Manta | Bumble Bee-MM209 | User manual | Manta Bumble Bee-MM209 User manual

Manta Bumble Bee-MM209 User manual
CD/MP3 & Radio & Cassette Player
MODEL: MM209
Aby zapewnić prawidłową obsługę sprzętu,
zapoznaj się dokładnie z instrukcją
i zachowaj ją na przyszłość.
To ensure proper use of this product
please read this User Manual carefully
and keep for future reference.
Instrukcja obsługi u User’s Manual
Bumble-Bee
DVD-007 Emperor 2 Diablo
Odtwarzacz DVD przeznaczony głównie dla młodzieży. Prócz
standardowych plików DVD, VCD, MP3, CD, SVCD, HD-CD, CDDA, JPEG i KODAK Picture CD oraz płyt DVD, DVD +/-R, DVD+/
RW, CD-ROM, CD-R i CD-RW, czyta formaty DivX i bliźniaczy
XviD, oraz wyświetla polskie teksty napisów we wszystkich formatach .txt. Ponadto obsługuje dźwięk 5.1. Wszystkie funkcje dostępne z pilota. Odtwarza filmy ze wszystkich stref.
Supercharger Supreme
Kierownica kompatybilna z PS2/PSX/PC USB z kątem obrotu 180 stopni, systemem wibracji i programowalną, 4-kierunkową
skrzynią biegów oraz analogowymi pedałami hamulca i gazu. Wygodne umieszczenie drążka zmiany biegów oraz atrapa deski rozdzielczej potęgują wrażenie stylistyki nowoczesnego samochodu
sportowego.
VCD-003 Gambler
Płaski odtwarzacz przenośny firmy MANTA zgodny z MP3/
WMA/VCD/CD/CD-R/CD-RW, wyposażony w system antywstrząsowy z pamięcią: 80 sek. dla MP3 i 30 dla CD z wbudowaną funkcją
konsoli do gier - 300 gier na CD za darmo! i 2 pady do gry w komplecie. Obsługa płyt CD 80 mm i 120 mm. Pilot do obsługi VCD oraz
pilot z wyświetlaczem na kablu. Funkcja programowania kolejności
utworów. Blokada przycisków. Obudowa z aluminium.
MM5500 Triton
Aktywny, ekranowany, dynamiczny system kina domowego 5.1
z pilotem o paśmie przenoszenia 20Hz – 20kHz. P.M.P.O. zestawu
to 5500, a moc muzyczna (rms): 100 Wat (5 x 12+40). Możliwość
podłączenia do: DVD (z dekoderem dźwięku 5.1), CD, VHS, MP3 i
kart dźwiękowych PC. Wszystkie głośniki z drewna.
BUMBLE-BEE ¿ MM209
Instrukcja obsługi
stawić to wykwalifikowanemu personelowi punktu serwisowego. Ekspozycja niewidocznego promienia laserowego może być niebezpieczna dla wzroku.
To jest urządzenie laserowe w standardzie A Class-1.
Niewłaściwe użytkowanie lub obsługiwanie może narazić
na niebezpieczeństwo kontaktu z otwartą ekspozycją promienia laserowego.
Uwaga! Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, czy porażenia
prądem, nie należy narażać urządzenia na kontakt z wilgocią i uszkodzenia mechaniczne.
Ważne! Obroty odtwarzacza CD mogą zakłócać pracę odbiorników radiowych w pobliżu. W takich wypadkach
zwróć urządzenie w inną stronę lub oddal się od zakłócanego odbiornika. Wyłącz urządzenie, jeśli nie będziesz go
używał przez dłuższy czas (np. kiedy wyjeżdżasz).
Błyskawica w trójkącie jest ostrzeżeniem przed niebezpiecznie wysokim napięciem wewnątrz urządzenia.
Ostrzeżenia
Proszę przeczytać wybierając dla odbiornika optymalne
warunki pracy i ustawienia.
Upewnij się, że odbiornik podłączony zostanie do gniazda z odpowiednim napięciem 230V. (odpowiednia cecha
znajduje się na spodniej ściance urządzenia).
