Sharp | UP-3500 | sharp up-3500 - STN-bv

POS-TERMINAL
MODEL
UP-3500
HANDLEIDING
Tweede uitgave
CAUTION: Please observe the following when an optional drawer is used.
The drawer unit should be securely fitted to the supporting platform to avoid instability when the drawers
are open.
CAUTION:
The socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.
VORSICHT:
Die Netzsteckdose muß nahe dem Gerät angebracht und leicht zugänglich sein.
ATTENTION:
La prise de courant murale devra être installée à proximité de l’équipement et devra être facilement
accessible.
AVISO:
El tomacorriente debe estar instalado cerca del equipo y debe quedar bien accesible.
VARNING:
Det matande vägguttaget skall placeras nära apparaten och vara lätt åtkomligt.
LET OP:
Het stopcontact dient in de buurt van de kassa en gemakkelijk toegangbaar te zijn.
CAUTION:
For a complete electrical disconnection pull out the mains plug.
VORSICHT:
Zur vollständigen elektrischen Trennung vom Netz den Netzstecker ziehen.
ATTENTION:
Pour obtenir une mise hors-circuit totale, débrancher la prise de courant secteur.
AVISO:
Para una desconexión eléctrica completa, desenchufar el enchufe de tomacorriente.
VARNING:
För att helt koppla från strömmen, dra ut stickproppen.
LET OP:
Trek de stekker uit het stopcontact indien u de stroom geheel wilt uitschakelen.
Waarschuwing
Dit is een klasse A-product. In een huishoudelijke omgeving kan dit product radiostoring veroorzaken. In dit
geval dient de gebruiker gepaste maatregelen te nemen.
Warnung
Dies ist eine Einrichtung der Klasse A. Diese Einrichtung kann im Wohnbereich Funkstörungen verursachen; in diesem Fall kann vom Betreiber verlangt werden, angemessene Maßnahmen durchzuführen und
dafür aufzukommen.
Avertissement
Ceci est un produit de Classe A. Dans un environnement domestique ce produit risque de provoquer une
interférence radio, auquel cas l’utilisateur sera obligé d’observer les mesures adéquates.
Advertencia
Este es un producto de la clase A. En un ambiente doméstico es posible que este producto cause radiointerferencia. En este caso se solicita al usuario que tome medidas adecuadas.
Authorized representative responsible for the European Union Community Market
Autorisierter Repräsentant in der Europäischen Union
Représentant autorisé pour le marché de la communauté européenne
Representante autorizado responsable para el Mercado Común de la Unión Europea
Auktoriserad representant ansvarig för EU marknaden
Geautoriseerde vertegenwoordiger in de Europese Unie
SHARP ELECTRONICS (Europe) GmbH
Sonninstraße 3, D-20097 Hamburg
INLEIDING
Dank u voor de aankoop van de SHARP POS-terminal model UP-3500.
Lees deze handleiding aandachtig door alvorens uw POS-terminal te gebruiken.
Bewaar deze handleiding zodat u ze later kunt raadplegen.
BELANGRIJK
• Zet deze terminal niet op plaatsen die zijn blootgesteld aan directe straling, ongewone
temperatuurschommelingen, hoge vochtigheid en water of andere vloeistoffen.
Plaatsing in dergelijke locaties kan leiden tot beschadiging van de behuizing en de elektronische componenten.
• Zorg dat u deze terminal niet laat vallen of blootstelt aan sterke schokken.
Anders kan de terminal beschadigd worden.
• Oefen niet te veel druk uit op het display. Gebruik geen voorwerpen met een scherpe punt op het
display.
Anders kan het LCD-scherm worden beschadigd.
• Maak de terminal schoon met een droge zachte doek. Gebruik nooit oplosmiddelen zoals benzine
of verdunner.
Het gebruik van dergelijke chemicaliën kan leiden tot verkleuring of vervorming van de behuizing.
• De terminal kan worden aangesloten op elk standaardstopcontact met officieel (nominaal) voltage.
Aansluiting van andere elektrische apparaten op hetzelfde elektrische circuit kan de werking van de terminal verstoren.
• Als de terminal niet goed werkt, neemt u contact op met uw lokale erkende dealer voor service.
Probeer de terminal niet zelf te repareren.
• Gebruik de wisselstroomadapter en het wisselstroomnetsnoer die worden meegeleverd.
• Trek de stekker van het wisselstroomnetsnoer uit het stopcontact om de terminal elektrisch volledig uit te schakelen.
• Vermijd langdurig contact met onderdelen van de terminal of de wisselstroomadapter die heet
worden. Anders kunt u lichte brandwonden oplopen.
VOORZORGSMAATREGEL
Deze POS-terminal heeft een geïntegreerd circuit voor geheugenbescherming dat werkt met een
oplaadbaar batterijpak.
Alle batterijen verliezen hun lading na verloop van tijd, ook als ze niet worden gebruikt. Om een geschikte
startlading in het beschermingscircuit te garanderen en eventueel verlies van geheugen bij installatie te
voorkomen, is het bijgevolg aanbevolen elke unit op te laden gedurende 24 tot 48 uur voordat ze door de
klant wordt gebruikt.
Na installatie wordt het batterijpak opgeladen wanneer de stekker van de terminal in het stopcontact zit. Opladen als voorzorgsmaatregel kan oproepen voor service bij het eerste gebruik voorkomen.
1
INHOUD
INLEIDING ·····················································································································································1
BELANGRIJK ················································································································································1
VOORZORGSMAATREGEL ·························································································································1
INHOUD ·······················································································································································2
1. Namen van onderdelen en functies · ·································································································7
Uiterlijk····················································································································································7
Vooraanzicht···································································································································7
Achteraanzicht································································································································7
Displays··················································································································································9
Verkoperdisplay (aanraakpaneel)···································································································9
Klantendisplay······························································································································12
Schermbeveiligingsmodus···········································································································12
Verkopersleutels···································································································································13
2. Alvorens de POS-terminal te gebruiken · ···························································································14
Het display verstellen···························································································································14
De printer aansluiten en de papierrollen plaatsen················································································14
3. Een bedieningsmodus selecteren ······································································································15
Bedieningsmodus·································································································································15
Modusselectie······································································································································16
Een modus selecteren··················································································································16
4. Alvorens gegevens in te voeren ·········································································································17
Voorbereidingen voor gegevensinvoer·································································································17
Foutwaarschuwing·······························································································································17
Een geheime code invoeren·················································································································18
5. Gegevensinvoer ···································································································································19
Beschrijving van de functietoetsen·······································································································19
Schermovergangen······················································································································19
Lijst van functietoetsen (met standaardtoetslabels)·····································································20
Hoe het aanraakpaneel te gebruiken···································································································24
Cursorbediening door het aanraken van een optie(s) of item(s) in het venster···························24
Verkopers toewijzen (aan- en afmelden)······························································································25
Verkopers toewijzen·····················································································································25
Items selecteren in het menu···············································································································27
Startkasgeheugen invoeren·················································································································28
Items invoeren······································································································································29
Registratiescherm························································································································29
Enkele items invoeren··················································································································29
Herhaling invoeren·······················································································································32
Vermenigvuldiging invoeren·········································································································33
Gesplitste prijzen invoeren···········································································································35
Opeenvolgende vermenigvuldigingen invoeren···········································································37
Gewichten invoeren······················································································································39
Single Item Cash Sale (SICS)/Single Item Finalize (SIF) invoeren··············································40
Verkoop zonder omzet·················································································································41
Speciale gegevens voor PLU/EAN invoeren························································································42
Promotiefunctie····························································································································42
Koppel-PLU/EAN’s invoeren········································································································44
EAN-leerfunctie····························································································································45
EAN/ITF-naar-PLU-conversie······································································································46
PLU/EAN-informatiefunctie (weergave)·······················································································47
EAN-prijswijzigingsfunctie············································································································48
Combinatiemaaltijd-PLU/EAN’s invoeren·····················································································49
Met/zonder invoeren·····················································································································50
PLU-menutoetsen (categorieën)··································································································51
2
PLU-niveau omschakelen (voor directe PLU’s)············································································52
Prijsniveau omschakelen··············································································································54
Kruiden invoeren··························································································································56
Pint invoeren································································································································59
Happy hour···································································································································60
Krat invoeren································································································································61
Subtotalen weergeven··························································································································63
Subtotaal······································································································································63
Verschil in subtotaal (Differ ST)····································································································63
Een transactie afronden·······················································································································64
Berekening van btw (belasting op toegevoegde waarde)/belasting·····················································66
Btw-/belastingsysteem·················································································································66
Btw-omschakeling invoeren·········································································································67
Rekeningen van bezoekers (GLU)·······································································································68
GLU- systeem·······························································································································68
Kamer-GLU invoeren···················································································································71
Deposito’s invoeren······················································································································74
De rekening van een bezoeker overbrengen (Transfer-out/-in)···················································75
Rekeningen afdrukken·················································································································76
Tussentijdse GLU-inspectie··········································································································77
Rekeningen totaliseren/overbrengen···························································································78
Rekeningen splitsen·····················································································································80
Transacties verplaatsen···············································································································86
Transacties terughalen·················································································································87
Bestelsysteem······································································································································88
Vooruitbestellingen van klanten····································································································88
Vooruitbestellingen van kredietklanten·························································································91
Artikelbestellingmaskers···············································································································94
Aanvullende gegevens invoeren··········································································································95
Procentuele berekeningen (% premie of % korting)·····································································95
Kortingen invoeren (-)···················································································································96
Terugbetaling invoeren·················································································································97
Teruggave invoeren······················································································································97
Non-add codenummers afdrukken·······························································································98
Vrije tekst afdrukken·····················································································································98
Betalingen behandelen·························································································································99
Ontvangen fooien invoeren··········································································································99
Uitbetaalde fooien invoeren········································································································100
Munten omzetten························································································································101
Ontvangen-op-rekening invoeren·······························································································102
Uitbetaald invoeren····················································································································104
Geen verkoop (ruil)·····················································································································105
Cash omzetten···························································································································105
Een cheque innen······················································································································106
Bedieningsgeld···························································································································107
VIP-verkoop································································································································108
Klanten beheren·································································································································109
Hoofdbewerkingen····················································································································· 111
Naam en adres afdrukken op ontvangstbewijs/rekening····························································112
De rekening van de klant afdrukken···························································································114
Medewerkerfunctie·····························································································································115
De werktijd van medewerkers registreren··················································································116
Ploegendiensten van medewerkers···························································································120
Klantenrelaties beheren·····················································································································121
Groepskortingen invoeren··········································································································121
Bonuspunten······························································································································122
WASTE-modus···································································································································123
TRAINING-modus······························································································································124
Supervisor··········································································································································125
Overlapping van ingevoerde verkopercodes······················································································126
3
6. Correcties · ··········································································································································127
Correctie van ingevoerde gegevens···································································································127
Het subtotaal schrappen····················································································································129
Correctie van onjuist ingevoerde gegevens die niet direct, indirect of met de functie voor het
schrappen van subtotaal kunnen worden geschrapt··········································································129
7. Speciale afdrukfunctie ·······················································································································130
Ontvangstbewijs AAN/UIT··················································································································130
Een kopie van het ontvangstbewijs afdrukken···················································································130
Kopie van de rekening van een bezoeker··························································································131
Een validatie afdrukken······················································································································131
Een streepjescode afdrukken·············································································································132
Entertainmentrekening·······················································································································133
Soorten ontvangstbewijzen················································································································134
Sorteerfunctie voor ontvangstbewijs··································································································137
Elektronisch journaal··························································································································139
Elektronische mail······························································································································139
8. Managermodus ···································································································································140
De managermodus openen················································································································140
Tijdelijke opheffingen invoeren···········································································································140
Uitbetaalde fooien invoeren················································································································141
Rekening registreren / Rekening schrappen······················································································141
Correctie na het afronden van een transactie (schrapmodus)···························································142
9. Verkooptotalen uitlezen (X) en terugstellen (Z) ···············································································143
Een rapport voor uitlezing (X1, X2 of OPX) of terugstelling (Z1, Z2 of OPZ) opvragen·············143
Flash-rapport······························································································································143
Rapportenlijst·····························································································································144
Voorbeelden van dagelijkse rapporten·······························································································147
Voorbeelden van periodieke rapporten······························································································182
Niet-gebruikte EAN’s en klanten verwijderen·····················································································191
Verplichte cash/cheque-declaratie (CCD)··························································································192
10. Programmeren ····································································································································194
Verwerking van het programmeermenu·····························································································194
PGM1-modus·····························································································································194
PGM2-modus·····························································································································195
Hoe alfanumerieke tekens te programmeren·····················································································200
Alfanumerieke tekens·························································································································201
Hoofdinstructies··································································································································202
Voorbeeld van programmering···································································································202
Functietoetsen programmeren···································································································204
Gegevens van POS-instellingen········································································································205
Afdeling······································································································································205
PLU/EAN····································································································································207
PLU-bereik·································································································································207
Dynamische EAN·······················································································································207
Happy hour·································································································································210
PLU-menutoets··························································································································211
Combinatiemaaltijdtabel·············································································································212
Tabel met koppel-PLU/EAN’s·····································································································212
PLU-kruidentabel························································································································213
Promotietabel (globaal/individueel type)····················································································215
Krattabel·····································································································································217
EAN-naar-PLU-conversietabel···································································································218
ITF-naar-PLU-conversietabel·····································································································218
Formaat van EAN-code zonder PLU··························································································219
Perscode (voor EAN)·················································································································220
Gewichttabel·······························································································································221
PLU/EAN-stock···························································································································221
EAN verwijderen·························································································································222
4
Directe toets·······························································································································223
Kortingtoets ((-)1 tot (-)9)············································································································224
Procenttoets (%1 tot %9)···········································································································224
Groepskortingtoets (GDSC%1 tot GDSC%9)············································································225
Commissie··································································································································225
Overige functies (deposito, RA, PO, contante fooi, niet-contante fooi, cash in lade,
wisselgeld voor cheque)·············································································································226
Bedieningsgeld···························································································································227
Bonuspunten······························································································································228
Cashtoets···································································································································229
Chequetoets·······························································································································230
Krediettoets································································································································231
Overdracht naar hotel·················································································································232
Een cheque innen······················································································································232
Klantrekeningtoets······················································································································233
Wisselkoerstoets························································································································234
Lade voor vreemde munten·······································································································234
Munten·······································································································································235
Orderman betaalmiddelen··········································································································236
Tekst/verkoper voor training programmeren···············································································236
Functietekst································································································································237
Afdelingsgroeptekst····················································································································242
PLU-groeptekst··························································································································242
PLU-uurgroeptekst·····················································································································243
PLU-informatietekst····················································································································243
Verkoper·····································································································································244
Kassier········································································································································246
Manager·····································································································································247
Medewerker································································································································248
Taaklocatietabel··························································································································249
Ploegendiensten·························································································································249
Contactloze verkopersleutel·······································································································250
Uitschakeling van de contactloze sleutel····················································································250
Terminal programmeren·············································································································251
Licentie programmeren··············································································································252
Datum/tijd programmeren···········································································································252
Functie uitschakelen···················································································································253
Functie selecteren 1···················································································································255
Functie selecteren 2···················································································································256
Afdrukken selecteren 1···············································································································257
Afdrukken selecteren 2···············································································································258
Weergave selecteren··················································································································259
EURO·········································································································································259
Nul overslaan·····························································································································260
Indeling van algemeen rapport···································································································261
Indeling van transactierapport····································································································262
Indeling van verkoperrapport······································································································266
Indeling van afdelingrapport·······································································································269
Uurrapport··································································································································269
Gestapeld rapport·······················································································································270
Ontvangstbewijslogo··················································································································272
Vrije tekst····································································································································273
Tekst voor afdrukken van validatie·····························································································273
Titeltekst van rekening················································································································274
Voettekst van rekening···············································································································274
Naam van begunstigde··············································································································275
Bericht van entertainmentrekening·····························································································275
Scrollend bericht voor staand display·························································································276
Scrollend bericht voor hoofddisplay···························································································276
Functiemenutoets·······················································································································277
5
Tekst/kleur van functietoets········································································································277
Journaalprinter···························································································································278
Ontvangstbewijs-/rapportprinter·································································································279
Rekeningprinter··························································································································280
Externe printer····························································································································281
BCR (SCANNER)·······················································································································282
WEEGSCHAAL··························································································································282
Online·········································································································································283
Staand display····························································································································283
Drankautomaat···························································································································284
ORDERMAN·······························································································································284
Automatisch genereren van GLU-code······················································································284
Belasting programmeren············································································································285
Klantcode···································································································································285
Klantenbeheer programmeren···································································································286
Filialen programmeren (bestellingmasker)·················································································287
Overdrachtmasker (bestellingmasker)·······················································································287
Verzending van back-upgegevens programmeren·····································································288
Ontvangst van back-upgegevens programmeren······································································288
Online configuratie programmeren·····························································································289
VMP-configuratie programmeren·······························································································290
ORDERMAN-configuratie programmeren··················································································290
ORDERMAN-gegevens downloaden·························································································291
Dynamische EAN-gegevens laden·····································································································292
Gegevens wissen·······························································································································293
De drankautomaat programmeren·····································································································294
De PRICE-modus programmeren······································································································296
Automatische toetssequenties programmeren···················································································297
Automatische menu’s programmeren·························································································297
Automatische toetssequenties programmeren···········································································297
Opgeslagen programma’s uitlezen·····································································································298
PGM 1-modus····························································································································298
PGM 2-modus····························································································································298
Voorbeeldrapporten van opgeslagen programma’s uitlezen······························································300
11. Gegevens opslaan of laden (SD-kaart) ·····························································································326
Een SD-geheugenkaart plaatsen en verwijderen···············································································326
Een SD-kaart formatteren··········································································································326
Mapcodes programmeren··········································································································326
Mappen maken···························································································································327
Gegevens opslaan·····················································································································327
Gegevens laden·························································································································328
12. European Article Number (EAN) of Universal Product Code (UPC) ··············································329
EAN- of UPC-code·····························································································································329
Uitbreidingscode·································································································································331
EAN-bestand······································································································································331
13. EURO-migratiefunctie ························································································································332
14. Drankautomaat ···································································································································334
15. Onderhoud door de gebruiker ··········································································································337
In geval van stroomonderbreking·······································································································337
Alvorens hulp in te roepen voor reparatie··························································································337
16. Opties ··················································································································································338
Lijst met opties···································································································································338
17. Specificaties ·······································································································································339
6
1 Namen van onderdelen en functies
Dit hoofdstuk geeft de namen van de onderdelen en beschrijft de functies van deze POS-terminal.
Uiterlijk
■ Vooraanzicht
Verkoperdisplay (aanraakpaneel)
Contactloze verkoperschakelaar
Spanningslampje
■ Achteraanzicht
Side cover
Zijafdekking
Onderkant
van behuizing
Bottom cabinet
Aansluiting voor wisselstroomadapter
AC adapter jack
Mode switch
Modusschakelaar
Stekkerframe
Plug frame
➁
➁
➂
➃
Stekker van wisselAC adapter plug
stroomadapter
Wisselstroomadapter
AC adapter
➀
AC power cord
Wisselstroomnetsnoer
Modusschakelaar
Wisselstroomnetsnoer
AC
power cord
aConnect
Sluit het wisselstroomnetsnoer
op de
the AC power cord
to wisselstroomadapter
the AC adapter. aan.
➀
bOpen
Open het
sluit
de stekker
thestekkerframe
plug frame en
and
connect
thevan
ACde
adapter
➁
wisselstroomadapter
aan jack.
op de aansluiting voor de wisplug
to the AC adapter
selstroomadapter.
the plug frame and lock the AC adapter plug
➂Close
c to
Sluit
het stekkerframe
en vergrendel de stekker van de
prevent
disconnection.
wisselstroomadapter
om loskoppeling
te outlet.
voorkomen.
the AC power cord
into the wall
➃Plug
d Steek het wisselstroomnetsnoer in het stopcontact.
De schakelaar heeft twee standen: AAN ( I ) en STAND-BY ( ).
Zet de modusschakelaar in de stand AAN ( I ) nadat u de netstekker van de terminal in het stopcontact hebt gestoken.
In de stand STAND-BY ( ) zijn alle bewerkingen van de POS-terminal vergrendeld. Als u deze stand kiest, gaat het display uit.
Spanningslampje
Wanneer de netstekker van de POS-terminal in het stopcontact zit en u de modusschakelaar in de stand AAN ( I ) zet,
licht het spanningslampje onderaan rechts in het LCD-scherm op. Wanneer u de modusschakelaar in de stand STANDBY ( ) zet of de netstekker van de POS-terminal uittrekt, gaat het spanningslampje uit. Het spanningslampje blijft branden terwijl de achtergrondverlichting van het display uitgeschakeld is.
7
Contactloze verkoperschakelaar
De contactloze verkoperschakelaar wordt gebruikt met contactloze
verkopersleutels.
Contactloze verkopersleutel
Plaats de sleutel aan de contactloze verkoperschakelaar.
De zijafdekking openen
Trek, terwijl u de vergrendelingshendel van de zijafdekking naar u toe trekt, aan de zijafdekking en draai ze omhoog zoals getoond op de afbeelding rechts.
Contactless clerk key
Contactloze verkopersleutel
(optional)
(optioneel)
Side cover
Zijafdekking
3
2
a Vergrendelingshendel
van zijafdekking
1 Side cover release
lever
(onderaan
op deatbehuizing)
(located
the bottom cabinet)
Aansluiting van de terminal/sleuf in de zijafdekking
SD-kaartsleuf
SD card slot
RS232 port
RS232-poort
RESET-schakelaar
RESET switch
U
demove
resetschakelaar
NIET unless
bedienen
tenzij u to
ditdo.
DOmag
NOT
the reset switch
instructed
wordt
gevraagd.
Doing so
may damage or delete the data.
Anders kunnen de gegevens worden beschadigd of verwijderd.
OPMERKING De toepassingssoftware bepaalt het gebruik en de beschikbaarheid van de externe poort.
8
Displays
Deze POS-terminal is uitgerust met een verkoperdisplay met kleuren-LCD. Het verkoperdisplay is een aanraakpaneel.
Bewerkingen worden uitgevoerd door aanraking van het scherm (met toetsen of items) van het verkoperdisplay.
■ Verkoperdisplay (aanraakpaneel)
• Beginscherm
Schermvoorbeeld (REG-modus):
Informatie-/statuszone
Ontvangstbewijsvenster
Modus
Toetsenbord van het aanraakpaneel
Verkoper
Schermnaam
Terminalnummer
Numerieke invoer: toont het ingevoerde cijfer.
Productnaam/versienr.
Nr. niveau-omschakeling
Datum/tijd
Venster met functiebalk
Informatie/status:
M:
Elektronische mail ontvangen
L01 – L10: Nr. niveau-omschakeling
P1 – P8: Prijsniveau
V:
Btw-omschakeling
R:
Ontvangstbewijs uitschakelen
r:
Symbool voor omschakeling van ontvangstbewijs
Verschijnt wanneer het geld in de lade het geprogrammeerde bewakingsbedrag overschrijdt.
X:
De bewakingscontrole (sentinel) wordt uitgevoerd voor de totale geldsom in de lade.
1 – 3:Wanneer het gebruikte geheugen van een VMP-bestand (bestand1 - bestand3) 90 % of
meer is, wordt het bestandsnummer aangegeven.
!:
Verschijnt wanneer de stock van de PLU die u hebt ingevoerd nul of negatief is, of de
minimumstock bereikt.
E:
Het geheugen van het elektronisch journaal is vol. (Groen ➝ Geel ➝ Rood)
T:
Het geheugen van het T-logbestand is vol. (Groen ➝ Geel ➝ Rood)
9
Venster met nummertoetsenbord:
Via het nummertoetsenbord worden diverse numerieke gegevens (bijv. verkopercode, bedragen, hoeveelheden) ingevoerd.
Wanneer de invoer van numerieke gegevens is vereist (bijv. verplichte geheime code), verschijnt het nummertoetsenbord automatisch.
Code/naam van verkoper
Numerieke invoer: toont ingevoerde gegevens.
• Registratiescherm
Het registratiescherm bestaat uit verschillende subvensters (Ontvangstbewijs/Menu/Categorie/Functie/Toetsenbord).
Wanneer de kassier zich aanmeldt, verschijnt automatisch een registratiescherm.
Schermvoorbeeld:
Informatie/status
Venster met functiebalk
Ontvangstbewijsvenster
10
Itemtoets
• Programmeerscherm
• Tekeninvoerscherm
Het tekeninvoerscherm wordt gebruikt om tekstgegevens in te voeren.
Schermvoorbeeld:
11
• Tekeninvoerscherm (voor het invoeren van tekst op toetsen)
Het tekeninvoerscherm wordt gebruikt om tekstgegevens in te voeren.
Schermvoorbeeld:
Het voorbeeld van de tekst op de toets (Wanneer u de toets [PREVIEW] aanraakt, wordt het
display bijgewerkt.)
■ Klantendisplay
Het klantendisplay van de UP-3500 is verkrijgbaar in twee uitvoeringen.
Een staand klantendisplay of een geïntegreerd display op de achterzijde kan worden gemonteerd.
■ Schermbeveiligingsmodus
De schermbeveiligingsmodus wordt ingeschakeld wanneer de POS-terminal lange tijd niet wordt bediend.
U kunt programmeren hoe lang de POS-terminal in de normale status blijft staan voordat de schermbeveiligingsmodus wordt ingeschakeld. Als er geen tijd is vooringesteld, start de schermbeveiliging na 100 minuten.
De schermbeveiligingsmodus wordt uitgeschakeld door het aanraakpaneel ergens aan te raken (mogelijk
is een geheime code vereist op dit ogenblik).
12
Verkopersleutels
Met deze POS-terminal kunnen de volgende vier verkoperidentificatiesystemen worden gebruikt:
• Contactloze verkopersleutels (max. 126 verkopers)
• Invoer van een verkopercode (max. 255 verkopers)
• Verkoperinvoertoetsen (max. 10 verkopers)
• WMF-verkopersleutels (max. 127 verkopers)*
* De WMF-verkopersleutel is geen product van SHARP.
De POS-terminal wordt standaard geleverd met een combinatie van het systeem met contactloze verkopersleutels en het systeem voor invoer van verkopercodes. Als u het verkoperidentificatiesysteem wilt wijzigen,
neemt u contact op met uw erkende SHARP-dealer.
Contactloze verkopersleutels (optioneel)
Plaats één van de contactloze verkopersleutels aan de verkoperschakelaar.
Invoer van een verkopercode (1 tot 9999)
Voer de verkopercode in met de volgende procedure:
(XXXX: verkopercode) ➝ [CLK#] (Aanmelden)
Verkoperinvoertoetsen
➝ [CLK n] (Aanmelden)
Deze toetsen identificeren verkopers. Raak één van deze toetsen aan.
WMF-verkopersleutels
Plaats één van de WMF-verkopersleutels in de WMF-verkoperschakelaar.
13
2 Alvorens de POS-terminal
te gebruiken
Dit hoofdstuk beschrijft de stappen die u moet uitvoeren alvorens de POS-terminal voor het eerst
te gebruiken.
Het display verstellen
Het display kan in de beste gezichtshoek worden geplaatst.
De maximaal toelaatbare kantelhoek van het display is
53 graden, zoals wordt getoond op de afbeelding rechts.
LET OP:
Trek het display niet voorbij de maximale kantelhoek en druk niet
te hard op het display.
Houd bij het verstellen van het display de behuizing van de
terminal vast zodat de terminal minimaal beweegt wanneer u aan
het display trekt.
53˚
De printer aansluiten en de papierrollen plaatsen
Deze POS-terminal kan worden geconfigureerd met verschillende printertypes. Specifieke instructies voor
de bediening en het onderhoud van de printer vindt u in de gebruikshandleiding van de gebruikte printer.
14
3 Een bedieningsmodus selecteren
De POS-terminal toont de onderstaande lijst wanneer u de toets [MODE] aanraakt.
Modusselectievenster:
Bedieningsmodus
In het modusselectievenster kunt u alle modi behalve REG selecteren. Uw POS-terminal ondersteunt
de volgende bedieningsmodi:
REG-modus
In deze modus kunt u diverse verkoopgegevens invoeren. De lijst in het modusselectievenster vermeldt deze modus niet. Als u deze modus wilt selecteren via het modusselectievenster, raakt u de toets [EXIT] aan.
OFF-modus
Deze modus vergrendelt alle bewerkingen van de POS-terminal. Wanneer u deze modus
selecteert, verdwijnt het venster. Als u een toets aanraakt, wordt de POS-terminal weer
ingeschakeld.
OP X/Z-modus
In deze modus kunnen verkopers X- of Z-rapporten over hun verkoopgegevens opvragen. De modus kan ook worden gebruikt voor de medewerkertijdfunctie.
X1/Z1-modus
X2/Z2-modus
Deze modus wordt gebruikt om diverse dagelijkse rapporten (X1/Z1-rapporten)
op te vragen.
Deze modus wordt gebruikt om diverse wekelijkse of maandelijkse rapporten
(X2/Z2-rapporten) op te vragen.
PRICE-modus
In deze modus kunt u eenheidsprijzen van PLU’s programmeren.
PGM1-modus
In deze modus kunt u items programmeren die vaak moeten worden gewijzigd, zoals
eenheidsprijzen en kortingpercentages.
PGM2-modus
In deze modus kunt u items programmeren die kunnen worden geprogrammeerd in
PGM1-modus en niet vaak moeten worden gewijzigd, zoals datum, tijd en terminalfuncties.
AUTO KEY-modus
SD CARD-modus
In deze modus kunt u AUTO-menutoetsen en automatische toetssequenties programmeren.
In deze modus is gegevensoverdracht mogelijk tussen de POS-terminal en uw personal
computer via een SD-geheugenkaart.
15
Modusselectie
■¥ Een modus selecteren
Raak de toets [MODE] aan. Het volgende modusscherm wordt getoond.
Selecteer de modus en raak deze aan in het venster om de gewenste functie te gebruiken.
OPMERKING Wanneer u naar de REG-modus wilt gaan, raakt u eenvoudig de toets [EXIT] aan.
16
4 Alvorens gegevens in te voeren
Voorbereidingen voor gegevensinvoer
Zorg dat alle printers in uw systeem voorzien zijn van geschikte papierrollen alvorens te starten met gegevensinvoer. Zie de handleiding van de gebruikte printer voor meer details.
Foutwaarschuwing
In de onderstaande gevallen schakelt uw POS-terminal over naar een foutstatus, terwijl u een waarschuwingssignaal hoort en een foutbericht in het display verschijnt. Wis de foutstatus door de toets [CLEAR] aan
te raken en voer de juiste handeling uit om het probleem op te lossen.
• Wanneer u een fout maakt in de toetsbediening:
Wis de fout en voer de gegevens opnieuw in.
• Wanneer de ingevoerde gegevens een geprogrammeerde invoerlimiet overschrijden:
Controleer of het ingevoerde bedrag correct is. Als het correct is, neemt u contact op met uw
manager.
• Wanneer een subtotaal inclusief belasting meer dan acht cijfers telt:
Wis het foutbericht door de toets [CLEAR] aan te raken en raak een betaalmiddeltoets aan om
de transactie af te ronden.
17
Een geheime code invoeren
Wanneer een geheime code is ingesteld voor de toegewezen verkoper, moet u de geheime code invoeren
en de toets [ENTER] aanraken.
18
5 Gegevensinvoer
Beschrijving van de functietoetsen
■ Schermovergangen
Deze POS-terminal heeft verschillende hoofdschermtypes voor diverse functies of modi.
Bijvoorbeeld:
· REG-modusscherm (HOME-scherm)
· Modusscherm
· Betaaltoetsenscherm
enz.
OPMERKING Als u de indeling wilt wijzigen, neemt u contact op met uw erkende SHARP-dealer.
Schermovergangen (voorbeeld)
Modusscherm
▲
[MODE]
[EXIT]
▲
▲
▲
REG-modusscherm
(Home)
[HOME]
▲
[SCREEN n]
of
{schermnr.
invoeren}
[PAY]
▲
[HOME]
Scherm (n)
Betaaltoetsenscherm
19
■ Lijst van functietoetsen (met standaardtoetslabels)
Klassificatie
Beschrijving
Functie
NUMMERTOETSEN
0 tot 9
00
000
•
X/QTY
SYSTEEM
HOME
CANCEL (of EXIT)
CLEAR
MODE
▲ (Up)
(Down)
(Left)
(Right)
ENTER
PAGE_UP
PAGE_DOWN
BACK_SPACE
DELETE
SCHERM
▲
▲
▲
Terugkeren naar het HOME-toetsenbordscherm.
Uw huidige bewerking annuleren.
Ingevoerde gegevens en foutberichten wissen.
Het modusselectievenster openen.
De cursor bedienen (pijl omhoog).
De cursor bedienen (pijl omlaag).
Het toetsenbord wijzigen.
Het toetsenbord wijzigen.
De ingevoerde gegevens aanvaarden.
Een pagina omhoog gaan.
Een pagina omlaag scrollen.
De cursor een plaats terugzetten en het teken
of cijfer links van de cursor verwijderen.
Een teken of cijfer op de plaats van de cursor verwijderen.
SCHERM
SCREEN3 tot
SCREEN 30
SCHERM (nn) openen. (nn: 3 - 30)
SCREEN#
Het schermnummer invoeren.
BACK
Teruggaan naar het vorige scherm.
FUNCTIEMENU
FUNC_MENU01 tot
FUNC_MENU30 Het functiemenu (nn) weergeven.
(nn: 01 tot 30)
ITEM
AUTOMATISCH MENU
AUTO_MENU1 tot
AUTO_MENU6
PAY
Het betaalscherm weergeven.
NIVEAU
LEVEL1 tot
LEVEL10
Het directe PLU-toetsniveau omschakelen (niveau 1 tot
10).
LEVEL#
Het nummer van het directe PLU-toetsniveau invoeren.
PRIJS
PRICE_SHIFT1 tot
PRICE_SHIFT8
Het prijsniveau omschakelen (niveau 1 tot 8).
PRICE_SHIFT#
Het nummer van het prijsniveau invoeren.
(Wordt vervolgd)
20
Numerieke gegevens (0 tot 9) invoeren.
Numerieke gegevens (00) invoeren.
Numerieke gegevens (000) invoeren.
Toets voor decimaalpunt
Vermenigvuldigingstoets
Het menu met automatische toetsen (n) weergeven. (n: 1 tot 6)
Klassificatie
Beschrijving
PLU-MENU
PLU_MENU01 tot
PLU_MENU50
PLU_EAN
DEPT#
SCALE
OPEN _TARE
WITH
WITHOUT
C NEXT
INQ
PRICE_CHANGE
AMOUNT
HALF_PINT
KRAT
CRATEnn
CRATE#
ITF
Functie
Het PLU-menu (nn) weergeven.
(nn: 01 tot 50)
Nummer van opgegeven item (PLU/EAN)
Het afdelingsnummer invoeren.
Gewichten invoeren
Gewichten invoeren, tarragewicht invoeren
Gebonden PLU toevoegen voor combo-/set-PLU.
Gebonden PLU verwijderen voor combo/set-PLU.
De volgende kruidentabel overslaan.
Prijs van PLU vragen
Prijs van PLU wijzigen
Het bedrag invoeren.
Halve pint invoeren.
FUNCTIE
[+]
[-]
REFUND
RETURN
WASTE
%
% n
(-)
(-) n
GROEPSKORTING %
GROUP_DISC% nn
GROEPSKORTING
OMSCHAKELEN
GR. DISC_SHIFT nn
VRIJE TEKST
TEXT nn
TEXT #
RA
RA2
PO
PO2
NO SALE
#
Non-add code
G.C.COPY
Kopie van rekening van bezoeker
Krat (nn) invoeren. (nn: 01 tot 99)
Het kratnummer (nn) invoeren. (nn: 01 tot 99)
De ITF-code invoeren.
Item corrigeren (toevoegen)
Item corrigeren (verwijderen)
Item terugbetalen
Item retourneren
Afvalmodus
Korting of prijsverlaging met vast percentage (n: 1 – 9)
Korting of prijsverlaging met bedrag (n: 1 – 9)
Groepskorting (nn: 01 – 10)
Groepskorting omschakelen (nn: 1 – 10)
Vrije tekst (vast nummer) (nn: 01 - 99)
Vrije tekst (opgegeven nummer)
Ontvangen op rekening
Ontvangen op rekening 2
Uitbetaald
Uitbetaald 2
Geen verkoop
(Wordt vervolgd)
21
Klassificatie
BETALING
Beschrijving
Functie
CASH_TOTAL
Cash
CASH
CASH n
CHEQUE
CHECK
Cheque
CHECK n
Cheque (n: 2 -5)
KREDIET
Cash (n: 2 -5)
CREDIT n
WISSELKOERS
Krediet (n: 1 - 9)
EXCH n
Een subtotaal in vreemde munt creëren (n: 1 – 9).
CASH TIP
Contante fooi invoeren.
NONCASH_TIP
Niet-contante fooi invoeren.
TIP_PAID
Uitbetaalde fooi invoeren.
VAT
Handmatige btw invoeren.
VATSFT_ITEM
De btw-omschakeling voor een item invoeren.
VATSFT_TRANS.
De btw-omschakeling voor een transactie invoeren.
SUBTOTAL
Subtotalen weergeven.
DIFFER_ST
Het verschil in subtotaal berekenen.
REMOVE_SERV.CHG Toets voor schrappen van bedieningsgeld
PERSONEEL
CLK#
Nummer van verkoper invoeren
VERKOPER
CLKnn
Verkoper (nn: 01 – 10)
CSR#
Nummer van kassier invoeren
KASSIER
CSR nn
Kassier (nn: 1 – 10)
MGR#
Nummer van manager invoeren
EMPL#
Nummer van medewerker invoeren
TIME_IN
Time-in invoeren.
TIME_OUT
Time-out invoeren.
BREAK
Break-in/-out invoeren.
WORK_CHANGE
Wijziging van ploegendienst opgeven.
OPENED_GLU
Naar de lijst met geopende GLU’s gaan.
OPENED_ROOM
Naar de lijst met geopende kamer-GLU’s gaan.
N.C.
Een nieuwe rekening van een bezoeker openen.
GLU
Een rekening van een bezoeker opzoeken.
ROOM
De kamer-GLU invoeren.
GLU
NBAL
FINAL
De rekening van een bezoeker tijdelijk afsluiten.
De rekening van een bezoeker tijdelijk afsluiten (met berekening van
belasting).
DEPOSIT
Het deposito invoeren.
DEPOSIT_REFUND
Het deposito terugbetalen.
(Wordt vervolgd)
22
Klassificatie
Beschrijving
GUEST#
Functie
Het nummer van een bezoeker invoeren.
RECALL_TRANS.
De overeenkomstige transactie terughalen.
INTER_MED.
Tussentijdse GLU-toets
B.T.
Rekening totaliseren
B.S._ITEM
Rekening splitsen per item
B.S._AMOUNT
Rekening splitsen per bedrag
B.S._PERSON
Rekening splitsen per persoon
B.S._RETURN
B.S.-modus terugkeren.
SPLIT
De bestelling splitsen
TRANS_OUT
De functie Transfer-out invoeren.
TRANS_IN
De functie Transfer-in invoeren.
RCPT
Het ontvangstbewijs na de transactie afdrukken.
RCPT_ON/OFF
De afdrukstatus voor ontvangstbewijs omschakelen (AAN/UIT).
CUST_BILL
De rekening van de klant afdrukken
C. BILL
De gecumuleerde rekening invoeren
E. BILL
Entertainmentrekening afdrukken
G.C._RCPT
Rekening op ontvangstbewijs
RCPT_SHIFT
Omschakeling van ontvangstbewijs, afdruktype wijzigen
SORT_SHIFT
Sorteergroep tijdelijk wijzigen
VP
Validatie afdrukken
BILL
De rekening van een transactie afdrukken.
CHECK_PRINT
De rekening van een bezoeker afdrukken
KLANT
Beheer van klanten.
CUST_CHARGE
Klantrekeningtoets
NAME&ADD
Naam- en adresgegevens invoeren.
ADVANCE_ORDER
Toets voor vooruitbestelling (klantbestelling)
CREDIT_ORDER
Toets voor bestelling op krediet (klantbestelling)
CORRECT_ORDER
Toets voor correctie van bestelling (klantbestelling)
AFDRUKKEN
KLANT
OVERIGE
AUTO
AUTO
Automatische toets
AUTO nn
Automatische toets (nn: 2 – 99)
VIP
VIP_SALE n
VIP-verkoop (n: 1 – 3)
POINT_REDEMP
Toets voor inwisseling van punten
MASK
Maskertoets
BANK_CONSOLE
Toets voor bankconsole
E-MAIL
Toets voor e-mail
DD MOP READ
Toets voor uitlezen van DD MOP
DD CORRECT
Toets voor correctie van DD
23
Hoe het aanraakpaneel te gebruiken
Bewerkingen worden uitgevoerd door de overeenkomstige toets(en) aan te raken en/of een optie(s) of
item(s) in het venster te selecteren.
OPMERKING Gebruik niet te veel kracht bij het aanraken van het display.
Raak het display niet aan met scherpe of puntige voorwerpen of uw vingernagels.
■ Cursorbediening door het aanraken van een optie(s) of item(s) in het venster
U kunt een optie(s) of item(s) selecteren door de overeenkomstige regel(s) in het venster als volgt aan te raken.
• Voorbeeld (registratiescherm)
Een item(s) of optie(s) selecteren:
Raak de gewenste regel(s) aan.
(Als u het geselecteerde item
opnieuw aanraakt, wordt de selectie
verwijderd.)
Het item of de functietoets
invoeren:
Raak het gewenste item of de
functietoets aan.
Omhoog scrollen:
Raak de toets [ ] aan.
(Het geselecteerde item blijft
onveranderd.)
Het scherm wijzigen:
Raak de toets [ ] aan.
Het scherm wijzigen:
Raak de toets [ ] aan.
Omlaag scrollen:
Raak de toets [ ] aan.
(Het geselecteerde item blijft
onveranderd.)
24
Verkopers toewijzen (aan- en afmelden)
■ Verkopers toewijzen
Alvorens items in te voeren, moeten verkopers hun verkopercode in de POS-terminal invoeren. Op uw
POS-terminal kunt u de volgende procedures gebruiken om uw verkopercode toe te wijzen.
• Contactloze verkopersleutel
Met dit systeem worden verkopers toegewezen door instelling van overeenkomstige contactloze verkopersleutels.
* De contactloze verkopersleutel is optioneel.
• Systeem voor invoer van verkopercode
Als u dit type kiest, worden verkopers toegewezen door hun verkopercode vooraf in te voeren met de toets
[CLK#].
• Systeem met verkoperinvoertoetsen
Als u dit type kiest, worden verkopers toegewezen door de overeenkomstige verkopertoetsen ([CLK n])
op het toetsenbord aan te raken.
• Systeem met verkoperkaarten
Met dit systeem worden verkopers toegewezen door het scannen van de verkoperkaart.
* De kaartlezer is optioneel.
<Aanmelding>
1)Verkopercode (max. 4 cijfers) ➝ [CLK#] (Aanmelden) / of de toets [CLK n] aanraken / of de contactloze
verkopersleutel instellen
2)Het wachtwoord invoeren (indien vereist)
3)Het ladenummer invoeren (indien vereist)
25
<Afmelding>
Na elke transactie wordt de verkoper automatisch afgemeld als de invoer van verkopercode in de terminal
is geprogrammeerd voor „automatische afmelding van verkoper“.
Als de terminal niet is geprogrammeerd voor verplichte invoer van verkopercode voor elke transactie („verkoper blijft“), worden de transactiebewerkingen voortgezet met dezelfde verkopercode en moet de verkopercode niet opnieuw worden ingevoerd. In dit geval raakt u de toets [CLK#] aan om u af te melden.
➝ [CLK#]
OPMERKING
• Contactloze verkopersleutels hebben voorrang op ingevoerde verkopercodes; als een verkoper is aangemeld via een verkopercode, kan de andere verkoper zich aanmelden met een contactloze verkopersleutel
(de eerste verkoper wordt afgemeld).
• Als een verkoper is aangemeld met een contactloze verkopersleutel, kan een andere verkoper zich niet
aanmelden met een verkopercode.
• Als in het verkopercode-invoersysteem een andere verkoper zich aanmeldt terwijl een verkoper is aangemeld, wordt de laatstgenoemde automatisch afgemeld.
• Als u een verkopercode wilt invoeren voor elke transactie, neemt u contact op met uw erkende SHARPdealer.
• Uw POS-terminal kan worden voorzien van een systeem met verkopers + kassiers in plaats van het
huidige systeem (alleen verkopers). Als u het systeem wilt wijzigen, neemt u contact op met uw erkende
SHARP-dealer.
Kassiers toewijzen (systeem met verkopers + kassiers)
<Aanmelding>
1)Kassiercode (max. 4 cijfers) ➝ [CSR#] (Aanmelden) / of de toets [CSR n] aanraken
2)Het wachtwoord invoeren (indien vereist)
3)Het ladenummer invoeren (indien vereist)
<Afmelding>
Na elke transactie wordt de kassier automatisch afgemeld als de invoer van kassiercode in de terminal is
geprogrammeerd voor „automatische afmelding van kassier“.
Als de terminal niet is geprogrammeerd voor verplichte invoer van kassiercode voor elke transactie („kassier
blijft“), worden de transactiebewerkingen voortgezet met dezelfde kassiercode en moet de kassiercode niet
opnieuw worden ingevoerd. In dit geval raakt u de toets [CSR#] aan om u af te melden.
➝ [CSR#]
26
Items selecteren in het menu
Met uw POS-terminal kunt u PLU-items/functies/automatische toetsen in het menu selecteren. Als u bijvoorbeeld de functie van een menu wilt invoeren, raakt u de overeenkomstige menutoets aan om het menu weer
te geven en raakt u de functietoets aan.
<Voorbeeld>
• PLU-menu: PLU-menu01
Raak de toets [PLU_MENU01] aan. Het volgende venster wordt getoond.
Menutitel
Selecteer het vereiste item in het menuvenster.
• Functiemenu: Functiemenu03
Raak de toets [FUNC_MENU03] aan. Het volgende venster wordt getoond.
Menutitel
Selecteer de vereiste functietoets in het menuvenster.
27
Startkasgeheugen invoeren
Als u het geldbedrag invoert voor het startbedrag in de lade alvorens bewerkingen in te voeren, kunt u dat
bedrag scheiden van het verkoopbedrag wanneer rapporten worden gegenereerd.
Uw POS-terminal kan worden geprogrammeerd voor verplichte invoer van startkas in het geheugen.
1)Raak de modus [OPXZ] aan om het scherm met SCM-taakmenu weer te geven.
2)Raak de toets [SCM+] of [SCM-] aan om de lade te openen en het SCM-invoervenster weer te geven.
• Selecteer de munten door het item aan te raken of met de toets [ENTER].
• Voer de munthoeveelheden in en raak de toets [ENTER] aan.
• Raak de toets [ENTER] in de laatste regel aan om de invoer te beëindigen.
• Om onjuist ingevoerde gegevens te schrappen, selecteert u de munt, voert u de correcte hoeveelheden in
en raakt u de toets [ENTER] aan.
• Om de SCM-gegevens af te drukken, raakt u de toets [CONTINUE] aan.
• Om de SCM-functie te annuleren, raakt u de toets [CANCEL] aan.
28
Items invoeren
■ Registratiescherm
Itemtoets (directe PLU)
Ontvangstbewijsvenster
Het registratiescherm kan worden gewijzigd in een ander registratiescherm met de toets [SCREEN n]
of door het invoeren van schermnummers (➝ Schermnr. ➝ [SCREEN#]).
■ Enkele items invoeren
• Afdelingen invoeren
Voer een eenheidsprijs in en raak een afdelingtoets aan.
Als u een geprogrammeerde eenheidsprijs gebruikt, raakt u alleen een afdelingtoets aan.
Voor „gebruik van een geprogrammeerde eenheidsprijs“:
➝ [Afdelingtoets]
➝ Afdelingcode (1 - 99) ➝ [DEPT#]
Voor „invoer van een eenheidsprijs“: ➝ Eenheidsprijs (max. 8 cijfers) ➝ [Afdelingtoets]
(eenheidprijs: binnen geprogrammeerde HALO)
➝ Eenheidsprijs ➝ [AMOUNT] ➝ Afdelingcode (1 - 99) ➝ [DEPT#]
Voorbeeld
Toetsbediening
Display
1200 [Afdeling 6 ]
[Afdeling 7 ]
2 [DEPT#]
600 [AMOUNT] 5 [DEPT#]
[CASH_TOTAL]
29
• Directe PLU’s invoeren
Voor „alleen vooringestelde type“:
Voor „alleen open type“:
Voor „open en vooringestelde type“
(invoer van open prijs):
Voor „open en vooringestelde type“
(invoer van vooringestelde prijs):
➝ [Directe PLU-toets]
➝ Eenheidsprijs ➝ [Directe PLU-toets]
➝ Eenheidsprijs ➝ [AMOUNT] ➝ [Directe PLU-toets]
➝ [Directe PLU-toets]
• Open eenheidsprijs: binnen de geprogrammeerde eenheidsprijs
• PLU-codes invoeren
Voor „alleen vooringestelde type“:
Voor „alleen open type“:
Voor „open en vooringestelde type“
(invoer van open prijs):
Voor „open en vooringestelde type“
(invoer van vooringestelde prijs):
➝ PLU-code ➝ [PLU_EAN]
➝ Eenheidsprijs ➝ [AMOUNT] ➝ PLU-code ➝ [PLU_EAN]
➝ Eenheidsprijs ➝ [AMOUNT] ➝ PLU-code ➝ [PLU_EAN]
➝ PLU-code ➝ [PLU_EAN]
• PLU-code: max. 5 cijfers
• Open eenheidsprijs: binnen de geprogrammeerde eenheidsprijs
Voorbeeld
Toetsbediening
30
[PLU 00001 ]
570 [PLU 00002 ]
860 [AMOUNT] [PLU 00001 ]
1 [PLU_EAN]
600 [AMOUNT] 3 [PLU_EAN]
[CASH_TOTAL]
Display
• EAN’s invoeren
EAN-code scannen:
EAN-code invoeren:
➝
(EAN-code scannen)
➝ EAN-code ➝ [PLU_EAN]
• EAN-code: max. 13 cijfers + 5 cijfers (uitbreidingscode)
OPMERKING
• Wanneer u een niet-gedefinieerde code invoert of scant (en de terminal is geprogrammeerd op „ja“ voor
de leerfunctie), dient u de eenheidsprijs en de geassocieerde afdeling in te voeren.
(Invoer van niet-gedefinieerde EAN) ➝ Eenheidsprijs ➝ [ENTER] ➝ Afdelingcode ➝ [ENTER] ➝ (Verwijderen/niet verwijderen selecteren) ➝ [ENTER]
Voorbeeld
Toetsbediening
Display
4901780438532 [PLU_EAN]
[CASH_TOTAL]
31
■ Herhaling invoeren
Deze functie kunt u gebruiken om dezelfde items (afdeling, PLU/EAN) herhaaldelijk in te voeren.
U kunt meervoudige items ook herhaaldelijk invoeren met de toets [ + ].
Raak de toets [ + ] (of dezelfde toets: afdeling, PLU/EAN) aan na het invoeren van een item, of raak het gewenste item(s) op het ontvangstbewijsvenster aan en raak vervolgens de toets [ + ] aan.
Voorbeeld
Toetsbediening
Display
1200 [Afdeling 6 ]
[+]
600 [AMOUNT] 5 [DEPT#]
[DEPT#]
[DEPT#]
[PLU 00001 ]
[+]
860 [AMOUNT] [PLU 00001 ]
[+]
[+]
1 [PLU_EAN]
[+]
4901780438532 [PLU_EAN]
[+]
[CASH_TOTAL]
OPMERKING
• Met de POS-terminal kunt u de hoeveelheid wijzigen.
(1)Raak de regel van het betreffende item in het ontvangstbewijsvenster aan. (De geselecteerde regel
wordt gemarkeerd.)
(2)Voer de extra hoeveelheid (max. 4 cijfers) in en raak de toets [ + ] aan.
Voorbeeld
Toetsbediening
32
[PLU 00021 ]
[PLU 00023 ]
(Raak de regel „PLU00021“ aan)
3[+]
[CASH_TOTAL]
Display
■ Vermenigvuldiging invoeren
Gebruik deze functie wanneer u hetzelfde item twee keer of meer moet invoeren.
Dit is een handige functie wanneer u items in veelvoud verkoopt of hoeveelheden met decimalen moet
invoeren. Als de gebruikte keukenprinter is geprogrammeerd onder „S/D-ontvangstbewijzen uitgeven per
aantal vermenigvuldigingen: Ja“, kan de vermenigvuldiger beperkt zijn door het geprogrammeerde „Maximaalaantal uitgegeven tickets“.
• Afdelingen invoeren
Voor „gebruik van een geprogrammeerde eenheidsprijs“:
➝ Hoev. ➝ [X/QTY] ➝ [Afdelingtoets]
➝ Hoev. ➝ [X/QTY] ➝ Afdelingcode (1 - 99) ➝ [DEPT#]
Voor „invoer van een eenheidsprijs“:
➝ Hoev. ➝ [X/QTY] ➝ Eenheidsprijs (max. 8 cijfers) ➝ [Afdelingtoets]
➝ Hoev. ➝ [X/QTY] ➝ Eenheidsprijs ➝ [AMOUNT] ➝ Afdelingcode ➝
[DEPT#]
• Hoev.: maximaal 4 gehele getallen + 3 decimalen
• Eenheidsprijs: minder dan een geprogrammeerde bovengrens
• Hoev. x eenheidsprijs: maximaal 8 cijfers
• Directe PLU’s invoeren
< FF-methode (voor snelle invoer)>
Voor „alleen vooringestelde type“:
Voor „open en vooringestelde type“
(invoer van vooringestelde prijs):
➝Hoev. ➝ [Directe PLU-toets]
➝Hoev. ➝ [Directe PLU-toets]
< Normale methode>
Voor „alleen vooringestelde type“:
Voor „alleen open type“:
toets]
Voor „open en vooringestelde type“
(invoer van open prijs):
toets]
Voor „open en vooringestelde type“
(invoer van vooringestelde prijs):
➝Hoev. ➝ [X/QTY] ➝ [Directe PLU-toets]
➝Hoev. ➝ [X/QTY] ➝ Eenheidsprijs ➝ [Directe PLU➝Hoev. ➝ [X/QTY] ➝ Eenheidsprijs ➝ [Directe PLU➝Hoev. ➝ [X/QTY] ➝ [Directe PLU-toets]
• Hoev.: maximaal 4 gehele getallen + 3 decimalen
• Open eenheidsprijs: onder de geprogrammeerde bovengrens
• Hoev. x eenheidsprijs: maximaal 8 cijfers
33
• PLU-codes invoeren
Voor „alleen vooringestelde type“:
➝ Hoev. ➝ [X/QTY] ➝ PLU-code ➝ [PLU_EAN]
Voor „alleen open type“:➝ Hoev. ➝ [X/QTY] ➝ Eenheidsprijs ➝ [AMOUNT] ➝ PLU-code ➝[PLU_EAN]
Voor „open en vooringestelde type“ (invoer van open prijs):
➝ Hoev. ➝ [X/QTY] ➝ Eenheidsprijs ➝ [AMOUNT] ➝ PLU-code ➝[PLU_EAN]
Voor „open en vooringestelde type“ (invoer van vooringestelde prijs):
➝ Hoev. ➝ [X/QTY] ➝ PLU-code ➝ [PLU_EAN]
• PLU-code: max. 5 cijfers
• Hoev.: maximaal 4 gehele getallen + 3 decimalen
• Open eenheidsprijs: onder de geprogrammeerde bovengrens
• Hoev. x eenheidsprijs: maximaal 8 cijfers
• EAN’s invoeren
EAN-code scannen:
EAN-code invoeren:
➝ Hoev. ➝ [X/QTY] ➝
(EAN-code scannen)
➝ Hoev. ➝ [X/QTY] ➝ EAN-code ➝ [PLU_EAN]
• EAN-code: max. 13 cijfers + 5 cijfers (uitbreidingscode)
• Hoev.: maximaal 4 gehele getallen + 3 decimalen
• Hoev. x eenheidsprijs: maximaal 8 cijfers
OPMERKING
• Wanneer u een niet-gedefinieerde code invoert of scant (en de terminal is geprogrammeerd op „ja“ voor
de leerfunctie), dient u de eenheidsprijs en de geassocieerde afdeling in te voeren.
(Invoer van niet-gedefinieerde EAN) ➝ Eenheidsprijs ➝ [ENTER] ➝ Afdelingcode ➝ [ENTER] ➝ (Verwijderen/niet verwijderen selecteren) ➝ [ENTER]
Voorbeeld
Toetsbediening
34
2 . 5 [X/QTY] 650 [Afdeling 6 ]
5 [X/QTY] 600 [AMOUNT] 5 [DEPT#]
2 [PLU 00001 ]
2 [X/QTY] 860 [AMOUNT] [PLU 00001 ]
2 [X/QTY] 1 [PLU_EAN]
3 [X/QTY] 4901780438532 [PLU_EAN]
[CASH_TOTAL]
Display
■ Gesplitste prijzen invoeren
Deze functie gebruikt u wanneer uw klant meer of minder dan de basishoeveelheid van een los verkocht
item wilt kopen.
• Afdelingen invoeren
Voor „gebruik van een geprogrammeerde eenheidsprijs“:
➝ Verkoophoev. ➝ [X/QTY] ➝ Basishoev. ➝ [X/QTY] ➝ [Afdelingtoets]
➝ Verkoophoev. ➝ [X/QTY] ➝ Basishoev. ➝ [X/QTY] ➝ Afdelingcode ➝ [DEPT#]
Voor „invoer van een eenheidsprijs“:
➝ Verkoophoev. ➝ [X/QTY] ➝ Basishoev. ➝ [X/QTY] ➝ Eenheidsprijs ➝ [Afdelingtoets]
➝ Verkoophoev. ➝ [X/QTY] ➝ Basishoev. ➝ [X/QTY] ➝ Eenheidsprijs ➝ [AMOUNT] ➝ Afdelingcode ➝
[DEPT#]
• Verkoophoev.: maximaal 4 gehele getallen + 3 decimalen
• Basishoev.: maximaal 2 gehele getallen
• Directe PLU’s invoeren
< FF-methode (voor snelle invoer) >
Voor „alleen vooringestelde type“:
➝ Verkoophoev. ➝ [X/QTY] ➝ Basishoev. ➝ [Directe PLU-toets]
Voor „open en vooringestelde type“ (invoer van vooringestelde prijs):
➝ Verkoophoev. ➝ [X/QTY] ➝ Basishoev. ➝ [Directe PLU-toets]
< Normale methode >
Voor „alleen vooringestelde type“:
➝Verkoophoev. ➝ [X/QTY] ➝ Basishoev. ➝ [X/QTY] ➝ [Directe PLU-toets]
Voor „alleen open type“:➝Verkoophoev. ➝ [X/QTY] ➝ Basishoev. ➝ [X/QTY] ➝ Eenheidsprijs ➝
[Directe PLU-toets]
Voor „open en vooringestel- de type“ (invoer van open prijs):
➝Verkoophoev. ➝ [X/QTY] ➝ Basishoev. ➝ [X/QTY] ➝ Eenheidsprijs ➝
[Directe PLU-toets]
Voor „open en vooringestelde type“ (invoer van vooringestelde prijs):
➝ Verkoophoev. ➝ [X/QTY] ➝ Basishoev. ➝ [X/QTY] ➝ [Directe PLU-toets]
• Verkoophoev.: maximaal 4 gehele getallen + 3 decimalen
• Basishoev.: maximaal 2 gehele getallen
OPMERKING
• Wanneer u een geprogrammeerde basishoeveelheid gebruikt, slaat u de invoer van de basishoeveelheid
(Basishoev. ➝ [X/QTY]) over.
• PLU-codes invoeren
Voor „alleen vooringestelde type“:
➝ Verkoophoev. ➝ [X/QTY] ➝ Basishoev. ➝ [X/QTY] ➝ PLU-code ➝ [PLU_EAN]
Voor „alleen open type“:
➝ Verkoophoev. ➝ [X/QTY] ➝ Basishoev. ➝ [X/QTY] ➝ Eenheidsprijs ➝ [AMOUNT] ➝ PLU-code ➝ [PLU_EAN]
Voor „open en vooringestelde type“ (invoer van open prijs):
➝ Verkoophoev. ➝ [X/QTY] ➝ Basishoev. ➝ [X/QTY] ➝ Eenheidsprijs ➝ [AMOUNT] ➝ PLU-code ➝ [PLU_EAN]
Voor „open en vooringestelde type“ (invoer van vooringestelde prijs):
➝ Verkoophoev. ➝ [X/QTY] ➝ Basishoev. ➝ [X/QTY] ➝ PLU-code ➝ [PLU_EAN]
35
• Verkoophoev.: maximaal 4 gehele getallen + 3 decimalen
• Basishoev.: maximaal 2 gehele getallen
OPMERKING
• Wanneer u een geprogrammeerde basishoeveelheid gebruikt, slaat u de invoer van de basishoeveelheid
(Basishoev. ➝ [X/QTY]) over.
• EAN’s invoeren
EAN-code scannen:
EAN-code invoeren:
➝ Verkoophoev. ➝ [X/QTY] ➝ Basishoev. ➝ [X/QTY] ➝
(EAN-code scannen)
➝ Verkoophoev. ➝ [X/QTY] ➝ Basishoev. ➝ [X/QTY] ➝ EAN-code ➝ [PLU_EAN]
• Verkoophoev.: maximaal 4 gehele getallen + 3 decimalen
• Basishoev.: maximaal 2 gehele getallen
OPMERKING
• Wanneer u een geprogrammeerde basishoeveelheid gebruikt, slaat u de invoer van de basishoeveelheid
(Basishoev. ➝ [X/QTY]) over.
• Wanneer u een niet-gedefinieerde code invoert of scant (en de terminal is geprogrammeerd op „ja“ voor
de leerfunctie), dient u de eenheidsprijs en de geassocieerde afdeling in te voeren.
(Invoer van niet-gedefinieerde EAN) ➝ Eenheidsprijs ➝ [ENTER] ➝ Afdelingcode ➝ [ENTER] ➝
(Verwijderen/niet verwijderen selecteren) ➝ [ENTER]
Voorbeeld
Toetsbediening
36
2 [X/QTY] 10 [X/QTY] 650 [Afdeling 6 ]
8 [X/QTY] 5 [X/QTY] 600 [AMOUNT] 5 [DEPT#]
6 [X/QTY] 2 [PLU 00001 ]
2 [X/QTY] 5 [X/QTY] 860 [AMOUNT] [PLU 00001 ]
2 [X/QTY] 8 [X/QTY] 1 [PLU_EAN]
3 [X/QTY] 4 [X/QTY] 4901780438532 [PLU_EAN]
[CASH_TOTAL]
Display
■ Opeenvolgende vermenigvuldigingen invoeren
Dit is een handige functie wanneer u bijvoorbeeld items verkocht per oppervlakte (vierkante meter) invoert.
