Antari Z-3000 - RF Systems Professioneel Licht & Geluid

Antari Z-3000
ORDERCODE 60658
Proficiat!
U heeft een groot, innovatief produkt gekocht van Antari.
De Antari Z-3000 Fogger brengt enthousiasme naar iedere gelegenheid
U bezit nu een robuste en sterke state-of-the-art machine
U kunt op Antari vertrouwen voor meer geweldige produkten.
Wij ontwerpen en bouwen professionele apparatuur voor de entertainment industrie.
Nieuwe produkten worden regelmatig geintroduceerd. Wij werken hard om U, onze klant, tevreden te
houden.
U kunt de beste prijs/ kwaliteit verhouding krijgen van Antari.
Dus de volgende keer, kijk eerst naar Antari voor meer geweldige apparatuur.
Zorg dat u het beste krijgt met Antari !
Dank U!
21
Antari
Antari Fogger™ Produkt Handleiding
Waarschuwing..…........................................................................…………………………………………..
Veiligheidsvoorschriften...………………………………………………………………………………….….
Gebruiksvoorschriften……...………………………………………………………………………………….
23
23
24
Beschrijving.…..............................................................................……….…………………………………
Omschrijving apparaat………………………………………………………………….………………….….
Overzicht apparaat...……………………………………………………………………………………..……
25
25
25
Installatie................................................................................…...…………………………………….……
Installatie van de fogger..............................…................………………………………………..…………
26
26
Set Up en werking......................................…...............................……..……………………………….…
Procedure…………........................................................................………………………………………
Afstandsbediening……....................................................................……………………………………..
26
26
27
DMX Setting………………………………………………………………………………………………………
28
Onderhoud....................................................................................………..………….…….……………....
Performance notes........................................................................…………………….………………...
29
29
Problemen........................………..................................................………………….………………….….
29
Produkt Specificaties....................…...........................................……………….…….………………….
30
22
WAARSCHUWING
PAS OP!
Stel dit apparaat niet bloot aan regen en vocht!
Schakel de stroom uit, voordat de tank wordt gevuld!
LEES DEZE HANDLEIDING EERST AANDACHTIG DOOR, VOORDAT U HET APPARAAT AANSLUIT
DIT IS VOOR UW EIGEN VEILIGHEID !
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Iedereen die zich bezighoud met de installatie, de bediening en het onderhoud van dit apparaat moet :
Gekwalificeerd zijn
De richtlijnen in deze handleiding volgen
PAS OP! Wees voorzichtig met uw handelingen.
Als u de draden aanraakt, kunt u een gevaarlijke schok
oplopen!
Voordat u begint, controleer eerst of er geen schade is ontstaan door transport. Is er een beschadiging,
raadpleeg uw dealer en gebruik uw apparaat niet.
Om een perfecte conditie en veilig gebruik te waarborgen, is het absoluut noodzakelijk voor de gebruiker om
de veiligheidsvoorschriften en de waarschuwingen in deze handleiding te volgen.
Let erop dat schade ontstaan door zelf uitgevoerde modificaties, niet onder de garantie vallen.
Dit apparaat bevat geen onderdelen die de gebruiker zelf kan vervangen. Laat het onderhoud over aan
gekwalificeerde technici.
BELANGRIJK:
De fabrikant accepteert geen verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door, het niet volgen van de
handleiding of niet toegestane modificaties aan het apparaat.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Laat de stroomkabel nooit in contact komen met andere kabels! Behandel de stroomkabel en alle
andere aansluitingen met uiterste voorzichtigheid!
Verwijder nooit informatieve of waarschuwingslabels van het apparaat.
Richt de rookuitlaat nooit direct op personen.
Richt de rookuitlaat nooit op vuur.
Voeg nooit brandbare vloeistoffen (olie, gas, parfum) toe aan de fogger-vloeistof.
Drink nooit fogger-vloeistof. Bel onmiddellijk een dokter, wanneer dit gebeurt. Indien de fogger
vloeistof in contact komt met ogen of huid, spoel goed met water.