Nie otwierać, grozi porażeniem prądem elektrycznym.
Wszelkich ingerencji mechanicznych może dokonywać
tylko wykwalifikowany personel.
Jeśli przenosisz urządzenie pomiędzy środowiskami o
krańcowo różnych temperaturach, np. zimą z dworu do
ciepłego pokoju, wewnątrz może skroplić się para wodna.
W takim przypadku trzeba odczekać z podłączeniem do
sieci, do całkowitego wyschnięcia urządzenia (przynajmniej dwie godziny). Nie zastosowanie się do tego ostrzeżenia grozi porażeniem prądem (nawet śmiertelnym), a w
najlepszym wypadku uszkodzeniem urządzenia i utratą
gwarancji.
Aby nie narazić się na pożar lub porażenie prądem, nie
wystawiaj urządzeń na deszcz i wilgoć. Nie umieszczaj
odbiornika w pomieszczeniach zaparowanych w pobliżu
wody np. wanny, umywalki, zlewu, pralki przy basenie i
tym podobnych. Nie dotykaj kabla sieciowego i urządzenia
mokrymi rękami.
Nie stawiaj na odbiorniku żadnych przedmiotów, w tym
pojemników zawierających ciecz w rodzaju wazonów itp.
W wypadku, gdy z urządzenia zacznie wydobywać się
dym, nienaturalne dźwięki lub zapach należy natychmiast
wyłączyć odbiornik i wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego,
a następnie skontaktować się z wyspecjalizowanym serwisem.
Wyłącz odbiornik z gniazda sieciowego jeśli nie zamierzasz używać go przez dłuższy okres czasu.
Wyłączając odbiornik z prądu zawsze chwytaj za wtyczkę,
nigdy za kabel.
Szczególną uwagę zwracaj na stan kabla sieciowego.
Sprawdzaj, czy nie jest uszkodzony lub złamany, co grozi pożarem, porażeniem prądem lub uszkodzeniem urządzenia.
Uwaga! Żeby zredukować ryzyko porażenia prądem,
nigdy nie zdejmuj obudowy. Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia. Powyższe czynności może wykonywać tylko wykwalifikowany personel punktu serwisowego.
Wykrzyknik w trójkącie nalega na zapoznanie się z instrukcją obsługi.
Uwaga! Produkt ten zawiera urządzenie laserowe o
niskiej mocy.
Zasady bezpiecznego postępowania z laserem
To urządzenie wyposażone jest w, odpowiednio zabezpieczony, czytnik laserowy będący podzespołem odtwarzacza CD. W żadnym wypadku nie należy samemu
ingerować w pracę i konstrukcję urządzenia. Należy pozo-
3
BUMBLE-BEE ¿ MM209
Uwaga! Upewnij się, że masz stały dostęp do wtyczki sieciowej tak, by w każdej chwili można było odłączyć
urządzenie od prądu.
Nie zakłócaj wentylacji przykrywając urządzenie gazetami, serwetkami, zasłonkami itp.
Nie wpychaj i nie wrzucaj żadnych przedmiotów przez
dziurki w obudowie ani do wtyków. Narażasz się w ten sposób na pożar, porażenie prądem (nawet śmiertelne) lub w
najlepszym wypadku na uszkodzenie odbiornika.
Pamiętaj o odłączeniu urządzenia od sieci przed czyszczeniem. Nie używaj do czyszczenia odbiornika żadnych
płynów ani aerozoli. Nie narażaj odbiornika na zachlapania i zatłuszczenia.
Nie wystawiaj urządzeń na działanie promieni słonecznych. Unikaj źródeł otwartego ognia w rodzaju zapalonych
świec stawianych na urządzeniu, czy bliskości kuchenek
gazowych. Trzymaj odbiornik z dala od kaloryferów i innych źródeł ciepła.
Podczas odtwarzania płyta nabiera zawrotnych prędkości. Proszę nie używać płyt złamanych, pękniętych lub
z ubytkami, ponieważ może to rozerwać płytę i uszkodzić
odtwarzacz.
