EPSON EB-W16/EH-TW550/EH-TW510 User`s Guide

Priročnik za uporabnika
Simboli v Teh Navodilih
• Varnostno označevanje
V dokumentaciji in na projektorju so grafični simboli, ki ponazarjajo, kako napravo uporabljati varno.
Prosimo, da se poučite, kaj ti opozorilni simboli pomenijo, in da jih upoštevate, sicer se utegnete poškodovati ali okvariti opremo.
Opozorilo
Ti simboli označujejo informacije, ki jih morate upoštevati, sicer utegnete z nepravilno uporabo povzročiti poškodbe ali celo smrt.
Previdno
Ti simboli označujejo informacije, ki jih morate upoštevati, sicer utegnete z nepravilno uporabo povzročiti poškodbe ali okvaro opreme.
• Splošno informacijsko označevanje
Pozor
Označuje postopke, ki lahko povzročijo škodo ali poškodbo, če niste dovolj previdni.
a
Označuje dodatne podatke in vsebine, ki so lahko koristne za določeno temo.
s
Označuje stran, kjer lahko najdete podrobne podatke o določeni temi.
g
Označuje, da se razlaga za podčrtano besedo ali besede pred tem simbolom nahaja v slovarju izrazov. Glejte poglavje "Dodatek" v "Slovar".
s "Slovar" str.115
[Ime]
Ime menija
Označuje imena gumbov na daljinskem upravljalniku ali nadzorni plošči.
Primer: gumb [Esc]
Nakazuje elemente menija Konfiguracije.
Primer:
Izberite "Svetlost" iz menija Slika.
Slika - Svetlost
Vsebina
3
Simboli v Teh Navodilih . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Priključitev opreme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Priključitev računalnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Povezava virov slike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Povezava naprav USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Priključitev zunanje opreme (samo EB-W16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uvod
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
22
23
25
26
Lastnosti Projektorja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Projiciranje realističnih 3D-slik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hitra in preprosta namestitev, projiciranje in shranjevanje . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Povezava s kablom USB in projiciranje (USB Display) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zaznavanje premikov projektorja in samodejno popravljanje popačenja slike . .
Vodoravno trapezno popačenje (samo EH-TW550/EH-TW510) . . . . . . . . . . . . .
Pomoč za Izostritev (samo EB-W16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Samodejna prilagoditev projekcijskemu zaslonu (Screen Fit) (samo EB-W16) . . .
Uporabne funkcije za projiciranje slik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Povečanje projicirane vsebine na širokem (WXGA) zaslonu . . . . . . . . . . . . . . .
Kako izkoristiti daljinski upravljalnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Z dokumentno kamero povečajte in projicirajte svoje datoteke . . . . . . . . . . . .
Priključitev pomnilniške naprave USB in projiciranje datotek filmov ter slik (PC
Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Izboljšane varnostne funkcije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
. 9
. 9
Nazivi in funkcije delov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Spredaj/Zgoraj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zadaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Podnožje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nadzorna plošča . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Daljinski upravljalnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Menjava baterij za daljinski upravljalnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Obseg delovanja daljinskega upravljalnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
10
11
12
13
15
17
18
Priprava projektorja
Namestitev projektorja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Načini Namestitve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Načini namestitve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Velikost zaslona in približna razdalja projiciranja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Običajna uporaba
Projiciranje Slik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Od namestitve do projekcije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Samodejno zaznavanje vhodnih signalov in zamenjava projicirane slike (Iskanje vira)
... ....... ......... ... ....... ......... ... ....... ..........
Preklopite na ciljno sliko z daljinskim upravljalnikom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Projiciranje z USB Display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sistemske zahteve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prva povezava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Odstranjevanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28
29
30
30
30
31
32
Prilagoditev projicirane slike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Popravi popačenost Keystone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Samodejno odpravljanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ročni popravek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Samodejna prilagoditev projekcijskemu zaslonu (Screen Fit) (samo EB-W16) . . . .
Prilagodite velikost slike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prilagodite položaj slike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prilagodite vodoravni nagib . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kako popraviti ostrino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prilagoditev glasnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Izbiranje kakovosti projekcije (Izbiranje barvnega načina) . . . . . . . . . . . . . . . . .
Za EB-W16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Za EH-TW550/EH-TW510 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavitev Samozaslonka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spreminjanje Razmerje gledišča projicirane slike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Načini spreminjanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spreminjanje razmerja gledišča . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
34
34
35
38
40
40
40
41
41
42
42
42
43
44
44
44
Vsebina
4
Koristne Funkcije
Meni Konfiguracija
Funkcije projiciranja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Uporaba menija Konfiguracija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Projiciranje slik 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Priprava na gledanje slike 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gledanje slik 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Območje gledanja slik 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opozorila glede gledanja slik 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Projiciranje brez računalnika (PC Free) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Specifikacije datotek, ki jih lahko projicirate s funkcijo PC Free . . . . . . . . . . . .
Primeri uporabe funkcije PC Free . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Načini delovanja PC Free . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Projiciranje izbranih slik in filmov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Projiciranje slikovnih datotek v mapi v zaporedju (Diaprojekcija) . . . . . . . . . .
Nastavitve prikaza slikovnih datotek in nastavitve predvajanja Diaprojekcija . .
Začasen izklop slike in zvoka (A/V nemo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zamrzovanje slike (Zamrzni) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Funkcija kazalca (Kazalec) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Povečanje dela slike (E-Zoom) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uporabite daljinski upravljalnik za vodenje kazalca miške (Brezžična miška) . . . . .
Shranjevanje uporabnikovega logotipa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
47
47
48
49
50
52
53
53
53
55
56
57
58
58
59
60
61
62
Varnostne Funkcije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Upravljanje uporabnikov (Zaščita z geslom) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tipi zaščite z geslom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavitev Zaščita z geslom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vnos gesla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Omejevanje delovanje (Zaklep delovanja) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zaklep proti kraji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Namestitev žične ključavnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
64
64
64
65
66
67
67
Nadzor in upravljanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Ukazi ESC/VP21 (samo EB-W16) . . . .
Preden začnete . . . . . . . . . . . . .
Seznam ukazov . . . . . . . . . . . . .
Komunikacijski protokol . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
68
68
68
69
Seznam Funkcij . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Tabela menija konfiguracije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Meni Slika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Meni Signal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Meni Nastavitve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Meni Razširjeno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Meni Informacije (Samo prikazovalnik) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Meni Ponastavi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
72
73
74
76
77
78
79
Odpravljanje Težav
Uporaba pomoči . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Reševanje Težav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Razlaga indikatorjev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ko indikatorji niso v pomoč . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Težave povezane s sliko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Slike se ne pojavijo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Premikajoče se slike niso prikazane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Projekcija se avtomatično ustavi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prikazano je sporočilo Ni podprto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prikazano je sporočilo Ni signala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Slike 3D ni mogoče gledati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Slike so meglene, neizostrene ali popačene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Na slikah se pojavljajo motnje ali popačenost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kazalec miške utripa (le pri projiciranju s funkcijo USB Display) . . . . . . . . . . . . .
Slika (velika) je odrezana ali prikazana kot majhna, razmerje stranic ni ustrezno ali
pa je slika obrnjena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Barve slike niso pravilne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Slike so temne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Težave ob začetku projekcije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Projektor se ne prižge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Druge težave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83
86
87
87
88
88
88
88
89
90
90
91
91
92
93
93
93
94
Vsebina
5
Projektor ne oddaja zvoka, ali je le-ta prešibek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Daljinski upravljalnik ne deluje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Želim spremeniti jezik sporočil in menijev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Vhodni signal 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Specifikacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Splošne Specifikacije Projektorja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Videz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Vzdrževanje
Slovar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Čiščenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Čiščenje Površine Projektorja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Čiščenje leč . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Čiščenje očal 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Čiščenje zračnega filtra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
97
97
97
97
Zamenjava Potrošnih Materialov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Menjava žarnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Obdobje za zamenjavo žarnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Kako zamenjati žarnico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Ponastavitev ure žarnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Zamenjava zračnega filtra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Obdobje za menjavo zračnega filtra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Kako zamenjati zračni filter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Dodatek
Dodatki In Potrošni Material . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Dodatna Oprema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Potrošni Material . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Velikost zaslona in razdalja projekcije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Razdalja projiciranja za EB-W16/EH-TW550/EH-TW510 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Podprti prikazovalniki monitorjev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Podprte Ločljivosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Računalniški signali (analogni RGB) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Komponentni video . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sestavljeni video . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vhodni signal iz vrat HDMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109
109
109
109
109
Splošne Opombe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Več o zapisih . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Blagovne znamke in avtorske pravice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Indeks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Uvod
To poglavje razlaga lastnosti projektorja in nazive posameznih delov.
Lastnosti Projektorja
Projiciranje realističnih 3D-slik
Projicirajte realistično 3D-vsebino iz medijev,
kot so diski Blu-ray 3D ali 3D-igre. Za gledanje
3D-slik potrebujete dodatna očala za aktivni 3D
(ELPGS03).
s "Projiciranje slik 3D" str.47
7
Zaznavanje premikov projektorja in samodejno popravljanje
popačenja slike
Ta projektor samodejno popravi navpično in vodoravno trapezno
popačenje, ki se pojavi pri spreminjanju lege ali premikanju projektorja.
Pri modelu EH-TW550/EH-TW510 je na voljo samo navpično trapezno
popačenje.
s "Samodejno odpravljanje" str.34
Hitra in preprosta namestitev, projiciranje in
shranjevanje
•
•
•
•
Vklopite in izklopite projektor s preprostim priklopom, ali odklopom.
Projicirajte na velike zaslone s kratke razdalje.
Opravite preproste prilagoditve višine z eno ročico.
Ker ohlajevanje ni potrebno, ga lahko preprosto pospravite.
Povezava s kablom USB in projiciranje (USB Display)
Če preprosto priključite priložen kabel USB,
lahko projicirate slike z zaslona računalnika brez
računalniškega kabla.
s "Projiciranje z USB Display" str.30
Vodoravno trapezno popačenje (samo EH-TW550/EH-TW510)
Omogoča hitro odstranjevanje vodoravnega popačenja projicirane slike.
Uporabno, če ne morete namestiti projektorja vzporedno z zaslonom.
s "Ročni popravek" str.35
Lastnosti Projektorja
Pomoč za Izostritev (samo EB-W16)
Ta projektor je opremljen z vgrajeno funkcijo, ki vam pomaga natančno
nastaviti ostrino slike.
s "Kako popraviti ostrino" str.41
Samodejna prilagoditev projekcijskemu zaslonu (Screen Fit) (samo
EB-W16)
S pritiskom gumba [Screen Fit] lahko samodejno prilagodite projicirano
sliko tako, da se prilega zaslonskemu oknu brez popačenja slike.
8
Uporabne funkcije za projiciranje slik
Povečanje projicirane vsebine na širokem (WXGA) zaslonu
Pri računalniku z 16:10 WXGA širokim LCD
zaslonom, lahko prikažete sliko v enakem
razmerju. Uporabljate lahko formate table ali
druge zaslone za prikazovanje pokrajin.
s "Spreminjanje Razmerje gledišča
projicirane slike" str.44
s "Samodejna prilagoditev projekcijskemu zaslonu (Screen Fit) (samo EBW16)" str.38
Kako izkoristiti daljinski upravljalnik
Z daljinskim upravljalnikom lahko opravljate funkcije, kot je povečava dela
slike. Daljinski upravljalnik lahko prav tako uporabite kot kazalec med
predstavitvami ali kot miško za računalnik.
s "Funkcija kazalca (Kazalec)" str.59
s "Povečanje dela slike (E-Zoom)" str.60
s "Uporabite daljinski upravljalnik za vodenje kazalca miške (Brezžična
miška)" str.61
Z dokumentno kamero povečajte in projicirajte svoje datoteke
Projicirate lahko dokumente in predmete z uporabo izbirne dokumentne
kamere. Ostrina slika se samodejno prilagodi z uporabo funkcije za
samodejno ostrenje. Prav tako lahko povečate slike z uporabo digitalne
povečave.
s "Dodatna Oprema" str.105
Lastnosti Projektorja
Priključitev pomnilniške naprave USB in projiciranje datotek
filmov ter slik (PC Free)
Na projektor lahko priključite pomnilniške naprave USB ali digitalne
fotoaparate in projicirate shranjene slike.
Podprte so številke oblike zapisa datotek, vključno s filmskimi in slikovnimi
datotekami.
s "Projiciranje brez računalnika (PC Free)" str.52
Izboljšane varnostne funkcije
• Zaščita z geslom za omejevanje in nadzor uporabnikov
Če nastavite geslo, lahko omejite uporabo projektorja.
s "Upravljanje uporabnikov (Zaščita z geslom)" str.64
• Zaklep delovanja omeji uporabo gumbov na nadzorni plošči
To funkcijo lahko uporabite tudi, če želite preprečiti spreminjanje
nastavitev projektorja brez dovoljenja, npr. na prireditvah, v šoli ipd.
s "Omejevanje delovanje (Zaklep delovanja)" str.66
• Opremljen z raznimi napravami proti kraji
Ta projektor je opremljen z naslednjimi varnostnimi napravami proti
kraji.
• Varnostna reža
• Mesto za namestitev varnostnega kabla
s "Zaklep proti kraji" str.67
9
Nazivi in funkcije delov
Spredaj/Zgoraj
10
EH-TW550/EH-TW510
EB-W16
Ime
A Odprtina za izpuh
zraka
Funkcija
Odprtina za zračenje se uporablja za notranje hlajenje
projektorja.
Previdno
Med projiciranjem ne nastavljajte obraza ali rok v
bližino odprtine za zračenje, hkrati pa v bližino ne
postavljajte predmetov, ki se lahko zvijejo ali poškodujejo zaradi toplote iz bližnje odprtine. Vroč
zrak iz odprtine za izpuh zraka lahko povzroči
opekline, zvijanje predmetov ali nezgode.
B Gumb drsnika za
izklop slike in zvoka
Gumb uporabite za odpiranje in zapiranje drsnika za
izklop slike in zvoka.
C Ročica za nastavitev
noge
S potiskom ročice za nogo podaljšate in zložite prednjo
nastavljivo nogo.
s "Prilagodite položaj slike" str.40
Nazivi in funkcije delov
Ime
11
Funkcija
Zadaj
D Sprednja nastavljiva
noga
Pri postavitvi na površino kot je miza, podaljšajte nogo, da
s tem prilagodite položaj slike.
s "Prilagodite položaj slike" str.40
E Drsnik za izklop slike
in zvoka
Zaprite, ko ne uporabljate projektorja, da zaščitite lečo. Z
zapiranjem med projekcijo lahko skrijete sliko in zvok.
s "Začasen izklop slike in zvoka (A/V nemo)" str.58
F Obroč za ostrenje
Prilagodite ostrino slike.
s "Kako popraviti ostrino" str.41
G Obroč za zoom
Prilagodite velikost slike.
s "Prilagodite velikost slike" str.40
H Oddaljen sprejemnik
Sprejema signale daljinskega upravljalnika.
I Senzor (samo EB-W16)
Senzor za zaznavanje roba projekcijskega zaslona.
J Odprtina za dovod
zraka
(zračni filter)
Sprejema zrak za notranje hlajenje projektorja.
s "Čiščenje zračnega filtra" str.97
K Prostor pokrov
zračnega filtra
Nanj postavite prst, da odprete pokrov zračnega filtra.
s "Zamenjava zračnega filtra" str.102
L Zvočnik
Oddaja zvok.
M Varnostna reža
Varnostna reža je združljiva z varnostnim sistemom
Kensington Microsaver Security System.
s "Zaklep proti kraji" str.67
N Indikatorji
Označuje stanje projektorja.
s "Razlaga indikatorjev" str.83
O Nadzorna plošča
Upravlja projektor.
s "Nadzorna plošča" str.13
A Vrata Audio-L/R
Oddajajo zvok iz opreme, ki je priključena v vrata
Computer, vrata S-Video ali vrata Video.
P Pokrov žarnice
Odprite, ko menjate žarnico projektorja.
s "Menjava žarnice" str.99
B Vrata Video
Za sestavljene video signale iz video virov.
Q Vodoravno trapezno
popačenje (samo EHTW550/EH-TW510)
Popravi vodoravno popačenje projicirane slike.
s "Ročni popravek" str.35
C Vtič za električno
napajanje
Za priključitev napajalnega kabla v projektor.
s "Od namestitve do projekcije" str.28
EB-W16
EH-TW550/EH-TW510
Ime
Funkcija
Nazivi in funkcije delov
Ime
12
Funkcija
D Vrata RS-232C (samo
EB-W16)
Če napravo upravljate z računalnikom, povežite
računalnik s projektorjem preko kabla RS-232C. Ta vrata
so namenjena krmiljenju in niso za splošno uporabo.
s "Ukazi ESC/VP21 (samo EB-W16)" str.68
E Oddaljen sprejemnik
Sprejema signale daljinskega upravljalnika.
F Vrata Audio Out (samo
EB-W16)
Oddaja zvok trenutno projicirane slike na zunanji
zvočnik.
G Vrata Monitor
Out/Computer2 (samo
EB-W16)
• Oddaja analogne signale RGB, ki jih oddajajo vrata
Computer1 na zunanji monitor. Ne morete oddajati
signalov, ki jih oddajajo druga vrata ali komponentni
video signali.
• Če je za Vrata izhoda za zas. izbrano Računalnik2 v
meniju Konfiguracija, bodo poslani slikovni signali iz
računalnika in komponentni video signali iz drugih
video virov.
H Vrata Computer1 ali
Computer
Za video signale iz računalnika in komponentne video
signale iz drugih video virov.
I Vrata HDMI
Sprejema video signale iz video opreme in računalnikov,
združljivih s HDMI. Ta projektor je združljiv s HDCPg.
s "Priključitev opreme" str.22
J Vrata USB(TypeB)
• Za priključitev projektorja na računalnik preko kabla
USB in projiciranje slik z računalnika.
s "Projiciranje z USB Display" str.30
• Za povezavo projektorja na računalnik preko kabla USB
in uporabo funkcije Brezžična miška.
s "Uporabite daljinski upravljalnik za vodenje
kazalca miške (Brezžična miška)" str.61
K Vrata USB(TypeA)
• Za povezavo pomnilniške naprave USB ali digitalnega
fotoaparata in projiciranje filmov ali slik s funkcijo PC
Free.
s "Projiciranje brez računalnika (PC Free)"
str.52
• Za priključitev izbirne dokumentne kamere.
Ime
L Vrata S-Video
Funkcija
Pošilja signale S-Video iz video virov.
Podnožje
Ime
Funkcija
A Točke za pritrditev na
stropni nosilec (tri
točke)
Pričvrstite izbirni stropni nosilec, pri obešanju projektorja
s stropa.
s "Namestitev projektorja" str.20
s "Dodatna Oprema" str.105
B Zadnja noga
Pri postavitvi na površino kot je miza, v celoti obrnite in
povlecite za prilagoditev vodoravnega nagiba.
s "Prilagodite vodoravni nagib" str.40
Nazivi in funkcije delov
Ime
13
Funkcija
C Mesto za namestitev
varnostnega kabla
Skozi povlecite komercialno dostopno žično ključavnico
in jo zaklenite.
s "Namestitev žične ključavnice" str.67
D Sprednja nastavljiva
noga
Pri postavitvi na površino kot je miza, podaljšajte nogo, da
s tem prilagodite položaj slike.
s "Prilagodite položaj slike" str.40
Nadzorna plošča
Ime
Funkcija
A Gumb [t]
Vključi ali izključi projektor.
s "Od namestitve do projekcije" str.28
B Gumb [Source Search]
Preklopi na drug vhodni vir, ki pošilja sliko.
s "Samodejno zaznavanje vhodnih signalov in
zamenjava projicirane slike (Iskanje vira)" str.29
C Gumb [Enter]
[ ]
• Ko je prikazan meni Konfiguracija ali zaslon pomoči,
sprejme in vnese trenutno izbiro in se premakne na
naslednjo raven.
• S pritiskom pri projiciranju analognih signalov RGB z
vrat Computer, lahko samodejno optimizirate Sledenje,
Sinhronizacijo in Položaj.
Nazivi in funkcije delov
Ime
D [w][v] gumbi
14
Funkcija
• Prikaže okno Keystone s katerim lahko popravite
trapezno popačenje v navpični in vodoravni smeri.
s "Ročni popravek" str.35
• Če jih pritisnete, ko sta prikazana meni Konfiguracija ali
okno pomoč, ti gumbi izberejo možnosti iz menija in
nastavijo njihove vrednosti.
s "Uporaba menija Konfiguracija" str.71
s "Uporaba pomoči" str.81
E Gumb [Help]
Prikaže in zapre okno pomoči ki vam pokaže, kako
odpraviti morebitne težave.
s "Uporaba pomoči" str.81
F Gumb [Esc]
• Ustavi trenutno funkcijo.
• Če ga pritisnete v meniju Konfiguracija, se premakne na
prejšnji nivo menija.
s "Uporaba menija Konfiguracija" str.71
G Gumbi [a][b]
• Prilagodi glasnost zvočnika.
[b] Poveča glasnost.
[a] Zmanjša glasnost.
s "Prilagoditev glasnosti" str.41
• Popravi popačenje keystone v vodoravni smeri, ko je
prikazano okno Keystone.
s "Keystone v/n" str.35
• Če jih pritisnete, ko sta prikazana meni Konfiguracija ali
okno pomoč, ti gumbi izberejo možnosti iz menija in
nastavijo njihove vrednosti.
s "Uporaba menija Konfiguracija" str.71
s "Uporaba pomoči" str.81
H Gumb [Menu]
Prikaže in zapre meni Konfiguracija.
s "Uporaba menija Konfiguracija" str.71
Ime
Funkcija
I Gumb [Screen Fit]
(samo EB-W16)
Prilagodi projicirano sliko tako, da se ujema z okvirjem
zaslona.
s "Samodejna prilagoditev projekcijskemu zaslonu
(Screen Fit) (samo EB-W16)" str.38
Če je projektor nameščen na strop, je ta gumb
onemogočen.
J Gumb [Focus Help]
(samo EB-W16)
Odpre pogovorno okno s pomočjo za izostritev slike.
s "Kako popraviti ostrino" str.41
Nazivi in funkcije delov
Daljinski upravljalnik
15
Ime
Funkcija
A Gumb [t]
Vključi ali izključi projektor.
s "Od namestitve do projekcije" str.28
B Gumb [Computer]
Spremeni slike iz vrat Computer.
C Gumb [Video]
Z vsakim pritiskom gumba preklopi na sliko iz vrat SVideo, Video in HDMI.
D Gumb [Screen Fit]
Prilagodi projicirano sliko tako, da se ujema z okvirjem
zaslona.
s "Samodejna prilagoditev projekcijskemu zaslonu
(Screen Fit) (samo EB-W16)" str.38
Na modelu EH-TW550/EH-TW510 ali če je projektor
montiran pod strop, je ta gumb onemogočen.
E Številčnica
Vnos gesla.
s "Nastavitev Zaščita z geslom" str.64
F Gumb [Auto]
S pritiskom pri projiciranju analognih signalov RGB z vrat
Computer, lahko samodejno optimizirate Sledenje,
Sinhronizacijo in Položaj.
G Gumb [Aspect]
Pogled se spremeni z vsakim pritiskom gumba.
s "Spreminjanje Razmerje gledišča projicirane slike"
str.44
H Gumb [Num]
Zadržite gumb in z uporabo numeričnih gumbov vpišite
gesla in številke.
s "Nastavitev Zaščita z geslom" str.64
I Gumb [Menu]
Prikaže in zapre meni Konfiguracija.
s "Uporaba menija Konfiguracija" str.71
J [
• Če jih pritisnete, ko sta prikazana meni Konfiguracija ali
okno pomoč, ti gumbi izberejo možnosti iz menija in
nastavijo njihove vrednosti.
s "Uporaba menija Konfiguracija" str.71
• Med uporabo funkcije Brezžična miška, se kazalka
miške premika v smeri pritisnjenega gumba.
s "Uporabite daljinski upravljalnik za vodenje
kazalca miške (Brezžična miška)" str.61
][
gumbi
][ ][ ]
Nazivi in funkcije delov
Ime
K Gumb [
]
L Gumb [User]
M Gumbi [Page]
[[][]]
16
Funkcija
• Ko je prikazan meni Konfiguracija ali zaslon pomoči,
sprejme in vnese trenutno izbiro in se premakne na
naslednjo raven.
s "Uporaba menija Konfiguracija" str.71
• Ima vlogo leve tipke na miški pri uporabi funkcije
brezžična miška.
s "Uporabite daljinski upravljalnik za vodenje
kazalca miške (Brezžična miška)" str.61
Izberite kateri koli pogosto rabljen element izmed šest
razpoložljivih elementov menija Konfiguracija in ga
dodelite gumbu. Ob pritisku gumba [User], se prikaže
zaslon za izbiro/prilagajanje elementa, ki vam omogoča
nastavitve/prilagoditve z enim dotikom.
s "Meni Nastavitve" str.76
Za spreminjanje strani v datotekah, kot so datoteke
PowerPoint, pri uporabi naslednjih metod za projiciranje.