• Afdelingen invoeren
Voor „gebruik van een geprogrammeerde eenheidsprijs“:
➝ Lengte ➝ [X/QTY] ➝ Breedte ➝ [X/QTY] ➝ [Afdelingtoets]
➝ Lengte ➝ [X/QTY] ➝ Breedte ➝ [X/QTY] ➝ Afdelingcode ➝ [DEPT#]
Voor „invoer van een eenheidsprijs“:
➝ Lengte ➝ [X/QTY] ➝ Breedte ➝ [X/QTY] ➝ Eenheidsprijs ➝ [Afdelingtoets]
➝ Lengte ➝ [X/QTY] ➝ Breedte ➝ [X/QTY] ➝ Eenheidsprijs ➝ [AMOUNT] ➝ Afdelingcode ➝
[DEPT#]
• Lengte of breedte: maximaal 4 gehele getallen + 3 decimalen
• Eenheidsprijs (per m2): minder dan een geprogrammeerde bovengrens
• Lengte x breedte x eenheidsprijs: maximaal 8 cijfers
• Directe PLU’s invoeren
Voor „alleen vooringestelde type“: ➝ Lengte ➝ [X/QTY] ➝ Breedte ➝ [X/QTY] ➝ [Directe PLU-toets]
Voor „alleen open type“:
➝ Lengte ➝ [X/QTY] ➝ Breedte ➝ [X/QTY] ➝ Eenheidsprijs ➝ [Directe PLU-toets]
Voor „open en vooringestelde type“ (invoer van open prijs):
➝ Lengte ➝ [X/QTY] ➝ Breedte ➝ [X/QTY] ➝ Eenheidsprijs ➝ [Directe PLU-toets]
Voor „open en vooringestelde type“ (invoer van vooringestelde prijs:
➝ Lengte ➝ [X/QTY] ➝ Breedte ➝ [X/QTY] ➝ [Directe PLU-toets]
• Lengte of breedte: maximaal 4 gehele getallen + 3 decimalen
• Eenheidsprijs (per m2): minder dan een geprogrammeerde bovengrens
• Lengte x breedte x eenheidsprijs: maximaal 8 cijfers
• PLU-codes invoeren
Voor „alleen vooringestelde type“:
➝ Lengte ➝ [X/QTY] ➝ Breedte ➝ [X/QTY] ➝ PLU-code ➝ [PLU_EAN]
Voor „alleen open type“:
➝ Lengte ➝ [X/QTY] ➝ Breedte ➝ [X/QTY] ➝ Eenheidsprijs ➝ [AMOUNT] ➝ PLU-code ➝ [PLU_EAN]
Voor „open en vooringestelde type“ (invoer van open prijs):
➝ Lengte ➝ [X/QTY] ➝ Breedte ➝ [X/QTY] ➝ Eenheidsprijs ➝ [AMOUNT] ➝ PLU-code ➝ [PLU_EAN]
Voor „open en vooringestelde type“ (invoer van vooringestelde prijs):
➝ Lengte ➝ [X/QTY] ➝ Breedte ➝ [X/QTY] ➝ PLU-code ➝ [PLU_EAN]
• Lengte of breedte: maximaal 4 gehele getallen + 3 decimalen
• Eenheidsprijs (per m2): minder dan een geprogrammeerde bovengrens
• Lengte x breedte x eenheidsprijs: maximaal 8 cijfers
37
• EAN’s invoeren
EAN-code scannen:
EAN-code invoeren:
➝ Lengte ➝ [X/QTY] ➝ Breedte ➝ [X/QTY] ➝
(EAN-code scannen)
➝ Lengte ➝ [X/QTY] ➝ Breedte ➝ [X/QTY] ➝ EAN-code ➝ [PLU_EAN]
• Lengte of breedte: maximaal 4 gehele getallen + 3 decimalen
• Lengte x breedte x eenheidsprijs: maximaal 8 cijfers
OPMERKING
• Wanneer u een niet-gedefinieerde code invoert of scant (en de terminal is geprogrammeerd op „ja“ voor
de leerfunctie), dient u de eenheidsprijs en de geassocieerde afdeling in te voeren.
(Invoer van niet-gedefinieerde EAN) ➝ Eenheidsprijs ➝ [ENTER] ➝ Afdelingcode ➝ [ENTER] ➝
(Verwijderen/niet verwijderen selecteren) ➝ [ENTER]
Voorbeeld
Toetsbediening
3 [X/QTY] 4 [X/QTY] 500 [Afdeling 6 ]
2 . 5 [X/QTY] 5 [X/QTY] 600 [AMOUNT] 5 [DEPT#]
2 [X/QTY] 5 [X/QTY] 860 [PLU 00001 ]
2 . 5 [X/QTY] 4 . 5 [X/QTY] 1 [PLU_EAN]
4 [X/QTY] 1 . 5 [X/QTY] 4901780438532 [PLU_EAN]
[CASH_TOTAL]
38
Display
■ Gewichten invoeren
Deze functie wordt gebruikt voor items die per gewicht worden verkocht. Er zijn twee gewichtinvoersystemen beschikbaar: automatische en handmatige gewichtinvoer. De automatische gewichtinvoer wordt gebruikt wanneer het gewicht automatisch wordt afgelezen op de aangesloten weegschaal (optioneel).
Bij handmatige gewichtinvoer wordt het gewicht ingevoerd via het nummertoetsenbord.
• Automatisch gewichten invoeren
Open tarragewicht invoeren:
➝ [OPEN_TARE] ➝ Tarragewicht ➝ [SCALE] ➝ (Enkel item invoeren)
Tarra-tabelnummer invoeren:
➝ Tarra-tabelnummer ➝ [SCALE] ➝ (Enkel item invoeren)
• Open tarragewicht: maximaal 5 cijfers (gehele getallen + decimalen)
• Gewichttabelnummer: 1 tot 9
• Nettogewicht: maximaal 5 cijfers (gehele getallen + decimalen)
OPMERKING
• Wanneer u een geprogrammeerd tarra-tabelnummer gebruikt, slaat u de invoer van het tarra-tabelnummer (➝ Tarra-tabelnummer) over.
• Wanneer het item is geprogrammeerd voor „verplichte gewichtinvoer“, hoeft u de toets [SCALE] niet aan
te raken.
• Om een ontvangstbewijs uit te geven dat alleen een tarragewicht toont (Het tarra-ontvangstbewijs uitgeven):
➝ [OPEN_TARE] ➝ Tarragewicht ➝ [SCALE] ➝ [CASH_TOTAL]
• De muntdescriptor wordt weergegeven/afgedrukt wanneer dit is geprogrammeerd voor de CHEQUE.
Voorbeeld
Toetsbediening
Display
2 [SCALE] 650 [Afdeling 6 ]
3 [SCALE] 1 [PLU_EAN]
[CASH_TOTAL]
• Handmatig gewichten invoeren
➝ Nettogewicht ➝ [SCALE] ➝ (Enkel item invoeren)
• Brutogewicht: maximaal 5 cijfers (gehele getallen + decimalen)
OPMERKING
• Het nettogewicht wordt automatisch berekend met het geprogrammeerde tarragewicht.
• De muntdescriptor wordt weergegeven/afgedrukt wanneer dit is geprogrammeerd voor de CHEQUE.
39
Voorbeeld
Toetsbediening
Display
3 [SCALE] 1 [PLU_EAN]
[CASH_TOTAL]
■ Single Item Cash Sale (SICS)/Single Item Finalize (SIF) invoeren
Deze bewerking is dezelfde als voor het normaal invoeren van afdeling/PLU/EAN. De SICS- en de SIFfunctie zijn alleen beschikbaar wanneer het KP-ontvangstbewijstype „optelling“ is.
• SICS invoeren
• Dit is een handige functie wanneer een enkel item tegen contante betaling wordt verkocht, bijvoorbeeld
een pakje sigaretten. Deze functie kan alleen worden gebruikt voor afdelingen die zijn ingesteld voor
SICS of voor geassocieerde PLU’s of EAN’s.
• De transactie wordt afgerond en de lade gaat open bij het aanraken van de afdelingtoets, de toets
[DEPT#], de toets [PLU_EAN] of de directe PLU-toets.
OPMERKING
Als een item voor een afdeling, PLU of EAN ingesteld voor SICS wordt ingevoerd na het invoeren van items
voor afdelingen, PLU’s of EAN’s die niet ingesteld zijn voor SICS, wordt de transactie niet afgerond en verloopt ze zoals bij een gewone verkoop.
Voorbeeld
Toetsbediening
40
350
Voor het afronden van de transactie ➝ [Afdeling 9]
Display
• SIF invoeren
• Als een item voor een afdeling, PLU of EAN ingesteld voor SIF wordt ingevoerd na het invoeren van items
voor afdelingen, PLU’s of EAN’s die niet ingesteld zijn voor SIF, wordt de transactie onmiddelijk afgerond
zoals een verkoop tegen contante betaling.
• Net zoals de SICS-functie is deze functie beschikbaar voor de verkoop van een enkel item tegen contante
betaling.
Voorbeeld
Toetsbediening
Display
750 [Afdeling 6]
350
Voor het afronden van de transactie ➝ [Afdeling 8]
■ Verkoop zonder omzet
Deze functie wordt gebruikt om andere transacties uit te voeren dan gewone verkoop (met omzet), bijvoorbeeld wanneer sigaretten of bloemenruikers worden besteld in een restaurant of dergelijke. In dit geval betaalt een verkoper de rekening en vordert hij dit bedrag bij een andere betaling.
Voor deze bewerking wordt een afdeling ingevoerd die tot een groep zonder omzet behoort of een PLU die
tot de afdeling behoort.
Als u deze functie nodig hebt, neemt u contact op met uw erkende SHARP-dealer.
41
Speciale gegevens voor PLU/EAN invoeren
■ Promotiefunctie
U kunt globale of individuele promotiegegevens invoeren.
Verder hebt u de keuze tussen de volgende promotietypes:
Korting van een bedrag: geeft het geprogrammeerde bedrag als korting.
Procentuele korting: geeft het bedrag volgens het geprogrammeerde percentage als korting.
Gratis item:
biedt gratis het geprogrammeerde doelitem aan.
Gratis goedkoopste item: biedt gratis de goedkoopste doelitems aan.
Verkoopprijs: wijzigt het totaalbedrag van de geregistreerde doelitems in de geprogrammeerde verkoopprijs.
OPMERKING
Bij het invoeren van EAN-items is het niet mogelijk een EAN-code zonder PLU en perscode in te voeren.
• Globaal type
Dit is een handige functie om verschillende PLU/EAN-items te combineren en deze als een pakket (bijv.
„value meals“, enz.) te verkopen. De bewerking is dezelfde als voor gewone PLU/EAN. De promotietabel
bestaat uit de tekst voor de tabel, maximaal 25 doelitems (geselecteerd uit PLU/EAN, afdeling of groep), het
activeringsniveau (het aantal in te voeren items), het promotietype en promotiegegevens. De promotiegegevens zijn afhankelijk van het promotietype. In het onderstaande voorbeeld wordt korting van een bedrag als
promotietype gebruikt.
De geprogrammeerde promotie wordt ingevoerd onder de volgende voorwaarde:
•D
e totale hoeveelheid van de doelitems voldoet aan het geprogrammeerde activeringsniveau in het promotietype.
Doelitems van tabel nr. 1:
Activeringsniveau:
Promotietype:
Promotiegegevens:
item-A (*2,30), item-B (*3,10), item-C (*2,50)
3
korting van een bedrag
kortingbedrag (1,00)
<Verkoop 1>
Item-A
*2,30
Item-B
*3,10
Item-C
*2,50
<Verkoop 2>
Item-C
*2,50
Item-C
*2,50
Item-C
*2,50
Subtotaal
Korting
*7,90
-1,00
Subtotaal
Korting
*7,50
-1,00
Totaal
*6,90
Totaal
*6,50
Voorbeeld In het geval van <Verkoop 1> hierboven
Toetsbediening
42
Behandeld als *2,30 item ➝ [PLU 00040 ]
Behandeld als *3,10 item ➝ [PLU 00041 ]
Behandeld als *2,50 item ➝ [PLU 00042 ]
[CASH_TOTAL]
Display
• Individueel type
Dit is een handige functie om verschillende PLU/EAN-items te combineren en deze als een pakket (bijv. „value meals“, enz.) te verkopen.
De bewerking is dezelfde als voor gewone PLU/EAN. De promotietabel bestaat uit de tekst voor de tabel,
maximaal 25 doelitems (geselecteerd uit PLU/EAN, afdeling of groep), de activeringsniveaus (het aantal in
te voeren items) voor elk item, het promotietype en promotiegegevens. De promotiegegevens zijn afhankelijk van het promotietype.
In het onderstaande voorbeeld wordt procentuele korting als promotietype gebruikt.
De geprogrammeerde promotie wordt ingevoerd onder de volgende voorwaarde:
• De hoeveelheden van elk van de doelitems voldoen aan de overeenkomstige geprogrammeerde
activeringsniveaus in de promotietabel.
Doelitems van tabel nr. 2:
Activeringsniveaus voor elk item:
Promotietype:
Promotiegegevens:
item-A (*3,00), item-B (*2,50), item-C (*2,10)
item-A (1), item-B (1), item-C (2)
procentuele korting
percentage (40,00%)
<Verkoop 1>
Item-A
*3,00
Item-B
*2,50
Item-C
*2,10
Item-C
*2,10
<Verkoop 2>
Item-A
*3,00
Item-A
*3,00
Item-B
*2,50
Item-C
*2,10
Subtotaal
Korting
*9,70
-3,88
Subtotaal
Korting
Totaal
*5,82
Totaal
*10,60
-0,00 ←Korting is niet toegestaan
*10,60 (Hoeveelheid van item-C moet
twee zijn.)
Voorbeeld In het geval van <Verkoop 1> hierboven
Toetsbediening
Display
Behandeld als *3,00 item ➝ [PLU 00040 ]
Behandeld als *2,50 item ➝ [PLU 00041 ]
Behandeld als *2,10 item ➝ [PLU 00042 ]
Behandeld als *2,10 item ➝ [PLU 00042 ]
[CASH_TOTAL]
43
■ Koppel-PLU/EAN’s invoeren
Als u een PLU of EAN registreert waaraan een PLU is gekoppeld, wordt de gekoppelde PLU(’s) automatisch geregistreerd samen met de registratie van de hoofdkoppel-PLU of –EAN. De afdrukindeling op het
ontvangstbewijs is afhankelijk van de programmering (PRINT SELECT2 in het menu OPTIONAL in PGM2modus) zoals hieronder wordt beschreven.
Gedetailleerde gegevens afdrukken
De beschrijvende teksten en bedragen van de hoofdkoppel-PLU/EAN en de gekoppelde PLU’s worden afzonderlijk afgedrukt.
Voorbeeld
Toetsbediening
Display
[PLU 00021 ]
[CASH_TOTAL]
Hoofdkoppel-PLU/EAN en totale verkoopbedrag afdrukken
De beschrijvende tekst van de hoofdkoppel-PLU/EAN en het totale verkoopbedrag van de hoofdkoppelPLU/EAN en de gekoppelde PLU’s worden afgedrukt.
Voorbeeld
Toetsbediening
Display
[PLU 00021 ]
[CASH_TOTAL]
OPMERKING
Als een korting wordt ingevoerd voor een koppel-PLU/EAN, wordt het kortingbedrag berekend op het totale
verkoopbedrag. De korting zelf wordt gegeven op de hoofdkoppel-PLU/EAN.
44
■ EAN-leerfunctie
Wanneer u een niet-gedefinieerde code invoert of scant, dient u de eenheidsprijs en de geassocieerde
afdeling in te voeren. De ingevoerde code, geassocieerde afdeling en eenheidsprijs worden opgeslagen in
het EAN-bestand of het dynamische EAN-bestand en gebruikt voor het invoeren van EAN-verkoopitems in
de toekomst.
(1)Voer de EAN (met niet-gedefinieerde EAN-code) in. Het volgende venster wordt getoond.
Als de EAN-code per vergissing is ingevoerd, raakt u de toets [CANCEL] aan en voert u de correcte EAN-code in.
(2) Voer de eenheidsprijs in en raak de toets [ENTER] aan. Het volgende venster wordt getoond.
(3) Voer het nummer van de geassocieerde afdeling in en selecteer de verwijderingsmethode. Selecteer
„1 AUTO DELETE“ wanneer u de ingevoerde EAN-code wilt uitsluiten van de verwijderingsfunctie voor
niet-gebruikte EAN’s (verwijdering met de optie DELETE in het menu EAN DELETE in de Z1-modus).
OPMERKING
• Wanneer het bestand vol is, worden de gegevens niet in het bestand opgeslagen.
• Als tekst voor de EAN-code wordt de tekst van de geassocieerde afdeling gebruikt.
• U kunt de EAN-leerfunctie gebruiken in de trainingmodus. Dit is handig om het gebruik van het scansys­
teem te leren.
45
■ EAN/ITF-naar-PLU-conversie
Met EAN/ITF-naar-PLU-conversie kunt u een EAN/ITF-code omzetten in een PLU-code.
• Koppel een EAN/ITF-code aan een PLU-code in de conversietabel EAN/ITF-naar-PLU om deze functie
te gebruiken.
• Gebruik dezelfde toetsbediening als voor het invoeren van gewone EAN’s.
• Het geprogrammeerde item in de conversietabel wordt geregistreerd als de gekoppelde PLU.
• EAN-naar-PLU-conversie
Gebruik deze functie voor de verkoop van hetzelfde itemtype dat gemarkeerd is met verschillende EANcodes, zoals pakjes sigaretten.
(Deze hebben verschillende EAN-codes in bepaalde landen wegens het verschillende ontwerp van de verpakking.)
Voorbeeld EAN-code 4901234567894 gekoppeld aan PLU-code 19
Toetsbediening
Display
4901234567894 [PLU_EAN]
[CASH_TOTAL]
• ITF-naar-PLU-conversie
ITF (Interleaved Two of Five) is een standaarddistributiecode die gewoonlijk wordt afgedrukt op dozen van
golfkarton.
Gebruik deze functie voor de verkoop van verpakte items gemarkeerd met ITF-codes.
Voorbeeld ITF-code 1234567890123456 gekoppeld aan PLU-code 19
Toetsbediening
46
1234567890123456 [ITF]
[CASH_TOTAL]
Display
■ PLU/EAN-informatiefunctie (weergave)
Deze functie kunt u gebruiken wanneer u tijdens de transactie de eenheidsprijs van het PLU/EAN-item wilt weten.
De PLU/EAN kan worden geregistreerd in weergavemodus (VIEW). De eenheidsprijs van een PLU/EAN
kan tijdelijk worden gewijzigd.
De geprogrammeerde eenheidsprijs blijft onveranderd.
(1)Raak de toets [INQ] aan.
(2)Voer de PLU/EAN in.
EAN-code scannen:
➝ (EAN-code scannen)
PLU/EAN-code invoeren: ➝ PLU- of EAN-code ➝ [PLU_EAN]
➝ [Directe PLU-toets]
Directe PLU invoeren:
Het volgende venster wordt getoond.
Oorspronkelijke prijs
PLU-informatietekst
(3)Selecteer één van de volgende bewerkingen.
Alleen bevestigen:
De PLU/EAN invoeren (met geprogrammeerde prijs):
De PLU/EAN invoeren (met tijdelijk gewijzigde prijs):
Afdrukken op het ontvangstbewijs:
➝ [CANCEL]
➝ [ENTER]
➝ Tijdelijk gewijzigde prijs ➝ [ENTER]
➝ [PRINT]
47
■ EAN-prijswijzigingsfunctie
Deze functie kunt u gebruiken wanneer u de vooringestelde prijs en/of geassocieerde afdeling van een
EAN-item moet wijzigen. De geprogrammeerde prijs en/of geassocieerde afdeling wordt vervangen door
de nieuwe.
Er zijn twee wijzigingsmethoden:
1. Prijswijzigingsmodus
U kunt de vooringestelde prijs en/of geassocieerde afdeling van een EAN-item wijzigen zonder de PGMmodus te gebruiken.
2. Prijswijziging tijdens een transactie
Wanneer u een verkeerde EAN-prijs en/of geassocieerde afdeling vaststelt tijdens de transactie, kunt
u deze wijzigen op het ogenblik van de transactie. Door het invoeren van een nieuwe prijs en/of geassocieerde afdeling wordt de vooringestelde prijs en/of geassocieerde afdeling automatisch gewijzigd in de
nieuwe prijs en/of geassocieerde afdeling.
(1)Raak de toets [PRICE_CHANGE] aan en voer het EAN-item in (prijswijzigingsmodus).
Raak de toets [PRICE_CHANGE] aan net nadat u de EAN hebt ingevoerd (tijdens de transactie).
Het volgende venster wordt getoond.
Als u de prijswijzigingsfunctie moet annuleren, raakt u de toets [CANCEL] aan.
(2)Voer de eenheidsprijs en het nummer van de geassocieerde afdeling in en raak de toets [ENTER] aan.
(Als u de huidige prijs en het afdelingsnummer wilt behouden, raakt u de toets [ENTER] aan.
OPMERKING
Voor EAN-codes zonder PLU met prijsinformatie en perscodes hebben de prijzen in de codes voorrang op
de vooringestelde prijzen. Voor deze codes is de gewijzigde prijs alleen geldig wanneer de prijswijziging
wordt uitgevoerd.
48
■ Combinatiemaaltijd-PLU/EAN’s invoeren
De bewerking is dezelfde als voor het invoeren van gewone PLU/EAN’s.
Wanneer u een combinatiemaaltijd-PLU/EAN invoert, worden de labels van de PLU’s gebonden aan de
combo-PLU/EAN automatisch afgedrukt. De som van alle aangepaste prijzen (van PLU’s gebonden aan
de combo-PLU) wordt de „combo“ -prijsinstelling.
Voorbeeld
Toetsbediening
Display
[PLU 00011 ]
[CASH_TOTAL]
OPMERKING
Wanneer een combinatiemaaltijd wordt geregistreerd, worden de hoeveelheidtotalisator van de combo-PLU/
EAN en de bedragtotalisator van elke gebonden PLU bijgewerkt.
49
■ Met/zonder invoeren
Deze functie wordt gebruikt voor het toevoegen/verwijderen van een gebonden PLU(‘s) aan/uit een comboPLU/EAN.
De met/zonder-functie wijzigt de gebonden PLU’s van de combo-PLU/EAN om te voldoen aan een speciaal
verzoek van een bezoeker of wegens andere omstandigheden.
Er zijn twee bewerkingen mogelijk:
Met: hiermee voegt u één van de gebonden PLU’s toe aan de combo-PLU/EAN.
➝ [WITH] ➝ PLU-code ➝ [PLU_EAN] ➝
➝ [WITH] ➝ [Directe PLU-toets] ➝
Zonder: hiermee verwijdert u één van de gebonden PLU’s toe uit de combo-PLU/EAN.
➝ [WITHOUT] ➝ PLU-code ➝ [PLU_EAN] ➝
➝ [WITHOUT] ➝ [Directe PLU-toets] ➝
1) Raak de toets [WITH] of [WITHOUT] aan en voer een gebonden PLU in die u wilt toevoegen of verwijderen.
Herhaal deze stap (1) om gebonden PLU’s van de combo-PLU/EAN te wijzigen. U kunt de bewerkingen
„met“ en „zonder“ in totaal maximaal 20 keer uitvoeren.
2) Voer het combo-PLU/EAN-item in.
Voorbeeld
Toetsbediening
50
[WITH] [PLU 00008 ]
[WITHOUT] 32 [PLU_EAN]
Combo-PLU ➝ [PLU 00011 ]
[CASH_TOTAL]
Display
■ PLU-menutoetsen (categorieën)
Items kunnen in categorieën worden ondergebracht via PLU-menutoetsen voor eenvoudige registratie.
Een PLU-menutoets kan zowel PLU-items als andere PLU-menutoetsen bevatten. Hierdoor kan een boomstructuur van PLU-menu’s ontstaan.
Wanneer de itemtoets (directe PLU) is geprogrammeerd in de PLU-menutoets, raakt u de overeenkomstige
PLU-menutoets (hoofd-PLU-menutoets) aan en selecteert u vervolgens het item (of de sub-PLU-menutoets).
(Voorbeeld: ➝ [DRINK] ➝ [WINE] ➝ [WHITE] ➝ [NICE WINE] )
(Voorbeeld: ➝ [DRINK] ➝ [WINE] ➝ [ROSE] ➝ [GREAT WINE] )
(Voorbeeld: ➝ [DRINK] ➝ [BEER] ➝ [LIGHT] ➝ [NICE BEER] )
PLUhoofdmenutoets
PLUsubmenutoets
Item
51
■ PLU-niveau omschakelen (voor directe PLU’s)
Deze omschakeling kan het aantal directe PLU’s op uw POS-terminal verdubbelen of verdrievoudigen zonder extra directe PLU-toetsen toe te voegen. U kunt directe PLU’s gebruiken in tien niveaus met behulp van
de nummertoets voor PLU-niveau-omschakeling [LEVEL#] of de toetsen voor PLU-niveau-omschakeling
[LEVEL1] tot [LEVEL10].
De niveautoets verandert het PLU-niveau van de negen andere in het vereiste niveau. (Niveau 1 is het normale niveau.)
U dient uw terminal in de PGM-modus te programmeren om één van de twee modi voor PLU-niveau-omschakeling, automatische retourmodus* en omschakelvergrendelingsmodus**, te selecteren en te bepalen
of omschakeling van het PLU-niveau toegelaten is in de REG- en de MGR-modus of alleen in de MGRmodus.
* In de automatische retourmodus keert het PLU-niveau terug naar niveau 1 na het aanraken van een directe PLU-toets of bij het afronden van elke transactie.
** In de omschakelvergrendelingsmodus blijft het huidige PLU-niveau gehandhaafd tot een toets voor PLUniveau-omschakeling wordt aangeraakt.
• Automatische retourmodus (voor PLU-niveaus)
Als uw terminal is geprogrammeerd voor PLU-niveau in de automatische retourmodus, raakt u de gewenste
toets voor PLU-niveau-omschakeling aan voordat u numerieke gegevens invoert.
(Retour na het invoeren van elk item)
➝ [LEVEL2] tot [LEVEL10] ➝ { Hoev. ➝ [X/QTY] } ➝ [Directe PLU-toets] ➝ Terug naar niveau 1
➝ Niveaunr. (2 - 10) ➝ [LEVEL#] ➝ { Hoev. ➝ [X/QTY] } ➝ [Directe PLU-toets] ➝ Terug naar niveau 1
(Retour na elke transactie)
➝ [LEVEL1] tot [LEVEL10] ➝ { Hoev. ➝ [X/QTY] } ➝ [Directe PLU-toets] ➝ … ➝ (Afronden) ➝
Terug naar niveau 1
➝ Niveaunr. (1 - 10) ➝ [LEVEL#] ➝ { Hoev. ➝ [X/QTY] } ➝ [Directe PLU-toets] ➝ … ➝ (Afronden) ➝
Terug naar niveau 1
OPMERKING
Wanneer u de FF-methode gebruikt, mag u de toets [X/QTY] niet aanraken voor het invoeren van vermenigvuldigingen.
• Omschakelvergrendelingsmodus (voor PLU-niveaus)
Als uw terminal is geprogrammeerd voor PLU-niveau in de omschakelvergrendelingsmodus, raakt u de gewenste toets voor PLU-niveau-omschakeling aan voordat u numerieke gegevens invoert.
➝ [LEVEL1] tot [LEVEL10] ➝ { Hoev. ➝ [X/QTY] } ➝ [Directe PLU-toets] ➝
Huidige niveau gehandhaafd
➝ Niveaunr. (1 - 10) ➝ [LEVEL#] ➝ { Hoev. ➝ [X/QTY] } ➝ [Directe PLU-toets] ➝
Huidige niveau gehandhaafd
OPMERKING
Wanneer u de FF-methode gebruikt, mag u de toets [X/QTY] niet aanraken voor het invoeren van vermenigvuldigingen.
52
Voorbeeld
Wanneer de POS-terminal is geprogrammeerd voor de automatische retourmodus (per item):
Toetsbediening
Toets niveau 1 ➝
Toets niveau 2 ➝
Toets niveau 1 ➝
Display
[PLU 00001 ]
[LEVEL2] [PLU 00051 ]
[PLU 00002 ]
[CASH_TOTAL]
Voorbeeld Wanneer de POS-terminal is geprogrammeerd voor de omschakelvergrendelingsmodus:
Toetsbediening
Toets niveau 1 ➝
Toets niveau 2 ➝
Toets niveau 2 ➝
Display
[LEVEL1] [PLU 00001 ]
[LEVEL2] [PLU 00051 ]
[PLU 00052 ]
[CASH_TOTAL]
53
■ Prijsniveau omschakelen
Acht verschillende prijsniveaus kunnen worden geprogrammeerd voor elke PLU/EAN.
De prijsniveaus kunnen worden gewijzigd voor PLU/EAN-registratie.
U kunt het PLU/EAN-prijsniveau (niveau 1 tot 8) omschakelen met behulp van de nummertoets voor prijsniveau-omschakeling [PRICE_SHIFT#] of de toetsen voor prijsomschakeling [PRICE_SHIFT1] tot [PRICE_
SHIFT8].
U dient een prijsniveau-omschakelingsmodus (d.w.z. automatische retourmodus* of omschakelvergrendelingsmodus**) te programmeren en de bedieningsmodi voor prijsomschakeling te bepalen (d.w.z. REG- en
MGR-modus of alleen MGR-modus).
* In de automatische retourmodus gaat het PLU/EAN-prijsniveau terug naar niveau 1 na het invoeren van
een PLU/EAN-omschakeling. U kunt selecteren of het prijsniveau terugkeert na het invoeren van elk item
of na het afronden van elke transactie.
** In de omschakelvergrendelingsmodus blijft het huidige PLU/EAN-prijsniveau gehandhaafd tot een toets
voor prijsniveau-omschakeling wordt aangeraakt.
• Automatische retourmodus (voor prijsomschakeling)
Als uw terminal is geprogrammeerd voor PLU/EAN-prijsniveau in de automatische retourmodus, raakt u de
gewenste toets voor prijsniveau-omschakeling aan voordat u numerieke gegevens invoert.
(Elk item)
➝ [PRICE_SHIFT1] tot [PRICE_SHIFT8] ➝ { PLU/EAN invoeren } ➝ Terug naar niveau 1
➝ Prijsniveaunr. (1 - 10) ➝ [PRICE_SHIFT#] ➝ { PLU/EAN invoeren } ➝ Terug naar niveau 1
(Elke transactie)
➝ [PRICE_SHIFT1] toto [PRICE_SHIFT8] ➝ { PLU/EAN invoeren } ➝ … ➝ (Afronden) ➝
Terug naar niveau 1
➝ Prijsniveaunr. (1 - 10) ➝ [PRICE_SHIFT#] ➝ { PLU/EAN invoeren } ➝ … ➝ (Afronden) ➝
Terug naar niveau 1
• Omschakelvergrendelingsmodus (voor PLU-niveaus)
Als uw terminal is geprogrammeerd voor PLU/EAN-prijsniveau in de omschakelvergrendelingsmodus, raakt
u de gewenste toets voor prijsniveau-omschakeling aan voordat u numerieke gegevens invoert.
➝ [PRICE_SHIFT1] tot [PRICE_SHIFT8] ➝ { PLU/EAN invoeren } ➝ Huidige niveau gehandhaafd
➝ Prijsniveaunr. (1 - 10) ➝ [PRICE_SHIFT#] ➝ { PLU/EAN invoeren } ➝ Huidige niveau gehandhaafd
54
Voorbeeld
Wanneer de POS-terminal is geprogrammeerd voor de automatische retourmodus (per item):
Toetsbediening
[PLU 00001 ]
Prijsniveau 1 ➝
Prijsniveau 2 ➝ [PRICE_SHIFT2] [PLU 00001 ]
Prijsniveau 1 ➝
[PLU 00002 ]
[CASH_TOTAL]
Voorbeeld
Wanneer de POS-terminal is geprogrammeerd voor de omschakelvergrendelingsmodus:
Toetsbediening
Display
Display
Prijsniveau 1 ➝ [PRICE_SHIFT1] [PLU 00001 ]
Prijsniveau 2 ➝ [PRICE_SHIFT2] [PLU 00001 ]
Prijsniveau 2 ➝
[PLU 00002 ]
[CASH_TOTAL]
55
■ Kruiden invoeren
De terminal kan zodanig worden geprogrammeerd dat wordt gevraagd naar kruiden of bereidingsinstructies
voor een menu-item-PLU.
Voorbeeld:
Wanneer u een menu-item-PLU invoert, verschijnt een bericht met een vraag zoals „HOWCOOK?“ en een
lijst met „kruiden-PLU’s“. Kies één van de „kruiden-PLU’s“ en bijvoorbeeld „WELLDONE“ om te voldoen aan
een speciaal verzoek van de bezoeker. Het voorbeeld van de hieronder getoonde kruidentabel veronderstelt
dat kruidentabel nr. 1 is toegewezen aan PLU nummer 21 (geprogrammeerde tekst „STEAK“) en tabel nr. 4 is
toegewezen aan tabel nr. 1 als het volgende tabelnummer. Wanneer u PLU nummer 21 invoert, verschijnt het
bericht „HOWCOOK?“ en wordt gevraagd te kiezen tussen „RARE“, „MED.RARE“ en „WELLDONE“. Als de
bezoeker „RARE“ kiest, selecteert u dit in de lijst. Daarna verschijnt het volgende bericht „POTATO?“ waarbij
wordt gevraagd te kiezen tussen „P.CHIPS“, „MASHED.P“ en „BAKED.P“. Als de bezoeker puree kiest, selecteert u dit in de lijst. Als de bezoeker gebakken aardappelen kiest, verschijnt de lijst met smaken waarbij wordt
gevraagd te kiezen tussen „BUTTER“ en „SOUR CREAM“.
Het onderstaande voorbeeld toont hoe u kruiden invoert aan de hand van de hieronder getoonde kruidentabel.
(Voorbeeld:)
PLU:
PLU
Naam
Prijs
Nr. kruidentabel
PLU00021
STEAK
20,00
1
PLU00038
BAKED.P
0,50
5
Kruidentabel:
Kruiden-
tabel nr.
Inhoud
Gekoppelde
kruidentabel nr.
Kruiden-PLU
PLU
Naam
Prijs
PLU00023
RARE
0,00
4
PLU00025
MED.RARE
0,00
PLU00027
WELLDONE
0,00
PLU00033
P.CHIPS
0,60
PLU00037
MASHED.P
0,60
PLU00038
BAKED.P
0,50
5
FLAVOR
Einde (geen)
PLU00040
BUTTER
0,00
PLU00041
SOUR CREAM 0,00
1
4
HOWCOOK?
POTATO?
Einde (geen)
Bewerking:
Invoeren
[STEAK]
[RARE]
[MASHED.P]
Afdrukken
STEAK
RARE
MASHED.P
20,00
0,60
De terminal gaat verder met bewerkingen voor het invoeren van kruiden tot u een keuze hebt gemaakt voor
alle geprogrammeerde kruiden van de PLU. Als u tijdens het invoeren van kruiden een gewone PLU invoert,
die niet in de kruidentabel staat, verschijnt een foutbericht.
56
Wanneer u de toets [C NEXT] aanraakt, gaat de terminal naar de volgende tabel die is geprogrammeerd.
Wanneer u de toets [CANCEL] aanraakt, worden de ingevoerde kruiden geannuleerd.
Wanneer u een „0,00“ geprijsde PLU invoert, wordt alleen de tekst afgedrukt op het ontvangstbewijs.
• Methode voor enkelvoudig invoeren
De items van de kruidentabel moeten voor elk menu-item één voor één worden ingevoerd.
(Voorbeeld:) procedure voor 3 steaks:
Bediening
Display
Ontvangstbewijsvenster
3 [STEAK]
How cook?
[Rare]
Vegetable?
[Peas]
1x Steak
Rare
Peas
How cook?
[Rare]
Vegetable?
[Carrot]
1x Steak
Rare
Carrot
How cook?
[Medium]
Vegetable?
[Peas]
1x Steak
Medium
Peas
Opmerking
Voor 1e steak
Voor 2e steak
Voor 3e steak
• Methode voor het invoeren van vermenigvuldiging
De items van de kruidentabel kunnen met vermenigvuldiging worden ingevoerd.
(Voorbeeld:) procedure voor 3 steaks:
Bediening
Display
Ontvangstbewijsvenster
3 [STEAK]
1x Steak
1x Steak
1x Steak
2 [Rare]
How cook?
[Medium]
1x Steak
Rare
1x Steak
Rare
1x Steak
Medium
Vegetable?
Item selecteren
2 [Peas]
Items selecteren
1x Steak
Rare
1x Steak
Rare
1x Steak
Medium
1x Steak
Rare
Peas
1x Steak
Rare
1x Steak
Medium
Peas
[Carrot]
Vegetable?
1x Steak
Rare
Peas
1x Steak
Rare
Carrot
1x Steak
Medium
Peas
Opmerking
1e kruiden worden
automatisch verwerkt.
Na 2e kruiden moet
u items selecteren.
Laatste item. (Niet nodig
om items te selecteren.)
57
Voorbeeld
Toetsbediening
58
Display
[PLU 00021 ]
[RARE]
[MASHED.P]
[CASH_TOTAL]
■ Pint invoeren
Met deze functie kunt u een item verkopen in de gewenste hoeveelheid, bijvoorbeeld halve of dubbele hoeveelheid.
Om deze functie uit te voeren, raakt u de toets [HALF_PINT] aan en voert u een item met een toegewezen
PLU/EAN-code in waarvoor u een pintprijs en een pinthoeveelheid hebt geprogrammeerd. De prijs voor
de pinthoeveelheid verschijnt op het ontvangstbewijs. Voor meer informatie neemt u contact op met uw erkende SHARP-dealer.
< FF-methode (voor snelle invoer) >
➝ [HALF_PINT] ➝ [Directe PLU-toets]
< Normale methode >
➝ [HALF_PINT] ➝ [Directe PLU-toets]
➝ [HALF_PINT] ➝ PLU-code ➝ [PLU_EAN]
➝ [HALF_PINT] ➝
(EAN-code scannen)
➝ [HALF_PINT] ➝ EAN-code ➝ [PLU_EAN]
Voorbeeld
Toetsbediening
Display
[HALF_PINT] 2 [X/QTY] [PLU 00001 ]
[HALF_PINT] [PLU 00002 ]
[CASH_TOTAL]
59
■ Happy hour
Als het datum-/tijdbereik is geprogrammeerd voor elke happy hour, wordt de prijs overeenkomstig het prijsniveau automatisch geregistreerd binnen het tijdbereik. Wanneer het tijdstip van het invoeren buiten het
tijdbereik valt, keert het prijsniveau terug naar het niveau van vóór het tijdbereik.
U kunt „Happy hour prijsomschakeling: JA/NEE“ programmeren voor elke verkoper.
De volgende voorbeelden tonen dat 9:00 uur en 11:00 uur zijn geprogrammeerd voor prijsniveau 2.
Voorbeeld
• Tussen 9:00 uur en 11:00 uur
Toetsbediening
[PLU 00001 ]
[CASH_TOTAL]
Voorbeeld
Display
• Buiten het tijdbereik van 9:00 uur tot 11:00 uur
Toetsbediening
60
Display
[PLU 00001 ]
[CASH_TOTAL]
■ Krat invoeren
Met de toets [CRATE#] of [CRATE01] tot [CRATE99] kunt u drankflessen in een krat verkopen. (Een krat
is een doos voor het transporteren en opslaan van drankflessen). Om deze functie te gebruiken, moet u de
volgende items programmeren in de PGM2-modus:
• Krattabelnummer
• Krat-PLU/EAN met vooringestelde prijs
• Aantal flessen in de krat
• PLU/EAN’s in de flessen (max. 10 PLU/EAN’s) en hun prijsniveau
• Prijs van de krattabel
• Combinatiefunctie: ja (combinatie invoeren) / nee (enkelvoudig invoeren)
• Krattabeltekst
Er zijn twee methoden om een krat in te voeren, zoals hieronder wordt getoond.
• Enkelvoudig invoeren
Gebruik deze invoermethode om een krat met een dranksoort te verkopen.
Voorbeeld
Krattabelnr.:
Aantal flessen:
Prijs van de krattabel:
Krattabeltekst:
1
12
9,80
CRATE01
Krat-PLU/EAN:
PLU-code 13 (vooringestelde prijs: 0,20)
PLU/EAN in de flessen: PLU-code 14 (prijsniveau: 1)
Combinatiefunctie:
nee
Toetsbediening
Display
1 [CRATE#]
[PLU 00014 ]
[CASH_TOTAL]
De vooringestelde prijs van de PLU-code 14 is 1,20, maar wordt genegeerd in de berekening van het geregistreerde bedrag. Zie de volgende formule:
• Het geregistreerde bedrag = de prijs van de krattabel + de prijs van de krat-PLU/EAN
In het bovenstaande voorbeeld is het geregistreerde bedrag (10,00) = 9,80 + 0,20
OPMERKING
Het invoeren van de PLU/EAN in de flessen alleen (PLU-code 14 in het bovenstaande voorbeeld) is toegestaan.
61
• Een combinatie invoeren
Gebruik deze invoermethode om een krat met verschillende dranksoorten te verkopen.
Voorbeeld
Krattabelnr.:
Aantal flessen:
Prijs van de krattabel:
Krattabeltekst:
2
6
5,50
CRATE02
Krat-PLU/EAN:
PLU-code 9 (vooringestelde prijs: 0,20)
PLU/EAN’s in de flessen: PLU-code 10, 12, 13 (prijsniveau: 1)
Combinatiefunctie:
Ja
Toetsbediening
Display
2 [CRATE#]
[PLU
00010 ]
(PLU/EAN’s in de flessen moeten worden ingevoerd tot de hoeveelheid het
[PLU 00010 ]
opgegeven aantal flessen bereikt.)
[PLU 00013 ]
[PLU 00013 ]
[PLU 00013 ]
[PLU 00012 ]
[CASH_TOTAL]
De vooringestelde prijzen van de PLU-codes 10, 12 en 13 worden genegeerd. De formule voor het geregistreerde bedrag is dezelfde als deze voor enkelvoudig invoeren.
OPMERKING
• Het invoeren van de PLU/EAN’s in de flessen alleen (PLU-codes 10, 12 en 13 in het bovenstaande voorbeeld) is toegestaan.
• Als het invoeren van een open prijs is vooringesteld voor de PLU/EAN’s in de flessen, wordt de instelling
genegeerd.
• Als u een vermenigvuldiging wilt invoeren, moet de hoeveelheid een geheel getal zijn en mag het opgegeven aantal flessen in de krattabel niet worden overschreden.
62
Subtotalen weergeven
Uw POS-terminal biedt de volgende subtotaaltypes:
■ Subtotaal
Raak de toets [SUBTOTAL] aan op enig ogenblik tijdens de transactie. Het subtotaal van de verkoop inclusief belasting verschijnt in het display.
■ Verschil in subtotaal (Differ ST)
Raak de toets [DIFFER_ST] aan op om het even welk ogenblik tijdens de transactie. Wanneer u de toets
de eerste keer aanraakt, wordt het subtotaal van alle ingevoerde items getoond en afgedrukt. Als u de toets
een tweede keer aanraakt, krijgt u het subtotaal van de items die zijn ingevoerd na het eerste subtotaal. Belasting wordt berekend telkens wanneer u de toets [DIFFER_ST] aanraakt.
Voorbeeld
Toetsbediening
Display
[PLU 00001 ]
[PLU 00002 ]
[DIFFER_ST]
[PLU 00003 ]
[CASH_TOTAL]
63
Een transactie afronden
De volgende betaalmiddelen kunnen worden gebruikt om een transactie af te ronden.
• Cash
• Cheque
• Krediet (verschuldigd bedrag)
De transactie kan direct worden afgerond of er kan een aangeboden bedrag worden ingevoerd.
• Een aangeboden bedrag invoeren
Cash (n)
Q’ty
[X/QTY]
Aangeboden bedrag
T[CASH_TOTAL] of [CASH n] (n: 2 -5)
Cheque (n)
Q’ty
[X/QTY]
Aangeboden bedrag
[CHECK] of [CHECK n]
(n: 2 -5)
Krediet (n)
Q’ty
[X/QTY]
Aangeboden bedrag
[CREDIT 1]
(n: 1 - 9)
OPMERKING
• Het invoeren van het aangeboden krediet is toegestaan, wanneer het door de programmering verplicht
is een aangeboden bedrag in te voeren voor dit betaalmiddel.
• Het invoeren van het aangeboden bedrag is niet toegestaan, wanneer het subtaal van de verkoop (volledig subtotaal) nul is of negatief.
• Het invoeren van het aangeboden bedrag voor gedeeltelijke betaling (te laag aangeboden bedrag) kan
toegestaan zijn.
• Het wisselgeldbedrag wordt betaald met een ticket wanneer, het betaalmiddel is geprogrammeerd voor
„CHANGE SELECT: BY TICKET“.
Voorbeeld
Toetsbediening
Display
[SUBTOTAL]
600 [CREDIT 1]
400 [CHECK 2]
800 [CASH_TOTAL]
(De volgende inhoud wordt weergegeven wanneer het wisselgeldbedrag wordt betaald met een ticket.)
64
• Direct afronden
Cash (n):
➝ [CASH_TOTAL] of [CASH n]
Cheque (n): ➝ [CHECK] of [CHECK n] Krediet (n): ➝ [CREDIT n]
(n: 2 -5)
(n: 2 -5)
(n: 1 - 9)
OPMERKING
• De directe kredietfunctie is toegestaan wanneer het door de programmering onmogelijk is een aangeboden bedrag in te voeren voor dit betaalmiddel.
Voorbeeld
Toetsbediening
Display
[SUBTOTAL]
1000 [CREDIT 1]
500 [CHECK 2]
700 [CASH_TOTAL]
[CREDIT 2]
65
Berekening van btw (belasting op toegevoegde waarde)/belasting
■ Btw-/belastingsysteem
De POS-terminal kan worden geprogrammeerd voor de volgende zes belastingsystemen door uw erkende
SHARP-dealer.
• Automatisch btw–systeem 1 tot 6 (automatische bewerking met geprogrammeerde percentages)
Met dit systeem wordt bij de afrekening btw berekend voor belastbaar 1, belastbaar 2, belastbaar 3, belastbaar 4, belastbaar 5 en belastbaar 6 subtotalen aan de hand van de overeenkomstige geprogrammeerde
percentages.
• Automatisch belastingsysteem 1 tot 6 (automatische bewerking met geprogrammeerde percentages)
Met dit systeem wordt bij de afrekening belasting berekend voor belastbaar 1, belastbaar 2, belastbaar 3,
belastbaar 4, belastbaar 5 en belastbaar 6 subtotalen aan de hand van de overeenkomstige geprogrammeerde percentages. De berekende belasting wordt toegevoegd aan de respectievelijke subtotalen.
• Handmatig btw–systeem 1 tot 6 (handmatige invoermethode met geprogrammeerde percentages)
➝ [SUBTOTAL] ➝ [VAT]
Dit systeem berekent de btw voor belastbaar 1, belastbaar 2, belastbaar 3, belastbaar 4, belastbaar 5 en
belastbaar 6 subtotalen. Deze berekening wordt uitgevoerd met de overeenkomstige geprogrammeerde
percentages wanneer
u de toets [VAT] aanraakt onmiddellijk na het aanraken van de toets [SUBTOTAL].
• Handmatig btw–systeem 1 tot 6 (handmatige invoermethode met geprogrammeerde percentages)
➝ [SUBTOTAL] ➝ Btw-tarief ➝ [VAT]
➝ [SUBTOTAL] ➝ [VAT] (Wanneer het geprogrammeerde tarief wordt gebruikt.)
Met dit systeem kunt u btw berekenen voor het subtotaal op dat ogenblik. Deze berekening wordt uitgevoerd met de vooringestelde percentages voor btw 1 wanneer u de toets [VAT] aanraakt onmiddellijk na het
aanraken van de toets [SUBTOTAL]. Bij dit systeem kan het ingetoetste belastingtarief worden gebruikt.
• Handmatig belastingsysteem 1 tot 6 (handmatige invoermethode met geprogrammeerde percentages)
➝ [SUBTOTAL] ➝ [VAT]
Dit systeem berekent de belasting voor belastbaar 1, belastbaar 2, belastbaar 3, belastbaar 4, belastbaar 5
en belastbaar 6 subtotalen. Deze berekening wordt uitgevoerd met de overeenkomstige geprogrammeerde
percentages wanneer u de toets [VAT] aanraakt onmiddellijk na het aanraken van de toets [SUBTOTAL]. Na
deze berekening moet u de transactie afronden.
• Automatisch btw-systeem 1 tot 3 en belastingsysteem 4 tot 6
Dit systeem combineert de berekening van automatische btw 1 tot 3 en belasting 4 tot 6.
Deze combinatie kan elk van btw 1 tot 3 en belasting 4 tot 6 zijn. Het belastingbedrag wordt automatisch
berekend met de eerder geprogrammeerde percentages voor deze belastingen.
OPMERKING
De toegewezen btw/belasting wordt op een vaste plaats rechts van het bedrag op het ontvangstbewijs en
de rekening als volgt afgedrukt:
➝
A
Btw1/belasting1
Btw2/belasting2
➝
B
Btw3/belasting3
➝
C
Btw4/belasting4
➝
D
Btw5/belasting5
➝
E
Btw6/belasting6
➝
F
Wanneer een meervoudige btw/belasting is toegewezen aan een afdeling of een PLU, wordt een kleiner
aantal btw/belasting afgedrukt. Voor meer informatie neemt u contact op met uw erkende SHARP-dealer.
66
Voorbeeld
Toetsbediening
Display
[PLU 00008 ]
[SUBTOTAL]
[VAT]
[CASH_TOTAL]
(Wanneer handmatige btw1 tot
btw6 is geselecteerd.)
■ Btw-omschakeling invoeren
Deze functie is bedoeld om de belastingstatus van een bepaald item om te schakelen naar een andere belastingstatus.
„Btw-omschakeling per item“ en „Btw-omschakeling per transactie“ zijn beschikbaar om een belastingstatus
om te schakelen.
• Btw-omschakeling per item
De belastingstatus wordt alleen voor één item omgeschakeld. Hiervoor gebruikt u de toets [VATSFT_ITEM].
• Btw-omschakeling per transactie
De belastingstatus wordt omgeschakeld voor alle verkochte items. Raak de toets [VATSFT_TRANS.] aan
tijdens een transactie.
• Automatische btw-omschakeling
De btw-omschakeling kan automatisch worden geactiveerd in de volgende situaties:
• Automatische btw-omschakeling door verkoper
De btw-omschakeling wordt automatisch uitgevoerd door de geprogrammeerde btw-omschakelstatus voor elke verkoper.
• Automatische btw-omschakeling door terminal
De btw-omschakeling wordt automatisch uitgevoerd door de geprogrammeerde btw-omschakelstatus voor elke terminal.
• Handmatige btw-omschakeling
Voor handmatige btw-omschakeling volgt u de onderstaande procedures:
Voor btw-omschakeling per item raakt u de toets [VATSFT_ITEM] aan om de btw-omschakeling te activeren
alvorens de betreffende PLU/EAN in te voeren.
Voor btw-omschakeling per transactie raakt u de toets [VATSFT_TRANS.] aan bij het beëindigen van de transactie.
Voorbeeld
In geval van „Btw-omschakeling per transactie“
Toetsbediening
(Wanneer automatische btw1 tot
btw6 is geselecteerd.)
Display
[VATSFT_TRANS.]
[PLU 00008 ]
[CASH_TOTAL]
OPMERKING
• Als u de btw-omschakeling aan het einde van de transactie wilt uitvoeren, neemt u contact op met uw erkende SHARP-dealer.
• Als u de beginstatus van de POS-terminal wilt programmeren op de btw-omschakelmodus (Initial VAT
SHIFT), neemt u contact op met uw erkende SHARP-dealer.
67
Rekeningen van bezoekers (GLU)
Uw POS-terminal is uitgerust met een systeem voor het opzoeken van bezoekers (GLU).
GLU-systeem: Het verschuldigde saldo en de details van de bestelling worden in het bestand met rekeningen van bezoekers geplaatst. Deze informatie kan automatisch worden opgeroepen door
een bezoekerrekeningcode (= GLU) in te voeren wanneer extra items worden besteld.
■ GLU-systeem
• Nieuwe bezoeker
Voor het automatisch genereren van een GLU-code
[N.C.]
GLU-code
[GLU]
(1 tot 9999,9)
*1 Aantal bezoekers invoeren
(max. 2 cijfers)
[Items
invoeren]
*4
[G.C._RCPT]
[NBAL]
*2 [FINAL]
XXXXXX
[SLIP]
[RA]
[Betaalbewerkingen]
[VP]
*3 Bij volledige betaling. (afrekening)
OPMERKING
• Er moet een verkoper geregistreerd zijn voor het invoeren van GLU of het systeem met verkopers en kassiers moet geselecteerd zijn.
• De GLU-code verwijst naar een code die wordt gebruikt telkens wanneer u naar de rekening van een bezoeker wilt gaan voor bijbestelling of eindafrekening.
• Uw POS-terminal kan worden geprogrammeerd voor opeenvolgende GLU-codes (automatisch genereren
van GLU-codes). Als uw POS-terminal niet is geprogrammeerd om dit te doen, kan elke GLU-code handmatig worden ingevoerd.
*1Het aantal bezoekers verwijst naar het aantal mensen in de partij. Wanneer het invoeren van het aantal
couverts verplicht is, voert u het aantal bezoekers (max. 2 cijfers) in en raakt u de toets [ENTER] aan.
Wanneer dit niet verplicht is, voert u het aantal bezoekers in en raakt u de toets [GUEST#] aan.
Om het aantal bezoekers te corrigeren, voert u opnieuw een aantal in en raakt u de toets [GUEST#]
aan.
*2Dit is de optionele functie (tijdelijke afronding).
U kunt de rekening van een bezoeker tijdelijk afronden door de toets [NBAL] of [FINAL] aan te raken.
Het is aanbevolen de toets [NBAL] te gebruiken om de rekening van een bezoeker tijdelijk af te ronden
wanneer afdrukken niet gewenst is en de toets [FINAL] te gebruiken wanneer het afdrukken van het
huidige saldo inclusief belasting gewenst is. De rekening van de bezoeker blijft evenwel „open“. Dit betekent dat u extra bestellingen kunt toevoegen.
*3De belasting wordt berekend en toegevoegd aan de belastingtotalisator.
*4Als de functie ontvangstbewijs kopiëren ingeschakeld is, kan de bediening van de toetsen
[G.C._RCPT] en [SLIP] slechts eenmaal worden herhaald.
Het afdrukken van een validatie (VP) kan standaard eenmaal worden herhaald. U kunt het aantal
VP-bewerkingen instellen tussen 0 en 9.
68
Voorbeeld
Toetsbediening
Display
[N.C.]
[PLU 00002 ]
[PLU 00003 ]
[NBAL]
• Bijbestellen
Om te annuleren
[CANCEL]
[OPENED_GLU]
GLU-code
(1 tot 9999,9)
(Selecteer de GLU-code (
(Raak de GLU-code aan)
(Voer de GLU-code in)
*1
[GLU]
))
[ENTER]
[ENTER]
Aantal bezoekers invoeren
(max. 2 cijfers)
[Items
invoeren]
[NBAL]
[G.C._RCPT]
*2 [FINAL]
XXXXXX
[SLIP]
[RA]
[Betaalbewerkingen]
[VP]
Bij volledige betaling. (afrekening)
OPMERKING
*1Het aantal bezoekers verwijst naar het aantal mensen in de partij. Wanneer het invoeren van het aantal
couverts verplicht is, voert u het aantal bezoekers (max. 2 cijfers) in en raakt u de toets [ENTER] aan.
Wanneer dit niet verplicht is, voert u het aantal bezoekers in en raakt u de toets [GUEST#] aan.
Om het aantal bezoekers te corrigeren, voert u opnieuw een aantal in en raakt u de toets [GUEST#] aan.
*2Dit is de optionele functie (tijdelijke afronding).
U kunt de rekening van een bezoeker tijdelijk afronden door de toets [NBAL] of [FINAL] aan te raken.
Het is aanbevolen de toets [NBAL] te gebruiken om de rekening van een bezoeker tijdelijk af te ronden
wanneer afdrukken niet gewenst is en de toets [FINAL] te gebruiken wanneer het afdrukken van het huidige saldo inclusief belasting gewenst is. De rekening van de bezoeker blijft evenwel „open“. Dit betekent
dat u extra bestellingen kunt toevoegen.
Voorbeeld
Toetsbediening
Display
1001 [GLU]
[PLU 00008 ]
[CASH_TOTAL]
69
(Wanneer de GLU-code wordt geselecteerd in de lijst met geopende GLU’s).
Toetsbediening
Display
[OPENED_GLU]
(Selectie van „GLU#1001“)
[PLU 00008 ]
[CASH_TOTAL]
70
■ Kamer-GLU invoeren
• Nieuwe bestelling
Kamer-GLU-code
(1 tot 9999,9)
[ROOM]
Aantal bezoekers invoeren
(max. 2 cijfers)
Selectie van het
prijsniveau
[Items
invoeren]
[NBAL]
[G.C._RCPT]
[FINAL]
[SLIP]
XXXXXX
[Betaalbewerkingen]
[RA]
[VP]
Bij volledige betaling (afrekening)
Voorbeeld
Toetsbediening
Display
5 [ROOM]
(Selectie van het prijsniveau)
[PLU 00002 ]
[PLU 00003 ]
[NBAL]
• Bijbestellen
[CANCEL]
[OPENED_ROOM]
Kamer-GLU-code
(1 tot 9999,9)
Om te annuleren
(Selecteer de kamer-GLU-code (
(Raak de kamer-GLU-code aan)
(Voer de kamer-GLU-code in)
[ROOM]
Aantal bezoekers invoeren
(max. 2 cijfers)
))
[ENTER]
[ENTER]
[Items
invoeren]
[NBAL]
[G.C._RCPT]
[FINAL]
XXXXXX
[SLIP]
[RA]
[Betaalbewerkingen]
[VP]
Bij volledige betaling. (afrekening)
71
Voorbeeld
Toetsbediening
Display
5 [ROOM]
[PLU 00008 ]
[PLU 00007 ]
[CASH_TOTAL]
(Wanneer de kamer-GLU-code wordt geselecteerd in de lijst met geopende kamer-GLU’s.)
Toetsbediening
72
Display
[OPENED_ROOM]
(Selectie van „kamer-GLU#5“)
[PLU 00008 ]
[PLU 00007 ]
[CASH_TOTAL]
• De transactie overbrengen naar een kamer-GLU (overdracht naar hotel)
[Items
invoeren]
[CANCEL]
[OPENED_ROOM]
Kamer-GLU-code
(1 tot 9999,9)
Om te annuleren
(Selecteer de kamer-GLU-code (
(Raak de kamer-GLU-code aan)
(Voer de kamer-GLU-code in)
))
[ENTER]
[ENTER]
[ROOM]
Voorbeeld
Toetsbediening
Display
[PLU 00002 ]
[PLU 00003 ]
[OPENED_ROOM]
(Selectie van de kamer-GLU-code)
(Het bevestigingsvenster „OK/CANCEL“ wordt
getoond; selecteer „OK“ om de gegevens over te brengen.)
73
■ Deposito’s invoeren
Deposito verwijst naar een voorafbetaling op de rekening van een bezoeker. Het kan worden ontvangen
in cash, met een cheque of op krediet (1 tot 9).
U kunt alleen een deposito invoeren wanneer u de rekening van een bezoeker opent. U kunt dit niet doen
tijdens de verwerking van een aangeboden bedrag.
Een ontvangen deposito kan worden terugbetaald door de toets [DEPOSIT_REFUND] aan te raken. U kunt
geen groter bedrag terugbetalen dan het saldo van het deposito.
Depositobedrag
(max. 8 cijfers)
[CASH_TOTAL] of [CASH n] (n: 2 - 5)
[DEPOSIT]
[CHECK] of [CHECK n]
(n: 2 - 5)
[DEPOSIT_REFUND]
[CREDIT n]
(n: 1 - 9)
Voorbeeld
Toetsbediening
Display
1001 [GLU]
5000 [DEPOSIT]
[CASH_TOTAL]
[NBAL]
Voorbeeld
Toetsbediening
74
1001 [GLU]
5000 [DEPOSIT_REFUND]
[CASH_TOTAL]
[NBAL]
Display
■ De rekening van een bezoeker overbrengen (Transfer-out/-in)
Open rekeningen van bezoekers kunnen worden overgebracht van een verkoper naar een andere verkoper. Deze functie is handig aan het einde van de ploegendienst van een verkoper of wanneer een verkoper
wordt afgelost. U kunt één, enkele of alle open tafels overbrengen.
De verkoper die de tafel heeft bediend moet aangemeld zijn.
• De rekening van een bezoeker uitvoeren voor overdracht
Wanneer alle open GLU-codes van de actieve verkoper worden overgebracht.
[TRANS_OUT]
(Selecteer de GLU-code (
(Raak de GLU-code aan)
(Voer de GLU-code in)
[GLU]
(Voer de GLU-code in)
[OPENED_GLU]
))
[ENTER]
[TRANS_OUT]
[ENTER]
Voor de rekening van de volgende bezoeker
Voorbeeld
Toetsbediening
Display
[TRANS_OUT]
1001 [GLU]
[TRANS_OUT]
• De rekening van een bezoeker invoeren voor overdracht
Wanneer de tweede verkoper is toegewezen als verantwoordelijke voor de rekeningen van bezoekers die
zijn uitgevoerd voor overdracht:
Wanneer alle rekeningen van bezoekers uitgevoerd voor overdracht vanaf een verkoper worden overgebracht.
(Verkopercode)
[TRANS_IN]
Voorbeeld
(Selecteer de GLU-code (
(Raak de GLU-code aan)
(Voer de GLU-code in)
[GLU]
(Voer de GLU-code in)
[OPENED_GLU]
))
[ENTER]
[TRANS_IN]
[ENTER]
Voor de rekening van de volgende bezoeker
Toetsbediening
Display
[TRANS_IN]
1001 [GLU]
[TRANS_IN]
Toetsbediening
[ENTER]
Display
[TRANS_IN]
1 [ENTER]
[TRANS_IN]
75
■ Rekeningen afdrukken
Deze functie wordt gebruikt om een rekening voor de bezoeker uit te geven. Met uw POS-terminal kunt u de
rekening (normale of gecumuleerde rekening) afdrukken op een slip-, ontvangstbewijs- of journaalprinter.
Voor het selecteren van deze printers neemt u contact op met uw erkende SHARP-dealer.
Normale rekening
[C.BILL]
Gecumuleerde
rekening
Rekening op slip
(automatische invoer)
XX (Aantal regels voor
invoer naar slip)
Rekening op ontvangstbewijs
[BILL]
[G.C.RCPT]
OPMERKING
• Deze functie is beschikbaar onmiddellijk na het afronden van een transactie.
• Als de kopieerfunctie is toegestaan, kunt u een kopie van de rekening eenmaal op een slip en een ontvangstbewijs afdrukken. Als u de functie voor kopieën van rekeningen nodig hebt, neemt u contact op met
uw erkende SHARP-dealer.
Voorbeeld
Toetsbediening
76
Display
[G.C._RCPT]
■ Tussentijdse GLU-inspectie
Deze functie wordt gebruikt voor tussentijdse inspectie van de rekening van een bezoeker. De details van
de rekening van de bezoeker kunnen worden afgedrukt op het ontvangstbewijs of de slip.
1)Raak de toets [INTER_MED.] aan. Het volgende venster wordt getoond.
2)Selecteer het GLU-type („gewone GLU“ of „kamer-GLU“).
Voer het GLU-nr. in of selecteer het GLU-nr. in de lijst met geopende GLU’s door de toets [LIST] aan
te raken.
Selecteer de printer waarop u wilt afdrukken („ontvangstbewijsprinter“ of „rekeningprinter“).
3)Raak de toets [ENTER] of [CONTINUE] aan om het afdrukken uit te voeren.
Om de bewerking te annuleren, raakt u de toets [CANCEL] aan.
OPMERKING
Deze functie is beschikbaar nadat de rekening van de bezoeker is ingevoerd.
77
■ Rekeningen totaliseren/overbrengen
• Rekeningen totaliseren
Met de functie voor het totaliseren van rekeningen worden meerdere rekeningen getotaliseerd wanneer
bijvoorbeeld een bepaalde bezoeker niet alleen zijn of haar rekening, maar ook de rekeningen van andere
bezoekers betaalt.
[OPENED_GLU]
#1
(Selecteer de GLU-code (
(Raak de GLU-code aan)
(Voer de GLU-code in)
(Voer de GLU-code in)
[CANCEL]
))
[ENTER]
[B.T.]