Czyszczenie odbiornika
Czyszczenie płyty
Do czyszczenia urządzenia proszę stosować miękką,
czystą szmatkę lekko zwilżoną w detergencie, a następnie
dokładnie wytrzeć do sucha.
Ślady palców i brud na powierzchni płyty mogą wpływać ujemnie na odbicie światła czytnika i przez to samo,
na osłabienie sygnału. Im słabszy zaś sygnał, tym gorsza
jakość słuchanej muzyki.
˜ Do przetarcia płyty proszę użyć suchej miękkiej
szmatki i rozpocząć czyszczenie od środka płyty.
˜ Jeśli płyta jest bardzo zabrudzona, proszę do czyszczenia użyć lekko zwilżonej szmatki, a następnie
powierzchnię płyty wytrzeć suchą.
W trosce o płytę
Użytkowanie dysku
Proszę trzymać płytę tylko za jej krawędzie zewnętrzne
i wewnętrzne jak pokazano na obrazku poniżej. Nie należy
dotykać powierzchni dysku
˜ Nie należy używać wszelkiego rodzaju czyszczących spryskiwaczy, benzyn, rozpuszczalników, płynów antystatycznych i temu podobnych wynalazków,
ponieważ może to uszkodzić powierzchnię płyty.
Nie należy naklejać na dysk nalepek, nie można go drapać lub w inny sposób uszkadzać.
Przechowywanie płyt
Proszę przechowywać płyty w ich pierwotnych opakowaniach, dzięki czemu unikniemy ich złamania, wygięcia i
innych uszkodzeń mechanicznych. Nie należy wystawiać
płyt na działanie wysokich temperatur, dużej wilgotności i
bezpośredniego nasłonecznienia. Powyższe warunki również mogą uszkodzić płytę
4
BUMBLE-BEE ¿ MM209
1. Przełącznik trybów: RADIO/CD&MP3/TAPE
(Magnetofon)
2. Gniazdo kabla zasilającego
3. Potencjometr poziomu dźwięku
4. Wyjście słuchawkowe
5. Przycisk PLAY/PAUSE (Odtwarzaj/Wstrzymaj)
odtwarzacza CD&MP3
6. Dioda kontrolna DBBS (Wzmocnienia basów)
7. Przycisk ALBUM (Wybór katalogu MP3)
odtwarzacza MP3
8. Przycisk BACK (Poprzedni) odtwarzacza CD&MP3
9. Przycisk DBBS (Wzmocnienia basów)
10. Klawisz PAUSE (Wstrzymaj) magnetofonu
11. Klawisz STOP/EJECT (Zatrzymaj/Wysuń kasetę)
magnetofonu
12. Klawisz FAST FORWARD (Przewiń w przód)
magnetofonu
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
5
Klawisz REWIND (Przewiń do tyłu) magnetofonu
Klawisz PLAY (Odtwarzaj) magnetofonu
Klawisz RECORD (Zapisz) magnetofonu
Przełącznik częstotliwości LW/FM/FM STEREO
Uchwyt
Potencjometr strojenia
Kieszeń płyty CD&MP3
Antena
Skala potencjometru strojenia
Podświetlenie wyświetlacza LCD
Przycisk STOP odtwarzacza CD&MP3
Przycisk otwierania kieszeni płyty CD&MP3
Przycisk MODE (Tryby) odtwarzacza CD&MP3
Przycisk NEXT (Następny) odtwarzacza CD&MP3
Przycisk PROG. (Programowanie)
Wyświetlacz LCD
BUMBLE-BEE ¿ MM209
Podłączenie zasilania
Antena
Antena FM
Do odbioru pasma FM służy zewnętrzna antena teleskopowa [20]. Ustaw antenę na odpowiednią długość, by uzyskać jak najlepszy odbiór sygnału stacji, której słuchasz.
Antena LW
Do odbioru pasma LW służy wewnętrzna antena ferrytowa. Obracając odbiornikiem w poziomie możesz uzyskać
lepszy odbiór sygnału stacji, której słuchasz.
