Salora DVP-7021TWIN User manual

Salora DVP-7021TWIN User manual
Over Megakeuze
Megakeuze is opgericht in 2010
en is een vergelijkingswebsite
op het gebied van consumentenelektronica. Elk product is
professioneel gereviewd en
beschikt over vele specificaties
en duidelijke afbeeldingen. Zo
kunt u alle informatie inwinnen
die u nodig heeft om over te
gaan tot een goede aankoop.
Bedankt voor het downloaden
van deze handleiding.
Megakeuze Sitemap
• Home
• Beeld en Geluid
• Computer en Telefonie
• Huishoudelijk
• Keukenapparatuur
• Verzorging
Deze handleiding heeft u gedownload van Megakeuze.nl. Zoekt u meer informatie
over het desbetreffende product, bekijk dan hiernaast de sitemap van
www.megakeuze.nl.
Deze handleiding is geen eigendom van Megakeuze en is daarom niet verantwoordelijk voor de inhoud.
Veiligheidsvoorschriften
Inhoud
Veiligheidsvoorschriften
1
Verpakking
2
Voornaamste eigenschappen
2
Bedieningsfuncties
3
Aansluiting
4
Afstandsbediening
7
Basisbediening
9
Systeeminstelling
14
Specificaties
17
Hulp bij problemen
18
Dank u voor de aankoop van deze draagbare DVD-speler. Hij bestaat uit een 7” scherm
en een DVD-speler. Het toestel bevat de laatste elektronische componenten en is
ontwikkeld voor gebruik thuis, in hotels of op kantoor. Het compacte formaat zorgt voor
gemakkelijk gebruik en installatie. Lees aandachtig de handleiding en hou die bij voor
later gebruik.
OPGELET
Hoge spanningen. Niet openen !
Herinnert de gebruiker voorzichtig te zijn
en elektrische schokken te vermijden
Verwittiging: teneinde het risico op brand of elektrische schokken te vermijden, mag
dit toestel niet blootgesteld worden aan regen of vocht.
1)Lees aandachtig de handleiding en volg alle instructies voor een veilig gebruik.
2)Gebruik het toestel niet bij water. Plaats geen object dat met een vloeistof gevuld is
bovenop het toestel.
3)Plaats het toestel niet naast een warmtebron zoals een radiator, een kachel of
andere toestellen (zoals een versterker) die warmte creëren.
4)Trek de stekker uit in geval van bliksem of wanneer het toestel gedurende lange tijd
niet gebruikt wordt.
5)Om te reinigen: trek de stekker uit het stopcontact en gebruik een vochtig doekje.
Gebruik geen vloeistoffen, detergenten of spuitbussen.
6)Gebruik alleen accessoires die door de fabrikant aanbevolen worden.
7)Ga naar een specialist als service nodig is. Dit is in het geval wanneer het toestel
beschadigd is, wanneer de netstroomkabel beschadigd is, wanneer er vloeistof of een
voorwerp in het toestel gekomen is, wanneer het blootgesteld is aan vocht of wanneer
het niet goed werkt. Probeer niet om het toestel zelf te herstellen, vermits het risico op
elektrische schokken bestaat.
8)Gebruik geen disks met onregelmatige vormen, zoals een hartje, vermits dit tot
slechte werking kan leiden.
1
Verpakking
Bedieningsfuncties
1
Audio/video-kabel
1
AC/DC stroomadapter
1
Sigarenaanstekeradapter
1
Handleiding
1
Oortelefoon
2
1
14
15
2
3
5
6
4
7
DC IN 9-12V
Afstandsbediening met batterij
9
DC OUT
1
11
12
AV OUT
7” LCD monitor en DVD-speler
13
10
8
Voornaamste eigenschappen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
7” LCD scherm met hoge helderheid
Geschikt voor DVD, VCD, MP3, MP4, CD, JPEG, enz
Ingebouwde stereo luidspreker
Ingebouwde oplaadbare Lithium polymeer batterij
Openen
Aansluiting oortelefoon
Volume
AAN/UIT schakelaar
Insteltoets
Weergave/pauze
Menutoets
Modetoets
9.
