisów to suma napisów w części głównej i podrzędnej.
WYBÓR KĄTA/KAMERY
Jeśli płyta Blu-ray/DVD zawiera sceny filmowane z wielu kamer, można użyć funkcji ANGLE.
hZ
Korzystanie z funkcji ANGLE
1. Podczas odtwarzania naciśnij na pilocie przycisk INFO.
2. Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz opcję Angle.
DVD-Vedio
Title
: 001/006
3. Wybrany kąt można wybrać za pomocą przycisków ◄► lub
przycisków numerycznych na pilocie zdalnego sterowania.
Chapter
: 003/016
Playing Time : 00:11:14
Audio
: ENG Multi CH
Subtitle
: ENG
Angle
: 01/01
Change
M
Info
Move
Jeśli płyta zawiera widok tylko z jednej kamery, funkcja ta nie działa. Obecnie tylko nieliczne płyty wyposażone
są w tę funkcję.
 Funkcja ta nie działa z niektórymi płytami.
64
HT-BD1250A_POL_0628-3.indd 64
2009-06-29
2:01:26
POL
USTAWIENIA PIP (OBRAZ W OBRAZIE)
Funkcja PIP umożliwia oglądanie dodatkowej treści (np. komentarzy) w małym oknie ekranowym podczas
odtwarzania filmu.
h
Korzystanie z przycisku PIP
1. Jeśli bieżąca płyta Blu-ray obsługuje funkcję PIP, za
pomocą przycisku PIP można ustawić PIP On lub Off.
● OGLĄDANIE FILMÓW
2. Każde naciśnięcie przycisku PIP powoduje przełączenie
pomiędzy pozycją PIP On i PIP Off.
M
Szczegółowe ustawienia funkcji PIP można zmienić w menu INFO (patrz strona 60: wybór dźwięku
drugorzędnego, strumienia wideo, napisów, itd.).
 W przypadku przełączania z BONUSVIEW Video, BONUSVIEW Audio zostanie automatycznie zmienione
zgodnie z ustawieniami BONUSVIEW Video.
 Jeśli płyta Blu-ray obsługuje tylko BONUSVIEW Audio, wystarczy nacisnąć przycisk PIP, aby włączyć lub
wyłączyć dźwięk drugorzędny.
BD-LIVE™
System kina domowego Blu-ray obsługuje funkcję BD-LIVE, która umożliwia korzystanie z różnorodnych treści
usług interaktywnych zapewnionych przez producenta płyty poprzez połączenie sieciowe.
Korzystanie z płyt BD-LIVE
1. Podłącz sieć (patrz strony 30~31) i sprawdź ustawienia sieci (patrz strony 51~55).
2. Włóż płytę Blu-ray obsługująca usługę BD-LIVE.
3. Wybierz treść udostępnioną przez producenta płyty, aby korzystać z usługi BD-LIVE.
M
Sposób korzystania z usługi BD-LIVE i funkcje mogą się różnić w zależności od płyty.
 Aby korzystać z usługi BD-LIVE, należy włożyć do jednego z gniazd USB urządzenie pamięci masowej o
minimalnej pojemności 1 GB.
65
HT-BD1250A_POL_0629-3.indd 65
2009-06-29
4:44:31
oglądanie filmów
ODTWARZANIE PŁYT DIVX
Funkcje opisane na tej stronie stosuje się tylko do odtwarzania płyt DivX.
Przenoszenie odtwarzania do przodu/do tyłu
D
Podczas odtwarzania wciśnij przycisk #,$.
• Wciśnięcie przycisku $ podczas odtwarzania
spowoduje przejście do następnego utworu, jeżeli na
płycie znajdują się więcej niż 2 pliki.
• Wciśnięcie przycisku # podczas odtwarzania
spowoduje przejście do poprzedniego utworu, jeżeli na
płycie znajdują się więcej niż 2 pliki.
Odtwarzanie ze zwiększoną szybkością
D
W trakcie odtwarzania naciśnij przycisk ,.
Aby odtwarzać płytę ze zwiększoną szybkością wciśnij i przytrzymaj przycisk  lub .
Za każdym wciśnięciem przycisku podczas odtwarzania szybkość odtwarzania zmienia się
w następującej kolejności:
2x 4x 8x.
Wybór ścieżki dźwiękowej Audio
D
Wciśnij przycisk AUDIO.
• Jeśli na płycie jest wiele języków audio, można je
przełączać.
• Za każdym wciśnięciem przycisku wybór przełącza się
pomiędzy AUDIO (1/N, 2/N ...) i .
M
Wskazanie
wyświetla się, jeżeli na płycie nie
znajdują się inne wersje ścieżki dźwiękowej audio.
Wyświetlanie napisów
D
Wciśnij przycisk SUBTITLE.
• Za każdym wciśnięciem wybór przełącza się pomiędzy
SUBTITLE (1/N, 2/N ...) i SUBTITLE OFF.
• Jeżeli na płycie znajduje się tylko jeden plik, zostanie
automatycznie odtworzony.
• Patrz numer 2 (Funkcja napisów) na następnej stronie,
aby uzyskać więcej informacji dotyczących korzystania
z napisów w przypadku płyt DivX.
66
HT-BD1250A_POL_0628-3.indd 66
2009-06-29
2:01:27
Jeśli dysk zawiera więcej niż jeden plik z napisami,
domyślne napisy mogą nie pasować do filmu i trzeba
będzie wybrać język napisów, w następujący sposób:
DivX (Digital internet video express)
DivX jest formatem video opracowanym przez Microsoft i opartym na technologii kompresji MPEG-4,
który oferuje możliwość odtwarzania danych dźwięku i obrazu przez Internet, w czasie rzeczywistym.
MPEG-4 jest używany do nagrywania obrazu, a MP3 do nagrywania dźwięku, więc użytkownicy mogą
oglądać filmy o jakości obrazu i dźwięku zbliżonej do DVD.
1. Obsługiwane formaty Video
● OGLĄDANIE FILMÓW
1. W trybie Stop (Zatrzymaj) naciśnij przycisk S,T
wybierz na ekranie TV wymagane napisy ( ), a
następnie naciśnij przycisk ENTER.
2. Po wybraniu z ekranu TV wymaganego pliku DivX film
będzie odtworzony normalnie.
POL
D
Jeśli dysk zawiera więcej niż jeden plik z napisami
Ten produkt obsługuje wyłącznie poniżej wymienione formaty plików multimedialnych.
Jeżeli ani obraz ani dźwięk nie są obsługiwane, mogą pojawić się problemy związane z uszkodzonym obrazem i brakiem dźwięku.
Obsługiwane formaty Video
Format
AVI
Obsługiwane wersje
DivX3.11~DivX5.1, XviD
Obsługiwane formaty Audio
Format
MP3
AC3
DTS
Szybkość przesyłania bitów
80~384kbps
128~384kbps
1.5Mbps
Częstotliwość próbkowania
44.1khz
44.1/48khz
44.1khz
• Pliki DivX utworzone w formacie DTS, włącznie z plikami audio i video, mogą być odtwarzane z szybkością do 6Mbps.
• Format ekranu: Pomimo tego, że domyślna rozdzielczość DivX to 600x480 pikseli (4:3), niniejszy produkt współpracuje z
rozdzielczością do 800x600 pikseli (16:9). Ekran telewizora o rozdzielczości powyżej 800 pikseli nie będzie obsługiwany.
• Podczas odtwarzania płyty, której częstotliwość próbkowania wynosi więcej niż 48 KHz lub przy szybkości odczytu powyżej 320
Kb/s, podczas odtwarzania może pojawić się drżenie obrazu na ekranie.
• Qpel i gmc nie są obsługiwane.
2. Funkcja Napisy
• Do prawidłowego używania tej funkcji konieczne jest doświadczenie w ekstrakcji i edycji materiału video.
• W celu użycia funkcji napisów, zapisz plik napisów (*.smi) z tą samą nazwą pliku i w tym samym folderze co plik DivX
(*.avi).
Przykład: Główny
Samsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
• Do nadawania nazw plikom można użyć do 60 znaków alfanumerycznych lub do 30 wschodnioazjatyckich (2 bajty na
znak w języku koreańskim i chińskim).
• INFORMACJE O FORMACIE DIVX VIDEO: DivX® to cyfrowy format wideo utworzony przez firmę DivX,
Inc. To urządzenie posiada certyfikat DivX Certified lub DivX Ultra Certified potwierdzający odtwarzanie
wideo w formacie DivX.
INFORMACJE O USŁUDZE DIVX VIDEO-ON-DEMAND: To urządzenie z certyfikatem DivX® Certified należy
zarejestrować, aby można było odtwarzać treści DivX Video-on-Demand (VOD). Najpierw należy utworzyć kod rejestracji
DivX VOD urządzenia, a następnie przesłać go podczas procesu rejestracji. [Ważne: Treści DivX VOD chronione są
systemem DivX DRM (ang. Digital Rights Management), który ogranicza możliwość odtwarzania do zarejestrowanych
urządzeń z certyfikatem DivX Certified. W przypadku próby odtwarzania treści DivX VOD nieautoryzowanej dla tego
urządzenia, zostanie wyświetlony komunikat „Authorization Error” (Błąd autoryzacji) i treść nie zostanie odtworzona.]
Dowiedz się więcej na stronie sieci web: www.divx.com/vod.
DivX® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy DivX, Inc. i używany jest na licencji.