Zasilanie napięciem sieciowym (230V)
˜ Podłącz wtyczkę napięcia sieciowego do gniazda
kabla zasilającego [2] na tylnej ściance urządzenia.
˜ Załącz wtyczkę sieciową do zewnętrznego gniazda
napięcia sieciowego (230V).
Zasilanie bateriami
1. Otwórz klapkę gniazda baterii na spodzie urządzenia.
2. Włóż do środka 6 baterii (R-20) rozmiaru „UM-1”
(nie będących częścią zestawu) zgodnie ze schematem kierunku biegunów wewnątrz gniazda. Sprawdź,
czy znaczki (+) i (–) na rysunkach zgadzają się z takimi samymi oznaczeniami na bateriach.
Tryb CD&MP3
1. Ustaw przełącznik trybów [1] na pozycję CD&MP3.
2. Do kieszeni na płytę CD&MP3 [19] włóż płytę. Na
wyświetlaczu [28] pojawi się liczba utworów zawartych na płycie. Odtwarzacz automatycznie zacznie
odtwarzać pierwszy z nich.
Uwaga! Podczas instalowania baterii
Przy długim lub niewłaściwym użytkowaniu baterii może
dojść do wycieku elektrolitu. Jego żrące działanie może
uszkodzić urządzenie lub inne obiekty pozostające z nim w
kontakcie. Aby temu zapobiec należy dopilnować by:
˜ Wszystkie baterie zainstalowane były zgodnie
z rysunkiem wewnątrz gniazda baterii.
˜ Nie mieszać starych i nowych baterii.
˜ Używać tylko baterii tego samego typu i producenta.
˜ Wyjmować baterie z urządzenie, jeśli nie jest ono
używane przez dłuższy okres czasu.
Pomijanie i wyszukiwanie
utworów w trybie CD&MP3
˜ Przycisk PROG. (Programowanie) [27] służy do
wyboru numeru odtwarzanego utworu. Wciśnij przycisk PROG. [27], a następnie przyciskiem NEXT
(Następny) [26] wybierz dowolny utwór. Następnie
ponownie wciśnij przycisk PROG. [27] dodając go
do listy programowanych utworów. Powtórz tę operację tyle razy, ile utworów chcesz zaprogramować.
Teraz używając przycisku PLAY/PAUSE (Odtwarzaj/
Wstrzymaj) [5] rozpoczniesz odtwarzanie listy zaprogramowanych utworów. Wciśnięcie klawisza
BACK (Poprzedni) [8] lub NEXT (Następny) [26]
spowoduje odtwarzanie poprzedniego lub następnego utworu, ale w ramach zaprogramowanej listy.
Przerwanie trybu odtwarzania zaprogramowanej
listy utworów następuje poprzez wciśnięcie klawisza
STOP [23] lub otworzenie kieszeni na płytę.
˜ Wciśnięcie klawisza PLAY/PAUSE [5] powoduje
rozpoczęcie odtwarzania utworów z płyty CD&MP3.
Ponowne wciśnięcie tego klawisza powoduje wstrzymanie (pauzę) odtwarzania. Po kolejnym wciśnięciu
urządzenie powraca do odtwarzania.
˜ Wciśnięcie klawisza BACK (Poprzedni) [8] lub NEXT
(Następny) [26] powoduje przejście do odtwarzania
odpowiednio następnego lub poprzedniego utworu.
Jego numer pojawi się na wyświetlaczu [28].
˜ Przycisk STOP zatrzymuje odtwarzanie płyty.
Słuchawki
Aby słuchać odtwarzanej muzyki w sposób mniej absorbujący otoczenie, można skorzystać ze słuchawek. Należy
wtyk słuchawkowy (mini Jack stereo) włożyć do wyjścia
słuchawkowego [4]. Głośniki automatycznie wyłączą się.
Radio
˜ Ustaw przełącznik [1] na pozycję RADIO.