Cursor toetsen
10. OK toets
11. DC-in 9-12 V
12. DC uitgang
13. AV uitgang
14. USB-poort
15. SD/MMC kaartingang
Ondersteunt PAL en NTSC systeem
Meertalige OSD, snel voor/achterwaarts, herhaalfunctie
Monitor
1
Zoom in/uit functie
ON/OFF
3
4
5
6
1. Aan/uit schakelaar
2. Volume
3. Aansluiting oortelefoon
4. AV-ingang
2
5. DC-in 9-12 V
6. LCD monitor
7. Regeling helderheid
3
BRIGHTNESS
2
7
Aansluiting
Aansluiting van de monitor
Voeding en aansluiting
Het toestel kan ook aangesloten worden op een externe LCD-monitor.
Sluit het toestel aan met de AC/DC netstroomadapter of de sigarenaanstekeradapter.
Sluit de DC uitgang van het toestel aan op de DC-in 9-12 V ingang van de monitor met
de DC/AV-kabel. Gebruik deze kabel ook om de AV-uitgang van het toestel aan te
sluiten op de AV-ingang van de monitor.
Zie tekening hieronder.
Steek een uiteinde van de AC/DC stroomadapter in de DC-in 9-12 V aansluiting op de
rechterkant van het toestel en stop het andere uiteinde in het stopcontact. Zie
tekening hieronder.
DC IN 9-12V
AV OUT
DC OUT
Als de sigarenaanstekeradapter gebruikt wordt:
Steek een uiteinde van de sigarenaanstekeradapter in de DC-in 9-12 V aansluiting op
de rechterkant van het toestel en stop het andere uiteinde in de sigarenaansteker. Zie
tekening hieronder.
ON/OFF
DC IN 9-12V
AV OUT
DC OUT
Opmerking: u wordt aanbevolen om de beide toestellen alleen te voeden met de
sigarenaanstekeradapter. De AC/DC-adapter dient alleen om het toestel te voeden
en om de ingebouwde batterij op te laden.
Opmerkingen.
1.De sigarenaanstekeradapter kan niet gebruikt worden om de batterij op te laden.
2.De sigarenaanstekeradapter kan alleen gebruikt worden als de voeding van het
voertuig 9-12 V is.
4
5
Aansluiting aan externe luidspreker
Afstandbediening
Het toestel kan aangesloten worden aan externe luidsprekers. Zie schema hieronder.
DC IN 9-12V
AV OUT
DC OUT
1
10
AV CABLE
11
12
2
Not supplied
4
13
14
5
6
15
16
3
AUDIO IN
20
VIDEO IN
AMPLIFIER
17
7
18
19
8
9
TV
RC-M42E
Center speaker
Left front speaker
Right front speaker
1.Numerieke toetsen
11.ZOOM (om in of uit te zoomen)
2.TITEL (informatie over de titel)
12.Menu (om in het menu te gaan)
3.AUDIO (om de taal te kiezen)
13.Ondertitels (om de taal van de
ondertitels te kiezen)
4.SET UP (om naar het instelmenu te gaan)
14.Hoek (om een andere hoek te kiezen
bij multi-angle disks)
5.Vorige/volgende toets (om naar het
volgende of vorige hoofdstuk te gaan)
15.A-B (om een deel tussen punten A en
Bte herhalen, terug drukken om
teannuleren)
6.Snel voorwaarts/achterwaarts
(om 2, 4, 8, 16 of 32 maal versneld
weer te gaven)
SUBWOOFER
16.Herhaling (om een titel, een hoofdstuk
of een nummer te herhalen)
7.OSD (om informatie zoals verlopen
en resterende tijd weer te geven)
17. Return (om terug te gaan naar het
hoofdmenu)
8.Weergave/pauze
Left rear speaker
Right rear speaker
Opmerking: er is geen 5.1 kanaal weergave in het toestel, maar na aansluiting aan een
versterker is er wel 5.1 kanaal weergave beschikbaar.
6
18. MUTE (om het geluid uit te schakelen)
9.Stop (druk eenmaal om de weergave
te stoppen; druk op om de weergave
te hervatten vanaf het punt waar
gestopt werd;
19. VOL +/- (om het volume te regelen)
druk tweemaal om volledig te stoppen)
20. Enter (om te bevestigen)
10. MODE (om de bron te kiezen)
7
Gebruik van de afstandsbediening
Basisbediening
Plaats de batterij in de afstandsbediening zoals hieronder getoond.