[ENTER]
[GLU]
Het totaalbedrag van de vorige rekening optellen bij het bedrag van de nieuwe rekening
[OPENED_GLU]
#2
(Selecteer de GLU-code (
(Raak de GLU-code aan)
(Voer de GLU-code in)
(Voer de GLU-code in)
))
[ENTER]
of
[NBAL] or
[Payment
operation]
[Betaalbewerking]
[ENTER]
[GLU]
OPMERKING
• #Rekening nr. 1 en rekeningen nr. 2 worden samengevoegd tot één rekening. De GLU-code op de samengevoegde rekening wordt bepaald door de laatst ingevoerde rekening nr. 2. Maximaal 5 rekeningen
zijn beschikbaar voor nr. 2.
• De GLU-code van nr. 1 moet in gebruik zijn. Als de rekening(en) nr. 1 of nr. 2 van bezoekers reeds is (zijn)
behandeld door een andere verkoper, moet „Transfer-out“ worden uitgevoerd voor de rekening(en) van de
bezoekers.
Voorbeeld
Toetsbediening
78
Display
1005 [GLU]
[B.T.]
1006 [GLU]
[NBAL]
• Rekeningen overbrengen
Deze functie wordt gebruikt om de GLU-code van een bepaalde rekening te wijzigen.
[OPENED_GLU]
#1
(Selecteer de GLU-code (
(Raak de GLU-code aan)
(Voer de GLU-code in)
(Voer de GLU-code in)
[CANCEL]
))
[ENTER]
[B.T.]
[ENTER]
[GLU]
#2
(Voer de GLU-code in)
[GLU]
[NBAL]
OPMERKING
• Voor deze functie moet u de huidige GLU-code invoeren voor nr. 1 en een nieuwe GLU-code voor nr. 2.
• Een rekening nr. 1 wordt overgebracht naar een rekening nr. 2. De rekening nr. 1 wordt daarna gewist en
vrijgemaakt.
Voorbeeld
Toetsbediening
Display
1001 [GLU]
[B.T.]
1010 [GLU]
[NBAL]
79
■ Rekeningen splitsen
Deze functie wordt gebruikt wanneer elke bezoeker van een groep zijn of haar eigen bestelling betaalt. Met
deze functie kunt u bepaalde items van de rekening van een bezoeker selecteren en invoeren voor betaling.
Bovendien kunt u de items die u hebt geselecteerd overbrengen naar rekeningen van andere bezoekers.
Er zijn drie methoden voor het splitsen van rekeningen beschikbaar: rekeningen splitsen per item, per bedrag en per persoon.
• Rekeningen splitsen per item
< GLU openen voor de oorspronkelijke GLU-code >
[OPENED_GLU]
(Selecteer de GLU-code (
(Raak de GLU-code aan)
(Voer de GLU-code in)
(Voer de GLU-code in)
))
[ENTER]
[ENTER]
[GLU]
Voor het invoeren van totale hoev
[B.S._ITEM]
(GLU-code om
te ontvangen)
[GLU]
[Betaalbewerking]
[NBAL]
[Item
selecteren]
(Hoev.)
[ENTER]
(Hoev.
splitsen)
[SPLIT]
[B.S._ITEM]
[B.S._RETURN]
• Rekeningen splitsen per bedrag
< GLU openen voor de oorspronkelijke GLU-code >
[CANCEL]
[B.S._AMOUNT]
(Bedrag)
[ENTER]
[Betaalbewerking]
[NBAL]
[B.S._RETURN]
• Rekeningen splitsen per persoon
< GLU openen voor de oorspronkelijke GLU-code >
[CANCEL]
[B.S._PERSON]
(Aantal
bezoekers)
[ENTER]
[Betaling selecteren]
[Bewerking voor alle
betalingen]
[Individuele betaalbewerking]
[B.S._RETURN]
80
Voorbeeld
Rekeningen splitsen per item
Toetsbediening
Display
1001 [GLU]
[B.S._ITEM]
▼
Raak het item dat u wilt scheiden aan.
▼
[ENTER]
▼
81
Raak het item dat u wilt scheiden aan. (PLU00006)
Hoev. splitsen → 2 [SPLIT]
Raak het item aam. (PLU00006)
1 [ENTER]
▼
[CASH_TOTAL]
▼
82
[NBAL]
Voorbeeld
Rekeningen splitsen per bedrag
Toetsbediening
Display
1002 [GLU]
[B.S._AMOUNT]
▼
250 [ENTER]
[CASH_TOTAL]
[NBAL]
▼
▼
83
Voorbeeld
Rekeningen splitsen per persoon
Toetsbediening
Display
1003 [GLU]
[B.S._PERSON]
2 [ENTER]
▼
▼
Selecteer „1. IND. PAYMENT“
[CASH_TOTAL]
▼
▼
84
[B.S._RETURN]
[CASH_TOTAL]
▼
85
■ Transacties verplaatsen
Met de POS-terminal kunt u transacties van het type zonder GLU verplaatsen naar het GLU-bestand.
[Items
invoeren]
Voor het automatisch genereren
van een GLU/PBLU-code
GLU-code
(1 tot 9999,9)
[GLU]
Aantal bezoekers invoeren
(max. 2 cijfers)
[Items
invoeren]
[NBAL]
[G.C._RCPT]
[FINAL]
XXXXXX
[SLIP]
[RA]
[Betaalbewerkingen]
[VP]
Bij volledige betaling. (afrekening)
OPMERKING
Verplaatsing van de transactie is mogelijk voordat de betaling is gemaakt.
Voorbeeld
Toetsbediening
86
Display
[PLU 00002 ]
[PLU 00003 ]
1006 [GLU]
[NBAL]
■ Transacties terughalen
U kunt de gegevens van gesloten transacties terughalen. Alle betaalbewerkingen worden geannuleerd voor
de teruggehaalde rekeningen van bezoekers en de transactie wordt opnieuw geopend.
De volgende bewerkingen zijn beschikbaar na het terughalen van een transactie:
• Items corrigeren
• Een fooi toevoegen
• Betaalmiddelen bewerken
1) ➝ (Voer het nr. van de transactie in) ➝ [RECALL_TRANS.]: de transactie wordt teruggehaald.
Als u de transactie wilt selecteren in de lijst met gesloten transacties, raakt u de toets [RECALL_
TRANS.] aan zonder een transactienummer in te voeren om de lijst met gesloten transacties weer
te geven.
Selecteer de doeltransactie en raak de toets [ENTER] aan om de transactie terug te halen.
Om de bewerking te annuleren, raakt u de toets [CANCEL] aan.
2) Voer gegevens in voor de teruggehaalde transactie.
Voorbeeld
Toetsbediening
Display
[RECALL_TRANS.]
Selecteer het transactienr. „0000186“ [ENTER]
[CASH_TOTAL]
87
Bestelsysteem
■ Vooruitbestellingen van klanten
Voer deze functie uit om een vooruitbestelling van een klant te registreren.
Aan elke vooruitbestelling van een klant wordt een bestelnummer toegewezen. Telkens wanneer een nieuwe vooruitbestelling van een klant wordt geregistreerd, wordt een hoger bestelnummer aan de bestelling
toegewezen. Als de bestelling is afgerond of wordt geannuleerd, wordt het eenmaal toegewezen bestelnummer nooit meer gebruikt.
• Nieuwe bestellingen
1)Raak de toets [ADVANCE_ORDER] aan. Het volgende venster wordt getoond.
2)Raak de toets [NEW] aan. Het volgende venster wordt getoond.
Om de bewerking te annuleren, raakt u de toets [CANCEL] aan.
3)Voer elk item (DATE/TIME) in en raak de toets [ENTER] aan.
4)Voer de gegevens voor de verkoopregistratie in.
OPMERKING
Nieuwe vooruitbestellingen moeten tijdelijk worden gesloten met de toets [NBAL] of [FINAL]. Op de datum
voor de bestelling rondt u de transacties cash, met een cheque of op krediet af.
88
• Bijbestellen
1) ➝ (Voer het nr. van de bestelling in) ➝ [ADVANCE_ORDER]: het overzicht van de bestelling wordt getoond. Ga verder naar de volgende stap 2).
Als u het overzicht van de bestelling in de lijst wilt selecteren, raakt u de toets [ADVANCE_ORDER] aan
zonder het nummer van een bestelling in te voeren om de lijst weer te geven.
Selecteer vervolgens het overzicht van de bestelling en raak de toets [ENTER] aan om het overzicht
weer te geven.
Om de bewerking te annuleren, raakt u de toets [CANCEL] aan.
2) Voer de gegevens voor de verkoopregistratie in.
OPMERKING
Om de DATUM/TIJD te corrigeren, raakt u de toets [CORRECT_ORDER] aan. Het bevestigingsvenster
„YES/NO“ wordt getoond.
Selecteer „YES“. Het volgende display wordt getoond.
Voer elk item (DATE/TIME) in en raak de toets [ENTER] aan.
89
• Het overzicht van de bestelling verwijderen
1)Raak de toets [ADVANCE_ORDER] aan. Het volgende venster wordt getoond.
2)Selecteer het overzicht van de bestelling en raak de toets [RECORD_DELETE] aan. Het bevestigingsbericht wordt getoond.
Selecteer „YES“ om de bestelling te verwijderen. Selecteer „NO“ om de verwijdering te annuleren.
Om de bewerking te annuleren, raakt u de toets [CANCEL] aan.
90
■ Vooruitbestellingen van kredietklanten
Voer deze functie uit om een vooruitbestelling van een kredietklant te registreren. In tegenstelling tot een
vooruitbestelling van een klant, bevat een vooruitbestelling van een kredietklant de twee volgende nummers: een klantnummer en een klantafhankelijk volgnummer.
De standaardinstelling voor het klantnummer is zes cijfers en voor het klantafhankelijke volgnummer een
cijfer van 1 tot 10. Deze instellingen kunt u wijzigen in vijf cijfers en 1 tot 99 respectievelijk door programmering. Voor het programmeren van de instelling neemt u contact op met uw erkende SHARP-dealer.
Het klantafhankelijke volgnummer wordt verhoogd telkens wanneer een nieuwe vooruitbestelling van een
kredietklant wordt geregistreerd.
• Nieuwe bestellingen
1) ➝ (Voer de klantcode in) ➝ [CREDIT_ORDER]: het overzicht van de bestelling wordt getoond. Ga verder naar de volgende stap 2).
Als u de klant in de lijst wilt selecteren, raakt u de toets [CREDIT_ORDER] aan zonder een klantcode
in te voeren om de lijst weer te geven.
Selecteer de klant en raak de toets [ENTER] aan. het overzicht van de bestelling wordt getoond. Ga verder naar de volgende stap 2).
Om de bewerking te annuleren, raakt u de toets [CANCEL] aan.
2)Raak de toets [NEW] aan. Het volgende venster wordt getoond.
Om de bewerking te annuleren, raakt u de toets [CANCEL] aan.
3) Voer elk item (DATE/TIME) in en raak de toets [ENTER] aan.
4) Voer de gegevens voor de verkoopregistratie in.
OPMERKING
Nieuwe vooruitbestellingen moeten tijdelijk worden gesloten met de toets [NBAL] of [FINAL]. Op de datum
voor de bestelling rondt u de transacties cash, met een cheque of op krediet af.
91
• Bijbestellen
1) ➝ (Voer de klantcode in) ➝ [CREDIT_ORDER]: het overzicht van de bestelling wordt getoond. Ga verder naar de volgende stap 2).
Als u de klant in de lijst wilt selecteren, raakt u de toets [CREDIT_ORDER] aan zonder een klantcode
in te voeren om de lijst weer te geven.
Selecteer de klant en raak de toets [ENTER] aan. het overzicht van de bestelling wordt getoond. Ga verder naar de volgende stap 2).
Om de bewerking te annuleren, raakt u de toets [CANCEL] aan.
2)Selecteer het overzicht van de bestelling en raak de toets [ENTER] aan om het overzicht weer te geven.
Om de bewerking te annuleren, raakt u de toets [CANCEL] aan
3)Voer de gegevens voor de verkoopregistratie in.
OPMERKING
Om de DATUM/TIJD te corrigeren, raakt u de toets [CORRECT_ORDER] aan. Het bevestigingsvenster
„YES/NO“ wordt getoond.
Selecteer „YES“. Het volgende display wordt getoond.
Voer elk item (DATE/TIME) in en raak de toets [ENTER] aan.
92
• Het overzicht van de bestelling verwijderen
1) ➝ (Voer de klantcode in) ➝ [CREDIT_ORDER]: het overzicht van de bestelling wordt getoond. Ga verder naar de volgende stap 2).
Als u de klant in de lijst wilt selecteren, raakt u de toets [CREDIT_ORDER] aan zonder een klantcode
in te voeren om de lijst weer te geven.
Selecteer de klant en raak de toets [ENTER] aan. Het overzicht van de bestelling wordt getoond. Ga verder naar de volgende stap 2).
Om de bewerking te annuleren, raakt u de toets [CANCEL] aan.
2)Selecteer het overzicht van de bestelling en raak de toets [RECORD_DELETE] aan. Het bevestigingsbericht wordt getoond.
Selecteer „YES“ om de bestelling te verwijderen. Selecteer „NO“ om de verwijdering te annuleren.
Om de bewerking te annuleren, raakt u de toets [CANCEL] aan.
93
■ Artikelbestellingmaskers
OPMERKING
Voor het gebruik van deze functie neemt u contact op met uw erkende SHARP-dealer.
Artikelbestellingmaskers zijn hoofdzakelijk de gegevensinvoerformulieren van bestellingen die van de POSterminal naar het hoofdkantoor worden gezonden. Ze worden ook gebruikt voor de formulieren van retourgoederen, voorraden, leveringsbewijzen, enz.
Er zijn twee soorten artikelbestellingmaskers: bestellingmaskers en universele maskers. U kunt in totaal
maximaal 25 maskers aanmaken (masker nr. 1 tot 25). De vijf eerste maskers worden gebruikt voor bestellingmaskers en de overige voor universele maskers.
• Bestellingmaskers
Bestellingmaskers worden hoofdzakelijk gebruikt om bestellingen naar het hoofdkantoor te zenden. Maskers nr. 1 tot 5 zijn voorbehouden voor bestellingmaskers.
In een bestellingmasker kunt u bestellingen programmeren per aantal leveringen per dag. Een levering
wordt „TOUR“ genoemd.
Bijvoorbeeld: 100 sandwiches worden geleverd om 6 uur als TOUR1, 200 sandwiches om 11 uur als
TOUR2 en 50 sandwiches om 15 uur als TOUR3.
De maskergegevens (artikelcodes, teksten en bestelvoorstellen) worden gedownload naar de POS-terminal
vanaf de backoffice. Op de POS-terminal opent u de maskergegevens, bevestigt u de bestelvoorstellen en
voert u de hoeveelheden voor de artikelen in. De maskergegevens worden online geüpload via een computer.
• Universele maskers
Met universele maskers kunt u informatie over bijvoorbeeld retourgoederen, voorraden, enz. naar het hoofdkantoor zenden. Maskers nr. 6 tot 25 zijn voorbehouden voor universele maskers.
De maskergegevens (artikelcodes en teksten) worden gedownload naar de POS-terminal vanaf het hoofdkantoor. Op de POS-terminal voert u informatie over bijvoorbeeld de hoeveelheid retourgoederen, voorraden, enz. in de maskergegevens in.
De maskergegevens worden online geüpload via een computer.
Een van de universele maskers kan ook worden gebruikt als overdracht van stock tussen bijkantoren. Om
deze functie te gebruiken, moet u het nummer van het masker dat u voor overdracht van stock wilt gebruiken opgeven in de PGM2-modus.
➝ (Maskernr.) ➝ [MASK] ➝ [Datum invoeren]
Als u het masker wilt selecteren in de lijst, raakt u de toets [MASK] aan zonder een maskernummer in te
voeren om de lijst weer te geven.
Selecteer het maskernummer en raak de toets [ENTER] aan. De procedure slaat het invoeren van de datum over.
Om de bewerking te annuleren, raakt u de toets [CANCEL] aan.
94
Aanvullende gegevens invoeren
■ Procentuele berekeningen (% premie of % korting)
Uw POS-terminal maakt procentuele berekeningen voor een subtotaal van koopwaar of voor elk ingevoerd
item. U dient vooraf te programmeren voor welk subtotaal van koopwaar of voor welk ingevoerd item uw
POS-terminal een procentuele berekening moet uitvoeren.
Voor procentuele berekeningen (premie, korting, subtotaal van koopwaar of afzonderlijk) kunt u de toets
[% n] gebruiken.
Percentage: 0,01 tot 100,00 %
Voor ingevoerde items: (Item invoeren) ➝ Percentage ➝ [% n]
Wanneer het geprogrammeerde percentage wordt gebruikt, raakt u de toets [% n]
aan zonder het percentage in te voeren.
Voor het subtotaal:
➝ [SUBTOTAL] ➝ Percentage ➝ [% n]
Wanneer het geprogrammeerde percentage wordt gebruikt, raakt u de toets [% n]
aan zonder het percentage in te voeren.
Voorbeeld
Toetsbediening
Display
[PLU 00002 ]
[%1 ]
[PLU 00003 ]
[SUBTOTAL]
7,5 [%2 ]
[CASH_TOTAL]
95
■ Kortingen invoeren ( - )
Voor korting op een item of korting op een subtotaal kunt u de toets [( - ) n] gebruiken wanneer de programmering dit toestaat.
Voor ingevoerde items: (Item invoeren) ➝ kortingsbedrag ➝ [( - ) n]
Wanneer het geprogrammeerde kortingsbedrag wordt gebruikt, raakt u de toets
[( - ) n] aan zonder het kortingsbedrag in te voeren.
Voor het subtotaal:
➝ Kortingsbedrag ➝ [( - ) n]
Wanneer het geprogrammeerde kortingsbedrag wordt gebruikt, raakt u de toets
[( - ) n] aan zonder het kortingsbedrag in te voeren.
Voorbeeld
Toetsbediening
96
Display
[PLU 00002 ]
[( - )1 ]
[PLU 00003 ]
85 [( - )2 ]
[CASH_TOTAL]
■ Terugbetaling invoeren
Voor het invoeren van een terugbetaling raakt u de toets [REFUND] aan net voordat u een afdelingtoets,
de toets [DEPT#] een directe PLU-toets of de toets [PLU_EAN] aanraakt, of net voordat u een EAN-code
scant. De bewerking voorafgaand aan het aanraken van de toets [REFUND] is identiek aan de normale bewerking. Als u bijvoorbeeld een item terugbetaalt dat is ingevoerd in een afdeling, voert u het bedrag van de
terugbetaling in en raakt u de toets [REFUND] en de overeenkomstige afdelingtoets in deze volgorde aan.
Als u een item terugbetaalt dat is ingevoerd in een PLU, voert u de overeenkomstige PLU-code in en raakt u
de toetsen [REFUND] en [PLU_EAN] aan. Als u een item terugbetaalt dat is ingevoerd in een EAN, raakt u
de toets [REFUND] aan en scant u de EAN-code.
Voorbeeld
Toetsbediening
Display
[PLU 00002 ]
[REFUND] [PLU 00003 ]
7 [X/QTY] 6 [REFUND] [PLU_EAN]
285 [AMOUNT] 2 [REFUND] [DEPT#]
[CASH_TOTAL]
■ Teruggave invoeren
Voor het invoeren van een teruggave raakt u de toets [RETURN] aan net voordat u een afdelingtoets, de
toets [DEPT#] een directe PLU-toets of de toets [PLU_EAN] aanraakt, of net voordat u een EAN-code
scant. De bewerking voorafgaand aan het aanraken van de toets [RETURN] is identiek aan de normale bewerking. Als u bijvoorbeeld een item teruggeeft dat is ingevoerd in een afdeling, voert u het bedrag van de
teruggave in en raakt u de toets [RETURN] en de overeenkomstige afdelingtoets in deze volgorde aan. Als
u een item teruggeeft dat is ingevoerd in een PLU, voert u de overeenkomstige PLU-code in en raakt u de
toetsen [RETURN] en [PLU_EAN] aan. Als u een item teruggeeft dat is ingevoerd in een EAN, raakt u de
toets [RETURN] aan en scant u de EAN-code.
Voorbeeld
Toetsbediening
Display
[PLU 00002 ]
[RETURN] [PLU 00003 ]
7 [X/QTY] 6 [REFUND] [PLU_EAN]
285 [AMOUNT] 2 [RETURN] [DEPT#]
[CASH_TOTAL]
97
■ Non-add codenummers afdrukken
Voer een non-add codenummer, zoals een bezoekercodenummer en creditcardnummer, met maximaal
16 cijfers in en raak de toets [ # ] aan op om enig ogenblik tijdens het invoeren van een verkoop. Uw POSterminal drukt meteen af.
Voorbeeld
Toetsbediening
Display
[PLU 00002 ]
123450 [ # ]
[PLU 00003 ]
[CASH_TOTAL]
■ Vrije tekst afdrukken
U kunt vrije tekst invoeren voor (of na) het invoeren van een item.
Geprogrammeerde vrije tekst kunt u afdrukken door de overeenkomstige tekstcode in te voeren en de toets
[TEXT #] aan te raken, of door de overeenkomstige directe teksttoets ([TEXT n]) aan te raken.
•Invoeren met directe toets:➝ Hoev. ➝ [TEXT n]
Als de hoeveelheid „1“ is, hoeft u de hoeveelheid („➝ Hoev. ➝“) niet in te voeren.
•Tekstcode invoeren: ➝ Hoev. ➝ [x/QTY] ➝ Tekstcode ➝ [TEXT #]
Als de hoeveelheid „1“ is, hoeft u de hoeveelheid („➝ Hoev. ➝ [x/QTY] ➝“) niet in te voeren.
•Tekst uit de lijst invoeren: ➝ Hoev. ➝ [x/QTY] ➝ [TEXT #] ➝ De tekst selecteren
Als de hoeveelheid „1“ is, hoeft u de hoeveelheid („➝ Hoev. ➝ [x/QTY] ➝“) niet in te voeren.
OPMERKING
• U kunt de vrije tekst schrappen met de cursor of door de toets voor schrappen aan te raken.
• U kunt vrije teksten invoeren voordat u een item invoert met de standaardinstelling. Als u vrije teksten wilt
invoeren na het invoeren van een item, neemt u contact op met uw erkende SHARP-dealer.
Voorbeeld
Toetsbediening
98
2 [TEXT# ] [PLU 00003 ]
[PLU 00001 ]
[CASH_TOTAL]
Display
Betalingen behandelen
■ Ontvangen fooien invoeren
Met uw POS-terminal kunt u fooien invoeren die uw bezoekers aan verkopers betalen in cash of met andere
betaalmiddelen (cheque of krediet). Voor het invoeren van fooien wordt doorgaans het volgende systeem
gebruikt:
• Fooien die een bezoeker aan een verkoper betaalt, worden in de POS-terminal ingevoerd als fooien en
het restaurant betaalt het fooibedrag later in cash aan de verkoper uit.
• Het fooibedrag wordt normaal in de POS-terminal ingevoerd door een verkoper.
Het invoeren ervan is toegestaan voordat de betaalbewerking wordt uitgevoerd. Nadat de fooi is ingevoerd, is het niet toegestaan een item in te voeren. De transactiebewerking moet worden afgerond met
een betaalbewerking. Tijdens de bewerking van één transactie is het niet toegestaan twee soorten fooien,
contante en niet-contante fooien, samen in te voeren. Slechts één van beide mag worden ingevoerd.
Een contante fooi invoeren:Na het starten van de betaalbewerking verloopt een transactie waarbij een
contante fooi werd ingevoerd, als volgt:
Het aanbieden van contant geld (mogelijk in vreemde munt) is verplicht
tot het totale aangeboden bedrag in cash groter is dan of gelijk aan het
contante fooibedrag. Daarna mag een cheque (of krediet) worden aangeboden.
Een niet-contante fooi invoeren:Na het starten van de betaalbewerking verloopt een transactie waarbij een
niet-contante fooi werd ingevoerd, als volgt:
Het aanbieden van een cheque (of krediet) is verplicht tot het totale aangeboden bedrag van de cheque (of het krediet) groter is dan of gelijk aan
het niet-contante fooibedrag. Daarna mag cash worden aangeboden.
• Een contante fooi invoeren
➝ Fooibedrag ➝ [CASH_TIP]
• Een niet-contante fooi invoeren
➝ Fooibedrag ➝ [NONCASH_TIP]
Voorbeeld
Toetsbediening
Display
1007 [GLU]
200 [CASH TIP]
200 [CASH_TOTAL]
1500 [CREDIT 1]
99
■ Uitbetaalde fooien invoeren
Deze bewerking wordt gebruikt wanneer fooien die bezoekers hebben betaald met een kredietkaart, cash
worden uitbetaald aan de respectievelijke verkopers.
Om de uitbetaalde fooi in te voeren, raakt u de toets [TIP_PAID] aan in de MGR-modus.
Voorbeeld
Toetsbediening
(in de MGR-modus) ➝ 100
Display
[TIP_PAID]
■ Munten omzetten
Met uw POS-terminal kunt u betalingen in vreemde munten invoeren nadat u verkoopgegevens hebt ingevoerd of wanneer u het aangeboden bedrag invoert.
Raak de toetsen [EXCH1] tot [EXCH9] aan om een subtotaal in vreemde munt te creëren. Cash alleen kan
worden behandeld na de muntomzetting.
Voor direct afronden
[EXCH1] tot [EXCH9]
Aangeboden bedrag (max. 8 cijfers)
[CLEAR]
[CASH_TOTAL] tot [CASH5]
[CHECK] tot [CHECK5]
[CREDIT1] tot [CREDIT9]
Voor het opnieuw invoeren van muntomzetting, de volgende registratie of betaling in nationale munt
OPMERKING
• Met de terminal kunt u ook een muntomzetting invoeren via het muntwisselingmenu. Raak de toets van
het muntwisselingmenu aan, selecteer de items voor muntwisseling en raak de toets [ENTER] aan.
• Als het aangeboden bedrag te laag is, wordt de tegenwaarde van het negatieve saldo getoond in de nationale munt.
• Het wisselgeldbedrag wordt getoond in de nationale munt.
• De mogelijkheid om krediet of een cheque aan te bieden is afhankelijk van de programmering (Alleen
voor muntwisseling 1).
In de volgende gevallen wordt de lade voor vreemde munten geopend:
• Op het ogenblik dat een ontvangstbewijs wordt uitgegeven na het aanbieden van een bedrag in vreemde
munt.
• Op het ogenblik dat een X/Z-rapport (inclusief CCD) wordt uitgegeven.
• De functie voor het openen van de lade voor vreemde munten wordt uitgevoerd.
Wanneer u de toets [EXCH n] aanraakt, gaat de lade voor vreemde munten open.
Voorbeeld
Vooringestelde wisselkoers (1.550220): EXCH1
Toetsbediening
Display
[PLU 00002 ]
[PLU 00003 ]
[EXCH1]
(Aangeboden bedrag in vreemde munt) 12000 [CASH_TOTAL]
101
■ Ontvangen-op-rekening invoeren
Voor het invoeren van ontvangen-op-rekening (RA) kunt u kiezen tussen het systeem voor uitsluitend cash
of het systeem voor gemengde aangeboden bedragen. Selecteer uitsluitend cash wanneer u RA in cash
alleen ontvangt. Met het gemengde systeem kunt u RA ontvangen in cash, per cheque of op krediet. Met
geen van beide systemen kunt u RA ontvangen in vreemde munt.
Als u het systeem voor uitsluitend cash wilt gebruiken, neemt u contact op met uw erkende SHARP-dealer.
• Gemengde aangeboden bedragen
RA-bedrag (max. 8 cijfers)
Om het RA-bedrag te corrigeren (overschrijven)
XXXX
(Vermenigvuldiging)
Kortingbedrag
[RA] of [RA2]
[X/QTY]
Kortingpercentage
[-]
[( - ) n]
[% n]
[CASH_TOTAL] Om de RA-bewerking
te annuleren
Aangeboden
bedrag
[CASH_TOTAL] tot [CASH5]
[CHECK] tot [CHECK5]
[CREDIT1] tot [CREDIT9]
OPMERKING
Van de toetsen [CREDIT1] tot [CREDIT9] mag u alleen de toets gebruiken die is geprogrammeerd om het
invoeren van aangeboden bedragen mogelijk te maken.
Voorbeeld
Toetsbediening
102
1234567 [ # ]
4500 [RA]
500 [CREDIT 1]
4000 [CASH_TOTAL]
Display
• Uitsluitend cash
➝ RA-bedrag (max. 8 cijfers) ➝ [RA] of [RA2]
Voorbeeld
Toetsbediening
Display
1234567 [ # ]
4500 [RA]
103
■ Uitbetaald invoeren
Voor het invoeren van uitbetaald (PO) kunt u kiezen tussen het systeem voor uitsluitend cash of het systeem voor gemengde aangeboden bedragen. Selecteer uitsluitend cash voor een betaling in cash alleen.
Met het gemengde systeem kunt u een betaling maken in cash, per cheque of op krediet. Met beide systemen mag u een PO alleen invoeren in een transactie.
Als u het systeem voor uitsluitend cash wilt gebruiken, neemt u contact op met uw erkende SHARP-dealer.
• Gemengde betaalmiddelen
Voor de volgende PO
[PO] of [PO2]
Bedrag (max. 8 cijfers)
[CASH_TOTAL]
tot [CASH5]
[CHECK] tot [CHECK5]
[CREDIT1] tot [CREDIT9]
[PO] of [PO2]
Om te annuleren
OPMERKING
Van de toetsen [CREDIT1] tot [CREDIT9] mag u alleen de toets gebruiken die is geprogrammeerd om het
invoeren van aangeboden bedragen mogelijk te maken.
Voorbeeld
Toetsbediening
Display
12345 [ # ]
[PO]
3500 [CASH_TOTAL]
[PO]
• Uitsluitend cash
➝ Bedrag (max. 8 cijfers) ➝ [PO] of [PO2]
Voorbeeld
Toetsbediening
104
Display
123008 [ # ]
1500 [PO]
■ Geen verkoop (ruil)
Raak gewoon de toets [NO SALE] aan zonder gegevens in te voeren. De lade gaat open en de tekst voor
geen verkoop wordt afgedrukt.
Wanneer de functie voor geen verkoop is geprogrammeerd op „complex toetstype“, raakt u de toets
[CASH_TOTAL] aan in plaats van de toets [NO SALE].
Voorbeeld
Toetsbediening
Display
[NO SALE]
■ Cash omzetten
Deze functie wordt gebruikt om een verkoopbedrag in cash om te zetten in een verkoopbedrag in cheque of
op krediet. U kunt deze functie bijvoorbeeld gebruiken wanneer u de betaling in cash hebt ingevoerd en uw
bezoeker vraagt om op krediet of met een cheque te betalen.
Bedrag (max. 8 cijfers)
[CHECK 1]
tot
[CHECK 5]
[CREDIT 1]
tot
[CREDIT 9]
Voorbeeld
Toetsbediening
Display
2000 [CREDIT 1]
105
■ Een cheque innen
OPMERKING
Als u deze functie wilt gebruiken, neemt u contact op met uw erkende SHARP-dealer. U kunt deze functie
niet gebruiken samen met de functie voor het omzetten van cash.
➝ Bedrag van cheque ➝ [CHECK 1] tot [CHECK 5]
Voorbeeld
Toetsbediening
106
Display
435678 [ # ]
2000 [CHECK]
■ Bedieningsgeld
Wanneer de betaling wordt uitgevoerd voor geregistreerde verkoopitems, kan het bedrag van het bedieningsgeld worden berekend en afgedrukt. U kunt een percentage programmeren voor de berekening van
het bedieningsgeld. Als het percentage geprogrammeerd is op 0%, drukt de POS-terminal geen bedieningsgeld af. Bedieningsgeld is beschikbaar in het automatische btw-systeem 1-6, het automatische belastingsysteem 1-6, het automatische btw-systeem 1-3 en het automatische belastingsysteem 4-6.
Voorbeeld
Toetsbediening
Display
[PLU 00002 ]
[PLU 00003 ]
[SUBTOTAL]
[CASH_TOTAL]
OPMERKING
Voor vrijstelling van het bedieningsgeld raakt u de toets [REMOVE_SERV.CHG] aan voordat u de betaalbewerking start.
Toetsbediening
Display
[PLU 00002 ]
[PLU 00003 ]
[REMOVE_SERV.CHG]
[CASH_TOTAL]
107
■ VIP-verkoop
Deze functie wordt gebruikt voor transacties met belangrijke bezoekers die gratis zijn. In deze modus worden geen eenheidsprijzen gerekend.
➝ [VIP_SALE 1] tot [VIP_SALE 3] ➝ [Items invoeren] ➝ [CASH_TOTAL]
Voorbeeld
Toetsbediening
108
Display
[VIP_SALES 1]
[PLU 00002 ]
[PLU 00003 ]
[CASH_TOTAL]
Klanten beheren
Uw POS-terminal beschikt over een functie voor klantenbeheer.
Om de klantenbeheerfunctie in te schakelen voert u de klantcode in die is toegewezen aan een klant. U kunt
de klantcode invoeren op elk ogenblik tijdens een transactie.
Normaal zijn klantgegevens (naam, code en adres) vooraf ingesteld door programmering. U kunt evenwel
nieuwe klantgegevens invoeren tijdens een transactie. Wanneer u een niet-gedefinieerde klantcode invoert,
verschijnt het bericht „UNDEFINED CODE“. Vervolgens kunt u de naam en het adres van de klant invoeren
die worden opgeslagen in het klantenbestand.
Voor de geregistreerde klant kunt u de betaling uitstellen. Gebruik de klantrekeningtoets om voorlopig af te
ronden. Het verkoopbedrag wordt opgeteld bij het verschuldigde bedrag van elke klant. Wanneer de klant
zijn/haar lopende rekening betaalt, gebruikt u de functie voor het invoeren van ontvangen-op-rekening.
<De klantcode opzoeken>
• De klantcode direct invoeren
➝ De klantenkaart lezen (met kaartlezer)
➝ Klantcode (max. 13 cijfers) ➝ [CUSTOMER]
*Als de klantcode niet wordt gevonden in het bestand, verschijnt het bericht „UNDEFINED CODE“. Daarna verschijnt het venster voor het invoeren van een nieuwe klantrecord.
• Invoeren via het venster
1)Raak de toets [CUSTOMER] aan. Het volgende venster wordt getoond.
2)Voer de klantcode in en raak de toets [ENTER] aan, of scan de klantcode.
*Als de klantcode niet wordt gevonden in het bestand, verschijnt het bericht „UNDEFINED CODE“.
Daarna verschijnt het venster voor het invoeren van een nieuw klantoverzicht.
Als u het klantoverzicht wilt zoeken op naam, raakt u de toets [SEARCH BY NAME] aan. Het tekstinvoervenster wordt getoond. Voer in het tekstinvoervenster de naam in en raak de toets [OK] aan. De
lijst met klantoverzichten wordt weergegeven. Selecteer het overzicht en raak de toets [ENTER] aan.
109
*Als de naam van de klant niet wordt gevonden in de lijst, kunt u het nieuwe overzicht aanmaken door
de toets [NEW] aan te raken. Vervolgens verschijnt het venster voor het invoeren van een nieuw
klantoverzicht.
Om de bewerking te annuleren, raakt u de toets [CANCEL] aan.
OPMERKING
* Als het klantoverzicht niet wordt gevonden in de lijst, kunt u het nieuwe overzicht aanmaken in het volgende venster.
Raak de toets [EDIT] aan voor elk item, voer de gegevens „NAME/ADDRESS/VAT ID“ in en raak de toets
[OK] aan.
Om de bewerking te annuleren, raakt u de toets [CANCEL] aan.
110
■ Hoofdbewerkingen
Voorbeeld
Toetsbediening
Afdruk
[CUSTOMER]
0800000000075 [ENTER]
[PLU 00003 ]
[CASH_TOTAL]
• Voor het invoeren van een nieuwe klantcode in REG-/MGR-modus
Toetsbediening
Afdruk
[PLU 00003 ]
[CUSTOMER]
0800000001232 [ENTER]
[EDIT] NAME_5 [OK]
[EDIT] ADDR_5 [OK]
[OK]
[CASH_TOTAL]
• Wanneer u de klant toelaat de betaling uit te stellen:
Toetsbediening
Afdruk
[CUSTOMER]
0800000000075 [ENTER]
[PLU 00003 ]
[CUST_CHARGE]
• Wanneer de klant zijn/haar lopende rekening betaalt of voor gedeeltelijke betaling:
Toetsbediening
Afdruk
[CUSTOMER]
0800000000075 [ENTER]
3000 [RA]
[CASH_TOTAL]
111
■ Naam en adres afdrukken op ontvangstbewijs/rekening
OPMERKING
Voor het gebruik van deze functie neemt u contact op met uw erkende SHARP-dealer.
Met deze functie kunt u op het ontvangstbewijs of de rekening een naam en adres afdrukken die zijn opgeslagen in het bestand met namen en adressen. De gegevens van het namen- en adressenbestand kunnen
worden aangemaakt op uw computer en op de POS-terminal worden overgebracht via online communicatie
of een optionele SD-kaart.
Deze functie is beschikbaar in de volgende situaties:
• Raak de toets [NAME&ADD] aan tijdens een transactie.
• Raak de toets [NAME&ADD] aan in het naaminvoerveld voor het invoeren van een nieuwe klant.
• Na het aanraken van een betaalmiddeltoets die geprogrammeerd is voor het verplicht invoeren van
naam en adres.
1)Raak de toets [NAME&ADD] aan (of na het aanraken van een betaalmiddeltoets geprogrammeerd voor het
verplicht invoeren van naam en adres). Het volgende venster wordt getoond voor het invoeren van „NAME“.
2)Voer een naam in en raak de toets [OK] aan. Het volgende venster wordt getoond.
3)Selecteer de klantrecord en raak de toets [OK] aan. Om de bewerking te annuleren, raakt u de toets
[CANCEL] aan.
Om de klantrecord te verwijderen, selecteert u de record en raakt u de toets [RECORD_DELETE] aan.
Als de naam van de klant niet wordt gevonden in de lijst, kunt u het nieuwe overzicht aanmaken door de toets
[NEW] aan te raken. Vervolgens verschijnt het venster voor het invoeren van een nieuw klantoverzicht.
112
Voorbeeld
Toetsbediening
Display
[PLU 00003 ]
[NAME&ADD]
▼
oer een naam in (in dit voorbeeld wordt „N“ ingevoerd) [ OK ]
V
▼
(De klantenlijst wordt getoond.)
Selecteer de klant [ENTER]
[PLU 00002 ]
[CASH_TOTAL]
▼
113
■ De rekening van de klant afdrukken
Deze functie wordt gebruikt voor het afdrukken van de gegevens van klantentransacties die zijn afgerond
met de toets [CUST_CHARGE].
Voer de klantcode in waarvoor u de transactiegegevens wilt afdrukken. Het bereik van de af te drukken gegevens kan
worden opgegeven per datum. Bovendien kunt u kiezen of de afgedrukte gegevens worden verwijderd of
bewaard.
1)Raak de toets [CUST_BILL] aan. Het volgende venster wordt getoond.
2)Voer de klantcode in (of scan de klantcode met een streepjescodescanner).
Voer de startdatum in (voer „0“ in om de gegevens van de laatste datum af te drukken).
Voer de einddatum in.
Selecteer het printertype („RECEIPT PRINTER/BILL PRINTER“) met de toets [LIST].
Raak de toets [CONTINUE] of [ENTER] aan om de rekening af te drukken.
Om de bewerking te annuleren, raakt u de toets [CANCEL] aan.
Na het afdrukken van de rekening verschijnt het bericht „Delete ?„ Als u de afgedrukte rekeninggegevens
wilt verwijderen, selecteert u „1.YES“.
Voorbeeld
Toetsbediening
[CUST_BILL]
0800000000075 [ENTER]
221208 [ENTER]
251208 [ENTER]
Selecteer „Receipt PRINTER“
[CONTINUE]
(De rekening wordt afgedrukt)
Selecteer „1.YES“ om de gegevens te verwijderen.
Als u de gegevens wilt bewaren, selecteert u „2.NO“.
114
Afdruk
Medewerkerfunctie
De volgende functies kunt u gebruiken met behulp van medewerkercodes.
Verkopers of managers kunnen zich aanmelden door een medewerkercode in te voeren, of door het gebruik van
medewerkerkaarten. Voor het gebruik van medewerkerkaarten hebt u een magnetische kaartlezer (MCR)
nodig. Neem contact op met uw erkende SHARP-dealer.
Gebruik de volgende procedures:
• Aanmelding van verkoper
[EMPL#]
Een medewerkerkaart lezen
[EMPL#]
Medewerkercode (max. 10 cijfers)
Medewerkercode (max. 10 cijfers)
XXXX
[ENTER]
(Geheime
code)
[ENTER]
[EMPL#]
OPMERKING
In een „contactloos verkopersleutelsysteem“ kunt u deze procedure niet gebruiken voor aanmelding.
• Aanmelding van manager
[EMPL#]
Een medewerkerkaart lezen
[EMPL#]
Medewerkercode (max. 10 cijfers)
Medewerkercode (max. 10 cijfers)
XXXX
[ENTER]
(Geheime
code)
[ENTER]
[EMPL#]
115
■ De werktijd van medewerkers registreren
U kunt het aantal werkuren van medewerkers beheren.
De werktijd wordt geregistreerd met de volgende bewerkingen:
• Time-in/-out en break-in/-out
OPMERKING
De POS-terminal maakt aan- of afmelding van een verkoper mogelijk zonder controle van de time-in of timeout van de verkoper.
• Time-in (begin van de werktijd)
1)Raak de toets [TIME_IN] aan. Het volgende venster wordt getoond om de medewerkercode in te voeren.
2)Voer de medewerkercode in (max. 10 cijfers) en raak de toets [ENTER] aan (of schuif de medewerkerkaart door de kaartlezer).
3)Als de geheime code vereist is, voert u de geheime code in en raakt u de toets [ENTER] aan in het volgende venster.
4)Als de taaklocatie vereist is, selecteert u de taaklocatie in het volgende venster.
116
5)Voer de verkopercode in of selecteer de code in het volgende venster. Als aan de verkoper geen code
is toegewezen, voert u „0“ als code in.
6)Als het venster met ploegendiensten wordt getoond, selecteer u de ploegendienst in de lijst.
7)Als het venster voor het selecteren van de lade wordt getoond, selecteert u de lade (of geen lade).
• Time-out (einde van de werktijd)
1)Raak de toets [TIME_OUT] aan. Het volgende venster wordt getoond om de medewerkercode
in te voeren.
2)Voer de medewerkercode in (max. 10 cijfers) en raak de toets [ENTER] aan (of schuif de medewerkerkaart door de kaartlezer).
3)Als de geheime code is vereist, voert u de geheime code in en raakt u de toets [ENTER] aan in het volgende venster.
117
• Break-in (begin van de pauze)
1) Raak de toets [BREAK] aan. Het volgende venster wordt getoond om de medewerkercode in te voeren.
2)Voer de medewerkercode in (max. 10 cijfers) en raak de toets [ENTER] aan (of schuif de medewerkerkaart door de kaartlezer).
3) Als de geheime code vereist is, voert u de geheime code in en raakt u de toets [ENTER] aan in het volgende venster.
• Break-out (einde van de pauze)
1) Raak de toets [BREAK] aan. Het volgende venster wordt getoond om de medewerkercode in te voeren.
2)Voer de medewerkercode in (max. 10 cijfers) en raak de toets [ENTER] aan (of schuif de medewerkerkaart door de kaartlezer).
3)Als de geheime code vereist is, voert u de geheime code in en raakt u de toets [ENTER] aan in het volgende venster.
4)Als de taaklocatie vereist is, selecteert u de taaklocatie in het volgende venster.
118
• Time-in/-out bewerken
Een manager kan de time-in/-out-gegevens van een medewerker bewerken om zijn of haar werktijd correct
te registreren.
1)Selecteer de modus „OPXZ“ en raak het menu „EMPLOYEE“ aan. Raak vervolgens de taak „TIME
EDIT“ aan.
Het volgende venster wordt getoond.
2)Voer de managercode en de geheime code in en raak de toets [ENTER] of [CONTINUE] aan.
Het volgende venster wordt getoond om de medewerkercode in te voeren.
3)Voer de medewerkercode in en raak de toets [ENTER] aan (of schuif de medewerkerkaart door de
kaartlezer). Als u de medewerkercode wilt selecteren in de lijst, raakt u de toets [LIST] aan en selecteert u de medewerker.
Voer de bewerkingsdatum van de werktijd in en raak de toets [ENTER] of [CONTINUE] aan.
Het venster met werktijdgegevens wordt getoond.
4)Selecteer de regel om de tijd te bewerken, voer een correcte tijd in en raak de toets [ENTER] aan.
Raak de toets [EXIT] aan om de bewerkingstaak te voltooien.
119
■ Ploegendiensten van medewerkers
Deze functie kunt u gebruiken voor de ploegendiensten van medewerkers. Een dag bestaat uit maximaal
negen ploegendiensten.
U kunt deze functie ook gebruiken om de invoer van CCD-gegevens te controleren door medewerkers te
verplichten deze gegevens in te voeren bij deze bewerking (CCD per ploegendienst).
Voorbeeld
Voor wisseling van ploegendienst 2 (MORNING02) naar ploegendienst 3 (LUNCH).
6:00 - 9:00 :
9:00 - 11:00 :
11:00 - 14:00 :
14:00 - 16:00 :
16:00 - 19:00 :
19:00 - 23:00 :
MORNING01
MORNING02
LUNCH
AFTERNOON
EVENING
NIGHT
(PLOEG1)
(PLOEG2)
(PLOEG3)
(PLOEG4)
(PLOEG5)
(PLOEG6)
In dit voorbeeld wordt PLOEG7 tot 9 niet gebruikt.
Raak de toets [WORK_CHANGE] aan voor wisseling
van de huidige naar de volgende ploegendienst.
Wanneer de laatste ploegendienst (PLOEG6 in dit
voorbeeld) is bereikt, keert het systeem terug naar
PLOEG1.
Toetsbediening
[WORK_CHANGE]
[WORK_CHANGE]
Display
▼
OPMERKING
• Voor het gebruik van deze functie moet de medewerker zijn ploegendienst toewijzen bij time-in.
• De medewerker kan alleen bewerkingen uitvoeren tijdens de toegewezen ploegendienst.
• Als u de POS-terminal programmeert voor verplichte CCD-gegevensinvoer bij time-in, wordt het CCDinvoervenster getoond.
• U kunt de POS-terminal ook zodanig programmeren dat de medewerker CCD-gegevens mag invoeren
op elk moment na de bediening voor time-in. In dit geval verschijnt het bericht „CCD IS NOT DONE“ om
u eraan te herinneren de CCD-gegevens in te voeren als de medewerker de bediening voor time-out uitvoert zonder invoer van CCD-gegevens bij wisseling van de ploegendienst.
120
Klantenrelaties beheren
■ Groepskortingen invoeren
De terminal maakt procentuele berekeningen (korting/premie) voor geassocieerde groepen.
Percentage: 0,01 tot 100,00% (geprogrammeerd tarief)
• Weergave van het subtotaal waarop groepskorting geldt
➝ [GR.DISC_SHIFT n] ➝ [SUBTOTAL]
• Groepskorting invoeren
Wanneer u een geprogrammeerd tarief gebruikt
(Weergave van het subtotaal waarop
groepskorting geldt)
Groepskortingpercentage
[GROUP_DISC% n]
• Groepskortingstatus omschakelen
Met de terminal kunt u de geprogrammeerde groepskortingstatus van elk item omschakelen door de toets
[GR.DISC_SHIFT n] aan te raken voordat u de items invoert. Na het voltooien van elke invoer wordt de geprogrammeerde groepskortingstatus van elk item hervat.
➝ [GR.DISC_SHIFT n] ➝ (Item invoeren)
Voorbeeld
Toetsbediening
Display
[PLU 00002 ]
[GR.DISC_SHIFT 1] [PLU 00003 ]
[GR.DISC_SHIFT 1] [SUBTOTAL]
[GROUP_DISC% 1]
[CASH_TOTAL]
121
■ Bonuspunten
Klanten kunnen inwisselbare bonuspunten ontvangen voor hun aankopen. Er zijn twee soorten
bonuspunten:
• Bonuspunten die worden gegeven voor de aankoop van opgegeven PLU/EAN’s.
• Bonuspunten die worden gegeven voor de aankoop van meer dan het opgegeven bedrag.
Voor het eerstgenoemde type kan het aantal toegekende bonuspunten worden geprogrammeerd in de programmering van PLU/EAN-artikelen.
Het laatstgenoemde type kan worden geprogrammeerd in de bonuspuntentabel.
In de bonuspuntentabel kunt u ook het inwisselbare kortingbedrag voor het geprogrammeerde aantal bonuspunten programmeren.
Voorbeeld
<Bonuspuntentabel>
Bedrag1 (1,00) ➝
Bedrag2 (2,00) ➝
Bedrag3 (5,00) ➝
Bedrag4 (10,00) ➝
PLU-code 1
1 punt
2 punten
5 punten
10 punten
➝ 2 punten
Toetsbediening
Afdruk
[PLU 00001 ]
[PLU 00002 ]
[CASH_TOTAL]
• Bonuspunten inwisselen
Klanten kunnen hun gecumuleerde bonuspunten inwisselen voor kortingen.
Raak de toets [POINT_REDEMP] aan op elk ogenblik voor de betaalbewerking.
[POINT_REDEMP]
Punten (max. 7 cijfers)
[ADD]
[ OK ] of
Punten (max. 7 cijfers)
Voorbeeld
Ingewisselde punten:10
Ingewisseld bedrag: 1,00
Toetsbediening
122
[PLU 00001 ]
[POINT_REDEMP]
3 [ADD]
7 [ OK ]
[CASH_TOTAL]
Afdruk
[POINT_REDEMP]
WASTE-modus
Met deze modus kunt u artikelen weggooien die reeds zijn bereid, maar niet meer kunnen worden gebruikt.
[WASTE]
[Item registreren]
[WASTE]
WASTE-modus
OPMERKING
• In de WASTE-modus mogen alleen PLU’s worden ingevoerd; direct en indirect schrappen is eveneens
toegestaan in deze modus.
• Wanneer een transactie in de WASTE-modus wordt afgerond, gaat de lade niet open.
• Het volgnummer wordt verhoogd bij elke transactie in de WASTE-modus.
• Wanneer u de WASTE-modus inschakelt door het aanraken van de toets [WASTE], wordt „WASTE“
weergegeven.
Voorbeeld
Toetsbediening
Afdruk
[WASTE]
[PLU 00002 ]
[PLU 00003 ]
[WASTE]
123
TRAINING-modus
De trainingmodus wordt gebruikt wanneer de verkoper of de manager het gebruik van de bewerkingen van
de POS-terminal oefent.
OPMERKING
Als het „verkoper + kassier-systeem“ wordt toegepast op uw POS-terminal, kunnen kassiers de trainingmodus openen.
Wanneer een verkoper/kassier in opleiding wordt geselecteerd, gaat de POS-terminal automatisch naar de
trainingmodus. Bij het selecteren van een verkoper/kassier die niet in opleiding is, gaat de POS-terminal automatisch naar de gewone REG-modus. Een oefentekst en maximaal twee verkopers/kassiers in opleiding
kunnen worden geprogrammeerd.
De oefenbewerkingen zijn geldig in alle modi.
Op het ontvangstbewijs dat wordt uitgegeven in de trainingmodus wordt een merkteken afgedrukt om het
oefenontvangstbewijs te identificeren.
Het geheugen voor verkoper/kassier wordt bijgewerkt in de trainingmodus. Andere geheugens worden niet
bijgewerkt.
GLU-codes die worden geopend in de trainingmodus, worden ook afgedrukt op het GLU-rapport. In dit geval
worden deze GLU-codes onderscheiden van andere door de letter „T“. De gegevens van training-GLUcodes worden niet toegevoegd aan het totaal.
De uitlezing en terugstelling van verkopers/kassiers in opleiding worden afgedrukt op de verkoper-/kassierrapporten. Het verkooptotaal van verkopers/kassiers in opleiding wordt echter niet inbegrepen in het totaal
van de verkoper/kassier op het volledige verkoper-/kassierrapport.
Voorbeeld
Toetsbediening
124
(De verkoper in opleiding selecteren) [PLU 00005 ]
[PLU 00006 ]
[CASH_TOTAL]
Afdruk
Supervisor
Deze functie wordt gebruikt wanneer een supervisor een gewone verkoper vervangt. De supervisor kan zich
aanmelden als een gewone verkoper door de gewone verkopercode toe te wijzen. U kunt de supervisorfunctie alleen gebruiken om een gewone verkoper te vervangen. Deze functie is alleen beschikbaar in het
systeem met fysieke verkopersleutels.
Om deze functie te gebruiken, steekt u een fysieke toegewezen supervisorsleutel in, voert u de gewone verkopercode in en raakt u de toets [CLK#] aan. Wanneer u een supervisorsleutel insteekt en een bestaande
rekening van een bezoeker opent, wordt de oorspronkelijke verkoper die normaal de rekening van de bezoeker regelt automatisch toegewezen.
OPMERKING
• Deze functie is niet beschikbaar wanneer de „overlappingsfunctie“ ingeschakeld is.
• Wanneer de supervisor en de oorspronkelijke verkoper zijn aangemeld, is bediening in de modus OPXZ,
X1/Z1, X2/Z2, PGM1 of PGM2 uitgeschakeld.
Om een bestaande rekening van een bezoeker te openen
Verkoper[CLK#]
code
Wanneer u buiten een rekening van een bezoeker werkt
of een nieuwe rekening van een bezoeker opent
Een supervisorsleutel insteken
Voorbeeld
• Wanneer u een nieuwe rekening van een bezoeker opent (GLU-code 1010) met deze functie:
Toetsbediening
Display
(Een supervisorsleutel insteken: verkoper nr. 12)
1 [CLK#]
1010 [GLU]
[PLU 00002 ]
[NBAL]
OPMERKING
Als weergave van het pop-up-venster voor verkopers is geprogrammeerd („CLERK POPUP“ in menu
FUNC.SELECT2), kunt u de bediening starten vanaf de invoer van een GLU-code. Nadat u de toets [GLU]
hebt aangeraakt, opent het pop-upvenster voor het invoeren van een verkopernummer.
Voorbeeld
• Wanneer u een betaling ontvangt voor de bestelling opgeslagen in de GLU-code 1010:
Toetsbediening
Display
(Een supervisorsleutel insteken: verkoper nr. 12)
1010 [GLU]
[NBAL]
125
Overlapping van ingevoerde verkopercodes
Met deze functie kunt u overschakelen van een verkoper naar een andere verkoper en de invoer van items
door de eerste verkoper onderbreken. Zo kan de tweede verkoper zijn of haar items invoeren in deze modus. Deze onderbreking is alleen mogelijk bij overlapping van ingevoerde verkopercodes. Voor het eigenlijke gebruik van deze functie neemt u contact op met uw erkende SHARP-dealer.
OPMERKING
• Overlapping van ingevoerde verkopercodes is alleen beschikbaar in het verkoperinvoersysteem.
• Overlapping van ingevoerde verkopercodes is niet actief tijdens de bewerking van een aangeboden bedrag.
• Als de verkoper nog bezig is met het invoeren van items (of de transactie nog niet heeft afgerond), kan de
POS-terminal alleen in de REG- en de MGR-modus worden gebruikt, en kunnen geen X/Z-rapporten worden afgedrukt. Het bericht „CLERK REMAINED“ en de betreffende verkoper worden weergegeven.
Voorbeeld
Verkoper 1:
Verkoper 2:
Verkoper 2:
Verkoper 1:
invoeren van items gestart
verkoper wordt gewijzigd (van 1 naar 2), onderbreking geïnitialiseerd
transactie afgerond
verkoper wordt gewijzigd (van 2 naar 1), invoeren van items opnieuw gestart
Key Operation
Verkoper 1 is toegewezen.
(Verkopersleutel 1 is ingestoken.)
[PLU 00001 ]
[PLU 00002 ]
[PLU 00002 ]
Verkoper 2 is toegewezen.
(Verkopersleutel 2 is ingestoken.)
[PLU 00003 ]
[PLU 00005 ]
[CASH_TOTAL]
126
Verkoper 1 is toegewezen.
(Verkopersleutel 1 is ingestoken.)
[PLU 00006 ]
[PLU 00002 ]
[CASH_TOTAL]
Display
6 Correcties
Correctie van ingevoerde gegevens
Als u onjuiste gegevens hebt ingevoerd (met betrekking tot items, percentages, kortingbedragen, terugbetalingen, teruggave, handmatig ingevoerde belastingbedragen en fooien), kunt u deze gegevens als volgt
schrappen of corrigeren.
• Een ingevoerd item schrappen
(1)Selecteer de regel van het betreffende item in het ontvangstbewijsvenster. (De geselecteerde regel
wordt gemarkeerd.)
1 PLU00001
1 PLU00002
1 PLU00003
1.00
2.00
3.00
(2)Raak de toets [ - ] aan.
1 PLU00001
1 PLU00002
1.00
2.00
• Het afgedrukte item schrappen
(1)Selecteer de regel van het betreffende item in het ontvangstbewijsvenster. (De geselecteerde regel
wordt gemarkeerd.)
1 PLU00001
1 PLU00002
1 PLU00003
-----------------1 PLU00004
1.00
2.00
3.00
4.00
(2) Raak de toets [ - ] aan.
1 PLU00001
1 PLU00002
1 PLU00003
-----------------1 PLU00004
1 PLU00002 V -
1.00
2.00
3.00
4.00
2.00
• Meerdere items schrappen
(1)Selecteer de regels van de betreffende items in het ontvangstbewijsvenster. (De geselecteerde regel
wordt gemarkeerd.)
2 PLU00001
2 PLU00002
2 PLU00003
2.00
4.00
6.00
(2)Raak de toets [ - ] aan.
1 PLU00001
1 PLU00002
1 PLU00003
1.00
2.00
3.00
127
• Het item opnieuw invoeren
(1)Selecteer de regel van het betreffende item in het ontvangstbewijsvenster. (De geselecteerde regel
wordt gemarkeerd.)
1 PLU00001
1 PLU00002
1 PLU00003
1.00
2.00
3.00
(2)Raak de toets [ + ] aan.
1 PLU00001
1 PLU00002
2 PLU00003
1.00
2.00
6.00
• Het gecorrigeerde item opnieuw invoeren
(1)Selecteer de regel van het betreffende item in het ontvangstbewijsvenster. (De geselecteerde regel
wordt gemarkeerd.)
1 PLU00001
1 PLU00002
1 PLU00003
-----------------1 PLU00004
1.00
2.00
3.00
4.00
(2)Raak de toets [ + ] aan.
1 PLU00001
1 PLU00002
1 PLU00003
-----------------1 PLU00004
1 PLU00002
1.00
2.00
3.00
4.00
2.00
• De hoeveelheid wijzigen
(1)Selecteer de regel van het betreffende item in het ontvangstbewijsvenster. (De geselecteerde regel
wordt gemarkeerd.)
1 PLU00001
1 PLU00002
1 PLU00003
1.00
2.00
3.00
(2)Voer de extra hoeveelheid in en druk op de toets [ + ] (of [ - ]). (Bijv. extra hoev. = 5)
1
1
1
5
128
PLU00001
PLU00002
PLU00003
PLU00003
1.00
2.00
3.00
3.00
Het subtotaal schrappen
U kunt een volledige transactie schrappen. Nadat het subtotaal geschrapt is, wordt de transactie afgebroken
en geeft de POS-terminal een ontvangstbewijs uit.
(1)Registreer de items
(2)Raak de toets [SUBTOTAL] aan.
(3)Raak de toets [ - ] aan.
(4)Raak de toets [SUBTOTAL] aan.
Voorbeeld
Toetsbediening
Display
[PLU 00002 ]
[PLU 00003 ]
[SUBTOTAL]
[-]
[SUBTOTAL]
Correctie van onjuist ingevoerde gegevens die niet
direct, indirect of met de functie voor het schrappen
van subtotaal kunnen worden geschrapt
Fouten die worden aangetroffen nadat een transactie is ingevoerd of tijdens het invoeren van het aangeboden bedrag, kunnen niet worden geschrapt. Deze fouten moeten door de manager worden behandeld.
U dient de volgende stappen uit te voeren.
1. Als u het aangeboden bedrag aan het invoeren bent, rondt u de transactie af.
2. Voer de gegevens opnieuw correct in.
3. Geef het foutieve ontvangstbewijs aan uw manager voor annulering.
129
7 Speciale afdrukfunctie
Ontvangstbewijs AAN/UIT
De status AAN (ontvangstbewijs afdrukken)/UIT(geen ontvangstbewijs) voor het ontvangstbewijs kan worden omgeschakeld met de toets [RCPT_ONOFF].
➝ (Ontvangstbewijs AAN) ➝ [RCPT_ONOFF] ➝ (Ontvangstbewijs UIT) ➝ [RCPT_ONOFF] ➝
(Ontvangstbewijs AAN)
Een kopie van het ontvangstbewijs afdrukken
Als uw klant een ontvangstbewijs wenst nadat u een transactie hebt afgerond met de AAN/UIT-functie voor
ontvangstbewijs in de status „OFF“ (geen ontvangstbewijs), raakt u de toets [RCPT] aan. Uw POS-terminal
zal eveneens een kopie van het ontvangstbewijs afdrukken als de AAN/UIT-functie voor ontvangstbewijs in
de status „ON“ staat.
Voorbeeld
Een ontvangstbewijs afdrukken nadat de hieronder getoonde items zijn ingevoerd met de AAN/UIT-functie
voor ontvangstbewijs in de status „OFF“
Toetsbediening
[PLU 00002 ]
3 [X/QTY] [PLU 00001 ]
[CASH_TOTAL]
Voor ontvangstbewijs ➝ [RCPT]
Afdruk
Afdruk op
het journaal
Afdruk op
het ontvangstbewijs
„COPY“ wordt afgedrukt op de kopie van het ontvangstbewijs.
130
Kopie van de rekening van een bezoeker
Deze functie kunt u gebruiken om een kopie van de rekening van een bezoeker af te drukken.
Raak de toets [GC COPY] aan en voer de gewenste gegevens in.
➝ [GC COPY] ➝ (Items invoeren) ➝ (Afronden) ➝ ([BILL] / [RCPT])
OPMERKING
De bewerking is dezelfde als voor normaal invoeren. Alleen is het afdrukken van een validatie uitgeschakeld
en gaat de lade niet open.
Voorbeeld
Toetsbediening
Afdruk
[G.C.COPY]
10 [X/QTY] [PLU 00001 ]
[CASH_TOTAL]
Een validatie afdrukken
De POS-terminal kan een validatie afdrukken wanneer hij is aangesloten op een slipprinter. Voor details
over een slipprinter neemt u contact op met uw erkende SHARP-dealer.
1. Plaats een validatieslip in de slipprinter.
2. Raak de toets [VP] aan. Het afdrukken van de validatie start.
OPMERKING
Het door de programmering verplicht afdrukken van een validatie kan tijdelijk worden opgeheven door de
onderstaande bewerking uit te voeren. Als u deze functie nodig hebt, neemt u contact op met uw erkende
SHARP-dealer.
➝ [CANCEL]
131
Een streepjescode afdrukken
Deze functie wordt gebruikt voor het afdrukken van een streepjescode die het totaalbedrag van de verkoop of de verkoopbedragen van elke afdeling codeert. De transactie moet worden afgerond met de toets
[CASH2]. Voor meer informatie neemt u contact op met uw erkende SHARP-dealer.
Voorbeeld
Toetsbediening
132
Afdruk
[PLU 00001 ]
[PLU 00002 ]
[CASH2]
Entertainmentrekening
Deze functie wordt gebruikt om verkoopgegevens op rekeningen van bezoekers (entertainmentrekening) af
te drukken op een ontvangstbewijsprinter.
➝ [E. BILL] ➝
Afdrukvoorbeeld
133
Soorten ontvangstbewijzen
U kunt een van de vijf onderstaande soorten ontvangstbewijzen selecteren. Deze soorten zijn beschikbaar
voor het ontvangstbewijs van een transactie. Het ontvangstbewijs met optelling is standaard geselecteerd.