˜ Ustaw przełącznik częstotliwości [16]
na odpowiednią pozycję LW, FM lub FM STEREO
˜ Znajdź korzystając z potencjometru strojenia [18]
żądaną stację.
˜ Potencjometrem [3] dostosuj poziom dźwięku.
6
BUMBLE-BEE ¿ MM209
Przycisk zmiany trybów MODE
Nagrywanie (zapis)
z trybu RADIO/CD&MP3
˜ Jeśli podczas odtwarzania na wyświetlaczu [28] po
wciśnięciu przycisku MODE [25] pojawi się symbol
dwóch zapętlonych strzałek oznacza to, że ustawiony został tryb powtarzania jednego utworu.
1. Włóż kasetę z czystą taśmą do kieszeni kasety
korzystając z przycisku STOP/EJECT [11].
2. Włącz żądaną stację radiową (jak zostało to opisane
wcześniej) lub ustaw tryb CD&MP3.
3. Wciśnij klawisz RECORD [15], aby rozpocząć zapis.
4. Wciśnij klawisz PAUSE [10], by wstrzymać, a klawisz STOP/EJECT [11], by zakończyć nagrywanie.
˜ Po ponownym wciśnięciu przycisku MODE [25] na
wyświetlaczu obok zapętlonych strzałek pojawi się
napis „ALBUM”. Oznacza to przejście do trybu powtarzania całego katalogu.
˜ Kolejne wciśnięcie MODE [25] spowoduje pojawienie się, obok strzałek, napisu „ALL” (Wszystkie). Ten
tryb powtarza wszystkie utwory zawarte na płycie.
Przycisk wzmocnienia
basów DBBS
˜ Następne wciśnięcie klawisza MODE [25] wprowadzi urządzenie w tryb losowego odtwarzania utworów
z płyty. Na wyświetlaczu pojawi się symbol „RND”.
Jeśli chcesz wzmocnić dźwięki niskotonowe, wciśnij
przycisk wzmocnienia basów DBBS (DOUBLE BASS BOOST SYSTEM) [9]. Nad wyświetlaczem zapali się wówczas dioda sygnalizacyjna [6].
˜ Kolejne wciśnięcie klawisza MODE wytycza zmianę
trybów.
Przycisk ALBUM (Dotyczy tylko MP3)
Po włożeniu płyty do kieszeni na płytę [19] i wyświetleniu informacji o niej na wyświetlaczu [28], wciśnij przycisk
ALBUM [7] jeśli chcesz słuchać utworów MP3 tylko w obrębie jednego, konkretnego katalogu. Aby zmienić katalog,
z którego będziesz słuchał utworów wystarczy po wyświetleniu napisu ALBUM na wyświetlaczu wcisnąć przycisk
NEXT [26] tyle razy, by znaleźć żądany katalog.
Przykład! Jeśli chcesz słuchać utworów z katalogu nr 3,
wciśnij ALBUM [7], a następnie dwa razy NEXT [26].
Ponowne wciśnięcie przycisku ALBUM [7] odwołuje
tryb słuchania tylko jednego katalogu, a napis ALBUM znika z wyświetlacza.
Specyfikacja
Napięcie:
DC: 9V (UM-1x6Pcs R20)
AC: 230V 50Hz
Zakres fal:
FM: 88 - 108 MHz
LW: 150 - 340 KHz
Głośnik: 8ohm 1.5W x 2
Wyjście słuchawkowe: 32ohm
Waga: 2.2kg
Wymiary: 250x160x250.5mm
Obsługa magnetofonu
1. Wciśnij klawisz STOP/EJECT [11] obsługi magnetofonu, by otworzyć kieszeń kasety.
2. Włóż do środka kasetę.
3. Zamknij kieszeń kasety lekko dopychając ją kciukiem
za górną krawędź mniej więcej w połowie długości.
4. Ustaw przełącznik [1] na pozycję TAPE (Magnetofon).
5. Wciśnij klawisz PLAY [14], by urządzenia zaczęło
odtwarzać taśmę.
6. Aby wstrzymać odtwarzanie taśmy wciśnij klawisz
PAUSE [10].