Sluit nooit met rook gevulde ruimtes af. Risico: paniek onder de opgesloten mensen!
Laat de fogger niet continu rook uitstoten! Er mag alleen korte periodes rook uitgestoten worden.
Steek nooit objecten in de ventilatie openingen
Sluit dit apparaat niet aan op een dimmerpack.
Zet het apparaat niet kort achter elkaar aan en uit, aangezien dit de levensduur van het apparaat
verkort.
Raak de fogger uitlaat niet aan (uitlaat wordt heel warm).
Gebruik het apparaat alleen binnenshuis, vermijd contact met water of andere vloeistoffen.
Gebruik de fogger alleen in goed geventileerde ruimtes.
23
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Gebruik alleen goede kwaliteit fogger-vloeistof op waterbasis, die door uw Antari dealer wordt
aangeraden (5L fogger-vloeistof ordercode 60603). Andere fogger-vloeistoffen kunnen een slecht
resultaat teweeg brengen: slechte rook effecten, verstoppingen of spetteren van niet verdampte
vloeistof.
Vermijd vlammen en zet het apparaat niet in de buurt van brandbare vloeistoffen of gassen.
Zorg dat er altijd genoeg fogger-vloeistof in de tank zit. Gebruik van de fogger, zonder vloeistof, kan
leiden tot schade aan de pomp en de verwarming.
Zorg dat er altijd minstens 20 cm rondom het apparaat vrij is.
Voordat de fogger verzonden of getransporteerd wordt, moet de tank altijd leeg zijn.
Houd de tankdop van het apparaat altijd gesloten tijdens het gebruik.
Zorg dat de fogger altijd kaarsrecht staat.
Gebruik van de fogger is alleen voor volwassenen. De fogger moet buiten het bereik van kinderen
gehouden worden. Laat het apparaat nooit in gebruik, zonder toezicht. Laat het rooster voor de
uitlaat altijd op de fogger, als hij gebruikt wordt in de buurt van kinderen.
Als het apparaat in gebruik is, moet er niets korter dan 50cm voor de fogger uitlaat staan,
Trek altijd de stekker uit het stopcontact, als het apparaat niet gebruikt wordt, voordat het
schoongemaakt wordt of als er onderhoud wordt gepleegd! Trek nooit aan het netsnoer, maar altijd
aan de stekker.
Let erop dat het beschikbare voltage niet hoger is, dan aangegeven op de achterzijde apparaat.
Let erop dat de stroomkabel niet gesmolten of beschadigd is. Controleer het apparaat en de
stroomkabel van tijd tot tijd.
Trek de stekker onmiddellijk uit het stopcontact, als het apparaat gevallen is. Laat een
gekwalificeerde technicus het apparaat nakijken, voordat het opnieuw in gebruik wordt genomen.
Als het apparaat blootgesteld is aan drastische temperatuurverschillen (bv. na transport), schakel
het apparaat onmiddellijk uit. De ontstane condensatie kan het apparaat beschadigen. Laat het
apparaat uitgeschakeld, totdat het apparaat kamertemperatuur heeft bereikt.
Als uw Antari fogger slecht functioneert, stop onmiddellijk met het gebruik. Maak de tank leeg en
verpak de fogger in z’n orginele verpakking. Breng hem terug naar uw Antari dealer voor onderhoud.
Laat het apparaat afkoelen, voordat u het schoonmaakt of onderhoud pleegt.
Het verblijf van personen, in met rook gevulde ruimtes met een zicht korter dan 15m, mag nooit
langer zijn dan 5 minuten!
De rook die uit het spruitstuk komt, staat onder druk en is extreem heet.
Het spruitstuk wordt zeer heet gedurende het gebruik (300º C). Houd brandbare objecten tenminste
50cm van de uitlaat.
Het gebruik van fogger-vloeistof is alleen voor volwassenen.
Reparaties, onderhoud en aansluiting van het apparaat moeten worden uitgevoerd door een
gekwalificeerde technicus.