• Optelling
• Enkel/dubbel ontvangstbewijs
• Optelling + enkel ontvangstbewijs
• Dubbele optelling
• Dubbel (optelling + enkel) ontvangstbewijs
OPMERKING
U kunt de afdrukmodus van items voor het ontvangstbewijs omschakelen door de toets [RCPT SHIFT] aan
te raken voordat u items invoert (Ontvangstbewijsomschakeling).
➝ [RCPT SHIFT] (omschakeling naar optelling) ➝ Items invoeren ➝ [RCPT SHIFT] (omschakeling naar enkel/dubbel) ➝ Items invoeren ➝
• Optelling
De optelling is het standaardtype. Verschillende items worden op een ontvangstbewijs afgedrukt.
Optelling
134
• Enkel/dubbel ontvangstbewijs
Wanneer u dit type selecteert:
• Er wordt een ontvangstbewijs uitgegeven en de transactie wordt afgerond telkens wanneer u een item
invoert.
• Er wordt een enkel of een dubbel ontvangstbewijs uitgegeven afhankelijk van de PGM2-programmering
voor de afdeling.
• Elke verkooptransactie wordt automatisch behandeld als een verkoop in cash.
• Items die zijn opgegeven voor SICS of SIF worden behandeld als een enkel type.
• Het invoeren van GLU is toegestaan.
Dubbel ontvangstbewijs
Enkel ontvangstbewijs
Perforatie
135
• Optelling + enkel ontvangstbewijs
Wanneer u dit type selecteert:
• Een optelling en elk enkel ontvangstbewijs worden achtereenvolgens uitgegeven nadat u een transactie
hebt afgerond.
• Het voetlogobericht wordt afgedrukt aan het einde van het optellinggedeelte.
• De informatie over ingevoerde vermenigvuldiging wordt afgedrukt op een enkel ontvangstbewijs.
Addition
recceipt
extra kwitantie
Perforatie
Perforation
Single
recceipt
eenmalige
kwitantie
Single
recceipt
eenmalige
kwitantie
• Dubbele optelling
De inhoud van dit type ontvangstbewijs is dezelfde als deze van de optelling.
Alleen wordt hetzelfde ontvangstbewijs tweemaal uitgegeven.
• Dubbel (optelling + enkel) ontvangstbewijs
De inhoud van dit type ontvangstbewijs is dezelfde als deze van het (optelling + enkel) ontvangstbewijs.
Alleen wordt hetzelfde ontvangstbewijs tweemaal uitgegeven.
136
Sorteerfunctie voor ontvangstbewijs
Wanneer de sorteerfunctie voor ontvangstbewijs geprogrammeerd is op uw POS-terminal, worden PLU’s
afgedrukt in gesorteerde volgorde per PLU-groep ongeacht de volgorde waarin u de items hebt ingevoerd.
OPMERKING
Het sorteergroepnummer wordt tijdelijk gewijzigd met de toets [SORT SHIFT] (omschakeling van sorteerfunctie).
➝ Groepnummer ➝ [SORT SHIFT] ➝ Item invoeren
Voorbeeld
Er wordt verondersteld dat u de items in de onderstaande volgorde invoert:
Bediening
PLU00001 : groep 0
PLU00002 : groep 1
PLU00003 : groep 2
PLU00004 : groep 1
De afdrukindeling verschilt als volgt afhankelijk van het geprogrammeerde type ontvangstbewijs:
• Optelling
Dit wordt afgedrukt
onmiddellijk
na het invoeren
van de PLU van
groep „0“.
Deze worden
afgedrukt na het
afronden van de
transactie.
Dit wordt afgedrukt wanneer u de toets
[G.C.RCPT]
aanraakt na de
transactie.
(Ontvangstbewijs
na transactie)
137
• Optelling + enkel ontvangstbewijs
Dit wordt afgedrukt
onmiddellijk
na het invoeren
van de PLU van
groep „0“.
Deze worden
afgedrukt na het
afronden van de
transactie.
Dit wordt afgedrukt wanneer u de toets
[G.C.RCPT]
aanraakt na de
transactie.
(Ontvangstbewijs
na transactie)
Enkel ontvangstbewijs
138
Elektronisch journaal
Deze functie is bedoeld om de journaalgegevens in een elektronisch geheugen te registreren in plaats van
op een papieren journaal. Bovendien
worden deze gegevens gebruikt in plaats van de gegevens van het transactielogbestand. Alle transactiegegevens en het bedieninglogbestand worden bewaard in het
elektronisch journaalbestand.
Elektronische mail
Wanneer „M“ wordt getoond bij informatie/status, wordt elektronische mail ontvangen.
Raak de toets [E-MAIL] aan om de inhoud van de mail weer te geven.
139
8 Managermodus
De managermodus wordt gebruikt wanneer managementbeslissingen met betrekking tot ingevoerde gegevens in de POS-terminal moeten worden genomen, bijvoorbeeld voor het tijdelijk opheffen van beperkingen,
en voor andere diverse managementtaken buiten programmering.
OPMERKING
In deze modus kunnen eveneens normale bewerkingen op de POS-terminal worden uitgevoerd.
De managermodus openen
Gebruik de volgende procedure in de REG-modus om naar de managermodus te gaan:
Managercode (max. 2 cijfers)
[MGR#]
XXXX
(Geheime
code)
[ENTER]
Tijdelijke opheffingen invoeren
Geprogrammeerde limieten (zoals maximumbedragen) voor functies kunnen tijdelijk worden opgeheven
door de POS-terminal in de managermodus te zetten.
140
Uitbetaalde fooien invoeren
Deze bewerking wordt gebruikt wanneer fooien die bezoekers hebben betaald met andere betaalmiddelen
dan cash (cheque of krediet), cash worden uitbetaald aan de respectievelijke verkopers.
Alleen in de MGR-modus kunt u uitbetaalde fooien invoeren. De fooien worden aan de overeenkomstige
verkopers betaald overeenkomstig hun deel.
Voor het invoeren van een uitbetaalde fooi voert u de verkopercode in en raakt u de toets [TIP_PAID] aan.
Rekeningen registreren/schrappen
De rekeninginformatie wordt geregistreerd in het bestand met gesloten transacties (rekening registreren).
Elk overzicht bevat het „rekeningvolgnummer“, het „kassiernummer“, de „uitgavedatum“ en het „bedrag“.
Het overzicht van een rekening kan worden geschrapt uit het bestand met gesloten transacties (rekening
schrappen). Het geschapte rekeningnummer wordt gebruikt op een nieuw uitgegeven rekening om het rekeningrapport volledig te vullen.
➝ Rekeningnummer ➝ [ - ] ➝ ([BILL] / [GC RCPT])
141
Correctie na het afronden van een transactie (schrapmodus)
Voor het schrappen van onjuist ingevoerde gegevens die verkopers niet kunnen corrigeren (onjuiste gegevens die gevonden zijn na het afronden van een transactie of die niet kunnen worden gecorrigeerd met de
schrapfunctie voor subtotaal) voert u de onderstaande procedure uit in de MGR-modus.
(1)Voer de managercode in, raak de toets [MGR#] aan en voer de geheime code in indien van toepassing.
(2)Raak de toets [ - ] aan om uw POS-terminal in de schrapmodus (VOID) te zetten. (Let op de modusindicator in het display.)
(3)Voer opnieuw de gegevens in die zijn geregistreerd op het foutieve ontvangstbewijs. (Alle gegevens op
het foutieve ontvangstbewijs worden verwijderd uit het geheugen van de POS-terminal; de geschrapte
bedragen worden opgeteld bij de totalisator van de schrapmodus.)
OPMERKING
Uw POS-terminal sluit de schrapmodus af telkens wanneer een transactie is geannuleerd (d.w.z. afgerond
in de schrapmodus). Om nog meer transacties te schrappen herhaalt u bovenstaande stappen (2) en (3).
Foutief ontvangstbewijs
142
Ontvangsbewijs van annulering
9 Verkooptotalen uitlezen (X)
en terugstellen (Z)
• Gebruik de leesfunctie (X) wanneer u de uitlezing van verkoopinformatie die is ingevoerd na de laatste
terugstelling, wilt opvragen. U kunt deze uitlezing zo vaak u maar wilt opvragen. Dit heeft geen invloed op
het geheugen van de POS-terminal.
• Gebruik de terugstelfunctie (Z) wanneer u het geheugen van de POS-terminal dient te wissen. Bij het terugstellen wordt alle verkoopinformatie afgedrukt en het volledige geheugen gewist behalve GT1 tot GT3,
de terugstelteller en het volgnummer.
• X1- en Z1-rapporten tonen de dagelijkse verkoopinformatie. U kunt deze rapporten opvragen in de X1/Z1modus.
• X2- en Z2-rapporten tonen periodiek (maandelijks) samengevoegde informatie. U kunt deze rapporten
opvragen in de X2/Z2-modus.
• In de OPXZ-modus kan een verkoper en/of kassier zijn of haar rapport opvragen.
• Als u het afdrukken van het rapport wilt stopzetten, raakt u de toets [CANCEL] aan. Zelfs wanneer het
afdrukken is gestopt, wordt het volgnummer (en de Z-teller als u een Z-rapport afdrukt) met één verhoogd.
OPMERKING
Alleen als het „verkoper + kassier-systeem“ op uw terminal wordt gebruikt, kunt u verkoper- en kassierrapporten opvragen.
■ Een rapport met uitlezing (X1, X2 of OPX) of terugstelling (Z1, Z2 of OPZ)
opvragen
[Een rapport met uitlezing (X1, X2 of OPX) opvragen]
1. Selecteer „X1“, „X2“ of „OPX“ MODE in het modusmenuvenster om de rapportenlijst weer te geven.
2. Selecteer een rapport in de tabel getoond op de volgende pagina.
3. Voer indien nodig overeenkomstige waarden in, zoals beschreven in de kolom „In te voeren gegevens“ in de verderop getoonde tabel.
4. Selecteer een apparaat („DISPLAY“ of „PRINT“) om de opgevraagde gegevens te ontvangen.
[Een rapport met terugstelling (Z1, Z2 of OPZ) opvragen]
1. Selecteer „Z1“, „Z2“ of „OPX“ MODE in het modusmenuvenster om de rapportenlijst weer te geven.
2. Selecteer een rapport in de tabel getoond op de volgende pagina.
3. Voer indien nodig overeenkomstige waarden in, zoals beschreven in de kolom „In te voeren gegevens“ in de verderop getoonde tabel.
■ Flash-rapport
U kunt flash-rapporten (alleen weergave) in de X1-modus opvragen voor afdelingverkoop, cash in lade
(CID) en verkooptotaal op het ogenblik dat u het rapport opvraagt.
1. Selecteer „FLASH MODE“ in het menuvenster van de X1/Z1-modus om de lijst met items weer te geven.
2. Selecteer „DEPT. SALES“ voor een flash-rapport van afdelingverkoop, „CID“ voor een flash-rapport van
cash in lade of „SALES TOTAL“ voor een flash-rapport van verkooptotaal.
143
■ Rapportenlijst
Rapport
GENERAL
<Afdeling>
Beschrijving
Algemeen rapport
Bedieningsmodi
In te voeren gegevens/(Opmerkingen)
OPX/Z X1/Z1 X2/Z2
-
X1/Z1 X2/Z2
Afdelingsrapport per groep
-
X1
X2
DEPT./GROUP
DEPT. IND. GROUP
DEPT. GROUP TOTAL
<PLU/EAN>
Rapport van individuele
afdelingsgroep
-
X1
X2
Totaalrapport van
afdelingsgroepen
-
X1
X2
Afdelingcode
(Het bereik kan worden opgegeven met
start- en eindcodes.)
Afdelingsgroepnr. (1 tot 17)
PLU/EAN-code
PLU
PLU/EAN-verkooprapport
-
X1/Z1 X2/Z2 (Het bereik kan worden opgegeven met
start- en eindcodes.)
PLU PICK UP
PLU/EAN-ophaalrapport
-
X1/Z1 X2/Z2 Met de nieuwe ophaaltabel of
laatste ophaaltabel
COMBO SALES
Rapport van comboverkoop
-
X1
X2
PLU-code
(Het bereik kan worden opgegeven met
start- en eindcodes.)
X2
COMBO PICKUP
Ophaalrapport van comboverkoop
-
X1
Met de nieuwe ophaaltabel of
laatste ophaaltabel
PLU BY DEPT.
PLU IND. GROUP
PLU GROUP TOTAL
PLU/EAN-rapport per
geassocieerde afdeling
-
Rapport van individuele
medewerkertijd
-
X1
X2
Totaalrapport van PLU/EAN-groepen
-
X1
X2
X1/Z1 X2/Z2 Afdelingcode
Rapport van PLU/EAN-stock
-
X1
-
PLU STOCK
PLU STOCK PICK UP
Ophaalrapport van
-
X1
-
medewerkertijd
PLU TOP 20
PLU/EAN top 20-verkoop-
rapport per verkoopbedrag
-
X1
X2
PLU/EAN top 20-verkoop-
rapport per verkoophoeveelheid
-
X1
X2
PLU/EAN-nulverkooprapport
-
X1
X2
PLU/EAN-nulverkooprapport
per geassocieerde afdeling
-
X1
X2
PLU ZERO SALES
Rapport van PLU/EAN-
X1
-
PLU MINIMUM STOCK
minimumstock
PLU PRICE CATEGORY PLU/EAN-verkooprapport
-
X1
X2
per prijscategorie
Rapport van PLU/EAN-uurgroep
-
X1
-
(volgens
opgegeven bereik)
PLU HOURLY GROUP
Rapport van PLU/EAN-
-
X1, Z1
uurgroepen (alle)
PLU/EAN-promotierapport
-
X1, Z1
PROMOTION PLU
-
144
PLU/EAN-groepnr.
PLU/EAN-code
(Het bereik kan worden opgegeven met
start- en eindcodes.)
Met de nieuwe ophaaltabel of
of laatste ophaaltabel
Afdelingcode
PLU/EAN-code
(Het bereik kan worden opgegeven met
start- en eindcodes.)
Voor een afzonderlijk tijdbereik
Promotienr.
(Het bereik kan worden opgegeven met
start- en eindcodes.)
Rapport
Beschrijving
Bedieningsmodi
In te voeren gegevens/(Opmerkingen)
OPX/Z X1/Z1 X2/Z2
<Transactie>
TRANSACTION
Transactierapport
-
X1
X2
TL-ID
Rapport van totaal-in-lade
-
X1
X2
COMMISSION SALES
Rapport van commissieverkoop -
X1
X2
TAX
Belastingrapport
-
X1
X2
CHIEF
Hoofdrapport
-
X1
-
ALL CLERK
Rapport van alle verkopers
-
IND.CLERK
Rapport van individuele verkoperX, Z X1, Z1 X2, Z2
ALL CASHIER
Rapport van alle kassiers
IND.CASHIER
Rapport van individuele kassierX, Z
<Personeel>
-
X1, Z1 X2, Z2
X1, Z1 X2, Z2 Alleen voor verkoper + kassier-systeem
X1, Z1 X2, Z2 Alleen voor verkoper + kassier-systeem
Medewerkercode
EMPLOYEE
Medewerkersrapport
-
-
X2, Z2 (Het bereik kan worden opgegeven met
start- en eindcodes.)
Rapport van aanpassing
EMP. ADJUSTMENT
-
-
X2
van medewerkertijd
Medewerkercode
(Het bereik kan worden opgegeven met
start- en eindcodes.)
Medewerkercode
Rapport van actieve EMP. ACTIVE STATUS
-
-
X2(Het bereik kan worden opgegeven met
medewerkerstatus
start- en eindcodes.)
Medewerkercode
Rapport van overuren EMP. OVER TIME
-
-
X2, Z2 (Het bereik kan worden opgegeven met
van medewerkers
start- en eindcodes.)
<Overige>
HOURLY
Uurrapport
(per opgegeven bereik)
-
X1
-
Uurrapport (alle)
-
X1, Z1
-
DAILY NET
Rapport van dagelijks netto
-
-
X2, Z2
LABOR COST%
Rapport van arbeidskosten %
-
X1
-
GLU
GLU-rapport
-
X1, Z1
-
GLU BY CLERK
GLU-rapport per verkoper
-
X1, Z1
Voor een afzonderlijk tijdbereik
GLU-code
(Het bereik kan worden opgegeven met
start- en eindcodes.)
-
ROOM GLU
Kamer-GLU-rapport
-
X1, Z1
-
ROOM GLU BY CLERK
Kamer-GLU-rapport per verkoper
-
X1, Z1
-
BALANCE
Saldorapport
-
X1
X2
BILL
Rekeningenrapport
-
X1, Z1
-
Kamer-GLU-code
(Het bereik kan worden opgegeven met
start- en eindcodes.)
CUSTOMER SALES
Rapport van klantenverkoop
-
-
X2
Klantcode
(Het bereik kan worden opgegeven met
start- en eindcodes.)
Rapport van klantenverkoop 1
CUSTOMER SALES1
-
-
Z2
(alleen details)
Klantcode
(Het bereik kan worden opgegeven met
start- en eindcodes.)
Rapport van klantenverkoop 2
CUSTOMER SALES2
-
-
Z2
(details/bedrag en totaal) Rapport van klantenverkoop per
-
-
X2
CUSTOMER BY AMT
opgegeven
verkoopbereik
Klantcode
(Het bereik kan worden opgegeven met
start- en eindcodes.)
CHARGE ACCOUNT
Rapport van lopende klantrekeningen
van klanten (rapport van
niet-betaalde klantenverkoop)
-
-
Bereik van klantenverkoop
X2
145
Rapport
Beschrijving
Bedieningsmodi
OPX/Z X1/Z1 X2/Z2
Rapport van klantbestellingen
-
-
X2, Z2
(per opgegeven codebereik)
CUSTOMER
ORDERING
Rapport van klantbestellingen
-
-
X2, Z2
(per opgegeven datumbereik) Gestapeld rapport 1
STACKED REPORT
-
X1, Z1 X2, Z2
Gestapeld rapport 2
E.JOURNAL
Elektronisch journaal
X, Z
X1, Z1
In te voeren gegevens/(Opmerkingen)
Klantcode
(Het bereik kan worden opgegeven met
start- en eindcodes.)
Datum
(Het bereik kan worden opgegeven met
start- en einddatum.)
-
OPMERKING
• U kunt PLU/EAN-codes ophalen om het rapport uit te geven. U kunt nieuwe PLU/EAN-codes ophalen of
de codes die de laatste keer werden opgehaald. Voor het ophalen van nieuwe codes selecteert u „NEW
PICKING“. Voer de vereiste PLU/EAN-codes in en raak de toets [CONTINUE] aan om de nieuwe lijst te
aanvaarden.
Voor het ophalen van de codes die de laatste keer werden gebruikt, selecteert u „LAST PICKING“.
• De volgende rapporten met betrekking tot PLU/EAN worden uitgegeven in de volgorde van PLU’s
en EAN’s.
PLU, PLU BY DEPT, PLU IND. GROUP, PLU ZERO SALES, PLU STOCK, PLU MINIMUM STOCK
en PLU PRICE CATEGORY
Verder worden de EAN-codes afgedrukt in de hieronder getoonde volgorde:
EAN-13
EAN-8
UPC-A
UPC-E
146
Voorbeelden van dagelijkse rapporten
■ Algemeen rapport
• Voorbeeld van X-rapport
Symbool
voor uitlezing
Read
symbol
Titel van
rapport
Report
title
Dept.
code
Afdelingcode
Sales
q’ty
Verkoophoeveelheid
Ratio
of dept.verkoopbedrag
1 sales amountafd.
to “+”
totaltotaal
Verhouding
1 totdept.
„+“ afd.
Dept.
description
sales amount
Beschrijving
afd. and
en verkoopbedrag
Guest
counter
Bezoekerteller
Itemdeductiehoeveelheid
Item
deduction q’ty
Item
deduction amount
Itemdeductiebedrag
Groep11total
totale
hoeveelheid
Group
q’ty
Verhouding
afd.groep
totdept.
„+“ afd.
Ratio
of dept.verkoopbedrag
group 1 sales amount
to 1“+”
totaltotaal
Groep11total
totaalbedrag
Group
amount
Groep11text
tekst
Group
Groep11item
itemdeductiebedrag
Group
deduction amount
Group
deduction q’ty
Groep11item
itemdeductiehoeveelheid
“+”
sales q’ty and total en totaal
„+“dept.
afd. verkoophoeveelheid
„+“dept.
afd. deductiehoeveelheid
en totaal
“+”
deduction q’ty and total
“–”
counter
and total
„–“dept.
afd. teller
en totaal
147
“+”
counter
and total
„+“ hash
hash dept.
afd. teller
en totaal
“–”
counter
and total
„–“ hash
hash dept.
afd. teller
en totaal
“+”
returnflessen
dept. counter
and
„+“ bottle
teruggave
afd. teller
entotal
totaal
“–”
returnflessen
dept. counter
and
„–“ bottle
teruggave
afd. teller
entotal
totaal
Non-turnover
total
Zonder omzet11counter
teller enand
totaal
Non-turnover
total
Zonder omzet22counter
teller enand
totaal
Non-turnover
total
Zonder omzet33counter
teller enand
totaal
Titel van
rapport
Report
title
Subtotaal
teller en
totaal
Subtotal
(–)(-)counter
and
total
Subtotaal
teller en
totaal
Subtotal
%%
counter
and
total
Net
sales total totaal
Nettoverkoop
148
Geheugen
van verschil
wegens
afronding*1
Memory
of difference
due
to rounding
*1
Belastbaar
1 subtotaal
Taxable
1 subtotal
VAT
Btw 11 total
totaal
Belasting
Tax
total totaal
Kredietklant
belastbaar
1 subtotal
subtotaal
Credit
customer
taxable 1
Credit
customer
1 total
Kredietklant
btwVAT
1 totaal
Kredietklant
belasting
totaal
Credit
customer
tax total
Nettoverkoop
zonder
Net
sales total totaal
without
VAT btw
Btw-omschakeling
totaal
VAT
shift total
Belasting
totaal
Tax
delete verwijderen
total
Kredietklant
btw-omschakeling
Credit
customer
VAT shift total totaal
Kredietklant
belasting
verwijderen
totaal
Credit
customer
tax delete
total
Bedieningsgeld
totaal
Service
charge total
*2
*2
Item
total
Item(–)
(-) counter
teller enand
totaal
Item%
%counter
teller enand
totaal
Item
total
Groepskorting
en and
totaal
Group
discount %
% teller
counter
total
Korting ininpromotieverkoop
Discount
promotion sale
Bon-PLU teller
encounter
totaal and total
Coupon-like
PLU
Bonuspunten
voor
item
Bonus
points for
item
Bonuspunten voor bedrag
Bonus points for amount
Bonuspunten
totaal
Bonus
points total
Inwisseling
Bonus
point bonuspunten
redemption
Inwisseling
totaal
Bonus
point bonuspunten
redemption total
Terugbetaling
totaal
Refund
counterteller
and en
total
REG-modus
geschrapte
items
teller
en totaal
REG-mode
item
void counter
and
total
Transactie transaction
in schrapmodus
teller
entotal
totaal
Void-mode
counter
and
Manageritem
geschrapte
itemsand
teller
en totaal
Manager
void counter
total
Geschrapt
subtotaal
en totaal
Subtotal
void
counter teller
and total
Transactie
afvalmodus
Waste
modeintransaction
Teruggave
teller
entotal
totaal
Return
counter
and
Hashitem
geschrapte
itemsand
teller
en totaal
Hash
void counter
total
Hashitem
terugbetaalde
itemsand
teller
en totaal
Hash
refund counter
total
Hashitem
teruggegeven
itemsand
teller
en totaal
Hash
return counter
total
Non-turnover
item void
counter
total
Geschrapte items
zonder
omzetand
teller
en totaal
Non-turnover
item
refund
counter
and
total
Terugbetaalde
items
zonder
omzet
teller
en totaal
Non-turnover
item
return
counter
and
totalen totaal
Teruggegeven
items
zonder
omzet
teller
Teller afgedrukte
validatie
Validation
print counter
Teller
afgedrukte
Bill
print
counter rekeningen
Teller geen
verkoopcounter
(ruil)
No-sale
(exchange)
PBAL-teller
PBAL
counter
NBAL-teller
NBAL
counter
Guest
copyrekening
counter van bezoeker
Teller check
kopie van
Guest
counter
Bezoekerteller
149
Bestelling
Order
total totaal
Betaald
Paid
total totaal
Betaald
gemiddelde
Paid
total totaal
average
per guestper bezoeker
Bestelling
betaald totaal
Order
total –totaal
paid -total
Vip11-verkoop
Vip
sale
Vip22-verkoop
Vip
sale
Vip33-verkoop
Vip
sale
Trans-out
teller en
totaal
Trans
out counter
and
total
Trans-in
teller en
totaal
Trans
in counter
and
total
Rekeningsaldo
(Trans-out
– Trans-in)
teller
totaal
Bill
balance (Trans
out – trans
in) counter
andentotal
Startkasgeheugen
(+)(+)
Starting
cash memory
Startkasgeheugen
(-) (–)
Starting
cash memory
Startkasgeheugen
totaal
Starting
cash memory
total
Received-on-account
counter
total
Ontvangen-op-rekening
tellerand
en totaal
Ontvangen-op-rekening
(-) teller and
en totaal
Received-on-account
(–) counter
total
Ontvangen-op-rekening
%
teller
en
Received-on-account % counter and totaal
total
Uitbetaald
teller and
en totaal
Paid-out
counter
total
Cheque
innencounter
teller enand
totaal
Check
cashing
total
Deposito
teller en
Deposit
(+)(+)
counter
andtotaal
total
Deposito
teller en
totaal
Deposit
(–)(-)
counter
and
total
Contante
fooi teller
totaal
Cash
tip counter
anden
total
Non-cash
tip counter
anden
total
Niet-contante
fooi teller
totaal
Tip
paid counter
total
Uitbetaalde
fooiand
teller
en totaal
Hotel
transfernaar
counter
total
Overdracht
hoteland
teller
en totaal
Cash
and
total
Cashcounter
teller en
totaal
Cash
and
total
Cash2 2counter
teller en
totaal
Check
sale counter
anden
total
Chequeverkoop
teller
totaal
Krediet
1 verkoop
en aangeboden
Credit
1 sale
and tendering
counter bedrag
and totalteller en totaal
Charge
counter teller
and total
Klantrekening
en totaal
Exchange
total
Wisseling11cash
cashcounter
teller enand
totaal
150
Cashinindrawer
lade
Cash
Cheque
lade
Check
in in
drawer
Cash + cheque
in lade
Cash+check
in drawer
Wisselgeld
totaal
voor tendering
aangeboden cheques
Change total for check
Ticket total
totaal
verschuldigd
wisselgeld
Ticket
forvoor
change
due
• Voorbeeld van Z-rapport
Terugstelteller
Reset
counter
Netto
eindtotaal
(GT2– –GT3)
GT3)
Net
grand
total (GT2
Eindtotaal
plus-registratie
Grand
total van
of plus
registration
Eindtotaal
min-registratie
Grand
total van
of minus
registration
Bestelling
- betaald
Order
– paid
total totaal
Eindtotaal
registraties inregistrations
trainingmodus
Grand
total van
of training-mode
De volgende afdruk is in dezelfde indeling als voor het voorbeeld van X1-rapport.
*1 Afgedrukt indien „Geheugen van verschil wegens afronding“ is geprogrammeerd. Voor meer informatie
neemt u contact op met uw erkende SHARP-dealer.
*2 Het volgende wordt afgedrukt als toegevoegde belasting inbegrepen is. Voor meer informatie neemt
u contact op met uw erkende SHARP-dealer.
151
■ Afdelingsrapport per groep
Afdelingcode
Dept.
code
Verkoophoeveelheid
Sales
q’ty
Dept.
description
Beschrijving
afdeling
Sales
amount
Verkoopbedrag
Guest
counter
Bezoekerteller
Itemdeductiehoeveelheid
Item
deduction q’ty
Itemdeductiebedrag
Item
deduction amount
Verhouding
2 totdept.
„+“ afd.
Ratio
of dept.verkoopbedrag
2 sales amountafd.
to “+”
totaltotaal
Groep11total
totaal
verkoophoeveelheid
Group
sales
q’ty
Verhouding
afd.groep
totdept.
„+“ afd.
Ratio
of dept.verkoopbedrag
group 1 sales amount
to 1“+”
totaltotaal
Groep11total
totaal
verkoopbedrag
Group
sales
amount
Groep11text
tekst
Group
Groep11deduction
deductie totaalbedrag
Group
total amount
Groep11deduction
deductie totale
hoeveelheid
Group
total q’ty
„+“dept.
afd. teller
en and
totaal
“+”
counter
total
„+“department
afdeling deductiehoeveelheid
totaal
“+”
deduction q’ty and en
total
“–”
counter
total
„–“dept.
afd. teller
en and
totaal
„+“hash
hashdept.
afd. teller
en and
totaal
“+”
counter
total
„–“hash
hashdept.
afd. teller
en and
totaal
“–”
counter
total
“+”
returnflessen
dept. counter
andentotal
„+“bottle
teruggave
afd. teller
totaal
152
“–”
returnflessen
dept. counter
andentotal
„–“bottle
teruggave
afd. teller
totaal
Non-turnover
1 counter
and
total
Zonder omzet
1 teller en
totaal
■ Rapport van individuele afdelingsgroep
Afdelingcode
Dept.
code
Verkoophoeveelheid
Sales
q’ty
Dept.
description
Beschrijving
afdeling
Sales
amount
Verkoopbedrag
Guest
counter
Bezoekerteller
Itemdeductiehoeveelheid
Item
deduction q’ty
Itemdeductiebedrag
Item
deduction amount
Group 11 tekst/verkoophoeveelheid
text/sales q’ty and total en totaal
Groep
Group 11 deductie
deductiontotale
total hoeveelheid
q’ty and totalen totaal
Groep
153
■ Totaalrapport van afdelingsgroepen
Group 1 tekst/verkoophoeveelheid
text/sales q’ty and total en totaal
Groep
“+” afd.
dept.teller
counter
and total
„+“
en totaal
“–” afd.
dept.teller
counter
and total
„–“
en totaal
“+” hash
hash afd.
dept.teller
counter
and total
„+“
en totaal
“–” hash afd.
dept.teller
counter
and total
„–“
en totaal
“+” teruggave
bottle return
dept. afd.
counter
„+“
flessen
tellerand
en total
totaal
„–“
flessen
tellerand
en total
totaal
“–” teruggave
bottle return
dept. afd.
counter
Non-turnover
total
Zonder
omzet11counter
teller enand
totaal
154
■ PLU/EAN-verkooprapport per opgegeven bereik
Wanneer
eenaZ-rapport
wordtinstead
„Z1“ inofplaats
When
you utake
Z report, opvraagt,
“Z1” is printed
“X1”. van „X1“ afgedrukt.
PLU-code
PLU
code
PLU
range
PLU-bereik
Prijsniveau
beschrijving,
verkoophoeveelheid
en totaal
Price
level 1 1description,
sales
q’ty and total
Prijsniveau
afvalhoeveelheid
Price
level 1 1waste
q’ty and totalen totaal
Prijsniveau
beschrijving,
verkoophoeveelheid
en totaal
Price
level 2 2description,
sales
q’ty and total
Price
level 2 2waste
q’ty and totalen totaal
Prijsniveau
afvalhoeveelheid
Price
level 3 3description,
sales
q’ty and total
Prijsniveau
beschrijving,
verkoophoeveelheid
en totaal
Price
level 3 3waste
q’ty and totalen totaal
Prijsniveau
afvalhoeveelheid
Total
sales
q’ty and total for price
levelvoor
1 prijsniveau 1
Totaal
verkoophoeveelheid
en totaal
Total
waste
q’ty and totalen
fortotaal
price voor
level prijsniveau
1
Totaal
afvalhoeveelheid
1
Verkoop
combinatiemaaltijd-PLU
Combo
meal
PLU sales
Total
forvoor
combo
mealcombinatiemaaltijd-PLU
PLU sales
Totaal
verkoop
155
EAN-code
EAN
code
Prijsniveau
beschrijving,sales
verkoophoeveelheid
bedrag totaal
Price
level 11description,
q’ty and amount en
total
Prijsniveau
afvalhoeveelheid
en bedrag
Price
level 11waste
q’ty and amount
total totaal
Uitbreidingscode
(5 cijfers)
Add-on
code (5 digit)
Uitbreidingscode
(2 cijfers)
Add-on
code (2 digit)
Prijsniveau
2
beschrijving,
verkoophoeveelheid
bedrag totaal
Price level 2 description, sales
q’ty and amount en
total
Prijsniveau
afvalhoeveelheid
en bedrag
Price
level 22waste
q’ty and amount
total totaal
Prijsniveau
beschrijving,sales
verkoophoeveelheid
bedrag totaal
Price
level 33description,
q’ty and amount en
total
Prijsniveau
afvalhoeveelheid
en bedrag
Price
level 33waste
q’ty and amount
total totaal
Totaalfor
voor
EAN-verkoop
Total
EAN
sales
Combo
EAN sales
Verkoopmeal
combinatiemaaltijd-EAN
156
Total
forvoor
combo
mealcombinatiemaaltijd-EAN
EAN sales
Totaal
verkoop
■ Rapport van comboverkoop
PLU-code
PLU
code
PLU-bereik
PLU
range
Prijsniveau
beschrijving,
verkoophoeveelheid
en totaal
Price
level 11description,
sales
q’ty and total
Prijsniveau
afvalhoeveelheid
Price
level 11waste
q’ty and totalen totaal
Prijsniveau
comboverkoop
Price
level 11combo
sales q’tyhoeveelheid
and total en totaal
Prijsniveau
combowaste
afvalhoeveelheid
Price
level 11combo
q’ty and totalen totaal
157
Totaal
prijsniveau
Total
forvoor
price
level 1 1
■ PLU/EAN-rapport per geassocieerde afdeling
Wanneer
u eena Z-rapport
opvraagt,
wordt
„Z1“ in
When
you take
Z report, “Z1”
is printed
instead
of plaats
“X1”. van „X1“
afgedrukt.
Description
ofvan
associated
dept. afdeling
Beschrijving
geassocieerde
Associated
dept. codeafdeling
Code geassocieerde
PLU
code
PLU-code
Prijsniveau
beschrijving,
verkoophoeveelheid
en totaal
Price
level 1 1description,
sales
q’ty and total
Prijsniveau
afvalhoeveelheid
Price
level 1 1waste
q’ty and totalen totaal
Price
level 1 1combo
sales q’ty hoeveelheid
and total
Prijsniveau
comboverkoop
en totaal
Prijsniveau
combowaste
afvalhoeveelheid
Price
level 1 1combo
q’ty and totalen totaal
158
Totaalforvoor
prijsniveau
Total
price
level 1 1
EAN-code
EAN
code
Prijsniveau
beschrijving,
verkoophoeveelheid
en totaal
Price
level 11description,
sales
q’ty and total
Prijsniveau
afvalhoeveelheid
Price
level 11waste
q’ty and totalen totaal
Uitbreidingscode
(5 cijfers)
Add-on
code (5 digit)
Uitbreidingscode
(2 cijfers)
Add-on
code (2 digit)
159
Totaal
prijsniveau
Total
forvoor
price
level 1 1
■ Rapport van individuele PLU/EAN-groep
PLU-code
PLU
code
Prijsniveau
beschrijving,
verkoophoeveelheid
en totaal
Price
level 1 1description,
sales
q’ty and total
Prijsniveau
afvalhoeveelheid
Price
level 1 1waste
q’ty and totalen totaal
EAN-code
EAN
code
Prijsniveau
beschrijving,
verkoophoeveelheid
en totaal
Price
level 1 1description,
sales
q’ty and total
Prijsniveau
afvalhoeveelheid
Price
level 1 1waste
q’ty and totalen totaal
Uitbreidingscode
(5
Add-on code (5 digit)cijfers)
Uitbreidingscode
(2 cijfers)
Add-on
code (2 digit)
160
Groep 8 sales
verkoophoeveelheid
Group
q’ty and total en totaal
Groep 88 label
label
Group
Plus dept.
afdeling
totaal
Plus
total
■ Totaalrapport van PLU/EAN-groepen
Groep11text
tekst
Group
Group
q’ty and total en totaal
Groep11sales
verkoophoeveelheid
Plusdept.
afdeling
Plus
totaltotaal
■ Rapport van PLU/EAN-stock
Range
Bereik
PLU
code
PLU-code
Stockhoeveelheid
Stock
q’ty
Description
Beschrijving
EAN
code
EAN-code
161
■ PLU/EAN top 20-verkooprapport per verkoopbedrag
Rangorde
Ranking
PLU-code
PLU
code
Prijsniveau
beschrijving,
verkoophoeveelheid
en totaal
Price
level 1 1description,
sales
q’ty and total
Totaal
verkoophoeveelheid
en bedrag
voor
Total
sales
q’ty and amount for
price level
1 prijsniveau 1
162
■ PLU/EAN top 20-verkooprapport per verkoophoeveelheid
Ranking
Rangorde
PLU
code
PLU-code
Price
level 1 1description,
sales
q’ty and total
Prijsniveau
beschrijving,
verkoophoeveelheid
en totaal
Totaal
verkoophoeveelheid
voor1 prijsniveau 1
Total
sales
q’ty and amount en
for bedrag
price level
163
■ PLU/EAN-nulverkooprapport
PLU
code
PLU-code
Beschrijving
Description
Beschrijving
Description
EAN
code
EAN-code
■ PLU/EAN-nulverkooprapport per geassocieerde afdeling
Beschrijvingofvan
afdeling
Description
dept.
Code geassocieerde
Associated
dept. codeafdeling
PLU-code
PLU
code
■ Rapport van PLU/EAN-minimumstock
Bereik
Range
PLU-code
PLU
code
Stockhoeveelheid
Stock
q’ty
Beschrijving
Description
164
■ PLU/EAN-verkooprapport per prijscategorie
Prijsbereik
Price
range
165
■ Rapport van PLU/EAN-uurgroep
Wanneer
u een
opvraagt,
wordt
„Z1“ofin“X1”.
plaats van „X1“
When
you take
a ZZ-rapport
report, “Z1”
is printed
instead
afgedrukt.
Tijd
Time
Transactieteller
Transaction
counter
Verkoop
Sales
totaltotaal
166
■ PLU/EAN-promotierapport
Promotieverkoop
teller en
korting
totaal
Promotion
sales counter
and
discount
total
Hoeveelheid
voor promotieverkoop
Quantity
for promotion
sales
167
■ Transactierapport
Plusdept.
afdeling
Plus
totaltotaal
Min afdeling
totaal
Minus
dept. total
Hashdept.
afdeling
Hash
totaltotaal
Hashminus
min totaal
Hash
total
Teruggave
afd. totaal
Bottle
returnflessen
dept. total
Teruggave
min totaal
Bottle
returnflessen
minus total
Zonder omzet1 1total
totaal
Non-turnover
In dit
thisrapport
report,zijn
the de
same
transaction
data as those
in the
report arerapport,
printed.ook uitgeprint.
In
zelfde
transactiegegevens
dieprinted
uitgeprint
zijngeneral
in het algemene
■ Rapport van totaal-in-lade
Exchange
Wisseling11counter
teller
Muntwisseling
1 totaal
Currency
exchange
1 total
Nationalecurrency
munt voor
1 totaal
Domestic
formuntwisseling
currency exchange
1 total
Total
in in
drawer
Totaal
lade
Bonnen
in lade
Check
in drawer
Contant
+ bonnen
in lade
Cash
+ check
in drawer
168
■ Rapport van commissieverkoop
Commissieverkoop
1 totaal
Commission
sale 1 total
Commissiebedrag
Commission
amount1 1= =Commissieverkoop
Commission sale x× commissietarief
Commission rate
Commission
amounttotaal
total
Commissiebedrag
Verkoopbedrag zonder
commissie
Non-commission
sales amount
169
■ Belastingrapport
Nettoverkoop
Net
sales total totaal
Belastbaar
1 subtotaal
Taxable
1 subtotal
Btw 11 total
totaal
VAT
Belasting
Tax
total totaal
Kredietklant
belastbaar
subtotaal
Credit
customer
taxable 11subtotal
Kredietklant
btwVAT
1 totaal
Credit
customer
1 total
Kredietklant
belasting
Credit
customer
tax totaltotaal
Nettoverkoop
totaal zonder
belasting
Net
sales total without
tax
■ Hoofdrapport
Omzetbedrag
perper
tafel
Turnover
amount
table
Bestelling
totaal/gebruikte
rekening van bezoeker
Order
total/used
guest check
Omzetbedrag
perper
bezoeker
Turnover
amount
guest
Bestelling
totaal/bezoekerteller
Order
total/guest
counter
Omzetbedrag
perper
rekening
Turnover
amount
bill
Bestelling
totaal/hoev.
nieuwe rekening
Order
total/new
check q’ty
Itemhoeveelheid
Item
q’ty per guestper bezoeker
„+“dept.
afd. hoeveelheid/bezoeker
hoeveelheid
“+”
q’ty/guest q’ty
Itemhoeveelheid
Item
q’ty per bill per rekening
„+“dept.
afd. hoeveelheid/nieuwe
“+”
q’ty/new check q’ty rekening hoeveelheid
Gemiddelde
vanamount
itembedrag
Average
of item
„+“dept.
afd. bedrag/„+“
hoeveelheid
“+”
amount/“+”afd.
dept.
q’ty
170
■ Rapport van alle verkopers
When
you utake
Z report, “Z1”
is printed
instead
“X1”. van „X1“
Wanneer
eenaZ-rapport
opvraagt,
wordt
„Z1“ inofplaats
afgedrukt.
De volgende items worden afgedrukt in dezelfde indeling als voor het individuele verkoperrapport van verkoper nr. 1.
In het rapport van alle verkopers wordt bovendien de totaalverkoop van alle verkopers afgedrukt.
171
■ Rapport van individuele verkoper (systeem met verkopers alleen)
Wanneer
u eenaZ-rapport
opvraagt,
wordtinstead
„Z1“ inofplaats
When
you take
Z report, “Z1”
is printed
“X1”.van „X1“ afgedrukt.
Clerk
code
Verkopercode
Naam
van verkoper
Clerk
name
Bestelling
Order
total totaal
Commissieverkoop
1 totaal
Commission
sale 1 total
Commission
amount11
Commissiebedrag
Commissiebedrag
Commission
amounttotaal
total
Verkoopbedrag zonder
commissie
Non-commission
sales amount
Betaald
Paid
totaltotaal
Betaald
gemiddelde
Paid
totaltotaal
average
per guestper bezoeker
Bestelling
betaald totaal
Order
total –totaal
paid -total
Zonder omzet
1 totaal
Non-turnover
1 total
Vip11-verkoop
Vip
sale
Vip22-verkoop
Vip
sale
Vip33-verkoop
Vip
sale
Trans-out
teller enand
totaal
Trans
out counter
total
Trans-in
teller enand
totaal
Trans
in counter
total
Rekeningsaldo
(Trans-out
– Trans-in)
Bill
balance (Trans
out – trans
in)
Terugbetaling
en totaal
Refund
counterteller
and total
Itemvoid-mode
transactie transaction
in schrapmodus
teller
totaal
Item
counter
andentotal
Transactietransaction
in schrapmodus
teller
totaal
Void-mode
counter
andentotal
Manageritem
geschrapte
itemsand
teller
en totaal
Manager
void counter
total
Subtotaal
geschrapte
items
teller
Subtotal
item
void counter
and
totalen totaal
Transactie
afvalmodus
Waste
modeintransaction
Teruggave
teller
entotal
totaal
Return
counter
and
PBAL-teller
PBAL
counter
Teller
verkoop
No
salegeen
counter
Teller check
kopie copy
van rekening
Guest
counter van bezoeker
Bezoekerteller
Guest
counter
172
Deposito
teller en
totaal
Deposit
(+)(+)
counter
and
total
Deposit
(–)(-)counter
and
total
Deposito
teller en
totaal
Received-on-account
counter
total
Ontvangen-op-rekening
teller and
en totaal
Ontvangen-op-rekening
teller en
Received-on-account
(–) (-)
counter
andtotaal
total
Ontvangen-op-rekening
% teller and
en totaal
Received-on-account
% counter
total
Uitbetaald
teller en
Paid-out
counter
andtotaal
total
Startkasgeheugen
(+) (+)
Starting
cash memory
Startkasgeheugen
(-) (–)
Starting
cash memory
Startkasgeheugen
totaal
Starting
cash memory
total
Service
charge total
Bedieningsgeld
totaal
Hotel
transfer
counter
Overdracht
naar
hoteland
tellertotal
en totaal
Cash
total
Cashcounter
teller enand
totaal
Cheque
1 verkoop
teller
totaal
Check
1 sale
counter
anden
total
Krediet1 1sale
verkoop
en aangeboden
bedrag en totaal
Credit
and tendering
and total
Wisseling 11 counter
teller enand
totaal
Exchange
total
173
Cashinindrawer
lade
Cash
Cash++check
cheque
lade
Cash
in in
drawer
Wisselgeld
voor tendering
aangeboden cheques
Change
totaltotaal
for check
Tickettotal
totaal
verschuldigd
wisselgeld
Ticket
forvoor
change
due
Open
code
OpenGLU
GLU-code
Open
GLU code
Openroom
kamer-GLU-code
From here, the printing is selectable by programming;
“PRINT ON CLK” in department and PLU/EAN programming in ARTICLE menu.
When “YES” is selected, the printing of department report and/or PLU/EAN report will be done.
■ Rapport van individuele verkoper (systeem met verkopers en kassiers)
Wanneer u een Z-rapport
opvraagt,
„Z1“
in is
plaats
vaninstead
„X1“ of “X1”.
When you
take a Zwordt
report,
“Z1”
printed
afgedrukt.
From here, the printing is selectable by programming;
“PRINT ON CLK” in department and PLU/EAN programming in ARTICLE menu.
When “YES” is selected, the printing of department report and/or PLU/EAN report will be done.
174
■ Rapport van alle kassiers (systeem met verkopers en kassiers)
Wanneer u een Z-rapport
opvraagt,
„Z1“
in is
plaats
vaninstead
„X1“ of “X1”.
When you
take a Zwordt
report,
“Z1”
printed
afgedrukt.
De volgende items worden afgedrukt in dezelfde indeling als voor het individuele kassierrapport van kassier
nr. 1. In het rapport van alle kassiers wordt bovendien de totaalverkoop van alle kassiers afgedrukt.
■ Rapport van individuele kassier (systeem met verkopers en kassiers)
Wanneer
eenaZ-rapport
opvraagt,
wordt
„Z1“ inofplaats
When
you u
take
Z report, “Z1”
is printed
instead
“X1”. van „X1“
afgedrukt.
175
176
■ Uurrapport
Wanneer
eena Z-rapport
opvraagt,
wordt
„Z1“ in
When
you u
take
Z report, “Z1”
is printed
instead
ofplaats
“X1”. van „X1“
afgedrukt.
Tijd
Time
Transaction
counter
Transactieteller
Verkoop
Sales
totaltotaal
Gemiddelde
van amount
verkoopbedrag
Average
of sales
■ Rapport van arbeidskosten %
Time
Tijd
Transaction
counter
Transactieteller
Medewerkerkosten
Employee
cost
Arbeidskosten
Labor
cost % %
Verkoop
Sales
totaltotaal
177
■ GLU-rapport
Wanneer
u eena Z-rapport
opvraagt,
wordt
„Z1“ inofplaats
When
you take
Z report, “Z1”
is printed
instead
“X1”. van „X1“ afgedrukt.
GLU-code
GLU
code
Bereik
Range
Verkopercode
Clerk
code
PBAL
PBAL
Deposito
totaal
Deposit
(+)(+)
total
Deposito
totaal
Deposit
(–)(-)
total
„T“indicates
geeft aanthat
datthe
de transaction
transactie werd
“T”
was behandeld
handled bydoor
a een verkoper
in opleiding.
clerk under training.
VrijeGLU
GLU-code
(Deze
code
werd
uitgevoerd
voor
overdracht.)
Free
code (This
code
has
been
transferred
out.)
Totaal
Total
■ GLU-rapport per verkoper
Wanneer
u eena Z-rapport
opvraagt,
wordt
„Z1“ inofplaats
When
you take
Z report, “Z1”
is printed
instead
“X1”. van „X1“ afgedrukt.
Verkopercode
Clerk
code
Clerk
name
Naam
van verkoper
GLU-code
GLU
code
PBAL
PBAL
Deposito
totaal
Deposit
(+)(+)
total
Deposito
(-)
totaal
Deposit (–) total
Total
Totaal
178
■ Kamer-GLU-rapport
When
you utake
Z report, “Z1”
is printed
“X1”. van „X1“ afgedrukt.
Wanneer
eenaZ-rapport
opvraagt,
wordtinstead
„Z1“ inofplaats
Room
GLU code
Kamer-GLU-code
Bereik
Range
Verkopercode
Clerk
code
PBAL
PBAL
Deposito
totaal
Deposit
(+)(+)
total
Deposito
totaal
Deposit
(–)(-)total
“T” indicates that the transaction was handled by a
clerk under training.
Totaal
Total
■ Kamer-GLU-rapport per verkoper
Wanneer
eenaZ-rapport
opvraagt,
wordtinstead
„Z1“ inofplaats
When
you utake
Z report, “Z1”
is printed
“X1”. van „X1“ afgedrukt.
Verkopercode
Clerk
code
Clerk
Naamname
van verkoper
Room
GLU code
Kamer-GLU-code
PBAL
PBAL
Deposit
(+)(+)
total
Deposito
totaal
Deposit
(–)(-)total
Deposito
totaal
Total
Totaal
179
■ Saldorapport
Eindtotaalsaldo
vanofdethe
vorige
dag day
Grand
total balance
previous
Bestelling
Order
total totaal
Betaald
Paid
totaltotaal
Oud
saldo ++saldo
van
vandaag
Old
balance
today’s
balance
■ Rekeningenrapport
Wanneer
u eena Z-rapport
opvraagt,
wordt
„Z1“ inofplaats
When
you take
Z report, “Z1”
is printed
instead
“X1”. van „X1“ afgedrukt.
Bill
number
Rekeningnummer
Date
Datum
Verkopercode
Clerk
code
Bedrag
Amount
■ Gestapeld X1/Z1-rapport
U kunt meerdere X1/Z1-rapporten in volgorde afdrukken onder één transactie. In dit geval dient u vooraf te
programmeren welke X1/Z1-rapporten u wilt afdrukken. Zie „Gestapeld rapport“ bij „Gegevens van POSinstellingen“ in het hoofdstuk „10. Programmeren“ van de GEBRUIKERSHANDLEIDING.
180
■ Rapport van niet-gebruikte EAN’s
*1
EAN-code
EAN
code
Itemlabel
Item
label
*2
*1 Wanneer u „DELETE“ selecteert, wordt „Z1“ in plaats van „X1“ afgedrukt.
*2 Wanneer er verkoopgegevens van de EAN voor het PLU/EAN-rapport zijn, worden de gegevens hier
afgedrukt.
Wanneer u in deze situatie de EAN in Z1-modus verwijdert, worden de EAN-gegevens voor het PLU/
EAN-rapport eveneens verwijderd.
181
Voorbeelden van periodieke rapporten
Met uw POS-terminal kunt u samengevoegde X- en Z-rapporten van een gekozen periode (gewoonlijk een
week of een maand) opvragen.
■ Algemene informatie
De periodieke rapporten voor uitlezing en terugstelling hebben dezelfde indeling als de X1/Z1-rapporten met
dagelijkse verkoopinformatie, behalve de modusaanduiding („X2“ of „Z2“).
• Voorbeeld
van X-rapport
Sample X report
Symbool
voor uitlezing
Read
symbol
Report
title
Titel van
rapport
•• Voorbeeld
van Y-rapport
Sample Z report
Symbool
voor terugstelling
Reset
symbol
Terugstelteller
van
dagelijks
Reset
counter of
daily
total totaal
Terugstelteller
van
periodieke samenvoeging
Reset
counter of
periodic
consolidation
Eindtotalen
Grand
totals
Titel van
rapport
Report
title
De volgende items worden afgedrukt met dezelfde
indeling als in het X/Z-rapport van dagelijkse totalen.
182
■ Medewerkersrapport
Wanneer
eenaZ-rapport
opvraagt,
wordtinstead
„Z2“ inofplaats
When
you utake
Z report, “Z2”
is printed
“X2”. van „X2“ afgedrukt.
Employee
code
Medewerkercode
Bereik
Range
Naam vanname
medewerker
Employee
Datum
Date
Time-in
Time-in
Nr. location
taaklocatie/naam
taaklocatie
Job
no./Job location
name
Break-in
Break-in
Break-out
Break-out
Bewerkte
Edited
timetijd
Time-out
Time-out
Totale
pauzetijd
per location
locatie
Total
break
time per
Totale
werktijdtime
perper
locatie
Total
working
location
Totale
kosten
per locatie
Total
cost
per location
Totaal
uren
Total
hour
Overuren
Overtime
Total
labor
cost
Totaal
arbeidskosten
183
■ Rapport van aanpassing van medewerkertijd
Bereik
Range
Date
Datum
Bediening
Operation
Operation
time before
time editing
Bedieningstijd
vóór bewerking
van tijd
Bewerkte
Edited
timetijd
■ Rapport van actieve medewerkerstatus
Medewerkercode
Employee
code
Range
Bereik
Naam vanname
medewerker
Employee
Geeft aanthat
datthe
de employee
medewerker
een pauze
Indicates
is under
break.neemt.
Geeft aanthat
datthe
de employee
medewerker
geen
time-in
Indicates
is not
timed
in. heeft ingevoerd.
184
■ Rapport van overuren van medewerkers
Wanneer
eenaZ-rapport
opvraagt,
wordtinstead
„Z2“ inofplaats
When
you utake
Z report, “Z2”
is printed
“X2”. van „X2“ afgedrukt.
Employee
code
Medewerkercode
Range
Bereik
Naam vanname
medewerker
Employee
Datum
Date
Overuren
(uren)
Over
time (Hour)
Kosten
van
overuren
Over
time
cost
■ Rapport van dagelijks netto
Wanneer
eenaZ-rapport
opvraagt,
wordtinstead
„Z2“ inofplaats
When
you utake
Z report, “Z2”
is printed
“X2”. van „X2“ afgedrukt.
Datum
Date
Bezoeker
Guest
q’ty hoeveelheid
Sales
totaltotaal
Verkoop
Guest
total totaal
Bezoeker
Nettobedrag
totaal
Net
amount total
185
■ Rapport van klantenverkoop (1 en 2 in Z2-modus)
OPMERKING
• Rapporten van klantenverkoop kunt u afdrukken met gedetailleerde of totale verkoopgegevens. Selecteer
„DETAIL“ of „TOTAL“ in het menu FUNCTION SELECT2.
• In de Z2-modus kunt u klantenverkooprapport 1 of klantenverkooprapport 2 selecteren. In klantenverkooprapport 1 kunt u het rekeningtotaal van elke klant, de datum en de verkoopitems terugstellen. In klantenverkooprapport 2 kunt u de verkoophoeveelheid, het totaal, het rekeningtotaal van elke klant, de datum en
de verkoopitems terugstellen.
Wanneer
u eena Z-rapport
opvraagt,
wordt
„Z2“ inofplaats
When
you take
Z report, “Z2”
is printed
instead
“X2”. van „X2“ afgedrukt.
Range
Bereik
Customer
Klantcodecode
Name
Naam
Address
Adres
VAT-ID
Btw-id
Verkoophoeveelheid
Sales
q’ty and total en totaal
Charge
account
Lopende
klantrekening
Date
Datum
Sales
items
Verkoopitems
Charge
total totaal
Klantrekening
186
Hetfull
volledige
op het klantenbestand
The
total ontotaal
the customer
file
■ Rapport van klantenverkoop per opgegeven verkoopbereik
Verkoopbereik
Sales
range
Klantcodecode
Customer
Naam
Name
Adres
Address
Btw-id
VAT-ID
Sales
q’ty and total en totaal
Verkoophoeveelheid
Charge
account
Lopende
klantrekening
Date
Datum
Sales
items
Verkoopitems
187
Subtotaal
rapport
Subtotal
onop
thehet
report
Hetfull
volledige
op het klantenbestand
The
total ontotaal
the customer
file
■ Rapport van lopende klantrekeningen
Klantcodecode
Customer
Naam
Name
Adres
Address
Btw-id
VAT-ID
188
■ Rapport van klantbestellingen
Wanneer
eenaZ-rapport
opvraagt,
wordt
„Z2“ inofplaats
When
you utake
Z report, “Z2”
is printed
instead
“X2”. van „X2“
afgedrukt.
Vooruitbestelling
klant
Customer
advance
order
Bestelnummer
Ordering
number
Datum/tijd
Date/Time
Saldo
Balance
„T“indicates
geeft aanthat
datthe
de transactie
“T”
transactionwerd
was behandeld
handled bydoor
a een verkoper
in opleiding.
clerk
under training.
Vooruitbestelling
kredietklant
Credit
customer advance
order
Klantnummer/volgnummer
Customer
number/Consecutive number
■ Gestapeld X2/Z2-rapport
U kunt meerdere X2/Z2-rapporten in volgorde afdrukken onder één transactie. In dit geval dient u vooraf te
programmeren welke X2/Z2-rapporten u wilt afdrukken. Zie „Gestapeld rapport“ bij „Gegevens van POSinstellingen“ in het hoofdstuk „10. Programmeren“ van de GEBRUIKERSHANDLEIDING.
189
■ Rapport van niet-gebruikte klanten
*
Klantcodecode
Customer
Naam
Name
Adres
Address
Btw-id
VAT-ID
* Wanneer u „DELETE“ selecteert, wordt „Z2“ in plaats van „X2“ afgedrukt“.
■ Rapport van verwijderde klanten
Klantenbereik
Customer
range
Klantcodecode
Customer
Naam
Name
Adres
Address
Btw-id
VAT-ID
190
Niet-gebruikte EAN’s en klanten verwijderen
U kunt EAN’s en klanten verwijderen die gedurende een bepaalde tijd niet zijn gebruikt. U kunt een periode
programmeren in de PGM2-modus. U kunt ook klanten verwijderen aan de hand van een periode waarin ze
niet zijn gebruikt.
Volg de hieronder getoonde procedure.
• Niet-gebruikte EAN’s verwijderen
1. Selecteer de X1/Z1-modus.
2. Selecteer „NON ACCESSED EAN“.
3. Selecteer „READING“ om een rapport voor uitlezing op te vragen.
Selecteer „DELETE“ om niet-gebruikte EAN’s te verwijderen. Het selectievenster
„ALL DELETE/IND.DELETE“ wordt getoond.
Selecteer „ALL DELETE“ om alle niet-gebruikte EAN’s te verwijderen.
Selecteer „IND.DELETE“ om de niet-gebruikte EAN’s afzonderlijk te verwijderen.
4. Raak de knop [EXIT] aan om de bewerking te beëindigen.
OPMERKING
Het is aanbevolen een rapport eerst op te vragen voordat u de bewerking voor verwijderen uitvoert.
• Niet-gebruikte klanten verwijderen
1. Selecteer de X2/Z2-modus.
2. Selecteer „NON ACCESSED CUST. “.
3. Selecteer „READING“ om een rapport voor uitlezing op te vragen.
Selecteer „DELETE“ om niet-gebruikte klanten te verwijderen. Het selectievenster
„ALL DELETE/IND.DELETE“ wordt getoond.
Selecteer „ALL DELETE“ om alle niet-gebruikte klanten te verwijderen.
Selecteer „IND.DELETE“ om de niet-gebruikte klanten afzonderlijk te verwijderen.
4. Raak de knop [EXIT] aan om de bewerking te beëindigen.
OPMERKING
Het is aanbevolen een rapport eerst op te vragen voordat u de bewerking voor verwijderen uitvoert.
• Klanten verwijderen
1. Selecteer de X2/Z2-modus.
2. Selecteer „CUSTOMER DELETE“.
3. Geef het bereik (eerste/laatste klantcode) op dat u wilt verwijderen.
191
Verplichte cash/cheque-declaratie (CCD)
Als uw POS-terminal is geprogrammeerd voor verplichte cash/cheque-declaratie, moet u aangeven
hoeveel cash/cheques vooraf in de lade aanwezig zijn volgens het declaratietype dat is opgegeven
voor het opvragen van Z-verkoperrapporten.
Gebruik de volgende procedure voor deze declaratie.
Soorten verplichte cash/cheque-declaraties
Wanneer CCD door verkoper/kassier (in systeem met alleen verkopers) wordt gebruikt op uw terminal:
• Verplicht wanneer terugstelling van individuele verkoper wordt opgevraagd.
Wanneer CCD door verkoper/kassier (systeem met verkopers en kassiers) wordt gebruikt op uw terminal:
• Verplicht wanneer terugstelling van individuele kassier wordt opgevraagd.
Wanneer CCD voor alle verkopers/kassiers (systeem met alleen verkopers) wordt gebruikt op uw terminal:
• Verplicht wanneer terugstelling van alle verkopers wordt opgevraagd.
Wanneer CCD voor alle verkopers/kassiers (systeem met verkopers en kassiers) wordt gebruikt op uw terminal:
• Verplicht wanneer terugstelling van alle kassiers wordt opgevraagd.
Wanneer CCD per terminal (CCD aan het einde van de dag) wordt gebruikt op uw terminal:
• Verplicht wanneer algemene terugstelling wordt opgevraagd.
Wanneer CCD per ploegendienst (CCD bij elke ploegendienst) wordt gebruikt op uw terminal:
• Verplicht per ploegendienst wanneer algemene terugstelling wordt opgevraagd.
OPMERKING • U kunt geen CCD invoeren tijdens een ploegendienst met reeds ingevulde CCD.
• U kunt geen verkoopregistratie uitvoeren tijdens een ploegendienst met reeds ingevulde
CCD.
• U moet CCD’s invoeren tijdens elke geprogrammeerde ploegendienst voordat u een algemeen Z1-rapport opvraagt.
• Verplicht wanneer „CCD SHIFT ENTRY“ is geselecteerd in de OPXZ-modus.
• Verplicht wanneer algemene terugstelling wordt opgevraagd en de CCD van de laatste ploegendienst
ontbreekt.
• Verplicht aan het begin van de ploegendienst.*
* U kunt door programmering ook toelaten dat de medewerker de CCD invoert nadat de ploegendienst is gestart.
OPMERKING De zes bovenstaande soorten verplichte cash/cheque-declaraties zijn beschikbaar. U kunt éen
ervan kiezen. Voor meer details neemt u contact op met uw erkende SHARP-dealer.
(1) Wanner het invoeren van CCD verplicht is, wordt het volgende venster getoond om de waarde van
cash/cheques in de lade aan te geven.
Selecteer een item in de lijst met CCD-betaalmiddelen om de CCD in te voeren.
(2) Voer de waarde van cash/cheques in de lade in.
192
Als u onjuiste gegevens hebt ingevoerd, selecteert u de betreffende cel en voert u de correcte gegevens in of schrapt u de bewerking met de toets [ CORR. ].
Voor cash:
• Selecteer de munten door het item aan te raken of met de toets [ENTER].
• Voer de munthoeveelheden in en raak de
toets [ENTER] aan.
• Raak de toets [OK/ADD] aan om het invoeren
te beëindigen.
• Om onjuist ingevoerde gegevens te schrappen, selecteert u de munt, voert u de correcte
hoeveelheden in en raakt u de toets [CORR.]
aan.
• Om gegevens te overschrijven, selecteert u de
munt, overschrijft u de hoeveelheden en raakt
u de toets [OVR.WT] aan.
Voor cheque:
• Voer het aantal cheques in en raak de toets
[ENTER] aan.
• Voer het bedrag van de cheques in en raak
de toets [ENTER] aan.
• Om onjuist ingevoerde gegevens te schrappen, voert u het aantal en het bedrag in en
raakt u de toets [ CORR. ] aan.
• Om gegevens te overschrijven, voert u het
aantal en het bedrag in en raakt u de toets
[OVR.WT] aan.
OPMERKING
Voor de muntomzetting gebruikt u dezelfde procedure voor cheques.