1
Weergave van DVD, MPEG4, SVCD, VCD, CD, MP3, Xvid
DVD
MPEG4
VCD
CD
MP3
Xvid
1.Na aansluiting van het toestel, schuif de ON/OFF schakelaar in de ON positie. Het
bronmenu verschijnt op het scherm.
2
CR2025
DVD
MEDIA
CR2025
Bij gebruik van de afstandsbediening, zorg
ervoor dat deze gericht wordt op de
infrarood ontvanger van het toestel. De
afstand tussen het toestel en de
afstandsbediening mag niet meer dan 3
meter bedragen. Zie illustratie.
SVCD
Druk op
om in de DVD-modus of de Media-modus te gaan en druk op OK.
Zorg ervoor dat er een USB-bron aangesloten is of een SD/MMC kaart is ingebracht,
wanneer u voor Media kiest.
0
30 0
30
Opmerkingen
2.Open de disklade en breng een disk in met de bedrukte zijde naar boven.
3.Sluit de disklade; het toestel laadt de disk en start de weergave.
4.Druk op om de weergave te stoppen; druk op om de weergave te hervatten vanaf
het punt waar gestopt werd; druk tweemaal op om volledig te stoppen.
5.Tijdens weergave, druk op om te pauzeren en druk opnieuw om verder te gaan.
6.Wanneer de weergave gedaan is, schuif de ON/OFF schakelaar in de OFF positie.
7.Bij DVD-disks met een titel- of hoofdstukmenu, druk op MENU om in het menu te
komen en gebruik
om te selecteren. Druk op ENTER om te bevestigen.
RC-M42E
1.Laat de afstandsbediening niet vallen en leg hem niet op een warme plaats.
2.Vermijd dat de infrarood ontvanger van het toestel in direct zonlicht staat.
Opmerking: ontkoppel de USB-bron niet of haal de SD/MMC-kaart niet uit het toestel
terwijl deze weergegeven worden. In dat geval kan slecht functioneren optreden.
3.Vervang de batterij als de afstandsbediening niet goed meer functioneert.
Titel
Menu
Cursortoets
ENTER
Weergave/pauze
RC-M42E
RC-M42E
8
9
Herhaling van een bepaalde scène
Versneld voorwaarts en achterwaarts
DVD
MPEG4
SVCD
VCD
CD
Bij de weergave van DVD, MPEG4, SVCD, VCD en CD kan er snel voorwaarts en
achterwaarts gezocht worden.
1. Druk op
om het voorwaartse zoeken te starten. Druk herhaaldelijke malen om de snelheid
te verhogen tot 2, 4, 8, 16 of 32 maal normale snelheid.
2X
32X
4X
16X
DVD
MPEG4
SVCD
VCD
CD
MP3
Bij de weergave van DVD, MPEG4, SVCD, VCD, CD en
MP3 kan een bepaalde passage herhaald worden.
Tijdens de weergave, druk op 'A' om het beginpunt te
bepalen; druk opnieuw om het eindpunt 'B' te bepalen.
De speler herhaalt de passage tussen punten A en B.
8X
Druk een derde maal om terug op normale weergave te komen.
2.Druk op
om het achterwaartse zoeken te starten. Druk
herhaaldelijke malen om de snelheid te verhogen tot 2, 4,
8, 16 of 32 maal normale snelheid.
32X
A
2X
4X
16X
8X
AB
Search forward
Search backward
Nummer
RC-M42E
A-B
Hoek
Herhaling
DVD
MPEG4
SVCD
VCD
CD
RC-M42E
Bij de weergave van DVD, MPEG4, SVCD, VCD en CD kan een hoofdstuk, een titel of de
hele disk herhaald worden.
Bij DVD-disks, druk op de 'repeat' toets om een hoofdstuk te herhalen; druk opnieuw om
een titel te herhalen; druk nogmaals om de hele disk te herhalen.
Hoofdstuk
Titel
Alles
Herhaling uit
Hoek
Tijdens de weergave van een DVD met meerdere hoeken,
druk op 'Angle' en het volgende verschijnt op het scherm.
1 /4
Gebruik de numerieke toetsen om de gewenste hoek te
kiezen.