6. Wciśnij klawisz STOP/EJECT [11], by zatrzymać
odtwarzanie taśmy i jeszcze raz aby ją wyjąć.
Uwaga!
Wygląd i specyfikacja niektórych partii lub całego produktu mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
7
BUMBLE-BEE ¿ MM209
User’s Manual
PRECAUTIONS
Please read the following carefully to get the best and
safest performance from this player.
Warning!
To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose
this appliance to dripping or spashing.
Importrant!
Since the CD circuitry may cause interference to other
radio tunes nearby, switch this unit off when not in use or
move it away from the affected radio tuner.
The lighting flash and arrowhead within the triangle is
a warning sign alerting you of “dangerous voltage” inside
the product.
Power Supply
Make sure to use the correct power outlet as rated on
the back of the unit. (AC 230V).
Power Cord
Do not put any heavy objects on top of the power cord to
avoid fires or electrical shocks caused by cord damage.
Unplug the power cord if the unit will not be used for a
long time.
Usage and Storage
Do not remove the top cover to avoid possible electric
shock from touching the inside of this unit.
Do not place any heavy objects on top of this unit.
Warning!
To reduce the risk of electric shock, do not romove cover
(of back). No user serviceable parts inside. Refer servicing
to qualified service personnel.
Condensation
Condensation may result from moving the unit from a
cold place to a hot place. Please turn the power on for 1 to
2 hours before using this unit if condensation occurs.
Unit Cleaning
Clean the front panel and the body of the unit with a dry
soft cloth. Other areas can be cleaned using a soft cloth
moistened with a mild detergent. Do not clean with evaporative solutions to avoid possible damage to the unit.
The exclamation point within the triangle is a warning
sing alerting you of important instructions accompanying
the product.
DISC CARE
Disc Usage
Danger!
This product contains a low power laser device.
˜ Please hold all discs by their edges or the center
opening as shown below. Do not touch the shiny
surface of the discs.
Laser Safety
This unit employs an optical laser beam system in the
CD mechanism, designed with built-in safeguards. Do
not attempt to disassemble, refer to qualified service personnel. Exposure to this invisible laser light beam may be
harmful to the human eyes.
This is A Class-1 Laser product. Use of controls, or adjustments, or hazardous laser light beam exposure.
8
BUMBLE-BEE ¿ MM209
Power Supply
˜ Do not stick labels or tape on the discs, and do not
scratch or damage the discs.
AC power operation
Connect one end of the mains lead to (AC-In) socket
and the other end to an AC outlet.
Battery power operation
˜ The disc spins at a high speed during playback.
Do not use damaged, cracked, or warped discs
because they could damage the unit.
˜ Open the battery compartment lid by pushing down
on the tabs.
˜ Install 6 x “UM-1” size batteries (not supplied). Refer
to the polarity diagram in the battery compartment of
the unit. Match the (+) and (–) marks on the diagram
to the (+) and (–) marks on the batteries.
Caution! When installing batteries
To prevent battery electrolyte leakage, which may result
in injury and damage to the unit or other objects, observe
the following precautions:
˜ All batteries must be installed with the proper polarity
(see diagram in the compartment of the unit).
˜ Do not mix new with old or used batteries.
˜ Only use batteries of the same type and brand.
˜ Remove the batteries when they are not to be used
for a long period time.
Disc Cleaning
˜ Fingerprints or dirt on disc surfaces can weaken
the light reflected from the disc and directly influence the signal quality. The poorer the signal quality,
the poorer the playback performance. Keep the disc
clean by wiping it straight out from the center with a
dry soft cloth.
Cassette Operation
˜ Press the STOP/EJECT button to open the
CASSETTE DOOR.
Then insert a cassette tape into the cassette compartment andclose the cassette door.
˜ If the disc is very dirty, wipe with a moist soft cloth,
then follow with a dry soft cloth.
˜ Do not use record cleaning sprays, benzene, thinner,
anti-static electricity liquids, or any other solvent.
These may damage the disc surface.