193
10 Programmeren
Dit hoofdstuk legt uit hoe u diverse items programmeert. Voordat u begint met programmeren,
selecteert u de PGM1- of PGM2-modus in het modusselectievenster, afhankelijk van het item
dat u gaat programmeren.
Verwerking van het programmeermenu
De verwerking van het programmeermenu wordt getoond in de onderstaande tabellen.
■ PGM1-modus
UITLEZEN
AFDELING
PLU/EAN
BEREIK
OPHALEN
NIEUWE OPHALING
LAATSTE OPHALING
DYNAMISCHE EAN
BEREIK
OPHALEN
NIEUWE OPHALING
LAATSTE OPHALING
FUNCTIES
VERKOPER
KASSIER
INSTELLEN
ARTIKEL
AFDELING
PLU/EAN
DYNAMISCHE EAN
PLU/EAN-STOCK
OVERSCHRIJVEN
OPTELLEN
AFTREKKEN
FUNCTIES
(-)
%
COMMISSIE
BEDIENINGSGELD
VREEMDE MUNT
PERSONEEL
VERKOPER
KASSIER
194
LICENTIE
■ PGM2-modus
UITLEZEN
AFDELING
PLU/EAN
BEREIK
OPHALEN
NIEUWE OPHALING
LAATSTE OPHALING
DYNAMISCHE EAN
BEREIK
OPHALEN
NIEUWE OPHALING
LAATSTE OPHALING
TABEL KOPPEL-PLU/EAN’S
COMBINATIEMAALTIJD
KRUIDENTABEL
CONVERSIE EAN PLU
CONVERSIE ITF PLU
KRATTABEL
PROMOTIETABEL
OVERIGE EAN
PLU-INFORMATIE
PLU-MENUTOETS
GEWICHTTABEL
HAPPY HOUR
FUNCTIES
BETAALMIDDELEN
TRAINING TEKST/VERKOPER
VERKOPER
KASSIER
MANAGER
MEDEWERKER
PLOEGENDIENST
TAAKLOCATIETABEL
CONTACTLOZE SLEUTEL
OPTIONEEL
RAPPORT
FUNCTIETEKST
FUNCTIETOETS
FUNCTIEMENUTOETS
AFDELINGSGROEP
PLU-GROEP
PLU UURGROEP
BERICHT
AUTOMATISCH GENEREREN GLU
BELASTING
AUTOMATISCH MENU
AUTOMATISCHE TOETSSEQUENTIE
KLANT
KLANT PROG.
195
FILIALEN
OVERDRACHTMASKER
APPARAATCONFIG
DIRECTE TOETS
ONLINE CONFIG
INLINE CONFIG
MWS CONFIG
VMP CONFIG
ROM-VERSIE
INSTELLEN
ARTIKEL
AFDELING
PLU/EAN
DYNAMISCHE EAN
PLU-BEREIK
HAPPY HOUR
PLU-MENUTOETS
COMBINATIEMAALTIJD
TABEL KOPPEL-PLU/EAN’S
KRUIDENTABEL
PROMOTIETABEL
HOOFDVOORINSTELLING
DOELITEM
NIVEAU1
NIVEAU2
NIVEAU3
NIVEAU4
NIVEAU5
KRATTABEL
CONVERSIE PLU EAN
CONVERSIE ITF PLU
EAN ZONDER PLU
PERSCODE
DUITS TYPE1
V.K.
FRANS
ZWEDEN
DUITS TYPE2
GEWICHTTABEL
PLU/EAN-STOCK
OVERSCHRIJVEN
OPTELLEN
AFTREKKEN
196
EAN VERWIJDEREN
DIRECTE TOETS
FUNCTIES
(-)
%
GROEPSKORTING %
COMMISSIE
OVERIGE FUNCTIES
DEPOSITO
DEPO. ( - )
***RA
***RA2
***PO
***PO2
CONTANTE FOOI
NIET-CONTANTE FOOI
CID
CHK/CG
BEDIENINGSGELD
BONUSPUNT
BONUSPUNTENTABEL
BONUS INWISSELEN
BETAALMIDDELEN
CASH
CHEQUE
KREDIET
OVERDACHT NAAR HOTEL
CA/CHK
KLANTREKENING
VREEMDE MUNT
MUNTEN
ORDERMAN BETAALMIDDELEN
TRAINING TEKST/VERKOPER
TEKST
FUNCTIETEKST
AFDELINGSGROEP
PLU-GROEP
PLU UURGROEP
PLU-INFORMATIE
PERSONEEL
VERKOPER
KASSIER
MANAGER
MEDEWERKER
TAAKLOCATIETABEL
PLOEGENDIENST
CONTACTLOZE SLEUTEL
VERKOPERSLEUTEL VERW.
197
TERMINAL
DATUM/TIJD
OPTIONEEL
FUNCTIE UITSCHAKELEN
FUNCTIE SELECTEREN1
FUNCTIE SELECTEREN2
AFDRUKKEN SELECTEREN1
AFDRUKKEN SELECTEREN2
WEERGAVE SELECTEREN
EURO
RAPPORT
0 OVERSLAAN
INDELING ALGEMEEN RAPPORT
INDELING TRANSACTIERAPPORT
INDELING VERKOPERRAPPORT
UURRAPPORT
INDELING AFDELINGRAPPORT
GESTAPELD RAPPORT
RAPPORT 1
RAPPORT 2
BERICHT
ONTVANGSTBEWIJSLOGO
VRIJE TEKST
VP-TEKST
REKENINGTEKST
VOETTEKST REKENING
NAAM BEGUNSTIGDE
BERICHT ENTERTAINMENTREKENING
SCROLL STAAND DISPLAY
SCROLL HOOFDDISPLAY
FUNCTIETOETS
FUNCTIEMENUTOETS
FUNCTIETOETS
APPARAATCONFIG
JOURNAALPRINTER
ONTVANGSTBEWIJS-/RAPPORTPRINTER
REKENINGPRINTER
KP NR.1
:
:
:
KP NR. 9
BCR (SCANNER)
WEEGSCHAAL
ONLINE
STAAND DISPLAY
DRANKAUTOMAAT
ORDERMAN
198
AUTOMATISCH GENEREREN GLU
BELASTING
KLANT
KLANT
KLANT PROG.
BESTELLINGMASKER
FILIALEN
OVERDRACHTMASKER
BACK-UP ZENDEN
BACK-UP ONTVANGEN
ONLINE CONFIG
INLINE CONFIG
MWS CONFIG
VMP CONFIG
ORDERMAN CONFIG
ORDERMAN D/L PLU
D/L ALLE PGM/PLU
D/L ALLE ZONDER PLU
D/L PLU
D-EAN LADEN
GEGEVENS WISSEN
E. JOURNAAL
T-LOG
TRANSACTIE
VERKOPER
KASSIER
UUR
DAGELIJKS NETTO
VLAG AANMELDING
VLAG GEBRUIKTE GLU
DD UITLEZEN
DD INSTELLEN
DD VOORINSTELLEN
DD GEBRUIKER
DOWNLOADEN
LOKALE DD
DD KREDIET WISSEN
EERSTE D/L
ONDERHOUD D/L
VERKLARING EN
HERSTEL MA/BMA
199
Hoe alfanumerieke tekens te programmeren
Wanneer u alfanumerieke tekens programmeert, wordt het tekentoetsenbord weergegeven zoals hieronder
wordt getoond.
[TEXTCOPY]
[PASTE]
[TEXT_START]
[TEXT_END]
[CANCEL]
[OK]
[NORMAL/DOUBLE]
[INS]
[DELETE]
[BACK_SPACE]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[SHIFT]
[LIST]
[CAPS]
[ENTER]
200
:Tekstgegevens kopiëren.
:Tekstgegevens plakken.
:Naar het begin van de tekst gaan.
:Naar het einde van de tekst gaan.
: Programmering annuleren en teruggaan naar het vorige scherm.
:Programmering beëindigen.
:Normale of dubbele grootte omschakelen.
: De modus voor invoegen/overschrijven omschakelen.
:Een teken of cijfer op de plaats van de cursor verwijderen.
: De cursor terugplaatsen en het teken of cijfer links van de cursor verwijderen.
:De cursor verplaatsen (naar links)
:De cursor verplaatsen (naar rechts)
:De cursor verplaatsen (omlaag)
:De cursor verplaatsen (omhoog)
: Met deze toets kunt u een hoofdletter invoeren. Raak deze toets aan net voordat
u de hoofdletter invoert. U moet deze toets aanraken telkens wanneer u een
hoofdletter invoert.
: De pagina van tekens wijzigen.
:De hoofdlettervergrendeling invoeren.
:Een nieuwe regel beginnen.
Alfanumerieke tekens
Codetabel voor programmering van alfa-descriptor
(DC) Tekencode met dubbele grootte
_(095): Regelinvoercode
Gearceerde tekens zijn Tsjechische tekens.
OPMERKING
De tekens „ , , , “ van de lijst met tekens kunnen niet worden afgedrukt en zijn alleen
voor weergave in het display.
201
Hoofdinstructies
Dit deel beschrijft de voornaamste programmeerfuncties met een voorbeeld voor het programmeren van afdelingen.
(■ Afdeling (ARTICLE ➝ DEPARTMENT ....... PGM1) (ARTICLE ➝ DEPARTMENT ....... PGM2))
■ Voorbeeld van programmering
(1)Selecteer de PGM2-modus in het modusvenster. Het volgende venster wordt getoond.
(2) Raak de toets [SETTING] aan om de programmering te starten. Het volgende venster wordt getoond.
Terugkeren naar het startscherm voor programmering
202
(3)Raak de knop [ARTICLE] en [DEPARTMENT] aan om de afdeling te programmeren, selecteer de gewenste afdeling en raak de toets [ENTER] aan.
(4)Selecteer de programmeeritems en stel de juiste gegevens in.
(5)Raak de toets [EXIT] aan om de programmering te beëindigen.
203
■ Functietoetsen voor programmering
[RECORD_DELETE]:Gegevens of items verwijderen.
[BACK_SPACE]
: De cursor terugplaatsen en het teken of cijfer links van de cursor verwijderen.
[COPY]
: De gegevens van het betreffende item kopiëren. Raak deze toets aan en selecteer
het betreffende item.
[PAGE 1]
: De pagina van de gegevens of items wijzigen.
[PAGE 10]
[ENTER]
[EXIT]
[CLEAR]
[LIST]
[NEXT]
[PREVIOUS]
[TEXT ENTRY]
[LIST MENU]
[REG MENU]
[SELECT SCREEN]
[MOV.WINDW]
[PAGE_UP]
[PAGE_DOWN]
[ ]
[ ]
[TEXTCOPY]
[PASTE]
204
: De pagina van de gegevens of items wijzigen.
: Gegevens invoeren.
: De programmering beëindigen.
: Ingevoerde gegevens wissen.
: De variatie van een parameter weergeven.
: Naar het volgende item gaan.
: Naar het vorige item gaan.
: Tekstgegevens invoeren.
: Lijst met items weergeven.
: Het registratiescherm weergeven.
: Het scherm selecteren.
: De weergaveplaats van een subvenster wijzigen.
: Een pagina omhoog gaan in het venster.
: Een pagina omlaag gaan in het venster.
:De cursor verplaatsen (omlaag)
:De cursor verplaatsen (omhoog)
:Tekstgegevens kopiëren.
:Tekstgegevens plakken.
Gegevens van POS-instellingen
De gegevens van de POS-instellingen kunnen worden gecontroleerd met de volgende tabellen.
De standaardinstelling voor het programmeren van parameters is vetgedrukt weergegeven.
■ Afdeling
(ARTICLE ➝ DEPARTMENT ....... PGM2 of PGM1)
(1)Selecteer de PGM2- of PGM1-modus in het modusselectievenster en raak [SETTING] aan om de programmering te starten.
(2)Raak de knop [ARTICLE] aan om het menu met details weer te geven.
(3)Raak de knop [DEPARTMENT] aan om elke afdeling te programmeren.
(4)Voer het afdelingnummer in of selecteer het en raak de toets [ENTER] aan.
(5)Raak het vereiste programmeeritem aan, voer elke parameter in of selecteer hem en raak de toets
[ENTER] aan.
Herhaal deze stap (5) zo vaak als nodig.
(6)Raak de toets [EXIT] aan om de programmering te beëindigen.
Tekst
Parameter
PRICE
Eenheidsprijs (max. 6 cijfers)
GROUP No.
01-09: plus afdeling
10: min afdeling
11: plus hash afdeling
12: min hash afdeling
13: plus teruggave flessen afdeling
14: min teruggave flessen afdeling
15-17: zonder omzet 1-3
DESCRIPT.
Beschrijving voor een afdeling. Max. 20 tekens kunnen worden ingevoerd. (DPT.X_X_)
KEY TEXT
Beschrijving voor een afdelingtoets. Max. 16 tekens kunnen worden ingevoerd. (DPT.X_X_)
KEY COLOR
232 kleuren (voorgrondkleur/achtergrondkleur: BLACK/BLUE)
ENTRY TYPE
Type invoer van eenheidsprijs voor afdelingen
OPEN & PRESET: open en vooringesteld
PRESET: alleen vooringesteld
OPEN: alleen open
INHIBIT: uitgeschakeld
COMMISSION No.
Commissiegroepnummer (1 tot 9)
Als u het nummer „0“ invoert, wordt geen commissiegroepnummer toegewezen aan een afdeling.
OUTPUT KP No.1
Id-nummer van de externe netwerkprinter 1 (1 tot 9)
Als u het nummer „0“ invoert, werkt er geen externe printer.
OUTPUT KP No.2
Id-nummer van de externe netwerkprinter 2 (1 tot 9)
Als u het nummer „0“ invoert, werkt er geen externe printer.
RECEIPT PRINT
YES: drukt de verkoopinformatie van de afdeling af op het ontvangstbewijs.
NO: drukt niets af op het ontvangstbewijs.
SIF/SICS/NORMAL
Selectie van afdelingstype
SIF: SIF-afdeling
SICS: SICS-afdeling
NORMAL: andere afdeling dan SIF- of SICS-afdeling
Selectie van ontvangstbewijstype (voor het ontvangstbewijstype „enkel/dubbel“ of „enkel/dubbel + optelling“)
RECEIPT TYPE
DOUBLE: dubbel ontvangstbewijstype
SINGLE: enkel ontvangstbewijstype
(Wordt vervolgd)
205
Tekst
Parameter
PRNT ON CLK
YES: drukt de verkoopinformatie van de afdeling af op het verkoperrapport.
NO: drukt niets af op het verkoperrapport.
ITEM VP
COMPULSORY: het afdrukken van validatie voor het item is verplicht.
NON-COMPULSORY: het afdrukken van validatie voor het item is niet verplicht.
•U kunt een bovenste limietbedrag (HALO) voor elke afdeling instellen. De limiet is van toepassing
voor de bewerkingen in de REG-modus en kan tijdelijk worden opgeheven in de MGR-modus.
HALO
•AB is hetzelfde als A x 10B.
A: significant cijfer voor HALO (1 tot 9)
B: aantal nullen na significant cijfer voor HALO (0 tot 8)
SCALE
COMPULSORY: invoer van gewicht is verplicht.
ENABLE: schakelt invoer van gewicht in.
INHIBIT: schakelt invoer van gewicht uit.
TARE TABLE
Gewichttabelnummer geassocieerd met invoer van gewicht (1 tot 9)/0
VMP No.
VMP-bestandsnummer voor EAN (1 tot 3)
Als u het nummer „0“ invoert, wordt geen VMP-bestandsnummer toegewezen.
TAXABLE1
YES: belastbaar 1
NO: niet-belastbaar 1
:
:
:
:
TAXABLE6
YES: belastbaar 6
NO: niet-belastbaar 6
GROUP DISCOUNT1
YES: komt in aanmerking voor korting 1
NO: komt niet in aanmerking voor korting 1
:
:
GROUP DISCOUNT10
206
:
:
YES: komt in aanmerking voor korting 10
NO: komt niet in aanmerking voor korting 10
■ PLU/EAN
(ARTICLE ➝ PLU/EAN ....... PGM2 of PGM1)
PLU-code: max. 5 cijfers (1 tot 99999)
UPC/EAN-code: max. 13 cijfers (EAN13, EAN8, UPC-A)
(1)Selecteer de PGM1- of PGM2-modus en raak [SETTING] aan om de programmering te starten.
(2)Raak de knop [ARTICLE] aan om het menu weer te geven en raak de knop [PLU/EAN] aan om elke
PLU/EAN weer te geven.
(3)Raak de directe PLU-toets of de toets [LIST MENU] aan om de PLU-lijst te openen. Selecteer de PLU
die u wilt programmeren en raak de toets [ENTER] aan. U kunt ook de overeenkomstige PLU in de PLUlijst aanraken om deze te programmeren. Raak de toets [SELECT SCREEN] aan om andere schermen
met andere directe PLU-toetsen te selecteren.
(4)Raak het vereiste programmeeritem aan, voer elke parameter in of selecteer hem en raak de toets
­[ENTER] aan.
Herhaal deze stap (4) zo vaak als nodig. Voor het programmeren van items raadpleegt u de onderstaande tabellen. (zelfde als dynamische EAN).
(5)Raak de toets [EXIT] aan om de programmering te beëindigen.
■ PLU-bereik (ARTICLE ➝ PLU RANGE ....... PGM2)
PLU-code: max. 5 cijfers (1 tot 99999)
(1)Selecteer de PGM2-modus en raak [SETTING] aan om de programmering te starten.
(2)Raak de knop [ARTICLE] aan om het menu weer te geven en raak de knop [PLU RANGE] aan om het
venster met PLU-bereik weer te geven.
(3)Voer de volgende bereikgegevens in en raak de toets [ENTER] aan om het PLU-bereik te programmeren.
Tekst
Parameter
START CODE
Startcode van het bereik max. 5 cijfers (00000-99999)
END CODE
Eindcode van het bereik max. 5 cijfers (00000-99999)
Type voor de bewerking
DELETE: verwijderen
OPERATION
MAINTENANCE: onderhoud
NEW&MAINTENANCE: Nieuw aanmaken en onderhouden
(4)Raak het vereiste programmeeritem aan, voer elke parameter in of selecteer hem en raak de toets
­[ENTER] aan.
Herhaal deze stap (4) zo vaak als nodig. Voor het programmeren van items raadpleegt u de onderstaande tabellen. (zelfde als dynamische EAN).
(5)Raak de toets [EXIT] aan om de programmering te beëindigen.
■ Dynamische EAN (ARTICLE ➝ DYNAMIC EAN ....... PGM2 of PGM1)
UPC/EAN-code: max. 13 cijfers (EAN13, EAN8, UPC-A)
(1) Selecteer de PGM1- of PGM2-modus en raak [SETTING] aan om de programmering te starten.
(2)Raak de knop [ARTICLE] aan om het menu weer te geven en raak de knop [DYNAMIC EAN]
aan om de dynamische EAN weer te geven.
(3)Raak het nummer van de dynamische EAN aan of voer het in en raak de toets [ENTER] aan om elke dynamische EAN te programmeren.
(4)Raak het vereiste programmeeritem aan, voer elke parameter in of selecteer hem en raak
de ­toets ­[ENTER] aan.
Herhaal deze stap (4) zo vaak als nodig.
(5)Raak de toets [EXIT] aan om de programmering te beëindigen.
207
Tekst
Parameter
DEPT.CODE
Afdelingscode die moet worden geassocieerd met de ingevoerde PLU/EAN (01 tot 99)
Wanneer een PLU/EAN is geassocieerd met een afdeling, zijn de functies van de
PLU/EAN afhankelijk van de programmering voor de afdeling.
•Groeperen (groep 1 tot 17)
•Afdrukken van validatie voor item verplicht/niet verplicht
•Single Item Cash Sale/Single Item Finalize
•Enkel ontvangstbewijs/dubbel ontvangstbewijs
•HALO (alleen voor subafdelingen)
SIGN
+: plus PLU/EAN
-: min PLU/EAN
De functie van elke PLU/EAN varieert volgens de combinatie van zijn teken en
het teken van zijn geassocieerde afdeling als volgt:
Afdeling (+) / PLU/EAN (+): werkt als een normale plus PLU/EAN
Afdeling (-) / PLU/EAN (-): werkt als een normale min PLU/EAN.
Afdeling (+) / PLU/EAN (-): aanvaardt invoer van winkelbonnen, maar geen gesplitste prijzen.
Department (-) / PLU/EAN (+): niet geldig, niet aanvaard
PRICE1
Eenheidsprijs van prijsniveau 1 (max. 6 cijfers)
:
:
:
:
PRICE8
Eenheidsprijs van prijsniveau 8 (max. 6 cijfers)
BASE QTY
Basishoeveelheid voor elke PLU/EAN die alleen mag worden toegepast voor gesplitste prijzen
(max. 2 cijfers: 0 tot 99)
TEXT1
Beschrijving voor een PLU/EAN (voor prijsniveau 1): PLUXXXXX
Max. 16 of 20 tekens kunnen worden ingevoerd.
:
:
:
:
TEXT8
Beschrijving voor een PLU/EAN (voor prijsniveau 8): „spatie“
Max. 16 of 20 tekens kunnen worden ingevoerd.
KEY TEXT
Beschrijving voor een aanraaktoets: XXXXX of „spatie“ (voor EAN)
Max. 16 tekens kunnen worden weergegeven.
KEY COLOR
232 kleuren (voorgrondkleur/achtergrondkleur: BLACK/YELLOW)
ENTRY TYPE
OPEN: alleen open prijs
INHIBIT: uitgeschakeld
OPEN&PRESET: open prijs en vooringestelde prijs
PRESET: alleen vooringestelde prijs
(Voor EAN is dit onveranderlijk „PRESET“.)
MENU TYPE
COMBO: combo-PLU/EAN
LINK: koppel-PLU/EAN
NORMAL: normale PLU/EAN
COMBO#/LINK#
Tabelnummer voor combo-PLU/EAN’s/koppel-PLU’s (1 tot 99)/0
CONDIMENT TBL#
Tabelnummer voor invoer van kruiden (01 tot 99)/00
(Voor EAN is dit onveranderlijk „00“.)
CONDIMENT TYPE
YES: kruidentype
NO: geen kruidentype
(Voor EAN is dit onveranderlijk „NO“.)
CONDIMENT
COMPULSORY: invoer van kruiden is verplicht.
NON-COMPULSORY: invoer van kruiden is niet verplicht.
(Voor EAN is dit onveranderlijk „NON-COMPULSORY“.)
(Wordt vervolgd.)
208
Tekst
Parameter
PRICE SHIFT
COMPULSORY: omschakeling van PLU/EAN-prijsniveau is verplicht.
INHIBIT: schakelt omschakeling van PLU/EAN-prijsniveau uit.
ALLOWED: staat omschakeling van PLU/EAN-prijsniveau toe.
SCALE
COMPULSORY: invoer van gewicht is verplicht.
ENABLE: schakelt invoer van gewicht in.
INHIBIT: schakelt invoer van gewicht uit.
TARE TABLE#
Gewichttabelnummer geassocieerd met invoer van gewicht (1 tot 9)/0
SORT GROUP
PLU-sorteergroepnummer (00 tot 99)/01
INFORMATION#
Informatietekstnummer (max. 4 cijfers: 0001 tot 9999)/0000)
COMMISSION No.
U kunt een PLU/EAN toewijzen aan een commissiegroep (1 tot 9).
Als u het nummer „0“ invoert, wordt geen commissiegroepnummer aan een PLU/EAN toegewezen.
OUTPUT KP No.1
Id-nummer van de externe netwerkprinter 1 (1 tot 9)
Als u het nummer „0“ invoert, werkt er geen externe printer.
OUTPUT KP No.2
Id-nummer van de externe netwerkprinter 2 (1 tot 9)
Als u het nummer „0“ invoert, werkt er geen externe printer.
RECEIPT PRINT
YES: drukt de PLU/EAN-verkoopinformatie af op het ontvangstbewijs.
NO: drukt niets af op het ontvangstbewijs.
PRINT ON CLK
YES: afdrukken op verkoperrapport.
NO: niet afdrukken
TAXABLE1
YES: PLU/EAN is belastbaar 1.
NO: PLU/EAN is niet belastbaar 1.
:
:
:
:
TAXABLE6
YES: PLU/EAN is belastbaar 6.
NO: PLU/EAN is niet belastbaar 6.
PINT PRICE1
Pintprijs van prijsniveau 1 (max. 6 cijfers)
:
:
:
:
PINT PRICE8
Pintprijs van prijsniveau 8 (max. 6 cijfers)
PINT BASE QTY
Basishoeveelheid voor elke PLU/EAN die alleen mag worden toegepast voor invoer van halve/dubbele pint
(max. 2 cijfers: 0,0 tot 9,9)/1
HAPPY HOUR1
YES: schakelt invoer van happy hour 1 in.
NO: schakelt invoer van happy hour 1 uit.
:
:
:
:
HAPPY HOUR9
YES: schakelt invoer van happy hour 9 in.
NO: schakelt invoer van happy hour 9 uit.
GROUP DISCOUNT1
YES: komt in aanmerking voor korting
NO: komt niet in aanmerking voor korting
:
:
:
:
GROUP DISCOUNT10
YES: komt in aanmerking voor korting
NO: komt niet in aanmerking voor korting
HOURLY GR.#1
PLU-uurgroepnummer om PLU’s te klasseren voor PLU-uurgroeprapporten (1 tot 9)/0
HOURLY GR.#2
PLU-uurgroepnummer om PLU’s te klasseren voor PLU-uurgroeprapporten (1 tot 9)/0
HOURLY GR.#3
PLU-uurgroepnummer om PLU’s te klasseren voor PLU-uurgroeprapporten (1 tot 9)/0
(Wordt vervolgd.)
209
Tekst
BONUS POINT
Parameter
Bonuspunten voor een PLU/EAN (max. 7 cijfers)/0
MINIMUM STOCK
Minimale stockhoeveelheid voor een PLU/EAN (max. 7 cijfers)/0
NON-ACCESS
NON DEL.: niet-gebruikte EAN's niet verwijderen met Z1-rapport.
DEL. BY Z: niet-gebruikte EAN's verwijderen met Z1-rapport.
(Voor PLU is dit onveranderlijk „NON DEL.“.)
■ Happy hour (ARTICLE ➝ HAPPY HOUR ....... PGM2)
Happy hour: happy hour 1 tot happy hour 9
(1)Selecteer de PGM2-modus en raak [SETTING] aan om de programmering te starten.
(2)Raak de knop [ARTICLE] aan om het menu weer te geven en raak de knop [HAPPY HOUR] aan om
elke happy hour weer te geven.
(3) Raak elke happy hour 1 tot 9 aan om elke happy hour te programmeren.
(4) Raak het vereiste programmeeritem aan, voer elke parameter in of selecteer hem en raak de toets [ENTER] aan.
Herhaal deze stap (4) zo vaak als nodig.
(5) Raak de toets [EXIT] aan om de programmering te beëindigen.
Tekst
Parameter
START TIME
Starttijd: uur/minuten (0000 tot 2359)
END TIME
Eindtijd: uur/minuten (0000 tot 2359)
SHIFT LEVEL
Omschakelingniveau (1 tot 9)
MONDAY
ENABLE: schakelt happy hour in.
DISABLE: schakelt happy hour uit.
TUESDAY
ENABLE: schakelt happy hour in.
DISABLE: schakelt happy hour uit.
WEDNESDAY
ENABLE: schakelt happy hour in.
DISABLE: schakelt happy hour uit.
THURSDAY
ENABLE: schakelt happy hour in.
DISABLE: schakelt happy hour uit.
FRIDAY
ENABLE: schakelt happy hour in.
DISABLE: schakelt happy hour uit.
SATURDAY
ENABLE: schakelt happy hour in.
DISABLE: schakelt happy hour uit.
SUNDAY
ENABLE: schakelt happy hour in.
DISABLE: schakelt happy hour uit.
210
■ PLU-menutoets
(ARTICLE ➝ PLU MENU KEY ....... PGM2)
Menunummer: max. 2 cijfers (1 tot 50)
(1) Selecteer de PGM2-modus en raak [SETTING] aan om de programmering te starten.
(2) Raak de knop [ARTICLE] aan om het menu weer te geven en raak de knop [PLU MENU KEY] aan om
de lijst met menutoetsen weer te geven.
(3) Selecteer de PLU-menutoets of voer het nummer van de PLU-menutoets in; het venster met de lijst van
bewerkingen („KEY STYLE PRESET“/„KEY CONTENT PRESET“) wordt getoond. Selecteer de bewerking.
(4) Wanneer u de bewerking „KEY STYLE PRESET“ selecteert, kunt u de volgende gegevens programmeren.
Tekst
Parameter
TEXT
max. 16 cijfers en tekens („spatie“)
KEY SIZE
2x2: 2 x 2 toetsgrootte
VERTICAL DOUBLE: verticaal dubbele toetsgrootte
HORIZONTAL DOUBLE: horizontaal dubbele toetsgrootte
SINGLE: enkele toetsgrootte
SCREEN NO.
Schermnummer: max. 2 cijfers (1 tot 30/0)
AFTER MENU ENTRY
Na het invoeren van een menu:
STAY: het huidige scherm blijft behouden
RETURN: terugkeren naar HOME
Raak het overeenkomstige item aan en selecteer de programmeergegevens of voer ze in.
(4)’Wanneer u de bewerking „KEY CONTENT PRESET“ selecteert, verschijnt het venster met de lijst van
inhouden.
Selecteer een toets. Het venster voor programmering van inhoud wordt getoond.
Raak de toets [LIST] aan en selecteer één van de items PLU/MENU/INHIBIT. Raak vervolgens de knop
[CONTINUE] aan en voer de PLU-code of menucode in.
(5) Raak de toets [EXIT] aan om de programmering te beëindigen.
211
■ Combinatiemaaltijdtabel (ARTICLE ➝ COMBO MEAL ....... PGM2)
Tabelnummer: max. 2 cijfers (1 tot 99)
Gebonden PLU: max. 10 PLU’s
(1)Selecteer de PGM2-modus en raak [SETTING] aan om de programmering te starten.
(2)Raak de knop [ARTICLE] aan om het menu weer te geven en raak de knop [COMBO MEAL] aan om
de lijst met tabellen weer te geven.
(3)Raak het nummer van de combinatiemaaltijdtabel aan of voer het in en raak de toets [ENTER] aan om
de combinatiemaaltijdtabel te programmeren.
(4)Raak het vereiste programmeeritem aan, voer elke parameter in of selecteer hem en raak de toets [ENTER] aan.
Herhaal deze stap (4) zo vaak als nodig.
(5)Raak de toets [EXIT] aan om de programmering te beëindigen.
Tekst
Parameter
COMBO PLU1
Gebonden PLU-code (max. 5 cijfers)
PRICE
Eenheidsprijs van elk combinatiemenu (max. 6 cijfers)
:
:
:
:
COMBO PLU10
Gebonden PLU-code (max. 5 cijfers)
PRICE
Eenheidsprijs van elk combinatiemenu (max. 6 cijfers)
■ Tabel met koppel-PLU/EAN’s (ARTICLE ➝ LINK PLU/EAN TABLE ....... PGM2)
Tabelnummer: max. 2 cijfers (1 tot 99)
Gekoppelde PLU/EAN: max. 30 PLU’s/EAN’s
(1)Selecteer de PGM2-modus en raak [SETTING] aan om de programmering te starten.
(2)Raak de knop [ARTICLE] aan om het menu weer te geven en raak de knop [LINK PLU/EAN TABLE]
aan om de lijst met tabellen weer te geven.
(3)Raak het tabelnummer aan of voer het in en raak de toets [ENTER] aan om de tabel met koppel-PLU/
EAN’s te programmeren.
(4)Raak het vereiste programmeeritem aan, voer de PLU/EAN-code in en raak de toets [ENTER] aan.
Herhaal deze stap (4) zo vaak als nodig.
(5)Raak de toets [EXIT] aan om de programmering te beëindigen.
Tekst
LINK PLU/EAN #1
:
:
LINK PLU/EAN #30
212
Parameter
Gekoppelde PLU-code (max. 5 cijfers) of EAN-code (max. 8 – 13 cijfers)
:
:
Gekoppelde PLU-code (max. 5 cijfers) of EAN-code (max. 8 - 13 cijfers)
■ PLU-kruidentabel (ARTICLE ➝ CONDIMENT TABLE ....... PGM2)
Tabelnummer: max. 2 cijfers (1 tot 99)
Kruiden-PLU: max. 30 kruiden-PLU’s
Voorbeeld:
Wanneer u een menu-item-PLU invoert, verschijnt een bericht met een vraag zoals „HOWCOOK?“ en een
lijst met „kruiden-PLU’s“. Kies één van de „kruiden-PLU’s“ en bijvoorbeeld „WELLDONE“ om te voldoen aan
een speciaal verzoek van de bezoeker. Het voorbeeld van de hieronder getoonde kruidentabel veronderstelt
dat kruidentabel nr. 1 is toegewezen aan PLU nummer 21 (geprogrammeerde tekst „STEAK“) en tabel nr. 4
is toegewezen aan tabel nr. 1 als het volgende tabelnummer. Wanneer u PLU nummer 21 invoert, verschijnt
het bericht „HOWCOOK?“ en wordt gevraagd te kiezen tussen „RARE“, „MED.RARE“ en „WELLDONE“.
Als de bezoeker „RARE“ kiest, selecteert u dit in de lijst. Daarna verschijnt het volgende bericht „POTATO?“
waarbij wordt gevraagd te kiezen tussen „P.CHIPS“, „MASHED.P“ en „BAKED.P“. Als de bezoeker puree
kiest, selecteert u dit in de lijst.
Als de bezoeker gebakken aardappelen kiest, verschijnt de lijst met smaken waarbij wordt gevraagd te kiezen tussen „BUTTER“ en „SOUR CREAM“.
Het onderstaande voorbeeld toont hoe u kruiden invoert aan de hand van de hieronder getoonde kruidentabel.
(Voorbeeld:)
PLU:
PLU
Naam
Prijs
Nr. kruidentabel
PLU00021
STEAK
€20,00
1
PLU00038
BAKED.P
€0,50
5
Kruidentabel:
Kruiden-
tabelnr.
Inhoud Gekoppelde kruidentabelnr.
PLU
Kruiden-PLU
Naam
Prijs
PLU00023
RARE
0,00
PLU00025
MED.RARE
0,00
1
HOWCOOK?
4
PLU00027
WELLDONE
0,00
PLU00033
P.CHIPS
0,60
PLU00037
MASHED.P
0,60
4
POTATO?
Einde (geen)
PLU00038
BAKED.P
0,50
5
FLAVOR
Einde (geen)
PLU00040
BUTTER
0.00
PLU00041
SOUR CREAM
0.00
213
Tabelnummer: max. 2 cijfers (1 tot 99)
Kruiden-PLU: max. 30 kruiden-PLU’s
(1)Selecteer de PGM2-modus en raak [SETTING] aan om de programmering te starten.
(2)Raak de knop [ARTICLE] aan om het menu weer te geven en raak de knop [CONDIMENT TABLE] aan
om de lijst met tabellen weer te geven.
(3)Raak het kruidentabelnummer aan of voer het in en raak de toets [ENTER] aan om de tabel te programmeren.
(4)Raak het vereiste programmeeritem aan, voer elke parameter in of selecteer hem en raak de toets [ENTER] aan.
Herhaal deze stap (4) zo vaak als nodig.
(5)Raak de toets [EXIT] aan om de programmering te beëindigen.
Tekst
Parameter
TEXT
Berichttekst max. 16 tekens
NEXT LINK TBL#
Nummer van volgende gekoppelde kruidentabel max. 2 cijfers (1 tot 99/0)
KEY SIZE
2x2: 2 x 2 toetsgrootte
VERTICAL DOUBLE: verticaal dubbele toetsgrootte
HORIZONTAL DOUBLE: horizontaal dubbele toetsgrootte
SINGLE: enkele toetsgrootte
PLU#01
Kruiden-PLU 1: 5 cijfers (PLU-code)
PRICE LEVEL#1
Prijsniveau voor kruiden-PLU nr. 1 (0 tot 8)
:
:
:
:
PLU#30
Kruiden-PLU30: 5 cijfers (PLU-code)
PRICE LEVEL#30
Prijsniveau voor kruiden-PLU nr. 30 (0 tot 8)
214
■ Promotietabel (globaal/individueel type)
(ARTICLE ➝ PROMOTION TABLE ....... PGM2)
Er zijn twee soorten promotietabellen: globale en individuele promotietabellen. Voor het globale type moet
u een activeringsniveau programmeren voor een set van doelitems, terwijl u voor het individuele type een
activeringsniveau voor elk doelitem moet programmeren.
Tabelnummer: max. 3 cijfers (1 tot 999)
(1)Selecteer de PGM2-modus en raak [SETTING] aan om de programmering te starten.
(2)Raak de knop [ARTICLE] aan om het menu weer te geven en raak de knop [PROMOTION TABLE] aan
om de lijst met tabellen weer te geven.
(3)Raak het promotietabelnummer aan of voer het in en raak de toets [ENTER] aan om de tabel te programmeren.
(4)Raak de knop [BASIC PRESET], [OBJECTED ITEM] of [LEVEL1] tot [LEVEL5] aan om details te programmeren.
(5)Raak het vereiste programmeeritem aan, voer elke parameter in of selecteer hem en raak de toets [ENTER] aan.
Herhaal deze stap (5) zo vaak als nodig.
(6)Raak de toets [EXIT] aan om de programmering te beëindigen.
• Hoofdvoorinstelling (ARTICLE ➝ PROMOTION TABLE ➝ BASIC PRESET ....... PGM2)
Tekst
Parameter
TEXT
Beschrijving voor elke promotietabel (max. 12 tekens)
TYPE
GLOBAL: globaal type
INDIVIDUAL: individueel type
START TIME
Starttijd: uumm (0000 tot 2359)
END TIME
Eindtijd: uumm (0000 tot 2359)
MONDAY
ENABLE:
DISABLE:
TUESDAY
ENABLE:
DISABLE:
WEDNESDAY
ENABLE:
DISABLE:
THURSDAY
ENABLE:
DISABLE:
FRIDAY
ENABLE:
DISABLE:
SATURDAY
ENABLE:
DISABLE:
SUNDAY
ENABLE:
DISABLE:
PROMOTION REPORT
YES:
NO:
215
• Doelitem (ARTICLE ➝ PROMOTION TABLE ➝ OBJECTED ITEM ....... PGM2)
Doelitems voor promotie: max. 25 items
Tekst
Parameter
ITEM KIND
PLU/EAN: selecteren om een PLU/EAN te programmeren.
DEPT: selecteren om een afdeling te programmeren.
GROUP: selecteren om een PLU-groep te programmeren.
INHIBIT: uitgeschakeld
PLU/EAN CODE
PLU-code (max. 5 cijfers)/EAN-code (6 - 13 cijfers)/0
DEPT
Afdelingcode (1 - 99)/0
GROUP
Groepnummer (1 - 99)/0
• Activeringsniveau (ARTICLE ➝ PROMOTION TABLE ➝ LEVEL1 tot LEVEL5 ....... PGM2)
• Voor globaal type
Tekst
Parameter
Promotiemethode:
AMOUNT DISCOUNT: WAY % DISCOUNT:
GIVE FREE ITEM:
CHEAPER ITEM FREE:
SELLING PRICE:
selecteert korting van een bedrag.
selecteert procentuele korting.
selecteert aanbieding van een gratis item.
selecteert gratis aanbieding van het goedkoopste item.
selecteert de verkoopprijs.
AMOUNT DISCOUNT
Kortingbedrag: max. 6 cijfers (0 tot 999999)
% DISCOUNT
Kortingpercentage: 0,00 tot 100,00%
GIVE FREE ITEM
PLU/EAN-code:
PLU-code (max. 5 cijfers)/EAN-code (6 - 13 cijfers)/0
CHEAPER ITEM FREE
Hoeveelheid: max. 2 cijfers (0 tot 99)
SELLING PRICE
Verkoopprijs: max. 6 cijfers (0 tot 999999)
TRIP LEVEL
Activeringsniveau: max. 2 cijfers (1 tot 99)/0)
• Voor individueel type
Tekst
Parameter
Promotiemethode:
AMOUNT DISCOUNT: WAY % DISCOUNT:
GIVE FREE ITEM:
CHEAPER ITEM FREE:
SELLING PRICE:
selecteert korting van een bedrag.
selecteert procentuele korting.
selecteert aanbieding van een gratis item.
selecteert gratis aanbieding van het goedkoopste item.
selecteert de verkoopprijs.
AMOUNT DISCOUNT
Kortingbedrag: max. 6 cijfers (0 tot 999999)
% DISCOUNT
Kortingpercentage: 0,00 tot 100,00%
GIVE FREE ITEM
PLU/EAN-code:
PLU-code (max. 5 cijfers)/EAN-code (6 - 13 cijfers)/0
CHEAPER ITEM FREE
Hoeveelheid: max. 2 cijfers (0 tot 99)
SELLING PRICE
Verkoopprijs: max. 6 cijfers (0 tot 999999)
TRIP LEVEL1
Activeringsniveau voor doelitem 1: max. 2 cijfers (1 tot 99)/0
:
:
TRIP LEVEL25
216
:
:
Activeringsniveau voor doelitem 25: max. 2 cijfers (1 tot 99)/0
■ Krattabel
(ARTICLE ➝ CRATE TABLE ....... PGM2)
Tabelnummer: max. 2 cijfers (1 tot 99)
(1)Selecteer de PGM2-modus en raak [SETTING] aan om de programmering te starten.
(2)Raak de knop [ARTICLE] aan om het menu weer te geven en raak de knop [CRATE TABLE] aan om
de lijst met tabellen weer te geven.
(3)Raak het krattabelnummer aan of voer het in en raak de toets [ENTER] aan om de tabel te programmeren.
(4)Raak het vereiste programmeeritem aan, voer elke parameter in of selecteer hem en raak de toets [ENTER] aan.
Herhaal deze stap (4) zo vaak als nodig.
(5)Raak de toets [EXIT] aan om de programmering te beëindigen.
Tekst
Parameter
CRATE PLU/EAN#
Krat-PLU/EAN-code:
PLU-code (max. 5 cijfers)/EAN-code (6 - 13 cijfers)/0
COMBINATION FUNC.
YES:
NO:
TEXT
Beschrijving voor elke krattabel (max. 16 tekens)
NUMBER OF BOTTLE
Aantal flessen in de krat: max. 2 cijfers (0 tot 99)
PRICE
Krattabelprijs: max. 6 cijfers (0 tot 999999)
PRICE LEVEL
Prijsniveau: LEVEL1 tot LEVEL8
PLU/EAN#1
PLU/EAN-code in de flessen:
PLU-code (max. 5 cijfers)/EAN-code (6 - 13 cijfers)/0
:
:
PLU/EAN#10
:
:
PLU/EAN-code in de flessen:
PLU-code (max. 5 cijfers)/EAN-code (6 - 13 cijfers)/0
217
■ Conversietabel EAN-naar-PLU
(ARTICLE ➝ EAN PLU CONVERT ....... PGM2)
EAN-code : 6 – 13 cijfers
(1)Selecteer de PGM2-modus en raak [SETTING] aan om de programmering te starten.
(2)Raak de knop [ARTICLE] aan om het menu weer te geven en raak de knop [EAN PLU CONVERT] aan
om de lijst met menutoetsen weer te geven.
(3)Raak het EAN-nummer aan of voer het in en raak de toets [ENTER] aan om de conversietabel te programmeren.
(4)Voer de PLU-code in en raak de toets [ENTER] aan.
Herhaal stappen (3) – (4) zo vaak als nodig.
(5)Raak de toets [EXIT] aan om de programmering te beëindigen.
Tekst
PLU CODE
Parameter
PLU-code (max. 5 cijfers)/0
■ Conversietabel ITF-naar-PLU
(ARTICLE ➝ ITF PLU CONVERT ....... PGM2)
ITF-code: ongeveer 14 cijfers of 16 cijfers
(1)Selecteer de PGM2-modus en raak [SETTING] aan om de programmering te starten.
(2)Raak de knop [ARTICLE] aan om het menu weer te geven en raak de knop [ITF PLU CONVERT] aan
om de conversielijst weer te geven.
(3)Raak de ITF-code aan of voer ze in en raak de toets [ENTER] aan om de conversietabel te programmeren.
(4)Voer de PLU-code in en raak de toets [ENTER] aan.
Herhaal stappen (3) – (4) zo vaak als nodig.
(5)Raak de toets [EXIT] aan om de programmering te beëindigen.
Tekst
PLU CODE
218
Parameter
PLU-code (max. 5 cijfers)/0
■ Formaat van EAN-code zonder PLU (ARTICLE ➝ EAN NON-PLU ....... PGM2)
Formatentabel: formaat 1 tot formaat 12
EAN-13-type
EAN-8-type
C
Vlag
(02 of 20-29)
D
C
2
Vrij formaat
D
Vrij formaat
Vlag
Prijscontrolecijfer
Veld 1
Veld 2
Vrije formaatzone
(1)Selecteer de PGM2-modus en raak [SETTING] aan om de programmering te starten.
(2)Raak de knop [ARTICLE] aan om het menu weer te geven en raak de knop [EAN NON-PLU] aan om
de lijst met formaten weer te geven.
(3)Raak het formaatnummer aan of voer het in en raak de toets [ENTER] aan om het formaat te programmeren.
(4)Raak het vereiste programmeeritem aan, voer elke parameter in of selecteer hem en raak de toets [ENTER] aan.
Herhaal deze stap (4) zo vaak als nodig.
(5)Raak de toets [EXIT] aan om de programmering te beëindigen.
Tekst
TYPE OF CODE
Parameter
EAN8: EAN-8-formaatcode
EAN13: EAN-13-formaatcode
(UPC-A is „0n“ van EAN13)
SYSTEM CODE
n:EAN8, nn:EAN13 (UPC-A)
LENGTH FIELD#1
Lengte van veld 1 (0 tot 9)
LENGTH FIELD#2
Lengte van veld 2 (0 tot 9)
FIELD#1 DATA
FREE (onveranderlijk „FREE“)
Betekenis van veld 2
FIELD#2 DATA QUANTITY: hoeveelheid
PRICE: prijs
PRICE CHECK DIGIT
Prijscontrolecijfer
YES: het prijscontrolecijfer gebruiken
NO: het prijscontrolecijfer niet gebruiken
TAB
TAB of decimaalpunt van veld 2: 3/2/1/0
219
■ Perscode (voor EAN) (ARTICLE ➝ PRESS CODE ....... PGM2)
Perscodeformaat: DUITS TYPE1/V.K./FRANS/ZWEDEN/Duits TYPE2
1: DUITS TYPE1 (prefixcode: 434/439)
2: V.K. (prefixcode: 988/989)
3: FRANS (prefixcode: 378/379)
4: ZWEDEN (prefixcode: 7388)
5: DUITS TYPE2 (prefixcode: 414/419)
(1)Selecteer de PGM2-modus en raak [SETTING] aan om de programmering te starten.
(2)Raak de knop [ARTICLE] aan om het menu weer te geven en raak de knop [PRESS CODE] aan om de
lijst met formaten weer te geven.
(3)Raak de knop [GERMAN TYPE1], [U.K.], [FRENCH], [SWEDEN] of [GERMAN TYPE2] aan om details
te programmeren.
(4)Raak het vereiste programmeeritem aan, voer elke parameter in of selecteer hem en raak de toets [ENTER] aan.
Herhaal deze stap (4) zo vaak als nodig.
(5)Raak de toets [EXIT] aan om de programmering te beëindigen.
GERMAN TYPE1/U.K./FRENCH/SWEDEN/GERMAN TYPE2
Tekst
TYPE OF CODE
Parameter
NORMAL: normale EAN
PRESS: perscode
Prijsinvoermethode voor perscode (Deze instelling is alleen geldig wanneer PRESS
CODE is ingesteld bij TYPE OF CODE.)
PRICE
PRESET: de vooringestelde prijs van EAN gebruiken
ENCODED: de gecodeerde prijs gebruiken
COMPULSORY: verplicht invoeren
Label van record in EAN-bestand (Deze instelling is alleen geldig wanneer PRESS CODE is ingesteld
bij TYPE OF CODE.)
ARTICLE:prefix + artikelcode
LABEL TYPE
Selecteer deze optie als u de verkoop van items met perscodes wilt
samenvatten per item.
PREFIX: alleen prefix.
Selecteer deze optie als u de verkoop van items met perscodes wilt
samenvatten per categorie.
220
■ Gewichttabel
( ARTICLE ➝ SCALE TABLE ....... PGM2)
Gewichttabelnummer: 1 cijfer (1 tot 9)
(1)Selecteer de PGM2-modus en raak [SETTING] aan om de programmering te starten.
(2)Raak de knop [ARTICLE] aan om het menu weer te geven en raak de knop [SCALE TABLE]
aan om de lijst met gewichttabellen weer te geven.
(3)Raak de knop met het gewichttabelnummer aan om het tarragewicht te programmeren.
(4)Voer het tarragewicht in en raak de toets [ENTER] aan.
(5)Raak de toets [EXIT] aan om de programmering te beëindigen.
Tekst
WEIGHT
Parameter
Tarragewicht: max. 4 cijfers (0 tot 9,999) kg (of 0 tot 99,99 lbs)
OPMERKING Wanneer u de toets „DEL“ aanraakt op het menu voor tabelnummerselectie, wordt de tabel
verwijderd.
■ PLU/EAN-stock (ARTICLE ➝ PLU/EAN STOCK ....... PGM2 of PGM1)
PLU/EAN-stock: max. 7 cijfers
(1)Selecteer de PGM1- of PGM2-modus en raak [SETTING] aan om de programmering te starten.
(2)Raak de knop [ARTICLE] aan om het menu weer te geven en raak de knop [PLU/EAN STOCK] aan
om het menu met bewerkingen (overschrijven, optellen, aftrekken) weer te geven. Selecteer de bewerking voor overschrijven om een nieuwe stock aan te maken.
(3)Raak de knop [OVER WRITE], [ADD] of [SUB] aan om details te programmeren.
(4)Raak de PLU/EAN-code aan of voer ze in en raak de toets [ENTER] aan om de stock te programmeren.
(5)Voer de stockgegevens voor overschrijven/optellen/aftrekken in en raak de toets [ENTER] aan.
(6)Raak de toets [EXIT] aan om de programmering te beëindigen.
OVER WRITE
Tekst
Parameter
CURRENT STOCK
Huidige stock (alleen weergave)
NEW STOCK
Max. 7 cijfers
ADD
Tekst
Parameter
CURRENT STOCK
Huidige stock (alleen weergave)
ADD
Max. 7 cijfers
SUBTRACT
Tekst
Parameter
CURRENT STOCK
Huidige stock (alleen weergave)
SUB
Max. 7 cijfers
221
■ EAN verwijderen (ARTICLE ➝ EAN DELETE ....... PGM2)
U kunt EAN-codes verwijderen die niet zijn gebruikt gedurende een periode die u instelt in dit programma
wanneer u de verwijderingstaak in EAN DELETE uitvoert in de X1/Z1-modus.
(1)Selecteer de PGM2-modus en raak [SETTING] aan om de programmering te starten.
(2)Raak de knop [ARTICLE] aan om het menu weer te geven en raak de knop [EAN DELETE]
aan om details te programmeren.
(3)Voer de verwijderingsperiode in en raak de toets [ENTER] aan.
(4)Raak de toets [EXIT] aan om de programmering te beëindigen.
EAN DELETE
Tekst
PERIOD(DAY)
222
Parameter
Verwijderingsperiode
Dag: 2 cijfers
(01 tot 99/00) (00 = niet verwijderen)
■ Directe toets (DIRECT KEY ....... PGM2)
(1)Selecteer de PGM2-modus en raak [SETTING] aan om de programmering te starten.
(2)Raak de knop [DIRECT KEY] aan om de lijst met schermen weer te geven.
(3)Selecteer het overeenkomstige scherm; het selectievenster „SETTING/COPY“ wordt getoond.
Selecteer „SETTING“ om de toets te programmeren. Wanneer u „SETTING“ selecteert, verschijnt het
toetsenbordscherm.
(Als u een ander toetsenbordscherm wilt kopiëren, selecteert u „COPY“ en selecteert u het juiste
scherm.)
(4)Raak de gewenste toetspositie aan om te programmeren.
Het menu „CREATE NEW KEY/EDIT KEY CONTENT/DELETE THIS KEY“ wordt getoond. Selecteer de
vereiste bewerking in het menu.
• Wanneer u „CREATE NEW DIRECT KEY“ selecteert, verschijnt het venster met toetstypes. Selecteer
de toetsgrootte (SINGLE/2X2/HORIZONTAL DOUBLE/HORIZONTAL TRIPLE/VERTICAL DOUBLE)
en programmeer de toetsinhoud.
• Wanneer u „EDIT KEY CONTENT“ selecteert, wordt het venster met toetsinhoud getoond. Programmeer de toetsinhoud.
• Wanneer u „DELETE THIS KEY“ selecteert, wordt de vereiste toets verwijderd.
(5)Raak de toets [EXIT] aan om de programmering te beëindigen.
<Toetsinhoud>
PLU CODE
Tekst
Parameter
LEVEL1
PLU-code (max. 5 cijfers)
LEVEL 2
PLU-code (max. 5 cijfers)
:
:
:
:
LEVEL10
PLU-code (max. 5 cijfers)
DEPT. CODE
Tekst
DEPT. CODE
Parameter
Afdelingcode (max. 2 cijfers)
223
■ Kortingtoets (( - )1 tot ( - )9) (FUNCTIONS ➝ ( - ) ....... PGM2 of PGM1)
(1)Selecteer de PGM1- of PGM2-modus en raak [SETTING] aan om de programmering te starten.
(2)Raak de knop [FUNCTIONS] aan om het menu weer te geven en raak de knop [( - )] aan om de lijst met
(-)-toetsen weer te geven.
(3)Selecteer de (-)-toets om elke (-)-toets te programmeren.
(4)Raak het vereiste programmeeritem aan, voer elke parameter in of selecteer hem en raak de toets [ENTER] aan.
Herhaal deze stap (4) zo vaak als nodig.
(5)Raak de toets [EXIT] aan om de programmering te beëindigen.
Tekst
Parameter
AMOUNT
Kortingbedrag (max. 6 cijfers)/0
TEXT
Beschrijving voor de kortingtoets. Max. 12 tekens kunnen worden ingevoerd.
SIGN
Programming van het + of – teken wijst de premie- of
kortingfunctie toe aan elke kortingtoets.
-: minbedrag (korting)
+: plusbedrag (premie)
HALO
A: significant cijfer voor HALO (1 tot 9)
B: aantal nullen na significant cijfer voor HALO (0 tot 8)
AB is hetzelfde als A x 10B.
ENTRY TYPE
RA: ontvangen op rekening (-)
ITEM: item (-)
SBTL: subtotaal (-)
■ Procenttoets (%1 tot %9) (FUNCTIONS ➝ % ....... PGM2 of PGM1)
(1)Selecteer de PGM1- of PGM2-modus en raak [SETTING] aan om de programmering te starten.
(2)Raak de knop [FUNCTIONS] aan om het menu weer te geven en raak de knop [%] aan om de lijst met
%-toetsen weer te geven.
(3)Selecteer de %-toets om elke %-toets te programmeren.
(4)Raak het vereiste programmeeritem aan, voer elke parameter in of selecteer hem en raak de toets [ENTER] aan.
Herhaal deze stap (4) zo vaak als nodig.
(5)Raak de toets [EXIT] aan om de programmering te beëindigen.
Tekst
Parameter
RATE
Percentage (0,00 tot 100,00)
TEXT
Beschrijving voor de procenttoets. Max. 12 tekens kunnen worden ingevoerd.
SIGN
Programming van het + of – teken wijst de premie- of
kortingfunctie toe aan elke procenttoets.
–: minbedrag (korting)
+: plusbedrag (premie)
%HALO
% HALO:
HALO (High Amount Lockout) voor de procenttoets (0,00 tot 100,00)
ENTRY TYPE
RA: ontvangen op rekening %
ITEM: item %
SBTL: subtotaal %
224
■ Groepskortingtoets (GDSC%1 tot GDSC%9)
(FUNCTIONS ➝ GROUP DISCOUNT % ....... PGM2)
(1)Selecteer de PGM2-modus en raak [SETTING] aan om de programmering te starten.
(2)Raak de knop [FUNCTIONS] aan om het menu weer te geven en raak de knop [GROUP DISCOUNT %]
aan om de lijst met %-groepskortingtoetsen weer te geven.
(3)Selecteer de %-groepskortingtoets om elke functietoets te programmeren.
(4)Raak het vereiste programmeeritem aan, voer elke parameter in of selecteer hem en raak de toets [ENTER] aan.
Herhaal deze stap (4) zo vaak als nodig.
(5)Raak de toets [EXIT] aan om de programmering te beëindigen.
Tekst
Parameter
RATE
Percentage (0,00 tot 100,00)
TEXT DISC.
Beschrijving voor de groepskortingtoets
Max. 12 tekens kunnen worden ingevoerd.
TEXT DISC. ST
Beschrijving voor subtotaal van groepskorting
Max. 12 tekens kunnen worden ingevoerd.
SIGN
Programming van het + of – teken wijst de premie- of
kortingfunctie toe aan elke groepskortingtoets.
-: minbedrag (korting)
+: plusbedrag (premie)
%HALO
% HALO:
HALO (High Amount Lockout) voor de groepskortingtoets (0,00 tot 100,00)
■ Commissie
(FUNCTIONS ➝ COMMISSION ....... PGM2 of PGM1)
(1)Selecteer de PGM1- of PGM2-modus en raak [SETTING] aan om de programmering te starten.
(2)Raak de knop [FUNCTIONS] aan om het menu weer te geven en raak de knop [COMMISSION] aan om
de lijst met commissies weer te geven.
(3)Selecteer de commissie om elke functie te programmeren.
(4)Raak het vereiste programmeeritem aan, voer elke parameter in of selecteer hem en raak de toets [ENTER] aan.
Herhaal deze stap (4) zo vaak als nodig.
(5)Raak de toets [EXIT] aan om de programmering te beëindigen.
Tekst
Parameter
RATE
Percentage (0,00 tot 99,999)
TEXT
Beschrijving voor de commissie. Max. 12 tekens kunnen worden ingevoerd.
225
■ O
verige functies
(deposito, RA, PO, contante fooi, niet-contante fooi, cash in lade, wisselgeld voor
(FUNCTIONS ➝ PMISC. FUNCTIES ....... PGM2)
cheque)
Overige functies:
•Deposito of terugbetaling van deposito
•RA of RA2
•PO of PO2
•Contante fooi
•Niet-contante fooi
•Cash in lade
•Wisselgeld voor cheque
(1)Selecteer de PGM2-modus en raak [SETTING] aan om de programmering te starten.
(2)Raak de knop [FUNCTIONS] aan om het menu weer te geven en raak de knop [MISC. FUNCTIONS]
aan om de lijst met functies weer te geven.
(3)Raak de knop [DEPOSIT], [DEPO. ( - )], [***RA], [***RA2], [***PO], [***PO2], [CASH TIP], [NON CASH
TIP], [CID] of [CHK/CG] aan om details te programmeren.
(4)Raak het vereiste programmeeritem aan, voer elke parameter in of selecteer hem en raak de toets [ENTER] aan.
Herhaal deze stap (4) zo vaak als nodig.
(5)Raak de toets [EXIT] aan om de programmering te beëindigen.
DEPOSIT of DEPO. ( - )
Tekst
Parameter
HALO
A: significant cijfer voor HALO (1 tot 9)
B: aantal nullen na significant cijfer voor HALO (0 tot 8)
AB is hetzelfde als A x 10B.
TEXT
Beschrijving voor deposito of terugbetaling van deposito. Max. 12 tekens kunnen worden ingevoerd.
RA of RA2
Tekst
Parameter
HALO
A: significant cijfer voor HALO (1 tot 9)
B: aantal nullen na significant cijfer voor HALO (0 tot 8)
AB is hetzelfde als A x 10B.
TEXT
Beschrijving voor RA of RA2. Max. 12 tekens kunnen worden ingevoerd.
PO of PO2
Tekst
Parameter
HALO
A: significant cijfer voor HALO (1 tot 9)
B: aantal nullen na significant cijfer voor HALO (0 tot 8)
AB is hetzelfde als A x 10B.
TEXT
Beschrijving voor PO of PO2. Max. 12 tekens kunnen worden ingevoerd.
CASH TIP of NON CASH TIP
Tekst
Parameter
HALO
A: significant cijfer voor HALO (1 tot 9)
B: aantal nullen na significant cijfer voor HALO (0 tot 8)
AB is hetzelfde als A x 10B.
TEXT
Beschrijving voor contante fooi of niet-contante fooi. Max. 12 tekens kunnen worden ingevoerd.
226
CID (Sentinel)
Tekst
Parameter
TEXT
Beschrijving voor cash in lade. Max. 12 tekens kunnen worden ingevoerd.
HALO
Max. 9 cijfers (0 tot 999999999)
CHK/CG
Tekst
Parameter
TEXT
Beschrijving voor wisselgeld van cheque. Max. 12 tekens kunnen worden ingevoerd.
HALO
Max. 8 cijfers (0 tot 99999999)
■ Bedieningsgeld (FUNCTIONS ➝ SERVICE CHARGE ....... PGM2 of PGM1)
(1)Selecteer de PGM1- of PGM2-modus en raak [SETTING] aan om de programmering te starten.
(2)Raak de knop [FUNCTIONS] aan om het menu weer te geven en raak de knop [SERVICE CHARGE]
aan om het bedieningsgeld te programmeren.
(3)Raak het vereiste programmeeritem aan, voer elke parameter in of selecteer hem en raak de toets [ENTER] aan.
Herhaal deze stap (3) zo vaak als nodig.
(4)Raak de toets [EXIT] aan om de programmering te beëindigen.
Tekst
Parameter
RATE
Percentage (0,00 tot 100,00)
TEXT
Beschrijving voor bedieningsgeld. Max. 12 tekens kunnen worden ingevoerd.
227
■ Bonuspunten
(FUNCTIONS ➝ BONUS POINT ....... PGM2)
U kunt maximaal 10 sets van verkoopbedragen en bonuspunten programmeren in de bonuspuntentabel.
In de programmering voor inwisseling van bonuspunten kunt u het minimum aantal bonuspunten, de ingewisselde bonuspunten en het kortingsbedrag voor de ingewisselde bonuspunten programmeren.
(1)Selecteer de PGM2-modus en raak [SETTING] aan om de programmering te starten.
(2)Raak de knop [FUNCTIONS] aan om het menu weer te geven en raak de knop [BONUS POINT] aan
om de lijst te programmeren.
(3)Raak de knop [BONUS POINT TABLE] of [BONUS REDEMPTION] aan om details te programmeren.
(4)Raak het vereiste programmeeritem aan, voer elke parameter in of selecteer hem en raak de toets [ENTER] aan.
Herhaal deze stap (4) zo vaak als nodig.
(5)Raak de toets [EXIT] aan om de programmering te beëindigen.
BONUSPUNTENTABEL
Tekst
Parameter
AMOUNT1
Bedragen voor bonuspunt 1 (max. 9 cijfers)/0
BONUS POINT1
Bonuspunten voor bedrag 1 (max. 7 cijfers)/0
:
:
:
:
AMOUNT10
Bedragen voor bonuspunt 10 (max. 9 cijfers)/0
BONUS POINT10
Bonuspunten voor bedrag 10 (max. 7 cijfers)/0
BONUS INWISSELEN
Tekst
Parameter
MINIMUM POINT
Minimumaantal bonuspunten (max. 7 cijfers)/0
REDEEMED POINTS
Bonuspunten ingewisseld voor het volgende bedrag (max. 7 cijfers)/0
REDEEMED AMOUNT
Kortingbedrag voor de ingewisselde punten (max. 5 cijfers)/0
228
■ Cashtoets (MEDIA ➝ CASH ....... PGM2)
(1)Selecteer de PGM2-modus en raak [SETTING] aan om de programmering te starten.
(2)Raak de knop [MEDIA] aan om het menu weer te geven en raak de knop [CASH] aan om de lijst met
cashtoetsen weer te geven.
(3)Selecteer de cashtoets om details te programmeren.