In ruimtes verzadigd met rook is aanzienlijk minder zuurstof aanwezig!
De rook dichtheid moet altijd zo geregeld zijn, dat er altijd meer zicht is dan 5m – Gevaar: paniek
door gebrek aan orientatie!
Een gekwalificeerd persoon moet altijd toezicht houden op een met rook gevulde ruimte.
GARANTIE: Tot een jaar na de aankoop datum.
GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN
Dit apparaat is niet bedoeld voor continu gebruik. Consequente pauzes zorgen ervoor, dat u lange tijd
plezier van dit apparaat kunt hebben.
Als dit apparaat gebruikt wordt op een andere manier dan beschreven in deze handleiding, kan het produkt
beschadigen en vervalt de garantie.
Ander gebruik kan leiden tot kortsluiting, brand, elektrische schokken, lamp explosie, crash enz.
U brengt uw eigen veiligheid in gevaar en die van anderen!
Ondeskundige installatie kan ernstige verwondingen en beschadigingen veroorzaken !
24
Beschrijving
Omschrijving apparaat
De Z-3000 fogger is een veelzijdige en krachtige fogger van Antari.
• verwarming 3000 W
• opwarmtijd ±11 min.
• Fog output min. 1150m3
Overzicht
1
2
3
Fig. 1
1) 6 L vloeistof tank
2) Afstandsbediening type Z-2
3) Rook uitlaat
25
4
5
6
7
4) DMX output
5) DMX input
6) ON / OFF
7) Zekering
Fig. 2
Installatie
Installeren van de Fogger
Verwijder alle verpakkingsmaterialen om de fogger. Controleer of alle piepschuim en plastic verwijderd is,
speciaal om het spruitstuk heen.
Vul de tank met Fogger-vloeistof (ordercode 60603) of een andere goede kwaliteit fogger vloeistof op
waterbasis. Andere vloeistoffen kunnen de fogger beschadigen. Als de tank gevuld is, draai de dop terug
op de tank.
Steek de kabel van de afstandsbediening in de juiste input van de fogger.
Het apparaat kan ook werken als het op de grond staat of op een andere vlakke ondergrond.
Als het apparaat aan de bevestigingsbeugel hangt, is het belangrijk dat de rook nooit direct in andermans
gezicht wordt geblazen. Daarom moet het spruitstuk nooit in de richting van personen zijn gericht.
Hoe de fogger ook bevestigd wordt, zorg ervoor dat hij nooit onder een hoek die groter is dan 15 graden
wordt geplaatst.
Trek de stekker altijd uit het stopcontact, voordat de fogger wordt schoongemaakt of als er
onderhoud wordt gepleegd.
Schade veroorzaakt door het niet volgen van de handleiding, valt niet onder de garantie.
Set Up en Werking
Voordat het apparaat wordt aangesloten, moet ervoor gezorgd worden, dat het geleverde voltage gelijk is
aan het voltage op het produkt specificatie label. Probeer niet om een 120V produkt aan te sluiten op 230V,
of vice versa.
Procedure :
1. Steek de stroomkabel in een geaard stopcontact. Zet de knop op de achterkant op “ON”. De fogger
begint nu met opwarmen.
2. Om rook te genereren, druk op de knop op de afstandsbediening en houd hem voor de gewenste tijd
ingedrukt.
3. Voor meer informatie over het gebruik van uw Antari fogger, kijk naar Afstandsbediening gebruik.
26
Afstandsbediening gebruik
Z-2 : multi-functionele afstandsbediening met 10 meter kabel met 5-pin XLR connector voor ANTARI Fog
Machine model Z-1500 en Z-3000. De interface maakt het mogelijk om de fogger
naar eigen wensen in te stellen, door de gewenste duur van rookuitstoot, interval en
het volume van de rookuitstoot te kiezen.
Het LCD-Display toont de huidige gebruiksparameters; Deze worden automatisch in
1
het geheugen opgeslagen. Dit maakt het mogelijk de functie settings te bewaren, ook
al wordt de fogger uitgeschakeld.