• Uporaba funkcije brezžične miške
s "Uporabite daljinski upravljalnik za vodenje
kazalca miške (Brezžična miška)" str.61
• Uporaba USB Display
s "Projiciranje z USB Display" str.30
Če projicirate slike s funkcijo PC Free, boste s pritiskom
teh gumbov prikazali prejšnji/naslednji zaslon.
Ime
Funkcija
P Gumb [Help]
Prikaže in zapre okno pomoči ki vam pokaže, kako
odpraviti morebitne težave.
s "Uporaba pomoči" str.81
Q Gumb [Freeze]
Predstavitev se ustavi ali nadaljuje.
s "Zamrzovanje slike (Zamrzni)" str.58
R Tipke za [Volume]
[a][b]
[a] Zmanjša glasnost.
[b] Poveča glasnost.
s "Prilagoditev glasnosti" str.41
S Gumb [Pointer]
Prikaže kazalec na zaslonu.
s "Funkcija kazalca (Kazalec)" str.59
T Gumb [Esc]
• Ustavi trenutno funkcijo.
• Če ga pritisnete, ko je prikazan meni Konfiguracija, se
premakne na prejšnji nivo.
s "Uporaba menija Konfiguracija" str.71
• Ima vlogo desne tipke na miški pri uporabi funkcije
Brezžična miška.
s "Uporabite daljinski upravljalnik za vodenje
kazalca miške (Brezžična miška)" str.61
U Gumb [Color Mode]
Vsakič, ko pritisnete gumb, se spremeni barvni način.
s "Izbiranje kakovosti projekcije (Izbiranje barvnega
načina)" str.42
N Gumbi [E-Zoom]
[z][x]
Poveča ali pomanjša sliko brez spremembe velikosti
projekcije.
s "Povečanje dela slike (E-Zoom)" str.60
V Gumb [2D/3D]
Vsakič, ko pritisnete gumb, se spremeni način v 2D ali 3D.
V način 3D preklopite, če je vhodni signal 3D. Če je vhodni
signal 3D, aktiven pa je način 2D, bo projicirana slika 2D.
O Gumb [A/V Mute]
• Vklopi ali izklopi sliko in zvok.
s "Začasen izklop slike in zvoka (A/V nemo)"
str.58
• Način projekcije lahko spremenite s pritiskom gumba
za pet sekund.
SpredajWSpredaj/Strop
ZadajWZadaj/Strop
W Gumb [LAN]
Na projektorju ga ni mogoče uporabiti.
X Gumb [USB]
Vsakič, ko pritisnete gumb, slika kroži med naslednjimi
viri:
• USB Display
• Slike iz naprave, priključene na vrata USB(TypeA)
Y Gumb [Source Search]
Preklopi na drug vhodni vir, ki pošilja sliko.
s "Samodejno zaznavanje vhodnih signalov in
zamenjava projicirane slike (Iskanje vira)" str.29
Nazivi in funkcije delov
Ime
Z Območje oddajanja
svetlobe daljinskega
upravljalnika
17
Funkcija
Oddaja signale daljinskega upravljalnika.
Menjava baterij za daljinski upravljalnik
Če se pojavlja zamik v odzivnosti daljinskega upravljalnika ali če le-ta ne
deluje, potem ko ste ga nekaj časa uporabljali, so baterije verjetno že skoraj
prazne. Ko se to zgodi, zamenjajte baterije z novimi. Imejte pripravljeni dve
magnezijevi ali alkalni AA-bateriji. Ne smete uporabiti nobenih drugih
baterij kot magnezijeve ali alkalne AA.
Pozor
Pred ravnanjem z baterijami obvezno preberite naslednja navodila.
s Varnostna opozorila
a
Odstranite pokrov baterij.
b
Zamenjajte stare baterije z novimi.
Medtem ko potiskate zatič pokrova baterij, dvignite pokrov.
Nazivi in funkcije delov
18
Obseg delovanja daljinskega upravljalnika
Previdno
6
6
6
6
Preverite položaj (+) in (-) oznak v nosilcu baterij in se prepričajte, da so
baterije pravilno vstavljene.
Če baterij ne uporabljate pravilno, lahko eksplodirajo ali začne iz njih
iztekati tekočina, kar lahko privede do požara, telesnih poškodb ali
poškodb izdelka.
c
Zaprite pokrov baterij.
Pritisnite pokrov baterij, da se zaskoči.
Priprava projektorja
To poglavje opisuje namestitev projektorja in povezavo z viri projiciranja.
Namestitev projektorja
20
Načini Namestitve
Opozorilo
Projektor podpira naslednje štiri različne načine projekcije. Pri namestitvi
upoštevajte pogoje na območju namestitve.
• Slike projicirajte izpred zaslona.
(Projekcija Spredaj)
• Projicira slike izza prosojnega
zaslona. (Projekcija Zadaj)
• Obesite projektor na strop in
projicirajte slike izpred zaslona.
(Projekcija Spredaj/Strop)
• Obesite projektor na strop in
projicirajte slike izza prosojnega
zaslona. (Projekcija Zadaj/Strop)
• Poseben način namestitve za obešanje projektorja na strop (stropni nosilec).
Projektor, ki ni pravilno nameščen, lahko pade in povzroči nesrečo ali
poškodbo.
• Če uporabljate lepila na Točke za pritrditev na stropni nosilec, da bi
preprečili rahljanje vijakov, ali če uporabljate maziva ali olja na projektorju,
lahko ohišje poči in projektor pade s stropa. To lahko povzroči hude telesne
poškodbe na osebah pod projektorjem in poškoduje projektor.
Pri nameščanju ali nastavljanju stropnega nosilca ne uporabljajte lepil za
preprečevanje odvijanja vijakov in ne uporabljate olj, maziv itd.
• Ne prekrivajte prezračevalne odprtine ali odprtine za zračenje na projektorju.
Če sta kateri koli od odprtin prekriti, lahko povečanje notranje temperature
povzroči požar.
Pozor
Projektorja med uporabo ne postavljajte na bok. Na ta način lahko projektor
poškodujete.
a
• Tukaj pričvrstite Stropni nosilec, pri obešanju projektorja s stropa.
s "Dodatna Oprema" str.105
• Privzeta nastavitev projekcije je Spredaj. Iz menija Konfiguracija
lahko izbirate med Spredaj in Zadaj.
s Razširjeno - Projekcija str.77
• Način Projekcija spremenite tako, da približno pet sekund držite
pritisnjen gumb [A/V Mute] na daljinskem upravljalniku.
SpredajWSpredaj/Strop
ZadajWZadaj/Strop
Načini namestitve
Projektor namestite po naslednjem postopku.
Namestitev projektorja
• Projektor namestite vzporedno z zaslonom.
Če je projektor postavljen pod kotom, se v projicirani sliki pojavi
popačenje keystone.
21
Velikost zaslona in približna razdalja projiciranja
Velikost projicirana je določena z razdaljo med projektorjem in zaslonom.
Glejte desne ilustracije in izberite najboljši položaj glede na velikost zaslona.
Ilustracije prikazujejo približno najkrajšo razdaljo pri največji povečavi.
Glejte naslednje napotke za več informaciji o razdalji projiciranja.
s "Velikost zaslona in razdalja projekcije" str.107
a
• Projektor postavite na ravno površino.
Če je projektor nagnjen, je projicirana slika prav tako nagnjena.
a
• Glejte spodnja navodila, če ne morete namestiti projektorja
vzporedno z zaslonom.
s "Popravi popačenost Keystone" str.34
• Glejte spodnja navodila, če ne morete namestiti projektorja na ravno
površino.
s "Prilagodite vodoravni nagib" str.40
s "Popravi popačenost Keystone" str.34
Če odpravite popačenje keystone, je lahko projicirana slika manjša.
16:10 Velikost zaslona
Priključitev opreme
22
Na ilustracijah je model EB-W16.
Ime vhoda, lokacija in smer priključka so odvisne od vira, ki ga želite priključiti.
Priključitev računalnika
Za projiciranje slik z računalnika, priključite računalnik z uporabo ene od naslednjih metod.
A Če uporabljate priloženi računalniški kabel ali takega, ki ga lahko kupite ločeno
Povežite izhodna vrata računalniškega zaslona z vrati Computer projektorja.
Iz zvočnika projektorja lahko oddajate zvok, če izhodna vrata za zvok na računalniku povežete z vrati Audio-L/R na projektorju z uporabo komercialno dostopnega avdio kabla.
B Če uporabljate priloženi kabel USB ali takega, ki ga lahko kupite ločeno
Povežite vrata USB računalnika z vrati USB(TypeB) projektorja.
S projicirano sliko lahko predvajate zvok z računalnika.
C Pri uporabi komercialno dostopnega kabla HDMI
Povežite vrata HDMI na računalniku z vrati HDMI na projektorju.
S projicirano sliko lahko predvajate zvok z računalnika.
Priključitev opreme
a
23
• Če projicirate sliko iz računalnika, ki je priključen v vrata Monitor Out/Computer2, za Vrata izhoda za zas. nastavite Računalnik2 v meniju Konfiguracija. (samo
EB-W16)
s Razširjeno - Delovanje - Vrata izhoda za zas. str.77
• S priloženim kablom USB lahko povežete projektor z računalnikom in s tem projicirate slike z računalnika. Ta funkcija se imenuje USB Display.
s "Projiciranje z USB Display" str.30
Povezava virov slike
Za projiciranje slik s predvajalnikov DVD-jev ali video snemalnikov VHS, itd., povežite projektor z uporabo ene od naslednjih metod.
A Pri uporabi komercialno dostopnega video kabla ali kabla S-video
Povežite vrata za izhodni video na viru slike z vrati Video projektorja. Ali pa povežite izhodna vrata S-Video na video opremi z vrati S-Video na projektorju.
Iz zvočnika projektorja lahko oddajate zvok, če izhodna vrata za zvok na viru slike povežete z vrati Audio-L/R na projektorju z uporabo komercialno dostopnega avdio kabla.
B Uporaba izbirnega komponentnega video kabla
s "Dodatna Oprema" str.105
Povežite izhodna komponentna vrata na viru slike z vhodnimi vrati Computer projektorja.
Iz zvočnika projektorja lahko oddajate zvok, če izhodna vrata za zvok na viru slike povežete z vrati Audio-L/R na projektorju z uporabo komercialno dostopnega avdio kabla.
Pri
uporabi komercialno dostopnega kabla HDMI
C
Povežite vrata HDMI na viru slike z vrati HDMI projektorja.
S projicirano sliko lahko predvajate zvok z vira slike.
Priključitev opreme
Pozor
• Če je vhodni vir pri povezavi z projektorjem vključen, lahko povzroči okvaro.
• Če smer ali oblika priključka ni ustrezna, ga ne priklapljajte s silo. Napravo lahko poškodujete ali pokvarite.
a
• Če ima vir, ki ga želite priključiti, nenavadno oblikovan vhod, za povezavo projektorja uporabite kabel priložen napravi ali izbirni kabel.
• Ko uporabljate navaden 2RCA(L/R)/stereo mini-pin avdio kabel, se prepričajte, da je označen z "Brez upora".
24
Priključitev opreme
25
Povezava naprav USB
Priključite lahko naprave, kot so izbirna dokumentna kamera, pomnilnik USB, trdi disk USB ali digitalni fotoaparat.
Z uporabo USB kabla, ki je priložen napravi USB, priključite napravo USB na vrata USB(TypeA) na projektorju.
Ko je naprava USB priključena, lahko s funkcijo PC Free projicirate datoteke, shranjene v napravi USB ali digitalnem fotoaparatu.
s "Primeri uporabe funkcije PC Free" str.53
Pozor
•
•
•
•
Če uporabljate vozlišče USB, povezava morda ne bo delovala pravilno. Naprave, kot so digitalni fotoaparati in naprave USB, je treba povezati neposredno s projektorjem.
Med povezovanjem in uporabo morajo biti trdi diski USB priklopljeni na napajanje.
Povežite digitalno kamero ali trdi disk s projektorjem z uporabo kabla USB, ki je priložen ali določen za to napravo.
Uporabite kabel USB, ki je krajši od 3 metrov. Če je kabel daljši od 3 metrov, funkcija PC Free morda ne bo delovala pravilno.
Odstranjevanje naprav USB
Po končanem projiciranju odstranite naprave USB iz projektorja. Naprave, kot so digitalni fotoaparati ali trdi diski, najprej izklopite in jih nato odklopite s
projektorja.
Priključitev opreme
26
Priključitev zunanje opreme (samo EB-W16)
Slike in zvok lahko prikazujete ali oddajate s priklopom zunanjega monitorja ali zvočnikov.
A Prikazovanje slik na zunanji monitor
Priključite zunanji monitor na vrata Monitor Out/Computer2 projektorja s kablom, ki je priložen zunanjemu monitorju.
B Predvajanje zvoka na zunanjimi zvočniki
Priključite zunanji zvočnik z vrati Audio Out projektorjem, z uporabo komercialno dostopnega avdio kabla.
a
• Če projicirate slike na zunanjem monitorju, za Vrata izhoda za zas. nastavite Izhod za zaslon v meniju Konfiguracija.
s Razširjeno - Delovanje - Vrata izhoda za zas. str.77
• Če nastavite V pripravljenosti na Komunik. vklop., lahko pošljete slike na zunanji monitor, tudi v primeru, ko je projektor v pripravljenosti.
s Razširjeno - Nastav. v priprav. - V pripravljenosti str.77
• Na zunanji monitor lahko oddajate samo analogne signale RGB iz vrat Computer. Ne morete oddajati signalov, ki jih oddajajo druga vrata ali komponentni video
signali.
• Nastavljanje merila, Konfiguracija ali okno pomoči za funkcije, kot so Keystone, se ne predvajajo na zunanjem monitorju.
• Ko je v vrata Audio Out vstavljen vtikač avdio kabla, se zvok ne prenaša več iz vgrajenih zvočnikov in se preklopi na zunanji izhod.
Običajna uporaba
To poglavje obsega projiciranje in prilagoditev slik.
Projiciranje Slik
28
Od namestitve do projekcije
V tem odseku je opisan postopek za priključitev projektorja z računalnikom,
z uporabo računalniškega kabla, in projiciranjem slike.
e
f
Vklopite računalnik.
Spremenite izhod računalniškega zaslona.
Pri uporabi prenosnika morate izhod zaslona spremeniti iz
računalnika.
Zadržite tipko Fn (funkcijska tipka) in pritisnite tipko b.
a
ON
• Metoda za spreminjanje je odvisna od uporabljenega računalnika.
Glejte navodila priložena računalniku.
• Če želite izklopiti projektor, dvakrat pritisnite gumb [t].
Če slika ni projicirana, lahko projicirano sliko spremenite z uporabo ene od
naslednjih metod.
• Pritisnite gumb [Source Search] na nadzorni plošči ali daljinskem
upravljalniku.
s "Samodejno zaznavanje vhodnih signalov in zamenjava projicirane
slike (Iskanje vira)" str.29
• Pritisnite gumb za ciljni vhod na daljinskem upravljalniku.
s "Preklopite na ciljno sliko z daljinskim upravljalnikom" str.30
a
Ko je slika projicirana, jo po potrebi prilagodite.
s "Popravi popačenost Keystone" str.34
s "Kako popraviti ostrino" str.41
a
b
c
d
Z napajalnim kablom priključite projektor v električno vtičnico.
Z računalniškim kablom povežite projektor z računalnikom.
Vklopite projektor.
Odprite drsnik A/V nemo.
Projiciranje Slik
29
Samodejno zaznavanje vhodnih signalov in
zamenjava projicirane slike (Iskanje vira)
Pritisnite gumb [Source Search] za projiciranje slik z vhoda, ki trenutno
prejemajo sliko.
Z daljinskim upravljalnikom
USB
USB Display
Z nadzorno ploščo
HDMI
*Računalnik2 je na voljo le, če je za Vrata izhoda za zas. izbrano
Računalnik2 v meniju Konfiguracija. (samo EB-W16)
Ko sta priključena dva ali več virov, pritisnite gumb [Source Search], dokler
ni prikazana želena slika.
Ko je vaša video oprema povezana, začnite predvajati pred začetkom tega
postopka.
a
Naslednji zaslon se prikaže, ko ni signala za sliko.
Projiciranje Slik
30
Preklopite na ciljno sliko z daljinskim
upravljalnikom
Neposredno na želeno sliko lahko preklopite z uporabo naslednjih gumbov
na daljinskem upravljalniku.
Daljinski upravljalnik
Za projiciranje slike in pošiljanje zvoka lahko uporabite en kabel USB.
Sistemske zahteve
Za več informacij o najnovejših podprtih operacijskih sistemih glejte
domačo stran ali se obrnite na servisni center.
s http://www.epson.com/
s Seznam kontaktnih naslovov za projektorje Epson
Za okolje Windows
OS
A Vsakič, ko pritisnete gumb, preklopi med slikami naslednjih virov.
• Vrata Computer1 ali Computer
• Vrata Monitor Out/Computer2 (samo EB-W16)
B Vsakič, ko pritisnete gumb, preklopi med slikami naslednjih virov.
• Vrata S-Video
• Vhod za Video
• Vhod HDMI
C Vsakič, ko pritisnete gumb, preklopi med slikami naslednjih virov.
• USB Display
• PC Free
• Dokumentna kamera
D Na projektorju ga ni mogoče uporabiti.
Projiciranje z USB Display
S priloženim kablom USB lahko povežete projektor z računalnikom in s tem
projicirate slike z računalnika.
Windows 2000*1
Windows XP
Professional 32 bit
Home Edition 32 bit
Tablet PC Edition 32 bit
Windows Vista
Ultimate 32 bit
Enterprise 32 bit
Business 32 bit
Home Premium 32 bit
Home Basic 32 bit
Windows 7
Ultimate 32/64 bit
Enterprise 32/64 bit
Professional 32/64 bit
Home Premium 32/64 bit
Home Basic 32 bit
Starter 32 bit
Procesor
Mobile Pentium III 1,2 GHz ali hitrejši
Priporočljivo: Pentium M 1,6 GHz ali hitrejši
Delovni pomnil
nik
256 MB ali več
Priporočljivo: 512 MB ali več
Prostor na
trdem disku
20 MB ali več
Projiciranje Slik
Prikaz
31
Ločljivost, ki ni manjša od 640x480 in večja od
1600x1200.
Polna 16-bitna ali višja barvna lestvica
*1 Samo Service Pack 4
Za Mac OS X
OS
Mac OS X 10.5.x 32-bitni
Mac OS X 10.6.x 32/64-bitni
Mac OS X 10.7.x 32/64-bitni
Procesor
Power PC G4 1GHz ali hitrejši
Priporočeno: Core Duo 1,83 GHz ali hitrejši
Delovni po
mnilnik
512 MB ali več
Prostor na
trdem disku
20 MB ali več
Prikaz
Ločljivost, ki ni manjša od 640x480 in večja od 1680x1200.
Polna 16-bitna ali višja barvna lestvica
Prva povezava
Ob prvi priključitvi projektorja in računalnika z uporabo USB kabla, morate
namestiti gonilnik. Postopek se razlikuje med okoljem Windows in okoljem
Mac OS X.
a
• Ob naslednji priključitvi ni potrebno ponovno namestiti gonilnika.
• Pri slikah z več virov, zamenjajte vhodni vir na USB Display.
• Če uporabljate vozlišče USB, povezava morda ne bo delovala
pravilno. Kabel USB priključite neposredno na projektor.
Za okolje Windows
a
Povežite vrata USB računalnika z vrati USB(TypeB) projektorja z
uporabo kabla USB.
a
Pri operacijskem sistemu Windows 2000 ali Windows XP, se
lahko prikaže sporočilo, ki vas bo vprašalo po ponovnem
zagonu računalnika. Izberite Ne.
Za sistemsko okolje Windows 2000
Dvokliknite Računalnik, EPSON PJ_UD in nato EMP_UDSE.EXE.
Za sistemsko okolje Windows XP
Namestitev gonilnikov se izvede samodejno.
Za sistemsko okolje Windows Vista/Windows 7
Ko se prikaže pogovorno okno, kliknite Run EMP_UDSE.exe.
b
c
Ko se pojavi zaslon z licenčno pogodbo, kliknite Se strinjam.
Projekcija slik iz računalnika.
Morda bo trajalo nekaj časa, da se slike začnejo projicirati. Dokler se
slike na začnejo projicirati, pustite opremo na miru in ne poskušajte
izvleči kabla USB ali izklopiti napajanje projektorja.
Projiciranje Slik
d
Ko končate s projekcijo, odklopite USB kabel.
Pri odklopu kabla USB, vam ni potrebno uporabiti varnega
odstranjevanja strojne opreme.
a
• Če namestitev ni izvedena avtomatično, dvokliknite Moj
računalnik - EPSON_PJ_UD - EMP_UDSE.EXE na vašem
računalniku.
32
e
Projekcija slik iz računalnika.
f
Ko želite prenehati s projiciranjem, izberite Ločiti z ikonskega
menija USB Display na menijski vrstici ali Dock in nato odstranite
kabel USB.
• Če ni projicirane slike, kliknite Vsi programi - EPSON
Projector - Epson USB Display - Epson USB Display Vx.xx,
na vašem računalniku.
Morda bo trajalo nekaj časa, da se slike začnejo projicirati. Dokler se
slike na začnejo projicirati, pustite opremo na miru in ne poskušajte
izvleči kabla USB ali izklopiti napajanje projektorja.
a
• Če uporabljate računalnik z operacijskim sistemom Windows
2000 in imate le uporabniške pravice, se prikaže sporočilo o
napaki in uporaba programske opreme morda ne bo mogoča.
V tem primeru poskusite posodobiti operacijski sistem
Windows na najnovejšo različico in se poskusite znova
povezati.
Za več podrobnosti se obrnite na vašega prodajalca ali na
najbližji naslov v naslednjih navodilih.
s Seznam kontaktnih naslovov za projektorje Epson
• Če se mapa za namestitev USB Display ne prikaže samodejno
v Finder-ju, dvokliknite EPSON PJ_UD - USB Display
Installer na vašem računalniku.
• Če zaradi neznanega razlog ni projekcije, kliknite ikono USB
Display v Dock.
• Če v Dock ni ikone USB Display, dvokliknite USB Display v
mapi aplikacije.
• Če izberete Izhod iz menija ikone USB Display v Dock, se
USB Display ne zažene samodejno po povezavi kabla USB.
Odstranjevanje
Za Mac OS X
a
Povežite vrata USB računalnika z vrati USB(TypeB) projektorja z
uporabo kabla USB.
Mapa namestitve za USB Display, se nahaja v Finder.
b
c
d
Dvokliknite ikono Namestitveni program za USB Display.
Namestite s sledenjem navodil na zaslonu.
Ko se pojavi zaslon z licenčno pogodbo, kliknite Se strinjam.
Vpišite pooblaščeno geslo skrbnika in zaženite namestitev.
Ko je namestitev končana, je ikona USB Display prikazana v Dock in
menijski vrstici.
Za sistemsko okolje Windows 2000
a
b
c
d
Kliknite Start, izberite Nastavitve in nato kliknite Nadzorna
plošča.
Dvokliknite Dodaj/Odstrani programe.
Kliknite Spremeni ali odstrani programe.
Izberite Epson USB Display in kliknite Spremeni/Odstrani.
Za sistemsko okolje Windows XP
a
Kliknite Start in nato kliknite Nadzorna plošča.
Projiciranje Slik
b
c
Dvokliknite Dodaj ali odstrani programe.
Izberite Epson USB Display in kliknite Odstrani.
Za sistemsko okolje Windows Vista/Windows 7
a
b
c
Kliknite Start in nato kliknite Nadzorna plošča.
Kliknite Odstrani program pod Programi.
Izberite Epson USB Display in kliknite Odstrani.
Za Mac OS X
a
b
Odprite mapo Programi, dvokliknite USB Display in nato
dvokliknite Orodje.
Zaženite USB Display UnInstaller.
33
Prilagoditev projicirane slike
Popravi popačenost Keystone
34
• Ročno odpravljanje (Quick Corner)
Ločeno ročno popravite štiri kote.