(4)Raak het vereiste programmeeritem in, voer elke parameter in of selecteer hem en raak de toets [ENTER] aan.
Herhaal deze stap (4) zo vaak als nodig.
(5)Raak de toets [EXIT] aan om de programmering te beëindigen.
Tekst
Parameter
TEXT
Beschrijving voor de cashtoets. Max. 12 tekens kunnen worden ingevoerd.
HALO
A: significant cijfer voor HALO (1 tot 9)
B: aantal nullen na significant cijfer voor HALO (0 tot 8)
AB is hetzelfde als A x 10B.
BILL PRINT
COMPULSORY:
het afdrukken van rekeningen is verplicht.
NON-COMPULSORY: het afdrukken van rekeningen is niet verplicht.
FOOTER PRINT
Dit item bepaalt of uw POS-terminal een bericht afdrukt onderaan
op een ontvangstbewijs bij gebruik van een bepaalde cashtoets.
YES: voettekst afdrukken op het ontvangstbewijs.
NO: geen voettekst afdrukken op het ontvangstbewijs.
NAME&ADDRESS
Drempelbedrag voor het invoeren van naam en adres.
Max. 8 cijfers (0 tot 99999999)
AMOUNT ENTRY
U kunt kiezen voor het verplicht of niet-verplicht invoeren van het aangeboden bedrag.
COMPULSORY:
verplicht invoeren van het aangeboden bedrag
NON-COMPULSORY: niet-verplicht invoeren van het aangeboden bedrag
NON-ADD#
U kunt kiezen voor het verplicht invoeren van de non-add code („niet toevoegen“) bij het invoeren van cash.
COMPULSORY:
verplicht invoeren van non-add code
NON-COMPULSORY: niet-verplicht invoeren van non-add code
VP
COMPULSORY:
verplicht afdrukken van validatie
NON-COMPULSORY: niet-verplicht afdrukken van validatie
DRAWER OPEN
YES: de lade gaat open.
NO: de lade gaat niet open.
CHANGE SELECT
Selectie van wisselgeld:
BY TICKET:
BY CASH:
CLOSED TRANSACTION
Bewaren in „bestand met gesloten transacties“:
RETAINED:
NO RETAINED:
229
■ Chequetoets (MEDIA ➝ CHECK ....... PGM2)
(1)Selecteer de PGM2-modus en raak [SETTING] aan om de programmering te starten.
(2)Raak de knop [MEDIA] aan om het menu weer te geven en raak de knop [CHECK] aan om de lijst met
chequetoetsen weer te geven.
(3)Selecteer de chequetoets om details te programmeren.
(4)Raak het vereiste programmeeritem in, voer elke parameter in of selecteer hem en raak de toets [ENTER] aan.
Herhaal deze stap (4) zo vaak als nodig.
(5)Raak de toets [EXIT] aan om de programmering te beëindigen.
Tekst
Parameter
TEXT
Beschrijving voor de chequetoets. Max. 12 tekens kunnen worden ingevoerd.
HALO
A: significant cijfer voor HALO (1 tot 9)
B: aantal nullen na significant cijfer voor HALO (0 tot 8)
AB is hetzelfde als A x 10B.
BILL PRINT
COMPULSORY:
verplicht afdrukken van rekening.
NON-COMPULSORY: niet-verplicht afdrukken van rekening.
FOOTER PRINT
Dit item bepaalt of uw POS-terminal een bericht afdrukt onderaan
op een ontvangstbewijs bij gebruik van een bepaalde chequetoets.
YES: voettekst afdrukken op het ontvangstbewijs.
NO: geen voettekst afdrukken op het ontvangstbewijs.
NAME&ADDRESS
Drempelbedrag voor het invoeren van naam en adres.
Max. 8 cijfers (0 tot 99999999)
AMOUNT ENTRY
U kunt kiezen voor het verplicht of niet-verplicht invoeren van het aangeboden bedrag.
COMPULSORY:
verplicht invoeren van aangeboden bedrag
NON-COMPULSORY: niet-verplicht invoeren van aangeboden bedrag
NON-ADD#
U kunt kiezen voor het verplicht invoeren van de non-add code („niet toevoegen“) bij het invoeren van een cheque.
COMPULSORY:
verplicht invoeren van non-add code
NON-COMPULSORY: niet-verplicht invoeren van non-add code
EFT
COMPULSORY:
EFT-functie is verplicht.
NON-COMPULSORY: EFT-functie is niet verplicht.
DRAWER OPEN
YES: de lade gaat open.
NO: de lade gaat niet open.
CHANGE DUE
Voor elke chequetoets kunt u wisselgeld in- of uitschakelen.
DISABLE: schakelt berekening van wisselgeld uit.
ENABLE: schakelt berekening van wisselgeld in.
DESCRIPTOR
Muntdescriptor. Max. 4 tekens kunnen worden ingevoerd.
VP
COMPULSORY:
verplicht afdrukken van validatie
NON-COMPULSORY: niet-verplicht afdrukken van validatie
CHANGE SELECT
Selectie van wisselgeld:
BY TICKET:
BY CASH:
CLOSED TRANSACTION
Bewaren in „bestand met gesloten transacties“:
RETAINED:
NO RETAINED:
230
■ Krediettoets (MEDIA ➝ CREDIT ....... PGM2)
(1)Selecteer de PGM2-modus en raak [SETTING] aan om de programmering te starten.
(2)Raak de knop [MEDIA] aan om het menu weer te geven en raak de knop [CREDIT] aan om de lijst met
krediettoetsen weer te geven.
(3)Selecteer de krediettoets om details te programmeren.
(4)Raak het vereiste programmeeritem aan, voer elke parameter in of selecteer hem en raak de toets [ENTER] aan.
Herhaal deze stap (4) zo vaak als nodig.
(5)Raak de toets [EXIT] aan om de programmering te beëindigen.
Tekst
Parameter
TEXT
Beschrijving voor de krediettoets. Max. 12 tekens kunnen worden ingevoerd.
HALO
A: significant cijfer voor HALO (1 tot 9)
B: aantal nullen na significant cijfer voor HALO (0 tot 8)
AB is hetzelfde als A x 10B.
BILL PRINT
COMPULSORY:
afdrukken van rekeningen is verplicht.
NON-COMPULSORY: afdrukken van rekeningen is niet verplicht.
FOOTER PRINT
Dit item bepaalt of uw POS-terminal een bericht afdrukt onderaan
op een ontvangstbewijs bij gebruik van een krediettoets.
YES: voettekst afdrukken op het ontvangstbewijs.
NO: geen voettekst afdrukken op het ontvangstbewijs.
NAME&ADDRESS
Drempelbedrag voor het invoeren van naam en adres.
Max. 8 cijfers (0 tot 99999999)
AMOUNT ENTRY
U kunt kiezen voor het verplicht of niet-verplicht invoeren van het aangeboden bedrag.
COMPULSORY: verplicht invoeren van aangeboden bedrag
INHIBITED:
invoeren van aangeboden bedrag uitgeschakeld
NON-ADD#
U kunt kiezen voor het verplicht invoeren van de non-add code („niet toevoegen“) bij het invoeren van krediet.
COMPULSORY: verplicht invoeren van non-add code
NON-COMPULSORY: niet-verplicht invoeren van non-add code
EFT
COMPULSORY: EFT-functie is verplicht.
NON-COMPULSORY: EFT-functie is niet verplicht.
DRAWER OPEN
YES: de lade gaat open.
NO: de lade gaat niet open.
CHANGE DUE
Voor elke krediettoets kunt u wisselgeld in- of uitschakelen.
DISABLE: schakelt berekening van wisselgeld uit.
ENABLE: schakelt berekening van wisselgeld in.
VP
COMPULSORY:
verplicht afdrukken van validatie
NON-COMPULSORY: niet-verplicht afdrukken van validatie
CLOSED TRANSACTION
Bewaren in „bestand met gesloten transacties“:
RETAINED:
NO RETAINED:
231
■ Overdracht naar hotel (MEDIA ➝ HOTEL TRANSFER ....... PGM2)
(1)Selecteer de PGM2-modus en raak [SETTING] aan om de programmering te starten.
(2)Raak de knop [MEDIA] aan om het menu weer te geven.
(3)Raak de knop [HOTEL TRANSFER] aan om details te programmeren.
(4)Raak het vereiste programmeeritem in, voer elke parameter in of selecteer hem en raak de toets [ENTER] aan.
Herhaal deze stap (4) zo vaak als nodig.
(5)Raak de toets [EXIT] aan om de programmering te beëindigen.
Tekst
Parameter
TEXT
Beschrijving voor de overdracht naar hotel. Max. 12 tekens kunnen worden ingevoerd.
BILL PRINT
COMPULSORY:
verplicht afdrukken van rekeningen.
NON-COMPULSORY: niet-verplicht afdrukken van rekeningen.
■ Cheque innen (MEDIA ➝ CA/CHK ....... PGM2)
(1)Selecteer de PGM2-modus en raak [SETTING] aan om de programmering te starten.
(2)Raak de knop [MEDIA] aan om het menu weer te geven.
(3)Raak de knop [CA/CHK] aan om details te programmeren.
(4)Raak het vereiste programmeeritem aan, voer elke parameter in of selecteer hem en raak de toets [ENTER] aan.
Herhaal deze stap (4) zo vaak als nodig.
(5)Raak de toets [EXIT] aan om de programmering te beëindigen.
Tekst
Parameter
TEXT
Beschrijving voor het innen van een cheque. Max. 12 tekens kunnen worden ingevoerd.
HALO
Max. 8 cijfers (0 tot 99999999)
232
■ Klantrekeningtoets (MEDIA ➝ CUSTOMER CHARGE ....... PGM2)
(1)Selecteer de PGM2-modus en raak [SETTING] aan om de programmering te starten.
(2)Raak de knop [MEDIA] aan om het menu weer te geven.
(3)Raak de knop [CUSTOMER CHARGE] aan om details te programmeren.
(4)Raak het vereiste programmeeritem aan, voer elke parameter in of selecteer hem en raak de toets [ENTER] aan.
Herhaal deze stap (4) zo vaak als nodig.
(5)Raak de toets [EXIT] aan om de programmering te beëindigen.
Tekst
Parameter
TEXT
Beschrijving voor de klantrekeningtoets. Max. 12 tekens kunnen worden ingevoerd.
HALO
A: significant cijfer voor HALO (1 tot 9)
B: aantal nullen na significant cijfer voor HALO (0 tot 8)
AB is hetzelfde als A x 10B.
BILL PRINT
COMPULSORY:
verplicht afdrukken van rekeningen.
NON-COMPULSORY: niet-verplicht afdrukken van rekeningen.
FOOTER PRINT
Dit item bepaalt of uw POS-terminal een bericht afdrukt onderaan
op een ontvangstbewijs bij gebruik van een bepaalde klantrekeningtoets.
YES: voettekst afdrukken op het ontvangstbewijs.
NO: geen voettekst afdrukken op het ontvangstbewijs.
NON-ADD#
U kunt kiezen voor het verplicht invoeren van de non-add code („niet toevoegen“) bij het invoeren van een bedrag
op de klantrekening.
COMPULSORY:
verplicht invoeren van non-add code
NON-COMPULSORY: niet-verplicht invoeren van non-add code
DRAWER OPEN
YES: de lade gaat open.
NO: de lade gaat niet open.
VP
COMPULSORY:
verplicht afdrukken van validatie
NON-COMPULSORY: niet-verplicht afdrukken van validatie
233
■ Muntwisselingtoets
(MEDIA ➝ FOREIGN CURRENCY ➝ FOREIGN1 tot FOREIGN9 ....... PGM2)
(FOREIGN CURRENCY ➝ FOREIGN1 tot FOREIGN9 ....... PGM1)
(1)Selecteer de PGM2- of PGM1-modus en raak [SETTING] aan om de programmering te starten.
Wanneer u de PGM2-modus selecteert, raakt u de knop [MEDIA] aan om het menu weer te geven.
(2)Raak de knop [FOREIGN CURRENCY] aan om de lijst met muntwisselingtoetsen weer te geven.
(3)Selecteer de muntwisselingtoets om details te programmeren.
(4)Raak het vereiste programmeeritem aan, voer elke parameter in of selecteer hem en raak de toets [ENTER] aan.
Herhaal deze stap (4) zo vaak als nodig.
(5)Raak de toets [EXIT] aan om de programmering te beëindigen.
Tekst
Parameter
RATE
Wisselkoers (0,000000 tot 999,999999)
TEXT
Beschrijving voor de muntwisselingtoets. Max. 12 tekens kunnen worden ingevoerd.
TAB
Tabulatie (0 tot 3)
DESCRIPTOR
Muntdescriptor
Max. 4 tekens kunnen worden ingevoerd.
■ Lade voor vreemde munten (MEDIA ➝ FOREIGN CURRENCY ➝ FOREIGN DRW# ....... PGM2)
(1)Selecteer de PGM2-modus en raak [SETTING] aan om de programmering te starten.
(2) Raak de knop [MEDIA] aan om het menu weer te geven en raak de knop [FOREIGN CURRENCY] aan
om de muntwisselingmenulijst weer te geven.
(3)Raak de knop [FOREIGN DRW#] aan om details te programmeren.
(4)Raak het vereiste programmeeritem aan en raak de toets [ENTER] aan.
(5)Raak de toets [EXIT] aan om de programmering te beëindigen.
Tekst
FOREIGN DRW#
234
Parameter
DRAWER1:
DRAWER2:
NONE
■ Munt (MEDIA ➝ CURRENCY MONEY ....... PGM2)
U kunt de teksten en bedragen van elke nationale rekening, muntstukken en vreemde munten gebruikt voor
het startkasgeheugen programmeren. Maximaal 20 munten (MONEY1 tot 20) kunnen worden geprogrammeerd.
(1)Selecteer de PGM2-modus en raak [SETTING] aan om de programmering te starten.
(2)Raak de knop [MEDIA] aan om het menu weer te geven en raak de knop [CURRENCY MONEY] aan
om de lijst met munten (MONEY1 tot MONEY20) weer te geven.
(3)Selecteer de munt om details te programmeren.
(4)Raak het vereiste programmeeritem aan, voer elke parameter in of selecteer hem en raak de toets [ENTER] aan.
Herhaal deze stap (4) zo vaak als nodig.
(5)Raak de toets [EXIT] aan om de programmering te beëindigen.
Tekst
Parameter
TEXT
Beschrijving voor de munt.
Max. 12 tekens kunnen worden ingevoerd.
AMOUNT
Bedrag voor de munt (max. 6 cijfers)
De standaardgegevens zijn de volgende:
Klassificatie
Standaardtekst
Standaardbedrag
MONEY1
1 CENT
0,01
MONEY2
2 CENT
0,02
MONEY3
5 CENT
0,05
MONEY4
10 CENT
0,10
MONEY5
20 CENT
0,20
MONEY6
50 CENT
0,50
MONEY7
1 EURO
1,00
MONEY8
2 EURO
2,00
MONEY9
5 EURO
5,00
MONEY10
10 EURO
10,00
MONEY11
20 EURO
20,00
MONEY12
50 EURO
50,00
MONEY13
100 EURO
100,00
MONEY14
200 EURO
200,00
MONEY15
500 EURO
500,00
MONEY16
(Leeg)
0
MONEY17
(Leeg)
0
MONEY18
(Leeg)
0
MONEY19
(Leeg)
0
MONEY20
(Leeg)
0
235
■ Orderman betaalmiddelen (MEDIA ➝ ORDERMAN MEDIA ....... PGM2)
U kunt de betaalmiddelen en de rekeningafdrukstatus programmeren voor de Orderman betaalmiddelen.
Maximaal 20 Orderman betaalmiddelen (ORDERMAN MED 01 tot 20) kunnen worden geprogrammeerd.
(1)Selecteer de PGM2-modus en raak [SETTING] aan om de programmering te starten.
(2)Raak de knop [MEDIA] aan om het menu weer te geven en raak de knop [ORDERMAN MEDIA] aan
om de lijst met Orderman betaalmiddelen (ORDERMAN.MED 01 tot ORDERMAN.MED 20) weer te geven.
(3)Selecteer de Orderman betaalmiddelen om details te programmeren.
(4)Raak het vereiste programmeeritem in, selecteer elke parameter en raak de toets [ENTER] aan.
Herhaal deze stap (4) zo vaak als nodig.
(5)Raak de toets [EXIT] aan om de programmering te beëindigen.
Tekst
Parameter
MEDIA
Selectie van de betaalmiddelen
CASH/CASH2/CASH3/CASH4/CASH5/CHECK/CHECK2/CHECK3/CHECK4/CHECK5/
CREDIT1/CREDIT2/CREDIT3/CREDIT4/ CREDIT5/ CREDIT6/CREDIT7/CREDIT8
BILL PRINT
Selectie van rekeningafdrukstatus
NO BILL:
GC RCP.:
BILL:
E. BILL:
C.BILL-GC RCP.:
C.BILL-BILL:
■ Oefentekst/verkoper programmeren (TRAINING TEXT/CLK ....... PGM2)
U kunt de tekst voor de titel van de trainingmodus en maximaal 2 verkopers/kassiers in opleiding instellen.
(1)Selecteer de PGM2-modus en raak [SETTING] aan om de programmering te starten.
(2)Raak de knop [TRAINING TEXT/CLK] aan om details te programmeren.
(3)Raak het vereiste programmeeritem aan, voer elke parameter in of selecteer hem en raak de toets [ENTER] aan.
Herhaal deze stap (3) zo vaak als nodig.
(4)Raak de toets [EXIT] aan om de programmering te beëindigen.
Tekst
Parameter
TEXT
Beschrijving voor de titel van de trainingmodus
Max. 8 tekens kunnen worden ingevoerd.
CLK/CSR1 CODE
Code van verkoper/kassier in opleiding (max. 4 cijfers)
CLK/CSR2 CODE
Code van verkoper/kassier in opleiding (max. 4 cijfers)
236
■ Functietekst (TEXT ➝ FUNCTION TEXT ....... PGM2)
U kunt maximaal 12 tekens voor elke functie programmeren met behulp van de volgende tabel:
(1)Selecteer de PGM2-modus en raak [SETTING] aan om de programmering te starten.
(2)Raak de knop [TEXT] aan om het menu weer te geven en raak de knop [FUNCTION TEXT]
aan om de lijst met functieteksten weer te geven.
(3)Raak de functietekst aan of selecteer hem en raak de toets [ENTER] aan om de tekens te programmeren.
(4)Voer de tekens in en raak de toets [OK] aan.
(5)Raak de toets [EXIT] aan om de programmering te beëindigen.
Nr.
Standaardtekst
Klassificatie
1
DISCOUNT
Promotiekorting
2
DIFFER
Verschil
3
TAX1 ST
Belastbaar 1 subtotaal
4
TAX2 ST
Belastbaar 2 subtotaal
5
TAX3 ST
Belastbaar 3 subtotaal
6
TAX4 ST
Belastbaar 4 subtotaal
7
TAX5 ST
Belastbaar 5 subtotaal
8
TAX6 ST
Belastbaar 6 subtotaal
9
VAT 1
Btw/belasting 1
10
VAT 2
Btw/belasting 2
11
VAT 3
Btw/belasting 3
12
VAT 4
Btw/belasting 4
13
VAT 5
Btw/belasting 5
14
VAT 6
Btw/belasting 6
15
N E T 1
Netto 1
16
N E T 2
Netto 2
17
CP PLU
Bon-PLU
18
VD
Uitgegeven bestelling-ontvangstbewijs schrappen
19
SBTL VD
Subtotaal schrappen
20
MGR VD
Schrappen in MGR
21
V O I D
Schrapmodus
22
REFUND
Terugbetaling
23
RETURN
Teruggave
24
HASH VD
Hash schrappen uitgegeven bestelling-ontvangstbewijs
25
HASH RF
Hash terugbetaling
26
HASH RT
Hash teruggave
27
NOTURNVD
Zonder omzet schrappen
28
NOTURNRF
Zonder omzet terugbetaling
29
NOTURNRT
Zonder omzet teruggave
30
VAT SFT
Btw-omschakeling
31
TAX DELE
Btw/belasting verwijderen
32
VP CNT
Teller VP
33
BILL CNT
Teller rekeningen
34
NO SALE
Geen verkoop
35
G.C. CNT
Teller rekeningen van bezoekers
Opmerking
Max. 12 tekens
237
Nr.
Standaardtekst
Klassificatie
36
***PBAL
PBAL (voor GLU)
37
***NBAL
NBAL (voor GLU)
38
SCM (+)
Startkasgeheugen (+)
39
SCM (-)
Startkasgeheugen (-)
40
EXCH1 IS
Wisseling 1 is
41
EXCH2 IS
Wisseling 2 is
42
EXCH3 IS
Wisseling 3 is
43
EXCH4 IS
Wisseling 4 is
44
EXCH5 IS
Wisseling 5 is
45
EXCH6 IS
Wisseling 6 is
46
EXCH7 IS
Wisseling 7 is
47
EXCH8 IS
Wisseling 8 is
48
EXCH9 IS
Wisseling 9 is
49
CASH IS
Cash is
50
CHECK IS
Cheque is
51
CA/CHK ID
Cash/cheque in lade
52
GUEST
Bezoeker
53
NON COM.
Verkoop zonder commissie
54
VIP1 SALE
VIP1-verkoop
55
VIP2 SALE
VIP2-verkoop
56
VIP3 SALE
VIP3-verkoop
57
WASTE TL
WASTE totaal
58
ORDER TL
Bestelling totaal
59
PAID TL
Betaald totaal
60
TRAN.OUT
Overbrengen uit
61
TRAN.IN
Overbrengen in
62
TIP PAID
Uitbetaalde fooi
63
DOM.CUR1
Nationale munt 1
64
DOM.CUR2
Nationale munt 2
65
DOM.CUR3
Nationale munt 3
66
DOM.CUR4
Nationale munt 4
67
DOM.CUR5
Nationale munt 5
68
DOM.CUR6
Nationale munt 6
69
DOM.CUR7
Nationale munt 7
70
DOM.CUR8
Nationale munt 8
71
DOM.CUR9
Nationale munt 9
72
*NT TL1
Zonder omzet totaal 1
73
*NT TL2
Zonder omzet totaal 2
74
*NT TL3
Zonder omzet totaal 3
75
*CHECK ID
Cheque in lade
76
TICKET
Ticket
77
*DEPT TL
(+) afdeling totaal
78
DEPT(-)
(-) afdeling totaal
238
Opmerking
Max. 12 tekens
Nr.
Standaardtekst
Klassificatie
79
*HASH TL
Hash (+) totaal
80
HASH (-)
Hash (-) totaal
81
*BTTL TL
Teruggave flessen (+) totaal
82
BTTL (-)
Teruggave flessen (-) totaal
83
NET 1
Netto 1 (Belastbaar 1 - Btw/belasting 1)
84
NET 2
Netto 2 (Belastbaar 2 - Btw/belasting 2)
85
NET 3
Netto 3 (Belastbaar 3 - Btw/belasting 3)
86
NET 4
Netto 4 (Belastbaar 4 - Btw/belasting 4)
87
NET 5
Netto 5 (Belastbaar 5 - Btw/belasting 5)
88
NET 6
Netto 6 (Belastbaar 6 - Btw/belasting 6)
89
SUBTOTAL
Subtotaal
90
MDSE ST
Koopwaar subtotaal
91
***TOTAL
Totaal
92
DIFF ST
Verschil in subtotaal
93
NON-TURN
Zonder omzet subtotaal
94
CHANGE
Wisselgeld
95
CHECK PR
Afdrukken Engelse cheque
96
DUE
Verschuldigd
97
TIP DUE
Fooi verschuldigd
98
BALANCE
Saldo
99
ITEMS
Verkoophoeveelheid
100
ITEM ST
Item subtotaal (voor LINK PLU/EAN)
101
C O P Y
Titel kopie van ontvangstbewijs
102
G.C.COPY
Titel kopie rekening van bezoeker
103
B. T.
Titel rekening totaliseren/overbrengen
104
B. S.
Titel rekening splitsen
105
INTERMED.
Titel tussentijdse GLU-inspectie
106
B I L L
Titel rekening op ontvangstbewijs
107
VIP1 SALE
Titel VIP1-verkoop
108
VIP2 SALE
Titel VIP2-verkoop
109
VIP3 SALE
Titel VIP3-verkoop
110
WASTE
Titel WASTE-modus
111
NEXT P.
Slip volgende pagina
112
AVE.
Gemiddelde
113
C C D
CCD
114
CCD DIF.
Verschil CCD
115
DIF. TL
Verschil CCD totaal
116
O - P
Bestelling totaal - Betaald totaal
117
COM.AMT1
Commissiebedrag 1
118
COM.AMT2
Commissiebedrag 2
119
COM.AMT3
Commissiebedrag 3
120
COM.AMT4
Commissiebedrag 4
121
COM.AMT5
Commissiebedrag 5
Opmerking
Max. 12 tekens
239
Nr.
Standaardtekst
Klassificatie
122
COM.AMT6
Commissiebedrag 6
123
COM.AMT7
Commissiebedrag 7
124
COM.AMT8
Commissiebedrag 8
125
COM.AMT9
Commissiebedrag 9
126
COM.TTL
Commissiebedrag totaal
127
BILL BAL
Rekeningsaldo
128
FREE GLU
Vrije GLU
129
OLD BAL.
Oud saldo
130
SCM TTL
Startkasgeheugen totaal
131
T.TABLE
Omzet per tafel
132
T.GUEST
Omzet per bezoeker
133
T.BILL
Omzet per rekening
134
I.GUEST
Item per bezoeker
135
I.BILL
Item per rekening
136
AVE.ITEM
Gemiddelde prijs per item
137
TTL COST
Totale arbeidskosten
138
LOC#
Locatienummer
139
L.COST
Locatiekosten
140
TTL HOUR
Totaal uren
141
OVR TIME
Overuren
142
OVR COST
Kosten overuren
143
TIME-IN
Time-in
144
TIME-OUT
Time-out
145
BREAK-IN
Break-in
146
BREAK-OUT
Break-out
147
BREAK TL
Pauze totaal
148
LABOR%
Percentage arbeidskosten
149
TTL TAX
Totaal belasting
150
NET
Netto zonder belasting
151
TOWNNAME
Plaatsnaam 1
152
TOWNNAME
Plaatsnaam 2
153
TRANSFER
Overdracht van cash
154
GLU#
GLU-code
155
ROOM#
Kamer-GLU-tekst
156
HF PINT SAL
Verkoop halve pint
157
ALL FOODS &
Gecumuleerde rekening algemene tekst (linkerhelft)
158
DRINKS
Gecumuleerde rekening algemene tekst (rechterhelft)
159
TARE WT.
Tarragewicht
160
RCP SW.
Ontvangstbewijs omschakelen
161
BILL VOID
Tekst rekening schrappen
162
WASTE
WASTE op PLU-rapport
163
COMBO
COMBO op PLU-rapport
164
COMBO WASTE
COMBO WASTE op PLU-rapport
240
Opmerking
Max. 12 tekens
Nr.
Standaardtekst
Klassificatie
165
EX1 CHK
Betaling per cheque voor wisseling 1
166
EX1 CREDIT
Betaling op krediet voor wisseling 1
167
DOM.CUR1 CHK
Nationale munt 1 voor cheque
168
DOM.CUR1 CR
Nationale munt 1 voor krediet
169
VOID
Tekst voor schrappen op KP
170
REFUND
Tekst voor terugbetaling op KP
171
RETURN
Tekst voor teruggave op KP
172
NEW CODE
Nieuwe code voor klant
173
CHARGE
Resterende rekening voor klant
174
DEDUCTION
Deductie
175
PR.CHNG
Titel prijswijziging ontvangstbewijs
176
BON.PTS.
Bonuspunten voor item
177
BON.PTS.AMT
Bonuspunten voor totaalbedrag
178
BONUS POINTS
Totaal bonuspunten
179
BON.PTS.RDM
Inwisseling bonuspunten
180
REDEMPT.TL
Totaal inwisseling bonuspunten
181
PARTIAL PAY
Gedeeltelijjke betaling
182
CC TAX1 ST
Kredietklant belastbaar 1 ST
183
CC TAX2 ST
Kredietklant belastbaar 2 ST
184
CC TAX3 ST
Kredietklant belastbaar 3 ST
185
CC TAX4 ST
Kredietklant belastbaar 4 ST
186
CC TAX5 ST
Kredietklant belastbaar 5 ST
187
CC TAX6 ST
Kredietklant belastbaar 6 ST
188
CC VAT 1
Kredietklant btw/belasting 1
189
CC VAT 2
Kredietklant btw/belasting 2
190
CC VAT 3
Kredietklant btw/belasting 3
191
CC VAT 4
Kredietklant btw/belasting 4
192
CC VAT 5
Kredietklant btw/belasting 5
193
CC VAT 6
Kredietklant btw/belasting 6
194
CC TTL TAX
Kredietklant totaal belasting
195
CC VAT SFT
Kredietklant btw-omschakeling
196
CC TAX DELE
Kredietklant btw/belasting verwijderen
197
TRANSACTION#
Transactienummer
198
LICENSE END
Bericht licentie verstreken
199
C. BILL
Gecumuleerde rekening
200
CLERK SBTL
Subtotaal van één verkoper (drankautomaat)
201
ALL CLK TOT
Totaal van alle verkopers (drankautomaat)
202
CLERK TOTAL
Totaal van één verkoper in NOP (drankautomaat)
Opmerking
Max. 12 tekens
241
■ Tekst van afdelingsgroep (TEXT ➝ DEPT. GROUP ....... PGM2)
U kunt maximaal 12 tekens programmeren voor elke afdelingsgroep (1 tot 9).
(1)Selecteer de PGM2-modus en raak [SETTING] aan om de programmering te starten.
(2)Raak de knop [TEXT] aan om het menu weer te geven en raak de knop [DEPT. GROUP] aan om lijst
met groepen weer te geven.
(3)Raak de groep aan of selecteer hem en raak de toets [ENTER] aan om tekens te programmeren.
(4)Voer tekens in en raak de toets [OK] aan.
(5)Raak de toets [EXIT] aan om de programmering te beëindigen.
Tekst
Parameter
Max. 12 tekens (G ROUP1 tot G ROUP9)
TEXT
■ Tekst van PLU-groep (TEXT ➝ PLU GROUP ....... PGM2)
U kunt maximaal 12 tekens programmeren voor elke PLU-groep (0 tot 99).
(1)Selecteer de PGM2-modus en raak [SETTING] aan om de programmering te starten.
(2)Raak de knop [TEXT] aan om het menu weer te geven en raak de knop [PLU GROUP] aan om de lijst
met groepen weer te geven.
(3)Raak de groep aan of selecteer hem en raak de toets [ENTER] aan om tekens te programmeren.
(4)Voer tekens in en raak de toets [OK] aan.
(5)Raak de toets [EXIT] aan om de programmering te beëindigen.
TEXT
242
Tekst
Parameter
Max. 12 tekens (PLU GR00 tot PLU GR99)
■ Tekst van PLU-uurgroep (TEXT ➝ PLU HOURLY GROUP ....... PGM2)
U kunt maximaal 12 tekens programmeren voor elke PLU-uurgroep (1 tot 9).
(1)Selecteer de PGM2-modus en raak [SETTING] aan om de programmering te starten.
(2)Raak de knop [TEXT] aan om het menu weer te geven en raak de knop [PLU HOURLY GROUP]
aan om de lijst met groepen weer te geven.
(3)Raak de groep aan of selecteer hem en raak de toets [ENTER] aan om tekens te programmeren.
(4)Voer tekens in en raak de toets [OK] aan.
(5)Raak de toets [EXIT] aan om de programmering te beëindigen.
Tekst
TEXT
Parameter
Max. 12 tekens (HOUR GR1 tot HOUR GR9)
■ PLU-informatietekst (TEXT ➝ PLU INFORMATION ....... PGM2)
U kunt informatietekst in PLU-informatieteksttabellen programmeren (1 tot 9999). De PLU-informatieteksttabel bestaat uit 10 regels en maximaal 20 tekens kunnen per regel worden ingevoerd.
(1)Selecteer de PGM2-modus en raak [SETTING] aan om de programmering te starten.
(2)Raak de knop [TEXT] aan om het menu weer te geven en raak de knop [PLU INFORMATION] aan om
de lijst met informatietabellen weer te geven.
(3)Raak het tabelnummer aan of selecteer het en raak de toets [ENTER] aan om tekens te programmeren.
(4)Voer tekens in en raak de toets [OK] aan.
(5)Raak de toets [EXIT] aan om de programmering te beëindigen.
Tekst
PLU INFORMATION nnnn
Parameter
Max. 20 tekens × 10 regels
243
■ Verkoper (PERSONNEL ➝ CLERK ....... PGM2 of PGM1)
(1)Selecteer de PGM1- of PGM2-modus en raak [SETTING] aan om de programmering te starten.
(2)Raak de knop [PERSONNEL] aan om het menu weer te geven en raak de knop [CLERK]
aan om de lijst met verkopers weer te geven.
(3)Raak de verkoper aan of selecteer hem en raak de toets [ENTER] aan om details te programmeren.
(4)Raak het vereiste programmeeritem aan, voer elke parameter in of selecteer hem en raak de toets [ENTER] aan.
Herhaal deze stap (4) zo vaak als nodig.
(5)Raak de toets [EXIT] aan om de programmering te beëindigen.
Tekst
Parameter
SECRET CODE
Geheime code (max. 4 cijfers: 0001 tot 9999/0000)
NAME
Naam voor de verkoper. Max. 12 tekens kunnen worden ingevoerd (CLERKxxxx).
.
KEY No
Sleutelnummer (0 tot 255)
Als u „0“ invoert, wordt het gebruik van fysieke verkopersleutels uitgeschakeld.
SUPERVISOR
YES: schakelt supervisor in.
NO: schakelt supervisor uit.
VIP1 SALE
DISABLE: schakelt VIP-verkoop uit.
ENABLE: schakelt VIP-verkoop in.
VIP2 SALE
DISABLE: schakelt VIP-verkoop uit.
ENABLE: schakelt VIP-verkoop in.
VIP3 SALE
DISABLE: schakelt VIP-verkoop uit.
ENABLE: schakelt VIP-verkoop in.
GLU TYPE
GLU:
GLU-systeem is verplicht.
ROOM GLU:
kamer-GLU is verplicht.
NON-COMPULSORY: GLU-/kamer-GLU-systeem is niet verplicht.
G.C.COPY
DISABLE: schakelt kopie van rekening van bezoeker uit.
ENABLE: schakelt kopie van rekening van bezoeker in.
VAT SHIFT
STATE: schakelt invoer van btw-omschakeling in.
NOT: schakelt invoer van btw-omschakeling uit.
DRAWER No.
DRAWER2:
DRAWER1:
NONE:
START GLU
Eerste GLU-code (1 tot 9999)
END GLU
Laatste GLU-code (1 tot 9999)
START ROOM GLU
Eerste kamer-GLU-code (1 tot 9999)
END ROOM GLU
Laatste kamer-GLU-code (1 tot 9999)
PGM2- MODE
DISABLE: schakelt bediening in de PGM2-modus uit.
ENABLE: schakelt bediening in de PGM2-modus in.
PGM1 MODE
DISABLE: schakelt bediening in de PGM1-modus uit.
ENABLE: schakelt bediening in de PGM1-modus in.
PRICE MODE
DISABLE: schakelt bediening in de PRICE-modus uit.
ENABLE: schakelt bediening in de PRICE-modus in.
X1 MODE
DISABLE: schakelt bediening in de X1-modus uit.
ENABLE: schakelt bediening in de X1-modus in.
Z1 MODE
DISABLE: schakelt bediening in de Z1-modus uit.
ENABLE: schakelt bediening in de Z1-modus in.
X2Z2 MODE
DISABLE: schakelt bediening in de X2Z2-modus uit.
ENABLE: schakelt bediening in de X2Z2-modus in.
(Wordt vervolgd.)
244
FLASH MODE
DISABLE: schakelt bediening in de FLASH-modus uit.
ENABLE: schakelt bediening in de FLASH-modus in.
AUTO KEY MODE
DISABLE: schakelt bediening in de AUTO KEY-modus uit.
ENABLE: schakelt bediening in de AUTO KEY-modus in.
SD CARD MODE
DISABLE: schakelt bediening in de SD CARD-modus uit.
ENABLE: schakelt bediening in de SD CARD-modus in.
Z1 IN OPX/Z
DISABLE: schakelt terugstelling in de OPXZ-modus uit.
ENABLE: schakelt terugstelling in de OPXZ-modus in.
RECALL TRANSACTION
DISABLE: schakelt terughalen van transactie uit
ENABLE: schakelt terughalen van transactie in.
P.SFT START
Prijsniveaubereik (begin): (PRICE 1 tot PRICE 8)
P.SFT END
Prijsniveaubereik (einde): (PRICE 1 tot PRICE 8)
HAPPY HOUR
NO: schakelt prijsomschakeling voor happy hour uit.
YES: schakelt prijsomschakeling voor happy hour in.
CUST BILL PRINT
DISABLE: schakelt afdrukken van rekening van de klant uit.
ENABLE: schakelt afdrukken van rekening van de klant in.
CUST BILL DELETE
DISABLE: schakelt verwijderen van rekening van de klant uit.
ENABLE: schakelt verwijderen van rekening van de klant in.
AUTO MENU1
DISABLE: schakelt elke toets van automatisch menu 1 uit.
ENABLE: schakelt elke toets van automatisch menu 1 in.
AUTO MENU2
DISABLE: schakelt elke toets van automatisch menu 2 uit.
ENABLE: schakelt elke toets van automatisch menu 2 in.
:
:
:
:
AUTO MENU6
DISABLE: schakelt elke toets van automatisch menu 6 uit.
ENABLE: schakelt elke toets van automatisch menu 6 in.
SCREEN LIMITATION
Schermbeperking:
Schermnummer max. 2 cijfers (2 tot 30)
Om „geen beperking“ te selecteren, zet u het schermnummer op „0“.
245
■ Kassier (PERSONNEL ➝ CASHIER ....... PGM2 of PGM1)
(1)Selecteer de PGM1- of PGM2-modus en raak [SETTING] aan om de programmering te starten.
(2)Raak de knop [PERSONNEL] aan om het menu weer te geven en raak de knop [CASHIER]
aan om de lijst met kassiers weer te geven.
(3)Raak de kassier aan of selecteer hem en raak de toets [ENTER] aan om details te programmeren.
(4)Raak het vereiste programmeeritem aan, voer elke parameter in of selecteer hem en raak de toets [ENTER] aan.
Herhaal deze stap (4) zo vaak als nodig.
(5)Raak de toets [EXIT] aan om de programmering te beëindigen.
Tekst
Parameter
SECRET CODE
Geheime code (max. 4 cijfers: 0001 tot 9999/0000)
NAME
Naam voor de kassier. Max. 12 tekens kunnen worden ingevoerd (CLERKxxxx).
KEY No.
Sleutelnummer (0 tot 255)
Als u „0“ invoert, wordt het gebruik van fysieke kassiersleutels uitgeschakeld.
VIP1 SALE
DISABLE: schakelt VIP-verkoop uit.
ENABLE: schakelt VIP-verkoop in.
VIP2 SALE
DISABLE: schakelt VIP-verkoop uit.
ENABLE: schakelt VIP-verkoop in.
VIP3 SALE
DISABLE: schakelt VIP-verkoop uit.
ENABLE: schakelt VIP-verkoop in.
G.C.COPY
DISABLE: schakelt kopie van rekening van bezoeker uit.
ENABLE: schakelt kopie van rekening van bezoeker in.
VAT SHIFT
STATE: schakelt invoer van btw-omschakeling in.
NOT: schakelt invoer van btw-omschakeling uit.
DRAWER No.
DRAWER2:
DRAWER1:
NONE:
PGM2- MODE
DISABLE: schakelt bediening in de PGM2-modus uit.
ENABLE: schakelt bediening in de PGM2-modus in.
PGM1 MODE
DISABLE: schakelt bediening in de PGM1-modus uit.
ENABLE: schakelt bediening in de PGM1-modus in.
PRICE MODE
DISABLE: schakelt bediening in de PRICE-modus uit.
ENABLE: schakelt bediening in de PRICE-modus in.
X1 MODE
DISABLE: schakelt bediening in de X1-modus uit.
ENABLE: schakelt bediening in de X1-modus in.
Z1 MODE
DISABLE: schakelt bediening in de Z1-modus uit.
ENABLE: schakelt bediening in de Z1-modus in.
X2Z2 MODE
DISABLE: schakelt bediening in de X2Z2-modus uit.
ENABLE: schakelt bediening in de X2Z2-modus in.
FLASH MODE
DISABLE: schakelt bediening in de FLASH-modus uit.
ENABLE: schakelt bediening in de FLASH-modus in.
AUTO KEY MODE
DISABLE: schakelt bediening in de AUTO KEY-modus uit.
ENABLE: schakelt bediening in de AUTO KEY-modus in.
SD CARD MODE
DISABLE: schakelt bediening in de SD CARD-modus uit.
ENABLE: schakelt bediening in de SD CARD-modus in.
Z1 IN OPX/Z
DISABLE: schakelt terugstelling in de OPXZ-modus uit.
ENABLE: schakelt terugstelling in de OPXZ-modus in.
P.SFT START
Prijsniveaubereik (begin): (PRICE 1 tot PRICE 8)
(Wordt vervolgd.)
246
P.SFT END
Prijsniveaubereik (einde): (PRICE 1 tot PRICE 8)
HAPPY HOUR
NO: schakelt prijsomschakeling voor happy hour uit.
YES: schakelt prijsomschakeling voor happy hour in.
CUST BILL PRINT
DISABLE: schakelt afdrukken van rekening van de klant uit.
ENABLE: schakelt afdrukken van rekening van de klant in.
CUST BILL DELETE
DISABLE: schakelt verwijderen van rekening van de klant uit.
ENABLE: schakelt verwijderen van rekening van de klant in.
AUTO MENU1
DISABLE: schakelt elke toets van automatisch menu 1 uit.
ENABLE: schakelt elke toets van automatisch menu 1 in.
:
:
:
:
AUTO MENU6
DISABLE: schakelt elke toets van automatisch menu 6 uit.
ENABLE: schakelt elke toets van automatisch menu 6 in.
■ Manager (PERSONNEL ➝ MANAGER ....... PGM2)
(1)Selecteer de PGM2-modus en raak [SETTING] aan om de programmering te starten.
(2)Raak de knop [PERSONNEL] aan om het menu weer te geven en raak de knop [MANAGER]
aan om de lijst met managers weer te geven.
(3)Raak het nummer van de manager aan of selecteer het en raak de toets [ENTER] aan om details
te programmeren.
(4)Voer de geheime code in en raak de toets [ENTER] aan.
(5)Raak de toets [EXIT] aan om de programmering te beëindigen.
Tekst
SECRET CODE
Parameter
Geheime code (max. 4 cijfers: 0000 tot 9999)
247
■ Medewerker (PERSONNEL ➝ EMPLOYEE ....... PGM2)
(1)Selecteer de PGM2-modus en raak [SETTING] aan om de programmering te starten.
(2)Raak de knop [PERSONNEL] aan om het menu weer te geven en raak de knop [EMPLOYEE]
aan om de lijst met medewerkers weer te geven.
(3)Selecteer het nummer van de medewerker of voer het in en raak de toets [ENTER] aan om details
te programmeren.
(4)Raak het vereiste programmeeritem aan, voer elke parameter in of selecteer hem en raak de toets [ENTER] aan.
Herhaal deze stap (4) zo vaak als nodig.
(5)Raak de toets [EXIT] aan om de programmering te beëindigen.
Tekst
Parameter
SECRET CODE
Geheime code (max. 4 cijfers: 0001 tot 9999)/0000
NAME
Naam voor de medewerker
Max. 12 tekens kunnen worden ingevoerd.
CLERK CODE
Verkopercode (max. 4 cijfers: 0001 tot 9999)/0000)
MANAGER CODE
Managercode (max. 2 cijfers: 01 tot 99)/00
De manager die verantwoordelijk of bekwaam is voor aanpassingen aan de uren van medewerkers
DAILY WORK TIME
Standaardaantal uren dat de mederwerker per dag moet werken.
(Max. 3 cijfers: 0,0 tot 99,9)
WORKING SHIFT1
ENABLE: schakelt ploegendienst 1 in.
DISABLE: schakelt ploegendienst 1 uit.
WORKING SHIFT2
ENABLE: schakelt ploegendienst 2 in.
DISABLE: schakelt ploegendienst 2 uit.
:
:
:
:
WORKING SHIFT9
ENABLE: schakelt ploegendienst 9 in.
DISABLE: schakelt ploegendienst 9 uit.
LOCATION#1
Nummer taaklocatietabel (max. 2 cijfers: 01 tot 99)/00
LOCATION#2
Nummer taaklocatietabel (max. 2 cijfers: 01 tot 99)/00
:
:
LOCATION#7
248
:
:
Nummer taaklocatietabel (max. 2 cijfers: 01 tot 99)/00
■ Taaklocatietabel (PERSONNEL ➝ JOB LOCATE TBL ....... PGM2)
(1)Selecteer de PGM2-modus en raak [SETTING] aan om de programmering te starten.
(2)Raak de knop [PERSONNEL] aan om het menu weer te geven en raak de knop [JOB LOCATE TBL]
aan om de taaklocatietabel weer te geven.
(3)Selecteer het nummer van de tabel of voer het in en raak de toets [ENTER] aan om details te programmeren.
(4)Raak het vereiste programmeeritem aan, voer elke parameter in of selecteer hem en raak de toets [ENTER] aan.
Herhaal deze stap (4) zo vaak als nodig.
(5)Raak de toets [EXIT] aan om de programmering te beëindigen.
Tekst
Parameter
TEXT
Beschrijving voor de taaklocatietabel
Max. 12 tekens kunnen worden ingevoerd.
SALARY AMOUNT
Salarisbedrag betaald voor de medewerker (max. 5 cijfers: 0 tot 999,99)
OVER-TIME RATE
Tarief voor overuren (max. 4 cijfers: 0,01 tot 99,99)/0
OPMERKING
Betaling van overuren = SALARY AMOUNT × OVER-TIME RATE
■ Ploegendienst (PERSONNEL ➝ WORKING TIME SHIFT ....... PGM2)
(1)Selecteer de PGM2-modus en raak [SETTING] aan om de programmering te starten.
(2)Raak de knop [PERSONNEL] aan om het menu weer te geven en raak de knop [WORKING TIME
SHIFT] aan om de lijst met ploegendiensten (1 tot 9) weer te geven.
(3)Raak het nummer van de ploegendienst aan of selecteer het en raak de toets [ENTER] aan om details
te programmeren.
(4)Voer tekens in en raak de toets [OK] aan.
(5)Raak de toets [EXIT] aan om de programmering te beëindigen.
TEXT
Tekst
Parameter
Beschrijving voor de ploegendienst
Max. 12 tekens kunnen worden ingevoerd.
249
■ Contactloze sleutel (PERSONNEL ➝ CONTACTLESS KEY ....... PGM2)
(1)Selecteer de PGM2-modus en raak [SETTING] aan om de programmering te starten.
(2)Raak de knop [PERSONNEL] aan om het menu weer te geven en raak de knop [CONTACTLESS KEY]
aan om de contactloze sleutel te programmeren.
(3)Plaats de contactloze sleutel die u wilt definiëren; het programmeervenster wordt getoond om een verkopercode toe te wijzen.
(4)Voer de verkopercode die u wilt toewijzen in.
Tekst
CLERK CODE
Parameter
Verkopercode (max. 4 cijfers: 0001 tot 9999)
Als u „0“ invoert, wordt het gebruik van contactloze verkopersleutels uitgeschakeld.
(5)Raak de toets [EXIT] aan om de programmering te beëindigen.
(Wanneer u de toets [EXIT] in het programmeervenster aanraakt, verschijnt het venster voor bevestiging
van de code/naam van de verkoper.)
OPMERKING
Wanneer u een verkopercode en naam van een verkoper voor elke contactloze verkopersleutel bevestigt,
moet u de uitleessequentie „CONTACTLESS KEY“ in de PGM2-modus uitvoeren.
■ Uitschakeling van de contactloze sleutel (PERSONNEL ➝ CLERK KEY DEL. .......
PGM2)
(1)Selecteer de PGM2-modus en raak [SETTING] aan om de programmering te starten.
(2)Raak de knop [PERSONNEL] aan om het menu weer te geven en raak de knop [CLERK KEY DEL.]
aan om de contactloze sleutel te verwijderen. Het programmeervenster wordt getoond om een verkopersleutel te verwijderen.
(3)Voer de verkopercode die u wilt verwijderen in.
Tekst
CLERK CODE
Parameter
Verkopercode (max. 4 cijfers: 0001 tot 9999)
Als u „0“ invoert, wordt het gebruik van contactloze verkopersleutels uitgeschakeld.
Het bevestigingsvenster wordt getoond,
selecteer „YES“ om de verwijdering uit te voeren,
selecteer „NO“ om de verwijdering te annuleren.
(4) Raak de toets [CANCEL] of [EXIT] aan om de programmering te beëindigen.
250
■ Terminal programmeren (TERMINAL ....... PGM2)
(1)Selecteer de PGM2-modus en raak [SETTING] aan om de programmering te starten.
(2)Raak de knop [TERMINAL] aan om details te programmeren.
(3)Raak het vereiste programmeeritem aan, voer elke parameter in of selecteer hem en raak de toets [ENTER] aan.
Herhaal deze stap (3) zo vaak als nodig.
(4)Raak de toets [EXIT] aan om de programmering te beëindigen.
Tekst
Parameter
MACHINE NAME
Beschrijving voor de terminal. (Max. 16 tekens)
MACHINE#
Nummer van de terminal (max. 6 cijfers: 0 tot 999999)
CONSECUTIVE#
Voer een nummer in (max. 4 cijfers: 0 tot 9999) dat één minder is dan het gewenste
startnummer.
BILL NUMBER
Voer een nummer in (max. 4 cijfers: 0 tot 9999) dat het gewenste startnummer is.
DRAWER ALARM
Alarmtijd voor geopende lade (0 tot 255 seconden)
Uw POS-terminal bewaakt hoe lang de lade geopend blijft na het openen van de
lade aan het einde van een transactie in de REG/VOID-modus. De bewaking stopt
wanneer een geldige toets wordt aangeraakt voor de volgende transactie.
SCREEN SAVE
Timer van schermbeveiligingsmodus (max. 2 cijfers: 0 tot 99 minuten)
Als u het cijfer „0“ invoert, schakelt de POS-terminal het display uit na 100 min.,
als de terminal in stand-by blijft.
BRIGHTNESS
Helderheid van achtergrondverlichting: max. 3 cijfers (1 tot 255/179)
AUTO SIGN OFF
Timer voor automatische afmelding (max. 3 cijfers: 0 tot 999 seconden)
Als u het cijfer „0“ invoert, is de automatische afmelding uitgeschakeld.
LICENSE WARNING
Dagen voor licentiewaarschuwing (0 tot 99 dagen)/10
Als u het cijfer „0“ invoert, is de licentiewaarschuwing uitgeschakeld.
SCALE DISPLAY
Timer voor weergave van gewichtgegevens (max. 2 cijfers: 0 tot 99 seconden)/1
Als u het cijfer „0“ invoert, is de timer voor gewichtweergave uitgeschakeld.
INFO. AREA COLOR
Kleur van informatiezone;
Selecteer een kleur in de kleurenlijst met 232 kleuren
(Voorgrondkleur/achtergrondkleur) (BLACK/SILVER/)
251
■ Licentie programmeren (LICENSE ....... PGM1)
(1)Selecteer de PGM1-modus en raak [SETTING] aan om de programmering te starten.
(2)Raak de knop [LICENSE] aan om details te programmeren.
(3)Voer de activeringscode voor de licentie in en raak de toets [ENTER] aan.
Tekst
LICENSE
Parameter
Activateringscode voor licentie (max. 16 cijfers)/0
(4)Raak de toets [EXIT] aan om de programmering te beëindigen.
■ Datum/tijd programmeren (DATE/TIME ....... PGM2)
(1)Selecteer de PGM2-modus en raak [SETTING] aan om de programmering te starten.
(2)Raak de knop [DATE/TIME] aan om details te programmeren.
(3)Raak het vereiste programmeeritem aan, voer elke parameter in of selecteer hem en raak de toets [ENTER] aan.
Herhaal deze stap (3) zo vaak als nodig.
(4)Raak de toets [EXIT] aan om de programmering te beëindigen.
Tekst
Parameter
DATE
Voer de dag (2 cijfers), de maand (2 cijfers) en het jaar (2 cijfers) in deze volgorde in.
TIME
Stel de tijd in (max. 4 cijfers) met het 24-uursysteem. Wanneer de tijd bijvoorbeeld wordt ingesteld
op 2:30 uur, voert u 0230 in, en voor 14:30 uur voert u 1430 in. De tijd wordt afgedrukt
en weergegeven in het display. Nadat u de tijd hebt ingesteld, blijft de interne klok werken zolang
het ingebouwde batterijpak geladen is en wordt de datum (dag, maand, jaar) correct
bijgewerkt.
252
■ Functie uitschakelen
(OPTIONAL ➝ FUNCTION PROHIBIT ....... PGM2)
(1)Selecteer de PGM2-modus en raak [SETTING] aan om de programmering te starten.
(2)Raak de knop [OPTIONAL] aan om het menu weer te geven en raak de knop [FUNCTION PROHIBIT]
aan om details te programmeren.
(3)Raak het vereiste programmeeritem aan, voer elke parameter in of selecteer hem en raak de toets [ENTER] aan.
Herhaal deze stap (3) zo vaak als nodig.
(4)Raak de toets [EXIT] aan om de programmering te beëindigen.
Tekst
Parameter
OPX/Z REPORT
DISABLE: schakelt afdrukken van verkoperrapport in de OPXZ-modus uit.
ENABLE: schakelt afdrukken van verkoperrapport in de OPXZ-modus in.
PAID OUT
LIMITED: alleen toegestaan in de MGR-modus.
PUBLIC: toegestaan in de REG- en de MGR-modus.
REFUND/RETURN
LIMITED: alleen toegestaan in de MGR-modus.
PUBLIC: toegestaan in de REG- en de MGR-modus.
ISSUE ITEM VOID
LIMITED: alleen toegestaan in de MGR-modus.
PUBLIC: toegestaan in de REG- en de MGR-modus.
NO ISSUED VOID
LIMITED: alleen toegestaan in de MGR-modus.
PUBLIC: toegestaan in de REG- en de MGR-modus.
SBTL VOID
LIMITED: alleen toegestaan in de MGR-modus.
PUBLIC: toegestaan in de REG- en de MGR-modus.
ITEM VP
DISABLE: schakelt afdrukken van validatie voor het item uit.
ENABLE: schakelt afdrukken van validatie voor het item in.
INTERMEDIATE GLU
LIMITED: alleen toegestaan in de MGR-modus.
PUBLIC: toegestaan in de REG- en de MGR-modus.
GLU FINALIZE
DISABLE: schakelt beëindiging van GLU na bestelling uit.
ENABLE: schakelt beëindiging van GLU na bestelling in.
VIP SALES
LIMITED: alleen toegestaan in de MGR-modus.
PUBLIC: toegestaan in de REG- en de MGR-modus.
WASTE MODE
LIMITED: alleen toegestaan in de MGR-modus.
PUBLIC: toegestaan in de REG- en de MGR-modus.
INTERMEDIATE FINAL
DISABLE: schakelt beëindiging van GLU vóór tussentijdse GLU-inspectie uit.
ENABLE: schakelt beëindiging van GLU vóór tussentijdse GLU-inspectie in.
OPEN GLU DISPLAY
NORMAL GLU:
ROOM GLU:
DISABLE:
EAN LEARNING
DISABLE: schakelt EAN-leerfunctie uit.
ENABLE: schakelt EAN-leerfunctie in.
PRICE CHANGE
LIMITED: alleen toegestaan in de MGR-modus.
PUBLIC: toegestaan in de REG- en de MGR-modus.
CUSTOMER LEARNING
LIMITED: alleen toegestaan in de MGR-modus.
PUBLIC: toegestaan in de REG- en de MGR-modus.
CUSTOMER BILL
DISABLE: schakelt afdrukken van rekening van de klant uit.
ENABLE: schakelt afdrukken van rekening van de klant in.
CUSTOMER BILL DEL
DISABLE: schakelt verwijderen van rekening van de klant uit.
ENABLE: schakelt verwijderen van rekening van de klant in.
FINALIZE ST=0
LIMITED: afronden wanneer het subtotaal „0“ is alleen toegestaan in de MGR-modus.
PUBLIC: afronden wanneer het subtotaal „0“ is toegestaan in de REG- en de MGR-modus.
(Wordt vervolgd.)
253
0 RECEIPT DRAWER
DISABLE: schakelt openen van de lade wanneer het afgedrukte verkoopbedrag op het ontvangstbewijs „0“ is uit.
ENABLE: schakelt openen van de lade wanneer het afgedrukte verkoopbedrag op het ontvangstbewijs „0“ is in.
LIMITED: schrappen nadat de subtotaaltoets is aangeraakt alleen toegestaan in de MGR-modus.
VOID AFTER ST-KEY
PUBLIC: schrappen nadat de subtotaaltoets is aangeraakt toegestaan in de REG- en de MGR
modus.
DRAWER OPEN X1/X2
DISABLE: schakelt openen van de lade in de X1/X2-modus uit.
ENABLE: schakelt openen van de lade in de X1/X2-modus in.
DRAWER OPEN Z1/Z2
DISABLE: schakelt openen van de lade in de Z1/Z2-modus uit.
ENABLE: schakelt openen van de lade in de Z1/Z2-modus in.
DRAWER OPEN OP X/Z
DISABLE: schakelt openen van de lade in de OPXZ-modus uit.
ENABLE: schakelt openen van de lade in de OPXZ-modus in.
254
■ Functie selecteren 1 (OPTIONAL ➝ FUNCTION SELECT1 ....... PGM2)
(1)Selecteer de PGM2-modus en raak [SETTING] aan om de programmering te starten.
(2)Raak de knop [OPTIONAL] aan om het menu weer te geven en raak de knop [FUNCTION SELECT1]
aan om details te programmeren.
(3)Raak het vereiste programmeeritem aan, voer elke parameter in of selecteer hem en raak de toets [ENTER] aan.
Herhaal deze stap (3) zo vaak als nodig.
(4)Raak de toets [EXIT] aan om de programmering te beëindigen.
Tekst
Parameter
REFUND VP
COMPULSORY:
verplicht afdrukken van validatie voor terugbetaling
NON-COMPULSORY: niet-verplicht afdrukken van validatie voor terugbetaling
( - ) VP
COMPULSORY:
verplicht afdrukken van validatie voor min
NON-COMPULSORY: niet-verplicht afdrukken van validatie voor min
DOUBLE RCPT HEADER
1 LINE: drukt een titel van één regel af op een dubbel ontvangstbewijs.
NORMAL: drukt een normale titel af op een dubbel ontvangstbewijs.
VAT SHIFT
BY SHIFT: btw-omschakeling toegestaan met de omschakeltoets.
BY CLERK: btw-omschakeling toegestaan door een verkoper.
LEVEL SHIFT TYPE
MANUAL:omschakelvergrendelingsmodus
AUTO: automatische retourmodus
LEVEL SHIFT
LIMITED: alleen toegestaan in de MGR-modus.
PUBLIC: toegestaan in de REG- en de MGR-modus.
LEVEL RETURNTIMING
Wanneer de PLU-niveau-omschakeling op „AUTO“ staat, keert het PLU-niveau terug naar niveau
1 met één van de volgende methoden:
RECEIPT: het PLU-niveau keert terug naar niveau 1 per ontvangstbewijs.
BY ITEM: het PLU-niveau keert terug naar niveau 1 per item.
PRICE SHIFT TYPE
MANUAL:omschakelvergrendelingsmodus
AUTO: automatische retourmodus
PRICE SHIFT
LIMITED: alleen toegestaan in de MGR-modus.
PUBLIC: toegestaan in de REG- en de MGR-modus.
PRICE RETURNTIMING
Wanneer de PLU-prijsniveau-omschakeling op „AUTO“ staat, keert het prijsniveau terug
naar prijs 1 met één van de volgende methoden:
RECEIPT: het prijsniveau keert terug naar prijs 1 per ontvangstbewijs.
BY ITEM: het prijsniveau keert terug naar prijs 1 per item.
NON-TURNOVER
IN. VAT: schakelt verkoop zonder omzet inclusief btw in.
EX. VAT: schakelt verkoop zonder omzet inclusief btw uit.
QTY IN VIP
UPDATE: werkt de verkoophoeveelheid van VIP-verkoop bij.
NON:
werkt de verkoophoeveelheid van VIP-verkoop niet bij.
UPDATE: werkt een krediettotalisator bij wanneer de invoer van ontvangen-op-rekening of uitbetaald
CR IN RA/PO
wordt beëindigd met een krediettoets.
NON:
werkt geen krediettotalisator bij wanneer de invoer van ontvangen-op-rekening of
uitbetaald wordt beëindigd met een krediettoets.
255
■ Functie selecteren 2 (OPTIONAL ➝ FUNCTION SELECT2 ....... PGM2)
(1)Selecteer de PGM2-modus en raak [SETTING] aan om de programmering te starten.
(2)Raak de knop [OPTIONAL] aan om het menu weer te geven en raak de knop [FUNCTION SELECT2]
aan om details te programmeren.
(3)Raak het vereiste programmeeritem aan, voer elke parameter in of selecteer hem en raak de toets [ENTER] aan.
Herhaal deze stap (3) zo vaak als nodig.
(4)Raak de toets [EXIT] aan om de programmering te beëindigen.
Tekst
Parameter
T-LOG FULL
Programmeren of invoeren van items vergrendeld is wanneer het TLOG-bestand vol is.
CONTINUE:
LOCK:
WHEN E.J. FULL
Programmeren of invoeren van items vergrendeld is wanneer het elektronische journaalbestand vol is.
CONTINUE:
LOCK:
PAY FOR EX1
Betaling voor bedrag wisseling 1
CASH: alleen cash
ALL: alle betaalmiddelen
EX1 CALC.
Berekeningsmethode wisseling 1
DIVIDE: deling
MULTI. : vermenigvuldiging
CLERK POPUP
Als een verkoper niet is aangemeld onder de supervisor, verschijnt het venster CLERK POPUP.
ENABLE:
DISABLE:
ISBN PRICE
Prijs invoeren nadat ISBN/ISSN-code is ingevoerd.
INHIBIT:
COMPULSORY:
VMP FULL
VMP EAN invoeren wanneer het VMP-bestand vol is.
ERROR:
CONTINUE:
ADD-ON FULL
Invoeren van EAN met add-on code wanneer het EAN ADD-ON-bestand vol is.
ERROR:
CONTINUE:
TOTAL: Verkooptotaal en kredietverkooptotaal
CUSTOMER DATA
DETAIL:Gedetailleerde gegevens (verkooptotaal, kredietverkooptotaal, verkoopdatum, itemnaam, bedrag
en hoeveelheid)
ROOM TRANS. DATA
TOTAL: verkooptotaal
DETAIL:gedetailleerde gegevens
EURO NON-PLU
De eenheidsprijs van EAN’s zonder PLU-codes (suffixcode: 21, 22, 23, 27) converteren tussen
EURO en de lokale munt.
CONVERT:
NO CONVERT::
EURO ALL CONVERT
De eenheidsprijs van EAN’s zonder PLU-codes (alle codetypes) converteren tussen EURO
en de lokale munt.
CONVERT:
NO CONVERT::
256
■ Afdrukken selecteren 1
(OPTIONAL ➝ PRINT SELECT1 ....... PGM2)
(1)Selecteer de PGM2-modus en raak [SETTING] aan om de programmering te starten.
(2) Raak de knop [OPTIONAL] aan om het menu weer te geven en raak de knop [PRINT SELECT1] aan
om details te programmeren.
(3) Raak het vereiste programmeeritem aan, voer elke parameter in of selecteer hem en raak de toets [ENTER] aan.
Herhaal deze stap (3) zo vaak als nodig.
(4)Raak de toets [EXIT] aan om de programmering te beëindigen.