2
5
3
6
4
7
Beschrijving van de knoppen van de Z-2:
(1) LCD-Display
(2) Functie-knop
(3) Up-knop ⇑
(4) Down-knop ⇓
(5) Timer-knop
(6) Volume-switch
(7) Manual-knop
1. Via de Function knop, kun je de gewenste settings instellen. Als er 1 keer op de Function knop gedrukt
wordt, staat er "Interval Set" op het display. Regel de interval tussen elke rook uitstoot ( instelbaar
tussen 1-255 sec.) door middel van de Up-/Down knoppen. Als er 2 keer op de Function knop gedrukt
wordt, staat er "Duration Set" op het display. Regel de duur van elke rook uitstoot ( instelbaar tussen 1
en 20 sec.) door middel van de Up-/Down knoppen. Onder de menus "Timer Out" en "Volume Out" kun
je het volume van de rookuitstoot regelen door middel van de Up-/Down knoppen. Het menu "DMX Add"
heeft betrekking op het instellen van het DMX adres voor DMX control of synchronisatie. Stel het
gewenste DMX adres in, door middel van de Up-/Down knoppen
2. Druk op de Timer knop om de timer functie te activeren. Het display toont de gewijzigde interval en het
apparaat telt de seconden af tot "0". Hierna, wordt er rook uitgestoten met het volume dat is ingesteld
onder "Timer Out". De duur van de rook uitstoot hangt af van de lengte ingesteld onder "Duration Set".
Als de timer functie uitgeschakeld moet worden, druk dan nogmaals op de Timer knop.
3. Druk op de Volume switch om meteen rook uit te stoten, met het volume, dat onder "Volume Out" is
ingesteld. Druk nogmaals op de Volume switch om de rook uitstoot te stoppen.
Druk op de Manual knop om meteen rook uit te stoten, met het volume op 100 %. Laat de Manual knop los
om de rook uitstoot te stoppen.
Optional Remotecontrol : Z-3: Draadloze afstandsbediening
27
DMX Setting voor Z-serie foggers met onboard DMX
Kanaal A
250-255
6 - 249
0–5
0 - 5 = UIT
6 – 249 = Volume Control
( 5% - 95%)
250 – 255 = Maximum Volume Output ( 100%)
De Z-1200, Z-1500 en Z-3000 fog machines hebben allemaal onboard DMX control. Alle 3 de modellen
gebruiken 1 kanaal om het uitstoot volume te regelen. Elk kanaal kan een waarde hebben tussen 0-255.
Timer functies zoals duration and interval kunnen geprogrammeerd worden, door een DMX controller of
DMX control software te gebruiken.
Als kanaal A een waarde heeft tussen 0-5, is het apparaat UIT.
Bij een waarde tussen 6-249 kan het percentage van het uitstoot volume geregeld worden. Met 6 als
het minimale uitstoot volume van de rook en 249 als bijna het maximale uitstoot volume. Het uitstoot
volume stijgt, naar mate de DMX waarde verhoogd wordt.
Als kanaal A een waarde heeft tussen 250-255, is de rookuitstoot maximaal.
In het algemeen hebben Antari foggers met onboard DMX de volgende specificaties:
1. Gemiddelde gebruikstemperatuur = 250ºC
2. Fogger kan maximale rookuitstoot gedurende 30 seconden volhouden.
Fogger kan constante rookuitstoot vasthouden bv 30% van het uitstoot volume (waarde kanaal A = ±75 ).
28
Onderhoud
De Z-3000 fogger heeft bijna geen onderhoud nodig. Echter, het apparaat moet wel schoon gehouden
worden. Trek de stekker uit het stopcontact en veeg de behuizing af met een vochtige doek. Dompel het
apparaat niet onder in vloeistof. Maak de interne componenten eens per jaar schoon met een zachte borstel
en een stofzuiger. Gebruik nooit alcohol of oplosmiddelen om het apparaat schoon te maken.