67
HT-BD1250A_POL_0628-3.indd 67
2009-06-29
2:01:28
słuchanie muzyki
PRZYCISKI NA PILOCIE SŁUŻĄCE DO ODTWARZANIA PŁYT AUDIO
CD (CD-DA)/MP3
1. Przycisk PAUSE : powoduje wstrzymanie odtwarzania.
0
STOP
2. Przycisk PRZESKOCZ (
) : Podczas odtwarzania przechodzi do
następnej strony w Music List lub do następnego utworu na liście Playlist.
PLAY
3. Przycisk PLAY : Odtwarza bieżący utwór.
4. Przyciski ▲▼ : Wybiera utwór (piosenkę) lub folder z list Music List lub
Playlist.
ME
NU
RE
TU
RN
ENTER
IN
A
EX
IT
FO
B
C
D
5. Przycisk COLOR
• Przycisk CZERWONY(A) : Wybiera tryb odtwarzania (powtarzania).
• Przycisk ZIELONY(B) : Przejdź do listy Playlist z listy Music List.
• Przycisk ŻÓŁTY(C) : Odtwarzanie listy Playlist.
6. Przyciski ◄►
◄ : Odtwarza odpowiedni utwór w zależności od aktualnej pozycji.
► : Powoduje przejście do folderu macierzystego.
7. Przycisk ENTER : Odtwarzanie wybranego utworu (piosenki).
8. Przycisk STOP : Zatrzymanie odtwarzania utworu (piosenki).
) : Naciśnięcie tego przycisku po upływie
9. Przycisk PRZESKOCZ (
trzech sekund od zakończenia odtwarzania spowoduje odtworzenie
bieżącego utworu od początku. Jednak naciśnięcie tego przycisku
w ciągu trzech sekund od rozpoczęcia odtwarzania spowoduje
odtworzenie poprzedniego utworu.
Przechodzi do poprzedniej strony na liście Music List lub Playlist.
POWTARZANIE ODTWARZANIA PŁYTY AUDIO CD(CD-DA) I MP3
Podczas odtwarzania wielokrotnie naciskaj przycisk REPEAT lub CZERWONY (A), aby wybrać odpowiedni
tryb odtwarzania.
Podczas odtwarzania płyt Audio CD (CD-DA) :
Podczas odtwarzania płyty MP3 :
•
•
•
•
•
Normal (Audio CD(CD-DA)/MP3): Utwory na płycie odtwarzane są w kolejności, w jakiej zostały
nagrane na płycie.
Powtarzanie utworu (Audio CD(CD-DA)/MP3)
Powtarzanie folderu (MP3)
Losowe odtwarzanie (Audio CD(CD-DA)/MP3)
- Podczas odtwarzania płyt Audio CD(CD-DA): Opcja Random powoduje odtwarzanie utworów
z płyty w przypadkowej kolejności.
- Podczas odtwarzania płyty MP3: Opcja Random powoduje odtwarzanie plików z folderu
w przypadkowej kolejności.
Powtarzanie wszystkiego (Audio CD(CD-DA): Powtarzanie wszystkich utworów.
- Aby przywrócić normalne odtwarzanie Naciskaj wielokrotnie przycisk REPEAT lub CZERWONY(A), aby powrócić do normalnego odtwarzania.
68
HT-BD1250A_POL_0628-3.indd 68
2009-06-29
2:01:29
►
1/18
00:02:24 / 00:05:57
A Play Mode
2. Aby przejść do opcji Music List naciśnij przycisk STOP lub
RETURN.
Wyświetlony zostanie ekran listy muz.
3. Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz żądany utwór, który
chcesz odtworzyć i naciśnij przycisk ENTER.
TRACK 001
CD
Video
CD
CD
◄
Music
TRACK 001
00:04:08 ►
Photo
TRACK 002
00:03:41
Setup
TRACK 003
00:03:17
TRACK 004
00:03:36
TRACK 005
00:03:47
TRACK 006
00:03:50
◄
TRACK 007
B Playlist
● SŁUCHANIE MUZYKI
1. Włóż na tacę płytę audio CD (CD-DA) lub MP3.
• W przypadku płyty audio pierwszy utwór zostanie
odtworzony automatycznie.
• W przypadku płyty MP3 za pomocą przycisków ▲▼◄
► wybierz opcję Music, a następnie naciśnij przycisk
ENTER.
(Pliku mp3 można słuchać za pomocą urządzenia
pamięci masowej USB)
POL
AF
ODTWARZANIE PŁYT AUDIO CD (CD-DA)/MP3
00:03:54
Page
❖ Elementy ekranu płyty Audio CD (CD-DA)/MP3
Wyświetla rodzaj nośnika.
►
CD
TRACK 001
1/18
00:02:24 / 00:05:57
Bieżący utwór (piosenka)
Wyświetla numer lub tytuł obecnie odtwarzanego utworu.
Pasek statusu odtwarzania.
Wyświetla stan powtarzania.
a Play Mode
Wyświetla aktualnie odtwarzany indeks, całkowitą liczbę
utworów.
Bieżący / całkowity czas odtwarzania.
Wyświetla dostępne przyciski COLOR.
69
HT-BD1250A_POL_0628-3.indd 69
2009-06-29
2:01:30
słuchanie muzyki
AF
Lista odtwarzania
Użytkownik może utworzyć listę odtwarzania złożoną z 99
utworów.
1. Włóż na tacę płytę audio CD (CD-DA) lub MP3.
• W przypadku płyty audio pierwszy utwór zostanie
odtworzony automatycznie.
• W przypadku płyty MP3 za pomocą przycisków ▲▼◄
► wybierz opcję Music, a następnie naciśnij przycisk
ENTER.
(Pliku mp3 można słuchać za pomocą urządzenia
pamięci masowej USB)
CD
CD
◄
00:04:08
TRACK 002
00:03:41
TRACK 003
00:03:17 ►
Photo
TRACK 004
00:03:36
Setup
TRACK 005
00:03:47
TRACK 006
00:03:50
TRACK 007
00:03:54
TRACK 008
00:03:57
TRACK 009
00:03:59
Music
◄
B Playlist
2. Aby przejść do opcji Lista muz., naciśnij przycisk
ZIELONY(B) lub RETURN.
Zostanie wyświetlony ekran listy utworów.
3. Naciśnij przycisk ZIELONY(B), aby przejść do zestawienia
playlist.
TRACK 001
Video
Page
Original
Playlist
Video
CD
CD
◄
Music
◄
TRACK 001
Photo
TRACK 002
Setup
TRACK 003
TRACK 004
TRACK 005
TRACK 006
TRACK 007
B Music List
C Playlist play
Original
4. Naciśnij przyciski ▲▼, aby wybrać utwór, następnie
naciśnij przycisk ENTER, aby dodać utwór do zestawienia
playlist. Aby dodać kolejne utwory, powtórz czynności.
5. Jeśli na liście utworów znajduje się niechciany utwór,
naciśnij przycisk ►▲▼, aby wybrać ten utwór, a
następnie naciśnij przycisk ENTER.
• Wybrany utwór zostanie usunięty.
Play
Add
Playlist
TRACK 001
Video
TRACK 002
CD
CD
◄
Music
Photo
Setup
◄
TRACK 003
01.TRACK 001
TRACK 004
02.TRACK 002
TRACK 005
03.TRACK 003
TRACK 006
TRACK 007
B Music List
C Playlist play
Add
Play
6. Aby odtworzyć wybrane utwory, naciśnij przycisk
ŻÓŁTY(C).
Po zakończeniu utworu automatycznie zostanie odtworzony kolejny utwór.
7. Aby edytować Playlistę, naciśnij przycisk STOP lub RETURN.
8. Aby wrócić do listy Music List, naciśnij przycisk RETURN.
70
HT-BD1250A_POL_0628-3.indd 70
2009-06-29
2:01:34
POL
oglądanie obrazu
PRZEGLĄDANIE OBRAZÓW
1. Włóż płytę JPEG w otwór na płytę.
• Zostanie wyświetlony ekran menu.
Video
Music
CD
CD
..
Photo
◄
• Zostanie wyświetlona lista zdjęć.
◄
Setup
3. Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz obraz.
• Aby przejść do następnej strony, naciśnij przycisk
).
PRZESKAKIWANIA (
• Aby wrócić do poprzedniej strony, naciśnij przycisk
).
PRZESKAKIWANIA (
176.JPG
08 JUL 2000
127 KB ►
BEACH.JPG
17 JUL 2000
27 KB
KE.JPG
10 JUL 2000
194 KB
KE2.JPG
10 JUL 2000
191 KB
MBHONG.JPG
20 JUL 2000
30 KB
NEW_BEE.JPG
08 JUL 2000
76 KB
_______1_.JPG
18 JUL 2000
17 KB
D Slide Show
POKAZ SLAJDÓW/PRĘDKOŚĆ
Aby przeprowadzić konfigurację, wykonaj kroki 1 i 2 podane
powyżej.
►
KE.JPG
● OGLĄDANIE OBRAZU
2. Za pomocą przycisków ▲▼◄► wybierz opcję Photo i
naciśnij przycisk ENTER.
03/07
CD
3. Naciśnij przycisk NIEBIESKI (D).
• Zostanie rozpoczęty pokaz slajdów.
4. Po rozpoczęciu pokazu slajdów naciśnij przycisk NIEBIESKI
(D), aby ustawić prędkość odtwarzania.
• Po każdym naciśnięciu przycisku prędkość odtwarzania
wzrośnie.
➞
D Speed
➞
- Aby zatrzymać pokaz slajdów Naciśnij przycisk STOP lub RETURN.