Popačenost keystone lahko odpravite z eno od naslednjih metod.
• Samodejno odpravljanje
-Samod. H/V sklepnik (samo EB-W16)
-Avto Keystone - navp (samo EH-TW550/EH-TW510)
• Ročno odpravljanje (Ročica za vod. Key.) (samo EH-TW550/EH-TW510)
Ročno popravi vodoravno popačenje keystone z uporabo vodoravne
prilagoditve keystone.
a
Če odpravite popačenje keystone, je lahko projicirana slika manjša.
Samodejno odpravljanje
• Ročno odpravljanje (Keystone-v/n)
Ločeno ročno odpravljanje popačenosti v vodoravni in navpični smeri.
Samod. H/V sklepnik (samo EB-W16)
Ko projektor zazna premikanje (na primer, če ga premaknete ali nagnete),
samodejno popravi navpično in vodoravno trapezno popačenje. Ta funkcija
se imenuje Samod. H/V sklepnik.
Ko projektor premaknete, prikaže zaslon za nastavljanje in nato samodejno
popravi projicirano sliko.
S funkcijo Samod. H/V sklepnik lahko popravite projicirano sliko pod
spodaj navedenimi pogoji.
Kot popravljanja: pribl. 20˚ desno in levo/pribl. 30˚ gor in dol
Prilagoditev projicirane slike
a
• Funkcija Samod. H/V sklepnik deluje samo, ko je Projekcija
nastavljena na Spredaj v meniju Konfiguracija.
s Razširjeno - Projekcija str.77
35
Ročica za vod. Key. (samo EH-TW550/EH-TW510)
Premaknite vodoravni prilagoditveni keystone drsnik v desno ali levo za
vodoravni popravek keystone.
• Če ne želite uporabiti funkcije Samod. H/V sklepnik, nastavite
Samod. H/V sklepnik na Izklopljeno.
s Nastavitve - Keystone - Keystone-v/n - Samod. H/V sklepnik
str.76
Avto Keystone - navp (samo EH-TW550/EH-TW510)
Pri modelu EH-TW550/EH-TW510 je samodejno na voljo samo navpično
trapezno popačenje. Prilagoditev vodoravnega popačenja uporabite le, ko
popravljate vodoravno trapezno popačenje.
a
Z Avto Keystone - navp. lahko popravite projicirano sliko pod naslednjimi
pogoji.
• Popačenje keystone lahko prav tako odpravite v vodoravni smeri z
uporabo keystone-v/n.
Kot popravljanja: pribl. 30˚ gor in dol
a
• Avto Keystone - navp deluje samo, ko je Projekcija nastavljena na
Spredaj v meniju Konfiguracija.
s Razširjeno - Projekcija str.77
• Če ne želite uporabljati funkcije Avto Keystone - navp, nastavite
Avto Keystone - navp na Izklopljeno.
s Nastavitve - Keystone - Keystone-v/n - Avto Keystone - navp
str.76
• Pri uporabi vodoravne keystone prilagoditve nastavite Prilagoditev
Keystone - vodor. na Vklopljeno.
s Nastavitve - Keystone - Keystone-v/n - Ročica za vod. Key.
str.76
Keystone v/n
Ločeno ročno odpravljanje popačenosti v vodoravni in navpični smeri.
a
Pritisnite gumb [w] ali [v] na nadzorni plošči med projiciranjem,
da prikažete zaslon Keystone.
b
Z naslednjimi gumbi odpravite popačenje keystone.
Ročni popravek
Popačenje Keystone lahko odpravite ročno.
Z keystone-v/n lahko popravite projicirano sliko pod naslednjimi pogoji.
Kot popravljanja: pribl. 30˚ desno in levo/pribl. 30˚ gor in dol
Z gumboma [w] in [v] popravite navpično popačenje.
Prilagoditev projicirane slike
36
Quick Corner
To vam omogoča ločeno ročno popravljanje vsakega od štirih kotov
projicirane slike.
a
Med projiciranjem pritisnite gumb [Menu].
s "Uporaba menija Konfiguracija" str.71
Z daljinskim upravljalnikom
Z gumboma [a] in [b] popravite vodoravno popačenje.
b
a
Keystone-v/n lahko prav tako nastavite v meniju Konfiguracija.
s Nastavitve - Keystone - Keystone-v/n str.76
Izberite Keystone iz Nastavitve.
Z nadzorno ploščo
Prilagoditev projicirane slike
c
Izberite Quick Corner in pritisnite gumb [
37
].
e
Z uporabo gumbov [
], [
], [ ] in [ ] na daljinskem
upravljalniku ali gumbov [w], [v], [a] in [b] na nadzorni plošči
popravite položaj kota.
Ko pritisnete gumb [ ], se pojavi zaslon, prikazan v koraku 4, na
katerem lahko izberete območje, ki ga želite popraviti.
Če se med prilagajanjem prikaže sporočilo "Prestavljanje ni več
mogoče.", ne morete več prilagajati oblike v smeri, ki jo prikazuje sivi
trikotnik.
d
Z gumbi [
], [
], [ ] in [ ] na daljinskem upravljalniku ali
gumbi [w], [v], [a] in [b] na nadzorni plošči izberite vogal, ki ga
želite popraviti, nato pritisnite gumb [ ].
f
Po potrebi ponovite postopka 4 in 5, da prilagodite še ostale
kote.
g
Ko končate, pritisnite gumb [Esc] za izhod iz menija za
popravljanje.
Ker ste Keystone spremenili v Quick Corner, se ob naslednjem
pritisku gumba [w] ali [v] na nadzorni plošči prikaže okno za
izbiro vogala iz koraka 4. Spremenite Keystone v Keystone-v/n, če
želite opraviti vodoravni in navpični popravek z uporabo gumbov
[w] in [v] na nadzorni plošči.
s Nastavitve - Keystone - Keystone-v/n str.76
Prilagoditev projicirane slike
a
Če pritisnete gumb [Esc] za približno dve sekundi, medtem ko
je prikazano okno za izbiro kota iz koraka 4, se prikaže
naslednje okno.
38
S funkcijo Screen Fit lahko popravite projicirano sliko v pogojih, navedenih
v nadaljevanju.
Velikost zaslona: manjše ali enako 100"
Razdalja med projektorjem in zaslonom: pribl. od 1,2 do 3,0 m
Kot popravljanja: pribl. 20˚ desno in levo/pribl. 30˚ gor in dol
1.2~3.0m
Ponast. Quick Corner: ponastavi popravke Quick Corner.
Preklop na Keystone-v/n: preklopi na način popravljanja
Keystone-v/n.
s "Meni Nastavitve" str.76
Samodejna prilagoditev projekcijskemu zaslonu
(Screen Fit) (samo EB-W16)
Screen Fit je funkcija, ki popravi projicirano sliko tako, da projiciranje
poteka znotraj robov zaslona, table ali druge površine. Ko pritisnete
gumb [Screen Fit] na daljinskem upravljalniku ali nadzorni plošči, se
projicirana slika prilagodi velikosti projekcijskega zaslona, obenem pa
projektor izvede popravek trapeznega popačenja.
a
a
• Če presežete te omejitve, projicirane slike ni mogoče ustrezno
popraviti. Projicirano sliko popravite ročno.
• Če je projektor obešen s stropa, funkcija Screen Fit ni na voljo.
Projicirano sliko popravite ročno.
Med projiciranjem pritisnite gumb [Screen Fit] na daljinskem
upravljalniku ali na nadzorni plošči.
Z daljinskim upravljalnikom
Z nadzorno ploščo
Prilagoditev projicirane slike
b
39
Prilagodite obroč za ostrenje tako, da je rumeni okvir večji od
okvirja zaslona, kot je to prikazano spodaj. Črno okno s sporočilom
postavite na sredino zaslona.
a
d
Ko se pojavi prilagoditveni zaslon, ne premikajte projektorja ali
blokirajte slike. Projicirana slika ne bo pravilno prikazana.
Ko se popravek izvede, se prikaže naslednje sporočilo. Za izhod iz
menija za popravljanje pritisnite gumb [Esc] na daljinskem
upravljalniku ali na nadzorni plošči in s tem pobrišite sporočilo.
Natančno nastavitev opravite z gumboma [w][v] na nadzorni
plošči.
Če ne storite nič, se sporočilo po približno sedmih sekundah zapre.
c
Če je rumeni okvir tudi po nastavitvi obročka za zoom na največjo
velikost še vedno v okvirju zaslona, poskusite premakniti projektor
dlje od zaslona.
Po izvršitvi funkcije Screen Fit je nastavitvi Keystone v meniju
Konfiguracija dodeljena vrednost Quick Corner. Od zdaj naprej bo
pri popravljanju projicirane slike z gumboma [w][v] na nadzorni
plošči uporabljena funkcija Quick Corner.
Pritisnite gumb [Screen Fit] ali gumb [
s "Ročni popravek" str.35
].
Ko se pojavi prilagoditveni zaslon, se projicirana slika popravi
skladno z razmerjem glediščag vhodne slike.
Prilagoditev projicirane slike
a
40
• Ko funkcija Screen Fit zazna več kot dve stranici
slike v projekcijskem področju, poravna sliko tako, da
ustreza projekcijskemu območju. Na primer, če
projicirate na širok zaslon v majhni sobi lahko
popravke izvedete tako, da se zgornji in spodnji rob
zaslona prilegata projiciranemu območju.
• Funkcija Screen Fit morda ne bo pravilno delovala v
temnih prostorih, na primer v prostorih z
ugasnjenimi lučmi. V tem primeru vklopite luči in
poskusite znova izvesti postopek Screen Fit.
• Funkcija Screen Fit za delovanje uporablja senzor,
zato morda ne bo pravilno delovala, kar je odvisno
od stanja projekcijskega zaslona (če je ukrivljen ali
vzorčast in podobno) ali če je v prostoru dnevna
svetloba. V takem primeru prilagoditve opravite
ročno.
s "Ročni popravek" str.35
Prilagodite položaj slike
S potiskom ročice za nogo podaljšajte sprednjo nastavljivo nogo. Položaj
slike lahko prilagodite z nagibom projektorja do 11 stopinj.
a
Večji kot je kot nagiba, težje boste ostrili. Projektor namestite tako, da
ga je potrebno nagniti samo pod majhnim kotom.
Prilagodite vodoravni nagib
Prilagodite vodoravni nagib projektorja s podaljšanjem in zložitvijo zadnje
noge.
Prilagodite velikost slike
Z zasukom obročka za zoomiranje prilagajate velikost projicirane slike.
W
T
A Podaljšajte zadnjo nogo.
B Zložite zadnjo nogo.
Prilagoditev projicirane slike
Kako popraviti ostrino
41
Razdalja med projektorjem in zaslonom: pribl. od 1,2 do 3,0 m
Kot popravljanja: pribl. 20˚ desno in levo/pribl. 30˚ gor in dol
Ostrino lahko popravite z uporabo obroča za ostrenje.
a
Če projiciranje poteka v preveč svetlem okolju, funkcija Focus Help
morda ne bo pravilno delovala.
Prilagoditev glasnosti
Glasnost lahko prilagodite z eno od naslednjih metod.
EB-W16 je opremljen z vgrajeno funkcijo, ki vam pomaga natančno
nastaviti ostrino slike.
Za prikaz pogovornega okna za nastavljanje izostritve pritisnite
gumb [Focus Help] na nadzorni plošči. Prilagodite obroč za izostritev,
dokler zelena številka ni zraven oranžne. Oranžna številka je najvišja možna
izmerjena vrednost.
• Pritisnite gumb [Volume] na nadzorni plošči ali daljinskem
upravljalniku za prilagoditev glasnosti.
[a] Zmanjša glasnost.
[b] Poveča glasnost.
Z daljinskim upravljalnikom
Z nadzorno ploščo
• Prilagodite glasnost iz menija Konfiguracija.
s Nastavitve - Glasnost str.76
Previdno
S funkcijo Focus Help lahko popravite projicirano sliko pod naslednjimi
pogoji.
Velikost zaslona: manjše ali enako 100"
Ne začnite pri visoki glasnosti.
Nenadna prekomerna glasnost lahko povzroči izgubo sluha. Pred izklopom
vedno znižajte glasnost, zato da po vklopu lahko postopoma zvišate glasnost.
Prilagoditev projicirane slike
42
Izbiranje kakovosti projekcije (Izbiranje barvnega
načina)
Nastavi barvni način glede na okolje. Svetlost slike je odvisna od izbranega
barvnega načina.
Način delovanja
Gladka plošča
*1 Ta izbira je na voljo samo, če je vhodni signal RGB, ali če je vhodni vir USB
Display ali USB.
*2 Ta izbira je na voljo samo, če je vhodni signal komponentni video ali če je
vhodni vir Video ali S-Video.
Način delovanja
Če je vhodni signal 2D
Dinamično
Idealno za predstavitve z uporabo šolske table.
Če je vhodni signal 3D
Za EB-W16
Način delovanja
Uporaba
Uporaba
Ta način je primeren za uporabo v svetlih prostorih.
Ta način je najsvetlejši in ima dobro reprodukcijo
senčnih tonov.
Predstavitev
Ta način je primeren za ustvarjanje predstavitev z
uporabo barvnih materialov v svetlih prostorih.
Teater
Najbolj primeren za ogled filmov v temačni sobi.
Slikam da naraven ton.
Fotografija *1
Najbolj primeren za projekcijo mirujočih slik, na
primer fotografij, v dobro osvetljeni sobi. Slike so
živih barv, kontrast je velik.
Šport *2
Najbolj primeren za gledanje TV-programov v
dobro osvetljeni sobi. Slike so živih barv in
realistične.
sRGB
Idealno za slike, ki so v skladu z barvnim
standardom sRGBg.
Črna podlaga
Tudi če projicirate na tablo (zeleno), ta nastavitev
vašim slikam da naraven ton, kot bi projicirali na
zaslon.
Uporaba
Dinamični 3D
Ta način je primeren za uporabo v svetlih prostorih. Ta
način je najsvetlejši in ima dobro reprodukcijo senčnih
tonov.
Teater 3D
Najbolj primeren za ogled filmov v temačni sobi. Slikam
da naraven ton.
Za EH-TW550/EH-TW510
Če je vhodni signal 2D
Način delovanja
Uporaba
Dinamično
Ta način je primeren za uporabo v svetlih prostorih.
Dnevna soba
Ta način je primeren za uporabo v sobah z zaprtimi
zavesami.
Kino
Najbolj primeren za ogled filmov v temačni sobi. Slikam
da naraven ton.
Igra
Ta način je primeren za igranje iger v svetlih prostorih.
Če je vhodni signal 3D
Način delovanja
Dinamični 3D
Uporaba
Ta način je primeren za uporabo v svetlih prostorih. Ta
način je najsvetlejši in ima dobro reprodukcijo senčnih
tonov.
Prilagoditev projicirane slike
Način delovanja
Kino 3D
43
Uporaba
Najbolj primeren za ogled filmov v temačni sobi. Slikam
da naraven ton.
a
Pritisnite gumb [Menu].
s "Uporaba menija Konfiguracija" str.71
Z daljinskim upravljalnikom
Z nadzorno ploščo
Ob vsakem pritisku gumba [Color Mode] se na zaslonu prikaže ime
barvnega načina in barvni način se spremeni.
Daljinski upravljalnik
a
b
Izberite Samozaslonka iz Slika.
c
Izberite Vklopljeno.
d
Pritisnite gumb [Menu] za potrditev nastavitve.
Barvni način lahko nastavite v meniju Konfiguracija.
s Slika - Barvni način str.73
Nastavitev Samozaslonka
S samodejno nastavitvijo svetilnosti glede na svetlost prikazane slike, lahko
uživate v globokih in bogatih slikah.
Nastavitev je shranjena za vsak Barvni način.
Prilagoditev projicirane slike
a
Samozaslonka lahko nastavite samo, ko je Barvni način
nastavljen tako kot spodaj.
• EB-W16
Dinamično, Teater, Dinamični 3D, Teater 3D
• EH-TW550/EH-TW510
Dinamično, Kino, Igra, Dinamični 3D, Kino 3D
44
Spreminjanje razmerja gledišča
Projiciranje slik iz video opreme ali vrat HDMI
Vsakič, ko pritisnete gumb [Aspect], se razmerje gledišča zamenja v
naslednjem vrstnem redu: Normalno ali Avtomatično, 16:9, Polno, Zoom
in Privzeto.
Na primer: vhodni signal 1080p (ločljivost: 1920x1080, razmerje gledišča:
16:9)
Spreminjanje Razmerje gledišča projicirane slike
Razmerje glediščag projicirane slike lahko prilagodite tipu, razmerju višine
in širine in ločljivosti vhodnih signalov.
Razpoložljiva razmerja gledišča so odvisna od signala slike, ki je trenutno
projicirana.
Načini spreminjanja
Vsakič ko pritisnete gumb [Aspect], na daljinskem upravljalniku, se na
zaslonu izpiše ime pogleda in razmerje gledišča se spremeni.
Daljinski upravljalnik
A
B
C
D
E
a
• Razmerje gledišča lahko nastavite v meniju Konfiguracija.
s Signal - Pogled str.74
• V načinu 3D je za razmerje nastavljeno Normalno.
Normalno ali Avtomatično
16:9
Polno
Zoom
Privzeto
Prilagoditev projicirane slike
45
Projiciranje slik z računalnika
a
Sledijo primeri projiciranja za vsak pogled.
Pogled
Vhodni signal
XGA 1024X768 (4:3)
Normalno
16:9
Polno
Zoom
Privzeto
WXGA 1280X800 (16:10)
Če deli slike manjkajo, v meniju Konfiguracija, glede na velikost
zaslona računalnika, nastavite nastavitev Ločljivost na Široko ali
Normalno.
s Signal - Ločljivost str.74
Koristne Funkcije
To poglavje razlaga koristne nasvete za predstavitve in varnostne funkcije.
Funkcije projiciranja
47
Projiciranje slik 3D
Priključite lahko naprave, ki podpirajo predvajanje vsebine 3D, na primer
diske Blu-ray 3D in igre 3D, ter uživate v realističnih 3D-slikah.
Priprava na gledanje slike 3D
Pred gledanjem slike 3D naredite naslednje.
• RF aktivna očala 3D (izbirna/ELPGS03)
Za več informacij o očalih 3D glejte priročnik za uporabnika očala 3D.
• Polnilnik USB (izbirni/ELPAC01)
Očala 3D lahko napolnite tudi tako, da priključite polnilni kabel, ki je
priložen očalom, v vrata USB(TypeA) na hrbtni strani projektorja.
(Polnjenje je možno le, ko je projektor vključen.)
• Kabel HDMI, ki podpira signale 3D (na voljo v lokalnih trgovinah)
• Prilagodite naslednje nastavitve v meniju Konfiguracija.
-Prikaz 3D: Vklopljeno
-Format 3D: Avtomatično ali isti format kot signal 3D iz povezane
naprave
s Signal - Nastavitev 3D str.74
Podprti signali 3D
Pozor
• Kabel vključite le v električno vtičnico z napetostjo, ki je navedena na
napajalniku.
• Pri uporabi polnilnega kabla, ki je priložen očalom 3D, upoštevajte naslednje.
- Ne uporabljajte kabla, če je poškodovan.
- Kabla ne spreminjajte.
- Kabla ne zvijajte, prepogibajte in ne vlecite na silo.
- Ne spreminjajte žic blizu električnega grelca.
Projektor podpira naslednje signale 3D.
• Kombinacija slik
• Drugo ob drugem
• Zgoraj in spodaj
a
Spodaj so prikazani standardni časi polnjenja in uporabe.
• Po triminutnem polnjenju je čas uporabe približno tri ure.
• Po 50-minutnem polnjenju je čas uporabe približno 40 ur.
Polnjenje očal 3D
Pred uporabo morate očala 3D napolniti.
S priloženim polnilnim kablom povežite očala 3D s polnilnikom USB in
nato vključite polnilnik USB v električno vtičnico.
Registriranje očal 3D v projektor (seznanjanje)
Pri gledanju slik 3D projektor komunicira z očali 3D. Za pravilno
komunikacijo morate očala 3D registrirati v projektorju. To se imenuje
"povezovanje".
V naslednjih primerih opravite povezovanje.
Funkcije projiciranja
48
• Ko očala 3D prvič vklopite
Ko vklopite očala, se samodejno zažene seznanjanje.
Indikator bo utripal izmenično zeleno in rdeče. Če je seznanjanje
uspešno, bo indikator deset sekund svetil zeleno, nato bo ugasnil.
• Če slik 3D ne vidite pravilno
Upoštevajte spodnji postopek za seznanjanje.
a
b
Vklopite projektor.
c
Vklopite očala 3D, tako da stikalo [Power] potisnete v položaj
Vklopljeno.
a
• Če seznanjanje ne bo uspelo, se bodo očala 3D izklopila.
• Med seznanjanjem mora biti razdalja med projektorjem in
očali 3D manj kot tri metre.
• S tem projektorjem lahko seznanite največ 50 očal 3D.
Pritisnite gumb [Source Search] na nadzorni plošči ali daljinskem
upravljalniku in izberite HDMI.
Gledanje slik 3D
Indikator bo nekaj časa svetil, nato se bo izklopil.
a
Povežite projektor s predvajalno napravo s kablom HDMI.
a
Slike 3D lahko gledate le, če je vhodni signal HDMI. Pripravite
kabel HDMI, ki podpira signale 3D.
Glejte naslednje napotke za več informaciji o kablih HDMI.
s "Priključitev opreme" str.22
b
d
Tri sekunde držite gumb [Pairing] na očalih 3D.
Vklopite predvajalno napravo in projektor, nato projicirajte sliko.
Če se slika ne prikaže, pritisnite gumb [Source Search] na nadzorni
plošči ali daljinskem upravljalniku in izberite HDMI.
Funkcije projiciranja
c
Vklopite očala 3D in si jih nadenite.
Ko očala 3D prvič uporabljate, opravite seznanjanje.
s "Registriranje očal 3D v projektor (seznanjanje)" str.47
Če slik 3D ne vidite, pritisnite gumb [2D/3D] na daljinskem
upravljalniku. Na projiciranem zaslonu se pokaže Prikaz 3D
Vklopljeno.
a
• Od posameznika je odvisno, kako bo dojemal sliko 3D.
• Če ne vidite pravilno učinka 3D, uporabite funkcijo Obratna
očala 3D v meniju Konfiguracija.
s Signal - Nastavitev 3D - Obratna očala 3D str.77
• Prikazana slika 3D je odvisna od temperature okoli
projektorja in trajanja uporabe žarnic, zato se lahko
spreminja. Če je projicirana slika neobičajna, nekaj časa ne
uporabljajte projektorja.
• Po končanem ogledu potisnite stikalo [Power] na očalih 3D v
položaj Izklopljeno.
• Če očala 3D ne sprejmejo signala 3D 30 sekund, se samodejno
izklopijo. Če želite očala 3D znova vklopiti, potisnite
stikalo [Power] v položaj Izklopljeno in nato znova v položaj
Vklopljeno.
49
a
• Naslednje funkcije niso na voljo med gledanjem slik 3D.
- Zajemanje loga uporabnika
- Kazalec
- E-Zoom
• Če med gledanjem slike 3D uporabite te funkcije, se bo slika
pretvorila v 2D.
- Samod. H/V sklepnik (Avto Keystone - navp)
- Screen Fit
- Focus help (samo EB-W16)
- Prikaz testnega vzorca
- A/V Mute
- Zamrzni
Območje gledanja slik 3D
Naslednje označuje območje gledanja slik 3D. Projektor glejte z razdalje
največ 10 metrov.
Funkcije projiciranja
a
• Slik 3D morda ne boste videli pravilno, če prenos slike motijo druge
komunikacijske naprave Bluetooth.
• Očala 3D za komunikacijo uporabljajo isto frekvenco (2,4 GHz) kot
brezžični LAN (IEEE802.11b/g) ali mikrovalovne pečice. Če te
naprave uporabljate hkrati kot očala, lahko pride do motenj radijskih
valov in slika bo prikazana nepravilno. Če želite hkrati uporabljati te
naprave, morajo biti dovolj oddaljene od projektorja.
• Očala 3D za ta projektor uporabljajo aktivni sistem za preprečevanje
tresljajev, ki je skladu s standardi Pobude za očala 3D polne
ločljivosti HD .
™
Opozorila glede gledanja slik 3D
Pri gledanju slik 3D upoštevajte naslednje pomembne dejavnike.
50
Opozorilo
• Očal 3D ne razstavljajte in ne preoblikujte.
To lahko povzroči požar ali nenavadne slike, ki lahko vplivajo na vaše
počutje.