2 /4
Bij MP3-disks, druk op de 'repeat' toets om een document te herhalen; druk opnieuw om
een folder te herhalen; druk nogmaals om de herhaling te stoppen.
Om terug op normale weergave te komen, druk opnieuw
op 'Angle'.
De disk wordt dan weergegeven in de standaard hoek.
3 /4
Herhaal één
Herhaal folder
Herhaling uit
Opmerking
Deze functie is alleen beschikbaar op disks die met
meerder hoeken zijn uitgerust.
10
11
4 /4
Weergave van een JPG document
Inzoomen en uitzoomen
DVD
MPEG4
VCD
SVCD
Bij weergave van DVD, MPEG4, SVCD en VCD kunt u
op het beeld inzoomen en uitzoomen.
Druk tijdens de weergave op de 'zoom' toets; het beeld
wordt vergroot; druk nogmaals het het beeld wordt
nogmaals vergroot; druk voor een vierde maal en het
beeld wordt verkleind en blijf dit doet om terug op het
normale formaat te komen.
Wanneer het beeld vergroot is, gebruik de
om het beeld te verplaatsen.
of
2X
3X
4X
toetsen
1 /2X
1 /3X
1 /4X
Zoom in/out
1.Plaats een JPG disk in de lade en de speler start de weergave.
2.Druk op 'MENU' om de JPG-documenten te doorlopen.
3.Gebruik of om een JPG-document te selecteren en druk op OK om te bevestigen.
Opmerking: u kan op MENU drukken om terug te keren naar de folderlijst. Druk op of
OK om een preview te hebben van het geselecteerde document.
4.Druk op om het beeld tegen de zin van de wijzers te draaien, druk op om het beeld
in wijzerzin te draaien.
5.Druk, tijdens het bekijken van de beelden, op OSD om te kiezen tussen de mogelijke
beeldovergangen:
- van boven naar beneden
- van beneden naar boven
- van links naar rechts
- van rechts naar links
- van links bovenaan naar rechts onderaan
- van rechts bovenaan naar links onderaan
- van links onderaan naar rechts bovenaan
- van rechts onderaan naar links bovenaan
- van het horizontale midden naar beide zijden
- van het verticale midden naar beide zijden
- van boven en onder naar het midden
- van links en rechts naar het midden
- van vier vensters bovenaan naar onderaan
- van vier vensters links naar rechts
- vanuit de vier hoeken naar het midden
6.Tijdens de weergave kan het symbool Ø verschijnen wanneer er op 'Angle',
'Subtitle', 'Audio', 'A-B' , enz gedrukt wordt. Dit betekent dat deze functies op dit
ogenblik niet beschikbaar zijn.
7.Tijdens de weergave van JPG-documenten, druk op om de beelden als thumbnails
weer te geven. Gebruik
om het beeld te kiezen dat u wil weergeven.
Weergave van MP3 documenten
Plaats een MP3 disk in de lade, sluit een USB-bron aan of steek een SD/MMC-kaart in
de gleuf. Druk op / of OK om een MP3-document te kiezen. Druk op of OK om het
geselecteerde document weer te geven.
RC-M42E
00 36 03 43
Dir 001
\Ctyy\
......
Mp3
Mp3
Mp3
Mp3
Mp3
12
TRACK01
TRACK02
TRACK03
TRACK04
TRACK05
13
Systeeminstelling
Druk op 'Setup' en het hoofdmenu verschijnt op het
scherm.
In dit menu, druk op om het gewenste item aan te
duiden.
Druk op OK om in het item te gaan.
Gebruik
om de instelling te kiezen.
Druk op OK om te bevestigen.
Druk op om het menu te verlaten.
--General Setup Page-TV Display
Angle Mark
TV Type
Screen Saver
OSD Lang
Wide
ON
PAL
ON
ENG
Go to General Setup Page
Algemeen instelpagina
--General Setup Page-TV Display
Wide
Angle Mark
ON
TV Type
PAL English
Screen Saver
ON French
OSD Lang
ENG Holland
German
Set OSD Language
Video Instelpagina
--Video Setup Page-Panel Quality
--General Setup Page-TV Display
Angle Mark
TV Type
Screen Saver
OSD Lang
Wide
ON
PAL
ON
ENG
Normal/PS
Normal/LB
Wide
Set TV Display Mode
TV display
Gebruik deze optie om het beeldformaat te kiezen
(Normaal/PS, Normaal/LB, Breedbeeld)
De standaardinstelling is breedbeeld
Opmerking:
Deze functie hangt af van het beeldformaat
waarmee de disk is opgenomen.