OBRÓT
Aby przeprowadzić konfigurację, wykonaj kroki 1 i 3 podane
powyżej.

_____1_.JPG
03/07
CD
4. Naciśnij przycisk ENTER.
5. Aby obrócić obraz w żądanym kierunku, użyj przycisków
CZERWONY (A) i ZIELONY (B).
A r90°
B u90°
C Zoom
D Speed
Slide Show
71
HT-BD1250A_POL_0628-3.indd 71
2009-06-29
2:01:43
oglądanie obrazu
ZOOM
Aby przeprowadzić konfigurację, wykonaj kroki od 1 do 3 z sekcji
„Przeglądanie obrazów” na stronie 56.
_____1_.JPG

03/07
CD
4. Naciśnij przycisk ENTER.
5. Naciśnij przycisk ŻÓŁTY (C).
A r90°
C Zoom
B u90°
Slide Show
D Speed
6. Za pomocą przycisku ŻÓŁTEGO (C) lub ZOOM można
powiększyć/zmniejszyć obraz.
x2
- Aby przesunąć obszar -
Move
C Zoom
Naciśnij przyciski ▲▼◄ ►, aby przejść do obszaru, który ma
zostać powiększony.
- Aby zakończyć powiększanie Naciśnij ŻÓŁTY przycisk (C).
PRZEJDŹ DO LISTY ZDJĘĆ
Aby przeprowadzić konfigurację, wykonaj kroki od 1 do 3 z sekcji „Przeglądanie obrazów” na stronie 71.
4. Naciśnij przycisk ENTER.
BEACH.JPG

5. Aby przejść do listy zdjęć, naciśnij przycisk RETURN lub STOP.
03/07
CD
A r90°
C Zoom
B u90°
Slide Show
D Speed
Video
..
Music
CD
CD
◄
Photo
Setup
◄
176.JPG
08 JUL 2000
BEACH.JPG
17 JUL 2000
127 KB
27 KB ►
KE.JPG
10 JUL 2000
194 KB
KE2.JPG
10 JUL 2000
191 KB
MBHONG.JPG
20 JUL 2000
30 KB
NEW_BEE.JPG
08 JUL 2000
76 KB
_______1_.JPG
18 JUL 2000
17 KB
D Slide Show
72
HT-BD1250A_POL_0628-3.indd 72
2009-06-29
2:01:47
POL
tryb dźwięku
TRYB SFE (SOUND FIELD EFFECT)
Można ustawić tryb SFE najlepiej pasujący do typu słuchanej muzyki.
Naciśnij przycisk SFE MODE.
● TRYB DŹWIĘKU
• Na wyświetlaczu zostanie wyświetlony napis SFE MODE.
• Przy każdorazowym naciśnięciu przycisku, wybór zmienia się
w następujący sposób:
HALL1 ➞ HALL2 ➞ JAZZ ➞ CHURCH ➞ ROCK ➞ SFE OFF.
•
•
•
•
•
HALL: Zapewnia czyste głosy, jak podczas słuchania na sali koncertowej.
JAZZ: Zalecane ustawienie dla jazzu.
ROCK: Zalecane ustawienie dla rocka.
CHURCH: Daje poczucie przebywania w wielkim kościele.
SFE OFF: Wybierz tę opcję w celu normalnego słuchania.
Tryb Dolby Pro Logic II
Można wybrać żądany tryb dźwięku Dolby Pro Logic II.
Wciśnij przycisk
PL II MODE.
• Za każdym wciśnięciem przycisku tryb zmienia się
w następujący sposób.
MUSIC ➞ MOVIE ➞ PRO LOG ➞ MATRIX ➞
STEREO.
• MUSIC: Podczas słuchania muzyki można słuchać efektów dźwiękowych jak podczas odbioru na
żywo.
• MOVIE: Dodaje realizmu ścieżce dźwiękowej filmu.
• PRO LOG: Użytkownik odczuwa efekt dźwięku wielokanałowego, tak jakby używane było sześć
głośników, mimo że używany jest tylko przedni lewy i przedni prawy głośnik.
• MATRIX: Dźwięk wielokanałowy surround.
• STEREO : Tryb ten należy wybrać do słuchania dźwięku tylko z lewego i prawego głośnika przedniego
oraz subwoofera.
M
Po wybraniu trybu Dolby Pro Logic II podłącz urządzenie zewnętrzne do gniazd AUDIO INPUT
(L i R) w odtwarzaczu. Jeśli zostanie podłączone tylko jedno wejście (L lub R), nie można będzie słuchać
dźwięku przestrzennego.
 Ten tryb jest dostępny tylko w przypadku 2-kanałowego dźwięku
73
HT-BD1250A_POL_0628-3.indd 73
2009-06-29
2:01:51
tryb dźwięku
Efekt Dolby Pro Logic II
Funkcja ta działa wyłącznie w trybie Dolby Pro Logic II MUSIC.
1. Naciśnij przycisk
MUSIC.
PL II MODE aby wybrać tryb
PL II EFFECT.
2. Naciśnij przycisk
• Przy każdorazowym naciśnięciu przycisku tryb zmienia
się w następujący sposób:
3. Naciśnij przyciski ◄ ►, aby wybrać żądane ustawienie
efektu.
• PANORAMA: Tryb ten rozszerza przednie pasmo
stereo, obejmując tylne głośniki i tworząc efekt dźwięku
dookólnego, pokrywając boczne przestrzenie
dźwiękiem.
Można wybrać 0 lub 1.
• C- WIDTH: Dźwięk jest emitowany tylko do głośnika centralnego. Głośniki przedni lewy i prawy
emitują dźwięk pozorny.
• DIMENS: Narastająca regulacja pola dźwięku (DSP) od przodu lub tyłu.
Można wybrać pomiędzy 0 a 6.
74
HT-BD1250A_POL_0628-3.indd 74
2009-06-29
2:01:52
POL
Korzystanie z funkcji USB
ODTWARZANIE PLIKÓW ZA POMOCĄ FUNKCJI USB HOST
Można odtwarzać pliki multimedialne, takie jak obrazy, filmy lub muzykę zapisaną w odtwarzaczu MP3, pamięci USB lub
w aparacie cyfrowym z wysokiej jakości obrazem wideo i z 5.1 kanałowym dźwiękiem kina domowego, podłączając
urządzenie z zapisanym plikiem do portu USB Kina domowego.
● KORZYSTANIE Z FUNKCJI USB
1. Podłącz urządzenie USB do portu USB z boku
urządzenia.
2. Na ekranie zostanie wyświetlony komunikat
USB Connected, który po chwili zniknie.
3. Na menu Setup zostanie wyświetlona ikona
USB.
Bezpieczne usuwanie USB
Aby chronić dane zapisywane na urządzeniach USB przed utratą, przed odłączeniem kabla USB należy
wykonać bezpieczne odłączenie urządzenia.
• Naciśnij przycisk ŻÓŁTY(C). Na ekranie wyświetli się Now (Teraz). Można wtedy bezpiecznie wysunąć
urządzenie USB.
• Odłącz kabel USB.
M
 Aby odtwarzać pliki muzyczne z 5.1-kanałowym dźwiękiem kina domowego, należy ustawić tryb Dolby Pro
Logic II na Matrix (Patrz strona 73).
Przechodzenie do przodu/do tyłu
Podczas odtwarzania wciśnij przycisk #,$.
• Wciśnięcie przycisku $ podczas odtwarzania spowoduje
przejście do następnego utworu, jeżeli w pamięci znajduje się
więcej niż 1 plik.
• Wciśnięcie przycisku # podczas odtwarzania spowoduje
przejście do poprzedniego utworu, jeżeli w pamięci znajduje się
więcej niż 1 plik.
75
HT-BD1250A_POL_0628-3.indd 75
2009-06-29
2:01:52
Korzystanie z funkcji USB
Dane techniczne hosta USB
Dane techniczne hosta
USB
Niezgodność:
Ograniczenia dotyczące
obsługi
• Obsługuje urządzenia zgodne ze standardem USB 1.1 lub USB 2.0.
• Obsługuje urządzenia podłączone za pomocą kabla USB typu A.
• Obsługuje urządzenia zgodne ze standardem UMS (urządzenia pamięci masowej
USB) V1.0.
• Obsługuje urządzenia, których podłączony dysk jest sformatowany w systemie
plików FAT(FAT, FAT16, FAT32).
• Nie obsługuje urządzeń wymagających zainstalowania osobnego sterownika na
komputerze (system Windows).
• Nie obsługuje podłączania do koncentratora USB.
• Urządzenia USB podłączone za pomocą przedłużacza USB mogą nie zostać rozpoznane.
• Urządzenie USB wymagające osobnego źródła zasilania wymaga podłączenia do
odtwarzacza z osobnym podłączeniem zasilania.
• Jeżeli podłączone urządzenie posiada wiele napędów (lub partycji), podłączyć można
tylko jeden dysk (lub partycję).
• Niektóre urządzenia obsługujące tylko standard USB 1.1 mogą spowodować różnice
w jakości obrazu.
Urządzenia USB, które można używać z systemem kina domowego
1. Pamięć masowa USB
2. Odtwarzacz MP3
3. Aparat cyfrowy
4. Wymienny dysk twardy
• Obsługiwane są wymienne dyski twarde o pojemności mniejszej niż 160 gigabajtów. W przypadku
niektórych urządzeń wymienne dyski twarde o pojemności przekraczającej 160 GB mogą nie być
rozpoznane.