• Ne pustite očal 3D ali priloženih delov na dosegu otrok.
Ti jih lahko nenamerno pogoltnejo. Če se to zgodi, takoj poiščite zdravniško
pomoč.
• Očal 3D ne odvrzite v ogenj in jih ne postavite na grelno napravo ali mestu,
ki je izpostavljeno visokim temperaturam, brez nadzora. Naprava ima
vgrajeno litijevo baterijo za polnjenje in lahko povzroči opekline ali požar, če
se vžge ali eksplodira.
• Če jih želite napolniti, vključite priloženi kabel v tista vrata USB, ki so temu
namenjena. Za polnjenje ne uporabljajte drugih naprav, saj lahko baterija
poči, se pregreje ali eksplodira.
• Za polnjenje očal 3D uporabljajte samo priloženi polnilni kabel. V
nasprotnem primeru se lahko očala pregrejejo, vžgejo ali eksplodirajo.
Brezžično (Bluetooth) komunikacija
• Elektromagnetne motnje lahko povzročijo, da medicinska oprema ne deluje
pravilno. Pred uporabo naprave poskrbite, da v bližini ni medicinske opreme.
• Elektromagnetne motnje lahko povzročijo, da samodejno upravljana oprema
ne deluje pravilno, kar lahko povzroči nesrečo. Naprave ne uporabljajte v
bližini samodejno upravljane opreme, kot so samodejna vrata ali požarni
alarmi.
Funkcije projiciranja
Opozorila glede uporabe očal 3D
Previdno
• Pazite, da vam očala 3D ne padejo, in nanje ne pritiskajte s silo.
Če steklo poči, lahko pride do poškodbe. Očala shranjujte v priloženo mehko
torbico za očala.
• Med nošenjem očal 3D pazite na robove okvirja.
Če se z njimi pičite v oko, lahko pride do poškodbe.
• Pazite, da prsta ne postavite med gibljive dele (na primer tečaje) očal 3D.
V nasprotnem primeru lahko pride do poškodbe.
• Pri odlaganju očal 3D upoštevajte lokalna pravila in zakonodajo.
• Očala 3D morate nositi pravilno.
Očal 3D ne nosite obrnjenih okoli.
Če slika ni pravilno prikazana, vam lahko postane slabo.
• Ne nosite očal, kadar ne gledate slike 3D.
• Od posameznika je odvisno, kako bo dojemal sliko 3D. Če se počutite
nenavadno ali ne vidite slike 3D, nehajte uporabljati funkcijo 3D. Če kljub
temu gledate slike 3D, vam lahko postane slabo.
• Če se vam očala 3D zdijo nenavadna ali če so pokvarjena, jih takoj nehajte
uporabljati. Če kljub temu gledate slike 3D, vam lahko postane slabo ali pa se
poškodujete.
• Če vaša ušesa, nos ali temena postanejo rdeči, boleči ali začnejo srbeti,
nehajte uporabljati očala 3D. Če kljub temu gledate slike 3D, vam lahko
postane slabo.
• Če je koža med nošenjem očal na otip razdražena, nehajte uporabljati očala
3D. Barva ali materiali v očalih 3D lahko povzročijo alergično reakcijo.
51
Opozorila glede gledanja slik
Previdno
Med dolgotrajnim gledanjem slik 3D delajte redne premore. Dolgotrajno
gledanje slik 3D lahko povzroči utrujenost oči.
Potreba po premoru in razmiki med njimi so odvisni od posameznika. Če se
vam zdi, da so oči utrujene ali težko gledate tudi po premoru, takoj nehajte
gledati.
Funkcije projiciranja
Opozorila glede načinov gledanja
52
Opozorila za gledalca
Previdno
• Če se vam zdi, da so oči utrujene ali težko gledate slike 3D, takoj nehajte
gledati. Če kljub temu gledate slike 3D, vam lahko postane slabo.
• Med gledanjem slik 3D vedno nosite očala 3D. Ne poskušajte gledati slik 3D
brez očal 3D. Pri tem vam lahko postane slabo.
• Ko uporabljate očala 3D pred sebe ne postavljajte lomljivih ali krhkih
predmetov.
Zaradi slik 3D se lahko hitro nenamerno premaknete in pri tem poškodujete
bližnje predmete ali osebe.
• Očala 3D nosite samo med gledanjem slik 3D. Ne hodite z očali 3D. Zaradi
očal bo slika pred vami temnejša kot običajno, zato lahko padete ali se
poškodujete.
• Sliko glejte s sprednje strani zaslona.
Če gledate slike 3D pod kotom, se učinek 3D zmanjša, nenamerne
spremembe barv pa lahko povzročijo slabost.
• Če uporabljate očala 3D v sobi s fluorescentno ali LED-razsvetljavo, se vam
lahko zdi, da okolica utripa ali se blešči. V tem primeru zmanjšajte
razsvetljavo, dokler tega učinka ni več, ali luči popolnoma ugasnite med
gledanjem slik 3D. To utripanje lahko pri nekaterih posameznikih povzroči
napade ali nezavest. Če se kadar koli med gledanjem slik 3D začnete počutiti
slabo, jih takoj nehajte gledati.
• Med gledanjem slik 3D bodite od zaslona oddaljeni najmanj trikratno višino
zaslona.
Priporočena razdalja za gledanje 80-palčnega zaslona je najmanj 3 metre,
100-palčnega zaslona pa 3,6 metrov. Če sedite ali stojite bližje od priporočene
razdalje, se lahko oči utrudijo.
• Za gledanje slik 3D priporočamo uporabo zaslona, manjšega od 120 palcev.
Če je zaslon prevelik, se lahko oči utrudijo ali občutite slabost zaradi vsebine,
okolja, počutja in drugih dejavnikov.
Previdno
Očal 3D ne uporabljajte, če ste občutljivi na svetlobo, imate težave s srcem ali
se ne počutite dobro. Uporaba očal lahko še poslabša omenjena stanja.
Opozorila glede starosti gledalcev (za otroke)
Previdno
• Najnižja priporočena starost za gledanje slik 3D je šest let.
• Otroci, mlajši od šest let, se še razvijajo, zato lahko gledaje slik 3D pri njih
povzroči zaplete. Posvetujte se z zdravnikom.
• Otroke, ki gledajo slike 3D z očali 3D, mora vedno spremljati odrasla oseba.
Pogosto je težko ugotoviti, ali je otrok utrujen in ali se počuti slabo, vendar
se lahko stanje nenadno poslabša. Med gledanjem vedno preverite, ali se
otroci dobro počutijo in ali so oči utrujene.
Projiciranje brez računalnika (PC Free)
Če na projektor priključite pomnilniško napravo USB, kot je bliskovni
pomnilnik USB ali trdi disk USB, lahko projicirate shranjene datoteke brez
uporabe računalnika. Ta funkcija se imenuje PC Free.
a
• Pomnilniških naprav USB, ki vsebujejo zaščitne funkcije, morda ne
boste mogli uporabljati.
• Med projiciranjem s funkcijo PC Free ne morete odpraviti
trapeznega popačenja, tudi če pritisnete gumba [w] in [v] na
nadzorni plošči.
Funkcije projiciranja
53
Specifikacije datotek, ki jih lahko projicirate s funkcijo PC Free
Vrsta
Vrsta datoteke
(pripona)
Opombe
Slika
.jpg
Naslednjih oblik ni mogoče projicirati.
- Oblike barvnega načina CMYK
- Progresivne oblike
- Slike z ločljivostjo nad 8192x8192
Zaradi karakteristik datotek JPEG, projicirane slike
morda ne bodo jasne zaradi previsokega
kompresijskega razmerja.
.bmp
Slik z ločljivostjo nad 1280x800 ni mogoče
projicirati.
.gif
• Slik z ločljivostjo nad 1280x800 ni mogoče
projicirati.
• Animiranih GIF-ov ni možno projicirati.
Film
a
.png
Slik z ločljivostjo nad 1280x800 ni mogoče
projicirati.
.avi
• Slik z ločljivostjo nad 1280x720 ni mogoče
projicirati.
• Predvajanje zvoka je mogoče le za linearni PCM in
ADPCM.
• Med povezovanjem in uporabo morajo biti trdi diski USB
priklopljeni na napajanje.
• Projektor ne podpira nekaterih datotečnih sistemov, zato uporabite
medij, ki je bil formatiran v okolju Windows.
• Formatirajte medij v FAT16/32.
Primeri uporabe funkcije PC Free
Projiciranje slik, shranjenih v pomnilniku USB
s "Projiciranje izbranih slik in filmov" str.55
s "Projiciranje slikovnih datotek v mapi v zaporedju (Diaprojekcija)"
str.56
Načini delovanja PC Free
Koraki v nadaljevanju so pojasnjeni na primeru uporabe daljinskega
upravljalnika, vendar lahko ista opravila izvedete tudi s pomočjo nadzorne
plošče.
Zagon funkcije PC Free
a
Spremenite vir na USB.
b
Pomnilniško napravo USB priključite neposredno na projektor.
s "Preklopite na ciljno sliko z daljinskim upravljalnikom" str.30
s "Povezava naprav USB" str.25
PC Free se zažene in prikaže se zaslon s seznamom datotek.
Funkcije projiciranja
54
• Naslednje datoteke so prikazane kot sličice (vsebina datoteke je
prikazana kot majhna slika).
- datoteke JPEG
a
- datoteke AVI (slika 15 sekund od začetka filma)
• Pomnilniško kartico lahko prav tako vstavite v bralnik kartic USB, ki
ga nato priključite na projektor. Vendar, nekateri dostopni USB
bralniki kartic morda ne bodo združljivi s projektorjem.
• Če se prikaže naslednji zaslon (Izberi pogon), z gumbi [
], [
],
• Ostale datoteke ali mape so prikazane kot ikone, kot je prikazano v
spodnji tabeli.
Ikona
Datoteka
Datoteke
Ikona
JPEG*
Datoteke AVI (Motion
JPEG)*
[ ] in [ ] izberite želeni pogon in pritisnite gumb [
].
Datoteka
Datoteke BMP
Datoteke GIF
Datoteke PNG
• Če želite prikazati zaslon Izberi pogon, postavite kazalec na možnost
Izberi pogon na vrhu zaslona s seznamom datotek in pritisnite
gumb [ ].
*
Ko prikaz sličice ni mogoč, je prikazana ikona.
Projiciranje slik
a
Z gumbi [
], [
želite projicirati.
], [ ] in [ ] izberite datoteko ali mapo, ki jo
Funkcije projiciranja
55
b
a
] ali [
].
Če na trenutnem zaslonu niso prikazane vse datoteke in mape,
pritisnite gumb []] na daljinskem upravljalniku ali premaknite
kazalec na možnost Naslednja stran na dnu zaslona in pritisnite
gumb [ ].
Če se želite vrniti na prejšnji zaslon, pritisnite gumb [[] na
daljinskem upravljalniku ali premaknite kazalec na možnost
Prejšnja stran na vrhu zaslona in pritisnite gumb [ ].
b
Med projiciranjem pritisnite gumb [
Pritisnite gumb [
].
Izklop funkcije PC Free
Če želite zapreti PC Free, odklopite napravo USB iz vhoda USB na
projektorju. Naprave, kot so digitalni fotoaparati ali trdi diski, najprej
izklopite in jih nato odklopite s projektorja.
Izbrana slika je prikazana.
Ko izberete mapo, se prikažejo datoteke v izbrani mapi. Če se želite
vrniti na prejšnji zaslon, premaknite kazalec na Nazaj na vrh in
pritisnite gumb [ ].
Projiciranje izbranih slik in filmov
Pozor
Zasukaj slike
Predvajane slike lahko zasukaj v korakih po 90 stopinj. Funkcija za
obračanje je na voljo tudi med Diaprojekcija.
a
Predvajajte slike ali zaženite Diaprojekcija.
Ne odklopite pomnilniške naprave USB, medtem ko do nje dostopate.
Funkcija PC Free morda ne bo delovala pravilno.
Funkcije projiciranja
a
56
Zaženite PC Free.
Prikaže se zaslon s seznamom datotek.
končate na enega izmed naslednjih načinov:
d •Projiciranje
Projiciranje slike: pritisnite gumb [Esc].
• Projiciranje videoposnetka: pritisnite gumb [Esc], da se prikaže
zaslon s sporočilom, nato izberite možnost Izhod in pritisnite gumb
[ ].
s "Zagon funkcije PC Free" str.53
b
Uporabite gumbe [
želite projicirati.
], [
], [ ] in [ ] za izbiro datoteke, ki jo
Ko je projekcija končana, se znova prikaže zaslon s seznamom
datotek.
Projiciranje slikovnih datotek v mapi v zaporedju (Diaprojekcija)
Slikovne datoteke v mapi lahko projicirate v zaporedju, eno za drugo. Ta
funkcija se imenuje Diaprojekcija. Z naslednjim postopkom lahko nastavite
Diaprojekcija.
a
Če želite, da se med funkcijo Diaprojekcija datoteke izmenjujejo
samodejno, nastavite parameter Čas preklopa zaslona v meniju
Možnost na poljubno vrednost, z izjemo vrednosti Ne. Privzeta
vrednost je 3 sekunde.
s "Nastavitve prikaza slikovnih datotek in nastavitve predvajanja
Diaprojekcija" str.57
c
Pritisnite gumb [
].
Prikaže se slika oziroma se predvaja videoposnetek.
a
Zaženite PC Free.
Prikaže se zaslon s seznamom datotek.
s "Zagon funkcije PC Free" str.53
b
a
Pritisnite gumbe [ ][ ] za naslednjo ali prejšnjo slikovno
datoteko.
Z gumbi [
], [
], [ ] in [ ] premaknite kazalec na mapo,
katere vsebino želite prikazati v diaprojekciji, nato pritisnite gumb
[ ].
Funkcije projiciranja
c
57
Na spodnji desni strani zaslona s seznamom datotek izberite
možnost Diaprojekcija in pritisnite gumb [ ].
Nastavitve prikaza slikovnih datotek in nastavitve predvajanja
Diaprojekcija
Diaprojekcija se začne in slikovne datoteke v mapi se samodejno
zaporedoma projicirajo, ena za drugo.
Na zaslonu Možnost lahko nastavite vrstni red prikazovanja datotek in
delovanje Diaprojekcija.
Ko je projicirana zadnja datoteka, se samodejno znova prikaže
seznam datotek. Če Neprekinjeno predvajanje nastavite na
Vklopljeno v oknu Možnost, se ob koncu projiciranje znova začne
od začetka.
a
Na dnu zaslona s seznamom datotek izberite Možnost in pritisnite
gumb [ ].
b
Ko je prikazan naslednji zaslon Možnost, določite posamezne
nastavitve.
s "Nastavitve prikaza slikovnih datotek in nastavitve predvajanja
Diaprojekcija" str.57
Med projiciranjem Diaprojekcija se lahko pomaknete na naslednji
zaslon, se vrnete na prejšnjega ali ustavite predvajanje.
a
Izberite želene možnosti in pritisnite gumb [
].
Spodnja tabela prikazuje dodatne informacije posameznih postavk.
Če ima nastavitev Čas preklopa zaslona na zaslonu Možnost vrednost
Ne, se po izbiri Predvajaj diaprojekcijo datoteke ne bodo samodejno
izmenjevale. Pritisnite gumb [ ], gumb [
] ali gumb []] za
nadaljevanje na naslednjo datoteko.
Pri projiciranju datoteke s funkcijo PC Free lahko uporabite naslednje
funkcije.
• Freeze
s "Zamrzovanje slike (Zamrzni)" str.58
• A/V nemo
s "Začasen izklop slike in zvoka (A/V nemo)" str.58
• E-Zoom
s "Povečanje dela slike (E-Zoom)" str.60
• Kazalec
s "Funkcija kazalca (Kazalec)" str.59
Razvrstitev
prikaza
Izberete lahko prikaz datotek Po imenu ali Po datumu.
Način razvr
ščanja
Datoteke lahko razvrstite Naraščajoče ali Padajoče.
Neprekinjeno
predvajanje
Določite lahko, ali naj se diaprojekcija ponavlja.
Funkcije projiciranja
Čas preklopa
zaslona
Učinek
c
58
Čas prikaza posamezne datoteke lahko nastavite v
možnosti Diaprojekcija. Nastavite lahko čas med Ne (0) in
60 sekund. Če nastavite vrednost Ne, je samodejno
predvajanje onemogočeno.
Vsakič, ko pritisnete gumb [A/V Mute] ali odprete/zaprete pokrov
objektiva, se funkcija A/V nemo vključi ali izključi.
Daljinski upravljalnik
Projector
Pri spreminjanju diapozitivov lahko nastavite zaslonske
učinke.
Ko končate določanje nastavitev, z gumbi [
], [
], [ ] in [ ]
premaknite kazalec na možnost V redu in pritisnite gumb [
].
Nastavitve so uporabljene.
Če nastavitev ne želite uveljaviti, pomaknite kazalec na možnost
Prekliči in pritisnite gumb [ ].
Začasen izklop slike in zvoka (A/V nemo)
To funkcijo uporabite, ko želite usmeriti pozornost občinstva na to, kar
govorite, ali če ne želite prikazati takšnih podrobnosti, kot je preklapljanje
med datotekami med predstavitvijo na računalniku.
a
• Pri predvajanju videa se slika in zvok predvajata kljub vklopljeni
funkciji A/V nemo. Projiciranja ni možno nadaljevati s točke, kjer
ste vklopili funkcijo A/V nemo.
• Če pritisnete gumb [A/V Mute], lahko v meniju Konfiguracija
izberete prikazan zaslon.
s Razširjeno - Prikaz - A/V nemo str.77
• Ko je drsnik za izklop slike in zvoka zaprt ali 30 minut ni izvedeno
nobeno dejanje, se aktivira Časomer pokritja leče in naprava se
avtomatično izključi. Če ne želite aktivirati Časomer pokritja leče
nastavite Časomer pokritja leče na Izklopljeno.
s Razširjeno - Delovanje - Časomer pokritja leče str.77
• Med uporabo funkcije A/V nemo žarnica še vedno gori, zato se ure
delovanje žarnice še vedno štejejo.
Zamrzovanje slike (Zamrzni)
Ko je premikajoča slika na zaslonu zamrznjena Zamrzni, se projekcija
nadaljuje, tako da lahko premikajoče slike projicirate po posameznih
sličicah, tako kot nepremično fotografijo. Med predstavitvijo iz računalnika
Funkcije projiciranja
lahko tudi preklapljate med datotekami, ne da bi projicirali sliko, če pred
tem uporabite funkcijo Freeze.
59
a
Vsakič ko pritisnete gumb, se funkcija [Freeze] vključi ali izključi.
• Zvok se ne ustavi.
• Pri projiciranju posnetkov, se slika predvaja, kljub temu, da zaslon
zamrznjen. Projiciranja ni možno nadaljevati s točke, kjer je bil
zaslon zamrznjen.
• Če pritisnete gumb [Freeze], medtem ko je prikazan meni
Konfiguracija ali zaslon pomoči, prikazan meni ali zaslon pomoč
izgine.
• Freeze deluje tudi med uporabo funkcije E-Zoom.
Kadar pritisnete na gumb [Pointer], se kazalec prikaže oziroma
izgine.
Daljinski upravljalnik
Daljinski upravljalnik
a
Prikaže kazalec.
b
Premakne ikono kazalca (
).
Daljinski upravljalnik
Funkcija kazalca (Kazalec)
To vam omogoča premikanje kazalca na projicirano sliko in vam pomaga
pritegniti pozornost na območje o katerem govorite.
Ob hkrati pritisnete par sosednjih gumbov [
lahko kazalec premaknete diagonalno.
a
], [
], [ ] ali [ ]
Obliko ikone kazalca lahko izberete iz menija Konfiguracija.
s Nastavitve - Oblika kazalca str.76
Funkcije projiciranja
60
b
Povečanje dela slike (E-Zoom)
Funkcija je uporabna za povečevanje slik, da si jih lahko ogledate bolj
podrobno, na primer grafe ali tabele.
a
Daljinski upravljalnik
) na območje slike, ki ga želite povečati.
Daljinski upravljalnik
Ob hkrati pritisnete par sosednjih gumbov [
lahko kazalec premaknete diagonalno.
Zaženite E-Zoom.
Pritisnite na gumb [z] za prikaz križca (
Premaknite Križec (
).
c
], [
], [ ] ali [ ]
Povečaj.
Daljinski upravljalnik
Gumb [z]: Z vsakim pritiskom poveča
območje. Hitreje lahko povečate, če
držite gumb pritisnjen.
Gumb [x]: Pomanjša slike, ki ste jih
povečali.
Gumb [Esc]: Prekliče funkcijo EZoom.
a
• Merilo povečave se pokaže na zaslonu. Izbrano območje se
lahko poveča od 1- do 4-krat v 25 postopnih korakih.
],
• Med projiciranjem povečane slike uporabite gumbe [
[
], [ ] in [ ] za premikanje slike.
Funkcije projiciranja
61
Uporabite daljinski upravljalnik za vodenje
kazalca miške (Brezžična miška)
Ko ste nastavili miškin kazalec, ga lahko upravljate na naslednji način.
Premikanje miškinega kazalca
Gumbi [
Kazalec računalniške miške lahko upravljate z uporabo projektorjevega
daljinskega upravljalnika. Ta funkcija se imenuje Brezžična miška.
][
][ ][ ]:
Premikanje miškinega kazalca.
Naslednji operacijski sistemi podpirajo brezžično miško.
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
OS
*
Mac OS X
2000
XP
Vista
7
Mac
Mac
Mac
Mac
Mac
OS
OS
OS
OS
OS
X
X
X
X
X
10.3.x
10.4.x
10.5.x
10.6.x
10.7.x
Kliki miške
Gumb [Esc]: Desni klik.
Gumb [ ]: Levi klik. S hitrim
dvakratnim pritiskom izvršite dvoklik.
Uporaba brezžične miške morda ne bo možna pri vseh verzijah operacijskih
sistemov.
Po naslednjem postopku omogočite funkcijo Brezžične miške.
a
Projektor povežite z računalnikom s komercialno dostopnim
kablom USB.
Primi in spusti
Medtem, ko držite pritisnjen gumb
[ ], pritisnite gumb [
], [
],
s "Priključitev računalnika" str.22
[ ] ali [ ].
b • USB Display
Spremenite vir na navedenega.
Spustite gumb [ ], da odložite na
izbranem mestu.
• Računalnik
• HDMI
s "Preklopite na ciljno sliko z daljinskim upravljalnikom" str.30
Stran gor/dol
Gumb [[]: Pomik na prejšnjo stran.
Gumb []]: Pomik na naslednjo stran.
Funkcije projiciranja
a
• Ob hkrati pritisnete par sosednjih gumbov [
62
], [
], [ ] ali [ ]
lahko kazalec premaknete diagonalno.
• Če so v računalniku miškini gumbi nastavljeni obratno, bodo gumbi
na daljinskem upravljalniku prav tako obrnjeni.
• Brezžična miška ne deluje pod naslednjimi pogoji.
- Ko je prikazan meni Konfiguracija ali zaslon s pomočjo
- Pri ostalih funkcij, razen funkcije za brezžično miško (kot na
primer prilagoditev glasnosti).
Pri uporabi funkcije E-Zoom ali kazalca je na voljo funkcija za
pomik po strani gor ali dol.
Shranjevanje uporabnikovega logotipa
Sliko, ki se trenutno projicira, lahko shranite kot uporabnikov logo.
a
a
• Ko se uporabnikov logo shrani, tovarniških nastavitev ne morete več
ponastaviti.
• Uporabnikovega loga ni mogoče shraniti v načinu 3D. Preklopite v
način 2D in shranite logo.
Projicirajte sliko, ki jo želite uporabiti kot uporabnikov logo, in
pritisnite gumb [Menu].
s "Uporaba menija Konfiguracija" str.71
Z daljinskim upravljalnikom
b
Z nadzorno ploščo
Izberite Uporabnikov logo iz Razširjeno.
a
• Če je Zaščita uporab. loga iz Zaščita z geslom nastavljena na
Vklopljeno, se prikaže sporočilo in uporabnikovega logotipa
ne morete spremeniti. Spremembe lahko izvedete, ko nastavite
Zaščita uporab. loga na Izklopljeno.
s "Upravljanje uporabnikov (Zaščita z geslom)" str.64
• Če je izbrana možnost Uporabnikov logo, ko se izvajajo
funkcije Keystone, E-Zoom, Pogled ali Nastavi zoom, se
trenutna funkcija začasno prekine.