Kies breedbeeld (16/9) wanneer u een 16/9
breedbeeldtelevisie gebruikt.
Paswoord Instelpagina
--Password Setup Page--
--General Setup Page-Wide
On
ON
PAL
Off
ON
ENG
Hoekmarkering
Gebruik deze optie om te kiezen of de
hoekmarkering moet verschijnen.
De opties zijn ON of OFF (aan of uit).
De standaardinstelling is ON
In deze optie kan de beeldkwaliteit ingesteld worden.
Volgende zaken kunnen ingesteld worden:
helderheid, contrast, kleur en saturatie.
Voor al deze punten is de standaardinstelling 00
Go to Video Setup Page
Password
TV Display
Angle Mark
TV Type
Screen Saver
OSD Lang
OSD taal
Gebruik dit om de taal van OSD te kiezen (Engels,
Frans, Nederlands,Duitser)
De standaardinstelling is Engels
In deze optie kan u het paswoord instellen
(vier cijfers).
De ouderlijke controle-instelling wordt door
een paswoord beschermd.
Het standaard paswoord is 8888
Go To Password Setup Page
Voorkeurpagina
Set Angle Ma rk
--General Setup Page-TV Display
Angle Mark
TV Type
Screen Saver
OSD Lang
Wide
ON
PAL
ON
ENG
PAL
NTSC
TV type
Gebruik dit om het type TV te kiezen (PAL of NTSC).
De standaardinstelling is PAL.
ENG English
OFF French
ENG Holland
German
Preference Audio La nguage
Set TV Standrd
--General Setup Page-TV Display
Wide
Angle Mark
ON
TV Type
PAL
Screen Saver
ON
OSD Lang
ENG
--Preference Page-Audio
Subtitle
Disc Menu
Parental
Default
On
Off
Screen Saver
Gebruik dit om de Screen Saver in of uit te
schakelen.
De standaardinstelling is ON
Set Screen Saver
--Preference Page-Audio
Subtitle
Disc Menu
Parental
Default
ENG English
OFF French
ENG Holland
German
Off
Preferred Subtitle Language
14
Audio
In deze optie kan u de gesproken taal van DVD
instellen.
De standaardtaal is Engels.
Opmerking:
De keuzemogelijkheid hangt af van het materiaal
op de disk.
De taal kan ook gewijzigd worden tijdens de
weergave, door op de audio toets te drukken.
Ondertitels
In deze optie kan u de taal van de ondertitels
kiezen.
De standaardinstelling is UIT.
De keuzemogelijkheid hangt af van het materiaal
op de disk. De taal kan ook gewijzigd worden
tijdens de weergave, door op de subtitle toets te
drukken.
15
Specificaties
--Preference Page--
Audio
Subtitle
Disc Menu
Parental
Default
ENG English
OFF French
ENG Holland
German
Diskmenu
Deze functie laat toe de taal te kiezen van het
diskmenu.
De standaardtaal is Engels.
Opmerking: de keuzemogelijkheid hangt af van het
materiaal op de disk.
Preferred Menu Language
--Preference Page--
Audio
Subtitle
Disc Menu
Paretal
Default
ENG 1
2
OFF 3
ENG 4
5
6
7
8
KID SAFE
G
PG
PG 13
PGR
R
NC 17
ADULT
Set Parental Control
Ouderlijke controle
Gebruik deze optie om te vermijden dat bepaalde
scènes door kinderen gezien kunnen worden.
De mogelijke niveaus zijn: kindvriendelijk, G, PG,
13, PGR, Nc17, volwassen
De standaardinstelling is volwassen.
--Preference Page-Audio
Subtitle
Disc Menu
Parental
Default
Standaardinstelling
Selecteer deze optie en druk op OK om terug te
komen op de fabrieksinstellingen.