• Jeżeli podłączone urządzenie nie działa z powodu niewystarczającego zasilania, można użyć
osobnego kabla zasilającego, aby zasilić urządzenie w celu zapewnienia jego prawidłowego
działania. Złącza kabla USB mogą się różnić w zależności od producenta urządzenia USB.
5. Czytnik kart USB: Czytnik kart USB z jednym gniazdem oraz czytnik kart USB z wieloma gniazdami.
• Niektóre czytniki kart USB nie są obsługiwane, zależnie od producenta.
• W przypadku zainstalowania wielu urządzeń pamięci do czytnika kart USB z wieloma gniazdami
mogą wystąpić problemy.
Obsługiwane formaty plików
Format
Nazwa
pliku
Rozszerzenie
pliku
Szybk.
odczytu
Wersja
Piksele
Częstotliwość
próbkowania
Zdjęcia
JPG
JPG .JPEG
–
–
640x480
–
Muzyka
MP3
.MP3
80~384kbps
–
–
44.1kHz
• Format CBI nie jest obsługiwany.
• Aparaty cyfrowe wykorzystujące protokół PTP lub wymagające zainstalowania dodatkowego
programu po podłączeniu do komputera nie są obsługiwane.
• Urządzenia wykorzystujące system plików NTFS nie są obsługiwane. (Obsługiwany jest wyłącznie
system FAT 16/32).
• Nie współpracuje z urządzeniami wykorzystującymi protokół MTP z obsługą systemu Janus.
76
HT-BD1250A_POL_0628-3.indd 76
2009-06-29
2:01:53
POL
radio
SŁUCHANIE AUDYCJI RADIOWYCH
• Strojenie ręczne: Krótko wciśnij TUNING/CH (
● RADIO
1. Wciśnij przycisk TUNER i wybierz zakres FM.
2. Dostrój żądaną stację radiową.
• Strojenie automatyczne 1: Po wciśnij przycisku
) wybrana jest
PRZESKAKIWANIA (
zaprogramowana stacja.
• Strojenie automatyczne 2: Wciśnij i przytrzymaj
TUNING/CH (
) aby automatycznie wyszukać
nadające stacje radiowe.
), aby stopniowo zwiększyć lub zmniejszyć częstotliwość.
Moduł główny
1. Wciśnij przycisk FUNCTION, aby wybrać żądany zakres częstotliwości radiowych FM.
2. Wybierz stację radiową.
• Strojenie automatyczne 1: Wciśnij STOP ( ) aby wybrać PRESET i następnie wciśnij przycisk
PRZESKAKIWANIA (
) aby wybrać zaprogramowaną stację radiową.
• Strojenie automatyczne 2: Wciśnij STOP ( ) aby wybrać MANUAL i wciśnij i przytrzymaj przycisk
PRZESKAKIWANIA (
) aby automatycznie przeszukać zakres częstotliwości radiowych.
• Strojenie ręczne: Wciśnij STOP ( ) aby wybrać MANUAL i krótko wciśnij przycisk
PRZESKAKIWANIA (
) aby dostroić wyższą lub niższą częstotliwość radiową.
Mono/Stereo
Wciśnij przycisk MO/ST, aby wybrać tryb dźwięku Mono Stereo.
• Za każdym wciśnięciem przycisku dźwięk przełącza się
pomiędzy STEREO i MONO.
• W regionach słabej jakości sygnału wybierz MONO, aby
uzyskać czysty, niezakłócony sygnał.
PROGRAMOWANIE STACJI RADIOWYCH
Przykład: Programowanie w pamięci stacji FM 89.10.
1. Wciśnij przycisk TUNER i wybierz zakres FM.
) aby wybrać <89.10>.
2. Wciśnij TUNING/CH (
3. Wciśnij przycisk TUNER MEMORY.
• Miga wskazanie NUMBER na wyświetlaczu.
4. Wciśnij przycisk PRZESKAKIWANIA (
numer zaprogramowanej stacji radiowej.
) aby wybrać
• Można wybrać wartość z zakresu 1 do 15.
5. Ponownie wciśnij przycisk TUNER MEMORY.
• wciśnij przycisk TUNER MEMORY, zanim z wyświetlacza zniknie komunikat NUMBER.
• Po zniknięciu z wyświetlacza komunikatu NUMBER stacja zostanie zapisana w pamięci.
6. Aby zaprogramować inne stacje, powtórz operacje z czynności 2 do 5.
• Aby dostroić zaprogramowaną stację radiową, wciśnij przycisk PRZESKAKIWANIA (
zdalnego sterowania w celu wyboru kanału.
HT-BD1250A_POL_0628-3.indd 77
) na pilocie
77
2009-06-29
2:01:53
radio
O NADAWANIU RDS
Używanie RDS (Radio Data System — System danych radiowych) do odbioru stacji FM
RDS umożliwia wysyłanie przez stacje radiowe, razem z normalnymi sygnałami
programu dodatkowego sygnału. Na przykład, stacje wysyłają nazwy stacji, a także
informacje o typie nadawanych programów, jak na przykład sport lub muzyka itd.
Po dostrojeniu do stacji FM z usługą RDS, na wyświetlaczu świeci
się wskaźnik RDS.
Opis funkcji RDS
• PTY (Program Type - Typ programu): Wyświetla typ aktualnie nadawanego programu
• PS NAME (Program Service Name - Nazwa usługi programu): Wskazuje nazwę stacji nadawczej i składa się
z 8 znaków.
• RT (Radio Text - Tekst radiowy): Dekoduje tekst nadawany przez stację (jeśli jest nadawany) i składa
się z maksymalnie 64 znaków).
• CT (Clock Time - Czas zegarowy): Dekoduje zegar czasu rzeczywistego z częstotliwości FM. Niektóre
stacje mogą nie nadawać informacji PTY, RT lub CT, dlatego
czasami mogą się one nie wyświetlać.
• TA (Traffic Announcement - Informacje drogowe): Komunikat „TA ON/OFF (TA WŁ./WYŁ.)” pokazuje,
że nadawane są komunikaty dotyczące ruchu
drogowego.
M
RDS może nie działać prawidłowo, jeśli dostrojona stacja nie nadaje prawidłowo sygnału RDS lub gdy
sygnał jest zbyt słaby.
Aby wyświetlać sygnały RDS
Wysyłane przez stację sygnały RDS są wyświetlane na wyświetlaczu.
Naciśnij RDS DISPLAY (WYŚWIETLAJ RDS) podczas słuchania stacji FM.
 Po każdym naciśnięciu przycisku, na wyświetlaczu pokazywane
są kolejno następujące informacje : PS NAME RT CT Frequency
• PS (Program Service - Usługa programu) : Podczas wyszukiwania, pokazuje się <PS>, po czym następuje
wyświetlenie nazw stacji. Gdy sygnał nie jest wysyłany, wyświetla się <NO PS (BRAK PS)>.
• RT (Radio Text - Tekst radiowy) : Podczas wyszukiwania, pokazuje się <RT>, po czym następuje
wyświetlenie wysyłanych przez stację komunikatów tekstowych. Gdy sygnał nie jest wysyłany, wyświetla
się <NO RT (BRAK RT)>.
• Frequency (Częstotliwość): Częstotliwość stacji (usługa bez RDS)
Informacje o znakach wyświetlanych na wyświetlaczu
Gdy wyświetlacz pokazuje sygnały PS lub RT, wykorzystywane są następujace znaki.
• Okno wyświetlacza nie rozróżnia dużych i małych liter i zawsze wykorzystuje duże litery.
• W oknie wyświetlacza nie są pokazywane litery z akcentem, <A,> na przykład, może oznaczać literę <A> z akcentem,
takie jak <A, Â, Ä, Á, A oraz A.>
78
HT-BD1250A_POL_0628-3.indd 78
2009-06-29
2:01:57
Jedną z korzyści usługi RDS jest to, że można zlokalizować określony rodzaj programu z wstępnie ustawionych kanałów,
poprzez określenie kodów PTY.
POL
Wskazanie PTY (Program Type - Typ programu) i funkcja PTY-SEARCH (PTY-SZUKAJ)
Aby wyszukać program z użyciem kodów PTY
Przed rozpoczęciem, zapamiętaj...
● RADIO
• Funkcja PTY Search (Szukaj PTY) dotyczy wyłącznie do wstępnie ustawionych stacji.
• Aby w dowolnym czasie procesu zatrzymać szukanie, naciśnij w czasie szukania PTY SEARCH (PTY SZUKAJ).
• Następujące czynności objęte są limitem czasu. Po anulowaniu ustawienia przed zakończeniem
rozpocznij ponownie od czynności 1.
• Po naciśnięciu przycisków podstawowego pilota zdalnego sterowania należy sprawdzić, czy została wybrana stacja FM.
1. Naciśnij PTY SEARCH (PTY SZUKAJ) podczas słuchania
stacji FM.
2. Naciśnij PTY- lub PTY+ aż do wyświetlenia na wyświetlaczu
wymaganego kodu PTY.
• Na wyświetlaczu podane są kody PTY opisane po prawej.
3. Naciśnij ponownie PTY SEARCH (PTY SZUKAJ), gdy na ekranie
nadal wyświetlany jest kod PTY wybrany w poprzedniej czynności.
• Moduł centralny wyszukuje 15 wstępnie ustawionych stacji FM, zatrzymuje wyszukiwanie po
znalezieniu wybranej stacji i wykonuje dostrojenie do stacji.