Funkcije projiciranja
c
Ko se izpiše sporočilo "Ali želite izbrati to sliko kot uporabnikov
logo?" Izberite Da.
a
d
63
Ko pritisnete gumb [ ] na daljinskem upravljalniku ali
nadzorni plošči, se lahko spremeni velikost zaslona glede na
signal, ker se nastavi na ločljivost slikovnega signala.
Premaknite okvir na del slike, ki ga želite uporabiti kot
uporabnikov logo.
Iste funkcije lahko izvršite z nadzorne plošče projektorja.
Daljinski upravljalnik
g
Ko je prikazano sporočilo "Ali želite shraniti to sliko kot
uporabnikov logo?" Izberite Da.
Slika je shranjena. Potem ko se slika shrani, se izpiše sporočilo
"Končano".
a
a
Shranite lahko pri velikosti 400x300 pik.
e
Ko pritisnete gumb [
sliko?", izberite Da.
f
Izberite faktor zoom na zaslonu zoom nastavitev.
] in se izpiše sporočilo "Ali želite izbrati to
• Ko je uporabnikov logo shranjen, se prejšnji uporabnikov logo
izbriše.
• Shranjevanje poteka nekaj časa. Med shranjevanjem ne
upravljajte projektorja ali druge opreme, saj se lahko pojavijo
okvare.
Varnostne Funkcije
Projektor ima naslednje izboljšane varnostne funkcije.
• Zaščita z geslom
Uporabo projektorja je mogoče omejiti na določenega uporabnika.
• Zaklep delovanja
Preprečite lahko, da bi kdorkoli brez dovoljenja spreminjal nastavitve na
projektorju.
s "Omejevanje delovanje (Zaklep delovanja)" str.66
• Zaklep Proti Kraji
Ta projektor je opremljen z naslednjo napravo proti kraji.
s "Zaklep proti kraji" str.67
64
• Zaščita uporab. loga
Loga, ki ga je nastavil lastnik projektorja, ni mogoče spremeniti. Ko je
nastavitvi Zaščita uporab. loga dodeljena vrednost Vklopljeno, so
prepovedane naslednje spremembe za uporabnikov logo.
• Zajemanje loga uporabnika
• Nastavitve Prikaz ozadja, Zagonsko okno ali A/V nemo iz menija
Prikaz
s Razširjeno - Prikaz str.77
Nastavitev Zaščita z geslom
Z naslednjim postopkom lahko nastavite zaščito z geslom.
Upravljanje uporabnikov (Zaščita z geslom)
Ko je zaščita z geslom vključena, osebe, ki ne poznajo gesla, ne morejo
uporabljati projektorja za projekcijo slik, čeprav je projektor vključen. Prav
tako ne morejo spremeniti uporabniškega loga, ki se prikaže, ko prižgete
projektor. To je zaščita proti kraji, saj se projektorja ne da uporabljati, če je
ukraden. Pri nakupu zaščita z geslom ni aktivirana.
a
Med projekcijo za pet sekund pridržite gumb [Freeze].
Prikaže se nastavitveni meni Zaščita z geslom.
Daljinski upravljalnik
Tipi zaščite z geslom
Naslednje tri vrste nastavitev zaščite z geslom lahko izberete glede na način
uporabe projektorja.
a
• Zaščita ob vklopu
Ko je nastavitev Zaščita ob vklopu nastavljena na Vklopljeno, morate
vnesti prednastavljeno geslo po tem, ko je projektor priključen in vključen
(to velja tudi za direkten vklop). Če ne vnesete pravilnega gesla, se
projekcija ne zažene.
• Če je Zaščita z geslom že vklopljena, boste morali vnesti
geslo.
Če je vneseno geslo pravilno, se prikaže nastavitveni meni
Zaščita z geslom.
s "Vnos gesla" str.65
• Ko namestite geslo, nalepite Nalepka Zaščite z Geslom na
vidno mesto, kot nadaljnji ukrep proti kraji.
b
Izberite tip zaščite z geslom, ki jo želite nastaviti, in nato pritisnite
gumb [ ].
Varnostne Funkcije
65
Daljinski upravljalnik
(4)
c
Izberite Vklopljeno, nato pritisnite gumb [
d
Nastavite geslo.
].
Ponovno vnesite geslo.
Prikaže se sporočilo "Geslo sprejeto."
Če je vneseno geslo napačno, se pojavi sporočilo, ki vam pove, da
ponovno vnesite geslo.
Pritisnite gumb [Esc] za ponovni prikaz zaslona iz koraka 2.
Vnos gesla
(1)
Izberite Geslo, nato pritisnite na gumb [
(2)
Ko se prikaže sporočilo "Ali želite spremeniti geslo?", izberite Da in
pritisnite gumb [ ]. Privzeto geslo je "0000". To spremenite v lastno
poljubno geslo. Če izberete Ne, se ponovno prikaže zaslon, opisan v
koraku 2.
Medtem ko držite pritisnjen gumb [Num], vnesite štirimestno številko z
uporabo številčnice. Vnesena številka je prikazana kot "* * * *". Ko vnesete
četrto števko, se pojavi zaslon za potrditev.
(3)
].
Ko je prikazan zaslon za vnos gesla, vnesite geslo z uporabo daljinskega
upravljalnika.
Ko držite gumb [Num], s številčnico vnesite geslo.
Ob vnosu pravilnega gesla je zaščita z geslom začasno odpravljena.
Varnostne Funkcije
Pozor
• Če trikrat zaporedoma vnesete nepravilno geslo, se pojavi sporočilo
"Delovanje projektorja se bo zaklenilo.", ki je prikazano približno pet minut,
nato pa se projektor vrne v stanje pripravljenosti. Če se to zgodi, izklopite
projektor iz napajanja in ga potem znova vklopite. Projektor znova prikaže
okno za vnos gesla, kamor lahko vnesete pravilno geslo.
66
a
Med projiciranjem pritisnite gumb [Menu].
s "Uporaba menija Konfiguracija" str.71
Z daljinskim upravljalnikom
Z nadzorno ploščo
• Če ste pozabili geslo, si zapišite številko »Šifra zahteve: xxxxx«, ki se pojavi
na zaslonu, in se obrnite na najbližji naslov, naveden v Seznam kontaktnih
naslovov za projektorje Epson.
s Seznam kontaktnih naslovov za projektorje Epson
• Če zgoraj opisani postopek ponavljate in tridesetkrat zaporedoma vnesete
napačno geslo, se bo pokazalo naslednje sporočilo in projektor ne bo več
sprejemal vnosov gesla. "Delovanje projektorja se bo zaklenilo. Obrnite se na
Epson v skladu z navodili v priloženi dokumentaciji."
s Seznam kontaktnih naslovov za projektorje Epson
b
Izberite Zaklep delovanja iz nastavitev Nastavitve.
c
Po potrebi izberite Polni zaklep ali Delni zaklep.
Omejevanje delovanje (Zaklep delovanja)
Izvedite nekaj od navedenega, da zaklenete gumbe na nadzorni plošči.
• Polni zaklep
Vsi gumbi na nadzorni plošči so zaklenjeni. Z nadzorno ploščo ne morete
izvajati postopkov, niti vklopa in izklopa.
• Delni zaklep
Vsi gumbi na nadzorni plošči, razen gumba [t], so zaklenjeni.
Ta funkcija je uporabna na prireditvah ali nastopih, kjer želite med
projekcijo izklopiti vse gumbe, ali pa v šolah, kjer hočete omejiti uporabnost
gumbov. Projektor še vedno lahko upravljate z daljinskim upravljalnikom.
Varnostne Funkcije
67
Zaklep proti kraji
Ta projektor je opremljen z naslednjimi varnostnimi napravami proti kraji.
d
Izberite Da, ko se prikaže potrditveno sporočilo.
Gumbi nadzorne plošče so zaklenjeni glede na nastavitev, ki ste jo
izbrali.
a
• Varnostna reža
Varnostna reža je združljiva z varnostnim sistemom Kensington
Microsaver Security System.
Glejte naslednje za več informacij o varnostnem sistemu Microsaver.
s http://www.kensington.com/
• Mesto za namestitev varnostnega kabla
Splošno dobavljivo žično ključavnico lahko napeljete skozi točke
namestitve, da projektor zavarujete na mizo ali podstavek.
Nadzorno ploščo lahko odklenete na enega od spodnjih načinov.
• Izberite Izklopljeno iz Zaklep delovanja.
s Nastavitve - Zaklep delovanja str.76
• Pritisnite in približno sedem sekund držite pritisnjen gumb
[ ] na nadzorni plošči; izpiše se sporočilo in zaklep se
izključi.
Namestitev žične ključavnice
Speljite žično ključavnico proti kraji skozi projektor.
Za navodila o zaklepanju ključavnice poglejte v dokumentacijo ključavnice.
Nadzor in upravljanje
68
Seznam ukazov
Ukazi ESC/VP21 (samo EB-W16)
Z uporabo ukazov ESC/VP21 lahko upravljate projektor iz zunanje naprave.
Ko se ukaz Vklopljeno posreduje v projektor, se ta vključi in začne ogrevati.
Ko se projektor vključi, je vrnjeno dvopičje ":" (3Ah).
Ko vnesete ukaz, ga projektor izvede in ponastavi ":"; nato sprejme naslednji
ukaz.
Preden začnete
Povežite serijska vrata (D-Sub 9-pin) na računalniku z vrati RS-232C na
projektorju s serijskim računalniškim kablom.
Če se ukaz, ki ga izvaja, nenormalno zaključi, se izpiše sporočilo o napaki in
znova vrne ":".
• Oblika konektorja: D-Sub 9-pin (moški)
• Ime vhodnih vrat projektorja: RS-232C
Glavna vsebina je navedena spodaj.
<Pri projektorju>
<Pri projektorju>
Ime signala
Dodajte kodo Vrnitev vozička (CR) (0Dh) na konec vsakega ukaza in pošljite.
<Pri računalniku>
(PC serijski kabel)
Element menija
VKLOP/IZKLOP napajanja
Vklopljeno
PWR ON
Izklopljeno
PWR OFF
Izbira signala
Računalnik1 ali Računalnik
Računalnik2 (samo
EB-W16)
<Pri računalniku>
Funkcija
GND
Ozemljitev signalne žice
TD
Pošiljanje podatkov
RD
Prejemanje podatkov
Ukaz
A/V nemo Vklopljeno/Izklopljeno
Avtomatično
SOURCE 1F
RGB
SOURCE 11
Komponenta
SOURCE 14
Avtomatično
SOURCE 2F
RGB
SOURCE 21
Komponenta
SOURCE 24
HDMI
SOURCE 30
Video
SOURCE 41
S-Video
SOURCE 42
USB Display
SOURCE 51
USB
SOURCE 52
Vklopljeno
MUTE ON
Izklopljeno
MUTE OFF
Za več podrobnosti se obrnite na vašega prodajalca ali na najbližji naslov v
seznamu kontaktnih naslovov za projektorje Epson.
Nadzor in upravljanje
s Seznam kontaktnih naslovov za projektorje Epson
Komunikacijski protokol
•
•
•
•
•
Privzeto razmerje hitrosti: 9600 bit/s
Dolžina podatkov: 8 bit
Pariteta: brez
Stop-bit: 1 bit
Nadzor pretoka: brez
69
Meni Konfiguracija
To poglavje razlaga, kako uporabljati meni Konfiguracija in njegove funkcije.
Uporaba menija Konfiguracija
Ta razdelek razlaga, kako uporabljati meni Konfiguracija.
Koraki v nadaljevanju so pojasnjeni na primeru uporabe daljinskega
upravljalnika, vendar lahko ista opravila izvedete tudi s pomočjo nadzorne
plošče. Glejte vodnik pod menijem za razpoložljive gumbe in njihove
funkcije.
a
b
71
c
Izberite element v podmeniju.
d
Spremenite nastavitev.
e
Pritisnite gumb [Menu] za potrditev nastavitve.
Prikaz zaslona z menije Konfiguracija.
Izberite najvišji element v meniju.
Seznam Funkcij
72
Ime zgornjega me
nija
Tabela menija konfiguracije
Nastavljive postavke so odvisne od uporabljenega modela in projiciranega
slikovnega signala in vira.
Ime zgornjega me
nija
Meni Slika
s str.73
Meni Signal
s str.74
Ime podmenija
Ime podmenija
Zmanjšanje šuma
Elementi ali vrednosti
nastavitev
Izklopljeno, NR1 in NR2
Območje HDMI video Avtomatično, Normalno in
Razširjeno
Elementi ali vrednosti
nastavitev
Vhodni signal
Avtomatično, RGB in
Komponentna
Video signal
Avtomatično, NTSC, NTSC4.43,
PAL, M-PAL, N-PAL, PAL60 in
SECAM
Barvni način (za EBW16)
Dinamično, Predstavitev, Teater,
Fotografija, Šport, sRGB, Črna
podlaga, Gladka površina,
Dinamični 3D in Teater 3D
Barvni način (za EHTW550/EH-TW510)
Dinamično, Dnevna soba, Kino,
Igra, Dinamični 3D in Kino 3D
Pogled
Normalno, Avtomatično, 16:9,
Polno, Zoom in Privzeto
Svetlost
od -24 do 24
Overscan
Kontrast
od -24 do 24
Avtomatično, Izklopljeno, 4 % in
8 %
Barvna zasičenost
od -32 do 32
Keystone
Keystone-v/n in Quick Corner
Obarvanost
od -32 do 32
Zaklep delovanja
Polni zaklep, Delni zaklep in
Izklopljeno
Ostrina
od -5 do 5
Oblika kazalca
Kazalec 1, 2 in 3
temp. Barve
High, Medium in Low
Prilagoditev barv
Rdeča, Zelena in Modra
Samozaslonka
Vklopljeno in Izklopljeno
Nastavitev 3D
Prikaz 3D, Format 3D, Svetlost
3D, Obratna očala 3D in
Opomba gledanja 3D
Meni Nastavitve
s str.76
Poraba energije (samo Normalno ali ECO
EB-W16)
Poraba energije (samo Visoko in Nizko
EH-TW550/EHTW510)
Glasnost
od 0 do 10
Samonamestitev
Vklopljeno in Izklopljeno
Oddaljen sprejemnik
Ločljivost
Avtomatično, Široko in
Normalno
Spredaj/Zadaj, Spredaj, Zadaj in
Izklopljeno
Uporabniški gumb
Poraba energije, Informacije,
Progresivno, Testni vzorec,
Ločljivost in Svetlost 3D
Testni vzorec
-
Prikaz
Sporočila, Prikaz ozadja,
Zagonsko okno in A/V nemo
Sledenje
-
Sinhronizacija
-
Položaj
Gor, Dol, Levo in Desno
Progresivno
Izklopljeno, Video in Film/Avto
Meni Razširjeno
s str.77
Seznam Funkcij
Ime zgornjega me
nija
73
Ime podmenija
Elementi ali vrednosti
nastavitev
Uporabnikov logo
-
Projekcija
Spredaj, Spredaj/Strop, Zadaj in
Zadaj/Strop
Delovanje
Direkten vklop, Mirovanje, Čas
mirov. načina, Časomer pokritja
leče, Način visoke višine in
Vrata izhoda za zas.
s "Samodejno zaznavanje vhodnih signalov in zamenjava projicirane slike
(Iskanje vira)" str.29
Nastav. v priprav. (sa- V pripravljenosti in Avdio v
mo EB-W16)
priprav.
Meni Informacije
s str.78
Meni Ponastavi
s str.79
Jezik
15 ali 35 jezikov*1
Ure žarnice
-
Vir
-
Vhodni signal
-
Ločljivost
-
Video signal
-
Frekv. osveževanja
-
Format 3D
-
O sinhronizaciji
Podmeni
Funkcija
Barvni način
Kakovost slike lahko izberete, da ustreza okolju.
s "Izbiranje kakovosti projekcije (Izbiranje barvnega načina)"
str.42
-
Svetlost
Nastavite lahko svetlost slike.
Stanje
-
Kontrast
Na slikah lahko nastavite razliko med svetlobo in senco.
Serijska številka
-
Ponastavi vse
-
Barvna zasiče
nost
Pon. št. ur del. žarn.
-
(Prilagoditev je mogoča le, ko je na vhodu komponentni ali
kompozitni video.)
Barvno nasičenost slik lahko spreminjate.
Obarvanost
(Prilagoditev je možna samo, ko je na vhodu komponentni video
signal. Če je na vhodu kompozitni video signal, je prilagoditev
mogoča le, če so na vhodu signali NTSC.)
Nastavite lahko ton slike.
Ostrina
Nastavite lahko ostrino slike.
*1 Število podprtih jezikov je odvisno od regije, kjer ste kupili projektor.
Meni Slika
Nastavljive postavke so odvisne od projiciranega signala in vira slike.
Nastavitve se shranijo za vsak slikovni signal posebej.
Seznam Funkcij
Podmeni
74
Funkcija
Temperatura
barve
(Tega elementa ni mogoče izbrati, če je za Barvni način izbrano
sRGBg.)
Prilagodi obarvanost slik. Obarvanost lahko prilagodite v treh
stopnjah: Visoko, Srednje in Nizko. Slika je obarvana modro, če
izberete vrednost Visoko, in rdeče, če izberete vrednost Nizko.
Prilagoditev
barv
(Tega elementa ni mogoče izbrati, če je za Barvni način izbrano
sRGBg.)
Posebej lahko prilagodite moč barve Rdeča, Zelena in Modra.
Samozaslonka
(Ta element lahko nastavite samo, če je Barvni način nastavljen
na naslednje.)
• EB-W16: Dinamično, Teater, Dinamični 3D, Teater 3D
• EH-TW550/EH-TW510: Dinamično, Kino, Igra, Dinamični
3D, Kino 3D
Nastavite na Vklopljeno, če želite, da zaslonka pridobi
optimalno svetlobo za projicirane slike.
Nastavitev je shranjena za vsak barvni način.
s "Nastavitev Samozaslonka" str.43
Ponastavi
Vse prilagoditve za funkcije menija Slika lahko ponastavite na
privzete vrednosti. Glejte naslednje za vrnitev vseh postavk
menija na privzete vrednosti.
s "Meni Ponastavi" str.79
Podmeni
Funkcija
Samonamestitev
(Na voljo samo, ko je na vhodu analogni RGB računalniški
signal.)
Nastavite na Vklopljeno za samodejno prilagoditev Sledenja,
Sinhronizacije in Položaja na optimalne vrednosti pri preklopi
vhodnega signala.
Ločljivost
(Na voljo samo, ko je na vhodu analogni RGB računalniški
signal.)
Nastavite na Avtomatično za samodejno identifikacijo
ločljivosti vhodnega signala. Če slika ne more biti prikazana
pravilno pri nastavitvi Avtomatično, kot npr. ko manjka del
slike, prilagodite sliko na Široko, za širokozaslonski način, ali jo
nastavite na Normalno za 4:3 ali 5:4 zaslone, odvisno od
priključenega računalnika.
Sledenje
(Na voljo samo, ko je na vhodu analogni RGB računalniški
signal.)
Računalniške slike lahko prilagodite, kadar se na slikah pojavijo
navpične črte.
Meni Signal
Nastavljive postavke so odvisne od projiciranega signala in vira slike.
Nastavitve se shranijo za vsak slikovni signal posebej.
Nastavitev v meniju Signal ne morete opravljati, če je vir USB Display ali
USB.
s "Samodejno zaznavanje vhodnih signalov in zamenjava projicirane slike
(Iskanje vira)" str.29
Seznam Funkcij
Podmeni
75
Funkcija
Sinhronizacija
(Na voljo samo, ko je na vhodu analogni RGB računalniški
signal.)
Računalniške slike lahko prilagodite, če so ali se pojavijo
utripanje ali motnje.
Položaj
(Tega parametra ni mogoče nastaviti, če je vir nastavljen na
HDMI.)
Prilagodite lahko položaj prikaza gor, dol, levo in desno, ko
manjka del slike, in tako prikažete celotno sliko.
Nastavitev 3D
Progresivno
Nastavite, ko gledate slike 3D.
Prikaz 3D: Ko gledate vsebino 3D, izberite Vklopljeno. Če je
izbrano Izklopljeno, bodo projicirane slike 2D, tudi če je
priključen Vhodni signal 3D.
Format 3D: Izberite format za vhodni signal 3D. Če je izbrano
Avtomatično, bo format izbran samodejno glede na vhodni
signal. Običajno je nastavljen na Avtomatično.
Svetlost 3D: Prilagodi svetlost projicirane slike.
Obratna očala 3D: Čas odprtja zaslonke za očala 3D se obrne z
leve na desno. Uporabite jo le, če slike 3D ne vidite pravilno.
Opomba gledanja 3D: Izberite Vklopljeno, če želite prikazati
opozorila o gledanju slik 3D. Prikaže opozorila, ko gledate slike
3D.
(Pri predvajanju komponentnega videa ali RGB videa lahko to
nastavitev prilagodite samo, ko je na vhodu komponentni video
ali RGB video s prepletenim signalom (480i/576i/1080i). Tega ni
možno izbrati pri vhodnem signalu RGB.)
Prepletenog (i) signal je pretvorjen v Progresivnog (p). (IP
pretvorba)
Izklopljeno: To je idealno za ogled slik, na katerih je veliko
gibanja.
Video: To je idealno za ogled običajnih video posnetkov.
Film/Avto: Ta nastavitev je najprimernejša za filme,
računalniško grafiko in animacije.
Podmeni
Funkcija
Zmanjšanje šu
ma
(Tega ni mogoče izbrati pri vhodnem signalu RGB ali če
projicirate prepleteni signal in je za Progresivno izbrano
Izklopljeno.)
Zgladi grobe podobe. Obstajata dva načina. Izberite svojo
najljubšo nastavitev. Priporočamo, da jo nastavite na
Izklopljeno, ko gledate vire, kjer je zelo malo šuma, npr. DVDje.
Območje HDMI
video
Ko so vrata HDMI na projektorju povezana s predvajalnikom
DVD, nastavite obseg videa projektorja glede na nastavitev
obsega videa predvajalnika DVD.
Vhodni signal
Vhodni signal lahko izberete na vratih Computer.
Če je nastavljeno na Avtomatično se vhodni signal avtomatično
nastavi, glede na priključeno opremo.
Če se barve ne prikažejo pravilno pri nastavitvi Avtomatično,
izberite ustrezni signal, glede na priključeno opremo.
Video signal
Izberete lahko vhodni signal iz vhodnih vrat Video. Če je ta
možnost nastavljena na Avtomatično, se video signali
prepoznajo samodejno. Če v sliki nastanejo motnje ali pride do
težave, ko se denimo pri nastavitvi Avtomatično slika ne
projicira, izberite ustrezni signal glede na priključeno opremo.
Pogled
Nastavite lahko Razmerje glediščag za projicirane slike.
s "Spreminjanje Razmerje gledišča projicirane slike" str.44
Overscan
(To nastavitev lahko spremenite, ko se na vhodu nahaja
komponenti video ali RGB video signal.)
Spremeni izhodno razmerje gledišča (območje projicirane slike).
Območje obrezovanja lahko nastavite na Izklopljeno, 4 % ali 8
%. Ko je vir HDMI, je na voljo možnost Avtomatično. Pri izbiri
Avtomatično glede na vhodni signal samodejno preklopi na
Izklopljeno ali 8 %.
Ponastavi
Ponastavite lahko vse vrednosti menija Signal na privzeto, razen
Vhodni signal.
Glejte naslednje za vrnitev vseh postavk menija na privzete
vrednosti.
s "Meni Ponastavi" str.79
Seznam Funkcij
76
Podmeni
Meni Nastavitve
Oblika kazalca
Funkcija
Izberete lahko obliko kazalke.
Kazalec 1:
Kazalec 2:
Kazalec 3:
s "Funkcija kazalca (Kazalec)" str.59
Podmeni
Keystone
Zaklep delova
nja
Poraba energije
(Za EB-W16)
Svetlost žarnice lahko nastavite na eno od dveh vrednosti.
Izberite ECO, če so projicirane slike presvetle, na primer, če
projicirate v temni sobi ali na majhen zaslon. Ko je izbrana
možnost ECO, se porabljena elektrika in življenjska doba žarnice
spremenita kot sledi, prav tako pa se zmanjša hrup vrtenja
ventilatorja med projekcijo.
Električna poraba: zmanjšana za približno 17 %, življenjska doba
žarnice: približno 1,25-krat daljša
Če uporabljate naprave na visokih ali vročih mestih, nastavitev
morda ne bo možno spremeniti.
Poraba energije
(Za EH-TW550/
EH-TW510)
Svetlost žarnice lahko nastavite na eno od dveh vrednosti.