Playback of Cassette
1. Set the FUNCTION SWITCH to TAPE position.
2. Press PLAY button firmly down until locked.
3. First press STOP/EJECT button and then press
FAST FORWARD button to fast forward the tape.
4. First press STOP/EJECT button and then press
REW button the tape.
5. When tape comes to an end in play mode, tape will
automatically
6. Turn off the cassette by pressing the STOP/EJECT
button.
Disc Storage
˜ Please keep the discs in their original cases to avoid
bending the discs. Do not keep discs in locations
with high temperature, high humidity, or direct sunshine. These conditions may also cause damage
to the discs.
˜ Carefully read all instructions on the disc label.
9
BUMBLE-BEE ¿ MM209
1. Function switch
(RADIO/CD&MP3/TAPE/OFF)
2. AC socket
3. Volume knob
4. Headphone Jack
5. CD PLAY/PAUSE
6. DBBS Indicator
7. ALBUM knob
8. CD F.B
9. DBBS knob
10. Pause knob
11. STOP/EJECT knob
12. F.FW knob
13. REW knob
14. Play knob
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
10
Record knob
Band selector switch
Handle
Tuning Control
CD door
Telescopic Antenna
Dial lens
LCD Light ON/OFF
CD Stop knob
CD Open knob
MODE Button
NEXT Button
PROG. (program) Button
LCD Display
BUMBLE-BEE ¿ MM209
RADIO or CD or MP3 RECORDING
1. Insert a cassette tape.
2. Set the FUNCTION SWITCH to RADIO position
and tune the TUNING knob to the desired broadcast
station, or set the FUNCTION SWITCH to CD position
and turn on the CD by pressing PLAY/PAUSE button.
3. Push down RECORD button and PLAY button
simultaneously.
4. When recording is over, press the STOP/EJECT
button, then set the FUNCTION SWITCH to TAPE
(OFF) position.
SKIP/SEARCH OPERATION OF CD/MP3 DISC
1. PROGRAM (PROG.). The PROGRAM button is
used to program your desired songs, when the unit
is in stop state. You can press this button to program
the songs you wish to playback. Press the Program Button once and then press the NEXT button
to select the first song (e.g. the number 7 song in
the disc); press the Program button again and then
press the NEXT button again to select the second
song (e.g. the number 12 song in the disc). Then
press the PLAY/PAUSE Button to start playback.
The player will start playback of the number 7 song
and then the number 12 song; and after playback of
the 12 song, playback will stop. To clear the Program
function, press the STOP Button. This unit will be
programmed to 32 songs.
2. PLAY/PAUSE – Press it to start playback and press
it again to stop playback. Press it again to continue
the playback.
3. Press NEXT button, it will skip/search the songs fast
forward of your choice and at the same time, LCD DISPLAY will display the number of the song selected.
4. STOP Stop playback.
5. Press BACK button, it will skip/search the songs fast
backward of your choice and at the same time, LCD
DISPLAY will display the number of the song selected.
Radio Operation
1. Set FUNCTION SWITCH to the AM or FM position.
2. Tune the TUNING KNOB to desired broadcast station.
3. Tune off the radio by switching the FUNCTION
SWITCH to CD (OFF)position.
Using the Antenna
FM
Receiving FM Broadcast Extend the antenna for better
reception.
LW
Rotate the unit horizontally for optimum reception, as a
ferrite bar antenna is built into the unit.
MODE
1. Press the ‘MODE’ button for having the LCD Display
to show ‘RND’. The player will randomly select and
play songs in the CD/MP3 disc.
2. Press the ‘MODE’ button for having the LCD display
to show ‘INTRO’ (i.e. INTRODUCTION). The player
will start playing from th first song to the last song for
your trial listening for four seconds only for each and
every song in the CD/MP3 disc.
3. To repeat the song that is currently playing, press the
‘MODE’ button until the LCD display shows a cycle
symbol.
4. Press the MODE button for having the LCD display
to show a cycle symbol & ‘ALL’ in order to repeat
playing all the songs from the start again.
