Omistajan käsikirja
Kuntopyörä
Perform 215
53071
PE RF
215
OR M
20.1.2013
www.york.fi
Sisällysluettelo
Onnittelut uudesta
kuntolaitteestasi, jonka on
valmistanut
SISÄLLYS
Tietoa turvallisuudesta 03
Asiakastuki04
Kokoamisohjeet05
Olet valinnut kuntoiluun laadukkaan, turvallisen
ja innovatiivisen laitteen. Olemme varmoja, että
sen avulla pystyt saavuttamaan henkilökohtaiset
kuntotavoitteesi.
Lue tämä omistajan käsikirja huolellisesti. Sen avulla
voit nauttia täysillä uudesta kuntolaitteestasi.
Lisätietoja löytyy osoitteesta www.york.fi
Käyttöohjeet10
Laitteen hoito ja huolto
14
Ongelmanratkaisu15
Kunto-opas16
Räjäytyskuva18
Osaluettelo20
Suojele ympäristöä: älä hävitä tätä
tuotetta tai paristoja kotitalousjätteen
mukana. Kysy kierrätysmenettelyistä ja
-palveluista paikallisviranomaisilta.
2
www.york.fi
Tietoa turvallisuudesta
Lue nämä ohjeet ennen kuntopyörän kokoamista.
Ohjeet on laadittu huolellisesti, jotta kuntopyörän
kokoaminen olisi nopeampaa ja loukkaantumisen
todennäköisyys pienempi.
On tärkeää, että säilytät nämä ohjeet tulevaa käyttöä
varten.
Luettelo ei ole täydellinen; olet itse vastuussa omasta
turvallisuudestasi!
• Laite on koottava ja sitä on käytettävä tasaisella
alustalla.
• Varmista ennen käyttöä, ettei laite keiku.
• Tarkasta, että laitteen ympärillä on riittävästi tilaa.
• Varmista, että istuin on säädetty sopivalle
korkeudelle. Laitetta käytettäessä sen on oltava
vakaa ja käyttäjän on oltava tasapainossa.
• Säädä tarvittaessa istuimen korkeutta, jotta pystyt
polkemaan laitetta kurottelematta. Istuimen väärä
korkeus voi johtaa tasapainon menettämiseen.
• Yritä pitää selkä suorana varsinkin pitkäkestoisen
harjoittelun aikana.
• Laite on turvallinen ainoastaan, jos se tarkastetaan
säännöllisesti kulumien ja vaurioiden varalta.
• Vaihda vaurioituneet osat välittömästi, äläkä käytä
laitetta, ennen kuin se on korjattu.
• Tee laitteeseen ainoastaan ohjeissa määritettyjä
säätöjä. Käytä aina asianmukaista säätötappia/
kiinnitintä.
• Tarkasta aina ennen käyttöä ja laitteen säätämisen
jälkeen, että tapit ja kiinnittimet ovat kiinni ja
kireällä.
• Älä koskaan jätä kiinnitystyökaluja roikkumaan
laitteesta.
• Keskustele aina lääkärisi kanssa ennen
harjoitusohjelman aloittamista.
• Käytä aina asianmukaisia vaatteita ja jalkineita
(esim. verryttelypukua/sortseja/lenkkitossuja).
• Riisu kaikki korut ennen harjoittelua.
• Muista lämmitellä hyvin ennen laitteen käyttöä. Näin
ehkäiset venähdykset ja revähdykset.
• Odota syömisen jälkeen 1–2 tuntia ennen
harjoittelun aloittamista. Näin ehkäiset venähdykset
ja revähdykset.
• Älä koskaan aseta liian suurta kuormaa laitteen
päälle (ks. käyttäjän enimmäispaino).
• Älä koskaan käytä laitetta millään muulla kuin
näissä ohjeissa ja laitteen mukana mahdollisesti
toimitetuissa kaavioissa esitetyllä tavalla.
• Väärä tai liiallinen harjoittelu voi johtaa
loukkaantumiseen tai vammaan.
• Vanhempien tai huoltajien on valvottava laitteen
käyttöä, sillä lasten luontainen kokeilunhalu ja
leikkimisvietti voivat johtaa tilanteisiin ja toimintaan,
joihin kuntoiluvälinettä ei ole tarkoitettu.
• Jos lapsen annetaan käyttää laitetta, hänen
henkinen ja ruumiillinen kehitysasteensa ja ennen
kaikkea hänen luonteensa on otettava huomioon.
Lasta on valvottava ja häntä on opastettava laitteen
oikeaan käyttöön.
• Laite ei sovellu missään olosuhteissa lapsen
leluksi.
• Lapsia ei saa päästää laitteen läheisyyteen tai sen
päälle – erityisesti silloin, kun laite ei ole käytössä.
• Tätä laitetta ei ole tarkoitettu henkilöille (mukaan
lukien lapset), joiden fyysinen, aistinvarainen tai
henkinen toimintakyky on alentunut tai joilla ei ole
kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, ellei kyseisen
henkilön turvallisuudesta vastaava henkilö ole
opastanut tätä laitteen käyttöön.
• Tämä tuote ei sovellu hoitokäyttöön.
• Tässä tuotteessa on magneettivastuksella toimiva,
nopeudesta riippumaton jarrutusjärjestelmä, joka ei
vaadi jatkuvaa voimansyöttöä.
• Tämä tuote on tarkoitettu kotikäyttöön, ja sen takuu
kattaa ainoastaan yksityisen käytön.
• York Fitness pyrkii jatkuvasti kehittämään
tuotteitaan ja varaa siitä syystä oikeuden muuttaa
laitteen teknisiä tietoja ilman erillistä ilmoitusta.