Izberite Nizko, če so projicirane slike presvetle, na primer, če
projicirate v temni sobi ali na majhen zaslon. Ko je izbrana
možnost Nizko, se porabljena elektrika in življenjska doba
žarnice spremenita kot sledi, prav tako pa se zmanjša hrup
vrtenja ventilatorja med projekcijo.
Električna poraba: zmanjšana za približno 17 %, življenjska doba
žarnice: približno 1,25-krat daljša
Če uporabljate naprave na visokih ali vročih mestih, nastavitev
morda ne bo možno spremeniti.
Glasnost
Nastavite lahko glasnost. Nastavitve se shranijo za vsak signal
posebej.
Oddaljen spre
jemnik
Sprejem signala delovanja lahko omejite z daljincem.
Če nastavite na Izklopljeno, daljinski upravljalnik ne bo deloval.
Če želite uporabljati daljinski upravljalnik, zadržite
gumb [Menu] na daljinskem upravljalniku vsaj 15 sekund, da s
tem ponastavite nastavitev na privzeto vrednost.
Funkcija
Popravite lahko popačenje Keystone.
• Ko je izbrana možnost Keystone-v/n:
Prilagodite Keystone - navpič. in Keystone - vodor., če
želite odpraviti vodoravno in navpično popačenje
keystone.
Spreminjate lahko tudi naslednje nastavitve.
Za EB-W16: Za Samod. H/V sklepnik izberite Vklopljeno
ali Izklopljeno.
Za EH-TW550/EH-TW510: Za Avto Keystone - navp in
Ročica za vod. Key. izberite Vklopljeno ali Izklopljeno.
• Če je izbrana nastavitev Quick Corner:
Izberite in popravite štiri kote projicirane slike.
s "Quick Corner" str.36
S tem lahko omejite uporabo nadzorne plošče projektorja.
s "Omejevanje delovanje (Zaklep delovanja)" str.66
Seznam Funkcij
77
Podmeni
Funkcija
Uporabniški
gumb
Izberete lahko možnost, določeno v meniju Konfiguracija z
gumbom [User] na daljinskem upravljalnikom. Ob pritisku
gumba [User], se prikaže zaslon za izbiro/prilagajanje elementa,
ki vam omogoča nastavitve/prilagoditve z enim dotikom. [User]
gumbu lahko določite eno od naslednjih petih možnosti.
Poraba energije, Informacije, Progresivno, Testni vzorec,
Ločljivost in Svetlost 3D
Testni vzorec
Prikažete lahko testni vzorec za prilagoditev projekcije, brez
priključevanja druge opreme pri nameščanju projektorja. Ko je
testni vzorec prikazan, lahko izvajate prilagoditve za povečavo in
izostritev ter popravke Keystone. Za preklic testnega vzorca
pritisnite gumb [Esc] na daljinskem upravljalniku ali nadzorni
plošči.
Meni Razširjeno
Pozor
Če je vzorec prikazan dlje časa, je lahko v projiciranih slikah viden ostanek slike.
Ponastavi
Ponastavite lahko vse vrednosti menija Nastavitve na privzeto,
razen možnosti Uporabniški gumb.
Glejte naslednje za vrnitev vseh postavk menija na privzete
vrednosti.
s "Meni Ponastavi" str.79
Podmeni
Funkcija
Prikaz
Tu lahko spreminjate nastavitve, povezane s prikazom
projektorja.
Sporočila: Ko je nastavljeno na Izklopljeno, naslednji
elementi ne bodo prikazani.
Imena elementov pri spremembi Vir, Barvnega načina ali
Razmerja gledišča, prikaže sporočilo, ko ni vhodnega signala,
in opozorila, kot je Opoz-visoka temp.
Prikaz ozadja*1: Nastavite lahko ozadje zaslona, ko ni
vhodnega signala na Črna, Modra, ali Logo.
Zagonsko okno*1: Nastavite na Vklopljeno, da prikažete
Uporabnikov logo na začetku projekcije.
+A/V nemo*1: Nastavite lahko zaslon, ki se prikaže, ko s
pritiskom gumba [A/V Mute] na daljinskem upravljalniku
izberete možnost Črna, Modra ali Logo.
Uporabnikov lo
go*1
Spremenite lahko uporabnikov logo, ki je prikazan v ozadju
med Prikaz ozadja, A/V nemo, itd.
s "Shranjevanje uporabnikovega logotipa" str.62
Seznam Funkcij
Podmeni
78
Funkcija
Podmeni
Funkcija
Projekcija
Izberite eno od naslednjih metod projiciranja, glede na
namestitev projektorja.
Spredaj, Spredaj/Strop, Zadaj in Zadaj/Strop
Nastavitve lahko spreminjate kot sledi, s pritiskom na
gumb [A/V Mute] na daljinskem upravljalniku za približno
pet sekund.
SpredajWSpredaj/Strop
ZadajWZadaj/Strop
s "Načini Namestitve" str.20
Nastav. v pri
prav. (samo EBW16)
V pripravljenosti: Če nastavite Komunik. vklop., lahko
izvršite naslednje funkcije tudi, ko je projektor v
pripravljenosti.
• Nadzor in upravljanje projektorja iz računalnika
s "Nadzor in upravljanje" str.68
• Oddajanje analognih signalov RGB iz vrat Computer v
zunanji monitor
Avdio v priprav.: Če nastavite na Vklopljeno, bo avdio
vhod na vratih Audio-L/R predvajan skozi zunanji zvočnik
tudi, če je projektor v pripravljenosti.
Delovanje
Direkten vklop: Nastavite na Vklopljeno, če želite, da se
projektor vključi ob vklopu.
Če pride do prekinitve oskrbe z električno energijo, se
projektor samodejno vklopi, če je v trenutku ponovne
vzpostavitve oskrbe z električno energijo vanj priklopljen
napajalni kabel.
Mirovanje: Ko je nastavljeno na Vklopljeno, avtomatično
ustavi projekcijo, ko ni vhodnega signala in se ne izvaja
nobeno dejanje.
Čas mirov. načina: Ko je Mirovanje nastavljeno na
Vklopljeno, lahko nastavite čas, preden se projektor izklopi,
od 1 do 30 minut.
Časomer pokritja leče: Ko je nastavljen na Vklopljeno, to
avtomatično izključi napajanje 30 minut po zaprtju drsnika
za izklop slike in zvoka.
Privzeta vrednost je Vklopljeno.
Način visoke višine: Nastavite ga na Vklopljeno, ko
projektor uporabljate na višinah nad 1500 m.
Vrata izhoda za zas. (samo EB-W16): Spremeni vhod in
izhod za vrata Monitor Out/Computer2. Izberite Izhod za
zaslon, če želite prikazovati slike na zunanjem monitorju, in
izberite Računalnik2, da sprejemate signal računalniške slike
ali komponentni video signal za video opremo.
Jezik
Nastavite lahko jezik za prikazana sporočila in menije.
Ponastavi
Prilagojene vrednosti za Prikaz*1 in Delovanje*2, v meniju
Razširjeno, lahko nastavite na privzeto.
Glejte naslednje za vrnitev vseh postavk menija na privzete
vrednosti.
s "Meni Ponastavi" str.79
*1 Ko je nastavitev Zaščita uporab. loga nastavljena na Vklopljeno v Zaščita z
geslom, nastavitev v povezavi z uporabnikovim logom ne morete spreminjati.
Spremembe lahko izvedete, ko nastavite Zaščita uporab. loga na
Izklopljeno.
s "Upravljanje uporabnikov (Zaščita z geslom)" str.64
*2 Razen za način visoke višine.
Meni Informacije (Samo prikazovalnik)
Omogoča vam preverjanje statusa projiciranih slikovnih signalov in statusa
projektorja. Predmete, ki jih lahko prikažete, so odvisni od vira, ki je
trenutno projiciran. Odvisno od uporabljanega modela, nekateri viri niso
podprti.
Seznam Funkcij
79
s "Samodejno zaznavanje vhodnih signalov in zamenjava projicirane slike
(Iskanje vira)" str.29
Podmeni
Funkcija
Stanje
To so informacije o napakah na projektorju.
Te informacije so potrebne v primeru okvar.
Serijska številka
Prikaže serijsko številko projektorja.
*
Skupni čas uporabe je prikazan kot "0H" v prvih 10 urah. 10 ur in več je
prikazano kot "10H", "11H" itd.
Meni Ponastavi
Podmeni
Funkcija
Ure žarnice
Prikažete lahko skupni čas delovanja žarnice*.
Ko napoči čas za menjavo žarnice, so znaki prikazani v
rumeni barvi.
Vir
Prikažete lahko ime vira povezane opreme, s katere poteka
projekcija.
Vhodni signal
Prikažete lahko vsebino za Vhodni signal, nastavljen v
meniju Signal, glede na vir.
Ločljivost
Prikažete lahko ločljivost.
Video signal
Prikažete lahko vsebino Video signal, nastavljenega v
meniju Signal.
Frekv. osveževa
nja
Prikažete lahko frekv. osveževanjag.
Format 3D
Prikaže format 3D vhodnega signala med projekcijo 3D
(Kombinacija slik, Drugo ob drugem ali Zgoraj in spodaj).
O sinhronizaciji
Prikažete lahko informacije o signalu.
Te informacije so potrebne v primeru okvar.
Podmeni
Funkcija
Ponastavi vse
Ponastavite lahko vse elemente menija Konfiguracija na njihove
privzete vrednosti.
Naslednji elementi se ne ponastavijo na privzete vrednosti:
Vhodni signal, Uporabnikov logo, Ure žarnice, Jezik, Geslo,
Uporabniški gumb.
Pon. št. ur del. ža
rn.
Počisti skupni čas trajanja žarnice. Ponastavite, ko zamenjate
žarnico.
Odpravljanje Težav
To poglavje razlaga, kako prepoznati težave in kaj storiti, ko pride do njih.
Uporaba pomoči
81
Če pride do napake na projektorju, se zaslon Pomoč prikaže s pritiskom na
gumb Help. Težave lahko rešite z odgovarjanjem na vprašanja.
a
Pritisnite gumb [Help].
Prikaže se zaslon Pomoč.
Z daljinskim upravljalnikom
Z nadzorno ploščo
Z daljinskim upravljalnikom
b
Z nadzorno ploščo
Izberite element v meniju.
c
Potrdite izbiro.
Z daljinskim upravljalnikom
Z nadzorno ploščo
Vprašanja in rešitve so prikazana kot kaže spodnji zaslon.
Pritisnite gumb [Help] za izhod iz pomoči.
Uporaba pomoči
a
Če na zaslonu Pomoč ne najdete rešitve težave, poglejte v
naslednja navodila.
s "Reševanje Težav" str.83
82
Reševanje Težav
83
Če imate težave s projektorjem, najprej preverite indikatorje projektorja in preberite na poglavje »Razlaga indikatorjev«.
Glejte naslednje, če indikatorji ne pokažejo jasno, kje je lahko težava.
s "Ko indikatorji niso v pomoč" str.86
Razlaga indikatorjev
Projektor ima naslednje indikatorje, ki kažejo trenutno stanje delovanja.
A Indikator napajanja
Označi delovno stanje.
Stanje pripravljenosti
Ko pritisnete gumb [t] v tem stanju, se začne predstavitev.
Ohlajanje v teku
Ko kazalnik utripa, gumbi na delujejo.
Ogrevanje
Čas ogrevanja je pribl. 30 sekund. Ko se ogrevanje konča, indikator ugasne.
Med ogrevanjem je gumb [t] onemogočen.
Projiciranje
B Indikator za luč
Označuje status projekcijske žarnice.
Reševanje Težav
84
C Temperaturni indikator
Označuje status notranje temperature.
Za razlago indikatorjev glejte naslednjo tabelo, kjer so opisani tudi ukrepi za reševanje posamezne težave.
Če ni prižgan noben indikator, se prepričajte, da je napajalni kabel pravilno povezan in da se enota normalno napaja.
Indikator [t] včasih po izklopu napajalnega kabla še krajši čas sveti, vendar to ni napaka.
: Sveti
Stanje
Vzrok
: Utripa
: Izklop
: Odvisno od stanja projektorja
Rešitev ali stanje
Notranja napaka
Prenehajte z uporabo projektorja, izključite napajalni kabel iz vtičnice in se obrnite na dobavitelja, ali najbližji naslov v Seznam kontaktnih
naslovov za projektorje Epson.
s Seznam kontaktnih naslovov za projektorje Epson
Napaka ventilatorja
Napaka senzorja
Prenehajte z uporabo projektorja, izključite napajalni kabel iz vtičnice in se obrnite na dobavitelja, ali najbližji naslov v Seznam kontaktnih
naslovov za projektorje Epson.
s Seznam kontaktnih naslovov za projektorje Epson
Nap.-visoka temp
(Pregrevanje)
Žarnica avtomatično ugasne in projekcija se ustavi. Počakajte približno pet minut. Po petih minutah se projektor preklopi v stanje
pripravljenosti; preverite:
• Preverite, če sta zračni filter in odprtina za izpuh zraka čista, in da projektor ni postavljen ob steno.
• Če je zračni filter zamašen, ga očistite ali zamenjajte.
s "Čiščenje zračnega filtra" str.97
s "Zamenjava zračnega filtra" str.102
Če napaka ni odpravljena po preverjanju zgoraj navedenih točk, prenehajte z uporabo projektorja, izključite napajalni kabel iz vtičnice in se
obrnite na dobavitelja, ali najbližji naslov v Seznam kontaktnih naslovov za projektorje Epson.
s Seznam kontaktnih naslovov za projektorje Epson
Pri uporabi na višini 1500 m ali več nastavite Način visoke višine na Vklopljeno.
s "Meni Razširjeno" str.77
Napaka žarnice
Okvara žarnice
Preverite naslednji točki:
• Žarnico vzemite ven in preverite, če je počena.
s "Menjava žarnice" str.99
• Očistite zračni filter.
s "Čiščenje zračnega filtra" str.97
Reševanje Težav
Stanje
85
Vzrok
Rešitev ali stanje
Če ni počena: Ponovno vstavite žarnico in vključite napajanje.
Če napaka ni odpravljena: Zamenjajte žarnico z novo in vključite napajanje.
Če napaka ni odpravljena: Prenehajte z uporabo projektorja, izključite napajalni kabel iz vtičnice in se obrnite na dobavitelja, ali najbližji
naslov v Seznam kontaktnih naslovov za projektorje Epson.
s Seznam kontaktnih naslovov za projektorje Epson
Če je žarnica počena: se obrnite na vašega dobavitelja ali najbližji naslov v Seznam kontaktnih naslovov za projektorje Epson. (Sliko ne morete
projicirati, dokler ne zamenjate žarnice.)
s Seznam kontaktnih naslovov za projektorje Epson
Pri uporabi na višini 1500 m ali več nastavite Način visoke višine na Vklopljeno.
s "Meni Razširjeno" str.77
Napaka sam. zaslonke
Napaka nap.
Prenehajte z uporabo projektorja, izključite napajalni kabel iz vtičnice in se obrnite na dobavitelja, ali najbližji naslov v Seznam kontaktnih
naslovov za projektorje Epson.
s Seznam kontaktnih naslovov za projektorje Epson
Opoz-visoka temp
(To ni nenormalno. Vseeno pa se projekcija samodejno zaustavi, če se temperatura ponovno preveč poviša.)
• Preverite, če sta zračni filter in odprtina za izpuh zraka čista, in da projektor ni postavljen ob steno.
• Če je zračni filter zamašen, ga očistite ali zamenjajte.
s "Čiščenje zračnega filtra" str.97
s "Zamenjava zračnega filtra" str.102
Zamenjajte žarnico
a
Zamenjajte jo z novo žarnico.
s "Menjava žarnice" str.99
Če žarnico uporabljate še po izteku roka trajanja, je možnost, da bo žarnico razneslo, večja. Zamenjajte jo z novo žarnico, takoj ko je to
mogoče.
• Če projektor ne deluje pravilno, kljub temu da indikatorji označujejo normalno stanje, glejte naslednje.
s "Ko indikatorji niso v pomoč" str.86
• Če napaka ni navedena v tabeli, prenehajte z uporabo projektorja, izključite napajalni kabel iz vtičnice in se obrnite na dobavitelja, ali najbližji naslov v Seznam
kontaktnih naslovov za projektorje Epson.
s Seznam kontaktnih naslovov za projektorje Epson
Reševanje Težav
86
Težave ob začetku projekcije
Ko indikatorji niso v pomoč
• Projektor se ne prižge
Če se pojavi katera od naslednjih težav in indikatorji niso v pomoč, glejte
strani posameznih napak.
Težave povezane s sliko
• Slike se ne pojavijo
Projekcija se ne začne, slika je popolnoma črna, ali slika je
popolnoma modra.
s
str.93
Druge težave
s
str.87
s
• Premikajoče se slike niso prikazane
Filmi, ki jih projicirate iz računalnika, so videti črni in se slika str.88
ne projicira, ali pa se filmi v računalniku ne predvajajo.
• Projekcija se avtomatično ustavi
s
str.88
• Prikazano je sporočilo "Ni podprto"
s
str.88
• Prikazano je sporočilo "Ni signala"
s
str.88
• Slike 3D ni mogoče gledati
s
str.89
• Slike so meglene, neizostrene ali popačene
s
str.90
• Na slikah se pojavljajo motnje ali popačenost
s
str.90
• Slika (velika) je odrezana ali prikazana kot majhna, razmerje
stranic ni ustrezno ali pa je slika obrnjena
Prikazan je le del slike, razmerje med višino in širino slike ni
pravilno, ali pa je slika obrnjena na glavo oziroma zrcalno.
s
str.91
• Barve slike niso pravilne
Celotna slika deluje rožnato ali zelenkasto, slike so črno-bele,
barve se zdijo motne.
s
str.92
• Slike so temne
s
str.93
• Projektor ne oddaja zvoka, ali je le-ta prešibek
s
str.94
• Daljinski upravljalnik ne deluje
s
str.95
• Želim spremeniti jezik sporočil in menijev
s
str.95
Reševanje Težav
87
Težave povezane s sliko
Slike se ne pojavijo
Preverite
Rešitev
Ste pritisnili gumb [t]?
Pritisnite gumb [t], da vklopite napajanje.
So indikatorji ugasnjeni?
Napajalni kabel ni pravilno priključen ali ni oskrbe z elektriko.
Pravilno priključite napajalni kabel projektorja.
s "Od namestitve do projekcije" str.28
Preverite, če vtičnica za elektriko ali električni vir pravilno delujeta.
Je vključena funkcija A/V nemo?
Pritisnite gumb [A/V Mute] na daljinskem upravljalniku, da prekličete funkcijo A/V nemo.
s "Začasen izklop slike in zvoka (A/V nemo)" str.58
Ali je drsnik za izklop slike in zvoka zaprt?
Odprite drsnik A/V nemo.
s "Spredaj/Zgoraj" str.10
So nastavitve menija Konfiguracija pravilne?
Ponastavi vse nastavitve.
s Ponastavi - Ponastavi vse str.79
Ali je projicirana slika čisto črna?
(Samo, ko se projicirajo računalniške slike)
Nekatere vnesene slike, kot so ohranjevalniki zaslona, so popolnoma črni.
Ali je format signala slike pravilno nastavljen?
(Samo, ko se projicirajo slike z video vira)
Spremenite nastavitve skladno s signalom priključene opreme.
s Signal - Video signal str.74
Ali je Vrata izhoda za zas. nastavljeno na Izhod za zaslon?
Če projicirate sliko prek vrat Monitor Out/Computer2, za Vrata izhoda za zas. nastavite Računalnik2 v meniju
Konfiguracija. (samo EB-W16)
s Razširjeno - Delovanje - Vrata izhoda za zas. str.77
Ali je kabel USB pravilno povezan?
(Samo pri projiciranju z uporabo USB Display)
Preverite, ali je kabel USB pravilno povezan. Če ni povezan ali ni pravilno povezan, ga znova priklopite.
Ali je Windows Media Center prikazan čez celoten zaslon?
(Samo pri projiciranju z uporabo USB Display ali omrežne
povezave)
Pri prikazu Windows Media Center čez celoten zaslon, ne morete projicirati z uporabo USB Display ali omrežne
povezave. Zmanjšajte velikost zaslona.
Ali je prikazana aplikacija, ki uporablja funkcijo Windows DirectX? Aplikacije, ki uporabljajo funkcijo Windows DirectX morda ne bodo pravilno prikazane.
(Samo pri projiciranju z uporabo USB Display ali omrežne
povezave)
Reševanje Težav
88
Premikajoče se slike niso prikazane
Preverite
Rešitev
Ali se signal računalniške slike prenaša na zaslon LC ali monitor? Signal slike spremenite z računalnika samo na zunanji vhod. Preverite dokumentacijo priloženo vašemu računalniku ali
(Samo pri projekciji slik s prenosnega računalnika ali računalnika z se obrnite na proizvajalca računalnika.
vgrajenim zaslonom LCD)
Ali je vsebina filma, ki ga želite projicirati, avtorsko zaščitena?
Projektor morda ne bo mogel projicirati avtorsko zaščitenih filmov, ki jih predvajate na računalniku. Več podrobnosti o
tem preberite v navodilih za uporabo predvajalnika.
Projekcija se avtomatično ustavi
Preverite
Je Mirovanje nastavljeno na Vklopljeno?
Rešitev
Pritisnite gumb [t], da vklopite napajanje. Če ne želite uporabljati Mirovanje, spremenite nastavitev na Izklopljeno.
s Razširjeno - Delovanje - Mirovanje str.77
Prikazano je sporočilo "Ni podprto"
Preverite
Rešitev
Ali je format signala slike pravilno nastavljen?
(Samo, ko se projicirajo slike z video vira)
Spremenite nastavitve skladno s signalom priključene opreme.
s Signal - Video signal str.74
Ali se ločljivost signala slike in hitrost osveževanja ujemata z
načinom?
(Samo, ko se projicirajo računalniške slike)
V navodilih za računalnik si poglejte, kako zamenjati ločljivost in hitrost osveževanja slikovnega signala.
s "Podprti prikazovalniki monitorjev" str.109
Prikazano je sporočilo "Ni signala"
Preverite
Ali so kabli pravilno povezani?
Rešitev
Preverite, da so vsi kabli, potrebni za projekcijo, pravilno in varno povezani.
Preverite, ali so vsi kabli pravilno priključeni in imajo vsi dober stik.
s "Od namestitve do projekcije" str.28
Reševanje Težav
89
Preverite
Rešitev
Ali je izbran ustrezen vhod?
Spremenite sliko s pritiskom na gumb [Source Search] na daljinskem upravljalniku ali nadzorni plošči projektorja.
s "Samodejno zaznavanje vhodnih signalov in zamenjava projicirane slike (Iskanje vira)" str.29
Ali je napajanje za računalniški ali video vir vključeno?
Vključite vašo opremo.
Ali se signali slike posredujejo v projektor?
Če se signali slike predvajajo le na zaslon LCD oziroma dodatni monitor, prestavite izhod na zunanji cilj in računalniški
zaslon.
Pri nekaterih modelih računalnikov, signali, ki so posredovani na zunanjo destinacijo, ne prikažejo več na LCD
(Samo pri projekciji slik s prenosnega računalnika ali računalnika z
ali
dodatnem
monitorju.
vgrajenim zaslonom LCD)
Če se povezava vzpostavi, medtem ko sta projektor ali računalnik že vključena, tipka Fn (funkcijska tipka), ki zamenja
računalniški slikovni signal na zunanji izhod, mogoče ne bo delovala. Izklopite računalnik in projektor in ju znova
vklopite.
s "Od namestitve do projekcije" str.28
s Navodila za uporabo računalnika
Slike 3D ni mogoče gledati
Preverite
Rešitev
So nastavitve menija Konfiguracija pravilne?
• Za Prikaz 3D nastavite Vklopljeno.
• Za Format 3D nastavite Avtomatično ali isti format kot signal 3D iz povezane naprave.
s Signal - Nastavitev 3D str.74
Ali je vhodni signal vrste 3D?
Preverite, ali priključena predvajalna naprava in predvajana vsebina podpirata signale 3D.
Ali pravilno nosite očala 3D?
Če želite gledati slike 3D s tem projektorjem, potrebujete aktivna zaslonska očala 3D. Uporabite dodatna aktivna očala
3D (ELPGS03)
s "Dodatna Oprema" str.105
Ali so očala 3D vklopljena?
Vklopite očala 3D. Ko očala prvič vklopite, morate opraviti tudi seznanjanje.
s "Registriranje očal 3D v projektor (seznanjanje)" str.47
Ali gledate v območju za gledanje slik 3D?
Območje za gledanje slik 3D je največ 10 metrov od projektorja. Poskrbite, da boste gledali v priporočenem območju.
s "Območje gledanja slik 3D" str.49
Ali so v bližini naprave, ki povzročajo radiovalovne motnje?