Tekst
Parameter
PURCHASE NO.
NO:: drukt het aantal verkopen niet af.
YES: drukt het aantal verkopen af.
TIME PRINT
NO: drukt de tijd niet af op het ontvangstbewijs en journaal.
YES: drukt de tijd af op het ontvangstbewijs en journaal.
PARTIAL: informatie over alle andere ingevoerde gegevens dan normale invoergegevens van afdelingen
JOURNAL SELECTIVE
(invoergegevens in „+“ afdelingen en hun geassocieerde „+“ PLU’s) worden op het journaal afgedrukt.
FULL:
drukt gedetailleerde informatie af op het journaal.
JOURNAL TEXT SIZE
NORMAL: drukt letters van normale grootte af op het journaal.
SMALL: drukt gecomprimeerde letters af op het journaal.
VAT/TAX AMT ON R/J
NO: drukt geen btw -of belastingbedragen af op het ontvangstbewijs en journaal.
YES: drukt btw- of belastingbedragen af op het ontvangstbewijs en journaal.
TAXABLE AMT ON R/J
NO: drukt geen belastbare bedragen af op het ontvangstbewijs en journaal.
YES: drukt belastbare bedragen af op het ontvangstbewijs en journaal.
NET AMOUNT ON R/J
NO: drukt geen nettobedragen af op het ontvangstbewijs en journaal.
YES: drukt nettobedragen af op het ontvangstbewijs en journaal.
VAT/TAX AMT BILL
NO: drukt geen btw -of belastingbedragen af op de rekening.
YES: drukt btw -of belastingbedragen af op de rekening.
TAXABLE AMT BILL
NO: drukt geen belastbare bedragen af op de rekening.
YES: drukt belastbare bedragen af op de rekening.
NET AMOUNT ON BILL
NO: drukt geen nettobedragen af op de rekening.
YES: drukt nettobedragen af op de rekening.
TIME PRINT ON BILL
NO: drukt geen tijd af op de rekening.
YES: drukt de tijd af op de rekening.
TABLE# PRINT BILL
NO: drukt geen tafelnummer af op de rekening.
YES: drukt het tafelnummer af op de rekening.
ROOM# PRINT BILL
NO: drukt geen kamernummer af op de rekening.
YES: drukt het kamernummer af op de rekening.
BILL PRINT ON SLIP
NO: drukt de rekening niet af op de slip.
YES: drukt de rekening af op de slip.
BILL PRINT ON RCPT
NO: drukt de rekening niet af op het ontvangstbewijs.
YES: drukt de rekening af op het ontvangstbewijs.
INTERMEDIATE SLIP
NO: drukt geen details van tussentijdse GLU-inspectie af op de slip.
YES: drukt de details van tussentijdse GLU-inspectie af op de slip.
INTERMEDIATE RCPT
NO: drukt geen details van tussentijdse GLU-inspectie af op het ontvangstbewijs.
YES: drukt de details van tussentijdse GLU-inspectie af op het ontvangstbewijs.
EDITING PRINT
NO: druk dezelfde artikelen (DEPT/PLU/EAN) niet collectief af.
YES: druk dezelfde artikelen (DEPT/PLU/EAN) collectief af.
CUSTOMER ADDRESS
NO: drukt adressen van klanten niet af op het ontvangstbewijs.
YES: drukt adressen van klanten af op het ontvangstbewijs.
257
■ Afdrukken selecteren 2
(OPTIONAL ➝ PRINT SELECT2 ....... PGM2)
(1)Selecteer de PGM2-modus en raak [SETTING] aan om de programmering te starten.
(2)Raak de knop [OPTIONAL] aan om het menu weer te geven en raak de knop [PRINT SELECT2] aan
om details te programmeren.
(3)Raak het vereiste programmeeritem aan, voer elke parameter in of selecteer hem en raak de toets [ENTER] aan.
Herhaal deze stap (3) zo vaak als nodig.
(4)Raak de toets [EXIT] aan om de programmering te beëindigen.
Tekst
Parameter
SEPARATOR LINE
YES: drukt scheidingslijnen in het rapport af.
NO: plaatst spatie van een regel in plaats van scheidingslijnen in het rapport.
LINK PLU
PARENT+TTL:drukt hoofd-PLU-tekst van gekoppelde PLU’s af met totalisator.
EACH PLU: drukt elke PLU-tekst van gekoppelde PLU’s af.
FREE TEXT ON KP
YES: drukt vrije tekst af op KP.
NO: drukt geen vrije tekst af op KP.
ITEM CODE ON KP
YES: drukt itemcode af op KP.
NO: drukt geen itemcode af op KP.
PRICE ON KP
YES: drukt eenheidsprijs af op KP.
NO: drukt geen eenheidsprijs af op KP.
AMOUNT ON KP
YES: drukt bedrag af op KP.
NO: drukt geen bedrag af op KP.
GUEST# ON KP
YES: drukt het aantal bezoekers af op KP.
NO: drukt het aantal bezoekers niet af op KP.
QTY=1 ON KP
YES: drukt hoeveelheid af wanneer hoeveelheid 1 is.
NO: drukt hoeveelheid niet af wanneer hoeveelheid 1 is.
TOTAL&CHANGE
Bedrag van wisseling 1 afdrukken voor totaal en wisselgeld.
DOMESTIC: geeft alleen in nationale munt weer.
WITH EX1: geeft in nationale munt en in munten van EX1 weer.
PAYMENT VP
Bedrag van wisseling 1 afdrukken op validatie-afdruk voor betaling.
DOMESTIC: geeft alleen in nationale munt weer.
WITH EX1: geeft in nationale munt en in munten van EX1 weer.
MAXIMUM TICKET
Maximumaantal uitgegeven tickets (1 tot 99)/15
NON-PAY CUST. REP
Indeling van rapport van niet-betaalde klantenverkoop.
DETAIL: gedetailleerde gegevens
CHARGE: gegevens over verschuldigde bedrag
UNIT PRICE PRINT
NO: drukt geen eenheidsprijs af op het ontvangstbewijs (afdrukken van 1 regel).*
YES: drukt de eenheidsprijs af op het ontvangstbewijs (afdrukken van 2 regels).
* Behalve wanneer speciale gegevens worden ingevoerd, zoals gesplitste prijzen, gewichten, enz.
258
■ Display selecteren
(OPTIONAL ➝ DISPLAY SELECT ....... PGM2)
(1)Selecteer de PGM2-modus en raak [SETTING] aan om de programmering te starten.
(2)Raak de knop [OPTIONAL] aan om het menu weer te geven en raak de knop [DISPLAY SELECT] aan
om details te programmeren.
(3)Raak het vereiste programmeeritem aan, voer elke parameter in of selecteer hem en raak de toets [ENTER] aan.
Herhaal deze stap (3) zo vaak als nodig.
(4)Raak de toets [EXIT] aan om de programmering te beëindigen.
Tekst
RCPT WINDOW EDIT
■ EURO
Parameter
YES:
NO::
(OPTIONAL ➝ EURO ....... PGM2)
(1)Selecteer de PGM2-modus en raak [SETTING] aan om de programmering te starten.
(2)Raak de knop [OPTIONAL] aan om het menu weer te geven en raak de knop [EURO] aan om details
te programmeren.
(3)Raak het vereiste programmeeritem aan, voer elke parameter in of selecteer hem en raak de toets [ENTER] aan.
Herhaal deze stap (3) zo vaak als nodig.
(4)Raak de toets [EXIT] aan om de programmering te beëindigen.
Tekst
Parameter
DATE
Stelt de datum voor uitvoering van de automatische wijziging naar EURO vooraf in.
Voer de dag (2 cijfers), de maand (2 cijfers) en het jaar (2 cijfers) in deze volgorde in.
TIME
Stelt de tijd op de datum voor uitvoering van de automatische wijziging naar EURO vooraf in.
Voer het uur in (00-23)
NO: converteert de vooringestelde eenheidsprijzen van afd./PLU/EAN niet naar EURO
in de automatische wijziging naar EURO.
PRICE CONVERT
YES: converteert de vooringestelde eenheidsprijzen van afd./PLU/EAN in de automatische
wijziging naar EURO.
(Het vooringestelde tarief van de toets [EXCH 1] wordt gebruikt als conversietarief en
de berekeningsmethode is ingesteld op „deling“)
NON-COMPULSORY: de automatische wijziging naar EURO is niet verplicht
in de X2/Z2-modus na de vooringestelde datum.
COMPULSORY: de automatische wijziging naar EURO is verplicht in de
EURO JOB X2/Z2-modus na de vooringestelde datum.
(Wanneer de EURO STATUS van uw POS-terminal reeds „D“ is (d.w.z. de nationale
munt is gewijzigd in EURO in uw POS-terminal), is deze programmering
uitgeschakeld.)
259
■ Nul overslaan
(REPORT ➝ 0 SKIP ....... PGM2)
(1)Selecteer de PGM2-modus en raak [SETTING] aan om de programmering te starten.
(2)Raak de knop [REPORT] aan om het menu weer te geven en raak de knop [0 SKIP] aan om details te
programmeren.
(3)Raak het vereiste programmeeritem aan, voer elke parameter in of selecteer hem en raak de toets [ENTER] aan.
Herhaal deze stap (3) zo vaak als nodig.
(4)Raak de toets [EXIT] aan om de programmering te beëindigen.
Tekst
Parameter
CLERK
SKIP:slaat gegevens die „0“ zijn over in het verkoperrapport.
NOT SKIP: slaat gegevens die „0“ zijn niet over in het verkoperrapport
CASHIER
SKIP:
slaat gegevens die „0“ zijn over in het kassierrapport.
NOT SKIP: slaat gegevens die „0“ zijn niet over in het kassierrapport.
TRANSACTION
SKIP:
slaat gegevens die „0“ zijn over in het transactierapport.
NOT SKIP: slaat gegevens die „0“ zijn niet over in het transactierapport.
DEPARTMENT
SKIP:slaat gegevens die „0“ zijn over in het afdelingsrapport.
NOT SKIP: slaat gegevens die „0“ zijn niet over in het afdelingsrapport.
PLU
SKIP:
slaat gegevens die „0“ zijn over in het PLU/EAN-rapport.
NOT SKIP: slaat gegevens die „0“ zijn niet over in het PLU/EAN-rapport.
HOURLY
SKIP:
slaat gegevens die „0“ zijn over in het uurrapport.
NOT SKIP: slaat gegevens die „0“ zijn niet over in het uurrapport.
DAILY NET
SKIP:
slaat gegevens die „0“ zijn over in het rapport van dagelijks netto.
NOT SKIP: slaat gegevens die „0“ zijn niet over in het rapport van dagelijks netto.
260
■ Indeling van algemeen rapport
(REPORT ➝ GENERAL RPT FORMAT ....... PGM2)
(1)Selecteer de PGM2-modus en raak [SETTING] aan om de programmering te starten.
(2)Raak de knop [REPORT] aan om het menu weer te geven en raak de knop [GENERAL RPT FORMAT]
aan om details te programmeren.
(3)Raak het vereiste programmeeritem aan, voer elke parameter in of selecteer hem en raak de toets [ENTER] aan.
Herhaal deze stap (3) zo vaak als nodig.
(4)Raak de toets [[EXIT] aan om de programmering te beëindigen.
Tekst
Parameter
DEPARTMENT
SKIP:
slaat afdelinggegevens over in het algemene rapport.
NOT SKIP:slaat afdelinggegevens niet over in het algemene rapport.
TRANSACTION
SKIP:
slaat transactiegegevens over in het algemene rapport.
NOT SKIP:slaat transactiegegevens niet over in het algemene rapport.
(De programmering is van toepassing behalve voor belastinggegevens/gegevens over cash in lade.)
TAX SALE
SKIP:
slaat belastinggegevens over in het algemene rapport.
NOT SKIP:slaat belastinggegevens niet over in het algemene rapport.
CID
SKIP:
slaat gegevens over cash-in-lade over in het algemene rapport.
NOT SKIP:slaat gegevens over cash-in-lade niet over in het algemene rapport.
DEPT. Q’TY
DEPT. %SHARE
SKIP:
slaat hoeveelheid van afdeling over in het algemene rapport.
NOT SKIP:slaat hoeveelheid van afdeling niet over in het algemene rapport.
SKIP:
slaat % aandeel van afdeling over in het algemene rapport.
NOT SKIP:slaat % aandeel van afdeling niet over in het algemene rapport.
261
■ Indeling van transactierapport
(REPORT ➝ TRANS. RPT FORMAT ....... PGM2)
(1)Selecteer de PGM2-modus en raak [SETTING] aan om de programmering te starten.
(2)Raak de knop [REPORT] aan om het menu weer te geven en raak de knop [TRANS. RPT FORMAT]
aan om details te programmeren.
(3)Raak het vereiste programmeeritem aan, voer elke parameter in of selecteer hem en raak de toets [ENTER] aan.
Herhaal deze stap (3) zo vaak als nodig.
(4)Raak de toets [EXIT] aan om de programmering te beëindigen.
Tekst
Klassificatie
*DEPT TL
(+) afdeling totaal
DEPT(-)
(-) afdeling totaal
*HASH TL
Hash (+) totaal
HASH (-)
Hash (-) totaal
*BTTL TL
Teruggave flessen (+) totaal
BTTL(-)
Teruggave flessen (-) totaal
*NT TL1
Zonder omzet 1 totaal
*NT TL2
Zonder omzet 2 totaal
*NT TL3
Zonder omzet 3 totaal
ST(-)
Korting voor subtotaal
ST %
Procentuele berekening voor subtotaal
N E T 1
Nettoverkoop totaal
DIFFER
Verschil
TAX1 ST
Belastbaar 1 subtotaal
VAT1
Btw/belasting 1
TAX2 ST
Belastbaar 2 subtotaal
VAT2
Btw/belasting 2
TAX3 ST
Belastbaar 3 subtotaal
VAT3
Btw/belasting 3
TAX4 ST
Belastbaar 4 subtotaal
VAT4
Btw/belasting 4
TAX5 ST
Belastbaar 5 subtotaal
VAT5
Btw/belasting 5
TAX6 ST
Belastbaar 6 subtotaal
VAT6
Btw/belasting 6
TTL TAX
Totaal belasting
CC TAX1 ST
Kredietklant belastbaar 1 ST
CC VAT1
Kredietklant btw/belasting 1
CC TAX2 ST
Kredietklant belastbaar 2 ST
CC VAT2
Kredietklant btw/belasting 2
CC TAX3 ST
Kredietklant belastbaar 3 ST
CC VAT3
Kredietklant btw/belasting 3
CC TAX4 ST
Kredietklant belastbaar 4 ST
CC VAT4
Kredietklant btw/belasting 4
CC TAX5 ST
Kredietklant belastbaar 5 ST
CC VAT5
Kredietklant btw/belasting 5
262
Parameter
SKIP/NOT SKIP
Tekst
Klassificatie
CC TAX6 ST
Kredietklant belastbaar 6 ST
CC VAT6
Kredietklant btw/belasting 6
CC TTL TAX
Kredietklant totaal belasting
NET
Netto zonder belasting
VAT SFT
Btw-omschakeling
TAX DELE
Btw/belasting verwijderen
CC VAT SFT
Kredietklant btw-omschakeling
CC TAX DELE
Kredietklant btw/belasting verwijderen
SER.CHRG
Bedieningsgeld
N E T 2
Netto 2
ITEM(-)
Korting voor item
ITEM %
Procentuele berekening voor item
GR.DISCOUNT
Groepskorting
DISCOUNT
Promotiekorting
CP PLU
Bon-PLU
BON.PTS.
Bonuspunten voor item
BON.PTS.AMT
Bonuspunten voor bedrag
BONUS POINTS
Bonuspunten totaal
BON.PTS.RDM
Inwisseling van bonuspunten
REDEMPT.TL
Inwisseling van bonuspunten totaal
REFUND
Terugbetaling
VD
Item schrappen
VOID
Transactie in schrapmodus
MGR VD
Schrappen in MGR
ST VD
Subtotaal schrappen
WASTE
Transactie in afvalmodus
RETURN
Teruggave
HASH VD
Hash schrappen
HASH RF
Hash terugbetaling
HASH RT
Hash teruggave
NOTURNVD
Zonder omzet schrappen
NOTURNRF
Zonder omzet terugbetaling
NOTURNRT
Zonder omzet teruggave
VPCNT
Validatieteller
BILL CNT
Teller rekeningen
Parameter
SKIP/NOT SKIP
NOSALE
Geen verkoop
***PBAL
PBAL
***NBAL
NBAL
SKIP/NOT SKIP
G.C. CNT
Teller rekeningen van bezoekers
SKIP/NOT SKIP
GUEST
Bezoekerteller
ORDER TL
Bestelling totaal
PAID TL
Betaald totaal
AVE.
Gemiddelde (betaald totaal / bezoeker)
263
Tekst
Klassificatie
O-P
Verschil (bestelling totaal - betaald totaal)
VIP SALES1
VIP1-verkoop
VIP SALES2
VIP2-verkoop
VIP SALES3
VIP3-verkoop
TRANS OUT
Transfer-out
TRANS IN
Transfer-in
BILL BAL
Transfer-out – Transfer-in
SCM (+)
Startkasgeheugen (+)
SCM (-)
Startkasgeheugen (-)
SCM TTL
Startkasgeheugen totaal
***RA
Ontvangen-op-rekening
***RA2
Ontvangen-op-rekening 2
RA -
Korting voor ontvangen-op-rekening
RA %
Procentuele berekening voor ontvangen-op-rekening
***PO
Uitbetaald
***PO2
Uitbetaald 2
CA/CHK
Cheque innen
DEPOSIT
Deposito (+)
DEPO.(-)
Deposito (-)
CASH TIP
Contante fooi
NOCA TIP
Niet-contante fooi
TIP PAID
Uitbetaalde fooi
H.TRANS
Overdracht naar hotel
CASH
Cash
CASH2
Cash2
CASH3
Cash3
CASH4
Cash4
CASH5
Cash5
CHECK
Cheque
CHECK2
Cheque2
CHECK3
Cheque3
CHECK4
Cheque 4
CHECK5
Cheque5
CREDIT1
Krediet1
CREDIT2
Krediet2
CREDIT3
Krediet3
CREDIT4
Krediet4
CREDIT5
Krediet5
CREDIT6
Krediet6
CREDIT7
Krediet7
CREDIT8
Krediet8
CREDIT9
Krediet9
CHARGE
Lopende klantrekening
264
Parameter
SKIP/NOT SKIP
Tekst
Klassificatie
EXCH 1
Wisseling 1
DOM.CUR1
Nationale munt 1
EX1 CHK
Wisseling 1 betaald per cheque
DOM.CUR CHK
Nationale munt 1 betaald per cheque
EX1 CREDIT
Wisseling 1 betaald op krediet
DOM.CR 1
Nationale munt 1 betaald op krediet
EXCH 2
Wisseling 2
DOM.CUR2
Nationale munt 2
EXCH 3
Wisseling 3
DOM.CUR3
Nationale munt 3
EXCH 4
Wisseling 4
DOM.CUR4
Nationale munt 4
EXCH 5
Wisseling 5
DOM.CUR5
Nationale munt 5
EXCH 6
Wisseling 6
DOM.CUR6
Nationale munt 6
EXCH 7
Wisseling 7
DOM.CUR7
Nationale munt 7
EXCH 8
Wisseling 8
DOM.CUR8
Nationale munt 8
EXCH 9
Wisseling 9
DOM.CUR9
Nationale munt 9
***CID
Cash in lade
*CH ID
Cheque in lade
CA/CH ID
Cash en cheque in lade
CHK/CG
Wisselgeld cheque
TICKET
Ticket
Parameter
SKIP/NOT SKIP
265
■ Indeling van verkoperrapport
(REPORT ➝ CLERK RPT FORMAT ....... PGM2)
(1)Selecteer de PGM2-modus en raak [SETTING] aan om de programmering te starten.
(2)Raak de knop [REPORT] aan om het menu weer te geven en raak de knop [CLERK RPT FORMAT]
aan om details te programmeren.
(3)Raak het vereiste programmeeritem aan, voer elke parameter in of selecteer hem en raak de toets [ENTER] aan.
Herhaal deze stap (3) zo vaak als nodig.
(4)Raak de toets [EXIT] aan om de programmering te beëindigen.
Tekst
Klassificatie
Z1 COUNTER
Verkoper Z1 terugstelteller
CLERK CODE
Verkopercode
CLERK NAME
Naam van verkoper
ORDER TL
Bestelling totaal
COM.SAL1
Commissieverkoop 1
COM.AMT1
Commissiebedrag 1
COM.SAL2
Commissieverkoop 2
COM.AMT2
Commissiebedrag 2
COM.SAL3
Commissieverkoop 3
COM.AMT3
Commissiebedrag 3
COM.SAL4
Commissieverkoop 4
COM.AMT4
Commissiebedrag 4
COM.SAL5
Commissieverkoop 5
COM.AMT5
Commissiebedrag 5
COM.SAL6
Commissieverkoop 6
COM.AMT6
Commissiebedrag 6
COM.SAL7
Commissieverkoop 7
COM.AMT7
Commissiebedrag 7
COM.SAL8
Commissieverkoop 8
COM.AMT8
Commissiebedrag 8
COM.SAL9
Commissieverkoop 9
COM.AMT9
Commissiebedrag 9
COM.TTL
Commissiebedrag totaal
NON COM.
Verkoop zonder commissie
PAID TL
Betaald totaal
AVE.
Gemiddelde (betaald totaal /bezoeker)
O - P
Verschil (bestelling totaal - betaald totaal)
*NT TL1
Zonder omzet 1 totaal
*NT TL2
Zonder omzet 2 totaal
*NT TL3
Zonder omzet 3 totaal
VIP SALES1
VIP1-verkoop
VIP SALES2
VIP2-verkoop
VIP SALES3
VIP3-verkoop
TRANS OUT
Transfer-out
TRANS IN
Transfer-in
BILL BAL
Transfer-out – Transfer-in
266
Parameter
SKIP/NOT SKIP
Tekst
Klassificatie
REFUND
Terugbetaling
VD
Item schrappen
VOID
Transactie in schrapmodus
MGR VD
Schrappen in MGR
ST VD
Subtotaal schrappen
WASTE
Transactie in afvalmodus
Parameter
SKIP/NOT SKIP
RETURN
Teruggave
***PBAL
PBAL
***NBAL
NBAL
SKIP/NOT SKIP
NOSALE
Geen verkoop
SKIP/NOT SKIP
G.C. CNT
Teller rekeningen van bezoekers
GUEST
Bezoekerteller
DEPOSIT
Deposito (+)
DEPO.(-)
Deposito (-)
***RA
Ontvangen-op-rekening
***RA2
Ontvangen-op-rekening 2
RA -
Korting voor ontvangen-op-rekening
RA %
Procentuele berekening voor ontvangen-op-rekening
***PO
Uitbetaald
***PO2
Uitbetaald 2
SCM (+)
Startkasgeheugen (+)
SCM (-)
Startkasgeheugen (-)
SCM TTL
Startkasgeheugen totaal
SER.CHRG
Bedieningsgeld
CASH TIP
Contante fooi
NOCA TIP
Niet-contante fooi
TIP PAID
Uitbetaalde fooi
H.TRANS
Overdracht naar hotel
CASH
Cash
CASH2
Cash2
CASH3
Cash3
CASH4
Cash4
CASH5
Cash5
CHECK
Cheque
CHECK2
Cheque2
CHECK3
Cheque3
CHECK4
Cheque4
CHECK5
Cheque5
CREDIT1
Krediet1
CREDIT2
Krediet2
CREDIT3
Krediet3
CREDIT4
Krediet4
CREDIT5
Krediet5
267
Tekst
Klassificatie
CREDIT6
Krediet6
CREDIT7
Krediet7
CREDIT8
Krediet8
CREDIT9
Krediet9
CHARGE
Lopende klantrekening
EXCH 1
Wisseling 1
DOM.CUR1
Nationale munt 1
EX1 CHK
Wisseling 1 betaald per cheque
DOM.CUR CHK
Nationale munt 1 betaald per cheque
EX1 CREDIT
Wisseling 1 betaald op krediet
DOM.CR 1
Nationale munt 1 betaald op krediet
EXCH 2
Wisseling 2
DOM.CUR2
Nationale munt 2
EXCH 3
Wisseling 3
DOM.CUR3
Nationale munt 3
EXCH 4
Wisseling 4
DOM.CUR4
Nationale munt 4
EXCH 5
Wisseling 5
DOM.CUR5
Nationale munt 5
EXCH 6
Wisseling 6
DOM.CUR6
Nationale munt 6
EXCH 7
Wisseling 7
DOM.CUR7
Nationale munt 7
EXCH 8
Wisseling 8
DOM.CUR8
Nationale munt 8
EXCH 9
Wisseling 9
DOM.CUR9
Nationale munt 9
***CID
Cash in lade
*CH ID
Cheque in lade
CA/CH ID
Cash en cheque in lade
CHK/CG
Wisselgeld cheque
TICKET
Ticket
NBAL GLU
NBAL GLU
NBAL ROOM GLU
NBAL ROOM GLU
DEPARTMENT
Afdeling afdrukken
PLU
PLU afdrukken
EAN/D-EAN
EAN/dynamische EAN afdrukken
268
Parameter
SKIP/NOT SKIP
■ Indeling van afdelingsrapport
(REPORT ➝ DEPT. RPT FORMAT ....... PGM2)
(1)Selecteer de PGM2-modus en raak [SETTING] aan om de programmering te starten.
(2)Raak de knop [REPORT] aan om het menu weer te geven en raak de knop [DEPT. RPT FORMAT] aan
om details te programmeren.
(3)Raak het vereiste programmeeritem aan, voer elke parameter in of selecteer hem en raak de toets [ENTER] aan.
Herhaal deze stap (3) zo vaak als nodig.
(4)Raak de toets [EXIT] aan om de programmering te beëindigen.
Tekst
Parameter
CUSTOMER COUNTER
■ Uurrapport
SKIP:
NOT SKIP:
(REPORT ➝ HOURLY REPORT ....... PGM2)
(1)Selecteer de PGM2-modus en raak [SETTING] aan om de programmering te starten.
(2)Raak de knop [REPORT] aan om het menu weer te geven en raak de knop [HOURLY REPORT] aan
om details te programmeren.
(3)Raak het vereiste programmeeritem aan, voer elke parameter in of selecteer hem en raak de toets [ENTER] aan.
Herhaal deze stap (3) zo vaak als nodig.
(4)Raak de toets [EXIT] aan om de programmering te beëindigen.
Tekst
Parameter
MEMORY TYPE
Geheugentype;
15MIN: 15 minuten
30MIN: 30 minuten
60MIN: 60 minuten
START TIME
Starttijd: max. 2 cijfers (0 tot 23)
269
■ Gestapeld rapport
(REPORT ➝ STACKED REPORT ....... PGM2)
(1)Selecteer de PGM2-modus en raak [SETTING] aan om de programmering te starten.
(2)Raak de knop [REPORT] aan om het menu weer te geven en raak de knop [STACKED REPORT]
aan om details te programmeren.
(3)Selecteer „REPORT 1“ of „REPORT 2“.
Tekst
Parameter
REPORT1
Max. 20 rapporten
REPORT2
Max. 20 rapporten
(4)Raak het inhoudsnummer (01 tot 20) aan of selecteer het met de toets [ ▼ ] of [ ▲ ] en raak de toets
[ENTER] aan om de lijst met rapporten weer te geven.
Om de inhoud van een rapport te verwijderen, selecteert u het inhoudsnummer (01 tot 20) met de toets
[ ▼ ] of [ ▲ ] en raakt u de toets [DELETE] aan.
(5)Selecteer het juiste rapport in de lijst met rapporten.
Wanneer het rapport met de bereikgegevens wordt geselecteerd, verschijnt het venster met subparameters. Voer de bereikgegevens in.
(6)Raak de toets [EXIT] aan om de programmering te beëindigen.
<Rapportenlijst>
Nr.
Rapporttekst
Klassificatie
01 GENERAL
Algemeen rapport
02 DEPT./GROUP
Volledig afdelingsrapport
03 DEPT. GROUP TOTAL
Totaalrapport van alle afdelingsgroepen
Opmerking
Eerste/laatste afdelingcode (1 tot 99)
04 PLU
PLU-rapport per betreffend bereik
Eerste/laatste PLU-code (1 tot 99999)
05 COMBO SALES
Rapport van comboverkoop
Eerste/laatste PLU-code (1 tot 99999)
06 PLU GROUP TOTAL
Totaalrapport van alle PLU-groepen
07 PLU STOCK
Rapport van PLU-stock
Eerste/laatste PLU-code (1 tot 99999)
08 PLU ZERO SALES
Rapport van PLU-nulverkoop
1 ALL
2 BY DEPT.: afdelingcode (1 tot 99)
09 PLU MINIMUM STOCK
Eerste/laatste PLU-code (1 tot 99999)
Rapport van PLU-minimumstock
10 PLU PRICE CATEGORY PLU/EAN per prijscategorie
11 PLU HOURLY GROUP
Startprijs/eindprijs
PLU-uurgroeprapport
Starttijd/eindtijd (0 tot 2345)
12 PROMOTION PLU
PLU-promotierapport
Eerste/laatste promotiecode
(1 tot 99999)
13 TRANSACTION
Transactierapport
14 TL-ID
Rapport van totaal-in-lade
15 COMMISSION SALES
Commissieverkooprapport
16 TAX
Belastingrapport
17 CHIEF
Hoofdrapport
18 ALL CLERK
Rapport van alle verkopers
19 ALL CASHIER
Rapport van alle kassiers
20 EMPLOYEE
Medewerkersrapport
Eerste/laatste medewerkercode
(1 tot 9999999999)
21 EMP. ADJUSTMENT
Eerste/laatste medewerkercode
(1 tot 9999999999)
270
Rapport van aanpassing
van medewerkers
Nr.
Rapporttekst
Klassificatie
Opmerking
22 EMP. ACTIVE STATUS
Rapport van actieve
medewerkerstatus
Eerste/laatste medewerkercode
(1 tot 9999999999)
Starttijd/eindtijd (0 tot 2345)
23 HOURLY
Uurrapport
24 LABOR COST%
Rapport van arbeidskostenpercentage
25 EMP. OVER TIME
Rapport van overuren
van medewerkers
26 DAILY NET
Rapport van dagelijks netto
27 GLU
GLU-rapport
28 BALANCE
Saldorapport
29 BILL
Rekeningenrapport
Eerste/laatste medewerkercode
(1 tot 9999999999)
Eerste/laatste GLU-code (1 tot 9999)
30 CUSTOMER SALES1
Rapport van klantenverkoop 1
Eerste/laatste klantcode
(1 tot 9999999999999)
31 CUSTOMER SALES2
Rapport van klantenverkoop 2
Eerste/laatste klantcode
(1 tot 9999999999999)
32 CUSTOMER BY AMT
Klantenverkooprapport per bedrag Startprijs/eindprijs (0 tot 99999,99)
33 CHARGE ACCOUNT
Rapport van lopende klantrekeningen
34 NON ACCESSED EAN
Rapport van niet-gebruikte EAN’s
35 „NON ACCESSED CUST. Rapport van niet-gebruikte klanten
36 CUSTOMER
Rapport van klantbestellingen 1
ORDERING1
Starting customer ordering code/ending customer
bestelcode (10000000 tot 29999999)
37 CUSTOMER
Rapport van klantbestellingen 2
ORDERING2
Starting customer ordering code/ending customer
bestelcode (10000000 tot 29999999)
38 ROOM GLU
Kamer-GLU-rapport
Eerste/laatste kamer-GLUcode (1 tot 9999)
271
■ Ontvangstbewijslogo
(MESSAGE ➝ RECEIPT LOGO ....... PGM2)
(1)Selecteer de PGM2-modus en raak [SETTING] aan om de programmering te starten.
(2)Raak de knop [MESSAGE] aan om het menu weer te geven en raak de knop [RECEIPT LOGO]
aan om details te programmeren.
(3) Voer de logotekst in en raak de toets [OK] aan.
Herhaal deze stap (3) zo vaak als nodig.
(4)Raak de toets [CANCEL] of [EXIT] aan om de programmering te beëindigen.
Tekst
Parameter
Tekst ontvangstbewijs: max. 30 tekens x 6 regels
<Standaardgegevens>
(Ontvangstbewijslogo)
PRESENTS THE
BEST MACHINE
SHARP
SHARP
IS THE
BEST
OPMERKING
Het programmeerbare aantal regels voor een bericht is afhankelijk van de volgende soorten berichten:
• Bericht met titel van 3 regels
• Alleen grafisch logo
• Grafisch logo en bericht met voettekst van 3 regels
• Bericht met titel van 6 regels
• Bericht met titel van 3 regels en voettekst van 3 regels
• Bericht met titel van 3 regels, grafisch logo en bericht met voettekst van 3 regels
• Grafisch logo en bericht met titel van 3 regels en voettekst van 3 regels
Neem contact op met uw erkende SHARP-dealer.
272
■ Vrije tekst
(MESSAGE ➝ FREE TEXT ....... PGM2)
(1)Selecteer de PGM2-modus en raak [SETTING] aan om de programmering te starten.
(2)Raak de knop [MESSAGE] aan om het menu weer te geven en raak de knop [FREE TEXT]
aan om de lijst met vrije teksten (TEXT01 tot TEXT99) weer te geven.
(3)Raak de vereiste vrije tekst aan of selecteer hem, voer de vrije tekst in en raak de toets [OK] aan.
Herhaal deze stap (3) zo vaak als nodig.
(4)Raak de toets [CANCEL] of [EXIT] aan om de programmering te beëindigen.
Tekst
(Vrije tekst nn)
Parameter
Max. 20 tekens (vrije tekst voor afdelingen, PLU’s/EAN’s)
■ Tekst voor afdrukken van validatie
(MESSAGE ➝ VP TEXT ....... PGM2)
(1)Selecteer de PGM2-modus en raak [SETTING] aan om de programmering te starten.
(2)Raak de knop [MESSAGE] aan om het menu weer te geven en raak de knop [VP TEXT] aan om details
te programmeren.
(3)Voer de tekst voor het afdrukken van validatie in en raak de toets [OK] aan.
Herhaal deze stap (3) zo vaak als nodig.
(4)Raak de toets [CANCEL] of [EXIT] aan om de programmering te beëindigen.
Tekst
Parameter
(Tekst voor afdrukken van validatie) Max. 30 tekens x 3 regels
273
■ Titeltekst van rekening
(MESSAGE ➝ BILL TEXT ....... PGM2)
(1)Selecteer de PGM2-modus en raak [SETTING] aan om de programmering te starten.
(2)Raak de knop [MESSAGE] aan om het menu weer te geven en raak de knop [BILL TEXT]
aan om details te programmeren.
(3)Voer de tekst voor het afdrukken van validatie in en raak de toets [OK] aan.
Herhaal deze stap (3) zo vaak als nodig.
(4)Raak de toets [CANCEL] of [EXIT] aan om de programmering te beëindigen.
Tekst
(Titeltekst van rekening)
Parameter
Max. 30 tekens × 3 regels
■ Voettekst van rekening
(MESSAGE ➝ BILL FOOTER ....... PGM2)
(1)Selecteer de PGM2-modus en raak [SETTING] aan om de programmering te starten.
(2)Raak de knop [MESSAGE] aan om het menu weer te geven en raak de knop [BILL FOOTER]
aan om details te programmeren.
(3)Voer de tekst voor het afdrukken van validatie in en raak de toets [OK] aan.
Herhaal deze stap (3) zo vaak als nodig.
(4)Raak de toets [CANCEL] of [EXIT] aan om de programmering te beëindigen.
Tekst
(Voettekst van rekening)
274
Parameter
Max. 30 tekens × 3 regels
■ Naam van begunstigde
(MESSAGE ➝ PAYEE NAME ....... PGM2)
(1)Selecteer de PGM2-modus en raak [SETTING] aan om de programmering te starten.
(2)Raak de knop [MESSAGE] aan om het menu weer te geven en raak de knop [PAYEE NAME]
aan om details te programmeren.
(3)Voer de tekst voor het afdrukken van validatie in en raak de toets [OK] aan.
Herhaal deze stap (3) zo vaak als nodig.
(4)Raak de toets [CANCEL] of [EXIT] aan om de programmering te beëindigen.
Tekst
(Naam van begunstigde)
Parameter
Max. 21 tekens × 2 regels (naam van begunstigde voor Engelse cheque)
■ Bericht van entertainmentrekening
(MESSAGE ➝ E.BILL MESSAGE ....... PGM2)
(1)Selecteer de PGM2-modus en raak [SETTING] aan om de programmering te starten.
(2)Raak de knop [MESSAGE] aan om het menu weer te geven en raak de knop [E.BILL MESSAGE]
aan om details te programmeren.
(3)Voer de tekst voor het afdrukken van validatie in en raak de toets [OK] aan.
Herhaal deze stap (3) zo vaak als nodig.
(4)Raak de toets [CANCEL] of [EXIT] aan om de programmering te beëindigen.
Tekst
Parameter
(Bericht van entertainmentrekening) Max. 30 tekens
275
■Scrollend bericht voor staand display
(MESSAGE ➝ SCROLL PLOE DISP. ....... PGM2)
(1)Selecteer de PGM2-modus en raak [SETTING] aan om de programmering te starten.
(2)Raak de knop [MESSAGE] aan om het menu weer te geven en raak de knop [SCROLL PLOE DISP.]
aan om details te programmeren.
(3)Voer de tekst voor het afdrukken van validatie in en raak de toets [OK] aan.
Herhaal deze stap (3) zo vaak als nodig.
(4)Raak de toets [CANCEL] of [EXIT] aan om de programmering te beëindigen.
Tekst
(Scrollend bericht voor staand display)
Parameter
Max. 64 tekens
■ Scrollend bericht voor hoofddisplay
(MESSAGE ➝ SCROLL MAIN DISP. ....... PGM2)
(1)Selecteer de PGM2-modus en raak [SETTING] aan om de programmering te starten.
(2)Raak de knop [MESSAGE] aan om het menu weer te geven en raak de knop [SCROLL MAIN DISP.]
aan om details te programmeren.
(3)Voer de tekst voor het afdrukken van validatie in en raak de toets [OK] aan.
Herhaal deze stap (3) zo vaak als nodig.
(4)Raak de toets [CANCEL] of [EXIT] aan om de programmering te beëindigen.
Tekst
(Scrollend bericht voor hoofddisplay)
276
Parameter
Max. 64 tekens
■ Functiemenutoets
(FUNCTION KEY ➝ FUNCTION MENU KEY ....... PGM2)
Max. 15 functietoetsen kunnen worden geprogrammeerd voor elk van de 30 functiemenutoetsen.
(1)Selecteer de PGM2-modus en raak [SETTING] aan om de programmering te starten.
(2)Raak de knop [FUNCTION KEY] aan om het menu weer te geven en raak de knop
[FUNCTION MENU KEY] aan om de lijst met functiemenutoetsen weer te geven.
(3)Selecteer de functiemenutoets in de lijst; het taakselectievenster „TITLE PRESET/KEY CONTENT
PRESET“ wordt getoond.
TITLE PRESET:
de titeltekst voor elke menutoets programmeren.
Tekst
TITLE PRESET
Parameter
Max. 16 tekens
KEY CONTENT PRESET: de functietoetsen voor elke menutoets programmeren.
Selecteer de plaats van de functietoets (1 tot 15); de lijst met functietoetsen
wordt getoond. Selecteer de functietoets die u wilt toewijzen.
Selecteer „INHIBIT“ om de functietoets uit elk functiemenu te verwijderen.
Tekst
(Functiemenutoets nn)
Parameter
(Functietoets 1)
:
(Functietoets 15)
(4)Raak de toets [EXIT] aan om de programmering te beëindigen.
■ Tekst/kleur van functietoets
(FUNCTION KEY ➝ FUNCTION KEY ....... PGM2)
(1)Selecteer de PGM2-modus en raak [SETTING] aan om de programmering te starten.
(2)Raak de knop [FUNCTION KEY] aan om het menu weer te geven en raak de knop [FUNCTION KEY]
aan om de lijst met functietoetsen weer te geven.
(3)Selecteer de functietoets in de lijst; het programmeervenster wordt getoond.
(4)Selecteer het vereiste programmeeritem, voer elke parameter in of selecteer hem en raak de toets [ENTER] aan.
Herhaal deze stap (4) zo vaak als nodig.
(5)Raak de toets [EXIT] aan om de programmering te beëindigen.
Tekst
Parameter
KEY TEXT
Beschrijving voor een afdelingtoets. Max. 16 tekens kunnen worden weergegeven.
KEY COLOR
232 kleuren (voorgrondkleur/achtergrondkleur)
277
■ Journaalprinter
(DEVICE CONFIG ➝ JOURNAL PRINTER ....... PGM2)
(1)Selecteer de PGM2-modus en raak [SETTING] aan om de programmering te starten.
(2)Raak de knop [DEVICE CONFIG] aan om het menu weer te geven en raak de knop [JOURNAL
PRINTER] aan om details te programmeren.
(3)Selecteer het vereiste programmeeritem, voer elke parameter in of selecteer hem en raak de toets [ENTER] aan.
Herhaal deze stap (3) zo vaak als nodig.
(4)Raak de toets [EXIT] aan om de programmering te beëindigen.
Tekst
Parameter
TERMINAL#
[0] : [SELF TERMINAL No.] : dit betekent lokaal apparaat.
[1-254 (EXCEPT SELF TERMINAL NO.)] : RS232-aansluiting (SHARED DEVICE)
TCP/IP (4e 8-cijfergroep van IP-adres)
CHANNEL#
0: niet aansluiten/TCP/IP-aansluiting
1-5 : RS232-aansluiting (kanaalnummer)
PRINTER
ER-01PU
TM-T90
TM-H6000
TM-T88(3)/T88(4)
TM-U200/230
278
■ Ontvangstbewijs-/rapportprinter
(DEVICE CONFIG ➝ RECEIPT/REPORT PRINTER ....... PGM2)
(1)Selecteer de PGM2-modus en raak [SETTING] aan om de programmering te starten.
(2)Raak de knop [DEVICE CONFIG] aan om het menu weer te geven en raak de knop [RECEIPT/
REPORT PRINTER] aan om details te programmeren.
(3)Selecteer het vereiste programmeeritem, voer elke parameter in of selecteer hem en raak de toets [ENTER] aan.
Herhaal deze stap (3) zo vaak als nodig.
(4)Raak de toets [EXIT] aan om de programmering te beëindigen.
Tekst
Parameter
TERMINAL#
[0] : [SELF TERMINAL No.] : dit betekent lokaal apparaat.
[1-254 (EXCEPT SELF TERMINAL NO.)] : RS232-aansluiting (SHARED DEVICE)
TCP/IP (4e 8-cijfergroep van IP-adres)
CHANNEL#
0: niet aansluiten/TCP/IP-aansluiting
1-5 : RS232-aansluiting (kanaalnummer)
PRINTER
ER-01PU
TM-T90
TM-H6000
TM-T88(3)/T88(4)
TM-U200/230
TM-T88(3)(4)+LOGO
AUTO CUTTER
NO: schakelt automatisch afsnijden uit
YES: schakelt automatisch afsnijden in
HEAD LOGO PRINT
PRE-PRINT: logo van de titel voorafdrukken
EACH ISSUE: het logo van de titel wordt afgedrukt bij elk uitgegeven ontvangstbewijs.
RCPT LENGTH
Minimumlengte voor rekening op ontvangstbewijs (0 tot 30 regels)
279
■ Rekeningprinter
(DEVICE CONFIG ➝ BILL PRINTER ....... PGM2)
(1)Selecteer de PGM2-modus en raak [SETTING] aan om de programmering te starten.
(2)Raak de knop [DEVICE CONFIG] aan om het menu weer te geven en raak de knop [BILL PRINTER]
aan om details te programmeren.
(3)Selecteer het vereiste programmeeritem, voer elke parameter in of selecteer hem en raak de toets
[ENTER] aan.
Herhaal deze stap (3) zo vaak als nodig.
(4)Raak de toets [EXIT] aan om de programmering te beëindigen.
Tekst
Parameter
TERMINAL#
[0] : [SELF TERMINAL No.] : dit betekent lokaal apparaat.
[1-254 (EXCEPT SELF TERMINAL NO.)] : RS232-aansluiting (SHARED DEVICE)
TCP/IP (4e 8-cijfergroep van IP-adres)
CHANNEL#
0: niet aansluiten/TCP/IP-aansluiting
1-5 : RS232-aansluiting (kanaalnummer)
PRINTER
ER-01PU
TM-T90
TM-H6000
TM-U295
TM-T88(3)/T88(4)
TM-U200/230
TM-T88(3)(4)+LOGO
INITIAL FEED#
Aanvankelijke regelinvoer voor een slip (0 tot 64 regels)
SLIP MAX LINE
Maximumaantal regels afdrukbaar op een slip (0 tot 99)
VP PRINT TIMES
Aantal keer afdrukken voor validatie (0 tot 9)/1
PAPER SHEET
TWO OR MORE:twee of meer vellen
ONE SHEET: één vel
280
■ Externe printer
(DEVICE CONFIG ➝ KP#1 tot KP#9 ....... PGM2)
(1)Selecteer de PGM2-modus en raak [SETTING] aan om de programmering te starten.
(2)Raak de knop [DEVICE CONFIG] aan om het menu weer te geven en raak de knop [KP#1] tot [KP#9]
aan om details te programmeren.
(3)Selecteer het vereiste programmeeritem, voer elke parameter in of selecteer hem en raak de toets
[ENTER] aan.
Herhaal deze stap (3) zo vaak als nodig.
(4)Raak de toets [EXIT] aan om de programmering te beëindigen.
Tekst
Parameter
TERMINAL#
[0] : [SELF TERMINAL No.] : dit betekent lokaal apparaat.
[1-254 (EXCEPT SELF TERMINAL NO.)] : RS232-aansluiting (SHARED DEVICE)
TCP/IP (4e 8-cijfergroep van IP-adres)
CHANNEL#
0: niet aansluiten/TCP/IP-aansluiting
1-5 : RS232-aansluiting (kanaalnummer)
PRINTER
ER-01PU
TM-T90
TM-H6000
TM-T88(3)/T88(4): (42 cijfers)
TM-U200/230: (40 cijfers)
AUTO CUTTER
NO: schakelt automatisch afsnijden uit
YES: schakelt automatisch afsnijden in
PRINT TYPE
Selecteer de afdrukindelingen voor ontvangstbewijzen.
ADDITION: optelling
S/D:
enkel/dubbel
ADD.+S: optelling + enkel
D ADD.:
dubbele optelling
D ADD+S: dubbele optelling + enkel
SECOND KP
U kunt een tweede externe printer toewijzen waarop gegevens worden afgedrukt wanneer
een fout optreedt op de eerste externe printer tijdens de overdracht van gegevens.
Nummer van tweede externe printer (0 tot 9)
NAME
Beschrijving voor de externe printer (max. 12 tekens)
INITIAL FEED#
Aanvankelijke regelinvoer voor een externe printer (0 tot 64 regels)
SORT RCPT. CUTTING
Snijden van gesorteerde ontvangstbewijzen tussen elke sorteergroep
YES: schakelt snijden van gesorteerde ontvangstbewijzen in.
NO: schakelt snijden van gesorteerde ontvangstbewijzen uit.
SEQUENTIAL PRINT
Opeenvolgend afdrukken vanaf sorteergroep 1 zonder titel en voettekst
YES: schakelt opeenvolgend afdrukken in.
NO: schakelt opeenvolgend afdrukken uit.
281
■ BCR (SCANNER)
(DEVICE CONFIG ➝ BCR (SCANNER) ....... PGM2)
(1)Selecteer de PGM2-modus en raak [SETTING] aan om de programmering te starten.
(2)Raak de knop [DEVICE CONFIG] aan om het menu weer te geven en raak de knop [BCR (SCANNER)]
aan om details te programmeren.
(3)Selecteer het vereiste programmeeritem, voer elke parameter in of selecteer hem en raak de toets
[ENTER] aan.
Herhaal deze stap (3) zo vaak als nodig.
(4)Raak de toets [EXIT] aan om de programmering te beëindigen.
Tekst
Parameter
CHANNEL#
0 - 5: „0“ betekent dat geen RS-232-kanaal is toegewezen.
BAUD RATE
Snelheid van gegevensoverdracht (Baud rate)
19200 bps:
9600 bps:
4800 bps:
DATA BITS
7 bits:
8 bits:
PARITY
NON: geen pariteit
ODD: oneven pariteit
EVEN: even pariteit
STOP BIT
1 bit:
2 bits:
■ WEEGSCHAAL
(DEVICE CONFIG ➝ SCALE ....... PGM2)
(1)Selecteer de PGM2-modus en raak [SETTING] aan om de programmering te starten.
(2) Raak de knop [DEVICE CONFIG] aan om het menu weer te geven en raak de knop [SCALE]
aan om details te programmeren.
(3)Selecteer het vereiste programmeeritem, voer elke parameter in of selecteer hem en raak de toets
[ENTER] aan.
Herhaal deze stap (3) zo vaak als nodig.
(4)Raak de toets [EXIT] aan om de programmering te beëindigen.
Tekst
CHANNEL#
282
Parameter
0 - 5: „0“ betekent dat geen RS-232-kanaal is toegewezen.
■ Online
(DEVICE CONFIG ➝ ONLINE ....... PGM2)
(1)Selecteer de PGM2-modus en raak [SETTING] aan om de programmering te starten.
(2) Raak de knop [DEVICE CONFIG] aan om het menu weer te geven en raak de knop [ONLINE]
aan om details te programmeren.
(3)Selecteer het vereiste programmeeritem, voer elke parameter in of selecteer hem en raak de toets
[ENTER] aan.
Herhaal deze stap (3) zo vaak als nodig.
(4)Raak de toets [EXIT] aan om de programmering te beëindigen.
Tekst
CHANNEL#
Parameter
0 - 5: „0“ betekent dat geen RS-232-kanaal is toegewezen.
■ Staand display (DEVICE CONFIG ➝ POLE DISPLAY ....... PGM2)
(1)Selecteer de PGM2-modus en raak [SETTING] aan om de programmering te starten.
(2)Raak de knop [DEVICE CONFIG] aan om het menu weer te geven en raak de knop [POLE DISPLAY]
aan om details te programmeren.
(3)Selecteer het vereiste programmeeritem, voer elke parameter in of selecteer hem en raak de toets
[ENTER] aan.
Herhaal deze stap (3) zo vaak als nodig.
(4)Raak de toets [EXIT] aan om de programmering te beëindigen.
Tekst
WAITING TIME
Parameter
Wachttijd tot het bericht wordt weergegeven op het staand display (0 tot 999 seconden)
Wanneer u „0“ programmeert, wordt geen bericht weergegeven.
283
■ Drankautomaat
(DEVICE CONFIG ➝ DRINK DISPENSER ....... PGM2)
(1)Selecteer de PGM2-modus en raak [SETTING] aan om de programmering te starten.
(2)Raak de knop [DEVICE CONFIG] aan om het menu weer te geven en raak de knop [DRINK
DISPENSER] aan om details te programmeren.
(3)Selecteer het vereiste programmeeritem, voer elke parameter in of selecteer hem en raak de toets
[ENTER] aan.
Herhaal deze stap (3) zo vaak als nodig.
(4)Raak de toets [EXIT] aan om de programmering te beëindigen.
Tekst
CHANNEL#
■ ORDERMAN
Parameter
0–5: „0“ betekent dat geen RS-232-kanaal is toegewezen.
(DEVICE CONFIG ➝ ORDERMAN ....... PGM2)
(1)Selecteer de PGM2-modus en raak [SETTING] aan om de programmering te starten.
(2)Raak de knop [DEVICE CONFIG] aan om het menu weer te geven en raak de knop [ORDERMAN] aan
om details te programmeren.
(3) Selecteer het vereiste programmeeritem, voer elke parameter in of selecteer hem en raak de toets
[ENTER] aan.
Herhaal deze stap (3) zo vaak als nodig.
(4) Raak de toets [EXIT] aan om de programmering te beëindigen.
Tekst
Parameter
CHANNEL#
0–5: „0“ betekent dat geen RS-232-kanaal is toegewezen.
BAUD RATE
Snelheid van gegevensoverdracht (Baud rate)
38400 bps:
19200 bps:
9600 bps:
4800 bps:
ORDERMAN 1 ID
Id van ORDERMAN nr. 1 (00000 tot 99999)
ORDERMAN 2 ID
Id van ORDERMAN nr. 2 (00000 tot 99999)
ORDERMAN 3 ID
Id van ORDERMAN nr. 3 (00000 tot 99999)
ORDERMAN 4 ID
Id van ORDERMAN nr. 4 (00000 tot 99999)
■ De GLU-code automatisch genereren
(AUTO GENERATE GLU ....... PGM2)
(1)Selecteer de PGM2-modus en raak [SETTING] aan om de programmering te starten.
(2)Raak de knop [AUTO GENERATE GLU] aan om details te programmeren.
(3)Selecteer het vereiste programmeeritem, voer elke parameter in of selecteer hem en raak de toets
[ENTER] aan.
Herhaal deze stap (3) zo vaak als nodig.
(4)Raak de toets [EXIT] aan om de programmering te beëindigen.
Tekst
Parameter
START CODE
Startcode: max. 4 cijfers (0 tot 9999)/0001
END CODE
Eindcode: max. 4 cijfers (0 tot 9999)/9999
284
■ Belasting programmeren (TAX ....... PGM2)
(1)Selecteer de PGM2-modus en raak [SETTING] aan om de programmering te starten.
(2)Raak de knop [TAX] aan om de lijst met belastingen (belasting1 tot belasting6) weer te geven.
(3)Selecteer de vereiste belasting in de lijst om details te programmeren.
(4)Raak het vereiste programmeeritem aan, voer elke parameter in of selecteer hem en raak de toets [ENTER] aan.
Herhaal deze stap (4) zo vaak als nodig.
(5)Raak de toets [EXIT] aan om de programmering te beëindigen.
Tekst
Parameter
RATE SIGN
-: mintarief
+: plustarief
TAX RATE
Belastingtarief (max. 7 cijfers: 0,0000 tot 999,9999%)
■ Klantcode (CUSTOMER ➝ CUSTOMER ....... PGM2)
(1)Selecteer de PGM2-modus en raak [SETTING] aan om de programmering te starten.
(2)Raak de knop [CUSTOMER] aan om het menu weer te geven en raak de knop [CUSTOMER] aan om
de lijst met klanten weer te geven.
(3)Selecteer de klantcode of voer ze in en raak de toets [ENTER] aan om details te programmeren.
(4)Raak het vereiste programmeeritem aan, voer elke parameter in of selecteer hem en raak de toets [ENTER] aan.
Herhaal deze stap (4) zo vaak als nodig.
(5)Raak de toets [EXIT] aan om de programmering te beëindigen.
Tekst
Parameter
NAME
Voer de naam van een klant in (max. 16 tekens)
ADDRESS
Voer op de tweede regel het adres van de klant in (max. 40 tekens)
VAT ID
Btw-id (max. 16 tekens)
AUTO GROUP DISC.#
Nummer van automatische groepskorting (0 tot 10)
PRICE LEVEL
Prijsniveau (0 tot 8)
285
■ Klantenbeheer programmeren (CUSTOMER ➝ CUSTOMER PROG. ....... PGM2)
(1)Selecteer de PGM2-modus en raak [SETTING] aan om de programmering te starten.
(2)Raak de knop [CUSTOMER] aan om het menu weer te geven en raak de knop [CUSTOMER PROG.]
aan om details te programmeren.
(3)Raak het vereiste programmeeritem aan, voer elke parameter in of selecteer hem en raak de toets [ENTER] aan.
Herhaal deze stap (3) zo vaak als nodig.
(4)Raak de toets [EXIT] aan om de programmering te beëindigen.
Tekst
Parameter
PERIOD:MONTH
Stel een periode in voor het verwijderen van gedetailleerde klantgegevens.
Voer de periode in maanden in. (01 tot 99)
Als u „00“ invoert, worden de gedetailleerde klantgegevens niet verwijderd.
LIMIT CHARGE
Limiet voor verschuldigde bedrag (max. 8 cijfers: 0 tot 99999999)
OPMERKING
Als aan de volgende voorwaarde is voldaan, wordt de code verwijderd met de bewerking voor verwijderen.
Datum van verwijdering (jaar, maand) ≥ Datum van laatste gebruik (jaar, maand) + geprogrammeerde
periode + 1
[Voorbeeld] Datum van verwijdering = (1 tot 31)/8/2008, periode = 12 maanden:
Klant
Datum van het laatste gebruik
Klant A
(1 tot 30)/6/2007) ➝ Verwijderd
Klant B
(1 tot 30)/7/2007) ➝ Verwijderd
Klant C
(1 tot 30)/8/2007) ➝ Intact gehouden
286
■Filialen programmeren (bestellingmasker)
(ORDER MASK ➝ BRANCHES ....... PGM2)
Filiaalnummer: max. 8 cijfers (1 tot 99999999)
(1) Selecteer de PGM2-modus en raak [SETTING] aan om de programmering te starten.
(2) Raak de knop [ORDER MASK] aan om het menu weer te geven en raak de knop [BRANCHES] aan om
de lijst met filiaalnummers weer te geven.
(3) Selecteer het filiaalnummer of voer het in en raak de toets [ENTER] aan om details te programmeren.
(4)Raak het vereiste programmeeritem aan, voer elke parameter in of selecteer hem en raak de toets [ENTER] aan.
Herhaal deze stap (4) zo vaak als nodig.
(5)Raak de toets [EXIT] aan om de programmering te beëindigen.
Tekst
BRANCH NAME
Parameter
Naam van filiaal (max. 16 tekens kunnen worden geprogrammeerd.)
■ Overdrachtmasker (bestellingmasker)
(ORDER MASK ➝ TRANSFER MASK ....... PGM2)
(1)Selecteer de PGM2-modus en raak [SETTING] aan om de programmering te starten.
(2)Raak de knop [ORDER MASK] aan om het menu weer te geven en raak de knop [TRANSFER MASK]
aan om details te programmeren.
(3)Raak het vereiste programmeeritem aan, voer elke parameter in of selecteer hem en raak de toets [ENTER] aan.
Herhaal deze stap (3) zo vaak als nodig.
(4)Raak de toets [EXIT] aan om de programmering te beëindigen.
Tekst
MASK NO.
Parameter
Maskernummer (max. 2 cijfers: 6 tot 25)
287
■ Verzending van back-upgegevens programmeren
(BACKUP SEND ....... PGM2)
(1)Selecteer de PGM2-modus en raak [SETTING] aan om de programmering te starten.
(2)Raak de knop [BACKUP SEND] aan om details te programmeren.
(3)Raak het vereiste programmeeritem aan, voer elke parameter in of selecteer hem en raak de toets [ENTER] aan.
Herhaal deze stap (3) zo vaak als nodig.
(4)Raak de toets [EXIT] aan om de programmering te beëindigen.
Tekst
Parameter
SEND DATA
Selecteer één van de volgende opties (gegevensbronnen):
ALL RAM:
SSP:
SPEED
Selecteer één van de volgende opties (gegevensoverdrachtsnelheden):
PROGRAMMED:zendt gegevens met een geprogrammeerde snelheid.
115200bps:
zendt gegevens met een snelheid van 115200 bps.
57600bps:
zendt gegevens met een snelheid van 57600 bps.
38400bps:
zendt gegevens met een snelheid van 38400 bps.
19200bps:
zendt gegevens met een snelheid van 19200 bps.
9600bps:
zendt gegevens met een snelheid van 9600 bps.
4800bps:
zendt gegevens met een snelheid van 4800 bps.
2400bps:
zendt gegevens met een snelheid van 2400 bps.
■ Ontvangst van back-upgegevens programmeren
(BACKUP RECEIVE .......
PGM2)
(1)Selecteer de PGM2-modus en raak [SETTING] aan om de programmering te starten.
(2)Raak de knop [BACKUP RECEIVE] aan om details te programmeren.
(3)Raak het vereiste programmeeritem aan, voer elke parameter in of selecteer hem en raak de toets [ENTER] aan.
Herhaal deze stap (3) zo vaak als nodig.
(4)Raak de toets [EXIT] aan om de programmering te beëindigen.
SPEED
288
Tekst
Parameter
Selecteer één van de volgende opties (gegevensoverdrachtsnelheden):
PROGRAMMED: zendt gegevens met een geprogrammeerde snelheid.
115200bps:
zendt gegevens met een snelheid van 115200 bps.
57600bps:
zendt gegevens met een snelheid van 57600 bps.
38400bps:
zendt gegevens met een snelheid van 38400 bps.
19200bps:
zendt gegevens met een snelheid van 19200 bps.
9600bps:
zendt gegevens met een snelheid van 9600 bps.
4800bps:
zendt gegevens met een snelheid van 4800 bps.
2400bps:
zendt gegevens met een snelheid van 2400 bps.
■ Online configuratie programmeren
(ONLINE CONFIG ....... PGM2)
(1)Selecteer de PGM2-modus en raak [SETTING] aan om de programmering te starten.
(2)Raak de knop [ONLINE CONFIG] aan om details te programmeren.
(3)Raak het vereiste programmeeritem aan, voer elke parameter in of selecteer hem en raak de toets [ENTER] aan.
Herhaal deze stap (3) zo vaak als nodig.
(4)Raak de toets [EXIT] aan om de programmering te beëindigen.
Tekst
Parameter
TERMINAL No.
6 cijfers ((0 tot 999999) : 000001)
CI SIGNAL
SENSING: detectie van het CI-signaal
NON: geen detectie van het CI-signaal
LINE FORM
Vorm van transmissielijn;
HALF: half duplexsysteem
FULL: volledig duplexsysteem
BAUD RATE
Snelheid van gegevensoverdracht (Baud rate)
115200 bps
57600 bps
38400 bps
19200 bps
9600 bps
4800 bps
2400 bps
START CODE
Startcode: 3 cijfers ((0 tot 127) : 002)
END CODE
Eindcode: 3 cijfers ((0 tot 127) : 013)
TIME OUT
Time-outtijd: 3 cijfers ((1 tot 255 (sec)) : 007)
AT OPEN STORE
Bij opdracht met open zaak: max. 50 tekens (nul)
AT CLOSE STORE
Bij opdracht met gesloten zaak: max. 50 tekens (nul)
289
■ VMP-configuratie programmeren
(VMP CONFIG ....... PGM2)
(1)Selecteer de PGM2-modus en raak [SETTING] aan om de programmering te starten.
(2)Raak de knop [VMP CONFIG] aan om details te programmeren.
(3)Raak het vereiste programmeeritem aan, voer elke parameter in of selecteer hem en raak de toets [ENTER] aan.
Herhaal deze stap (3) zo vaak als nodig.
(4)Raak de toets [EXIT] aan om de programmering te beëindigen.
Tekst
Parameter
PASSWORD
Max. 4 cijfers (0 tot 9999)
VMP1 PASSWORD
Max. 4 cijfers (0 tot 9999)
VMP2 PASSWORD
Max. 4 cijfers (0 tot 9999)
VMP3 PASSWORD
Max. 4 cijfers (0 tot 9999)
VMP1 ID
Max. 10 cijfers (0 tot 9999999999)
VMP2 ID
Max. 10 cijfers (0 tot 9999999999)
VMP3 ID
Max. 10 cijfers (0 tot 9999999999)
■ ORDERMAN-configuratie programmeren
(ORDERMAN CONFIG ....... PGM2)
(1)Selecteer de PGM2-modus en raak [SETTING] aan om de programmering te starten.
(2)Raak de knop [ORDERMAN CONFIG] aan om details te programmeren.
(3)Raak het vereiste programmeeritem aan, voer elke parameter in of selecteer hem en raak de toets [ENTER] aan.
Herhaal deze stap (3) zo vaak als nodig.
(4)Raak de toets [EXIT] aan om de programmering te beëindigen.
Tekst
(-) FOR ST(-)
Parameter
Subtotaal (-) voor ORDERMAN: INHIBIT/( - )1/( - )2/( - )3/( - )4/( - )5/( - )6/( - )7/( - )8/( - )9
(%) FOR ST(%)
Subtotaal % voor ORDERMAN: INHIBIT/%1/%2/%3/%4/%5/%6/%7/%8/%9
CLEAR TIMER
Definiëren van een timerwaarde; na deze tijd van inactiviteit op de POS wordt een registratie
gesloten via afmelding van de verkoper indien een transactie van OM is ontvangen.
Timer voor wissen: max. 3 cijfers (0 tot 999 (sec))
NO SECR. AT ECR
Wachtwoord invoeren: YES/NO
BOOK FREE ITEM
Automatisch registreren van gratis item als promotie: YES/NO
PLU RANGE START
PLU-bereik 1e start: (00000 - 99999)
PLU RANGE END
PLU-bereik 1e einde: (00000 - 99999)
PLU RANGE START
PLU-bereik 2e start: (00000 - 99999)
PLU RANGE END
PLU-bereik 2e einde: (00000 - 99999)
PLU RANGE START
PLU-bereik 3e start: (00000 - 99999)
PLU RANGE END
PLU-bereik 3e einde: (00000 - 99999)
290
■ ORDERMAN-gegevens downloaden
(ORDERMAN D/L ....... PGM2)
(1)Selecteer de PGM2-modus en raak [SETTING] aan om de gegevens te downloaden.
(2)Raak de knop [ORDERMAN D/L] aan om de gegevens te downloaden.
(3)Raak de vereiste download aan („D/L ALL PGM/PLU“, „D/L ALL W/O PLU“, „D/L PLU“).
Tekst
Bewerking
D/L ALL PGM/PLU
Overdracht van alle gegevens (PGM- en PLU-gegevens)
D/L ALL W/O PLU
Overdracht van alle PGM-gegevens (zonder PLU-gegevens)
D/L PLU
Overdracht van alle PLU-gegevens
(4)Raak de toets [EXIT] aan om de programmering te beëindigen.
291
Dynamische EAN-gegevens laden
Deze functie wordt gebruikt om de dynamische EAN-gegevens te laden in het EAN-gegevensbestand.
(1)Selecteer de PGM2-modus en raak de knop [D-EAN LOAD] aan om gegevens te laden.
Het bevestigingsvenster „ARE YOU SURE ?“ wordt getoond om het laden van gegevens uit te voeren.
(2)Selecteer de knop [1. YES] om het laden te starten.
Selecteer de knop [2. NO] om het laden van gegevens te annuleren.
292
Gegevens wissen
De functie DATA CLEAR (gegevens wissen) wordt hoofdzakelijk gebruikt indien zich een storing in het
systeem voordoet.
Voer de onderstaande procedure om gegevens te wissen alleen uit wanneer u hiervoor instructies hebt
gekregen van uw erkende SHARP-dealer.
(1)Selecteer de PGM2-modus en raak de knop [DATA CLEAR] aan om het wissen van gegevens te starten.
De lijst met gegevensbestanden om te wissen wordt getoond.
(2)Selecteer het gegevensbestand in de lijst om de gegevens te wissen.
Gegevensbestand
Klassificatie
1 E.JOURNAL
Gegevens van elektronisch journaal
2 T-LOG
T-LOG-gegevensbestand
3 TRANSACTION
Transactiegegevensbestand
4 CLERK
Verkopergegevensbestand
5 CASHIER
Kassiergegevensbestand
6 HOURLY
Uurgegevensbestand
7 DAILY NET
Bestand met dagelijkse nettogegevens
8 SIGN ON FLAG
Aanmeldingsvlag
9 GLU USED FLAG
Vlag voor gebruikte GLU
(3)Raak de toets [EXIT] aan om de bewerking te beëindigen.
293
De drankautomaat programmeren
Deze functie wordt gebruikt om de drankautomaatgegevens te programmeren.
■ Drankautomaat voorinstellen
(DD PRESET ....... PGM2)
(1)Selecteer de PGM2-modus en raak de knop [DD SETTING] aan om het taakmenu weer te geven.
(2)Raak de knop [DD PRESET] aan om details te programmeren.
(3)Raak het vereiste programmeeritem aan, voer elke parameter in of selecteer hem en raak de toets [ENTER] aan.
Herhaal deze stap (3) zo vaak als nodig.
(4)Raak de toets [EXIT] aan om de programmering te beëindigen.
Tekst
Parameter
VALUE NUMBER
Eerste 2 cijfers van PLU-code: 00 tot 99/00
CONNECTION
Aansluiting: ON-LINE/OFF-LINE
BAUD RATE
Snelheid van gegevensoverdracht (Baud rate)
38400 bps:
19200 bps:
9600 bps:
4800 bps:
2400 bps:
1200 bps:
600 bps:
300 bps:
CREDIT MODE
ENABLE/DISABLE
DEBIT MODE
ENABLE/DISABLE
LENGTH CLK CODE
2/3
PARITY CHECK
YES/NO
CREDIT TO CLK
YES/NO
■ Verkoper aan drankautomaat
(DD OPERATOR ....... PGM2)
(1)Selecteer de PGM2-modus en raak de knop [DD SETTING] aan om het taakmenu weer te geven.
(2)Raak de knop [DD OPERATOR] aan om de lijst met verkopercodes weer te geven, selecteer de verkopercode (1 - 9999) of voer ze in en raak de toets [ENTER] aan om details te programmeren.
(3)Raak het vereiste programmeeritem aan, voer elke parameter in of selecteer hem en raak de toets [ENTER] aan.
Herhaal deze stap (3) zo vaak als nodig.
(4)Raak de toets [EXIT] aan om de programmering te beëindigen.
Tekst
Parameter
GLU START CODE
GLU-startcode: 000 - 999/000
END CODE
GLU-eindcode: 000 - 999/000
294
■ Lokale drankautomaat
(LOCAL DD ....... PGM2)
(1)Selecteer de PGM2-modus en raak de knop [DD SETTING] aan om het taakmenu weer te geven.
(2)Raak de knop [LOCAL DD] aan om details te programmeren.
(3)Raak het vereiste programmeeritem aan, selecteer elke parameter en raak de toets [ENTER] aan.
Herhaal deze stap (3) zo vaak als nodig.
(4)Raak de toets [EXIT] aan om de programmering te beëindigen.
Tekst
DRINK DISPENSER1
Parameter
Aansluiting: ON-LINE/OFF-LINE
■ Downloaden naar de drankautomaat
(DOWN LOADING ....... PGM2)
(1)Selecteer de PGM2-modus en raak de knop [DD SETTING] aan om het taakmenu weer te geven.
(2)Raak de toets [DOWN LOADING] aan om het downloaden te starten.
Wanneer zich een foutstatus voordoet, wordt het begeleidingsvenster („RETRY“, „IGNORE“, „OFFLINE“
selecteren) getoond.
■ Drankautomaatkrediet wissen
(DD CREDIT CLEAR ....... PGM2)
(1)Selecteer de PGM2-modus en raak de knop [DD SETTING] aan om het taakmenu weer te geven.
(2)Raak de toets [DD CREDIT CLEAR] aan om het wissen te starten.
Wanneer zich een foutstatus voordoet, wordt het begeleidingsvenster („RETRY“, „IGNORE“, „OFFLINE“
selecteren) getoond.
■ Drankautomaat uitlezen
(DD READING ....... PGM2)
(1)Selecteer de PGM2-modus en raak de knop [DD READING] aan om de bewerking voor het programmeerrapport uit te voeren.
(2)Selecteer het uitvoerapparaat („DISPLAY“ of „PRINT“). Selecteer „CANCEL“ om de bewerking te annuleren.
— Afdrukvoorbeeld —
295
De PRICE-modus programmeren
De PRICE-modus wordt hoofdzakelijk geprogrammeerd voor dagelijkse wijzigingen van de eenheidsprijzen
van PLU’s.
De eenheidsprijs van een PLU wordt als volgt geprogrammeerd.
(1) Selecteer de PRICE-modus in het modusselectievenster; het programmeervenster wordt getoond.
(2) Selecteer het scherm door de knop [SELECT SCREEN] aan te raken en het vereiste scherm te selecteren.
Raak de vereiste PLU-toets aan.
(2)’Als u de PLU-lijst wilt gebruiken, raakt u de knop [LIST MENU] aan en voert u de PLU-code in of selecteert u de PLU in het venster met de PLU-lijst.
(3) Voer de nieuwe eenheidsprijs voor een PLU in.
(4) Raak de toets [EXIT] aan om de programmering te beëindigen.
296
Automatische sequentietoetsen programmeren
Door het aanraken van een toets met automatische toetssequentie kunt u een reeks frequent gebruikte
toetsbedieningen uitvoeren die zijn toegewezen aan de automatische sequentietoets. Er zijn maximaal
99 automatische sequentietoetsen beschikbaar.
Bovendien kunt u maximaal 15 automatische sequentietoetsen toewijzen aan elk van de 6 automatische
menutoetsen.
Raak een automatische menutoets aan om een menuvenster te openen voor het selecteren van de toegewezen automatische sequentietoetsen.
■ Automatische menu’s programmeren
(1)Selecteer de AUTO KEY-modus en raak de knop [AUTO MENU] aan om de lijst met automatische
menu’s (AUTO MENU1 tot AUTO MENU6) weer te geven.
(2)Selecteer de automatische menutoets in de lijst; het selectievenster „TITLE PRESET/KEY CONTENT
PRESET“ wordt getoond.
TITLE PRESET:
de titeltekst voor elk automatisch menu programmeren.
Tekst
TITLE PRESET
Parameter
Max. 16 tekens
KEY CONTENT PRESET: de automatische toetsen voor elk automatisch menu programmeren.
Selecteer de plaats van de automatische toets (1 tot 15); de lijst met automatische toetsen wordt getoond. Selecteer de automatische toets die u wilt toewijzen.
Selecteer „INHIBIT“ om de automatische toets uit elk automatisch menu te
verwijderen.
Tekst
(Automatische menutoets n)
Parameter
(Automatische toets 1)
:
(Automatische toets 15)
(3)Raak de toets [EXIT] aan om de programmering te beëindigen.
■ Automatische toetssequenties programmeren
(1)Selecteer de AUTO KEY-modus en raak de knop [AUTO KEY SEQUENCE] aan om de lijst met automatische toetsen (AUTO tot AUTO99) weer te geven.
(2)Selecteer de automatische toets in de lijst om de toetssequentie te programmeren.
(3)Programmeer de toetssequentie in de lijst DEPT./PLU/FUNC. KEY.
Om de stap van de toetssequentie te verwijderen, raakt u de knop [RECORD DELETE] aan.
(4)Raak de toets [EXIT] aan om de programmering te beëindigen.
(5)Het bevestigingsvenster wordt getoond. Selecteer de bewerking in het menu „1.SAVE/2.ABANDON/3.
CANCEL“.
297
Opgeslagen programma’s uitlezen
U kunt opgeslagen programma’s uitlezen in de PGM1- of PGM2-modus.
(1) Selecteer het menu [READING] in de PGM1- of PGM2-modus; het taakmenuvenster wordt getoond.
(2) Selecteer het menu dat u wilt uitlezen; het selectievenster voor uitvoerapparaat wordt getoond.
Selecteer het uitvoerapparaat „DISPLAY“ of „PRINT“. Om de bewerking te annuleren, selecteert u „CANCEL“.
(3)Raak de toets [EXIT] aan om de bewerking te beëindigen.
PGM uitleestaken:
■ PGM1-modus
UITLEZEN
AFDELING
PLU/EAN
BEREIK
OPHALEN
NIEUWE OPHALING
LAATSTE OPHALING
DYNAMISCHE EAN
BEREIK
OPHALEN
NIEUWE OPHALING
LAATSTE OPHALING
FUNCTIES
VERKOPER
KASSIER
■ PGM2-modus
UITLEZEN
AFDELING
PLU/EAN
BEREIK
OPHALEN
NIEUWE OPHALING
LAATSTE OPHALING
DYNAMISCHE EAN
BEREIK
OPHALEN
NIEUWE OPHALING
LAATSTE OPHALING
TABEL KOPPEL-PLU’S/EAN’S
COMBINATIEMAALTIJD
KRUIDENTABEL
CONVERSIE EAN PLU
CONVERSIE ITF PLU
KRATTABEL
298
PROMOTIETABEL
EAN OVERIGE
PLU-INFORMATIE
PLU-MENUTOETS
GEWICHTTABEL
HAPPY HOUR
FUNCTIES
BETAALMIDDELEN
TRAINING TEKST/VERKOPER
VERKOPER
KASSIER
MANAGER
MEDEWERKER
PLOEGENDIENST
TAAKLOCATIETABEL
CONTACTLOZE SLEUTEL
OPTIONEEL
RAPPORT
FUNCTIETEKST
FUNCTIETOETS
FUNCTIEMENUTOETS
AFDELINGSGROEP
PLU-GROEP
PLU-UURGROEP
BERICHT
AUTOMATISCH GENEREREN GLU
BELASTING
AUTOMATISCH MENU
AUTOMATISCHE TOETSSEQUENTIE
KLANT
KLANT PROG.
FILIALEN
OVERDRACHTMASKER
APPARAATCONFIG
DIRECTE TOETS
ONLINE CONFIG
INLINE CONFIG
MWS CONFIG
VMP CONFIG
ROM-VERSIE
299
Voorbeeldrapporten van uitlezing van opgeslagen programma’s
■ Afdeling (PGM1- of PGM2-modus)
Bedieningsmodus*
Operating
mode*
Rapporttype
Report type
Dept. code
Afdelingcode
Description
Beschrijving
Groepskorting
(ja/nee)
Group
discount11tot
to 9 (Yes/no)
Belastingstatus
(belastbaar1
– belastbaar6)
Tax
status (taxable1
– taxable6)
Eenheidsprijs
Unit
price
Groepnr.
Group
no.
Commissiegroep
Commission
group
HALO-limiet
HALO
limit
Afdrukstation
(externe
printer
1/2/ontvangstbewijs)
Print
station (Remote
printer
1/2/receipt)
Function
programming
Programmering
van de functie
1001003
Bedraginvoertype
Amount
entry type
(open and
preset/preset/
en vooringesteld/vooringeopen/inhibited)
steld/open/uitgeschakeld)
Receipt
type
Type ontvangstbewijs
(double/single)
(enkel/dubbel)
SIF/SICS/normaal
SIF/SICS/normal
Gewichtstatus
Scale
status
(gewicht
verplicht/inschakelen
(Scale
compulsory/enable/
inhibited)
uitgeschakeld)
Scale table no.
Gewichttabelnr.
Item
validation
Afdrukken
van print
validatie voor item
(compulsory/non-compulsory)
(verplicht/niet verplicht)
Print on clerk
(Yes/no) (ja/nee)
Afdrukken
op report
verkoperrapport
* Wanneer u dit rapport opvraagt in de PGM1-modus, wordt de aanduiding PGM2 vervangen door „PGM1“.
300
■ PLU/EAN (PGM1- of PGM2-modus)
Rapporttype
Report type
Belastingstatus
Tax status
PLU code
PLU-code
Code
geassocieerde
Associated
dept. codeafdeling
Menutype
Menu type
(spatie:
PLU,L:L:link
koppel-PLU-tabelnr.,
(space: normale
normal PLU,
PLU table
C:
combinatiemaaltijdnr.)
no.,
C: combo meal no.)
Basishoeveelheid
Base q’ty
Groepnr.
Group
no.
Beschrijving voor
Description for
prijsniveau
price level 11
KruidenCondiment
tabelnr.
table
no.
Prijs
Price11
Pintprijs
Pint price1 1
Price22
Prijs
Pint price2 2
Pintprijs
Price33
Prijs
Pint price3 3
Pintprijs
TekstTouch
op aanraaktoets
key text
Groepskorting
Group
discount
tot99(Yes/no)
(ja/nee)
11 to
Pint base q’ty
Basishoeveelheid
pint
Print station (Remote
Afdrukstation
(externeprinter
printer1/2/receipt)
1/2/ontvangstbewijs)
Happy hour 1 tot
to 99 (Yes/no)
Happy
(ja/nee)
Minimumstock/stock
Minimum stock/Stock
Programmering
van de functie
Function programming
001003
Bedraginvoertype
Amount entry type
(open and
en vooringesteld/vooringesteld/
preset/preset/
open/inhibited)
open/uitgeschakeld)
Prijsomschakeling
Price
shift
(compulsory/inhibited/allowed)
(verplicht/uitgeschakeld/toegestaan)
Printing onop
clerk
report
Afdrukken
verkoperrapport
(Yes/no)
(ja/nee)
Scale status
Gewichtstatus
(compulsory/enable/inhibit)
(verplicht/inschakelen/uitgeschakeld)
Bonus
point
Bonuspunt
Condiment entry
menu item
Kruideninvoer
in to
menu-item
(compulsory/non-compulsory)
(verplicht/niet
verplicht)
Condiment type
(Yes/no)
Kruidentype
(ja/nee)
Tare table no./PLU information table
Tarra-tabelnr./PLU-informatietabelnr./
no./Commission group/Hourly group
commissiegroep/uurgroep
EAN code
EAN-code
301
Non-accessed
EAN delete
method
Verwijderingsmethode
niet-gebruikte
EAN
(*: Non-delete,
niet verwijderen,
in
(*:
space:spatie:
Deleteverwijderen
in the
Z1-modus)
Z1 mode)
■ Dynamische EAN (PGM2-modus)
Report
type
Rapporttype
■ Tabel met koppel-PLU’s (PGM2-modus)
Report
type
Rapporttype
Koppel-PLU-tabelnr.
Link PLU table no.
Toegewezen
Assigned
PLU PLU-codes
codes
302
■ Combinatiemaaltijd (PGM2-modus)
Report
type
Rapporttype
Combinatiemaaltijdnr.
Combo
meal no.
Toegewezen
en prijzen
Assigned
PLUPLU-codes
codes and prices
■ Kruidentabel (PGM2-modus)
Report
type
Rapporttype
Kruidentabelnr.
Condiment
table no.
Toegewezen
Assigned
PLUPLU-codes
codes
Linked
condimentkruidentabel
table no.
Nr. gekoppelde
Berichttekst
Message
text
■ EAN-naar-PLU-conversietabel (PGM2-modus)
Rapporttype
Report
type
EAN
code
EAN-code
Geconverteerde
PLU-code
Converted
PLU code
■ ITF-naar-PLU-conversietabel (PGM2-modus)
Rapporttype
Report
type
ITF-code
ITF
code
Geconverteerde
PLU-code
Converted
PLU code
303
■ Krattabel (PGM2-modus)
Report
type
Rapporttype
Crate
table no.
Krattabelnr.
Tekst
Text
Aantalof
flessen
Number
bottles
Prijsniveau
Price level
Crate
or van
EANkrat
PLU ofPLU
EAN
Enkelefunction
functie
Single
Prijs
Price
Toegewezen
of EAN
Assigned
PLUPLU-codes
codes or EAN
Combinatiefunctie
Combination
function
■ Promotietabel (PGM2-modus)
Rapporttype
Report
type
Promotietabelnr.
Promotion
table no.
Tekst
Text
Type (GLOBAL/INDIVIDUAL)
(GLOBAAL/INDIVIDUEEL)
Type
Objected
Doelitemsitems
Niveau/activeringsniveau
Level/Trip
level
Promotiemethode/kortingbedrag
Promotion
way/Discount amount
Niveau
Level
Trip
level 1 to 25/Counter
1 to 251 tot 25
Activeringsniveau
1 tot 25/teller
Promotiemethode/kortingpercentage
Promotion
way/Discount rate
304
Promotiemethode/kortingbedrag
Promotion
way/Discount amount
■ Overige EAN-functies (PGM2-modus)
Rapporttype
Report
type
Instelling format
van formaat
Non-PLU
settingzonder PLU
Delete
period
Verwijderingsperiode
Perscodefunctie
Press
code function
305
■ PLU-informatietekst (PGM2-modus)
Rapporttype
Report
type
Tabelnr.
Table
no.
PLU-informatietekst
PLU
information text
■ PLU-menutoets (PGM2-modus)
Rapporttype
Report
type
Menutoetsnr.
Menu
key no.
Menutitel
Menu
title
Menu-item
Menu
item
■ Gewichttabel (PGM2-modus)
Rapporttype
Report
type
Gewichttabelnr.
Scale
table no.
Tarragewicht
Tare
weight
306
■ Happy hour (PGM2-modus)
Rapporttype
Report
type
Start
time/End time/Shift level
Starttijd/eindtijd/omschakelniveau
Dagof
van
de week
Day
week
(1:
0: Disable)
(1: Enable,
inschakelen,
0: uitschakelen)
■ Functiegroepen (PGM1- of PGM2-modus)
Rapporttype
Report
type
Functietekst
Function
text
Teken
(plus/min)
Sign
(plus/minus)
Bedrag
Amount
HALO
HALO
Type : I I= =Item
Type
Item
SS ==Subtotaal
Subtotal
R
R ==Ontvangen-op-rekening
Received-on-account
Tarief
Rate
307
Sentinel
Sentinel
HALO
HALO
308
Amount
getting
bonus1point 1
Bedrag for
voor
bonuspunt
Bonuspunt
Bonus
point 11
Minimumbonus
bonuspunt
Minimum
point
Ingewisseldbonus
bonuspunt
Redeemed
point
Ingewisseldamount
bedrag
Redeemed
■ Betaalmiddeltoets (PGM2-modus)
Report
type
Rapporttype
Function
text
Functietekst
HALO
HALO
Programming
Programmeren
309
Tarief
Rate
Tab
Tab
310
■ Training tekst/verkoper (PGM2-modus)
Rapporttype
Report
type
Code van
verkoper
of kassier
Training
clerk
or cashier
code in opleiding
Titeltekstmode
trainingmodus
Training
title text
■ Verkoper (PGM1- of PGM2-modus)
Rapporttype
Report
type
Verkopercode
Clerk
code
Gekoppelde
GLU-code
Linked GLU
code
Toetsnummer
Key number
Naamname
van verkoper
Clerk
Gekoppelde
kamer-GLU-code
Linked
room GLU
code
VIP
sale programming
(VIP1/2/3) (VIP1/2/3)
Programmering
van VIP-verkoop
Drawer
number/Secret code
Ladenummer/geheime
code
Programmering
bedieningsmodus
Operation
mode van
programming
(PGM2/PGM1/PRICE/X1/Z1/X2Z2/AUTOKEY/
KEY/
(PGM2/PGM1/PRICE/X1/Z1/X2Z2/AUTO
FLASH/SD
CARD/AUTOMENU
MENU11totot
FLASH/SD CARD/AUTO
6) 6)
Programmering
van de functie
Function
programming
00000018100
Customer
Verwijderen bill
van deletion
de rekening van de klant
Customer
billdeprinting
Afdrukken van
rekening van de klant
Happy
hour
Happy hour
Price
end
Eindelevel
prijsniveau
Price
start
Beginlevel
prijsniveau
Re-call
GLU
GLU oproepen
VAT
shift
Btw-omschakeling
G.C.
Kopiecopy
van rekening van bezoeker
GLU
system
GLU-systeem
Supervisor
Supervisor clerk
Resetting
in OPXZ
mode
Terugstelling
in OPXZ-modus
311
■ Kassier (PGM1- of PGM2-modus)
Rapporttype
Report
type
Kassiercode
Cashier
code
Cashier
name
Naam van
kassier
Programmering
VIP sale
van
VIP-verkoop
programming
(VIP1/2/3)
(VIP1/2/3)
Ladenummer/geheime
code
Drawer
number/Secret code
Toetsnummer
Key number
Programmering
van bedieningsmodus
Operation
mode programming
(PGM2/PGM1/PRICE/X1/Z1/X2Z2/AUTO
(PGM2/PGM1/PRICE/X1/Z1/X2Z2/AUTOKEY/
KEY/
FLASH/SD CARD/AUTO
1 to
6) 6)
FLASH/SD
CARD/AUTOMENU
MENU
1 tot
Function
programming
Programmering
van functie
00018100
Customer
deletion
Rekeningbill
van
klant verwijderen
Rekeningbill
van
klant afdrukken
Customer
printing
Happyhour
hour
Happy
Eindelevel
prijsniveau
Price
end
Start level
prijsniveau
Price
start
Btw-omschakeling
VAT shift
Kopiecopy
van rekening van bezoeker
G.C.
Terugstelling
in OPXZ-modus
Resetting
in OPXZ
mode
■ Manager (PGM2-modus)
Rapporttype
Report
type
Managercode
Manager
code
Geheime
code
Secret
code
■ Medewerker (PGM2-modus)
Rapporttype
Report
type
Medewerkercode
Employee
code
Employee
Naam vanname
medewerker
Standaardaantal
Standard
number werkuren
of working hours
Job
location numbers
Taaklocatienummers
Linked
clerk code/Linked
manager code managercode
Gekoppelde
verkopercode/Gekoppelde
Secret
code
Geheime
code
Working
time shift
Ploegendienst
312
■ Ploegendienst (PGM2-modus)
Rapporttype
Report
type
Text
Tekst
■ Taaklocatietabel (PGM2-modus)
Rapporttype
Report
type
Taaklocatietabelnr.
Job
location table number
Tekst
Text
Overurentarief
Overtime
pay rate
Salarisbedrag
Salary
pay amount
■ Contactloze sleutel (PGM2-modus) – (alleen weergave)
313
■ Optionele functies (PGM2-modus)
Rapporttype
Report
type
Instelling
Setting
Item
Item
Drawer
open
Alarmtijd
ladealarm
opentime
Kleur van informatiezone
Information
area color (fore(voorgrondkleur/achtergrondkleur)
color/back color)
314
■ Rapport (PGM2-modus)
Report type
Rapporttype
Item
Item
Setting
Instelling
Uurrapport
Hourly
report
Gestapeld
rapport
Stacked report
1 1
Gestapeld
rapport
Stacked report
2 2
315
■ Functietekst (PGM2-modus)
Rapporttype
Report
type
Functietekst
Function
text (standaard)
(default)
Tekst(preset)
(vooringesteld)
Text
316
■ Functietoets (PGM2-modus)
Rapporttype
Report
type
Toetsnummer
Key
no.
Key
text
Toetstekst
Toetskleur
Key
color
317
■ Functiemenutoets (PGM2-modus)
Rapporttype
Report
type
Functiemenutoetsnr.
Function
menu key no.
Menutitel
Menu
title
Aanraaktoetsnr./Aanraaktoetstekst/Toetsnr.
Touch
key no./Touch key text/Key no.
318
■ Afdelingsgroep (PGM2-modus)
Rapporttype
Report
type
Functietekst
Function
text (standaard)
(default)
Tekst(preset)
(vooringesteld)
Text
■ PLU-groep (PGM2-modus)
Rapporttype
Report
type
Functietekst
Function
text (standaard)
(default)
Tekst(preset)
(vooringesteld)
Text
■ PLU-uurgroep (PGM2-modus)
Rapporttype
Report
type
Function
text (standaard)
(default)
Functietekst
Tekst(preset)
(vooringesteld)
Text
319
■ Bericht (PGM2-modus)
Report
type
Rapporttype
Tekst ontvangstbewijslogo
Receipt
logo text
Vrije text
tekst
Free
VP-tekst
VP
text
Bill
text
Rekeningtekst
Voettekst
Bill
footer van rekening
Payee
for English check
Naam name
van begunstigde
voor Engelse cheque
Entertainment
bill message
Bericht van entertainmentrekening
Scrollendmessage
bericht voor
staand
display
Scrolling
for pole
display
Scrollendmessage
bericht voor
hoofddisplay
Scrolling
for main
display
■ Automatisch genereren van GLU (PGM2)
Startcode/eindcode
Start
code/End code
320
■ Belasting (PGM2-modus)
Report
type
Rapporttype
Belastingnr.
Tax
no.
Rate
Tarief
■ Automatisch menu (PGM2-modus)
Rapporttype
Report
type
Nr. automatisch
AUTO
menu no. menu
Text
Toetsnr.
Tekst
Automatic
sequencing key no.
Nr. automatische
sequentietoets
Key
no.
321
■ Automatische toetssequentie (PGM2-modus)
Rapporttype
Report
type
Nr. automatische
sequentietoets
Automatic
sequencing
key no.
Key
operation
Toetsbediening
■ Klant (PGM2-modus)
Rapporttype
Report
type
Klantcodecode
Customer
Naam vanname
klant
Customer
Adres vanaddress
klant
Customer
Prijsniveau
- 6)
Price
level (0(0- 6)
Nr. automatische
groepskorting
(0-10)
Automatic
group discount
no. (0-10)
■ Klantenbeheer (PGM2-modus)
Rapporttype
Report
type
Limiet
verschuldigde
bedrag
Limit
of voor
charge
amount
Verwijderingsperiode
niet-gebruikte
Non-accessed
customer
delete periodklant
■ Filialen (PGM2-modus)
Rapporttype
Report
type
Filiaalnr.
Branch
no.
Naam van
filiaal
Branch
name
322
■ Overdrachtmasker (PGM2-modus)
Rapporttype
Report
type
Maskernr.
Mask
no.
■ Apparaatconfiguratie (PGM2-modus)
Rapporttype
Report
type
Naam van
apparaat
Device
name
Terminalnr./kanaalnr.
Terminal
no./Channel no.
Afdrukken
van titellogo
Head
logo print
Minimumlengte
voor
op ontvangstbewijs/automatisch
afsnijden
Minimum
length for
billrekening
on receipt/Auto
cutter
Aanvankelijk
regels voor invoer
slip/maximumaantal
regels
Initial
slip feedaantal
line no./Maximum
line no.naar
of slip
printing/
voorofafdrukken
op slip/
No.
times of VP
aantal keer VP
Modelnr.
printer
Model
no. van
of printer
Aanvankelijk
Initial
KP feed aantal
line no.regels voor invoer naar KP
Kanaalnr.
Channel
no.
Gegevensbit/stopbit
Data
bit/Stop bit
Parity
Pariteit
Baudrate
rate
Baud
Waiting
time
Wachttijd
Drankautomaat
Drink
dispenser
Orderman
Orderman
323
■ Directe toets (PGM2-modus)
Report
type
Rapporttype
PLU-code
Key
no.
PLU
level
PLU-niveau
Toetsnr.
PLU
code
324
■ Online configuratie (PGM2-modus)
■ VMP-configuratie (PGM2-modus)
■ ROM-versie (PGM2-modus)
325
11 Gegevens opslaan of laden (SD-kaart)
De gegevens van de POS-terminal kunnen worden opgeslagen op de SD-geheugenkaart en de programmeergegevens kunnen worden geladen vanaf de SD-geheugenkaart.
Voor gebruik van de SD-kaartfunctie selecteert u de modus „SD CARD“ in het modusselectievenster en
voert u de onderstaande bewerkingen uit.
Een SD-geheugenkaart plaatsen en verwijderen
De SD-kaartsleuf bevindt op de linkerzijde van uw POS-terminal onder de zijafdekking.
Een SD-geheugenkaart plaatsen
Plaats een SD-geheugenkaart in de SD-kaartsleuf met het
gedrukte SD-logo naar boven. Druk de kaart goed in met
een vinger tot u een klik hoort en laat langzaam los.
De SD-geheugenkaart verwijderen
Druk de kaart zachtjes naar binnen met een vinger en laat
los. De kaart komt naar buiten.
OPMERKING
• Dit model ondersteunt alleen SD-kaarten. Het gebruik van andere SD-kaarten zoals mini-SD, micro-SD
enz. met een adapter wordt niet ondersteund.
• Zorg dat u bij het plaatsen en verwijderen van de SD-geheugenkaart de kaart langzaam loslaat. Anders
kan de kaart naar buiten springen en uw vinger verwonden.
• Raak de SD-geheugenkaart niet aan of vewijder ze niet terwijl gegevens worden overgebracht; anders
kunnen de opgeslagen gegevens op de kaart worden beschadigd.
• Als u de SD-geheugenkaart formatteert, worden alle gegevens op de kaart gewist.
■ De SD-kaart formatteren
Als de SD-kaart nog niet is geformatteerd, voert u de bewerking voor formatteren uit.
(1)Selecteer het menu [FORMATTING] in de modus „SD CARD“; het bevestigingsvenster wordt getoond.
(2)Raak de toets [OK] aan om het formatteren te starten.
Raak de toets [CANCEL] aan om de bewerking te annuleren.
■ De mapcode programmeren
De geprogrammeerde code wordt gebruikt voor de bestandsmappenstructuur. Een code van max. 8 tekens
kan worden geprogrammeerd.
(1)Selecteer het menu [FOLDER CONTROL] in de modus „SD CARD“; het venster met de lijst van mapcodes wordt getoond.
(2)Selecteer de vereiste mapcode in de lijst en voer in met de toets [ENTER].
Voor goedkeuring van de geselecteerde mapcode raakt u de toets [JOB SELECTION] aan.
Om de bewerking te annuleren, raakt u de toets [CANCEL] aan.
326
■ Mappen maken
U kunt de hoofdmap voor het gegevensbestand maken.
(¥SHARP¥ECRXXX05¥nnnnnnnn¥ : nnnnnnnn/mapcode)
(1)Selecteer het menu [FOLDER CONTROL] in de modus „SD CARD“; het venster met de lijst van mapcodes wordt getoond.
(2)Raak de toets [NEW] aan; het tekstinvoervenster wordt getoond. Voer de code (max. 8 cijfers) in voor de
map die u wilt maken.
Raak de toets [OK] aan om de bestandsmap te maken.
Raak de toets [CANCEL] aan om de bewerking te annuleren.
■ Gegevens opslaan
De verkoopgegevens, de gegevens van het elektronisch journaal of de geprogrammeerde gegevens kunnen worden opgeslagen op de SD-kaart.
(1)Selecteer het menu [SAVING] in de modus „SD CARD“; het selectievenster
„SAVE ONLY or SAVE & CLEAR“ wordt getoond.
1. SAVE ONLY:
alleen gegevens opslaan
2. SAVE & CLEAR: gegevens opslaan en geheugen wissen
Selecteer de bewerking „SAVE ONLY or SAVE & CLEAR“; het volgende venster met gegevenslijst
wordt getoond.
Tekst Gegevenslijst
SALES DATA
Verkoopgegevens: „DAILY“ of „TERM“
EJ DATA
Gegevens van elektronisch journaal
T-LOG DATA
T-LOG-gegevensbestand
INDIVIDUAL PROGRAMMING
DATA
Selecteer de individuele programmeergegevens:
DEPARTMENT, PLU/EAN, DYNAMIC EAN, PLU MENU KEY, LINK PLU TABLE,
CONDIMENT TABLE, PLU CONVERT, CRATE TABLE, PROMOTION TABLE,
COMBO MEAL, EAN NON-PLU, PRESS CODE, PLU INFORMATION,
TRANSACTION, TRAINING TEXT/CLK, CLERK, CASHIER, MANAGER, OTHER
PRESET, DIRECT KEY, FUNCTION MENU, FUNCTION KEY, MESSAGE,
DEVICE CONFIG, TAX, CUSTOMER, VMP ID, DD, ORDERMAN
ALL PROGRAMMING DATA
Alle programmeergegevens
CUSTOMER NAME LIST
Lijst met klantnamen
(2)Selecteer het gegevensmenu in de lijst; het bevestigingsvenster wordt getoond.
Raak de toets [OK] aan om het vereiste gegevensbestand op te slaan.
Raak de toets [CANCEL] aan om de bewerking te annuleren.
327
■ Gegevens laden
De programmeergegevens kunnen worden geladen vanaf de SD-kaart.
(1) Selecteer het menu [LOADING] in de modus „SD CARD“; het selectievenster „CLEAR & LOAD
or LOAD ONLY“ wordt getoond.
1. CLEAR & LOAD: gegevens laden en geheugen wissen
2. LOAD ONLY:
alleen gegevens laden
Selecteer de bewerking „CLEAR & LOAD or LOAD ONLY“; het volgende venster met gegevenslijst
wordt getoond.
Tekst Gegevenslijst
INDIVIDUAL PROGRAMMING
DATA
Selecteer de individuele programmeergegevens:
DEPARTMENT, PLU/EAN, DYNAMIC EAN, PLU MENU KEY, LINK PLU TABLE,
CONDIMENT TABLE, PLU CONVERT, CRATE TABLE, PROMOTION TABLE,
COMBO MEAL, EAN NON-PLU, PRESS CODE, PLU INFORMATION,
TRANSACTION, TRAINING TEXT/CLK, CLERK, CASHIER, MANAGER, OTHER
PRESET, DIRECT KEY, FUNCTION MENU, FUNCTION KEY, MESSAGE,
DEVICE CONFIG, TAX, CUSTOMER, VMP ID, DD, ORDERMAN
ALL PROGRAMMING DATA
Alle programmeergegevens
CUSTOMER NAME LIST
Lijst met klantnamen
(2)Selecteer het gegevensmenu in de lijst; het bevestigingsvenster wordt getoond.
Raak de toets [OK] aan om het bestand met programmeergegevens te laden.
Om de bewerking te annuleren, raakt u de toets [CANCEL] aan.
328
12 European Article Number (EAN)
of Universal Product Code (UPC)
■ EAN- of UPC-code
Uw terminal kan de volgende codes verwerken:
• UPC-A (nummersysteemteken: 0, 2, 3, 4)
UPC-E
• EAN-8
EAN-13
Interne code EAN-8/EAN-13
Er zijn twee soorten codes die worden gebruikt voor productmarkering in winkels: het PLU-type (behandeld als een
code zoals PLU-code) en het type zonder PLU (informatie over prijs en hoeveelheid inbegrepen in de code).
Wanneer een code geen PLU heeft, wordt de prijs/hoeveelheid in de code gelezen voor het invoeren van verkoopgegevens (voor hoeveelheid wordt „hoeveelheid x vooringestelde eenheidsprijs“ verwerkt om de prijs te verkrijgen).
UPC-A
• Nummersysteemteken: 0 <gebruikt voor bronmarkering>
• Nummersysteemteken: 3 <gebruikt als NDC of HRI>
Voor gegevensinvoer moet een volledig 12-cijferig of 11-cijferig
nummer (zonder controlecijfers) worden ingevoerd.
• Nummersysteemteken: 2 <Markering in winkels, type zonder PLU>
U kunt het formaat programmeren in „EAN NON-PLU“ bij de
instelling ARTICLE.
• Nummersysteemteken: 4 <Markering in winkels, PLU-type>
C
0
Fabrikantcode
Nummersysteemteken
D
Itemcode
Controlecijfer
C
3
D
NCD- (of HRI-) formaat
2
Itemcode
*
*
*
*
Prijs
*
C
D
Prijscontrolecijfer
✱
✱
✱
✱
✱
✱
✱
✱
Voor gegevensinvoer moet een volledig 12-cijferig nummer,
C
4
D
een 11-cijferig nummer (zonder controlecijfers) of een 12-cijfe(Vrije code)
rig nummer voorafgegaan door een nul worden
ingevoerd. (Alle nummers zijn toegestaan voor cijfers gemarkeerd met *en op het ontvangstbewijs/journaal wordt een code zonder PLU afgedrukt als 2020008
(
: prijsinformatie.)
UPC-E
• UPC-E is een versie van UPC-A met nullenonderdrukking en
voldoet aan de normen voor UPC-E. Deze code wordt gebruikt
voor markering van kleine verpakkingen.
Voor gegevensinvoer moet een 6-cijferig nummer of een 6-cijferig nummer voorafgegaan door een nul worden ingevoerd.
EAN 8
• Gewone EAN-8-code (vlag: noch 0 noch 2) <gebruikt voor
bronmarkering>
Voor gegevensinvoer moet een volledig nummer van 8 cijfers
worden ingevoerd.
• Interne code (vlag 2) <markering in winkels, korte type zonder PLU>
Programmeer het formaat in „EAN NON-PLU“ bij de instelling ARTICLE.
• Interne code (vlag 0) <markering in winkels, korte type zonder PLU>
✱
✱
✱
✱
Voor gegevensinvoer moet een volledig nummer van 8 cijfers
worden ingevoerd. Op het ontvangstbewijs/journaal wordt een
code zonder PLU afgedrukt als 208
(
: informatie over prijs/hoeveelheid).
C
Landcode
Fabrikantcode
Itemcode
C
2
D
D
(Vrij formaat)
Programmeer het formaat in EAN NON-PLU.
C
0
D
✱
✱
✱
✱
(Vrije code)
329
EAN-13
• Gewone EAN-13-code (gebruikt voor bronmarkering)
• Specifieke EAN-13-code (vlag 977, 978, 979) (gebruikt
voor bronmarkering: ISBM, ISSN)
C
Fabrikantcode
Landcode
Voor gegevensinvoer moet u een volledig nummer
van 13 ­cijfers invoeren.
C
• Interne code (gebruikt voor markering in winkels,
het ­vlagtekennummer: 20 tot 29 en 02)
Programmeer het formaat in „EAN NON-PLU“
bij de ­instelling ARTICLE.
D
Itemcode
D
(Vrij formaat)
Programmeer het formaat in EAN
NON-PLU.
Vlag
02, 20-29
• EAN-perscode (gebruikt voor persartikelen)
Voor een persartikel moet u een 13-cijferige EAN-code plus een 2-cijferige of 5-cijferige uitbreidingscode
invoeren. Uw terminal registreert evenwel 13-cijferige EAN-codes zonder een uitbreidingscode.
OPMERKING
Het formaat voor persartikelen is uniek en wordt bepaald door elk land. Voor informatie over de formaten
voor andere dan de hieronder vermelde landen kunt u terecht bij uw erkende SHARP-dealer.
C
Duitse type 2
(EURO-code – De prijs is gecodeerd in EURO
sinds januari 2002)
De munt voor de prijs is EURO.
Artikelcode
Verenigd Koninkrijk
Frankrijk
De munt voor de prijs op de prefixcode 378 is
EURO, en 379 FRF. (De prijs wordt automatisch geconverteerd volgens de EURO-status.)
Zweden
De munt voor de prijs is SEK.
(+ uitbreidingscode)
D
(+ uitbreidingscode)
D
(+ uitbreidingscode)
D
(+ uitbreidingscode)
Prefixcode 414 of 419
C
De munt voor de prijs is GBP.
D
Prijs (xx.xx)
Artikelcode
Prijs (xx.xx)
Prefixcode 988 of 989
3 7 8
C
S
Artikelcode
Prefixcode
Prijs (xx.xx)
Leveranciercode
C
7 3 8 8
Prefixcode
Artikelcode
Prijs (xx.xx)
OPMERKING
• De beschikbaarheid van deze perscodes op uw terminal is afhankelijk van de programmering.
• Aangezien de prijs in een perscode wordt gelezen voor het invoeren van verkoopgegevens en de munt
wordt bepaald door de code, moet u erop letten dat de code die u invoert voor verkoop overeenkomt met
uw nationale munt.
330
■ Uitbreidingscode
UPC-A en EAN-13 kunnen worden gevolgd door een tweecijferig of een vijfcijferig nummer als uitbreidingscode, behalve UPC-A zonder een controlecijfer plus twee- of vijfcijferige uitbreidingscode.
Bijgevolg is het totaal aantal cijfers dat voor de invoer van verkoopgegevens kan worden ingevoerd als volgt:
Ingevoerde code
Geen uitbreidingscode
2-cijferige
uitbreidingscode
5-cijferige
uitbreidingscode
UPC-A
12
14
17
UPC-A met nul vooraan
13
15
18
UPC-A zonder
controlecijfer
11
–
–
UPC-E
6
–
–
EAN-8
8
–
–
EAN-13
13
15
18
OPMERKING
Uw terminal beoordeelt automatisch de uitbreidingscode in een ingevoerde EAN-code volgens het totaal
aantal cijfers en de vlag.
■ EAN-bestand
Uw POS-terminal heeft een EAN-hoofdbestand en kan worden voorzien van een dynamisch EAN-bestand
(D-EAN).
EAN-hoofdbestand
In het algemeen worden alle EAN-items beheerd in het EAN-hoofdbestand.
De programmeergegevens en verkoopinformatie worden geregistreerd in het EAN-hoofdbestand.
Dynamisch EAN-bestand
Als een dynamisch EAN-bestand is toegewezen, worden items die zijn ingevoerd met de EAN-leerfunctie
(zie bij „EAN-leerfunctie“) tijdelijk in dit bestand opgeslagen. (Als dit bestand niet is gegenereerd, worden
ze direct in het EAN-hoofdbestand opgeslagen.) De gegevens die tijdelijk zijn opgeslagen, kunnen indien nodig worden overgebracht naar het EAN-hoofdbestand door D-EAN LOAD uit te voeren in de PGM2-modus.
Als u het dynamische EAN-bestand wilt gebruiken, neemt u contact op met uw erkende SHARP-dealer.
331
13 EURO-migratiefunctie
Uw POS-terminal kan automatisch worden gewijzigd voor de introductie van de EURO met de bewerking
„EURO STATUS“ in de X2/Z2-modus. U dient evenwel verschillende opties in te stellen volgens uw
behoeften. Voer daarom zorgvuldig de nodige instellingen uit.
Voor meer informatie neemt u contact op met uw erkende SHARP-dealer.
EURO-status:
Voor de status kunt u kiezen uit de onderstaande 4 types ((A), (B), (C) of (D)). Het selecteerbare type wordt
als volgt bepaald voor elke status. Type (A) is de hoofdstatus (beginstatus).
Vanaf type (A)
Vanaf type (B)
Vanaf type (C)
selecteerbaar
selecteerbaar
selecteerbaar
Type (B)
Type (C)
Algemeen Z1-rapport
UITGEVEN
UITGEVEN
UITGEVEN
Algemeen Z2-rapport
UITGEVEN
UITGEVEN
UITGEVEN
GT1/GT2/GT3-geheugen
—
WISSEN
WISSEN
Bedrag van wisseling 1 afdrukken voor totaal en wisselgeld
JA
JA
NEE
JA
JA
NEE
DELING
VERMENIGV.
VERMENIGV.
Symbool van nationale munt
—
[EURO]
[EURO]
Nationale TAB
—
2
2
Conversie van vooringestelde prijzen van afd./PLU/EAN*
—
JA
JA
Wisseling 1 muntdescriptor
[EURO]
Het huidige
nationale
muntsymbool
—
Wisseling 1 TAB
2
De huidige
nationale TAB
Items
Type (B), (C) of (D)
Type (C), (D)
Type (D)
Type (D)
Bedrag van wisseling 1 afdrukken voor totaal
afdrukken van validatie
Berekeningsmethode wisseling 1
—
Items gemarkeerd met „—“ behouden de huidige gegevens.
* Het vooringestelde tarief van de toets [EXCH1] wordt gebruikt als conversietarief en de
berekeningsmethode is ingesteld op „deling“. Wanneer de conversie is uitgevoerd, wordt het bericht
„PRICE CONVERTED“ afgedrukt op het rapport.
332
De datum en tijd instellen voor het uitvoeren van de automatische wijziging naar EURO
Om zeker te zijn dat de automatische wijziging wordt uitgevoerd, kunt u de datum en tijd voor het uitvoeren
van de automatische wijziging naar EURO programmeren. Tien dagen voor de vooringestelde datum worden de resterende dagen afgedrukt onderaan op het dagelijkse volledige terugstellingsrapport.
De datum- en tijdinstelling wordt teruggesteld na het uitvoeren van de automatische wijziging en u kunt de
datum en tijd voor de volgende automatische wijziging opnieuw programmeren.
U kunt de automatische wijziging naar EURO ook instellen als verplicht. Wanneer de hogergenoemde
datum en tijd zijn bereikt, en u gegevensinvoer start in de REG-/MGR-modus, zal het foutbericht „EURO
CHANGE ENTRY COMPULSORY“ worden getoond. U kunt geen enkele bewerking uitvoeren in de REG-/
MGR-modus voordat u deze bewerking uitvoert.
Automatische wijziging naar EURO
1. Selecteer de X2/Z2-modus.
2. Selecteer „8 EURO STATUS“ in het menu.
3. Selecteer de status die u wilt instellen (B, C of D), zie de tabel op de vorige pagina. Raak de toets [ . ]
aan om tussen de opties te wisselen.
Houd er rekening mee dat u na het instellen van een status niet kunt terugkeren naar de vorige
status(sen).
Belangrijke opmerking
Voor de overige toetsen, zoals [( - )] en [%], en voor de HALO-instelling wordt de automatische
conversie niet uitgevoerd. Tarieven of bedragen in % moet u wijzigen in de PGM1/PGM2-modus
na het uitvoeren van de automatische wijziging naar EURO zodat ze gebaseerd zijn op
bedragen in EURO.
OPMERKING
Sommige van de volgende bewerkingen worden uitgevoerd als ze noodzakelijk zijn voor de status.
(1) Een algemeen Z1-rapport uitgeven. (2) Een algemeen Z2-rapport uitgeven. (3) Het GT1/GT2/GT3geheugen wissen. (4) Wijziging van de PGM-functie „Totaal en wisselgeldbedrag afdrukken — Met vreemde
munt/Alleen nationale munt“. (5) Wijziging van de PGM-functie „Bedrag wisseling 1 afdrukken voor totaal
validatie-afdruk — JA/NEE“ en „Totaal validatie-afdruk bedrag afdrukken — Met vreemde munt/Alleen nationale munt“. (6) Wijziging van de PGM-functie „Berekeningsmethode wisseling 1 — Deling/Vermenigvuldiging“. (9) Wijziging van de PGM-functie „De vooringestelde eenheidsprijzen van afdelingen/PLU’s/EAN’s
converteren naar prijzen in EURO — JA/NEE“. (10) „Wisseling 1 muntdescriptor“ instellen als gepaste gegevens. (11) „Wisseling 1 TAB“ instellen als gepast.
OPMERKING
Deze taak kan de volgende extra EURO-functie niet instellen. De volgende items moet u instellen door afzonderlijke programmering na het uitvoeren van de automatische wijziging naar EURO.
(1) Wisseling 1 tarief, (2) „Bewerking voor cheque, krediet voor wisseling 1 — JA/NEE“
(3) Nummer van de lade voor vreemde munten (indien geïnstalleerd)
Als u toetsen van [EXCH2] tot [EXCH9] gebruikt, dient u deze tarieven ook te wijzigen.
333
14 Drankautomaat
Uw POS-terminal kan worden aangesloten op een drankautomaat.
De drankautomaat wordt uitsluitend aangesloten op de POS-terminal via een ISB-box en nooit rechtstreeks.
De aansluiting wordt gemaakt via een vrije en beschikbare RS232C-communicatiepoort.
Per POS-terminal kan maximaal een ISB-box worden aangesloten.
Binnen een netwerk kan een ISB-box worden aangesloten op elke POS-terminal. De aansluiting op de
drankautomaat bestaat uit constante communicatie, de zogenaamde polling.
Gegevens zoals GLU-codes, verkopercodes, sorteernummers, enz. die aan een drankautomaat zijn
ingevoerd, worden naar de POS-terminal gezonden.
Drankautomaat
UP-3500
Als een fout optreedt bij gegevensinvoer, voert u de volgende stappen uit:
1. Controleer de fout door uitlezing van het storingbestand van de drankautomaat of de foutgegevens van
de drankautomaat.
Uitlezing van storingbestand van drankautomaat
REG- of MGR-modus
Verkoperrapport
OP X/Z- of X1/Z1-modus
Als er storinggegevens zijn wanneer u een individueel of volledig X/Z-verkoperrapport opvraagt,
wacht de terminal op de selectie van een van de drie opdrachten (RETRY, ABORT en IGNORE)
alvorens het rapport uit te geven.
1 RETRY: probeert het rapport opnieuw uit te geven.
2 ABORT: annuleert de bewerking voor het uitgeven van het rapport.
3 IGNORE: geeft het rapport uit en negeert de storinggegevens. Bij een Z-rapport worden
de storinggegevens ook teruggesteld.
Foutuitlezing van drankautomaat
X1/Z1-modus
2. Corrigeer de fout met de correctiefunctie van de drankautomaat in de REG- of MGR-modus.
Fouten met betrekking tot GLU-codes kunnen worden gecorrigeerd. Fouten met betrekking tot PLU-codes
of verkopercodes kunnen evenwel niet worden gecorrigeerd met de correctiefunctie van de drankautomaat.
Procedure om terug te keren van offline naar online modus
Geval 1:
De drankautomaat stond voor korte tijd offline en er waren geen wijzigingen in GLU-bezettingen (dezelfde
bezoekers aan dezelfde tafels).
De gegevensbuffer van de drankautomaat kan worden geledigd met de DD resetfunctie (Z1-modus). Deze
functie zet de POS-terminal – drankautomaat automatisch op online.
Geval 2:
De drankautomaat werd voor lange tijd offline gezet. De DD resetfunctie kan bijgevolg niet worden gebruikt
omdat de GLU-bezettingen ondertussen zijn veranderd. Maak de gegevensbuffer van de drankautomaat direct aan de drankautomaat leeg en zet de lijn POS-terminal/drankautomaat handmatig op online.
334
■ Storingbestand van de drankautomaat
Fouten veroorzaakt door gestoorde werking of foutieve instelling worden opgeslagen in het storingbestand
van de drankautomaat.
■ Regeling van storingen
Storingen kunnen op twee manieren worden geregeld:
Manier 1: Storing wanneer een onjuiste GLU-code wordt gebruikt. (De GLU-code ligt buiten het bereik voor
de verkoper of wordt reeds gebruikt door een andere verkoper.) Zelfs wanneer de ingevoerde
verkopercode in de drankautomaat werd gedefinieerd door de POS-terminal en een PLU is toegewezen aan de drankautomaat door middel van het sorteernummer, kunnen dergelijke gegevens niet volledig worden geregistreerd.
Een dergelijke storing wordt geregistreerd in het storingbestand van de drankautomaat. Op hetzelfde ogenblik worden de volgende gegevens bijgewerkt:
• Totalisator voor de geassocieerde afdeling
• Totalisator voor elke PLU
• Stockteller (indien gecontroleerd)
(Gegevens van de betreffende verkoper)
• Totaal van de bestelling
• Bedrag van commissieverkoop
• Bedrag van verkoop zonder commissie
Manier 2: Er is een fatale fout wanneer de verkopercode of PLU-code in de informatie (verkopercode, sorteernummer) die naar de drankautomaat is gezonden niet kan worden geïdentificeerd; de totalisators voor verkoper en PLU’s kunnen niet worden bijgewerkt.
Een dergelijke fout wordt geregistreerd in het storingbestand van de drankautomaat zonder
bijwerking van de totalisators. Deze fouten kunnen niet worden gecorrigeerd met de correctiebewerking en worden globaal geklasseerd in de twee volgende groepen:
• Fouten die het onmogelijk maken de PLU-code te identificeren.
• Fouten die het onmogelijk maken de verkopercode te identificeren.
Fouten van de eerste groep worden afgedrukt met markering voor correctie uitgeschakeld bij
uitlezing van het storingbestand van de drankautomaat of het verkoperrapport. Als de verkopercode niet kan worden geïdentificeerd, kan de fout niet worden uitgevoerd door uitlezing van het
storingbestand van de drankautomaat, maar uitlezing/terugstelling is mogelijk in de X/Z-modus.
Als de niet-geïdentificeerde verkopercode later wordt gebruikt aan de POS-terminal, kan deze
fout niet worden gecorrigeerd, ook niet wanneer ze is afgedrukt in de foutenlijst van de drankautomaat, omdat ze onderscheiden wordt van de gewone uitlezing van het storingbestand.
■ Uitlezing van het storingbestand
Elke verkoper kan alleen zijn/haar gegevens in het storingbestand weergeven in de REG- of MGR-modus.
➝ [DD_MOP READ]
OPMERKING
De gegevens in het storingbestand van de drankautomaat kunnen worden afgedrukt of weergegeven in de
modi OP X/Z en X1/Z1.
335
■ Records in het storingbestand van de drankautomaat corrigeren
Wanneer een verkoper herkent dat het storingbestand van de drankautomaat een record bevat, kan
de verkoper de werking van de drankautomaat corrigeren door het artikel van de drankautomaat op het
scherm te selecteren.
[DD_CORRECT]
[OPENED_GLU]
[ENTER]
(Selecteer de GLU-code (▼ ▲))
(Raak de GLU-code aan)
[ENTER]
(Voer de GLU-code in)
(Voer de GLU-code in)
{Selecteer een item}
(Hoev.)
[GLU]
[ENTER]
[NBAL]
[FINAL]
[CASH_TOTAL]
Functie
Het subtotaal en de belastbare subtotalen van de overeenkomstige GLU worden bijgewerkt, maar
de overige totalisators worden niet bijgewerkt (Omdat ze reeds zijn bijgewerkt op het ogenblik dat de storing
is opgetreden.)
336
15 Onderhoud door de gebruiker
In geval van stroomonderbreking
Bij een stroomonderbreking behoudt de POS-terminal zijn geheugeninhoud en alle informatie over verkooptotalen.
• Als zich een stroomonderbreking voordoet terwijl de POS-terminal in stand-by staat of tijdens het invoeren
van gegevens, keert de POS-terminal terug naar de normale bedieningsstatus nadat de stroomtoevoer
is hersteld.
Alvorens hulp in te roepen voor reparatie
De storing vermeld in de linkerkolom „Conditie“ hieronder wijst niet noodzakelijk op werkingsfouten van de
terminal. De conditie is enkel bedoeld als referentie voor de items vermeld in de rechterkolom „Controleren“
alvorens hulp in te roepen voor reparatie.
Conditie
Controleren
• Is er stroomtoevoer naar het stopcontact?
• Is de stekker van het wisselstroomnetsnoer uitgetrokken of zit hij los in
het stopcontact?
• Het spanningslampje brandt niet.
• Is de stekker van de wisselstroomadapter uitgetrokken of zit hij los in
de aansluiting voor de wisselstroomadapter?
• Staat de modusschakelaar in de stand „AAN ( l )“?
337
16 Opties
Lijst met opties
Voor uw UP-3500 POS-terminal zijn de onderstaande opties verkrijgbaar:
Voor meer informatie neemt u contact op met uw erkende SHARP-dealer. Probeer opties niet zelf te installeren.
1. Geïntegreerd klantendisplay op de achterzijde:
2. Extern staand klantendisplay:
3. Externe lade:
4. Extern muntenvak:
5. Deksel voor extern muntenvak:
6. Contactloze verkopersleutels:
7. RAM-geheugenkaart:
8. Magnetische kaartlezer:
9. EFT-interface:
UP-I20DP
UP-P20DP/UP-P20DPB
ER-03DW/ER-04DW/ER-05DWB
ER-48CC2 (voor ER-03DW)
ER-48CC3 (voor ER-04DW)
ER-58CC (voor ER-05DWB)
ER-01CV1-5 (voor ER-48CC2)
ER-02CV1-5 (voor ER-48CC3)
ER-03CV (voor ER-58CC)
UP-R10CL2
UP-S04MB2
UP-E13MR2
UP-I04EF
OPMERKING
• U kunt UP-I20DP en UP-P20DP/UP-P20DPB niet gelijktijdig gebruiken.
• Voor gebruik van een externe thermische printer neemt u contact op met uw erkende SHARP-dealer.
338
17 Specificaties
Model:
UP-3500
Buitenafmetingen:
307 (B) × 313 (D) × 295 (H) mm
Gewicht:
4,4 kg (zonder de wisselstroomadapter)
Voedingsbron:
Officiële (nominale) spanning en frequentie
Energieverbruik:
65 W (max) (wanneer het officiële voltage 220 tot 240 V, 50 Hz/60 Hz is)
Bedrijfstemperatuur:
0 tot 40 °C
Elektronica:
LSI (CPU) enz.
Ingebouwde batterij:Oplaadbaar batterijpak, geheugenbeschermingstijd ongeveer 1 maand (met
volledig geladen ingebouwd batterijpak, bij 25 °C)
Display:
Type:
TFT kleuren-LCD met achtergrondverlichting
Analoge aanraaktoets
Afmetingen:
307 mm volledig scherm
Resolutie:
1024 × 768 dots
Accessoires:
Gebruikershandleiding:
Wisselstroomadapter:
Wisselstroomnetsnoer:
Voetsteun:
Steunblad:
Rubbervoet:
Schroef (M4 × 25):
Schroef (M3 × 8):
Ferrietkern (voor LAN-kabel):
1 exemplaar
1
1
4
4
4
4
1
1 ( Bewaar dit accessoire. Neem contact op met uw
erkende SHARP-dealer voor installatie.)
Nylon klem:
1
• Specifiacties en uiterlijke kenmerken kunnen worden gewijzigd zonder kennisgeving voor verbeteringsdoeleinden.
339
Hereby SHARP CORPORATION declares that this CONTACTLESS CLERK KEY UNIT (KEY Model:
RUNTZ3844RCZZ and BODY Model: RUNTZ3845RCZZ) is in compliance with the essential requirements
and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
SHARP CORPORATION vakuuttaa täten että CONTACTLESS CLERK KEY UNIT (KEY Model: RUNTZ3844RCZZ ja BODY Model: RUNTZ3845RCZZ) tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Hierbij verklaart SHARP CORPORATION dat het toestel CONTACTLESS CLERK KEY UNIT (KEY Model:
RUNTZ3844RCZZ en BODY Model: RUNTZ3845RCZZ) in overeenstemming is met de essentiële eisen en
de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Par la présente SHARP CORPORATION déclare que l’appareil CONTACTLESS CLERK KEY UNIT (KEY
Model: RUNTZ3844RCZZ et BODY Model: RUNTZ3845RCZZ) est conforme aux exigences essentielles et
aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Härmed intygar SHARP CORPORATION att denna CONTACTLESS CLERK KEY UNIT (KEY Model:
RUNTZ3844RCZZ och BODY Model: RUNTZ3845RCZZ) står l överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Undertegnede SHARP CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr CONTACTLESS CLERK KEY
UNIT (KEY Model: RUNTZ3844RCZZ og BODY Model: RUNTZ3845RCZZ) overholder de væsentlige krav
og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Hiermit erklärt SHARP CORPORATION, dass sich das Gerät CONTACTLESS CLERK KEY UNIT (KEY
Model: RUNTZ3844RCZZ und BODY Model: RUNTZ3845RCZZ) in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
ΜΕ ΤHN ΠΑΡΟYΣΑ SHARP CORPORATION ΔHΛΩΝΕΙ OTI CONTACTLESS CLERK KEY UNIT
(KEY Model: RUNTZ3844RCZZ KAI BODY Model: RUNTZ3845RCZZ) ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ
ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/EK.
Con la presente SHARP CORPORATION dichiara che questo CONTACTLESS CLERK KEY UNIT (KEY
Model: RUNTZ3844RCZZ ed BODY Model: RUNTZ3845RCZZ) è conforme ai requisiti essenziali ed alle
altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Por medio de la presente, SHARP CORPORATION declara que el CONTACTLESS CLERK KEY UNIT
(KEY Model: RUNTZ3844RCZZ y BODY Model: RUNTZ3845RCZZ) cumple con los requisitos esenciales y
cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
SHARP CORPORATION declara que este CONTACTLESS CLERK KEY UNIT (KEY Model: RUNTZ3844RCZZ e BODY Model: RUNTZ3845RCZZ) está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
Hér með lýsir SHARP CORPORATION yfir því að CONTACTLESS CLERK KEY UNIT (KEY Model: RUNTZ3844RCZZ og BODY Model: RUNTZ3845RCZZ) er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar
eru í tilskipun 1999/5/EC.
SHARP CORPORATION erklærer herved at utstyret CONTACTLESS CLERK KEY UNIT (KEY Model:
RUNTZ3844RCZZ og BODY Model: RUNTZ3845RCZZ) er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige
relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
The Declaration of Conformity can be viewed at the following URL address.
Die EG-Konformitätserklärung kann unter der folgenden URL Adresse eingesehen werden.
La Déclaration de Conformité peut être vue à l’adresse URL suivante.
La Declaración de Conformidad se puede ver en la dirección del URL siguiente.
De Verklaring van conformiteit kunt u bekijken op het volgende internetadres.
Försäkran om överensstämmelse kan läsas på följande webbadress.
http://www.sharp.de/doc/RUNTZ3845RCZZ_RUNTZ3844RCZZ.pdf
340
Geluidsniveau: 37,3 dB(A) Gemeten overeenkomstig EN ISO 7779:2001
[Maximale waarde bij het open springen van de lade voor cash: 74,1 dB(A)]
UP3500V_MIE10
Download PDF