VAROITUS! Noudata huolellisesti näitä ohjeita
kootessasi, käyttäessäsi ja huoltaessasi laitetta.
Takuu ei kata vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet tässä
käsikirjassa esitettyjen kokoamis-, säätö- ja huoltoohjeiden noudattamatta jättämisestä.
Käyttäjän enimmäispaino: 150 kg
Turvallisuusstandardit
Tämä laite täyttää soveltuvilta osin EU:n EMC- ja
pienjännitedirektiivien sekä standardin EN 957 osien
1 ja 5 (kotikäyttö) vaatimukset. Laite on varustettu
seuraavilla merkinnöillä:
www.york.fi
3
Asiakastuki
Asiakastuki
Jos tarvitset apua tuotteen kanssa, pidä seuraavat tiedot saatavilla ja ota meihin yhteys käyttäen alla olevia
yhteystietoja:
•
•
•
•
•
Sarjanumero. Numero löytyy alla olevan kaltaisesta tarrasta, joka sijaitsee osoitetussa paikassa.
Alkuperäinen ostopäivä
Ostopaikka
Tiedot käyttöpaikasta ja -olosuhteista
Ongelman tai vian tarkka kuvaus
Tuotteen nimi
USE ONLY ON A LEVEL SURFACE
NOT SUITABLE FOR THERAPEUTIC PURPOSE
Manufacturer:
Contact:
Product Name:
Max User Weight:
Safety Standards:
Electrical info:
YORK BARBELL
York Way, Daventry, England, NN11 4YB
Endeavour Treadmill
100KG
EN957-1, 6 Class HC
220 - 240v / 50Hz / 750W
SERIAL NO:
51117-XXXXXXXXX
Sarjanumero
PER
215
M
FOR
Tämä tuote-etiketti on malli. Siihen merkitty
tuotenimi ja sarjanumero eivät vastaa ostamaasi
tuotetta.
Rungon alapuoli.
TÄRKEÄÄ! - Säilytä ostokuitti. York Fitnessin asiakaspalvelu saattaa vaatia tositteen
varmistuakseen oikeudesta käyttää takuupalveluja. Takuu alkaa ostokuittiin merkitystä
päivästä.
Maahantuoja:
SGN SPORTIA OY
Juurakkokuja 4
01510 Vantaa
www.york.fi
4
www.york.fi
Kokoamisohjeet
Valmistele työskentelyalue – on tärkeää, että kokoat tuotteen puhtaassa tilassa, jossa ei ole tiellä muita esineitä.
Älä työskentele yksin – suosittelemme, että kokoat tuotteen yhdessä toisen henkilön kanssa, sillä jotkin osista
ovat painavia.
Avaa pakkaus – tarkasta pakkauksen varoitusmerkinnät ja varmista, että pakkaus on oikein päin.
Pura pakkaus – poista kaikki osat pakkauksesta ja aseta ne lattialle.
Tarkasta, että pakkauksessa on seuraavat osat:
Z x1
B x1
I x1
N x1
J x1
K x1
P x1
D x1
C x1
L x1
A x1
S x1
R x1
www.york.fi
5
Kokoamisohjeet
PAKKAUS 1
L-5 x 2
(Jousilaatta Ø7)
L-8 x 8
(Tavallinen aluslevy - Ø8*Ø19*2t)
L-9 x 8
(Kuusiokolopultti - M8*P1.25*20L)
L-4 x 2
(Tavallinen aluslevy Ø7)
L-2 x 1
(Metallisuojus)
L-6 x 1
(Kuusiokolopultti - M7*P1.0*30mm)
L-3 x 1
(Holkki - Ø12*40mm)
L-1 x 1
(Ruuvit - M3*25mm)
L-10 x 1 (Ruuvimeisseli)
L-11 x 1 (Mutteriavain)
L-12 x 1 (Kuusiokoloavain)
VAIHE 1
I
L-9
L-9 x 8
6
L-8 x 8
L-8
J
www.york.fi
L-7 x 1
(Siipimutteri - M7*65L)
Kokoamisohjeet
VAIHE 2
N
1
2
D
P-2
Työkalut
P-1
VAIHE 3
C
K
C-2
Esiasennettu ruuvi
C-2 x 2
R
C-4
C-4 x 2
C-6
C-5
C-5 x 2
C-6 x 4
Työkalut
www.york.fi
7
Kokoamisohjeet
VAIHE 4
2
L-4 x 2
L-5 x 2
B
L-3 x 1
L-2
L-6 x 1
L-4
1
L-5
L-2 x 1
L-6
L-7
Työkalut
L-3
VAIHE 5
1
A-1
A-2
2
B-5
C-1
L-1 x 1
Esiasennettu ruuvi
A-2 x 4
C-3
C-2
L-1
C-8
C-2 x 2
Työkalut
8
www.york.fi
3
Lopputarkastus
Laite on nyt koottu.
Tarkasta lopuksi seuraavat asiat:
• Tarkasta, että ruuvit ja pultit on kiinnitetty hyvin.
• Varmista, että laite on suoralla ja tasaisella alustalla.
Adapterin liitin
Kytkeminen sähköverkkoon
Kytke adapteri laitteeseen. Tämän jälkeen tietokone antaa
äänimerkin ja kytkeytyy käsivalintatilaan.
www.york.fi
9
Käyttöohjeet
Konsoli
MODE
UP
DOWN
BODY FAT
RESET
START / STOP
RECOVERY
Näppäintoiminnot:
NÄPPÄIN
KUVAUS
•
•
•
•
•
Käännä säädintä myötäpäivään (UP) – vastus kasvaa.
Käännä säädintä vastapäivään (DOWN) – vastus vähenee.
Käännä säädintä – valitse asetus.
MODE – vahvista asetus tai valinta.
Jos painat MODE-näppäintä harjoituksen aikana, SCAN-tila lukittuu
valittuun toimintoon.
• Palaa asetusten määrittämisestä päävalikkoon painamalla RESETnäppäintä kerran.
• Käynnistä tietokone uudelleen ja palauta oletusasetukset pitämällä
RESET-näppäintä painettuna 2 sekunnin ajan.
• Käynnistää/pysäyttää harjoitusohjelman.
• Testaa sykkeen palautuminen (ks. kohta "Palautumistila").
• Testaa kehon rasvaprosentti ja painoindeksi (BMI; ks. kohta
”Rasvaprosenttitila”).
10
www.york.fi
Konsolin toiminnot:
NÄYTTÖ
KUVAUS
AIKA (TIME)
• Näyttää kuluneen ajan harjoituksen aikana.
• Asteikko 0:00–99:59
NOPEUS (SPEED)
• Näyttää nopeuden harjoituksen aikana.
• Asteikko 0,0–99,9
ETÄISYYS
(DISTANCE)
• Näyttää kuljetun matkan harjoituksen aikana.
• Asteikko 0,0–99,9
KALORIT
(CALORIES)
• Näyttää kuluneen kalorimäärän harjoituksen aikana.
• Asteikko 0–999
SYKE (PULSE)
• Näyttää käyttäjän sykkeen harjoituksen aikana.
• Jos syke ylittää asetetun arvon, laitteesta kuuluu äänimerkki.
KIERROSLUKU
(RPM)
• Näyttää kierrosluvun harjoituksen aikana.
• Asteikko 0–999
TEHO (WATT)
• Näyttää tuotetun tehon harjoituksen aikana.
• Tehotilassa tietokone näyttää määritetyn tehon harjoituksen aikana (asteikko 0–350).
KÄSIVALINTA
(MANUAL)
• Näyttää harjoituksen käsivalintatilan.
OHJELMA
(PROGRAM)
• Näyttää valitulle ohjelmalle määritetyn vastusprofiilin.
KÄYTTÄJÄ (USER)
• Näyttää käyttäjän vastusprofiilin käyttäjätilaharjoituksen aikana.
SYKEOHJAUS
(H.R.C.)
• Näyttää sykeohjausharjoituksen.
Käynnistys:
Kytke laite verkkovirtaan. Tietokone käynnistyy ja näyttää kaikki osiot kahden sekunnin ajan.
Kun näyttö käynnistetään ensimmäisen kerran, käyttäjää pyydetään antamaan ikänsä, sukupuolensa, pituutensa
ja painonsa. Muuta arvoa painamalla UP- ja DOWN-näppäimiä ja vahvista kukin asetus MODE-näppäimellä.
Asetusten määrityksen jälkeen esiin tulee päänäyttö.
Valmiustila: LCD-näyttö siirtyy valmiustilaan, jos laitetta ei käytetä 4 minuuttiin. Näytön voi aktivoida painamalla
mitä tahansa näppäintä.
Käsivalintatila
Käyttäjä voi siirtyä käsivalintatilaan painamalla päävalikossa START-näppäintä.
ja vahvista valinta MODE-näppäimellä.
1. Siirry UP/DOWN-säätimellä kohtaan MANUAL
2. Määritä UP/DOWN-säätimellä AJAN, ETÄISYYDEN, KALORIEN tai SYKKEEN tavoitearvo.
Vahvista valinta MODE-näppäimellä.
3. Aloita harjoitus painamalla START/STOP-näppäintä. Säädä vastusta harjoituksen aikana UP/DOWNsäätimellä.
4. Pysäytä harjoitus toistaiseksi painamalla START/STOP-näppäintä. Palaa päävalikkoon painamalla RESETnäppäintä.
www.york.fi
11
Käyttöohjeet
Ohjelmat
1. Valitse jokin 12 valmiista harjoitusohjelmasta UP/DOWN-säätimen avulla ja vahvista valinta
MODE-näppäimellä.
2. Aseta harjoituksen kesto UP/DOWN-säätimellä.
3. Aloita harjoitus painamalla START/STOP-näppäintä. Säädä vastusta harjoituksen aikana UP/DOWNsäätimellä.
4. Pysäytä harjoitus toistaiseksi painamalla START/STOP-näppäintä. Palaa päävalikkoon painamalla RESETnäppäintä.
Käyttäjän määrittämä ohjelma
1. Siirry UP/DOWN-säätimellä kohtaan
ja vahvista valinta MODE-näppäimellä.
2. Valitse ensimmäisen pylvään kuormitustaso UP/DOWN-säätimellä ja siirry seuraavaan pylvääseen MODEnäppäimellä. Tee näin kaikkien kahdeksan pylvään kohdalla.
3. Pidä MODE-näppäintä painettuna, kun haluat vahvistaa ohjelman tai keskeyttää sen määrittämisen.
4. Aseta harjoituksen kesto UP/DOWN-säätimellä.
5. Aloita harjoitus painamalla START/STOP-näppäintä. Säädä vastusta harjoituksen aikana UP/DOWNsäätimellä.
6. Pysäytä harjoitus toistaiseksi painamalla START/STOP-näppäintä. Palaa päävalikkoon painamalla RESETnäppäintä.
Sykeohjaus
1. Siirry UP/DOWN-säätimellä kohtaan
ja vahvista valinta MODE-näppäimellä.
2. Valitse UP/DOWN-säätimellä tavoitesykkeeksi 55, 75 tai 90 % tai TAG (tavoitesyke, - oletusarvo: 100).
3. Aseta harjoituksen kesto UP/DOWN-säätimellä.
4. Aloita harjoitus painamalla START/STOP-näppäintä.
5. Pysäytä harjoitus toistaiseksi painamalla START/STOP-näppäintä. Palaa päävalikkoon painamalla RESETnäppäintä.
Palautumistila
1. Toiminnon käyttämiseksi käyttäjän on tartuttava sykeanturiin. Kun syke ilmestyy näyttöön, paina RECOVERYnäppäintä.
2. Pidä kiinni sykeanturista, kunnes TIME-näyttö on laskenut 60 sekunnista nollaan.
3. Tämän ajan kuluttua näyttöön tulee tulos:
1.0
1.0 < 1.9
2.0 < 2.9
3.0 < 3.9
4.0 < 5.9
6.0
12
LOISTAVA
ERINOMAINEN
HYVÄ
TYYDYTTÄVÄ
VÄLTTÄVÄ
HUONO
www.york.fi
Tehotila
1. Siirry UP/DOWN-säätimellä kohtaan
ja vahvista valinta MODE-näppäimellä.
2. Valitse UP/DOWN-säätimellä tavoiteteho (oletusarvo 120).
3. Aseta harjoituksen kesto UP/DOWN-säätimellä.
4. Aloita harjoitus painamalla START/STOP-näppäintä. Aseta tehotaso UP/DOWN-säätimellä.
5. Pysäytä harjoitus toistaiseksi painamalla START/STOP-näppäintä. Palaa päävalikkoon painamalla RESETnäppäintä.
Rasvaprosenttitila
1. Paina harjoituksen jälkeen BODY FAT -näppäintä ja tartu kahvoihin.
2. Kahdeksan sekunnin kuluttua tietokone näyttää painoindeksin (BMI), rasvaprosentin (FAT%) ja rasvasymbolin.
3. Palaa päävalikkoon painamalla uudelleen BODY FAT -näppäintä.
Painoindeksin (BMI) tulkitseminen
BMI-asteikko
ALHAINEN
ALHAINEN/
NORMAALI
NORMAALI
NORMAALI/
KORKEA
Vaihteluväli
< 20
20 - 24
24,1 - 26,5
> 26,5
SYMBOLI
ALHAINEN (—)
ALHAINEN/
NORMAALI (+)
NORMAALI (p)
NORMAALI/
KORKEA (¿)
MIEHET
< 13 %
13 % - 25,9 %
26 % - 30 %
> 30 %
NAISET
< 23 %
23 % - 35,9 %
36 % - 40 %
> 40 %
RASVAPROSENTTI
Sisäänrakennettu sykkeen vastaanotin
Tässä laitteessa on sykesignaalin vastaanotin. Jotta sykelukema olisi luotettava, käyttäjän on oltava enintään 90
cm etäisyydellä konsolista ja vähintään 120 cm etäisyydellä muista sykemittareista.
(Huom: lähettimen ilmoittama syke voi vaihdella arvaamattomasti, jos olet liian lähellä toista sykemittaria tai
läheisyydessä on muita sähkölaitteita, kuten TV tai radio.)
www.york.fi
13
Käyttöohjeet
Sykeanturit
Kuntopyörässä on kaksi sykeanturia. Sykkeen mittaamiseksi
käyttäjän on tartuttava antureihin sekä oikealla että
vasemmalla kädellään. Älä purista antureita liian
voimakkaasti. Tietokone näyttää sykelukeman muutaman
sekunnin mittauksen jälkeen.
Sykeanturi
Vastuksen säätäminen
Kuntopyörässä on nopeudesta riippumaton jarrutusjärjestelmä.
Vastusta hallitaan magneetilla, jota liikutetaan suhteessa
vauhtipyörään. Mitä lähempänä magneetti on vauhtipyörää, sitä
suurempi on vastus. Tietokone ohjaa magneettia. Käyttäjä voi
säätää vastusta konsolin UP/DOWN-säätimellä.
Vastuksen säädin
Istuimen säätäminen
PE RF
215
OR M
1. Kierrä kiinnitysruuvi irti.
2. Säädä istuinta ylös- tai alaspäin, kunnes se on
haluamassasi asennossa.
3. Kierrä kiinnitysruuvi takaisin paikoilleen ja varmista, että
se on kireällä.
4. Hyvä nyrkkisääntö on, että istuin on oikealla korkeudella,
kun jalka on melkein suora polkimen ollessa ala-asennossa.
Huom: Älä vedä istuinta liian taakse. Ääriasento on
merkitty istuimen telineeseen teipillä.
PE RF
Laitteen hoito ja huolto
215
OR M
• Tätä laitetta ei saa säilyttää ulkona, autotallissa tai muussa ulkorakennuksessa. Säilytä laitetta kuivassa
tilassa, jossa lämpötila vaihtelee mahdollisimman vähän.
• Suosittelemme, että asetat laitteen alle maton, joka suojaa sekä laitetta että lattiaa.
• Säilytä laitetta aina kuivassa ympäristössä.
• Puhdista tuote lämpimään veteen kostutetulla liinalla.
• Sähköosien puhdistuksessa ei saa käyttää vettä. Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta ennen laitteen
hoitamista tai huoltamista.
• Laitteen turvallisuus voidaan taata ainoastaan, jos se tarkastetaan säännöllisesti vaurioiden ja kulumien
varalta. Tarkastettavia kohteita ovat mm. nuorat, väkipyörät, mutterit, pultit, liikkuvat osat, holkit, ketjut,
pyörät, laakerit ja liitoskohdat.
• Muista tarkastaa tuote säännöllisesti. On suositeltavaa tarkastaa laite vähintään kerran viikossa.
• Tarkasta ennen käyttöä, että kaikki kiinnittimet ovat kireällä.
• Korvaa vaurioituneet tai kuluneet osat aina valmistajan alkuperäisillä varaosilla.
14
www.york.fi
Ongelmanratkaisu
Jos sinulla on ongelmia kuntopyörän kanssa, tarkasta ensin, että kaikki johdot on kytketty oikein.
Löystyneet johdot ovat hyvin tavanomainen ongelma, ja usein ongelma ratkeaa, kun johdot kytketään
kunnolla.
Seuraavassa taulukossa on esitetty yleisimmät ongelmat ja niiden ratkaisut. Jos ongelma ei ratkea taulukon
ohjeiden avulla, soita paikalliselle YORK-maahantuojalle ja kysy neuvoa.
ONGELMA
SYY
RATKAISU
Laitetta ei ole kytketty verkkovirtaan.
Varmista, että virtajohto on kytketty
kunnolla.
Järjestelmä on lakannut toimimasta.
Käynnistä järjestelmä uudelleen
irrottamalla virtajohto ja kytkemällä se
uudelleen pistorasiaan.
Johdot ovat vaurioituneet tai niitä ei ole
kytketty kunnolla.
Tarkista, että kaikki johdot on kytketty
kunnolla.
Nopeusanturi on liian kaukana
magneetista.
Ota yhteys paikalliseen YORKmaahantuojaan.
NÄYTTÖ EI TOIMI
EI
NOPEUSLUKEMAA
Irrota virtajohto ja kytke se uudelleen.
NÄYTTÖ EROTTUU
HEIKOSTI
Tarkista, että kaikki johdot on kytketty
kunnolla.
Piirilevy ei saa virtaa.
Irrota kaikki johdot ja kytke ne uudelleen.
Ota yhteys paikalliseen YORKmaahantuojaan.
EI SYKELUKEMAA
Johdot ovat vaurioituneet tai niitä ei ole
kytketty kunnolla.
Tarkista, että kaikki johdot on kytketty
kunnolla.
Kätesi liikkuvat liian paljon.
Kuivaa kämmenet.
Kämmenet ovat liian märät.
Purista antureita kohtuullisella voimalla.
Puristat sykeanturia liian voimakkaasti.
Riisu kaikki sormukset.
Käyttäjällä on sormuksia.
Ota yhteys paikalliseen YORKmaahantuojaan.
VIKAKOODI: E1
Ote kahvoista ei ole tarpeeksi tiukka rasvaprosentin mittaamiseksi.
VIKAKOODI: E4
Tarkista käyttäjän asettama ikä, pituus ja paino, jos rasvaprosentti ja painoindeksi eivät
ole välillä 5–50.
VIKAKOODI: E5
Tarkista, että johto on kiinnitetty kunnolla ja ettei liitin ole vaurioitunut.
TURVALLISUUDEN VUOKSI SUOJAKOTELOA EI SAA AVATA. JOS ONGELMA EI RATKEA, KYSY NEUVOA
PAIKALLISELTA YORK-MAAHANTUOJALTA. Älä käytä laitetta, ennen kuin se on korjattu.
Jos sykkeen mittaaminen ei onnistu, muista, että joidenkin vaatteiden kuidut, kuten polyesteri, saavat aikaan
staattista sähköä, joka saattaa haitata sykkeen mittaamista. Matkapuhelimet, televisiot, mikroaaltouunit ja muut
sähkölaitteet, jotka saavat aikaan sähkömagneettisen kentän, voivat myös häiritä sykkeen mittaamista.
www.york.fi
15
Kunto-opas
Harjoituksen aloittaminen ja lopettaminen
Aloita jokainen harjoituskerta lämmittelemällä ja päätä se jäähdyttelyyn. Muutaman minuutin venyttely auttaa
estämään venähdyksiä, revähdyksiä ja lihaskouristuksia.
Oikea pyöräilyasento
• Istu pyörän selkään siten, että jalkateräsi ovat polkimien hihnojen sisällä.
• Tarkasta, että istuimen korkeus on oikea. Asennon on oltava vakaa ja tasapainoinen. Hyvä nyrkkisääntö on,
että istuin on oikealla korkeudella, kun jalka on melkein suora polkimen ollessa ala-asennossa.
• Yritä pitää selkä suorana varsinkin pitkäkestoisen harjoittelun aikana.
Suositeltavia venytysharjoituksia
Oikeat venyttelyasennot on esitetty alla. Liiku hitaasti venytellessäsi; älä koskaan tee nykiviä liikkeitä.
1. Takareiden venyttely
Istu alas ja suorista
toinen jalkasi. Vedä
toista jalkaterää itseäsi
kohden ja aseta
jalkapohja suoristetun
jalan sisäreittä vasten.
Kurota kädellä varpaita
kohden niin pitkälle
kuin mahdollista. Laske
15:een ja lopeta venytys.
Toista venytys kolme
kertaa kummankin
jalan kohdalla. Asento
venyttää takareittä,
alaselkää ja nivusia.
16
2. Pohkeen ja
akillesjänteen venyttely
Aseta toinen jalka toisen
eteen, nojaa eteenpäin
ja laita kämmenet seinää
vasten. Pidä taaempi
jalka suorana ja taaempi
jalkaterä lattiaa vasten.
Taivuta etummaista
jalkaa, nojaa eteenpäin
ja työnnä lantiota seinää
kohden. Laske 15:een
ja lopeta venytys.
Toista venytys kolme
kertaa kummankin jalan
kohdalla. Jos haluat
venytellä enemmän
akillesjännettä, taivuta
myös taaempaa jalkaa.
Asento venyttää
pohjetta, akillesjännettä
ja nilkkaa.
3. Reisilihaksen venyttely
4. Sisäreiden venyttely
Nojaa toisella kädellä
seinään tasapainon
vuoksi, kurota taaksepäin
ja tartu toisella kädellä
jalkaan. Vedä kantapää
mahdollisimman lähelle
pakaroita. Laske 15:een
ja lopeta venytys. Toista
venytys kolme kertaa
kummankin jalan kohdalla.
Asento venyttää reisilihasta
ja lantion lihaksia.
Istu alas ja aseta
jalkapohjat toisiaan
vasten siten, että polvet
osoittavat ulospäin.
Vedä jalkateriä nivusia
kohden niin pitkälle
kuin mahdollista. Laske
15:een ja lopeta venytys.
Toista venytys kolme
kertaa. Asento venyttää
reisilihasta ja lantion
lihaksia.
www.york.fi
Kuinka pitkään minun pitäisi harjoitella?
Se riippuu kunnostasi. Jos olet vasta aloittamassa uutta harjoitusohjelmaa, on hyvä aloittaa harjoittelu vähitellen ja
lisätä sitä asteittain. Älä yritä saavuttaa tavoitettasi liian nopeasti. 30 minuuttia kolmesti viikossa riittänee mainiosti.
Älä vaadi itseltäsi liikoja – olon ei pitäisi koskaan olla uupunut harjoittelun aikana tai sen jälkeen.
Sykeharjoittelu
Jotta hyötyisit mahdollisimman paljon uudesta kuntolaitteestasi ja pääsisit parhaisiin tuloksiin, sinun on syytä
harjoitella oikealla rasitustasolla. Toisin sanoen sinun pitää kuunnella sydäntäsi! Tavoitesykkeen ylläpito
harjoittelun aikana auttaa saavuttamaan eri tavoitteita:
Hyvä terveys – niille, jotka haluavat parantaa elämänlaatuaan ja yleistä hyvinvointiaan. Harjoituksen aikana
sykkeen on oltava 50–60 % arvioidusta enimmäissykkeestä. Harjoitusajan on oltava noin 30 minuuttia ja harjoitus
voidaan tehdä lähes joka päivä.
Painon pudotus – jos haluat vähentää kehosi rasvamäärää merkittävästi, harjoittelun on oltava hieman
intensiivisempää: sykkeen on oltava 60–70 % arvioidusta enimmäissykkeestä. Myös tämä harjoitus voidaan tehdä
noin 30 minuutin ajan lähes joka päivä.
Kunnon kohotus – harjoituksen aikana sykkeen on oltava 70–80 % arvioidusta enimmäissykkeestä. Harjoitukseen
voi liittyä intervalliharjoittelua, jonka aikana syke nousee hetkeksi lähelle enimmäissykettä. Harjoituskerrat ovat
intensiivisiä ja niiden välillä on levättävä vähintään 48 tuntia.
Tavoitesykkeen laskeminen
Ensin pitää määrittää arvioitu enimmäissyke vähentämällä oma ikä luvusta 220. Jos olet 35-vuotias, arvioitu
enimmäissykkeesi on siten
220 - 35 = 185 lyöntiä minuutissa (bpm)
Laske seuraavaksi tavoitesyke kertomalla arvioitu enimmäissyke (tässä esimerkissä 185) soveltuvalla
prosenttiarvolla. Jos tavoitteesi on hyvä terveys:
185 x 60 % = 111 bpm
HUOM: On tärkeää muistaa, että arvioihin perustuvat laskelmat eivät tuota tarkkoja lukuja. Jos tavoitesykkeen
ylläpito harjoittelun aikana tuntuu tukalalta, vähennä tavoitesyke tasolle, joka tuntuu hyvältä.
Sykeharjoittelu vaatii, että seuraat sykettäsi koko harjoituksen ajan. Siksi suosittelemme, että käytät
rintavyölähetintä (jos laitteessa on langaton vastaanotin) tai sykemittaria. Jos haluat lisätietoa, ota meihin yhteys
käyttämällä tässä käsikirjassa mainittuja yhteystietoja.
Keskustele aina lääkärisi kanssa ennen uuden harjoitusohjelman aloittamista. Jos tunnet harjoittelun aikana
pahoinvointia, huimausta tai muita poikkeavia oireita, keskeytä harjoitus välittömästi ja ota yhteys lääkäriin.
www.york.fi
17
Räjäytyskuva
A-1
A-2
B-5
C-1
C-8
B
L-1
C-3
L-2
C-2
L-4
L-5
L-6
L-7
N
L-3
C-2
K
D
C-6
C-5
C-3
C-4
P-2
I
L-9
L-8
P-1
18
www.york.fi
J
S
A
B
C
C-1
C-2
B-3
C-8
B-2
B-6
B-4
A-1
B-1
B-5
A-2
D
E
D-1
D-2
C-7
D-3
D-4
E-2
D-5
E-6
E-8
E-3
D-6
E-4
C-4
E-10
E-7
E-9
C-5
C-3
C-6
K
E-5
K
F
G
P
G-1
G-2
F-1
F-2
F-3
F-4
G-8
P-2
F-5
G-7
F-6
F-7
G-3
F-8
G-5
G-4
G-6
P-1
R
R
E-1
H
H-1
I
H-3
H-5
H-7
H-6
H-9
Q
H-11
I-2
I-1
H-8
H-2
H-10
I-3
I-4
I-5
I-6
Q-2 Q-3
Q-5
I-7
Q-6
Q-7
Q-8
Q-9
N
H-12
H-4
N
I-8
J
Q-4
Q-1
L
M
M-7
M-4
J-1
J-2
J-3
J-4
J-5
M-5
S
M-1
www.york.fi
M-6 M-3
M-2
19
Osaluettelo
OSANUMERO
Viite
Kuvaus
Määrä
OSANUMERO
Viite
Kuvaus
53071-001
A
Konsolisarja
1 sarja
53071-062
H-4
Laakeri (6900RS)
Määrä
1 kpl
53071-002
A-1
Konsoli (SM7695-71)
1 kpl
53071-063
H-5
Väkipyörä (J8xØ30)
1 kpl
53071-003
A-2
Ruuvi (M5X10L)
4 kpl
53071-064
H-6
Vauhtipyörä (Ø280*32W)
1 kpl
53071-004
B
Käsitukisarja
1 sarja
53071-065
H-7
Laakeri (6003RS)
1 kpl
53071-005
B-1
Käsituki
1 kpl
53071-066
H-8
Laakeri
1 kpl
53071-006
B-2
Vaahtokumikahva (530xØ20x5mm STR)
2 kpl
53071-067
H-9
Litteä aluslevy (Ø30xØ34x1t)
1 kpl
53071-007
B-3
Sykeanturi (musta, 2 kpl)
2 kpl
53071-068
H-10
Laakeri (6203)
1 kpl
53071-008
B-4
Päätysuojus (Ø7/8")
2 kpl
53071-069
H-11
Holkki (Ø10xØ14x6mmL)
1 kpl
53071-009
B-5
Sykeanturin johto (650 mm, 650 mm)
1 kpl
53071-070
H-12
Vauhtipyörän kara (Ø11,5x120L)
53071-010
B-6
Ruuvi (M4x20L)
2 kpl
53071-071
I
Etujalkasarja
53071-011
C
Käsituen tankosarja
1 sarja
53071-072
I-1
Etutangon päätysuojus (vasen)
1 kpl
53071-012
C-1
Koristesuojus, vasen
1 kpl
53071-073
I-2
Etujalat
1 kpl
53071-013
C-2
Ruuvi (M5xP0,8x20L)
4 kpl
53071-074
I-3
Ruuvi (M8xP1,25x40L)
2 kpl
53071-014
C-3
Konsolin johto, ylempi
1 kpl
53071-075
I-4
Siirtopyörä (Ø57xØ8x20)
2 kpl
53071-015
C-4
Puolipyöreä aluslevy (Ø8xØ19x2t)
2 kpl
53071-076
I-5
Mutteri (M8 30#)
2 kpl
53071-016
C-5
Litteä aluslevy (Ø8xØ19x2t)
2 kpl
53071-077
I-6
Litteä aluslevy (Ø8xØ16x1t)
2 kpl
53071-017
C-6
Kuusioruuvi (M8*P1,25*16L)
4 kpl
53071-078
I-7
Etutangon päätysuojus (oikea)
1 kpl
53071-018
C-7
Käsituen tanko
1 kpl
53071-079
I-8
Ruuvi (3/16” #10 x 3/4”)
53071-019
C-8
Koristesuojus, oikea
1 kpl
53071-080
J
Takajalkasarja
1 sarja
53071-020
D
Istuimen säädettävä tankosarja
1 sarja
53071-081
J-1
Ruuvi (3/16”x3/4”)
4 kpl
53071-021
D-1
Istuimen säädettävä tanko (musta)
1 kpl
53071-082
J-2
Takatangon päätysuojus (vasen)
1 kpl
53071-022
D-2
Tuen kiinnitysruuvi (7/16"-14)
1 kpl
53071-083
J-3
Säädettävä suojus (3/8"x30L)
2 kpl
53071-023
D-3
Päätysuojus (20*40 musta)
2 kpl
53071-084
J-4
Takajalka
1 kpl
53071-024
D-4
Litteä aluslevy (Ø14,3xØ25x2.0t)
1 kpl
53071-085
J-5
Takatangon päätysuojus (oikea)
1 kpl
53071-025
D-5
Istuimen lukitusnuppi (7/16"x20L musta)
1 kpl
53071-086
K
Pulloteline (musta, nylon)
53071-026
D-6
Istuimen teline (musta)
1 kpl
53071-087
L
Taskupakkaus
1 sarja
53071-027
E
Runkosarja
1 sarja
53071-088
L-1
Ruuvi (M3x25L)
1 kpl
53071-028
E-2
Ruuvi (M4x10L)
1 kpl
53071-089
L-2
Metallisuojus
1 kpl
53071-029
E-3
Nopeusanturi + johto (400 mm)
1 kpl
53071-090
L-3
Holkki (Ø7xØ12x40mmL)
1 kpl
53071-030
E-4
Anturin kannatin (sininen PE)
1 kpl
53071-091
L-4
Litteä aluslevy (Ø7xØ12x1t)
2 kpl
53071-031
E-5
Runko (musta)
1 kpl
53071-092
L-5
Jousilaatta (Ø7x2t)
2 kpl
53071-032
E-6
Rengas (Ø40)
2 kpl
53071-093
L-6
Ruuvi (M7xP1,0x30L)
2 kpl
53071-033
E-7
Laakeri 6203 (RS)
2 kpl
53071-094
L-7
Siipiruuvi (M7xP1,0x65L)
1 kpl
53071-034
E-8
Kaareva aluslevy (Ø17,5xØ25x0,3t)
1 kpl
53071-095
L-8
Litteä aluslevy (Ø8xØ19x2t)
8 kpl
53071-035
E-9
Litteä aluslevy (Ø17,5xØ25x0,3t)
1 kpl
53071-096
L-9
Kuusioruuvi (M8xP1,25x20L)
8 kpl
53071-036
E-10
Lukkorengas (Ø17)
1 kpl
53071-097
L-10
Ruuvimeisseli (13.15 cross)
1 kpl
53071-037
E-11
Lukitusnuppi (707A M16xP1,5x22L)
1 kpl
53071-098
L-11
Mutteriavain (13.14 cross)
1 kpl
53071-038
E-12
Telineen suojus
1 kpl
53071-099
L-12
Kuusiokoloavain (6mm 30mmLx84mmL)
53071-039
F
Karasarja
1 sarja
53071-100
M
Sivusuojussarja
53071-040
F-1
Kampi, vasen (6,5")
1 kpl
53071-101
M-1
Ruuvi (M4x50L)
6 kpl
53071-041
F-2
Ruuvi (M8xP1,25x12Lx5t)
3 kpl
53071-102
M-3
Ruuvi (M5x16)
6 kpl
53071-042
F-3
Kara (Ø17 170L)
1 kpl
53071-103
M-2
Sivusuojus, vasen
1 kpl
53071-043
F-4
Vetopyörä (Ø240x6 - uritettu)
1 kpl
53071-104
M-4
Sivusuojus, oikea
1 kpl
53071-044
F-5
Holkki (Ø22xØ17x7,5mmL)
1 kpl
53071-105
M-6
Suojus, etuvasen
1 kpl
53071-045
F-6
Ajohihna (J6 1092m/m)
1 kpl
53071-106
M-7
Suojus, etuoikea
1 kpl
53071-046
F-7
Kampi, oikea (6,5")
1 kpl
53071-107
N
Istuin (LS-A12)
53071-047
F-8
Ruuvi (M8xP1,0x20L)
2 kpl
53071-108
P
Polkimet (pari, J028 9/16" )
53071-048
G
Servomoottori ja
magneettijarrujärjestelmä
1 sarja
53071-109
P-1
Poljin (vasen)
53071-110
P-2
Poljin (oikea)
1 kpl
1 sarja
4 kpl
1 kpl
1 kpl
1 sarja
1 kpl
1 sarja
1 kpl
1 kpl
53071-049
E-1
Konsolin kaapeli, alempi (950 mm)
1 kpl
53071-111
Q
Hihnan kiristinsarja (musta)
53071-050
G-1
Servomoottori (CABLE 950L)
1 kpl
53071-112
Q-1
Ruuvi (M6xP1,0x12L)
1 kpl
53071-051
G-2
Mutteri (M6)
2 kpl
53071-113
Q-2
Väkipyörä (Ø20xØ37x20,5mmL)
1 kpl
53071-052
G-3
Ruuvi (M8*22L)
1 kpl
53071-114
Q-3
Kaareva aluslevy (Ø10,5xØ15x0,3t)
2 kpl
53071-053
G-4
Silmukkaruuvi (M6*Ø18*63L)
1 kpl
53071-115
Q-4
Hihnan kiristin
1 kpl
53071-054
G-5
Litteä aluslevy (Ø6xØ13x1t)
2 kpl
53071-116
Q-5
Mutteri (M8)
1 kpl
53071-055
G-6
Jousilaatta (Ø6)
2 kpl
53071-117
Q-6
Litteä aluslevy (Ø6xØ12x1t)
1 kpl
53071-056
G-7
Ruuvi (M6xP1,0*16L)
2 kpl
53071-118
Q-7
Ruuvi (M8xP1,25x20L)
1 kpl
53071-057
G-8
Magneettijarrusarja
1 kpl
53071-119
Q-8
Litteä aluslevy (Ø8*Ø19*2T)
1 kpl
53071-058
H
Vauhtipyöräsarja
1 sarja
53071-120
Q-9
Jousi (ODØ16xØ2.0x35T)
1 kpl
53071-059
H-1
Tähtialuslevy (Ø10xØ17x1t)
2 kpl
53071-121
R
Etutangon suojus
1 kpl
53071-060
H-2
Mutteri (3/8"-26x4,5t)
5 kpl
53071-122
S
Muuntaja (9VDC 500mA)
1 kpl
53071-061
H-3
Holkki (Ø10xØ14x3mmL)
1 kpl
53071-123
M-5
Virtajohto (500 mm)
1 kpl
20
www.york.fi
1 sarja
www.york.fi
21
takuu
Varaosia voit tilata valtuutetun YORK-jälleenmyyjän kautta.
SGN SPORTIA OY antaa kahden (2) vuoden takuun normaaliin yksityiskäyttöön. Takuu kattaa valmistus- ja materiaalivirheet ja
koskee vain lkuperäistä ostajaa.
Tämä takuu ei kata virheellistä kokoamista tai käyttöä, kuljetusvaurioita ja/tai muutoksia tai korjauksia, jotka on tehnyt joku
muu kuin SGN SPORTIA OY tai sen suosittelema huolto.
Tämä takuu ei ole voimassa, jos tuotetta vuokrataan tai käytetään kaupallisessa tai laitosmaisessa toiminnassa, tai tuote
myydään takuuaikana kolmannelle osapuolelle.
Alkuperäistä kuittia on hyvä säilyttää käyttöohjeen yhteydessä. Kuitti toimii samalla takuutodistuksena. Jos laitteessa
havaitaan takuuaikana vika tai jos on palautettava, ota yhteys laitteen myyneeseen liikkeeseen.
www.york.fi
Maahantuoja:
SGN SPORTIA OY
Juurakkokuja 4
01510 Vantaa
www.york.fi
Download PDF
Similar pages
anniversary c202
Asemapiirros
anniversary t202