ENG
OFF
ENG
Reset
Load Factory Setting
Geschikte disks: DVD/VCD/CD/MP3/MPEG4
Systeem: PAL/NTSC
Schermgrootte: 7 Inch (18CM)
Beeldresolutie: 480 x 234 (RGB)
Frequentiebereik: 20 Hz tot 20 kHz
Video-uitgang: 1 Vp-p/75 Ohm, ongebalanceerd
Audio-uitgang: 1.7 Vrms/10 kOhm
Signaal/ruis-verhouding: beter dan 80 dB
Dynamisch bereik: beter dan 85 dB
USB: ondersteunt USB1.1
Laser: halfgeleider laser, golflengte 650 nm/795 nm
Voeding: DC 9-12 V
Verbruik: 10 W
Gebruikstemperatuur: 0-40°C
Gewicht (monitor/DVD-speler): 0.42/0.7 kg
Afmetingen (monitor/DVD-speler) (b x d x h): 255x146x26/255x146x36 mm
Batterijtype: LiPolymeer
Opmerkingen:
1.De kwaliteit en de snelheid voor de weergave van JPEG foto's hangt af van de
resolutie en de compressie van de foto's. Sommige JPEG foto's kunnen niet
weergegeven worden door de diskkwaliteit en het formaat.
2.Sommige DVD+R/RW, DVD-R/RW, CD-R/RW disks kunnen niet weergegeven
worden wegens de kwaliteit om de manier van branden.
Gebruik van de herlaadbare batterij
Dit toestel gebruikt een Li polymeer batterij met een lange levensduur. De batterij
heeft geen 'geheugen' en kan op eender welk ogenblik opgeladen worden, zelfs
wanneer de batterij nog niet geheel leeg is. Voor het opladen volstaat een tijd van zes
uur, wat een speelduur van twee uur oplevert.
Voorzichtigheid bij het opladen van de batterij
De batterij kan alleen opgeladen worden als het toestel uitgeschakeld (OFF) is en de
voeding aangesloten blijft. Tijdens het laden brandt een rood licht, dat geel wordt als
het laden voltooid is.
Gebruik en onderhoud van de oplaadbare batterij
1.De normale gebruikstemperatuur is 0-40°C
2.Trek steeds de AC/DC adapter uit wanneer het toestel niet gebruikt wordt.
3.Tijdens het gebruik wordt het toestel warm; dit is normaal. Vermijd evenwel te
langdurig gebruik.
4.Zorg ervoor dat er geen voorwerpen op het toestel kunnen vallen en plaats het
toestel niet naast een warmtebron of in een vochtige ruimte.
16
17
Hulp bij problemen
PROBLEEM
OPLOSSING
Controleer of het toestel juist is aangesloten.
Geen of vervormd
Controleer of alle stekkers goed aangesloten
geluid
zijn op de juiste aansluitingen.
Kan niet snel door
een film gaan.
Het symbool Ø
verschijnt op
het scherm.
U kan niet snel doorheen de openingsfase of
de verwittiging bij het begin van een film gaan
want dit is verboden.
De gevraagde functie kan momenteel niet
uitgevoerd worden omdat:
1.de disk het niet toelaat;
2.de disk de functie niet ondersteunt;
3.de functie op het ogenblik niet beschikbaar is;
4.u heeft een nummer gevraagd dat niet bestaat.
Vervormd beeld
De disk kan beschadigd zijn. Probeer een
andere disk. Het is normaal dat er vervorming
optreedt bij versnelde weergave.
Geen voorwaarts
of achterwaarts
zoeken
Sommige disks hebben secties die verbieden
om naar de volgende over te gaan.
U kan niet snel doorheen de openingsfase of
de verwittiging bij het begin van een film gaan
want dit is verboden.
Indien u op een gegeven ogenblik van dit toestel wil ontdoen, noteer dan
dat elektrische toestellen niet met het gewone huisafval verwijderd
mogen worden. Gebruik de beschikbare recyclagemogelijkheden.
Contacteer de lokale autoriteiten of uw dealer (richtlijn betreffende de
Afval van Elektrische en Elektronische Apparatuur).
Wegens constante verbetering kunnen de eigenschappen en specificaties
zonder verwittiging gewijzigd worden.
18
EGAKEUZE
)
Nederlands winkelplatform
Bedankt voor het bekijken van deze handleiding.
Voor meer informatie, ga naar www.megakeuze.nl
Over Megakeuze
Sitemap
Alle bedrijven
RSS feeds
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement