Mini Crosser | M1 Cabin | Mini Crosser M1-4W med kabine Mini Crosser M1

Service manual
Mini Crosser M1 kabine
medemagruppen
P9-0151-S ver. 1.0.1 - Juli 2012
DK
Medema Production A/S
Medema Danmark A/S
Enggårdvej 7
Snejbjerg
7400 Herning
Telefon: 70 10 17 55
Telefax: 97 18 88 35
Service manual P9-0151-S
2 af 66
Version 1.0.1/2012
Medema Production A/S
Indholdsfortegnelse
Introduktion............................................................................ 5
Symboler ................................................................................ 6
Advarsel! ................................................................................ 6
Afsmitning!............................................................................. 6
Sikker service ........................................................................ 7
Værktøjsliste .......................................................................... 8
Opbevaring............................................................................. 9
Rengøring............................................................................... 9
Overensstemmelseserklæring ............................................. 10
Vedligeholdelse ..................................................................... 11
Betjeningspanel ..................................................................... 13
Styrstammen .......................................................................... 16
Service oversigt Mini Crosser M-model .............................. 17
Fejlfinding .............................................................................. 23
Programmeringsenhed ......................................................... 25
Programmering via PC .......................................................... 26
Information om køretøjet via pc ........................................... 28
Sikringer og elektriske pærer ............................................... 33
Oversigt over batteritilslutninger ......................................... 33
Stik og betjeningspanel ........................................................ 34
Batterier .................................................................................. 36
Bortskaffelse af batterier ...................................................... 36
Opladning ............................................................................... 37
Brændstof til varmeapparat.................................................. 39
Varmeapparat ......................................................................... 39
Vinduesvisker / sprinkler ...................................................... 40
Udskiftning af viskeblad ....................................................... 41
Udskiftning af pære - forlygte .............................................. 41
Montage Gasreguleringskontakt.......................................... 43
Montage Speedometer .......................................................... 45
Montage Kurvesænkning...................................................... 47
Forældrepotentiometer ......................................................... 48
Montage Time-tæller ............................................................. 49
Montage Forældrenøgle........................................................ 50
Montage Fod speeder ........................................................... 51
Montage Drejegas regulering højre & venstre .................... 53
Fastspænding med seler ...................................................... 56
Transport i fly ......................................................................... 58
Bugsering ............................................................................... 58
Målskitse Mini Crosser M1 4W Kabine ................................. 59
Forhjulsindstilling 4W ........................................................... 60
Tekniske data ......................................................................... 61
Service manual P9-0151-S
3 af 66
Version 1.0.1/2012
Medema Production A/S
Service manual P9-0151-S
4 af 66
Version 1.0.1/2012
Medema Production A/S
Introduktion
Denne manual er en indeholder anvisning på hvordan
kørestolen Mini Crosser M1 med kabine, bør serviceres.
Service manualen er et supplement til vores reservedelskatalog
og brugervejledning.
Mini Crosser M1 kabine er sikkerhedsmæssigt beregnet til
anvendelse i mindst 10 år, dog max. 5.000 timer, såfremt den
gennemgår service- og sikkerhedseftersyn hvert år, svarende
til ca. 500 driftstimer. Servicen skal enten foregå hos Medema
Danmark A/S, eller hos et autoriseret værksted.
VIGTIGT: Af sikkerhedsmæssige hensyn er det af højeste
vigtighed at intervallet af service- og sikkerhedseftersyn
overholdes for at minimere risici for bremsesvigt, kortslutninger i
ledninger med evt. varmeudvikling og brand til følge.
Ønskes der hjælp i forbindelse med fejlfinding, står Medema
Danmark altid til rådighed med telefonisk assistance. Er der tale
om en tilsyneladende elektrisk fejl, hvor scooteren ikke vil køre,
bedes De oplyse fejlkoden. Den vises i batteriindikatoren på
betjeningspanelet. Læs herom i afsnittet Fejlfinding.
De bedes desuden have scooterens serienummer klar ved
enhver henvendelse til Medema Danmark A/S.
Har De spørgsmål, som ikke umiddelbart besvares af denne
manual, er De altid velkommen til at kontakte os på:
Medema Danmark A/S
Telefon: +45 70 10 17 55
E-mail: info@medema.com
Internet: www.medema.dk
NB. Der tages forbehold for trykfejl og ændringer i
specifikationer.
Medema Danmark A/S forbeholder sig desuden ret til, at
opdatere service manualen i takt med eventuelle ændringer
eller forbedringer på produktet.
Service manual P9-0151-S
5 af 66
Version 1.0.1/2012
Medema Production A/S
Symboler
Bruges i brugervejledningen, hvor der beskrives situationer,
hvor personskade kan opstå og derfor kræver ekstra
opmærksomhed.
Bruges hvor teksten omhandler elektromagnetisk kompatibilitet
(EMC).
Advarsel!
Af sikkerheds hensyn må køretøjet ikke lånes ud til personer,
som ikke er fuldt fortrolige hermed. Køretøjet er beregnet til én
person.
Mini Crosser M1 Kabine er konstrueret til en personvægt på
max. 175 kg. Køretøjet kan specialtilpasses fra fabrikken til en
personvægt på op til 200 kg.
Afsmitning!
Bemærk!
Dækkene kan i visse tilfælde smitte af på gulvbelægninger, især
linoleum. Medema Production påtager sig intet ansvar i tilfælde
af afsmitning.
For at forhindre dette, anbefaler vi at man lægger et
beskyttende køreunderlag på sarte gulve.
Service manual P9-0151-S
6 af 66
Version 1.0.1/2012
Medema Production A/S
Sikker service

For at undgå personskade på såvel tekniker, som efterfølgende
bruger af scooteren, er det vigtigt at man lærer sig produktet at
kende, inden der foretages sevice arbejde.

Vær specielt opmærksom på følgende:

Mini Crosseren SKAL slukkes på hovedafbryderen. Er der tale
om service på elektriske dele SKAL også plus-polen på batteriet
afmonteres.

Skal der i forbindelse med fejlfinding foretages målinger
af spænding, vær da meget opmærksom på ikke at lave
kortslutninger.

Vær meget opmærksom på ikke at kortslutte batteri-poler.

Pas på ikke at få løftet forkert på eller tabe tunge dele, som f.eks.
sæde, batterier og motorgear.

Sørg for at løfte det ene baghjul fra jorden for at sikre, at
scooteren ikke kører af sted ved fejlbetjening.

Brug professionel velholdt værktøj.

På steder hvor der er anvendt sikringsmøtrikker, SKAL der bruges
NYE, når scooteren samles igen.

Vær opmærksom på at montere nye kabelstrips, på samme måde
som de sad. Sørg for at ingen kabler kan komme i klemme ved
bevægelige dele, eller at de kan stritte ud så man hænger fast i
dem.

Afslut enhver service med at sikre sig at produktet er i køreklar
stand:
- Check at alle stik sidder korrekt monteret.
- at alle mekaniske dele sidder forsvarligt fastspændt.
Tænd for scooteren og kontroller
- at magnetbremsen klikker når speederen aktiveres.
- Når speederen slippes igen, må scooteren ikke kunne skubbes.
Service manual P9-0151-S
7 af 66
Version 1.0.1/2012
Medema Production A/S
Værktøjsliste
Følgende værktøj behøves for at lave service på scooteren.:


























Service manual P9-0151-S
Seegerrings tang
Unbrako nøgler
Topnøgler 7-17 mm
Fastnøgler 7-17 mm
Skruetrækkere med kryds og torx 10/15/20/25 kærv
Spidstang
Skævbider
Plastik hammer
Dorn sæt
Hobbykniv
Stålbørste
Papegøjetang
Afisoleringstang
Kabelsko tang
Tang til Molex 5556/5558 crimps
Popnitte tang
Små kabelbindere
Multimeter
Batteritester
Dæktryksmåler
Dækpumpe med atuoventil
Syrefri olie og fedt
Locktite 406 / 603
Kabelbindere
PC
PC programmeringpakke for S180
8 af 66
Version 1.0.1/2012
Medema Production A/S
Opbevaring
Mini Crosseren er designet til brug i alt slags vejr. Opbevaring
og opladning bør dog ske under tag og ved temperatur over
0° C. Derudover skal opladeren også stå tørt.
Hvis Scooteren skal henstå i længere tid, anbefales det at
dækkene beskyttes ved at klodse scooteren op. Det anbefales
desuden at afdække scooteren mod støv, snavs og sollys.
Rengøring
Mini Crosser M1 4W Kabine rengøres med alm. autoshampoo.
Tør evt. efter med vaskeskind.
Skærmene tørres af og vokses med autovoks.
Må skylles med haveslange med blød stråle.
VIGTIGT! Brug aldrig højtryksrenser, da det kan forårsage
skader på Mini Crosserens elektronik.
Service manual P9-0151-S
9 af 66
Version 1.0.1/2012
Medema Production A/S
Overensstemmelseserklæring
Medema Production A/S erklærer hermed at:
Maskine:
Mini Crosser
Anvendelse:
(Foreskreven anvendelse i
brugervejledningen)
Type nr.:
M1 4W Kabine
er CE-mærket i henhold til direktiv 93/42/EØF af 14. juni 1993
om medicinsk udstyr.
Produktet er lavet i henhold til standard EN 12184 elektriske
kørestole, scootere og deres ladere.
Produktet er risikovurderet i henhold til standard DS/EN ISO
14971:2008, Medicinsk udstyr - Håndtering af risikostyring for
medicinsk udstyr.
Mini Crossers Scootere kan, mod et gebyr, afleveres til
nærmeste forhandler, som vil sørge for at den bortskaffes efter
de, til enhver tid, gældende miljøforskrifter.
Fabrikant:
Medema Production A/S
Adresse:
Enggårdvej 7, DK-7400 Herning
Telefon/Fax
+45 70110 2054
Dato: 12.04.2010
Underskrift: _____________________
Service manual P9-0151-S
10 af 66
+45 9716 8582
Version 1.0.1/2012
Medema Production A/S
Vedligeholdelse
En Mini Crosser M1 kabine kræver ikke megen vedligehold.
Men hold den i almindelig pæn stand. Følgende skal jævnligt
checkes:




Dæktryk (ved luftfyldte dæk)
Dækslidtage
Hold betjeningspanel, ladestik og elektronikboks under sædet fri for fugt.
Ladning af batterier
Vask aldrig Mini Crosseren med højtryksrenser eller med direkte
vandstråle! Det kan skade Mini Crosserens elektronik.
For at Mini Crosseren er i en sikkerhedsmæssig god stand
anbefaler vi følgende regelmæssige kontroller:
Dagligt:

Test af køre- og blinklys før scooteren benyttes i mørke, eller ved
nedsat sigtbarhed.
Kvartalsvis:
Test af bremser. Når frikoblingshåndtaget er skubbet tilbage, må
Mini Crosseren ikke kunne skubbes.

Test af bremse frikoblingsfunktion.
Når bremse frikoblingshåntaget er skubbet fremad, må scooteren
ikke kunne køre når gasreguleringen aktiveres. Batteriindikatoren
skal blinke fejl 9.
Når frikoblingshåndtaget skubbes tilbage og scooteren har været
slukket og tændt, skal den kunne køre igen. Scooteren må da ikke
kunne skubbes.

Test af gasregulering.
Når scooteren er slukket aktiveres gasreguleringen. Imens
tændes scooteren. Scooteren må nu ikke være i stand til at køre.
Batteriindikatoren skal bølge op og ned.
Med scooteren tændt aktiveres gasreguleringen en smule fremad.
Når den slippes skal scooteren standse helt og der skal lyde et
klik fra bremsen. Scooteren må ikke kunne skubbes. Lav samme
test ved en lille aktivering bagud af gasreguleringen.
Service manual P9-0151-S
11 af 66
Version 1.0.1/2012
Medema Production A/S

Test af håndbremse.
Aktiver håndbremsen et par sekunder ved lav hastighed. Derved
sikres at vippearm og bremsebakker ikke sætter sig fast.

Smør vippearmen på forbremsenavet med syrefri olie.

Test viskebladet.
Sprøjt sprinklervæske på vinduet og check om viskebladet
visker ordentligt.

Kontroller dæktryk og dækslidtage.
Årlig:
Sikkerhedsbetinget eftersyn
Mini Crosser M1 Kabine er sikkerhedsmæssigt beregnet til
anvendelse i mindst 10 år, dog max. 5.000 timer, såfremt den
gennemgår service- og sikkerhedseftersyn hvert år, svarende
til ca. 500 driftstimer. Servicen skal enten foregå hos Medema
Danmark A/S, eller hos et autoriseret værksted.
VIGTIGT: Af sikkerhedsmæssige hensyn er det af højeste
vigtighed at intervallet af service- og sikkerhedseftersyn
overholdes for at minimere risici for bremsesvigt, kortslutninger i
ledninger med evt. varmeudvikling og brand til følge.
Service manual P9-0151-S
12 af 66
Version 1.0.1/2012
Medema Production A/S
Betjeningspanel
Undgå at betjeningspanelet udsættes for stød og slag. Vær
forsigtig ved kørsel og undgå at ramme forhindringer.
Fabrikanten påtager sig intet ansvar i forbindelse med
uautoriseret åbning, justering eller modificering af
kontrolpanelet.
Batteriindikator
Katastrofeblink
Lyskontakt
Hastighedsvælger
Håndbremse
Blinklys H og V
Blinklys H og V
Gasregulering
(firefingergreb)
Horn
Horn
Håndtag til regulering af styrhældningen.
Ladestik
Nøglekontakt
Service manual P9-0151-S
13 af 66
Version 1.0.1/2012
Medema Production A/S
Luftkanal
Vinduesvisker + sprinkler
Friskluft/varmluft kontakt
Varmeregulering
Gasregulering
(firefingergreb)
Service manual P9-0151-S
14 af 66
Version 1.0.1/2012
Medema Production A/S
Betegnelse
Beskrivelse
Nøglekontakt
For at starte køretøjet:
Drej nøglen om i kørestilling (1). Det første halve sekund
efter at Mini Crosseren er tændt, foretager styringen et
sikkerhedscheck af det elektriske system. Hvis gashåndtaget
påvirkes i dette tidsrum, vil Mini Crosseren ikke være i stand
til at køre, inden nøglen igen har været drejet om på 0 og
tilbage på 1 igen.
Hastighedsvælger
Skildpadden i nederste position indikerer laveste
hastighedsområde. 0-6 km/t
Haren i øverste position indikerer højeste hastighedsområde.
Op til 15 km/t
Batteriindikator
Lyser op når nøglen drejes. Indikerer, efter ca. ½ sekund,
batteriernes ladetilstand. Giver en mere præcis indikation
efter ca. 1 minuts kørsel. Når både rød, gul og grøn felt lyser
er batterierne fuldt opladet. Når visningen er nede i bunden af
de gule felter, bør der oplades så snart som muligt. Er der kun
lys i de røde felter eller blinker disse, skal der lades med det
samme.
Håndbremse
Virker på baghjulet og bør kun anvendes som ekstra bremse/
nødbremse og som parkeringsbremse. Den kan blokeres i
låst stilling. Kan også leveres som fodbremse.
Gasregulering
Forreste arm aktiveres langsomt, og Mini Crosseren vil
nu begynde at køre fremad. Jo mere der trykkes, des
hurtigere kører Mini Crosseren. Når armen slippes, vipper
armen selv tilbage til udgangsstilling, og Mini Crosseren
standser. Ved aktivering af bagerste arm, bakker Mini
Crosseren. Magnetbremsen på baghjulene vil slå til ved
stilstand, svarende til parkeringsbremsen på en bil. Med
hastighedsregulering, kan hastigheden også reguleres ned ad
bakke. Motoren vil da virke som bremse.
Lyskontakt
Tænder for- og baglygter. Nøglekontakten skal dog være
drejet i stilling 1 (kørestilling).
Katastrofeblink
Tænder alle blinklysene på én gang. Virker også når nøglen
er fjernet, eller er drejet i 0 (stop stilling).
Blinklyskontakt
Pil venstre: blinklys venstre side. Pil højre: blinklys højre side.
Aktiver samme knap igen for at slukke blinklysene.
Horn
Kraftig elektrisk horn. Aktiveres ved tryk på hornkontakt.
Ladestik
Sluk for nøglekontakten under opladningen. Bemærk at det
ikke er muligt at køre, imens batterierne oplades. Se i øvrigt
afsnittet ”Batterier og opladning”.
Vinduesvisker
Starter vinduesviskerne. Bemærk at der er trinløs justering i
hastihedsinterval.
Sprinkler
Sprøjter sprinklervæske op på forruden.
Frisk luft / varm luft Kontakt til at skifte mellem opvarmet og ikke opvarmet luft.
Har man kørt med opvarmet luft et stykke tid og skifter til frisk
luft, går der lidt før fyret er kølet ned. Luften kan derfor stadig
føles som varm luft i et par minutter.
Varmeregulering
Service manual P9-0151-S
Trinløs indstilling af varme i kabinen. Bemærk: Varmen
kan være slået til selv om nøglen ikke er i nøglekontakten.
Varmeribberne må IKKE afdækkes.
HUSK! at slukke for varmen, når køretøjet forlades. Ellers kan
batterierne være flade, næste gang den skal bruges.
15 af 66
Version 1.0.1/2012
Medema Production A/S
Styrstammen
Kan justeres frem/tilbage med udløserhåndtaget. Træk
ned i håndtaget og træk styret nærmere for at opnå en god
kørestilling. Benyt håndtaget igen og skub styrstammen fremad
for at lette udstignng.
Styrstammen kan højdejusteres ca. 11 cm op/ned. Fjern først
gummi proppen, som dækker unbrako skruen. Højden indstilles
med en 4 mm unbrako nøgle.
Justering af styrets
hældning.
Håndtag til regulering af
styrhældningen.
Justering af styrets
højde.
Unbrako skrue til højdejustering.
Service manual P9-0151-S
16 af 66
Version 1.0.1/2012
Medema Production A/S
Service oversigt Mini Crosser M-model
Område
Komponent
Kontrol og afhjælpning
Affjedring og hjul
Affjedring bag.
Kontroller om bagenden
af scooteren hænger.
Baghjulet må ikke skrabe på
stænkskærmen ved belastet
sæde. Udskift støddæmpere/
fjedre bag ved batterierne. Se
Reservedelskataloget.
Kontrollér støddæmpere for olielækage.
Kontroller at bagsvinger/transaksel
sidder solidt fastmonteret.
Efterspænd eller monter bolte/
møtrikker.
Kontrollér at ingen kabler Montér kabelbindere.
kan komme i klemme
ved bevægelige dele.
Service manual P9-0151-S
Kontrollèr hjul
Tjek fastspænding og at fælge er i
en ordentlig stand.
Kontrollér dæktryk og
dækmønster.
Anbefalet dæktryk: 2,8 bar (50
P.s.i.)
Min mønsterhøjde for godt vejgreb
er ca. 1 mm.
Se reservedelskatalog for
adskillelse. OBS! Baghjul og forhjul
på 4W SKAL altid afmonteres ved
hjælp af de 5 skruer. Løsn ALDRIG
selve flangen ved hjælp af skruen
i midten. Se Reservedelskatalog.
OBS! Luk ALTID luft ud af slangen
inden et hjul skilles ad!
Kontrollér at
håndbremse fungerer.
Smør vippearmen på bremsenavet
med syrefri olie. Juster
kabellængden ved hjælp af
justernippelen. I tilfælde af defekte
dele: Se Reservedelskatalog.
3W: Forgaffel. Affjedring
og rethed.
Kontrollér at forgaflen kan fjedre. Er
den slået skæv?
Er der olie-lækage?
Hvis der er tale om en fejl, som skal
udbedres, udskiftes hele forgaflen.
Se Reservedelskataloget.
3W: Forhjul.
Kontrollér kuglelejer for slør og
slidtage.
4W: Affjedring forrest.
Kontrollér at forhjulene ikke støder
på undersiden af forskærmene.
Tjek at gummidæmperne er
fastmonteret. De skal lige berøre
forbroen. Se Reservedelskataloget.
17 af 66
Version 1.0.1/2012
Medema Production A/S
Område
Komponent
Affjedring og hjul
(fortsat)
Styr /
Betjeningsenhed.
Kontrol og afhjælpning
Kontrollér at T-affjedringsklodsen
virker og ikke hænger.
Forhjuls ophæng.
Kontrollér at styrestænger og
styrekugler er i god stand og
forsvarligt fastspændt.
Kontrollér kuglelejer i forhjul og i
styrespindler of slør/slidtage.
Sporing af forhjul. Se skitse for
korrekt sporing, hvis et skævt
dækslid viser et behov herfor.
Lys, blink, nødblink og
horn
Kontrollér funktion og at kontakterne
er i god stand.
Hvis blinklys er i uorden: Kontrollér
stikforbindelser samt sikring i
betjeniingspanel.
Eller skift lygte.
Tæthed styreboks
Kontrollér at gummiafdækninger på
kontakter er hele og i en god stand.
Kontrollér at der ikke er huller, som
mangler propper. Eftermontér om
nødvendigt.
Kontrollér at skilt på betjeningspanel
sidder ordentligt.
Gasregulering og
styrhåndtag.
Kontrollér at gasreguleringshåndtaget sidder ordentligt
fastspændt på potentiometerakslen.
Funktionstest: Tænd scooteren
samtidig med at gasreguleringen er
aktiveret. Scooteren må ikke kunne
køre. Batteriindikatoren skal bølge
op og ned.
Med scooteren tændt aktiveres
gasreguleringen en smule fremad.
Når den slippes skal scooteren
standse helt, og der skal lyde et klik
fra bremsen. Scooteren må ikke
kunne skubbes. Lav samme test
ved en lille aktivering bagud med
gasreguleringen.
Max. hastighedspotentiometer
Kontrollér at den tænder alle lamper
ved fuldt opladede batterier. Er der
slet ingen visning, prøves med en
anden styring, da signalet kommer
derfra. Hvis ikke skal printet skiftes.
Er der defekt i en enkelt lampe, er
en diode defekt.
Kontrollér at parameter ”True
Charge calibration” er sat til 99m
ohm. Sikrer bedst visning af
strømforbruget i bakket terræn.
Service manual P9-0151-S
18 af 66
Version 1.0.1/2012
Medema Production A/S
Område
Komponent
Kontrol og afhjælpning
Motor / gear /
bremse
(Transakslen)
Slid
Kontrollér: At motoren har en
ensartet og jævn gang. Har den ikke
det, er det typisk motorkullene der
skal skiftes. Min. længde på kullene
er 10 mm. Se reservdelskataloget
for udskiftning.
Kontrollér: Tandhjul i transakslen
for slid. Løft det ene baghjul og mål
spillerummet på dæk periferien.
På en ny maskine er spillerummet
16-18 mm. Er spillerummet meget
større, skiftes hele enheden. Se
reservdelskataloget for udskiftning.
Kontrollér: Slid i baghjulslejer i gear.
Løft bagenden af scooteren. Tag fat
omkring et hjul ad gangen. Løft op
og ned i det, for at mærke om der
er slør i lejerne i transakseln. Er der
det, bør hele enheden skiftes.
Strømforbrug
Strømforbruget på lige vej med 2,8 bar
i dækkene og 75-100 kg i sædet er:
10 km/t = 12 - 15 A
15 km/t = 17 - 20 A
Mål med et tang-amperemeter på et
af batterikablerne.
Bremse- og frikobling
Kontrol af funktion
Når frikoblingshåndtaget er skubbet
op:
Må scooteren ikke kunne skubbes.
Skal kunne køre på normal vis, når
den er tændt.
Når firkoblingshåndtaget er skubbet
ned:
Scooteren skal kunne skubbes.
Scooteren må ikke kunne
køre. Den skal melde fejl 9, når
gasreguleringen aktiveres.
Bremsen skal kunne holde
scooteren på en 15° (26%) skråning
med 75 - 100 kg på sædet.
Kan den ikke det, skal den justeres
eller skiftes, afhængig af slidtage.
Bremselængde
10 km/t - 2,0 m (9)
15 km/t - 3,5 m (9)
Tallene i parentes angiver
normal bremseparameter fra
fabrik. Denne kan ændres med
programmeringsenhed (forward
deceleration). Se herom senere. Vær
opmærksom på at bremselængderne
ikke må være længere end angivet,
for at opfylde myndighedskrav.
Service manual P9-0151-S
19 af 66
Version 1.0.1/2012
Medema Production A/S
Område
Komponent
Kontrol og afhjælpning
Styrstolpe
Slør / slidtage
Kontrollér følgende:
- Kardanled
- Stifter i styreaksel / forgaffel
- at styrets aluminiums underdel
sidder fast på styreaksel. (*)
Slid / rust i lejer i styrstolpen.
Øverste støtteleje. Lejer i kronrør
er beskyttet at tætningsringe.
Hvis forgaffel går lidt trægt, kan
tætningsringe smøres med lidt fedt.
(*) På modeller med en 8 mm skrue
fra styrets aluminiums underdel ind
i styreakslen: Skruen kan gå løs
ved hårde vrid/slag af styret. Det
kan afhjælpes ved at bore hul til
en klemstift mellem styreaksel og
aluemne. Kontakt Mini Crosser A/S.
Kabler
Kontrollér at kablerne ikke kan
komme i klemme eller udsættes
for træk ved drejning af styr og ved
nedfældning af styrstolpen.
Gasfjeder
Kontrollér:
At gasfjederen har en fast låsning af
styrstolpen.
Kontrollér at der ikke er noget slør
i udløserhåndtag og i de skruer/
bøsninger som gasfjederen er
monteret med.
Nøgleafbryder / ladestik
Kontrollér at nøgleafbryderen ikke
er løs i sin bevægelse.
Rens med en hårdt opvredet klud
el. trykluft hvis det er snavset. Er
der ir i kontakterne renses dette
med kontaktspray eller ladestik
udskiftes.
Chassis / sæde /
skærme
Fodplade
Kontrollér plastik popnitter som
fodmåtten er monteret med. Monter
nye hvis nødvendigt.
Sædestolpe
Kontrollér at den er ordentligt
fastspændt og i en god stand.
Sæde
Kontrollér at:
Udløserhåndtaget låser sædet
ordentligt
At sæde er fast monteret på
sæderamme/sædeplade.
At sæderør er i en ordentlig stand.
Smør evt. røret med lidt syrefri fedt.
At armlæn er i en ordentlig stand.
Service manual P9-0151-S
20 af 66
Version 1.0.1/2012
Medema Production A/S
Område
Komponent
Kontrol og afhjælpning
Chassis / sæde /
skærme (fortsat)
Skærme
Kontrollér at plastik skærmene er i
en ordentlig stand. Dele med skarpe
og udstående kanter, bør udskiftes.
Det samme gælder skærme der har
en driftmæssig funktion, som f.eks.
stænkskærme og batteriskærm.
(vand på styring).
Rengøring: Se afsnit om Rengøring
Kabine
Tæthed
Kontrollér at kabinen er tæt ved
døre og vinduer.
Varmeapparat /
brændstoftank
Kontrollér at varmeapparatet virker,
og at brændstoftanken ikke er utæt.
Sprinkler / viskeblade
Kontrollér at sprinkleren virker.
Kontrollér at viskebladene er i ok
stand.
Øvrige mekaniske
komponenter
Kontrollér at øvrige dele er i en
funktionsmæssig ordentlig stand.
Styring på el-plade
Kontrollér om den er tør for fugt og i
en pæn stand.
Kontroller at alle stikforbindelser
sidder fast monteret.
Kableer / stik
Kontrollér at kabler sidder ordentligt
fastmonteret og ikke stikker ud så
noget kan gribe fat i dem eller i kan
komme i klemme.
Kontrollér at stikforbindelser er låst
ordentligt.
Lys / blinklys
Kontrollér at lys og blinklys virker.
Batterier
Kontrollér at der ikke er revner i
batterierne, at de ser pæne ud
og at batteritilslutningerne sidder
ordentligt.
Batterikapacitet
Test denne med batteritester.
Viser den at nye skal monteres,
sørg da for at parre disse med
en nøjagtighed på 0,1V. Smør
en smule syrefri vaseline på
batteripoler inden tilslutning.
Batterilader
Kontrollér at batteriladeren skifter til
LADNING på kontrollampen når den
tilsluttes scooteren.
Mål evt. ladespændingen under
ladning. Skal ligge på ca. 28,8V.
Lad scooteren stå til opladning
natten over. Fjern laderen og mål
batterispændingen efter ca 15.min.
Skal være på ca. 27,6V. for friske
batterier.
Kontrollér at scooteren ikke kan
køre, imens batteriladeren er
tilsluttet.
Batteriremme
Kontrollér at de er ordentligt
fastspændt.
El-dele
Batterier /lader
(se også afsnit
om Batterier)
Service manual P9-0151-S
21 af 66
Version 1.0.1/2012
Medema Production A/S
Kontrollér om kul er okay eller trænger til udskiftning.
Uanset om det er Schmid eller Mini Crosser transaksel gælder
det, at kul skal skiftes når de er slidt ned til 10 mm.
Fuld længde
10 mm
Service manual P9-0151-S
22 af 66
Version 1.0.1/2012
Medema Production A/S
Fejlfinding
Herunder vises en oversigt over forskellige problemer, som vi
erfaringsmæssigt tit får spørgsmål på. Der er angivet mulige
årsager og løsninger.
Fejl
Mulige årsager
Afhjælpning
Mini Crosser vil ikke køre.
Nøglen er ikke drejet til
start.
Drej nøgle, vent 5 sek. før
gasregulering aktiveres.
Der er ikke lys i
batteriindikator.
Batterier er helt afladede.
Styresikring er sprunget.
Hovedsikringer brændt
over.
Lad batterierne op.
Skift sikring.
Kontakt Deres leverandør.
Mini Crosser vil ikke
køre, men der er lys i
batteriindikator.
Mini Crosseren har været
overbelastet.
Afvent ca. 1 min., før der
køres igen. Køretøjet skal
være slukket (se afsnit om
Sikringer).
Slæk håndbremsen.
Kontakt leverandør.
Kontakt leverandør.
Tag ledestikket ud.
Håndbremse er trukket.
Der er fejl i elektronikken.
Batterierne er afladede.
Ladestikket ikke taget ud.
Kørehastighed er for lav.
Kørestrækning er for lille
pr. opladning.
Hastighedsvælger står på
langsom
Elektronikken er
overbelastet.
Der er for lidt luft i
dækkene.
Skift til hurtigere fart.
Batterierne er ikke i
orden.
Lav temperatur.
Oplad batterierne og
kontroller, at grønne
lampe på oplader lyser
inden kørsel.
Kontakt leveradør.
Pump dækkene op til
korrekt tryk.
Læs afsnittet Opladning i
brugervejledningen.
Opladeren er ikke i orden.
Der er for lidt luft i
dækkene.
Fremgangsmåden for
opladning er forkert.
Stop og vent et par
sekunder før start.
Pump dækkene op til rette
tryk.
Ladelampe på oplader
lyser ikke, når oplader
sluttes til lysnet og Mini
Crosser M
Ingen strøm i kontakten.
Fejl i ledning.
Fejl i oplader.
Tænd for kontakten.
Kontakt leverandør.
Læs opladers
brugsanvisning.
Kontakt leverandør.
”Færdig” kontrollampe på
oplader lyser ikke, selv
om oplader har ladet i 1012 timer.
Der har været
strømafbrydelse.
Laderen er i gang med
efter-ladning.
Batterierne er ikke i
orden.
Der er fejl i ladestik til Mini
Crosser M1
Slut opladeren til igen og
gentag ladeforløb.
Kontroller igen ½ time
senere.
Kontakt leverandør.
Service manual P9-0151-S
23 af 66
Skub ladestik helt ind og
gentag ladeforløb. Læs
opladers brugsanvisning.
Version 1.0.1/2012
Medema Production A/S
Fejl
Mulige årsager
Afhjælpning
Opladers ”Færdig” lampe
lyser selv ved tilkobling
ved delvis afladede
batterier.
Sikring i oplader er brandt
over.
Kontakt i ladestik er i
uorden.
Kontakt leverandøren
Opladerlampe lyser fejl
Ladestik ikke sat i, eller
der er fejl i ledningsnettet.
Batterispændingen er for
lav til at opladnngen kan
starte.
Skub opladerstik ind eller
kontakt leverandøren.
Læs opladers
brugsanvisning - eller
kontakt leverandøren.
Varmeapparat virker ikke
Parafin/diesel mangler
Sikringen er sprunget
Påfyld parafin/diesel
Skift sikring
For yderligere info: Se
betjeningsvejledningen fra
Webasto.
Sprinkler virker ikke
Sprinklervæske mangler
Sikringen er sprunget
Påfyld sprinklervæske
Skift sikring
Vinduesvisker virker ikke
Sikringen er sprunget
Skift sikring
Kontakt leverandøre - læs
opladers brugsanvisning.
Hvis der opstår en elektronisk fejl på køretøjet, vil
batteriindikatoren, hvilken slags fejl der er tale om. Det
anbefales at man kan opgive antallet af tændte dioder/lamper,
når leverandøren kontaktes.
Lamper
Årsager
Afhjælpning
1 lampe
Batterierne skal lades
op, eller der er en dårlig
forbindelse til et batteri.
Check alle forbindelser mellem
controller og batterier. Hvis disse er
OK, så prøv at oplade batterierne.
2 lamper
Der er en dårlig forbindelse til
motoren.
Check forbindelsen mellem
motor og controller. Kontakt
leverandøren.
3 lamper
Der er en kortslutning fra
Kontakt leverandør - opgiv antallet
motor til en batteriforbindelse. af tændte lamper.
4 lamper
Bruges ikke.
5 lamper
Bruges ikke.
6 lamper
S180 er forhindret i at køre.
Inhibit 2 er aktiv. Dette
kan skyldes at: batterilader er tilsluttet, stikket til
termoswitchene er frakoblet,
fejl på termoswitche, eller at
scooteren er overophedet.
Stands køretøjet og vent i 3-5 min.
før der igen startes. Nøglen skal
drejes til 0 og derefter til 1 for at
resætte fejlen.
7 lamper
Fejl i gas-reguleringen
Vær sikker på at gas-reguleringen
er i neutralstilling, når Mini
Crosseren tændes.
8 lamper
Der er en fejl i controlleren.
Kontakt leverandøren.
Service manual P9-0151-S
24 af 66
Kontakt leverandøren.
Version 1.0.1/2012
Medema Production A/S
Lamper
Årsager
Afhjælpning
9 lamper
Magnetbremsen har en dårlig
forbindelse.
Kontrollér magnetbremsen og
motorforbindelser. Kontrollér at
styringens forbindelser er ok.
Scooteren er frikoblet.
Frikoblingshåndtaget skubbes op
for at aktivere motoren igen (kan
nu køre normalt).
10 lamper
En høj spæding over 38V
har været påført controlleren.
Ses normalt ved en dårlig
batteri-forbindelse.
Check alle forbindelser fra batterier
til controller.
Løbelys
Lader er tilkoblet.
Fjern lader.
Programmeringsenhed
Mini Crosserens køreegenskaber kan i nogen udstrækning
ændres med en programmeringsenhed type SP1B via PC og
PC programmeringspakke for S180.
NB: SP1B kan ikke bruges til at ændre hastigheden. Det kan
kun gøres fra PC programmet.
Være opmærksom på, at værdierne for hastighed, deceleration,
throttle gain og Motor compensation ikke må forøges. De har
stor indflydelse på sikkerheden for brugen og for holdbarhed af
produktet.
Har man ikke modtaget undervisning i brugen af
programmeringsenheden, frarådes det på det kraftigste at man
begynder herpå. Standard køreparametre for de forskellige
scooter modeller ses på næste side.
Service manual P9-0151-S
25 af 66
Version 1.0.1/2012
Medema Production A/S
Programmering via PC
Der findes 2 forskellige versioner af PC programmet. En OEM
version og en forhandler version. Med OEM versionen har
man fuld tilgang til alle indstillingsparametre. Med forhandler
versionen har man begrænset adgang.
Inden programmering kan
påbegyndes skal det 5 polede
stik som forbinder S-180
med de to termoswitche i
transakslen demonteres.
Scooteren vil blinke med 6
lamper i batteriindikatoren.
Service manual P9-0151-S
26 af 66
Version 1.0.1/2012
Medema Production A/S
Bemærk programmerings
tilslutningen i den røde cirkel
er ført ud af S-180 styringen
via et kort kabel med et 4 polet
Molex stik på enden.
Tilslut PC via det 4 polede
Molex stik, PC kabel og USB
til seriel adapter.
Der kan købes en samlet pakke indeholdende PC program,
kabel og USB til seriel adapter:
SR-03030 PC PROGRAMMERINGS PAKKE FOR S-180
Løst kabel har varenummer:
SR-03028 PC PROGRAMERINGS KABEL S-180
Løs USB til seriel adapter har varenummer:
SR-03029 USB TIL SERIEL ADAPTER
Efter endt programmering
slukkes scooteren på nøglen.
Det 5 polede stik samles igen
og scooteren kan tændes.
Service manual P9-0151-S
27 af 66
Version 1.0.1/2012
Medema Production A/S
Information om køretøjet via pc
Når der dobbeltklikkes på program-ikonet til S-180, vil følgende
skærmbillede fremkomme. Tryk Continue for at komme videre.
Den røde pil ned fortæller at programmet kan se, at der er en
styring koblet til. For at loade programmet fra styringen: Tryk på
den røde pil.
Service manual P9-0151-S
28 af 66
Version 1.0.1/2012
Medema Production A/S
Hvis ikke det er filen fra styringen man ønsker at loade, men i
stedet et program man har liggende på pc’en, vælges ”Filer” ”Åbn”. Vælg det ønskede program. Og tryk på ”Åbn”.
Efter ændringer i programmet, bruges knappen ”Program” til at
føre programmet tilbage til styringen.
Timers
Information om hvor mange timer styringen har kørt.
Vælg ”Tools” - ”Timers”
Følgende besked vises:
Service manual P9-0151-S
29 af 66
Version 1.0.1/2012
Medema Production A/S
System log
System loggen viser detaljer om hvilken styring der i øjeblikket
er koblet til pc’en.
Loggen viser de sidste 8 systemfejl der er registreret. Hver fejl
har en fejlkode (Trip Code), og en kort beskrivelse af fejlen.
En beskrivelse af alle fejlkoder (Trip Code), kan findes under
”Help” - ”Indeks”.
Service manual P9-0151-S
30 af 66
Version 1.0.1/2012
Medema Production A/S
Menuerne nederst på skærmbilledet tillader dig at:
”Copy” - kopiere loggen til en anden fil.
”Warning” - Det er vigtigt at en advarsel er læst og forstået, før
man forsøger at rette en eventuel fejl.
”Print” - udskrive til en printer
”Clear System Log” - Slette system loggen på pc’en
”Clear Control Log” - Slette køretøjets control log.
”OK” - Forlader system log og går tilbage til programmeringen.
Diagnostics
Hvis den tilkoblede styring er i fejl-tilstand, kan man få
information om fejlkode og beskrivelse med ”Diagnostics”.
Eksempel på fejl-tilstand.
Service manual P9-0151-S
31 af 66
Version 1.0.1/2012
Medema Production A/S
Køretøjets identitet
Controller Info viser styringens nummer, software version og
serienummer.
For yderligere information om brugen af pc-programmet,
henvises til on-line manualen fra PG Drives Technology. Den
findes på den medfølgende CD hvor programmet er installeret
fra.
Service manual P9-0151-S
32 af 66
Version 1.0.1/2012
Medema Production A/S
Sikringer og elektriske pærer
Billede af placering af sikringer
Sikring 1
1 x 20A sikring
Ladning.
Varenr. SR-00066 (40A)
Sikring 2
1 x 10A sikring
Kontrol system
Varenr. SR-00066 (10A)
Hovedsikringerne, 100A, sikringstype DIN 2581 - 100A Varenr.
SR-00977
Oversigt over batteritilslutninger
Sikringer og ekstra stik på el-plade.
Sikringer på print i betjeningspanel. Brug pincet ved udskiftning.
F6 Horn - 5A Littlefuse: 154 005.RA900
Service manual P9-0151-S
33 af 66
Version 1.0.1/2012
Medema Production A/S
Stik og betjeningspanel
MiniCrosser A/S
T-127-5-002
Issue 2.0
J1
J2
J19
J5
J3
J15
J13
J18
J6
J16
J7
J8
J9
J10
J11
J12
J17
En del af stikkene på printet er til ekstraudstyr. Nogle af dem er
tilsluttet fra fabrikken og de er i stedet ført ud til de områder på
scooteren hvor de skal bruges.
Skemaet, Panelet åbnes for tilgang, viser i hvilke tilfælde at
betjeningspanelet skal åbnes.
Tilslutningen for sædehejs, er ikke relevant for sædehejs af
S-modeltypen. På M1 Kabine modellen sidder op/ned kontakten
også under armlænet.
Service manual P9-0151-S
34 af 66
Version 1.0.1/2012
Medema Production A/S
Nedenstående numre henviser til stik på printet i
betjeningspanelet.
1
Nøgleomskifter
2
Bak
3
Nødstop
5
Forlys
6
Kabelstamme
7
Katastrofeblink
8
Kabelstamme
9
Blinkprint HØ
10
Sædeløft
11
Max. Hast. Pot.
12
Kurve reduktion
13
Gasreg. pot.
15
24V horn
16
Lys kontakt
17
Blinkprint VE
18
Forældre nøgle
19
Red.hast. (N.O.switch)
Elektriske pærer
Elektriske pærer
Forlys
BA15s 24V/21W MC varenr. SR-00066
Diode blinklys/stoplys
24V/2W MC varenr. M-127-5-019
Diode baglys
24V/2W MC varenr. M-127-5-015
Service manual P9-0151-S
35 af 66
Version 1.0.1/2012
Medema Production A/S
Batterier
Batteriindikatoren indikerer, hvor meget strøm, der er til
rådighed for scooteren.



Rød, gul, og grøn viser, at batterierne er fuldt opladede.
Rød og gul viser, at batterierne snarest skal lades op
Rød viser at batterierne skal oplades hurtigst muligt, da scooteren
ellers slår fra
I Mini Crosseren benyttes lukkede, vedligeholdelsesfrie batterier
GEL (Exide 12V/56Ah eller AGM type 12V/75Ah). De udvikler
normalt ikke gas, og må ikke påfyldes vand.
Brug kun en lader, som er beregnet til opladning af tørre
vedligeholdelsesfrie batterier.
Max. ladestrøm 12A.
Bortskaffelse af batterier
Brugte batterier skal afleveres hos Deres leverandør eller på
miljødepot.
Vær forsigtig med håndteringen af eventuelt utætte batterier, da
de indeholder ætsende syre.
INFO!
Nye batterier kan købes hos Medema Danmark A/S.
Service manual P9-0151-S
36 af 66
Version 1.0.1/2012
Medema Production A/S
Opladning
Batteriproducenten anbefaler, at batterierne oplades ved en
temperatur fra +10° til +30° C, for at opnå en ladetid, som
angivet under afsnittet Tekniske data.
Ladetiden forlænges med ca. 60% ved en temperatur på +5° C i
forhold til en temperatur på +20° C. Det skyldes at batteriet rent
kemisk har sværere ved at modtage strømmen.
Det anbefales at oplade Mini Crosseren i et opvarmet rum.
Kan det ikke lade sig gøre hver dag, så i hvert fald én gang om
ugen.
Vær opmærksom på at batteriernes kapacitet aftager med
tiden, samt ved lave temperaturer. Batterikapaciteten ved -10°C
er halvdelen af kapaciteten ved +20°C.
Nye batterier opnår først fuld kapacitet efter ca. 20 gange af- og
opladninger.
Skal Mini Crosseren ikke bruges i længere tid, vil det være
tilstrækkelig at lade op én gang om måneden. Ved oplagring
skal batterierne ALTID være fuldt opladede, da de ikke kan tåle
at stå afladede i længere tid.
Bemærk!
Laderen må IKKE stå på sædet under selve opladningen.
Mini Crosseren bør lades op, når køretøjet ikke er i brug. Den
type oplader, som leveres fra fabrikken er automatisk virkende
således, at den automatisk slår over på vedligeholdsladning
(meget lille el-forbrug), når batterierne er fuldt opladede.
Laderen vil stå og blinke til den er færdig. Derpå lyser laderen
konstant.
Laderen kan IKKE overoplade batterierne! Lad derfor opladeren
være tilsluttet, indtil Mini Crosseren skal bruges igen.
Bemærk!
Da Mini Crosseren også bruger lidt strøm, selv om den er
slukket og nøglen drejet til 0, anbefales det at den er koblet til
lader så snart den ikke benyttes.
Service manual P9-0151-S
37 af 66
Version 1.0.1/2012
Medema Production A/S
Det er vigtigt, at batterierne monteres korrekt. Battripoler og
snaplåse er mærkede +/-. De skal monteres som vist på skitsen
herunder. Vær sikker på at snaplåsene er ordentligt lukkede.
Der må af samme grund ikke være grater på polerne.
Vær opmærksom på at Mini Crosseren kan være udstyret med
flere typer ladere (for information angående de forskellige typer:
kontakt forhandleren)
Benyt aldrig andre ladeapparater, end de fra fabrikken leverede,
uden først at kontakte forhandleren.
Benyt ALDRIG en lader, som ikke er beregnet til opladning af
tørre vedligeholdelsesfrie batterier.
Polaritet i ladestikket
0V
24 V
1
2
3
INHIBIT
Ladestik NEUTRIK NC3MX set fra pin side.
Service manual P9-0151-S
38 af 66
Version 1.0.1/2012
Medema Production A/S
Brændstof til varmeapparat
Tanken til brændstoffet er placeret bag sædet, og påfyldes
udefra.
Der må KUN bruges parafin eller diesel.
Forrest på højre side af
Mini Crosser M1 kabine,
sidder udstødningen fra
varmeapparatet.
BEMÆRK! Den kan blive
MEGET varm.
Udstødning fra varmeapparat.
Varmeapparat
Drejeknap til at:
- tænde /slukke
- indstille rumtemperatur
- Fjerne fejltilstand.
Kontrollampe for tændt/slukket
og fejlkodeudlæsning.
Yderligere info i Webasto’s
betjeningsvejledning.
Service manual P9-0151-S
39 af 66
Version 1.0.1/2012
Medema Production A/S
VIGTIGT!
Varmeribberne ved vinduet
og ved benene må IKKE
dækkes af når der er tændt
for varmen, da det vil
forårsage overophedning i
varmeapparatet
Vinduesvisker / sprinkler
Vinduesviskeren startes ved
at dreje på knappen.
Bemærk det trinløse
hastighedsinterval.
Vinduesvisker - drej på knappen.
Sprinkler - tryk på knappen
Beholderen til sprinklervæske
er placeret under front
hjelmen.
Beholder til sprinklervæske
Service manual P9-0151-S
40 af 66
Version 1.0.1/2012
Medema Production A/S
Udskiftning af viskeblad
Ved udskiftning af
viskebladet gøres følgende:
Skru skruen af.
Løft forsigtigt, så man kan
trække viskebladet ud over
tappen.
En ny monteres i modsat
rækkefølge.
Udskiftning af pære - forlygte
Åbn fronthjelmen ved at
dreje håndtaget 90° mod
uret, og trække ud.
Afmontér beskyttelseshætten.
Service manual P9-0151-S
41 af 66
Version 1.0.1/2012
Medema Production A/S
Tryk ned og drej mod uret -
og løft af.
Der er nu adgang til pæren.
Løft pæren ud.
En ny monteres i modsat
rækkefølge.
Bemærk!
Vær opmærksom på at
drypnæsen ikke kommer i
klemme når fronthjelmen
lukkes.
Den SKAL sidde ud over
skærmen
Service manual P9-0151-S
42 af 66
Version 1.0.1/2012
Medema Production A/S
Montage Gasreguleringskontakt
Tilslutning af to gasreguleringer samtidig.
Kan være:



Standard gasregulering højre og venstre (wig-wag).
Drejegas regulering højre og venstre (single-ended).
Drejegas regulering og fod speeder (single-ended).
Ens for dem alle er at der benyttes en skifte kontakt til at vælge
den man vil køre med.
Montage af skiftekontakt
Bor et 6,8 mm hul som vist.
Afmontér betjeningspanel
Afmontér standard gasregulering.
Montér hanstik fra kontakt.
Service manual P9-0151-S
43 af 66
Version 1.0.1/2012
Medema Production A/S
Montér de to gasreguleringer.
Gasreguleringskabel.
Montér kontakt så den peger til rigtige
side.
Montér betjeningspanel. Undgå at
klemme / strække ledningerne.
Tænd for scooteren og kontrollér at magnetbremsen klikker når
speederen aktiveres.
Når speederen slippes igen, må scooteren ikke kunne skubbes.
Service manual P9-0151-S
44 af 66
Version 1.0.1/2012
Medema Production A/S
Montage Speedometer
Sættet består af disse dele.
Tag sædet og kåben af og afmontér
venstre baghjul.
Skruen skrues så langt ind at den stikker
2-3 mm ud igennem bagpladen.
Stikket i den anden ende, monteres med
stikket mærket med KM.
Afmontér proppen. Åbn styringspanelet.
Skru holder for speedometer på.
Service manual P9-0151-S
45 af 66
Version 1.0.1/2012
Medema Production A/S
Speedometeret monteres med det
medfølgende montagebånd.
Find stikket mærket KM i gummibælgen.
Montér stik og gem stik og kabel ind
under gummibælg igen.
Færdigt resultat.
Service manual P9-0151-S
46 af 66
Version 1.0.1/2012
Medema Production A/S
Montage Kurvesænkning
Sættet består af disse dele.
Afmontér forskærmen.
Beslaget monteres på bundramme i de
forborede huller.
U-bøjle med rørbeslag og skrue
monteres på styrstammen. Bemærk
afstand til magnet skal være ca. 3 mm.
Tænd for scooteren og
kontrollér at magnetbremsen
klikker når speederen
aktiveres. Når speederen
slippes igen, må scooteren
ikke kunne skubbes.
Montér i stik nr. 5.
Montér forskærmen igen.
Service manual P9-0151-S
47 af 66
Version 1.0.1/2012
Medema Production A/S
Forældrepotentiometer
Potentiometer med stik og ”lus”.
Afmontér sæde og kåbe. Montér
potentiometer.
Afmontér hastighedsregulator.
Montér frem / bak kontakt.
Tænd for scooteren og
kontrollér at magnetbremsen
klikker når speederen
aktiveres. Når speederen
slippes igen, må scooteren
ikke kunne skubbes.
Montér lusen på stikket til frem / bak
kontakten. Montér styringspanelet igen.
Service manual P9-0151-S
48 af 66
Version 1.0.1/2012
Medema Production A/S
Montage Time-tæller
Afmontér styrestammens plastdæksel.
Udskiftes med et plastdæksel, hvorpå
timetæller er monteret.
Tilsluttes stik nr. 6. Montér plastdæksel.
Vær opmærksom på at ingen kabler
kommer i klemme.
Panel med timetæller.
Tænd for scooteren og kontrollér at magnetbremsen klikker når
speederen aktiveres. Når speederen slippes igen, må scooteren
ikke kunne skubbes.
Service manual P9-0151-S
49 af 66
Version 1.0.1/2012
Medema Production A/S
Montage Forældrenøgle
Forældrenøgle.
Gummiprop i plast dæksel fjernes.
Plasthåndtag afmonteres.
Bagerste plastskærm afmonteres v.h.a.
de 6 plastskruer.
Tilslut nøglen til stik nr. 3.
Montér plast skærm igen.
Tænd for scooteren og kontrollér (se
forrige side).
Service manual P9-0151-S
50 af 66
Version 1.0.1/2012
Medema Production A/S
Montage Fod speeder
Komplet fodspeeder.
Åbn styrepanelet for at tilslutte frem/bak
kontakt.
Skær hul til frem/bak-kontakten.
Tilslut frem/bak kontakt til stik nr. 2.
Fodgaspedalen kan placeres i højre
eller venstre side, eller på midten.
Programmeringen ændres til Single
ended.
Kontakten til fremad / bak monteret på
panelet.
Service manual P9-0151-S
51 af 66
Version 1.0.1/2012
Medema Production A/S
Fodgaspedal til frem og tilbage. Kan
placeres i højre eller venstre side, eller
i midten. Programmeringen skal være
Wig Wag med denne pedal.
Efter endt montage, Tænd for scooteren og kontrollér
at magnetbremsen klikker når speederen aktiveres. Når
speederen slippes igen, må scooteren ikke kunne skubbes.
Service manual P9-0151-S
52 af 66
Version 1.0.1/2012
Medema Production A/S
Montage Drejegas regulering højre & venstre
Sæt til drejegas venstre.
Sæt til drejegas højre.
Afmontér plastdæksel.
Fjern gummi-proppen.
Fjern håndtaget.
Afmontér potentiometer.
Service manual P9-0151-S
53 af 66
Version 1.0.1/2012
Medema Production A/S
Stik og prop monteres i hullet.
Montér drejegas på styret.
Spænd skruer.
Tilslut drejegassen til det 3-polede
stik, hvor standard potentiometeret var
forbundet.
Montér frem/bak kontakt.
Tilslut til stik 2 på print. Montér de små
crimp i stikket, så farverne matcher
overfor hinanden.
Service manual P9-0151-S
54 af 66
Version 1.0.1/2012
Medema Production A/S
Programmér el-boksen til ”Single-ended”
input type. Se separat beskrivelse af
programmering.
Montér kontakt og sæt klistermærke
som vist.
Tænd for scooteren og kontroller at magnetbremsen klikker når
speederen aktiveres.
Når speederen slippes igen, må scooteren ikke kunne skubbes.
Af hensyn til vandtætheden af styret, er det vigtigt at der
monteres nye propper i hullerne til sidespejlene. Benyt et par
dråber 10 sek. lim.
Service manual P9-0151-S
55 af 66
Version 1.0.1/2012
Medema Production A/S
Fastspænding med seler
Dahl Engineering selesæt til fastspænding i bil. Varenr. C2-0242
Der skal ALTID bruges 4 seler bagtil og 2 foran.
Det skal monteres i godkendte monteringsbeslag og de 4
fastsvejsede øjer på Scooteren.
Selerne SKAL monteres indenfor de på billedet viste vinkler for
at opnå den optimale styrke.
45˚
Service manual P9-0151-S
45˚
56 af 66
Version 1.0.1/2012
Medema Production A/S
Fixpunkt
Fixpunkt
Større end
bespændingspunkterne på
scooteren.
Centerlinie
Service manual P9-0151-S
57 af 66
Større end
bespændingspunkterne på
scooteren.
Version 1.0.1/2012
Medema Production A/S
Transport i fly
Hvis Mini Crosser skal transporteres med fly, kræver
flyselskaberne:



at batterierne er flygodkendte
at luften er lukket ud af dækkene.
at batteriledningerne er afmonteret (ikke altid, men ofte).
For at afmontere batteriledningerne, skal sæde og kåbe
afmonteres.
Batterierklæring til brug ved flytransport kan findes på Mini
Crossers hjemmeside:
http://www.minicrosser.dk/Download_brochurer.asp
Bugsering
Hvis man skulle være uheldig at få motorstop, kan Mini
Crosseren trækkes eller skubbes. Mini Crosseren skal altid
være slukket og frikoblet under bugsering. Se afsnit om
Bremser.
Skal Mini Crosseren trækkes, fastgøres et tov til
bugseringsbeslag fortil - markeret med gult ”krog-mærke”.
Træk ikke hurtigere end 5 km/t. Scooteren vil generere strøm
under bugseringen, fordi motoren i det tilfælde vil fungere som
en dynamo. Hvis der bugseres med mere end 5 km/t er der
risiko for at motoren genererer så meget strøm at scooteren
beskadiges, og i værste fald bryder i brand.
Mini Crosseren vil forsøge at bremse, hvis den bugseres med
mere en 5 km/t.
Service manual P9-0151-S
58 af 66
Version 1.0.1/2012
Medema Production A/S
175 mm
1600 mm
Målskitse Mini Crosser M1 4W Kabine
1030 mm
730 mm
1050 mm
1610 mm
Bemærk!
Spejle er ekstraudstyr.
Service manual P9-0151-S
59 af 66
Version 1.0.1/2012
Medema Production A/S
Forhjulsindstilling 4W
Forhjulsinstilling (spidsning) 4W
Service manual P9-0151-S
60 af 66
Version 1.0.1/2012
Medema Production A/S
Tekniske data
M1 kabine
Tekniske data
Generelle informationer:
Transporthøjde uden sæde. (Styrstolpe nedfældet).
160 cm
Længde total:
Længde inkl. anti-kip hjul:
Bredde total:
161 cm
169,5 cm
73 cm
Total vægt inkl. batterier og Ergo std. sæde.
243 kg
Vægt uden sæde (Ergo Standard 45 cm)
222 kg
Dynamisk stabilitet i alle retninger.
10° - 17%
Kantstens-klatring
11 cm
Maks. hastighed.
15 km/t
Bremselængde.
10 km/t
15 km/t
2,0 meter
3,5 meter
Styring
S-180
KW transaksel
0,7 kW
Venderadius
184 cm
Max vendefelt
223 cm
Maks. brugervægt standard.
175 kg
Maks. brugervægt m/tilbehør HD udgave
200 kg
Hjul
M-127-3-165
13x5.00-6” udv. Ø325 mm
Hjul Norge sort - T, E, Nordic, MaxX, MaxX HD og
M-model
4,1 bar
M-127-3-165P
13x5.00-6” udv. Ø325 mm
Hjul Norge sort m/pigge - T, E, Nordic, MaxX, MaxX
HD og M-model
4,1 bar
M-127-3-065
13x3.00-8” udv. Ø340 mm
Hjul sort - T og M-model
3,5 bar
T-127-3-068
13x3.00-8” udv. Ø340 mm
Hjul sort punktérfri - T og M-model
PUR
Klassificering, ISO
Klasse C
Service manual P9-0151-S
61 af 66
Version 1.0.1/2012
Medema Production A/S
M1 kabine
Tekniske data
Sæder:
Effektiv sædebredde:
Ergo Standard uden armlæn
Ergo Standard med armlæn
Spinalus
Mando
Ergo Barn/Junior
40,45,50 cm
55 cm
40, 45, 50 cm
48 cm
35, 37 cm
Effektiv sædedybde:
Ergo, Spinalus og HD sæder
Mando
Ergo barn/junior
32-52 cm
48 cm
20-30 og 25-40 cm
Sæderyghøjde:
Ergo standard / HD
Spinalus
Mando
Ergo barn/junior
48 cm
56 cm
53 cm
36-41 cm
Højde: sæde forkant til vej.
Ergo Standard m/glideskinne
Ergo Standard u/glideskinne
Mando sæde m/glideskinne
Mando sæde u/glideskinne
64 - 74 cm
61 - 71 cm
64 - 74 cm
61 - 71 cm
Højde: fodplade til sæde forkant.
Ergo Standard m/glideskinne
Ergo Standard u/glideskinne
Mando sæde m/glideskinne
Mando sæde u/glideskinne
45 - 55 cm
41 - 51 cm
45 - 55 cm
41 - 51 cm
Ryglæns vinkel.
Ergo standard / HD (manuel)
Ergo standard / HD (EL)
Spinalus
Mando
Ergo barn/junior
Ca. -5° til +20°
Ca. -5° til +30°
Ca. -5° til +20°
Ca.+5° til +30°
Ca. -5° til +20°
Batterier:
56 Ah batterier.
Standard
Maks. kørestrækning med nye batterier og ved
+20° C på plan, fast vej.
35 km
75/80 Ah batterier.
Option
Maks. kørestrækning med nye batterier og ve
+20° C på plan, fast vej.
50 km
110/115 Ah batterier
(Kræver stor batterikåbe)
Maks. kørestrækning med nye batterier og ved
+20° C på plan fast vej.
Option
60 km
Optimal batterikapacitet opnås efter ca. 20 op- og
afladninger.
Batteritype:
Standard:
Option:
Option:
Service manual P9-0151-S
2 x 12V / 56 Ah
2 x 12V / 75/80 Ah
2 x 12V / 110/115 Ah
62 af 66
Version 1.0.1/2012
Medema Production A/S
Tekniske data
M1 kabine
Maks. batterimål i cm.
26,5 x 17 x 22
28,4 x 26,7 x 23
Batterivægt, 2 stk.
56 Ah
75/80 Ah
110/115 Ah
43 kg
50 kg
80 kg
Energiforbrug i KWh, ved opladning fra ”tom”.
56 Ah
75/80 Ah
110/115 Ah
Ca. 1,5
Ca. 1,5
Ca. 3,0
Ladeapparat, 24 V DC
56 Ah
75/80 Ah
110/115 Ah
6 - 10 A
6 - 10 A
10 - 12 A
Ca. ladetid ved 20° C
8 timer
Lygter:
Pære forlygte
24 V - 18 W
Diode baglygte
24 V - 2 W
Diode blinklys
24 V - 2 W
Standard farve
Grå
Service manual P9-0151-S
63 af 66
Version 1.0.1/2012
Medema Production A/S
Service manual P9-0151-S
64 af 66
Version 1.0.1/2012
Medema Production A/S
Service manual P9-0151-S
65 af 66
Version 1.0.1/2012
Reservedele / Spare parts
Mini Crosser M1-4W Kabine / Mini Crosser M1-4W Cabin
01-2012
medemagruppen
medemagruppen
Mini Crosser M1-4W med kabine
Mini Crosser M1-4W with cabin
Kabine
Cabin
1
2
2 / 28
medemagruppen
Mini Crosser M1-4W med kabine
Mini Crosser M1-4W with cabin
Kabine
Cabin
Antal/
quant.
Pos.
Del/part no.
Benævnelse
Part name
1
M-127-06-900
Kabine II M-model u/visker, spejle og
varme, grå
Cabin II M-model whithout wiper, mirrors and heater, grey
1
2
M-127-06-930
Kabine II M-model m/visker, sprinkler, grå
Cabin II M-model w/wiper / washer,
grey
1
M-127-06-940
Kabine II M-model - m/visker - og varme
uden spejle, grå
Cabin II M-model w/wiper and heat whitout mirrors, grey
1
M-127-06-950
Kabine II M-model - m/visker og varme (til
eftermontage), grå
Cabin II M-model w/wiper and heat
(for after assembly), grey
1
3 / 28
medemagruppen
Mini Crosser M1-4W med kabine
Mini Crosser M1-4W with cabin
Kabine, fyr og visker
Cabin, heater and windscreen wiper/washer
1
4
6
7
2
3
5
4 / 28
medemagruppen
Mini Crosser M1-4W med kabine
Mini Crosser M1-4W with cabin
Kabine, fyr og visker
Cabin, heater and windscreen wiper/washer
Antal/
quant.
Pos.
Del/part no.
Benævnelse
Part name
1
M-127-06-900
Kabine II M-model u/visker, spejle og
varme
Cabin II M-model whithout wiper, mirrors and heater
2
T-127-06-323
Spejl venstre
Mirror left
1
3
T-127-06-324
Spejl højre
Mirror right
1
4
T-127-06-807
Vinduesvisker komplet
Windscreen wiper complete
1
5
T-127-06-811
Webasto varmer inkl. tilbehør
Webasto heater incl. assesories
1
6
T-127-06-814
Spejl, indvendig bakspejl for Kabine II
Mirror, rear mirror for Cabin II
1
7
T-127-6-952
Tilbehørsadapter for Kabine II
Accessory adaptor for Cabin II
1
1
5 / 28
medemagruppen
Mini Crosser M1-4W med kabine
Mini Crosser M1-4W with cabin
Kabine skærme grå og lygter
Cabin chassis in gray and lights
11
9
8
10
12
13
14
5
1
4
6
15
2
20
A
18
17
7
6 / 28
19
3
16
21
medemagruppen
Mini Crosser M1-4W med kabine
Mini Crosser M1-4W with cabin
Kabine skærme grå og lygter
Cabin chassis in gray and lights
Antal/
quant.
Pos.
Del/part no.
Benævnelse
Part name
1
M-127-06-824
Dør grå komplet - venstre
Door grey complete - left
1
2
M-127-06-825
Dør grå komplet - højre
Door grey complete - right
1
3
M-127-6-815
Fronthjelm m/lygter - grå
Front helmet
1
4
T-127-06-936
Forrude inkl. monteringssæt
Front window incl. mounting kit
1
5
M-127-6-823
Tag inkl. lygter - grå
Roof incl. lights - grey
1
6
T-127-06-815
Bagrude inkl. monteringssæt
Rear window incl. mounting kit
1
7
T-127-06-937
Bagpart inkl. monteringssæt - grå
Rear part incl. mounting kit
1
8
T-127-6-804
Hattehylde kabine II
Shelf Cabin II
1
9
T-127-6-890
Gummimåtte til hattehylde
Rubber mat for shelf
1
10
T-127-6-917
Gummibrik B, hattehylde kabine II
Rubber mat B for shelf
1
11
T-127-6-916
Gummibrik A, hattehylde kabine II
Rubber mat A for shelf
2
12
M-127-5-019
Gul diode blinklygte
Yellow LED blinker
2
13
M-127-5-015
Rød diode baglygte
Red LED back light
2
14
T-127-6-887
Liste tag, kabine II
Reinforcement for roof, Cabin II
3
15
SR-00594
Refleks - rød
Reflector - red
2
16
SR-00077
Refleks - hvid
Reflector - white
1
17
SR-05133
Forlygte til Kabine II
Front light for Cabin II
2
18
SR-04771
Pære 24V - 18W
Electric bulb 24V - 18W
2
19
SR-00090
Refleks orange
Reflector orange
2
20
T-127-6-926
Afdækning for tankhul
Cover for tank hole
1
21
T-127-6-839
Forkofanger til Kabine
Front bumper for Cabin
1
7 / 28
medemagruppen
Mini Crosser M1-4W med kabine
Mini Crosser M1-4W with cabin
Kabine døre
Cabin doors
14
13
2
15
1
6
3
7
4
10
9
5
11
12
8 / 28
8
medemagruppen
Mini Crosser M1-4W med kabine
Mini Crosser M1-4W with cabin
Kabine døre
Cabin doors
Pos.
Del/part no.
Benævnelse
Part name