Houd de aansluitingen schoon. Trek de stekker uit het stopcontact en veeg de aansluitingen schoon met
een vochtige doek (Pas op : te veel vocht zorgt voor corrosie). Let erop dat de aansluitingen geheel droog
zijn, voordat het systeem aangesloten wordt en voordat de stroom ingeschakeld wordt.
Zorg ervoor dat de fogger-vloeistof niet verontreinigd raakt. Draai altijd meteen na het vullen van het
apparaat, de dop van de fogger jerrycan en de fogger tank erop.
Na 40 uur gebruik van de fogger, is het aan te raden om de fogger te spoelen met een schoonmaak
vloeistof, bestaande uit een mengsel van 80% gedistilleerd water/ en 20% witte azijn , om te voorkomen dat
er bepaalde stoffen zich ophopen in het verwarmingselement.
Gebruik bij het schoonmaken alleen een schone, niet pluizende doek. Een effectieve manier van
schoonmaken is:
1. Trek de stekker uit het stopcontact en schroef de rook uitlaat los. Maak alles goed schoon met azijn en
een doek, zorg ervoor dat de opening vrij is van vuil.
2. Laat alle fogger-vloeistof uit de tank. Vul de tank met het schoonmaak mengsel. Steek het apparaat weer
in en laat hem opwarmen.
3. Laat de fogger draaien in een goed geventileerde ruimte, totdat de tank leeg is.
4. Schroef de rook uitlaat terug en vul de tank met fogger-vloeistof.
Performance Notes
Alle foggers ontwikkelen condensatie rond de rook uitlaat. Dit kan leiden tot een ophoping van vocht
onderaan de rook uitlaat, denk hieraan bij de plaatsing van de fogger.
Foggers kunnen soms tijdens het gebruik kleine hoeveelheden rook spuwen. Dit kan ook gebeuren
gedurende 1 minuut nadat het apparaat is uitgezet.
Alle foggers hebben een herstel periode na het uitstoten van rook. Het apparaat schakelt zichzelf voor
een korte periode uit, om zichzelf weer op te warmen. Gedurende deze opwarmtijd wordt geen rook
geproduceerd.
Problemen
Antari Z-3000 Fogger
Deze bladzijde is bedoeld om simpele problemen op te lossen.
Let altijd op de hoeveelheid fogger-vloeistof in de tank, als hij in gebruik is. Een fogger gebruiken zonder dat
er fogger-vloeistof in de tank zit, kan het apparaat blijvend beschadigen.
Als een probleem ontstaat, volg dan onderstaande stappen, totdat een oplossing gevonden is. Als het
apparaat eenmaal fatsoenlijk werkt, volg de verdere stappen dan niet !
Als de fogger niet fatsoenlijk werkt, laat hem dan nakijken door een gekwalificeerde technicus.
1. Als er pomp geluiden, geen rook uitstoot of weinig rook uitstoot ontstaan, schakel de fogger onmiddellijk
uit.
2. Controleer het vloeistof niveau, de zekering, de afstandsbediening en de stroomvoorziening.
3. Als alle bovenstaande zaken in orde lijken te zijn, sluit het apparaat weer aan.
4. Als er geen rook uit het apparaat komt, nadat de knop 30 seconden lang ingedrukt is, controleer of de
fogger opwarmt, of de slang aan de tank vastzit en of er vloeistof doorheen stroomt.
5. Als de oorzaak van het probleem niet duidelijk is, blijf dan niet op de knop van de afstandsbediening
duwen.
6. Breng het apparaat terug naar uw Antari dealer voor onderhoud.
29
Produkt Specificatie
Model: Antari Z-3000 Fogger
Voltage: AC 230V-50Hz (CE)
Verwarming: 3000W(230V)
Opwarmtijd: ±10 min.
Output: 1150m3/min.
Tank inhoud : 6 L
Afmetingen: 665x303x207mm
Gewicht: 18,5 kg
Ontwerp en produkt specificaties kunnen zonder aankondiging veranderen.
30