Wyświetlacz
Typ programu
Wyświetlacz
Typ programu
NEWS
Wiadomości obejmują ogłoszone opinie
i relacje
LIGHT M
Lekka muzyka klasyczna – Muzyka klasyczna i instrumentalna oraz chóralna
AFFAIRS
Kilka tematów, takich jak sprawy bieżące, dokumenty, dyskusje i analizy.
CLASSICS
Muzyka klasyczna - muzyka orkiestrowa, symfoniczna, muzyka kameralna i operowa
INFO
Informacje obejmujące miary i wagi, doniesienia i
prognozy, sprawy interesujące klienta, informacje
medyczne, itd.
SPORT
EDUCATE
DRAMA
CULTURE
SCIENCE
Sports
Edukacja
Seriale radiowe, itd.
Kultura narodowa lub lokalna włącznie
z probematyką religijną, socjologią,
językami, teatrem, itd.
Natural science and technology
(Nauki przyrodnicze i techniczne)
VARIED
Inne-przemówienia, programy rozrywkowe (quizy, gry), wywiady, przedstawienia komediowe i satyryczne, itd.
POP M
Muzyka pop
ROCK M
Muzyka rockowa
M.O.R.M
Muzyka współczesna określana jako
„łatwa”.
OTHER M
Inna muzyka - Jazz, muzyka country R&B
WEATHER
Pogoda
FINANCE
Finanse
CHILDREN
Programy dla dzieci
SOCIAL A
Sprawy społczene
RELIGION
Religia
PHONE IN
Programy z telefonowaniem
TRAVEL
Podróże
LEISURE
Czas wolny
JAZZ
Muzyka jazzowa
COUNTRY
Muzyka Country
NATION M
Muzyka narodowa
OLDIES
FOLK M
DOCUMENT
Stare utwory
Muzyka folkowa
Film dokumentalny
79
HT-BD1250A_POL_0628-3.indd 79
2009-06-29
2:01:58
Korzystanie z iPoda
Można odtwarzać utwory znajdujące się na iPodzie za pomocą dostarczonego pilota.
SŁUCHANIE MUZYKI
Podłączając urządzenie do systemu kina domowego Blu-ray można
odtwarzać pliki audio zapisane na iPodzie.
1. Podłącz złącze stacji dokującej iPoda do gniazda na systemie kina
domowego Blu-ray.
2. Umieść iPoda w stacji dokującej.
• iPod zostanie włączony automatycznie.
• Na ekranie telewizora zostanie wyświetlony komunikat „iPod
Connected”.
3. Naciśnij przycisk MENU na pilocie.
4. Za pomocą przycisków S,T,W, X na pilocie wybierz tryb IPod.
5. Za pomocą przycisków S,T,W, X na pilocie wybierz opcję Music, a
następnie naciśnij przycisk ENTER.
• * Wyświetlone zostanie menu Music.
6. Za pomocą przycisków S,T wybierz żądaną kategorię i naciśnij
przycisk ENTER.
• Na ekranie telewizora zostanie wyświetlona lista utworów
muzycznych.
7. Za pomocą przycisków S,T wybierz plik muzyczny, który
ma być odtwarzany i naciśnij przycisk ENTER.
Video
Music
►
TRACK 001
TRACK 002
Setup
TRACK 003
• Rozpocznie się odtwarzanie muzyki i równocześnie
zostanie wyświetlony nowy ekran z tytułem piosenki,
godziną, wykonawcą i paskiem postępu.
8. Do sterowania prostymi funkcjami odtwarzania, takimi jak
/
,
/
oraz
PLAY, PAUSE, STOP,
REPEAT można używać przycisków pilota lub jednostki
głównej.
◄
Photo
►
TRACK 004
TRACK 005
TRACK 006
TRACK 007
B Playlist
Page
• Naciśnij przycisk CZERWONY(A), aby wybrać żądany tryb odtwarzania.
❖ Elementy ekranu odtwarzania iPoda
Wyświetla typ nośnika.
►
My love
6/186
00:00:11 / 00:03:34
Bieżący utwór (piosenka)
Wyświetla liczbę aktualnie odtwarzanych utworów.
Pasek stanu odtwarzania.
Wyświetla stan powtarzania.
A Play Mode
Wyświetla bieżący indeks odtwarzania, całkowitą liczbę
utworów.
Bieżący/całkowity czas odtwarzania
Wyświetla dostępne przyciski KOLORU.
80
HT-BD1250A_POL_0628-3.indd 80
2009-06-29
2:01:58
POL
Aby przejść do listy utworów muzycznych i wybrać utwór:
1. Naciśnij przycisk MENU lub STOP.
• Odtwarzanie zostanie zatrzymane i nastąpi powrót do listy utworów muzycznych.
2. Za pomocą przycisków S,T wybierz plik, który ma być odtwarzany i naciśnij przycisk ENTER.
• Naciśnij przycisk RETURN lub W aby powrócić do menu nadrzędnego.
Kategorie muzyczne iPoda
Now Playing : Odtwarza ostatnio słuchany utwór lub przechodzi do ekranu odtwarzania bieżącego
pliku.
Artists : Odtwarzanie według nazwy wykonawcy.
Songs : Odtwarzanie w kolejności numerycznej lub alfabetycznej
Playlists : Odtwarzanie według listy utworów.
Albums : Odtwarzanie według albumów
Genres : Odtwarzanie według gatunków muzycznych.
Composer : Odtwarzanie według wykonawców.
● KORZYSTANIE Z IPODA
Informacje o pliku, np. nazwa wykonawcy i albumu, tytuł utworu i gatunek muzyczny będą wyświetlane
zgodnie z informacją znacznika ID3 na odpowiednim pliku muzycznym.
M
Lista kompatybilnych iPodów znajduje się na stronie 27.
Kompatybilność zależy od wersji oprogramowania danego iPoda.
 Lista kategorii może się różnić w zależności od modelu iPoda.
 Co to jest znacznik ID3?
Są to załączone do pliku MP3 informacje o tym pliku, takie jak: tytuł utworu, wykonawca, album, rok
oraz gatunek muzyczny. Znacznik ma też puste pole na komentarz.
 Gdy i-Pod podłączony jest do stacji dokującej, funkcja losowego odtwarzania jest niedostępna.
81
HT-BD1250A_POL_0628-3.indd 81
2009-06-29
2:02:03
Korzystanie z iPoda
OGLĄDANIE FILMU
Podłączając urządzenie do systemu kina domowego Blu-ray można odtwarzać pliki wideo zapisane na
iPodzie.
1. Podłącz złącze stacji dokującej iPoda do gniazda na systemie kina
domowego Blu-ray.
2. Na ekranie iPoda przejdź do opcji Videos > Settings i ustaw opcję
TV Out na On.
3. Umieść iPoda w stacji dokującej.
• Na ekranie telewizora zostanie wyświetlony komunikat „iPod
Connected”.
4. Za pomocą przycisków S,T,W, X na pilocie wybierz tryb IPod.
5. Za pomocą przycisków S,T,W, X na pilocie wybierz opcję Video, a
następnie naciśnij przycisk ENTER.
6. Za pomocą przycisków S,T na pilocie wybierz opcję Movies, a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
• Na ekranie telewizora zostanie wyświetlona lista filmów.
7. Za pomocą przycisków S,T wybierz plik wideo, który ma być odtwarzany
i naciśnij przycisk ENTER.
• Plik wideo zapisany na odtwarzaczu iPod będą odtwarzane na
ekranie telewizora.
8. Do sterowania prostymi funkcjami odtwarzania, takimi jak PLAY,
/
/
PAUSE, STOP,
oraz
można używać przycisków pilota lub jednostki głównej.
• Naciskając przycisk PREV w ciągu 2 sekund po zakończeniu odtwarzania, odtwarzacz rozpocznie
odtwarzanie poprzedniego pliku.
Naciśnięcie przycisku PREV 2 sekundy lub później po rozpoczęciu odtwarzania spowoduje
powrót do ekranu startowego bieżącego pliku.
• Naciśnij przycisk NEXT, aby odtworzyć następny plik.
CD
Nodisc
Aby przejść do listy wideo i wybrać plik:
1. Naciśnij przycisk MENU lub STOP.
►
• Odtwarzanie zostanie zatrzymane i nastąpi powrót do
listy wideo.
2. Za pomocą przycisków S,T wybierz plik, który ma być
odtwarzany i naciśnij przycisk ENTER.
Video
►
◄
MOVIE 001
Music
MOVIE 002
Photo
MOVIE 003
Setup
MOVIE 004
►
MOVIE 005
MOVIE 006
MOVIE 007
B Playlist
Page
• Naciśnij przycisk RETURN lub W, aby powrócić do
menu nadrzędnego.
M
Lista kompatybilnych iPodów znajduje się na stronie 26.
Kompatybilność zależy od wersji oprogramowania danego iPoda.
 Aby oglądać wideo z iPoda, należy podłączyć gniazdo wyjściowe VIDEO do telewizora (patrz strona 25).
 Aby odtwarzać wideo z iPoda przez wyjście VIDEO, przełącz HDMI CEC w pozycję Off (Wył.) jeśli aktualnie
znajduje się w pozycji On (Wł.).
 Na ekranie telewizora nie będą wyświetlane inne ekrany niż ekran odtwarzania. Pozostałe ekrany
sprawdzaj na iPodzie.
 Jeśli podłączony iPod nie obsługuje funkcji odtwarzania wideo, po wybraniu menu wideo zostanie
wyświetlony komunikat „Cannot play video files saved on this iPod”.
82
HT-BD1250A_POL_0628-3.indd 82
2009-06-29
2:02:03
POL
funkcja transmisji strumieniowej pc
PODŁĄCZANIE DO KOMPUTERA I ODTWARZANIE PLIKÓW
MP3, JPEG LUB DIVX
Metoda konfiguracji udostępnianego folderu może się różnić w zależności od systemu operacyjnego komputera.
1. Za pomocą routera i przewodu LAN lub bezprzewodowej karty
sieci LAN podłącz odtwarzacz płyt Blu-ray do komputera.
Nodisc
2. Utwórz współdzielony folder na komputerze i zapisz
wybrane pliki mp3, jpeg lub DivX.
- Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawiania
folderu współdzielonego, odwiedź witrynę internetową
firmy Samsung i pobierz instrukcję „Ustawianie folderu
współdzielonego” z centrum pobierania.
◄
Video
DISC
Music
Photo
Setup
a Network Search
3. Naciśnij przycisk MENU.
4. Naciśnij przycisk CZERWONY(A).
Wyświetlone zostanie okno, w którym można wybrać rodzaj
wyszukiwania sieciowego.
5. Za pomocą przycisków ◄ ► wybierz rodzaj wyszukiwania
sieciowego. Zostanie wyświetlona lista współdzielonych
serwerów.
Nodisc
◄
Network Search Type
Video
DISC
● FUNKCJA TRANSMISJI STRUMIENIOWEJ PC
System kina domowego Blu-ray można podłączyć do komputera w celu odtwarzania plików mp3, jpeg lub DivX
we udostępnionym folderze.
(Patrz strony 30-31 w celu połączenia)
PleaseMusic
select natwork search type
Photo
Auto
Manual
Setup
s Select
² Return
a Network Search
• Auto : Automatycznie wyszukuje dostępny komputer.
• Manual : Zanim możliwe będzie znalezienie wybranego
komputera, należy wprowadzić adres IP, nazwę folderu,
nazwę użytkownika systemu Windows oraz hasło.
6. Przeszukiwanie współdzielonego folderu
Istnieją dwie metody dostępu do współdzielonych folderów na
komputerze. (Jeżeli folder jest wyszukiwany w trybie Auto, musi
zawierać mniej niż 12 znaków. Aby wyszukać foldery o nazwie
dłuższej niż 12 znaków, należy wybrać tryb ręczny wyszukiwania
folderów.
Music
Photo
Nodisc
◄
Setup
DISC
B
C
a Network Search
Music User
DISC
No disc
Photo
_
►
• Tryb Automatyczny
1. Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz żądany komputer, a
następnie naciśnij przycisk ENTER.
(Przy pierwszym połączeniu należy wprowadzić nazwę
użytkownika systemu Windows oraz hasło, aby został
wyświetlony współdzielony folder.)
2. Wprowadź nazwę użytkownika komputera w oknie.
B
C
E F G
U V W
k l m
1 2 3
! @ #
b Space
« Number
H
X
n
4
$
I J K
Y Z a
o p q
5 6 7
% ^ &
Clear
L
b
r
8
(
s Select
M N O
c d e
s t u
9 0 −
) / ?
d Save
P
f
v
_
|
² Return
a Network Search
Password
DISC
No disc
►
B
C
3. Wprowadź hasło komputera w oknie.
Zostanie wyświetlony współdzielony folder.
Setup
A B C D
Q R S T
g h i j
w x y z
+ = . ~
a Back Space
_
A B C D
Q R S T
g h i j
w x y z
+ = . ~
a Back Space
E F G
U V W
k l m
1 2 3
! @ #
b Space
« Number
H
X
n
4
$
I J K
Y Z a
o p q
5 6 7
% ^ &
Clear
s Select
L
b
r
8
(
M N O
c d e
s t u
9 0 −
) / ?
d Save
P
f
v
_
|
² Return
a Network Search
83
HT-BD1250A_POL_0628-3.indd 83
2009-06-29
2:02:07
funkcja transmisji strumieniowej pc
4. Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz żądany folder.
Select Folder
DISC
No disc
ADMIN$
B
►
CS
DS
FS
GS
print$
SharedD
C
s Save
² Return
a Network Search
• Tryb Ręcznie
1. Wprowadź adres IP komputera posiadającego
współdzielone foldery.
Manual Search
DISC
No disc
►
B
1
2
3
4
3
4
Please input IP address
C
0
0
.
« Number
0
.
0
.
s Select
² Return
a Network Search
2. Wpisz nazwę współdzielonego folderu, następnie naciśnij
NIEBIESKI (D) przycisk, aby zapisać.
No disc
Manual Search
DISC
1
2
Please input shared folder name
B
►
C
_
A B C D
Q R S T
g h i j
w x y z
+ = . ~
a Back Space
E F G
U V W
k l m
1 2 3
! @ #
b Space
« Number
H
X
n
4
$
I J K
Y Z a
o p q
5 6 7
% ^ &
Clear
L
b
r
8
(
s Select
M N O
c d e
s t u
9 0 −
) / ?
d Save
P
f
v
_
|
² Return
a Network Search
3. Wpisz hasło komputera, następnie naciśnij NIEBIESKI (D)
przycisk, aby zapisać.
No disc
Manual Search
DISC
1
2
3
4
Please input password
►
B
C
_
A B C D
Q R S T
g h i j
w x y z
+ = . ~
a Back Space
« Number
E F G
U V W
k l m
1 2 3
! @ #
b Space
H
X
n
4
$
I J K
Y Z a
o p q
5 6 7
% ^ &
Clear
s Select
L
b
r
8
(
M N O
c d e
s t u
9 0 −
) / ?
d Save
P
f
v
_
|
² Return
a Network Search
7. Naciśnij przycisk ►, następnie za pomocą przycisków ▲▼ wybierz opcję Video, Music lub Photo.
(Aby odtwarzać pliki wideo, muzyczne lub zdjęcia, patrz strony 68-70)
M
Nazwa komputera powinna być w języku angielskim, bez użycia takich znaków jak symbole.
 W celu odtwarzania treści można przeszukiwać do 4 komputerów podłączonych do sieci.
 W niektórych środowiskach PC mogą występować problemy.
- W przypadku wystąpienia problemów z trybem „Auto Mode" (Tryb automatyczny) spróbuj użyć trybu „Manual Mode" (Tryb ręczny).
 W przypadku wystąpienia konfliktu pomiędzy funkcją prostego udostępniania plików Windows XP i funkcją przesyłania strumieniowego
systemu kina domowego Blu-ray należy wyłączyć funkcję prostego udostępniania plików.
- Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź witrynę internetową firmy Samsung i pobierz instrukcję „Ustawianie folderu współdzielonego” z
centrum pobierania.
 W przypadku problemów z funkcją transmisji strumieniowej PC podczas używania folderu współdzielonego na pulpicie w systemie
Windows Vista, odwiedź stronę pomocy technicznej systemu operacyjnego, aby zmienić ustawienie, lub zmień katalog.
84
HT-BD1250A_POL_0628-3.indd 84
2009-06-29
2:02:13
POL
Wygodne funkcje
FUNKCJA WYŁĄCZNIKA CZASOWEGO UŚPIENIA
Można ustawić czas, po którym system kina domowego Blu-ray wyłączy się.
Wciśnij przycisk SLEEP.
● WYGODNE FUNKCJE
• Zostanie wyświetlony komunikat SLEEP (UŚPIENIE). Za każdym
naciśnięciem przycisku, ustawiony wstępnie czas zmienia się
następująco:
10 ➞ 20 ➞ 30 ➞ 60 ➞ 90 ➞ 120 ➞ 150 ➞ OFF.
Aby zatwierdzić ustawienie wyłącznika czasowego urządzenia,
wciśnij przycisk SLEEP.
• Wyświetlany jest czas pozostały do wyłączenia systemu kina
domowego Blu-ray.
• Ponowne wciśnięcie przycisku zmienia ustawiony uprzednio czas wyłączenia urządzenia.
Aby anulować wyłącznik czasowy urządzenia, naciskaj przycisk SLEEP do pojawienia się OFF na
wyświetlaczu.
REGULACJA JASNOŚCI WYŚWIETLACZA
Jasność wyświetlacza modułu głównego, można regulować, aby nie przeszkadzał w oglądaniu filmu.
Wciśnij przycisk DIMMER.
• Każde naciśnięcie przycisku powoduje zmianę jasności wyświetlacza
frontowego.
FUNKCJA WYCISZENIA DŹWIĘKU
Jest to użyteczna funkcja podczas odpwiadania na dzwonek do drzwi lub odbierania telefonu.
Wciśnij przycisk MUTE.
• Na wyświetlaczu pojawi się wskazanie MUTE
• Aby przywrócić dźwięk (z tym samym poziomem głośności).
85
HT-BD1250A_POL_0628-3.indd 85
2009-06-29
2:02:16
rozwiązywanie problemów
Sprawdź zawartość poniższej tabeli, jeżeli napotkasz problemy z obsługą niniejszego urządzenia. Jeżeli napotkany
problem nie jest opisany w niniejszej tabeli lub jeżeli instrukcje go nie rozwiązują, wyłącz urządzenie, odłącz przewód
zasilania i skontaktuj się z najbliższym autoryzowanym punktem serwisowym Samsung.
Problem
Nie można wysunąć dysku.
Podłączenie iPod nie jest możliwe.
Płyta nie jest odtwarzana.
Odtwarzanie nie rozpoczyna się
natychmiast po
wciśnięciu przycisku Odtwarzanie/
Pauza.
Nie słychać dźwięku.
Dźwięk będzie słychać tylko z kilku
głośników, nie z wszystkich sześciu.
Dźwięk przestrzenny Dolby Digital 5.1
nie jest dostępny.
Nie działa pilot zdalnego sterowania.
• Płyta obraca się, ale nie wyświetla się
obraz.
• Niska jakość i drgania obrazu.
Nie działają funkcje języka audio i
wyświetlanych napisów.
Po wyborze funkcji Menu nie wyświetla
się ekran menu.
Sprawdzenie/ Rozwiązanie
• Czy przewód zasilania jest właściwie podłączony do gniazda zasilania?
• Wyłącz i ponownie włącz zasilanie.
• Sprawdź, czy odpowiednio: złącze iPoda i stacja dokująca są prawidłowo
podłączone.
• Wersję oprogramowania iPoda należy na bieżąco aktualizować.
• Sprawdź numer kodu regionalnego płyty BD/DVD.
Płyty BD/DVD zakupione za granicą mogą nie być odtwarzane.
• W tym systemie kina domowego Blu-ray nie można odtwarzać płyt CDROM i DVD-ROM.
• Sprawdź, czy ustawiony poziom dostępu jest prawidłowy.
• Sprawdź, czy na płycie nie znajdują się zadrapania lub deformacje?
• Przetrzyj płytę do czysta.
• Nie słychać dźwięku podczas odtwarzania w trybie ze zwiększoną szybkością,
zmniejszoną szybkością i odtwarzania poklatkowego.
• Czy głośniki są właściwie podłączone?
Czy ustawienia głośników zostały prawidłowo dostosowane?
• Czy płyta nie jest poważnie uszkodzona?
• W przypadku niektórych płyt BD/DVD dźwięk jest odtwarzany tylko z przednich
głośników.
• Sprawdź, czy głośniki są poprawnie podłączone.
• Wyreguluj głośność.
• Podczas słuchania płyty CD, radia lub TV dźwięk jest wysyłany tylko do
przednich głośników. Wybierz "PRO LOGIC II" wciskając przycisk (Dolby Pro
Logic II) na pilocie zdalnego sterowania, aby uruchomić wszystkie sześć
głośników.
• Czy na płycie umieszczono oznaczenie „Dolby Digital 5.1 CH”? Dźwięk przestrzenny Dolby
Digital 5.1 jest dostępny tylko wtedy, gdy płytę nagrano z dźwiękiem 5.1-kanałowym.
• Czy język dźwięku jest poprawnie ustawiony na Dolby Digital 5.1 na
wyświetlaczu informacyjnym?
• Czy pilot zdalnego sterowania jest używany pod odpowiednim kątem i z właściwej odległości
od urządzenia?
• Czy baterie pilota są zużyte?
• Czy został prawidłowo wybrany tryb pracy pilota zdalnego sterowania (TV/DVD)?
• Czy telewizor jest włączony?
• Czy kable video są właściwie podłączone?
• Czy na płycie znajdują się zabrudzenia lub czy płyta nie jest uszkodzona?
• Płyta DVD może nie być odtwarzana z powodu słabej jakości jej produkcji.
• W zależności od płyty również mogą różnić się w działaniu.
• Czy odtwarzana płyta zawiera Menu?
86
HT-BD1250A_POL_0628-3.indd 86
2009-06-29
2:02:17
POL
Problem
Sprawdzenie/ Rozwiązanie
• Można odtwarzać płyty 16:9 BD/DVD w trybie panoramicznym 16:9, 4:3
Letter Box lub 4:3 Pan-Scan, ale płyty 4:3 BD/DVD mogą być wyświetlane
tylko z proporcjami 4:3. Zapoznaj się z opakowaniem płyty DB, a następnie
wybierz odpowiednią funkcję.
• Nie działa moduł główny
(Przykład: Zasilanie zanika lub słychać
dziwny hałas.)
• System kina domowego Blu-ray nie działa
normalnie.
• Wyłącz zasilanie i przytrzymaj przycisk STOP ( ) modułu głównego
na dłużej niż 5 sekund.
Używanie funkcji RESET spowoduje usunięcie wszystkich zapisanych ustawień.
Nie należy używać tej funkcji, dopóki nie jest to konieczne.
Zapomniane zostało hasło do blokady
poziomu dostępu.
• Gdy na ekranie modułu głównego pokaże się komunikat
(No Disc), przytrzymaj przycisk STOP ( ) modułu głównego na dłużej niż
5 sekund. Na wyświetlaczu pojawi się wskazanie (INITIAL) i zostaną
przywrócone ustawienia fabryczne.
• Wciśnij przycisk POWER.
Funkcja kasowania RESET usuwa wszystkie ustawienia. Nie należy jej
używać, jej dopóki to nie jest konieczne.
Brak odbioru stacji radiowych.
• Czy antena została prawidłowo podłączona?
• Jeżeli sygnał wejściowy jest za słaby, zainstaluj zewnętrzną antenę FM
w rejonie o dobrej jakości sygnału.
Podczas odtwarzania dźwięku z
• Jeśli przycisk EJECT (wysuwania) zostanie naciśnięty podczas słuchania
telewizora poprzez system kina
dźwięku z telewizora przy korzystaniu z funkcji D.IN lub AUX, zostaną
domowego Blu-ray nie słychać dźwięku.
włączone funkcje BD/DVD, co spowoduje wyciszenie dźwięku z telewizora.
•
Obecnie nie można wykonać wybranej operacji, ponieważ:
Na ekranie pojawia się ikona .
1. Uniemożliwia to oprogramowanie płyty BD/DVD.
2. Oprogramowanie płyty BD/DVD nie obsługuje danej funkcji (np. obrazów z
różnych kamer).
3. Funkcja jest obecnie niedostępna.
4. Wybrano tytuł, rozdział lub punkt w czasie leżący poza dopuszczalnym zakresem.
Jeśli wyjście HDMI jest ustawione na
• Upewnij się, że w urządzeniu nie ma płyty, po czym naciśnij przycisk
rozdzielczość nieobsługiwaną przez telewizor
STOP ( ) (znajdujący się na panelu przednim) i przytrzymaj
naciśnięty przez ponad 5 sekund. Zostaną przywrócone wartości
(np. 1080p), obraz może nie być wyświetlany
fabryczne wszystkich ustawień.
na ekranie telewizora.
Brak obrazu z wyjścia HDMI.
• Sprawdź połączenie pomiędzy telewizorem a gniazdem HDMI w systemie
kina domowego Blu-ray.
• Sprawdź, czy posiadany telewizor obsługuje rozdzielczości wejścia HDMI
576p/480p/720p/1080i/1080p.
Nieprawidłowy obraz z wyjścia HDMI.
• Losowe „szumy” na ekranie oznaczają, że telewizor nie obsługuje
mechanizmu HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection).
Wyszukiwanie innych punktów dostępu
za pomocą bezprzewodowego USB jest
niemożliwe
● ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Nie można zmienić współczynnika
proporcji ekranu.
• Sprawdź, czy opcja Proxy jest w pozycji Off (Wył.) (Setup -> Network ->
Proxy)
87
HT-BD1250A_POL_0628-3.indd 87
2009-06-29
2:02:17
dodatek
OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE UŻYWANIA I PRZECHOWYWANIA PŁYT
Małe zadrapania na płycie mogą powodować spadek jakości dźwięku i obrazu i powodować przerwy
w odtwarzaniu. Należy więc szczególnie chronić płyty przed zadrapaniem.
Chwytanie płyt
Nie dotykaj odtwarzanej strony płyty.
Płytę trzymaj za krawędzie tak, aby na powierzchni nie pozostawały odciski palców.
Nie naklejaj na płytę papieru lub taśmy klejącej.
Przechowywanie płyt
Nie wystawiaj płyt nadziałanie promieni
słonecznych
M
Przechowuj w chłodnym,
przewiewnym miejscu
Trzymaj płyty w czystych
pudełkach ochronnych. Ustawiaj
je pionowo.
Nie pozwalaj na zabrudzenie płyt.
 Nie wkładaj do odtwarzacza popękanych płyt lub płyt z zadrapaniami.
Trzymanie i przechowywanie płyt
Po zabrudzeniu płyty odciskami palców lub w inny sposób, umyj ją delikatnym detergentem
rozpuszczonym w wodzie i wytrzyj miękką ściereczką.
• W czasie czyszczenia wykonuj ściereczką ruchy od środka na zewnątrz powierzchni płyty.
M
Kondensacja wilgoci może pojawić się w sytuacji, gdy ciepłe powietrze zetknie się z zimnymi częściami
wewnątrz odtwarzacza. Jeśli wewnątrz urządzenia wytworzy się wilgoć, odtwarzacz może nie działać
prawidłowo. W takim przypadku wyjmij płytę i pozostaw odtwarzacz włączony na 1 lub 2 godziny.
88
HT-BD1250A_POL_0628-3.indd 88
2009-06-29
2:02:17
Ogólne
POL
DANE TECHNICZNE
85 W
Ciężar
4,4 Kg
Wymiary
440 (sz.) x 345 (wys.) x 63 (gł.) mm
Zakres temperatur eksploatacji
od +5°C do +35°C
Zakres wilgotności eksploatacji
od 10 % do 75 %
BD (płyta Blu-ray)
Szybkość odczytu: 4,917 m/s
Szybkość odczytu: 3,49 ~ 4,06 m/s
DVD (Digital Versatile Disc)
Przybliżony czas odtwarzania (płyta jednostronna, jednowarstwowa) : 135 min
● DODATEK
Pobór mocy
Szybkość odczytu: 4,8 ~ 5,6 m/s
Płyty
CD : 12 cm (COMPACT DISC)
Maks. czas odtwarzania: 74 min
Szybkość odczytu: 4,8 ~ 5,6 m/s
CD : 8 cm (COMPACT DISC)
Maks. czas odtwarzania: 20 min
1 kanał: 1,0 Vp-p (rezystancja 75 Ω)
Composite Video
Płyta Blu-ray : 576i(480i)
DVD : 576i(480i)
Y: 1,0 Vp-p (rezystancja 75 Ω)
Wyjście wideo
Pr: 0,70 Vp-p (rezystancja 75 Ω)
Component Video
Pb: 0,70 Vp-p (rezystancja 75 Ω)
Płyta Blu-ray : 1080i, 720p, 576p(480p), 576i(480i) DVD : 576p(480p), 480i
1080p, 1080i, 720p, 576p(480p)
Video/Audio
HDMI
PCM multichannel audio, bitstream audio, PCM audio
Moc głośnika przedniego
165W x 2(3Ω)
Moc głośnika centralnego
170W(3Ω)
Moc głośnika surround
165W x 2(3Ω)
Moc subwoofera
170W(3Ω)
Wzmacniacz
Zakres częstotliwości
Wejście analogowe
20Hz~20kHz (±3dB)
Wejście cyfrowe
20Hz~44kHz (±3dB)
Stosunek sygnał/szum
70dB
Separacja kanałów
60dB
Czułość wejścia
(AUX)500mV
89
HT-BD1250A_POL_0628-3.indd 89
2009-06-29
2:02:17
dodatek
DANE TECHNICZNE
HT-BD1250
System głośników
Głośnik
Impedancja
Zakres częstotliwości
Poziom ciśnienia dźwięku
Moc znamionowa
Moc maksymalna
System głośników 5.1
Przednie
3Ω
140Hz~50kHz
87dB/W/M
165W
330W
Surround
3Ω
140Hz~20kHz
87dB/W/M
165W
330W
Centralny
3Ω
140Hz~20kHz
87dB/W/M
170W
340W
Wymiary (szer. x wys. X głęb.)
Przedni / Surround : 100,5 x 210 x 99 mm
Centralny : 300 x 59 x 50 mm
Subwoofer : 201 x 403 x 410 mm
Ciężar
Przedni / Surround : 0,70 Kg, Centralny : 0,33 Kg
Subwoofer : 5,39 Kg
Subwoofer
3Ω
40Hz~160Hz
90dB/W/M
170W
340W
HT-BD1252
System głośników
Głośnik
Impedancja
Zakres częstotliwości
Poziom ciśnienia dźwięku
Moc znamionowa
Moc maksymalna
Wymiary (szer. x wys. X głęb.)
Ciężar
System głośników 5.1
Surround
Przednie
Centralny
3Ω
3Ω
3Ω
140Hz~20kHz 140Hz~20kHz 140Hz~20kHz
87dB/W/M
87dB/W/M
87dB/W/M
165W
165W
170W
330W
330W
340W
Przednie : 260 x 1120x 260 mm
Surround : 100 x 151 x 89 mm
Centralny : 300 x 59 x 50 mm
Subwoofer : 201 x 403 x 410 mm
Subwoofer
3Ω
40Hz~160Hz
88dB/W/M
170W
340W
Przednie : 2,88 Kg, Surround : 0,42 Kg
Centralny : 0,32 Kg, Subwoofer : 5,39 Kg
HT-BD1255
System głośników
Głośnik
Impedancja
Zakres częstotliwości
Poziom ciśnienia dźwięku
Moc znamionowa
Moc maksymalna
Wymiary (szer. x wys. X głęb.)
Ciężar
System głośników 5.1
Przednie
Surround
Centralny
3Ω
3Ω
3Ω
140Hz~50kHz 140Hz~20kHz 140Hz~20kHz
87dB/W/M
87dB/W/M
87dB/W/M
165W
165W
170W
330W
330W
340W
Przedni / Surround : 260 x 1202 x 260 mm
Centralny : 300 x 59 x 50 mm
Subwoofer : 201 x 403 x 410 mm
Subwoofer
3Ω
40Hz~160Hz
88dB/W/M
170W
340W
Przedni / Surround : 2,88 Kg,
Centralny : 0,34 Kg, Subwoofer : 5,39 Kg
*: Parametry znamionowe
- Samsung Electronics Co., Ltd zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów technicznych bez uprzedzenia.
- Podany ciężar i wymiary są wartościami przybliżonymi.
90
HT-BD1250A_POL_0628-3.indd 90
2009-06-29
2:02:17
Kontakt do SAMSUNG WORLD WIDE
Jeżeli masz jakieś uwagi lub pytania w sprawie produktów marki Samsung, skontaktuj się z naszą
infolinią.
Region
North America
Latin America
Europe
CIS
Asia Pacific
Kraj
CANADA
MEXICO
U.S.A
ARGENTINE
BRAZIL
CHILE
NICARAGUA
HONDURAS
COSTA RICA
ECUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA
JAMAICA
PANAMA
PUERTO RICO
REP. DOMINICA
TRINIDAD & TOBAGO
VENEZUELA
COLOMBIA
HT-BD1250A_POL_0628-3.indd 91
Strona sieci web
BELGIUM
02 201 2418
CZECH REPUBLIC
DENMARK
800-SAMSUNG(800-726786)
8-SAMSUNG(7267864)
www.samsung.com/ca
www.samsung.com/mx
www.samsung.com/us
www.samsung.com/ar
www.samsung.com/br
www.samsung.com/cl
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com.co
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
www.samsung.com/cz
www.samsung.com/dk
FINLAND
30-6227 515
www.samsung.com/fi
FRANCE
GERMANY
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
U.K
EIRE
AUSTRIA
SWITZERLAND
RUSSIA
KAZAKHSTAN
UZBEKISTAN
KYRGYZSTAN
TADJIKISTAN
UKRAINE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
AUSTRALIA
NEW ZEALAND
CHINA
HONG KONG
INDIA
INDONESIA
JAPAN
MALAYSIA
www.samsung.com/fr
www.samsung.de
www.samsung.com/hu
www.samsung.com/it
www.samsung.com/lu
www.samsung.com/nl
www.samsung.com/no
www.samsung.com/pl
www.samsung.com/pt
www.samsung.com/sk
www.samsung.com/es
www.samsung.com/se
www.samsung.com/uk
www.samsung.com/ie
www.samsung.com/at
www.samsung.com/ch
www.samsung.ru
www.samsung.com/kz_ru
www.samsung.com/kz_ru
SINGAPORE
THAILAND
TAIWAN
VIETNAM
TURKEY
01 4863 0000
01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
02 261 03 710
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
3-SAMSUNG(7267864)
0 801 1SAMSUNG(172678), 022-607-93-33
80820-SAMSUNG(726-7864)
0800-SAMSUNG(726-7864)
902-1-SAMSUNG (902 172 678)
075-SAMSUNG(726 78 64)
0845 SAMSUNG (7267864)
0818 717 100
0810-SAMSUNG(7267864, € 0.07/min)
0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)
8-800-555-55-55
8-10-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
8-800-502-0000
8-800-77777
8000-7267
800-7267
1300 362 603
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
800-810-5858, 400-810-5858, 010-6475 1880
3698-4698
3030 8282, 1800 110011, 1-800-3000-8282
0800-112-8888
0120-327-527
1800-88-9999
1-800-10-SAMSUNG(726-7864)
1-800-3-SAMSUNG(726-7864), 02-5805777
1800-SAMSUNG(726-7864)
1800-29-3232, 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
444 77 11
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG(726-7864 )
www.samsung.com/za
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726
www.samsung.com/ae
PHILIPPINES
Middle East &
Africa
Punkt obsługi klienta 1-800-SAMSUNG(726-7864)
01-800-SAMSUNG(726-7864)
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0800-333-3733
0800-124-421, 4004-0000
800-SAMSUNG(726-7864)
00-1800-5077267
800-7919267
0-800-507-7267
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
1-800-234-7267
800-7267
1-800-682-3180
1-800-751-2676
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0-800-100-5303
01-8000112112
www.samsung.ua
www.samsung.com/lt
www.samsung.com/lv
www.samsung.com/ee
www.samsung.com/au
www.samsung.com/nz
www.samsung.com/cn
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/in
www.samsung.com/id
www.samsung.com/jp
www.samsung.com/my
www.samsung.com/ph
www.samsung.com/sg
www.samsung.com/th
www.samsung.com/tw
www.samsung.com/vn
www.samsung.com/tr
2009-06-29
2:02:17
Sposób poprawnego usuwania baterii, w które wyposażony jest niniejszy produkt
(Dotyczy obszaru Unii Europejskiej oraz innych krajów europejskich posiadających oddzielne systemy zwrotu zużytych
baterii.)
Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania
baterie, w które wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi
z gospodarstw domowych. Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazują,
że dana bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości przewyższającej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie
WE 2006/66. Jeśli baterie nie zostaną poprawnie zutylizowane, substancje te mogą powodować zagrożenie dla
zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego.
Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie materiałów, należy oddzielać baterie od innego
typu odpadów i poddawać je utylizacji poprzez lokalny, bezpłatny system zwrotu baterii.
Prawidłowe usuwanie produktu
(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)
To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji
nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać
wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne
i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od
odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.
W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych
przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży
detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.
Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu.
Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.
Code No. AH68-02228G(0.0)
HT-BD1250A_POL_0628-3.indd 92
2009-06-29
2:02:18
Download PDF