Antal/
quant.
1
M-127-06-891
Siderude komplet - højre
Side window complete - right
1
2
M-127-06-895
Siderude komplet - venstre
Side window complete - left
1
3
T-127-06-949
Dørlås inkl. pakning til Kabine II
Door lock incl. sealing for Cabin II
2
4
SR-05147
Nøgle til dørlås Kabine II
Key for door lock Cabin II
1
5
SR-00090
Refleks orange
Reflector orange
2
6
T-127-6-985
Vire til dør - kabine II
Wire for door - Cabin II
2
7
SR-04393
M6x30, RH skrue A2, DIN
M6x30, A2 screw
2
8
T-127-6-888
Møtrik for dør vire kabine II
Nut for wire, cabin door, Cabin II
2
9
M-127-06-851
Øverste dørhængsel højre, Kabine II
Right top door hinge for Cabin II
1
M-127-06-852
Øverste dørhængsel venstre, Kabine II
Right top door hinge for Cabin II
1
10
SR-05109
Håndtag, alu. sort, Type A c/c 120mm.
Door handle black alu. type A c/c 120
mm
2
11
M-127-06-853
Nederste dørhængsel højre, Kabine II
Lower door hinge right for Cabin II
1
M-127-06-854
Nederste dørhængsel venstre, Kabine II
Lower door hinge left for Cabin II
1
T-127-6-858
Dørhængsel top, højre
Top door hinge, right
2
T-127-6-857
Dørhængsel top, venstre
Top door hinge, left
2
13
M-127-6-881
Rude til siderude, højre
Pane for side window - right
1
M-127-6-750
Rude til siderude, venstre
Pane for side window - left
1
14
T-127-6-750
Rude til siderude lille, V+H
Pane small for side window - R+L
2
15
SR-05103
Skydelås for vindue, Kabine II
Sliding latch for side window, Cabin II
2
12
9 / 28
medemagruppen
Mini Crosser M1-4W med kabine
Mini Crosser M1-4W with cabin
Vinduesvisker/vasker
Windscreen wiper/washer
1
2
4
9
3
8
7
10
6
5
10 / 28
medemagruppen
Mini Crosser M1-4W med kabine
Mini Crosser M1-4W with cabin
Vinduesvisker/vasker
Windscreen wiper/washer
Pos.
Del/part no.
Benævnelse
Part name
Antal/
quant.
1
T-127-06-185
Vinduesvisker, motor komplet
Motor for windscreen wiper complete
1
2
T-127-6-937
Viskerarm til Kabine II
Wiper arm for Cabin II
1
3
SR-04586
Viskerblad L=450mm til Kabine
Wiper L=450mm for Cabin
1
4
SR-05142
Viskerrobot kontakt
Switch for windscreen wiper
1
5
T-127-5-801
Kabel til vinduesvisker/vasker, Kabine II
Cable for windscreen wiper/washer,
Cabin II
1
6
SR-05022
Beholder inkl. pumpe m/24V motor
Container incl. pump w/24V motor
1
7
SR-00048
Sprinkler kontakt
Switch for washer
1
8
SR-00049
Gummihætte til sprinkler kontakt
Rubber hut for switch, washer
1
9
SR-05024
Sprinkler dyse
Washer nozzle
1
10
SR-03968
Sikring 5A
Fuse 5A
1
11 / 28
medemagruppen
Mini Crosser M1-4W med kabine
Mini Crosser M1-4W with cabin
Webasto varmer
Webasto heater
6
13
11
12
5
15
14
17
16
8
6
4
9
3
2
1
18
12 / 28
10
7
medemagruppen
Mini Crosser M1-4W med kabine
Mini Crosser M1-4W with cabin
Webasto varmer
Webasto heater
Part name
Antal/
quant.
Pos.
Del/part no.
Benævnelse
1
SR-05000
Varmer Webasto
Webasto heater
1
2
SR-05001
Brændstofpumpe , Webasto
Webasto fuel pump
1
3
SR-05159
Brændstofslange
Fuel hose
M
4
SR-05158
Brændstof-filter
Fuel filter
1
5
T-127-6-166
Brændstoftank
Fuel tank
1
6
SR-05017
Spændebånd 10mm
Clamps 10mm
4
7
T-127-6-947
Flexrør Ø65
Flexible pipe Ø65
1
8
SR-05111
Betjeningspanel Webasto (termostat)
User panel Webasto (thermostat)
1
9
SR-05004
Luftdyse.
Air-jet
2
10
T-127-6-911
Sparkeplade, højre kabine II
Cover plate, right Cabin II
1
11
SR-05023
Studs og skruelåg til brændstoftank
Pipe stub and lid for fuel tank
1
12
SR-05107
Gummipakning Ø90xØ67x3
Rubber sealing Ø90xØ67x3
1
13
SR-05041
Skive Ø40/Ø18
Washer Ø40/Ø18
1
14
SR-05040
Gummipakning
Rubber washer
1
15
T-127-5-090
Kabel til Webasto varmer m/kontakt
Cable for Webasto heater w/switch
1
16
SR-05030
O-ring til brændstoftank
O-ring for fuel tank
1
17
SR-05011
Dykrør til brændstoftank
Plunge tube for fuel tank
1
18
SR-03969
Sikring 10A
Fuse 10A
1
13 / 28
medemagruppen
Mini Crosser M1-4W med kabine
Mini Crosser M1-4W with cabin
Styrestolpe komplet
Steering column complete
34
30
31
14
27
16
1
33
23
26
29
5
32
22
24
21
4
25
11
20
3
12
9
6
35
2
10
14 / 28
8
7
13 15
medemagruppen
Mini Crosser M1-4W med kabine
Mini Crosser M1-4W with cabin
Styrestolpe komplet
Steering column complete
Pos.
Del/part no.
Benævnelse
Part name
Antal/
quant.
1
M-127-03-025
Holder for kurv, komplet sæt
Holder for basket, complete set
1
2
M-127-03-510
Forbro med affjedring, komplet (4W)
Caster beam with suspension (4W)
1
3
M-127-03-514
Styrestang, 4W
Steering rod, 4W
2
4
M-127-03-011
Kronrør komplet
Head tube complete
1
5
M-127-3-026
Beslag styrstolpe med leje, komplet
Bracket with bearing for the steering
bar complete
2
6
M-127-3-093
Bremsekabel 2100mm (3w/4w)
Brake cabel 2100mm (3w/4w)
1
7
M-127-3-500
Styrespindel, højre
Steering spindel right
1
8
M-127-3-504
Nav forhjul (4w)
Hub front (4w)
2
9
M-127-3-506
Styrespindel, venstre
Steering spindel left
1
10
SR-00095
6004-2RS, leje
6004-2RS, Bearing
4
11
SR-00509
Gummidæmper
Rubber damper
2
12
SR-00851
Justerskrue for bremsekabel inkl. 2
møtiker
Adjusting screw for brake cable including 2 nuts
1
13
SR-01120
6000 - 2RS1, leje
6000 - 2RS1, Bearing
2
14
SR-01497
Håndbremsegreb
Brake hand lever
1
15
SR-01709
Affjedringsenhed 4W front
Suspension unit 4w front
1
16
SR-04246
61906-2RS, leje
61906-2RS, Bearing
1
20
SR-04802
Kabel lås
Cable lock
1
21
SR-05193
Polyamid skive Ø10,5 x Ø30 x 2,5
Polyamid washer Ø10,5 x Ø30 x 2,5
2
22
SR-05194
10,2x28x0,8 Tallerkenfjederskive
10,2x28x0,8 Disc spring
2
23
T-127-02-014
Styrestolpe, kardanled, komplet
Steering Post, kardan part, complete
1
24
T-127-03-012
Gasfjeder for styrstolpe
Gasspring for steering column
1
25
T-127-03-017
Montering ladestik og tændingsnøgle
Mounting charger plug and key switch
1
26
T-127-03-099
Gashåndtag universal højre, komplet
Gashandle universal right, complete
1
27
T-127-03-100
Gashåndtag universal venstre, komplet
Gashandle universal left, complete
1
29
T-127-3-063
Styrstamme
Steering column
1
30
T-127-3-070
Ring for gummibælg
Ring for rubber bellow
1
31
T-127-3-071
Gummibælg
Rubber bellow
1
32
T-127-3-074
Knop
Handle
1
33
T-127-3-077
Styrhåndtag
Steering handle
1
34
T-127-3-081
Prop for spejlmonteringshul
Plug for mirror mounting hole
2
35
T-127-3-504
Styreaksel 4W
Steering column 4-wheel
1
15 / 28
medemagruppen
Mini Crosser M1-4W med kabine
Mini Crosser M1-4W with cabin
Stel og sæderør.
Chassis frame and seat column.
4
5
6
7
3
2
1
8
9
16 / 28
medemagruppen
Mini Crosser M1-4W med kabine
Mini Crosser M1-4W with cabin
Stel og sæderør.
Chassis frame and seat column.
Pos.
Del/part no.
Benævnelse
Part name
Antal/
quant.
1
M-127-2-541
Bundramme 4W
Chassis fram 4W
1
2
M-127-2-050
C-profil
C-profile
1
3
M-127-1-025
Gummiprofil 3 x 25 x 8 x 440
Rubber list 3 x 25 x 8 x 440
1
4
M-127-02-003
Sædestolpe komplet
Seat column complete
1
5
M-127-2-093
Sædestolpe topdel med bøsning, A, før
14.08.2009
Seat column toppart with bushing, A,
before 14.08.2009
1
6
M-127-2-090
Sædestolpe topdel med bøsning, B, efter
14.08.2009
Seat column toppart with bushing, B,
after 14.08.2009
1
7
M127-02-006
Friktionsstykker for sædestolpe, komplet
sæt
Friction pieces of the seat post, complete set
1
8
SR-04801
Positionsbolt
Position tap
1
9
SR-04833
Positionsbolt med lås
Position tap with lock
1
17 / 28
medemagruppen
Mini Crosser M1-4W med kabine
Mini Crosser M1-4W with cabin
Transaksler
Transaxles
13
12
1
Fedt
Grease
2
Fedt
Grease
3
9
8
Fedt
Grease
Fedt
Grease
4
10
11
5
6
15
7
14
18 / 28
medemagruppen
Mini Crosser M1-4W med kabine
Mini Crosser M1-4W with cabin
Transaksler
Transaxles
Antal/
quant.
Pos.
Del/part no.
Benævnelse
Part name
1
M-127-02-018
Transaksel 15 km. Komplet, thermo
switch. (S-180 styring)
Transaxle 15 km/h. complete, thermo
switch. (S-180 Controller)
1
2
M-127-02-017
Transaksel 10 km. Komplet, thermo
switch. (S-180 styring)
Transaxle 10 km/h. complete, thermo
switch. (S-180 Controller)
1
3
M-127-02-007
Transaksel 10 km, komplet m/motor (Solo
styring)
Transaxle assembly 10 km/h (Solo
Controller)
1
4
M-127-02-008
Transaksel 15 km, komplet m/motor (Solo
styring)
Transaxle assembly 15 km/h (Solo
Controller)
1
5
SR-01017
6 x 6 x 36 Feder, DIN 6885 form A
6 x 6 x 36 Parallel key
2
6
SR-04173
Pakdåse (25x47x7)
Sealing Ring (25x47x7)
1
7
M-127-4-026
Hjulflange ø25 til bremse
Wheel flange ø 25 for brake
1
8
M-127-6-015
Aftrækker for bremsenav
Hub Puller for brake drum
1
9
M-127-4-029
Flange med bremsetromle Alu ø25
Flange with brake drum Alu ø25
1
10
M-127-04-011
Bremsebakker
Brake pads
1
11
M-127-04-012
Bremsebæreplade, komplet
Brake backing plate, complete
1
12
SR-05072
KUL FOR MOTOR MC-TRANSAKSEL
Motor brush for MC-transaxle
1
13
SR-04753
MOTORBREMSE, KOMPLET Ø-TRANS
Engine brake, complete
1
14
M-127-2-045
Bagsvinger
Rearsuspension
1
15
M-127-4-008
Støddæmper bag tung bruger
Suspension rear Heavy duty
2
19 / 28
medemagruppen
Mini Crosser M1-4W med kabine
Mini Crosser M1-4W with cabin
Skærme
Covers
20 / 28
medemagruppen
Mini Crosser M1-4W med kabine
Mini Crosser M1-4W with cabin
Skærme
Covers
Antal/
quant.
Pos.
Del/part no.
Benævnelse
Part name
1
M-127-01-024
Batterikåbe kort model (Grå metallic)
Battery cover short, complete. (Grey
metallic)
1
M-127-01-004
Batterikåbe kort model (Blå metallic)
Battery cover short, complete (Blue
metallic)
1
M-127-01-023
Batterikåbe lang model (Grå metallic)
Battery cover long, complete (Grey
metallic)
1
M-127-01-003
Batterikåbe lang model (Blå metallic)
Battery cover long, complete (Blue
metallic)
1
M-127-01-030
Skærm for styrstolpe, foran (Grå metallic)
Cover steering column front (Grey
metallic)
1
T-127-01-010
Skærm for styrestolpe, foran (Blå metallic) Cover steering column front (Blue
metallic)
1
2
3
4
T-127-1-712
Skærm for styrestolpe - bag
Cover steering column - behind
1
5
M-127-1-501
Fodplade 4W
Footplate 4W
1
6
M127-01-505
Fodmåtte lille med blindnitter
Foot mat small with rivets
2
7
M-127-01-504
Fodmåtte med blindnitter
Foot mat with rivets
1
8
M-127-2-047
Sidebumper
Bumper
2
9
M-127-1-011
Inderskærm højre bag
Mudguard cover rear right
1
10
M-127-1-012
Inderskærm venstre bag
Mudguard cover rear left
1
11
M-127-3-025
Dafacell 25x20x80 med klæb
Dafacell 25x20x80 with adhesive
2
12
M-127-3-028
Gummiprofil med topvulst, EPDM, 3-5
mm
Rubber profile EPDM, 3-5 mm
2
13
CR-00067
Håndgreb M8x20 - Ø40
Threaded knop M8x20 - Ø40
1
14
SR-05193
Polyamid skive Ø10,5 x Ø30 x 2,5
Polyamid washer Ø10,5 x Ø30 x 2,5
1
15
T-127-3-106
Prop gummi for hul ø19
Plug rubber for hole ø19
1
16
T-127-1-016
Afdækning ladestik gummi profil
Cower charge plug rubber profile
1
17
SR-00594
Refleks rød
Reflector red
1
18
SR-00090
Refleks orange
Reflector orange
1
19
SR-03396
Batterirem
Battery band
2
20
M-127-2-089
Gummiemne centerrør
Rubber part for center tube
1
21
M-127-01-007
Bagskærm til kabine
Rear cover for cabin
1
21 / 28
medemagruppen
Mini Crosser M1-4W med kabine
Mini Crosser M1-4W with cabin
EL-dele for Solo styring
Electric parts for Solo Controller
25
24
23
1
2
15
16
17
26
3
10
11
14
4
18
19
13
5
21
20
22
7
12
8
6
9
22 / 28
medemagruppen
Mini Crosser M1-4W med kabine
Mini Crosser M1-4W with cabin
EL-dele for Solo styring
Electric parts for Solo Controller
Benævnelse
Part name
Antal/
quant.
T-127-1-008
Brugerpanel indækning
User panel cover
1
T-127-03-016
Brugerpanel komplet
User panel cover compl
1
Pos.
Del/part no.
1
2
3
T-127-5-071
Styring. 130T + 4W - P&G
Controller. 130T + 4W - P&G
1
4
M-127-5-040
Hovedkabel, Solo styring
Cable, Main for Solo controler
1
5
M-127-5-046
Kabel Batteri-styring, M-model
Cable Battery-controller, M-model
1
6
M-127-5-052
Kabel til forlys kabine
Cable for front light - cabin
1
7
T-127-5-090
Kabel til Webasto varmer m/kontakt
Cable for Webasto heater w/switch
1
8
T-127-5-801
Kabelsæt for visker/vasker, kabine II
Cable set for the windscreen wiper +
washer, cabin II
1
9
M-127-5-051
Kabel til baglys, kabine
Cable for back light, cabin
1
10
M-127-5-045
Kabel, baglys
Cable, rear light
1
11
M-127-5-047
Kabel, for styring
Cable, for controler
1
12
SR-00963
Mellemkabel. batteri
Battery connecting cabel
1
13
SR-03969
Sikring 10A
Fuse 10A
1
14
SR-00066
Sikring 5A
Fuse 5A
1
15
T-127-5-014
Ladestik, incl kabel/stik T
Chargeplug with cabel T
1
16
M-127-5-042
Kabel, for reduceret hastighed
Cable, for reduced speed
1
17
M-127-5-041
Kabel, blinklys for
Cabel, flashing lights front
1
18
SR-00978
Littelfuse MEGA 100A
Littelfuse MEGA 100A
1
19
T-127-05-003
Potentiometer, CURTIS komplet, højre
Potentiometer, CURTIS complete,
right
1
20
T-127-05-004
Potentiometer, CURTIS komplet, venstre
Potentiometer, CURTIS complete, left
1
21
T-127-3-090
Nøgle + nøgleafbryder
Key + switch
1
22
SR-00232
Horn, signal til T-modeller (version 2)
Horn, signal (version 2)
1
23
T-127-5-006
Lys / katastrofe kontakt
Light / hassard
1
24
T-127-5-032
Potentiometer m/ledning, 50K
Speed limiting, 50K
1
25
T-127-3-010
Silikonemåtte blink, horn
Silicone mat winker lamp,horn
1
26
T-127-5-008
Print, blinklys og horn med kabel
Print, Winker and horn with cable
1
23 / 28
medemagruppen
Mini Crosser M1-4W med kabine
Mini Crosser M1-4W with cabin
El-dele for S-180 styring
Electric parts for S-180 Controller
19
18
25
21
24
2
22
6
12
20
7
23
18
14
17
16
15
4
5
1
11
3
13
17
9
27
26
28
24 / 28
medemagruppen
Mini Crosser M1-4W med kabine
Mini Crosser M1-4W with cabin
El-dele for S-180 styring
Electric parts for S-180 Controller
Benævnelse
Part name
Antal/
quant.
Pos.
Del/part no.
1
E-130-5-007
Mellemkabel, batteri
Cabel, between battery
1
2
M-127-03-006
Brugerpanel komplet
User panel cover compl
1
3
M-127-5-052
Kabel til forlys kabine
Cable for front light - cabin
1
4
M-127-5-040
Hovedkabel, Solo styring
Cable, Main for Solo controler
1
5
M-127-5-041
Kabel, blinklys for
Cabel, flashing lights front
1
6
M-127-5-042
Kabel, for reduceret hastighed
Cable, for reduced speed
1
7
M-127-5-045
Kabel, baglys
Cable, rear light
1
8
M-127-5-049
Kabel batteri - styring S-180
Cable battery - Controler S-180
1
9
M-127-5-056
Kabel for styring S-180
Cable for controler S-180
1
10
SR-00066
Sikring 5A
Fuse 5A
1
11
SR-00232
Horn, signal til T-modeller (version 2)
Horn, signal (version 2)
1
12
SR-00978
Littelfuse MEGA 100A
Littelfuse MEGA 100A
1
13
SR-03969
Sikring 10A
Fuse 10A
1
14
SR-04803
S-Drive 180A Styring
S-Drive 180A Controler
1
15
SR-05219
Sealing kit for S-180
Sealing kit for S-180
1
16
T-127-05-003
Potentiometer, CURTIS komplet, højre
Potentiometer, CURTIS complete,
right
1
17
T-127-05-004
Potentiometer, CURTIS komplet, venstre
Potentiometer, CURTIS complete, left
1
18
T-127-1-008
Brugerpanel indækning
User panel cover
1
19
T-127-3-010
Silikonemåtte blink, horn
Silicone mat winker lamp,horn
1
20
T-127-3-090
Nøgle + nøgleafbryder
Key + switch
1
21
T-127-5-006
Lys / katastrofe kontakt T
Light / hassard
1
22
T-127-5-008
Print, blinklys og horn med kabel
Print, Winker and horn with cable
1
23
T-127-5-014
Ladestik, incl kabel/stik T
Chargeplug with cabel T
1
24
T-127-5-045
Kabel blinklys T
Kabel blinker T
1
25
T-127-5-109
Pot. med ledning, 100K
Speed limiting, 100K
1
26
T-127-5-090
Kabel til Webasto varmer m/kontakt
Cable for Webasto heater w/switch
1
27
M-127-5-051
Kabel til baglys, kabine
Cable for back light, cabin
1
28
T-127-5-801
Kabelsæt for visker/vasker, kabine II
Cable set for the windscreen wiper +
washer, cabin II
1
25 / 28
medemagruppen
Mini Crosser M1-4W med kabine
Mini Crosser M1-4W with cabin
M hjul og dæk
M Wheels and Tires
26 / 28
medemagruppen
Mini Crosser M1-4W med kabine
Mini Crosser M1-4W with cabin
M hjul og dæk
M Wheels and Tires
Part name
Antal/
quant.
Hjul Golf, ekstra bred 13x5.00-6
Wheel ass. ekstra wide, 13x5.00-6
1
Hjulfælg komplet 6”
Wheel rim complete 6”
1
E-115-3-003
Slange MC 6” vinkel ventil 4.10/3,5-6
Tube for tyre, 4.10/3,5-6
2
M-127-3-165
Hjul, Norge, 13x5.00-6” komplet
Wheel, Norway, 13x5.00-6” complete
1
5
M-127-3-165P
Hjul, Norge, 13x5.00-6”, m/pigge
Wheel, Norway, 13x5.00-6” with
spikes
1
6
S4-0011
Dæk til Golfhjul, ekstra bred
Tires for golf wheels, ekstra wide
1
7
S4-0060
Dæk Norge 13x5.00-6”
Tyre Norway 13x5.00-6”
1
8
S4-0061
Dæk Norge 13x5.00-6” m/pigge
Tyre Norway 13x5.00-6” with spikes
1
9
T-127-03-056
Fælg, Aluminium 8”
Rim, aluminium 8”
1
10
T-127-03-105
Hjul komplet 125T, 130T, 140T grå/stk
Wheel complete, 125T, 130T, 140T
grey
1
11
T-127-3-004
Kapsel for fælg alu 8”
Capsule for Rim alu 8”
1
12
T-127-3-005
Dæk 3.00-8 MC
Tyre 3.00-8”
1
13
T-127-3-006
Slange for dæk 3.00-8
Tube for tyre 3.00-8
1
14
T-127-3-065
Hjul komplet med fælg, dæk og slange
(sort)
Wheel ass. 3.00-8 alu (black)
1
15
T-127-3-126
Dæk 3.00-8 punktérfri, PU (sort)
Tyre 3.00-8 solid PU (black)
1
Pos.
Del/part no.
Benævnelse
1
E-115-03-065
2
E-115-03-066
3
4
27 / 28
medemagruppen
Medema Danmark A/S - Enggårdvej 7 - Snejbjerg - 7400 Herning - Telefon: 70 10 17 55 - Telefax: 97 18 88 35 - www.medema.com
Download PDF