Če hkrati uporabljate naprave s frekvenčnim pasom (2,4 GHz), na primer komunikacijske naprave Bluetooth, brezžični
LAN (IEEE802.11b/g) ali mikrovalovne pečice, lahko pride do radiovalovnih motenj ali pa se slika prekinja. Ne
uporabljajte projektorja v bližini teh naprav.
Reševanje Težav
90
Slike so meglene, neizostrene ali popačene
Preverite
Rešitev
Ali je funkcija Samod. H/V sklepnik nastavljena na Izklopljeno?
(samo EB-W16)
Če tej nastavitvi dodelite vrednost Vklopljeno, s tem omogočite Samod. H/V sklepnik.
s Nastavitve - Keystone - Keystone-v/n - Samod. H/V sklepnik str.76
Če projektor uporabljate z izklopljeno omenjeno nastavitvijo, projicirano sliko nastavite ročno.
s "Ročni popravek" str.35
Ali je Avto Keystone - navp nastavljen na Izklopljeno?
(samo EH-TW550/EH-TW510)
Če ga nastavite na Vklopljeno, s tem omogočite Avto Keystone - navp.
s Nastavitve - Keystone - Keystone-v/n - Avto Keystone - navp str.76.
Če projektor uporabljate z izklopljeno omenjeno nastavitvijo, projicirano sliko nastavite ročno.
s "Ročni popravek" str.35
Ali so je ostrina pravilno nastavljena?
Obrnite obroč za ostrenje za prilagoditev ostrine.
Če izostritev ni pravilna, pritisnite gumb [Focus Help]. (samo EB-W16)
s "Kako popraviti ostrino" str.41
Ali je Samonamestitev nastavljena na Izklopljeno?
Če je izbrano Vklopljeno, se možnosti Sledenje, Sinhronizacija in Položaj optimizirajo samodejno.
s Signal - Samonamestitev str.74
Ali je projektor dovolj oddaljen?
Ali je projektor zunaj priporočene razdalje projiciranja?
Projektor nastavite na priporočeno razdaljo.
s "Velikost zaslona in razdalja projekcije" str.107
Ali je vrednost nastavitve Keystone prevelika?
Zmanjšajte kot projekcije, da zmanjšate raven popravljanja funkcije Keystone.
s "Prilagodite položaj slike" str.40
Je na leči prišlo do rošenja?
Če projektor hitro prenesete iz mrzlega v toplo okolje ali če se nenadoma spremeni temperatura okolja, se lahko na
površini objektiva nabere kondenzacija, ki povzroči nejasno sliko. Projektor nastavite v prostoru eno uro pred uporabo.
Če se na objektivu nabere kondenzacija, ugasnite projektor in počakajte, da se le-ta razprši.
Na slikah se pojavljajo motnje ali popačenost
Preverite
Rešitev
Ali je format signala slike pravilno nastavljen?
(Samo, ko se projicirajo slike z video vira)
Spremenite nastavitve skladno s signalom priključene opreme.
s Signal - Video signal str.74
Ali so kabli pravilno povezani?
Preverite, da so vsi kabli, potrebni za projekcijo, pravilno in varno povezani.
s "Priključitev opreme" str.22
Reševanje Težav
91
Preverite
Rešitev
Uporabljate podaljšek?
Če uporabljate podaljšek, mogoče električne motnje vplivajo na signale. Uporabite kable, ki ste jih dobili s projektorjem,
da vidite če kabli, ki jih uporabljate, povzročajo težavo.
Ali je izbrana ustrezna ločljivost?
(Samo, ko se projicirajo računalniške slike)
Računalnik nastavite tako, da so izhodni signali združljivi s projektorjem.
s "Podprti prikazovalniki monitorjev" str.109
s Navodila za uporabo računalnika
Ali sta nastavitvi Sinhronizacijag in Sledenjeg pravilno
nastavljeni?
(Samo, ko se projicirajo računalniške slike)
Za samodejno nastavitev pritisnite gumb [Auto] na daljinskem upravljalniku ali gumb [
Ali je izbrana možnost Prenesi okno v plasteh?
(Samo pri projiciranju z uporabo USB Display)
] na nadzorni plošči.
Če slike niso pravilno prilagojene po uporabi samodejne prilagoditve, lahko prilagoditve izvedete iz menija
Konfiguracija.
s Signal - Sledenje, Sinhronizacija str.74
Kliknite Vsi programi - EPSON Projector - Epson USB Display - Nastavitve Epson USB Display Vx.xx in odkljukajte
potrditveno polje Prenesi okno v plasteh.
Kazalec miške utripa (le pri projiciranju s funkcijo USB Display)
Preverite
Rešitev
Ali je izbrana možnost Omogoči, da bo premikanje kazalca miške Kliknite Vsi programi - EPSON Projector - Epson USB Display - Epson USB Display Vx.xx Settings in nato izberite
bolj enakomerno.?
Make the movement of the mouse pointer smooth(V Windows 2000 to ni na voljo.)
Če izberete to možnost, je Windows Aero v Windows Vista/7 onemogočen.
Slika (velika) je odrezana ali prikazana kot majhna, razmerje stranic ni ustrezno ali pa je slika obrnjena
Preverite
Rešitev
Ali se širokozaslonska računalniška slika projicira?
(Samo, ko se projicirajo računalniške slike)
Spremenite nastavitve skladno s signalom priključene opreme.
s Signal - Ločljivost str.74
Je slika še vedno povečana z E-Zoom?
Pritisnite gumb [Esc] na daljinskem upravljalniku za preklic E-Zoom.
s "Povečanje dela slike (E-Zoom)" str.60
Reševanje Težav
92
Preverite
Ali je položaj slike pravilno nastavljena?
Rešitev
(Samo pri projiciranju analognih signalov RGB iz vrat Computer)
Za prilagoditev položaja pritisnite gumb [Auto] na daljinskem upravljalniku ali gumb [
] na nadzorni plošči.
Položaj zaslona lahko prilagodite v meniju Konfiguracija.
s Signal - Položaj str.74
Ali je računalnik nastavljen za dvojni prikaz?
(Samo, ko se projicirajo računalniške slike)
Če je v Lastnosti zaslona v nadzorni plošči računalnika aktiviran dvojni prikaz, se projicira samo približno polovica slike
na računalniškem zaslonu. Za prikaz celotne slike na zaslonu računalnika izključite nastavitev dvojnega prikaza.
s Dokumentacija video gonilnika računalnika
Ali je izbrana ustrezna ločljivost?
(Samo, ko se projicirajo računalniške slike)
Računalnik nastavite tako, da so izhodni signali združljivi s projektorjem.
s "Podprti prikazovalniki monitorjev" str.109
s Navodila za uporabo računalnika
Ali je izbran ustrezni način projiciranja?
Pri nekaterih namestitvah projektorja lahko nastavite katerega od teh načinov projiciranja: Spredaj, Spredaj/Strop,
Zadaj ali Zadaj/Strop.
s Razširjeno - Projekcija str.77
s "Načini Namestitve" str.20
Barve slike niso pravilne
Preverite
Rešitev
Ali nastavitve vhodnega signala ustrezajo signalom s povezane
naprave?
Spremenite nastavitve glede na signal povezane opreme.
• Ko je slika z naprave priključene na vhod Computer
s Signal - Vhodni signal str.74
• Ko projicirate sliko z naprave, priključene na vhod Video
s Signal - Video signal str.74
Ali je svetlost slike pravilno nastavljena?
Prilagodite nastavitev Svetlost iz menija konfiguracija.
s Slika - Svetlost str.73
Ali so kabli pravilno povezani?
Preverite, da so vsi kabli, potrebni za projekcijo, pravilno in varno povezani.
Preverite, ali so vsi kabli pravilno priključeni in imajo vsi dober stik.
s "Priključitev opreme" str.22
Je Kontrastg pravilno nastavljen?
Prilagodite nastavitev Kontrast iz menija Konfiguracija.
s Slika - Kontrast str.73
Reševanje Težav
93
Preverite
Rešitev
Ali je barvna nastavitev pravilna?
Prilagodite nastavitev Prilagoditev barv v meniju Konfiguracija.
s Slika - Prilagoditev barv str.73
Ali sta barvna zasičenost in obarvanost pravilno nastavljena?
(Samo, ko se projicirajo slike z video vira)
Prilagodite nastavitvi Barvna zasičenost in Obarvanost iz menija Konfiguracija.
s Slika - Barvna zasičenost, Obarvanost str.73
Slike so temne
Preverite
Rešitev
Je svetlost slike pravilno nastavljena?
Prilagodite nastavitvi Svetlost ali Poraba energije v meniju Konfiguracija.
s Slika - Svetlost str.73
s Nastavitve - Poraba energije str.76
Je Kontrastg pravilno nastavljen?
Prilagodite nastavitev Kontrast iz menija Konfiguracija.
s Slika - Kontrast str.73
Ali je čas za zamenjavo žarnice?
Ko je žarnica že pri koncu roka trajanja, slika postane temnejša in kakovost barv slabša. Ko se to zgodi, zamenjajte staro
žarnico z novo.
s "Menjava žarnice" str.99
Ali uporabljate projektor na visokem ali vročem mestu?
Zaslon se lahko potemni, če ga uporabljate na visokem ali vročem mestu. Možnosti Poraba energije takrat ni mogoče
nastavljati, projektor pa lahko kljub temu uporabljate.
Težave ob začetku projekcije
Projektor se ne prižge
Preverite
Rešitev
Ste pritisnili gumb [t]?
Pritisnite gumb [t], da vklopite napajanje.
So indikatorji ugasnjeni?
Napajalni kabel ni pravilno priključen ali ni oskrbe z elektriko.
Odklopite in znova priklopite napajalni kabel.
s "Od namestitve do projekcije" str.28
Preverite, če vtičnica za elektriko ali električni vir pravilno delujeta.
Reševanje Težav
94
Preverite
Rešitev
Ali indikatorji zasvetijo in ugasnejo, ko se dotaknete napajalnega
kabla?
Verjetno gre za slab stik v napajalnem kablu ali za okvaro kabla. Ponovno priključite napajalni kabel. Če napake s tukaj
navedenimi ukrepi ne morete odpraviti, prenehajte uporabljati projektor, iztaknite napajalni kabel iz vtičnice in se
obrnite na dobavitelja ali na najbližji naslov na Seznam kontaktnih naslovov za projektorje Epson.
s Seznam kontaktnih naslovov za projektorje Epson
Je funkcija Zaklep delovanja nastavljena na Polni zaklep?
Pritisnite gumb [t] na daljinskem upravljalniku. Če ne želite uporabljati Zaklep delovanja, spremenite nastavitev na
Izklopljeno.
s Nastavitve - Zaklep delovanja str.76
Ali je za Oddaljen sprejemnik izbrana pravilna nastavitev??
Preverite Oddaljen sprejemnik v meniju Konfiguracija.
s Nastavitve - Oddaljen sprejemnik str.76
Druge težave
Projektor ne oddaja zvoka, ali je le-ta prešibek
Preverite
Rešitev
Preverite ali je avdio/video kabel ustrezno priključen, tako na
projektor kot avdio vir.
Izvlecite kabel iz Audio vhodnih vrat in ga znova vstavite.
Ali je glasnost projektorja nastavljena na minimalno jakost?
Prilagodite glasnost, da bo zvok slišen.
s Nastavitve - Glasnost str.76
s "Prilagoditev glasnosti" str.41
Ali je glasnost računalnika ali vira slike nastavljen na minimalno
jakost?
Prilagodite glasnost, da bo zvok slišen.
Je vključena funkcija A/V nemo?
Pritisnite gumb [A/V Mute] na daljinskem upravljalniku, da prekličete funkcijo A/V nemo.
s "Začasen izklop slike in zvoka (A/V nemo)" str.58
Ali je specifikacija avdio kabla "Brez upora"?
Ko uporabljate navaden avdio kabel, se prepričajte, da je označen z "Brez upora".
Je računalnik povezan s HMDI kablom?
Če ni zvoka pri povezavi s HDMI kablom, nastavite povezano opremo na PCM predvajanje.
Ali je izbrana možnost Izhodni zvok iz projektorja?
(Samo pri projiciranju z uporabo USB Display)
Kliknite Vsi programi - EPSON Projector - Epson USB Display - Nastavitve Epson USB Display Vx.xx in nato izberite
Izhodni zvok iz projektorja.
Reševanje Težav
95
Daljinski upravljalnik ne deluje
Preverite
Rešitev
Ali je pri uporabi vir svetlobe daljinskega upravljalnika usmerjen v Usmerite daljinski upravljalnik v daljinski sprejemnik.
daljinski sprejemnik na projektorju?
s "Obseg delovanja daljinskega upravljalnika" str.18
Ali je daljinski upravljalnik preveč oddaljen od projektorja?
Doseg delovanja daljinskega upravljalnika je okrog 6 metrov.
s "Obseg delovanja daljinskega upravljalnika" str.18
Ali sije na daljinski sprejemnik sončna svetloba ali močna svetloba iz Nastavite projektor v položaj, kjer daljinskega sprejemnika ne obseva močna svetloba. Ali pa v meniju Oddaljen
fluorescentnih luči?
sprejemnik, ki se nahaja v meniju Konfiguracija, oddaljen sprejemnik nastavite na Izklopljeno.
s Nastavitve - Oddaljen sprejemnik str.76
Ali je za Oddaljen sprejemnik izbrana pravilna nastavitev?
Preverite Oddaljen sprejemnik v meniju Konfiguracija.
s Nastavitve - Oddaljen sprejemnik str.76
Ali so baterije prazne oz. so bile vstavljene pravilno?
Prepričajte se, da so baterije pravilno vstavljene, ali pa jih po potrebi zamenjajte z novimi.
s "Menjava baterij za daljinski upravljalnik" str.17
Želim spremeniti jezik sporočil in menijev
Preverite
Spremenitev jezikovnih nastavitev.
Rešitev
Prilagodite nastavitev Jezik v meniju Konfiguracija.
s Razširjeno - Jezik str.77
Vzdrževanje
V tem poglavju so podatki o postopkih vzdrževanja za najboljše rezultate in dolgo dobo delovanja projektorja.
Čiščenje
Projektor morate očistiti, če se umaže ali če se kakovost projicirane slike
poslabša.
Previdno
Pred čiščenjem ugasnite projektor. Če tega ne upoštevate, lahko pride do
električnega udara.
97
Pozor
Objektiva ne drgnite z grobimi materiali in ga ne izpostavljajte tresljajem, saj
se hitro poškoduje.
Čiščenje očal 3D
Leče očistite tako, da jih narahlo obrišete z mehko krpo.
Čiščenje Površine Projektorja
Površino projektorja očistite tako, da jo obrišite z mehko krpo.
Če je projektor zelo umazan, krpo navlažite z vodo, v kateri je manjša
količina nevtralnega čistila, in jo pred brisanjem površine projektorja dobro
ožemite.
Pozor
Pozor
Za čiščenje površine projektorja ne uporabljajte hlapljivih snovi, kot so vosek,
alkohol ali razredčilo. Ohišje se lahko poškoduje ali razbarva.
• Leč ne drgnite z grobimi materiali in z njimi ravnajte previdno, saj se hitro
poškodujejo.
• Če je potrebno vzdrževanje, izključite polnilnik USB iz električne vtičnice in
preverite, ali so vsi kabli izključeni.
Čiščenje leč
Objektiv čistite s krpo za čiščenje očal.
Opozorilo
Za čiščenje leče ne uporabljajte razpršilcev z vnetljivimi plini. Projektor lahko
zaradi visoke temperature žarnice zagori.
Čiščenje zračnega filtra
Zračni filter in odprtino za dovod zraka očistite, ko se izpiše naslednje
sporočilo.
"Projektor se pregreva. Poskrbite, da bo hladilna reža neovirana, in očistite
ali zamenjajte zračni filter."
Čiščenje
98
Pozor
• Zaradi prahu na zračnemu filtru lahko notranja temperatura projektorja
naraste in s tem ustvari težave in skrajša dobo delovanja optičnega motorčka.
Zračni filter očistite, takoj ko se izpiše sporočilo.
• Zračnega filtra ne spirajte z vodo. Ne uporabljajte čistil ali topil.
a
• Če se sporočilo pogosto prikaže, tudi po čiščenju, zamenjajte zračni
filter. Zamenjajte ga z novim zračnim filtrom.
s "Zamenjava zračnega filtra" str.102
• Priporočljivo je, da te dele očistite vsaj enkrat na tri mesece. Čistite
jih bolj pogosto, če uporabljate projektor v zelo prašnem okolju.
Zamenjava Potrošnih Materialov
V tem odstavku so opisana navodila za zamenjavo žarnice in zračnega
filtra.
Menjava žarnice
Obdobje za zamenjavo žarnice
Žarnico zamenjajte:
• Prikaže se naslednje okno.
"Čas je, da zamenjate žarnico. Za nakup se obrnite na prodajalca
projektorjev Epson ali obiščite www.epson.com."
Obvestilo je prikazano 30 sekund.
• Ko indikator za žarnico začne utripati oranžno.
99
Pozor
• Za vzdrževanje začetne svetlosti in kakovosti slike je sporočilo za zamenjavo
žarnice nastavljeno tako, da se izpiše po določenem času, kot sledi.
Za EB-W16
Če ima nastavitev Poraba energije ves čas dodeljeno vrednost Normalno:
približno 3.900 ur
Če ima nastavitev Poraba energije ves čas dodeljeno vrednost ECO: približno
4.900 ur
s Nastavitve - Poraba energije str.76
Za EH-TW550/EH-TW510
Če ima nastavitev Poraba energije ves čas dodeljeno vrednost Visoko:
približno 3.900 ur
Če ima nastavitev Poraba energije ves čas dodeljeno vrednost Nizko:
približno 4.900 ur
s Nastavitve - Poraba energije str.76
• Če žarnico uporabljate še po izteku roka trajanja, je možnost, da bo žarnico
razneslo, večja. Ko se izpiše sporočilo za zamenjavo žarnice, jo čim prej
zamenjajte, tudi če še deluje.
• Ne prižigajte in ugašajte projektorja večkrat zaporedno. Pogosto vključevanje
in izključevanje projektorja lahko skrajša življenjsko dobo svetilk.
• Odvisno od lastnosti žarnice in načina uporabe, lahko žarnice potemni ali
neha delovati, še preden se izpiše sporočilo. Vedno imejte rezervno žarnico na
zalogi, za primer, ko bo potrebna.
Kako zamenjati žarnico
Žarnico lahko zamenjate tudi, kadar projektor visi s stropa.
• Ko projicirana slika potemni in kakovost slike poslabša.
Zamenjava Potrošnih Materialov
100
Opozorilo
• Ko žarnica neha svetiti, lahko to pomeni, da je počila. Če menjate žarnico na
projektorju, ki visi s stropa, vedno predvidevajte, da je žarnica počila, zato
stojte ob pokrovu žarnice in ne pod njim. Previdno odstranite pokrov žarnice.
Pri odstranjevanju pokrova žarnice bodite previdni, da se ne boste
poškodovali z drobci stekla. Če vam drobci stekla pridejo v oči ali usta,
pojdite nemudoma k zdravniku.
• Žarnica nikoli ne razstavljajte in ne preurejajte. Če razstavljeno ali preurejeno
žarnico namestite v projektor in uporabite, lahko pride do požara,
električnega udara ali nesreče.
Previdno
• Počakajte, da se žarnica dovolj ohladi, preden odstranite pokrov žarnice.
Vroča žarnica lahko povzroči opekline ali druge poškodbe. Žarnica se ohladi
v približno eni uri po izklopu naprave.
a
Ko projektor ugasnete in ta dvakrat zapiska, iztaknite napajalni
kabel.
b
Počakajte, da se žarnica ustrezno ohladi in nato odstranite pokrov
žarnice na vrhu projektorja.
Z izvijačem, ki je priložen novi žarnici, ali s križnim izvijačem
odvijte pritrdilni vijak pokrova žarnice. Potem potisnite pokrov
naprej in ga odstranite tako, da ga dvignete.
c
Odvijte pritrdilna vijaka za žarnico.
Zamenjava Potrošnih Materialov
d
101
e
Namestite novo žarnico.
f
Zaprite pokrov za žarnico.
Žarnico vstavite ob vodilu v pravo smer, tako da se pravilno prilega,
močno pritisnite in ko je popolnoma vstavljena, privijte dva vijaka.
Staro žarnico izvlečete tako, da povlečete za ročico.
Če je žarnica počena, jo zamenjajte z novo ali se obrnite na
krajevnega prodajalca za več nasvetov.
s Seznam kontaktnih naslovov za projektorje Epson
Zamenjava Potrošnih Materialov
102
Zamenjava zračnega filtra
Obdobje za menjavo zračnega filtra
Če se sporočilo ponovno prikaže, čeprav je zračni filter očiščen, ga
zamenjajte.
Kako zamenjati zračni filter
Zračni filter lahko zamenjate, tudi če projektor visi s stropa.
a
Ko projektor ugasnete in ta dvakrat zapiska, iztaknite napajalni
kabel.
b
Odprite pokrov zračnega filtra.
c
Odstranite zračni filter.
Pozor
• Prepričajte se, da ste žarnico pravilno namestili. Ko odstranite pokrov žarnice,
se projektor samodejno izklopi zaradi varnosti. Projektor se ne vklopi, če
žarnica ali pokrov nista pravilno nameščena.
• V izdelku je žarnica, ki vsebuje živo srebro (Hg). Upoštevajte lokalne predpise
v zvezi z odlaganjem in recikliranjem. Naprave ne zavrzite med običajne
odpadke.
Postavite prst v utor na vrhu zračnega filtra in ga povlecite k sebi.
Ponastavitev ure žarnice
Projektor ima funkcijo, ki beleži čas, ko luč gori; sporočilo in indikator vas
obvestita, ko je čas, da zamenjate žarnico. Potem ko zamenjate žarnico, ne
pozabite ponastaviti Ure žarnice v meniju Konfiguracija.
s "Meni Ponastavi" str.79
a
Ure žarnice ponastavite samo po zamenjavi žarnice. Sicer čas za
menjave žarnice ne bo pravilno izmerjen.
Primite ploščico na sredi zračnega filtra in ga povlecite k sebi.
Zamenjava Potrošnih Materialov
d
Namestite nov zračni filter.
e
Zaprite pokrov zračnega filtra.
Pritiskajte, dokler se ne zaskoči na mesto.
a
Rabljene zračne filtre zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi.
Material ohišja: smola ABS
Material filtra: poliuretanska pena
103
Dodatek
Dodatki In Potrošni Material
Izbirate lahko med spodaj navedeno dodatno opremo in potrošnimi
materiali. Te izdelke kupite po potrebi. Spodnji seznam dodatne opreme in
potrošnega materiala velja od: avgust 2012. Podrobnosti se lahko spremenijo
brez obvestila in razpoložljivost je odvisna od države nakupa.
105
53-palčni prenosni zaslon ELPSC30
64-palčni prenosni zaslon ELPSC31
Prenosni magnetni zasloni. (razmerje gledišča 4:3)
Zaslon prilagodljive velikosti ELPSC26
To je prenosni zaslon s prilagodljivo velikostjo.
Dodatna Oprema
Računalniški kabel ELPKC02
(1,8 m - za mini D-Sub15-nožic/mini D-Sub 15 nožic)
Aktivna očala 3D ELPGS03
Ta je enak računalniškemu kablu, priloženemu projektorju.
Aktivna očala 3D z zaslonko (uporabljajo komunikacijo Bluetooth). Uporabite jih
za gledanje slik 3D s tem projektorjem.
Računalniški kabel ELPKC09
(3 m - za mini D-Sub15-nožic/mini D-Sub 15 nožic)
Računalniški kabel ELPKC10
(20 m - za mini D-Sub15-nožic/mini D-Sub 15 nožic)
Polnilnik USB ELPAC01
Uporabite jih za polnjenje očal 3D.
Interaktivna enota ELPIU01
Za uporabo pri upravljanju računalniškega zaslona na projicirani površini.
Uporabite enega izmed teh daljših kablov, če je računalniški kabel, ki ste ga
dobili s projektorjem, prekratek.
Uporabite jo pri projekcijah slik kot so knjige, OHP dokumenti ali diapozitivi.
Kabel komponentnega videa ELPKC19
(3 m - za mini D-Sub 15-nožic/RCA moški ^3)
Torba iz blaga ELPKS16B
Uporabite ga za povezavo vira Komponentni videog.
Za ročno prenašanje projektorja uporabite ta kovček.
50-palčni prenosni zaslon ELPSC32
Stropna cev (450 mm)* ELPFP13
Stropna cev (700 mm)* ELPFP14
Kompaktni zaslon, ki ga zlahka nesete. (Razmerje glediščag 4:3)
Za namestitev projektorja na visok strop.
60-palčni prenosni zaslon ELPSC27
80-palčni prenosni zaslon ELPSC28
100-palčni zaslon ELPSC29
Stropni nosilec* ELPMB23
Dokumentna kamera ELPDC06/ELPDC11/ELPDC20
Prenosni zviti zasloni. (razmerje gledišča 4:3)
70-palčni prenosni zaslon ELPSC23
80-palčni prenosni zaslon ELPSC24
90-palčni prenosni zaslon ELPSC25
Prenosni zviti zasloni. (razmerje gledišča 16:10)
Za namestitev projektorja na strop.
Za nameščanje projektorja s stropa so potrebne strokovne izkušnje. Obrnite se
na vašega prodajalca ali najbližji naslov v Seznam kontaktnih naslovov za
projektorje Epson.
s Seznam kontaktnih naslovov za projektorje Epson
*
Dodatki In Potrošni Material
Potrošni Material
Žarnica ELPLP67
Za zamenjavo pregorelih žarnic.
Zračni filter ELPAF42
Za zamenjavo izrabljenih zračnih filtrov.
106
Velikost zaslona in razdalja projekcije
107
Razdalja projiciranja za EB-W16/EH-TW550/EHTW510
A
4:3 Velikost zaslona
Najmanj (Široko) do največ
(Tele)
B
50"
100x76
158 - 190
-7
60"
120x91
190 - 229
-8
70"
142x107
222 - 267
-10
80"
160x120
255 - 306
-11
100"
200x150
319 - 383
-14
150"
300x230
480 - 577
-20
200"
410x300
641 - 770
-27
280"
570x430
898 - 1079
-38
Enote: cm
A
16:9 Velikost zaslona
A Razdalja projekcije
B Je razdalja od središča objektiva do spodnjega dela zaslona
(ali do vrha zaslona, če visi s stropa)
C Središče objektiva
Enote: cm
A
4:3 Velikost zaslona
Najmanj (Široko) do največ
(Tele)
B
30"
61x46
94 - 113
-4
40"
81x61
126 - 152
-5
Najmanj (Široko) do največ
(Tele)
B
35"
78x44
99 - 120
-2
40"
89x50
114 - 137
-2
50"
110x62
143 - 172
-3
60"
130x75
172 - 208
-3
70"
155x87
202 - 243
-4
80"
180x100
231 - 278
-4
100"
220x120
289 - 348
-5
150"
330x190
435 - 523
-8
200"
440x250
582 - 699
-11
310"
690x390
903 - 1084
-17
Velikost zaslona in razdalja projekcije
108
Enote: cm
A
16:10 Velikost zaslona
Najmanj (Široko) do največ
(Tele)
B
35"
76x47
97 - 117
-4
40"
86x54
111 - 134
-5
50"
110x67
139 - 168
-6
60"
130x81
168 - 202
-7
80"
170x110
225 - 270
-10
100"
220x130
281 - 338
-12
150"
320x200
424 - 509
-18
200"
430x270
566 - 680
-24
320"
690x430
907 - 1089
-39
Podprti prikazovalniki monitorjev
109
Komponentni video
Podprte Ločljivosti
Računalniški signali (analogni RGB)
Signal
Frekv. osveževanja (Hz)
Ločljivost (pik)
SDTV (480i)
60
720x480
Signal
Frekv. osveževanja (Hz)
Ločljivost (pik)
SDTV (576i)
50
720x576
VGA
60/72/75/85
640x480
SDTV (480p)
60
720x480
SVGA
56/60/72/75/85
800x600
SDTV (576p)
50
720x576
XGA
60/70/75/85
1024x768
HDTV (720p)
50/60
1280x720
WXGA
60
1280x768
HDTV (1080i)
50/60
1920x1080
60
1366x768
60/75/85
1280x800
WXGA+
60/75/85
1440x900
WXGA++
60
1600x900
Signal
Frekv. osveževanja (Hz)
Ločljivost (pik)
SXGA
70/75/85
1152x864
TV (NTSC)
60
720x480
60/75/85
1280x1024
TV (SECAM)
50
720x576
60/75/85
1280x960
TV (PAL)
50/60
720x576
SXGA+
60/75
1400x1050
WSXGA+*1
60
1680x1050
UXGA
60
1600x1200
MAC13"
67
640x480
MAC16"
75
832x624
MAC19"
75
1024x768
59
1024x768
75
1152x870
MAC21"
*1 Združljivo samo, ko je izbrana možnost Široko kot Ločljivost iz menija
Konfiguracija.
Tudi če na vhod pripeljete signale, ki zgoraj niso omenjeni, bo slika najbrž lahko
projicirana. Vendar pa morda ne bodo na voljo vse funkcije.
Sestavljeni video
Vhodni signal iz vrat HDMI
Signal
Frekv. osveževanja (Hz)
Ločljivost (pik)
VGA
60
640x480
SVGA
60
800x600
XGA
60
1024x768
WXGA
60
1280x800
60
1366x768
WXGA+
60
1440x900
WXGA++
60
1600x900
WSXGA+
60
1680x1050
Podprti prikazovalniki monitorjev
Signal
110
Frekv. osveževanja (Hz)
Ločljivost (pik)
60
1280x960
60
1280x1024
SXGA+
60
1400x1050
UXGA
60
1600x1200
SDTV (480i/480p)
60
720x480
SDTV (576i/576p)
50
720x576
HDTV (720p)
50/60
1280x720
HDTV (1080i)
50/60
1920x1080
HDTV (1080p)
24/30/50/60
1920x1080
SXGA
Vhodni signal 3D
Frekv.
osveže
vanja
(Hz)
Ločljivost
(pik)
HDTV750p
(720p)
50/60
1280x720
HDTV1125i
(1080i)
50/60
1920x1080
-
-
HDTV1125p
(1080p)
50/60
1920x1080
-
-
HDTV1125p
(1080p)
24
1920x1080
Signal
Kombina
cija slik
Drugo ob
drugem
-
Zgoraj in
spodaj
Specifikacije
111
Splošne Specifikacije Projektorja
EB-W16/EH-TW550/EH-TW510
Ime izdelka
325 (Š) x 79 (V) x 243 (G) mm
Mere
0,59"
Velikost zaslona LCD
Način prikaza
Polisilikonska aktivna matrica TFT
Ločljivost
1.024.000 slikovnih točk
WXGA (1280 (Š) x 800 (V) pik) x 3
Ročno
Nastavitev ostrine
Ročno (1-1,2)
Nastavitev povečave
Žarnica UHE, 200 W, št. modela: ELPLP67
Žarnica
2W
Največja glasnost
1
Zvočnik
100-240 V AC ±10 %, 50/60 Hz, 2,9-1,3A
Napajanje
Poraba ener
gije
od 100 do 120 V
območje
Delovanje: 289 W
Poraba energije v pripravljenosti (Komunik. vklop.): 3,2 W
Poraba energije v pripravljenosti (Komunik. izklop.): 0,36 W
od 220 do 240 V
območje
Delovanje: 277 W
Poraba energije v pripravljenosti (Komunik. vklop.): 3,3 W
Poraba energije v pripravljenosti (Komunik. izklop.): 0,4 W
Višina: od 0 do 2.286 m
Delovna višina
Od 5 do +35 °C (brez kondenzacije)
Delovna temperatura
Od -10 do +60 °C (brez kondenzacije)
Temperatura za shranjevanje
približno 2,7 kg
Masa
Konektorji
Vrata Computer1 ali Computer
1
Mini D-Sub15-nožic (ženski)
Vrata Monitor Out/Computer2 *1
1
Mini D-Sub15-nožic (ženski)
Vhod za Video
1
RCA vtičnica za nožice
Specifikacije
112
Vrata S-Video
1
Mini DIN 4 nožice
Vrata Audio-L/R
1
RCA vtičnica za nožice x 2 (L, D)
Vrata Audio Out *1
1
Stereo mini priključek (Ф3,5)
Vhod HDMI
1
HDMI (Avdio podpira le PCM)
Vrata USB(TypeA)*2
1
Konektor USB (Type A)
Vrata USB(TypeB)
1
Konektor USB (Type B)
Vrata RS-232C*1
1
Mini D-Sub 9-nožic (moški)
*1 Samo EB-W16.
*2 Podpira USB 2.0. Vseeno pa ni zajamčeno, da vrata USB delujejo z vsemi napravami, ki podpirajo USB.
Specifikacije
Kot nagiba
Če uporabljate projektor na nagibu, večjem od 30˚, se lahko poškoduje in povzroči nesrečo.
113
Videz
114
Enote: mm
325
0.4
38.9
78.6
115.7
Središče objektiva
Razdalja od središča leče do pritrdilne točke okvirja za obešanje
243
12
155
63
A
B
127
242
26.8
Slovar
115
Ta del na kratko razlaga težke termine, ki niso razloženi v besedilu teh navodil. Za podrobnosti glejte druge publikacije, ki so na voljo.
Frekv. osveževanja
Svetlobni element zaslona, ki zelo kratek čas ohranja isto svetlost in barvo. Za osvežitev elementa oddajanja svetlobe se mora zato slika skenirati
večkrat na sekundo. Število osveževanj na sekundo se imenuje hitrost osveževanja in je izražena v hercih (Hz).
HDCP
HDCP je okrajšava za High-bandwidth Digital Content Protection. Uporablja se za preprečevanje nezakonitega kopiranja in ščiti avtorske pravice s
šifriranjem digitalnih signalov, ki se pošiljajo preko vmesnikov DVI in HDMI. Ker vrata HDMI in DisplayPort na tem projektorju podpirajo HDCP,
projektor lahko projicira digitalne slike, zaščitene s tehnologijo HDCP. Projektor morda ne bo mogel projicirati slik s posodobljenimi ali revidiranimi
različicami šifriranja HDCP.
HDTV
Okrajšava za High-Definition Television, ki pomeni sisteme visoke ločljivosti, ki ustrezajo naslednjim pogojem.
• Navpična ločljivost 720p, 1080i ali večja (p = Progresivnog, i = Prepletenog)
• Razmerje glediščag zaslona 16:9
Komponentni video
Metoda, ki loči video signal na komponento svetilnosti (Y), modro minus svetilnost (Cb ali Pb) in redečo minus svetilnost (Cr ali Pr).
Kontrast
Relativna svetlost svetlih in temnih mest na sliki, se lahko poveča ali zmanjša za izostritev besedila in grafike, za mehkejši prikaz. Prilagajanje te
lastnosti slike se imenuje nastavitev kontrasta.
Pogled gledišča
Razmerje med dolžino in višino slike. Zasloni z vodoravnim:navpičnim razmerjem 16:9, kot so zasloni HDTV, se imenujejo širokokotni zasloni.
SDTV in običajni računalniški zasloni imajo pogled gledišča 4:3.
Prepleteno
Pošilja informacije, ki so potrebne za stvaritev enega zaslona, s pošiljanjem vsake druge vrstice, z začetkom na vrhu slike in nato proti dnu slike. Slika
lahko utripa, saj je prikazana vsaka druga vrstica slike.
Progresivno
Projicira informacije za stvaritev enega zaslona, s prikazom slike za eno sličico. Čeprav je število včitanih vrstic enako, se količina utripanja v slikah
zmanjša, ker se je količina informacij podvojila v primerjavi s prepletenim sistemom.
SDTV
Okrajšava za Standard Definition Television, ki označuje standardne televizijske sisteme, ki ne ustrezajo pogojem HDTVg televizije v visoki
ločljivosti.
Sestavljeni video
Metoda, ki združi video signal v komponento svetilnosti in komponento barve, za prenos preko enega samega kabla.
Sinhronizacija
Signali, ki jih pošilja računalnik, imajo določeno frekvenco. Če se frekvenca projektorja ne ujema s to frekvenco, slike niso dobre kakovosti. Postopek
usklajevanja faz teh signalov (relativni položaj vrhov in dolin signala) se imenuje Sinhronizacija. Če signali niso sinhronizirani, se pojavijo migetanje,
zamegljenost in vodoravne motnje.
Sledenje
Signali, ki jih pošilja računalnik, imajo določeno frekvenco. Če se frekvenca projektorja ne ujema s to frekvenco, slike niso dobre kakovosti. Postopek
usklajevanja frekvenc teh signalov (relativni položaj vrhov in dolin signala) se imenuje Sledenje. Če se sledenje ne izvaja pravilno, se v signalu pojavijo
široke navpične črte.
sRGB
Mednarodni standard za barvne intervale, ki omogoča boljšo reprodukcijo barv iz video opreme na računalniških operacijskih sistemih (OS) in na
internetu. Če ima povezan vir način sRGB, nastavite projektor in povezani vir signala na sRGB.
SVGA
Standard velikosti zaslona z ločljivostjo 800 (vodoravno) x 600 (navpično) pik.
SXGA
Standard velikosti zaslona z ločljivostjo 1.280 (vodoravno) x 1.024 (navpično) pik.
Slovar
116
VGA
Standard velikosti zaslona z ločljivostjo 640 (vodoravno) x 480 (navpično) pik.
XGA
Standard velikosti zaslona z ločljivostjo 1.024 (vodoravno) x 768 (navpično) pik.
Splošne Opombe
Vse pravice pridržane. Brez predhodno pridobljenega pisnega dovoljenja družbe Seiko
Epson Corporation nobenega dela tega dokumenta ni dovoljeno razmnoževati,
shranjevati v sistemu za arhiviranje ali pošiljati v kakršni koli obliki ali na kakršen koli
način, ne elektronski ne mehanski, ne s fotokopiranjem, snemanjem ali drugače.
Uporaba informacij v tem dokumentu ne pomeni prevzema odgovornosti do patentov.
Proizvajalec prav tako ne prevzema nobene odgovornosti za škodo, ki bi nastala zaradi
uporabe informacij iz tega dokumenta.
Ne družba Seiko Epson Corporation ne z njo povezana podjetja niso kupcu tega izdelka
ali tretjim osebam odgovorna za škodo, izgube ali stroške, ki jih kupec ali tretje osebe
utrpijo kot posledico nesreče, napačne uporabe ali zlorabe tega izdelka, nedovoljenih
sprememb, popravil ali dopolnitev tega izdelka oziroma (razen v ZDA) ravnanja, ki ni
skladno z navodili družbe Seiko Epson Corporation za uporabo in vzdrževanje.
Družba Seiko Epson Corporation ni odgovorna za škodo ali težave, ki so posledica
uporabe dodatne opreme ali potrošnih materialov, ki niso originalni izdelki družbe
Seiko Epson Corporation (Original Epson Products) oziroma jih ta družba ne odobri
(Epson Approved Products).
Vsebina tega priročnika se lahko spremeni ali posodobi brez vnaprejšnjega obvestila.
Slike v tem priročniku se lahko razlikujejo od dejanskega projektorja.
Omejitev uporabe
Če se izdelek uporablja v namene, ki zahtevajo visoko zanesljivost oz. varnost, kot so
transportne naprave za področje letalstva, železnic, mornarice, avtomobilizma itd.;
naprave za preprečevanje nesreč; različne vrste varnostnih naprav itd.; ali funkcionalne
oz. precizne naprave itd., je treba premisliti o tem, da bi v zasnovo vključili zaščitne
funkcije za primere napak ali presežkov in tako ohranili varnost in popolno zanesljivost
sistema. Izdelek ni bil namenjen za uporabo v situacijah, ki zahtevajo izredno visoko
zanesljivost oz. varnost, kot je vesoljska oprema, glavna komunikacijska oprema,
oprema za nadzor jedrske energije ali medicinska oprema za neposredno medicinsko
oskrbo, zato sami ocenite in presodite o tem, ali je izdelek primeren za uporabo v takšne
namene.
117
Več o zapisih
Operacijski
Operacijski
Operacijski
Operacijski
sistem
sistem
sistem
sistem
Microsoft
Microsoft
Microsoft
Microsoft
® Windows
® 2000
Windows XP
® Windows®Vista
® Windows 7 ®
®
®
Zgoraj navedeni operacijski sistemi so v teh navodilih navedeni kot
"Windows 2000", "Windows XP", "Windows Vista" in "Windows 7". Poleg
tega se za Windows 2000, Windows XP, Windows Vista in Windows 7
uporablja skupni izraz Windows, hkrati pa je lahko več različic
operacijskega sistema Windows navedenih na primer Windows 2000/XP/
Vista brez zapisa Windows.
Mac
Mac
Mac
Mac
Mac
OS
OS
OS
OS
OS
X
X
X
X
X
10.3.x
10.4.x
10.5.x
10.6.x
10.7.x
Zgoraj navedeni operacijski sistemi se v teh navodilih nanašajo na "Mac OS
X 10.3.9", "Mac OS X 10.4.x", "Mac OS X 10.5.x", "Mac OS X 10.6.x" in
"Mac OS X 10.7.x". Poleg tega, se za te operacijske sisteme uporablja skupni
izraz "Mac OS X".
Blagovne znamke in avtorske pravice
IBM, DOS/V in XGA so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe
International Business Machines Corporation.
Mac in Mac OS sta blagovni znamki družbe Apple Inc.
Microsoft, Windows, Windows Vista, PowerPoint in logotip Windows so blagovne
znamke ali registrirane blagovne znamke družbe Microsoft Corporation v Združenih
državah in/ali drugih državah.
Splošne Opombe
118
HDMI in High-Definition Multimedia Interface sta blagovni znamki ali registrirani
blagovni znamki družbe HDMI Licensing LLC.
™
™
Logotip The Full HD 3D Glasses in Full HD 3D Glasses sta blagovni znamki Pobude
za očala 3D polne ločljivosti HD.
Bluetooth in logotip Bluetooth sta blagovni znamki družbe Bluetooth SIG, Inc.
®
®
®
®
Bluetopia je dala na voljo za uporabo družba Stonestreet One, LLC v
skladu z licenčno pogodbo za uporabo programske opreme. Stonestreet
One, LLC je in bo ostal edini lastnik vseh pravic, naslovov in interesov v
zvezi s programsko opremo Bluetopia , vaša uporaba pa mora biti v skladu
s tovrstnim lastništvom in licenčno pogodbo. Stonestreet One, LLC si
pridržuje vse pravice v zvezi s programsko opremo Bluetopia , ki niso
izrecno odobrene v licenčni pogodbi; odobrena ni nobena druga pravica ali
licenca, niti neposredno niti posredno ali drugače, ter pod nobenim
patentom, avtorskimi pravicami, maskirnimi deli, poslovnimi skrivnostmi ali
drugimi pravicami intelektualne lastnine družbe Stonestreet One, LLC .
© 2000-2012 Stonestreet One, LLC All Rights Reserved.
®
®
®
®
®
Imena drugih izdelkov so v tem dokumentu uporabljena zgolj za namene
prepoznavanja in so lahko blagovne znamke svojih lastnikov. Epson se
odpoveduje vsem pravicam do teh znamk.
©SEIKO EPSON CORPORATION 2012. All rights reserved.
Indeks
119
Kino ...............................................................
Kino 3D .........................................................
Konfiguracija ................................................
Kontrast ........................................................
Križec .............................................................
E-Zoom ......................................................... 60
A
A/V nemo ..................................................... 58
Abs. Temperatura barve ............................. 74
Avdio vhod ................................................... 78
F
Fotografija .....................................................
Freeze .............................................................
Frekv. osveževanja .......................................
Funkcija brezžična miška ...........................
Funkcija pomoči ..........................................
B
Barvna zasičenost ......................................... 73
Barvni način ........................................... 42, 73
42
58
79
61
81
G
Č
Čas preklopa zaslona ................................... 58
Časomer pokritja leče .................................. 78
Čiščenje ......................................................... 97
Čiščenje površine projektorja .................... 97
Čiščenje zračnega filtra in odprtine za dovod
zraka .............................................................. 97
Črna podlaga ................................................ 42
Daljinski upravljalnik .................................. 15
Delovanje ...................................................... 78
Delovna temperatura ................................ 111
Diaprojekcija .......................................... 53, 56
Dinamični 3D ............................................... 42
Dinamično .................................................... 42
Direkten vklop ............................................. 78
Dnevna soba ................................................. 42
Dodatna oprema ........................................ 105
Dokumentna kamera ................................ 105
E
ESC/VP21 ..................................................... 68
L
Ločljivost ....................................................... 79
M
Gladka plošča ............................................... 42
Glasnost ......................................................... 76
Gumb za glasnost ......................................... 14
I
Igra ................................................................. 42
Indikator napajanja ..................................... 83
Indikator temperature ................................. 83
Indikator žarnice .......................................... 83
Indikatorji ............................................... 83, 84
Iskanje vira .................................................... 29
Izberi pogon ................................................. 54
D
42
43
71
73
60
Meni Informacije .........................................
Meni Nastavitve ...........................................
Meni Ponastavi ............................................
Meni Razširjeno ...........................................
Meni Signal ...................................................
Meni Slika .....................................................
Menjava baterij ............................................
Mirovanje ......................................................
78
76
79
77
74
73
17
78
Način visoke višine ......................................
Nadzorna plošča ..........................................
Nalepka Zaščite z Geslom ...........................
Nazivi in funkcije delov ..............................
Neprekinjeno ................................................
78
13
64
10
57
N
J
Jezik ............................................................... 78
O
K
Kako zamenjati zračni filter ..................... 102
Kako zamenjati žarnico .............................. 99
Kazalec .......................................................... 59
Kazalec miške ............................................... 61
Keystone ........................................................ 76
O sinhronizaciji ............................................ 79
Obarvanost ................................................... 73
Obdobje za menjavo zračnega filtra ........ 102
Obdobje za zamenjavo žarnice .................. 99
Oblika kazalca .............................................. 76
Indeks
Območje HDMI video ................................ 75
Obroč za ostrenje ......................................... 11
Obroč za zoom ............................................. 11
Oddaljen sprejemnik ............................. 11, 12
Odprtina za izpuh zraka ............................. 10
Ostrina ........................................................... 73
120
Samod. H/V sklepnik .................................. 76
Samonamestitev ..................................... 74, 75
Samozaslonka ......................................... 43, 74
Sinhronizacija ............................................... 75
Sledenje ......................................................... 74
Source Search ............................................... 13
Specifikacije ................................................ 111
Sporočila ....................................................... 77
Spredaj .................................................... 20, 78
Sprednja nastavljiva noga ........................... 11
sRGB .............................................................. 42
Strop ........................................................ 20, 78
Svetlost .......................................................... 73
P
Podprti prikazovalniki monitorjev ......... 109
Pogled ...................................................... 44, 75
Pokrov žarnice ............................................. 11
Polni zaklep .................................................. 66
Položaj ........................................................... 75
Ponastavi vse ................................................ 79
Ponastavitev ur trajanja žarnice ........ 79, 102
Poraba energije ............................................. 76
Potrošni material ....................................... 106
Predstavitev ............................................ 42, 52
Pregrevanje ................................................... 84
Prikaz ............................................................. 77
Prikaz ozadja ................................................ 77
Prikazovalniki monitorjev ........................ 109
Prikaži nastavitev ......................................... 57
Prilagoditev barv .......................................... 74
Progresivno ................................................... 75
Projekcija ...................................................... 78
Š
Šport .............................................................. 42
T
Teater ............................................................. 42
Teater 3D ...................................................... 42
Temperatura za shranjevanje ................... 111
Točke za pritrditev na stropni nosilec ...... 12
U
Uporabnikov logo ........................................ 62
Uporabniški gumb ....................................... 77
Ure žarnice ................................................... 79
R
Razdalja ....................................................... 107
Razvrstitev prikaza ...................................... 57
Reševanje težav ............................................ 83
Ročica za nastavitev noge ........................... 10
Vhodni signal ......................................... 75, 79
Video signal ............................................ 75, 79
Vir .................................................................. 79
Vrata Computer ........................................... 12
Vrata HDMI ................................................. 12
Vrata USB(TypeA) ...................................... 12
Vrata USB(TypeB) ....................................... 12
Vrata Video .................................................. 11
Vtič za električno napajanje ....................... 11
Vzorec ........................................................... 77
S
V
V pripravljenosti .......................................... 78
Velikost zaslona ......................................... 107
Z
Zadaj ........................................................ 20, 78
Zadnja noga .................................................. 12
Zadnji zaslon ................................................ 20
Zagonsko okno ............................................. 77
Zaklep delovanja .................................... 66, 76
Zasukaj slike ................................................. 55
Zaščita ob vklopu ......................................... 64
Zaščita uporab. loga .................................... 64
Zaščita z geslom ........................................... 64
Zmanjšanje šuma ......................................... 75