5. All the above instructions can be cancelled by
just pressing the ‘STOP’ button or press again the
‘MODE’ button till the all symbols above is disappear.
Headphone
For private listening, insert a headphone(Not included)into the HEADPHONE JACK. Then SPEAKERS are
automatically cut off.
Playback of CD/MP3
1. Switch the FUNCTION SWITCH to “CD” position.
2. Press the OPEN button to open the disc compartment door, and put a disc into it (with the silk-screen
side face up). After closing the door, the player can
automatically read and show on the LCD DISPLAY
the total number of songs in the disc. The player will
automatically start playback.
3. To pause playback, press the PLAY/PAUSE button.
To resume playing, press the button again.
4. To stop playback, press the STOP button. Press the
OPEN button toopen the disc door, and tack out the
disc after it stops rotation.
ALBUM Button (only applicable to MP3 disc)
1. Press the ‘ALBUM’ button once, the LCD display will
show ‘ALBUM’& ‘01’.For example, if you want to listen to the songs in directory ‘03’, press the ‘ALBUM’
11
BUMBLE-BEE ¿ MM209
button once and then press the ‘NEXT’ button twice,
then the LCD display will show ‘ALBUM’&’03’. Press
the ‘ALBUM’ button once again and also press the
CD ‘PLAY/PAUSE’ button, then you will start listening to the songs in Region ‘03’ of the MP3 disc.
2. To repeat the song that is currently playing, press
the ‘MODE’ button till the LCD display shows either a
cycle symbol & ‘ALBUM’ or a cycle symbol.
DBBS (Double Bass
Boost System) Button
˜ Press the ‘DBBS’ button to have Double Bass Sound
Effect.
Specifications
Power Soulce:
DC: 9V (UM-1x6Pcs R20)
AC: 230V 50Hz
Frequency Range:
FM: 88 - 108 MHz
LW: 150 - 340 KHz
Speaker: 8ohm 1.5W x 2
Output Jack: Earphone 32ohm
Weight: 2.2kg
Dimensions: 250x160x250.5mm
Note! Design and specifications might subject to change without prior notice.
12
BUMBLE-BEE ¿ MM209
Note:
13
BUMBLE-BEE ¿ MM209
Note:
14
MM727 Clever Optical Mouse
Myszka optyczna USB z dziesięcioma przyciskami umożliwiającymi bezpośredni dostęp do Internetu. Możliwość pracy na każdej
powierzchni. Zgodna z Windows 98SE/2000/XP. Żywotność klawiszy: ponad 1.000.000 kliknięć. Rozdzielczość 800 dpi.
MM39 Bass Steel Headphone
Słuchawki z poszerzonym zakresem “basów”, ze sprężystym,
lekkim pałąkiem i nausznikami z miękkiej skórki. Kabel opleciony,
odpornym na zginanie sznurem z umieszczonymi na nim wygodnie potencjometrem i mikrofonem. Pasmo przenoszenia 20Hz20000Hz.
MM908 Green Heart
Klawiatura PS/2 do komputera PC w układzie QWERTY. Wygodna do pisania i gier. Dzięki dodatkowym klawiszom zapewnia
szybki dostęp do aplikacji multimedialnych oraz Internetu. Kompatybilna z Windows 98/NT/2000/Me/XP oraz w 100% z Office XP.
MOB-60 Mobile Phone
Pierwszy polski telefon komórkowy o eleganckim składanym
kształcie z wyświetlaczem w 65 tys. kolorów i 40-tonową polifonią,
bez blokady SIM. Wyposażony w moduł organizatora umożliwiający klasyfikowanie pamięci oraz dzielenie na grupy kontaktów SMS,
gry, siedem profili ustawień dźwięku, alarm wibracyjny.
Najszybszą metodą rozwiązania wielu problemów jest kontakt z naszym serwisem.
tel: (022) 332 34 63 lub e-mail: serwis@manta.com.pl
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w specyfikację produktu bez uprzedzenia.
Made in P.R.C.
FOR MANTA EUROPE
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising